Page 1

Tegnforklaring 1

!

Grunnskole

!

Barnehage

!

Videregående skole

2

3 Ullensaker 4 5 Nittedal

8 Oslo 9 10 Sørum 7 Bærum Skedsmo 11 Lørenskog Lier 6

Hafslund ledninger

12

13

14

Statnett ledninger

Ås

Innb. pr Jevnaker 0,01 km2

15 Ski

16 17 Vestby

0 - 20 21 - 50 Lunner

51 - <

±

Page 2 of 17 0 0,5

1

2

3

4

km

Nittedal

Ringerike

Oslo

Befolkningstetthet_kart_nr_2_av_17  
Befolkningstetthet_kart_nr_2_av_17  

Innb. pr 0,01 km2 Page 2 of 17 0 - 20 21 - 50 51 - &lt; Nittedal Oslo 15 1413 54 2 3 1716 Skedsmo Lørenskog Ski Ås Ullensaker Vestby Oslo Ni...

Advertisement