Montering av ditt nye kjøkken, vaskerom og garderobe NO

Page 1

Montering av ditt nye kjøkken, vaskerom og garderobe

NO Nettoline (K)


Gratulerer med ditt nye kjøkken, vaskerom eller garderobe. La oss hjelpe deg med å samle og montere produktene. Vi setter stor pris på at du har valgt å kjøpe våre kvalitetsprodukter, som vi pakker og sender fra vårt lager i Aulum, Midtjylland. Alt er kontrollert før det blir sendt fra oss slik at vi er sikre på at du får feilfri og korrekte varer. Det er derfor ytterst viktig at du kontrollerer at varene ikke er skadet når du mottar dem. Du skal kontrollere om pallen(e) er uskadet og forsvarlig foliert. Vær spesielt oppmerksom på hjørner da disse er mest utsatt for støt. Skulle det – mot forventning – være skader, skal du notere dette på fraktbrevet og kun kvittere med forbehold for skader. Da dekker transportvirksomhetens forsikring eventuelle skader. I denne brosjyren viser vi hvordan du skal montere våre produkter etter at de er samlet. Det vil si at du – hvis du ikke har kjøpt produkter samlet – skal starte med å samle alle produktene før du begynner å montere dem. Det sikrer en enkel og effektiv arbeidsgang. Du finner den aktuelle samleveiledningen til de enkelte produktene i hver enkelte kasse slik at du bare kan gå i gang fra en ende. Enkelte komponenter kan ligge i beslagskassen (merket med ”START”) ellers vil skruer, beslag, døblinger osv. ligge i kassene. Du skal være oppmerksom på at det kan være overskudd av skruer, beslag, døblinger osv. Oppbevar disse da de kan være nyttige når du monterer produktene. Når du er klar til å montere produktene er det lurt at du ved hjelp av innholdsfortegnelsen finner de relevante punktene som du skal gjennom. Da har du en god oversikt over hele prosessen. Vi har prøvd å konstruere produktene våre, samleveiledninger og monteringsveiledninger slik at det blir så lett og oversiktlig som mulig. Det krever allikevel at du er fortrolig med bruken av verktøy og har litt kjennskap til materialer og bæreevner. Hvis du er i tvil, er det viktig at du rådfører deg med fagfolk, da et feilmontert produkt kan bli ødelagt og i verste fall forårsake skade! God fornøyelse med prosjektet.


Innhold Målskisse og nyttig verktøy....................................................................................................4 Nyttig verktøy.......................................................................................................................4 Advarsel ved oppheng på vegg................................................................................................4 Eksempler............................................................................................................................ 5 Skap på fast sokkel...............................................................................................................19 Skape på sokkelben............................................................................................................ 20 Hjørneskap (H101- / UH102- / UHHL102- / UHVL102-)............................................................ 23 Overskap............................................................................................................................24 Montering av lys- og topplister / Plan-, Combi- og Profil-lister..............................................25 Montering av .....................................................................................................................26 Dekkpaneler ..................................................................................................................26 Tilpasninger ..................................................................................................................28 Montering og justering av Tandem- og TouchMotion skuffer..................................................29 Afmontering av skuffer og skufffronter ved Tandem- og TouchMotion skuffer...........................30 Montering og justering av hengsler....................................................................................31 Dørdempere..................................................................................................................32 Deaktivering og aktivering av demping i hengsler med integrert demper.................................32 Push-beslag................................................................................................................... 33 Grep............................................................................................................................. 33 Varmebeskyttelse ved foliedører.......................................................................................35 Spots............................................................................................................................36 Pilastre......................................................................................................................... 37 Mal forklaringer..................................................................................................................38 Tandemskuffer...............................................................................................................38 TouchMotion skuffer........................................................................................................38 Klaffbeslag Aventos........................................................................................................39 Micro lift beslag............................................................................................................ 40 Avfallsskap UAU30-...................................................................................................... 40 Vedlikeholdsråd....................................................................................................................41 Notater..............................................................................................................................42

3


Målskitseog nyttig verktøy Målskisse

580

580

320 (580)

320

1218

256

320

352

448

576

320 (580)

772 2132

644 2132

610

28 180

530 580

576

704

704 530

180

180 530

320 (580)

28

516 2132

610

28

1952 2132

610

320 (580)

320

576

320

704

320

180

580

530 580

320

320

896

Suspensjon Ophæng

580

155

1410

Højde

1248

530

180

530

530

180

180

704

28

610

516 2324

2144 2324

580

Dybde

580

Nyttig verktøy Nyttigt værktøj

Advarsel ved oppheng på vegg

!

ADVARSEL! Da det finnes mange forskjellige oppbygninger av vegger (mur, betong, tre, gips osv.) er det viktig å velge korrekte skruer og fittings alt etter veggens bæreevne. Vær oppmerksom på at det er snakk om tunge elementer som utsettes for ytterligere belastning ved bruk. Ingen av de medfølgende skruene og fittings er beregnet til montering i vegg. Kontakt alltid en fagkyndig ved tvil om veggens oppbygging. Garanti og produktansvar dekker ikke skader som følge av feil montering. 4 4


Eksempler Eksempler Monteringsvejledningen tar utgangspunkt i eni rekke retningsgivende eksempler. I kraft av disse eksemplene tager udgangspunkt en række retningsgivende eksempler. I kraft af disse eksempler er det mulig muligtåatfinne findeløsninger løsningerpå påde devanlige mest almindelige opstillinger. oppstillingene. Vinkelkjøkken med sokkelskuffe sokkelskuffe Vinkelkøkken med

Se side Fast sokkel

6 Eksempel 1

Se side Sokkelben Sokkelben

12 Eksempel 4

Vinkelkjøkken med diagonal diagonal hjørneskab hjørneskap og og fritstående frittståendeopvasker/komfur oppvaskmaskin/komfyr Vinkelkøkken med

Se side Fast sokkel

8 Eksempel 2

Se side Sokkelben Sokkelben

14 Eksempel Eksempel 5 5

Ø-løsning oppvaskmaskin/komfyr Ø-løsning med med frittstående fritstående opvasker/komfur

Se side Fast sokkel sokkel Fast

Eksempel Eksempel 3 3

Se side

55

Sokkelben Sokkelben

10

16 Eksempel Eksempel 5 6


Vinkelkøkken med sokkelskuffe og fast / fast Skæremål og vinkler Vinkelkøkken med sokkelskuffe ogsokkel fastogsokkel / Skæremål og vinkler og vinkler Vinkelkjøkken med sokkelskuffe sokkel / Skjæremål

NB!

Viste mellom mellem høyskaphøjskab og underskap. Visteoppstillingseksempel opstillingseksempel er montert monteretmed meddekkpanel friside/dækpanel og underskab. De angivne mål er retningsgivende ud fra viste opstillingseksempel. De angitte målene er retningsgivende ut fra viste oppstillingseksempel

1795

2916

600

1300

A 530

BS180

A

TS100

A

A

A

B

B

TS100

A

1014

SE180

SO180

A

SE180 SST61

B

BS180

B

B

TS100

SO180

A

SE180

B

VRA500

770

SO180

A 970

TS100

A

BS180

B B 293

BS180

SE180

B 45°

SO180

TS100

Tværstykket 4040 mmmm fra gulv Tverrstykketløftes løftes fra gulv

SST61

Se seperat separatvejledning veiledning SV006 Se SV006 Det svarer til 60tilcm Detangivne angitte mål målet svarer 60 cm sokkelskuffe. sokkelskuffe.

SO180

Skjæresi længde i lengde under montering Skæres under montering

BS180

Skjæresi længde i lengde under montering Skæres under montering

B 368

SE180 270

45°

66

A

2x

B

2x

Montering Montering Se Seside side

18


Vinkelkøkken med sokkelskuffe og fast / Opstilling og montering Vinkelkjøkken med sokkelskuffe ogsokkel fast sokkel / Oppstilling og montering

! Ventilasjonshull integrerte hviteVentilationshuller tiltilintegrerede varer utføres medmed hullbor eller stikhvidevarer udføres hulbor eller stiksav. Samlet ksag. Samlet arealareal skalskal overstige overstige 200 cm².200 cm². (f.eks. 55xxø72mm) (f.eks. ø72mm)

Sokkelskuffe monteres slik at ytterSokkelskuffe monteres således side av skuffefront ligger plant at med yderside af når skuffefront plan sokkelfront, skuffenligger er lukket. med sokkelfront, når skuffen er Høyde justeres før lukket. Højde montering ved justeres bruk avinden justerbare montering ved brug af stillesko. beslag/skruer.

! Den samlede sokkelen Den samlede sokkelstilles stilles ii vatter vater før festing oginden monteres i gulvog med metallvinkler med fastgørelse monteres i en maksimal på 60 cm. gulv medavstand metalvinkler med en Alternativt kan afstand PU-skum benyttes. maksimal af 60 cm. Alternativt kan PU skum benyttes.

!

NB! NB!--ved ved gulvvarme gulvvarme kan må metalvinkler ikke metallvinkler ikke benyttes! benyttes!

skab - -Se Montering af skabe Seside side

77

19


Vinkelkøkken meddiagonalt diagonalhjørneskap hjørneskab fritstående opvasker/komfur på Skæremålog ogvinkler vinkler Vinkelkjøkken med og og frittstående oppvaskmaskin/komfyr påfast fast sokkel sokkel //Skjæremål NB!

De målene retningsgivendeud utfra fraviste visie opstillingseksempel. oppstillingseksernpel. Deangitte angivne mål ererretningsgivende

2200

2000

604

1298

296 BS180

BS180

A

B

A

B

B

530 TS100

TS100

SE180

A

A A

SO180

A

SE180

SE180

B

B

B SO180

768

* A

TS100

A

UD90

464 mm

UD12

631 mm

“60”

677 mm TS100

1430

BS180

SO180 SO180

A

B

TS100

SE180

BS180

A

Tverrstykket løftes 40 32 mm mmfra fragulv gulv Tværstykket løftes

Skjæres i lengde under montering Skæres i længde under montering

Skjæres i lengde under montering Skæres i længde under montering

B

530

88

A

2x

B

2x

Montering Montering Se Seside side

18


Oppstilling montering Opstilling ogog montering

! Ved plassering av hvitevarer Ved placering af hårde hvidevarer avsettes 604 mm i sokkelen afsættes 604 mm i soklen

Skjæres 45°°i ibegge beggeender ender Skæres 45

! Den samlede sokkelen Den samlede sokkelstilles stillesi ivatter vater før festinginden og monteres i gulv med metallvinfastgørelse og monteres i kler med maksimal avstand på 60 cm. gulven med metalvinkler med en maksimal afstand af 60 cm. Alternativt kan PU-skum benyttes. Alternativt kan PU skum benyttes.

!

NBNB! ! - ved - vedgulvvarme gulvvarmekan må metalvinklerikke ikkebenyttes! benyttes! metallvinkler

Montering af skab skabe- -Se Seside side

9 9

19


Ø-løsning opvasker/komfur på fast sokkel / Skæremål vinkler og vinkler Ø-løsningmed medfritstående frittstående oppvaskmaskin/komfyr på fast sokkel /og Skjæremål NB!

De målene retningsgivendeud utfra fraviste visie opstillingseksempel. oppstillingseksernpel. Deangitte angivne mål ererretningsgivende

Kontroll Kontrol

*

2000

X=Y X

Y

2000

B

SO180

A

A

TS100

B

*

A

A B

BS180

BS180

B SE180

B

SO180

TS100

BS180

A

B

A

B

A

A BS180

B 530

SE180

B

598

SE1808

800 mm (ved korpusdybde korpusdybde580 580++320 320mm) mm) mm (ved

SE18010

1060 mm mm (ved (ved korpusdybde korpusdybde580 580++580 580mm) mm)

B

B

SO180

604

10 10

B

798

A

2x

B

2x

Montering Se side

18


Eksempel ogog montering Eksempel33/ /Opstilling Opstilling montering

!

!

Ved hvitevarer Ved plassering placering af av hårde hvidevarer settes det604 avmm 604i soklen mm i sokkelen afsættes

Den samledesokkel sokkelen Den samlede stillesstilles i vateri vatter før festing og monteres i gulv metallvinkler med en inden fastgørelse og med monteres i maksimal avstand påmed 60 en cm. gulv med metalvinkler Alternativt kan PU-skum maksimal afstand af 60 cm.benyttes. Alternativt kan PU skum benyttes.

!

NB! Ved gulvvarme kanmå NB! - ved gulvvarme metalvinklerikke ikkebenyttes! benyttes! metallvinkler

skab - -Se Montering af skabe Seside side

11 11

19


Vinkelkøkken påpå sokkelben / Placering af ben Vinkelkøkkenmed medsokkelskuffe sokkelskuffe sokkelben / Placering af ben

Mellem placeres Mellem22skabe skabe placeres ben over samling ben over samling

Montering af sokkelben – se medsendte veiledning

12 12


Opstilling Oppstillingog ogskæremål skjæremålsokkel sokkel NB!

De målene retningsgivendeud utfra fraviste visteopstillingseksempel. oppstillingseksempel. Deangitte angivne mål ererretningsgivende

!

Friside

600

1300

530

SE180

1014

SE180

SE180

SST61 SO180

SO180

VRA500

770 SST61

Se veiledningSV006 SV006 Seseparat seperat vejledning Detangitte angivnemål mål svarer svarer tiltil60 Det 60cm cm sokkelskuffe sokkelskuffe

SO180

Skjæres lengdeunder undermontering montering Skæres ii længde

SO180

970

VRA500

Se side33 Semontering montering side

SE180 45° 293

SO180

Montering av sokkel - Se- Se sideside Montering af sokkel

SE180 368 270

45°

13 13

22


Vinkelkøkken meddiagonalt diagonalhjørneskap hjørneskab fritstående opvasker/komfur påpå sokkelben af ben ben Vinkelkjøkken med ogog frittstående oppvaskmaskin/komfyr sokkelben//Placering Placering af

Mellem placeres Mellem22skabe skabe placeres ben benover oversamling samling

Montering af sokkelben – se medsendte veiledning

14 14


Opstilling ogog skæremål sokkel Oppstilling skjæremål sokkel NB!

De målene retningsgivendeud utfra fraviste visieopstillingseksempel. oppstillingseksernpel. Deangitte angivne mål ererretningsgivende

!

604

1298

298

768

530

SE180

SE180

SE180

SO180 SO180

*

1430

UD90

464 mm

UD12

631 mm

“60”

677 mm

Ved hvitevarer Ved plassering placering af av hårde hvidevarer settes det604 avmm 604i soklen mm i sokkelen afsættes

SO180

SO180

Skjæres lengdeunder undermontering montering Skæres ii længde

Montering av sokkel - Se side Montering af sokkel - Se side SE180

530

15 15

22


Ø-løsning opvasker/komfur på sokkelben / Placering /afSkjæremål ben Ø-løsningmed medfritstående frittstående oppvaskmaskin/komfyr på sokkelben og vinkler

Mellem placeres Mellem22skabe skabe placeres ben benover oversamling samling

Montering af sokkelben – se medsendte veiledning

16 16


Oppstilling skjæremål sokkel Opstilling ogog skæremål sokkel NB!

De målene retningsgivendeud utfra fraviste visteopstillingseksempel. oppstillingseksempel. Deangitte angivne mål ererretningsgivende

!

2000 SO180

VedVed plassering hvitevarer placering av af hårde hvidevarer settes det av 604 i sokkelen afsættes 604 mmmm i soklen

*

* SE180

530

SE180

SO180

598

SO180

604

798 SO180

SE1808

800 mm mm(ved (vedkorpusdybde korpusdybde580 580++320 320mm) mm) 800

SE18010

1060 1060 mm mm(ved (vedkorpusdybde korpusdybde580 580++580 580mm) mm)

Skjæres lengdeunder undermontering montering Skæres iilængde

Montering av sokkel - Se side Montering af sokkel - Se side

17 17

22


Montering ogog sokkeldyvler Monteringafavvinkelbeslag vinkelbeslag sokkeldybler

A

1

2

RJ10

RJ10

3,5 x 15

TS100

B

Sargstykket løftes4040mm mm gulv Sargstykket løftes frafra gulv

1

2

3,5 x 20

TBSD

18 18


Montering Monteringafavskabe skap på påfast fastsokkel sokkel 1

2

!

Skap på fast sokkel 3

3,5 x 25 mm

4

!

Se Se side side 14

19 19


Montering påpå sokkelben Monteringafavskabe skape sokkelben 1

Skape på sokkelben 2

4 x 35 mm

3

20 20


Montering Monteringafavskabe skap på påsokkelben sokkelben 4

3,5 x 25 mm

5

!

6

!

Se Se side side 14

21 21


Montering skabe Monteringafav skappå påsokkelben sokkelben 7

3,5 x 15 mm

8

22 22


Montering / UH102/ UHHL102/ UHVL102MonteringafavUH101UH101/ UH102/ UHHL102/ UHVL102-

Ø3 mm

3,5 x 25 mm

Hjørneskap (H101- / UH102- / UHHL102- / UHVL102-)

! *

NB! - tilpasning min. NB! - tilpasning min. 3030 mmmm !

*

23 23

UH101-

Min. 50 mm

UH102-

Min. 50 mm

UHHL102-

Min. 80 mm

UHVL102-

Min. 80 mm


Montering af Montering afoverskabe overskabe 2132 mm ved overskabe højde 704 mm 2324 mm ved overskabe højde 896 mm

min. 40 min. 340

155

Overskabe

*

!

Se side 4 ved overskabe højde 704 mm

Når skapene henger på listene, ved låses overskabe 896 mm må skapet medhøjde skruer gjennom ryggen og listene.

3,5 x 25 mm

24 24


Montering ogog toplister / Plan, og Profillister Monteringafavlyslystopplister / Plan-, Combi- og Profil-lister

3,5 x 15 mm

2x 3,5 x 15 mm

2x 3,5 x 15 mm

25 25


Montering / dækpaneler Monteringafavgavle dekkpaneler

4x

Montering av

GA706

Dekkpaneler 3,5 x 25 mm

GA1956

6x

3,5 x 25 mm

26 26


Montering Monteringafavintegrerede integrertefrisider frisider

Integrerte frisider Alle dybler limes! Alle dyvler limes!

3,5 x 15 mm

MT USI70

Alle dybler limes! Alle dyvler limes!

MT 3,5 x 15 mm

HSI196

27 27


Montering Monteringafavtilpasninger tilpasninger

Tilpasninger

?

TP70

Ø3 mm

3,5 x 25 mm

28 28


Montering afav Tandemog og TouchMotionskuffer Monteringog ogjustering justering TandemTouchMotion skuffer 1

Bare ved skuffer! Kun vedTouchMotion TouchMotion skuffer!

1b

min 2,5 mm

+

+

-

2

3

4

5

29 29


Afmontering skuffer ogog skuffefronter ved Tandemogog TouchMotionskuffer Afmonteringafav skuffer skufffronter ved TandemTouchMotion skuffer 1

2 CLICK

4

3

K

5

6

30 30

K


Montering afav hængsler Monteringog ogjustering justering hengsler 1

2

CLICK

3

4

5

31 31


Montering Monteringafavlågedæmpere dørdempere Dørdempere

BLU 2

BLU / BLU 1

Deaktiveringog ogaktivering aktiveringafav demping i hengsler integrert demper Deaktivering dæmp i hængsler med med integreret dæmper 1

2

3

Deaktivering og aktivering av demping i hengsler med integrert demper

32 32

4


Montering af Montering avPush-beslag Push-beslag

Push-beslag TB PUSH

Montering avgreb grep Montering af

X X

x-mål x-mål etter efter ønske ønske

Grep

?

Ø5 mm

Montering av med grepskabelon med mal- -seseside side Montering af greb

33 33

35


Skabelon forklaringer Mal – forklaringer

Greb Grepsmal (kjøpes separat) skabelon (købes seperat)

Ø5 mm

60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm

32 mm

mm

196

296

396

496

596

796

0

98

148

198

248

298

-

32

82

132

182

232

282

-

64

66

116

166

216

266

-

96

50

100

150

200

250

-

128

34

84

134

184

234

334

160

68

118

168

218

318

192

18 -

52

102

152

202

302

224

-

36

86

136

186

286

256

-

20

70

120

170

270

-

54-

104

154

254

-

88-

138 - 238

288 320

34 34

10

20

30

40

50

60

70

80

60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm

32 mm

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160


Montering vedved folielåger Monteringafavvarmebeskyttelse varmebeskyttelse foliedører Fritstående Frittstående komfyr komfur

3,5 x 15 mm

Varmebeskyttelse ved foliedører

Indbygget Innebygget ovn ovn

35 35


Montering Monteringafavspots spots

Ø8 mm

Spots

!

36 36

5 x 5 mm


Montering Monteringafavpilastre pilastre Pilastre Pilastre synlig friside/dekkpanel Pilastremed med synlig friside/dækpanel

Pilastre med usynlig friside/dekkpanel Pilastre med usynlig friside/dækpanel

Friside/dækpanel

Täcksida/täckpanel afkortes 20 mm avkortas 20 mm

Bakstycke avkortas Bagstykke med 16 mm afkortes

med 16 mm

3,5 x 25 mm

20

37 37


Skabelon forklaringer Mal forklaringer Tandemskuffe / TouchMotion skuffer

1

124 * 348

2

2 1

3

3

* NB! vedved KBT51brukes spesial KBT mal KBT51bruges special KBT skabelon ** NB! ved HOT64bruges skabelon 2 ved øverste skuffe ved HOT64- brukes mal 2 ved øverste skuffe

38 38

252

316 **

2

348 3


Klapbeslag Aventos Klaffbeslag Aventos 1

2 Topp Top

Bakside front Bagside

Ø 5 mm

39 39


Micro liftlift beslag Micro beslag 1

2 Topp Top

HOTH64Bakside Bagside front front

Avfallsskap UAU30Affaldsskab UAU30Topp Top

Bakside front front Bagside

40 40


Vedlikeholdsråd Se: www.nettoline.no

41


Notater

42


Notater

43


www.nettoline.no