Page 1

Ο Αρνάδος Ιανουάριος Μάρτιος 2013 Διαβάστε στον “Αρνάδος μας” - Νέο Δ.Σ. στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Αρναδιωτών

μας

Νέα Περίοδος *** Τεύχος 17 Διανέμεται Δωρεάν Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Αρναδιωτών Τήνου

Με το ξεκίνημα του νέου χρόνου ανέλαβε τα καθή- Ο Σύλλογός κόβει την πίτα κοντά του το νέο Διοικητικό του Συμβούλιο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρναδιωτών - Αποτελέσματα απογραφής Τήνου για τη διετία 20132011 2014. Ένα Διοικητικό Συμβούλιο - Ο εορτασμός της ανανεωμένο σε πρόσωπα και 25ης Μαρτίου ιδέες, έτοιμο να προσφέρει ό, τι καλύτερο μπορεί για τον - Αποκριάτικες εκδηλώσεις Αρνάδο, συνεχίζοντας την του Δήμου Τήνου παράδοση 60 και πλέον χρόνων. - Αρναδιώτικη... ΠΕΦΟ Τήνου Το νέο συμβούλιο του Συλλόγου έχει ως εξής: - Προβλήματα στο Δημοτικό Φωτισμό

Πρόεδρος: Νέστορας Βιδάλης Αντιπρόεδρος: Πέτρος Ρήγος Γραμματέας: Στέλλα Δελατόλα Ταμίας:Ειρήνη Γιαννίτση Τακτικά Μέλη: Θεόδωρος Φώσκολος, Κατερίνα Αραθύμου, Στέλιος Γιαννίτσης Αναπληρωματικά Μέλη: Λευτέρης Φώσκολος, Λευτέρης Δεσύπρης και Γιάννα Ρήγου.

- Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Αρνάδο - Τι είναι η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων; - Ο Θρυλέων στην Τήνο

Ο Αρνάδος μας Τεύχος 17 Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Διανέμεται Δωρεάν

Σελίδα 1


Τι είναι η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων; Όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (καθώς και όσες συμπέσει εορτή αγίου) τελείται η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Τι είναι αυτή η Λειτουργία και γιατί γίνεται μόνο κατά τη Μ. Τεσσαρακοστή; Η Εκκλησία μας έχει εν χρήσει τρεις θ. Λειτουργίες κατά τις οποίες γίνεται Θυσία: Την Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την Λειτουργία του αγίου Βασιλείου και τη Λειτουργία του αγίου Ιακώβου.[...] Όλες όμως αυτές οι Λειτουργίες έχουν πανηγυρικό και χαρμόσυνο χαρακτήρα. Αλλ’ η Μ. Τεσσαρακοστή είναι πένθιμος περίοδος. Γι΄ αυτό η Εκκλησία μας όρισε να μη γίνονται οι Λειτουργίες αυτές παρά μόνο κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής. (Κανόνας 49ος της εν Λαοδικεία Συνόδου). Οι παλιοί όμως χριστιανοί δεν μεταλάμβαναν των θείων Μυστηρίων μόνο κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές, αλλ’ ακόμη συχνότερα. Ο Μ. Βασίλειος σε μία επιστολή του (προς Καισαρία) αναφέρει ότι οι πιστοί της περιοχής του είχαν συνήθεια να μεταλαμβάνουν και τέσσερις και πέντε φορές την εβδομάδα! Γνώριζαν οι παλιοί Χριστιανοί ότι χωρίς συχνή μετάληψη των Αχράντων Μυστηρίων δεν είναι δυνατό να ζουν «εν Χριστώ». Ο Χριστός δεν είναι μία αφηρημένη ιδέα. Δεν είναι μία απρόσωπος δύναμη. Ο Χριστός είναι το Δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι

ο Υιός του Θεού, που σε ορισμένη χρονική στιγμή έγινε άνθρωπος «δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν» και σταυρώθηκε και πέθανε και ετάφη και ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη εν δόξη εις τους ουρανούς και «εκάθισεν εν δεξιά του Πατρός». Ο Χριστός είναι ακόμη, όπως είπε ο Ίδιος, «βρώσις και πόσις», δηλαδή φαγητό και ποτό. Στο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας ο Χριστός, ο «Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου», αυτοπροσφέρεται στους πιστούς υπό τη μορφή του άρτου και του οίνου, τα οποία έχουν, κατά τρόπο απερινόητο και μυστηριώδη, μεταβληθεί σε αυτό τούτο το Άχραντο Σώμα Του και σε αυτό τούτο το Τίμιο Αίμα Του. Ο Χριστός είναι ο αγιασμός μας, το φως μας, η ζωή μας.[...]

θόρισε να τελείται κατά τις άλλες μέρες της Μ. Τεσσαρακοστής μία άλλη Λειτουργία, η Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Κατά τη Λειτουργία αυτή δεν τελείται Θυσία, δε γίνεται δηλαδή μεταβολή του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Αλλά τι γίνεται; Τα Τίμια Δώρα, ο Άρτος και ο Οίνος είναι έτοιμα, έχουν προαγιασθή (γι’ αυτό και λέγεται Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων) κατά την προηγηθείσα θεία Λειτουργία της Κυριακής, είναι πλέον Σώμα και Αίμα Χριστού, και απλώς προσφέρονται προς μετάληψη στους πιστούς.

Πώς όμως θα κοινωνούν συχνά οι πιστοί, αφού θεία Λειτουργία δε γίνεται παρά μόνο κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής; Η Εκκλησία μας βρήκε τρόπο: Κα-

ΝΙ-ΚΑ, και το τοποθετεί επάνω στο ιερό Δισκάριο. Μετ’ ολίγο, κατά τη στιγμή του «Σε υμνούμεν...», ..[...]

Εξηγούμεθα λεπτομερέστερα: Ο Ιερέας καθ’ έκαστη Κυριακή κόπτει το πρόσφορο το λεγόμενο «Αμνόν», δηλαδή το τετράγωνο εκείνο τεμάχιο της σφραγίδας που γράφει ΙΣ-ΧΣ

συνέχεια στη σελίδα 3

Σελίδα 2


Τι είναι η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων; συνέχεια από τη σελίδα 2 ...το τεμάχιον αυτό του άρτου θα μεταβληθεί δια της ευλογίας του Ιερέως (ω θαύμα θαυμάτων!) σε αυτό τούτο το Σώμα του Κυρίου, όπως και ο οίνος, που είναι στο ιερό Ποτήριο, θα μεταβληθεί και αυτός σε αυτό τούτο το Αίμα του Κυρίου. Όταν όμως βρισκόμαστε στη πένθιμο περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής, ο Ιερέας, κατά τη Θ. Λειτουργία της Κυριακής, δεν θα κόψει ένα μόνο τεμάχιο εκ της σφραγίδας του προσφόρου, ωσάν αυτό που είπαμε ανωτέρω, αλλά περισσότερα (συνήθως τρία), ανάλογα προς τον αριθμό των Λειτουργιών των Προηγιασμένων που θα τελέσει κατά την εβδομάδα. Τα τεμάχια αυτά (που δεν κόπτονται όλα από ένα πρόσφορο, αλλ’ ένα από κάθε πρόσφορο), θα τα ευλογήσει κατά την ώρα που πρέπει και αυτά θα μεταβληθούν σε Σώμα Χριστού. Από αυτά το ένα θα χρησιμοποιηθεί για τη θεία Μετάληψη της ημέρας εκείνης (Κυριακής), τα άλλα (συνήθως δύο) θα εμβαπτισθούν στο ιερό

Ποτήριο, όπου το άγιο Αίμα του Κυρίου, και θα φυλαχθούν σε ειδικό κιβωτίδιο, το ιερό Αρτοφόριο, για τις Λειτουργίες των Προηγιασμένων Δώρων που θα γίνουν εντός της εβδομάδας. Κατ’ αυτές τις Λειτουργίες ο Ιερέας θα προσφέρει στους πιστούς προς μετάληψη τα Προηγιασμένα αυτά Δώρα. Πόσο ωραία και πόσο σοφά τα έχει όλα καθορίσει η Εκκλησία μας!...[...] Η Λειτουργία των Προηγιασμένων είναι συνυφασμένη με Εσπερινό, είναι δηλαδή βραδινή. Αυτό έχει θεσπιστεί, διότι οι παλιοί Χριστιανοί κατά τις ημέρες της Μ. Τεσσαρακοστής διετέλουν τελείως άσιτοι (νηστικοί) μέχρι των εσπερινών ωρών. Μπορούσαν λοιπόν να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν κατά τις εσπερινές ώρες. Σήμερα η Λειτουργία των Προηγιασμένων τελείται και κατά την εσπέρα συνηθέστερα όμως τελείται κατά τις πρωινές ώρες προς διευκόλυνση των πιστών. Η Λειτουργία αυτή δεν έχει τον πανηγυρικό και θριαμβευτικό τόνο των άλλων Λειτουργιών,

αλλά δεσπόζει σε αυτή το πένθιμο και κατανυκτικό στοιχείο. Η Λειτουργία των Προηγιασμένων τελείται όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές της Μ. Τεσσαρακοστής. Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα τελείται μόνο τις τρεις πρώτες μέρες αυτής (Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη και Μ. Τετάρτη). Επίσης τελείται και κατά τις ημέρες εορτών ευρισκομένων εντός της περιόδου της Μ. Τεσσαρακοστής. Δεν τελείται κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής, καθώς και κατά τις Λειτουργίες αυτές δεν τελείται Θυσία, αλλά τα Τίμια Δώρα έχουν προαγιασθή. Ο Ιερέας, και αν κρατήσει τα ονόματα, δεν θα τα μνημονεύσει, στην Πρόθεση, αλλά θα τα αφήσει για τη Λειτουργία του Σαββάτου ή της Κυριακής. Επίσης, κατά τη Λειτουργία των Προηγιασμένων δε γίνονται μνημόσυνα. Από το βιβλίο «Περίοδος Τριωδίου» Επιφανίου Ι. Θεοδωρόπουλου Αρχιμανδρίτου

Νέα... Ιδέα και Έπιπλο Ένα νέο ξεκίνημα πραγματοποίησε ο συγχωριανός μας Γιώργος Τζες πριν απο μερικές μέρες. Μετά από 8 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στο χώρο του επίπλου και της διακόσμισης, μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητο χώρο, στο δρόμο προς τον Άγιο Ιωάννη, στο πρώην συνεργείο της ΤΟΥΟΤΑ.

Ένας χώρος γεμάτος από ιδέες και έπιπλα, γιαι κάθε γούστο και κυρίως...για κάθε τσέπη. Έπιπλα κάθε είδους, στρώματα κλπ περιμένουν τους ενδιαφερόμενους να τα δουν και να τα κάνουν δικά τους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο καινούριο του ξεκίνημα.

Σελίδα 3


2001 2011 Διαφορά % ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ 8.115 8.636 521

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού 2011

6.4

Ανακοινώθηκαν από την Στατιστική Υπηρεσία τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού που διενεργήθηκε το 2011. Το νησί μας παρουσιάζει αύξηση του πληθυσμού αφού το 2001 ο πληθυσμός ήταν 8.115 άτομα ενώ το 2011, 8.636. Όσον αφορά το χωριό μας, ο πληθυσμός μειώθηκε. Το 2001 ήταν 55 άτομα ενώ το 2011 τα άτομα που απογράφηκαν ήταν 49. Μείωση του πληθυσμού παρατηρούμε και στα διπλανά χωριά μας Δύο Χωριά, Τριαντάρος και Μπερδεμιάρος. Αντίθετα αύξηση και μάλιστα μεγάλη, παρατηρείται στην περιοχή Αγία Βαρβάρα, Αγιος Ιωάννης, Αγιος Σώστης, Λαούτη. Τα αποτελέσματα της απογραφής για το νησί μας είναι τα εξής:

Αρναδιώτικη Π.Ε.Φ.Ο. Τήνου Πανελλήνια Ενωση Φίλων Ολυμπιακού...Αρνάδου!!! Έτσι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την ΠΕΦΟ Τήνου, αφού στο νέο Διοικητικό της Συμβούλιο συμμετέχουν ως τακτικά μέλη τρεις συγχωριανοί μας και ένας ακόμα είναι αναπληρωματικό μέλος. Συγκεκριμένα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Φ.Ο. συμμετέχουν ως 2ος αντιπρόεδρος ο Πέτρος Ρήγος, ως Γενικός Γραμματέας ο Νέστορας Βιδάλης και ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ο Στέλιος Γιαννίτσης. Αναπληρωματικό μέλος εκλέχτηκε ο Γιάννης Ταβουλάρης. Στο νέο Συμβούλιο της Π.Ε.Φ.Ο. Πρόεδρος εκλέχτηκε για μια ακόμα διετία ο Βαγγέλης Μαυράκης, ενώ ταμίας θα είναι ο Γιάννης Βαρθολομαίος. Πρώτος Αντιπρόεδρος θα είναι ο Άγγελος Δογορίτης και τακτικά μέλη οι Βαγγέλης Δημητρακόπουλος, Αργύρης Σουράνης και Ιωσήφ Ψάλτης.

Σελίδα 4


Κοπή πρωτοχρονιάτικης Τοπικής Κοινότητας Δύο Χωριών. Για πρώτη φορά, από τότε που η Κοινότητα των Δύο Χωριών εντάχθηκε στο Δήμο Τήνου, κόπηκε η πίτα της Τοπικής Κοινότητας στο χωριό μας. Ο Σύλλογός μας έκανε δεκτή με ιδιαίτερη χαρά την πρόταση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Δύο Χωρίων κ. Δεσύπρη Παναγιώτη να κοπεί η πίτα την πρωτοχρονιά, μαζί με εκείνη του Συλλόγου. Ο κ. Δεσύπρης κράτησε την υπόσχεση που από πέρυσι είχε δώσει, ότι η πίτα της Κοινότητας θα κόβεται σε όλα τα μέρη της Κοινότητας και όχι μόνο στην έδρα της.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλογου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος την πρώτη μέρα του νέου έτους, Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρναδιωτών έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στην αίθουσα του χωριού. Από νωρίς οι χωριανοί μας και οι φίλοι του χωριού είχαν γεμίσει την αίθουσα. Τις πίτες ευλόγησαν ο π. Ευστάθιος Σαντοριναίος,

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκίζης Γ. και Ορφανός Σ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την λαχειοφόρο αγορά, όπου κληρώθηκαν πλούσια δώρα. Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρναδιωτών ευχαριστεί τα δύο ξαδέλφια Νίκο Μπαλλή του Γεωργίου και του Αθανασίου αντίστοιχα που πρόσφεραν 48 μπουκά-

ο π. Αγγελος Τζανουλίνος, παρουσία του Αρχιερατικού Επιτρόπου Τήνου π. Γεώργιου Φανερού. Παρόντες στην κοπή της πίτας ήταν ο Δήμαρχος Τηνου κ. Κροντηράς Παναγιώτης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Λούβαρης Μ. και Λαγουρός Στ. ο Αντιπρόεδρος του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου κ. Γκίζης Ευαγ. ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δύο Χωριών κ. Δεσύπρης Π. και οι

λες κρασί, καθώς τους Σώστη και Ελένη Περπινιά για την προσφορά ειδών ρουχισμού για τη διενέργεια της κλήρωσης. Τέλος ο Σύλλογος ευχαριστεί όλα τα μέλη του που για μια ακόμα φορά φάνηκαν συνεπείς και έδωσαν τη συνδρομή τους στο Σύλλογο για το 2013.

Κοπές πιτών Συλλόγων Δύο Χωριών & Τριαντάρου. Έκοψαν, όπως κάθε χρόνο οι Σύλλογοι των Δύο Χωριών και Τριαντάρου, τις πρωτοχρονιάτικες πίτες τους. Συγκεκριμένα ο Σύλλογος των Δύο Χωριών έκοψε την πίτα του την 1η του νέου έτους και ο Σύλλογος του Τριαντάρου στις 27 Ιανουαρίου. Οι Σύλλογοι έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την προσέλευση των φίλων των χωριών που τους τίμησαν με την παρουσία τους. Στις 27/1/2013 έκοψε την πίτα του και ο Σύλλογος της Αγ. Βαρβάρας - Αγίου Ιωάννη κλπ στις αίθουσες της Αγ. Βαρβάρας. Και του χρόνου.

Σελίδα 5


Ο Άγιος Βασίλης στο χωριό μας.

Στολισμός του χωριού μας για τα Χριστούγεννα. φωτισμό στο δρόμο του “Μανέλα”. Ακόμα τοποθετήθηκαν δύο φάτνες, μία στην πλατεία και μία στο δρόμο. Τέλος για πρώτη φορά ο Σύλλογός μας στόλισε το Εκθεσιακό Κέντρο Αρνάδου το ποθετώντας ένα μεγάλο φωτεινό αστέρι με τις ακτίνες του, στον εξωτερικό τοίχο.

Συνεπής ήταν και φ έτ ος σ τ ο ρ α ντ εβ ού με τ ο χω ρι ό μα ς, ο α γα π ημένος Άγιος μικρών και μεγάλω ν, ο Άγι ος Βα σ ί λης. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, κατά της 6 το απόγευμα, ακούστηκε το χαρακτηριστικό του γέλιο να πλησιάζει και μέσα σε λίγα λεπτά φάνηκε από την καμάρα της κυρά Ιου λί α ς να έρχετ α ι κου ρ α σμένος μεν, αλλά γεμάτος Χιόνια στο χωριό μας κέφ ι κα ι δώ ρ α γι α τ ου ς μι κρ ού ς τ ου φ ί λου ς. Μαζί με το νέο χρόνο, ήρθαν τα μοναδικά χιόνια για Ο Άγιος αφού έγινε το φετινό χειμώνα στο χωριό μας. Το πρώτο φως της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου βρήκε τον Αρνάδο και τα γύρω χώρια δ ε κ τ ό ς μ ε χ ε ι ρ ο κ ρ ο τ ή μ α τ α καλυμμένα από τα χιόνια που είχαν πέσει κατά τη διάρκεια α π ό τ ου ς φ ί λου ς τ ου , ξεκί νησε μπροστά από τη της νύχτας. να μοιράζει τα Είχαν προηγηθεί 2-3 μέρες χαμηλών θερμοκρασιών, Φ ά τ ν η οι οποίες αρκετές φορές έφτασαν τους 1-2 βαθμούς Κελ- δ ώ ρ α . Ό λ α τ α π α ι δ ά κ ι α , σίου, πάνω από το μηδέν και σε συνδιασμό με τους δυνα- π ήρα ν τ α δώ ρ α τ ου ς α κού γοντας και ένα καλό λόγο τούς ανέμους έκαναν το κρύο αφόρητο. Ευτυχώς, το κρύο δε συνεχίστηκε για πολλές μέρες, α π ό τ ο Ά γ ι ο , ο ο π ο ί ο ς γ ι α αφού αμέσως μετά τα χιόνια επικράτησαν νότιοι άνεμοι, μ ι α α κ ό μ α χ ρ ο ν ι ά έ δ ω σ ε που, αν και σε πολλές περιπτώσεις ήταν ισχυροί, κράτησαν χα ρ ά σ τ ου ς μι κρού ς Αρ να δι ώ τ ες. τη θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Πλούσιος για μια ακόμα φορά ήταν ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στο χωριό μας. Με ενέργειες του Συλλόγου, το χωριό στολίστηκε από άκρη σε άκρη με στολίδια στις μαντεμένιες κολώνες, στην πλατεία, στο μέσα πηγάδι και στις κολώνες από το πηγάδι εως το δρόμο. Ο Δήμος μας, όπως κάθε χρόνο επιμελήθηκε το

Οικονομικός απολογισμός του Συλλόγου για το 2012. Σταθερότητα παρά τη μεγάλη κρίση που περνάει η χώρα μας, παρουσίασαν τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου για τη χρονιά που μας πέρασε. Τα έσοδα προήλθαν από τις συνδρομές των συγχωρια-

νών και φίλων του χωριού μας και από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (εισητήρια, χορηγοί κλπ). Αντίστοιχα, χρήματα διατέθηκαν για συντήρηση του χωριού, καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό (ότι ανήκει στο

Σύλλογο) και για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συνοπτικά ο οικονομικός απολογισμός έχει ως εξής Έσοδα:12.841,93 ευρώ

Έξοδα:9.014,92 ευρώ Υπόλοιπο:3.827,01 ευρώ

Σελίδα 6


Ο Θρυλέων στην Τήνο.

Για μια ακόμα χρονιά ο αγαπητός σε όλους Θρυλέων επισκέφτηκε το νησί μας για να δώσει το παρόν στην κοπή της πίτας της ΠΕΦΟ Τήνου που πραγματοποιήθηκε στις 25/1/2013. Ο Θρυλέων, φωτογραφήθηκε με μικρούς και μεγάλους φίλους του Ολυμπιακού και όχι μόνο, αφού μικροί φίλοι άλλων ομάδων, έσπευσαν να αγκαλιάσουν το πιο αγαπητό λιοντάρι στην Ελλάδα.

Ο Εορτασμός της 25ης Μαρτίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη, γιορτάστηκε και φέτος η διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου. Το νησί μας, επισκέπτηκαν πολλοί προσκυνητές, οι οποίοι παρά τις φήμες περί άσχημου καιρού, ήρθαν να προσκυνήσουν τη Χάρη της. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την 25η Μαρτίου με την περιφορά της Αγίας Εικόνας. Ξεχωριστή εντύπωση έκανε ο πανηγυρικός της ημέρας, που εκφωνήθηκε από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Δωρόθεο το Β’, ο οποίος απευθυνόμενος προς τους μαθητές ανέφερε χαρακτηριστικά: «τα όπλα του Αγώνα στολίζουν τα μουσεία της πατρίδος μας, αλλά οι παρακαταθήκες και οι διδαχές των αγωνιστών, πρέπει να αποτελούν ιδιαίτερα για σάς πηγή έμπνευσης, προκοπής και δημιουργίας! Σπουδάστε λοιπόν, μέσα από τις ιστορικές πηγές τη ζωή και το παράδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας που κατέλιπαν οι ήρωες αυτοί· οι πρόγονοί μας έμειναν ανύστακτοι τετρακόσια χρόνια και στις ψυχές τους κράτησαν ακοίμητη τη φλόγα για την ευλογημένη ημέρα της Ελευθερίας! Και το κατώρθωσαν! Σεις, τα ευγενικά, πολιτισμένα και με γεμάτες τις δεξαμενές της ψυχής σας, όνειρα και φιλοδοξίες, παιδιά της Τήνου, μαζί με όλους τους συνομηλίκους σας, σε όλη την πατρίδα μας, είστε «η μαγιά», η «σπίθα που θα φέρει το θάμα»! Μη φοβάστε τους καιρούς, μείνετε όρθιοι και δυνατοί, εδώ είναι η πιό μεγάλη δύναμη, η δύναμη της Πίστεως. Ας αφήσουμε αυτό το μήνυμα να ταξιδέψει με τους δυνατούς σήμερα ανέμους του Αιγαίου παντού, γιατί αξίζει να προσέξουμε μετά τόσα χρόνια τα λόγια του μεγάλου Μακρυγιάννη «η τύχη μας, έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Παλαιόθεν ως τώρα, όλα τα θηρία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε, τρώνε, μα μένει πάντα μαγιά. Αυτή η μαγιά είναι η σπίθα που έφερε το θάμα!»

Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2013 `Πρωτότυπες και ξεχωριστές ήταν οι φετινές εκδηλώσεις του Δήμου Τήνου στην περίοδο των Αποκρεων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Τήνου, στα Λουτρά και στον Πύργο. Ξεχώρησαν

οι Σταδιοδρομιες Γέλιου, το κυνήγι του

κρυμμένου θησαυρού για μικρούς και μεγάλους και φυσικά το Καρναβάλι του Δήμου, που διοργανώθηκε την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς στην παραλία της Τήνου. Τέλος, την Καθαρή Δευτέρα τα παραδοσιακά Κούλουμα γιορτάστηκαν στην Αγία Βαρβάρα, με γλέντι που κράτησε από το πρωί, μέχρι αργά το βράδυ.

Σελίδα 7


Δοξολογία για την 25η Μαρτίου στα Δύο Χωριά. Όπως κάθε Εθνική Εορτή, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε Δοξολογία και Κατάθεση Στεφάνων στο Ηρώον στα Δύο Χωριά. Η σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Μαρτίου και για πρώτη φορά στεφάνι κατέθεσε και ο σύλλογός μας. Την κατάθεση του δάφνινου στεφανιού πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βιδάλης Νέστορας. Εκ μέρους της Τοπικής Κοινότητας Δύο Χωρίων σταφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρός της κ. Δεσύπρης Παναγιώτης. Το Δήμο Τήνου εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Τήνου κ. Στέφανος Λαγουρός, ο οποίος κατέθεσε στεφανι, και για λογαριασμό του Συλλόγου των Δύο Χωρίων, το στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ελευθέριος Βιδάλης.

Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Πέτρος Ρήγος. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε πλούσιο κέρασμα από το Σύλλογο των Δύο Χωρίων στην αίθουσα του Συλλόγου.

Κυριακή της Ορθοδοξίας & οι Α’ Χαιρετισμοί στο χωριό μας. Με ιδιαίτερη τιμή και θρησκευτική ευλάβεια, γιορτάστηκε και φέτος η Κυριακή της Ορθοδοξίας στο χωριό μας. Συγκεκριμένα, στις 24 Μαρτίου 2013, Α’ Κυριακή της Μ. Τεσσαρακοστής, οι συγχωριανοί μας πήραν τις Ιερές Εικόνες στα χέρια τους και με επικεφαλής τον Ιερέα του χωριού μας, Πρωτοπρεσβύτερο π. Ευστάθιο Σαντοριανίο, πραγματοποίησαν τη λιτάνευσή τους, στον αυλόγυρο της Εκκλησίας μας. Την Παρασκευή

20 Μαρτίου στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως, πραγματοποιήθηκε η Ακολουθία των Α’ Χαιρετισμών. Και τις δύο ακολουθίες παρακολούθησαν αρκετοί συγχωριανοί μας.

Προβλήματα στο δημοτικό φωτισμό. Αρκετά προβλήματα παρουσιάστηκαν στο δημοτικό φωτισμό του χωριού μας, καθ΄όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Ο Σύλλογος επικοινώνησε με τον κ. Ζαλώνη, αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου μας, ο οποίος μερίμνησε ώστε να συνταχθεί μελέτη για την αποκατάσταση των βλαβών. Συγκεκριμένα η μελέτη προβλέπει την αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων κλπ, που προκαλούν βραχυκυκλώματα και την ενίσχυση των δικτύων, όπου απαιτείται. Ο Σύλλογος του χωριού μας, ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν να αποκαθίστανται έστω και προσωρινά - οι ζημιές και να έχουν φως οι συγχωριανοί μας. Τέλος ο Δήμος Τήνου ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Συλλόγου μας, θα προχωρήσει στην τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στα στενά γύρω από τον Αϊ-Γιώργη, σε μια περιοχή όπου ο φωτισμός ήταν ελάχιστος.

Σελίδα 8

Ο Αρνάδος μας  

Αρναδος Τήνου

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you