Page 1

 

Vsaka umetnost potrebuje določeno znanje, umetnost vožnje tudi! Odlika je izogibati se nevarnosti in jo tudi predvideti! Pritiskati na plin zna vsak, kako pravilno in pravočasno ustaviti žal ne! Obstaja varnost, ki jo kupimo in varnost, ki se je lahko naučimo! Promet se povečuje iz leta v leto in s tem se povečuje tveganje, da smo lahko udeleženi v prometnih nesrečah. Pomurje je pri tem še posebej izpostavljeno. Stanje prometne varnosti v eni regiji pa vpliva na varnost v celotnem slovenskem prostoru. Starostniki se pojavljajo v cestnem prometu kot pešci in kot vozniki enoslednih in dvoslednih vozil. Tako kljub temu da njihove vozniške sposobnosti pešajo, svojo »funkcijo« udeleženca še vedno uporabljajo. Starejši udeleženci v prometu so najbolj ogrožena skupina, zato potrebujejo posebno obravnavo pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu. Kljub temu, da starostniki niso glavni povzročitelji prometnih nesreč, pa se število prometnih nesreč v katerih so udeleženi starostniki, povečuje. Ogroženost starostnikov v cestnem prometu ne izhaja iz njihove množične udeležbe v prometu, ampak iz dejstva, da se povečuje število udeležencev v prometnih nesrečah in da s starostjo raste možnost poškodb pri udeležbi v njej. Med kolesarji in pešci število nesreč in poškodb rasteta ne glede na to, ali je bila oseba udeležena v prometni nesreči kot udeleženec ali povzročitelj. Vrsta poškodbe pri voznikih pa začne izraziteje rasti po 60. letu starosti, ko so že prisotne nekatere spremembe v zaznavanju in reagiranju na situacijo v prometu. Vozniki starostniki, ki so povzročitelji prometnih nesreč, so praviloma večkrat poškodovani, manj pa se pojavljajo kot oškodovanci prometnih nesreč. Upadanje sposobnosti, ki so pomembne za varno udeležbo v cestnem prometu je težko nadzorovati in meriti. Še težje pa je na podlagi nekaterih opazovanj ali grobih meritev podati oceno sposobnosti posameznika za varno udeležbo v cestnem prometu. Ta spoznanja pa so pomembna za vse, ki se ukvarjajo ali srečujejo s prometom, prometno tehniko in prometno infrastrukturo. Pomembno je, da se starejši populaciji nameni posebna pozornost. V sklopu 2.

prometnega dne bo dne

27.10.2010 od 09.00 do 17.00 ure izveden seminar na temo

»STAREJŠI V PROMETU«


PROGRAM: 09.00 - 10.00 h

prihod udeležencev (kava, rogljiček)

10.00 – 10.10 h

pozdrav gostov, Polonca Kočar – ZAVOD ORNAŽNA NIT

10.10 – 12.00 h

predavanja: §

»Prometna varnost v Pomurju«, mag. Srečko ŠTEINER, Boris ŽIBRAT – SUP PU Murska Sobota

§

»Vpliv zdravil na varno udeležbo v cestnem prometu« dr. Majda KARLOVŠEK-ZORC Inštitut za sodno medicino

§

»Posledice udeležbe starejših v prometnih nesrečah« Sebastijan PIBERL, dr. med. ZD Murska Sobota

§

»Starejši v prometu – kaj lahko storimo?« mag. Bojan ŽLENDER Javna agencija za varnost prometa

§

»Varna vožnja«, Dušan Pohovnikar ŠPANIK CENTER Murska Sobota

12.00 – 13.00

kosilo

13.00 – 17.00

javni promet: § vožnja z učitelji vožnje skozi krožišča (Pomurske avto šole) poligon: § trening varne vožnje § vožnja z avtomatskim menjalnikom § prikaz prednosti parkirnega sistema Španik d.o.o. predavalnica: § preizkus znanja iz teorije - B kategorija Izpitni center Murska Sobota šotor: § ogled filmov na temo prometna varnost; §

merjenje krvnega tlaka in sladkorja Rdeči križ Murska Sobota

§

naprave za merjenje reakcijskega časa in uporabe varnostnih pasov

§

razne predstavitve Svet za preventivo

Starejši v prometu - Program  

Program in opis

Starejši v prometu - Program  

Program in opis

Advertisement