Page 1

vydání č. 5 / 10. 10. 2013

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

O velkých ideálech a drobných všednodennostech Ing. Mgr. Drago Sukalovský 51 let, starosta Kuřimi Kandiduji. Kandiduji na poslance Parlamentu České republiky. Snad mi tu parafrázi Maxim Gorkij odpustí: Poslanec, to zní hrdě. I když – v posledním žebříčku CVVM o prestiži povolání skončili poslanci beznadějně poslední, za uklízečkami. No, nevím. Zeptejte se někoho, zda chce být uklízečkou, nebo poslancem. Vsadím se, že 99 procent dotázaných si vybere poslance. Ale to jsem trochu odbočil. Proč tedy kandiduji? Zažil jsem 27 let svého života v reálném , i když tedy spíš surreálném socialismu. Ten skončil – s velkou slávou, s velkými očekáváními a s velkou nadějí. Na lepší život, na svobodu, na stejná práva a povinnosti pro všechny. Od té doby uplynulo už dalších téměř, tedy bez tří, 27 let. A já s hrůzou vidím, že se pro velkou část občanů České republiky přes mlhu oněch let zdá být surreálný socialismus daleko lepší než dnešní, nedokonalá, upachtěná demokracie. A je mi z toho smutno a neveselo. Ba jde na mě až hrůza, jaké recyklované morální ojetiny z propadliště dějin se opět zjevují ve světlech reflektorů. Nebo přicházejí nové, které slibují silnou ruku, stát jako firmu, samozřejmě s nimi v čele, či ráj přímé demokracie na věčné časy a nikdy jinak. Kladu si otázku, kde se stala chyba. A zkouším najít odpověď. Žijeme dnes lepší životy? Ano, všechna data, kterými lze měřit kvalitu života + jednoznačně říkají, že ano. Ale je zde www.starostove-nezavisli.cz

nezanedbatelná část lidí, pro které to neplatí. A nežijí hůře proto, že by byli líní či nezodpovědní. Zkrátka udělali chybu. Třeba jenom malou. A z jedné malé chyby se vinou špatných zákonů či bezohledných exekutorských mafií stala životní tragédie. Jsme svobodní? Ano, ale svobody nějak ubývá. Tu ji utlačí zbytečný zákon, tam ji ořízne nesmyslné nařízení, tady ji škrtí politická korektnost. Máme všichni stejná práva a povinnosti? Teoreticky ano, ale zkuste pak vysvětlit, jak je to pokračování na str. 2 s Mazánkem a Kolibříkem. JIHOMORAVSKÝ KRAJ

1


J

I

H

O

M

O

R

A

V

S

K

Ý

K

R

A

J

Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

pokračování ze str. 1

V těchto volbách prý jde o demokracii. Je to silné tvrzení a snad není daleko od pravdy. Demokracie je velký ideál. A za velké ideály je nutno bojovat. Každý velký ideál má však svoje vyjádření v malých každodennostech. Takovými malými každodennostmi, které dohromady tvoří velký ideál, je třeba mít jistotu, že za jednu jízdu

načerno nepřijdu o dům, že mi na radnici nezapřou, jak který zastupitel jmenovitě hlasoval nebo nebudu třicet let čekat na obchvat města, blokovaný z ideologických důvodů, zatímco mi pod okny denně projede 20 tisíc aut. To je to, čeho chci dosáhnout. To je důvod, proč kandiduji.

„Vždy, za každých okolností, je třeba dělat otevřenou a poctivou politiku. Jinou cestou se dle mého názoru jít nedá.“ Pana starostu Draga Sukalovského znám několik let. Líbí se mi, s jakým nasazením pracuje pro svoje město. Když se podíváte na webové stránky města Kuřim, zjistíte, že radnice pod jeho vedením poskytuje naprosto otevřeně veškeré informace o své činnosti. Jsem přesvědčen, že takto otevřený styl politiky je třeba přenést i do poslaneckých lavic. Mgr. Radek Procházka

Radomír Pavlíček Narodil jsem se ve středu, 28.6.1961 v Brně, rodičům Květoslavě a Josefovi jako druhé dítě. Od svého narození žiji v Železném, zde moji předci žili již několik staletí.

akcí v obci a činnost spolkovou, zejména volnočasové aktivity pro děti, mládež i seniory a jednorázové obecní akce.

Na podzim roku 1994 byl poprvé zvolen do zastupitelstva obce Železné, od roku 1998 jsem starostou obce a tuto funkci zastávám doposud. Současně pracuji ve správních radách mikroregionu Porta a Svazku vodovodu a kanalizací Tišnovsko, od počátku jsem příznivec a později člen hnutí Starostové a nezávislí, jsem členem krajského výboru tohoto hnutí na jižní Moravě.

V roce 2011 jsme od pořadatelů soutěže Vesnice roku obdrželi za tyto aktivity mimořádné ocenění za příkladný kulturní a společenský život.

Za svůj největší úspěch považuji fakt, že za 15 roků mého starostování se změnila tvář obce, zdvojnásobil se počet obyvatel a změnily se i podmínky pro lepší život v obci. Společně jsme zvládli projekty na multifunkční centrum, víceúčelové hřiště, opravili jsme místní komunikace a chodníky.

Do dění v obci se snažíme zapojit především širokou veřejnost, jedním z nejzávaznějších dokumentů pro obec je Strategie rozvoje obce Železné. Tento dokument vznikl v roce 2007 na základě ankety uspořádané mezi občany a veřejného projednání.

52 let, starosta obce Železné

Zásadně se změnil i kulturní, sportovní a společenský život v obci. V rámci zbudování Multifunkčního a víceúčelového centra vzniklo pod obcí Centrum Ráček , které zaštíťuje velkou část kulturních a společenských 2

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Mottem této strategie je „Železné je dobrým místem pro život“. Podílí se na tom zejména kvalitní bydlení v kvalitním prostředí, dostupné vybavení pro kulturní a sportovní vyžití, odpočinek a volný čas a rozvoj drobného podnikání“.


Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Jozef Pavlík 54 let, manažer, předseda mikroregionu Mikulovsko, Březí

Narodil jsem se v roce 1959 v Československu - ve státě, který dnes již neexistuje a dodnes nechápu, že k zániku tohoto státu nebylo potřeba souhlasu jeho obyvatel. Jsem přesvědčen, že lidi by se měli vyjádřit k tomu, když jim berou domov a vlast. Již 30 let žiji v jihomoravské obci Březí. Z hor jsem si na rovinu Jižní Moravy přinesl čestné a přímé jednání, k tomu srdce na dlani a postoj, kdy slovo dělá chlapa a kamarád nezradí. Není proto divu, že jsem byl pak během působení v politice konfrontován s tím, že ne každý to tak cítí. Trvání na dohodách uzavřených podáním ruky mi i dnes působí problémy, stále si za tímto jednáním totiž stojím. Přesto, že jsem byl jedním z prvních, kdo začali v nové době podnikat, vždy jsem měl blíž k veřejné správě a samosprávě, kde se léta pohybuji.

Když mi doma zakázali zpívat, protože to neumím, založil jsem pěvecké sbory, mužský i ženský. Oba sbory reprezentují svoji obec a region nejen u nás, ale i v zahraničí. V současné době působím jako předseda mikroregionu Mikulovsko a manažer MAS Mikulovsko. Stojím u projektu spolupráce místních samospráv v regionu. V politickém hnutí Starostové a nezávislí jsem od začátku. Kandiduji za toto hnutí, protože jsem přesvědčen, že politiku lze dělat slušně a poctivě. Vždy jsem stál na straně slabších a to bez rozdílu politické příslušnosti. Okusil jsem chodby Úřadu práce v roli žadatele o zaměstnání i úřadu Jihomoravského kraje v roli politika. Vím jaké to je být nejen nahoře, ale i dole. Píši dětskou poezii a připravuji její knižní vydání. Za svůj největší úspěch v životě považuji svoji rodinu.

Pracoval jsem s mládeží v oblasti učňovského školství. Nejdřív přímo, následně pak v řídící oblasti. Dlouhých čtrnáct let jsem vykonával funkci starosty obce. Položil jsem základy demokratického řízení obce, kdy jsem kladl důraz na profesionalitu. Člověk se nemá bát. Neuhnul jsem ani před několika ministry vnitra, když jsem prosazoval bezplatný převod vojenského objektu na obec za účelem budování bytů. Opakovaně a trpělivě jsem jednal ve věci získávání financí a byli jsme při tom opravdu úspěšní. Jako správný hospodář jsem nikdy nedovolil jít obci do dluhů a přesto jsme našetřili na velké investiční akce. Většinový názor nemusí být vždy správný. I proti takovému postoji zastupitelstva jsem dokázal prosadit cyklostezku Mikulov - Nový Přerov, která slouží široké veřejnosti a v letošním roce byla přihlášena do soutěže „Cesty městy“. www.starostove-nezavisli.cz

3


J

I

H

O

M

O

R

A

V

S

K

Ý

K

R

A

J

Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

MUDr. Radovan Válek 41 let, starosta Bučovic

Příznivec STANu V dnešní době není moc populární být na kandidátce pravicové strany. Nicméně já jsem se rozhodl nést svoji kůži na trh i přes to, a z řady důvodů. Především proto, že na kandidátce TOP 09 jsou i členové sdružení STAN (Starostové a nezávislí). Tomuto sdružení v čele s Petrem Gazdíkem vděčí obce a města (kromě těch čtyř největších) za zvýšený přísun peněz do obecních rozpočtů.

Mgr. Vlastimil Jansa 50 let, starosta obce Dolní Bojanovice Obracím se k Vám, občanům moravského Slovácka, oblasti, kterou znám a která zná své starosti i starosty… Nepodceňujme vážnost situace v naší zemi, která je nyní morálně, hospodářsky i politicky nemocná. Dnes zajišťuje prvovýrobu 6 – 8% zaměstnaných lidí, vše ostatní je pouhé přerozdělování jimi vytvořených hodnot. Na polích nepěstujeme, co stovky let před námi nás živilo. Na investory čekáme, že práci nám dají. Na stát spoléháme, že bude na důchod, i když na tento účet peníze dostatečně neodvádíme. Evropské peníze zdaleka nejsou řešením. Bohatne naše zem, nebo pokračuje vývoz kapitálu, aneb co nám ještě patří? Jak z toho ven? 1. Ochrana vnitřního trhu a hospodářských zájmů je prací nejen pro politiky. 2. Musíme se rozhodnout znovu pracovat na svěřené zemi a v první řadě na sobě. 3. Podporujme naše zboží, naše firmy, v našem regionu. 4. Vše má svou hodnotu, naučme se počítat, nejprve 4

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

To je jeden ze signálů, že toto sdružení stojí za tím, co hlásá a potvrzuje svými činy - říká: Trvalý rozvoj měst a obcí je naše priorita. Znám mnoho starostů, kteří jsou členové STAN a všichni řídí své obce a města řádně a rozumně. Komu jinému tedy svěřit naději v lepší budoucnost naší země než těm, kteří na obecní úrovni prokázali, že jim záleží na veřejných statcích a jsou v tom úspěšní a spolehliví.

hodnoty tvořit a pak přerozdělovat. 5. Přemýšlejme o možnostech a všichni pracujme na vytváření pracovních příležitostí. 6. Řešme problémy racionálně, přestaňme si závidět a vyvolávat sváry. 7. Naučme se vládnout sobě, zajímejme se o věci společné. 8. Snažme se o zdravé vztahy mezi sebou, v rodinách, v obci. 9. Buďme hrdí na to, kým a čím jsme, porosteme, pokud budeme pečovat o své kořeny. Nestačí dát lidem jen práci. Lidé potřebují perspektivu a myšlenku smysluplného společného díla…


Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

PhDr. Jiří Kacetl 37 let, historik v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a soudní tlumočník pro jazyk anglický Ve veřejné sféře se pohybuji již deset let. Aktivně působím v několika znojemských spolcích a sdruženích. Od roku 2006 zasedám v zastupitelstvu Znojma, v minulém období jsem pracoval i jako neuvolněný radní, nyní sbírám zkušenosti v opoziční lavici. Znojmo a celý region jihozápadní Moravy je mým domovem, stejně jako byl pro generace mých předků. Toto vědomí historických kořenů zavazuje. Zavazuje k službě pro veřejnost, kterou zdravá občanská společnost nespojuje pouze a jedině se stranickou politikou, a zavazuje též k výkonu této služby s vírou, slušností a pokorou, protože bez nich každý veřejný činitel brzy ztratí svoji legitimitu a promění se v otroka vlastní moci, pýchy a peněz. Pomezí Moravy a Dolního Rakouska ještě na začátku 20. století prosperovalo z živé výměny zboží a osob. Fungovali jsme zde po staletí jako vyhlášené předměstí a zelinářská zahrada pro kosmopolitní Vídeň i pro chudší západomoravské Horácko. Na tento potenciál jsme ale v uplynulém čtvrtstoletí od obnovy demokracie nebyli schopni navázat a připadne mi, že mnoho zdejších lidí odkojených všemohoucím státem ani na nic navazovat nechce. Chtějí jen dostávat, ale nikoli dávat. Syndrom odříznuté periferie následkem dvou světových válek a etnických proměn se tudíž příliš nehojí, naopak současný centralismus českého státu jej ještě více prohlubuje. Zrušení okresních úřadů v roce 2002 a začlenění Znojemska pod kraj gottwaldovského střihu, řízený centralistickým způsobem z Brna, bylo obrovským krokem zpět. Do Prahy je to daleko, do Brna mnohdy pomyslně ještě dál. Chyba ale není jen v systému státní správy. Špatnou práci vykazovali a vykazují i místní poslanci a senátoři za KSČM a ČSSD, kteří jsou proslulí naprostou leností, poživačností, nabubřelým populismem a intrikánstvím. Za jejich frázemi o tom, jak mají rádi „to naše Znojmo“, se toho moc kloudného a opravdového neskrývá. Rozladění z tohoto stavu mě proto před léty přimělo ke vstupu do místní politiky. Některé věci však z úrovně obce či města velikosti Znojma neovlivníte. Poslanecké křeslo nabízí

zajisté mnohem účinnější nástroje k boji za region a jeho potřeby. Prioritou, za kterou už několik let aktivně bojuji, je modernizace železničního i silničního napojení Znojemska na celostátní dopravní síť. Jsem proto velmi rád, že jsem mohl pomoci při prosazení přípravy modernizace železniční trati Znojmo – Břeclav do investičního plánu na nejbližší období. Není ale ještě vyhráno, neboť brněnští státní a krajští úředníci s různými lobbisty v pozadí mají odlišné pohledy na věc, zcela opomíjíce veřejný zájem Znojemska. U letošních parlamentních voleb bych chtěl svojí kandidaturou především podpořit zkušenější regionální starosty a nezávislé, kteří figurují na vyšších místech kandidátky TOP 09 s podporou Starostů. Jsou jimi lídr za hnutí Starostové a nezávislí na jižní Moravě, úspěšný kuřimský starosta Drago Sukalovský, a také starosta z Moravského Krumlova, kandidát za TOP 09 Tomáš Třetina, který má ke Znojmu velmi blízko. Těší mě taktéž kandidatura pana Jozefa Pavlíka z Březí u Mikulova, jenž zná problémy periferního a dosídleného regionu na rakouské hranici velmi dobře. Jejich úspěch u voličů v letošních parlamentních volbách bude i úspěchem mým. Vím, že se budu moci v následujícím volebním období obracet s problémy Znojemska na zkušené poslance, kteří zůstanou místními politiky, a kterým pražské pozlátko nezpůsobí ztrátu paměti na region, odkud pocházejí a který zastupují.

www.starostove-nezavisli.cz

5


J

I

H

O

M

O

R

A

V

S

K

Ý

K

R

A

J

Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Mgr. Radek Procházka 45 let, učitel, Letovice

Pro nadcházející volby jsem byl osloven hnutím Starostové a nezávislí (STAN), abych s jejich podporou kandidoval do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jako nezávislý kandidát. Jsou jen dvě cesty, pasivně přijímat dění kolem sebe, nebo se ho snažit aktivně ovlivnit. V komunální politice se pohybuji od roku 1994. Pracoval jsem jako zastupitel, radní, tajemník městského úřadu, starosta i místostarosta města. Jsem 21 let ženatý a mám čtyři děti. Právě pro budoucnost všech dětí v naší zemi je třeba dělat zodpovědnou, poctivou a otevřenou

Ing. Pavel Vejrosta 52 let, starosta Nedvědic Svoji účast na společné kandidátní listině TOP 09 a STAN považuji za symbolickou podporu svých kolegů starostů. K této formě podpory jsem se rozhodl především proto, že mi není lhostejný současný stav naší společnosti a domnívám se, že starostové jsou síla, která je díky své pracovitosti, morálnímu kreditu a díky svému každoden-

politiku na profesionální úrovni. Takovou politiku dle mého názoru dělají zástupci hnutí STAN. Bez nejrůznějších afér se snaží posílit pravomoci i finanční zázemí našich měst a obcí. Budu rád, když nám dáte svůj hlas.

nímu kontaktu s běžnými občany, schopna pozitivně ovlivnit mnohé jevy a dění ve společnosti. Všechny svoje kolegy na společné kandidátní listině TOP 09 a STAN znám osobně. Vím, že jsou všichni velmi pracovití, čestní a každý za svoji obec či město doslova dýchají. Proto svoji účast na kandidátce chápu jako podporu těm, kteří jsou na kandidátní listině na předních místech a případný volební úspěch kolegů Draga Sukalovského, starosty města Kuřim a Radka Pavlíčka, starosty obce Železné bych vnímal nejen jako úspěch uvedených kolegů či svůj, ale především jako úspěch našeho regionu západní části Jihomoravského kraje, který je dlouhodobě mimo jakýkoli zájem našich politiků obecně. Věřím, že oba uvedení kolegové by v případě svého volebního úspěchu působili nejen ve prospěch města Kuřim, resp. obce Železné, ale hlavně ve prospěch celého regionu. Věřím tomu díky dlouhodobým osobním kontaktům s oběma a také díky zkušenosti, že oba pánové byli velmi aktivní při přípravě nového zákona o rozpočtovém určení daní v letech 2011 a 2012, který byl především díky STAN nakonec přijat, a který našim obcím přinesl poměrně výrazné vylepšení rozpočtových příjmů.

6

JIHOMORAVSKÝ KRAJ


Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Ing. Vítězslav Eliáš 53 let, starosta Podolí

53 let, jsem absolvent VUT Brno fakulty elektrotechnické, obor telekomunikace. 26 roků jsem pracoval ve společnosti Český Telecom, později Telefónica O2 v různých manažerských a obchodních pozicích. Od října 2010 jsem starostou Obce Podolí a dvě volební období před tím s krátkou přetržkou jsem vykonával funkci místostarosty. Obec Podolí má více jak 1300 obyvatel a leží na samém okraji Brna východním směrem a je součástí brněnské aglomerace po stránce pracovních zdrojů i výchovy mladé generace.

politice. Starostové, jsou ti, kteří nesou kůži na trh a jsou nosnými pilíři řízení samosprávy v celé naší zemi a bezprostředně řeší všechny potřeby i problémy života občanů České republiky, voličů všech volených institucí. Nejsou odtrženi od této reality jako jiní vrcholoví politici. Navíc voliči Podolí v posledních trojích volbách jednoznačně postavili na vrchol sdružení Starostů a nezávislých a většinu svých hlasů dali starostům na společné kandidátce s TOP 09. V Poslanecké sněmovně v případě mého zvolení budu prosazovat především zájmy občanů na komunální úrovni.

V obci Podolí byla v minulých volebních obdobích zbudována kompletní infrastrukturu včetně oddílné kanalizace, v roce 2007 byla uvedena do provozu moderní sportovní hala, která je plně využívána a provozuje se zde hraje sport na vysoké úrovni. Například basketbalové mužstvo mužů SK Renocar Podolí již třetí sezónu hraje na špici 2. ligu. O seniory je v obci postaráno moderním, také v roce 2007 zprovozněným domem s pečovatelskou službou. V současné době je realizována část biocenter a biokoridorů Územního systému ekologické stability, z důvodu velkého nárůstu počtu dětí vlivem velkého zájmu mladých rodin o bydlení v Podolí je připravována rekonstrukce části základní školy a stavba nové mateřské školky. Velkým problémem, který obec tíží je nedostatek parkovacích míst. Za tímto účelem a také pro zvýšení bezpečnosti chodců na uvnitř obce připravujeme postupnou rekonstrukci hlavního průtahu obcí, jejímž výsledkem bude také zlepšení estetického image. Proč jsem se rozhodl kandidovat v těchto volbách do poslanecké sněmovny? Protože chci podpořit Starosty a nezávislé ve státní www.starostove-nezavisli.cz

7


J

I

H

O

M

O

R

A

V

S

K

Ý

K

R

A

J

Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Jaroslav Žalkovský, DiS. 51 let, starosta obce Zbýšov okres Vyškov V komunální politice jsem od roku 1990 a starostuji od roku 1998. Naše obec byla ještě v roce 1999, v mikroregionu Dolní Politaví, jež tvoří 37 obcí, vyhodnocena jako obec s nejvyšším indexem stáří, a to 193,1. Na jedno dítě do 15 roků jsme měli 2 důchodce nad 60 roků. Dnes jsme vyhodnoceni jako suverénně nejmladší obec, s indexem stáří 60. Považuji za největší úspěch, že jsem měl možnost se podílet na zásadním rozvoji Zbýšova a spolupodílet se na vybudování moderní obce, kde je věkový průměr 35 roků a nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí na počet obyvatel. Z 387 obyvatel v roce 1998 máme 600 obyvatel, aniž bychom postavili satelitní městečka. Naše obec si zachovává svůj venkovský ráz. To svědčí o tom, že zastupitelé, ve všech volebních obdobích, věděli co chtějí a dokazuje to, že komunální politici dokáží lépe hospodařit, než rychlokvašky z řad politiků, jejichž jedinou zásluhou bylo, že měli rodiče disidenty nebo od svých studentských roků drželi tašky známým politikům a o životě neví nic. Proto jsem rád, že na třetím místě kandidátky figuruje starosta Kuřimi pan Drago Sukalovský, pod jehož vedením se město dynamicky a zároveň transparentně, rozvíjí.

Motto: Dotace jsou nejsnazší cesta ke korupci. Rozdělme co nejvíce dotačních peněz přímo městům a obcím a tím zamezíme, aby strany s veřejnými prostředky nakládaly jako se stranickým majetkem.

VESNICE BEZ LIDÍ, NEBO ŽIVÝ VENKOV? Rozhodn te 25. a 26. íjna 8

JIHOMORAVSKÝ KRAJ


Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Bc. Jakub Krainer 25 let, student právnické fakulty MU v Brně

Po zralé úvaze jsem se rozhodl podpořit kandidátní listinu TOP 09 s podporou Starostů a nezávislých, protože deklarované postoje i praktické kroky jejích kandidátů nejlépe odpovídají mému přesvědčení. Od mládí jsem se aktivně podílel na chodu rodinného hospodářství, a proto si vážím poctivé práce. Od gymnaziálních studií si každý rok přivydělávám, abych ulevil rodinnému rozpočtu. Okusil jsem už přes deset různých prací a všechny mě bavily.

město pracuje nekoncepčně a o komunikaci s krajem či státem nikdo nejeví nejmenší zájem. I proto ztrácíme. A to chceme změnit. Chceme kandidovat jako poctiví, pracovití a erudovaní občané, kteří už teď berou důvěru svých souputníků jako celoživotní závazek, a kteří budou pracovat pro úspěch celku. Jako Starostové a nezávislí. My to totiž chceme, umíme a dokážeme. S vaší pomocí, milí voliči. 25. a 26. října a všechny další dny.

Pracoval jsem v Národním parku, byl jsem učitelem, okusil jsem prostředí televize, novin i rozhlasu, několikrát jsem byl za prací v cizině. Závodně jsem se věnoval pěti sportům a podobně jsem na tom se svými studiemi. Po absolvování žurnalistiky, mediálních studií a evropských studií, studiu filosofie a historie, jsem se vrhl již na pátý obor, který mě na alma mater Masarykově univerzitě oslovil, právo a právní vědu. Ve volném čase se snažím poznávat lidi a poučit se z jejich příběhů. Jsem místopředsedou Mladých evropských federalistů a přesvědčeným Evropanem, předsedou fotbalového oddílu, ale také dobrovolníkem v Hospici u Sv. Alžběty. Čas mimo studium a práci se snažím rovnoměrně podělit mezi své nejbližší, přátele, ty, kteří mě potřebují, sport a další vzdělávání. Za velký úspěch roku 2013 považuji, že jsme spolu s dalšími odhodlanými lidmi založili občanské sdružení PRO ZNOJMO, které si dalo za úkol očistit město od korupce. Je až komické studovat kroky několika různých vedení znojemské radnice, která, jedno jako druhé, bez ohledu na barvu, sledovala jediný cíl – svůj vlastní prospěch. Majetek se tak prodával a stále prodává pod cenou, www.starostove-nezavisli.cz

9


JIHOMORAVSKÝ KRAJ Tajemník Jihomoravské krajské organizace Jaroslav Žalkovský / e-mail: ouzbysov@politavi.cz Starostové a nezávislí (STAN) politické hnutí / IČ: 26673908 zasílací adresa: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 e-mail: info@starostove-nezavisli.cz telefon: +420 241 412 091, +420 734 588 408 ředitelka hlavní kanceláře: Veronika Vendlová / telefon: +420 777 326 333

Jak se stát příznivcem hnutí Starostové a nezávislí? Připojte se i Vy! Více informací a kontaktní formulář naleznete na www.starostove-nezavisli.cz/o-nas. O přijetí registrovaného příznivce rozhoduje krajský výbor. Najdete Najdete nás nás

www.starostove-nezavisli.cz www.starostove-nezavisli.cz

http://twitter.com/STANcz http://twitter.com/STANcz

www.facebook.com/starostove www.facebook.com/starostove

Kandidátní listina TOP 09 s podporou Starostů v Jihomoravském kraji 1.

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

18.

Mgr. Kamil Vinklárek

19.

PhDr. Jiří Kacetl

20.

Bc. Ladislav Kotík

21.

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka

22.

Mgr. Jaroslav Světlík

23.

Mgr. Radek Procházka

24.

Ing. Svatopluk Müller, MSc.

25.

Miroslav Rožnovský

26.

Mgr. Petr Fedor, 42, náměstek pro správu

27.

Ing. Pavel Vejrosta

28.

Pavel Horák

29.

Ing. Zuzana Kyliánová

30.

Michal Brázda

31.

Ing. Vítězslav Eliáš

32.

Milan Buček

64, přednosta ORL kliniky, profesor, Brno, TOP 09

2.

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

3.

Ing. Mgr. Drago Sukalovský

4.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

5.

Radomír Pavlíček

47, starosta TJ Sokol Hodonín, Hodonín, TOP 09

53, vysokoškolská učitelka, Brno, TOP 09

37, historik, Znojmo, bez pp

51, starosta, Kuřim, STAN

36, místostarosta MČ Brno-Černovice, Brno, TOP 09

53, přednosta kliniky, profesor, Brno, TOP 09

30, ředitel firmy, Mikulov TOP 09

52, starosta, Železné, STAN

6.

Jozef Pavlík, 54, manažer,

55, starosta, Rosice, bez pp

předseda mikroregionu Mikulovsko, Březí, STAN

7.

Jan Husák

8.

Mgr. Jaroslava Schejbalová

9.

Ing. Jan Vitula

10.

Dominik Božek

11.

MUDr. Radovan Válek

12.

MUDr. Libor Vyskočil, MBA

13.

Ing. Lubomír Šmíd

14.

Mgr. Tomáš Třetina

15.

Mgr. Vlastimil Jansa

16.

Ing. et Ing. Daniel Smrček

45, učitel, Letovice, bez pp

55, OSVČ, Těšany, TOP 09

42, zemědělský podnikatel, Věteřov, TOP 09

49, právník, Břeclav, TOP 09

55, starosta, Hrušovany u Brna, TOP 09

44, místostarosta, Židlochovice, TOP 09

památkových objektů NPÚ, Brno, TOP 09 52, starosta, Nedvědice, bez pp

44, místostarosta, Boskovice, TOP 09 41, starosta, Bučovice, bez pp

41, místostarosta, Šlapanice, TOP 09

56, chirurg, Brno, TOP 09

57, jednatelka firmy, Brno, TOP 09

54, starosta, Kobylnice, TOP 09

40, živnostník, Blansko, TOP 09

41, starosta, Moravský Krumlov, TOP 09

53, starosta, Podolí, STAN

50, starosta, Dolní Bojanovice, bez pp

44, podnikatel, Ivančice, TOP 09

33.

17.

10

Vojtěch Vašíček, 57, předseda občanského sdružení ParaCENTRUM Fenix, Brno, TOP 09

www.starostove-nezavisli.cz

Jaroslav Žalkovský, DiS. 51, starosta, Zbýšov, STAN

36, obchodní manažer, Brno, TOP 09

34.

Mgr. Petr Ducháček 26, starosta, Drnovice, TOP 09

JIHOMORAVSKÝ KRAJ


Celostátní rubrika vydání č. 5 / 10. 10. 2013

V tomto čísle najdete

Znovu navrhnu povinnou veřejnou službu / str. 1

Bránit naši ústavu / str. 2-3

Transparentnost je důležitá pro kraj i stát / str. 3-4

KSČM před soud / str. 4

Znovu navrhnu povinnou veřejnou službu Pomůže obcím i nezaměstnaným a zmírní sociální napětí Jedním z kroků minulé vlády, který vyvolal vlnu nevole, byla povinná veřejná služba pro nezaměstnané, kteří byli v evidenci úřadů práce déle než dva měsíce.

povinná po uplynutí určité ochranné lhůty, například půlroční, tak aby se opravdu zaměřila na ty, kdo jsou v evidenci úřadů práce nejdéle.

Přestože Ústavní soud toto opatření zrušil a já jeho rozhodnutí respektuji, myslím, že by bylo nerozumné upustit od snah motivovat dlouhodobě nezaměstnané k tomu, aby se aktivněji podíleli na řešení své situace.

Podobně nastavená veřejná služba by měla přínosy jak pro samotné nezaměstnané, tak i pro obce a celou společnost: nezaměstnaným by pomohla udržet, či v některých případech obnovit či vytvořit pracovní návyky nezbytné pro úspěšné hledání nového zaměstnání; obcím a neziskovým organizacím by zajistila tolik potřebnou personální výpomoc hrazenou z prostředků MPSV; a nabourala by stereotypní a často nespravedlivý obraz dlouhodobě nezaměstnaného člověka jako parazita, který je pro společnost přítěží, což by pomohlo zmírnit sociální tenzi a zlepšit atmosféru ve společnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě pod vedením Ludmily Müllerové už v tomto směru udělalo první kroky, když připravilo návrh právní úpravy veřejně prospěšných prací na zkrácený úvazek; ty by byly placeny z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. Umím si ale představit i návrat k myšlence veřejné služby, která by byla: časově omezená (například určitým počtem hodin týdně, aby nezaměstnanému nebránila v aktivním hledání práce), honorovaná (aby byli uchazeči o práci pozitivně motivováni a předešlo se podle mého názoru nepatřičným přirovnáváním veřejné služby k nuceným pracím), www.starostove-nezavisli.cz

To jsou důvody, proč – stanu-li se poslancem – budu prosazovat, aby se veřejná služba v podobě, která zohlední námitky Ústavního soudu, co nejrychleji vrátila do právního řádu České republiky. Petr Gazdík CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 5 / 2013 / 10. 10.

1


Bránit naši Ústavu V minulém zářijovém čísle celostátních STANovin jsem se z pozice bývalého předsedy Ústavně právního výboru zákonodárného sboru pokusil objasnit, v čem je počínání prezidenta republiky z hlediska Ústavy mimo její rámec. Základní úvaha však směřovala k ustanovování vlády hlavou státu. Proč bychom si měli volit poslance, platit náklady voleb, hradit činnost politických stran, aby se utkaly o své programy, z nichž si voliči vyberou jim ten nejméně nesympatický, když celé toto volební divadlo neurčí, kdo bude vládnout a s jakým programem? Své zástupce si občané volí na čtyři roky a po celé toto období mají zvolení poslanci vykonávat mandát (nedojde-li k jeho zkrácení ústavní cestou). K čemu ovšem takový volební cirkus a nákladný provoz, když by o tom, kdo má vládnout a zodpovídat se voličům rozhodovaly pouze jedny volby prezidenta republiky? Pokud by vznik a existence vlády měla záviset pouze na prezidentovi, pak si občané nemusí vybírat strany s jejich programy, armádou kandidátů, ale postačí jedna více či méně osvícená hlava. Tato otázka je několik týdnů před poslaneckými volbami o to naléhavější. Pokud o premiérovi, vládě a směřování naší země rozhodne prezident republiky bez ohledu na výsledek voleb, postrádají volby základní smysl. Tento postup hlavy státu však není v souladu s Ústavou. Ta si zaslouží největší úctu a respekt všech občanů ČR, zejména pak ústavních činitelů. Není tvořena jen psaným textem, ale i principy, tradicemi a zvyklostmi, které s psaným textem tvoří nedělitelný celek. Tento celek tvoří ústavní pořádek, který musíme bránit a nedovolit jeho účelové posouvání. Bílá místa v naší Ústavě nejsou chybou jejích autorů. Předpokládají však, že ústavní činitelé budou v duchu svého 2

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 5 / 2013 / 10. 10.

ústavního slibu vykonávat svůj mandát v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To znamená hledat řešení, které vychází z principů a zvyklostí, jež prozařují v ústavním textu. Tím spíše se taková role očekává od nositele úřadu nejvyššího, od prezidenta republiky. Má být „ústavní pojistkou“ vedoucí mnohdy hádavé politické strany k překlenování krizí. Bohužel se současný prezident rozhodl krizi spíše vytvářet než překonávat, nebýt nadstranickým moderátorem diskuse politických stran, svůj úřad nevykonávat v zájmu všeho lidu, ale naopak jen v zájmu určité skupiny občanů a propojit jej výrazně s jednou z politických stran. Jestliže prezident republiky považuje ústavní tradice „za idiotské“, znamenají bílá místa v Ústavě hrozbu pro naši demokracii. Nepředstavují pak totiž prostor pro hledání řešení, ale mohou být zneužita jako nástroj politické moci, která ovšem prezidentovi nepřísluší. Nezodpovídá se jednak občanům, jestliže je podle Ústavy neodpovědný ze své funkce, a rovněž je těžiště politické moci svěřeno parlamentu. Jde nám o zachování systému liberální parlamentní demokracie. Mnoho let jsme se možná velmi lehkomyslně domnívali, že svoboda, kterou jsme získali v roce 89 je samozřejmostí a není nutné o ni každodenně pečovat a usilovat. „Kdo nectí ducha Ústavy, ohrožuje demokracii“

pokračování na str. 3


Bránit naši Ústavu pokračování ze str. 2

Tragické historické zkušenosti spojené s přerodem parlamentní demokracie na autoritářský totalitní režim by nám neměly být příliš vzdálené. Je-li to tedy nezbytné, promítneme ducha Ústavy ČR do psaného textu. Spolu se svými kolegy jsem připravil takovou změnu Ústavy, která by měla zpřesnit pravomoci ústavních činitelů a zdůraznit, že má-li občanům

vládnout vláda, tak jen s důvěrou jimi zvolených zástupců. Jinak by Parlamentní volby neměly žádný smysl. Bohužel rozpuštěním Sněmovny tento připravený dokument spadl příslovečně pod stůl. O jeho přijetí chci usilovat v novém volebním období. JUDr. Stanislav Polčák místopředseda STAN, bývalý předseda Ústavně právního výboru PSP ČR

Transparentnost je důležitá pro kraj i stát Od loňských krajských voleb neseme spoluodpovědnost za Liberecký kraj. Po letech trpělivé práce v opozici jsme dostali příležitost ukázat, že transparentnost a otevřenost se skutečně vyplácí. Principy, které fungují v našem kraji, i zkušenosti s jejich uplatňováním, jsme připraveni přenést i na celostátní úroveň. O jaké principy a zkušenosti se jedná? Ve vedení kraje i obce uplatňujeme úplnou informovanost o finanční situaci a transparentnost ve všech oblastech. Jako první kraj v České republice jsme začali uveřejňovat smlouvy prostřednictvím Portálu veřejné správy. Máme transparentní účet a rozklikávací rozpočet, občané se mohou prostřednictvím webového portálu kdykoli podívat, jak si kraj vede po finanční stránce, za jaké služby platí, kolik za ně platí a komu. Samozřejmostí je přímý přenos z jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na webových stránkách a jeho záznam. Nově vytvořená mapa investic Libereckého kraje přináší přehled uskutečněných a plánovaných investičních akcí podle měst, obcí a regionů, kde lze najít podrobné informace o termínu zahájení, ukončení, ceně a zhotoviteli.

V rámci přípravy rozpočtu na rok 2014 jsme dali občanům možnost definovat potřeby kraje a jeho rozpočtové priority. V Libereckém kraji se nám tyto kroky vyplatily. Nemyslím tím jen vítězství našeho kraje v anketě o nejtransparentnější tuzemský úřad. pokračování na str. 4 www.starostove-nezavisli.cz

3


Transparentnost je důležitá pro kraj i stát pokračování ze str. 3

Mám na mysli i hmatatelné finanční přínosy v podobě správně zadaných, levnějších veřejných zakázek, na kterých náš kraj jen za prvních 9 měsíců letošního roku ušetřil téměř 70 milionů korun. Na úrovni státu mohou podobné kroky ušetřit desítky miliard.

Transparentnost pro nás tedy není jen módní heslo. Je to recept na odpovědnější a efektivnější správu věcí veřejných. Recept, který nabízíme celé republice. Martin Půta hejtman Libereckého kraje

KSČM před soud Listopadovou revoluci roku 1989 je potřeba dokončit. Je potřeba skoncovat s absurdním faktem, že takřka čtvrt století po Listopadu máme jednu z nejsilnějších komunistických stran v Evropě, nota bene stranu, která aspiruje na místo druhé nejsilnější strany v parlamentu a hlásí se ke zločinné KSČ. Vypořádat se s existencí komunistické strany už dnes můžeme demokratickými prostředky, které nám sametová revoluce přinesla. Vypořádat se dnes můžeme i se základním mýtem šířeným odpůrci antikomunistů. Vypouštějí a šíří ho sami komunisté. Soustavně, v médiích, ve veřejném životě, na sociálních sítích tvrdí se svatým nadšením demokratů, že komunistickou stranu nelze zakázat, protože zákaz politického protivníka by bylo porušením demokratických principů. Výjimečně mají pravdu. Český právní řád nezná pojem zákaz politické strany. Jasně však zákonem o politických stranách definuje postup, jak zacházet s politickými stranami, které porušují zákon či dokonce Ústavu. Jedině soud, v tomto případě Nejvyšší správní soud, může takovou stranu rozpustit, případně pozastavit její činnost. Jedině soud má právo to udělat, žádný exekutivní prostředek, žádná možnost 4

www.starostove-nezavisli.cz

příkazu, zákazu, vládního nařízení, či parlamentního příkazu v demokratické zemí neexistují. Podle zákona se může Nejvyšší správní soud zabývat proviněním politické strany, jestliže na ni podá správní žalobu prezident republiky nebo vláda. Toho si byl vědom Senát Parlamentu České republiky už v roce 2008, kdy přijal usnesení, ve kterém vyjadřuje podezření, že KSČM porušuje Ústavu ČR, a to především jejího článku 5, který říká, že součástí politického systému mohou být pouze ty strany, které odmítají násilí jako prostředek dosažení svých cílů. Senát vyzývá vládu, aby podala na KSČM příslušnou žalobu. Ani Topolánkova vláda ani Fischerova úřednická vláda se k tomu neodhodlaly. Teprve vláda Nečasova reflektovala iniciativy parlamentu a přikázala Ministerstvu vnitra, aby návrh správní žaloby vypracovalo. Tento příkaz ministerstvo ignorovalo. Nečasova vláda už nenašla dost sil na to, aby tuto vzpouru ministerských úředníků potlačila. Usnesení horní komory stále platí. Otázkou je kdy se najde prezident či vláda, pro kterou bude požadavek dodržování Ústavy více než partajní politické zájmy.

Jaromír Štětina senátor CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 5 / 2013 / 10. 10.

Stanoviny5jihomoravskykraj  
Stanoviny5jihomoravskykraj  
Advertisement