Page 1

3 / 2 0 15

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

OBVESTILA 1. JAVNI RAZPIS - OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2014 Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih (Uradne objave Občine Radenci št. 2/99) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radenci

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADENCI ZA LETO 2014 Razpisuje se rok za oddajo predlogov za podelitev naziva Častni občan Občine Radenci, Plakete Občine Radenci, Priznanje Občine Radenci, ki traja od objave razpisa do 25. maja 2015. Svoje predloge pošljite na naslov: Občina Radenci, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, z obvezno oznako na vidnem mestu ‘NE ODPIRAJ! JR – PRIZNANJA 2014‘‘. Javni razpis je objavljen na uradni spletni strani Občine Radenci www.radenci.si in v Informatorju. Občina Radenci Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

2. JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Javne dražbe so objavljene na uradni spletni strani Občine Radenci www.radenci.si in v Informatorju.

I. Predmet javne dražbe in izklicna cena – Radenski Vrh 8 Prodaja se naslednja nepremičnina: Katastrska občina

Parcelna številka

Površina zemljišča v m2

k. o. Radenci (200), Radenski Vrh 8

1300/16

650

Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 29.963,00 EUR.

Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 1. 6. 2015 s pričetkom ob 10. uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Radenski Vrh – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 28. 5. 2015 do 12.00 ure. Številka: 4780-0001/2015-13 Datum: 4.5.2015

II. Predmet javne dražbe in izklicna cena – Žrnova 2 z zemljišči Kot celota oz. skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine: Katastrska občina in naslov stavbe

Parcelna številka

Površina zemljišča v m2

k. o. Radenci (200)

1151/2

597

k. o. Radenci (200)

1151/3

791

k. o. Radenci (200)

1153

255

k. o. Radenci (200)

1158/1

1139

k. o. Radenci (200)

1158/2

375

k. o. Radenci (200)

1159/1

6570

k. o. Radenci (200)

1161/1

272

k. o. Radenci (200), Žrnova 2

1160/3

331

k. o. Radenci (200)

1160/1

2445

k. o. Radenci (200)

1150/7

575

Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo kot celota oz. skupaj je 16.386,72 EUR.

Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 2. 6. 2015 s pričetkom ob 10. uri.


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

Dodatne informacije za obe navedeni dražbi: Za dodatne informacije v zvezi s predmeti javne dražbe, prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Natašo Toplak, telefon 02-566-96-10, e-pošta: natasa.toplaka@ radenci.si Ogled predmetov javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Žrnova – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 28.5.2015 do 12.00 ure. Številka: 4780-0001/2015 - 14 Datum: 4.5.2015 Janez RIHTARIČ Župan Občine Radenci

4. DOBRODELNOST, ŠPORT IN REKREACIJA Datum in ura:

Dogodek:

Lokacija:

15. maj 2015 ob 18.30 uri

Razstava fotografij ob 35-letnici MTS

avla, Radin

ob 19. uri

8. Humanitarni koncert »Tečem, da po- Kongresna magam!« in otvoritev dvorana, 35. tradicionalnega in Radin jubilejnega MTS

16. maj 2015 35. MTS s teki, od 8. do 18. ure pohodi … Tek srca – humanitarni tek

ob 15. uri

3. SOFINANCIRANJE NAKUPA KOPALNIH KART ZA ZDRAVILIŠČE RADENCI Občinski svet Občine Radenci je na svoji 2. redni seji (dne 18. 12. 2014) sprejel sklep, da se sofinanciranje nakupa kopalnih kart za kopanje v Zdravilišču Radenci (Sava turizem d. o. o.) v višini 25% vrednosti karte podaljša do 31. 12. 2015 oz. do porabe zagotovljene višine sredstev v proračunu občine Radenci. Sofinanciranje je namenjeno občanom in občankam s stalnim prebivališčem v občini Radenci.

Trajanje kopanja

Cena za občane/ke občine Radenci

celodnevno kopanje

5,00 eur

večerno kopanje od ponedeljka do petka, od 18. do 20. ure

2,00 eur

*Financiranje po ključu: 25% vrednosti karte občina, 25% vrednosti karte Zdravilišče in 50% občani. Želimo vam prijetno kopanje in razvedrilo v »Srčnem kopališču« Radenci.

Pred hotelom Radin

Večerni koncert s skupino ŠANK ROCK 19. junij 2015 ob 19. uri

Svečana akademija ob občinskem prazniku

Kongresna dvorana, Radin

20. junij 2015

Dan v parku Radenci

Park Radenci

Vabimo vas, da se nam v maju pridružite vsi, ki vam skrb za sočloveka ni tuja in se zavedate pomena medsebojne pomoči. Vabimo vas, da predvečer enega največjih športno-tekaških dogodkov v naši okolici in Sloveniji preživite v družbi izvrstnih mladih, manj znanih in znanih izvajalcev (pevcev, plesalcev, instrumentalistov …), ki se nam bodo predstavili v besedi, pesmi in plesu. Vsak prispevek bo dokaz vaše srčnosti in del lepšega sveta, ki ga lahko skupaj podarimo soljudem. Odločili smo se, da letošnja zbrana sredstva namenimo družinama, katerih člani imajo cerebralno paralizo. Del zbranih sredstev bo nakazan na Zvezo Lion‘s klubov Slovenije in jih bodo prav tako darovali v dobrodelni namen. S prostovoljnim prispevkom, ki vam bo nadomestil vstopnino na koncert in startnino za tek srca, boste sebi zagotovili nepozaben večer in naslednjega dne trenutek zdrave tekmovalnosti ob lahkotnem teku. Pomoči potrebnim bomo pokazali, da mislimo tudi nanje.

Svoj prispevek lahko darujete tudi če se humanitarnega koncerta in teka srca ne boste udeležili. Nakažete ga lahko na Športno društvo Radenci, TRR št.: 02341 – 0011912031, s pripisom: »HUMANITARNI TEK«. Račun bo odprt do 31. 5. 2015.

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20 E: obcina@radenci.si, www.radenci.si

Maj 2015 | naklada: 1900 Fotografija: internet Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

Obcina radenci informator 3/2015  
Advertisement