Trendrapport 2015

Page 17

@jo

— @ D I N O S A U R KO E N

THIS IS REALLY JOYCE.

en zeker 893 followers op Twitter. Joyce heeft

voor. Of misschien wel, al eens kijken op web-

er 2802 maar ze is dan ook 4 jaar jonger. En

shops, of beter nog, online-maternity partners

een vrouw. Tommie installeert systemen bij

waar je eventueel, met de nadruk op ‘eventu-

Ze kennen haar nu toch, de brands, de

mensen thuis waardoor ze praktisch alles in

eel’ ook nu of later wat kan kopen. ‘Verkoop

storytellers. Stel haar dan voor wat ze lief-

hun huis met hun smartphone kunnen bedie-

me niet, laat me kopen’, groot

heeft, wat ze lekker vindt, bewondert, koes-

nen, behalve de kuisvrouw. Voorlopig. Veilige

verschil. Soms denkt Joyce daar wel eens

tert en ambieert. Wat ze in haar buik, hart en

én volledige controle over hun garagedeur en

over na. Net zoals ze soms al dan niet alleen in

hoofd opslaat. Laat Joyce aan storymaking

hun deursloten. Van het regelen van de tem-

haar bed piekert, benieuwd naar wat merken

doen. Zo moeilijk moet dat toch niet zijn in

peratuur van het badwater tot het remote

voor haar in petto hebben. Niet voor ‘de con-

2015. Wie weet koopt ze wel iets, dingen waar

controleren van digitale televisie én de kinde-

sument’, wel voor haar, voor Joyce, woonach-

ze bewust voor kiest. De kans is zo groot als

ren in hun slaap. Dat belooft de website van

tig te Ninove, Belgium. Vroeger ging ze met

de wereld waarin ze beweegt, mobiel is. Zo

Tommie. En met maar één app! Want van te

haar moeder naar de markt, zaterdagochtend,

immens als de leefruimte waarin ze haar laat

veel apps krijg je echt de crapps (dixit website

en dan kwamen ze thuis met saucissen die ze

kennen, zo ruim als zij dat toelaat. Alleen als

Tommie). In 2015 combineer je apps, je maakt

nooit opaten, kurkentrekkers en absorba’s bij

ze het gevoel heeft dat zij zélf beslist of ze

ze overzichtelijk, ergonomisch, gebruiksvrien-

de kilo, maar ook wel wat kaas, een gebraden

haar bankkaart of smartphone gebruikt, zal

delijk. Zoek in 2015 maar zelf een voorbeeld, ze

kieken en appelmoes mét stukjes omdat die

ze met de glimlach terugkeren, beleven en

zullen er zijn.

zoveel beter is en eigenlijk omdat de man van

misschien wel opnieuw kopen. Het wezenlij-

het kiekenkot zonder mousseline zat. De helft

ke verschil, zowel off- als online, wordt niet

was verkocht, niet gekocht. En verdween in

gemaakt op prijs of product, wel op de naam

de vuilbak. Dat wil Joyce niet meer. Echt niet,

die er subtiel onzichtbaar op geprojecteerd

geloof het of niet.

wordt. En dat is Joyce. Joyce is Joyce.

WEBSHOPS ARE BUYING POINTS, NOT SELLING POINTS. Als Tommie het heeft over die babyfoonapplicatie, dan kijkt hij haar altijd raar aan, zo van ‘ik wil wel’. Booh, kinderen, nog niet klaar

Niet Emily.

17