Page 1

vydání č. 4 / 2. 9. 2013

ÚSTECKÝ KRAJ

V tomto čísle najdete

Stárnutí populace a školství / str. 2

Jezero Milada / str. 2-3

Trmické slavnosti 2013 / str. 3

Oslavy 120 let od založení SDH Dušníky / str. 4

Program nulové tolerance města Litvínova

Program nulové tolerance vůči projevům narušování veřejného pořádku, zneužívání sociálních dávek, záškoláctví, lichvy, kriminalitě, rasové nesnášenlivosti, hazardu a neplnění povinností v obytných domech zahájilo město Litvínov již v roce 2008. Na první kroky města vzpomíná tehdejší i současný starosta města Mgr. Milan Šťovíček: „Jako první jsme ve spolupráci s Ústeckým krajem a Úřadem práce výrazně zpřísnili výplatu sociálních dávek, a podstatně tak omezili jejich zneužívání. Byli jsme tehdy pod silnou kritikou, ale čas a zkušenosti ukazují, že jsme vykročili správným směrem.“ Dosavadní zkušenosti a poznatky z minulých let byly zapracovány do aktualizace Programu nulové tolerance města, který pokračuje i v letošním roce. Kromě městské policie a odboru sociálních věcí městského úřadu je do jeho realizace zapojena celá řada státních i nestátních institucí a také místní obyvatelé. Větší pozornost než v minulých letech bude město věnovat mapování pohybu osob ve městě, kontrole majetkových poměrů žadatelů o sociální dávky a protidrogové prevenci.

Důsledné zaměření na porušování veřejného pořádku a občanského soužití U neplatičů blokových pokut zajištění výběru přes správce daně V nočních hodinách zajištění zvýšeného počtu strážníků pro výkon hlídkové služby na katastru města a na ubytovnách Litvínova Vzájemná výměna informací mezi městskou policií, sociálním odborem a neziskovým sektorem - Oblastní Charita Most, Diakonie, K-centrum, Člověk v tísni Nepřetržitý provoz ubytoven UNO azylové místnosti + spolupráce s terénními pracovníky ubytoven Opatření ve spolupráci se správci bytového fondu: Zamezit a zadokumentovat černé odběry elektrické energie ve společných prostorech obytných domů U klientů sociálního odboru zajistit možnost splácení dluhů vůči městu Litvínov (blokové pokuty, dluhy na nájmu, přeplatky na soc. dávkách, poplatky města – odpady) Kontroly heren a individuální práce s klienty, kteří budou přistiženi při hře na výherním automatu Zajištění veřejného pořádku v prostředcích městské hromadné dopravy ve spolupráci s DP měst Mostu a Litvínova Monitoring extremismu a drogové problematiky ve spolupráci s policií ČR Starosta města k tomu dodává: „Jenom důsledná a trvalá spolupráce všech zainteresovaných složek přinese úspěch a ti, kteří nechtějí dodržovat zákony, zjistí, že v Litvínově jim pšenka nepokvete.“

Program nulové tolerance obsahuje kromě jiného zejména Důsledné posuzování a kontrola majetku osob, žádajících o výplatu dávek hmotné nouze (vozidla, vybavení bytu atd.) www.starostove-nezavisli.cz

Mgr. Milan Šťovíček starosta města Litvínova ÚSTECKÝ KRAJ

1


Ú

S

T

E

C

K

Ý

K

R

A

J

Stárnutí populace a školství Podle věku se dělí lidská společnost na tři základní skupiny: děti ve věku 0 - 14 let, reprodukční skupinu s věkem 15 - 49 let (počínaje biologickou pohlavní dospělostí) a skupinu postreprodučkní ve věku 50 let a více. Poměry skupin v každé populaci lze vyjádřit grafy. Pokud populace vykazuje demografický růst a dětská skupina převažuje nad ostatními, připomíná graf pyramidu s mírně prohnutými stěnami a nazývá se progresivní. Stacionární graf ukazuje poměry skupin v populaci, u které dochází k prostému nahrazování obyvatelstva v reprodukčním věku. Skupina dětí je s ní téměř vyrovnaná, ale významně se zvětšuje skupina postreprodukční, u které se zvyšuje s věkem naděje dožití.

fický přechod. V zemích střední a východní Evropy tento stav nastal po roce 1989. Ve vyspělé společnosti se významná část dospělé populace zabývá péčí o skupinu dětí. Důsledkem zmenšujícího se počtu dětí je zvyšující se nezaměstnanost lidí s vyšším a specializovaným vzděláním ve školství. Ale i dalších osob v technickém personálu škol a dopravě. Důsledkem je úbytek tříd i celých školských zařízení od jeslí až po školy střední. Systém hodnocení vysokých škol podle počtu přijatých studentů přinášení naplnění „stavů“ studenty s nižším IQ. Každý starosta ví, kolik dětí v obci má. Jistě si i vzpomene, kolik dětí

Graf 1-3: Srovnání typů populace podle poměrů mezi skupinou dětí, reprodukční a postreprodukční částí.

Regresivní graf znázorňuje populaci vymírající. Dětská složka je nejmenším, nedochází k obměně reprodukční skupiny populace, která se neustále zmenšuje. Skupina postreprodukční se významně zvyšuje a zvyšuje se i naděje dožití. To je jev, který proběhl v severských a západoevropských zemích v letech 1965-1985, tzv. druhý demogra-

chodilo do školy např. v 90. letech. Jsou slyšet stížnosti na rušení škol, ale nelze udržovat školy prázdné, bez dětí. Kdo jiný než starostové by měl vnímat tento neutěšený stav? Mgr. Petr Čech

Jezero Milada Jezero Milada vzniklo zatopením bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice v místě bývalých obcí Hrbovice, Tuchomyšl a Vyklice. Rekultivace daného území byla zahájena v roce 1997, kdy byla ukončena těžba hnědého uhlí v povrchovém dole Chabařovice. Samotné napouštění jezera bylo zahájeno v červnu 2001 vodou z Kateřinské nádrže tekoucí korytem bývalého Zálužanského potoka. V současné době byly provedeny úpravy břehové linie kolem jezera a stále je v řešení rekultivace svahu na Rabenově. 2

ÚSTECKÝ KRAJ

Celý areál je stále spravován Palivovým kombinátem. V blízké budoucnosti bude území postupně zpřístupněno veřejnosti. Ve spolupráci Palivového kombinátu a Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada se připravuje naučná stezka pro pěší a cyklisty. Zpřístupnila by se tak část cest u jezera Milada. Začátek stezky bude v Chabařovicích, na trase bude 5 stanovišť s informačními tabulemi. pokračování na str. 3


Jezero Milada pokračování ze str. 2

Návštěvníci se zde dozvědí něco o historii a současnosti území bývalého dolu, o historii hlubinného dobývání, o revitalizaci území a o floře a fauně u jezera Milada. Nebudou chybět ani krátké úkoly pro děti. Otevření a zpřístupnění prvního úseku naučné stezky se plánuje na týden mobility, konkrétně na 22. září 2013. Kdo bude mít zájem, může se přijít podívat.

Trmické slavnosti 2013

sobota 14. září 2013 od 13:00 hod Václavské náměstí, Trmice Nenechte si ujít Trmické slavnosti 2013! Akce určena všem generacím, obyvatelům Trmic, ale i dalším návštěvníkům z širokého okolí. Zúčastněte se i se svými dětmi připravovaných slavností v Trmicích a zažijete spoustu legrace a zábavy!

18:00

19:30 Timbre Music – začínáme rokenroly 50. let, Elvisem a dále hity Beatles 60. let, přes Gotta, Schelingera, Olympic, Boney´M, ABBA až k Michalu Davidovi, Kabátům, Chinaski a k nejnovějším hitům 3. tisíciletí 21:30

13:00 pro děti

Petr Kotvald, Mumuland, Gejzír

Čistírna pokaždé jinak – teplická kapela

odpolední program Show Time Dance Mission soutěže pro každého, pohádka O veliké řepě

15:15 Poberounská skupina Třehusk, která hraje převážně staropražské a lidové písničky: Pětatřicátníci, Za vodou, Po starých zámeckých schodech, Šup sem, šup tam, Na Pankráci, V tej naší áleji, Nando, ty jsi ta myš fórová

Doprovodný program DJ stage Lucie Sinková (Radio Bonton), Hasičský sbor Řehlovice, Jaruška Kratochvílova – zpěv, Medic – Mladý záchranář – kroužek Trmice, technika dopravní policie, vozítka Segway, vláček ZOO, Romano Jasnica, kolotoče, stánky Nebude chybět ani ohňostroj. Vstup zdarma.

17:00 Poutníci – během vystoupení zazní i ty největší poutnické hity jako jsou skladby Panenka, Hotel Hillary, Pojďme se napít

Změna programu vyhrazena. Pořadatel slavnosti: Město Trmice www.starostove-nezavisli.cz

3


ÚSTECKÝ KRAJ Tajemník Ústecké krajské organizace

Radek Lekner / e-mail: radek.lekner@stanez.cz / telefon: +420 777 577 517 Starostové a nezávislí (STAN) politické hnutí / IČ: 26673908 zasílací adresa: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 e-mail: info@starostove-nezavisli.cz telefon: +420 241 412 091, +420 734 588 408 ředitelka hlavní kanceláře: Veronika Vendlová telefon: +420 777 326 333

Jak se stát příznivcem hnutí Starostové a nezávislí? Připojte se i Vy! Více informací a kontaktní formulář naleznete na www.starostove-nezavisli.cz/o-nas O přijetí registrovaného příznivce rozhoduje krajský výbor. Najdete nás

www.starostove-nezavisli.cz

http://twitter.com/STANcz

www.facebook.com/starostove

Oslavy 120 let od založení SDH Dušníky V sobotu 14. září 2013 od 13:00 hod oslaví v Dušníkách 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Po zahajovacím projevu budou předány pamětní medaile vzácným hostům, dlouholetým členům sboru a současné zásahové jednotce obce za pomoc při povodních 2013. V rámci oslav proběhne předváděcí akce současné hasičské techniky (HZS i SDH obcí), dále bude možno shlédnout historickou techniku (koněspřežky, stará vozidla, stříkačky atd.). U příležitosti oslav bude otevřena expozice hasičské historie jako základ budoucího hasičského muzea.

4

ÚSTECKÝ KRAJ

www.starostove-nezavisli.cz


Celostátní rubrika vydání č. 4 / 2. 9. 2013

V tomto čísle najdete

„Více odvahy!“ platí dnes silněji než v roce 2010 / str. 1

Nové rozpočtové určení daní zmenšuje stát a posiluje obce / str. 2-3

„Více odvahy!“ platí dnes silněji než v roce 2010 Chce to více odvahy, řekli si starostové daňově diskriminovaných obcí, a proto poté, co neuspěli se stížností na rozpočtové určení daní u Ústavního soudu, vstoupili – na doporučení samotného Ústavního soudu – sami aktivně do politiky, aby nespravedlivé rozdělování sdílených daní změnili politickou cestou. Podařilo se to, i když ti, kdo boj za spravedlivější RUD sledovali zblízka, vědí, že nebyl snadný. A že bez silného zastoupení v parlamentu by byl předem ztracený. Rozpočty našich obcí novelou RUD posílily o miliardy korun, peníze se přesunuly tam, kde jsou efektivněji využívány a účinněji kontrolovány. A podařila si i řada dalších, pro obce a lidi v nich žijící prospěšných věcí: samosprávy mohou mnohem účinněji regulovat hazard na svém území a získaly výrazně vyšší podíl na odvodech z tohoto odvětví; ulevilo se obcím, jejichž rozvoj paralyzoval blokovaný církevní majetek; obce se nemusejí obávat plošného rušení pošt pokynem „shora“ ani toho, že regionální školství by bylo financováno (a tedy de facto řízeno) od ministerského stolu bez ohledu na specifické potřeby jednotlivých regionů i studijních oborů.

Prezident republiky a jeho „idiotské neústavní zvyklosti“ / str. 3

Nahlédnutí do volebního zákulisí, aneb jak se z hlasů stávají mandáty / str. 4

za hotové – a navíc se před námi vynořují nové. Jakkoliv je přijatá novela RUD obrovským úspěchem, chceme se systémem rozdělování daní mezi obce zabývat i dál a dosáhnout dalšího snížení rozdílu peněz, které na jednoho občana dostávají nejmenší a největší obce. Chceme se pečlivě věnovat rozdělování evropských peněz v dalším rozpočtovém období Evropské unie, které začne od roku 2014, tak aby se více evropských peněz dostalo do regionů, a to jednodušším způsobem než dosud. A chceme dál prosazovat opatření vedoucí k transparentnějším veřejným financím, jako je například registr smluv, jenž bohužel padl za oběť rozpuštění sněmovny (do parlamentu se zákon měl dostat až v září). A je tu ještě jeden nový úkol. Může se zdát v konfrontaci s konkrétními praktickými záležitostmi každodenního života obcí a jejich obyvatel poněkud odtažitý, akademický, málo konkrétní: ochrana parlamentní povahy naší demokracie, ochrana před návratem struktur z dob opoziční smlouvy, před návratem mafiánského kapitalismu a před narušením rovnováhy mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní mocí. Bylo by chybou mávnout nad tímto problémem s tím, že bližší je košile než kabát. Je totiž škoda nechat si na čistou sváteční košili navléknout nepadnoucí zavšivený hubertus. Kvůli všem těmto věcem má smysl usilovat o co nejvyšší podporu pro společnou kandidátku Starostů a TOP 09 v předčasných volbách, které proběhnou letos na podzim. A já Vás o takovou podporu touto cestou žádám. S pokorou, ale i s přesvědčením, že jsme v uplynulých třech letech prokázali, nakolik si takové důvěry vážíme – a že ji dokážeme zužitkovat.

Odvaha a vytrvalost by nás ale neměly opouštět. Budeme je potřebovat, protože naše úkoly nepovažujeme zdaleka

www.starostove-nezavisli.cz

Petr Gazdík

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 4 / 2013 / 2. 9.

1


Nové rozpočtové určení daní zmenšuje stát a posiluje obce (tedy za sledované období) se ještě v plnění rozpočtů téměř neprojevil. Výnos pro obce činí v tomto roce 4,3 mld. Kč, což je o 1,2 mld. Kč více. K tomu je nutné připočíst zvýšení příjmů daně z nemovitostí, která za sledované období činí o 0,3 mld. Kč více. Nicméně vzhledem k totožnému podílu poklesu na daních z příjmů fyzických osob, je dopad v této části nulový. Ministerstvo do svých propočtů kalkuluje i vliv recese na daňové inkaso, které bonifikuje v částce 1,5 miliardy vlivu. meziroční nárůst výnosu Když navštěvuji řadu krajů naší krásné země, dotazuji se starostů, jaké dopady má nové RUD do jejich rozpočtů. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že co se týče financování, mezi samosprávami vládne se zásadní novelou zákona o rozpočtovém určení daní spokojenost. Ostatně je to poměrně očekávatelný stav, jestliže předloha zákona předpokládala propad v rozpočtu pouze u několika desítek obcí z celkového počtu 6 251 obcí a tato očekávání se naplnila. Na tomto místě budiž řečeno, že jsme nezapomněli ani na tyto obce, a přestože se jednalo o obce, které nadprůměrných příjmů dosahovaly díky výměře svého katastru, propad v jejich financování řeší u trvajících investičních akcí ministerstvo financí. Při zmíněných návštěvách krajů se starostové napříč politickým spektrem vyjadřovali k novému RUD. A to poměrně pochvalně. Povětšinou zaznamenali nárůst inkasa od státu v rozpětí 18 – 25 %, nejsou však výjimečné ani nárůsty vyšší kolem 30 %. A mnozí se také přiznali, že takto výraznému dopadu schváleného zákona nevěřili. Připomeňme si, že při přijímání zákona ministr financí Miroslav Kalousek předpokládal přínos nového RUD do rozpočtu obcí a měst v částce kolem 12 miliard Kč. To ovšem za situace mírného růstu HDP, s kterým kalkulovala důvodová zpráva (je zřejmé, že v letošním roce nás očekává stagnace či dokonce slabý pokles HDP). I proto jsou dosavadní čísla mírným překvapením. Jaká jsou tedy statistická data za první pololetí 2013? Nový RUD = za 7 měsíců roku 2013 přes 7 miliard plus pro obce Přesný dopad změny RUD za leden až červenec 2013 nelze jednoduše vypočítat vzhledem k množství dalších vlivů, které na daňové příjmy obcí působí. Je však možné pokusit se o určitý odhad. Lze srovnat vývoj daňových příjmů obcí za leden až červenec 2012 a za stejné období 2013. Daňové příjmy obcí leden – červenec 2012: 75,9 mld. Kč versus leden – červenec 2013: 82,6 mld. Kč Meziročně tak dosud daňové příjmy obcí vzrostly o 6,7 mld. Kč, tedy o 8,7 %. Toto číslo však nelze připisovat pouze novele RUD, je potřeba jej očistit od dalších vlivů.

Předně do příjmů RUD je nově zahrnován nový odvod z výtěžků loterií. Vybírá se sice již od roku 2012, nicméně v první třetině minulého roku 2

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 4 / 2013 / 2. 9.

6,7

odvod z loterií

-1,2

daň z nemovitosti

-0,3

DPFO z přiznání, 30 %

0,3

recese

1,5

vliv novely RUD

7,0

Znaménko mínus znamená odečtení pro zjištění vlivu samotné novely RUD.

Z letošního vývoje daňových příjmů obcí lze odhadovat, že za prvních sedm měsíců roku přinesla novela RUD 7 mld. Kč. To znamená, že se přínos bude pohybovat v očekávaném pásmu 11 - 12 mld. Kč.

Chceme silnější obce a menší stát Samozřejmě že účet této změny, kterou jsme spolu s TOP 09 prosadili jako naši zásadní prioritu, jsme chtěli dělat s hostinským (voliči) až po novém roce. Nicméně podzimní předčasné volby nás nutí sdělit našim občanům, jak se podařilo posílit příjmy obcí na úkor státu. Pravdivá je vlastně zkratka, že ve prospěch obcí a měst se podařilo konečně zmenšit stát. Myslím tím, že více peněz vybraných od občanů a firem zůstalo blíže občanům v jejich městech a obcích. O jejich užití už rozhodují přímo volená zastupitelstva a nejlepší kontrolu nad nimi mají právě občané těchto měst a obcí. Pro občana, který si přeje co nejmenší daňové odvody a jejich efektivní správu, je tato zpráva dobrým poselstvím. Pro naše hnutí Starostů a nezávislých zosobňuje rozpočtové určení daní důležitý souboj o ideje. Změny ve financování obcí a měst odráží snahu o žádoucí umenšení vlivu státu ve prospěch samospráv. Není žádný matematický um předvídat, že pokud bude růst HDP, budou tím pádem růst i příjmy obcí a měst ze změněného RUD. Tohoto výkonu dosahuje RUD při zmíněném částečném propadu HDP. Přitom již ve 2. čtvrtletí jsme zaznamenali pozitivní zprávy o vývoji české ekonomiky, jež se brzy mohou přelít i do příjmů RUD a jeho pozitivní vývoj ještě zvýšit. Starostové a nezávislí budou nyní připravovat své priority do společného programu s TOP 09. Na těchto návrzích jsme již pracovali několik měsíců, nebude problém je přetavit do konkrétních závazků. Musíme však také ukázat voličům, že změna financování samospráv byla skutečně klíčová a byla nejvýraznějším našim úspěchem v parlamentu v uplynulých 3 letech. pokračování na str. 3


Nové rozpočtové určení daní zmenšuje stát a posiluje obce pokračování ze str. 2

A nejen RUD. Změny v hazardu, vyšší míra rozhodování obcí, ale také odblokování historického majetku církví a umožnění územního rozvoje stovkám obcí, které po dvacet let měly blokovány mnohdy chátrající objekty v centru svých sídel. Náš další směr je jasný. Vede k menší úloze státu a zvýšení role obce. Rodina - obec - stát. V tomto pořadí, v tomto významu a v tomto směru stojí naše víra v uspořádání institucí. Obce by měly na sebe

převzít nejen více kompetencí, ale i tomu odpovídající zvýšený podíl zodpovědnosti. Ve středobodu těchto úvah však stojí občan, který by měl snáz dohlížet na plnění úkolů veřejných institucí, být tím nejlevnějším hlídacím psem demokracie. Pochopitelně. Hlídá si přeci své odevzdané daně a své oprávněné zájmy. My mu v tom máme za úkol pomoci. A to bude velká výzva pro následující volební období.

Stanislav Polčák

Prezident republiky a jeho „idiotské neústavní zvyklosti“ Jako bývalý předseda ústavněprávního výboru zákonodárného sboru cítím téměř za povinnost objasnit, v čem je prezidentovo počínání z hlediska Ústavy mimo její rámec. Než však uvedu trochu ústavních faktů, přeci jen si nemohu odpustit úvodní poznámku. Týká se ustanovování vlády prezidentem.

vat vláda nová. Vláda je pak odpovědná poslanecké sněmovně a musí získat její důvěru, aby mohla vládnout (čl. 68 odst. 1). Z poslaneckých voleb se proto odvozuje legitimita vládnutí, nikoli s prezidentskými volbami (ty s odpovědností vlády nemají pohledem Ústavy nic společného).

Proč bychom si měli volit poslance, platit náklady voleb, hradit činnost politických stran, aby se utkaly o své programy, z nichž si voliči vyberou jim ten nejméně nesympatický, když celé toto volební divadlo neurčí, kdo bude vládnout a s jakým programem? Své zástupce si občané volí na čtyři roky a po celé toto období, mají zvolení poslanci vykonávat mandát (nedojde-li k jeho zkrácení ústavní cestou). K čemu ovšem takový volební cirkus a nákladný provoz, když by o tom, kdo má vládnout a zodpovídat se voličům by rozhodovaly pouze jedny volby prezidenta republiky? Pokud by vznik a existence vlády měla záviset pouze na prezidentovi, pak si občané nemusí vybírat strany s jejich programy, armádou kandidátů, ale postačí jedna více či méně osvícená hlava. Tak tomu ovšem není, i když se předseda Ústavního soudu může sebevíc snažit kroky hlavy státu vměstnávat do rámce Ústavy (což je mimochodem neuvěřitelné snížení úrovně tohoto soudu ochrany ústavnosti na minimální úroveň, kde snad ještě nikdy nebyla).

A jak je na tom prezident z hlediska Ústavy? Je neodpovědný, nenese za výkon svého mandátu žádnou politickou ani trestněprávní odpovědnost. Za jeho akty až na výjimky nese odpovědnost vláda (nezbytnost kontrasignace). Je dokonce neodvolatelný ze své funkce (s výjimkou velezrady). Může tedy nikomu neodpovědný prezident mít pravomoc jmenovat si vládu svých kamarádů, nerespektujíc vůli politických stran zvolených do parlamentu? Odpověď je jednoduchá. Nikoli, jde o porušení Ústavy a principů, na kterých je vystavěna. Těžiště vytváření vlády tkví v rozložení sil v poslanecké sněmovně, ne výsledek prezidentských voleb. Připočtěte k tomu, že prezident měl deklarovanou většinu 101 hlasů pro vládu, která by tak získala ve sněmovně důvěru, pak je jeho počínání ústavně neodpovědné. Dva pokusy, které prezident k jmenování vlády má, určitě nejsou Ústavou myšleny jako dva testovací pokusy. Mají to být vysoce odpovědné ústavní kroky hlavy státu, které po zralé úvaze směřují k jmenování vlády, jež má spravovat tuto zemi. Požadavek notářsky ověřených podpisů poslanců už byla jen neústavní křeč, nepotřebuje žádný další komentář.

Může si teď prezident republiky jmenovat v souladu s Ústavou koho chce za premiéra a jeho prostřednictvím nikým nevolenou vládní sestavu? Ne, nemůže. Je to hrubé porušení Ústavy a jejích principů. Dá se to dokladovat textem Ústavy. Prezident republiky již podle svého slibu přísahá na svou čest, že svůj úřad bude zastávat v zájmu všeho lidu, tedy nikoli pouze některých svých kamarádů (čl. 59 odst. 2 Ústavy). Dále politický systém naší země je založen na volné soutěži politických stran, nikoli na rozhodování jediné osoby, byť v postavení prezidenta (čl. 5 Ústavy). Tento ústavní požadavek je zcela klíčový. Občané se sdružují v politických uskupeních a předstupují se svými vizemi před voliče. Jde o soutěž, nadto volnou (svobodnou), v nichž zákon nesmí omezovat kandidaturu stranám v poslaneckých volbách. Jsou to ty nejdůležitější volby, což je vidět i z hlediska srovnání voličské účasti. Proto také každá vláda podle Ústavy musí po těchto volbách podat demisi a musí se ustanovo-

Přidejte k tomu fakt, že prezidentův kancléř bude nejenže v takových volbách kandidovat a svou vysokou státní funkci si nejenže ponechá, ale dokonce bude mít i na starost shánět peníze pro svou partaj. Dovolil mu to prezident republiky. To nejsou ústavní zvyklosti v novém hávu prezidenta Zemana, to je skutečné ohrožení základů demokratického právního státu. O jeho zachování musíme bojovat v nadcházejících předčasných volbách. Asi nikdy nebyly volby tak důležité jako letos na podzim. Stanislav Polčák CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 4 / 2013 / 2. 9.

3


Nahlédnutí do volebního zákulisí, aneb jak se z hlasů stávají mandáty O tom, jakými základními pravidly se řídí volby do Poslanecké sněmovny, asi není třeba nikoho ze čtenářů Stanovin poučovat. Volič zkrátka v určitý den zavítá do volební místnosti, prokáže se občanským průkazem nebo pasem a s volebními lístky zamíří za plentu. Zde vybere lístek strany, která je mu nejmilejší, křížkem označí maximálně čtyři osoby na její kandidátce, které mají jeho největší podporu a vloží jej do obálky, kterou obdržel od volební komise. Následně před jejími zraky onu obálku vhodí do volební urny. A hurá – občanská povinnost (toho času pouze morální) je splněna, její opakování čeká na svědomitého voliče za čtyři roky, pochopitelně nedojde-li opět k předčasnému rozpuštění Poslanecké sněmovny. Následně se čeká již jen výsledky voleb, s nimiž bývá veřejnost seznámena druhý den voleb ve večerních hodinách. Průběh voleb z pohledu občana se tedy jeví jako vcelku přehledný a nekomplikovaný. V tomto textu bych se rád věnoval způsobu, jímž jsou hlasy voličů přetaveny v poslanecké mandáty. Ačkoli je tato problematika nesmírně významná, zpravidla zůstává stranou pozornosti voličů. Věřím proto, že tento náhled pod volební pokličku přijde vhod všem – jak těm, kteří jsou o své volbě rozhodnuti, tak těm, kteří dosud váhají. První důležitá informace se týká toho, které politické strany se do přepočtů zahrnou – a které nikoli. Z přidělování mandátů jsou totiž podle našeho právního řádu vyloučeny subjekty, které celorepublikově získají méně než 5% hlasů (v případě koalic je tato hranice dokonce ještě vyšší). U těch, které tuto podmínku splní, se počítá dál. Klíčovým pojmem v těchto výpočtech je republikové mandátové číslo, které získáme vydělením počtu platných hlasů udělených všem kandidujícím subjektům počtem křesel, které se ve volbách obsazují. A křesel v Poslanecké sněmovně je, jak známo, 200. Tímto výpočtem se dostaneme k počtu hlasů, které průměrně připadají na jeden mandát. Co je důležitější, díky tomuto číslu víme, kolik mandátů bude přidělováno v jednotlivých volebních krajích. Postup je velmi jednoduchý – počet platných hlasů odevzdaných v každém z krajů je dělen právě republiko-

vým mandátovým číslem. Výsledkem této početní operace je počet mandátů, který se bude v rámci krajů přidělovat. Z uvedeného vyplývá, že nemalou roli hraje i volební účast – platí přitom, že čím je v absolutním srovnání s ostatními kraji vyšší, tím více mandátů se v daném kraji bude přidělovat. V okamžiku, kdy již víme, kolik mandátů se v daném kraji bude rozdělovat, je na řadě jejich rozdělení mezi jednotlivé kandidující subjekty. A postupuje se následovně: počet platných hlasů získaných jednotlivými partajemi se dělí čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jedno vyšším. Tímto dělením získáme tabulku, z níž se posléze postupně vybírají čísla od nejvyššího – a to tolik čísel, kolik mandátů se rozděluje. Je patrné, že při tomto způsobu výpočtu strany s nejvyšším ziskem platných hlasů mají šanci na zisk nejvyššího počtu mandátů. Výstupem těchto kalkulací je tedy počet mandátů, které kandidující strany v daném kraji obdrží. Tím ale naše hrátky s čísly nekončí. Poté, co jsme určili, kolik mandátů bude náležet jednotlivým subjektům, zbývá stanovit, kteří konkrétní kandidáti budou jejich nositeli. V zásadě se postupuje podle pořadí, v němž jsou uvedeni na kandidátce, a mandáty jsou tak přidělovány osobám v jejím čele; jak již ale bylo uvedeno, volební zákon zná institut preferenčního hlasování. Podle něho platí, že kandidát, který získá přinejmenším pět procent hlasů (počítaných z platných hlasů, které získala jeho kandidátka), obdrží mandát přednostně. O tom, že je tento institut živý, svědčí například volební výsledek z roku 2010 v Libereckém kraji, kde Jan Farský přeskočil z místa posledního (sedmnáctého) až na místo první. Preferenční hlasy tedy není radno podceňovat. I tento příběh ostatně svědčí o tom, že důkladná znalost volebních pravidel – a především jejich náležité využívání – dovede s volebním výsledkem slušně za-hýbat. Mohu jen doufat, že tento stručný nástin vám k důkladnější orientaci dobře poslouží.

Jan Bartonička

Příklad (značně zjednodušený): strana A získala celostátně 6 000 platných hlasů, strana B 4 000 hlasů a strana C 2 000 hlasů. Republikové mandátové číslo činí 60 (12 000/200). V kraji X přitom strana A obdržela 300 platných hlasů, strana B 200 hlasů a strana C 99 hlasů. V tomto kraji se tedy bude rozdělovat 9 mandátů (599/60). Jak budou distribuovány mezi jednotlivé strany? To zjistíme prostřednictvím výpočtu přehledně zobrazeného v následující tabulce. Čísla – horní indexy u jednotlivých podílů uvádějí pořadí, v němž strany A, B a C obdržely jeden z devíti rozdělovaných mandátů.

4

1. dělení (číslem 1)

2. dělení (číslem 2)

3. dělení (číslem 3)

4. dělení (číslem 4)

5. dělení (číslem 5)

A

3001

1503

1004

757

609

B

2002

1005

66,78

50

40

C

996

49,5

33

24,8

19,8

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 4 / 2013 / 2. 9.

www.starostove-nezavisli.cz

Stanoviny4usteckykraj  
Stanoviny4usteckykraj  
Advertisement