Issuu on Google+

Néstor López Serveto

Estela de un moviment donant voltes amb el cap. Podria retallar-se dels dos costats o de dalt i debaix per aconseguir una imatge més horitzontal. No editada.

Fotoperiodisme

10 fotos reportatge – 12/05/2014


Néstor López Serveto

Instantania d’un ballarí jove a l’aire en la realització d’un moviment anomenat Twister. Podria retallar-se dels dos costats per aconseguir una imatge vertical. No editada.

Fotoperiodisme

10 fotos reportatge – 12/05/2014


Néstor López Serveto

Fotoperiodisme

10 fotos reportatge – 12/05/2014

Instantania d’un ballarí que està botant amb una mà. El fons desenfocat per destacar-lo a ell i a l’alçada del cos respecte el terra. Editada.


Néstor López Serveto

Fotoperiodisme

Instantania d’un ballarí realitzant un moviment anomenat windmill o molino. Editada (només retallada pels costats).

10 fotos reportatge – 12/05/2014


Néstor López Serveto

Fotoperiodisme

10 fotos reportatge – 12/05/2014

Instantania d’un ballarí amb públic de fons. El ballarí queda ressaltat perquè està en color i la resta de la fotografía en blanc i negre. Editada.


Néstor López Serveto

Fotoperiodisme

10 fotos reportatge – 12/05/2014

Estela horitzontal i giratòria boca avall. Simulació del que veu un ballarí quan fa voltes amb el cap. No editada.


Néstor López Serveto

Fotoperiodisme

10 fotos reportatge – 12/05/2014

Estela d’un moviment ràpid d’un ballarí. Intento transmetre la sensació de saturació de moviments. No editada.


Néstor López Serveto

Fotoperiodisme

10 fotos reportatge – 12/05/2014

Instantania d’un dels ballarins amb un cartell del gimnàs que hi ha a l’estació i amb totes les bosses dels altres ballarins i la ràdio. Posició pactada per a ironitzar el cartell. No editada


Néstor López Serveto

Fotoperiodisme

10 fotos reportatge – 12/05/2014

Instantania de dos dels ballarins amb el gimnàs de l’estació de fons. Buscant més punts de vista. No editada


Néstor López Serveto

Fotoperiodisme

10 fotos reportatge – 12/05/2014

Instantania d’un moviment anomenat air baby. No editada (només retallada).


Néstor López Serveto

Instantania d’un ballarí. Editada per a donar joc en la maquetació (podría ser visualment molt interessant intercalar aquest tipus de fotografíes entre el text)

Fotoperiodisme

10 fotos reportatge – 12/05/2014


Néstor López - Deu Fotos Reportatge - 12/5/2014