Page 13

enterprise europe

info

Broj 63, 21. svibnja 2012.

Provjera inovativnog koncepta

Proces evaluacije PoC-a Proces pune evaluacije prijavljenih projekata za PoC traje do 23. srpnja. Evaluacija se sastoji od poslovno-tehničko-tehnološke i poslovno-financijske evaluacije, koje će se raditi u dva kruga. U prvom se krugu formiraju evaluacijski odbori imenovanjem članova svakog od odbora prema tehnološkim područjima, i šalju im se projektne prijave na prvi krug evaluacije. Istovremeno, tim unutar BICRO-a radi poslovno-financijsko vrednovanje. Rok za predaju prvog dijela evaluacije je 1. lipnja do 16 sati. Projektne prijave koje zadovolje prag prolaznosti u prvog krugu stječu uvjet za ulazak u drugi krug punog ocjenjivanja, odnosno javno prezentiranje pred stručnim odborom. Natjecatelji i prepoznati centri dobit će pozive s točnim terminom održavanja javne prezentacije za projekte koji su ušli u drugi krug. Informacija će biti objavljena i na internet stranicama www.bicro.hr. Natjecateljima koji zadovolje kriterije za PoC, ponude i ugovori o sufinanciranju bit će dostavljeni do kraja srpnja. Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u ovom krugu potpisivat će se ovisno o raspoloživosti novca u proračunu.

Interes 12 puta veći od proračuna Provjeru inovacija, ukupno vrijednih 60 milijuna kuna, u četvrtom krugu prijava traži 241 projekt. Među njima je najviše računalnih, energetskih i elektroničkih projekata Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO zaprimila je 241 prijavu u četvrtom krugu prijava u Program provjere inovativnog koncepta - PoC (Proof of Concept). Ukupna vrijednost traženih sredstava iznosi gotovo 60 milijuna kuna, dok bi privatni sektor uložio dodatnih 30 milijuna kuna u projekte. Program financiraju Vlada Republike Hrvatske i Svjetska banka, a pokrenut je u suradnji s partnerima: Centrom za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveno-tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci SteP Ri, Tehnološkim parkom Varaždin, Tehnološkoinovacijskim centrom Međimurje, TERA Tehnopolisom, te Uredom za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu. Programom se rješava jedno od uskih grla u ranoj fazi komercijalizacije istraživačkih rezultata. Inovatorima je pružena mogućnost provjere je li njihova tehnologija ostvariva i može li imati komercijalnu primjenu, što daje potrebnu sigurnost investitorima i znatno smanjuje rizik ulaganja u razvoj proizvoda. Program bespovratnim sredstvima u iznosima do 350.000 kuna po projektu fi-

nancira provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, demonstraciju tehničke izvedivosti i izradu funkcionalnog prototipa. Provjerom inovativnog koncepta žele se utvrditi tehničke karakteristike i komercijalni potencijal rezultata istraživanja čime će se premostiti jaz između istraživanja i razvoja i tržišta. Program provjere inovativnog koncepta podupire pretkomercijalne aktivnosti istraživača, znanstvenika i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa. Cilj programa je pružanje potpore u ranoj fazi razvoja inovacije kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj te smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi.

Zbog velikog odziva natjecatelja i bolje regionalne pokrivenosti BICRO je u studenom prošle godine odabrao šest novih prepoznatih centara, i to Istarsku razvojnu agenciju IDA, Razvojnu agenciju Zagreb - TPZ, Poduzetnički centar Pakrac, Razvojnu agenciju zadarske županije ZADRA, Institut Ruđer Bošković te Poduzetnički inkubator BIOS. Prepoznati centri imaju vrlo važnu ulogu u provedbi PoC programa budući da ostvaruju prvi kontakt s potencijalnim natjecateljima kojima pomažu u pripremi projekata i postupku prijave. BICRO je u četvrtom dobio prijava više nego u tri prethodna kruga provedbe Programa. Traženi iznos sredstava iz Programa 12 puta je veći od predviđenog proračuna koji iznosi pet milijuna kuna. Prispjele prijave bit će obrađene u skladu s utvrđenim kriterijima i prezentirane evaluacijskim odborima, a nakon odabira projekata za financiranje, krajem srpnja se očekuje potpisivanje prvih ugovora. Najzastupljeniji sektori u prispjelim prijavama su i u ovom krugu ICT, energetika i elektronika.

e-pv 3728  

Elektronsko izdanje Privrednog vjesnika - Prvi hrvatski poslovno-financijski tjednik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you