Bioveta news cz 2015 4

Page 1

Bioveta News

Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře

4/2015

LECIRELIN BIOVETA 0,025 mg/ml

injekční roztok

prinášíme Vám nový hormonální prípravek z Biovety

NYNÍ V ZAVÁDĚCÍ AKCI

1+ 1


OBSAH Co najdete v tomto čísle:

14 – 15

4–7

XYLASED 100 mg/ml injekční roztok

NOVINKA V PORTFÓLIU Xylazin v nové koncentraci – XYLASED 100 mg/ml injekční roztok

8–9

ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ S NÁMI Bioveta na výstavě v Hradci Králové v rámci kongresu ČAVLMZ Reprezentační hon Biovety

16 – 17

PŘIPOMÍNÁME ... Široká nabídka aneste k pro společenská i hospodářská zvířata

SPOLEČENSKÁ AKCE PRO ČLENY BANKY BIOVETA Zářijové snoubení na Sonberku

18 – 19

10 – 12 NOVINKA V PORTFÓLIU LECIRELIN Bioveta 0,025 mg/ml injekční roztok

EXPO 2015 MILÁNO Byli jste s Biovetou na výstavě Expo 2015 v Miláně

13 PŘIPOMÍNÁME ... Sor ment hormonálních přípravků z naší produkce

4–7

LECIRELIN BIOVETA

0,025 mg/ml

injekční roztok

Lecirelinum

18 – 19

22 – 23

„Zářijové snoubení na Sonberku se vydařilo“,

„Rád se znovu setkám s Biovetou na honu v Albertovci“,

říká MVDr. Jiří Košelka a MVDr. Libor Kufa

konstatuje MVDr. Libor Jurka

10 – 11

20 – 21 Byli jste s Biovetou na výstavě Expo 2015 v Miláně

Obchodní reprezentanti společnosti Bioveta, a. s.

MVDr. Kamila Růžičková Obchodní reprezentant pro okresy Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Svitavy, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo

mobil: 724 071 595 e-mail: ruzickova.kamila@bioveta.cz

MVDr. Tomáš Dymáček Obchodní reprezentant pro okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov, Rychnov n. K., Šumperk, Ústí n. O.

mobil: 777 079 728 e-mail: dymacek.tomas@bioveta.cz


Vážené kolegyně, vážení kolegové Protože léto již začíná stahovat roletu a blíží se podzim, a protože dobré slovo dobré věci nikdy neuškodí, jsme tu opět s novým číslem našeho nepravidelníku Bioveta News. Jistě je většina z Vás po zasloužené dovolené odpočata a plna sil do podzimních prací. Bioveta a.s. ale během času dovolených nezahálela, a proto jsme vyvinuli, zaregistrovali a vyrobili pro Vás a Vaši praxi několik novinek. Rád bych se s Vámi o ně podělil. První novinkou je přípravek LECIRELIN BIOVETA 0,025 mg/ml injekční roztok, který rozšiřuje náš sor ment hormonálních přípravků pro chovy skotu. Po dlouholetých a dobrých zkušenostech veterinárních lékařů působících v chovech skotu s našimi hormonálním přípravky přicházíme tentokrát s přípravkem řazeným do skupiny gonadotropin releasing hormonů (GnRH) s obsahem účinné látky lecirelinum. Díky tomuto novému výrobku lze naše hormonální přípravky využívat nyní mimo jiné i komplexně v rámci moderních metod řízení reprodukce ve vysokoprodukčních chovech dojnic metodami OV SY N C H a PRESYNCH. Náš výrobek lze také výhodně využít pro hromadné biotechnické indikace ve velkochovech skotu ve formě většího balení přípravku ve skleněné lékovce 10 ml a do budoucna také v plastové lékovce 50 ml opatřených Flip Off uzávěrem. Další novinkou na trhu kterou Bioveta a.s. nabízí, je nově účinnější možnost sedace skotu a to výrobkem XYLASED 100 mg/ml injekční roztok. Novinka určená pro koně a skot je s novou koncentrací účinné látky xylazinum doplňujícím přípravkem již existující nabídky xylazinových přípravků naší firmy pro různé druhy zvířat. XYLASED 100 mg/ml injekční roztok umožňuje veterinárnímu lékaři provádět velmi širokou škálu zákroků případně i operací. Protože roste zájmem o pastevní chov skotu bez tržní produkce mléka, dochází m i ke zvyšujícímu se počtu použi různých forem distanční imobilizace k různým veterinárním úkonům v rámci terénních podmínek. I z tohoto důvodu najde tento výrobek jistě širokého uplatnění.

MVDr. František Šlechta mobil: 602 476 680 e-mail: Obchodní reprezentant pro okresy Beroun, České Budějovice, slechta.frantisek@bioveta.cz Český Krumlov, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Písek, Plzeň, Praha-západ, Prachatice, Příbram, Rakovník, Rokycany, Sokolov, Strakonice, Tachov

MVDr. Jan Zobač Obchodní reprezentant pro okresy Benešov, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kolín, Kutná Hora, Pardubice, Pelhřimov, Tábor, Třebíč, Žďár n. S.

mobil: 602 774 873 e-mail: zobac.jan@bioveta.cz

Všechny přípravky budou standardně zařazeny do partnerského programu Banka Bioveta. Více informací o těchto nových výrobcích firmy Bioveta, a. s. najdete uvnitř čísla. A protože nejen prací živ jest člověk, zařadili jsme do našeho Bioveta News i několik akcí pro vzácné chvíle Vašeho volna. I o nich budete informování uvnitř čísla. Tolik tedy pár slov úvodem. Závěrem mi dovolte popřát vám slovy klasika „carpe diem“ v tomto krásném podzimním čase, a to především s výrobky firmy Bioveta, a. s. S úctou MVDr. Jiří Bartl Obchodní ředitel pro Českou republiku

Aleš Kroupa Obchodní reprezentant pro okresy Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec n.N., Jičín, Kladno, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Nymburk, Praha-východ, Semily, Teplice, Trutnov, Ústí n.L.

mobil: 602 793 008 e-mail: kroupa.ales@bioveta.cz


XYLASED 100 mg/ml

NOVINKA na trhu

BIOVETA, a. s. přichází na trh s novým přípravkem

XYLASED 100 mg/ml injekční roztok

Xylazinum (ut Xylazini hydrochloridum)

A N OV I N K

BEZKONKURENČNÍ CENA v přepočtu na miligram účinné látky v jednom mililitru roztoku

Akce

1+1

Platnost od 1. do 15. 10. 2015

10 ml za cenu

50 ml za cenu

165 Kč bez DPH

790 Kč bez DPH

Přípravek je standardně zařazen do partnerského programu Banka Bioveta –4–


XYLASED 100 mg/ml

NOVINKA na trhu

Novinka určená pro koně a skot s novou koncentrací účinné látky xylazinum, která doplňuje již existující, praxí prověřenou nabídku xylazinových přípravků naší firmy pro různé druhy zvířat (Rometar 20 mg/ml injekční roztok a Xylased 500 mg lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku). Xylazin (xylazinum) je řazen mezi seda va, analge ka i myorelaxans. Má tlumivý vliv na CNS a ovlivňuje vegeta vní funkce. Přežvýkavci jsou ke xylazinu nejcitlivější skupinou ze všech běžně chovaných hospodářských zvířat. Již velmi nízká dávka navozuje sedaci a v kombinaci s dalšími přípravky i plnohodnotnou anestezii. Trojí účinek xylazinu vyvolává nejen sedaci, ale i svalovou relaxaci a analgezii, což umožňuje veterinárnímu lékaři provádět velmi širokou škálu operací. Proto je nejčastěji v praxi využíván: n n

n n n

k sedaci zvířat při vyšetřování při komfortnějším provádění méně a středně boles vých zákroků ke zklidnění zvířat během transportu k potencování účinku analge k, narko k a hypno k v kombinaci s dalšími přípravky k navození neuroleptanalgezie nebo celkové anestezie

Je známo a praxí ověřeno, že nástup účinku po pomalé intravenózní injekci je výrazně rychlejší, než-li po intramuskulární injekci. Ale na druhou stranu trvání účinku při této formě aplikace je citelně kratší. Přežvýkavci tolerují mnohem lépe mechanickou fixaci, což ve spojení se sedací, lokální či svodnou anestézií nebo jejich kombinací znamená,že lze mnohem více diagnos ckých i chirurgických zákroků provádět na stojícím zvíře .

Tato skutečnost kompenzuje nevýhody spojené se zákroky na ležícím zvíře . Tyto vycházejí z anatomických a fyziologických zvláštnos trávicího ústrojí přežvýkavců. Vlivem anestezie dochází u ležících zvířat poměrně snadno k vyvolání atonie jícnu i předžaludků, s následnou tympanii, zvýšenou regurgitací a rostoucím rizikem vzniku aspirační pneumonie. V terénní veterinární praxi jsou proto již léta preferovány laparotomické zákroky na stojícím zvíře . Pro tyto zákroky se pak používá především sedace zvířete v kombinaci s použi m některé formy lokální anestezie procainem, nebo lidocainem ve 2 % koncentraci. S rostoucím zájmem o pastevní chov skotu bez tržní produkce mléka se zvyšuje i p o u ž i r ů z nýc h fo re m d i sta n č n í imobilizace k různým veterinárním úkonům v rámci terénních podmínek. Zde jsou některá obecná pravidla pro snížení rizik spojených s touto formou sedace.

Praktická doporučení MVDr. Tomáše Dymáčka, obchodního zástupce firmy Bioveta, a. s., k použití přípravku při distanční imobilizaci skotu: n

v případě plánovaného zákroku je dobré zajis t hladovku 18 – 24 hodin předem

n

zvíře sedovat pokud možno v ohrazeném prostoru a pokud je to možné udržet zvíře před aplikací maximálně v klidu

n

dávku stanovit s maximálním možným zohledněním velikos zvířete, podle jeho odhadovaného aktuálního zdravotního stavu, kondice a případně předpokládaného stadia březos

n

pro intramuskulární distanční podání zvolit narko zační střelu s vhodným objemem i délkou jehly

n

po zasažení zvířete je nutné vyčkat v dostatečné vzdálenos do doby nástupu účinku a jeho ulehnu

n

u hluboce sedovaných zvířat ležících na boku držet hlavu a krk spíše níže v extenzi (uvolnění dýchacích cest) a pokud možno uložit do levé laterální polohy

n

během sedace průběžně monitorovat barvu sliznic, dechovou a tepovou frekvenci (srdeční selhání hrozí u tachykardie nad 150 tepů/min, kterou následuje bradykardie pod 30 tepů/min) a v případě projevů bachorové tympanie provokovat tlakem eruktaci. Je doporučeno rovněž každých 5 – 10 minut kontrolovat tělesnou teplotu

n

při symptomech hypoxie je možné zaintubovaným zvířatům podávat kyslík, při předávkování jsou účinnými an doty tolazolin, nebo yohimbin –5–


Zkušenosti MVDr. Zdeňka Bárty s testováním přípravku

XYLASED 100 mg/ml injekční roztok

MVDr. Zdeněk Bárta při ošetřování skotu

1 ml injekčního roztoku obsahuje: Xylazinum 100,0 mg (ut xylazini hydrochloridum) Injekční roztok. Čirý bezbarvý roztok, bez viditelných čás c. Cílové druhy zvířat: Skot, koně. Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat: Skot Sedace, myorelaxace a analgezie u malých zákroků. Kůň Sedace a myorelaxace. Použi v průběhu březos , laktace: Xylazin působí tonizačně na dělohu, proto by se u zvířat v poslední tře ně březos neměl podávat. Protože bezpečnost xylazinu v průběhu organogeneze není prokázána současnými studiemi, měl by se podávat obezřetně v prvních měsících březos . Použít pouze po zvážení terapeu ckého prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Pane doktore, proč jste se rozhodl odzkoušet novou koncentraci účinné látky xylazin v terénu? Z důvodu úspory času odpadá ředění. Někdy při přípravě Xylasedu 500 vznikaly těžko rozpustné hrudky, které mohou ucpávat jehly narko začních střel. U jakých zvířat a v jaké indikaci byl v rámci terénního ověřování přípravek použit? Použil jsem jej u pastevního skotu i u daňčí zvěře k imobilizaci před přesuny, před vyšetřováním a vlastním veterinárním ošetřením. Jaký způsob aplikace a v jaké dávce byl přípravek použit? Dávka byla aplikována narko zační střelou intramuskulárně, dávka byla úměrná velikos zvířete. Např. u krávy kolem 500 kg ž. hm. byla dávka 2 ml. Dokonce i u plemene siementálského skotu stačila dávka do 5 ml. Jak hodno te nástup a průběh sedace? Nástup požadovaného účinku byl přibližně do 5 min., s prolongací sedace asi do 1 hod., u daňků a to při kombinaci Xylazin-ketamin (Hellabrunnská směs) Setkal jste se v průběhu testace s nějakými nega vními projevy po aplikaci? Nesetkal, nepozoroval jsem žádné vedlejší nežádoucí reakce ani nega vní projevy. Vyhovuje Vám balení 10 ml a 50 ml pro potřebné indikace?

Podávané množství a způsob podání: Skot Způsob podání: Jednorázové pomalé intravenózní, nebo intramuskulární podání. Při intramuskulárním podání lze přípravek aplikovat injekčně, nebo pomocí narko zační střely. Doporučená dávka pro jednotlivé cesty podání: ź

intravenózní podání: 0,03 – 0,1 ml přípravku/100 kg ž. hm., což odpovídá dávce xylazinu 0,03 – 0,1 mg/kg ž. hm.

ź

intramuskulární podání: 0,05 – 0,3 ml přípravku/100 kg ž. hm., což odpovídá dávce xylazinu 0,05 – 0,3 mg/kg ž. hm.

Kůň Způsob podání: Jednorázové pomalé intravenózní podání. Doporučená dávka: 0,6 – 1 ml přípravku na 100 kg ž. hm., což odpovídá dávce xylazinu 0,6 – 1,0 mg/kg ž. hm. i.v. Zátku lze propíchnout maximálně 50krát. Ochranné lhůty: Skot Maso: 3 dny. Mléko: 36 hodin. Kůň Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Jste připraven dále používat tento přípravek v praxi a proč?

Doba použitelnos : Doba použitelnos veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky. Doba použitelnos po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Ano, tento přípravek budu nadále využívat ve své veterinární praxi, vyhovuje i koncentrace účinné látky a m i aplikační dávka, zejména v případě použi do narko začních střel.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Chraňte před mrazem. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Absolutně bez připomínek, velikos balení jsou ideální.

Balení: 1 × 10 ml, 1 × 50 ml

–6–


XYLASED 100 mg/ml

NOVINKA na trhu

Praktická použití přípravku XYLASED 100 mg/ml u koní NA VÝHODY POUŽITÍ XYLAZINU U KONÍ POUKAZUJE MVDr. KAMILA RŮŽIČKOVÁ: n xylazin používám pro krátkou sedaci k zákrokům n n n n n

na stojícím zvíře může se kombinovat s ostatními aneste ky, včetně anestezie lokální objem dávky injekčního roztoku je nízký, aplikace je tak velmi snadná po intravenózním podání je nástup účinku velmi rychlý, pouhých 3 – 5 minut aplikace je bezpečná u hříbat nejnižšího věku poskytuje dobrou viscerální analgezii

Příklady, kdy je možno použít XYLASED k terapeu ckým a diagnos ckým zákrokům Katetrizace

MVDr. Kamila Růžičková je nejen veterinární lékařkou a obchodním zástupcem firmy Bioveta, a. s., ale také ak vním parkurovým jezdcem a chovatelem koní

Mechanizmus účinku xylazinu Xylazin agonista alpha-2 receptoru, vazbou na presynap cké alpha-2 receptory je inhibováno uvolnění noradrenalinu. Bez noradrenergní ak vity se snižuje vědomí, pozornost a vnímání boles . Vazbou na periferní postsynap cké alfa 2 receptory vyvolává periferní vazokonstrikci, což je chirurgicky významné, při chirurgickém zákroku se redukuje intenzita krvácení ze svalů a kůže

Sutura ran Drenáž abscesů Obvazy, dlahy Úprava zubů nebo kopyt Vyšetření gynekologické, o almologické Endoskopické vyšetření Vyšetření rentgenologické nebo ultrasonografické

Kombinace xylazinu (Xylazin 100 mg/ml) a ketaminu (Narkamon 100 mg/ml) je dlouhodobě nejpoužívanější forma neuroleptanalgezie –7–

U všech domácích zvířat lze sedaci prodloužit opakovanou aplikací 1/3 původní dávky dle jeho tělesného stavu. Běžné dávky nezpůsobují výraznější depresi dechu a srdeční činnos .


PRO PŘIPOMENUTÍ

Široká nabídka anestetik z Biovety S OBSAHEM KETAMINU Narkamon 100 mg/ml

injekční roztok

Cílové druhy: psi, kočky, koně a osli CENA: 10 ml

VÝHODY KETAMINU n

Vynikající analge cký a seda vní efekt, protek vní účinek

n

Ketamin je určen v závislos na dávce a případné kombinaci s dalšími látkami k sedaci, analgezii i celkové disocia vní anestezii

n

Široké dávkovací rozmezí v závislos na indikaci a typu anesteziologického protokolu

n

Možnost intravenózní i intramuskulární aplikace

n

Rychlý nástup účinku po intravenózní aplikaci

n

Před aplikací stačí kočkám pouze šes hodinová hladovka, ani ta však není nezbytná

n

Pomocí ketaminu se dosahuje dobré soma cké analgezie

50 ml

138 Kč bez DPH 494 Kč bez DPH

Narkamon 50 mg/ml

injekční roztok

Cílové druhy: koně, telata, ovce, kozy, psi, kočky, kočkovité šelmy, opice, lidoopy, an lopy, jeleni, srnci, draví ptáci, papoušci, holubi, plazi, myši, krysy a morčata CENA: 50 ml

225 Kč bez DPH

NEJČASTĚJŠÍ INDIKACE n

Monoaneste kum u kočovitých pro diagnos cké a chirurgické výkony trvající do patnác minut

n

V kombinaci s trankvilizéry pro většinu středních i náročnějších výkonů

n

Vynikající analge cký efekt lze využít i po chirurgických zákrocích

n

Využíván jako součást anesteziologických protokolů u ptáků, drobných zvířat a plazů

Aplikace přípravku Narkamon 50 mg/ml před operací u psa.

osvědčená a bezpečná součást –8–


PRO PŘIPOMENUTÍ

pro společenská i hospodářská zvířata S OBSAHEM XYLAZINU

Rometar 20 mg/ml

injekční roztok

Cílové druhy: koně, skot, psi, kočky, zoo zvířata (jelen, srnec, daněk) CENA: 50 ml

228 Kč bez DPH

VÝHODY XYLAZINU n

Xylazin je určen v závislos na dávce a případné kombinaci s dalšími látkami k sedaci, analgezii i celkové myorelaxaci

n

Široké dávkovací rozmezí v závislos na druhu, typu indikace a zvoleném anesteziologickém protokolu

XYLASED 100 mg/ml injekční roztok

n

Možnost intravenózní, intramuskulární a subkutánní aplikace

A N OV I N K

n

Po intravenózní aplikaci velmi rychlý nástup účinku během 3 – 5 minut

n

Intravenózní aplikace zaručuje rychlý nástup účinku

n

V organismu se velmi rychle a úplně metabolizuje

n

Pomocí xylazinu je dosahováno dobré viscerální analgezie

Cílové druhy: skot a koně CENA: 10 ml 50 ml

165 Kč bez DPH 790 Kč bez DPH

od 1. do 15. 10. 2015 v akci 1+1

NEJČASTĚJŠÍ INDIKACE

XYLASED 500 mg lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Cílové druhy: skot, koně, daňci, jeleni a srnci CENA: 1 × 500 mg 5 × 500 mg

295 Kč bez DPH 1133 Kč bez DPH

anesteziologických protokolů –9–

n

Sedace při vyšetřování

n

Méně a středně boles vé zákroky

n

Zklidnění zvířat během transportu

n

Potencování účinku analge k, narko k a hypno k

n

V kombinaci s dalšími přípravky k navození neuroleptanalgezie nebo celkové anestezie


LECIRELIN BIOVETA

NOVINKA na trhu

BIOVETA, a. s. přichází na trh s novým přípravkem

LECIRELIN BIOVETA 0,025 mg/ml

injekční roztok

Lecirelinum PŘÍPRAVEK ź s účinnou látkou lecirelinum (LHRH) prověřenou dlouholetou praxí ź se širokým využi m v oblas reprodukčních poruch skotu ź s možnos zařazení do moderních reprodukčních metod ve velkochovech ź s intramuskulární aplikací v dávce 2 nebo 4 ml pro toto dle indikace ź s nulovou ochrannou lhůtou ź s garancí GMP kvality produktu ź se dvěmi velikostmi balení: 10 × 2 ml skleněné ampule 1 × 10 ml skleněná lékovka

A N OV I N K

10 × 2 ml:

395 Kč bez DPH

Akce

1+1

Platnost od 1. do 15. 10. 2015

BEZKONKURENČNÍ CENA – 10 –


LECIRELIN BIOVETA

NOVINKA na trhu

LECIRELIN BIOVETA 0,025 mg/ml vhodně rozšíří Vámi používanou řadu hormonálních přípravků Na rozdíl od konkurenčního přípravku lze u novinky LECIRELIN BIOVETA 0,025 mg/ml injekční roztok využít pro hromadné biotechnické indikace ve velkochovech skotu větší komfortní balení ve skleněné lékovce po 10 ml opatřené flip-off uzávěrem

Po dlouholetých,výborných zkušenostech,veterinárních lékařů působících v chovech skotu s našimi hormonálními přípravky na bázi injekčních prostaglandinů F2α (speciality OESTROPHAN, REMOPHAN, ESTRON), sérovéhogonadotropinu (SERGON 500 IU) a oxytocinového produktu (OXYTOCIN BIO), nově nabízíme další přípravek, tentokráte řazený do skupiny gonadotropin releasing hormonů (GnRH) s obsahem účinné látky lecirelinum. Lecirelin je synte cký superanalog GnRH. Jedná se ve své podstatě o uměle připravený neurohormon, který je v těle produkován nervovými buňkami hypotalamu. Chemicky se jedná o krátkořetězové pep dy s nízkou molekulární hmotnos , které nevykazují druhovou specifitu. Neurohormony hypotalamu regulují činnost hypofýzy a dělí se na spouštěcí (releasing) a inhibující (inhibi ng). Lecirelin, patřící do první skupiny, tedy po aplikaci plní funkci spuštění produkce endogenního luteinizačního hormonu (LH) a ovlivňuje tak pohlavní cyklus v rovině intenzivního působení na růst a zrání folikulů na vaječnících s následným nástupem plnohodnotné říje. Díky své struktuře synte ckého dekapep du se výrazně zvýšila jeho biologická účinnost až na 240 minut, čímž poskytuje protrahovaný účinek ve spuštění LH. Změnou pořadí aminokyselin při synte cké výrobě také bylo dosaženo i vyšší metabolické odolnos látky a zvýraznění farmakologických účinků.

1 × 10 ml:

195 Kč bez DPH

Přípravek je standardně zařazen do partnerského programu Banka Bioveta

– 11 –


LECIRELIN BIOVETA

NOVINKA na trhu

INDIKACE POUŽITÍ: ź cystózní degenerace ovarií s průvodní anestrií nebo nymfomanií - prevence poruch ovulace a syndromu ovariálních cyst ź přebíhalky (nepravidelné cykly – krátké nevýrazné nebo naopak prodloužené cykly) - atrezie folikulů a anestrus ź prevence embryonální mortality ź biotechnické - zpřesnění termínu ovulace - zlepšení koncepce při inseminaci - synchronizace ovulace po synchronizaci říje OVSYNCH: ź pouze u dojnic po 60. dnu po porodu se slabou, nevýraznou nebo chybějící říjí ź plošné uži u celého stáda mezi 85. – 100. dnem po porodu bez ohledu na předchozí říje

PRESYNCH: ź řízení celého období puerperia od otelení až po zapuštění

den 0

1. injekce GnRH: LECIRELIN BIOVETA inj. 1 – 2 ml i.m.

den 1

injekce vitamínů: ADE vit. 5 – 10 ml i.m.

den 7

injekce PGF 2α: OESTROPHAN 2 ml i.m.

den 9

2. injekce GnRH: LECIRELIN BIOVETA 1 – 2 ml i.m. (30 – 48 hodin po aplikaci OESTROPHAN.)

den 10

inseminace bez kontroly a zohlednění říje (8 – 24 hodin po 2. injekci LECIRELIN BIOVETA)

0. den (otelení) PODPORA RANÉHO PUERPERIA – do 24 OXYTOCIN BIO 4 – 8 ml i.m. 14. den po porodu (p.p.)

Synchronizaci říje u větších skupin krav můžeme provádět také po předchozím cíleném vyšetření skupiny ať již manuálně (rukou zkušeného prak ka), č i l é p e v y u ž i m U S G v yš e t ře n í pohlavních orgánů a zejména vaječníků. U všech zvířat, u kterých na vaječníku d i a g n o s ku j e m e k ro m ě ž l u té h o tělíska i alespoň jeden folikul velikos kolem 1 cm (8 – 14 mm), aplikujeme standardně OESTROPHAN inj. v dávce 2 ml a za 48 hodin LECIRELIN Bioveta inj v dávce 1 – 2 ml. Následně lze s vysokou pravděpodobnos očekávat nástup standardní říje s ovulací do 24 hodin po ošetření Lecirelinem. Nejvhodnější doba inseminace v tomto případě ošetření bude cca za 12 hodin po ošetření Lecirelinem, to znamená za 60 hodin po aplikaci OESTROPHAN inj.

hodin po porodu plošně:

injekce PGF 2α: OESTROPHAN 2 ml i.m.

PRESYNCH *) 28. den p.p. = den 0

injekce PGF 2α: OESTROPHAN 2 ml i.m.

42. den p.p. = den 14

injekce PGF 2α: OESTROPHAN 2 ml i.m.

54. den p.p. = den 26

injekce GnRH: LECIRELIN BIOVETA 1 – 2 ml i.m.

61. den p.p. = den 33

injekce PGF 2α: OESTROPHAN 2 ml i.m.

63. den p.p. = den 35

injekce GnRH: LECIRELIN BIOVETA 1 – 2 ml i.m.

INSEMINACE 63 den p.p. = den 35 nebo 64 den p.p. = den 36

inseminace bez kontroly říje za 8 – 24 hodin po injekci LECIRELIN BIOVETA

*) Zahájení hormonální synchronizace je možné posunout i o týden (tj. 35. den po otelení) a následně se mto všechny aplikace posouvají o tento interval.

– 12 –


PRO PŘIPOMENUTÍ

Připomínáme Vám sortiment dalších hormonálních přípravků Biovety SERGON 500 IU/ml

®

OESTROPHAN 0,25 mg/ml

n

injekční roztok

n

špičkový hormonální přípravek s obsahem synte ckého analogu prostaglandinu PGF 2α

určen pro uži u krav, jalovic, prasnic, ovcí, koz, fen a ramlic

CENA: 1 × 1000 m.j.: 217 Kč bez DPH 1 × 3000 m.j.: 610 Kč bez DPH 1 × 5000 m.j.: 991 Kč bez DPH 5 × 1000 m.j.: 1 027 Kč bez DPH 5 × 3000 m.j.: 2 844 Kč bez DPH 5 × 5000 m.j.: 4 727 Kč bez DPH

CENA: 10 × 2 ml: 377 Kč bez DPH 1 × 10 ml: 190 Kč bez DPH

OXYTOCIN BIO 5 IU/ml injekční roztok

n

n

hormonální přípravek s obsahem dexcloprostenolu

s obsahem účinné látky oxytocinum v koncentraci 5 MJ v 1 ml přípravku

CENA: 50 ml: 78 Kč bez DPH

CENA: 1 × 10 ml: 202 Kč bez DPH

250 µg/ml injekční roztok

LECIRELIN BIOVETA

0,025 mg/ml Lecirelinum

n

obsahuje + – cloprostenolum natricum ve standardní účinné koncentraci

CENA: 10 × 2 ml 5 × 10 ml

n

381 Kč bez DPH 949 Kč bez DPH

n

v organizmu působí jako folikulos mulační (FSH) a luteinizační (LH) hormon

CENA: 5 × 1 dávka: 738 Kč bez DPH 5 × 5 dávka: 3 396 Kč bez DPH

– 13 –

A N OV I N K

s účinnou látkou lecirelinum (LHRH) prověřenou dlouholetou praxí

CENA: 1 × 10 ml: 10 × 2 ml:

SERGON PG 400/200 IU

injekční roztok

195 Kč bez DPH 395 Kč bez DPH


ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ S NÁMI

Chcete-li být vyhlášen králem lovu či pasován na lovce, zúčastněte se s námi podzimního honu v albertovské bažantnici

14. 11. 2015 hon na bažanty v Albertovci Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, společnost Bioveta, a. s. pořádá pro své stálé zákazníky a spolupracovníky zapojené do systému BANKA kont partnerů Biovety tradiční hon na bažanty. V krásném prostředí bažantnice, jejíž historie sahá do 19. stole , se můžete v sobotu 14. 11. 2015 zúčastnit tradičního odlovu bažantů.

Vstupenka pro jednu osobu 3 zlaťáky z Banky Bioveta V případě zájmu o tuto akci Vám podrobnos sdělí:

Příjemnou součás programu je bohaté občerstvení, poslední leč, vyhlášení krále honu a myslivecký soud ve stylovém loveckém domě, kde jsou hosté také ubytováni.

MVDr. Hana Vránová e-mail: vranova.hana@bioveta.cz tel.: 517 318 601

Čestnou vstupenku na tuto akci si můžete dle platných pravidel věrnostního systému Banka kont partnerů Biovety objednat, pokud na svém kontě máte tři zlaťáky.

Ing. Marta Dohnalová e-mail: dohnalova.marta@bioveta.cz tel.: 517 318 598

Bažantnice Albertovec byla založena v 19. století pruským knížecím rodem lichnovských z Vošic a Werdenbergu. V roce 1887 a 1893 v ní lovil také císař Vilém II.


ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ S NÁMI

Bioveta Vás zve do své výstavní expozice v Hradci Králové

ve dnech 10. a 11. října 2015 Atrak vní prodejní akce 1 + 1 na vybrané přípravky ze sor mentu Biovety čekají na Vás Přijďte za námi do expozice Biovety v prostorách hlavního sálu Kongresového centra Aldis v rámci XXIII. ročníku kongresu ČAVLMZ. Stačí vyplnit objednávku a Vámi objednané přípravky Biovety obdržíte v krátké době. Za nejvyšší uskutečněnou objednávku v rámci výstavy získá objednávající odměnu, telefon iPhone S5. Velmi rádi Vám detailněji představíme nové přípravky, nejen pro malá zvířata, které jsme v letošním roce uvedli na trh. Těšíme se na setkání s Vámi.

Za nejvyšší objednávku iPhone S5

Atrak vní prodejní akce

1+1 Navš vte nás na stánku Biovety a objednejte si přípravky v rámci podzimních prodejních akcí


SONBERK

Sonberk 11. 9. 2015 Opět jsme se spolu snoubili V pátek dne 11. září 2015 jsme se opět vydali na cestu, kterou jsme si již prošli a setkali se s Vámi, našimi dobrými klienty, ve vinařství Sonberk v Popicích u Hustopečí. Setkání bylo již šesté v pořadí. A protože víme, že žijeme příliš krátce, než abychom si mohli dovolit pít špatné víno, zvolili jsme tuto již osvědčenou des naci. Jak praví moudré knihy, tak většina vína je otevřena dříve než se má. A většina vína je také po otevření lahve vypita dříve než se má. Většina vína je také vypita ze špatné sklenice. A většina vína, které se z té špatné sklenice vypije, nemá správnou teplotu. Navíc se to víno zpravidla nehodí k jídlu, k němuž je servírováno. Vědomi si těchto moudrých slov svěřili jsme se do rukou odborníků na slovo vzatých, vinařství Sonberk a vyhlášené brněnské restaurace Borgo Agnese. Lepší kombinace na snoubení jídla s víny by se těžko dala najít. Začátek setkání proběhl ve svižném tempu vystoupení zpěvačky Kamily Nývltové. Vystoupení proběhlo na terase vinařství s překrásným výhledem na Pálavu a její okolí a také na Novomlýnské nádrže. Vzhledem k pěknému počasí a dobré viditelnos byla jistě spokojenost na všech stranách.

Úžasná Kamila Nývltová mluví še, ale svým zpěvem boří skály

Ing. Vladimíra Mrázová nadšeně vypráví o víně a historii vinařství na Sonberku

– 16 –


Po hudebním vystoupení následovalo úvodní slovo Ing. Vladimíry Mrázové o vinařství na Sonberku. Součás tohoto seznámení s vinařstvím byla malá prohlídka vinohradu s možnou ochutnávku plodů vinné révy. A pak to přišlo. Přesun do vnitřních prostor vinařství a začátek snoubení jídla s víny. Opravdový zážitek. Útok na naše smyslové a chuťové buňky byl strhující. Šest chodů jídla s šes vzorky kvalitních vín šlo v rychlém sledu za sebou se současným komentářem someliera a kuchaře. Namátkou takový vývar z polodivoké kachny s raviolou s Foie Gras s vínem Chardonnay&Rulandské šedé 2013 barrique a nebo brzlík na grilu s bramborovým salátem se šafránem a okurkový gel s Rieslingem 2013 botry cký sběr, to se těžko dá slovy popsat. To se musí vychutnat. A protože bylo potřeba také trochu oddychnout, následovala prohlídka vnitřních prostor vinařství i s ochutnávkou burčáku. Bylo zajímavé vyslechnout si něco o založení a provozu tohoto vinařství. Dalším programem setkání byla volná zábava. Součás byl večerní raut a především hudba a zpěv. O tu se postarala cimbálová muzika Midnight Coffee Session, se kterou si většina hostů bujaře popěla. Co říci závěrem. Chutnat dobré víno a dobré jídlo je prožitek vskutku skvělý. To co si při tom prožijete, už vám nikdo nikdy nevezme. Můžete si nechat poradit, můžete o vínu a jídle diskutovat, polemizovat nebo snít. Dobré víno a jídlo je však jenom to, co nejvíce chutná vám a já doufám, že tentokrát vám opět chutnalo. Jiří Bartl obchodní ředitel pro ČR

S cimbálkou si zapěli veterináři z Moravy i z Čech

MVDr. Jiří Košelka a MVDr. Libor Kufa posuzují kvalitu místního vína

Moravské lidové písně všechny sblížily

Počasí nám vyšlo, stan ani nebyl potřeba

Pohodový večer a hlavně nezapomenout ochutnávat

Chvíle očekávání na snoubení jídla s vínem

Zapózoval nám i MVDr. Miloš Cenek s manželkou (vlevo)

– 17 –


Partner Czech par cipa on EXPO 2015

„Děkuji Biovetě za jedinečný zážitek ze světové výstavy EXPO“, konstatoval MVDr. Josef Ritter, účastník návštěvy Milána s Biovetou Společnost Bioveta, oficiální partner české účas na světové výstavě Expo 2015, uspořádala pro Vás, významné obchodní partnery z České republiky i ze zahraničí, první návštěvu výstavy Expo v termínu od 14. do 17. září 2015. Další nás spolu čeká od 5. do 8. 10. 2015 Hosté byli po příletu do Itálie ubytováni v příjemném hotelu v městě Como, v nejznámějším letovisku u jezera Lago di Como. V Como se nachází spousta obchůdků, kaváren kouzelných zákou i památek, které hosté mohli při svých procházkách navš vit. Druhý den byl pro hosty připraven výlet, plavba lodí po jezeře Lago di Como, které díky rozloze 146 km² je tře m největším jezerem v Itálii. Má nezaměnitelný tvar připomínající obrácené písmeno Y. Se svou hloubkou až 410 m patří mezi nejhlubší v Evropě. Jezero má středomořské klima svědčící bujné vegetaci. Lago di Como si oblíbili významní lidé z řad poli ků, představitelů států, bankéřů, herců nejen z Itálie, ale z celého světa, jejichž přepychové vily na břehu jezera mohli hosté shlédnout. Sluneční paprsky umocňovaly krásu okolní přírody včetně horských alpských masivů tyčících se v těsné blízkos jezera. Městečko Bellagio, ze kterého je úžasný výhled na celé jezero i okolní hory, bylo zastávkou během plavby. Skvělé rybí speciality a výborné italské víno podávané v místní malebné restauraci, podkreslily celkovou atmosféru výletu po jezeře Lago di Como.

MVDr. Josef Ri er s manželkou ocenili jedinečné rybí speciality podávané v typické italské restauraci na břehu jezera

Jezero Lago di Como, přepychové vily na jeho březích i alpské hory nás nadchly

– 18 –


Nejednomu účastníkovi plavby po jezeře vítr rozfoukal vlasy

Kouzelná zákou na břehu jezera Lago di Como vybízejí k roman ckým procházkám

Tře den byl dnem prohlídky světové výstavy Expo a centra Milána. V rámci výstavy, jejímž hlavním mo em je Potraviny pro planetu, energie pro život, hosté navš vili nejen český národní pavilon, ale i pavilony dalších účastnických zemí. Mezi velmi zajímavé patří pavilon Brazílie, Malajsie, Vietnamu, Kazachstánu, Argen ny, Itálie a mnoho dalších. Český národní pavilon patří k nejlépe hodnoceným pavilonům letošního Expa. Odráží původní myšlenku vzniku výstavy a zaměřuje se na témata vědy, objevů a patentů formou uměleckých děl současných českých tvůrců. Generální komisař české účas na výstavě Expo Mgr. Jiří F. Potužník přivítal hosty Biovety a osobně je provedl českým pavilonem. Laboratoř cha, Země příběhů a fantazie, Laboratoř života – to jsou tři hlavní expozice českého unikátního pavilonu. Společnost Bioveta se v rámci expozice Laboratoř života prezentuje sousoším zvířat v nadživotní velikos , jehož autorem je akademický sochař Lukáš Ri stein. Autor sochu vytvořil s cílem ztvárnit Biovetu moderním uměleckým způsobem. Po prohlídce českého pavilonu se hosté přesunuli do historického centra Milána, kde měli možnost obdivovat nejznámější památky města, renesanční hrad Castello Sforzesco, kostel Santa Maria delle Grazie, ve kterém se nachází freska Poslední večeře od Leonarda da Vinci, divadlo La Scala, go ckou katedrálu Duomo di Milano i známou obchodní pasáž Galleria Vi orio Emanuele II. Věříme, že nejen prohlídka výstavy Expo, ale také nejznámějších historických památek Milána, projížďka lodí po jezeře Lago di Como, večeře v typických italských restauracích v městě Como byly krásnými zážitky, díky kterým si všichni účastníci prodloužili léto. „Děkuji společnos Bioveta za nezapomenutelné zážitky, které mám nejen z prohlídky výstavy Expo, ale i z celé návštěvy Itálie. Děkuji za péči a starostlivost, kterou nám s manželkou Bioveta věnovala“, konstatoval MVDr. Jiří Ri er z Čejkovic, který navš vil Miláno díky svým zlaťáků v rámci věrnostního systému Banka Bioveta.

Český pavilon se svým bazénem a sochou ptáka v nadživotní velikos denně láká síce návštěvníků

Český pavilon – Laboratoř cha navozující atmosféru českého lesa

Mgr. Jiří F. Potužník diskutuje s ředitelem Biovety Ing. Liborem Bi nerem, CSc. a jeho manželkou

MVDr. Josef Ri er u exponátu akademického sochaře Lukáše Ri steina, který Bioveta zakoupila pro výstavu Expo 2015

O pavilon Malajsie je mezi návštěvníky Expa neustálý zájem

– 19 –

Uchvacující go cká katedrála Duomo di Milano v západu slunce


Nové aneste kum

XYLASED 100 mg/ml injekční roztok

Xylazinum

A N OV I N K

(ut Xylazini hydrochloridum)

Ideální pro případy vyžadující krátkodobou sedaci v kombinaci s analgezií

Akce 1+1 Platnost od 1. do 15. 10. 2015