Page 1

T8_cover.qxd 18-06-09 07:15 MM ™ÂÏ›‰·1

ΤΕΥΧΟΣ 8

|

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

CMYK

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Το μεγάλο περιοδικό της μικρής λιανικής

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ


T8_cover.qxd 18-06-09 07:15 MM ™ÂÏ›‰·2

CMYK


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·1

περιεχόμενα

5

Retail • Ακριβό το κάπνισμα η λύση είναι το στριφτό • JTI-HELMEPA Εσείς πόσεις “γόπες” θα ψαρέψετε φέτος το καλοκαίρι; • Εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στον Ασπρόπυργο • Άνοδος της εγχώριας αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, θετικές διαγράφονται οι προοπτικές στο μέλλον. • Γλυκές δημιουργίες υψηλής αισθητικής Χρήστος Βέργαδος • Brand του μήνα: Το βόδι με το νούμερο 7

20 Cover story Γιώργος Μαράκας, Διευθυντής Παγωτού Αττικής ΕΒΓΑ

27 Tech Trends • Επιβιώνοντας στον 21ο αιώνα: Οι εφημερίδες στην ψηφιακή εποχή • Έρευνα Focus Bary Double-Triple Play • Είκοσι χρόνια web μετά τι;

30

Press release @ KIOSKNET

Kiosk Net Μηνιαίο Κλαδικό Περιοδικό

Έκδοση Νetlink A.E. Δορυλαίου 10 - 12 115 21 Aθήνα Τ. 210 33 88 888 F. 210 33 88 883 www.netlink.gr

Υπεύθυνος περιοδικού Γιάννης Χαραμίδης

Συντακτική ομάδα Γιώργος Γεωργατζής Έλενα Πέλκα Φανούρης Δρακάκης Δήμητρα Κοντού

Δημιουργικό - Επιμέλεια bmplus www.bmplus.gr

Ενημέρωση μέσω δελτίων τύπου

Φωτογραφίες images.gr Κωνσταντίνος Γεράκης

35

Green Zone • Η ανακύκλωση σε κρίση

Τμήμα διαφήμισης Γιάννης Χαραμίδης

39 Price List Ενδεικτικός τιμοκατάλογος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

∫›ÌÂÓ· ‹ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹ Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË fiÏÔ˘ ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


e 18-06-09

edit rial th ughts

T8_KN_1.qxd

2 I O Y N 2009

07:12 MM

™ÂÏ›‰·2

5η Ιουνίου

Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος

Ο

άνθρωπος ο ίδιος καταστρέφει την εύθραυστη ισορροπία της Γης…

Ο σημερινός τρόπος ζωής μας οδηγεί • στην υπερθέρμανση του πλανήτη, • στην αλόγιστη κατανάλωση και εξάντληση των φυσικών πόρων, • στον αφανισμό των ειδών

Όλα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος θέτει σε κίνδυνο την ίδια του την ζωή. Σύντομα η ανεξέλεγκτη κατανάλωση θα έχει εξαντλήσει το μεγαλύτερο μέρος των φυσικών πόρων της Γης. Έχουμε αναρωτηθεί γιατί γίνεται αυτό; Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά τα καταναλωτικά αγαθά ή μήπως υπερβάλλουμε; Τα πρώτα ουσιαστικά βήματα για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, είναι: • Ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση των σκουπιδιών μας, • Η μείωση της κατανάλωσης βενζίνης, με χρήση υβριδικών αυτοκινήτων, • Η μείωση των ρίπων από την Βιομηχανία… Τα πρώτα μας δειλά βήματα με στόχο τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Ξοδεύουμε αλόγιστα χρόνο και χρήματα για να δώσουμε στα παιδιά μας όσα περισσότερα μπορούμε, αλλά εθελοτυφλούμε στα πιο ουσιώδη… στο περιβάλλον και το κλίμα. Αν ακολουθήσουμε μερικές απλές επιλογές τα παιδιά μας θα ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Δεν νομίζετε ότι το αξίζουν; Η ομάδα του περιοδικού υποστηρίζει τις προσπάθειες άλλων εταιριών και συνδράμει ενεργά σε αυτές. Σε αυτό το περιοδικό υπάρχει ένθετο ένα σταχτοδοχείο άμμου της JTI σε συνεργασία με την HELMEPA, για να βοηθήσουμε όλοι να κρατάμε την παραλία καθαρή.

Κάρολος Φορστ Γενικός Διευθυντής Netlink Α.Ε.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·3

°ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔÓ Û˘Ó‰È·ÛÌfi

+

·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

ηχÙÂÚ˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿! ªÈÏ‹ÛÙ ÊıËÓfiÙÂÚ· ¤ˆ˜ 85% Ì ÙËÓ ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. m Ì ÙËÓ ¡¤· οÚÙ· ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Netlink Calling Card 5m ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù ‡ÎÔÏ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘Û΢‹ ‹ Î·È ·fi ηÚÙÔÙËϤʈÓÔ, ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÎÈÓËÙ¿, ÂÓÙfi˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ηÏ›ÙÂ.

¶ÚÔÛʤÚÂÈ: ∞Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ΔȘ Èfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ¤ˆ˜ 85% ÃÚ¤ˆÛË ·Ó¿ 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10 - 12 | 115 21 ∞ı‹Ó· | Δ. +30 210 33.88.080 | F. +30 210 33.88.883 www.netlink.gr E͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 8:30 - 22:00

Albania Algeria Armenia Australia Bangladesh Belgium Brazil Bulgaria Canada China Colombia Cyprus Czech Rebublic Denmark Egypt France Georgia Germany Greece Hungry India Indonesia

90 35 55 185 110 180 100 145 220 220 85 200 135 200 50 200 150 200 200 160 100 58

22 35 25 37 110 22 28 20 220 220 47 80 22 22 45 25 50 35 29 27 100 44

¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›. ∫Ï‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÛÙ·ıÂÚ¿. ÃÚfiÓÔ˜ ÔÌÈÏ›·˜ Û ÏÂÙ¿. ∫Ï‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÎÈÓËÙ¿. ÃÚfiÓÔ˜ ÔÌÈÏ›·˜ Û ÏÂÙ¿.

Iran Iraq Italy Moldova Morocco Netherlands Nigeria Pakistan Philippines Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Spain Syria Turkey U.K. U.S.A. Ukraine

60 77 200 50 37 180 45 40 42 200 170 170 200 62 110 200 35 100 200 220 60

45 36 30 25 23 22 45 70 43 40 25 50 90 22 23 32 30 30 35 220 40

∏ ¯Ú¤ˆÛË Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·


18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·4

retail

T8_KN_1.qxd


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·5

retail

Aκριβό το κάπνισμα. Η λύση είναι το στριφτό πηγή London Times

Π

ριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, ένας καπνιστής στη Μεγάλη Βρετανία έπρεπε να πληρώσει 5,22 στερλίνες για να αποκτήσει ένα πακέτο Lambert&Butler των 20 τσιγάρων. Σήμερα που η κρίση έχει χτυπήσει σε βάθος τη χώρα οι καπνιστές δείχνουν να προσανατολίζονται σε πιο οικονομικές λύσεις για να μπορούν να συνεχίζουν να απολαμβάνουν την αγαπημένη τους συνήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Imperial Tobacco ο όγκος των στριφτών τσιγάρων στη χώρα για το 2008 αυξήθηκε κατά 7% φτάνοντας τους 3.750 τόνους, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις εκτιμάται πως θα αυξηθεί σημαντικά και για το 2009. Το στριφτό τσιγάρο αποτελεί το αντίδοτο των καπνιστών στην παρατεταμένη οικονομική κρίση, κερδίζοντας κατά κύριο λόγο τις κατηγορίες των γυναικών και των νεότερων σε ηλικία καπνιστών. Στελέχη των καπνοβιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στη Μεγάλη Βρετανία δήλωσαν στους Τimes για το συγκεκριμένο ζήτημα: “Ο καταναλωτής τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει την οπτική του για την κατηγορία των στριφτών τσιγάρων. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε η αίσθηση πως πρόκειται για κατηγορία καπνικών προϊόντων, για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όμως σήμερα, αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ένας στους τέσσερεις νέους καπνιστές καπνίζει σήμερα στριφτό τσιγάρο ” σχολίασαν τα στελέχη των καπνοβιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στη Μεγάλη Βρετανία. Επιβεβαιώνοντας η Ιmperial Tobacco την αύξηση των πωλήσεων στο συγκεκριμένο κομμάτι καπνικών προϊόντων, σημείωσε πως το όλο μπαμ έγινε κατά την τελευταία τετραετία, αναγκάζοντας την εταιρία να προχωρήσει στην

παραγωγή discount σημάτων. Τον Δεκέμβριο του 2007 λανσαρίστηκε στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας το Gold Leaf και το Golden Virginia Yellow τον Mάρτιο της ίδιας χρονιάς. Σήμερα το νούμερο των καπνιστών που προτιμά τα στριφτά τσιγάρα παρουσιάζει διαρκώς αυξητικές τάσεις πρώτον λόγω της οικονομικής κρίσης και δεύτερον λόγω του ότι έχει αρχίσει να γίνεται μόδα. Τα στριφτά τσιγάρα δείχνουν ανθρώπους με ασυμβίβαστο χαρακτήρα και διάθεση για ένα εντελώς διαφορετικό στυλ. Σε εποχές κρίσης τα στριφτά τσιγάρα αποτελούν τουλάχιστον “Ο καταναλωτής τα τελ ευταία χρόνια για τα δεδομένα της έχει αλλάξει την οπτική του για την Μεγάλης Βρετανίας κατηγορία των στριφτών τσιγάρων. Τα την πιο συμφέρουσα προηγούμενα χρόνια υπή ρχε η αίσθηλύση για τους καπνιση πως πρόκειται για κατηγορία στές, όταν ένα πακέκαπνικών προϊόντων, για τις μεγαλύτο με 20 τσιγάρα τερες ηλικίες. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει L a m b e r t & B u t l e r, όμως σήμερα, αν λάβουμ ε υπόψη μας μια από τις πιο οικοτο γεγονός ότι ένας στο υς τέσσερεις νομικές μάρκες της νέους καπνιστές καπ νίζει σήμερα χώρας κοστίζει στριφτό τσιγάρο ” 5,22 στερλίνες. Ενώ ένα πακέτο καπνού για στριφτά τσιγάρα 12.50 γραμμαρίων κοστίζει 2,99στερλίνες, ενώ ένα πακέτο καπνού 25 γραμμαρίων κοστίζει 5,87 στερλίνες. Τέλος ένας σημαντικός λόγος που αυξάνεται η ζήτηση των στριφτών τσιγάρων είναι η χαμηλή φορολογία στην οποία υπόκεινται οι καπνοβιομηχανίες για το στριφτό τσιγάρο σε σχέση με τα κανονικά τσιγάρα. Στη Μεγάλη Βρετανία οι φόροι για τα παραδοσιακά τσιγάρα κυμαίνοται από 75-90% επί της τιμής, όταν για τα στριφτά τσιγάρα φτάνουν μόλις στο 70% επί της συνολικής τιμής.

5 I OYN 2009


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·6

retail

Εσείς πόσες «γόπες» θα ψαρέψετε φέτος το καλοκαίρι;

Μ

6 I OYN 2009

ε κοινό γνώμονα δράσης την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η HELMEPA και η JTI συμπορεύονται και φέτος στην προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του κοινού και την παρακίνησή του στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων από τα τσιγάρα. Για τρίτη συνεχή χρονιά το έργο της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) ενισχύεται με την ενημερωτική εκστρατεία της JTI για Καθαρές Παραλίες, με τίτλο «Το καλοκαίρι ψαρεύουμε μόνο… ‘γόπες’!». Η πρωτοβουλία αυτή είχε ιδιαίτερα θετική αποδοχή από τον κόσμο τις προηγούμενες χρονιές, έτσι φέτος επεκτείνεται σε ακόμα περισσότερους Δήμους και Κοινότητες ανά τη χώρα, ενώ για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί και στην Κύπρο με τη συνεργασία της Κυπριακής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA). Η ανταπόκριση από Δήμους σε όλη τη χώρα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός ενθαρρυντικό για την εκπλήρωση του στόχου για θάλασσες και ακτές καθαρές από αποτσίγαρα. Οι παράκτιοι Δήμοι και Κοινότητες που θα συμμετέχουν στην φετινή εκστρατεία είναι συνολικά 46, σε Ελλάδα και Κύπρο. Aπό αυτούς, 31 συμμετέχουν για πρώτη φορά. Αναλυτικά, για την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2009, σχεδιάστηκαν και εκτυπώθηκαν δίγλωσσες ενημερωτικές αφίσες (ελληνικά και αγγλικά), οι οποίες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία στις παραλίες καθώς και στους Δήμους και Κοινότητες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στις δύο χώρες. Σε όλες τις επιλεγμένες παραλίες, εκπαιδευμένες ομάδες θα ενημερώνουν τους ενήλικες καπνιστές-λουόμενους για τις επιπτώσεις των απορριμμάτων από τα τσιγάρα στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον καθώς και για το σωστό τρόπο διαχείρισής τους. Οι ομάδες θα διανέμουν

στους ενήλικες καπνιστές-λουόμενους το ειδικό πληροφοριακό έντυπο και τα ατομικά σταχτοδοχεία παραλίας με δίγλωσσες οδηγίες χρήσης για να τα χρησιμοποιούν αντί της άμμου. Επιπλέον, σε προκαθορισμένα σημεία, όπως π.χ. τα μπαρ στις παραλίες, θα τοποθετηθούν κουβαδάκια άμμου με τη σήμανση της εκστρατείας, μαζί με τα ατομικά σταχτοδοχεία για περαιτέρω χρήση από όλους τους ενήλικες καπνιστές-λουόμενους. Ακόμη, και τα κουβαδάκια άμμου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σταχτοδοχεία… Στην κοινή Συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα ανακοινώνοντας την έναρξη της φετινής εκστρατείας, ο κ. Δημήτρης Μητσάτσος, Γενικός Διευθυντής της HELMEPA, τόνισε μεταξύ άλλων: «Για άλλη μία χρονιά συνεργαζόμαστε με το εταιρικό μέλος JTI για την υλοποίηση αυτής της εκστρατείας, που στόχο έχει θάλασσες και ακτές καθαρές από τα αποτσίγαρα. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού αποτελεί βασικό άξονα του έργου της HELMEPA και, στο πλαίσιο αυτό, με χαρά στηρίζουμε πρωτοβουλίες των μελών μας προς αυτήν την κατεύθυνση». «Η εκστρατεία “Το καλοκαίρι ψαρεύουμε μόνο… γόπες” είναι μια πρωτοβουλία την οποία στηρίζουμε απόλυτα, καθώς συνάδει με τη φιλοσοφία μας στην JTI για υπεύθυνη δράση. Το γεγονός μάλιστα ότι έχει λάβει τόσο θετική ανταπόκριση έως τώρα, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, όχι μόνο για μας αλλά και για τις επόμενες γενιές», σημείωσε με έμφαση από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Μπλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος της JT International Hellas. Και συμπλήρωσε: «Ευχαριστούμε θερμά την HELMEPA και την CYMEPA, καθώς με την άριστη συνεργασία τους υλοποιούμε φέτος την εκστρατεία και στις δύο χώρες. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες για τη δική τους υποστήριξη».


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·7


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·8

retail

Εγκαίνια του νέου, υπερσύγρονου εργοστασίου της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», στον Ασπρόπυργο Τo νέο εργοστάσιο εγκαινίασε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιάννης Παπαθανασίου

Ο

8 I OYN 2009

Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιάννης Παπαθανασίου, πραγματοποίησε τα εγκαίνια των νέων υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο. Στην εκδήλωση, παραβρέθηκαν επίσης και απεύθυναν χαιρετισμούς οι κκ. Ιωάννης Μπούγας, Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σπύρος Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και πρ. Γ.Γ. Βιομηχανίας, Ανδρέας Καλαντζόπουλος, Ανώτατος Σύμβουλος Λειτουργίας της Philip Morris International και Χρήστος Τσόλκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας. Με την υλοποίηση αυτής της επένδυσης που ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια ευρώ, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διαθέτει σήμερα ένα από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια της Philip Morris International στην Ευρώπη, το οποίο παρέχει στην εταιρία περισσότερη ευελιξία και μεγαλύτερες δυνατότητες παραγωγής, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της και διευρύνει σημαντικά τις εξαγωγές της, προσφέροντας παράλληλα περαιτέρω ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζόμενους. Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, κ. Χρήστος Τσόλκας, τόνισε «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η επένδυση αυτή, μια από τις μεγαλύτερες στη χώρα μας, γίνεται τη σωστή στιγμή. Τη στιγμή που η Ελληνική οικονο-

μία χρειάζεται τις πρωτοβουλίες αυτές και τις ενισχύει εντάσσοντάς τες στον αναπτυξιακό νόμο. Τη στιγμή, που το ταλέντο των ανθρώπων μας χρειαζόταν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, για να δημιουργήσει και να προσφέρει στους ενήλικους καπνιστές προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτομίας. Τη στιγμή που η Παπαστράτος, η μεγαλύτερη ελληνική καπνοβιομηχανία, είναι έτοιμη να κάνει ένα σημαντικό άλμα στο μέλλον.» Ο Ανώτατος Σύμβουλος Λειτουργίας της Philip Morris International, κ. Ανδρέας Καλαντζόπουλος, δήλωσε: «Για την PMI, η ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό σταθμό στην τριακονταετή πορεία μας στην ελληνική αγορά, αλληλένδετο με το ξεκίνημα παραγωγής του Marlboro το 1974 και την εξαγορά της Παπαστράτος το 2003. Και, αναμφίβολα, αποδεικνύει τη διαχρονική εμπιστοσύνη της Philip Morris International στην Ελλάδα, την οικονομία της και, κυρίως, στους ίδιους τους Έλληνες.» Στις νέες εγκαταστάσεις απασχολούνται περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι σε ένα άνετο εργασιακό περιβάλλον που περιλαμβάνει εστιατόριο 300 θέσεων, χώρους ξεκούρασης και συνάντησης σε διάφορα σημεία του χώρου, καθώς και πάρκινγκ 500 θέσεων. Η νέα μονάδα διαθέτει υποδομές και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εφαρμόζοντας παράλληλα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα που περιλαμβάνουν λειτουργία πρότυπης μονάδας βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων και ανακύκλωσης του νερού, καθώς και ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιομηχανικών και αστικών απορριμμάτων. Με το νέο εργοστάσιο ανοίγει ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στη σχεδόν 80ετή ιστορία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, που σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας, δυναμικής πορείας.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·9


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·10

retail

διαβάζεται

σε

5'

Άνοδος της εγχώριας αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας. Θετικές διαγράφονται οι προοπτικές στο μέλλον. πηγή ICAP

• Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η αποπεράτωση και λειτουργία μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων αποτελούν τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας • Ο τομέας των υπηρεσιών φύλαξης καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο (57,0%) της συνολικής αγοράς υπηρεσιών ασφαλείας κατά το 2008. • Η ζήτηση προέρχεται κυρίως από τον επιχειρηματικό τομέα, γεγονός που καθιστά τον ιδιωτικό τομέα τη σημαντικότερη κατηγορία πελατών για τις ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο

10 I OYN 2009

ι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του κλάδου Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας παρουσιάζονται στην τέταρτη έκδοση της αντίστοιχης κλαδικής μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. Ο κλάδος περιλαμβάνει τους ευρύτερους τομείς των υπηρεσιών φύλαξης, των υπηρεσιών φύλαξης αεροδρομίων, των χρηματαποστολών και της μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων και των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας δραστηριοποιούνται λίγες, μεγάλες εταιρείες, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι σχετικά μικρού μεγέθους. Όπως προκύπτει από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 1.100 επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η διαφοροποίηση ως προς το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία προσφέρει η κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθος και τη δυναμικότητά της, το βαθμό εξειδίκευσης σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών, καθώς και

το βαθμό συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών ασφαλείας στη χώρα μας διαθέτουν δίκτυα αποκλειστικών αντιπροσώπων στην επαρχία. Σε γενικές γραμμές παρατηρούνται συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου, με σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη της αγοράς, αλλά και την παροχή ευρύτερης γκάμας υπηρεσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων παίρνουν τη μορφή συγχωνεύσεων ή απορροφήσεων. Αρκετές από τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ασχολούνται παράλληλα με την εισαγωγή και πώληση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (συναγερμούς, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης - CCTV κλπ.). Ταυτόχρονα, οι ίδιες εταιρείες αναλαμβάνουν τη μελέτη των φυλασσόμενων χώρων, την εγκατάσταση, τη συντήρηση (after sales service), καθώς και την παρακολούθηση των εν λόγω συστημάτων μέσω του κέντρου λήψεως σημάτων τα οποία διαθέτουν.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·11

retail Στους σημαντικότερους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη ζήτηση για τις εξεταζόμενες υπηρεσίες, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η αποπεράτωση και λειτουργία μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται με την τάση του «outsourcing», της εκχώρησης δηλαδή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, σε τρίτους. Επίσης, η ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας επηρεάζεται και από τα επίπεδα της εγκληματικότητας, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας στο γενικότερο πληθυσμό.

Διάγραμμα 1. Διαχρονική εξέλιξη του δείκτη της εγχώριας αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας βάσει αξίας (1998-2008) (1998=100)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης, η συνολική εγχώρια αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (βάσει αξίας) παρουσίασε ανοδική τάση την περίοδο 1998-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 20,7%. Η αγορά του τομέα των υπηρεσιών φύλαξης γενικά παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12,5% το διάστημα 2003-2008. Η εν λόγω κατηγορία κάλυψε το 57,0% της συνολικής εκτιμώμενης εγχώριας αγοράς κατά το 2008. Η ζήτηση στην εξεταζόμενη αγορά προέρχεται κυρίως από τον επιχειρηματικό τομέα, γεγονός που καθιστά τον ιδιωτικό τομέα τη σημαντικότερη κατηγορία πελατών για τις ιδιωτικές υπηρε-

σίες ασφαλείας. Μικρότερη συμμετοχή στην αγορά των υπηρεσιών ασφαλείας έχει ο δημόσιος τομέας, ενώ οι ιδιώτες χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σπανιότερα. Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός 29 επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2006 και 2007. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκε κατά 4,3% το 2007 σε σχέση με το 2006, ενώ το

Διάγραμμα 2. Διάρθρωση συνολικής εγχώριας αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (2008)

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε αύξηση ποσοστού 6,4% την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν 11,9% το 2007 σε σχέση με το 2006. Αντίστοιχα το μεικτό περιθώριο αυξήθηκε, με συνέπεια το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου) των εταιρειών του δείγματος να αυξηθεί κατά 39,3%, ο δε δείκτης αποδοτικότητας του ιδίου κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 34,38% το 2007 από 26,24% το 2006. Περαιτέρω, το περιθώριο μεικτού κέρδους βελτιώθηκε κατά 18,3% το 2007/06, ενώ ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης βελτιώθηκε το 2007 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

11 I OYN 2009


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·12


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·13

paysafecard... ...μια πρωτοποριακή λύση για συναλλαγές από το διαδίκτυο! Η paysafecard ξεκίνησε τις δραστηριότητες στην Ελλάδα στις αρχές του 2006 μέσω διαφόρων σημείων πώλησης όπως Περίπτερα, Καταστήματα Mινι Mάρκετ, Ψιλικών, κλπ.

Τι είναι η paysafecard; Η κάρτα paysafecard είναι μια προπληρωμένη άυλη κάρτα όμοια με τις κάρτες κινητής τηλεφωνίας και έχει σχεδιασθεί αποκλειστικά για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από το Internet, εύκολα, γρήγορα και με μετρητά - στο κατάστημα σας!

Τι μπορώ να αγοράσω με την paysafecard; Προτιμάται για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Skype και Jajah, συνδρομές Rapid Share, κατέβασμα Ringtones και μουσικής, αγορά αεροπορικών εισιτηρίων από την Sky Europe Airlines, συμμετοχή σε διαδικτυακά παιχνίδια διαφόρων ειδών, κλπ. SHARE

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την paysafecard; Η χρήση της κάρτας μας είναι ιδιαίτερα απλή καθώς για να την χρησιμοποιήσει κανείς δεν απαιτείτε κάποιος τραπεζικός λογαριασμός ή πιστωτική κάρτα! Η paysafecard είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για να μεταφέρετε τα χρήματα σας στο Internet και να ψωνίζετε με μετρητά και ασφάλεια στις συναλλαγές!

Μερικοί λόγοι για να εντάξετε την paysafecard στο κατάστημα σας: Αυξάνει την επισκεψιμότητα στο κατάστημα σας Συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων σας Αυξάνει την γνωστοποίηση του καταστήματος σας - η paysafecard προβάλει όλα τα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης στην ιστοσελίδα της στo Internet


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·14

retail

Φνηνότερα τα SMS και οι κλήσεις περιαγωγής από την 1η Ιουλίου πηγή Κέρδος

Τ

14 I OYN 2009

ον πήχη των χρεώσεων για κλήσεις και γραπτά μηνύματα, μέσω περιαγωγής, κατεβάζουν από την 1η Ιουλίου οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ευθυγραμμιζόμενες με τις επιταγές της ΕΕ να βάλει «φρένο» στους «φουσκωμένους» λογαριασμούς. Στο πλαίσιο αυτό, εντός μηνός, το κόστος των εξερχόμενων κλήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνεται στο επίπεδο των 0,51 ευρώ το λεπτό (οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ), ενώ αυτό των εισερχόμενων περιορίζεται σε 0,23 ευρώ. Για τις εξερχόμενες κλήσεις η χρέωση πραγματοποιείται ανά δευτερόλεπτο, με ελάχιστη χρέωση τα 30 δευτερόλεπτα, ενώ για τις εισερχόμενες η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο χωρίς ελάχιστη χρέωση. Όσον αφορά τα γραπτά μηνύματα από και προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ το κόστος μειώνεται σε 0,13 ευρώ ανά μήνυμα. Στην Ελλάδα, χθες, η Wind ανακοίνωσε ότι ευθυγραμμίζεται με τον νέο κανονισμό για τις χρεώσεις κλήσεων μέσω περιαγωγής, σε αυτά τα επίπεδα τιμών. Για τα sms γνωστοποίησε ότι καθιερώνει ενιαία χρέωση 0,5 ευρώ ανά sms για γραπτά μηνύματα από και προς άλλες χώρες (πλην της ΕΕ) και 1,43 ευρώ ανά μήνυμα για τα sms από και προς δορυφορικά δίκτυα. Νέες χαμηλότερες χρεώσεις περιαγωγής και αναπροσαρμογές στη χρεώσιμη διάρκεια κλήσεων κατά την περιαγωγή έχει ανακοινώσει και η Vodafone. Συγκεκριμένα, οι εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής που εκκινούν από δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Ελβετίας και που θα τερματίζουν σε δίκτυα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) ή μέσα στις Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία θα χρεώνονται με 0,5069 ευρώ ανά λεπτό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για συνδρομητές με συμβόλαιο και 0,5100 ευρώ ανά λεπτό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για πελάτες καρτοκινητής και καρτοπρογράμμα-

τος. Οι εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια της περιαγωγής σε δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Ελβετίας θα χρεώνονται με 0,1860 ευρώ ανά λεπτό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για συνδρομητές με συμβόλαιο και 0,2220 ευρώ ανά λεπτό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για πελάτες καρτοκινητής και καρτοπρογράμματος. ΤΑΧΥΤΕΡΑ Η ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Να αποδεσμεύει τους Έλληνες καταναλωτές από την «ομηρία της αναμονής» για την αλλαγή τηλεπικοινωνιακού παρόχου επιχειρεί η ΕΕΤΤ. Την ώρα που η Κομισιόν έχει εκφράσει την επιθυμία να γίνει εφικτή η αλλαγή τηλεφωνικού παρόχου σε μία ημέρα, στην Ελλάδα ο πήχης προς το παρόν τίθεται στη σύντμηση του σχετικού χρόνου από δέκα ημέρες σήμερα σε τρεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε χθες ότι διεξάγει δημόσια διαβούλευση από την 1η έως και τις 30 Ιουνίου, με αντικείμενο την τροποποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για τη φορητότητα αριθμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Η κυριότερη από τις τροποποιήσεις που προτίθεται να εισάγει η ΕΕΤΤ αφορά στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση της φορητότητας αριθμού, καθώς έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει τη μείωση του χρόνου αυτού από δέκα εργάσιμες ημέρες που ισχύει σήμερα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης της φορητότητας αριθμού. Η προθεσμία των τριών ημερών παρατείνεται όταν υποβάλλονται ταυτόχρονα αιτήματα φορητότητας και πλήρους αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου. Στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά του αριθμού θα διεκπεραιώνεται την ημέρα παράδοσης του πλήρους αποδεσμοποίητου τοπικού βρόχου. Να σημειωθεί ότι μέσος χρόνος φορητότητας στην ΕΕ είναι 8,5 ημέρες για έναν κινητό αριθμό και 7,5 για σταθερό.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·15


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·16

retail

Γλυκές δημιουργίες υψηλής αισθητικής του Γιάννη Χαραμίδη Ο Χρήστος Βέργαδος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Σπάρτη. Η οικογένεια του διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια ζαχαροπλαστείο εκεί, έτσι εύλογα το μικρόβιο της ζαχαροπλαστικής δεν άργησε να μπει στο μυαλό του. Σπούδασε σε ιδιωτική σχολή για δύο χρόνια κατά τα οποία διακρίθηκε σε αρκετούς διαγωνισμούς. Συνέχισε την κατάρτισή του παρακολουθώντας σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό με θέμα τις τεχνικές ζάχαρης, καραμέλας, σοκολάτας, γαμήλιες τούρτες κ.α. Εκμεταλλευόμενος την ειδίκευση του πάνω στις τεχνικές αυτές, ξεκινάει σταδιακά να δημιουργεί και τα πρώτα κομμάτια εικαστικής ζαχαροπλαστικής τα οποία κερδίζουν τις εντυπώσεις μέσα από την προβολή τους σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Αξίζει να αναφερθεί ότι δουλειά του παρουσιάστηκε και στο κρατικό κανάλι της Γαλλίας TF2. Ακολουθεί μια συνεργασία παρουσίασης συνταγών για γλυκά με την εκπομπή του Θανάση Πάτρα «Αυτό μας έλειπε» και στην συνέχεια με τον Αντρέα Μικρούτσικο καθώς και για ένα διάστημα στον «Πρωινό καφέ» με παρουσιαστές την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Νίκο Μουτσινά. Παράλληλα συνεργάζεται με περιοδικό γαστρονομίας της εφημερίδας «Έθνος». Συμμετέχει ως ομιλητής στο διήμερο συμπόσιο «Η φιλοσοφία του φαγητού στην κοινωνία μέσα από τις τέχνες» έχοντας ως θέμα του την εικαστική ζαχαροπλαστική, αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές. Γνωρίζοντας την αξία της σωστής κατάρτισης αποφάσισε να μεταδώσει τις γνώσεις του σε μαθητές καθώς τα 3 τελευταία χρόνια διδάσκει ζαχαροπλαστική στα ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Η σημερινή παρουσίαση αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη επίδειξη ρούχων αλλά και ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα μετά από ένα δεκάχρονο ταξίδι στον υπέροχο κόσμο της ζαχαροπλαστικής. Η συνέχεια της πορείας του αναμένεται συναρπαστική καθώς τα μελλοντικά του σχέδια είναι πολλά και….γλυκά! Το περιοδικό KioskNet βρέθηκε με τον κύριο Βέργαδο και εγκαινιάζει μία νέα στήλη με σκοπό να κάνει την καθημερινότητα μας αλλά και την μηνιαία μας παρουσία όσο πιο γλυκιά γίνεται. Ο κύριος Βέργαδος άνθρωπος νέος, γεμάτος πάθος για την δουλεία του μας αφιέρωσε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του και μας μίλησε για το αντικείμενό του αλλά και την μεγάλη του αγάπη την ζαχαροπλαστική.

16 I OYN 2009

KIOSKnet: Αρχικά δώστε μας ένα σύντομο ιστορικό της πορείας σας στο χώρο. ΧΒ Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Σπάρτη από γονείς ζαχαροπλάστες. Μοιραία βρέθηκα στον χώρο από πολύ μικρός. Από παιδί βρίσκομαι στο χώρο παρασκευής γλυκισμάτων και αυτό μοιραία αποτέλεσε σοβαρό έρεισμα για να επιλέξω τον χώρο και σε επίπεδο σπουδών. Μπαίνοντας στον χώρο δεν επιθυμούσα να παραμείνω στα τετρημένα της παρασκευής γλυκών. Προτιμώ να βλέπω τον κλάδο από το πρίσμα της τέχνης. Την οπτική αυτή προσπαθώ να περάσω και στους μαθητές μου σήμερα στα ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

KIOSKnet: Πώς είναι κατά την άποψή σας σήμερα η κατάσταση στην ζαχαροπλαστική στην Ελλάδα; Δυστυχώς σήμερα αν και έχουμε πολλά νέα παιδιά που έρχονται σε σχολές ώστε να μάθουν τα βασικά της τέχνης η νοοτροπία που επικρατεί είναι πως κάποιος που τελειώνει μία σχολή γίνεται αυτόματα και σεφ. Τα πράγματα όμως σίγουρα δεν είναι έτσι. Η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική είναι χώροι ευαίσθητοι που απαιτούν αφοσίωση, αγάπη και πολύ χρόνο. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι έχουμε νέους ανθρώπους στον κλάδο αλλά πρέπει δείξουμε και την απαραίτητη υπομονή ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν εμπειρία και παραστάσεις στον χώρο. KIOSKnet: Πώς βλέπετε τον σημερινό Έλληνα. Είναι επιλεκτικός στο γλυκό του; Είναι γεγονός πως σήμερα ο κόσμος έχει γίνει σαφώς πολύ πιο απαιτητικός στο τι τρώει αλλά και στο τι ζητάει. Πέρασαν ανεπιστρεπτί ευτυχώς οι εποχές που ο άλλος θα έτρωγε ότι του πουλούσες. Αυτό φυσικά συμβαίνει γιατί πλέον οι


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

™ÂÏ›‰·17

retail άνθρωποι έχουν ενημέρωση για τον χώρο. Λόγω της ενασχόλησης μου σε πρωινές ενημερωτικές εκπομπές έχω την αντίληψη πως ο σύγχρονος Έλληνας έχει αποκτήσει σαφώς πιο ανεπτυγμένο γευστικό κριτήριο από ότι παλαιότερα και αυτό κατά την άποψή μου είναι πολύ θετικό. Μας γεμίζει με ευθύνες ώστε να παρασκευάζουμε πάντα κάτι ποιοτικό αλλά και γευστικό και όχι κάτι πρόχειρο και γρήγορο. Η πληροφορία έχει δώσει ώθηση και στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής. Ο κόσμος γεύεται σήμερα δεν αρκείται μόνο στην ικανοποίηση μιας πρόσκαιρης ανάγκης. KIOSKnet: Ας περάσουμε σε κάτι πιο προσωπικό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου υλικό ζαχαροπλαστικής. (σ.σ χαμογελά) Είναι σαν να ζητάς από μια μητέρα να ξεχωρίσει κάποιο από τα παιδιά της. Στην Παρασκευή των γλυκών ειλικρινά μου είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω κάποιο υλικό. Αγαπώ τόσο την σοκολάτα όσο και την καραμέλα. Η σοκολάτα είναι ένα από τα δυσκολότερα υλικά που μπορεί να δουλέψει ένας ζαχαροπλάστης. Παρ’όλα αυτά αγαπημένο μου υλικό είναι η ζάχαρη στη βάση της. Το λέω αυτό γιατί η ζάχαρη μπορεί όταν δουλευτεί κατάλληλα να δώσει αποτελέσματα απίστευτα τόσο σε υφή και γεύση όσο και σε εικόνα. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι οι δημιουργίες που παρουσίασα πριν από κάποιους μήνες στην έκθεση ARTOZA. Στην συγκεκριμένη έκθεση δημιουργήθηκαν με βάση κυρίως τη ζάχαρη ρούχα αλλά και αξεσουάρ. (δείγματα παρουσιάζονται σε φωτογραφίες) KIOSKnet: Κατά την άποψή σου πόσο υγιεινό είναι ένα γλυκό. Κακά τα ψέματα η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης είναι βέβαιο πως προκαλεί προβλήματα. Το ζήτημα είναι η ισορροπία που θα πρέπει να διατηρούν οι άνθρωποι. Πιστεύω όμως πως γενικά σε οτιδήποτε κάνεις χωρίς μέτρο υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα ένα γλυκό μετά το γεύμα μία φορά την ημέρα είναι μια συνήθεια που δεν βλάπτει αντίθετα θα έλεγα δίνει άλλη διάσταση στην καθημερινότητα. KIOSKnet: Σήμερα στο χώρο της ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο; Λόγω και της επαγγελματικής μου σχέσης με τον χώρο μπορώ με βεβαιότητα να σου απαντήσω πως ναι, στην Ελλάδα έχουμε μέλλον στην ζαχαροπλαστική. Έχει βοηθήσει και το γεγονός πως τα παιδιά πλέον μπορούν και έχουν την δυνατότητα να πάρουν τις βάσεις σε κάποια σχολή. Σε καμία περί-

πτωση η χώρα μας δεν μπορεί να θεωρηθεί εξελιγμένη στη ζαχαροπλαστική αλλά ο Έλληνας έχει ταλέντο και αυτό θα φανεί στα επόμενα χρόνια. Πάντως θα πρέπει να κρατήσει ο Έλληνας ζαχαροπλάστης σας κανόνα πως η ζαχαροπλαστική είναι κάτι πολύ απαιτητικό, είναι μία ντίβα και θα πρέπει να είσαι πιστός σε αυτό που έχεις επιλέξει. Αγάπησε την με πάθος και θα σου δοθεί με πάθος. KIOSKnet: Τι θα συμβούλευες τους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να ασχοληθούν επαγγελματικά,με την ζαχαροπλαστική; Αρχικά θα τους συμβούλευα να παραμείνουν πιστοί σε αυτό που επιλέγουν ότι κι αν δουν ότι κι αν αντιμετωπίσουν στην πορεία. Στη συνέχεια ένας νέος άνθρωπος θα πρέπει να θέσει στόχους και να παλέψει για αυτούς με όλες του τις δυνάμεις γιατί στο τέλος μπορεί να επιτύχει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που ο ίδιος αρχικά να πίστευε. Τέλος οι νέοι συνάδελφοι θα πρέπει να μείνουν μακριά από την ελληνική συνήθεια του ‘’καλαμιού’’. Δεν πρέπει ποτέ να πιστεύεις πως είσαι το κέντρο του κόσμου γιατί τότε θα βρεθείς σίγουρα μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Όσο πόλεμο κι αν αντιμετωπίσετε ακολουθείστε αυτό που έχετε σχεδιάσει μην σας πτοεί η αποτυχία γιατί μόνο μέσα από αυτή γίνεστε καλύτεροι. KIOSKnet: Τέλος και πριν σας ευχαριστήσουμε θερμά για τον χρόνο σας θα θέλαμε να μας δώσετε μία ευχή για τον χώρο σας. Εύχομαι η ελληνική ζαχαροπλαστική να συνεχίσει να εξελίσσεται με τους σημερινούς ρυθμούς και ίσως μελλοντικά με λίγο ταχύτερους. Δεν είναι αυτοσκοπός μας να αποτελέσουμε την Μέκκα των γλυκών και της καινοτομίας. Σκοπός μας όμως είναι να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ποιότητα και σοβαρότητα. Σκοπός μας είναι να παρασκευάζονται ποιοτικά και γευστικά γλυκά. Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τα νέα ελπιδοφόρα παιδιά. Ας σταματήσουμε να πολεμούμε το μέλλον του κλάδου κι ας το αναδείξουμε στο βαθμό που του αξίζει.

17 I OYN 2009


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:12 MM

το

™ÂÏ›‰·18

brand

του

μήνα

7 UP: Το βόδι με το νούμερο 7

Δ

υο εβδομάδες πριν από το κραχ του 1929, σε μια εποχή όπου ήδη στην Αμερική κυκλοφορούσαν περισσότερα από 600 αναψυκτικά τύπου λεμον-λαιμ, ένα νέο δροσιστικό ποτό έκανε ξαφνικά την εμφάνιση του.

Το Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda ήταν το νέο ποτό με ένα άκρως αντιεμπορικό όνομα, το οποίο προκάλεσε αρνητική εντύπωση στην αμερικανική αγορά, σε μια πραγματικά δύσκολη στιγμή. Μια προσπάθεια που στην αρχή και κυρίως λόγω της κρίσης έμοιαζε καταδικασμένη, έμελε να γίνει αργότερα το τρίτο σε πωλήσεις αναψυκτικό σε παγκόσμιο επίπεδο.

18 π √À¡ 2009

Η ιστορία της 7UP ξεκινάει το 1920 όταν ο πενηνταδυάχρονος Τσάρλς Γκρεγκ με τριάντα χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις αναψυκτικών και τη διαφήμιση άνοιξε στο Σεντ-Λιούις την εταιρία Howdy Corporation. Το όνομα της νέας εταιρίας προέρχονταν από το Howdy Orange Drink, ένα ποτό που ο ίδιος είχε κατασκευάσει όταν δούλευε σε

μια εταιρία παρασκευής αλκοολούχων ποτών. Στόχος του ήταν η δημιουργία ενός μοναδικού ποτού στο οποίο δεν θα μπορούσαν να αντισταθούν οι Αμερικανοί καταναλωτές. Τα επόμενα δύο χρόνια ο Γκρεγκ πειραματίστηκε με 11 διαφορετικές συνταγές για ποτά με άρωμα λεμονιού. Τελικά κατάφερε να παρασκευάσει ένα ποτό το οποίο διέθετε τα χαρακτηριστικά που επιθυμούσε. Ήταν δροσιστικό και ξεδιψούσε. Το νέο λέμον-λαιμ ποτό προωθήθηκε ως το μοναδικό αναψυκτικό με τέτοιο άρωμα και γεύση.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·19

το Το αναψυκτικό διατέθηκε προς πώληση τον Οκτώβριο του 1929, μόλις δύο εβδομάδες από την κατάρρευση του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Το πρώτο όνομα του ήταν Bib-Label Lithiated Lemon Lime-Soda (μεθυστική λεμονλαιμ σόδα με λίθιο). Πάλι ένα μακρύ και εντελώς αντιεμπορικό όνομα. Το μεγαλύτερό πρόβλημα όμως δεν ήταν άλλο από την τιμή του. Κόστιζε περισσότερο από όλα τα λεμον-λαιμ προϊόντα που κυκλοφορούσαν τη στιγμή εκείνη στην αγορά της Αμερικής. Το πρώτο διάστημα οι πωλήσεις του ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα και σύντομα οι υπεύθυνοι της εταιρίας βρίσκουν ένα πιο εμπορ8ικό όνομα το 7Up.Aναφορικά με το νέο όνομα υπάρχουν αρκετές εκδοχές. Μια από αυτές θεωρεί πως το όνομα υιοθετήθηκε από τον ίδιο τον Γκεργκ σεα μια στιγμή που έπαιζε χαρτιά και ζάρια. Ενώ σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή είχε να κάνει με τα επτά αρώματα που διέθετε το ποτό. Το πλέον όμως πιθανός σενάριο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Γκρεγκ συνέλαβε την ιδέα, παρατηρώντας ένα βόδι πάνω στο οποίο είχε αναγραφεί το νούμερο «7» και το γράμμα «U». Η επιτυχία ήταν άμεση και σε αυτό συνέβαλε η διαφήμιση του που έλεγε:«Ένα δοξασμένο ποτό αποκλειστικά σε μπουκάλι. Επτά φυσικά αρώματα δημιουργούν ένα γευστικό και αρωματικό ποτό». Το 1939 ο Γκριγκ εξαιτίας της τεράστιας επιτυχίας του νέου προϊόντος, άλλαξε το όνομα της επιχείρησης του σε The Seven-Up Company,

ως μίζεται η φ ια δ la 7 Το 196 ικό ποτό unco δ α , ν ) το μο ύλλο κόλας φ (χωρίς ροσπάθεια να ν π σε μια οιηθεί από τη la. o π διαφορο ι την Coca-C οι α Pepsi κ ς πείθεται και ο μ σ νται. Ο κό κτοξεύο ε ις ε σ πωλή

brand

του

μήνα

Το αναψυκτικό διατέθηκε πρ πώληση τον Οκτώβριο το ος υ 1929, μόλις δύο εβδομά δες από την κατάρρευση το υ Χρηματιστηρίου της Νέας Υό Το πρώτο όνομα του ήτ ρκης. αν Bib-Label Lithiated Le mon Lime-Soda (μεθυστική λεμονλαιμ σόδα με λίθιο).

ενώ μια δεκαετία αργότερα η 7Up γίνεται το αναψυκτικό σε πωλήσεις παγκοσμίως. Το 1967 διαφημίζεται ως το μοναδικό ποτό uncola (χωρίς φύλλο κόλας), σε μια προσπάθεια να διαφοροποιηθεί από την Pepsi και την Coca-Cola. Ο κόσμος πείθεται και οι πωλήσεις εκτοξεύονται.

19 I OYN 2009


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·20


18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·21

cover

story

Γιώργος Μαράκας Διευθυντής Παγωτού Αττικής ΕΒΓΑ του Γιάννη Χαραμίδη

KIOSKnet: Δώστε μας ένα σύντομο ιστορικό της εταιρίας ΕΒΓΑ. Η ΕΒΓΑ δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1934. Είναι 100% ελληνική εταιρεία και ανήκει στον όμιλο εταιριών της Οικογένειας Φιλίππου. Ο σκοπός της εταιρίας είναι να προσφέρει σταθερά υψηλής ποιότητας παγωτά, χυμούς, κρουασάν, γλυκά, και σφολιατοειδή προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης στους καταναλωτές της, ενώ εξάγει τα προϊόντα της σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, και Κύπρο. Εν συντομία οι σημαντικότεροι σταθμοί της επιτυχημένης πορείας της ΕΒΓΑ στο διεθνές προσκήνιο είναι οι εξής: • 1934: ίδρυση • Το 1936 ήταν η πρώτη εταιρία η οποία παρήγαγε τυποποιημένο παγωτό στην ελληνική αγορά. • Το 1988 η εταιρία γίνεται μέλος του ομίλου εταιριών Οικογένειας ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Αυτή είναι η έναρξη μιας περιόδου με μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και σε ανθρώπινο δυναμικό. Γεγονός που συνέβαλε στη δραστηριοποίηση της ΕΒΓΑ εκτός του παγωτού, στους χυμούς και στα κατεψυγμένα αρτοσκευάσματα. • Το 1990 παράγεται ένα μοναδικό προϊόν, το ξυλάκι Recital. • Το 1991 η ΕΒΓΑ ξεκινά τη δραστηριότητά της στην αγορά των παστεριωμένων χυμών με την brand Refresh. • Το 1995 μια άλλη κατηγορία καινοτομικών προϊόντων λανσάρεται κάτω από την brand 0%+0%. Παγωτό με 0% λιπαρά και 0% ζάχαρη. • Το 1996 αποδεικνύεται μια εξαιρετικά σημαντι-

• •

• •

• •

κή χρονιά καθώς απονέμεται στην ΕΒΓΑ το Βραβείο Sial D’ Or, στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών της Sial, για τη σειρά προϊόντων 0%+0%. Παγωτό με 0% ζάχαρη και 0% λιπαρά βουτηγμένο σε πραγματική σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Την ίδια χρονιά η ΕΒΓΑ αποκτά το διεθνές πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9002 από το διεθνή φορέα πιστοποίησης BVQI. Το 1997 η πιστοποίηση απο την BVQI με ISO 9001 είναι η αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που έγινε στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Από 1/1/1999 έγινε συγχώνευση της εταιρίας παραγωγής Κρουασάν Folie με την ΕΒΓΑ και έτσι η ΕΒΓΑ μετονομάστηκε σε Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος και Αλεύρου. Το 2001 εξαγοράστηκε η ελληνική βιοτεχνία παγωτού και γλυκών IGLOO. Την ίδια χρονιά έγινε η πιστοποίηση του εργοστασίου παραγωγής παγωτού σύμφωνα με το πρότυπο BRC-Issue 2 από το διεθνή φορέα πιστοποίησης EFSIS Επιπλέον επαναλανσαρίστηκε η σειρά χυμών μακράς διάρκειας κάτω από τη μάρκα Sunny. To 2002 μια άλλη κατηγορία καινοτομικών προϊόντων λανσάρεται κάτω από τη μάρκα Folie: τα παιδικά κρουασάν. Το 2004 η ΈΒΓΑ λανσάρει την αγορά γκάμα παιδικών χυμών σε συσκευασία 250ml. Την ίδια χρονιά εφαρμόζεται το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001:1996 και πιστοποιείται από το διεθνή φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas Quality International.

10'

σε

διαβάζεται

T8_KN_1.qxd

21 I OYN 2009


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

cover

™ÂÏ›‰·22

story

• Το 2006 αποδεικνύεται μια εξαιρετικά σημαντική χρονιά καθώς ανανεώνει την εταιρική ταυτότητά της ΕΒΓΑ και τα λογότυπα της. • Επιπλέον την ίδια χρονιά αναπτύσσεται και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO22000:2005. • Το 2007 λανσάρεται ένα ακόμα καινοτομικό προϊόν ζύμης κάτω από τη μάρκα Folie Waffle. Βάφλες με γέμιση κρέμα κακάο και μαρμελάδα φράουλα.

Η ΕΒΓΑ πάντα σκεπτόμεν η τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τω ν καταναλωτών έχει ανταποκριθεί στις ανά γκες της εγχώριας αγοράς, επενδύ οντας το 2009 σε συνεργασίες προ στιθέμενης αξίας για τον καταναλω τή και εφαρμόζοντας προσεκτικ ή τιμολογιακή πολιτική έχει καταφέρει να διαθέτει μια ευρύτατη γκάμα προ ϊόντων σε γεύσεις και συσκευασίε ς για όλα τα βαλάντια.

22 I OYN 2009

• Την ίδια χρονιά δίνεται μια νέα πνοή στη μάρκα Igloo με το λανσάρισμα μιας νέας σειράς premium παγωτών κάτω από την επωνυμία Igloo Creations. • Το 2008 η πιστοποίηση των εγκαταστάσεων Ιεράς Οδού και Ασπροπύργου σύμφωνα με το BRC-Issue 5 με βαθμό Α από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas Certification είναι μια απόδειξη της συνεχούς προσπάθειας της ΕΒΓΑ για την διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. • Το 2009 η ΕΒΓΑ λανσάρει μια νέα σειρά οικογενειακών παγωτών κάτω από τη μάρκα Cream House. • Την ίδια χρονιά η ΕΒΓΑ αποκτά το διεθνές πιστοποιητικό OHSAS18001:2007 από τον διε-

θνή φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas Certification. KIOSKnet: Η ΕΒΓΑ είναι μία από τις πλέον ιστορικές εταιρίες στον κλάδο των παγωτών θα θέλαμε λοιπόν με γνώμονα τη μακρά ιστορία σας να μας δώσετε μια σύνοψη της φιλοσοφίας σας στο παγωτό. To Παγωτό είναι η πιο γλυκιά και ταυτόχρονα η πιο δροσιστική απόλαυση του καλοκαιριού. Η ΕΒΓΑ με σύμμαχο την ελληνικότητα, την τεχνογνωσία και την παράδοση στο παγωτό έχει θέσει σαν στόχο της να προσφέρει προϊόντα βασισμένα στην ικανοποίηση των ουσιαστικών αναγκών και απαιτήσεων του καταναλωτή γι αυτό και κάθε χρόνο επενδύει διαρκώς στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (RnD) τόσο σε επίπεδο αγοράς όσο και σε επίπεδο καταναλωτή. Κάθε χρόνο λανσάρει προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την πρωτοτυπία και την διαφοροποίηση, συνδυάζοντας την παράδοση και την διαχρονικότητα του ονόματος ΕΒΓΑ με πρωτοποριακέςξεχωριστες γευστικές προτάσεις που καλύπτουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών. KIOSKnet: Ποιά πιστεύετε πως είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΒΓΑ συγκριτικά με τον υπόλοιπο κλάδο. Ο αμιγώς ελληνικός χαρακτήρας της εταιρείας και η μακροχρόνια δραστηριοποίηση της στην ελληνική αγορά της δίνει το πλεονέκτημα της ευελιξίας καθώς μπορεί άμεσα να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες των καταναλωτών και στα γευστικά. KIOSKnet: Πείτε μας μερικά λόγια για τα νέα προϊόντα που λανσάρει η ΕΒΓΑ για το καλοκαίρι του 2009. Το 2009 η ΕΒΓΑ επεκτείνει τις συνεργασίες προστιθέμενης αξίας με στόχο τη δημιουργία μοναδικών και καινοτομικών προϊόντων. Συγκεκριμένα συνεχίζει την συνεργασία με την KRAFT και λανσάρει ένα νέο σοκολατένιο κωδικό τον Status Lacta ενώ ενισχύει και την παιδική της γκάμα με κωδικούς όπως Karabola Fairies & Cars με απίθανα δώρα για τα παιδιά, Ξυλάκι Ντορα η εξερευνήτρια και Σάντουιτς Μπομπ


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·23

Σφουγκαράκης. Σημαντική επίσης είναι και η διατροφική πρωτοβουλία της ΕΒΓΑ για παιδικά παγωτά με λιγότερη ζάχαρη και περισσότερο ασβέστιο, σε σχέση με την ενήλικη γκάμα παγωτών ΕΒΓΑ, μια πρωτοβουλία σύμφωνη με την τάση της εποχής για την υγιεινότερη διατροφή, ιδιαίτερα των μικρών παιδιών. Τέλος τα λανσαρίσματα του ατομικού παγωτού συμπληρώνει η επέκταση των προϊόντων με καλή σχέση αξίας τιμής με δυο νέους κωδικούς Δίγευστο Ξυλάκι Νο1 και Δίγευστο Σάντουιτς Νο1. Επιπροσθέτως το 2009 η ΕΒΓΑ, μέσα από μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, έχοντας διαγνώσει την ανάγκη των καταναλωτών για ένα παγωτό που να έχει πλούσια γεύση αλλά και να είναι σε προσιτή τιμή, λανσάρει την ΝΕΑ μάρκα οικογενειακού παγωτού “Cream House” σε συσκευασία 1200ml. Το Cream House δίνει στον καταναλωτή μια ποικιλία στις επιλογές του, αφού προσφέρει αγαπημένες του γεύσεις όπως η Stracciatela και το Black Forest, αλλά και πιο ιδιαίτερες όπως το Brownies & Cookies (με γεύση σοκολάτα, κομμάτια brownies, κομμάτια μπισκότου και σιρόπι σοκολάτας) και το Strawberry Fields (με γεύση βανίλια, κομμάτια φράουλας, κομμάτια σοκολάτας και σιρόπι φράουλας). Και φυσικά από την γκάμα δεν μπορεί να λείπει μια Βανίλια από φρέσκο παστεριωμένο γάλα και κρέμα γάλακτος. KIOSKnet: Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι ιδιαίτερα έντονος. Τι είναι πιστεύετε αυτό που σας διαφοροποιεί? Η ΕΒΓΑ είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία και η πολύχρονη παρουσία της στην ελληνική αγορά της δίνει το πλεονέκτημα να γνωρίζει καλύτερα από όλους τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Παράλληλα η ευελιξία και η τεχνογνωσία της δίνει την δυνατότητα να κινηθεί γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα προς την κάλυψη των ιδιαίτερων αυτών τοπικών αναγκών. KIOSKnet: Με βάσει τα τελευταία στατιστικά για την αγορά παγωτού στη χώρα μας ένα ποσοστό της τάξης του 80% των πωλήσεων

πραγματοποιείται μέσω περιπτέρων και άλλων σημείων μικρής λιανικής. Ποια είναι η άποψη σας για τα σημεία αυτά? Το παγωτό είναι το ΝΟ 1 σνακ του καλοκαιριού και η αγορά του είναι κυρίως αυθόρμητη. Επιπλέον ο υψηλός συνολικός αριθμός και η πυκνότητα των σημείων πώλησης αποτελούν τους παράγοντες που καθιστούν τα σημεία της μικρής λιανικής ως το σπουδαιότερο κανάλι διανομής των παγωτών. KIOSKnet: Ποιο είναι κατά την άποψη σας το πιο δυνατό προϊόν της μεγάλης γκάμας που διαθέτετε? Η εταιρία θέτει σαν στόχο να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα για να καλύπτει ουσιαστικές ανά-

23 I OYN 2009


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

cover

™ÂÏ›‰·24

story

γκες και απαιτήσεις του καταναλωτή. Αν θέλαμε να ξεχωρίσουμε ένα προϊόν αυτό από τα ατομικά παγωτά αυτό θα ήταν η σειρά Scandal. Μια σειρά παγωτών από 5 κύπελλα και 2 πυραύλους που το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι η πλούσια γεύση του, τα πολλά πρόσθετα και η σκανδαλιάρικη διάθεση του. Από την άλλη πλευρά στα οικογενειακά παγωτά το πιο δυνατό προϊόν είναι το Καϊμάκι. Μια πατροπαράδοτη συνταγή που οι καταναλωτές έχουν ταυτίσει με το όνομα και την ιστορία της ΕΒΓΑ. Επιπλέον μια πολύ δυνατή μάρκα για το οικογενειακό παγωτό είναι το Cream House, το νέο λανσάρισμα του 2009, που οι καταναλωτές έχουν αγκαλιάσει από τα πρώτα του βήματα. KIOSKnet: Η περίοδος που διανύουμε δεν είναι και η καλύτερη δυνατή στο οικονομικό πεδίο. Πιστεύετε πως όντως υπάρχει ύφεση? Από την πλευρά σας έχετε προχωρήσει σε μέτρα για την αντιμετώπιση των συγκυριών? Πιστεύετε πως η κατάσταση θα αλλάξει σύντομα? Η ΕΒΓΑ πάντα σκεπτόμενη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των καταναλωτών έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, επενδύοντας το 2009 σε συνεργασίες προστιθέμενης αξίας για τον καταναλωτή και εφαρμόζοντας προσεκτική τιμολογιακή πολιτική έχει καταφέρει να διαθέτει μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων σε γεύσεις και συσκευασίες για όλα τα βαλάντια.

24 I OYN 2009

KIOSKnet: Θα θέλαμε να μας πείτε, με βάση την εμπειρία σας στο χώρο ποια πιστεύετε πως είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η μικρή λιανική. Διαχρονικά, θα λέγαμε, ότι τα σημαντικότερα θέματα του κλάδου είναι η σχετικά χαμηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση και η έντονη εποχικότητα της κατηγορίας του παγωτού στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Θεωρούμε ότι υπάρχει «πρόοδος» τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα (εταιρίες παγωτού, πελάτης, καταναλωτής) και ότι η πραγματικότητα αυτή αρχίζει να ανατρέπεται, αργά αλλά σταθερά. Δείγμα αυτής της προόδου είναι τα ανοικτά σημεία πώλησης παγωτού και το χειμώνα, η

επιμήκυνση της περιόδου που διαφημίζονται οι εταιρίες παγωτού, κ.α. Επιπλέον ενδείξεις, ότι μπορεί το παγωτό να ξεφύγει από την έντονη εποχικότητα που το

To Παγωτό είναι η πιο γλυκιά και ταυτόχρονα η πιο δροσισ τική απόλαυση του καλοκαιρι ού. Η ΕΒΓΑ με σύμμαχο την ελληνικότητα, την τεχνογνωσία κα ι την παράδοση στο παγωτό έχε ι θέσει σαν στόχο της να προσφέ ρει προϊόντα βασισμένα στην ικανο ποίηση των ουσιαστικών αναγκώ ν και απαιτήσεων του καταναλω τή γι αυτό και κάθε χρόνο επενδ ύει διαρκώς στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

χαρακτηρίζει στην Ελλάδα, αποτελούν οι δηλώσεις ικανοποίησης από τους πελάτες των εταιριών παγωτού, που μέσω κατάλληλων κινήτρων «κρατάνε παγωτό» και το χειμώνα. Επίσης, από την πλευρά των καταναλωτών και σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι καταναλωτές προτιμούν το παγωτό ως επιδόρπιο και το χειμώνα και μάλιστα το τοποθετούν στις 10 πρώτες προτιμήσεις τους. KIOSKnet: Θα θέλαμε δύο λόγια για την νέα σειρά Scandal, αλλά και για τα προϊόντα που απευθύνονται στο παιδικό κοινό. Το Scandal λανσαρίστηκε το 1996 για να ενταχθεί στο νέο –για την εποχή- segment των “super premium παγωτών”. Tα παγωτά της κατηγορίας αυτής συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα, τα πλούσια υλικά, τη μεγάλη γκάμα πρωτότυπων και διαφορετικών γεύσεων, τα extra συστατικά που υπάρχουν άφθονα μέσα στη μάζα του παγωτού (σιρόπι, ξηροί καρποί, μπισκότα, κομμάτια φρούτων ή σοκολάτας). Η σειρά αυτή παγωτού καλύπτει την ανάγκη των καταναλωτών για επιβράβευση του εαυτού τους


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·25

cover

με μια ιδιαίτερη απόλαυση με ένα παγωτό που αποτελεί πειρασμό για όλες τις περιστάσεις και συνιστά την απόλυτη γευστική υπερβολή (πλούσια γεύση και πιο πλούσια πρόσθετα). Το 2006 το Scandal επαναλανσαρίστηκε αλλάζοντας εικόνα και διάθεση ενώ από το 2008 άλλαξε ή περιεκτικότητα δίνοντας +50ml δώρο στα κύπελλα των 150ml και +150ml στα κύπελλα των 750ml. Το 2009 η σειρά Scandal αποτελείται από τους εξής κωδικούς: Vanilla Secrets (σε κύπελλα των 900ml & 200ml), Chocolate Orgy (σε κύπελλα των 900ml & 200ml), Pink Yogurt (σε κύπελλα των 900ml & 200ml), Cookies Arrested (σε κύπελλα των 900ml & 200ml), Choco & pistachio Enigma (σε κύπελλα των 900ml & 200ml), Crème so Brulee και Choco & Banana (σε κύπελλα των 900ml). Επιπλέον την γκάμα συμπληρώνουν 2 πύραυλοι με γεύση Vanilla Secrets και Chocolate Orgy. Οι ρυθμοί ανάπτυξης της μάρκας είναι για δεύτερη χρονιά πολύ υψηλοί ενώ αυξητική είναι και τα μερίδια αγοράς. παιδικό κοινό (κυρίως παιδιά 5-11 ετών) αποτελείται από καταναλωτές με μεγάλη κατανάλωση οι οποίοι, εκτός από την απόλαυση που προσφέρει ένα παγωτό, αναζητούν τη διασκέδαση, τη χαρά, το παιχνίδι μέσα από διαγωνισμούς και δώρα. Η παιδική γκάμα απαρτίζεται από 9 κωδικούς οι περισσότεροι από τους οποίους φέρουν αγαπημένους ήρωες των παιδιών όπως είναι: τα απίθανα Cars, οι μαγικές Fairies, η Ντορα η εξερευνήτρια, ο Μπομπ ο σφουγγαράκης αλλά και οι καθιερωμένοι κωδικοί Μπανάνα και Πατούσα, η γρανίτα Push και ο πύραυλος Kiss. Επιπλέον

story

αξιοσημείωτη είναι η διατροφική πρωτοβουλία της ΕΒΓΑ για παγωτά με λιγότερη ζάχαρη και περισσότερο ασβέστιο, -σε σχέση με την ενήλικη γκάμα παγωτών-, μια πρωτοβουλία σύμφωνη με την τάση της εποχής για την υγιεινότερη διατροφή, ιδιαίτερα των μικρών παιδιών. Επιπλεον πέρα από το Scandal και τα παιδικά προϊόντα η ΕΒΓΑ διαθέτει και το Cream House που είναι η νέα πρόταση στο οικογενειακό παγωτό και απευθύνεται σε καταναλωτές που αναζητούν την πλούσια γεύση αλλά και την ποιότητα στα προϊόντα που καταναλώνουν. Το Cream House γεννήθηκε μέσα από μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, αλλά και την πολύχρονη γνώση και παράδοση της ΕΒΓΑ στο παγωτό. Διατίθεται σε 5 γεύσεις που η καθεμία έχει το δικό της μυστικό συστατικό που απογειώνει τις γευστικές απαιτήσεις των καταναλωτών: η Βανίλια με το φρέσκο παστεριωμένο γάλα και την κρέμα γάλακτος, η Stracciatela με τα πλούσια κομμάτια σοκολάτας και το σιρόπι σοκολάτας, το Black Forest με τα κομμάτια αγριοκέρασου και μπισκότου, το σοκολατένιο Brownies & Cookies με κομμάτια brownies και cookies και σιρόπι σοκολάτας και το Strawberry Fields με κομμάτια φράουλας και σοκολάτας. Το Cream House, που διατίθεται σε συσκευασία 1200ml, θα αποτελέσει την προσιτή και καθημερινή πολυτέλεια και θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην κατανάλωση οικογενειακού παγωτού.

Θεωρούμε ότι υπάρχει «π ρόοδος» τα τελευταία χρόνια σε όλ α τα επίπεδα (εταιρίες παγωτού , πελάτης, καταναλωτής) και ότι η πραγματικότητα αυτή αρ χίζει να ανατρέπεται, αργά αλλά σταθερά. Δείγμα αυτής της προό δου είναι τα ανοικτά σημεία πώλη σης παγωτού και το χειμώνα ,η επιμήκυνση της περιόδο υ που διαφημίζονται οι εταιρίες παγωτού, κ.α.

25 I OYN 2009


18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·26

tech trends

T8_KN_1.qxd


18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·27

tech

trends

Επιβιώνοντας στον 21ο αιώνα Οι εφημερίδες στην ψηφιακή εποχή

Ο

κλάδος των εκδόσεων εφημερίδων σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή, καθώς τα έσοδα από τις διαφημίσεις σημειώνουν απότομη πτώση, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας αυξάνεται και μια πληθώρα ψηφιακών συσκευών που κάνουν την εμφάνιση τους στην αγορά, προσφέρουν ψηφιακό περιεχόμενο. Παρ’ όλα αυτά σε μια εποχή έντονης αβεβαιότητας θα επιβιώσουν όσοι προσαρμόζονται ευκολότερα στην πρόκληση της μεταβαλλόμενης αγοράς. Με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουν να κερδίσουν μερίδιο αγοράς από εκείνους που συνεχίζουν να βασίζονται σε παραδοσιακά μοντέλα, τα οποία σήμερα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Τα παραπάνω αποτελούν μερικά από τα συμπεράσματα της πρόσφατης μελέτης με τίτλο«Μεταβαίνοντας σε πολλαπλά επιχειρηματικά μοντέλα: πρόβλεψη για την έκδοση των εφημερίδων στην ψηφιακή εποχή», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της PriceWaterHouseCoopers και της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων (WAN). Tα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εφημερίδες είναι πολλά και σε διεθνές επίπεδο. Στη Βρετανία έχουν αναφερθεί διακοπές λειτουργίας εφημερίδων με τις περιφερειακές εφημερίδες να ακούν πιέσεις για τη χαλάρωση του υπάρχοντος νόμου περί ανταγωνισμού αναφορικά με τις συγχωνεύσεις, θεωρώντας πως δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή κατάσταση. Ριζικές αλλαγές έχουν σημειωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με καθιερωμένα μέσα, όπως η Seattle Post Intelligencer, να μεταβαίνουν αποκλειστικά στη μετάδοση ειδήσεων μέσω του Internet, ενώ

σε

διαβάζεται

T8_KN_1.qxd

2'

σήμερα πολλοί εκδότες κάνουν σημαντικές περικοπές δαπανών καθώς μειώνεται η διαφήμιση και οι συνδρομές. Ευρωπαίοι εκδότες έχουν ακολουθήσει το παράδειγμα, αλλά σε μικρότερη κλίμακα από τους αμερικάνους. Παρ΄ όλα αυτά, κάποιες εφημερίδες εξακολουθούν να αναπτύσσονται. Στην Ινδία τόσο η κυκλοφορία των έντυπων εφημερίδων όσο και τα διαφημιστικά έσοδα παρουσιάζουν σταθερή Tα ζητήματα που αντιμετω ανάπτυξη ενώ οι πίζουν σή μερα οι εφημερίδες είναι αραβικές εφημεπολλά και σε διεθνές επίπεδο. ρίδες αναπτύσΣτη Βρετανία έχουν αν σονται σταθερά. αφερθεί

διακοπές λειτουργίας εφ ημερίδων με τις περιφερειακές εφημ ερίδες να ακούν πιέσεις για τη χαλάρωση του υπάρχοντος νόμου πε ρί ανταγωνισμού αναφορικά με τις συγχωνεύσεις, θεωρώντα ς πως δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή κατάσταση.

Η μεταβολή στην παροχή ψηφιακού περιεχόμενου, αποτέλεσμα της ραγδαίας υιοθέτησης του Internet και της φορητής τεχνολογίας δημιούργησε μια αγορά για φορητές συσκευές, ιδιαίτερα για τη γενιά του Διαδικτύου. Η δυσκολία στην ανάγνωση περιεχομένου στις ηλεκτρονικές συσκευές έχει ως άμεση συνέπεια να χρησιμοποιούνται συχνά για πρόσβαση στις τελευταίες ειδήσεις, αλλά να παραμένουν σχετικά χαμηλά στην λίστα προτίμησης για πρόσβαση σε εκτενείς αναλύσεις. Έτσι, οι αναγνώστες πληρώνουν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της δαπάνης για on line περιεχόμενο σε σύγκριση με αυτά που πλη-

27 I OYN 2009


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

tech

™ÂÏ›‰·28

trends

ρώνουν για την έντυπη έκδοση. Πολύ λίγες εφημερίδες έχουν αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και ανέπτυξαν τις κατάλληλες στρατηγικές για να κεφαλαιοποιήσουν αποτελεσματικά το περιεχόμενο τους και το πνευματικό τους κεφάλαιο.

στις πολύπλευρες ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Κάποιες εφημερίδες είναι πιθανό να έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς την πρόκληση με τα υπάρχοντα επιχειρηματικά τους μοντέλα, θα έχουν αναδειχτεί ως «μεγάλα ονόματα» και θα πρέπει:

Όσοι έχουν προσαρμόσει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και χρησιμοποιούν πολλαπλές πλατφόρμες και νέες τεχνολογίες για τη διανομή του περιεχομένου τους(αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το όνομα, το περιεχόμενο και το πνευματικό τους κεφάλαιο),έχουν εξασφαλίσει ένα κοινό πέρα από αυτό της έντυπης έκδοσης.

• Να αντιμετωπίζουν την αυξημένη ζήτηση από το αναγνωστικό κοινό για ειδήσεις ειδικού περιεχομένου, ενώ θα πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν ειδήσεις για το ευρύτερο κοινό. • Να ενισχύουν το online περιεχόμενό τους απευθυνόμενοι σε συγκεκριμένες αγορές και διανέμοντάς το μέσα από πολλαπλές πλατ-

Όπως όμως δείχνει η ύφεση πολλοί στον κλάδο δεν άλλαξαν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και λόγω της ανάγκης να προχωρήσουν σε μείωση προσωπικού ή σε συγχώνευση-εξαγορά, δεν μπορούν να Η χρήση της νέας τεχνο λογίας έχουν άλλα εναλλαπροσφέρει επίσης τη δυ νατότητα κτικά περιθώρια.

στους διαφημιστές να έχο υν πρόσβαση σε συγκεκριμέ νες κατηγορίες κοινού. Το μο ντέλο αυτό έχει αποδειχτεί ιδιαίτ ερα επιτυχημένο στις ΗΠΑ, όπου οι εφημερίδες ανέπτυξαν ιστ οσελίδες με περιεχόμενο για συγκ εκριμένες γειτονιές και προάστια.

Η χρήση της νέας τεχνολογίας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα στους διαφημιστές να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού. Το μοντέλο αυτό έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα επιτυχημένο στις ΗΠΑ, όπου οι εφημερίδες ανέπτυξαν ιστοσελίδες με περιεχόμενο για συγκεκριμένες γειτονιές και προάστια.

Σήμερα η πρόκληση για τις εφημερίδες είναι βρουν ισορροπία μέσα στην οποία μπορούν να προσφέρουν στους διαφημιστές έναν ολοκληρωμένο τρόπο για να φτάσουν τόσο σε μεγάλο όσο και σε ολοκληρωμένο τρόπο για να φτάσουν τόσο σε μεγάλο όσο και σε συγκεκριμένο κοινό μέσω των εντύπων και των on line μέσων.

28 I OYN 2009

Ποια μορφή θα έχουν οι εφημερίδες για επόμενα χρόνια, θα καταφέρουν να προσαρμοστούν

φόρμες. • Να συνάπτουν στρατηγικές συνεργασίες με άλλους παρόχους περιεχομένου για να προσεγγίσουν συγκεκριμένο κοινό. Όμως για να το επιτύχουν, θα πρέπει να έχουν ως προτεραιότητα την επένδυση σε CRM και σε συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. • Να προσεγγίζουν με ευέλικτο και καινοτόμο τρόπο τα προϊόντα που προσφέρουν και να είναι προετοιμασμένοι να διαπραγματευτούν εναλλακτικές χρεώσεις με τους διαφημιστές. • Να επανεξετάζουν τις προσπάθειες του marketing πωλήσεων για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από πολλαπλά κανάλια στην αγορά. • Να έχουν μία ομάδα δημοσιογράφων που εργάζεται μέσα σε ένα περιβάλλον με πολλαπλές πλατφόρμες (κάτι το οποίο έχει συμβεί σε μερικές τηλεοπτικές εταιρείες), όπου έχουν πλήρη έλεγχο για την παραγωγή και προσφορά περιεχομένου που ποικίλει, από μερικές φωτογραφίες και βίντεο μέχρι και τη σύνταξη των άρθρων. • Να δεχτούν ότι η «γενική σύνταξη» θα είναι σε άλλο σημείο ή θα παρέχεται από κάποιον τρίτο φορέα και ότι οι κεντρικές αίθουσες ειδήσεων θα υπάρχουν για να δημιουργούν περιεχόμενο, το οποίο θα μπορεί να προσαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·29

tech

trends

Έρευνα Focus Bari για Double – Triple play Πηγή Focus Bari

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOUBLE / TRIPLE PLAY ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ FOCUS

Σ

ημαντική αύξηση της διείσδυσης του

Λανσαρίστηκε στις αρχές Μαρτίου 2008 και η

Double / Triple Play αποτυπώνει η

υποδοχή της από την αγορά ήταν άμεση και ιδι-

νέα συνδρομητική έρευνα της Focus

αίτερα ενθουσιώδης καθώς αποτελεί ένα value

με βάση τα αποτελέσματα για την

for money συνεχές ερευνητικό εργαλείο που

περίοδο 3/1/2009 – 30/3/2009.

βοηθά τον συνδρομητή / χρήστη της έρευνας να

Συγκεκριμένα η διείσδυση της υπηρεσίας σε

εντοπίζει έγκαιρα ευκαιρίες αλλά και απειλές και

Πανελλαδικό επίπεδο εκτιμάται στο 25,2%

να αναδιαμορφώνει πλάνα και κινήσεις σύμφω-

παρουσιάζοντας αύξηση 22,3% από την περίο-

να με τις εξελισσόμενες τάσεις και τις συμπερι-

δο του Φθινοπώρου (30/9-22/12/2008) και

φορές του καταναλωτή.

συνολικά 61,5% από το δεύτερο τρίμηνο του 2008. Παρ’ όλο που τα ποσοστά διείσδυσης της

Η εξέλιξη των βασικών δεικτών παρακολούθη-

υπηρεσίας ήταν και παραμένουν υψηλότερα στο

σης της ανάπτυξης του Double – Triple Play και

Νομό Αττικής, ο Νομός Θεσσαλονίκης έχει δεί-

των βασικών «παικτών» της αγοράς εξάγονται

ξει στον τελευταίο χρόνο εντυπωσιακούς ρυθ-

από συνεχή Ποσοτική μέτρηση σε Ετήσιο

μούς ανάπτυξης που φτάνουν το 167% ενώ

Πανελλαδικό δείγμα 20.000 καταναλωτών. Το

συνεχίζει με έντονο ρυθμό η ανάπτυξη και στα

συνδρομητικό αυτό προϊόν υποστηρίζεται επί-

μεγάλα αστικά κέντρα.

σης από Ποιοτική έρευνα σε βάθος η οποία διεξάγεται ετήσια.

Επίσης για πρώτη φορά σε αυτήν την περίοδο φαίνεται ότι η νέα υπηρεσία αρχίζει να διεισδύ-

Στο βασικό πακέτο συνδρομής περιλαμβάνονται

ει και σε νοικοκυριά που δεν είχαν πριν σύνδε-

12 μηνιαία report και 4 αναλυτικά τριμηνιαία,

ση στο Internet.

ενώ επιπλέον επιλογές για τους συνδρομητές

Η συνδρομητική έρευνα Focus Double -Triple

για tailor-made αναλύσεις, η δυνατότητα προ-

Play αποσκοπεί στην συνεχή παρακολούθηση

σθήκης extra ερωτήσεων που δεν συμπεριλαμ-

αποτελούν η απόκτηση εξειδικευμένου software

της εξέλιξης της αγοράς των «πακέτων» Double

βάνονται ήδη στην έρευνα για δική τους χρήση

– Triple Play και της αγοράς των τηλεπικοινω-

και η δυνατότητα διερεύνησης θεμάτων που

νιών και ευρυζωνικών υπηρεσιών.

τους ενδιαφέρουν σε Ποιοτικό επίπεδο.

29 I OYN 2009


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

tech

™ÂÏ›‰·30

trends

Eίκοσι χρόνια WEB. Μετά τι;

Π

30 I OYN 2009

ερίπου είκοσι χρόνια πριν «γεννιόταν» το Word Wide Web, το παγκόσμιο δίκτυο μέσω του οποίου το Internet έγινε μια σημαντική παράμετρος της καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου που θέλει να έχει άμεση ενημέρωση και να γνωρίζει για τα πάντα. Στις 13 Μαρτίου 1989 ο Βρετανός φυσικός Tim Βerners-Lee παρουσίασε το διάσημο για τη σημερινή πραγματικότητα CERN (www.cern.ch). Το δίκτυο αυτό παρουσιάστηκε με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου του Ατόμου στη Γενεύη και με εναρκτήριο δείγμα το «Information Management: a proposal». Η όλη προσπάθεια είχε ως κύριο στόχο το να διευκολύνει τη μετάδοση στοιχείων ανάμεσα στους επιστήμονες βάσει ενός συστήματος το οποίο θα στηρίζονταν στα πρωτοπόρα για την εποχή υπερκείμενα, δηλαδή κείμενα στα οποία μεμονωμένες λέξεις θα χρησίμευαν ως σύνδεσμοι για να δημιουργηθούν επαφές με υπολογιστές που βρίσκονταν σε άλλα μέρη του κόσμου. Έτσι έλαβε σάρκα και οστά ένα φιλόδοξο σχέδιο που έβαλε τις βάσεις για να μπορούν να μιλάνε χωρίς προβλήματα και φραγμούς άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο με το πάτημα ενός κουμπιού και το κοίταγμα μις οθόνης. Το 1991 γίνεται το επόμενο βήμα, όταν άρχισε η κατασκευή των πρώτων software για το στήσιμο των πρώτων ιστοσελίδων στο πρώιμο –τουλάχιστον- για τα δεδομένα και τις παραμέτρους της εποχής δικτύου Internet. Tα πάνω– κάτω όμως έρχονται το 1993 όταν κατασκευάστηκε το «Mosaic» ο πρώτος browser για πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Την χρονιά εκείνη το Cern αποπέμπει κάθε δικαίωμα κατασκευαστή και δικαιούχου του Web θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία

από μεμονωμένα πρόσωπα για τις βάσεις και τα πρωτόκολλα του ανάλογου software. Από τη στιγμή εκείνη το νούμερο των ιστοσελίδων στο Ιnternet αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας από τις 130 το 1993 στα 35 εκατομμύρια το 20003, και στα180 εκατομμύρια το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου Netcraft (www.netcraft.com). Tο εν λόγω δίκτυο θεωρείται η πιο αξιόπιστη πηγή σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με τις πληροφορίες γύρω από την πορεία και τις προοπτικές ανάπτυξης του Διαδικτύου. Για το 210 σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από το δίκτυo I’Icann (www.icann.org), τον αρμόδιο φορέα για την επίβλεψη και διαχείριση του Διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο θα υπάρχουν 4 δισεκατομμύρια διευθύνσεις στα αρχεία του κύριου διαχειριστή του συστήματος. Για ιστορικούς και μόνο λόγους αξίζει να αναφέρουμε πως ο εμπνευστής της όλης αυτής προσπάθειας δεν αποκόμισε οικονομικά οφέλη και έπρεπε να περιμένει 14 χρόνια για να δει τα αποτελέσματα της προσπάθειας του. Μόλις το 1994 του αποδόθηκε ένα χρηματικό βραβείο της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ από τον πρόεδρο της Φιλανδικής Δημοκρατίας και του αποδόθηκε ο τίλος του Sir από τη ν Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ. Σήμερα είναι πρόεδρος του World Wide Web συνεχίζοντας τις προσπάθειες ανάπτυξης και ελέγχου, ενός πραγματικά δαιδαλώδους επιχειρήματος. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του, η μεγαλύτερη ανυσηχία του σήμερα, είκοσι χρόνια από το ξεκίνημα του WWW είναι η αποφυγή της δημοσιοποίησης των προσωπικών στοιχείων των χρηστών για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

Πηγές: www.cern.ch, www.netcraft.com, www.icann.org


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·31


T8_KN_1.qxd

18-06-09

press

07:13 MM

™ÂÏ›‰·32

release@

κατά

Η Carrefour Μαρινόπουλος της παιδικής παχυσαρκίας

32 I OYN 2009

∏ Forever Print A.E. ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ˆ˜ ηÈ

To πρόγραμμα «Παιδειατροφή», που έχει ως στόχο την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στον υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο διατροφής και, τελικά, την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, στηρίζει ενεργά ο όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως αποφάσισε να ενισχύσει ενεργά την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζοντας την οικογένεια και συμβάλλοντας καταλυτικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της, καθώς και στη βελτίωση των διατροφικών της συνηθειών. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Παιδειατροφή» -και ειδικότερα της 1ης θεματικής ενότητας «Κινούμαστε, και μας αρέσει»- διοργανώθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου 2009 το πρώτο τουρνουά μπάσκετ Street Ball στο Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου. Στο τουρνουά συμμετείχαν 150 μαθητές της πέμπτης κι έκτης δημοτικού, που φοιτούν σε σχολεία του δήμου Π. Φαλήρου. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύτηκαν από τον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, κ. Διονύση Χατζηδάκη, ο πρώην καλαθοσφαιριστής και αρχηγός της Εθνικής Ομάδας καλαθοσφαίρισης, κ. Γιώργος Σιγάλας, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, κ. Παναγιώτης Σταματόπουλος, για τη συνεισφορά τους στον αθλητισμό. Τέλος, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από διατροφολόγους-διαιτολόγους για το πρόγραμμα «Παιδειατροφή», για την υγιεινή διατροφή, καθώς και για τους τρόπους ένταξης της φυσικής άσκησης στην καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα «Παιδειατροφή» απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε παιδιά και στις οικογένειές τους ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό ρόλο της οικογένειας σε θέματα διατροφής και φυσικής άσκησης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν συνολικά περισσότερες από 167 πόλεις σε όλη την Ευρώπη, ενώ για την πιλοτική εφαρμογή του στην Ελλάδα έχουν επιλεγεί οι δήμοι Αγίας Παρασκευής, Αιγίου, Αργυρούπολης, Π. Φαλήρου, Περάματος και Πρέβεζας.

15% ÛÙ· ÌÂÏ¿ÓÈ· Ù˘ ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Η εταιρεία Forever Print A.E., η οποία ασχολείται με την ανακατασκευή δοχείων μελανιών και τόνερ από το 2002, και είναι πιστοποιημένη με το ISO 9001:2000, αρ. πιστοποιητικού 08-Q-00422-TIC, από την TUV INTERCERT, παρουσιάζει νέα προίοντα. Η προσφορά ισχύει για ένα Μήνα και αφορά μελάνια και Toner ανακατασκευής & Συμβατά για τους εκτυπωτές HP, Epson, Canon, Lexmark, Samsung. Επίσης προσφέρουμε original μελάνια και toner για εκτυπωτές, fax, πολύ μηχανήματα και φωτοτυπικά σε ανταγωνιστικές τιμές. Παραδόσεις εντός 24 ωρών. Τηλεφωνείστε μας για διαθεσιμότητα και Τιμές. Με την επένδυση που συνεχίζουμε να κάνουμε και στον τομέα της ποιότητας, για μια ακόμη φορά πρωτοπορούμε στο γίγνεσθαι του κλάδου της Ανακατασκευής Μελανιών και Toner, «Remanufacturing of Ink and Toner Cartridges», στην Ελλάδα και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πελάτες μας που μέχρι σήμερα μας έχουν εμπιστευτεί και μας έχουν δώσει την ευκαιρία να ανεβάσουμε τόσο ψηλά την ποιότητα των υπηρεσιών μας.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·33


18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·34

green zone

T8_KN_1.qxd


18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·35

Η ανακύκλωση σε κρίσιμη καμπή

Ε

νώ η Ε.Ε. προχώρησε στη νέα, πολύ πιο φιλόδοξη Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα 98/2008 και από την άλλη η κρίση στην οικονομία επηρεάζει την πορεία της ανακύκλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνονται αποφάσεις στη χώρα μας που δημιουργούν τουλάχιστον απορία για τα κριτήρια και τις μεθόδους που ακολουθούνται. Μια τέτοια απόφαση αφορά στην υπογραφή από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ - με πρωτοφανή, από άποψη ταχύτητας αλλά και μεθόδου, διαδικασία - της έγκρισης του νέου Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης Συσκευασιών με την ονομασία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» με τον Δήμο Αθηναίων να συμμετέχει και να συντονίζει την υποβολή και κατάθεση του φακέλου. Η έγκριση που βασίστηκε, προφανώς, σε άλλα κριτήρια και όχι στα τεχνοοικονομικά κριτήρια και όρους που απαιτούνται με βάση τη νομοθεσία και την τρέχουσα πρακτική της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) που εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ την έγκριση ή μη ενός Συστήματος Ανακύκλωσης, δόθηκε χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και επέκταση των υπαρχόντων προγραμμάτων και συνολικά της ανακύκλωσης στη χώρα.

σε

διαβάζεται

T8_KN_1.qxd

7'

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι είτε η μη εκπλήρωση των στόχων που περιγράφονται στο φάκελο (δηλαδή συλλογή για ανακύκλωση με τα Μηχανήματα που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του 40% των συσκευασιών!!!) είτε (ακόμα χειρότερα) η απορρύθμιση και οπισθοδρόμηση των υπαρχόντων προγραμμάτων ανακύκλωσης. Με δεδομένο μάλιστα, ότι οι συμμετέχοντες ως πρωταγωνιστές στο νέο Σύστημα Δήμοι δεν είναι αυτοί με τις καλύτερες επιδόσεις στην ανακύκλωση (δεν έχουν ξεκινήσει προγράμματα ανακύκλωσης είτε οι δημότες διαμαρτύρονται για την ποιότητα της δουλειάς τους). Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι διατεθειμένη να συμβάλλει εποικοδομητικά, έστω και τώρα, για να βρεθούν θετικές λύσεις από τη λειτουργία νέων συστημάτων και τη βελτίωση των υπαρχόντων, ώστε να οδηγηθεί πραγματικά προς τα μπρος η ανακύκλωση στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό καλούμε την ηγεσία και τους αρμόδιους του ΥΠΕΧΩΔΕ να επαναφέρουν το θέμα στην ΕΠΕΔ ή στον υπό δημιουργία Οργανισμό για να βρεθούν θετικές λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν. Εάν δεν αντιμετωπισθούν θετικά τα προβλήματα από την παράλληλη λειτουργία περισσό-

35 I OYN 2009


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·36

τερων του ενός συστήματος για την ανακύκλωση των συσκευασιών θα οδηγηθούμε δυστυχώς σε σοβαρή οπισθοδρόμηση της ανακύκλωσης, που έτσι και αλλιώς δεν είναι η καλύτερη σύμφωνα με τις ανάγκες των καιρών και συγκριτικά με όλες τις χώρες της Ε.Ε.

• Μειώνονται τα έσοδα των προγραμμάτων και Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης τα χρήματα που καταβάλλουν οι υπόχρεες βιομηχανίες (λόγω μείωσης των πωλήσεων τους) αλλά και τα έσοδα από την πώληση των συλλεχθέντων και διαχωρισθέντων υλικών. • Μειώνεται η τιμή των ανακυκλώσιμων υλικών που καταβάλλεται από τις βιομηχανίες σε όσους συλλέγουν τα υλικά αυτά και έτσι κινδυνεύει η βιωσιμότητα των προγραμμάτων συλλογής μέσω των πολυάριθμων πλανόδιων συλλογέων ή και διαλογής των ανακυκλώσιμων. Πολλά προγράμματα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν λόγω της κρίσης στην αγορά, οπότε θα πρέπει να αυξηθεί το κόστος που καταβάλλεται από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης διαφόρων ρευμάτων για να επιβιώσουν τα προγράμματα, την ίδια στιγμή που τα συνολικά έσοδα θα μειώνονται.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση στο χώρο της ανακύκλωσης: Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης προτείνει τα εξής: • Βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων παραγόντων (πολιτεία, συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, βιομηχανίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκπρόσωποι ανακυκλωτών κ.α.) ώστε να συμφωνηθούν άμεσα ουσιαστικά και ρεαλιστικά μέτρα που θα μειώσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην αλυσίδα της ανακύκλωσης.

36 I OYN 2009

Πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει την ανακύκλωση και στη χώρα μας:

• Βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που οδηγούνται στις βιομηχανίες. Αυτό μπορεί να προέλθει από τη βελτίωση:

• Μειώνεται η δυνατότητα απορρόφησης από τις βιομηχανίες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται από τα προγράμματα ανακύκλωσης, ιδιαίτερα αν η ποιότητα των υλικών αυτών δεν είναι υψηλή.

1. των προγραμμάτων συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών με μεγαλύτερη διαλογή στην πηγή,(πχ τοποθέτηση δεύτερου κάδου ανακύκλωσης μόνο για χαρτί, δίπλα στον υπάρχοντα μπλε κάδο που θα παραμείνει


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·37

για τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας και ενός τρίτου κάδου για χωριστή συλλογή οργανικών υπολειμμάτων για κομποστοποίηση). 2. της απόδοσης των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, ώστε να παράγουν καλής ποιότητας και όχι υποβαθμισμένης ποιότητας υλικά – πρώτες ύλες για τη βιομηχανία • Επέκταση της αγοράς ανακυκλωμένων υλικών στη χώρα με ολοκληρωμένη και συντονισμένη πολιτική που περιλαμβάνει την υιοθέτηση κανονισμών και κινήτρων για την χρήση των προϊόντων που προέρχονται από την ανακύκλωση στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, το ΥΠΕΧΩΔΕ πρέπει να υιοθετήσει ΑΜΕΣΑ προδιαγραφές για τη χρήση τρίματος χρησιμοποιημένων ελαστικών σε μείγμα ασφάλτου σε οδικά και άλλα έργα, ή προϊόντων από ανακύκλωση μπαζών σε οδικά και κατασκευές, ανακυκλωμένων προϊόντων στο δημόσιο μέσω ενός συστήματος “Πράσινων Προμηθειών”.

σης (ΕΠΕΔ) και του ΥΠΕΧΩΔΕ) και δεν θα οδηγήσει στην κατάρρευση σημερινών υποδομών ή των εν εξελίξει προσπαθειών και προγραμμάτων. Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα νέα συστήματα θα αυξήσουν τα προς ανακύκλωση υλικά συσκευασίας και θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμισή της συνολικότερα, αντί να υπονομεύουν τα υπάρχοντα συστήματα και διαδικασίες. Μια τέτοια πολιτική προϋποθέτει ότι το κάθε υποψήφιο νέο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέου συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών, με βάση τον σχετικό νόμο 2939 αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούνται μέχρι σήμερα από την Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ), που από το νόμο εξετάζει προσεκτικά τα οικονομοτεχνικά στοιχεία, τη βιωσιμότητα του σχεδίου και την αρτιότητα των φακέλων που υποβάλλεται και μετά γνωμοδοτείεισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ σχετικά.

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συμφωνεί με: • Οποιαδήποτε πρωτοβουλία και Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης συμβάλλει στην αύξηση ποιοτικά και ποσοτικά της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, και δεν θα ανακατανέμει απλώς τους πόρους της ανακύκλωσης ή στην χειρότερη περίπτωση δεν θα έχουμε πισωγυρίσματα, όπως διαφαίνεται. • Την έγκριση και άλλων συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων εφόσον όμως κάτι τέτοιο διασφαλίζει ότι η ανακύκλωση θα επεκταθεί και θα επιταχυνθεί στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδιασμού (που είναι ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρι-

Πληροφορίες: Φ. Κυρκίτσος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Τηλ.: 6936 14 07 95 Ν. Χρυσόγελος Εκπρόσωπος οικολογικών οργανώσεων στην ΕΠΕΔ

37 I OYN 2009


18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·38

price list* list

T8_KN_1.qxd


price list*

T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·39

Vodafone CU CU All Day «ªfiÓÔ ÛÙË CU land ÌÈÏ¿Ì 60 ÔÏfiÎÏËÚ· ÏÂÙ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ÚÔ˜ CU Î·È fiÏ· Ù· ÛÙ·ıÂÚ¿ ‰›ÎÙ˘·, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ!!!» ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ CU Ô˘ ı· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 28/2/09, ÛÙËÓ Ó¤· ˘ËÚÂÛ›· CU All Day , ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· 60 ÏÂÙ¿ ÔÌÈÏ›·˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ CU ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ‰›ÎÙ˘· ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜,ÁÈ· 24 ÒÚ˜ Ì ¯Ú¤ˆÛË ÌfiÓÔ 0,35 e ÁÈ· ¿ÓÙ·! ∏ Ó¤· ˘ËÚÂÛ›· CU All Day ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜, ı· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· οı ̤ڷ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘. √ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ £· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ó· Í·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ CU All Day ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÂÈı˘Ì› ÁÈ· ¿ÓÙ·. √ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ ÌÔÚ› ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙˆÓ 60 ÏÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· CU All Day ηÏÒÓÙ·˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ 1252. °È· ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, Ô Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙË Ï¤ÍË «OXI» ÛÙÔ 1324. ∞ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Í·Ó·ÁÚ·ÊÙ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ ÂÈı˘Ì›, ÁÈ· ¿ÓÙ·!

TALK A LOT °È· Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ·Ú¤· Ì·˙›, ÙÔ Vodafone CU ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÚ›· TALK A LOT ·Î¤Ù· ÔÌÈÏ›·˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ ÎÏ‹ÛˆÓ. CU TALK A LOT 600 + 600 SMS ¶·Î¤ÙÔ CU TALK A LOT 600 + 600 SMS Ì 600 ÏÂÙ¿ ÔÌÈÏ›·˜ / video-ÎÏ‹ÛÂˆÓ + 600 SMS / MMS ÚÔ˜ fiÏË ÙËÓ CU ·Ú¤·, ÌfiÓÔ Ì 7e/ Ì‹Ó·! ΔÒÚ· Ì ÙÔ Ó¤Ô CU TALK A LOT 600 + 600 SMS ¤¯ÂȘ 600 ÏÂÙ¿ ÔÌÈÏ›·˜ ‹ ‚›ÓÙÂÔ-ÎÏ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È 600 ÌËӇ̷ٷ SMS ‹ MMS Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· 30 Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· Ù· οÓÂȘ fiÏ· ! ¡· ÌÈÏ¿˜, Ó· ‚ϤÂȘ, Ó· ÛÙ¤ÏÓÂȘ ÌËӇ̷ٷ, Ó· ÛÙ¤ÏÓÂȘ ÂÈÎÔÓÔÌËӇ̷ٷ ÛÙËÓ CU ÙËÓ ·Ú¤· ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. ∫¿ÏÂÛ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ 1286, ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Î·È Á›Ó ÂÛ‡ Ô ÈÔ «ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜» Ù˘ ·Ú¤·˜!

TALK A LOT 600 ªËÓÈ·›Ô ·Î¤ÙÔ TALK A LOT 600 Ì 600 ÏÂÙ¿ ÔÌÈÏ›·˜ ‹ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ fiÏË ÙË CU ·Ú¤· Ì 5e! ΔÔ ÌËÓÈ·›Ô ·Î¤ÙÔ TALK A LOT 600 ÚÔÛʤÚÂÈ 600 ÏÂÙ¿ ÔÌÈÏ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‚ÈÓÙÂÔ-ÎÏ‹ÛÂˆÓ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· 30 Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ¿˜ Î·È Ó· ‚ϤÂȘ ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. °È· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ TALK A LOT 600 ÛÙ›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· Ì ÙË Ï¤ÍË TALKALOT ÛÙÔ 1286 ‹ οÏÂÛ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ 1286 ÁÈ· ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ Vodafone CU.

TALK A LOT 300 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ·Î¤ÙÔ TALK A LOT 300 Ì 300 ÏÂÙ¿ ÔÌÈÏ›·˜ ‹ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ fiÏË ÙË CU ·Ú¤· Ì 3e! ªÂ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ TALK A LOT 300 ÙÔ˘ Vodafone CU ÌÔÚ›˜, ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, Ó· ÌÈÏ¿˜ Î·È Ó· ‚ϤÂȘ fiÏË ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘. °È· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ TALK A LOT 300 οÏÂÛ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ 1286 ÁÈ· ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ Vodafone CU. ªÈÏ¿˜ Î·È ÁÚ¿ÊÂȘ Ôχ; ªÔÚ›˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛ·È ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÛÔ˘ ‹ ‚ÈÓÙÂÔ-ÎÏ‹ÛÂˆÓ Î·ÏÒÓÙ·˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ 1252. °È· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙˆÓ SMS/MMS ÛٛϠ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÂÓfi SMS ÛÙÔ 1286.

CU SMS A LOT £¤ÏÂÙ ٷ ÌËӇ̷ٷ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ‚ÚÔ¯‹; ΔÔ Vodafone CU ÚÔÛʤÚÂÈ ‰‡Ô CU SMS A LOT ·Î¤Ù· ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ SMS ‹ MMS.

CU SMS A LOT 600 ΔÒÚ· ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂȘ 600 SMS ‹ MMS Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Vodafone CU ÌfiÓÔ Ì 5e, Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌËÓÈ·›Ô ·Î¤ÙÔ CU SMS A LOT 600! ΔÔ ÌËÓÈ·›Ô ·Î¤ÙÔ CU SMS A LOT 600 ÚÔÛʤÚÂÈ 600 ÌËӇ̷ٷ SMS ‹ MMS Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· 30 Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ¤ÏÓÂȘ SMS/MMS ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. °È· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ CU SMS A LOT 600 οÏÂÛ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ 1286 ÁÈ· ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ Vodafone CU.

CU SMS A LOT 300 ¶·Î¤ÙÔ CU SMS A LOT 300 ÌfiÓÔ 3e ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì 300 ÌËӇ̷ٷ SMS ‹ MMS ÚÔ˜ fiÏË ÙË CU ·Ú¤·! ªÂ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ CU SMS A LOT 300 ÙÔ˘ Vodafone CU ÌÔÚ›˜, ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, Ó· ÛÙ¤ÏÓÂȘ ÌËӇ̷ٷ Î·È ÂÈÎÔÓÔÌËӇ̷ٷ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. °È· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ CU SMS A LOT 300 οÏÂÛ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ 1286 ÁÈ· ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ Vodafone CU.

CU SMS 130 ¶·Î¤ÙÔ CU SMS 130 Ì 130 SMS ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ‰›ÎÙ˘· ÌfiÓÔ Ì 5e ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ Ì‹Ó·! ΔÔ CU SMS 130 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÛÙÔÏ‹ 130 ÁÚ·ÙÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ì¤Û· Û ¤Ó· Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·fi Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹ CU Û ¿ÏÏÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹ ›‰ÈÔ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ì ·Í›· 5e. °È· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ CU SMS 130 οÏÂÛ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ 1286 ÁÈ· ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ Vodafone CU. *°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.

39 I OYN 2009


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·40

CU NO LIMIT - ÕÂÈÚ· SMS & MMS £¤ÏÂȘ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂȘ ¿ÂÈÚ· SMS Î·È ¿ÂÈÚ· MMS Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ CU ÎÔÏÏËÙÔ‡˜ ÛÔ˘; ΔÒÚ· Ì ÙË Ó¤· ˘ËÚÂÛ›· Vodafone CU NO LIMIT ÌÔÚ›˜! ™Ù›Ï Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ÌËӇ̷ٷ Û fiÏË ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ CU ÁÈ· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Ì¤Ú· ÌfiÓÔ Ì 1e. ™Ù›Ï ÙÒÚ· «NOLIMIT» ÛÙÔ 1286 ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ (24 ˆÚÒÓ) Ô˘ Ì ¯Ú¤ˆÛË ÌfiÓÔ 1e ÛÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· SMS Î·È MMS ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ CU ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∞Ó ı¤ÏÂȘ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·, ÒÛÙ ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ¿ÂÈÚ· SMS & MMS ÁÈ· ¿ÓÙ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂȘ «¡√LIMIT A» ÛÙÔ 1286. ∏ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ «NOLIMIT OXI» ÛÙÔ 1286.

°È· Ó· Ì¿ıÂȘ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙˆÓ SMS ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ CU SMS A LOT ÛٛϠ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÂÓfi SMS ÛÙÔ 1286 Î·È ı· Ï¿‚ÂȘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi SMS ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›˜ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Â¿Ó ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÎÈÓËÙÔ‡ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ CU ‹ fi¯È! ™Ù›Ï Ì SMS, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ Vodafone ÛÙÔ 1253 Î·È ı· Ï¿‚ÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ì SMS.

ΔÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ Vodafone CU ÃÚÂÒÛÂȘ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Vodafone CU ¶·Î¤ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Vodafone CU ∫¿ÚÙ˜ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Δ¤ÏË Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ Vodafone CU Ì Vodafone CU Vodafone CU Ì Vodafone, OTE, ÛÙ·ıÂÚ¿ ‰›ÎÙ˘· ¿ÏÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, Wind, Cosmote, Q-Telecom ¶·Î¤Ù· ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÌÈÏ›·˜ Î·È ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ

Δ¤ÏË Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ∂˘ÚÒË ∞ÌÂÚÈ΋, ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· ∞Û›· ∞ÊÚÈ΋ ¡‹ÛÔÈ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡

40 I OYN 2009

5e 3e, 10e, 15e, 20e, 30e, 36e 0,0049e / ‰Â˘Ù. 0,0058e / ‰Â˘Ù. TALK A LOT CU SMS A LOT CU NO LIMIT CU All Day 0,0145e/ ‰Â˘Ù. 0,0155e/ ‰Â˘Ù. 0,0226e/ ‰Â˘Ù. 0,0309e/ ‰Â˘Ù. 0,0428e/ ‰Â˘Ù

ÃÚÂÒÛÂȘ SMS / MMS / Video ÎÏ‹ÛÂˆÓ ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÌËӇ̷ÙÔ˜ (ÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈο ‰›ÎÙ˘·) ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÌËӇ̷ÙÔ˜ (ÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈο ‰›ÎÙ˘·) Ì ÙÔ ·Î¤ÙÔ CU SMS 130 ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÌËӇ̷ÙÔ˜ (ÚÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘·) ∞ÔÛÙÔÏ‹ MMS (ÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈο ‰›ÎÙ˘·) ∞ÔÛÙÔÏ‹ MMS (ÚÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘·) Video ÎÏ‹ÛË (ÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈο ‰›ÎÙ˘·) Video ÎÏ‹ÛË (ÚÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘·)

0,0514e/SMS 0,0384e/SMS 0,1714e/SMS 0,4641e/MMS 0,6900e/ªMS 0,0166e/‰Â˘Ù. 0,0476e/‰Â˘Ù.

§ÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÎÏ‹Û˘ ∞ÎÚfi·ÛË ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙËÏÂʈÓËÙ‹ ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÎÏ‹ÛÂˆÓ Vodafone wap (6944 40 40 40) ΔÌ‹Ì· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÂÏ·ÙÒÓ Vodafone (13830) ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηٷÏfiÁÔ˘ (11833) Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÏ‹Û˘ ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î¿ÚÙ·˜ SIM ∞ÏÏ·Á‹ Û Vodafone à la Carte ‹ Vodafone International

¢ˆÚÂ¿Ó 0,2499e/ÎÏ‹ÛË 2,23e 0,0035e/‰Â˘Ù. 0,119e/ÎÏ‹ÛË 0,0165e/‰Â˘Ù. 17,46e ¢ˆÚ¿Ó

Vodafone à la carte ΔÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ Vodafone à la Carte ÃÚÂÒÛÂȘ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Vodafone à la Carte ¶·Î¤ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Vodafone à la Carte ∫¿ÚÙ˜ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Δ¤ÏË Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ Δ¤ÏË Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜, ÂÓÙfi˜ ÂÏÏ¿‰Ô˜ Δ¤ÏË Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜, ÂÓÙfi˜ ÂÏÏ¿‰Ô˜ Ì ·Ó·Ó¤ˆÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 20e Î·È ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ¤Ó· ‰ˆÚÂ¿Ó sms ÛÙÔ 1281. Vodafone à la Carte Talk & Save

5e 10e, 15e, 20e, 30e 0,0059e/‰Â˘Ù. 0,0042e/‰Â˘Ù. 0,3927e/3 ÏÂÙ¿

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·41

Δ¤ÏË Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ Vodafone ∞Ï‚·Ó›·˜ ∂˘ÚÒË ∞ÌÂÚÈ΋, ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· ∞Û›· ∞ÊÚÈ΋ ¡‹ÛÔÈ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡

0,0089e/‰Â˘Ù. 0,0145e/‰Â˘Ù. 0,0155e/‰Â˘Ù. 0,0226e/‰Â˘Ù. 0,0309e/‰Â˘Ù. 0,0428e/‰Â˘Ù.

ÃÚÂÒÛÂȘ SMS / MMS / Video ÎÏ‹ÛÂˆÓ ∞ÔÛÙÔÏ‹ SMS (ÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈο ‰›ÎÙ˘·) ∞ÔÛÙÔÏ‹ SMS (ÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈο ‰›ÎÙ˘·) Ì ·Ó·Ó¤ˆÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 20e ∞ÔÛÙÔÏ‹ SMS (ÚÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘·) ∞ÔÛÙÔÏ‹ MMS (ÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈο ‰›ÎÙ˘·) ∞ÔÛÙÔÏ‹ MMS (ÚÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘·) Video ÎÏ‹ÛË (ÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈο ‰›ÎÙ˘·) Video ÎÏ‹ÛË (ÚÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘·)

0,11e/SMS4 0,085e/SMS 0,2618e/SMS 0,4641e/MMS 0,6900e/MMS 0,0166e/‰Â˘Ù. 0,0476e/‰Â˘Ù.

ÃÚ¤ˆÛË ªËÓÈ·›Ô˘ ¶·Î¤ÙÔ˘ Internet Surf & Email 30 ªËÓÈ·›· ¯Ú‹ÛË 30MB

3,5e

§ÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÎÏ‹Û˘ ∞ÎÚfi·ÛË ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙËÏÂʈÓËÙ‹ ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÎÏ‹ÛÂˆÓ Vodafone WAP (6944 40 40 40) ΔÌ‹Ì· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÂÏ·ÙÒÓ Vodafone (13830) ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηٷÏfiÁÔ˘ (11833) Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÏ‹Û˘ ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î¿ÚÙ·˜ SIM ∞ÏÏ·Á‹ Û Vodafone CU ‹ Vodafone International

¢ˆÚÂ¿Ó 0,2499e/ÎÏ‹ÛË 2,23e 0,0035e/‰Â˘Ù. 0,119e/ÎÏ‹ÛË 0,0165e/‰Â˘Ù. 17,46e ¢ˆÚ¿Ó

Vodafone International ΔÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ ÃÚÂÒÛÂȘ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Vodafone à la Carte ¶·Î¤ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ηÚÙÔÎÈÓËÙÔ‡ Vodafone International ∫¿ÚÙ˜ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍˆÓ*

Vodafone

International 5e 3e, 10e, 15e, 20e, 30e

Δ¤ÏË Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, °ÂˆÚÁ›·, √˘ÎÚ·Ó›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ƒˆÛ›· ∫Ï‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ‰›ÎÙ˘· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ∞Ï‚·Ó›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, °ÂˆÚÁ›·, √˘ÎÚ·Ó›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ƒˆÛ›· 0,0020e/‰Â˘Ù. ∫Ï‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÎÈÓËÙ¿ ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ 0,0035e/‰Â˘Ù. ∫Ï‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÎÈÓËÙ¿ ‰›ÎÙ˘· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ μÔ˘ÏÁ·Ú›·, °ÂˆÚÁ›·, √˘ÎÚ·Ó›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ƒˆÛ›· 0,0042e/‰Â˘Ù. Ï‹ÛÂȘ ÚÔ˜ Vodafone International Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ 0,0020e/‰Â˘Ù. ∫Ï‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÎÈÓËÙ¿ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ‰›ÎÙ˘· πÙ·Ï›·˜ Î·È ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ∞ÌÂÚÈ΋˜ 0,0035e/‰Â˘Ù. 'AÏϘ ÂıÓÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ 0,0042e/‰Â˘Ù. ∂ıÓÈο SMS / ‰ÈÂıÓ‹ SMS 0,04e/SMS ∂ıÓÈο MMS / ‰ÈÂıÓ‹ MMS 0,36e/MMS Video - ÎÏ‹ÛË ÚÔ˜ ÂıÓÈο ‰›ÎÙ˘· 0,0166e/‰Â˘Ù. Video - ÎÏ‹ÛË ÚÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘· 0,0476e/‰Â˘Ù. πÛ¯‡ÂÈ ¯Ú¤ˆÛË ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÔÌÈÏ›·˜. Δ¤ÏË Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÏÔÈÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ∂˘ÚÒË ∞ÌÂÚÈ΋, ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· ∞Û›· ∞ÊÚÈ΋ ¡‹ÛÔÈ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡ °ÂÚÌ·Ó›·

0,0145e/‰Â˘Ù. 0,0155e/‰Â˘Ù. 0,0226e/‰Â˘Ù. 0,0309e/‰Â˘Ù. 0,0428e/‰Â˘Ù. 0,0071e/‰Â˘Ù. - 0,426e/ÏÂ.

∂Ï¿¯ÈÛÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¯Ú¤ˆÛ˘ ÎÏ‹Û˘: 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ 30 ÚÒÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ ¯ÚÂÒÓÂÛÙ ·Ó¿ ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÔÌÈÏ›·˜.

§ÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÎÏ‹Û˘ ∞ÎÚfi·ÛË ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙËÏÂʈÓËÙ‹** ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÎÏ‹ÛÂˆÓ Vodafone wap (6944 40 40 40) ΔÌ‹Ì· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÂÏ·ÙÒÓ Vodafone (13830) ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηٷÏfiÁÔ˘ (11833) Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÏ‹Û˘ ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î¿ÚÙ·˜ SIM ∞ÏÏ·Á‹ Û Vodafone à la Carte ‹ Vodafone CU

Èڛ˜ ¯Ú¤ˆÛË 0,2499e/ÎÏ‹ÛË 2,23e 0,0035e/‰Â˘Ù. 0,119e/ÎÏ‹ÛË 0,0165e/‰Â˘Ù. 17,46e ¢ˆÚ¿Ó

* √ ·Ú¯ÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÌÈÏ›·˜, Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· SIM, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷψı› ̤۷ Û ¯ÚÔÓÈο ‰È¿ÛÙËÌ· 365 ËÌÂÚÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ¯Ú‹Û˘. ** ∏ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓË ÎÏ‹ÛË ÂȉÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÙËÏÂʈÓËÙ‹ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË. ∏ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓË ÎÏ‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙËÏÂʈÓËÙ‹ ÙÔ˘ (121 ‹ 6944400121), ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË. *°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.

41 I OYN 2009


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·42

W H AT ’ S U P ΔÔ WHAT’S UP ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘: ñ Call Them All 600 ÁÈ· 600’ Û ÎÏ‹ÛÂȘ ‹ video ÎÏ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ fiÏË ÙË WHAT’S UP ·Ú¤·, ÌfiÓÔ Ì 5 e ñ CALL THEM ALL 600 + 600 SMS ÁÈ· 600’ ÁÈ· ÎÏ‹ÛÂȘ ‹ video ÎÏ‹ÛÂȘ Î·È 600 SMS ÚÔ˜ fiÏË ÙË WHAT’S UP ·Ú¤·, ÌfiÓÔ Ì 7e ñ SMS THEM ALL 600 ÁÈ· 600 ÌËӇ̷ٷ ÙÔ Ì‹Ó· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ WHAT’S UP Ê›ÏÔ˘˜, ÌfiÓÔ Ì 5 e ñ BONUS SMS ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ Ì fiϘ ÙȘ οÚÙ˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ñ SMS choice ÁÈ· ÊıËÓ¿ ÌËӇ̷ٷ ñ ÀËÚÂÛ›· ∂¤ÎÙ·Û˘ ÀÔÏÔ›Ô˘ ñ ∂˘Ú›· Î¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ñ Roaming ·˘ÙfiÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰È·‰Èηۛ· μ·ÛÈΤ˜ ÃÚÂÒÛÂȘ ∫§∏™∏ ∞¶√ WHAT’S UP ¶ƒ√™: WHAT’S UP ∂£¡π∫∂™ ∫§∏™∂π™ ∞¶√™Δ√§∏ SMS ¶ƒ√™ ∂£¡π∫∞ ¢π∫ΔÀ∞ ∞¶√™Δ√§∏ SMS ¶ƒ√™ •∂¡∞ ¢π∫ΔÀ∞

Ã∂ø™∏ 0,0049 e/‰Â˘Ù. 0,0059 e/‰Â˘Ù. 0,0514 e/SMS 0,1749 e/SMS

ñ ÃÚ¤ˆÛË ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÔÌÈÏ›·˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¯Ú¤ˆÛ˘ 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ñ ™ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ʈӋ˜ (COSMOTE, √Δ∂, ¿ÏÏ· ÛÙ·ıÂÚ¿ ‰›ÎÙ˘·, WIND, VODAFONE, Q-TELECOM), ÂÎÙfi˜ ·fi Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ WHAT’S UP. ñ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ SMS, Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ SMS ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ë ·Í›· ÙˆÓ ÂÈϤÔÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ı· ·Ê·ÈÚÂı› ·fi ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘. ™Â fiϘ ÙȘ ÙÈ̤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È º.¶.∞. 19%. ¡¤Â˜ ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ SMS Choice ÙÔ˘ WHAT’S UP ¶·Î¤ÙÔ

¢ˆÚÂ¿Ó SMS

¡¤· ÙÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ˘

∫fiÛÙÔ˜/SMS

30 40 60 100 250 500

1e 1,60 e 2,40 e 4e 10 e 19,50 e

0,033 e 0,040 e 0,040 e 0,040 e 0,040 e 0,039 e

SMS Choice 30 SMS Choice 40 SMS Choice 60 SMS Choice 100 SMS Choice 250 SMS Choice 500

¶ÚÔıÂÛÌ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‰ˆÚÂ¿Ó SMS 24 ÒÚ˜ 7 Ë̤Ú˜ 14 Ë̤Ú˜ 30 Ë̤Ú˜ 30 Ë̤Ú˜ 30 Ë̤Ú˜

C O S M O K A Ρ ΤΑ ∏ COSMO∫∞ƒΔ∞ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ «ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ï‡ÛË» ÛÙËÓ Î·ÚÙÔÎÈÓËÙ‹, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜: ñ 15 ÏÂÙ¿ ÂÈϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÔÌÈÏ›· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ Ì οı οÚÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ñ Bonus, ‰ˆÚÂ¿Ó ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÌÈÏ›·˜ , ÁÈ· οı ÎÏ‹ÛË ñ 0,01 e/ÏÂÙfi ÚÔ˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜ COSMOTE ñ ∂¤ÎÙ·ÛË ˘ÔÏÔ›Ô˘ ñ ÃÚÂÒÛÂȘ ™˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÁÈ· √ÌÈÏ›· Î·È SMS, ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜, ñ ÀËÚÂÛ›· ¶ÂÚÈ·ÁˆÁ‹˜ (Roaming) ·˘ÙfiÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ÙËÓ «¶ÚÔÓÔÌȷ΋» οÚÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ñ ¡¤· ·Î¤Ù· ÁÚ·ÙÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ SMS 60 Î·È SMS 120 ñ ∂˘Ú›· Î¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÊıËÓ¤˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ μ·ÛÈΤ˜ ÃÚÂÒÛÂȘ ∫§∏™∏ ∞¶√ COSMOKAƒTA ¶ƒ√™

Ã∂ø™∏

COSMOTE OTE Î·È ¿ÏÏ· ™Ù·ıÂÚ¿ ¢›ÎÙ˘· WIND / VODAFONE / Q-TELECOM

∂ıÓÈΤ˜ ∫Ï‹ÛÂȘ

0,0059 e/‰Â˘Ù.

¶ÚÔ˜ 2 ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ COSMOTE ∞¶√™Δ√§∏ °ƒ∞¶Δø¡ ª∏¡Àª∞Δø¡ ¶ƒ√™:

42 I OYN 2009

¶ƒ√¡√ªπ∞∫∏ Ã∂ø™∏ (*)

0,00016 e/‰Â˘Ù. Ã∂ø™∏

∂ıÓÈο ¢›ÎÙ˘·

0,0042 e/‰Â˘Ù.

¶ƒ√¡√ªπ∞∫∏ Ã∂ø™∏ (*)

0,11 e/SMS

•¤Ó· ¢›ÎÙ˘·

0,085 e/SMS 0,2202 e/SMS

* ∏ ÚÔÓÔÌȷ΋ ¯Ú¤ˆÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÚÔÓÔÌȷ΋˜ οÚÙ·˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÌÈÏ›·˜ ·Í›·˜ 20e Î·È ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 30 Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘. ΔÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ ¶ÚfiÛıÂÙˆÓ ¶·Î¤ÙˆÓ ªËÓ˘Ì¿ÙˆÓ SMS 60 ΔÈÌ‹ ¶·Î¤ÙÔ˘ 4,50 e ¢ˆÚÂ¿Ó SMS (ÚÔ˜ ∂ıÓÈο ¢›ÎÙ˘·) 60

SMS 120 7,80 e 120

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·43

C O S M O K A Ρ ΤΑ ñ Δ· SMS ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·ÔÛÙÔÏ‹ SMS ÚÔ˜ ÂıÓÈο ‰›ÎÙ˘· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷψıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· SMS ‰ÂÓ Î·Ù·Ó·ÏˆıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÓ, ‰Â ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È. ñ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÙ ‹‰Ë ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ ·Î¤ÙÔ SMS Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ SMS, ÙfiÙÂ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·Î¤Ù· SMS , ı· Â›Ó·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘. ñ √ ̤ÁÈÛÙÔ˜ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È 5 ·Î¤Ù· ·Ó¿ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi Ì‹Ó·. ™ÙȘ ÙÈ̤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È º¶∞ 19% ΔÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ ¢ˆÚÂ¿Ó ÃÚfiÓÔ˘ √ÌÈÏ›·˜ Ì ∫¿ı ∞Ó·Ó¤ˆÛË ¶ÔÛfi ∞Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÃÚfiÓÔ˘ √ÌÈÏ›·˜ ¢ˆÚÂ¿Ó ÃÚfiÓÔ˜ √ÌÈÏ›·˜ ÚÔ˜ ∂ıÓÈο ¢›ÎÙ˘· 9 e ¤ˆ˜ 14,99 e 15 e ¤ˆ˜ 19,99 e 15 §ÂÙ¿ 20 e ¤ˆ˜ 29,99 e 30 e Î·È ¿Óˆ

Τι μ ο κ α τ ά λ ο γ ο ς Β α σ ι κ ώ ν & Ε ι δ ι κ ώ ν Υπ η ρ ε σ ι ώ ν γ ι α W H AT ’ S U P κ α ι C O S M O Κ Α Ρ ΤΑ À¶∏ƒ∂™π∞ ¶ÚÔÛˆÈÎfi˜ ΔËÏÂʈÓËÙ‹˜ (∞ÎÚfi·ÛË ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ∂ȉÔÔ›ËÛË / ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ∫Ï‹ÛÂˆÓ ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ·ÙÒÓ ∫·ÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜ (1313) ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ΔËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘ (11831) ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ΔËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘ (11860, 11861) ∂.¶.∞.∫. (Internet Providers) °ÂÓÈΤ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ COSMOTE-INFO-EXPRESS (1250)

Ã∂ø™∏ 0,0055 e/‰Â˘Ù. Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏ 0,119 e/ÎÏ‹ÛË 0,016 e/‰Â˘Ù. 0,0120 e/‰Â˘Ù. 0,0114 e/‰Â˘Ù. Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏

À¶∏ƒ∂™π∞ MMS ∂ÁÁÚ·Ê‹ (1333) ∞ÔÛÙÔÏ‹ MMS ∂ÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi ÕÏÌÔ˘Ì ∞ÔÛÙÔÏ‹ MMS ·fi / ÛÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi ÕÏÌÔ˘Ì (+1333) ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi ÕÏÌÔ˘Ì ·fi WAP

Ã∂ø™∏ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏ 0,4403 e/MMS Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏ 0,4403 e/MMS 0,0035 e/‰Â˘Ù.

À¶∏ƒ∂™π∞ COSMOTE 2in1 Δ¤ÏÔ˜ ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÀËÚÂÛ›·˜ SIM οÚÙ· COSMOTE 2in1 SIM οÚÙ· COSMOTE 2in1 Ì ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ó¤·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ªËÓÈ·›Ô Δ¤ÏÔ˜ ¶ÚÔÒıËÛË / ∂Ó·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ COSMOTE 2in1

Ã∂ø™∏ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏ 13,9587 e Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏

À¶∏ƒ∂™π∞ TWIN SIM Δ¤ÏÔ˜ ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÀËÚÂÛ›·˜

Ã∂ø™∏ 27,9412 e

À¶∏ƒ∂™π∞ ∂¶∂∫Δ∞™∏™ À¶√§√π¶√À ∞›ÙËÛË Ì °Ú·Ùfi ª‹Ó˘Ì· / ∫Ï‹ÛË ÛÙÔ 1315 ¶ÔÛfi ¶›ÛÙˆÛ˘ ∫fiÛÙÔ˜ ÃÚ‹Û˘ ÀËÚÂÛ›·˜

Ã∂ø™∏ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏ 1e‹2e 0,20 e

FROG ∏ ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹ ÌÂ... ñ Ôχ ÊıËÓ‹ ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ñ Ôχ ÊıËÓfi SMS ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ñ Ôχ ÊıËÓfi MMS ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì‹Ó˘Ì·

ñ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜, fiÏË Ì¤Ú·, οı ̤ڷ ñ ÙÒÚ· Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú¯ÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÔÌÈÏ›·˜ 5e

ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ·ÚÔ˘Û›·˜, ÙÔ FROG ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÔÎÙ¿… ʈӋ. ªÂ Ó¤·, ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Û ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ (ÂÚ›ÙÂÚ·, Ù¤ÓÙ˜, parking stands, ÎÂÚÌ·ÙÔ‰¤ÎÙ˜). √ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ‚¿ÙÚ·¯Ô˜ ÛÙÔÏ›˙ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ metro Î·È ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ψÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÛÙ·ıÌÒÓ, ÁÈ· Ó· ı˘Ì›ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÚÙÔÎÈÓËÙ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓıÚÒÈÓË. ∞Ï¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÙÔ FROG ÚÔÛʤÚÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÊıËÓ‹ ÔÌÈÏ›· Ì 0,25 e/ÏÂÙfi, ÊıËÓfi SMS Ì ÌfiÏȘ 0,04 e, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏËı˘ÛÌȷ΋ Î¿Ï˘„Ë Ì 99,6% Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙË ÂÚÈ·ÁˆÁ‹. °È· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÚÔÛÈÙ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¯ˆÚ›˜ «„ÈÏ¿» ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. *°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.

43 I OYN 2009


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·44

FROG μ∞™π∫∂™ Ã∂ø™∂π™ ÀËÚÂۛ˜ ∫§∏™∂π™ ∞¶√ FROG ™∂ FROG1 ∫§∏™∂π™ ¶ƒ√™ ∂£¡π∫∞ ¢π∫ΔÀ∞ ∞¶√™Δ√§∏ SMS ¶ƒ√™: FROG1 ÂÏÏËÓÈο ‰›ÎÙ˘· ͤӷ ‰›ÎÙ˘· À¶∏ƒ∂™π∞ MMS ÂÁÁÚ·Ê‹ (·ÔÛÙÔÏ‹ SMS ÛÙÔ 1354) ·ÔÛÙÔÏ‹ MMS ∞¡∞°¡øƒπ™∏ ∫§∏™∂ø¡ ∂π¢√¶√π∏™∏ ∫§∏™∂ø¡ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™∏ ¶∂§∞Δø¡ ∫∞ƒΔ√∫π¡∏Δ∏™ (1299) ¶ƒ√ø£∏™∏ ∫§∏™∂ø¡ AƒÃπ∫∏ ∂¡∂ƒ°√¶√π∏™∏ ∞¡∞¡∂ø™∏ Ã√¡√À / ∂§∂°Ã√™ À¶√§√π¶√À (1298) ∞¡Δπ∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ∫∞ƒΔ∞™ SIM ∫Ï‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¯Ú¤ˆÛ˘ Ã∂ø™∂π™ FROG TUNES ÀËÚÂۛ˜ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏ / ∞∫ƒ√∞™∏ FROG TUNES (14250) ¶∞ƒ∞°°∂§π∞ FROG TUNES

ÃÚ¤ˆÛË 0,0020 e/‰Â˘Ù. 0,0042 e/‰Â˘Ù. 0,02 e/SMS 0,04 e/SMS 0,04 e/SMS ¢øƒ∂∞¡ 0,36 e/MMS ¢øƒ∂∞¡ ¢øƒ∂∞¡ 0,20 e/ÎÏ‹ÛË ˆ˜ ÎÏ‹ÛË ·fi ÎÈÓËÙfi ¢øƒ∂∞¡ ¢øƒ∂∞¡ 13,9587 e

ÃÚ¤ˆÛË 0,0083 e/‰Â˘Ù. 1,785 e/FROG TUNE

ΔÔ ·Î¤ÙÔ FROG mobile ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· Ì ÎfiÛÙÔ˜ ÌfiÏȘ 5e Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ¯ÚfiÓÔ ÔÌÈÏ›·˜ 5e. ∏ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÌÈÏ›·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì οÚÙ˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙˆÓ 3e Î·È 7e. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηϤÛÙ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ 6971 001 299 ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙËϤʈÓÔ, ÛÙÔ 1299 ·fi ÙËϤʈÓÔ FROG ‹ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.frogmobile.gr

CIAO mobile ∏ ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹ ÌÂ: ñ ¶Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÎÈÓËÙ¿ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ñ ÷ÌËÏfiÙÂÚ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ ∏.¶.∞., ∞Ï‚·Ó›·, πÙ·Ï›·. ñ ∞ÎfiÌ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÎÏ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ciao. μ∞™π∫∂™ Ã∂ø™∂π™ ÀËÚÂۛ˜ ∫Ï‹ÛÂȘ ·fi ciao Û ciao ∫Ï‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ∂ıÓÈο ‰›ÎÙ˘· ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÁÚ·ÙÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ¶ÚÔ˜ ÂıÓÈο ‰›ÎÙ˘· ¶ÚÔ˜ ͤӷ ‰›ÎÙ˘· ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ·ÙÒÓ (1277) MMS ∂ÁÁÚ·Ê‹ (∞ÔÛÙÔÏ‹ SMS ÛÙÔ 1353) ∞ÔÛÙÔÏ‹ MMS ¶ÚÔÒıËÛË ÎÏ‹ÛˆÓ

44 I OYN 2009

∂ȉÔÔ›ËÛË ∫Ï‹ÛÂˆÓ ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ºÚ·ÁÒÓ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÎÏ‹ÛÂˆÓ ∞Ó·Ó¤ˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ / ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘ (1278) ∞Ú¯È΋ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ∞ÚÈıÌÔ› ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ∞¡Δπ∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ∫∞ƒΔ∞™ SIM ∂ÓÙÔÈÛÌÔ‡ ∫·Îfi‚Ô˘ÏˆÓ ∫Ï‹ÛÂˆÓ ∂¤ÎÙ·Û˘ ÀÔÏÔ›Ô˘ ∞›ÙËÛË Ì ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· / ÎÏ‹ÛË ÛÙÔ 1315 ¶ÔÛfi ›ÛÙˆÛ˘ ∫fiÛÙÔ˜ ¯Ú‹Û˘

ñ ¶Ôχ ÊıËÓfi SMS ÛÙËÓ ›‰È· ÙÈÌ‹ ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. ñ ºıËÓfi ·Î¤ÙÔ ¯ÚfiÓÔ˘ √ÌÈÏ›·˜ Î·È SMS ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÎÈÓËÙ¿ AMC. ñ ¶ÏËı˘ÛÌȷ΋ Î¿Ï˘„Ë 99,6%. ÃÚ¤ˆÛË 0,0020 e/‰Â˘Ù. 0,0042e/‰Â˘Ù. 0,04 e/SMS 0,04 e/SMS 0,20 e/ÎÏ‹ÛË ‰ˆÚÂ¿Ó 0,36 e/MMS ˆ˜ ÎÏ‹ÛË ·fi ÎÈÓËÙfi ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ˆÚÂ¿Ó 13,9587 e 5e ‰ˆÚÂ¿Ó 1e ‹ 2e 0,20 e

∫Ï‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¯Ú¤ˆÛ˘. ÃÚ¤ˆÛË ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ.

¶·Î¤ÙÔ ¯ÚfiÓÔ˘ √ÌÈÏ›·˜ & SMS ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ AMC 30 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÎÏ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ AMC 30 ÁÚ·Ù¿ ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ AMC ∂ÁÁÚ·Ê‹ - ·ÔÛÙÔÏ‹ SMS ÛÙÔ 1278

ÃÚ¤ˆÛË 5e ‰ˆÚ¿Ó

ΔÔ ciao mobile ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ·, Î·È Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ï¿ Î·È Â‡ÎÔÏ· Ì ÌÈ· ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓË ÎÏ‹ÛË ÚÔ˜ ¤Ó·Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÚÈıÌfi. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ˘ËÚÂÛ›· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÂÏ·ÙÒÓ ciao Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ ÛÙÔ 1277 (·fi ÎÈÓËÙfi ciao) Î·È ÛÙÔ 6971 001 277 ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙËϤʈÓÔ ‹ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.ciaomobile.gr *°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·45

45 I OYN 2009

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·46

46 I OYN 2009

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·47

47 I OYN 2009

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·48

calling card

48

Albania

90

22

Iran

60

45

Algeria

35

35

Iraq

77

36

Armenia

55

25

Italy

200

30

Australia

185

37

Moldova

50

25

Bangladesh

110

110

Morocco

37

23

Belgium

180

22

Netherlands

180

22

Brazil

100

28

Nigeria

45

45

Bulgaria

145

20

Pakistan

40

70

Canada

220

220

Philippines

42

43

China

220

220

Poland

200

40

Colombia

85

47

Cyprus

200

80

Portugal

170

25

Romania

170

50

Russia

200

90

Serbia

62

22

Slovakia

110

23

Czech Rebublic

135

22

Denmark

200

22

Egypt

50

45

France

200

25

Georgia

150

50

Spain

200

32

Germany

200

35

Syria

35

30

Greece

200

29

Turkey

100

30

Hungry

160

27

U.K.

200

35

India

100

100

U.S.A.

220

220

Indonesia

58

44

Ukraine

60

40

I OYN 2009

¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›. ∫Ï‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÛÙ·ıÂÚ¿. ÃÚfiÓÔ˜ ÔÌÈÏ›·˜ Û ÏÂÙ¿. ∫Ï‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÎÈÓËÙ¿. ÃÚfiÓÔ˜ ÔÌÈÏ›·˜ Û ÏÂÙ¿.

∏ ¯Ú¤ˆÛË Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

COUNTRY

™ÂÏ›‰·49

3m

6m

10m

Albania

35

75

210

Albania mobile

13

28

51

Armenia

35

75

Armenia Yerevan

61

Armenia mobile

3m

6m

10m

Jordan

72

151

233

Jordan mobile

35

75

76

136

Lebanon

34

71

129

129

232

Lebanon mobile

19

41

73

18

39

71

Moldavia

30

62

113

Bangladesh

51

107

213

Moldavia mobile

17

35

64

Bangladesh mobile

65

136

245

Nigeria

26

54

98

Bulgaria

88

184

332

Philippines

30

62

113

Bulgaria mobile

14

30

54

Philippines mobile

31

68

126

China

138

288

517

Romania

88

184

387

Cyprus

125

259

465

Romania mobile

34

71

129

Cyprus mobile

34

71

129

Russia

68

143

258

Egypt

27

58

105

Russia Mosca/St. Pittsborough 138

288

510

Egypt mobile

19

41

74

Russia mobile

65

136

245

138

288

517

Senegal

21

45

81

Europe mobile

19

41

74

Senegal mobile

14

31

57

Georgia

72

151

273

Sri Lanka

30

64

116

Georgia mobile

27

57

103

Sri Lanka mobile

28

60

108

104

215

387

Syria

22

47

87

Greece mobile

19

42

77

Syria mobile

18

38

68

India

61

129

232

Turkey

72

151

272

Indonisia

43

91

166

Turkey mobile

21

43

80

Indonisia mobile

30

64

116

Ukraine

34

71

129

Iran

32

69

124

Ukraine mobile

23

51

94

Iraq

56

117

210

U.A.E.

18

41

73

Europe

Greece

COUNTRY

49 I OYN 2009

Iraq mobile

26

54

98

Iraq Baghdat

77

161

290

U.S.A. / Canada Uzbekistan

134

288

517

42

91

166

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·50

50 I OYN 2009

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·51

51 I OYN 2009

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·52

win / more more COUNTRY

52 I OYN 2009

Albania Albania Tirana Argentina Armenia Australia Azerbaijan Bangladesch Belarus Bolivia Brazil C. Africa Rep. Chine Colombia Congo Congo DRC Croatia Cyprus Dominika Rep. Egypt Estonia Ethiopia Finland Germany Georgia Ghana Greece Honduras Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Lybia Lithunia

FIDEX

MOB.

75 115 119 64 205 29 93 34 47 97 36 128 75 29 23 108 205 60 47 113 20 119 205 100 40 205 29 137 137 84 60 51 67 205 205 119 31 47 27 40 42 58 38 23 67

27 27 27 29 45 25 93 23 36 27 36 30 40 29 23 20 93 36 47 20 20 30 27 38 27 40 23 137 27 84 42 36 36 29 47 30 31 34 20 40 42 23 23 18 27

COUNTRY

FIDEX

MOB.

124 40 53 18 113 31 84 205 133 75 34 24 38 205 205 124 155 20 36 47 30 137 71 75 60 113 205 40 25 205 205 33 205 31 113 84 29 36 60 20 205 205 45 113

67 40 29 18 20 23 36 27 133 30 20 20 36 27 51 103 38 20 23 18 18 137 27 18 20 67 27 40 25 20 16 33 56 31 113 27 25 36 51 20 25 205 45 29

Malaysia Mexico Moldova Monteneqro New Zealand Nicaraqua Niqeria Norway Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Portugal Poland Russia Romania Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Singapore Slovak Republic Slovenia South Africa South Korea Spain Sri Lanka Sudan Sweden Switzerland Syria Taiwan Tajikistan Thailand Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine Un. Arab. Emirates United Kingdom U.S.A./Canada Uzbekistan Venezuela

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·53

53 I OYN 2009

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·54

54 I OYN 2009

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·55

55 I OYN 2009

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_KN_1.qxd

18-06-09

07:13 MM

™ÂÏ›‰·56

56 I OYN 2009

*°È· ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ë ÂΉԇ۷ ·Ú¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.


T8_cover.qxd 18-06-09 07:15 MM ™ÂÏ›‰·2

CMYK


T8_cover.qxd 18-06-09 07:15 MM ™ÂÏ›‰·1

ΤΕΥΧΟΣ 8

|

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

CMYK

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Το μεγάλο περιοδικό της μικρής λιανικής

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ

Kiosknet T8  

kiosknet magazine