Page 1

Pelco Finland Road Show 2008 Pelco Finland Oy

Fire Detection Systems Paloilmoittimet

Partner Sales

2.4.2008 Tapani Perttula


Paloturvallisuus

Paloilmoittimien teknologiatasot Esmin tuotekehitys FX-paloilmoitin Ilmaisinvalikoima


Suomen paloilmoittimien teknologia tasot

Aktiiviset ohjelmoitavat ja analysoivat –paloilmoittimet liitettynä graafisiin käyttöliittymiin, valvonta grafiikkaan tai integraatioon Aktiiviset ohjelmoitavat ja analysoivat -paloilmoittimet (= Digitaalinen paloilmoitin, = Interaktiivinen paloilmoitin)

Osoitteelliset ja analogiset paloilmoittimet Osoitteelliset paloilmoittimet

Perinteiset eli konventionaaliset paloilmoittimet


Mitä hyötyä uudesta teknologista on?


Tuotekehityksemme perustuu asiakastarpeisiin Kehitämme Paloilmoitinjärjestelmiä ƒ Kokonaisratkaisut Kulunvalvontajärjestelmiä ƒ Kokonaisratkaisut Talotekniikan integraatiota ƒ Graaffiset käyttöliittymät ƒ Rajapinnat Työkaluohjelmistoja ƒ Käyttöönottoon ƒ Ylläpitoon


Esmi merkkisten paloilmoittimien kehityskaari Yli 50 vuotta paloilmoittimien tuotekehitystä PFY-1800 Ensimmäinen mikroprosessorikeskus 1981 Maxi AFD-100 ja AFD-1000 Ensimmäinen älykäs osoitteellinen järjestelmä 1986 ... 1988 MINI-2000 konventionaalinen järjestelmä 1992 ESA + MESA älykäs järjestelmä 1994 … 1997 ESCO ja ESCO4 konventionaaliset keskukset 1996 ... 1997 FX (MESA + FX) 2005 FX NET 2007


Kaikki tulipalot ilmaistaan … ja ajoissa! Toimittamillamme paloilmoittimilla on markkinoiden kattavin ilmaisinvalikoima kaikkien tulipalojen aikaiseen ilmaisuun. Tuotevalikoimaamme täydennetään maailman johtavien valmistajien erityisesti Esmipaloilmoittimiin kehittämillä komponenteilla. Tuotteet kehitetään yhteistyössä Pelcon antamien määrittelyjen mukaisesti.


Laajin valikoima aktiivisia ohjelmoitavia ja analysoivia ilmaisimia Optiset savuilmaisimet Lämpöilmaisimet DM-ilmaisimet Yhdistelmä-ilmaisimet Laser-ilmaisin Näytteenottojärjestelmät FILTREX-savuilmaisin pölyisiin tiloihin Linjailmaisimet Liekki-ilmaisimet (IR,UV,UV/IR, 3xIR) Co-ilmaisimet Kipinäilmaisimet Lämpöilmaisukaapelit Räjähdysvaarallisen tilan ilmaisimet Langattomat ilmaisimet COPTIR (CO-OPT-T-IR) PTIR (OPT-T-IR)


FX-NET Paloturvallisuuden uudet aakkoset

Markkinoiden uusin ja nykyaikaisin Yhteensopiva aikaisemmin toimittamiemme j채rjestelmien kanssa


Esmi FX–Net Paloilmoitin

Soveltuu kaikkien kiinteistöjen suojaamiseen ja kaikkiin projekteihin Markkinoiden laajin ilmaisin valikoima kaikkiin projekteihin Helppo laajentaa Kustannustehokas ja kilpailukykyinen Monipuoliset ohjelmointi vaihtoehdot kaikkien sovellusten tekemiseen Liittyy osaksi Esmin Järjestelmä Integraatiota


Esmi FX NET paloilmoitin Järjestelmä kaikkiin sovelluksiin ƒ Joustava ƒ Modulaarinen ƒ Laajennettava

Hajautettu ja verkotettu keskusjärjestelmä Ilmaisinsilmukoiden määrän laajennettavuus ƒ Yhdessä FX NET järjestelmässä jopa 255 silmukkaa


Järjestelmän paikallisohjaukset on helppo toteuttaa Joustavat ohjausmäärittelyt ƒ Keskuksen sisäinen ohjauslogiikka mahdollistaa kohdekohtaiset palontorjuntajärjestelmien ohjaukset: – Palo-ovet – Palosulkupellit – Savutuuletus – Sammutusjärjestelmät – Paikallishälyttimet – Huone/aluekohtaiset hälyttimien ohjaukset – Jälleenannot taloautomaatioon


Helppo ja kustannustehokas käyttöönottaa Helppo maavuodon tai muiden asennusvirheiden löytäminen ƒ Irrotettavat liittimet ƒ yksinkertaistavat ja helpottavat asennusvirheiden paikallistamista ja eristämistä

Avoin keskuksen rakenne antaa paljon tilaa työskentelylle. ƒ Kytkentä keskuksen ulkopuolella ƒ Helpottaa kytkentää ja mittaamista

Parannettu ryhmätesti Intellia- ilmaisimien kanssa ƒ Yksi tai useampi paloryhmä voidaan asettaa testitilaan ƒ Hälyttimien lyhyt aktivointi jokaisen testattavan ryhmän yhteydessä


Valintapyörä yksinkertaistaa käyttöä Pelastusviranomaiset: Selkein ja helppokäyttöisin käyttöliittymä ƒ Selkeä Menuvalikko ƒ Helppokäyttöinen ƒ Nopea oppia Valintapyörä ja Menuvalikkopohjainen käyttöliittymä nopeuttavat keskuksen käyttöä entisestään.


FX NET lisää vikasietoisuutta ja turvallisuutta FX_

Näkevä - näkyvä arkkitehtuuri: ƒ Keskuksen näyttö voi toimia määritellyn alueen tai koko järjestelmän käyttölaitteena ƒ Vaihtoehtona erilliset pääkäyttölaitteet

LB32

SAC - kahdennettu sarjaliikenne - apuprosessori

VÄL

Hätäkeskus

”Näkevä”

LB32

SAC

- LED Näyttöyksikkö

S1 S2

S1 S2

SAB

SAB

“Näkyvä”

“Näkyvä” = Sarjaliikennekaapeli - yksi kierretty pari - suojattu

FX_

FX_

Yhteys 1 (S1) ja Yhteys 2 (S2) = sarjaliikenneväylä

Parempi järjestelmäturvallisuus ƒ Varmennettu ja kahdennettu keskusten välinen tiedonsiirto ƒ Varmistettu ilmoituksen välitys

FX_

LB32 Hä täkeskus

VÄL ”N äkevä”

= Sarjaliikennekaapeli - yksi kierretty pari - suojattu R akennus 1

SAC

R aken nus 2

FX_ ”N äkevä ”

”N ä kevä” SAB

SAB S1

S1 S2

SAB “N äkyvä ”

S1 S2 S1 S2

S1 S2

FX_

FX_

S1 S2

SAB

SAB

“N ä kyvä”

FX_

“N ä kyvä’”

FX_

Y hteys 1 (S1) ja Yh teys 2 (S2) = sarjaliikenneväylä

SAB “N ä kyvä ”

FX_


Paloturvallisuus – Uusimmat sovellukset

COPTIR- Erheelliset ilmoitukset historiaan Sähköpalot kuriin erittäinaikaisella ilmoituksella Näytteenottoilmaisimien sovellusalueet Kipinäilmaisu mekaaniseen metsäteollisuuteen Lämpöilmaisukaapeli tunneleiden suojaksi


COPTIR – Ilmaisee Savun, kaasun, lämmön ja liekkien IR-säteilyn Yhdistelmäilmaisin ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

CO = Häkäilmaisin OPT = Optinen savuilmaisin T = Lämpöilmaisin IR = Infrapuna-alueen liekki-ilmaisin …ja kaikki samassa ilmaisimessa

Markkinoiden paras yhdistelmä ilmaisemaan todellisia tulipaloja ja vähentämään erheeellisiä ilmoituksia CO/OPT/T/IR ƒ on epäherkkä muille kuin oikeille tulipaloille ƒ On kaikkein herkin oikeille tulipaloille

Tulipalon ilmaisukyky Korvaa toiminnallisesti Ioni-ilmaisin pohjaiset yhdistelmäilmaisimet


COPTIR Yhdistelmä-ilmaisin (Monikriteeri-ilmaisin), joka haistaa, tuntee ja näkee ympäristön olosuhteet käyttämällä neljää tunnistuselementtiä Optinen savuilmaisin (Näkö, vaimentuminen)

Lämpöilmaisin (Tunto)

CO kaasutunnistus (Haju)

IR ilmaisin (Näkö, liekin valo)

Älykkäät loogiset funktiot (Aivot)


Sähköpalojen määrä on kasvussa Yleisin palon syttymissyy on kiinteistön vikaantunut sähkölaite Kaikissa kiinteistöissä on lisääntyvä määrä sähköteknisiä laitteita Vikaantunut sähkölaite ylikuumenee ja sytyttää ympäristön Sähkölaitteesta alkanut palo on suurin ja todennäköisin yrityksen kiinteistöä uhkaava turvallisuusriski Kuvat: TUKES


Sähköpalot kuriin Erittäin aikaisella ilmoituksella, Laserin tarkasti. Erittäin aikaiseen sähköpalojen havaitsemiseen soveltuu parhaiten LASERilmaisin

Valovastaanotin Tehokas valon Valon imuri siroontumis alue, Ilmaisu alue Ilmaisualue Linssi Laser diodi

LASER havaitsee alkavat palot paljon normaalia savuilmaisinta aikaisemmin! Aikainen ilmoitus – ei evakuointia!

Sylinterimä Sylinterimäinen peili (Optinen vahvistin)


Näytteenotto-ilmaisimen sovellusalueet ƒ Korkeat ja hankalat tilat, joissa ilmaisinhuolto on vaikeaa. ƒ Urheiluhallien katot ƒ Korkeat lasiaulat ƒ Tuotantoprosessien yläja alapuoliset tilat ƒ Korkeat varastot ƒ Suurjännitetilat Lisävarustein erikoissovelluksiin: ƒ Eläinsuojat ƒ Kylmät tilat ƒ Pölyiset tilat


Näytteenottojärjestelmä Ilma imetään näytteenottoputkien kautta valvottavasta tilasta analysoitavaksi.

Ilma johdetaan mittauskammion läpi. Kammiossa hyvin suuren valovoimakkuuden omaavalla Laser-säteellä havaitaan jopa kaikkein pienimmät savupartikkelit (Halkaisija jopa 0,005 mm).


Kipinänilmaisu mekaaniseen metsäteollisuuden työntekijäiden ja tuotantoprosessien suojaamiseen Sovellusalueena mm. mekaaninen metsäteollisuus, jossa kohteet: ƒ ƒ ƒ ƒ

Purun- ja pölynpoistokanavat Kuljettimet Murskaamot Kiinteän polttoaineen kattilat

Tyypillisiä kohteita: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Puusepänliikkeet Sahat Höyläämöt Huonekalutehtaat Koulujen teknisten töiden tilat Paperitehtaat


Kipinäilmaisu- ja sammutusjärjestelmä Mekaanisen metsäteollisuuden sovelluksiin Esmi SDS Järjestelmän osat

1. Kipinänilmaisu 2

1 3

– Ilmaisimet – Testilamppu

2. Keskusyksikkö – – – –

Keskusyksikkö UPS-virtalähde Hälytin Signaalireititin

3. Sammutus – Sammutusyksikkö – Paineenkorotusasema


Sovellukset Lämpöilmaisu kaapelille Tunnelit Kaapeli tunnelit Maanalaiset tilat Varastot Autojen pysäköintihallit ja pysäköintitalot Liukuportaiden alapuoliset tilat Kuljetin hihnat ja kuljetin tunnelit Varasto rakennukset Öljy- ja kemikaalisäiliökentät Lentokentät, rautatieasemat, matkustaja terminaalit, yhdyskäytävät


Lämpöilmaisukaapelin hyödyt loppukäyttäjälle

Asennettavissa vaikeisiin ympäristöihin ƒ Tunnelit, Hissikuilut, Konerullaportaiden alapuoli, kaapelikuilut

Alahaiset huoltokustannukset ƒ Kaapeli on huoltovapaa Immuuni häiriöille ƒ Kaapelihyllyt, Voimalaitokset, Taajuusmuuttajat Vikavalvonta ƒ Kaapelille ja keskukselle Vaurioitunut kaapeli on jatkettavissa


Integraatio

Esmin konsepti Miksi Integroitu j채rjestelm채? Esfino sovellus sairaaloihin Park-Projekti


Esmi järjestelmä integraatio – teknologia lisäämään turvallisuutta Paloilmoitin Keskuskello

Ulkopuoliset talotekniset järjestelmät Murtovalvonta Kameravalvonta Kulunohjaus ja työajanhallinta


Älykäs Integraatio – Miksi? Integraation ja graafisten käyttöliittymien kasvava käyttö: Tieto halutussa muodossa sinne, missä sitä tarvitaan Informaation muokattavuus Helppokäyttöisyys ja havainnollisuus Käyttötoimenpiteiden etäkäyttö Ylläpitokustannusten hallinta Energiatehokkuus


Pelcon Esfino popup-paloilmoitinsovellus Esfino = Esmi Fire Notification sw Kertoo paloilmoitukset henkilöstölle selkeässä muodossa Käyttää rakennuksesta samaa terminologiaa, kuin käyttöhenkilökunta Levittää tiedon paloilmoituksista nopeasti kiinteistössä Antaa sijaintikohtaisia toimintaohjeita On Windows-sovellus (NT

4.0 tai uudempi)


Esfino Toimintaperiaate

Ohjelma- ja konfiguraatiotiedostot jaetussa hakemistossa

Info

Paloilmoitin

Esfino Popuptyรถasema

Palvelin (Esmikko Light)

Paloilmoittimen tapahtumat TCP/IP(Esmikko Light)


PARK – Pelastusajoneuvoon raportoiva kiinteistö

KIINTEISTÖ

HÄTÄKESKUS

Onnettomuustilanne PELASTUSLAIT OS PARK-käyttöliittymä 3. kerros

Rakennusautomaatiojärjestelmä

Reaaliaikatiedot

Kiinteistön Hälytysvalvomo

Hälytystiedot

Kulunvalvontajärjestelmä

Kulunvalvontatiedot

Sprinklerijärjestelmä Kiinteistötietojärjestelmä

Kannettava tietokone, jossa PARKpalotietosovelluksen käyttöliittymä

Sprinklerijärjest. tiedot Kiinteistötiedot

Palotietosovellus

Kohteen tiedot Palavat tilat Hyökkäysreitit Vaaralliset aineet Tulvimisvaaralliset tilat Sähkökeskukset jne.


Paloturvallisuus

Partnerimalli Toimintamalli Tukipalvelut


Esmi merkkisten tuotteiden “matka markkinoille” ja toimintamalli

Esmi-tuotteet -

tuotekehitys valmistus logistiikka tekninen tuki koulutus myynti markkinointi tukipalvelut huolto

Partneri

Käyttäjät

-

- markkinointi - myynti - tarjouslaskenta - projektit - asennus - palvelut - huolto

maanlaajuinen / paikallinen

Yhteistyömalli •myynti & markkinointi •palvelut •koulutus

Sidosryhmät

kansainvälinen / maanlaajuinen / paikallinen

suunnittelijat viranomaiset lainsäätäjät vakuutusyhtiöt


Asennus- ja huoltoliikkeen ammattitaidon varmennus Millä asennusliike osoittaa ammattitaitonsa käyttöönottaa, huoltaa ja ylläpitää Pelcon toimittamaa järjestelmää? Ote Turvatekniikankeskuksen (TUKES) asennusliike (=paloilmoitinliikeluettelosta) Asennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyystodistus Kirjallinen vakuutus toimia ohjeidemme mukaisesti Alle vuoden ikäinen koulutustodistus, jossa yritys, henkilö ja paloilmoitinjärjestelmä on nimetty Alle vuoden ikäiset työkaluohjelma versiot ja voimassa oleva lisenssisopimus Käyttää prosessoripohjaisten ilmaisimien huollossa Pelcon toimittamia vaihtoilmaisimia


Mikä on tehdashuollettu vaihtoilmaisin? Pelcon toimesta tehdastestattu vaihtoilmaisin, jolle Pelco Finland antaa vuoden takuun huollon jälkeen Puhdistettu valmistajan ohjeiden mukaan Kalibroitu ja säädetty valmistajan hyväksymällä ja sertifioimalla testilaitteella, joka on samanlainen, kuin tuotantolinjalla Likaantuneet muovikuoret on vaihdettu uutta vastaavaksi Tehdastestaus on merkitty omalla tarralla ilmaisimen pohjaan Tehdastestattu vaihtoilmaisin täyttää valmistajan ohjeiden, laatujärjestelmien ja tuotevastuulain vaatimukset Pelco Finland vastaa tehdashuolletuista vaihtoilmaisimista


Microsoft PowerPoint - Paloilmoitus  

Tuotevalikoimaamme täydennetään maailman johtavien valmistajien erityisesti Esmi- paloilmoittimiin kehittämillä komponenteilla. CO = Häkäi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you