Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET

PORTAL KRIPTOVALUTE.HR

PROJEKTNI ZADATAK

Kolegij: Elektroničko Poslovanje Mentor: Doc. dr. sc. Božidar Jaković, Prof. dr. sc. Mario Spremić Studenti: Tin Jelić (0067372807) Max Mucko (0067505488)

Zagreb, Travanj 2018. Godine


SADRŽAJ 1. UVOD………………………………………………………………………………….….5 1.1. PREDMET I CILJ RADA…………………………………………………...….……5 1.1. IZVORI I METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA………………………...…….5 1.2. SADRŽAJ I STRUKTURA RADA……………………………….……….…….…..5 1.3. KRATKI OPIS POSLOVNOG MODELA…………………………………………..5 2. OPIS PROJEKTA …………………………………………………………..……………...…7 2.1.DETALJAN OPIS PROJEKTA……………………………….…...…………………7 2.2. ELEMENTI PROJEKTA – TABLICA…………..…………………………………..9 2.3.ORGANIZACIJA PROJEKTA……………………………………………...………12 2.4. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA…………………………………………...…12 2.4.1. MISIJA……………………………………………..……….……………12 2.4.2. VIZIJA………………………………………….………………….…….12 2.4.3. CILJEVI PROJEKTA…………………………………………………....12 2.5. INOVACIJE…………………………………………………..……………………..13 2.5.1. POPIS INOVACIJA PROJEKTA……………………………………….13 2.5.2. OPIS INOVACIJE KOJE PROJEKT SADRŽI……..……………….…..13 2.5.2.1 INOVACIJA 1………………………….…………………….….13 2.5.2.2 INOVACIJA 2…………………………….……………………..13 2.5.2.3.INOVACIJA 3………………….……………………………..…13 2.5.2.4 INOVACIJA 4……………….………………………………..…13 2.5.2.5 INOVACIJA 5…………….…………………………………..…14 2.6. KONKURENCIJA…………………………..………………………………………14 2.6.1. POPIS GLAVNIH KONKURENATA……………...……………….……14 2.6.2. OPIS GLAVNIH KONKURENATA………………..…………………….14 2.6.2.1. KONKURENT 1……………………………………….…………….… 15 2.6.2.2. KONKURENT 2………………………………………….……………… 16 2.6.2.3. KONKURENT 3…………………………………………..………………16 2.6.2.4. KONKURENT 4…………………………………………………..………17 2.6.3. SLIČNOSTI I RAZLIČITOSTI S POSTOJEĆIM PROJEKTIMA………17


2.6.4. KONKURENTSKA PREDNOST PROJEKTA…………………...………………18 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL……………………………………………………………19 3.1. NAJVAŽNIJI POSLOVNI PARTNERI……………………………………………19 3.1.2.1. POSLOVNI PARTNER 1 - PIXEL CAPITAL…………………………19 3.1.2.2. POSLOVNI PARTNER 2 - UNITED CRYPTO MINING………….…19 3.2. NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI ZA ISPORUKU VRIJEDNOSTI………….………19 3.3.1. POPIS GLAVNIH KATEGORIJA KLIJENATA………………..………20 3.3.2. DETALJAN OPIS GLAVNIH KLIJENATA……………………….……20 3.3.2.1. KLIJENT 1………………………………………………………………20 3.3.2.5. KLIJENT 2………………………………………………………………20 3.3.3. TRŽIŠTA I JEZIK WEB STRANICA………………………………….…………20 3.3.4. REGISTRACIJA KLIJENATA………………………………………...…………20 3.4.1. MODEL STVARANJA PRIHODA 1 - RUDARENJE ………………...…………21 3.4.2.2. MODEL STVARANJA PRIHODA 2 - ICO……………………………………22 4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE………………………………………………….……………23 4.1. MOBILNE TEHNOLOGIJE…………………………………………….…………23 4.1.1.

NAČIN

MOBILNOG

ELEKTRONIČKOG

POSLOVANJA

PROJEKTA………………………………………………………………...……………23 4.1.2. OPIS APLIKACIJE ZA PAMETNE MOBILNE TELEFONE……..……23 4.1.3. DETALJAN OPIS FUNKCIONALNOSTI MOBILNE APLIKACIJE…….23 4.1.4. GRAFIČKI PRIKAZ FUNKCIONALNOSTI………............……………24 4.2. DRUŠTVENE MREŽE……………………………………………………..………25 4.2.1. FACEBOOK PROFIL PROJEKTA………………………………………………25


4.2.2. LINKEDIN PROFIL AUTORA PROJEKTA………………………….…………27 4.2.3. TWITTER PROFIL PROJEKTA…………………………….……………………27 5. DIGITALNO PLAĆANJE………………………………………………………….…………28 5.1. OBLIK DIGITALNOG PLAĆANJA 1……………………..………………………28 6. SWOT ANALIZA PROJEKTA………………………………………………………………30 7. WEB MJESTO PROJEKTA……………………………………………….…………………31 7.1. WEB POSLUŽITELJI I DOMENE…………………..……………………………31 7.1.1. WEB POSLUŽITELJ PROJEKTA…………………………….…………………31 7.1.2. WEB DOMENE PROJEKTA………………………………..……………………31 7.1.2.1. .HR DOMENA……………………………………………………….…………31 7.2. CMS SUSTAV………………………………………………………………………31 7.2.1.

POPIS

MOGUĆIH

CMS

SUSTAVA

ZA

PROJEKT…32

7.2.2. OPIS CMS SUSTAVA PROJEKTA (NAJBOLJEG) ……………………………32 7.3. WEB STRANICE PROJEKTA…………………………………………...…………33 8. ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………………35 9. POPIS LITERATURE………………………………………...………………………………36 10. POPIS WEB LINKOVA………………………………………………….…………………36 11. POPIS SLIKA……………………………………………………………….………………37 12. ŽIVOTOPIS……………………………………………………………….…………………38 13. SAŽETAK………………………………………………………………...…………………40


1. UVOD 1.1

Predmet i cilj rada

Cilj rada je omogućiti korisniku da koristeći portal kriptovalute.hr donosi odgovornije, educiranije i inteligentne odluke prilikom svog istraživanja i eventualnog investicijskog procesa. Pri izradi ovog rada uzimali smo u obzir konkurenciju i različite faktore koji utječu na ovakav sustav, a javljaju se u većini postojećih sustava kojima se specifično bavimo, bili oni klasični portali za vijesti o kriptovalutama, skupine ljudi koji prikupljaju novac za startup financiranje ili bilo koji drugi servis općenito. 1.2

Izvori i metode prikupljanja podataka

Prilikom izrade ovoga rada koristili smo se pretežito vlastitim iskustvima i znanjima koja su stečena tijekom preddiplomskog studija ekonomije i poslovne ekonomije kao i vlastitog iskustva na području vođenja prikupljanja financiranja za startup projekte koji su vođeni putem postojeće skupine investitora.. Posebice su korištena znanja koja se stječu na kolegijima Informatika i Menadžment te njima srodnim kolegijima. Pri izradi web stranica koji su korišteni u našem slučaju koristili smo informacije naučene na radionicama kolegija Elektroničko Poslovanje ali i informacije dostupne na internetskim stranicama koje se bave srodnim sustavima. 1.3

Sadržaj i struktura rada

Nakon uvodnog poglavlja u opisu projekta i njegovoj organizaciji obrazlažemo problematiku koja se javlja u ovom specifičnom području te definiramo i obrazlažemo inovacije izvedene u ovoj vrsti elektroničkog poslovanja te analizu konkurencije kao i potencijalne konkurencije koja dolazi širenjem poslovanja. Zatim u izradi digitalnog poslovnog modela prikazujemo korake koje smo poduzimali pri analizi mogućih poslovnih partnera, klijenata, stvaranja prihoda te taj dio rada završavamo prikazom različitih oblika socijalnih mreža izrađenih specifično za ovaj projekt. U zaključku donosimo zaključke rada i osvrt na moguće pozitivne i negativne strane cjelokupnog projekta. 1.4

Kratki opis poslovnog modela

Poslovni model portala kriptovalute.hr temelji se na ideji kako bi svi ljudi koji svakodnevno koriste internet trebali biti upoznati sa područjem blockchain tehnologije te putem portala, edukacije i konzultacija pokušavamo podići svjesnost o tehnologiji i njenoj implementaciji. Poslovni model sadrži portal kriptovalute.hr, kompaniju koja stoji iza portala, pod trenutnim


nazivom Pixel Capital sa podrškom korisnicima i konzultacijama klijenata, te skupine pod nazivom Black Dragon Pool čija je primarna zadaća prikupljanje informacija o klijentima i prikupljanje financiranja za trenutne startup projekte.

Slika 01. Kriptovalute.hr uvodna slika


2. Opis projekta 2.1. Detaljan opis projekta Projekt se sastoji od web stranice kriptovalute.hr koja povezuje nekoliko različitih aktivnosti kompanije Pixel Capital. Kompanija se bavi izradom najkvalitetnije analize, edukacije i prenošenja novosti u svijetu kriptovaluta i inicijalnih ponuda novčića. Prije nego što krenemo u detaljno raspisivanje projekta potrebno je objasniti što je zapravo Initial Coin Offering (ICO). Za razliku od standardnog Initial Public Offeringa (IPO), ICO je nova vrsta prodaje financijskog insutrmenta koja se temelji na karakteristikama digitalnih valuta. Interes za ICO investicije u 2017. Godini došao je do iznimne razine od dvije milijarde dolara prikupljenih od strane investitora. Kriptovalute.hr i Black Dragon pool u tome su pripomogli u 2018. Godini te ukupno prikupili više od dva milijuna dolara za različite projekte poput Nexo, HybridBlock, Endor, Celsius Network, Fic Network, Loki Network, Unibright i DAOstack. Putem Black Dragon poola, korisnici imaju mogućnost sudjelovati u prikupljanju financiranja novca za ICO projekte, no postoji i nekoliko bitnih stvari za napomenuti. Prilikom investiranja u ICO postoje tri različite faze prikupljanja novca. Prvi od tih je tzv. Private Sale 1 odnosno prodaja “tokena” privatnim investitorima, partnerima i akreditiranim investitorima. U privatnoj prodaji novčića sudjeluju oni ljudi koji su prvi pristupili projektu, primjetili njegovu aktivnost te ga potencijalno promatraju i prate već duže vrijeme te s obzirom na tako rano uviđanje kvalitete projekta dobivaju kvalitetniju ponudu nego investitori koji se priključe kasnije. Druga varijanta doprinosu ICO projektima najčešće je “Presale” 2 odnosno prodaja novčića prije javne prodaje. U njoj sudjeluju sindikati i skupine investitora te također kao nagradu za rani doprinos projektu dobivaju više tokena nego u javnoj ponudi. Smisao kontribucije u fazi “Presalea” ili “Private Salea”, osim što investitori za nagradu dobivaju veću količinu ICO tokena, je ta da obični investitori ne mogu pristupati projektu bez određene količine novca. Primjerice, projekt DAOstack u svojoj privatnoj prodaji GEN tokena postavio je minimalnu kontribuciju na 100 tisuća dolara. Takva količina novca je prosječnom čovjeku teška za prikupiti i investirati u jedan projekt. Ta situacija je mjesto gdje Black Dragon pool ulazi u jednadžbu. Black Dragon spaja sve investitore koji imaju želju napraviti kontribuciju u projektu, no iz razloga što nemaju dovoljnu 1

Tapscott, Don, and Alex Tapscott. Blockchain Revolution: How the Technology behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. Toronto, Ontario: Portfolio/Penguin, 2016. 2 Tapscott, Don, and Alex Tapscott. Blockchain Revolution: How the Technology behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. Toronto, Ontario: Portfolio/Penguin, 2016.


količinu novca (kao što je standard kod akreditiranih investitora koji inače sudjeluju na Initial Public Offerings) nisu u mogućnosti kvalificirati se. Kriptovaluta koja se najčešće koristi za prikupljanje financiranja za projekte nije ona najpoznatija - Bitcoin, već kriptovaluta različita od nje, naziva Ethereum. Ethereum je kriptovaluta koje je po tržišnoj kapitalizaciji druga ukupno te je u trenutku pisanja ovoga rada vrijedila 383$ odnosno ukupne tržišne kapitalizacije od 37 milijardi dolara.

Slika 02: Portal coinmarketcap.com - prikazuje cijene kriptovaluta u datom trenutku

Kriptovaluta Ethereum specifična je iz razloga što Ethereum za razliku od Bitcoina nema limitiranu ponudu (Bitcoinova konačna ponuda će biti 21 milijun Bitcoina, koji će se izrudariti do

2140. Godine) 3 te se za razliku od Bitcoinove primarne funkcije kao valute koristi

pametnim ugovorima odnosno “Smart Contracts” 4 riješenjima. Iz razloga što se ovaj seminarski rad ne bavi elaboracijom različitih kriptovaluta već primarno razvojem projekta kriptovalute.hr 3

Antonopoulos, Andreas M. Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Crypto-currencies. 2015.

4

Antonopoulos, Andreas. Mastering Ethereum Building Smart Contracts and Dapps. 2017.


smatramo kako je za nastavak čitanja rada potrebno razumijeti osnovne osobine Bitcoina, Ethereuma i sličnih kriptovaluta kao i tehnologije koja se krije iza takvih inovacija, Blockchain. 2.2. Elementi Projekta – Tablica

Black Dragon pool osim financiranja projekata nudi i priliku za kvalitetnije ocijenjivanje projekata putem online tablice koja se nalazi na linku https://goo.gl/58igoC.

Slika 03: Prikaz tablice Black Dragon Poola - Ocijenjivanje startup ICO projekata

Kao primjer korištenja excel tablice za ocijenjivanje projekata koristimo NEX - Neon Exchange, token koji još nije imao svoju javnu ponudu te je iz tog razloga bitno razumijeti strukturu njegove ponude, tzv. Token Economics..

Slika 04. Primjer projekta ocijenjenog na Black Dragon tablici


Na slici vidimo kako je projekt dobio vrlo visoku ocjenu od 94.12% od ukupnih mogućih 100%. Objasniti ćemo formulaciju takve ocjene. Prilikom ocijenjivanja prikupljane su i dodatne informacije poput početka prodaje novčića, cijena u Dolar vrijednosti kao i Ethereum vrijednosti.

Slika 05. Detaljni prikaz elemenata na Black Dragon tablici Najbitniji elementi u tablici nalaze se pod nazivima: Hard Cap, #ICO Tokens, %ICO supply, Prototype i Community. Hard Cap 5 podrazumijeva maksimalnu alokaciju koju je projekt spreman prikupiti te ju upotrebljavati za razvoj, marketing, istraživanje i slično. U slučaju koji smo promatrali, Neon Exchange, koji razvija svoju platformu na NEO blockchainu, maksimalni prikupljena količina je 25 milijuna Dolara. Za tu količinu projekt putem formule dobiva 3.75 od mogućih 5 bodova. Broj ICO tokena podrazumijeva količinu novčića koje projekt planira prodati u svojoj inicijalnoj ponudi. U Nex slučaju to je brojka od 25 milijuna tokena, što čini ukupnu ponudu za vrijeme inicijalne ponude 50%. Što je veća inicijalna ponuda, odnosno što veću količinu tokena ICO nudi svojim investitorima, postoji mogućnost da će isti biti u kvalitetnijoj situaciji jer osnivači projekta neće imati toliki utjecaj na cijenu odnosno utjecaj ponude i potražnje na cijenu. Za 50% Nex je putem formule koja u ovom slučaju glasi: =if(U6>=70%,2,U6/0.7*2) dobiva 1.43 boda od maksimalnih 2 boda. Prototip ili minimalni održivi proizvod donosi projektima dodatnih pet bodova te količina ljudi u diskusiji oko projekta može dovesti do maksimalno pet dodatnih bodova. U formulaciju ukupne ocjene ulaze i ocjene tima projekta, koji je jedna od subjektivnijih vrijednosti u samom ocijenjivanju, kao i “advisora” odnosno savjetnika projekta. Finalne dvije ocijene koje ulaze u konačnu jednadžbu su kvaliteta ideje, koja se dobiva strukturiranim pregledom projekta, recenzijom njegovog “White Papera” 6 odnosno znanstvenog članka sličnog Bitcoin White Paperu 7 koji tehnički i fundamentalno u detalje objašnjava ideju i potencijalne implikacije samog projekta. U konačnu ocjenu, koja je u navedenom slučaju 94.12%, ulaze svi navedeni elementi te se putem posebne formule zaključuju.

5

Swan, Melanie. Blockchain: Blueprint for a New Economy. Sebastopol, CA: OReilly, 2015. Cheng, David. Blockchain Technology for Beginners. USA: CreateSpace Independent Publishing, 2016. 7 Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." 2009. 6


Ovakvim načinom analize projekta u mogućnosti smo analitičkim pristupom zaključiti o kvaliteti projekta, njegovoj ekonomičnosti, mogućnošću za rast ili takozvani “dumping” (situacija u kojoj projekt ne zaključa svoje tokene nakon što izađu na tržište te ih većina investitora momentalno prodaje za kratku zaradu), potencijalne “red flags” odnosno alarmantne informacije vezane uz tim, ideju ili neki drugi dio projekta i slično. S obzirom da bi određeni ljudi tablicu mogli shvatiti kao financijski savjet, na prvoj stranici nalazi se “disclaimer” koji objašnjava kako autori tablice ne predlažu projekte u koje je potrebno investirati niti nude ikakve savjete financijske vrste. Investiranje u ovakve projekte inovativan je i intrigantan način prikupljanja potrebnog novca no trenutno se nalazi u sivoj zoni bez potrebne regulacije te je bitno zaštiti se od potencijalnih pravnih povreda ili sličnih akata. Prilikom investiranja u projekte Black Dragon pool također zahtjeva od investitora da popune formu putem koje pristaju na uvjete koje im Black Dragon pool daje na izbor te prihvaćaju snošenja odgovornosti za vlastite posljedice.

Slika 06. Disclaimer 8 odnosno odricanje odgovornosti samog Black Dragon poola za davanje financijskih savjeta ili sličnih potencijalno kažnjivih akata.

8

Filippi, Primavera De, and Aaron Wright. Blockchain and the Law: The Rule of Code. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.


2.3 Organizacija projekta

Projekt je organiziran od strane nekolicine kripto entuzijasta s područja Hrvatske. S obzirom na digitalno poslovanje kompanije nije potreban ured iz kojega je cijelo poslovanje vođeno, tako da se smanjuje fiksni trošak. Projekt je organiziran na različite funkcije članova. Osnivači su primarni voditelji projekta, kao i administratori u Black Dragon poolu. Ostali članovi su istraživači te objavljivatelji - članovi koji sudjeluju u dodavanju članaka i ostalog contenta na web stranicu. 2.4. Strateška osnova projekta

Prilikom kreiranje strateške osnove projekta vodili smo se znanjem naučenim na kolegiju Elektroničko Poslovanje, te “Business Model Canvas” predloškom. Strateškim osnovama projekta smatramo dugoročne ciljeve samoga projekte te njihovu analizu i duboku diskusiju o smjeru projekta te mogućim greškama ili problemima koje možemo umanjiti prije nego što se uistinu i dogode. 2.4.1. Misija projekta

Misija projekta kriptovalute.hr je educirati članove zajednice o upotrebi Blockchain tehnologije te im pružiti mogućnost “one-stop-shop” lokacije za detalje o kriptovalutama. 2.4.2. Vizija

Viziju projekta vidimo kao dovoljno kvalitetno i široko dostupno znanje koje omogućuje svakom čovjeku duboko shvaćanje kriptovaluta i Blockchain tehnologije. Također, kriptovalute.hr služe kao i mogućnost “običnom čovjeku” da investira u projekte po svom izboru što u prošlosti nije bilo moguće iz razloga što su jedino “akreditirani investitori” imali mogućnost sudjelovati u prikupljanju financiranja za startupe, kao i Venture Capital fondovi. 2.4.3. Ciljevi projekta

Cilj projekta je omogućiti investitorima novi investicijski proizvod koji karakterizira manja birokratiziranost i veća dostupnost u odnosu na klasične investicijske instrumente kao što je ulaganje u obveznice (dostupno uglavnom državama i institucionalnim investitorima) i dionicama (potrebna jako velika sredstva za kupnju minimalnog paketa dionica).


Sekundarni cilj je obrazložiti potencijalnim investitorima da je korištenje kriptovaluta prilikom investiranja legitiman način akumulacije sredstava kojim se, uz određeni rizik (neizostavan dio svake investicije bez obzira radi li se o kriptovalutama, dionicama, obveznicama), mogu ostvariti značajni povrati na uložena sredstva, pri čemu im tehnološka platforma kriptovalute.hr može poslužiti kao dobra polazna točka za dobivanje osnovnih informacija o prednostima investiranja putem Initial Coin Offering-a (s aspekta osobe/organizacije kojoj su potrebna sredstva) odnosno kriptovaluta (s aspekta investitora). 2.5. Inovacije 2.5.1. Popis inovacija projekta

Projekt sadrži više od pet inovacija od kojih navodimo sljedeće: 1) Prvi kompletni portal za edukaciju o kriptovalutama, edukaciji o trgovanju, edukaciji o inicijalnim ponudama coina (ICO) 2) Prikupljanje financiranja za ICO projekte putem Black Dragon Poola 3) Edukacija o trgovanju 4) Edukacija o Blockchain tehnologiji 5) Korištenje sveobuhvatne Excel tablice u svrhu istraživanja i ocjenjivanja projekta

2.5.2. Opis inovacije koje projekt sadrži 2.5.2.1. Inovacija 1

Prvi kompletni portal za znanje o kriptovalutama, edukaciji o trgovanju i edukaciji o ICO prikupljanju financiranja. 2.5.2.2. Inovacija 2

Prikupljanje financiranja za ICO putem Black Dragon Poola - skupine investitora koncentrirana na istraživanje najkvalitetnijih projekata u području blockchain tehnologije.. 2.5.2.3. Inovacija 3

Prva sveobuhvatna lokacija za edukaciju o trgovanju kriptovalutama putem interaktivnih sadržaja 2.5.2.4. Inovacija 4


Edukacija o Blockchain tehnologiji

2.5.2.5. Inovacija 5

Korištenje sveobuhvatne Excel tablice u svrhu istraživanja i ocjenjivanja projekata na tržištu.

2.6. Konkurencija 2.6.1. Popis glavnih konkurenata

Konkurencija portalu kriptovalute.hr s jedne strane čine slični portali poput Hrvatskog Bitcoin Portala (https://crobitcoin.com/) i portala kriptovaluta.hr, dok s druge strane kao konkurenciju možemo promatrati aktivne „poolove“ odnosno skupine ljudi koji prikupljaju financiranje za Blockchain projekte. Neki od takvih su MMG pool, Black Coffee pool, Omega Pool, The Court (https://jointhecourt.com/) 2.6.2. Opis glavnih konkurenata

Glavni konkurenti pružaju sličnu uslugu kao i kriptovalute.hr no razlika je u tome što ne objedinjuju sve usluge koje portal i investicijski kolektiv kriptovalute.hr obuhvaća. Primjerice, Hrvatski Bitcoin Portal govori kako je on „Centralno mjesto informacija i vijesti iz svijeta Blockchain & Bitcoin tehnologije i kriptovaluta. Takav opis čini ga primarno klasičnom vrstom portala bez interakcije korisnika, transparentnosti sustava i reputacije kakvu podrazumijeva i samo izvještavanje o Blockchain tehnologiji koja u svojoj suštini sadržava sve ono što servis kriptovalute.hr sažima – transparentnu upotrebu tehnologije iz decentraliziranog sustava putem reputacijskog ocijenjivanja korisnika i transparentnog korištenja svih usluga. Ono što razlikuje kriptovalute.hr od samih „poolova“ je činjenica da kriptovalute.hr za razliku od takvih udruga educira osobe na različitim poljima života kao i same upotrebe Blockchain tehnologije. Primjerice, kriptovalute.hr pruža mogućnost start-to-finish edukacije na području kriptovaluta, krenuvši od same kupovine/investicije u kriptovalute ili Blockchain projekte, do redovitog održavanja same investicije; tehničke, fundamentalne i psihološke analize tržišta te njenog trenutnog stanja, kao i duboku analizu najnovijih projekata na tržištu te kvalitetne klasifikacije/analize istih.


2.6.2.1. Konkurent 1 - Hrvatski Bitcoin Portal

O glavnom konkurentu, Hrvatskom Bitcoin Portalu, nije potrebno govoriti više nego što on sam govori. Vrlo kvalitetan i etabliran portal na području hrvatske,

Slika 07. Hrvatski Bitcoin Portal web stranica


2.6.2.2. Konkurent 2

Konkurent 2 - MMG Syndicate 9 je skupina investitora povezana putem mreže Telegram koji u planu imaju razradu svog vlastitog sistema i web stranice. Njihov program sastoji se od samo jednog dijela poslovne strategije kriptovalute.hr odnosno prikupljanje novca za ICO projekte. S obzirom na MMG syndicate, kriptovalute.hr ima prednost te potencijalno širu publiku . 2.6.2.3. Konkurent 3 - banke

Banke od američkih do azijskih trenutno pokazuju veliku skepsu prema kriptovalutama, a neke američke banke čak su i svojim klijentima zabranile da trguju kriptovalutama zbog, kako kažu, prevelikog rizika koje proizlazi iz takvih transakcija. 10 Drugi pak primjeri, kao što je primjerice, Indijska centralna banka, daju naslutui da bank možda pokušavaju kupiti nešto vremena kako bi nadoknadile činjenicu a su se kasno uključile u proces blockchaina. Primjerice, Indijska centralna banka je također zabranila ulaganja u kriptovalute, no isto tako je napomenula da razmatra razvoj vlastite kriptovalute u budućnosti, 11 a slične najave izdane su i od strane nekih japanskih banaka. 12 S obzirom na ogromnu financijsku moć banak iz čega vrlo često proizlazi i velika politička moć. Banke su neke od rijetkih privatnih kompanija (uz naftne i velike IT kompanije) koje su sposobne lobiranjem utjecati na Vlade pojedinih država i samim time na zakonodavni proces, tj. proces donošenja zakona, što potencijalno može stigmatizirati kriptovalute kao ilegalnu djelatnost, te onemogućiti njihov razvoj.

9

https:/mmgsyndicate.com

10

https://www.forbes.com/sites/naeemaslam/2018/02/05/banks-banning-cryptocurrency-purchase-on-credit-cards-why/#6bcadba03cf9

11 12

https://cryptovest.com/news/indian-central-bank-looks-into-issuing-its-own-cryptocurrency/

https://medium.com/@nkmlombardi/japans-largest-bank-will-have-its-own-cryptocurrency-by-march-b0ffb80955b6


2.6.2.4. Konkurent 4 - kartične kuće

Kartične kuće poput VISA-e i MasterCard mogle bi na kriptovalute gledati kao na prijetnju s obzirom da bi teoretski uporaba kripto valuta i digitalnih novčanika (wallet-a) mogla učinit kartične produkte suvišnima. Ukoliko tvrtke koje razvijaju kriptovalute uspiju razviti i globalni autorizacijski, clearing i settlement sustav, što je donekle postignuto blockchain tehnologijom, predstoji zadobiti povjerenje klijenta (prodajnih mjesta i kupaca), te bi time kartične kuće teoretski postale suvišne. No, kao i kod banaka, financijska moć tih kompanija vjerojatno bi u krajnjem slučaju rezultirala neprijateljskim preuzimanjem najvećih kompanija koje razvijaju navedenu tehnologiju. S druge strane, kartične kuće su već sad zainteresirane za neke segmente tehnologije kao što je hashiranje. 2.6.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu

U usporedbi s Bitcoinom ponuda Ethereum veća je od ponude Bitcoina te je mogućnost generiranja istih veća od mogućnosti generiranja Bitcoina. Primjerice, trenutno je moguć proizvesti 75 Bitcoina na sat i 710 Eithera na sat. Time je vidljivo da s obzirom na neefikasnu ponudu i sve veću potražnju, cijena Bitcoina nekontrolirano raste što bi u budućnosti moglo rezultirati time da Bitcoin postane nedostupan prosječnim fizičkim osobama. 13 Bitcoin je u stanju generirati novi blok svakih 15 minuta, dok je Ether u stanju učiniti isto svakih 10 sekundi. Bitcoin može procesirati 4 transakcije u sekundi, a Ether njih 15. Ethereum planira migraciju sa Proof-of-Work (PoW) na Proof-of-Stake (PoS) concept što bi rezultiralo razbijanjem blokova transakcija na manje sub-blokove, što će smanijti potrebu za procesorskom snagom informatičke opreme i samim time potrošnju električne energije. 14

13 14

https://medium.com/blockmatics-blog/top-10-differences-between-bitcoin-and-ethereum-d2d3dd62101 https://medium.com/blockmatics-blog/top-10-differences-between-bitcoin-and-ethereum-d2d3dd62101


2.6.4. Konkurentska prednost projekta

Uz superiorniju tehnološku platformu u odnosu na ostale kriptovalute, u razvoju Ethereum-a sudjeluje nekoliko Fortune 500 kompanija koje su udružene u konzorcij. 15 The Enterprise Ethereum Alliance, što cjelokupnoj platformi omogućava stabilan i siguran razvoj u budućnosti, te razvoj dodatnih konkurentskih prednosti, pored onih navedenih u prethodnim poglavljima.

15

https://www.forbes.com/sites/quora/2017/09/14/how-is-ethereum-different-from-bitcoin/#5d40092c502b


3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL 3.1. Najvažniji poslovni partneri

Najvažniji poslovni partneri su: Pixel Capital i United Crypto Mining. 3.1.2.1. Poslovni partner 1 - Pixel Capital

Kompanija koja je osnovana s ciljem razvoja digitalnog poslovanja, što uključuje razvoj razvoj web poslovanja, mobilnih aplikacija itd. Tvrtka svojim klijentima pruža široku lepezu usluga, a neke od njih su: savjetodavne usluge, marketinške usluge, ali i usluge financiranja potencijalnim klijentima.

3.1.2.2. Poslovni partner 2 - United Crypto Mining16

United Crypto rudarska grupa je projekt dizajniran da nudi usluge generiranja kripto valuta ljudima diljem svijeta. Tokenizirana procedura najavljena od strane kompanije osigurava minimalizaciju potrošnje od strane potrošača. Bazirana je na operativnim kapacitetima koji su trenutno dostupni na rudarskim farmama. Planirano je izdavanje 127 650 000 tokena unutar grupacije, od toga će 111 000 000 biti namijenjeno krajnjim korisnicima. Svrha svakog tokena je da omogući prava klijentima koji su ga kupili te da koriste stabilnost i funkcionalnosti unutar Crypto Mining rudarskih farmi bez plaćanja mjesečne naknade na period od idućih 5 godina. Jedan token je jednak polovini W električne konzumacije od strane klijente opreme. Ako želite generirati kriptovalute unutar ove farme, pomoću tablice koja govori kako je potrebno pomnožiti pola Watta s ukupnim iznosom električne energije trošene od strane opreme i dobit će te broj tokena koliko za to trebate kupiti. 3.2. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti

Kriptovalute.hr vrijednost isporučuju putem različitih procesa. Primjerice osnovni način generiranja vrijednosti je generiranje kvalitetnog sadržaja na samom portalu. Korisnicima takav sadržaj vrijedi kao element putem kojega saznaju najrelevantnije informacije iz svijeta kriptovaluta i blockchain tehnologije. Također, takav sadržaj služi za edukaciju korisnika koji ide 16

https://crobitcoin.com/proces-rudarenja-kripto-valuta-u-united-crypto-farmi-kljucne-prednosti/


u korak uz našu viziju i misiju koja govori kako želimo osigurati svim korisnicima detaljno razumijevanje područja blockchain tehnologije. 3.3. Kategorije klijenata

Neke od kategorije klijenata koji će posjećivati kriptovalute.hr su besplatni korisnici, odnosno posjetitelji portala. Takvih korisnika biti će najveći broj iz razloga što je takva vrsta usluge osnovna 3.3.1. Popis glavnih kategorija klijenata 3.3.2. Detaljan opis glavnih klijenata 3.3.2.1. Klijent 1

Klijenti portala kriptovalute.hr su entuzijasti zainteresirani za blockchain tehnologiju i njenu implementaciju na području kriptovaluta. 3.3.2.5. Klijent 2

Sekundarni klijenti portala su investitori u kriptovalute koji žele sudjelovati u financiranju projekata 3.3.3. Tržišta i jezik Web stranica

Tržišta na koja se portal kriptovalute.hr su primarno hrvatsko tržište no koncentriramo se i na samu jugoistočnu Europu. 3.3.4. Registracija klijenata

Klijenti bi se registrirali na stranici kriptovalute.hr te bi sama registracija bila obavezna za ulaz u portal.


3.4.1. Model stvaranja prihoda 1 - rudarenje

Rudarenje je sve atraktivnija aktivnosti na internetu, koje može donijeti dobar profit. Rudarenje je postalo popularno tek nedavno, a njegova popularnost se rapidno povećava. Ne samo iz razloga jer može služiti kao dodatna zarada, već zato što može potpuno zamijeniti trenutnu zaradu. Rudarenje je aktivnost generiranja kripto valuta na internetu, koje je moguće nakon ugradnje posebnih grafičkih kartica i programa na računalu. Alternativan način je potpuni zakup specifične opreme. Da bi generirali kripto valute, potrebna je informatička infrastruktura koja će biti u stanju podržati kompleksne matematičke kalkulacije. Novac zatim može biti povučen na vaš elektronički wallet. Drugi pak izvori, navode kako je rudarenje zapravo spremnost određenog korisnika da ponudi svoju infrastrukturu (i.e. svoje računalo) I svoje resurse (i.e. električnu energiju) platformama za generiranje kriptovalute (e.g. Bitcoin-u), pri čemu korisnik, tj. njegovo računalo služi kao minionline računovodstveni program. Akumulacijom korisnika, tj. njihove infrastrukture nastaje mreža on nekoliko tisuća online računovodstvenih terminala (e.g. privtanih računala, PC-ja) koji sudjeluju u generiranju i kupoprodaji kriptovaluta, te zauzvrat dobivaju određenu naknadu za usluge i infrastrukturu koju su osigurali. Već sada postoje upozorenja da se s rastom broja korisnika proces rudarenja postaje sve kompleksniji, te samim time zahtijeva sve veća uloganja u opermu koja bi omogućila u rudarenje, tj. generiranje novih jedinica određene kriptovalute. Okvirne procjene iz 2018. godine govore da je u potrebno uložiti oko 5000 USD u (informatičku) opremu za rudarenja, te da se nakon takve investicije može očekivati prihod od rudarenja u iznosu od cca. 50 USD po danu 17 No, valja napomenuti da ulaganje u informatičku infrastrukturu predstavalja manje od 20% ukupnih troškova, tj. 80% troškova otpada na trošak električne energije. 18 Smatra se da će rastom broja korisnika, rudarenja na prosječnim privatnim računalima postati nemoguće, tj. da će rudarenje u budućnosti biti rezervirano samo za kompanije koje posjeduju

17

18

https://www.lifewire.com/cryptocoin-mining-for-beginners-2483064 https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/17/bitcoin-electricity-usage-huge-climate-cryptocurrency


kompleksnu informatičku infrastrukturu, stoga već danas postoje specijalizirane farme za rudarenje. 19 Obzirom da rudarenje karakterizira značajan utrošak električne energije, 20 informatička infrastruktura koja se koristi za rudarenje nastoji se smjestiti u zemlje u kojima je cijena električne energije niža (kao što je primjerice Island). United Crypto Mining grupacijea razvila je i lansirala projekt pod istim imenom, a čiji je cilj podignuti rudarenje kripto valuta na profesionalniju razinu, kako bi minimalizirali mogući rizik od pokretanja ovih aktivnosti u vlastitom domu. Da bi to postigli, kompanija nudi hosting uslugu pojedincima diljem svijeta na svojoj rudarskoj farmi.

3.4.2.2. Model stvaranja prihoda 2 - ICO

Prihode planiramo ostvariti putem kreiranja tokena i prodajom tokena zainteresiranim investitorima, 21 tj. putem tzv. Initial Coin Offering-a. Novac koji se nude investitorima na određeni način mogu se usporediti s dionicama koje neka tvrtka nudi na tržištu kapitala prilikom izlistanja na burzi, proces koji se naziva Initial Public Offering. 22 IPO je strogo formaliziran od strane državanih institucija kao što je američki Securities Exchange Commission (SEC). Temeljna razlika između IPO i ICO-a je ta što dionice obično kupuju profesionalci, tj. institucionalni investitori, dok su ICO zamišljeni kako neka vrsta crowfunding kampanje u kojima fizičke osobe ulažu sredstva u start-up firmu koja ima djeluje obečavajuće. Za razliku od crowdfunding kampanja koje imaju donacijski karakter, tj. investitori ne očekuju povrat od svoje investicije, tj. donacije. U ICO-u investitor očekuje zaradu u određenom vremenskom periodu, a temeljem uspjeha start-up kompanije. Kriptovalute.hr će uzimati manju proviziju na sve tokene prodane putem naše platforme. 19 20 21

22

https://lider.media/tehnopolis/island-zbog-elektricne-energije-sve-trazeniji-medu-tvrtkama-koje-rudare-kriptovalutama/ https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/17/bitcoin-electricity-usage-huge-climate-cryptocurrency https://masterthecrypto.com/differences-between-cryptocurrency-coins-and-tokens/ https://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp


4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta

Mobilno poslovanje samog projekta funkcioniralo bi primarno putem aplikacije na iOs i Android sustavima. 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone

Aplikacija i njena funkcionalnost koncentrirana je na isti način kao i portal Kriptovalute.hr. Aplikacija se grana na tri različita segmenta same aplikacije a to su: News Portal, Black Dragon Pool i edukacija o trgovanju i tehnologiji iza samih kriptovaluta. 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije

Putem mobilne aplikacije korisnici bi mogli pristupiti portalu putem svog mobilnog telefona, što nam omogućuje zanimljiv način interakcije sa samim korisnicima. Putem mobilne aplikacije također se mogu povezati i na sam Black Dragon Pool te sudjelovati i u njegovoj funkcionalnosti.


4.1.4. GrafiÄ?ki prikaz funkcionalnosti

Slika 08. GrafiÄ?ki prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije


4.2. Društvene mreže 4.2.1. Facebook profil projekta

Slika 09: Facebook Profil projekta, stranica “posts”


Slika 10. Facebook stranica projekta, stranica “home�


4.2.2. LinkedIn profil autora projekta HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/MMUCKO/ HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/TIN-JELI%C4%87-77157B66/

4.2.3. Twitter profil projekta

Slika 11. Twitter profil projekta


5. DIGITALNO PLAĆANJE 5.1. Oblik digitalnog plaćanja 1

Digitalno plaćanje u samom srcu kompanije kriptovalute.hr jer posluje na tržištu kriptovaluta. Bitno za napomenuti je da prilikom prikupljanja sredstava za “Pool” unutar skupine Black Dragon koristimo servis naziva Primablock.

Slika 12. Primablock servis

Primablock je servis koji pomaže organizatorima poolova u smislu da odrađuje računovodstvene poslove i doznačivanje potrebnim korisnicima koji su uključeni u prikupljanje sredstava od mnogih investitora za sudjelovanje u ICO-u.


Najbolji primjer ovog oblika digitalnog plaćanja je Ethereum transakcija (primjer) koja ulazi u Primablock pametni ugovor.

Slika 13. Konkretni primjer plaćanja Ethereum kriptovalute u Primablock servis. Primablock omogućuje svim korisnicima da svoj uplaćeni Ethereum za koji u zamjenu dobivaju određeni token zamjenjuju automatski. Na Ethereum platfomi sve transakcije su transparentne te ih u ovom konkretnom Poolu možete vidjeti ovdje. 23

23

https://etherscan.io/address/0x4728d93e03b30977af2ec91f8ca1ad9b1460bb92


6. SWOT ANALIZA PROJEKTA

Strenghts - Projekt je inovativan na tržištu te prvi takve vrste - Opsežno znanje o kriptovalutama i samoj blockchain tehnologiji - Mala količina konkurencije

Opportunities - Projekt ima priliku za razviti svoje poslovanje na više strana odnosno postati „one-stop shop” za kriptovalute - Prilika suradnje s eventualnim budućim konkurentima

SWOT Weaknessess - Slabosti projekta smatramo nedovoljnu educiranost na samom developmentu procesa odnosno ne znanje kodiranja -

Threats - Postoji mogućnost regulacije kriptovaluta pod određenim uvjetima za koje je portal nespreman te bi se njemu trebao prilagođavati

Snage koje projekt sadrži smatramo da su inovativnost kriptovaluta samih po sebi te veliko znanje o njima za razliku od generalne javnosti. Postoji mala količina konkurencije što je također iznimno bitno te našu ulugu čini bolje plasiranom na tržištu. Prilike koje vidimo na projektu kriptovalute.hr sastoje se od prilika za suradnju s budućim konkurentima te razvijanje cijelokupnog rješenja za razumijevanje kriptovaluta.


7. WEB MJESTO PROJEKTA 7.1. Web poslužitelji i domene

We poslužitelj portala kriptovalute.hr je kompanija naziva Totohost. Serveri tvrtke Totohost opremljeni su sa SSD diskovima, za razliku od drugih poslužitelja koji i dalje koriste klasične HDD odnosno SATA diskove. Također., kompanija koristi CloudLinux sustav, koji uz upotrebu SSD diskova ubrzava rad web stranice do čak 300%. Iz navedenih razloga, odlučili smo se za Totohost kao web poslužitelj. Kao domenu izabrali smo domenu koja je u našem vlasništvu od Rujna

2017.

Godine

naziva

kriptovalute.hr.

7.1.1. Web poslužitelj projekta

Web poslužitelj Totohost je tvrtka koja posluje od 2004. Godine sa sjedištem na Korčuli. U hrvatskoj i inozemstvu imaju više od 3500 klijenata te se diče kvalitetom usluge kao i kvalitetom podrške. Administratori portala kriptovalute.hr u svakom trenutku mogu provjeriti stanje mreže na stranici https://moj.totohost.hr/serverstatus.php na kojoj su navedeni serveri poslužitelja te njihovo

opterećenje.

7.1.2. Web domene projekta

Glavna web domena koju ćemo upotrebljavati je kriptovalute.hr dok planiramo i sadržaj na engleskom

jeziku

koji

će

se

održavati

na

domeni

kriptovalute.com.

7.1.2.1. .hr domena

Domena

kriptovalute.hr

je

domena

sa

sjedištem

u

Hrvatskoj,

kupljena

privatno.

7.2. CMS sustav

CMS sustav je u samoj srži sustav za upravljanje sadržajem web stranice. Trenutno se u svijetu najviše koristi WordPress sustav, odnosno oko 60% web stranica pokrenuto je putem Word Pressa. (IZVOR: https://websitesetup.org/popular-cms/ ). Trenutno je to oko 27 milijuna web stranica na svijetu. Nekoliko primjera web stranica izrađenim na WordPress CMS-u su: http://www.bbcamerica.com/,

http://time.com/,

https://www.beyonce.com/, https://techcrunch.com/.

http://www.rollingstones.com/,


Drugi najpokrenutiji CMS sustav je Joomla, koji pogoni oko 2 milijuna web stranica na Internetu. Treći najpoznatiji CMS sustav je Drupal, koji broji nešto manje od milijun stranica na webu. 7.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt

Prilikom izbora CMS sustava razmišljali smo o WordPressu, Joomla i Drupal sustavima. 7.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg)

CMS sustav koji ćemo koristiti u izradi i uploadu datoteka i informacija na web stranicu je WordPress kojega koriste i neki veliki hrvatski portali poput net.hr, u inozemstvu bbc.com, cbs, itd. Odlučili smo se za upotrebu WordPressa iz nekoliko razloga. WordPress je vrlo jednostavan za korištenje, pruža mogućnost upotrebe kvalitetno dizajniranih tema koje su spremne za implementaciju.


7.3. Web stranice projekta

Slika 14. “Landing Page� portala kriptovalute.hr

Slika 15. Opis funkcionalnosti na portalu kriptovalute.hr


Slika 16. Kontakt forma na portalu Kriptovalute.hr

Slika 17: “Snippet” koda korištenog u portalu Kritpovalute.hr s CodeAnywhere stranice


8. ZAKLJUČAK

Blockchain tehnologija dovela je čovječanstvo u priliku da aplicira inovaciju poput Bitcoina I Ethereuma. Takav sustav možemo koristiti u stotinama različitih upotreba, počevši od pravnih dokumenata, prava i mnogih sličnih implementacija, sve do samih valuta. Educiranost ljudi o inovativnoj tehnologiji ovisi o naporu individualaca da približe istu. Blockchain danas i dalje nije uspio pružiti mogućnost razumijevanja običnom čovjeku, tako da vjerujemo kako će portal kriptovalute.hr uspjeti u svome naumu te obrazovati ljude o kvaliteti i ideji blockchain tehnologije.


9. POPIS LITERATURE

IZVORI KNJIGA: Antonopoulos, Andreas M. Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Crypto-currencies. 2015. Antonopoulos, Andreas. Mastering Ethereum Building Smart Contracts and Dapps. 2017. Cheng, David. Blockchain Technology for Beginners. USA: CreateSpace Independent Publishing, 2016. Filippi, Primavera De, and Aaron Wright. Blockchain and the Law: The Rule of Code. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018. Swan, Melanie. Blockchain: Blueprint for a New Economy. Sebastopol, CA: OReilly, 2015. Tapscott, Don, and Alex Tapscott. Blockchain Revolution: How the Technology behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. Toronto, Ontario: Portfolio/Penguin, 2016. 10. POPIS WEB LINKOVA

“MMG ICO Forum and Syndicate | Creating Access to Exciting Block Chain ICO Opportunities for Individuals.” Accessed April 16, 2018. http://mmgsyndicate.com/.

Aslam, Naeem. "Banks Banning Cryptocurrency Purchase On Credit Cards, Why?" Forbes. February 06, 2018. Accessed April 16, 2018.

Gomez, Miguel. "Indian Central Bank Looks into Issuing Its Own Cryptocurrency." Cryptovest. April 06, 2018. Accessed April 16, 2018. Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." 2009.


11. POPIS SLIKA

Slika 01. Kriptovalute.hr intro slika Slika 02. Portal coinmarketcap.com - prikazuje cijene kriptovaluta u datom trenutku Slika 03: Prikaz tablice Black Dragon Poola - Ocjenjivanje startup ICO projekata Slika 04. Primjer projekta ocijenjenog na Black Dragon tablici Slika 05. Detaljni prikaz elemenata na Black Dragon tablici Slika 06. Disclaimer odnosno odricanje odgovornosti samog Black Dragon poola za davanje financijskih savjeta ili sličnih potencijalno kažnjivih akata. Slika 07. Hrvatski Bitcoin Portal web stranica Slika 08. Grafički prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije Slika 09: Facebook Profil projekta, stranica “posts”

Slika 10. Facebook stranica projekta, stranica “home”

Slika 11. Twitter profil projekta

Slika 12. Primablock servis Slika 13. Konkretni primjer plaćanja Ethereum kriptovalute u Primablock servis. Slika 14. “Landing Page” portala kriptovalute.hr

Slika 15. Opis funkcionalnosti na portalu kriptovalute.hr

Slika 16. Kontakt forma na portalu Kriptovalute.hr

Slika 17: “Snippet” koda korištenog u portalu Kritpovalute.hr s CodeAnywhere stranice


12. ŽIVOTOPIS


13. SAŽETAK Kriptovalute.hr je kombinacija nekoliko sustava namijenjenih za najkvalitetniji pristup istraživanja blockchain tehnologije, pronalaženja te potencijalnog investiranja u najkvalitetnije projekate na tržištu. Sustav bi se sadržavao od web stranice, Discord grupe, Telegram i Twitter kanala. Na web stranici imali bi pristup VIP sekciji koja bi se sadržavala od profesionalnih savjeta i konzultacija. Black Dragon pool je grupa investitora istraživača koji na temelju vlastitog iskustva procijenjuju najkvalitetnije projekte na tržištu te nude potencijalnim investitorima najbolje ulaze u projekte. Projekt sadrži nekoliko inovacija od kojih navodimo sljedeće: 1) Prvi kompletni portal za znanje o kriptovalutama, edukaciji o trgovanju i edukaciji o ICO prikupljanju financiranja 2) Prikupljanje financiranja za ICO putem Black Dragon Poola - skupine ljudi koncentrirana na istraživanje najkvalitetnijih projekata u području blockchain tehnologije 3) Prva sveobuhvatna lokacija za edukaciju o trgovanju kriptovalutama putem interaktivnih sadržaja 4) Korištenje sveobuhvatne excel spreadsheet tablice u svrhu istraživanja i ocijenjivanja najkvalitetnijih projekata na tržištu 5) Upotreba i lansiranje potpuno nove kriptovalute korištene u svrhu financiranja projekata u Black Dragon Poolu

Kriptovalute hr projektni zadatak mucko jelic  
Kriptovalute hr projektni zadatak mucko jelic  
Advertisement