__MAIN_TEXT__

Page 22

ACTIVITEITEN VANUIT BELEIDSPRIORITEITEN

Gouden Films 100.000 bezoekers

Platina Film 400.000 bezoekers

Diamanten Film 1.000.000 bezoekers

Kristallen Film 10.000 bezoekers

6. Distributie buitenlandse kwaliteitsfilms

2013

21

3

0

0

Voor 2017-2018 werden de aanvragen gehonoreerd van

2014

14

6

1

3

ABC Theatrical distribution, September Film Distribution,

2015

18

2

0

4

Amstelfilm, De Filmfreak, Stichting Contact Film en Arti

2016

15

3

0

7

Film.

2017

16

0

0

4

Het Fonds stimuleert de distributie van buitenlandse  kwaliteitsfilms in Nederland via tweejarige slates die aan distributeurs worden verstrekt. Sinds 2017 maken buitenlandse kwaliteitsfilms die in coproductie met Nederland zijn gerealiseerd onderdeel uit van de regeling.

Afspraken Rijksoverheid en lagere overheden 4. Platformfunctie van festivals

Het Fonds signaleert al langer dat er binnen het

Om het aanbod uit binnen- en buitenland te stimuleren

stimuleringsbeleid nauwelijks aandacht is voor het

kregen negentien filmfestivals door het gehele land

in balans brengen van vraag en aanbod. Het gebrek

in 2017 een projectsubsidie. Relatieve nieuwkomers

aan circulariteit in de keten, waarbij de opbrengsten

onder een vaste groep platforms waren bijvoorbeeld

van films grotendeels neerslaan bij eindexploitanten

het Amsterdam Spanish Film Festival en het Da

die op hun beurt niet of nauwelijks meefinancieren

Bounce Urban Film Festival. Go Short, Imagine en

in de totstandkoming van films is een belangrijke

HAFF worden in de huidige beleidsperiode voor vier

oorzaak van de disbalans. Maar ook het ontbreken van

jaar ondersteund in de meerjarige festivalregeling.

afspraken over de zichtbaarheid van het Nederlandse

Deze festivals dragen zorg voor een internationaal

aanbod op de diverse platforms. In het advies over de

aanbod met artistieke kwaliteit dat aanvullend is op het

audiovisuele sector Zicht op zo veel meer van februari 2018

reguliere bioscoopaanbod. Editie 2018 van het HAFF zal

onderschrijft de Raad voor Cultuur het grote belang van

vanwege het uitzetten van een nieuwe koers met een

de vindbaarheid en herkenbaarheid van met publiek geld

inhoudelijke, zakelijke en organisatorische vernieuwing

gefinancierde producties in het overweldigende aanbod.

niet plaatsvinden. In lijn met overige financiers heeft het

Om dit te bewerkstelligen pleit de Raad onder meer voor

Fonds hiervoor dispensatie verleend.

het instellen van quota voor de vertoning van Nederlandse films, series, documentaires en animaties voor bioscopen,

5. Internationaal bereik

filmtheaters en on demand-platforms die in Nederland

Steun aan de internationale distributie van Nederlandse

actief zijn. Een matchingsregeling tussen Rijk, Provincie

films met internationale potentie is gericht op

en Gemeente kan als financiĂŤle basis dienen om aan deze

uitbreng in Europa en op landen waarmee Nederland

opdracht vorm te geven, zo bepleitte het Fonds ook in 2017

coproductieverdragen heeft gesloten. In totaal kregen

bij de minister van OCW.

zes projecten een bijdrage uit deze regeling. Elf producenten kregen een bijdrage voor de selectie van hun film op een toonaangevend internationaal festival.

20

Profile for Netherlands Film Fund

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2017  

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2017  

Advertisement