Page 1

Interview med Susan Aino Kjær, som er strategisk formand i DCH (Dansk Civile Hundeførerforening)

Af: Anja Lauesen

Hvad er der specielt ved denne gruppe hunde, vi kalder kamphunde?

Der er jo to grupper: kamphunde og muskelhunde. Muskelhundene er typisk hunde med store muskler og kraftig i bygning, de er blevet brugt til når man gik på jagt efter bjørne, de blev også brugt til at holde vagt ude på marken når hyrderne gik hjem for at sove. Kamphunde er lavet til at skulle kæmpe enten mod store dyr eller mod andre hunde, de er avlet til at kæmpe og kæmpe for livet.


Hvad er det, der gør denne gruppe specielt farlige?

For muskelhundene er det selvfølgelig deres kræfter og størrelse, mange er også lavet til at holde vagt og fungere alene ude på marken og er ikke socialiseret med mennesker. Derfor er de ikke så gode til at være familiehunde her i Danmark, de forstår ikke at skule fungere i en familie og når de så er meget vagtsomme og der kommer fremmede, så kan det jo være farligt. Kamphundene er lavet til at angribe uden varsel. En alm. hund vil knurre eller gå væk. Det vil en kamphund ikke gøre, den angriber lige med det samme, og for den handler det om at overleve og det er jo helst den selv der skal overleve og når den først har bidt fast giver den ikke slip igen.

Kan det løse problemet med et forbud mod en bestemt grubbe hunde? Det tror jeg ikke det kan, fordi de hunde det går galt for, der er det jo menneskene der har dem, på den forkerte måde.


De har dem fordi det ser sejt ud med sådan en hund og det kan skabe frygt, hvis man nu er en type der godt kan lig at folk er bange for en, så køber man sig sådan en hund, for så ved man, at folk holder afstand. Selv om vi nu har forbudt de her 13 racer, så finder de bare på noget andet. Så kan de begynde at importere nogle andre mindst lige så farlige hunde. Så jeg tror ikke at et forbud kan løse problemet.

Ville et hundekørekort kunne være med til at løse problemet? Det tror jeg kunne være en rigtig god ide, fordi hvis man lavede et hundekørekort så stillede man jo krav til menneskene om at de skulle lære hvad det ville sige at have hund og hvordan man opdrager den og får den til at fungere med andre mennesker og hunde. I stedet for at forbyde nogle racer, skulle man stille krav om at man først skulle have et hundekørekort. Hvordan vil man sikre at loven bliver overholdt?

Det er et spændende spørgsmål, for nu har vi jo fået forbudt de her 13 racer, men det er jo politiet der skal holde øje med om forbuddet bliver overholdt også er der jo de hunde som lever i Danmark nu, men


som er blandt de 13 forbudte racer. De skal have lov til at leve ind til de dør en naturlig død og de skal gå med mundkurv og line men politiet har ikke fået flere penge og heller ikke flere med arbejder, så jeg har lidt svært ved at se hvordan vi skal sikre at loven bliver over holdt.

Hvordan forholder man sig i DCH til denne gruppe af hunde?

De er velkomne i DCH. De må grene komme og træne i DCH, men de skal selvfølgelig opfylde loven.

Tilbyder I specielle hold til folk med kamphunde?

I nogle af vores lokalforeninger tilbyder vi specielle hold for denne gruppe hunde og i andre kommer de på hold med andre hunde. Det kommer an på hvad trænerne synes.


Hvordan skal man forholde sig, hvis man får problemer med sin hund/kamphund?

Det er jo altid en god idé at kontakte nogle mennesker der har forstand på det, og der kan man jo henvende sig i en hundeklub og snakke med de trænere der er der, om de har oplevet noget linende og om de kan hjælpe med en løsning. I DCH har vi jo også konsulenttjenesten og det er nogle hundekonsulenter der er uddannet i hundeadfærd og hunde-problemer og de kan gå ind og snakke med folk om, hvordan problemet er opstået og hvordan det kan løses og det er gratis at ringe til vores konsulenter.

kamphunde  

Interview med Susan Aino Kjær, som er strategisk formand i DCH (Dansk Civile Hundeførerforening) Hvad er der specielt ved denne gruppe hunde...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you