__MAIN_TEXT__

Page 1

Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře

Bioveta News 1/2013

FLUEQUIN H injekční emulze pro koně

OBSAH

následující strana


Březnové akce na přípravky z Biovety platnost od 15. 3. 2013 do 31. 3. 2013

1+1

FLUEQUIN H injekční emulze pro koně

balení 2×1 dávka Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 2×1 dávka obdržíte dvě balení přípravku, tzn. čtyři dávky. Cena jedné dávky v akci je 135 Kč bez DPH.

balení 10×1 dávka Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 10×1 dávka obdržíte dvě balení přípravku, tzn. dvacet dávek. Cena jedné dávky v akci je 125 Kč bez DPH.

A MOXICILLIN Bioveta 150 mg/ml LA

1+1

injekční suspenze

balení 100 ml Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 100 ml obdržíte dvě balení přípravku o objemu 100 ml. Cena jednoho balení o objemu 100 ml v akci je 138 Kč bez DPH.

balení 250 ml Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 250 ml obdržíte dvě balení přípravku o objemu 250 ml. Cena jednoho balení o objemu 250 ml v akci je 290 Kč bez DPH.

1+1

balení 50 ml Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 50 ml obdržíte dvě balení přípravku o objemu 50 ml. Cena jednoho balení o objemu 50 ml v akci je 148 Kč bez DPH.

balení 500 ml Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 500 ml obdržíte dvě balení přípravku o objemu 500 ml. Cena jednoho balení o objemu 500 ml v akci je 775 Kč bez DPH.

ADE - vit.

1+1

injekční roztok

balení 100 ml Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 100 ml obdržíte dvě balení přípravku o objemu 100 ml. Cena jednoho balení o objemu 100 ml v akci je 94 Kč bez DPH.

balení 500 ml Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 500 ml obdržíte dvě balení přípravku o objemu 500 ml. Cena jednoho balení o objemu 500 ml v akci je 423 Kč bez DPH.

Narkamon 100 mg/ml

2+1

injekční roztok

balení 10 ml Za cenu dvou balení přípravku velikosti 10 ml obdržíte tři balení přípravku o objemu 10 ml. Cena jednoho balení o objemu 10 ml v akci je 87 Kč bez DPH.

balení 50 ml Za cenu dvou balení přípravku velikosti 50 ml obdržíte tři balení přípravku o objemu 50 ml. Cena jednoho balení o objemu 50 ml v akci je 310 Kč bez DPH.

Žádejte u svých distributorů. předcházející strana

OBSAH

následující strana


Schéma vakcinace koní proti herpesviru EHV 1 vakcínou VAKCÍNA FLUEQUIN H SLOUŽÍ K AKTIVNÍ IMUNIZACI KE SNÍŽENÍ VÝSKYTU RESPIRATORNÍ INFEKCE A KLINICKÝCH PŘÍZNAKŮ ZPŮSOBENÝCH VIREM CHŘIPKY KONÍ A HERPESVIREM KONÍ EHV-1, KE SNÍŽENÍ VÝSKYTU ABORTŮ BŘEZÍCH KLISEN VYVOLANÝCH INFEKCÍ HERPESVIREM EHV-1

Hříbata Primovakcinace se provádí třikrát. První dávku aplikovat hříbatům po dovršení šestého měsíce věku, druhou dávku za 4 týdny (sedm měsíců věku) a třetí dávku aplikovat po třech měsících, tj. ve věku deseti měsíců. Následující imunita po takovémto schématu je krátkodobá a je doporučeno hříbata a mladé koně revakcinovat po 6 měsících.

Základní imunizace březích klisen proti abortům Březí klisny se vakcinují z důvodu zvýšení hladiny kolostrálních protilátek v druhém měsíci po připuštění a dále v 5-6. a v 9. měsíci gravidity.

Hřebci Pravidelně se vakcinují vždy před zahájením připouštěcí sezóny.

Koně, kteří byli infikovaní a uzdravili se Koně, u kterých se objevily neurologické příznaky, jsou odolní vůči herpesvirům po dobu tří až šesti měsíců (starší koně i déle). Revakcinace těchto koní by měla proběhnout šest měsíců od uzdravení.

Při výskytu infekce v chovu by měli být všichni koně vystavení riziku infekce řádně přeočkováni. Nejjednodušší řešení je vakcinovat všechny koně v oblasti výskytu infekce bez ohledu nato zda byli nebo nebyli v minulosti vakcinováni. Díky tomu, že viry EHV-1 a EHV-4 jsou si geneticky podobní, chrání vakcína s obsahem EHV-1 také proti EHV-4, se kterým se hříbata v chovu dostávají běžně do kontaktu již v ranném věku. předcházející strana

OBSAH

následující strana


RANNOU VAKCINACÍ CHRÁNÍTE NENAROZENÁ HŘÍBATA Herpesvirová infekce koní postihuje populaci koní celosvětově a řadí se k nejčastějším infekčním onemocněním v chovech koní. Vyskytuje se devět typů herpesvirů čeledi Alphaherpesvirinae, z nichž epidemiologicky a klinicky významní jsou tři zástupci těchto DNA virů - EHV-1,EHV-3 a EHV-4. EHV-1 a EHV-4 jsou ze 70 % geneticky identičtí. Zvláště významný je virus EHV-1 vyvolávající infekci dýchacích cest a aborty, a jehož genetickou mutací vzniká kmen EHV-1 mutovaný v oblasti D 725. Tato mutace způsobuje neurologické onemocnění – myeloencefalopatii, které je nyní velmi aktuální na území Spojených států. Většina koní se s virem EHV-1 setká nejpozději ve stáří dvou let, většinou však již kolem jednoho roku. EHV-4 je známý jako původce rhinopneumonie koní (RPK), aborty nebo myeloencefalopatii však vyvolává jen výjimečně. Průběh onemocnění se podobá infekci chřipkovým virem a velmi často je komplikován bakteriální infekcí. EHV-3 vyvolává infekci šířící se pohlavním stykem a projevující se lézemi na genitáliích a mléčné žláze. Na kůži vznikají drobné puchýřky; v případě rozsáhlých kožních změn se mohou po vyhojení puchýřků objevit nepigmentovaná místa. Uvádí se také spojitost viru EHV-3 s některými záněty oční rohovky. INFEKCE EHV-1 JE VELMI NEBEZPEČNÁ SVOU LATENCÍ Infekce se přenáší přímým kontaktem mezi zvířaty a aerosolem až na vzdálenost téměř deseti metrů. Důležitou cestou šíření viru v chovu je i nepřímý přenos chovatelskými pomůckami, oděvy, obuvi, při přepravě je zdrojem viru přepravník. Virus je vylučován především sekretem nosní sliznice, v němž se virus ve vysokých titrech objevuje v době febrílie nebo dva až tři dny po febrílii. Ve srovnání s akutní infekcí v případě reaktivace latentní infekce však výtok z nosu neobsahuje takové množství virových partikulí. předcházející strana

Jedná-li se o abortogenní kmen EHV-1, zvlášť vysoké titry viru obsahuje abortovaný plod, placenta, amniová tekutina a očistky. Nebezpečí pro chov představují latentně infikovaní koně. Virus se již dva dny po infekci dostává do trigeminálního nervu a v latentní fázi zůstává v jeho gangliích, než je reaktivován stresem, nadměrnou zátěží, konkurentním onemocněním, zraněním, chirurgickým zákrokem apod. V případě reaktivace je opět zdrojem viru sekret nosní sliznice, který však nemusí být nijak hojný a často je jedinou známkou exacerbace infekce. Koně, kteří již prodělali infekci EHV-1, jsou ve větším ohrožení propuknutí myeloencefalopatie! K primární replikaci viru dochází hned na sliznici horních cest dýchacích, během replikace se zde tvoří eroze, sliznice se odlupuje, zvyšuje se tvorba sekretu žlaznatým epitelem. U hříbat se léze mohou objevit také v plicní tkáni. Virus je pak pomocí monocytů a lymfocytů ve fázi virémie, která může trvat až tři týdny, transportován do mízních uzlin a dalších orgánových systémů. Zákeřnost virémie spočívá v tom, že virus skrytý v leukocytech uniká pozornosti imunitního systému. Během této doby se virus dostává do dělohy a plodu. Dochází zde k poškození tkání a trombózám s následnou separací placenty, virus se dostává do cév plodu. Sekundárně se replikuje právě v buňkách dělohy, nervového systému, endokrinních orgánů a varlat, přičemž opět dochází k infekci ganglia nervus trigeminus.

Klinické příznaky Průběh onemocnění hraničí od lehkého, inaparentního klinického onemocnění až po fatální infekci končící úhynem. K infekci jsou vnímavá zejména hříbata stáří několika týdnů až měsíců, ročci a mladí koně v tréninku. Nekomplikovaný průběh onemocnění doprovází akutní rinitida, faryngitida, OBSAH

následující strana


Latentně infikovaní koně

ií ngl ga u z us v ir i n e igem r

Re ak a z tiva n. c t

Cyklus viru EHV-1 ve stádě

Zařazení koní v latentní fázi do stáda

nosní výtok – obsah viru

EHV-1 myeloencefalitida souvisí s rozsáhlým cévním poškozením endotelia cév nervové soustavy, vaskulitidy, trombózy a nekrózy nervové tkáně. Objevuje se jako izolované případy nebo může postihnout 20–50 % populace.

Na světových trzích jsou dostupné tři druhy vakcín: a)Vakcíny inaktivované, které jsou při správné aplikaci efektivní proti vzniku klinických příznaků nemoci a současně eliminují šíření viru. Jsou také vhodné k vakcinaci březích klisen v posledním stadiu gravidity, za účelem zvýšení kolostrální imunity. Tyto vakcíny se aplikují zpravidla injekčně. b) Modifikované, živé vakcíny, které se mohou aplikovat intranasálně a stimulují zejména lokální imunitu sliznic. c) Byly vyvinuty také vektorové vakcíny na bázi „canary pox“ viru. Tyto rekombinantní vakcíny mají ohledem na způsob aplikaci a účinnost podobné vlastnosti jako vakcíny inaktivovaný.

březí klisny

abort

Infekce mladých koní

tracheobronchitida a bronchiolitida. Do určité míry je považován výskyt infekce za sezónní s vrcholem nemocnosti v podzimních a zimních měsících. Inkubační doba je relativně krátká a pohybuje se mezi dvěma a deseti dny. Zvýšená tělesná teplota obvykle předchází dalším příznakům, může být také příznakem jediným a snadno přehlédnutelným. Výtok z nosu je zpočátku serózní, hojný, po několika dnech přechází v bělavý, s vyšším obsahem leukocytů. I přesto, že výtok z nosu není hojný, může obsahovat vysoké titry antigenu. Zvláště u starších hříbat je výtok nejčastějším příznakem infekce. Změna charakteru výtoku je následována vzestupem lymfocytů a neutrofilů v krvi, často v souvislosti se sekundární bakteriální infekcí. Za změnu charakteru sekretu na hustý, žlutý a opaleskující obvykle odpovídá sekundární bakteriální infekce. Jako další příznaky infekce se objevuje kašel, zvětšené mandibulární uzliny, konjunktivitida, otok hrtanu a hltanu, apatie a inapetence. K abortu dochází obvykle bez předchozích příznaků, v období pozdní březosti (nad 8 měsíců), výjimečně kolem 4 měsíců. Abortovat může jen jedna klisna, několik klisen v chovu nebo se objeví vlna abortů. Jedná se o následek progresivní separace endometria a placenty, plod nemá známky abnormalit. Hříbě infikované v pozdní fázi březosti onemocní den až dva po porodu, je slabé, apatické, nesaje, je febrilní a dušné. Mortalita je téměř stoprocentní a hříbě uhyne za příznaků těžké virové pneumonie. Mateřské protilátky chrání hříbata po dobu šesti měsíců po narození. U hříbat s kolostrálními protilátkami, která byla vystavena infekci virem ve stáří 3 týdnů byla protilátková odezva nepatrná, ale testem inhibice migrace leukocytů byla prokazatelná celulární imunitní aktivita. Neurologické onemocnění, které vyvolává neurotropní kmen viru, se projevuje malátností, inkoordinací, poruchou rovnováhy, neschopností postavit se, retenci moči v souvislosti s atonií močového měchýře a následným odkapáváním, často neurologické příznaky následuje horečka a respirační potíže.

Maximální uplatnění v praxi mají vakcíny inaktivované: a) Dospělá zvířata, dříve vakcinovaná, se doporučují revakcinovat v šestiměsíčních intervalech. V případě, že zvířata nejsou vystavena riziku infekce, postačuje pro udržování imunity revakcinace v 12 měsíčních intervalech, ale její skutečný efekt je diskutabilní. b) U dospělých koní, kde není známá historie vakcinace, se doporučuje aplikovat tři vakcinační dávky. První dvě v intervalu tří až čtyř týdnů a třetí dávku za tři až šest měsíců po druhé vakcinaci. Tento způsob vakcinace indukuje vyšší a delší persistenci protilátek, než pouhá iniciální aplikace dvou dávek. Následná vakcinace se provádí v 6 až 12 měsíčních intervalech, v závislosti na stáří zvířat a riziku infekce. c) U březích klisen, které byly dříve vakcinované, se doporučuje aplikovat vakcínu 4 až 6 měsíců před plánovaným porodem. d) U březích klisen, které nebyly vakcinovány, nebo u nich není známá historie vakcinace, je doporučená aplikace tří dávek inaktivovaný vakcíny, první dvě vakcinace v intervalu 4 až 6 týdnů a třetí 4 až 6 měsíců před porodem. e) U hříbat od vakcinovaných klisen se doporučuje aplikovat vakcínu třikrát, první dávku ve věku šesti měsíců, druhou za 4 až 6 týdnů a třetí ve věku 10 až 12 měsíců.

PREVENCE ABORTŮ R Nové koně izolovat v karanténě po dobu po dobu 21 dní R Prvorodičky oddělit od starších klisen R Březí klisny rozdělit do skupin dle fáze březosti R Březí klisny separovat od odstávčat, ročků a dalších koní v chovu R Pravidelnou vakcinací udržovat stádovou imunitu předcházející strana

OBSAH

následující strana


TRICHOEQUEN inj. sicc. Vakcína proti trichofytóze koní Léčivá látka: Trichophyton equinum min. 4.106 CFU, max. 16.106 CFU Injekce suchá (lyofilizovaná). Léková forma určená k podání injekční roztok pro parenterální použití, který vznikne naředěním lyofilizátu v přiloženém zřeďovači. Cílové druhy zvířat: Kůň od 4 měsíců stáří. Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat: K profylaxi a terapii trichofytózy koní.

FLUEQUIN

FLUEQUIN T

FLUEQUIN H

injekční suspenze, pro koně 1 vakcinační dávka obsahuje: Virus influensis A/Equi 1/Praha 56 inaktivovaný min. 160 HAU Virus influensis A/Equi 2/Morava 95 (evropský typ) inaktivovaný min. 320 HAU Virus influensis A/Equi 2/Brno 97 (americký typ) inaktivovaný min. 320 HAU Léková forma: Injekční suspenze. Základní vakcinace: První injekce ve věku od 3 do 6 měsíců, druhá injekce za 4 až 6 týdnů. Revakcinace: První revakcinace (třetí dávka) se aplikuje 6 měsíců po základní vakcinaci. Další revakcinace se provádí každých 6 až 12 měsíců podle nákazové situace. Revakcinace březích klisen se provádí v posledním trimestru gravidity, nejpozději měsíc před plánovaným porodem. Poznámka: U hříbat narozených od klisen prokazatelně vakcinovaných před porodem, doporučujeme vzhledem ke kolostrální imunitě vakcinovat hříbata ve stáří 6 měsíců.

injekční emulze, pro koně 1 vakcinační dávka obsahuje: Virus influensis A/Equi 1/Praha 56 inaktivovaný min. 160 HAU Virus influensis A/Equi 2/Morava 95 (evropský typ) inaktivovaný min. 320 HAU Virus influensis A/Equi 2/Brno 97 (americký typ) inaktivovaný min. 320 HAU Anatoxinum tetanicum purificatum min. 150 IU

Virus influensis A/Equi 2/Brno 08 (americký typ) inaktivovaný min. 6.0 log2 HIT1 Virus influensis A/Equi 2 Morava 95 (evropský typ) inaktivovaný min. 6.0 log2 HIT1 Herpesvirus equorum typ 1 inakt. min. 2.1 log10 VNI2 1

2

Injekční emulze. Vakcína je bílá olejovitá tekutina s lehce roztřepatelným sedimentem

Léková forma: Injekční suspenze. Základní vakcinace: První injekce ve věku od 3 do 6 měsíců, druhá injekce za 4 až 6 týdnů.

Cílové druhy zvířat: Kůň. Základní imunizace proti koňské chřipce a herpes viru: 1. vakcinace ve stáří 6 měsíců; 2. vakcinace za 4 až 6 týdnů Revakcinace proti koňské chřipce a herpes viru: 3. vakcinace za 3 měsíce a další vakcinace každých 6 měsíců. Základní imunizace proti hromadnému herpes virovému zmetání: U březích klisen vakcinace v druhém měsíci po připuštění a dále v 5–6. a v 9. měsíci gravidity

Revakcinace: První revakcinace (třetí dávka) se aplikuje proti chřipce za 6 měsíců po základní vakcinaci a proti tetanu za 12 měsíců. Další revakcinace proti chřipce se provádí každých 6 až 12 měsíců podle nákazové situace a proti tetanu za 12 měsíců. Revakcinace březích klisen se provádí v posledním trimestru gravidity, nejpozději měsíc před plánovaným porodem. Poznámka: U hříbat narozených od klisen prokazatelně vakcinovaných před porodem, doporučujeme vzhledem ke kolostrální imunitě vakcinovat hříbata ve stáří 6 měsíců.

předcházející strana

Geometrický průměr specifických protilátek stanovených hemaglutinačně inhibičním testem Virus neutralizační index

Vakcína se podává 1 ml hluboko intramuskulárně do gluteální svaloviny, ve výjimečných případech u neklidných koní do prsního svalu.

OBSAH

následující strana

Profylaktická vakcinace: - hříbatům od věku čtyř měsíců do dvanácti měsíců: 2×2,5 ml - koně nad dvanáct měsíců věku: 2×5 ml Interval mezi vakcinací a revakcinací je 10 – 16 dnů. Terapeutická aplikace: U hříbat a koní starších než 4 měsíce dvakrát 5 ml s intervalem 10–16 dnů. Při rozsáhlém postižení se doporučuje třetí aplikace vakcíny v léčebné dávce 10–16 dnů po revakcinaci. Intramuskulárně do krční svaloviny nebo do svaloviny zadní končetiny. Vakcinace se doporučuje provádět do levé, revakcinace do pravé poloviny těla.

CLOTEID 4

inj.

Vakcína proti tetanu 1 vakcinační dávka obsahuje: Anatoxinum tetanicum purificatum

RP ³ 1*

*RP = Relativní účinnost (ELISA test) je vyjádřena porovnáním hladiny protilátek v séru morčat s hladinou protilátek v referenčním séru získaném po bakcinaci morčat a jeho srovnáním s mezinárodním standardem. Léková forma: Injekce. Cílový druh zvířat: Koně, skot, ovce, kozy a psi. Základní vakcinace: První injekce ve věku od 3 měsíců, druhá injekce za 3 týdny. Revakcinace: Doporučuje se revakcinace po dvou letech, u koní za 4 roky. V indikovaných případech je možné podat další booster dávku dříve než za uvedenou dobu.


FLUEQUIN H

od 15. března do 31. března 2013 v akci 1 + 1

injekční emulze pro koně

proti chřipce koní a infekci vyvolané herpesviry koní a k aktivní imunizaci proti výskytu abortů březích klisen

Dodáváme v balení: 2×1 dávka za cenu 540 Kč bez DPH 10×1 dávka za cenu 2500 Kč bez DPH Od 15. do 31. 3. 2013 v akci 1 + 1 , tj. balení 2×1 dávka za 270 Kč, balení 10×1 za 1250 Kč. FLUEQUIN H žádejte u svých distributorů.

+ Obsah nových kmenů chřipkového viru v souladu s doporučením OIE + Vynikající snášenlivost a nízká aplikační dávka 1 ml pro intramuskulární aplikaci + Vakcinační schéma vyhovuje požadavkům na ochranu proti chřipce i EHV-1 + Vakcína ověřená pro bezpečnou aplikaci u březích klisen + Vakcína určená k prevenci abortů a zmírnění příznaků infekce dýchacích cest vyvolané chřipkovými viry a virem EHV-1 u hříbat, ročků a mladých koní + Obsah aktuálního abortogenního kmene viru EHV-1 izolovaného na území ČR, který poskytuje křížovou imunitu také proti EHV-1

NOVINKA

Antigen

Minimální obsah

Maximální obsah

Bio 71: A/Equi 2/Morava 95

320 HAU

640 HAU

Bio 80: A/Equi 2/Brno 08

320 HAU

640 HAU

Bio 82: EHV-1

7,9 log10 TKID50

8,6 log10 TKID50

JEN PLOŠNÁ VAKCINACE ZAJISTÍ POŽADOVANOU STÁDOVOU IMUNITU předcházející strana

OBSAH

následující strana

V souladu s doporučeními OIE byl pro vývoj nové vakcíny zvolen z evropské linie kmen podobný A/Equi/Newmarket/2/93 a z americké linie kmen podobný A/Equi 2/South Africa/4/2003. S ohledem na úzkou příbuznost k viru chřipky koní A/Equi/Newmarket/2/93, byl původní vakcinační kmen evropské linie, A/Equi 2/Morava 95 vybrán také pro výrobu nové vakcíny. Vakcinační kmen americké linie byl aktualizován a jako nový vakcinační kmen byl zvolen virus chřipky koní izolovaný v roce 2008 a Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie VFU Brno. Virus byl získán izolací z materiálu odebraného u nemocných koní, který byl následně předán společnosti Bioveta, a.s. Virus byl zařazen k virům americké sublinie Florida 2, reprezentované kmeny A/Equi 2/South Africa/4/2003 a A/eq/Richmond/1/07 a nese označení Bio 80:A/Equi2/Brno 08


špičkový antiparazitální přípravek z Biovety za neodolatelnou cenu

EQUIVERM

®

… a odčervování se stalo jednoduchým Equiverm, perorální antiparazitární přípravek pro koně se širokým spektrem účinku, obsahuje účinnou kombinaci ivermektinu (20 mg/ml) a praziquantelu (100 mg/ml) ve formě perorální pasty s jablečno-skořicovou příchutí. Pasta o objemu 7 ml je určená pro koně o hmotnosti 700 kg. Praktický aplikátor umožňuje přesné dávkování pro koně nižší hmotnosti, hříbata, pony a miniaturní koně.

IVERMEKTIN Ivermektin se řadí do skupiny makrocyklických laktonů, což jsou fermentační produkty plísní Streptomyces avermitilis a Streptomyces cyanogriseus. Ivermektin působí na nervový systém parazitů. Potencuje uvolňování inhibičního neurotransmiteru (gama-aminomáselné kyseliny, GABA) z presynaptických nervových zakončení, váže se na postsynaptické receptory a otevírá chloridové kanály. To má za následek hyperpolarizaci neuronů, jejich dysfunkci a následnou paralýzu parazitů. Podstatou bezpečné aplikace tohoto antiparazitika pro obratlovce je skutečnost, že se v jejich periferním systému, na rozdíl od bezobratlých, GABA receptory nenacházejí. GABA receptory jsou pouze v centrálním nervovém systému, kam se za normálních okolností díky hematoencefalické bariéře ivermektin nedostává. Přestup do centrální nervové soustavy byl prokázán až při několikanásobně vyšších toxických dávkách a u jedinců s nedostatkem transportního P-glykoproteinu.

předcházející strana

Spektrum účinku Způsob aplikace ivermektinu nemá vliv na jeho koncentraci v plicích, trávicím traktu a v kůži, distribuce v těle je rovnoměrná. Ivermektin účinkuje proti většině vývojových stádií helmintů z 98 %: n Velcí strongylidi (dospělí jedinci, arteriální larvální stadia) n Malí strongylidi (dospělí jedinci, částečně vývojová stádia) n Strongyloides westeri (dospělí jedinci, vývojová stádia) n Roupy (dospělí jedinci, vývojová stadia) n Škrkavky (dospělí jedinci, vývojová stadia) n Plicnivky (dospělí jedinci, vývojová stadia) n Vlasovci (dospělí jedinci) n Žaludeční nematoda (dospělí jedinci) n Mikrofilaria n Střečci – subkutánní; orální a gastrická stádia.

PRAZIQUANTEL Praziquantel je syntetický acylovaný izochinolino - pyrazin, který je účinný proti několika druhům motolic a plochých helmintů. Účinek praziquantelu spočívá ve zvýšené propustnosti buněčných membrán pro vápníkové ionty, v důsledku čehož dochází u parazita ke svalovým kontrakcím. Způsobí svalovou paralýzu tím, že depolarizuje inhibici cholinesterázy neuromuskulární destičky. Způsobí vakuolizaci a rozpad tegumentu a parazit odumírá. Je-li porušen tegument, snižuje se intenzita transportu glukózy, hromadí se laktát a metabolické rezervy se vyčerpávají. Postupně dochází k útlumu mitochondriálního dýchání.

Spektrum účinku Tasemnice Anoplocephala magna, Anoplocephala perfoliata, Para ???Anoplocephaloides mamillana.

OBSAH

následující strana


bezpečnosti. Doporučená terapeutická dávka pro koně je 1 mg /kg ž. hm., což odpovídá dávce v přípravku Equiverm. Mezi obecné nežádoucí účinky u zvířat po podání praziquantelu patří diarrhoea a/nebo anorexie. Výskyt těchto symptomů je však výjimečný.

BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST Testy přípravku s obsahem praziquantelu a ivermektinu na koních prokázaly po perorálním podání vysokou snášenlivost. Použití ivermektinu u koní je možné i během březosti včetně prvního trimestru. Podání dávek, které převyšují terapeutickou dávku v přípravku, nemá negativní vliv na zdraví březích klisen ani na intrauterinní vývoj mláďat. Nebyl zjištěn toxický vliv ivermektinu na kvalitu semene. Kromě testů perorální toxicity bylo zjištěno, že ivermektin má minimální dráždivý účinek na oko a dýchací cesty. Nežádoucí účinky po podání ivermektinu se mohou objevit u koní léčených na infestaci mikrofiláriemi Onchocerca spp. U citlivých jedinců se může projevit alergie za vzniku edému a pruritu na ventrální straně břicha. Projevy souvisí s reakcí na toxiny uvolněné z odumřelých parazitů. Stav je přechodný, pokud není terapeuticky řešen, odezní během 7 – 10 dní, resp. 3 týdnů (pruritus). Praziquantel má obecně nízkou toxicitu. Použitá dávka je pro koně bezpečná. Při dodržení dávkování a dávkovacího režimu lze považovat podání pasty za bezpečné, riziko vzniku akutní otravy je minimální. Praziquantel nemá toxický účinek na reprodukci. Z hlediska laktace se praziquantel vylučuje do mléka v přibližně 25 % množství celkové koncentrace v séru matky. Přesto toxický účinek na kojená mláďata je nepravděpodobný. Použití je tedy možné i během březosti a laktace. Praziquantel je látka s širokým rozsahem

Přípravek EQUIVERM perorální pasta lze hodnotit jako vhodný a bezpečný pro použití u chovných klisen během březosti a u plemenných hřebců, je bezpečný pro použití během laktace. Přípravek je bezpečný pro hříbata od 2 měsíců stáří. Podání hříbatům mladším jednoho měsíce je doporučováno po zvážení rizik spojených s aplikací přípravků a jeho indikací u hříběte tohoto věku na základě vyjádření veterinárního lékaře, který zváží nezbytnost jeho podání.

275 Kč (bez DPH) cena aplikátoru v balení po 10 ks

290 Kč (bez DPH) cena aplikátoru v balení po 1 ks

HLAVNÍ SKUPINY PARAZITŮ U KONÍ Skupina

Název parazitů

Lokalizace

Klinické příznaky

Škrkavky

Parascaris equorum

Tenké střevo, játra

Hříbata – pneumonie, hubnutí, zvětšený abdomen, nekvalitní srst

Strongylidé:

Strongylus spp.

Tlusté střevo, caekum

Nechutenství, anemie, hubnutí, slabost, průjem, koliky, podkožní otoky. Hubnutí, vnitřní krvácení, intermitentní kulhání, koliky

Strongyloidi

Strongyloides westeri

Tenké střevo

Průjem, dehydratace, hubnutí

Roupi

Oxyuris equi

Tlusté střevo, anus

Dráždění v okolí anu, svědivost

Vlasovci

Onchocerca, Thelazia

Ligamentum nuchae, oči

Bolestivost, kožní změny, změny na očích

Žaludeční helminti

Trichostrongylus ssp., Habronema ssp.

Žaludek

Larvy – kožní léze, zánět žaludku, vzácně ruptura

Tasemnice

Anoplocephala spp.

Tenké střevo

Hubnutí, koliky

Střečci

Gastrophilus spp. Hypoderma diana

Dutina ústní, žaludek, podkoží

Hubnutí, anemie Neklid, bolestivost

Malí Velcí

Účinnost přípravku EQUIVERM perorální pasta Účinná látka

Škrkavky

Migrující larvy škrkavek

Malí strongylidé

Migrující stádia velkých strongylidů

Velcí strongylidé

Vlasovci

Plicnivky

Žaludeční červi

Střečci

Tasemnice

Ivermektin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Praziquantel + ivermektin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Pro svobodu pohybu HYALURONAN BIOVETA 10 mg/ml injekční roztok Hyaluronan jako přirozená součást kloubní tekutiny a chrupavky kloubu slouží zejména k lubrikaci měkkých tkání kloubu; kromě toho se však podílí na skladbě všech tkání a intercelulární tekutiny. Hyaluronan (HA), hyaluronát sodný, je lineární polydisacharid, tvořený disacharidovými jednotkami složenými z kyseliny D-glukuronové a N-acetyl-D-glukosaminu, jehož koncentrace v kloubech se různí; nejmenší klouby mají většinou nejvyšší koncentraci, a to až mezi 0,33 až 1,5 mg/ml. Ze systémové cirkulace je široce distribuován do všech tkání a synoviální tekutiny. Z kloubu je hyaluronan odváděn lymfou a degradován v játrech, přičemž 98 % HA mizí z krve během šesti hodin po aplikaci. Na povrchu chondrocytů jsou exprimovány glykoproteiny CD44, které působí zároveň jako důležité receptory pro HA. HA působí antagonisticky proti enzymům, které se podílí na destrukci kloubní chrupavky. Při zánětlivých procesech dochází ke změně struktury HA, což mění vlastnosti synoviální tekutiny. Je narušena její lubrikační schopnost a následně dochází k degenerativním změnám na styčných kloubních plochách. Chondrocyty jsou dezintregrovány, fibrózní tkáň je narušena až dochází k hyperplazii kostní tkáně. Patogeneze osteoartritických změn souvisí s narušením rovnováhy mezi katabolickými a anabolickými procesy, dochází ke zvýšené produkci endogenních proteináz a kyslíkových radikálů. Hlavní roli při katabolických procesech při osteoartritidě hrají prozánětlivé mediátory interleukin-1 (IL-1), který poškozuje chondrocyty, a tumor necrosis factor α (TNF α). Protektivní efekt hyaluronanu patrně souvisí s jeho schopností inhibovat IL-1 a TNF α, čímž stimuluje reparativní procesy. Působí jako scavenger, „vychytává“ volné kyslíkové radikály a mírní jejich degenerativní předcházející strana

INTRAVENOUS účinek na chrupavku. Hyaluronan je schopen díky své interakci s CD44 receptory neutrofilů zmírnit chemotaxi a fagocytózu aktivovaných neutrofilů. Intravenózní aplikace HA tak odpovídá za pokles koncentrace prostaglandinů a celkového proteinu v kloubní tekutině, za snížení intenzity buněčné infiltrace a vaskularizaci synoviální membrány. Systémová aplikace HA je účinnější u pacientů s mírnou synovitidou a kapsulitidou ve srovnání s chronickou OA. Ve studii zahrnující stočtyřicet dostihových koní byl sledován také efekt profylaktické aplikace. Pozitivní efekt preventivní aplikace HA spočíval v dosahování lepšího umístění a vyššího počtu startů u ošetřených koní. V oftalmologii je hyaluronan využíván pro své viskoelastické vlastnosti při operacích oka a pro svůj protektivní účinek terapeuticky. Hyaluronan má prokazatelný keratoprotektivní efekt. Stimuluje proliferaci epiteliálních buněk rohovky, což vede k lepší hojivosti porušené při různých degradačních a zánětlivých procesech. Zvyšuje hydrataci rohovky, zvyšuje její tloušťku a zlepšuje průhlednost. Dále je vhodný při léčbě keratoconjunctivitis sicca, zvlhčuje rohovku a zmírňuje příznaky onemocnění. Hyaluronan je látka s nízkou toxicitou. Hodnoty akutní toxicity jsou vysoké, přičemž rozdíly jsou dány druhem testovaných zvířat a způsobem podání. Toxický vliv nebyl pozorován ani po opakovaném podání při testech subchronické a chronické toxicity. Hyaluronan nemá cytotoxický, genotoxický ani mutagenní potenciál. HA podávaný samicí neovlivňuje reprodukční schopnosti a fertilitu, nemá také negativní vliv na vývoj embryí a plodů. HA po intravenózním podání nehemolyzuje červené krvinky, nevyvolává kožní a oční dráždění. OBSAH

následující strana


Efekt hyaluronanu

Výhody intravenózní aplikace hyaluronanu

n Zlepšuje viskozitu svoji trojrozměrností – schopnost n n n n

n

n Bezpečnost v podobě snížení rizika infekce kloubu

lubrikace, zmírňuje tření Reguluje složení synoviální tekutiny Tvoří nedílnou součást kloubní chrupavky Hraje roli ve výživě kloubní chrupavky Účinkuje protizánětlivě – inhibuje chemotaxi a fagocytózu granulocytů, redukuje stimulaci lymfocytů a snižuje tvorbu prostaglandinů Má mírný analgetický efekt

nebo traumatu souvisejícího s aplikací intraartikulární n Jednoduchost intravenózní aplikace – nitrožilní podání je rychlejší a jednodušší n Účinnost aplikace vede ke zmírnění intenzity zánětu a eliminaci enzymy vyvolávající zánět n Nástup působení hyaluronanu v kloubu je velmi rychlý

Injekční hyaluronan pro použití u koní, psů a koček v ortopedii a oftalmologii Indikace Ortopedické – k intravenózní aplikaci: n n n n

akutní a chronické artrózy, polyartrózy subakutní a chronické artritidy akutní a chronické tendovaginitidy, tendinózy a bursitidy osteochondrózy

Oftalmologické – k topické aplikaci n n n n n

akutní a chronické keratitidy konjunktivitidy, keratokonjunktivitidy keratokonjunktivitis sicca ulcus corneae poranění rohovky

Balení: 5 × 6 ml

Složení a účinnost srovnatelná s konkurencí, cena bezkonkurenční! 1 749 Kč bez DPH

Rychlá pomoc pro poškozené klouby předcházející strana

OBSAH

následující strana


Vakcinace proti respiračnímu syndromu skotu (BRDC- bovine respiratory disease complex)

vakcinami Bioveta, a. s.: „BioBos Respi 3“ a „BioBos Respi 4“ 1. Vakcinace krav a jalovic: vakcinace březích krav a jalovic má za účel navodit vytvoření vysokého titru protilátek, které jsou pak mlezivem předávány telatům a ochrání je v časném postnatálním období. 2. Vakcinace telat a mladého skotu: telata od vakcinovaných matek získávají kolostrem pasivní protilátky, které však během několika týdnů mizí. Je proto nutné stejnou vakcínou imunizovat telata a dosáhnout vytvoření aktivní chráněnosti. S ohledem na přetrvávání kolostrálních protilátek a schopnosti aktivní imunitní odpovědi přicházejí v úvahu obecně imunizace telat nejdříve od 5ti týdnů stáří, s následnou revakcinací po 2 až 3 týdnech. Telata s pokročilými klinickými příznaky onemocnění nelze vakcinovat vůbec. Vakcinační doporučení pro chovy s onemocněním telat do 3 měsíců věku: n při výskytu respiračních příznaků (kašel, výtok z nosu, zvýšená teplota) u telat v prvním týdnu života je nezbytná vakcinace krav a jalovic před porodem a nejdříve po 5. týdnu ( optimálně 8. týdnu ) stáří je možné již zvažovat vakcinaci telat n v případech, kdy jsou telata umístěna v boudách brzy po narození až do stáří 6 až 8 týdnů, případně i déle, a jsou bez výskytu klinických onemocnění, lze vakcinovat pouze telata nejdříve od 5.týdne ( optimálně 8.týdne ) stáří. n v ojedinělých případech s velmi nízkým infekčním tlakem by mohla stačit i pouze vakcinace březích krav a jalovic. Pokud infekční tlak v chovu u mladých telat do 3 měsíců věku přetrvává , je nutné opakovat vakcinaci krav každého půl roku tak, aby jedna dávka byla podána nejpozději v období 3–5 týdnů před plánovaným porodem. Pokud tlumíme infekci vakcinací březích matek je nezbytné před zahájením vakcinace ověřit kvalitu mleziva, dobu napájení a množství podávaného mleziva. Vakcinační doporučení pro chovy s onemocněním telat nad 3 měsíce věku: n na začátku je nutné určit kritické období vzniku respiračních onemocnění a podle toho dobře naplánovat zahájení vakcinace tak, aby první dávka byla podána optimálně 5 týdnů před kritickým obdobím ( jelikož druhá dávka je podána za 14 dní po první a za další 3 týdny je tele plně chráněno). n je-li nutné telata přesunovat do společného ustájení (teletníku) během vakcinačního období, pak je nutné první dávku podat 2–3 týdny před přesunem a druhou dávku aplikovat ihned po transportu. n je-li to nezbytné, je možné pokračovat v opakovaném přeočkovávání opět v 6ti měsíčních intervalech jako u krav. Zahájení vakcinace v pravidelně ohrožovaných chovech je vhodné naplánovat na konec léta, nebo začátek podzimu. Obecně lze konstatovat, že největší problémy s respiratorními infekcemi telat většinou pozorujeme od podzimu do jara. Jsou-li respektována a zajištěna výše zmíněná doporučení, vakcinací BioBos Respi 3 i BioBos Respi 4 lze dosáhnout snížení výskytu klinických onemocnění telat až o 90 %. Současně s vakcinací je nutné řešit výskyt různých disponujících faktorů, ať již v organizaci chovu, v hygieně ustájení, ve výživě nebo v ošetřovatelské péči. I dobře sestavená vakcína nepřinese při výskytu různých disponujících závad v chovu očekávaný výsledek.

Komplex respiračních onemocnění (BRDC) je zpravidla kombinací virových a bakteriálních původců a postihuje nejčastěji mladý skot od stáří 3 měsíců, ale vyjímečně i dříve. Hlavními patogeny jsou v tomto případě zejména Mannheimia (dříve Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, H a e m o p h i l u s s o m nu s a A r c a n o b a c t e r i u m ( d ř í ve Corynebacterium) pyogenes. Z virových původců jsou to především bovinní respirační syncytiální virus (BRSV), virus infekční bovinní rinotracheitidy (IBR), virus parainfluenzy 3 (PI3) a virus slizniční choroby skotu (BVD/MD). Nejkritičtější je situace do 6ti až 8 měsíců věku. Ve vztahu k již dokončovanému NOP od IBR v České republice lze předpokládat, že virus BHV 1 (IBR) bude v dnešní době výrazně ztrácet na významu jako vyvolavatel respiračních forem onemocnění. Při řešení infekčních respiračních onemocnění telat přicházejí v úvahu 3 postupy: n antibiotika (léčebně nebo profylakticky) n vakcinace n opatření v chovu samotném (organizace chovu, přesuny zvířat, hygienické poměry, atd.) Antibiotická léčba za situace, kdy nejsou známi vyvolávající původci a jejich citlivost na antibiotika, je problematická Celkem lze od léčby antibiotiky očekávat snížení ztrát a zlepšení zdravotního stavu zvířat. Je nutno ovšem počítat i s výskytem chronicky nemocných zvířat nevhodných k dalšímu chovu. Řešení infekcí v chovu pouze antibiotiky je tak bezúspěšné. Vždy je dobré poznat nákazovou situaci v chovu, laboratorně vyšetřit nosní výtěry, rektální výtěry, různé sekrety, exkrety (zejména vzorek kvalitně provedené tracheobronchiální laváže), exkrementy zvířat, odebrat a vyšetřit tkáně uhynulých nebo poražených telat, popřípadě i sérologicky zjistit přítomnost protilátek proti virovým původcům a podle toho zvolit jednu z vakcín. BioBos Respi 3 i BioBos Respi 4 obsahují standardní složení antigenů , jsou vyráběny v režimu správné výrobní praxe proti nejčastějším a nejnebezpečnějším původcům onemocnění. Obě jsou určeny k vakcinaci jak telat a mladého skotu, tak i krav a jalovic. předcházející strana

OBSAH

následující strana


vakcíny, které chrání proti nejčastějším původcům respiračních infekcí skotu

BioBos Respi 3 BioBos Respi 4 n BRSV bovinní respirační syncytiální virus n PI-3 - virus parainfluenzy 3 n BVD ( pouze v BioBos Respi 4) virus bovinní virové diarey n Mannheimia (Pasteurella) haemolytica

VÝHODY n Možnost rané aplikace již telatům od dvou týdnů věku n Vakcinace březích krav a jalovic před porodem zajistí odolnost telat kolostrální cestou n Protilátková odezva již tři týdny po dokončení imunizace n Malý objem vakcinační dávky pouze 2 ml, subkutánně n Vakcinace vakcínami BioBos Respi vhodně navazuje na zoohygienická opatření

Jen pobyt na čerstvém čerstvém vzduchu nestačí nestačí předcházející strana

OBSAH

následující strana


Ketamin v nové 10% koncentraci

Narkamon 100 mg/ml Ve veterinární medicíně je ketamin dlouhodobě s úspěchem používán. Za jeho výborný analgetický a sedativní efekt odpovídá schopnost blokovat NMDA receptory v nervové soustavě (N-methyl, d-aspartová kyselina). Ketamin je současně antagonistou mí a sigma opiátových receptorů, což jeho účinky ještě potencuje. NMDA receptory jsou lokalizované v oblasti zadních míšních rohů a zprostředkovávají stimulaci CNS signálem z periferie (například bolestivým vzruchem, což se označuje pojmem centrální senzitizace neboli fenomén wind-up). Ketamin je anestetikem disociativním což znamená, že se vzruchy ze senzorických receptorů a vláken sice dostanou do kortexu, nejsou však centrální nervovou soustavou vnímány. V průběhu tohoto typu disociativní anestezie jsou zachovány obranné mechanismy – obranný a polykací reflex, reflex kašle, reflex palpebrální a korneální. V praxi to pro lékaře znamená, že tyto reflexy nemůže použít k posouzení hloubky anestezie! Aplikaci ketaminu provází salivace, kterou díky zachovanému polykacímu reflexu nekomplikuje aspirace slin a následná aspirační pneumonie. Typickým vedlejším příznakem aplikace ketaminu je zvýšení svalového tonu a/nebo mimovolní svalové záškuby. Distribuce lipofilního ketaminu do mozku je velmi rychlá. Již jednu minutu po intravenózní aplikaci je jeho koncentrace v mozku a plazmě identická. V organismu podléhá 50 % ketaminu velmi rychlé metabolizaci v játrech, 50 % ketaminu je vyloučeno v nezměněné formě ledvinami. Vliv ketaminu na kardiovaskulární a respirační aparát souvisí s jeho aplikační dávkou. Obecně se ketamin považuje za stimulans sympatického systému, vyvolávající tachykardii, zvýšení krevního tlaku a dechové frekvence. Až jeho vysoká dávka vyvolá hypotenzi a depresi dechu. Riziko hypertenze je hlavním důvodem pro kontraindikaci ketaminu u pacientů s traumatem hlavy, u nichž je předpoklad zvýšeného intrakraniálního tlaku. předcházející strana

K možným vedlejším účinkům se dále řadí hypotermie vyvolaná působením ketaminu na termoregulační centrum. Zvýšená svalová aktivita však může způsobit naopak hypertermii. U psů a koní je vhodné používat v kombinaci (například s xylazinem), což zmírní riziko křečí a svalové rigidity. U koček se doporučuje kombinovat ketamin s inhalačními anestetiky. Indikace– monoanestetikum u koček pro diagnostické a chirurgické výkony trvající do patnácti minut. Výjimkou jsou zákroku v hltanu a v případě požadované myorelaxace. V kombinaci s trankvilizéry, injekčními nebo inhalačními anestetiky je ketamin vhodný pro většinu středních i náročnějších výkonů. Cílovými druhy zvířat jsou u přípravku Narkamon 100 mg/ml inj. psi, kočky, koně a osli.

VÝHODY KETAMINU n

n n n n n n

n

OBSAH

Ketamin je určen v závislosti na dávce a případné kombinaci s dalšími látkami k sedaci, analgezii i celkové disociativní anestezii. Široké dávkovací rozmezí v závislosti na indikaci a typu anesteziologického protokolu Možnost intravenózní i intramuskulární aplikace. Rychlý nástup účinku po intravenózní aplikaci Před aplikací stačí kočkám pouze šestihodinová hladovka, ani ta však není nezbytná Pomocí ketaminu se dosahuje dobré somatické analgezie U všech domácích zvířat lze účinek ketaminu prodloužit opakovanou aplikací 1/3 až 1/2 výchozí dávky v okamžiku prvních příznaků probouzení. Běžné dávky nezpůsobují depresi dechu a srdeční činnosti

následující strana


V kombinaci s medetomidinem v dávce 40 g/kg se aplikuje ketamin intramuskulárně v dávce 5,0 – 7,5 mg/kg, dle délky anestezie

DÁVKOVÁNÍ Kůň, osel NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok je vhodný k položení zvířete, ke krátké narkóze či na počátek inhalační narkózy u koní. Kůň se položí spontánně. K prodloužení popř. k prohloubení anestézie může být aplikována další stejná dávka.

Kočka Monoanestézie 0,2–0,4 ml přípravku/kg ž. hm. (tj. 20–40 mg ketaminu/kg ž. hm.) i. m. Kombinovaná anestézie: 0,1–0,2 ml přípravku/kg ž. hm. (tj.10–20 mg ketaminu/kg ž. hm.) i. m. Kombinační možnosti: ke snížení salivace atropin v dávce 0,05 mg/kg ž. hm. spolu s acepromazinem v dávce 0,1–0,15 mg/kg ž. hm. Po nastoupení jejich účinku NARKAMON 100 mg/ml i n j e k č n í r o z t o k v d á vc e 0,2 ml/kg ž.hm. (tj. 20 mg ketaminu/kg ž. hm.) i. m. či atropin spolu s xylazinem v dávce 2 mg/kg ž. hm. i. m., s. c. a po nastoupení jejich účinku NARKAMON 100 mg/ml i n j e k č n í r o z t o k v d á vc e 0,1 ml/kg ž. hm. (tj. 10 mg ketaminu/kg ž. hm.) i. m. Lze kombinovat s medetomidinem v dávce 80 g/kg intramuskulárně + ketamin v závislosti na požadované délce anestezie 2,5 – 7,5 mg/kg

Obecná dávka 2 ml přípravku/100 kg ž.hm. (tj. 2 mg ketaminu/kg ž.hm.) rychle i. v. Pro bezpečný účinek ketaminu je nutná sedativní premedikace: např.: acepromazin 0,1 mg/kg ž. hm., poté guaifenesin 90–120 mg/kg ž. hm. nebo xylazin 0,4–0,6 mg/kg ž. hm. i. v. Ketamin lze kombinovat s detomidinem v dávce 20 g/kg intravenózně. Po aplikaci detomidinu, kdy nastoupí sedace, je možné aplikovat ketamin v dávce 2,2 mg/kg, také nitrožilně. Pes Monoanestézie 0,1–0,2 ml přípravku/kg ž. hm. (tj. 10–20 mg ketaminu/kg ž. hm.) i. m. Kombinační možnosti: atropin 0,05 mg/kg ž. hm. i. v., i. m., s. c. spolu s acepromazinem v dávce 0,1 mg/kg ž. hm., po nastoupení jejich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok v dávce 0,2 ml/10 kg ž. hm. (tj. 2 mg ketaminu/kg ž. hm.) i. v. Další varianta: atropin 0,05 mg/kg ž. hm. společně s xylazinem v dávce 2 mg/kg ž. hm. i. m., po nastoupení jejich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok v dávce 0,05–0,1 ml/kg ž. hm. (tj. 5–10 mg ketaminu/kg ž. hm.) i. m.

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Přípravky s obsahem chlorhexidinu – správná topická antibakteriální terapie

ušní lotio, roztok Přípravek obsahuje n n

n

n n n

n

Antibakteriálně a antimykoticky účinnou složku chlorhexidin diglukonát roztok 0,1 %, Silici čajovníku australského Melaleuca alternifolia, která působí nejen antibakteriálně, ale také výrazně proti kvasinkám Malassezia pachydermatis Hojivě a protizánětlivě působící dexpanthenol, který se mění na kyselinu pantotenovou charakteristickou svojí zvlhčující schopností Zvláčňující propylenglykol, který účinně uvolňuje ušní maz Solubilizátor Cremophor RH 40 potencující účinek propylenglykolu a spolehlivě rozvolňuje maz Moderní konzervační přísadu Euxyl PE 9010 zajišťující mikrobiologickou nezávadnost přípravku během jeho používání Kyselinu octovou k udržení optimálního pH v oblasti kyselé

Výhody aplikace chlorehexidinu n n n n n n

Působí antibakteriálně a částečně antifungálně Snižuje intenzitu bakteriální kolonizace Není inaktivován organickým materiálem Nedráždí, je dobře snášen Nevysušuje Registrován pro psy i kočky

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Přípravek obsahuje 4 % antiseptické látky chlorhexidin v šamponovém základu. Díky silnému antiseptickému účinku může být použit v případech, kdy je potřeba kombinovat mycí, antiseptický a desodorační účinek. Šampon s obsahem chlorhexidinu představuje správnou volbu lokální terapie pyodermií – jednu z nejčastějších dermato-logických onemocnění. Kromě jiného lze šampon používat jako součást prevence pyodermie u pacientů s rekurentní pyodermií a u atopiků. Pravidelné používání chlorhexidinového šamponu snižuje mikrobiální zátěž kůže a omezuje kolonizaci povrchu kůže bakteriemi a kvasinkami. Velikost balení o objemu 250 a 500 ml umožňuje dostatečně dlouhou a řádnou aplikaci přípravku také u velkých a dlouhosrstých plemen.

Složení šamponu n

n

n

n n

Chlorhexidin diglukonát v 4% koncentraci disponuje dostatečnou antibakteriální a antimykotickou účinností Alvol OMK a Flavol BMK se používá jako přípravek zaručující dermální dráždivost a stabilitu pěny při použití šamponu. Tegosoft GC a glycerol je do přípravku přidán ke zvláčnění pokožky Kyselina octová udržuje pH v oblasti kyselé Euxyl K 100 zajišťuje mikrobiální nezávadnost přípravku

VYSOCE ÚČINNÝ obsahuje 4 % chlorhexidinu

předcházející strana

OBSAH

následující strana


SME J I L A V O T S TE pro vás Společnost Bioveta připravila pro potřeby Vašich klientů pohodlnou aplikační formu perorální pasty obsahující osvědčenou kombinaci fenbendazolu, pyrantelu a praziquantelu

perorální pasta pro psy a kočky Na základě aktuálních požadavků trhu byla výzkumnými pracovníky společnosti Bioveta vyvinuta receptura přípravku CANIVERM perorální pasta. Prvotním cílem bylo vyvinout perorální antihelmintickou pastu určenou především pro odčervování štěňat a koťat s možným využitím u všech věkových kategorií psů a koček, která bude stejně účinná a bezpečná jako komerčně úspěšné antiparazitikum ve formě tablet CANIVERM forte a CANIVERM mite. Za účelem dosažení dostatečné stability pasty byl jako hydrofobní matrice vybrán simetikonový gel a jako látka podporující chuť účinných látek a zvyšující atraktivitu při podání zvířeti bylo zvoleno sladidlo s přirozenou chutí sacharózy – sukralóza. Ke stabilizaci účinných látek byl použit butylhydroxyanisol, který chrání účinné látky před oxidačními změnami. Pomocné látky byly vybírány s ohledem na nízkou toxicitu pro mláďata, zavedené použití a indiferentnost vůči látkám účinným. Svým složením bude pasta odpovídat doporučenému dávkování, tj. jeden mililitr pasty (2,0 – 5,0 kg ž. hm.) bude obsahovat 75 mg fenbendazolu, 72 mg pyrantel embonátu a 25 mg praziquantelu v hydrofobním gelu tvořeném simetikonem a koloidním oxidem křemičitým bezvodým s přídavkem sukralózy. Množství účinných látek tak vychází z přípravků CANIVERM mite a forte tablety, se kterými je pasta bioekvivalentní. Co jsou to studie bioekvivalence? Cílem bioekvivalenčních studií je prokázat porovnáním farmakokinetických vlastností léčivých přípravků jejich předcházející strana

terapeutickou srovnatelnost. V případě bioekvivalenční studie prováděné během vývoje Caniverm perorální pasty bylo ověřováno, že testovaná Caniverm perorální pasta má vlastnosti srovnatelné s vlastnostmi originálního přípravku Caniverm forte a Caniverm mite tablety. Testace byla provedena na zvířatech, která jsou pro hodnocený přípravek Caniverm perorální pasta cílová, tj. na psech a na kočkách. V experimentální části testování byly v přesných časových intervalech po aplikaci přípravku pokusným zvířatům odebírány vzorky krve. Po jejich zpracování byly v jednotlivých vzorcích laboratorně sledovány hladiny plazmatických koncentrací daných účinných látek, fenbendazolu, pyrantelu a praziquantelu, a to vždy po podání pasty nebo tablet. Druhotným cílem studie bylo ověřit bezpečnost a snášenlivost pasty. Sledovaly se případné reakce po podání a případný výskyt nežádoucích účinků. Studie byla rozdělena do dvou fází, které měly shodný průběh a lišily se pouze formou podaného antiparazitika (tableta, pasta). V první části pokusu byly zvířatům aplikovány tablety a v druhé skupině pasta, v druhé části pokusu byly léky zaměněny a zvířata, která předtím dostala tablety, byla odčervena pastou a naopak. Mezi jednotlivými etapami byla vmezeřena promývací (wash out) perioda. Před aplikací se zvířata zvážila, pasta a tablety se aplikovaly přesně dle tělesné hmotnosti. V předem určených časových intervalech 60, 90, 120 minut a 4, 8, 16, 24 a 48 hodin po aplikaci antiparazitika byly pokusným zvířatům odebírány vzorky krve. Výsledky hodnot plazmatických koncentrací jednotlivých účinných látek byly zaznamenávány do grafu (viz níže - graf 1 a graf 2).

OBSAH

následující strana


Příklady záznamu plazmatických hladin praziquantelu a fenbendazolu u jednotlivých pokusných zvířat po aplikaci Canivermu perorální pasty a po aplikaci Canivermu tablet Fenbendazol pes

Praziquantel kočka

180

tablety

1400

tablety

pasta

1200

pasta

120

tablety

1000

tablety

100

pasta

koncentrace (ng/ml)

140

koncentrace (ng/ml)

160

80 60 40

800

pasta

600 400 200

20

0

0

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20 čas (h)

čas (h)

Porovnáním vypočtených a předepsaných konfidenčních intervalů bylo zjištěno, že se testovaná Caniverm perorální pasta ve farmakokinetických vlastnostech nelišila od referenčního přípravku Caniverm tablety.

Bioekvivalenční studie prokázala vysokou účinnost Canivermu tablet i perorální pasty

V průběhu studie byl současně sledován zdravotní stav zvířat. Zvířata byla klinicky vyšetřena při zařazení do studie, dále byla vyšetřována před zahájením první a druhé etapy a po skončení. Po skončení testace byla sledována ještě po 3 dny. V případě, že u některého zvířete došlo k reakci na podané léčivo nebo jakékoli změně zdravotního stavu, byla tato skutečnost zaznamenána do záznamového listu. V průběhu testace nedošlo k úhynu nebo závažnému narušení zdravotního stavu. Pasta u zvířat dobře snášena, po aplikaci se neobjevily alergie nebo celkové systémové reakce. Většinou zvířat byla pasta dobře přijímána a díky konzistenci a typu aplikátoru se pasta zvířatům dobře podávala.

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Čert pět dní po zahájení léčby

Tetanus u Čerta aneb neobvyklý případ tetanu u kočky Pacientem byl kastrovaný kocour starý čtyři roky, hmotnosti 4 kg, nevakcinovaný a neodčervený. Pohyboval se nekontrolovaně po pozemku majitele (dvůr, zahrada) i mimo toto teritorium. Důvodem návštěvy ambulance byly pohybové potíže trvající asi pět dní, přičemž výrazným příznakem byla rigidita a spazmus pravé pánevní končetiny. Kocour začal být bolestivý, přestával přijímat krmivo, ležel na levém boku a odmítal pohyb. Byl stále schopný přesunout se na toaletu a vyprázdnit se. Před několika dny majitelé navštívili lékaře kvůli ošetření rány na levé pánevní končetině. V anestezii byla provedena revize rány se současnou kastrací.

Klinické vyšetření Kocour referovaný k ošetření pro neschopnost pohybu zaujímal laterální polohu, ve snaze uniknout manipulaci

v ambulanci se pohyboval po předních končetinách. Při manipulaci reagoval bolestivě. Vědomí bylo zachováno, kocour reagoval fyziologicky. Byl febrilní – t 40,4 °C, při manipulaci se objevila mírná tachypnoe a tachykardie 186/min; sliznice byly hyperemické, vlhké, CRT 1 sec. Při revizi kastrační rány byla zjištěna komplikace v hojení rány v podobě abscesu v místě kastrační rány a nekrózy zbytků skrota. Pravá pánevní končetina byla výrazně rigidní, s extenzí v kloubu kolenním, přičemž pasivní pohyby v kloubu kyčelním a kolenním byly vyloučené z důvodu extrémního spazmu, flexe v kloubu karpálním nebyla patrná. Levá pánevní končetina byla také v mírné extenzi a spazmu, prokázána byla skolióza Lu páteře. Na mediální ploše levé pánevní končetiny bylo nalezeno drobné poranění penetrující kůži podobné vstřelu, nicméně rána byla suchá, bez otoku, palpačně nebolestivá. Z důvodu vyloučení střelného poranění byly provedeny rentgenogramy, které přítomnost střely nepotvrdily. Vzhledem ke skutečnosti, že pacient byl injekčně medikován blíže nezjištěnými antibiotiky, nebylo prováděno kultivační vyšetření sekretu a nekrotické tkáně za účelem potvrzení klostridiové infekce.

DG. Parciální tetanus Byla provedena revize kastrační rány, která byla ošetřena roztokem Alfadinu a vypláchnuta peroxidem vodíku a odstraněna nekrotická tkáň, intramuskulárně byl aplikován penicilin a perorálně diazepam. V terapii kombinací penicilinu a metronidazolu a diazepamu perorálně majitele úspěšně pokračovali v domácím ošetřování, kocour byl schopen přijímat krmivo i tekutiny a vyprazdňovat se. V pravidelných intervalech byla ambulantně ošetřována kastrační rána; během 48 hodin zmizel otok a bolestivost, rána se začala uzavírat bez známek sekrece nebo otoku. Pacientův stav se v krátké době začal předcházející strana

OBSAH

následující strana


zlepšovat. Již pátý den po zahájení léčby byl kocour schopen postavit se na postiženou končetinou, tetanus se zde výrazně zmírnil a levá pánevní končetina nejevila žádné známky spasmu.

Shrnutí Ve všech publikovaných kazuistikách věnovaných tetanu u koček předcházelo rozvoji klinických příznaků infekce Clostridium tetani bodné nebo tržné poranění nebo kastrace. V našem případě lze těžko jednoznačně potvrdit, zda místem vstupu infekce byla primární drobná, téměř zhojená, rána na levé končetině nebo rána kastrační. Příznaky generalizovaného tetanu se v našem případě nerozvinuli a stejně, jako i v jiných kazuistikách, se stav po včasném zahájení terapie v průběhu týdnů zlepšoval. U pacientů s příznaky generalizovaného tetanu je prognóza vždy dubiózní. V časných stádiích onemocnění, bez symptomů generalizovaného tetanu, není stanovení diagnózy snadné, nicméně o infekci je třeba uvažovat také u koček a šelem kočkovitých v případě výskytu svalové rigidity u pacienta s anamnézou penetrujícího poranění.

Biocan T ®

optimální schéma vakcinace n Vakcinace proti tetanu se doporučuje po ukončení základní vakcinace – tj. ve stáří kolem 16 týdne. n V indikovaných případech lze aplikovat současně s vakcínami řady Biocan ve stáří 12 týdnů.

n n n n

Touto indikací může být například pohyb štěněte v chovech hospodářských zvířat a koní a/nebo fraktura zubu či penetrující poranění. První revakcinace se provádí po třech týdnech. Pes se dále revakcinuje ve dvouletých intervalech. V případě rozsáhlých poranění lze u vakcinovaného zvířete aplikovat další booster dávku dříve než za uvedenou dobu. Tato revakcinace vede ke zvýšení aktuálního titru protilátek. V případě, že se revakcinační interval prodlouží o více než tři měsíce, doporučujeme revakcinovat po třech týdnech jako v případě primovakcinace.

Vakcinace po prodělané infekci Postinfekční imunita je minimální. Toxin je většinou velmi brzy po vstupu do organismu „zachycen“ nervovými buňkami a uniká pozornosti imunokompetentních buněk, což má za následek nedostatečnou protilátkovou odezvu. To znamená, že pes nemusí být již několik měsíců po prodělané infekci před reinfekcí dostatečně chráněn. Z toho důvodu je doporučována vakcinace v intervalu přibližně jednoho roku po uzdravení, a to zejména v případě, že se pes bude pohybovat ve vysoce rizikovém prostředí.

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Přípravky pro králíky

PESTORIN

inj.

Vakcína proti moru králíků n k očkování králíků proti moru od 10. týdne stáří

vakcínu již od 6. týdne stáří s revakcinací za 4 týdny n

n pro hobby králíky v balení po jednodávkách n

n dávkování: 1 ml s.c. n balení: 5×1 d, 20 ml, 50 ml, 5×20 ml

n n n

Doporučené vakcinační schéma proti moru králíků použitím vakcín z produkce spol. Bioveta, a. s. Stáří králíka

Příznivá na mor

MOR KRÁLÍKŮ – nákazová situace Nepříznivá na mor

4 týdny 6 týdnů 10 týdnů

PESTORIN nebo PESTORIN MORMYX

PASORIN-OL inj.

Vakcína proti myxomatóze králíků živá MXT

Kombinovaná vakcína proti moru a myxomatóze králíků

Inaktivovaná vakcína proti pasterelóze králíků

v ohrožených lokalitách již od 4. týdne stáří s revakcinací za 6 týdnů další revakcinace se provádí za 6 měsíců od poslední vakcinace v oblastech s nepříznivou nákazou situací je vhodné u chovných králíků provádět dvě vakcinace ročně (vakcinace na jaře s revakcinací v létě) dávkování: průpichem ušního boltce nebo s. c. (1 ml) nebo bezjehelným aplikátorem (dávka 0,2 ml; nově 0,1 ml) pro hobby králíky k dostání i v jednodávkách balení: 50 d, 5×50 d (průpichem ucha), 5×80 d (bezjehelně i.d.), 5×1 d, 5×20 d (s.c.)

Stáří králíka 4 týdny

PESTORIN MORMYX

10 týdnů

vpichem proti moru a myxomatóze od 10. týdne stáří n v případě nepříznivé nákazové situace:

a) vakcinace monovalentní vakcínou proti myxomatóze (MYXOREN) od stáří 4 týdnů s následnou revakcinací vakcínou PESTORIN MORMYX nejdříve ve věku 10 týdnů; mezi aplikacemi obou vakcíny je nutno zachovat odstup minimálně 2 týdny b) vakcinace vakcínou PESTORIN MORMYX od stáří 6 týdnů s následnou revakcinací za 4 týdny n u chovných zvířat se doporučuje další revakcinace vakcínou PESTORIN MORMYX v 6ti měsíčních intervalech n pro hobby králíky k dostání i v jednodávkách n dávkování: 1 ml podkožně, balení: 5×1 d, 20 ml, 5×20 ml

MYXOMATÓZA KRÁLÍKŮ – nákazová situace Příznivá na myxomatózu

Nepříznivá na myxomatózu MYXOREN

6 týdnů

Poznámka: Při použití vakcíny PESTORIN se u chovných zvířat doporučuje každoroční revakcinace. Při použití vakcíny PESTORIN MORMYX (popř. v kombinaci s vakcínou MYXOREN) se u chovných zvířat doporučuje revakcinace v 6měsíčních intervalech.

n k ochrannému očkování klinicky zdravých králíků jedním

Doporučené vakcinační schéma proti myxomatóze králíků použitím vakcín z produkce spol. Bioveta, a. s.

MYXOREN PESTORIN nebo PESTORIN MORMYX PESTORIN nebo PESTORIN MORMYX

PESTORIN MORMYX inj. sicc.

n k vakcinaci klinicky zdravých králíků od 10. týdne stáří,

n v případě nepříznivé nákazové situace je možné aplikovat n u chovných králíků každoroční revakcinace proti moru

MYXOREN inj. sicc.

PESTORIN MORMYX MYXOREN nebo PESTORIN MORMYX

MYXOREN nebo PESTORIN MORMYX

PESTORIN MORMYX

Poznámka: Při použití vakcíny MYXOREN se další revakcinace provádí za 6 měsíců od poslední vakcinace. Při použití vakcíny PESTORIN MORMYX (popř. v kombinaci s vakcínou MYXOREN) se u chovných zvířat doporučuje revakcinace v 6měsíčních intervalech.

předcházející strana

OBSAH

následující strana

n olejová vakcína k očkování králíků proti pasterelóze

od 4 týdnů stáří n po aplikaci navozuje vysoké titry protilátek proti aktuálním kmenům P. multocida (sérotyp A, D) n dávkování: 0,5 až 1 ml s. c. n balení 100 ml Doporučené vakcinační schéma proti pasterelóze vakcínou PASORIN-OL:

Týdny stáří králíka 4 7 10

Velikost vakcinační dávky 0,5 ml 1 ml 1 ml

Další pravidelné vakcinace vždy jednou vakcinační dávkou 1× za 6 měsíců.


Výrobky společnosti Bioveta používá pro své psy také Vít Kolátor – dvojnásobný vítěz mezinárodního etapového závodu psích spřežení ŠEDIVÁČKŮV LONG

oveta „Díky výrobkům společnosti Bi apových závodech et ch ní m tré ex v i zit tě ví ží ká moji psi do a udržují si skvělou kondici“

Stravu psů doplňuji o kloubní výživu, která zaručí, že jsou klouby mých psů i při zátěži chráněny Aby si má smečka nepřinášela z lesa nezvané hosty

Běhání na sněhu je náročné a tlapky je potřeba chránit

Nejen při závodech se nevyhneme nějaké té malé rance, kterou je potřeba ošetřit

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Co se děje ve světě ... What's new in tick borne disease? Existují nová fakta o nemocech přenášených klíšťaty? C.G. Couto, DVM, Ohio State University, Columbus, Ohio, Proceedings of SEVC, Barcelona, 2011

Nemoci přenášené klíšťaty (tick borne diseases) jsou ve Spojených státech považovány za velmi časté a velké procento majitelů greyhoundů a plemen „disponovaných“ k této infekci považuje za finančně výhodnější všechny potenciálně nakažené jedince léčit (než je testovat a léčit pouze pozitivní zvířata). Tento přístup je však chybný, a to ze dvou důvodů – ne všechna onemocnění reagují na účinek doxycyklinu nebo imidocarbu a ne všechna plemena snáší aplikaci imidocarbu zcela bez vedlejších účinků. Interpretace výsledků vyšetření se může lišit u klinicky zdravých jedinců a u jedinců s klinickými příznaky infekce v závislosti na použité diagnostické metodě. Mezi typické klinické nálezy patří hubnutí, horečka, anemie, trombocytopenie, neutropenie, lymfadenopatie, splenomegalie, polyartritida a oftalmologické příznaky. Monocytární ehrlichióza psů (CME) Hubnutí a horečku může doprovázet krvácení, uveitida, lymfadenopatie a splenomegalie, krevní obraz vykazuje známky neregenerativní anemie, trombocytopenie, občasné neutropenie při lymfocytóze (nad 25. tis leukocytů). Nejčastějšími biochemickými nálezy je hyperglobulinémie, většinou polyklonální. Nález vývojových stádií bakterie v mononukleárech není typický, diagnostika je založena na nepřímé imunofluorescenci, která je v laboratořích běžně dostupná, a na testech SNAP 4Dx. Nevýhodou IFA je to, že není druhově specifická, tudíž nelze odlišit E.canis, E. chaffeensis a další ehrlichie a anaplasmy. S opatrností je třeba interpretovat výsledky u zvířat bez klinických příznaků a s nízkými titry. Za pozitivní výsledky lze předcházející strana

považovat titry vyšší než 1:64 u pacienta s dalšími laboratorními nálezy typickými pro infekci nebo se změnou titrů v párovém, akutním nebo rekonvalescentním séru. SNAP 4DX využívá rekombinantního analoga vnějšího membránového proteinu P 30 a P30-1, je velmi specifický a jeho senzitivita je přibližně 79%. Falešně negativní výsledky jsou způsobeny hladinou titrů protilátek pod 1:300. Ani při použití tohoto testu nelze odlišit E. canis od E. chaffeensis, což lze pouze metodou kultivace nebo PCR. Někdy je možné bakterie detekovat v monocytech, ale nálezy jsou velmi vzácné a mikroskopická diagnostika se nedá považovat za průkaznou. K vyšetření metodou PCR se zasílá vzorek nesrážlivé krve (odběr do zkumavky s EDTA), metoda odhalí i stopová množství bakteriální DNA, je velmi citlivá a specifická. Při tomto vyšetření se také nedá vyhnout falešně negativním výsledkům, zvláště u chronického průběhu infekce, kdy je množství bakterií velmi nízké a v případě, že je vzorek odeslán až po zahájení antibiotické terapie. I když jsou po léčbě pacienti klinicky zdraví a hematologické vyšetření nevykazuje abnormality, titry protilátek perzistují měsíce až roky. Z toho důvodu se kontrolní sérologické vyšetření nedoporučuje. Granulocytární ehrlichióza psů (CGE) Pro granulocytární ehrlichiózu je typická horečka, krvácení, polyartritida, lymfadenopatie, splenomegalie, výrazná trombocytopenie a občas neutropenie. Hyperglobulinémie není tak častá ani výrazná jako u CME. K diagnostice E. ewingii nejsou dosud připraveny sérologické metody, IFA pro diagnostiku A. phagocytophilum je dostupná v komerčních laboratořích, často ještě pod názvem IFA pro E. equi. V případě infekce A. phagocytophilum bude test SNAP 4DX pozitivní, jak tomu bylo u 20–40 % psů chovaných v několika španělských útulcích. Stejně jako u CME se lze i u této formy setkat s vývojovými stádii v neutrofilech a/nebo v synoviální tekutině nemocných zvířat. Tyto dva druhy však nelze na základě vyšetření krevního nátěru odlišit. Pro specifickou diagnostiku je třeba provést PCR. OBSAH

následující strana


Anaplasma platys, dříve Ehrlichia platys, způsobuje cyklickou trombocytopenii psů a jde o jediné infekční agens, které u lidí a zvířat napadá výlučně trombocyty, přičemž někdy lze bakterie v trombocytech detekovat. Patogena se nedaří kultivovat, v případě sérologického vyšetření dostáváme opět křížené reakce s A. phagocytophilum. Babesióza psů O babezióze psů se uvažuje v případě nálezu hemolytického ikteru a trombocytopenie, u pacienta s horečkou a bledými sliznicemi. Babesia canis lze identifikovat v krevním nátěru nebo pomocí PCR, pomocí IFA, ale i zde se můžeme setkat se zkříženými reakcemi. Vysoké titry indikují akutní infekci, ovšem IFA testy mohou být negativní i v případě akutního průběhu, především u štěňat. Není–li parazit nalezen v erytrocytech, v podobě drobných okrouhlých nebo oválných stádií, obvykle 3–4 týdny po infekci, je těžké odlišit jej od imunitně zprostředkované anemie, protože Coombsův test je pozitivní v obou případech. Za signifikantní jsou považovány titry vyšší než 1:80, ale většina infikovaných zvířat má titry vyšší 1:320.

hemoplazmózy se musí velmi přísně kontrolovat výskyt blech v prostředí. Kočka by se měla izolovat v domácím prostředí. Rickettsia spp. je obligátně intracelulární gram negativní bakterie, zástupci se dělí do dvou skupin. Do první skupiny patří původci vyvolávající skvrnitou horečku (spotted fever group), do druhé původci tyfu (typhus group). Kočka může být infikována bakterií Rickettsia felis, přitom však pozitivní na protilátky proti R. rickettsii. Horečka, bolest hlavy, svalová bolest a svalový třes jsou typickými příznaky infekce R. felis. Původci byly detekováni v bleše C. felis, D. canis i Pulex irritans, přičemž přirozeným vektorem R. felis je C. felis. Může se přenášet transovariálně i transstadiálně. Studie v USA potvrdily séroprevalenci kolem 5,6 a 6,6 %, nicméně u žádné kočky nebyl potvrzen patogen ve vzorku krve. Dosud nejsou relevantní data týkající se klinického onemocnění u koček. Stejně jako v případě předchozí infekce je třeba pravidelné aplikace antiparazitik ke kontrole přenosu infekce blechami.

Flea associated diaseases in the cat: update on the diagnosis and treatment of Haemoplasmas and Rickettsia spp. Onemocnění přenášené blechami u koček: nový pohled na diagnostiku a terapii infekce Haemoplasma a Rickettsia spp. Michael R. Lappin, DVM, PhD, Diplomate ACVIM. Colorado State University, WSAVA 2011 Jeju, Korea

Nové názvy pro původní Haemobartonella felis jsou nyní Mycoplasma haemofelis (Mhf), Candidatus Mycoplasma haemominutum (Mhm) a Candidatus M. turicensis. V případě experimentálních studií bylo prokázáno, že Mhf je patogennější ve srovnání s kočkami infikovanými Mhm. Součástí jedné studie byla i detekce prevalence jednotlivých zástupců u koček; četnost výskytu Mhf u koček a u blech je 7,6 % a 2,2 %, prevalence Mhm u koček a blech je 20,7 % a 23,9 %. Ctenocephalides felis přijme Mhm nebo Mhf při sání krve infikované kočky; klinicky nemocné kočky mohou nakazit koťata; přenos in utero, během březosti, nebyl prokázán. Hypoteticky je možný přenos infekce kousnutím. DNA Hemoplasma spp. byla získána z dutiny ústní, ze slinných žláz a tonzil nemocné kočky, v současné době je předmětem studií význam komárů v přenosu infekce. Destrukce erytrocytů je imunitně podmíněná, primární vliv patogena je minimální. Klinické příznaky jsou závisle na stupni anemie, stádiu infekce a imunitní odpovídavosti daného jedince; obvykle zahrnují škálu od bledých sliznic, apatie, inapetence, slabosti, ikteru a splenomegalie. V akutní fázi infekce se může objevit horečka, stejně jako v případě relapsu u chronicky nemocné kočky. Chronická neregenerativní anemie je atypická, většinou se jedná o anemii makrocytární normochromní. Vyšetření krevního nátěru může být až u poloviny zvířat negativní, v diagnostice lze použít metodu PCR. Hemoplasmózu a primární imunitně podmíněnou anemii lze těžko odlišit, kočky s těžkou regenerativní hemolytickou anemií jsou medikovány kombinaci glukokortikoidů a antibiotik, preferován je doxycyklin. Vhodná je forma suspenze, která může zabránit vzniku ezofageálních striktur. Pokud není doxycyklin tolerován, lze podávat enrofloxacin, případně azithromycin nebo imidocarb. V případě nízkých hodnot hematokritu je indikována transfúze. Majitelé by měli být informováni o riziku rekurence příznaků. K prevenci předcházející strana

Occurrence of Giardia a Cryptosporidium in dogs Výskyt kokcidií r. Giardia a Cryptosporidium u psů Maria Goldova, Alexandra Valencakova, Jana Mojzisova, Monika Halanova, Valeria Letkova, Petra Ravaszova, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Proceedings of SEVC Barcelona 2011

Parazité rodu Giardia a Cryptosporidium jsou intestinální protozoární parazité zvířat a lidí, jejichž klinická manifestace se pohybuje od průběhu asymptomatického až po těžké střevní onemocnění v souvislosti s virulencí jednotlivých izolátů a stavem imunitního systému psa. V současné době se rozlišuje na třináct druhů Corynebacterium spp., přičemž u psů je možné izolovat C. parvum, C. canis a C. meleagridis. Kryptosporidióza obvykle probíhá asymptomaticky, ale může vyvolat i závažné příznaky průjmu, malabsorpce a hubnutí. Giardia intestinalis se vyskytuje v sedmi hlavních genotypech, které jsou druhově specifické. Ve většině případů probíhá infekce asymptomaticky, ale obdobně, jako je tomu u kryptosporidiózy, i zde se můžeme setkat s pacienty s akutním nebo chronickým průjmem a hubnutím navzdory normálnímu příjmu krmiva. Studie prováděna na východním Slovensku zahrnovala dvě kategorie psů, psi mladší 7 měsíců a psi stáří nad 7 měsíců. Celkem bylo vyšetřeno 125 psů rozdělených do dvou skupin: 55 psů mladších sedmi měsíců tvořilo první skupinu a 73 psů starších 7 měsíců skupinu druhou. Z celkového počtu 125 jich bylo 76 chováno v útulku. Vzorky odebrané stolice byly vyšetřovány modifikovanou metodou s použitím Kinyounova OBSAH

následující strana


spot-on

pro psy nad 40 kg

MS

XL

účinný prostředek proti blechám a klíšťatům

pro psy od 20 do 40 kg

pro psy od 10 do 20 kg

pro psy od 2 do 10 kg

pro kočky

šetrný k vám i vašim nejbližším předcházející strana

OBSAH

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

následující strana


Intenzita infekce byla rozdělena dle počtu oocyst na mírnou (do 5 oocyst na zorné pole), střední (5–10 oocyst na zorné pole) a vysokou (nad 10 oocyst na zorné pole). Oba druhy parazitů byly u psů izolovány, přičemž převažovala infekce rodem Giardia. V četnosti výskytu parazitů hrál roli věk psa. U 55 psů mladších sedmi měsíců dosáhlo promoření 76,4 %, u psů nad 7 měsíců 38,4 %. Výskyt r.Giardia se u psů mladších 7 měsíců pohyboval kolem 69,1 % a u starších sedmi měsíců 36,9 %. Cryptosporidium bylo potvrzenou u 7,2 % psů mladších sedmi měsíců a u 1,4 % psů starších sedmi měsíců. V skupině štěňat mladších sedmi měsíců činil výskyt smíšené infekce 3,6 %. U téměř poloviny psů skupiny pod 7 měsíců byla intenzita výskytu r. Giardia vysoká, u 62,9 % psů starších sedmi měsíců byla intenzita četnosti oocyst ve stolici nízká. Cryptosporidium spp. byla izolována v mírné formě u 7,2 % psů mladších sedmi měsíců a pouze u jednoho psa staršího ssedmi měsíců. Výskyt infekce je u psů relativně vysoký a pozornost je třeba této parazitóze věnovat s ohledem na její zoonotický potenciál. Terapie giardiózy je u štěňat s klinickými projevy nezbytná, stejně jako řádná preventivní opatření u psů mladších jednoho roku a psů adoptovaných z útulku. Efektivní preventivní program k eliminaci kryptosporidiózy neexistuje, proto jsou důležitá opatření hygienická a sanitární.

Canine and feline cardiopulmonary parasitic nematodes in Europe: emerging and underestimated Srdeční a plicní parazité v Evropě: hrozící a podceňovaní Donato Traversa, Angela Di Cesare, Gary Conboy, www.parasitesandvectors.com/content/3/1/62

Plicní a srdeční červi se v posledních několik letech rozšířili do oblastí, v nichž se dříve nevyskytovali a představují pro domácí zvířata v nových regionech Evropy poměrně velké nebezpečí. Jde především o zástupce Angylostrongylus vasorum, Aelurostrongylus abstrussus, Crenosoma vulpis, Dirofilaria immitis a Eucoleus aerophilus (dříve Capillaria aerophila). Příčinou jejich expanze je globální oteplování, změny v sezónní dynamice šíření vektorů a častější přesuny zvířat. Většina parazitů má nepřímý vývojový cyklus, což znamená, že pro svůj vývoj potřebují mezihostitele; výjimkou je E. aerophilus, který se může vyvíjet přímo v prostředí i prostřednictvím mezihostitele. Dlouhodobě se sleduje zejména šíření D. immitis a A.vasorum, protože jejich šíření prostřednictvím komárů a dalších zástupců hmyzu koreluje s teplotními výkyvy a vlhkostí. Regiony střední a severní Evropy a Itálie jsou pro vznik nových endemických oblastí velmi vhodné. Například v Itálii by výskyt A. vasorum ještě před dvaceti lety vázán výlučně na populaci lišek, nyní se parazit stává velkou hrozbou také pro psy. O přesném výskytu A. abstrussus a C.vulpis nejsou relevantní data, ale některé studie hovoří o zvýšeném riziku A. abstrussus pro kočky. V Portugalsku a v Itálii je četnost výskytu těchto parazitů v populaci koček až 20 % a jsou zde považovány za signifikantní příčinu onemocnění dýchacích cest. Crenosoma vulpis byla diagnostikována jako patogen dýchacích cest již také v Evropě, konkrétně ve Švýcarsku, Portugalsku a Německu. Praktickými veterináři je u pacientů s chronickým kašlem infekce označena jako alergické onemocnění a je léčena symptomaticky kortikosteroidy. Na jejich aplikaci však plicní červivost také reaguje zmírněním příznaků a lékař nebude mít důvod o parazitóze uvažovat. Infekce E. aerophilus je považována za sporadicky se vyskytující a subklinicky probíhající parazitózu, nicméně její výskyt je častější předcházející strana

a zohlednit se musí také zoonotické riziko. V prevenci se musí zohlednit cestování zvířat do oblastí s endemickým výskytem, tzn. Portugalsko, Španělsko, Itálie. Zvířata musí být po návratu z cest, z dovolenýc h, řádně a opakovaně odčervena. S ohledem na skutečnost, že výše zmínění parazité mají obdobnou lokalizaci (pravé srdce, plicní arterie), jsou klinické příznaky velmi podobné, jsou nespecifické a zahrnují odmítání pohybu, apatii, ascites, tachykardii, dušnost a synkopy. U koček může probíhat také asymptomaticky s akutním úhynem, A. vasorum může způsobit akutní krvácení související s DIC; v případě krvácení do nervové soustavy se mohou objevit příznaky neurologické. Příznaky infekce A. abstrussus se u dospělých zvířat vyskytují v mírné formě, často spontánně vymizí v průběhu několika týdnů, u koťat se může objevit výtok z nosu, kašel, frkání a dušnost, a to v souvislosti s vylučování vajíček a migrací prvního stádia larev v tkáni plic a v bronších. S podobnými příznaky se lze setkat také v případě infekce E. aerophilus a C. vulpis. Kapilarióza je typická chronickou bronchitidou, kterou doprovází sípání a suchý kašel. Pokud se zkomplikuje s bakteriální infekcí, přechází v bronchopneumonii s rizikem respiračního selhání. Parazitózy dosud nepatřily mezi hlavní diferenciální diagnózy u pacientů s respiračními příznaky, ale nyní se stávají aktuálními a je třeba s nimi u pacientů s chronickými respiračními příznaky počítat. Za nejcitlivější diagnostickou metodu při podezření na A. vasorum, A. abstrussus a C. vulpis je stále považováno koprologické vyšetření pomocí Baermannovy metody. Také v tomto případě by měly být vyšetřeny tři vzorky stolice odebrané tři dny po sobě. K diagnostice D. immitis byly vyvinuty spolehlivé komerční testy detekující v krvi cirkulující antigen těla dospělé samice parazita.

OBSAH

následující strana


REALITA BRITSKÉ PRAXE V tomto čísle i číslech příštích bychom Vám rádi představili pracoviště a veterinární lékaře, kteří pracují či dříve působili v zahraničí nebo za sebou mají dlouhodobé pobyty a stáže na zahraničních pracovištích a univerzitách. V době, kdy se veterinární medicína u nás potýká s řadou dlouhodobě neřešených problémů, by mohl být pohled na práci veterinárního lékaře v zahraničí inspirativní. O rozhovor jsme požádali doktora Jana Beránka působícího na referenční klinice ve Velké Británii.

Jak již bývá v úvodu zvykem, ráda bych Tě poprosila o seznámení s klinikou Rutland House. Proč sis zvolil právě toto referenční pracoviště? Je v regionu něčím významné? Jsem zaměstnaný na Rutland House Referrals, referenční klinice, která nasává referenční pacienty ze severozápadu Anglie. Klinika je v St. Helens, na půl cesty mezi Liverpoolem a Manchesterem. Rutland House přijímá referované pacienty pro následnou chirurgickou nebo dermatologickou diagnostiku a terapii. Takové rozložení referovaných pacientů vychází z personálního obsazení kliniky. Chirurgické pacienty má na starosti tým pěti RCVS certifikovaných chirurgů (včetně mě), dermatologické pacienty řeší ECVD diplomovaný dermatolog Sue Paterson a její rezidentka. Převážnou část pacientů tvoří psi a kočky s ortopedickými problémy. Moje pracovní náplň je rozložená mezi chirurgii měkkých tkání, artroskopií předcházející strana

a neurochirurgií. Klinika je vybavená CT, mobilní MRI je k dispozici jednou za měsíc. Zobrazovací techniky jsou zastřešeny ESVDI diplomovaným specialistou. Výhodou je blízkost Liverpoolské veterinární univerzity a možnost terciární reference (onkologické oddělení a radiační jednotka). Kliniku jsem si vybral velmi pragmaticky. Nabízeli volné místo, prošel jsem přes interview, nabízené podmínky mi připadaly akceptovatelné a já jsem byl přijatelný pro moje budoucí zaměstnavatele. Jaká je Tvoje specializace? Blíží se již termín Tvých závěrečných zkoušek? Věnuji se referenční chirurgii malých zvířat. Jsem rezidentem Evropské koleje veterinárních chirurgů (ECVS-Europian College of Veterinary Surgeons) v závěrečné fázi tréninku. V podstatě jsem trénink dokončil, čekám na akceptaci publikace. Pokud všechno půjde podle plánu, měl bych absolvovat závěrečné zkoušky začátkem roku 2014. Který z kolegů a/nebo pedagogů Tě ovlivnil nejvíce? Kdy nastal ten rozhodující moment nebo okamžik, kdy sis řekl, teď nebo nikdy? Ve svém životě jsem potkal několik kolegů, kteří výrazně ovlivnili můj profesní a mnohdy i privátní život. Petr Šrenk, který mě nasměroval k referenční chirurgii. Ulrich Rytz, který mě ukázal univerzitní přístup ke komplikované chirurgii a naučil mě artroskopii. Dragan Lorinson, který mě naučil praktický přístup k běžné referované chirurgii. Helmut Steger, který mě přesvědčil, že se dá kombinovat vysoce kvalifikovaná práce na referenční klinice s dostatkem času na privátní život. Moje profesní kariéra začala směřovat k chirurgické specializaci hned po dokončení studia. Rozhodující obrat přišel se zaměstnáním na Klinice Jaggy. Můžeš porovnat, v čem podstatném se referenční klinika Jaggy a Rutland House liší? V určitém detailu patrně ano – máš teď více volného času. Je to v lepší organizaci práce, v lepším rozdělení pracovní doby? Moje pracovní náplň na obou klinikách je asi srovnatelná. Na referenčních klinikách se objevují období, kdy je pacientů více a práce je náročnější a privátní život trpí. Na Rutlands jsou taková období ve srovnání s Jaggy kratší a výkyvy nejsou tak extrémní. Oficiální politika na Rutlands nás všechny tlačí k maximálnímu využití pracovní doby pro rutinní zákroky a nepřetahováním operační doby přes konec pracovní doby. Pokud mám odpoledne tři pacienty s plánovaným chirurgickým zákrokem, raději udělám dvě operace s časovou rezervou než tři operace pod časovým tlakem s přetaženou operační dobou. Akutní pacient je nepředvídatelný, páteční odpoledne je hrozné v Anglii stejně jako v Česku, veterináři se před víkendem zbavují svých problematických pacientů. Jeden den v týdnu nemám pacienty a den můžu podle svého rozhodnutí využít buď k dotažení kancelářské práce nebo vyřízení svých privátních záležitostí. Službu mám jenom na telefonu, což je asi rozhodující rozdíl mezi oběma klinikami. Pokud nemám službu, můj privátní čas je svatý. Neexistuje dostatečně důležitý důvod, aby mě z kliniky zavolali ... pokud se samozřejmě nedomluvíme předem, že si přeji být v kontaktu. Vnímáš rozdíly mezi klienty u nás a v Británii? Jsou klienti Rutland House náročnější, požadují více informací? Jsou zvyklí určit cenový strop tak, jak je tomu mnohdy u nás? Britští majitelé psů a koček jsou velmi oddaní svým domácím miláčkům. Myslím, že tím jsou opravdu výjimeční. Láska ke zvířeti je opravdová, ale pes zůstává zvířetem. Nestává se chlupatým dítětem. Klienti umí být nároční, ale většinou respektují profesionální názor svého veterináře. Nejsou otravní. RCVS (Royal College of Veterinary Surgeons- britská veterinární komora) má velmi striktní pravidla, jak by měla vypadat veterinární konzultace a na jaké kvantum informací má majitel zvířete nárok. Důležité je informovat předem o možných komplikacích ve vztahu k plánované chirurgii a anestézii.

OBSAH

následující strana


než jejich čeština. Kolegové byli a jsou velmi vstřícní a zároveň velmi přímí. A to se týká jak pochvaly za dobře odvedenou práci, tak řešení problémů, které přináší každodenní život. Pravidla společenského chování jsou velmi dobře nastavená s dlouhou tradicí dobře fungujícího systému. Spousta věcí, které činí život v České republice mnohdy nesnesitelný, se ve Velké Británii řešit nemusí, protože se prostě nevyskytují. To ale souvisí s obecnou společenskou úrovní. Postkomunistická morálně rozpadlá česká společnost má bohužel před sebou ještě velmi dlouhou cestu k dosažení srovnatelné úrovně. A na závěr opět velmi předvídatelná otázka. Jaké jsou Tvé plány? Do České republiky bych se chtěl jednou vrátit. Zatím jsem ale spokojený tam, kde jsem. Děkuji za rozhovor a brzy nashledanou MVDr. Michaela Trněná Na referenční úrovni je kontakt s majitelem zvířete většinou docela příjemná společenská záležitost. Významnou roli hrají náklady na veterinární péči. Zjednodušeně se dá říci, že specializovanou chirurgii si může dovolit pouze majitel pojištěného zvířete. Klientela referenční kliniky je velmi selektovaná právě tímto kritériem. Běžná praxe, v Británii first opinion practice, je jiná - méně času na klienta, symptomatická terapie, neustálý boj s platební neschopností majitelů zvířat. Svoji roli sehrává i region, severozápad Anglie je chudá oblast s převažující dělnickou populací. Odhad ceny je samozřejmostí a dodržení odhadu se očekává. Pokud, ale dojde k navýšení nákladů s opodstatněným vysvětlením předem, majitel zvířete ho většinou snadno akceptuje. Jak vnímáš britský způsob postgraduálního vzdělávání. Je praxe absolventů veterinárních univerzit povinná? Veterinární profese je ve Velké Británii velmi společensky respektovaná. Velkou zásluhu na tom má RCVS, která nastavuje pravidla a neváhá vyžadovat jejich dodržování. I za cenu drakonických opatření jako je ztráta licence. Veterináři jsou si toho velmi dobře vědomí a neváhají velmi přísná pravidla dodržovat. Systém postgraduálního vzdělání je velmi dobře propracovaný a kvalitní. Podmínkou členství v RCVS je účast v systému postgraduálního vzdělávání. Studenti po absolvování university nemají povinnou praxi. Trh s volnými místy je velmi dynamický a většina klinik považuje podporu začínajících veterinářů za normální. Většina zaměstnavatelů maximálně podporuje postgraduální vzdělávání svých zaměstnanců. A to nejenom veterinárních lékařů, ale i sester. V případě, že na kliniku Rutland House dochází studenti na pregraduální praxi, máš pocit, že jsou agilnější a mají větší zájem o pacienty? Jaké je to s jejich teoretickými znalostmi? Se studenty se na klinice nesetkávám. Mám zkušenost z University v Bristolu. Studenti byli platnými členy týmu, velmi dobře teoreticky připravení a respektovaní ze strany svých pedagogů. Aktivní účast studenta v systému vzdělávání se automaticky očekává, studenti absolvují velké množství kvalitních praktických stáží v praxi a na klinikách university. Úroveň veterinárního univerzitního vzdělávacího systému je v Británii na vysoké úrovni a prakticky neporovnatelná s mojí zkušeností s veterinární univerzitou v Brně. Británie je velmi multikulturní a kosmopolitní a předpokládám, že žádné předsudky ze strany kolegů nebo klientů nevnímáš – nebo ano? Hlídali Tebe a Tvoji práci kolegové a klienti zpočátku více než je obvyklé? Nemám žádnou xenofobní zkušenost. Žádné předsudky ze strany klientů. A to i v době, kdy moje angličtina byla hrozná. Nejčastější reakce klientů na omluvy z mojí strany ohledně lámané angličtiny byla, že moje angličtina je neporovnatelně lepší předcházející strana

OBSAH

Zajímavá kazuistika, kterou nám doktor Beránek poskytl, dokládá skutečně obrovskou oddanost chovatelů k jejich svěřencům, byť jsou již značně pokročilého věku. Prezentovaným pacientem je patnáctiletá fena staffordširského teriéra s několikaměsíční strangurií a hematurií, u níž její veterinární lékař vyslovil podezření na karcinom přechodního epitelu močové trubice (TCC) a zahájil paliativní terapii meloxicamem. Suspektní diagnóza byla na klinice Rutland House potvrzena pomocí ultrazvukového vyšetření, které prokázalo přítomnost masy proximální uretry, a cytologickým vyšetřením aspiračního bioptátu. I přes vysoký věk pacientky a riziko postimplantační inkontinence se majitel rozhodl pro použití uretálního stentu v místě tumoru tak, aby se zlepšila kvalita jejího života. Z toho důvodu byla za účelem stanovení rozměrů stentu provedena retrográdní vaginouretrografie (foto 1) a stent byl posléze zaveden (foto 2).

následující strana


Nové biocidní přípravky k dezinfekci veterinárních pracovišť, chovatelských zařízení a pomůcek Žádejte u svého distributora

Balení: 500 ml

k dezinfekci povrchů, ploch, předmětů, veterinárních pracovišť, chovatelských pomůcek, pelíšků, misek, napáječek účinné proti virům, bakteriím a plísním bezpečné, nedráždí - možnost aplikace za přítomnosti zvířat a lidí šetrné ke všem povrchům a materiálům, odstraňují zápach

Balení: 1 000 ml, 3 000 ml

IVASAN Spray – k dezinfekci a odstranění pachů z vyšetřovacích stolů, předmětů, chovatelských klecí, boxů, poroden, pelíšků, toalet, hraček, misek, napáječek, pomůcek pro úpravu srsti nebo výcvik. Neředí se, aplikuje se postřikem. IVASAN Pets – koncentrát k přípravě dezinfekčního roztoku k mytí podlah, veterinárních ambulancí, chirurgických sálů, prostor hospitalizace, čekáren, k omývání ploch a stěn ubikací v útulcích, záchranných stanicích, v zoologických zahradách, kotcích, ve voliérách, teráriích. Je vhodný k dezinfekci předmětů, které jsou možným zdrojem infekce nebo byly znečištěny potenciálně infekčním materiálem (stolice, krev, moč..), k dezinfekci lékařského zařízení (váhy, ultrazvukové sondy a sondy oxymetrů, fonendoskopy, teploměry atd.), k dezinfekci chovatelských pomůcek a zařízení (hračky, pelíšky, škrabadla, přenosky atd.). Kromě nanášení mopem nebo hadrem lze roztok aplikovat kartáčem, systémem vysokotlakého čističe nebo namáčením. Přípravky obsahují novou generaci látek (kombinace dimethyl-amonium-chloridu a polymeru polyhexymethylenguanidinu) s účinkem proti virům, bakteriím, plísním. Jsou bezbarvé, bez zápachu, šetrné ke všem druhům povrchů (plast, kůže, kov, guma, textil aj.). Nedráždí kůži ani sliznice, lze je použít za přítomnosti zvířat i lidí. Po aplikaci a zaschnutí vytvoří na povrchu polymerovou vrstvu snižující možnost fixace patogenů na povrch.

PROFESIONÁLNĚ V MEDICÍNĚ

PROFESIONÁLNĚ V DEZINFEKCI Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Více informací o přípravcích naleznete na www.bioveta.cz

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Michal David roztancoval Biovetu

Společnost Bioveta, a. s. uspořádala 14. prosince loňského roku vánoční večírek pro své zaměstnance. Po zdařilém úvodním vystoupení taneční skupiny Fenix z Brna zahájil slavnostní večer ředitel společnosti Ing. Libor Bittner, CSc., který všem poděkoval za práci pro Biovetu v roce 2012. Následné vystoupení zpěváka Michala Davida bylo bezesporu jedním z vrcholů večera. Michal David svými hity rozezpíval a roztancoval několikagenerační publikum a díky svému přirozenému vystupování, jak na pódiu, tak při následné autogramiádě, zanechal v Ivanovicích ten nejlepší dojem. Během celého večera se všichni nejen skvěle bavili a tancovali, ale také degustovali výborná moravská vína a ochutnávali skvělé kulinářské speciality z bohatého rautu, který připravil šéfkuchař hotelu Holiday Inn Brno. Vánoční večírek 2012 se opravdu vydařil a zaměstnanci Biovety se již nyní mohou těšit na další kulturní, společenské i sportovní akce, které pro ně společnost Bioveta v roce 2013 připravuje.

předcházející strana

OBSAH

následující strana


MVDr. Luděk Novotný:

„Na Sonberku jsme zažili snoubení pokrmů s vínem“

V září loňského roku se MVDr. Luděk Novotný ze Žamberku zúčastnil se svou partnerkou setkání veterinárních lékařů a společnosti Bioveta, a. s. v jihomoravském vinařství Sonberk, které v polovině ledna letošního roku získalo na Prague Wine Trophy prestižní ocenění Nejlepší vinařství.

Pane doktore, mohl byste se s námi podělit o Vaše zážitky ze Sonberku? Byli jsme velmi potěšeni, že jsme se mohli Vaší akce opět zúčastnit, neboť posezení na Sonberku patří k nejlepším společenským akcím, které nabízíte v rámci odměn věrnostního systému Partneři Biovety. Je prostě úžasné stát na terase vinařství, popíjet skvělé víno a kochat se ojedinělým výhledem na Pálavu, nejkrásnější dominantu jižní Moravy. Příjemně nás překvapilo vystoupení sólistů hudební scény Městského divadla Brno. Netušili jsme, že známé písně ze světových muzikálů podtržené západem slunce nad vinicemi mohou nejen nás, ale i další kolegy tak uchvátit. Nezapomenutelným zážitkem byla večeře o několika chodech. Opravdu jsme si vychutnávali každé sousto servírovaných pokrmů a k nim podávaných vín. Víte, akce Biovety na Sonberku byla pro mne i manželku krásným zážitkem, kdy jsme se mohli v dnešní uspěchané době aspoň na několik hodin zastavit a vychutnat si všechny ty neopakovatelné okamžiky, které jste pro nás připravili. Nadále budu rád svou praxi spojovat s přípravky Biovety, abychom se mohli na Sonberk vrátit.

Vážení kolegové, věříme, že se k nám příště přidáte i Vy.

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Králem XIV. reprezentačního honu na bažanty se stal MVDr. Radim Korbáš Dne 17. listopadu 2012 společnost Bioveta, a. s. pořádala pro své zákazníky, veterinární lékaře zapojené do věrnostního systému Banka kont partnerů Biovety, a. s., již XIV. reprezentační hon na bažanty v prostorách bažantnice Albertovec. Králem honu byl zvolen MVDr. Radim Korbáš z Rožnova pod Radhoštěm. Pane doktore, stát se králem honu je tajné přání každého myslivce. Jaké byly Vaše první dojmy, když jste byl králem honu Biovety prohlášen právě Vy? Byl jsem mile překvapen a potěšen. Velice si tohoto ocenění vážím. Honu na drobnou zvěř jsem se účastnil po několika letech. Pravdou je, že se intenzivně a úspěšně věnuju sportovní střelbě na asfaltové terče. Střílení na živé bažanty je ovšem úplně něco jiného. Zpočátku mi chvíli trvalo, než jsem přišel na to, jak na bažanty střílet. Velice rychle jsem se zorientoval a každou leč jsem si střelecky opravdu užíval. Jak jste byl v Albertovci spokojen s organizací a průběhem honu ? Organizace Vašeho honu byla na velmi profesionální úrovni. Navíc bažantnice Albertovec je v krásném prostředí. Lovecká chata, bohaté pohoštění, výřad, ubytování, všechno bylo perfektní. Atmosféra během samotného lovu i večer na poslední leči byla velmi příjemná a přátelská. Hon na bažanty v Albertovci byl pro mě vrcholným zážitkem končící lovecké sezóny. Věříme, že i v příštím roce budete příznivě nakloněn firmě Bioveta a že se s Vámi, se zapáleným příznivcem svatého Huberta, potkáme opět na této prestižní akci. Pokud budu mít možnost a nárok, velmi rád se akce s Biovetou v Albertovci opět zúčastním.

předcházející strana

OBSAH

následující strana


BANKA KONT PARTNERŮ BIOVETY, a. s. Pokud ještě nejste zapojeni do systému Banka kont partnerů Biovety, a. s., neváhejte volat obchodního reprezentanta, který pro Vás vše zařídí.

Věrnostní systém „Banka kont partnerů Biovety, a. s.“ je určen pro veterinární lékařky a lékaře, členy KVL ČR, kteří u svého distributora nebo přímo v Biovetě nakupují veterinární přípravky z produkce Biovety. Každému z Vás, kdo se zapojil do „Banky“, jsme zřídili dvě konta – bodové a zlaťákové. Na BODOVÉ konto Vám za nákup přípravků Biovety načítáme BODY. Každý výrobek má odlišnou bodovou hodnotu, která je úměrná jeho ceně. Po dosažení hranice 3 000 bodů má každý z Vás nárok na získání první odměny, a to buď: 1. ve formě veterinárních přípravků z portfolia Biovety v hodnotě rovnající se maximálně počtu bodů na Vašem bodovém kontě. Cena přípravků se počítá včetně DPH. Příklad: pokud jste dosáhl(a) 4 100 bodů, můžete si vybrat výrobky v hodnotě 4 100 Kč či méně. Pokud si vyberete zboží za 3 800 bodů (tj. 3 800 Kč), Váš aktuální zůstatek bude činit 300 bodů. Pro další výběr odměny ve formě přípravků již není třeba dosažení limitu dalších 3 000 bodů, přípravky si můžete vybrat i za nižší počet bodů; nebo 2. finanční hotovost rovnající se polovině počtu bodů na Vašem bodovém kontě. Příklad: na bodovém na kontě máte 5 000 bodů, můžete si vybrat 2 500 Kč apod. Pro získání další hotovosti již není třeba dosažení limitu dalších 3 000 bodů, výběr odměny formou financí můžete provádět i za nižší počet bodů. Na Vaše ZLAŤÁKOVÉ konto načítáme finanční hodnotu Vámi nakoupených přípravků z portfolia Biovety vyjádřenou v korunách a připisujeme Vám ZLAŤÁKY. Za odebrané přípravky v hodnotě 350 000 Kč bez DPH získáváte 1 zlaťák, za dalších 350 000 Kč druhý zlaťák atd. Za zlaťáky si můžete vybrat bonusovou odměnu, a to vstupenky na akce pořádané Biovetou nebo dárkový poukaz na wellness pobyt, telefon, tablet či adrenalinový zážitek atd. Přehled odměn za zlaťáky naleznete v tabulce. Jsme přesvědčeni, že s formami odměn, které jsme pro Vás připravili, budete spokojeni. V případě Vašeho zájmu vybrat si odměnu za body (tj. přípravky nebo hotovost) nebo za zlaťáky (vstupenky na akce Biovety, poukazy na pobyty, zážitky, telefon aj.) kontaktujte manažerky Banky kont partnerů Biovety, a. s.“ nebo Vašeho obchodního reprezentanta spol. Bioveta na níže uvedených telefonních číslech, kteří vše zařídí dle vašeho výběru.

KONTAKTY: Banka kont partnerů Biovety, a. s.:

Obchodní reprezentanti společnosti Bioveta, a. s.:

Ing. Miroslava Hajníková tel. 517 318 598 e-mail: hajnikova.miroslava@bioveta.cz

MVDr. Kamila Růžičková, mobil: 724 071 595 MVDr. Jan Zobač, mobil: 602 774 873 MVDr. Tomáš Dymáček, mobil: 777 079 728 MVDr. Jiří Bartl, mobil: 602 522 493

MVDr. Hana Vránová tel. 517 318 601 e-mail: vranova.hana@bioveta.cz

předcházející strana

MVDr. František Šlechta, mobil: 602 476 680 Aleš Kroupa, mobil: 602 793 008

OBSAH

následující strana


STAČÍ SI VYBRAT ODMĚNU, NA KTEROU MÁTE NÁROK, A ZAVOLAT NÁM NA TELEFONNÍ ČÍSLO 517 318 598. VŠE OSTATNÍ ZAJISTÍME ZA VÁS. Přehled odměn v rámci systému „Banka kont partnerů Biovety, a. s. Za 1 zlaťák

n n n n

Za 2 zlaťáky

n n n n

Za 3 zlaťáky

n n

n n

Za 4 zlaťáky

n n n

n

Za 8 zlaťáků

n n n n

předcházející strana

1 vstupenka na rybolov nebo 2 vstupenky do vinného sklípku na jižní Moravě nebo thajská masáž THAI pro 1 osobu nebo MP4 přehrávač 2 vstupenky do vinařství Sonberk nebo víkendový pobyt v Jizerských horách pro dvě osoby nebo relaxační pobyt na Klínovci pro 2 osoby nebo dotykový telefon vstupenka na hon na bažanty nebo vyhlídkový let balonem pro 1 osobu nebo víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu s pivní lázní nebo fotoaparát Nikon pobyt s koňmi na Šumavě pro dvě osoby nebo prodloužený víkend ve Vysokých Tatrách pro dvě osoby nebo zapůjčení auta Porsche Carrera na jeden den nebo Apple iPhone 4S let bojovou stíhačkou pro 1 osobu nebo zájezd CK Čedok pro 2 osoby nebo Apple iPad (iPad 3) – třetí generace tabletu nebo horské kolo Pells

OBSAH


8

Obsah zpravodaje

2013

1

Informační zpravodaj akciové společnosti BIOVETA určený pro veterinární lékaře strana 1

Březnové akce na přípravky Biovety strana 2

Schéma vakcinace koní proti herpesviru EHV 1 vakcínou strana 3-7

EQUIVERM - špičkový antiparazitání přípravek z Biovety strana 8 strana 9

HYALURONAN BIOVETA - pro svobodu pohybu strana 10 strana 11

BioBos Respi 3 a BioBos Respi 4 - vakcinace proti respiračnímu syndromu skotu strana 12 strana 13

Narkamon 100 mg/ml - Ketamin v nové 10% koncentraci strana 14

strana 15

Biodexin ušní lotio, roztok - Biodexin šampon strana 16 strana 17

CANIVERM - perorální pasta pro psy a kočky strana 18 strana 19

Tetanus u Čerta aneb neobvyklý případ tetanu u kočky - Biocan T strana 20

strana 21

Přípravky pro králíky strana 22

„Díky výrobkům společnosti Bioveta moji psi dokáží vítězit ...“ strana 23

Co se děje ve světě ... strana 24-27

Realita britské praxe strana 28 strana 29

IVASAN - nové biocidní přípravky k desinfekci veterinárních pracovišť ... strana 30 Kulturní akce společnosti Bioveta, a. s. pro zaměstnance a vetrinární lékaře strana 31-33

Banka kont partnerů Biovety, a. s. strana 34 strana 35 předcházející strana

WWW.BIOVETA.CZ

následující strana

Profile for NETservis

Zpravodaj bioveta 01 2013  

Zpravodaj bioveta 01 2013  

Profile for netservis
Advertisement