Page 1

vydání č. 5 / 10. 10. 2013

KRAJ VYSOČINA

2.

Zdeňka Tajovská místostarostka Dušejova

Brouzdala jsem po stránkách internetu a narazila jsem na blog pana Maxe Kašparů. Bylo to v době, kdy se sestavovaly kandidátní listiny do PSP a mě bylo svěřeno druhé místo. Pocítila jsem velkou odpovědnost za to, že jsem dostala takovou důvěru. Nebylo by vhodné, pokoušet se vlastními slovy vyjádřit to, co napsal pan Kašparů. „Žijete v zemi, kde nic není hanba!“ Těmito slovy zhodnotil student z Asie svůj roční pobyt v České republice. Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hodnocení klimatu v naší zemi. Měl pravdu. Z české kotliny se kamsi vytratil stud. Pojem hanba je dnes už srozumitelný málokomu. Dítě se nestydí zesměšnit učitele, muž se nestydí opustit ženu a děti kvůli milence, potomci se nestydí zvednout ruku na své rodiče, není žádnou hanbou žít jako parazit nebo veřejně propagovat zlo. Proč by se tedy měli politici ve službách mafií stydět lhát, krást a podvádět? Poslední věta odstavce se mě nejprve dotkla, velmi brzy jsem si však uvědomila, že minimálně do voleb budu s těmito politiky házena do jednoho pytle. Položila jsem si otázku. Proč jsem přijala kandidaturu? Co chci změnit? Opravdu vím, kam jdu? Musím si odpovědět – ano. Vím kam, proč a také proč právě teď jsem se rozhodla pro tento cíl cesty. Celý život pracuji s lidmi a pro lidi. Neumím nevšímat si okolí, neumím nevidět, www.starostove-nezavisli.cz

že se někde děje bezpráví. Vadí mi, že někdo vyslovil „žijete v zemi, kde nic není hanba“. Vadí mi to z důvodu, že vím, že má pravdu. Tento fakt vyslovil zahraniční student po ročním pobytu v naší zemi. Kolika lidem, kteří tu žijí to také vadí? Jako ženu a matku už dospělých dětí mě zajímá, do jaké doby přivedou moje děti své potomky. Je správné, že mladí lidé dnes raději žijí „na hromádce“, než aby se vzali? Proč, vždyť by přišli o dávky od státu. Je správné, když se chci podívat na televizi, aby na všech programech tekly potoky krve a ve slovníku malých dětí se běžně objevovalo „já tě zabiju“ a místo princezen si děti hrály s kostlivci? Je správné, aby staří lidé dožívali osamoceně? Rodina přestává být základním kamenem státu, a to považuji za velkou chybu. Kde jinde, než v rodině získáme základy slušného chování. Kde jinde se naučíme mít úctu k rodičům, mít rádi sourozence a v neposlední řadě, vážit si práce druhých. Žádná další instituce už absenci těchto základních návyků nedožene. Dnes jsou mladí lidé pod velkým tlakem ze strany zaměstnavatelů. Často stojí před otázkou – kariérní růst, což znamená hodiny přesčasů, nebo rodina. Bohužel to mnohdy končí tak, že kariéra a peníze zvítězí nad vztahy lidí. Může se zdát, že jsem zapomněla na otázky, které jsem si položila. Proč jsem přijala kandidaturu? Co chci změnit? Opravdu vím, kam jdu? pokračování na str. 2 KRAJ VYSOČINA

1


K

R

A

J

V

Y

S

O

Č

I

N

A

Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

pokračování ze str. 1

Nezapomněla. Všechno souvisí se vším. Kandidaturu jsem přijala, protože mi záleží na tom, jaké podmínky pro život budou mít příští generace. Podaří se vytvořit takové podmínky mladým rodinám, aby se opět mohlo s hrdostí prohlašovat, že rodina je základ státu? Nebudeme se muset bát na ulicích o svůj život? Nezahltíme planetu odpadky? Záleží mi i na tom, jak bude dožívat moje generace. Generace lidí, kteří celý život poctivě pracovali. Je opravdu v pořádku, aby odcházely všechny profese do důchodu ve stejném věku? Lidé, kteří pracují manuálně jsou daleko dříve opotřebováni.

4.

Josef Březka starosta Borů

Josef Březka je starostou obce Bory od roku 1994. Kromě toho je předsedou Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko zahrnujícího 55 obcí a měst a členem správní rady MAS Most Vysočiny o.p.s. Josef Březka vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Brně a poté začal pracovat nejprve v První brněnské strojírně v Brně, následně v Sanbournu ve Velkém Meziřičí jako vedoucí konstruktér.

7.

Jaromír Barák ekonom, zastupitel Třebíče

Jaromír Barák se narodil 9. 12. 1957 a žije v Třebíči. Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně, ekonomii a management studoval na Masarykově univerzitě v Brně a na Vysoké škole ekonomické v Praze. Do roku 1990 pracoval jako počítačový specialista, poté působil ve státní správě, kde se věnoval ekonomické transformaci státních podniků. Od roku 2001 se zabývá poradenstvím v oblasti restrukturalizace, organizace a ekonomického řízení malých a středních firem, na vedení některých z nich se podílí. V roce 2000 se stal členem zastupitelstva kraje 2

KRAJ VYSOČINA

Zákony vydané v naší republice musí platit pro všechny, kdo zde chtějí žít. Vadí mi, že i přes zákon o RUD, je stále ještě velký rozdíl mezi kvalitou života na venkově a ve městech. Demokracii si musíme opatrovat a hýčkat a ne si ji plést s anarchií. Nechci, aby se vrátila doba, kdy mohli nevzdělaní lidé rozhodovat o osudech lidí na tzv. uličních výborech z titulu příslušnosti ke straně. Věřím, že tak jako dosud, se budu moci dívat lidem zpříma do očí.

Mezi jeho zájmy patří ekonomika, sport, cestování a fotografování. V roce 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva z 3. místa, jako zástupce hnutí Starostové a nezávislí na kandidátce TOP 09. Jelikož byli zvoleni pouze 2 kandidáti za TOP 09, byla jeho kandidatura neúspěšná.

Vysočina a předsedou jeho kontrolního výboru. V současné době je druhé volební období členem městského zastupitelstva v Třebíči, kde patří k nejvýraznějším kritikům klientelizmu vedení radnice. Převážnou část svého volného času věnuje dobrovolnictví v jedné z největších světových dobročinných organizací, kde organizuje výměnné studijní pobyty středoškolských studentů do zahraničí. Jaromír Barák je ženatý, s manželkou Jaroslavou vychovali dceru a syna.


Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

10.

Ing. Blanka Veletová starostka Košetic

Ing. Blanka Veletová je starostkou obce Košetice na Pelhřimovsku. Kromě toho je předsedkyní Mikroregionu Košeticko sdružujícího 6 okolních obcí a předsedkyní ZO Českého svazu včelařů v Košeticích. Po absolvování Gymnázia Pelhřimov nastoupila Blanka

13.

Ing. František Dvořák starosta Radňovic

Ing. František Dvořák je starostou obce Radňovice od roku 2006. Registrovaným příznivcem hnutí Starostové a nezávislí se stal v březnu roku 2009. Na celostátním sněmu v roce 2013 byl zvolen členem celostátního výboru hnutí STAN.

16.

Věra Bartuňková podnikatelka, starostka Zvěrkovic

Věra Bartuňková je neuvolněnou starostkou obce Zvěrkovice (od roku 1992). Po vystudování Střední zemědělské technické školy a mateřské dovolené nastoupila do stavební firmy v Moravských Budějovicích, ve které pracovala 16 roků.

19.

Ing. Lenka Arnotová místostarostka Světlé nad Sázavou

Ing. Lenka Arnotová je místostarostkou města Světlá nad Sázavou. Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Brně, fakulty provozně ekonomické, zastávala 17 let funkci ekonoma. Po revoluci pracovala 11 let jako vedoucí expozitury Komerční banky ve Světlé nad Sázavou. V komunální politice pracuje od roku 1994, ve volbách v roce 2002 byla zvolena do funkce místostarosty.

Veletová na Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Na této škole získává inženýrský titul. Mezi její koníčky patří kultura, literatura, cestování a včelaření.

František Dvořák vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Do oblastí jeho zájmu patří například zemědělství a daňová problematika. Ve volném čase se věnuje cykloturistice a sportovnímu rybolovu.

V současné době je jednatelkou malé firmy, která se zabývá inženýrsko-investorskou činností. V loňském roce, po volbách do Zastupitelstva Kraje Vysočina, byla zvolena členkou Komise sociální a pro oblast protidrogové problematiky.

V této volené pozici (střídavě místostarosta - starosta) pracuje dodnes. Výkon své funkce vnímá jako službu občanům. Svou prací by chtěla přispět k obnovení důvěry v právní řád, potírání korupce a zneužívání získané moci. Mezi její koníčky patří cestování, divadlo, filmy a ruční práce. Je vdaná a má dvě dospělé děti. www.starostove-nezavisli.cz

3


KRAJ VYSOČINA Tajemnice krajské organizace Kraje Vysočina Zdena Tajovská / e-mail: zdena.tajovska@seznam.cz / telefon: +420 604 118 891 Starostové a nezávislí (STAN) politické hnutí / IČ: 26673908 zasílací adresa: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 e-mail: info@starostove-nezavisli.cz telefon: +420 241 412 091, +420 734 588 408 ředitelka hlavní kanceláře: Veronika Vendlová / telefon: +420 777 326 333

Jak se stát příznivcem hnutí Starostové a nezávislí? Připojte se i Vy! Více informací a kontaktní formulář naleznete na www.starostove-nezavisli.cz/o-nas. O přijetí registrovaného příznivce rozhoduje krajský výbor. Najdete Najdete nás nás

www.starostove-nezavisli.cz www.starostove-nezavisli.cz

http://twitter.com/STANcz http://twitter.com/STANcz

www.facebook.com/starostove www.facebook.com/starostove

Kandidátní listina TOP 09 s podporou Starostů v kraji Vysočina 1. Ing. Karel Tureček 42, zemědělec, rybář, Chýnov, TOP 09

2. Zdeňka Tajovská 57, místostarostka Dušejova, Dušejov, STAN

3. Bc. Ladislav Bárta 43, místostarosta Žďáru nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, TOP 09

4. Josef Březka 48, starosta Borů, konstruktér, Bory, STAN

5. Libor Honzárek 50, radní Havlíčkova Brodu, Havlíčkův Brod, TOP 09

6. Ing. Libor Fejta 54, bezpečnostní inženýr JE Dukovany, Třebíč, TOP 09

7. Ing. Jaromír Barák 55, ekonom, zastupitel Třebíče, Třebíč, STAN

8. Ing. arch. Jiří Vohralík 50, architekt, zastupitel Jihlavy, Jihlava, TOP 09

9. Martin Sedlák 42, projektový manažer, Havlíčkův Brod, TOP 09

10. Ing. Blanka Veletová 48, starostka Košetic, ekonom, Košetice, STAN 4

www.starostove-nezavisli.cz

11. Věra Podhorská 61, ředitelka DKO s.r.o. Jihlava, zastupitelka, Jihlava, TOP 09

12. Ing. Zdenka Chmelařová 56, provozovatelka fitness centra, Pelhřimov, TOP 09

13. Ing. František Dvořák 38, starosta Radňovic, ekonom, Radňovice, STAN

14. PaedDr. Svatopluk Dvořák 53, učitel, Třebíč, TOP 09

15. JUDr. Miloš Jirman 50, advokát, radní Žďáru nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, TOP 09

16. Věra Bartuňková 47, podnikatelka, starostka Zvěrkovic, Zvěrkovice, bezpp

17. Mgr. Jiří Havlíček 56, starosta Krucemburku, Krucemburk, TOP 09

18. Lenka Jelínková 42, finanční manažerka, Jihlava, TOP 09

19. Ing. Lenka Arnotová 64, místostarostka Světlé nad Sázavou, ekonom Světlá nad Sázavou, STAN

20. Ing. Imrich Brdečka 54, logistik, Humpolec, TOP 09 KRAJ VYSOČINA


Celostátní rubrika vydání č. 5 / 10. 10. 2013

V tomto čísle najdete

Znovu navrhnu povinnou veřejnou službu / str. 1

Bránit naši ústavu / str. 2-3

Transparentnost je důležitá pro kraj i stát / str. 3-4

KSČM před soud / str. 4

Znovu navrhnu povinnou veřejnou službu Pomůže obcím i nezaměstnaným a zmírní sociální napětí Jedním z kroků minulé vlády, který vyvolal vlnu nevole, byla povinná veřejná služba pro nezaměstnané, kteří byli v evidenci úřadů práce déle než dva měsíce.

povinná po uplynutí určité ochranné lhůty, například půlroční, tak aby se opravdu zaměřila na ty, kdo jsou v evidenci úřadů práce nejdéle.

Přestože Ústavní soud toto opatření zrušil a já jeho rozhodnutí respektuji, myslím, že by bylo nerozumné upustit od snah motivovat dlouhodobě nezaměstnané k tomu, aby se aktivněji podíleli na řešení své situace.

Podobně nastavená veřejná služba by měla přínosy jak pro samotné nezaměstnané, tak i pro obce a celou společnost: nezaměstnaným by pomohla udržet, či v některých případech obnovit či vytvořit pracovní návyky nezbytné pro úspěšné hledání nového zaměstnání; obcím a neziskovým organizacím by zajistila tolik potřebnou personální výpomoc hrazenou z prostředků MPSV; a nabourala by stereotypní a často nespravedlivý obraz dlouhodobě nezaměstnaného člověka jako parazita, který je pro společnost přítěží, což by pomohlo zmírnit sociální tenzi a zlepšit atmosféru ve společnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě pod vedením Ludmily Müllerové už v tomto směru udělalo první kroky, když připravilo návrh právní úpravy veřejně prospěšných prací na zkrácený úvazek; ty by byly placeny z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. Umím si ale představit i návrat k myšlence veřejné služby, která by byla: časově omezená (například určitým počtem hodin týdně, aby nezaměstnanému nebránila v aktivním hledání práce), honorovaná (aby byli uchazeči o práci pozitivně motivováni a předešlo se podle mého názoru nepatřičným přirovnáváním veřejné služby k nuceným pracím), www.starostove-nezavisli.cz

To jsou důvody, proč – stanu-li se poslancem – budu prosazovat, aby se veřejná služba v podobě, která zohlední námitky Ústavního soudu, co nejrychleji vrátila do právního řádu České republiky. Petr Gazdík CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 5 / 2013 / 10. 10.

1


Bránit naši Ústavu V minulém zářijovém čísle celostátních STANovin jsem se z pozice bývalého předsedy Ústavně právního výboru zákonodárného sboru pokusil objasnit, v čem je počínání prezidenta republiky z hlediska Ústavy mimo její rámec. Základní úvaha však směřovala k ustanovování vlády hlavou státu. Proč bychom si měli volit poslance, platit náklady voleb, hradit činnost politických stran, aby se utkaly o své programy, z nichž si voliči vyberou jim ten nejméně nesympatický, když celé toto volební divadlo neurčí, kdo bude vládnout a s jakým programem? Své zástupce si občané volí na čtyři roky a po celé toto období mají zvolení poslanci vykonávat mandát (nedojde-li k jeho zkrácení ústavní cestou). K čemu ovšem takový volební cirkus a nákladný provoz, když by o tom, kdo má vládnout a zodpovídat se voličům rozhodovaly pouze jedny volby prezidenta republiky? Pokud by vznik a existence vlády měla záviset pouze na prezidentovi, pak si občané nemusí vybírat strany s jejich programy, armádou kandidátů, ale postačí jedna více či méně osvícená hlava. Tato otázka je několik týdnů před poslaneckými volbami o to naléhavější. Pokud o premiérovi, vládě a směřování naší země rozhodne prezident republiky bez ohledu na výsledek voleb, postrádají volby základní smysl. Tento postup hlavy státu však není v souladu s Ústavou. Ta si zaslouží největší úctu a respekt všech občanů ČR, zejména pak ústavních činitelů. Není tvořena jen psaným textem, ale i principy, tradicemi a zvyklostmi, které s psaným textem tvoří nedělitelný celek. Tento celek tvoří ústavní pořádek, který musíme bránit a nedovolit jeho účelové posouvání. Bílá místa v naší Ústavě nejsou chybou jejích autorů. Předpokládají však, že ústavní činitelé budou v duchu svého 2

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 5 / 2013 / 10. 10.

ústavního slibu vykonávat svůj mandát v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To znamená hledat řešení, které vychází z principů a zvyklostí, jež prozařují v ústavním textu. Tím spíše se taková role očekává od nositele úřadu nejvyššího, od prezidenta republiky. Má být „ústavní pojistkou“ vedoucí mnohdy hádavé politické strany k překlenování krizí. Bohužel se současný prezident rozhodl krizi spíše vytvářet než překonávat, nebýt nadstranickým moderátorem diskuse politických stran, svůj úřad nevykonávat v zájmu všeho lidu, ale naopak jen v zájmu určité skupiny občanů a propojit jej výrazně s jednou z politických stran. Jestliže prezident republiky považuje ústavní tradice „za idiotské“, znamenají bílá místa v Ústavě hrozbu pro naši demokracii. Nepředstavují pak totiž prostor pro hledání řešení, ale mohou být zneužita jako nástroj politické moci, která ovšem prezidentovi nepřísluší. Nezodpovídá se jednak občanům, jestliže je podle Ústavy neodpovědný ze své funkce, a rovněž je těžiště politické moci svěřeno parlamentu. Jde nám o zachování systému liberální parlamentní demokracie. Mnoho let jsme se možná velmi lehkomyslně domnívali, že svoboda, kterou jsme získali v roce 89 je samozřejmostí a není nutné o ni každodenně pečovat a usilovat. „Kdo nectí ducha Ústavy, ohrožuje demokracii“

pokračování na str. 3


Bránit naši Ústavu pokračování ze str. 2

Tragické historické zkušenosti spojené s přerodem parlamentní demokracie na autoritářský totalitní režim by nám neměly být příliš vzdálené. Je-li to tedy nezbytné, promítneme ducha Ústavy ČR do psaného textu. Spolu se svými kolegy jsem připravil takovou změnu Ústavy, která by měla zpřesnit pravomoci ústavních činitelů a zdůraznit, že má-li občanům

vládnout vláda, tak jen s důvěrou jimi zvolených zástupců. Jinak by Parlamentní volby neměly žádný smysl. Bohužel rozpuštěním Sněmovny tento připravený dokument spadl příslovečně pod stůl. O jeho přijetí chci usilovat v novém volebním období. JUDr. Stanislav Polčák místopředseda STAN, bývalý předseda Ústavně právního výboru PSP ČR

Transparentnost je důležitá pro kraj i stát Od loňských krajských voleb neseme spoluodpovědnost za Liberecký kraj. Po letech trpělivé práce v opozici jsme dostali příležitost ukázat, že transparentnost a otevřenost se skutečně vyplácí. Principy, které fungují v našem kraji, i zkušenosti s jejich uplatňováním, jsme připraveni přenést i na celostátní úroveň. O jaké principy a zkušenosti se jedná? Ve vedení kraje i obce uplatňujeme úplnou informovanost o finanční situaci a transparentnost ve všech oblastech. Jako první kraj v České republice jsme začali uveřejňovat smlouvy prostřednictvím Portálu veřejné správy. Máme transparentní účet a rozklikávací rozpočet, občané se mohou prostřednictvím webového portálu kdykoli podívat, jak si kraj vede po finanční stránce, za jaké služby platí, kolik za ně platí a komu. Samozřejmostí je přímý přenos z jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na webových stránkách a jeho záznam. Nově vytvořená mapa investic Libereckého kraje přináší přehled uskutečněných a plánovaných investičních akcí podle měst, obcí a regionů, kde lze najít podrobné informace o termínu zahájení, ukončení, ceně a zhotoviteli.

V rámci přípravy rozpočtu na rok 2014 jsme dali občanům možnost definovat potřeby kraje a jeho rozpočtové priority. V Libereckém kraji se nám tyto kroky vyplatily. Nemyslím tím jen vítězství našeho kraje v anketě o nejtransparentnější tuzemský úřad. pokračování na str. 4 www.starostove-nezavisli.cz

3


Transparentnost je důležitá pro kraj i stát pokračování ze str. 3

Mám na mysli i hmatatelné finanční přínosy v podobě správně zadaných, levnějších veřejných zakázek, na kterých náš kraj jen za prvních 9 měsíců letošního roku ušetřil téměř 70 milionů korun. Na úrovni státu mohou podobné kroky ušetřit desítky miliard.

Transparentnost pro nás tedy není jen módní heslo. Je to recept na odpovědnější a efektivnější správu věcí veřejných. Recept, který nabízíme celé republice. Martin Půta hejtman Libereckého kraje

KSČM před soud Listopadovou revoluci roku 1989 je potřeba dokončit. Je potřeba skoncovat s absurdním faktem, že takřka čtvrt století po Listopadu máme jednu z nejsilnějších komunistických stran v Evropě, nota bene stranu, která aspiruje na místo druhé nejsilnější strany v parlamentu a hlásí se ke zločinné KSČ. Vypořádat se s existencí komunistické strany už dnes můžeme demokratickými prostředky, které nám sametová revoluce přinesla. Vypořádat se dnes můžeme i se základním mýtem šířeným odpůrci antikomunistů. Vypouštějí a šíří ho sami komunisté. Soustavně, v médiích, ve veřejném životě, na sociálních sítích tvrdí se svatým nadšením demokratů, že komunistickou stranu nelze zakázat, protože zákaz politického protivníka by bylo porušením demokratických principů. Výjimečně mají pravdu. Český právní řád nezná pojem zákaz politické strany. Jasně však zákonem o politických stranách definuje postup, jak zacházet s politickými stranami, které porušují zákon či dokonce Ústavu. Jedině soud, v tomto případě Nejvyšší správní soud, může takovou stranu rozpustit, případně pozastavit její činnost. Jedině soud má právo to udělat, žádný exekutivní prostředek, žádná možnost 4

www.starostove-nezavisli.cz

příkazu, zákazu, vládního nařízení, či parlamentního příkazu v demokratické zemí neexistují. Podle zákona se může Nejvyšší správní soud zabývat proviněním politické strany, jestliže na ni podá správní žalobu prezident republiky nebo vláda. Toho si byl vědom Senát Parlamentu České republiky už v roce 2008, kdy přijal usnesení, ve kterém vyjadřuje podezření, že KSČM porušuje Ústavu ČR, a to především jejího článku 5, který říká, že součástí politického systému mohou být pouze ty strany, které odmítají násilí jako prostředek dosažení svých cílů. Senát vyzývá vládu, aby podala na KSČM příslušnou žalobu. Ani Topolánkova vláda ani Fischerova úřednická vláda se k tomu neodhodlaly. Teprve vláda Nečasova reflektovala iniciativy parlamentu a přikázala Ministerstvu vnitra, aby návrh správní žaloby vypracovalo. Tento příkaz ministerstvo ignorovalo. Nečasova vláda už nenašla dost sil na to, aby tuto vzpouru ministerských úředníků potlačila. Usnesení horní komory stále platí. Otázkou je kdy se najde prezident či vláda, pro kterou bude požadavek dodržování Ústavy více než partajní politické zájmy.

Jaromír Štětina senátor CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 5 / 2013 / 10. 10.

Stanoviny5krajvysocinaa5  
Stanoviny5krajvysocinaa5  
Advertisement