Page 1

Integraatio

Pelco Finland 2008


Integrointi tehostaa tekniikan käyttöä

Halli 1

Portaikko 1


Esmikko –järjestelmäintegraatio Järjestelmät turvallisuuden ja taloudellisuuden lisäämiseksi ƒ kulunvalvonta ja työajanhallinta ƒ murtovalvonta ƒ videovalvonta ƒ palonilmaisu ƒ poistumisvalaistus Järjestelmät mukavuuden ja taloudellisuuden lisäämiseksi ƒ lämmityksen ja ilmastoinnin automaatio ƒ valaistuksen ohjaus ƒ kellot ja ajannäyttöjärjestelmät


Kulunvalvonta ja työajanseuranta Toimii integroinnin peruskivenä ƒ siihen liitetään erillisjärjestelmät ƒ sillä pääosin konfiguroidaan ƒ sillä ja sen Esgraf käyttöliittymällä tehdään päivittäinen integroitujen järjestelmien käyttö

TCP/IP palvelut


Videovalvonta Videovalvontaintegraation ominaisuuksia: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

tallentava kamera esitallennuskamera esitallennusaika tallennusresoluutio kuvatahti tallennuksen kesto kameran ”jäädytys” (estetään ohjaukset tallennuksen ajaksi) ƒ ohjauslähdön aktivointi ƒ ohjattavan kameran ohjaaminen esiasentoon Valvontagrafiikalla tehtävissä olevia toimintoja: ƒ ƒ ƒ ƒ

Kameroiden hallinta, valinnat, ohjaukset ja esiasennot Videokuvan katselu, reaaliaikainen ja tallennettu Hälytykset molempiin suuntiin Loki ja asetusmuutostallennukset


Paloilmoitin Henkilöiden ja omaisuuden turvaamisessa auttavat mm. ƒ hälytykset näkyvät Esmikossa ja Esgrafissa välittömästi ƒ nopea hälytyspaikan sijainnin havaitseminen ja selkeät ilmaisinkohtaiset tiedot sekä yksilöidyt toimintaohjeet ƒ palokunnan hyökkäysreitin ja poistumisreitin avaus ƒ Ilmaisimien irtikytkentä Esgrafista tai Esclientistä, esim. rakennustöiden vuoksi ƒ hälytysten kuittaus ja lokitiedot toimenpiteistä Esmikon avulla suoritettavat ohjaukset ƒ ilmastoinnin ohjaus (rappukäytävien ylipaineistus ja paloalueen ilmastoinnin katkaisu) ƒ sähköjen katkaisu paloalueelta ƒ videokuvan tallennuksen käynnistys ƒ hissien ohjaukset (lukitus) ƒ poistumisvalaistuksen ohjaus ƒ osoitekohtaisen tiedon välitys esim. vartijan matkapuhelimeen


Rikosilmoitin Integrointia puoltavat: ƒ kun integrointi on käytössä, hälytykset näkyvät Esmikossa ja Esgrafissa välittömästi ƒ nopea hälytyspaikan sijainnin havaitseminen ja selkeät ilmaisinkohtaiset tiedot sekä yksilöidyt toimintaohjeet Esgrafista ƒ käyttö ja ohjaukset samasta käyttöliittymästä ƒ ohitukset automaattisesti lukijoilla, ovi ei aukea ennen kuin alue ohitettu, joten virhehälytyksien määrä pienenee ƒ henkilöprofiilit Esmikossa jolloin kulku ja ohitusoikeudet voivat poiketa henkilöittäin ƒ käyttölaitteella tarkasti rajattavissa oleva suurenkin järjestelmän hallinta


Esgraf hälytysgrafiikka

TCP/IP palvelut

•toimii yhteisenä käyttöliittymänä •palvelee useita Esmikko- ja videotallenninjärjestelmiä •myös kuva kulusta toiminto


TCP/IP palvelut LON


Ennustaminen on vaikeaa‌varsinkin tulevaisuuden ennustaminen

Pelco Finland 2008


Rytinä on vasta alussa Teollinen vallankumous jakautui kahteen vaiheeseen: ƒ Ensimmäiset 50 vuotta teollinen teknologia kehittyi. ƒ Toiset 50 vuotta tuo teknologia muutti yhteiskuntaa. ƒ Ensimmäisten teknisten turvallisuusjärjestelmien synnystä on nyt kulunut runsaat 50 vuotta ... Murroksen tahti vain kiihtyy; esim. ƒ Maailman lankapuhelinyhteyksien rakentaminen vei 100-120 vuotta. ƒ 1,1 miljardin langattoman puhelinyhteyden pystyttäminen kesti 10 vuotta. Kymmenen vuoden kuluttua ihan mikä tahansa voi olla turvallisuustekniikassa arkipäivää, vaikka sitä ei oltaisi vielä edes keksitty! Tänään kehitettävien turvallisuusjärjestelmien on oltava tulevaisuudessa yhteensopivia ”ihan minkä tahansa” kanssa


Muutoksen vauhti ei ole 50 vuodessa ainakaan hidastunut‌


Ennustamisen vaikeus ”I think there is a world market for maybe five computers.” ƒ Thomas Watson, IBM:n johtaja, 1943. ”Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons.” ƒ Popular Mechanics -lehti arvioidessaan tieteen kehitystä, 1949. ”There is no reason for any individual to have a computer in their home.” ƒ Ken Olson, President of DEC, World Future Society Convention, 1977 "You aren't going to turn passive consumers into active trollers on the Internet." ƒ Stephen Weiswasser, senior VP, ABC television, 1989 "The Internet? Bah!" ƒ Newsweek headline, 1995


Kiitos ajastanne, nyt on aika keskustella ja ottaa kantaa... www.pelco.fi

Pelco Finland 2008

Microsoft PowerPoint - Integraatio  
Microsoft PowerPoint - Integraatio  

”There is no reason for any individual to have a computer in their home.” Ken Olson, President of DEC, World Future Society Convention, 197...

Advertisement