Zpravodaj bioveta 01 2015

Page 1

Bioveta News

Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře

1/2015

NOVÁ ŘADA VAKCÍN PRO PSY VAKCÍNY BUDOUCNOSTI

OBSAH

následující strana


Vážená kolegyně, vážený kolego, je mi c představit Vám novou řadu vakcín pro psy, která byla v rámci centrální registrace úspěšně zaregistrována již ve třinác zemích Evropské Unie. Vakcíny byly připraveny zcela v souladu s nejnovějšími trendy ve vakcinologii a jsou produkovány s pomocí nejmodernějších tech‐ nologií. Věřím, že Vám řada Biocan NOVEL bude vyho‐ vovat nejen svým an genním spektrem, které umožňuje variabilitu vakcinačního programu, ale oceníte i nový bezpečnostní prvek, plastové uzávěry typu flip‐off. Vstup nové řady vakcín na trh doplní zajímavé prodejní akce a vzdělávací semináře. O všech akcích provázejících uvedení produktu na trh Vás budeme informovat.

Ing. Libor Bi ner, CSc. ředitel společnos , předseda představenstva

předcházející strana

OBSAH

následující strana


AKTUÁLNÍ KMEN CPV ‐ 2b  Součás vakcín je aktuální vysoce imunogenní virus CPV ‐ 2b.  Vakcíny s obsahem tohoto kmene chrání pro kmenům CPV ‐ 2a, CPV ‐ 2b a CPV ‐ 2c.

ČTYŘI SÉROSKUPINY LEPTOSPIR  Vakcíny obsahují čtyři vysoce patogenní a nejrozšířenější séroskupiny leptospir L. canicola,

L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa a L. bra slava.  Chráněnost pro leptospiróze nastupuje již čtyři týdny po základní vakcinaci.

VYSOCE IMUNOGENNÍ KMEN PSINKY  Kmen CDV je vysoce imunogenním kmenem příbuzným kmeni Onderstepoort,

ve světě nejpoužívanějšímu kmeni psinky poskytujícímu vynikající pro látkovou odezvu.

ÚČINNÝ VIRUS VZTEKLINY  Chráněnost pro vzteklině nastupuje dva týdny po jedné aplikaci provedené ve věku

nad dvanáct týdnů.  Kombinovanou vakcínu se vzteklinou lze použít u štěňat již ve věku od 6 týdnů. V tomto

případě je nezbytné provést revakcinaci.

NÁSTUP IMUNITY  Nástup imunity pro CDV, CPV, CAV‐1 a CAV‐2 u séronega vních jedinců je potvrzen

již tři týdny po jedné aplikaci.

TŘÍLETÁ IMUNITA*  Délka imunity pro CPV, CDV, CAV a vzteklině po dobu tří let byla ověřena čelenžními testy. *V průběhu roku 2015 bude údaj o tříleté imunitě doplněný do příbalové informace.

BEZ VEDLEJŠÍCH REAKCÍ  Leptospiry jsou opakovaně filtrovány a čištěny tak, aby výsledný obsah proteinů používaných

při kul vaci leptospir dosahoval nízké koncentrace. Díky těmto opatřením jsou vedlejší reakce minimalizovány.

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENA mezi prémiovými vakcínami pro psy.

VAKCÍNA BYLA ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNA NA VETERINÁRNÍCH PRACOVIŠTÍCH VE FRANCII, NĚMECKU A VELKÉ BRITÁNII

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Kombinovaná vakcína pro CPV, CDV, CAV ‐ 1, CAV ‐ 2, CPiV a čtyřem sérovarům leptospir a vzteklině.  k prevenci mortality a klinických příznaků

vyvolaných virem psinky psů  k prevenci mortality a klinických příznaků

vyvolaných adenovirem psů typ 1  k prevenci klinických příznaků vyvolaných

adenovirem psů typ 2 a k redukci vylučování viru  k prevenci klinických příznaků a leukopenie

vyvolaných parvovirem psů a k prevenci vylučování parvoviru psů  k prevenci klinických příznaků vyvolaných

virem parainfluenzy psů (nosní a oční výtok) a k redukci vylučování viru parainfluenzy psů  k prevenci klinických příznaků, infekce

a vylučování Leptospira interrogans séroskupina Australis sérovar Bra slava močí  k prevenci klinických příznaků, vylučování močí

a snížení infekce způsobené Leptospira interrogans séroskupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae a Leptospira interrogans séroskupina Canicola sérovar Canicola  k prevenci klinických příznaků, snížení infekce

a vylučování Leptospira kirschneri séroskupina Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa VAKCÍNA PRO ŠTĚŇATA OD OSMI TÝDNŮ S MOŽNOSTÍ APLIKACE JIŽ VE VĚKU ŠESTI TÝDNŮ

 k prevenci mortality, klinických příznaků

a infekce vyvolané virem vztekliny

Cena za balení 10 × 1 dávka: 1290 Kč bez DPH předcházející strana

OBSAH

následující strana


Kombinovaná vakcína pro CPV, CDV, CAV ‐ 1, CAV ‐ 2, CPiV a čtyřem sérovarům leptospir 

k prevenci mortality a klinických příznaků vyvolaných virem psinky psů

k prevenci mortality a klinických příznaků vyvolaných adenovirem psů typ 1

k prevenci klinických příznaků vyvolaných adenovirem psů typ 2 a k redukci vylučování viru

k prevenci klinických příznaků a leukopenie vyvolaných parvovirem psů a k prevenci vylučování parvoviru psů

k prevenci klinických příznaků vyvolaných virem parainfluenzy psů (nosní a oční výtok) a k redukci vylučování viru parainfluenzy psů

 k prevenci klinických příznaků, infekce

a vylučování Leptospira interrogans séroskupina Australis sérovar Bra slava močí  k prevenci klinických příznaků, vylučování močí

a snížení infekce způsobené Leptospira interrogans séroskupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae a Leptospira interrogans séroskupina Canicola sérovar Canicola  k prevenci klinických příznaků, snížení infekce

a vylučování Leptospira kirschneri séroskupina Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa

VAKCÍNA SLOUŽÍ K AKTIVNÍ IMUNIZACI ŠTĚŇAT STARŠÍCH ŠESTI TÝDNŮ

Cena za balení 10 × 1 dávka: 1185 Kč bez DPH předcházející strana

OBSAH

následující strana


Kombinovaná vakcína pro CPV, CDV, CAV ‐ 1, CAV ‐ 2 a CPiV 

k prevenci mortality a klinických příznaků vyvolaných virem psinky psů

k prevenci mortality a klinických příznaků vyvolaných adenovirem psů typ 1

k prevenci klinických příznaků vyvolaných adenovirem psů typ 2 a k redukci vylučování viru

k prevenci klinických příznaků a leukopenie vyvolaných parvovirem psů a k prevenci vylučování parvoviru psů

k prevenci klinických příznaků vyvolaných virem parainfluenzy psů (nosní a oční výtok) a k redukci vylučování viru parainfluenzy psů

VAKCÍNA URČENÁ K ÚČINNÉ A BEZPEČNÉ PRIMOVAKCINACI ŠTĚŇAT VE VĚKU ŠESTI TÝDNŮ

Cena za balení 10 × 1 dávka: 996 Kč bez DPH předcházející strana

OBSAH

následující strana


Kombinovaná vakcína pro čtyřem sérovarům leptospir a parainfluenze psů 

k prevenci klinických příznaků vyvolaných virem parainfluenzy (nosní a oční výtok) a k redukci vylučování viru parainfluenzy psů

k prevenci klinických příznaků, infekce a vylučování Leptospira interrogans séroskupina Australis sérovar Bra slava močí

k prevenci klinických příznaků, vylučování močí a snížení infekce způsobené Leptospira interrogans séroskupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae a Leptospira interrogans séroskupina Canicola sérovar Canicola

k prevenci klinických příznaků, snížení infekce a vylučování Leptospira kirschneri séroskupina Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa

VAKCÍNA PRO ROČNÍ REVAKCINACI PSŮ

Cena za balení 10 × 1 dávka: 1100 Kč bez DPH předcházející strana

OBSAH

následující strana


VAKCINAČNÍ SCHÉMATA

VAKCINAČNÍ SCHÉMATA VAKCÍN BIOCAN NOVEL O p m á l n í va kc i n a č n í s c h é m a p ro va kc í n u Biocan NOVEL tvoří veterinární lékař s přihlédnu m ke zdravotnímu a výživnému stavu štěněte, úrovni chovu, ze kterého štěně pochází, k údajům o vakcinaci feny, k nákazové situaci v místě chovu štěněte a možnostem použité vakcíny Vakcíny Biocan NOVEL Vám nově umožňují:  vakcinovat novým, aktuálním a vysoce imunogenním kmenem CPV ‐ 2b ověřeným v čelenžních zkouškách pro kmenům CPV ‐ 2a, CPV ‐ 2b a CPV ‐ 2c. Vakcinační kmen dobře překonává zbytkové maternální pro látky.  vakcinaci již šes denních štěňat i pro čtyřem

leptospirám (dříve od 8. týdne a pouze tři kmeny leptospir). Nový kmen je Leptospira bra slava.  vakcinaci pro vzteklině od 6. týdne stáří

(důležité pro ranou vakcinaci ve speciálních případech, např. vývozu štěňat).  tříletou imunitu po ukončení základní vakcinace

u psího parvoviru, psinky, inf. laryngotrachei dy, inf. hepa dy a vztekliny (testy jsou ukončeny a je připravováno doplnění registrace s rozšířením délek imunity na 3 roky).

NEJČASTĚJŠÍ DOPORUČENÉ VAKCINAČNÍ SCHÉMA VAKCÍN BIOCAN NOVEL 7. ‐ 9. týden 10. ‐ 12. týden 13. ‐ 16. týden

Uvedené vakcinační schéma pokrývá všechny hlavní problémy vakcinace štěňat:  je zahájeno v raném věku štěňat, kdy dobře

imunizuje štěňata s nízkými hladinami mateřských pro látek již po první vakcinaci  je ukončeno po 13. týdnu stáří štěňat, což

zabezpečuje dobrou pro látkovou odpověď i u štěňat s extrémně vysokými hladinami maternálních pro látek, které často nega vně působí na ranou vakcinaci předcházející strana

OBSAH

následující strana


VAKCINAČNÍ SCHÉMATA

Aktuální výsledky výzkumu Dlouhodobé výsledky laboratoří vyšetřujících pro látky pro vzteklině u štěňat prokázaly, že téměř 10 % štěňat nedokáže po jedné aplikaci vytvořit pro látky pro vzteklině vyšší než 0,5 IU/ml. To může znamenat problém při cestování štěňat do zemí, kde je povinnost před vstupem doložit dostatečnou hladinu pro látek pro vzteklině ‐ vyšší než 0,5 IU/ml.

DOPORUČENÉ VAKCINAČNÍ SCHÉMA VAKCÍN BIOCAN NOVEL S DŮRAZEM NA DOSAŽENÍ HLADINY PROTILÁTEK PROTI VZTEKLINĚ VYŠŠÍ NEŽ 0,5 IU/ml U 100 % VAKCINOVANÝCH PSŮ

 Vakcinace je zahájena v raném věku štěňat,

kdy dobře imunizuje štěňata s nízkými hladinami mateřských pro látek většinou již po první vakcinaci.  Schéma je ukončeno po 13. týdnu stáří štěňat,

což zabezpečí dobrou pro látkovou odpověď i u štěňat s extrémně vysokými hladinami mateřských pro látek, které často nega vně působí na ranou vakcinaci.

7. ‐ 9. týden 10. ‐ 12. týden 13. ‐ 16. týden

DOPORUČENÉ VAKCINAČNÍ SCHÉMA S DŮRAZEM NA VYSOKÉ HLADINY PROTI‐ LÁTEK PROTI VZTEKLINĚ V RANÉM VĚKU

 Takto vakcinovaná štěňata nemají žádný

problém při cestování do zemí vyžadujících protek vní hladinu pro látek pro vzteklině vyšší než 0,5 IU/ml. Doporučujeme toto schéma i v zemích, kde je vysoký infekční tlak vztekliny a špatný zdravotní a výživný stav štěňat (špatný zdravotní a výživný stav štěňat nega vně ovlivňuje výsledky vakcinace a k dobré chráněnos je třeba více vakcinací).

 Přibližně deset dní po druhé vakcinaci je

úroveň pro látek pro vzteklině vyšší než 0,5 IU/ml. Štěňata lze vyvézt do zahraničí v raném věku. Po exportu štěňat je vhodné provést další vakcinaci v období po třináctém týdnu stáří štěněte. Tato vakcinace zajis plnou chráněnost štěňat.

6. týden 8. ‐ 9. týden 12. ‐ 13. týden

předcházející strana

OBSAH

následující strana


VAKCINAČNÍ SCHÉMATA

MODIFIKACE VAKCINAČNÍHO SCHÉMATU V PŘÍPADĚ RŮZNÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH SITUACÍ Uvedené schéma doporučujeme v chovech, kde běžná vakcinační schémata nejsou dostatečně účinná z důvodů nepředvídatelně se šířících nákaz již v raném věku štěňat a s m často spojeným neutěšeným zdravotním a výživným stavem štěňat a také při neznámém stavu vakcinace fen a úrovni chráněnos štěňat mateřskými pro látkami. V takových případech dokáže pomoci jen časná a pravidelná vakcinace od nejnižšího možného věku štěňat. Schéma doporučujeme také pro plemena se zvýšenou citlivos k psímu parvoviru (rotvajler, dobrman, německý ovčák, pinč).

ŠPATNÁ NÁKAZOVÁ SITUACE (CPV, CDV) – INFEKCE V CHOVECH S VELKÝM POČTEM FEN A ŠTĚŇAT, ŠPATNÝ ZDRAVOTNÍ A VÝŽIVNÝ STAV ŠTĚŇAT, ŠTĚŇATA NEVAKCINOVANÝCH FEN 6. týden 9. až 10. týden 12. až 14. týden 15. až 17. týden

VAKCINACE ŠTĚŇAT PRAVIDELNĚ VAKCINOVANÉ MATKY S PŘEDPOKLÁDANÝMI VYSOKÝMI HLADINAMI MATERNÁLNÍCH PROTILÁTEK 8. až 9. týden 11. až 13. týden 14. až 16. týden předcházející strana

OBSAH

následující strana


VAKCINAČNÍ SCHÉMATA

REVAKCINACE Po ukončení základní vakcinace štěňat se revakcinuje každoročně vakcínou

VAKCÍNY BIOCAN NOVEL BUDOU MÍT V PŘÍBALOVÉ INFORMACI JIŽ V ROCE 2015 DOPLNĚNOU TŘÍLETOU IMUNITU PROTI PARVOVIRU, PSINCE, LARYNGOTRACHEITIDĚ, HEPATITIDĚ A VZTEKLINĚ. POTÉ BUDE MOŽNÉ POUŽÍT TOTO REVAKCINAČNÍ SCHÉMA: REVAKCINAČNÍ SCHÉMA První revakcinace 12 měsíců po základní vakcinaci Druhá revakcinace 12 měsíců po první revakcinaci Tře revakcinace 12 měsíců po druhé revakcinaci TOTO REVAKCINAČNÍ SCHÉMA SE OPAKUJE KAŽDÉ TŘI ROKY ŽIVOTA PSA

REVAKCINACE BŘEZÍCH FEN První revakcinace 12 měsíců po základní vakcinaci U FEN DOPORUČUJEME KAŽDOROČNÍ REVAKCINACI VAKCÍNOU BIOCAN NOVEL DHPPi /L4R Z DŮVODŮ TVORBY VYSOKÝCH HLADIN KOLOSTRÁLNÍCH PROTILÁTEK A CHRÁNĚNOSTI ŠTĚŇAT DO VYŠŠÍHO VĚKU.

předcházející strana

OBSAH

následující strana


VÝSLEDKY KLINICKÝCH STUDIÍ

POTVRZENÍ ÚČINNOSTI VAKCÍNY BIOCAN NOVEL PROTI TŘEM AKTUÁLNÍM KMENŮM PARVOVIRU TYPU CPV‐2a, CPV‐2b a CPV‐2c Šes týdenním štěňatům bez mateřských pro látek pro parvoviru byla aplikována jedna vakcinační dávka vakcíny Biocan NOVEL. Za 14 dnů byla štěňata oronazálně infikována ve srovnávací studii dle podmínek daných Evropským lékopisem virulentními kmeny parvoviru psů CPV‐2a, CPV‐2b a CPV‐2c.

Cílem studie bylo potvrdit, že parvovirová složka vakcíny Biocanu NOVEL spolehlivě chrání pro všem aktuálně se vyskytujícím kmenům parvoviru psů.

Hladina pro látek pro CPV‐2a Hladina pro látek pro CPV‐2b Hladina pro látek pro CPV‐2c

protek vní hladina

14 dní po vakcinaci

vakcinace

VIRUSNEUTRALIZAČNÍ PROTILÁTKY DOSÁHLY PROTEKTIVNÍ HLADINY JIŽ PO JEDNÉ APLIKACI VAKCÍNY předcházející strana

OBSAH

následující strana


VÝSLEDKY KLINICKÝCH STUDIÍ

ROZDÍLY V KLINICKÝCH PŘÍZNACÍCH PARVOVIRÓZY u vakcinovaných a nevakcinovaných štěňat po infekci třemi aktuálními kmeny parvoviru CPV‐2a, CPV‐2b a CPV‐2c

100 %

100 %

100 %

50 %

100 %

50 %

0%

0%

0%

0% vakcinovaná

nevakcinovaná

vakcinovaná

Čelenž kmenem CPV‐2a Klinické příznaky

nevakcinovaná

Čelenž kmenem CPV‐2b

Apa e, anorexie

Odmítání pohybu

vakcinovaná

nevakcinovaná

Čelenž kmenem CPV‐2c Zvracení, průjem

Leukopenie

Vakcinovaná štěňata neměla po infekci kmeny CPV ‐ 2a, CPV ‐ 2b a CPV ‐ 2c žádné klinické příznaky parvovirózy.

Byla prokázána 100% chráněnost štěňat pro aktuálně se vyskytujícím třem kmenům parvoviru. předcházející strana

OBSAH

následující strana


VÝSLEDKY KLINICKÝCH STUDIÍ

VAKCÍNY BIOCAN NOVEL ÚČINNÁ OCHRANA PROTI ČTYŘEM KLÍČOVÝM SÉROVARŮM LEPTOSPIR Co znamená pojem účinná ochrana pro leptospiróze? 

ZABRÁNIT ROZVOJI ONEMOCNĚNÍ s těžkými klinickými příznaky až úhyny psů po infekci čtyřmi nejčastěji se vyskytujícími sérovary leptospir

ZABRÁNIT RENÁLNÍ INFEKCI A LEPTOSPIRURII (vylučování leptospir močí) s cílem zabránit dlouhodobému vylučování vysoce infekčních leptospir močí do okolí infikovaného jedince (nemocný pes je zdrojem nakažení lidí a zvířat v okolí nemocného psa)

ČELENŽNÍ TESTY OVĚŘILY ÚČINNOST VAKCÍNY PROTI ČTYŘEM SÉROVARŮM LEPTOSPIR L. canicola L. icterohaemorhagiae L. grippotyphosa L. bra slava

PROCENTA ŠTĚŇAT S POZITIVNÍ IZOLACÍ LEPTOSPIR V MOČI ve skupině štěňat vakcinovaných a kontrolních (nevakcinovaných)

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

0%

100 %

0%

0%

0% nevakcinovaná

vakcinovaná

L. canicola

předcházející strana

nevakcinovaná

vakcinovaná

L. icterohaemorrhagiae

OBSAH

nevakcinovaná

vakcinovaná

L. grippothyposa

nevakcinovaná

vakcinovaná

L. bra slava

následující strana


VÝSLEDKY KLINICKÝCH STUDIÍ

PROCENTA ŠTĚŇAT S KLINICKÝMI PŘÍZNAKY ve skupině štěňat vakcinovaných a kontrolních (nevakcinovaných)

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

0%

100 %

0%

0%

0% nevakcinovaná

vakcinovaná

L. canicola

nevakcinovaná

vakcinovaná

L. icterohaemorrhagiae

nevakcinovaná

vakcinovaná

L. grippothyposa

nevakcinovaná

vakcinovaná

L. bra slava

Žádné z vakcinovaných štěňat infikovaných čtyřmi sérovary leptospir nejevilo klinické příznaky leptospirózy a nevylučovalo leptospiry močí. Čelenžní testy ověřily účinnost vakcíny Biocan NOVEL pro čtyřem sérovarům leptospir.

je řada vakcín určená k prevenci infekce a klinických příznaků vyvolaných bakteriemi LEPTOSPIRA sérovar BRATISLAVA, CANICOLA, GRIPPOTYPHOSA a ICTEROHAEMORRHAGIAE

a k prevenci vylučování níže uvedených bakterií močí LEPTOSPIRA sérovar BRATISLAVA, CANICOLA, GRIPPOTYPHOSA a ICTEROHAEMORRHAGIAE

předcházející strana

OBSAH

následující strana


VÝSLEDKY KLINICKÝCH STUDIÍ

POTVRZENÍ ÚČINNOSTI VAKCÍNY PROTI CPV‐2, CDV A CAV‐1 U ŠTĚŇAT S VYSOKOU HLADINOU MATEŘSKÝCH PROTILÁTEK (MDA) Za účelem potvrzení dostatečné chráněnos štěňat s vysokou hladinou maternálních pro látek pro CDV, CPV‐2 a CAV‐1 byly provedeny tři studie ověřující účinnost vakcíny Biocan NOVEL DHPPi/L4R u štěňat vakcinovaných ve stáří šes týdnů a revakcinovaných ve stáří deví týdnů.

GRAF SROVNÁVAJÍCÍ MORBIDITU A MORTALITU ve skupině psů vakcinovaných a nevakcinovaných po infekci psím parvovirem, virem psinky a virem infekční hepa dy

100 %

100 %

100 %

50 %

100 %

50 %

0%

0%

0%

0% vakcinovaná nevakcinovaná

Čelenž CPV‐2 Klinické příznaky

nevakcinovaná

vakcinovaná

vakcinovaná

Čelenž CDV Apa e, anorexie Výtok z očí, konjunk vi da

nevakcinovaná

Čelenž CAV‐1

Zvracení

Průjem

Korneální opacita

Boles vost du ny břišní Svalový tremor

Mortalita

CHRÁNÍ ŠTĚŇATA S VYSOKOU HLADINOU MATEŘSKÝCH PROTILÁTEK Výsledky studií kombinované vakcíny aplikované šes týdenním štěňatům s vysokou hladinou maternálních pro látek potvrdily účinnost:  v prevenci mortality a redukci klinických příznaků pro CAV‐1  v prevenci mortality a klinických příznaků vyvolaných virem psinky  v prevenci mortality, klinických příznaků, leukopenie a vylučování viru CPV Influence of maternally‐derived an bodies in 6‐week old dogs for the efficacy of a new vaccine to protect dogs against virulent challenge with canine distemper virus, adenovirus or parvovirus, Stephen Wilson, Elisabeth Siedek, Anne Thomas,Vickie King, Catrina S rling, Edita Plevová, Jeremy Salt, Gordon Sture,Trials in Vaccinology, Volume 3, 2014, Pages 107–113

předcházející strana

OBSAH

následující strana


VÝSLEDKY KLINICKÝCH STUDIÍ

VAKCÍNY ŘADY BIOCAN NOVEL CHRÁNÍ PO DOBU TŘÍ LET Graf znázorňující dynamiku pro látek po provedení základní vakcinace Biocanem NOVEL 6 týdnů – primovakcinace DHPPi/L4 9 týdnů – vakcinace DHPPi/L4R

hladina virusneutralizačních pro látek

virusneutralizační pro látky pro : psince parvoviróze inf. hepa dě/laryngotrachei dě vzteklině protek vní hladina pro látek psinka parvoviróza inf. hepa da/laryngotrachei da vzteklina

primovakcinace

vakcinace

6. měsíc

1. rok

CHRÁNÍ PO DOBU TŘÍ LET Výsledky prokázaly, že hladiny pro látek pro psince parvoviróze infekční hepa dě infekční laryngotrachei dě vzteklině nepoklesly po dobu tří let od ukončení základní vakcinace pod protek vní hladinu pro látek.     

předcházející strana

2. rok

3. rok

Protek vita pro uvedeným an genům byla ověřena tři roky od ukončení základní vakcinace čelenžním testem (infekce virulentními viry)

s vyhovujícím výsledkem.

OBSAH

následující strana


POUŽITÍ V PRAXI

SNADNÝ A POHODLNÝ ZÁZNAM O VAKCINACI

Vakcíny opatřeny bezpečnostními prvky, plastovými flip off víčky

Lehce snímatelné e kety pro nalepení do očkovacích průkazů

předcházející strana

OBSAH

Výrazná grafika e ket pro snadný přehled o použitých vakcínách

následující strana


„Každý z vývojového týmu přispěl svými znalostmi, zkušenostmi a pracovním nasazením ke zdárnému dokončení tohoto rozsáhlého projektu. Věřím, že výsledek naší práce pro Vás bude zajímavý a již brzy oceníte jeho obrovský přínos pro Vaši veterinární praxi.“ MVDr. Jiří Nezval ředitel sekce výroby, vývoje a inovací

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Pokud do své ordinace hledáte něco nového, jsou to právě vakcíny

Objednávejte u distributorů veterinárních léčiv. V prodeji od 1. 2. 2015

Bioveta, a.s. Komenského 212/12 683 23 Ivanovice na Hané tel.: 517 318 604, 517 318 605 e‐mail: info@bioveta.cz www.bioveta.cz předcházející strana

OBSAH


8

Obsah zpravodaje

2015

1

Informační zpravodaj akciové společnosti BIOVETA určený pro veterinární lékaře strana 1

Biocan NOVEL ‐ představení nové řady vakcín pro psy strana 2 strana 3

Biocan NOVEL ‐ DHPPi/L4R strana 4

Biocan NOVEL ‐ DHPPi/L4 strana 5

Biocan NOVEL ‐ DHPPi strana 6

Biocan NOVEL ‐ Pi/L4R strana 7

Vakcinační schémata vakcín Biocan NOVEL strana 8 ‐ 11

Potvrzení účinnosti vakcíny Biocan NOVEL strana 12 ‐ 17

Snadný a pohodlný záznam o vakcinaci strana 18

Pokud do své ordinace hledáte něco nového, jsou to vakcíny Biocan NOVEL strana 19 strana 20

WWW.BIOVETA.CZ předcházející strana

následující strana