Page 1

Téma: jaký byl CSR SUmmIT 2014

4/2014

Nepřál bych si, aby se káva stala luxusem pro hrstku lidí, říká Achim Lohrie z Tchiba

Časopis o spoleČenské odpovědnosti firem / vydává pUBliCon

Stavíme jedno globální hřiště, kde se hraje fér

Foto: Filip Singer

Tihana Bule z OECD v Paříži na CSR Summitu v galerii DOX


Týden kreativní spolupráce studentů, akademiků a byznysu v oblasti odpovědného podnikání. Praha, 26. - 30. května 2014 Registrace: lenka.vimmerova@publicon.cz

Generální partner:

Spolupráce:

Odborní partneři:

Pořádá:

Partner:


Z OBSAHU

10

CSR Summit 2014 V úterý 15. dubna se v pražské galerii DOX odehrál třetí ročník mezinárodní konference o udržitelnosti, odpovědném podnikání a CSR – CSR Summit 2014. Téměř 150 registrovaných hostů z firem, škol, neziskových organizací a médií si vyslechlo prezentace patnácti řečníků, zastupujících mezinárodní organizace, nadnárodní i zdejší společnosti, české rodinné firmy, výzkumné instituce i stát.

18

Achim Lohrie: Nepřál bych si, aby se káva stala luxusem pro hrstku lidí Jak ovlivňují klimatické

změny budoucnost obchodu s kávou? V některých tradičních oblastech pěstování kávy kvůli klimatickým změnám přestávají být vhodné podmínky pro její pěstování již nyní. Jak na tento stav reagují firmy? Přinášíme rozhovor s Achimem Lohrie, ředitelem pro oblast udržitelnosti ve společnosti Tchibo GmbH se sídlem v Hamburku.

32

90 minut CSR fóra: komorní rozhovor s Tihanou Bule

Tihana Bule přijela na CSR Summit 2014 z Paříže v roli představitelky OECD. Řeč, kterou přednesla na konferenci, je k dispozici na videozáznamu na portálu Souvisíme.cz. Aby využila čas návštěvy zahraničního hosta, uspořádala redakce CSR fóra den po summitu netradičně komorních, ale o to užitečnějších 90 minut otázek a odpovědí s Tihanou Bule.

34

Neil Tonge: Chceme naše zákazníky zapojovat do snižování naší „pivní stopy“ Jedním z našich velkých odvážných cílů je zlepšit náš beer print, naši pivní stopu, kterou vytváříme při vaření našeho piva, a vytvořit tak konkurenční výhody pro naše značky a zákazníky. Dosáhnout toho můžeme tak, že budeme dlouhodobě pečovat o životní prostředí, dodržovat dodavatelské standardy, rozvíjet naše talenty a získávat nové.

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

3


ENGLISH SUMMARY

INTERVIEW Achim Lohrie: I wouldn’t want coffee to become a luxury for just a handful of people “The only way to create a comprehensive strategy of sustainability is to cooperate with partners. The nature of the problem, which needs to be solved, in a way determines who you turn to first – the NPOs, associations, universities or scientists. Our position is very specific, since we are the smallest of the large roasting plants, but at the same time, we’re the largest among the small ones. This is the reason why on some projects, we cooperate with the smaller roasting plants I mentioned, in terms of the Coffee and Climate project, and on others, we work with large corporations such as Nestlé. We are part of the IDH program, which supports responsible entrepreneurship through cooperation between companies, NPOs and other stakeholders. We all strive for the same thing, which is to maintain sustainability of our business. Anyone who doesn’t cooperate with others is lost,” says Achim Lohrie, Director of Corporate Responsibility, Tchibo GmbH, situated in Hamburg. See page 18 CSR SUMMIT 2014 The 11th annual TOP Responsible Company Award is open for entries The TOP Responsible Company is a prestigious award for sustainable and responsible entrepreneurship organized and awarded by the Business for Society platform. This year it will once again highlight the most responsible companies functioning in the Czech Republic. “This will be our 11th year. In recent years, we have registered an increasing interest in receiving this award. 820 projects and strategies have been submitted into the competition in the past. That is a clear signal that the award is perceived as credible and respectable by the competing companies. Large and small firms alike have increasingly started implementing CSR and sustainable entrepreneurship into their complex strategies and wish to inform the public about their responsible approach,” states Táňa Chudáčková, manager of the award from Business for Society. TOP Responsible Company Award is the only award in the Czech Republic that has been appraising and evaluating strategies and projects in CSR and sustainable entrepreneurship

for more than ten years. With this award, Business for Society intends to inspire all companies no matter their size or where they operate. That is one of the reasons why entering the competition is free of charge. This year was launched on the 15th of April at the CSR Summit in Prague, where, among other things, leaders of successful and responsible SMEs discussed the benefits of sustainable entrepreneurship affecting their business and the society today. See page 21 NEWS The transition program “Life with FLEXI” will help clients from the Jedlička Institute FLEXI Life Insurance, a product from the insurance branch at Česká spořitelna, continues its strategy, which focuses on serious life situations, and in 2014, it started cooperating with the Jedlička Institute. The insurance company will become financially involved in the transition program “Life with FLEXI.” They’ll bring in consultants, who will help their clients with becoming more independent in common daily activities, searching for housing and jobs and be of assistance in other important areas. The program will also sponsor sports and cultural events. The insurance company takes these recent activities seriously and the fact that their employees are directly involved proves that. Employees regularly attend “Days for Charity” and help children as well as adults in family centers and other events organized by the Institute. Additionally, they have started a fundraiser to finance an electric scooter for one of the students of the Jedlička Institute. See page 26 DONORSHIP AND PATRONSHIP The text message donations idea celebrates its 10th anniversary People have sent more than sixteen million text message donations to NPOs over its ten year existence. More than 430 million Czech crowns were raised for charity. Over the years, this joint project of the Donor’s Forum and domestic mobile network operators has become one of the most common and widespread ways for the public to donate to charity in the Czech Republic. Text message donations have become popular with the public sin-

ce they are an easy, fast and transparent way of helping. And this spring, we celebrate 10 years since its creation. The first text message donations appeared on TV on Easter in 2004 during the “Help the children! - Chicken”, organized by the Civil Society Development Foundation. Combining charity and TV broadcasting has become a connection, which is able to attract a large amount of attention to text message donations. Text message donating is also widely used in times of natural disasters and humanitarian catastrophes. In 2005, people raised nearly 50 million Czech crowns for flood affected areas in Asia, Srí Lanka and Indonesia. The donors were also generous when the windstorms hit the area of Tatra Mountains in 2004. Flood affected families in the Czech Republic received much needed help thanks to text message donations in the year 2009, 2010 and last year. Similar funds were raised through text message donations aer the earthquake catastrophe in Haiti in 2010. See page 28 STUDENT CSR FORUM CSR Summit 2014 in the eyes of the students This year’s program was full of presentations from Czech as well as international guests. The first speaker was Tihana Bule, an OECD representative. Her presentation focused on the newest trends in CSR, but she also briefly introduced OECD, where she works as an economic and political analyst of international investments in Paris. She also spoke about market stability, which calls for an effort from all interested parties and described the existence of the so called “contact places.” Overall, we rate the CSR Summit as extremely beneficial for students and company representatives alike. The organization and topics discussed and presented were also of high standard. We were most impressed with the presentation of strategies from successful global companies. We also realize the importance of holding such events, be it the CSR Summit, CSR Academy for university students or any other event that primarily focuses on increasing the awareness of social responsibility. See page 30

časopis o společenské odpovědnosti firem

šéfredaktor: michal Růžička michal.ruzicka@publicon.cz

produkce: lenka Vimmerová lenka.vimmerova@publicon.cz

Vydává: agentura publicon na základě licence od Fóra dárců

editor: Viktor Vondra viktor.vondra@publicon.cz

číslo 4, ročník Viii., vyšlo v dubnu 2014.

art Director: Vladimír nagaj

adresa redakce: cSR fórum U Železné lávky 10 118 00 praha 1, malá Strana Tel.: + 420 257 213 404

Tisk: kavka print mk čR e 17762 iSSn 0862-9315

4

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

Rešerše: anna šindelková anna.sindelkova@publicon.cz

Rukopisy a náměty posílejte na redakce@publicon.cz

❑Translated by Petr Benda

adresa vydavatele: agentura publicon s.r.o. U železné lávky 10 118 00, praha 1 - malá Strana e-mail: publicon@publicon.cz Tel. 605 232 393 www.publicon.cz


EDITORIAL

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, různých studií o tom, že současná civilizace spěje ke svému konci, jsme v posledních letech, ba i desetiletích četli celou řadu. V českém prostředí jsou často nálepkovány jako „levicové“, „extrémistické“, „nátlakové“, či „lživě katastrofické“. Nyní zveřejnil svou studii Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) – a pohrdlivé nálepky nikde. Přitom NASA tvrdí bez obalu: „současná civilizace je blízko svému vyčerpání“. Že by se cosi změnilo? Tak či onak, NASA dospěla k názoru, že pádu římské říše a rozvinutých civilizací v Indii, Číně a Mezopotámii kdysi předcházelo podobné období, v němž se nacházíme my. Vědecký tým na základě dat o dynamice vztahů mezi populací a přírodními zdroji v dobách kolapsu těchto dávných říší vymezil nejvýznamnější faktory, které vysvětlují jejich úpadek. Jde o stejné rozhodující faktory, které mohou determinovat i budoucnost současné civilizace: populace, klima, voda, zemědělství a energie. Podle NASA mohou tyto faktory v situaci, kdy se jejich vzájemné působení spojí, odstartovat klíčové společenské změny. Jednou z nich je „nápor na zdroje v důsledku napětí v oblasti životního prostředí“, druhou pak „radikální rozdělení společnosti na bohatou elitu a chudé masy“. Obyčejně se na tyto prognózy odpovídá technicistně optimisticky. Studie NASA si ovšem nadějemi, že technologický pokrok a růst produktivity práce všechny budoucí kritické situace vyřeší, není tak jistá: „Nové technologické postupy sice mohou vést k růstu efektivity využití přírodních zdrojů, ale současně zvýší jak spotřebu na hlavu, tak míru spo-

třebovávání zdrojů. Bez toho, aby došlo ke změně také v politice rozdělování, růst spotřeby smaže zvýšenou efektivitu využití zdrojů.“ NASA vytvořila dva možné scénáře: 1. Civilizace „se bude jevit dlouhou dobu na udržitelné cestě rozvoje, ale i když bude vycházet z optimálního tempa spotřebovávání zdrojů nepočetnou vrstvou elit, ty nakonec začnou spotřebovávat tak velké množství vytvořených hodnot, že většinová vrstva ‚obyčejné‘ populace bude čelit hladomoru, a to může vyústit v pád civilizace“.

Tento typ zhroucení není tedy spjat se stavem přírody. Je následkem hladomoru z nerovnoměrného rozdělování a z něho vyplývajícího nedostatku pracovní síly,“ tvrdí studie NASA. 2. Druhý ze scénářů se soustředil na stupňované využívání zdrojů. „Vyšší míra užívání zdrojů urychluje zhroucení civilizace. I když elity budou dlouhodobě žít v přebytku, masy pocítí zhoršení svých životních podmínek dříve. V takovém vývoji dojde k naprostému zhroucení mas, po kterém bude následovat i kolaps elit.“ Máme tedy ještě šanci, anebo nemáme? „Krach technické civilizace je možné odvrátit jen tehdy, bude-li snížena míra spotřeby přírodních zdrojů na skutečně udržitelnou úroveň. Nutným předpokladem je ale zároveň rozdělování zdrojů spravedlivým způsobem,“ shrnuje studie Amerického úřadu pro letectví a vesmír. Jaká ironie, že téměř ve stejný čas, co NASA zveřejnila svou studii o konci civilizace, vyjádřilo několik britských profesorů ekonomie veřejně názor, že „vážnou překážkou udržitelnosti je bariéra, kterou této agendě stavějí prestižní ekonomické fakulty“. Dokud se na těchto školách nepřestane udržitelnost vnímat jen jako „možnost“, čteme ve varovných komentářích, a nikoli jako klíčový stavební kámen ekonomického vzdělání 21. století, udržitelnost se nikdy nestane „mainstreamem“. Vzpomněl jsem si na tyto dva globální postřehy na nedávném CSR Summitu 2014. Udržitelné strategie firem, měli bychom mít stále na paměti, mají daleko hlubší smysl, než jen konkurenční výhodu, místní sociální smír nebo přežití té či oné společnosti. Globální přesah každodenního snažení by nás ovšem neměl svazovat. Naopak. Je to cosi, co by mělo dávat našemu snažení energii a smysl. Přeji klidné čtení! ❑Michal Růžička

najdete také v elektronických médiích a na sociálních sítích. Připojte se k nám:

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

5

Foto: Filip Singer

CSR Summit a zhroucení další civilizace


AKTUALITY Z ČESKÉ REPUBLIKY

Náměty do této rubriky posílejte na adresu redakce@publicon.cz

Asociace pomáhající lidem s autismem rozdala výroční ceny Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA) rozdala již podruhé své výroční ceny za přínos v oblasti autismu. Ceny jsou udělovány v kategoriích dospělí, dospělí s poruchou autistického spektra, dě-

Foto: jindřich mynařík

Zleva magdalena Čáslavská, výkonná ředitelka sdružení apla praha – střední Čechy, a zástupkyně generálního partnera lBBW Bank CZ alena nováková

AKTUALITY ZE SVĚTA

Vybírá Pavlína Kalousová

General Mills odpovědně na Twitteru Jakým způsobem mohou výrobci potravin využívat své zdroje a suroviny udržitelně? A jak mohou chránit zdroje a komunity, na kterých záleží jejich podnikání? Tyto a mnohé další otázky nyní pokládá gigant General Mills u příležitosti zveřejnění své nové zprávy o odpovědném podnikání. Jak jsem nedávno psala, firma chce mít do roku 2020 sto procent svých deseti klíčových komodit z udržitelných zdrojů. Jde například o palmový olej, vanilku, kakao, pšenici nebo i mléko. Firma informuje spotřebitele i odbornou veřejnost o tom, jak toho dosahuje i jaké nové technologie do zemědělské produkce pomáhá zavádět. Zcela nově však firma otvírá veřejnou diskusi prostřednictvím sociálních sítí. Konkrétně Jerry Lynch, šéf pro udržitelné podnikání, a jeho kolegové se 23. dubna zúčastnili živého twitterového chatu.

6

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

ti a instituce. LBBW Bank CZ, jako generální partner APLA, předala cenu v kategorii dospělí s poruchou autistického spektra (PAS). „Jako porotkyně jsem měla příležitost se detailně seznámit s jednotlivými nominovanými a jejich příběhy. Tyto velmi rozdílné osudy spojuje nesmírné osobní nasazení, altruismus a snaha pomoci. Všechny nominované za jejich práci obdivuji,“ říká Alena Nováková, marketingová specialistka, která má v LBBW Bank na starosti spolupráci s APLA. Výtěžek z akce poputuje na koupi modrého automobilu, protože modrá je již tradiční barvou autismu. Ministerstvo podpoří školní psychology rozvojovým programem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014. „Cílem a pří-

nosem rozvojového programu je zvyšování kvality vzdělávání spočívající v zajišťování podpůrných a vyrovnávacích opatření pro žáky základních a středních škol,“ říká ministr školství Marcel Chládek s tím, že školám budou poskytnuty finanční prostředky na mzdy pro školní psychology a speciální pedagogy ve výši 50 milionů Kč. Částka bude rozdělena na jednotlivé kraje podle počtu žáků na základních školách. Školská poradenská zařízení pak z těchto prostředků dostanou od ministerstva školství příspěvek na činnost metodiků – specialistů. Ministr ocenil mecenáše Výroční setkání mecenášů Bohemian Heritage Fund se uskutečnilo 2. dubna v reprezentačních prostorách Ministerstva kultury ČR v Nostickém paláci. Během slavnostního ceremoniálu předali ocenění mecenášům ministr kultury Daniel Herman a JUDr. Pavel Smutný, prezident nadačního fondu BHF.


Foto: 2media

Z ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALITY

ministr Herman s prezidentem fondu pavlem smutným Bohemian Heritage Fund od roku 2009 úspěšně podporuje a rozvíjí české kulturní dědictví. Zaměřuje se na umělecké projekty, které zviditelňují Českou republiku v zahraničí, a podporuje její image prvotřídní společenské a kulturní destinace. Věnuje se veřejnému dialogu na kulturněspolečenská témata. Činnost fondu je nezisková a je podporována především soukromými dárci. Aktuálně se fond podílí na podpoře inscenace 1914, kterou v Národním divadle režíruje Robert Wilson a jejíž premiéra se odehraje 30. dubna ve Stavovském divadle.

Exekutoři školí seniory, varují je před zadlužováním Exekutorská komora ČR pravidelně pořádá přednášky pro seniory – zatím poslední z nich se uskutečnila v Praze ve spolupráci s neziskovou organizací Život 90. Mgr. Pavel Tintěra z Exekutorského úřadu Rakovník varoval účastníky semináře před neuváženým zadlužováním nebo předváděcími akcemi. Přednáška s názvem Fenomén exekuce byla zaměřena na prevenci. „Přítomným jsem se pokusil vysvětlit, jak vzniká dluh a jak mu předejít. Bavili jsme se například o rizicích předváděcích akcí nebo bezbřehého dotování potomků a vnoučat. Spolupráce s Životem 90 si nesmírně vážím a jsem rád, že přijal nabídku na uspořádání přednášky. Zájem a přístup Života 90 byl velmi rychlý, vstřícný a mám dojem, že i upřímný,“ uvedl Mgr. Tintěra. Po semináři následovala diskuse, v níž se starší lidé ptali na konkrétní problémy, které se většinou týkaly finančních potíží členů rodiny. Prostor zbyl i na individuální

konzultace s přednášejícím. Podle posledního průzkumu Exekutorské komory ČR čelí exekuci zhruba 45 000 starobních důchodců. Jde o 2 % z celkového počtu seniorů, jimž je vyplácena starobní penze. Nadace KB Jistota pomáhá integraci mentálně postižených Nadace Komerční banky Jistota přispěla částkou 92 000 korun Společnosti DUHA na vybavení a rekonstrukci kuchyňské linky v chráněném bydlení. Společnost DUHA pomáhá integraci dospělých osob s mentálním postižením do společnosti a chráněné bydlení nabízí již 15 let. Svým klientům poskytuje také službu Podpory samostatného bydlení, která je taktéž určena dospělým osobám s mentálním znevýhodněním. „Pro dospělé s mentálním postižením nemůžeme udělat více, než jim pomoci v maximální možné míře osamostatnit se. Mít možnost sám si uvařit je pro většinu z nás běžné, pro klienty chráněného bydlení společnosti DUHA je to však velká výzva.

ZE SVĚTA AKTUALITY

Tématy byly například: Jakým způsobem řeší General Mills udržitelnost u svých komodit? Jak může firma ovlivnit svou vodní stopu v situaci, kdy 99% veškeré spotřeby vody se realizuje mimo firmu, tedy u farmářů a dodavatelských firem? Jak a zda se liší přístup firmy v rozvíjejících se ekonomikách a v ekonomicky silných zemích? Otevřená diskuse na Twitteru je pouze jedním ze způsobů, jakým chce firma zapojit své stakeholdery do diskuse a získat zpětnou vazbu i inspiraci pro další kroky vedoucí k transparentnímu a odpovědnému dodavatelskému řetězci. U firmy, která produkuje potraviny, je to věc nezbytně nutná. K otevřenosti i strategickému přístupu firmě gratuluji! Průzkum o platech v oboru CSR a udržitelnosti pro rok 2014 přinesl skvělé srovnání Oblast odpovědného a udržitelného podnikání začíná být běžnou součástí byznys sektoru. To samozřejmě přináší potřebu tuto oblast řídit. Firmy k tomu přistupují různě, nicméně dnes již je běžné, že velké společnosti mají zaměstnance nebo častěji zaměstnankyni, která tuto agendu ve firmě řeší a řídí. Každým rokem je také zveřejňován průzkum, který sleduje, jak se firmy k tomuto oboru stavějí a jak jej interně ře-

ší. Průzkum sleduje nejen finanční ohodnocení pracovníků odpovědných za CSR, ale také jejich pozici a zaměření ve firmách, zastoupení pohlaví, vzdělání a kvalifikaci. Průzkum platů v CSR a udržitelnosti 2014 je skutečně reprezentativní a je postaven na odpovědích více než 1200 respondentů. Zahrnuje jak respondenty, kteří mají v podnicích na starost za firemní odpovědnost, tak ty, kteří jsou součástí CSR týmu, sleduje ale i externí konzultanty v této oblasti. 76% respondentů je z klasických firem, zbytek z nejrůznějších oblastí (státní instituce, univerzity, neziskové organizace a další). 89% z respondentů je zaměstnáno na plný pracovní úvazek, zbytek na úvazek částečný nebo na externí smlouvu. 60 % všech, kteří se průzkumu zúčastnili, je

z Velké Británie, 15 % z dalších evropských zemí, 12 % ze Severní Ameriky a zbytek z ostatních částí světa. Většina zaměstnanců firem vydělává ročně mezi 30 – 50 tisíci liber, v této příjmové škále se pohybuje také většina externích CSR konzultantů firem. Pouze několik málo procent má plat nad 140 tisíc liber ročně. Jde zejména o zaměstnance globálních firem ze Severní Ameriky nebo Evropy. Z hlediska oborů podnikání jsou výrazně nejvíce ohodnocení zaměstnanci z těžebních firem, kde roční příjem dokonce meziročně vzrostl na 102 tisíce liber. Logicky, jejich pozice bývá spojena s environmentální oblastí, krytím rizik i hledáním pozice firmy z pohledu predikcí na další desetiletí. Naopak nejméně platí odborníkům například v retailu nebo v médiích. Někdy se mluví o tom, že CSR je obor, který přitahuje zejména ženy. Průzkum však tyto mýty vyvrací. Zastoupení obou pohlaví je rovnoměrné, s vyššími funkcemi a platovým ohodnocením však stoupá poměr mužů. A také v průměru je u oboru, který by měl být zrcadlem odpovědného TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

7


AKTUALITY Z ČESKÉ REPUBLIKY

Foto: kB

předání symbolického šeku. Zleva margita losová (fundraising společnost dUHa), tomáš talaš (člen správní rady nadace kB Jistota) a Jan Šlosárek (vedoucí služby Chráněné bydlení)

Věřím, že společně s Nadací KB Jistota tento úkol klienti chráněného bydlení DUHA brzy zvládnou,“ uvedl Tomáš Talaš, člen Správní rady Nadace KB Jistota. „Posláním služby chráněné bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním samostatně žít a podporovat je podle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život,“ vysvětlila Eva Brožová, ředitelka Společnosti DUHA. Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 milionů korun. V programu Sídliště žije získaly letos grant čtyři projekty Do výzvy pro rok 2014 bylo přihlášeno celkem 10 projektů; správní rada Nadace OKD, která je konečným orgánem rozhodujícím o přidělení podpory, vybrala 4 projekty, mezi něž rozdělí 2 500 000 Kč. A ta-

Život 90 vyráží na Říp, aby podpořil telefonickou krizovou pomoc Zaměstnanci, dobrovolníci a přátelé Života

90 půjdou v sobotu 17. května společně štafetově na horu Říp, aby tam donesli sluchátko, symbol telefonické krizové pomoci, Senior telefonu, který ročně vyslechne více než 12 000 starých lidí s trápením. Na Řípu bude čekat praotec - ředitel spolku Život 90, aby převzal sluchátko a kabel zasadil do země tak, aby krizová telefonní linka pro seniory byla finančně zabezpečena a mohla sloužit svému účelu. Jen poplatky spojené s provozem linky jsou vyčísleny na nejméně 25 000 Kč měsíčně. Cílem pochodu je tyto poplatky alespoň na měsíc pokrýt. Podpořit tuto iniciativu Života 90 můžete také na webových stránkách www.darujme.cz/jdenamozivot nebo zasláním DMS ve tvaru ZIVOT90 na telefonní číslo 87 777. Pokud se chcete pochodu zúčastnit, přidat se můžete k těmto etapám: 1) Karolíny Světlé (Život 90) Výstaviště Holešovice - PĚŠKY - 4 km - 8:15 – 9:30 nebo 2) Krabčice - Říp - PĚŠKY 2,9 km 13:45 – 15:45. Bližší informace a přihlášku najdete na www.zivot90.cz.

a udržitelnost, který reportuje manažerovi nebo řediteli. Většinou se jedná o ženy s platem kolem 39 tisíc liber, které mají praxi kratší než 10 let. Oproti ostatním mají vzdělání v oboru. Asistent/ka Juniorní pozice podporující tým CSR ve firmě s platem kolem 24 tisíc liber. Na těchto pozicích najdeme převážně ženy s praxí kratší než 5 let. Podle průzkumu je oblast CSR a udržitelného podnikání ve firmách řízena a realizována lidmi s kvalitním vzděláním. 90 % z nich má vysokoškolské nebo i postgraduální vzdělání. U 90 % z nich ale oblast CSR není první, do které nastoupili, ve většině případů prošli jinými firemními pozicemi. Jako nejdůležitější schopnost pro získání a udržení této pozice většina respondentů uvedla dovednost komunikovat s nejrůznějšími stakeholdery. Většina z nich pracuje v týmu do 3 lidí a u poloviny z nich nenajdeme další zaměstnance, kteří by jim přímo reportovali. A co CSR odborníci ve firmách nejčastěji dělají? Připravují CSR strategii a její naplňování, reportují a měří dopad aktivit, řeší oblast životního prostředí a naplňují dialog se stakeholdery. Pro externí konzultanty se tyto oblasti a často i finanční ohodnocení zcela shodují.

Heineken zdvojnásobil využití obnovitelných zdrojů energie Zvýšení poměru obnovitelných zdrojů energie je součástí dlouhodobého závazku Heinekenu. V tuto chvíli představují tyto zdroje 18 procent firmou spotřebované energie. Přechod na jiné zdroje energie snížil emise firmě o 119 kilotun CO2 v roce 2013. Tuto úsporu firma přirovnává k 2400 cestám kolem světa s plně naloženým kamionem piva. Firma snížila i spotřebu vody při výrobě piva, zaměřila se na etický dodavatelský řetězec a vyzývá k odpovědné konzumaci. Více detailů v jejich nové zprávě o odpovědném podnikání za rok 2013.

dy jsou vítězné projekty: 1. S chutí do toho, půl už je hotovo! (Druhá etapa úspěšného projektu „Oživíme skatepark společně?!“ (Jeho cílem je realizace moderního bikeparku, ten naváže na vybudovaný skatepark a uspokojí širokou komunitu jezdců na bicyklech a koloběžkách.) 2. Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, část centrální park (Hlavním cílem projektu je zkvalitnění života dětí žijících na sídlišti Karviná-Hranice.) 3. Vesele na hřišti (Navazuje na úspěšný projekt Vesele uprostřed sídliště. Letošní záměr spočívá v revitalizaci druhé části venkovního areálu zahrady klubu Spirála.) 4. Revitalizace centra Doubrava (Hlavním záměrem projektu je revitalizace zchátralé a nevyužívané zahrady v obci Doubrava, která zde vytvoří volně přístupnou odpočinkovou zónu pro všechny věkové skupiny.)

AKTUALITY ZE SVĚTA

přístupu firem, finanční ohodnocení vyšší u mužů než u žen. O celých 15 tisíc liber ročně. Jedním z cílů průzkumu bylo před lety udělat první oborový benchmark z pohledu příjmů a pozic ve firmách. Sice se nepodařilo sestavit přesné srovnání, například kvůli různorodosti přístupů firem, z průzkumu však vykrystalizovalo několik typických zaměstnaneckých pozic. Pozice ředitele Běžný ředitel pro odpovědnost má roční příjem nad 130 tisíc liber. Na těchto pozicích najdeme dvakrát více mužů než žen. Ředitel je ve firmách zaměstnán více než 15 let a zná velmi dobře jejich fungování. Kontroluje rozpočet vyšší než milion liber. Částečně reportuje nejvyššímu vedení. Manažer CSR manažer má průměrný příjem 63 tisíc liber a řídí rozpočet okolo 180 tisíc liber. Reportuje seniornějšímu zaměstnanci, který je zodpovědný za komplexní CSR či udržitelnost. Genderové zastoupení na těchto pozicích je již mnohem vyrovnanější. Manažeři mají praxi ve firmách zhruba 10 let. Získali vysokoškolské vzdělání, z toho jeden ze tří v oboru, který je blízko CSR nebo udržitelnosti. Poradce/analytik Člen týmu pro CSR

8

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře


PRůZKUM

jak jsou Češi tolerantní k vybraným skupinám obyvatelstva? V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost v březnu 2014 zjišťovalo CVVM postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah byl měřen dvěma způsoby. V prvním případě byla míra sociální distance měřena otázkou, zda by dotyčný chtěl či nechtěl mít dané lidi za sousedy. V druhém případě průzkum zjišťoval, nakolik jsou lidé v České republice tolerantní nebo netolerantní vůči těmto skupinám obyvatel.

Graf 1: koho byste nechtěl mít za sousedy

Největší odstup mají občané k lidem závislým na drogách, lidem s kriminální minulostí a lidem závislým na alkoholu, u kterých se postupně 89 %, 81 % a 78% vyslovilo, že by je nechtělo mít za sousedy. Poměrně velká distance je viditelná i v případě psychicky nemocných lidí, které by za sousedy nechtěly mít dvě třetiny (67 %) obyvatel. Ostatní vybrané skupiny obyvatel již nejsou odmítány zdaleka v takové míře. Další otázka mapující toleranci vůči různým vybraným skupinám zjišťovala mínění o druhých, tedy nakolik je podle lidí tolerantní česká společnost. V obecné rovině lze konstatovat, že Češi vnímají svou společnost jako tolerantní k většině vybraných skupin. Mínění o vysoké míře snášenlivosti ve společnosti (více než čtyři pětiny dotázaných) je patrné u mladých lidí (85 % kladných odpovědí), odlišného náboženského přesvědčení (84 %), nebo u jiného politického přesvědčení (81 %). Naopak mínění o netoleranci společnosti k vybrané skupině převažuje u lidí závislých na drogách (63 % negativních odpovědí), u lidí s kriminální minulostí (64 %), lidí závislých na alkoholu (58 %) a psychicky nemocných lidí (54 %).❑

Graf 2: Jsou podle vás lidé v Čr tolerantní…

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

9


TÉMA CSR SUMMIT 2014

CSR Sum V úterý 15. dubna se v pražské galerii DOX odehrál třetí ročník mezinárodní konference o udržitelnosti, odpovědném podnikání a CSR – CSR Summit 2014. Téměř 150 registrovaných hostů z firem, škol, neziskových organizací a médií si vyslechlo prezentace patnácti řečníků, zastupujících mezinárodní organizace, nadnárodní i zdejší společnosti, české rodinné firmy, výzkumné instituce i stát. Hlavním tématem většiny příspěvků byla vize: jak překonat s pomocí strategií udržitelnosti úskalí současného světa, jenž se potýká s krizí důvěry, vzdělávacího systému, zdrojů a globální ekonomiky?

10

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

Generálním partnerem konference byla Skupina ČEZ, partnery společnosti Unilever, Molson Coors (Pivovary Staropramen), Tchibo a Deloitte. Odborným partnerem zůstává tradičně platforma Byznys pro společnost a letos akci podpořila také Americká obchodní komora. Oficiálním dodavatelem služeb byl Hotel Rott s podporou lokálních dodavatelů Moštovna Lažany, Řeznictví a uzenářství U Dolejších, Cvrčovická pekárna a Farma Držovice. Obsahově konferenci zahájila ekonomka a politická analytička OECD Tihana Bule. Popsala globální trendy v odpovědném

podnikání z hlediska instituce, v níž pracuje. Pravidla OECD pro multinárodní korporace představují nejucelenější systém doporučení odpovědného podnikání (responsible business conduct), jež podporují také vlády. Na samém konci akci stály naopak – svým způsobem i symbolicky – představitelé a majitelé menších a středních domácích firem, jejichž kompasem nejsou psané strategie, ale „dobré vychování z rodiny“, osobní étos a aktivní postoj k okolnímu světu. Tito podnikatelé, kteří v minulosti uspěli před porotci soutěže TOP Odpovědná firma, pak pomohli odstartovat nový ročník této prestižní akce.


CSR SUMMIT 2014 TÉMA

mit 2014 výživu v kontextu firemní odpovědnosti, komunikace se spotřebitelem a především české současnosti, v níž stále převažuje řada zavádějících mýtů. Mýtů, kterých se ostatně dotkl i ředitel Moštovny Lažany, když mluvil o produkci regionálních moštů a biomoštů. Že existují v české veřejnosti protichůdné představy o tom, co je to udržitelnost a společenská odpovědnost, dokázalo vystoupení představitele Ipsos, jehož průzkum jsme představili v minulém čísle CSR fóra. Naopak shoda – pro mnohé možná překvapivě – byla znát z panelu, který pojednával o vztahu mezi vzděláváním, vý-

zkumem a konkurenceschopností, potažmo udržitelností. Že se shodnou lidé z IBM a ČEZ, se snad i dá čekat, ale v posledních letech nebývalo zvykem, že podobně jako firmy mluví i zástupce ministerstva školství. Budeme tuto problematiku dál pozorně sledovat! Na následujících stránkách CSR fóra přinášíme obrazový i textový výběr, jenž pooodhalí obsah summitu. Kdo by chtěl podrobnější informace, například studovat prezentace řečníků, stačí navštívit náš webový deník Souvisíme.cz. Tam je ostatně k nalezení i videozáznam celé konference. ❑Michal Růžička

tématem 2. panelu bylo vzdělání, výzkum a vývoj, leadership byznysu. Zleva: michal růžička, agentura publiCon; Branislav Šebo, iBm Central; petr pavlík, mŠmt a michaela Chaloupková, skupina ČeZ

Foto: Filip Singer

Kontakt regionálního s globálním se ovšem objevoval i v prezentacích zahraničních hostů z firem Tchibo a Molson Coors. Operovat v mnoha zemích světa, znamená přenášet pravidla a hodnoty do míst, kde tradiční způsob života může na importované zásady narážet; a naopak. Hosté konference proto ocenili otevřenost řečníků, kteří připustili – v případě Tchiba – dětskou práci na některých plantážích v Guatemale – či rozdílné přístupy spotřebitelů v různých částech světa k udržitelnému marketingu a ochraně vodních a přírodních zdrojů. Společnost Unilever nabídla prostřednictvím svého zástupce odborný pohled na

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

11


TÉMA CSR SUMMIT 2014

Děláme, co můžeme, ale studentů techniky je stále málo Michaela Chaloupková, Skupina ČEZ „Průměrný věk zaměstnance skupiny ČEZ je 45,3 roku. Do věkové hladiny 25 let máme jen 2% zaměstnanců. Naše spektrum kvalifikací obsahuje až 1000 pozic. Naši zaměstnanci se nacházejí po celé republice, nejvíc jich je v severních Čechách. Začíná nám bušit na dveře problém s nedostatkem vzdělaných lidí. Největší problém je, že lidé se středoškolským vzděláním se zaměřením na strojírenství a elektro mizí a mizí a mizí… Školíme nejen běžné zaměstnance, ale i manažery, což bývá často to nejtěžší. Je pro nás důležité, aby zkušení zaměstnanci předávali své dovednosti dál. Každý zaměstnanec musí být v průměru proškolen ve 4 kvalifikacích… Část probíhá formou e-learningu. Vytvořili jsme specifický portál pro školení elektrikářů, který obsahuje školení pro jednotlivé elektrárny a regiony.

Prostřednictvím tohoto portálu se snažíme zvýšit bezpečnost při elektrikářských pracích a snížit procento lidské chyby při různých nehodách. Máme dvě školící centra pro jaderné elektrárny v podobě simulátorů, na kterých se zaměstnanci školí rok a půl, než mohou nastoupit na své pracovní místo. Máme problém se studenty odborných učilišť, středních škol, ale i s vysokoškoláky, aby vůbec studovali technické obory - a pak nastupovali nejlépe k nám do ČEZu. Proto máme mnoho aktivit, jejichž prostřednictvím podporujeme technické školství. Máme partnerskou síť, do níž je zapojeno více než 50 středních škol a 13 vysokoškolských fakult. Pořádáme dny otevřených dveří, pořádáme besedy se studenty. Do rozvoje pedagogů jsme zapojili přes 500 učitelů fyziky, kterým pomáháme například s pomůckami (88 oranžových učeben). Na akce během roku 2013, kde jsme se účastnili nebo je organizovali, přišlo 100 000 mladých lidí… A pořád to nestačí.“

Lokální výzkum v globálním světě? Už deset let neexistuje Branislav Šebo, IBM Jsem velice rád, že tu dnes stojím, protože CSR je pro IBM velice důležité téma a oblast vědy a výzkumu je pro mě jakési hobby… IBM za 100 let své existence mnohokrát změnila zaměření a za posledních 20 let je firmou s největším počtem patentů na světě. Účelem našeho výzkumu jsou inovativní řešení pro inteligentní planetu. Jsme největší laboratoř světa a máme více než 3000 výzkumníků. Ročně věnujeme na výzkum více než 6 miliard dolarů. Výzkum je globální záležitostí, v posledních deseti letech v žádném případě už není lokální. Každý rok máme o něco větší přírůstek patentů, ona dynamika se velice zvyšuje. Což je velice důležité i v oblasti legislativy. Navíc jsme podali již tolik registrací na IP-right, že máme IP-right na to, jak se registruje IP-right. Náš výzkum se začal spojovat do celků až v 80. letech, v 90. letech nastalo výrazné

Csr summit 2014 se konal 15. dubna v pražském doXu

konferenci zahájil michal růžička z pořádající agentury publiCon

tihana Bule z oeCd v paříži představila nejnovější trendy odpovědného podnikání

téma 1. panelu: Udržitelnost – podmínka úspěšné budoucnosti. achim lohrie, neil tonge a pavlína kalousová

12

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře


CSR SUMMIT 2014 TÉMA

Aby výzkum mohl splňovat podmínky udržitelnosti, musí mít několik parametrů: musíte ho dlouhodobě plánovat, každý investovaný dolar musí mít svoji návratnost - ať už finanční nebo nefinanční, je třeba dbát na propojení jednotlivých subjektů, na legislativní rámec IP-rights, a nakonec je výzkum hlavně o lidech a o motivaci pro ně.“ Školství naštěstí produkuje víc, než kolik do něj investujeme Petr Pavlík, vedoucí poradců ministra, MŠMT „Jsem vedoucím poradců a zároveň akademikem. Výlet na ministerstvo považuji jen za cestu do zóny, ve které se běžně nepohybuji. Můj účel je poznat, jaké jsou základní koncepční problémy v tomto rezortu. Navíc, pokud tento rezort nepoznáte dostatečně zevnitř, jste pořád na jedno oko slepí. První věc, kterou jsme zadali, byla vzdělávací analýza pracovního trhu a ta by nám měla ukázat, nakolik školství produkuje

absolventy pro naplnění potřeb pracovního trhu a zaměstnavatelů. Jistě jste si také všimli, že 10 let nikdo neřešil otázku nekvalifikovaných učitelů. Ohledně odborného vzdělávání je tu problém se svobodnou společností: studenti a žáci si mohou svobodně volit, co studovat. A děti si nevolí technické předměty. Problém je v motivaci, ale tyto věci nejsou levné. Například se úplně vytratilo ze škol pracovní vyučování a děti nemají základní manuální dovednosti, které rozvíjí vztah k technickému vzdělání a technice obecně. Jak zavést opět dílny? To je velmi nákladný nápad, pokud byste ho chtěli realizovat. Zároveň zavádíme nové učební plány pro odborná učiliště. Dnes je to tak, že studenti mají 50% praxe a 50% vzdělání. Ale je asi lepší mít ve vyšších ročnících více praxe na úkor teoretického vzdělávání. To ale dodnes legislativa neumožňuje - a my se pokoušíme to změnit. Dále si přejeme obnovit mistrovskou

Foto: Filip Singer

propojení s klienty, v roce 2000 už byl výzkum zaměřen na poskytnutí konkurenční výhody a od roku 2010 máme výzkum jako velmi komplexní přístup. Když porovnáme jakékoli naše projekty, tak nejsou skoro nikdy samostatné, protože se na nich účastní universita nebo jiný komerční subjekt. Jedním z našich největších projektů jsou inteligentní města, protože do roku 2050 bude většina populace žít ve městech a ta města na to nejsou připravena kapacitou, infrastrukturou, oblastmi školství a vzdělávání. IBM vynakládá mnoho prostředků do celoživotního vzdělávání a do propojení trojúhelníku škola-dítě-rodiče. V Česku jsme založili pobočku, která má superpočítač Watson, jenž vyhrál hru „Riskuj“ v Americe. Je to systém kognitivního výpočtového systému, což znamená, že ten počítač se sám dokáže učit a používá se například ve zdravotnictví pro určování diagnóz nemocí. 

Csr summit byl místem setkání… Zleva: tomáš Babáček, ambruz & dark deloitte legal; simona kaňoková a michaela Chaloupková, skupina ČeZ; Jiří Hauptmann, Heineken Čr a lidija erlebachová, Henkel Čr TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

13


TÉMA CSR SUMMIT 2014

zkoušku pro větší prestiž učňovských typů vzdělání. Další problém je problém vědy. Zaprvé: u nás řídí vědu orgán, který je jen poradním orgánem vlády. Za druhé: ohledně investic do vědy bylo mockrát řečeno, že tu jsou 2 miliardy z EU. Logická investice je tam, kde je nejvíce vědy, což je asi v Praze, neboť je zde 60% vědecké kapacity. Do Prahy se ale nedostala ani koruna a všechny peníze šly do regionů, kde jsme postavili 40 výzkumných infrastruktur a teď zjišťujeme, že v budoucnu nebudou tak snadno financovatelné. Teď je zde snaha vyjednat peníze i pro Prahu, ale jde to velice ztuha, protože se ta jednání v minulosti zanedbala. Argument, že Praha je rozvinutý region, protože tu je vyšší životní úroveň, v našem kontextu nefunguje, protože jsme malá země a Praha ten výzkum produkuje i pro jiné regiony. Klíčová otázka je otázka lidí. Rádi bychom měli skvělý vzdělávací systém, ale nechce-

me do něj investovat. Naštěstí, tento systém dnes produkuje mnohem více, než kolik do něj investujeme. Investujeme do školství jako do Tatraplánu, ale chceme, aby jezdil jako Superb - a ve skutečnosti jezdí jako Fabie. Je nepravděpodobné, že ministr školství půjde za ministrem Babišem a řekne mu: Zvedněte nám investice do školství o 10 miliard. Ve školství je možné šetřit jen na platech učitelů, protože je to skoro jediná investice. Učitelům zdaleka nekompenzujeme ten obětovaný čas na vzdělávání našich dětí.“ Češi stále konzumují příliš rizikových živin Jiří Brát, Unilever „Naším cílem v oblasti výživy je, aby do roku 2020 všechny naše výrobky odpovídaly těm nejvyšším standardům. Snažíme se zaměřit podle světové zdravotnické organizace na živiny, které nejvíce ovlivňují zdravotní stav naší populace a jsou odpovědné za stále narůstající trend tzv. civilizačních onemocnění. Ať je to sůl, nasycené mastné

kyseliny nebo eliminace trans mastných kyselin, což je jeden z prvních z cílů, kterých se nám podařilo dosáhnout již v roce 2012. Vyjímaje přirozený výskyt, v žádném z našich výrobků se už nevykytují. Dále se snažíme snižovat obsah cukru a vyrábět potraviny s nižší kalorickou hodnotou a zároveň přidávat prospěšné látky. Unilever má v divizi vědy a výzkumu asi 6000 zaměstnanců, kteří pracují v šesti velkých výzkumných centrech (dvě jsou v Anglii, po jednom je v Holandsku, v USA, Číně a v Indii). Do vědy a výzkumu ročně investujeme zhruba jednu miliardu eur. Unilever® také přihlašuje cca 300 patentů ročně. Zhruba 50% úmrtnosti v ČR je způsobeno kardiovaskulárními onemocněními. Ve srovnání s Evropou je Česká republika asi uprostřed, ale vzhledem k západním sousedům máme co dohánět. Světová zdravotnická organizace ve své zprávě zmiňuje, že za rozvoj civilizačních chorob mohou čtyři živiny

achim lohrie, director of Corporate responsibility, tchibo GmbH

neil tonge, eHs&s, molson Coors Brewing Company

tomáš Babáček z ambruz & dark deloitte legal na summitu vyhlásil finalisty soutěže Zákon roku 2013

Udržitelnost a trendy ve výživě ve své prezentaci představil Jiří Brát, Unilever Čr

14

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře


CSR SUMMIT 2014 TÉMA

přírodní kontaminanty a až na posledním místě jsou přídavné látky, tzv. „Éčka“. Běžný spotřebitel ovšem vytvoří toto pořadí téměř opačně! … I proto společnost Unilever podporuje informovanost spotřebitelů. Na závěr bych chtěl ukázat data, která dokumentují, že změny ve stravovacích návycích mohou ovlivnit naše zdraví. Mezi roky 1986 a 1997 poklesla spotřeba živočišných tuků, narostla spotřeba rostlinných tuků, zaměnila se spotřeba drůbežího masa za maso červené a mírně stoupla spotřeba ovoce. Pokud se podíváte, co to udělalo s mortalitou na kardiovaskulární onemocnění, tak vidíte, že tam, kde byl pokles nejvyšší, poklesla i hladiny cholesterolu v krvi o 13% a zároveň to mělo velmi pozitivní efekt na snížení mortality na kardiovaskulární onemocnění.“ Moštům přeje doba, lidé se ptají, co vlastně pijí Miloš Hvězda, Moštovna Lažany

„Naše firmy byla založena v roce 1964 jako pěstírenská moštovna. Dnes vyrábíme 21 druhů moštů a ovocných nápojů a jsme certifikovaní na výrobu biomoštů. Lažany jsou v kotlině, kde napravo jsou Drábské světničky, dále vidíte Krkonoše, Jizerské hory a před tím Kozákov, a nalevo Ještěd. Jsou u nás přírodně velice dobré podmínky pro pěstování ovoce, takže ovoce, které zpracováváme, roste kolem nás. Jsou tam ovocnáři, kteří pěstují od rybízu, přes višně a jablka, až po hrušky. Je tady zrovna doba, kdy vy jako spotřebitelé a spotřebitelky, kteří ovlivňujete návyky spotřeby jídla, jste se začali zajímat o to, co jíme. Po sametové revoluci tu byl nástup obchodních řetězců a levných věcí, ale teď zjišťujete, že v tom nápoji, na kterém je krásný pomeranč, není vůbec nic z pomeranče. Naše firma je malinká. Dá se říct, že je to rodinná firma, protože podíl na ní mají obyva-

Foto: Filip Singer

(trans mastné kyseliny, nasycené mastné kyseliny, sodík a sůl), které jsou součástí dílčích programů naší firmy. Snažíme se v rámci inovačních projektů tyto živiny eliminovat. Z hlediska konsumace rizikových živin na tom nejsme v Česku nejlépe. U nasycených mastných kyselin máme přebytek 1,5 až 2krát, který se nedaří snižovat. Trans mastné kyseliny se daří snižovat, ale limit je nízký - cca 2,5 g denně - a rizikové komodity jako náhražky čokolády, trvanlivé pečivo, polevy, apod. mají relativně vysoký obsah těchto živin a konzumace jednoho výrobku může vyčerpat tolerovaný denní příjem. ČR patří v Evropě k zemím s největší spotřebou soli. Podle statistik konzumujeme asi 16 g denně, což je třikrát větší hodnota než je tolerovaný denní limit. Podobně jsme na tom s cukrem, navíc obliba sladkého vzrůstá. Většina odborníků říká, že problémy se stravování spočívají hlavně ve složení stravy; na druhém místě jsou chemické nebo

svět odpovědného podnikání se letos sešel na Csr summitu již potřetí… TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

15


TÉMA CSR SUMMIT 2014

telé Lažan. V současnosti nás tam pracuje asi třináct, jsme celoroční provoz, protože zpracováváme ovoce, které zraje v sezóně a nejde uskladnit, jako višně a rybíz, a postupně přecházíme na jádroviny jako hruš-

ky a jablka a když přejde sezóna tohoto ovoce, tak okolo jsou velkopěstitelé, kteří to ovoce třídí a to vytříděné ovoce, které není napadené nebo nahnilé, ale má jen vizuální vady, jako že tomu chybí podle EU stopka

nebo že to má puchýřek, jde k nám. Já nebudu lhát: mošty a nápoje, které děláme, jsou energeticky náročné. Je důležité zamyslet se nad tím, co můžeme a ne-

v publiku vedle sebe zasedli představitelé firem, neziskových organizací, vysokoškolští učitelé i studenti

ve 3. panelu se představily úspěšné společnosti z ceny top odpovědná firma

Catering připravený ze surovin od lokálních dodavatelů zajistil Hotel rott

výzkum na téma postoje české veřejnosti k udržitelnosti představil tomáš macků z agentury ipsos

michaela Chaloupková, členka představenstva, skupina ČeZ

Branislav Šebo, generální ředitel, iBm Central

16

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře


CSR SUMMIT 2014 TÉMA

můžeme v tomhle směru změnit… V litrové lahvi jablečného moštu je vymačkáno dvě až dvě a půl kila ovoce. Za den jsme schopni vymačkat až 120 metráků ovoce. Mošty plníme do skleněných, slabostěn-

ných lahví, které jsou jednorázové. Zákazníci se ptají, proč nejsou vratné. Ta láhev by se ale musela vézt do Brna a zpět, což je zátěž na životní prostředí. Vymývání lahví je také zátěž pro životní

lokální dodavatele na summitu zastoupil miloš Hvězda, ředitel moštovny lažany

Foto: Filip Singer

Generálním partnerem Csr summitu 2014 byla skupina ČeZ, odborným partnerem byla platforma Byznys pro společnost

prostředí, protože vznikají odpadní vody. A poslední věc: výdržnost produktů ve vymytých lahvích byla asi o třetinu menší, než když se plní do nových.“ ❑-rum-

na závěr Csr summitu 2014 byl odstartován další ročník soutěže top odpovědná firma… TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

17


TÉMA CSR SUMMIT 2014 | ROZHOVOR

achim lohrie: Nepřál bych si, aby se káva stala luxusem pro hrstku lidí Jak ovlivňují klimatické změny budoucnost obchodu s kávou? V některých tradičních oblastech pěstování kávy kvůli klimatickým změnám přestávají být vhodné podmínky pro její pěstování již nyní. Jak na tento stav reagují firmy? Přinášíme rozhovor s Achimem Lohrie, ředitelem pro oblast udržitelnosti ve společnosti Tchibo GmbH se sídlem v Hamburku. podle mezivládního panelu pro změnu klimatu při osn způsobí změny klimatu v příštích letech extrémní výkyvy v počasí. to by mohlo mít dopad na potravinovou bezpečnost a s jistotou to ovlivní to, kde se co bude pěstovat. tchibo je součástí mnoha iniciativ, které se snaží případné krizi předejít. Jaké kroky je potřeba učinit v současnosti? Klimatické změny jsou v současné době jedním z klíčových témat, kterými se v našich programech zabýváme. Spolupracujeme s platformou Coffee and Climate, jde o spolupráci mezi malými pražírnami kávy, například z Itálie nebo Skandinávie, obchodníky a společností Tchibo. Analyzujeme, které jsou ty nejohroženější oblasti, kde se pěstuje káva, včetně těch, kde už jsou dopady klimatických změn na pěstování kávy patrné. Kávovníky jsou velmi choulostivé na změny teplot. V současnosti se to týká především oblastí ve východní Africe, Vietnamu, Brazílii a ve Střední Americe, v zemích jako je Guatemala, Honduras nebo El Salvador. Sbíráme informace a analyzujeme situaci ve spolupráci s univerzitami, s meteorologickými pracovišti, ale i místními farmáři. Tyto informace následně dáváme k dispozici lokálním farmářům, tak, aby byli schopni přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkám a udrželi si vlastní byznys. Toto téma je pro nás opravdu velmi významné. podle britské neziskové organizace oxfam například v Ugandě hrozí, že kvůli klimatickým změnám zde za třicet let nebudou vhodné podmínky pro pěstování kávy… Je pravda, že se bavíme o problémech, které mohou nastat v řádu desítek let. Ovšem netýká se to pouze Ugandy, jde o celou východní Afriku, Etiopii, Keňu, Tanzanii. Situace se ale velmi liší zemi od země, a vlastně i v rámci jednotlivých zemí. Například na jihu Tanzanie ubývá srážek, na severu země je jich ale dostatek, naopak teploty v jižní Tanzanii klesají a na severu překvapivě stoupají. Není tedy možné říci, že celá východní Afrika trpí změnami počasí, je potřeba se zaměřit jak na jednotlivé země, tak i regiony.

18

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

Hrozí tedy v souvislosti s klimatickými změnami v příštích letech scénář, podle kterého bude káva vnímána jako luxus? V minulosti káva jako luxusní zboží vnímána byla. Doufám, že klimatické změny nezpůsobí, aby tomu tak bylo znovu. Nepřál bych si, aby nastala situace, kdy si kávu bude moci dovolit jen hrstka lidí. Pokud jde o luxusní kávu jako takovou, tu vyrábíme, je to například řada Privat Kaffee nebo Barista Espresso. Osobně zastávám názor, že kávu by měl možnost pít každý, protože jde o skvělý produkt. téma klimatických změn a jejich dopadu na pěstování plodin je velmi komplexní, firmy musejí spolupracovat s partnery z různých sektorů, aby dosáhly efektivních výsledků. Jaká je vaše zkušenost se spoluprací s neziskovými organizacemi a vládami v zemích, kde se káva pěstuje? Lenka Mašková: Udržitelnost by se měla stát přirozenou součástí života i práce našich zaměstnanců tchibo klade velký důraz na to, aby zaměstnanci společnosti byli angažovaní, aby byli zapálení pro společnou věc. Jak toho dosahujete? je to dennodenní práce. nemá smysl zaměstnance pouze teoreticky přesvědčovat o nějaké strategii. jde o to, aby udržitelnost byla přirozenou součástí života i práce našich zaměstnanců tím, že jim dáváme konkrétní příklady z praxe a snažíme se v nich probudit určitou emoci, přesvědčit je, aby do své práce dávali vlastní energii. je velmi důležité, aby kolegové měli příležitost udržitelnost a společenskou odpovědnost na vlastní kůži vyzkoušet a prožít. máme například Dny zdraví v Tchibo, které propojují osvětu o zdravém životním stylu s ochutnávkou lokálních potravin. Zaměstnanci mají možnost seznámit se s produkty, které pocházejí přímo z místa, ve kterém žijí. Důležité je pro nás také to, aby naši zaměstnanci měli vztah k produktům, které prodávají. proto organizujeme školení o certifikacích našich produktů, o tom, co reálně znamenají a co mohou přinést našim zákazníkům.

Jedinou možností, jak vytvořit ucelenou strategii udržitelnosti, je spolupráce s partnery. Charakter problému, který je potřeba řešit, do značné míry určuje i to, na koho se obrátit nejdříve, zda na neziskové organizace, asociace, univerzity nebo vědce. Naše postavení je specifické, jsme nejmenší z velkých pražíren a zároveň největší z těch malých. Na některých projektech proto spolupracujeme s menšími pražírnami, o kterých jsem mluvil, v rámci projektu Coffee and Climate, na jiných naopak spolupracujeme s velkými firmami, jako je Nestlé. Jsme součástí programu IDH, který podporuje odpovědné podnikání prostřednictvím spolupráce mezi firmami, neziskovými organizacemi a dalšími stakeholdery. Všichni usilujeme o společnou věc, což je zachovat udržitelnost našeho podnikání. Kdo nespolupracuje s ostatními, je ztracený. snižování ekologické stopy a sociální dimenze vašich podnikatelských aktivit je jedna věc, zachování vysoké kvality vašich výrobků, kterou očekávají vaši zákazníci, je věc druhá. Je možné obě tyto dimenze skloubit? To je dobrá otázka. S trochou nadsázky to může působit, že zvedneme telefon a zavoláme do organizace Fairtrade nebo Rainforest Alliance a řekneme: „Dodejte nám kávu, my ji upražíme.“ Ve skutečnosti to takhle nefunguje. Máme velmi vysoké požadavky na kvalitu a usilujeme o to být nejlepší mezi prodejci kávy, tvrdě na tom pracujeme. Od našich dodavatelů požadujeme dodávky kávy té nejvyšší kvality, máme jasné indikátory kvality, které vyžadujeme od našich partnerů, ať už jde o Fairtrade, Rainforest Alliance nebo další. Postupujeme od koncového produktu, kterým je šálek kávy, až na začátek řetězce, ne naopak. To znamená, že začínáme od profilu a kvality kávy, kterou naši zákazníci naleznou ve svých šálcích. Indikátory kvality kávy doplňují v druhém sledu indikátory udržitelnosti. Od požadovaného šálku kávy postupujeme směrem k našim dodavatelům a dalším partnerům, se kterými spolupracujeme, až k lokálním farmářům, které se snažíme školit v tom, aby od konvenčního způsobu pěstování kávy přešli k principům udržitelné produkce. Je to proces trvající roky. Cesta k tomu, abychom našli odpovídající profil kvality pro naši kávu Barista, který by byl zároveň udržitelný, byla velmi složitá. Je to ale jedna z nejlepších káv espresso se známkou Fairtrade. V mnoha pří-


ROZHOVOR | CSR SUMMIT 2014 TÉMA

Achim Lohrie: Pravdivá komunikace k zákazníkovi je klíčová „otázka jak dostat informace k zákazníkovi je zásadní, považujeme za klíčové se spotřebitelů ptát, ale zároveň je informovat. pokud budete na zákazníka valit přehršel certifikací, pod kterými si neumí nic představit, můžete ho ztratit,“ řekl achim lohrie ve své prezentaci na cSR Summitu 2014. „V projektu v guatemale zaměřeném na boj proti dětské práci, který jsme dělali ve spolupráci s organizací Save the children, jsme s našimi zákazníky komunikovali velmi otevřeně. Situace je tam taková, že v období sklizně celé rodiny, včetně dětí, na tři měsíce všeho nechají a věnují se sběru kávy. guatemalská vláda dokonce na toto období stanovila školní prázdniny. Tohle je samozřejmě proti standardům mezinárodní organizace práce. museli jsme připustit, že i na našich plantážích je dětská práce, ale my ji tam nechceme. Ve spolupráci s organizací Save the children jsme vybudovali školní centra, dali jsme tak rodičům možnost, aby sem umístili své děti a vyzvedli si je poté, co práce na poli skončí. řekli jsme si, že budeme označovat sáčky kávy, které neprošly dětskýma rukama. To byl jasný vzkaz směrem ke společnosti. Dětská práce tady je, ale chceme ji odstranit. měli jsme v té době nárůst prodejů o 40%. našim zákazníkům jsme sdělili, že i oni se podíleli na odstranění dětské práce.“

Foto: Filip Singer

Kdo je Achim Lohrie? Achim Lohrie je od roku 2006 ředitelem pro oblast udržitelnosti ve společnosti Tchibo GmbH se sídlem v Hamburku. Je odpovědný za strategický rozvoj a implementaci programů v oblasti udržitelnosti v rámci obchodní strategie „Future needs Heritage“ společnosti Tchibo. Mimo jiné aktivně podporuje zlepšování podmínek farmářů pěstujících kávu a bavlnu, tak aby dosahovali větších výnosů při zachování environmentálně šetrných postupů. Podílí se na projektech Coffee & Climate, ICP (International Coffee Partners) nebo Cotton made in Africa. Achim Lohrie je také ředitelem RMC, RiskManagementCoaching. V letech 1992 až 2005 řídil strategický společenský rozvoj ve společnosti Otto GmbH & Co.KG, která je největším katalogovým prodejcem zboží na světě.

padech je ten proces přesně opačný, důraz je kladen na známku Fairtrade, nepostupuje se od finálního šálku kávy, ale od počátku pěstování a výsledná kvalita kávy je upozaděna. fairtrade se v poslední době stalo v České republice rozšířeným trendem, možná dokonce módní záležitostí. toto hnutí má ale i své kritiky, mimo jiné proto, že organizace propagující fairtrade občas vzbuzují dojem, že kdo nekupuje fairtrade kávu, kupuje kávu, která je „nemorální“. kupovat kávu, která není fairtrade, ale přece nutně neznamená kupovat kávu, která nebyla vyrobena udržitelným způsobem... Myslím, že je to stejné i v Německu nebo ve Švýcarsku, protože Fairtrade má skvěle zvládnutý marketing. Ta značka mluví sama za sebe a je velmi úspěšná v tom, jak srozumitelně komunikovat sama sebe zákazníkům. Na druhou stranu existují i jiné organizace s dlouholetou tradicí. Je potřeba říci, že méně než jedno procento z celkové produkce kávy má známku Fairtrade. Je proto velká poptávka po kávě, která je certifikovaná jakoukoliv důvěryhodnou organizací, která uděluje certifikaci udržitelnosti. A v tom spočívá budoucnost kávy, a vlastně už i její přítomnost.

tchibo ale není pouze káva, i vaše ostatní produkty jsou vyráběny ze surovin, které jsou, řekněme, rizikové. ať už jde o bavlnu nebo například dřevo. to klade velké nároky na váš dodavatelský řetězec. Ano, a certifikace jsou na začátku celého procesu. Klade to velké nároky na naše dodavatele. Co se týče bavlny, máme programy zaměřené přímo na pěstitele. V získávání bavlny, která je pěstovaná udržitelným způsobem, jsme dokonce úspěšnější než u kávy. Pracujeme s biobavlnou, ale dalším naším dodavatelem a partnerem je iniciativa „Cotton made in Africa“. To je můj oblíbený projekt, přestože není příliš známý. Africké vlády jsou příliš chudé, aby mohly podporovat lokální farmáře ve vstupu na mezinárodní trh. Naopak pěstitelé bavlny z Turecka, Egypta nebo Maroka jsou svými vládami v expanzi na světový trh velmi podporováni. Vzniká tak sociální problém, kdy jsou afričtí pěstitelé bavlny nuceni prodávat svůj produkt za velmi nízké ceny. Proto byla vytvořena asociace odběratelů bavlny, kde je kromě firmy Tchibo například Puma nebo Tom Tailor. Kupujeme bavlnu vyprodukovanou v Africe, která je vypěstovaná udržitelným způsobem, a tím zaručujeme místním farmářům odběr bavl-

ny. Tento projekt má právě obrovský sociální rozměr, protože umožňuje pěstitelům bavlny ze subsaharské Afriky, aby se dlouhodobě zapojili do byznysu díky tomu, že mají zajištěný odběr. Jaké používáte nástroje pro kontrolu svých dodavatelů? Musím říct, že se mi v souvislosti s dodavateli nelíbí slovo kontrola. Největší úspěch, kterého jsme dosáhli za posledních osm let mého působení v Tchibo, je to, že se soustředíme na strategické dodavatele. Vybrali jsme si klíčové dodavatele, se kterými spolupracujeme dlouhodobě na bázi trvalých vztahů. Oni se mohou spolehnout na nás a my se můžeme spolehnout na ně. Toto je cesta, kterou jsme se vydali při spolupráci s našimi dodavateli. Jedná se o spolupráci, o strategické partnerství. Budujeme vzájemnou důvěru. ❑Anna Šindelková

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

19


TÉMA CSR SUMMIT 2014

90 minut CSR fóra: komorní rozhovor s Tihanou bule Tihana Bule přijela na CSR Summit 2014 z Paříže v roli představitelky OECD. Řeč, kterou přednesla na konferenci, je k dispozici na videozáznamu na portálu Souvisíme.cz. Aby využila čas návštěvy zahraničního hosta, uspořádala redakce CSR fóra den po summitu netradičně komorních, ale o to užitečnějších 90 minut otázek a odpovědí s Tihanou Bule. Zde přinášíme stručný výtah: „Ze CSR Summitu mám pocit, že místní pobočky mezinárodních společností mají velmi dobře zavedené korporátní strategie – a že vědí, jak přenášet informace a ideje z centrál do regionů. Což není nikdy jednoduché! V mnoha částech světa se to neděje. Neříkám to jen proto, abych vás potěšila, ale myslím to vážně. Asi to vychází i z vaší kultury a z otevřenosti. OECD vnímá, že mezinárodní společnosti považují za jeden ze svých největších úkolů, aby se jejich rozhodnutí skutečně odrazila i na pobočkách. Problémem to není jen v jihovýchodní Asii, Číně nebo Indii, ale i v některých částech Evropy.

 Často se stává, že je to vláda, kdo něco dělá společně s velkými firmami - a ty malé se neúčastní a je problém je zapojit. Mně připadá, že to tady máte spíš obráceně. Firmy jsou tady napřed před vládou. Ale pomalu se to mění, ne? Vláda navíc toho může využít, má díky aktivitám firem čím podložit své nápady. Protože zdejší firmy v udržitelnosti a CSR nejspíš vidí hodnotu, jinak by to ani nedělaly. OECD má také své domácí úkoly: musíme například lépe komunikovat se členy. Naším úkolem je koordinace a komunika-

ce. Třeba velice ceněný je vzdělávací program OECD, tzv. „peer proces“, v němž máme 46 zemí, a to nejenom členských. Pracovní skupina tohoto programu se schází 4x za rok a vždycky se tam něco děje. Nejaktivnější Národní kontaktní místa OECD jsou v Británii, Norsku a USA. V Evropě je hodně výkonných NCP (Národních kontaktních míst), ale některé zase nepracují tak dobře. Bylo by zajímavé nějak sdružit na jednom místě a popovídat si o tom, jak se jim daří. Evropská unie je pozorovatelem, ale i účastníkem. Není pochyb o tom, že i OECD postihuje obecná krize institucí. Lidé nikomu nevěří a byznys i vlády musí získávat důvěru zpět. Rusko? Až do situace na Krymu bylo v procesu přijímání do OECD, ale se začátkem krymské krize se přijímání zastavilo. Zakládající členové OECD jako USA a Německo jsou proti tomu, takže ostatní nepůjdou proti nim. 

dubnová diskusní snídaně 90 minut Csr fóra se nesla v komorním duchu a navázala na debaty ze Csr summitu…

20

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře


CSR SUMMIT 2014 TÉMA

Hana Chorváthová, fairtrade Česká republika

michal růžička, agentura publiCon a monika ladmanová, iBm

mimořádným hostem diskusní snídaně byla ekonomka oeCd tihana Bule (vpravo)

Foto: Filip Singer

ladislav prudký, ministerstvo průmyslu a obchodu Čr a pavlína kalousová, Byznys pro společnost

Jak zajistit, aby Národní kontaktní místa OECD pracovala všechna podobně a efektivně? Naše „guidlines“ neříkají, jak by měly vlády zakládat a organizovat kontaktní místa. Mluví spíše o tom, jak by měly fungovat; na základě nestrannosti, kvality… A jejich vnitřní struktura by měla odpovídat mentalitě toho či onoho státu. Proto se všude liší. V Norsku mají samostatný útvar, v Británii mají stejně jako v USA komisi, Itálie má jen jednoho člověka - a funguje to skvěle. Ve Francii je naopak několik úrovní NCP a v řadě zemí je to podobné jako v České republice, že Národní kontaktní místo funguje v rámci nějakého ministerstva, u vás je to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jak může být Národní kontaktní místo

OECD silné, ukazuje nedávný případ z Norska. Norské NCP se pustilo do norského ministra financí kvůli případu korejské mezinárodní firmy, která obchoduje v Indii. Dělo se tam pošlapávání lidských práv, lidé umírali. Řešilo se to na korejském, nizozemském a norském kontaktním místě OECD. Problém byl, že do onoho indického projektu investovaly Norské fondy. Norské NCP kritizovalo fond a jeho investice, ale ministerstvo financí je odmítlo. Teď je norské NCP kritizováno za to, že je až moc samostatné. Třeba americké NCP bývá kritizováno za to, že se moc orientuje na firmy. Myslím si, že téma gender musí být stále postrkované kupředu. Ale nemám na to odpověď. Nemůže se to dle mého názoru

řešit jen jako „problém se ženami“ nebo „problém s dětskou prací“. Jde o problém ve struktuře. Líbilo se mi, jak Tchibo přiznalo na pražském CSR Summitu dětskou práci. Trendem je, že všichni začínají přiznávat pravdu. Třeba Coca Cola a jejich nový report: je to přesně to, co by taková velká mezinárodní firma měla dělat. A využívají to i jako výhodu oproti Číně. Reputace byznysu trpí, když nejste upřímní ohledně toho, co děláte a jak to děláte.“ ❑-rum-

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

21


TÉMA CSR SUMMIT 2014

Odpovědnost nejen malých a středních firem z prestižní ceny TOP Odpovědná firma Oblast odpovědného podnikání přitahuje stále více i malé a střední podniky. Společensky odpovědné aktivity jsou v těchto společnostech většinou úzce spojeny s majiteli a vedením firem. Navíc řada větších firem již od svých dodavatelů a obchodních partnerů strategický přístup k této oblasti vyžaduje. Na letošním CSR Summitu o příležitostech a překážkách malých firem v CSR diskutoval jednatel společnosti GALVAMET Aleš Šlechta, jehož firma získala ocenění pro TOP Odpovědnou malou firmu roku 2013. Osobní pohled přidali vítězové a finalisté ceny Odpovědný leader roku Martina Grygar Březinová, generální ředitelka, Sodexo benefity, Vladimír Zábranský, jednatel společnosti, První chodská, a Miloslav Hlavsa, ředitel, KONZUM, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí. 

Martina Grygar Březinová, generální ředitelka, Sodexo benefity Sodexo má v České republice 135 zaměstnanců, jde o rodinnou firmu, kontrolní balík patří rodině zakladatele. Když jsme přemýšleli, jak vracet zpět to, co firma vydělá, první nás napadli zaměstnanci. Chceme být pro naše zaměstnance kredibilní. Začali jsme u zaměstnanců, abychom mohli dělat další aktivity. To, jak člověk podniká, a společenská odpovědnost nejsou dva různé světy. Jde

o určitý způsob myšlení a chování. Když jsme začínali se společenskou odpovědností, hrálo důležitější roli srdce než hlava. Na českém trhu je stále více firem, kterým není jedno, s kým spolupracují. Pokud se ucházíte o zákazníka a jste naladěni na podobné hodnoty, funguje to a může to i pomáhat k uzavírání obchodních dohod. Aleš Šlechta, jednatel společnosti, GALVAMET Konkurenční výhodou podniku je, když pro něj lidé nechtějí pracovat jenom z důvodu vydělávání peněz, ale protože tam je dobré prostředí, kolektiv, který usiluje o stejnou věc. Věřím v to, že osobní charakteristika člověka, jeho zájmy a vlastnosti a jeho schopnost zachovat si své „já“ je nesmírně důležitá. Snažím se našim zaměstnancům tento prostor dávat, protože tak získávají možnost

inZeRce

11. 11. ROČNÍK ROČNÍK PRESTIŽNÍ PRESTIŽNÍ CENY CE N Y ZA ZA U UDRŽITELNÉ DRŽITELNÉ PPODNIKÁNÍ ODNIKÁNÍ W WWW.TOPODPOVEDNAFIRMA.CZ W W .T OP ODP O V E DN A F I R M A . C Z

záštita

partneři

generální partner soutěže

strategický partner

mediální partneři

hlavní mediální partner


CSR SUMMIT 2014 TÉMA

pohledem jejich lídrů: Úspěšné společnosti

komunikovat svým vlastním jazykem. Tito lidé potom nejenže firmu mohou propagovat, ale budou za ní stát i ve chvílích, kdy by za ní ostatní nestáli. Firmy by měly stát o osobnost svých zaměstnanců, proto není vždycky nejdůležitější člověk, který je vzdělaný a výkonný. Může totiž existovat někdo, kdo je vzdělaný i výkonný méně, ale je to čestný chlap, tvrdě pracuje a nahrazuje to někde jinde. Já jsem si jistý, že naší hlavní konkurenční výhodou jsou naši lidé, právě proto, jací jsou. Vladimír Zábranský, jednatel společnosti, PRVNÍ CHODSKÁ Osobně vyznávám roli lídra ať už v práci, ve sportovním kolektivu nebo v rodině. Snažím se v naší firmě chovat jako vzor a tím posouvat věci dopředu. Naše firma má kolem 160 zainZeRce

Centrum současného umění DOX Poupětova 1, Praha 7 www.dox.cz

městnanců, snažíme se vztahům mezi našimi zaměstnanci věnovat. Společenská odpovědnost nám zatím nepřináší žádný velký byznys, ale určitě vnímám, že se o naší firmě začíná stále více mluvit v tom smyslu, že v oblastech, kde působíme, podnikáme odpovědně. Velmi pozitivně to ovlivňuje nábor nových zaměstnanců a zmenšení fluktuace našich zaměstnanců. Hlavně mladá generace je velmi citlivá na tuhle problematiku a ze zpětné vazby od zaměstnanců vím, že pro mnoho z nich je velmi podstatné, aby mohli s firmou, kde pracují, sdílet určité hodnoty. Miloslav Hlavsa, ředitel, KONZUM, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí My jsme od začátku naší existence, tedy 115 let, družstvo, které vzniklo jako skupina lidí, kteří chtěli vy-

tvořit něco sami pro sebe. Základem všeho je komunita, od které se všechno odvíjí. Společenská odpovědnost pro nás není něco umělého, to, co děláme, děláme přirozeně. Je normální podporovat vlastní komunitu. My jsme nikdy nedělali žádné velké projekty, které dělají třeba nadnárodní firmy. Mám dojem, že některé nadnárodní korporace mají dva světy, svět vydělávání a svět společenské odpovědnosti. V oblasti společenské odpovědnosti pak „konají dobro“. Ono není tolik potřeba dělat zvláštní dobro, pokud se chováte dobře a přirozeně ke svému prostředí. KONZUM sdružuje asi čtyři a půl tisíce lidí v daném regionu. Přirozeně nakupujeme potraviny z regionu a dáváme zde lidem práci, ať už jde o zpracovatelský průmysl, zemědělce, prvovýrobu a tak dále, není to nic světoborného, ale funguje to na bázi přirozenosti. ❑-šin-


TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

Cena TOP Odpovědná firma otevírá letos již 11. ročník firmy si ocenění váží. potvrzuje správnost jejich firemní strategie TOP Odpovědná firma je prestižní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost. V tomto roce opět vyzdvihne nejodpovědnější firmy, které podnikají v České republice. „Letos otevíráme již 11. ročník. V posledních letech vnímáme vzrůstající zájem firem získat toto ocenění. V minulosti  prošlo soutěží již přes 820 strategií a projektů. To je pro nás signálem, že cena je vnímána ze strany firem jako opravdu kredibilní a respektovaná. Zároveň také velké i malé firmy stále více zahrnují témata udržitelného podnikání do svých komplexních strategií a chtějí o svém odpovědném přístupu dávat vědět,“ popisuje situaci Táňa Chudáčková, manažerka ceny z Byznysu pro společnost. TOP Odpovědná firma je jediná cena v ČR, která více než deset let oceňuje a hodnotí firemní strategie a projekty z oblasti CSR a udržitelného podnikání. Cenou TOP Odpovědná firma chce Byznys pro společnost inspirovat všechny firmy bez ohledu na velikost a místo jejich působnosti. I proto je účast pro firmy bezplatná. Letošní ročník byl zahájen 15. dubna v rámci CSR Summitu v Praze, kde lídři úspěšných odpovědných malých a středních firem mimo jiné diskutovali o tom, v čem spatřují v dnešní době přínos udržitelného podnikání pro svůj byznys a společnost. „Jako ryze česká, rodinná firma, chceme dělat férové obchody a chovat se odpovědně vůči svým zaměstnancům, partnerům a okolí. Ocenění je potvrzením správnosti firemní strategie, “ říká Vladimír Zábranský, jednatel společnosti PRVNÍ CHODSKÁ, finalista kategorie Odpovědný leader 2013 ceny TOP Odpovědná firma. V letošním roce si mohou firmy, mimo hlavní ceny pro nejodpovědnější velkou a malou firmu, vybírat až z deseti tematických projektových kategorií. „Kromě rozšíření počtu tematických kategorií z oblasti pracovního prostředí a nové speciální ceny za odpovědný reporting, jsme se letos poprvé rozhodli jít naproti odpovědným firmám v regionech. Dohodli jsme se se společností TESCO SW a Moravskou vysokou školou Olomouc, že vyhlásíme kategorii Odpovědná firma Olomouckého kraje 2014. Chceme poukázat na to, že odpovědné podnikání rezonuje i mezi menšími firmami,“ představuje novinky pro letošní rok Táňa Chudáčková, manažerka ceny.

24

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

Podrobné informace o ceně TOP Odpovědná firma 2014 jsou uvedeny na www.topodpovednafirma.cz. Firmy se již mohou do soutěže registrovat, a to až do 30. 6. 2014. Soutěžní kategorie ceny TOP Odpovědná firma 2014 Strategické kategorie: TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA 2014 cena společnosti Tchibo Praha TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA 2014 ODPOVĚDNÝ LEADER 2014 cena společnosti Zentiva pro osobnost odpovědného podnikání Tematické: Oblast pracovního prostředí PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI 2014 cena společnosti Accenture DIVERZITA 2014 cena společnosti GSK FIRMA VSTŘÍCNÁ OZP 2014 cena společnosti NODA Technologies Oblast životního prostředí LEADER V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2014 cena společnosti Tetra Pak Česká republika Oblast partnerství s komunitou SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT 2014 FIRMA A ŠKOLA 2014 cena Skupiny ČEZ NEJANGAŽOVANĚJŠÍ ZAMĚSTNANCI 2014 cena společnosti Tesco Stores ČR Speciální ODPOVĚDNÝ REPORTING 2014 cena společnosti PwC Česká republika ODPOVĚDNÝ HOTEL A RESTAURACE 2014 ODPOVĚDNÁ FIRMA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2014 cena společnosti TESCO SW Generálním partnerem ceny TOP Odpovědná firma 2014 je již po jedenácté Plzeňský Prazdroj.

top odpovědná firma 2014 TOP Odpovědná firma je cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost. Oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání v klíčových oblastech společenské odpovědnosti a přinášejí inovativní řešení v rámci udržitelného podnikání. Cílem soutěže je: ■ Zvýšit povědomí o významu udržitelného a odpovědného podnikání pro společnost. ■ Zviditelnit a sdílet vynikající výsledky v oblasti udržitelného podnikání v ČR. ■ Ocenit firmy, které jsou leadery v klíčových oblastech odpovědného podnikání. ■ Motivovat k zavádění a rozvoji odpovědného podnikání v praxi. Celý koncept soutěže je založen na principech transparentnosti, férovosti a otevřenosti ■ Soutěž vyzdvihuje firmy, které se věnují odpovědnému podnikání, rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. ■ Rozhodující je kvalita strategie, inovativnost projektů a systematický přístup, nikoliv velikost firmy nebo výše finanční podpory či investice. ■ Soutěž je určena malým i velkým firmám, které se mohou hlásit do několika strategických a projektových kategorií. ■ Vyhodnocení přihlášek provádí velká nezávislá odborná komise složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, kteří se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR. ■ Při vyhodnocování soutěže je kladen důraz na zapojení stakeholderů. Soutěž je tak skutečně kredibilní a nezávislá. ■ Partnerství firem je na základě smluvního ujednání přísně odděleno od účasti v soutěži – partneři nemají možnost své projekty do sponzorovaných kategorií hlásit.


TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

Základní princip soutěže TOP Odpovědná firma 2014 je cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost. Soutěž oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání, rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného podnikání pro společnost, podpořit jeho rozvoj v České republice, ocenit firmy, které jsou leadery v dané oblasti a v širokém měřítku motivovat firmy k zavádění /rozvoji odpovědného a udržitelného byznysu v praxi. Rozhodující je kvalita strategie, inovativnost projektů a systematický přístup, nikoliv ve-

likost firmy nebo výše finanční podpory či investice. Soutěž je určena malým i velkým firmám, které se mohou hlásit do několika strategických a projektových kategorií. Realizace soutěže TOP Odpovědná firma 2014 je financována výhradně ze sponzorských příspěvků partnerů soutěže. Partnerství je na základě smluvního ujednání přísně odděleno od účasti v soutěži – partneři nemají možnost své projekty do sponzorovaných kategorií hlásit. Účast v soutěži je bezplatná.

Podmínky účasti v soutěži Soutěž je určena pro firemní strategie a projekty, které jsou nebo byly realizovány v letech 2013 / 2014. Do TOP Odpovědná firma 2014 se mohou hlásit společnosti, které působí na území České republiky, jsou zde řádně zapsány v obchodním rejstříku, nejsou v likvidaci nebo v konkurzním řízení. Účast v soutěži je bezplatná, umístění není nárokové. Přihlášené firmy musí při registraci pravdivě vyplnit požadované údaje o společnosti a v přihláškách do jednotlivých kategorií uvést pravdivé informace o aktivitách realizovaných v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání.

Děkujeme všem partnerům, kteří nám pomáhají soutěž TOP Odpovědná firma 2014 realizovat a napomáhají tak rozvoji odpovědného podnikání v ČR. TOP Odpovědná firma 2014 se koná pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha, předsedy PSP ČR Jana Hamáčka, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Dle základních pravidel soutěže se vítěz strategické či projektové kategorie může ucházet o ocenění opakovaně, avšak nejdříve po uplynutí tří let, prokáže-li inovaci a rozvoj projektu / strategie. Hodnotící komise má právo si k přihlášeným strategiím a projektům vyžádat doplňující informace.

Foto: Filip Singer

top odpovědná firma 2014

Harmonogram a průběh soutěže ■ Své strategie a projekty můžete přihlašovat do 30. 6. 2014. ■ V průběhu přihlašovacího období můžete kontaktovat tým BPS s případnými dotazy. ■ Všechny přihlášené strategie a projekty posoudí na základě jednotné metodiky hodnocení odborná komise nezávislá na vyhlašovateli ocenění. ■ U projektových cen sestaví komise přehled nejodpovědnějších firem a v každé z jednotlivých kategorií vyhodnotí vítěze. ■ Hodnocení strategických kategorií TOP Odpovědná velká firma 2014 a TOP Odpovědná malá firma 2014 proběhne dvoukolově. V prvním kole hodnotitelé posoudí přihlášky a vyberou finalisty dané kategorie, druhé kolo proběhne formou osobní prezentace firemních strategií, kde odborná komise stanoví vítěze. ■ Na podzim 2014 budou stručné anotace strategií finalistů v kategoriích TOP Odpovědná velká firma 2014 a TOP Odpovědná malá firma 2014 představeny veřejnosti na www.ihned.cz, kde proběhne on-line hlasování o nejlepší strategii a následně bude v této kategorii, vedle ceny odborné poroty, vyhlášena i cena veřejnosti. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v říjnu 2014.❑ TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

25


ZPRÁVA

Tranzitní program „S FlEXI do života“ pomůže jedličkova ústavu FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny pokračuje ve strategii zaměřené na vážné životní situace, v lednu 2014 zahájilo spolupráci s Nadací Jedličkova ústavu. Pojišťovna se zapojí do finanční podpory tranzitního programu „S FLEXI do života“. Zaplatí konzultanty, kteří pomohou klientům se samostatností v běžných denních činnostech, s nalezením bydlení, práce a v dalších potřebných oblastech. Sponzorovat bude také sportovní a kulturní akce (například Prázdniny nanečisto – akci sportovního klubu Jedličkova ústavu určenou jak dětem z tohoto ústavu, tak veřejnosti). Že to v pojišťovně s pomocí myslí vážně, dokazuje fakt, že do podpory se zapojují také zaměstnanci. Pravidelně se zúčastní Dnů pro charitu, pomáhají dětem i dospělým v rodinných centrech i při různých akcích

pořádaných ústavem. Vyhlásili také sbírku pro jednoho ze žáků Jedličkova ústavu, kterému chtějí pořídit elektrický skútr. Dvaadvacetiletý Lukáš trpí mozkovou obrnou, má problémy s mluvením i s pohybem.

Přes veškerá omezení se snaží žít co nejvíc jako normální kluk. O jeho zálibách a snech jsme si povídali s ním i s jeho rodiči. lukáši, studuješ obor keramika. Co jsi už vyrobil? používáš něco z toho doma? dal jsi někomu dárek, který jsi sám udělal? S praktickým nácvikem jsme teprve začali (studuji od září 2013). Proto jsem toho ještě moc nevyrobil. Z toho, co jsem už udělal, se mi asi nejvíc povedla Věstonická venuše nebo rumba koule (a opravdu vydává zvuk, je tam kulička z hlíny). Jako dárek jsem dal třeba babičce misku. Jaké sporty rád sleduješ? komu fandíš? Nejraději sleduju hokej a fotbal. Fandím Spartě. Ale teď bylo fajn, že když byla olympiáda v Soči, tak byly prázdniny, a mohl jsem proto sledovat všechno, co se tam událo. Nejlepší byla Eva Samková. kam budeš jezdit, pokud se splní tvé přání a dostaneš jako dárek elektrický skútr? To by bylo fajn, mohl bych vyrazit třeba s našima na výlet na kole. Ten skútr, co mám, není tak silný, nevydrží moc dlouho a jede pomalu. S tátou bychom vyrazili na tenis – táta si rád zahraje, ale taky jsme se třeba byli podívat na Davis Cup. V létě jezdím na tábor, vzal bych si skútr s sebou. Odpovídají Lukášovi rodiče kdy jste se dozvěděli o tom, že lukáš trpí dětskou mozkovou obrnou a jak jste tomu přizpůsobili svůj život? Fakticky jsme se o této diagnóze dozvěděli náhodně od maminky stejně postiženého dítěte. Jinak k tomu došlo při porodu a lékaři nám nic neřekli. Stále jen opakovali, že se jedná o malé zpoždění ve vývoji. Až po dvou letech jsme se dozvěděli, že nám diagnózu DMO zatajili. Kvůli tomu jsme začali se speciálním rehabilitačním cvičením pozdě. Veškeré problémy přicházely postupně, jak Lukáš rostl. Věděli jsme z různých zdrojů, co nás asi čeká, tak to nebyl takový šok, jako když se přihodí něco ze dne na den. Máme ještě šestnáctiletou dceru Renátu. Od malička nám s Lukášem pomáhá a ví, co je s tím spojeno, sama se angažuje a jezdí o prázdninách pomáhat jako asistentka na dětské tábory pro postižené děti. Co říkáte na to, že zaměstnanci pojišťovny České spořitelny se zapojili do sbírky na skútr pro lukáše? V první řadě nás velmi mile překvapilo a potěšilo, že v dnešní uspěchané době vůbec někdo dostane nápad pomoci někomu cizímu. Když jsme si měli vybrat, na co

26

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře


ZPRÁVA

klientům

použít dar od pojišťovny, dlouho jsme přemýšleli, co by bylo pro Lukáše nejvhodnější. Celý život je odkázán na mechanický invalidní vozík, ke kterému potřebuje asistenta, takže je vždycky na někom závislý. Chtěli bychom mu koupit elektrické čtyřkolové vozítko, které bude ovládat sám, a tím se stane alespoň na chvíli nezávislým na cizí pomoci. A to pro něj bude znamenat mnohem víc, než si my všichni dokážeme představit. Jsme rádi za každý příspěvek, který pomůže splnit sen našeho syna. Děkujeme, mnoho to pro nás znamená.❑ Pomoci může každý. Své příspěvky, prosím, zasílejte na transparentní účet Nadace Jedličkova ústavu, 350 350/5500, variabilní symbol 466.

Nadace O2 s novým názvem, ale stejným posláním V souvislosti se změnou většinového akcionáře společnosti Telefónica Czech Republic, kterým se stala skupina PPF, se změnil název firemní nadace. Ta se v dubnu po roce a půl vrátila k názvu Nadace O2. Nové jméno však nemění poslání nadace - pomáhat tam, kde je to třeba. V současné době probíhá již šestá vlna programu Think Big, který pomáhá mladým lidem realizovat jejich nápady na podporu komunity, ve které žijí. Aktuálně mladí lidé realizují přes 170 projektů. I v roce 2014 bude nadace nadále pokračovat v podpoře mladé generace, organizování dobrovolnických aktivit, finančních sbírek na pomoc znevýhodněným osobám a grantů nejen pro ty zaměstnance O2, kteří jsou ve svém volném čase aktivními dobrovolníky ve veřejně prospěšné organizaci. „Pokračovat budeme také v partnerství s Linkou seniorů a Linkou bezpečí, na které

mohou senioři a děti z celé republiky volat díky podpoře O2 zdarma,“ říká nový předseda správní rady nadace Michal Frankl. Správní rada Nadace O2 má také nového člena, kterým je Vladimír Mlynář.❑

inZeRce

Vaše denní dávka informací o světě udržitelnosti!

Jediný internetový deník svého druhu v ČR

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

27


DÁRCOVSTVÍ A MECENÁŠSTVÍ

Dárcovská SmS slaví 10. narozeniny

Přes šestnáct milionů dárcovských SMS poslali českým neziskovkám lidé za deset let jejich existence. Na dobročinné účely tak přispěli dárci více než čtyřmi sty třiceti miliony korun. Společný projekt Fóra dárců a tuzemských mobilních operátorů se tak za dobu své existence stal jednou z nejrozšířenějších a nejznámějších forem, jak může veřejnost v Česku přispívat na dobročinné účely. Dárcovské SMS si lidé u nás oblíbili jako snadný, rychlý a transparentní způsob jak pomáhat. A letos na jaře už slavíme 10 let od jejich vzniku. První dárcovské SMS se objevily na televizních obrazovkách o Velikonocích roku 2004 v pořadu „Pomozte dětem! – Kuře“, který pořádá Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Právě spojení dobročinné akce a televizního vysílání se stalo spojením, které dokáže k dárcovským esemeskám přitáhnout velkou pozornost. Pomoc při katastrofách Velikou pozornost si pomoc prostřednictvím dárcovských SMS získala při přírodních pohromách a humanitárních katastrofách. V roce 2005 tak lidé na povodněmi postižené lokality v Asii, Srí Lance a Indonésii poslali kolem 50 milionů Kč. Velmi štědře a solidárně dárci přispěli i na obnovu Tater po velké vichřici v roce 2004. Mnoho pomoci se dostalo k povodněmi postiženým českým domácnostem díky dárcovským SMS v letech 2009, 2010 a také v loňském roce. Obdobně tomu bylo po katastrofálním zemětřesení na Haiti v roce 2010. Dlouhodobé dárcovství pro nejrůznější projekty Nicméně dárcovské SMS zprávy velmi dobře fungují i pro celou řadu dlouhodobých neziskových projektů, které se zaměřují na nejrůznější oblasti pomoci. Ať už se jedná o pomoc dětem, handicapovaným, sociálně znevýhodněným, seniorům nebo třeba na projekty, které se věnují zlepšení prostředí okolo nás. Po dobu fungování dárcovských SMS se do projektu zapojilo přes dvě stě padesát projektů, od lokálního zaměření po velmi známé a etablované organizace. Dárci mohou také přispívat pomocí dárcovských SMS na své oblíbené projekty i celoročně, a to prostřednictvím DMS ROK. Tato forma dlouhodobé pomoci je čím dál využívanější a oblíbenější u dárců i neziskových organizací. Nejúspěšnější projekty K nejúspěšnějším DMS projektům patří

28

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

Patronem pravidelné rubriky Dárcovství a mecenášství je Fórum dárců

například právě sbírkový projekt NROS a České televize Pomozte dětem!, humanitární projekt Nadace ADRA DMS ASIE na pomoc obětem tsunami, sbírka Nadace Partnerství určená pro Tatry, dlouhodobě jsou úspěšné Adventní koncerty, které každoročně vysílá Česká te-

levize a další. Nejvíc DMS za jediný den bylo odesláno 5. ledna 2005. Bylo to v rámci sbírky na podporu obětí ničivé vlny tsunami v Asii a počet se vyšplhal až na rekordních 219 251 textových zpráv. Tato veřejná sbírková akce drží i další prvenství, a to v počtu zaslaných dárcovských SMS za jednu vteřinu – bylo to 274 DMS. Dárcovské SMS řečí čísel Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem

Počet DMS 936 522 3 270 413 1 392 112 1 336 806 1 323 402 1 796 096 2 256 690 1 429 025 986 294 1 294 409 16 021 769

Celkem darováno 25 286 094 Kč 88 301 151 Kč 37 587 024 Kč 36 093 762 Kč 35 731 854 Kč 48 494 592 Kč 60 930 630 Kč 38 583 675 Kč 26 629 938 Kč 35 920 999 Kč 433 559 719 Kč

Tři nejúspěšnější DMS projekty v roce 2013 DMS SVETLUSKA - Světluška (Nadační fond Českého rozhlasu) 210 118 DMS DMS ADVENT - Adventní koncerty (různé neziskové organizace) 132 930 DMS

DMS KURE – Pomozte dětem (Nadace rozvoje občanské společnosti) 117 961 DMS Důležitá změna roku 2013 – mobilní operátoři se vzdali poplatku za dárcovské SMS Na podzim loňského roku se mobilní operátoři rozhodli vzdát svého podílu na poplatku za dárcovskou SMS a poskytují tuto charitativní službu zcela bezplatně. Dárcovská SMS tak i nadále stojí 30 Kč a nezisková organizace z každé zaslané dárcovské SMS získává 28,50. Zbývající 1,50 směřuje na technické zajištění služby, administrativní zázemí projektu a servis pro neziskovky. Díky tomuto kroku mobilních operátorů se ještě významně zefektivnilo mobilní dárcovství u nás. ❑Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců


LIDÉ

anketa CSR fóra: 5+5 s Vendulou Valentovou Vendula Valentová – ředitelka Nadačního fondu Veolia a CSR manažerka Veolia Voda ČR, a.s. Vendula Valentová pracuje ve skupině Veolia Voda od roku 2003. Prošla různými pozicemi v oblasti zákaznických služeb a komunikace a marketingu, kde působila donedávna jako zástupkyně ředitelky komunikace a marketingu pro ČR s odpovědností mj. za oblast CSR. Od 1. 4. je jmenována ředitelkou Nadačního fondu Veolia. Vendula Valentová se na fungování nadace podílela už v předchozích letech formou projektového řízení, od roku 2012 je členkou správní rady NF Veolia.

rých si t e t k z e b 5 věcí, představit živo neumím

1.

Jak jste se dostala ke své současné práci? Přišlo to ke mně samo. Díky své práci v komunikaci a marketingu jsem byla nadaci blízko, už před několika lety jsem se mohla podílet na jejím projektovém řízení. Teď se nadace stala mou hlavní náplní. Otázky společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje obecně k nám do firmy přinesla

1. zdraví přátelé a 2. rodina práce á v a m jí a 3. z a 4. přírod fran5. knížky couzská mateřská společnost už v roce 2004, tomu jsem shodou okolností byla také blízko. V roce 2010 jsme CSR začali interně dávat i ryze lokální obsah a novou formu. Tohle téma mě bavilo a od vstřícného vedení jsem dostala zelenou.

2.

Jak uplatňujete hodnoty CSR ve svém soukromém životě?

Žiju úplně obyčejně, snažím se nebýt lhostejná ke svému okolí – ať jsou to lidé, nebo životní prostředí. K přírodě mám hodně blízko od dětství. To jsem prožila díky skautingu venku a v komunitě lidí, která se právě hodnoty sdílení, pomoci a vnímavosti k okolí snaží naplňovat a vést k nim své členy. Třídím odpad, snažím se nepodléhat konzumu a nekupovat zbytečnosti, nárazově dobrovolničím.

3.

Máte nějaký CSR idol? Nemám žádný idol v CSR, ani v jiných oblastech. Mnoha lidí si vážím a řada z nich mi je inspirací, ale každý jsme jedinečný, nechci nikoho napodobovat.

4.

Kdybyste vlastnila firmu, jaký by byl váš první krok v oblasti společenské odpovědnosti? Každá firma má nebo by měla mít své hodnoty. V nich by měla mít odpovědnost své místo. Nejprve bych s těmito hodnotami seznámila zaměstnance, diskutovala s nimi a usilovala o to, aby jim porozuměli a přijali je za své. Bez lidí – nositelů jsou hodnoty jen prázdná slova.

5.

Pokud byste měla k dispozici 10 milionů korun na veřejně prospěšné účely, jak byste je investovala? Asi bych založila fond a z něj podporovala sociální podnikání a vzdělávání neziskovek, aby byla jejich práce profesionálnější, byly schopné se rozvíjet a zajistit si svou budoucnost samy.

Personálie Přemysl Filip ředitelem Nadačního fondu Českého rozhlasu. Nadační fond Českého rozhlasu, který organizuje sbírku Světluška, vede nově Přemysl Filip. Do Nadačního fondu vstupuje s mnohaletou zkušeností s řízením nadací a společenské odpovědnosti velkých nadnárodních firem. Přemysl Filip vyhrál otevřené výběrové řízení a přichází do Nadačního fondu Českého rozhlasu z pozice senior manažera společenské odpovědnosti Vodafonu, kde působil od roku 2006. Přemysl Filip je absolventem Manchester University, oboru

Environmental Sciences and Policy, a vystudoval také Průmyslové inženýrství na VŠBTechnické univerzitě v Ostravě. Má rád hory, sport, dobré červené víno a s rodinou si užívá jeden z prvních 50 energeticky pasivních domů v ČR. Novou ředitelkou Neziskovek.cz je Věra Svobodová Novou ředitelkou vzdělávacího a informačního centra Neziskovky.cz je od 1. dubna Věra Svobodová. Do vedení organizace přichází z dosavadní pozice manažerky rozvoje. Věra Svobodová vystudovala obor finance na

Bankovním institutu (BIVŠ) a dříve působila jako manažerka a ředitelka v Československé obchodní bance. Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz radí lidem i organizacím a učí je, jak v neziskovém sektoru pracovat profesionálně. Neziskovky.cz je jediná organizace v ČR, která komplexně poskytuje vzdělávání a informační služby. Diakonii ČCE povede Petr Haška Diakonie ČCE má nového generálního ředitele. Této funkce se 1. dubna ujal Petr Haška (48), dosavadní ředitel střediska Diakonie v Myslibořicích. Ve

funkci vystřídal Davida Šourka, který vedl Diakonii od roku 2008. Petr Haška působí v Diakonii už více než 20 let. Jeho profesní život je spjat se seniorským domovem Diakonie v Myslibořicích na Třebíčsku. Začínal tu jako zástupce ředitele a vedoucí hospodářství. Od roku 2001 až dosud pak sám středisko řídil. V letech 2011 až 2014 byl také členem dozorčí rady Diakonie a působil v roli manažera pro etické řízení Diakonie. Petr Haška absolventem ekumenické teologie na ETF UK v Praze. Je ženatý, s manželkou Libuší mají šest dětí. Diakonie ČCE poskytuje mj. služby ve více než 110 zařízeních (střediska a speciální školy). Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

29


STUDENTSKÉ CSR FóRUM

CSR Summit 2014 očima studentů Monika Hrabačková a Ondřej Kounovský Vysoká škola finanční a správní, obor: Marketingová komunikace Chladné úterní ráno, industriální prostory centra současného umění DOX se zaplnily – CSR Summit 2014 mohl začít. Úvod patřil zakladateli pořádající Agentury PubliCon Michalu Růžičkovi, který zahájil již 3. ročník této konference o CSR a udržitelnosti, což jistě značí vzrůstající zájem a stále větší potřebu informovanosti o problematice společenské odpovědnosti, jak z řad firem, státních institucí, tak i z řad studentů. CSR summit byl rozdělen do několika panelů, kde hosté prezentovali vybraná témata týkající se společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Letošní program byl opravdu nabitý, se svými prezentacemi zde vystoupili jak čeští, tak i zahraniční hosté. Jako první se slova ujala Tihana Bule, zástupkyně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Její prezentace se věnovala nejnovějším trendům z oblasti CSR, ale také v krátkosti představila společnost OECD, kde působí jako ekonomická a politická analytička v mezinárodních investicích v Paříži. Také poukázala na zajištění trhu, které vyžaduje úsilí od všech zainteresovaných osob, a popsala existenci tzv. „kontaktních míst“. Odpovědné podnikání v globálních souvislostech

V prvním panelu, zabývajícím se odpovědným podnikáním v globálních souvislostech, jsme se seznámili se strategiemi společností Tchibo a Molson Coors Brewing Company. Na prezentaci Achima Lohrieho, ředitele pro oblast udržitelnosti v Tchibo, nás zaujala komplexnost jejich strategie a jejich plán do budoucna směřující k 100% udržitelnosti. Jak všichni víme, v portfoliu produktů už není jen káva, ale také spotřební zboží, a to jak v kamenných obchodech, tak i v e-shopu. To vše přináší značné překážky, kdy se nejedná jen o udržitelnost v oblasti pěstování kávy, ale i například bavlny a dřeva. Dále Neil Tonge, globální ředitel pro oblast udržitelnosti ze společnosti Molson Coors Brewing Company, nám ve stručnosti představil tuto společnost a brandy patřící pod tuto firmu, včetně českého pivovaru Staropramen. Zejména nás zaujala jejich unikátní strategie „Beer Print“, kde je kladen důraz na každý článek řetězce, počínaje jejich dodavateli a zaměstnanci až po konečné zákazníky. V závěru prvního panelu vystoupil Tomáš Babáček, advokát ze společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal, jehož právní pohled na tuto oblast byl vítaným zpestřením. Tomáš Babáček představil právě probíhající „soutěž“ – Zákon roku a Paskvil roku, která je zaměřena na podnikatelské prostředí v ČR a jejím cílem je podnítit diskusi o úrovni českého právního prostředí. Tato anketa se pořádá již pátým rokem a těší se zájmu z řad podnikatelské veřejnosti. Závěrem Tomáš Babáček uvedl letošní nominované zákony a představil výsledky ankety z předešlého roku. Tyto výsledky pro nás byly

celkem překvapující – jednak jsme vlastně ani neměli tušení o existenci takové ankety u nás, ale rovněž nás překvapilo, jaké zvláštní zákony jsou v našem prostředí vydávány. Dalším tématem byla udržitelnost a trendy ve výživě. V souvislosti s tímto tématem vystoupil Jiří Brát, expert v oblasti výživy ze společnosti Unilever ČR. Následovalo krátké představení společnosti Unilever a její vize na 10 let, kdy se počítá se zdvojnásobením obratu za předpokladu snížení dopadu na životní prostředí. Do roku 2020 si firma klade cíle, týkající se především zlepšení situace v oblasti zdraví, hygieny, výživy, úspory vody a pěstování zemědělských surovin udržitelným způsobem. Zároveň nás trochu „vyděsil“ údaji o zdravotních rizicích způsobených nesprávnou výživou, na něž pak navázal představením iniciativy „Vím, co jím a piju“, jejíž logo označuje nutričně hodnotné potraviny vhodné pro zdravý životní styl. Posledním hostem před obědem byl Miloš Hvězda, ředitel Moštovny Lažany, jejichž mošty jsme měli možnost během summitu ochutnat. Tato firma se profiluje jako malý regionální výrobce, který zpracovává ovoce z místních zdrojů. V současné době je trendem, že se česká společnost začíná více zajímat o to, co jíme a pijeme, a sledujeme obrat k lokálním výrobcům – pan Hvězda tento trend potvrdil. Následoval oběd, který byl připraven šéfkuchařem hotelu Rott a jeho týmem, který zajistil také pestrý catering po celý den summitu. O suroviny se postarali jak jinak než lokální dodavatelé. Dalším tématem byly postoje české veřej-

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci Patron: Accenture ČR

Ústav marketingových komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

inZeRce

Časopis CSR fórum čtou studenti vysokých škol a univerzit po celé České republice i na Slovensku. Každá škola, která se do projektu přihlásí, získává nejméně 25 výtisků zdarma; jejich distribuci zajišťuje garant z řad učitelů. Měsíčník se tak stává součástí výuky. Projekt „CSR fórum do škol“ umožňuje finanční podpora vydavatele, Agentury PubliCon, a podpora firem - patronů jednotlivých škol. Projekt využívají:

30

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

Právnická fakulta UK v Praze

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava

Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Vysoká škola ekonomická v Praze Patron: AXA ČR

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Vysoká škola finanční a správní v Praze

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Fakulta ekonomická Vysoké školy báňské, TU v Ostravě Patron: OKD Vyšší odborná škola publicistiky Moravská vysoká škola Olomouc Patron: Tesco SW

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení Banská Bystrica


STUDENTSKÉ CSR FóRUM

partnerem této rubriky je společnost o2 Czech republic

nosti k udržitelnosti. Zde vystoupil Tomáš Macků, Research & Communication Director ve společnosti IPSOS. Tuto prezentaci hodnotíme jako jednu z nejužitečnějších – byly nám představeny výsledky aktuálních průzkumů trhu týkající se názorů a postojů ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Z výzkumů vyplývá, že sice už podnikáme určité kroky pro udržitelnou budoucnost, ale zároveň je potřeba dělat stále více. Může to být nakupování šetrně vyráběných produktů anebo například preferování lokálních potravin před dováženými. Klíčovou roli v podpoře udržitelné budoucnosti ale jednoznačně hraje stát a vláda. Pozitivem pro nás je, že více jak 50% populace patří mezi aktivní v tomto směru – zejména mladší generace. Vzdělání, výzkum a vývoj Druhý panel byl zaměřen na vzdělání, výzkum a vývoj. Jako první z druhého panelu se ujala slova Michaela Chaloupková ze skupiny ČEZ. Ve své prezentaci popisovala jednak různé oblasti činnosti a benefity společnosti, což vyznělo až téměř idylicky, ale samozřejmě také problémy, se kterými se společnost ČEZ potýká. Mezi ně patří zejména pokles zájmu o elektrotechnické a strojírenské obory, které jsou pro tuto společnost klíčové, dále je to vyšší průměrný věk jejích zaměstnanců. Proto ČEZ podniká nejrůznější činnosti, které mají za cíl oslovit mladé lidi ke studiu těchto oborů. Za rok 2013 společnost ČEZ aktivně oslovila již 100 000 mladých lidí. Dalším významným hostem byl Branislav Šebo, generální ředitel IBM Central. Pro jejich činnost je oblast vědy a výzkumu prioritou. IBM, za více než 100 let své existence,

získala mnohé znalosti a zkušenosti, její výzkumné laboratoře se nachází po celém světě. Posledním hostem v tomto panelu byl Petr Pavlík, vedoucí poradců ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Podle něj je největším problémem nestabilní politická situace v České republice, kdy není možné sledovat nějaké dlouhodobé plány a cíle kvůli fluktuaci na ministerstvu školství. Odpovědnost malých a středních firem Třetí panel byl zaměřen na odpovědnost (nejen) malých a středních firem. Zde bylo poukázáno na fakt, že pokud do CSR není plně zapojeno vedení firmy, nemůže potom fungovat v celém svém rozsahu. V menších a středních firmách jsou většinou všichni zaměstnanci nějakým způsobem do CSR problematiky zapojeni. Jelikož se jedná o malé a střední podniky, není nutná tak náročná organizace pro tyto aktivity. Za společnost Sodexo Benefity vystoupila Martina Grygar Březinová, která představila koncepci sladění osobního a pracovního života (work life balance). Sama Martina Grygar Březinová říká: „Úspěšné firmy by se měly aktivně starat také o společnost“. Poukázala na důležitost zaměstnanců a také na interní „průzkum motivovanosti“, který vede. Jednatel společnosti GALVAMET Aleš Šlechta představil svoji společnost, která je držitelem ocenění TOP odpovědná malá firma 2013. Poukazuje na problémy, se kterými se sám potýká, ale co nás hlavně zaujalo – to, jaké má přátelské vztahy se svými zaměstnanci a dodavateli. Jednatel společnosti PRVNÍ CHODSKÁ Vladimír Zábranský nám představil unikátní

projekt ve své společnosti. Akce se nazývá „První chodská kapka krve“ a tímto projektem podporuje dárcovství krve u svých zaměstnanců. Za každý litr krve, který zaměstnanec daruje, Vladimír Zábranský daruje určitý finanční obnos na dobré účely. Zaměstnanec, který takto daruje svoji krev, také sám může rozhodnout, kam tyto peníze přijdou. Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva KONZUM, uvedl, jak je CSR obsažena v jednotlivých principech firmy. Také nám popsal krušné začátky firmy, kdy ji zákazníci srovnávali s velkými obchodními řetězci, a proto se družstvo muselo začít odlišovat od ostatních. Společnost KONZUM podporuje regionální dodavatele a klade důraz především na kvalitu zboží. Společnost KONZUM se také podílí na řadě společensky odpovědných aktivit, které jsou specifické pro jednotlivé kraje. Závěr Závěrem bychom rádi poděkovali agentuře PubliCon, že nám poskytla možnost zúčastnit se této výjimečné akce a získat zde nové informace, poznatky a třeba i inspiraci pro naše bakalářské či diplomové práce. Celkově hodnotíme CSR Summit jako velice přínosný, a to jak pro představitele z řad firem, ale také pro zájemce z řad studentů. Kladně hodnotíme jak perfektní organizaci, ale také témata, která zde byla prezentována. Nejvíce nás zaujalo seznámení se se strategiemi úspěšných globálních firem. Do budoucna spatřujeme důležitost pořádání těchto akcí, ať už je to CSR Summit, CSR Akademie pro vysokoškolské studenty, ale i další akce, jejichž cílem je především zvyšování povědomí o společenské odpovědnosti. Tak za rok na shledanou!❑

Publikace Práce na dálku, Zn.: Kancelář zbytečná Jason Fried, David Heinemeier Hansson Jan Melvil Publishing 2014 Kniha se skládá z jednotlivých esejí, které postupně vysvětlí všechny aspekty spolupráce na dálku, včetně praktických tipů. Dozvíte se, jaká je například optimální frekvence živého setkávání kolegů, platební ohodnocení zaměstnanců z jiných, levnějších částí světa, jak řešit otázky motivace či naopak přepracování a následného vyhoření. Nemalá část knihy se věnuje i samotné organizaci života z pohledu zaměstnance - vytvoření správné rutiny, návyků, zachování rovnováhy pracovního a osobního života.

Manažerská komunikace v multikulturním prostředí Evangelu Ester Evangelu, Gasparics Zalán KEY Publishing 2014 Manažerská komunikace v multikulturním prostředí se zabývá několika klíčovými tématy, mimo jiné kariérou českého manažera v zahraniční firmě. Jaká jsou specifika komunikace a řízení v multikulturní firmě a nástrahy spolupráce napříč kulturami? Kniha nabízí příklady z praxe a jejich analýzu, včetně řešení kolizních situací.

Corporate Governance: An International Perspective (Csr, Sustainability, Ethics & Governance) Samuel O. Idowu,Kiymet Caliyurt Springer 2014 Kniha přináší náhled na propojení mezi Corporate governance a společenskou odpovědností organizace a odpovědností managementu, jak ve velkých korporacích tak v menších a středních podnicích. V knize jsou uvedeny příklady z různých obchodních a průmyslových odvětví ze zemí po celém světě. Příklady jsou doplněny o podrobné vysvětlení. Kniha je napsaná kolektivem akademiků a je vhodná i jako studijní zdroj pro výuku Corporate governance na univerzitách. TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

31


NÁZORY A KOMENTÁŘE

Bez komentáře Miloš Zeman: Česká republika by neměla ohrožovat vývoz a investice přehnaným důrazem na ochranu lidských práv

Odpovědné podnikání vystrkuje hlavu Konference, založená před třemi lety, vždy poodhalí českým firmám další horizont odpovědného podnikání. Jako by rostla a rozvíjela se s tím, jak se odpovědný přístup rozvíjí ve firmách. I v letošním roce přiblížil CSR Summit českým firmám, že odpovědné a udržitelné podnikání se nemění, ale naopak se již definitivně změnilo. Když v roce 2013 došlo k tragédii v Rana Plaza v Bangladéši, bylo zřejmé, že podmínky pro kontrolu dodavatelského řetězce se budou muset opět zpřísnit. Textilní továrna, ve které zemřelo přes tisíc lidí a dalších více než dva tisíce bylo zraněno, dodávala takovým světovým značkám, jako je Primark, Benetton, Mango nebo Walmart. Podle OECD i dalších globálních hráčů bylo třeba posílit další diskusi nad transparentností a odpovědností v rámci dodavatelských vztahů. Tihana Bule z pařížské kanceláře OECD zarámovala na CSR Summitu další prezentace a diskuse tedy jasně. Navíc v týdnu, kdy Evropský parlament schválil návrh směrnice o nefinančním reportingu velkých firem, jako by se nad firmami a jejich transparentností vznášel varovný prst. Globální rozměr udržitelného podnikání je předpokladem pro jeho úspěšnost Přemýšlení v kontextu a s dlouhodobým výhledem není sice jednoduché, nicméně dnes již pro většinu odvětví bezpodmínečně nutné. Krom zachování pozice na trhu a přístupu ke komoditám jde i o zájem spotřebitelů, kteří po podobném chování firem stále více volají. Tchibo, slovy svého globálního ředitele pro odpovědnost, Achima Lohrieho, je obchodníkem, který zastává hodnoty. A toho, i v důsledku událostí, jako je Rana Plaza, nelze již dosáhnout bez silnějšího tlaku na dodavatelský řetězec ze strany firem. Využívají k tomu nejrůznější nástroje i, v případě Tchiba, podporu místních zemědělců a dodavatelů. Je třeba zintenzivnit snažení… Společnost Tchibo začala s proměnou podnikání směrem k vyšší udržitelnosti v roce 2006. Již dnes je veškerá káva, prodávaná v jejich obchodech, certifikovaná. Molson Coors, majitel Staropramene, zase jasně integroval udržitelnost do své strategie, její důležitost je na úrovni 4 hlavních priorit firmy a je přímo propojena s dalším fungováním. Říkáte si: dnes již běžné? Ne tak zcela. Skutečně propojit obchodní strategii a principy udržitelnosti se nedaří každému, přestože nějakou formu CSR strategie má dnes většina firem. …a stát nohama na zemi Již tradicí se na CSR Summitu stala přátelská konfrontace přístupu velkých a menších firem. U těch, podle posledního panelu organizovaného Byznysem pro společnost, odpovědnost přichází od jejich majitelů a je více žitá nežli psaná. Podle slov jednatele firmy Galvamet, Aleše Šlechty, velké firmy nad těmi malými obrazně ční, ale často nedohlédnou, na rozdíl od těch malých, až dolů, do trávy. Malé firmy dohlédnou na každého člověka a mohou tedy svůj odpovědný přístup mezi lidi šířit mnohem jednodušeji. Každá firma podniká ve své realitě a kontextu. Letošní CSR Summit ale prokázal, že hodnotový soulad mezi globálními hráči, velkými i malými firmami, je klíčem k tomu, aby udržitelný přístup začal dávat vyšší smysl. A tím je bezesporu zachování kvality života pro nás i pro další generace.

32

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře

„Nejsem spokojen s tím, jak probíhá skutečná ekonomická diplomacie,“ říká prezident. „Jak se snažíme dobýt nové trhy, jak se občas objevují naprosto nesmyslné překážky, ať už celní, vízové nebo jakékoli jiné. Politika by měla být odstraňováním bariér.“ Takzvanou ekonomickou diplomacii je podle Zemana třeba sjednotit a odstranit některé ideologické překážky. Zeman už na počátku března vyvolal diskuze svým výrokem, že Česká republika by neměla ohrožovat vývoz a investice tuzemských firem například v Uzbekistánu nebo Íránu přehnaným důrazem na ochranu lidských práv. Prezident v rozhovoru pro ČTK zopakoval, že podporuje obchodování i s těmito zeměmi, kterým mezinárodní společenství vytýká porušování lidských práv. "Měli bychom (s nimi) obchodovat stejnou měrou a měli bychom upozorňovat na porušování práv," soudí Zeman, podle něhož česká ekonomická diplomacie potřebuje "ideologickou diverzi". „My potřebujeme s těmito zeměmi obchodovat, vyměňovat si s nimi studenty, podnikatele, turisty. Já bych neřekl rozkládat je zevnitř, ale tou konfrontací s reálným životem v obou uskupeních dosahovat toho, že v těchto zemích budou probíhat demokratizační procesy,“ říká prezident Zeman.❑

Přečetli jsme Globální rizika roku 2014 Základní problém spočívá v tom, že klimatická, ekonomická a sociální rizika se vyskytují pohromadě a navzájem zesilují, takže je obtížné celý systém vůbec zvládnout. Příkladem je Velká Británie, která musí investovat obrovské částky do rekonstrukce zanedbané technické infrastruktury a zároveň nutně potřebuje zesílit ochranu pobřežních sídel i samotného Londýna před bouřlivým příbojem a vzedmutím vod. Realisticky přitom uvádí, že v plné výši nemá ani na jedno, ani na druhé. ... I kdyby ke klimatickým změnám nedocházelo, tak riziko se zvyšuje, protože města a obecně urbanizované plochy jsou čím dál větší a je jen otázkou času, až např. dráha některého z velkých amerických tornád projde lidnatým městem... Politikové mají tendenci se pod vlivem lidových protestů proti úsporám víc věnovat krátkodobým cílům než investicím do infrastruktury, a tím se zvyšuje environmentální dluh. ... Skoro žádná kampaň není zaměřena na to, jaká dobrodiní politika přinese až za deset let. Zpráva Světového ekonomického fóra tak překvapivě, ale logicky navrhuje, že základní strategií je nejprve si uvědomit, jak funguje naše vnímání světa. Očekávané klimatické změny jsou větší, než se ještě nedávno očekávalo. Většina modelů uvažuje o dlouhodobém oteplení v měřítku kolem 3 °C, které by mohlo nastat již kolem roku 2050. Pokud by k této situaci došlo, bude nutné počítat s tím, že zhruba miliarda lidí bude hledat nový domov, což se týká zejména Indie, severní Číny a značné části středozemní oblasti. Představte si Řecko, které kromě státního dluhu bude muset řešit otázku zásobování pětimilionových Athén vodou za situace, kdy bude nutné dovážet stále víc dražších potravin. Můžeme proto počítat s dalším rozdělením společnosti, která v klimaticky rizikových místech bude dále chudnout… ❑Václav Cílek (Publikováno na serveru Echo24.cz)


Časopis CSR fórum nabízí všem neziskovým organizacím možnost přihlásit se do výběrového řízení na poskytnutí prostoru pro vizuální prezentaci charitativní kampaně. Agentura PubliCon podpoří vybranou neziskovou organizaci formou inzertního prostoru v každém vydání CSR fórum.

Pro výběr jsou důležitá především tato kritéria: 1. Dobré jméno organizace. 2. Aktuálnost prezentovaného sdělení. 3. Důraz na společensky potřebné oblasti. 4. Originální přístup ke konkrétnímu problému. 5. Forma zpracování.

NECHTE SE OSVÍTIT!

PROSTOR na měsíc duben získává Nadace rozvoje občanské společnosti. Žadatelé o prezentaci na stránkách CSR fóra v květnu pište na adresu publicon@publicon.cz. K žádosti, v níž stručně popíšete záměr kampaně, přiložte návrh vizuálu nebo jeho koncept. Uzávěrka pro přijetí žádostí je 7. 5. 2014.

ĨĞŬƟǀŶşĂŵŽƟǀƵũşĐş  ǀLJŚŽĚŶŽĐĞŶşēŝŶŶŽƐƟ͕  ŬƚĞƌĠǀĄƐƉŽƐƵŶĞĚŽƉƎĞĚƵ͊  

   WƎŝŚůĂƐƚĞƐĞ͕ŶĞďŽŶŽŵŝŶƵũƚĞƐǀŽũŝ  ŽďůşďĞŶŽƵŶĞnjŝƐŬŽǀŬƵŬŽĐĞŶĢŶş

/^< E/^<Ks< ZK< ZK<h 2014

Celé spektrum kvalit ƉƌŽƌŽnjǀŽũƐƉŽůĞēŶŽƐƟ͘  

hnjĄǀĢƌŬĂƉƎŝŚůĄƓĞŬũĞϭϰ͘ϳ͘ϮϬϭϰ  ǁǁǁ͘ŶĞnjŝƐŬŽǀŬĂƌŽŬƵ͘Đnj

Vyhlašuje


HOST NA DUBEN

Neil Tonge: Chceme naše zákazníky zapojovat do snižování „pivní stopy“ „Jedním z našich velkých odvážných cílů je zlepšit náš beer print, naši pivní stopu, kterou vytváříme při vaření našeho piva, a vytvořit tak konkurenční výhody pro naše značky a zákazníky. Dosáhnout toho můžeme tak, že budeme dlouhodobě pečovat o životní prostředí, dodržovat dodavatelské standardy, rozvíjet naše talenty a získávat nové. Zaměřujeme se na oblasti, které jsou pro naše cílové skupiny důležité, ať už jde o vodní hospodářství, místní investice nebo zodpovědný přístup k alkoholu. Snažíme se naše spotřebitele zapojovat do povědomí o naší „pivní

stopě“ prostřednictvím informací na obalech našich produktů. Informujeme například o našem hospodaření s vodou, na pivu Cobra, které se výborně hodí k pálivým jídlům a podává se především v indických restauracích, jsme zase uveřejnili informace o našich projektech v jižní Asii. Podle průzkumu, který jsme si nechali zpracovat ve Velké Británii, si 32% zákazníků těchto informací na obale všimlo. Z toho 85% považovalo tyto informace za důležité a relevantní a 7% šlo pro další informace na naše stránky.“ ❑-šin-

Foto: Filip Singer

Kdo je Neil Tonge? Neil Tonge je globálním ředitelem pro oblast udržitelnosti ve společnosti Molson Coors Brewing Company. Řídí tým, který se zabývá společenskou odpovědností v dodavatelském řetězci, to zahrnuje mimo jiné problematiku environmentální udržitelnosti a efektivního nakládání s energiemi a vodou. Dále má pod sebou týmy věnující se životnímu prostředí na regionální úrovni a týmy, které se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Tři roky se jako konzultant věnoval risk managementu v různých odvětvích průmyslu. Neil je významnou součástí mnohostranně zaměřeného týmu, který pracuje na tom, aby společnost Molson Coors byla považována za světovou špičku v oblasti udržitelnosti.

34

TenTo čaSopiS je TišTěn na ekologickém papíře


Skupina partnerských firem a institucí je volným uskupením organizací, které se rozhodly v tomto roce podpořit časopis CSR fórum jako diskusní a informační platformu pro otázky společenské odpovědnosti.

www.cez.cz

www.unilever.cz

www.vodafone.cz

www.tescosw.cz

www.novartis.cz

www.rossmann.cz

Partneři tohoto vydání

Pro informace o výhodách členství ve skupině Partneři 2014, o celkových podmínkách a cenách inzerce volejte na tel. 605 232 393 nebo pište na publicon@publicon.cz.


Agentura PubliCon děkuje všem partnerům za spolupráci při organizaci konference o odpovědném a udržitelném podnikání (praha, DoX, 15. 4. 2014) Generální partner

Partneři

CSR Summit podporuje

Odborný partner

Oficiální dodavatel

Mediální partneři

Pořádá

Csr forum 4 2014