NSO Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020

Page 20

→ Opnieuw succes voor Tropomi

Vanaf de Europese Sentinel-5P satelliet brengt het Nederlandse satellietinstrument Tropomi dagelijks wereldwijd de samenstelling van de atmosfeer in kaart. Ook in 2020 overtrof het instrument alle verwachting van wetenschappers die met de data werken. Uit de gegevens van Tropomi bleek dat de uitstoot van stikstofdioxide drastisch omlaag ging door het uitbreken van de coronapandemie. Maar ook dat de hoeveelheid van deze afname sterk verschilde per regio. Daarnaast bleek Tropomi in staat om, onder ideale omstandigheden, de uitstoot van individuele zeeschepen te detecteren. De continue stroom van hoogwaardige data biedt nog veel mogelijkheden voor de beleidsministeries. Het NSO wil daarin graag als matchmaker optreden. Gegevens van Tropomi zouden mogelijk een rol kunnen spelen in de stikstofcrisis, het ammoniakvraagstuk en andere beleidsuitdagingen in Nederland.

→ Satellietdata voor gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het NSO ondersteunt al jaren de landbouwexperts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waar het gaat om de meerwaarde van satellietdata. Een speerpunt voor de komende jaren is het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hoe kunnen we de duurzame landbouw controleren met behulp van satellieten? Wat kunnen satellietgegevens betekenen voor het Europese landbouwbeleid? RVO, het NSO en nu ook de NVWA trokken in 2020 samen op om het belang van satellietgegevens onder de aandacht te brengen en zullen dit de komende jaren blijven doen.

→ Interesse voor beveiligd navigatiesignaal neemt toe

Iedereen kan gebruikmaken van satellietnavigatie zoals GPS en zijn Europese (en civiele) tegenhanger Galileo. Voor overheden, krijgsmachten en andere geselecteerde gebruikers is er een nóg nauwkeuriger en beveiligd signaal van Galileo beschikbaar: Public Regulated Service of kortweg PRS. De interesse in dit beveiligde signaal neemt toe, zo bleek in 2020. PRS wordt onder meer gebruikt door de Marechaussee en onderzocht wordt hoe PRS ingezet kan worden bij de politie, bij transporten van geld, gevangenen of kostbare goederen, in de financiële dienstverlening, de energiesector , of om te controleren of vissers zich aan een quotum houden. Het NSO ging in gesprek met verschillende overheidsorganisaties om de dienst toe te lichten. PRS is minder vatbaar voor jammen (verstoren) en spoofen (een alternatief signaal creëren) en daardoorinteressant voor vele toepassingen binnen en buiten de overheid.

→ Europees Kampioenschap ruimtevaarttoepassingen

Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020 Netherlands Space Office

Nederlands satellietinstrument Tropomi zag een bijzonder groot gat in de ozonlaag boven de Noordpool.

20

Voor het tweede jaar op rij won Nederland de hoofdprijs van de Copernicus Masters competitie, zeg maar het Europees Kampioenschap voor ruimtevaarttoepassingen. En ook in de Galileo Masters competitie (voor toepassingen van satellietnavigatie) was Nederland succesvol. De prijswinnaars verzonnen manieren om de gezondheid van koraalriffen te monitoren, boeren in Afrika te assisteren en laagdrempelige precisielandbouw mogelijk te maken. Allemaal op basis van satellietgegevens. De competities geven elk jaar in december een boost aan innovatieve ideeën van studenten en startups. De deelnemers maken kans op gratis gebruik van satellietdata, Europese naamsbekendheid en een plekje in SBIC, de ruimtevaartincubator van ESA en NSO.