As nex pro web

Page 1

VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA ŘEŠENÍ EXPOZIC, VÝSTAVNÍCH PROSTOR A NÁVŠTĚVNICKÉHO PROVOZU V HISTORICKÉ A NOVÉ BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA


REKAPITULACE PRŮBĚHU SOUTĚŽE 5. září 2014

Ustavující schůze poroty soutěže

22. července 2015

Vyhlášení soutěže V průběhu soutěžní lhůty I. kola bylo podáno celkem 15 dodatečných informací k soutěžním podmínkám.

20. listopadu 2015

Uzávěrka I. kola soutěže

XI/2015 – I/2016

Posouzení kvalifikace účastníků soutěže

XII/2015 – III/2016 Hodnotící zasedání poroty soutěže, definice zadání II. kola soutěže 15. března 2016

Vyhlášení II. kola soutěže V průběhu soutěžní lhůty II. kola bylo podáno celkem 9 dodatečných informací k soutěžním podmínkám.

1. června 2016

Uzávěrka II. kola soutěže

3.—9. června 2016

Hodnotící zasedání poroty soutěže, výsledky soutěže


DALŠÍ POSTUP SOUTĚŽE 24. června 2016

Setkání s účastníky soutěže – zveřejnění výsledků soutěže

27. dubna 2016

Zveřejnění výsledků soutěže prostřednictvím elektronického profilu zadavatele, odesílání protokolu a Rozhodnutí účastníkům soutěže.

červenec/srpen 201

Zamítnuty námitky 4 účastníků soutěže

23. srpna 2016

Zahájeno správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže


ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE


ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE K termínu uplynutí soutěžní lhůty bylo podáno 25 návrhů.

1 návrh byl podán po termínu soutěžní lhůty. Žádný z návrhů doručených v řádné soutěžní lhůtě nebyl vyloučen. Porota posuzovala v I. kole 25 návrhů ve třech fázích hodnocení. Do II. kola postoupilo 6 návrhů. Porota udělila 1.–5. místo a šest zvláštních ocenění.


ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE – NÁVRH Č. 1–5 Návrh

Účastník soutěže – autoři návrhu

Návrh č. 1

AND, spol. s r. o. – autoři návrhu: Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Jaromír Kosnar

Návrh č. 2

Ing. arch. Zdeněk Žilka – autoři návrhu: Ing. arch. Zdeněk Žilka, Ing. arch. Petr Krajči, Petr Hora Hořejš, akad. mal. MgA. Jáchym Šerých, Jiří Gregor

Návrh č. 3

Sdružení SGL projekt, s.r.o., ČR a Boris Micka Associates S. L., Španělsko – autoři návrhu: akad. arch. Jiří Javůrek, akad. arch. Boris Micka, spoluautoři: Ing. arch. Silvie Bednaříková, Jakub Žák

Návrh č. 4

Ing. arch. Ivan Matys – I. A. M. – projektová a obchodná kancelária, Slovensko – autor návrhu: Ing. arch. Ivan Matys

Návrh č. 5

Atelier CMJN, Francie – autoři návrhu: Francois Lepeytre, Gael Brule, spoluautoři: Hector Hernandez, Ing. arch. Marcel Růžička, spolupracovníci: Silvia di Marco, Annabelle Hucault


ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE – NÁVRH Č. 6–10 Návrh

Účastník soutěže – autoři návrhu

Návrh č. 6

Ing. arch. Daniel Bryša – autor návrhu: Ing. arch Daniel Bryša

Návrh č. 7

Projekt ID s.r.o. – autoři návrhu: MArch. Igor Dubinin, BcA. Igor Dubinin

Návrh č. 8

ABM architekti, s.r.o. – autoři návrhu: Ing. arch. Petr Bouřil, Ing. arch. Martin Burian, Ing. arch. Filip Fišer, Ing. arch. Magdalena Nováková, Ing. arch. Pavel Suchý

Návrh č. 9

CASUA, spol. s r. o. – autoři návrhu: Ing. arch. Oleg Haman, doc. Ing. arch. Vladimír Soukenka, spolupracovník: Ing. arch. Ivan Šach

Návrh č. 10

SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. – autoři návrhu: doc. Ing. arch. Jiří Buček, Mgr. Lenka Lindaurová, MgA. Richard Loskot, spoluautoři: Ing. arch. Helena Hlávková, MgA. Michal Kukačka


ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE – NÁVRH Č. 11–15 Návrh

Účastník soutěže – autoři návrhu

Návrh č. 11

G.L.A. architekti s.r.o. – autoři návrhu: akad. arch. Vlastimil Vagaday, Ing. arch. Marie Pavlasová, Ing. arch. Lucie Kirovová, Ing. arch. Jan Heller

Návrh č. 12 MozART Praha – akad. arch. Daniel Dvořák – autor návrhu: akad. arch. Daniel Dvořák Návrh č. 13

Dipl.-Ing. Jan Proksa – autoři návrhu: Dipl.-Ing. Jan Proksa, Dipl.-Ing. Karel Hausenbals, Dipl.-Ing. Katrin Dielacher, Dipl.-Ing. Peter Sedlák

Návrh č. 14

Sdružení BELFAM – autoři návrhu: Ing. arch. Hynek Fetterle, akad. arch. Miloslav Čejka, Ing. arch. Vojtěch Lstibůrek

Návrh č. 15 AV62 ARQUITECTOS S.L.P., Španělsko – autorka návrhu: Victoria Garriga (architect)


ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE – NÁVRH Č. 16–20 Návrh

Účastník soutěže – autoři návrhu

Návrh č. 16

Bianco architects, s. r. o. – autoři návrhu: Ing. arch. Caterina Pošmourná Cappelli, arch. Dario Ruberti, Ing. arch. Vojtěch Pošmourný, Bc. Ondřej Kloub

Ing. arch. Daniel Kříž Návrh v I. kole – autoři návrhu: Ing. arch. Daniel Kříž, Ing. arch. Jan Albrecht Návrh č. 17 Návrh ve II. kole – autoři návrhu: Ing. arch. Daniel Kříž, Ing. arch. Jan Albrecht, MgA. Renata Slámková, spoluautorka: Bc. Pavla Maxová MS plan s.r.o. – autoři návrhu: doc. Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Tomáš Návrh č. 18 Filgas, Ing. arch. Tomáš Filgas, Ing. arch. Václav Kastner, spoluautoři: Ing. arch. Katarini Duničková, Bc. Eliška Chlachulová, Simona Pacáková KOLMO.eu – Ing. arch. Martin Hejl Návrh v I. kole – autor návrhu: Ing. arch. Martin Hejl, spoluautoři: Ing. arch. Lenka Hejlová, Daniel Volek, Petr Návrh č. 19 Láska, Bc. Pavel Uličný, Martin Duba Návrh ve II. kole – autor návrhu: Ing. arch. Martin Hejl, spoluautorka: Ing. arch. Lenka Hejlová

Návrh č. 20

SCIENTICA AGENCY s. r. o. – autoři návrhu: Ing. arch. Marek Sodomka, Mgr. Ondřej Mašek, MgA. Matěj Forman, RNDr. Petr Mareš, Ph.D., spolupracovníci: Mgr. Anna Šlechtová


ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE – NÁVRH Č. 21–25 Návrh

Účastník soutěže – autoři návrhu

Ing. arch. Ondřej Busta – autor návrhu: Ing. arch. Ondřej Busta, spolupracovníci: Ing. arch. Helena Návrh č. 21 Busta, Ing. arch. Robert Damec, Mgr. akad. arch. Roman Brychta, MgA. Zuzana Horecká-Brychtová, MgA. Ondřej Šorm Návrh č. 22

Ing. arch. Tomáš Kodet – autoři návrhu: Ing. arch. Tomáš Kodet, Ing. arch. Martina Kodetová, MgA. Petra Pavelková

Návrh č. 23

Ing. arch. MgA. Petr Janda – autor návrhu: Ing. arch. MgA. Petr Janda, spoluautoři: Ing. arch. Martina Donátová, Ing. arch. Anna Podroužková

Návrh č. 24

Ing. arch. Lukáš Brom – The Builders – autoři návrhu: Ing. arch. Lukáš Brom, Ing. arch. Štěpán Tláskal, Ing. arch. Markéta Bromová

ramicsoenario Ausstellungsgestaltung UG (haftungsbeschränkt), Německo – autoři návrhu: Dipl. Návrh č. 25 Ing. FH arch. SBA Rusmir Ramic, Dipl.-Pol. M.A. Lojang Soenario, spoluautoři návrhu: Sarah März, ing. arch. Valerie Söder


POROTA SOUTĚŽE


Řádní členové

Náhradníci

Závislí členové poroty

Závislí náhradníci

Mgr. Pavel Hlubuček, ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR

Ing. Vlastimil Vykydal, ředitel Technického muzea v Brně, člen Rady

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek GŘ NM pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost (předseda poroty)

Mgr. Martin Musil, vedoucí výstavního oddělení NM

Mgr. Marek Junek, Ph.D., vedoucí autorského týmu společenskovědní části expozic, ředitel Historického muzea NM

plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D., ředitel odboru muzeí Vojenského

Mgr. Jan Sklenář, Ph.D., vedoucí autorského týmu přírodovědecké části expozic, paleontologické oddělení PM NM

RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D., paleontologické oddělení Přírodovědeckého

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel ústavu pro dějiny umění FF UK

Pavel Jerie, Ústřední pracoviště Národního památkového ústavu

Nezávislí členové poroty

Nezávislí náhradníci

doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., katedra teorie a dějin umění AVU (místopředseda poroty)

prof. akad. arch. Jindřich Smetana, rektor VŠUP (rezignoval)

doc. akad. soch. Anna Daučíková, vedoucí pedagog ateliéru nových médií AVU

Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního

prof. akad. arch. Emil Přikryl, vedoucí pedagog Školy architektury AVU (rezignoval)

prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc., Ústav navrhování 6 FA VUT

prof. akad. arch. Jiří Pelcl, dr.h.c., vedoucí ateliéru designu nábytku a interiéru VŠUP

MgA. Kateřina Šedá, konceptuální výtvarnice

Ing. arch. Jakub Fišer

Ing. arch. Jaroslav Wertig

MgA. Ondřej Císler, Ph.D., ateliér Ondřeje Císlera, FA ČVUT

Ing. arch. Michal Schwarz

Národního muzea

historického ústavu Praha

muzea NM

památkového ústavu


CENY A ODMĚNY V SOUTĚŽI


CENY A ODMĚNY UDĚLENÉ V SOUTĚŽI O NÁVRH Porota v souladu s ustanovením odstavce 11.5 Soutěžních podmínek rozhodla o následujícím rozdělení soutěžních cen a odměn: Za postup do II. kola soutěže

150.000 Kč pro každého z vybraných účastníků soutěže

Zvláštní ocenění

60.000 Kč pro každého z oceněných účastníků soutěže

I. cena

640.000 Kč

II. cena

540.000 Kč

III. cena

240.000 Kč

IV. cena

240.000 Kč

V. cena

140.000 Kč


VÝSLEDKY SOUTĚŽE


I. KOLO SOUTĚŽE


ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

dle soutěžních čísel návrhů


NÁVRH Č. 1

AND, SPOL. S R. O. –ING. ARCH. PAVEL ULLMANN, ING. ARCH. VRATISLAV DANDA, ING. ARCH. RADOVAN KUPKA, ING. ARCH. JAROMÍR KOSNAR


NÁVRH Č. 1

AND, SPOL. S R. O. –ING. ARCH. PAVEL ULLMANN, ING. ARCH. VRATISLAV DANDA, ING. ARCH. RADOVAN KUPKA, ING. ARCH. JAROMÍR KOSNAR Zvláštní ocenění za ojedinělý přístup k řešení spojovací chodby. Návrh se vyznačuje základní disproporcí mezi skicami v pravém sloupci soutěžních panelů a vizualizací budoucích expozic na volném panelu. Část poroty oceňuje skici; konstatuje, že soutěžící dobře vnímá konkrétní moment, i nápaditost detailu. Nicméně tyto nápady směřují k obsahu, nikoliv k formě a komplexnímu řešení. Oproti tomu stojí nenápaditost a konvenčnost vizualizací. Rovněž porota postrádá jakékoli zhodnocení vztahu mezi oběma budovami – vztah není dotažený a manifestuje se pouze konvenčním pojetím spojovací chodby. Chodba není oproti záměru Vyhlašovatele pojata jako multimediální, respektuje však obsahový záměr Vyhlašovatele.


NÁVRH Č. 6

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. DANIEL BRYŠA


NÁVRH Č. 6

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. DANIEL BRYŠA Zvláštní ocenění za tvůrčí odvahu a originální osobité výtvarné pojetí návrhu. Návrh je v konkrétním řešení až nečitelný a dezorganizovaný; dle názoru některých členů poroty je návrh nehodnotitelný. Toto radikální odvážné řešení hraničící s drzostí lze s úspěchem chápat jako vstupní řešení pro konkrétní dočasnou výstavu, kde by tato forma mohla být nosná. Pro expozice v předpokládaném rozsahu a kontextu je však tato myšlenka neudržitelná. Někteří členové poroty oceňují tento návrh zejména pro odvážnou estetiku, evokující marvelovské komiksy Franka Millera.


NÁVRH Č. 9

CASUA, SPOL. S R. O. – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. OLEG HAMAN, DOC. ING. ARCH. VLADIMÍR SOUKENKA, SPOLUPRACOVNÍK: ING. ARCH. IVAN ŠACH


NÁVRH Č. 9

CASUA, SPOL. S R. O. – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. OLEG HAMAN, DOC. ING. ARCH. VLADIMÍR SOUKENKA, SPOLUPRACOVNÍK: ING. ARCH. IVAN ŠACH Zvláštní ocenění za myšlenku změnit provozně funkční parametry Nové budovy ve vztahu k veřejnému prostoru. Leitmotivem návrhu je princip vzájemného zrcadlení obou budov – v důsledku však přenesení principů Schulzovy Historické budovy muzea do Pragerovy architektury (koncept výrazného centrálního schodiště a „nového Pantheonu“) je poměrně násilným přizpůsobením architektonicky cenné budovy zvolenému konceptu. I když by navrhované schodiště komunikaci návštěvníků v objektu pomohlo, nelze návrh téměř hodnotit pro absenci vize konkrétního řešení expozic samotných; prostor soutěžních panelů je vyplýtván na řešení Nové budovy, které svým obsahem přesahuje zadání.


NÁVRH Č. 20

SCIENTICA AGENCY S. R. O. – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. MAREK SODOMKA, MGR. ONDŘEJ MAŠEK, MGA. MATĚJ FORMAN, RNDR. PETR MAREŠ, PH.D., SPOLUPRACOVNÍCI: MGR. ANNA ŠLECHTOVÁ


NÁVRH Č. 20

SCIENTICA AGENCY S. R. O. – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. MAREK SODOMKA, MGR. ONDŘEJ MAŠEK, MGA. MATĚJ FORMAN, RNDR. PETR MAREŠ, PH.D., SPOLUPRACOVNÍCI: MGR. ANNA ŠLECHTOVÁ Zvláštní ocenění za kresebné zpracování návrhu, které nepostrádá výtvarný půvab.

Návrh je nekonzistentní – spíše než o komplexní řešení muzea tu jde o náznak procesu uvažování a soubor jednotlivostí, propojených na úrovni hravosti a nových dramatických prvků (Archa vědění ve výstavní dvoraně Historické budovy). Tento až režisérský a dramaturgický přístup však nedošel konkrétního naplnění. Projekt je postaven na verneovské estetice, lépe řečeno estetice steampunku – to je udržitelná myšlenka pro technické, nikoliv pro Národní muzeum. Návrh by byl vhodným konceptem pro konkrétní dočasnou výstavu, nikoli pro pojetí stálých expozic.


NÁVRH Č. 24

ING. ARCH. LUKÁŠ BROM – THE BUILDERS – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. LUKÁŠ BROM, ING. ARCH. ŠTĚPÁN TLÁSKAL, ING. ARCH. MARKÉTA BROMOVÁ


NÁVRH Č. 24

ING. ARCH. LUKÁŠ BROM – THE BUILDERS – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. LUKÁŠ BROM, ING. ARCH. ŠTĚPÁN TLÁSKAL, ING. ARCH. MAR KÉTA BROMOVÁ Zvláštní ocenění za urbanistický přístup v rámci celku obou budov Národního muzea. Navrhované zahuštění Pantheonu podle vzoru domu Muzea Sira Johna Soanea ukazuje na to, že návrh nevnímá dobový kontext Národního muzea, plete si prostorovou a významotvornou kvalitu Pantheonu s jinou formou muzejní prezentace. Princip zahuštění prostoru se opakuje i u pojetí běžných expozičních prostor, takže návštěvníka nutí až ke slalomu mezi vitrínami. Návrh uspokojivě pracuje s proporčností prostor a hierarchizací expozic. Rovněž lze ocenit koncepční využití věží Historické budovy jako relaxačního prostoru pro návštěvníky. Zcela však byl porotou odmítnut návrh výběhu mamutů na Václavském náměstí.


POSTUP DO II. KOLA SOUTĚŽE

dle čísel návrhů


NÁVRH Č. 3

SDRUŽENÍ SGL PROJEKT, S.R.O., ČR A BORIS MICKA ASSOCIATES S. L., ŠPANĚLSKO – AUTOŘI NÁVRHU: AKAD. ARCH. JIŘÍ JAVŮREK, AKAD. ARCH. BORIS MICKA, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. SILVIE BEDNAŘÍKOVÁ, JAKUB ŽÁK


NÁVRH Č. 3

SDRUŽENÍ SGL PROJEKT, S.R.O., ČR A BORIS MICKA ASSOCIATES S. L., ŠPANĚLSKO – AUTOŘI NÁVRHU: AKAD. ARCH. JIŘÍ JAVŮREK, AKAD. ARCH. BORIS MICKA, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. SILVIE BEDNAŘÍKOVÁ, JAKUB ŽÁK Návrh jasně označuje rozdílné bloky v rámci obou budov – Tradice, Společnost, Příroda, Budoucnost – s jejichž pomocí organizuje tematiku expozic a veřejného provozu muzea. Návrh tak sice do jisté míry jde po povrchu, ale na druhou stranu se neutopil v dílčích tématech a udržel si globální nadhled. Soutěžící navrhuje přímé propojení přízemí a 4. patra NB NM vnějším výtahem – tato část návrhu nebyla Vyhlašovatelem požadována, a proto nebyla součástí posuzování. Návrh postrádá širší konkrétní prostorově-výtvarná řešení.


NÁVRH Č. 5

ATELIER CMJN, FRANCIE – AUTOŘI NÁVRHU: FRANCOIS LEPEYTRE, GAEL BRULE, SPOLUAUTOŘI: HECTOR HERNANDEZ, ING. ARCH. MARCEL RŮŽIČKA, SPOLUPRACOVNÍCI: SILVIA DI MARCO, ANNABELLE HUCAULT


NÁVRH Č. 5

ATELIER CMJN, FRANCIE – AUTOŘI NÁVRHU: FRANCOIS LEPEYTRE, GAEL BRULE, SPOLUAUTOŘI: HECTOR HERNANDEZ, ING. ARCH. MARCEL RŮŽIČKA, SPOLUPRACOVNÍCI: SILVIA DI MARCO, ANNABELLE HUCAULT Návrh přináší zajímavý koncepční pohled na řešení objektů a odráží zřetelnou zkušenost s tím, jak muzeum pracuje – soutěžící by byl dobrým partnerem pro tým kurátorů. Pozitivně je hodnocena přehlednost, čistota grafického řešení, detailní ukázky vybraných expozic a řez, zapojující do konceptu náznakově obě dvorany. V konkrétních vizualizacích expozic je však výtvarně monotematický. I přes teoretické pojednání o typech návštěvníků a jejich vnímání expozic chybí výraznější zapojení interaktivity.


NÁVRH Č. 16

BIANCO ARCHITECTS, S. R. O. – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. CATERINA POŠMOURNÁ CAPPELLI, ARCH. DARIO RUBERTI, ING. ARCH. VOJTĚCH POŠMOURNÝ, BC. ONDŘEJ KLOUB


NÁVRH Č. 16

BIANCO ARCHITECTS, S. R. O. – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. CATERINA POŠMOURNÁ CAPPELLI, ARCH. DARIO RUBERTI, ING. ARCH. VOJTĚCH POŠMOURNÝ, BC. ONDŘEJ KLOUB Experimentálně pojatý návrh, který evokuje značnou citlivost a silný výtvarný názor. Porota oceňuje koncepčně zajímavý a kultivovaný návrh spojovací chodby. Na druhé straně jsou zde značná úskalí v homogennosti pojetí všech prostor a v tom, že návrh je spíše dvojrozměrný a vhodný pro muzeum jiného typu (např. muzeum výtvarného umění).


NÁVRH Č. 17

ING. ARCH. DANIEL KŘÍŽ – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. DANIEL KŘÍŽ, ING. ARCH. JAN ALBRECHT


NÁVRH Č. 17

ING. ARCH. DANIEL KŘÍŽ – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. DANIEL KŘÍŽ, ING. ARCH. JAN ALBRECHT Dislokace expozic a provoz jsou řešeny podrobně a přehledně. Jedná se o návrh, který má potenciál do budoucího rozpracování z hlediska tras a práce s exponáty včetně schématu výstavního fundusu. Výstavní dvoranu v Historické budově Národního muzea pojímá jako svébytný odpočinkový prostor se zapojením exponátů, chybí jí ale konkrétní tematika.


NÁVRH Č. 19

KOLMO.EU – ING. ARCH. MARTIN HEJL, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. LENKA HEJLOVÁ, DANIEL VOLEK, PETR LÁSKA, BC. PAVEL ULIČNÝ, MARTIN DUBA


NÁVRH Č. 19

KOLMO.EU – ING. ARCH. MARTIN HEJL, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. LENKA HEJLOVÁ, DANIEL VOLEK, PETR LÁSKA, BC. PAVEL ULIČNÝ, MARTIN DUBA Návrh je výtvarně nosný a nápaditě pracuje s širokou škálou inspirací. Předností návrhu je hravost, imaginativnost, srozumitelnost a přitažlivost pro mladé návštěvníky. Mnohost výtvarných přístupů může být zároveň úskalím řešení expozic. Diskutabilní je zapojení sbírkových předmětů z hlediska jejich možné výpovědní hodnoty, což je důsledkem osobité práce s librety. Návrh výrazně diferencuje expozice v jednotlivých budovách.


NÁVRH Č. 23

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. MGA. PETR JANDA, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. MARTINA DONÁTOVÁ, ING. ARCH. ANNA PODROUŽKOVÁ


NÁVRH Č. 23

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. MGA. PETR JANDA, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. MARTINA DONÁTOVÁ, ING. ARCH. ANNA PODROUŽKOVÁ Návrh přináší strukturovanou vícevrstevnatou expozici, individuální vyrovnání se s programem muzea. Návrh je velice podrobný, umí číst jak historickou, tak moderní část expozic a prostor. V ideové rovině předkládá originální myšlenku zapojení prostor stávajících kanceláří v 5. patře Nové budovy, kam však umisťuje témata, jež nejsou obsahem stávajících libret.


NEOCENĚNÍ ÚČASTNÍCI V I. KOLE SOUTĚŽE

v pořadí dle soutěžních čísel návrhů


NÁVRH Č. 2

AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. ZDENĚK ŽILKA, ING. ARCH. PETR KRAJČÍ, PETR HORA HOŘEJŠ, AKAD. MAL. & MGA. JÁCHYM ŠERÝCH, JIŘÍ GREGOR


NÁVRH Č. 2

AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. ZDENĚK ŽILKA, ING. ARCH. PETR KRAJČÍ, PETR HORA HOŘEJŠ, AKAD. MAL. & MGA. JÁCHYM ŠERÝCH, JIŘÍ GREGOR Návrh byl předložen pouze na třech soutěžních panelech – soutěžící se vzdal čtvrtého volného panelu, ale tím nepředložil žádnou vizi vlastního prostorově-výtvarného řešení expozic. Část poroty ocenila navržené „intelektuální strojovny“ v sálcích na ochozu slavnostního schodiště Historické budovy NM, ale jiná část právě tento prvek oponuje jako svého druhu anachronismus – moderní technologie a informační báze má dnes téměř každý ve svém mobilním zařízení. Návrh tak jde proti smyslu moderních muzeí 21. století, která moderní technologie využívají k vytvoření kontextu sbírkových předmětů, na nichž ale stále stojí těžiště muzejní prezentace. Jediná vizualizace části spojovací chodby je výtvarně zcela nepřesvědčivá.


NÁVRH Č. 4

ING. ARCH. IVAN MATYS – I. A. M. – PROJEKTOVÁ A OBCHODNÁ KANCELÁRIA, SLOVENSKO


NÁVRH Č. 4

ING. ARCH. IVAN MATYS – I. A. M. – PROJEKTOVÁ A OBCHODNÁ KANCELÁRIA, SLOVENSKO Návrh je velice podrobný, množství detailů však markantně převažuje nad koncepcí celku, zcela chybí vize komplexního řešení. Projekt je na hranici srozumitelnosti a jeho grafické zpracování zcela za hranicí čitelnosti. Soutěžící svévolně zachází s librety a navrhuje v nich neobsažená témata expozic. Návrh řeší nový vstup do komplexu budov z vestibulu metra, toto řešení je však vzhledem k zasíťování podzemí nereálné a ani nepřináší výhody. Nadto je vstup naddimenzovaný a zde navrhované „reálné dioráma“ invaze sovětských vojsk v srpnu 1968 budí dojem, že tanky přijely metrem. Prostor expozic je přeplněný a nefunkční – navrhované vkládané galerie téměř v každém výstavním sále znesnadňují bezbariérovost komplexu budov. Způsob řešení vztahu mezi oběma budovami – trikolóra – je samoúčelným řešením, které nepřináší novou kvalitu.


NÁVRH Č. 7

PROJEKT ID S.R.O. – AUTOŘI NÁVRHU: MARCH. IGOR DUBININ, BCA. IGOR DUBININ


NÁVRH Č. 7

PROJEKT ID S.R.O. – AUTOŘI NÁVRHU: MARCH. IGOR DUBININ, BCA. IGOR DUBININ Návrh řešení expozic se pohybuje na hranici provizoria a navrhované laciné až amatérské řešení výstavních vitrín evokuje půjčovny bot v bowlingových hernách. V řešení expozic není proti záměru Vyhlašovatele kladen důraz na autentické sbírkové předměty, ale stojí na moderních technologiích a nových médiích, které vlivem stále pokračujícího vývoje rychle podléhají změnám. Návrh důsledně neřeší vztah obou budov. Navrhovaná dislokace výstavy o Václavském náměstí do veřejného prostoru svým provedením nevhodně izoluje muzejní budovy od Václavského náměstí. Samotný návrh pak představuje estetický kolaps vyznačující se neutěšenou grafikou na hranici kýče.


NÁVRH Č. 8

ABM ARCHITEKTI, S.R.O. – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. PETR BOUŘIL, ING. ARCH. MARTIN BURIAN, ING. ARCH. FILIP FIŠER, ING. ARCH. MAGDALENA NOVÁKOVÁ, ING. ARCH. PAVEL SUCHÝ


NÁVRH Č. 8

ABM ARCHITEKTI, S.R.O. – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. PETR BOUŘIL, ING. ARCH. MARTIN BURIAN, ING. ARCH. FILIP FIŠER, ING. ARCH. MAGDALENA NOVÁKOVÁ, ING. ARCH. PAVEL SUCHÝ Soutěžící nasadil na obě budovy nadřazenou ideu (řešení budov ve schématu brouka a hlemýždě), která se v důsledku však jeví jako prázdná a imperativní schematizace, jež nepřináší pozitivní řešení. Pokladnice je umístěna místo do předpokládaných chráněných prostor menších místností v severním nároží I. suterénu HB NM do výstavní dvorany. Podobně nevhodným řešením je koncept zavěšení velkorozměrného exponátu v prostoru Pantheonu Národního muzea – takový zásah do svébytného a významově uzavřeného prostoru se jeví jako nesmyslný. V rovině propojení obou budov je v rámci zajímavé urbanistické úvahy navrhován vstup do Nové budovy NM přes původní vstup do objektu burzy, což však je proti smyslu Pragerova projektu budovy Federálního shromáždění, kde hraje velkou roli piazetta na nároží ulice Wilsonovy a Vinohradské. Zároveň porota oceňuje výtvarný přínos návrhu, který se projevuje zejména ve vizualizacích, např. zajímavé otevření prostoru terasy pod Vierendeelovým nosníkem v Nové budově, interaktivní buňky apod.


NÁVRH Č. 10

SIAL ARCHITEKTI A INŽENÝŘI SPOL. S R. O. – AUTOŘI NÁVRHU: DOC. ING. ARCH. JIŘÍ BUČEK, MGR. LENKA LINDAUROVÁ, MGA. RICHARD LOSKOT, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. HELENA HLÁVKOVÁ, MGA. MICHAL KUKAČKA


NÁVRH Č. 10

SIAL ARCHITEKTI A INŽENÝŘI SPOL. S R. O. – AUTOŘI NÁVRHU: DOC. ING. ARCH. JIŘÍ BUČEK, MGR. LENKA LINDAUROVÁ, MGA. RICHARD LOSKOT, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. HELENA HLÁVKOVÁ, MGA. MICHAL KUKAČKA Návrh je triviálním a banálním překreslením zadání Vyhlašovatele, neobsahuje výtvarně-prostorové řešení, takže nevyjadřuje autorovo pojetí expozic. Zcela absentuje obsahové řešení vztahu obou budov – návrh pouze překresluje veřejně známé řešení zklidnění magistrály v prostoru obou objektů. Autorskou bezradnost prozrazuje i jediná vizualizace videomapingu ve výstavní dvoraně Historické budovy.


NÁVRH Č. 11

G.L.A. ARCHITEKTI S.R.O. – AUTOŘI NÁVRHU: AKAD. ARCH. VLASTIMIL VAGADAY, ING. ARCH. MARIE PAVLASOVÁ, ING. ARCH. LUCIE KIROVOVÁ, ING. ARCH. JAN HELLER


NÁVRH Č. 11

G.L.A. ARCHITEKTI S.R.O. – AUTOŘI NÁVRHU: AKAD. ARCH. VLASTIMIL VAGADAY, ING. ARCH. MARIE PAVLASOVÁ, ING. ARCH. LUCIE KIROVOVÁ, ING. ARCH. JAN HELLER Porota postrádá u návrhu celkovou jednotící koncepci nového muzea – jde spíše o 10 izolovaných výstav, u nichž výstavnický přístup potlačuje nespornou architektonickou hodnotu obou budov, a to přestože je projekt propracovaný a návrh pro spojovací chodbu má jistou kvalitu. Návrh neumí uspokojivě reagovat na velikost prostorů nových dvoran v HB NM, de facto nepotřebuje ani autentické exponáty a míjí se s realitou návštěvnického provozu.


NÁVRH Č. 12

M OZ ART PRAHA – AUTOR NÁVRHU: AKAD. ARCH. DANIEL DVOŘÁK


NÁVRH Č. 12

M OZ ART PRAHA – AUTOR NÁVRHU: AKAD. ARCH. DANIEL DVOŘÁK U návrhu lze ocenit to, jak zachází s muzejními sbírkovými předměty z hlediska jejich vystavování včetně nasvětlení – jistou inspiraci bere z schulzovského tradičního vystavování. Při aplikaci tohoto nosného nápadu na celé expozice však dochází ke schematizaci, čímž chybí prostorová gradace budov. Podobně působí i předurčení Historické budovy pro expozice předmětové a Nové budovy pro expozice digitální. Zcela nešťastným je pak navržené řešení spojovací chodby s využitím barevných plent a umělé mlhy.


NÁVRH Č. 13

AUTOŘI NÁVRHU: DIPL.-ING. JAN PROKSA, DIPL.-ING. KAREL HAUSENBALS, DIPL.-ING. KATRIN DIELACHER, DIPL.-ING. PETER SEDLÁK


NÁVRH Č. 13

AUTOŘI NÁVRHU: DIPL.-ING. JAN PROKSA, DIPL.-ING. KAREL HAUSENBALS, DIPL.-ING. KATRIN DIELACHER, DIPL.-ING. PETER SEDLÁK Spíše než koncepčním řešením se návrh zabývá aranžováním prostoru. Řešení expozic není invenční a je spíše umírněné – ideový úvod návrhu nesouvisí s vlastním řešením; autor se zabývá metodikou, ale není průkazné, zda funguje a zda je skutečně aplikována. Navrhovaný způsob prezentace je indiferentní vůči prostorám obou budov – takto by bylo možné vystavovat na letišti nebo v supermarketu; nadto jsou vizualizace zavádějící i barevností či tvaroslovím oken, neodpovídajícím prostorám výstavních sálů. Dle navrhované dislokace prostor soutěžící vystavuje na ochozu Pantheonu témata, která s ním nesouvisejí; Pokladnici NM umístil do prostor, které nejsou určeny veřejnosti. Navrhovaný jednotný grafický styl nočního osvětlení budov nepřináší žádnou novou výtvarnou hodnotu.


NÁVRH Č. 14

SDRUŽENÍ BELFAM – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. HYNEK FETTERLE, AKAD. ARCH. MILOSLAV ČEJKA, ING. ARCH. VOJTĚCH LSTIBŮREK


NÁVRH Č. 14

SDRUŽENÍ BELFAM – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. HYNEK FETTERLE, AKAD. ARCH. MILOSLAV ČEJKA, ING. ARCH. VOJTĚCH LSTIBŮREK Těžištěm návrhu jsou vestavby do výstavních prostor – ve výstavní dvoraně v HB NM se vestavba jeví necitlivou a nepřínosnou; princip vestaveb se obecně míjí s architektonickou kvalitou obou budov, expozice jsou příliš kašírované a přetížené technologiemi (nadužívání videomapingu). Zcela chybná je navržená prezentace pro mincovní kabinet. Porota konstatovala, že navržené řešení spojovací chodby je kvalitní z hlediska využití multimédií, nicméně návrh nectí limitaci chodby její malou šířkou. Pozitivem návrhu je samostatný informační systém vně muzea. Nová budova NM je celkově rezervována pro prostory pro dočasné výstavy. Zde navržené Dětské muzeum působí jako chaotický domeček.


NÁVRH Č. 15

AV62 ARQUITECTOS S.L.P., ŠPANĚLSKO – AUTORKA NÁVRHU: VICTORIA GARRIGA (ARCHITECT)


NÁVRH Č. 15

AV62 ARQUITECTOS S.L.P., ŠPANĚLSKO – AUTORKA NÁVRHU: VICTORIA GARRIGA (ARCHITECT) Porota vnímá návrh vestaveb tubusů do výstavní dvorany v HB NM jako problematický a zcela se míjející s architektonickou hodnotou vlastní budovy. I z toho důvodu postrádá vizualizace, které by demonstrovaly únosnost tohoto prostorového řešení. Návrh neodpovídá záměrům Vyhlašovatele v tom, jak svévolně zachází s librety expozic; ty jsou navíc pojaty jen jako instalované depozitáře. Návrh se zabývá novým urbanistickým řešením prostoru okolí obou budov, ale přes pečlivou analýzu se svým pojetím vrací do 19. století (park na hradbách) proti logice žádoucího cílového městotvorného řešení. Soutěžící navrhuje příliš mnoho kavárenských provozů v obou prostorách, nejmarkantněji působí kavárna ve 4. a 5. patře Nové budovy v prostoru bývalé Sněmovny národů, čímž je degradován nejlepší výstavní prostor v objektu.


NÁVRH Č. 18

MS PLAN S.R.O. – AUTOŘI NÁVRHU: DOC. ING. ARCH. MICHAL ŠOUREK, AKAD. ARCH. PAVEL HŘEBECKÝ, ING. ARCH. TOMÁŠ FILGAS, ING. ARCH. TOMÁŠ FILGAS, ING. ARCH. VÁCLAV KASTNER, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. KATARINI DUNIČKOVÁ, BC. ELIŠKA CHLACHULOVÁ, SIMONA PACÁKOVÁ


NÁVRH Č. 18

MS PLAN S.R.O. – AUTOŘI NÁVRHU: DOC. ING. ARCH. MICHAL ŠOUREK, AKAD. ARCH. PAVEL HŘEBECKÝ, ING. ARCH. TOMÁŠ FILGAS, ING. ARCH. TOMÁŠ FILGAS, ING. ARCH. VÁCLAV KASTNER, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. KATARINI DUNIČKOVÁ, BC. ELIŠKA CHLACHULOVÁ, SIMONA PACÁKOVÁ Návrh se koncentruje na nové pojetí výstavní dvorany HB NM, do níž jsou projektovány obchozí lávky, které lze kvalifikovat jako nadbytečné; zcela mylné je nově postavené schodiště ve dvoraně. Návrh pracuje s nerealistickou světelnou režií. Porota konstatuje, že návrhu je na škodu pokleslá estetika a barevnost, soutěžící není schopen atraktivně převyprávět svůj záměr. Soutěžící samovolně nakládá s librety, umisťuje nepředpokládatelné exponáty.


NÁVRH Č. 21

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. ONDŘEJ BUSTA, SPOLUPRACOVNÍCI: ING. ARCH. HELENA BUSTA, ING. ARCH. ROBERT DAMEC, MGR. AKAD. ARCH. ROMAN BRYCHTA, MGA. ZUZANA HORECKÁ-BRYCHTOVÁ, MGA. ONDŘEJ ŠORM


NÁVRH Č. 21

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. ONDŘEJ BUSTA, SPOLUPRACOVNÍCI: ING. ARCH. HELENA BUSTA, ING. ARCH. ROBERT DAMEC, MGR. AKAD. ARCH. ROMAN BRYCHTA, MGA. ZUZANA HORECKÁ-BRYCHTOVÁ, MGA. ONDŘEJ ŠORM Hlavním znakem návrhu je vkládání třetí vrstvy výtvarných objektů mezi cennou architekturu obou budov muzea a vlastní muzejní sbírky. To se projevuje zejména v konceptu samoúčelného řešení rohových věží nebo obří skluzavky v Dětském muzeu ve výstavní dvoraně Historické budovy. Taková instalace však může fungovat jen krátkodobě, po čase se okouká a vyčpí. Návrh nepracuje s autentickými exponáty. Problematické je striktní rozdělení přírodovědeckých a historických expozic mezi obě budovy. Vztah obou budov řeší novým vstupem do spojovací chodby přes vestibul metra; toto řešení však není stavebnětechnicky možné.


NÁVRH Č. 22

AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. TOMÁŠ KODET, ING. ARCH. MARTINA KODETOVÁ, MGA. PETRA PAVELKOVÁ


NÁVRH Č. 22

AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. TOMÁŠ KODET, ING. ARCH. MARTINA KODETOVÁ, MGA. PETRA PAVELKOVÁ Ačkoli návrh projevuje jasně vyjádřený vztah k náplni muzea a cit pro smysluplnou hierarchizaci expozic, naprosto selhává v architektonickém řešení, doloženém předloženými vizualizacemi. To se projevuje zejména v objemově předimenzovaném a materiálově nevhodném pojetí výstavní dvorany v HB NM. Neřešen zůstává vztah mezi oběma budovami či návrh (vizualizace) expozic pro Novou budovu.


NÁVRH Č. 25

RAMICSOENARIO AUSSTELLUNGSGESTALTUNG UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT), NĚMECKO – AUTOŘI NÁVRHU: DIPL. ING. FH ARCH. SBA RUSMIR RAMIC, DIPL.-POL. M.A. LOJANG SOENARIO, SPOLUAUTOŘI NÁVRHU: SARAH MÄRZ, ING. ARCH. VALERIE SÖDER


NÁVRH Č. 25

RAMICSOENARIO AUSSTELLUNGSGESTALTUNG UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT), NĚMECKO – AUTOŘI NÁVRHU: DIPL. ING. FH ARCH. SBA RUSMIR RAMIC, DIPL.-POL. M.A. LOJANG SOENARIO, SPOLUAUTOŘI NÁVRHU: SARAH MÄRZ, ING. ARCH. VALERIE SÖDER Návrh se vyznačuje značnou nepřehledností a obtížnou orientací ve vlastním předmětu projektu, porota postrádá zřejmý prostorově-výtvarný návrh pro vlastní expozice. Nová budova NM je expozičně a výstavně přetížena. Nadto je návrh na hraně vyřazení ze soutěže, a to vzhledem k navrhovaným vestavbám a přístavbám v Nové budově NM, které jsou v rozporu se závěry stavebněhistorického průzkumu objektu.


II. KOLO SOUTĚŽE


ÚČAST VE II. KOLE BEZ UMÍSTĚNÍ


NÁVRH Č. 17

AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. DANIEL KŘÍŽ, ING. ARCH. JAN ALBRECHT, MGA. RENATA SLÁMKOVÁ, SPOLUAUTORKA: BC. PAVLA MAXOVÁ


NÁVRH Č. 17

AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. DANIEL KŘÍŽ, ING. ARCH. JAN ALBRECHT, MGA. RENATA SLÁMKOVÁ, SPOLUAUTORKA: BC. PAVLA MAXOVÁ


NÁVRH Č. 17

AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. DANIEL KŘÍŽ, ING. ARCH. JAN ALBRECHT, MGA. RENATA SLÁMKOVÁ, SPOLUAUTORKA: BC. PAVLA MAXOVÁ


NÁVRH Č. 17

AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. DANIEL KŘÍŽ, ING. ARCH. JAN ALBRECHT, MGA. RENATA SLÁMKOVÁ, SPOLUAUTORKA: BC. PAVLA MAXOVÁ Původní potenciál návrhu č. 17 se ve II. kole soutěže zcela rozplynul a zůstala z něj pouze dále nerozvinutá myšlenka vestavby vnitřního ochozu se schodištěm v jedné z dvoran. Část poroty ocenila, že návrh jako jediný pracuje se zapojením Schulzova mobiliáře nad minimum předepsané památkovou obnovou. Nicméně řešení až příliš působí jako kopie soudobého využití historického mobiliáře vídeňským Naturhistorisches Museum. Návrh navíc s původním mobiliářem zachází natolik svévolně, že opuštěná prázdnota výstavních sálů připomíná snímky ze stěhování Historické budovy NM. Bezradnost a křečovitost návrhu se projevuje zejména u Dětského muzea, v němž není skoro nic zajímavého, či u Pokladnice NM a jiných nefunkčních prvků instalací (audiovizuální zvon, školní lavice apod.). Porota se jako celek shodla, že návrh je neinspirativní jak z pohledu autorů expozic, tak i architektonické části poroty.


V. MÍSTO


NÁVRH Č. 16

BIANCO ARCHITECTS, S. R. O. – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. CATERINA POŠMOURNÁ CAPPELLI, ARCH. DARIO RUBERTI, ING. ARCH. VOJTĚCH POŠMOURNÝ, BC. ONDŘEJ KLOUB


NÁVRH Č. 16

BIANCO ARCHITECTS, S. R. O. – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. CATERINA POŠMOURNÁ CAPPELLI, ARCH. DARIO RUBERTI, ING. ARCH. VOJTĚCH POŠMOURNÝ, BC. ONDŘEJ KLOUB


NÁVRH Č. 16

BIANCO ARCHITECTS, S. R. O. – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. CATERINA POŠMOURNÁ CAPPELLI, ARCH. DARIO RUBERTI, ING. ARCH. VOJTĚCH POŠMOURNÝ, BC. ONDŘEJ KLOUB


NÁVRH Č. 16

BIANCO ARCHITECTS, S. R. O. – AUTOŘI NÁVRHU: ING. ARCH. CATERINA POŠMOURNÁ CAPPELLI, ARCH. DARIO RUBERTI, ING. ARCH. VOJTĚCH POŠMOURNÝ, BC. ONDŘEJ KLOUB Návrh č. 16 postoupil do II. kola pro nespornou výtvarnou a estetickou kvalitu. Ve II. kole ji návrh neztratil a zůstává tak z hlediska designu a estetiky nejjednotnějším návrhem v soutěži. Bohužel je však tento estetický kánon a výsostný design, jež se projevují zejména v bílošedém zamlženém pojetí, v přímém rozporu s realitou. Rekonstrukce Historické budovy NM vrací výstavním sálům jejich původní tmavou a výraznou barevnost – tato skutečnost je součástí obnovy této národní kulturní památky a je nutno s ní počítat. Podobně nevhodné je výrazové sjednocení expozic v Historické i Nové budově. Návrh téměř ignoruje kurátorská libreta, autentické exponáty vnímá jen jako vedlejší prvek celkové instalace a v nesmyslné míře je nahrazuje druhotnými prvky, které jsou navíc bez souvislosti s prezentačními záměry muzea (lodě na vodě). Podobně diskutabilní je zavěšování exponátů od stropu v Historické budově NM. Návrh je spíše vhodný pro expozici galerijního typu.


IV. MÍSTO


NÁVRH Č. 5

ATELIER CMJN, FRANCIE – AUTOŘI NÁVRHU: FRANCOIS LEPEYTRE, GAEL BRULE, SPOLUAUTOŘI: HECTOR HERNANDEZ, ING. ARCH. MARCEL RŮŽIČKA, SPOLUPRACOVNÍCI: SILVIA DI MARCO, ANNABELLE HUCAULT


NÁVRH Č. 5

ATELIER CMJN, FRANCIE – AUTOŘI NÁVRHU: FRANCOIS LEPEYTRE, GAEL BRULE, SPOLUAUTOŘI: HECTOR HERNANDEZ, ING. ARCH. MARCEL RŮŽIČKA, SPOLUPRACOVNÍCI: SILVIA DI MARCO, ANNABELLE HUCAULT


NÁVRH Č. 5

ATELIER CMJN, FRANCIE – AUTOŘI NÁVRHU: FRANCOIS LEPEYTRE, GAEL BRULE, SPOLUAUTOŘI: HECTOR HERNANDEZ, ING. ARCH. MARCEL RŮŽIČKA, SPOLUPRACOVNÍCI: SILVIA DI MARCO, ANNABELLE HUCAULT


NÁVRH Č. 5

ATELIER CMJN, FRANCIE – AUTOŘI NÁVRHU: FRANCOIS LEPEYTRE, GAEL BRULE, SPOLUAUTOŘI: HECTOR HERNANDEZ, ING. ARCH. MARCEL RŮŽIČKA, SPOLUPRACOVNÍCI: SILVIA DI MARCO, ANNABELLE HUCAULT Návrh č. 5 se v I. kole soutěže věnoval teoretickým východiskům pro řešení expozic včetně psychologických rovin vnímání návštěvníků apod. Doporučením pro II. kolo bylo zpracovat konkrétnější řešení prostor, náplně expozic i konkrétních podob výstavního mobiliáře. Bohužel je nutné konstatovat, že v těchto ohledech návrh neprokázal požadovanou kvalitu a ani původně deklarovaná promyšlenost návrhu není ve II. kole viditelná. Porota shledává výrazný rozpor mezi deklaracemi charakteru expozic v textu a ve výtvarném vyjádření návrhu. Legitimitě uniformního výstavního mobiliáře nepomůže ani záměr autorů návrhu „opakovat tvarosloví budovy“ – kromě toho, že se vestavěné objekty/niky míjejí v měřítku a četnosti umístění, není objasněno, proč tvarosloví Historické budovy NM, přítomné v originále, opakovat. Absolutním omylem jsou pak jakési mikroprostory vymezené v sálech Historické budovy NM pomocí banálního tvaru, zakončeného obloukem. Z hlediska průběžné údržby a udržitelnosti je pak takové pojetí více než diskutabilní. Podobně nepřesvědčivé je řešení detailů expozic. Deklarovaná psychologie návštěvnických skupin se do návrhu promítla jen ve verbální rovině pseudo-dialogů návštěvníků/typů, které ale působí křečovitě a nepřesvědčivě. Autoři návrhu rovněž svévolně nakládají s kurátorskými librety, kdy zcela nevhodně vytrhují jednotlivé exponáty pro reprezentaci jednotlivých expozičních celků, čímž de facto vytvářejí libreto vlastní. Autoři rovněž neodůvodnili dislokaci mincovního kabinetu v Nové budově NM. Soutěžní návrh byl nadějným v I. kole, kde obstálo celkové řešení problému; ve II. kole se však pro konkrétní realizaci neosvědčil.


III. MÍSTO


NÁVRH Č. 19

KOLMO.EU – AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. MARTIN HEJL, SPOLUAUTORKA: ING. ARCH. LENKA HEJLOVÁ


NÁVRH Č. 19

KOLMO.EU – AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. MARTIN HEJL, SPOLUAUTORKA: ING. ARCH. LENKA HEJLOVÁ


NÁVRH Č. 19

KOLMO.EU – AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. MARTIN HEJL, SPOLUAUTORKA: ING. ARCH. LENKA HEJLOVÁ


NÁVRH Č. 19

KOLMO.EU – AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. MARTIN HEJL, SPOLUAUTORKA: ING. ARCH. LENKA HEJLOVÁ Návrhu č. 19 porota soutěže v I. kole doporučila „dopracovat a konkretizovat některé myšlenky ze zásobníku nápadů“. Očekávání poroty, že si účastník soutěže vybere jasnou cestu řešení expozic a tou se v návrhu pro II. kolo vydá, se ale nenaplnilo a návrh vykazuje jen malý kvalitativní posun. Ke své škodě zůstává v rovině kritizovaného zásobníku nápadů, respektive k těmto nápadům přidává další. Návrh rovněž znevěrohodňují četné citace z expozic světových muzeí i aplikace nových médií, které jsou technicky nepromyšlené a které ignorují architektonický prostor. Porota ocenila smysl autorů pro vytváření působivých prostorů a to, jak citlivě reagují na měřítko sálů návrhem zde umísťovaných objektů; zároveň však zpochybňuje jejich schopnost pracovat s exponáty autentickými. S reálným exponátem pracují spíše jako s prvkem působivé výtvarné instalace. Účastník soutěže rovněž neodůvodnil, proč odmítl ideu Dětského muzea jako svébytného prostoru pro nejmenšího návštěvníka.

Porota konstatovala, že koncept expozic vlastně ztratil oceňovanou hravost z I. kola a neposunul se k nové kvalitě i jasně definovanému směru.


II. MÍSTO


NÁVRH Č. 23

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. MGA. PETR JANDA, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. MARTINA DONÁTOVÁ, ING. ARCH. ANNA PODROUŽKOVÁ


NÁVRH Č. 23

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. MGA. PETR JANDA, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. MARTINA DONÁTOVÁ, ING. ARCH. ANNA PODROUŽKOVÁ


NÁVRH Č. 23

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. MGA. PETR JANDA, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. MARTINA DONÁTOVÁ, ING. ARCH. ANNA PODROUŽKOVÁ


NÁVRH Č. 23

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. MGA. PETR JANDA, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. MARTINA DONÁTOVÁ, ING. ARCH. ANNA PODROUŽKOVÁ Návrh č. 23 předkládá jednoznačně osobitou autorskou vizi nových expozic Národního muzea. Porota oceňuje, že autoři respektují kurátorská libreta a jako jediní pracují s logikou a linearitou průchodu návštěvníků expozicemi. Diskutabilní je ale otázka nakládání s autentickými exponáty, kdy mnoho z nich bude sloužit jen jako součást scény. Spektrum předkládaných idejí je různorodé až nepřehledné. Část poroty je toho názoru, že návrh potlačuje Historickou budovu NM umělými scenériemi, vertikálními i horizontálními strukturami, přehnanými a komplikovanými významy, které znemožňují vnímání prostor jako celku. Pojetí expozic uvažovaných v Nové budově NM je naproti tomu pro tyto prostory relevantní a mimo soutěž je třeba ocenit vytrvalou snahu autorů o koncepčnější přístup k veřejnému provozu Nové budovy NM. Bezesporu jsou návrhy na využití 5. patra či terasy na střeše jeho funkcionalistické části možným východiskem k budoucí diskusi o transformaci Pragerovy budovy jako celku. Problematickou stránkou návrhu je však jeho dominující scénografická estetika, což se projevilo zejména v návrhu detailu části expozice zaměřené na období Lucemburků v Historické budově NM, připomínající filmovou kulisu. Rovněž je sporný z hlediska realizace expozic i jejich praktického provozu a předpokládané udržitelnosti. Návrhu také škodí již v prvním kole porotou vytčená redundance textu, zobrazení a dalších vyjádření. Přesto však je nutné ocenit pracovitost a komplexnost uvažování autorského týmu.


I. MÍSTO


NÁVRH Č. 3

SDRUŽENÍ SGL PROJEKT, S.R.O., ČR A BORIS MICKA ASSOCIATES S. L., ŠPANĚLSKO – AUTOŘI NÁVRHU: AKAD. ARCH. JIŘÍ JAVŮREK, AKAD. ARCH. BORIS MICKA, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. SILVIE BEDNAŘÍKOVÁ, JAKUB ŽÁK


NÁVRH Č. 3

SDRUŽENÍ SGL PROJEKT, S.R.O., ČR A BORIS MICKA ASSOCIATES S. L., ŠPANĚLSKO – AUTOŘI NÁVRHU: AKAD. ARCH. JIŘÍ JAVŮREK, AKAD. ARCH. BORIS MICKA, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. SILVIE BEDNAŘÍKOVÁ, JAKUB ŽÁK


NÁVRH Č. 3

SDRUŽENÍ SGL PROJEKT, S.R.O., ČR A BORIS MICKA ASSOCIATES S. L., ŠPANĚLSKO – AUTOŘI NÁVRHU: AKAD. ARCH. JIŘÍ JAVŮREK, AKAD. ARCH. BORIS MICKA, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. SILVIE BEDNAŘÍKOVÁ, JAKUB ŽÁK


NÁVRH Č. 3

SDRUŽENÍ SGL PROJEKT, S.R.O., ČR A BORIS MICKA ASSOCIATES S. L., ŠPANĚLSKO – AUTOŘI NÁVRHU: AKAD. ARCH. JIŘÍ JAVŮREK, AKAD. ARCH. BORIS MICKA, SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. SILVIE BEDNAŘÍKOVÁ, JAKUB ŽÁK Koncepční propracovanost a zralý profesionální přístup autorů návrhu č. 3 je největším překvapením II. kola soutěže. Účastník soutěže zcela naplnil doporučení poroty pro II. kolo. Z původně nevýrazného konceptu expozic je smysluplný – byť poněkud rutinní – návrh. Návrh stojí na výrazných a kvalitních vizualizacích, které zřetelně odrážejí schopnost autorů podat svůj záměr jasnou a srozumitelnou formou. Nicméně předkládané řešení expozic je klasické, tradiční a de facto postrádá inovátorskou originalitu. Přesto v rámci návrhů hodnocených ve II. kole soutěže odráží největší potenciál budoucí komunikace s kurátory a organizátorskou schopnost garantovat celkový výsledek tvorby expozic. Pozitivem návrhu je jeho realizovatelnost, reálné uvažování autorů ohledně provozu a udržitelnosti expozic. Po výtvarné stránce autoři prokázali vkus, uměřenost a cit pro vyváženost. Ohledně práce s autentickými exponáty a librety autorských týmů však naopak část poroty kritizovala eklektický přístup k výběru pouze části definovaných témat či svévolné nakládání s rozměry exponátů. Návrh je vůči přírodovědeckým expozicím poněkud bezradný a naznačené pojetí bude muset být změněno. Návrh rovněž prokazuje zkušenost práce s novými médii, byť lze předkládaná řešení chápat zatím spíše jako reklamní nabídku. Porota oceňuje strategii dislokace expozic mezi Historickou a Novou budovou NM, kdy Novou budovu ponechává pro experimentální výstavy a Dětské muzeum. Část poroty ocenila schopnost akceptování architektonické hodnoty prostoru Historické budovy NM, část poroty však naopak v pojetí expozic spatřuje velkou míru nevšímavosti vůči nesporné hodnotě tohoto objektu. Přes uvedené výtky poroty návrh prokázal jasnou a věrohodnou zkušenost s realizací podobných projektů i schopnost dalšího vývoje a lze konstatovat, že svou kvalitou výrazně přesahuje ostatní návrhy podané ve II. kole soutěže.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.