Page 1

DIALux versio 3 Valaistussuunnittelun ohjelmistostandardi

KäyttÜohje


DIALux 3 © 2003 DIAL GmbH Gustav-Adolf-Straße 4 58507 Lüdenscheid dialog@dial.de www.dial.de Tämän ohjekirjan teksti ja kuvat on laadittu mahdollisimman huolellisesti. DIAL, kirjoittaja ja kääntäjä eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti tai muutenkaan vastuussa ohjekirjassa esiintyvistä virheistä tai niiden seuraamuksista. Tämä julkaisu on tekijänoikeudellisesti suojattu. Kaikki oikeudet pidetään. Useimmat tässä ohjekirjassa käytetyt ohjelmisto- ja laitteistomerkit ja -nimet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja siten asianmukaisten lakien alaisia. DIAL GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta mistään DIALux-ohjelman käyttöön mahdollisesti liittyvistä tai siitä johtuvista omaisuus- tai henkilövahingoista. Ohjelma ja dokumentaatio on laadittu suurta huolellisuutta noudattaen, mutta mahdollisuutta virheiden esiintymiseen ei kuitenkaan voida kokonaan sulkea pois. POV-Ray™ POV-Ray™ is short for the Persistence of Vision™ Raytracer, a tool for producing high-quality computer graphics. POV-Ray™ is copyrighted freeware, that is to say, we, the authors, retain all rights and copyright over the program, but that we permit you to use it for no charge, subject to the conditions stated in our license. You can view the license by bringing up the POV-Ray for Windows about box by using the Help menu or Alt+B and selecting the appropriate button. CONTACT INFORMATION for POV-Ray™ License inquiries can be made via email; please check the POV-Ray™ website and the online copy of this document at http://www.povray.org/ povlegal.htmlfor the current email address of the team leader. (Unfortunately we cannot include it here as we have to change it from time to time due to spam email being sent to the ad-dress). The following postal address is only for official license business and only if email is impossible. We do not provide technical support. We will not mail you disks with updated ver-sions. Please do not send money. If you want to know how to support us, please see http://www.povray.org/supporting-povray.html. POV-Team C/O Hallam Oaks P/L PO Box 407 Williamstown, Victoria 3016 Australia MESA Copyright (C) 1999-2003 Brian Paul All Rights Reserved. THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL BRIAN PAUL BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Rekisteröidyt tavaramerkit: Microsoft, MS, Windows, Windows NT, ja Win32 ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja muissa maissa. Adobe ja Acrobat Reader ovat Adobe Systems INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. “POV-RayTM”, “Persistence of Vision”, “POV-TeamTM” ja “POV-Help” ovat POV-TeamTM:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 2


DIALux 3

DIALux versio 3 Valaistussuunnittelun ohjelmistostandardi

Yleiskatsaus toimintoihin Tervetuloa DIALux 3 -ohjelmaan Tämän ohjekirjan tarkoitus on avustaa Sinua käyttämään ohjelmaa nopeasti ja tehokkaasti. Jos omaat kokemusta Windows-sovelluksista, ei ohjelman käyttöönotto tuota vaikeuksia. DIAL tarjoaa säännöllisesti kursseja, joilla tarjotaan opetusta DIALuxin ammattimaisessa käytössä. Lisätietoja kurssien järjestämisajankohdista ja sisällöstä on saatavilla osoitteesta www.dial.de tai puhelimitse numerosta +49 (0) 2351 / 1064 360. Kotisivuiltamme löydät myös viimeisimmät uutiset ja ohjelman päivitykset.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 3


DIALux 3

Sisällysluettelo Sisällysluettelo............................................................... 4 Uusia ominaisuuksia versiossa 3.................................... 7 DIALux 3 käyttöliittymä................................................. 7 CAD-ikkuna...................................................... 8 Projektihakemisto............................................ 11 Valaisinvalikoima............................................. 12 Oma tietokanta............................................... 13 Valaisintiedostojen lisääminen ohjelmaan.........14 Huonekaluhakemisto....................................... 14 Materiaalikuviohakemisto................................ 15 Tuloshakemisto................................................16 Opas............................................................... 18 Asetusikkuna................................................... 18 Tilaeditori........................................................ 19 Tilaelementtien lisääminen.......................................... 22 Tilan muokkaus tilaelementeillä....................... 22 Tilaelementtien lisääminen vedä ja pudota -tekniikalla...................................................... 23 Tilaelementtien lisääminen Asetusikkunan avulla.............................................................. 24 Huonekalujen lisääminen............................................ 24 Materiaalikuvioiden lisääminen.................................... 24 Lisättyjen materiaalikuvioiden muokkaus......... 25 Materiaalikuvioiden poistaminen..................... 26 Uusien materiaalikuvioiden tuonti Materiaalikuviohakemistoon............................ 26 Työskentely eri näkymiä hyödyntäen............................ 27 Suunnitelmaan lisättyjen objektien muokkaaminen..... 29 Objektien siirtäminen...................................... 29 Objektien siirtäminen ja kääntäminen ilman pakopisteverkkoa............................................ 30 Objektien kääntäminen................................... 30 Objektien skaalaaminen.................................. 31 Objektien yhdistäminen ja tallentaminen......... 31 Objektin koordinaatiston origon sijainnin muuttaminen.................................................. 33 Objektin pintojen muokkaaminen.................... 34 Tilan rakenteen tarkistus..................................35 Erilaisten objektien muokkaaminen............................. 36 Ikkunat ja ovet................................................ 36 Laskettavat pinnat........................................... 37 Työalue............................................................37 Laskelmapisteet............................................... 38 UGR-laskenta (Unified Glare Rating)................ 39 UGR-laskelmapisteen ja UGR-laskettavan pinnan lisääminen........................................... 40 UGR-havainnoijan ja laskettavan pinnan katsesuunnan asettaminen.............................. 40 Pohjapintaelementit........................................ 41 © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 4


DIALux 3

Valaisimien ja valaisinjärjestysten lisääminen ja muokkaaminen........................................................... 42 Yksittäiset valaisimet....................................... 42 Valaisimen suuntaaminen................................ 44 Valaisinkentän lisääminen................................ 47 Valaisinlinjan lisääminen.................................. 51 Valaisimien suuntaaminen............................... 52 Valaisinkehän lisääminen................................. 52 Valaisimien erottaminen.................................. 53 Valaisinjärjestyksen sijainnin muuttaminen....... 53 Työskentely kolmiulotteisessa näkymässä..................... 54 Kolmiulotteisen näkymän käyttö...................... 54 Valaistusarvojen tarkastelu kolmiulotteisessa näkymässä...................................................... 56 Kolmiulotteisen näkymän tallennus................. 56 Tilojen muokkaaminen................................................ 58 Olemassa olevan tilan muokkaaminen............. 58 Olemassa olevan tilan monistaminen............... 60 Uuden tilan lisääminen.................................... 60 Raytrace-mallinnus...................................................... 61 Fotorealistisia kuvia raytracingin avulla............. 61 Perusasetukset................................................ 61 Raytracing-asetukset pinnoille......................... 62 Kolmiulotteinen näkymä raytrace-mallinnusta varten............................................................. 63 POV-Rayn käynnistäminen............................... 63 POV-Rayn lisätoiminnot................................... 64 DXF-piirustusten tuonti ja vienti................................... 70 DXF-tuonti...................................................... 70 DXF-piirustuksen ominaisuudet ja tasojen valinta................................................. 71 DXF-piirustukseen perustuvan tilan muokkaaminen............................................... 72 Työskentely kolmiulotteisessa näkymässä DXF-taustakuvan kanssa.................................. 73 DXF-vienti....................................................... 74 Ulkovalaistus............................................................... 75 Ulkotilanteet................................................... 75 Valaistus valonheittimillä.................................. 77 Vakiokadut...................................................... 78 Valaistuslaskentaan sisällytettävien suunnitelmien valinta...................................... 84 Huonekalujen sisällyttäminen laskentaan......... 84 Laskentatulokset......................................................... 84 Laskentatulosten tarkastelu............................. 84 Laskentatulosten määrän rajoittaminen........... 86 Laskentatulosten asetukset.............................. 87 DIALux 3:n uudet laskentatulostyypit............... 88 Valaisimen valovoiman ja luminanssin taulukkoesitys................................................. 89 Yhteenveto..................................................... 89 © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 5


DIALux 3

Oman tulostuskonfiguraation luominen........... 90 Laskentatulosten tallentaminen PDFmuodossa....................................................... 91 Laskentatulosten grafiikan vienti...................... 92 Asetukset ja valinnat................................................... 92 Komentojen mukauttaminen........................... 93 Grafiikka-asetukset.......................................... 93 Näytönohjaimen konfigurointiavustaja............. 93 DIALuxin yleiset asetukset................................ 98

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 6


DIALux 3

Uusia ominaisuuksia versiossa 3 DIALux 3:ssa on käytettävissä tilaelementtejä kuten pylväitä, kaltevia kattoja, luiskia jne. Nämä elementit muodostavat tilaan uusia pintoja, jotka sisällytetään valaistuksen laskentaan. Ohjelmaan integroitu POV-Ray -lisäosa mahdollistaa valokuvamaisen realististen kuvien luomisen suunnitelmasta. DXF-formaatissa olevien piirustusten siirrettävyyttä on laajennettu. Tästä lähtien myös DIALux-suunnitelmien vienti CAD-piirustuksiin on mahdollista.

DIALux 3 käyttöliittymä

Kuva 1: DIALux 3 käyttöliittymä.

Ohjelman käyttöliittymä on jaettu neljään päätyöalueeseen: • CAD-ikkuna • Hakemistoikkuna • Opas • Asetusikkuna Nämä neljä työaluetta mahdollistavat valaistussuunnitelmien tehokkaan ja selkeän suunnittelun. Näissä työalueissa päästään käsiksi eri toimintoihin tai voidaan editoida objekteja.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 7


DIALux 3

CAD-ikkuna

Kuva 2: Kolmiulotteinen näkymä.

Kuva 3: Pohjapiirrosnäkymä.

Kolmiulotteisen näkymän ja pohjapiirrosnäkymän lisäksi voidaan käyttää myös näkymiä sivulta ja edestä suunnitelman vuorovaikutteiseen suunnitteluun. CAD-ikkuna mahdollistaa valaistussuunnitelmien vuorovaikutteisen suunnittelun. Hiiren avulla voit graafisesti kääntää, zoomata, liikuttaa ja “vaeltaa” tilaa, katua tai ulkotilannetta. Panorointi ja liikuta-komento ovat aina käytettävissä hiiren keskinapilla. Jos käytettävissä on rullahiiri, voidaan rullan avulla käyttää zoomia. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 8


DIALux 3

Hiiren oikealla napilla on erittäin tärkeä merkitys ohjelman käytössä. Sen kautta päästään käsiksi erilaisiin valintoihin riippuen valitusta objektista, ohjelman tilasta ja työalueesta.

Kuva 4: Hiiren oikea nappi.

Tämän lisäksi objekteja voidaan siirtää, skaalata, kääntää ja valita tilan sisällä. Hiiren oikealla napilla saadaan avattua pikavalikko, jonka avulla voidaan vaihtaa CADikkuna haluttuun tilaan. Huom! Pikavalikko avautuu hiiren oikealla napilla.

Kuva 5: Kolmiulotteisen näkymän pikavalikko.

Kuva 6: Pohjapiirrosnäkymän pikavalikko.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 9


DIALux 3

Pikavalikon toiminnot ‘DXF ominaisuudet / tason valinta’ sekä ‘DXF origo tähän’ ovat käytettävissä ainoastaan pohjapiirrosnäkymässä ja toiminto ‘Säädä kirkkaus’ ainoastaan kolmiulotteisessa näkymässä. Hakemistoikkunan Projektihakemistossa voidaan hiiren oikealla napilla haluttua suunnitelmaa klikkaamalla vaihtaa näkymää kolmiulotteisen näkymän ja pohjapiirroksen välillä. Jos useampi kuin yksi CAD-ikkuna on avoimena voidaan ne järjestää halutulla tavalla valikkorivin Ikkuna -valikosta. Ikkunan ollessa avoimena koko näytön kokoisena voidaan näkymää vaihtaa CAD-ikkunan alaosassa sijaitsevien välilehtipainikkeiden avulla. Työskentely useiden samanaikaisesti avoinna olevien ikkunoiden kanssa on suositeltavaa vain, jos käytössä on suuri näyttöresoluutio ja laadukas näytönohjain. Tilaan sijoitetun objektin pikavalikkoon päästään käsiksi hiiren oikealla napilla. Huom! Punainen piste kääntää objektia punaisen akselin ympäri, vihreä vihreän akselin ympäri ja sininen sinisen akselin ympäri.

Kuva 7: Objektin pikavalikko.

Aktivoimalla Käännä -toiminto objektin pikavalikosta voidaan objektia kääntää klikkaamalla ja kääntämällä akselin päässä olevaa pistettä. Punainen piste kääntää objektia punaisen akselin ympäri, vihreä vihreän akselin ympäri ja sininen sinisen akselin ympäri. Kannattaa muistaa, että objektilla on oma koordinaatistonsa. Objektia voidaan siirtää klikkaamalla ristikkonuolta ja liikuttamalla hiirtä.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 10


DIALux 3

Projektihakemisto

Kuva 8: Projektihakemisto.

Projektihakemisto mahdollistaa sujuvan työskentelyn suunnitelmassa käytettävien elementtien kanssa. Jokainen yksittäinen elementti voidaan valita Projektihakemistossa ja sen asetuksia voidaan tarkastella ja muuttaa Asetusikkunassa. Projektihakemisto sisältää yleiset tiedot projektista, kuten asiakkaan ja suunnittelijan nimet ja osoitteet sekä kaikki valaisimien, tilojen, katujen ja ulkotilanteiden tiedot. Projektihakemiston valaisinluettelossa (Käytetyt valaisimet -alihakemisto) on lueteltu kaikki projektissa käytetyt valaisimet. Luettelossa näkyvät myös valaisimet, jotka on valittu projektiin mukaan, mutta joita ei vielä ole käytetty. • Tila koostuu huoneen määrittävistä pinnoista (katto, lattia, seinät), käyttötasosta, huonekaluista sekä valaisimista. • Ulkotilanne koostuu pohjapintaelementeistä, kalusteista sekä valaisimista. • Katu koostuu ajoradoista, pysäköintikaistoista, jalkakäytävistä, viherkaistoista, pyöräteistä sekä valaisimista. Valitsemalla jokin näistä objekteista saadaan kyseisen objektin ominaisuudet näkyviin Asetusikkunaan. Hiiren oikealla napilla saadaan näkyviin objektin pikavalikko aivan kuten CAD-ikkunassakin. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 11


DIALux 3

Hakemistoikkunan tilaa eri hakemistojen välillä voidaan vaihtaa käyttämällä Hakemistoikkunan alareunassa olevia välilehtipainikkeita.

Valaisinvalikoima Toinen hakemisto esittää projektin valaisinvalikoiman. Hakemisto saadaan esiin painamalla Hakemistoikkunan alareunan Valaisinvalikoima -välilehtipainiketta.

Kuva 9: Valaisinvalikoima.

DIALux 3 tunnistaa asennetut valaisinlisämodulit automaattisesti, joten niitä ei tarvitse asentaa uudelleen päivitettäessä ohjelmaa uuteen versioon aiemmista versioista. Lisämoduli voidaan avata kaksoisklikkaamalla. Haluttu lisämoduli voidaan avata myös valikkorivin Valaisinvalikoima -valikosta. Lisämodulit, joita ei ole vielä asennettu, ovat näkyvissä hakemistossa hieman alempana. Kaksoiklikkaamalla asentamatonta lisämodulia avataan kyseisen lisämodulin valmistajan kotisivu, jos sellainen on saatavilla. DIALuxin versiossa 3.1 on mahdollista ladata joidenkin valmistajien yksittäisiä valaisimia tai kokonaisia lisämoduleja tätä kautta. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 12


DIALux 3

Oma tietokanta Käyttäjä voi valita usein käyttämiään valaisimia eri valmistajien lisämoduleista. Nämä valaisimet tallennetaan Omaan tietokantaan. Avaamalla Oma tietokanta kaksoiklikkaamalla sen kuvaketta voidaan myös etsiä ja poistaa valaisimia tietokannasta. Oma tietokanta sisältää oletusarvoisesti myös muutamia esimerkkivalaisimia. Nämä esimerkkivalaisimet on mahdollista poistaa ja korvata eri valmistajien tarjoamilla valaisimilla.

Kuva 10: Oma tietokanta.

Valaisimia voidaan lisätä Omaan tietokantaan painamalla Tuonti -painiketta Oma tietokanta -ikkunassa. Tietokantaan voidaan tuoda yksi tai useampi .uld-, .ldt-, .ies- tai .cib-tiedosto mistä tahansa hakemistosta. Projektiin lisätty valaisin, joka näkyy valaisinluettelossa, voidaan kopioida Omaan tietokantaan valitsemalla valaisin hiiren oikealla napilla ja valitsemalla avautuvasta pikavalikosta ‘Lisää omaan tietokantaan’.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 13


DIALux 3

Valaisintiedostojen lisääminen ohjelmaan

Kuva 11: Resurssienhallinnan pikavalikko DIALuxin ollessa käynnissä.

DIALuxin ollessa käynnissä voidaan Windowsin Resurssienhallinnan (Windows Explorer) avulla lisätä mistä tahansa hakemistosta valaisintiedostoja avoinna olevaan projektiin. Valitaan haluttu tiedosto Resurssienhallintaikkunassa hiiren oikealla napilla. Avautuvasta pikavalikosta voidaan lisätä tiedosto joko projektiin tai Omaan tietokantaan. DIALux tukee seuraavia tiedostoformaatteja: • Eulumdat (.ldt) • CIBSE • TM14 • IES (kaikki variaatiot) • LTLi • PDF (valmistajakohtainen formaatti)

Huonekaluhakemisto Huonekaluhakemistoon päästään painamalla Hakemistoikkunan alalaidassa Huonekalut -välilehtipainiketta. Huonekaluja voidaan siirtää Huonekaluhakemistosta suunnitelmaan mihin tahansa näkymään. Siirto onnistuu vedä ja pudota -tekniikalla (drag and drop). Haluttu huonekalu valitaan hiiren vasemmalla napilla ja huonekalu vedetään suunnitelmaan pitäen koko ajan hiiren nappia painettuna.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 14


DIALux 3 Voit luoda Huonekaluhakemistoon oman hakemistorakenteen. DIALux näyttää kaikki c:\Program Files\DIALux\ furniture\ -hakemiston alihakemistot ja .sat -tiedostot.

Kuva 12: Huonekaluhakemisto.

Huonekaluhakemisto on jaettu neljään alihakemistoon: • Tilaelementit: pylväitä, luiskia ja kalteviin kattoihin tarvittavia elementtejä. • Vakiokappaleet: kuutioita, sylintereitä, kartioita jne. Näistä kappaleista voit myös helposti rakentaa omia objekteja. • Erilaiset objektit: ikkunoita, ovia, laskettavia pintoja, pohjapintaelementtejä jne. • Huonekaluja (furniture): valmiita ja itsetehtyjä huonekaluobjekteja. Tänne voit myös tallentaa muiden valmistajien huonekaluobjekteja .sat-tiedostoina.

Materiaalikuviohakemisto Materiaalikuviohakemistoon voidaan vaihtaa painamalla Hakemistoikkunan alalaidasta Materiaalikuviot -välilehtipainiketta. Materiaalikuviohakemistosta löytyy eri pinnoille (esim. seinä- ja lattiapinnat) erilaisia materiaalikuvioita (tekstuureja). Materiaalikuvio voidaan lisätä haluttuun pintaan vedä ja pudota -tekniikalla samaan tapaan kuin lisättäisiin suunnitelmaan huonekalu. Hakemistosta löytyy esimääriteltyjä pintoja ja värejä.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 15


DIALux 3

Kuva 13: Materiaalikuviohakemisto.

Kun hakemistosta valitaan materiaalikuvio, näkyy valitusta kuviosta esikatselukuva Asetusikkunassa. Materiaalikuvion heijastumat lasketaan kuvion RGB-arvon perusteella. Tätä arvoa voidaan myöhemmin muuttaa. On tärkeää määritellä materiaalikuvion oikea koko. Oletusarvo on 1 m x 1 m. Jos esimerkiksi rakennuksen julkisivusta otetaan valokuva, joka lisätään ohjelmaan materiaalikuvioksi, on määriteltävä myös rakennuksen todellinen koko (korkeus ja pituus). Kun materiaalikuvio on lisätty suunnitelmaan, voidaan sen ominaisuuksia muuttaa Asetusikkunassa esim. skaalaamalla ja kääntämällä.

Tuloshakemisto Hakemistoikkunan viimeinen välilehti esittää valaistuslaskennan tulokset. Tuloshakemisto saadaan avattua painamalla Hakemistoikkunan alalaidasta Tulos -välilehtipainiketta;

Kuva 14: Tuloshakemiston välilehtipainike.

tai painamalla vastaavaa painiketta (Tulokset) Oppaassa. Tuloshakemisto esittää normaalin hakemistorakenteen muodossa projektin valaistuslaskennan tulokset. Punaisella oikein-merkillä merkityt tulostyypit ovat saatavilla jo ennen laskennan suorittamista. Ilman merkkiä olevat tulostyypit ovat saatavilla vasta kun laskenta on suoritettu. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 16


DIALux 3

Kuva 15: Tuloshakemisto.

Haluttu tulostyyppi saadaan näkyviin ruudulle kaksoisklikkaamalla sitä. Jos halutaan tarkastella useampaa tulostyyppiä kerralla, valitaan halutut tulostyypit hiiren oikealla napilla ja valitaan avautuvasta pikavalikosta ‘Avaa uudessa ikkunassa’. Pieni tulostimen kuva tulostyypin ikonin edessä tarkoittaa, että kyseinen tulostyyppi sisällytetään tulostukseen tai esikatseluun (Tiedosto -> Tulosta / Esikatselu). Tulostyyppi voidaan valita mukaan tulostukseen tai pois siitä klikkaamalla tyhjää ruutua tai siinä olevaa tulostimen kuvaa. Kolmiulotteinen kuvanmuodostus -kohdan kuvatulosteen perspektiivi määräytyy CAD-ikkunan kolmiulotteisessa näkymässä asetellun perspektiivin mukaisesti.

Kuva 16: Kolmiulotteisen näkymän tallennus .jpg -tiedostoksi.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 17


DIALux 3 Opas on ohjelman käytön yhdistävä elementti - se sisältää kaikki valaistussuunnitelman tekemiseen vaadittavat askeleet.

Opas Opas sisältää kaikki valaistussuunnitelman tekemiseen vaadittavat askeleet. Se toimii ikään kuin “yhdistävänä lankana” ja auttaa käyttäjää saavuttamaan päämääränsä nopeasti.

Kuva 17: Opas.

Klikkaamalla toiminnon ikonia Oppaassa päästään suoraan käsiksi kyseiseen toimintoon. Pitämällä hiirtä hetkinen paikallaan ikonin ‘Muokkaa tilan geometriaa’ tai ‘Sijoita yksittäisiä valaisimia’ kohdalla saadaan näkyviin valikko, josta löytyvät kaikki tilojen tai valaisimien lisäämiseen tarvittavat toiminnot. Viimeksi valitun toiminnon ikoni jää näkyviin Oppaaseen oletusikoniksi.

Asetusikkuna Asetusikkunan avulla voit tarkastella minkä tahansa CAD-ikkunassa tai Hakemistoikkunassa valitun objektin ominaisuuksia. Myös objektin asetuksia voidaan muuttaa. Jotkin arvot saattavat näkyä inaktiivisina harmaalla taustalla eli ne eivät ole muutettavissa (tai eivät ole muutettavissa kyseisessä kohdassa).

Kuva 18: Valitun tilan (Tila 1) tiedot Asetusikkunassa.

Kuvassa 18 on esitetty esimerkki Asetusikkunan käytöstä. Projektihakemistossa on valittu tila, jonka asetuksia halutaan muuttaa. Asetusikkunan Tilan pinnat -välilehdellä voidaan muuttaa huonepintojen heijastussuhteita. Huom! Muutettassa seinäpintojen heijastussuhdetta muuttuu suhde kaikilla seinäpinnoilla. Jos halutaan muuttaa vain yhden seinän heijastussuhdetta, valitaan Hakemistoikkunassa kyseinen seinä. Tämän jälkeen kyseisen seinän arvoa voidaan muuttaa Asetusikkunassa. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 18


DIALux 3

Kannattaa myös pitää mielessä, että Asetusikkunan näkymä on erilainen yksittäiselle valaisimelle ja valaisinjärjestykselle.

Kuva 19: Valaisinjärjestys ja sen valaisimet Projektihakemistossa. Tässä ikkunassa voit muuttaa koko valaisinjärjestyksen asetuksia.

Kuva 20: Valaisinjärjestyksen sijainnin asetukset Asetusikkunassa. Tässä ikkunassa voit muuttaa valaisinjärjestyksen yksittäisten valaisimien asetuksia.

Kuva 21: Valaisinjärjestyksen valaisimien tekniset tiedot Asetusikkunassa.

Tilaeditori Tilaeditori käynnistyy, kun klikataan Oppaan painiketta 'Muokkaa tilan geometriaa'.

Tilaeditori ilmestyy Asetusikkunan paikalle tiettyjä toimintoja käytettäessä. Näin tapahtuu esim. seuraavissa tilanteissa: • Lisättäessä projektiin uusi tila; • Tilan geometriaa muokattaessa; • Ulkotilanteen pohjapintaelementtiä muokattaessa tai • Laskettavan pinnan mittoja muutettaessa. Tilaeditoriin päästään valitsemalla Projektihakemistossa hiiren oikealla napilla jokin em. objekteista ja valitsemalla avautuvasta pikavalikosta joko ‘Muokkaa tilan geometriaa’, ‘Muokkaa laskettavaa pintaa’ tai ’Muokkaa pohjapintaelementtiä’. Vaihtoehtoisesti samat toiminnot voidaan valita myös valikkorivin Muokkaa -valikosta. Kolmas tapa (koskee vain tilan geometrian muokkaamista) on valita Oppaasta ‘Muokkaa tilan geometriaa’. Tilan geometriaa on suositeltavaa muokata pohjapiirrosnäkymässä. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 19


DIALux 3

Kuva 22: Tilan pikavalikko (saadaan esiin hiiren oikealla napilla).

Tilaeditorilla voidaan siis muokata tilan pohjapiirrosta. Sama pätee myös laskettaviin pintoihin ja pohjapintaelementteihin.

Kuva 23: Tilan muokkaaminen Tilaeditorin avulla.

CAD-ikkunassa näkyvän pohjapiirroksen seiniä ja kulmia klikkaamalla ja hiirtä liikuttamalla voidaan siirtää seiniä ja kulmapisteitä. Tällöin Tilaeditorin koordinaattiarvot muuttuvat automaattisesti uusia sijainteja vastaaviksi. Painamalla hiiren oikeaa nappia minkä tahansa seinän päällä avautuu pikavalikko, josta voidaan lisätä uusi kulmapiste.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 20


DIALux 3

Kuva 24: Uuden kulmapisteen lisääminen.

Uusia kulmapisteitä voidaan lisätä tai poistaa myös Tilaeditorissa valitsemalla haluttu rivi ja klikkaamalla ‘Sijoita koordinaatit’ tai ‘Tyhjennä koordinaatit’. Koordinaatit syötetään numeronäppäimistöltä. Tilan mittoja voidaan muuttaa myös syöttämällä uudet pituuden, leveyden ja korkeuden arvot. Kun arvot on syötetty muuttuu näkymä CAD-ikkunassa vastaavasti. Suunnitelmaan sijoitetun valaisimen jäädessä tilan uusien mittojen ulkopuolelle se poistuu näkyvistä eikä sitä oteta huomioon laskennassa. Jos tilan mittoja kuitenkin myöhemmin muutetaan uudestaan, palautuu valaisin suunnitelmaan automaattisesti. Ulkotilanteen pohjapintaelementtejä voidaan muokata samaan tapaan. Pohjapintaelementtejä voidaan lisätä ulkotilanteeseen Huonekaluhakemistosta vedä ja pudota -tekniikalla.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 21


DIALux 3

Kuva 25: Pohjapintaelementin muokkaaminen Tilaeditorin avulla.

Toisin kuin DIALux-ohjelman versiossa 2, jossa laskettavat pinnat voivat olla ainoastaan suorakaiteen muotoisia, on versiossa 3 mahdollista muotoilla laskettavia pintoja mielivaltaisesti. Oikealla napilla laskettavaa pintaa klikkaamalla päästään pikavalikon kautta Tilaeditoriin muokkaamaan pinnan muotoja. Esimerkiksi monikulmaisen työpöydän päälle voidaan tehdä monikulmainen laskettava pinta. Uutta: Laskettavia pintoja ja pohjapintaelementtejä voidaan muotoilla mielivaltaisesti.

Kuva 26: Monikulmaisen työalueen luominen pöydän päälle.

Tilaelementtien lisääminen Tilan muokkaus tilaelementeillä DIALux 3 tarjoaa mahdollisuuden muokata tilaa erilaisilla tilaelementeillä. Tilaan voidaan esimerkiksi lisätä kalteva kattoelementti, joka lisää suunnitelmaan uusia kattopintoja. Uudet pinnat ilmestyvät Projektihakemistoon asianmukaiseen alihakemistoon järjestysnumerolla varustettuina. Muutkin tilaelementit, kuten pylväät ja luiskat, muuttuvat osaksi tilaa ja muodostavat tilaan samalla uusia pintoja. Nämäkin löytyvät tilaan sijoituksen jälkeen Projektihakemistosta.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 22


DIALux 3

Kuva 27: Palkki, joka jakaa katon useisiin kattopintoihin.

Tilaelementtien lisääminen vedä ja pudota -tekniikalla Tilaan voidaan lisätä uusi tilaelementti valitsemalla tilaelementti Huonekaluhakemistosta ja viemällä se suunnitelmaan vedä ja pudota -tekniikalla; tilaelementti asetellaan haluttuun kohtaan X- ja Y-akselien suhteen ja hiiren nappi vapautetaan. Elementin sijaintia Z-akselin suhteen voidaan muuttaa kolmiulotteisessa näkymässä tai sivunäkymässä pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja siirtämällä samalla elementtiä normaaliin tapaan tarttumalla kiinni ristikkonuolesta. Ctrl-näppäimen ollessa painettuna liikkuu elementti vain ylös-alas -suunnassa. Kolmiulotteisessa näkymässä objektien sijaintia Z-akselin suhteen voidaan muuttaa pitämällä ctrl-näppäintä pohjassa ja siirtämällä objektin ristikkonuolta.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 23


DIALux 3

Kuva 28: Tilaelementin lisääminen vedä ja pudota -tekniikalla.

Tilaelementtien lisääminen Asetusikkunan avulla Tilaelementti voidaan lisätä myös Asetusikkunan avulla. Haluttu elementti valitaan Huonekaluhakemistossa, Asetusikkunaan syötetään halutut koordinaatit ja painetaan Sijoita -painiketta.

Huonekalujen lisääminen Huonekalujen lisääminen suunnitelmaan onnistuu samaan tapaan vedä ja pudota -tekniikalla tai Asetusikkunan avulla kuin tilaelementtienkin lisääminen.

Kuva 29: Huonekalun lisääminen vedä ja pudota -tekniikalla.

Materiaalikuvioiden lisääminen Myös materiaalikuvioiden lisääminen objekteihin onnistuu helposti vedä ja pudota -tekniikalla.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 24


DIALux 3

Kuva 30: Materiaalikuvion lisääminen vedä ja pudota -tekniikalla.

Materiaalikuvio voidaan lisätä haluttuun pintaan valitsemalla Materiaalikuviohakemistosta sopiva kuvio tai väri ja viemällä se vedä ja pudota -tekniikalla haluttuun pintaan CAD-ikkunassa. Materiaalikuvioita voidaan asettaa mihin tahansa “oikeaan” pintaan (huonekalut, seinät, katot, ikkunat, ovet jne.), mutta ei laskettaviin pintoihin. Objektiin lisätty materiaalikuvio peittää objektin kaikki pinnat. Esimerkiksi yhteen seinään lisätty kuvio peittää kaikki seinäpinnat mikäli ne olivat ennestään samaa väriä tai kuviota. Jos halutaan lisätä materiaalikuvio ainoastaan objektin yhteen pintaan niin se onnistuu pitämällä shift-näppäintä (vaihtonäppäin) painettuna, kun kuvio siirretään objektiin vedä ja pudota -tekniikalla. Pidettäessä Ctrl-näppäintä painettuna kun materiaalikuviota siirretään, peittää kuvio kaikki pinnat samalla kertaa (esim. seinät, katon, lattian ja tilaelementit).

Lisättyjen materiaalikuvioiden muokkaus Virheellisesti lisätyn materiaalikuvion voi korjata Asetusikkunan avulla.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 25


DIALux 3

Kuva 31: Objektin materiaalikuvion muokkaaminen.

Valitaan haluttu objekti CAD-ikkunassa. Asetusikkunassa näkyvät objektin asetukset; valitaan Materiaalikuvio -välilehti. Välilehdellä on esitettynä kuvion esikatselukuva sekä kuvion asetusarvoja. Asetusten avulla materiaalikuviota voidaan skaalata, sen sijaintia voidaan siirtää tai sitä voidaan kääntää.

Materiaalikuvioiden poistaminen Pinnalla on aina oltava heijastussuhde. Tämän vuoksi materiaalikuviota ei voida suoraan poistaa, mutta se voidaan korvata uudella kuviolla tai värillä Materiaalikuviohakemistosta.

Uusien materiaalikuvioiden tuonti Materiaalikuviohakemistoon Käyttäjä voi lisätä omia kuvioita tai värejä kuvatiedostoina Materiaalikuviohakemistoon. DIALux tukee .bmp-, .dib-, .jpg- ja .gif -tiedostoformaatteja. Materiaalikuviohakemistoon voidaan lisätä uusia kuvioita avaamalla ensin DIALux-ohjelmassa Materiaalikuviohakemisto ja käynnistämällä Windowsin Resurssienhallinta (Windows Explorer).

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 26


DIALux 3

Kuva 32: Materiaalikuvioiden tuonti.

Tämän jälkeen kuvatiedostoja voidaan siirtää halutusta Resurssienhallinta -ikkunan hakemistosta vedä ja pudota -tekniikalla DIALuxin Materiaalikuviohakemistoon. DIALux muuntaa kuvatiedostot automaattisesti tarvittavaan formaattiin. Kuvion heijastussuhde lasketaan RGBarvon perusteella. Oletusarvo kuvion koolle on 1 m x 1 m. Tarvittaessa näitä arvoja voidaan muuttaa erikseen kullekin kuviolle Asetusikkunassa. Materiaalikuvioiden tuonti onnistuu myös suoraan DIALux-ohjelmassa. Valikkorivin Työkalut -valikosta valitaan toiminto ‘Tuo materiaalikuviot’. Ohjelma kysyy ensin kuvatiedostoa, joka halutaan tuoda materiaalikuvioksi. Tämän jälkeen Materiaalikuviohakemistosta voidaan valita uudelle kuviolle sopiva alihakemisto.

Kuva 33: Materiaalikuvioiden tuonti valikkorivin kautta.

Työskentely eri näkymiä hyödyntäen DIALux 3:ssa on mahdollista käyttää erilaisia näkymiä työskentelyn helpottamiseksi. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 27


DIALux 3

Kuva 34: Ikkuna (Window) -työkalurivi

Lankamalliesitys mahdollistaa monimutkaisten suunnitelmien tarkastelemisen kolmiulotteisessa näkymässä hitaammallakin näytönohjaimella.

CAD-ikkunaan voidaan avata eri näkymiä Ikkuna -työkalurivin avulla (kuva 34). Työkalurivi voi olla myös integroituna muiden painikkeiden kanssa samalle painikeriville ohjelman valikkorivin alapuolella. Työkalurivin painikkeiden toiminnot vasemmalta oikealle: • Järjestä ikkunat limittäin • Järjestä ikkunat päällekkäin • Järjestä ikkunat vierekkäin • Avaa kolmiulotteinen näkymä • Avaa pohjapiirrosnäkymä • Avaa sivunäkymä • Avaa etunäkymä • Kytke lankamalliesitys päälle tai pois päältä (kolmiulotteisessa näkymässä) • Kytke perspektiivi päälle tai pois päältä (kolmiulotteisessa näkymässä)

Kuva 35: Työskentely eri näkymiä hyödyntäen.

Kuvan 35 mukainen näkymä saadaan avaamalla ensin neljä ikkunaa ja sen jälkeen järjestämällä ikkunat. Yksittäinen näkymä voidaan sulkea normaaliin tapaan klikkaamalla rastia ikkunan oikeassa yläkulmassa.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 28


DIALux 3

Kuva 36: CAD-ikkunan näkymien vaihtaminen ja sulkeminen.

Suunnitelmaan lisättyjen objektien muokkaaminen Objektien siirtäminen Kun valaisimet ja huonekalut on lisätty tilaan, voidaan niitä muokata halutulla tavalla. Asetusikkunassa näkyvät CAD-ikkunassa tai Hakemistoikkunassa valitun objektin tiedot. Valittua objektia voidaan muokata syöttämällä Asetusikkunaan uudet arvot. Jos objektia muokataan CAD-ikkunassa (kääntö, siirto, skaalaus) päivittyvät arvot Asetusikkunassa automaattisesti uutta sijaintia vastaaviksi.

Kuva 37: Objektin sijainnin muuttaminen graafisesti Z-akselin suhteen.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 29


DIALux 3

Objektin sijaintia Z-akselin suhteen voidaan muuttaa pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna samalla kun objektia siirretään. Siirto onnistuu tarttumalla kiinni objektin ristikkonuolesta ja liikuttamalla hiirtä. Ctrl-näppäin lukitsee objektin liikeradat siten, että objekti liikkuu ainoastaan ylös-alas -suunnassa. Kun Ctrl-näppäin vapautetaan, liikkuu objekti taas vapaasti kaikkiin suuntiin. Liikutellessasi objektia kolmiulotteisessa näkymässä näyttää kolmen apusuoran leikkauspiste ristikkonuolen sijainnin projisoituna lattiapintaan.

Objektien siirtäminen ja kääntäminen ilman pakopisteverkkoa Kun objektia siirretään hiirellä, liikkuu objekti askelmaisesti pakopisteverkon asetusten mukaisesti. Pitämällä shift-näppäintä pohjassa objektia siirrettäessä voidaan pakopisteverkko kytkeä väliaikaisesti pois päältä. Tällöin objektia voidaan siirtää lähes portaattomasti. Pakopisteverkon asetuksia voidaan muuttaa Asetusikkunan avulla valitsemalla ohjelman valikkoriviltä CAD -> Säädä pakopisteverkko. Asetuksista voidaan määritellä pakopisteverkon askelman suuruus eri akseleiden suhteen sekä pienin yksikkö pakopisteverkon ollessa kytkettynä pois päältä.

Kuva 38: Pakopisteverkon asetukset.

Objektien kääntäminen Objekti on ensin valittava aktiiviseksi, jotta sitä voitaisiin kääntää. Tämän jälkeen objektia voidaan kääntää syöttämällä uudet arvot Asetusikkunassa tai kääntämällä objektia graafisesti CAD-ikkunassa. Kääntäminen graafisesti tapahtuu kolmen kääntöakselin avulla, joiden päässä on punainen, vihreä ja sininen piste.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 30


DIALux 3

Kuva 39: Objektin kääntäminen.

Objekti kääntyy oman koordinaatistonsa origon suhteen. Origon sijainnin osoittavat ristikkonuoli sekä kolmen apusuoran leikkauspiste. Jos useampia objekteja käännetään samanaikaisesti, kääntyvät ne objekteja ympäröivän kuution keskipisteen suhteen.

Objektien skaalaaminen Objektia voidaan skaalata yhden, kahden tai kolmen akselin suhteen. Skaalaus voidaan tehdä joko Asetusikkunassa tai CAD-ikkunassa. Objektia päästään skaalaamaan CAD-ikkunassa valitsemalla objektin pikavalikosta ‘Skaalaa’. Kolmiulotteisessa näkymässä: katkoviivan siirto = skaalaus yhden akselin suhteen; kulmapisteen siirto = skaalaus kaikkien akseleiden suhteen.

Kuva 40: Objektin skaalaaminen pikavalikon avulla.

Kolmiulotteisessa näkymässä objektia voidaan skaalata © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 31


DIALux 3

X-, Y- tai Z-akselin suhteen tarttumalla kiinni ja siirtämällä objektin jonkin sivun katkoviivaa. Klikkaamalla yhtä objektin sinisistä kulmapisteistä voidaan objektia skaalata kaikkien akselien suhteen samanaikaisesti. Kaksiulotteisissa näkymissä objektista voidaan skaalata vain yhtä ulottuvuutta.

Objektien yhdistäminen ja tallentaminen Jos suunnitelmaan on lisätty useampia objekteja, joita halutaan käsitellä yhtenä kokonaisuutena, voidaan objektit yhdistää. Objektien yhdistämistä voidaan käyttää myös käyttäjän kokoaman uuden (huonekalu)elementin tallentamiseen. Objektien ei tarvitse koskettaa toisiaan, jotta ne voitaisiin yhdistää. Yhdistettävät objektit voivat olla myös jo aikaisemmin tilaan vapaasti sijoitettuja objekteja.

Kuva 41: Objektien yhdistäminen.

Objektit voidaan yhdistää valitsemalla halutut objektit (useampia objekteja voidaan valita pitämällä shift-näppäintä pohjassa) ja valitsemalla tämän jälkeen pikavalikosta ‘Yhdistä’. Objektien tallentaminen uudeksi elementiksi onnistuu valitsemalla objektit ja tämän jälkeen pikavalikosta ‘Tallenna nimellä…’.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 32


DIALux 3

Huom! DIALux 3 lataa ainoastaan ne huonekalut, jotka on tallennettu hakemistoon ‘…\DIALux\Furniture\’ tai tämän hakemiston alihakemistoihin. Tähän hakemistoon voidaan tallentaa myös valmistajien tarjoamat .sat -formaatissa olevat huonekalutiedostot.

Objektin koordinaatiston origopisteen sijainnin muuttaminen Objekteja yhdistettäessä kokonaisuuden uudeksi origopisteeksi tulee automaattisesti objekteja ympäröivän kuution keskipiste. Tämä ei kuitenkaan ole aina haluttu sijainti, sillä kun objekti lisätään normaaliin tapaan vedä ja pudota -tekniikalla, sijaitsee origo yleensä korkeudella Z=0. Ennen kuin uusi objekti tallennetaan tulisi origon sijainti tarkistaa. Tämä voidaan tehdä Asetusikkunan Origo -välilehdellä objektin ollessa valittuna.

Kuva 42: Objektin origopisteen sijainnin muuttaminen.

Origolle voidaan määritellä uusi sijainti myös graafisesti. Tämä voidaan tehdä valitsemalla objekti CAD-ikkunassa ja pitämällä tämän jälkeen Alt-näppäintä painettuna. Nyt ristikkonuolen sijaintia siirtämällä siirtyy myös origopisteen sijainti. Itse objekti pysyy paikoillaan. Tämän jälkeen objekti voidaan tallentaa, jolloin myös origon uusi sijainti tallentuu. Origopistettä siirrettäessä voidaan myös lukita ristikkonuolen liikeradat tai deaktivoida pakopisteverkko Ctrl- ja shift-näppäinten avulla.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 33


DIALux 3

Kuva 43: Objektin ulkopuolelle siirretty origopiste.

Objektin pintojen muokkaaminen DIALux 3:ssa voidaan määritellä mille tahansa pinnalle mikä tahansa väri, heijastussuhde, materiaali tai laskentarasteri. Objektin pintoja voidaan muokata valitsemalla haluttu objekti ja tämän jälkeen Asetusikkunassa Pinnat -välilehti.

Kuva 44: Objektin pintojen muokaaminen.

Pinnat -välilehdellä on esitetty objektin pinnat. Kun valitaan jokin pinta (kuvan 44 tapauksessa pinta nro 38), tulee kyseinen pinta CAD-ikkunassa katkoviivalla ympäröidyksi. Haluttu pinta voidaan nimetä uudelleen klikkaamalla pinnan nimen perässä olevaa painiketta, jossa on kolme pistettä. Asetusikkunassa voidaan valita valitulle pinnalle myös materiaalikuvio, heijastussuhde © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 34


DIALux 3

ja/tai väri. Materiaalikuvio -välilehdellä voidaan määritellä pinnan materiaalikuvion asetuksia. Valitse kohta ‘Automaattisesti’, kun haluat sisällyttää pinnan laskentatuloksen koko suunnitelman laskentatuloksiin.

Kuva 45: Objektin laskentarasteri ja pinnan laskentatuloksen valinta.

Laskentarasteri voidaan määritellä Laskentarasteri välilehdellä. Kun kohta ‘Automaattisesti’ on valittuna, suoritetaan nopea laskenta, joka yleensä on riittävän tarkka. Jos pinnan laskentatulos halutaan sisällyttää koko suunnitelman laskentatuloksiin, valitaan kohta ‘Anna tulokset’.

Tilan rakenteen tarkistus DIALux 3 osaa suorittaa suunnitelman rakennetarkistuksen renderointiajan optimoimiseksi. Kuvassa 46 pöytä ja konttorituoli näyttäisivät olevan asianmukaisesti paikoillaan.

Kuva 46: Konttorituolin jalka lävistää pöydän tukijalan.

Lähempää tarkasteltuna voidaan kuitenkin huomata, että yksi tuolin jaloista läpäisee pöydän oikean tukijalan. Tämä aiheuttaa tarpeettoman lisäyksen suunnitelman renderointiin kuluvaan aikaan. Mitä enemmän tälläisia objektien päällekkäisyyksiä suunnitelma sisältää, sitä © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 35


DIALux 3

enemmän renderointiaika kasvaa.

Kuva 47: Tilan rakenteen tarkistuksen aloitus.

Kun rakenteen tarkistus on suoritettu, näkyvät kaikki toisensa leikkaavat objektit CAD-ikkunassa punaisella merkattuina. Tämän jälkeen käyttäjä voi korjata virheet. Jos objekti läpäisee seinän, katkeaa objekti leikkaavasta kohdasta, joten näitä leikkauksia ei tarvitse korjata.

Erilaisten objektien muokkaaminen Ikkunat ja ovet Ikkunoita ja ovia voidaan lisätä suunnitelmaan normaaliin tapaan vedä ja pudota -tekniikalla.

Kuva 48: Oven sijoittaminen tilaan.

Ikkunoita ja ovia voidaan sijoittaa ainoastaan seinäpinnoille. Tämän vuoksi kuvassa 48 ovi sijoittuu automaattisesti lähimmälle seinälle. Nämä objektit sijoittuvat aina saman suuntaisesti seinäpinnan kanssa.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 36


DIALux 3

Laskettavat pinnat

Kuva 49: Läpikuultava laskettava pinta.

Laskettava pinta on pinta, jonka avulla valaistus voidaan laskea vaikuttamatta valon jakautumiseen. Eri pinnoille ja työskentelytilanteille on olemassa asianmukaiset valaistussuosituksensa. Laskettava pinta esitetään suunnitelmassa läpikuultavana pintana, kuten kuvasta 49 voidaan nähdä. Laskettavan pinnan läpikuultavana näkyvä puoli antaa laskentatulokset. Toiselta puolen katsottuna pinta on näkymätön eikä vaikuta laskentatuloksiin. Laskettavia pintoja voidaan skaalata ja käännellä aivan kuten muitakin objekteja.

Työalue Työalueet ovat laskettavia pintoja, jotka koostuvat kahdesta osasta. Nämä osat on määritelty standardeissa DIN 5035 T7 ja EN 12464. Työalueen osat ovat työskentelyalue ja sitä ympäröivä työskentelyalueen välitön lähiympäristö. Alueista voidaan muokata monikulmaisia työalueen pikavalikon avulla. Työalueen kaksi osaa on määritelty seuraavasti: • Molempien alueiden tulee olla samansuuntaisia sen pinnan kanssa, jolle ne on asetettu. • Työskentelyalueen tulee olla kokonaan työskentelyalueen välittömän lähiympäristön sisäpuolella. Suunnitelman laskentatuloksissa isolux-käyrät sekä harmaa-asteikko tulostuvat yhteisinä työskentelyalueen molemmille osille. Arvot ilmoitetaan taulukko- ja kaaviomuodossa molemmille osille erikseen.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 37


DIALux 3

Kuva 50: Työskentelyalue ja työskentelyalueen välitön lähiympäristö.

Laskelmapisteet Laskentatuloksien saamiseksi eri pisteistä voidaan käyttää: • Vaakasuoria laskelmapisteitä, • Pystysuoria laskelmapisteitä ja • Vapaita laskelmapisteitä

Kuva 51: Kolme erilaista laskelmapistettä.

Vaakasuoria laskelmapisteitä (kuvassa 51 oikealla) ei voida käännellä. Ne mittaavat pinnan valaistusvoimakkuuden ainoastaan kohtisuoraan nuolen suunnasta © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 38


DIALux 3

tulevasta valosta. Pystysuoria laskelmapisteitä (kuvassa 51 vasemmalla) voidaan kääntää Z-akselin ympäri. Niiden avulla voidaan mitata joko normaali pinnan valaistusvoimakkuus tai puolisylinterivalaistusvoimakkuus. Valinta tehdään Asetusikkunassa. Vapaita laskelmapisteitä voidaan kääntää kaikkien akselien ympäri. Niiden avulla voidaan mitata pinnan valaistusvoimakkuus nuolen suunnasta tulevasta valosta. Valaistuslaskennan tuloksissa kaikki laskelmapisteet on esitetty yhdellä sivulla (Laskelmapisteluettelo). Laskelmapisteet on järjestetty niiden tyypin perusteella. Tuloksen yhteenvedossa on esitetty kunkin pisteen valaistusvoimakkuuden minimi-, maksimi- ja keskiarvot. Laskelmapisteet ovat käteviä työkaluja esim. portaiden ja liitutaulujen valaistusvoimakkuuksien selvittämiseen.

UGR-laskenta (Unified Glare Rating) Yksi merkittävä parannus DIALux 3:ssa liittyy UGRlaskentaan. UGR-laskennan avulla saadaan seuraavat tulokset: 1.

UGR-taulukko CIE, CIBSE TM10 tai NBstandardin mukaisesti kaikille valaisimille, joilla on suora valonjako.

2.

“Standarditilasta” (suorakulmion muotoinen, ei huonekaluja, vain yksi valaisin) saadaan yhden arkin mittainen yhteenvetotuloste, jossa on esitettynä neljä UGR-arvoa; vasemmalle ja alemmalle seinälle, katsesuunnan ollessa valaisimeen nähden joko poikittain tai pitkittäin. Tämän ansiosta arvoja ei tarvitse laskea taulukon avulla.

3.

UGR-havainnoijia voidaan asettaa työtilaan UGR-arvojen saamiseksi. UGR-arvoja saadaan suhteessa: a) havainnoijan asentoon ja katsesuuntaan; b) kaikkiin käytettyihin valaisimiin; c) valaisimien asentoon; d) varjonmuodostukseen ja heijastukseen.

4.

UGR-laskettavien pintojen avulla saadaan laskettua, miten UGR-arvot jakautuvat halutulla alueella. Laskentatulos on verrattavissa UGRhavainnoijien laskentatuloksiin. Laskenta-

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 39


DIALux 3

tuloksesta saadaan tietoa mahdollisista häikäisyongelmista missä tahansa tilan kohdassa. Kohta 1 tuottaa tuloksena taulukon vastaavista arvoista. Kohdista 2 ja 3 saadaan yksittäiset UGR-arvot. Kohdasta 4 tulostuu isolux-käyrät ja harmaasävyasteikko sekä diagrammi ja taulukko arvoista. UGR-arvot ovat väliltä 10-30. Tätä pienemmät arvot on esitetty merkinnällä <10 ja suuremmat arvot merkinnällä >30.

UGR-laskelmapisteen ja UGR-laskettavan pinnan lisääminen UGR-laskelmapisteitä ja -laskettavia pintoja voidaan lisätä normaaliin tapaan vedä ja pudota -tekniikalla. Huom! Jos näitä objekteja asetetaan pohjapiirrosnäkymään, asettuvat ne oletuskorkeudelle 1,2 m. Tämä on istuvalle havainnoijalle käytetty standardiarvo. Jos objekteja asetetaan kolmiulotteiseen näkymään, asettuvat ne kohtaan, jossa hiiren nappi vapautetaan.

Kuva 52: UGR-laskettavan pinnan lisääminen tilaan.

Toinen tapa lisätä näitä objekteja on tehdä se Asetusikkunan avulla. Valitaan jompi kumpi objekti Huonekaluhakemistossa, syötetään halutut sijaintiarvot Asetusikkunassa ja klikataan Sijoita -painiketta. Saman ikkunan avulla voidaan myös muokata tilassa jo olevia objekteja.

UGR-havainnoijan ja -laskettavan pinnan katsesuunnan asettaminen Katsesuunnan säätö tehdään Asetusikkunassa UGR© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 40


DIALux 3

laskelmapisteen tai -laskettavan pinnan asetuksista. Säätö tehdään syöttämällä haluttu arvo (yksikkönä aste) kohtaan ‘Z:’. Arvo 0° tarkoittaa havainnoijan katsovan pitkin X-akselia. Positiivinen kulman arvo kääntää suuntaa vastapäivään. Nuoli osoittaa havainnoijan katseen suunnan.

Kuva 53: UGR-laskettavan pinnan katsesuunnan asettaminen.

Pohjapintaelementit Pohjapintaelementtejä voidaan käyttää ainoastaan ulkotilanteissa. Pohjapintaelementti on alue, jolla on määritelty muoto ja mielivaltainen korkeus. Yksittäinen pohjapintaelementti saattaa poiketa muista ulkotilanteen pohjapintaelementeistä esim. pelkästään toimintonsa perusteella.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 41


DIALux 3

Kuva 54: Pohjapintaelementin muokkaaminen.

Oletusarvoisesti pohjapintaelementti on suorakaiteen muotoinen ja 0,0 m korkuinen. Jos elementin korkeutta muutetaan, koostuu se tämän jälkeen eri pinnoista (yläpinta ja sivupinnat). Jos halutaan muokata pohjapintaelementin muotoa, voidaan vaihtaa Tilaeditoriin valitsemalla elementin pikavalikosta ‘Muokkaa pohjapintaelementtiä’. Tilaeditorista poistuttaessa näkyvät Asetusikkunassa pohjapintaelementin muut asetukset. Pinnat -välilehdellä voidaan muuttaa pohjapintaelementin eri pintojen asetuksia. Pohjapintaelementti voi toimia myös “aukkona” toisessa pohjapintaelementissä. Kuvan 54 aktiivinen ja harmaa pohjapintaelementti ovat tällaisia “aukkoja” kuvan nurmikenttä-pohjapintaelementissä. Tässä esimerkissä tuloksia ei lasketa nurmikentän näille osille.

Valaisimien ja valaisinjärjestysten lisääminen ja muokkaaminen Yksittäiset valaisimet Yksittäisiä valaisimia voidaan lisätä suunnitelmaan Projektihakemistosta tai Valaisinvalikoimasta normaaliin tapaan vedä ja pudota -tekniikalla, Oppaasta (Sijoita yksittäisiä valaisimia) tai valikkorivin kautta (Sijoita -> Yksittäiset valaisimet). Valaisin sijoittuu suunnitelmaan siihen kohtaan (X- ja Y-koordinaattien leikkauspisteeseen), jossa hiiren nappi vapautetaan.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 42


DIALux 3

Kuva 55: Yksittäisen valaisimen lisääminen.

Klikkaamalla Oppaassa toimintoa ‘Sijoita yksittäisiä valaisimia’ saadaan Asetusikkunaan näkyviin valaisimen asetukset. Asetusikkunan alareunasta löytyvät painikkeet ‘Sijoita’ ja ‘Peruuta’. CAD-ikkunassa valaisin näkyy aktiivisena katkoviivoin ympyröitynä. Asetusikkunan eri välilehdillä voidaan muuttaa valaisimen sijaintia, pyörähdystä ja asennuskorkeutta. Sijoitettava valaisin voidaan valita Valaisin -välilehdellä. Suunnitelmaan lisätty yksittäinen valaisin muodostaa valaisinjärjestyksen, johon kuuluu ainoastaan tämä yksi valaisin. Projektihakemistosta suunnitelmaan lisätty yksittäinen valaisin löytyy Yksitellen järjestely -nimisenä alihakemistona.

Kuva 56: Valaisin -välilehden alasvetovalikko.

Valaisin -välilehden alasvetovalikosta (kuva 56) löytyvät sekä suunnitelmaan jo lisätyt valaisimet että viimeksi käytetyt valaisimet.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 43


DIALux 3

Kuva 57: Valaisimen teknisten tietojen muuttaminen.

Jotta voitaisiin muuttaa valaisimien teknisiä tietoja, täytyy valaisimien olla lisättynä suunnitelmaan. Projektihakemistossa järjestykseen kuuluvat valaisimet on listattu asianmukaisen valaisinjärjestystyypin alihakemistossa (kuvan 57 tapauksessa yksitellen järjestely). Valitsemalla yksi näistä valaisimista voidaan muokata sen teknisiä tietoja. Valitsemalla CAD-ikkunassa useampia valaisimia samalla kertaa voidaan muuttaa kaikkien näiden valaisimien tietoja.

Valaisimen suuntaaminen DIALux 3:ssa voidaan valaisimien suuntaamisessa käyttää apuna valaisimen apusäteitä.

Kuva 58: ‘Valaisimien apusäteet’ -toiminnon ikoni.

Valaisimien apusäteet -ikonia (kuva 58) klikkaamalla saadaan CAD-ikkunaan näkyviin C=0° -nuoli (osoittaa C=0° -tason suunnan) sekä keltainen suora (valonjaon gamma-kulma = 0°) kyseiselle valaisimelle. C=0° -taso on aina X-akselin suuntainen mikäli valaisinta ei ole käännetty.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 44


DIALux 3

Kuva 59: Valaisimen C=0° -nuoli.

Toinen valaisimien suuntaamista helpottava toiminto DIALux 3:ssa on valon jakautumisen kolmiulotteinen esitys. Tämä toiminto on käytännöllinen etenkin sellaisten valaisimien suuntaamisessa, joiden valonjakokäyrä on epäsymmetrinen.

Kuva 60: Valaisimen valon jakautumisen kolmiulotteinen esitys.

Valon jakautumisen kolmiulotteinen esitys saadaan käyt© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 45


DIALux 3

töön klikkaamalle sen työkalurivistä löytyvää ikonia ( kuva 61).

Kuva 61: Valon jakautumisen kolmiulotteisen esityksen ikoni.

Valaisimien suuntaamista on helpotettu myös uudella ‘Aseta valon keskipiste’ -toiminnolla. Tämän toiminnon avulla voidaan suunnata keltainen apusäde mihin tahansa pisteeseen valitulla pinnalla.

Kuva 62: ‘Aseta valon keskipiste’ -toiminnon ikoni.

Valon keskipisteen asettamiseksi pitää ensin valita yksittäinen valaisin. Yksittäinen valaisin saatetaan joutua valitsemaan myös valaisinjärjestyksen sisältä. Tällöin valintasuodattimien toiminto ‘Salli tai estä yksittäisten valaisimien valinta’ pitää olla kytkettynä päälle (kuva 63).

Kuva 63: ‘Salli tai estä yksittäisten valaisimien valinta’ -toiminnon ikoni.

Kun yksittäinen valaisin on valittu, klikataan valon jakautumisen kolmiulotteisen esityksen ikonia ja valitaan kohde, joka halutaan valaista (pinta tai huonekalu).

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 46


DIALux 3

Kuva 64: Kohdevalaisimen suuntaaminen kohteeseen.

Valaisinkentän lisääminen Valaisinkenttä on valaisinjärjestys, jossa valaisimet on järjestelty riveittäin. Sekä rivien että riviin kuuluvien valaisimien lukumäärä on käyttäjän määriteltävissä. Projektihakemistosta suunnitelmaan lisätty valaisinkenttä löytyy Kentäksi järjestely -nimisenä alihakemistona. Valaisinkenttä voidaan lisätä joko valitsemalla Oppaasta ‘Sijoita kentäksi järjestettynä’ tai ohjelman valikkoriviltä Sijoita -> Valaisinavustajat -> Kentäksi järjestelyn avustaja. Kolmas tapa on klikata halutun tilan tai ulkotilanteen kohdalla hiiren oikeaa nappia ja valita avautuvasta pikavalikosta Sijoita valaisimia -> Kentäksi järjestely. Valaisinavustaja -vaihtoehdossa avustaja kysyy käyttäjältä kaikki tarvittavat asetukset. Muissa vaihtoehdoissa asetukset voidaan syöttää Asetusikkunassa, jossa näkyvät myös ‘Sijoita’ ja ‘Peruuta’ -näppäimet.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 47


DIALux 3 Kuva 65: Valaisinkentän lisääminen ilman avustajaa.

Ennen kuin järjestykseen on lisätty valaisimet näkyy valaisinkentän ala CAD-ikkunassa katkoviivalla ympyröitynä. Järjestyksen asetuksia voidaan muuttaa Asetusikkunassa ennen valaisimien lisäämistä tai sen jälkeen. Valaisinkenttää voidaan muokata valitsemalla kenttä Hakemistoikkunassa tai CAD-ikkunassa. Kun klikataan yksittäistä valaisinta kentässä, muuttuvat kaikki kentän valaisimet aktiivisiksi (oletusarvo). Jos halutaan muokata yksittäistä valaisinta, tarvitsee valintasuodattimen tila muuttaa.

Kuva 66: Valintasuodattimet -työkalurivi.

Valintasuodatin -työkalurivin (kuva 66) toiminnot ovat seuraavat (vasemmalta oikealle): • Salli tai estä pintojen valinta; • Salli tai estä ikkunoiden, ovien tai laskettavien pintojen valinta; • Salli tai estä valaisinjärjestyksen valinta; • Salli tai estä yksittäisten valaisimien valinta; • Salli tai estä huonekalujen valinta.

Kuva 67: Valaisinjärjestyksen yksittäisen valaisimen muokkaaminen.

Kuva 67 esittää, kuinka valaisinjärjestyksen yksittäistä valaisinta voidaan muokata. Valintasuodatin sallii yksittäisen valaisimen valinnan. Valaisimen sijoituspaikka ei muutu. Tämä toiminto on käytännöllinen esim. suunnattaessa valaisinjärjestyksen yksittäisiä kohdevalaisimia valaisemaan huonekaluja tai muita kohteita tilassa.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 48


DIALux 3

Valaisimien asetuksia voidaan muuttaa Asetusikkunassa. Järjestely -välilehdellä voidaan valita valaisinjärjestyksen järjestelyn muoto ja mitoitus.

Kuva 68: Valaisinjärjestyksen järjestelyn muodon ja mitoituksen valinta.

Järjestelyn muodon ja mitoituksen muuttaminen vaikuttaa valaisinkentän sijaintiarvoihin.

Kuva 69: Järjestelyn muodon ja mitoituksen vaikutus järjestyksen kokoon.

Järjestelyn muoto otetaan huomioon myös muokattaessa valaisinkenttää CAD-ikkunassa.

Kuva 70: Valaisinkentän sijoituskehyksen koko riippuu järjestelyn muodosta. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 49


DIALux 3

Kun CAD-ikkunaan on valittu pohjapiirrosnäkymä, muuttuu valaisinkentän sijoituskehyksen (valaisinkenttää ympäröivä katkoviiva) koko riippuen siitä, mikä muoto järjestelylle on Asetusikkunassa valittu. Kun valittuna on vaihtoehto ‘Sisäisesti symmetrinen’, on näkyvissä kuvan uloin katkoviiva. Keskimmäinen katkoviiva näkyy, kun valittuna on ‘Ulkoreunasta ulkoreunaan’. Kun valittuna on ‘Valaisimien keskipisteestä keskipisteeseen’, on näkyvissä sisimmäinen katkoviiva. Valaisinkentän kokoa voidaan muuttaa tarttumalla kiinni kentän nurkkaan tai sivuun ja siirtämällä kohtaa hiirellä. Valaisimien koko ja määrä pysyvät tällöin luonnollisesti muuttumattomina.

Kuva 71: Valaisinjärjestyksessä käytetyt valaisimet.

Valaisinjärjestyksen valaisimien asetuksia voidaan muuttaa myös järjestyksen lisäämisen jälkeen. Valaisinjärjestyksen valaisimia ja niiden lamppuja voidaan muuttaa tarvitsematta poistaa koko järjestystä (kuva 71).

Kuva 72: Valaisinjärjestyksen ja sen valaisimien pyörähdysten muuttaminen.

Sekä koko kentän että kentän yksittäisten valaisimien pyörähdystä voidaan muuttaa joko numeerisesti (Asetusikkunassa) tai graafisesti (CAD-ikkunassa). Jotta kentän yksittäisen valaisimen pyörähdystä voitaisiin muuttaa, on valaisin valittava kentästä yksittäin valintasuodattimen avulla.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 50


DIALux 3

Kuva 73: Valaisinkentän sijainnin muuttaminen Asetusikkunassa.

Myös valaisinkentän sijaintia voidaan muuttaa sekä numeerisesti että graafisesti.

Valaisinlinjan lisääminen Valaisinlinja on valaisinjärjestys, jossa valaisimet on järjestelty suoraksi linjaksi. Projektihakemistosta suunnitelmaan lisätty valaisinlinja löytyy ‘Linjoiksi järjestely’ -nimisenä alihakemistona. Valaisinlinjoja voidaan lisätä suunnitelmaan joko manuaalisesti Oppaan kautta tai avustajan avulla ohjelman valikkoriviltä Sijoita -> Valaisinavustajat -> Linjoiksi järjestelyn avustaja. Lisätyn valaisinlinjan pituutta, sijaintia ja kulmaa voidaan muuttaa graafisesti CAD-ikkunassa tai numeerisesti Asetusikkunassa.

Kuva 74: Valaisinlinjan skaalaaminen.

Linjan sijaintia voidaan muuttaa tarttumalla linjan keskellä olevaan ristikkonuoleen ja siirtämällä sitä. Tällöin linjan pituus ja kulma pysyvät muuttumattomina. Uutta DIALux 3:ssa: Valaisinlinjan sinisten päätepisteiden avulla voidaan samanaikaisesti muuttaa sekä linjan pituutta että kulmaa. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 51


DIALux 3

Tällöin ei ole tarpeen käyttää erillisiä Skaalaa- ja Käännä -komentoja.

Kuva 75: Valaisinlinjan muokkaaminen.

Jos valaisinlinjan valaisimia ei ole käännetty, osoittaa valaisimien C=0° -nuoli valaisinlinjan suuntaisesti (alkupisteestä loppupistettä kohti).

Valaisimien suuntaaminen Valitsemalla CAD-ikkunassa järjestykseen kuuluva yksittäinen valaisin voidaan sen pyörähdystä muuttaa vaikuttamatta järjestyksen muihin valaisimiin. Yksittäisten valaisimien valinta pitää olla kytkettynä sallituksi, jotta järjestyksen yksittäisiä valaisimia voitaisiin valita. Valaisin voidaan suunnata myös käyttämällä ‘Aseta valon keskipiste’ -toimintoa.

Tästä työkalurivin ikonista saat kytkettyä päälle Valaisimien apusäteet -toiminnon.

Kuva 76: Valaisinjärjestyksen yksittäisten valaisimien suuntaaminen.

Valaisinkehän lisääminen Valaisinkehä on valaisinjärjestys, jossa valaisimet on © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 52


DIALux 3

järjestelty ympyrämuotoon. Projektihakemistosta suunnitelmaan lisätty valaisinkehä löytyy ‘Kehiksi järjestely’ -nimisenä alihakemistona. Kehäksi järjesteltyjä valaisimia ei toistaiseksi ole mahdollista lisätä avustajan avulla. Muutoin valaisinkehien lisääminen on hyvin samankaltaista kuin kahden edellä kuvatun järjestyksen. Huomionarvoisia toimintoja ovat kuitenkin ‘Lähtökulma’ ja ‘Loppukulma’.

Kuva 77: Valaisinkehän sijainnin ja kulmien muokkaaminen.

Kun lähtökulma on 0°, sijoittuu valaisinkehän ensimmäinen valaisin kehän keskipisteen oikealle puolelle, suoraan X-akselin suuntaisesti. Valaisimen etäisyys keskipisteestä määritetään Asetusikkunassa (‘Säde’). Kulman positiivinen arvo (> 0°) siirtää valaisinta vastapäivään. Jos valaisinkehän yksittäisiä valaisimia ei ole käännetty, osoittavat valaisimien C=0° -tasot ulospäin.

Valaisimien erottaminen Suunnitelmaan lisätty valaisinjärjestys voidaan erottaa yksittäisiksi valaisimiksi järjestyksen pikavalikon Erota -toiminnolla. Tämän jälkeen yksittäisten valaisimien sijainteja voidaan muuttaa. Erotus voidaan tehdä myös ohjelman valikkorivin kautta (Muokkaa -> Pura valaisimien järjestys).

Valaisinjärjestyksen sijainnin muuttaminen Valaisinjärjestyksen sijaintia voidaan muuttaa valitsemalla haluttu valaisinjärjestys Projektihakemistossa. Tämän jälkeen voidaan Asetusikkunassa muuttaa järjestyksen sijaintia ja/tai muita ominaisuuksia. Kannattaa muistaa, että myös yksittäinen valaisin muodostaa valaisinjärjestyksen (yksitellen järjestelty järjestys). Järjestyksen sijaintia voidaan muuttaa myös graafisesti CAD-ikkunassa. Huom! Muista valita Projektihakemistossa haluttu valaisinjärjestys (ei järjestyksessä käytettyä valaisinta). © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 53


DIALux 3

Kuva 78: Asetusikkuna, kun valittuna on valaisinjärjestyksen valaisin.

Kuva 79: Asetusikkuna, kun valittuna on valaisinjärjestys.

Työskentely kolmiulotteisessa näkymässä Kolmiulotteisen näkymän käyttö Kolmiulotteinen näkymä mahdollistaa suunnitelmassa “vaeltamisen” lähemmän tarkastelun suorittamiseksi. DIALuxin nykyversioissa (versiota 1.x uudemmat versiot) tarkastelijan sijainti voi olla myös tilan sisällä. Tästä on hyötyä etenkin suuria, runsaasti huonekaluja sisältäviä tiloja suunniteltaessa.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 54


DIALux 3

Kolminappisella hiirellä työskenneltäessä Liikuta näkymää -toimintoa voidaan käyttää hiiren keskinapilla. Rullahiiren rullaa pyörittämällä voit zoomata näkymää ja rullaa painamalla liikuttaa näkymää.

Kuva 80: Suunnitelman tarkastelua “vaeltamalla” CAD-ikkunassa.

Kuvan 81 työkalurivin toimintojen avulla voidaan liikkua CAD-ikkunan kolmiulotteisessa näkymässä tai asetella näkymä halutulla tavalla.

Kuva 81: CAD-ikkunassa käytettävät työkalupainikkeet.

Työkalurivin toiminnot vasemmalta alkaen: • Valitse objekteja; tämän toiminnon avulla voidaan (valintasuodattimista riippuen) valita objekteja hiirellä klikkaamalla. • Suurenna tai pienennä näkymä; tällä toiminnolla voidaan näkymää zoomata painamalla hiiren vasen nappi alas ja liikuttamalla samalla hiirtä ylös tai alas. • Suurenna osa; tällä toiminnolla voidaan hiiren vasenta nappia painamalla ja samalla hiirtä liikuttamalla rajata näkymästä osa, joka halutaan suurentaa. • Käännä näkymää; näkymää voidaan kääntää painamalla hiiren vasenta nappia ja liikuttamalla hiirtä. • Liikuta näkymää; näkymän sijaintia CAD-ikkunassa voidaan siirtää painamalla hiiren vasenta nappia ja liikuttamalla hiirtä. Tämä toiminto on aina käytettävissä kolminäppäimisen hiiren keskinapilla. • Vaella tilanteessa; • Painamalla hiiren vasenta nappia ja hiirtä liikuttamalla päästään liikkumaan eteen© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 55


DIALux 3

ja taaksepäin sekä pyörimään paikallaan. Painamalla hiiren vasenta nappia ja Ctrlnäppäintä voidaan hiirtä liikuttamalla “vaeltaa” ylös, alas, oikealle tai vasemmalle katsesuunnan pysyessä muuttumattomana. • Painamalla hiiren vasenta nappia ja Shiftnäppäintä voidaan hiirtä liikuttamalla pyöriä paikallaan. Aseta valon keskipiste; yksittäinen valaisin voidaan suunnata klikkaamalla tätä toimintoa ja sen jälkeen kohdetta, joka halutaan valaista. •

Valaistusarvojen tarkastelu kolmiulotteisessa näkymässä Luxmeter -toiminnon avulla saadaan näkyviin valaistuslaskennassa laskettu valaistusarvo missä tahansa pisteessä. Arvo näytetään työkaluvihje -puhekuplana. Toimintoa voidaan käyttää kolmiulotteisessa näkymässä kun sekä pikavalikon Käännä -toiminto että työkalurivin ‘Laskelmatuloksien työkaluvihjeet’ -toiminto on kytketty päälle.

Kuva 82: Valaistusarvojen tarkastelu kolmiulotteisessa näkymässä

Nyt voidaan osoittaa mitä tahansa kohtaa suunnitelmassa ja valaistusarvot ilmoittava työkaluvihje ilmestyy ruudulle, kun hiiren osoitinta pidetään hetki paikoillaan.

Kolmiulotteisen näkymän tallennus DIALux 3 tarjoaa kaksi tapaa tallentaa kulloinenkin kolmiulotteinen näkymä grafiikkatiedostoksi. Helpoin tapa on asetella näkymä CAD-ikkunassa halu© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 56


DIALux 3

tun kaltaiseksi ja valita ohjelman valikkoriviltä Tulokset -> Tallenna näkymä nimellä. Tämän jälkeen voidaan valita mihin hakemistoon kuvatiedosto halutaan tallentaa. Kuva tallennetaan .jpg-formaatissa resoluutiolla 1024x768 pikseliä.

Kuva 83: Kolmiulotteisen näkymän tallennus .jgp -tiedostoksi.

Jos näkymä halutaan tallentaa suuremmalla resoluutiolla toimitaan seuraavasti: • Kolmiulotteisen näkymän perspektiivi asetellaan CAD-ikkunassa halutulla tavalla. • Klikataan Tuloshakemistossa hiiren oikealla napilla kohtaa ‘Kolmiulotteinen kuvanmuodostus’ ja valitaan ‘Avaa’ (Laskenta pitää olla tässä vaiheessa suoritettuna).

Kuva 84: ‘Kolmiulotteinen kuvanmuodostus’ -tuloksen avaaminen.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 57


DIALux 3

Käynnistetään sovellus, johon kuva halutaan tuoda tallennusta tai muokkaamista varten (esim. Word, Excel tai mikä tahansa kuvankäsittelyohjelma). Siirretään kuva DIALuxista toiseen ohjelmaan vedä ja pudota -tekniikalla.

Kuva 85: Kolmiulotteisen kuvanmuodostuksen vienti grafiikkaohjelmaan.

Kuva kopioituu toiseen ohjelmaan resoluutiolla 2000 x 2000 pikseliä.

Tilojen muokkaaminen Olemassa olevan tilan muokkaaminen Tilan geometriaa voidaan muokata klikkaamalla haluttua tilaa Projektihakemistossa hiiren oikealla napilla ja valitsemalla pikavalikosta ‘Muokkaa tilan geometriaa’. Toinen tapa on valita ohjelman valikkoriviltä Muokkaa -> Muokkaa tilan geometriaa. Kolmas tapa on valita Oppaasta toiminto ‘Muokkaa tilan geometriaa’. Geometriaa muokattaessa on suositeltavaa käyttää pohjapiirrosnäkymää.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 58


DIALux 3

Kuva 86: Valitun tilan (Tila 1) pikavalikko.

Kuva 87: Tilan geometrian muokkaaminen Tilaeditorilla.

Seinää voidaan siirtää tarttumalla kiinni seinän keskikohdasta ja siirtämällä seinä hiirellä uuteen paikkaan. Koordinaattipisteiden sijaintia voidaan muuttaa samalla tavalla. Sijaintien uudet koordinaatit päivittyvät Asetusikkunaan. Klikkaamalla seinää hiiren oikealla napilla voidaan pikavalikon kautta lisätä uusi koordinaattipiste. Uusia koordinaattipisteitä voidaan lisätä myös Asetusikkunassa; valitaan haluttu kohta uudelle pisteelle ja painetaan Sijoita koordinaatit -painiketta. Tämän jälkeen uuden pisteen koordinaatit voidaan syöttää tyhjälle riville. Koordinaattipisteen poistaminen onnistuu Asetusikkunassa valitsemalla haluttu piste ja painamalla Tyhjennä koordinaatit -painiketta. Asetusikkunassa voidaan muuttaa myös tilan pituutta ja leveyttä. Uusi arvo syötetään haluttuun kohtaan, jonka jälkeen muut arvot muuttuvat uutta arvoa vastaaviksi.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 59


DIALux 3

Olemassa olevan tilan monistaminen Projektiin voidaan luoda toinen samanlainen tila kuin projektissa jo oleva tila. Monistettava tila valitaan Projektihakemistossa ja tämän jälkeen valitaan joko tilan pikavalikosta ‘Monista’ tai ohjelman valikkoriviltä Muokkaa -> Kopioi tilanne. Kannattaa pitää mielessä, että monistustoiminto monistaa paitsi itse tilan mittoineen ja materiaaleineen, niin myös tilaan lisätyt huonekalut, valaisimet ja muut objektit.

Uuden tilan lisääminen Projektiin voidaan lisätä uusi tila valitsemalla Oppaasta ‘Sijoita uusi tila’. Toinen tapa on valita ohjelman valikkoriviltä Sijoita -> Uusi tila. Samalla tavalla voidaan lisätä myös uusi ulkotilanne tai katu.

Kuva 88: Uuden tilan lisääminen.

Kuva 89: Uuden tilan lisääminen avustajan avulla.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 60


DIALux 3

Raytrace-mallinnus Raytrace-mallinnetun eli renderoidun grafiikan luomiseen DIALux käyttää erillistä POV-Ray -ohjelmaa. Jos haluat yksityiskohtaisempaa tietoa POV-Ray -ohjelmasta, saat esiin ohjelman ohjeen F1-näppäimellä ohjelman ollessa käynnissä.

Fotorealistisia kuvia raytracingin avulla Raytracing tarkoittaa grafiikan mallinnustapaa, jossa ohjelma piirtää mallista kuvan, jossa valo ja varjot käyttäytyvät realistisesti. Ohjelma laskee miten valonsäteet kulkevat valitusta havainnointipisteestä ja piirtää kuvan ottaen huomioon heijastumat, läpinäkyvyyden ja pinnanmuodot.

Perusasetukset DIALuxin valikkorivin Tulokset -valikosta löytyy toiminto ‘Raytrace-toiminto POV-Raylla…’, joka avaa POV-Rayn asetusikkunan. Ikkunan Pika-asetukset -välilehdeltä löytyy ohjelman tavallisimmat asetukset. Kokeneemmat käyttäjät voivat halutessaan muuttaa asetuksia myös toisilta välilehdiltä. Autobumpmaps -toiminto lisää renderoidun kuvan materiaalikuvioihin lievää aaltoisuutta. Huom! Windowsin suomenkielisissä versioissa DIALuxin hakemistopolku on oletusarvoisesti muotoa 'c:\Ohjelmatiedostot\DIALux\'.

Kun POV-Rayn laskenta on päättynyt, tallentuu renderoitu kuva oletusarvoisesti hakemistoon ‘c:\Program Files\DIALux\Raytracer\Tila 1\…’.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 61


DIALux 3

Kuva 90: POV-Rayn perusasetukset.

Raytracing-asetukset pinnoille Objektien raytracing-asetuksia voidaan muuttaa Asetusikkunan avulla valitsemalla haluttu pinta, huonekalu tai tilaelementti. Yksinkertaisille pinnoille (esim. seinät, katto, lattia, jne.) oikea välilehti ‘Raytracer-asetukset’ näkyy suoraan Asetusikkunassa. Jos valitaan objekti, jossa on useampia pintoja, löytyy vastaava välilehti Asetusikkunan Pinnat -välilehdeltä. Ctrl- tai shift-näppäimen avulla voidaan valita useampia pintoja kerralla.

Kuva 91: Objektin pintojen raytracing-asetusten muuttaminen.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 62


DIALux 3

Sopiva arvo kuvastukselle (peilikuva) on lattiapinnoille 5-10 % ja lasipinnoille 10-15 %. Lasipintojen läpinäkyvyys tulisi olla noin 30 %.

Kolmiulotteinen näkymä raytrace-mallinnusta varten Raytrace-mallinnus perustuu suunnitelman kolmiulotteiseen näkymään, ja se voidaan käynnistää vain kolmiulotteisessa näkymässä. Kolmiulotteisessa näkymässä voidaan ennen laskentaa asetella sopiva katsesuunta, perspektiivi ja rajaus.

Kuva 92: Raytrace-mallinnusta varten aseteltu kolmiulotteinen näkymä.

POV-Rayn käynnistäminen Kun kolmiulotteinen näkymä on aseteltu halutulla tavalla, voidaan POV-Ray käynnistää valikkorivin valikosta Tulokset -> ‘Raytrace-toiminto POV-Raylla’ tai vastaavasta työkalurivin painikkeesta (kuva 94). Sivun 61 Perusasetukset -kohdassa esitelty asetusikkuna avautuu.

Kuva 93: POV-Rayn käynnistäminen työkalurivin painikkeesta.

Huom! Jos yritit käynnistää POV-Rayn ensimmäistä kertaa, käynnistyy itse ohjelman sijaan POV-Rayn asennus, joka on suoritettava ennen kuin toimintoa voidaan käyttää. Asennuksessa tarvittavat tiedostot on kopioitu jo DIALuxin asennusvaiheessa. Lisätietoja POV-Raysta löytyy ohjelman www-sivuilta © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 63


DIALux 3

osoitteesta www.povray.org. Renderoidussa kuvassa hyllyn lasitasot ovat läpinäkyviä ja lattia kiiltää.

Kuva 94: Raytrace-mallinnettu (renderoitu) kuva.

Raytrace-mallinnuksen tuloksena syntyy .bmp-kuvatiedosto, joka voidaan tulostaa, liittää muihin ohjelmiin tai avata muokattavaksi kuvankäsittelyohjelmalla.

POV-Rayn lisätoiminnot Renderoidun DIALux-näkymän työstämistä voidaan jatkaa POV-Raylla. Kaikki POV-Rayn toiminnot ovat käytettävissä. Muokkaamiseen tulee käyttää hakemistosta ‘c:\Program Files\DIALux\’ löytyvää pvengine.exe -ohjelmatiedostoa. Alkuperäisen POV-Ray -ohjelmiston käyttö DIALux-kuvien kanssa ei ole mahdollista. Seuraava tekstiosuus on katkelma POV-Rayn ohjeesta, joka saadaan näkyviin painamalla F1-näppäintä ohjelman ollessa käynnissä. 4.1.3 Radiosity without conventional lighting You can also leave out all light sources and have pure radiosity lighting. The situation then is similar to a cloudy day outside, when the light comes from no specific direction but from the whole sky. The following 2 pictures show what changes with the scene used in part 1, when the light source is removed. (default radiosity, but recursion_limit 1 and error_bound 0.2)

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 64


DIALux 3

with light source

without light source

You can see that when the light source is removed the whole picture becomes very blue, because the scene is illuminated by a blue sky, while on a cloudy day, the color of the sky should be somewhere between grey and white. The following pictures show the sample scene used in this part with different settings for recursion_limit (everything else default settings).

recursion_limit 1

recursion_limit 2

recursion_limit 3

This looks much worse than in the first part, because the default settings are mainly selected for use with conventional light sources. The next three pictures show the effect of error_bound. (recursion_limit is 1 here) Without light sources, this is even more important than with, good values much depend on the scenery and the other settings, lower values do not necessarily lead to better results.

Š DIAL GmbH, Lßdenscheid

sivu 65


DIALux 3

error_bound 1.8

error_bound 0.4

error_bound 0.02

If there are artefacts it often helps to increase count, it does affect quality in general and often helps removing them (the following three pictures use error_bound 0.02).

count 2

count 50

count 200

The next sequence shows the effect of nearest_count, the difference is not very strong, but larger values always lead to better results (maximum is 20). From now on all the pictures use error_bound 0.2

nearest_count 2

nearest_count 5 (default)

nearest_count 10

The minimum_reuse is a geometric value related to the size of the render in pixel and affects whether previous radiosity calculations are reused at a new point. Lower values lead to more often and therefore more accurate calculations. Š DIAL GmbH, Lßdenscheid

sivu 66


DIALux 3

minimum_reuse 0.001

minimum_reuse 0.015 (default)

minimum_reuse 0.1

In most cases it is not necessary to change the low_error_factor. This factor reduces the error_ bound value during the final pretrace step. pretrace_end was lowered to 0.01 in these pictures, the second line shows the difference to default. Changing this value can sometimes help to remove persistent artefacts.

low_error_factor 0.01

low_error_factor 0.5 (default)

low_error_factor 1.0

low_error_factor 0.01

low_error_factor 1.0

gray_threshold reduces

the color in the radiosity calculations. as mentioned above the blue sky affects the color of the whole scene when radiosity is calculated. To reduce this coloring effect without affecting radiosity in general you can increase gray_threshold. 1.0 means no color in radiosity at all. Š DIAL GmbH, Lßdenscheid

sivu 67


DIALux 3

gray_threshold 0.0 (default)

gray_threshold 0.5

gray_threshold 1.0

Another important parameter is pretrace_end. Together with pretrace_start it specifies the pretrace steps that are done. Lower values lead to more pretrace steps and more accurate results but also to significantly slower rendering.

pretrace_end 0.2

pretrace_end 0.02

pretrace_end 0.004

It’s worth experimenting with the things affecting radiosity to get some feeling for how things work. The next 3 images show some more experiments.

ambient 3 instead of ambient 0 for one ambient 0.5 instead of ambient 0 for all object objects sky: ambient 0

error_bound 0.04 recursion_limit 2

Finally you can strongly change the appearance of the whole scene with the sky’s texture. The following pictures give some example.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 68


DIALux 3

yellow-blue gradient from left to right

light-dark gradient from left to right

light-dark gradient from bottom to top

Really good results much depend on the single situation and how the scene is meant to look. Here is some “higher quality” render of this particular scene, but requirements can be much different in other situations. global_settings { radiosity { pretrace_start 0.08 pretrace_end 0.01 count 500 nearest_count 10 error_bound 0.02 recursion_limit 1 low_error_factor 0.2 gray_threshold 0.0 minimum_reuse 0.015 brightness 1 adc_bailout 0.01/2 } }

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 69


DIALux 3

higher quality

DXF-piirustusten tuonti ja vienti DIALuxiin voidaan tuoda piirustuksia DXF-muodossa ja niitä voidaan käyttää suunnitelmien pohjana. Valmiin suunnitelman pohjakuva, tilaelementit, valaisimet ja huonekalut voidaan viedä takaisin CAD-piirustukseen.

DXF-tuonti • • •

Luo tyhjä, suorakulmion muotoinen tila. Siirry pohjapiirrosnäkymään. Valitse ohjelman valikkoriviltä CAD -> DXF tuonti. Valitse ‘Next’. Avustaja pyytää valitsemaan DXF-tiedoston, jonka haluat tuoda.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 70


DIALux 3

Kuva 95: DXF-tuonnin avustaja.

• • •

Odota, kunnes avustaja on ladannut DXF-piirroksen ja valitse ‘Next’. DXF-tiedostossa käytettyjä yksiköitä ei ole vielä määritelty. Valittuasi haluamasi yksikön, näkyy piirroksen leveys ja korkeus kahdessa kentässä. Voit asettaa suunnitelman origopisteen maailmanlaajuisen koordinaattijärjestelmän origoon (0.00/0.00/0.00), tai valita DXF-tiedostossa määritellyn pisteen. Voit myös asettaa origon käytetyn alueen painopisteeseen (piirustuksen keskipisteeseen).

DXF-piirustuksen ominaisuudet ja tasojen valinta DXF-tiedoston asetuksia voidaan muuttaa Asetusikkunassa valitsemalla valikkoriviltä CAD -> ‘DXF ominaisuudet / tason valinta’. Tämän jälkeen Asetusikkunassa voidaan määritellä mitkä piirustuksen tasoista (layer) ovat näkyvissä sekä eri tasoille halutut värit.

Kuva 96: DXF-tiedoston asetusten muuttaminen Asetusikkunassa.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 71


DIALux 3

DXF-piirustukseen perustuvan tilan muokkaaminen Tila voidaan siirtää haluttuun kohtaan DXF-piirroksessa osoittamalla hiirellä origon paikka, painamalla hiiren oikeaa nappia ja valitsemalla avautuvasta pikavalikosta ‘DXF origo tähän’.

Kuva 97: Origopisteen siirtäminen haluttuun kohtaan DXF-piirustuksessa.

Kun tilan nurkka on siirretty DXF-piirustuksen origoon, voidaan tilan geometria muokata DXF-piirustuksen muotoon. Tämä onnistuu helpoiten valitsemalla Oppaasta ‘Muokkaa tilan geometriaa’ ja siirtämällä tilan kulmia ja seiniä hiirellä vetämällä. Uudet koordinaatit voidaan antaa myös numeerisesti Asetusikkunassa.

Kuva 98: Tilan geometrian muokkaaminen DXF-piirustusta vastaavaksi.

Tämän jälkeen tilaan voidaan lisätä pohjapiirroksen mukaisia elementtejä kuten ovia ja ikkunoita.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 72


DIALux 3

Kuva 99: Ikkunoiden ja ovien lisääminen DXF-piirustuksen mukaisesti.

Työskentely kolmiulotteisessa näkymässä DXF-taustakuvan kanssa DXF-piirustusta voidaan käyttää taustakuvana kolmiulotteisessa näkymässä. Yleensä on suositeltavaa valita Asetusikkunan DXF-ominaisuuksista toiminto ‘Näytä kaksiulotteinen DXF-projektio kolmiulotteisessa ikkunassa’, joka löytyy Skaalaus -välilehdeltä.

Kuva 100: Kaksiulotteisen DXF-projektion esitys kolmiulotteisessa näkymässä.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 73


DIALux 3

Kuva 101: Kolmiulotteinen näkymä, jossa taustalla DXF-projektio.

DXF-tausta voidaan kytkeä päälle tai pois päältä myös työkalurivin painikkeesta.

DXF-vienti DXF-viennin avulla suunnitelma voidaan siirtää DXF-formaatissa muihin ohjelmiin.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 74


DIALux 3

Kuva 102: DXF-vienti -ikkuna.

DXF vienti -ikkunassa voidaan valita, mitkä osat suunnitelmasta halutaan viedä. Ikkuna avataan valikkoriviltä CAD -> DXF vienti. Kun halutaan viedä DIALux-suunnitelma takaisin alkuperäiseen CAD-piirustukseen, kannattaa käyttää alkuperäisen piirustuksen asetuksia. Piirustukseen voidaan valita luotavaksi myös selite, joka sisältää luettelon suunnitelmassa käytetyistä valaisimista.

Ulkovalaistus Ulkotilanteet DIALuxia voidaan käyttää myös ulkovalaistuksen suunnitteluun. Ulkovalaistuksen suunnittelussa työvaiheet ovat samankaltaiset kuin sisävalaistuksen suunnittelussa.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 75


DIALux 3

Kuva 103: DIALuxin tervetuliaisdialogi.

Kun ohjelman tervetuliaisdialogista valitaan ‘Uusi ulkoprojekti’, luo ohjelma käynnistyessään uuden projektin, jossa on tyhjä ulkotilanne. Yhdessä ja samassa projektissa voi olla sekä tiloja, ulkotilanteita että katuja.

Kuva 104: Tervetuliaisdialogista valittu uusi ulkoprojekti.

Projektihakemistossa ulkotilanne on verrattavissa tilaan. Ulkotilanne koostuu pohjapintaelementeistä, “huonekaluista” ja valaisimista. Huonekaluilla tarkoitetaan tässä erilaisia ulkotilanteeseen lisättäviä objekteja. Tilassa pohjapintaelementtejä vastaavat seinät, katto ja lattia. Pohjapintaelementeillä on omat valaistustekniset ominaisuutensa. Pohjapintaelementtien laskentatulokset on rajoitettu niiden pintaan. Uusia pohjapintaelementtejä voidaan lisätä suunnitelmaan Huonekaluhakemistosta.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 76


DIALux 3

Kuva 105: Uuden pohjapintaelementin lisääminen.

Pohjapintaelementin muotoa voidaan muokata samaan tapaan kuin tilan geometriaa. Pohjapintaelementti voi olla minkä tahansa mielivaltaisen monikulmion muotoinen. Kun pohjapintaelementti on aktiivisena, voidaan Asetusikkunan Pinnat -välilehdeltä valita Laskentarasteri -välilehti. Valitsemalla ‘Anna tulokset’ DIALux sisällyttää elementin laskentatulokset koko ulkotilanteen laskentatuloksiin. Objekteja ja valaisimia voidaan lisätä ulkotilanteeseen samaan tapaan kuin tilaankin.

Valaistus valonheittimillä Rakennuksen julkisivun, seinän tai vastaavan kohteen valonheitinvalaistus voidaan suunnitella lisäämällä aluksi pohjapintaelementin päälle objekti, joka halutaan valaista. Valitaan objekti ja Asetusikkunan Pinnat -välilehdeltä objektin se pinta, joka on tarkoitus valaista. Valitaan vielä Laskentarasteri -välilehdeltä ‘Anna tulokset’, niin valitun pinnan laskentatulokset sisällytetään kyseisen ulkotilanteen laskentatuloksiin.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 77


DIALux 3

Kuva 106: Pinnan laskentatulosten sisällyttys koko suunnitelman tuloksiin.

Toinen tapa on lisätä halutulle pinnalle Huonekaluhakemistosta laskettava pinta, jonka laskentatulokset sisällytetään ulkotilanteen laskentatuloksiin.

Kuva 107: Laskettavan pinnan lisääminen rakennuksen seinälle.

Vakiokatu DIALuxia voidaan käyttää katujen valaistuksen suunnitteluun. Katuvalaistussuunnitelma voi sisältyä samaan projektiin tilojen ja/tai ulkotilanteiden kanssa. Katu voidaan lisätä projektiin valitsemalla se ohjelman tervetuliaisdialogista, valikkorivin Sijoita -valikosta tai Oppaasta (Sijoita vakiokatu).

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 78


DIALux 3

Uusi katuvalaistussuunnitelma (vakiokatu) koostuu aluksi yhdestä ajoradasta.

Kuva 108: Uuden vakiokadun lisääminen.

Kadun yleisasetuksia voidaan muuttaa Asetusikkunassa. Kadulle voidaan antaa nimi ja kuvaus, sen alenema- ja suunnittelukertoimia voidaan muuttaa ja kadulle voidaan valita joko oikean- tai vasemmanpuoleinen liikenne.

Kuva 109: Katuelementtien lisääminen ja järjesteleminen.

Katu voi sisältää useita eri katuelementtejä, joita voidaan lisätä, järjestellä ja poistaa Asetusikkunan Järjestely -välilehdellä. Elementtejä voidaan järjestellä valitsemalla haluttu elementti (ajorata, pysäköintikaista, jalkakäytävä, viherkaista tai pyörätie) ja siirtämällä elementin paikkaa nuolipainikkeilla. Kun valitaan yksittäinen katuelementti Projektihakemistossa tai CAD-ikkunassa, voidaan sen asetuksia tarkastella ja muuttaa Asetusikkunassa.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 79


DIALux 3

Kuva 110: Ajoradan asetusten muuttaminen Asetusikkunassa.

Ajoradan asetukset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaiset: • Leveys: 8,00 m • Ajokaistojen lukumäärä: 2 • Ajokaistan leveys: 4,00 m • Päällyste: R3 • q0: 0,08 Oletusarvoisesti DIALux lisää havainnoijan DIN-suositusten mukaisesti. Havainnoijia voidaan lisätä Asetusikkunan Ajokaista -välilehdellä rastittamalla kohta ‘Katsojan kanssa’.

Kuva 111: Havainnoijan asetusten muuttaminen Asetusikkunassa.

Havainnoijan näkökulma (katsesuunta) voidaan valita joko oikealle tai vasemmalle. CAD-ikkunassa havainnoija merkitään nuolena ajokaistan pinnassa. Nuolen suunta osoittaa havainnoijan katsesuunnan.

Katuvalaistus Katu voi sisältää useita katuvalaisinjärjestyksiä, mutta ei © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 80


DIALux 3

muunlaisia valaisinjärjestyksiä (valaisinkenttiä, -linjoja tai -kehiä) tai Huonekaluhakemiston objekteja. Katuvalaisinjärjestys lisätään valitsemalla Projektihakemistossa haluttu katu. Tämän jälkeen voidaan valita joko Oppaasta ‘Sijoita kadut’ tai ohjelman valikkoriviltä Sijoita -> Kadut.

Kuva 112: Katuvalaisinjärjestyksen lisääminen Oppaan kautta.

DIALux 3 mahdollistaa kaikkien tärkeimpien asetusten määrittelemisen katuvalaisimien sijoittamiseksi.

Kuva 113: Katuvalaisinjärjestyksessä käytettävän valaisimen valinta.

Asetusikkunan Järjestely -välilehdellä voidaan valita valaisimien järjestelytyyppi eli mihin kohtaan ja kummalle puolelle katua valaisimet sijoittuvat.

Kuva 114: Katuvalaisinjärjestyksen järjestelytyypin valinta.

Seuraavaksi määritellään pylväiden paikat.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 81


DIALux 3

Kuva 115: Valaisinpylväiden sijaintiasetukset.

Seuraavalla välilehdellä määritellään valaisinpylvään poikkivarren ominaisuudet.

Kuva 116: Valaisinpylvään poikkivarren asetukset.

‘Etäisyys tien reunaan’ kertoo etäisyyden valaisimen pinnan keskikohdasta ajoradan reunaan. ‘Etäisyys pylväsajorata’ on etäisyys pylvään juuresta ajoradan reunaan. Hyvä tapa pylväiden paikkojen määrittämiseen on käyttää Optimointi -välilehden asetuksia. Käyttäjä syöttää valaistustekniset arvot ja ohjelma määrittää valaisimien optimaalisen etäisyyden.

Kuva 117: Valaisinpylväiden paikkojen automaattinen määritys.

Optimointiin voidaan syöttää esim. haluttu luminanssiarvo sekä pylväiden minimi- ja maksimietäisyys, joiden perusteella DIALux laskee maksimietäisyyden, jolla annettu luminanssiarvo saavutetaan. Optimointitoiminto on käytettävissä ainoastaan ennen kuin valaisimet on sijoitettu suunnitelmaan. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 82


DIALux 3

Katu esitetään pohjapiirrosnäkymässä ja kolmiulotteisessa näkymässä samaan tapaan kuin tilat ja ulkotilanteetkin.

Kuva 118: Katuvalaistussuunnitelman kolmiulotteinen näkymä.

Kolmiulotteista näkymää voidaan kääntää, zoomata ja “vaeltaa” ja näkymä voidaan tallentaa .jpg-muodossa samaan tapaan kuin tilan tai ulkotilanteen kolmiulotteinen näkymä. Huom! Suunnitelmasta luoduissa Raytrace-mallinnetuissa kuvissa näkyy valaistusvoimakkuuden jakautuminen, ei luminanssijakautuminen.

Kuva 119: Katuvalaistussuunnitelman pohjapiirrosnäkymä.

Pohjapiirrosnäkymässä näytetään katuelementtien lisäksi © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 83


DIALux 3

myös laskentarasteri.

Valaistuslaskentaan sisällytettävien suunnitelmien valinta Kun projekti sisältää vain yhden suunnitelman ilman objekteja, käynnistyy laskenta välittömästi kun toiminto ‘Aloita laskelma’ valitaan. Jos projekti sisältää useampia suunnitelmia tai suunnitelmaan on lisätty Huonekaluhakemiston objekteja, ilmestyy näytölle ennen laskennan aloittamista seuraava ikkuna (kuva 120):

Kuva 120: Valaistuslaskennan aloitusikkuna.

Ikkunasta voidaan valita mitkä kohteet sisällytetään laskentaan.

Huonekalujen sisällyttäminen laskentaan Kun kuvan 120 ikkunasta valitaan kohta ‘Ota laskelmassa huonekalut huomioon’, ottaa DIALux laskennassa huomioon kaikki kyseiseen suunnitelmaan lisätyt huonekalut ja muut Huonekaluhakemiston objektit. Ilman tätä toimintoa huonekaluja ei oteta laskennassa huomioon ja suunnitelmasta luoduissa raytrace-mallinnetuissa kuvissa huonekalut näkyvät ilman realistista varjonmuodostusta.

Laskentatulokset Laskentatulosten tarkastelu Saatuaan laskennan valmiiksi DIALux näyttää kolmiulotteisen näkymän suunnitelmasta. Tiettyjä projektin tuloksia voidaan tarkastella sekä ennen että jälkeen laskennan. Tällaiset tulostyypit kuten projektin kansilehti, valaisinluettelo, valaisinkoordinaattikaavio, huonekalukoordinaattikaavio jne. ovat tarkasteltavissa siis jo ennen laskennan suorittamista. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 84


DIALux 3

Useimmat tulostyypit vaativat kuitenkin laskennan suorittamisen, jotta niitä voitaisiin tarkastella. Jos tällainen tulostyyppi yritetään avata ennen kuin laskenta on suoritettu, kysyy DIALux halutaanko laskenta suorittaa tuloksen tarkastelemiseksi. Kaksoisklikkaamalla tulostyyppiä Tuloshakemistossa saadaan avattua kyseinen tulos CAD-ikkunaan. Vierityksen avulla CAD-ikkunassa on mahdollista tarkastella suurikokoisiakin taulukoita ja kuvia ilman, että tarvitsee välittää paperitulosteen sivukoosta ja asettelusta johtuvista rajoituksista. Hiiren keskimmäinen nappi on tässä kätevä apu.

Kuva 121: Suurikokoisen laskentatuloksen tarkastelu näytöllä.

Vierityspalkit sijaitsevat kuvan ala- ja vasemmassa reunassa. Hiiren keskinappia käytettäessä ilmestyy ruudulle vierityskohdistin, jonka avulla kuvaa voidaan siirtää hiirtä liikuttamalla. Esikatselun (Tiedosto -> Esikatselu) avulla voidaan tarkastella tulostetta ruudulla ennen sen tulostamista paperille. DIALux tukee WYSIWYG -periaatetta (What you see is what you get). Kannattaa muistaa, että esikatseluun ja tulostukseen sisällytetään vain ne tulostyypit, jotka on Tuloshakemistossa merkitty tulostin-merkillä (pieni tulostimen kuva tulostyypin nimen edessä). Tulostus saattaa viedä aikaa riippuen valittujen tulosten lukumäärästä. Ikkuna näyttää tulostusprosessin etenemisen (kuva 122).

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 85


DIALux 3

Kuva 122: Tulostusprosessin etenemisestä kertova ikkuna.

Esikatselun avulla voidaan tarkastella miltä laskentatulokset näyttävät paperille tulostettuna.

Kuva 123: Tulostuksen esikatselu.

Esikatseluikkunassa voidaan myös käytössä olevan tulostimen tyypistä riippuen määrittää tulostimen tulostusasetuksia. Laajoja laskentatuloksia tulostettaessa on suositeltavaa tulostaa tulokset osiin jaettuna (esim. ensin sivut 1-30, sitten sivut 31-55). Tämä ei ole tarpeen jos tietokoneen keskusmuistin määrä on riittävän suuri (> 128 MB).

Laskentatulosten määrän rajoittaminen Laskentatuloksien määrää voidaan rajoittaa vähentämällä laskentaan sisällytettäviä pintoja. Esimerkiksi kaltevan katon lisääminen tilaan tuottaa suunnitelmaan lisää pintoja, joiden laskentatuloksilla ei yleensä ole merkitystä. Nämä laskentatulosten kannalta merkityksettömät pinnat voidaan jättää pois laskentatuloksista valitsemalla pinnat joko Projektihakemistossa tai CAD-ikkunassa ja poistamalla rasti Asetusikkunan Laskentarasteri -välilehden ruudusta ‘Anna tulokset’. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 86


DIALux 3

Kuva 124: Kattopinnan poistaminen laskentatuloksista.

Laskentatulosten asetukset Monille tulostyypeille voidaan määritellä lisäasetuksia. Kun haluttu tulostyyppi on valittu Tuloshakemistossa voidaan sen asetuksia muuttaa Asetusikkunassa.

Kuva 125: Laskentatulosten asetukset.

Asetusikkunan Virkistä näkymä -painike aktivoituu, kun asetusten arvoja muutetaan. Painiketta painamalla CAD-ikkunaan avautuu kyseinen tulos uusin asetuksin päivitettynä. Suunnitelman raytrace-mallinnettu kuva (kolmiulotteinen kuvanmuodostus) muodostetaan CAD-ikkunassa asetellusta kuvakulmasta.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 87


DIALux 3

Kuva 126: Vasemmalla suunnitelman kolmiulotteinen näkymä, oikealla ‘Kolmiulotteinen kuvanmuodostus’ -tulos.

DIALux 3:n uudet laskentatulostyypit DIALux 3 tarjoaa useita uusia laskentatulostyyppejä. Suurin osa niistä liittyy uusiin laskelmaobjekteihin. Esim. laskelmapisteet, työalueet ja UGR-objektit tuottavat samankaltaiset laskentatulokset kuin muutkin pinnat ja objektit. Projektissa käytettyjen valaisimien dokumentaatiota on myös muutettu. Valaisintietoarkki: Valaisintietoarkin malli on täysin muutettu. Kuvan ja tekstin lisäksi arkkiin on lisätty myös kaksi muokattavissa olevaa diagrammia. Käytettäessä valaisimia, joissa on useampia lamppuja, voidaan määrittää mitä diagrammia käytetään millekin lampulle. Valaisimen luokitus voidaan valita useista kansallisista normeista (DIN, BZ, UTE, CIE, NBN).

Kuva 127: Valaisintietoarkin asetukset.

Luminanssidiagrammi: Luminanssidiagrammi on uusi ominaisuus, joka mah© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 88


DIALux 3

dollistaa luminanssiarvojen tarkastelun suhteessa valon säteilykulmaan (Omni-directional Glare Control, häikäisyn hallinta kaikkiin suuntiin).

Kuva 128: Luminanssidiagrammi.

Valaisimen valovoiman ja luminanssin taulukkoesitys Valaisimen valovoima ja luminanssi on esitetty laskentatuloksissa taulukkomuodossa. C=0° -tasojen ja gammakulmien askelvälit on määriteltävissä Asetusikkunassa, kun taulukko on valittu Tuloshakemistossa kyseisen valaisimen alihakemistosta.

Kuva 129: Valaisimen luminanssitaulukko.

Yhteenveto DIALux voi luoda tilasta, ulkotilanteesta tai kadusta laskentatuloksiin yhteenvedon. Yhteenveto sisältää suunnitelman pohjapiirroskuvan, jossa voi olla esitettynä suunnitelman valaisimet, huonekalut, huonekalujen © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 89


DIALux 3

koordinaatit tai isolux-käyrät. Yhteenvedon asetuksia voidaan muuttaa Asetusikkunassa valitsemalla yhteenveto ensin Tuloshakemistossa.

Kuva 130: Yhteenvedon asetusten muuttaminen Asetusikkunassa.

Oman tuloskonfiguraation luominen Käyttäjä voi luoda ja tallentaa erilaisia usein käyttämiään tuloskonfiguraatioita. Tämä tapahtuu valitsemalla ensiksi Tuloshakemistossa laskentatulokset sisältävä hakemisto.

Kuva 131: Oman tulostuskonfiguraation luominen.

Aloita hakemistohierarkian ylimmästä hakemistosta (hakemisto, jonka nimenä on projektisi nimi). Jos haluat käyttää konfiguraatiosi pohjana jotakin ohjelman neljästä peruskonfiguraatiosta, voit valita halutun peruskonfiguraation Nimi -kohdan alasvetovalikosta. Seuraavaksi valitse Valitut tulokset -luettelosta tulostyypit, jotka haluat sisällyttää omaan tuloskonfiguraatioosi. Kannattaa muistaa, että päähakemisto sisältää projektin kaikki tulostyypit, eli myös ne, jotka kuuluvat päähakemiston alihakemistoihin. Projektin jokaisella tilalla, ulkotilanteella ja kadulla on oma alihakemistonsa. Jos valitset päähakemistossa esim. ‘Isolux-käyrät (E)’ -tulostyypin, tulee se samalla valituksi projektin kaikissa alihakemistoissa. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 90


DIALux 3

Tämän jälkeen voit siirtyä projektin alihakemistoihin ja muokata jokaisen alihakemiston tuloskonfiguraatioita erikseen. Voit esim. valita Tila 1 -alihakemistosta kohdan ‘Kolmiulotteinen kuvanmuodostus’, eikä tämä valinta vaikuta projektin muihin suunnitelmiin. Muissa alihakemistoissa kyseinen kohta siis säilyy kuten se on päähakemistossa määritelty. Näin voit siis tehdä muutoksia alihakemistokohtaisesti päähakemistossa määrittelemääsi konfiguraatioon. Tietysti voit tehdä oman konfiguraatiosi myös yksittäin alihakemisto kerrallaan. Valmis tuloskonfiguraatio voidaan tallentaa halutulla nimellä (nimi kirjoitetaan Nimi -kenttään) painamalla Tallenna -painiketta. Tuloskonfiguraatio voidaan vaihtaa ohjelman oletusarvoksi valitsemalla konfiguraatio listasta ja painamalla Vakio -painiketta. Tuloskonfiguraation nimen perään ilmestyy oletusarvon merkiksi teksti (Standard). Tuloskonfiguraatio voidaan poistaa valitsemalla se luettelosta ja painamalla painiketta ‘Tyhjennä’. Poistettava konfiguraatio ei voi olla oletusarvokonfiguraatio.

Laskentatulosten tallentaminen PDF-muodossa Laskentatulosten tallentaminen PDF-tiedostoksi onnistuu samaan tapaan kuin niiden tulostaminen paperille. Kun tulostukseen sisällytettävät tulostyypit on valittu, valitaan ohjelman valikkoriviltä Tulokset -> Vie PDF-muodossa.

Kuva 132: Laskentatulosten tallentaminen PDF-muodossa.

Ohjelma pyytää antamaan PDF-tiedostolle nimen ja valitsemaan hakemiston. Laajan projektin laskentatulosten tallennus PDF-tiedostoksi saattaa kestää jonkin aikaa, mutta yleensä siihen kuluu vain puolet laskentatulosten paperitulostukseen kuluvasta ajasta. Valmis PDF-tiedosto voidaan lähettää asiakkaalle. PDF-tiedostojen sisältö ei © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 91


DIALux 3

ole muokattavissa.

Laskentatulosten grafiikan vienti DIALuxin laskentatuloksista voidaan viedä kuvia, diagrammeja ja muita graafisia esityksiä lähes kaikkiin muihin Windows-ohjelmiin kuten Microsoft Wordiin tai kuvankäsittelyohjelmiin. Tämä onnistuu seuraavalla tavalla: avataan tulos Tuloshakemistossa ja säädetään tuloksen asetukset Asetusikkunassa halutulla tavalla. Tämän jälkeen grafiikka voidaan siirtää vedä ja pudota -tekniikalla toiseen ohjelmaan. Grafiikka kopioidaan toiseen ohjelmaan WMF-muodossa.

Kuva 133: Laskentatuloksen grafiikan vienti toiseen ohjelmaan.

Tekstiä ja taulukoita voidaan kopioida toisiin ohjelmiin normaalisti kopioi ja liitä -periaatteella.

Asetukset ja valinnat DIALux sisältää koko joukon asetuksia. Asetukset kannattaa määritellä siinä vaiheessa, kun ohjelma otetaan käyttöön. Windows 98, Windows ME ja Windows NT -käyttöjärjestelmät luovat jokaiselle käyttäjätunnukselle oman profiilin. Tämän ansiosta useampi käyttäjä voi käyttää DIALuxia samalla tietokoneella säilyttäen ohjelmassa omat henkilökohtaiset asetuksensa sillä edellytyksellä, että jokaisella käyttäjällä on oma Windowskäyttäjätunnus.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 92


DIALux 3

Komentojen mukauttaminen Valikkorivin Työkalut -valikosta löytyy erilaisia toimintoja liittyen ohjelman asetuksiin. Mukauta työkalurivit -valikon avulla voidaan lisätä, poistaa ja järjestellä työkalurivien painikkeita. Mukauta näppäimistö -valikon avulla voidaan asettaa eri toiminnoille näppäimistöpikavalintoja. Luettelosta valitaan haluttu komento, jolloin komennon pikavalinta, mikäli sellainen on asetettu, näkyy ruudulla (esim. näppäin F8 vastaa komentoa Näytä:Kolmiulotteinen vakionäkymä). Uudet näppäinyhdistelmät -painikkeen avulla voidaan asettaa valitulle komennolle uusi pikavalinta.

Grafiikka-asetukset DIALux on OpenGL -teknologiaan (Open Graphics Library) perustuva CAD-ohjelma. Nykyaikaiset näytönohjaimet tukevat täysin OpenGL -tekniikkaa. Vanhemmat näytönohjaimet eivät OpenGL -tekniikkaa tue, tai tukevat sitä ainoastaan osittain. Jos käytössä on nykyaikainen näytönohjain, huolehtii se grafiikkalaskennasta, jolloin tietokoneen prosessori jää vapaaksi muille prosesseille. Tämä mahdollistaa monimutkaistenkin suunnitelmien sulavan liikuttelemisen ja “vaeltamisen”. Luonnollisesti laadukkaankin näytönohjaimen suorituskyvyn raja tulee jossain vaiheessa vastaan, jolloin suunnitelman renderointiajat kasvavat. Jos käytössä oleva näytönohjain on vanha tai muuten ominaisuuksiltaan vaatimattomampi (ts. OpenGL -yhteensopimaton), joutuu tietokoneen prosessori huolehtimaan grafiikkalaskennasta. Tällöin suunnitelman renderointiajat kasvavat riippuen prosessorin laskentatehosta. Myöskään suunnitelman yhtäjaksoinen, sulava liikutteleminen tai “vaeltaminen” ruudulla ei ole mahdollista, vaan suunnitelmaa voidaan liikuttaa ainoastaan askelmaisesti. Jos suunnitelman liikutteleminen kolmiulotteisessa näkymässä sujuu tahmeasti, voidaan kytkeä päälle toiminto, joka vaihtaa näkymän automaattisesti lankamalliesitystapaan sitä liikuteltaessa. Toiminto saadaan kytkettyä päälle valikkorivin valikosta Työkalut -> Asetukset (CAD-ikkuna -välilehdellä).

Näytönohjaimen konfigurointiavustaja Useat näytönohjaimet tukevat OpenGL -tekniikkaa ainoastaan tietyllä resoluutiolla (esim. 1024 x 768) ja värisyvyydellä (esim. 16 bit). Näytönohjaimen konfigurointiavustajan avulla voidaan selvittää, mitä grafiikkatiloja käytössä olevan tietokoneen näytönohjain tukee. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 93


DIALux 3

Konfigurointiavustaja käynnistetään valitsemalla valikkorivin Työkalut -valikosta toiminto ‘Grafiikka-asetukset’. Varoitus: lue konfigurointiavustajan ohjeet huolellisesti, jotta välttyisit mahdollisilta laitteistovaurioilta.

Kuva 134: Näytönohjaimen konfigurointiavustajan aloitusruutu.

Kuva 135: DIALuxin grafiikkamoodin valinta.

Kuvan 135 ikkunassa voidaan valita DIALuxin käyttämä resoluutio. Vaikka normaalisti käytettäisiin resoluutiota 1024 x 768, voidaan DIALux-käyttöön asettaa korkeampi resoluutio. Tällöin korkeampi resoluutio otetaan käyttöön ainoastaan DIALuxia käytettäessä. Tämä toiminto on hyödyllinen myös silloin, kun käytössä on normaalisti 32-bittinen värisyvyys, mutta näytönohjain ei tue grafiikkakiihdytystä tällä värisyvyydellä. Tällöin voidaan asettaa DIALuxin kanssa käytettäväksi esim. 24-bittinen värisyvyys. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 94


DIALux 3

Näytöohjaimen tukemat grafiikkatilat on esitetty Grafiikkamoodi -listassa. Jos grafiikkatilaa yritetään vaihtaa, ilmestyy ruudulle kuvan 136 varoitusteksti:

Kuva 136: Grafiikkamoodin vaihdosta varoittava ikkuna.

On tärkeää, että monitorista kytketään virta pois siksi aikaa, kun grafiikkatila vaihtuu. Merkkiäänen kuuluttua voidaan monitori kytkeä takaisin päälle. Tämä saattaa kestää joitakin minuutteja. Huom. Jos käytettävässä tietokoneessa on äänikortti ja ulkoiset kaiuttimet, tulee kaiuttimet kytkeä päälle merkkiäänen kuulemiseksi.

Kuva 137: Ensimmäinen graafisen esityksen optimointi -ikkuna.

Avustajan seuraavan ruudun (kuva 137) toiminnolla voidaan ehkäistä kolmiulotteisessa näkymässä esiintyviä tummia reunoja. Ruudun oikeassa reunassa olevien kahden muunnoskuvan välillä on yleensä vain hyvin vähän eroa. On huomioitava erityisen tarkkaan kuvien alareunat, joissa väri muuttuu harmaasta valkoiseksi. Tämän reunan on oltava identtinen suosituskuvan kanssa.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 95


DIALux 3

Kuva 138: Kolmiulotteinen näkymä, jossa tummat reunat.

Kuva 139: Kuvan 138 näkymä ilman tummia reunoja.

Jotkut näytönohjaimet eivät tue CAD-grafiikkakiihdytystä ilman, että kuvaan muodostuu tummia reunoja. Tummat reunat eivät kuitenkaan aiheuta virheitä laskentatuloksiin eivätkä muutenkaan vaikuta laskentaan millään tavalla. Reunat näkyvät ainoastaan monitorin ruudulla.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 96


DIALux 3 Säädä liukusäätimet niin oikealle kuin mahdollista ja niin vasemmalle kuin tarve vaatii.

Kuva 140: Toinen graafisen esityksen optimointi -ikkuna.

Avustajan seuraavan ruudun (kuva 140) avulla voidaan säätää suunnitelman pinnat näkymään oikeassa järjestyksessä. Tämä toiminto on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun ikkunat, ovet tai valaisimet välkkyvät tai näkyvät ainoastaan osittain silloin, kun suunnitelmaa liikutellaan kolmiulotteisessa näkymässä (säädin on tällöin liikaa oikealla). Toisessa ääripäässä ikkunat, ovet ja valaisimet näyttävät olevan muutaman senttimetrin irti siitä pinnasta, johon ne on asennettu (säädin on tällöin liikaa vasemmalla).

Kuva 141: Tässä tilanteessa kuvan 140 säädin on liikaa oikealla.

Liukuja säädetään siten, että kuva on suosituskuvan kaltainen säätimen ollessa silti mahdollisimman lähellä oikeaa reunaa. Yleensä DIALux on käynnistettävä uudelleen, jotta muutokset astuisivat voimaan. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 97


DIALux 3

DIALuxin yleiset asetukset Voit mukauttaa DIALux-projektien ulkoasun ja muut yleiset asetukset vastaamaan omia tarpeitasi. DIALux muistaa kunkin käyttäjän tekemät asetukset. Yleisiä asetuksia voidaan muuttaa valikkorivin valikosta Työkalut -> Asetukset. Valikko avaa ikkunan, jossa voidaan määritellä useita ohjelman käyttäjään ja projektiin liittyviä tietoja, jotka ohjelma tallentaa oletusarvoiksi. Näitä asetuksia käytetään aina, kun aloitetaan uusi projekti.

Kuva 142: Tulos -välilehti.

Ensimmäisellä välilehdellä (‘Tulos’, kuva 142) voidaan valita .bmp-kuvatiedosto, joka näytetään laskentatuloksissa projektin suunnittelijan logon paikalla. Ihanteellinen koko logolle on 4,5 cm x 1,0 cm tai 108 x 26 pikseliä. Samalla välilehdellä voidaan antaa myös alatunniste, joka näytetään tuloksissa joka sivulla kansilehden jälkeen. Lisäksi voidaan antaa nimikkeet neljälle määreelle, jotka näytetään tulosten kansilehdellä. Kuvassa 143 näkyy projektin kansilehti sekä kentät, joihin voidaan syöttää tiedot Tulos -välilehdellä annetuista määreistä.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 98


DIALux 3

Kuva 143: Projektin kansilehti.

Tekijä -välilehdellä voidaan antaa projektin tekijän/ suunnittelijan ja toiminimen/yrityksen yhteystiedot.

Kuva 144: Tekijä -välilehti.

Nämä tiedot yhdessä Tulos -välilehdellä valitun logon kanssa näytetään joka sivulla kansilehden jälkeen (kuva 145). Samat tiedot näkyvät myös Asetusikkunassa, kun klikataan Projektihakemistossa projektin päähakemistoa (projektin nimeä). Huom! Suoritetut muutokset koskevat ainoastaan uusia projekteja. Ne eivät vaikuta vanhoihin tai avoinna oleviin projekteihin. © DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 99


DIALux 3

Kuva 145: Tekijä -välilehden tiedot ja logo esitetään laskentatulosten sivuilla.

Kuva 146: Yleismaailmallinen -välilehti.

DIALux käyttää projektien tallennukseen oletusarvoisesti Yleismaailmallinen -välilehdellä (kuva 146) määriteltyä hakemistoa. Projekti voidaan tallentaa johonkin muuhun hakemistoon valitsemalla ohjelman valikkoriviltä Tiedosto -> Tallenna nimellä. Kieli -kohdan listasta voidaan valita ohjelman käyttökieli. Saatavilla olevien kieliversioiden määrä kasvaa jatkuvasti. Kielipäivitykset ovat ladattavissa ohjelman kotisivulta osoitteesta www.dial.de. Seuraavassa kohdassa voidaan valita kuinka monta muutosta taaksepäin ohjelman kumoa -toiminnon historia ulottuu. Muutosten määrä tulisi suhteuttaa käytössä olevan tietokoneen keskusmuistin määrään. Jos muistin määrä on 64 MB, ei määrän tulisi olla suurempi kuin 20. Ohjelman käynnistyksen yhteydessä näytettävä tervetu© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 100


DIALux 3

liaisdialogi voidaan kytkeä päälle tai pois päältä. Voidaan myös valita sisällytetäänkö uuteen projektiin oletusarvoisesti tila, ulkotilanne tai katu. Lopuksi voidaan valita käytetäänkö projekteissa eurooppalaisia (SI) vai amerikkalaisia yksiköitä ja mittoja.

Kuva 147: CAD-ikkuna -välilehti.

CAD-ikkuna -välilehdellä voidaan valita CAD-ikkunan taustavärit erikseen sekä näytölle että tulostukseen. Värit voidaan valita myös erikseen sisä- ja ulkosuunnitelmille. Tulostukseen on suositeltavaa käyttää vaaleita taustavärejä tulostimen värin säästämiseksi. Jos käytössä on vanhempi näytönohjain tai kannettava tietokone, on suositeltavaa kytkeä päälle automaattinen lankamalliesitys. Tällöin kuva päivittyy sulavammin näkymää liikuteltaessa. Kolmiulotteisen näkymän nurkassa näkyvät X-, Y- ja Z-koordinaattinuolet voidaan kytkeä päälle tai pois päältä. Yksi DIALux 3:n uusista ominaisuuksista on mahdollisuus valita pinnoille materiaalikuvioita. Nykyaikaiset näytönohjaimet tukevat mipmapping-toimintoa, joka helpottaa pieniä yksityiskohtia sisältävien materiaalikuvioiden esittämistä. Vanhemmat näytönohjaimet eivät tätä toimintoa yleensä tue, tai tukevat sitä ainoastaan ohjelmallisesti. Mipmapping voidaan kytkeä päälle tai pois päältä.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 101


DIALux 3

Kuva 148: Näkymä ilman mipmapping-toimintoa.

Kuvasta 148 voidaan nähdä, kuinka vastapäisen seinän materiaalikuvio näyttää kehnolta. Kuvan etualalla sama materiaalikuvio näyttää hyvältä. Kuva 149 esittää saman näkymän, kun käytössä on mipmapping-toiminto. Materiaalikuvio näyttää hyvältä sekä takaseinässä että kuvan etualalla.

Kuva 149: Kuvan 148 näkymä, kun käytössä on mipmapping-toiminto.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 102


DIALux 3

Kuva 150: Vakioarvot -välilehti.

Vakioarvot -välilehdellä (kuva 150) voidaan määritellä DIALuxin käyttämät vakioarvot. Vakioarvoja käytetään oletusarvoina uusia suunnitelmia luotaessa. Arvoja voidaan muuttaa missä vaiheessa tahansa. Uutena ominaisuutena DIALux 3:ssa on mahdollisuus valita valaistusvoimakkuussuhde seinän tai katon ja käyttötason välillä. Tämä on Lighting Guide 3 lisäys 2001:n tuoma vaatimus.

© DIAL GmbH, Lüdenscheid

sivu 103

Dialux Manuaali  

Dialux Manuaali

Dialux Manuaali  

Dialux Manuaali

Advertisement