Page 1

vydání č. 1 / 14. 2. 2013

ZLÍNSKÝ KRAJ Tajemník Zlínské krajské organizace

Zdeněk Hověžák / e-mail: zdenek.hovezak@email.cz / telefon: +420 775 208 894

V tomto čísle najdete

Druhá zlínská výzva / str. 1-2

Klub zastupitelů Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj / str. 2-3

Druhá zlínská výzva Evropské peníze přímo obcím, městům a jejich sdružením! Druhá zlínská výzva vládě, nechť neudělá stejnou chybu při dělení peněz EU jako vlády minulé. Vážené kolegyně, starostky, Vážení kolegové, starostové, Vážení komunální politici, obracíme se na Vás opět po čase s naléhavou výzvou. Stejně, jako před několika lety, kdy jsme příliš nevěřili, že se nám podaří změnit financování samospráv, odstranit diskriminaci a zavést rámcový systém do dělení prostředků daňových poplatníků mezi stát a jeho samosprávy. Přesto se obcí a měst pod tehdejší Zlínskou výzvou za změnu RUD podepsalo v roce 2006 přes tisíc pět set starostů a starostek. Tehdy jsme založili neformální Iniciativu za živý venkov a s pár nadšenci se vzbouřili proti nespravedlivému zákonu. Cíl se po náročné cestě završil 1. 1. 2013 - máme spravedlivější RUD. Dnes jde opět o peníze, opět o zájmy našich občanů, daňových poplatníků, našich regionů a jejich samospráv. Vláda má v letošním roce vyjednat smlouvu s Evropskou komisí, na jejímž základě budou v novém rozpočtovém období 2014 - 2020 opět přicházet evropské prostředky. I po všech výkyvech na finančních trzích zřejmě nepůjde o malé peníze, nicméně to bude patrně poslední příležitost získat významné prostředky z fondů EU do naší země. Jako obyvatelé venkova, starostové obcí i menších měst, máme obrovské zkušenosti s čerpáním dotací v současném období, které má řadu chyb. Z těch se musí budoucí etapa čerpání dotací poučit. Bohužel pomyslný vlak jednání je již rozjetý a míří velmi silně vstříc velkým hráčům - silným firmám, velkoměstům i ministerstvům. Venkov se zdá být odsunut na boční kolej, nebo s nadsázkou na trasu lokálky, které navíc hrozí zrušení. Obnovili jsme proto naši neformální aktivitu Iniciativy za živý venkov. Stejně jako před lety chceme vyvinout tlak na ústřední státní správu. „Druhá zlínská výzva“ chce vyzvat vládu, aby co nejvíce prostředků určených pro integrovaný rozvoj území, minimálně z 65% bylo prakticky nárokovým systémem čerpáno přímo obcemi, městy a jejich sdruženími. Jen systém, který se bude blížit www.starostove-nezavisli.cz

Krátké seznámení se zastupiteli Zlínského kraje / str. 4-6

Sundávání Klausových podobizen mělo smysl / str. 6

modelu nárokovatelného čerpání, odrážející míru potřeb jednotlivých regionů, splní očekávání neopakovat chyby minulé včetně zamezení nežádoucím politickým vlivům. O efektech menší administrativy, jednoduché následné správy, eliminace politického klientelismu a korupce nemusíme snad ani hovořit. Jsme přesvědčení, že můžeme společným hlasem vládu požádat o úpravu navrhovaného modelu čerpání evropských prostředků 2014 a dále. Není pozdě, z řady signálů víme, že lze návrhy pozměnit, ale chce to razantní a všeobecnou podporu. Myslíme si, že se nemáme čeho bát. Že můžeme být i díky argumentům zkušeností se stávajícím čerpáním úspěšní. Jen je třeba rychle jednat. Proto Vás vyzýváme touto Druhou zlínskou výzvou, abychom spojili síly napříč politickým spektrem, napříč různým zastoupením, abychom podpořili tuto výzvu podpisem. Naše výzva je podporována celostátními sdruženími obcí i jednotlivých mikroregionů nejen ze Zlínska. Věříme, že ji podpoříte i Vy, abychom mohli s hlasem nepřehlédnutelné podpory žádat o nápravu. Prosíme Vás, pomozte znovu prosadit dobrou věc. Prosíme, podpořte tuto výzvu jednoduše kliknutím. Zde naleznete odkaz na stránky http://www.jurencakova.cz/druha-zlinska-vyzva/, kde postačuje vyplnit kraj, město / obec, jméno a příjmení, funkci (starosta, místostarosta, zastupitel, podnikatel, občan). Chceme se s co největším počtem podporovatelů této výzvy obrátit co nejdříve na vládu, kompetentní ministry a prosazovat zmíněné požadavky. O dalších krocích a jednáních s vládou vás budeme informovat. Děkujeme! Ing. Jana Juřenčáková / předsedkyně Druhé zlínské výzvy Josef Zicha / starosta obce Vysoké Pole Mgr. Ivana Majíčková / starostka města Kunovice Zdenek Blanař / starosta města Brumov - Bylnice Silvie Pospíšilová / starostka obce Sehradice Jaroslav Němeček / starosta obce Pohořelice ZLÍNSKÝ KRAJ

1


Z

L

Í

N

S

K

Ý

K

R

A

J

Znění Druhé zlínské výzvy My, signatáři Druhé zlínské výzvy, vyzýváme předsedu vlády ČR Petra Nečase, aby při přípravě Dohody o partnerství s Evropskou komisí: 1. respektoval potřeby regionů ČR a zaručil model nárokového čerpání minimálně 65% prostředků alokovaných do Integrovaného operačního programu 2014 - 2020 za účelem vyvážené a efektivní distribuce prostředků EU do území. 2. zaručil i v ostatních operačních programech a v Programu rozvoje venkova ČR 2014 - 2020 výrazné zohlednění potřeb venkovských regionů ČR v duchu politiky soudržnosti. 3. zajistil v co největší míře využití metody komunitně vedeného místního rozvoje - tedy Místních akčních skupin, ve všech relevantních operačních programech tak, aby došlo k maximálnímu možnému využití potenciálu daného území.

Klub zastupitelů Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj Zpráva Po podzimních volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje se podařilo získat 5 mandátů z celkových 45 pro Starosty a TOP 09. V Zastupitelstvu vznikl Klub zastupitelů Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj. Členové tohoto klubu jsou předseda Mgr. Petr Gazdík - poslanec PSP ČR, místopředseda Bc. Michal Špendlík - starosta obce Želechovice nad Dřevnicí, člen klubu MUDr. Miroslav Adámek - primátor města Zlína, členka klubu Mgr. Ivana Majíčková - starostka města Kunovice a členka klubu MUDr. Lenka Mergenthalová MBA - členka Rady města Kroměříže. Ostatní mandáty v Zastupitelstvu ZLK se rozdělili takto - 12 mandátů pro ČSSD, 10 mandátů pro KDU - ČSL, 9 mandátů pro KSČM, 5 mandátů pro ODS a 4 mandáty pro SPOZ.

společný postoj k vedení kraje. Předcházelo tomu několik společných setkání zástupců stran s podobnými názory. Nikdo proto nepředpokládal, že by některá ze stran Zlínské krajské výzvy po volbách úplně otočila. Byla to právě SPOZ s nejmenším počtem získaných mandátů, která podpořila koalici ČSSD + KSČM + SPOZ. Za odměnu získala jednoho náměstka hejtmana a jednoho radního. Naopak ČSSD si v Radě Zlínského kraje prosadila většinu. Teď po prezidentských volbách vidíme, jaké jsou morální hodnoty Zemanovců a jakým stylem dokážou vést kampaň. Tato koalice strhla odpor i veřejnosti. (http://zlin.idnes.cz/protest-lidi-proti-kscm-ve-zlinskem-kraji-fg7/zlin-zpravy.aspx?c=A121108_104038_zlin-zpravy_ras).

Výsledek těchto voleb konečně umožnil ukončit vládu „velké koalice“ v kraji, jak tomu bylo více než 10 let. Předvolební kampaň ze strany Starostů a TOP 09 tak taky byla celou dobu vedena. Byla proti takové koalici sepsána i „Zlínská krajská výzva“, kterou podepsali zástupci stran STAN - Starostové a nezávislí, TOP 09, ZHN - Zlínské hnutí

Před ustavující schůzí Zastupitelstva ZLK vznikla iniciativa, která vyzývala k podpisu petice proti této koalici. Dne 8. 11. 2012 probíhalo ustavující zasedání Zastupitelstva ZLK za účasti několika stovek protestujících. Zasedání Zastupitelstva bylo chaotické, byl změněn původní program, kde byl vypuštěn bod nového jednacího řádu, nebyly přijaty nově navržené body o transparentnosti jednání Zastupitelstva, byl několikrát porušen Jednací řád Zastupitelstva ZLK. Byl podán návrh na přerušení takového chaotického jednání a svolání jednání nového v náhradním termínu i s nabídkou zvážení nového koaličního složení. Návrh nebyl přijat.

nezávislých, SZ - Strana Zelených, MOR - Za Morální Očista Regionu a SPOZ - Strana práv občanů - Zemanovci. Po rozdělení mandátů se rýsovalo různé složení nové krajské koalice. Zlínská krajská výzva sice byla sepsána proti „velké koalici“, ale také znamenala jakýsi 2

ZLÍNSKÝ KRAJ

Zastupitel a poslanec Petr Gazdík podal nový návrh na složení koalice bez účasti KSČM v Radě kraje. Zároveň se vzdal za STAN a TOP 09 jakýchkoliv nároků účasti v radě ve prospěch KDU-ČSL. Tento návrh a výzvu podpořil i zastupitel a senátor Jiří Čunek KDU-ČSL. Návrh však nebyl přijat. Z tohoto důvodu vyzval zastupitel za ODS Jan Pijáček všechny zastupitele demokratických stran k odchodu z jednání, tím by se snížil počet přítomných na menšinu a zastupitelstvo by nebylo usnášeníschopné. Zároveň vyzval k novému jednání o složení krajské rady v náhradním termínu. pokračování na str. 3


Klub zastupitelů Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj Zpráva pokračování ze str. 2

Tuto výzvu podpořili zastupitelé za STAN + TOP 09, KDU - ČSL a ODS, nová dohodnutá koalice ČSSD, KSČM a SPOZ, ale pokračovala v jednání, kde si zvolila hejtmana, radní a výbory. Toto ustavující jednání se pokoušeli napadnout zastupitelé za STAN + TOP 09 a někteří z řad KDU - ČSL. Vzhledem k blížícímu se konci roku a schválení rozpočtu kraje, proběhlo další zasedání Zastupitelstva dne 19. 12. 2012. Toto zasedání bylo doprovázeno opětovným nesouhlasem z řad veřejnosti, už ale s opatřením ze strany nového vedení kraje, které spočívalo v omezení účasti veřejnosti.

Vstup veřejnosti byl možný tzv. na vstupenky, které byly distribuovány především příznivcům ČSSD a KSČM. I celý průběh se vedl v tomto nedemokratickém duchu. Byly zde z naší strany vznášeny nové návrhy nebo protinávrhy, které nebyly přijaty, dokonce ani návrh na doplnění výborů a zástupce do Regionální rady za STAN a TOP 09 nebyl respektován. Co však bylo důležité a má klíčový význam pro objasnění vzniku stávající oranžovo-rudé koalice, jíž sekundují Zemanovci, bylo, že místopředseda klubu Michal Špendlík namítl věcnou správnost zápisu z ustavujícího zasedání. Námitka se týkala výroku hejtmana Mišáka, že koalice ČSSD a KSČM měla zajištěnu podporu dvou členů pravicových stran, přičemž tento výrok zazněl v rozpravě ustavujícího zastupitelstva před volbou hejtmana, ale v oficiálním zápisu se neobjevil. Hejtman námitku odmítl s tvrzením, že nikdy nic takového veřejně neřekl. Poté zástupci KDU-ČSL a STAN + TOP 09 požádali hejtmana, aby sdělil jména těchto dvou zastupitelů a uvedl, ze které strany byli. Po určitém mlžení nám hejtman k překvapení Jiřího Čunka sdělil, že to byl i zástupce KDU-ČSL. Na to se všichni přítomní zastupitelé KDU-ČSL, ODS a STAN a TOP 09 jeden po druhém veřejně distancovali od takové podpory. Výsledkem byl dojem, že si vše hejtman Mišák vymyslel, jen aby získal ke spolupráci s KSČM nejmenší stranu SPOZ.

Sám hejtman však trval na tom, že podpora z pravicových stran byla přislíbena a tudíž on na příštím zastupitelstvu nabídne rezignaci, neboť se vyjádřením zastupitelů, kteří podporu přislíbili a nyní zapřeli, cítí být podveden. Tak uvidíme…. Velmi znepokojivé jsou způsoby, jimiž začala nová koalice demonstrovat svoji sílu. Kromě toho, že neumožní opozici obsadit místa výborů dle jejich návrhu, ještě se hledají cesty jak vytěsnit z veřejného jednání to jediné, díky čemu se jednání nazývá veřejné, a to veřejnost. Atmosféra krajského zastupitelstva je naprosto odlišná od toho co známe z měst a obcí. Zastupitelé koalice, si snad ani neuvědomují, že zastupují občany zlínského kraje a jsou součástí nejvyššího rozhodovacího orgánu kraje. Jinak si nedovedeme vysvětlit pasivitu, se kterou přijímají jednotlivé body programu zastupitelstva a absolutní nechuť diskutovat o projednávaných tématech. To vše přece k demokratickému rozhodování neodmyslitelně patří! Naopak, pokud někdo z našeho klubu chce v rozpravě diskutovat nebo získat doplňující informace, setkáváme se s vlnou nevole od koaličních zastupitelů i radních. Celé to vypadá, jako by nejdůležitějším bodem programu byl oběd, ke kterému je třeba dospět nejpozději ve 12h. Korunu všemu nasadila paní radní za sociální věci, která na naši výtku o podfinancování sociálních služeb ze strany Zlínského kraje reagovala, že za to může Petr Gazdík?! Nekompetence a kolektivní nezodpovědnost, se kterou je kraj dnes řízen, je bohužel smutnou realitou. Mimochodem, k rozpočtu kraje na rok 2013 máme řadu výhrad, ale tou zásadní je, že Zlínský kraj pod novým vedením vůbec nezměnil své směřování oproti minulosti, kdy vládla velká koalice. Stále se utápí další a další finance v pochybných projektech. Čekali jsme, že nová levicová koalice změní tok výdajů směrem k potřebným, ale jak je vidět ani KSČM ani SPOZ nechtějí zastavit nesmyslné investice a zadlužování, i když to před volbami slibovaly. Zastupitelé Klubu zastupitelů Starostů a TOP 09. Ve Zlíně dne: 30. 1. 2013

www.starostove-nezavisli.cz

3


Z

L

Í

N

S

K

Ý

Mgr. Petr Gazdík Zastupitel Zlínského kraje a předseda Klubu zastupitelů Starostové a TOP 09, Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Narodil se 26. 6. 1974 v Uherském Hradišti. V roce 1992 ukončil maturitní zkouškou Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. V roce 1996 dokončil studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika-zeměpis). V letech 1996 - 2002 byl Petr Gazdík učitelem na Základní škole Josefa Bublíka v Bánově. V roce 1998 absolvoval základní vojenskou službu v Praze u Hradní stráže. V letech

K

R

A

J

Krátké seznámení se zastupiteli Zlínského kraje

2002 a 2006 byl zvolen starostou obce Suchá Loz. V roce 2008 byl Petr Gazdík zvolen zastupitelem Zlínského kraje za Starosty a nezávislé a předsedou Výboru pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova ZZK. V roce 2010 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zastává funkci předsedy poslaneckého klubu TOP 09. Další funkce, které zastupuje: předseda politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, místopředseda regionu Východní Slovácko 2004 - 2008, předseda MAS Východní Slovácko 2005 - doposud, vůdce Skautského střediska Suchá Loz. Rodina: Petr Gazdík je ženatý, s manželkou Evou má tři dcery: Terezu (nar. 2003), Barboru (nar. 2004) a Alžbětu (nar. 2007). Mezi jeho záliby a zájmy patří: skauting, četba, florbal.

Našemu kraji 1 miliardu ročně navíc Prosadili jsme dobrý zákon. Města a obce zlínského kraje si polepší. Před čtyřmi lety v roce 2008 jsme získali podporu voličů Zlínského kraje se dvěma hlavními závazky. Slíbili jsme, že se zasadíme o změnu financování samospráv tak, aby i vedle Prahy šlo více peněz daňových poplatníků zpět do našich obcí a měst. Za druhé jsme deklarovali, že nepodpoříme obnovení velké koalice ODS a ČSSD, protože je to podvod na voličích.

MUDr. Miroslav Adámek Zastupitel Zlínského kraje, primátor města Zlína, lékař Chirurgem je jednadvacet let. Působil ve Zlíně v Baťově nemocnici a nemocnici Atlas. Pracoval rovněž jako lékař v nemocnici ve Vsetíně a Valašském Meziříčí. V devadesátých letech byl týmovým lékařem zlínských extraligových hokejistů. Od roku 2011 zastává mimo jiné funkci prezidenta místního hokejového klubu HC PSG Zlín. V roce 2010 úspěšně kandidoval jako nestraník za Starosty a nezávislé do zlínského zastupitelstva. Vzápětí byl zvolen radním a stanul v čele města ve funkci primátora. Zlínský kraj a město Zlín jsou propojené instituce. Jedna bez druhé nemůže fungovat. Pokud budou spolupracovat, můžou obě prospívat. Pokud si ale nebudou vycházet vstříc, doplatí na to obě. A to především k velké škodě Vám, našim obyvatelům. „To je hlavní důvod, proč jsem jako primátor Zlína kandidoval do krajského zastupitelstva. Chci ve své osobě propojit zájmy města a kraje. Jako primátor můžu kolegy v krajském zastupitelstvu informovat o potřebách města a předkládat příslušné materiály, jako krajský zastupitel můžu sdělovat kolegům na radnici, co Zlínský kraj podniká a jakou vazbu a dopad to bude mít 4

ZLÍNSKÝ KRAJ

To první se nám změnit podařilo. Po letitých snahách Parlament v roce 2012 schválil změnu zákona, podle kterého se vyplácí prostředky z našich daní všem obcím a městům. Zákon ubírá Praze a dalším třem největším městům a přidává peníze všem ostatním. Obcím a městům Zlínského kraje přinese 1.008.297.790 Kč každý rok navíc (dle vývoje HDP). V podzimních volbách do zastupitelstev krajů se nám podařilo i to druhé. Že však vznikne koalice s podporou Komunistické strany Čech a Moravy, napadlo málokoho.

na město. Musím přiznat, že jsem za tuto možnost velmi rád. Jsem nyní u obou zdrojů informací a mohu to využít ve prospěch veřejnosti.“ Před krajem a městem je spousta společných výzev. Doprava, sociální oblast, zdravotnictví a dalších jiných k řešení. Čas, který jsme od Vás, voličů, dostali, teď musíme využít k tomu, abychom náš region a naše město posunuli dál. „Osobně se budu velmi rád angažovat i v projektech, které mají krajský přesah. Jsem totiž členem rady, která se jimi zabývá a bude zabývat. Hodlám při působení v tomto orgánu využít i zkušenosti, které jsem získal v posledních letech díky spolupráci s dalšími statutárními městy České republiky. Současné krajské zastupitelstvo začalo svou práci bouřlivě. Problémy provázely složení koalice, která nyní kraj vede a ve které Starostové a nezávislí - STAN - a tedy ani já - nejsme. Divoká byla první zasedání zastupitelstva, kterých se účastnili odpůrci KSČM ve vedení kraje. Přestože se problémům nevyhneme ani v budoucnu, slibuji Vám, že v souvislosti s námi, tedy STAN a mnou, budete slyšet hlavně v souvislosti s konkrétní prací. Tak, jak je o nás slyšet už třetím rokem v případě města Zlína.“


Mgr. Ivana Majíčková Zastupitelka Zlínského kraje, starostka města Kunovice od roku 2010 Již v minulých obdobích od roku 2002 byla místostarostou města. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univer zity Palackého v Olomouci. Sedm let učila, pět let byla osobou spolupodnikající v soukromé firmě, absolvovala kurzy práce na PC, anglického jazyka, účetnictví, managementu a marketingu. Mezi její záliby patří kultura, folklor, historie, sport rekreačně. Své zkušenosti z komunální politiky chtěla zúročit na krajské úrovni. V roce 2012 kandidovala do krajského zastupitelstva za Starosty a nezávislé a získala mandát zastupitele. Zde byla zvolena předsedkyní Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. Zde podporuje a prosazuje zachování škol v obcích. Je přesvědčena, že kvalitní školství nejen vzdělává, ale též vytváří pozitivní vazby k městu a obci. Střední školy spravuje kraj. Právě v našem kraji, tolik pověstnému tradičními řemesly, chybí odpovídající propojení odborného školství na potřeby zaměstnavatelů. Naše školství pak produkuje potenciální nezaměstnané, namísto toho, aby se zaměřilo na obory, které jsou potřebné a „prověřené časem”. Taky stávající kapacita mateřských škol nereaguje na populační nárůst. Prosazuje, aby kraj ve spolupráci se samosprávami tento problém urychleně řešil a přispíval k otevření školek. Prosazuje pojetí škol jako živých center obcí a měst (jejich společenských, informačních a dalších funkcí). Za další se snaží, aby kraj

Bc. Michal Špendlík 41 let, starosta obce Želechovice nad Dřevnicí Ženatý, dvě děti. V roce 1989 maturoval v oboru slaboproudá elektrotechnika. Krátce poté pracoval v technickém rozvoji n.p. Svit v 21. budově. Po základní vojenské službě začal pracovat v bankovnictví, kde vydržel téměř 16 let. Mezitím vystudoval na Masarykově Univerzitě v Brně, fakultě ekonomicko-správní obor bankovnictví a pojišťovnictví se zaměřením na finanční trhy. Ovládá angličtinu, ale s dobrým člověkem se domluví i bulharsky. Od roku 2008 podniká ve Zlíně v oblasti realit, financí a správy majetku. Byl iniciátorem oddělení obce Želechovice nad Dřevnicí od města Zlína v roce 2009. Důvodem byla tehdy bezvýchodná situace v období vlády velké koalice na zlínské radnici a nemožnost prosadit takřka základní investice do infrastruktury Želechovic. Začátky samostatné obce nebyly snadné. Po dlouhých jednáních o dělení majetku, kdy už se schylovalo k soudnímu sporu, se nakonec zrodila dohoda. I tak bylo s tehdejším vedením města těžké vyjít v jakýchkoliv záležitostech. I proto uvítal změnu vedení zlínské radnice po volbách v roce 2010, se kterým dnes úzce spolupracuje při řešení společných problémů. Po volbách v roce 2009, v mimořádném termínu po osamostatnění obce, byl zvolen starostou a na podzim 2010 v řádných volbách tuto pozici obhájil.

spolupracoval se zaměstnavateli, podnikovou sférou a ve středobodu jeho zájmu bude budoucnost žáka a jeho konkrétní uplatnitelnost na trhu práce. Není cílem vzdělávat další potenciálně nezaměstnané v našem kraji. Pokud přístup kraje nezmění, náš Zlínský kraj nebude mít brzy kvalifikované řemeslníky, technické profese. Své zvolení a krátké zkušenosti komentuje takto: Rozčarování. „Do voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje na kandidátce Starostů a nezávislých a TOP 09 jsem jako nezávislý kandidát, vstupovala na osmém, z mého pohledu nevolitelném místě, abych podpořila hnutí a vize nás starostů z malých měst a obcí a nezávislých kandidátů. K mému velkému překvapení, jsem byla zvolena do Zastupitelstva Zlínského kraje. Měla jsem z toho upřímnou radost a byla jsem vděčná za příležitost využít všechny své schopnosti, dovednosti a zkušenosti ve prospěch občanů Zlínského kraje. O to větší bylo mé rozčarování po volebních vyjednáváních a při ustavujícím zasedání zastupitelstva. Myslela jsem si, že žijeme v demokratické společnosti, ale události kolem ustavujícího zasedání měly s demokratickými principy pramálo společného. Taktéž složení členů výborů, kdy zastoupení stran bylo jednoznačně nařízeno následující: ČSSD - 4, KDU - 2, KSČM - 2, ODS 1, STAN a TOP 09 - 1, SPOZ - 1. Také řízení ustavující schůze zastupitelstva mělo k demokratickým přístupům daleko.“ „I přes to však věřím, že žijeme v demokratické společnosti a že budeme konstruktivní opozicí a naše názory budou koalicí vnímány, respektovány a že moje práce v zastupitelstvu i ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bude smysluplná a pro kraj a jeho obyvatele přínosná.“

Protože má blízko ke statutárnímu městu a také ho zajímá problematika rozvoje Zlínského kraje, kandidoval v krajských volbách v roce 2012 do zastupitelstva a získal mandát zastupitele. Jeho největším přáním je zajistit spravedlivé rozdělování dotací obcím a městům bez ohledu na politickou příslušnost či lobbistické zájmy. Zároveň nesouhlasí s nesmyslnými investicemi, které v posledních letech zadlužují náš kraj. Podporuje podnikatelský sektor a skutečné vytváření pracovních míst, namísto těch papírových v rámci různých dotací. Ty podle něj podrývají přirozené konkurenční prostředí a často jsou zdrojem korupce. Hned na prvních jednáních se pustil do aktivní práce, přestože jej současná krajská vláda odmítá jmenovat do funkce člena Výboru regionální rady ROP. Mezi jeho zájmy a záliby patří: rekreačně sport - lyže tenis, turistika, kolo. Rád poslouchá skupinu Pink Floyd a další rockovou klasiku, mezi záliby řadí i četbu, politiku a dění na finančních trzích. Co ho nejvíc štve: „Když se páchá příkoří na slabších a ostatní tomu jen přihlížejí“. Co ho naopak těší: „Že si mladá generace více než my uvědomuje rozměr osobní svobody a je schopna ji hájit. Je to naše velká naděje proti návratu totality v jakékoliv podobě“. www.starostove-nezavisli.cz

5


Z

L

Í

N

S

K

Ý

K

R

A

J

MUDr.Lenka Mergenthalová MBA Zastupitelka Zlínského kraje za TOP 09, členka Rady města Kroměříže, primářka ARO Kroměřížské nemocnice a.s. Vystudovala Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařskou fakultu, kde získala titul MUDr. Od roku 1993 působí ve zdravotnictví na pozicích lékařky a později i primářky oddělení ARO. Roku 2009 vstoupila do TOP 09. Lenka Mergenthalová je vdaná a má 2 děti. Na jednání Zastupitelstva ZLK byla zvolena do Výboru zdravotního. Ze své pozice chce prosazovat priority ve zdravotnictví. KRAJ MÁ V PÉČI O PACIENTA VELKÝ DLUH Mnozí občané pochopitelně ani netuší, že zodpovědnost za stav

nemocnic má podle zákona kraj. Ten nemocnice zřizuje a vykonává povinnosti řádného hospodáře. Kraj své kompetence vůbec nezvládl. Nemocnice zadlužil a tento dluh se podepisuje na lékařské péči o pacienty, chybí peníze pro běžný provoz, policejní orgány šetří podezření na nezákonné vyvádění finančních prostředků z nemocnic. Nemůže za tento stav náš stát, ale náš kraj. Vedle neutěšené situace v nemocnicích občané potřebují dostupnou ambulantní péči, nejlépe v okolí místa svého bydliště. Chce proto zajistit ve spolupráci s obcemi a zdravotními pojišťovnami rovnoměrné pokrytí kraje sítí lékařů primární péče.

Sundávání Klausových podobizen mělo smysl Je tomu už pár týdnů, co jsme v obcích reagovali na nepodařenou prezidentskou amnestii „po svém“. Sundali jsme za přítomnosti médií podobizny současného prezidenta Václava Klause. Věřím, že to byl jediný způsob, jak veřejně vyjádřit svůj nesouhlasný názor a znechucení z amatérsky provedené amnestie, která zkomplikovala život mnoha obcím České republiky. Velmi mě těší vlna pozitivních reakcí, kterou naše aktivita vyvolala, a děkuji za ně. Reakce přicházely jak z míst, ve kterých žijeme, tak i ze zahraničí, například od krajanů z Německa. Bylo hezké vidět, kolika lidem na dění v naší zemi stále záleží a kolik lidí o vývoji u nás chce diskutovat (baterka mého mobilu by mohla povídat!). Našli se samozřejmě i tací, kteří nás kritizovali a různě napadali, bylo jich však

že si cením odvahy starostů i ředitelů základních škol, kteří šli do toho s námi. Rád bych vyzdvihl svého „STANového“ kolegu Michala Špendlíka, starostu Želechovic nad Dřevnicí. Právě jeho totiž tento způsob vyjádření názoru na amnestii napadl a spolu jsme sledovali lavinu reakcí z celé republiky. Vzpomenu také na některé starosty z Vysočiny, jež se přidali rychle v hojném počtu. Ukázali jsme tak obyvatelům České republiky, že když se nám něco nelíbí, nebojíme se dát najevo svůj názor. Bohužel se našli i tací, kteří se raději schovali v davu a na amnestii se odvážili nadávat pouze doma u televize, kde je nikdo nemohl slyšet. To mě mrzí zvlášť kvůli tomu, že žijeme ve svobodné době a ve svobodné zemi a máme právo na to, abychom vyjádřili svůj názor. Těm, kteří se k nám nepřidali, bych do budoucna přál víc nebojácnosti a odvahy k vyjádření vlastního názoru.

naprosté minimum - zhruba 93 % reakcí na sundávání Klause bylo pozitivních, 7 % s naší iniciativou nesouhlasilo a někteří se dokonce snížili k osobnímu napadání a urážkám. K tomu bych rád dodal, 6

ZLÍNSKÝ KRAJ

Nás ostatní, kteří jsme svůj názor dali najevo, teď ještě čeká pokračování - kým zaplnit prázdné místo na stěně? Ten, jehož podobiznu jsme si tam přáli, to bohužel nebude… Teď je na uvážení každého starosty, jak se s touto výzvou vypořádá. Hlavně odvážně! Josef Zicha / krajský předseda STAN, Zlínský kraj


Volební program Klubu zastupitelů Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj Transparentní a hospodárný kraj, veřejné finance a veřejné zakázky: Rozumně investujme a hospodařme Chceme investovat tam, kde je to potřeba a tam, kde to kraji přinese skutečný užitek. Peníze nás všech nechceme utápět v holešovských zónách, či 14. a 15. budově Svitu. Proinvestované miliardy se mohly využít mnohem hospodárněji. Obcím v kraji jsme přinesli miliardu korun každý rok. Postaráme se o to, aby ani krajská pokladna nebyla prázdná. Krajské zdravotnictví: Experti, ne politici Navrhujeme zásadní problémy s financováním nemocnic řešit respektováním základních ekonomických pravidel, obsazením manažerských a kontrolních orgánů - dozorčích rad skutečnými experty, uplatněním zdravotnických reformních zákonů v oblasti nových úhradových mechanismů, vzdělávání personálu, sledování a poskytování kvalitní zdravotní péče. Zaměstnanost, podpora podnikání a průmysl: Vstřícně k zaměstnavatelům Chceme do kraje přivést investory s přidanou hodnotou. Do holešovské zóny se nikdo nehrne, přitom máme v kraji desítky brownfieldů, nevyužitých průmyslových komplexů, které můžeme po úpravě nabídnout podnikatelům. Podpora podnikatelů, se kterou je spojeno vytváření pracovních míst, je cestou ke zvýšení zaměstnanosti. Doprava a dopravní obslužnost: Dost bylo zničených tlumičů Naší prioritou je otevřít dopravní spojení našeho kraje ve směru sever - jih, které má historickou tradici v tzv. Jantarové stezce a po staletí nám přinášela jen prospěch. Jde o vybudování nové rychlostní komunikace R 55 ve směru Zlín, Otrokovice, Hodonín, Břeclav.V posledních letech se stav silnic stále zhoršuje, i přes masivní investice na jiných místech a růst zadlužení. To chceme změnit, protože zničených tlumičů na autech již bylo dost. Sociální politika: Potřební si zaslouží péči Zlínský kraj měl v roce 2011 nejnižší výdaje na sociální péči na jednoho obyvatele.Takto vzniklý výpadek financování neziskových organizací hradily obce ve Zlínském kraji ze svých rozpočtů, zachránily tak řadu organizací před jejich zánikem. Naším cílem je vytvoření mechanismů, které budou podobným situacím předcházet, aby tyto organizace předem znaly strukturu svých příjmů, které jim poskytuje ministerstvo financí ze státního rozpočtu. Životní prostředí, zemědělství a regionální rozvoj: Odpovědně pro budoucí generace Nevystavíme další areály, jako je průmyslová zóna Holešov, které zabírají úrodnou průmyslovou půdu a při neadekvátním naplnění navíc mohou škodit životnímu prostředí, které musíme chránit pro budoucí generace. Zachováme ráz našeho regionu a budeme podporovat zdejší produkty. Školství a sport:Investice do budoucnosti Vycházíme ze základní premisy, že za vzdělávání dítěte musí primárně odpovídat rodič a volba vzdělávání je tak plně jeho volbou. Stát ale garantuje úroveň nabízené služby. Základní školství považujeme za absolutní prioritu vzdělávacího systému. Další stupně považujeme rovněž za velmi důležité, včetně speciálních škol. Sport je nedílnou součástí života a je důležité vést k němu především ty nejmenší. Kraj k tomu musí vytvářet kvalitní zázemí. Kultura a cestovní ruch: Tradice a folklor Zaměříme se na živou kulturu podporující lokální a regionální tradice, oživující obce a města a také na neziskové organizace. Právě regionální kultura, folklor a tradice musejí být lákadlem pro turisty.

www.starostove-nezavisli.cz

7


ZLÍNSKÝ KRAJ Tajemník Zlínské krajské organizace

Zdeněk Hověžák / e-mail: zdenek.hovezak@email.cz / telefon: +420 775 208 894 Starostové a nezávislí (STAN) politické hnutí / IČ: 26673908 zasílací adresa: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 e-mail: info@starostove-nezavisli.cz telefon: +420 241 412 091, +420 734 588 408 ředitelka hlavní kanceláře: Veronika Vendlová mobilní telefon: +420 777 326 333

Jak se stát příznivcem hnutí Starostové a nezávislí? Připojte se i Vy! Více informací a kontaktní formulář naleznete na www.starostove-nezavisli.cz/o-nas O přijetí registrovaného příznivce rozhoduje krajský výbor. Najdete nás

www.starostove-nezavisli.cz

http://twitter.com/STANcz

Napsali o nás Deset tisíc podpisů proti KSČM ve Zlínském kraji Zatímco první demonstrace proti vládě komunistů ve Zlínském kraji byla velmi bouřlivá, druhý protest dne 9. 1. 2013 proti složení nové krajské koalice se ve Zlíně nesl v komornějším duchu. Uspořádala ho opět stejná skupina lidí, která svolala první protest při ustavujícím zastupitelstvu a která se nyní prezentuje jako občanské sdružení Repelent. Podporu vyslovil poslanec Petr Gazdík a primátor města Zlín Miroslav Adámek. (STAN a TOP 09). Kromě zhruba stovky demonstrantů byly na náměstí Míru k vidění i symbolické rekvizity jako dělo, šibenice či klec. Protestující si užili i vystoupení několika osobností. Proti zimě jim posloužil svařák zdarma. Nebýt několika transparentů, vypadala by včerejší demonstrace spíš jako klidná předvánoční akce. Nespokojenost ale oslovení protestující rozhodně neskrývali. „Už při první demonstraci jsem se přihlásil do skupiny proti komunistům ve vládě kraje na Facebooku. Opravdu se mi současný stav nelíbí a jde to s vládou od desíti k pěti,“ rozčiloval se například dvaatřicetiletý Petr Langer. Gazdík i Adámek podporují Repelent 21 Organizátoři demonstrace při příležitosti včerejšího Dne boje za lidská práva pozvali i opoziční krajské zastupitele. „Chtěli bychom, aby se zúčastnili demonstrace a aby na vzniklou situaci reagovali,“ vysvětlil hlavní iniciátor protestu Radek Hegmon z občanského sdružení Repelent 21. Demonstrace se zúčastnil poslanec Petr Gazdík, primátor Zlína Miroslav Adámek (oba TOP 09 a STAN), politický vězeň Vladimír Hučín či senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Přijal jsem pozvání, protože tohle jsou lidé, kteří demonstrují ve svém volném čase a za své peníze. Sám jsem si tím prošel, prožil jsem větší část života v socialismu, takže vím, co mám odmítat,“ řekl Čunek. Demonstrací přítomné lidi provázel další člen občanského sdružení 8

ZLÍNSKÝ KRAJ

www.facebook.com/starostove

Repelent 21 Zbyněk Horváth. Ten měl vedle sebe na pódiu šibenici a dřevěné dělo. „Výstřel z toho děla bude symbolické ukončení éry komunismu, které začalo právě výstřelem děla z Aurory, dobytím Zimního paláce,“ prohlásil směrem k veřejnosti Horváth. Repelent 21 nadále sbírá podpisy proti účasti KSČM na krajské koalici. Své jméno mohli zájemci připojit včera přímo na náměstí, v kleci. „Lidé mohou v kleci podepsat výzvu a vyzkoušet si, jaké to je být za podpis v cele,“ objasnil Radek Hegmon. Repelent 21 se prezentuje jako apolitické občanské sdružení, mnozí radní to ovšem vidí jinak. „Nemyslím si, že je to vše organizované panem Hegmonem, ale někým shora,“ míní náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák (KSČM). Své si o antikomunistických protestech myslí také další z náměstků Lubomír Nečas (SPOZ). Podle něj měly demonstrace probíhat před volbami. Také se mu nelíbí billboardová kampaň Repelentu, kde jsou zvěčněni členové vítězné koalice, například jeho stranický kolega František Čuba. „Je to malá skupinka lidí, kteří nechtějí respektovat výsledky voleb a koaličních dohod. Co se mé osoby týče, beru to s nadhledem. Vadí mi ale, že podnikatelé, kteří nic nedokázali, se trefují do docenta Čuby. Beru to jako neférové jednání. Docent Čuba si spíš zaslouží uznání za to, co pro náš region udělal,“ rozohnil se Nečas. Podle organizátorů akce nasbíralo občanské sdružení Repelent 21 už na deset tisíc podpisů proti vládě komunistů ve Zlínském kraji. Zdroj: Zlínský deník. Ještě několik dalších odkazů k jednání Zastupitelstva ZLK: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/207809-radnizlinskeho-hejtmana-se-zpovida-z-mozne-spoluprace-s-stb/ http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/stan-a-top-09-volba-zlinskehohejtmana-je-neplatna-20121217.html http://zpravy.idnes.cz/dva-z-deviti-krajskych-radnich-jsou-ve-svazcich-stbfxd-/domaci.aspx?c=A121218_105114_zlin-zpravy_ppr http://zpravy.idnes.cz/druhe-zasedani-zastupitelstva-zlinskeho-kraje-fr7/domaci.aspx?c=A121219_104145_zlin-zpravy_ras http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/krajsti-zastupitele-zasedaji-predmrakodrapem-je-podpisova-akce-20121219.html www.starostove-nezavisli.cz


Celostátní rubrika vydání č. 1 / 14. 2. 2013

V tomto čísle najdete

Přímá volba je zásadním tématem STANu / str. 1

ODS přímou volbu starostů už zase nechce. A my? / str. 2

Mgr. Jan Farský: Osobní dopis Starostům / str. 3-4

Právní tým STAN informuje / str. 4

Přímá volba je zásadním tématem STANu Již nějakou dobu se seriózně diskutuje o možnosti posílit přímou demokracii a zavést - alespoň v některých kategoriích obcí přímou volbu starostů. Téma přímé volby starostů tedy není nové. Nicméně prezidentská volba ho přirozeně oživila. Jednak proto, že se jednalo o první přímou volbu prezidenta v historii této země. Ta proto nebývalým způsobem aktivizovala i lidi, kteří se jindy o politiku příliš nezajímají, a posílila tak zastánce většího uplatnění prvků přímé demokracie. Navíc prezidentská volba na místo hlavy státu vynesla člověka, který se ještě coby čestný předseda strany SPOZ za přímou volbu starostů osobně zasazoval. Argumentovat lze pochopitelně jak pro, tak proti přímé volbě starostů, a jsem si vědom toho, že i v rámci STAN mohou existovat na tuto problematiku odlišné pohledy. Důležité podle mě ale je, že z něčeho, co bylo původně vnímáno často jen jako fantazie blouznivců našich hor, se stalo tématem pro seriózní diskusi. A byl bych rád, aby se tato diskuse ve STAN vedla a aby se naše hnutí

www.starostove-nezavisli.cz

stalo jedním z aktivních nositelů tohoto tématu. Netajím se tím, že jsem dlouhodobě zastáncem přímé volby starostů, ostatně dal jsem to jednoznačně najevo, když jsem předloni podepsal petici Miloše Zemana za přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů. Mrzí mě, že do koaliční smlouvy stávající vlády se nepodařilo přímou volbu starostů prosadit bez kompromisních omezení (jen u obcí, které nemají radu), nicméně jak vidíme, koaliční smlouva je dokument, bez nějž se dá reálná politika dělat také vcelku dobře. Náš úkol vidím v tom, abychom přímou volbu starostů zbavili některých mýtů (například o nemožnosti koexistence starosty s radou složenou ze zástupců z jiných kandidátek) a představili přímou volbu a obecně přímou demokracii jako přirozený trend, který může podle mě v mnohých ohledech pomoci zmenšit odstup, který vůči politice dnes mnoho lidí cítí. Petr Gazdík

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA

1


ODS přímou volbu starostů už zase nechce. A my? Mám tu možnost zasedat v koaliční skupině, připravující program koaliční smlouvy pro období 2013 - červen 2014. Proč se smlouva připravuje? LIDEM v ní má nahradit subjekt Věci veřejné a rovněž řada z toho, co jsme se zavázali přijmout, již bylo od počátku této vlády přijato. Úkolem této skupiny proto je provést revizi koaliční smlouvy a ŠKRTAT. Nová témata jsou prakticky vyloučena. Má se především škrtat. Škrtání v koaliční smlouvě dělím do dvou základních tříd: a) to příjemné, b) to nechtěné. Mezi to příjemné řadím závazky již splněné, ale také blbosti, které do smlouvy prosazovaly především Věci veřejné (např. metropolitní policie). K nechtěnému škrtání nás nutí především postupující čas. Prostě některé závazky již nestihneme realizovat, když přednost legislativních prací měla jiná témata a občasné zablokování parlamentu odsunuje schvalování řady zákonů (některé návrhy čekají na své projednání již skoro rok). Kritika bez dostatku argumentů Jedním z bodů, které naši koaliční partneři z ODS a LIDEM navrhli škrtnout, je závazek zavedení přímé volby starostů „v menších obcích a městech“. Proti tomu jsem se musel ohradit. Přímá volba je dlouhodobě terčem kritiky, pseudoargumentů a někdy až směšné kampaně. Zejména těch, kteří se bojí oslabení politických stran. Přitom přímá volba starostů je již většinovým modelem v zemích Evropy. Fascinuje mne, jak někteří kolegové politici uvažují. Prý přímá volba generuje populisty nebo pitomce. Zábavné je, že přímo volené jsou všechny zastupitelské sbory. Jinými slovy poslanci, zastupitelé v krajích či obcích a městech, ti všichni jsou voleni přímo a tito lidé se za populisty či pitomce nepovažují (o tom lze s úspěchem u některých pochybovat). Naše hnutí prosazovalo přímou volbu prezidenta, starostů, primátorů již od svého počátku hned ve svém prvním programu. Na lednovém celostátním výboru jsme dokonce přijali rozhodnutí prosazovat rovněž přímou volbu hejtmanů a zavedení většinových prvků v komunálních volbách. Starostové silnější, ale i zodpovědnější Jsem přesvědčen, že přímá volba starostů je prosaditelná, smysluplná a především nevyhnutelná. Modelů přímé volby je po Evropě i ve světě vícero. Oč chceme usilovat my? Bojíme se, že občan rozhodne, kdo má být starosta? Oč je lepší volba zvoleným zastupitelským sborem? Znám případy obcí, kde se starostou stal ten, kdo nebyl ani zvolen do zastupitelstva a aby vůbec mohl býti volen, musel odstoupit jiný zvolený kandidát. Excesů politikaření po posledních komunálních voleb jen přibylo. Jen si vezměte klasický případ postavení kandidátky jedné rozvětvenější rodiny. Získá jeden až dva mandáty díky přepočítací formuli volebního zákona. Přitom i nejúspěšnější kandidát takové rodinné kandidátky získal v součtu méně hlasů než poslední kandidát vítězné kandidátky. Ústava přitom nenařizuje přísné dodržení poměrného systému pro komunální volby. Proč tedy náš zákon neoceňuje ty kandidáty, kteří získali největší počet hlasů? Přímá volba starostů znamená rozhodně posílení jejich vlivu. Přímá legitimita odvozená nikoli od handrkování v zastupitelstvu, ale od hlasů občanů je jen obtížně přehlédnutelná. Státy, které k přímé volbě starostů přešly, se nikdy nevrátily krokem zpět k volbě nepřímé. Absolvoval jsem několik jednání rovněž u našich sousedů na Slovensku, o kterém mají někteří kolegové plná ústa pochybností 2

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA

nad přímou volbou. Nikdo, opakuji nikdo ať z opozičních či koaličních politiků by se nevracel k volbě nepřímé. Ani silný slovenský Svaz měst a obcí. Úsměvné (pseudo)argumenty Ministerstvo vnitra navrhuje tento základní model: starosta je zvolen v jednokolové volbě, může kandidovat zároveň do zastupitelstva (tudíž vést i kandidátku zastupitelů a zároveň kandidovat na starostu), jeho funkce má být však neslučitelná s funkcí zastupitele, nicméně sboru zastupitelů by měl předsedat (tzn. řídit, ne však hlasovat). Zároveň má podle představ ministerstva přímo volený starosta disponovat právem veta vůči rozhodnutí zastupitelstva, jež by jej mohlo přehlasovat jen kvalifikovanou (3/5) většinou. Starosta by měl být odvolatelný lidovým plebiscitem. V zásadě s tímto modelem souhlasím. Mám pochybnosti, zda postačuje jednokolová volba a příp. zda by neměly být pravomoci starosty širší při nastavení kontrolní role zastupitelstva. Nicméně argumenty proti přímé volbě starosty spočívající na varování „co ten chudák starosta dokáže, když se proti postaví zastupitelstvo“ jsou skutečně s odpuštěním k smíchu. Dnes je starosta jediným hlasem zastupitelstva, jediným hlasem v radě. V přímé volbě má jeho veto znamenat, že se proti jeho hlasu musí najít 3/5 všech zastupitelů. To je přeci výrazné posílení jeho hlasu! Dnes je starosta sesaditelný v zásadě okamžitým rozhodnutím zastupitelstva, napříště tak má být pouze rozhodnutím voličů (může být i zvoleno řešení kvalifikované většiny zastupitelstva, s čímž bych spíše nesouhlasil). Dobrý starosta získá mandát nejen starosty, ale i pomůže své kandidátce (politologové by k tomu jistě napsali víc). Zkrátka a dobře přímá volba může mít svá úzká místa, ale v celku vzato je jednoznačně pozitivním řešením, které naše samosprávy rozhodně neuvrhne do chaosu, jak se snaží někteří strašit. Odpadne volba podržtašek Vítám jakoukoli věcnou protiargumentaci. Pomůže nám odstranit vady stávajících úvah o přímé volbě starostů. Přesto je zřejmé, že obavy z přímé volby pramení ve skutečnosti z jiných, napřímo nesdělovaných pozic. Prostě přímo volený starosta oslabuje stranický systém. Zvýší politickou soutěž, obecně přispěje ke zkvalitnění veřejné správy. Trvám na tom, že přímo volený starosta není „úletem“ ani v evropském srovnání, ani v českém obecním zřízení. Takový starosta bude silnější, vybavený nezpochybnitelnou legitimitou a také zodpovědností přímo voličům. Bude také méně ovladatelný stranickými sekretariáty a rovněž strany již nyní tuší, že s rychlokvaškami, podržtaškami a jinými úsměvnými kandidáty v přímé volbě neuspějí. Našim kolegům z ODS to vadí. Chtějí přímou volbu z programu vlády vyškrtnou. Mně takový škrt vadí. A vám? Stanislav Polčák předseda Ústavně právního výboru PSP ČR 1. místopředseda hnutí STAN


NkÚ si platit z našich daní můžeme, kontrolovat však nemůže Dopis do senátní konírny Drahé senátorky a drazí senátoři, povětšinou z ČSSD a ODS, neschválili jste novelu Ústavy, která měla umožnit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu kontrolovat nakládání s veřejnými prostředky obcí, měst, krajů, ale i státních podniků a firem s většinovou účastí státu či samospráv. Prý vás k tomu přesvědčili zástupci Svazu měst a obcí. Prý se bojíte, že kontroly budou zbytečně šikanovat obce a města. Prý je mnoho kontrol na jednu a tutéž věc. Prý kontrola NKÚ porušuje právo územně samosprávných celků na samosprávu. Každý má právo posoudit, zda argumenty předkládané protistranou, jsou hloupé či nikoli. Popravdě řečeno tolik hloupostí, proč nerozšířit kompetence NKÚ i na samosprávu a firmy s většinou veřejnou účastí, jsem už dlouho neslyšel. Nečekal bych je ostatně od zákonodárců, pro jejichž zvolení Ústava stanovuje podmínku 40 let věku. Senát se dosud snažil o přesvědčivost argumentů. Na tuto pověst, zdá se v poslední době zcela rezignoval. Jsem vděčný našemu senátorskému klubu Starostové a Ostravak, že ústavní většinu pro schválení této novely ze svého středu dodal. Již několik let jsme vždy uváděli, že zvýšení příjmů samospráv z RUDu také značí přijetí závazku vyšší míry kontroly. Byli to především kolegové z ČSSD či ODS, kdo návrh potopili. Je asi zbytečné česat argumenty o chybném postupu Senátu do „vyvážených vět“, proto jen v bodech uvedu následující: 1./ všechny okolní státy a jejich politici jsou asi hlupáci, když svým kontrolním či účetním dvorům umožnili takovou kontrolu samospráv a podniků. Tradičně v české kotlině víme všechno nejlíp, 2./ mezinárodní úmluvy a standardy psali zřejmě úplní ignoranti, když v nich stanovují závazky státům, aby takovou kontrolu ve svých právních řádech zavedly. Ctihodný Senát ví sám nejlíp, co je dobré pro naši zemi, nepotřebuje mezinárodní standardy, 3./ daňový poplatník si sice platí činnost NKÚ, ale jaký by měl zájem na tom, aby NKÚ mohlo kontrolovat užití všech veřejných prostředků? Udělejme co nejvíce výjimek, je to takové naše zlaté české pravidlo,

4./ jediný prozíravý byl při hlasování ve sněmovně Radek John, který novelu Ústavy nepodpořil, když ostatní od prava nalevo se šíleně zmýlili. Zlatý Radek - nasměroval Senát na správnou cestu odmítnutí novely Ústavy, 5./ NKÚ je sice podle Ústavy nezávislý kontrolní úřad, ale to přeci neznamená, že bychom mu měli důvěřovat. Prostě nejlépe se kontrolujeme sami prostřednictvím kontrolních výborů, kde přeci máme své zástupce, 6./ NKÚ by sice kontroloval samosprávy a podniky s veřejnou účastí podle zveřejněného plánu kontrol a nanejvýš několik desítek subjektů ročně (to asi z 15 tis. takových subjektů), ale co kdyby se „dostalo“ i na nás?, 7./ pražský dopravní podnik, ČSA či Česká tisková kancelář mají být nadále bez veřejné kontroly. Je to tak asi správně, protože líp než nějaký nezávislý kontrolní úřad zájmy daňového poplatníka ochrání politici v dozorčích radách. Že se tu a tam provalí nějaký korupční skandál v takových firmách? No, a co? Každý občas podlehne… 8./ stačí nám kontroly finančních úřadů a další veřejnosprávní kontrola. Že právě NKÚ by mohl stanovit určité standardy a naopak i ochránit samosprávy z tlaku výkonné moci, jestliže je právě na vládní moci nezávislý, to ani nikdo v senátní debatě nezmínil, 9./ že by NKÚ měl kontrolovat jen soulad se zákonem u prostředků samospráv, je nedostatečné omezení. Prostě kontrolu NKÚ nechceme vůbec, 10./ že zkrátka ten, kdo nakládá s veřejnými penězi, musí být připraven na vyšší míru kontroly, na to kašleme. Na závěr vás, daňovým poplatníkům zatraceně drahé senátorky a senátory, zklamu. Návrh předložíme znovu. Těším se na další (pseudo)argumenty z vaší senátní konírny. Stanislav Polčák zpravodaj novely Ústavy k otázce NKÚ PSP ČR

Mgr. Jan Farský: Osobní dopis Starostům Vážené starostky a starostové, asi před měsícem jsem Vám zaslal první dopis o Registru smluv. Protože se mnohé z otázek a připomínek opakovaly, rozhodl jsem se zaslat Vám tento dopis, který snad více vysvětluje potřebné a zároveň v sobě nese důvody pro takový zákon. Ve veřejné správě se ročně utratí více než 1 000 miliard. Denně čteme o tom, jak se tu ztratilo téměř 400 mil. Kč v kauze Promopro, jak se vynaložilo zbytečně 900 mil. Kč za Opencard, jak se kupují na Ministerstvu dopravy Tic-tacy kus za 85 Kč. A zatím na obcích převracíme každou korunu, než ji utratíme. Stát není chudý. Daně nejsou nízké. Ale pořád se utrácí mnoho veřejných prostředků neefektivně. A mnohdy za nesmysly. A čím výše ve struktuře veřejné správy, tím větší částky to jsou. A peníze, které se zbytečně utratí na ústřední úrovni, pak chybí i na projekty v našich obcích. To je realita, o které všichni tušíme, ale nějak ji nedokážeme čelit. Policie pracuje, státní zástupci jednají, ale pořád se nic viditelně nemění… Co s tím? Rozsvítit. Zveřejnit, za co a na základě jakých smluv jsou utráceny veřejné prostředky. Zveřejnit je jednoduchým, přehledným a administrativně nenáročným způsobem. Konkurence, která má zájem na zakázkách, občané, kteří chtějí vědět, za co se utrácí jejich peníze, opozice, která je nám zdravou kontrolou, ti všichni velice motivovaně a zdarma zajistí kontrolu. Bez zaměstnávání dalších úředníků, bez zřizování

dalších drahých a neefektivních institucí. Nejen, že bude kontrola průběžná, ale povede i k tomu, aby že bude přehled o výdajích státních institucí v průběhu roku. Skončí tak i honička konce roku, kdy se utrácí často bezhlavě zbylé peníze, jen aby nebylo vidět, že mohlo pro úřad na ten rok stačit i méně… Je složité plýtvání zabránit? Není! Smlouvy jsou dnes už psány v počítači. Pro zveřejnění je nemusíte skenovat. Podpis a razítko nikoho nezajímá. Podstatným je obsah. A tak smlouvu jednoduše zveřejníte formou, která je svou náročností někde mezi odesláním mailu a zadáním platebního příkazu. Určitě ne těžší. O tom, jak je vkládání smluv do Registru snadné, se můžete přesvědčit již nyní v tomto videu - http://www.youtube.com/watch?v=5it0ZxrMPcM&hd=1 (je nezbytné zvětšit jej na celou obrazovku). Objednávky a faktury od částky, kterou určí vláda, pak lze zveřejnit zcela automaticky. A nepostačí stávající kontrolní mechanismy – především policie a státní zastupitelství? Bohužel ne. Kapacita státního zastupitelství a policie je omezená – jednoduše nemohou důkladně prověřit vše. Tyto instituce se v první řadě musí zaměřit na závažné daňové úniky a velké korupční kauzy. A mnohé výdaje ani nejsou nelegální. Jen jsou zbytečné. A proč se má povinnost vztahovat i na malé obce? Protože i na obcích utrácíme veřejné prostředky. pokračování na str. 4 www.starostove-nezavisli.cz

3


Mgr. Jan Farský: Osobní dopis Starostům pokračování ze str. 3

Nemyslím si, že by se na obcích vynakládaly veřejné prostředky neefektivně. Kontrola občanů je u nás tak silná, že by takový starosta ani nedošel ve zdraví z radnice domů. Ale pokud bychom přistoupili k tomu, že z důvodu toho, že se na malých obcích neplýtvá, tak se na obce vztahovat tato povinnost nebude, daly by se očekávat dva kroky – první by byl, že by se pokusily ze zákona vyjmout i další povinné subjekty jako je třeba ČEZ, Lesy České republiky, zdravotní pojišťovny a další. A to by už mizely miliardy. Vyjmutí obcí by jim dalo argument. A v druhé fázi by se takové vyjmutí postavilo proti starostům. Jak by vysvětlili svým občanům, že všichni zveřejňovat musí, ale jich se to netýká. Mají snad co skrývat? Proč starostové, kteří volají po odpovědné správě, teď ustupují? Jsem přesvědčen, že naopak starostové by měli být největším propagátorem zavedení tohoto způsobu zveřejňování – zavedení registru smluv. Na koho se bude zákon vedle obcí vztahovat? Nejen na ministerstva a další ústřední správní úřady, ale i na ČEZ a VZP nebo Lesy ČR. Neuniknou ani kraje a další subjekty veřejného sektoru. A kolik to bude stát? Jen vytvoření místa pro zveřejňování. Náklady v řádech jednotek milionů korun ponese stát. Pro obce bude tato služba zdarma, své stránky si nemusí nijak upravovat. Navíc získají on-line přehled o svých uzavřených smlouvách. Registr smluv navíc bude sloužit jako vzorník smluv. Obce se budou moci inspirovat u ostatních, jaké smlouvy uzavřely.

V jaké fázi projednávání se návrh nachází? Zákon byl již předložen. Prošel vládou, prošel 1. čtením ve sněmovně pod číslem tisku 740. Starostové mají šanci u této stěžejní normy přiložit ruku k dílu a svým přístupem dokázat, že i jim záleží na tom, jak je Česká republika spravována. Mají šanci ukázat, že jim otevřenost nevadí a svým příkladem donutit k otevřenosti instituce, skrze které peníze mizí. Rozhodnutí je na každém z nás. Potřebnost a důležitost tohoto kroku přijal Celostátní výbor STANu a na svém jednání dne 6. 12. 2012 schválil podporu tomuto zákonu bez výjimek pro kohokoli. Ministři za TOP 09 a Starosty se zavázali, že na svých ministerstvech povinnosti dané tímto zákonem začnou plnit, aniž by museli mít tuto povinnost danou zákonem. Na Slovensku odhadují úsporu zavedením tohoto systému na 20%. To by u nás znamenalo přinejmenším desítky miliard. RUD stál 11 mld. Kč. A víte všichni, jak složité ho bylo prosadit. Tato změna by tedy umožnila hned několik dalších reforem RUD. A to za to stojí! Děkuji Vám za podporu, kdybych mohl být jakkoli nápomocen, jsem Vám k dispozici. S úctou Mgr. Jan Farský / starosta města Semily poslanec PSP ČR

Veřejné prostředky pod větší kontrolou. Senát zamítl vládní návrhy o NkÚ. Na konci loňského roku prošla Poslaneckou sněmovnou změna Ústavy České republiky a na ni navazující novela zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu (dále také „zákon o NKÚ“). Oba tyto vládní návrhy spolu souvisí a jejich projednávání bylo zařazeno na pořad 4. schůze Senátu. Senát 30. ledna tyto návrhy bohužel nepřijal, čímž jejich projednávání končí. Přesto se domnívám, že by bylo vhodné si připomenout cíle této změny, na níž se významným způsobem podíleli poslanci hnutí STAN. Nejvyšší kontrolní úřad (hlava pátá Ústavy) vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Působnost je dále blíže vymezena v zákoně o NKÚ. Dosavadní úprava umožňuje, aby NKÚ prováděl kontroly pouze tam, kde subjekty hospodaří se státním majetkem. Návrh změny Ústavy i zákona o NKÚ precizuje a rozšiřuje působnost Úřadu, když vymezuje možnost kontroly NKÚ při hospodaření s majetkem státu a s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí, příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní závěrečný účet a příjmy a výdaje státních fondů. Pokud změny nabudou účinnosti, NKÚ dále bude mít možnost kontrolovat hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a příjmy a výdaje jejich rozpočtů, hospodaření s majetkem daných právnických osob veřejnoprávní povahy (například zdravotní pojišťovny, veřejné vysoké školy ale i Českou národní banku)1. A nakonec také dávají novely možnost dohlédnout na hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územní samosprávný celek majetkovou účast, a o nichž tak stanoví zákon. Jak územně samosprávné celky hospodaří se svým majetkem pochopitelně nelze brát jako porušení ústavně zaručeného práva dle čl. 101 Ústavy, kdy stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. NKÚ bude kontrolovat hospodaření v samostatné působnosti těchto celků z hlediska souladu se zákony. 4

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA

Právní tým STAN informuje

Velmi zajímavou a přínosnou vidím pravomoc kontrolovat hospodaření s majetkem právnické osoby, v nichž má Česká republika nebo územní samosprávný celek majetkovou účast. Obecně je úprava těchto společností v současné době velmi diskutovanou, a to nejen z hlediska odměn členů orgánů v těchto společnostech, ale také např. z hlediska práva na informace. I z mého pohledu není možné, aby si tyto společnosti „žily vlastním životem“, neboť velmi často je majetková účast např. obce v této společnosti stoprocentní. Vnímám proto každé rozšíření kontroly a dozoru v těchto případech jako velmi důležité. Můžeme shrnout, že se jedná o úpravu velmi žádanou, která zaručuje vyšší transparentnost v oblasti nakládání s veřejnými prostředky. Případné změny by znatelně přispěly ke snížení korupčního jednání ve veřejném sektoru. Doufejme proto, že i přes zamítnutí daných návrhů Senátem, se změny nakonec podaří prosadit. Mgr. Kateřina Malá 1

Ustanovení § 3 zákona o NKÚ vyjmenovává právnické osoby taxativně. Jedná se o: zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Regionální rady regionů soudržnosti, Českou televizi, Český rozhlas, veřejné vysoké školy a Českou národní banku. Při kontrole těchto právnických osob může NKÚ kontrolovat také např. veřejné zakázky.

www.starostove-nezavisli.cz

STANovinyZlinskykraj1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you