Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2016

Page 22

ACTIVITEITEN VANUIT BELEIDSPRIORITEITEN

1.2 INNOVATIE

De Verbeelding Vanuit het tweejaarlijkse samenwerkingsproject met

Het Fonds creëert ruimte voor onderzoek en experiment

het Mondriaanfonds werden in 2016 twee artistieke

in alle categorieën voor makers die de grenzen van de

speelfilms geselecteerd: Kala-a-zar van Janis Rafa

cinematografie verkennen. Doordat er geen afbakening

met producent SNG Film en Dreamlife van Melvin Moti

geldt, krijgen inhoudelijke ontwikkeling en creatieve

met producent KeyFilm. Een gezamenlijke commissie

en artistieke vernieuwing ruim baan. Vanuit Filmisch

selecteerde de twee films uit veertien aanvragen die

Experiment ondersteunt het Fonds vernieuwende,

werden ingediend. De editie van 2016 was het vervolg op

uitzonderlijke en voorbeeldstellende narratieve projecten.

drie eerdere edities waaruit negen projecten op de grens

Bijvoorbeeld projecten die het fysieke medium film

van beeldende kunst en cinematografie voortkwamen.

onderzoeken, experimenteren met bestaande filmische

De film History’s Future van Fiona Tan (producent: Family

middelen, diverse genres combineren, in inhoud en vorm

Affair Films) drong in februari 2016 door tot de Tiger

de grens tussen fictie en realiteit onderzoeken of non-

Awards Competition van IFFR en werd genomineerd voor

lineaire storytelling verkennen. Maar ook VR en 360º video

de Grand Prize op het Zuid-Koreaanse Jeonju Film Festival.

projecten worden ondersteund.

De samenwerkingspartners zetten de Verbeelding in beleidsperiode 2017-2020 voort: de eerstkomende editie

Het belang van innovatie als motor voor dynamiek in

vindt plaats in 2018.

de audiovisuele sector werd onderstreept door het Nederlands Film Festival, dat in 2016 het Gouden Kalf voor

Non-fictie Transmediaregeling

Beste Interactive introduceerde.

Binnen deze regeling steunden het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het

Filmisch Experiment

Filmfonds in 2016 met negen ontwikkelings- en zeven

In 2016 kregen vanuit het reguliere budget voor Filmisch

realiseringstoekenningen projecten met artistieke

Experiment twee projecten een ontwikkelingsbijdrage

kwaliteit die non-lineaire storytelling in het documentaire

en vier projecten een realiseringsbijdrage. Zo kon Fiona

genre verkenden en een maatschappelijk relevant

Tan Ascent in productie nemen: een filmische verkenning

onderwerp hadden. Zo werd Gentrification Platform van

geheel opgebouwd uit stills waarin de kijker dwars door

Renzo Martens en Pieter van Huijstee gehonoreerd. Het

tijd, plaats en cultuur heen de Japanse Fuji berg beklimt.

platform heeft een voormalige Unileverplantage in Congo

De film beleefde in augustus zijn wereldpremière op het

als basis, waar op initiatief van Martens kunstenaars en

Locarno Film Festival en begin 2017 de Nederlandse

plantage-arbeiders kritische kunst maken en debatten

première op IFFR. Ook de korte VR-film Ashes to Ashes kon

en dialogen organiseren. Doel is een brede uitwisseling

worden gerealiseerd. In dit onderzoek naar de werking van

tot stand te brengen over hedendaagse kritische kunst

storytelling in een 3600 3D wereld, gaat een disfunctionele

en mondiale economische ongelijkheid. Ook POPPY

familie om met de laatste wens van hun overleden

– Uncovering the New Drug Wars van Robert Knoth en

grootvader, vanuit de point-of-view van de urn met as.

Antoinette de Jong en Submarine Channel kreeg een

De première vond plaats tijdens de Dutch VR Days en de

realiseringsbijdrage. Gebruikmakend van radioreportages,

film werd als enige Nederlandse VR project geselecteerd

documentaire-fotografie en found footage toont dit

voor de Berlinale 2017 als onderdeel van de European Film

project in een webomgeving de complexe wereld van

Market. Succes boekte ook het gereedgekomen project

de internationale drugshandel. Het in 2015 toegekende

Bodkin Ras (Regie en scenario Kaweh Modiri, producent

project The Sprawl, een installatie en single screen film

Revolver Film), dat de prijs van de internationale filmkritiek

over geopolitiek, informatie, beeld en propaganda, werd

won op IFFR en erna doorreisde naar het Amerikaanse

geselecteerd voor IFFR.

South by Southwest.

22