Page 1

TÉMA: jAká bylA csr AkAdeMie 2013

6/2013

Povodně 2013: jak pomáhají české firmy zaplaveným lidem a obcím

Časopis o spoleČenské odpovědnosti firem / vydává pUBliCon

FOOD WASTE


ÄŒasopis CSR fĂłrum nabĂ­zĂ­ vĹĄem neziskovĂ˝m organizacĂ­m moĹžnost pĹ™ihlĂĄsit se do vĂ˝bÄ›rovĂŠho řízenĂ­ na poskytnutĂ­ prostoru pro vizuĂĄlnĂ­ prezentaci charitativnĂ­ kampanÄ›. Agentura PubliCon podpoří vybranou neziskovou organizaci formou inzertnĂ­ho prostoru v kaĹždĂŠm vydĂĄnĂ­ CSR fĂłrum.

Pro vĂ˝bÄ›r jsou dĹŻleĹžitĂĄ pĹ™edevĹĄĂ­m tato kritĂŠria: 1. DobrĂŠ jmĂŠno organizace. 2. AktuĂĄlnost prezentovanĂŠho sdÄ›lenĂ­. 3. DĹŻraz na spoleÄ?ensky potĹ™ebnĂŠ oblasti. 4. OriginĂĄlnĂ­ přístup ke konkrĂŠtnĂ­mu problĂŠmu. 5. Forma zpracovĂĄnĂ­.

PROSTOR na mÄ›sĂ­c Ä?erven zĂ­skĂĄvĂĄ Amnesty International. Ĺ˝adatelĂŠ o prezentaci na strĂĄnkĂĄch CSR fĂłra v zåří piĹĄte na adresu publicon@publicon.cz. K Şådosti, v nĂ­Ĺž struÄ?nÄ› popĂ­ĹĄete zĂĄmÄ›r kampanÄ›, pĹ™iloĹžte nĂĄvrh vizuĂĄlu nebo jeho koncept. UzĂĄvÄ›rka pro pĹ™ijetĂ­ ŞådostĂ­ je 15. 8. 2013.

VYSVOBOĎTE SV�M PODPISEM NESPRAVEDLIVĚ VĚZNĚNÉ.

8;581$1ĂŤ6','58š/21&2+5'/ www./+076;56#ʊE\ -CORCĢ\CPGURTCXGFNKXøXø\PøPĂ…dOKPWV[UVCêÉpO½\CEÉN\ÉUMCVEQPGLXÉEGRQFRKUĹƒ\CRTQRWwVøPÉXø\Ä˘Ĺƒ.GVQUWUKNWLG#OPGUV[+PVGTPCVKQPCN QRTQRWwVøPÉDøNQTWUMĂ…JQNKFUMQRT½XPÉJQCMVKXKUV[WXø\PøPĂ…JQRQPGURTCXGFNKXĂ…OUQWFPÉORTQEGUWNGVĂ…JQEJNCREG\G5GXGTPÉ-QTGLGMVGTĂ™ LGUGUXQWOCVMQWXø\PøPXMQPEGPVTCĂŞPÉOV½DQÄŻG\CCMVKXKV[LKPĂ…JQĂŞNQXøMCCKPFKEMĂ…WĂŞKVGNM[\CVĂŞGPĂ…\CĂ–FCLPQWRQFRQTWCPCRQO½J½PÉOCQKUVKEMĂ™O TGDGNĹƒOMVGįÉUVQLÉ\CQ\DTQLGPĂ™OKRQXUV½PÉOKRTQVKKPFKEMĂ…XN½Fø-CORCĢWRQ\QTĢWLGPCVQLCMUPCFP½CLGFPQFWEJ½OĹƒzGDĂ™VRQOQE-RQFRQÄŻG MCORCPøVQVKzUVCêÉRQWJĂ…OKPWV[ĂŞCUWDøJGOMVGTĂ™EJOĹƒzGMCzFĂ™RQFGRUCVFQRKU[PCQDTCPWVøEJVQPGURTCXGFNKXøXø\PøPĂ™EJ


Z OBSAHU

10

Plýtvání potravinami je aktuální i v České republice: řešení hledají firmy i neziskové organizace

Konference Food Waste/Udržitelný cyklus potravin, kterou ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze uspořádalo CSR fórum 5. června u příležitosti Světového dne životního prostředí, přinesla pohled firem i neziskových organizací.

16

Povodně 2013

Do dobrovolnické pomoci se zapojují zaměstnanci velkých společností. Efektivně jim v tom pomáhá jediný portál pro firemní dobrovolnictví u nás Zapojimse.cz, který provozuje platforma Byznys pro společnost. V první vlně po povodních do poškozených oblastí směřovali firemní dobrovolníci proškolení na pomoc v krizových situacích a pomocníci na call centrech.

28

CSR akademie 2013: studenti chtějí více praktických znalostí o CSR a odpovědném podnikání

V posledním květnovém týdnu se konal první ročník CSR akademie, pořádané Agenturou PubliCon. Akce se zúčastnilo přes dvacet studentů ze 14 fakult z vysokých škol celé České republiky. Odbornými partnery prvního ročníku CSR akademie byly VŠE, platforma Byznys pro společnost a měsíčník CSR fórum.

34

Lenka Kohoutová: Sociální podniky by si měly na sebe vydělat úplně stejně jako běžné firmy „Mnohé firmy konečně pochopily, že zastoupení různých skupin zaměstnanců, včetně těch se ztíženým přístupem na trh práce, je pro ně ve všech ohledech výhodnější. Motivací není tedy jen finanční bonus od státu, ale přidaná hodnota toho, že takovýto zaměstnanec přináší i mnoho dalších kvalit. TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

3


ENGLISH SUMMARY

TOPIC: FOOD WASTE/ SUSTAINABLE FOOD HANDLING Food waste is a current issue even in the Czech Republic “Up to one-third of all produced food in the world is wasted. To illustrate, we throw out 1.3 billion tons of food worth 20 trillion CZK. At the same time, one out of seven people on the planet are starving and 20 thousand children die every day of hunger. Reasons for food waste however vary in different parts of the world. The Western world deals with excessive grocery shopping, large meals and poor “use-by” food labeling. In developing countries, food waste is 95% unintentional and is caused by the use of poor technology during harvests, improper storage and inadequate packaging. The amount of thrown out food is also different. In rich countries, there is roughly 95-115 kg of food dumped per person per year, whereas in Sub-Saharan Africa it is 611kg per person per year,” says Michal Broža from the UN Information Centre in Prague. See page 10 DEBATE FOR JUNE 90 minutes about the attitudes of young people towards their future What does the current generation of young people think of the future? What does Generation Y fear in relation to their careers? Will these young people have enough money for retirement? And how prepared are young Czechs? Answers to such questions were collected in a unique worldwide survey, disclosed by Telefónica at the “90 minutes of CSR Forum” in June. The breakfast debate was held on the 13th of June in the Holiday Inn Prague Congress Center Hotel, with Telefónica CZ as the main partner. In the Global Millenial Survey, carried out by the Penn Schoen Berland agency for Telefónica and the Financial Times, 12 thousand people, from 27 countries, 6 regions of the world and in the 18-30 age group, were involved. The results indicate that most young people see the economic situation as the biggest challenge and classify the transition from school to work as diffi-

cult. They believe in the importance of education and studies of modern technology. Compared to their international peers, young Czechs rather bet on the studies of foreign languages. Three-fourths of young Czechs are more or less satisfied with their lives. And more than half think their lives are easier in comparison to lives of their parents. See page 24 CSR ACADEMY 2013 Students want more practical knowledge about CSR and Responsible Entrepreneurship The first year of CSR Academy was held during the last week of May and organized by the PubliCon Agency. More than 20 students from 14 University departments in the Czech Republic attended. The CSR welcomed expert partners such as the University of Economics, Prague, the Business for Society Platform and the CSR Forum monthly. Partners of the event were Telefónica CZ, IBM CZ and AXA CZ. The CSR Academy has showed that the students’ interest in sustainability and related topics is increasing. The purpose of the academy was to provide students access to practical information from corporate practice in the field of responsible entrepreneurship and its strategies, sustainability, CSR and innovative approaches to education. During the whole week, students had the chance to become familiar with specific solutions with regard to responsible entrepreneurship thanks to lectures conveyed by experts from the business sector. Some of the topics discussed included the role of stakeholders, cooperation with suppliers or CSR strategies and their implementation. Lectures such as Global and local strategies, Responsibility to society – shared value, or Sustainable and responsible HR were led by experts from partner companies. See page 28 GUEST FOR JUNE Lenka Kohoutová: Social enterprises should be self-financed just like other normal businesses. Current legislation “classifies” disadvanta-

ged employees based on the level of their handicap. The financial support for employing people with milder forms of disability has been reduced. This decision has left many NPOs indignant, since they are the ones who mainly help such disadvantaged individuals. However, according to Member of Parliament Lenka Kohoutová, this is a step in the right direction: for an employee with a moderate level of disability, it is more difficult to enter the labor market and we can also assume that adjusting the work environment for such an employee is more demanding, while on the other hand, his performance may be lower. If this “classification” did not exist, there would be cases where companies would only hire employees with milder forms of disability. “I do admit that this premise may not apply to all cases, however, that raises a question whether wrong assessment isn’t at fault here,” says the MP. See page 34 FLOODS 2013 Companies let their employees help during floods Many employees of large corporations volunteered immediately after the floods started. Website Zapojimse.cz, as the only domestic website for corporate volunteering, is operated by the Business for Society Platform and effectively helps such volunteers. “In the first wave after the floods, we sent corporate volunteers trained in dealing with crisis situations to affected regions and others to assist in call centers. In the second wave, which starts this week, there will be high demand for cleaning work,” said Klára Prechová from the Business for Society Platform on the 11th of June. “We were pleased by the number of companies willing to answer our call for help. They increased the number of paid voluntary days for their employees, operatively put aside budgets for the purchase of necessary materials or organized several fundraisers,” added Klára Prechová. See page 16 ❑­Translated by Petr Benda

časopis o společenské odpovědnosti firem

šéfredaktor: michal Růžička michal.ruzicka@publicon.cz

produkce: lenka Vimmerová lenka.vimmerova@publicon.cz

Vydává: agentura publicon na základě licence od Fóra dárců

editor: Viktor Vondra viktor.vondra@publicon.cz

číslo 6, ročník Vii., vyšlo v červnu 2013.

art Director: Vladimír nagaj

adresa redakce: csR fórum U Železné lávky 10 118 00 praha 1, malá strana Tel.: + 420 257 213 404

Tisk: kavka print mk čR e 17762 issn 0862-9315

4

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Rešerše: anna šindelková anna.sindelkova@publicon.cz

Rukopisy a náměty posílejte na redakce@publicon.cz

adresa vydavatele: agentura publicon s.r.o. U železné lávky 10 118 00, praha 1 - malá strana e-mail: publicon@publicon.cz Tel. 605 232 393 www.publicon.cz


EDITORIAL

Povodňový coffee break. Ze csr summitu severu Čech. Měl jsem možnost přečíst si e-mail, v němž představitelé organizace ADRA vyjadřují nejen poděkování, ale i dojatý údiv nad tímto neobvyklým darem - a mám velkou radost, že jsme mohli stát na počátku tohoto povodňového příběhu. Samozřejmě, jednoho z mnoha. I proto jsme na poslední chvíli zařadili do tohoto čísla souhrn zpráv, reprezentujících pomoc v České republice působících firem. Jako již vícekrát při živelných katastrofách, zachovala se celá řada společností rychle a nezištně. Jako člověk, jenž v roce 2002 bydlel s rodinou v přízemním karlínském bytě, si troufnu říct: díky! Jakkoli jde o katastrofu, týkající se desetitisíců lidí, nechtěl bych, aby povodně přehlušily ostatní důležitá témata, kterým se věnujeme. Například máme za sebou premiéru CSR akademie, která dopadla nad očekávání. Už

teď se těšíme na její pokračování. Jak dobře vědí kolegové z pražské informační kanceláře OSN, je velmi těžké přenášet do české společenské debaty globální témata. Jsou ale taková, jež se k nám sama neodkladně plíží a brzy se jim nepůjde vyhnout. Patří mezi ně také udržitelné nakládání s potravinami v tom nejobecnějším smyslu slova. Konference, kterou jsme na toto téma pořádali, je pouze začátkem zájmu, který rozhodně nepřestaneme rozvíjet. Blíží se prázdniny, s nimiž přichází nejen odpočinek, ale i čtenářský půst, pokud se CSR fóra týká. I proto jsme se snažili do červnového čísla umístit tolik témat, kolik se jen vešlo. Aby bylo co číst a nad čím přemýšlet. Než se opět v září sejdeme. Přeji Vám léto - a klidné čtení! ❑michal růžička

Foto: Filip singer

Vážené čtenářky a vážení čtenáři: jakou souvislost mají letošní povodně a dubnový CSR Summit 2013, který jsme pořádali v pražské galerii DOX? Spojila je káva. Možná si vzpomenete, že jeden z partnerů mezinárodní konference, společnost Miko, uspořádala na závěr akce losování z vizitek platících účastníků (viz foto dole). Coffee Break v hodnotě 30 000 korun tehdy získala prostřednictvím Lucie Meixnerové (která je v tomto čísle shodou okolností hostem naší ankety 5+5) firma Johnson&Johnson. Tato společnost přemýšlela, jak s výhrou naložit, až Česko zalila voda - a bylo rozhodnuto. Coffee Break dostal od Miko speciální protipovodňovou úpravu a zamířil do míst, kde ADRA organizovala dobrovolníky ku pomoci zaplaveným oblastem, především na

najdete také v elektronických médiích a na sociálních sítích. Připojte se k nám:

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

5


AKTUALITY Z ČESKÉ REPUBLIKY

Náměty do této rubriky posílejte na adresu redakce@publicon.cz

studentů v krajských kolech matematické a fyzikální olympiády. Letos se v soutěži o Oranžovou učebnu utkalo čtyřicet sedm středních škol z celé ČR. Počet žáků v krajském kole matematické a fyzikální olympiády určil žebříček patnácti nejúspěšnějších škol, z nichž bylo vylosováno vítězné gymnázium. „Studenty je třeba k přírodním vědám motivovat, nikoli je technikou strašit. Soutěžní klání k tomu nabízí dobrou příležitost, proto olympiády tradičně podporujeme. Pedagogům pomáháme, aby novou generaci k matematice a fyzice víc přitáhli. Ale nesmí to zůstat jen na nich. Bez kvalitního vybavení tříd se fyzikální jevy vysvětlují těžko,“ říká Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ. Foto: čeZ

První české gymnázium v Karlových Varech vyhrálo Oranžovou učebnu Moderní laboratoř přírodních věd vybuduje První české gymnázium v Karlových Varech – příspěvek 200 000 korun na ni od Skupiny ČEZ získá díky úspěchu svých

pavel puff (vpravo) za přítomnosti notáře vylosoval vítěznou školu.

Jobs.cz: Vývoj na pracovním trhu zachraňují ryze tuzemské firmy Zaměstnavatelé v květnu na portálu Jobs.cz vystavili celkem 21 024 pracovních míst na plný či zkrácený úvazek, což je

nejvíce od počátku letošního roku. Více než 46 % ze všech nových pracovních míst v květnu obsazovaly firmy bez zahraniční účasti. Zatímco v případě těchto zadavatelů počet nových míst meziročně vzrostl o 1,2 %, firmy se zahraniční účasti i ryze zahraniční společnosti souhrnně vystavily o 13,8 % méně nových pozic. „Za květnovým nárůstem počtu nových pracovních míst a mírným snížením míry nezaměstnanosti stojí především tradiční sezonní vlivy. Při bližším pohledu jsou však patrné též výrazné rozdíly v přístupu části zaměstnavatelů. Zatímco firmy se zahraniční účastí v ČR nadále snižují náklady a do značné míry tlumí přijímání nových zaměstnanců, ryze české podniky dokázaly udržet své náborové aktivity a v květnu již dokonce obsazovaly více pracovních pozic, než ve stejném období vloni. Oživení náborů v nadnárodních firmách nejspíš bude následovat s určitým zpožděním,“ uvádí Tomáš Ervín Dombrovský, analytik Jobs.cz.

AKTUALITY ZE SVĚTA

Vybírá Pavlína Kalousová

Udržitelné značky vydělají. Nebo? Nový průzkum, zveřejněný společností Havas Media Group, není příliš motivující pro diskusi nad současným stavem rozvoje udržitelnosti a důvěrou zákazníků k postoji firem k této oblasti. Havas Media prozkoumal postoje více než 130 000 zákazníků po celém světě a naznačuje, že zákazníci nejsou příliš přesvědčeni, že výrobky pomáhají zlepšovat kvalitu života. A to jak jejich osobního, tak kvalitu společnosti a Země jako takové. Studie označuje například postoje Evropanů jako spíše cynické, protože si myslí, že pouze 5 procent výrobků zlepšuje kvalitu jejich života. Ovšem vůbec by jim nevadilo, pokud by 93 procenta ze značek a výrobků, které používají, jednoduše zmizelo. A co víc! Oproti zbytku

6

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

světa, zejména rozvojovým zemím, je míra cynismu o 20 procent vyšší. Navíc, studie by mohla být demotivující i pro samotné marketéry. Pokud si uvědomíme, kolik prostředků věnují do budování vztahu zákazníků ke značce. A co na tuto jejich snahu říkají zákazníci? Pouze pětina Evropanů z tradičních zemí EU skutečně věří, že je komunikace značek férová. Tolik skeptická část výzkumu. Ta perspektivní spočívá v tom, že zákazníci věří, že značky mají potenciál sehrát pozitivní roli ve zkvalitňování života lidí. Minimálně polovina Evropanů a o něco více Američanů je o tom přesvědčeno. Co s tím? Většina lidí se začíná zajímat o to, zda jsou zejména velké firmy schopné využívat své zdroje a potenciál pro zlepšování podmínek pro život: zdravotních, sociálních i ekologických. Je

však třeba, aby se firmy nesnažily udržovat tradiční postupy, ale více naslouchaly potřebám zákazníků a společnosti. Jedině tak mají před sebou v etablovaných společnostech společenskou i ekonomickou perspektivu. Diskuse o udržitelných značkách má svá ale… Například nedávná konference o udržitelných značkách v USA, která diskutovala výsledky výše zmíněného průzkumu Havas Media Group i další současné trendy v budování značek, přinesla několik zajímavých perspektiv na měnící se marketingové prostředí. Raphael Bemporad, konzultant v oblasti brandu z Nového Yorku, popíchl marketéry a poukázal na skutečnost, že posledních patnáct let se firmy snažily najít zelené zákazníky, kteří ale nikdy netvořili více než 15 procent trhu. Navíc tito zákazníci mají spíše tendence nevěřit velkým společnostem a nechtějí kupovat více výrobků, než je nezbytně nutné. A tak se zelený trh často točí mezi tím, zda bude dříve slepice nebo vejce. Přeloženo, zákazníci opakovaně potvrzují, že by si zelených výrobků kupovali více, pokud by jich bylo více na trhu. A firmy zase opakují, že budou vyrábět více zele-


Z ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALITY

Foto: čeZ

Jadernou maturitu letos složilo 107 středoškoláků V letošním roce během tří třídenních kol na elektrárně Temelín úspěšně složilo 107 středoškoláků z třiceti škol „Jadernou maturitu“. Poslední studenti si odnesli maturitní diplom první pátek v červnu. Jaderná maturita je stáž určená studentům technických středních škol a gymnázií, kteří

temelínští maturanti

mají zájem o techniku, fyziku, přírodní vědy či energetiku – společnost ČEZ v Temelíně každý rok připravuje tři kola Jaderné maturity pro studenty ze všech regionů ČR. Studenti absolvovali odborné přednášky, prohlédli si strojovnu elektrárny i 155 metrů vysoké chladicí věže, dostali se i do havarijního řídícího střediska a Centra praktické přípravy. Ani letos nechyběla přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové k energetické koncepci ČR a aktuálnímu dění v jaderné energetice. Králem třetího kola Jaderné maturity se stal student třetího ročníku Gymnázia Soběslav Lukáš Svoboda. TNT Express šetří životní prostředí Společnost TNT Express pokračuje ve snaze zefektivnit rozvoz zásilek

a zároveň šetřit životní prostředí. V Bruselu zavádí první mobilní depo, které by mělo zlepšit služby zákazníkům v rušném centru města a ulevit bruselskému ovzduší. V Praze zase v létě rozšíří svůj vozový park o první elektromobil. Jedná se o vůz značky Ford společnosti Smith Electric. Elektromobil bude jezdit v Praze 5, která byla záměrně vybrána kvůli velkému počtu dobíjecích stanic. Nová posila TNT Express ujede na jedno dobití až 125 km a jeho maximální rychlost je 80 km za hodinu. TPCA představila vítězné projekty z grantového programu Kolínská automobilka TPCA Toyota Peugeot Citroën na slavnostním večeru v Městském divadle Kolín vyhlásila 12 projektů podpořených z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko. Představeny byly projekty z oblasti životního prostředí, bezpečné dopravy a vzájemného soužití. Z rukou prezidenta spo-

ZE SVĚTA AKTUALITY

ných produktů, pokud po nich poroste poptávka. A tak se zdá, že se firmy budou muset více zaměřovat na ty zákazníky, kteří mají zájem kupovat nové výrobky, ale již dbají na celkový dopad firem na společnost. Zejména proto, že je tento postoj spojen s určitým společenským statusem. Stále, zdá se, jde o poněkud protichůdná tvrzení, z nichž lze cítit přetrvávající rozpor mezi tím, jak vyrábět a konzumovat méně, ale zároveň udržet ekonomickou perspektivu, jak firem, tak společnosti. „Fordí“ udržitelnost Automobilka Ford zveřejnila své výsledky v nové Zprávě o udržitelnosti a zdá se, že se firmě daří dosahovat naplánovaných cílů. Ford například snížil emise CO2 o 37 procent v přepočtu na každé vyrobené auto, počítáno od roku 2000, a má další cíl – snížit tento parametr o dalších 30 procent do roku 2025. Mezi jiným se Ford zaměřil

i na snížení spotřeby energie i vody. Ve spotřebě vody snížil globálně její spotřebu o téměř 2 miliony kubických metrů a v přepočtu to přineslo více než 3 miliony dolarů úspor. Na cestě k naplňování udržitelných cílů nezapomíná Ford ani na své dodavatele. Za uplynulý rok poskytl 325 z nich školení v trendech a v dodržování etických, sociálních a environmentálních pravidel. Celkem prošlo tímto školením již více než 2000 dodavatelů. Mezi konkrétními iniciativami, které Ford realizuje, je například projekt na optimalizaci nátěrů na autech 3-Wet Paint, který má potenciál snížit emise až o 25 procent. Majitelům Fordů rozhodně doporučujeme Zprávu k dalšímu prostudování a majitelům konkurenčních značek alespoň ke srovnání. Byznys pro mazlíčky chce být udržitelnější Firmy vyrábějící produkty pro domácí mazlíčky (rozumějme pejsky, kočičky a další zvířátka) nedávno založily novou Koalici pro udržitelnost ve svém oboru. Koalice rovnou vyprodukovala návod pro tyto firmy, jak se chovat udržitelně a jak snižovat svůj dopad na životní prostředí a společnost. Kromě doporučení a osvědčených projektů na snížení spotřeby ener-

gie při výrobě, jako je Energy Star, se firmy, vyrábějící krmení pro kočky rozhodly zaměřit na postupné použití pouze ryb pocházejících z udržitelného rybolovu. Například společnost Mars Petcare, vyrábějící právě krmivo pro mazlíčky, se k tomuto závazku přihlásila otevřeně a zveřejnila své cíle. TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

7


AKTUALITY Z ČESKÉ REPUBLIKY

KROKUZ učí pečovat klientky azylových domů o zdraví Vhodná životospráva, správné hygienické návyky, prevence i schopnost spolurozhodovat o léčbě. Toto jsou atributy, které by v dnešní době měl mít „zdravotně gramotný“ člověk. V tom, dle odborníků, Češi za Evropou pokulhávají. Vůbec nejhorší je přitom situace u lidí ze slabších sociálních vrstev, například žen v azylových domech. Farmaceutická společnost GlaxoSmithKline (GSK) a Sdružení azylových domů v České republice (S.A.D.) proto spustily nový projekt KROKUZ (Krok ku zdraví), jehož cílem je naučit klientky azylových domů, jak pečovat o své zdraví

Foto: gsk

lečnosti Kenty Koideho si neziskové organizace odnesly finanční granty v celkové hodnotě 4 miliony korun. Od vzniku grantového programu v roce 2005 přišlo do TPCA již téměř 800 žádostí. Automobilka finančně podpořila 160 z nich, a to celkovou částkou dosahující 36 milionů korun.

i zdraví svých dětí. KROKUZ má podobu dvoudenních vzdělávacích pobytů, během kterých probíhají semináře zaměřené na otázky zdravotní gramotnosti, hygieny nebo obrany proti domácímu násilí. První tři už se s úspěchem uskutečnily. „Jsme velmi rádi, že je o semináře mezi klientkami azylových domů tak velký zájem. Pokaždé byla využita jejich kapacita do posledního místa,“ uvedla Monika Horníková, generální ředitelka společnosti GlaxoSmithKline.

MetLife pojišťovna podpořila Barevný multižánrový festival v Hajnici Lidé s mentálním postižením se v sobotu 24. května v Hajnici potkali a pobavili se zdravými spoluobčany na prvním ročníku Barevného multižánrového festivalu. Vedle bohatého programu na akci došlo také k předání šeku na 30 tisíc korun, které Barevným domkům Hajnice věnovali zaměstnanci MetLife pojišťovny. „Vybrané peníze se použijí na nákup pomůcek a nových zařízení do klientských domovů,“ uvedla Klára Ondráčková, ředitelka klientského servisu MetLife pojištovny. S Barevnými domky Hajnice spolupracuje pojišťovna již třetím rokem a i v budoucnu hodlá v této tradici pokračovat, neboť se setkává se stále větším zájmem a podporou jak ze strany zaměstnanců, obchodníků i vedení. „Do našeho firemního dobrovolnického programu se zapojilo třicet zaměstnanců, což je pětina naší firmy. Pomáhat přijeli i naši obchodníci a ředitelé našich kanceláří v regionech,“ řekla Klára Ondráčková.

AKTUALITY ZE SVĚTA

ti. Mezi firmy, které investují do udržitelného rozvoje, patří například i textilní řetězce, jako je Nike či H&M, nicméně jejich vnímání ze strany zákazníků je ovlivněno diskusí nad pracovními podmínkami v tomto odvětví v rozvojových zemích. Mezi firmy, které se také pravidelně objevují na špici, jsou inovační společnosti, jako je 3M či Siemens.

Známe globální zelené značky Ocenění pro globální zelené značky uděluje společnost Interbrand ve spolupráci se společností Deloitte. Deloitte přinesl do hodnocení kvantitativní metodologii na hodnocení celkového přístupu firem a Interbrand se ptá zákazníků na vztah mezi udržitelností a jejich nákupním chováním, stejně jako na povědomí o zelené strategii daných značek. Již druhým rokem se na předních místech umístila Toyota následována Fordem a Hondou. Mezi nejlepšími deseti značkami najdeme společnosti jako Panasonic, Nissan, Johnson & Johnson, Volkswagen, Danone, Nokia či Dell. Zpráva, vydaná k vyhlášení výsledků, se také zajímavým způsobem věnuje existujícímu rozporu mezi firemní environmentální politikou a jejím vnímáním ze strany zákazníků. Průzkum se realizoval na deseti největších světových trzích. Právě automobilový průmysl se umístil celkově nejvýše, kdy mezi top deseti společnostmi tvoří automobilky polovinu. Právě automobilky ukazují cílené využití nových technologií pomáhajících firmám dosahovat svých cílů v oblasti udržitelnos-

8

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Evropané nejsou nadšeni z toho, co firmy dělají pro společnost Zdá se, že skeptické naladění Evropanů, které jednoznačně vychází z výše zmíněného průzkumu postoje zákazníků vůči značkám, se opět potvrzuje. Alespoň v Eurobarometru, který zveřejnila Evropská komise. Podle něj si pouze zhruba polovina Evropanů myslí, že firmy mají pozitivní dopad na společnost. Zbytek je bohužel poněkud skeptický. CSR a odpovědnost firem je vnímána jako spíše způsob napojení na společnost a její potřeby. Nicméně stále jako důležitější pro většinu Evropanů se, v důsledku rostoucí nejistoty na trhu práce, jeví přínos firem právě v této oblasti. 57 procent z nich jako pozitivní přínos firem vnímá vytváření pracovních míst a 32 procent oceňuje příspěvek firem k ekonomickému rozvoji společnosti.


PRůZKUM

dvě třetiny české veřejnosti hodnotí současnou ekonomickou situaci v Čr negativně Hodnocení současné ekonomické situace v ČR (%)1

1 Znění otázky: „jak byste hodnotil současnou ekonomickou situaci v naší zemi? je podle Vás velmi dobrá, dobrá, ani dobrá ani špatná, špatná, velmi špatná.“

Hodnocení ekonomické situace ČR podle životní úrovně domácnosti (%)

pozn.: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“, kategorie „dobrá“ zahrnuje součet podílů „velmi dobrá“ a „dobrá“, kategorie „špatná“ je součtem podílů „špatná“ a „velmi špatná“.

Subjektivní hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti2 (%)

2

Znění otázky: „považujete životní úroveň Vaší domácnosti za velmi dobrou, za spíše dobrou, ani dobrou, ani špatnou, za spíše špatnou, nebo za velmi špatnou?“

V rámci květnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Z výsledku šetření vyplynulo, že dvoutřetinová většina české veřejnosti hodnotí současnou ekonomickou situaci v zemi negativně, naopak příznivé hodnocení současné ekonomické situace se vyskytlo u 6 % dotázaných, asi čtvrtina lidí pak považuje současnou ekonomickou situaci v ČR za „ani dobrou, ani špatnou“. Z hlediska věku méně nepříznivě situaci hodnotí mladí ve věku 15 až 19 let, hůře naopak lidé od 60 let výše. Hodnocení současné ekonomické situace tak zůstává stále o něco horší, než zpravidla bývalo v období od druhé poloviny roku 2010 do konce roku 2011, kdy se hodnocení přechodně zlepšilo po odeznění výrazného ekonomického poklesu z roku 2009. Zároveň platí, že po celé období od r. 2009 do současnosti je hodnocení stávající ekonomické situace nepoměrně horší, než bylo v letech 2005 až 2008, tedy do nástupu ekonomické krize v ČR. Druhá otázka se týkala hodnocení životní úrovně samotných domácností, v nichž respondenti žijí. Dvě pětiny lidí mají podle vlastního vyjádření dobrou životní úroveň své domácnosti, naopak za špatnou považuje životní úroveň své domácnosti pětina občanů.❑ Zdroj: CVVM

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

9


TÉMA FOOD WASTE/UDRŽITELNĚ S POTRAVINAMI

Plýtvání potravinami je ak řešení hledají firmy i nezis Konference Food Waste/Udržitelný cyklus potravin, kterou ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze uspořádalo CSR fórum 5. června u příležitosti Světového dne životního prostředí, přinesla pohled firem i neziskových organizací. Globální souvislosti tématu plýtvání potravinami představil Michal Broža z Informačního centra OSN v Praze. Martin Walter ze společnosti

Foto: eva kořínková

martin Walter, nestlé

10

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Nestlé, která se stala partnerem konference, reprezentoval pohled firem. O zefektivňování spolupráce v rámci dodavatelského řetězce pohovořil Tomáš Martoch z ECR. V panelu věnovaném místním projektům a zapojování spotřebitelů vystoupili Fabrice Martin-Plichta z České federace potravinových bank a Petr Lebeda z neziskové organizace Glopolis.


FOOD WASTE/UDRŽITELNĚ S POTRAVINAMI TÉMA

tuální i v České republice: kové organizace V jaké fázi je v České republice diskuse o plýtvání potravinami? Zabývají se tímto tématem firmy, nebo jde jen o okrajové téma neziskových organizací? Efektivnější spolupráce mezi řetězci, dodavateli a odběrateli by mohla přinést velké úspory. Ale co s jídlem, které už má prošlé datum spotřeby? Odpovědi na tyto otázky hledali účastníci konference Food Waste/ Udržitelný cyklus potravin. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího:

Plýtvání potravinami je globální problém… Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze Až jedna třetina všech vyrobených potravin na světě přijde nazmar. Pro představu to znamená, že se vyhodí 1,3 miliardy tun jídla v hodnotě 20 bilionů Kč. Přitom jeden ze sedmi lidí na naší planetě hladoví a denně zemře kvůli hladu dvacet tisíc dětí. Důvody pro plýtvání potravinami se přitom v jednotlivých částech světa liší. Na Západě patří mezi hlavní důvody přílišné nakupování, velké porce nebo špatné označování data spotřeby. V rozvojových zemích je plýtvání z 95% neúmyslné a vinu na něm mají především špatné technologie pro sklizeň, nevhodné skladování a neadekvátní obaly. Liší se také množství vyhozených potravin. Zatímco v bohatých zemích připadá na osobu a rok cca 95115 kg vyhozeného jídla, v subsaharské Africe to je 6-11 kg na osobu a rok. …jak ho řeší české firmy? Martin Walter, Nestlé Česko Naše motivace pro to, abychom se zabývali tématem Food Waste, se týká i nákladovosti a efektivity výroby. Vidíme zde dvojí užitek, shared value. Snažíme se snižovat dopad na životní prostředí, omezovat naši

uhlíkovou stopu a objem odpadů, ale zároveň tím snižujeme naše náklady a zvyšujeme efektivitu, a to je samozřejmě výhodné pro náš byznys. Je zajímavé, že v rozvojových zemích většina plýtvání probíhá na začátku dodavatelsko-odběratelského řetězce, tedy v důsledku zemědělského zpracování, při sklizni a podobně. Naopak ve vyspělých zemích k největším ztrátám dochází na jeho konci, tedy u spotřebitele. Naše závody v České republice a na Slovensku mají snižování odpadu jako součást environmentální strategie. Soustředíme se primárně na organický odpad, jde nám o minimalizaci ztrát potravinářských surovin. Od roku 2010 jsme snížili odpad k likvidaci o 56%. Pro rok 2013 mají všechny naše závody cíl „nula na skládku“. Ve výrobě nám k tomu napomáhají například pístové systémy, které zabraňují ztrátám při výrobě tekutých produktů. Další možností je přizpůsobit se preferencím zákazníků zařazením různých gramáží stejného produktu. Tomáš Martoch, ECR Uvědomujeme si, že je potřeba spolupracovat v dodavatelském řetězci tak, aby bylo možné zajistit skutečně efektivní způsob distribuce zboží. S měnící se společností se

Nestlé: Food Waste řešíme. Přináší to užitek společnosti i našemu byznysu Snižování odpadů je správné s ohledem na životní prostředí. Zároveň vede k zefektivnění výroby a tím i k ekonomickým úsporám. Omezovat plýtvání potravinami je jedním z klíčových pilířů environmentální strategie společnosti Nestlé. Na globální úrovni i v České republice. Plýtvání potravinami je problém na úrovni všech fází životního cyklu výrobku. Zatímco v rozvojových zemích dochází k největšímu plýtvání v počáteční fázi, v bohatých zemích se nejvíce plýtvá v konečné fázi životního cyklu produktu. Úspor se samozřejmě dá dosáhnout jak ve fázi zemědělského zpracování, tak u koncového spotřebitele. Pro společnosti, které působí na globální úrovni, je téma Food Waste velkou výzvou. O to víc, pokud zpracovávají suroviny pocházející převážně z rozvojových částí světa, jako Nestlé. Společnost se v rámci svého výzkumu a vývoje snaží neustále vyvíjet nástroje k dosažení větší trvanlivosti výrobků a používat odpovídající obaly. Vhodné obaly jsou zásadní nejen jako prevence kontaminace potravin, což je důležité například v Indii, ale mohou také zabránit poškození výrobku a přispět k jeho delšímu uchování. Skladování potravin se značně odvíjí od technologických možností dané lokality. Nestlé proto spustilo program prevence ztrát v rozvojových zemích, který se zaměřuje na zefektivnění chlazení a distribuce mléka. Ztráty mléka v rozvojových zemích tvoří 16 % až 27 %. Systém Nestlé, založený na přímém výkupu od farmářů, přinesl snížení ztrát na méně než 0,6 %. V Indii Nestlé investovala 11 milionů švýcarských franků do nádrží na skladování mléka, chladících center i do veterinární péče. Vybudování řetězce chlazení a následné snížení ztrát mléka kromě finančních úspor představuje úsporu cca 815 až 1375 milionů m³ vody ročně. Programy úspor se netýkají pouze rozvojových zemí. Společnost se zavázala směřovat k nulovému odpadu ve všech svých závodech. „Od roku 2002 jsme celosvětově snížili téměř o polovinu odpad k likvidaci a zvýšili o více než třetinu využitelné vedlejší produkty, tj. k opakovanému použití nebo energetickému využití na tunu výrobku. V roce 2012 jsme měli 39 závodů s nulovým skládkováním odpadu,“ říká Jana Blecherová ze společnosti Nestlé. ❑-redTenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

11


TÉMA FOOD WASTE/UDRŽITELNĚ S POTRAVINAMI

kampaně českých neziskovek v oblasti Food Waste mění i potřeby zákazníka. Vliv na to má celá řada faktorů – stárnutí populace, využívání informačních technologií a podobně. Pro nás jsou klíčové čtyři oblasti: zákazník, dodavatelský řetězec, jak zajistit udržitelný rozvoj, jak tato témata komunikovat. Jde nám o to, lépe zorganizovat distribuci tak, aby zboží bylo na regálu, jeho doba použitelnosti pro koncového spotřebitele byla co nejdelší, ale zároveň, aby i doprava tohoto zboží od výrobce k obchodníkovi byla co nejefektivnější. Aby se zavážely plné kamiony, aby jich bylo na dálnicích co nejméně. Klademe si otázku, jak vypadá spotřebitel teď a jak bude vypadat v roce 2020? Z tohoto pohledu je důležitou věcí sdílení dat, která jsou potřebná pro on-line nákupy zákazníků a podobně. …a neziskové organizace? Fabrice Martin-Plichta, Česká federace potravinových bank Potravinové banky fungují na bázi darování. Jedním z největších problémů, se kterými se setkáváme v České republice, je DPH. 15% DPH na potravinové dary je pro většinu firem velký problém. Naším aktuálním úkolem je proto pokusit se změnit legislativu tak, aby potravinové dary byly osvobozeny od DPH, jako je tomu ve většině zemí západní Evropy. Petr Lebeda, Glopolis Jako velký problém vnímám, že v České republice neexistuje k tématu plýtvání potravinami dostatek dat. Máme představu o tomto problému na globální nebo evropské úrovni, ale chybí nám konkrétní data pro naši zemi. Legislativní překážky se týkají především DPH, ale není to jediné legislativní opatření, které ztěžuje práci v této oblasti. Třetí věcí je nutnost vzdělávání zákazníků. Nejde přitom jen o klíčového spotřebitele, ale i o subdodavatelský řetězec. ❑-red-

Česká veřejnost zatím téma plýtvání potravinami nevnímá nijak naléhavě. V neziskovém sektoru se v poslední době objevilo několik kampaní, které na dané téma upozorňují. Inspirace pro podobné projekty přichází především ze zahraničí. Člověk v tísni Vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni Rozvojovka zahájila v roce 2012 mezinárodní kampaň Food Right Now – Postavme se hladu! Tato kampaň cílí především na mladé lidi v několika evropských státech. Cílem kampaně je aktivní zapojení české veřejnosti a zejména mladých lidí do řešení problematiky světového hladu. Kampaň Food Right Now – Postavme se hladu! je šířena mimo jiné v rámci projektu Jeden svět na školách, který využívá potenciálu dokumentárních filmů ke vzdělávání středoškoláků a žáků základních škol. V rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se hladu! připravil Člověk v tísni pro střední školy také cyklus seminářů, které by měly pomoci učitelům i studentům lépe se orientovat v otázkách souvisejících s tematikou potravinové bezpečnosti. Po celou dobu trvání tohoto projektu budou vznikat za pomoci zúčastněných učitelů publikace pro výuku témat souvisejících s potravinovou bezpečností. Projekt je financován z prostředků Evropské unie a ČRA, podílí se na něm pět členů Alliance 2015 z Itálie, Francie, Německa, Irska a ČR. V každé zemi se projekt zaměřuje na stejné cílové skupiny – středoškolské studenty (Jeden svět na školách), středoškolské učitele (Varianty) a širokou veřejnost (Rozvojovka). „Uzavřeli jsme první rok projektu, v jehož rámci se nám podařilo kampaní oslovit přes 250 000 lidí. Vydali jsme přílohu se zaměřením na hlad ve světě v Lidových novinách, organizujeme debaty pro veřejnost, zveřejňujeme studentské analýzy na téma hladu ve světě. Také jsme vyhlásili kreativní soutěž o studijní cestu do rozvojové země, kde pak skupina mladých lidí bude mít šanci seznámit se s konkrétními rozvojovými projekty zaměřenými na potravinovou bezpečnost a výsledky ze své studijní cesty bude dále prezentovat v rámci výstavy EXPO2015 a výstav v partnerských zemích,“ říká Hana Krejsová, koordinátorka projektu Food Right Now. V současné době Rozvojovka pracuje na překladu Global Hunger Index pro střední školy a na podzim tohoto roku připravuje verzi pro novináře. Zachraň jídlo Zachraň jídlo je neformální uskupení několika přátel, kteří se rozhodli upozornit na problém plýtvání jídlem.

12

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Inspirovali se zahraničním příkladem a rozhodli se uspořádat takzvanou Hostinu pro tisíc. Na veřejném místě budou vařit oběd ze surovin, které by se jinak vyhodily. Zdarma pohostí kolemjdoucí a poukážou na problematiku plýtvání jídlem. „Společně poobědváme pod širým nebem v centru Prahy, kde si vychutnáme jídlo ze surovin, které by jinak přišly vniveč, a to kvůli nevyhovujícím estetickým nárokům nebo blížící se době spotřeby. Můžete se sami přijít přesvědčit, že uvařit chutně se dá i z jídla, které nevypadá úplně jako z katalogu,“ říká Adam Podhola ze Zachraň jídlo. A jak tato iniciativa vznikla? „Inspirovalo nás zhlédnutí dokumentu Z popelnice do lednice. Jelikož většina z lidí, kteří se nakonec sešli v týmu „Zachraň jídlo“, působí v řadě neziskových organizací, zvolili jsme formu happeningu. Tedy ještě v ten večer jsme sepsali grant pro nadaci O2 Think Big s „Hostinou pro tisíc“, což je koncept přejatý od organizace „Feeding 5000“ z Velké Británie. O pár měsíců později jsme se dozvěděli, že náš projekt byl nadací podpořen a my se naplno rozhodli hostinu v Praze uskutečnit.“ České neziskové organizace navazují na úspěšné realizace ze zahraničí a snaží se vnést téma plýtvání i mezi českou veřejnost. „Od doby, kdy jsem se začal tímto tématem více zabývat, zjistil jsem, jak kreativně se s ním dá pracovat. Inspirací na internetu v podobných či dalších projektech je nespočet. Zaujal mě foodsharing ze sousední metropole Berlína, kde můžete na internetovou stránku tohoto projektu napsat v případě, že máte plnou ledničku, odjíždíte na víkend pryč a nechcete, aby přišlo jídlo nazmar. Zdarma ho věnujete tomu, kdo si pro něj první přijede,“ dodává Adam Podhola. Hostina pro tisíc je jednorázová akce, bude se tématu plýtvání potravinami Zachraň jídlo věnovat i po ní? „Za krátké trvání naší iniciativy se nám podařilo nashromáždit velmi pozitivní reakce a ohlasy lidí. Nabízí nám svoji pomoc, a to jednak při organizaci dalších aktivit, nebo volají o radu. Nedávno nás kontaktovala majitelka jedné restaurace, co má dělat s velkým množstvím jídla, které jim zbylo a nechce ho vyhodit. Pozitivní reakce veřejnosti a narůstajícího zájmu o naši iniciativu si nesmírně vážíme a bereme to pro sebe také jako výzvu a závazek v tomto tématu nadále pokračovat.“ ❑Anna Šindelková


FOOD WASTE/UDRŽITELNĚ S POTRAVINAMI TÉMA

Zájem o potravinové banky v Česku roste. Změna legislativy by přispěla jejich dalšímu rozvoji rozhovor s fabricem martin-plichtou z České federace potravinových bank potravinové banky nemají v České republice tak dlouhou tradici jako na Západě. roste přesto zájem o potravinové banky také u příjemců a dárců? Potravinové banky fungovaly v ČR v devadesátých letech a po pauze se naplno rozjely od roku 2006. Za tu dobu je vidět, že zájem značně roste. Je to celkem pochopitelné ze strany příjemců – dostávají potraviny zdarma nebo za symbolický příspěvek. U lidí, kteří jsou na mizině, taková pomoc skutečně funguje. Co je zajímavé, je rostoucí zájem dárců. Zvláště obchodní řetězce si stále častěji uvědomují, že už není možné jen tak vyhazovat potraviny, které jsou zdravotně nezávadné, ale z nějakého důvodu se nehodí do prodeje.

a finanční dar navíc není zatížen DPH jako darované potraviny.

mezi vaše největší dárce patří potravinářské společnosti. trendem společensky odpovědných firem je snaha snižovat při výliší se odezva od potenciálních dárců narobě odpad a řešit vlastní logistiku tak, příklad v praze a v nějakém menším městě? aby potraviny „nepřebývaly“, ale včas se Lepší odezvu dostáváme v Praze u mezinázkonzumovaly. nemáte obavy, že tento rodních firem. Tyto společnosti většinou trend bude znamenat spolupracují jinde nebo konec potravinových na globální úrovni s poČeská federace bank? travinovými bankami, potravinových bank Z toho strach nemám. takže jim připadá normální navázat takovou spoluje nestátní nezisková Tento vývoj může časem snížit objem disponibilpráci i v České republice. organizace, která ních potravin pro potraMusím ale říct, že máme shromažďuje zdarma vinové banky, ale nevěvelmi dobré vztahy s několika čistě místními spopotraviny a následně řím, že by přebytky zmizely. Naopak vidím lečnostmi, které jsou velije rozděluje potřebným stále velký prostor u obce štědré. chodních řetězců, aby prostřednictvím darovaly potraviny včas. pokud bychom porovnali charitativních Ale proto se musí změnit situaci se zahraničím: co nebo humanitárních přístup českých konzuje největší překážka pro mentů, kteří hledí předeto, aby potravinové banorganizací vším na cenu a nevadí ky v Čr fungovaly lépe? jim krátká trvanlivost zlevněných výrobků. Sociální cítění zdejších manažerů a politiků je v porovnání se Západem a zvláště se myslíte, že téma food Waste je u české Spojenými státy, kde vznikly první potravispolečnosti přijímáno s dostatečnou vanové banky, stále na velmi nízké úrovni. hou? kdo by měl podle vás být primárně Největší překážkou pro rozvoj potravinoodpovědný za osvětu v této oblasti? vých bank v místním prostředí je ale v zatíNemám dojem, že by toto téma českou žení potravinových darů DPH. Když spospolečnost nějak pálilo. Stále je ve fázi lečnost daruje potraviny těsně před „konzumuji, tedy jsem“. Česká společnost ještě není nasycená. Navíc si neuvědomuje, že svým chováním podkopává budoucnost nejen této země, ale celé naší planety. Střídmost je slovo, které ve zdejším diskursu naprosto schází, samozřejmě existuje pár výjimek, jako je Václav Cílek nebo Jan Keller. Aby fungující osvěta mohla působit na společnost, musí spolupracovat všichni důležití společenští aktéři, ať už jde o neziskový sektor, firmy nebo stát.

Foto: eva kořínková

Jak se vám daří získávat dárce pro potravinové banky? musíte je sami oslovovat? a s jakými reakcemi se nejčastěji setkáváte? Většinou je musíme oslovovat. Existují však i případy, kdy se společnost sama přihlásí a chce darovat potraviny před expirací, protože už ví, že nebude schopna všechno prodat. Jiným důvodem může být například omyl na obalu. Možné dárce není jednoduché přesvědčit. Sociální a ekologická odpovědnost stále není ve většině firem prioritou. Pokud tomu tak je, většina firem upřednostní finanční formu pomoci. Je to proto, že darovat peníze je jednodušší

expirací, musí zaplatit DPH ve výši 15% z obvyklé ceny (popř. nákupní ceny). Evropská komise doporučila všem členským zemím, aby osvobodily tyto dary od DPH. Doufám, že česká vláda ji vyslyší.

Ředitel České federace potravinových bank fabrice martin-plichta

kromě potravinové pomoci potřebují potravinové banky ke svému fungování i finance na provoz. patří mezi vaše dárce i individuální sponzoři, nebo vaše organizace spolupracuje výhradně s firmami? Potravinové banky zajišťují svůj provoz díky několika zdrojům. Častečně jsou to různé dotace z krajů nebo měst, ale i finanční dary firem a soukromých osob. Chceme pěstovat individuální sponzorování, ale také rozvíjet firemní dárcovství – ať už v naturáliích, formou dobrovolnictví nebo v podobě finanční. ❑Anna Šindelková TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

13


TÉMA FOOD WASTE/UDRŽITELNĚ S POTRAVINAMI

Unilever: Postavili jsme se proti plýtvání jídlem Mezi ambiciózní cíle, které si stanovila společnost Unilever ve svém Plánu udržitelného rozvoje, uvedeném v roce 2010, patří také omezení plýtvání jídlem. Celosvětově realizuje aktivity, které mají pomoci využít veškeré zásoby správným způsobem a zabránit tak jejich odvozu na skládky. Jako součást ambice stát se expertem v oblasti udržitelnosti a zejména hospodaření s odpadem v oboru pohostinství, Unilever Food Solutions spustil globální kampaň s cílem zvýšit povědomí o udržitelném podnikání. Kampaň probíhá ve více než 70 zemích s cílem pomoci kuchařům a dodavatelům jídla zhodnotit současný stav a spolupracovat na eliminaci plýtvání prostřednic-

tvím produktů a služeb společnosti Unilever. Waste & Resources Action Programme, vládní organizace ve Velké Británii, založená za účelem snižování odpadu, odhaduje náklady na vyplýtvané potraviny v pohostinství ve výši 722 milionů £ ročně. Zatímco většina lidí myslí pouze na finanční následky spojené s vyhazováním jídla, je také důležité uvědomit

si, že důsledkem není pouze plýtvání penězi, ale také poškozování životního prostředí spojené s odpadem. Tracey Rogers z Unilever Food Solutions (UFS) říká: „Přes polovinu celosvětově vyprodukovaných potravin je ztraceno, vyplýtváno nebo zůstává nevyužito. Negativem není pouze špatné využívání přetížených zdrojů, ale také nákladná likvidace potravin a přispění k světové uhlíkové stopě. V současnoti se spotřebitelé čím dál více zajímají o způsob získávání surovin pro jejich pokrmy a udržitelné kroky jednotlivých restaurací.“ Společnost Unilever je přesvědčena, že nejefektivnější cesta k omezení plýtvání je vzdělávání organizací, jako jsou hote-

PROJEKTY UNILEVER FOOD SOLUTIONS Spojené království YOUR KITCHEN Unilever Food Solutions vytvořil nový projekt pro vaši kuchyni „Your Kitchen“. Projekt nabízí jednoduchý nástroj pro audit hospodaření s potravinami v provozech a průvodce pro proces zlepšování hospodaření s odpadem. Použitím nástrojů a rad mohou provozovatelé restaurací zhodnotit současné množství odpadů z potravin a implementovat kreativní změny v hospodaření s odpadem v jejich provozech. Tyto změny mohou být provedeny v celém hodnotovém řetězci – od nákupu, skladování, přípravy a plánování porcí až po likvidaci. Projekt Eatz4U Projekt Eatz4u je určen provozovatelům školních jídelen. Unilever Food Solutions spolupracuje na: ■ Receptech, které jsou chutné, jednoduché a s vyváženým obsahem živin ■ Rozvoji dovedností šéfkuchařů v oblasti řízení a trénink jejich týmů ■ Podpoře marketingových aktivit, aby byly inspirující a vzdělávací ■ Výživových hodnotách stravy ■ Plnění cílů organizace

14

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Do projektu Eatz4u je zapojen tým lidí Unilever Food Solutions, kteří nepřetržitě poskytují pomoc při provádění marketingových aktivit, zajišťují kontakt s výživovými poradci a kuchaři a spolupracují na tvorbě receptů a jídelníčků. Součástí projektu je pouliční divadlo, které má za úkol inspirovat děti a vzbudit v nich zájem o vyváženou stravu. Filipíny Unilever Food Solution a World Food Programme poskytly pomoc 40 000 studentů „Sandwich Heroes“ je společný projekt Unilever Food Solutions a organizace World Food Programme na Filipínách, jehož cílem je financovat program na podporu stravování ve školách ze zisku z prodeje speciálně připravených sendvičů. Díky této kampani bylo v Manile vybráno zhruba 7500€ a program může poskytnout pomoc 40 000 dětí v oblastech zasažených konflikty. Těmito oblastmi jsou střední Mindanao a Maguindanao, Lanao del Sur a Lanao del Norte. „Jsme společnosti Unilever velmi vděčni za dlouhodobé partnerství s organizací World Food Programme na Filipínách, mimo jiné za krea-

tivní snahu pomoci zvýšit povědomí o problematice hladu v zemi,“ říká zástupce a Country director WFP na Filipínách Stephen Anderson. „Finanční prostředky, které společnost Unilever darovala, pomůžou WFP a jejím vládním partnerům, sociálnímu odboru a odboru vzdělání, poskytnout teplou zdravou stravu dětem i ve vzdálených oblastech zasažených konfliktem.“ Do pilotního projektu se zapojilo 13 restaurací, které se ke kampani připojily například poskytnutými sendviči. UFS darovalo WFP finanční prostředky za každý prodaný sendvič v období od října 2011 do ledna 2012. Unilever pomáhá organizaci World Food Programme v boji s hladem na Filipínách již od roku 2008. Globálně je Unilever partnerem WFP od prosince roku 2006 a daroval již 17,7 milionů $ na podporu jeho činnosti. V roce 2012 bylo partnerství s organizací WFP stvrzeno vytvořením Nadace Unilever „The Unilever Foundation“, na které Unilever spolupracuje s dalšími čtyřmi partnery: UNICEF, Oxfam, PSI a Save the Children. Opravdová revoluce balení Unilever Food Solutions před-

stavil na Filipínách nové 5,5 litrů velké balení dresinků Lady’s Choice a Best Foods. Tato nová balení jsou přenosná, s dlouhou životností a dokážou efektivně využít kuchyňský prostor. Mohou být znovu použita hned několika způsoby, např. pro skladování suchých ingrediencí. Pro zdůraznění možnosti opakovaného použití těchto balení byly vytvořeny propagační materiály, které vyzývají provozovatele restauračních zařízení k jejich kreativnímu využití. Pro inspiraci UFS poskytl 101 zábavných nápadů na opakované použití a zákazníci byli vyzváni k zaslání jejich kreativních řešení. Této možnosti využilo 500 provozovatelů, z toho 90 % označilo balení za skvělý nástroj pro skladování ingrediencí a umožnění lepší organizace prostoru v kuchyni. Thajsko Projekt Školní autobus Unilever Food Solutions spustil projekt „Thajský školní autobus“, který je zaštítěn thajskými autoritami veřejného školství, Výborem pro výživu a Ministerstvem zdravotnictví. Pomáhá učitelům a zaměstnancům kuchyně celkem 436 základních škol vést děti ke zdravější a lépe vyvážené stravě. Děti obdrží obědy, které


20. září 2013

FOOD WASTE TÉMA

ENGAGE

Day 2013 ly, cateringové společnosti a školy. Je potřeba jim ukázat způsob, jak mohou ušetřit peníze pomocí omezení plýtvání a lepším hospodařením s odpadem. „Celé odvětví má příležitost odpovědět na požadavky spotřebitelů a zavázat se k udržitelné činnosti. Musíme se zlepšit a produkovat méně odpadu, ale toho dosáhneme, pouze pokud budeme pracovat společně,“ dodává Tracey Rogers. Soubor nástrojů a rad „Wise up on Waste“ byl zaslán 100 vládním zástupcům a z in-

ternetu si jej stáhly stovky lidí. Univeler Food Solutions dále spolupracuje přímo se zákazníky a představil interaktivní zeď pro provozovatele restauračních zařízení, kde mohou sdílet úspěchy a praktiky vedoucí ke snížení množství potravinového odpadu. ❑-red-

jsou nejen výživné a chutné, ale také efektivní po stránce finanční. Nedávné studie ukázaly, že přibližně 15 % thajských dětí trpí problémem podvýživy a zpomaleného vývoje. Dalších 10-15 % trpí obezitou a vyšší váhou. To bývá často výsledkem nízkého příjmu kvalitních a výživných jídel a vysokým příjmem jídel bohatých na energetickou energii s malým množstvím důležitých živin. Když jsou děti ve škole, oběd přispívá vysokou měrou k jejich životnímu stylu. Nicméně školní obědy nejsou vždy tak výživné a rozmanité, jak by měly být. Projekt Thajský školní autobus přispívá ke zlepšení školního jídelníčku tím, že dětem poskytuje zdravé a chutné obědy.

V roce 2008 spustil Unilever Rakousko celostátní program zaměřený na recyklaci oleje na smažení. Navázal spolupráci se šesti partnery v oboru recyklace, působícími v různých regionech země. Program umožnil provozovatelům restaurací nakupovat oleje, na jejichž obalu byla umístěna nálepka s návodem, jak mohou zlikvidovat použitý olej ekologicky odpovědnějším způsobem. Po užití a spotřebování oleje na smažení jsou provozovatelé požádáni, aby umístili olej zpět do originálního obalu a kontaktovali jednoho z šesti externích partnerů v regionu. Tito partneři sbírají použitý olej a dohlížejí na jeho odpovědnou likvidaci. To v současnosti znamená, že místo aby skončil na skládce, mohou olej poslat do malé elektrárny, kde slouží k výrobě elektřiny. V roce 2010 bylo v Rakousku tímto způsobem recyklováno 160 000 litrů oleje.❑

Rumunsko Doggy bags Rumunský tým poskytl restauracím praktické řešení pro hospodaření s odpady a poskytl jejich spotřebitelům 5000 tašek. Hlavní myšlenkou bylo, že každý může přispět ke snížení odpadu produkovaného restaurací tím, že si nechá nedojedené jídlo zabalit s sebou domů.

firemní dobrovolníci pomáhají v místě, na kterém jim záleží společná pomoc firem pro neziskové organizace po celé ČR

A kde budete ten den pomáhat Vy? Přidejte se! Registrovat se můžete do 17. 7. 2013. Více informací najdete na www.byznysprospolecnost.cz Engage Day je součástí mezinárodního programu ENGAGE Key Cities Programme britské organizace Business in the Community. V ČR je jeho organizátorem již pátý rok platforma Byznys pro společnost.

inZeRce

„POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ B. BRAUN JE VELMI BEZPEČNÉ A SNADNÉ PRO MNE I MÉ PACIENTY.” Zdraví je největším bohatstvím každého člověka. Proto vyrábíme vysoce kvalitní a maximálně spolehlivé zdravotnické prostředky včetně chirurgických nástrojů, kloubních a cévních náhrad, infuzních systémů či technologií pro dialýzu. Zkušenosti 170leté tradice aplikujeme spolu s nejmodernějšími inovacemi - pro rychlý návrat vašeho zdraví.

Rakousko Projekt recyklace oleje na smažení B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | www.bbraun.cz


Byznys pro společnost: Firmy uvolňují své zaměstnance, aby pomáhali při povodních Do dobrovolnické pomoci se zapojují zaměstnanci velkých společností. Efektivně jim v tom pomáhá jediný portál pro firemní dobrovolnictví u nás Zapojimse.cz, který provozuje platforma Byznys pro společnost. „V první vlně po povodních jsme do poškozených oblastí směřovali firemní dobrovolníky proškolené na pomoc v krizových situacích a pomocníky na call centrech. Ve druhé vlně, která nastává v tomto týdnu, bude zájem o čistící a úklidové práce,“ uvedla 11. června Klára Prechová z platformy Byznys pro společnost. „Potěšilo nás, kolik firem reagovalo na naši výzvu pomoci. Navýšily počet placených dobrovolnických dní pro své zaměstnance, operativně uvolnily rozpočty na nákup potřebného materiálu anebo uspořádaly finančních sbírky. V první vlně zapojily své dobrovolníky například firmy GlaxoSmithKline, Česká spořitelna a Skupina ČEZ, finanční a materiální pomoc pro obce Rudník, Chvatěruby a Kralupy nad Vltavou v řádech stovek tisíc poskytly firmy GE Money Bank, Tetra Pak a Skupina ČEZ,“ uvedla. Zapojila se ovšem i řada dalších firem; stručný výběr z informací o jejich pomoci přinášíme na této dvoustraně. Henkel Czech Republic Společnost Henkel věnuje přes 12 tisíc výrobků v prodejní ceně přes 700 tisíc korun na pomoc postiženým povodněmi. „Produkty značky Bref, Pur, Clin a Persil poputují organizaci Člověk v tísni,“ sdělil Roman Kýr, obchodní ředitel divize Pracích a čisticích prostředků Henkel ČR. Kromě toho zorganizovala firma Henkel mezi svými zaměstnanci sbírku úklidových pomůcek.

16

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

LMC s r. o./ Jobs.cz, Prace.cz, HRkavarna.cz Při řešení následků povodní může být pro neziskové organizace i jednotlivce velmi užitečná služba Jobs.cz/dobrovolnictví, díky níž mohou bezplatně vystavovat inzeráty s výzvou ke konkrétní dobrovolnické výpomoci (přes http://hledamdobrovolnika.jobs.cz/ ). Firma také vyhlásila zaměstnaneckou sbírku, jejíž výtěžek půjde prostřednictvím Nadačního fondu Rozum a cit na podporu pěstounských rodin zasažených povodněmi.

Československá obchodní banka, a. s. Banka interně podpořila sbírku pro Domov Sue Ryder, který byl zasažen povodněmi. Přislíbila zdvojnásobit dary zaměstnanců. S Domovem Sue Ryder a dalšími organizacemi, ale třeba i městy, také řešila dobrovolnické akce pro zaměstnance. Chystala také podporu Benefičního koncertu České filharmonie pro oběti povodní, který se připravoval na konec června. Telefónica Czech Republic, a.s. Zaměstnanci se v rámci dobrovolnického dne mohli zapojit do úklidových prací v zaplavených oblastech, přičemž čas strávený pomocí jim Telefónica plně uhradí jako pracovní den. Od prvního dne povodní běží také dobrovolná sbírka mezi zaměstnanci společnosti. Nadace Telefónica na konci sbírky finální sumu zdvojnásobí a poukáže tak více než jeden milion korun na konto nadace Člověk v tísni. Další přímou pomoc připravila společnost i pro své klienty postižené povodněmi (např. výměna SIM karty se stejným číslem zdarma aj.).


ČEZ, a. s. Skupina ČEZ rozšíří pomoc pro svoje zákazníky postižené povodněmi. V případě zatopení obytných prostor či provozovny v rozmezí 10 – 50 cm bude povodní postiženým zákazníkům ČEZ Prodej odpuštěna 1 měsíční zálohová platba. Pokud došlo k zatopení nad 50 cm, budou zálohy za energie odpuštěny po dobu 3 měsíců. Úleva se týká odběratelů z nízkého napětí, tedy domácností či malých podnikatelů. Podrobné informace lze získat na zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840, na ww.cez.cz nebo na zákaznických centrech Skupiny ČEZ. Skupina ČEZ pomůže také povodněmi postiženým velkoodběratelům. Jejich obsluha probíhá individuálně a v podobném duchu bude poskytnuta také pomoc. Dále Skupina ČEZ pro své zaměstnance organizuje mimořádné firemní dobrovolnické dny a organizuje také finanční sbírku mezi zaměstnanci, kterou Nadace ČEZ následně navýší o 100 procent.

Vodafone Czech Republic „Vodafone mezi partnerské a humanitární organizace rozdělil desítky mobilních telefonů a předplacených SIM karet. Prostřednictvím Nadace Vodafone v rámci programu Blesková pomoc poskytnul organizaci Člověk v tísni na povodňové konto jednorázový finanční příspěvek ve výši 500 000 Kč. Nadace Vodafone také podporuje skautský portál pro koordinaci dobrovolníků povodnovapomoc.cz. Dále zdvojnásobuje každou DMSku poslanou na aktuální povodňová konta českých humanitárních organizací stejnou částkou v období od 3. do 16.6. Aktivně se zapojili i zaměstnanci Vodafonu, kteří mezi sebou uspořádali sbírku, jejíž výtěžek Nadace Vodafone taktéž zdvojnásobila,“ uvedla mj. Veronika Exnerová, PR Specialist, Brand and Communication společnosti.

foto: filip Jandourek

GE Money „Hned v pondělí 3. 6. ráno jsme prostřednictvím našich dobrovolníků kontaktovali organizace, které dlouhodobě podporujeme, abychom zjistili, zda byly povodněmi jakkoli zasaženy. První akci jsme tak byli schopni zrealizovat již ve středu 5. 6., a to konkrétně v domově Sue Ryder v pražské Michli. Zároveň jsme v kontaktu s kolegy v jednotlivých zasažených regionech, kteří nám pomáhají určit, kde je naše pomoc potřeba nejnaléhavěji. Pro zaměstnance, kteří chtějí pomoci finančně, jsme zřídili sbírkový účet, jehož celkovou částku banka zdvojnásobí,“ uvedla mj. Markéta Vaňková, CSR Manager společnosti.

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

17


Kofola ČeskoSlovensko „Poslali jsme balenou vodu nejen evakuovaným lidem, ale i dobrovolníkům pří následném odklízení škod po povodních. Přes Adru, Český červený kříž a Charitu jsme darovali do postižených oblastí 1,5 litrovou balenou vodu Rajec. Celkově jsme přes tyto organizace rozdělili 10 palet, tedy přes 4,5 tisíce lahví v objemu necelých 6 800 litrů. Další tisíce litrů balené vody rozdali přímo do postižených oblastí naši obchodní zástupci,“ napsala Jaroslava Musilová, PR Manager firmy. Unilever Společnost Unilever se zapojila do odstraňování škod a v rámci podpory zaplaveným oblastem poskytla velké množství čistících a dezinfekčních přípravků Domestos či polévek Knorr. Její zaměstnanci se také osobně zúčastní dobrovolnických aktivit a přispívají do sbírky organizace Diakonie ČR.

18

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Plzeňský Prazdroj „V současné době sbíráme informace o škodách způsobených vodou u našich zaměstnanců, dodavatelů nebo partnerů. Následně budeme domlouvat způsob, jak jim konkrétně pomoct. Zároveň se domlouváme s úřady v Mělníce a Kralupech n. Vltavou o tom, že chceme poskytnout nealko nápoje hasičům, kteří se účastní práci na obnovení těchto obcí,“ uvedl krátce po vypuknutí povodní Vesselin Barliev, Public Affairs Manager firmy. Škoda Auto a. s. Společnost Škoda Auto ve spolupráci s odbory Kovo se připojila ke sbírkám společností Člověk v tísni a ADRA. Spolu se zaměstnanci a odbory Kovo tak věnuje minimálně 3 miliony korun. Veškeré finanční prostředky půjdou na přímou pomoc určenou obyvatelům postižených oblastí, a to jak na okamžitou humanitární pomoc, tak i na dlouhodobou obnovu poničených oblastí. Mimoto firma např. obecně prospěšným společnostem pro práci v terénu poskytla své vozy.

KPMG Česká republika, s.r.o Společnost vyhlásila celofiremní finanční sbírku na pomoc v zatopených oblastech. Firma přidá stejnou částku, jakou vybrali zaměstnanci. Sbírá také čisticí prostředky, pracovní nářadí a pomůcky, které jsou prostřednictvím Charity ČR průběžně distribuovány do postižených oblastí. Zároveň podpořila dobrovolnické aktivity svých zaměstnanců. Siemens, s.r.o. Zaměstnanci společnosti se mohli rozhodnout, zda se zapojí do úklidu po povodních jako dobrovolníci, nebo darují srážkou ze mzdy či ze svých benefitních bodů finanční prostředky jedné ze tří neziskových organizací, které pořádají oficiální sbírky. Výrobní závod v Mohelnici navíc věnoval 90 tisíc Kč na obnovu povodní postižené vesnice Povrly na Ústecku. Finanční sbírka mezi zaměstnanci má být ukončena 25. 6., společnost Siemens bude poté vybrané prostředky násobit.


IKEA Česká Republika, s.r.o. Po dohodě s Arcidiecézní charitou Praha firma poskytla pomoc formou svých produktů (ložní prádlo, osušky, krabice na stěhování). Vyzvala také své zákazníky, aby do dvou OD (Černý Most, Zličín) nosili poptávané věci (čistící, úklidové a hygienické prostředky), zaměstnanci pak mezi sebou uspořádali sbírku, z jejíhož výtěžku byla také zakoupena potřebná pomoc. Vše pak společnost doručila do distribučního centra charity.

Metrostav a.s. „Hlavnímu městu Praze poskytuje Metrostav technickou pomoc v krizových situacích na základě dlouhodobé smlouvy. Při letošních povodních jsme naváželi protipovodňové zábrany a navíc jsme podle požadavků krizového štábu nasadili především techniku – autojeřáby, bagry, kolová rypadla apod. Následně jsme zajišťovali kontejnery pro likvidaci zaplavených věcí a 38 hodin nepřetržitě jsme naváželi kámen k sanaci Císařského ostrova. Pracovníci našich stavebních divizí pomáhali rovněž i v ostatních zaplavených regionech. Dceřiná společnost TBG Metrostav dodávala na pokyn krizových štábů a starostů písek na protipovodňové zábrany, který bude v rámci pomoci zdarma,“ uvedl mj. Jiří Kavan, vedoucí útvaru vztahů k veřejnosti.

OKD Firemní Nadace OKD přispěla 50 000 korun na financování povodňové pomoci Záchranného týmu Českého červeného kříže Ostrava, který se svými dobrovolníky a sanitkou operoval v okolí Mělníka. Finanční pomoc ve stejné výši poskytl také odborový svaz Dolu Darkov, který mezi svými členy organizuje další sbírku. Zaměstnanci OKD se zapojili především do materiální sbírky. Díky nim byly lidem do zatopených oblastí poslány prostřednictvím Českého červeného kříže lopaty, čisticí prostředky i další potřebné věci.

foto: filip Jandourek

Johnson & Johnson, s.r.o. Společnost Johnson&Johnson připravila zásilku dezinfekčního mýdla a hygienických prostředků, kterou předala humanitární organizaci ADRA, jejíž pracovníci mají zkušenosti a přehled o místech, kde je pomoc nejvíce potřebná, a zajišťují co nejefektivnější využití poskytnutých prostředků.

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

19


ZPRáVY

Firmy: TOP Odpovědná firma je inspirací pro udržitelné podnikání v Čr TOP Odpovědná firma je jediným dlouhodobým žebříčkem, který oceňuje firmy za jejich přínos v rámci CSR a udržitelného podnikání v ČR. Za 10 let své existence si cena získala dobré renomé mezi předními českými společnostmi. Zájem o cenu neustále roste, v loňském roce bylo do soutěže přihlášeno 156 strategií a projektů. „Letošní jubilejní 10. ročník byl otevřen na konci května a již během prvních dnů do něj firmy začaly hlásit své projekty,“ říká Veronika Němcová z platformy Byznys pro společnost. „Získat cenu chtějí opět tradiční účastníci z let minulých z kategorie velkých i malých firem, mezi nimi například Česká spořitelna, ale hlásí se i nováčci - například první ekologický hotel v Praze, Mosaic House, s.r.o.“ Představitelé platformy Byznys pro společnost věří, že se v jubilejním roce objeví v soutěži ještě více kvalitních projektů než loni. Že Cena TOP Odpovědná firma nepřestává inspirovat a motivovat firmy k realizaci udržitelných projektů a strategií, dokazuje také následující anketa mezi třemi tradičními partnery soutěže:

1. Letos cena oslavuje desetileté výročí a kromě bilancování bychom se chtěli dívat i dopředu. Jaké jsou podle vašeho názoru v České republice v blízké budoucnosti trendy v oblasti odpovědného podnikání firem? 2. Vaše společnost je již poněkolikáté partnerem ceny TOP Odpovědná firma. V čem se domníváte je největší přínos oceňování firem za odpovědné a udržitelné podnikání? Vesselin Barliev, Public Affair Manager, Plzeňský Prazdroj 1. V posledních letech je vidět, že roste zájem o oblast odpovědného podnikání a čím dále více firem si uvě-

domuje důležitost propojení firemních zájmů a dlouhodobé udržitelnosti podnikání, zejména v oblasti nakládaní s přírodními zdroji. Většina velkých firem už dnes pracuje na optimalizaci energetické, vodní či surovinné spotřeby, hledají se cesty znovupoužití vyrobených produktů nebo zamezení plýtvání hotové produkce. Dle mého názoru budoucnost odpovědného podnikání je založené na udržitelnosti a odpovědném růstu, který vnímám jako rozvoj založený především na budování nebo posílení dlouhodobých hodnot. 2. Odpovědné a udržitelné podnikání je strategický způsob řízení firmy vyžadující větší rozhled a komplexní vyhodnocení dopadů jednotlivých činností. Na rozdíl od společností, které se soustřeďují na krátkodobý zisk, odpovědné firmy investují čas a zdroje do rozvoje obecně prospěšných projektů. TOP Odpovědná firma je nejenom ocenění za jejich práci a jejich přínos, ale zároveň je inspirací i pro ostatní jak přispět k zlepšení života nás všech.

Fátima Araluce – Manažerka reputace a společenské odpovědnosti, Telefónica Czech Republic 1. Ve skupině Telefónica vnímáme otázky udržitelného rozvoje jako způsob řízení pracovních činností ve vztahu ke všem zainteresovaným subjektům. A to v rozsahu, který společnosti umožňuje pozitivně ovlivňovat ekonomický, společenský a environmentální pokrok. Trendem je výrazný posun od vnímání společenské odpovědnosti pouze v sociálním kontextu směrem k ekonomické udržitelnosti. Rozsah a dopad odpovědných činností firem se tak stává komplexnější, strategičtější a efektivnější. Dalším nastupujícím trendem je snaha Evropské Unie o vytvoření jednotného rámce reportingu, zejména v oblastech etiky, lidských práv, životního prostředí, apod. Díky tomu se udržitelnost dere do popředí zájmu širokého spektra zainteresovaných stran a potvrzuje se tak váha, kterou odpovědné chování firem má.

Podpora odpovědného přístupu u dodavatelů vede ke snížení rizik Udržitelnost v dodavatelském řetězci je klíčové téma pro všechny mezinárodní společnosti i firmy podnikající na českém trhu. Právě dodavatelskoodběratelským vztahům z pohledu odpovědného a udržitelného podnikání se věnovala konference Spolupráce s dodavateli, kterou pořádala platforma Byznys pro společnost spolu se členy své expertní skupiny, v níž jsou členy společnosti Plzeňský Prazdroj, Ambruz & Dark/Deloitte Legal, Siemens, Skanska či Telefónica Czech Republic. „Schopnost strategicky a eticky řídit dodavatelský řetězec s cílem minimalizovat rizika a maximalizovat přínos dlouhodobě přináší firmám nejenom konkurenční výhodu, ale také ekonomické úspory a promítá se

20

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

do reputace firem,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost. O vztahy mezi dodavateli a odběrateli se stále více zajímají také vlády mnoha zemí EU. „Dá se očekávat přijetí další právní

úpravy na úrovni EU a v rámci právního řádu ČR,“ říká Aleš Kubát, advokát z Ambruz & Dark/Deloitte Legal. Na národní úrovni se dodavatelsko-odběratelských vztahů dotkne například nový občanský záko-

ník platný od roku 2014. „Klíčové je udržení stabilního a příznivého podnikatelského klimatu a urychlené adresování problémů v oblasti fungování veřejného sektoru,“ doplňuje Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Advisory. Stále více firem, které podnikají na českém trhu, klade velký důraz na dobré dodavatelskoodběratelské vztahy, dodržování etického kodexu, na environmentální problematiku a podporu lokální ekonomiky. „Naše společnost provádí pravidelné analýzy dodavatelů


ZPRáVY

2. Jedním z velkých přínosů je ocenění práce, kterou na tomto poli firmy odvádějí. Jednoznačně je to pro firmy motivující prvek. Potvrzení toho, že co dělají, dělají správně. Rovněž je dobré díky Top odpovědné firmě ukázat příklady z praxe, které fungují a poskytnout tak ostatním firmám inspiraci a směr, kterým se moh ou ubírat. Lenka Mašková, Corporate Responsibility Manager, Tchibo Praha, spol. s r.o. 1. Odpovědné podnikání původně zahrnovalo pouze firemní filantropii. Dnes je patrný obrovský posun. Stále přibývá firem, pro které společenská odpovědnost kromě sponzoringové podpory znamená i ochranu přírody, péči o zaměstnance, transparentnost procesů, aktivní spolupráci s místními komunitami atd. V naší společnosti Tchibo pojímáme společensky odpovědné chování komplexně, je zakotveno v DNA firmy a jejím pří-

s ohledem na dodržování etického kodexu a na jejich vztah k životnímu prostředí,“ říká Michaela Přibylová z Tchibo Praha, jejíž káva dodávaná na trh pochází z 25 % z udržitelných zdrojů. „Udržitelnost pro nás znamená přinášet ekonomickou stabilitu do regionu a z tohoto důvodu podporujeme lokální dodavatele,“ říká Rudolf Šlehofer z Plzeňského Prazdroje. „Spolupracujeme jen s takovými společnostmi, které dodržují etický kodex a tím společně s námi přetvářejí dodavatelsko-odběratelské vztahy

stupu k podnikání. Jako velká mezinárodní firma jsme se zavázali přispívat k ekonomicky, ekologicky a sociálně udržitelnému rozvoji vysoko nad rámec zákonných povinností. Tento komplexní přístup je, dle mého názoru, cestou dalšího rozvoje v této oblasti. Věřím také, že v blízké budoucnosti se oblast společenské odpovědnosti stane běžnou součástí podnikání mnoha firem a že se firmy, mimo jiné, budou zaměřovat zejména na aktivity, které úzce souvisejí právě s jádrem jejich podnikání. 2. Největší přínos vidíme v motivování firem ke společensky odpovědnému chování a trvale udržitelnému podnikání. Velmi cenné je také získávání inspirace a výměna zkušeností, a v neposlední řadě soutěž TOP Odpovědná firma přináší velmi potřebnou osvětu. Rádi se proto již poněkolikáté stáváme partnerem jedné z kategorií, abychom předali ocenění té firmě, která si zvolila, stejně jako my, cestu odpovědnosti. ❑-red-

ve stavebnictví,“ říká Veronika Brcková ze společnosti Skanska. Pro prohlubování vztahů a sdílení know-how s dodavateli se rozhodl například i Siemens. Motivační program úsporné jízdy pro zaměstnance je příkladem společného projektu s dodavatelem s přínosy pro obě strany. V praxi se ukazuje, že vybudovaná vzájemná důvěra v odběratelských vztazích vede jednoznačně k větší ekonomické stabilitě a ke snížení rizik. ❑-red-


ROZHOVOR

Vozíčkáře luďka spojila s parťákem Ondrou Nadace Generali. jak? rozhovor s Jiřím Cívkou, členem správní rady nadace pojišťovny Generali Generali je v Čr známa především jako jedna z největších pojišťoven. Upřímně, o její nadaci se už ví méně. Co patří mezi její strategické aktivity? Prostřednictvím Nadace pojišťovny Generali podporujeme celou řadu veřejně prospěšných aktivit a mimo jiné se zaměřujeme na projekty, které se týkají problematiky života osob se zdravotním postižením, souvisejících především s jejich zapojením do široké občanské společnosti. Podporujeme například aktivity České abilympijské asociace. Tato spolupráce je velice úspěšná a trvá již několik let. Co konkrétního si pod tím máme představit? Jaký nedávný projekt byste dal za příklad? Třeba počátkem června loňského roku se za podpory Nadace Generali uskutečnil jedenáctý ročník 24hodinového nonstop závodu dvojic v přírodním víceboji GENERALI SURVIVAL 2012. V okolí Hluboké nad Vltavou soupeřili závodníci nejen mezi sebou a s časem, ale především s vlastní vůlí, která u všech účastníků vzhledem k vytrvalému dešti prošla mimořádně náročnou zatěžkávací zkouškou.

Na start závodu se statusem Otevřeného akademického mistrovství České republiky se v různých kategoriích postavilo 30 dvojic. Devět z nich tvořili vozíčkáři se svým doprovodem. Na všechny přitom čekala stejně dlouhá trať a shodný počet disciplín. Jak řekl ředitel závodu Martin Pádivý, GENERALI SURVIVAL 2012 je unikátní těsnou integrací tělesně postižených do závodu nehandicapovaných. Pro všechny existuje pouze jeden čas a prostor. Vůle, touha překonat sama sebe a chuť zvítězit pak během samotného závodu mažou rozdíly v počtu končetin. Lépe než jakákoliv slova však dokreslují atmosféru závodu fotografie, které jsou k dispozici na www.generalisurvival.cz. Jeden příběh z nich přesto nevyčtete. Vozíčkář Luděk z dvojice Rande naslepo poprvé potkal svého parťáka Ondru až pár hodin před startem. Když se dozvěděl o závodu, chtěl se stůj co stůj postavit na jeho start. Neměl ale nikoho, kdo by se s ním na závod připravoval a kdo by s ním závodil. Do přípravy se tedy pustil sám. Na internetu si dal inzerát a čekal, až se mu někdo ozve. Přibližně měsíc před závodem mu odepsal Ondra. Pro oba to byla výzva. Ačkoliv se neznali, nástrahy tratě společně zvládli a do cíle dorazili po 23 hodinách. Unavení, zmrzlí, ale spokojení, že překonali sami sebe.

inZeRce

byZNys A sPOleČNOsT - přestěhovali jsme se tato rubrika je společným projektem aktuálně.cz, agentury publiCon a měsíčníku Csr fórum. najdete zde zprávy, rozhovory, reportáže či obrazové záznamy nejen z oblasti společenské odpovědnosti firem (Csr = Corporate social responsibility), ale také veřejných institucí, škol a úřadů. věnujeme se zde také udržitelnosti, vzdělávání a sociálnímu podnikání, ale i dárcovství a mecenášství.

aktuálně.cz

partneŘi sekCe:

názory Byznys a společnost http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/byznys-a-spolecnost/ tUto sekCi pro vás pŘipravUJe

22

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Alespoň zprostředkovaně si můžete vychutnat atmosféru závodu na televizních obrazovkách respektive na internetu. Celý závod natáčela Česká televize, která jej v průběhu loňského roku odvysílala jako unikátní dokument pod názvem „Promáčená výzva, aneb kde mám tu řasenku“. Letošní Generali Survival se konal 14. června opět v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou. Je známo, že jste se zaměřovali také na zvyšování bezpečnosti silničního provozu. pokračujete v tom i letos? Mezi výrazné aktivity Nadace pojišťovny Generali patří také v letošním roce Výmoly.cz. Podobně jako projekt Pachové ohradníky, který významným způsobem snižuje počty střetů vozidel se zvěří, přispívá ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Výmoly.cz jsou unikátním celoročním monitoringem silničních výtluků. Na svých cestách se s nimi dennodenně setkává většina motoristů. Nejen oni, ale také kraje, které mají obvykle správu komunikací na starosti, a další správci silnic, se od 15. dubna letošního roku mohou do projektu zapojit na internetových stránkách www.vymoly.cz nebo prostřednictvím mobilních aplikací, které jsou zdarma ke stažení. Použití webové i mobilní aplikace je velmi snadné. Registrovaní motoristé mohou na portále www.vymoly.cz nahrávat fotografie jednotlivých výtluků nebo celých silničních úseků, aktualizovat jejich stav v případě, že dochází k jejich zhoršování, nebo když došlo k jejich opravě. Ověřená data jsou systémem průběžně odesílána přímo odpovědným správcům silnic, kteří tak v reálném čase získávají přímo od motoristů podklady ke kritickým místům. Získané informace jim následně pomáhají nejen s identifikací nejhorších výtluků, ale také s případnou prioritizací oprav. Stejně jako v loňském roce, tak i letos hledáme v první fázi projektu „Nejhorší díru v ČR“, která bude známa na přelomu června a července. V druhé fázi projektu budeme až do konce sledovat aktivitu jednotlivých správců silnic, jak si s nahlášenými výtluky poradí. V loňském roce byl nejaktivnějším krajem, který se postaral o opravu největšího počtu identifikovaných silničních výtluků, kraj Moravskoslezský. Jeho zástupci letos převzali dar Nadace pojišťovny Generali ve výši 100 tisíc korun. Stejná cena čeká na nejaktivnějšího správce silnic i v letošním roce. ❑-red-


ZPRáVY

jak může stát firmám a rodičům ulehčit návrat do práce po mateřské dovolené? Stát chce zvýšit zaměstnanost rodičů a hlavně mladých žen, které nemají v současné době možnost umístit dítě do předškolního zařízení. Proto schválení zákona o dětských skupinách (celý název je Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů) by byl řešením a alternativou ke klasickým školkám. Podmínky pro chod dětských skupin a jejich fungování jsou zároveň mírnější než u klasických či firemních školek. Dětské skupiny mají rodičům pomoci, pokud je kapacita ve standardní školce přeplněna. Dětské skupiny nemají však školkám konkurovat. V čem se dětská skupina od firemní školky bude lišit? Základní výhodou firemní školky mělo být, že si ji mohl zaměstnavatel zřídit a jako kritérium pro přijímání dětí mohl určit, že jejich rodič bude jeho zaměstnancem. Jenže kvůli náročným normám se do toho zaměstnavatelé příliš nehrnou. Zřídit dětskou skupinu ale bude nyní podstatně jednodušší. Poskytovatelem může být nejen právnická osoba, ale i fyzická osoba. Ale i tak jsou zde omezení a pravidla, která je nutné dodržovat: 1) Službou péče o dítě v dětské skupině je činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je zaměřena na zajištění bezpečnosti a potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte a která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí. 2) Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména počet dětí ve věku do 2 let. 3) Zřizovatel dětské skupiny musí zajistit stavebně technické požadavky na prostory, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienické požadavky na provoz služby péče o dítě v dětské skupině. 4) Nejvyšší počet dětí v jedné dětské skupině nesmí přesáhnout 24 dětí. Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině, činí: ■ 1 pečující osoba pro dětskou skupinu 6 dětí, ■ 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí ■ 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v dětské skupině alespoň 1 dítě mladší 2 let. 5) Je nutná odborná způsobilost fyzické osoby, která bude vykonávat činnost pří-

mo působící na dítě spočívající v hlídání a péči o dítě. Asi největším rozdílem bude pro rodiče to, že může dojít k tomu, že budou muset připravit svému potomkovi jídlo na celý den, které se pak jen ohřeje v mikrovlnce. Poskytovatel totiž ze zákona není povinen dítěti poskytovat stravovací služby, pokud se tedy rodiče a zřizovatel skupiny nedohodnou jinak. Způsob stravování a úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič mohou dohodnout ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pokud zajišťuje dítěti stravu rodič, je poskytovatel povinen v zájmu ochrany zdraví dětí zajistit uchování, případný ohřev a podání stravy dítěti v souladu s požadavky správné hygienické praxe. Pokud zajišťuje dítěti stravu poskytovatel, vztahují se na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů, právní předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné a provozování stravovací služby musí být zajištěno v souladu s požadavky potravinového práva. Poskytovatel dětské skupiny je povinen zajistit dítěti odpovídající pitný režim.

Dětské skupiny budou mít pro obě zúčastněné strany také daňové úlevy Podpořit fungování dětských skupin mají dle ministerstva také daňové úlevy. Na straně rodičů to bude sleva na dani z příjmu. Bude možné uplatnit slevu až ve výši 8 tisíc korun ročně. „Pro rodiče dětí v předškolním věku by byla více motivující daňová úleva rodinnému rozpočtu na měsíční bázi. Je to totiž právě měsíčně, jak rodina tvoří rozpočet. Navrhli jsme k diskusi (jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele) osvobození výdajů na umístění dětí v těchto zařízeních z vyměřovacích základů pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu. V případě zachování režimu slevy na dani za zdaňovací období se domníváme, že pro efektivní fungování systému by byla vhodná sleva minimálně ve výši 25 000 Kč ročně a to i vzhledem k ceně umístění dítěte v zařízení předškolní péče, která se v současné době běžně pohybuje kolem 10 000 měsíčně. Pro srovnání uvádíme, že v sousedním Německu je možné daňově uznat náklady až do výše 4000 eur/ročně za jedno dítě umístěné v zařízení předškolní péče,“ říká k této problematice Mgr. Martin Navrátil ze společnosti Firemní školky s.r.o. A zkrátka nepřijdou ani zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou dětskou skupinu zřídit. Zaměstnavatel bude mít jako daňově uznatelné náklady výdaje na provoz dětské skupiny či péči o děti svých zaměstnanců. Díky tomu budou moci zaměstnavatelé nabízet umístění dítěte ve skupině zřízené přímo ve firmě i mimo ni jako benefit pro své zaměstnance. „Souhlasíme s možností daňové uznatelnosti nákladů. Do uznatelnosti je však nutné dle našeho názoru zahrnout jak provoz zařízení, tak jeho zřízení,“ dodává Mgr. Martin Navrátil z Firemních školek s.r.o. Zákon má ale i své kritiky. Ti poukazují především na to, že dětské skupiny budou na rozdíl od klasických školek zajišťovat pouze hlídání dětí, nikoli jejich vzdělávání. ❑-red-

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

23


DEBATA NA ČERVEN

90 minut csr fóra o postojích mladých lidí Co si o své budoucnosti myslí současná generace mladých lidí? Čeho se generace Y obává ve vztahu ke své kariéře? Budou mít dost peněz na důchod? Jak jsou na tom mladí Češi? Odpověď na tyto otázky přinesl unikátní celosvětový průzkum, který společnost Telefónica zveřejnila v rámci červnových „90 minut CSR fóra“. Diskusní snídaně, jejímž partnerem byla právě Telefónica ČR, se konala 13. června v hotelu Holiday Inn KCP. diskutovali zástupci firem, novináři i odborníci. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího: Mladí Češi se obávají přechodu ze školy do práce Lucie Jungmannová, Telefónica Proč se o mladou generaci zajímáme? Uvědomujeme si, že mladí lidé jsou ti, kteří přináší nápady a jsou schopni je vytvářet. Chceme je zahrnout nejen do naší firmy, ale rádi bychom je také aktivizovali, aby se zajímali o svět kolem sebe a měnili ho. Proto jsme chtěli vědět, co je tíží, zajímá, a tomu přizpůsobit aktivity, které pro mladé lidi děláme. Bylo pro mě překvapující, jak moc jsou mladí lidé pesimističtí ohled-

Jan Herzmann, Factum Invenio, s.r.o. Je škoda, že se výsledky tohoto výzkumu nedají porovnat s podobným výzkumem například ze sedmdesátých let, takový nám chybí. Pokud se zabýváme obavami mladých z přechodu do práce, měli bychom se zeptat, zda je to novinka. Podle mého názoru to, v čem se generace Y posunula, jsou ambice. Jejich ambice jsou nesmírně vysoké, a z toho plyne také strach z té disbalance mezi tím, co jim škola dala, a očekáváním, že naleznou práci, kde budou hned brát čtyřicet tisíc a nebudou jí muset věnovat příliš času. Zdeňka Studená, Pivovary Staropramen s.r.o Poslední roky intenzivně spolupracujeme s vysokými školami, nejenom ekonomickými, ale i technicky zaměřenými. Ta spolupráce se skládá z několika částí, od před-

Foto: Filip singer

Do průzkumu Global Millenial Survey, který pro společnost Telefónica a deník Financial Times realizovala agentura Penn Schoen Berland, bylo zapojeno přes 12 tisíc lidí ve věku 18 až 30 let ve 27 zemích a šesti regionech světa. Z výsledků vyplývá, že většina mladých lidí vnímá ekonomickou situaci jako největší výzvu a hodnotí jako obtížný přechod ze školy do profesního života. Mladí věří v důležitost vzdělání a studium moderních technologií. Mladí Češi sází ve srovnání s vrstevníky ve světě spíše na studium cizích jazyků. Tři čtvrtiny mladých Čechů jsou se svým životem více méně spokojeny. Nadpoloviční většina si myslí, že jejich život je snadnější než ten, který vedli jejich rodiče. O výsledcích výzkumu

ně přechodu ze školy do práce. A to je myslím právě role nás firem, ať už větších nebo menších, ukázat jim, jaké jsou jejich možnosti pro to, aby ten přechod nebyl tak obtížný.

Global millenial survey - účastníci „90 minut Csr fóra“ se 13. června ráno dovídají první informace o generaci y.

24

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře


DEBATA NA ČERVEN

Úvodní prezentaci před tradiční diskusí přednesla v Holiday inn kCp lucie Jungmannová, telefónica Čr

Foto: Filip singer

nášek po různé stáže. Díky tomu jsem v poměrně těsném kontaktu se studenty těchto škol. A prakticky neustále od nich slyším, že se cítí být nepřipraveni, protože škola je dostatečně nevybavila, aby byli schopni nastartovat svoji kariéru. Cítí se slabí v různých dovednostech, v prezentačních, komunikačních i analytických. Vidím u nich také nepřipravenost dělat rozhodnutí a nést za ně zodpovědnost. Generace Y jako součást pracovního týmu Pavla Ferenciová, PwC Základní hodnoty, které jsou důležité pro současnou generaci Y, se myslím neliší od těch, které byly důležité pro generaci předešlou. Co se ale liší diametrálně, je přístup, jaký mají tito lidé. Chtějí být vysoce finančně ohodnoceni, nenést odpovědnost a v pět odejít z práce. Zabývám se tím i v naší firmě. Je velice těžké je pochopit a motivovat. Na druhou stranu se sama sebe ptám, jestli postoj generace Y není v určitém směru správný? Proč by měli svůj život promarnit jen prací, tak jako to udělala velká část lidí naší generace? Lenka Břeská Možné řešení je spojení generace, která má už nějakou zkušenost – lidí, kteří jsou schopní jít do hloubky a řešit problémy – s mladými lidmi, kteří mají nové nápady a elán. Spojení těchto dvou generací bych viděla jako přínos pro obě strany, protože například skupina 50+ má také velký problém sehnat zaměstnání. Michal Růžička, CSR fórum Dá se očekávat, že dnešní mladá generace přinese na trh práce mnohem větší fluktuaci. Jak mladí hledají pro sebe to nejlepší, vede je to k častější změně místa, než jak to dělaly generace před nimi. Dokládají to i jiné výzkumy, podle kterých tato generace necítí silnou věrnost vůči svým zaměstnavatelům. ❑-red-

Partnerem červnových "90 minut" je společnost Telefónica

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

25


LIDÉ

Anketa csr fóra: 5+5 s lucií Meixnerovou V současné době pracuji na pozici CSR specialist ve společnosti J&J. Předtím jsem ve stejné společnosti pracovala v oddělení Strategic and Government Affairs v oblasti administrativní podpory. Před mateřskou dovolenou jsem pracovala 10 let ve společnosti Pfizer, z toho první rok na různých administrativních pozicích a poté 9 let jako Executive Assistant generálního ředitele. Před nástupem do světa byznysu jsem pracovala přímo ve zdravotnictví – po ukončení studia jako porodní asistentka a po získání specializační zkoušky řadu let jako instrumentářka na operačním sále.

1.

Jak jste se dostala ke své současné práci? Trošku oklikou. Na druhou stranu, moje současná práce má jeden zásadní společný rys s mou původní profesí porodní asistentky. Tím je možnost pomáhat. Nyní se jen snažím pomáhat zcela jiným způsobem. Vážím si toho, že jsem dostala příležitost ve společnosti Johnson & Johnson, která má v oblasti CSR již opravdu dlouhou tradici, a že náplní mé práce není jen pokračovat v dlouhodobých projektech, ale že mám šanci tuto oblast dále rozvíjet, hledat nové možnosti a cesty.

terých siivot k z e b , í c tž 5 vě ředstavi p m í m u e n

1. rodina 2. zdraví baví uch) která mě 3. práce, (slunce, voda, vzd a d ro ří 4. p ání st cestov novi a pokouším 5. možno se mu vysvětlovat a stále připomínat základní principy slušného chování jak k lidem, tak k přírodě, ale i k obyčejným věcem. Samozřejmě, že se to setkává někdy s menším, někdy s větším úspěchem. Jsem ale přesvědčená, že základ principů společenské odpovědnosti by měl každý získávat ve vlastní rodině, a to již odmaličJak uplatňujete hodnoty CSR ve ka. Nelhat, nepodvádět, pomáhat slabším, svém soukromém životě? neplýtvat, neničit přírodu – vlastně jde Snažím se jít příkladem svému 7letému sy-

2.

o strašně jednoduché věci, které jsou ale velice důležité.

3.

Máte nějaký CSR idol? CSR idol v pravém slova smyslu nemám. Spíš bych řekla, že si obecně vážím všech lidí, kteří vymýšlejí a dělají něco pro druhé. Díky působení v CSR oblasti mám velké štěstí: potkávám takových lidí možná víc než jiní. A to je ohromně inspirativní.

4.

Kdybyste vlastnila firmu, jaký by byl váš první krok v oblasti společenské odpovědnosti? Vytvořit společně s vedením firmy a s poradním hlasem zástupců stakeholderů jak vnějších, tak vnitřních dlouhodobě udržitelnou strategii, která by navazovala na strategii obchodní. Tuto strategii by si museli vzít za svou všichni zaměstnanci. Zapojení zaměstnanců považuji za jedinou cestu k úspěchu.

5.

Pokud byste měla k dispozici 10 milionů korun na veřejně prospěšné účely, jak byste je investovala? V současné situaci, kdy naše země bojuje s katastrofální povodní, je pro mě odpověď na tuto otázku jasná, vzhledem k tomu, že škody se již začaly vyčíslovat a pohybují se v řádu miliard. Věnovala bych částku na obnovu zařízení, která byla postižena povodní a která pečují o osoby zdravotně handicapované, o seniory, o děti bez rodin a jinak znevýhodněné osoby.

Publikace Sustainability and Human Resource Management: Developing Sustainable Business Organizations Ina Ehnert Springer; 2013 edition 2013 Oblast HR přitahuje stále větší pozornost společensky odpovědně smýšlejících organizací. Efektivní řízení lidských zdrojů může být vnímáno jako udržitelné ve dvojím smyslu. Zaprvé je tato oblast prostorem pro získávání a rozvoj motivovaných a angažovaných zaměstnanců. Zadruhé odpovědné HR může přispívat k udržitelnosti organizace prostřednictvím spolupráce s top managementem, klíčovými stakeholdery, NNO atd., při dosahování strategických cílů v ekonomické a sociální oblasti nebo v otázkách životního prostředí.

26

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Building Networks and Partnerships : Organizing for Sustainable Effectiveness Philip Mirvis Emerald Group Publishing Limited 2013 Kniha čtenářům nabízí pohled na to, jak organizace využívají sítě, partnerství a další formy spolupráce k dosahování lepších a udržitelnějších výsledků. Ve složité, globalizované společnosti čelí organizace výzvám v oblasti ekonomické, sociální i environmentální, které nemohou být efektivně řešeny organizacemi samotnými. Různé formy spolupráce, například mezisektorová partnerství, jsou příležitostí pro společné řešení problémů v oblasti byznysu i společnosti.

Raising Dough: The Complete Guide to Financing a Socially Responsible Food Business Elizabeth Ü Chelsea Green Publishing, 2013 Stále více podniků využívá sektor spojený s potravinami a jídlem k řešení sociálních a environmentálních problémů. Zároveň si tyto podniky často stěžují na nedostatek kapitálu, který jim znemožňuje rozvoj a někdy i samotné udržení jejich byznysu. Kniha Elizabeth Ü těmto podnikatelům může posloužit jako příručka. Představuje totiž širokou škálu možností jak financovat byznys v oblasti udržitelných potravin. Kromě standardních modelů financování podniku hovoří například o konceptech, jako je crowdfunding nebo alternativní financování založené na spolupráci s komunitou.


ZPRáVY

Vodafone: Ve firemním dobrovolnictví se snažíme sladit očekávání obou stran „Řada firem se dnes prezentuje jako odpovědné instituce s detailní CSR strategií a spoustou programů. Ať už se jedná o využívání alternativních zdrojů energie, zachraňování živočichů nebo posílání darů do Afriky. Mnohdy ale není potřeba pouštět se do velkých akcí a sahat hluboko do kapsy, stačí zvolit správný přístup,“ říká Přemysl Filip, senior manažer společenské odpovědnosti Vodafone. V rámci programu firemního dobrovolnictví mohou zaměstnanci Vodafone strávit až dva dny v roce prací pro vybranou neziskovku či na nějakém veřejně prospěšném projektu. Nemusí si na to vybírat volno a náleží jim stejný plat, jako by přišli do práce. Je možné si vybrat svoji vlastní organizaci, popřípadě využít seznam organizací, který zprostředkovává občanské sdružení Hestia, jehož hlavním tématem je rozvoj dobrovolnictví. Dobrovolničení se může každý zúčastnit jak jednotlivě, tak v celé skupině. Této možnosti většinou využijí celé pracovní týmy, pro které je pak takový den i zajímavým teambuildingem. Mezi nejčastější aktivity patří nejen práce v chráněných oblastech, pořádání dětských dnů, renovace interiérových prostor, ale také tvorba webů nebo finanční konzultace. Ve Vodafonu si každý zaměstnanec může v průběhu celého roku rozmyslet, kdy, kde a komu by rád svoji energii věnoval. „Asi nejdůležitější je v případě dobrovolnictví sladit očekávání obou stran, tedy neziskových organizací a dobrovolníků z řad zaměstnanců,“ říká Přemysl Filip. „Pokud se obě strany předem shodnou, co je v jejich silách, může být dobrovolnictví velmi

přínosné pro všechny zúčastněné.“ Mezi stále častěji využívanou možnost patří také mezinárodní dobrovolnický program ve spolupráci se sdružením INEX. Na dvoutýdenní workcampy může zaměstnanec čerpat dny pro neziskovku, dovolenou nebo neplacené volno. Ubytování i stravu mu hradí partnerská organizace. Jedním z účastníků takového programu byl v minulém roce Jaroslav Částka. „O možnosti vyjet na dobrovolnický kemp do zahraničí jsem si přečetl na firemním intranetu a hned jsem si řekl, že do toho jdu.

Stačilo poslat přihlášku a čekaly mě dva krásné týdny v Turecku. V rámci naší pracovní skupiny jsem byl jediný Čech, jinak tam byli lidé z celého světa. Naším úkolem bylo pomoci zrenovovat školu v jednom malém tureckém městečku. Malovali jsme učebny, sázeli stromky, natírali plot, třídili učebnice, opravovali lavice, myli okna a podobně. Denně jsme pracovali několik hodin, nebylo to nijak extrémně náročné, ale přesto jsme toho udělali hodně.“ A co by Jaroslav Částka vzkázal těm, co se rozhodují, zda se podobné akce zúčastnit? „Ať rozhodně jedou. Jel jsem tam především kvůli angličtině a nevšední zkušenosti. Anglicky jsem se rozmluvil velice dobře a poznal jsem spoustu skvělých lidí, se kterými se dosud vídám.“ Zaměstnanec si může zažádat také o finanční příspěvek až 50 000 Kč pro neziskovou organizaci, v níž dobrovolničí. Tzv. Fond dobrovolník spravuje Nadace Vodafone a každý rok jej využije okolo 20 zaměstnanců. „Nejvyšším stupněm dobrovolnictví,“ říká Přemysl Filip, „je program ,Rok jinak‘ Nadace Vodafone.“ Jeho účastníci mají možnost strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci, kterou si sami vyberou, a to za stávající plat, který vyplácí Nadace Vodafone. Program je otevřený pro experty nejen z Vodafonu, ale i z jiných firem. Neziskovka tak pro sebe získá odborníka z byznysu, který je jí plně k dispozici a je ochoten předat vše ze svého knowhow a kterého by si jinak nemohla dovolit. Nadace Vodafone za dobu své existence od roku 2006 rozdělila více než 100 milionů korun. ❑-red-

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci Patron: Accenture ČR

Moravská vysoká škola Olomouc Patron: Tesco SW

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Ústav marketingových komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Právnická fakulta UK v Praze

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně

Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

den pro neziskovku, výpomoc na ekofarmě

inZeRce

Časopis CSR fórum čtou studenti vysokých škol a univerzit po celé České republice i na Slovensku. Každá škola, která se do projektu přihlásí, získává nejméně 25 výtisků zdarma; jejich distribuci zajišťuje garant z řad učitelů. Měsíčník se tak stává součástí výuky. Projekt „CSR fórum do škol“ umožňuje finanční podpora vydavatele, Agentury PubliCon, a podpora firem - patronů jednotlivých škol. Projekt využívají:

Vysoká škola ekonomická v Praze Patron: AXA ČR Vysoká škola finanční a správní v Praze Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Fakulta ekonomická Vysoké školy báňské, TU v Ostravě Patron: OKD Vyšší odborná škola publicistiky

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

27


STUDENTSKÉ CSR FóRUM

csr akademie 2013: studenti chtějí více prakti a odpovědném podnikání V posledním květnovém týdnu se konal první ročník CSR akademie, pořádané Agenturou PubliCon. Akce se zúčastnilo přes dvacet studentů ze 14 fakult z vysokých škol celé České republiky. Odbornými partnery prvního ročníku CSR akademie byly VŠE, platforma Byznys pro společnost a měsíčník CSR fórum. Partnery akce se staly Telefónica ČR, IBM ČR a AXA ČR. CSR akademie ukázala, že zájem studentů o otázky udržitelnosti a témata příbuzná roste. telnosti ve výuce a praxi vysokých škol, která byla součástí CSR akademie.

Foto: Filip singer

Ale reagují na to univerzity? I této otázce se věnovala celostátní konference o udrži-

Konferenci uspořádala v Rytířském sále Valdštejnského paláce místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horská. Smyslem akademie bylo poskytnout studentům přístup k praktickým informacím z firemní praxe v oblasti strategií odpovědného podnikání, udržitelnosti, CSR a inovativních přístupů ke vzdělávání. Studenti měli v průběhu týdne možnost seznámit se s konkrétními řešeními v oblasti odpovědného podnikání díky přednáškám, které jim zprostředkovali odborníci z firemního sektoru. Hovořilo se

finále Csr akademie: studenti na závěr týdne představují své práce, týkající se projektů Csr fakult, které studují family foto Csr akademie 2013: spokojení absolventi = spokojení organizátoři

28

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře


STUDENTSKÉ CSR FóRUM

ckých znalostí o csr

SLOVO PARTNERA Dana Dvořáková ředitelka komunikace společnosti Telefónica Czech Republic

například o roli stakeholderů, o spolupráci s dodavateli nebo i o strategiích CSR a jejich implementaci. Přednášky Globální a lokální strategie, Odpovědnost ke společnosti – shared value nebo Udržitelné a odpovědné HR byly vedeny experty z partnerských firem. „Přednášky jsem ocenila z hlediska praxe, protože jsem konečně viděla, jak některé CSR aktivity vypadají ve skutečnosti a jak se k CSR staví velké korporace,“ říká Lucie Doležilová z Univerzity Palackého v Olomouci, jedna z absolventek prvního ročníku akademie. „Cílem CSR akademie je založit tradici kreativní spolupráce mezi akademickou sférou, studenty a byznysem v oblasti odpovědného podnikání. I proto přednášky na jeden den vystřídala celostátní konference, která svedla k debatě akademiky,

Wayra pomáhá realizovat nápady na podporu hendikepovaných

zástupce firem, politiky i studenty,“ říká Michal Růžička z pořádající Agentury PubliCon. Konference přinesla mnoho zajímavých postřehů; mimo jiné z ní vyplynulo, že české vysoké školy nepřipravují studenty na znalostní ekonomiku budoucnosti a o uplatnění svých absolventů na trhu práce neuvažují jako o své zásadní odpovědnosti. České univerzity také nevnímají, až na výjimky spíše z řad soukromých škol, studenty jako klienty a chybí jim konkurenční prostředí. V otázkách společenské odpovědnosti se české školy coby firmy nechovají strategicky, nýbrž naplňují některé dílčí zásady odpovědného podnikání, především v environmentální oblasti. Podle jednoho ze studentů byla konference přínosná především tím „že se jí zúčastnili také další lidé, kteří neměli semináře v rámci výuky, tím dostala akademie nový rozměr. Dozvěděli jsme se opět plno praktických informací o tom, jaká je situace ve vysokém školství a jaké jsou názory zástupců akademické půdy, ale i veřejné správy.“ Studenti měli možnost v rámci CSR akademie nahlédnout i do praxe výrobního podniku. Praktická exkurze do krušovického pivovaru byla doplněna o představení CSR strategie společnosti Heineken na lokální úrovni. A jak hodnotili exkurzi samotní studenti? „Exkurze do Krušovic byla pro mě osobně jednou z nejzajímavějších částí

Foto: Filip singer

Z debaty vyplynulo, že české vysoké školy nepřipravují studenty na znalostní ekonomiku budoucnosti a o uplatnění svých absolventů na trhu práce neuvažují jako o své zásadní odpovědnosti.

Je chytrý telefon vhodný pro lidi se zhoršeným zrakem nebo motorikou? Jak se nevidomí orientují ve městě? Odpovědi na tyto otázky hledaly dva z deseti vítězných týmů, které se přihlásily do akcelerátoru Wayra. Kromě toho přišly také s řešením, kdy za pomoci digitálních technologií usnadní lidem se zdravotním znevýhodněním život. Odborná komise Wayry vybrala hned dva z inovativních nápadů, které budou pomáhat hendikepovaným. Jedním z nich je Big Launcher, což je vlastně optimalizovaný operační systém Android pro jedince se zhoršeným zrakem či některými motorickými vadami, který jim usnadňuje používat chytrý telefon. Ovládací prvky jsou díky němu výrazně větší a kontrastnější, aby byly co nejlépe viditelné a čitelné. Slovenský tým, který se přihlásil do Wayry s projektem Mapz, se zaměřuje na nevidomé a na jejich orientaci ve městě nebo kdekoliv venku. Mobilní aplikace se stejným názvem zasílá obraz z přístroje nevidomé osoby a zobrazuje její polohu na mapě, takže ji někdo jiný může navigovat, aniž by musel být s touto osobou neustále v bezprostředním styku. Společnost Telefónica letos zahájila provoz akcelerátoru Wayra v Praze s cílem najít a podpořit inovativní technologické nápady z nejrůznějších oblastí lidského života. S touto myšlenkou Wayra již roky úspěšně funguje v Jižní Americe a své pobočky má také v řadě evropských zemí. Na výzvu k podání přihlášek do pražské pobočky se přihlásily desítky týmů nejen z České republiky. O deseti výhercích rozhodla komise složená z odborníků, podnikatelů a investorů. Prostředí Wayry jim poskytne dostatečné zázemí pro rozvoj podnikání, podporu skupiny Telefónica, tréninky, školení a také finance na rozvoj a rozjetí jejich nápadu ve výši až 50 tisíc eur. Oproti jiným startupovým projektům získají také přístup k více než 300 milionům zákazníků skupiny Telefónica po celém světě. Společnost Telefónica v rámci dlouhodobého odpovědného přístupu také sama realizuje celou řadu projektů na podporu hendikepovaných a snaží se zdravotně znevýhodněným lidem usnadnit využívání komunikačních služeb. Mimo jiné jim poskytuje i slevu na pevnou linku, kterou využívá zhruba 50 tisíc zákazníků.

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

29


STUDENTSKÉ CSR FóRUM

akademie, a to nejen kvůli novým informacím, týkajících se pivní kultury, ale hlavně kvůli strategii společnosti Heineken, s níž jsem se setkala už na CSR Summitu v DOXu,“ říká Lucie Doležilová. Podmínkou úspěšného absolvování CSR akademie 2013 bylo také vypracování a prezentace CSR strategie vlastní univerzity. Studentské projekty přinesly mnoho zajímavých nápadů. Poukázaly však i na určitou „krizi identity“, kterou způsobuje propast mezi vedením univerzit a studenty. Studenti své nápady prezentovali před porotou složenou z akademiků, zástupců partnerských firem, platformy Byznys pro společnost a pořádající Agentury PubliCon. Porota ocenila originální nápady, které se ve studentských projektech objevily, i výborné prezentační dovednosti některých

týmů. S nejlepším hodnocením se u poroty setkal projekt CSR strategie pro Vysokou školu finanční a správní v Mostě, jehož autory byli Michal Halačka, Lenka Kalvodová, Magdaléna Rybáková, Lucie Doležilová a Adriana Válová. Studentům se podařilo v jejich strategii jasně definovat problémy, které v současnosti nejvíce trápí jejich univerzitu, a navrhnout řešení, vyplývající ze specifického místního kontextu. Strategie studentů vychází z určení nejdůležitějších stakeholderů, těmi jsou podle studentské strategie studenti a zaměstnanci školy. Cílem strategie je získat novou skupinu studentů, zajistit snadnější uplatnění studentů v praxi a vytvořit pro ně flexibilní a atraktivní prostředí. Přidanou hodnotou strategie bylo zhodnocení socioekono-

mického kontextu, ve kterém škola působí. Studenti se zaměřili na to, aby absolventy školy motivovali k setrvání v regionu, který má tradičně vysokou míru nezaměstnanosti. Tuto skutečnost zohlednili také v konkrétních návrzích své strategie. Jedním z nápadů bylo zřízení dětského koutku pro studenty-rodiče, kteří tvoří značnou část klientely. Zajištění babysittingu by studenti svěřili místním ženám- důchodkyním, studentkám nebo nezaměstnaným, pro které by bylo hlídání příležitostí k přivýdělku. Realizaci konkrétních návrhů CSR strategie by měla na starosti Agentura VŠFS, založená na spolupráci studentů, místní komunity a dalších zainteresovaných stran. ❑Anna Šindelková

dana dvořáková, telefónica Čr (vlevo) a monika ladmanová, iBm

Zuzana dvořáková, vŠe (vlevo) a pavlína kalousová, Byznys pro společnost

v publiku konference se v rytířském sále valdštejsnkého paláce potkali studenti, pedagogové, zástupci firem i médií

Foto: Filip singer

poslankyně anna putnová (vlevo) a místopředsedkyně senátu miluše Horská

30

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře


ZPRáVY

jak si zachovat rovnou páteř navzdory osudu Život se Davidu Drahonínskému změnil v roce 1999. Tehdy v náměsíčném stavu vypadl z balkonu a poranil si páteř. Od té doby je jako kvadruplegik odkázán na invalidní vozík. David, jenž se narodil v roce 1982 v Kaplici, ale nerezignoval a nadále žije velmi aktivním životem. Absolvoval Metropolitní univerzitu v Praze, ovládá němčinu a angličtinu, je úspěšným lukostřelcem – paralympikem. A je také patronem projektu „B. Braun pro život“.

Foto: autor

v londýně stříbro, v pekingu zlato. Co plánujete pro rio de Janeiro? Základ všeho bude, abych se na paralympiádu v Brazílii vůbec kvalifikoval. To je možné buď vítězstvím na mistrovství Evropy ve Švýcarsku, které bude příští rok, anebo potom na mistrovství světa. Tento šampionát se uskuteční za dva roky v Německu. Tam by letenku do Ria de Janeiro představovala jakákoli medaile. Pokud se mi záměr podaří, chci naši zemi opět reprezentovat s co nejlepším výsledkem.

proč jste se zapojil do projektu „B. Braun pro život“? S touto skupinou spolupracuji již třetím rokem. Projekt „Když má člověk o čtyři kola víc“ mě tehdy oslovil okamžitě. V postavení patrona můžu jakožto úspěšný spor-

tovec působit na společnost a motivovat ostatní k tomu, aby žili naplno. Jaký je obsah vaší činnosti v tomto projektu? Letos se chystám navštívit spinální jednotky (lékařské pracoviště, které se specializuje na léčbu úrazů páteře a míchy, pozn. red.) v různých městech České republiky, kde povedu přednášky o problematice života na vozíku. Nechci nikomu říkat, že taková životní situace je jednoduchá. Není. Nicméně přesto bych těm, kteří se vyrovnávají s postižením, rád dodal elán do života a ukázal jim, že žít se dá i tak. Na život lze hledět z různých úhlů a také člověk s postižením může uskutečnit své sny a cíle. kolik spinálních jednotek tedy navštívíte? Celkem šest. Během návštěvy pacientům představím svůj životní příběh a budu je přesvědčovat, že i s invalidním vozíkem lze

studovat, sportovat, pracovat. Krátce – aktivně se zařadit do života. Jsem toho ostatně živoucím důkazem. Kromě toho posluchače seznamuji s paralympijskými sportovními disciplínami a předvádím lukostřelbu. Na závěr zodpovím dotazy posluchačů a radím pacientům s výběrem vozíku. doopravdy, radíte s výběrem vozíku? Ano, je to jako s auty, i mezi vozíky existují „trabanty“ a „mercedesy“. Na kvalitu života zdravotně postižených osob má tento výběr velký vliv. V rámci projektu se mnou jezdí i zástupce společnosti Ortoservis, která se specializuje na výrobu invalidních vozíků. Od tohoto výrobce mám ostatně vozík i sám. Je vyrobený na míru a používám ho při střelbě lukem. Společně pacientům radíme, na co se mají zaměřit při výběru. Jakým způsobem vás podporuje společnost B. Braun a jak si vlastně sháníte sponzory? Se sponzory je to hodně těžké. Sám od sebe mi na dveře nikdo neklepe a přesvědčit někoho k podpoře v dnešní době stojí ohromné úsilí a spoustu času. Naštěstí se však najdou světlé výjimky, jako je i B. Braun. Před paralympijskými hrami v Londýně jsem si i díky této podpoře pořídil dva nové luky, s kterými jsem poté vybojoval stříbrnou medaili. ❑Jan Kubát

inZeRce

TOP TO P OD POVĚD NÁ ODPOVĚDNÁ FFIRMA I RM A 2 013 2013 CENA C E NA B BYZNYSU YZN YSU PRO PRO SPOLEČNOST SPOL EČNOS T

U UKAŽTE KA Ž TE SSVÉ VÉ ÚSPĚCHY ÚSPĚCHY OBLASTI VO BL A S T I SPOLEČENSKÉ SP OLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI! ODP OVĚDNOSTI!

PRESTIŽNÍ PR E S T IŽNÍ CEN CENA A ZA Z A UDRŽITELNÉ UD R Ž I T E L NÉ A ODPOVĚDNÉ ODP O V Ě DNÉ PPODNIKÁNÍ O D NIK Á NÍ

DDOO SOUTĚŽE S O U T Ě Ž E SE SE M MŮŽETE ŮŽ E T E PPŘIHLÁSIT Ř I H L Á S I T NA W WWW.TOPODPOVEDNAFIRMA.CZ W W.T OP ODP O V E DN A F I R M A . C Z

záštita

hlavvní partneři

generální partner soutěže

hlavvní mediální partner

mediální partneři

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

31


ZPRáVY

chráněné dílny mají firmám co nabídnout

Spolupráci s chráněnými dílnami navázala společnost ČEPS před šesti lety a dnes již neodmyslitelně patří do její koncepce společensky odpovědné firmy. Ze své pozice významné a stabilní české firmy považuje ČEPS za samozřejmé podporovat různorodé aktivity handicapovaných spoluobčanů, ať již v oblasti rehabilitační, sportovní, kulturní či výtvarné. Mimo filantropie v podobě finančního dárcovství se ČEPS věnuje i přímé spolupráci s neziskovými subjekty. Společnost ČEPS propojila práci českých designerů s výrobou chráněných dílen a výsledkem jsou unikátní reklamní předměty. Vyrobit zajímavý dárkový předmět pro provozovatele české elektroenergetické přenosové soustavy přitom není nic jednoduchého. Výrobky by měly zapadat do světa elektroenergetiky, měly by být originální, odrážet kvalitu českého designu a zároveň uzpůsobené, aby se na jejich výrobě či kompletaci mohli podílet zaměstnanci chráněných dílen. Krásné a zajímavé kousky najdeme mezi re-

klamními předměty ČEPS díky projektu „Design ze Sluneční zahrady“. V rámci tohoto projektu čeští designéři navrhují předměty tak, aby je mohli vyrobit či zkompletovat klienti chráněných dílen Sluneční zahrada, tedy osoby se zdravotním postižením. Mezi výrobky tak najdeme např. ručně lité mýdlo ve tvaru izolátoru, plyšové hračky Stožárníčky či mísu s vodičem, která byla vyhlášena asociací 3D reklamy nejlepším manažerským dárkem pro rok 2011. Společnost ČEPS letos podpořila i chráněné dílny Sdružení Neratov, ve kterých pracují lidé s postižením. Dílny díky tomu získaly nové vybavení do kuchyně či do

prádelny, pracovní oděvy či ochranné pomůcky. Taková podpora může někomu připadat příliš materiální, ale má hluboký smysl. Nejde totiž o jednorázovou pomoc handicapovaným, ale o rozvoj dílen, které lidem s postižením dávají možnost smysluplného uplatnění, výdělku a rozvoje. S novým vybavením budou dílny moci nabídnout lepší služby, oslovit nové zákazníky a postupně zřídit nová pracovní místa pro další handicapované, kteří by jinak práci hledali jen velmi těžko. Vánoční dárky pro zaměstnance společnosti ČEPS také nesou značku chráněných dílen. Ač se to na první pohled nezdá, nabídka dílen je pestrá. Od proutěných košíků přes vynikající vánočky třeba až po aromalampy na zakázku. Spolupráce s chráněnými dílnami má svá specifika a vyžaduje určité zásady jako včasné zadání či uzpůsobení výrobků dle možností konkrétní dílny, ale výsledný efekt určitě stojí za to. ❑-red-

inZeRce

Naše nápady nezůstávají jen ve škole / www.extratrida.cz Extra třída

<

Ahoj, já jsem Jana, díky Extra třídě můžeme něco změnit v naší obci.

Společný projekt EDUin, o. p. s. a Nadačního fondu Tesco, který umožňuje žákům základních škol získat zkušenosti s realizací veřejně prospěšného projektu. Osvojují si tak měkké dovednosti a zároveň udělají něco užitečného pro místní komunitu.

A když to bude dobrý nápad, tak na to dostaneme i peníze. My se tím něco naučíme a uděláme něco pro druhé.

A co škola u Vás? Už se také zapojila do programu?

To je fajn, ne?

Druhá výzva v programu od 10. června 2013! Více na www.extratrida.cz


NáZORY A KOMENTáŘE

KOMENTáŘ CSR Akademie jako nadšení pro odpovědnost Málokdy se lze setkat s tak otevřeným zájmem studentů vysokých škol o téma odpovědného a udržitelného podnikání. Z vlastních pedagogických zkušeností vím, že vždy se ve skupině najde někdo, kdo si předmět o CSR zapsal náhodou či doufá, že to nakonec nějak „okecá“. CSR Akademie byla jiná ze své podstaty. Hlásili se do ní studenti a studentky napříč všemi univerzitami a hlavně s jasným zájmem o téma, které se projevilo během celého týdne, kdy jsme projekt realizovali. A výsledkem byla nadšená skupina napříč zaměřením, z celé České republiky a z veřejných i soukromých vysokých škol. CSR Akademii jsme, spolu s partnery, postavili na základě výsledků celoročního programu CSR fórum do škol a na základě zkušeností týmu expertů na CSR. Přesto, byl to ročník pilotní, a i my jsme byli zvědaví, jak dopadne. Během celého týdne se studenti seznámili s moderními trendy v oblasti CSR a postupným posunem k „sustainability“. Měli možnost nahlédnout do kuchyně několika předních společností a otevřeně diskutovat jejich přístup, a to jak v přednáškových místnostech Vysoké školy ekonomické, která se stala partnerem projektu, ale také přímo v provozech a kancelářích firem. Právě po praktickém zaměření studenti volali nejvíce. Na začátku CSR Akademie byla touha se něco dozvědět a něco změnit. Jedním z ústředních témat letošního pilotního ročníku bylo téma společenská odpovědnost univerzit, a to jak ve výuce, tak v praxi samotné. A právě tímto směrem se ubíraly týmové studentské práce, které po celý týden studenti zpracovávali. A také senátní konference měla tento záběr. Pozitivní je, že studenti v této oblasti mají co říct. CSR Akademie se povedla, toť za organizátory. A pokračovat v ní budeme již brzy. CSR Akademie nadchla studenty, a to ať si řeknou sami. Proto vybíráme z jejich hodnocení a těšíme se spolu s nimi: Moc Vám děkuji, že jsem se této skvělé akce mohl zúčastnit! Výrazně předčila má očekávání… CSR akademie byla moc pěkná. Tím nejdůležitějším, co mi dala, bylo přesvědčení všech zúčastněných, že CSR není jen public relations, ale že má skutečně smysl. Že stojí za to ho dělat. Běžně se totiž setkávám s tak negativními postoji, že to hrozně ubíjí mou chuť se v této oblasti angažovat a sama začínám pochybovat o jejím smyslu. Chtěla bych všem organizátorům moc poděkovat, byla to pro mě moc inspirující zkušenost, protože jsem poznala spoustu nových, zajímavých lidí a viděla CSR z té praktické stránky. ❑Pavlína Kalousová

Bez jasné identity se vysoké školy nikam neposunou CSR akademie 2013, kterou v tomto čísle popisujeme na několika místech, ukázala kromě jiného závažnou skutečnost: české vysoké školy mají problém s identitou. Ať už jsme naslouchali studentům z Brna, Prahy, Mostu nebo Olomouce, vždy se v popisu akademického života školy objevily rysy jakési nesourodosti: jednou vyučující – a tedy i škola - nemají jakoukoli vazbu na region, v němž sídlí, jinde studenti vnímají učitele jako nepraktická individua bez vazby na současnost, onde neexistuje špetka kolegiální sounáležitosti, támhle se staví Potěmkinova vesnice rádoby ekologické šetrnosti, tady se studenti obávají byť jen vyslovit svůj názor na společný cíl, totiž kvalitní akademickou spolupráci všech zúčastněných. Nechceme se zde zabývat podrobnostmi ani ukazovat na konkrétní instituce, ale ze vzorku projektů absolventů CSR akademie (úkolem projektu bylo navrhnout CSR strategii fakult, na kterých studenti působí) jasně vyplynulo, že každá ze stran „stakeholderů“ se zabývá především sebou samou, a nikoli celkem. V případě studentů jde o jev přirozený a odpustitelný. Ovšem managementy škol by neměly mít v popisu práce zabývat se spíše vlastními problémy a udržovat pohodlný status quo. Potíž je samozřejmě v tom, že akademikům chybí pořádná soutěž. Konkurence mezi zdejšími školami je jen zdánlivá a konkurence zahraničních, třeba evropských univerzit je zatím jen z kategorie zbožných přání nebo sci-fi. Jistě, mezi školami existují rozdíly. Především technicky zaměřené instituce, již z povahy svého vztahu k realitě, se snaží o progresivnější modely výuky, o větší vazbu na praxi, na firmy, na současný svět. Jenže pak od zasvěcených komentátorů slýcháme: moc nad zdejším akademickým světem má konference rektorů, která ovšem nikdy nepřipustí, aby v ní převládl vliv techniků. Akademičtí hodnostáři se často zaštiťují nedotknutelností vlastního území. Ano, nezávislost akademické půdy byla kdysi vybojována z dobrých důvodů. Ale není to dnes někdy spíše výmluva? Jsme svobodní ve své uzavřenosti před světem? Jsme svobodní ve své touze neměnit se? Před pár lety bylo spočítáno, že ve srovnání s evropským benchmarkem využívá Karlova univerzita – jako nejlepší svého druhu v zemi - svůj inovativní potenciál na 13%. Dnes je to možná 20%. Možná. Ale vraťme se ke studentským projektům: Jeden přesně vyhmátl nutnost regionální identity. Vysoká škola v Mostě je určena pro studenty severních Čech, ale učitelé dojíždějí z Prahy. Vazba nefunguje, a proto lze pochybovat o udržitelném pozitivním vlivu školy na region. Druhý odhalil selhávání technické univerzity v kariérním poradenství pro studenty. Pouze formální péče o budoucnost vlastních absolventů vyvolává krizi důvěry v instituci. A konečně, třetí i čtvrtý projekt vyšly z otázky nejzákladnější: proč vlastně naše škola existuje, a kam vůbec míří? Je jistě možné rozumovat tady nad vztahem mezi kvalitou vzdělání, udržitelností a konkurenceschopností. Nejen jednotlivců, ale celé země. Možná by však pro začátek stačilo, aby si zakladatelé, zřizovatelé, provozovatelé a manažeři vysokých škol zopakovali, kdo jsou jejich stakeholdeři – a co po školách vlastně chtějí. Nakonec, nabízíme v této věci pomoc: CSR akademie je otevřena nejen studentům, ale i manažerům škol. Bude vás to bavit! TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

33


HOST NA ČERVEN

lenka kohoutová: sociální podniky by si měly na sebe vydělat úplně stejně jako běžné firmy ❑Anna Šindelková

toto rozlišení neexistovalo, hrozilo by naopak, že by si firmy vybíraly pouze zaměstnance s lehčím typem postižení. „Uznávám ale, že v některých případech tato premisa nemusí platit, to je ale pak otázka, zda není chyba ve špatném posouzení,“ říká poslankyně. A sociální podniky? Ty jsou podle názoru Lenky Kohoutové vhodným nástrojem jak pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, tak třeba mladých lidí opouštějících ústavní výchovu. „Pokud je sociální podnik dobře postaven, měl by si na sebe vydělat sám, stejně jako běžné firmy – jediný rozdíl je v tom, že kromě zisku má za cíl i sociální přesah. I proto mi přijde rozumnější poskytovat sociálním podnikům dotaci na vstupní náklady, a ne poskytovat podporu průběžně. Pravidelná podpora totiž působí efektem dávkové pasti, která své obdarované táhne do pasivity a představy, že stát se vždy postará,“ říká Lenka Kohoutová. Evropské fondy podpořily podle poslankyně nemálo podobných projektů, které ale často nebyly udržitelné. Po skončení podpory si prostě nebyly schopny vydělat na svůj běžný provoz. V zahraničí jde problematika zaměstnávání znevýhodněných osob stále častěji „napříč sektory“. Je spojena s komunitou a jejími konkrétními potřebami. Co chybí naší společnosti, aby začala danou problematiku řešit stejně? „Mám takový dojem,“ říká Lenka Kohoutová, „že u nás je bohužel stále zvykem řešit věci centrálně a jaksi shora. Komunitní řešení vyžadují souhru všech aktérů a to je někdy problém. Přitom z praxe je více než jasné, že právě tento způsob řešení společenských problémů má největší naději na úspěch. Jsem založením optimista, takže věřím, že časem se i u nás stane tento typ řešení samozřejmostí.“❑

Foto: Filip singer

„K problematice zaměstnávání znevýhodněných osob jsem se dostala úplnou náhodou. Pracovala jsem pro běžnou komerční firmu na pozici personální ředitelky a majitelé časem přišli s nápadem založit dceřinou společnost, kde by zaměstnávali více jak 50% osob se zdravotním postižením. Tato myšlenka mě absolutně nadchla, protože jsem k tomuto tématu vždycky měla blízko. Zcela jsem se tehdy do tématu ponořila, jak do související legislativy, tak po praktické stránce. Vlastní zkušenosti a vědomí, že systém zaměstnávání osob se zdravotním postižením je po legislativní stránce nedokonalý, mě vedly k tomu, že jsem se rozhodla s tím něco udělat. Začala jsem tedy chodit na MPSV, za poslanci, prostě za všemi, kteří byli ochotni mě poslouchat a mohli s tím něco udělat,“ říká poslankyně Lenka Kohoutová. Stát podle ní poskytuje pravidla a systém podpory, ale jak se ukazuje, není sám o sobě dobrým zaměstnavatelem. Bez neziskových organizací a bez firem by vše bylo jen pustou teorií na papíře. Klíčovou roli v zapojování znevýhodněných lidí do pracovního procesu má ovšem i veřejnost. Je v tomto směru vyspělejší, než před lety? „Veřejnost se nepochybně vyvíjí,“ říká Lenka Kohoutová. „Mnohé firmy konečně pochopily, že zastoupení různých skupin zaměstnanců, včetně těch se ztíženým přístupem na trh práce, je pro ně ve všech ohledech výhodnější. Motivací není tedy jen finanční bonus od státu,

ale přidaná hodnota toho, že takovýto zaměstnanec přináší i mnoho dalších kvalit. Roli v tom hraje samozřejmě to, že díky osobním zkušenostem, které byly zejména za minulého režimu téměř nulové, získáváme pozitivní zkušenosti s mnoha lidmi s nejrůznějším druhem postižení. Tato zkušenost pak snadno přebije předsudky, mylné představy a podobně.“ Současná legislativa „odstupňovává“ zaměstnance se znevýhodněním podle míry jejich postižení. Došlo ke snížení příspěvků na zaměstnávání osob s lehčími formami znevýhodnění. To vzbudilo nevoli u některých neziskových organizací, které těmto osobám pomáhají. Podle Lenky Kohoutové je však toto opatření správné: zaměstnanec s těžším stupněm postižení má výrazně ztížen vstup na trh práce a lze také předpokládat, že úprava pracoviště pro takového zaměstnance je náročnější a jeho pracovní výkonnost může být nižší. Kdyby

34

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře


Skupina partnerských firem a institucí je volným uskupením organizací, které se rozhodly v tomto roce podpořit časopis CSR fórum jako diskusní a informační platformu pro otázky společenské odpovědnosti.

www.cez.cz

www.unilever.cz

www.vodafone.cz

www.tescosw.cz

www.novartis.cz

www.aktualne.cz

Partneři tohoto vydání

Pro informace o výhodách členství ve skupině Partneři 2013, o celkových podmínkách a cenách inzerce volejte na tel. 605 232 393 nebo pište na publicon@publicon.cz.


Agentura PubliCon děkuje všem partnerům za spolupráci! praha, 27. – 31. května Týden kreativní spolupráce studentů, akademiků a byznysu v oblasti odpovědného podnikání byl úspěšný i díky nim Partneři:

Odborní partneři:

Pořádá:

Csr forum 6 2013