Page 1

TÉMA: odpovědnosT FInAnčníCh InsTITuCí

3/2013

Investice do lidí je investicí do vědy. Tou nejdůležitější, říká imunolog Václav Hořejší

Časopis o spoleČenské odpovědnosti firem / vydává pUBliCon

Co chceme od bank?


Nečinnost se nevyplácí.

Osobní konta. U nás aktivitu odměníme účtem zdarma. Připadá vám samozřejmé, že pokud využíváte aktivně váš bankovní účet k běžným záležitostem, tak za něj neplatíte? Právě proto vám nyní nabízíme všechna naše osobní konta s možností neplatit za jejich vedení, pokud účet aktivně využíváte. Více informací a bližší podmínky, kdy lze váš účet považovat za aktivně využívaný, naleznete na www.unicreditbank.cz. Infolinka 800 144 441


Z OBSAHU

10

Finančníci

po česku

Česká společnost zatím tlak na banky a finanční instituce nevytváří. Můžeme se pouze domnívat, že důvodem je fakt, že české banky jsou, oproti svým matkám či sestrám v zahraničí, ve zdravějším stavu a ekonomicky stále fungují. Na druhou stranu se i u nás začínají otevírat nová témata, která souvisejí právě nejen s tím, co banky v rámci své odpovědnosti podporují, ale také se způsobem, jakým zisku dosahují.

20

Finanční instituce v Česku jsou už férovější, ale ideál to ještě není

„Z mého pohledu je klíčové, jak se vůči klientovi bude postupovat, když z nějakého důvodu přestane splácet. Jakou cestu vymáhání banka nebo nebankovní společnost zvolí, jestli ho zažaluje, nebo sama podá návrh na platební rozkaz,“ říká Daniel Hůle, vedoucí programů Kariérního a Dluhového poradenství společnosti Člověk v tísni.

24

90 diskusních minut o přístupu finančních institucí ke společenské odpovědnosti Děti a mladí lidé nejsou jedinou skupinou, na kterou je třeba cílit programy finančního vzdělávání. Nejsou navíc ani tou nejvíce ohroženou cílovou skupinou, přestože projekty cílené právě na ně jsou mediálně nejvděčnější. Finanční sektor má celou řadu možností, jak učinit své aktivity sociálně prospěšnější, patří mezi ně například rozvoj sociální ekonomiky nebo sociálního podnikání. Jak se na tyto problémy dívají zástupci finančních institucí, neziskových organizací nebo novináři?

34

Investice do lidí je také investicí do vědy. Možná tou nejdůležitější „To hlavní, oč nám jde, není jen kvalitní vědecké prostředí. Stejně důležité je vytvářet dobré podmínky pro zaměstnance, abychom si je udrželi a aby se v práci cítili spokojení a mohli se na ni plně soustředit,“ říká Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Ústav pod jeho vedením významně pokročil i v oblasti společenské odpovědnosti, především v péči o zaměstnance a v prorodinné politice. TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

3


ENGLISH SUMMARY

TOPIC Financiers – The Czech Way The Czech society isn’t putting enough pressure on banks and financial institutions at the moment. We can only speculate that the reason behind this is the fact that Czech banks, as opposed to their affiliates abroad, are still rather healthy and economically functional. On the other hand, several new topics have opened up concerning not only what banks do and support in terms of their responsibility, but also how they acquire their profits. This is one of the reasons why interest groups blame banks for their bad fee policies and promote responsible investments, prevention of indebtedness and its increase within fragile groups and the need to support financial education etc. In this respect, selfregulation is in its initial phase. Some banks are starting to respect guidelines about reporting their investments towards the society and some have already taken up on other related topics. Nevertheless, where Czech banks could and should make an improvement is a more restrained and strategic CSR policy. Abroad, this policy is much more coherent with the overall business concept and environment. See page 10 INTERVIEW Daniel Hůle: Financial institutions in the Czech Republic today are more responsible and fair. However, they are not yet perfect “I think that today, we can talk about a group of retail banks and large non-bank firms, which provide loans without a high risk. Policies of banks and large non-bank firms still slightly differ – banks focus on a low-risk clientele, large non-bank firms have high risk clients as well, resulting in one main distinction – they have to employ more protective mechanisms for situations where clients have repayment problems, or simply offer a more expensive product. On top of that, non-bank firms have set their business strategy in the way that they immediately count on enforcing

debts, whereas banks never deal with debts and sell them in bulk to collection agencies. However, in terms of fairness, I believe there is not much difference between banks and large non-bank firms,” says Daniel Hůle, Head of Career and Debt Advisory Service Programs, People in Need. See page 16

tion and comparison with other socially responsible projects. And that is what this competition is mainly about – to exchange experience and the best real life examples across Europe and increase awareness of the positive role CSR plays in terms of permanent and sustainable development of modern society,” adds Veronika Němcová. See page 27

90 MINUTES OF CSR FORUM Concerning financial institutions and their social responsibility Children and young adults isn’t the only group financial education programs need to focus at. They aren’t even the most endangered target group, yet projects aimed at them receive the most media attention. The financial sector has several options how to make its activities more socially beneficial, such as the development of social economy or social entrepreneurship. You can read about how representatives of financial institutions, non-profit organizations or journalists view such problems in the March discussion. See page 24

GUEST FOR MARCH Václav Hořejší: An investment in people is also an investment in science. Perhaps the most important one Our main goal is not only a quality scientific environment. It is similarly important to create good working conditions for the employees, so that we can hang on to them and keep them satisfied and focused on their work, says Václav Hořejší, Director of the Institute of Molecular Genetics, Academy of Science of the Czech Republic. Hořejší has been at the helm of this respectable scientific department since the year 2005 and next to a number of unquestionable scientific and research achievements, the Institute has taken a significant step in the field of social responsibility, mainly in employee care and pro-family policies. A real breakthrough of the Institute was however their private kindergarten within the facility. “I believe that among the institutes of the Academy, we were the first to establish something of this sort,” states Václav Hořejší in retrospect of the birth of the project. He sees the money used for the kindergarten and the grant intended for its upkeep as an effective investment. “Sure, we could have used the money to buy top quality machines and equipment. They are by all means important. However, an investment in quality people is also an investment in science. And perhaps the most important one,” says Professor Hořejší. See page 34

COMPETITION European CRS Award: The interest of Czech firms exceeded expectations The interest in the first European competition, the European CSR Award, organized by the Business for Society platform in the Czech Republic, exceeded expectations. “We expected around twenty companies to enter the competition with their projects, so we are extremely happy that the final number of competing companies was double that number,” says Veronika Němcová from the Business for Society platform, who organized this first unique all-European award. In this first year of the award, 35 companies entered 41 CSR projects in total. The deadline was on the last day of February. Projects were entered by representatives of large and small firms alike and from different fields of business. “Most of the firms aim for the top ranks in the competition, but also seek for inspira-

časopis o společenské odpovědnosti firem

šéfredaktor: michal Růžička michal.ruzicka@publicon.cz

produkce: lenka Vimmerová lenka.vimmerova@publicon.cz

Vydává: agentura publicon na základě licence od Fóra dárců

editor: Viktor Vondra viktor.vondra@publicon.cz

číslo 3, ročník Vii., vyšlo v březnu 2013.

art Director: Vladimír nagaj

adresa redakce: csR fórum U Železné lávky 10 praha 1, malá strana, 118 00 Tel.: + 420 257 213 404

Tisk: kavka print mk čR e 17762 issn 0862-9315

4

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Rešerše: anna šindelková anna.sindelkova@publicon.cz

Rukopisy a náměty posílejte na redakce@publicon.cz

❑Translated by Petr Benda

adresa vydavatele: agentura publicon s.r.o. Hradešín 143, 282 01 e-mail: publicon@publicon.cz Tel. 605 232 393 www.publicon.cz


EDITORIAL

Foto: Filip singer

čas konferencí: přes vodu až do doXu Vážené čtenářky a vážení čtenáři, nastala sezóna konferencí. Krátce po uzávěrce tohoto vydání se konají hned dvě: VODA 2013, o níž jsme Vás již informovali a kterou pořádá náš časopis v odborné spolupráci s Vodohospodářským ústavem TGM a platformou Byznys pro společnost; a třetí ročník Fóra udržitelného podnikání, které se po dvou letech v růžovém hotelu Dorint Don Giovanni přestěhovalo do ekologické kancelářské budovy na Pankráci. Jsem na letošní akci zvědav, a to nejen proto, že mne pořadatelé Fóra požádali o pomoc s vedením jednoho z panelů. Na „vodu“ se moc těším. Krátce poté, co jsme uveřejnili několik rozhovorů a článků o modelech, předpovídajících stav vodních zdrojů na území České republiky za třicet až padesát let, z mnoha stran se vyrojila řada protinázorů a konkurenčních teorií. Vody bude dost vždycky, říkají jedni, vody bude málo, oponují druzí, voda bude, ale nebude kvalitní, trvají na svém další. Ostatně, již teď víme, že ani hlavní řečníci konference nemají stejný názor, takže debata může jiskřit. Je to dobře, neboť není naším cílem prosadit jakoukoli teorii, nýbrž podpořit věcnou debatu o zdroji, který vždycky bude klíčovým nejen pro byznys, ale i pro každého jednotlivce; pro člověka. A pak už přijde duben a s ním druhý ročník mezinárodní konference CSR Summit 2013. Všichni čtenáři CSR fóra se

16. dubna do pražského Centra současného umění DOX bohužel nevejdou, ale věřím, že těm, kteří se na naši konferenci nedostanou, dokážeme v dubnovém vydání zprostředkovat vše podstatné. Nakonec, chystáme z konference na stránkách www.publicon.cz videostream a redakce Aktuálně.cz bude stejně jako loni připravovat textový on-line přenos. Sezóna zajímavých konferencí ovšem nekončí ani dubnem. Pro ty, kdo mají rádi plánování na několik měsíců dopředu, mám zprávu o tom, že v posledním týdnu měsíce května zahájí svým prvním řádným během CSR Akademie, jejíž součástí bude také celostátní konference o tématech, spojených s výukou CSR na vysokých školách. Podle posledních registrací mohu potvrdit, že se konference zúčastní asi dvacet pedagogů z celé země, od Ostravy, Olomouce, Brna, přes Pardubice, České Budějovice a Prahu, až po Plzeň, Liberec či Ústí nad Labem, o studentech z těchto škol nemluvě. O CSR Akademii i zmíněné konferenci vás brzy budeme podrobně informovat. Vážené čtenářky a vážení čtenáři, nezapomeňte pro velké konference sledovat také program pravidelných diskusních snídaní CSR fóra. Co kdybyste chyběli právě tehdy, bude-li debata právě přesně pro Vás? Přeji Vám brzký příchod teplého jara – a klidné čtení! ❑Michal Růžička

najdete také v elektronických médiích a na sociálních sítích. Připojte se k nám:

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

5


AKTUALITY Z ČESKÉ REPUBLIKY

Náměty do této rubriky posílejte na adresu redakce@publicon.cz

působíme, i k životnímu prostředí obecně. Odpovědně jednáme se svými zákazníky a dodavateli. Pro zaměstnance pak vytváříme takové pracovní prostředí, které napomáhá jejich osobnímu rozvoji a které respektuje jejich individuální možnosti. Členství v platformě Byznys pro společnost je pro nás příležitostí, jak sdílet a zároveň čerpat zkušenosti v oblasti společenské odpovědnosti. Sledovat nové trendy a možnosti nejen v České republice, ale

i z dalších zemí,“ uvedla CSR manažerka GE Money Bank Markéta Vaňková. Veřejnost rozhodla: půl milionu míří ke sluchově postiženým Lidé se sluchovým postižením jsou na trhu práce oproti většinové populaci výrazně více ohroženi nezaměstnaností. Na Střední, Základní a Mateřské škole pro sluchově postižené ve Výmolově ulici v Praze 5 proto svým studentům nabízí nejen rodinný přístup s důrazem na rozvoj jejich osobnosti, ale především perspektivní obory. Díky příspěvku 500 tisíc korun od Nadace ČEZ teď zmodernizují laboratoř pro výuku budoucích asistentů zubního technika a nakoupí nové vybavení do PC učebny. O podpoře projektu rozhodli svými hlasy obyvatelé Prahy a středních Čech ve veřejné anketě Vaše volba, pořádané Skupinou ČEZ. Anketa „Vaše volba“ umožňuje lidem ve všech regionech ČR hlasovat pro nejužitečnější projekt z oblasti školství, ekologie, zdra-

Foto: nadace čeZ

GE Money Bank mezi odpovědnými firmami Novým členem platformy Byznys pro společnost se stala GE Money Bank. „Společenská odpovědnost firem je neoddělitelnou součástí všech našich obchodních aktivit. Jejími principy se řídíme ve svém přístupu ke komunitám, ve kterých

výuka v zubní laboratoři.

votnictví, vzdělávání, kultury, sportu včetně pomoci lidem se zdravotním hendikepem nebo sociálně slabším osobám. V celé republice se takto každoročně rozděluje celkem 3 500 000 Kč.

Členům správních a dozorčích rad platy nerostly Evropské omezování růstu mezd manažerů ve výkonných pozicích se odráží i v platech nevýkonných ředitelů. Uvádí to nejnovější zpráva o struktuře a odměňování evropských správních a dozorčích rad, kterou sestavila globální poradenská společnost Hay Group. Medián „mzdové politiky“ nezaznamenal žádnou meziroční změnu v žádné ze zemí zahrnutých do této studie,

AKTUALITY ZE SVĚTA

Vybírá Pavlína Kalousová

Genetika nevoní Obchodní řetězec Whole Foods má plán. Do roku 2018 chce stoprocentní transparentnost v oblasti GMO (Geneticky modifikované organismy). Každý produkt na pultech Whole Foods by měl nést označení, zda obsahuje GMO. Firma na splnění plánu již řadu let pracuje se svými dodavateli,

aby potraviny bez GMO produkovali. Před třemi lety firma zavedla program pro tuto oblast a nastavila si kritéria pro kontrolu obsahu potravin. Společnost chce dobrovolně řešit neutěšenou situaci zejména na americkém trhu, kde je produkce GMO potravin vysoká a navíc neexistuje jasný způsob informování zákazníků. Firma chce na první místo postavit zájem zákazníků a umožnit jim zvolit si produkt, který skutečně chtějí. Již v současné době prodává Whole Foods více než 3000 produktů bez GMO, což jej řadí na první místo v Severní Americe. Veřejná diskuse na toto téma je aktuální právě v Americe, kde vláda uvažuje o zavedení veřejného systému označování potravin. Pro Whole Foods není tato iniciativa první svého druhu. Již v minulosti se zapojila do definice a propagace standardů v rybolovu nebo živočišné výrobě. Z moře do lahve Ecover, výrobce netoxických čisticích prostředků, plánuje ve spolupráci s dalšími partnery využít plast, který sesbírají evropští rybáři z moře kolem Velké Británie, a zrecyklovat jej do nových obalů na své výrobky. V rámci své nové iniciativy chce firma vyvinout novou formu plastu. Tato iniciativa je zcela v souladu s hodnotami

6

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

firmy a zároveň podporuje iniciativu za moře bez odpadků (Waste Free Oceans initiative), která motivuje evropské rybáře, aby při svých plavbách sbírali odpadky, které se následně třídí a recyklují. Minulý rok koupil Ecover svého konkurenta ve Spojených státech a stal se světovou jedničkou v oboru zelených čisticích prostředků. Generální ředitel firmy Ecover,


Z ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALITY

kromě Švédska, kde se ředitelské platy zvýšily o 5 procent. Pavla Helclová, seniorní poradkyně Hay Group, ke zprávě říká: „Tlak veřejnosti, akcionářů a regulačních orgánů, které v Evropě tlumí inflaci výkonných platů, zcela jasně ovlivňuje také způsoby odměňování nevýkonných ředitelů ve správních a dozorčích radách starého kontinentu.“ Studie Nevýkonní ředitelé v Evropě také zaznamenala pokrok v zastoupení žen v evropských správních a dozorčích radách. Zároveň však ukázala, že rozdíl v platech mužů a žen, který byl popsán v loňské zprávě, se zvětšil. Unilever úspěšně pokračuje v plánu udržitelného rozvoje Společnost Unilever, jakožto TOP Odpovědná firma roku 2011 v kategorii Inovátor v životním prostředí, i v minulém roce dokázala naplnit své plány v rámci interního programu Green Office, a snížila tak svůj dopad kancelářských činností na životní prostředí. Zaměstnancům společ-

nosti Unilever Česká republika se podařilo v posledních dvou letech snížit spotřebu energií v kancelářích a omezit cestování o téměř 300 tun CO2. „Již druhým rokem úspěšně plníme cíle projektu Green Office, který je součástí celosvětového Unilever Plánu udržitelného rozvoje, a za tuto dobu jsme se přesvědčili o tom, že náš cíl snížit dopad na životní prostředí má smysl a funguje,“ říká Martina Janebová, tisková mluvčí společnosti Unilever. Práce na Lince bezpečí jako začátek kariéry Sdružení Linka bezpečí představilo své služby studentům na veletrhu příležitostí Career Days, který se letos konal 7. a 8. března v prostorech Corinthia Hotel Prague. Chtělo tak oslovit studenty a ab-

solventy oborů, jako jsou psychologie či sociální práce, na pozici konzultantů na Lince bezpečí. „Jsme potěšeni, že máme letos možnost být jako jediná nezisková organizace na veletrhu pracovních příležitostí Career Days. Vzhledem k tomu, že v dnešní době není pro studenty a absolventy zrovna lehké najít napoprvé práci, považujeme práci v sociálních službách za zajímavou alternativu s možností získat zajímavé zkušenosti a kontakty pro další kariérní vývoj,“ řekla před zahájením veletrhu Lenka Mia Lukáčová, vedoucí oddělení komunikace Sdružení Linka bezpečí. I po padesátce lze začít novou kariéru Kvůli přetrvávající stagnaci ekonomiky stále více českých žen nad 50 let slýchá od svého zaměstnavatele větu: „Vaše služby již nebudeme potřebovat.“ Novou práci se ale daří najít jen malému procentu z nich. „Mladé seniorky“ přitom v žádném případě nepatří do starého železa – díky svým zkušenostem mají stále co nabídnout. Využít

ZE SVĚTA AKTUALITY

Philip Malmberg, k této iniciativě řekl, že „jako výrobce musí brát firma svojí odpovědnost za udržitelný rozvoj velmi vážně a má za povinnost učinit konkrétní kroky ke snížení vlivu na klimatické změny, například tím, že bude vytvářet zelené produkty, které jsou více než přitakáním udržitelnosti“. Udržitelný původ jídla Sedm globálních neziskových organizací se spojilo a zpracovalo průvodce pro oblast udržitelných zdrojů v zemědělství. Průvodce zachycuje zkušenosti předních korporací a nabízí řadu nástrojů pro CSR manažery, kterým usnadňuje nastavovat a cílit strategie v této oblasti. Klimatické změny, tlak na přírodní zdroje či sociální nerovnosti a další důvody představují možná rizika pro mnoho firem, zejména producentů potravin a nápojů, kteří nakupují většinu produkce zemědělství. Aby bylo možné zajistit dlouhodobou jistotu úrody a dodávek, je třeba přesunout zájem k udržitelně produkovaným potravinám, které respektují ekologické, sociální a místně ekonomické podmínky. K tomu je ale, podle iniciátorů, třeba změnit způsob uvažování o zdrojích a výrobě. Platforma SAI propojuje přímo producenty a výrobce

i konkurenty a pracuje na dobrovolných standardech v tomto oboru. Doposud vydala již například kodex výrobců bio produktů. ...a zase jídlo Podobným směrem se ubírá i spolupráce společností Coop, Nestlé a Sainsbury’s, které chtějí zlepšit udržitelnost některých svých výrobků, a to v reakci na výsledky průzkumu Waste and Resources Action Program (WRAP). Průzkum se díval na 50 potravinářských produktů a jejich dopad zejména na životní prostředí. Výsledky ukázaly, že tyto výrobky dohromady mohou způsobovat přes 20 procent emisí CO2 u brit-

ských domácností. V portfoliu produktů byly zahrnuty běžné potraviny jako mléko, chléb, banány nebo brambory. Šéfka programu WRAP, dr. Liz Goodwin, o zadání studie řekla, že „hlavním cílem průzkumu bylo zjistit, které potraviny způsobují nej-

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

7


jejich potenciál a ukázat jim jednu z cest, jak se opět stát ekonomicky samostatnými, pomůže nový projekt INICIO 50, jehož realizaci finančně podpořila farmaceutická společnost GlaxoSmithKline (GSK). Projekt zároveň dvaceti vybraným kandidátkám poskytne potřebná školení a pomoc při založení jejich vlastní firmy. Projekt startuje jako součást expertního pracovního portálu pracenad50.cz, který byl právě spuštěn a na kterém budou moci lidé starší 50 let najít kromě nabídek zaměstnání i návody a tipy na vlastní podnikání. Student z Budějovic bude reprezentovat ČR ve fyzice Osmnáctiletý Jiří Guth, student z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích, obsadil třetí místo v republikovém finále Fyzikální olympiády, které probíhalo v Brně. Vybojoval si tak nominaci do týmu, který bude v červenci reprezentovat Českou republiku na světovém finále v Dánsku. Navíc od partnera soutěže Skupiny ČEZ získal 10

Foto: nadace čeZ

AKTUALITY Z ČESKÉ REPUBLIKY

Jiří Guth tisíc korun na další vzdělávání. V konkurenci padesáti talentovaných středoškoláků si s náročnými teoretickými i praktickými úlohami poradili lépe jen Lubomír Grund z pražského gymnázia a Martin Raszyk z gymnázia v Karviné. „Těší mě, že jsem se dostal do trojice nejlepších studentů,“ hodnotí svůj výkon na olympiádě Jiří Guth a dodává: „Zúčastnil jsem se již loňské olympiády, ale ta letošní byla náročnější na přípravu. Nesedla mi úplně experimentální úloha, zato u teoretických příkladů jsem si byl jistý.“

Podnikatelé opět hlasují o nejlepším a nejhorším zákonu roku Čeští podnikatelé po roce opět vybírají nejlepší a nejhorší legislativní počin roku. Do ankety Zákon roku 2012, do níž se pravidelně aktivně zapojuje více než 200 významných firem českého byznysu, byly i letos nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a odbornou veřejností o kvalitě právních předpisů. Čtvrtý ročník prestižního klání realizují advokátní kanceláře Ambruz & Dark/Deloitte Legal ve spolupráci s partnery. Úplné nominace a hlasování o vítězích v kategoriích Zákon roku a Paskvil roku jsou zveřejněny na webových stránkách www.zakonroku.cz. Hlasovací proces bude uzavřen 10. května 2013 a o šest dní později (16. května 2013) budou na webu ankety zveřejněny i konečné výsledky.

AKTUALITY ZE SVĚTA

větší dopad na životní prostředí u britských domácností“. V reakci na to se tři zmíněné firmy rozhodly realizovat projekt s cílem snížit stopu svých produktů zejména s ohledem na emise, odpady, vodu, energie a využití zdrojů. Například The Cooperative se zaměří na producenty brambor, Nestlé zase na svého hlavního dodavatele mléka, First Milk. Sainsbury's naopak na producenty masa, ryb a kuřat. Kosmetika bez testování. Odsouhlaseno! Již žádné testování na zvířatech u kosmetických výrobků. Alespoň v Evropské

unii. To vyplývá z rozhodnutí Evropské komise, která navázala na svůj zákaz testování z roku 2004 a zakázala i veškerý prodej kosmetiky postavené na testování. V tomto ohledu bude muset Evropa zacílit své snažení i mimo EU, zejména na země, které dodávají komponenty do kosmetických výrobků. Testování kosmetických přípravků a komponent nejčastěji probíhá na králících, myších a krysách. Podle Evropské komise se každoročně ke zkouškám kosmetických výrobků ve světě využívá 15 až 27 tisíc zvířat. Evropská unie mezi lety 2007 až 2011 vydala 238 milionů eur na výzkum nových testů kosmetických přípravků, které nemusejí být na zvířatech testovány. Poslední zákaz se týká hygienických produktů denní spotřeby, tedy mýdla, šamponů a zubní pasty, i vlastní kosmetiky, jako jsou parfémy. Lehčí auta General Motors plánuje ušetřit až 12 miliard galonů paliva během životnosti svých automobilů, které vy-

8

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

robí mezi roky 2011 a 2017. A jak toho chce automobilka dosáhnout? Sníží hmotnost svých automobilů až o 15 procent a zavede opatření ke snížení spotřeby paliva. Do roku 2017 chce uvést na trh i více než 500 000 elektrických vozidel. Toto oznámení učinil nedávno generální ředitel firmy Dan Akerson. Firma pro výrobu automobilů využije lehčí materiály, použije do nich hliník, nano ocel a karbonová vlákna. Podle GM je již nyní nový Cadillac ATS lehčí než v Evropě vyráběné a srovnatelné BMW v sérii 3. Automobilka GM snížila energetickou náročnost na jedno vozidlo o 28 procent a chce dlouhodobě snižovat svou globální uhlíkovou stopu o 20 procent, do roku 2025 chce mít firma 125 provozoven bezodpadových. V současnosti firma recykluje či znovu využívá 90 procent veškerého odpadu. I zde GM samozřejmě sleduje i své obchodní zájmy. Kromě toho, že je v těchto snahách v Americe lídrem, díky aktivitám v této oblasti firma generuje ročně miliardu zisku.


PRůZKUM

Jak se češi staví k současnému důchodovému systému a jeho reformě? snižující výši důchodů. Analýza ukázala, že debata o důchodové reformě je celospolečensky sledovaným tématem, nějakým způsobem ji sleduje 78% obyvatel. Nakolik ale lidé současné podobě důchodové reformy rozumí? Přibližně třetina veřejnosti deklaruje, že reformě rozumí, naproti tomu 61% populace přiznává, že reformě nerozumí, z čehož 21% v rovině „rozhodně nerozumí“. Se současným návrhem důchodové reformy souhlasí 17% populace, naopak nesouhlasí 59% dotázaných. Relativně nízká míra souhlasu s reformou je podle CVVM spojena s nízkou úrovní porozumě❑-rední reformě.

Z analýzy Centra pro výzkum veřejného mínění vyplývá, že převažující část veřejnosti bere vážně tvrzení o potenciální krizi důchodového systému. Možné krize se přitom rozhodně obávají častěji osoby samostatně výdělečně činné, rozhodně nedůvěřiví jsou vůči tomuto tvrzení naopak osoby s vyhraněnou levicovou orientací. Stávající důchodový systém je potřeba změnit podle 57% dotázaných, s jeho současnou podobou souhlasí 17% Čechů. Obecný názor na nutnost změny systému jednoznačně převyšuje ochotu přijmout konkrétní opatření související s reformou. Relativně souhlasně jsou přijímána opatření, týkající se prodloužení povinné doby

pojištění a rozdělení důchodu na dvě části (tzv. druhý pilíř), se kterými souhlasí přibližně třetina populace. S velkým nesouhlasem jsou naopak vnímána opatření navyšující věk odchodu do důchodu nebo

Je potřebné změnit stávající důchodový systém v ČR? XII/2012

20

II/2012

22

VI/2011

19

XI/2010

37

16

40

39

27 0%

13

40%

20% rozhodně potřebné rozhodně nepotřebné

6

21

XII/2012

4

21

II/2012

22

43

10 60%

spíše potřebné neví

Jak pozorně sledujete diskuzi o důchodové reformě?

15

II/2012 3

14

0%

30 20%

rozhodně souhlasí rozhodně nesouhlasí

20 20 40%

60%

spíše souhlasí neví, nemá na věc názor

10

VI/2011

6

33

3

17

XI/2010

7

31

0%

20%

100%

80%

spíše nepotřebné

45

22

33

16

25

34

28

4

Souhlasíte se současným návrhem důchodové reformy? XII/2012 2

5

velmi pozorně celkem pozorně

40

43

41 40%

60%

1

17

1

20

1 100%

80%

ne moc pozorně vůbec nesleduje

neví

Rozumíte nerozumíte ozumíte současné současné podobě důchodo důchodové vé reformy? refformy? R ozumíte či ner spíše nerozumíte nerozumíte 40%

24 25

rozhodně rozhodně ner nerozumíte ozumíte 21% 21% ne ví neví 6% rozhodně rozhodně rrozumíte ozumíte 4%

33 80%

16

100%

spíše nesouhlasí

spíše rrozumíte ozumíte 29 % 29%

Zdroj: TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

9


TÉMA FARMACEUTICKÉ FIRMY A CSR

10

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře


diskuse „90 minut Csr fóra“ se v březnu věnovala tématu odpovědnosti českých finančních institucí. Zleva: lenka Černá, freelancer v oblasti Csr, Jitka Chlupáčová, Česká spořitelna, dalibor dostál, profit a kateřina Bílá, Wüstenrot.

FINANČNí INSTITUCE A CSR TÉMA

Finančníci po česku Podíváme-li se na společenskou odpovědnost (Corporate Social Responsibility, CSR) u našich finančních institucí, překvapí nás zdánlivá podobnost jejich programů. Webové stránky firem mají jakousi standardizovanou, nicméně ne příliš profilovou část, věnující se odpovědnosti. A až na výjimky, jako je například ČSOB či pojišťovna Kooperativa, se dočteme pouze o programech, které finanční instituce podporují.

Foto: Filip singer

Oproti jiným firmám, podnikajícím na českém trhu, jako by se tu i v oblasti CSR odrážel konzervativní duch finančnictví. Předesíláme, že přes všechny možné výhrady či náměty na zlepšení je chvályhodné, že se finančníci angažují a investují do potřebných projektů. Do naha?! Transparentnost se zdá být mezi finančními institucemi stále velmi neoblíbená. Ve srovnání s tím, kolik banky investují, je mezi nimi velmi malá touha „svléknout“ se před stakeholdery a veřejností tak zvaně do naha; oproti svým zahraničním kolegům se často spokojí s jednoduchým sdělením v rámci korporátních webů. V zahraničí se všichni přední finančníci věnují globálně uznávanému způsobu sdělování finančních i nefinančních informací o své firmě. Tedy o strategii, finančních ukazatelích, způsobu investování, etice, podpoře udržitelných zdrojů či podpoře preventivních a rozvojových programů. Všichni zveřejňují zprávu o odpovědném přístupu či adekvátní formou informují veřejnost. Je ale také nutno připomenout, že reporting v oblasti odpovědnosti může mít i své slabé stránky, zvlášť je-li tato oblast spíše vnímána jako odtržená od hlavního proudu bankovního rozhodování. Připomeňme si nedávný skandál Libor (London Interbank Offered Rate, pozn. redakce), který vedl k dalšímu poklesu důvěryhodnosti velkých finančních institucí. O to bizarnější byla tato událost a její vyšetřování ve světle skutečnosti, že řada prestižních a silných bankovních institucí, například Barclays, které se spolupodílely na problému Libor, mají report o udržitelném podnikání, a to dokonce ověřen auditorskou nezávislou autoritou z řad takzvané Velké čtyřky. O čem to svědčí? Jistě, krom nutné revize způsobu ověřování těchto zpráv bude třeba začít diskutovat skutečnou odpovědnost finančních institucí a sledovat jejich roli v udržitelnosti společnosti jako takové. Vyšší důraz na ověřování zveřejňo-

vaných údajů sám o sobě nezabrání tomu, aby se banky znovu dopustily přinejmenším etických i zákonných přešlapů, ale povede k lepší transparentnosti a veřejné i vnitřní kontrole. Podle šéfa globální finanční skupiny Santander se banky musejí více věnovat tématům udržitelnosti svého podnikání i společenských trendům. „Obecně,“ řekl, „banky stále pracují s modely z minula a nedostatečně integrují skutečné potřeby společnosti.“ V důsledku poklesu důvěryhodnosti zejména bankovních institucí v zahraničí, a to nejen kvůli finanční krizi, je třeba předvídat i některé trendy, které ovlivní přístup k této odpovědnosti v blízké budoucnosti. I zahraniční snahy o regulaci finančního sektoru v důsledku mnohých špatných kroků bank samotných nás vedou k hlavní otázce, jak definovat odpovědnost finančnictví a jakým způsobem sledovat firemní odpovědnost těchto institucí. Banky po česku Česká společnost zatím tlak na banky a finanční instituce nevytváří. Můžeme se pouze domnívat, že důvodem je fakt, že české banky jsou, oproti svým matkám či sestrám v zahraničí, ve zdravějším stavu a ekonomicky stále fungují. Na druhou stranu se i u nás začínají otevírat nová témata, která souvisejí právě nejen s tím, co banky v rámci své odpovědnosti podporují, ale také se způsobem, jakým zisku dosahují. I proto se zájmové skupiny pouštějí do poplatkové politiky bank, propagují odpovědné investování, prevenci rostoucího zadlužování v citlivých skupinách a nutnost podporovat finanční vzdělávání a podobně. Samoregulace v tomto ohledu je na svém začátku. Některé banky u nás začínají respektovat zásady v oblasti vykazování svých investic ve prospěch společnosti a věnují se průřezově dalším tématům. Nicméně pokud by se české banky v něčem inspirovat mohly a měly, pak je to střízlivější a strategičtější TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

11


TÉMA FINANČNí INSTITUCE A CSR

politika CSR. Ta je u zahraničních společností mnohem více provázána s celkovým podnikatelským konceptem a prostředím. U nás náznaky provázanosti s byznys strategií již vidíme převážně u zahraničních společností, ale i tam spíš u jednotlivých projektů či aktivit než u přístupu k podnikání. Mezi inspirativnější příklady patří jistě ČSOB, která se o komplexnější přístup snaží a veřejně se o něm dočteme i ve zprávě o odpovědnosti banky. Banku lze ocenit například za podporu potřebných témat, jako je integrace osob se zdravotním postižením, či za to, že sídlí v environmentálně šetrné budově. Další společnosti se spíše strategičtěji věnují konkrétním tématům. Zajímavým příkladem může být program GE Money Bank zacílení na podnikání žen, vycházející z globálního programu banky, kde lze sledovat propojení potřeb společnosti a zaměření banky, nebo komplexní program České pojišťovny vzdělávající děti a pedagogy za účelem prevence úrazů u dětí, které jsou u nás poměrně časté. Konzistentní program najdeme například i u pojišťovny Kooperativa. Česká spořitelna, díky své mateřské společnosti, podporuje tolik potřebné sociální podnikání, které je u nás zatím v plenkách. Jako vejce vejci? Jakákoliv angažovanost firem by měla vycházet z analýzy prostředí, ale také z byznys cílů firmy. Často je však CSR přístup českých finančních institucí realizovaný jako přes kopírák. Zkusíte-li si projít jejich webové stránky a zakryjete si název firmy – nepoznáte, kdo za danou aktivitou či projektem stojí. Někdy si při použití zdravého selského rozumu musíte i položit otázku,

14. března 2013 ráno: začíná diskusní snídaně Csr fóra o finančních institucích proč se daná firma pouští do některých programů; přestože mohou být pro společnost důležité, nemají z pohledu dané firmy žádný vztah k tomu, co dělá a jaké má znalosti a pozici. Jeden příklad za všechny: Česká spořitelna na svých webových stránkách uvádí nově založenou Nadaci Depositum Bonum, která vzniká z důvodu příležitosti využít peníze vzešlé z anonymních vkladů u banky. Jak banka uvádí, „výsledkem dlouhých debat s předními osobnostmi českého veřejného života je rozhodnutí zaměřit se na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím podpory vzdělávání“. Spořitelní nadace se tak zaměří na podporu oblasti přírodních a technických věd. První otázka se zdá být nasnadě: V situaci, kdy se ex-

trémně zadlužují mladí, senioři a zhoršuje se postavení sociálně znevýhodněných skupin, se zdá být u banky, která spojila své jméno se systémem sKaret, podpora technického vzdělávání poměrně „zvláštním“ krokem. Jistě by bylo zajímavé vidět záležitosti v celkovém přístupu banky k odpovědnosti, ale zprávu banky o CSR se najít nepodařilo. Na rovinu, rezervy v tomto ohledu mají i další společnosti, na všechny však nesvítí v tuto chvíli reflektory mediálního zájmu právě díky propojení se společensky citlivým projektem. A příklad České spořitelny, ale nejen jí, nám ukazuje, že právě konzistentní přístup k odpovědnosti, jasné propojení s byznysem a komplexnost snah se zdají být něčím, co se zatím čeští finančníci učí. ❑Martina Jirkalová

Anketa: Jak poznat odpovědnou finanční instituci? 1. Jaké atributy podle vás charakterizují „odpovědnou banku“ nebo „odpovědnou finanční instituci“? 2. Které z vašich kritérií by měly finanční instituce zlepšit především? Martina Lambert, ředitelka marketingu a komunikace, LBBW Bank 1. Znát dobře svého klienta a poskytnout mu produkty, které jsou pro něj vhodné. Komunikovat s klientem a vysvětlit mu, proč produkt, který poptává, není třeba pro něj konkrétně vhodný, ať se jedná o úvěry, či investice. Mezi odpovědné chování by měl rozhodně patřit obezřetný přístup banky při poskytování úvěrových produktů, tj. navržení klientovi takového produktu, výše úvěru nebo délky splácení, které v budoucnu neohrozí jeho rodinný cash-flow. Patří sem i vysvětlení nutnosti vhodného zajištění rizik neschopnosti splácet a pomoci tato rizika vhodným způsobem ošetřit. Mezi další atributy odpovědné banky patří bezesporu aktivity podporující finanční gramotnost, a to nejen u dětí, ale i u dospělých či handicapovaných spoluobčanů. Např. LBBW Bank pravidelně organizuje přednášky pro studenty Německé školy v Praze,

12

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

spolupracuje s Asociací pomáhající lidem s autismem (APLA) atd. Odpovědné finanční instituce se také angažují v různých charitativních projektech. LBBW Bank například několik let velmi významně podporuje zmíněnou Asociaci pomáhajícím lidem s autismem, což je projekt zdravotně – sociálního charakteru. A v neposlední řadě je to hledání možností úspor ve spotřebě papíru a energie, zavádění postupů a technologií, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. 2. Prostor vidím v komplexní podpoře finanční gramotnosti, i když zde hodně záleží na ochotě jednotlivých škol či různých spolků a asociací zařadit tyto semináře do výuky. Ing. Jaroslava Tomášková, specialista interní a externí komunikace, UniCredit Leasing CZ, a.s. 1. Dle mého názoru lze definovat odpovědnost bank a finančních institucí pojmy, jako je transparentnost, otevřenost, spolehlivost a stabilita, a to jak v souvislosti ve vztahu ke klientům, zaměstnancům, tak i celé společnosti, ve které daná instituce působí. V dnešní době by mělo jít všem finančním institu-

cím o zvyšování obecného povědomí v oblasti finanční gramotnosti celé veřejnosti, dětí nevyjímaje. Bylo by to jistou prevencí řešení následků dluhových pastí, do kterých se lidé dostávají díky svým špatným rozhodnutím. 2. Renomované banky a finanční společnosti působící v České republice svými aktivitami potvrzují, že si plně uvědomují svoji roli odpovědné firmy a napomáhají finanční gramotnosti. V tomto ohledu je jistě stále na čem ještě pracovat. Ing. Zuzana Opletalová, manažerka CSR, Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group 1. Odpovědná finanční instituce musí být především transparentní a férová vůči svým klientům. Orientovat se mezi finančními produkty může být pro laika někdy oříšek. Nikdy neuvádíme klienta v omyl, co slíbíme, dodržíme. Společenská odpovědnost Kooperativy ale zdaleka nespočívá jen v etice samotného podnikání. Pomáháme například tělesně či mentálně handicapovaným lidem. Finanční instituce není průmyslový závod, přesto by neměla zapomínat na životní prostředí. Nová administrativní budova pražské centrály Kooperativy má prestižní certifikaci


FINANČNí INSTITUCE A CSR TÉMA

inZeRce

Mezinárodní Mezinárodní den fir firemního emního dobr dobrovolnictví ovolnictví

Give Give & GGain ain DDay ay již potř potřetí etí v ČR 17. kv kkvětna větna 2013 Tisíce Tisíce dobrovolníků dobrovolníků a stovky stovkky zapojen zapojených ých fir firem em po světě v jedin celém světě jedinýý den I zaměstnanci českých firem se zapojují do Give & Gain Day Dobrovolníci pomáhají v nejrůznějších veřejně prospěšných organizacích Je možné si vybrat z desítek dobrovolnických akcí po celé ČR Každý si najde „to své“

Zapojte Zapojte se i VVyy Give & Gain Day organizuje v České republice platforma Byznys p společnost. Přihlašování firem je možné do 20. března 2013. Více informací najdete na w www.byznysprospolecnost.cz ww.byznysprospolecnost.cz.

LEED Platinum, využívá totiž řadu „zelených“ technologií. Podporujeme zaměstnance v charitě a dobrovolnictví, v roce 2011 jsme v rámci soutěže „TOP Odpovědná firma“ získali první cenu v kategorii „Nejangažovanější zaměstnanci.“ 2. Nepřísluší nám radit ostatním, co by měli dělat. „Odpovědné“ chování je navíc ze své podstaty zcela dobrovolné. My jsme přesvědčeni, že energie a finance vynaložené na oblast společenské odpovědnosti se nám časem nepřímo vrátí. Kooperativa nikdy nešla cestou rychlého a maximálně možného zisku. Uvažujeme dlouhodobě a v souvislostech. Když se chováte eticky a společnosti nezištně pomáháte, přispíváte ke zlepšení podmínek, ve kterých sami podnikáte. Monika Kozáková, manažerka marketingové komunikace, Air Bank a. s. 1. Jakákoliv firma či instituce by měla společenskou zodpovědnost chápat v širším kontextu. Tedy nejen podporovat vybrané projekty formou sponzoringu či charity, ale uplatňovat ji doslova ve všem, co dělá. U nás například nemáme na pobočkách žádné „papírové“ procesy, abychom omezili spotřebu papíru

a šetřili naše lesy. Až na jednu výjimku je každá naše pobočka bezbariérová a máme na nich i speciální pracovní stanice pro vozíčkáře. Nemáme třeba ani billboardy u rychlostních silnic, aby nehyzdily krajinu a nebyly nebezpečné řidičům. 2. Konkrétně u finančních institucí vidím z tohoto širšího pohledu rezervu především v transparentnosti a férovosti poskytování služeb. Řada kurzů finanční gramotnosti by se vůbec nemusela pořádat, kdyby některé banky výrazně zjednodušily své ceníky, nesnažily se klientům prodávat ve složitých produktových balíčcích nepotřebné služby a odstranily z reklam a smluv hvězdičky se sotva viditelnými podmínkami. Richard Kapsa, předseda správní rady, Nadace České pojišťovny 1. Odpovědná finanční instituce je – stejně jako kterákoli jiná firma – ta, která dodržuje zákony a podniká tak, že svými aktivitami nepoškozuje své okolí. Chová se férově ke klientům a obchodním partnerům, dokáže s nimi individuálně komunikovat a nalézt smírné či vstřícné řešení v případech, kdy se klient dostane do nesnází. Nebojí se veřejně přiznat vlastní chybu a omluvit se za ni.

Pokud navíc z vydělaných prostředků a kapacitou svých zaměstnanců podporuje veřejně prospěšné aktivity nebo je dokonce sama vymýšlí a realizuje, tak je to firma, která si zaslouží uznání; bez ohledu na to, kolik peněz ji to stojí. 2. Naprostá většina významných finančních institucí, které v ČR působí, se podle mého názoru chová odpovědně. Určitě by neškodilo více podpory aktivitám, které nejsou tolik v hledáčcích kamer a novinářů, ale i v tomto ohledu už české finanční instituce v pozitivním slova smyslu vystrkují růžky. Klára Gajdušková, ředitelka úseku firemní komunikace České spořitelny, předsedkyně správní rady Nadace ČS a členka správní rady Nadace Depositum Bonum 1. Odpovědná firma (jedno, zda banka nebo jiná organizace) by měla ctít pravidlo odpovědného chování a respektu ke všem čtyřem klíčovým cílovým skupinám: ke klientům, zaměstnancům akcionářům a společnosti jako celku. Zájmy všech čtyř skupin musejí být v rovnováze. Jakmile se firma soustředí na naplňování zájmů jen jedné skupiny, nemůže dlouhodobě dobře fungovat. TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

13


TÉMA FINANČNí INSTITUCE A CSR

Etické banky jsou součástí finančního systému mnoha evropských zemí Tradičně byla oblast finančnictví vnímána především skrze kategorie, jako je zisk, sledování obchodních zájmů a zvyšování kapitálu. Etická dimenze a sledování společenských dopadů vlastní činnosti je však dnes součástí mnoha finančních institucí. V některých evropských zemích se prolínání ekonomických a sociálních prvků rozvíjelo tradičně, jinde je tento směr teprve na začátku. Trendy prosazující společensky a environmentálně odpovědný přístup ve finančnictví mají mnoho různých označení – etické bankovnictví, etické financování, udržitelné banky, alternativní bankovnictví a další. I přes terminologickou roztříštěnost je podstatou tohoto směru zohledňování dopadu činností ve finančním sektoru na společnost a snaha o dosažení pozitivních změn. Liší se také způsoby, jakými tohoto cíle jednotlivé instituce dosahují. Některé banky se vydávají cestou aktivní podpory společensky prospěšných projektů, například podporují mikropůjčkami jedince, které by klasický bankovní systém vyloučil. Jiné jsou etické tím, že odmítají směřovat finance do oblastí, které společnosti nebo životnímu prostředí škodí, například zbrojnímu nebo těžebním průmyslu, projektům genetického inženýrství a společnostem, které využívají testování na zvířatech. Etické financování je v současné době trendem, ke kterému se hlásí instituce po celém světě. Za účelem dosahování efektivnějších výsledků se etické banky sdružují a spolupracují na mezinárodní bázi. Global Alliance for Banking on Values (GABV) je mezinárodní členská organizace, která sdružuje více než dvacet udržitelných bank z celého světa. Čistě evropskou

organizací je FEBEA (European Federation of Ethical and Alternative Banks and Finance), založená v roce 2001 v Belgii. Jejím cílem je rozvoj etického a solidárního finančnictví v Evropě, sdílení zkušeností a dobré praxe a zajišťování finančního zázemí pro rozvoj institucí v oblasti alternativního finančnictví. Členskými organizacemi těchto sdružení jsou i italská Banca popolare, původně nizozemská Triodos Bank a francouzská Crédit Coopératif. Banca etica popolare: silná tradice vzájemnosti Představitelem etického bankovnictví v Itálii je Banca etica popolare, která vznikla v devadesátých letech na základě iniciativy jednotlivců a organizací, volajících po společensky prospěšném využívání vlastních financí. Předchůdcem Banca etica popolare byly vzájemně prospěšné společnosti MAG-Mutue per L´Autogestione (v českém prostředí se těmto organizacím svým fungováním nejvíce blíží družstva), které měly dva základní cíle: vytvořit systém výběru a půjčování peněz mezi vlastními členy, s tím, že upřednostněn bude ten, kdo se dostane do finanční nouze, a podporovat společensky prospěšné

projekty. Ve spolupráci s dalšími organizacemi, převážně z neziskového a třetího sektoru, potom byly učiněny kroky k založení první etické banky v Itálii. Banca etica popolare nabízí všechny standardní produkty pro klienty z řad jednotlivců, rodin, malých a středních podnikatelů, ale i velkých firem. Řídí se však důsledně několika zásadními kritérii, jako je transparentnost nebo sledování neekonomických důsledků ekonomických aktivit. Banka podporuje organizace a projekty ve čtyřech základních oblastech: sociální oblast, mezinárodní spolupráce, kultura a ochrana životního prostředí. Rozhodování o klíčových otázkách ve vedení banky je založeno na demokratickém principu „jeden člen, jeden hlas“. Až třetina prostředků, které banka spravuje, je určena pro družstva a sociální podniky. A jaké konkrétní projekty byly podpořeny díky Banca etica popolare? Podporou organizace Microfides banka pomáhá v rozvojových zemích. Díky mikroúvěru si například ženy v nejchudších afrických zemích mohou pronajmout místo u stánku na trhu a z peněz utržených prodejem pak financovat stravu a vzdělání pro své děti. Pro další příklady pomoci není ani potřeba chodit tak daleko. I v rozvinutých zemích jsou lidé, kterým klasický bankovní systém neumožní získat úvěr, protože jejich příjmy nepředstavují dostatečnou záruku. Díky úvěru od Banca etica popolare si mohla sociální pracovnice z italského Viterba otevřít obchod s místními řemeslnými výrobky a s výrobky z chráněných dílen. Pro „klasické banky“ byla jako klient kvůli svým

Anketa: Jak poznat odpovědnou finanční instituci? 2. Vlastní strategie každé banky i strategie jejího CSR hodně záleží na obchodním modelu a na prioritách. Pro nás je důležité být nedílnou součástí světa, v němž podnikáme. Hodně intenzivně pracujeme na tom, abychom například pomohli neziskovkám a sociálním firmám v rozvoji. Děláme to jednak pomocí financování sociálních podniků i pomocí sdílení know-how v oblastech, kde máme ty nejlepší odborníky (projektové řízení, finanční řízení, řízení lidí atd.) Petr Plocek, tiskový mluvčí, UniCredit Bank 1. Odpovědná banka chápe, že jsou oblasti lidského konání, které negenerují zisk (nebo jsou dokonce ztrátové), a přesto je v zájmu společnosti je podporovat. Takové aktivity odpovědná banka v rámci svých možností podporuje. V případě UniCredit Bank se jedná například o dlouhodobou podporu umění či mladých začínajících umělců. 2. Každá finanční instituce se snaží podporovat projekty společenské odpovědnosti dle svých možností. Prostor ke zlepšení je vždy v cíleném zaměření na určitou oblast, která by měla být prioritou pro banku neje-

14

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

nom v krátkodobém horizontu. Především dlouhodobá podpora a důvěra v projekt, který instituce finančně podporuje, je důležitá. V neposlední řadě je podstatné získat i podporu zaměstnanců pro tyto projekty. Barbora Pletichová, PR specialistka, Provident Financial s.r.o. 1. Pro Provident je klíčový odpovědný přístup k zákazníkům. Myslím tím férový produkt poskytovaný za transparentních, srozumitelných a přehledných podmínek smluvního vztahu. Nicméně nestačí nabízet jen kvalitní produkt, finanční instituce by měla aktivně působit i v oblasti finančního vzdělávání a přispívat tak k zlepšování finanční gramotnosti. Pouze informovaný zákazník je schopen se odpovědně rozhodovat a řešit svoje finanční potřeby. Jsem ráda, že Provident podporuje dva velmi úspěšné vzdělávací projekty - Abecedu rodinných financí a Finanční kompas. Nezbytný je podle mě především strategický přístup k celé oblasti společenské odpovědnosti, kam kromě jiného patří odpovědné investování do komunity, odpovědné partnerství se zaměstnanci a obchodními partnery či minimalizace uhlíkové stopy.

2. Myslím si, že finanční instituce by měly poskytovat transparentnější služby. Nabízet své produkty a služby za srozumitelných a jednoduchých smluvních podmínek bez skrytých paragrafů nebo odkazů na další obsáhlé dokumenty. Mít krátké a dobře čitelné smlouvy, snadno pochopitelné pro širokou veřejnost. Důležitá je i nezavádějící komunikace, aby zákazník získal skutečně podstatné a kompletní informace, které ke svému rozhodování potřebuje. Firmy by měly dodržovat zásady odpovědného marketingu. Jsem ráda, že Providentu se daří naplňovat principy transparentního podnikání, což potvrzuje i náš úspěch v Indexu etického úvěrování, vyhlašovaného Člověkem v tísni, nebo hodnocení v Navigátoru spotřebitelského úvěru. Tyto iniciativy napomáhají kultivaci trhu a přispívají k potřebné samoregulaci firem. Naším doporučením z hlediska transparentnosti je využívání internetu pro otevřenou komunikaci smluvních podmínek. Václav Bálek, tiskový mluvčí, Allianz pojišťovna 1. Odpovědné společnosti kladou velký důraz na etiku podnikání, dobré vztahy s klienty, akcionáři a obchodními partnery. Věnují pozornost dodržování lidských práv, rovnosti šancí a dodržování pracovních standardů. Být společensky odpovědnou firmou v první řadě


FINANČNí INSTITUCE A CSR TÉMA

Slovníček pojmů Etické bankovnictví – nazývané též alternativní/občanské/udržitelné bankovnictví je takové bankovnictví, které zohledňuje společenský a environmentální dopad svých činností. Činí tak buď aktivní podporou společensky prospěšných projektů, nebo naopak neposkytováním podpory projektům pro společnost škodlivým. Udržitelná banka – banka, která ve své činnosti zohledňuje princip trojího prospěchu (triple-bottom line), udržitelnost je integrální součástí její činnosti, nabízených produktů a investic. Sociální ekonomika – část národního hospodářství, kterou tvoří některá družstva a další formy sociálních podniků. Vznikají kolektivně, jsou organizovány nezávisle na veřejném sektoru a jsou založeny na demokratických hodnotách. Tyto instituce se chovají podnikatelsky, plní ekonomické a sociální cíle. Mají důležitý význam v místních podmínkách a často vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce. V sociální ekonomice není hlavní motiv dosahování zisku, ale zvyšování veřejného prospěchu. Družstvo – organizace tvořená neomezeným počtem osob, založená za účelem podnikání nebo zajišťování sociálních, hospodářských a jiných potřeb svých členů. Účelem družstva není generovat zisk, ale vytvářet užitek pro své členy. Podoba i náplň činnosti družstev má v jednotlivých zemích velmi odlišné tradice.

nízkým příjmům nezajímavá a úvěr nedostala. Dvě členské organizace banky (družstva Sinergie a Il Sorbo) dále zrealizovaly projekt GiocABILE1, který by měl v Římě umožnit výstavbu dětského hřiště vhodného pro děti s handicapem. Banka Triodos: udržitelná banka fungující již po několik desetiletí Historie banky Triodos sahá až do konce 60. let, kdy ekonom A. Dura a jeho kolegové založili pracovní skupinu, zabývající se udržitelným hospodařením s financemi. V roce 1971 následovalo založení Nadace Triodos, která poskytovala (a činí tak dodnes) příspěvky na rozvoj inovativních projektů a podniků v oblasti sociálních záležitostí, kultury a ochrany životního prostředí. Samotný vznik banky spadá do roku 1980, kdy byla spuštěna její činnost v Nizozemsku. V dnešní době banka působí také v Belgii, Německu, Španělsku a ve Velké Británii. Hlavním posláním banky Triodos je využívání peněz pro pozitivní sociální, kulturní a environmentální změny. Banka nabízí své služby ve třech základních obchodních liniích: bankovnictví (osobní 1 GiocABILE je napsáno touto formou v italštině slovní hříčka: přídavné jméno giocabile znamená vhodný ke hraní, ABILE je přitom slovem opačným k disabile, což znamená znevýhodněný.

znamená mít jasná pravidla pro vztahy ke klientům a partnerům a rovněž i mezi zaměstnanci navzájem. V případě Allianz pojišťovny to znamená, že se všichni naši zaměstnanci i pojišťovací poradci řídí Kodexem chování, obchodní etiky a dodržování předpisů Allianz Group. V rámci Protikorupčních pravidel naší společností byly vydány i minimální standardy pro dary a reprezentaci. Na dodržování těchto zásad je v Allianz ustaven Compliance Officer. 2. Mohu mluvit za Allianz, a pokud se aktivitami naší společnosti ostatní finanční instituce budou chtít inspirovat, pak si budou moci vybrat z široké nabídky. Naše hlavní aktivity na poli CSR jsou zaměřeny na bezpečnost na silnicích, ochranu zdraví účastníků silničního provozu a aktivní spolupráci na projektech s dopravně-bezpečnostní tématikou. Na podporu těchto projektů byl vloni založen Allianz nadační fond, který během celého roku podporuje vybrané projekty, a to jak neziskových organizací, tak i konkrétní žádosti individuálních žadatelů.

i obchodní), řízení investic a soukromé bankovnictví. Základním obchodním modelem Triodos Banky je poskytovat finance na investování pouze partnerům, které dobře zná a jejichž činnost se odehrává v reálné ekonomice. „Tento model se někomu může zdát staromódní, nám se však díky němu podařilo nejen přestát globální ekonomickou krizi, ale i vykázat v tomto období růst,“ uvádí web Triodos Bank. Jaké konkrétní projekty byly realizovány díky financím udržitelné banky? Jedním z nástrojů podpory je mikrofinancování osob a organizací s nízkým příjmem, které nemají dostatek prostředků na spuštění vlastní podnikatelské činnosti. Takto byla podpořena díky Hivos-Triodos fondu bolivijská nestátní organizace Pro Mujer, která svým klientkám poskytuje mikroúvěry na vzdělávání, sociální rozvoj atd. Dalším příkladem mikrofinancování je projekt MicroInvest, poskytující půjčky malým podnikům a družstvům v Moldávii, která čelí velké nezaměstnanosti, zvláště mezi mladými lidmi. V oblasti udržitelného rozvoje Banka Triodos prostřednictvím Ampére Equity Fund přispěla k budování alternativních zdrojů energie v Německu, kde byly v rámci projektu Apollo zřízeny čtyři větrné elektrárny. Investice a půjčky v oblasti využívání větrné, vodní nebo solární energie jsou jednou z priorit Triodos banky.

Jakub Puchalský, ředitel komunikace, Raiffeisenbank 1. Obecný pohled: být zodpovědný vůči klientům a vést k finanční zodpovědnosti i klienty. CSR pohled: schopnost vést smysluplnou interní diskusi na téma „kde, proč a jak můžeme pomáhat“ namísto pouhého rozdělování finančních prostředků. Umět zapojit své lidi, a to především do nefinanční pomoci. 2. Je těžké říkat obecný názor na všechny instituce, takže budu mluvit pouze za nás: zlepšit se můžeme ve všem :) Libuše Hošková, správa marketingu a komunikace, Cetelem ČR, a.s. 1. Odpovědnost každé instituce by měla být složena z několika rovin. V první řadě je třeba přistupovat zodpovědně ke klientům a službám a produktům, které společnost nabízí. V našem případě to znamená vysvětlovat klientům podmínky a ověřovat jejich bonitu a nepředlužovat je. Někteří klienti nechápou, že odmítnutí poskytnout úvěr je vlastně

Crédit Coopératif: podpora sociální ekonomiky Dalším významným aktérem na poli prosazování etického financování v Evropě je francouzská banka Crédit Coopératif, založená již na konci 19. století. Banka se zaměřuje především na financování sociální ekonomiky, neziskových organizací, „mutuálek“ (obdoba vzájemných záložen), sociálních podniků a družstev. Družstevní banka, jejímiž vlastníky jsou její klienti, je řízena na principech demokratického rozhodování a zakládá si na transparentním informování o své činnosti. Jedním z bankou nabízených produktů je konto „Agir“ (jednat), kde si klient může vybrat, na jakou společensky prospěšnou oblast půjdou jím uložené finance. Může rozhodnout, zda chce podpořit ochranu životního prostředí (například výstavbou ekologicky šetrné budovy), sociální oblast (příspěvkem na dětské centrum pro znevýhodněné děti) nebo chce peníze poskytnout na rozvoj lokálních zemědělských inovací. Banka Crédit Coopératif se velmi intenzivně věnuje rozvoji sociální ekonomiky. Kromě poskytování půjček začínajícím sociálním podnikatelům se prostřednictvím Nadace Crédit Coopératif podílí na podpoře výzkumu tohoto oboru na Sorbonně. Dále financuje think tank a výzkumné instituce zaměřené na oblast sociální ekonomiky. Na podzim 2012 poskytla banka Crédit Coopératif spolu s Evropskou investiční bankou úvěr 100 miliónů eur na rozvoj francouzských malých a středních podniků. ❑Anna Šindelková

ochranou jejich zájmů. Důležitá je ale také odpovědnost společnosti vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a v neposlední řadě i společnosti jako celku. Cetelem proto podporuje řadu kulturních, sportovních a charitativních projektů. V rámci charity pomáháme především dětem a mládeži, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny – například tělesným či mentálním postižením, nemají rodiny či se staly obětí komerčního sexuálního zneužívání. V loňském roce jsme se v rámci projektu Sport školám zaměřili i na podporu pohybových aktivit dětí a tím i jejich zdraví. Do pomoci potřebným se navíc zapojují i naši zaměstnanci. Bohužel ale nelze pomoci všem, oblastí, kam směřovat finanční či jinou podporu, je hodně. Každá pomoc je ale důležitá. 2. Nechci hodnotit, co by měl kdo zlepšit. V rámci charity je důležité, aby se zapojilo co nejvíce společností. Jak jsem již uvedla, každá pomoc se počítá. Co se týče přístupu k zaměstnancům, obchodním partnerům a především klientům, má odpověď zní, že bez zodpovědného přístupu nelze dělat dlouhodobý byznys.

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

15


TÉMA FINANČNí INSTITUCE A CSR

Finanční instituce v česku jsou dnes férovější a odpovědnější. K dokonalosti ale ještě něco chybí Říká daniel Hůle, vedoucí programů kariérního a dluhového poradenství organizace Člověk v tísni. Jak odpovědné je podle vaší zkušenosti dnes, počátkem roku 2013, podnikání finančních institucí v Česku? a jak férově se chovají ke svým klientům? Myslím, že dnes už můžeme mluvit o jedné množině retailových bank a velkých nebankovních společností, u nichž půjčka nepředstavuje velké riziko. K těm bankám bych zařadil nebankovní společnosti Home Credit, Provident Financial, Cetelem, Cofidis a Credium, do jisté míry Essox, i když ten už dnes standardní půjčky nenabízí. Politika bank a velkých nebankovních společností se pořád trochu liší – banky se zaměřují na méně rizikovou klientelu, nebankovní společnosti mají i rizikovější klienty a z toho pramení jedna odlišnost – musejí mít přece jen víc jistících mechanismů, když se klient dostane do prodlení se splácením, nebo nabízejí dražší produkt. Navíc nebankovní společnosti mají byznys postavený tak, že rovnou počítají i s vymáháním pohledávek, zatímco banky se tím vůbec nezabývají a víceméně je po balících prodávají, či postupují inkasním agenturám. Za zajímavý považuji fakt, že nebankovní společnosti Provident Financial, Home Credit a Cetelem se rozhodly vzdát nákladů na právní zastoupení při vymáhání. To znamená, že když vás dnes zažaluje třeba

Home Credit, celý ten vymáhací proces bude podstatně levnější, než když vás zažaluje banka, protože ty naopak náklady na právní zastoupení standardně využívají. Čili nějaké dělící linie tu jsou, ale jinak se domnívám, že co do férovosti mezi těmito velkými nebankovními subjekty a bankami není podstatný rozdíl. To samozřejmě už neplatí o těch více než 30 tisících dalších subjektů, které mají v Česku oprávnění půjčovat peníze. a kdybychom to srovnali třeba se stavem před pěti, deseti lety? O velkých nebankovních společnostech můžu říct jednoznačně, že se chovají mnohem férověji. Mají daleko srozumitelnější a podstatně kratší smluvní podmínky, výrazně omezené sankce, některé úplně přestaly využívat rozhodčí doložku, jiné její užívání hodně omezily. To je radikální pokrok proti stavu, který platil ještě před několika roky. Když se podíváte třeba na smluvní podmínky Home Creditu, které platí dnes, a ty z roku 2009, ten rozdíl je enormní – ty staré smluvní podmínky jsou dvakrát delší, mají naprosto nesrozumitelný jazyk, obsahují nesrozumitelné sankce a podobně. Paradoxně moje zkušenost je taková, že smluvní podmínky některých bank jsou

hodně rozvolněné a dost se v nich spoléhá na to, že banka si nějakou praxi prostě nedovolí. Některé banky nemají například vůbec omezený počet zpoplatněných upomínek, takže čistě hypoteticky by vám mohly posílat každou minutu upomínkovou sms za pět šest stovek a vy byste s tím nemohl nic dělat. Soud by nejspíš řekl, že je to v rozporu s dobrými mravy, ale muselo by se to k němu nejdřív dostat. Samozřejmě, banky to nedělají, ale ty volné formulace v jejich smluvních podmínkách jsou vždycky vyložitelné v neprospěch klienta, nikdy v neprospěch banky. Takže možná můžu uzavřít s tím, že velké nebankovní společnosti udělaly v posledních letech v tomto opravdu velké pokroky, banky spíš stagnují. podle jakých znaků z vaší zkušenosti poznáme odpovědnou banku či nebankovní společnost ve smyslu odpovědného věřitele? Z mého pohledu je klíčové, jak se vůči klientovi bude postupovat, když z nějakého důvodu přestane splácet. Jakou cestu vymáhání banka nebo nebankovní společnost zvolí, jestli ho zažaluje, nebo sama podá návrh na platební rozkaz. To je podle mne největší problém, protože v prvním případě třeba při vymáhání 10 tisíc korun nakonec jen náklady na vymáhání dlužníka přijdou na 23 tisíc nebo i víc. Další věc – dnes se každý bojí slova sankce, takže ve smluvních podmínkách řady bank tohle slovo mockrát nenajdete. Místo toho tam bude třeba napsáno, že v případě prodlení může banka poslat klientovi zpoplatněnou

Anketa: Jak poznat odpovědnou finanční instituci? Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti, ČSOB 1. Odpovědná finanční instituce se chová eticky a profesionálně, respektuje pravidla hospodářské soutěže, je otevřená nápadům a iniciativám svých zaměstnanců, ve svém rozhodování zohledňuje potřeby komunity a prostředí, kde působí, a samozřejmě reflektuje očekávání klientů. Všechny tyto atributy se odrážejí v její strategii společenské odpovědnosti a „rozpadají“ se do konkrétních grantových programů. Jejich platnost potvrzuje i spolupráce a diskuse s neziskovým sektorem a veřejnou správou o výzvách, kterým společnost, kde působí, čelí. Odpovědná banka „vrací“ část prostředků do prostředí, kde podniká, a přináší i něco navíc – v podobě zaměstnanců poskytujících dobrovolnickou pomoc. 2. Zlepšit je možné určitě naplňování všech kritérií. Z našich zkušeností bychom podtrhli vstřícnost nápadům zaměstnanců a zjišťování zpětné vazby klientů k aktivitám, které na CSR poli daná finanční instituce podniká.

16

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Marie Mališková, Communication Executive, Citibank Europe plc 1. Tyto atributy vystihují samotné hodnoty Citi, kterými se řídíme ve všech našich činnostech. Jednou z nich je odpovědné financování, tedy působení, které je transparentní, uvážlivé a spolehlivé. Každá banka se musí chovat zodpovědně ke svým klientům a akcionářům. Dále by si měla uvědomit svou roli a vliv na společnost, ve které působí. Měla by se snažit o její kultivaci a pomáhat v oblastech, které to potřebují. Pomoc by měla být strategická, koncepční a dlouhodobě udržitelná. Odpovědná instituce nepomáhá jen darováním finančních prostředků, ale snaží se o komplexní přístup, kdy zapojuje třeba také své zaměstnance. 2. Věříme, že naprosto zásadní je odpovědnost vůči klientům a akcionářům a potažmo celé společnosti. Pro každou finanční instituci je velmi důležitá finanční gramotnost. Ta vede k zodpovědnému nakládání s finančními prostředky a správnému využívání finančních produktů. Proto Citibank v ČR usiluje o zlepšení finanční gramotnosti obyvatelstva a podporuje finanční vzdělávání. Dlouhodobou strategickou podporou v této oblasti se snažíme vést českou veřej-

nost k finanční zodpovědnosti a napomoci k zavedení jasného adekvátního koncepčního vzdělávání na národní úrovni. Eva Šebestová, PR and Communication Manager, AXA ČR 1. Finanční instituce stejně jako jakékoliv společnosti, které se hlásí k společenské odpovědnosti, by měly usilovat o komplexní přístup v CSR, respektive o dlouhodobou udržitelnost jejich podnikání. Přesto u finančních institucí vnímám jako klíčové dodržování etiky a transparentnosti, a to jak ve vztahu ke klientům, tak i obchodním partnerům. Z podstaty jejich podnikání je téměř samozřejmostí, že se řada z nich zaměřuje na edukační programy v oblasti finanční gramotnosti, v nichž mohou dobře uplatnit své know-how. Přestože takových programů existuje již celá řada, považuji je za přínosné, protože obecně má česká populace ve finanční vzdělanosti stále velké rezervy. Finanční instituce provozují kancelářskou činnost, u níž lze pravidelně sledovat a vyhodnocovat environmentální dopady. Příkladem odpovědného chování v tomto směru může být např. přechod na elektronickou komunikaci s klienty.


FINANČNí INSTITUCE A CSR TÉMA

Foto: matěj stránský

ky přeložit do normálního jazyka, a podle toho se rozmýšlet. To, jestli je RPSN 25 nebo 35 procent, bych řešil až jako úplně poslední.

Daniel Hůle. Narodil se r. 1976. Po maturitě na SPŠE v Praze studoval demografii a sociologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2002 působil mj. jako terénní sociální pracovník a později vychovatel v diagnostickém ústavu. Dnes vede programy Kariérního a Dluhového poradenství v organizaci Člověk v tísni o.p.s. upomínku a odkaz na sazebník. Pod zpoplatněnou upomínkou si každý představí dopis za 30 Kč nebo sms za dvě koruny, ale když se do toho sazebníku podíváte,

zjistíte, že první zpoplatněná upomínka je běžně za pět set korun a každá další za šest set, čili jde o jasnou sankci. Člověk by si měl prostě vždycky ty smluvní podmín-

2. U finančních institucí vidím stále prostor pro zlepšování v dodržování etiky podnikání. Například propojení programů na finanční gramotnost s nabídkou produktů či služeb firmy vnímám jako velice neetické.

Grantového programu nebo pomoci našich dobrovolníků. 2. Každá společnost má svou strategii společenské odpovědnosti nastavenu jinak, takže neexistuje úplně univerzální odpověď. V GE Money Bank vidíme prostor pro zlepšení vždy a naše projekty jsou živé a stále se rozvíjejí. Jako příklad mohu uvést projekt Rozumíme penězům, který se již od roku 2006 věnuje zvyšování finanční gramotnosti. Nyní funguje téměř na stovce základních škol v České republice. Prostor vidíme určitě v i přístupu, který hledá synergie a návaznosti mezi jednotlivými projekty napříč našimi aktivitami. Tato propojení nám dávají příležitost „otevírat nové dveře“ a, nebála bych se říct, inovovat naše stávající projekty.

Markéta Vaňková, CSR Manager, GE Money Bank 1. Otevřenost a férovost. Velmi často se odpovědnost, respektive CSR, vnímá velmi úzce – jako charita, sponzoring a možná ještě péče o životní prostředí. Skutečná odpovědnost je ale mnohem širší, zahrnuje odpovědnost k zákazníkům, zaměstnancům, ke společnosti obecně. A chovat se odpovědně k celé společnosti, ve které se pohybujeme, jednoznačně znamená být otevření a jednat férově. U finanční instituce to znamená například odpovědné úvěrování, finanční vzdělávání. V oblasti personální politiky jsou to pochopitelně rovné podmínky bez ohledu na věk nebo pohlaví, podpora zkrácených úvazků pro rodiče na rodičovské dovolené. Za samozřejmou v GE Money Bank považujeme podporu lokálních komunit, kde žijí a pracují naši zaměstnanci a naši zákazníci, a to například prostřednictvím

společnost Člověk v tísni vytvořila také index etického úvěrování, v němž pomocí několika kritérií každoročně hodnotí finanční instituce. Z jakých kritérií index sestavujete, co v nich sledujete? a co je jeho smyslem? Index zatím zahrnuje jen velké nebankovní společnosti. Šlo nám o to, aby jeho parametry byly transparentní a postihovaly oblasti, u nichž máme z praxe zkušenost, že představují problém. Zároveň hlavním cílem celého indexu je motivovat tyto společnosti k nějaké samoregulaci, ke změnám. Postavili jsme to na analýze smluvních podmínek, to je jasně dané slovo, a porovnávali několik kritérií. Tím prvním je cena úvěru. Druhým celková výše sankcí při modelovém porušení smluvních podmínek – tzn. když se s úvěrem 30 tisíc korun dostanu do prodlení 30 dnů, co všechno se začne dít. Dalším, jestli společnost využívá rozhodčí doložku. Pak sledujeme rozsah smluvních podmínek, tj. všechny převedeme na normostrany a porovnáváme. Zajímavé bylo, když jsme to dělali poprvé – dnes už to neplatí – že Provident měl tehdy podmínky na 5 normostran a Home Credit na nějakých 48, takže to byl opravdu neskutečný rozdíl. A sledujeme také ještě jeden důležitý parametr ze smluvních podmínek – jestli společnost upravuje započítávání příchozích plateb, protože to je důležitá součást

interakcí s jejími stakeholdery. Obecně to platí jak pro veřejnou sféru, průmysl, zemědělství, tak i služby včetně těch finančních. Zatímco cíle CSR jsou napříč sektory totožné, prostředky k jejich dosažení se liší v závislostech na možnostech konkrétní firmy. Přestože je dána celá řada indexů a ratingů, které CSR měří na základě stanovených kritérií, stále zde ještě existuje poměrně velký potenciál prostředků, které nejsou zdaleka vytěženy. 2. Značky, v tomto případě finanční instituce, by měly mít zmapováno, kde jsou jejich silné a slabé stránky ve vztahu k jednotlivým stakeholderům. Se zlepšováním by pak logicky měly začít právě tam, kde je tlačí pata. A to se společnost od společnosti liší.

Jiří Cívka, tiskový mluvčí pojišťovny Generali a člen správní rady Nadace pojišťovny Generali 1. CSR je obecně definováno jako dobrovolný závazek firmy k odpovědnému chování k prostředí a společnosti, ve kterých podniká. Převedeno do praxe, z pohledu značky by se mělo jednat o nedílnou součást dlouhodobé strategie propsané do dílčích TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

17


TÉMA FINANČNí INSTITUCE A CSR

určitého dryáčnického mechanismu v případě, že je ve smluvních podmínkách upraveno, že příchozí platby se započítávají v pořadí úrok z prodlení, sankce, úrok a jistina. Modelově to znamená, že když máte půjčku a dostanete se do prodlení patnáct dní a ve smluvních podmínkách je uvedeno, že po 15 dnech musíte zaplatit sankci třeba 300 korun, vy zaplatíte splátku, ale společnost z ní ukrojí 300 korun na sankci a zbude tam ta splátka minus tři sta korun. A jinde v těch podmínkách třeba mají, že ne zcela uhrazená splátka je považována za neuhrazenou. Takže vy žijete v domnění, že jste všechno zaplatil, ale věřitel eviduje dál prodlení a z toho se pak odvíjejí další sankce a tak dále. To je podle nás velmi rizikový mechanismus, a proto ho sledujeme jako jedno z hlavních kritérií. A pak jsou ještě dva parametry, které stojí inZeRce

18

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

na čestném prohlášení společnosti – jednak slučování pohledávek při vymáhání, tj. jestli společnost, když vymáhá po jednom klientovi několik pohledávek, je principiálně slučuje (protože když je vymáhá jednotlivě, může to být pro dlužníka o desítky tisíc dražší), zadruhé závazné prohlášení, že bude společnost návrh na vydání platebního rozkazu vydávat sama a nenajme si na to advokáta, aby se to ještě neprodražilo. a když plnění těch kritérií srovnáte s poměry ve vyspělém světě, mají se české finanční instituce ještě kde zlepšovat? Situace se stále zlepšuje, společnosti srovnávají krok a už začínají dosahovat velmi dobrých výsledků. I kvůli tomu budeme muset letos sledovaná kritéria v Indexu etického úvěrování změnit, protože velké nebankovní společnosti se v řadě paramet-

rů srovnávají, přestávají se využívat například úroky z prodlení. Některé parametry naopak vyřešila změna zákona, kdy jsou od 25. 2. tohoto roku zakázány směnky u spotřebitelských úvěrů. Takže podle mě největší problém zůstává v oblasti vymáhání – že některé společnosti při vymáhání pohledávky neslučují, a k vymáhání si najímají advokátní kanceláře. To je myslím největší slabost bank a taky největší rozdíl proti zahraničí. Ale k tomu je nutné dodat, že v zahraničí bankám také nedává zákon takové možnosti, jako mají tady. Takže je otázka, jak by se chovaly, kdyby se tam zkopírovala česká legislativa – dost možná úplně stejně ❑Viktor Vondra


FINANČNí INSTITUCE A CSR TÉMA

Má sociální úvěr u nás šanci?

V češtině zatím neexistuje zažitý překlad anglického termínu „affordable personal credit“. V českém prostředí dokonce nemáme ani žádný novodobý praktický příklad tohoto typu úvěru, s výjimkou zaměstnaneckých půjček. Na konci dubna se v Praze uskuteční seminář financovaný EU, věnovaný problematice sociálního úvěrování. Sociální úvěr může mít několik cílů: umožnit jeho příjemci zapojení do pravidelného zaměstnání, pořídit základní vybavení nízkopříjmovým domácnostem za přijatelných úvěrových podmínek nebo obnovit kontrolu nad osobními financemi. Cílovými skupinami mohou být lidé čerpající sociální transfery, občané se špatnou úvěrovou historií, rasové a národnostní minority, mladí lidé, nemocní, nezaměstnaní, lidé v tíživé životní situaci, negramotní nebo lidé ze sociálně vyloučených lokalit. Jsou situace, kdy lidé s nízkými příjmy musí vydávat více, než unese jejich domácí rozpočet, aniž by měli dostatek úspor. Mezi účely sociálních úvěrů se mimo jiné objevují třeba náklady na pořízení řidičského oprávnění, nákup ojetého dopravního prostředku nutného pro dopravu do zaměstnání + pojištění, základní vybavení domácnosti, pokrytí nákladů na energie a topení. Jedná se tedy o základní zboží a služby, které jsou-li nedosažitelné nebo jsou-li financovány nevhodným úvěrem, zvyšují sociální vyloučení. Tato situace může nastat jak v důsledku nedostatku tržních možností úvěrování

Poradna při finanční tísni obecně prospěšná společnost zabývající se bezplatným poradenstvím a prevencí předlužení v oblasti osobních závazků, především finančních. každým rokem obslouží okolo 12 tis. klientů, od roku 2008 se na poradnu obrátilo již více než 50 tis. klientů. poradna nabízí všechny služby zdarma, včetně vypracování návrhů na oddlužení – osobní bankrot, čímž se zásadně liší od různých komerčních poraden a firem. provozuje také pondělní bezplatnou poradenskou linku a v současnosti radí na 9 místech po celé Čr. na činnost poradny přispívají všechny velké finanční domy působící v Čr.

(zejména neexistence produktu navrženého pro nízkopříjmové spotřebitele), nebo v důsledku nepřiměřených úvěrových nabídek – velmi drahé úvěry s rizikovými úvěrovými podmínkami. Svou roli hraje i nedostatek sociální pomoci, kdy určité základní výdaje jsou k dispozici pouze za úhradu. Sociální úvěrování se vyvinulo v zemích, kde nebyla podobná sociální potřeba pokryta žádnou jinou alternativou. Toto všechno vedlo především ve Francii, Itálii, Velké Británii a Belgii k tvorbě vzájemných partnerství mezi veřejnou správou, privátními společnostmi a neziskovými organizacemi. Projekt financovaný Evropskou unií s názvem „Spoluprací k dosažení přijatelného úvěru“, v jehož rámci se v Praze uskuteční seminář, umožní účastníkům: ■ zhlédnout film s rozhovory aktérů a příjemců a přiblížit si tak problémy a fungující řešení ■ získat koncentrovaný přehled o čtyřech příkladech sociálního úvěrování v praxi, o různých partnerstvích a jejich motivacích ■ diskutovat dosažené výsledky a budoucí výzvy a rozvojové plány ■ potkat reprezentanty partnerských organizací a vyměnit si s nimi vlastní názory a zkušenosti Se svými zkušenostmi ze sociálního úvěrování vystoupí zástupci organizací Nottingham Credit Union – Coop Electrical (UK), Reseau Rinancement Alternatif (BE), Secours Catholique – Caritas France, Un Raggio di Luce (IT). Na seminář je možné se přihlásit prostřednictvím organizátora: Poradna při finanční tísni, o.p.s., David Šmejkal, smejkal@financnitisen.cz, tel.: 222 922 240. Seminář v salonku hotelu Kampa na Malé Straně v Praze ve Čt 25. dubna a v Pá 26. dubna lze navštívit první den od 13.30 do 18.30, nebo i druhý den tamtéž od 9.00 do 14.00, případně oba dva dny. ❑David Šmejkal, Poradna při finanční tísni o.p.s

Názor experta Odpovídá Martin Jašminský, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Jaké atributy podle vás charakterizují „odpovědnou banku“ nebo „odpovědnou finanční instituci“? Transparentnost: ■ Přehledné ceny, aby klient věděl, za co a proč platí ■ Srozumitelnost produktů a jejich prodej klientům, kteří je skutečně potřebují a využijí ■ Kvalitní komunikace s klientem rychlá a efektivní pomoc při řešení problémů Stabilita: Dobré finanční výsledky - předpoklad pro dostatečnou ochranu vkladů ■ Kvalitní bezpečnostní standardy u on-line finanční služeb - ochrana bankomatů, internetového bankovnictví ■

Zvyšování finanční gramotnosti klientů ■ ■

Aktivní přístup banky ke vzdělávání svých klientů Aktivní pomoc při řešení problémů klientů v případě nemoci, ztráty zaměstnání, úmrtí v rodině a následném řešení problémů

které z vašich kritérií by měly finanční instituce zlepšit především? Transparentnost a posilování finanční gramotnosti.

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

19


TÉMA Z PRAXE: FINANČNí INSTITUCE A CSR

v uniCredit Bank rozhodnou zaměstnanci, kde je potřeba pomoci Společensky odpovědné chování je pevnou součástí strategie UniCredit Bank Czech Republic. Mezi klíčové oblasti, na které se banka dlouhodobě zaměřuje, patří kromě umění a kulturního dědictví podpora sportovních aktivit a vzdělávání. Výsadní postavení mezi těmito projekty má Gift Matching Program, v rámci něhož mohou zaměstnanci banky podpořit neziskovou organizaci, kterou si sami vyberou. charitativní aktivity Karel Nováček. Jeho pomoc azylovému domu v Karlíně nejen stále pokračuje, ale dokonce rok od roku narůstá. „Byl jsem upřímně potěšen, když jsem se v naší bance dozvěděl o Gift Matching Programu. Za přispění dalších kolegů jsme dokázali vytvořit potřebnou skupinu a podpořit právě Azylový dům sv. Terezie. Každou korunu, kterou jsme s kolegy tomuto azylovému zařízení darovali, doplnila o stejnou částku UniCredit Foundation,“ pochvaluje si spolupráci Karel Nováček. „K naší původně devítičlenné skupině se postupně přidali další kolegové. V loňském roce jsme projekt azylového domu podpořili již potřetí, a to částkou přesahující s pomocí Gift Matching Programu 200 tisíc korun.“ V bance vzniká každý rok několik týmů, přičemž všechny se v rámci programu dočkají podpory. V posledních dvou letech tak zaměstnanci pomohli například projektu Základní školy Wakitaka, Českému výboru pro UNICEF, organizaci Člověk v tísni či sdružení CEREBRUM, které pomáhá lidem s následky poranění mozku.

Foto: Unicredit Bank

Gi Matching Program motivuje zaměstnance ke společné pomoci potřebným. Stačí s kolegy vytvořit tým osmi lidí, vybrat mezi sebou alespoň 150 eur a dohodnout se, která nezisková organizace jejich podporu nejvíce potřebuje. Nadace UniCredit Foundation pak částku, kterou vybrané neziskové organizaci věnovali zaměstnanci, zdvojnásobí. Jedním ze zaměstnanců, který se již několik let aktivně v Gift Matching Programu angažuje, je bývalý tenisový reprezentant a v současnosti privátní bankéř Karel Nováček. „Začalo to docela obyčejně. Jednoho sobotního rána jsem se šel projít po Karlíně a uviděl jsem hlouček lidí, kteří velmi živě debatovali na jakési téma. Pozoroval jsem je, jak si navzájem podávají jediný šálek horké kávy nebo čaje – podle toho, jak byli oblečení a nápisu na dveřích „Azylový dům Sv. Terezie“, mi rychle došlo, o co tu jde. Instinktivně mne napadlo koupit opodál několik kelímků kávy a croissainty. Byli trochu překvapeni, možná i zaraženi, ale pak jsme prohodili pár slov a po chvíli se rozešli. V tu chvíli jsem jasně věděl, že budu chtít navázat na svou charitativní činnost, která mi vždy byla vlastní a které jsem se dlouhé roky svého života věnoval v USA,“ vzpomíná na začátek své

Podpora kultury i vzdělání UniCredit Bank pomáhá v nejrůznějších oblastech i tradiční cestou, přičemž se zaměřuje přednostně na oblast kultury. Dlouhodobá a úspěšná je například spolupráce s Galerií Rudolfinum, veletrhem současného umění „Art Prague“ či festivalem „Prague Photo“. Důležitá je i podpora mladých talentovaných umělců. UniCredit Bank uděluje cenu nejlepšímu fotografovi do 35 let „UniCredit Prague Photo Award“ a také „ART PRAGUE Young Award“ určenou mladým nadaným výtvarníkům rovněž do 35 let. Dlouhodobé partnerství pojí UniCredit Bank také s nejvýznamnějším mezinárodním filmovým festivalem ve střední a východní Evropě – Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Festival patří do skupiny prestižních festivalů, jako jsou MFF v Cannes, Berlíně či Benátkách. Zaslouženou mezinárodní pozornost mají každoročně v Karlových Varech zajištěnu také nové filmy ze střední a východní Evropy, tedy regionu, kde skupina UniCredit soustředí svoje působení. V charitativní oblasti banka spolupracuje s nadací Konto BARIÉRY a aukčními salony výtvarníků, které se konají pravidelně již od roku 1993. Populární jsou mezi výtvarníky i širokou veřejností. Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno podpořila UniCredit Bank dárcovství krve v rámci koncertu „Daruj krev“, jehož cílem bylo zejména poděkovat všem dárcům a seznámit veřejnost s projektem bezplatného dárcovství. Hlavním iniciativou banky v oblasti vzdělávání byl v uplynulém roce společný vzdělávací projekt Learn more – Uč se víc. UniCredit Bank se na něm podílí spolu s nadací UniCredit Foundation a organizací Člověk v tísni. Projekt realizovaný v letech 2011 a 2012 podporuje sociálně vyloučené děti při získávání středoškolského vzdělání, které jim umožní v budoucnu získat perspektivní zaměstnání.

den charity

20

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Po boku UEFA Champions League Skupina UniCredit je po celé období od července 2009 do června 2015 oficiální bankou UEFA Champions League – nejprestižnější fotbalové ligy světa. UniCredit Bank Czech Republic na poli sportovního sponzoringu v Česku dlouhodobě podporuje také tenisové události v čele s tenisovým turnajem UniCredit Czech Open, který se koná každoročně v Prostějově. Je rovněž partnerem tenisového mistrovství juniorů v Pardubicích. Angažovanost banky v podpoře českého tenisu vedla k užší spolupráci s českou tenistkou a wimbledonskou šampiónkou Petrou Kvitovou, která je v současnosti tváří UniCredit Bank v České republice. ❑-red-


Z PRAXE: FINANČNí INSTITUCE A CSR TÉMA

čsoB se zaměřuje na rozvoj filantropie, navíc do svých CsR aktivit zapojuje své zaměstnance

Foto: čsoB

Společenská odpovědnost je v ČSOB považována za jeden ze základních kamenů firemní filozofie a je chápána jako dlouhodobá investice pro udržitelnou budoucnost firmy. Jedním z nových CSR projektů společnosti je grantový program „Pomáhej“, jehož cílem je rozvíjet filantropii dětí a mladých lidí a ocenit tak jejich odvahu a kreativitu. k tomu, že jde o úplně nový grantový program – výrazně předčilo očekávání ČSOB i Nadace VIA. O podporu se projekty mohou ucházet ve dvou kolech. V prvním kole jde o stručné představení nápadů. Ve druhém kole, kam bude vybráno dvacet nejzajímavějších nápadů, se podrobně rozpracované projekty utkají znovu. loni zaměstnanci ČsoB „vyběhali“ 447 300 korun pro výbor dobré Hodnotící komise bude při jejich hodvůle - nadaci olgy Havlové. nocení klást důraz na vlastní iniciativu, kreativitu a dobrovolnickou práci. ČSOB program vyhlašuje ve spolupráci Projekt „Pomáhej” není jediný krok ČSOB s Nadací VIA a staví také na partnerství směrem k podpoře filantropie jednotlivců. se společností SCIO a obecně prospěšnou Ve fázi příprav je webový portál a aplikace společností EDUin. Program je určen pro pro mobilní telefony, které usnadní daroděti a mladé lidi ve věku od 7 do 26 let, vání zvolené částky vybrané neziskové orkteří sbírají finanční prostředky pro dobganizaci, a to jednoduše a rychle v online rou věc. Jde o to, uspořádat s kamarády prostředí. Tento projekt je možný také díbenefiční akci – například divadelní ky spolupráci s portálem Darujsprávně.cz, představení, koncert, závod, turnaj, módkterý provozuje Fórum dárců. ní přehlídku či společný úklid okolí školy. Taková akce může být zábavou, při Filantropii ČSOB podporuje i u svých které se děti učí pracovat v týmu, zározaměstnanců veň mohou přesvědčit své okolí, že právě K individuální podpoře neziskových orgajejich akce je výjimečná a že stojí za to ji nizací různého zaměření a působnosti podpořit. Program tak může přispět směřují již 5. rokem dobrovolnické dny. k rozvoji individuálního dárcovství v česZaměstnanci jsou interními nástroji ČSOB kém prostředí. motivováni k tomu, aby společensky proCílem grantového programu je, aby se děti spěšné iniciativy podporovali formou, ktea mladí lidé potkali s filantropií co nejdříve rou uznají za vhodnou: finančně, svými a přijali za samozřejmé určité vzorce choodbornými znalostmi nebo fyzickou pování. Smyslem je podpořit aktivity mlamocí. dých lidí, které z vlastní iniciativy podniDo pátého ročníku dobrovolnického prokají ve prospěch svého okolí. Neformální gramu ČSOB a Era s názvem Pomáháme skupiny dětí a mládeže, které se programu společně se zapojilo 457 dobrovolníků, zúčastní, mohou získat pobídkový grant kteří pomohli čtyřicítce organizací. zdvojnásobující všechny vybrané dary až Pomáhali v několika zoologických zahrado výše 10 000 korun. Tři nejzajímavější dách, čistili les, likvidovali plevel a vyřezáprojekty dostanou navíc bonus 50 000 kovali nežádoucí dřeviny (např. run. Své grantové záměry (stručné představ Prokopském a Dalejském údolí nebo vení projektů, které chtějí podniknout) v Arboretu Bukovina u Hrubé Skály). Jiní mohli účastníci posílat do 28. února 2013. připravovali mateřské školy na školní rok, Celkem se jich sešlo 54, což – vzhledem

stavěli táborovou základnu, opravovali památkově chráněnou roubenku na Kokořínsku, pracovali na zahradách (např. v dětských domovech a v zařízeních pro mentálně postižené), doprovázeli zdravotně postižené osoby na výletech, pomáhali s administrativou a se spoustou dalších činností. Novinkou od roku 2012 je možnost čerpat dobrovolnický den kdykoliv během roku. Zaměstnanci také mohou žádat o příspěvek pro neziskovou organizaci, ve které dlouhodobě pomáhají. Grantový fond zaznamenal v roce 2012 nejvíce přihlášek v historii – přišlo 64 žádostí, z nichž v září bylo podpořeno 38 projektů částkou 940 101 Kč. Podporu získaly projekty zaměřující se například na finanční gramotnost seniorů a zdravotně postižených, dopravu dětí a mladých lidí se zdravotním postižením do školských a speciálních zařízení, volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny, úpravy školních zahrad nebo vybudování azylu pro opuštěná a handicapovaná zvířata. Další z aktivit zaměstnanců je charitativní běh na podporu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. ČSOB hradí startovné a za každý uběhnutý kilometr přispívá VDV stokorunou. Loni se půlmaratonu a maratonu zúčastnilo 301 zaměstnanců, kteří vyběhali 447 300 Kč. Mohli se zapojit i do veřejné sbírky pro Nadační fond Klíček a symbolicky tak vyjádřit podporu ČSOB maratonskému týmu (Martin Kosobud, Martin Pejsar, Luboš Kušnír a Petr Bureš), který chtěl vyhrát kategorii týmů, což se mu podařilo. Do sbírky se zapojil i generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek. Výtěžek sbírky byl 123 165 korun. ČSOB dlouhodobě pomáhá i Domovu Sue Ryder: zaměstnanci se pravidelně účastní sbírek věcí, které putují do šesti dobročinných obchodů Domova Sue Ryder v Praze a výtěžek je určen na financování péče o seniory. Fotbalový tým ČSOB se také loni zúčastnil již 4. ročníku Sue Ryder Charity Cup. I když nevyhrál, pomohl získat finance na provoz Domova Sue Ryder. Výtěžek turnaje činil 1 012 959 korun a byl použit na financování mezd pečovatelů, kteří se starají o to, aby byl život klientů v Domově pro seniory Sue Ryder co nejhezčí a nejdůstojnější. ❑-red-

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

21


TÉMA Z PRAXE: FINANČNí INSTITUCE A CSR

dvojí efekt nové CsR spolupráce uniCredit Leasing „Hustotu silničního provozu neovlivníte. Hladinu alkoholu v krvi ANO! Řiďte zodpovědně!“ Přesně tak zní slogan několika tisíc nových jednorázových testerů alkoholu s designem společnosti UniCredit Leasing, které vznikly ve spolupráci s Verva Group. Testery určené ke zvýšení bezpečnosti provozu vznikly v dílnách zaměstnávajících zdravotně postižené spoluobčany. První pilotní série byla uvedena mezi klienty v únoru 2013, již od představení prvních vzorků je jasné, že není rozhodně poslední.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci Patron: Accenture ČR

Moravská vysoká škola Olomouc Patron: Tesco SW

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Ústav marketingových komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Právnická fakulta UK v Praze

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně

Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

Foto: Unicredit leasing

nů,“ uvedla Erika Duchanová, manažerka oddělení Marketingu společnosti UniCredit Leasing. Jak dále doplnila, UniCredit Leasing patří dlouhodobě mezi největší společnosti poskytující úvěrové a leasingo-

vé financování osobních automobilů, dodávek, nákladní a další dopravní techniky. „Je proto přirozené, že se aktivně angažujeme i ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu.“ Výrobu alkoholtesterů pro UniCredit zajistila společnost Verva Group, která vznikla v roce 2010 a pokračuje v patnáctileté tradici firmy KUBI. Společnost zaměstnává převážně tělesně a zdravotně postižené pracovníky.„V letošním roce chceme přijmout dalších deset handicapovaných spoluobčanů. Spolupráce se společností UniCredit Leasing je jedním z významných momentů, který nám to umožní. První tři nové zaměstnance jsme už dokonce přijali,“ řekl Václav Bureš, jednatel společnosti Verva Group. UniCredit Leasing dlouhodobě podporuje principy odpovědného a udržitelného podnikání i v dalších oblastech. Mimo jiné je dlouholetým partnerem a podporovatelem Nadace Naše dítě, která vznikla již v roce 1993 s cílem pomáhat dětem, které se ocitnou v krizi a obtížných životních situacích. UniCredit Leasing se již několik let zapojuje i do sponzoringu českého sportu, podpořil například tenisové kluby TK Plus se sídlem v Prostějově a TK Sparta Praha. Mezi další aktivity patří účast na charitativních sportovních kláních, kam pravidelně vyrážejí florbalové a fotbalové týmy z řad zaměstnanců. ❑-red-

alkoholtestery vyrábějí zdravotně znevýhodnění zaměstnanci „Našim záměrem bylo vhodně propojit několik společensky prospěšných rovin, primárně však, za současné hospodářské situace ČR, podpořit zaměstnávání tělesně a zdravotně znevýhodněných spoluobčainZeRce

Časopis CSR fórum čtou studenti vysokých škol a univerzit po celé České republice i na Slovensku. Každá škola, která se do projektu přihlásí, získává nejméně 25 výtisků zdarma; jejich distribuci zajišťuje garant z řad učitelů. Měsíčník se tak stává součástí výuky. Projekt „CSR fórum do škol“ umožňuje finanční podpora vydavatele, Agentury PubliCon, a podpora firem - patronů jednotlivých škol. Projekt využívají:

22

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Vysoká škola ekonomická v Praze Patron: AXA ČR Vysoká škola finanční a správní v Praze Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Fakulta ekonomická Vysoké školy báňské, TU v Ostravě Patron: OKD Vyšší odborná škola publicistiky

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave


Z PRAXE: FINANČNí INSTITUCE A CSR TÉMA

nemusíte být neziskovka! peníze dostanou i drobní žadatelé Chystáte školní závod v hodu rohlíkem, soutěž o nejhezčího voříška, vaše ochotnické divadlo připravuje novou premiéru nebo plánujete netradiční akci, která pomůže potřebným či hendikepovaným? Tak právě pro vás je tu komunitní web Pomahamesprovidentem.cz. Češi se rádi baví. Vesnice a městečka ožívají množstvím malých kulturních, společenských, sportovních či charitativních akcí. Většinou za nimi najdeme partu nadšených dobrovolníků, kteří chtějí rozvíjet komunitní život ve své obci nebo pomáhat potřebným. Před čtyřmi roky vznikl komu-

ky dostaly k obyčejným lidem, kteří nejsou členy žádné organizace, a přitom mají skvělý nápad a shání rychle peníze na jeho realizaci. Podařilo se nám tak vytvořit virtuální prostor pro setkávání aktivních lidí z celé republiky, který navštíví i 38 000 lidí měsíčně,“ říká manažerka projektu Bára Pletichová. O finanční podporu na portálu Pomahamesprovidentem.cz se mohou ucházet jak neziskové organizace, tak jed-

nitní web Pomahamesprovidentem.cz, který právě takovým lidem nabízí inspiraci pro další akce, prostor pro prezentaci jejich aktivit a možnost získat finanční podporu na jejich realizaci. „Přemýšleli jsme, jak udělat jednoduchý grantový systém, aby se finanční prostřed-

■ ■

Foto: provident

sbírka na podporu psího útulku

Z podpořených akcí: výuka plavání a záchrany tonoucích v třebíčském bazénu

Portál pro všechny pořadatele dobročinných akcí. O finanční podporu se mohou ucházet jak neziskové organizace, tak jednotlivci. Aktivity, na které je možné žádat o příspěvek, jsou sociální péče, humanitární pomoc, životní prostředí, vzdělávání, zvířata nebo zdraví. O vítězných projektech rozhodují samotní návštěvníci webu, kteří svým favoritům dají hlas. Na konci každého měsíce se hlasy sečtou a nejúspěšnější desítka projektů získá finanční podporu až do výše 15 tisíc korun. Od spuštění v roce 2009 bylo podpořeno 681 akcí v celkové výši přesahující 7 milionů korun. Prostředky věnuje Provident Financial. www.pomahamesprovidentem.cz

notlivci. Vždy se musí jednat o akci, která nepřináší prospěch jen organizátorům, ale také jejich okolí. Každý měsíc získává desítka z přihlášených projektů finanční podporu až do výše 15 tisíc korun. V prvních měsících letošního roku byli úspěšní například houbaři z Havlíčkova Brodu, kteří se pustili do jarního úklidu lesa, dobrovolníci z rodinného centra Srdíčko v Ústí nad Orlicí suplující služby chybějícího nízkoprahového centra pro děti nebo organizátoři tradičního masopustního průvodu v obci Větřkovice. Každý přihlášený projekt se snaží získat svou prezentací co nejvíce fanoušků. O vítězích totiž nerozhoduje porota, ale sami návštěvníci webu, kteří svým favoritům dávají hlas kliknutím na ikonku „To mě baví“, hlasovat je možné i na Facebooku. Speciální cenu ve výši 10 000 korun získává vítěz hlasování zaměstnanců společnosti Provident Financial, která provoz portálu financuje. Od roku 2009, kdy byl komunitní web Pomahamesprovidentem.cz spuštěn (do března 2012 pod názvem CoNásBaví.cz), se zde představilo přes 2000 tisíce akcí, 681 z nich bylo podpořeno v celkové výši přesahující 7 milionů korun. ❑-redTenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

23


DEBATA NA BŘEZEN

90 minut o přístupu finančních institucí ke společenské odpovědnosti Jaké jsou základní atributy odpovědné finanční instituce? Co chybí českým finančním institucím k tomu, aby mohly být nazývány odpovědnými? Jaká jsou hlavní témata CSR strategií českých bank, pojišťoven a nebankovních institucí? Jsou tyto instituce ochotné přijmout v rámci svých programů odpovědnost za dopady svého působení? Tyto otázky si kladli účastníci diskusní snídaně „90 minut CSR fóra“, která se konala 14. března v hotelu Holiday Inn KCP. Partnerem snídaně byla společnost AXA Česká republika. Zúčastnily se vaše děti v rámci školní výuky kurzu finanční gramotnosti, na jehož konci získaly kromě propisky a bloku s logem příslušné instituce také „výhodnou“ nabídku na nákup nějakého produktu? Podobným situacím by měl zabránit etický kodex, jehož přijetím se finanční instituce zaváží k poskytování objektivních a věcných informací, oproštěných od přímých i skrytých marketingových sdělení, v rámci kurzů finanční gramotnosti na školách. Podle zástupců předních českých finančních institucí, kteří se sešli u diskusního stolu „90 minut CSR fóra“, je toto opatření

správné a mohlo by přispět ke kultivaci českého finančního prostředí. Děti a mladí lidé ovšem nejsou jedinou skupinou, na kterou je třeba cílit programy finančního vzdělávání. Nejsou navíc ani tou nejvíce ohroženou cílovou skupinou, přestože projekty cílené právě na ně jsou mediálně nejvděčnější. Finanční sektor má celou řadu možností, jak učinit své aktivity sociálně prospěšnější, patří mezi ně například rozvoj sociální ekonomiky nebo sociálního podnikání. Jak se na tyto problémy dívají zástupci finančních institucí, neziskových organizací nebo novináři, se dočtete ve výběru z březnové diskuse:

Na koho cílit programy finančního vzdělávání? Jitka Chlupáčová, Česká spořitelna Z průzkumů nám vyšlo, že dospělá populace je obtížněji vzdělatelná a vzdělávat se nechce, proto cílíme primárně na základní a střední školy. Zvláštní skupinou jsou vysokoškoláci, se kterými pracujeme šířeji, nabízíme jim stáže a podobně. Nyní se chceme zaměřit také na studenty z pedagogických fakult, protože zjišťujeme ve školách, že ani učitelé nejsou dostatečně informovaní. Další oblastí, na kterou v současnosti cílíme svou pozornost, je sociální podnikání. Nejen že nabízíme zvýhodněné úvěry, ale také nabízíme naše experty, kteří se setkávají s neziskovými organizacemi a sociálními podniky a učí je např. řízení projektů nebo finanční řízení. Petra Horáková, Hospodářské noviny Existuje mnoho programů finančního vzdělávání pro děti na základních a středních školách. Nezaznamenala jsem ale, že by bylo nějak masivně rozšířené finanční vzdělávání pro ostatní cílové skupiny. Například pro seniory, pro skupinu 60+,

petra Horáková, Hospodářské noviny

eva Šebestová, aXa Čr

alena králíková, ČsoB a Jindra Hoblerová, inG Bank

Foto: Filip singer

Barbora pletichová a monika němečková, provident financial, anna Šindelková, Csr fórum

24

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře


DEBATA NA BŘEZEN

martina novotná, aeGon Čr a stanislav skalický, asociace občanských poraden

dalibor dostál, profit a kateřina Bílá, Wüstenrot

lenka Černá, freelancer v oblasti Csr a Jitka Chlupáčová, Česká spořitelna

Foto: Filip singer

michal růžička, Csr fórum a kristýna kollerová, air Bank

kteří nejsou tak dobře obeznámeni s internetem, ale s finančními institucemi přicházejí do styku. Stanislav Skalický, AOP V rámci Asociace občanských poraden máme projekt s ČSOB a Poštovní spořitelnou, kde se pomoci dostává právě skupině seniorů. Dluhové poradenství probíhá až na 70 kontaktních místech po celé České republice, kam lidé mohou přijít, zatelefonovat nebo napsat. Součástí těchto aktivit jsou i semináře v domovech důchodců a v institucích, kde se koncentrují skupiny seniorů. Alena Králíková, ČSOB Naše programy finančního vzdělávání cílí na žáky základních i středních škol. Doufáme, že pokud si osvojí správné vzorce chování, budou si je přenášet i do dospělosti. Máme také programy na vzdělávání neziskových organizací, kromě seniorů se tato pomoc týkala například poradenství ženám, které prošly nějakým násilným vztahem. Program byl zaměřen na to, aby se s touto životní situací dokázaly vyrovnat nejen na psychologicko-sociální

úrovni, ale měl jim také napomoci v oblasti finančního vzdělání. Monika Němečková, Provident Financial My například nepracujeme s dětmi vůbec. Vzhledem k tomu, že naše reputace není tak skvělá, jsme velmi opatrní a snažíme se k těmto věcem přistupovat objektivně. Máme dva veliké projekty, Abecedu veřejných financí, která je určena pro vzdělávání široké veřejnosti. Dalším projektem je Finanční kompas, zaměřený na vzdělávání sociálních pracovníků. Tento projekt vzdělává lidi, kteří se každý den potkávají s předlužením. Co se týče zahrnování problémových skupin do programů, máme projekt zaměřený na vzdělávání lidí z úřadů práce. Jak jsou na tom české finanční instituce v oblasti sociální ekonomiky, sociálního podnikání nebo mikrofinancování? Dalibor Dostál, Profit V Česku je bohužel tato oblast stále spojena s nízkou mírou informovanosti. Psal jsem nedávno článek o sociálním podnikání, a když jsem se u lidí, kteří se tímto téma-

tem zabývají, dotazoval po konkrétních údajích, nebyli schopni mi je poskytnout. Když jsem chtěl dojít k porovnání ČR se zahraničím, dospěl jsem k tomu, že ani odborníci v tomto sektoru nemají konkrétní čísla. Lenka Černá, freelancer v oblasti CSR Velmi zajímavý je koncept mikrofinancí a mikropůjček, díky kterým mohou banky pomáhat například v rozvojových zemích. Banka z České republiky by tak například podpořila podnikatele v Kambodži nebo v Jemenu. V českém prostředí tento koncept ještě není rozšířený, ale zahraniční zkušenosti přinášejí dobré výsledky. Velmi důležitá je však efektivní spolupráce s místní komunitou. Kristýna Kollerová, Air Bank V souvislosti s problematikou mikrofinancování v rozvojových zemích je třeba mít se na pozoru. Jak končí případy, kdy příjemci mikroúvěrů nejsou schopni splácet své závazky? Jsou známé případy, kdy to skončilo velmi špatně a v tom vidím problém. ❑-red-

Partnerem březnových "90 minut" je společnost AXA ČR

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

25


LIDÉ

Anketa CsR fóra: 5+5 s Lenkou Maškovou Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (sociální a regionální geografie). V letech 2007 – 2011 projektová a PR manažerka na radnici v Dobříši, působení v několika NNO (udržitelný rozvoj, místní Agenda 21, komunitní plánování, fundraising a komunikace s médii). Od ledna 2012 CSR manažer Tchibo Praha pro ČR a SR. dala se na cestu proi sazování s h c z který t život e společenb , í c ě v i 5 v a t s ské odpod e ř vědnosti neumí ím p sa ) p . právě č (v 1. zdrav lé a přáte zde. 2. rodina lná práce u o d p ro A jsem 3. smyslu a procházky pří lo za to 4. běh, ko í (hlavně v Asii) án rozhodnutí oprav5. cestov du ráda, protože hodnoty a motto společnosti Tchibo „nejdříve konejme Jak jste se dostala ke své a teprve pak o tom mluvme“ se shodují současné práci? i s mým osobním přístupem. A navíc, vůně Více než pět let jsem působila v místní sakávy je neodolatelná… mosprávě a zároveň v několika neziskových organizacích. Načerpala jsem zde mnoho zkušeností a začalo mě lákat poJak uplatňujete hodnoty CSR ve znání i sektoru komerčního. Osobně vnísvém soukromém životě? mám velkou příležitost v prosazování CSR CSR manažer může dělat svou práci dobře hodnot v komerčním sektoru právě proto, jen tehdy, jsou-li hodnoty společenské odže má velký vliv na zákazníky i širokou vepovědnosti zakořeněny v jeho životním řejnost. Do toho přišla nabídka ze společstylu, věří jim a považuje je za smysluplné. nosti Tchibo, kde zřizovali pozici CSR maV osobním životě se angažuji zejména v konažera. Vzhledem k tomu, že Tchibo je munitních projektech a v práci s rodinami. firmou s dlouhou historií a jedinečným Jsem velmi ráda, že mohu společně s dalšíkonceptem, jenž spojuje kávu, kávový bar mi lidmi pomáhat potřebným kolem nás. a také spotřební zboží, neváhala jsem a vyTřídění odpadu považuji za samozřejmost,

1.

2.

snažím se šetřit energie, a když to jde, nejraději jezdím na kole nebo chodím pěšky. Mojí snahou je uvažovat komplexně a jednat v souladu s přírodou.

3.

Máte nějaký CSR idol? Konkrétní ne. Přibývá lidí i subjektů, kteří naplňují princip společenské odpovědnosti, a to mě těší. Upřímně si cením úsilí každého jednotlivce, firmy, neziskovky…Přála bych si, aby se v médiích častěji objevovaly právě tyto informace.

4.

Kdybyste vlastnila firmu, jaký by byl váš první krok v oblasti společenské odpovědnosti? Prvním krokem by byla osvěta zaměstnanců a vytváření prostoru pro jejich aktivní zapojení se v rámci CSR. Nedílnou součástí je sestavení CSR strategie odpovídající zaměření firmy. Nejde o to věnovat se jakýmkoliv „chvályhodným“ aktivitám, ale zaměřit se na ty, jež jsou spojeny s jádrem podnikání.

5.

Pokud byste měla k dispozici 10 milionů korun na veřejně prospěšné účely, jak byste je investovala? První, co mě napadá, jsou vážně nemocní lidé, kteří nemají dostatek peněz na léčbu. Co je důležitější než zdraví? Mezi dalšími bych se věnovala podpoře alternativních forem péče o předškolní děti v době, kdy jsou jejich rodiče v práci. V mnoha oblastech není potřeba velkých finančních obnosů, i s málem se dají dělat velké věci – ve správný čas, na správném místě a s těmi správnými lidmi.

Personálie Michaela Žemličková ve vedení Nadace ČEZ

Místopředsedkyní správní rady a ředitelkou Nadace ČEZ se od 23. ledna 2013 stala Michaela Žemličková. Novou pozici spojí se svým dosavadním postem manažerky útvaru public relations. Michaela Žemličková působí ve Skupině ČEZ od roku 2000. Jejím hlavním úkolem bude koordinovat projekty, které vycházejí z grantových řízení, napříč

26

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Skupinou. Díky podpoře svého zřizovatele a donátora, energetické společnosti ČEZ, ale i integrovaných dceřiných společností, podpoří Nadace ČEZ každoročně na 500 projektů, které vycházejí vstříc potřebám regionů. Alena Králíková manažerkou společenské odpovědnosti ČSOB O CSR aktivity ČSOB se od přelomu roku stará Alena Králíková, nová manažerka

společenské odpovědnosti. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté studovala ještě mediální komunikaci na Fakultě sociálních věd UK. Během své bohaté praxe pracovala mj. jako ředitelka pro vzdělávání a rozvoj a později i jako výkonná ředitelka Gender Studies, o.p.s. či šéfredaktorka a editorka klientských časopisů ve vydavatelství Burda Media 2000. Novou předsedkyní Rady vlády pro nestátní neziskové organizace je Ludmila Müllerová

Vláda svým usnesením ze dne 6. února 2013 jmenovala novou předsedkyní Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Ing. Ludmilu Müllerovou, ministryni práce a sociálních věcí. V letech 2002 2004 působila na MPSV jako náměstkyně ministra odpovědná za oblast sociální politiky, sociálních služeb a rodinné politiky. Od listopadu 2004 do roku 2010 senátorka Senátu PČR. Byla předsedkyní Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a členka Mandátového a imunitního výboru.


EVROPSKá SOUTĚŽ

European CRs Award: Zájem českých firem předčil očekávání Zájem o první celoevropskou soutěž European CSR Award, kterou v České republice organizuje platforma Byznys pro společnost, předčil očekávání. „Odhadovali jsme, že do prvního ročníku celoevropské soutěže se přihlásí se svými projekty něco kolem dvaceti firem, máme velkou radost, že finální počet je téměř dvojnásobný,“ svěřuje se Veronika Němcová z platformy Byznys pro společnost, která pro Českou republiku tuto první unikátní celoevropskou cenu pořádá. Do prvního ročníku přihlásilo 35 firem celkem 41 CSR projektů. Uzávěrka přihlášek byla poslední únorový den. Přihlásit svůj projekt do soutěže se rozhodli zástupci velkých i malých firem z různých odvětví. „Od účasti v soutěži si většina firem slibuje samozřejmě získat přední místo v soutěži, ale také inspiraci a porovnání se společensky odpovědnými projekty. A o to v soutěži především jde, vyměnit si nejlepší zkušenosti a příklady z praxe v rámci celé Evropy a zvýšit povědomí o pozitivní roli CSR v rámci trvale udržitelného vývoje moderní společnosti,“ doplňuje Veronika Němcová. Odborná nezávislá komise v průběhu března ve dvoukolovém řízení bude rozhodovat o národních vítězích. Hlavními kritérii hodnocení přihlášených projektů jsou společenský dopad a inovativní přístup propojení mezi firmou a institucí z nepodnikatelského sektoru. „Na nezávislost hodnocení je kladen velký důraz a celý proces podléhá mezinárodní supervizi. Vše je navíc transpa-

rentně zveřejňováno,“ dodává k procesu výběru oceněných firem Němcová. Dvě vítězné firmy, jedna z kategorie velkých firem a jedna z kategorie malých a středních firem, si převezmou své ocenění nejprve na národní úrovni v rámci CSR Summitu 16. dubna v Praze a následně v červnu na slavnostním ceremoniálu na evropské úrovni v Bruselu. Do soutěže se kromě České republiky zapojilo dalších 27 zemí. European CSR Award pořádají organizace CSR Europe a Business in the Community za podpory Evropské komise, národním partnerem pro Českou republiku je Byznys pro společnost, největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR v ČR. Evropská komise v loňském roce zveřejnila aktualizované sdělení „Sociální odpovědnost podniků“. Více informací o evropské soutěži na: www.eucsraward.cz ❑-red-

Publikace Public Private Partnerships in the Water Sector: Innovation and Financial Sustainability Cledan Mandri-Perrott Intl Water Assn, březen 2013 Veřejný sektor často nemá dostačující finance pro efektivní řešení vodního hospodářství, v budování infrastruktury a poskytování služeb mu proto stále častěji pomáhá soukromý sektor prostřednictvím projektů PPP (Public-privat partnership). Kniha identifikuje klíčové kroky k navázání efektivní spolupráce mezi oběma sektory při dosahování udržitelnosti vodních zdrojů a při řešení otázek spojených s odpadovým hospodářstvím. Kniha je primárně zaměřena na problematiku v rozvojových zemích, ale díky svému praktickému zaměření může být užitečná i pro zájemce z rozvinutých zemí.

Megacities: Our Global Urban Future Frauke Kraas Springer, březen 2013 Podle vědců bude v roce 2015 na světě více než 60 „megacities“- měst s více než pěti miliony obyvatel. Autoři knihy analyzují socio-ekonomické a politické dopady tohoto fenoménu a jejich vliv na životní prostředí. Zároveň přinášejí návrhy jak co nejvíce zmírnit negativní dopady tohoto procesu. Řešení jsou specifická pro jednotlivá města- od návrhu řízení zdravotnictví v indických velkoměstech až po řešení dopravy v Bangkoku.

Corporate Responsibility in Europe: Government Involvement in SectorSpecific Initiatives Thomas Beschorner Bertelsmann Foundation, březen 2013 Vlády si začínají být vědomy dopadu, který může mít na společnost soukromý sektor prostřednictvím CSR. Jak se staví státní správa k podpoře společensky odpovědných aktivit v jednotlivých sektorech? Studie přináší konkrétní příklady toho, jak autority na národní, regionální i místní úrovni podporují CSR aktivity firem v sektoru chemického průmyslu, obchodu, finančních služeb nebo informačních technologií. Případové studie přinášejí příklady z několika evropských zemí, mimo jiné z Dánska, Německa nebo Polska.

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

27


VýZKUM

CsR Research 2012: lidé nejsou lhostejní k otázkám CsR Z projektu CSR Research 2012, který realizovala výzkumná agentura Ipsos v listopadu 2012, vyplynulo, že témata CSR jsou pro českou populaci stále velmi zajímavá a přitažlivá. Při nákupu zboží a služeb je společenská odpovědnost firem důležitá pro 75 % české populace. 86 % lidí pracujících v zaměstnaneckém poměru považuje za důležité, aby jejich zaměstnavatel byl společensky odpovědný. Ipsos studie CSR Research 2012 odpovídá mimo jiné na tyto otázky: ■ Jaká jsou očekávání od jednotlivých firem v oblasti CSR? ■ Jak lidé a experti vnímají odpovědnost velkých firem i v jejich vzájemném porovnání? ■ Jsou hlavní iniciativy firmy dostatečně komunikovány? Ví se o nich? A co?

lečností, bank a FMCG firem. Ve zdravotnictví je také významná podpora vědy, výzkumu a vzdělávání. V segmentu energetických společností a těžkého průmyslu je důležitá především ochrana životního prostředí a také zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Další očekávání od dotazovaných jsou zejména ve směru aktivit na poli etiky podnikání a na poli podpory menšino-

prostřednictvím DMS. Stejně jako v roce 2011 je společenská odpovědnost firem při nákupu důležitá pro tři čtvrtiny české populace. Větší důležitost jí, obdobně jako v minulých letech, přikládají mladí lidé do 35 let, menší potom starší lidé nad 55 let. Oproti roku 2011 však pokleslo procento těch, kteří jsou ochotni si připlatit za „odpovědný“ produkt. Ještě méně ochotní si připlatit jsou starší lidé nad 55 let. Ženy jsou naopak v tomto hledu ochotnější než muži. „Je logické, že česká populace k otázkám CSR přistupuje dle svých možností, a to nejen finančních. V r. 2012 došlo k mír-

nému poklesu zájmu lidí o CSR aktivity, třeba i formou DMS finančních darů. To plně koresponduje s aktuální situací, kdy většina populace nejen šetří stále více, ale také musí řešit otázky týkající se nejistot v zaměstnání, dopadů současné situace na rodinu apod. Pak už na témata CSR není tolik času, ani chuti,“ dodává Tomáš Macků, Research & Communication Director Ipsos. Cílem projektu CSR Research 2012 bylo detailně zanalyzovat jednotlivé oblasti CSR, vnímání CSR aktivit a jejich vliv na reputaci firem. Výzkum názorů populace a odborné veřejnosti (CSR manažeři velkých firem, předsta-

Preference oblastí společenské odpovědnosti

Důležitost společenské odpovědnosti při nákupu produktů a služeb

Angažovanost populace

Zdroj: Ipsos ■

Jaké oblasti jsou vhodné pro CSR aktivity konkrétní firmy? Do jaké míry CSR aktivity ovlivňují reputaci firmy?

Za nejdůležitější oblasti CSR považuje česká populace, stejně jako v loňském roce, především pravdivou komunikaci k zákazníkům, ochranu životního prostředí a nově také zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Pravdivá komunikace k zákazníkům je, podobně jako v předchozích letech, nejdůležitější oblastí především v segmentu telekomunikačních spo-

28

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

vých skupin obyvatelstva – dětí, seniorů a různých znevýhodněných skupin. Ze srovnání s obdobným výzkumem Ipsosu za rok 2011 vyplývá, že angažovanost české populace v oblasti společenské odpovědnosti mírně poklesla, přesto 54 % populace je možné označit za aktivní či solidární k otázkám CSR, 44 % populace za pasivní. Angažovanost populace v oblasti dárcovství a ochrany životního prostředí oproti roku 2011 nepatrně poklesla téměř ve všech sledovaných oblastech. Výrazný je pokles v případě darování peněz


SLOVENSKÉ CSR FóRUM

Špecializovaná internetová platforma spája všetkých zainteresovaných madných oznamovacích prostriedkoch dostáva len málo pozornosti i priestoru. Portál je zároveň iniciátorom a organizátorom rôznych odborných akcií. „V rámci projektu TRENDY CSR sa napríklad 25. apríla uskutoční konferencia pod názvom „Čo sa môžu školy naučiť od firiem“, na ktorej očakávame účasť 150 – 200 zástupcov firiem, vzdelávacích zariadení a dobročinných organizácií. Pri tejto príležitosti udelíme školám ceny za aktívnu spoluprácu s firmami pri

Čím je v Českej republike časopis CSR fórum, tým je na Slovensku internetový portál www.csr.etrend.sk. Vznikol pred troma rokmi a za tú dobu zohral v popularizácii spoločensky zodpovedného podnikania mimoriadne cennú

vzdelávaní mládeže, a to v troch v kategóriách – gymnáziá, odborné stredné školy a vysoké školy,“ hovorí Marianna Butkovská. Za dôležité tohtoročné udalosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti považuje aj vznik Asociácie firemných nadácií a pravidelné udeľovanie cien Via Bona nadáciou Pontis. Slávnostný program sa uskutoční v jednej z bratislavských galérií 11. apríla 2013. O ceny v siedmich kategóriách sa uchádza 66 kandidátov. ❑Jozef Gáfrik

inZeRce Foto: archív autora

vitelé významných nevládních neziskových organizací, představitelé asociací, svazů/institucí a představitelé médií) byl realizován v listopadu 2012. Do projektu CSR Research 2012 se zapojilo 5 společnosti – Česká spořitelna, New World Resources, Skupina ČEZ, Telefónica Czech Republic a Vodafone. Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku dospělé populace (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost základního souboru byla 1031 respondentů. Výzkum byl realizován také se skupinami expertů – s představiteli médií, významných nevládních neziskových organizací, s představiteli asociací, svazů/institucí a s CSR manažery z velkých firem. Vnímání společenské odpovědnosti firem a dopadu na reputaci firem bylo měřeno na základě metodologie Ipsos (CSR Ranking, CSR Rating, Ipsos Index CSR). A jak na výsledky výzkumu reagovaly firmy? Tomáš Rak, manažer udržitelného rozvoje, New World Resources, k výsledkům výzkumu podotýká: „Zjištění, že 75 % populace České republiky by uvítalo, aby společnosti vydávaly roční zprávy o udržitelném rozvoji podle mezinárodní metodiky, je pro nás potvrzením, že se NWR vydala správnou cestou. Výsledky průzkumu jsou pro nás zároveň povzbuzením k lepšímu zaměření našich aktivit tak, aby vyhovovaly našim stakeholderům.“ Klára Gajdušková, ředitelka firemní komunikace České spořitelny, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny a členka správní rady Nadace Depositum Bonum, dodává: „Pravdivou komunikaci k zákazníkům, zajištění bezpečnosti zaměstnanců a etiku podnikání považujeme v České spořitelně za naprostou samozřejmost. Naše CSR je ambicióznější – nehrneme se do oblastí, které jsou momentálně populární, ale pomáháme tam, kde je to skutečně nejvíce potřeba. ❑-red-

marianna Butkovská a efektívnu rolu. „Náš portál predstavuje odborné, špecializované fórum určené všetkým, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku – nech už sú to odborníci z výrobnej praxe, zo škôl alebo neziskových organizácií. Vytvárame jedinečný zdroj informácií o vzdelávacích projektoch a slúžiaci zároveň výmene skúseností. Vznikol, aby zaplnil informačnú medzeru, ktorú sme v roku 2010 cítili i my v našom vydavateľstve. Pomocnú ruku vtedy podala spoločnosť Orange Slovensko,“ hovorí o poslaní portálu Marianna Butkovská, riaditeľka marketingu, komunikácie a služieb zákazníkom bratislavského holdingu Trend. Ten je i vydavateľom rovnomenného ekonomického týždenníka, takže niektoré články sú potom zverejnené aj v tlačenej podobe. Na portáli nechýba popis projektov, ktoré slovenské podniky a inštitúcie rozvíjajú v rámci spoločensky zodpovedného podnikania. Jeho význam je o to väčší, že tejto téme sa v bežných hro-

Postupujete pomalu?

S námi to dotáhnete dál. www.unicreditleasing.cz

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

29


STUDENTSKÉ CSR FóRUM

udržitelné univerzity aneb příklady táhnou Univerzity jsou historicky považovány za nositele společenských změn a pokroku. Jak jsou na tom univerzity ve vztahu k otázkám udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti? Kvalita vzdělání není jediným kritériem, podle kterého se zahraniční studenti při volbě univerzity rozhodují. Do Česka tento trend zatím nedorazil. U firem je CSR vnímáno jako něco, co by mělo být samozřejmou součástí jejich jednání ve vztahu k vlastním zaměstnancům i k jejich okolí. Stakeholder si v dnešní době vybírá firmu mimo jiné podle hodnot, které vyznává. Podle Philipa Kotlera, jedné z největších současných autorit v oblasti marketingu, se uvažování zákazníků v průběhu let proměnilo. V první etapě byl marketing zaměřen výhradně na produkt, v další fázi byl orientován na zákazníka, a v současnosti je zaměřen na hodnoty. Zákazníci nejsou vnímáni pouze jako spotřebitelé, ale jako bytosti s vlastním myšlením, srdcem a duchem. Pro podnik je tedy klíčové určit si vlastní vizi, hodnoty a poslání a reflektovat chování a postoje zákazníků. Stejně tomu může být i u univerzit: oním „zákazníkem“ je student, který se při výběru vysoké školy rozhoduje nejen na základě kvality poskytovaného vzdělání, ale také podle vztahu univerzity k jejímu okolí a podle hodnot, které vyznává. Web, porovnávající univerzity ve Spojených státech z hlediska jejich udržitelnosti, nabízí srovnání dle jednotlivých kategorií – od přístupu k třídění odpadu až

po míru zapojení studentů do společensky odpovědných aktivit. Ve Velké Green lighthouse Building, Británii se otázkám udrdánsko žitelnosti na univerzitách věnuje studentská nezisková organizace People&Planet. V současnosti tato organizace například iniciovala kampaň na zřízení fondů udržitelnosti na britských univerzitách, ze kterých budou financovány projekty přinášející jednoduché ekologické nebo sociální inovace, jako jsou kontejnery na třídění odpadu, stanoviště pro cyklodopravu a podobně. Univerzity často představují velmi složitý organismus skládající se z velkého množství osob. Pro dosažení efektivních výsledků v oblasti snižování uhlíkové stopy, recyklace odpadů a dalších úsporných zařízení je naprosto klíčové zapojení všech aktérů. Louis Hazan z organizace People&Planet podotýká: „Až 80% uhlíko-

vé stopy univerzit souvisí s chováním zaměstnanců a studentů – jak nakládají s energiemi, jak cestují nebo co konzumují. Chování a hodnoty, které člověk přijme za své na univerzitě, mají trvalý vliv na absolventy v průběhu jejich života.“ Univerzity mají celou řadu možností, jak zavést společensky odpovědná opatření – jedním z nich jsou například prvky obnovitelné energie spojené přímo s provozem budovy. Pozoruhodným příkladem je budova Green Lighthouse na univerzitě v Kodani. Tato první „uhlíkově neutrální“ veřejná budova v Dánsku dosáhla až 75% úspor na energiích díky tomu, jak byla navržena. Přirozené denní osvětlení a větrání umožňuje důmyslný systém průhledů a oken, doplněný o střešní solární panely. Nakládání s odpadem je další z oblastí, ve kterých mohou univerzity značně přispět k ochraně životního prostředí. Vzhledem k množství vyprodukovaného odpadu na univerzitách je velmi prospěšné „klasické“ třídění odpadů, mimo to však některé univerzity přišly s dalšími zajímavými nápady. Biologický odpad může být například dále zpracováván na výrobu tepla a elektřiny. Významnou úsporou může být také například oboustranné tištění dokumentů nebo využívání jejich digitální podoby. Univerzita v Peru například prodejem papírového odpadu financuje stipendia pro studenty ze sociálně slabších poměrů. Významným zdrojem ekologické zátěže, spojeným se studiem na univerzitě, je doprava. Toho jsou si vědomy některé uni-

inZeRce

nemůžete se dočkat? sledujte CsR fórum na Aktuálně.cz

30

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře


STUDENTSKÉ CSR FóRUM

partnerem této rubriky je společnost telefónica Czech republic

verzity, které motivují své studenty, aby do školy jezdili na kole. Univerzita Ripon College například daruje kolo, helmu a zámek na kolo dvěma stům studentů prvního ročníku univerzity, pokud se zaváží, že v prvním roce studia zanechají svá auta doma. Tento projekt univerzita realizovala díky podpoře místních sponzorů, kteří darovali potřebné vybavení. Univerzita v Oslu zase nabízí vlastním zaměstnancům a studentům možnost dobít jejich elektromobily zdarma. Některé univerzity ve své strategii udržitelnosti zohledňují také odpovědný přístup k potravinám a vodnímu hospodářství. Projevuje se to například podporou lokálních dodavatelů do univerzitních jídelen nebo vlastním pěstováním ekologicky nezávadných surovin. České univerzity jsou na tom v otázkách udržitelnosti ve srovnání s těmi zahraničními zatím o poznání hůř. Vesměs o vlastních CSR aktivitách neinformují a otázkám společenské odpovědnosti nevěnují systematickou pozornost.

Univerzita v Melbourne: udržitelný kampus Australská Univerzita v Melbourne představuje velmi propracované řešení udržitelné univerzity. Svou pozornost soustředí na hledání šetrného přístupu k životnímu prostředí i budování vztahu s komunitou. Dosáhnout měřitelných zlepšení v oblasti společensky odpovědného chování je často běh na dlouhou trať. Univerzita v Melbourne si stanovila ambiciózní cíle a v jejich naplňování je úspěšná. Kroky, směřující ke sníCampus sustainability žení uhlíkové Centre stopy, spustila univerzita již v roce 2008. Během dvou let snížila uhlíkovou stopu o 20% a stanovila si za cíl být do roku 2030 „uhlíkově neutrální“, neboli mít nulovou uhlíkovou stopu. Samotné univerzitní budovy jsou navrženy tak, aby byly co nejšetrnější k životnímu prostředí a využívaly alternativní zdroje pro získávání energie. Fakulta obchodu a ekonomiky sídlící v tak zvané „Spot Building“ je toho příkladem. Fasáda je navržena tak, aby do budovy proudilo co nejvíc slunečního svitu, ale zároveň bylo vnitřní klima chráněno před vysokými teplotami. Systém odvětrávání, který je zalo-

žen na proudění čerstvého vzduchu ze spodních pater směrem nahoru, nahrazuje klimatizaci, náročnou na spotřebu energie. Na snižování uhlíkové stopy na univerzitě se ale může podílet každý. Například dodržováním energeticky úsporného „desatera“, které studenty i zaměstnance vyzývá k tomu, aby tiskli oboustranně, netiskli vůbec, pokud to není nezbytné, vyhazovali papír do tříděného odpadu, vypínali po sobě elektronická zařízení na konci dne atd. Tato zdánlivě banální opatření mohou být ve svém důsledku velmi efektivní, pokud jsou prováděna soustavně velkým počtem lidí. Jednotlivá pracoviště univerzity mají dále povinnost vykazovat měsíční report o spotřebě energie. Vypínače a monitory jsou opatřeny nálepkami s upozorněním, že vypnutím přístroje nebo zhasnutím student snižuje uhlíkovou stopu. Třídění odpadu usnadňuje velké množství košů a kontejnerů na tříděný odpad. Důraz je kladen také na nakládání s plastovými lahvemi. Škola zřídila v prostorách kampusu fontánky s pitnou vodou, aby motivovala studenty i zaměstnance k opakovanému používání plastových nádob. Univerzita také dbá na snižování uhlíkové stopy v souvislosti s dopravou. Kromě sítě stanovišť pro bezpečné ukládání kol, určené především pro studenty, nabízí svým zaměstnancům zvýhodněné podmínky pro jízdu veřejnou dopravou. Studenti se mohou o jednotlivých aktivitách strategie udržitelnosti informovat v Campus Sustainability Centre. Pro dosažení úspěchů je důležité, aby se do těchto aktivit zapojila celá univerzitní komunita. Aktivní roli sehrávají studentská sdružení, která se snaží komunikovat aktivity univerzity v oblasti udržitelnosti prostřednictvím společenských akcí a setkání. Významným přínosem těchto organizací je také jejich role zprostředkovatele diskusí s veřejnou správou nebo se zástupci byznysu. V Národním akčním plánu o vzdělávání v udržitelnosti, který vydala australská vláda, se píše: „Prostřednictvím informování a zvyšování povědomí o udržitelnosti, ale ještě významněji prostřednictvím rozvíjení schopností přinášet inovace a umět je implementovat a vzděláváním v oblasti udržitelnosti můžeme přeorientovat způsob našeho života i naší práce, a učinit z Austrálie udržitelnou společnost.“ Začít tuto cestu právě na univerzitách je jistě rozumné. ❑Anna Šindelková

SLOVO PARTNERA Věra Newbold Manažerka programu Talentum Telefónica Czech Republic Dáváme šanci mladým talentům Pro nadané studenty vysokých a středních škol Telefónica připravila ucelený program Talentum, v jehož rámci získají první pracovní zkušenosti, které jim usnadní další uplatnění na trhu práce. Tímto projektem chceme pomoci zejména mladým lidem, kteří mají potíže s hledáním zaměstnání ihned po škole. Otevíráme dveře všem studentům nebo čerstvým absolventům, kteří jsou plní nápadů a zajímají se o digitální technologie. U nás mohou získat cennou praxi a ti nejlepší i pracovní uplatnění. Mladí totiž přinášejí do společnosti změnu a Telefónica chce využít jejich potenciál v oblasti využívání nových technologií. Pro budoucí absolventy máme připravený projekt Internship, který jim umožní nastartovat kariéru. Studenti pracují na částečný úvazek po dobu 12 až 18 měsíců na konkrétní pozici v konkrétním týmu. Během stáže získají zkušenosti z prostředí velké mezinárodní firmy, připravené pro ně máme i specializované semináře a setkání s managementem, které napomáhají jejich dalšímu osobnímu rozvoji. Tím ale naše nabídka pro studenty nekončí. Telefónica posílá nejnadanější absolventy v oboru financí, marketingu nebo IT na Graduate Program, což je dvouletý program, v rámci kterého studenti mohou strávit až půl roku v našich evropských pobočkách. Ti, kteří nechtějí za praxí cestovat, si mohou vyzkoušet práci na několika pozicích díky Lokálnímu Graduate Programu. Dvoutýdenní povinné praxe ve společnosti mohou absolvovat i středoškoláci, a to nejčastěji v oblasti péče o zákazníky. Více se dozvíte na www.jointalentum.com Martin Dolejš, 24 let, student VŠE: V září jsem nastoupil do společnosti Telefónica na stáž do Divize firemních zákazníků. Chtěl jsem pochopit, jak funguje nadnárodní společnost, a vyzkoušet si spolupráci s jednotlivými divizemi napříč zeměmi. Zaujalo mne, že společnost investuje čas a peníze na další rozvoj mladých talentů.

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

31


NáZORY A KOMENTáŘE

BEZ KOMENTáŘE Češi očekávají od EU hlavně zlepšení ekonomiky

Nebezpečné hrátky se slovy CSR fórum není politickým magazínem a ve svých pravidelných redakčních komentářích se věnuje politice jen tehdy, když se správci věcí veřejných dotknou hlubších témat, ovlivňujících společnou budoucnost, anebo když se naopak pustí do konkrétních projektů, úzce souvisejících s byznysem. Takto jsme například komentovali průběh prezidentské kampaně, jež podle nás výrazně zasáhla do duše společnosti a na druhou stranu odhalila některé pravdy, před kterými se tak trochu schováváme. Podobně se dnes nedokážeme vyhnout nebezpečnému úkazu, který odkryl sjezd ČSSD a především vystoupení stínového ministra financí Mládka, jenž paušálně označil živnostníky za občany, parazitující na české společnosti, a k tomu přidal několik hanlivých obecných poznámek o majitelích menších firem, kteří zneužívají své zaměstnance tím, že je nezaměstnávají, nýbrž je nechávají pracovat na pouhé IČO. Samozřejmě, že nikomu neupíráme právo kritizovat konkrétní nešvary nebo konkrétní případy nedodržování zákonů. Samozřejmě, že nikomu neubíráme právo založit svůj politický program na ideologii rovnosti a takzvané sociální spravedlnosti, stejně jako neupíráme nikomu právo prosazovat jakkoli velké daňové zatížení (byť se například jeví jako velmi problematické měnit výši firemních daní sektor od sektoru), však se voliči rozhodnou. Co je ovšem nebezpečné – a to budeme kritizovat a napadat vždycky – znovu a znovu využívat k propagaci svých politických cílů závist, zášť a účelové rozdělování společnosti. V tomto smyslu, bohužel, pokračuje ČSSD v tom špatném a nebezpečném, co přinesl závěr prezidentské kampaně. Jan Mládek neudělal nic jiného, než že se pokusil poštvat zaměstnance proti živnostníkům, učinit z jedné skupiny obyvatel, která mimochodem zaslouží obdiv za to, že dokáže aktivně zaměstnat sebe sama, paušálního viníka poloprázdné státní kasy. Jestliže ČSSD tvrdí, že jejím cílem je „soudržná společnost“, pak se musíme ptát: štvavý útok proti živnostníkům byl Mládkovým úletem, z nějž se teď těžko vymluvit, anebo byl promyšleným tahem nějakého chytrého volebního předvolebního štábu? Buď jak buď, výsledkem je pravý opak soudržnosti. Jakkoli se ČSSD (spíše Mládkovi kolegové, než on sám) pokoušela útočná slova vůči jedné skupině obyvatel zpětně relativizovat, je otázkou, co bude dál. Jestli toto má být ochutnávka předkrmu příštího politického boje a komunikace s voliči, můžeme se dočkat ještě důsažnějších útoků. Nechat toto dnes bez povšimnutí, znamená dovolit všem, kdo vsadí na demagogii, vzbuzovat ještě horší druhy nenávisti zítra. Mezi čtenáře CSR fóra pravděpodobně nepatří mnoho živnostníků. Doufáme ovšem, že stejně jako my ani představitelé firem, korporací, neziskových organizací či akademických institucí nemají pocit, že se jich Mládkova slova netýkají. Týkají se nás všech ve smyslu ochrany politické kultury, ve smyslu důstojnosti a skutečné soudržnosti, která musí být postavena na rovnosti šancí, a nikoli na rovnosti, již si vynucuje závist. Neradi bychom se dočkali časů, kdy si aktivní lidé nad předvolebními výroky v duchu povzdychnou: Kdo další je na řadě?

32

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře

Občané očekávají od Unie hlavně zlepšení ekonomiky v kontextu boje s krizí. Platí to i pro Čechy, vyplývá z nejnovějšího Eurobarometru. Češi se podle průzkumu domnívají, že EU tento cíl nenaplňuje, a za hlavní přínos integrace považují volný pohyb osob, zboží a služeb. Eurobarometr také potvrdil spíše vlažný postoj Čechů k evropské integraci vůbec. Ekonomická krize je evropskými občany vnímána jako nejpalčivější problém, se kterým by EU měla něco dělat. Čeká to od ní 45 % Čechů a celkem 49 % občanů EU. Další očekávání občanů České republiky i EU jako celku jsou spojena s omezováním byrokracie a korupce a s řešením vnitřní bezpečnosti. Mezi dotázanými v České republice to uvedlo 31 % osob. Celá desetina Čechů od EU neočekává vůbec nic. Zmíněná očekávání se ale nekryjí s tím, co EU podle dotázaných skutečně přináší. Princip volného pohybu, osob a služeb považuje za největší přínos EU 40 % občanů České republiky: na druhém místě je „mír v EU“ (33 %). V průměru zemí EU je pořadí prvních dvou příček opačné. Další zajímavosti? 57 % Čechů uvádí, že má prospěch ze zrušení hraničních kontrol. Češi dále oceňují levnější volání v rámci EU, méně nákladné lety nebo lepší spotřebitelská práva při nákupu v jiné zemi. Z možnosti studia, bydlení či práce v jiné zemi pak těží zhruba pětina dotázaných Čechů. Ve všech těchto kategoriích Česká republika převyšuje průměr EU, a to i přesto, že jinak jsou Češi k evropské integraci spíše skeptičtí. Občany EU se cítí být jen 54 % Čechů, zatímco třeba na Slovensku se tak cítí 71 % osob. Nejméně lidí se podle očekávání považuje za občany EU ve Velké Británii (48 %).

Češi jsou na tom v porovnání s ostatními státy také poměrně špatně, co se týče povědomí o svých právech jako občanů EU. Málo informací o EU Ne zrovna pozitivní výsledek přinesl průzkum v otázce informovanosti občanů České republiky o EU. Celých 72 % dotázaných totiž uvedlo, že je o dění v EU špatně informováno. Nicméně většina Čechů (76 %) informace o EU alespoň občas vyhledává, a to nejčastěji v televizi. Dalším zdrojem je pro ně internet, kde mezi nejpopulárnější weby o EU patří internetové stránky zpravodajských serverů (35 %). Oficiální stránky institucí považuje za užitečné 30 % Čechů. Česká média podle většiny občanů informují o EU přiměřeně a zároveň objektivně. Asi čtvrtina dotázaných se ale domnívá, že v televizi a v rozhlasu je daleko méně informací o EU, než by mělo být. Část lidí si také myslí, že média zobrazují EU příliš pozitivně (16 %). Je jich dvakrát více než těch, kteří se domnívají, že EU je vykreslována spíš negativně (8 %). Tím se Česká republika a další nové členské státy odlišují od těch starých (prvních patnáct členů EU), kde je trend přesně opačný – média o EU podle tamních obyvatel informují spíš negativně a tím rozšiřují „špatnou náladu“ ohledně evropské integrace.❑ Výzkum pro Eurobarometr probíhal v České republice na podzim roku 2012 a účastnilo se ho na tisícovku českých občanů. Průzkum veřejného mínění o EU se provádí v členských a kandidátských státech dvakrát ročně.


Časopis CSR fórum nabízí všem neziskovým organizacím možnost přihlásit se do výběrového řízení na poskytnutí prostoru pro vizuální prezentaci charitativní kampaně. Agentura PubliCon podpoří vybranou neziskovou organizaci formou inzertního prostoru v každém vydání CSR fórum.

Pro výběr jsou důležitá především tato kritéria: 1. Dobré jméno organizace. 2. Aktuálnost prezentovaného sdělení. 3. Důraz na společensky potřebné oblasti. 4. Originální přístup ke konkrétnímu problému. 5. Forma zpracování.

PROSTOR na měsíc únor získává Liga vozíčkářů. Žadatelé o prezentaci na stránkách CSR fóra v dubnu pište na adresu publicon@publicon.cz. K žádosti, v níž stručně popíšete záměr kampaně, přiložte návrh vizuálu nebo jeho koncept. Uzávěrka pro přijetí žádostí je 12. 4. 2013.

Asisten«ní psi pomáhají každý den. Podpoâte «tyânohé superhrdiny.

Už jste vid³li pâíb³h Batdoga? Psí superhrdinové sice neumí létat, zato pomáhají lidem s hendikepem žít samostatn³ a nezávisle. Umí otevâít dveâe, sundat ponožky, pâedvídat záchvaty a mnohem víc. Podívejte se na reklamní spot i na pâíb³hy šëastných klientõ Ligy vozí«káâõ na www.batdog.cz. Podpoâte finan«n³ náro«ný výcvik, na n³jž stát nepâispívá: odešlete dárcovskou SMS ve tvaruDMS PESASISTENT na telefonní «íslo 87 777 (cena DMS je 30 K«, Liga vozí«káâõ obdrží 27 K«). Pomoci mõžete i pâímým bankovním pâevodem na ú«et «íslo: 27750207/0100. Liga vozí«káâõ, Bzenecká 23, 628 00 Brno, tel.: 537 021 493, info@ligavozic.cz, www.ligavozic.cz


HOST NA BŘEZEN

václav hořejší: Investice do lidí je také investicí do vědy. Možná tou nejdůležitější ❑viktor vondra

šení nákladů,“ říká Václav Hořejší. Školka je dnes obsazena z 90 % dětmi zaměstnanců ústavu; pokud jí zbývají volná místa, mohou ji navštěvovat i děti rodičů z jiných pracovišť v areálu Akademie věd. Komerční cena je asi deset tisíc korun měsíčně za jedno dítě, pokud je ve školce celodenně. „Není to málo, ale vychází to z nákladů,“ říká profesor Hořejší. „Ale my jsme to od samého začátku našim zaměstnancům dotovali, takže platili polovinu, a loni jsme na to získali od Magistrátu hl. města Prahy dotaci, která je spolufinancována Evropským sociálním fondem, takže se cena pro naše zaměstnance ještě významně snížila.“ Dotovat školku si ústav mohl dovolit, protože nečeká jen na peníze z veřejných rozpočtů. „I když je naší prioritou základní výzkum, léta spolupracujeme s několika biotechnologickými firmami, kterým licencujeme některé vedlejší produkty své práce,“ říká profesor Hořejší. „A kdybychom vzali jejich celkový obrat za ta léta, co existují, je to mnoho set milionů korun. Z toho nám samozřejmě plynou příjmy z licenčních poplatků. A také ze společných projektů. Na ty peníze bychom jinak nedosáhli, protože jde o speciální programy vypisované právě na spolupráci s průmyslovou sférou.“ Jako vrcholový manažer pokládá i zmíněné dotace školky za účelně vynaložené peníze. „Pracuje u nás velké množství mladých lidí, máme tu přes 90 doktorandů. Většina z nich po získání doktorátu odchází na postdoktorální pobyty a my bychom byli rádi, kdyby se k nám zvláště ti nejlepší vraceli. A pokud jim budeme moci nabídnout něco navíc, co je tu udrží a díky čemu se tu budou moci soustředěněji a bez stresu věnovat své práci, je to jen dobře. Jistě, mohli bychom za ty peníze taky nakoupit další špičkové přístroje. Ty jsou nepochybně důležité. Ale investice do špičkových lidí je také investicí do vědy. A možná tou nejdůležitější,“ říká profesor Hořejší.❑

Foto: Úmg aV čR

„To hlavní, oč nám jde, není jen kvalitní vědecké prostředí. Stejně důležité je vytvářet dobré podmínky pro zaměstnance, abychom si je udrželi a aby se v práci cítili spokojení a mohli se na ni plně soustředit,“ říká Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. V čele špičkového vědeckého pracoviště stojí profesor Hořejší od roku 2005 a vedle nepopiratelných vědeckých a výzkumných úspěchů ústav pod jeho vedením významně pokročil i v oblasti společenské odpovědnosti, především v péči o zaměstnance a v prorodinné politice. „S trochou nadsázky by se dalo říct, že jediné, co nám tu ještě chybí, je plavecký bazén,“ směje se profesor Hořejší při vypočítávání benefitů, jež mohou zaměstnanci od ústavu očekávat. Kromě těch, které už v odpovědných firmách začínají patřit ke standardu, zmiňuje třeba posilovnu a squashovou halu. „To už je myslím docela luxus. Vybudovali jsme ji sice my, ale neslouží jen nám, nýbrž všem ústavům Akademie věd tady v krčském areálu – a ten je druhým největším areálem Akademie věd vůbec,“ poznamenává profesor Hořejší s tím, že do tohoto projektu se pustili ještě před krizí, v situaci, která byla ekonomicky daleko příznivější. V čem je ale ústav skutečným průkopníkem, je vlastní mateřská škola přímo v areálu.

„Myslím, že mezi ústavy Akademie jsme byli první, kdo něco takového zřídil. Prvotní impuls přišel na jedné z porad, na nichž jsme vymýšleli, co dalšího bychom mohli pro zaměstnance ústavu udělat, a pak se toho chopili dva z mých nejbližších spolupracovníků, kteří měli sami malé děti,“ vzpomíná na zrod projektu Václav Hořejší. Podle něj nebylo těžké věc prosadit, i když ji jako ředitel musel nejprve zdůvodnit a obhájit před radou instituce i před dozorčí radou. U obou se ale setkal s pozitivní reakcí. „Daleko těžší bylo uvést všechno do života. Tím, že jsme byli mezi ústavy první, museli jsme nejen získat řadu potřebných povolení, ale promyslet také, jak to všechno bude fungovat po technické a organizační stránce, jestli budeme školku provozovat vlastními silami, nebo to svěříme firmě... Nakonec jsme se rozhodli pro společnost Firemní školky s.r.o. – a spolupráce s nimi je vynikající, jsou to profesionálové. Provozovatelem školky je Mateřská škola Akademie věd ČR s.r.o., školka má velmi kvalitní personál a rodiče jsou nadšení. Že to bylo dobré rozhodnutí, o tom svědčí i fakt, že chválou na adresu školky dnes nešetří ani někdejší kritici projektu, kteří se báli, že to bude znamenat jen další zvý-

34

TenTo časopis je TišTěn na ekologickém papíře


Skupina partnerských firem a institucí je volným uskupením organizací, které se rozhodly v tomto roce podpořit časopis CSR fórum jako diskusní a informační platformu pro otázky společenské odpovědnosti.

www.cez.cz

www.unilever.cz

www.ceps.cz

www.tescosw.cz

www.vodafone.cz

www.aktualne.cz

Partneři tohoto vydání

Pro informace o výhodách členství ve skupině Partneři 2013, o celkových podmínkách a cenách inzerce volejte na tel. 605 232 393 nebo pište na publicon@publicon.cz.


INFORMAČNÍ CENTRA SKUPINY ČEZ VÁS ZVOU DO FASCINUJÍCÍHO SVĚTA ENERGETIKY Seznamte se s energetikou, vyzkoušejte interaktivní modely, prohlédněte si i 3D filmy. Odpovíme na vaše dotazy a otevřeme dveře do našich provozů. V roce 2012 si elektrárny Skupiny ČEZ prohlédlo více než 160 000 návštěvníků.

Přijďte k nám:

Jaderná elektrárna Dukovany | Jaderná elektrárna Temelín | Uhelná elektrárna Ledvice | Uhelná elektrárna Tušimice | Vodní elektrárna Orlík | Vodní elektrárna Štěchovice | Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice | Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně | Vodní elektrárna Lipno | Vodní elektrárny Vydra a Čeňkova Pila | Informační centrum Obnovitelné zdroje a vodní elektrárna Hradec Králové

Podrobnosti o všech informačních centrech, otvírací doby a kontakty najdete na www.cez.cz/informacnicentra.

4,61*/"þ&;

www.cez.cz/informacnicentra

Csr forum 3 2013