Page 1

Celostátní rubrika vydání č. 3 / 31. 5. 2013

V tomto čísle najdete

Začínáme přípravu komunálních voleb 2014 / str. 2

Formy kandidátních listin pro komunální volby 2014 / str. 2

Starostovské hnutí musí dále hájit práva samospráv. Spolu s TOP 09

Otázky a odpovědi ke Komunálním volbám 2014 / str. 3

Vyvěšeno, hlásí obce. Jednání o nových fondech běží / str. 4

že stále vznikají další nové, malé politické subjekty, které si v parlamentních volbách budou vzájemně ubírat potřebné desetiny procent, je samostatná účast STAN v parlamentním volebním klání podle mě hazardem bez naděje nejen na jackpot, ale i na tu usmolenou pátou. A zadruhé: i v případě úspěchu samostatné kandidatury znamená parlamentní zastoupení zase jen nutnost dělat kompromisy v otázce priorit a cílů, ať už ve vládní koalici, či v opozici. Proto považuji společnou kandidátku do parlamentních voleb a spolupráci s TOP 09 na celostátní úrovni za logický, racionální a především nezbytný krok.

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, sněm hnutí Starostové a nezávislí, na kterém jsme se sešli se zástupci všech regionů, má kromě řady dalších významných bodů na programu také rozhodování o pokračování další spolupráce s naší partnerskou stranou TOP 09. Je to téma, o kterém se v rámci STAN na různých úrovních diskutuje už delší dobu, minimálně pak od loňských krajských voleb, a můj názor na něj zazněl už mnohokrát nejen v těchto debatách, ale i v médiích. Přesto bych rád zopakoval, proč se domnívám, že je pro Starosty lepší jít v celostátní politice dál s TOP09, než se vydat na zcela samostatnou cestu. Předně se domnívám, že naše hnutí potřebuje přesah do celostátní politiky. Z vlastních zkušeností víme, že většina problémů, které řešíme na úrovni regionální a lokální, se neobejde bez systémových změn na úrovni zákonů nebo bez zásadního vlivu na rozhodování ministerstev. Příkladem je nejen rozpočtové určení daní nebo regulace hazardu a dělení odvodů z něj, ale také způsob řízení a financování školství nebo – aktuálně – systém rozdělování financí z evropských fondů. Stávající volební období přineslo hmatatelné výsledky, a přestože se jistě nepodaří dosáhnout zdaleka všeho, co bychom si přáli, věřím, že o nutnosti zachování vlivu na parlamentní úrovni nikdo z vás nepochybuje.

Na druhou stranu jsme se v reakci na ohlasy z regionů dohodli s TOP 09 na rozvolnění spolupráce na regionální úrovni. Zejména v průběhu náročné krajské volební kampaně se někde ukázalo, že tato spolupráce nemusí fungovat ideálně, ať už z personálních, či programových důvodů. V regionální politice hraje mnohem menší roli ideologická vyhraněnost až předpojatost a více se hledí na společný reálný zájem. Nechceme se zříkat spolupráce s TOP 09 ani v krajích a obcích, zároveň si ale necháváme otevřené dveře pro spolupráci s jinými, spíše regionálně zakotvenými subjekty, jako jsou Jihočeši 2012, Ostravak, Občané pro Budějovice, Koalice pro Karlovarský kraj a samozřejmě Starostové pro Liberecký kraj, a také s menšími, neparlamentními stranami. Jsem přesvědčený, že nová dohoda s TOP 09 je vyvážená, správná a pro naše hnutí ještě výhodnější, než ta minulá. Dává nám šanci prosazovat zájmy obcí na celostátní úrovni, přináší nám i nezanedbatelné finanční záruky a zároveň nám poskytuje volnost v maximální míře realizovat v jednotlivých krajích (a obcích) vlastní program, a to s vlastními, svobodně zvolenými politickými partnery. Proto žádám delegáty našeho sněmu, aby svým hlasováním tuto smlouvu posvětili. Petr Gazdík, předseda hnutí STAN

Vím, že někteří kolegové mají za to, že bychom na celostátní úrovni měli působit samostatně. Že by to bylo lepší, protože bychom naše priority nemuseli přizpůsobovat či dokonce podřizovat prioritám a cílům kohokoliv jiného. Zaprvé: říkám otevřeně, že nevěřím, že by Starostové a nezávislí v parlamentních volbách v roce 2014 samostatně uspěli. Při stávajícím rozložení sil, ve světle negativních sentimentů, kterými jsou provázeny nepopulární (a pravda, ne vždy bezchybně činěné) reformní kroky, a s vědomím toho, www.starostove-nezavisli.cz

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 3 / 2013 / 31. 5.

1


Začínáme přípravu komunálních voleb 2014 V srpnu 2014 budou podávány k registraci tisíce kandidátních listin pro komunální volby. Voliči budou opět rozhodovat o podobě a rozvoji našich obcí a měst na další čtyři roky. Je brzy se na tyto volby připravovat již dnes?

finanční příspěvky na zabezpečení voleb

Ne, jistěže ne. Každý občan může kandidovat ve volbách do místního zastupitelstva a podílet se na správě svého města / obce. Hnutí Starostové a nezávislí proto soustavně zve občany k aktivní účasti ve volbách, na správě našich regionů. Přivádíme do komunální politiky nové tváře, podporujeme ty osvědčené a zkušené. Již dnes se na nás obracíte s mnoha dotazy ohledně připravovaných voleb. Proto jsme pro vás připravili několik užitečných rad a informací, které by neměly ujít vaší pozornosti. Hnutí Starostové a nezávislí poskytne v komunálních volbách svým členům a registrovaným příznivcům podporu

Rozsah podpory se odvíjí od prostředků, které získáváme podle zákona na naši činnost. Hnutí však plánuje vynaložit na komunální volby příštího roku částku kolem 15 mil. Kč, které budou sloužit na zabezpečení výše uvedených činností. Konkrétní rozpočet hnutí bude připraven v příštím roce a je odvislý i od výsledku voleb parlamentních. Věříme, že spolupráce a podpora bude přínosná a pomůže dobré věci. Chtěl bych rovněž všechny členy a registrované příznivce pozvat na V. celorepublikový sněm hnutí Starostové a nezávislí dne 31. května 2013 v Průhonicích u Prahy (hotel Floret). Na našem sněmu budeme rovněž diskutovat o parlamentních volbách, ale i komunálních volbách příštího roku a úkolech, jejichž řešení od hnutí očekáváte. Těšíme se na setkání s Vámi.

poradenskou a organizační (rovněž právní poradnu pro volby) propagační a grafickou

Stanislav Polčák, místopředseda hnutí

Formy kandidátních listin pro komunální volby 2014 Pro komunální volby především v obcích a menších městech doporučujeme užít formy kandidátky „Sdružení nezávislých kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí“ (A) anebo samostatnou kandidátku hnutí Starostové a nezávislí (B). Taktéž je možno sestavit koaliční kandidátku hnutí Starostové a nezávislí a jiné strany (TOP 09 aj.) - (C). Podrobné vzory budeme zveřejňovat před komunálními volbami.

„Za obec krásnější“ (A) - název Výhody netřeba shánět podpisy občanů pod petici lze zvolit libovolný název takové kandidátní listiny na kandidátku lze umístit nezávislé kandidáty z řad občanů obce na kandidátce mohou kandidovat i členové jiných stran, pokud se tak v místě dohodnete

Sdružení nezávislých kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí - forma kandidátky Nevýhody zákon požaduje, aby alespoň jeden kandidát byl uveden za hnutí Starostové a nezávislí, to však neznamená, že by musel být členem hnutí, může být rovněž „nezávislý“, avšak navržen na kandidátku hnutím Starostové a nezávislí

„Starostové a nezávislí“ (B) - název Výhody netřeba shánět podpisy občanů pod petici jednoduchá forma (netřeba dělit kandidáty na bez politické příslušnosti, nezávislé kandidáty…) na kandidátku lze umístit jak nestraníky, tak i členy jiných stran, pokud se tak v místě dohodnete

„Za obec krásnější“ (C) - název Výhody netřeba shánět podpisy občanů pod petici lze zvolit název volební strany na kandidátku lze umístit jak nestraníky, tak i členy jiných stran, pokud se tak v místě dohodnete 2

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 3 / 2013 / 31. 5.

hnutí Starostové a nezávislí - forma kandidátky Nevýhody jisté omezení představuje nemožnost volby jiného názvu kandidátky (ta se pak musí vždy jmenovat „Starostové a nezávislí“)

koalice hnutí Starostové a nezávislí a například strany TOP 09 - forma kandidátky Nevýhody je třeba nechat podepsat kandidátku od zmocněných představitelů obou (či více) stran složitější forma (potřeba rozdělit kandidáty mezi obě strany) kandidátka je složena na politické struktuře


Otázky a odpovědi ke komunálním volbám 2014 1. Hodláme kandidovat v obecních volbách v říjnu 2014. Musíme sbírat pod petici podpisy občanů?

5. Mohou být na kandidátce, kterou zastřeší hnutí Starostové a nezávislí, uvedeni i členové jiných stran?

NE, hnutí Starostové a nezávislí může „podepsat“ vámi sestavenou kandidátku. Nebudete tak potřebovat podpisy občanů pod petici, abyste mohli kandidovat.

ANO, stanovy umožňují i tuto možnost. Sestavení kandidátky je odpovědností lidí v místě. Důrazně se však žádá neumísťovat na kandidátky členy KSČM či jiných extremistických stran.

2. Můžeme si zvolit, jaký chceme název naší kandidátky v obecních volbách, když budeme kandidovat s „razítkem“ hnutí Starostové a nezávislí?

6. Můžeme u nás postavit více kandidátek? Mohou být postaveny samostatné kandidátky, jedna „Nezávislí pro obec“, podepsaná hnutím Starostové a nezávislí, a druhá například jiným hnutím?

ANO, zákon umožňuje, abyste si jako „sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí“ zvolili Váš název kandidátky, která pak bude tímto názvem označena i na volebním lístku. Je tedy možné, aby se kandidátka podepsaná hnutím Starostové a nezávislí nazývala např. „Za obec krásnější“, „Sportovci a včelaři“ atd.

ANO, je to pouze na vaší strategii, jakou zvolíte pro volby. Obecně platí, že je dobré, pokud si volič může vybírat z většího množství kandidátů. V případě zájmu jsme schopni zprostředkovat zastřešení dalších kandidátek ve vašem městě či obci, pokud se rozhodnete společně s dalšími zájemci podat vícero kandidátek. Je rovněž možné, aby v místě byla postavena kandidátka „Nezávislých kandidátů“ podepsaná hnutím Starostů a nezávislých a vedle ní i další kandidátka nezávislých kandidátů. Hnutí vám může pomoci podepsat kandidátku dalším partnerským subjektem. V každém případě však je třeba tento společný předvolební postup dohodnout v daném místě.

3. Musíme být členy hnutí Starostové a nezávislí, abychom mohli v obecních volbách kandidovat?

NE, hnutí není založeno na členském principu. Můžete kandidovat jako nestraníci nebo jako příznivci hnutí. Tímto zůstává příznivec nezávislou osobou bez politické příslušnosti a toto nestranictví pak může mít vyznačenu rovněž na kandidátní listině. 4.

Mohu se stát ještě členem hnutí Starostové a nezávislí?

V současné době se každý, kdo souhlasí s programovým směřováním hnutí, může stát registrovaným příznivcem, o přihlášce rozhoduje krajský výbor starostů. Postačuje vyplnit jednoduchý formulář registrovaného příznivce. Členství v hnutí je zpravidla udělováno po 2 letech, kdy se zájemce o členství stal registrovaným příznivcem.

U nás v místě bude kandidátku sestavovat i TOP 09. Musíme sestavit jednu společnou kandidátku. 7.

NE, můžete sestavit vlastní kandidátku nezávislých. Mohou tak kandidovat dvě či více kandidátek paralelně. Je však nezbytné o volební strategii jednat s těmito dalšími partnery (TOP 09 či jinými nezávislými uskupeními). 8. Kdo mi podepíše kandidátní listinu pro obecní (městské) volby a musí ji někdo schvalovat?

Na místní úrovni kandidátní listinu nikdo neschvaluje. Je tedy na starostovi či místním koordinátorovi, jak si sestaví kandidátní listinu. Snahou hnutí je přivést do komunální politiky co nejvíce občanů. O kvalitě jednotlivých kandidátů rozhodnou občané ve volbách, kteří se nejlépe v místě své kandidáty znají. Proto hnutí neprovádí žádné lustrace či schvalování místních kandidátek. Sestavenou kandidátku podepíší v kraji zmocnění představitelé hnutí. 9.

Jakou konkrétní pomoc pro komunální volby od hnutí získám?

Hnutí uhradí služby grafické agentury, která připraví vzory jednoduchých tiskovin pro obce a města. Do těchto vzorů si snadno budete moci vepsat svoje texty, vložit své obrázky (půjde o připravené tiskoviny ve známých formátech Word - doc, Adobe - pdf). Dále bude hnutí hradit odměny vyčleněným pracovníkům (grafikům) za poskytování technické pomoci a organizaci kampaně (při problémech s přípravou a tiskem místních plakátů a tiskovin). Hnutí zřizuje tým odborníků (právník, organizační manažer, tiskový mluvčí a politolog) pro pomoc v řešení zvláštních a naléhavých situací ve volební kampani. Peněžní příspěvky budou distribuovány podle požadavků krajských organizací v limitech schválených celostátními orgány. Další formy podpory budou záviset od rozpočtu hnutí, který bude sestaven po parlamentních volbách. CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 3 / 2013 / 31. 5.

3


Vyvěšeno, hlásí obce. Jednání o nových fondech běží Pohotovost v obcích vyjádří hrábě. Demonstrace starostů prozatím odložena Duben byl pro samosprávy a venkov obdobím horečnatých protestů. Zatímco dlouhé měsíce předtím se nesly ve znamení postupného a mnohdy stále dokola neuspokojivého připomínkování dílčích návrhů dokumentů k novému nastavení evropských fondů, od začátku letošního roku bylo zřejmé, že bez výraznějších veřejných aktivit obce nedosáhnou žádné výraznější odezvy. Jak jsme vás informovali již v prvním letošním čísle Informačního zpravodaje, prostřednictvím Druhé zlínské výzvy jsme dosáhli nebývalé podpory osobností rozvoje venkova, starostů i zastupitelů napříč republikou. Tato iniciativa se stala nejmohutnějším vyslovením požadavků venkova v naší novodobé historii. Formulace samotné výzvy i tlumočení jejích požadavků vyvolalo nebývalý rozruch. Dalo by se říci, že první úkol jsme tímto splnili. Téma evropských fondů a zejména postavení samospráv se nyní diskutuje jak mezi starosty, tak i na veřejnosti a média nevyjímaje. Největším předmětem diskuse se staly samotné teze Druhé zlínské výzvy. Paradoxně zejména její třetí bod, který požaduje povýšit nárokovost systému dělení dotací, vzbuzuje trvale největší rozruch a mezi starosty vřelé přijetí. Je však nutno poznamenat, že nárokovost v našem pojetí je více než prosté přerozdělování transfery podobnými RUD spíše garance určitých prostředků pro region, kde budou dále děleny na základě hodnocení kvality projektů. Slovo nárokovost je také často zneužíváno a mylně interpretováno zástupci ministerstev. Patrně nejhlasitěji na ni reagoval 25. dubna ministr Jankovský. Ale nepředbíhejme. Dubnové dění totiž začalo celostátním vyvěšením modrých tabulí s nápisem „Máme nárok na evropské peníze!“, a to především na vjezdové značky do obcí. Vévodil jim motiv hrábí, na který jsme upozornili již v minulém čísle našeho zpravodaje. Je symbolem hrabivosti a pletichaření těch, kteří s evropskými fondy nekale zacházeli již v nynější periodě, a kteří nyní usilují o takové nastavení čerpání evropských fondů, které by opět vycházelo vstříc silnějším na úkor slabších. Tabulemi tedy voláme po skutečně výrazné změně přístupu, k zacílení podpor, k preferenci hospodářsky slabých, krizí zasažených a infrastrukturou nedostatečně vybavených regionů, tedy především VENKOVA. Nepoměrně více peněz putuje do velkých měst Tento požadavek dokreslují i četné ohlasy starostů, které zaznamenaly celostátní deníky právě ve středu 10. dubna, kdy republiku zaplavila vlna 600 obcí s modrými tabulemi na vjezdech. Za všechny citujme starostu Tučína Jiřího Řezníčka, který se pro Hranický deník vyjádřil následovně: „Chápeme, že na žádnou dotaci není právní nárok, ale chceme upozornit, že stávající rozdělování financí není v pořádku. Nepoměrně více peněz putuje do velkých měst, obce dostávají jen malý zlomek.“ Již při vyvěšování tabulí začaly sílit hlasy za ještě radikálnější formu protestu, kterým by byla demonstrace s hráběmi před ministerstvem pro místní rozvoj. Ty eskalovaly ještě po nešťastných vyjádřeních premiéra Nečase, který označil protesty velkého množství starostů za neuvážené. V podobném duchu reagoval ministr pro místní rozvoj Jankovský a do debaty se stále více vkrádal politický rozměr. Sdružení 4

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 3 / 2013 / 31. 5.

místních samospráv mezitím prošlo obměnou vedení, kdy se do čela organizace postavila dosavadní předsedkyně Druhé zlínské výzvy Jana Juřenčáková. Ta se hned po týdnu stráveném v nové funkci jala jednat se zástupci dalších organizací sdružující obce a města, jmenovitě se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, jejichž místopředsedové za účasti poslanců Petra Gazdíka a Stanislava Polčáka stvrdili 24. dubna šestici společných bodů, které považují za prioritní pro další jednání. Také zde byla deklarována jednota všech organizací a odhodlání prosazovat tyto požadavky veřejně. Bohužel další spolupráce opět pokračovala pouze se Spolkem pro obnovu venkova, modré cedule postupně strhával vítr a deštivé počasí a jak se hned 25. dubna opět ukázalo, ministr pro místní rozvoj stále disponoval poměrně velmi zkreslenými informacemi o požadavcích starostů. Bylo patrné, že přes veškeré snahy o jednoduchost a přímost se prezentované zásady minuly účinkem, i proto předsednictvo SMS ČR na svém pracovním jednání dne 6. května rozhodlo o odložení demonstrace starostů. Získaný čas věnuje vedení naší organizace dalším interním schůzkám s ministry a vysokými státními úředníky s cílem nalézt shodu nad požadavky podpory regionů a venkova v období 2014 – 2020 dle navržených kritérií. Jedná se o poslední pokus dosáhnout shody a smírného řešení v otázce eurofondů pro obce a města na dalších sedm let. V opačném případě je naše sdružení připraveno sáhnout po krajním řešení a vytáhnout se starosty do ulic hlavního města Prahy. Hrábě symbolizují pohotovost starostů Jako výraz bdělosti a pohotovosti v tomto klíčovém čase jsme zvolili osvědčený symbol – hrábě. Tentokrát však již nejsou vytištěny na cedulích. Nynější podoba protestu je mnohem syrovější, neboť hrábě starostové vyvěšují na obecní úřady místo praporů, veřejnosti na odiv a politikům pro připomenutí naléhavého volání venkova po náležité dotační podpoře. Takový vzkaz tlumočila předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR na prvním smírném jednání s ministrem Jankovským ve čtvrtek 9. května. Zde za přítomnosti poslance Petra Gazdíka, který jednání zprostředkoval, došlo konečně k vysvětlení pozic Druhé zlínské výzvy a našeho sdružení, objasnění našeho pohledu na nárokovost a připomenutí problémů venkova, které dokazují, jak nezbytné jsou dotace pro řešení některých regionálních otázek. Předsedkyně Sdružení místních samospráv spolu s dalšími kolegy v nejbližších dnech a týdnech hodlá absolvovat další rozhodující jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem, s již zmiňovaným ministrem Kamilem Jankovským, s ministrem financí Miroslavem Kalouskem a v neposlední řadě s premiérem Petrem Nečasem, který jako nejvyšší vládní činitel bude v otázce podpory či nepodpory regionů a venkova mít poslední slovo.

Tomáš Chmela tajemník Sdružení místních samospráv ČR www.starostove-nezavisli.cz

STANoviny3Celostatnirubrika