NSO Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020

Page 14

→ Nederlanders op sleutelposities in Europese ruimtevaart

Ook dit jaar is Nederland goed vertegenwoordigd in de programmaraden van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Programmaraden zijn het hoogste bestuursorgaan van de ESA, zij besluiten op hoofdlijnen hoe het ESA-budget wordt besteed. In 2020 zwaaide Joost Carpay af als voorzitter van de programmaraad voor Aardobservatie en eindigde de termijn van Jasper Wamsteker als voorzitter van de adviescommissie voor educatie . Bert Meijvogel, Michael Wise (directeur SRON) en Wouter Pont traden aan als respectievelijk vicevoorzitter van de raad voor satellietcommunicatie, vicevoorzitter van de raad voor wetenschappelijke programma’s en voorzitter van de raad voor administratieve en financiële zaken. Dat een groot aantal Nederlanders sleutelposities bekleedt in de programmaraden is niet ongebruikelijk, maar ook niet vanzelfsprekend. Het toont aan dat Nederlanders constructief en met gevoel voor compromis naar de Europese belangen in de ruimtevaart kijken.

→ Rond de aarde en naar de maan

Nederland speelt al jaren een bescheiden, maar niet onbelangrijke rol in de bemande ruimtevaart. In 2020 werd volop gewerkt aan twee projecten die de komende jaren heel zichtbaar zullen worden. De Europese robotarm ERA, gebouwd door een Nederlands consortium van bedrijven onder leiding van Airbus Defence and Space Netherlands uit Leiden, werd klaargemaakt voor zijn lancering naar het internationale ruimtestation ISS. Vanaf 2021 zal de arm werkzaamheden aan het Russische deel van het ruimtestation ondersteunen. En het Nederlandse Airbus leverde de zonnepanelen NASA’s eerste Orioncapsule. Zo maakt Nederland nieuwe bemande ruimtemissies naar de maan mede mogelijk.

→ Wetenschappers aan de slag dankzij GO-programma

De Orion-capsule die in 2021 richting de maan moet gaan, met Nederlandse zonnepanelen. Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020 Netherlands Space Office

14

In opdracht van NWO voert NSO het programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO) uit. Dit programma stimuleert het gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het is een van de belangrijkste en populairste NSO-programma’s: elk jaar opnieuw dienen wetenschappers vele malen meer onderzoeksvoorstellen in dan gehonoreerd kunnen worden. In 2020 werden negen van de 45 aanvragen beloond. Alle gehonoreerde onderzoeken dienen het maatschappelijk belang omdat ze gaan over veranderingen in het klimaat en milieu in relatie tot de samenleving.