Page 28

20 SVIJET FINANCIJA

Privredni vjesnik Broj 3728, 21. svibnja 2012.

( 3,3% godišnji rast cijena u kategoriji prehrane

KRETANJE POTROŠAČKIH CIJENA

U godinu dana skuplje 2,6 posto Isključe li se cijene energije i prehrane (koje zajedno čine 44 posto strukture potrošačkih cijena), potrošačke su cijene porasle za jedan posto godišnje

U

travnju se rast potrošačkih cijena na godišnjoj razini intenzivirao. To je velikim dijelom rezultat rasta stope poreza na dodanu vrijednost na godišnjoj razini što se najviše odrazilo na proizvode čija je potražnja manje elastična na promjene cijena. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku potrošačke su cijene na godišnjoj razini porasle za 2,6 posto, pri čemu je najveći doprinos došao od cijena energije i prehrane. Isključe li se cijene energije i prehrane (koje zajedno čine 44 posto strukture potrošačkih cijena), potrošačke su cijene porasle za jedan posto godišnje.

Prema glavnim skupinama po namjeni potrošnje, u kategoriji prehrane zabilježen je godišnji rast

Analitičari RBA ove godine očekuju prosječnu godišnju stopu inflacije od oko tri posto cijena od 3,3 posto. Pri tome je najveći rast zabilježen kod cijena voća (7,6 posto), mesa (6,5 posto), ribe (5,9 posto) te mlijeka, sira i jaja (3,3 posto). U kategoriji stanovanje, voda, energija, plin i druga goriva cijene su porasle za pet posto na godišnjoj razini, uglavnom zbog po-

većanja računa za komunalne i javne usluge za iznos povećanog PDV-a. Tako su cijene opskrbe vodom porasle za 5,5 posto godišnje, cijene kanalizacije za devet, električne energije za 4,4 i plina za 7,4 posto. Rast cijena tekućih goriva od 17,2 posto godišnje odrazio se na

rast cijena prometa od 4,9 posto. Vidljivo povećanje stope PDV-a Na mjesečnoj razini blagi rast od 0,6 posto rezultat je uglavnom viših cijena odjeće i obuće zbog završetka sezonskih sniženja (na godišnjoj razini cijene

obuće i odjeće nastavljaju padati po stopi od 3,2 posto). Povećanje stope PDV-a bit će do kraja godine vidljivo u godišnjim stopama rasta potrošačkih cijena. Cijene sirove nafte na svjetskim tržištima potkraj travnja su počele bilježiti pad s

obzirom na smirivanje špekulacija te izostanak snažnijeg oporavka svjetskog gospodarstva i posljedičnog rasta potražnje za naftom. Međutim, ne treba isključiti mogućnost nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, što bi ponovno pogurnulo cijene nafte prema višim razinama. Na domaćem tržištu pritisci na strani potražnje izostaju, no 1. svibnja porasle su cijene električne energije i plina, što će se odraziti na rast potrošačkih cijena, a postoji mogućnost prelijevanja i na ostale CPI komponente, kažu analitičari RBA, koji ove godine očekuju prosječnu godišnju stopu inflacije od oko tri posto. (V.A.)

Novčana masa

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Snažan pad u prvom kvartalu

U travnju registrirana 323.722 nezaposlena

Prema podacima Hrvatske narodne banke, u prva tri mjeseca ove godine monetarni agregat M1 zabilježio je razmjerno snažan pad u odnosu na kraj 2011. zbog smanjenja i gotovog novca izvan banaka i depozitnog novca. Novčana masa (M1) potkraj ožujka iznosila je 47,4 milijarde kuna, što je 5,5 milijardi kuna ili 10,3 posto manje u odnosu na stanje na kraju 2011., a većim je dijelom rezultat smanjenja depozitnog novca za 4,9 milijardi kuna. Depozitni novac se najviše smanjio u segmentu trgovačkih društava (za 3,9 milijardi kuna) na što su djelomično utjecale i ranije isplate

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj nezaposlenih u travnju je nastavio padati na mjesečnoj razini, no na godišnjoj razini nezaposlenost i dalje raste. U travnju su na HZZu bila registrirana 323.722 nezaposlena, što je za 16.160 osoba ili 4,8 posto manje nego u ožujku, ali i za 14.853 osobe ili 4,8 posto više nego u travnju prošle godine. Smanjenje broja nezaposlenih u travnju u odnosu na ožujak rezultat je većeg o d ljeva

dividendi zbog činjenice da se od 1. ožujka počeo primjenjivati porez na dividende. Monetarni agregat M4 (ukupna likvidna sredstva), koji obuhvaća novčanu masu, štedne i oročene kunske depozite, devizne depozite te obveznice i instrumente tržišta novca, u odnosu na kraj 2011. također bilježi pad, najvećim dijelom zbog smanjenja novčane mase. Monetarni agregat M4 potkraj ožujka iznosio je 235,5 milijardi kuna, što je za 5,5 milijardi kuna ili 2,3 posto manje nego potkraj prošle godine. Na godišnjoj ra-

zini M4 je zabilježio rast od 6,2 milijarde kuna ili 2,7 posto, što upućuje na nastavak vrlo blagih godišnjih stopa rasta koje traju već dvije godine. Tome je najviše pridonio rast štednih i oročenih kunskih depozita (za 5,8 milijardi kuna) te nešto manje rast deviznih depozita (za 1,5 milijardi kuna). Valja napomenuti da su rastu kunskog izraza deviznih depozita pridonijela i tečajna kretanja, odnosno slabljenje kune u odnosu na euro za 1,7 posto. (V.A./RBA)

iz evidencije nezaposlenih nego ulazaka u evidenciju. Tako je tijekom travnja na Zavod prijavljeno 18.968 novonezaposlenih osoba, što je 12,7 posto manje nego u ožujku, ali je za 9,5 posto više nego lanjskog travnja. Najveći udio u broju novoprijavljenih nezaposlenih osoba čine osobe koje su u evidenciju došle izravno iz radnog odnosa (61,4 posto), što je posljedica racionalizacije poslovanja i otpuštanja viškova radnika. Iz evidencije je ukupno izašlo 35.128 osoba, što je 41,7 posto više na

mjesečnoj, ali i 8,9 posto manje na godišnjoj razini. Od toga su 26.624 osobe (75,8 posto) brisane iz evidencije na temelju zasnivanja radnog odnosa. Smanjenje broja nezaposlenih na mjesečnoj razini dijelom je i sezonskog karaktera, a sličan trend trebao bi se nastaviti i u idućim mjesecima. Naime, početak turističke predsezone uobičajeno znači veću potražnju za sezonskim radnicima, što pozitivno utječe na mjesečne promjene broja nezaposlenih. Međutim, na godišnjoj razini podaci pokazuju da i dalje prevladavaju nepovoljni trendovi na tržištu rada. (V.A./RBA)

e-pv 3728  

Elektronsko izdanje Privrednog vjesnika - Prvi hrvatski poslovno-financijski tjednik

e-pv 3728  

Elektronsko izdanje Privrednog vjesnika - Prvi hrvatski poslovno-financijski tjednik