Page 1

TÉMA: odběrATelÉ, dodAvATelÉ, vzTAhy

7/2013

Evropa se stravuje zdravěji než Amerika, říká Hans Zevenbergen

Časopis o spoleČenské odpovědnosti firem / vydává pUBliCon

Farmacie: prodlužování délky života se může zastavit

Foto: Novartis

Rozhovor s Heidrun Irschik, generální ředitelkou Novartis ČR


3. konference v řadě Ekologická stopa byznysu:

UDRŽITELNÝ PRODUKT 17. září 2013 od 9.00 do 13.30 v Hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha.

Šíříme principy CSR a udržitelného podnikání

„Jak mohou výrobky a služby přispět k udržitelnému byznysu? Přijďte načerpat nové trendy ze zahraničí i zkušenosti z firemní praxe.“ Keynote speaker

O své zkušenosti z praxe se podělí:

Diana den Held, nizozemská expertka na Cradle to Cradle® „How to make a strong business case by doing the right thing“

zástupci Byznys pro společnost, Hrivnak, Centra inovací a rozvoje, Henkel, Škoda auto, Logio, Vodafone a další.

Cradle to Cradle® je nový pohled na firemní produkty od jejich designu, materiálů, výroby přes spotřebu až po dobu, kdy doslouží. Jde o byznys přístup, který posouvá koncept udržitelnosti od „pouhého“ snižování negativních vlivů a soustředí se na zvyšování těch pozitivních, podporu inovací a diverzity. Jeho cílem je ekonomicky úspěšný produkt prospěšný pro společnost i životní prostředí.

Registrace na konferenci zdarma pro: – členy platformy Byznys pro společnost, – studenty a neziskové organizace (omezený počet míst) Registrace na konferenci v ostatních případech: 1500 Kč bez DPH za osobu.

Více informací na kolska@byznysprospolecnost.cz a na www.byznysprospolecnost.cz. Registrace na info@byznysprospolecnost.cz Mediální partneři

90 minut CSR fóra Chcete potkat zajímavé hosty? vyslechnout názory expertů? debatovat o tom, co je důležité? Letošní Zaregistrujte se včas! termíny diskusní snídaně Csr fóra v Holiday 5. září 3. října inn prague Congress Centre 7. listopadu pokračují i na podzim 2013 5. prosince Vždy od 8:30 do 10:00

lenka.vimmerova@publicon.cz


Z OBSAHU

10

Odpovědná spolupráce s dodavateli je zásadní pro reputaci firmy.Navíc je ekonomicky výhodná Doby, kdy

pro spotřebitele byla cena tím hlavním a jediným kritériem v rozhodování, už jsou pryč. Dnešní spotřebitel se rozhoduje i na základě mnoha dalších, neekonomických faktorů. Zákazníci se stále více zajímají o historii věcí, které denně kupují, i o podmínky, za kterých vznikly: co předcházelo tomu, než se oblíbená káva dostala až na náš stůl? Nebo kde byly vyrobeny tenisky našeho dítěte?

18

Česká republika je pro nás důležitou zemí v oblasti výzkumu

říká Heidrun Irschik, generální ředitelka farmaceutické firmy Novartis v České republice Zdá se, že časy tak zvaných „blockbusters“, tedy trháků, které celosvětově vydělají více než 1 miliardu dolarů za rok, již pominuly. Aby se lék mohl stát blockbusterem, musí si ho lékaři osvojit natolik, že se stane tak zvaným „zlatým standardem“.

26

Evropa se stravuje zdravěji než Amerika

Český spotřebitel není ve svých stravovacích návycích o nic lepší, ale ani o nic horší než průměrný evropský spotřebitel, říká ředitel společnosti UNILEVER pro zdraví a výživu Hans Zevenbergen.

34

Petr Havelka: Český odpad bychom neměli jen centrálně pálit

Na konci srpna jsme sledovali, jak měl Senát PČR projednávat návrh novely zákona o odpadech. Připravil ho senátor Petr Šilar (KDUČSL). V odborných kruzích šlo o návrh široce kritizovaný. Snad i proto nakonec horní komora Parlamentu ČR neměla vůli se jím zabývat. Ale tím nic nekončí. Šilarova epizoda byla jen dalším z projevů souboje o trh s odpady u nás. Jedním ze subjektů, který kritizoval Šilarovu novelu nejhlasitěji, je Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Podle Petra Havelky, výkonného ředitele ČAOH, by uplatnění novely vedlo k „destrukci současného úspěšného, kvalitního a stále nákladově akceptovatelného odpadového hospodářství ČR“. TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

3


ENGLISH SUMMARY

TOPIC Responsible cooperation with suppliers is essential for a company’s reputation. And economically beneficial. The times when price was the most important and only criterion for consumers in their decision making processes are long gone. Today’s consumer makes decisions based on many more non-economic factors. Customers are more and more interested in the history of goods, which they buy on a daily basis, as well as the conditions under which they were produced: what had to happen for our favorite coffee to land on our table? Or where were the sneakers our child wears produced? Cooperating with suppliers is one of the key aspects of Responsible Entrepreneurship. There is a constant increase of companies that have decided for a sustainable approach to environmental, social and economic impacts of their activities, connected with life cycles of goods or services. The basic principle of responsible cooperation with suppliers remains the same no matter the difference in terms or size of the company: it is about building long-term sustainable partner relationships. How do Czech and foreign companies approach the topic of responsibility in buyer supplier relationships? See page 10 INTERVIEW Heidrun Irschik, general manager of Novartis in the Czech Republic: In terms of development, the Czech Republic is an important country for us In terms of development, the Czech Republic is an important country for us due to the ample size of workers with a quality education. Regarding our company, Novartis invests significantly into clinical studies – currently in the Czech Republic, we have more than 1200 patients and invest over 166 million CZK into research and development. Additionally, we invest in many other areas and create new jobs. We expect to have around 500 employees in each division by the end of this ye-

ar. These positions are not only in the pharmaceutical field though. For example, in the Czech Republic this year, we have opened a new IT division that provides specialized IT services for our company worldwide. A hundred new experts will be added to this specific division later this year. See page 18 INTERVIEW Hans Zevenbergen, Nutrition and Health Director, UNILEVER: Europeans eat healthier than Americans “The differences between Europe and America definitely exist, especially in lifestyle. Life is faster in the United States, people eat in cars, in the streets or on the road, which affects their eating habits and of course the intake of key nutrients. In Europe, we are still more used to dining with the family. Even thought habits rarely change, the important thing is that we’ve started to alter our diets due to constant pressure on manufacturing companies in the developed world, who consequently change their strategic plans and for instance, try to decrease the amounts of salt in their products or eliminate trans-fatty acids, just like our company does. The nutritional composition of individual groceries is improving and it is up to the consumer to choose more nutritious options,” says Hans Zevenbergen. See page 26 DEBATE FOR SEPTEMBER 90 minutes of CSR Forum about the prevention of underage drinking. What should the state do about the prevention of underage drinking and how could alcohol manufacturers or NPOs help? Are alcohol manufacturers willing to unite forces and coordinate their activities in this field? And what do the experts in addictology have to say? These were some of the questions posed at the breakfast discussions of the “90 minutes of CSR Forum” held at the Holiday Inn Prague Congress Centre on the 5th of September. Heineken Czech Republic was the partner of the bre-

akfast discussion. Across the EU, the Czech Republic lies at the top of the table regarding problems with drinking of minors under 16. The Czech society is very tolerant toward drinking alcohol and doesn’t consider underage drinking as a problem. This relates to easy access to alcohol. As a result, some alcohol manufacturers have started focusing on training their end clients, be it in bars or supermarket chains. Experts as well as state officials agree that prevention is the area where cooperation with the alcohol industry and non-governmental non-profit organizations could emerge. See page 28 GUEST FOR SEPTEMBER Petr Havelka: Czech waste shouldn’t just be burned centrally Under Tomáš Chalupa, the Ministry of the Environment prepared several fundamental changes in waste management. We’re supposed to become the next Switzerland and burn all the waste produced in the Czech Republic; In the incineration plants we don’t have and would have to build for billions of Czech crowns. According to Petr Havelka, Executive Director of the Czech Waste Management Association (CWMA), passing this amendment would result in the “destruction of the current, successful, quality and still financially acceptable waste management in the Czech Republic.” He says: “This is a classic and rather shallow cliché from those supporting a notable increase in service costs in this sector, in order to create better conditions for their businesses. Take a look at the situation in the Czech Republic: In the last six months, hundreds of modern facilities have been built to process waste; there are practically no new dumps or landfills. We have several companies that deal solely with recycling, others that handle energy recovery from waste. Our members, as opposed to the incineration plant lobbyists, have high level of interest in sorting and recycling.” See page 34 ❑­Translated by Petr Benda

časopis o společenské odpovědnosti firem

šéfredaktor: michal Růžička michal.ruzicka@publicon.cz

produkce: lenka Vimmerová lenka.vimmerova@publicon.cz

Vydává: agentura publicon na základě licence od Fóra dárců

editor: Viktor Vondra viktor.vondra@publicon.cz

číslo 7, ročník Vii., vyšlo v září 2013.

art Director: Vladimír nagaj

adresa redakce: csR fórum U Železné lávky 10 118 00 praha 1, malá strana Tel.: + 420 257 213 404

Tisk: kavka print mk čR e 17762 issn 0862-9315

4

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Rešerše: anna šindelková anna.sindelkova@publicon.cz

Rukopisy a náměty posílejte na redakce@publicon.cz

adresa vydavatele: agentura publicon s.r.o. U železné lávky 10 118 00, praha 1 - malá strana e-mail: publicon@publicon.cz Tel. 605 232 393 www.publicon.cz


EDITORIAL

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, před prázdninami jsme se v našem časopisu několikrát dotkli tématu lídrů; schopnosti osobností ukazovat cestu a směr, a to v pozitivním i negativním smyslu. Teď máme září, a aniž by šlo o strategii listu, téma se hned v několika podobách vrací. Česká republika, jak známo, drží několik prvenství v rozličných disciplínách alkoholismu mladistvých. Důvodů je několik: česká společnost je obecně k alkoholu velmi tolerantní, děti si alkohol snadno koupí jak v hospodách, tak i v obchodech, stát je v programech prevence velmi slabý, lídři nejdou dobrým příkladem. Z diskuse „90 minut CSR fóra“ na téma prevence alkoholismu mladistvých například vyplynulo, že zatímco některé velké pivovarnické skupiny a někteří významní výrobci alkoholu podporují preventivní programy (a mají pocit, že jsou na to sami a stát je nechává na holičkách), politici nedělají raději nic, neboť se obávají negativní reakce výrobců alkoholu… Otázku, zda jde o neschop-

nost se domluvit, o nedostatek odvahy, anebo o následek přílišné konzumace alkoholu politiky, nechávám tentokrát stranou. V každém případě, budoucnost se teď nejeví zrovna růžově: dovedete si představit českého premiéra, jak jde veřejně do boje proti alkoholismu mládeže nebo dokonce za odpovědné pití

vůbec? První, co každého napadne, bude otázka: Začal snad útočit na Hrad? Ne, žádná česká vláda v následujících letech se proti neodpovědnému pití alkoholu bohužel nepostaví. Dalším tématem, v němž se v tomto vydání dotýkáme příkladu lídrů, je škola, či přesněji začátek školního roku. Kdo čte CSR fórum pravidelně, dobře ví, že se soustavně věnujeme podpoře spolupráce firem a škol, obcí a škol, expertů a škol, neboť konkurenceschopnost země závisí na kvalitním vzdělávání. Ale že tento boj nevyhrajeme s určitým typem lídrů, kteří nejsou schopni zaujmout, být inspirativní a otevření, dokazujeme na názorové straně. Nebudu zde opakovat argumenty redakčního textu, a tak jen drobnou glosu navíc: ve Velké Británii chodí rodiče, podporující záškoláctví svých dětí, které mají namísto vyučování „soukromý program“, do vězení. Nakonec mám ale dobrou zprávu. Ve světovém indexu štěstí zatím Česká republika zůstává před všemi postkomunistickými zeměmi, před Rwandou, Burundi i Togem. Přeji krásné dny, a klidné čtení! ❑Michal

Růžička

najdete také v elektronických médiích a na sociálních sítích. Připojte se k nám:

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

5

Foto: Filip singer

A jaký je ten váš lídr? (III.)


AKTUALITY Z ČESKÉ REPUBLIKY

Náměty do této rubriky posílejte na adresu redakce@publicon.cz

Platforma Byznys pro společnost, která sdružuje firmy, jež to myslí vážně s odpovědným a udržitelným podnikáním, se rozrostla o další členy: Procter&Gamble je jedna z nejvýznamnějších společností v oblasti rychloobrátkového zboží. Vizí PG je mít výrobky z obnovitelných či recyklovatelných materiálů a aby žádný odpad nešel na skládky. V oblasti společenské odpovědnosti usiluje o korektní a udržitelné vztahy se stakeholdery a podporuje komunitní projekty Judita Urbánková, partnerských nedirector pr & ziskových organiCommunications, ahold Czech republic zací.

Foto: ahold

Noví členové BPS: Procter&Gamble, Ahold, Renomia a Mosaic House

Společnost Ahold Czech Republic a její strategie společenské odpovědnosti vychází z CSR strategie nadnárodní korporace Ahold. Hlavními pilíři jsou oblasti zdravého životního stylu, udržitelného obchodu, ochrany klimatu a zapojování do lokálních komunit. V roce 2009 byl společností Ahold Czech Republic založen Nadační fond Albert, jehož úkolem je efektivně naplňovat strategii společenské odpovědnosti společnosti Ahold a značky Albert. Cílem nadačního fondu jsou propagace a edukace v oblasti zdravého životního stylu. Renomia, a. s., je největší českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. Jedná se o ryze českou, rodinnou firmu, která si uvědomuje, že ne všichni mají stejné možnosti. Proto se dlouhodobě věnuje filantropii a společenské odpovědnosti. Podpora je zaměřena zejména na oblast charitativní pomoci potřebným a dále pak na rozvoj vzdělání a výzkumu.

Mosaic House, eko-leader v ubytovacích službách, je první hotel v České republice, který využívá 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů, 100% bioplyn a systém recyklace šedé vody s rekuperací tepla. Dlouhodobě podporuje neziskové organizace, každý měsíc určitá část z jejich výnosů putuje na vybrané projekty neziskovek.

vedením odborníků, kteří jim pomůžou rozvinout jejich nápady. A na jaké oblasti by se měl produkt, řešení nebo aplikace zaměřit? Například na oblast vody, hygieny, výživy, odpadů, udržitelného zemědělství apod. Cenu firma dotuje 200 000 eur.

modelů aut neziskovým organizacím v Detroitu. Ty tento materiál využijí na výrobu nepromokavých teplých kabátů, které mohou lidi bez domova zároveň využívat jako spacáky. Z této v pořadí již druhé dávky materiálu, který firma darovala, se vyrobí zhruba 400 teplých spacáků. Zároveň však tento materiál tím, že je druhotně využit, neskončí na skládkách a firma tak udělala další krok směrem ke svému závazku produkovat nulový odpad. Podobné aktivity vyvíjí firma i interně. Využívá například vysoce savý materiál sonozorbTM na úklid svých prostor a byl použit i na odstraňování dopadů ropné katastrofy v Mexickém zálivu. Ale ještě zpět ke spacákům. Detroitský neziskový projekt zároveň zaměstnává ženy bez domova při výrobě speciálních kabátů, které pak distribuuje do dalších amerických států.

Hostina pro tisíc na Václaváku Skupina Zachraň jídlo přichystala na 10. září jednodenní happening nazvaný „Hostina pro tisíc“. Při společném obědě pod širým nebem přímo na Václavském náměstí si zájemci mohli vychutnat jídlo ze surovin, které by jinak přišly vniveč, a to kvůli nevyhovujícím estetickým nárokům nebo blížící se době spotřeby. Akce také nabídla hodnotné informace týkající se plýtvání jídlem, zdravé výživy, rozumného nakupování a dalších témat. Více informací najdete na www.zachranjidlo.cz.

AKTUALITY ZE SVĚTA

Vybírá Pavlína Kalousová

S nápady sem! Unilever chce zapojit mladé lidi do řešení ekologických, zdravotních a sociálních problémů. Alespoň toho chce firma docílit prostřednictvím udělování cen Unilever Sustainable Living Young Entrepreneur Awards. Cena je otevřena všem mladým lidem do třiceti let, a protože jsou mezi čtenáři CSR fóra i mladí této věkové skupiny, je třeba připomenout, že nyní, až do listopadu, je možné se přihlásit. A s čím? S inovativními, ale zároveň praktickými řešeními, která pomáhají udržitelnému životu v komunitách. Vítěz získá finanční odměnu a speciální mentoring. Navíc sedm finalistů se může zúčastnit speciálního měsíčního rozvojového programu v Cambridge pod

6

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Z auta do spacáku Firma General Motors se rozhodla věnovat dodatečný odhlučňující materiál ze svých

Pleťová past Rainforest Foundation dokončila nový průzkum udržitelnosti výrobků péče o pleť. A na co se zejména zaměřili? Na udržitelnost produkce palmového oleje obsaženého právě v těchto výrobcích. Právě produkce palmového oleje může mít významný vliv na kvalitu deštného pralesa. Nadace prozkoumala více než 25 největ-


Mobilní operátoři se vzdávají poplatků za dárcovské SMS Dárcovské SMS jsou velmi oblíbenou formou dárcovství a českým fenoménem. Ročně jsou jich odeslány miliony na nejrůznější dobročinné účely. Právě v souvislosti s touto charitativní podporou se mobilní operátoři rozhodli definitivně vzdát částek, které pokrývaly náklady na tyto SMS, a zvýšit tak objem finančních prostředků určených na různé humanitární nebo charitativní projekty. Zatímco dosud šlo na konkrétní neziskový projekt 27 Kč z 30 Kč, které dárcovské SMS stojí, nyní se věnovaná částka od

všech zákazníků zvýší na 28,50 Kč. Zbylá suma ve výši 1,50 koruny představuje náklady spojené s technickým zajištěním a administrací služby. „Velmi vítáme tento vstřícný krok mobilních operátorů,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců. „Projekt od svého počátku respektoval zásadu minimálních nákladů na svoje fungování a díky tomuto rozhodnutí se z dárcovských SMS stane ještě efektivnější nástroj pro účinné mobilní dárcovství.“ Dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Za více než devět let své existence přinesl českým neziskovkám na veřejně prospěšné a dobročinné projekty přibližně 430 milionů korun. Elektromobily pomáhají neziskovým organizacím Na začátku září vyjely do ulic dva elektromobily od Skupiny ČEZ, které budou měsíc sloužit pracovníkům Diakonie ČCE a Hospicového občanského sdružení Cesta

Foto: skupina čeZ

Z ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALITY

domů. V obou případech se jedná o vítanou pomoc při obsluze klientů a každodenní využití elektromobilů neziskovými organizacemi pomůže otestování elektromobility v běžném provozu. „Pro nás je podstatné za klienty jezdit. Denně navštívíme 12 domovů, kde rodinám pomáháme zvládat péči o jejich malé děti s postižením. Najedeme tak běžně 500 kilometrů denně, ve čtyřech krajích ČR, z toho bezprostředně kolem Prahy zhruba 150 kilometrů. Úsporu na nákladech samozřejmě vítáme,“ říká Jakub Suchel, ředitel Diakonie ČCE v Praze – Stodůlkách. Souhlasně se k němu připojuje i Marek

ZE SVĚTA AKTUALITY

ších kosmetických firem ve Velké Británii a jejich praktiky ve využívání palmového oleje a jeho derivátů. Jednotlivé produkty byly obodovány a pro zákazníky je připra-

ven systém doporučení, které produkty jsou vyráběny udržitelně. Tyto produkty obdržely zelenou barvu, zatímco ty neudržitelné barvu červenou. Některé velké a známé společnosti se v průzkumu překvapivě neumístily příliš dobře. Jde například o firmy jako Clarins nebo Estée Lauder. Rainforest Foundation má již z minulosti zkušenost s podobným žebříčkem v oblasti producentů čokoládových výrobků, také se zaměřením na využívání palmového oleje. Na obou žebříčcích nadace spolupracovala s časopisem Ethical Consumer. Celosvětově je kosmetických průmysl pod stále větší kontrolou. Například tento měsíc došlo k žalobám vůči čtyřem firmám v Kalifornii za to, že prodávají výrobky obsahující DEA (látku diethanolamine), která může být rakovinotvorná.

Udržitelné banány Banány značky Chiquita zná jistě každý. Znalci mezinárodního CSR si jistě také pamatují, že firma měla v minulosti reputační šrámy v Jižní Americe. O změně přístupu a dosažených výsledcích se můžou milovníci banánů i CSR dočíst v nové zprávě o firemní odpovědnosti, která mapuje vývoj firmy mezi lety 2009 a 2012 v oblastech, jako je přístup firmy k životnímu prostředí, komunitám, kvalitě

a bezpečnosti potravin či ke kulturním a vzdělávacím aktivitám. Zpráva také mapuje dlouholetou spolupráci firmy s Rainforest Alliance a představuje závazky až do roku 2020. Mezi ty patří například cíl zredukovat spotřebu vody o 15 procent a emisí CO2 o 30 procent. Dvacetiletá spolupráce s Rainforest Alliancí vedla k tomu, že dnes Chiquita odebírá banány ze 40 tisíc hektarů plantáží s certifikací udržitelné produkce.

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

7


AKTUALITY Z ČESKÉ REPUBLIKY

Studenti přivezli z Mezinárodní matematické olympiády zlato a bronz Nejlepší čeští středoškoláci zabodovali na Mezinárodní matematické olympiádě, která proběhla v červenci v Kolumbijské Santa Martě. Přivezli zlatou a tři bronzové medaile. V konkurenci stovky zemí celého světa, které se této prestižní soutěže zúčastnily, se naše družstvo celkově umístilo na 38. místě. Národní kolo olympiády podporuje Skupina ČEZ. V Kolumbii nás reprezentoval tým šesti studentů. Z české reprezentace se nejlépe dařilo Štěpánovi Šimsovi z Gymnázia Litoměřice, ale ani další z na-

Foto: skupina čeZ

Uhlíř z Cesty domů: „Náš lékařský a sesterský tým se stará v nepřetržitém provozu o pacienty v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, a to v jejich domácím prostředí. Doplnit vozový park na měsíc o elektromobil nám umožní otestovat jeho využití v provozu našeho typu zdravotnického zařízení.“

dějiště olympiády – kolumbijská santa marta. šich reprezentantů se z Kolumbie nevrátili s prázdnou. Bronzovou medaili má Michal Buráň z Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě, Mark Karpilovskij z Gymnázia třídy Kapitána Jaroše v Brně a Radovan Švarc z Gymnázia Česká Třebová. Čestné uznání přivezli David Hruška z Gymnázia v Plzni a Josef Svoboda z Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí.

Začíná Rotopedtours a Pěškotours 2013 Podzimní akce pro seniorská zařízení a kluby, která započala před lety v Novém Městě nad Metují, bude letos pokračovat již sedmým ročníkem. Cílem je povzbuzení seniorů k aktivnímu pohybu, zvýšení jejich sebejistoty a podpora zdraví. Start je vyhlášen na 1. 10. 2013 a akce bude ukončena 31. 10. 2013. Po celý měsíc budou senioři sčítat ujeté nebo nachozené metry a kilometry s cílem společně dojet nebo dojít co nejdále. Akce, která nemá soutěžní charakter, se vloni účastnilo 63 zařízení ze sedmi krajů. V domovech pro seniory, klubech, denních stacionářích a dalších zařízeních v říjnu šlapalo na rotopedech nebo chodilo pěšky 1406 dam a pánů. I v roce 2013 bude akce celostátně koordinována lektory Národní sítě podpory zdraví. Podrobnější informace o akci najdete na webových stránkách www.nspz.cz a www.krasapomoci.cz, kde je také celkový počet najetých kilometrů pravidelně aktualizován.

AKTUALITY ZE SVĚTA

Firma také podpořila vznik první ženské skupiny v banánovém průmyslu jako součást podpory odborového hnutí. Pro zaměstnance v roce 2011 spustila nový dobrovolnický program Live Chiquita!, v rámci něhož mohou zaměstnanci věnovat svůj čas projektům v komunitě právě se zaměřením na udržitelnost. Hledají se nadšenci pro technologie Nadace firmy Motorola se chystá rozdělit granty ve výši téměř 4,5 milionu dolarů v oblasti rozvoje zájmu o technologie, vědecké projekty, matematiku. Tyto prostředky chce směřovat zejména na učitele a žáky, velkou část prostředků by měly obdržet dívky a studenti z vybraných menšin. Právě snaha dostat nové přístupy a technologie do výuky je předmětem zájmu firmy a nadace již více než 5 let. Podpořené projekty by se měly realizovat jak ve Spojených státech, tak v Kanadě. Do podpořených projektů se také zapojí zaměstnanci formou dobrovolnických hodin. Sportovní oblečení proti rakovině Síť obchodních domů Kohl’s spustila novou kampaň ve prospěch boje proti rakovině prsu. Prostředky získává prodejem speciální

8

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

řady sportovního oblečení a doplňků Kohl’s Cares®. Kohl’s věnuje 100 procent čistého zisku z prodeje cenově dostupného sportovního oblečení, které se prodává v rozmezí mezi 5 a 15 dolary. Firma se na boj s rakovinou prsu zaměřuje dlouhodobě. Spolupracuje například s Americkou společností proti rakovině nebo s významnou Nadací Susan G. Komenové. S charitativními marketingovými kampaněmi ve spojení s výrobky má firma také již dlouholeté zkušenosti. Za posledních 12 let získala tímto způsobem více než 230 milionů dolarů. Firma Kohl’s se zaměřuje i na jiné oblasti odpovědnosti, jako je ochrana životního prostředí ve všech jejích obchodech, kterých má ve Spojených státech přes tisíc. Artyčoky pro další generace General Mills oznámil nový čtyřletý program ve spolupráci se svým dodavatelem, firmou AgroMantaro, a mezinárodní humanitární organizací CARE. V rámci programu chce firma investovat více než milion dolarů ve prospěch malých pěstitelů artyčoků v Peru. Program by jim měl zajistit vyšší výnosy a zlepšit ziskovost při zachování udržitelnosti produkce. V rámci programu získá téměř stovka malopěstitelů vzdělání, přístup k mikropůjčkám, za

které si mohou pořídit sazenice a osivo, mentoring při zakládání družstev a informace o finančním plánování. Podle velikosti polí se může ziskovost pro jednu farmářskou rodinu zvýšit až o 36 procent. Navíc pěstování artyčoku pomáhá udržovat místní ekonomiku a umožňuje farmářům přejít z jiných plodin, které nejsou již ekonomicky zajímavé, jako jsou brambory či obilí. Zejména region středních And má ideální klima pro pěstování artyčoků té nejlepší kvality a rostlina plodí po tři roky a poté se musí pole obnovovat. Právě na obnovu neměli místní farmáři často prostředky a vzhledem k povaze svého podnikání neměli přístup k běžným úvěrům. Právě proto jsou mikropůjčky klíčové pro jejich dlouhodobé fungování. Společnost General Mills realizuje i další projekty ve prospěch farmářů. Například pod svou značkou Häagen-Dazs odstartovala program pro pěstitele vanilky na Madagaskaru. General Mills je jednou z největších potravinářských firem světa a produkuje značky, jako je Cheerios, Häagen-Dazs či Yoplait.


PRůZKUM

U většiny české veřejnosti převažuje ochota dělat něco pro životní prostředí Jaké jsou postoje české veřejnosti k otázkám týkajícím se životního prostředí? Co si občané myslí o financování této oblasti? Průzkum CVVM přinesl odpovědi na to, do jaké míry česká veřejnost přiznává tématu péče o životní prostředí důležitost.

Ochota dělat něco pro ochranu životního prostředí1

pozn.: položky řazeny sestupně podle součtu podílů odpovědí „rozhodně souhlasí“ a „spíše souhlasí“. 1 Znění otázky: „Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s těmito výroky? a) pro člověka jako jsem já, je vlastně dost těžké dělat něco víc pro životní prostředí, b) Dělat něco pro životní prostředí je dobré, i když to stojí více peněz nebo to zabírá více času, c) V životě jsou důležitější věci, než se starat o životní prostředí, d) nemá cenu, abych něco dělal pro životní prostředí, pokud to nebudou dělat také ostatní lidé, e) mnohá tvrzení o ekologických hrozbách jsou zveličena.“ možnosti odpovědí: „rozhodně souhlasí“, „spíše souhlasí“, „spíše nesouhlasí“, „rozhodně nesouhlasí“, „neví“.

Aktivity ve prospěch ochrany životního prostředí2 (v %) iii/2004 ano/ne

v/2005 ano/ne

v/2006 ano/ne

v/2007 ano/ne

v/2008 ano/ne

v/2011 ano/ne

v/2013 ano/ne

zúčastnil se aktivit na ochranu přírody (např. brigáda, obnova zeleně)

33/66

34/66

37/62

34/65

35/64

26/73

27/72

podepsal petici

14/82

13/85

16/82

17/81

15/84

17/81

17/81

dal peníze na podporu skupiny či hnutí, které se zabyvá Žp

11/87

14/84

12/86

13/86

13/85

14/85

12/87

-

-

-

-

10/90

9/90

8/92

5/95

4/96

5/94

5/94

6/94

5/94

6/93

snažil se ovlivnit rozhodování úřadů zúčastnil se demonstrace

pozn.: Uvedeny odpovědi na dichotomickou otázku, tj. ano, nebo ne; dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“. 2 Znění otázky: „V posledních pěti letech jste: a) podepsal petici týkající se životního prostředí, b) dal peníze na podporu nějaké skupiny, hnutí, které se zabývá ochranou životního prostředí, c) zúčastnil se protestu nebo demonstrace, které se týkaly životního prostředí, d) zúčastnil se aktivit na ochranu přírody–např. brigády, obnovy zeleně, e) snažil se ovlivnit (např. dopisem, účastí na jednání zastupitelstva) rozhodování úřadů ve prospěch životního prostředí?“?“. možnosti odpovědí: „ano“, „ne“, „neví“.

Celkem 84 % respondentů souhlasí s tím, že dělat něco pro životní prostředí je dobré, i když to stojí peníze a čas. S tímto tvrzením ale „rozhodně souhlasí“ jen 23 % respondentů. Asi polovina populace starší 15 let říká, že je pro ně osobně těžké pro životní prostředí něco udělat a 39 % dotázaných se ztotožňuje s argumentem, že starat se o životní prostředí má cenu jen tehdy, pokud tak budou činit také ostatní lidé. A jak jsou Češi v ochraně životního prostředí aktivní? Respondenti odpovídali na otázku, zda v posledních pěti letech vykonali nějakou aktivitu ve prospěch ochrany životního prostředí. V tomto případě volili mezi variantami odpovědi „ano“, nebo „ne“. Výzkum zjišťoval mimo jiné názor na to, jakým způsobem by měla být řešena ochrana životního prostředí. 74 % Čechů souhlasí s tím, aby znečišťování životního prostředí bylo omezováno vládou, pokud je to individuálně nebude stát žádné peníze. Je-li naopak předpokládána finanční spoluúčast občanů, ochota podílet se na ochraně životního prostředí klesá. Přibližně třetina populace by dala část svých příjmů, kdyby si byli jisti, že peníze budou použity k ochraně životního prostředí. Se zvýšením daní za účelem ochrany životního prostředí by souhlasila asi čtvrtina lidí, zatímco dvě třetiny by byly proti.❑ Zdroj: CVVM

Jak řešit otázku ochrany životního prostředí3

3 Znění otázky: „nyní Vám přečtu několik výroků o životním prostředí. o každém mi, prosím řekněte, do jaké míry s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte. a) Dal byste část svého příjmu, kdybyste si byl jistý, že tyto peníze budou použity k ochraně před znečišťováním životního prostředí. b) souhlasil byste se zvýšením daní, kdyby se takto získané peníze použily k ochraně před znečišťováním životního prostředí. c) Vláda musí omezovat znečišťování životního prostředí, ale Vás by to nemělo stát žádné peníze.“ TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

9


TÉMA ODBĚRATELSKÉ VZTAHY

odpovědná spolupráce s dodav firmy. Navíc je ekonomicky výh Doby, kdy pro spotřebitele byla cena tím hlavním a jediným kritériem v rozhodování, už jsou pryč. Dnešní spotřebitel se rozhoduje i na základě mnoha dalších, neekonomických faktorů. Zákazníci se stále více zajímají o historii věcí, které denně kupují, i o podmínky, za kterých vznikly: co předcházelo tomu, než se oblíbená káva dostala až na náš stůl? Nebo kde byly vyrobeny tenisky našeho dítěte? Spolupráce s dodavateli je jedním z klíčových prvků odpovědného podnikání. Firem, které se rozhodly přistupovat udržitelně k environmentálním, sociálním i ekonomickým dopadům činností, spojených s životním cyklem výrobku nebo služby, neustále přibývá. Všichni si ještě pamatujeme tragickou zprávu o pádu textilní továrny na předměstí bangladéšské Dháky; tehdy zahynuly stovky lidí. V továrně, kde se nedodržovala základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se šil textil určený pro evropský trh. Nejen tento skandál ukazuje, že odpovědné chování v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce je pro firmy absolutní nutností. Otřesená veřejnost není nic jiného než otřesená množina

významné kupní síly, která na úspěch či neúspěch firmy platí nejvíc. Riziko ztráty reputace a obchodní i právní rizika ale nejsou jedinými důvody, proč by se firma měla starat o vztahy se svými dodavateli. Tato péče může přinést i nové obchodní příležitosti (poptávka po etických a udržitelných produktech roste), loajálnější dodavatele i příliv potenciálních investorů. Mezinárodně uznávaná pravidla udržitelného byznysu navíc férové jednání považují za standard. Co všechno je odpovědná spolupráce s dodavateli? Podpora farmářů z rizikových zemí, ale i dodržování platebních lhůt Odpovědné chování v dodavatelsko-odběratelských vztazích se může projevovat

mnoha způsoby. Velké nadnárodní korporace, které pracují s dodavateli z tzv. risk countries, řeší například takové problémy jako nedodržování lidských práv, korupci, nebo nedostatečné hygienické a bezpečnostní zázemí na pracovišti. Například britská společnost Marks and Spencer, která spolupracuje s dodavateli ze 70 zemí a s dvěma miliony pracovníků ve více než dvou tisících továrnách a dvaceti tisících farmách, tak ve spolupráci s dodavateli řeší velmi různorodá témata. M&S pořádá pravidelná setkání pro dodavatele, každoroční konferenci a na webu nabízí možnost sdílet úspěšná řešení. Své dodavatele vzdělává například v tom, jak udržitelně pěstovat bio bavlnu či jak při výrobě šetřit fosilní paliva. Díky těmto programům si zákazníci v Evropě mohou dopřát kávu „fair trade“ a další výrobky, u kterých firma garantuje dodržení etických

ANKETA: 1. Co vaše firma dělá v rámci odpovědného chování v dodavatelsko-odběratelském řetězci? 2. Pokud prověřujete odpovědné chování Marek Síbrt, mluvčí, OKD, a.s. 1. Vztahy s dodavateli jsou nedílnou součástí udržitelného rozvoje firmy. OKD se snaží v maximální možné míře nakupovat od regionálních dodavatelů. Při vztazích s nimi je kladen důraz na zvyšování bezpečnosti při práci, investice do technologií, snižování nákladů, etické jednání a odpovědnost za produkty, jež jsou předmětem dodavatelských smluv. V rámci prevence korupce aplikuje OKD interní pravidla poctivého podnikání před uzavřením smlouvy. 2. V roce 2012 zavedla společnost OKD praxi dodavatelských auditů. Kromě technických parametrů jsou zaměřeny na kvalitu nakupovaných produktů, dodržování smluvních požadavků, dodržování předpisů v oblasti udržitelného rozvoje a způsobilost zaměstnanců k výkonu profese.

produktů s lokálním původem. Na podporu českého zemědělství před několika lety začala spolupracovat s Agrární komorou ČR. V rámci společného projektu Billa pomáhá propagovat české producenty potravin a jejich výrobky a od Agrární komory pak získává kontakty na vhodné dodavatele zboží pro své prodejny. 2. Billa spolupracuje především s českými dodavateli produktů. Jsou mezi nimi velké a tradiční potravinářské firmy, jako například Hamé, Madeta či Penam, ale často i menší či vyloženě lokální producenti. Součástí výběru dodavatelů je vždy také prověření provozu a kvality produktů. Například u všech bio potravin musí dodavatelé prokázat potřebnou certifikaci. V případě značky Vocílka Billa přímo garantuje český původ tohoto masa. Své pracovníky, kteří dohlížejí na maso od porážky až po porcování, má delegované už v masokombinátu. Kromě jiného mají vliv i na krmné směsi pro zvířata.

Ing. Petr Dupal, operativní ředitel, BILLA 1. Společnost Billa se ve všech zemích, kde podniká, soustředí především na prodej

Andrea Bartoňová, Marketing & Communications Leader, PwC 1. V roce 2010 jsme zavedli Politiku zodpovědného nákupu, která zo-

10

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

hledňuje veškeré důležité aspekty ve vztahu s dodavateli, zejména provozní, sociální, environmentální či etické. Snažíme se nakupovat takové zboží a služby, které minimalizují negativní dopady na životní prostředí a společnost a zároveň splňují naše obchodní požadavky. 2. Ještě před zahájením spolupráce žádáme dodavatele, aby doložili, jak přistupují k výrobě či poskytování služeb. Požadujeme dodržování etických standardů. Záleží nám na tom, aby jejich produkty šetřily životní prostředí. Praktickým příkladem, kdy jsme důsledně trvali na dodržení těchto kritérií, byla i volba naší nové budovy, kterou se stal ekologicky přátelský City Green Court s certifikací LEED Platinum. Tato stavba umožňuje vysoce ekologický a nízkoenergetický provoz. Lucie Kocourková, vedoucí oddělení marketingu, tisková mluvčí, Skupina B. Braun 1. Naše dodavatele si vybíráme na základě mnoha kritérií, přičemž zásady odpovědného chování požadujeme, a zároveň je z naší strany dodržujeme, na mnoha úrovních. U některých zakázek no-

vě vyžadujeme možnost dodavatelského auditu. Dodavatelskou společnost navštívíme a ověříme si tak, zda uváděné principy odpovědného chování doopravdy dodržuje. 2. Při výběrových řízeních jsou zohledňována např. environmentální kritéria, od některých dodavatelů požadujeme doložení certifikací ISO 14 001. Takto postupujeme při výběru odpadových firem, prádelen nebo firem s kancelářskými potřebami. Upřednostňujeme také společnosti, které zaměstnávají handicapované osoby. Jednou za dva roky probíhá revize stávajících dlouhodobých dodavatelů, kdy jsou znovu komplexně hodnoceni, a to i z pohledu společensky odpovědných principů. Lenka Břeská, CSR and PA Manager, GlaxoSmithKline s.r.o 1. Společnost GSK se snaží být vzorem na poli kultivace obchodních, odborných i celospolečenských vztahů. Dodržujeme pravidla Etického kodexu pro propagaci léčivých přípravků, který je platný pro celou Evropu a jehož účelem je zajistit, aby propagace léčivých přípravků probíhala zodpovědným, etic-


ODBĚRATELSKÉ VZTAHY TÉMA

ateli je zásadní pro reputaci odná principů a environmentálně šetrných postupů v průběhu celého životního cyklu produktu. Přesto se obrovský reputační skandál spojený s již zmiňovanou tragédií v bangladéšské textilce nevyhnul ani této společnosti, která byla podle britského Guardianu jedním z odběratelů místního textilu. Menší firma působící například v České republice řeší samozřejmě odlišná témata, ale i její chování má zásadní vliv na fungování dodavatelů. „Prosté“ nedodržení platebních lhůt může menší dodavatele existenčně ohrozit. Základní princip odpovědné spolupráce s dodavateli je tedy stejný, bez ohledu na lišící se podmínky nebo velikost té které firmy: jde o budování dlouhodobě udržitelných partnerských vztahů. Následující stránky přinášejí bližší pohled na to, jak k tématu odpovědnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích přistupují české i zahraniční firmy. ❑Anna Šindelková svých dodavatelů, na základě jakých kritérií? kým, profesionálním a zákonným způsobem. Jedna z hlavních priorit GSK je také boj s korupcí a uplácením. Připojili jsme se proto k iniciativě Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) za omezení počtu vzorků poskytovaných lékařům. Globálně GSK nespolupracuje s žádným dodavatelem, který prokazatelně porušuje lidská práva svých zaměstnanců nebo využívá dětskou práci. 2. GSK spolupracuje s více než 6000 dodavateli ve 115 zemích světa. Všichni dodavatelé musí splňovat kritéria stanovená normou Third Party Code of Conduct. Základním cílem této normy je boj proti korupci a úplatkářství. Aby byla zajištěna naprostá transparentnost spolupráce s partnery, musí všichni zaměstnanci GSK písemně potvrdit případný střet zájmů (tzv. due diligence). V souladu s předmětem našeho podnikání musí všichni naši dodavatelé a partneři, kteří přicházejí do přímého kontaktu s potenciálními uživateli našich produktů, absolvovat povinně školení v tzv. farmakovigilanci (hlášení nežádoucích účinků v souvislosti s užíváním našich produktů). V návaznosti na náš závazek zanechávat od roku 2050 nulovou uhlíkovou stopu motivujeme naše dodavatele, aby nás následovali.

Martin Walter, Corporate Affairs Manager, Nestlé Česko 1. Na každého dodavatele se vztahuje Kodex dodavatele Nestlé. Dodavatelé jsou podrobováni auditu. Náš program sledovatelnosti „zpět na farmu“ kontroluje, aby suroviny jako kakao, káva, palmový olej apod. byly získávány udržitelným způsobem. V rámci projektů Nescafé Plán a Kakaový plán Nestlé spolupracujeme přímo s farmáři. Nestlé spolupracuje i s organizacemi jako UTZ, Rainforrest Alliance, Fair Trade. Řadu surovin a materiálů kupujeme od tuzemských dodavatelů. V ČR či SR jde o tisíce tun cukru, sušeného mléka, škrobů, sirupů, obalů. I díky našim 60 auditům kvality ročně posilujeme konkurenceschopnost dodavatelů. 2. Zásady Kodexu pokrývají oblast sociální a ekologické udržitelnosti a etiky a odpovídají mezinárodním standardům jako UN Global Compact, SA8000 ad. Využíváme i externě auditovaný systém SEDEX, který zapojeným dodavatelům umožňuje ucházet se o dodávky pro Nestlé i pro další firmy.

Vladimír Víšek, Sustainability Manager / Czech Republic, Hungary, Slovakia, IKEA Česká republika, s.r.o. 1. Po celém světě pracuje pro naše dodavatele 600 000 lidí. Chceme mít jistotu, že mají dobré pracovní podmínky a dodavatelé jsou zodpovědní i k životnímu prostředí. V roce 2000 jsme zavedli IWAY, etický kodex pro dodavatele. Spolupracujeme s nimi, abychom měli jistotu, že kodex dodržují a jednají dle našich očekávání. Nejdříve se ujišťujeme, že všichni dodavatelé zapojení do výroby našich produktů porozuměli kodexu IWAY a vědí, co pro ně znamená. Dodavatele poté pravidelně kontrolujeme, zda IWAY dodržují. Vloni jsme provedli 1000 auditů. 2. Kritéria jsou stanovena v našem IWAY standardu a jedná se například o vyloučení dětské práce, bezpečnost pracovníků, způsob, jakým firma ovlivňuje životní prostředí či nakládá s odpady. IWAY standard je k dispozici na našich stánkách v sekci „Lidé a planeta“. Lukáš Ohanka, marketingový ředitel, Baťa 1. Společnost Baťa se svým působe-

ním snaží zvyšovat životní úroveň, ať už se jedná o zdraví, bezpečnost na pracovišti, vzdělávání či odpovědnost vůči životnímu prostředí. Od všech business partnerů očekává stejný přístup a fungování na stejných principech. Baťa funguje směrem ke svým dodavatelům na základě stanoveného „kodexu chování“, ve kterém jsou jasně určena pravidla vzájemné spolupráce, jejichž dodržování je následně pravidelně kontrolováno. 2. Baťa ustanovuje speciální tým, který je odpovědný za monitoring dodržování všech stanovených pravidel. Současně si rezervuje právo neohlášených návštěv a kontrolu pracovního prostředí, dokumentace, pracovních postupů a všech produktů dodávaných pod značkou Baťa. Součástí auditů může být i navržení na zlepšení a zdokonalení v oblasti výroby a produkce produktů, které musí dodavatel dodržet. Dodavatelé se spoluprací zavazují pravidelně informovat o původu každého produktu. Dbáme především na to, aby byla dodržována práva zaměstnanců, aby se zaměstnavatelé chovali ke svým podřízeným s důstojností, respekTenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

11


TÉMA ODBĚRATELSKÉ VZTAHY

Co mohou firmy dělat pro odpovědnější dodavatelský řetězec? Témata, kterým se firmy věnují v oblasti odpovědné spolupráce s dodavateli, závisí na povaze podnikání, typu výrobku nebo služby a na zdrojích, ze kterých se vyrábí. Důležitým faktorem je také umístění dodavatelského řetězce. Ať už se firmy soustředí na sledování environmentálních dopadů své činnosti nebo dbají na dodržování důstojných pracovních podmínek a potírání korupce, ekonomicky výhodné je zapojit principy udržitelnosti do všech částí procesu. Francouzský výrobce obuvi Veja kombinuje módní trendy s udržitelným přístupem v každé části dodavatelsko-odběratelského řetězce Obuvní značka Veja byla založena v roce 2004 ve Francii. Na evropský trh dodává sportovní obuv a doplňky vyrobené z exotických materiálů původem z Brazílie, jako je organická bavlna, divoký amazonský gumovník nebo kůže vyčiněná akátovým dřevem. Společnost si zakládá na dodržování vysokých sociálních i environmentálních standardů v průběhu celého životního cyklu zboží, od získávání produktů v Brazílii až po prodejní pulty ve Francii. Veja podporuje ekologicky šetrné farmaření, vede kampaně proti kácení pralesů, dbá na dodržování práv u svých pracovníků

a snaží se vytvářet pracovní místa pro chudé rodiny. Každý článek dodavatelsko-odběratelského řetězce funguje podle stejné filozofie. Obchodní model, na kterém je založeno fungování značky Veja, se značně odlišuje od toho, na co jsme u výrobců textilu běžně zvyklí. Společnost například nenabízí svým zákazníkům zboží za tak nízké ceny jako její konkurence, protože by jich musela dosáhnout na úkor svých dodavatelů. Soustředí se proto převážně na luxusnější obchodní domy. Pěstitelé bavlny a zpracovatelé gumovníku, kteří spolupracují se společností Veja, jsou placeni o 30 až 100% víc, než je standardní tržní cena. Výrobce obuvi pracuje na principu nulových zásob na skladu a minimalizaci in-

vestic do reklamy a provozních nákladů, to přispívá k zajištění udržitelného ekonomického modelu. Farmáři, kteří pro společnost pěstují bavlnu v jedné z nejchudších částí Brazílie, musí dodržovat principy ekologického zemědělství a nepoužívat pesticidy a jiné chemikálie. Tyto principy byly díky programu společnosti Veja rozšířeny i na pěstování potravin, což se pozitivně projevilo na zdravotním stavu místních farmářů. Boty se šijí v továrně na jihu Brazílie, potom jsou přepravovány lodí do Francie. Skladování a následné rozesílání zásilek zajišťuje organizace Ateliers Sans Frontiéres, která nabízí znevýhodněným lidem integraci na pracovním trhu. Krabice na boty jsou vyrobeny z recyklovaných a recyklovatelných materiálů. Kůže, která se používá k výrobě bot, je vyčiněna pomocí výtažků z akátu, které jsou přírodní alternativou k jinak běžně používaným kovům, jako je chrom. Tento proces na rozdíl od klasického zpracování s použitím kovů neznečišťuje vodní zdroje. Od roku 2010 společnost Veja v Paříži v jednom ze svých obchodů pořádá kulturní akce, které upozorňují na význam udržitelnosti a odpovědného chování v rámci spolupráce s do-

ANKETA: 1. Co vaše firma dělá v rámci odpovědného chování v dodavatelsko-odběratelském řetězci? 2. Pokud prověřujete odpovědné chování tem a bez známek diskriminace, dodržovali minimální věk zaměstnanců, bezpečnost práce a v neposlední řadě také uznávali potřebu chránit přirozené životní prostředí. Ivana Ježková, CSR Coordinator, KPMG Česká republika, s.r.o 1. Kritérii, jimiž se v rámci našich dodavatelsko-odběratelských vztahů řídíme, jsou etika a transparentnost v podnikání, které zároveň patří mezi naše základní hodnoty. Patříme k zakládajícím členům Koalice pro transparentní podnikání, která se snaží kultivovat podnikatelské prostředí v České republice. Také jsme signatáři Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek. KPMG Česká republika není samozřejmě jen dodavatelem, ale také odběratelem. Proto se snažíme spolupracovat zejména s odpovědnými obchodními partnery a proto jsme také připravili etický kodex dodavatele, kterým se všichni naši dodavatelé musí řídit. 2. Zda naši dodavatelé jednají v souladu s etickým kodexem, prověřujeme na základě kritérií daných tímto dokumentem. Vyžadujeme, aby naši

12

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

dodavatelé jednali eticky, byli odpovědnými zaměstnavateli a chovali se šetrně k životnímu prostředí. Michal Kadera, ředitel Vnějších vztahů, ŠKODA AUTO 1. ŠKODA AUTO se aktivně podílí na projektu skupiny Volkswagen „Udržitelný rozvoj ve vztazích s obchodními partnery“. Základním principem je se ujistit, že naši dodavatelé uplatňují zásady týkající se oblasti životního prostředí a sociálních aspektů vyplývajících mj. z principů Global Compact, charty pro dlouhodobě udržitelný rozvoj Mezinárodní obchodní komory a příslušných konvencí Mezinárodní organizace práce. Od významných dodavatelů služeb navíc požadujeme dodržování charty pracovních vztahů koncernu VW a Prohlášení k sociálním právům a průmyslovým vztahům ve společnosti Volkswagen. V sociální oblasti nabízíme zaměstnancům dodavatelů pomoc při řešení jejich pracovně právních problémů (tzv. SPEAK OUT). 2. V rámci skupiny Volkswagen byly sestaveny požadavky na udržitelný

rozvoj ve vztazích s obchodními partnery, které musejí dodavatelé vzít na vědomí. Jejich dodržování je kontrolováno v rámci auditních návštěv a je vytvořen tým, který pomáhá dodavatelům řešit eventuální problémy v rámci nesplnění či porušení některého z požadavků. V odůvodněných případech navíc požadujeme prohlášení, že dodavatel nebyl odsouzen za trestný čin, jenž souvisí s předmětem jeho podnikání, neprobíhá vůči němu, či jeho majetku insolvenční řízení, nebyl v posledních letech disciplinárně potrestán dle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, není v likvidaci, není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a nebyla mu v posledních letech uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce. Radek Kňava, Corporate Office CCC External Affairs, Toyota PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE (TPCA) 1. Požadujeme, aby dodavatelé byli držiteli certifikátu ISO 14001. Přijetím a dodržováním této normy

se dané subjekty zavazují k uplatňování systému environmentálního managementu a k jeho neustálému zlepšování. TPCA, jeden z předních výrobních závodů v České republice, se snaží jít ostatním příkladem. Při výrobě našich vozů Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1 používáme nejekologičtější dostupné technologie. Důkazem toho je získání mezinárodního certifikátu řízení ochrany životního prostřední EN ISO 14001:2004 společně s certifikací BAT (Best Available Techniques). 2. Naše společnost si stanovila týmy auditorů, které tvoří odborníci z oddělení kvality a oddělení nákupu. Ti provádí pravidelné audity u všech našich dodavatelů. Při těchto kontrolách klademe důraz především na dodržování požadavků certifikace ISO. Přemysl Filip, senior manažer společenské odpovědnosti, Vodafone 1. + 2. Vodafone chce být odpovědnou firmou. Jedna z věcí, která mu k tomu pomáhá, je Kodex etického nákupu, Kodex bezpečnosti práce, Protikorupční kodex a Kodex ochrany životního prostředí.


ODBĚRATELSKÉ VZTAHY TÉMA

davateli. Veja je důkazem toho, že firma může být zároveň ekonomicky úspěšná i společensky odpovědná. Základní podmínkou je integrovat princip udržitelného chování do každé části životního cyklu výrobku. Plzeňský Prazdroj spolupracuje na šlechtění nových odrůd sladovnického ječmene. Chce tím přispět k životaschopnosti dodavatelů Prazdroj je největším tuzemským odběratelem odrůd sladovnického ječmene, jejichž použití je podmínkou pro používání chráněného zeměpisného označení (CHZO) České pivo. Odrůdy vhodné a schválené pro výrobu Českého piva jsou pěstovány převážně v České republice a na Slovensku. Každý pivovar, který se rozhodne používat označení České pivo, podporuje lokální zemědělství, protože vědomě omezuje možnost dovážet ječmen z jiných zemí a většina investovaných prostředků do ječmene zůstává zemědělským subjektům v České republice. Plzeňský Prazdroj jako největší výrobce piva v České republice přispívá k tomu, že je zajištěna značná část odbytu českých odrůd. Tím, že se společnost přihlásila k užívání

Local sourcing Jde o odebírání zdrojů z místního prostředí. Spolupráce s místními dodavateli výrazně zkracuje procesy, ke kterým dochází v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zvyšuje se předvídatelnost dodávky z hlediska času i z hlediska spolehlivosti doručení. Tento typ spolupráce navíc umožňuje rychlejší reakci na jakoukoliv změnu, čímž se zvyšuje flexibilita produkce či služeb. Local sourcing je stále častěji vyžadován samotnými spotřebiteli. Argumentují větší čerstvostí výrobků (například u potravin), ekonomickým rozvojem místní komunity nebo snižováním negativních dopadů na životní prostředí, způsobených přepravou zboží. CHZO České pivo, si dobrovolně omezila možnost dovážet v případě nouze ječmen například z Francie, která je největším producentem sladovnického ječmene. Prazdroj kupuje ročně cca 140 tisíc tun sladovnického ječmene, z toho 65 až 75% dodávek přímo od pěstitelů a 25 až 35% od velkoobchodníků nebo obchodních asociací. Pivovar se snaží uzavírat se svými dodavateli dlouhodobé kontrakty a podporuje Výzkumný ústav pivovarský a sladařský při šlechtění a distribuci nových odrůd sladovnického ječmene. Tyto nově šlechtěné odrůdy nejsou tolik náchylné na výkyvy v počasí (extrémně suché roky, nebo naopak povodně) a představují tak pro pěstitele větší stabilitu. „S pěstiteli sladovnického ječmene spolupracujeme na základě dlouhodobého stra-

tegického plánování. Sladovnický ječmen je plodina, která musí splnit více než 20 kvalitativních požadavků a každá odrůda, která je schválená pro výrobu chráněného zeměpisného označení České pivo, se po čase opotřebuje a potřebuje nahradit. Podílíme se proto na šlechtění nových odrůd ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským. Naším cílem je zajistit dlouhodobý a udržitelný rozvoj zdrojů pro naše dodavatele. Zvažovali jsme spolu s chmelaři rozpracování projektu na zavlažování Žatecka, ale zjistili jsme, že by to bylo finančně velmi nákladné a ve výsledku ekonomicky nevýhodné. Proto jsme pozornost upřeli na šlechtění nových odrůd, které budou méně závislé na klimatických změnách a zvládnou rozmary počasí. Toto řešení je win-win situací jak pro nás, tak pro naše dodavatele,“ říká Vesselin Barliev z Plzeňského Prazdroje. ❑-red-

svých dodavatelů, na základě jakých kritérií? Kodexy nastavují standardy v přístupu k životnímu prostředí a společnosti. Jejich dodržování Vodafone očekává a vyžaduje i od svých obchodních partnerů. Kodexy respektují mezinárodní standardy týkající se životního prostředí, lidských práv a práva na práci. Pro naše dodavatele a hlavně i zákazníky tyto kodexy znamenají jistotu férových obchodních podmínek a odpovědného přístupu k životnímu prostředí a společnosti na všech úrovních. Než se firma stane naším dodavatelem, podepisuje čestné prohlášení, že dodržují tyto kodexy. Simona Kaňoková, specialista public relations senior – CSR, ČEZ, a. s. 1. Tak jako v dalších oblastech CSR se v rámci udržitelného podnikání zaměřujeme na priority v rámci našeho oboru. Nejdůležitější je bezpečnost provozů i lidí. Právě v odpovědnosti za etické chování našich dodavatelů se cítíme spoluodpovědní. S tím souvisí centralizovaný systém, řídící dokumenty, externí i interní audity, požadavky na certifikace a také školení

našich expertů pro dodavatele. V platební disciplíně jsme si nastavili 21 dní pro standardní splatnost faktur. V rámci vstřícné spolupráce nově přinášíme chráněné elektronické sdílení dokumentace, dbáme na rozvoj dodavatelského portálu. U zákazníků je prioritní servis. V době mimořádných událostí jsme zaplaveným zákazníkům kromě profesního nasazení vyšli vstříc odpuštěním 3 měsíčních záloh na elektřinu i plyn. 2. Tato otázka úzce navazuje na předchozí. Jako příklad lze uvést jednotnou a systémovou evidenci. U hodnocení dodavatelů nás např. zajímá i péče a ohodnocení zaměstnanců, protože tito lidé se pak podílejí na našich výsledcích a reprezentují i nás. V jiné oblasti, kde je to možné, zase odebíráme práci a služby od chráněných pracovišť. Skanska a.s. 1. Jsme zavázáni poskytovat zdravé a bezpečné prostředí nejen pro naše vlastní zaměstnance, ale také pro 200 000 lidí, kteří pracují pro Skanska po celém světě včetně subdodavatelů a ostatních, kteří se na stavbách pohybují. Cílem Skanska je dosažení „nula nehod“, každý sub/dodavatel musí respektovat bezpečnostní politiku a pravidla

skupiny Skanska. Pořádáme také Týden bezpečnosti, což je pracovní iniciativa organizovaná celosvětově ve skupině Skanska v oblasti bezpečnosti práce, poslední akce se zúčastnilo přes 200 000 zaměstnanců a obchodních partnerů na všech lokálních trzích. Usilujeme o to, abychom porozuměli tomu, co a proč děláme dobře nebo špatně. 2. Hledáme a chceme spolupracovat s těmi dodavateli, kteří dodržují naše zásady ukotvené v našich politikách. Cílem je otevřený a transparentní „One Skanska“ přístup k hodnocení našeho sub/dodavatelského řetězce. Jako významná kritéria hodnocení našich sub/dodavatelů vnímáme u nakupovaných materiálů a služeb jejich vliv na životní prostředí, BOZP, kvalitu, sociální odpovědnost, finanční a ekonomickou stránku. Proto jsme se rozhodli zaměřit se na mapování našich dodavatelů ještě před jejich účastí ve výběrovém řízení. Naší vizí je uzavírat smlouvy jen s plně ověřenými dodavateli.

šich primárních zdrojů a surovin. Polovina z nich pochází z farem a lesů a rozhodnutí o tom, od koho budeme suroviny odebírat, má výrazný dopad na globální zdroje, klimatické změny a životní podmínky farmářů. Z obchodního hlediska je pro Unilever zcela jednoznačně výhodné získávat suroviny udržitelným způsobem. Z dlouhodobého pohledu můžeme zajistit bezpečnost dodávek, snížit náklady a chránit ty zdroje, kterých je nedostatek. Tento dlouhodobý přístup je pak samozřejmě rentabilní i pro samotné farmáře. 2. Jednou z našich globálních priorit je, aby dodavatelé dodržovali Kodex pro dodavatele (Supplier Code), který zahrnuje nejen nutnost souladu se všemi legislativními ustanoveními, ale také přísná kritéria bezpečnosti, kvality a v neposlední řadě šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Martina Janebová, Corporate Communication, UNILEVER ČR, spol. s r. o. 1. Jednou z nejdůležitějších částí komplexního dodavatelsko-odběratelského řetězce je udržitelnost naTenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

13


TÉMA ODBĚRATELSKÉ VZTAHY

Chce-li být firma udržitelná, potřebuje takové i dodavatele Ve chvíli, kdy si dodavatel uvědomuje, že odpovědnost má pozitivní dopady i na jeho podnikání, nic nebrání rozvoji spolupráce a dlouhodobých partnerských vztahů. Platforma Byznys pro společnost věnuje aktivitám týkajícím se odpovědné spolupráce s dodavateli značnou pozornost. Mají o téma odpovědnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích české firmy zájem? Přinášíme rozhovor s Kateřinou Kolskou z platformy Byznys pro společnost. proč jste se v rámci platformy Byznys pro společnost rozhodli věnovat pozornost tématu odpovědnosti v dodavatelském řetězci? Odpovědnost v rámci dodavatelského řetězce považujeme za jeden ze základních pilířů firemní odpovědnosti a udržitelného podnikání. Každá firma dříve nebo později obrátí svou pozornost na své dodavatele a spolupráci s nimi. Bez udržitelného dodavatelského řetězce se firma sama těžko stane udržitelnou. Zároveň je to cesta, jak principy udržitelného a odpovědného podnikání šířit. Jsme proto rádi, že od našich členských firem vzešel impuls k vytvoření tematické expertní skupiny Spolupráce s dodavateli, která se odborně zabývá právě touto problematikou. Je u českých firem o téma spolupráce s dodavateli zájem? Určitě. Svědčí o tom právě zájem našich členských firem se spojit a této oblasti se věnovat. Kromě konference v rámci TES Spolupráce s dodavateli, které se zúčastnila třicítka zástupců firem, jsme spolupracovali na konferenci pořádané na podzim roku 2012 Nizozemsko – českou obchodní komorou s názvem Sustainable Supply Chain Management. I zde byl zájem firem znát. Největší zájem mají samozřejmě velké nadnárodní firmy, které mají dodavatele z rizikových oblastí, ale silným tématem jsou i lokální zdroje a partnerství. Zajímavé příklady dobré praxe najdeme ve společných projektech, ať už jsou to velké firmy jako Siemens a jejich motivační program pro řidiče realizovaný s leasingovými společnostmi, spolupráce Plzeňského Prazdroje s pěstiteli chmele či První chodská stavební, která do projektu pro děti z dětských domovů zapojila i své dodavatele a obchodní partnery. Byznys pro společnost má několik tematických expertních skupin. můžete přiblížit, jak konkrétně fungují a zda bylo téma spolupráce s dodavateli v něčem specifické? Tematické expertní skupiny jsou střednědobé pracovní skupiny, ve kterých se pravidelně setkávají odborníci ze členských firem platformy Byznys pro společnost a koncepčně pracují na zvoleném tématu

14

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

z oblasti odpovědného podnikání. V současné době jsou otevřeny hned čtyři TES. Kromě Spolupráce s dodavateli je to Leadership žen, Age management a Firmy a voda. Na příští rok připravujeme další skupiny. Náměty na jejich témata nám dá-

kateřina kolská vají členské firmy, uvítáme ale i další návrhy a zapojení nových firem. Každá TES má svého patrona – firmu, která téma dlouhodobě řeší a může poskytnout své zkušenosti, a jejími členy jsou členské firmy BpS. Podle daného tématu TES se zapojují nejen manažeři CSR, ale i životního prostředí, nákupu nebo HR. Každá skupina si stanoví výstupy a cíle, kterých chce svou prací dosáhnout. Výstupů TES Spolupráce s dodavateli je hned několik: základní informační materiál, konference s příklady z praxe a odborná publikace, která vyjde v září 2013. Pro členy platformy Byznys pro společnost jsme také uspořádali seminář „Zelené nakupování“. kromě vydání publikace zorganizovala platforma k tomuto tématu u firem výzkum. do jaké míry byly firmy ochotné odpovídat? Jaká byla návratnost? Výzkum proběhl v rámci činnosti TES Spolupráce s dodavateli. Oslovili jsme cca 70 dodavatelů členských firem TES, ná-

vratnost bohužel nebyla velká. Nicméně odpovědi, které přišly, potvrdily, že dodavatelé vnímají požadavky na zavádění udržitelnosti spíše pozitivně a naopak by od svých odběratelů uvítali větší zájem a aktivitu. Ačkoliv jen málo z menších dodavatelských firem má CSR či strategii udržitelnosti, tématu se komplexně věnuje a má pro něj odpovědného zaměstnance (což byl podle nás i důvod nízké návratnosti dotazníku), nejsou požadavky na udržitelnost zaskočeni a mnoho z nich již z vlastní iniciativy splňují. tématu byla věnovaná také konference v červnu, nyní připravujete další. Jaká jsou hlavní témata? Zářijová konference je třetí z řady konferencí Ekologická stopa byznysu. V minulosti jsme se věnovali tématům „Udržitelný marketing“ a „Environmentální strategie“, nyní se zaměříme na „Udržitelný produkt“. Se stále více vnímaným posunem od CSR směrem k celkové udržitelnosti se pozornost firem obrací k udržitelnosti vlastních výrobků a služeb. Právě odtud vede cesta k efektivnímu rozhodování od designu a materiálů přes technologie, firemní procesy, k odpovědné komunikaci se zákazníkem až po udržitelnost firmy jako celku. Analýza životního cyklu výrobku, stejně jako další nástroje, může být i dobrým pomocníkem pro srovnání s konkurencí. Na konferenci samozřejmě nebudou chybět příklady z praxe firem působících na českém trhu. O zkušenosti se podělí zástupci společností Henkel, který je generálním partnerem konference, Logio, Škoda Auto a Vodafone. Hlavním hostem bude díky podpoře Velvyslanectví Nizozemského království v ČR paní Diana den Held, která působí na Erasmus University of Rotterdam a v několika poradenských společnostech. Úzce spolupracuje s Dr. Michaelem Braungartem, tvůrcem konceptu Cradle to Cradle®, který na konferenci představí. Cradle to Cradle® je nový pohled na firemní produkty od jejich designu, materiálů, výroby přes spotřebu až po dobu, kdy doslouží. Jde o byznys přístup, který posouvá koncept udržitelnosti od „pouhého“ snižování negativních vlivů a soustředí se na zvyšování těch pozitivních, podporu inovací a diverzity. Jeho cílem je ekonomicky úspěšný produkt prospěšný pro společnost i životní prostředí. plánujete v aktivitách věnovaných tomuto tématu pokračovat i v budoucnu? Tématu dodavatelského řetězce i udržitelnosti výrobků a služeb se do budoucna určitě věnovat budeme. Rádi bychom více zapo-


ODBĚRATELSKÉ VZTAHY TÉMA

Nová příručka: vztahy v dodavatelském řetězci s příklady dobré praxe jili samotné dodavatele a rozvinuli s nimi dialog o implementaci principů udržitelnosti a jejich potřebách v této oblasti. Firmy se zájmem o toto téma mne mohou kontaktovat. Co je podle vás největším problémem, který řeší české firmy v rámci dodavatelskoodběratelského řetězce? Obecně je velký problém nízká znalost dodavatelského řetězce, který je u mnoha firem tak rozsáhlý, že o něm s běžně využívanými technologiemi a v současném nastavení firmy jen velmi těžko získávají potřebné informace. Tento problém se objevuje i na lokální úrovni u českých firem, i když jeho intenzitu samozřejmě ovlivňuje produkt dané firmy. Například Plzeňský Prazdroj využívá zejména místní dodavatele a pracuje s primárními surovinami. Znalost dodavatelského řetězce je pak mnohem vyšší než například u výrobce IT techniky, kde do hry vstupují suroviny z mnoha rizikových oblastí a velké množství subdodavatelů. Firmy v České republice řeší například to, jak kontrolovat dodržování etického kodexu, ke kterému se dodavatelé zavazují. U klíčových dodavatelů probíhají audity, často je však zárukou pouze písemný souhlas dodavatele s daným etickým kodexem, bez následné kontroly. Firmy se také věnují implementaci pravidel udržitelnosti přímo do tendrů, tak aby byla zohledněna již při výběru dodavatele. Téma, o kterém se příliš nemluví, je dlouhá doba splatnosti faktur, která může být pro menší dodavatele otázkou přežití. Ačkoliv je splatnost faktur v některých firmách téměř tabu, známe i takové, které se mu staví čelem. Například Skupina ČEZ má standardní splatnost faktur 21 dní. komu je určena příručka spolupráce s dodavateli? Publikace je určena zástupcům firem všech sektorů, jelikož obsahuje příklady dobré praxe z kancelářských i výrobních firem. Slouží jako základní průvodce v tématu a inspirace pro všechny, kteří se mu již věnují a chtějí se porovnat s ostatními či zlepšit. Určena je i firmám, které se chtějí v tématu teprve zorientovat a odpovědnosti v dodavatelském řetězci se začít věnovat. Užitečná bude také pro dodavatele, protože i oni mohou být iniciátory spolupráce a přispívat k oboustranně i společensky prospěšnému partnerství. Zároveň publikace vysvětluje motivy odběratelů pro zavádění některých opatření. Ve chvíli, kdy si dodavatel uvědomuje, že odpovědnost má pozitivní dopady i na jeho podnikání, nic nebrání rozvoji spolupráce a dlouhodo-

Platforma Byznys pro společnost vydala příručku nazvanou Spolupráce s dodavateli: Odpovědnost a udržitelnost v dodavatelském řetězci. Publikace je výstupem tematické expertní skupiny „Spolupráce s dodavateli“, které se účastnilo pět členských firem platformy Byznys pro společnost. Tyto firmy se dobrovolně zavázaly ke společné diskuzi nad tématem vztahů a spolupráce s dodavateli a jejich potenciálu v souvislostech odpovědného a udržitelného podnikání. Členy tematické expertní skupiny jsou zástupci firem Ambruz & Dark, Plzeňský Prazdroj, Siemens, Skanska, Telefónica Czech Republic a zástupci platformy Byznys pro společnost. Společnost Plzeňský Prazdroj je patronem expertní skupiny. Publikace přináší základní informace o konceptu odpovědné spolupráce s dodavateli, představuje legislativní ošetření této oblasti v ČR a v EU a nabízí příklady toho, jak integrovat principy odpovědnosti a udržitelnosti do dodavatelských vztahů. Obsahuje kapitoly věnované tématům jako certifikace ve spolupráci s dodavateli, local sourcing nebo definice ekonomických, environmentálních a sociálních kritérií ve spolupráci s dodavateli. V textu jsou představeny společné projekty spojené se životaschopností dodavatelů, příklady aktivit pro dodavatele a komunikace s nimi. Zvláštní kapitola je věnována měření a reportování. Teorie je doplněna příklady z praxe firem, které jsou členy tematické expertní skupiny. Co dělají firmy pro odpovědnější dodavatelsko-odběratelský řetězec? Vybíráme příklady z publikace: Eco rating: Telefónica do posuzování dodavatelů zapojuje zákazníky Eco rating je o posílení postavení zákazníků. Naším cílem je informovat zákazníky o dopadech jejich nákupů. Z výsledků prů-

zkumu mezi našimi zákazníky vyplynulo, že když si vybírají telefon, často chtějí vidět celý obraz. Zajímá je více věcí, nejen uhlíková stopa či dopad na životní prostředí. Zákazníkům jde také o etiku a dodavatelské řetězce. Proto chceme sdílet informace o sociálních a environmentálních dopadech produktů, které prodáváme, a pomoci zákazníkům činit správná rozhodnutí. Pro splnění těchto požadavků jsme pracovali s nezávislými odborníky a přišli s nástrojem pro posouzení našich dodavatelů a jejich produktů v celé řadě kritérií udržitelnosti. Bereme v úvahu energetickou účinnost, použité látky, balení a způsob, jakým dodavatel působí v místní komunitě. Toto nezávislé hodnocení, které již funguje ve Velké Británii a Německu a chystá se do České republiky a dalších zemí, ve kterých společnost Telefónica působí, je odpovědí na očekávání zákazníků a nabízí jednoduchý a dostupný nástroj pro posouzení udržitelných kritérií nových mobilních telefonů. Fátima Araluce, Reputation and Corporate Responsibility Manager, Telefónica Czech Republic Siemens motivuje řidiče ve spolupráci s dodavateli Služební auta společnosti Siemens za loňský rok spotřebovala více než 1 000 000 litrů paliva, za které bylo zaplaceno přes 35 000 000 Kč. Spotřeba jednotlivých řidičů se přitom výrazně liší. Téměř třetina aut překračuje spotřebu udávanou výrobcem o více než 25%. Řada z nich dokonce o 50%. Jen 15% řidičů se s nadspotřebou oproti technickému průkazu vejde do 10%. Přitom spotřebu ovlivňuje nejvíce styl jízdy. Společnost Siemens se ve spolupráci s dodavateli aut rozhodla motivovat řidiče ke snížení spotřeby pohonných hmot. Soutěž bude trvat 12 měsíců a motivací pro řidiče nejsou jenom hodnotné ceny, ale i podíl z úspor, které z této aktivity vzejdou. Nakonec zvítězí všichni. Pokud totiž řidiči sníží svou spotřebu a průměrnou cenu paliva, ušetří spoustu peněz i z vlastní kapsy. Oba údaje totiž přímo ovlivňují náklady na soukromé cesty. Zároveň i úsporná jízda pozitivně působí na opotřebení automobilu, které je pak nižší (méně oprav, méně výměn dílů, např. brzdové destičky, menší opotřebení pneumatik apod.), což je zase zajímavé např. pro leasingové společnosti. Veškeré výhry, které jsou v rámci soutěže rozdávány, jsou dodány ze strany fleetových dodavatelů, tzn. od leasingových TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

15


TÉMA ODBĚRATELSKÉ VZTAHY

S certifikací by mělo být spojeno nezávislé posouzení a zveřejnění informací společností, přes dodavatele aut, po dodavatele platebních služeb za pohonné hmoty. Někteří dodavatelé se zároveň svými bohatými poznatky z vozových parků svých zákazníků aktivně podíleli na vymýšlení strategie soutěže, včetně zpracování tipů na úspornou jízdu při výměně pneumatik či přípravu školení na defenzivní jízdu. V rámci této soutěže je tedy vidět, že dodavatelsko-odběratelský řetězec může být k vzájemnému prospěchu obou stran. Ivo Hykyš, Head of Fleet Management, Siemens Přenos etických hodnot ve společnosti Skanska Jako významná kritéria hodnocení našich sub/dodavatelů vnímáme u nakupovaných materiálů a služeb jejich vliv na životní prostředí, BOZP, kvalitu, sociální odpovědnost, finanční a ekonomickou stránku, proto jsme se rozhodli zaměřit se na mapování našich dodavatelů ještě před jejich účastí ve výběrovém řízení. Naší vizí je uzavírat smlouvy jen s plně ověřenými dodavateli, kteří splňují nejen legislativní, ale také „Skanska požadavky“ a tím omezovat rizika na našich projektech a zároveň přenášet naše hodnoty do celého dodavatelského řetězce. Jakým rizikům se chceme vyhnout: Závislost na externím dodavatelském řetězci vede k široké škále rizik. Lidé v nákupu nebo lidé zasahující do nákupního procesu musí umět řídit a posoudit dopad takovýchto rizik. Proto provádíme hodnocení rizik, která se týkají následujících oblastí: • dodavatelské riziko – rizika vyplývající ze špatného výkonu dodavatele nebo subdodavatele (finanční stabilita, příslušná pojištění, fondy, záruky apod.) • nákladové riziko – vycházející z variací v návrhu (designu), specifikaci, programu, kvalitě a zdrojích • řídící rizika – nedostatky v interních procesech a postupech • vztahová rizika – rizika vycházející z interních praktik, chování a kultury, která nemusí být v souladu s tím, jak pracuje Skanska • environmentální rizika – rizika vycházející z environmentálního dopadu výroby, těžby, dopravy apod. • sociální – rizika zahrnující zdraví při práci, etiku apod. Veronika Brcková, Procurement Development Specialist Senior, Skanska ❑-red-

16

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Centrum inovací a rozvoje je nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je přispět k šíření a rozvíjení udržitelného rozvoje. Věnuje se aktivitám v oblasti ochrany životního prostředí, prevence znečišťování nebo inovace výrobků a služeb. Zavádí v organizacích certifikovaný systém environmentálního řízení EMAS. Přinášíme rozhovor s Miroslavem Krčmou z CIR. Cir funguje od devadesátých let. Změnili se v průběhu této doby vaši klienti a jejich požadavky? Ano. Přestože jsem u aktivit CIR nebyl od úplných počátků a mohu posoudit jen období cca od roku 1999, řekl bych, že se změnilo obojí. Naši klienti se obecně dají rozdělit do tří skupin: organizace (obecně podniky i nepodnikající organizace), stát (obecně veřejné prostředky) a veřejnost. Nejvýznamnějším klientem vždy byl stát, resp. různě dotované projekty. Cílové skupiny těchto projektů byly různé, od státní správy až po privátní podniky. Za okrajovou skupinu bych označil veřejnost, ačkoliv věřím, že osvěta se týká i každého občana. I přes malý počet našich klientů se domnívám, že vedle těch velmi aktivních a progresivních se stále častěji objevují „průměrní“, kteří ale chtějí dělat věci lépe nebo alespoň dobře. přibývá stále více tzv. „etických spotřebitelů“, tedy lidí, kteří sledují environmentální, sociální i ekonomické dopady svého chování. projevuje se tento trend i v poptávce po vašich službách? reagují na tento trend firmy dostatečně? Nemám relevantní výzkum či statistické šetření, takže zmíním spíš svůj osobní dojem. Obecně se české firmy podceňují a nedostatečně prezentují samy sebe. Odpovědní pracovníci jsou často zastrašeni řadou administrativních požadavků a v obavách, aby uspokojivě vyřešili všechny zákazy a omezení, nedokážou pozitivně uvažovat a porovnat se s konkurencí. Naopak se občas objevují firmy, které propagují samy sebe naprosto irelevantními argumenty. Také naše politická reprezentace často používá chybné argumenty proti snahám snižovat environmentální, sociální, ale i ekonomické dopady. Úplně postrádám poptávku po odborné pomoci při prokazování, že tato problematika je pod kontrolou, tedy že je řízena, když už se nepodaří snížení environmentálních a sociálních dopadů. Posoudit, co je správné, nebo alespoň co je lepší, není věc názoru, ale je to v řadě oblastí odborná otázka a jsou k tomu nástroje pro měření a vyhodnocení. Z mého pohledu na tento trend firmy dostatečně nereagují. Vliv „etických spo-

třebitelů“ jsem v poptávce zaznamenal jen velmi okrajově. na projektech spolupracujete se zahraničními partnery. Jak ze svého pohledu hodnotíte stav v Čr, co se týče přístupu k udržitelným produktům a odpovědnosti v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů? máte skrze své partnery srovnání se zahraničím? „Udržitelný produkt“ je velmi obecný pojem. Snad se nedopustím chybného zobecnění, když řeknu, že větší ohledy na udržitelnost produktů berou země s vyššími příjmy, chcete-li, ty rozvinutější. To je ale jen relativní, tedy částečné. V absolutních číslech vede nedostatek (materiálů, energií, obecně zdrojů) nepřímo k mnohem udržitelnějšímu chování než jen „přístup“, „ohledy“ apod. Situaci v ČR si netroufnu zobecnit, připadá mi, že se pod ekonomickým tlakem stále častěji dělají Potěmkinovy vesnice, aby to hezky vypadalo, ale realita je výrazně jiná. do jaké míry jsou podle vaší zkušenosti české firmy ochotné přijímat inovace a implementovat je do vlastní činnosti? Věřím, že české firmy jsou nadprůměrně flexibilní, a že se zavedením užitečných inovací nemají problém. věnujete se mimo jiné environmentálnímu vzdělávání a zavádění systému emas do různých typů organizací. víte, jaká je převažující motivace pro přijetí tohoto systému u vašich klientů? Kdybych hodnotil situaci obecně, nejen u našich klientů, pravděpodobně jsou převažující motivací požadavky odběratelů. Naopak u našich klientů je to nejčastěji snaha zlepšit své fungování a tedy i reputaci, požadavky odběratelů jsou druhořadé. Systém EMAS se od jiných certifikací výrazně odlišuje svou transparentností, například formou zveřejnění environmentálního prohlášení, které je formou auditu pravidelně ověřeno nezávislým ověřovate-


ODBĚRATELSKÉ VZTAHY TÉMA

o čem certifikace produktů reálně vypovídají lem. Organizace, které jsou registrovány v EMAS (www.cenia.cz/emas) dávají k veřejné kontrole svou reputaci. Významnou roli v rozhodování některých organizací, zda zavést EMAS, hrají i dotace a různé podpory, ale také určitá zvýšená garance státu a Evropské unie nad tímto systémem. v souvislosti s udržitelnými produkty často zákazníci i odběratelé požadují různé typy certifikací. ty jsou bezesporu nástrojem pro zlepšování v určitých oblastech. na druhou stranu podle některých kritiků nemají dostatečnou vypovídací hodnotu. Jak se na tuto kritiku díváte vy? Přál bych si, přestože vím, že to je dost nereálné, aby s certifikací bylo vždy spojeno nezávislé posouzení a zveřejnění relevantních údajů. Certifikovaný výrobek nemusí být nezbytně nejlepší. To, že zveřejní např. své technické parametry, environmentální dopady a poskytne je veřejné kontrole, je ale velmi mocný nástroj, zejména v dnešní době sociálních sítí a digitálních médií. Osobně dám přednost výrobku, který veřejně deklaruje podloženými argumenty, jaký je, před výrobkem, který se bez argumentů schovává za certifikát. můžete přiblížit některé z vašich aktuálních projektů, které souvisí s odpovědností v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů? Co můžete nabídnout firmám, které se rozhodnou zlepšit spolupráci s dodavateli? V posledních letech se naše aktivity zaměřily na systémy environmentálního managementu, konkrétně na EMAS. Můžeme nabídnout základní přehled a informace o tzv. dobrovolných nástrojích a systémech environmentálního managementu, tak aby se firmy, ale i nepodnikající organizace (úřady, zdravotnická zařízení, různé příspěvkové organizace) mohly zorientovat a systematickým způsobem přistoupit k řešení složitého problému splnění všech relevantních právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a navíc uspořádat či změnit pravidla fungování (zavést systém) tak, aby bylo i před certifikačním orgánem či zákazníkem možné prokázat, že problematika je pod kontrolou a dobře řízena. ❑Anna Šindelková (Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí (www.env.cz). Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné CIR a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.)

Stále více firem využívá systémy certifikace, garantující dodržování principů udržitelnosti ve spolupráci s dodavateli. Nezávislé certifikace poskytují stakeholderům záruky ověřené nezávislou, třetí stranou. Iniciativy jako Fair trade, ETI či EMAS jsou nástrojem pro zlepšení firemní reputace ve spolupráci s dodavateli i argumentem pro spotřebitele. Známe jejich reálný dopad? Když se v osmdesátých letech světová veřejnost díky environmentálním organizacím dozvěděla o masovém kácení deštných pralesů, firmy využívající dřevo pocházející z této oblasti byly pod velkým tlakem. V následujících letech se objevila celá řada certifikací, které měly zákazníkům pomoci zase klidně spát. Forest Stewardship Council (FSC) vznikla jako nevládní nezisková organizace s cílem podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Následovalo vytvoření mezinárodního systému certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Logo FSC na výrobku nabízí zákazníkům záruku, že svým nákupem podporují lesní hospodaření šetrné k přírodě a místní komunitě. Podobných certifikací vznikla v následují-

cích letech celá řada téměř ve všech myslitelných oborech. Jaká je ale skutečná vypovídací hodnota těchto certifikací? Existuje dostatek relevantních dat, která by umožnila vyhodnotit jejich reálný dopad? Na tuto otázku hledali již před časem odpověď zástupci britských akademických organizací a firem. Výstupem projektu „Toward Sustainability: The Roles and Limitations of the Certifications“ bylo toto zjištění: systémy certifikace přinesly environmentální, sociální a ekonomická zlepšení v celé řadě oborů i oblastí, avšak vzhledem k tomu, že většina certifikací nemá propracované standardy pro měření dopadů, chybí širší a dlouhodobá evidence konkrétních dat. Aby se daly přínosy certifikací kvantifikovat, je tedy potřeba získat více informací. Certifikace mají kromě toho nepřímý pozitivní dopad, fungují totiž jako doplněk k regulačním opatřením státu a iniciativám soukromých společností. ❑-red-

Fair trade U českých spotřebitelů si v posledních letech získává stále větší oblibu nákup Fair trade zboží. Certifikát Fair trade zákazníkovi garantuje, že zakoupený výrobek byl od lokálních dodavatelů, pocházejících převážně z rozvojového světa, odkoupen za „spravedlivé ceny“. Tento obchodní přístup přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů, kteří nemají šanci uspět na volném trhu.

EMAS Jde o systém ekologického řízení a auditu (Eco-Management and Audit Scheme). EMAS je dobrovolným nástrojem environmentálního řízení, který byl vyvinut v roce 1993 Evropskou komisí. Umožňuje organizacím posoudit, řídit a neustále zlepšovat činnost v environmentální oblasti. Systém je globálně použitelný a otevřený pro všechny typy soukromých a veřejných organizací. ETI Ethical Trading Initiative je sdružení firem, obchodních organizací a dobrovolnických organizací fungující na bázi partnerství. Cílem organizace je zlepšit pracovní podmínky lidí, kteří produkují služby nebo zboží, a zabránit jejich vydírání a diskriminaci.

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

17


ROZHOVOR

Česká republika je pro nás důle v oblasti výzkumu

18

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře


ROZHOVOR

žitou zemí

Říká Heidrun irschik, generální ředitelka farmaceutické firmy novartis v České republice

Foto: novartis

lídři farmaceutických společností při rozhovorech zmiňují mezi hlavními problémy svého odvětví škrty v rozpočtech na veřejné zdravotnictví. Jaké změny ve farmaceutickém průmyslu považujete za nejdůležitější vy? Situace ve světě ještě nezačala být pro farmaceutický průmysl až tak tíživá. Nicméně v Evropě už všechny trendy ukazují jasným směrem – a to, že život farmaceutického průmyslu se stává výrazně těžším. Výdaje na léky klesají, protože plátci jsou méně ochotní platit, a tak se podíl farmaceutického odvětví propadá ještě rychleji. Já se domnívám, že při tomto trendu můžeme v naší zemi očekávat tři hlavní dopady: Zaprvé, výše doplatků ze strany pacientů bude stoupat, odhaduje se, že jejich podíl do roku 2014 vzroste ze stávajících 17 procent na 22 procent. Zadruhé, lékaři budou zřejmě více svazováni při předepisování léků dle vlastního uvážení. V některých zemích již existují tzv. „pozitivní seznamy“. Jsou na nich uváděny léky, které nesou označení nákladově efektivní, na rozdíl od neefektivních léků (negativní seznamy). V České republice se o plném zavedení „pozitivních seznamů“ (soupisů doporučených léků s nejnižší cenou) aktuálně diskutuje. Zatřetí, protože se inovace mohou stát méně dostupnými, standard kvalitní péče se již nemusí dále zlepšovat. Přestože celosvětově poptávka po lécích roste, samotný průmysl a investice do výzkumu a vývoje se snižují. To by v konečném důsledku mohlo znamenat i zastavení dlouhodobého trendu prodlužování střední délky života. Jak tedy bude globálně vypadat vaše odvětví kolem roku 2020? Zdá se, že časy tak zvaných „blockbusters“, tedy trháků, které celosvětově vydělají více než 1 miliardu dolarů za rok, již pominuly. Aby se lék mohl stát blockbusterem, musí si ho lékaři osvojit natolik, že se stane tak zvaným „zlatým standardem“. Společnost Novartis měla po dobu více než deseti let jeden takový lék na léčbu kardiovaskulárního onemocnění, který pacienti užívají dodnes. I když jsme v poslední době v našem odvětví přišli o exkluzivitu u několika významných léků, výhled pro velké hráče farmaceutického průmyslu, mezi které Novartis patří, v horizontu příštích pěti let zůstává i tak optimistický. Svůj dílčí podíl na tom má i vstup na rozvojové trhy, mezi které patří například země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína), kde žije obrovské množství lidí. Na jedné straně budeme růst a prodávat léky na rozvojových trzích a na straně druhé se

budeme potýkat se stále těžší situací na trzích v rozvinutých zemích, a budeme se muset vyrovnat také s postupnou ztrátou patentové ochrany u našich klíčových produktů. Jsem ale přesvědčena, že lidé si kvalitní zdravotní péče velmi cení. I proto jsem optimistická a věřím, že do roku 2020 bude pokrok v medicíně podporován vyššími příspěvky ze strany soukromého i veřejného sektoru. Jak byste popsala situaci v České republice, pokud jde o farmaceutický trh z hlediska obchodních příležitostí, etických aspektů a systému zdravotnictví? Podle předpovědi IMS Health z roku 2012 se odhadovalo, že mezi roky 2012 až 2017 bude farmaceutický trh v České republice růst o 1,1% a do roku 2017 dosáhne 57,1 miliard Kč. V porovnání s výsledkem farmaceutického trhu za rok 2012 (přibližně 59 miliard Kč) se však ukazuje, že místní farmaceutický trh se vyrovnává a do budoucna mírně poklesne. Na druhé straně je zřejmé, že vzhledem ke stárnutí populace a dramatickému nárůstu chronických onemocnění (např. CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc, diabetes) bude finanční náročnost lékařské péče stoupat a nelze ji uspokojit jen pomocí levnějších generických léčiv. Co se týče systému zdravotnictví, zde bych se zmínila o procesu stanovování cen a úhrad léčivých přípravků, který je v České republice postaven na třech pilířích: V prvním kroku se nastavuje maximální cena jako průměr tří nejnižších cen z 18 zemí v koši referenčních cen. Ve druhém kroku rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) o výši úhrady, což je spravedlivý a transparentní proces. Nicméně se ukazuje, že doba tohoto schvalovacího postupu je v některých případech příliš dlouhá. Ve třetím kroku – u léčivých přípravků centralizované léčby poskytovaných v nemocnicích – vydává SÚKL dodatky stanovující rozpočty pro léčebná centra, která jsou pečlivě monitorována. Celý proces je dobře řízen a umožňuje silnou kontrolu nad cenovými hladinami. Tento model lze považovat za jeden z nejpřísnějších v Evropě. Důsledkem všech výše zmíněných komplikací a nízké hladiny cen léků se setkáváme s novým fenoménem: paralelním obchodem. Mnoho léků mizí z místního trhu a pro naše české pacienty zůstávají k dispozici pouze nedostatečné zásoby. některé farmaceutické společnosti zde pouze prodávají, ale nevyrábějí, dokonce TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

19


ROZHOVOR

ani neprovádějí výzkum. Jak lze na budoucnost farmaceutického trhu v Čr nahlížet z této perspektivy? Česká republika je pro nás důležitou zemí v oblasti výzkumu, protože disponuje dostatečným počtem pracovníků s kvalitním akademickým vzděláním. Co se týká naší firmy, tak Novartis významně investuje do klinických studií – v současnosti máme v ČR ve studiích více než 1200 pacientů a do výzkumu a vývoje investujeme více jak 166 milionů korun ročně. Kromě toho investujeme i v dalších oblastech a vytváříme nová pracovní místa. Do konce tohoto roku předpokládáme, že ve všech divizích společnosti bude pracovat téměř 500 zaměstnanců. Nejde přitom jen přímo o farmaceutické pozice. Například v letošním roce jsme v Česku otevřeli novou IT divizi, tzv. IT Hub, který poskytuje specializovaný IT servis pro naši společnost po celém světě. V letošním roce přibyde do této konkrétní divize více než 100 nových odborníků. na co se v České republice tedy hodláte zaměřit? Naše společnost se dlouhodobě zaměřuje na tři “P”; pipeline, prevenci a partnerství. Začněme u “pipeline”, neboli u potenciálních přípravků ve vývojové řadě léků, které by mohly do budoucna přijít na trh. Díky našim vynikajícím produktům a zejména množství potenciálních přípravků, které máme ve vývojové řadě (tzv. pipeline), můžeme aspirovat na pozici vůdčí farmaceutické společnosti v České republice. V současné době zaujímá společnost Novartis druhé místo v žebříčku farmaceutických společností – a to hlavně díky své pozici v oblasti onkologie a generických léčiv (Sandoz, v rámci Novartis group). Ale také v oblasti léků pro všeobecnou medicínu (diabetes, respirační onemocnění, kardiovaskulární nemoci, dermatologie a další) vyvíjíme hned několik nových přípravků, které nám umožní dlouhodobě naši pozici na trhu posilovat. Novartis každoročně investuje 20% svého ročního obratu do výzkumu a vývoje, kde se mimo jiné zaměřujeme na výzkum v oblasti vzácných onemocnění. Další z oblastí, na kterou se v České republice zaměřujeme, je partnerství. Jelikož vývojem a registrací nových léků naše práce nekončí, je velmi důležité spolupracovat se všemi klíčovými partnery, což je dalším důležitým krokem v procesu zajištění kvalitní péče o pacienty. V neposlední řadě jsou pro nás důležitou oblastí preventivní programy. Ráda bych zmínila jeden konkrétní příklad – týkající se jedné z hlavních příčin úmrtí v naší ze-

20

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

mi, mrtvice. Přestože zhruba 80 procentům případů lze předejít, na mrtvici stále umírá velké množství lidí. Přitom jedním z jednoduchých opatření, jak předcházet tomuto onemocnění, je například pravidelné cvičení. Novartis v této souvislosti provádí studii pomocí programu „Wii Fit“ s cílem prokázat, že používání tohoto prostředku u pacientů s diabetem typu 2 vede k váhovému úbytku a ke zlepšení krevních hodnot. Lidé mohou cvičit denně, doma, nezávisle na tom, jaké je počasí, a dokonce mohou mít z používání Wii potěšení. Takový preventivní program není nijak složitý a přitom dokáže prodloužit život velkému množství pacientů. Jak říká můj oblíbený badatel, filozof, diplomat a pedagog Karl Wilhelm Freiherr von Humboldt žijící na konci 18. století: „Existuje pouze jedno zdraví, ale mnoho chorob.“ Co zajímavého je teď v oné „pipeline“? Novartis má v současnosti zhruba 140 projektů v oblasti klinického výzkumu, které se zabývají výzkumem více než 70 nových molekulárních struktur na široké spektrum chorob. Náš výzkum se například zaměřuje na léčbu srdečního selhání, psoriázy a roztroušené sklerózy. Důležitou oblastí je pro nás také výzkum v oblasti onkologie či třeba léčby meningitidy B. Nové vakcíny by mohly potenciálně ušetřit tisíce životů a zabránit tragédiím rodičů, kteří přišli o dítě. Naší prioritou je spolupráce s osobami s rozhodovací pravomocí napříč Evropou, abychom zajistili široký a včasný přístup k očkování. V našem úsilí ale nezapomínáme ani na tak zvaná vzácná onemocnění. Novartis zaujímá přední postavení v oblasti výzkumu léků na vzácné nemoci. Více než 60 látek Novartisu v preklinickém nebo klinickém výzkumu nese označení „pro vzácné nemoci“. Definici „vzácných onemocnění“ (prevalence 5/10 000) zavedly zdravotnické úřady na celém světě. Každé vzácné postižení je skutečně vzácné a postihuje stovky nebo tisíce lidí – což jsou čísla na hony vzdálená od milionů pacientů postižených hypertenzí nebo diabetem 2. typu. Jedním z příkladů našich pokračujících snah na poli vývoje, o kterém bych se ráda zmínila, je syndrom fragilního X chromozomu. Jedná se o nejčastější známou příčinu dědičných poruch učení (mentální retardace). Může způsobovat široké spektrum potíží s učením, a také problémy v oblasti sociální, jazykové, v oblasti pozornosti, problémy emoční a behaviorální. Vzhledem k tomu, že jeho příznaky mohou být nenápadné, zejména u dětí nižšího vě-

ku, a protože je tento syndrom u celkové populace natolik častý (1 ze 4000 chlapců a 1 ze 6000 dívek), bylo by vhodné testování na fragilní X chromozom zvážit u každého jedince, který vykazuje známky autismu nebo nevysvětlitelné opožďování vývoje či mentální retardaci. Hovoříme-li obecně o nových trendech – které budou formovat farmaceutický průmysl spíš? Účinnější léčení některých onemocnění, anebo budeme svědky orientace na šíření méně drahých léků? Osobně bych nejraději viděla přínos nových technologií ve vyšší účinnosti v léčení nebo v prevenci chorob. V současnosti se hodně hovoří o tzv. „telezdraví“, což v praxi znamená spíše používání digitálních technologií k dodávání lékařské péče, zdravotnického vzdělávání a zdravotnických služeb veřejnosti prostřednictvím propojení více uživatelů na různých místech formou videokonferencí, internetu nebo bezdrátových komunikací. Česká republika se například účastní projektu „United 4 Health“. Tento mezinárodní projekt, který podporuje Evropská komise, zavádí inovativní služby telemedicíny, a je zaměřen na pacienty s chronickým onemocněním, kteří jsou v domácí péči. Provádějí se například klinická hodnocení v oblasti dlouhodobého managementu diabetu nebo vzdáleného monitorování srdečního selhání. Mimo jiné obrovský růst zažívá používání smartphonů a ve zdravotnictví se objevuje řada nových aplikací. Tyto aplikace hrají významnou roli při prevenci chorob. Cílem rostoucího počtu tak zvaných wellness aplikací je poskytnout uživatelům smartphonů motivaci a šanci změnit své chování a řídit svůj vlastní zdravotní stav. Řada osob s rozhodovací pravomocí v Čr hovoří o potřebě posílit etické aspekty ve vašem odvětví. souhlasíte? Zcela souhlasím. Je nanejvýš důležité udržovat etickou stránku v medicínské oblasti na nejvyšší možné úrovni. Novartis aspiruje na pozici nejvíce respektované společnosti ve zdravotnictví. Posilování našeho etického chování je něco, co dlužíme našim pacientům a zákazníkům, kterým poskytujeme služby. Letos v dubnu rozhodla naše Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIPF), která sdružuje farmaceutické společnosti s vlastním výzkumem a vývojem inovativních léčiv, o certifikaci všech obchodních zástupců, kteří pravidelně navštěvují zdravotnické pracovníky. Tímto opatřením členské společnosti zajišťují,


ROZHOVOR

Foto: novartis

Všichni noví zaměstnanci se zapojují do intenzivního plánu vzdělávání pro nové pracovníky. Zde se klade důraz na místní i mezinárodní (zákon Bribery Act [protikorupční zákon] ve Velké Británii, FCPA), protikorupční strategii Novartisu. V naší společnosti má rovněž vysokou prioritu příprava a interní proces schvalování všech propagačních aktivit. Oblast interní kontroly a splňování požadavků byla posílena a od dubna 2013 existuje pozice, která se plně věnuje zajišťování shody se všemi požadavky.

Heidrun irschik je 46 let a novou generální ředitelkou farmaceutické firmy novartis v České republice byla jmenována na podzim loňského roku. před příchodem do novartisu působila Heidrun irschik jako produktová manažerka a manažerka podpory obchodu ve firmě mölnlycke nebo ve společnosti Hewlett packard a to na pozici koordinátora obchodních aktivit v rusku. v novartisu Heidrun irschik působí již od roku 1997. do roku 1999 sbírala zkušenosti jako manažerka oftalmologické divize, poté působila ve stejné divizi jako marketingová a obchodní ředitelka. před příchodem na pozici generální ředitelky novartisu v České republice řídila celou divizi roztroušené sklerózy novartisu rakousko. mezi její koníčky patří aerobic, jízda na kole, golf nebo lyžování. ráda čte, tančí zumbu nebo klasické tance, cestuje a užívá si koncerty klasické hudby nebo prohlídky muzeí. Heidrun irschik je vdaná, má dvě děti. aby zaměstnanci, kteří propagují farmaceutické přípravky, absolvovali zkoušku a byli vyškoleni v oblasti všech příslušných zákonů a směrnic. Nikdy ovšem nelze 100% zabránit tomu, aby se občas nevyskytlo „shnilé jablko“. patří etický kodex a kodex chování novartisu mezi globální iniciativy, nebo jste v této oblasti nějakým způsobem reagovali také na případné místní zvláštní faktory? Novartis se dlouhodobě angažuje v uplatňování etické obchodní praxe, jak je uvedeno v našem kodexu chování. Významně jsme také investovali do školení v oblasti etiky a dodržování požadavků u všech našich partnerů.

vyskytly se projekty, jejichž cílem bylo v České republice zavést e-zdraví (e-health) nebo e-předpisy (e-prescriptions), aby byl celý systém otevřenější a více transparentní. prozatím byly neúspěšné. podporoval byste e-řešení? E-řešení budou naši budoucnost dále formovat. Je zřetelně vidět, jak velký krok byl učiněn díky elektronické komunikaci. Například elektronický podpis výrazně zjednodušil podávání písemností na úřadech. Elektronické předpisy poskytnou jasnější obrázek o „compliance“ pacientů, o reálné spotřebě léčiv v České republice, a například také umožní zamezit lékovým interakcím.

myslíte si, že české úřady, především pak sÚkl, jsou dostatečně efektivní v boji proti padělatelství? Jsme rádi, že pro české úřady jsou padělky závažným tématem. Jelikož se stále častěji setkáváme s nákupy na internetu, měli by být občané co nejvíce chráněni před padělky a možnými závažnými nežádoucími příhodami. Toto téma si zasluhuje pravidelnou podporu ze strany médií ke zvyšování povědomí veřejnosti o tom, co se stane lidem, kteří zakoupí napodobeninu nějakého přípravku a riskují poškození svého zdraví. A můžeme se též vrátit k předešlé otázce týkající se e-preskripce, kdy právě její zavedení může pomoci zabránit zneužití a padělání receptů.

ohrožuje padělatelství i novartis? V současnosti se jedná o globální problém, kterým je postižen každý ekonomický sektor. Odhady škod způsobených padělky se v globálním farmaceutickém obchodu pohybují zhruba mezi 35 a 75 miliardami dolarů. Kromě přímých ztrát z prodeje jsou farmaceutické společnosti vystavovány nákladným šetřením a sporům, které přinášejí poškození značky i dobrého jména společností. V legálním farmaceutickém dodavatelském řetězci v rozvinutém světě se odhaduje zastoupení padělků ve výši 1%, ovšem v případě vynořujících se trhů se již jedná o 1015% a v rozvíjejících se zemích o 30%. Na internetu je to jiné. Podle Evropské aliance pro přístup k bezpečným lékům představuje 62% léků zakoupených online napodobeniny nebo přípravky nižší než standardní kvality, přičemž více než 8 z 10 online lékáren ve skutečnosti „fyzicky neexistuje“. Český zákazník, pacient či občan si není natolik sebejistý, aby hrál ve veřejné debatě významnou roli, nebo aby se dokonce snažil prosazovat nějaká řešení. angažujete se nějak ve spolupráci s pacientskými organizacemi? s jakým cílem a s jakými výsledky? V České republice působí přibližně 130 pacientských skupin. Pro pacienty má zásadní význam, aby byli informováni a mohli být vyslyšeni. Novartis podporuje pacientské organizace globálně i lokálně. Máme jednoznačné pokyny pro to, jak má naše angažovanost v souvislosti s pacientskými skupinami probíhat, jelikož je nutno zaručit nezávislost a transparentnost. Existuje několik příkladů z posledních let, které ukazují, že čeští pacienti v současnosti lépe chápou potřebu se opírat o profesionálnější reprezentaci, aby mohli vystupovat v rozhovorech o reformě zdravotnické péče jako partneři. Kromě organizací, jako je Koalice pro zdraví, byla v roce 2012 založena Česká asociace pro vzácná onemocnění, jejímž cílem je reprezentovat skupiny pacientů, kteří by jinak byli stěží slyšeni – tedy pacienty postižené vzácnými chorobami. Takto vypadají současné trendy, které bychom rádi při uplatnění co nejvíce etického přístupu podporovali. pokud je mi známo, realizujete programy prevence a posilování povědomí. Jedná se o součást vaší obchodní strategie nebo spíše o programy korporátní sociální zodpovědnosti? Programy prevence (Prevention) a posilování povědomí (Awareness) jsou zaměřené na specifické skupiny a mají vzdělávací poTenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

21


ROZHOVOR

zadí. Jsou to programy jak korporátní, tak lokální. Ráda bych ale zmínila náš program společenské odpovědnosti, který od roku 2011 v České republice pravidelně podporuje tři dětské domovy v Čechách (tj. Dětský domov Pyšely, Dětský domov Ledce) a na Moravě (tj. Dětský domov Dagmar Brno), a také dětskou léčebnu v blízkosti Prahy – Olivova dětská léčebna v Říčanech. Navíc každoročně při Community Partnership Day (den věnovaný na pomoc potřebným) chodí do těchto tří dětských domovů naši zaměstnanci a připravují zábavné, vzdělávací a nezapomenutelné aktivity s drobnými dárky a svačinkami pro děti z dětských domovů. Není to jen aktivita, která pomáhá okolní komunitě, nýbrž také něco, co dává dětem a jejich opatrovníkům smysl a umožňuje jim chápat, proč jsme a co děláme. nakonec, řekněte mi, kdo je Heidrun irschik jako člověk? Hodně často uvidíte na mé tváři úsměv,

protože mám skutečně velmi pozitivní přístup k životu, k lidem i mé profesi, která se pro mě stala realitou. Ráda jsem zdrojem inspirace a ráda se nechávám inspirovat. Jsem bytostně zvědavá a v souladu s tím se stavím za inovace a průkopnické přístupy. „Život zkouší různé věci, aby zjistil, jestli fungují,“ je můj oblíbený citát z Raye Bradburyho. někteří výkonní ředitelé, s nimiž jsem se setkal, mi říkali: žiji doslova se sbaleným zavazadlem, zítra se možná budu zase stěhovat někam úplně jinam a tady kořeny nezapustím. Jiní zase říkali opak: chtějí se učit, zůstat, být součástí komunity. Jaký typ manažera / člověka jste v tomto ohledu? Lidé, kteří tvrdí, že jsou vždy připraveni jít dál, obvykle pouze kráčí po povrchu a podle mého opomíjejí v životě něco důležitého, jako je smysl a hloubka. Je pro mě skutečně potěšením, když mám možnost se naučit co nejvíc o české kultuře, o slavných lidech, jako byli Jan Hus,

Alexander Dubček, fiktivní postava Járy Cimrmana nebo třeba Emil Zátopek, nebo když mohu navštívit krásná města s bohatou historií, jako je Praha nebo Český Krumlov, a také přírodní krásy včetně národních parků, například oblast Českého Švýcarska. Je nádherné, když můžete do své knihy života přidávat další a další kapitoly, zejména při setkáních s místními lidmi, a dostávat se k porozumění kulturnímu pozadí v jeho plném kontextu. Jedná se o zkušenost, ke které bych ve své vlastní zemi nikdy nedospěla. Pouze život v zahraničí delší dobu a vstřebávání všeho, co je nové a neobvyklé, umožňuje manažerům osobnostně růst a dozrávat v jejich vůdčí roli. A navíc, učení se českému jazyku, alespoň jeho základům, je obohacením identifikace a porozumění, i když čeština je pro mě v současnosti jednou z nejnáročnějších výzev... ❑Michal Růžička

inZeRce

Cukr, mléko, obaly i další suroviny a služby nakupujeme od českých dodavatelů. Dbáme na dodržování etického Kodexu pro dodavatele NESTLÉ. Spoluprací při řízení kvality zvyšujeme konkurenceschopnost našich dodavatelů. Podílíme se na udržitelném pěstování kakaa a kávy prostřednictvím NESTLÉ Cocoa Plan a NESCAFÉ Plan.

Nestlé Česko: spolupracujeme s našimi dodavateli

www.nestle.cz


DáRCOVSTVí A MECENáŠSTVí

Malé firmy: podnikatelská většina se společenské odpovědnosti nebojí Malé a střední firmy tvoří v Česku přes 99 procent všech společností a zaměstnávají přes 60 procent lidí. Stále více se začínají hlásit o slovo i v oblasti dárcovství a společenské odpovědnosti. Jejich vzkaz je jasný: v podnikání nejde jen o zisk. Vyučený tesař Lukáš Kralovič nastoupil loni v březnu do svého prvního zaměstnání, krátce na to si pronajal i svůj první byt. Zdánlivě banální příběh běžného startu do života je přesto něčím výjimečný. Lukáš strávil svoje dětství v Dětském domově Planá. Zvládnout start do života mu pomohla stavební společnost První chodská ze západočeských Domažlic. Její dobročinný projekt Schody do života je důkazem toho, že charitu se kromě velkých nadnárodních nebo polostátních gigantů naučily dělat také malé a střední firmy. „Po několika letech podpory sportu jsme se rozhodli naši pomoc směřovat i do jiných projektů – třeba podpory dětských domovů. Cítili jsme, že oni naši pomoc potřebují, a jako česká rodinná firma jsme tuto výzvu uchopili,“ popisuje vznik projektu šéf a majitel firmy Vladimír Zábranský. Aktivity První chodské nejsou v Česku ojedinělé. Malých a středních podniků (MSP), které pomáhají, přibývá. Přesná čísla, která by zaznamenávala podíl MSP na české cha-

ritě, nejsou dostupná, nicméně právě firmy z této kategorie jsou považovány za velmi perspektivní zdroj finanční podpory pro dobročinné projekty. Vyplývá to již ze statistiky. Malé a střední podniky tvoří podle údajů Eurostatu 99,8 procenta z celkového počtu tuzemských firem a z téměř 70 procent se podílejí na zaměstnanosti. „Rozsah firemní filantropie závisí výrazně na tom, jak se jim daří, kolik prostředků mohou do této oblasti vynakládat,“ říká Pavlína Kalousová, šéfka platformy Byznys pro společnost, která podporuje společenskou odpovědnost tuzemských firem. Ta se netýká jen dárcovství, ale také dobrých vztahů se zákazníky, zaměstnanci či šetrného přístupu k životnímu prostředí. „Malé a střední firmy se snaží podporovat místní spolky na místní úrovni. Oproti velkým podnikům mají k těm projektům blízko. Takže i zaměstnanci, majitelé nebo ředitelé se do nich aktivně zapojují,“ popisuje Pavlína Kalousová rozdíly v přístupu firem.

Jste vidět? Odpoví soutěž „Být vidět 2013“ Fórum dárců organizuje i letos soutěž neziskových organizací a nadačních fondů v kategoriích „Nejlepší integrovaná kampaň“, „Nejlepší internetový projekt“ a „Nejlepší výroční zpráva“. Smyslem soutěže je ukázat, jak co nejlépe zaujmout a upoutat pozornost dárců a veřejnosti charitativními projekty, a to mnohdy s velmi nízkým rozpočtem. O výsledcích soutěže rozhodují přední experti na marketing, komunikaci a design – třeba Jakub Unger, vedoucí obsahu Centrum Holdings, Marek Prchal, Idea Maker z Mediář.cz, Vláďa Komjati z PR klubu a mnozí další. V minulém ročníku byl nejlepším internetovým projektem zvolen projekt Amnesty International „Udělej si test IQ“. V kategorii Nejlepší integrovaná komunikace zvítězil projekt organizace Post Bellum „Ještě jsme ve válce“, porota vyzdvihla i nízkorozpočtovou komunikační kampaň organizace Fokus Labe s projektem „Villa“. V kategorii nejlepší výroční zpráva zvítězila organizace Apropo Jičín. V sekci firemní

nadace a fondy byla za nejlepší integrovanou komunikaci zvolena Nadace OKD s projektem „Sídliště žije“ a nejlepším internetovým projektem se stal projekt „O2 Think Big“, který přihlásila Nadace Telefónica. Podrobnosti k soutěži včetně přihlášky naleznete na známém darovacím portálu www.darujspravne.cz a webu Fóra dárců www.donorsforum.cz.

Osobní přístup Právě osobní přístup a dobrá znalost místního prostředí je ze strany malých a středních firem velkým přínosem. „Podnikatelé se rozhodují podle toho, co jim je blízké, kdo Patronem je osloví, kam chodí pravidelné rubriky jejich dítě do školy Dárcovství nebo které kroužky a mecenášství je navštěvuje,“ popiFórum dárců suje Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců. Právě díky znalosti prostředí se MSP obejdou bez složité administrativy, strategií a reportování, se kterým je spojeno dárcovství a společenská odpovědnost ve velkých podnicích. Kromě snahy pomáhat nejbližšímu okolí mají MSP k většímu zapojení do společensky odpovědných aktivit i další motivy. „Řada projektů, které jsou pozitivní pro společnost a životní prostředí, přináší malým a středním firmám úspory a příležitosti,“ vysvětluje Pavlína Kalousová. Příkladem jsou například úsporné zelené technologie, které nejenom pomáhají šetřit přírodní zdroje, ale také výdaje firem za energie. „Dalším trendem jsou požadavky velkých hráčů. Pokud jsou malé a střední podniky dodavateli velkých firem, musí v rámci výběrového řízení splnit etické a CSR parametry, které velké společnosti uplatňují v rámci celého dodavatelského řetězce, protože sledují svoje produkty až po prvovýrobce a chtějí, aby celý dodavatelský řetězec splňoval stejná kritéria, jako mají ony,“ doplňuje Pavlína Kalousová. Třetím důležitým motivem jsou pro MSP očekávání zákazníků, kteří stále více požadují, aby podniky nabízely především lokální výrobky a zaměstnávaly přednostně pracovníky z regionu. Řada malých a středních firem přitom považuje pomoc ostatním především za přirozenou součást svého podnikání. „Moje myšlenka byla, že když se nás hodně složí, můžeme hodně pomoci,“ popisuje počátky dobročinných aktivit ve společnosti Mibcon Ondřej Dědina, člen představenstva firmy. „Pokud chceme žít jako slušní lidé, tak to jinak nejde. Je to, jako byste se někoho zeptal, proč dýchá,“ uzavírá Josef Maixner, jednatel společnosti LAW CZ, na otázku, proč společnost začala se společenskou odpovědností. ❑Dalibor Dostál Psáno pro Profit a CSR fórum TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

23


LIDÉ

Anketa CSr fóra: 5+5 s editou Šilhánovou Ředitelka právního oddělení a oddělení vnějších vztahů společnosti Pivovary Staropramen s.r.o. Absolvovala PF UK v Praze, je členkou Advokátní komory. Do společnosti Pivovary Staropramen nastoupila v roce 2003 na pozici firemní právničky, od r. 2004 je členkou představenstva a posléze jednatelkou společnosti Pivovary Staropramen. Jako první žena v historii Českého svazu pivovarů a sladoven byla členkou jeho předsednictva (v letech 2005 až 2007).

i kterých sživot z e b , í c ě t 5v ředstavi p m í m u e n

1.

dina 1. Moje ro telé řá p ji o ky na něm 2. M ň a vyjížď 3. Můj ků ce rá 4. Moje p v Českém ráji a 5. Chalup se na přípravě i implementaci CSR strategie tak velké a významné firmy, jakou společnost Pivovary Staropramen je. V soukromém životě se snažím tento přístup podporovat i u dcery – například na oslavu jejích šestých narozenin jsme pozvali 2 pejsky a jejich trenéry z organizace Helppes, která se specializuje na výcvik asistenčních psů, v rámci oslavy předvedli, co asistenční psi dovedou a jak usnadňují Jak uplatňujete hodnoty CSR ve život postiženým lidem; namísto dárků svém soukromém životě? Aničce děti přinesly dárky a dobrůtky pro „CSR myšlení“ je mi vlastní, proto jsem rápejsky. Všem zúčastněným se oslava velmi da, že můžu tyto hodnoty prosazovat i ve líbila a Anička byla nakonec velmi pyšná větším než soukromém měřítku, tj. podílet Jak jste se dostala ke své současné práci? Zcela prozaicky – byla jsem oslovena firmou, která se zabývá vyhledáváním lidí na manažerské posty – tehdy jsem pracovala jako advokátka v advokátní kanceláři, prošla jsem několika koly pohovorů a dostala nabídku, kterou jsem přijala. Letos v srpnu to bylo již deset let, co jsem součástí týmu společnosti Pivovary Staropramen a můžu říct, že mám za sebou úžasných deset let, kdy jsem měla možnost se hodně nového naučit a věřím, že i hodně dobrého pro firmu vytvořit.

2.

na to, že se dokázala vzdát dárků ve prospěch pejsků, kteří pomáhají postiženým lidem.

3.

Máte nějaký CSR idol? Idol je hodně silné slovo, nejsem a nikdy jsem nebyla typ člověka, který se zhlíží v idolech. Existuje spousta lidí, kterých si velmi vážím a kteří dělají v rámci společenské odpovědnosti opravdu hodně, ať ve firemním světě, tak v osobním životě. Za to jim patří můj obdiv.

4.

Kdybyste vlastnila firmu, jaký by byl váš první krok v oblasti společenské odpovědnosti? Jsem přesvědčena, že CSR potenciál je zejména v chytrém propojení obchodních aktivit firmy s aktivitami společenské odpovědnosti. Když pominu výběr vhodného zaměstnance, který bude na CSR pracovat, na úvod bych se zamyslela nad možnostmi, které nám daná oblast podnikání nabízí, a snažila se připravit „CSR strategii na míru“. Za stejně důležité považuji zapojení zaměstnanců, takže bych s nimi hned od začátku začala pracovat s cílem co nejaktivněji je zapojit do našich budoucích aktivit, případně i do jejich přípravy.

5.

Pokud byste měla k dispozici 10 milionů korun na veřejně prospěšné účely, jak byste je investovala? Není to závratná částka, která by spasila svět, snažila bych se prohloubit a zintenzivnit spolupráci se subjekty, se kterými spolupracujeme jako firma nebo já osobně.

Personálie Tým marketingu a komunikace PwC ČR vede Andrea Bartoňová Novou vedoucí marketingu a komunikace poradenské společnosti PwC Česká republika je od července 2013 Andrea Bartoňová (37). V PwC působí pět let, dosud na pozici marketingové manažerky. Ve své nové funkci bude řídit veškeré aktivity společnosti v oblasti marketingu, komunikace, společenské odpovědnosti apod. v ČR.

působení ve finanční skupině AXA, kde zodpovídala za komunikaci a CSR strategii, vrátila do oblasti farmacie. Od poloviny srpna zastává ve společnosti AbbVie pozici Communications and Patient Relations Director pro ČR a SR. Jejími hlavními úkoly bude vytváření strategie korporátní a produktové komunikace a úzká spolupráce s pacientskými organizacemi a dalšími stakeholdery ve zdravotnictví.

Eva Šebestová se vrací do farmacie Eva Šebestová se po ročním

Vnější vztahy má v AWT na starost Petr Špetlák Pozici manažera vnějších vzta-

24

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

hů ve společnosti AWT od června zastává Petr Špetlák; do jeho pracovní náplně spadá legislativa a government affairs, CSR, PR. Petr Špetlák vystudoval právo a právní vědu na právnické fakultě Masarykovy univerzity, na Filozofické fakultě tamtéž ještě polský jazyk a literaturu. Pracoval jako advokátní koncipient, poté působil tři roky na ministerstvu dopravy. . Petra Mašínová vede komunikační divizi McCann Prague Agentura McCann Prague založila divizi, která nabídne sou-

časným klientům i novým zákazníkům komplexní komunikační a konzultační služby v oblasti vztahů s veřejností. CEO společnosti s názvem McCann Communication&Consulting Prague se stala Petra Mašínová. Do McCann přišla po krátké mateřské dovolené z pozice ředitelky korporátní komunikace těžební společnosti OKD a její mateřské NWR. Mezi její nejvýznamnější počiny zde patřilo sjednocení komunikace jednotlivých dolů a založení Nadace OKD, která se stala největší privátní nadací v Česku.


ZPRáVY

Chceme-li kvalitní odborníky, musíme si je vychovat Tak zní krédo společnosti ČEPS, která dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami. K perspektivním studentům přistupuje jako k potenciálním zaměstnancům. Vytváří pro ně tvůrčí podmínky během studia a pomáhá z nich vychovávat špičkové odborníky. Obecný nedostatek odborníků z řad technických a energetických oborů pociťují dnes firmy nejen v České republice, ale v celé Evropě. Společnost ČEPS proto na vysokých školách nabízí pro studenty své programy. Ty jsou stejně specifické jako společnost sama. ČEPS je totiž jedinou firmou zabývající se přenosem elektřiny nejvyššího napětí v České republice. Všechny firemní projekty jsou úzce specializované, jejich cíle i postup se zpracovávají na míru společnosti. Tím zároveň vzniká prostor pro nová řešení a inovace, ke kterým by mohli postupně přispět právě mladí talentovaní studenti. Přednáškami spolupráce nekončí Studentům se věnují profesionálové z řad zaměstnanců ČEPS, kteří realizují odborné přednášky, pořádají exkurze a vedou závěrečné a diplomové práce. Nejoceňovanější projekt, a to jak samotnými studenty, tak školami vůbec, je studentská soutěž Diplomová práce roku – Cena ČEPS. Ocenění získává student s nejlépe vyhodnocenou diplomovou prací v každé

ze tří základních vyhlašovaných kategorií: elektroenergetika, ekonomika a ochrana kritické infrastruktury. O vítězi rozhoduje komise složená z odborníků společnosti ČEPS. Hodnotí se celková úroveň diplomové práce, originalita přístupu k řešení daného tématu a její praktický přínos. Vítěz z každé kategorie je oceněn nejen finanční odměnou, ale může mu být navržena i další forma spolupráce, například nabídka pracovní příležitosti nebo pomoc a konzultace při následném studiu. Studenti rozvíjí aktuální témata V loňském roce ČEPS ocenila diplomovou práci studenta elektroenergetiky Bc. Petra Jeřábka, který se zabýval řešením zcela nového fenoménu – dynamického zatěžování vedení přenosové soustavy na základě aktuálních klimatických podmínek. Autor v ní definoval, jak lze dosáhnout vyššího a efektivnějšího zatížení vedení, což přispívá ke zlepšení spolehlivosti dodávky elektrické energie. Jeho práce tak navázala na úkol, kterým se ČEPS zabývá již delší dobu

a který je v současnosti předmětem zájmu snad všech přenosových soustav na světě. Letní škola a stipendia ČEPS Loňskou novinkou byl pilotní ročník Letní školy ČEPS, kterého se zúčastnilo 28 studentů magisterského studia elektroenergetiky, zejména z ČVUT a VUT. Studenti díky této akci získali přehled o činnosti ČEPS a o provozu elektrizační soustavy. Dostali příležitost seznámit se s odborníky z praxe. Na přednášky tematicky navazovaly exkurze do transformovny Řeporyje a Chodov, dispečinku ČEPS, přečerpávací elektrárny Štěchovice a dalších zajímavých objektů energetické infrastruktury. Na podporu ze strany ČEPS mohou dosáhnout také studenti 1. a 2. ročníků magisterského studia vysokých škol s technickým zaměřením nebo s předměty příbuznými podnikání ČEPS. Pro ně je připraven stipendijní program, v jehož rámci mají vybraní studenti možnost zpracovávat ve společnosti ČEPS diplomovou práci. Vzhledem k přínosům dosavadní spolupráce se bude ČEPS i nadále snažit prohlubovat vzájemné vazby s vysokými školami, motivovat mladé lidi ke studiu technických oborů, nabízet jim zajímavé vzdělávací programy a vychovávat z perspektivních studentů špičkové odborníky. ❑-red-

I chytré telefony lze ovládat snadno I chytrý telefon může posloužit těm, kdo kvůli zhoršenému zraku nebo složitému ovládání potřebují větší a výraznější ovládací prvky – umožní jim to Big Launcher. Aplikace českých vývojářů Jana Husáka a Dana Kuneše vznikla zhruba před dvěma lety, nyní mají v akcelerátoru Wayra příležitost svůj produkt dále rozvíjet. Cílem Big Launcheru bylo vytvořit rychlé a jednoduché prostředí pro Android, které by usnadnilo používání mobilu především seniorům a lidem se zhoršeným zrakem. Aplikace nahrazuje uživatelské prostředí telefonu nebo tabletu s Androidem 2.1 a vyšším. Umožňuje ovládat všechny funkce telefonu prostřednictvím velkých a barevných ikon. Také používání textových zpráv SMS je s Big Launcherem jednoduché. Důležitým prvkem je tlačítko SOS, po jehož stisku se telefon přepne do hlasitého režimu a automaticky vytočí zadané číslo buď na rodinného příslušníka, nebo pečo-

vatelskou službu. Současně může přístroj odeslat SMS se žádostí o pomoc a polohou přístroje na mapě. Každý uživatel si může aplikaci přizpůsobit

výběrem některého z vysoce kontrastních schémat a nastavením jedné ze tří velikostí písma. I další barevná témata lze stáhnout a jednoduše nainstalovat. ❑-red-

„Ceníme si zejména možnosti oslovit až 300 milionů klientů skupiny telefónica po celém světě.“ TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

25


ROZHOVOR

evropa se stravuje zdravěji než Amerika

Český spotřebitel není ve svých stravovacích návycích o nic lepší, ale ani o nic horší než průměrný evropský spotřebitel, říká ředitel společnosti UNILEVER pro zdraví a výživu Hans Zevenbergen. Jakožto významná globální potravinářská firma jste logicky v pozici výrobce, který spoluurčuje trendy v produkci potravin. Jaké jsou v tomto směru vaše priority? Společnost UNILEVER je třetí největší potravinářská firma na světě a hlásí se k udržitelnému rozvoji potravinářství. Ten má tři hlavní pilíře – abychom na trh dodávali výrobky, které budou spotřebiteli chutnat, aby měly tyto výrobky co nejvhodnější nutriční složení a aby zároveň při jejich výrobě nedocházelo nějakým způsobem k negativním vlivům na životní prostředí. vaše společnost je v povědomí spotřebitelů zapsána především jako výrobce různých druhů tuků. Jak se projevuje udržitelný rozvoj v této oblasti? V oblasti tukového průmyslu má společnost UNILEVER za cíl úplnou eliminaci částečně ztužených tuků v našich produktech. Slovo částečně je velmi důležité, protože právě to jsou látky, které jsou zdrojem transmastných kyselin, o nichž se ví, že mají negativní vliv na lidské zdraví. Splnění tohoto cíle bylo stanoveno do konce roku 2012, a to se také stalo. To znamená, že v žádné zemi světa UNILEVER již nepoužívá ve svých výrobcích částečně ztužené tuky. kromě transmastných kyselin se ale považují za škodlivé také nasycené tuky – existuje nějaký obdobný cíl ke snížení těchto látek ve výrobcích vaší společnosti? To je náš druhý cíl. UNILEVER se snaží nahrazovat nasycené mastné kyseliny nenasycenými, neboť i tady existuje vědecký konsenzus, podle kterého vede nahrazování nasycených kyselin nenasycenými ke zdravotním benefitům, a veškeré klíčové výrobky kategorie margarinů a roztíratelných tuků na trhu by proto měly obsahovat méně než jednu třetinu nasycených tuků z celkového množství tuků ve výrobcích. Jak na to reaguje spotřebitel? nahrazování méně kvalitních složek potravin kvalitnějšími obvykle ve výsledku znamená vyšší cenu… Rozhodující je osvěta. Aby spotřebitel takové výrobky ocenil, musí o nich být dostatečně informován. Snažíme se o to, ale nemůžeme to dělat sami. Do procesu osvěty musí být zapojeny i další firmy a osobnosti, které poskytnou spotřebiteli věro-

26

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

hodné informace. Je zcela jistě velké množství spotřebitelů, kteří se v problematice neorientují, i když jsou jednotlivé značky komunikovány prostřednictvím

Johannes L. (Hans) Zevenbergen Hans Zevenbergen se narodil 2. 10. 1956 v Utrechtu v Nizozemsku. Vystudoval biochemiku na utrechtské univerzitě a poté absolvoval jednoroční postgraduální studium v laboratoři fyziologie. Šest let pracoval jako vědecký pracovník a později se stal vedoucím výzkumného projektu. Od roku 1981 začal pracovat ve společnosti UNILEVER na několika místech světa. Pár let působil v USA, kde se zabýval výživou a zdravím, byl také střídavě ve Vlaardingenu jako vedoucí výzkumného projektu a posléze vedoucí výživového informačního centra a po příchodu do Německa v roce 1994 byl vedoucím výrobního a procesního vývoje řady potravin a nápojů. V té době se stal manažerem Mezinárodního inovačního centra (International Innovation Centre) a byl jím až do roku 1998, během kterého získal doktorát na univerzitě v Rotterdamu. Následovalo přestěhování do Vlaardingenu, kde byl zodpovědný za výzkum a vývoj globálních značek společnosti UNILEVER. Od roku 2004 zastává pozici výživového ředitele.

webů a dalších informačních nosičů. Přesto existují spotřebitelé, kteří rozdíly ve složení potravin nevnímají, a také je řada těch, kteří novým produktům a poznatkům příliš nevěří a snaží se informace o vhodném složení potravin rozmělňovat a nereagovat na osvětu. Jako globální firma můžete porovnávat reakce spotřebitelů na nové trendy po celém světě. Jaké jsou třeba rozdíly nebo trendy mezi strukturou výběru potravin v evropě a Usa? Z pohledu porozumění nutričním tématům se dá říci, že povědomí o nich je v rozvinutém světě zhruba stejné, i když jsou jistě země, kde je vzdělanost spotřebitelů větší, například evropské severské státy. Rozdíly mezi Evropou a Amerikou určitě existují, a to především v životním stylu. Amerika žije rychlejším životním tempem, lidé se tam stravují v autě, na ulicích, na cestách, což ovlivňuje stravovací zvyklosti a samozřejmě i příjem klíčových nutrietů. V Evropě jsme přece jen více zvyklí sednout si k jídlu s rodinou. Důležité ale je, že i když se zvyklosti příliš nemění, začíná se měnit složení potravy, protože všude ve vyspělém světě se vytváří trvalý tlak na výrobní firmy, které následně mění své strategické plány a snaží se například ve svých výrobcích snižovat obsah soli, nebo třeba eliminovat transmastné kyseliny, jako to děláme my. Nutriční složení jednotlivých potravin se zlepšuje a je na spotřebiteli, aby si zvolil variantu s lepší nutriční hodnotou. přesto – lze říci, že i díky životnímu stylu se stravuje evropa zdravěji než amerika? Obecně je to pravda, lze to poznat například při monitoringu rizik zvýšeného krevního tlaku nebo obezity. Evropani jsou v tomhle lepší než Američani, což je způsobeno především kulturními rozdíly a životním stylem, jak jsem již zmínil. Má to svou logiku – pokud konzumujete potraviny doma, můžete si jídlo více vychutnat, a navíc, pokud si pokrmy sami připravujete, tak si zřejmě připravíte trochu lepší jídlo, než dostanete na ulici. Jak podle vás přijímá všechny současné změny český spotřebitel? obecně se má za to, že je konzervativnější a nerad mění své stravovací návyky… Z pohledu naší společnosti se chování spotřebitelů v ČR nijak nevymyká spotřebitelským reakcím v rámci EU. UNILEVER proto přistupuje k českému trhu jak z hlediska osvěty, tak z pohledu nabídky produktů obdobně jako k jakékoli jiné zemi


ROZHOVOR

EU, protože skutečně nevidíme žádný zásadní rozdíl mezi ČR a dalšími evropskými zeměmi.

GDA) ve vazbě na příjem energie z potravin, kterou se snažíme umisťovat na přední stranu potravinářských produktů.

dá se tedy říci, že struktura prodeje výrobků vaší společnosti v Čr je stejná jako v jiných zemích eU? Ano, lze říci, že nabídka i poptávka v ČR je v zásadě stejná jako v celé Evropě.

tyto údaje ještě nedávno povinné nebyly, takže rozšiřují spektrum povinných sdělení na obalech potravin pro spotřebitele. není ale uvádění stále většího počtu povinných údajů na obalech potravin spíše kontraproduktivní? sama eU před několika lety zveřejnila výsledky průzkumu, podle kterého začíná přemíra údajů spotřebitele spíše mást a odrazuje je od čtení takových sdělení… Obal je pochopitelně jen jedním z nosičů informací, spotřebitele je ovšem třeba informovat prostřednictvím celé řady dalších nástrojů, počínaje výchovou dětí ve škole přes osvětové kampaně jednotlivých výrobců až po edukativní webové stránky nebo sociální sítě či vyjádření odborníků. Ale je pravda, že někdy je informací na

nová evropská potravinářská legislativa zavádí stále více povinných sdělení na obalech potravin. Je to podle vás pro spotřebitele důležité? Poskytovat spotřebiteli všechna nejdůležitější sdělení na obalech výrobků je podle nás součástí transparentních informací o potravinách. Za nejdůležitější sdělení považujeme rozšířenou nutriční tabulku týkající se obsahu osmi klíčových nutrietů a dále informace o doporučeném denním množství (Guideline Daily Amounts –

obalech potravin hodně, proto jde UNILEVER cestou orientace spotřebitele prostřednictvím log, v našem případě loga „Vím co jím“, které garantuje určité vlastnosti výrobků, na kterých je logo umístěno. Jsme rádi, že právě toto logo, které v praxi vychází ze standardů Světové zdravotnické organizace (WHO) se ve vaší zemi dobře rozvíjí, čehož důkazem je v současné době již 19 partnerů této iniciativy. Na druhou stranu naše společnost nesouhlasí s projekty typu „semafor“, o kterých se v rámci EU uvažuje, a to proto, že barevné označení určité potraviny je velmi zužující, a například umístění „výstražného“ červeného světla na výrobku nutně neznamená, že všechny parametry takového výrobku jsou špatné. Spotřebitel bude ale zmíněný barevný signál vnímat tak, že si takový výrobek téměř nemá kupovat. ❑Petr Havel Rozhovor byl napsán pro server Vitalia

Centrum současného umění DOX Poupětova 1, Praha 7 / www.dox.cz

DOX Partners

DOX Media Partners

inZeRce


DEBATA NA ZáŘí

90 minut CSr fóra o prevenci pití alkoholu u nezletilých Co by měl v prevenci pití alkoholu u nezletilých udělat stát a jak mu v tom mohou pomoci výrobci alkoholu nebo neziskové organizace? Jsou výrobci alkoholu ochotni sjednotit své síly a zkoordinovat aktivity v této oblasti? A jak se na tento problém dívají odborníci, zabývající se adiktologií? Tyto otázky si kladli účastníci diskusní snídaně „90 minut CSR fóra“, která se konala 5. září v hotelu Holiday Inn KCP. Partnerem snídaně byla společnost Heineken ČR.

Podobný projekt jsme udělali na Slovensku v oblasti on trade. Lidé mezi 15 a 18 lety dnes nevypadají jako děti a při vyžadování alkoholu jsou velmi agresivní. Proškolili jsme personál v tom, jak postupovat v podobných situacích, a akce se setkala s velikým úspěchem. Poučili jsme je, jak postupovat, aby byl dodržován zákon. Zásadní je ovšem skutečnost, že zhruba 80% vlivu v otázkách pití alkoholu mladistvých mají rodiče. Reklama, osvěta ani odpovědností projekty výrobců alkoholu nemají zdaleka takový vliv. Hlavním úkolem je tedy ovlivnit veřejné mínění, a toto je věc, kterou firmy nemohou zastřešit nikdy a měl by to udělat stát. Pokud se podíváme na to, do jaké míry k otázkám etiky v ČR přistupují výrobci alkoholu, myslím, že je to srovnatelné se Západem. To, co nám chybí, je edukační část společnosti. My proti něčemu bojujeme, ale ta společnost vlastně neví proč.

Firmy: Edukaci veřejnosti v prevenci pití mladistvých by se měl více věnovat stát

jsme spustili pilotní projekt a až budeme znát jeho výsledky, navážeme dalším pokračováním. V projektu „Člověče nezlob se“ jsme se zaměřili na prevenci prodeje alkoholu mladistvým. Snažíme se prodavače proškolit v tom, aby si uměli poradit v situaci, kdy po nich mladistvý chce, aby mu prodali alkohol. Pro zaměstnance řetězců jsme připravili video a manuál, který prodavače informuje o tom, jaké jsou zákony, pokuty za jejich nedodržení a podobně. Pro mladistvé v ČR není žádný problém si alkohol obstarat kdykoliv, kdekoliv a od kohokoliv. Z počátku jsme udělali průzkum mezi prodavači a prodavačkami, ze kterého vyplynulo, že čím větší město a čím méně zkušené prodavačky, tím větší množství alkoholu prodaného mladistvým. K otázce prevence by se ale podle mého názoru spíš než firmy měl stavět stát.

Martina Ferencová, Český svaz pivovarů a sladoven Máme vlastní preventivní programy, letos

Vladimír Darebník, Jan BecherKarlovarská Becherovka a.s. , Unie výrobců a dovozců lihovin ČR

Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor Postoj konečných prodejců, tedy jejich shovívavost v prodeji alkoholu mladistvým, je odrazem postoje celé společnosti. V jednom televizním pořadu dva finalisté, staří šestnáct a sedmnáct let, oslavovali v přímém přenosu šampaňským a nikomu to nebylo divné. Je to porušení minimálně tří zákonů, ale takhle se na to v naší zemi nikdo nedívá. To, že prevenci dělají firmy, je správné, protože to je nejvíc informovaná skupina. Pustit se do určitého souboje s veřejným míněním

sylva majtnerová - kolářová, a.n.o. asociace nestátních organizací

Jiří Hauptmann, Heineken Čr, Corporate relations manager

Jindřich vobořil, vláda Čr, národní protidrogový koordinátor

vladimír darebník, provozní ředitel, Jan Becher-karlovarská Becherovka a.s.

martina ferencová, vedoucí sekretariátu, Český svaz pivovarů a sladoven

marie tojflová, specialistka Csr, plzeňský prazdroj

ČR je na špici v EU v problému pravidelného pití alkoholu mezi nezletilými do šestnácti let. Česká společnost je v otázkách užívání alkoholu velmi tolerantní a pití u mladých lidí nevnímá jako problém. S tím souvisí snadná dostupnost alkoholu. Někteří výrobci alkoholu se proto ve svých programech soustředí na proškolování koncových zaměstnanců, ať už v barech nebo v obchodních řetězcích. Odborníci i státní úředníci se shodují, že prevence je oblastí, kde by mohla nastat spolupráce i s alkoholovým průmyslem a nestátními neziskovými organizacemi. V posledních letech se ukázalo, že v alkoholovém průmyslu je spousta firem, které toto téma řeší. Z diskuse vybíráme:

28

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře


Foto: Filip singer

DEBATA NA ZáŘí

pro české mladistvé není problém obstarat si alkohol v hospodách, klubech i večerkách na rohu. snídaně Csr fóra je vždy přísně nealkoholická. i když se jí zúčastní samí dospělí. ovšem není úlohou firem, ale nás všech, kteří jsme s tímto tématem nějak spojeni. Není to tak, že stát zmůže všechno. Může ale iniciovat intenzivní spolupráci s obcemi a kraji a spolupracovat s místní komunitou. Jiří Hauptmann, Heineken ČR Mám dojem, že stát se věnuje následné péči o problém, místo aby předcházel jeho vzniku. Přitom je jedno, zda podpoří nás jako firmy, které se k tomuto problému nějak stavíme, nebo nestátní sdružení. My i další firmy jsme podepsali nadnárodní commitment, kde se zavazujeme dodržovat určitá pravidla a ať už to je Pernod Ricard, Heineken nebo SAB Miller, všichni se snažíme o efektivní prosazování etických témat a nebráníme se spolupráci se státem. Společné řešení? Platforma všech zainteresovaných stran Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor Co je jisté, že řešení problému prevence pití alkoholu u mladistvých musí být kom-

stanovit, jaký je problém, pojmenovat ho a hovořit o něm.

plexem řešení a postupů, které na sebe navazují. Nabízím možnost, aby bylo vytvořeno nějaké fórum, například při potravinářské komoře, kde budou zastoupeni všichni nejdůležitější výrobci a třeba i prodejci a zkusit najít účinná opatření. V tuhle chvíli se snažím o prosazení integrované politiky. Iniciativa spolupráce s průmyslem, který vyrábí a prodává, by bylo v České republice novum. Bylo by potřeba vytvořit jedno silné koordinační místo. V této zemi nebyla žádná lobby, která by bojovala o prostředky věnované prevenci. Jedinou skupinou, která toto dělá, jsou nestátní neziskové organizace, které ale nejsou pro politiky tak zajímavé. Navíc prevence není nijak zvlášť mediálně zajímavé téma.

Sylva Majtnerová-Kolářová, Asociace nestátních organizací (A.N.O) Co se týče role státu, podle mého názoru je jeho nejdůležitějším úkolem vymahatelnost práva. Točíme se v systému, kde nikdo za nic nemůže, nikdo za nic neodpovídá a nikoho nic nezajímá. Pokud to má fungovat, stát musí nastavit těsnou spolupráci mezi rodinou, školou, případně OSPOD a policií. Pokud bude dobře fungovat tato spolupráce, děti se nebudou muset dostat do programů, které je učí, jak nepít. Tento model velmi efektivně funguje například v severských zemích.

Pavlína Kalousová, Byznys pro společnost Vždycky nejde jen o otázku peněz. Často stačí mít určité téma jako prioritu a hovořit o něm tak, aby se později mohly připojit i další strany – například výrobci, svazy, atd. Firmy tady dělají určitou kampaň, ale nikdo na ni neslyší. Nejde možná o to, uvolňovat celou kapitolu z rozpočtu, ale

Lukáš Carlos Hrubý, Sdružení Podané ruce, o.s. Doplnil bych, že podobná spolupráce nefunguje systémově. Máme dílčí případy, kde se spolupráce daří, ale velkým problémem je jednotlivé subjekty propojit. Na podobné věci je také složité sehnat peníze. ❑-red-

Partnerem zářijových "90 minut" je společnost Heineken ČR

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

29


STUDENTSKÉ CSR FóRUM

zájem studentů o kariérní a poradenská centra převyšuje nabídku Univerzity by se měly víc zajímat o uplatnitelnost absolventů v praxi. Tento názor zazněl v průběhu prvního ročníku CSR akademie několikrát. Zatímco některé zdejší univerzity mají poradenská a kariérní centra, jiné nechávají iniciativu zcela na studentech. Jak otázku uplatnitelnosti v praxi vnímají samotní studenti a jsou s fungováním poradenských center spokojeni? Hana Petříková, studentka VŠE, šéfredaktorka studentského časopisu EkonTech.cz Jak se z pohledu šéfredaktorky studentského časopisu díváte na uplatnitelnost studentů vaší univerzity v praxi? Časopis EkonTech.cz se na motivaci a uplatnitelnost studentů zaměřuje velmi intenzivně. Nezaměřujeme se pouze na Vysokou školu ekonomickou, nicméně vím, že VŠE se může chlubit jednou z nejvyšších zaměstnaností absolventů v ČR. Příčinou konkurenceschopnosti mezi tolika VŠ ekonomického zaměření je dle mého názoru vysoká úroveň vzdělání absolventů a prestiž školy jako taková. Co konkrétního váš časopis dělá? Některá čísla časopisu jsou kompletně zaměřena na pracovní život studentů a absolventů – v tomto akademickém roce to bylo číslo s názvem „Absolventi do práce“. V tomto čísle se objevily články „Bez praxe do života nelez“, „Jaký obor teď frčí?“, „Mám nové místo – na co nezapomenout?“ a další, ve kterých studenty motivujeme k překonávání sama sebe, snažíme se podpořit jejich cílevědomost, informovat je o nejperspektiv-

nějších oborech i poskytnout rady do začátku pracovního procesu. Všechna další vydání časopisu obsahují rozhovory s významnými a úspěšnými osobnostmi byznysu, které dáváme studentům za příklad. Nechybí ani rozhovory s HR manažery, kteří studentům radí, jak zvládnout přijímací řízení do jejich firmy, a poskytují informace o aktuálních stážích a programech pro studenty. Aby byl obsah studentům bližší, děláme i rozhovory s nimi samotnými. Podělí se tak o zážitky ze zahraničních stáží a vidí, že když jejich spolužáci dokázali rozjet úspěšný byznys, dokáží to i oni. S tím souvisí i články o úspěšných start upech. V neposlední řadě nabádáme studenty k většímu zájmu o techniku, a také děláme každoročně průzkum mezi studenty s názvem TOP zaměstnavatelé, díky jehož výsledkům jim pomáháme s rozhodováním, jaké společnosti zasvětit část svého života.

Studenti o ně jistě zájem mají, firemní partneři si ovšem občas stěžují na obtížnou komunikaci a složité jednání při sjednávání spolupráce. stará se podle vás vŠe dostatečně o uplatnitelnost svých studentů? VŠE nám dává mnoho příležitostí se kariérně rozvíjet, ať už přímo nebo přes spolupráci s firmami. Pokud se student nedokáže uplatnit, je to podle mě pouze přílišná pohodlnost, lenost a důsledek nošení růžových brýlí po dobu studia. Konkurence je dnes velká, ale kdo má ambice, motivaci a včas si stanoví své cíle, vždy uspěje. Studium samotné absolventy pro praxi nikdy nepřipraví dostatečně. To podle mě platí i na ostatních školách. Dana Berková, Rozvojové a poradenské centrum Vysoké školy ekonomické evidujete, kolik studentů se na vás ročně obrátí a jaká je jejich úspěšnost při hledání zaměstnání? RPC funguje spíše opačným způsobem, my oslovujeme studenty s nabídkami našich klientů – komerčních firem. Na druhé straně však studentům a absolventům nabízíme i pomoc formou kariérového poradenství, psychologické diagnostiky, koučinku apod. Tyto aktivity jsou každý semestr poskytnuty řádově stovkám studentů, ale zájem je mnohonásobně vyšší a v současné době přesahuje naši kapacitu.

vaše vysoká škola má poradenské kariérní centrum. mají o ně studenti zájem? Na naší škole působí Rozvojové a poradenské centrum VŠE (RPC). Centrum je rozvojovým, poradenským a zprostředkovatelským pracovištěm v oblasti profesního uplatňování studentů a absolventů VŠE v praxi, zajišťuje styk mezi praxí a VŠE.

existují údaje o uplatnění absolventů vŠe? Výzkumy na toto téma jsou pravidelně

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci Patron: Accenture ČR

Moravská vysoká škola Olomouc Patron: Tesco SW

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Ústav marketingových komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Právnická fakulta UK v Praze

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně

Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

inZeRce

Časopis CSR fórum čtou studenti vysokých škol a univerzit po celé České republice i na Slovensku. Každá škola, která se do projektu přihlásí, získává nejméně 25 výtisků zdarma; jejich distribuci zajišťuje garant z řad učitelů. Měsíčník se tak stává součástí výuky. Projekt „CSR fórum do škol“ umožňuje finanční podpora vydavatele, Agentury PubliCon, a podpora firem - patronů jednotlivých škol. Projekt využívají:

30

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Vysoká škola ekonomická v Praze Patron: AXA ČR Vysoká škola finanční a správní v Praze Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Fakulta ekonomická Vysoké školy báňské, TU v Ostravě Patron: OKD Vyšší odborná škola publicistiky

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave


STUDENTSKÉ CSR FóRUM

partnerem této rubriky je společnost telefónica Czech republic

zveřejňovány na stránkách Rozvojového a poradenského centra VŠE (rpc.vse.cz) a Absolventů VŠE ( absolventi.vse.cz). Jaká je vaše zkušenost ze spolupráce s firmami? mají zájem o absolventy, nebo je musíte složitě vyhledávat? Naše spolupráce s firmami je dlouhodobá, máme stálé klienty a čas od času provádíme i akvizici u dalších společností. Zájem o absolventy VŠE je ze strany firem značný, o čemž vypovídá i Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, který se na VŠE koná vždy 2x ročně (říjen, březen). V poslední době bývá zcela naplněn a během dvou dnů se našim studentům představí přes 50 různých společností s nabídkami stáží, trainee programů a pracovních příležitostí. Obracejí se na nás i zahraniční firmy. Tomáš Vrzák, student ČVUT Jak funguje poradenské kariérní centrum při ČvUt? Kariérní centrum nabízí bezplatně služby studentům a absolventům ČVUT do tří let od ukončení studia. Jedná se především o kariérní poradnu, osobnostní testování, semináře zaměřené na měkké a manažerské dovednosti, mentoring. Cílem kariérního centra je zlepšit orientaci studentů na trhu práce, usnadnit nalezení vhodného zaměstnání či profese a zprostředkovat kontakt firem a průmyslové sféry se studenty ČVUT. Zřizovatelem KC je ČVUT, ale z mého pohledu je KC v otázce programového složení velmi autonomní. Zájem studentů zpravidla převyšuje nabídku.

Co vnímáte jako největší překážku pro efektivní fungování poradenského kariérního centra? S vnitřní organizací KC jsem do kontaktu nepřišel, každopádně se domnívám, že na jedné straně to mohou být finance, kterých není nikdy dost a které by pomohly realizovat více akcí i přivést více odborníků. Na straně druhé to může být personální kapacita KC. Jako uživatel KC a student ČVUT MÚVS mám pocit, že celé KC je řízeno třemi osobami, takže by jim možná nějaká podpora přišla vhod a personální posila by umožnila další rozvoj. Otázkou je také, do jaké míry podporuje ČVUT program KC. Možná i zde by se dal nalézt prostor pro bližší spolupráci. Musím podotknout, že toto je opravdu jen můj subjektivní názor a s reálnou situací nejsem seznámen. stará se podle vás škola dostatečně o uplatnitelnost svých studentů? Co by měla zlepšit? nebo je to na studentech? V rámci ČVUT funguje tzv. Vědecký inkubátor, který nám mohou některé univerzity pravděpodobně jen závidět. Je to zařízení, kde mohou mladí vědci či technici uvést své výzkumy do života a rozjet tak i své podnikání. Nacházejí zde potřebné zázemí i podporu odborníků. Inkubátor má také nezbytné partnery z komerční sféry, díky nimž mohou skvělé nápady spatřit světlo světa. Jsou absolventi ČvUt připraveni uspět v praxi? Někteří více a jiní méně, ale pokud bychom hodnotili ČVUT jako celek v porovnání s jinými univerzitami, tak uplatnitelnost je dle

mého názoru rozhodně na dobré úrovni a v určitých oborech na přímo špičkové úrovni. Obecně si myslím, že uplatnitelnost studentů technických univerzit je lepší. ve vašem závěrečném projektu Csr akademie jste navrhovali řešení pro zvýšení uplatnitelnosti studentů ČvUt... Nápad vychází z modelu Student Advice Center, kdy studenti pomáhají jiným studentům a dalším skupinám. Tento model je známý ze zahraničí a funguje již i například v Olomouci. Student práva může poradit se základními právními otázkami např. sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel, kteří se v právu vůbec neorientují a na právníka nemají finance. Student personálního managementu může poradit např. s přípravou na přijímací pohovor svým spolužákům z jiných oborů. V případě ČVUT jsme tento projekt uzpůsobili pro Masarykův ústav vyšších studií, kde je obor Personální management v průmyslových podnicích. Studenti MÚVS PMPP se budou moci přihlásit do projektu Student Advice Center a na základě daných kritérií budou vybráni, proškoleni a budou poskytovat poradenství v oblasti HR pro ostatní studenty ČVUT. Pilotně pro oblast sestavování CV a psaní motivačního dopisu. Později přijde na řadu základní příprava na pohovor a v plánu jsou i tréninková assessment centra. Plánovaná by byla úzká spolupráce s kariérním centrem. Podnětem k tomu byla nedostatečná informovanost a neschopnost studentů silně technických oborů prosadit se, prezentovat své dovednosti a uspět. ❑-aš-

Publikace Sustainability in Tourism: A Multidisciplinary Approach Ian Jenkins, Roland Schroder Springer Gabler Éra masové turistiky učinila cestování dostupné téměř všem společenským vrstvám. Ruku v ruce s tím přinesla značné environmentální potíže na lokální i globální úrovni. Nabízí se proto otázka, jak učinit turismus udržitelnější? Kolektiv autorů nabízí perspektivy, které by mohly být využity v byznysu i veřejné správě a které by mohly přispět k vytvoření udržitelnější politiky v rámci turismu.

Sustainability in Supply Chain Management Casebook: Applications in SCM Steven Leon FT Press 2013 Sbírka případových studií, popisujících integraci principů udržitelnosti do dodavatelsko-odběratelských vztahů. Pokrývá široké spektrum témat z oblasti sociální, ekonomické i environmentální. V patnácti případových studiích jsou popsány příklady udržitelného chování v procesu strategického plánování, řízení, dopravy, logistiky, získávání zdrojů nebo spolupráce s dodavateli.

How to Engage Youth to Drive Corporate Sustainability Nicolò Wojewoda Do Publishing 2013 Mladí lidé mohou do snah o budování udržitelného byznysu vnést nové hodnoty, nejen jako zákazníci, ale z pozice budoucích podnikatelů a akcionářů. Kniha přináší praktický návod, jak zaangažovat mladé lidi v organizaci do otázek udržitelnosti. Součástí publikace jsou konkrétní příklady, kdy organizace využila nápadů a talentu mladých lidí při rozvoji vlastního CSR.

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

31


NáZORY A KOMENTáŘE

DOKUMENT „Nečeká vás nic příjemného“

Zahájení školního roku: 5 Český prezident Miloš Zeman zahájil nový školní rok zvláštně: 2. září navštívil soukromé gymnázium v pražské Rytířské ulici, kde je v maturitním ročníku zapsána i jeho dcera Kateřina, která se ovšem nedostavila. „Má svůj soukromý program,“ sdělil první otec médiím. Česká média se v komentářích soustředila především na nesmyslné tvrzení Hradu, že si prezident nevybral zmíněné gymnázium proto, že by na něm studovala jeho Kačenka a také na fakt, že jde o školu soukromou, se školným. Co vadí na prezidentově školním aktu CSR fóru, je spíše prázdnota, s jakou se Miloš Zeman na začátek školního roku předvedl. Je přece jedno, jestli prezident podpoří svou návštěvou školu státní nebo soukromou. Skoro se chce říct, že odvážná podpora soukromých škol by stála za pochvalu. Proč prvoplánově opakovat prezidentské inspekce u „státních prvňáčků“? I školy nestátní přece čerpají dotace z veřejných zdrojů; i školy nestátní spoluvytvářejí celý vzdělávací systém; nemluvě o tom, že školy soukromé vnášejí na trh se vzděláním konkurenci, nabídkovou pestrost, alternativní přístupy, a tak dál a dál. Jenže to by muselo jít o státnický záměr, podpořený nějakou kloudnou, veřejně vyslovenou myšlenkou. A toho jsme se, bohužel, nedočkali. Ostatně, jak vyplývá z dokumentu, který otiskujeme na této stránce, moudří nebyli z prezidentské návštěvy ani studenti. Zjevně se teď necítí být ani povzbuzeni, ani osvěženi, natožpak osvíceni prezidentským majestátem. Spíš jako kdyby je z domova důchodců navštívil někdejší populární bavič, jehož bonmotům ale už nikdo nerozumí. Jsou totiž z dávno minulého světa. Ačkoli jsme nezaznamenali výraznější komentáře, týkající se nepřítomnosti první slečny v první den školy, považujeme její absenci za velmi nešťastnou a trapnou. Totiž, když už si Hrad zvolil Rytířskou ulici za místo Zemanovy audience, Kateřina měla být ten den ve škole první. Prezidentská rodina zde působila jaksi nedůvěryhodně neúplně a promluvila tak k veřejnosti byzantskou řečí: dcera panovníka si může dělat, co chce. Normálně by šlo o téma pro rodičovskou poradnu, anebo by dokonce o téma vůbec nešlo. Normálně. Jenže letošní začátek školního roku je dalším z řady dějů, v nichž současný prezident selhává coby „příklad dobré praxe“. Jsme v tom zase sami.

BEZ KOMENTáŘE Pivovary Staropramen, Prague Pride, bojkot Konzervativci z Akce D.O.S.T. vyzvali v srpnu k zahájení bojkotu výrobků Pivovarů Staropramen s.r.o. Podle jejího tiskového prohlášení „důvod není konzumní, nýbrž ideový“. A co firma provedla? Pivovary Staropramen patřily mezi sponzory letošního pochodu za práva sexuálních menšin Prague Pride... „Jako pivovar podporujeme během roku desítky akcí různého typu. Jsme společnost, která si zakládá na tom, že nikoho nediskriminuje a která je transparentní. Proto jsme se také dohodli na podpoře i s organizátory Prague Pride. Je smutné až zarážející číst v dnešní době ideologická prohlášení tohoto typu. Více prohlášení D.O.S.T. nebudeme komentovat,“ říká Edita Šilhánová ze společnosti Pivovary Staropramen. Redakce CSR fóra se připojuje: na výzvě k bojkotu opravdu není co komentovat.

32

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Týden před začátkem školního roku nám studentům přišel email: máme se 2. září pěkně obléknout (jako kdyby na soukromém gymnáziu v centru Prahy někdo nechodil slušně oblečený…). Máma ještě školu bránila, učí nás prý slušnému vychování. Ale mně to přišlo divné. V minulých letech žádný takový email nepřišel. Pravý důvod se ukázal brzy. V pátek, v poslední „všední“ den prázdnin, přišly všechny české noviny se zprávou, že prezident Miloš Zeman zahájí školní rok na Anglicko-českém gymnáziu Amazon; na naší škole… Je to náhodný výběr, oznámil Hrad a dál to odmítl komentovat. Skutečnost, že s námi chodí do třídy Kateřina, s tím jistě nemá nic společného. Okamžitě po zveřejnění této zprávy se rozpoutala velká diskuse na sociálních sítích. Studenti našeho gymnázia nebyli z této akce dvakrát nadšení. Proč nám to alespoň neoznámila sama? Proč jsme se to měli dovědět až z médií? A proč nás zatahují do další politické akce? Stačili nám všichni ti otravní novináři během prezidentské kampaně… A jak to nakonec bylo: červený koberec, balónky a květiny pro prezidentský manželský pár, předsedové tříd vítají pana prezidenta před vchodem v Rytířské ulici. Prezident popřál hodně štěstí prvákům a pak se přesunul k maturantům. Třída praskala ve švech. Že by nás bylo tolik? Ne. Přidal se k nám houf fotografů a TV reportérů, kteří na nás byli především protivní; že se tam prý pohodlně nevejdou... Co jim na to říct? My je nepozvali, sami se tam cpali. Jaký je vlastně protokol, když do třídy přijde prezident? Postavili jsme se, po chvilce zaváhání, jako na začátku každé normální vyučovací hodiny. Miloš Zeman mluvil a mluvil, pot mu stékal po čele, sako zapnuté na jeden knoflík se brzy rozepnulo úplně. Mluvil o literárním časopisu Host do domu, o Jakešově projevu, o nevhodnosti studovat práva v Plzni, o tom, že se máme vyvarovat studiu kulturní antropologie, o hlouposti novinářů. Pak přešel do cizí řeči. Více méně anglicky nám vysvětlil, že nerozumí ani oxfordské ani plynné americké angličtině a přidal i citát od Marka Twaina. Zaznělo několik nesmělých potlesků za větami, jejichž celý význam málo kdo pochopil. Nakonec přání úspěchu od hlavy státu doplněné o přání od jeho ženy. Ta se celou dobu tvářila, jako kdyby ji někdo týral, a bylo po akci. Když jsme konečně mohli, zdrhali jsme všichni pryč. To ovšem reportéry rozzuřilo ještě víc. Zřejmě chtěli slyšet, jaká to byla pro nás pocta, jak jsme si to užili a podobně. Ale toho se na naší škole vážně nedočkají. Možná od několika mála jedinců, ti ale většinou dnes chyběli. Stejně jako chyběla i naše "spolužačka". Proč chodit do školy, když máte jiný, „soukromý program“? (Zvláštní, myslela jsem, že studenti, kteří chtějí odmaturovat, mají chodit do školy bez ohledu na to, kdo je jejich rodič.) Co mně ovšem utkvělo, byl prezidentův negativismus. Prý nás letos nečeká nic příjemného, zmínil se, a kdo ví, jestli vůbec maturitu zvládneme. Možná. Nebude to zřejmě snadné. Ale vím jistě, že ani sebetěžší maturita nebude tolik nepříjemná jako dnešní den, kdy jsme byli využiti pro čísi image. Nakonec, v projevu se pan prezident zmínil, že nejhorší, co se člověku může stát, je, že se stane směšným. Povedlo se mu to skoro dřív, než nám ten školní rok pořádně začal.❑ Z deníku A. B. R., studentky Anglicko-českého gymnázia Amazon, 2. 9. 2013


Časopis CSR fórum nabízí všem neziskovým organizacím možnost přihlásit se do výběrového řízení na poskytnutí prostoru pro vizuální prezentaci charitativní kampaně. Agentura PubliCon podpoří vybranou neziskovou organizaci formou inzertního prostoru v každém vydání CSR fórum.

Pro výběr jsou důležitá především tato kritéria: 1. Dobré jméno organizace. 2. Aktuálnost prezentovaného sdělení. 3. Důraz na společensky potřebné oblasti. 4. Originální přístup ke konkrétnímu problému. 5. Forma zpracování.

PROSTOR na měsíc září získává občanské sdružení APROPO Jičín. Žadatelé o prezentaci na stránkách CSR fóra v říjnu pište na adresu publicon@publicon.cz. K žádosti, v níž stručně popíšete záměr kampaně, přiložte návrh vizuálu nebo jeho koncept. Uzávěrka pro přijetí žádostí je 20. 9. 2013.


HOST NA ZáŘí

Petr havelka: Český odpad bychom neměli jen centrálně pálit ❑michal růžička

V politické krizi posledních měsíců snadno zapadly různé „detaily“. Jedním z takových „detailů“ je i skutečnost, že ministerstvo životního prostředí Tomáše Chalupy z ODS připravilo zásadní změnu v nakládání s odpady. Máme se prý stát dalším Švýcarskem a veškerý odpad, který Česká republika produkuje, spálit. Ve spalovnách, které zde nejsou. Ve spalovnách, které bude třeba za miliardy korun postavit. Tuto „moderní strategii“, zabalenou do environmentálního kabátu, je zjevně třeba klást do souvislosti s výroky předsedy teplárenského sdružení, jenž před několika měsíci v médiích několikrát zopakoval, že je třeba „ukončit špinavý kšeft se zahrabáváním odpadků pod zem“. Teplárenskou lobby nezastupuje nikdo jiný než Mirek Topolánek. V tom ale problém není. Potíž je v tom, že neexistuje zasvěcená veřejná debata, v níž by se objevila všechna pro a proti, a také možná další variantní řešení. Proto už po tolikáté hrozí, že ve prospěch jedné podnikatelské skupiny půjdeme ode zdi ke zdi – a na úkor daňových poplatníků. Proto jsme sledovali, když měl Senát PČR na konci srpna projednávat návrh novely zákona o odpadech. Připravil ho senátor Petr Šilar (KDU-ČSL). V odborných kruzích šlo o návrh široce kritizovaný. Snad i proto nakonec horní komora Parlamentu ČR neměla vůli se jím zabývat. Ale tím nic nekončí. Šilarova epizoda byla jen dalším z projevů souboje o trh s odpady u nás. Jedním ze subjektů, který kritizoval Šilarovu novelu nejhlasitěji, je Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Podle Petra Havelky, výkonného ředitele ČAOH, by uplatnění novely

34

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

vedlo k „destrukci současného úspěšného, kvalitního a stále nákladově akceptovatelného odpadového hospodářství ČR“. Ale co když mají pravdu zastánci spaloven, provokuji Petra Havelku, podle nichž ČAOH trvá na zachování statu quo, neboť zastupuje zejména společnosti, provozující skládky? „Je to klasické účelové a také dosti plytké klišé těch, kteří prosazují citelné zdražení služeb v sektoru, aby si vytvořili podmínky pro svůj byznys,“ říká Havelka. „Podívejte se na situaci v České republice: za posledních šest let zde vznikly stovky moderních zařízení na zpracování odpadů, nové skládky zde prakticky nevznikají. Máme více firem, které se zabývají prakticky jen recyklací, jiné zase energetickým využíváním odpadů. Naši členové, na rozdíl od prosazovatelů spaloven, mají zájem na vysoké míře třídění a recyklace. Zastánci spaloven říkají, že máme v ČR jen tři spalovny; že se něco recykluje – a zbytek sládkuje. Takže fakta: v ČR se v roce 2011 využilo 78 % odpadů. Co se týká energetického využití, v zemi je dalších 44 různých zařízení, kde se odpady energeticky využívají a tato cesta se rozvíjí i bez navrhovaného citelného zdražení…“

Šilarova novela opravdu citelně zdražovala odpady lidem – do roku 2020 dokonce o 100%. „Podle nás,“ říká Havelka, „jde o součást dlouhodobé a již několikrát deklarované snahy některých subjektů (Teplárenské sdružení, SMO) dosáhnout „politického“ umělého zvýšení poplatků za skládkování ze současných 500 Kč za tunu až na 2900 Kč za tunu během příštích 10 – 15 let. Takto vysoké poplatky jsou nutné jen proto, aby spalovny mohly ekonomicky fungovat. Je obecně známé, že jde o prakticky nejdražší cestu jak naložit s odpady.“ Na první pohled by ovšem laik řekl, že zamýšlený integrovaný systém nakládání s odpady (ISNO), které by pak směřovaly zejména do několika málo velkých spaloven, likvidaci odpadů zlevní… „Ale naopak! Znáte přeci příklad z vodárenství, které je typické svou centralizací a dlouhodobými smlouvami a kde se cena vody za posledních 20 let zvedla 100 krát. V sektoru odpadů podobnými novelami také hrozí, že starostové by se museli zavázat na nějakých 10 – 15 let dopředu a měli by podstatně menší možnosti výběru a ovlivnění ceny oproti dosavadnímu stavu.“ Petr Havelka pak nabízí příklad z Německa: „Obce se sdružily, postavila se spalovna, investor starosty přesvědčil, že produkce odpadů bude růst a oni podepsali, že když spalovně nedodají dostatečné množství odpadu, tak ten rozdíl doplatí. Výsledek? Lidé v Německu chtějí třídit a recyklovat, protože jsou environmentálně uvědomělí, takže odpadů do spaloven je méně, než se předpokládalo, a obce doplácejí spalovnám v některých konkrétních případech až 3 200 000 euro ročně. Velmi vážnou situací se začal zabývat dokonce i zemský parlament.“ „Ostatně,“ uzavírá výkonný ředitel ČAOH Petr Havelka, „i v ČR už nyní musí spalovny svážet odpad z několika krajů a mají také problém s výhřevností. A to se zatím ve srovnání s Německem u nás pořád třídí méně.“❑


Skupina partnerských firem a institucí je volným uskupením organizací, které se rozhodly v tomto roce podpořit časopis CSR fórum jako diskusní a informační platformu pro otázky společenské odpovědnosti.

www.cez.cz

www.unilever.cz

www.vodafone.cz

www.tescosw.cz

www.novartis.cz

www.aktualne.cz

Partneři tohoto vydání

Pro informace o výhodách členství ve skupině Partneři 2013, o celkových podmínkách a cenách inzerce volejte na tel. 605 232 393 nebo pište na publicon@publicon.cz.


Svět odpovědného podnikání se opět představí v České republice 15. dubna 2014 v Centru současného umění DOX Přijďte t a v o t u k dis i m í n č i n se zahra hosty, i m í n l á gener , y r e ž a n a m i m í n v i t a r i p s i n i m , ý i l k e s t e i č i í řed i d é m i s l a e č t i v v e a t s e t j u r předs t s i g e r a Z . y t n e ! d z u c . t t s i m m u s r s c . na www

Csr forum 7 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you