Montering av ditt nye bad NO

Page 1

Montering av ditt nye bad

NO Nettoline (B)


Gratulerer med ditt nye bad … la oss hjelpe deg med å samle og montere produktene. Vi setter stor pris på at du har valgt å kjøpe våre kvalitetsprodukter, som vi pakker og sender fra vårt lager i Aulum, Midtjylland. Alt er kontrollert før det blir sendt fra oss slik at vi er sikre på at du får feilfri og korrekte varer. Det er derfor ytterst viktig at du kontrollerer at varene ikke er skadet når du mottar dem. Du skal kontrollere om pallen(e) er uskadet og forsvarlig foliert. Vær spesielt oppmerksom på hjørner da disse er mest utsatt for støt. Skulle det – mot forventning – være skader, skal du notere dette på fraktbrevet og kun kvittere med forbehold for skader. Da dekker transportvirksomhetens forsikring eventuelle skader. I denne brosjyren viser vi hvordan du skal montere våre produkter etter at de er samlet. Det vil si at du – hvis du ikke har kjøpt produkter samlet – skal starte med å samle alle produktene før du begynner å montere dem. Det sikrer en enkel og effektiv arbeidsgang. Du finner den aktuelle samleveiledningen til de enkelte produktene i hver enkelte kasse slik at du bare kan gå i gang fra en ende. Enkelte komponenter kan ligge i beslagskassen (merket med ”START”) ellers vil skruer, beslag, døblinger osv. ligge i kassene. Du skal være oppmerksom på at det kan være overskudd av skruer, beslag, døblinger osv. Oppbevar disse da de kan være nyttige når du monterer produktene. Når du er klar til å montere produktene er det lurt at du ved hjelp av innholdsfortegnelsen finner de relevante punktene som du skal gjennom. Da har du en god oversikt over hele prosessen. Vi har prøvd å konstruere produktene våre, samleveiledninger og monteringsveiledninger slik at det blir så lett og oversiktlig som mulig. Det krever allikevel at du er fortrolig med bruken av verktøy og har litt kjennskap til materialer og bæreevner. Hvis du er i tvil, er det viktig at du rådfører deg med fagfolk, da et feilmontert produkt kan bli ødelagt og i verste fall forårsake skade! God fornøyelse med prosjektet.


Innhold Målskisse och nyttig verktøy.....................................................................................4 Nyttig verktøy.........................................................................................................4 Advarsel ved oppheng på vegg..................................................................................4

Montering og passering av ben..................................................................................5 Sammenskruing av skap...........................................................................................5

Montering av skap til badet......................................................................................6 -- Fastgørelse

6

-- Montering af metalvinklel til forstærket ophæng

6

Generelt................................................................................................................. 7 -- Montering og justering av Tandem- og TouchMotion skuffer

7

-- Demontering av skuffer og skufffronter med Tandem og TouchMotion skuffer

8

-- Montering og justering av hengsler

9

-- Montering av dørdempere

10

-- Deaktivering og aktivering av demping i hengsler med integrert demper

10

--

Montering av Push-beslag

11

-- Montering av grep

11

-- Grep - korrekt bruk av mal

12

Montering av helstøpt benkeplate.............................................................................13 -- Skap i vatter - plan overflate

13

-- Påliming og fuging

13

Montering av speil..................................................................................................14

Vedlikeholdsråd......................................................................................................15

3


Målskitseoch nyttig verktøy Målskisse NB! De De oppgitte angivne mål er ud fra en er bordpladetykkelse på 28 mm NB! dimensjonene basert på en bordplattetykkelse på 28 mm Suspensjon Ophæng

Højde

155

Bad Bad

200

450

320 506

576 320

450

Nyttig verktøy Nyttigt værktøj

!

ADVARSEL! Siden det er mange forskjellige veggkonstruksjoner (murstein, betong, tre, gips og mer), er det viktig å velge riktig skruer og beslag avhengig av veggens natur (bæreevne). Vær oppmerksom på at det er tungt gjenstand underlagt ekstra Advarsel belastning ved bruk.oppheng Ingen av de på medfølgende ved vegg skruene og beslagene er konstruert for veggmontering. Rådfør deg alltid med en ekspert i tilfelle tvil om veggenes struktur. Garanti og produktansvar dekker ikke skade på grunn av feil montering.

34

28

485

250

250 122

450

28

576 420 576

704

896 450

122

320

355

28

1856

485

28

420

450

250

450

Dybde

704

28

1728

1978

1728

485

250

200


Monteringog ogplacering passering ben Montering af av bad-ben

Sammenskruing av skap Sammenskruning af skabe

3,5 x 25 mm

45


Monteringafavbad-skabe skap til badet Montering Fastgørelse

150

!

4 Se side 1

*

Se målskisse side 34 målskitse side

Montering af metalvinklel til forstærket ophæng

NB! høyskapi væg monteres i vegg med forsterket oppheng – se ovenfor NB! Underskap Underskabeog monteres med forstærket ophæng - se ovenover

56


/ Montering Generelt og TouchMotion skuffer Montering og justeringog af justering Tandem- av og TandemTouchMotionskuffer

1

Bare ved TouchMotion skuffer! Kun ved TouchMotion skuffer!

1b

min 2,5 mm

+

+

-

2

3

4

5

67


Demontering skuffer skufffronter med Tandem TouchMotion skuffer Afmontering afav skuffer ogog skuffefronter ved Tandemogog TouchMotionskuffer 1

2 CLICK

4

3

K

5

6

78

K


Montering og justering justeringafav hengsler Montering og hængsler 1

2

CLICK CLICK

3

4

5

299


Montering avlågedæmpere dørdempere Montering af

BLU 2

BLU / BLU 1

Deaktivering aktiveringaf avdæmp demping i hengsler integrert demper Deaktivering og og aktivering i hængsler medmed integreret dæmper 1

2

3

10 7

4


Montering avPush-beslag Push-beslag Montering af

TIP

Montering avgreb grep Montering af

X

x-mål etterønske ønske x-mål efter

X

?

Ø5 mm

Montering av grep med mal - se side Montering af greb med skabelon - se side

11 8

12


Greb-- korrekt korrekt bruk brug af Grep avskabelon mal

Mal tilskabelon grep (kjøpes separat) Greb (købes seperat)

60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm

32 mm

mm

196

296

396

496

596

796

0

98

148

198

248

298

-

32

82

132

182

232

282

-

64

66

116

166

216

266

-

96

50

100

150

200

250

-

128

34

84

134

184

234

334

160

68

118

168

218

318

192

18 -

52

102

152

202

302

224

-

36

86

136

186

286

256

-

20

70

120

170

270

288

-

-

54

104

154

254

320

-

-

-

88

138

238

12 9

10

20

30

40

50

60

70

80

60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm

32 mm

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160


Montering helstøpt benkeplate Montering afavhelstøbt bordplade

!

Skap i vatter - plan overflate

Påliming og fuging

13 10


Montering afav spejl Montering speil

!

Med skjultophængsbeslag opphengsbeslag Med skjult

Se Se side side 4

!

Se side sde 44

!

!

Med synlig opphengsbeslag Med synligt ophængsbeslag

!

Se side side 44 Se

14


Vedlikeholdsråd Se: www.nettoline.no

15


www.nettoline.no