NSO Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020

Page 26

→ Informatie bundelen en de gebruiker centraal

26

Informeren en inspireren. Dat wil het NSO met de resultaten van het langlopende G4AW programma. In 2020 werden drie analyses gestart, waaruit de eerste inzichten inmiddels naar voren komen. Zo worden weerinformatiediensten door boeren het hoogst gewaardeerd. Ze kunnen er hun zaadselectie, zaaimoment en kunstmestgebruik beter door afstemmen en actie ondernemen tegen ziektes en schimmels. Daarnaast geven de analyses aan hoe belangrijk het is om de gebruiker zoveel als mogelijk centraal te stellen. En blijkt dat er een tendens is om diensten meer gebundeld aan te bieden, zoals bijvoorbeeld weergegevens, zaadadvies en verzekeringen. Het NSO legt de kennis die ze opdoet uit de analyses vast, maar gaat deze ook actief verspreiden middels voor iedereen toegankelijke webinars. Daarnaast zal het in 2020 opgerichte Netherlands Food Partnership onze kennis en kunde op het gebied van voedselzekerheid wereldwijd in de etalage zetten.

Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020 Netherlands Space Office