Page 1

Program kongresa Profesionalne praktične delavnice in izmenjava strokovnega znanja in izkušenj Ponedeljek, 27. avgust - četrtek, 30. avgust, 2012 27.08.2012 TEHNOLOGIJA, PROCES IZVAJANJA, OPTIMIZACIJA IN INOVACIJE ZA PROIZVODNJO IN PREDELAVO INDUSTRIJSKE KONOPLJE TEHNOLOGIJA ZA PREDELAVO KONOPLJE Tematski stebri:

Predstavitev najnovejše tehnologije za konopljo in izvedbenih procesov

Inovacije na področju kmetijske tehnologije za proizvodnjo in predelavo konoplje

Razvoj kmetijske tehnologije za proizvodnjo konoplje

Financiranje inovacij v konopljarstvu - priprava poslovnih in razvojnih načrtov

Zahteve glede kakovosti izdelkov iz konoplje na trgu

KONOPLJA V MEDNARODNEM GOSPODARSTVU IN POLITIKA Tematski stebri:

Mednarodno usklajevanje politik na področju proizvodnje industrijske konoplje

Zakonodaja v proizvodnji medicinske konoplje

Politično spodbujanje pridelave industrijske konoplje za povečanje BDP

Ublažitev globalnih podnebnih sprememb z uvedbo konoplje v širšem mednarodnem prostoru

Ekonomski vidiki proizvodnje in obdelava industrijske konoplje

28.08.2012 RAZVOJ IN OPTIMATIZACIJA NOVIH SISTEMOV PROIZVODNJE KONOPLJE, NOVI IZVEDBENI POSTOPKI IN INOVACIJE IZDELKI IN MATERIALI IZ KONOPLJE Tematski stebri:

Razvoj novih kmetijskih proizvodov iz konoplje

Uvedba novih sistemov proizvodnje konoplje v kmetijstvu

Razvijanje in izvajanje uvajanja novih tehnologij v kmetijstvu

Metode za financiranje uvajanja novih tehnologij, sistemov konoplje v kmetijstvo

Uvedba sistema socialnega podjetništva v industriji konoplje

KONOPLJINI PREHRAMBNI PRODUKTI Tematski stebri:

Konoplja v športni prehrani

Uvedba konoplje v vsakdanjo prehrano

Ugodne prehranske sestavina konoplje, in njihov vpliv na zdravje

Težave na področju živilske zakonodaje in vstop konoplje izdelkov na trg

Predstavitev hrane inovacij konoplje

29.08.2012 DOMAČE IN MEDNARODNO KMETIJSKO PODJETNIŠTVO V KONOPLJARSTVU IN SPOZNAVANJE NOVIH POSLOVNIH IZZIVOV Z KONOPLJO KOT OBNOVLJIVIM VIROM ENERGIJE IN NJEN VPLIV NA PODNEBNE SPREMEMB KONOPLJA V KMETIJSTVU Tematski stebri:

Poslovni izzivi in zahteve kmetovanja na proizvodnjo industrijske konoplje

Vpliv gojenja konoplje na podnebne spremembe

Gojenje konoplje v praksi, in razvoj novih izdelkov

Priprava poslovnih načrtov za integracijo in poslovni razvoj v sodobni pridelavi konoplje

Mednarodno povezovanje in mreženje v industriji pridelave konoplje


MEDICINSKA KONOPLJA Tematski stebri:

Najnovejši razvoj na področju medicinske konoplje

Uvedba medicinske konoplje v sistemih zdravstvenega varstva in farmaciji

Premagovanje bolezni z medicinsko konopljo in njen vpliv na zdravje

Izkušnje z zdravljenjem z naravnimi izdelki iz konoplje, njihovo pripravo in uporabo

Medicinska konoplja kot komercialni farmacevtski pripravek

30.08.2012 IZBOR GLOBALNE INOVACIJE KONOPLJE (podelitev nagrad in slavnostni zaključek) Livada Prestige Hotel ***** Moravske Toplice

IZBOR Svetovna inovacija konoplje Sobota, 25. avgust - četrtek, 30. avgust, 2012 Predstavitev inovacij in strokovni izbor globalne inovacije konoplje na področjih: • KONOPLJINI MATERIALI, PRODUKTI IN TEHNOLOGIJA Tekmovanje AGRA / Pomurski sejem Gornja Radgona • PRODUKTI MEDICINSKE KONOPLJE Tekmovanje Kulturni dom Lendava • PREHRANSKI PRODUKTI KONOPLJE Tekmovanje v Livada Prestige Hotel ***** Moravske Toplice

Druge dejavnosti Sobota, 25. avgust - četrtek, 30. avgust, 2012 Kick-off mitings organizacij in poslovna srečanja Posamezne predstavitve podjetij in izdelkov iz konoplje Povezovanje strokovnjakov konoplje s široko publiko Organizirane skupne mednarodne tiskovne konference Razprave na temo harmonizacije zakonodaje industrijske konoplje na globalni ravni ter povezovanja z globalno politično elito Visoka politična srečanja Razstava tehnologije konoplje in novost iz konopljarstva, seminarji, delavnice na mednarodni razstavi v Gornji Radgoni (AGRA) Organizirani redni prevozi - Sejem AGRA Grornja Radgona On-line predvajanje kongresa in tematski strokovno razpravo, interaktivne komunikacije Organizirani trg proizvodov iz konoplje Elektronska izobraževalna literatura Praktično delo Kulturni, zabavni in turistični programi

world hemp congress  

WORLD HEMP CONGRESS – Slovenia 2012 Hemp for new global challenge - Slovenia, a diversity to discover