Page 1

POSEBNO IZDANJE

Gospodarstvo u 2016. Prihodi malo manji, neto dobit udvostručena

Rangiranje: 400 naj Polovina ukupnog izvoza, sa četvrtinom ukupno zaposlenih

PRIVREDNI VJESNIK www.privredni.hr prvi hrvatski poslovno-financijski tjednik

2017., godina LXIV, broj 3991

NAJVEĆIH HRVATSKIH TVRTKI . 6 1 +4OO U 20 najvećih tvrtki po županijama

iizvor podataka: d t k


3

Sadržaj: IMPRESSUM

Glavni urednik: Darko Buković Izvršna urednica: Vesna Antonić Autori analiza: Branimir Kovačić Darko Buković Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Odjel za makroekonomske analize Izvor podataka: Bisnode FINA Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Odjel za makroekonomske analize Obrada podataka za 400naj: Branimir Kovačić

01 HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016. Odjel za makroekonomske analize HGK: Hrvatsko gospodarstvo za 2016. godinu Kovačić: Nastavak pozitivnih trendova Kovačić: Usporedba 400 naj s ukupnim gospodarstvom Brojčano mali, ali vrlo utjecajni

4-27 28-30 32

02 RANGIRANJA I REZULTATI Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika od 2006. do 2016. 400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1999. do 2016. 10 najvećih u 12 rangiranja od 2005. do 2016. Korporacijska ljestvica za 2016. Vodeći hrvatski dobitaši u 2016. – 100 najvećih Vodeći hrvatski izvoznici u 2016. – 100 najvećih Vodeći hrvatski uvoznici u 2016. – 100 najvećih Novi u skupini 400 najvećih u 2016. Tvrtke u skupini 400 najvećih iz 2016. kojih nema u toj skupini 2014. Tvrtke u skupini 400 najvećih iz 2015. kojih nema u toj skupini 2016. Tvrtke u skupini 400 najvećih iz 2014. kojih nema u toj skupini 2016. Rang-ljestvica 400 najvećih u 2016. Veličina poduzetnika nije presudna za uspjeh

33 34 36 38 40 42 43 44 44 45 45 46-61 62-64

03 ANALIZA POSLOVANJA U 2016. Grgić: Poduzetnici bez zaposlenih u 2016. Kontinentalna vs. Jadranska Hrvatska + Poduzetnici u županijama i gradovima

66-67 68-75

04 400 županijskih naj Lektura: Sandra Baksa PV grafika: Stanislav Bohaček, Mirjana Kapitan, Tihomir Turčinović grafika@privredni.hr MARKETING I PRODAJA Tel: +385 1 5600 000 marketing@privredni.hr Tajnica redakcije: Bruna Ivić Bajamić Tel: +385 1 5600 000, +385 1 5600 001 Faks: +385 1 5600 002 redakcija@privredni.hr uprava@privredni.hr

Nakladnik: Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9, 10000 Zagreb Direktor: Darko Buković Tisak: Slobodna Dalmacija d.d. www.privredni.hr

Udio 8400 naj tvrtki u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske Bjelovarsko-bilogorska županija Brodsko-posavska županija Dubrovačko-neretvanska županija Grad Zagreb Istarska županija Karlovačka županija Koprivničko-križevačka županija Krapinsko-zagorska županija Ličko-senjska županija Međimurska županija Osječko-baranjska županija Požeško-slavonska županija Primorsko-goranska županija Sisačko-moslavačka županija Splitsko-dalmatinska županija Šibensko-kninska županija Varaždinska županija Virovitičko-podravska županija Vukovarsko-srijemska županija Zadarska županija Zagrebačka županija

76-77 78-87 88-97 98-107 108-117 118-127 128-137 138-147 148-157 158-167 168-177 178-187 188-197 198-207 208-217 218-227 228-237 238-247 248-257 258-267 270-279 280-289

NAPOMENA: Rang-ljestvice po svim kriterijama kao i prateće analize napravljene su na temelju javno dostupnih financijskih izvještaja predanih za javnu objavu na dan 31. kolovoza 2017. godine. Zbog te činjenice rang-liste ne sadrže poduzeća unutar koncerna Agrokor s obzirom na to da njihova izmijenjena, revidirana izvješća još nisu službeno potvrđena i javno dostupna. Privredni vjesnik i njegov partner u ovom projektu, tvrtka Bisnode, objavit će u nekom od sljedećih redovnih brojeva Privrednog vjesnika ažuriranu rang-ljestvicu 400 naj nakon što ta izvješća postanu javno dostupna.


4

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016. GODINI

BRŽIM RASTOM DO PROSJEKA RAZVIJENOSTI EU Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Odjel za makroekonomske analize

5


6

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Unapređenjem konkurentnosti u području tržišta rada, tržišta roba, tehnološke spremnosti, poslovne sofisticiranosti i inovativnosti, potrebno je utjecati na rast ukupne konkurentnosti Hrvatske

Hrvatsko gospodarstvo je počelo bilježiti stope rasta koje su iznad prosjeka rasta EU

Hrvatska je pogoršala svoj relativni položaj, koji je tek blago nadoknadila u 2016. godini, kada je realan gospodarski rast bio iznad prosjeka rasta EU

NAKON ŠEST RECESIJSKIH GODINA, hrvatsko gospodarstvo ipak je u protekle dvije godine uspjelo zaustaviti i preokrenuti brojne negativne trendove te zabilježiti gospodarski rast. Međutim, unatoč pozitivnim kretanjima posljednje dvije–tri godine, još je najmanje toliko godina potrebno da bi se neki pokazatelji vratili na razine pretkrizne 2008. godine. Koliko je hrvatsko gospodarstvo tijekom godina zabilježilo oštar pad, govore podaci o kretanjima pojedinih pokazatelja. Primjerice, promet u trgovini na malo je u 2016. godini bio za oko 7% niži od pretkrizne godine, broj zaposlenih je oko 12% niži, industrijska proizvodnja oko 11% niža, a BDP je realno bio za oko 8,5% niži. Ipak, noviji su trendovi ipak ohrabrujući i daju prostora za optimizam u nastavak pozitivnih trendova. Pri tome je svakako potrebno istaknuti da je hrvatsko gospodarstvo počelo bilježiti stope rasta koje su iznad prosjeka rasta EU. Tako je 2015. godine stopa rasta europskoga gospodarstva iznosila 2,2% (isto kao i rast hrvatskog BDP-a), da bi 2016. godine stopa rasta hrvatskoga BDP-a od 3,0% bila iznad stope rasta EU, koja je dosegnula 1,9%. To je bitan podatak zato što se bržim rastom hrvatskoga gospodarstva u odnosu na rast EU, Hrvatska, nakon niza godina zaostajanja, počela približavati prosjeku razvijenosti EU. U tom je kontekstu pretkrizna 2008. godina za Hrvatsku bila relativno povoljna gledajući razvojnu poziciju Hrvatske, odnosno uspoređujući BDP po glavi stanovnika. Tada je Hrvatska bila na 63% razvijeno-

sti prosjeka EU, pri čemu je šest država središnje i istočne Europe bilo na istoj ili nižoj razini razvijenosti. Redom su to bile Litva, Mađarska, Latvija, Poljska, Rumunjska i Bugarska. Ako bi se promatrao prosjek razvijenosti država središnje i istočne Europe, Hrvatska je 2008. godine bila oko 2% nerazvijenija u odnosu na prosjek te skupine nama usporedivih država. Uslijed gospodarskog pada sve do 2014. godine, Hrvatska je pogoršala svoj relativni položaj, koji je tek blago nadoknadila u 2016. godini, kada je realan gospodarski rast bio iznad prosjeka rasta EU. Naime, 2016. godine Hrvatska je bila na 59% razvijenosti u odnosu na prosjek EU, ali su u međuvremenu čak četiri države središnje i istočne Europe porasle iznad Hrvatske, Rumunjska se izjednačila (također na 59% prosjeka razvijenosti EU), a na začelju je ostala Bugarska. Takvo kretanje posljedica je bržeg oporavka gospodarstava središnje i istočne Europe u odnosu na oporavak hrvatskoga gospodarstva. Promatrajući navedene države, u 2016. godini jedino se slovensko i hrvatsko gospodarstvo nije vratilo na razinu iz 2008. godine. Za Hrvatsku je posebno znakovito kada se promatra razvijenost i na regionalnoj razini. Naime, 4 slavonske županije (ne uključujući Osječko-baranjsku) nalaze se na oko 33–34% prosjeka razvijenosti EU i time spadaju u red 2,5% najnerazvijenijih regija NUTS 3 razine u EU. Upravo je zbog takvih pokazatelja potrebno, među ostalim, intenzivnijim korištenjem fondova EU i

Realne stope rasta BDP-a 6,0

%

4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0

2008.

2009.

Izvor: DZS; obrada: HGK

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.


7

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

njihovim jačim usmjeravanjem u razvoj potrebitih dijelova Hrvatske utjecati na smanjenje razvojnih raznolikosti unutar Hrvatske. Dodatno, unapređenjem konkurentnosti u području tržišta rada, tržišta roba, tehnološke spremnosti, poslovne sofisticiranosti i inovativnosti, potrebno je utjecati na rast ukupne konkurentnosti Hrvatske kako bi se gospodarski rast dodatno ubrzao i nadoknadio jaz u odnosu na nama usporedive države središnje i istočne Europe. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD Bruto domaći proizvod Hrvatske u proteklim je godinama, prije svega, obilježen šestogodišnjom recesijom, zbog koje je njegova realna vrijednost u 2014. godini bila 12,6% manja nego u pretkriznoj 2008. Zbog toga se njegovo pozitivno kretanje u 2015. i prošloj godini češće naziva oporavkom gospodarstva nego njegovim rastom.

Neki pozitivni trendovi u kretanju BDP-a zabilježeni su već u 2014. godini, točnije, zbog pristupanja Hrvatske EU već su u toj godini ostvarene visoke stope rasta robnog izvoza. Takav se rast ipak znatnim dijelom temeljio na izvozu roba inozemnog podrijetla, pa nije imao veći učinak na rast proizvodnje i BDP-a. To potkrepljuje i relativno skroman rast industrijske proizvodnje od 1,2%. U posljednjem kvartalu 2014. počinje djelovati još jedan čimbenik značajan za oporavak hrvatskoga gospodarstva, odnosno započinje snažan pad cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Brent cijena pada s približno 106 USD krajem srpnja na približno 57 USD krajem godine. Pad cijena nafte prouzročio je i pad cijena naftnih derivata, što je smanjilo troškove poslovanja poduzetnika, a potrošačima ostavilo dio raspoloživog dohotka za potrošnju na druge robe i usluge. Iduća, 2015. godina, započinje izmjenama u sustavu poreza na dohodak, što je već u prvom kvartalu

U 2016. godini više dolazi do izražaja pozitivan ekonomski ciklus

Rast robnog izvoza usporen je zbog smanjenog izvoza brodova, a izvoz usluga zbog visoke baze

Realno kretanje BDP-a i kategorija potražnje

Rast BDP-a u članicama EU28, 2016. godina

indeksi 2008.=100

stope realnog rasta, % 6,0

Osobna potrošnja

Državna potrošnja

Bruto investicije u foksni kapital

Izvoz roba i usluga

Uvoz roba i usluga

BDP

5,0 4,0

100

3,0 2,0 75

1,0 0 -1,0

50 2008. Izvor: DZS; obrada: HGK

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Irska Malta Rumuynjska Luksemburg Bugarska Slovačka Švedska Španjolska Hrvatska Cipar Poljska Slovenija Češka Litva Nizizemska Mađarska Latvija EU28 Njemačka Velika Brit. Estonija Austrija Portugal Finska Danska Belgija Francuska Italija Grčka

Indeksi 2008.=100

125

Izvor: Eurostat; obrada: HGK


8

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Industrija

Industrijska proizvodnja 2008=100

20,0

140

Rudarstvo i vađenje

120

18,0

110

17,0

100

16,0

90

15,0

20 00 20 . 01 20 . 02 20 . 03 20 . 04 20 . 05 20 . 06 20 . 0 20 7. 08 20 . 09 20 . 10 20 . 11 20 . 12 20 . 13 20 . 14 .

Indeksi

120

Izvor: DZS; obrada: HGK

prouzrokovalo povećanje neto plaća za 2,8% na godišnjoj razini, dok je realan rast zbog prisutne deflacije bio i nešto veći (3,2%). Deflacija, tj. pad opće razine cijena pretežno je uzrokovana navedenim kretanjem cijene sirove nafte, ali i ostalih energenata i dijela sirovina, a utjecala je i na povećanje realne vrijednosti raspoloživog dohotka. Zbog takvih se kretanja i stabiliziranja tržišta rada oporavlja i sklonost potrošnji. Godina je obilježena i daljnjim padom cijene sirove nafte, te je Brent cijena uz nešto veće oscilacije do kraja godine pala na 37 USD, zatim daljnjim dinamiziranjem rasta EU, najvažnijeg tržišta za hrvatske proizvode, nastavkom dinamičnog rasta robnog izvoza i uspješnom turističkom sezonom. Turistička je sezona također potpomognuta „povoljnim“ vanjskim čimbenicima za Hrvatsku. Izbjeglička kriza u Grčkoj, napadi u Tunisu i općenito strah od terorizma, preusmjerili su dio turista

Nominalni BDP dosegnuo je 343,2 milijarde kuna, 1,3% manje nego u 2008. godini na hrvatski dio Jadrana. Robni izvoz nastavlja dinamičan rast zahvaljujući, prije svega, izvozu brodova, a nešto izraženije raste i industrijska proizvodnja. Oporavak domaće potražnje i rast izvoza roba i usluga, nažalost, uzrokuju i značajniji rast vrijednosti uvoza, što ograničava rast BDP-a u odnosu na rast ukupne potražnje, pa BDP raste relativno skromnih 1,6%. Prošlu, 2016. godinu, obilježio je donekle smanjeni utjecaj vanjskih čimbenika te znatan utjecaj povoljnoga ekonomskog ciklusa. Naime, i dalje se bilježio pad prosječne cijene nafte na godišnjoj razini, ali se razlika smanjivala kako se godina bližila kraju. Rast Europske unije blago je usporen, a čimbenici poput niskih kamata i utjecaja rizika od te-

Indeksi industrijske proizvodnje 2000=100 (lijevo) Udio industrije (B, C, D) u BDP-u (desno)

Kalendarski prilagođeni indeksi

19,0

130

110 100 Prerađivačka industrija

90 80 70 60 50

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

Opskrba el. energijom, plinom, parom i klimatizacija

Izvor: DZS; izračun: HGK

rorizma nisu se bitnije mijenjali u odnosu na prethodnu godinu. S druge strane, zbog rasta potražnje i proizvodnje nastavljen je rast neto plaća i oporavak sklonosti potrošnji, a pojačan je i utjecaj deflacije. Poduzetnicima je porasla sklonost investiranju s obzirom na to da je i u 2015. i u 2016. ostvaren bolji konsolidirani financijski rezultat nego u prethodnoj godini, a dio povećanih investicija ostvaren je i zahvaljujući korištenju fondova EU. Rast robnog izvoza je ipak znatno usporen, s obzirom na visoku bazu i slabu realizaciju izvoza brodova u odnosu na prethodnu godinu, dok je, s druge strane, zabilježena još jedna rekordna turistička sezona i po broju noćenja i po ostvarenom prihodu od turizma. Uz ove čimbenike te uz pad ukupnih kreditnih plasmana i smanjivanje vanjskog duga, u prošloj je godini ostvaren rast BDP-a od 2,9%, najdinamičniji od 2007. godine. Nešto veći utjecaj na rast BDP-a i dalje je imalo kretanje inozemne potražnje, odnosno izvoza roba i usluga, ali je povećanje dinamike rasta ipak bilo posljedica znatnog ubrzavanja rasta domaće potražnje. Naime, domaća je potražnja u razdoblju od 2008. do 2014. godine smanjena za 20%, u 2015. godini je povećana za 1,2%, a u prošloj je godini njezin rast iznosio 3,1%. Kako su rasle i domaća i inozemna potražnja, očekivano su povećane i proizvodnja roba i usluga, ali i uvoz. Bruto dodana vrijednost proizvodnje povećana je kod svih skupina djelatnosti kako ih promatra statistika, osim u primarnim djalatnostima, a najveći je rast zabilježen u skupini djelatnosti koja obuhvaća trgovinu na veliko i malo, prijevoz i ugostiteljstvo te u prerađivačkoj industriji. Realna je vrijednost uvoza roba i usluga istovremeno povećana 7,3% ili 2,1 postotni bod manje nego u prethodnoj godini. Zbog ostvarenog rasta u protekle dvije godine,

realna razina BDP-a približila se pretkriznoj 2008., ali je i dalje bila 8,4% niža. Kako se u kriznom razdoblju smanjivala realna vrijednost BDP-a, tako je došlo i do pada u odnosu na prosječnu razinu razvijenosti EU, sa 63% u 2008. na 58% u 2015. godini. Međutim, u prošloj je godini rast BDP-a bio viši nego na razini cijele EU gdje je iznosio 1,9%, što je prouzročilo lagano približavanje prosječnoj razini razvijenosti svih članica. Ostvareni rast ipak nije znatnije premašivao prosječan rast u članicama EU10 od 2,6%, koje su se u prosjeku nalazile na osjetno višoj razini razvijenosti. Naime, jedine dvije članice koje su u 2015. bile ispod Hrvatske (Rumunjska i Bugarska), u prošloj su godini zabilježile dinamičniji rast od Hrvatske. INDUSTRIJA Posljednjih petnaestak godina industrijske proizvodnje u Hrvatskoj može se podijeliti na tri razdoblja: razdoblje prije gospodarske krize od 2000. do 2008. godine, kada je industrijska proizvodnja kontinuirano bilježila trend rasta, razdoblje krize kada je proizvodnja imala kontinuirani trend pada koji je trajao pet godina te razdoblje kontinuiranoga trenda rasta koji je započet 2014. godine i još uvijek traje. Tako je u 2016. godini industrijska proizvodnja bila, prema kalendarski prilagođenim podatcima, veća za 5% u odnosu na 2015. godinu (kada je rast iznosio 2,6%), na što su pozitivno djelovali povoljniji trendovi na strani potražnje, odnosno povoljnija kretanja inozemne

Nakon devet godina rasta, industrijska proizvodnja u 2009. godini bilježi prvi pad, a negativan trend traje sve do 2014. godine kada se bilježi rast koji još uvijek traje


9

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Industrijska proizvodnja i bruto investicije u fiksni kapital u EU / godišnje stope rasta

Promet u trgovini na malo, potrošnja kućanstva i BDP godišnje realne stope rasta

10,0

5

5,0

0

0 %

%

-5 -5,0

-10 -10, -15

-15,0 Industrijska proizvodnja

Bruto investicije u fiksni kapital (realno)

Promet u trgovini na malo

Potrošnja kućanstva

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2008.

Izvor: Eurostat; obrada: HGK

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

si se na sve grane industrije, odnosno kod proizvodnje prehrambenih proizvoda (3,7%), kože (39,6%), papira (39,6%), kemikalija (15,2%), farmaceutskih proizvoda (8,9%), proizvoda od gume i plastike (41,3%), popravka i instaliranja strojeva i opreme (44,8%) te kod opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije (5,2%), u prošloj godini bilježi se veća razina proizvodnje u odnosu na 2008. godinu. Time se povećao broj industrijskih grana (u kojima se bilježi veća razina) sa šest, koliko ih je bilo u 2015. godini, na osam, koliko ih je bilo u 2016. godini. Na razini Europske unije, prošla je godina također bila treća u uzlaznom nizu, odnosno zabilježen je rast industrijske proizvodnje od 1,6%. Ipak, u kriznim godinama, negativna su kretanja bila znatno izraženija u Hrvatskoj nego u EU pa je tako prošlogodišnja razina proizvodnje u Hrvatskoj bila 10,3% manja u odnosu na onu iz 2008. godine, a u EU je bila 2,9% manja.

potražnje (robni izvoz) i domaće potražnje (osobna i državna potrošnja te investicije). Takva su kretanja, strukturno, rezultat povećane proizvodnje u prerađivačkoj industriji (5,4%) i kod opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije (7%). Unutar prerađivačke industrije značajan rast u 2016. godini zabilježen je kod proizvodnje električne opreme (22,2%), proizvodnje kemikalija (13%), proizvodnje farmaceutskih proizvoda (12%) te proizvodnje gume i plastike (9,4%), koji zajedno čine 13,7% ukupne industrijske proizvodnje, a na takva kretanja povoljno je utjecao povećani robni izvoz u tim industrijskim granama (izuzevši kemikalije). Ipak, s obzirom na to da je prije ovoga trenda postojao petogodišnji silazni trend, prošlogodišnja je razina industrijske proizvodnje bila 10,3% manja u odnosu na onu iz 2008. godine. Manja razina proizvodnje ne odno-

2015.

2016.

TRGOVINA U 2016. godini realan je promet u trgovini na malo, prema kalendarski prilagođenim podatcima, bio 4% veći u odnosu na 2015. (kada je rast iznosio 2,4%), što prošlu godinu čini

trećom uzastopnom godinom rasta. Prošlogodišnja je dinamika rasta prometa bila brža u odnosu na onu iz 2015. godine, što je, strukturno, među ostalim, i rezultat visokog rasta koji je zabilježen u kolovozu, listopadu i prosincu. No bez obzira na to što već tri godine traje uzlazni trend realnog prometa u trgovini na malo, zbog negativnih je kretanja u prethodnim godinama prošlogodišnja razina tog

Mijenjanje poreza na dohodak i rekordna turistička sezona povoljno su djelovali na realan promet u trgovini na malo prometa manja za 11% u odnosu na onu iz 2008. godine. U prosincu 2016. godine realan je promet u trgovini na malo, prema kalendarski prilagođenim podatcima, bio 5,8% veći u odnosu na prosinac 2015. godine. Tim rastom nastavljen je trend godišnjeg rasta koji kontinuirano traje od rujna 2014. godine. Uzlazni godišnji trend maloprodajnoga prometa djelomično je rezultat poboljšanja pouzdanja potrošača koje se bilježi od listopada 2014. do lipnja ove godine,

Realan promet u trgovini na malo

Promet u trgovini na malo

kalendarski prilagođene godišnje stope rasta

kalendarski prilagođeni podaci u odjeljku G47

6

110,0

4

105,0

2

100,0

0

95,0

%

%

2014.

Izvor: DZS; obrada: HGK

Na kretanja industrijske proizvodnje u posljednje dvije godine povoljno je utjecala inozemna i domaća potražnja

-2

90,0

-4

85,0

Izvor: DZS; obrada: HGK

IX

XI

V

VII

III

I 2016

IX

XI

V

VII

III

I 2015

IX

XI

V

VII

III

I 2014

IX

XI

V

VII

III

Najava povećanja neto plaća I 2013

-6

BDP

-20

-20,0

EU

RH

80,0 2008.

2009.

Izvor: Eurostat; obrada: HGK

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.


10

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

kada se počinje bilježiti blago pogoršanje tog pokazatelja. U srpnju i kolovozu nastavlja se negativan trend, a od rujna do kraja godine ponovno se bilježi poboljšanje. Početak spomenutoga uzlaznog trenda (listopad 2014.) zabilježen je gotovo usporedno s najavama novog (povoljnijeg) oporezivanja plaća, koje se u praksi počelo primjenjivati početkom 2015. godine. U 2015. godini prosječna je neto plaća porasla realno za 3,7% (najbrža dinamika rasta od 2004. godine kada je rast iznosio također 3,7%) u odnosu na 2014. godinu. U 2016. godini (prvih 11 mjeseci) dinamika je usporena, ali je ipak zabilježen realan rast neto plaća za oko 2,6% u odnosu na 2015. godinu. Zabilježeno povećanje plaća svakako je imalo utjecaj na poboljšanje potrošačkog optimizma, kao i na povećanje kupovne moći stanovništva. Također, uzlazni je trend počeo usporedno s rastom gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj, a uslijedio je nakon 12 kvartala kontinuiranog godišnjeg pada BDP-a. Osim spomenutog realnog rasta neto plaća i poboljšanja pouzdanja potrošača, na rast prometa u prošloj godini povoljno je utjecao i turizam, tj. rekordni turistički rezultati (turistička noćenja i devizni prihod od turizma), i to najviše u srpnju i kolovozu, tj. u mjesecima kada se ostvari najviše maloprodajnoga prometa u godini (oko petine godišnjeg prometa u oba spomenuta mjeseca zajedno) i najviše turističkih noćenja. Prema podatcima statističkoga ureda Eurostat, na razini EU također se bilježe pozitivni trendovi te je 2016. godine s realnim povećanjem prometa (u odjeljku G47) od 3% bila četvrta uzastopna godina rasta, što je djelomično rezultat povoljnijih kretanja na tržištu rada, a to se može zaključiti iz podataka o broju zaposlenih (bilježi se trogodišnji trend rasta).

TURIZAM Od 2000. godine bilježi se trend rasta turističkih noćenja s izuzetkom 2009. godine kada je zabilježen pad tog pokazatelja. Devizni prihod od turizma (izražen u eurima) pokazuje sličan trend, odnosno u posljednjih petnaestak godina, samo je u 2009. i 2010. godini zabilježen pad tog pokazatelja. Povoljnija kretanja tih pokazatelja, u posljednjih nekoliko godina, djelomično su rezultat povoljnije gospodarske situacije na razini EU (od 2013. do 2016. kontinuirani rast BDP-a, a razina BDP-a u prošloj je godini bila veća za 4,9% u odnosu na 2008.). Naime, EU predstavlja najznačajnije emitivno tržište za hrvatski turizam (gotovo 90% ukupnih noćenja stranih turista). Unutar EU, naša najznačajnija emitivna tržišta, prema broju ostvarenih noćenja, jesu Njemačka, Slovenija i Austrija, koja zajedno čine oko 43% noćenja stranih turista, a rast tih tržišta djelomično je rezultat gospodarske situacije u tim zemljama, tj. u posljednje tri godine bilježi se rast BDP-a u Sloveniji, a u Njemačkoj i Austriji od 2010. godine (razina BDP-a veća u odnosu na 2008.). Tako je u 2016. godini ukupno zabilježeno gotovo 15,6 milijuna turističkih dolazaka i ostvareno je nešto više od 78 milijuna turističkih noćenja, što predstavlja rast od 8,7%, tj. 9% u odnosu na 2015. godinu, odnosno dosad najveću zabilježenu razinu tih pokazatelja. Uz rekordnu razinu fizičkih pokazatelja, u 2016. godini zabilježena je i rekordna razina deviznog prihoda od turizma u iznosu od 8,6 milijardi eura, što je 8,5% više u odnosu na 2015. godinu. Osim toga, uspoređujući odnos deviznoga prihoda od turizma i BDP-a (mjerenih u USD) dolazi se do zaključka da je s 18% turizam značajna gospodarska djelatnost Hrvatske, a taj je postotak najveći u cijeloj EU. Taj visoki postotak upućuje na nedovoljno diversificiranu gospodarsku strukturu Hrvatske. Iako su ostvarene rekordne razine spomenu-

Turistička noćenja

tih pokazatelja, hrvatski je turizam još uvijek sezonskog karaktera. Naime, najveći udio nekog mjeseca u noćenjima cijele godine i dalje imaju srpanj i kolovoz koji zajedno čine oko 60% noćenja cijele 2016. godine. Izraženost sezonalnosti hrvatskog turizma još je uočljivija ako se usporedi taj pokazatelj (udio srpnja i kolovoza u turističkim noćenjima na razini cijele godine) s drugim europskim mediteranskim zemljama, gdje Hrvatska ima kudikamo najveći udio pa je prema tom pokazatelju najviše izložena rizicima sezonalnosti. Rizici sezonalnosti, među ostalim, mogu uključivati i nepovoljne klimatske prilike, što u prošloj godini nije predstavljalo značajniji problem. Sigurnosni uvjeti u Hrvatskoj također su zasada povoljni, što se ne bi moglo konstatirati za određeni dio mediteranskih zemalja, konkurenata hrvatskome turizmu, te je turistički promet svakako jednim dijelom preusmjeren s tih tržišta na hrvatsko. Prema našim procjenama, u srpnju i kolovozu se, noćenjima domaćih i stranih turista, značajno poveća broj stanovnika (time i potrošača) u primorskim županijama. Pritom se utjecaj povećanja broja stranih turista ne odražava samo tim brojem turista, već i kupovnom moći jer je ona (kao i sklonost potrošnji) kod stranih turista veća nego kod domicilnog stanovništva (primjerice u segmentu hrane i pića, potrošnja stranog turista veća je za oko 2,4 puta u odnosu na domicilno stanovništvo). Promatrano po županijama,

Noćenja u srpnju i kolovozu u 2016. godini udio u noćenjima cijele godine

150 Ukupno

Domaći

Strani

150

140

140

130

130

120

120

%

Indeksi 2008.=100

U posljednjih petnaestak godina samo se u 2009. godini bilježi pad fizičkih pokazatelja u turizmu, a deviznog prihoda od turizma samo u 2009. i 2010. godini

Prosjek prikazanih zemalja

110

110

100

100

90 90 2015.

2016.

Izvor: Eurostat; obrada: HGK

r

ka

Ma lta

2014.

jol sk a

2013.

Šp an

2012.

Cip a

2011.

Fra nc us ka

2010.

Ita lija

2009.

Gr č

2008.

Hr

80 Izvor: DZS; obrada: HGK

va ts ka

80


11

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Prijevoz putnika i roba

Kućanstva sa širokopojasnim internetom kao postotak od svih kućanstava

100

90

90

80

85

70

EU

Rumunjska

80

Grčka

60

75

%

Indeksi 2008.=100

95

70

50

65

40

Hrvatska

60

Mađarska

30

55

Putnici

Roba

50

Slovenija

20 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Izvor: DZS; obrada: HGK

2013.

2014.

2015.

2016.

Izvor: Eurostat; obrada: HGK

postoje određene razlike u povećanju broja stanovnika pa se, primjerice, u kolovozu 2016. godine, raspon povećanja broja stanovnika kreće od 35,9% (koliko iznosi povećanje u Splitsko-dalmatinskoj županiji) do 116,7% (u Istarskoj županiji). Osim sezonalnosti, koncentriranost hrvatskoga turizma ogleda se i u tome da oko 50% ukupnih noćenja stranih turista čine turisti iz samo četiri zemlje, gotovo 50% ukupnih noćenja ostvareno je samo u dvije županije, oko 60% ukupnih noćenja samo u dva smještajna objekta (hoteli i privatni smještaj). Prema preliminarnim podatcima organizacije World Tourism Organization, u 2016. godini je zabilježeno 1,235 milijardi međunarodnih turističkih dolazaka u svijetu, što je 3,9% više u odnosu na 2015. godinu, odnosno nastavljen je uzlazni trend koji traje od 2010. godine te je dostignuta nova rekordna razina međunarodnih turističkih dolazaka. Takva su kretanja rezultat rasta koji je zabilježen u gotovo svim regijama, izuzevši Bliski istok, gdje je zabilježen pad međunarodnih turističkih dolazaka od 4,1%. U Europi je ponovno ostvareno 50% ukupnih međunarodnih turističkih dolazaka.

Uporedo s rastom fizičkih pokazatelja bilježi se i rast kod najvećih turističkih potrošača. Najveći su potrošači u 2016. godini (kao i u 2015. godini) bili turisti iz Kine (261,1 milijarda USD), SAD-a (121,5 milijardi USD), Njemačke (81,1 milijarda USD) i Ujedinjenog Kraljevstva (63,6 milijardi USD), koji su (izuzevši turiste iz Njemačke) povećali svoju potrošnju u odnosu na 2014. godinu. PROMET I VEZE U 2016. godini ukupno je prevezeno 86,8 milijuna putnika, što je 2,3% manje u odnosu na 2015. godinu. Tim padom nastavljen je silazni trend koji kontinuirano traje već osam godina, pa je prošlogodišnja razina bila 41,2% manja u odnosu na onu iz 2008. godine (značajnim dijelom rezultat i promjene metodologije u 2011. godini kojom su isključene subvencionirane karte u željezničkom prijevozu u Gradu Zagrebu). Negativna kretanja broja ukupno prevezenih putnika u prošloj godini (i prethodne dvije godine) strukturno su rezultat pada u cestovnom i željezničkom prijevozu, koji su ujedno i najzastupljeniji vidovi prijevoza putnika. Kod količine transportirane robe bilježi se

Međunarodni dolasci turista u svijetu

drugačiji trend u odnosu na prijevoz putnika. Naime, u 2016. godini ukupno je transportirano gotovo 113,1 milijun tona robe, što je 6,2% više u odnosu na 2015. godinu. Tim porastom nastavljen je pozitivan trend koji je počeo 2015. godine. Ipak, značajnim dijelom zbog negativnih kretanja iz prethodnih godina (od 2009. do 2012.), prošlogodišnja je razina transportirane robe niža za 31,7% u odnosu na 2008. godinu. Povoljniji trendovi količine transportirane robe djelomično su rezultat povoljnijih trendova koji se bilježe u robnom izvozu. Prošlogodišnji je rast strukturno rezultat povećanja u većini segmenata

U 2016. godini nastavljen negativan trend broja prevezenih putnika koji traje već osam godina transporta roba izuzevši pomorski i obalni prijevoz te zračni prijevoz, gdje je zabilježen pad od 2%, tj. 5,2%. Podatci Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) navode na zaključak da je telekomunikacijsko tržište u se-

Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu

indeksi 2008=100

4.000.000

140

3.500.000 130 Indeksi 2008.=100

3.000.000 120

2.500.000

110

2.000.000 1.500.000

100

1.000.000 90

500.000 0

80 2008.

2009.

Izvor: UNWTO; obrada: HGK

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Q4 2014. Izvor: HAKOM; obrada: HGK

Q4 2015.

Q4 2016.


12

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Izdane građevinske dozvole Predviđena vrijednost radova na ostalim građevinama (desno)

međugodišnje stope rasta iz kalendarski prilagođenih podataka 12.000

25

Predviđena vrijednost radova na zgradama (lijevo)

Zgrade (RH)

20 Ostale građevine (RH)

10.000

%

10

30

8.000

25

UKUPNO (EU28)

5

35

Broj izdanih dozvola (lijevo)

15 Ukupno (RH)

45 40

6.000

20

4.000

15

0 -5

mlrd HRK

Fizički obujam građevinskih radova

10

-10

2.000

5

-15

0

0

-20 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Izvor: DZS, Eurostat; obrada: HGK

gmentu pokretne mreže u 2016. godini imalo povoljnija kretanja. Tako je u četvrtom kvartalu 2016. godine broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži ostao gotovo isti (4.414.347) u odnosu na četvrti kvartal 2015. godine (kada je zabilježen pad na godišnjoj razini, Q4 2015./ Q4 2014. -1%). Ukupni je prihod od telefonskih usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži u promatranome razdoblju bio veći za 0,4% za razliku od posljednjeg kvartala 2015. godine kada je zabilježen pad od 2,4%. Tržište širokopojasnog interneta u prošloj godini također bilježi povoljnije trendove. Tako je u četvrtom kvartalu 2016. godine ukupni broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu (4.424.536) bio veći za 5,5% u odnosu na četvrti kvartal 2015. godine. Pritom je broj priključaka putem nepokretnih mreža (1.043.795) bio 5,8% veći, a broj priključaka putem pokretnih mreža (3.380.741) 5,3% veći. Prema dostupnim podatcima (od 2012. godine), uočljiv je kontinuirani rast broja priključaka u oba segmenta, s time da je segment pokretnih mreža brže rastao od nepokretne mreže, što je u skladu s primjetnim povećanjem upotrebe mobilnih uređaja. Prihodi od usluga pristupa internetu (983,9 mil. HRK) u posljednjemu su kvartalu 2016. godine veći za 10% u odnosu na 2015. godinu. GRAĐEVINARSTVO Ubrzanjem gospodarskog rasta i investicijske aktivnosti poduprte učinkovitijim korištenjem sredstava iz EU fondova stvoreni su preduvjeti za povoljnija kretanja građevinske aktivnosti. Tako je u 2016. godini prvi put nakon 2008. godine zabilježen rast obujma građevinskih radova te rast bruto dodane vrijednosti građevinarstva, broj izdanih građevinskih dozvola porastao je prvi put nakon 2005. godine, dok je vrijednost novih narudžbi zabi-

2014.

2015.

2016.

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Izvor: DZS; obrada: HGK

lježila dvoznamenkasti rast po stopi najvišoj od 2007. godine. Riječ je tek o početku oporavka građevinske aktivnosti u kojoj je kriza ostavila duboke posljedice. Težinu dugotrajne krize ocrtava činjenica da je u 2016. godini u odnosu na pretkriznu 2008. godinu u građevinarstvu izgubljeno 54,6 tisuća radnih mjesta (35,5 tisuća u pravnim osobama i 19,1 tisuća kod obrtnika), udio BDV-a građevinarstva u ukupnom BDV-u smanjen je s 8,5% u 2008. na 5,2% u 2016. godini, istodobno je obujam građevinskih radova bio 45,6% niži nego prije krize, dok je broj izdanih građevinskih dozvola niži za 34,7%, pri čemu je broj izdanih dozvola za stanove smanjen za 61,8%. Činjenica da se građevinarstvo nalazilo u vrhu djelatnosti pogođenih gospodarskom krizom nije specifičnost Hrvatske pa je tako u 11 zemalja EU građevinarstvo bilo na prvom mjestu među svim djelatnostima prema broju izgubljenih radnih mjesta, a u pet zemalja nalazilo se na drugom mjestu. Nakon sedam godina uzastopnog pada, u 2016. godini povećan je obujam građevinskih radova za 2,5%, prvenstveno zbog porasta radova na zgradama za 8,5%. Obujam radova na zgradama zabilježio je skroman rast od 0,7% već u 2015. godini, ali je sada taj rast znatnije dinamiziran dijelom i pod utjecajem adaptacija, rekonstrukcija i izgradnje novih objekata povezanih s potrebama sve uspješnije turističke djelatnosti. Istodobno se obujam radova na ostalim građevinama ni u 2016. godini nije oporavio (smanjen je za 2,4%), što je prvenstveno rezultat konsolidacijskih napora u javnom sektoru, zbog čega je izostala realizacija značajnijih infrastrukturnih investicija. U Europskoj je uniji kriza građevinarstva bila slabije izražena i kraća pa se od 2013. godine bilježi stabilizacija i umjereni rast koji je u 2016. godini iznosio 1,7%. Slično kao u Hrvatskoj, rast su predvodili radovi na

zgradama (porasli za 2,4%), dok je aktivnost na ostalim građevinama smanjena za 1,6%. Najizraženiji pad aktivnosti zabilježen je u Mađarskoj (-18,8%), Latviji (-17,9%), Sloveniji (-17,8%), Bugarskoj (-16,6%), Poljskoj (-14,0%) i Slovačkoj (-10,7%), dok je istodobno aktivnost najviše porasla u Švedskoj (+10,9%), na Cipru (+13,0%), u Irskoj (+18,5%) te u Grčkoj (+22,7%). Dinamika investicijske, a time i građevinske, aktivnosti u dijelu europskih zemalja u znatnoj mjeri ovisi o intenzitetu korištenja sredstava iz fondova EU, pa su učinci prijelaza iz jednog u drugo proračunsko razdoblje glavni razlog visokog pada građevinske aktivnosti u navedenim zemljama. Razina građevinske aktivnosti u EU i dalje je 14,6% niža nego u 2008. godini, pri čemu su samo

Kriza je ostavila duboke posljedice u građevinskim tvrtkama koje se bore za opstanak, što im dodatno otežava nedostatak kvalificirane radne snage majstorskih zanimanja Njemačka, Malta, Finska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo premašile pretkriznu razinu. Postupni oporavak građevinske aktivnosti potvrđuju i podatci o vrijednosti izvršenih radova vlastitim radnicima koja je u 2016. godini porasla za 4,7% na 14,0 milijardi kuna. To je druga godina zaredom u kojoj se bilježio rast koji je primarno bio potaknut povećanjem vrijednosti radova na zgradama (u 2016. godini za 5,4%) uz istodobno nešto umjereniji rast vrijednosti obavljenih radova na ostalim građevinama (u 2016. godini za 4,2%). U strukturi vrijednosti radova u 2016. godini radovi na zgradama sudjelovali su s 43,7% (11,9% stam-


13

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Indeks cijena stambenih nekretnina

Doprinosi komponenata godišnjem rastu indeksa potrošačkih cijena (IPC)

stopa promjene u odnosu na isti kvartal prethodne godine

0,4

Zdravlje

0,2

Restorani i hoteli

0,0

%

%

6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12

Zagreb

Jadran

Ostalo

Hrvatska

1.tr 2.tr 3.tr 4.tr 1.tr 2.tr 3.tr 4.tr 1.tr 2.tr 3.tr 4.tr 1.tr 2.tr 3.tr 4.tr 1.tr 2.tr 3.tr 4.tr 1.tr 2.tr 3.tr 4.tr 1.tr 2.tr 3.tr 4.tr 1.tr 2.tr 3.tr 4.tr

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Izvor: DZS; obrada: HGK

bene i 31,8% nestambene zgrade), dok se na ostale građevine odnosilo 56,3% ukupne vrijednosti radova izvršenih vlastitim radnicima (31,9% na prometnu infrastrukturu, 20,8% na cjevovode, komunikacijske i energetske vodove, 2,2% na složene građevine na industrijskim prostorima te 1,4% na ostale nespomenute građevine). Rast vrijednosti izvršenih radova popraćen je solidnim porastom vrijednosti novih narudžbi koje su bile 15% veće nego u 2015. godini. Pritom je zabilježen veći rast vrijednosti novih narudžbi za ostale građevine (+17,7%) od porasta vrijednosti narudžbi za zgrade (+11,9%), što upućuje na to da će naredno razdoblje vjerojatno obilježiti nešto dinamičniji rast građevinskih radova na infrastrukturnim objektima. U 2016. godini ukupno je izdano 8018 građevinskih dozvola (6418 za zgrade i 1600 za ostale građevine), što je 1690 dozvola ili 26,7% više nego u 2015. godini. Istodoban rast broja izdanih dozvola za zgrade (+25,0%) i za ostale građevine (+33,9%) upućuje na probuđen interes za investiranje kod privatnog i javnog sektora, ali i na stabiliziranje buduće potražnje za građevinskim radovima s obzirom na to da je porast disperziran na zgrade i ostale građevine. Paralelno s brojem izdanih dozvola, treću godinu zaredom raste i u njima predviđena vrijednost radova, sada po visokoj stopi od 11,7% (17,1% kod zgrada i 2,8% kod ostalih građevina). Pritom nerazmjer između vrlo visokog rasta broja izdanih građevinskih dozvola za ostale građevine i znatno skromnijeg rasta u njima predviđene vrijednosti radova upućuje na činjenicu da su se u 2016. godini investitori pretežito orijentirali na pokretanje većeg broja infrastrukturnih radova manje pojedinačne vrijednosti. Pri porastu plaća i pozitivnijim kretanjima na tržištu rada te stoga očekivanog jačanja potražnje za stambenim nekretninama, zabi-

2014.

2015.

2016.

Alkoholna pića i duhan

-0,2

Odjeća i obuća

-0,4

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje

-0,6

Obrazovanje

-0,8

Rekreacija i kultura

-1,0

EU

Razna dobra i usluge

Komunikacije Prehrana i bezalkoholna pića

-1,2

Stanovanje, voda, el. energija, plin i ostala goriva

-1,4

Prijevoz

Izvor: DZS; izračun: HGK

lježen je osjetan porast izdanih građevinskih dozvola za stanove od 35,2%, uz rast korisne površine stanova za 32,3%. U takvim je okolnostima prvi put u posljednjih pet godina zabilježen rast cijena stambenih nekretnina za skromnih 0,89%, što je rezultat rasta cijena postojećih stambenih nekretnina i posebno nekretnina na Jadranu. S druge strane, novi stambeni objekti i dalje bilježe pad koji je u 2016. godini iznosio 3,4%. Cijene na tržištu nekretnina su stabilizirane, uz početak laganog rasta te uz sve izraženiju diferencijaciju ovisno o kvaliteti i lokaciji nekretnine. Hrvatska spada među europske zemlje s najnižim rastom cijena, pa je u posljednjem kvartalu 2016. godine niži međugodišnji rast bilježila jedino Italija. U načelu, u 2016. je godini ostvaren postupan oporavak građevinske aktivnosti te su putem solidnog rasta izdanih građevinskih dozvola i novih narudžbi stvorene pretpostavke za nastavak rasta građevinarstva u narednom razdoblju. Istodobno su s porastom poslova postali razvidni i problemi krizom oslabljenje građevinske operative koja opterećena dugovima i strukturnim slabostima tržišta rada na kojem nedostaju građevinski radnici potrebnih znanja i vještina sve teže udovoljava narasloj potražnji. Ipak, u kontekstu nastavka uzlazne faze gospodarskog ciklusa, visokih raspoloživih sredstava iz fondova EU te realizacije projekata energetske obnove zgrada, očekujemo ubrzanje rasta građevinske aktivnosti uz restrukturiranje domaćih građevinskih tvrtki i njihovu prilagodbu novoj strukturi poslova. POTROŠAČKE CIJENE Kako su u većem dijelu godine prevladavali deflatorni pritisci, 2016. godina ostala je treća u nizu onih u kojima je ostvaren godišnji pad prosječnih potrošačkih cijena. Naime, tek se

Treća godina deflacije potrošačkih cijena – godišnji pad indeksa potrošačkih cijena -1,1%, harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena -0,6% pred sam kraj godine, s iščezavanjem baznog utjecaja pada cijena sirovina, posebno sirove nafte, promijenio međugodišnji smjer kretanja potrošačkih cijena. Tako je nakon gotovo dvije godine, u posljednjem mjesecu 2016. godine ostvaren njihov godišnji rast, istodobno s prvim rastom nakon dužeg vremena (od listopada 2014. godine) cijena goriva. Velik su značaj pri formiranju rasta potrošačkih cijena imale i cijene hrane koje su u prosincu rasle najvećom godišnjom stopom (1,0%) od listopada 2013. godine. Oba glavna impulsa (cijene nafte i hrane) u formiranju potrošačkih cijena (koja su i promijenila njihov smjer kretanja krajem godine) dolaze s međunarodnih tržišta. Naime, od početka 2016. godine svjetske cijene nafte počele su se oporavljati te postupno „hvatati“ razine iz prethodne godine izravno ublažavajući deflatorne pritiske unutar indeksa potrošačkih cijena. Tako se međugodišnji rast svjetskih cijena nafte počeo formirati od ljeta, a u samom prosincu je iznosio čak 41%. Cijene naftnih derivata na domaćem tržištu mijenjale su se tromije te su tek u prosincu zabilježile prvi godišnji, znatno manji, rast. Svjetske cijene hrane također su se 2016. godine počele oporavljati nakon trogodišnjeg pada, a u ljeti su počele rasti na godišnjoj razini. Iako veza svjetskih i domaćih cijena hrane nije tako izravna i jaka kao kod cijena nafte, domaće cijene hrane počele su ublažavati opadajući trend upravo od ljetnih mjeseci, a u posljednja dva mjeseca u godini zabilježila su rast na godišnjoj razini.


14

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena u 2016. godini, godišnja stopa promjene (%)

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena, godišnja stopa promjene (%) Hrvatska

%

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Izvor: Eurostat; obrada: HGK

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Izvor: DZS; obrada: HGK

Uz impuls s troškovne strane, iako ne tako jak, u 2016. godini pojavio se i impuls s potražne strane u okvirima oporavka osobne potrošnje (rast plaća uz zaustavljanje negativnih kretanja u sferi zapošljavanja). Upravo zbog značaja uvoznog dijela inflacije (odnosno deflacije), kretanje potrošačkih cijena u Hrvatskoj bilo je smjerom vrlo blisko onome na području prosjeka EU, ali na nižoj razini. Tu razliku u razini čini faktor potražnje koja se u Hrvatskoj oporavlja kraće i sporije te struktura potrošnje koja u Hrvatskoj ima veće udjele potrošnje hrane i energije u ukupnoj potrošnji nego što je to u prosjeku EU. Stoga je Hrvatska bila među malobrojnijim članicama (10 članica) u kojima je ostvarena deflacija, a među njima je bila četvrta najveća (poslije Bugarske, Cipra i Rumunjske). No istodobno je raspon kretanja cijena među članicama bio vrlo uzak, od najnižih -1,3% (Bugarska) do najviših 1,8% (Belgija). TRŽIŠTE RADA Oporavak tržišta rada spor je i nekonzistentan. Ako se promatra segment nezaposlenosti kroz podatke HZZ-a (nezaposleni koji su registrirani pri HZZ-u), oporavak traje posljednje

tri godine, i to ubrzanom dinamikom. Tako je broj nezaposlenih u 2016. godini bio najniži od 2008. godine te se u posljednje tri godine smanjio za respektabilnih 103,3 tisuće. Istodobno, prema podatcima iz Ankete o radnoj snazi, oporavak nezaposlenosti počeo je kasnije–prije dvije godine, tijekom kojih je broj nezaposlenih pao za nešto manjih 86 tisuća.

Hrvatska među trima najlošijim članicama EU: treća najviša stopa nezaposlenosti, druga najniža stopa zaposlenosti, druga najniža stopa aktivnosti Zanimljivo je pritom da su podatci s oba izvora postali gotovo identični u 2016. godini: prema podatcima HZZ-a prosječan je broj nezaposlenih iznosio 241,86 tisuća, a prema Anketi o radnoj snazi 242 tisuće. Ranijih je godina razlika broja nezaposlenih iz ta dva izvora bila znatna, u nekim godinama i blizu 100 tisuća. No iz oba je izvora broj nezaposlenih bio još uvijek veći nego prije krize, za 76 tisuća (Anketa o radnoj snazi) odnosno za 5,1 tisuću (HZZ).

Nezaposleni prema anketi o radnoj snazi i prema hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Istodobno, segment zaposlenosti teže je procijeniti zbog nekonzistentnih administrativnih podataka DZS-a, odnosno malog vremenskog raspona u kojem su moguće usporedbe (zbog promjene metodologije u 2015. godini onemogućena je usporedba dužih vremenskih serija) te različitog trenda iz ostalih izvora. Naime, iako su podatci prema staroj metodologiji pokazali prvi blagi rast zaposlenosti iz administrativnih izvora 2015. godine, on se nije ponovio 2016. godine prema novoj i obuhvatnijoj metodologiji. Tako podatci o administrativnom stanju zaposlenosti pokazuju pad u 2016. godini, iako vrlo blagog intenziteta (-0,04%). S druge strane, broj osiguranika mirovinskog osiguranja (koji bi trebao donekle biti kompatibilan s brojem zaposlenih) kreće se rastućim trendom posljednje dvije godine tijekom kojih je njihov broj povećan za 63 tisuće. Paralelno, trend rasta zaposlenosti pokazuju i podatci iz Ankete o radnoj snazi, i to posljednje tri godine, tijekom kojih je broj zaposlenih povećan za 75 tisuća. Iako podatci o stanju zaposlenosti nisu kompatibilni, i kod onih koji pokazuju oporavak vidljivo je da je on znatno blaži od dinamike povoljnog trenda koji se odvija u segmentu

Zaposleni prema anketi o radnoj snazi i osiguranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

350

1.800

330

1.750

310

1.700

290

Zaposleni (LFS) Osiguranici mirovinskog osiguranja

1.650

270

1.600

u 000

u 000

EU

Hrvatska

%

EU

250

1.550

230

1.500

210 Nezaposleni (HZZ)

190

1.450

Nezaposleni (LFS)

170

1.400

150

1.350 2008.

2009.

Izvor: DZS; obrada: HGK

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2008.

2009.

Izvor: DZS, HZMO; obrada: HGK

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.


15

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Stope rasta BDP-a i realnih plaća

Bruto plaća 1.800

6

1.600

4

1.400

Visina bruto plaće u 2016 (lijevo) Stopa promjene 2016/2015 (desno)

6

%

8

800

EUR

1.000

%

0

600

-2

B Cr iH na Go Ma ra đa rs ka Po ljs k Slo a va čk a Če šk a Hr va ts ka Slo ve ni ja

Sr

Izvor: DZS, WIIW; obrada: HGK

gresivno raste–u 2015. godini iznosio je -17,9 tisuća, što je 3,6 puta više nego u prosjeku prethodnih šest godina, a emigriralo je 29,6 tisuća osoba, 2,1 put više nego u prosjeku prethodnih šest godina. Istodobni dugogodišnji negativni prirodni prirast (od 1997. godine) rezultira manjim pritiskom na burzu rada. Tako je stopa prirodnog prirasta u 2015. godini bila rekordno negativna, čak -4,0, kada je broj umrlih (54,2 tisuće) bio najviši od 1991. godine, a broj rođenih najniži u novijoj povijesti (37,5 tisuća). Demografski izazovi zajednički su problem cijelog EU, gdje se i tržište rada oporavlja relativno tromo. Iako opća gospodarska kriza niti u jednoj članici nije bila tako duga kao u Hrvatskoj, tek je nekoliko njih uspjelo vratiti apsolutne razine nezaposlenosti i stope neza-

U 2016. godini je uz gospodarski rast nastavljen rast plaća, pri čemu je porast njihove realne vrijednosti bio podržan deflacijskim kretanjima

25 20

%

15 10

Češka Njemačka Malta UK Mađarska Rumunjska Nizozemska Austrija Danska Poljska Luksemburg Estonija Švedska Bugarska Belgija Irska Litva Slovenija EU Finska Latvija Slovačka Francuska Portugal Italija Cipar Hrvatska Španjolska Grčka

5

poslenosti ispod onih iz 2008. godine–samo Malta, Njemačka, Češka, UK, Rumunjska i Poljska. Iako je u Hrvatskoj u 2016. godini zabilježen najveći pad stope nezaposlenosti u odnosu na prethodnu godinu (za 2,8 postotnih bodova), zbog kasnijeg početka pozitivnih pomaka, Hrvatska ostaje među članicama s najvećim odmakom stope nezaposlenosti s obzirom na 2008. godinu–lošije su samo Grčka, Španjolska, Cipar i Italija. Hrvatska spada i među manji broj članica (njih 11) koje su u 2016. godini imale manje zaposlenih i manji kontingent radne snage nego 2008. godine. PLAĆE Nedovoljno dinamičan gospodarski rast u većini zemalja, unatoč izdašnim monetarnim i nešto skromnijim fiskalnim stimulansima, usmjerio je pozornost kreatora ekonomske politike prema domaćoj potražnji kao važnom generatoru gospodarskog rasta. U tom kontekstu bitnu ulogu imaju plaće koje podižu raspoloživa sredstva kućanstava, povećavaju njihovu kupovnu snagu i time su pokretač potrošnje, rasta i zapošljavanja. Uz to, u deflatornim tendencijama koje su obilježile 2016. godinu, veće su plaće važan čimbenik samo-

Procijenjeni trošak sata rada u gospodarstvu u eurima u 2016. godini - poduzeća s 10 i više zaposlenih 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

DK BE SE LU FR NL FI DE AT IE IT UK ES SI CY PT MT EE SK CZ HR PL HU LV LT RO BG

Stopa nezaposlenosti u članicama eu u 2016. godini

Izvor: Eurostat; obrada: HGK

Ma ke do Ru nija mu nj sk a

20 0

nezaposlenosti. Naime, oba podatka pokazuju značajno veći odmak od 2008. godine nego nezaposlenost: broj osiguranika je manji za 143 tisuće, a broj zaposlenih prema Anketi za 172 tisuće. To znači da na nezaposlenost znatno utječu i činioci izvan zapošljavanja, čija je popratna posljedica smanjenje kontingenta radne snage. Smanjenje radne snage (aktivnog stanovništva) vidljivo je i kod administrativnih podataka i kod Ankete o radnoj snazi: samo je u 2016. godini ono iznosilo 44,6 tisuća (administrativni) odnosno 58 tisuća (Anketni). To se može povezati s demografskim i migracijskim trendovima koji postaju sve veći izazov ekonomskoj politici. Naime, u statistici HZZ-a vidljiv je značajno veći odljev iz evidencije nezaposlenih radi zapošljavanja u inozemstvu: samo je u 2016. godini iznosio 4887, što je gotovo 3,5 puta više nego u godinama prije krize. Progresivan rast započeo je odmah nakon pristupanja Hrvatske EU te je u 2014. godini zabilježen najveći skok (61% više nego prethodne godine). Istodobno podatci o imigraciji i emigraciji DZS-a pokazuju pojačano iseljavanje: od 2009. godine je saldo migracije s inozemstvom negativan i pro-

0

Bu ga r

Realna bruto plaća

Izvor: DZS; obrada: HGK

2

0

EU-28

Realna neto plaća

0 20 . 01 20 . 02 20 . 03 20 . 04 20 . 05 20 . 06 . 20 07 20 . 08 20 . 09 20 . 10 20 . 11 20 . 12 20 . 13 . 20 14 20 . 15 20 . 16 .

BDP

200 sk a bij a

-6

0

4

400

-4

-8

12 10

1.200

2

14

Izvor: Eurostat; obrada: HGK


16

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

održivog povećanja inflacije. Stoga je rast plaća obilježio europske i većinu drugih zemalja, ali i dalje s izraženim razlikama u dinamici kretanja po pojedinim zemljama te s nastavkom širenja dohodovnih nejednakosti unutar zemalja. Kako su istodobno plaće temeljna sastavnica troška rada i time konkurentnosti, mnoge su zemlje puteve povećanja neto plaće bez utjecaja na trošak rada tražile u smanjivanju stope poreza na dohodak i povećanju poreznih olakšica te u smanjenju socijalnih doprinosa (Austrija, Belgija, Mađarska, Francuska, Italija, Švicarska…). I Hrvatska je tijekom godine koncipirala širu poreznu reformu unutar koje su sadržane i izmjene u porezu na dohodak koje povećavaju razinu neto plaće, odnosno povećavaju njen udio u bruto plaći za 1,2 postotna boda. Riječ je o uvođenju dviju stopa poreza na dohodak od 24% i 36% umjesto tri od 12%, 25% i 40%, čime se smanjuje najviša stopa s 40% na 36%, uz povećanje praga na koji se primjenjuje najviša stopa s 13.200 na 17.500 kuna. Istodobno je povećan i osnovni osobni odbitak na 3800 kuna, a povećani su i koeficijenti osobnog odbitka za uzdržavane članove i djecu. Iako se navedene porezne promjene primjenjuju od početka 2017. godine, one su imale utjecaj već na plaću za prosinac 2016. godine s obzirom na to da je ona isplaćena u siječnju naredne godine prema novim propisima. Od početka 2016. godine Državni zavod za statistiku primjenjuje novu metodologiju prikupljanja podataka o plaćama temeljem JOPPD-obrasca Porezne uprave, što je unaprijedilo obuhvat i kvalitetu podataka, ali i ograničilo usporedbu s ranijim godinama, jer potpuniji obuhvat rezultira smanjenjem visine prosječne plaće. Ipak, razvidno je da je 2016. godinu obilježio nastavak realnog rasta plaća započet u 2014. godini temeljen na pokrenutom gospodarskom rastu i povoljnijim

kretanjima na tržištu rada. Tako je u 2016. godini prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama iznosila 5685 kuna, što je 91 kunu ili 1,6% više nego u prethodnoj godini. Istodobno je prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom iznosila 7752 kune, čime je u odnosu na 2015. godinu porasla za 142 kune ili za 1,9%. S obzirom na to da je gotovo cijela 2016. godina bila obilježena deflacijskim kretanjima, realne su plaće porasle više od nominalnih pa je tako neto plaća realno povećana za 2,7%, a bruto plaća za 3,0%. Stoga je 2016. godinu obilježio brži rast bruto od neto plaće zbog iščezavanja učinaka porezne reforme iz 2015. godine te brži realni rast plaća od nominalnog zbog pada potrošačkih cijena. Obje su tendencije prekinute u prosincu kada je, zbog utjecaja nove porezne

Pri povoljnijim će makroekonomskim kretanjima nastavak rasta plaća biti poduprt poreznom reformom, povećanjem minimalne plaće te rastom plaća u državnom i javnom sektoru reforme, ponovno započet snažniji rast neto plaće u odnosu na bruto plaću te je s pojavom inflacije spuštena dinamika rasta realnih plaća ispod rasta nominalnih plaća. U posljednje je dvije godine rast plaća viši od rasta globalne produktivnosti, što upozorava na potrebu usklađenijeg pristupa kako se ne bi dodatno narušila konkurentnost gospodarstva. Gledano po djelatnostima, u 2016. su godini najviše prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (7965 kuna), financijskim djelatnostima i djelatnosti osi-

Stope rasta robnog izvoza i uvoza po godinama

guranja (7890 kuna) te u informacijama i komunikacijama (7602 kune). Istodobno su prosječne plaće bile najniže kod zaposlenih u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (4026 kuna) te u građevinarstvu (4675 kuna). Detaljnije promatrano, najniža je prosječna neto plaća isplaćena u proizvodnji odjeće (3359 kuna), a najviša u vađenju sirove nafte i prirodnog plina (10.172 kune). Pritom se dinamika plaća kretala od pada za 6,4%, koji je zabilježen u djelatnosti sanacije okoliša te ostalih djelatnosti gospodarenja otpadom, do rasta od 16,9% koji je ostvaren u vađenju sirove nafte i prirodnog plina. U skladu s rastom plaća, u odnosu na prethodnu godinu, smanjen je udio zaposlenih koji primaju plaću nižu od 2500 kuna na 4,8%, istodobno je smanjen udio zaposlenih s plaćom između 4501 i 6500 kuna, a povećan je udio zaposlenika koji primaju plaću od 2501 do 3100 kuna (najbrojniji razred s 11,6% zaposlenih) te više od 6501 kunu. Pritom je plaću približnu prosječnoj (između 5501 i 6000 kuna) primilo 7,7% zaposlenih. Rast plaća 2016. godine obilježio je i zemlje Europske unije potaknut povoljnijim gospodarskim kretanjima i poboljšanom situacijom na tržištu rada. Pritom je, među sličnim zemljama, i u prošloj godini zadržana situacija u kojoj su jedino Slovenija (1585 eura), Češka (1021 euro) i Hrvatska (1030 eura) zabilježile prosječnu mjesečnu bruto plaću višu od tisuću eura. U usporedivim su zemljama 2016. godine plaće povećane između 0,9% u Bosni i Hercegovini i 12,8% u Rumunjskoj, s tim da prema dinamici rasta nominalne plaće odskaču Mađarska (6,2% bruto plaća i 7,8% neto plaća) i Rumunjska (12,8% bruto i 13,0% neto plaća) u kojima je rast plaća znatnije nadmašio stopu gospodarskog rasta. Trošak sata rada u Hrvatskoj iznosio je u 2016. godini deset eura, od čega se 8,5 eura odno-

Mjesečni indeksi uvoznih cijena sirove nafte za eurozonu

20,0

2010.=100

10,0

150,0

180,0

120,0

0 %

90,0

-10,0 Izvoz

60,0

Uvoz

0 -30,0 2008.

2009.

Izvor: DZS; obrada: HGK

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

I 2008. V IX I 2009. V IX I 2010. V IX I 2011. V IX I 2012. V IX I 2013. V IX I 2014. V IX I 2015. V IX I 2016. V IX

30,0

-20,0

Izvor: Eurostat; obrada: HGK


17

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Izvoz vuku proizvodi farmaceutske industrije, a usporava ga brodogradnja hodnu godinu. Najviše pod utjecajem smanjenog izvoza i uvoza energenata, vrijednost robnog izvoza na godišnjoj je razini smanjena za 2,4%, a uvoza za 1,3%. Osim energenata smanjena je i vrijednost izvoza većeg broja drugih proizvoda, pri čemu je smanjena vrijednost izvoza prema većini od deset najvećih vanjskotrgovinskih partnera. U Hrvatskoj su istodobno ostvarene umjereno visoke godišnje stope rasta robnog izvoza i uvoza od 5,7% te 5,5%. Najvažniji su čimbenici kretanja robne razmjene Hrvatske s inozemstvom u prošloj godini bili nastavak umjerenog, ali stabilnog rasta Europske unije, najznačajnijega vanjskotrgovinskog partnera, nastavak pada cijena sirove nafte, drugih energenata i sirovina, a posljedično i niza proizvoda na globalnom tržištu, daljnje korištenje prednosti slobodne trgovine koje je donijelo pristupanje EU, ali i povećana izvozna aktivnost na trećim tržištima. Rast BDP-a Europske unije blago je usporen, s 2,2% u 2015. na 1,9% u prošloj godini, ali je i takva stopa rasta bila među višima u razdoblju nakon krizne 2009. godine. Najvažniji vanjskotrgovinski partneri Hrvatske iz EU također su zabilježili relativno visoke stope rasta, osim Italije čiji je rast bio oko jedan posto. Međutim, i takav je rast u Italiji predstavljao pozitivan trend jer je u 2014. i 2015. godini ostvaren rast od 0,1% i 0,7%.

Statistika izvoznih i uvoznih cijena za Hrvatsku više se ne objavljuje, ali raspoloživi podatci o uvoznim cijenama eurozone daju relativno dobru sliku kretanja globalnih cijena. Točnije, niže uvozne cijene za eurozonu znače da je i u Hrvatskoj bio prisutan znatan utjecaj kretanja globalnih cijena na usporavanje rasta vrijednosti uvoza, a istodobno pokazuju da ni kod izvoza Hrvatske nije moglo doći do značajnijeg povećanje izvoznih cijena. U 2016. godini nije bilo izvanrednih čimbenika koji bi značajnije utjecali na kretanje izvoza, odnosno novih mjera ekonomske politike u poticanju izvoza ili promjena u carinskoj politici EU. To se posebno odnosi na očekivanu prilagodbu carina na izvoz hrane u BiH do koje nije došlo. Utjecaj kretanja tečaja također je bio gotovo neutralan jer je kuna prema zajedničkoj valuti eurozone ojačala samo 1,1%, a prema američkom dolaru za 0,9%, što je nedovoljna promjena da bi utjecala na obujam robne razmjene. Rast uvoza je istovremeno bio pod očekivanim utjecajem oporavka domaće potražnje, ali se dio rasta uvoza i dalje vezao uz povećani izvoz. Vrijednost robnog izvoza Hrvatske je u 2016. godini dosegnula rekordnih 12,3 milijarde eura, 6,8% više nego u prethodnoj kada se promatra u eurima, i 28,5% više nego u pretkriznoj 2008. godini. Najveći je utjecaj na takav rast izvoza imala farmaceutska industrija čija je vrijednost izvoza povećana za

Vrijednost izvoza naftnih derivata najmanja je od 2009. godine čak 56,4% i čiji je rast iznosio gotovo polovinu ukupnog porasta vrijednosti izvoza. Pritom je znatno povećan izvoz raznih vrsta lijekova čije su najveće uvoznice bile SAD, Rusija i Nje-

Deficit robne razmjene s inozemstvom 0

-6.938

-6.761

-6.955

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

-7.395

-6.587

-9.000

-6.699

-6.000

-6.232

-7.691

-3.000

-11.232

VANJSKO TRGOVINSKA RAZMJENA U 2016. godini zabilježeno je blago usporavanje rasta globalnoga gospodarstva, što je uz djelomični oporavak cijena energenata i sirovina na globalnoj razini zadržalo dinamiku rasta globalne robne razmjene na razini 2015. godine. Pritom je kod najvećih svjetskih gospodarstava uglavnom zabilježena povećana dinamika rasta izvoza i uvoza u odnosu na prethodnu godinu, u kojoj je utjecaj pada cijena bio znatno izraženiji, ali je ostvareni rast izvoza i uvoza i dalje zaostajao za onim u razdoblju prije 2014. u kojoj je započeo pad

cijene sirove nafte i utjecaj tog pada na razinu globalnih cijena. Europska unija je ipak bila jedno od velikih gospodarstava čija je vrijednost izvoza i uvoza u 2016. godini smanjena u odnosu na pret-

milijuni EUR

silo na trošak plaća i nadnica, a 1,5 eura na socijalne doprinose i ostale troškove. Riječ je o i nadalje znatno nižem trošku od europskog prosjeka (25,4 eura) te o visini troška koji nas ostavlja konkurentnima, jer je samo šest zemalja bilježilo niži trošak rada od Hrvatske. Prema porastu troška rada u odnosu na prethodnu godinu (4,2%) Hrvatska se pozicionirala iznad europskog prosjeka (1,6%), ali to nije umanjilo našu konkurentnost u odnosu na usporedive zemlje koje su zabilježile sličan (Slovačka, Češka) ili viši rast od Hrvatske (Mađarska, Bugarska, Rumunjska). Uspostavljen gospodarski rast i početak pozitivnijih tendencija na tržištu rada stvorili su preduvjete za rast plaća s pozitivnim utjecajem na kupovnu snagu stanovništva, što je dalo važan doprinos rastu potrošnje i time ukupnom gospodarskom rastu. Donošenjem porezne reforme poduprte su mogućnosti nastavka rasta neto plaće i raspoloživih sredstava stanovništva, što će uz povećanje minimalne plaće i dogovoreni rast plaća u državnom i javnom sektoru zadržati pozitivne tendencije u kretanju plaća u narednom razdoblju. S druge strane, povratak inflacije ograničit će realan rast plaća, odnosno njihovu kupovnu snagu.

-12.000 2008. Izvor: DZS; obrada: HGK

2009.

2010.

2016.


18

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

mačka. Osim farmaceutske industrije, najveći je rast izvoza zabilježen kod gotovih metalnih proizvoda, proizvoda prehrambene industrije, električne opreme te motornih vozila. Sve te djelatnosti obilježio je i znatan rast proizvodnje, najmanji od 3,6% u prehrambenoj industriji, a najveći od 22,2% kod električne opreme. Prehrambena industrija je pri tome i dalje imala najveći udio u strukturi industrijske proizvodnje od gotovo 15%, što objašnjava povezanost relativno niske stope rasta i znatnog rasta izvoza. Međutim, kod svih tih djelatnosti zabilježen je i znatan rast vrijednosti uvoza, što se jednim dijelom može objasniti povećanim uvozom inputa za proizvodnju, a jednim dijelom trgovinom gotovim proizvodima. Pri tome su se posebno isticali proizvodi farmaceutske industrije te motorna vozila, u čijoj je razmjeni s inozemstvom unatoč snažnom rastu izvoza ostvaren znatan robni deficit. S druge strane, među navedenim je djelatnostima s najvećim utjecajem na ukupan rast izvoza najveći robni suficit u prošloj godini ostvaren u prehrambenoj industriji. Najveći je utjecaj na usporavanje rasta vrijednosti ukupnog izvoza istodobno imao izvoz ostalih prijevoznih sredstava, odnosno brodova, koji se isticao po dobrom ostvarenju u prethodnoj 2015. godini. Nešto manji negativan utjecaj imao je i izvoz naftnih derivata

te izvoz kemijske industrije. Pritom je samo kod ostalih prijevoznih sredstava zabilježen osjetan pad u proizvodnji, dok je izvoz naftnih derivata i dalje bio pod utjecajem pada cijene sirove nafte. Najveći je rast vrijednosti izvoza u prošloj godini od 187 milijuna eura ostvaren prema SAD-u, u koji su se najviše izvozili lijekovi, pištolji i krvni pripravci. Slijedio je porast izvoza u Njemačku, Italiju i Sloveniju, tako da je udio izvoza u članice Europske unije tek neznatno smanjen, sa 66,7% u 2015. na 66,4% u prošloj godini. Među ostalim zemljama najviše se isticao porast izvoza prema Saudijskoj Arabiji gdje je znatno povećan izvoz streljiva. Izvoz u zemlje CEFTA-e, tradicionalno druge grupacije zemalja po vrijednosti izvoza, smanjen je za 2,1%, najviše zbog smanjene vrijednosti izvoza prema Srbiji. Vrijednost uvoza u eurima povećana je neznatno manjom stopom od 6,6%. Najveći rast zabilježen je kod farmaceutskih proizvoda, motornih vozila te strojeva i uređaja. S druge strane, i na vrijednost uvoza znatno je utjecao pad globalnih cijena. Odnosno i u prošloj je godini zabilježen znatan pad vrijednosti uvoza u djelatnosti rudarstva i vađenja, proizvodnji naftnih derivata te u nešto manjoj mjeri kod uvoza električne energije. Opisana su kretanja izvoza i uvoza u 2016. godini prouzrokovala pogoršanje vanjskotrgo-

Struktura inozemnih izravnih ulaganja

vinske bilance Hrvatske, odnosno povećanje robnog deficita na 7,4 milijarde eura ili za 6,3% u odnosu na prethodnu godinu. PLATNA BILANCA EU je tek u kriznom razdoblju, točnije 2012. godine, počelo ostvarivati suficit u razmjeni roba, usluga i kapitala, koji od tada neprestano raste. Tako je u 2016. godini ostvaren rekordni suficit koji je iznosio 1,7% BDP-a Unije. Od 28 članica, kod samo deset ostvaren je deficit, prosječne vrijednosti -1,7% BDP-a, što je znatno drugačije nego 2008. godine kada je deficit zabilježen kod čak 22 članice prosječne vrijednosti -7,9% BDP-a. U odnosu na prethodnu godinu, kod pet je članica zabilježen rast deficita (Rumunjske, Francuske, Finske, UK i Cipra), a kod tri povratak deficita (Belgija, Grčka, Slovačka) nakon ostvarenog suficita u prethodnoj godini. Hrvatska je jedna od članica sa značajnom promjenom eksterne pozicije u razdoblju krize: 2008. je imala deveti najveći deficit među sadašnjim članicama, a 2016. godine je bila 13. članica s najvećim suficitom u odnosu na vrijednost BDP-a. U 2016. godini suficit na tekućem računu bilance plaćanja ostvaren je na razini od 1,2 milijarde eura, što je bilo 44,3% manje nego prethodne godine. Uz istovremeni nominalni

Inozemna izravna ulaganja kao % BDP-a (bez kružnih ulaganja)

100

9,0

80

8,0 60

7,0

40

6,0 %

%

20

5,0

0

4,0

-20

3,0

-40

2,0 1,0

-60 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Vlasnička ulaganja

Izvor: HNB; obrada: HGK

2012.

Zadržana dobit

2013.

2014.

2015. 2016.

Dužnička ulaganja

0 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Izvor: HNB; obrada: HGK

2012.

2013.

2014.

2015. 2016.


19

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Članice EU koje su imale najviše deficite u 2008. godini i njihovo stanje u 2016. godini (% BDP) 2008.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bugarska Cipar Grčka Litva Latvija Portugal Rumunjska Španjolska Hrvatska Prosječno

-22,0 -15,5 -15,1 -13,3 -12,3 -12,1 -11,8 -9,3 -8,8 -13,4

Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, % BDP DRŽAVA

EU 2016.

4,2 -5,3 -0,6 -0,9 1,5 0,8 -2,3 2,0 2,6 0,2

Izvor: AMECO database(EK); obrada HGK

rast BDP-a (za 1,6 milijardi eura), udio suficita u BDP-u gotovo se prepolovio–pao je s 4,8% 2015. godine na 2,6% 2016. godine, no ostao je veći nego 2013. i 2014. godine. Razlog velikog pada vrijednosti suficita bazne je prirode, odnosno nerealno „napuhanog“ suficita u 2015. godini na temelju izvršene konverzije kredita u švicarskim francima (što se preslikalo na ekstremno nizak deficit na podračunu primarnog dohotka zbog gubitaka banaka u stranom vlasništvu). U 2016. godini, kada su banke ponovno ostvarile značajnu dobit u iznosu od 6,3 milijarde kuna (koja se u platnoj bilanci bilježi kao rashod od izravnih ulaganja), pogoršao se i podračun primarnog dohotka na kojem je ostvaren deficit od 1,6 milijardi eura (5,6 puta veći nego 2015. godine). Taj je podračun ujedno bio i mjesto razloga pada suficita na tekućem računu, dok se zajednički na ostala tri podračuna ostvario veći suficit nego godinu dana prije (za 359 milijuna eura). Pritom su zajednička ostvarenja na najvažnijim podračunima s najvećim vrijednostima transakcija na kojima se bilježi međunarodna razmjena roba i međunarodna razmjena usluga, bila povoljnija nego prethodne godine: ostvaren je veći suficit za 336,6 milijuna eura. Rast suficita ostvaren je na temelju poboljšanja u razmjeni usluga (za 686,7 milijuna eura) koja su anulirala blago pogoršanje pri robnoj razmjeni (rast deficita za 350,2 milijuna eura). Time je uslužni suficit petu godinu zaredom u potpunosti pokrio manjak pri razmjeni roba, odnosno odnos ova dva „najteža“ podračuna bio je najpovoljniji u hrvatskoj povijesti. INOZEMNA IZRAVNA ULAGANJA (FDI) Inozemna izravna ulaganja u 2016. godini iznosila su 1,7 milijardi eura, najviše od 2008. godine (kada se izuzmu kružna ulaganja). U

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

-2,1

-0,6

-0,3

-0,2

0,6

1,1

1,0

1,2

1,7

Nizozemska

5,0

5,5

7,0

8,7

10,3

9,9

8,9

8,8

8,4

Njemačka

5,6

5,7

5,6

6,1

7,0

6,7

7,5

8,6

8,3

Danska

2,9

3,5

6,6

6,6

6,3

7,8

8,9

9,2

8,1

Malta

-1,1

-6,6

-4,7

-0,2

1,7

2,8

9,7

5,3

7,9

Slovenija

-5,3

-0,6

-0,1

0,2

2,6

4,8

6,2

5,2

6,8

Mađarska

-7,0

-0,8

0,3

0,8

1,8

3,8

2,1

3,3

4,8

Irska

-6,9

-5,6

-2,0

-2,3

-2,6

2,1

1,7

10,2

4,7

Luksemburg

7,6

7,2

6,7

6,0

5,9

5,5

5,0

5,1

4,7

Švedska

7,8

6,0

6,0

5,5

5,6

5,3

4,6

4,7

4,7

Bugarska

-22,0

-8,3

-1,7

0,3

-0,9

1,3

0,1

-0,1

4,2

Estonija

-8,7

2,5

1,8

1,3

-1,9

-0,4

0,9

2,2

2,7

Italija

-2,8

-1,9

-3,4

-3,0

-0,4

1,0

1,9

1,4

2,6

Hrvatska

-8,8

-5,1

-1,1

-0,7

0,0

1,0

2,1

4,8

2,6

Španjolska

-9,3

-4,3

-3,9

-3,2

-0,2

1,5

1,1

1,4

2,0

4,5

2,6

2,9

1,6

1,5

2,0

2,4

1,9

1,7

Latvija

-12,3

7,8

2,1

-3,2

-3,6

-2,7

-2,0

-0,8

1,5

Češka

-1,9

-2,3

-3,6

-2,1

-1,6

-0,5

0,2

0,2

1,1

Portugal

-12,1

-10,4

-10,1

-6,0

-1,8

1,6

0,1

0,1

0,8

Poljska

-6,7

-4,0

-5,4

-5,2

-3,7

-1,3

-2,1

-0,6

-0,3

Belgija

-1,0

-1,1

1,8

-1,1

-0,1

-0,3

-0,7

0,4

-0,4

Grčka

-15,1

-12,3

-11,4

-10,0

-3,8

-2,0

-1,6

0,1

-0,6

Austrija

Slovačka Litva Francuska Finska Rumunjska UK Cipar

-6,2

-3,4

-4,7

-5,0

0,9

1,9

1,1

0,2

-0,7

-13,3

2,1

-0,3

-3,9

-1,2

1,5

3,6

-2,3

-0,9

-1,0

-0,8

-0,8

-1,0

-1,2

-0,9

-1,1

-0,2

-0,9

2,2

1,9

1,2

-1,8

-1,9

-1,6

-1,3

-0,6

-1,1

-11,8

-4,8

-5,1

-4,9

-4,8

-1,1

-0,7

-1,2

-2,3

-3,5

-3,0

-2,7

-1,8

-3,7

-4,4

-4,7

-4,3

-4,4

-15,5

-7,7

-11,3

-4,1

-6,0

-4,9

-4,3

-2,9

-5,3

Izvor: AMECO database(EK); obrada HGK

usporedbi s prethodnom godinom rast je bio izrazito jak (789,6%) zbog baznog efekta: u 2015. godini su izravna ulaganja iznosila samo 192,3 milijuna eura i bila su najniža od 1995. godine zbog konverzije kredita u švicarskim francima, odnosno gubitaka banaka u stranom vlasništvu. Iako je visina izravnih ulaganja na tragu razina iz pretkriznog razdoblja, njihova struktura otkriva da Hrvatska nije naglo postala zanimljivija inozemnim investitorima. Naime, od ukupne vrijednosti ulaganja 67% je činila zadržana dobit, dok je vlasničkih ulaganja ostvareno tek na razini od 569,8 milijuna eura (50,5% manje nego zadržane dobiti), a preko dužničkih instrumenata registriran je blagi odljev (-16,5 milijuna eura). Kako je iz podataka vidljivo da je najveći ulagač bila Italija (1,8 milijardi eura), a najveća je vrijednost ulaganja zabilježena u djelatnosti financijskog posredovanja (719,9 milijuna eura), očito je da se radi o reinvestiranoj dobiti banaka u inozemnom vlasništvu. Ujedno se kod vrijednosti FDI-a raščlanjenog po zemljama vide najveće

promjene kod Italije i Austrije zbog formalne promjene vlasništva Zagrebačke banke d. d., budući da je Unicredit (Italija) prebacio vlasništvo s Bank Austrije (Austrija) koja je dio Unicredit grupe na sebe. Tako se zabilježio najveći FDI iz Italije kao priljev od 1,8 milijardi eura i istodobni najveći odljev iz Austrije od -1,3 milijarde eura. Izravnim je ulaganjima u Hrvatsku u posljednje 23 godine ušlo nominalno 30,8 milijardi eura, što je prosječno 1,3 milijarde eura po godini ili oko 7,3 tisuća per capita. Pritom su kružna ulaganja (round tripping, u načelu predstavljaju samo zabilješku prolaza kapitala kroz zemlju) koja su realizirana u 2008., 2009., 2010. i 2014. godini, iznosila 2,4 milijarde eura. Struktura prema djelatnosti ulagača otkriva da je sektor koji je privukao najviše inozemnih investitora financijsko posredovanje, gdje je uloženo 9,4 milijarde eura odnosno 30,7% svih izravnih ulaganja u Hrvatsku. Prva je sljedeća djelatnost s najviše ulaganja trgovina sa znatno nižih 2,7 milijardi eura odnosno 8,8% svih ulaganja.


20

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, % BDP DJELATNOST

2016., mil. EUR

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Poslovanje nekretninama Telekomunikacije Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Vlasnička ulaganja u nekretnine Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka Gradnja zgrada Smještaj Sveukupno

UKUPNO 1993.-2016., mil. EUR

UDIO 1993.- 2016. (%)

719,9

9.438,9

30,7

90,4

2.715,4

8,8

342,6

2.101,4

6,8

60,8

1.882,9

6,1

121,2

1.740,1

5,7

150,8

1.341,8

4,4

-18,9

1.284,6

4,2

-105,0

1.087,2

3,5

96,3

1.078,8

3,5

33,2

973,1

3,2

1.705,6

30.767,8

100,0

Izvor: HNB; obrada: HGK

TEČAJ I MEĐUVALUTARNI ODNOSI Kada se govori o kretanju tečaja kune u 2016. godini, prije svega, treba napomenuti da godinu nisu obilježila nikakva izvanredna događanja te da je i u prošloj godini zadržana visoka stabilnost tečaja kune prema zajedničkoj valuti eurozone. Točnije, nakon četiri godine deprecijacije i jedne godine blagog oporavka vrijednosti kune, u 2016. je, promatrano kroz vrijednost prosječnog godišnjeg srednjeg tečaja, zabilježena tek nešto izraženija aprecijacija od 1,1%. Nakon kriznog razdoblja obilježenog smanjenim priljevima deviza iz inozemstva, što je smanjilo ponudu deviza i povećalo tečaj eura, posljednje dvije godine obilježava rast deviznog priljeva, tj. povećana ponuda koja utječe na pad vrijednosti eura, ali i donekle smanjena potražnja dijelom povezana s ostvarenim gospodarskim rastom i povećanim povjerenjem u domaću valutu. Rast ponude se u prošloj godini, prije svega, odnosio na devizni prihod od turizma, prihode od robnog izvoza, veća inozemna izravna ulaganja te znatno veće povlačenje sredstava

EU fondova. U takvim uvjetima niti smanjivanje vanjskog duga, odnosno nastavak razduživanja prema inozemstvu, nije izazvalo veće pritiske na smjer kretanja tečaja. Kunska likvidnost je istodobno bila visoka, odnosno dostignute su njezine rekordne razine. Kretanje kunske likvidnosti na novčanom tržištu ogleda se kroz prosječne kamatne stope na Tržištu novca, a te stope pokazuju da je u 2008. godini prosječna kamatna stopa iznosila 6,0%, te je uz stalan trend pada u prošloj godini smanjena na samo 0,6%. U takvim uvjetima povremeno izraženija potražnja za kunama, za razliku od pretkriznog razdoblja, nije imala većeg ni dugotrajnijeg utjecaja na kretanje tečaja. Utjecaj bi opisnog stanja potražnje za kunama i devizama bio i nešto izraženiji da godina nije obilježena većim brojem intervencija HNB-a na deviznom tržištu nego u prethodnim godinama. Naime, HNB je kroz četiri devizne intervenicije od poslovnih banaka otkupio približno 870 milijuna eura i time smanjio deviznu, a istodobno dodatno povećao kunsku likvidnost na tržištu.

Prosječni godišnji srednji tečaj HRK/EUR i HRK/USD

Pregled kretanja tečaja kune prema euru pokazuje da je godina započela 0,3% većom vrijednosti kune nego početkom prethodne godine. U prvom kvartalu zabilježeno je njezino nešto izraženije jačanje, tijekom drugog i trećeg kvartala tečaj je bio vrlo stabilan uz tek neznatne oscilacije i izostanak naglašenijeg sezonskog jačanja kune, a u posljednjem je kvartalu kuna blago oslabjela, na što su utjecale i dvije pomalo neočekivane intervencije HNB-a. Tako je uz raspon između najniže i najviše vrijednosti srednjeg tečaja od samo 2,7%, kuna na kraju godine vrijedila 0,3% više nego na početku siječnja. Već je napomenuto da je prosječni godišnji srednji tečaj kune prema euru bio 1,1% viši, a to, uobičajenim načinom iskazivanja tečaja znači da je jedan euro u 2015. godini prosječno vrijedio 7,61 kunu, a u 2016. godini se za njega prosječno moglo dobiti 7,53 kune. Kako je tečaj kune upravljano fluktuirajući prema euru, tako se tečaj prema drugim valutama određuje preko odnosa tih valuta i eura, a tečajne liste ECB-a i HNB-a pokazuju da su tu promjene bile znatno dinamičnije. Tako je euro prema američkom dolaru tijekom prvog dijela godine izraženije jačao, pa je srednji tečaj eura s 1,09 dolara na početku godine do početka svibnja ojačao na 1,16 dolara. Međutim, u drugom je dijelu godine dolar znatno jačao, ponajprije zbog očekivanja o zaoštravanju monetarne politike u SAD-u, odnosno očekivanja o podizanju referentnih kamatnih stopa FED-a. Takva očekivanja poduprta su povoljnim kretanjima u američkom gospodarstvu, kao i ubrzavanjem inflacije prema ciljanoj. Referentne stope povećane su sredinom prosinca, i to za 0,25 postotnih bodova, prvi put nakon prosinca 2015. i drugi put od prosinca 2008. kada su spuštene na povijesno niske razine (0–0,25%). Zbog toga je vrijednost eura smanjena na 1,0364 dolara

Neto otkup deviza kroz devizne intervencije HNB-a 900

8,0 7,5

600

7,0 300 milijuni EUR

HRK

6,5 6,0 5,5

0 -300

HRK/EUR

5,0

HRK/USD

-600

Izvor: HNB; obrada: HGK

20 16 .

20 15 .

20 14 .

20 13 .

20 12 .

20 11 .

20 10 .

20 09 .

20 0

8.

4,0 -900 2008.

2009.

Izvor: HNB; obrada: HGK

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.


21

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

krajem prosinca, najnižu vrijednost od prosinca 2002. godine, odnosno na 1,0541 dolar na samom kraju godine. Promatrano kroz vijednost prosječnog godišnjeg srednjeg tečaja, promjena je na godinišnjoj razini ipak bila neznatna. Točnije, euro je prema dolaru u 2016. godini oslabio samo 0,2%. Promjene tečaja eura prema drugim valutama najvažnijih vanjskotrgovinskih partnera eurozone bile su nešto dinamičnije. Zbog monetarne politike japanske centralne banke euro je oslabio i prema jenu, i to za 10,5%, ali je znatno ojačao prema švicarskom franku, i to za 2,1%, prema kineskom juanu za 5,4%, ruskoj rublji, s obzirom na to da rusko gospodarstvo i dalje trpi posljedice nametnutih sankcija i pada cijene energenata, za 8,9%, te prema britanskoj funti kao posljedica Brexita prema kojoj je euro u prošloj godini ojačao za čak 10,5%. Zbog toga je zabilježeno tek blago jačanje kune prema dolaru od 0,9% te dinamične promjene tečaja kune prema ostalim navedenim valutama. Tako je prosječni srednji tečaj kune prema švicarskom franku u 2016. godini bio 3,2% viši nego u prethodnoj, prema britanskoj funti čak 12,1% viši, a prema japanskom jenu istodobno 10,7% niži. Kako euro ima kudikamo najveći udio u platnom prometu s inozemstvom, tako je aprecijacija kune prema euru najviše utjecala na realnu aprecijaciju kune prema košarici valuta. Naime, indeks realnih efektivnih tečajeva kune, koje objavljuje HNB, pokazuju realno kretanje tečaja kune s obzirom na kretanje potrošačkih cijena, dok se ponderi pojedinih valuta u košarici određuju prema udjelu tih valuta u platnom prometu. Indeks za 2016. godinu pokazuje da je kuna prema košarici valuta realno ojačala za 0,3%, što je tek treća godina realnog jačanja od početka kriznog razdoblja. U prethodnoj je godini npr., unatoč blagom jačanju kune prema euru, izraženo

je kapitalizacija američkih burzi povećana za 10,8%, europskih, afričkih i srednjo-istočnih burzi za 0,8%, dok je tržišna kapitalizacija azijsko-pacifičkih burzi smanjena za 0,7%. Pri ubrzanju gospodarskog rasta, rekordnoj turističkoj sezoni, ohrabrujućim pokazateljima poslovanja domaćih tvrtki, ali i političkim nestabilnostima, na domaćem je tržištu kapitala zabilježen visok rast Crobex dioničkog indeksa od 18,1%, što je najbolji rezultat od 2007. godine. Dinamikom rasta Crobex je nadmašio većinu indeksa s razvijenijih tržišta kapitala, a slijedili su ga i svi sektorski indeksi, posebno indeks dionica turističkog sektora koji je porastao za 27,9% te CROBEXindustrija s rastom od 23,6%. Rast cijena dionica nije bio popraćen rastom burzovnog prometa pa je promet dionicama smanjen za 13,4% u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultiralo i za 7,2% manjim redovnim prometom. Međutim, ukupan je promet ipak povećan za

slabljenje prema dolaru prouzrokovalo realnu deprecijaciju od čak 3,0%. To znači da je pod utjecajem kretanja tečaja došlo do blagog povećanja cijena hrvatskih proizvoda i usluga za kupce iz inozemstva, odnosno do tek blagog smanjenja njihove konkurentnosti. TRŽIŠTE KAPITALA Nastavak kontinuiteta provedbe ekspanzivne monetarne politike uz izrazito niske kamatne stope pogodovao je dioničkim tržištima jer je riječ o ulaganjima na kojima se u takvim okolnostima mogu ostvarivati solidni prinosi. Situaciju na tržištu kapitala nisu znatnije ni dugotrajnije poljuljali ni rizici povezani s Brexitom i pobjedom Trumpa na američkim predsjedničkom izborima. Štoviše, najave novog američkog predsjednika o povećanju javnih investicija, poreznom rasterećenju poduzetnika i zaštiti domaće proizvodnje podigle su cijenu dionica na burzama. U takvim su okolnostima svi važniji američki i europski burzovni indeksi zabilježili solidan rast, a pri oporavku cijena nafte i sirovina porasli su dionički indeksi u zemljama u razvoju. Relativno skroman rast zabilježen je na japanskom tržištu, dok je cijena dionica u Kini pri usporenom gospodarskom rastu zabilježila pad u odnosu na 2015. godinu. Dio važnih svjetskih indeksa zabilježio je svoje povijesno najviše vrijednosti uključujući londonski FTSE100 indeks, koji je unatoč Brexitu porastao za 14,4%, što je najviše među vodećim američkim i europskim indeksima. Na svjetskoj sceni najviši su rast u 2016. godini zabilježili dionički indeksi u Brazilu (63,4%), Kazahstanu (59,9%), Peruu (59,1%) i Rusiji (50,0%), dok je istodobno najveći pad vrijednosti zabilježen na nigerijskom tržištu kapitala (-41,4%). Prema podatcima Svjetske federacije burzi (WFE), tržišna kapitalizacija burzi članica ukupno je povećana za 4,4%, pri čemu

Indeksi realnih efektivnih tečajeva kune

Domaće tržište kapitala i dalje je nedovoljno likvidno i plitko pa ne uspijeva narušiti bankocentrični sustav financiranja 16,1% zahvaljujući provedbi nekoliko velikih blok-transakcija. Pri rastu cijena tržišna je kapitalizacija Zagrebačke burze porasla za 14,1% na razinu od 232,4 milijarde kuna. Trgovanje na domaćem tržištu kapitala i dalje obilježava nedovoljna likvidnost i atraktivnost u nedostatku dovoljnog broja dionica s velikim free floatom. Zagrebačka je burza 2016. godine nastavila s aktivnostima na afirmaciji tržišta kapitala, u sklopu čega su njene dionice uvrštene na Službeno tržište, uređeno tržište je odvojeno od multilateralne trgovinske

Promet na Zagrebačkoj burzi

- prema košarici valuta i indeksu potrošačkih cijena

70

110,0

OTC promet (lijevo) redovni promet (lijevo)

blok promet (lijevo) CROBEX (desno)

5500 5000

60

4500 40

3500

30

3000

100,0

2500

20

2000 10 95,0 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

*pad indeksa označava realnu aprecijaciju kune, a rast označava realnu deprecijaciju

Izvor: HNB; obrada: HGK

1500

0

1000 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

Izvor: Zagrebačka burza; obrada: HGK

bodova

4000

105,0 mlrd. HRK

Indeksi 2010.=100

50


22

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Kretanje burzovnih indeksa BURZOVNI INDEKS

ZAKLJUČNA VRIJEDNOST 31.12.2015.

DowJones

Dionice s najvećim prometom u 2016. godini ZAKLJUČNA VRIJEDNOST 31.12.2016.

PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (%)

17425,0

-2,2

S&P500

2043,9

Nasdaq

5.007,4

FTSE100 CAC40

PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (%)

PROMET (mil. kn)

UDJEL (%)

HT d.d.

356,7

18,7

Valamar riviera d.d.

233,6

12,2

19762,6

13,4

-1,2

2238,8

9,5

Adris grupa d.d. - povlaštena

168,1

8,8

5,7

5.383,1

7,5

Podravka d.d.

96,2

5,0

6.242,3

-4,9

7.142,8

14,4

Adris grupa d.d. - redovna

81,8

4,3

4.637,1

8,5

4.862,3

4,9

Ledo d.d.

63,6

3,3

DAX

10.743,0

9,6

11.481,1

6,9

Nikke2i25

19.033,7

9,1

19.114,4

0,4

Ericsson Nikola Tesla d.d.

53,2

2,8

Bele1x5

644,1

-3,4

717,4

11,4

Zagrebačka banka d.d.

49,6

2,6

SASX10

699,0

-2,2

690,5

-1,2

Atlantic Grupa d.d.

49,2

2,6

Imperial d.d.

45,4

2,4

SBI-TOP

696,2

-11,2

717,6

3,1

MBI10

1.833,3

-0,6

2.134,9

16,5

Ostali

CROBEX

1.689,6

-3,2

1.994,8

18,1

Ukupno

Izvor: Bloomberg; obrada: HGK

37,3 100,0

Izvor: Zagrebačka burza; Obrada: HGK

platforme (MTP) koja je dobila novi naziv–CE Enter, zaživio je SEE Link projekt regionalne integracije, pokrenut je rad na Funderbeam SEE platformi za financiranje startupova i na projektu razvoja regionalnog tržišta kapitala namijenjenog malim i srednjim poduzetnicima. To bi, uz dinamiziranje gospodarskog rasta i aktivniju ulogu države u rješavanju svog vlasničkog portfelja, moglo doprinijeti nastavku pozitivnijih kretanja na domaćem tržištu kapitala. MONETARNA KRETANJA Monetarne su politike većeg dijela svjetskih ekonomija i 2016. godine ostale ekspanzivne i fokusirane na kretanja cijena koje su i dalje bile na rubu deflacije. Hrvatska narodna banka je, ostavši dosljedna svom cilju održanja relativne stabilnosti cijena kroz tečaj kao nominalno sidro, nastavila podržavati visoku likvidnost u sustavu. U 2016. godini, drugoj uzastopnoj godini gospodarskoga rasta, nastavljeno je razduživanje privatnog sektora kod poslovnih banaka. To je

ujedno bila i peta uzastopna godina razduživanja ovoga sektora koji je krajem 2016. godine imao 203,2 milijarde kuna kredita kod banaka, 4% manje nego krajem prethodne godine. Krediti su pali i u sektoru kućanstava i u sektoru trgovačkih društava. U sektoru

razduživanje ipak imala konverzija, pa je zabilježen i veći pad u sektoru kućanstava (za 6,9 milijardi kuna) koji je bio najviše izložen švicarskom franku, nego u sektoru trgovačkih društava (gdje je pad zabilježen na razini od 1,7 milijardi kuna). Naime, sektor kućanstava je krajem 2014. godine imao 16% kreditnog duga vezanog uz švicarski franak (20,3 milijarde kuna) koji je krajem 2016. godine pao na 1,3% (1,5 milijardi kuna). Zbog konverzije, ali i zbog veće aktivnosti u dijelu čistih kunskih kredita, značajno je promijenjena valutna struktura zaduženosti ovoga sektora. Naime, u posljednje su dvije godine, a posebno u 2016., snažnije počeli rasti krediti u kunama zbog promjena i na strani ponude i na strani potražnje. S jedne strane, HNB je 2016. godi-

Nastavak razduživanja privatnog sektora pod utjecajem konverzije kredita u švicarskom franku i otpisa nenaplativih potraživanja kućanstava glavna je okosnica pada bila konverzija kredita u švicarskim francima, a u trgovačkim društvima prodaja nenadoknadivih kredita (banke su prodale 5,97 milijardi kuna djelomično nadoknadivih i potpuno nenadoknadivih potraživanja, od čega se 73% odnosilo na sektor trgovačkih društava). Zbog tih je faktora razduživanje bilo dinamičnije nego prethodne tri godine. Snažniji je utjecaj na

Likvidnost banaka: slobodna novčana sredstva u kunama

Pad udjela nenaplativih i teško naplativih kredita u ukupnim kreditima do najniže razine od sredine 2012. godine

Stanje kreditne zaduženosti kućanstava i poduzeća kod poslovnih banaka, godišnja stopa promjene (%)

35.000,0 u stranoj valuti

4,0

30.000,0

krediti stanovništvu

krediti poduzećima

2,0

25.000,0

0,0

20.000,0

%

mil. HRK

712,3 1.909,5

15.000,0

-2,0

10.000,0

-4,0

5.000,0

-6,0

0,0 siječanj svibanj rujan

siječanj svibanj rujan

siječanj svibanj rujan

siječanj svibanj rujan

siječanj svibanj rujan

siječanj svibanj rujan

siječanj svibanj rujan

siječanj svibanj rujan

siječanj svibanj rujan

siječanj svibanj rujan

-8,0 -10,0

I

II

III

IV

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Izvor: HNB; obrada: HGK

V

VI

VII VIII IX

2015. Izvor: HNB; obrada: HGK

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

2016.

X

XI

XII


23

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Broj insolventnih poslovnih subjekata, broj zaposlenih i iznosi prijavljenih nepodmirenih naloga za plaćanje 31.12.2015.

Broj insolventnih poslovnih subjekata Broj zaposlenih Iznos prijavljenih nepodmirenih obveza u 000 kuna

31.12.2016.

Iznosi prijavljenih nepodmirenih naloga poslovnih subjekata po osnovama u 000 kuna

INDEKS

41659,0

30890,0

74,1

26.305,0

22.225,0

84,5

25.142.385,0

17.807.076,0

70,8

Izvor: FINA; obrada: HGK

31.12.2015.

31.12.2016.

INDEKS

Vjerovnik DRŽAVNI PRORAČUN Vjerovnik PRORAČUN JLP(R)S Ostali osnovi

20.227.137,0

14.101.366,0

69,7

UKUPNO:

25.142.385,0

17.807.076,0

70,8

4640841,0

3428587,0

73,9

274.407,0

277.123,0

101,0

Izvor: FINA; obrada: HGK

ne počelo nuditi bankama jeftinije dugoročnije (četverogodišnje) izvore kunske likvidnosti putem strukturnih repo aukcija (banke su posudile 993,4 milijuna kuna), koje su banke mogle ponuditi po nižim kamatama. S druge strane, loše iskustvo sa „švicarcima“ u određenoj je mjeri podsjetilo na problem valutnog rizika koji preuzima dužnik koji ostvaruje prihode u jednoj, a zadužuje se u drugoj valuti, pa su kućanstva vjerojatno postala otvorenija prema kunskim kreditima nego ranije. Tako se u posljednjih godinu dana znatnije povećala vrijednost stambenih kunskih kredita i gotovinskih nenamjenskih kunskih kredita, zajedno za gotovo 10 milijardi kuna, dok su kunski krediti s valutnom klauzulom pali za 16,4 milijarde kuna. Time je i udio kunskih kredita u ukupnima porastao na rekordnih 42%, što je 10 strukturnih bodova više nego prije godinu dana. Pri tome je zanimljivo da su na osnovi nenamjenskih gotovinskih kredita prvi put kućanstva bila više zadužena u čistim kunskim kreditima nego u onima vezanima valutnom klauzulom. Ta je vrsta kredita ujedno i jedina po kojoj su kućanstva bila više zadužena nego godinu dana ranije.

agencija, nepodmirene su obveze poslovnih subjekata u RH potkraj 2016. godine iznosile 17,8 milijardi kuna, što je za 7,3 milijarde kuna ili 29,2% manje nego krajem 2015. godine kada su iznosile 25,1 milijardu kuna. Istodobno je i broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen s 41.659 na 30.890 ili 25,9%, a sma-

Brojne izmjene nekoliko zakona povezanih s ovom problematikom nisu u proteklim godinama donosile značajniju učinkovitost u njezinu rješavanju njen je i broj zaposlenih u tim poslovnim subjektima s 26.305 na 22.225 ili 15,5%. Smanjenja su u svim segmentima veća kod pravnih nego kod fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost te je i njihov udio krajem 2016. godine manji u svim segmentima nego krajem 2015. godine. U broju insolventnih poslovnih subjekata njihov je udio s 50,51% pao na 40,57%, u broju zaposlenih s 59,49% na 57,68%, te u iznosu prijavljenih nepodmirenih obveza sa 72,08% na 64,65%. Adekvatno tome, povećan je udio fizičkih osoba. Više od 60% poslovnih subjekata ili njih 19.186 odnosi se na poslovne subjekte bez zaposlenih. Iznos njihovih neizvršenih osno-

LIKVIDNOST REALNOG SEKTORA Problem nelikvidnosti jedan je od dugogodišnjih gorućih problema poduzetnika, i to pravnih i fizičkih osoba. Prema podatcima koje je objavila Financijska

Valutna struktura kredita kućanstava kunski s valutnom klauzulom EUR

kunski s valutnom klauzulom CHF

devizni

kunski

Za smanjenje problema nelikvidnosti potrebna je dosljedna primjena svih zakona va čini 63,1% iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje ili 11,2 milijarde kuna. Iznosi nepodmirenih naloga, promatrano po osnovama, pokazuju da se u 2016. godini u RH 3,4 milijardi kuna ili 19,25% odnosi na iznos prijavljenih neizvršenih obveza zbog Rješenja Porezne uprave i drugih nadležnih organa o prisilnoj naplati javnih prihoda u kojima je vjerovnik državni proračun (2015.–4,6 mlrd kuna ili 18,46%), zatim 277,1 milijun kuna ili 1,56% na iznos prijavljenih neizvršenih obveza zbog Rješenja Porezne uprave i drugih nadležnih organa o prisilnoj naplati javnih prihoda u kojima je vjerovnik proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (2015.–274,4 mil. kuna ili 1,09%) te na ostale nepodmirene obveze 14,1 milijarda kuna ili 79,19% (2015.–20,2 mlrd. kuna ili 82,03%). Promatramo li pojavu insolventnosti prema trajanju blokade, vidljivo je da, prema iznosu, dominiraju poslovni subjekti u dugotrajnoj blokadi, 360 i više dana. Kod tih poslovnih subjekata dominiraju, pak, oni koji su blokirani 5 i više godina, njih 9203 ili 43,8%, a iznos njihovih neizvršenih osnova za plaćanje iznosi 7,3 milijarde kuna ili 50,7%.

Iznosi prijavljenih nepodmirenih naloga poslovnih subjekata prema trajanju blokade računa u 000 kuna 31.12.2015.

100,0 90,0

31.12.2016.

INDEKS

do 30 dana

401365,0

527670,0

131,5

70,0

31-60 dana

440.188,0

223.472,0

50,8

60,0

61-180 dana

1.626.987,0

1.111.777,0

68,3

50,0

181-360 dana

1.317.565,0

1.549.842,0

117,6

40,0

duže od 360 dana

21.356.280,0

14.394.315,0

67,4

30,0

UKUPNO:

25.142.385,0

17.807.076,0

70,8

%

80,0

20,0

Izvor: FINA; obrada: HGK

10,0 0,0

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

2015. Izvor: HNB; obrada: HGK

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

2016.

X

XI

XII


24

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Valja očekivati da će se zahvaljujući poduzetim mjerama propisanim Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Ovršnim zakonom, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Stečajnim zakonom te postupcima brisanja trgovačkih društava u narednim razdobljima broj blokiranih poslovnih subjekata i iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje i dalje postupno smanjivati.

apsolutni iznos od 14,1 milijun kuna vrlo mali pa samim tim i njihov udio, a onda i značaj. Sve je to rezultat nastavljenih napora u prikupljanju prihoda naplatom dosad nenaplaćenih poreznih dugovanja, kao i suzbijanja sive ekonomije putem fiskalizacije te unapređenja sustava kontrole i naplate poreza. Također, od 1. siječnja 2015. godine izmijenjen je Zakon o porezu na dobit tako da se korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit dodatno uvjetuje investicijama u dugotrajnu imovinu te zadržavanjem broja zaposlenih. Ta je mjera imala fiskalni učinak tek u 2016. godini.

PRORAČUN KONSOLIDIRANE OPĆE DRŽAVE Veći gospodarski rast od planiranog, potaknut i dalje niskom cijenom energenata, izuzetnom turističkom sezonom, rastom potrošnje i povećanim izvozom, utjecao je i na veće ostvarenje proračunskih prihoda konsolidirane opće države, i to od prošlogodišnjih i od onih planiranih za 2016. godinu. Proračun konsolidirane opće države, prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010), koju primjenjuje Državni zavod za statistiku, obuhvaća Središnju državu, Lokalnu državu i Fondove socijalne sigurnosti. Ukupni su prihodi konsolidirane opće države u 2016. godini, prema toj metodologiji, iznosili 163,3 milijarde kuna, što je 12,4 milijarde kuna ili 8,2% više nego u prethodnoj 2015. godini. Istodobno su ukupni rashodi iznosili 166,0 milijardi kuna, što je 3,8 miljardi kuna ili 2,3% više nego u prethodnoj godini. Takvim je kretanjem prihoda i rashoda manjak proračuna opće države smanjen s -11,3 milijarde kuna u 2015. na -2,8 milijardi kuna u 2016. godini. Najveći je utjecaj na poboljšanje deficita u 2016. godini imalo povećanje poreznih prihoda. Porez na proizvodnju i uvoz povećan je za 4,1 milijardu kuna ili 6,3%, u čemu je najizdašniji prihod od PDV-a koji je povećan sa 43,3 milijarde kuna na 46,4 milijarde kuna ili 7,1%. Značajn rast ostvaren je i kod tekućih poreza na dohodak, 1,8 milijardi kuna ili 8,9%, a najveći relativni rast od 41,7% zabilježen je kod prihoda od poreza na kapital, ali je njihov

U 2016. godini je proračun konsolidirane opće države na prihodnoj stranio ostvario povećanje od 8,2%, a na rashodnoj strani svega 2,3% Značajno su povećanje imali i prihodi od ostalih tekućih i kapitalnih transfera, prije svega zbog pojačane dinamike apsorpcije sredstava iz fondova EU. U skladu s navedenim, ukupni prihodi proračuna opće države u 2016. godini izvršeni su na razini od 47,56% BDP-a, dok su prethodne 2015. godine izvršeni na razini od 45,19% BDP-a. Na rashodnoj strani proračuna opće države postignute su značajne uštede u odnosu na prvotno planirane rashode, što je rezultiralo njihovim izvršenjem na razini od 48,37% BDP-a, dok su prethodne 2015. godine izvršeni na razini od 48,59% BDP-a. U kategoriji intermedijarne potrošnje postignute su planirane uštede, prvenstveno na rashodima za usluge, ponajviše intelektualnim i osobnim uslugama te režijskim troškovima, energiji kao i ostalim materijalnim troškovima poslovanja proračunskih korisnika. Određene uštede ostvarene su i na subvenci-

Proračun konsolidirane opće države

jama, zatim na socijalnim naknadama i socijalnim transferima, te unutar ostalih tekućih i kapitalnih transfera kao i na rashodima za bruto investicije u kapital. Na rashodnoj je strani došlo do manjeg ostvarenja od planiranog, vjerojatno i zbog činjenice što je u travnju pala Vlada te zbog njezina višemjesečnog funkcioniranje kao tehničke Vlade. Zbog manjeg su pritiska na rashodnoj strani i s tim, vjerojatno, povezano manjih potreba za zaduživanjem, smanjeni i kamatni rashodi za 763 milijuna kuna, a time je ujedno drugu godinu zaredom ostvaren primarni proračunski suficit opće države. U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, manjak proračuna konsolidirane opće države u 2016. ostvaren u iznosu od -2,8 milijardi kuna iznosio je 0,80% BDP-a. To je najniži deficit zabilježen od 2002. godine, od kada DZS dostavlja podatke Eurostatu po obračunskom načelu. U tome je manjak Središnje države iznosio -3,5 milijardi kuna ili 1,02% BDP-a, što je čak 7,5 milijardi kuna manje u odnosu na ostvarenje prethodne 2015. godine kada je iznosio -11,0 milijardi kuna ili 3,30% BDP-a. Lokalna država je ostvarila manjak od -117 milijuna kuna ili 0,03% BDP-a, a Fondovi socijalne sigurnosti zabilježili su višak od 867 milijuna kuna ili 0,25% BDP-a. Tijekom 2016. godine Vlada RH nastavila je s provedbom fiskalne konsolidacije u skladu s

Republika Hrvatska je u lipnju 2017. godine izašla iz procedure prekomjernog proračunskog manjka Preporukama Vijeća EU u okviru procedure prekomjernog proračunskog manjka. Prema spomenutim Preporukama bilo je potrebno smanjiti manjak opće države na 2,7% BDP-a, odnosno provesti strukturni napor u iznosu

Ukupni manjak/višak proračuna opće države

(metodologija ESA 2010) u mil. kuna

(metodologija ESA 2010) u mil. kuna RH

RH INDEKS

2015.

1. PRIHODI

2015.

2016.

% BDP-A

2016.

% BDP-A

150.890,9

163.257,7

108,2

Opća država

-11.346,0

-3,4

-2.757,0

-0,8

od toga: Porezni prihodi

85.460,8

91.342,4

106,9

Središnja država

-11.028,0

-3,3

-3.507,0

-1,0

u tome: PDV

43.315,4

46.393,0

107,1

Lokalna država

197,0

0,1

-117,0

0,0

162.237,2

166.014,9

102,3

Fondovi socijalne sigurnosti

-514,0

-0,2

867,0

0,3

11.925,2

11.162,1

93,6

-11.346,3

-2.757,2

24,3

2. RASHODI od toga: Plaćene kamate 3. VIŠAK/MANJAK PRIHODA (1-2) Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK


25

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

120

2014.

Kretanje javnog duga 2015.

18

350

2016.

16

300

100

14

250

80

10

mlrd. HRK

%

200

60

8

150

6

100

4

40

2

20 0

50 Svijet

Razvijene zemlje Izvor: MMF, DZS; obrada: HGK

Zemlje u razvoju Zemlje niskog Zemlje proizv. dohotka nafte

od 1% BDP-a. Podaci o ostvarenju proračuna za 2016. godinu upućuju na to kako je proračunski manjak u iznosu od 0,8% BDP-a značajno manji u odnosu na prvotno planirani od 2,6% BDP-a, odnosno ciljani manjak iz Preporuka Vijeća EU. Preporučeni strukturni napor od 1% BDP-a blago je premašen na razinu od 1,1% BDP-a. Osim obvezujućih preporuka, Vijeće EU je RH predložilo i dodatne neobvezujuće preporuke da se napravi detaljna analiza rashoda s ciljem racionalizacije plaća, socijalne skrbi i potpora radi oslobađanja fiskalnog prostora za rashode koji pridonose rastu, uključujući sufinanciranje projekata EU. Predložilo je i poduzimanje mjera za jačanje porezne discipline i povećanja njezine učinkovitosti. Višegodišnji su napori u tom smislu rezultirali i značajnim smanjenjem proračunskog manjka s 5,4% u 2014. na 3,4% u 2015. te 0,8% u 2016. godini. Odgovorno vođenje fiskalne politike rezultiralo je i smanjenjem udjela javnog duga u bruto domaćem proizvodu koji je bilježio razinu od 86,6% u 2014., 86,7% u 2015. i 84,2% u 2016. godini. Vidljivo međugodišnje smanjenje duga predstavlja najveće smanjenje udjela javnog duga u bruto domaćem proizvodu od početka praćenja statističkih podataka kretanja javnog duga.

0

Hrvatska

Unutarnji (lijevo)

12

%

Udio duga opće države u BDP-u

Inozemni (lijevo)

Stopa rasta (desno)

0 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

-2

Izvor: HNB; obrada: HGK

Svi navedeni napori na fiskalnoj konsolidaciji omogućuju ispunjavanje Preporuka Vijeća EU u vezi s rješavanjem prekomjernog proračunskog manjka te posljedični izlazak RH iz procedure prekomjernog proračunskog manjka. Također, valja istaknuti kako su ovakva pozitivna kretanja prepoznale i tri vodeće svjetske rejting-agencije koje su poboljšale izglede za poboljšanje kreditnog rejtinga RH. JAVNI DUG Na razini svjetske ekonomije nastoji se osigurati dinamičniji, održiv i uključiv rast u okolnostima i dalje visoke zaduženosti. Štoviše, udio javnog duga u BDP-u na globalnoj je razini nastavio rasti i u 2016. godini dosegnuvši 83,6%, a rastao je i kod svih grupa zemalja pa je tako kod razvijenih zemalja dosegao razinu od 107,6% BDP-a, kod zemalja u razvoju 47,4% BDP-a, kod zemalja s niskom razinom dohotka 40,4% te kod zemalja proizvođača nafte 42,3% BDP-a. Ipak, provedba fiskalne konsolidacije u znatnom dijelu zemalja rezultirala je i povoljnijim kretanjima u javnom dugu, pa tako njegov udio u BDP-u drugu godinu zaredom opada u eurozoni te u Europskoj uniji kao cjelini. Povoljnija kretanja u razini duga

Prema dinamici smanjenja udjela javnog duga u BDP-u Hrvatska se svrstala među šest najuspješnijih zemalja Europske unije povezana su sa smanjivanjem proračunskog manjka i stoga nižom potrebom njegova financiranja, sa smanjivanjem kamatnih stopa i troškova financiranja te s ubrzanjem gospodarskog rasta pri kojem je smanjivanje razine zaduženosti lakše i učinkovitije. Splet povoljnih unutarnjih i vanjskih okolnosti podupro je napore u konsolidaciji javnih financija u zemlji, što se odrazilo u snažnom smanjenju proračunskog manjka te u apsolutnom i relativnom smanjenju javnog duga. Tako je, prvi put otkako se statistički konzistentno prati javni dug, došlo do njegova međugodišnjeg smanjenja za oko pola milijarde kuna te prvi put nakon 2007. godine i do pada udjela javnog duga u BDP-u. U takvim je okolnostima javni dug na kraju 2016. godine iznosio 289,1 milijardu kuna, što je 84,2% BDP-a. U odnosu na prethodnu godinu dug je

Udio javnog duga u BDP-u europskih zemalja 180

2015.

2015.

2016.

160

Preporuke vijeća EU za korekciju prekomjernog proračunskog manjka (metodologija ESA 2010)

140 120

2016. OSTVARENJE

3,5

3,4

2,7

0,8

-0,9

-1,5

-0,7

-1,7

1,0

1,6

1,0

1,1

Izvor: MFIN; obrada: HGK

80 60 40 20 0

Estonija Luksemburg Bugarska Češka Rumunjska Danska Latvija Litva Švedska Slovačka Poljska Malta Nizozemska Finska Njemačka Mađarska Irska Slovenija Hrvatska Austrija UK Francuska Španjolska Belgija Cipar Portugal Italija Grčka

PREPORUKE EU

U-28 Euro zona (EA-19)

OSTVARENJE

PREPORUKE EU

Manjak opće države Promjena strukturnog manjka Provedba strukturnih mjera

%

100

Izvor: Eurostat; obrada: HGK


26

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

smanjen za 0,2%, a njegov udio u BDP-u za 2,5 postotnih bodova. Nakon usporavanja rasta u prethodnoj godini, sada je riječ o točki preokreta, nakon koje se očekuje nastavak tendencije pada udjela javnog duga u BDP-u i konvergencija prema zadovoljavanju Maastrichtskog kriterija od 60%. Doprinos takvim kretanjima dijelom se nalazi u činiteljima koji su djelovali na smanjenje brojnika, a to su niži proračunski deficit koji je smanjio potrebu za zaduživanjem, pad kamatnih stopa na povijesno najnižu razinu na domaćem i inozemnom tržištu koji je smanjio troškove zaduživanja, korištenje sredstava iz depozita formiranog u prethodnoj godini te tečajna kretanja koja su umanjila razinu duga. Tome se pridružilo i povoljno kretanje nazivnika pa je gospodarski rast, odnosno solidno povećanje BDP-a, potpomoglo smanjenje udjela duga u BDP-u. Pozitivne pomake u kretanju deficita i duga opće države potaknule su afirmativniji pristup kod rejting-agencija, pa je već krajem 2016. godine agencija Standard & Poor`s promijenila izglede s negativnih na stabilne, što je bio prvi pozitivni pomak za hrvatski rejting u posljednjih devet godina. Smanjenje javnog duga za 505,3 milijuna kuna u 2016. godini rezultat je smanjenja inozemne komponente duga za 9,6 milijardi kuna uz istodoban rast domaće komponente za 9,1 milijardu kuna. Riječ je o odustajanju države od emitiranja inozemne obveznice pri ocijenjeno previsokim traženim kamatama, pa se država preorijentirala na izdavanje vrijednosnih papira na domaćem financijskom tržištu na kojem su pri padu kamatnih stopa i obilnoj likvidnosti vladali povoljni uvjeti zaduživanja. Tako je u 2016. godini država izdala dvije obveznice na domaćem tržištu, i to u ožujku u vrijednosti od četiri milijarde kuna na 11 godina uz prinos od 3,99% i u srpnju u iznosu od šest milijardi kuna na pet godina s

prinosom od 2,85%, što je povijesno najniži prinos. Preorijentacijom na financiranje na domaćem tržištu država je smanjila rizike povezane s inozemnim zaduživanjem, posebno tečajni rizik. U valutnoj strukturi ukupnog javnog duga dominira dug denominiran u eurima s 65,0%, slijedi kunski dug s 29,9% te dug denominiran u dolarima s 5,1% ukupnog duga. Pritom je riječ o dolarskom dugu s korištenjem instrumenata zaštite (valutni swap koji je korišten kod pet dolarskih obveznica), dok je udio originalnog dolarskog duga u ukupnom dugu 28,3%. Osim kod valutne strukture duga kod koje su pri povećanom udjelu kunskog duga za 8,5 postotnih bodova smanjeni rizici, povoljna kretanja zabilježena su i kod kamatne strukture duga kod koje je udio kredita s fiksnom kamatnom stopom povećan s 82,2% u 2015. na 86,2% u 2016. godini. Pozitivan je pomak zabilježen i u roku dospijeća javnog duga, pa je tako prosječna ročnost duga povećana s 3,6 godina u 2015. godini na 5,2 godine u 2016. godini. U 2016. godini smanjenje razine duga opće države zabilježeno je kod svih sastavnica duga, pa je tako dug središnje države smanjen za nešto više od 115 milijuna kuna, istodobno je dug lokalne države smanjen za više od 324 milijuna kuna uz smanjenje duga fondova socijalne sigurnosti za 1,2 milijuna kuna. Međutim, i dalje se 98,4% ukupnog duga odnosi na središnju državu. S udjelom javnog duga u BDP-u od 84,2% na kraju 2016. godine Hrvatska se pozicionirala nešto iznad prosjeka Europske unije (83,5%) i nalazila se među 16 zemalja koje i dalje ne zadovoljavaju maastrichtski kriterij od 60%. Međutim, prema dinamici smanjenja udjela javnog duga u BDP-u u 2016. godini (za 2,5 postotnih bodova) Hrvatska je spadala među uspješnije zemlje, pri čemu je samo pet eu-

Kretanje neto i bruto inozemnog duga Neto inozemni dug (lijevo) Bruto inozemni dug (lijevo)

50

25

100 90

20

Izravna ulaganja

80

40 30

15

70

10

60 %

25 5

20 15

0

10

-5

5 2008.

2009.

Izvor: HNB; obrada: HGK

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

-10

%

35 mlrd. HRK

INOZEMNI DUG Iznos bruto inozemnog duga rastao je po dvoznamenkastim stopama do 2009. godine, maksimalnu je razinu dosegao u 2010. godini, nakon čega je oscilirao, da bi se u posljednje dvije godine uspostavila tendencija njegova pada. U okolnostima pada BDP-a tijekom trajanja gospodarske krize ostvarivan je izuzetno visok udio duga u BDP-u, koji se u razdoblju od 2009. do 2015. godine kretao na razini višoj

Struktura bruto inozemnog duga

Stopa rasta bruto inozemnog duga (desno)

45

0

ropskih zemalja zabilježilo snažniji pad tog pokazatelja od Hrvatske (Slovenija, Irska, Češka, Njemačka i Nizozemska). Snažnim smanjenjem proračunskog manjka na 0,8% BDP-a, uz istodobno započeti proces smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u, Hrvatska je u 2016. godini ostvarila pretpostavke za izlazak iz procedure uklanjanja prekomjernog proračunskog manjka u koji je ušla početkom 2014. godine. Istodobno je povoljnim kretanjima u deficitu i dugu otvoren put prema poboljšanju kreditnog rejtinga zemlje koji se i dalje nalazi dva stupnja ispod investicijskog ranga. Početak smanjivanja javnog duga i pozitivni pomaci u njegovoj strukturi (povećan udio duga u domaćoj valuti, produljena ročnost, veći udio duga s fiksnom kamatnom stopom) umanjuju rizike povezane s dugom, a posebno valutni i kamatni rizik. Nažalost, Hrvatska nije poduzimala dodatne mjere radi iskorištavanja povijesno najniže razine kamatnih stopa na svjetskom tržištu za restrukturiranje svog duga, kao što je to činio dio drugih zemalja, primjerice Slovenija. Ipak, ohrabrujući pomaci su urađeni, a da bi bili održivi, trebat će ubrzati provedbu strukturnih reformi koje će djelovati na državne rashode i gospodarski rast i time omogućiti ostvarivanje Programom konvergencije predviđenog spuštanja udjela javnog duga u BDP-u na razinu od 72,1% u 2020. godini.

Ostali domaći sektori Monetarne fin. institucije

50 40

Središnja banka

30

Opća država

20 10 0

2008. 2009.

Izvor: HNB; obrada: HGK

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

Pokazatelji inozemne zaduženosti po zemljama u 2016. godini 200 180

Inozemni dug/Izvoz robe i usluga Inozemni dug/BDP

160 140 %

120 100 80 60 40 20 0

Rumunjska Češka Izvor: HNB; obrada: HGK

Poljska

Bugarska

Slovačka

od 100%, svrstavajući tako Hrvatsku među visoko zadužene zemlje. Dok je u vrijeme krize dinamika rasta ili pada bruto inozemnog duga bila primarno determi-

Na kraju 2016. godine bruto inozemni dug iznosio je 41,7 milijardi eura, što je 91,4% BDP-a nirana razlikom između zaduživanja države i razduživanja banaka, s početkom gospodarskog oporavka uspostavljena je jasna tendencija pada inozemne zaduženosti. Tome je pridonijela i labava monetarna politika koja je kreiranjem visoke likvidnosti na domaćem tržištu spustila razinu kamatnih stopa, čime je smanjena atraktivnost inozemnog zaduživanja. Pri ubrzanju gospodarskog rasta i stoga povećanim proračunskim prihodima, opća je država bila uspješnija u provedbi fiskalne konsolidacije pa je zbog nižeg proračunskog manjka smanjena i potreba za zaduživanjem. Uz to, država se orijentirala na promjenu u strukturi financiranja prema većem udjelu domaćeg tržišta i kunskog zaduživanja, što je dodatno smanjilo inozemno zaduživanje. Tako je u 2016. godini u odnosu na prethodnu godinu opća država smanjila svoj bruto inozemni dug za 1,1 milijardu eura ili za 6,8%, što je prvi pad inozemnog duga opće države u posljednjih deset godina. Istodobno je nastavljeno i razduživanje drugih monetarnih financijskih institucija kontinuirano prisutno u posljednjih pet godina, sada po najvišoj stopi od 25,6%. To je posljedica visoke domaće likvidnosti, relativno jeftinih i visokih domaćih depozita te i dalje suzdržanog kreditiranja tvrtki i stanovništva. Sliku razduživanja upotpunjuju ostali domaći sektori koji su tijekom 2016. godine

Hrvatska

Slovenija Mađarska

smanjili razinu svog bruto inozemnog duga za više od 1,1 milijardu eura ili za 6,9% jer tvrtke pri padu kamatnih stopa na domaćem financijskom tržištu izbjegavaju inozemno zaduživanje i s tim povezane dodatne rizike. Stoga je, u odnosu na prethodnu godinu, rast zabilježen jedino kod izravnih ulaganja koja su povećana za 0,3 milijarde eura ili za 5,8%. Takva su kretanja sastavnica bruto inozemnog duga rezultirala činjenicom da se na kraju godine najveći dio ukupnog inozemnog duga (36,3%) odnosio na ostale domaće sektore (0,5 postotnih bodova više nego prethodne godine), 35,5% na opću državu (0,5 postotnih bodova više nego prethodne godine), 13,8% na izravna ulaganja (1,8 postotnih bodova više nego prethodne godine), 10,9% na druge monetarne financijske institucije (2,6 postotnih bodova manje nego prethodne godine) i 3,4% na središnju banku (0,3 postotna boda manje nego prethodne godine). U odnosu na pretkriznu 2008. godinu promjene u strukturi duga još su izraženije uključujući činjenicu da se opća država s povećanjem svog udjela u ukupnom dugu za 14,4 postotna boda popela s trećeg na drugo mjesto prema veličini duga, dok su druge monetarne financijske institucije (banke) smanjenjem svog udjela za 14,5 postotnih bodova pale s drugog na tek četvrto mjesto. Najveći udio u ukupnom dugu i dalje imaju ostali domaći sektori (tvrtke), ali je njihov udio smanjen za 7,6 postotnih bodova. Istodobno rast udjela u odnosu na pretkriznu razinu bilježe izravna ulaganja (za 4,3 postotna boda) i središnja banka (za 3,4 postotna boda). U takvim je okolnostima na kraju 2016. godine ukupan bruto inozemni dug iznosio 41,7 milijardi eura, što je 3,7 milijardi eura ili 8,2% manje nego na kraju 2015. godine. Riječ je o drugoj godini zaredom u kojoj se bilježi pad duga, ali je on sada znatno izraženiji (u 2015. godini

27

je smanjen za milijardu eura ili za 2,2%). Zahvaljujući tome, ali i rastu BDP-a, 2016. godinu obilježilo je i snažno smanjenje udjela bruto inozemnog duga u BDP-u za 11,5 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu na razinu od 91,4%. To predstavlja prvi pad razine duga ispod 100% BDP-a nakon 2008. godine. Povoljnija kretanja u razini bruto inozemnog duga odrazila su se i na poboljšanje pokazatelja zaduženosti zemlje. Uz pad udjela bruto inozemnog duga u BDP-u zabilježen je i pad udjela neto inozemnog duga u BDP-u (s 51,8% na kraju 2015. na 41,4% na kraju 2016. godine), istodobno je smanjen udio inozemnog duga u izvozu roba i usluga s 211,0% na 182,8%, dok je udio otplaćenog inozemnog duga u izvozu roba i usluga smanjen s 42,4% na 36,8%. Ipak, među usporedivim zemljama Hrvatska i dalje ima visoku razinu inozemne zaduženosti koja sa sobom nosi rizike povezane s financiranjem i refinanciranjem obveza te tečajne i kamatne rizike, što se u konačnici materijalizira u nepovoljnom kreditnom rejtingu zemlje. Tako su među usporedivim zemljama prema udjelu bruto inozemnog duga u BDP-u u nepovoljnijem položaju tek Mađarska i Slovenija kod kojih je taj pokazatelj iznad 100%, ali je prema udjelu inozemnog duga u izvozu roba i usluga Hrvatska i dalje u najlošijem položaju. Pozitivno je što Hrvatska prednjači prema dinamici poboljšanja pokazatelja zaduženosti u prošloj godini, s tim da su, uz Hrvatsku, poboljšanje pokazatelja zabilježile još Rumunjska i Slovenija.

Prvi je put nakon 2008. godine udio bruto inozemnog duga u BDP-u spušten ispod razine od 100% Smanjivanje razine bruto i neto inozemnog duga ohrabruje jer se time smanjuju rizici i uspostavljaju temelji unaprjeđenja kreditnog rejtinga zemlje i time stabilnijeg i održivog gospodarskog rasta. Pri nastavku gospodarskog rasta, smanjenju proračunskog manjka, povoljnijim uvjetima kunskog kreditiranje na domaćem tržištu te postupnom razvoju drugih oblika financiranja na domaćem tržištu kapitala očekujemo da će se udio bruto inozemnog duga u BDP-u i u narednom razdoblju nastaviti smanjivati i time umanjivati rizike povezane s i dalje previsokom inozemnom zaduženošću.


28

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016

ANALIZA HRVATSKOG GOSPODARSTVA U 2016. GODINI

Nastavak pozitivnih trendova

Najpozitivnije trendove kod broja zaposlenih, realiziranih prihoda, ostvarene dobiti, izvoza te investicija imao je smještajno – ugostiteljski sektor, te IT sektor i uslužne djelatnosti. S druge strane, pak, najgore trendove imale su trgovina i proizvodnja Branimir Kovačić, Bisnode U 2016. godini investicije hrvatskih poduzeća koja predaju godišnji izvještaj bile su 97,8 milijardi kuna

PRETHODNA 2016. GODINA DONIJELA JE stabilizaciju većine ključnih kvantitativnih pokazatelja hrvatskog gospodarstva uz snažan rast kumulativne profitabilnosti. Iako su poduzeća koja predaju godišnji financijski izvještaj imala blago smanjenje realiziranih prihoda u odnosu na 2015. godinu, broj zaposlenih se blago povećao, dok se kumulativna neto dobit udvostručila. Također je pozitivan i nastavak višegodišnjeg trenda povećanja izvoza. S druge strane, kod analize kvalitete poslovanja i dalje se bilježe najveći

problemi kod prosječne naplate, dok su se likvidnost i zaduženost poboljšali u odnosu na 2015. godinu. Prema podacima s kojima tvrtka Bisnode raspolaže, u 2016. godini bilo je 2,8 posto više poduzeća koja su predala godišnja financijska izvješća. Nešto veći porast zabilježen je i kod broja zaposlenih, kojih je bilo gotovo 895.000 u poduzećima koja predaju godišnji izvještaj. Time je nastavljen trend povećanja agregiranog broja zaposlenih u hrvatskim poduzećima koji je počeo u 2015. godini. Zanimljivo je da su blagom porastu zaposlenosti najviše pridonijela mala i mikro poduzeća, dok je kod velikih zabilježen pad.


29

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016

Blagi pad prihoda, rast kumulativne neto dobiti Ukupni realizirani prihodi hrvatskih poduzeća imali su blagi pad koji je iznosio 1,7 posto, a iznosili su 636,9 milijardi kuna. Time je prosječna prihodovnost po poduzeću smanjena. Kumulativna neto dobit se udvostručila te je iznosila 32,9 milijardi kuna. S druge strane, kumulativna operativna dobit, koja mjeri profitabilnost temeljenu isključivo na poslovnim aktivnostima, iznosila je 25,8 milijardi kuna uz pad u odnosu na 2015. godinu od 4,5 posto. Operativna marža iznosila je 4,1 posto. Omjer dobitaša i gubitaša ostao je jednak kao i u prethodnoj godini, te tako u prosjeku na tri dobitaška poduzeća dolaze dva gubitaška. Osim srednje velikih poduzeća, sve kategorije poduzeća, po veličini, imale su kumulativno pozitivnu neto i operativnu dobit. Izvoz je nastavio višegodišnji trend rasta vrijednosti, iako po nešto nižoj stopi u odnosu na prethodne godine. Ukupna vrijednost zabilježenog izvoza kod poduzeća s predanim godišnjim izvještajem iznosila je 119,5 milijardi kuna, uz rast od 3,6 posto u odnosu na 2015. godinu. Nešto manje od polovice izvoza odnosi se na velika poduzeća, pri čemu su ona

Blagom porastu zaposlenosti najviše su pridonijela mala i mikro poduzeća, dok je kod velikih zabilježen pad jedina imala pad izvozne aktivnosti u odnosu na mala i mikro te srednje velika poduzeća. Upravo su srednje velika poduzeća imala najveći rast koji je iznosio 26,9 posto. Prema novom načinu prikazivanja investicija, njih je nemoguće uspoređivati s prethodnim godinama. Tako su u 2016. godini investicije hrvatskih poduzeća koja predaju godišnji izvještaj bile 97,8 milijardi kuna, što je iznos više nego dvostroko veći od prikazanih investicija u 2015. godini. Pri tome su bili podjednaki udjeli sve tri veličinske kategorije poduzeća. Kako je već navedeno, većina kvalitativnih pokazatelja imala je pozitivno kretanje u odnosu na 2015. godinu. Tako se prosječna tekuća likvidnost povećala sa 1,01 na 1,09. Time je ukupna vrijednost kratkotrajne imovine bila za devet posto veća od ukupnih kratkoročnih obveza. Velika, srednja i mala poduzeća imaju prosječnu tekuću likvidnost između 1,15 i 1,35, dok mikro poduzeća imaju prosjek od

Kretanje operativne marže hrvatskih poslovnih subjekata 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0%

ukupno

-1,0%

mali

srednji

veliki

-2,0% 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Izvor: Bisnode

Kretanje tekuće likvidnosti hrvatskih poslovnih subjekata 1,40

ukupno

mali

srednji

veliki

1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Izvor: Bisnode

0,84. S obzirom na to da je preporučena vrijednost tekuće likvidnosti minimalno 1,5, jasno je kako većina hrvatskih poduzeća nema adekvatnu likvidnost. Pad prosječne zaduženosti tvrtki Prosječna zaduženost hrvatskih poduzeća lani je nastavila padati kao i prethodnih godina. U prosjeku 55 posto svoje imovine hrvatska poduzeća financiraju iz eksternih izvora financiranja, što je blagi pad u odnosu na 2015. godinu kada je taj prosjek iznosio 58 posto. Najmanje ovisna o tuđim izvorima financiranja su velika poduzeća kod kojih je prosjek 42 posto. Nešto veći prosjek od 52 posto imaju srednje velika poduzeća, dok je kod malih poduzeća prosječna zaduženost 74 posto. Iako su sve tri kategorije poduzeća imale smanjenje prosječne zaduženosti, jasno je da mala poduzeća u prosjeku nisu dovoljno kapitalizirana što smanjuje njihovu mogućnost za

pronalaskom dodatnih izvora financiranja u slučaju potrebe. Naplata kao izraženi problem za većinu hrvatskih poduzeća imala je identičan prosjek kao i u 2015. godini. Naplata mjerena prosječnim danima vezivanja potraživanja iznosila je 90 dana u 2016. godini što je isto kao i godinu dana ranije. Logično je da zbog bolje

Naplata mjerena prosječnim danima vezivanja potraživanja iznosila je 90 dana u 2016. što je isto kao i u 2015. pregovaračke pozicije veća poduzeća imaju kraću prosječnu naplatu. Tako se kod velikih i srednje velikih ona kreće oko 80 dana, dok kod malih poduzeća prosjek iznosi 109 dana. Sve tri kategorije poduzeća su imala podjed-


30

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016

nake prosjeke ovog pokazatelja. S druge strane, prosječno plaćanje obveza iznosilo je 79 dana, što je također slična vrijednost kao i u 2015. godini. Devijacije između veličinskih kategorija poduzeća su ogromne s obzirom na to da je prosjek kod malih poduzeća za više od 50 dana veći nego kod velikih i srednje velikih. Prosječna nominalna plaća u 2015. godini porasla je za 1,7 posto te je iznosila oko 5000 kuna. Kod velikih poduzeća prosječna neto

Kretanje prosječnih dana vezivanja potraživanja i obveza hrvatskih poslovnih subjekata 105 100 95 90 85

Možemo se nadati i očekivati kako će i 2017. biti zaključena s uzlaznim trendovima plaća bila je uvjerljivo najveća te je iznosila 6207 kuna. Nešto iznad prosjeka s plaćom od 5393 kune bila su srednje velika poduzeća, dok je prosječna plaća kod malih poduzeća bila 4170 kuna. Treću godinu zaredom u pozitivnim kretanjima agregiranih podataka hrvatskog gospodarstva može se vidjeti utjecaj turizma. Najpozitivnije trendove kod broja zaposlenih, realiziranih prihoda, ostvarene dobiti, izvoza te investicija imao je smještajno – ugostiteljski sektor. Uz turizam, izrazito pozitivne trendove ima još i IT sektor te uslužne djelatnosti. S druge strane, pak, najgore trendove imale su trgovina i proizvodnja. To jasno ukazuje na

80

potraživanja

obveze

75 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Izvor: Bisnode

tendenciju prelaska težišta hrvatskog gospodarstva s tradicionalnih na nove “soft” industrije. Nastavak pozitivnih trendova U prošlogodišnjoj analizi jasno je bilo navedeno kako je 2015. godina donijela pozitivne trendove, ali kako će ključno biti da se oni nastave i u 2016. godini. Možemo zaključiti kako se upravo to i dogodilo kod većine pokazatelja, što je apsolutno ohrabrujuće za nadolazeće godine. Stoga se možemo nadati i očekivati kako će i 2017. godina biti zaključe-

na sa uzlaznim trendovima koji će pridonositi gospodarskom oporavku naše zemlje. Tvrtka Bisnode će sukladno svojim korporativnim vrijednostima nastaviti i dalje pratiti i analizirati gospodarske trendove i aktualnosti, te pružati adekvatnu potporu poduzetničkim organizacijama i gospodarskim institucijama kroz upravljenje poslovnim informacijama. Krajnji cilj je pomoći u optimiziranju prodaje i povećanju prihoda, te minimiziranju rizika, a sve u funkciji veće uspješnosti pojedinačnih poslovnih subjekata, a onda potom i čitavog gospodarstva.


KORLAT. PASSI ON WIT HOUT BOUN DAR I ES

1D0HGLWHUDQXQDWRMYMHWURPHWLQLFLYLOL]DFLMDJRWRYRQDUDVNULĤMXHSRKDQDOD]LPR%HQNRYDFPMHVWRX'DOPDWLQVNRM]DJRUL JGMHVHSURVWLUHYLQRJUDG.RUODW2NUXĤHQMHPDNLMRPLNDPHQRPL]QDGQMHJDVXQFHDOLFHPRNUHQXWSUHPDPRUX-DNRVXQFH WHďNUWRYMHWURYLPDďLEDQRWORGDMXRVHEXMQHNDUDNWHULVWLNH.RUODWYLQLPD5LMHÍMHRSLRQLUVNRPSRWKYDWXX+UYDWVNRMJGMHMH L]NUďDSRVHEQLPDJURWHKQLÍNLPPMHUDPDLSRVHEQLPVWURMHYLPDVPOMHYHQNDPHQWHVWYRUHQDLGHDOQDNRPELQDFLMD]HPOMHL NDPHQD]DX]JRMVYMHWVNLFLMHQMHQLKVRUWLFDEHUQHWVDXYLJQRQV\UDKLPHUORW 3RVHEQRVWSRORĤDMD.RUODWOHĤLLXWHUURLUXYLQRJUDGQDVWDRXHNVWUHPQLPXYMHWLPDLPDQDMYLďXWRÍNXQDWULVWRWLQMDNPHWDUD QDGPRUVNHYLVLQHLFLMHOLMHRNUHQXWSUHPDPRUXDX]DOHÑXVHL]GLĤX]DGLYOMXMXÉLYUKRYL9HOHELWD.RUODWMHVYDNDNRQDMOMHSďL YHOLNL YLQRJUDG X +UYDWVNRM QHNROLNR VDWL X NRUODWVNLP YLQRJUDGLPD RPRJXÉXMH QDP GD SRPLULďHPR RVMHWLPR L XLVWLQX GRĤLYLPRYUXÉLQX NDPHQMDULJURĤÑHMHGQRJRGQDMOMHSďLKGLMHORYD+UYDWVNHXNRMHPXQDVWDMXQHNDRGQDMEROMLKKUYDWVNLK YLQD 9UKXQVNDYLQD.25/$76<5$+ 0(5/27 &$%(51(76$89,*121SRQRVQRSRND]XMXVYDVYRMD]DYLGQDVYRMVWYD RGL]QLPQH ERMH DURPDFUQRJDERELÍDVWRJYRÉDSDGRVYMHĤLK XUDYQRWHĤHQLKNLVHOLQD .RUODWYLQDL]EHUEHXEHUEXGRELYDMXL]YUVQH RFMHQHďWRVHPRUD]DKYDOLWLLMHGLQVWYHQRMPLNURNOLPLQD.RUODWRYLPSORÍDPD 2GVLURYLQDIUDQFXVNRJVRUWLPHQWDSURL]YRGLVHLED]D]DDXWHQWLÍQHUDNLMHLOLNHUHL]LVWRLPHQHOLQLMH.25/$75$.,-(,/,.(5, /R]DEDUULTXHL7UDYDULFDEDUULTXHVDVPLOMHPMHGLQVWYHQLVXSUHGVWDYQLFLKUYDWVNLKSUHPLXPUDNLMDĎLSDNLGLYOMDUXĤD$URQLMD L0HGLFDVSURSROLVRPSUL]QDWLVXOLNHULLLVWDNQXWLXGUXďWYXSUDYLKOMXELWHOMDL]QDODFD .RUODWYLQH\DUGLVORFDWHGLQWKH0HGLWHUUDQHDQUHJLRQ LQWKH'DOPDWLDQ+LQWHUODQG QHDUWKHFLW\RI%HQNRYDF RYHUWKH FHQWXULHVH[SRVHGWRGLIIHUHQWFLYLOL]DWLRQV DOPRVWDWWKHLQWHUVHFWLRQRIGLIIHUHQWHSRFKV ,WLVVXUURXQGHGE\PDFFKLDDQG URFN\JURXQG FRQVWDQWO\H[SRVHGWRWKHVXQDQGIDFLQJWKHVHD7KHKRWVXQDQGWKHURXJKZHDWKHUEHDWHQVRLOJXDUDQWHH .RUODWZLQHVWKHLUH[WUDRUGLQDU\IHDWXUHV7KLVLVDSLRQHHULQJYHQWXUHLQ&URDWLDVLQFHWKHNDUVWWRSRJUDSK\ZDVDOWHUHGE\ VSHFLDODJURWHFKQLFDOPHDVXUHVVSHFLDOGHYLFHVPLOOHGWKHH[LVWLQJURFNVWKXVFUHDWLQJDVRLOURFNFRPELQDWLRQDQGLGHDO FRQGLWLRQVIRUJURZLQJZRUOGIDPRXVJUDSHYDULHWLHV&DEHUQHW6DXYLJQRQ6\UDKDQG0HUORW .RUODWORFDOHLVXQLTXHE\LWVWHUURLUWKHYLQH\DUGZDVVHWXSLQH[WUHPHFRQGLWLRQVZLWKWKHKLJKHVWSRLQWDWDSSUR[LPDWHO\ WKUHHKXQGUHGPHWHUVDERYHWKHVHDOOHYHO IDFLQJWKHVHDZKLOHWKHEUHDWKWDNLQJSHDNVRI9HOHELWULVHLQWKHKLQWHUODQG .RUODWLVEH\RQGDQ\GRXEWWKHPRVWEHDXWLIXOODUJHYLQH\DUGLQ&URDWLDVHYHUDOKRXUVVSHQWLQ.RUODWYLQH\DUGVHQDEOHXV WKUHHKXQGUHGPHWHUVDERYHWKHVHDOOHYHO  IDFLQJWKHVHDZKLOHWKHEUHDWKWDNLQJSHDNVRI9HOHELWULVHLQWKHKLQWHUODQG WRVFHQWIHHODQGWUXO\H[SHULHQFHWKHKHDWWKHURFN\JURXQGDQGWKHJUDSHVIURPRQHRIWKHPRVWEHDXWLIXOSDUWVRI&URDWLD .RUODWLV EH\RQGDQ\GRXEWWKHPRVWEHDXWLIXOODUJHYLQH\DUGLQ&URDWLDVHYHUDOKRXUVVSHQWLQ.RUODWYLQH\DUGVHQDEOHXV IDPRXVIRUWKHSURGXFWLRQRIEHVW&URDWLDQZLQHV WRVFHQW IHHODQGWUXO\H[SHULHQFHWKHKHDW WKHURFN\JURXQGDQGWKHJUDSHVIURPRQHRIWKHPRVWEHDXWLIXOSDUWVRI&URDWLD 3UHPLXPTXDOLW\ZLQHV.25/$76<5$+ 0(5/27 &$%(51(76$89,*121SURXGO\SUHVHQWDOOWKHLUHQYLDEOHSURSHUWLHVIURP IDPRXVIRUWKHSURGXFWLRQRIEHVW&URDWLDQZLQHV WKHH[WUDRUGLQDU\FRORXUDURPDVRIEODFNEHUULHVWRWKHIUHVKEDODQFHGDFLGV+DUYHVWDIWHUKDUYHVW.RUODWZLQHVDUHUHFHLYLQJ 3UHPLXPTXDOLW\ZLQHV.25/$76<5$+ 0(5/27&$%(51(76$89,*121SURXGO\SUHVHQWDOOWKHLUHQYLDEOHSURSHUWLHV IURP H[FHOOHQWUDWLQJVDOVRGXHWRWKHXQLTXHPLFURFOLPDWHRQ.RUODWSODWHV  WKHH[WUDRUGLQDU\FRORXU DURPDVRIEODFNEHUULHVWRWKHIUHVKEDODQFHGDFLGV+DUYHVWDIWHUKDUYHVW.RUODWZLQHVDUHUHFHLYLQJ 5DZPDWHULDOVIRUDXWKHQWLFUDNLMDVDQGOLTXHXUVIURPWKHHSRQ\PRXVOLQH.25/$75$.,-(,/,.(5,DUHDOVRSURGXFHGIURP H[FHOOHQWUDWLQJV DOVRGXHWRWKHXQLTXHPLFURFOLPDWHRQ.RUODWSODWHV  WKH)UHQFKUDZPDWHULDOVDVVRUWPHQW  /R]DEDUULTXHDQG7UDYDULFDEDUULTXHZLWK,PPRUWHOOHDUHXQLTXHUHSUHVHQWDWLYHVRI 5DZPDWHULDOVIRUDXWKHQWLFUDNLMDVDQGOLTXHXUVIURPWKHHSRQ\PRXVOLQH.25/$75$.,-(,/,.(5,DUHDOVRSURGXFHGIURP &URDWLDQSUHPLXPUDNLMDV5RVHKLSDQG:LOG5RVH$URQLDDQG0HGLFDZLWK3URSROLVDUHOLTXHXUVDSSUHFLDWHGDQGSURPLQHQW WKH)UHQFKUDZPDWHULDOVDVVRUWPHQW DPRQJWUXHORYHUVDQGFRQQRLVVHXUV  /R]DEDUULTXHDQG7UDYDULFDEDUULTXHZLWK,PPRUWHOOHDUHXQLTXHUHSUHVHQWDWLYHVRI &URDWLDQSUHPLXPUDNLMDV5RVHKLSDQG:LOG5RVH$URQLDDQG0HGLFDZLWK3URSROLVDUHOLTXHXUVDSSUHFLDWHGDQGSURPLQHQW DPRQJWUXHORYHUVDQGFRQQRLVVHXUV


32

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2016.

USPOREDBA 400 NAJ S UKUPNIM GOSPODARSTVOM

Brojčano mali, ali vrlo utjecajni Udjeli 400 vodećih poduzeća prema ključnim pokazateljima u ukupnom gospodarstvu 60,0%

52,5% 50,0%

42,7%

45,4%

40,0% 30,0%

37,4%

38,9%

Imovina

Investicije

25,8%

20,0% 10,0% 0%

Zaposleni

Prihodi

Dobit

Izvoz

Izvor: Bisnode

Vodećih 400 hrvatskih poduzeća čine tek 0,34% ukupnog broja poduzeća koji su predali godišnje financijsko izvješće u javni registar. Međutim, njihov utjecaj je ogroman na ukupni obujam domaćeg gospodarstva. Branimir Kovačić, Bisnode

Izvoz je iznosio 62,8 milijardi kuna, što predstavlja natpolovični udio u ukupnom gospodarstvu od 52,5 posto

UKUPNO 230.383 OSOBA BILO JE ZAPOSLENO u 400 vodećih poduzeća prema prihodima tijekom 2016. godine. To čini 25,8 posto svih zaposlenih u poduzećima koja predaju godišnji izvještaj. Kod prihoda njihov utjecaj je još veći s obzirom na to da su tijekom 2016. godine realizirali 287,7 milijardi kuna prihoda, što čini 42,7 posto ukupnih prihoda. Izvoz je iznosio 62,8 milijardi kuna, što predstavlja natpolovični udio u ukupnom gospodarstvu od 52,5 posto. Kumulativna neto dobit 400 najvećih poduzeća iznosila je 13,3 milijardi kuna ili 45,4 posto ukupne neto dobiti gospodarstva. Vrijednost

imovine analiziranih poduzeća bila je 426,7 milijardi kuna, odnosno 37,4 posto ukupne vrijednosti imovine hrvatskih poduzeća s predanim godišnjim izvještajem. Ukupne investicije analiziranih poduzeća iznosile su 38,1 milijardu kuna, što čini udio od 38,9 posto u ukupnom gospodarstvu. Prosječna neto profitna marža najvećih poduzeća bila je nešto veća od ostalih poduzeća s obzirom na to da je iznosila 4,6 posto, dok su ostala poduzeća imala prosjek od 3,4 posto.


33

RANGIRANJA

Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupni prihodi

Ukupni rashodi

Dobit prije Gubitak prije oporezivanja oporezivanja

Porez na dobit

Dobit nakon oporezivanja

Gubitak Konsolidirani nakon financijski oporezivanja rezultat

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

u milijunima kuna

Ukupno Veliki Srednje veliki

2013. 2014.

593.140

566.387

37.293

10.540

6.227

31.121

10.595

19.885

305.263

280.056

265.368

-

-

2.735

14.319

2.367

10.878

1.480

172.345

115.571

111.388

-

-

1.077

5.608

2.501

3.056

76.588

388.275

197.513

189.631

-

-

2.415

11.194

5.727

5.952

Ukupno

83.532

896.013

655.561

623.618

43.769

11.826

7.179

36.668

11.904

24.679

475

320.965

316.465

299.970

-

-

3.079

17.257

3.841

13.331

Veliki Srednje veliki

1.589

175.881

127.559

122.017

-

-

1.285

6.407

2.150

4.256

Mali

81.468

399.167

211.537

201.631

-

-

2.815

13.004

5.913

7.092

Ukupno

89.656

933.958

709.827

685.638

40.315

17.231

6.960

34.746

17.517

16.314

453

315.117

329.523

317.611

-

-

2.612

15.147

5.848

8.469

1.396

170.038

129.329

126.260

-

-

1.135

5.453

3.518

2.754

Veliki Srednje veliki Mali

87.807

448.803

250.977

241.767

-

-

3.213

14.146

8.150

5.091

Ukupno

91.320

889.396

613.367

603.876

31.959

22.469

5.093

26.438

22.041

4.397 3.079

Veliki

436

302.161

289.650

284.720

-

-

1.850

11.173

8.094

1.446

164.515

112.436

110.968

-

-

792

4.185

3.509

677

Mali

89.438

422.720

211.281

208.188

-

-

2.452

11.079

10.438

641

Ukupno

96.758

859.808

598.187

593.810

34.228

29.851

6.040

28.203

29.866

-1.663

375

287.341

289.358

281.635

16.266

8.597

2.876

13.450

8.603

4.848

Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

1.379

157.147

109.531

112.782

4.984

8.192

773

4.184

8.209

-4.025

Mali

95.004

415.320

199.299

199.394

12.967

13.061

2.391

10.569

13.055

-2.486

Ukupno

98.530

851.386

Veliki Srednje veliki

624.807

578.596

38.262

25.849

5.234

33.107

24.545

8.562

359

300.152

275.950

17.036

7.497

2.177

14.886

6.880

8.006

1.316

113.779

107.260

4.968

4.486

684

4.303

3.956

347

Mali

96.855

210.876

195.385

16.258

13.866

2.373

13.919

13.709

210

Ukupno

97.219

829.729

610.201

572.790

38.377

29.193

4.250

34.045

29.110

4.935

348

273.253

298.636

278.618

20.267

11.658

1.749

18.480

11.620

6.860

1.309

149.787

111.966

106.402

4.973

5.260

571

4.382

5.241

-859

Veliki Srednje veliki Ukupno Veliki Srednje veliki Mali

2015.

865.883

441

Mali

Mali

2016.

78.509

Ukupno Veliki Srednje veliki

95.562

406.689

199.599

187.769

13.137

12.275

1.929

11.182

12.249

-1.067

101.001

831.353

612.470

605.041

34.615

27.186

3.910

30.805

24.576

3.519

351

266.246

293.469

288.675

14.011

9.217

1.204

12.855

7.143

3.590

1.266

150.560

112.055

111.695

5.413

5.054

573

4.854

4.800

-214

99.384

414.547

206.946

204.671

15.191

12.916

2.132

13.097

12.633

143

104.257

830.347

618.833

604.964

39.100

25.231

4.143

35.004

24.480

9.726

354

262.632

290.663

278.779

16.763

4.879

1.313

15.464

4.573

10.571

1.221

145.255

112.322

114.677

5.987

8.342

614

5.390

8.131

-2.969

Mali

102.682

422.460

215.848

211.509

16.350

12.011

2.215

14.150

11.775

2.123

Ukupno

114.630

867.527

648.224

626.126

42.289

20.191

5.601

36.295

19.787

16.497

352

259.748

293.780

281.522

17.757

5.499

2.023

15.379

5.133

10.235

Veliki Srednje veliki

1.202

148.302

119.302

114.775

6.672

2.146

744

5.907

2.124

3.783

Mali

113.076

459.477

235.142

229.829

17.859

12.546

2.835

15.009

12.530

2.479

Ukupno

115.047

894.664

636.953

606.687

46.498

15.593

7.160

29.666

16.012

32.940

320

232.881

254.296

239.655

17.615

2.973

2.826

14.803

2.988

11.815

1.398

193.501

141.386

134.550

9.723

2.248

1.184

-1.167

2.633

15.485

9.852

225.915

152.113

144.671

10.809

3.366

1.789

9.033

3.380

5.653

103.477

242.367

89.157

87.811

8.351

7.005

1.360

6.998

7.011

-14

Veliki Srednje veliki Mali Mikro


34

RANGIRANJA

400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1999. do 2016. Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupan prihod

Dobit nakon oporezivanja

Kapital i rezerve

Vrijednost imovine

U milijunima kuna

1999.

400 ukupno RH udjel(%) 400

2000.

ukupno RH udjel(%) 400

2002.

ukupno RH udjel(%) 400

2002.

ukupno RH udjel (%) 400

2003.

ukupno RH udjel (%) 400

2004.

ukupno RH udjel (%) 400

2005.

ukupno RH udjel (%) 400

2006.

ukupno RH udjel (%) 400

2007.

ukupno RH udjel (%) 400

2008.

ukupno RH udjel (%) 400

2009.

ukupno RH udjel (%) 400

2010.

ukupno RH udjel (%) 400

2011.

ukupno RH udjel (%) 400

2012.

ukupno RH udjel (%) 400

2013.

ukupno RH udjel (%) 400

2014.

ukupno RH udjel (%) 400

2015.

ukupno RH 400

2016.

ukupno RH udjel (%)

400 59.972

271.567 716.195

128.642 279.853

4.186 8.146

124.308 200.331

209.554 413.157

0,7

37,9

46,0

51,4

62,1

50,7

400

262.371

149.807

6.826

127.250

220.369

58.773

741.856

305.150

12.046

204.058

427.036

0,7

35,4

49,1

56,7

62,4

51,6

400

266.316

169.415

7.974

219.059

321.010

56.987

727.233

343.231

14.771

298.974

536.396

0,7

36,6

49,4

54,0

73,3

59,8

400

268.134

194.789

14.682

206.801

337.548

63.561

754.186

392.243

22.422

296.873

564.160

0,6

35,6

49,7

65,5

69,7

59,8

400

270.830

217.794

10.306

215.822

368.731

68.084

796.896

451.948

19.994

321.698

633.825

0,6

34,0

48,2

51,5

67,1

58,2

400

276.073

236.666

12.842

227.008

399.260

68.981

811.776

484.079

22.801

339.771

684.896

0,6

34,0

48,9

56,3

66,8

58,3

400

272.009

260.308

14.260

169.370

358.843

71.803

813.762

523.712

27.683

366.276

753.613

0,6

33,4

49,7

51,5

46,2

47,6

400

279.269

290.336

14.126

178.746

394.212

82.412

861.873

608.443

31.257

397.675

861.732

0,5

32,4

47,7

45,2

44,9

45,7

400

291.753

320.369

16.940

192.245

441.017

89.384

935.790

679.484

37.417

492.635

985.183

0,4

31,2

47,1

45,3

44,7

44,8

400

301.883

343.417

15.649

192.973

456.794

89.656

933.958

709.827

34.746

429.853

1,024.297

0,4

32,3

48,4

45,0

44,9

44,6

400

292.456

303.470

11.861

188.565

461.974

84.410

860.478

590.834

25.313

0,5

34,0

51,4

46,9

400

277.218

308.026

14.858

177.430

475.819

96.758

859.808

598.187

28.203

383.429

1.072.400

0,4

32,2

51,5

52,7

46,3

44,4

400

272.790

323.376

18.606

178.928

481.849

98.530

851.386

624.807

33.107

374.144

1.079.490

0,4

32,0

51,8

56,2

47,8

44,6

400

269.393

321.717

19.415

184.899

472.358

97.219

829.729

610.201

34.044

360.738

1.062.213

0,4

32,5

52,7

57,0

51,3

44,7

400

265.403

317.776

14.911

250.399

547.357

101.001

831.353

612.470

34.615

367.193

1.065.799

0,4

31,9

51,9

43,0

68,2

51,4

400

252.594

314.389

17.009

198.255

474.181

104.257

830.347

618.833

35.004

373.995

1.072.447

0,4

30,4

50,8

48,6

53,0

44,2

400

250.289

319.593

12.332

202.260

480.176

114.630

867.527

648.224

36.295

403.927

1.108.715

0,4

28,9

49,3

34,0

50,0

43,3

400

229.876

286.850

13.310

195.374

426.719

115.047

894.664

636.953

29.666

434.491

1.090.151

0,3

25,7

45,0

44,9

45,0

39,1


36

RANGIRANJA

10 najvećih u 12 rangiranja 2005.

2006.

2007.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

HEP

2

KONZUM, ZAGREB

3

KONZUM

3

KONZUM, ZAGREB

3

HEP

4

HT

4

HT

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

5

T-MOBILE HRVATSKA

5

HYPO LEASING KROATIEN

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

HRVATSKE ŽELJEZNICE

7

T-MOBILE HRVATSKA

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKIH SUSTAVA

6

VIPNET

6

ZAGREBAČKI HOLDING

8

VIPNET

8

HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

VIPNET

9

PLIVA HRVATSKA

9

HEP-PROIZVODNJA

9

HEP - PROIZVODNJA

10

HEP-PROIZVODNJA

10

PLIVA HRVATSKA

10

OMV HRVATSKA

2008.

2009.

2010.

1

INA

1

INA

1

INA

2

KONZUM

2

KONZUM

2

KONZUM

3

HEP

3

HEP

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

4

HT

4

HRVATSKI TELEKOM

5

T-MOBILE HRVATSKA

5

ZAGREBAČKI HOLDING

5

PRIRODNI PLIN

7

ZAGREBAČKI HOLDING

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

HEP-PROIZVODNJA

6

OMV HRVATSKA

6

HEP-PROIZVODNJA

6

ZAGREBAČKI HOLDING

8

VIPNET

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

9

HEP-PROIZVODNJA

9

VIPNET

9

OMV HRVATSKA

10

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

10

OMV HRVATSKA

10

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE

2011.

2012.

2013.

1

INA

1

INA

1

INA

2

KONZUM

2

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

2

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

3

KONZUM

3

KONZUM

4

HRVATSKI TELEKOM

4

PRIRODNI PLIN

4

HRVATSKI TELEKOM

5

PRIRODNI PLIN

5

HRVATSKI TELEKOM

5

PRIRODNI PLIN

6

OMV HRVATSKA

6

HEP- PROIZVODNJA

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

7

HEP- PROIZVODNJA

7

OMV HRVATSKA

7

HEP- PROIZVODNJA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

ZAGREBAČKI HOLDING

9

ZAGREBAČKI HOLDING

9

ZAGREBAČKI HOLDING

9

PETROL

10

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE

10

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE

10

CRODUX DERIVATI DVA

2014.

2015.

2016.

1

INA

1

INA

1

INA-INDUSTRIJA NAFTE

2

KONZUM

2

KONZUM

2

HEP

3

HEP

3

HEP

3

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

4

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

4

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

4

Hrvatski Telekom

5

HT

5

HT

5

PLIVA HRVATSKA

6

PETROL

6

PETROL

6

PETROL

7

HEP-PROIZVODNJA

7

PLIVA HRVATSKA

7

LIDL HRVATSKA

8

PLIVA HRVATSKA

8

PLODINE

8

PLODINE

9

PLODINE

9

LIDL HRVATSKA

9

KAUFLAND HRVATSKA

10

LIDL HRVATSKA

10

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO

10

ZAGREBAČKI HOLDING

Izvor: Fina

Obrada podataka: Privredni vjesnik


38

RANGIRANJA

7x10 UKUPNI PRIHOD

Korporacijska ljestvica za 2016. (u 000 kn)

DOBIT

(u 000 kn)

1

INA-INDUSTRIJA NAFTE

15.098.734

1

HEP

2

HEP

8.856.568

2

Hrvatski Telekom

908.796

3

HEP-Operator distribucijskog sustava

6.619.001

3

HEP-Operator distribucijskog sustava

667.086

4

Hrvatski Telekom

6.138.168

4

AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB

589.711

5

PLIVA HRVATSKA

4.601.832

5

PLIVA HRVATSKA

554.754

6

PETROL

4.269.742

6

HEP-Proizvodnja

428.288

7

LIDL HRVATSKA

4.050.658

7

HS PRODUKT

377.922

8

PLODINE

3.868.698

8

Valamar Riviera

336.657

9

KAUFLAND HRVATSKA

3.387.291

9

JADRANSKI NAFTOVOD

290.492

3.352.692

10 Hrvatski operator prijenosnog sustava

10 ZAGREBAČKI HOLDING

IMOVINA

(u 000 kn)

KAPITAL I REZERVE

1.323.818

271.672 (u 000 kn)

1

Hrvatske autoceste

42.798.007

1

HEP

25.581.761

2

HEP

35.510.796

2

Hrvatske autoceste

18.785.356

3

INA-INDUSTRIJA NAFTE

20.144.712

3

Hrvatski Telekom

11.957.885

4

HEP-Operator distribucijskog sustava

16.737.329

4

INA-INDUSTRIJA NAFTE

10.767.185

5

ZAGREBAČKI HOLDING

15.635.259

5

HŽ INFRASTRUKTURA

10.480.123

6

Hrvatski Telekom

13.779.218

6

ADRIS GRUPA

8.425.761

7

HŽ INFRASTRUKTURA

13.583.206

7

ZAGREBAČKI HOLDING

7.002.972

8

HEP-Proizvodnja

9.350.540

8

Hrvatski operator prijenosnog sustava

4.641.588

9

ADRIS GRUPA

8.611.752

9

PLIVA HRVATSKA

3.964.698

6.414.323

10 JADRANSKI NAFTOVOD

3.749.802

10 PLIVA HRVATSKA

UVOZ

(u 000 kn)

IZVOZ

(u 000 kn)

1

INA-INDUSTRIJA NAFTE

8.769.442

1

INA-INDUSTRIJA NAFTE

5.461.284

2

PLIVA HRVATSKA

2.731.846

2

PLIVA HRVATSKA

2.742.367

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

2.218.799

3

BOXMARK LEATHER

2.217.148

4

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO

2.112.438

4

Valamar Riviera

1.323.018

5

BOXMARK LEATHER

1.971.400

5

PETROKEMIJA

1.264.646

6

PORSCHE CROATIA

1.713.414

6

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI

1.165.850

7

PETROL

1.376.194

7

ERICSSON NIKOLA TESLA

1.123.719

8

Hrvatski Telekom

1.283.412

8

ULJANIK

1.122.461

9

M SAN GRUPA

1.212.999

9

Croatia Airlines

1.063.604

1.188.158

10 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

10 MEDIKA

BROJ ZAPOSLENIH 1

HP - Hrvatska pošta

9.167

2

ZAGREBAČKI HOLDING

8.081

3

HEP-Operator distribucijskog sustava

7.504

4

HRVATSKE ŠUME

7.301

5

HŽ INFRASTRUKTURA

4.938

6

INA-INDUSTRIJA NAFTE

4.598

7

BOXMARK LEATHER

3.824

8

Hrvatski Telekom

3.653

9

PLODINE

10 PODRAVKA Izvor: Bisnode

3.314 3.298

908.858


izrada vizualnog identiteta

grafički dizajn

grafička priprema

logotipi, brošure, časopisi...

| Privredni vjesnik d.o.o. | Kačićeva 9, Zagreb | tel: 01/ 56 000 00 | email: grafika@privredni.hr |


40

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski dobitaši u 2016. (prvih 100 od 400 najvećih) RANG DOBIT

NAZIV

MJESTO

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG DOBIT

NAZIV

MJESTO

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

1

HEP

ZAGREB

1.323.818.373

51

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB

ZAGREB

66.818.520

2

HT

ZAGREB

908.796.891

52

ZAGREBAČKI HOLDING

ZAGREB

65.443.204

3

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

ZAGREB

667.086.760

64.935.870

4

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB

ZAGREB

589.711.097

5

PLIVA HRVATSKA

ZAGREB

554.754.256

6

HEP-PROIZVODNJA

ZAGREB

428.288.087

7

HS PRODUKT

KARLOVAC

377.922.402

8

VALAMAR RIVIERA

ŽBANDAJ

336.657.721

9

JANAF

ZAGREB

290.492.210

10

HOPS

ZAGREB

271.672.952

11

LIDL HRVATSKA D.O.O.

VELIKA GORICA

236.799.750

12

ADRIS GRUPA

ROVINJ

235.724.920

13

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO

ZAGREB

221.890.508

14

H-ABDUCO

ZAGREB

214.687.640

15

ENERGIA NATURALIS

VUKOVAR

209.353.473

16

PODRAVKA

KOPRIVNICA

190.576.114

17

PLINACRO

ZAGREB

188.869.930

18

ZAGREBAČKA PIVOVARA

ZAGREB

186.195.641

19

PRVO PLINARSKO

VUKOVAR

179.872.944

20

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE

ZAGREB

179.174.426

21

HRVATSKE ŠUME

ZAGREB

174.801.636

22

SUPER SPORT

ZAGREB

169.064.119

23

INA

ZAGREB

160.021.170

24

TANKERSKA PLOVIDBA

ZADAR

153.888.099

25

DUKAT

ZAGREB

143.474.616

26

GRAND HOTEL LAV

PODSTRANA

139.389.359

27

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI

ZAGREB

133.220.236

28

MAISTRA

ROVINJ

130.536.977

29

TOMMY

SPLIT

113.080.770

30

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI

DUBROVNIK

111.789.636

31

ERICSSON NIKOLA TESLA

ZAGREB

109.566.640

32

HP

ZAGREB

107.899.295

33

VETROPACK STRAŽA

HUM NA SUTLI

105.828.061

34

OMCO CROATIA

HUM NA SUTLI

104.722.956

35

PLAVA LAGUNA

POREČ

100.717.565

36

PETROL

ZAGREB

99.076.081

37

KFK

RUGVICA

92.574.445

38

JGL

RIJEKA

91.302.466

39

NAŠICECEMENT

ZOLJAN

87.749.109

40

ZRAČNA LUKA SPLIT

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

85.537.413

41

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK

MOČIĆI

85.015.938

42

AGENCIJA ALAN

ZAGREB

81.163.156

43

ATLANTIC TRADE

ZAGREB

76.753.932

44

PLODINE

RIJEKA

76.191.789

45

ISTRATURIST UMAG

UMAG

73.843.349

46

DM-DROGERIE MARKT

ZAGREB

73.583.218

53

HUP-ZAGREB

ZAGREB

54

NOVI AGRAR

OSIJEK

64.913.504

55

LTH METALNI LIJEV

BENKOVAC

62.578.284

56

STUDENAC

OMIŠ

60.472.773

57

BELUPO

KOPRIVNICA

60.296.671

58

MLINAR

ZAGREB

58.466.503

59

CRODUX DERIVATI DVA

ZAGREB

58.400.819

60

FERO-TERM

DONJI STUPNIK

57.508.758 57.270.466

61

INTERIGRE

ZAGREB

62

LESNINA H.

ZAGREB

57.205.990

63

DS SMITH BELIŠĆE CROATIA

BELIŠĆE

55.540.756

64

L OREAL ADRIA

ZAGREB

55.226.736

65

ORBICO

ZAGREB

55.131.361

66

NEW YORKER CROATIA

ZAGREB

52.779.228 52.699.206

67

HEINEKEN HRVATSKA

KARLOVAC

68

PORSCHE CROATIA

VELIKA GORICA

51.387.301

69

MEDIKA

ZAGREB

50.704.045

70

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC

VRGORAC

50.602.083

71

HATTRICK-PSK

DUGOPOLJE

50.070.542

72

VIPNET

ZAGREB

46.547.778

73

TOKIĆ

SESVETE

46.357.981

74

KLIMAOPREMA

GRADNA

46.306.418

75

SIEMENS

ZAGREB

46.033.478

76

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA

ZAGREB

44.498.529 43.184.406

77

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP

SLAV. BROD

78

TIFON

ZAGREB

42.843.818

79

TANKERSKA NEXT GENERATION

ZADAR

40.607.823

80

CALUCEM

PULA

40.160.099

81

VALALTA

ROVINJ

40.149.651

82

NEXE GRUPA

NAŠICE

39.950.694

83

BAUHAUS-ZAGREB

ZAGREB

38.900.124

84

CEDEVITA

ZAGREB

38.880.403 38.520.954

85

IBM HRVATSKA

ZAGREB

86

HRVATSKA LUTRIJA

ZAGREB

38.440.718

87

GLOBALNA HRANA

ZAGREB

38.425.953

88

AD PLASTIK

SOLIN

38.346.695

89

MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB

VELIKA GORICA

38.346.527

90

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

ZAGREB

38.015.309

91

VIRO TVORNICA ŠEĆERA

ZAGREB

37.232.143

92

GUMIIMPEX - GRP

VARAŽDIN

37.200.227

93

GENERAL ELECTRIC HRVATSKA

KARLOVAC

36.932.852

94

YTRES

DONJI KNEGINEC

36.490.800

95

ODAŠILJAČI I VEZE

ZAGREB

36.056.088

96

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI

ZAGREB

35.930.157

47

TURISTHOTEL

ZADAR

70.975.829

97

AKD

ZAGREB

35.782.950

48

LPT

PRELOG

69.094.081

98

ROTO DINAMIC

ZAGREB

34.843.236

49

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE

VELIKA GORICA

68.972.956

99

MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL

ZAGREB

34.758.515

50

HOSPIRA ZAGREB

PRUDNICE

68.811.304

100

JYSK

ZAGREB

34.481.818

Izvor: Bisnode


1. 2. 3.

privredni vjesnik

privredni vjesnik

&

target Premium i doseg čitateljsk

&

voljstvo o d a z i o Posa m mjestu na jedno odaIQ B&L /m i r u j u p o m l j i vo r nepomi

S posebnim Vam zadovoljstvom predstavljamo dva premium magazina (2 u 1) na hrvatskom tržištu Business & Lifestyle magazin o poslovnom životnom stilu te modni magazin moda IQ ZIMA 2017, modni magazin koji donosi teme iz mode, koje se čitaju. Iznimnog sadržaja, pomno biranih tema i područja, tekstova iz pera domaćih i inozemnih autora, predstavljanje posebnosti i osoba koje stoji iza svakog

posla, B&L i modaa IQ progovaraju i donose do onose ono što d dru drugi nemaju. Redovite teme su automobili, tehnika, nika, putovanje, pu turističke posebnosti, film, knjige, estetska kirurgija, umjetnost, vino i vikend destinacije, moda, dizajneri, novi proizvodi, stil i interijeri, ljudi iza posla... Oprah Winfrey, Leonard Cohen, Mihael Barišnjikov, Bil Gates, Elon Musk, Matija Dedić, Ana Rucner, Maria Grazia Ciurri, Ida Jakšić, chefovi Hrvoje Zirojević, Ante Pažanin...

Naši čitatelji su poslovni ljudi pretplatnici Privrednog vjesnika (najčešće najčešće ajčešće ešće članovi menadžmenta tvrtki u RH), hotelski, restoranski gosti, tee gos gosti sti u ostalim ugostiteljskim objektima diljem RH, čime se značajno proširuje čitanost i trajanje svakog pojedinog primjerka B&L. Nadamo se da ste dobili raniji primjerak B&L+moda IQ i uspjeli ga pregledati i pročitati, a ako ne, tu je uvijek online: www.privredni.hr/businessandlifestyle

 Format: A4  Tisak: luksuzni glossy u tvrdom uvezu  Naklada: 15.000  Distribucija: :: svim novinskim pretplatnicima Privrednog vjesnika :: samostalno, top subjektima u HoReCa kanalu u Zagrebu i diljem Hrvatske

:: kao digitalni magazin (unutar ISSUU platforme), putem newslettera poslanog na 41.000 newsletter pretplatnika Privrednog vjesnika

Privredni vjesnik d.o.o., Kačićeva 9, 10 000 Zagreb T: (01) 56 00 000, E: marketing@privredni.hr


42

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski izvoznici u 2016. (prvih 100 od 400 najvećih) UDIO IZVOZA U UKUPNIH PRIHODIMA

IZVOZ

NAZIV

MJESTO

INA

Zagreb

5.461.284.532

36,17%

50

TUBLA

Čakovec

334.547.885

96,37%

2

PLIVA HRVATSKA

Zagreb

2.742.367.634

59,59%

51

ROCKWOOL ADRIATIC

Zajci

327.986.843

75,79%

RANG

MJESTO

1

RANG

NAZIV

UDIO IZVOZA U UKUPNIH PRIHODIMA

IZVOZ

3

BOXMARK LEATHER

Trnovec

2.217.148.909

97,82%

52

General Electric Hrvatska

Karlovac

327.926.457

77,19%

4

Valamar Riviera

Žbandaj

1.323.018.659

84,86%

53

Alpiq Energija Hrvatska

Zagreb

319.640.497

99,52%

5

PETROKEMIJA

Kutina

1.264.646.291

65,46%

54

AGS HRVATSKA

Zagreb

312.423.186

47,65%

L OREAL ADRIA

Zagreb

312.120.216

58,54%

6

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFOR.

Zagreb

1.165.850.277

99,16%

55

7

ERICSSON NIKOLA TESLA

Zagreb

1.123.719.133

70,21%

56

AquafilCRO

Oroslavje

303.240.011

99,19%

8

ULJANIK

Pula

1.122.461.024

85,20%

57

Calucem

Pula

301.345.294

98,25%

9

CROATIA AIRLINES

Zagreb

1.063.604.950

66,06%

58

LTH Metalni lijev

Benkovac

297.508.957

94,35%

59

KOSTWEIN - PROIZVODNJA STROJEVA Varaždin

292.705.816

98,52%

60

TDR

Rovinj

287.705.123

19,48%

277.740.801

62,85%

10 11

HEP PODRAVKA

Zagreb Koprivnica

908.858.566 885.421.301

10,26% 42,92%

12

PRVO PLINARSKO

Vukovar

830.536.838

25,15%

61

JEDINSTVO KRAPINA

Mihaljekov Jarek

13

HS PRODUKT

Karlovac

819.651.397

88,90%

62

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK

Osijek

274.190.077

37,13%

14

Wollsdorf Components

Jalžabet

819.008.102

98,31%

63

BRODOSPLIT-HOLDING

Split

273.850.316

82,68% 78,40%

15

GEN-I Zagreb

Zagreb

743.907.198

79,53%

64

UNILINE

Pula

271.960.509

16

AMEROPA ŽITNI TERMINAL

Vranjic

730.349.834

82,19%

65

ATLANTSKA PLOVIDBA

Dubrovnik

270.438.084

76,18%

17

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI

Zagreb

719.950.239

82,84%

66

TANKERSKA NEXT GENERATION

Zadar

269.470.720

98,86%

18

AD PLASTIK

Solin

690.713.465

87,37%

96,94%

19

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE

Velika Gorica

689.663.374

20

MAISTRA

Rovinj

677.036.678

67

Hospira Zagreb

Prudnice

264.164.001

68

GRAND AUTO

Zagreb

262.411.528

34,84%

91,06%

69

SLADORANA

Županja

260.586.183

46,99%

70,89%

70

CE-ZA-R

Zagreb

259.837.831

62,53%

MARITIMAE REGIONIS

Split

259.512.941

98,89% 70,88%

21

OLIMPIAS TEKSTIL

Osijek

641.308.092

97,40%

71

22

DALEKOVOD

Zagreb

633.415.416

70,34%

72

CROMARIS

Zadar

256.403.316

23

Agencija ALAN

Zagreb

632.457.321

96,46%

73

BELUPO

Koprivnica

252.603.633

38,64%

24

ALUFLEXPACK NOVI

Murvica

617.419.183

69,14%

74

EXPORTDRVO

Zagreb

251.288.931

89,71%

25

Vetropack Straža

Hum na Sutli

611.102.943

72,10%

75

DRAVA INTERNATIONAL

Osijek

249.970.167

79,99%

76

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC

Rijeka

248.241.667

81,24%

77

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA

Slavonski Brod

246.432.301

77,02%

78

HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR

Trogir

246.340.496

79,08%

26 27

3. MAJ Brodogradilište Harburg-Freudenberger Belišće

Rijeka Belišće

604.355.203 588.995.158

57,44% 92,15%

28

YTRES

Donji Kneginec

545.480.709

97,19%

29

PETROL

Zagreb

542.732.148

12,71%

30

TANKERSKA PLOVIDBA

Zadar

507.097.829

84,61%

31

HSE Adria

Zagreb

505.054.417

97,91%

32

DS Smith Belišće Croatia

Belišće

500.817.356

68,83%

33

SANCTA DOMENICA

Sveta Nedelja

493.290.885

59,56%

34

JANAF

Zagreb

487.172.609

64,72%

35

OMCO CROATIA

Hum na Sutli

480.329.952

93,51%

36

M SAN GRUPA

Buzin

470.280.945

28,09%

37

PLAVA LAGUNA

Poreč

441.878.112

81,14%

38

FERRERO

Zagreb

437.327.203

70,03%

79

DUKAT

Zagreb

235.578.328

13,57%

80

JGL

Rijeka

235.354.027

35,60% 79,39%

81

SOLVIS

Varaždin

232.165.797

82

KOKA

Varaždin

231.362.055

18,65%

83

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK

Močići

227.259.183

76,70%

84

ZRAČNA LUKA SPLIT

Kaštel Štafilić

226.229.149

71,65%

85

ENI CROATIA B.V.

Zagreb

224.326.730

89,51%

86

HŽ CARGO

Zagreb

216.946.427

40,76%

87

HIPP CROATIA

Glina

214.776.101

76,28%

88

Enikon Aerospace

Zagreb

214.497.253

94,62%

89

BRODOSPLIT

Split

212.364.209

43,89%

39

P. P. C. BUZET

Juričići

427.336.282

94,71%

90

KNAUF INSULATION

Novi Marof

211.356.589

75,02%

40

Đuro Đaković TEP

Slavonski Brod

426.432.794

81,51%

91

KRKA-FARMA

Zagreb

208.982.227

56,71%

41

SAPONIA

Osijek

375.161.235

50,44%

92

ANDO

Zagreb

205.830.041

99,60%

42

ELEKTRO-KONTAKT

Zagreb

372.047.872

94,55%

93

MURAPLAST

Kotoriba

203.722.619

72,36%

43

VIRO TVORNICA ŠEĆERA

Zagreb

363.068.978

50,83%

94

ATLAS

Dubrovnik

199.803.774

53,68%

44

INTERENERGO

Zagreb

362.113.545

89,24%

95

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

Opatija

199.136.937

67,51%

45

ISTRATURIST UMAG

Umag

353.191.643

73,28%

96

KOMPAS

Poreč

196.394.064

86,28%

46

KRAŠ

Zagreb

350.488.037

40,39%

97

NAŠICECEMENT

Zoljan

196.374.189

35,48%

47

SAME DEUTZ-FAHR Žetelice

Županja

348.139.938

91,95%

98

BOMARK PAK

Varaždin

194.137.035

72,93%

48

CEMEX Hrvatska

Kaštel Sućurac

346.595.337

52,36%

99

ŠERIF EXPORT-IMPORT

Zagreb

192.733.177

70,72%

49

LPT

Prelog

340.067.993

91,69%

100 TEHNIX

Donji Kraljevec

190.900.628

75,38%

Izvor: Bisnode


43

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski uvoznici u 2016. (prvih 100 od 400 najvećih) RANG

NAZIV

MJESTO

UVOZ

1

INA

Zagreb

8.769.442.014

RANG

NAZIV

MJESTO

51

PPK

Karlovac

288.033.183

2

PLIVA HRVATSKA

Zagreb

3

HEP

Zagreb

4

PRVO PLINARSKO

UVOZ

2.731.846.221

52

ORBICO

Zagreb

284.770.358

2.218.799.748

53

SAPONIA

Osijek

282.539.137

Vukovar

2.112.438.429

54

SIEMENS

Zagreb

280.450.863

5

BOXMARK LEATHER

Trnovec

1.971.400.918

55

C Automobil Import

Zagreb

269.814.881

6

PORSCHE CROATIA

Velika Gorica

1.713.414.532

56

NESTLÉ ADRIATIC

Zagreb

269.589.674 267.823.937

7

PETROL

Zagreb

1.376.194.782

57

FRANCK

Zagreb

8

HT

Zagreb

1.283.412.417

58

VINDIJA

Varaždin

266.877.110

9

M SAN GRUPA

Buzin

1.212.999.491

59

C&A MODA

Zagreb

261.599.619

10

MEDIKA

Zagreb

1.188.158.613

60

RECRO

Zagreb

256.615.583

11

ULJANIK

Pula

986.898.014

61

HENKEL CROATIA

Zagreb

251.643.778

12

GEN-I Zagreb

Zagreb

862.393.153

62

KOKA

Varaždin

249.721.557

13

PHOENIX Farmacija

Zagreb

851.402.348

63

MICROLINE

Zagreb

246.445.503

14

CRODUX PLIN

Zagreb

791.541.125

64

TELE2

Zagreb

246.413.088

15

KAUFLAND HRVATSKA

Zagreb

712.371.424

65

OMCO CROATIA

Hum na Sutli

243.164.922

16

OKTAL PHARMA

Zagreb

662.006.115

66

PEVEC

Sesvete

242.641.247

17

MEDICAL INTERTRADE

Sveta Nedelja

18

KRKA-FARMA

Zagreb

19

SANCTA DOMENICA

20

649.737.947

67

GORENJE ZAGREB

Zagreb

240.382.758

643.405.546

68

FERO-TERM

Donji Stupnik

231.092.172

Sveta Nedelja

621.715.957

69

BOMARK PAK

Varaždin

229.457.314

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB

Zagreb

617.087.062

70

TUBLA

Čakovec

229.084.204

71

KOSTWEIN - PROIZVODNJA STROJEVA

Varaždin

228.874.870

72

SOLVIS

Varaždin

227.093.934

73

Kronospan CRO

Bjelovar

226.338.497

21

PODRAVKA

Koprivnica

609.480.004

22

HSE Adria

Zagreb

509.718.988

23

TE PLOMIN

Plomin Luka

498.186.049

24

VIPNET

Zagreb

468.589.898

25

ATLANTIC TRADE

Zagreb

463.583.290

26

Wollsdorf Components

Jalžabet

456.692.085

27

ERICSSON NIKOLA TESLA

Zagreb

448.430.357

28

LESNINA H.

Zagreb

444.105.829

29

YTRES

Donji Kneginec

435.704.765

30

IKEA Hrvatska

Sop

434.445.611

31

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI

Zagreb

431.194.639

32

Harburg-Freudenberger Belišće

Belišće

33

PETROKEMIJA

Kutina

34

VIRO TVORNICA ŠEĆERA

35

74

ROBERT BOSCH

Zagreb

225.267.972

75

KRAŠ

Zagreb

225.076.421

76

CROMARIS

Zadar

215.804.433

77

VULKAL

Zagreb

215.655.359

78

AquafilCRO

Oroslavje

214.915.143

79

DS Smith Belišće Croatia

Belišće

213.792.402

80

KMAG

Gornji Stupnik

205.584.621

81

ALCA ZAGREB

Zagreb

203.722.562

430.362.263

82

SPAR NEKRETNINE,

Zagreb

193.818.000

421.592.551

83

HAVI Logistics

Sveta Nedelja

193.384.733

Zagreb

416.801.205

84

HIPP CROATIA

Glina

193.319.525

OLIMPIAS TEKSTIL

Osijek

398.019.314

85

SLADORANA

Županja

192.696.670

36

AD PLASTIK

Solin

394.221.266

86

ELEKTRO-KONTAKT

Zagreb

192.197.355

37

DUKAT

Zagreb

384.958.911

87

TOYOTA CROATIA

Zagreb

186.248.772

38

BAUHAUS-ZAGREB

Zagreb

384.460.879

88

adidas Croatia

Zagreb

184.357.415

39

Vetropack Straža

Hum na Sutli

368.022.589

89

VAMACO M.V.

Zagreb

184.254.510

40

TOMIĆ & CO.

Zagreb

366.543.072

90

GUMIIMPEX - GRP

Varaždin

182.527.206

41

dm-drogerie markt

Zagreb

346.112.839

91

EUROTRADE

Rovinj

182.373.335

42

PROCTER & GAMBLE

Zagreb

343.839.597

92

MURAPLAST

Kotoriba

181.074.916

43

PHILIP MORRIS ZAGREB

Zagreb

334.913.673

93

LOGISTIKA VIOLETA

Obrež Zelinski

180.849.594

44

E PLUS

Donji Stupnik

328.328.108

94

AGS HRVATSKA

Zagreb

178.650.921

45

SPAR Hrvatska

Zagreb

327.080.084

95

SPORTINA

Zagreb

170.283.584

46

TDR

Rovinj

327.006.000

96

STANIĆ

Kerestinec

169.373.982

47

3. MAJ Brodogradilište

Rijeka

312.347.489

97

CARLSBERG CROATIA

Koprivnica

161.864.222 160.300.148

48

MAN IMPORTER HRVATSKA

Hrvatski Leskovac

308.305.503

98

MMM Agramservis

Zagreb

49

P Automobil Import

Zagreb

305.868.773

99

HRT

Zagreb

158.953.198

50

TOKIĆ

Sesvete

292.642.696

100

BENUSSI

Fažana

154.256.136

Izvor: Bisnode


44

RANGIRANJA

Novi u skupini 400 najvećih u 2016. RANK NAZIV 2016.

393

UKUPNI PRIHOD

RANK NAZIV 2016.

UKUPNI PRIHOD

RANK NAZIV 2016.

AC JESENOVIĆ

211.009.879

358 Enikon Aerospace

226.693.938

267

KOSTWEIN - PROIZV. STROJEVA

380 adidas Croatia

218.207.075

272

EUROAGRAM TIS

288.870.883

361

LAVČEVIĆ

106

Agencija ALAN

UKUPNI PRIHOD

297.100.789 225.380.959

655.658.142

327

FAIRTRADE

246.362.016

331

MANTA

243.479.110

398 ANDO

206.659.843

285 GRAND HOTEL LAV

280.408.076

391

MASS SHOES

211.762.940

366 AUTOKUĆA BAOTIĆ

224.560.560

315

HANZA MEDIA

254.999.157

323

NEXE GRUPA

249.838.935

379

218.348.463

156

HEP ELEKTRA

455.319.521

363

PETROKOV

207.822.781

375

INA MALOPRODAJNI SERVISI

219.608.696

336 PHARMA NET

229 BRODOSPLIT-HOLDING

331.199.904

190

INTERIGRE

387.236.581

270

SOLVIS

292.426.379

394 C.I.A.K. AUTO

208.876.807

367

INVEST SEDLIĆ

223.524.655

297

TANKERSKA NEXT GENERATION

272.589.229

348.781.521

266 ISTARSKI SUPERMARKETI

298.655.712

318

TEHNIX

253.248.382

208.516.230

371

KAMEN

222.732.733

378

TOYOTA CROATIA

289 KLIMAOPREMA

277.320.360

374

UGO GRUPA

356 KOMPAS

227.633.286

342 VOLVO GROUP CROATIA

BMD STIL

396 BRODOMETALURGIJA

221

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA

395 ELECTUS DGS 392 ELGRAD 368 ENERGIA NATURALIS

211.370.576 223.494.599

224.897.493 239.885.231

218.619.216 221.611.041 236.474.840

Izvor: Bisnode

Tvrtke u skupini 400 najvećih iz 2016. kojih nema u toj skupini 2014. RANK NAZIV 2016.

UKUPNI PRIHOD

RANK NAZIV 2016.

UKUPNI PRIHOD

RANK NAZIV 2016.

UKUPNI PRIHOD

232

A-ANTICUS

323.540.998

327

FAIRTRADE

246.362.016

346 MAKROMIKRO GRUPA

393

AC JESENOVIĆ

211.009.879

285 GRAND HOTEL LAV

280.408.076

331

MANTA

243.479.110

380 adidas Croatia

218.207.075

315

HANZA MEDIA

254.999.157

391

MASS SHOES

211.762.940

CENTRAL EUROPE 340 MEDIACOM ZAGREB

655.615.959

354 HAVI Logistics

228.453.825

220 ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO

350.890.180

156

HEP ELEKTRA

455.319.521

235

321.180.427

271

HUAWEI TECHNOLOGIES

289.753.314

107

AGS HRVATSKA

Alpiq Energija Hrvatska

398 ANDO

206.659.843

205 Hyundai Hrvatska

370.842.446

302 AUTOCOMMERCE HRVATSKA

267.020.236

121

581.607.229

366 AUTOKUĆA BAOTIĆ

224.560.560

375

INA MALOPRODAJNI SERVISI

219.608.696

396 BRODOMETALURGIJA

207.822.781

247

ING-GRAD

310.506.062

229 BRODOSPLIT-HOLDING

331.199.904

394 C.I.A.K. AUTO

208.876.807

308 COTRA

263.132.493

221

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA

348.781.521

312

ELECTROLUX

259.666.661

395 ELECTUS DGS

208.516.230

392 ELGRAD

211.370.576

241

313.219.516

Emil Frey Auto Centar

368 ENERGIA NATURALIS

223.494.599

333

EURO DAUS

242.880.561

272

EUROAGRAM TIS

288.870.883

Izvor: Bisnode

IKEA Hrvatska

190

INTERIGRE

387.236.581

367

INVEST SEDLIĆ

223.524.655

266 ISTARSKI SUPERMARKETI

298.655.712

386 J.U.A. FRISCHEIS

213.942.924

307

263.664.801

154

JADRANKA HOTELI KFK

465.915.036

289 KLIMAOPREMA

277.320.360

183

401.226.725

KMAG

356 KOMPAS

227.633.286

323

NEXE GRUPA

320 P.S.C. ZAGREB 387

PAN-PEK

336 PHARMA NET 352

RI - PETROL

364 RICARDO

235.830.830

238.342.375 249.838.935 251.802.324 212.742.287 239.885.231 229.465.476 224.829.062

381

RWA Hrvatska

216.669.609

270

SOLVIS

292.426.379 222.449.685

372

SPORTINA

297

TANKERSKA NEXT GENERATION

272.589.229

318

TEHNIX

253.248.382

378

TOYOTA CROATIA

374

UGO GRUPA

48

ULJANIK

218.619.216 221.611.041 1.317.432.856

342 VOLVO GROUP CROATIA

236.474.840

267

KOSTWEIN - PROIZVODNJA STROJEVA

297.100.789

85

Wollsdorf Components

833.057.661

370

LOGISTIKA VIOLETA

222.836.152

385 KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA

214.374.149


45

RANGIRANJA

Tvrtke u skupini 400 najvećih iz 2015. kojih nema u toj skupini 2016. RANK NAZIV 2015.

UKUPNI PRIHOD

RANK NAZIV 2015.

126

ABS SISAK

44.509.020

317

DINOVA-DIONA

165

FLIBA

182.097.042

321

PACIFIC FRUIT LIMITED

UKUPNI PRIHOD

RANK NAZIV 2015.

UKUPNI PRIHOD

146.549.465

376

BRODOTROGIR

147.962.834

174.183.414

377

ACI

201.264.932

173

KONSTRUKTOR-INŽENJERING

134.563.470

325

ATLANTIC GRUPA

138.990.214

378

EUROCABLE GROUP

121.600.944

181

VMD GRUPA

179.786.322

327

SUNČANI HVAR

197.390.444

381

Mesna industrija RAVLIĆ

202.012.762

185

ELKA

54.562.504

340 TETRA PAK

203.610.712

387

KONČAR - Metalne konstrukcije

195.532.039

195

MUCIĆ & CO

36.663.407

343 Genera

180.485.906

213

VESTAS CENTRAL EUROPEZAGREB

28.102.727

347

CEDAR

171.283.437

390 KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI

218

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA

190.060.925

357

MEĐIMURJE-PLIN

179.264.814

AUTOMOBILSKA 266 FEROIMPEX TEHNIKA

200.617.570

286 KONOS CONSTRUCTION

36.471.464

358 METIS

200.043.173

359 INDUSTRIUS

172.157.253

361

192.021.752

TROMONT

290 AGIT

200.375.967

364 EDISON INTERNATIONAL S.P.A.

304 H1 TELEKOM

165.626.494

369 CENTROMETAL

203.430.375

307

191.949.995

374

202.850.887

ADRIATICA DUNAV

24sata

161.784.576

391

ELEKTRO ENERGIJA ADRIA

392 SARDINA 393

173.733.104 183 152.033.293

ZAGREBGRADNJA

204.876.958

396 LJEKARNE JOUKHADAR

199.602.366

397

GLAXOSMITHKLINE

399 VAJDA

178.379.154 188.086.214

Izvor: Bisnode

Tvrtke u skupini 400 najvećih iz 2014. kojih nema u toj skupini 2016. RANK NAZIV 2014.

UKUPNI PRIHOD

50

ANTE GRADNJA

-

67

TLM Aluminium

10.919.478

102

INAGIP

108

DINOVA-DIONA

135

INGRA

92.147.753

157

FLIBA

182.097.042

177

ELKA

204 ZAGORJE-TEHNOBETON 214

ABS SISAK

215

GORUP

222

SCAPUS

225

AGIT

236 ZAGREBGRADNJA 248 ETRADEX 250 MUCIĆ & CO 262

EUROCABLE GROUP

270

VESTAS CENTRAL EUROPEZAGREB

271

JADROPLOV

279

24sata

280 DOK-ING 283 H1 TELEKOM Izvor: Bisnode

RANK NAZIV 2014.

285 PIONEER - SJEME

UKUPNI PRIHOD

104.744.197

RANK NAZIV 2014.

353

ADRIATICA DUNAV

UKUPNI PRIHOD

191.949.995

286 DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA

190.060.925

354 K i K elektronika

138.290.911

164.215.420

295 SMOKING

241.460.100

358 MOBIS-ELECTRONIC

205.991.291

146.549.465

302 ŠKOLSKA KNJIGA

171.454.985

365 HOTELI ŽIVOGOŠĆE

84.495.013

303 INSTITUT IGH

180.785.668

366 TVORNICA STOČNE HRANE

180.757.343

AUTOMOBILSKA 306 FEROIMPEX TEHNIKA

200.617.570

115.670.994

317

METIS

200.043.173

375

GLAXOSMITHKLINE

44.509.020

319

VMD GRUPA

179.786.322

378

KONČAR - Metalne konstrukcije

320 VAJDA

188.086.214

379

ŠPINUT

321

203.610.712

381

LJEKARNE JOUKHADAR

54.562.504

76.573 153.922

TETRA PAK

372

PGM RAGUSA

46.123.368

373

PETROL PLIN

163.397.036 178.379.154 195.532.039 9.576.639 199.602.366

200.375.967

324 KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA

198.614.665

384 CEDAR

204.876.958

326

134.563.470

386 KVASAC

176.715.837

201.996.809

334 GRADATIN

387

194.030.147

36.663.407 121.600.944 28.102.727 107.785.893 202.850.887 201.067.157 165.626.494

KONSTRUKTOR-INŽENJERING

56.540.130

KOESTLIN

171.283.437

338 ACI

201.264.932

388 CESTA

339 BRODOSPAS

106.710.295

389 WELLMAX

93.064.898

340 BOROVO

110.075.458

390 VEČERNJI LIST

196.549.411

341

21.888.556

HELECTOR S. A.

- MJERNI 349 KONČAR TRANSFORMATORI

393

KOMUNALAC

394 SUNČANI HVAR 173.733.104

396 PAN-papirna industrija

350 Genera

180.485.906

397

352

179.264.814

400 PETASON

MEĐIMURJE-PLIN

HOREX TRADE

150.705.502

150.129.865 197.390.444 70.379 174.625.470 190.209.048


46

RANG-LJESTVICA

Rang-ljestvica 400 najvećih 2016. BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2014.

2015.

2016.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

1

1

1

INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 10

4.598

15.098.734.655

2

2

2

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

406

8.856.568.510

3

3

3

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

7.504

6.619.001.081

4

4

4

HRVATSKI TELEKOM D.D.

ZAGREB

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

3.653

6.138.168.466

5

6

7

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 25

2.095

4.601.832.980

6

5

5

PETROL D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6

7

8

9

LIDL HRVATSKA D.O.O.

VELIKA GORICA

KNEZA POSAVSKOG 53

787

4.269.742.726

1.835

4.050.658.955 3.868.698.258

8

7

8

PLODINE D.D.

RIJEKA

RUŽIĆEVA 29

3.314

9

13

11

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

DONJE SVETICE 14

2.770

3.387.291.029

10

12

10

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 41

8.081

3.352.692.401

11

9

13

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O.

VUKOVAR

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 27

10

3.302.722.249

12

11

6

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

1.815

3.273.138.590

13

15

12

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 1

1.212

3.144.729.519

14

14

14

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA OPATOVINA 36

848

2.826.235.864

15

16

17

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 69

16

20

20

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 50

438

2.819.494.320

2.256

2.585.174.002

381

2.575.544.993

17

21

19

MEDIKA D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

18

18

16

PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 6

1.070

2.552.236.540

19

23

22

TOMMY D.O.O.

SPLIT

DOMOVINSKOG RATA 93

2.548

2.362.363.029

20

22

23

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 70

21

17

15

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

GOSPODARSKA ULICA 12

22

24

21

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

ZAGREB

FARKAŠA VUKOTINOVIĆA 2

7.301

2.076.480.032

23

25

25

PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.

KOPRIVNICA

ANTE STARČEVIĆA 32

3.298

2.063.042.820

24

29

31

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 117

120

2.053.878.880

25

19

18

PETROKEMIJA D.D.

KUTINA

ALEJA VUKOVAR 4

1.652

1.932.079.638

26

33

30

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

ZAGREB

OZALJSKA 95

260

1.823.924.396

127

2.311.909.198

3.824

2.266.476.703

27

26

27

METRO CASH & CARRY D.O.O.

ZAGREB

JANKOMIR 31

1.066

1.822.271.745

28

27

26

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

343

1.788.393.509

29

31

28

DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 9

954

1.735.932.562

30

32

33

SPAR NEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

RIJEČKA ULICA 12

1.654

1.714.488.219

31

30

35

HP - HRVATSKA POŠTA D.D.

ZAGREB

NIKOLE JURIŠIĆA 13

9.167

1.697.950.800

32

36

38

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ZAGREB

ŠIROLINA 4

33

34

36

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

KUPSKA 4

34

28

29

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

35

39

51

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

36

35

32

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5

196

1.689.260.471

1.063

1.674.964.187

BUZINSKI PRILAZ 10

128

1.674.198.734

JOSIPA LONČARA 9

663

1.673.138.938

1.190

1.655.936.217

37

37

34

CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLOVNA TVRTKA D.D.

ZAGREB

BANI 75

902

1.609.988.610

38

43

43

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

KRAPINSKA 45

2.052

1.600.400.039

2.594

1.559.109.848

394

1.556.971.689

39

48

54

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

STANCIJA KALIGARI 1

40

38

37

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDELJA

DR. FRANJE TUĐMANA 3

41

41

44

STUDENAC D.O.O.

OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17

42

66

55

TDR D.O.O.

ROVINJ

OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

2.359

1.490.611.343

453

1.476.978.376

492

1.467.920.671

43

40

40

ŽITO D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

44

53

63

PEVEC MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.

SESVETE

SAVSKA CESTA 84

1.301

1.407.038.147

45

42

42

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

ZAGREB

PRISAVLJE 3

2.797

1.393.244.986

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.


47

RANG-LJESTVICA

iznosi u kn PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO UDIO DOBITI UDIO DOBITI IZVOZA U U UKUPNIM U UKUPNOJ UKUPNIM PRIHODIMA IMOVINI PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

5.461.284.532

1

160.021.170

23

20.144.712.522

4

10.767.185.817

5

1,06%

0,79%

36,17%

8.769.442.014

1,06%

908.858.566

10

1.323.818.373

1

35.510.796.121

3

25.581.761.092

2

14,95%

3,73%

10,26%

2.218.799.748

14,95%

0

17279

667.086.760

3

16.737.329.423

5

2.664.777.090

15

10,08%

3,99%

0,00%

3.533.276

10,08%

178.479.447

107

908.796.891

2

13.779.218.169

7

11.957.885.230

4

14,81%

6,60%

2,91%

1.283.412.417

14,81%

2.742.367.634

2

554.754.256

5

6.414.323.015

12

3.964.698.003

11

12,06%

8,65%

59,59%

2.731.846.221

12,06%

542.732.148

29

99.076.081

37

1.654.041.381

48

841.731.997

40

2,32%

5,99%

12,71%

1.376.194.782

2,32%

0

17279

236.799.750

11

4.090.437.445

20

2.941.375.790

13

5,85%

5,79%

0,00%

0

5,85%

76.191.789

524.309

7171

0

17279

0

17279

46

2.782.902.525

27

489.942.333

87

1,97%

2,74%

0,01%

0

1,97%

-57.652.169 117365

2.809.052.438

26

1.947.047.984

19

-1,70%

-2,05%

0,00%

712.371.424

-1,70%

65.443.204

56

15.635.259.527

6

7.002.972.121

8

1,95%

0,42%

0,00%

766.631

1,95%

193.225.079

250

5,45%

16,20%

25,15%

2.112.438.429

5,45%

-322.519.296 117389

13,08%

4,58%

0,00%

7.658.845

13,08%

830.536.838

12

179.872.944

19

1.110.311.369

91

0

17279

428.288.087

6

9.350.540.396

10

104.390.101

196

46.547.778

84

4.047.945.798

22

844.120.549

39

1,48%

1,15%

3,32%

468.589.898

1,48%

4.158.395

2536

58.400.819

67

977.587.540

106

226.840.247

212

2,07%

5,97%

0,15%

0

2,07%

55.131.361

111.687.886

175

127.941

11068

73

1.169.745.233

85

286.144.393

170

1,96%

4,71%

3,96%

284.770.358

1,96%

-77.075.112 117372

1.330.565.161

69

161.895.259

306

-2,98%

-5,79%

0,00%

327.080.084

-2,98%

1.878.984

3965

50.704.045

80

2.055.671.614

38

417.264.280

99

1,97%

2,47%

0,07%

1.188.158.613

1,97%

152.236.142

131

15.113.086

300

1.885.511.049

40

675.312.885

57

0,59%

0,80%

5,96%

266.877.110

0,59%

1.676.909

4212

113.080.770

29

1.149.812.317

86

363.615.384

117

4,79%

9,83%

0,07%

150.142.258

4,79%

6.450.658

1919

14.289.682

323

430.478.958

263

12.489.869

3053

0,62%

3,32%

0,28%

334.913.673

0,62% -5,63%

2.217.148.909

3

46.394.218

443

885.421.301

11

15.737.641

1054

1.264.646.291

5

31.634.813

596

0

17279

-127.546.762 117392

1.170.837.769

84

190.312.763

254

-5,63%

-10,89%

97,82%

1.971.400.918

174.801.636

21

2.352.452.625

32

1.597.955.065

22

8,42%

7,43%

2,23%

0

8,42%

190.576.114

16

3.316.607.102

24

2.076.079.537

17

9,24%

5,75%

42,92%

609.480.004

9,24%

51.387.301

79

357.697.769

344

129.997.301

386

2,50%

14,37%

0,77%

1.713.414.532

2,50%

-87.310.399 117381

1.234.053.689

77

46.827.900

977

-4,52%

-7,08%

65,46%

421.592.551

-4,52%

3560

1.074.451.342

95

297.803.246

160

0,07%

0,12%

1,73%

851.402.348

0,07%

-28.692.753 117322

452.151.355

247

-10.719.975 116579

-1,57%

-6,35%

0,00%

0

-1,57%

1.237.100

17.033.466

987

19.265.029

240

431.239.209

262

1.982.398

11965

1,08%

4,47%

0,95%

0

1,08%

235.578.328

80

143.474.616

25

1.779.934.384

43

1.377.357.275

24

8,26%

8,06%

13,57%

384.958.911

8,26%

-107.652.354 117387

0

17279

373.788.706

320

59.950.379

776

-6,28%

-28,80%

0,00%

193.818.000

-6,28%

80.425.188

263

107.899.295

32

1.470.442.784

56

838.384.060

41

6,35%

7,34%

4,74%

26.175.260

6,35%

0

17279

0

76200

42.798.007.938

2

18.785.356.485

3

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

74.756.113

284

271.672.952

10

6.213.632.313

13

4.641.588.984

10

16,22%

4,37%

4,46%

0

16,22%

470.280.945

36

24.365.336

182

819.661.238

127

292.738.028

166

1,46%

2,97%

28,09%

1.212.999.491

1,46%

156.505.835

127

76.753.932

45

2.051.857.232

39

816.472.466

43

4,59%

3,74%

9,35%

463.583.290

4,59%

1.954.544

3892

73.583.218

48

369.929.349

327

182.276.923

274

4,44%

19,89%

0,12%

346.112.839

4,44%

1.063.604.950

9

8.042.493

600

862.411.824

122

379.063.923

107

0,50%

0,93%

66,06%

52.352.790

0,50%

1.123.719.133

7

109.566.640

31

772.159.474

135

278.249.670

174

6,85%

14,19%

70,21%

448.430.357

6,85%

1.323.018.659

4

336.657.721

8

4.148.007.140

19

2.324.082.480

16

21,59%

8,12%

84,86%

85.812.991

21,59%

1.263.602

4836

19.977.470

229

1.086.834.371

93

106.136.314

458

1,28%

1,84%

0,08%

649.737.947

1,28%

0

17279

60.472.773

64

411.387.047

280

108.909.652

447

4,06%

14,70%

0,00%

0

4,06%

287.705.123

60

-2.099.840 116455

2.448.474.321

30

857.532.588

38

-0,14%

-0,09%

19,48%

327.006.000

-0,14%

175.397.669

112

13.566.785

336

1.796.002.380

42

690.314.897

55

0,92%

0,76%

11,95%

90.970.146

0,92%

707.729

6349

12.539.146

362

598.687.762

179

204.189.929

238

0,89%

2,09%

0,05%

242.641.247

0,89%

10.901.419

1353

30.322.287

141

1.502.697.853

54

592.901.374

69

2,18%

2,02%

0,78%

158.953.198

2,18%

Želite li saznati još više o pojedinim subjektima posjetite naše portale poslovna.hr & bisnode.hr


48

RANG-LJESTVICA

46 47 48 49

KTC PROIZVODNJA, TRGOVINA, USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA D.D. 52 49 OKTAL PHARMA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O. - BRODOGRADNJA, STROJOGRADNJA, 301 1082 ULJANIK ELEKTROINDUSTRIJA, OPREMA, PLOVIDBA, TRGOVINA, 51 47 TELE2 D.O.O. 47

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2014.

2015.

2016.

RANG PREMA UK. PRIHODU

52

KRIŽEVCI

NIKOLE TESLE 18

ZAGREB PULA ZAGREB

UKUPNI PRIHOD

1.072

1.355.915.298

UTINJSKA 40

297

1.320.007.614

FLACIUSOVA 1

487

1.317.432.856

ULICA GRADA VUKOVARA 269

154

1.303.606.568

1.642

1.240.445.362

576

1.227.214.228

4.938

1.200.430.641

607

1.175.777.386 1.173.500.312

50

49

46

KOKA PERADARSKO PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.

VARAŽDIN

BIŠKUPEČKA 58

51

46

39

TIFON D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 41

52

44

41

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

53

72

57

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 12

54

54

79

MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB D.D.

VELIKA GORICA

FIZIRA RUDOLFA 1

91

55

102

96

ZAGREB

ŠIROLINA 4

34

1.147.671.360

56

50

53

VRGORAC

TEŽAČKA 13

1.198

1.134.974.678 1.118.258.373

57

61

62

AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB D.D. MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC PROIZVODNJA I PRERADA MESA, TRGOVINA, USLUGE, TURIZAM, ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 102

592

58

58

60

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

BETINSKA ULICA 1

905

1.110.410.496

59

45

45

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

100

1.105.323.945

60

63

84

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D.

RIJEKA

LIBURNIJSKA 3

1.323

1.052.120.447

61

62

61

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

ILICA 224

521

1.021.846.070

62

82

93

PORSCHE INTER AUTO D.O.O.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 21

276

1.010.394.453

63

104

68

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA OPATOVINA 36

132

994.066.124

64

69

69

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 27

672

962.067.978

65

116

125

RENAULT NISSAN HRVATSKA TRGOVINA VOZILIMA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 47

66

74

78

MAISTRA D.D.

ROVINJ

OBALA VLADIMIRA NAZORA 6

65

959.536.037

1.561

955.002.037

67

65

87

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 54

13

935.377.400

68

75

83

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

SOBLINEČKA 55

929

933.328.513

69

55

59

STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

LOVINČIĆEVA 4

706

925.951.819

70

101

117

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

MIRKA BOGOVIĆA 7

1.620

921.961.067

71

60

56

DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 4

658

900.516.863

72

76

75

COCA-COLA HBC HRVATSKA - D.O.O.

ZAGREB

SACHSOVA 1

453

900.460.437

73

83

90

AWT INTERNATIONAL TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 52

485

898.579.695

74

64

66

P P K KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D.

KARLOVAC

SELCE 33

520

898.043.323

456

892.944.622

62

888.634.784

75

57

72

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

MURVICA

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 25

76

89

115

VRANJIC

VRANJIČKI PUT 16

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 8

ZAGREB

RAVNICE 48

77

85

91

78

70

65

AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O. KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. KRAŠ PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.

79

86

97

LESNINA H. D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 106

80

10

64

ADRIS GRUPA D.D.

ROVINJ

VLADIMIRA NAZORA 1

36

860.333.914

81

68

58

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 11

1.854

857.640.750

82

77

80

FRANCK PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

VODOVODNA 20

473

855.335.784

83

84

81

VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA D.D.

HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 203

609

847.605.725

84

79

71

JADROLINIJA D.D.

RIJEKA

RIVA 16

2.027

845.095.793

85

365 4998 WOLLSDORF COMPONENTS D.O.O.

JALŽABET

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 17

352

833.057.661

86

109

198

SANCTA DOMENICA D.O.O.

SVETA NEDELJA

DR. FRANJE TUĐMANA 69

88

828.241.857

87

71

111

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 1

564

815.035.371

88

90

92

ALCA ZAGREB TRGOVAČKO D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 2

967

800.539.002 790.572.726

534

869.131.221

1.492

867.720.880

603

862.168.986

89

80

101

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

MATOŠEVA 8

975

90

93

89

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

MIŠEVEČKA 15

309

767.248.416

91

87

95

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.

VELIKA GORICA

FIZIRA RUDOLFA 2

715

757.384.199

92

99

155

GRAND AUTO D.O.O.

ZAGREB

LJUBLJANSKA AVENIJA 4

110

753.111.612

93

95

142

MIRAMARSKA CESTA 24

371

752.733.581

94

98

OSIJEK

MATIJE GUPCA 2

854

743.783.640

95

121

143

JADRANSKI NAFTOVOD D.D. SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D. TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK D.O.O.

ZAGREB

94

OSIJEK

FRANKOPANSKA 99

273

738.506.151

96

145

127

DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O.

BELIŠĆE

VIJENAC S.H. GUTMANNA 30

366

727.629.091


49

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

0

17279

24.025.797

RANG

184

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

571.261.696

187

140.762.620

RANG

360

UDIO UDIO DOBITI UDIO DOBITI IZVOZA U U UKUPNIM U UKUPNOJ UKUPNIM PRIHODIMA IMOVINI PRIHODIMA

1,77%

4,21%

0,00%

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

1.269.106

1,77%

59.909.021

356

21.329.883

213

1.006.363.244

104

183.329.884

272

1,62%

2,12%

4,54%

662.006.115

1,62%

1.122.461.024

8

10.481.217

436

3.468.371.730

23

351.213.753

124

0,80%

0,30%

85,20%

986.898.014

0,80% -1,30%

28.845.478

659

231.362.055

83

-16.964.171 117256

1.088.946.311

92

43.730.649

1058

-1,30%

-1,56%

2,21%

246.413.088

2.360.078

2013

1.139.735.262

87

566.093.704

73

0,19%

0,21%

18,65%

249.721.557

5.388.578

2150

0,19%

42.843.818

92

643.514.110

167

445.041.447

95

3,49%

6,66%

0,44%

2.059.946

3,49%

0 1.165.850.277

17279

1.012.336

4292

13.583.206.786

8

10.480.123.618

6

0,08%

0,01%

0,00%

0

0,08%

6

133.220.236

27

1.025.744.682

101

632.653.492

65

11,33%

12,99%

99,16%

0

11,33%

260.660.734

159.346.515

121

38.346.527

108

3.191.720.974

25

0

17279

589.711.097

4

4.783.193.392

16

193

3,27%

1,20%

13,58%

741.238

3,27%

-2.607.697.933 117402

51,38%

12,33%

0,00%

0

51,38%

1.966.235

3880

50.602.083

81

885.144.295

118

152.869

10589

34.843.236

124

480.650.217

233

521.055.337

80

4,46%

5,72%

0,17%

0

4,46%

49.576.270

929

3,12%

7,25%

0,01%

6.649.527

746.550

6221

66.818.520

54

516.638.535

3,12%

215

122.964.394

402

6,02%

12,93%

0,07%

617.087.062

6,02%

0

17279

44.498.529

89

373.862.964

319

156.516.188

320

4,03%

11,90%

0,00%

0

4,03%

604.355.203

26

27.037.622

163

1.684.144.010

45

920.080.308

36

2,57%

1,61%

57,44%

312.347.489

2,57%

124.982.595

154

186.195.641

18

770.690.277

136

279.952.199

171

18,22%

24,16%

12,23%

0

18,22% 0,51%

101.446.378

201

5.189.902

916

191.939.993

630

53.298.911

872

0,51%

2,70%

10,04%

63.858.033

31.613.083

597

15.978.027

288

728.024.440

147

92.625.477

527

1,61%

2,19%

3,18%

791.541.125

1,61%

1.331.319

4727

38.900.124

101

398.159.109

292

321.112.991

142

4,04%

9,77%

0,14%

384.460.879

4,04%

0

17279

16.059.433

287

208.001.749

580

46.286.412

984

1,67%

7,72%

0,00%

0

1,67%

677.036.678

20

130.536.977

28

2.579.268.813

29

1.364.835.291

25

13,67%

5,06%

70,89%

115.655.031

13,67%

743.907.198

15

1.157.774

3812

81.708.565

1487

8.657.774

4085

0,12%

1,42%

79,53%

862.393.153

0,12%

8.857.869

1575

27.393.668

159

297.228.163

417

102.767.603

473

2,94%

9,22%

0,95%

147.523.941

2,94%

119.868.933

161

31.635.554

135

519.622.150

213

274.780.472

177

3,42%

6,09%

12,95%

84.392.041

3,42%

819.651.397

13

377.922.402

7

946.428.606

110

817.545.550

42

40,99%

39,93%

88,90%

90.826.080

40,99%

633.415.416

22

25.188.021

174

1.352.716.393

67

271.183.667

180

2,80%

1,86%

70,34%

6.376.784

2,80%

111.222.636

177

29.390.406

147

540.563.234

198

266.659.752

185

3,26%

5,44%

12,35%

0

3,26%

11.651.494

1295

4.655.369

1032

739.730.958

144

100.578.546

480

0,52%

0,63%

1,30%

34.862.650

0,52%

25.776.979

714

5.188.550

917

293.410.535

424

159.804.403

310

0,58%

1,77%

2,87%

288.033.183

0,58%

617.419.183

24

730.349.834

16

-6.306.602 116999

554.486.950

195

116.870.529

422

-0,71%

-1,14%

69,14%

6.322.331

-0,71%

4.120.709

1176

284.726.685

438

55.814.418

834

0,46%

1,45%

82,19%

30.115.304

719.950.239

0,46%

17

35.930.157

119

590.103.112

182

273.498.824

179

4,13%

6,09%

82,84%

431.194.639

4,13%

350.488.037

46

17.302.489

266

1.033.525.897

98

563.240.086

76

1,99%

1,67%

40,39%

225.076.421

1,99%

4.030.096

2577

57.205.990

70

710.897.611

151

301.980.261

154

6,64%

8,05%

0,47%

444.105.829

6,64%

0

17279

235.724.920

12

8.611.752.742

11

8.425.761.567

7

27,40%

2,74%

0,00%

10.373.225

27,40%

33.595.914

568

184.130

15605

2.198.687.655

35

770.542.077

49

0,02%

0,01%

3,92%

0

0,02%

90.830.992

226

18.376.478

246

1.055.336.232

96

601.749.980

67

2,15%

1,74%

10,62%

267.823.937

2,15%

611.102.943

25

105.828.061

34

972.102.655

108

674.025.366

58

12,49%

10,89%

72,10%

368.022.589

12,49%

107.279.645

185

23.811.789

187

1.026.682.876

100

504.663.808

82

2,82%

2,32%

12,69%

0

2,82%

819.008.102

14

32.123.330

133

97.188.301

1253

73.945.058

649

3,86%

33,05%

98,31%

456.692.085

3,86%

493.290.885

33

22.104.915

201

136.453.669

909

34.289.333

1318

2,67%

16,20%

59,56%

621.715.957

2,67%

4.901.786

2282

28.758.473

153

369.037.256

329

121.073.324

407

3,53%

7,79%

0,60%

7.197.180

3,53%

5.281.550

2174

14.454.451

316

781.497.787

132

255.410.629

195

1,81%

1,85%

0,66%

203.722.562

1,81%

690.713.465

18

38.346.695

107

1.224.435.704

80

665.718.184

62

4,85%

3,13%

87,37%

394.221.266

4,85%

-16.906.738 117254

-158.688.709 117356

-2,20%

0

17279

1.228.060.321

78

-2,20%

-1,38%

0,00%

4.891.472

689.663.374

19

68.972.956

52

1.082.249.512

94

590.381.686

71

9,11%

6,37%

91,06%

61.380.456

9,11%

262.411.528

68

5.257.220

906

267.184.264

460

20.369.259

2067

0,70%

1,97%

34,84%

0

0,70%

487.172.609

34

290.492.210

9

4.050.128.431

21

3.749.802.514

12

38,59%

7,17%

64,72%

367.371

38,59%

375.161.235

41

19.755.282

232

669.636.641

162

426.517.644

97

2,66%

2,95%

50,44%

282.539.137

2,66%

274.190.077

62

5.132.146

935

1.030.795.138

99

369.789.737

115

0,69%

0,50%

37,13%

0

0,69%

500.817.356

32

55.540.756

71

569.178.760

190

229.630.410

208

7,63%

9,76%

68,83%

213.792.402

7,63%


50

RANG-LJESTVICA

2016.

2015.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

97

139

182

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

STAR IMPORT D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5

UKUPNI PRIHOD

62

724.439.264 714.334.977

98

67

114

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269

189

99

106

107

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 117

400

712.850.055

100

97

100

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 43

2.784

704.098.472

101

117

129

AUTOZUBAK D.O.O. HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O. E PLUS D.O.O.

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 16

370

702.086.633

102

100

99

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

DUBOVAC 22

337

685.147.945

103

81

86

CEMEX HRVATSKA D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

FRANJE TUĐMANA 45

453

661.997.770

104

108

106

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

RIJEKA

SVILNO 20

615

661.120.722

365

658.426.897

17

655.658.142

105

118

85

OLIMPIAS TEKSTIL D.O.O.

OSIJEK

VUKOVARSKA 219

106

688

221

AGENCIJA ALAN D.O.O.

ZAGREB

NIKE GRŠKOVIĆA 15

107

146

409

AGS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA AVENIJA 100

108

110

105

BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

KOPRIVNICA

DANICA 5

109

88

112

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

RADNIČKA 5

110

103

88

TE PLOMIN D.O.O.

PLOMIN LUKA

PLOMIN LUKA 50

111

120

126

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 39

112

92

74

VIADUKT GRADITELJSKO D.D.

ZAGREB

KRANJČEVIĆEVA 2

8

655.615.959

1.062

653.703.694

625

639.149.395

0

638.384.374

48

624.511.555

1.325

614.409.028

113

131

119

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 88

267

601.556.739

114

130

109

KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

255

599.812.848

115

56

82

TANKERSKA PLOVIDBA BRODARSKO D.D.

ZADAR

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 4

400

599.333.026

116

98

113

ZAGREB

BUDMANIJEVA 5

162

599.009.308

117

115

136

ZAGREB

HEKTOROVIĆEVA 2

353

591.711.865

118

113

GRANOLIO D.D. COMBIS, USLUGE INTEGRACIJA INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA D.O.O. FIBIS D.O.O.

ZAGREB

MEDARSKA 69

133

590.002.144

119

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 274

689

583.348.495

121

TEHNIKA D.D. SERVIS, TRGOVINA I DORADA 114 120 STROJOPROMET-ZAGREB ROBE D.O.O. 122 2268 IKEA HRVATSKA D.O.O.

122

156

134

123

111

116

124

144

125

123

126

120

96

131 103

ŠENKOVEC

ZAGREBAČKA 6

230

582.304.284

SOP

ULICA ALFREDA NOBELA 2

222

581.607.229

AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25

233

579.287.281

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

ULICA GRADA VERONE 3

837

561.261.203

195

KING ICT D.O.O.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 10

261

554.658.927

123

SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA D.O.O.

ŽUPANJA

ŠEĆERANA 63

218

554.553.410

119

128

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

ZAGREB

FOLNEGOVIĆEVA 1

1.100

553.545.531

127

160

169

NAŠICECEMENT TVORNICA CEMENTA D.D.

ZOLJAN

TAJNOVAC 1

286

553.406.741

128

124

140

BOSO D.O.O.

VINKOVCI

HANSA DIETRICHA GENSCHERA 22

897

551.887.846

129

133

141

PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

RADE KONČARA 12

942

544.587.509

130

132

133

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

ZAVRTNICA 17

133

533.137.716

131

299

297

BAT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2

2

533.031.159

132

78

70

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 51

1.878

532.197.638 531.626.024

133

128

132

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

ZAGREB

ILICA 1

356

134

149

144

HENKEL CROATIA TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 1

105

529.840.157

135

163

178

MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 228

1.491

528.970.989

136

105

118

GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK D.D.

KRK

STJEPANA RADIĆA 31

527

528.969.713

137

112

122

ĐURO ĐAKOVIĆ TERMOENERGETSKA POSTROJENJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

MILE BUDAKA 1

887

523.177.396

138

142

152

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

860

518.846.769

139

151

156

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269

140

129

149

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

90

518.098.361

1

515.828.080 514.986.884

141

157

164

LONIA TRGOVAČKO D.D.

KUTINA

KOLODVORSKA 19

945

142

158

179

OMCO CROATIA D.O.O.

HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 107

545

513.664.791

143

148

145

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 72

1.237

500.833.893

144

184

196

ZARA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA DUBROVNIK 16

432

494.525.522

145

150

167

MLIN I PEKARE D.O.O.

SISAK

KRALJA ZVONIMIRA 24

1.170

489.919.478

146

203

224

TOMIĆ & CO. TRGOVINA I ZASTUPANJE D.O.O.

ZAGREB

FOLNEGOVIĆEVA 12

147

180

124

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D.

SPLIT

PUT SUPAVLA 21

130

485.351.939

25

483.866.528


51

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

17279

9.991.242

363.068.978

43

0

17279

0

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

637

KAPITAL I REZERVE

477

191.090.936

37.232.143

111

1.423.229.266

59

665.899.638

9.727.064

489

570.757.207

188

378.059.027

34.712.327

RANG

1309

UDIO UDIO DOBITI UDIO DOBITI IZVOZA U U UKUPNIM U UKUPNOJ UKUPNIM PRIHODIMA IMOVINI PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

1,38%

5,23%

0,00%

0

1,38%

61

5,21%

2,62%

50,83%

416.801.205

5,21%

109

1,36%

1,70%

0,00%

0

1,36% -0,32%

0

17279

-2.227.476 116494

305.167.719

408

164.429.821

303

-0,32%

-0,73%

0,00%

0

41.798.492

478

11.732.882

392

236.504.474

513

42.083.386

1086

1,67%

4,96%

5,95%

328.328.108

1,67%

92.728.022

221

52.699.206

77

787.027.255

131

403.781.309

102

7,69%

6,70%

13,53%

128.252.089

7,69%

346.595.337

48

33.822.204

128

1.305.392.801

70

1.068.234.613

33

5,11%

2,59%

52,36%

134.683.880

5,11%

235.354.027

81

91.302.466

39

1.279.684.715

74

491.556.592

86

13,81%

7,13%

35,60%

0

13,81%

641.308.092

21

2.179.991

2155

474.553.220

237

337.800.789

133

0,33%

0,46%

97,40%

398.019.314

0,33%

632.457.321

23

81.163.156

44

297.303.711

415

152.594.656

329

12,38%

27,30%

96,46%

0

12,38%

312.423.186

54

16.363.434

278

181.554.864

686

24.997.766

1737

2,50%

9,01%

47,65%

178.650.921

2,50%

252.603.633

74

60.296.671

65

1.542.772.801

50

802.227.632

45

9,22%

3,91%

38,64%

0

9,22%

588.995.158

27

21.970.737

202

379.595.628

309

117.905.645

418

3,44%

5,79%

92,15%

430.362.263

3,44%

0

17279

2.900.954

1660

437.652.092

259

182.088.759

275

0,45%

0,66%

0,00%

498.186.049

0,45%

13.283.036

437.327.203

38

0

17279

345

85.257.480

1421

13.384.036

2889

2,13%

15,58%

70,03%

0

2,13%

-356.020.214 117398

668.282.033

163

5.971.438

5456

-57,95%

-53,27%

0,00%

0

-57,95% 31,40%

0

17279

188.869.930

17

4.453.665.676

17

2.746.126.735

14

31,40%

4,24%

0,00%

0

77.126.523

271

12.844.455

353

513.298.655

218

99.263.839

486

2,14%

2,50%

12,86%

1.658.277

2,14%

507.097.829

30

153.888.099

24

2.153.065.840

36

1.258.566.674

27

25,68%

7,15%

84,61%

0

25,68%

135.094.921

145

2.506.535

1895

790.147.407

130

172.137.809

289

0,42%

0,32%

22,55%

47.039.490

0,42%

47.552.014

431

19.684.506

235

323.895.927

384

144.737.761

348

3,33%

6,08%

8,04%

121.747.544

3,33%

0

17279

1.697.525

2710

91.197.485

1314

7.401.922

4632

0,29%

1,86%

0,00%

5.421.440

0,29%

21.306.768

830

2.015.778

2322

841.724.644

125

339.561.783

132

0,35%

0,24%

3,65%

0

0,35% 3,04%

53.369.671

396

17.685.664

259

350.240.727

353

181.779.781

276

3,04%

5,05%

9,17%

0

0

17279

12.484.530

363

486.413.213

230

23.756.916

1811

2,15%

2,57%

0,00%

434.445.611

2,15%

42.797.643

472

27.350.560

160

155.616.447

810

87.650.560

554

4,72%

17,58%

7,39%

113.029.123

4,72%

545.480.709

28

36.490.800

117

716.329.348

150

258.929.006

194

6,50%

5,09%

97,19%

435.704.765

6,50%

12.681.260

1217

15.099.046

301

452.020.594

248

178.230.280

277

2,72%

3,34%

2,29%

151.156.292

2,72%

260.586.183

69

32.712.271

131

646.669.072

166

260.787.270

192

5,90%

5,06%

46,99%

192.696.670

5,90%

0

17279

73.975

26125

4.801.244.625

15

1.978.496.843

18

0,01%

0,00%

0,00%

0

0,01%

196.374.189

98

87.749.109

41

717.120.548

149

324.267.613

138

15,86%

12,24%

35,48%

69.729.357

15,86%

0

17279

9.232.978

515

226.380.384

535

48.683.294

941

1,67%

4,08%

0,00%

0

1,67%

441.878.112

37

100.717.565

36

2.259.153.838

34

1.691.483.291

20

18,49%

4,46%

81,14%

23.804.521

18,49%

312.120.216

55

55.226.736

72

159.583.800

789

64.654.830

723

10,36%

34,61%

58,54%

0

10,36%

0

17279

-164.449.719 117394

134.951.443

919

52.358.795

888

-30,85%

0,00%

60.257.680

-30,85%

216.946.427

87

-121.111.868 117391

1.437.908.848

57

790.869.460

46

-22,76%

-8,42%

40,76%

0

-22,76%

0

17279

28.815.865

151

190.203.749

642

140.133.408

362

5,42%

15,15%

0,00%

0

5,42%

57.841.349

364

14.216.968

324

116.559.465

1063

56.329.764

829

2,68%

12,20%

10,92%

251.643.778

2,68%

27.214.323

684

58.466.503

66

686.900.606

158

297.279.999

161

11,05%

8,51%

5,14%

22.149.325

11,05%

87.778.034

234

1.136.473

3874

403.682.236

287

82.684.177

585

0,21%

0,28%

16,59%

105.956.164

0,21%

426.432.794

40

43.184.406

91

526.620.838

206

231.459.802

207

8,25%

8,20%

81,51%

131.977.570

8,25%

25.968

14466

33.371.771

130

412.434.803

278

299.745.457

158

6,43%

8,09%

0,01%

170.646

6,43%

26.147.404

706

14.704.462

313

608.050.901

176

147.544.170

341

2,84%

2,42%

5,05%

0

2,84%

505.054.417

31

2.766.365

1737

10.664.332

8365

10.252.424

3566

0,54%

25,94%

97,91%

509.718.988

0,54%

0

17279

4.504.016

1071

169.073.471

747

74.533.122

641

0,87%

2,66%

0,00%

0

0,87%

480.329.952

35

104.722.956

35

437.746.324

258

317.147.099

145

20,39%

23,92%

93,51%

243.164.922

20,39%

0

17279

38.440.718

105

321.038.060

389

88.400.265

546

7,68%

11,97%

0,00%

0

7,68% 3,75%

0

17279

18.543.032

244

186.868.000

658

125.019.686

397

3,75%

9,92%

0,00%

0

1.385.292

4616

7.573.321

642

165.221.683

767

61.403.915

760

1,55%

4,58%

0,28%

0

1,55%

14.308.984

1126

20.103.454

226

129.852.545

950

100.429.059

481

4,14%

15,48%

2,95%

366.543.072

4,14%

212.364.209

90

29.482.433

145

1.186.343.580

83

943.783.516

35

6,09%

2,49%

43,89%

45.645.995

6,09%


52

RANG-LJESTVICA

2016.

2015.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

148

147

148

149

138

154

150

168

183

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

INOVINE D.D. ISTRATURIST UMAG, HOTELJERSTVO, TURIZAM I TURISTIČKA AGENCIJA, D.D. FERO-TERM D.O.O.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 27

UMAG

JADRANSKA 66

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 17

UKUPNI PRIHOD

705

482.967.132

1.059

481.983.395

396

480.239.954 474.182.772

151

136

24

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

LJUDEVITA POSAVSKOG 5

211

152

143

130

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

141

470.997.113

153

178

212

SESVETE

ULICA 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 1

326

469.276.683

154

220

425

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O. TOKIĆ, TRGOVINA, IZVOZ-UVOZ, ZASTUPANJE I PROIZVODNJA D.O.O. KFK D.O.O.

RUGVICA

DUGOSELSKA 5

155

162

137

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

BANI 75

HEP ELEKTRA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

DUBROVNIK

MASARYKOV PUT 20

PETRINJA

GAVRILOVIĆEV TRG 1

445

452.377.825

ZAGREB

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

709

452.047.664

156 157

104276 94488

97

465.915.036

321

458.047.442

76

455.319.521

770

452.875.597

158

187

172

159

188

263

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. GAVRILOVIĆ PRVA HRVATSKA TVORNICA SALAME, SUŠENA MESA I MASTI M. GAVRILOVIĆA POTOMCI D.O.O. ZAGREB-MONTAŽA D.O.O.

160

155

159

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

ŽRTAVA FAŠIZMA 2

741

451.572.716

161

127

138

P. P. C. BUZET D.O.O.

JURIČIĆI

MOST 24

998

451.191.835

162

186

186

JEDINSTVO KRAPINA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

MIHALJEKOV JAREK 33

555

441.929.365

163

169

180

ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O.

ZAJCI

ZAJCI

126

432.742.976

182

174

164

91

76

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE, D.D.

PULA

FLACIUSOVA 1

165

153

147

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

BANI 110

1.714

432.599.727

35

430.750.222

166

167

260

RWE ENERGIJA D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

2

430.048.205

167

281

345

H-ABDUCO D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 6

9

429.754.756

168

170

171

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

MAJSTORSKA 9

685

427.787.778

169

172

170

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 287

170

152

153

GENERAL ELECTRIC HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

8

424.828.218

844

424.821.080

171

179

207

JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 34

20

423.289.596

172

175

161

GRAĐA D.D.

SOLIN

VRANJIČKI PUT 2

388

420.392.542

173

214

73

STRABAG ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE D.O.O.

ZAGREB

HEKTOROVIĆEVA 2

163

418.427.347

174

164

121

CE-ZA-R CENTAR ZA RECIKLAŽU D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 15

250

415.517.269

175

225

211

OSATINA GRUPA D.O.O.

SEMELJCI

KRALJA TOMISLAVA 91

328

409.064.448

176

135

151

SIEMENS D.D.

ZAGREB

HEINZELOVA 70

241

406.459.002

177

177

275

INTERENERGO D.O.O.

ZAGREB

TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14

178

194

185

C&A MODA TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 1

1

405.757.704

181

404.530.348 403.406.275

179

241

330

INTER CARS D.O.O.

ZAPREŠIĆ

KRAPINSKA 37

198

180

192

194

RIBOLA D.O.O.

KAŠTEL LUKŠIĆ

BARDEJOVSKA 25

460

402.734.171

181

161

110

BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D.

SPLIT

POLJIČKA CESTA 35

269

402.419.083

182

355

395

HATTRICK-PSK D.O.O.

DUGOPOLJE

SVETOG LEOPOLDA MANDIĆA 14

728

401.605.598

183

293

458

KMAG D.O.O.

GORNJI STUPNIK

GORNJOSTUPNIČKA 18

36

401.226.725

184

208

235

HEP - OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

68

397.185.266 396.054.894

185

183

189

NOVA TV D.D.

ZAGREB

REMETINEČKA CESTA 139

328

186

154

139

ELEKTROTEHNIČKA TVORNICA ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 115

610

393.512.722

187

174

146

SUPER SPORT KLADIONICA D.O.O.

ZAGREB

KRČKA 18

958

393.486.328

188

190

181

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

GARIĆGRADSKA 18

185

393.472.284

189

199

210

ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.

PULA

SMAREGLINA 3

652

392.192.037

190

1787 6455 INTERIGRE D.O.O.

ZAGREB

KARLOVAČKA CESTA 36

627

387.236.581

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 18

1.103

387.006.063

191

73

48

CROSCO, NAFTNI SERVISI D.O.O.

192

237

278

BIPA D.O.O.

ZAGREB

VODOVODNA 20

360

384.551.757

193

234

265

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

IVANIĆ-GRAD

ETANSKA CESTA 8

477

384.336.192

194

212

237

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

ZAGREB

GARIĆGRADSKA 18

8

384.139.179

195

258

348

APIOS D.O.O.

ZAGREB

383.475.970

245

228

JYSK D.O.O.

ZAGREB

337

380.185.108

197

159

160

SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

BUDMANIJEVA 5 ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA-GAVRANA 11 INDUSTRIJSKA 5

49

196

325

378.609.694

198

230

234

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

RUDEŠKA CESTA 87

693

377.917.664


53

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

0

RANG

17279

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

-9.412.150 117116

77.537.057

RANG

1570

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO UDIO DOBITI UDIO DOBITI IZVOZA U U UKUPNIM U UKUPNOJ UKUPNIM PRIHODIMA IMOVINI PRIHODIMA

-1.578.951 114452

-1,95%

-12,14%

0,00%

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

0

-1,95% 15,32%

353.191.643

45

73.843.349

47

1.376.984.816

62

1.049.443.655

34

15,32%

5,36%

73,28%

534.736

2.685.922

3306

57.508.758

68

422.471.891

269

263.226.787

188

11,98%

13,61%

0,56%

231.092.172

11,98%

75.077

12356

-279.452.225 117397

2.142.322.619

37

116.946.498

420

-58,93%

-13,04%

0,02%

0

-58,93%

166.051.191

117

-18.604.147 117275

119.498.168

1035

14.361.825

2727

-3,95%

-15,57%

35,26%

269.589.674

-3,95%

53.931.580

390

46.357.981

85

457.940.030

245

243.546.148

200

9,88%

10,12%

11,49%

292.642.696

9,88%

69.379.768

305

92.574.445

38

424.824.139

267

213.089.991

225

19,87%

21,79%

14,89%

42.014.875

19,87%

89.411.586

230

14.756.066

309

436.392.592

260

44.007.230

1050

3,22%

3,38%

19,52%

100.352.073

3,22%

0

17279

12.750.945

355

977.132.514

107

97.442.741

496

2,80%

1,30%

0,00%

0

2,80%

0

17279

111.789.636

30

1.364.890.160

66

769.157.441

50

24,68%

8,19%

0,00%

0

24,68%

51.139.895

407

647.221

6249

777.333.632

134

318.009.697

144

0,14%

0,08%

11,30%

140.967.853

0,14%

178.381.456

108

2.156.067

2179

491.250.057

226

83.743.562

580

0,48%

0,44%

39,46%

9.149.294

0,48%

3.495.210

2834

18.065.279

427.336.282

39

254

174.723.333

711

106.307.316

457

4,00%

10,34%

0,77%

19.791.675

4,00%

-30.336.346 117328

310.876.973

396

35.828.854

1281

-6,72%

-9,76%

94,71%

0

-6,72%

277.740.801

61

12.893.756

350

504.070.582

221

429.910.938

96

2,92%

2,56%

62,85%

76.352.534

2,92%

327.986.843

51

27.857.588

157

661.208.046

164

592.801.694

70

6,44%

4,21%

75,79%

153.280.556

6,44%

-243.201.036 117396

-1.017.698.449 117399

-56,22%

81.757.049

256

901.148.841

114

-56,22%

-26,99%

18,90%

39.477.534

6.372.027

1931

12.166.004

380

68.677.405

1728

28.451.133

1538

2,82%

17,71%

1,48%

343.839.597

2,82%

11.955.704

1270

-6.677.631 117013

93.865.798

1283

6.578.795

5085

-1,55%

-7,11%

2,78%

0

-1,55%

-204.243.718 117375

49,96%

31,21%

0,00%

0

49,96%

512

5,41%

15,24%

0,00%

0

5,41% 42,18%

0

17279

214.687.640

14

687.883.232

157

0

17279

23.153.959

192

151.974.497

823

95.632.652

0

17279

179.174.426

20

2.353.478.546

31

1.527.097.549

23

42,18%

7,61%

0,00%

5.136.553

327.926.457

52

36.932.852

114

426.716.036

266

248.221.949

198

8,69%

8,66%

77,19%

143.774.218

8,69%

35.443.581

543

-385.215 114303

94.140.091

1281

24.073.287

1791

-0,09%

-0,41%

8,37%

20.788.732

-0,09% 2,69%

0

17279

11.306.276

410

256.865.687

471

26.105.787

1675

2,69%

4,40%

0,00%

85.683.700

7.307.051

1777

1.750.376

2637

378.249.129

311

176.342.745

280

0,42%

0,46%

1,75%

0

0,42%

259.837.831

70

16.194.119

281

409.800.783

282

176.409.390

279

3,90%

3,95%

62,53%

5.282.897

3,90%

78.826.193

269

9.801.449

486

450.620.593

249

77.051.035

621

2,40%

2,18%

19,27%

109.023.407

2,40%

56.828.405

371

46.033.478

87

526.596.453

207

148.525.924

337

11,33%

8,74%

13,98%

280.450.863

11,33%

362.113.545

44

529.658

7301

42.766.562

2708

2.192.456

11158

0,13%

1,24%

89,24%

0

0,13%

0

17279

18.685.400

243

78.288.533

1554

38.154.355

1207

4,62%

23,87%

0,00%

261.599.619

4,62%

61.904.203

341

6.798.696

716

190.533.467

640

19.696.688

2130

1,69%

3,57%

15,35%

8.550.770

1,69%

22.982

14612

17.214.303

267

156.444.123

807

55.317.379

840

4,27%

11,00%

0,01%

582.134

4,27%

857.422

5846

-10.822.720 117162

489.437.575

229

167.071.289

298

-2,69%

-2,21%

0,21%

53.588.620

-2,69%

0

17279

50.070.542

82

315.814.836

393

111.038.076

440

12,47%

15,85%

0,00%

0

12,47%

62.594.152

337

5.163.021

927

167.728.713

754

23.263.266

1844

1,29%

3,08%

15,60%

205.584.621

1,29%

0

17279

616.677

6497

610.106.195

174

636.677

22980

0,16%

0,10%

0,00%

229.428

0,16%

7.340.351

1769

17.442.290

264

336.391.247

374

91.211.271

534

4,40%

5,19%

1,85%

95.438.333

4,40%

372.047.872

42

22.105.111

200

358.322.022

343

302.171.102

153

5,62%

6,17%

94,55%

192.197.355

5,62%

0

17279

169.064.119

22

524.276.232

208

477.064.703

91

42,97%

32,25%

0,00%

0

42,97%

12.960.888

347

307.386.959

403

210.370.230

234

3,29%

4,22%

23,90%

101.465.880

3,29%

-111.935.425 117389

1.772.313.981

44

1.074.548.226

32

-28,54%

-6,32%

0,00%

0

-28,54%

14,79%

14,79%

94.024.975

219

0

17279

1.199.763

4952

69

374.639.168

318

212.015.821

228

69.004.393

308

-424.495.450 117399

1.433.998.170

58

116.254.906

425

-11.151.788 117166

57.270.466

15,29%

0,31%

119.491.286

-29,60%

17,83%

111.691.468

0

17279

246.006.716

493

27.349.545

1602

-2,90%

-4,53%

0,00%

43.249.827

81.375

12183

4.847.821

990

182.833.409

678

38.139.233

1208

1,26%

2,65%

0,02%

7.901.985

1,26%

0

17279

38.015.309

109

2.322.111.861

33

-290.393.819 117387

9,90%

1,64%

0,00%

0

9,90%

0

17279

4.245.872

1128

86.529.051

1402

12.166.918

3117

1,11%

4,91%

0,00%

0

1,11%

7.571.586

1740

34.481.818

126

127.243.183

971

80.567.230

597

9,07%

27,10%

1,99%

0

9,07%

-5.567.610 116955

424.430.871

268

197.627.711

243

-1,47%

-1,31%

91,95%

0

-1,47%

106

294.104.091

422

211.050.152

231

10,17%

13,07%

0,00%

16.668.752

10,17%

348.139.938

47

0

17279

38.425.953

-2,90%


54

RANG-LJESTVICA

2016.

2015.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

199

198

192

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

STRIDON-PROMET D.O.O.

DUGO SELO

ZAGREBAČKA 108

UKUPNI PRIHOD

312

374.215.695

200

253

218

ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 19

195

372.204.561

201

200

199

GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA D.D.

VARAŽDIN

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 64

343

372.153.332

202

201

165

ADRIA OIL D.O.O.

SPINČIĆI

SPINČIĆI 38

122

371.931.308

203

211

208

P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5

21

371.574.155

204

216

269

L&P TEHNOLOGIJE D.O.O.

321

370.905.968

205

319 94488 HYUNDAI HRVATSKA D.O.O.

44

370.842.446

206

141

150

176

368.531.465 363.923.564

PRELOG

HRUPINE 4

SESVETE

ZAGREBAČKA 33

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 48

207

189

380

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 80

11

208

210

187

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 6

568

362.210.191

209

339

333

HILDING ANDERS D.O.O.

PRELOG

KRALJA ZVONIMIRA 38

819

362.146.351

210

204

241

CROMARIS D.D.

ZADAR

GAŽENIČKA CESTA 4

310

361.743.284

211

176

166

HEP-PLIN D.O.O.

OSIJEK

CARA HADRIJANA 7

141

359.781.895

212

250

290

AGRONOM D.O.O.

POŽEGA

ZAGREBAČKA 171

155

356.888.006

213

268

168

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

DR. ANTE STARČEVIĆA 24

49

354.979.002

214

191

175

GRADNJA OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

RIBARSKA 1

475

354.495.382

733

354.086.827

215

243

252

SOLARIS D.D.

ŠIBENIK

HOTELI SOLARIS 86

216

322

239

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25

38

353.981.741

217

221

292

PROENERGY D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MAROHNIĆA 1

20

353.766.832

218

223

230

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

DANICA 3

299

353.668.393

219

171

163

DIV D.O.O.

BOBOVICA

BOBOVICA 10

587

351.848.506 350.890.180

220

140

493

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 6

36

221

409

432

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

SLAVONSKI BROD

MILE BUDAKA 1

29

348.781.521

222

207

205

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

ULICA REPUBLIKE ITALIJE 3

601

347.152.880

223

235

233

UNILINE D.O.O.

PULA

DOBRICHEVA 16

133

346.877.833

224

303

385

CEZAREJA D.O.O.

NIJEMCI

KOLODVORSKA 2

39

343.357.286

225

217

190

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26

70

340.705.984

226

224

94

OSIJEK-KOTEKS D.D.

OSIJEK

ŠAMAČKA 11

337

338.698.903

227

232

202

BINA - ISTRA D.D.

VRANJA

ZRINŠĆAK 57

11

338.129.704

228

227

232

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 26

372

331.856.931

229

515

795

BRODOSPLIT-HOLDING D.O.O.

SPLIT

PUT SUPAVLA 21

110

331.199.904

230

206

197

CEDEVITA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.O.O.

ZAGREB

PLANINSKA 15

284

330.414.277

231

283

299

HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O.

KOROMAČNO

KOROMAČNO 7

175

323.955.533

232

350

617

A-ANTICUS D.O.O.

ZAGREB

ŠTEFANOVEČKA CESTA 10

85

323.540.998 323.332.334

233

193

162

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

SAVSKI GAJ 13. PUT 6

479

234

252

191

STANIĆ D.O.O.

KERESTINEC

KERESTINEČKA CESTA 57

348

321.404.312

235

400

468

ALPIQ ENERGIJA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

VIJENAC 7

1

321.180.427 319.976.677

236

137

173

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

MILE BUDAKA 1

904

237

249

217

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 310

243

319.684.581

238

239

213

C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5

42

318.774.467

239

278

289

ZRAČNA LUKA SPLIT - D.O.O.

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

FRANJE TUĐMANA

399

315.750.357

240

280

344

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

BENKOVAC

BENKOVAČKE BOJNE 21

430

315.339.597

241

335

612

EMIL FREY AUTO CENTAR D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5

242

277

242

TVORNICA ULJA ČEPIN D.D.

ČEPIN

82

313.219.516

ULICA GRADA VUKOVARA 18

130

312.546.422 312.495.580

243

248

244

DRAVA INTERNATIONAL D.O.O.

OSIJEK

STJEPANA RADIĆA 15

534

244

282

370

HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR D.O.O.

TROGIR

PUT BRODOGRADITELJA 16

141

311.508.328

245

270

246

RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

KRAPINSKA 45

243

311.467.599

246

261

266

LOGISTA TRGOVAČKO DRUŠTVO D.O.O.

RIJEKA

MILUTINA BARAČA 5

82

310.657.704

247

398

456

ZAGREB

KALINOVICA 3

132

310.506.062

248

197

176

KRIŽEVCI

KRALJA TOMISLAVA 45

340

310.397.848

249

259

253

ING-GRAD D.O.O. RADNIK GRAĐEVINARSTVO I GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA D.D. LJEKARNE PRIMA PHARME

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

338

310.282.179


55

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

0

RANG

17279

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

705

200.990.850

-35.054.155 117338

171.815.230

729

37.200.227

112

391.612.117

298

6.900.309

604

KAPITAL I REZERVE

55.122.823

RANG

845

UDIO UDIO DOBITI UDIO DOBITI IZVOZA U U UKUPNIM U UKUPNOJ UKUPNIM PRIHODIMA IMOVINI PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

1,84%

3,43%

0,00%

10.330.716

1,84%

-460.686.397 117393

-9,42%

-20,40%

53,68%

0

-9,42%

189

10,00%

9,50%

16,44%

182.527.206

10,00%

199.803.774

95

61.188.416

344

0

17279

4.937.511

976

151.127.071

826

49.673.180

924

1,33%

3,27%

0,00%

0

1,33%

742.466

6237

21.708.617

207

87.634.366

1380

40.404.570

1129

5,84%

24,77%

0,20%

305.868.773

5,84%

340.067.993

49

69.094.081

51

443.764.969

257

377.013.116

111

18,63%

15,57%

91,69%

13.824.631

18,63%

116.253.757

167

5.809.180

818

122.405.667

1010

16.965.701

2402

1,57%

4,75%

31,35%

0

1,57%

208.982.227

92

9.413.984

505

529.338.572

204

324.078.708

139

2,55%

1,78%

56,71%

643.405.546

2,55%

262.182.417

0

17279

7.443.849

653

100.753.742

1218

27.295.041

1609

2,05%

7,39%

0,00%

0

2,05%

39.862.953

500

298.603

11202

211.923.537

570

43.915.580

1051

0,08%

0,14%

11,01%

108.367.395

0,08%

-26.903.413 117315

-7,43%

188.710.735

103

746.657.574

143

278.415.907

172

-7,43%

-3,60%

52,11%

120.911.904

256.403.316

72

12.203.242

375

937.618.661

111

307.557.843

151

3,37%

1,30%

70,88%

215.804.433

3,37%

0

17279

19.491.055

236

379.081.843

310

19.511.055

2149

5,42%

5,14%

0,00%

27.264

5,42%

38.559.300

517

8.121.723

585

229.714.369

530

63.230.608

733

2,28%

3,54%

10,80%

0

2,28% -26,81%

270.438.084

65

0

17279

-95.158.785 117383

747.183.760

142

351.944.217

123

-26,81%

-12,74%

76,18%

0

2.073.104

2262

347.164.476

363

49.005.449

937

0,58%

0,60%

0,00%

0

152.365.534

0,58%

130

2.474.324

1922

1.538.992.395

52

815.923.758

44

0,70%

0,16%

43,03%

0

0,70%

18.017.359

940

15.359.208

294

112.352.117

1098

40.576.749

1126

4,34%

13,67%

5,09%

308.305.503

4,34%

4.780.268

2324

16.179.293

282

114.352.756

1084

23.719.351

1814

4,57%

14,15%

1,35%

0

4,57%

80.822.571

260

-3.866.812 116801

340.303.872

369

183.696.466

271

-1,09%

-1,14%

22,85%

161.864.222

-1,09%

158.540.209

124

26.606.063

167

866.995.411

121

349.688.820

125

7,56%

3,07%

45,06%

105.527.307

7,56%

814.204

6000

221.890.508

13

521.022.264

212

377.432.156

110

63,24%

42,59%

0,23%

0

63,24%

0

17279

1.810.197

2577

539.883.040

199

243.709.819

199

0,52%

0,34%

0,00%

0

0,52%

334.547.885

50

28.276.367

155

449.901.969

251

371.956.989

114

8,15%

6,29%

96,37%

229.084.204

8,15%

271.960.509

64

7.929.266

608

59.882.834

1954

22.550.266

1897

2,29%

13,24%

78,40%

50.973.712

2,29%

2.672.717

1781

113.280.016

1092

27.724.704

1583

0,78%

2,36%

15,59%

0

0,78%

-13.445.574 117208

186.491.520

661

93.898.918

520

-3,95%

-7,21%

0,14%

240.382.758

-3,95%

217

302.231.226

413

28.142.108

-16.243.283 117243

4.271.821.530

18

53.540.964

393

471.438

7488

123.289

11181

0

17279

20.694.112

1559

6,11%

6,85%

0,04%

1.911.438

6,11%

-819.702.506 117398

-4,80%

-0,38%

0,00%

0

-4,80% 6,55%

0

17279

21.724.976

206

76.113.060

1593

38.524.976

1192

6,55%

28,54%

0,00%

0

273.850.316

63

681.045

5987

325.765.507

380

6.601.405

5067

0,21%

0,21%

82,68%

104.639.932

0,21%

51.617.072

405

38.880.403

102

388.038.396

300

309.293.380

149

11,77%

10,02%

15,62%

64.158.212

11,77%

69.540.904

304

14.145.777

326

702.123.713

153

498.851.844

84

4,37%

2,01%

21,47%

72.139.366

4,37%

2.045.937

3804

10.420.846

441

105.608.006

1166

16.315.900

2479

3,22%

9,87%

0,63%

0

3,22%

-78.987.761 117375

2.402.775

3492

407.957.339

283

332.443.895

134

-24,43%

-19,36%

0,74%

45.959.525

-24,43%

5.405.400

2146

914.893

4680

141.657.652

881

43.871.380

1054

0,28%

0,65%

1,68%

169.373.982

0,28%

319.640.497

53

10.844

51388

58.358.473

1987

1.112.409

17001

0,00%

0,02%

99,52%

142.487.634

0,00%

246.432.301

78

5.124.997

936

186.451.865

662

99.855.296

485

1,60%

2,75%

77,02%

31.228.552

1,60%

4.379.907

2457

9.006.998

530

253.056.921

479

148.524.068

338

2,82%

3,56%

1,37%

215.655.359

2,82%

7.615.752

1734

16.865.375

271

100.134.086

1226

29.122.639

1518

5,29%

16,84%

2,39%

269.814.881

5,29%

226.229.149

85

85.537.413

42

762.747.674

139

721.178.777

53

27,09%

11,21%

71,65%

19.727

27,09%

297.508.957

58

62.578.284

62

256.527.651

473

166.393.347

300

19,84%

24,39%

94,35%

8.630.395

19,84%

0

17279

-2.037.895 116432

72.750.260

1645

-193.017 105677

-0,65%

-2,80%

0,00%

0

-0,65%

186.500.985

105

-3.285.051 116718

532.830.194

202

135.611.715

370

-1,05%

-0,62%

59,67%

10.712.900

-1,05%

249.970.167

76

2154

492.939.631

225

156.395.457

322

0,70%

0,44%

79,99%

97.086.626

0,70%

246.340.496

79

-4.802.784 116891

204.792.117

590

73.791.633

650

-1,54%

-2,35%

79,08%

2.075.491

-1,54%

10.417.378

1397

405

288.240.383

431

15.904.428

2532

3,68%

3,97%

3,34%

69.707.839

3,68%

2.180.616

11.457.130

3.269.097

2937

5.457.491

871

80.122.604

1516

22.383.045

1914

1,76%

6,81%

1,05%

27.727.311

1,76%

0

17279

8.647.360

552

154.445.598

817

42.591.252

1078

2,78%

5,60%

0,00%

590.670

2,78%

0

17279

21.769.393

205

311.382.553

395

207.083.765

237

7,01%

6,99%

0,00%

5.367.668

7,01%

0

17279

3.899.215

1236

319.375.251

390

75.410.794

632

1,26%

1,22%

0,00%

0

1,26%


56

RANG-LJESTVICA

251 252

UKUPNI PRIHOD

2014.

250

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2015.

2016.

RANG PREMA UK. PRIHODU

251

249

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

ULICA 103. BRIGADE 8

543

292

311

DONJA BISTRA

ZAPREŠIĆKA 2

463

309.548.671

219

193

OSIJEK

ZELENO POLJE 34

188

308.934.130

310.263.146

253

271

304

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O. MEGGLE HRVATSKA, MLJEKARSKA INDUSTRIJA I TRGOVINA D.O.O. NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6

211

308.858.534

254

209

158

ABB D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

162

306.767.353

255

215

245

CALUCEM D.O.O.

PULA

REVELANTEOVA 4

130

306.705.991

256

257

243

UNEX MEDIA D.O.O.

ZAGREB

ILICA 26

40

305.747.591

257

242

188

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

MILANA PRPIĆA 114

258

305.723.472

RIJEKA

MARTINŠĆICA

513

305.560.985

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 23

271

305.183.700

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26

57

303.917.885

216

303.804.679

258

125

184

259

255

238

260

222

223

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D.D. FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST MICROLINE D.O.O.

261

134

316

PROJEKTGRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

VRBSKA 3

262

256

272

TRGOVINA KRK D.D.

MALINSKA

DUBAŠLJANSKA 80

263

244

220

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/II 8

264

336

391

ORAO D.O.O.

OSIJEK

VINKOVAČKA CESTA 1

265

272

268

TRGOSTIL, TRGOVAČKO D.D.

DONJA STUBICA

TOPLIČKA CESTA 16

509

299.304.391

266

478 88949 ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O.

POREČ

PARTIZANSKA 13

435

298.655.712

412

303.109.287

3.148

300.531.152

73

299.307.794

267

480

472

KOSTWEIN - PROIZVODNJA STROJEVA D.O.O.

VARAŽDIN

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 65

300

297.100.789

268

300

300

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

DOBROTA 24

421

296.295.357

269

273

251

LIBURNIA RIVIERA HOTELI DIONIČKO DRUŠTVO

OPATIJA

MARŠALA TITA 198

602

294.955.513

270

417

856

SOLVIS D.O.O.

VARAŽDIN

CEHOVSKA ULICA 106

149

292.426.379

271

233 94488 HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2

18

289.753.314

272

428

404

EUROAGRAM TIS D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 282

137

288.870.883

273

305

364

KANDIT D.O.O.

OSIJEK

VUKOVARSKA 239

340

288.535.226

274

302

328

ROBERT BOSCH D.O.O.

ZAGREB

KNEZA BRANIMIRA 22

57

288.077.143

275

274

276

BAKMAZ D.O.O.

ZADAR

MARIJANE RADEV 14

515

286.642.775

276

236

227

ZAGREB

VLAŠKA 116

358

286.058.912

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

KUTJEVO

KRALJA TOMISLAVA 1

277

263

229

278

231

216

BADEL 1862 D.D. RECRO PROIZVODNJA, TRGOVINA I ODRŽAVANJE RAČUNALA I PRATEĆE OPREME D.D. KUTJEVO D.D.

57

285.926.180

687

285.010.487

279

330

368

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 182

128

284.726.944

280

265

209

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

445

284.267.770

281

264

258

NOVI MAROF

VARAŽDINSKA 140

194

281.741.579

282

260

307

KONČAR-GENERATORI I MOTORI D.D. KNAUF INSULATION, INDUSTRIJA TERMIČKIH, AKUSTIČKIH I PROTUPOŽARNIH IZOLACIJA D.O.O. HIPP CROATIA D.O.O.

GLINA

KRALJA ZVONIMIRA 1

215

281.551.238

283

297

313

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

SAJMIŠNA 16

206

281.525.911

284

254

201

PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O.

ČAKOVEC

RUDOLFA STEINERA 7

669

280.586.162

285

634

623

GRAND HOTEL LAV D.O.O.

PODSTRANA

GRLJEVAČKA 2

193

280.408.076

286

295

256

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

KRALJA DRŽISLAVA 6

328

280.142.439

287

238

226

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

TRG MARKA MARULIĆA 18

60

280.099.190

288

284

259

C.I.A.K. D.O.O.

DONJI STUPNIK

STUPNIČKE ŠIPKOVINE 1

176

278.913.501

289

430

570

KLIMAOPREMA D.D.

GRADNA

GRADNA 78

286

277.320.360

290

247

273

SAMOBORKA, INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA D.D.

SAMOBOR

ZAGREBAČKA 32

246

276.977.419

291

306

294

MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O.

GORNJE PREKRIŽJE

GORNJE PREKRIŽJE 4

211

276.226.580

292

269

346

OMIAL NOVI D.O.O.

ZAKUČAC

ZAKUČAC 11

153

275.480.900

293

267

240

KIM MLJEKARA KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

MEKUŠANSKA CESTA 51

294

285

261

AGROPLUS D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

93

275.407.151

INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI 6

156

274.898.716

116

273.452.559

78

273.426.710

193

272.589.229

295

332

371

BA - COM TRGOVINA D.O.O.

PRISOJE

PRISOJE 26

296

240

264

GIP PIONIR D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA CESTA 145

297

536 3649 TANKERSKA NEXT GENERATION BRODARSKO D.D.

ZADAR

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 4

298

229

255

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

ZAGREB

I. ORANIČKI ODVOJAK 4

40

272.540.149

299

59

254

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRUDNICE

PRUDNIČKA CESTA 60

244

272.505.575

300

228

247

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

379

272.307.946


57

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

845.777

5895

6.310.591

755

29.483.181

0

17279

33.235.304

572

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

153.814.328

821

144

88.395.236

1366

66.789.525

-1.080.344 115875

143.279.144

875

65.003.960

87.839.796

RANG

551

UDIO UDIO DOBITI UDIO DOBITI IZVOZA U U UKUPNIM U UKUPNOJ UKUPNIM PRIHODIMA IMOVINI PRIHODIMA

0,27%

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

2,03%

4,10%

13.294.908

2,03%

708

9,52%

33,35%

0,00%

0

9,52%

720

-0,35%

-0,75%

10,76%

83.831.253

-0,35% 17,09%

0

17279

52.779.228

76

97.850.463

1248

71.148.699

673

17,09%

53,94%

0,00%

151.834.998

120.837.070

159

20.575.011

219

145.605.139

864

41.766.994

1092

6,71%

14,13%

39,39%

152.778.822

6,71%

301.345.294

57

40.160.099

97

1.372.201.024

64

468.690.861

92

13,09%

2,93%

98,25%

147.335.476

13,09%

33.760.195

563

8.465.877

561

201.571.902

602

8.502.212

4141

2,77%

4,20%

11,04%

0

2,77%

303.240.011

56

6.891.367

707

112.273.991

1100

82.926.633

583

2,25%

6,14%

99,19%

214.915.143

2,25% 0,48%

248.241.667

77

1.453.115

3096

421.558.123

271

208.955.027

235

0,48%

0,34%

81,24%

13.269.365

0

17279

5.594.326

846

148.763.047

843

49.654.931

925

1,83%

3,76%

0,00%

0

1,83%

20.630.296

851

1.401.547

3189

108.728.414

1138

37.654.564

1224

0,46%

1,29%

6,79%

246.445.503

0,46%

0

17279

2.729.810

1756

167.545.997

755

-67.514.301 117255

0,90%

1,63%

0,00%

0

0,90%

0

17279

15.889.272

290

159.221.380

791

135.310.383

371

5,24%

9,98%

0,00%

21.679

5,24%

444.439

7669

24.592.708

180

128.311.448

961

54.767.475

852

8,18%

19,17%

0,15%

379.349

8,18%

7.042.507

1831

2.032.471

2305

191.676.722

634

13.756.980

2812

0,68%

1,06%

2,35%

0

0,68%

0

17279

9.628.975

493

125.771.254

984

71.768.069

666

3,22%

7,66%

0,00%

0

3,22% 3,89%

0

17279

11.619.904

396

95.823.310

1262

13.191.027

2911

3,89%

12,13%

0,00%

0

292.705.816

59

3.486.457

1389

128.702.638

959

12.220.482

3106

1,17%

2,71%

98,52%

228.874.870

1,17%

227.259.183

84

85.015.938

43

1.379.680.860

60

785.009.032

48

28,69%

6,16%

76,70%

0

28,69%

199.136.937

96

12.889.330

352

950.676.492

109

755.574.946

51

4,37%

1,36%

67,51%

6.527.475

4,37%

232.165.797

82

5.297.710

899

148.134.685

846

20.446.379

2061

1,81%

3,58%

79,39%

227.093.934

1,81%

0

17279

3.725.916

1296

180.748.934

690

12.951.163

2943

1,29%

2,06%

0,00%

0

1,29%

0

17279

20.092.188

227

928.636.175

112

46.811.957

978

6,96%

2,16%

0,00%

0

6,96%

-5.450.258 116949

122.232.560

158

321.063.058

388

87.878.582

550

-1,89%

-1,70%

42,36%

121.036.383

-1,89%

96.581.437

210

5.168.318

923

74.800.375

1620

40.988.752

1116

1,79%

6,91%

33,53%

225.267.972

1,79%

0

17279

8.330.898

570

100.380.398

1222

42.075.383

1087

2,91%

8,30%

0,00%

1.036.681

2,91%

63.825.419

331

30.847.219

139

728.005.548

148

49.938.995

917

10,78%

4,24%

22,31%

58.258.168

10,78%

4.492.755

2414

1.540.493

2944

129.597.265

955

46.295.727

983

0,54%

1,19%

1,57%

256.615.583

0,54%

45.481.347

452

1.142.835

3857

536.720.873

201

357.029.263

119

0,40%

0,21%

15,96%

0

0,40%

9.141

15781

2.269.813

2080

57.840.182

1997

8.597.569

4108

0,80%

3,92%

0,00%

4.596.873

0,80%

169.071.709

116

17.678.015

261

365.268.771

338

155.455.439

325

6,22%

4,84%

59,48%

72.803.328

6,22%

211.356.589

91

15.662.326

292

256.916.978

470

175.746.714

281

5,56%

6,10%

75,02%

7.033.898

5,56%

214.776.101

88

15.026.225

302

172.450.052

725

112.613.002

435

5,34%

8,71%

76,28%

193.319.525

5,34%

203.722.619

94

24.378.574

181

188.101.059

648

89.822.376

541

8,66%

12,96%

72,36%

181.074.916

8,66%

-7.869.185 117063

173.683.016

717

100.664.428

479

-2,80%

-4,53%

3,21%

51.472.256

-2,80%

26

458.836.525

244

156.209.667

324

49,71%

30,38%

0,00%

85.816

49,71% 2,58%

8.994.549

1555

0

17279

139.389.359

0

17279

7.222.929

674

246.865.728

492

210.678.324

233

2,58%

2,93%

0,00%

0

251.288.931

75

5.171.396

920

100.302.642

1225

59.910.455

777

1,85%

5,16%

89,71%

0

1,85%

81.209.221

258

7.913.647

609

348.620.690

357

105.955.285

460

2,84%

2,27%

29,12%

117.004.453

2,84%

69.814.324

300

46.306.418

86

189.741.800

643

94.646.859

517

16,70%

24,40%

25,17%

0

16,70%

8.470.392

1618

13.007.020

346

490.302.584

228

236.988.438

205

4,70%

2,65%

3,06%

73.791.581

4,70%

40.663.814

491

1.450.007

3102

181.089.251

687

31.176.898

1422

0,52%

0,80%

14,72%

127.084.785

0,52%

109.007.392

184

6.826.983

714

337.099.289

373

155.197.569

326

2,48%

2,03%

39,57%

12.122.164

2,48%

22.888.168

799

5.449.660

874

214.847.201

565

184.860.613

269

1,98%

2,54%

8,31%

27.793.247

1,98%

67.327.599

315

286.161

11540

549.021.104

196

175.180.740

284

0,10%

0,05%

24,49%

36.105.073

0,10%

0

17279

6.125.751

777

112.336.014

1099

20.584.521

2051

2,24%

5,45%

0,00%

5.864.569

2,24%

0

17279

4.688.942

1020

269.721.416

454

118.358.499

412

1,71%

1,74%

0,00%

0

1,71%

269.470.720

66

40.607.823

96

1.498.299.924

55

666.502.232

60

14,90%

2,71%

98,86%

0

14,90%

192.733.177

101

9.562.986

499

194.103.993

618

96.859.449

500

3,51%

4,93%

70,72%

18.891.647

3,51%

264.164.001

67

68.811.304

53

730.355.730

146

497.395.944

85

25,25%

9,42%

96,94%

6.838.797

25,25%

0

17279

20.168.953

224

1.210.239.994

81

581.766.940

72

7,41%

1,67%

0,00%

0

7,41%


58

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2015.

2014.

UKUPNI PRIHOD

2016.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

301

289

281

302

379

436

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 22

303

313

305

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

TREBEŽ 2

304

279

287

BOMARK PAK D.O.O.

VARAŽDIN

IVANA SEVERA 15

105

266.179.011

305

341

399

SPAN D.O.O.

ZAGREB

248

265.455.966

306

309

312

356

410

MALI LOŠINJ

308

226

488

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O. JADRANKA HOTELI UGOSTITELJSTVO I TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. COTRA D.O.O.

ZAGREB

307

KOTURAŠKA CESTA 47 ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA-GAVRANA 17 DRAŽICA 1

VARAŽDIN

IVANA SEVERA 17

309

323

325

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 9

310

296

332

MARITIMAE REGIONIS D.O.O.

SPLIT

ULICA JOSIPA JOVIĆA 51

7

262.415.451

311

310

288

AUTOTRANS D.O.O.

CRES

ŠETALIŠTE 20 APRILA 18

670

260.515.372

312

338

509

SLAVONSKA AVENIJA 3

28

259.666.661

287

308

LJUBOSTINJE

SLAMIĆI 19

457

256.591.897

314

320

310

ELECTROLUX D.O.O. DJELO, PODUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I IZVOZ-UVOZ D.O.O. DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O.

ZAGREB

313

ZAGREB

ULICA RUDOLFA KOLAKA 14

161

255.965.795 254.999.157

SONIK D.O.O.

ZADAR

BENKOVAČKA CESTA 1

498

267.609.022

67

267.020.236

197

266.253.253

36

264.173.678

688

263.664.801

25

263.132.493

538

262.996.902

315

718

759

HANZA MEDIA D.O.O.

ZAGREB

KORANSKA 2

424

316

298

355

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

SPLIT

BIOKOVSKA 3

449

254.729.110

317

311

282

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

BORONGAJSKA CESTA 81

126

254.043.961

360

253.248.382

318

447

503

TEHNIX D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

BRAĆE RADIĆ 35

319

291

231

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 54

18

252.696.136

320

366

407

P.S.C. ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA 3

56

251.802.324

321

202

77

ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

HEINZELOVA 70

5

250.615.022

322

314

296

TP VARAŽDIN D.O.O.

VARAŽDIN

OPTUJSKA 26

450

250.088.448

323 1782 1235 NEXE GRUPA D.D.

NAŠICE

VINOGRADSKA 6

38

249.838.935

324

352

377

VODOSKOK D.D.

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 221

52

248.759.236

325

312

318

POMGRAD INŽENJERING D.O.O.

SPLIT

STINICE 26

136

247.464.235

326

324

309

FOKUS D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 4

146

247.318.073

327

473

548

FAIRTRADE D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 52

28

246.362.016

471

246.310.938

328

276

203

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA GOSPIĆA 1

329

344

335

SANDOZ D.O.O.

ZAGREB

MAKSIMIRSKA 120

80

244.124.630

330

294

257

BRODOKOMERC NOVA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

RIJEKA

JELAČIĆEV TRG 4

524

243.554.991

331

709

651

MANTA D.O.O.

ZAGREB

JANKOMIR 33

0

243.479.110

332

331

343

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

JANKOMIR 33

96

242.997.962

333

337

438

EURO DAUS D.D.

SPLIT

PUT MOSTINA 1

153

242.880.561

334

308

293

MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 50

216

241.981.557

335

318

291

TERI-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 152

82

240.075.207

336

410

416

PHARMA NET D.O.O.

ZAGREB

MARTIĆEVA 35

20

239.885.231

337

389

331

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

174

239.781.154

338

329

301

ZAGREB

KRIŽNA CESTA 18

47

238.862.514

FAŽANA

FAŽANSKA CESTA 86

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 22

339

394

298

NOVI AGRAR D.O.O. BEIERSDORF - TRGOVINA NA VELIKO PARFEMIMA I KOZMETIKOM D.O.O. BENUSSI D.O.O.

340

351

551

MEDIACOM CENTRAL EUROPE ZAGREB D.O.O.

120

238.705.794

24

238.342.375

341

346

322

EUROTRADE D.O.O.

ROVINJ

GRIPOLE 53

99

237.167.062

342

463

497

VOLVO GROUP CROATIA D.O.O.

ZAGREB

KARLOVAČKA CESTA 94

42

236.474.840

343

288

274

TERMOPLIN D.D.

VARAŽDIN

VJEKOSLAVA ŠPINČIĆA 78

112

236.204.615

344

275

219

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 22

154

236.094.281

KRONOSPAN CRO D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 17

132

236.055.473

ZAGREB

BANI 73

124

235.830.830

ZAGREB

UTINJSKA 40

160

235.340.087

UMAG

NOVIGRADSKA 32

91

235.194.711

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 6

356

232.571.000

DUGO SELO

TRNOŠČICA 17

598

232.539.221

SESVETE

SAVSKA CESTA 103

42

232.397.401

345

371

327

346

334

90396

347

384

357

348

380

392

349

388

363

350

262

360

MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. DHL INTERNATIONAL D.O.O, HITNA DOSTAVA ŠIROM SVIJETA HEMPEL D.O.O. STUDIO MODERNA - TV PRODAJA - TRGOVINA I USLUGE D.O.O. DALEKOVOD PROIZVODNJA D.O.O.

351

326

314

TIM KABEL D.O.O.


59

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

0

RANG

17279

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

8.760.113

RANG

545

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

124.059.915

997

KAPITAL I REZERVE

RANG

61.599.444

757

UDIO UDIO DOBITI UDIO DOBITI IZVOZA U U UKUPNIM U UKUPNOJ UKUPNIM PRIHODIMA IMOVINI PRIHODIMA

3,27%

7,06%

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

0,00%

1.248.319

3,27%

69.912.431

299

8.892.158

538

95.451.459

1266

26.811.774

1633

3,33%

9,32%

26,18%

0

3,33%

105.862.862

188

19.779.716

231

234.065.601

520

144.450.403

349

7,43%

8,45%

39,76%

0

7,43%

194.137.035

99

3.427.582

1416

201.086.004

603

72.871.269

657

1,29%

1,70%

72,93%

229.457.314

1,29%

116.271.513

166

7.130.364

685

151.038.072

828

48.416.303

946

2,69%

4,72%

43,80%

121.604.342

2,69%

9.436.047

16.615.224

1009

503

198.896.793

609

36.489.657

1254

3,57%

4,74%

6,29%

14.681

3,57%

158.902.841

123

-54.628.379 117364

1.351.433.576

68

749.872.664

52

-20,72%

-4,04%

60,27%

0

-20,72%

1.233.208

4892

-17.908.729 117267

103.196.457

1190

24.356.519

1778

-6,81%

-17,35%

0,47%

72.295.302

-6,81% 24,69%

0

17279

64.935.870

58

765.129.426

138

697.434.096

54

24,69%

8,49%

0,00%

19.207.701

259.512.941

71

779.178

5353

50.043.718

2341

799.178

20477

0,30%

1,56%

98,89%

0

0,30%

20.914.309

842

11.590.510

398

238.759.448

506

71.578.882

668

4,45%

4,85%

8,03%

9.986.721

4,45%

150.665.150

135

2.573.999

1843

63.249.606

1861

16.196.592

2492

0,99%

4,07%

58,02%

9.850.400

0,99%

0

17279

11.922.213

385

111.136.874

1115

39.746.609

1153

4,65%

10,73%

0,00%

0

4,65%

0

17279

27.205.101

161

111.726.171

1110

95.378.430

514

10,63%

24,35%

0,00%

0

10,63%

13.347.730

1180

8.775.154

544

417.135.496

273

141.912.640

357

3,44%

2,10%

5,23%

0

3,44%

0

17279

7.462.546

651

2.744.461.082

28

552.635.925

78

2,93%

0,27%

0,00%

0

2,93%

17.257.554

975

8.496.018

559

135.525.814

916

76.217.263

625

3,34%

6,27%

6,79%

44.293.851

3,34%

190.900.628

102

15.324.979

295

93.407.632

1290

31.824.979

1403

6,05%

16,41%

75,38%

82.149.325

6,05% 3,31%

143.011.180

141

8.373.249

567

171.151.228

734

83.143.216

581

3,31%

4,89%

56,59%

184.254.510

11.709.367

1292

2.553.564

1854

21.951.832

4665

11.172.087

3332

1,01%

11,63%

4,65%

0

1,01%

224.326.730

86

-77.655.878 117373

709.948.098

152

8.509.552

4138

-30,99%

-10,94%

89,51%

0

-30,99%

0

17279

3.062.581

1564

134.025.226

925

78.015.323

615

1,22%

2,29%

0,00%

0

1,22%

2.616.455

3361

39.950.694

100

1.291.750.526

72

132.464.656

381

15,99%

3,09%

1,05%

97.941

15,99%

10.626.663

1379

7.159.609

682

154.323.809

819

72.792.041

659

2,88%

4,64%

4,27%

66.631.618

2,88%

65.072.694

326

8.419.094

565

140.498.549

889

62.352.795

741

3,40%

5,99%

26,30%

124.331

3,40%

22.167.351

812

12.906.986

349

201.960.982

600

136.480.658

369

5,22%

6,39%

8,96%

121.735.255

5,22%

4.893.731

2287

3.561.457

1359

173.915.222

716

40.364.499

1131

1,45%

2,05%

1,99%

0

1,45%

1.208.937

4937

5.881.567

805

428.182.163

265

227.003.986

211

2,39%

1,37%

0,49%

110.983.832

2,39%

0

17279

19.322.458

238

184.115.862

673

101.388.019

477

7,91%

10,49%

0,00%

0

7,91%

52.788

13120

2.836.631

1699

171.268.602

733

17.173.995

2373

1,16%

1,66%

0,02%

304.054

1,16%

0

17279

-5.979.786 116978

1.814.007.931

41

7.894.029

4405

-2,46%

-0,33%

0,00%

0

-2,46%

9.225.489

1524

26.280.536

169

104.104.031

1180

86.390.325

567

10,82%

25,24%

3,80%

153.522.935

10,82%

529.425

7138

2.789.059

1721

1.287.108.321

73

345.282.782

127

1,15%

0,22%

0,22%

0

1,15%

84.878.174

241

34.758.515

125

299.289.699

414

278.339.429

173

14,36%

11,61%

35,08%

48.119.364

14,36% 3,24%

0

17279

7.776.741

617

128.485.165

960

55.151.799

844

3,24%

6,05%

0,00%

8.785.629

0

17279

1.457.565

3088

82.917.143

1464

17.048.133

2386

0,61%

1,76%

0,00%

0

0,61%

992.883

5466

64.913.504

59

630.973.486

168

424.725.836

98

27,07%

10,29%

0,41%

0

27,07% 13,06%

60.029.024

355

31.204.101

138

82.492.964

1472

47.969.829

956

13,06%

37,83%

25,13%

82.412.177

14.396.511

1123

10.814.412

423

173.588.722

718

105.594.267

463

4,53%

6,23%

6,03%

154.256.136

4,53%

49.320.151

417

5.356.730

886

69.200.948

1718

11.796.369

3186

2,25%

7,74%

20,69%

0

2,25% 2,04%

77.079.407

272

4.846.836

991

102.733.760

1197

66.800.136

707

2,04%

4,72%

32,50%

182.373.335

2.172.657

3699

3.044.054

1577

86.219.912

1406

36.986.369

1241

1,29%

3,53%

0,92%

0

1,29%

0

17279

21.866.961

204

234.236.234

517

182.406.601

273

9,26%

9,34%

0,00%

0

9,26%

67.257.370

316

2.862.829

1680

83.965.475

1444

26.576.479

1647

1,21%

3,41%

28,49%

160.300.148

1,21%

151.613.573

133

8.056.561

595

345.900.366

365

81.423.178

592

3,41%

2,33%

64,23%

226.338.497

3,41%

53.827.207

392

3.654.600

1322

54.211.367

2144

3.854.600

7580

1,55%

6,74%

22,82%

0

1,55%

49.233.753

419

4.486.763

1074

56.890.797

2036

20.552.924

2055

1,91%

7,89%

20,92%

0

1,91%

111.199.618

178

30.064.410

96.813.389

0

17279

138.304.570

144

106.570.359

187

143

156.909.481

805

-680.000 115287

63.073.000

1868

196.454

14944

260.773.118

464

15.584.056

293

91.806.912

1306

501

12,78%

19,16%

47,28%

103.502.762

12,78%

-34.550.000 117113

-0,29%

-1,08%

0,00%

0

-0,29%

158.004.586

315

0,08%

0,08%

59,48%

0

0,08%

61.724.199

753

6,71%

16,97%

45,86%

53.778.280

6,71%


60

RANG-LJESTVICA

2016.

2015.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

352

315

618

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

RI - PETROL D.O.O.

RIJEKA

MARTINKOVAC 143

UKUPNI PRIHOD

23

229.465.476

353

333

284

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269

354

385

580

HAVI LOGISTICS D.O.O.

SVETA NEDELJA

GOSPODARSKA 4

355

370

362

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D.

VARAŽDIN

FABIJANSKA 33

356

556

568

KOMPAS TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.

POREČ

MATE VLAŠIĆA 20

357

349

206

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269

212

227.511.339

358

440

398

ENIKON AEROSPACE D.O.O.

ZAGREB

JANKOMIR 25

467

226.693.938

359

196

104

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

MEĐIMURSKA 4

1.148

226.419.693

360

348

342

LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

SPLIT

LJUDEVITA POSAVSKOG 12

361

460

315

LAVČEVIĆ D.D.

SPLIT

BIHAĆKA 2

362

205

277

VERTIV CROATIA D.O.O.

ZAGREB

285

228.802.266

25

228.453.825

670

227.753.254

74

227.633.286

240

226.419.250

38

225.380.959

SELSKA CESTA 93

154

224.923.174 224.897.493

363

402

383

PETROKOV D.O.O.

ZAGREB

MRKŠINA 52

125

364

375

408

RICARDO D.O.O.

DARDA

KUDELJARA 1

321

224.829.062

365

166

367

EZPADA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

1

224.694.656

366

549

569

AUTOKUĆA BAOTIĆ D.O.O.

ZAGREB

MAKSIMIRSKA 282

53

224.560.560

733

INVEST SEDLIĆ D.O.O.

367

405

368

876 2143 ENERGIA NATURALIS D.O.O.

369

353

BJELOVAR

IVANA VITEZA TRNSKOG 9

VUKOVAR

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 27 VALALTA

347

VALALTA D.O.O.

ROVINJ

9

223.524.655

12

223.494.599

386

223.119.154

370

372

441

LOGISTIKA VIOLETA D.O.O.

OBREŽ ZELINSKI

OBREŽ ZELINSKI 55

121

222.836.152

371

434

359

KAMEN D.D.

PAZIN

TRG SLOBODE 2

400

222.732.733

372

395

460

SPORTINA D.O.O ZA TRGOVINU I USLUGE

ZAGREB

REMETINEČKA CESTA 139

208

222.449.685

373

362

361

MESSER CROATIA PLIN PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRODAJU TEHNIČKIH PLINOVA D.O.O.

ZAPREŠIĆ

INDUSTRIJSKA ULICA 1

235

222.408.713

610

430

374

UGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 165

92267 83435

INA MALOPRODAJNI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

BARČIĆEVA 9

376

367

374

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

466

219.515.242

377

342

323

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 23

137

218.904.041

378

459

419

TOYOTA CROATIA D.O.O.

ZAGREB

BANI 110

9

218.619.216

379

439

376

BMD STIL D.O.O.

BEDENICA

BEDENICA 45

60

218.348.463

380

432

499

ADIDAS CROATIA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6

76

218.207.075

375

24

221.611.041

2.262

219.608.696

381

345

501

RWA HRVATSKA D.O.O.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 10

45

216.669.609

382

382

369

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVAČKO D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 31

306

215.007.504

383

328

329

PET-PROM D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 5

192

214.893.291

384

373

351

EKO MEĐIMURJE D.D.

ŠENKOVEC

BRAĆE RADIĆ 37

511

214.542.508

385

107

494

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

ZAGREB

ULICA ANTE BABAJE 1

271

214.374.149

386

363

412

J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.

VELIKA GORICA

KNEZA POSAVSKOG 49

109

213.942.924

387

383

402

PAN-PEK D.O.O.

ZAGREB

PLANINSKA 2

585

212.742.287

388

368

382

ASBISC-CR D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

389

316

267

COLAS HRVATSKA D.D.

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 26

390

246

200

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

SVETA NEDELJA

GOSPODARSKA 9

53

211.768.520

391

479

558

MASS SHOES D.O.O.

KLANJEC

LIJEPE NAŠE 6

121

211.762.940

392

444

437

ELGRAD D.O.O.

ZAGREB

VUČAK 30

242

211.370.576

393

791

840

AC JESENOVIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

OBRTNIČKA 3

394

585 1219

C.I.A.K. AUTO D.O.O.

GORNJI STUPNIK

31

212.541.148

268

212.272.299

45

211.009.879

GORNJOSTUPNIČKA 96

227

208.876.807

2.287

208.516.230

395

411

846

ELECTUS DGS D.O.O.

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 20

396

420

471

BRODOMETALURGIJA D.O.O.

SPLIT

SOLINSKA 58

397

360

336

INA MAZIVA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 175

398

534

726

ANDO D.O.O.

ZAGREB

TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14

399

386

356

RADIN PRINT D.O.O.

SVETA NEDELJA

400

354

337

AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA D.O.O.

ZAGREB

71

207.822.781

137

206.849.307

0

206.659.843

GOSPODARSKA 9

196

206.153.060

PALJETKOVA 18

377

206.042.186


61

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

0

17279

2.794.634

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

1718

381.457.972

RANG

KAPITAL I REZERVE

308

18.441.607

RANG

UDIO UDIO DOBITI UDIO DOBITI IZVOZA U U UKUPNIM U UKUPNOJ UKUPNIM PRIHODIMA IMOVINI PRIHODIMA

2244

1,22%

0,73%

0,00%

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

1.583.684

1,22% 15,76%

7.827.169

1698

36.056.088

118

397.753.154

293

295.355.579

162

15,76%

9,06%

3,42%

12.009.247

88.277.786

232

1.743.890

2642

24.357.949

4314

1.928.179

12200

0,76%

7,16%

38,64%

193.384.733

0,76%

147.635.318

137

7.048.511

690

260.584.828

465

92.169.881

530

3,09%

2,70%

64,82%

74.821.915

3,09%

196.394.064

97

640.091

6312

27.099.385

3963

2.438.496

10390

0,28%

2,36%

86,28%

0

0,28%

12.598.129

1221

23.070.068

194

346.405.638

364

37.041.227

1238

10,14%

6,66%

5,54%

0

10,14%

23.542.502

214.497.253

89

1.199.552

4953

190

129.791.618

952

73.304.285

653

10,39%

18,14%

94,62%

0

10,39%

-24.874.640 117307

307.427.118

402

213.002.965

226

-10,99%

-8,09%

0,53%

0

-10,99%

0

17279

3.418.938

1419

108.869.628

1137

78.109.665

612

1,51%

3,14%

0,00%

0

1,51%

0

17279

3.373.153

1436

283.979.061

439

219.303.426

221

1,50%

1,19%

0,00%

0

1,50%

53.250.955

397

28.658.470

154

187.344.446

654

69.122.470

682

12,74%

15,30%

23,68%

111.255.621

12,74%

4.455.134

2434

6.185.548

768

126.136.843

981

70.096.505

677

2,75%

4,90%

1,98%

78.204.858

2,75%

20.878.940

844

28.833.911

150

296.179.637

418

105.335.379

465

12,82%

9,74%

9,29%

0

12,82%

81.809.042

255

2.424.758

3477

-663.242 115251

41.209.573

2794

1.304.340

15502

-0,30%

-1,61%

36,41%

0

-0,30%

1.918.902

2432

51.826.241

2254

17.553.507

2326

0,85%

3,70%

1,08%

0

0,85%

154.484.385

129

6.432.041

748

80.635.745

1505

16.870.992

2410

2,88%

7,98%

69,11%

0

2,88%

0

17279

209.353.473

15

234.218.540

518

211.764.970

229

93,67%

89,38%

0,00%

0

93,67%

112.603.145

172

40.149.651

98

303.671.083

411

265.991.470

186

17,99%

13,22%

50,47%

17.615.995

17,99%

38.282.057

521

1.400.815

3191

211.683.750

571

123.096.793

401

0,63%

0,66%

17,18%

180.849.594

0,63%

161.203.056

120

8.828.868

541

170.682.608

739

102.519.262

474

3,96%

5,17%

72,38%

1.850.981

3,96%

4.439.308

2440

49.549

31447

119.336.517

1037

-23.084.532 116965

0,02%

0,04%

2,00%

170.283.584

0,02%

48.665.666

423

24.705.551

179

220.156.142

552

151.409.332

333

11,11%

11,22%

21,88%

1.147.078

11,11%

45.996.610

0

17279

14.884.348

304

193.218.786

623

0

17279

-8.098.858 117070

41.659.897

2776

993

6,72%

7,70%

0,00%

52.878.633

6,72%

-7.533.508 116335

-3,69%

-19,44%

0,00%

0

-3,69%

0

17279

70.975.829

50

455.339.905

246

364.958.696

116

32,33%

15,59%

0,00%

0

32,33%

102.028.971

199

38.520.954

104

115.108.838

1075

61.744.320

752

17,60%

33,46%

46,61%

0

17,60%

5.912.161

2033

3.332.837

1459

39.842.529

2870

9.252.247

3867

1,52%

8,37%

2,70%

186.248.772

1,52%

9.182.756

1527

5.632.372

840

108.615.253

1141

46.156.704

991

2,58%

5,19%

4,21%

89.476.176

2,58%

21.547.415

824

4.242.043

1129

55.636.246

2100

34.914.888

1307

1,94%

7,62%

9,87%

184.357.415

1,94%

79.460.356

268

-25.457

98993

157.302.804

803

56.422.430

827

-0,01%

-0,02%

36,67%

72.193.753

-0,01%

2.655.909

3327

35.782.950

120

407.726.077

284

375.044.553

112

16,64%

8,78%

1,24%

39.734.321

16,64%

61.704.631

342

3.246.280

1489

245.720.750

495

23.327.298

1837

1,51%

1,32%

28,71%

76.697.120

1,51%

175.823.405

111

9.185.267

518

242.378.414

500

190.314.712

253

4,28%

3,79%

81,95%

53.828.020

4,28%

748.898

6213

19.306.208

239

166.119.840

762

83.791.344

579

9,01%

11,62%

0,35%

8.927.945

9,01%

10.118.494

1425

1.821.561

2559

165.113.746

768

20.468.870

2057

0,85%

1,10%

4,73%

5.437.646

0,85%

5.132.144

2215

30.087.500

142

178.749.785

699

134.385.311

375

14,14%

16,83%

2,41%

172.494

14,14%

66.835.432

320

1.433.535

3128

47.036.727

2474

9.031.537

3946

0,67%

3,05%

31,45%

0

0,67%

24.267.090

758

8.964.953

532

252.063.500

483

147.244.272

343

4,22%

3,56%

11,43%

30.755.236

4,22%

88.131.875

233

1.730.704

2655

178.150.736

702

71.187.505

672

0,82%

0,97%

41,62%

100.587.913

0,82%

0

17279

15.270.470

296

90.668.624

1324

50.599.505

907

7,21%

16,84%

0,00%

126.420.950

7,21%

11.428.057

1311

12.265.098

373

178.243.957

701

76.025.034

626

5,80%

6,88%

5,41%

97.563.292

5,80%

117.042

11311

1.634.297

2799

105.634.759

1165

23.768.023

1808

0,77%

1,55%

0,06%

0

0,77%

3.613.052

2773

6.771.442

719

137.818.451

901

10.616.295

3477

3,24%

4,91%

1,73%

93.119.416

3,24%

68.638

12571

2.333.975

2037

40.044.492

2862

9.551.845

3770

1,12%

5,83%

0,03%

0

1,12%

451.316

7632

4.992.031

962

121.608.626

1021

15.351.469

2591

2,40%

4,10%

0,22%

13.277.861

2,40%

46.291.093

445

16.583.007

272

286.163.784

436

248.386.245

197

8,02%

5,79%

22,38%

77.738.588

8,02%

205.830.041

93

254.011

12556

11.636.663

7827

274.011

33235

0,12%

2,18%

99,60%

0

0,12%

702.463

5830

213.954.973

566

45.407.430

1010

0,34%

0,33%

47,13%

102.705.384

0,34%

-5.193.626 116929

355.433.002

347

321.400.406

141

-2,52%

-1,46%

0,00%

0

-2,52%

97.167.205

208

0

17279


62

RANGIRANJA

Veličina poduzetnika nije presudna za uspjeh Konsolidirani financijski rezultati - dobit ili gubitak razdoblja poduzetnika RH 2014.–2016. po oblicima vlasništva* (u tisućama kuna) GODINA

UKUPNO

DOBIT PO PODUZ.

DRŽAVNI SEKTOR

DOBIT PO PODUZ.

PRIVATNI SEKTOR

DOBIT PO PODUZ.

ZADRUŽNI SEKTOR

DOBIT PO PODUZ.

MJEŠOVITI SEKTOR

DOBIT PO PODUZ.

2013.

3.529.492

35

1.673.639

2.160

3.409.467

33

-26.328

-39

-1.527.286

-2.767

2014.

9.754.071

93

3.590.481

4.089

3.976.438

40

-14.814

-23

2.201.966

4.131

2015.

17.139.504

161

3.939.142

4.634

12.478.960

119

-845

-1

722.248

1.468

2016.

24.035.256

210

4.082.494

4.230

18.091.373

161

-28.121

-29

1.889.510

4.144

* Serija podataka u tablici za sve godine prikazana je iz godišnjeg financijskog izvještaja iz kolone tekuće godine.

Broj poduzetnika i broj zaposlenih kod poduzetnika Hrvatske 2010.–2016. OPIS

2010.

Ukupan broj poduzetnika

2011.

2012.

(u tisućama kuna)

2013.

2014.

2015.

2016.

96.758

98.530

97.254

101.191

104.470

106.569

114.483

- broj poduzetnika koji su poslovali s dobiti

55.541

57.244

56.363

61.730

65.395

68.611

76.546

- broj poduzetnika koji su poslovali s gubitkom

41.217

41.286

40.891

39.461

39.075

37.958

37.937

859.808

851.386

829.874

830.928

830.116

838.584

853.110

Broj zaposlenih Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2016. godini po veličini poduzetnika OPIS

UKUPNO

MIKRO

MALI

(u tisućama kuna)

SREDNJI

VELIKI

Broj poduzetnika

114.483

102.764

10.045

1.347

327

Broj zaposlenih

853.110

232.898

222.772

166.274

231.166

Ukupan prihod

633.109.425

87.052.188

149.443.476

141.578.783

255.034.978

Ukupni rashodi

602.063.828

85.412.812

142.005.667

134.704.512

239.940.838

Porez na dobit

7.010.341

1.336.791

1.760.781

1.177.219

2.735.551 14.921.081

Dobit razdoblja (nakon oporezivanja)

38.695.898

6.911.557

8.905.956

7.957.303

Gubitak razdoblja (nakon oporezivanja)

14.660.642

6.608.971

3.228.928

2.260.251

2.562.492

Konsolidirani financijski rezultat – dobit ili gubitak razdoblja

24.035.256

302.586

5.677.028

5.697.052

12.358.589

Investicije u novu dugotrajnu imovinu

25.225.962

2.561.916

3.857.286

4.822.551

13.984.209

5.140

3.647

4.903

5.603

6.540

-

-

-

-

Prosječne mjesečne neto plaće u kunama

Indeksi 2015. godina = 100,0 Broj poduzetnika

-

Broj zaposlenih

105,1

114,4

103,6

103,5

99,4

Ukupan prihod

105,1

125,5

106,3

106,5

98,3

Ukupni rashodi

103,9

122,6

105,3

105,2

97,2

Porez na dobit

131,5

129,9

112,0

122,7

154,6

Dobit razdoblja

112,4

143,6

109,3

122,4

99,8

86,1

107,6

80,1

86,7

60,2

Konsolidirani financijski rezultat – dobit ili gubitak razdoblja

138,3

-

138,0

146,3

115,5

Investicije u novu dugotrajnu imovinu

102,3

173,0

103,6

87,7

100,1

Prosječne mjesečne neto plaće u kunama

101,8

102,3

103,9

102,8

102,6

Gubitak razdoblja

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja


63

RANGIRANJA

Ukupni prihodi i rashodi poduzetnika Hrvatske 2010.–2016. OPIS

2010.

2011.

(u milijunima kuna)

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Ukupni prihoodi

598.187

624.807

610.376

612.441

618.791

639.648

633.109

Ukupni rashoodi

593.810

612.393

601.183

604.998

604.884

616.954

602.064

100,7

102,0

101,5

101,2

102,3

103,7

105,2

Prihodi premma rashodima, u % Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Dobit i gubitak poduzetnika Hrvatske 2010.–2016. OPIS

2010.

(u milijunima kuna)

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Dobit prije oporezivanja

34.228

38.262

38.388

34.639

39.147

41.858

45.702

Gubitak prije oporezivanja

29.851

25.849

29.195

27.196

25.240

19.164

14.657

Porez na dobit

6.040

5.234

4.252

3.914

4.153

5.554

7.010

Dobit razdoblja

28.203

32.911

34.053

30.392

34.904

35.926

38.696

Gubitak razdoblja

29.866

25.731

29.112

26.862

25.150

18.786

14.661

Konsolidirani financijski rezultat

-1.663

7.180

4.941

3.529

9.754

17.140

24.035

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Financijski rezultati poduzetnika Hrvatske u 2016. godini po oblicima vlasništva OPIS

UKUPNO

DRŽAVNO

(u milijunima kuna)

PRIVATNO

ZADRUŽNO

MJEŠOVITO

Broj poduzetnika

114.483

965

112.094

968

456

Broj zaposlenih

853.110

97.896

689.810

2.246

63.158

Ukupan prihod

633.109.425

57.999.951

517.494.687

1.668.693

55.946.094

Ukupni rashodi

602.063.828

53.047.711

494.102.213

1.688.836

53.225.068

Porez na dobit

7.010.341

869.745

5.301.101

7.979

831.516

Dobit razdoblja

38.695.898

4.658.516

30.573.616

38.269

3.425.497

Gubitak razdoblja

14.660.642

576.022

12.482.244

66.389

1.535.987

Konsolidirani financ. rezultat/dobit ili gubitak razdoblja

24.035.256

4.082.494

18.091.373

-28.121

1.889.510

Investicije u novu dugotrajnu imovinu

25.225.962

5.695.958

17.212.409

27.904

2.289.692

5.140

6.470

4.840

3.693

6.412

-

-

-

-

Prosječne mjesečne neto plaće u kunama

Indeksi 2015. godina = 100,0 Broj poduzetnika

-

Broj zaposlenih

105,1

99,4

106,5

105,3

99,6

Ukupni prihodi

105,1

99,7

106,7

97,3

97,5

Ukupni rashodi

103,9

98,5

105,8

98,8

93,8

Porez na dobit

131,5

131,7

113,1

109,5

-

Dobit razdoblja

112,4

110,4

113,9

92,4

103,4

86,1

98,6

90,4

155,0

59,0

Konsolidirani financ. rezultat/dobit ili gubitak razdoblja

138,3

112,3

138,7

2018,9

266,4

Investicije u novu dugotrajnu imovinu

102,3

102,4

102,1

234,8

102,2

-

-

-

-

-

Gubitak razdoblja

Prosječne mjesečne neto plaće svih poduzetnika RH Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja


64

RANGIRANJA

Udjeli poduzetnika Hrvatske razvrstanih po vlasništvu u 2016. godini OPIS

Broj poduzetnika

(udjeli u %, HR=100,0%)

DRŽAVNO

PRIVATNO

ZADRUŽNO

MJEŠOVITO

0,8

97,9

0,8

0,4

Broj zaposlenih

11,5

80,9

0,3

7,4

Ukupan prihod

9,2

81,7

0,3

8,8

Ukupni rashodi

8,8

82,1

0,3

8,8

Porez na dobit

12,4

75,6

0,1

11,9

Dobit razdoblja

12,0

79,0

0,1

8,9

3,9

85,1

0,5

10,5

Konsolidirani financijski rezultat – dobit ili gubitak razdoblja

17,0

75,3

-

7,9

Investicije u novu dugotrajnu imovinu

22,6

68,2

0,1

9,1

-

-

-

-

Gubitak razdoblja

Prosječne mjesečne neto plaće – odnos prema prosjeku svih poduzetnika Hrvatske u % Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Konsolidirani financijski rezultati - dobit ili gubitak razdoblja poduzetnika Hrvatske 2008.–2016. po oblicima vlasništva (u milijunima kuna) GODINA

UKUPNO

2008.

17.230

DRŽAVNI SEKTOR

-588

PRIVATNI SEKTOR

17.565

ZADRUŽNI SEKTOR

17

MJEŠOVITI SEKTOR

235

2009.

4.397

-946

7.245

-9

-1.893

2010.

-1.663

237

-1.465

-6

-429

2011.

7.180

-389

368

-22

7.223

2012.

4.941

460

502

-27

4.007

2013.

3.529

1.674

3.409

-26

-1.527

2014.

9.754

3.590

3.976

-15

2.202

2015.

17.140

3.939

12.479

-1

722

2016.

24.035

4.082

18.091

-28

1.890

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Ukupna dobit prvih 10 poduzetnika Ukupno 114.483 poduzetnika u RH Udio 10 najvećih poduzetnika po neto dobiti

5.749 milijuna kn

38.696 milijuna kn

14,9%


Tjedni gospodarski TV magazin

Gledajte nas na regionalnim i lokalnim televizijama:

TV Ĺ IBENIK

Na

kanalu privredni hr pogledajte sve emisije i priloge.


66

ANALIZA POSLOVANJA U 2016.

PODUZETNICI BEZ ZAPOSLENIH U 2016. GODINI

Nemaju radnika, a dobro posluju

U Hrvatskoj gotovo trećina, odnosno 30,1 posto tvrtki nije imalo zaposlenih radnika, što je na razini iz 2015. godine, kada su bez zaposlenih bila 32.402 poduzetnika Ilijana Grgić, Privredni vjesnik Najveći broj poduzetnika bez zaposlenih bio je u trgovini, njih 7615

U Hrvatskoj je u poslovnoj 2016. godini, prema podacima Financijske agencije, poslovalo 34.508 poduzetnika koji nisu imali zaposlenih radnika. Velika je to brojka kada se uzme u obzir prošlogodišnji broj od 114.483 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, naravno bez banaka, osiguravateljskih društava i ostalih financijskih institucija. U Hrvatskoj gotovo trećina, odnosno 30,1 posto tvrtki nije imalo zaposlenih radnika, što je na razini iz 2015. godine, kada su bez zaposlenih bila 32.402 poduzetnika. Od ukupno 34.508 poduzetnika koji nisu imali zaposlenih u 2016. godini, njih 32.173 je redovno poslovalo, 879 poduzetnika bilo je u likvidaciji, a 1456 u stečaju. Udio poduzetnika bez zaposlenih u ukupnom broju poduzetnika u Hrvatskoj je velik, no ipak u odnosu na druge pozitivne pokazatelje, može se reći da je udio poduzetnika bez zaposlenih

mali. Tako oni u ukupnim prihodima imaju udjel tek od 2,3 posto, u rashodima 2,8 posto, u dobiti prije oporezivanja 4,8, u dobiti razdoblja 5,1, u izvozu 1,5 posto te u investicijama 3,8 posto. S druge strane, njihov udio u gubitku prije oporezivanja je 32,8 posto, a u gubitku razdoblja 32,9 posto, s time da su poslovali s neto gubitkom u iznosu od 2,8 milijardi kuna. Za usporedbu, od ukupnog broja poduzetnika najveći su ukupan prihod, a jednako tako i najveću neto dobit, ostvarili poduzetnici sa 250 i više zaposlenih koji u ukupnom broju poduzetnika sudjeluju sa 0,3 posto, a u ukupnom broju zaposlenih sa 32,8 posto. Najviše tvrtki bez radnika u trgovini Najveći broj poduzetnika bez zaposlenih bio je u trgovini, njih 7615, na drugom mjestu su poduzetnici iz područja stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti kojih je lani bilo 5112, dok su na trećem poduzetnici iz djelatnosti građevinarstva, njih 4168. Najveće ukupne


67

ANALIZA POSLOVANJA U 2016.

Osnovni financijski podaci poslovanja poduzetnika bez zaposlenih, u 2016. g. OPIS

2015.

(u tisućama kuna)

2016.

INDEKS

UDIO U RH

Broj poduzetnika

34.508

30,10%

Broj dobitaša

15.450

20,20%

Broj gubitaša

19.058

50,20%

Broj zaposlenih

5.930

0

-

0%

Ukupni prihodi

13.230.341

14.538.796

109,9

2,30%

Ukupni rashodi

16.355.573

17.141.562

104,8

2,80%

1.688.927

2.208.346

130,8

4,80%

Dobit prije oporezivanja Gubitak prije oporezivanja

4.814.158

4.811.112

99,9

32,80%

Dobit razdoblja

1.523.062

1.986.106

130,4

5,10% 32,90%

Gubitak razdoblja

4.835.681

4.819.383

99,7

-3.312.619

-2.833.277

85,5

Izvoz

1.254.748

1.736.964

138,4

Uvoz

1.028.063

1.282.379

124,7

1,30%

440.398

967.081

219,6

3,80%

Konsolidirani financijski rezultat – dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja

Investicije u novu dugotrajnu imovinu

1,50%

Izvor: Financijska agencija, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Rang lista TOP poduzetnika bez zaposlenih Rang lista TOP poduzetnika bez zaposlenih po ukupnom prihodu u 2016. godini (u tisućama kuna) po neto dobiti u 2016. godini (u tisućama kuna) NAZIV

PRIHODI

DOBIT

NAZIV

PRIHODI

DOBIT

TE PLOMIN d.o.o.

638.384.374

2.900.954

CERVESIA ZAGREB d.o.o.

168.193.049

167.795.850

MANTA d.o.o

243.479.110

0

VOLOSKO PROJEKT d.o.o.

107.063.846

107.025.514

ANDO d.o.o

206.659.843

254.011

SB TORANJ d.o.o

168.695.096

28.936

CERVESIA ZAGREB d.o.o

168.193.049

167.795.850

Izvor: Fina, Transparentno.hr

prihode ostvarili su poduzetnici u djelatnosti trgovine, a slijede ih poduzetnici u poslovanju nekretninama te poduzetnici građevinarstva. Promatrano na razini područja djelatnosti, gotovo su svi poduzetnici bez zaposlenih iskazali neto gubitak u prošloj godini (neto gubitak iskazan je na razini 14 područja djelatnosti), dok su poduzetnici u šest područja djelatnosti poslovali pozitivno. Ukupan rezultat svih poduzetnika bez zaposlenih bio je također negativan i iznosio je 2,8 milijardi kuna neto gubitka. Najveći neto gubitak iskazali su poduzetnici u djelatnosti građevinarstva, i to milijardu kuna, na drugom mjestu su poduzetnici u djelatnosti poslovanja nekretninama s neto gubitkom od 597,9 milijuna kuna, a na trećem poduzetnici u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, 451,1 milijun kuna. Najmanji neto gubitak iskazali su poduzetnici bez zaposlenih u djelatnosti rudarstva i vađenja, njih 69 čiji gubitak iznosi 4,4 milijuna kuna. U Zagrebu najveći broj tvrtki bez zaposlenih Analizirajući županije po broju poduzetnika

INPROX ZAGREB d.o.o.

34.998.233

33.651.526

POSLOVNI CENTAR MANI d.o.o.

48.755.063

29.437.258

IMMORENT SIGMA d.o.o.

43.063.708

25.803.666

Izvor: Fina, Transparentno.hr

bez zaposlenih, posebno se ističe Zagreb u kojemu je 11.705 poduzetnika bez zaposlenih, što čini udio od 30,7 posto u ukupnom broju svih poduzetnika registriranih u Zagrebu, slijedi Istarska županija sa 4220 poduzetnika, što je 42,3 posto od ukupnog broja poduzetnika te županije, zatim Splitsko-dalmatinska sa 4145 poduzetnika, što je udjel od 32,6 posto, zatim slijedi Primorsko-goranska, 2712 poduzetnika bez djelatnika što je

Najveći neto gubitak iskazali su poduzetnici u djelatnosti građevinarstva - milijardu kuna 28 posto udjela, te Zagrebačka županija gdje je 1815 poduzetnika ili njih 25,2 posto bilo bez zaposlenika. Prema oblicima vlasništva, najveći broj poduzetnika bez zaposlenih bio je u privatnom vlasništvu, njih gotovo 98 posto. Poduzetnici bez zaposlenih u zadružnom vlasništvu imaju 1,4 posto, dok ostali imaju

manje od jedan posto udjela u ukupnom broju poduzetnika bez zaposlenih. Poduzetnici bez zaposlenih u svim oblicima vlasništva iskazali su neto gubitak, a najveći neto gubitak iskazan je kod poduzetnika bez zaposlenih u privatnom vlasništvu i to u iznosu od 2,6 milijardi kuna. Prema ukupnom prihodu u 2016. godini, među poduzetnicima bez zaposlenih na prvom je mjestu TE Plomin, iako taj poduzetnik nije stvarno bez zaposlenih jer su radnici koji obavljaju poslove u termoelektrani Plomin evidentirani kao zaposlenici HEP-a. Prema kriteriju neto dobiti prva je tvrtka Cervesia Zagreb čija je lanjska dobit bila 167,8 milijuna kuna u odnosu na 168,2 milijuna kuna ukupnoga prihoda. Riječ je o tvrtki kćeri američkog fonda CVC registriranoj za djelatnost holding društava. Najveći broj poduzetnika bez zaposlenih bio je u privatnom vlasništvu, njih gotovo 98 posto Prema ukupnom prihodu u 2016. među poduzetnicima bez zaposlenih na prvom je mjestu TE Plomin


68

RANGIRANJA

Kontinentalna i Jadranska Hrvatska, broj poduzetnika, broj zaposlenih i udio poduzetnika i zaposlenih na 1000 radno sposobnih stanovnika NUTS-2 RAZINE U RH

BROJ PODUZETNIKA

BROJ ZAPOSLENIH KOD PODUZETNIKA

BROJ PODUZETNIKA NA 1000 RADNO SPOSOBNIH STANOVNIKA

BROJ RADNO SPOSOBNIH STANOVNIKA

BROJ ZAPOSLENIH NA 1000 RADNO SPOSOBNIH STANOVNIKA

Kontinentalna HR

71 391

612.570

2.403.000

29,7 poduzetnika

254,9 zaposlenih kod poduzet.

Jadranska HR

43 092

240.540

1.192.000

36,2 poduzetnika

201,8 zaposlenih kod poduzet.

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Kontinentalna vs. Jadranska Hrvatska

RIJEKA PAZIN

Poduzetnici u županijama i gradovima Osnovni financijski rezultati poslovanja po regijama NUTS-2 razine u RH u 2016. KONTINENTALNA HRVATSKA

(u milijunima kuna)

JADRANSKA HRVATSKA

UKUPNO RH

OPIS 2016.

Broj poduzetnika

INDEKS

2016.

71.391

INDEKS

2016.

43.092

INDEKS

114.483

Broj zaposlenih

612.570

105,1

240.540

105,1

Ukupni prihodi

492.484

104,9

140.626

105,9

633.109

105,1

Ukupni rashodi

467.161

103,1

134.903

106,6

602.064

103,9

Dobit razdoblja

29.363

119,8

9.333

94,2

38.696

112,4

Gubitak razdoblja Dobit ili gubitak razdoblja

853.110

105,1

9.637

82,2

5.024

94,6

14.661

86,1

19.726

154,3

4.309

93,7

24.035

138,3

5.239

101,5

4.889

102,7

5.140

101,8

Prosječna mjeseč. neto plaća po zaposl. (u kn) Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Pokazatelji produktivnosti i ekonomičnosti poslovanja poduzetnika KHR i JHR u 2016. godini OPIS

Broj zaposlenih po poduzetniku Produktivnost rada (prihod po zaposlenom u kn) Produktivnost rada (dobit/gubitak razdoblja po zaposlenom u kn) Ekonomičnost ukupnog poslovanja Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

KONTINENTALNA HRVATSKA

JADRANSKA HRVATSKA

UKUPNO RH

9

6

7

803.963

584.626

742.119

32.203

17.914

28.173

105,4

104,2

105,2


69

RANGIRANJA

ČAKOVEC VARAŽDIN KOPRIVNICA KRAPINA

ZAGREB

BJELOVAR

VIROVITICA OSIJEK

KARLOVAC

SISAK

POŽEGA VUKOVAR

SLAVONSKI BROD

KONTINENTALNA HRVATSKA A GOSPIĆ

ZADAR

Grad Zagreb

Virovitičko-podravska

Zagrebačka županija

Požeško-slavonska

Krapinsko-zagorska

Brodsko-posavska

Varaždinska

Osječko-baranjska

Koprivničko-križevačka

Vukovarsko-srijemska

Međimurska

Karlovačka

Bjelovarsko-bilogorska

Sisačko-moslavačka

ŠIBENIK SPLIT

JADRANSKA HRVATSKA Primorsko-goranska Ličko-senjska Zadarska županija Šibensko-kninska Splitsko-dalmatinska Istarska županija Dubrovačko-neretvanska

DUBROVNIK


70

RANGIRANJA

Rang-lista županija prema neto dobiti poduzetnika u 2016. godini – broj poduzetnika, broj zaposlenih, ukupan ŽUPANIJA

BROJ PODUZETNIKA

RANG

BROJ ZAPOSLENIH

RANG

UKUPAN PRIHODI

RANG

Grad Zagreb

39.315

1

325.349

1

309.945.000

1

Zagrebačka

7.540

5

51.594

4

45.303.860

2

Istarska

10.239

3

48.790

5

32.140.838

5

Primorsko-goranska

9.866

4

61.394

3

35.157.782

4

Splitsko-dalmatinska

12.967

2

75.192

2

43.530.764

3

Karlovačka

2.075

12

16.305

16

8.961.595

14

Krapinsko-zagorska

2.002

13

19.527

11

11.258.623

11

Varaždinska

3.530

9

40.583

6

23.527.128

7

Zadarska

4.010

7

21.856

9

12.790.710

10

Međimurska

3.032

10

27.605

8

12.926.282

9

Osječko-baranjska

4.816

6

37.855

7

24.289.603

6

Vukovarsko-srijemska

1.807

17

17.567

13

13.138.501

8

Koprivničko-križevačka

1.730

18

16.432

15

10.118.574

13

Dubrovačko-neretvanska

3.836

8

19.982

10

10.352.943

12

Brodsko-posavska

1.895

15

16.621

14

8.552.413

16

804

21

4.318

21

2.119.228

21

Bjelovarsko-bilogorska

1.824

16

13.704

17

6.594.405

17

Virovitičko-podravska

1.016

19

7.941

20

3.921.434

19

844

20

8.406

19

3.620.615

20

Sisačko-moslavačka

1.972

14

18.222

12

8.609.336

15

Šibensko-kninska

2.257

11

11.898

18

5.782.807

18

117.377

-

861.141

-

632.642.442

-

Ličko-senjska

Požeško-slavonska

Republika Hrvatska Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Broj poduzetnika po županijama u 2016. godini, promatramo po veličini, prema kriterijima EU-a ŽUPANIJA

1. Bjelovarsko-bilogorska

UKUPNO SVI PODUZETNICI

MIKRO

1.776

MALI

1.570

SREDNJI

174

VELIKI

30

2

2. Brodsko posavska

1.849

1.600

221

24

4

3. Dubrovačko-neretvanska

3.783

3.459

286

33

5

4. Grad Zagreb

38.127

34.119

3.358

495

155

5. Istarska

9.984

9.312

581

71

20

6. Karlovačka

2.027

1.790

210

21

6

7. Koprivničko-križevačka

1.688

1.494

170

19

5

8. Krapinsko-zagorska

1.975

1.679

250

41

5

9. Ličko-senjska

765

675

84

6

-

10. Međimurska

2.983

2.633

295

49

6

11. Osječko-baranjska

4.764

4.207

481

59

17

12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska

828

733

77

13

5

9.689

8.869

710

92

18

14. Sisačko-moslavačka

1.925

1.721

179

20

5

15. Splitsko-dalmatinska

12.725

11.608

992

101

24

16. Šibensko-kninska

2.228

2.026

180

20

2

17. Varaždinska

3.488

3.009

403

63

13

18. Virovitičko-podravska

1.000

862

122

15

1

19. Vukovarsko-srijemska

1.755

1.497

215

37

6

20. Zadarska

3.918

3.561

311

39

7

21. Zagrebačka

7.206

6.340

746

99

21

114.483

102.764

10.045

1.347

327

Ukupno RH


71

RANGIRANJA

prihod i dobit i gubitak razdoblja DOBIT RAZDOBLJA

RANG

(u tisućama kuna) GUBITAK RAZDOBLJA

RANG

DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA 2015.

DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA 2016.

RANG

INDEKS 2016./2015.

19.211.941

1

7.042.299

1

9.240.607

12.169.642

1

131,7

2.211.471

4

496.017

8

1.231.060

1.715.453

2

139,3

2.353.379

3

1.119.575

3

2.379.400

1.233.804

3

51,9

1.934.810

5

774.269

4

730.721

1.160.541

4

158,8

2.739.690

2

1.637.982

2

824.754

1.101.708

5

133,6

816.345

10

201.769

15

653.785

614.576

6

94,0

773.016

12

159.473

16

391.470

613.543

7

156,7

1.060.911

7

478.879

9

224.451

582.032

8

259,3

951.855

8

409.057

10

240.998

542.798

9

225,2

742.965

13

214.229

14

343.854

528.736

10

153,8

1.143.710

6

620.155

5

152.232

523.555

11

343,9

786.733

11

271.714

12

412.350

515.019

12

124,9

534.029

14

101.514

18

514.698

432.515

13

84,0

841.724

9

592.688

6

119.723

249.036

14

208,0

364.552

15

216.953

13

43.230

147.599

15

341,4

188.390

19

62.169

20

42.340

126.221

16

298,1

266.867

18

141.539

17

127.469

125.328

17

98,3

173.559

20

61.054

21

12.456

112.505

18

903,2

169.644

21

82.289

19

-339.802

87.355

19

-25,7

282.886

17

292.337

11

20.295

-9.451

20

-46,6

355.604

16

496.789

7

-226.589

-141.186

21

62,3

37.904.080

-

15.472.751

-

17.139.502

22.431.328

-

130,9

Broj poduzetnika po županijama u 2016. godini, promatramo po veličini, prema kriterijima EU-a ŽUPANIJA

BROJ PODUZETNIKA BROJ

BROJ ZAPOSLENIH

UDJEL (U%)

BROJ

UDJEL (U%)

INDEKS 2016./14.

1. Bjelovarsko-bilogorska

1.776

1,6

13.530

1,6

102,9

2. Brodsko posavska

1.849

1,6

16.253

1,9

107,0

3. Dubrovačko-neretvanska

3.783

3,3

19.692

2,3

102,5

4. Grad Zagreb

38.127

33,3

324.866

38,1

104,4

5. Istarska

9.984

8,7

48.363

5,7

105,4

6. Karlovačka

2.027

1,8

16.337

1,9

104,6

7. Koprivničko-križevačka

1.688

1,5

16.301

1,9

105,9

8. Krapinsko-zagorska

1.975

1,7

19.309

2,3

106,6

9. Ličko-senjska

765

0,7

4.150

0,5

104,4

10. Međimurska

2.983

2,6

27.332

3,2

107,0

11. Osječko-baranjska

4.764

4,2

37.966

4,5

108,7

12. Požeško-slavonska

828

0,7

8.380

1,0

103,3

9.689

8,5

60.244

7,1

104,7

13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka

1.925

1,7

16.076

1,9

100,5

15. Splitsko-dalmatinska

12.725

11,1

74.741

8,8

105,5

16. Šibensko-kninska

2.228

1,9

11.706

1,4

106,3

17. Varaždinska

3.488

3,0

40.519

4,7

105,4

18. Virovitičko-podravska

1.000

0,9

7.898

0,9

106,1

19. Vukovarsko-srijemska

1.755

1,5

17.438

2,0

106,3

20. Zadarska

3.918

3,4

21.644

2,5

106,3

21. Zagrebačka Ukupno RH

7.206

6,3

50.365

5,9

106,4

114.483

100,0

853.110

100,0

105,1

Izvor: Financijska agencija - Registar godišnjih financijskih izvještaja


72

RANGIRANJA

Izvori sredstava po županijama krajem 2016. godine UKUPNO PASIVA 31.12.2016. ŽUPANIJA

UDJEL U UKUPNIM IZVORIMA RH U %

IZNOS U MILIJUNIMA KUNA

Udjeli u %, Indeksi KAPITAL I REZERVE

INDEKS

UDJEL U UKUPNIM IZVORIMA ŽUPANIJE

REZERVIRANJA UDJEL U UKUPNIM IZVORIMA ŽUPANIJE

INDEKS

DUGOROČNE OBVEZE

INDEKS

UDJEL U IZVORIMA ŽUPANIJE

KRATKOROČNE OBVEZE UDJEL U UKUPNIM IZVORIMA ŽUPANIJE

INDEKS

INDEKS

1. Bjelovarsko-bilogorska

7.041

0,7

102,2

30,9

97,0

0,5

194,5

24,8

109,0

36,6

101,0

2. Brodsko-posavska

9.391

0,9

106,2

20,8

106,6

1,3

84,3

23,6

99,3

41,7

108,4 106,5

3. Dubrovačko-neretvanska

25.078

2,3

108,4

36,2

110,6

1,3

208,7

31,2

102,5

26,7

603.683

56,3

103,2

43,8

106,1

1,8

99,0

23,9

99,9

27,1

101,9

5. Istarska

72.265

6,7

108,1

36,0

106,7

0,8

48,1

27,8

107,5

31,4

112,9

6. Karlovačka

10.367

1,0

106,9

45,0

106,3

0,7

120,2

17,2

110,2

28,4

104,2

7. Koprivničko-križevačka

12.111

1,1

108,2

41,8

106,2

0,9

102,8

17,5

105,4

33,6

112,6

8. Krapinsko-zagorska

11.088

1,0

105,0

34,1

114,7

2,0

110,0

18,7

94,2

38,5

102,2

9. Ličko-senjska

3.808

0,4

108,9

34,8

115,9

0,4

122,5

28,2

95,7

25,7

112,4

10. Međimurska

14.572

1,4

108,7

41,1

108,4

0,9

116,3

16,9

102,9

32,8

108,5

11. Osječko-baranjska

32.632

3,0

103,6

27,2

103,9

0,6

119,4

23,4

108,5

41,6

99,1

12. Požeško-slavonska

4.719

0,4

104,6

30,3

115,2

0,7

167,0

19,2

93,6

43,3

105,9

13. Primorsko-goranska

52.433

4,9

106,1

35,5

109,7

0,8

108,5

27,1

103,2

30,6

105,3

14. Sisačko-moslavačka

8.757

0,8

105,1

29,4

106,0

0,5

91,6

22,7

115,0

40,0

97,8

15. Splitsko-dalmatinska

72.403

6,8

104,2

26,5

110,1

0,8

104,3

31,0

109,0

36,6

97,1

16. Šibensko-kninska

14.549

1,4

106,6

26,6

94,2

0,8

110,7

32,1

106,6

35,3

115,8

17. Varaždinska

24.859

2,3

102,5

30,2

100,5

1,0

96,3

18,9

102,5

45,6

104,5

18. Virovitičko-podravska

5.519

0,5

106,8

37,4

109,0

1,1

122,6

21,2

115,7

31,1

96,4

19. Vukovarsko-srijemska

12.865

1,2

103,9

36,3

108,5

0,3

105,2

22,1

107,0

34,6

96,6

20. Zadarska

26.148

2,4

108,0

26,4

133,1

0,5

110,7

37,7

126,0

29,4

79,5

4. Grad Zagreb

21. Zagrebačka Ukupno Hrvatska

48.029

4,5

107,4

38,6

109,6

1,5

119,6

23,5

115,3

32,7

99,9

1.072.315

100,0

104,4

39,0

107,0

1,4

98,3

25,0

103,5

30,2

102,0

Izvor: Financijska agencija - Registar godišnjih financijskih izvještaja

Broj poduzetnika po županijama u 2016. godini, promatramo po veličini, prema kriterijima EU-a ŽUPANIJA IZNOS

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko moslavačka 15. Splitsko dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno RH

(iznosi u milijunima kuna; udjel u %; indeks: 2015.=100,0)

UKUPAN PRIHOD

6.540 8.423 10.225 311.878 31.596 9.028 10.094 11.054 2.059 12.831 24.337 3.635 34.992 8.630 43.326 5.734 23.515 3.881 12.936 12.695 45.703 633.109

UDJEL

1,0 1,3 1,6 49,3 5,0 1,4 1,6 1,7 0,3 2,0 3,8 0,6 5,5 1,4 6,8 0,9 3,7 0,6 2,0 2,0 7,2 100,0

DOBIT RAZDOBLJA INDEKS

106,2 104,3 109,9 103,8 104,2 110,9 106,4 109,8 112,0 106,8 110,9 104,5 104,9 93,6 106,7 111,9 104,1 110,0 101,8 103,6 109,9 105,1

IZNOS

UDJEL

266 364 840 20.072 2.340 818 534 711 186 742 1.141 170 1.930 283 2.740 355 1.067 171 788 942 2.236 38.696

0,7 0,9 2,2 51,9 6,0 2,1 1,4 1,8 0,5 1,9 2,9 0,4 5,0 0,7 7,1 0,9 2,8 0,4 2,0 2,4 5,8 100,0

GUBITAK RAZDOBLJA INDEKS

118,2 109,7 98,2 119,4 65,4 120,8 86,6 129,5 174,8 113,9 136,6 124,8 113,6 110,6 104,6 125,9 116,7 114,3 126,1 122,7 129,0 112,4

IZNOS

UDJEL

141 222 593 6.352 1.093 201 113 180 61 209 636 82 738 280 1.605 484 456 63 268 450 433 14.661

1,0 1,5 4,0 43,3 7,5 1,4 0,8 1,2 0,4 1,4 4,3 0,6 5,0 1,9 10,9 3,3 3,1 0,4 1,8 3,1 3,0 100,0

INDEKS

133,5 70,1 88,6 78,4 115,5 131,0 169,5 100,3 110,6 114,3 110,1 120,4 75,7 69,9 94,2 108,2 60,5 53,8 160,3 87,6 80,6 86,1

NETO FINANCIJSKI REZULTAT

125 142 247 13.720 1.247 617 420 531 126 533 505 88 1.191 3 1.135 -129 611 108 520 492 1.803 24.035


73

RANGIRANJA

31.12.2015.=100,0

Pokazatelji produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poduzetnika županija u 2016.

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA UDJEL U UKUPNIM IZVORIMA ŽUPANIJE

ŽUPANIJA

UKUPNI PRIHODI PO ZAPOSLENOM (U KUNAMA)

INDEKS

NETO DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA PO ZAPOSLENOM (U KUNAMA)

EKONOMIČNOST POSLOVANJA (U %)

RENTABILNOST UKUPNE IMOVINE NETO (U %)

RENTABILNOST PROMETA NETO (U %)

RENTABILNOST VLASTITOG KAPITALA (U %)

7,2

106,5

1. Bjelovarsko-bilogorska

483.395

9.205

102,62

1,90

1,77

5,63

12,7

115,7

2. Brodsko-posavska

518.241

8.718

102,40

1,68

1,51

6,83

4,7

133,7

3. Dubrovačko-neretvanska

519.234

12.536

103,68

2,41

0,98

2,63

3,4

101,7

4. Grad Zagreb

960.021

42.234

106,07

4,4 0

2,27

4,99

4,0

114,9

5. Istarska

653.311

25.776

105,15

3,9 5

1,73

4,69 13,00

8,6

112,3

6. Karlovačka

552.589

37.755

109,55

6,8 3

5,95

6,2

107,2

7. Koprivničko-križevačka

619.212

25.789

105,42

4,1 6

3,47

8,12

6,7

108,2

8. Krapinsko-zagorska

572.458

27.507

106,15

4,81

4,79

13,26

11,0

119,4

9. Ličko-senjska

496.183

30.293

108,03

6,11

3,30

9,39

8,4

125,0

10. Međimurska

469.436

19.505

105,13

4,1 5

3,66

8,72

7,2

113,5

11. Osječko-baranjska

641.014

13.301

102,85

2,0 7

1,55

5,57

6,6

87,4

12. Požeško-slavonska

433.765

10.451

103,23

2,41

1,86

6,00

6,1

102,8

13. Primorsko-goranska

580.831

19.775

104,56

3,4 0

2,27

6,26

7,4

118,6

14. Sisačko-moslavačka

536.845

171

100,63

0,0 3

0,03

0,11

5,1

101,2

15. Splitsko-dalmatinska

579.682

15.191

103,84

2,62

1,57

5,75

5,3

120,4

16. Šibensko-kninska

489.798

-11.002

98,83

-2,25

-0,89

-3,24

4,3

98,9

17. Varaždinska

580.347

15.086

103,31

2,60

2,46

7,89

9,3

116,8

18. Virovitičko-podravska

491.347

13.731

103,62

2,79

1,97

5,11

6,7

111,3

19. Vukovarsko-srijemska

741.821

29.807

105,01

4,0 2

4,04

11,03

6,0

110,4

20. Zadarska

586.524

22.724

104,96

3,8 7

1,88

6,98

3,8

105,6

21. Zagrebačka

907.429

35.806

105,01

3,9 5

3,75

9,36

4,4

106,1

Ukupno Hrvatska

742.119

28.174

105,16

3,80

2,24

5,54

Izvor: Financijska agencija - Registar godišnjih financijskih izvještaja

Broj poduzetnika po županijama u 2016. godini, promatramo po veličini, prema kriterijima EU-a ŽUPANIJA

BROJ PODUZETNIKA

PODUZETNICI S DOBITI BROJ

1.776 1. Bjelovarsko-bilogorska 1.849 2. Brodsko-posavska 3.783 3. Dubrovačko-neretvanska 38.127 4. Grad Zagreb 9.984 5. Istarska 2.027 6. Karlovačka 1.688 7. Koprivničko-križevačka 1.975 8. Krapinsko-zagorska 765 9. Ličko-senjska 2.983 10. Međimurska 4.764 11. Osječko baranjska 828 12. Požeško-slavonska 9.689 13. Primorsko-goranska 1.925 14. Sisačko moslavačka 12.725 15. Splitsko dalmatinska 2.228 16. Šibensko-kninska 3.488 17. Varaždinska 1.000 18. Virovitičko-podravska 1.755 19. Vukovarsko-srijemska 3.918 20. Zadarska 7.206 21. Zagrebačka Ukupno RH 114.483 Izvor: Financijska agencija - Registar godišnjih financijskih izvještaja

PODUZETNICI S GUBITKOM

UDJEL U ŽUPANIJI U %

1.302 1.355 2.478 25.696 5.790 1.368 1.220 1.466 535 2.210 3.283 562 6.241 1.272 8.160 1.325 2.475 697 1.314 2.476 5.321 76.546

1,7 1,8 3,2 33,6 7,6 1,8 1,6 1,9 0,7 2,9 4,3 0,7 8,2 1,7 10,7 1,7 3,2 0,9 1,7 3,2 7,0 100,0

BROJ

UDJEL U ŽUPANIJI U %

474 494 1.305 12.431 4.194 659 468 509 230 773 1.481 266 3.448 653 4.565 903 1.013 303 441 1.442 1.885 37.937

1,2 1,3 3,4 32,8 11,1 1,7 1,2 1,3 0,6 2,0 3,9 0,7 9,1 1,7 12,0 2,4 2,7 0,8 1,2 3,8 5,0 100,0


74

RANGIRANJA

Investicije poduzetnika u dugotrajnu imovinu u 2016. godini prema sjedištu investitora po županijama PODUZETNICI INVESTITORI ŽUPANIJA

BROJ PODUZETNIKA INVESTITORA

INVESTICIJE

UDJEL U BROJU INVESTITORA U %

INVESTICIJE U MIL.. KUNA

UDJEL U UKUPNIM INVESTICIJAMA RH

INDEKS 2015.=100,0

PROSJEČAN IZNOS INVESTICIJA PO INVESTITORU U MIL. KN

1. Bjelovarsko-bilogorska

136

1,1

161

0,6

76,5

1,2

2. Brodsko-posavska

180

1,5

386

1,5

89,2

2,1 0,8

3. Dubrovačko-neretvanska

399

3,2

323

1,3

56,1

4.177

33,9

9.578

38,0

98,3

2,3

5. Istarska

989

8,0

1.929

7,6

145,8

2,0

6. Karlovačka

303

2,5

316

1,3

98,4

1,0

7. Koprivničko-križevačka

175

1,4

818

3,2

248,4

4,7

8. Krapinsko-zagorska

245

2,0

488

1,9

90,0

2,0

9. Ličko-senjska

87

0,7

103

0,4

139,1

1,2

10. Međimurska

389

3,2

576

2,3

110,4

1,5

11. Osječko baranjska

481

3,9

1.149

4,6

141,6

2,4

12. Požeško-slavonska

67

0,5

89

0,4

41,3

1,3

13. Primorsko-goranska

1.270

10,3

1.126

4,5

82,9

0,9

14. Sisačko-moslavačka

212

1,7

312

1,2

162,5

1,5

15. Splitsko dalmatinska

1.255

10,2

1.712

6,8

90,6

1,4 4,1

4. Grad Zagreb

16. Šibensko-kninska

168

1,4

685

2,7

313,4

17. Varaždinska

419

3,4

649

2,6

91,5

1,5

82

0,7

275

1,1

185,4

3,3

18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska

188

1,5

334

1,3

170,1

1,8

20. Zadarska

342

2,8

778

3,1

56,7

2,3

21. Zagrebačka

742

6,0

3.439

13,6

98,6

4,6

12.306

100,0

25.226

100,0

102,3

2,0

Ukupno Hrvatska

Poduzetnici – najveći investitori po županijama i iznos njihovih investicija u dugotrajnu imovinu u 2015. i u 2016. ŽUPANIJA

PRVORANGIRANI PODUZETNIK PO IZNOSU INVESTICIJA

1. Bjelovarsko-bilogorska

YIOTARINI NEKRETNINE D.O.O.

2. Brodsko posavska

VODOVOD D.O.O.

3. Dubrovačkoneretvanska

IZNOS INVESTICIJA U 2015., U TISUĆ. KN

IZNOS INVESTICIJA U 2016. U TISUĆ. KN

INDEKS 2015.=100,0

35.234

35.284

-

66.059

-

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D.

204.057

42.334

20,7

4. Grad Zagreb

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

848.490

846.454

99,8

5. Istarska

MAISTRA D.D.

231.515

448.058

193,5

6. Karlovačka

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

56.833

58.265

102,5

108.758

429.270

394,7

96.777

112.761

116,5

-

23.593

-

7. Koprivničko-križevačka

BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

8. Krapinsko-zagorska

OMCO CROATIA D.O.O.

9. Ličko-senjska

HOSTEL ZRĆE D.O.O.

100,1

10. Međimurska

MEĐIMURSKE VODE D.O.O.

97.950

200.447

204,6

11. Osječko-baranjska

VODOVOD-OSIJEK D.O.O.

25.205

137.003

543,6

12. Požeško-slavonska

LIPIK GLAS D.O.O.

12.393

22.329

180,2

113.272

141.009

124,5

41.776

71.657

171,5

-

144.323

190,6

13. Primorsko-goranska

KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA

14. Sisačko-moslavačka

DRVNI CENTAR GLINA D.O.O.

15. Splitsko-dalmatinska

S.B. ZGRADA D.O.O.

16. Šibensko-kninska

VJETROELEKTRANE GLUNČA D.O.O.

90.143

171.824

17. Varaždinska

VARKOM D.D. ZA OPSKRBU VODOM I ODVODNJU…

62.512

54.740

87,6

18. Virovitičko-podravska

VIRKOM D.O.O.

18.088

65.805

363,8

19. Vukovarsko-srijemska

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

10.769

124.610

1.157,1

20. Zadarska

TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

400

223.821

>>100

21. Zagrebačka

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

1.538.648

1.690.457

109,9

3.592.820

5.110.103

142,2

24.669.987

25.225.962

102,3

Ukupno-najveći investitori Ukupno RH Izvor: Financijska agencija - Registar godišnjih financijskih izvještaja


75

RANGIRANJA

Imovina poduzetnika po županijama krajem 2016. godine UKUPNO AKTIVA 31.12.2016.

Udjeli u %, Indeksi 31.12.2015.=100,0

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

DUGOTRAJNA IMOVINA

UDJEL U AKTIVI ŽUPANIJE

UDJEL U AKTIVI ŽUPANIJE

KRATKOTRAJNA IMOVINA

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI

ŽUPANIJA IZNOS U MILIJUNIMA KUNA

UDJEL U UKUPNOJ AKTIVI RH

INDEKS

INDEKS

INDEKS

UDJEL U AKTIVI ŽUPANIJE

INDEKS

UDJEL U AKTIVI ŽUPANIJE

INDEKS

1. Bjelovarsko-bilogorska

7.041

0,7

102,2

0,0

31,4

56,4

101,4

43,3

103,3

0,4

99,6

2. Brodsko-posavska

9.391

0,9

106,2

0,0

136,9

52,9

105,5

46,8

107,5

0,3

58,5

3. Dubrovačko-neretvanska

25.078

2,3

108,4

0,0

101,2

73,3

109,2

26,2

106,0

0,4

117,7

603.683

56,3

103,2

0,0

122,1

69,3

102,5

29,9

104,8

0,8

100,2

5. Istarska

72.265

6,7

108,1

0,0

56,4

66,4

102,2

32,9

121,9

0,7

119,6

6. Karlovačka

10.367

1,0

106,9

0,0

106,0

54,1

103,3

45,5

111,3

0,4

143,2

7. Koprivničko-križevačka

12.111

1,1

108,2

0,0

100,0

57,0

109,2

42,0

106,3

1,1

130,2

8. Krapinsko-zagorska

11.088

1,0

105,0

0,1

100,3

54,8

102,8

44,5

107,6

0,6

119,0

9. Ličko-senjska

3.808

0,4

108,9

0,0

100,0

72,3

107,4

27,3

112,4

0,3

168,8

10. Međimurska

14.572

1,4

108,7

0,0

100,0

52,8

110,7

41,2

106,6

6,0

106,6

11. Osječko-baranjska

32.632

3,0

103,6

0,0

0,2

59,4

103,7

40,2

104,0

0,4

71,7

12. Požeško-slavonska

4.719

0,4

104,6

0,0

64,5

54,1

105,9

45,5

103,1

0,4

102,7

13. Primorsko-goranska

52.433

4,9

106,1

0,0

63,1

66,5

106,2

32,0

104,7

1,5

143,9

14. Sisačko-moslavačka

8.757

0,8

105,1

0,0

127,9

61,0

104,8

38,4

105,6

0,6

94,4

15. Splitsko-dalmatinska

72.403

6,8

104,2

0,0

97,9

66,0

105,8

32,8

100,7

1,2

116,8

16. Šibensko-kninska

14.549

1,4

106,6

0,1

106,3

74,2

106,5

24,8

107,5

0,9

93,4

17. Varaždinska

24.859

2,3

102,5

0,0

119,2

51,0

101,9

45,1

104,0

3,9

95,4

18. Virovitičko-podravska

5.519

0,5

106,8

0,0

99,8

57,4

107,0

42,4

106,8

0,2

61,4

19. Vukovarsko-srijemska

12.865

1,2

103,9

0,0

718,9

55,0

104,2

44,6

103,7

0,3

99,8

20. Zadarska

26.148

2,4

108,0

0,0

128,9

64,8

104,6

34,2

113,8

0,9

173,5

4. Grad Zagreb

21. Zagrebačka Ukupno Hrvatska

48.029

4,5

107,4

0,0

109,1

55,3

107,7

43,8

108,9

0,9

57,3

1.072.315

100,0

104,4

0,0

82,0

66,2

103,6

32,8

106,1

0,9

102,3

Izvor: Financijska agencija - Registar godišnjih financijskih izvještaja


76

ŽUPANIJE

8400

naj Udio (400 x 21 županija) u ukupnom gospodarstvu RH

Varaždinska županija

81,27%

88,88%

19,98%

90,98%

83,74%

96,24%

Zagrebačka županija

[ broj poduzetnika ]

74,32% [ dobit ]

65,63%

4,05%

72,06%

60,74%

73,84%

Istarska županija 3,91%

75,11%

63,16%

82,55%

[ broj zaposlenih ]

71,08%

5,31%

79,22%

60,83%

83,27%

Karlovačka županija

Primorsko-goranska županija

78,35%

[ investicije ]

88,20%

Krapinsko-zagorska županija

7,17% [ ukupni prihod ]

11,33%

Izvor podataka:

19,28%

91,41%

83,53%

94,50%

Ličko-senjska županija 49,75%

97,35%

94,77%

98,55%


77

ŽUPANIJE

Grad Zagreb

Međimurska županija 13,19%

85,66%

78,10%

92,99%

1,02%

67,33%

57,02%

71,66%

Koprivničko-križevačka županija 23,12%

94,87%

88,65%

97,70%

Bjelovarsko-bilogorska županija 21,93%

89,85%

80,13%

93,12%

Sisačko-moslavačka županija 20,28%

93,12%

87,19%

94,74%

Virovitičko-podravska županija 39,37%

97,38%

94,56%

97,31%

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija 47,39%

98,35%

96,05%

99,50%

8,31%

82,51%

68,91%

86,34%

Brodsko-posavska županija 21,11%

90,03%

83,09%

92,86%

udio 400 županijskih NAJ prema broju poduzetnika županije

Vukovarsko-srijemska županija

udio 400 županijskih NAJ prema broju zaposlenih u županiji

22,14%

93,91%

85,36%

97,11%

udio 400 županijskih NAJ prema ukupnom prihodu županije

Zadarska županija

Šibensko-kninska županija

9,98%

81,60%

17,72%

87,14%

71,35%

90,15%

82,10%

92,50%

udio 400 županijskih NAJ prema ukupnoj dobiti županije

Splitsko-dalmatinska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

3,08%

66,97%

10,43%

78,90%

53,81%

72,21%

68,98%

89,25%


78

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA vrijednost 2016.

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

% udjel u RH 2016.

Indeks 2015=100

1.824

1,55%

103,2

broj zaposlenih

13.704

1,59%

102,3

imovina ukupno

7.087.466.954

0,67%

101,3

21,93%

89,85%

ukupni prihod

6.594.404.818

1,04%

105,4

dobit nakon oporezivanja

266.867.077

0,70%

117,6

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

141.539.221

0,91%

110,2

93,12%

80,13%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

98,2

3.791

prosječna neto plaća

1,01%

986.609.048

investicije

318,2

Izvor: Boniteti.hr

PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE

Bjelovar

BROJ NEZAPOSLENIH

BROJ OSIGURANIKA HZMO

HRK

stanje 31. ožujka 6.000

400.000

5.500

350.000

5.000

300.000

4.500

250.000

4.000

200.000

2008. 2009. 2010.

2011. BBŽ

2012.

2013.

2014.

2015.

prosjek stanja krajem svakog kvartala u godini 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

RH

RH (lijevo)

1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

BBŽ (desno)

RH (lijevo)

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

PRODUKTIVNOST

PROJEKCIJE KRETANJA STANOVNIŠTVA DO 2015.GODINE

ROBNI IZVOZ

0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40

140.000 120.000

119.764

109.920 99.028

100.000

86.295

80.000

72.738

60.000 40.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. BBŽ

Izvor: FINA; izračun: HGK

RH

20.000 0 2011.

2012.

2013.

Podatke pripremio posebni savjetnik predsjednice RH za demografsku obnovu dr. sc. A. Akrap; obrada: HGK

2014.

mil. HRK

mil. HRK

prihod po zaposlenom

1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700

BBŽ (desno)

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. BBŽ (lijevo)

2015. Izvor: DZS; obrada: HGK

RH (desno)

mil. HRK

GOSPODARSKO OKRUŽENJE BJELOVARSKObilogorske županije utemeljeno je na tradiciji u poljoprivredi, obrtništvu i turizmu, a karakterizira ga malo i srednje poduzetništvo bazirano na prerađivačkoj industriji. Visok stupanj dodane vrijednosti ostvariv je uz očuvani okoliš i prirodnu i kulturnu baštinu. Područje obiluje značajnim izvorima plina, kvarcnoga pijeska, nafte, gline termalnih voda i drugim prirodnim bogatstvima. Okosnica županijskoga gospodarstva jest poljoprivreda zbog pogodnoga geografskog položaja i klimatskih uvjeta. Također, bogat i raznovrstan fond kvalitetnih šuma od 36,3 posto ukupne županijske površine čini drvnu industriju jednom


79

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

vrijednost 2016.

Površina, u km2

% udjel u RH 2016.

2.640

4,7

119.764

2,8

BDP (2014.), u tis. HRK

6.178.567

1,9

BDP (2014.) p/c, u HRK

53.502

-

Broj osiguranika HZMO (prosjek 2016.)

29.875

2

Broj nezaposlenih (31 . ožujak 2016.)

10.783

3,9

27,5

-

Broj stanovnika (2011.)

TOP10 županijskih dobitaša

1 17,4 2 8,0 3 7,6 4 6,6 5 6,4 6 5,8 7 5,7 8 5,1 9 5,0 10 4,9

mil. kn

HITTNER d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 17

Stopa nezaposlenosti (31. ožujak 2016.), u %

6.540.333

1

265.929

0,7

Robni izvoz (2016.), u tis. HRK

1.042.190

1,1

Robni uvoz (2016.), u tis. HRK

1.371.123

0,9

FDI (1993.-2016.), u mil. EUR

82

0,3

Prihodi poduzetnika (2016.), u tis. HRK Dobit poduzetnika (2016.), u tis. HRK

mil. kn

Kronospan CRO d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 2

mil. kn

CESTE d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 10

Izvor: HGK publikacija “Županije - razvojna raznolikost i gospodarski potencijali”; obrada: HGK

od strateških grana. Značajni su kapaciteti u proizvodnji piljene građe i ploča, proizvodnji šperploča, furnira, iverice, masivnog i pločastog namještaja, parketa, drvne galanterije i drugih proizvoda. Posebno mjesto u gospodarstvu pripada peradarstvu, i to ponajprije proizvodnji kokoši nesilica odnosno proizvodnji konzumnih jaja, gdje Županija zauzima jednu od vodećih pozicija u ukupnoj državnoj proizvodnji. Ekološka proizvodnja poljodjelskih kultura, ali i stočarstvo u sustavu ekološke proizvodnje, imaju značajne mogućnosti za razvitak, zbog postojanja prirodnih resursa, osobito visoke plodnosti i očuvanosti tla, a i kvalitete zraka, koji i više nego zadovoljavaju

europske standarde. Današnja se proizvodnja prehrambenih proizvoda ističe prepoznatljivim asortimanom i kvalitetom proizvoda na domaćemu i na vanjskim tržištima. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji postoji također stoljetna tradicija uzgoja slatkovodne ribe. Izgradnjom brze ceste Zagreb – Bjelovar – Virovitica otvorit će se novi potencijal za ulaganje, prije svega u poslovnim zonama koje su na različitim strateškim pozicijama opremljene potrebnom infrastrukturom i omogućuju poduzetnicima razne olakšice i poticaje, a sve radi jačanja ukupnoga gospodarskog potencijala Županije.

mil. kn

BAUMIT CROATIA d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 12

mil. kn

INVEST SEDLIĆ d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 3

mil. kn

ZDENKA-mliječni proizvodi d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 6

mil. kn

SAM CRO d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 25

mil. kn

KOESTLIN d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 4

mil. kn

POLJODAR TIM d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 43

HRK

BDP PO STANOVNIKU 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000

mil. kn

SEDLIĆ d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 15

2008.

2009.

2010.

2011.

BBŽ

2012.

2013.

2014.

RH

Izvor: DZS; obrada: HGK

NAJVAŽNIJE GOSPODARSKE GRANE

%

struktura bruto dodane vrijednosti u 2014. godini 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Izvor: DZS; izračun: HGK

5,7 6,2 6,5 11,2 17,7

Financijske djelatnosti i osiguranje Javna uprava, obrana, socij. osiguranje Trgovina na veliko i na malo, mot. vozila Poslovanje nekretninama

20,7 31,9

Prerađivačka industrija Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo Ostalo


80

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

1

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

362.210.191

HITTNER D.O.O.

BJELOVAR

17.376.480

ČAZMATRANS PROMET D.O.O.

ČAZMA

594

2

KRONOSPAN CRO D.O.O.

BJELOVAR

236.055.473

KRONOSPAN CRO D.O.O.

BJELOVAR

8.056.561

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

568

3

INVEST SEDLIĆ D.O.O.

BJELOVAR

223.524.655

CESTE D.D.

BJELOVAR

7.758.624

KOESTLIN D.D.

BJELOVAR

375

BJELOVAR

266

BJELOVAR

257

4

KOESTLIN D.D.

BJELOVAR

194.030.147

BAUMIT CROATIA D.O.O.

SIRAČ

6.606.065

PPK-BJELOVAR TRGOVINA I USLUGE D.D.

5

ČAZMATRANS PROMET D.O.O.

ČAZMA

175.784.927

INVEST SEDLIĆ D.O.O.

BJELOVAR

6.432.041

ZAŠTITAR - SUČIĆ D.O.O.

6

ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI D.O.O.

VELIKI ZDENCI

163.982.041

ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI D.O.O.

VELIKI ZDENCI

5.746.758

CESTE D.D.

BJELOVAR

232

7

PPK-BJELOVAR TRGOVINA I USLUGE D.D.

BJELOVAR

152.331.328

SAM CRO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

5.675.327

ČAZMATRANS - NOVA D.O.O.

ČAZMA

210

8

ČAZMATRANS - NOVA D.O.O.

ČAZMA

134.408.626

KOESTLIN D.D.

BJELOVAR

5.066.767

ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI D.O.O.

VELIKI ZDENCI

182

9

ŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

125.292.833

POLJODAR TIM D.O.O.

DARUVAR

5.026.513

TROHA - DIL D.O.O.

SEVERIN

157

10

CESTE D.D.

BJELOVAR

118.884.595

SEDLIĆ D.O.O.

BEREK

4.851.378

I V E T A D.O.O.

BJELOVAR

145

11

ERSTE GROUP IT HR D.O.O.

BJELOVAR

104.231.169

ŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

4.584.526

ASSA ABLOY CROATIA D.O.O.

BJELOVAR

143

12

BAUMIT CROATIA D.O.O.

SIRAČ

99.603.716

INTER-PROMET D.O.O.

SIRAČ

4.512.864

MODEA NOVA D.O.O.

GAREŠNICA

143

13

STOČARSTVO RAIČ, OBRT ZA UZGOJ GOVEDA, VL. TONI RAIČ, GUDOVAC,

GUDOVAC

83.869.421

TOPLICA D.O.O.

BATINJSKA RIJEKA

4.393.263

KRONOSPAN CRO D.O.O.

BJELOVAR

132

14

ASSA ABLOY CROATIA D.O.O.

BJELOVAR

83.598.796

ASSA ABLOY CROATIA D.O.O.

BJELOVAR

3.797.297

ŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

132

15

SEDLIĆ D.O.O.

BEREK

69.109.229

STOČARSTVO RAIČ, OBRT ZA UZGOJ GOVEDA, VL. TONI RAIČ, GUDOVAC,

GUDOVAC

3.358.728

ERSTE GROUP IT HR D.O.O.

BJELOVAR

122

16

DI ČAZMA D.O.O.

ČAZMA

66.516.996

VRATA D.O.O.

PATKOVAC

2.941.702

KOMUNALAC D.O.O.

BJELOVAR

112

17

HITTNER D.O.O.

BJELOVAR

66.299.550

ONIKS PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

2.930.730

HITTNER D.O.O.

BJELOVAR

109

18

BAKROTISAK D.D.

GAREŠNICA

63.652.204

MOSLAVINA PROIZVODI D.O.O.

SIŠĆANI

2.892.667

ZVONE D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

105

19

TROHA - DIL D.O.O.

SEVERIN

60.326.774

PROSTOR D.O.O.

BJELOVAR

2.837.549

DI ČAZMA D.O.O.

ČAZMA

101

20

PLODOVI ZEMLJE D.O.O.

HRASTOVAC

59.629.969

MOSLAVKA PROIZVODNJA, TRGOVINA I BJELOVAR USLUGE D.O.O.

2.782.537

HIDROREGULACIJA D.D.

BJELOVAR

100

21

I V E T A D.O.O.

BJELOVAR

56.276.690

VIDIK D.O.O.

BJELOVAR

2.632.292

VESNA TEKSTILNA INDUSTRIJA D.O.O. DARUVAR

100

22

HODAK D.O.O.

BJELOVAR

51.026.921

SAB D.O.O.

GORNJI DARUVAR

2.321.940

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

DARUVAR

99

23

HALAUK D.O.O.

BJELOVAR

48.518.849

BIK D.O.O.

BOJANA

2.223.918

ESCO - FOFONJKA TVORNICA OPRUGA BJELOVAR I METALNIH PROIZVODA D.O.O.

96

24

LJEKARNA CONER BJELOVAR

BJELOVAR

46.906.020

DI ČAZMA D.O.O.

ČAZMA

2.213.917

INTRA LIGHTING D.O.O.

ČAZMA

94

25

SAM CRO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

44.749.943

BKL D.O.O.

ROVIŠĆE

2.213.896

HRASTOVČANKA D.O.O.

HRASTOVAC

94

26

HIDROREGULACIJA D.D.

BJELOVAR

40.192.570

BJELOVAR BETON D.O.O.

BJELOVAR

1.912.162

DARTEKS D.O.O.

DARUVAR

93

27

AS - AGRO D.O.O.

BJELOVAR

39.114.669

VET CONSULTING D.O.O.

DARUVAR

1.846.238

PRIMA MOBILIS D.O.O.

BJELOVAR

91

28

INTRA LIGHTING D.O.O.

ČAZMA

39.018.277

ESOP CESTE D.O.O.

BJELOVAR

1.801.203

PENIĆ TEXTIL EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU I PROMET TEKSTILNIH GAREŠNICA

84

BJELOVAR

29

ZVONE D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

38.384.703

ERSTE GROUP IT HR D.O.O.

1.764.920

IRIDA D.O.O.

DARUVAR

82

30

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

BJELOVAR

35.558.275

USLUŽNO, PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI ĐURĐIC OBRT, VL. NIKOLA BENŠAK,

1.649.795

VODNE USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

75

31

DARKOM D.O.O.

DARUVAR

35.028.592

ČAZMATRANS - NOVA D.O.O.

ČAZMA

1.625.626

KUDUMIJA TRADE D.O.O.

BJELOVAR

71

32

BKL D.O.O.

ROVIŠĆE

34.223.788

TOKARSKO STROJOBRAVARSKA RADIONA, VL. ANTUN VUJNOVIĆ,

BJELOVAR

1.572.277

POD PROIZVODNJA OPRUGA D.O.O.

DEŽANOVAC

71

33

INTERCAL D.O.O.

SIRAČ

33.326.010

KUDUMIJA TRADE D.O.O.

BJELOVAR

1.490.167

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

BJELOVAR

70

34

ESCO - FOFONJKA TVORNICA OPRUGA BJELOVAR I METALNIH PROIZVODA D.O.O.

33.086.199

KONES-BI D.O.O.

VELIKI PAŠIJAN

1.465.233

BAKROTISAK D.D.

GAREŠNICA

68

35

GALA D.O.O.

BJELOVAR

31.963.043

H.G.L. TOMO D.O.O.

BJELOVAR

1.425.710

DARKOM D.O.O.

DARUVAR

67

36

NACIONAL D.O.O.

BJELOVAR

31.175.664

LJEKARNA CONER BJELOVAR

BJELOVAR

1.381.825

SIROVINA D.O.O.

BJELOVAR

63

37

KUDUMIJA TRADE D.O.O.

BJELOVAR

31.165.740

KGS INTERNATIONAL IMPEX D.O.O.

BJELOVAR

1.377.369

KOMUNALIJE D.O.O.

ČAZMA

61

38

LIPAK HRANA I ENERGIJA D.O.O.

KAJGANA

31.036.846

TERMOMETAL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GAREŠNICA

1.363.932

MPD TVORNICA PUMPI D.D.

DARUVAR

59

39

USLUŽNO, PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI ĐURĐIC OBRT, VL. NIKOLA BENŠAK,

28.740.566

TEHNOTRADE D.O.O.

DARUVAR

1.360.452

KOMUNALAC D.O.O.

GAREŠNICA

57

40

MOLNAR TRAVEL D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

28.527.070

ČESMA-USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

1.299.650

MAIER-TEXTIL D.O.O.

BOSILJEVO

41

INVICTUS D.O.O.

ČAZMA

28.130.910

BOMI-MAX D.O.O.

BJELOVAR

1.258.515

49

SIRAČ

48 48

42

VACOM D.O.O.

DARUVAR

27.098.320

I V E T A D.O.O.

BJELOVAR

1.251.311

USLUŽNO, PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI ĐURĐIC OBRT, VL. NIKOLA BENŠAK, ONIKS PROIZVODNJA, TRGOVINA I GORNJI DRAGANEC USLUGE D.O.O.

43

POLJODAR TIM D.O.O.

DARUVAR

26.122.366

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK BJELOVAR

1.230.069

BAUMIT CROATIA D.O.O.

ČAZMA

56 52

44

IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O.

BJELOVAR

23.911.578

GRADNJA INVEST D.O.O.

BJELOVAR

1.195.868

ELKOM PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

45

VELIKI BASTAJI

23.822.622

TROHA - DIL D.O.O.

SEVERIN

1.182.544

PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.

PATKOVAC

48

46

JAKOVIĆ - PROMET OBRT ZA TRGOVINU, PRIJEVOZ I USLUGE VL. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA BJELOVAR

BJELOVAR

23.328.394

OPG DRAŽEN ŠTEFOVIĆ

ŠTEFANJE

1.142.140

SAB D.O.O.

GORNJI DARUVAR

48

47

VODNE USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

23.202.978

MAJDAK-PROMET D.O.O.

DARUVAR

1.134.158

HODAK D.O.O.

BJELOVAR

47

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.


81

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

48

VIDIK D.O.O.

BJELOVAR

22.527.171

ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.

BJELOVAR

1.124.772

GALA D.O.O.

BJELOVAR

47

49

POD PROIZVODNJA OPRUGA D.O.O.

DEŽANOVAC

22.260.335

IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O.

BJELOVAR

1.122.677

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O.

BJELOVAR

46

50

KOMUNALAC D.O.O.

BJELOVAR

21.903.368

LJEKARNA JASNA NEZIRI

GAREŠNICA

1.113.028

POB D.O.O.

BJELOVAR

46 45

51

SAB D.O.O.

GORNJI DARUVAR

21.902.085

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

BJELOVAR

1.099.643

AS - AGRO D.O.O.

BJELOVAR

52

PRERADA ŽITARICA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

21.507.172

JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ BJELOVAR

1.087.906

RIBNJAČARSTVO KONČANICA D.D.

KONČANICA

45

53

KOMUNALIJE D.O.O.

ČAZMA

20.804.501

TILIAEXPORT D.O.O.

1.079.205

INTERCAL D.O.O.

SIRAČ

45

MALI PAŠIJAN

54

SAN-MET D.O.O.

DARUVAR

20.534.948

PRIMA MOBILIS D.O.O.

BJELOVAR

1.076.072

VIDIK D.O.O.

BJELOVAR

44

55

INTER-PROMET D.O.O.

SIRAČ

20.340.358

MANEO D.O.O.

BJELOVAR

1.060.578

GUDOVAC

42

56

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

DARUVAR

20.140.753

MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA BJELOVAR D.O.O.

1.037.165

57

LEPIRAC D.O.O.

BJELOVAR

20.024.623

INTERIJERI SABLJO D.O.O.

BJELOVAR

1.031.395

STOČARSTVO RAIČ, OBRT ZA UZGOJ GOVEDA, VL. TONI RAIČ, GUDOVAC, OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU GLJIVA I TRGOVINU ANDRIČIĆ , OBRT ZA PILJENJE TOMISLAV 2 , VL. TOMISLAV POSAVAC, BJELOVAR,

BJELOVAR

41

ĆURLOVAC

40

58

MAJDAK-PROMET D.O.O.

DARUVAR

19.847.892

PNP D.O.O.

GAREŠNICA

1.017.319

KOMUNALAC D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

39

59

ŠOLA KOPNENI PRIJEVOZ D.O.O.

BJELOVAR

19.701.443

VEDRIŠ D.O.O.

BJELOVAR

998.534

LJEKARNA CONER BJELOVAR

BJELOVAR

38

60

GAŠPAR PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

19.693.150

MOZAIK D.O.O.

BJELOVAR

963.184

VRT D.O.O.

BJELOVAR

38

61

LJEKARNA JASNA NEZIRI

GAREŠNICA

19.645.970

CHARVAT D.O.O.

DARUVAR

952.152

MOLNAR TRAVEL D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

38

62

DOMAGOJ D.O.O.

BEREK

19.594.191

ALSTEM D.O.O.

BJELOVAR

951.386

TILIAEXPORT D.O.O.

MALI PAŠIJAN

37

63

ZDENAČKA FARMA D.O.O.

VELIKI ZDENCI

19.162.437

METRA D.O.O.

BJELOVAR

937.264

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

BJELOVAR

37

64

MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA BJELOVAR D.O.O.

18.546.439

ROTOR D.O.O.

BJELOVAR

920.052

BJELOVAR

35

65

PNP D.O.O.

18.488.432

MOLNAR TRAVEL D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

907.957

BJELOVAR

35

ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT BRANKA I DARIJE IVOŠEVIĆ, DARUVAR, DARUVAR KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA DARUVAR D.O.O.

CROTAL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O. CVJEĆARSKI OBRT CVJETNI ATELJE MARINA VL. MARIJA ŠEPOVAL, KRETEX PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O. OBRT POGREBNA OPREMA , VL. ŽELJKO KRANJČEC, VELIKI GRĐEVAC,

GAREŠNICA

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

35

VELIKI GRĐEVAC

34

66

IRIDA D.O.O.

DARUVAR

18.431.377

67

MODEA NOVA D.O.O.

GAREŠNICA

18.376.556

68

TERMOMETAL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GAREŠNICA

18.039.117

POB D.O.O.

BJELOVAR

840.175

SEDLIĆ D.O.O.

69

KOMUNALAC D.O.O.

GAREŠNICA

17.704.479

JAKOVIĆ - PROMET OBRT ZA TRGOVINU, PRIJEVOZ I USLUGE VL.

VELIKI BASTAJI

833.376

33

70

TOPLICA D.O.O.

BATINJSKA RIJEKA

17.172.749

HEDKON D.O.O.

BJELOVAR

827.622

ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA SANITARNE ČAZMA JAKOVIĆ - PROMET OBRT ZA VELIKI BASTAJI TRGOVINU, PRIJEVOZ I USLUGE VL.

71

POLJOMES PROIZVODNJA, TRGOVINA I ROVIŠĆE USLUGE D.O.O.

17.011.477

VESNA GOLUBIĆ,MR.PHARM.I GORDANA DOŽUDIĆ,MR.PHARM.-

ČAZMA

785.733

PLODOVI ZEMLJE D.O.O.

HRASTOVAC

32

72

MOSLAVINA PROIZVODI D.O.O.

SIŠĆANI

16.822.520

BILAVČIĆ D.O.O.

ĐULOVAC

773.413

PEKARSKI OBRT IMAKO , VL. JOSIP KOLAČEK, DARUVAR, J.JELAČIĆA 17

DARUVAR

32

73

OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU GLJIVA I TRGOVINU ANDRIČIĆ ,

BJELOVAR

16.539.442

PAJDO D.O.O.

BJELOVAR

765.222

GRGIĆ D.O.O.

BJELOVAR

32

74

BOMI-MAX D.O.O.

BJELOVAR

16.331.714

FLEXOPAK D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

719.576

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA DARUVAR D.O.O.

32

75

GRADNJA INVEST D.O.O.

BJELOVAR

15.979.431

OBRT ZA PRERADU DRVETA ROMIL , BJELOVAR VL. MIROSLAV ŠPOLJARIĆ, BJELOVAR,

685.315

ZDENAČKA FARMA D.O.O.

32

76

OBRT ZA PILJENJE TOMISLAV 2 , VL. TOMISLAV POSAVAC, BJELOVAR, CROTAL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ĆURLOVAC

15.776.257

NOVOLINE DARUVAR D.O.O.

GORNJI DARUVAR

670.569

CONER D.O.O.

JABUČETA

31

BJELOVAR

15.660.786

KRETEX PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

654.964

ŽAGAR USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI

BJELOVAR

31

77

887.682 849.464

BEREK

VELIKI ZDENCI

33

33

78

SIROVINA D.O.O.

BJELOVAR

15.638.454

SAN-MET D.O.O.

DARUVAR

653.586

KA PROM D.O.O.

DARUVAR

31

79

PRIMA MOBILIS D.O.O.

BJELOVAR

15.556.483

GRADITELJSTVO I INTERIJERI LOVRIĆ BJELOVAR , VL. IVAN LOVRIĆ, BJELOVAR,

653.385

VACOM D.O.O.

DARUVAR

30

80

BILOFARM D.O.O.

OROVAC

14.938.940

MAIER-TEXTIL D.O.O.

647.912

LEONARDA D.O.O.

DARUVAR

30

81

ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.

BJELOVAR

14.790.246

HALAUK D.O.O.

BJELOVAR

643.355

BJELOVAR

29

82

KONES-BI D.O.O.

VELIKI PAŠIJAN

14.659.144

ZVONE D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

641.619

ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. OBRT ZA ČIŠĆENJE MULTISERVIS , VL. MARINA FUKS, BJELOVAR,

BJELOVAR

29

83

FADLJEVIĆ D.O.O.

NOVA PLOŠČICA

14.644.878

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ

BJELOVAR

628.776

STREK METALI D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

29

626.801

ROTOR D.O.O.

BJELOVAR

29

618.580

BILAVČIĆ D.O.O.

ĐULOVAC

29

BOSILJEVO

84

VRT D.O.O.

BJELOVAR

14.367.695

HALUPA D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

85

MASIVA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

14.289.957

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZRNO ZA POLJOPRIVREDU, TRGOVINU I

GRUBIŠNO POLJE

86

BIK D.O.O.

BOJANA

14.126.914

BILOFARM D.O.O.

OROVAC

611.620

POLJODAR TIM D.O.O.

DARUVAR

28

87

ONIKS PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

14.047.190

KOMUNALIJE D.O.O.

ČAZMA

602.027

STANKO D.O.O.

BJELOVAR

28

88

BILAVČIĆ D.O.O.

ĐULOVAC

14.029.585

FIRMA D.O.O.

BJELOVAR

599.239

TERMOPLIN D.O.O.

BJELOVAR

28

89

AUTOCENTAR RAJKOVIĆ D.O.O.

BJELOVAR

13.876.815

M PLAN D.O.O.

BJELOVAR

597.995

KRISTAL TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

BREZOVAC

27

90

PARKETI SABLJO D.O.O.

BJELOVAR

13.870.276

BJELOVAR

595.723

TRAVAR M.B. D.O.O.

BJELOVAR

27 27

91

MDM TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

13.575.353

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O. OPTIČARSKO-TRGOVAČKI OBRT OPTIKA , VL.DUBRAVKO ČASTEK,

DARUVAR

592.497

ARTIK JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

92

VODOTERM D.O.O.

KLOKOČEVAC

13.078.146

RR CONCEPT D.O.O.

BJELOVAR

590.303

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA BJELOVAR

BJELOVAR

26

93

ZAŠTITAR - SUČIĆ D.O.O.

BJELOVAR

13.069.612

ARTIK JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

586.936

OŠKERA D.O.O.

ROVIŠĆE

26

94

ROTOR D.O.O.

BJELOVAR

12.778.564

AS - AGRO D.O.O.

BJELOVAR

586.672

PČELARSTVO DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

26

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


82

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

95

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ

ĐULOVAC

12.736.733

LUŽNJAK D.O.O.

NOVOSELJANI

584.478

SAN-MET D.O.O.

DARUVAR

26

96

VRBANIĆ LOGISTIKA D.O.O.

BOSILJEVO

12.466.676

PLODOVI ZEMLJE D.O.O.

HRASTOVAC

582.239

FADLJEVIĆ D.O.O.

NOVA PLOŠČICA

25

97

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O.

BJELOVAR

12.123.553

EURODUHAN D.O.O.

BJELOVAR

557.751

ISABELA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

25

98

AUTOKUĆA KRŽAK D.O.O.

BJELOVAR

12.055.796

BILO-TEL , VL. ZVONE CVITKOVIĆ, BJELOVAR, G.PLAVNICE BB

GORNJE PLAVNICE

556.342

ZM-METAL D.O.O.

HERCEGOVAC

25

99

AGRO PUŠKARIĆ, POLJOPRIVREDNI OBRT, VL. MARIJO PUŠKARIĆ,

KANIŠKA IVA

11.995.524

STREK METALI D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

552.211

25

100

VET CONSULTING D.O.O.

DARUVAR

11.913.908

INVICTUS D.O.O.

ČAZMA

547.224

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KLOKOČEVAC VITA NOVA MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA BJELOVAR D.O.O.

101

SIMA-AGRO D.O.O.

DONJI SREĐANI

11.748.711

BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE D.O.O.

BJELOVAR

545.557

AUTOCENTAR RAJKOVIĆ D.O.O.

BJELOVAR

23

102

TERMOPLIN D.O.O.

BJELOVAR

11.683.471

BIO-VET D.O.O.

DEŽANOVAC

513.252

HERCTRADE D.O.O.

PRGOMELJE

23

103

11.678.259

JILK D.O.O.

BJELOVAR

504.339

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BJELOVAR

23

104

SET PROIZVODNJA, TRGOVINA I BJELOVAR USLUGE D.O.O. DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA DARUVAR D.O.O.

11.479.240

AGROMIM D.O.O.

KAPELA

504.329

DATA - S D.O.O.

BJELOVAR

23

105

STIMO D.O.O.

BJELOVAR

11.415.883

KOMUNIKACIJSKI VODOVI BARKOP , VL. DALIBOR BARTOLIĆ, BJELOVAR,

BJELOVAR

487.645

NOVI STAN D.O.O.

KAPELICA

23

106

TILIAEXPORT D.O.O.

MALI PAŠIJAN

11.404.606

MILKI D.O.O.

BJELOVAR

482.097

DADO PRIJEVOZNO-TRGOVAČKOPROIZVODNA RADNJA, VL. TOMO

IVANSKA

22

107

TPO FELETAR, OBRT ZA TRGOVINU I BOTINAC USLUGE U POLJOPRIVREDI, VL. SAŠA

11.356.662

HRASTOVČANKA D.O.O.

HRASTOVAC

465.248

VELTEX D.O.O.

PALEŠNIK

22

108

RIBNJAČARSTVO KONČANICA D.D.

KONČANICA

11.009.076

TEX D.O.O.

GAREŠNICA

461.772

KOKINAC

10.922.727

METALSTIL D.O.O.

JABUČETA

450.415

110

KRISTAL TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

BREZOVAC

10.890.405

HRGA COMPANY D.O.O.

ROVIŠĆE

448.798

PECOLAJ, ZAJEDNIČKI PEKARSKI OBRT, VL. VALENTINA KAJTAZI I LUKA DARUVAR POLJOPRIVREDA VL. JOSIP VAGOVINA VINCEKOVIĆ, VAGOVINA 107 PANINI PROIZVODNJA, TRGOVINA I BJELOVAR USLUGE D.O.O.

22

109

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠOLČIĆ SNJEŽANA

111

AGROMEHANIKA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

10.797.061

OČNI CENTAR D.O.O.

BJELOVAR

447.345

PAJDO D.O.O.

BJELOVAR

21

112

JILK D.O.O.

BJELOVAR

10.782.010

446.239

IP-DRVO D.O.O.

BREZOVAC

21

GAREŠNICA

21

24

21 21

113

LJEKARNA PETRUNIĆ

BJELOVAR

10.612.708

B-PROJEKT DRUŠTVO S TROJSTVENI OGRRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA MARKOVAC OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU BJELOVAR GLJIVA I TRGOVINU ANDRIČIĆ ,

443.582

ŽARKOVO D.O.O.

114

MATIĆ PROMET D.O.O.

BJELOVAR

10.571.101

EUROGUM D.O.O.

NOVA RAČA

439.588

20

115

VAGOVINA

10.535.918

ODVJETNIČKI URED HRVOJE KOVAČ

BJELOVAR

438.663

116

POLJOPRIVREDA VL. JOSIP VINCEKOVIĆ, VAGOVINA 107 OBRT POGREBNA OPREMA , VL. ŽELJKO KRANJČEC, VELIKI GRĐEVAC,

ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT BRANKA I DARIJE IVOŠEVIĆ, DARUVAR, DARUVAR BBS PROIZVODNJA, TRGOVINA I BJELOVAR USLUGE D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

10.469.178

MATNET D.O.O.

KLOKOČEVAC

425.927

BONUS GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

20

117

TEHNOTRADE D.O.O.

DARUVAR

10.465.418

OŠKERA D.O.O.

ROVIŠĆE

425.633

BEL-BAU D.O.O.

BJELOVAR

20

ČAZMA

20

118

INTERIJERI SABLJO D.O.O.

BJELOVAR

10.287.067

ČAZMATRANS PROMET D.O.O.

422.383

STIMO D.O.O.

BJELOVAR

19

119

CHARVAT D.O.O.

DARUVAR

10.231.555

VESNA TEKSTILNA INDUSTRIJA D.O.O. DARUVAR

420.045

KONTINENTAL D.O.O.

BJELOVAR

19

120

10.031.811

GALA D.O.O.

121

VELIKA PISANICA POLJOPRIVREDNA VELIKA PISANICA ZADRUGA POLJOPRIVREDNI OBRT PAZDRIJAN , PRNJAROVAC VL. SINIŠA PAZDRIJAN, PRNJAROVAC

122

SAMBI D.O.O.

BJELOVAR DARUVARSKI BRESTOVAC

BJELOVAR

418.659

RIBNJAK 1961 D.O.O.

SIŠĆANI

19

407.611

DANKO PROMET D.O.O.

MEĐURAČA

19

388.576

RR CONCEPT D.O.O.

BJELOVAR

19

VELIKA PISANICA

19

123

STREK METALI D.O.O.

9.887.527

TRGOVAČKI OBRT MV , VL. VLADO BJELOVAR FALETAR, BJELOVAR, ANTUNA TPO FELETAR, OBRT ZA TRGOVINU I BOTINAC USLUGE U POLJOPRIVREDI, VL. SAŠA AGRO PUŠKARIĆ, POLJOPRIVREDNI KANIŠKA IVA OBRT, VL. MARIJO PUŠKARIĆ,

384.582

VELIKA PISANICA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

124

AUTO KUĆA CUPAN TRGOVINA I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA D.O.O. PREDAVAC

9.869.076

PROMACON D.O.O.

BJELOVAR

382.388

SAM CRO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

18

125

RECIKLAŽA-PRERADA-METALI D.O.O.

BJELOVAR

9.867.868

VERITAS REVIZIJA D.O.O.

BJELOVAR

381.540

SIRAČ

18

126

PČELARSTVO DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

9.573.126

PPK-BJELOVAR TRGOVINA I USLUGE D.D.

BJELOVAR

380.888

PEKARSKI OBRT PEKARA SIRAČ , VL.MIROSLAV LUKAČ, SIRAČ. OBRT ZA PROIZVODNJU I POPRAVKE SERVIS - CEROVIĆ , VL. GORAN

BJELOVAR

18

127

ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT BRANKA I DARIJE IVOŠEVIĆ, DARUVAR, DARUVAR

9.561.628

PČELARSTVO DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

379.477

PNP D.O.O.

GAREŠNICA

18

128

HARD-JURA D.O.O.

BJELOVAR

9.546.554

DIVING PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ČAZMA

378.503

LJEKARNA JASNA NEZIRI

GAREŠNICA

17

129

CONER D.O.O.

JABUČETA

9.318.988

NOVA LINIJA D.O.O.

BJELOVAR

377.779

17

130

PENIĆ TEXTIL EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU I PROMET TEKSTILNIH GAREŠNICA

9.231.811

VODOTERM D.O.O.

KLOKOČEVAC

377.681

DOM ŽAGAR DOM ZA STARIJE I BJELOVAR NEMOĆNE OSOBE TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. DARUVAR

131

PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.

PATKOVAC

9.218.944

EURO FRUCTUS D.O.O.

BATINJSKA RIJEKA

375.113

ČESMA-USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

17

132

ŽARKOVO D.O.O.

GAREŠNICA

9.163.497

NOVI STAN D.O.O.

KAPELICA

373.898

DOMAGOJ D.O.O.

BEREK

16 16 16

9.968.342 9.917.550

17

133

AQUA FDG D.O.O.

PREDAVAC

9.112.242

NIKOPEK D.O.O.

STARI SKUCANI

369.778

ALPLAS PROIZVODNJA METALNIH PROIZVODA I ALATA, VL. MARIO BART, ČAZMA

134

MOUNT TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

9.112.211

SEDIA D.O.O.

BJELOVAR

367.840

GRADNJA DUBRAVA D.O.O.

135

ALSTEM D.O.O.

BJELOVAR

9.083.252

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA BJELOVAR

BJELOVAR

366.473

KI SA CAR D.O.O.

ČAZMA

16

136

BJELOVAR BETON D.O.O.

BJELOVAR

9.040.559

STIMO D.O.O.

BJELOVAR

362.836

JILK D.O.O.

BJELOVAR

16

137

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZRNO ZA POLJOPRIVREDU, TRGOVINU I

GRUBIŠNO POLJE

9.006.119

MOZAIK - MEDIA D.O.O.

BJELOVAR

359.019

NACIONAL D.O.O.

BJELOVAR

15

VAGOVINA

138

MILKI D.O.O.

BJELOVAR

8.956.932

EUROPROMET D.O.O.

KAPELICA

356.492

PROTECTA HORVAT D.O.O.

BREZOVAC

15

139

TRGOVAČKI OBRT MV , VL. VLADO FALETAR, BJELOVAR, ANTUNA

BJELOVAR

8.920.071

KA PROM D.O.O.

DARUVAR

355.438

NEDILJKO D.O.O.

VELIKA TRNOVITICA

15

140

IP-DRVO D.O.O.

BREZOVAC

8.794.992

LEGEND D.O.O.

BJELOVAR

355.216

LABEL D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

15

141

RR CONCEPT D.O.O.

BJELOVAR

8.740.645

GRANIČAR D.O.O.

BJELOVAR

353.795

TISKARA VIATONI D.O.O.

BJELOVAR

15

142

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZDRAVKO PANKRETIĆ VRBOVAC

8.588.192

DARKOM D.O.O.

DARUVAR

345.027

ELMO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

15

VETERINARSKA STANICA DARUVAR D.O.O. DATA LINK PROIZVODNJA UREĐAJA RAČUNARSKE TEHNIKE I TOKARSKO STROJOBRAVARSKA RADIONA, VL. ANTUN VUJNOVIĆ,

DARUVAR

15

BJELOVAR

15

BJELOVAR

15

143

IMAGE ENTER D.O.O.

BJELOVAR

8.527.703

HODAK D.O.O.

BJELOVAR

344.485

144

OŠKERA D.O.O.

ROVIŠĆE

8.385.130

DEUS CARISMA D.O.O.

BJELOVAR

335.690

145

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VITA NOVA

KLOKOČEVAC

8.305.942

JAVNI BILJEŽNIK MLADEN ČOP

DARUVAR

335.511


83

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

146

TEX D.O.O.

GAREŠNICA

8.295.425

LJEKARNA PETRUNIĆ

BJELOVAR

335.502

TEX D.O.O.

GAREŠNICA

15

147

BIOEL D.O.O.

MASLENJAČA

8.155.633

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ

ĐULOVAC

328.761

SAMBI D.O.O.

BJELOVAR

15

148

ČESMA-USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

8.111.138

KAVANA I SLASTIČARNA ZAGORJE , VL. BOŽIDAR ZAGOREC, BJELOVAR,

BJELOVAR

317.886

INTERIJERI SABLJO D.O.O.

BJELOVAR

15

149

TOKARSKO STROJOBRAVARSKA RADIONA, VL. ANTUN VUJNOVIĆ,

BJELOVAR

8.081.692

PROFI TEST D.O.O.

BJELOVAR

313.867

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ

ĐULOVAC

15

150

VODOTEHNA D.O.O.

BJELOVAR

8.063.451

PLIN D.O.O.

GAREŠNICA

309.325

TOPLICA D.O.O.

BATINJSKA RIJEKA

15

151

BIŠĆAN D.O.O.

SLOVINSKA KOVAČICA

7.908.124

309.084

MAJDAK-PROMET D.O.O.

DARUVAR

15

ČAZMA

7.763.576

VELIKI ZDENCI

307.675

INTER-PROMET D.O.O.

SIRAČ

15

153

KI SA CAR D.O.O.

ČAZMA

7.741.375

BJELOVAR

303.224

INVICTUS D.O.O.

ČAZMA

14

154

JOLAN KOUDELA,MIRA KMONIČEKZADRE,SENKA KUBEC MR.PH.

DARUVAR

7.718.351

DUBRAVAC OBRT ZA POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, PRIJEVOZ, AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT AUTOPRIJEVOZNIK , VL. DAVOR ESCO - FOFONJKA TVORNICA OPRUGA I METALNIH PROIZVODA D.O.O. GOSPODARSTVO MOULIS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,

DEŽANOVAC

152

VESNA GOLUBIĆ,MR.PHARM.I GORDANA DOŽUDIĆ,MR.PHARM.-

DARUVAR

301.735

KOMUNALAC ROVIŠĆE D.O.O.

ROVIŠĆE

14

155

BJELOVARSKI SAJAM D.O.O.

BJELOVAR

7.630.003

ERVOJIĆ D.O.O.

BULINAC

300.705

IKOMA-PLIN D.O.O.

BJELOVAR

14

156

NOVI STAN D.O.O.

KAPELICA

7.604.907

VACOM D.O.O.

DARUVAR

300.693

PEKARA CENTAR VL. PJETER KAJZOGAJ, ČAZMA, KRALJA

ČAZMA

14

157

OPG DRAŽEN ŠTEFOVIĆ

ŠTEFANJE

7.529.611

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

298.603

ELWOOD D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

14

158

MPD TVORNICA PUMPI D.D.

DARUVAR

7.368.271

ZELK D.O.O.

GORNJA RAŠENICA

298.563

LOAMONT JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

14 14

159

NIKOPEK D.O.O.

STARI SKUCANI

7.272.604

NOVI POGLED D.O.O.

NOVOSELJANI

295.158

JAVOR BJELOVAR D.O.O.

PATKOVAC

160

BUŽAK D.O.O.

STARO ŠTEFANJE

7.258.748

IP-DRVO D.O.O.

BREZOVAC

293.449

LIMARIJA SABLJAK D.O.O.

BREZOVAC

14

161

DATA LINK PROIZVODNJA UREĐAJA RAČUNARSKE TEHNIKE I

BJELOVAR

7.258.263

IRKA PROMET D.O.O.

BJELOVAR

292.156

14

14

162

RAK D.O.O.

BJELOVAR

7.237.361

HARD-JURA D.O.O.

BJELOVAR

280.833

IGRAF OBRT ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE I GRAFIČKE GALANTERIJE, DARUVAR KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA DARUVAR D.O.O.

163

DAPROM D.O.O.

DARUVAR

7.174.744

POLJOPRIVREDNO - USLUŽNI OBRT ZVONKO - VL. ZVONKO

HERCEGOVAC

277.102

CROATIA PROTEKT D.O.O.

164

DANKO PROMET D.O.O.

MEĐURAČA

7.138.898

RIBNJAK 1961 D.O.O.

SIŠĆANI

276.227

LEPIRAC D.O.O.

BJELOVAR

14

165

POB D.O.O.

BJELOVAR

7.126.417

CENTAR AUTO LAKOVA D.O.O.

ČAZMA

275.637

IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O.

BJELOVAR

14

166

PAJDO D.O.O.

BJELOVAR

7.125.141

KONTINENTAL D.O.O.

BJELOVAR

275.539

ČAZMA

7.036.175

BJELOVARSKI SAJAM D.O.O.

BJELOVAR

265.138

POLJOMES PROIZVODNJA, TRGOVINA I ROVIŠĆE USLUGE D.O.O. ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA ZA DARUVAR ZAŠTITNE I ISTRAŽNE DJELATNOSTI,

13

167

DIVING PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

168

NOVOLINE DARUVAR D.O.O.

GORNJI DARUVAR

7.014.509

BOSILJ D.O.O.

GAREŠNICA

263.991

BUBO-MAT D.O.O.

13

169

OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU I POLJOPRIVREDI PANONIJA BJELOVAR BJELOVAR

6.986.197

KOMUNALAC D.O.O.

GAREŠNICA

261.440

ŠAMEC D.O.O.

BJELOVAR

13

170

GRANIČAR D.O.O.

6.981.339

EV-TOURS D.O.O.

BJELOVAR

259.076

BJELOVARSKI LIST D.O.O.

BJELOVAR

13

BJELOVAR

GAREŠNICA

BJELOVAR

14

13

171

RIBNJAK 1961 D.O.O.

SIŠĆANI

6.905.934

ŽARKOVO D.O.O.

GAREŠNICA

257.023

PRIMA TEHNIČAR D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

13

172

N.B. NENA D.O.O.

GAREŠNICA

6.894.170

OBRT ZA PILJENJE TOMISLAV 2 , VL. TOMISLAV POSAVAC, BJELOVAR,

ĆURLOVAC

255.844

HALUPA D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

13

173

LEGEND D.O.O.

BJELOVAR

6.876.140

AGER JEDNOSTAVNO D.O.O.

GUDOVAC

255.265

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

GAREŠNICA

13

247.349

METRA D.O.O.

BJELOVAR

13

243.335

PROSTOR EKO D.O.O.

BJELOVAR

13

242.424

FLEXOPAK D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

13

174

HRASTOVČANKA D.O.O.

HRASTOVAC

6.739.145

175

RAJKOVIĆ D.O.O.

BJELOVAR

6.724.753

176

CROATIA PROTEKT D.O.O.

GAREŠNICA

6.716.005

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO DONJA RAŠENICA GOSPODARSTVO SABO VLADO OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU I POLJOPRIVREDI PANONIJA BJELOVAR BJELOVAR OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO PALEŠNIK GOSPODARSTVO ŠMIDT

177

VESNA TEKSTILNA INDUSTRIJA D.O.O. DARUVAR

6.714.295

BUBO-MAT D.O.O.

BJELOVAR

239.302

GRANIČAR D.O.O.

BJELOVAR

13

178

SAMACO D.O.O.

6.559.945

BIOEL D.O.O.

MASLENJAČA

235.613

RAK D.O.O.

BJELOVAR

13

BJELOVAR

179

DARTEKS D.O.O.

DARUVAR

6.429.043

DS GRADNJA D.O.O.

ŽDRALOVI

235.178

BJELOVAR BETON D.O.O.

BJELOVAR

13

180

KOMUNALAC D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

6.355.740

ODVJETNIČKI URED DEJAN ĐERIĆ

BJELOVAR

233.727

SET PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

13

181

KRETEX PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

6.292.599

DADO PRIJEVOZNO-TRGOVAČKOPROIZVODNA RADNJA, VL. TOMO

IVANSKA

232.669

KONES-BI D.O.O.

VELIKI PAŠIJAN

13

182

ŠTEFANJE POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŠTEFANJE

6.275.854

MT-NEKRETNINE D.O.O.

BJELOVAR

227.615

HALAUK D.O.O.

BJELOVAR

12

183

MAIER-TEXTIL D.O.O.

6.267.105

KRISTAL TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

BREZOVAC

225.276

CANOFAX D.O.O.

BJELOVAR

12

BOSILJEVO

184

GRADNJA DUBRAVA D.O.O.

VAGOVINA

6.216.192

OPTOKONTAKT PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

219.668

L.ECOTECH D.O.O.

ŠTEFANJE

12

185

IMEX-BJELOVAR D.O.O.

BJELOVAR

6.211.542

NACIONAL D.O.O.

BJELOVAR

219.196

MAGIC-MONT D.O.O.

GAREŠNICA

12

186

DSG BICIKLI D.O.O.

BJELOVAR

6.210.254

OPG IVAN HAĐASIJA,BEREK

ŠIMLJANA

218.404

TRGO PRIJEVOZ D.O.O.

ŠIPTARI

12

187

LUŽNJAK D.O.O.

NOVOSELJANI

6.196.691

KOFA DRVO D.O.O.

ROVIŠĆE

218.095

EUROGUM D.O.O.

NOVA RAČA

12

188

KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA DARUVAR D.O.O.

6.173.979

HIDROREGULACIJA D.D.

BJELOVAR

217.608

12

12

189

KA PROM D.O.O.

DARUVAR

6.127.732

ENSO D.O.O.

GAREŠNICA

216.811

UGOSTITELJSKI OBRT BRZI VL. MILAN ČAZMA RUŠKOVEC, ČAZMA, BRAĆE RADIĆA 5 KAVANA I SLASTIČARNA ZAGORJE , BJELOVAR VL. BOŽIDAR ZAGOREC, BJELOVAR,

190

DOMA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

6.117.209

GAŠPAR PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

213.274

VEDRIŠ D.O.O.

191

VELIKI ZDENCI

6.116.886

SALAJ LAND D.O.O.

GRABOVNICA

212.862

AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT AUTOPRIJEVOZNIK , VL. DAVOR

VELIKI ZDENCI

12

192

AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT AUTOPRIJEVOZNIK , VL. DAVOR DADO PRIJEVOZNO-TRGOVAČKOPROIZVODNA RADNJA, VL. TOMO

IVANSKA

6.099.326

KOMUNALAC D.O.O.

BJELOVAR

212.145

DSG BICIKLI D.O.O.

BJELOVAR

12

193

ARTIK JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

6.032.224

BUŽAK D.O.O.

STARO ŠTEFANJE

211.570

MATIĆ PROMET D.O.O.

BJELOVAR

12

KOKINAC

12

BJELOVAR

12

194

VEDRIŠ D.O.O.

BJELOVAR

5.887.326

LEPIRAC D.O.O.

BJELOVAR

211.102

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠOLČIĆ SNJEŽANA

195

GRGIĆ D.O.O.

BJELOVAR

5.816.266

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST OPĆE/OBITELJSKE

BJELOVAR

210.265

BIK D.O.O.

BOJANA

12

196

CVJEĆARSKI OBRT CVJETNI ATELJE MARINA VL. MARIJA ŠEPOVAL,

BJELOVAR

5.742.300

HRVOJE D.O.O.

BJELOVAR

209.740

TERMOMETAL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GAREŠNICA

12


84

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU

197

AGRIKOMP ENERGY D.O.O.

DARUVAR

5.715.165

MOUNT TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

208.655

ŠOLA KOPNENI PRIJEVOZ D.O.O.

BJELOVAR

11

198

HEPI D.O.O.

DARUVAR

5.709.941

BAKROTISAK D.D.

GAREŠNICA

208.408

KOMUNALNO KAPELA D.O.O.

KAPELA

11

199

PROSTOR D.O.O.

BJELOVAR

5.661.474

MATIĆ GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

206.984

ŠANDROPROM D.O.O.

ŠANDROVAC

11

200

PEKARSKI OBRT IMAKO , VL. JOSIP KOLAČEK, DARUVAR, J.JELAČIĆA 17

DARUVAR

5.622.793

NOVE BOJE D.O.O.

DONJI DARUVAR

206.172

NOVI INTERIJERI D.O.O.

VRBOVAC

11

201

AGROMIM D.O.O.

KAPELA

5.568.709

TAKAČ D.O.O.

DARUVAR

205.886

ZDRAVLJE I LJEPOTA CONER D.O.O.

BJELOVAR

11

202

SERVISI CESTE D.O.O.

SEVERIN

5.516.909

DARTEKS D.O.O.

DARUVAR

201.715

TEHNIKA-SPEKTRA D.O.O.

BJELOVAR

11

203

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA TRNOVITICA

VELIKA TRNOVITICA

5.467.706

BOLERO D.O.O.

BJELOVAR

199.780

AURORA PROMET D.O.O.

ČAZMA

11

204

DATA - S D.O.O.

BJELOVAR

5.460.614

199.608

CORMORAN D.O.O.

VELIKI ZDENCI

11

205

5.450.240

195.574

DAING D.O.O.

DARUVAR

11

5.388.379

CITYDENT D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

189.399

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST OPĆE/OBITELJSKE

BJELOVAR

11

207

OBRT ZA PRERADU DRVETA ROMIL , BJELOVAR VL. MIROSLAV ŠPOLJARIĆ, BJELOVAR, POLJOPRIVREDNI OBRT BIŠČAN , VL. SLOVINSKA KOVAČICA DARKO BIŠČAN, SLOVINSKA KOVAČICA, ANKICA LEVATIĆ DIPL. ING. PH. GRUBIŠNO POLJE -LJEKARNA

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED Z. BJELOVAR GREGURIĆ, T. FIGAČ GREGURIĆ, H. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOVAN GAREŠNICA DONESKI, PERICA MEDAKOVIĆ, NERA

5.333.995

SILOSI GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

187.202

METALSTIL D.O.O.

JABUČETA

11

208

AUTOPRIJEVOZ BARIŠIĆ D.O.O.

BREZOVAC

5.289.937

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA DARUVAR D.O.O.

186.888

RADIONA ZA OBRADU DRVETA, VL. FRIDERIKA UNGER, BJELOVAR,

BJELOVAR

11

209

5.269.956

PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.

PATKOVAC

186.200

BIO-VET D.O.O.

DEŽANOVAC

11

210

IGRAF OBRT ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE I GRAFIČKE GALANTERIJE, DARUVAR AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT I BJELOVAR AUTOPRAONICA MB , VL. MIRKO

5.257.438

BIODEM D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

185.764

211

COLOR TEHNA D.O.O.

5.242.670

MARMI D.O.O.

BJELOVAR

185.314

BUSINESS COMPUTER SYSTEMS BJELOVAR D.O.O. GRADITELJSTVO I INTERIJERI LOVRIĆ BJELOVAR , VL. IVAN LOVRIĆ, BJELOVAR,

11

212

5.062.137

OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA, VL. ANTE RADIĆ,

BJELOVAR

182.731

SERVISI CESTE D.O.O.

SEVERIN

11

5.026.771

VODOTEHNA D.O.O.

BJELOVAR

179.536

HEPI D.O.O.

DARUVAR

11

214

DUBRAVAC OBRT ZA POPRAVAK DEŽANOVAC MOTORNIH VOZILA, PRIJEVOZ, ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA SANITARNE ČAZMA PANINI PROIZVODNJA, TRGOVINA I BJELOVAR USLUGE D.O.O.

4.889.421

ANKICA LEVATIĆ DIPL. ING. PH. -LJEKARNA

GRUBIŠNO POLJE

179.130

DOMA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

11

213

GRUBIŠNO POLJE

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

naziv tvrtke

206

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

rang

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

11

215

DAR BLUE D.O.O.

DEREZA

4.849.945

DUGA GRANA D.O.O.

DONJI DARUVAR

175.923

BJELOVARSKI SAJAM D.O.O.

BJELOVAR

11

216

ŠIMUNIĆ D.O.O.

GAREŠNICA

4.732.649

TEHNIKA-SPEKTRA D.O.O.

BJELOVAR

175.644

IMAGE ENTER D.O.O.

BJELOVAR

11

217

MILČIĆ D.O.O.

MILAŠEVAC

4.721.295

BJELOVAR

173.572

11

FLEXOPAK D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

4.666.155

VAGOVINA

173.510

BJELOVAR

10

219

GRADITELJSTVO I INTERIJERI LOVRIĆ BJELOVAR , VL. IVAN LOVRIĆ, BJELOVAR,

4.654.484

INTERCAL D.O.O.

SIRAČ

173.347

AGRO PUŠKARIĆ, POLJOPRIVREDNI OBRT, VL. MARIJO PUŠKARIĆ, GAŠPAR PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O. KOMUNALNO PODUZEĆE NOVA RAČA D.O.O.

KANIŠKA IVA

218

AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT I AUTOPRAONICA MB , VL. MIRKO POLJOPRIVREDA VL. JOSIP VINCEKOVIĆ, VAGOVINA 107

NOVA RAČA

10

220

N K & M D.O.O.

PUPELICA

4.580.293

JAVNI BILJEŽNIK MARKO BILANDŽIJA

GAREŠNICA

173.006

SLATKI ZALOGAJ D.O.O.

GAREŠNICA

10

221

POSAVAC - PROZORI I VRATA D.O.O.

BJELOVAR

4.557.718

BJELOVAR

172.834

VELIKI GRĐEVAC D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

10

GAREŠNICA

4.542.978

BJELOVAR

172.758

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

BJELOVAR

10

DARUVAR

172.470

AUTO-ŠKOLA SIGNAL D.O.O.

BJELOVAR

10

NOVA RAČA

172.121

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE PEKARSKI OBRT KLAS I TRGOVAČKI OBRT MINI MARKET ORBIT , B-PROJEKT DRUŠTVO S OGRRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA

BJELOVAR

10

225

DEUS CARISMA D.O.O.

BJELOVAR

4.444.110

SET PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O. SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA GORDANA ŠELOVIĆ EMINENT REVIZIJA REVIZIJA, RAČUNOVODSTVO, POSLOVNO I KOMUNALNO PODUZEĆE NOVA RAČA D.O.O. STOMATOLOŠKI CENTAR BUKOVEC D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

171.693

226

BUSINESS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

BJELOVAR

4.435.302

DEGRA D.O.O.

BJELOVAR

171.603

222

VODA GAREŠNICA D.O.O.

223

DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. DARUVAR

4.478.138

224

ROLETE, PVC STOLARIJA, LIMARIJA HEIDELBERG, OBRT ZA PROIZVODNJU, DARUVAR

4.457.442

BJELOVAR

10

TROJSTVENI MARKOVAC

10

227

AGROFARM D.O.O.

HRASTOVAC

4.403.682

OPG HORVAT JOSIP

GRABIK

167.789

BAHNJIK D.O.O.

DARUVAR

10

228

SPEKTRA D.O.O.

MALI ZDENCI

4.365.505

ČAZMA-TRADE D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

167.683

MAPER D.O.O.

BJELOVAR

10

229

PRODANIĆ PROIZVODNJA, TRGOVINA I GAREŠNICA USLUGE D.O.O.

4.353.608

JAVNI BILJEŽNIK MARIO FRANJIĆ

BJELOVAR

167.505

VIK IVERALI D.O.O.

BJELOVAR

10

230

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

BJELOVAR

4.309.644

MIHALJEVIĆ IGOR PP

GAREŠNICA

167.048

PAL, OBRT ZA STROJOBRAVARSKE RADOVE, VL. ALEN PAL, BULINAC,

BULINAC

10

231

ČAZMA-TRADE D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

4.271.494

EKO NUTRIMENS D.O.O.

MALA DAPČEVICA

166.742

MAGNUS JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

10

232

MOSLAVKA PROIZVODNJA, TRGOVINA I BJELOVAR USLUGE D.O.O.

4.254.909

165.497

SMIT D.O.O.

BJELOVAR

10

233

SUNČANE LIVADE D.O.O.

MALI GRĐEVAC

4.241.352

GRADSKO PODUZEĆE ZA UPRAVLJANJE BJELOVAR ŠPORTSKIM OBJEKTIMA D.O.O. POLJOPRIVREDNI OBRT BIŠČAN , VL. SLOVINSKA KOVAČICA DARKO BIŠČAN, SLOVINSKA KOVAČICA,

164.726

KOMUNIKACIJSKI VODOVI BARKOP , VL. DALIBOR BARTOLIĆ, BJELOVAR,

BJELOVAR

10

234

H.G.L. TOMO D.O.O.

BJELOVAR

4.169.807

UGOSTITELJSTVO PAVIČIĆ D.O.O.

BJELOVAR

164.574

ČAZMA-TRADE D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

10

235

KOMUNIKACIJSKI VODOVI BARKOP , VL. DALIBOR BARTOLIĆ, BJELOVAR,

BJELOVAR

4.107.150

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IVAN ČOLIK

VELIKI GRĐEVAC

163.897

AGROFARM D.O.O.

HRASTOVAC

10

236

TRGO MATIĆ D.O.O.

BJELOVAR

4.089.523

MAGIC-MONT D.O.O.

GAREŠNICA

163.803

237

DARUVAR

4.055.570

VRBANIĆ LOGISTIKA D.O.O.

BOSILJEVO

162.607

238

TRGOVAČKI OBRT TEHNO-SHOP , VL.ZLATKO ČUNČIĆ, DARUVAR, TRG DOMAGOJ, OBRT ZA POLJOPRIVREDNO-GOSPODARSKU

ROLETE, PVC STOLARIJA, LIMARIJA HEIDELBERG, OBRT ZA PROIZVODNJU, DARUVAR OBRT ZA PRERADU DRVETA ROMIL , BJELOVAR VL. MIROSLAV ŠPOLJARIĆ, BJELOVAR,

GUDOVAC

4.045.437

KULTURA D.O.O.

BJELOVAR

160.897

LEGEND D.O.O.

BJELOVAR

10

239

ŠNAJDER D.O.O.

KAPELA

4.013.425

POD PROIZVODNJA OPRUGA D.O.O.

DEŽANOVAC

159.655

NOVOLINE DARUVAR D.O.O.

GORNJI DARUVAR

10

240

KOFA DRVO D.O.O.

ROVIŠĆE

4.011.491

MILOC D.O.O.

BJELOVAR

159.451

MOUNT TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

10

241

MOZAIK D.O.O.

BJELOVAR

3.997.971

BOŽIĆNA PRIČA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

GRABOVNICA

158.882

HARD-JURA D.O.O.

BJELOVAR

10

242

TEHNOS D.O.O.

ORLOVAC

3.995.765

N.B. NENA D.O.O.

GAREŠNICA

155.868

LJEKARNA PETRUNIĆ

BJELOVAR

10

243

KGS INTERNATIONAL IMPEX D.O.O.

BJELOVAR

3.979.544

PALS D.O.O.

BJELOVAR

154.507

VET CONSULTING D.O.O.

DARUVAR

10

244

3.938.314

ILIRIK D.O.O.

DARUVAR

152.261

MASIVA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

10

3.936.158

MARČEC TIM JEDNOSTAVNO D.O.O.

NOVA RAČA

152.055

BILOFARM D.O.O.

OROVAC

10

246

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DOBRIVOJ BOROJEVIĆ TROJEGLAVA OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO DONJA RAŠENICA GOSPODARSTVO SABO VLADO OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO DEŽANOVAC GOSPODARSTVO GORAN FRIDRIH

3.920.301

DD EMPORIUM D.O.O.

BJELOVAR

151.291

MOSLAVINA PROIZVODI D.O.O.

SIŠĆANI

10

247

ANJA TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

3.880.017

VELIKA PISANICA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

VELIKA PISANICA

151.102

INVEST SEDLIĆ D.O.O.

BJELOVAR

9

245

GAREŠNICA

10 10


85

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

248

VRATA D.O.O.

PATKOVAC

3.868.429

TISKARA VIATONI D.O.O.

BJELOVAR

150.991

L.D.M. D.O.O.

GAREŠNICA

249

SEVERIN

3.843.311

BEMING D.O.O.

BJELOVAR

150.021

INFIGO D.O.O.

BJELOVAR

9

VELIKA PISANICA

3.809.746

BAYERN GENETIK D.O.O.

BJELOVAR

149.535

RADIO-DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

9

251

HUBERT KUĆA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU ISPUŠNIH CIJEVI AUTO-IV , VL. RADOVAN OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO,

LASOVAC

3.784.126

DARUVAR

148.442

DJEČJI VRTIĆ PINOKIO

BJELOVAR

9

252

ELECTROSIL D.O.O.

BJELOVAR

3.748.488

RAŠIĆ RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA D.O.O. TRGOVAČKI OBRT STIVENS , VL. BILJANA JOVANČEVIĆ, BJELOVAR,

BJELOVAR

146.674

IVANKOM JEDNOSTAVNO D.O.O.

IVANSKA

9

253

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO RAJČEVIĆ NENAD

PALJEVINE

3.732.433

R.R. SPORT D.O.O.

GALOVAC

146.669

ENERGOGRADNJA J.D.O.O.

LJUDEVIT SELO

9

254

BEL-BAU D.O.O.

BJELOVAR

3.717.570

METAGRA D.O.O.

SLOVINSKA KOVAČICA

146.165

PROART-ING D.O.O.

VELIKA TRNOVITICA

9

255

ALPLAS PROIZVODNJA METALNIH PROIZVODA I ALATA, VL. MARIO BART, ČAZMA KAVANA I SLASTIČARNA ZAGORJE , BJELOVAR VL. BOŽIDAR ZAGOREC, BJELOVAR, TRGOVAČKI OBRT STIVENS , VL. BJELOVAR BILJANA JOVANČEVIĆ, BJELOVAR,

3.702.099

ELMO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

144.301

ALLEGRO JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

9

3.698.472

EKOPARTNER PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GAREŠNICA

143.940

METIDA D.O.O.

DARUVAR

9

3.677.362

GEO-TIN D.O.O.

BJELOVAR

142.124

STOMATOLOŠKI CENTAR BUKOVEC D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

9

258

BONUS GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

3.675.037

POLJOPRIVREDNI OBRT LD - VL. DARIJA LEMIĆ, VELIKA BRŠLJANICA 59 VELIKA BRŠLJANICA

141.483

DEMING D.O.O.

SIRAČ

9

259

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, PALJEVINE VL. BOŠKO RAJČEVIĆ, PALJEVINE 144

3.651.194

TIJANA JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽ GORNJI

141.067

ENSO D.O.O.

GAREŠNICA

9

260

LIMARIJA SABLJAK D.O.O.

3.644.522

OPG RADOVAN STRAJNIĆ

PALJEVINE

138.873

INDIGO J.D.O.O.

BREZOVAC

9

261

VETERINARSKA STANICA DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

3.639.654

OMEGA-92 D.O.O.

BJELOVAR

138.598

BIOGAL PRERADA MLIJEKA D.O.O.

DONJI DARUVAR

9

262

JAVOR BJELOVAR D.O.O.

PATKOVAC

3.636.916

AUTOKOLOR-ČULO , VL. JURE ČULO, BJELOVAR, K.TOMISLAVA 27

BJELOVAR

137.313

H.G.L. TOMO D.O.O.

BJELOVAR

9

250

256 257

BREZOVAC

9

263

PROSTOR EKO D.O.O.

BJELOVAR

3.618.151

JAVORŠPED D.O.O.

BJELOVAR

136.338

VODOTEHNA D.O.O.

BJELOVAR

9

264

KOMUNALIJE VODOVOD D.O.O.

ČAZMA

3.603.383

L.D.M. D.O.O.

GAREŠNICA

135.674

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZRNO ZA POLJOPRIVREDU, TRGOVINU I

GRUBIŠNO POLJE

9

265

PANETA D.O.O.

BJELOVAR

3.575.555

PANINI PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

135.461

VODOTERM D.O.O.

KLOKOČEVAC

9

266

OBRT ZA ORGANIZACIJU PRIJEVOZA BJELOVAR ROBA AGENCIJA , VL. JOSIP POLOVIĆ,

3.572.429

SIROVINA D.O.O.

BJELOVAR

134.886

PRERADA ŽITARICA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

9

267

METRA D.O.O.

BJELOVAR

3.563.684

LIMA D.O.O.

BJELOVAR

134.272

LIPAK HRANA I ENERGIJA D.O.O.

KAJGANA

8

268

RATARSTVO D.O.O.

BJELOVAR

3.543.527

ABC D.O.O.

BJELOVAR

133.800

BJELOVAR

8

269

PRANJIĆ D.O.O.

NOVA PLOŠČICA

3.418.885

DNA 94 D.O.O.

BJELOVAR

133.418

ODVJETNIČKI URED VLADIMIR GREDELJ TEHNIČKO UČILIŠTE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

BJELOVAR

8

270

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

GAREŠNICA

3.416.945

POSKOK D.O.O.

BJELOVAR

132.343

BAZEN JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

8

271

BJELOVAR

3.389.257

M GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

8

ČAZMA

3.364.688

131.421

GASTRO JEDNOSTAVNO D.O.O.

IVANSKA

8

273

BIOGAL PRERADA MLIJEKA D.O.O.

DONJI DARUVAR

3.327.345

UGOSTITELJSKI OBRT BRZI VL. MILAN ČAZMA RUŠKOVEC, ČAZMA, BRAĆE RADIĆA 5 DATA LINK PROIZVODNJA BJELOVAR UREĐAJA RAČUNARSKE TEHNIKE I RENOVA GRAĐEVINARSTVO I BJELOVAR POSLOVANJE NEKRETNINAMA D.O.O.

131.541

272

BIOMINERAL AGROSTEMIN JEDNOSTAVNO D.O.O. ELKOM PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

130.419

GALEB, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL.

BJELOVAR

8

274

MARMI D.O.O.

BJELOVAR

3.319.074

TOPOS D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

128.814

RADIO TEREZIJA D.O.O.

BJELOVAR

8

275

IRKA PROMET D.O.O.

BJELOVAR

3.311.098

BJELOVAR

128.777

BS GRADNJA D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

8

276

PEKARSKI OBRT PEKARA KLAS , VL. NIKOL KAJTAZI, GRUBIŠNO POLJE,

GRUBIŠNO POLJE

3.262.216

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR.DRAGUTIN SVOBODA BILANCA SERVIS, IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTWARE, VL. JOSIP

BJELOVAR

127.170

FRANJO D.O.O.

DARUVAR

8

277

BIO-VET D.O.O.

DEŽANOVAC

3.259.971

SIGMA D.O.O.

BJELOVAR

126.546

GARMONT D.O.O.

GAREŠNICA

8

278

HALUPA D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

3.259.454

DIVANA-M D.O.O.

TOMAŠICA

125.545

MMA JEDNOSTAVNO D.O.O.

ROVIŠĆE

8

279

DARUVAR

3.251.424

GALEB, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL.

BJELOVAR

124.988

FLAGOR D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

8

BJELOVAR

3.241.167

IMEX-BJELOVAR D.O.O.

BJELOVAR

124.233

FANGQIANG D.O.O.

BJELOVAR

8

BJELOVAR

3.225.280

F-TOTAL D.O.O.

BJELOVAR

282

PECOLAJ, ZAJEDNIČKI PEKARSKI OBRT, VL. VALENTINA KAJTAZI I LUKA OBRT ZA PROIZVODNJU I POPRAVKE SERVIS - CEROVIĆ , VL. GORAN RADIONA ZA OBRADU DRVETA, VL. FRIDERIKA UNGER, BJELOVAR, TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.

DARUVAR

3.211.382

280 281

122.876

ARTING D.O.O.

BJELOVAR

8

121.660

BREZNIČKI PEK D.O.O.

ČAZMA

8

283

CENTAR AUTO LAKOVA D.O.O.

ČAZMA

3.198.529

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, PALJEVINE VL. BOŠKO RAJČEVIĆ, PALJEVINE 144 ANKA ĆORLUKA DIPL. ING. PH. VELIKI GRĐEVAC - LJEKARNA-

120.886

DIVANA-M D.O.O.

TOMAŠICA

8

284

DAJN D.O.O.

BJELOVAR

3.197.790

GOTTSTEIN D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

119.447

INVALESCO J.D.O.O.

DARUVAR

8

285

UGOSTITELJSKI OBRT BRZI VL. MILAN ČAZMA RUŠKOVEC, ČAZMA, BRAĆE RADIĆA 5

3.193.978

WMD D.O.O.

BJELOVAR

119.087

TESA PERKOVIĆ D.O.O.

BJELOVAR

8

286

VOĆNJAK D.O.O.

BJELOVAR

3.192.309

FILT-TERM D.O.O.

NOVOSELJANI

118.917

HORTA D.O.O.

DARUVAR

8

287

EUROGUM D.O.O.

NOVA RAČA

3.184.853

BUSINESS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

BJELOVAR

117.587

SALAJ LAND D.O.O.

GRABOVNICA

8

ŠANDROVAC

288

RIZMAN D.O.O.

MALI ZDENCI

3.181.563

DIZEL D.O.O.

DONJI DARUVAR

117.450

PROFLAJ JEDNOSTAVNO D.O.O.

289

KLIS D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

3.177.031

JANDRIĆ I JANDRIĆ D.O.O.

PALANČANI

116.982

8

290

MINIGO D.O.O.

BJELOVAR

3.152.004

MATINA D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

115.211

GRADSKO PODUZEĆE ZA UPRAVLJANJE BJELOVAR ŠPORTSKIM OBJEKTIMA D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED Z. BJELOVAR GREGURIĆ, T. FIGAČ GREGURIĆ, H.

8

8

8

291

LOAMONT JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

3.118.430

LEONARDA D.O.O.

DARUVAR

114.835

MAS MONTAŽA D.O.O.

BJELOVAR

292

OPG IVAN DRŽAJ

KOVAČEVAC

3.089.856

MAIVA-USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

114.657

POLIKLINIKA ARCADIA DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

8

293

KOVING D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

3.069.068

TEHNOS D.O.O.

ORLOVAC

114.050

COLLOCO D.O.O.

ŽDRALOVI

8

294

POLJOPRIVREDNI OBRT - VL. STJEPAN PAVLAK, HRASTOVAC, BANA HRASTOVAC

3.061.312

113.783

AGRO-MARGETAN PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

ŠTEFANJE

8

295

PRINTAX ALFA D.O.O.

BJELOVAR

3.059.557

ALEN POGREBNE USLUGE I TRGOVINA DARUVAR D.O.O. POLJOPRIVREDNI OBRT PAZDRIJAN , PRNJAROVAC VL. SINIŠA PAZDRIJAN, PRNJAROVAC

113.512

EUROSTAR D.O.O.

BJELOVAR

8

296

TRGO PRIJEVOZ D.O.O.

ŠIPTARI

3.037.855

L.ECOTECH D.O.O.

ŠTEFANJE

111.140

M PLAN D.O.O.

BJELOVAR

8

297

METALSTIL D.O.O.

JABUČETA

3.011.900

D-PROMET D.O.O.

BJELOVAR

111.133

POLIKLINIKA DR. MALETIĆ ZA KIRURGIJU I ANESTEZIOLOGIJU

DARUVAR

8

298

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BJELOVAR

3.004.195

OPG IVAN DRŽAJ

KOVAČEVAC

109.898

MATKOM D.O.O.

DARUVAR

8


86

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

299

TAKAČ D.O.O.

DARUVAR

2.968.738

VODA GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

108.383

PANONIJA GROUP D.O.O.

NEVINAC

8

300

INFORMATIVNI CENTAR BJELOVAR D.O.O.

BJELOVAR

2.962.048

RAPIDUS D.O.O.

GAREŠNICA

108.207

POLJODAR D.O.O.

DARUVAR

8

301

SMIT D.O.O.

BJELOVAR

2.937.650

AUTO KUĆA CUPAN TRGOVINA I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA D.O.O. PREDAVAC

108.126

KOBID D.O.O.

DARUVAR

8

BJELOVAR

8

BJELOVAR

8

302

KONTINENTAL D.O.O.

BJELOVAR

2.927.550

PROSTOR EKO D.O.O.

BJELOVAR

107.390

INFORMATIVNI CENTAR BJELOVAR D.O.O.

303

OPG HORVAT JOSIP

GRABIK

2.903.477

SPECUS D.O.O.

BJELOVAR

106.978

DAJN D.O.O.

304

BJELOVAR

2.895.587

SIMA-AGRO D.O.O.

DONJI SREĐANI

106.854

IRKA PROMET D.O.O.

BJELOVAR

8

305

ŽAGAR USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BILO-TEL , VL. ZVONE CVITKOVIĆ, BJELOVAR, G.PLAVNICE BB

GORNJE PLAVNICE

2.892.519

ARTEM D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

106.272

SPEKTRA D.O.O.

MALI ZDENCI

8

306

MAGNUS JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

2.883.948

RECIKLAŽA-PRERADA-METALI D.O.O.

BJELOVAR

104.725

DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. DARUVAR

307

HRAST PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ZRINSKI TOPOLOVAC

2.874.296

LINE EXPERT D.O.O.

BJELOVAR

104.099

COLOR TEHNA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

8

308

MAGIC-MONT D.O.O.

GAREŠNICA

2.871.180

MANI TRANS D.O.O.

LASOVAC

103.191

PROSTOR D.O.O.

BJELOVAR

8

309

M.V-MERIT D.O.O.

BJELOVAR

2.836.516

CROATIA PROTEKT D.O.O.

GAREŠNICA

102.582

SAMACO D.O.O.

BJELOVAR

8

310

BIŠČAN BEEF D.O.O.

ŽDRALOVI

2.831.323

OBRT ZA PROIZVODNJU ISPUŠNIH CIJEVI AUTO-IV , VL. RADOVAN

VELIKA PISANICA

102.505

CHARVAT D.O.O.

DARUVAR

8

311

STANKO D.O.O.

BJELOVAR

2.831.092

LIPAK HRANA I ENERGIJA D.O.O.

KAJGANA

102.393

TEHNOTRADE D.O.O.

DARUVAR

8

8

312

AGRARIA D.O.O.

ČAZMA

2.820.010

BEGA D.O.O.

NOVOSELJANI

100.991

AGROMEHANIKA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

8

313

MANEO D.O.O.

BJELOVAR

2.815.367

KLESARSTVO KONJEVIĆ D.O.O.

GAREŠNICA

100.228

GRADNJA INVEST D.O.O.

BJELOVAR

8

314

BULINAC

2.814.506

SONJA GLAS MR.PH. LJEKARNA

HERCEGOVAC

98.377

BKL D.O.O.

ROVIŠĆE

7

315

PAL, OBRT ZA STROJOBRAVARSKE RADOVE, VL. ALEN PAL, BULINAC, OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠMIDT

PALEŠNIK

2.811.608

BJELOVARSKI LIST D.O.O.

BJELOVAR

98.148

BJELOVAR

7

316

SILOSI GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

2.800.521

BTC BJELOVARSKI TRGOVAČKI CENTAR BJELOVAR D.O.O.

97.770

PREDAVAC

7

DOLJANI

7

317

PRIMA TEHNIČAR D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.788.948

PROTECTA HORVAT D.O.O.

BREZOVAC

97.758

GRAĐEVINSKI OBRT VNOUČEK , VL. DARKO VNOUČEK, BJELOVAR, NOVI DOM JAKOVIĆ JEDNOSTAVNO D.O.O. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA VIANEY

318

TRGO MIX D.O.O.

BJELOVAR

2.764.222

EMPROX D.O.O.

DAPCI

97.528

KONIVA JEDNOSTAVNO D.O.O.

VELIKA PISANICA

7

319

D-PROMET D.O.O.

BJELOVAR

2.754.413

ŠAMEC D.O.O.

BJELOVAR

97.454

PROSPERO J.D.O.O.

DEREZA

7

320

KOBID D.O.O.

DARUVAR

2.753.770

IRIDA D.O.O.

DARUVAR

97.192

BJELOVARAC NOVI D.O.O.

BJELOVAR

7

321

TRGOVAČKI OBRT HALLO SHOP VL. SNJEŽANA KARNIK-JANTOLEK,

DARUVAR

2.751.496

NEŠ JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

95.788

BOND D.O.O.

SIRAČ

7

322

IVATOM D.O.O.

GAREŠNICA

2.736.267

TRGO MATIĆ D.O.O.

BJELOVAR

94.204

UGOSTITELJSTVO PAVIČIĆ D.O.O.

BJELOVAR

7

323

2.732.147

PEKARA CENTAR VL. PJETER KAJZOGAJ, ČAZMA, KRALJA

ČAZMA

94.048

LIM MONTING D.O.O.

DARUVAR

7

324

MESARSKO-KOBASIČARSKI OBRT GAUR , VL. IVO LUŽANIĆ, DARUVAR, DARUVAR OBRT - PERADARSKA FARMA DERIFAJ TROJSTVENI , VL. TOMISLAV DERIFAJ, BJELOVAR, MARKOVAC

2.724.449

MIRTA D.O.O.

BJELOVAR

93.955

TUKOVIĆ TIM D.O.O.

STARE PLAVNICE

7

325

AQUA-TERRA D.O.O.

TOMAŠICA

2.707.476

CSS D.O.O.

BJELOVAR

93.572

METAL KONSTRUKT D.O.O.

BJELOVAR

7

326

POLJODAR D.O.O.

DARUVAR

2.681.211

OKLANDO D.O.O.

VELIKA TRNOVITICA

93.149

GRAĐAPROMET D.O.O.

SIRAČ

7

327

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST OPĆE/OBITELJSKE

BJELOVAR

2.676.977

MASIVA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

92.792

ČAPLIN D.O.O.

ČAZMA

7

328

ZM-METAL D.O.O.

HERCEGOVAC

2.671.428

PRAETORIAN D.O.O.

ČAZMA

91.995

L & D SOFT D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

7

329

OPTIČARSKO-TRGOVAČKI OBRT OPTIKA , VL.DUBRAVKO ČASTEK,

DARUVAR

2.665.706

VETERINARSKA STANICA ČAZMA D.O.O. ČAZMA

91.466

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SAŠA ŠAPIĆ

BJELOVAR

7

330

ELMO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.660.449

PROMJER D.O.O.

BJELOVAR

90.804

MATIĆ GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

7

331

ANKA ĆORLUKA DIPL. ING. PH. - LJEKARNA-

VELIKI GRĐEVAC

2.649.672

PROJEKT D.O.O.

BJELOVAR

90.375

VETERINARSKA STANICA ČAZMA D.O.O. ČAZMA

7 7

332

JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ BJELOVAR

2.630.265

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KRISTIJAN ŽLENDER PALEŠNIK

90.236

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOVAN GAREŠNICA DONESKI, PERICA MEDAKOVIĆ, NERA

333

VIK IVERALI D.O.O.

BJELOVAR

2.626.265

JAVOR BJELOVAR D.O.O.

PATKOVAC

90.105

MILOC D.O.O.

BJELOVAR

7

334

TRAVAR M.B. D.O.O.

BJELOVAR

2.604.855

ŽIVICA D.O.O.

ČAZMA

89.691

JANDRIĆ I JANDRIĆ D.O.O.

PALANČANI

7

335

SEDIA D.O.O.

BJELOVAR

2.602.039

COLLOCO D.O.O.

ŽDRALOVI

89.341

AUTO KOTRBA D.O.O.

DARUVAR

7

336

ADI PRODUKT D.O.O.

DARUVAR

2.562.316

MILČIĆ D.O.O.

MILAŠEVAC

89.338

PLIN D.O.O.

GAREŠNICA

7

337

ELWOOD D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

2.561.478

PEKARSKI OBRT PEKARA KLAS , VL. NIKOL KAJTAZI, GRUBIŠNO POLJE,

GRUBIŠNO POLJE

89.061

IVATOM D.O.O.

GAREŠNICA

7

338

PEKARA CENTAR VL. PJETER KAJZOGAJ, ČAZMA, KRALJA

ČAZMA

2.552.301

GLOBAL SISTEM D.O.O.

VELIKO TROJSTVO

88.423

M.V-MERIT D.O.O.

BJELOVAR

7

339

OPG RADOVAN STRAJNIĆ

PALJEVINE

2.533.831

LIDER NET D.O.O.

DARUVAR

88.118

HRAST PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ZRINSKI TOPOLOVAC

7

340

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MIRKO ŠTEFOVIĆ

ŠTEFANJE

2.531.895

CONER D.O.O.

JABUČETA

87.598

PANETA D.O.O.

BJELOVAR

7

341

SONJA GLAS MR.PH. LJEKARNA

HERCEGOVAC

2.501.607

86.919

KOMUNALIJE VODOVOD D.O.O.

ČAZMA

7

86.723

TRGOVAČKI OBRT STIVENS , VL. BILJANA JOVANČEVIĆ, BJELOVAR,

BJELOVAR

7

86.286

ELECTROSIL D.O.O.

BJELOVAR

7

342

CSM-COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

2.494.727

343

BELOVIĆ-COMMERCE D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

2.486.827

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠOLČIĆ SNJEŽANA KOKINAC INOVA-G ISTRAŽIVAČKO - RAZVOJNE I BJELOVAR POSLOVNE USLUGE D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA SEDLIĆ BEREK D.O.O.

344

PANONIJA GROUP D.O.O.

NEVINAC

2.475.715

DAING D.O.O.

DARUVAR

85.282

SUNČANE LIVADE D.O.O.

MALI GRĐEVAC

7

345

ENERGOPELET D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.473.836

PRANJIĆ D.O.O.

NOVA PLOŠČICA

85.114

VODA GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

7

346

LEONARDA D.O.O.

DARUVAR

2.472.236

ŠTEFANJE POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŠTEFANJE

84.697

DUBRAVAC OBRT ZA POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, PRIJEVOZ,

DEŽANOVAC

7

347

PLIN D.O.O.

GAREŠNICA

2.470.958

RAK D.O.O.

BJELOVAR

83.042

AUTOPRIJEVOZ BARIŠIĆ D.O.O.

BREZOVAC

7

348

TRGOVAČKI OBRT AUTO DUKIĆ , VL. RADMILA DUKIĆ, BJELOVAR, TRG

BJELOVAR

2.464.915

L U I D.O.O.

BJELOVAR

82.574

N.B. NENA D.O.O.

GAREŠNICA

7

349

AUTO KOTRBA D.O.O.

DARUVAR

2.449.802

SAMBI D.O.O.

BJELOVAR

82.298

BIŠĆAN D.O.O.

SLOVINSKA KOVAČICA

7


87

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

350

DARDI D.O.O.

DARUVAR

2.447.195

TURBO AUTO D.O.O.

BJELOVAR

81.433

TPO FELETAR, OBRT ZA TRGOVINU I BOTINAC USLUGE U POLJOPRIVREDI, VL. SAŠA

7

351

PROMACON D.O.O.

BJELOVAR

2.437.994

METIDA D.O.O.

DARUVAR

81.237

SIMA-AGRO D.O.O.

DONJI SREĐANI

7

352

TISKARA VIATONI D.O.O.

BJELOVAR

2.419.544

DAPROM D.O.O.

DARUVAR

81.182

AUTOKUĆA KRŽAK D.O.O.

BJELOVAR

7

353

LABEL D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.404.182

BONUS GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

81.080

BOMI-MAX D.O.O.

BJELOVAR

6

354

GOTTSTEIN D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.394.240

AGROMEHANIKA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

80.997

FAMA D.O.O.

BJELOVAR

6

355

MAPER D.O.O.

BJELOVAR

2.377.648

PILON D.O.O.

BJELOVAR

80.841

VELIKA OBITELJ ZADRUGA ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I PRUŽANJE ĐULOVAC

6

356

NOVA LINIJA D.O.O.

BJELOVAR

2.377.255

AGROFARM D.O.O.

HRASTOVAC

80.614

JUCO JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

6

357

GOSPODARSTVO MOULIS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,

DARUVAR

2.372.208

INSPIRIT D.O.O.

BJELOVAR

80.520

JANOŠ D.O.O.

DARUVAR

6

358

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK BJELOVAR

2.372.171

SUPREMA D.O.O.

BJELOVAR

80.092

K I S P D.O.O.

BJELOVAR

6

359

BAHNJIK D.O.O.

DARUVAR

2.370.362

MAPER D.O.O.

BJELOVAR

79.806

KRUGOVAL 93,1 MHZ GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

6

360

POLJOPRIVREDNO - USLUŽNI OBRT ZVONKO - VL. ZVONKO

HERCEGOVAC

2.344.829

BJELOVAR

79.735

EXTRA D.O.O.

BJELOVAR

6

361

MATKOM D.O.O.

DARUVAR

2.342.763

OBRT ZA PROIZVODNJU I POPRAVKE SERVIS - CEROVIĆ , VL. GORAN DAST ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU D.O.O.

BJELOVAR

79.173

BILANCA SERVIS, IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTWARE, VL. JOSIP

BJELOVAR

6

362

POLIKLINIKA DR. MALETIĆ ZA KIRURGIJU I ANESTEZIOLOGIJU

DARUVAR

2.339.004

AUTO-ŠKOLA SIGNAL D.O.O.

BJELOVAR

79.035

NUBES D.O.O.

BJELOVAR

6

363

CUP UP D.O.O.

BJELOVAR

2.330.206

NUCLEUS JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

78.899

HABIGO D.O.O.

BJELOVAR

6

364

MINI-PAK D.O.O.

GAREŠNICA

2.327.530

DANKO PROMET D.O.O.

MEĐURAČA

78.373

MARTINA D.O.O.

UTISKANI

6

365

POPOVIĆ-GRANITI D.O.O.

ZDENČEC

2.309.673

B LIM D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

78.296

LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJAPODUZETNIČKI CENTAR GAREŠNICA

GAREŠNICA

6

366

B-PROJEKT DRUŠTVO S TROJSTVENI OGRRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA MARKOVAC

2.293.119

KOCKA D.O.O.

BJELOVAR

78.216

RAPIDUS D.O.O.

GAREŠNICA

6

367

M PLAN D.O.O.

2.289.544

BIOMINERAL AGROSTEMIN JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

77.790

INFO PARTNER D.O.O.

BJELOVAR

6

BJELOVAR

368

EUROSTAR D.O.O.

BJELOVAR

2.282.502

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ADEPTIO BJELOVAR

76.890

DAST ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU D.O.O.

BJELOVAR

6

369

LAMINAC

2.282.240

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

GAREŠNICA

76.771

MARIJANOVIĆ D.O.O.

DARUVAR

6

370

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DRAGO KOVAŽIK BBS PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

2.278.039

PRINTAX ALFA D.O.O.

BJELOVAR

76.612

MARKAČ JEDNOSTAVNO D.O.O.

GAREŠNICA

6

371

IKOMA-PLIN D.O.O.

BJELOVAR

2.260.466

KLIS D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

76.525

HABIGRAF D.O.O.

DARUVAR

6

372

BJELOVARSKI LIST D.O.O.

BJELOVAR

2.238.302

RIBNJAK ŠTEFANJE D.O.O.

STARO ŠTEFANJE

75.272

GEOSERVIS D.O.O.

BJELOVAR

6

373

ISABELA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.216.825

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BJELOVAR

75.255

RIBNJAK ŠTEFANJE D.O.O.

STARO ŠTEFANJE

6

374

LIŽ D.O.O.

PALEŠNIK

2.216.772

STROSSMAYER JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

75.066

JASEN D.O.O.

BJELOVAR

6

375

JANDRIĆ I JANDRIĆ D.O.O.

PALANČANI

2.211.154

AGRIKOMP ENERGY D.O.O.

DARUVAR

74.858

METALAC PROIZVODNJA PROIZVODA OD METALA D.O.O.

BJELOVAR

6

376

MILOC D.O.O.

BJELOVAR

2.201.152

FAIR AUDIT D.O.O.

BJELOVAR

74.607

SIROVINA PROMET D.O.O.

GAREŠNICA

6

377

PEKARSKI OBRT PEKARA SIRAČ , VL.MIROSLAV LUKAČ, SIRAČ.

SIRAČ

2.199.018

EXCLUSIVE JEDNOSTAVNO D.O.O.

BJELOVAR

74.146

EKO BOBICA D.O.O.

DARUVAR

6

2.188.887

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO STEVO MARGETIĆ

BJELOVAR

74.067

JAVNI BILJEŽNIK MLADEN ČOP

DARUVAR

6

2.187.242

DOMA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

74.051

KLAPA D.O.O.

BJELOVAR

6

2.178.678

POLJOMES PROIZVODNJA, TRGOVINA I ROVIŠĆE USLUGE D.O.O.

73.869

ROVIŠĆE

6

378

SUPREMA D.O.O.

379

AGRO-MARGETAN PROIZVODNJA I ŠTEFANJE TRGOVINA D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOVAN GAREŠNICA DONESKI, PERICA MEDAKOVIĆ, NERA

BJELOVAR

381

JURIŠIĆ D.O.O.

BJELOVAR

2.177.707

STOLARIJA ART D.O.O.

MAGLENČA

73.555

STJEPAN-OTP TRGOVINA I USLUGE D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA SEDLIĆ D.O.O.

BEREK

6

382

DRVODJELAC D.O.O.

BJELOVAR

2.175.338

PIĐO METALI D.O.O.

ŽABJAK

73.422

MM MODEL D.O.O.

BABOTOK

6

383

HERCTRADE D.O.O.

PRGOMELJE

2.170.752

LABEL D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

72.995

VETERINARSKA AMBULANTA FALTUS D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

6

384

COLLOCO D.O.O.

ŽDRALOVI

2.161.930

EFFECTUS D.O.O.

BJELOVAR

72.764

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

6

385

STIG FOOD&TRADE D.O.O.

BJELOVAR

2.132.676

STIG FOOD&TRADE D.O.O.

BJELOVAR

72.660

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ

BJELOVAR

6

386

GLOBAL SISTEM D.O.O.

VELIKO TROJSTVO

2.111.699

LIŽ D.O.O.

PALEŠNIK

72.396

DIAS GRADNJA D.O.O.

BJELOVAR

6

387

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IVAN ČOLIK

VELIKI GRĐEVAC

2.107.478

ADI PRODUKT D.O.O.

DARUVAR

72.213

JURIŠIĆ D.O.O.

BJELOVAR

6

2.100.163

BUDJINA, OBRT ZA STROJNU OBRADU LADISLAV I TRGOVINU, VL. ŽELJKO BUDJINA, POLIKLINIKA ARCADIA DARUVAR DARUVAR D.O.O.

72.045

SUPREMA D.O.O.

BJELOVAR

6

71.902

POPOVIĆ-GRANITI D.O.O.

ZDENČEC

6

380

388

DAING D.O.O.

389

VETERINARSKA STANICA ČAZMA D.O.O. ČAZMA

DARUVAR

2.083.261

390

OČNI CENTAR D.O.O.

BJELOVAR

2.079.243

NUBES D.O.O.

BJELOVAR

71.875

MINI-PAK D.O.O.

GAREŠNICA

6

391

CORMORAN D.O.O.

VELIKI ZDENCI

2.060.520

ŠAJNOVIĆ D.O.O.

VELIKI PAŠIJAN

71.864

CUP UP D.O.O.

BJELOVAR

6

392

DIAS GRADNJA D.O.O.

BJELOVAR

2.057.506

INTERIJERI SUŠIĆ - PAUS JEDNOSTAVNO D.O.O.

VRTLINSKA

71.197

GOSPODARSTVO MOULIS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,

DARUVAR

6

393

TRGOVAČKI OBRT LUKS , VL. ĐURĐICA HREBAK, BJELOVAR, NAZOROVA 10A BJELOVAR

2.057.488

JASEN PATKOVAC D.O.O.

BJELOVAR

70.939

NOVA LINIJA D.O.O.

BJELOVAR

6

394

MIRTA D.O.O.

BJELOVAR

2.052.672

HUBERT KUĆA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.

SEVERIN

70.659

TRGOVAČKI OBRT AUTO DUKIĆ , VL. RADMILA DUKIĆ, BJELOVAR, TRG

BJELOVAR

6

395

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ

BJELOVAR

2.045.129

KODA D.O.O.

BJELOVAR

70.022

ENERGOPELET D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

6

396

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO STEVO MARGETIĆ

BJELOVAR

2.031.912

MINIGO D.O.O.

BJELOVAR

70.013

AQUA-TERRA D.O.O.

TOMAŠICA

397

ESOP CESTE D.O.O.

BJELOVAR

2.030.437

MM MODEL D.O.O.

BABOTOK

69.933

6

398

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IGOR BOŠTIK

IVANOVO SELO

2.022.441

RAJKOVIĆ D.O.O.

BJELOVAR

69.921

OBRT - PERADARSKA FARMA DERIFAJ TROJSTVENI , VL. TOMISLAV DERIFAJ, BJELOVAR, MARKOVAC MESARSKO-KOBASIČARSKI OBRT GAUR , VL. IVO LUŽANIĆ, DARUVAR, DARUVAR

399

MATIĆ GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

2.007.900

POLJOPRIVREDNI OBRT - VL. STJEPAN PAVLAK, HRASTOVAC, BANA HRASTOVAC

69.733

KOVING D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

6

400

VILA RUŽA D.O.O.

BJELOVAR

1.993.140

COLOR TEHNA D.O.O.

69.624

VRATA D.O.O.

PATKOVAC

6

GRUBIŠNO POLJE

6

6


88

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA vrijednost 2016.

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

% udjel u RH 2016.

Indeks 2015=100

1.895

1,61%

103,3

broj zaposlenih

16.621

1,93%

105,3

imovina ukupno

9.122.416.989

0,86%

101,0

21,11%

90,03%

ukupni prihod

8.552.412.912

1,35%

104,7

dobit nakon oporezivanja

364.552.098

0,96%

106,8

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

216.952.709

1,40%

68,4

92,86%

83,09%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

102,3

4.621

prosječna neto plaća

1,68%

1.634.521.605

investicije

236,7

Izvor: Boniteti.hr

OSNOVE GOSPODARSKOG RAZVOJA BRODsko-posavske županije čine: prerađivačka industrija (izvozno orijentirane: metalna, drvna, prehrambena i proizvodnja namještaja), poljoprivreda, građevinarstvo, trgovina i uslužne djelatnosti. Najvažnija gospodarska djelatnost je prerađivačka industrija koja čini 46% ukupnog županijskoga gospodarstva i ostvaruje 88% ukupnog izvoza, a slijede građevinarstvo, trgovina, poljoprivreda itd. U prerađivačkoj industriji prevladavaju tvrtke iz metaloprerađivačke djelatnosti, prerade drva i proizvodnje namještaja, proizvodnje kemijskih i prehrambenih proizvoda. Brodsko-posavska županija ostvaruje BDP p. c. u iznosu BROJ NEZAPOSLENIH

BROJ OSIGURANIKA HZMO

HRK

stanje 31. ožujka 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 4.000

2008. 2009. 2010.

2011. BPŽ

2012.

2013.

2014.

2015.

prosjek stanja krajem svakog kvartala u godini

400.000

49.000

350.000

39.000

300.000

29.000

250.000

19.000

200.000

9.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

RH

RH (lijevo)

1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

BPŽ (desno)

RH (lijevo)

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

PRODUKTIVNOST

PROJEKCIJE KRETANJA STANOVNIŠTVA DO 2015.GODINE

ROBNI IZVOZ

0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. BPŽ

Izvor: FINA; izračun: HGK

RH

180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

158.575

100.000

2.000 148.032

136.727

1.800 122.576 106.496

mil. HRK

mil. HRK

prihod po zaposlenom

BPŽ (desno)

80.000

1.600

60.000

1.400 1.200

40.000

1.000 800 2011.

2012.

2013.

Podatke pripremio posebni savjetnik predsjednice RH za demografsku obnovu dr. sc. A. Akrap; obrada: HGK

2014.

20.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. BPŽ (lijevo)

2015. Izvor: DZS; obrada: HGK

RH (desno)

mil. HRK

PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE

Slavonski Brod

5.661 euro (2014.), koji je svrstava na pretposljednje mjesto među hrvatskim županijama i koji je 44,2% niži od prosječno ostvarenog u RH. U posljednje dvije godine sve gospodarske djelatnosti pokazuju znakove oporavka, pri čemu u 2015./2014. ističemo rast ukupnih prihoda za 17%, rast izvoza 22%, dobiti 27% te investicija 11%. Povoljan geostrateški položaj (raskrižje X i Vc prometnoga koridora), prometna infrastruktura (ceste, željeznica, plovni put), prirodna bogatstva (103.515 ha obradivog zemljišta, 60.000 ha šumskih površina, bogatstvo voda), kulturno-povijesno nasljeđe i spremnost obrazovnog sustava (12 srednjih škola) i akademske zajednice (Strojarski fa-


89

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

vrijednost 2016.

Površina, u km2

% udjel u RH 2016.

2.030

3,6

158.575

3,7

BDP (2014.), u tis. HRK

6.647.578

2

BDP (2014.) p/c, u HRK

43.191

-

Broj osiguranika HZMO (prosjek 2016.)

35.869

2,5

Broj nezaposlenih (31 . ožujak 2016.)

12.064

4,4

27,1

-

Broj stanovnika (2011.)

Stopa nezaposlenosti (31. ožujak 2016.), u %

8.422.966

1,3

363.833

0,9

Robni izvoz (2016.), u tis. HRK

1.897.172

2

Robni uvoz (2016.), u tis. HRK

1.342.377

0,9

FDI (1993.-2016.), u mil. EUR

136

0,4

Prihodi poduzetnika (2016.), u tis. HRK

TOP10 županijskih dobitaša

1 43,2 2 16,4 3 13,7 4 11,6 5 8,7 6 7,7 7 6,8 8 5,5 9 5,3 10 5,2

mil. kn

Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 1

mil. kn

CHROMOS-SVJETLOST, Tvornica boja i lakova d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 9

Dobit poduzetnika (2016.), u tis. HRK

mil. kn

SLAVONIJA-SLAD d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 8

Izvor: HGK publikacija “Županije - razvojna raznolikost i gospodarski potencijali”; obrada: HGK

kultet, Veleučilište Slavonski Brod, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti – dislocirani studij u Slavonskom Brodu i Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva – dislocirani studij u Novoj Gradiški) na to da se prilagodi potrebama gospodarstva, pružaju preduvjete za intenzivniji razvoj gospodarstva i ostalih djelatnosti koje utječu na razvoj županije. U dinamičnijem razvoju gospodarstva te njegovoj uskoj interakciji s razvojem obrazovnog sustava (koji mu se treba brže prilagođavati) vidimo mogućnost zaustavljanja negativnih demografskih trendova koji su prisutni posljednjih godina. Preduvjet za navedeno u gospodarskom je modelu razvoja temeljenom

na industriji i izvozu te bržem razvoju manje razvijenih dijelova RH. Dvije velike greenfield-investicije ostvarene na području Nove Gradiške u posljednje dvije godine svjedoče o mogućnosti stvaranja povoljnog okruženja za privlačenje (osim domicilnih) investitora izvan Brodsko-posavske županije te o nužnosti aktivnijeg djelovanja institucija i pojedinaca u pravcu boljega korištenja komparativnih prednosti županije i svih njenih potencijala (prirodnih, ljudskih) radi bržega gospodarskog i ukupnog razvoja.

mil. kn

DECOSPAN MATO FURNIR d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 12

mil. kn

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA IZOLAK d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 30

mil. kn

PSUNJ, Tvornica koža d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 16

mil. kn

SAINT JEAN INDUSTRIES d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 5

mil. kn

Đuro Đaković Montaža Dizalice d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 118

mil. kn

SLAVONIJA drvna industrija, proizvodnja, trgovina d.o.o.

HRK

BDP PO STANOVNIKU 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 17

mil. kn

Brod-plin d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 18

2008.

2009.

2010.

2011.

BPŽ

2012.

2013.

2014.

RH

Izvor: DZS; obrada: HGK

NAJVAŽNIJE GOSPODARSKE GRANE

%

struktura bruto dodane vrijednosti u 2014. godini 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Izvor: DZS; izračun: HGK

6,2 6,5 7,0 10,3 14,5 22,0

Trgovina na veliko i na malo, mot. vozila Građevinarstvo Djelatnost zdr. zaštite i soc. skrbi Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo Poslovanje nekretninama

33,4

Prerađivačka industrija Ostalo


90

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

1

ĐURO ĐAKOVIĆ TERMOENERGETSKA POSTROJENJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

523.177.396

2

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

SLAVONSKI BROD

3

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4

PROJEKTGRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

303.804.679

5

SAINT JEAN INDUSTRIES D.O.O.

SLAVONSKI BROD

197.824.359

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

SLAVONSKI BROD

43.184.406

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

904

348.781.521

ĐURO ĐAKOVIĆ TERMOENERGETSKA POSTROJENJA D.O.O. CHROMOS-SVJETLOST, TVORNICA BOJA I LAKOVA D.O.O.

LUŽANI

16.372.423

887

319.976.677

SLAVONIJA-SLAD D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

13.745.368

DECOSPAN MATO FURNIR D.O.O.

OPRISAVCI

11.637.488

ĐURO ĐAKOVIĆ TERMOENERGETSKA SLAVONSKI BROD POSTROJENJA D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA SLAVONSKI BROD D.D. SLAVONIJA DRVNA INDUSTRIJA, PROIZVODNJA, TRGOVINA, IZVOZ-UVOZ SLAVONSKI BROD

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - IZOLAK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

SAINT JEAN INDUSTRIES D.O.O.

326

8.680.821

SLAVONSKI BROD

444 444

6

VINDON D.O.O.

SLAVONSKI BROD

176.678.380

PSUNJ, TVORNICA KOŽA D.D.

REŠETARI

7.729.804

VINDON D.O.O.

SLAVONSKI BROD

315

7

ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D.D.

SLAVONSKI BROD

162.901.092

SAINT JEAN INDUSTRIES D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.781.140

ĐURO ĐAKOVIĆ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA D.D.

SLAVONSKI BROD

261

8

SLAVONIJA-SLAD D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

161.988.397

PROJEKTGRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

216

9

LUŽANI

158.587.911

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - DIZALICE SLAVONSKI BROD D.O.O. SLAVONIJA DRVNA INDUSTRIJA, PROIZVODNJA, TRGOVINA, IZVOZ-UVOZ SLAVONSKI BROD

5.463.023

CHROMOS-SVJETLOST, TVORNICA BOJA I LAKOVA D.O.O.

5.293.928

DECOSPAN MATO FURNIR D.O.O.

OPRISAVCI

206

10

PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

NOVA GRADIŠKA

158.172.739

BROD-PLIN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.232.434

KOMUNALAC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

195

11

ĐURO ĐAKOVIĆ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA D.D.

SLAVONSKI BROD

157.611.410

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.124.997

ORIOLIK D.O.O.

ORIOVAC

183

12

DECOSPAN MATO FURNIR D.O.O.

OPRISAVCI

143.425.322

ELDA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

4.718.343

IMR HAMBURG D.O.O.

SLAVONSKI BROD

167

13

MERKUR-VETERINARSKA AMBULANTA PODVINJE D.O.O.

141.859.356

BRODSKA POSAVINA D.D.

SLAVONSKI BROD

4.462.713

VODOVOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

155

LUŽANI

150

14

AXEREAL CROATIA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

141.475.022

CLARUM D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

4.246.313

CHROMOS-SVJETLOST, TVORNICA BOJA I LAKOVA D.O.O.

15

POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

118.054.548

SIMPLEX D.O.O.

GORNJA VRBA

4.237.874

BRODSKA POSAVINA D.D.

SLAVONSKI BROD

145

16

PSUNJ, TVORNICA KOŽA D.D.

REŠETARI

105.319.017

FI.-MA., TRGOVINA, UVOZ-IZVOZ, ZASTUPSTVA I PROIZVODNJA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.504.623

HIDROMONT INDUSTRIJSKA MONTAŽA SLAVONSKI BROD D.O.O.

145

17

SLAVONIJA DRVNA INDUSTRIJA, PROIZVODNJA, TRGOVINA, IZVOZ-UVOZ SLAVONSKI BROD

102.734.901

KOŽUL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.193.061

PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

NOVA GRADIŠKA

135

18

BROD-PLIN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

88.207.445

SIGMAT D.O.O.

GROMAČNIK

3.127.070

REMONT I PROIZVODNJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA SLAVONSKI

SLAVONSKI BROD

133 117

19

BRODSKA POSAVINA D.D.

SLAVONSKI BROD

81.796.941

PLIN-PROJEKT D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.059.184

ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI D.O.O. SLAVONSKI BROD

20

VENDING D.O.O.

STARA GRADIŠKA

77.208.291

PROJEKTGRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

2.729.810

ĐURO ĐAKOVIĆ ALATNICA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

115

21

TANG TVORNICA ALATA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

75.801.195

ERGO KLAMERICE D.O.O.

LUŽANI

2.635.762

TANG TVORNICA ALATA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

112

22

TERI TRGOVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

72.402.880

EKOMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.550.904

BEBRINKA D.O.O.

DONJA BEBRINA

112

23

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

69.924.350

2.543.357

PSUNJ, TVORNICA KOŽA D.D.

REŠETARI

105

24

KOŽUL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

59.814.539

ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO VL. GORAN CAGE BLAŠKO, OKUČANI, CAGE 57 B MARUN PRIJEVOZ,GRAĐEVINARSTVO SLAVONSKI BROD I USLUGE,VLASNIK RENATO MARIĆ,

2.507.668

SPORT-BET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

105

25

VODOVOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

58.796.791

SPIROFLEX D.O.O.

RUŠĆICA

2.451.180

SLAVONSKI BROD

101

26

CESTAR D.O.O.

GORNJA VRBA

57.503.413

TRANSPORTI MATIJEVIĆ, VLASNIK ANTUN MATIJEVIĆ , BERAVCI 195

BERAVCI

2.266.759

NOVA GRADIŠKA

101

27

AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

53.332.213

REKORD-TIM D.O.O.

ORIOVAC

2.262.751

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - IZOLAK D.O.O. VODOPRIVREDA - NOVA GRADIŠKA D.D. METAL STROJOBRAVARSKI OBRT, VLASNIK PAVLE BARILAR

MALINO

89

28

HIDROMONT INDUSTRIJSKA MONTAŽA SLAVONSKI BROD D.O.O.

49.872.058

SITOLOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.259.040

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

85

29

ATLANTIC MULTIPOWER D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

48.872.258

CESTAR D.O.O.

GORNJA VRBA

2.213.978

ALTEA D.O.O.

VELIKA KOPANICA

78

30

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - IZOLAK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

48.479.329

MARIO-LASER D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.045.097

SITOLOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

77

31

SITOLOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

47.240.204

IMPAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

1.999.788

CADENAS SERVICES D.O.O.

SLAVONSKI BROD

77

32

BEBRINKA D.O.O.

DONJA BEBRINA

46.770.566

ODVJETNIČKI URED JOSIP JELIĆ

SLAVONSKI BROD

1.990.631

SIMPLEX D.O.O.

GORNJA VRBA

75

33

ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

46.098.825

SLAVONIJA-PLASTIKA D.O.O.

SVILAJ

1.987.682

POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

70

34

IMR HAMBURG D.O.O.

SLAVONSKI BROD

45.752.171

KANALIZACIJSKI SUSTAV D.O.O.

OKUČANI

1.983.464

CESTAR D.O.O.

GORNJA VRBA

70

35

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

45.429.519

DECOSPAN D.O.O.

OPRISAVCI

1.944.288

ERGO KLAMERICE D.O.O.

LUŽANI

69

36

PROMATA D.O.O.

VRPOLJE

44.991.718

VINDON D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.891.096

STAMBENA IZGRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

69

37

SLAVONIJA OIE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

42.726.093

ELEKTROINSTALATERSKI OBRT,VLASNIK SAFUNDŽIĆ

KRAJAČIĆI

1.851.874

ATLANTIC MULTIPOWER D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

67

38

SIGMAT D.O.O.

GROMAČNIK

42.108.396

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

SLAVONSKI BROD

1.810.197

KOŽUL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

64

NOVI GRAD

39

PRIMAX D.O.O.

ZADUBRAVLJE

36.550.980

MS MOBILE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.741.617

SLAVONIJA BUS D.O.O.

40

PLIN-PROJEKT D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

36.018.756

HIDROMONT INDUSTRIJSKA MONTAŽA SLAVONSKI BROD D.O.O.

1.650.216

41

ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

35.706.811

MOTUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.611.935

SEKLO PROIZVODNJA, TRGOVINA, BILI BRIG UVOZ-IZVOZ D. O. O. MLIN I PEKARNICA JANKOVIĆ VLASNIK BRODSKI STUPNIK BOŽO JANKOVIĆ

42

ERGO KLAMERICE D.O.O.

LUŽANI

34.682.666

SLAVONIJA OIE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.572.363

SAVA D.O.O.

STARA GRADIŠKA

61

43

AUTOEXPERT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

34.575.480

EURO-TIM D.O.O.

KUJNIK

1.569.689

MOBILAR D.O.O.

BRODSKI VAROŠ

58

44

EURO JANKOVIĆ PROIZVODNJA I TRGOVINA DRVOM, VLASNIK JERKO

OPRISAVCI

32.318.211

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DUBOČAC KOLESARIĆ, VLASNIK MIRO KOLESARIĆ

1.541.122

BASCH-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

58

45

SVM MAX ELECTRONICS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

31.583.601

GRABOVINA D.O.O.

1.506.687

EURO JANKOVIĆ PROIZVODNJA I TRGOVINA DRVOM, VLASNIK JERKO

OPRISAVCI

55

46

REMONT I PROIZVODNJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA SLAVONSKI

SLAVONSKI BROD

30.995.000

1.496.641

MARSONIA MONTAŽA D.O.O.

PODVINJE

55

47

VITAFOAM MAGYARORSZAG KFT

SLAVONSKI BROD

30.542.438

MARKOVIĆ-TRANSPORT, VL. DALIBOR PRVČA MARKOVIĆ, NOVA GRADIŠKA, AUTOPRIJEVOZNIK ĐURO PAVELIĆ, MALINO MALINO 80

1.479.973

MONTAŽNA AKUSTIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

55

KRUŠEVICA

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.

64 63 62


91

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

48

EURO-BROD, KONZALTING I TRGOVINA SLAVONSKI BROD D.O.O.

30.382.899

MOBILAR D.O.O.

BRODSKI VAROŠ

1.475.389

PZC BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

55

49

ORIOLIK D.O.O.

ORIOVAC

30.321.805

ĐURO ĐAKOVIĆ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.460.157

TERI TRGOVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

51

50

RIO-PAK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

29.123.176

R & R D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

1.390.056

CLARUM D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

51

51

KOMUNALAC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

28.883.199

LJEKARNE ZUBOVIĆ

NOVA GRADIŠKA

1.388.554

PRIMAX D.O.O.

ZADUBRAVLJE

50

52

ĐURO ĐAKOVIĆ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

28.700.958

STARI RIBNJAK D.O.O.

ORIOVAC

1.340.117

HRGOVIĆ MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

49

53

ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI D.O.O. SLAVONSKI BROD

28.276.765

ININ INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.329.875

BROD-PLIN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

48

54

VODOPRIVREDA - NOVA GRADIŠKA D.D.

NOVA GRADIŠKA

27.531.749

BGS ELEKTRIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.317.084

EKO KONG D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

48

55

DECOSPAN D.O.O.

OPRISAVCI

27.132.358

EP-ING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.308.291

REKORD-TIM D.O.O.

ORIOVAC

48

56

MARKOVIĆ-TRANSPORT, VL. DALIBOR PRVČA MARKOVIĆ, NOVA GRADIŠKA,

26.147.286

ČEPO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.241.673

LIOR-MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

48

57

AC VUKO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

25.909.709

METALLUM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.224.313

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

47

58

MOBILAR D.O.O.

BRODSKI VAROŠ

25.825.942

SITOLOR TVORNICA BOJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.202.075

KTP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

47

59

LJEKARNE ZUBOVIĆ

NOVA GRADIŠKA

25.819.470

SEKLO PROIZVODNJA, TRGOVINA, UVOZ-IZVOZ D. O. O.

BILI BRIG

1.170.560

SLAVČA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

47

60

DELTA-COLOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

24.538.661

INVESTITOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.148.066

BGS ELEKTRIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

44

61

LIOR-MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

24.186.632

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, VL. ANDRIJA RAVNJAK

SIKIREVCI

1.141.126

SLAVONIJA-SLAD D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

42

62

ĐURO ĐAKOVIĆ ALATNICA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

24.095.101

HRGOVIĆ MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.084.197

ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

42

63

SLAVONIJA BUS D.O.O.

NOVI GRAD

24.034.774

TERI TRGOVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.074.629

ĐURO ĐAKOVIĆ KOTLOVI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

41

64

SITOLOR TVORNICA BOJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

23.683.272

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - CENTAR ZA ZAVARIVANJE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.060.188

SIGMAT D.O.O.

GROMAČNIK

40

65

LJEKARNE VERONIKA FURIĆ

SLAVONSKI BROD

23.342.413

LJEKARNE VERONIKA FURIĆ

SLAVONSKI BROD

988.684

IMB D.O.O.

SLAVONSKI BROD

40

66

METALOPLAST,OCVIREK DAMIR,BATRINA,STJEPANA RADIĆA

BATRINA

22.826.961

976.075

LIOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

40

67

KALA D.O.O.

CERNIK

22.608.204

969.254

INDUSERV D.O.O.

SLAVONSKI BROD

68

FI.-MA., TRGOVINA, UVOZ-IZVOZ, ZASTUPSTVA I PROIZVODNJA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

21.943.874

MERKUR-VETERINARSKA AMBULANTA PODVINJE D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ VL.SLAVKO ĐAKOVIĆ,SV. ANTUNA 61, SLAVONSKI BROD METAL STROJOBRAVARSKI OBRT, MALINO VLASNIK PAVLE BARILAR

967.050

MARKOVIĆ-TRANSPORT, VL. DALIBOR PRVČA MARKOVIĆ, NOVA GRADIŠKA,

39

40

69

BDM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21.933.522

DELTA-COLOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

964.339

ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI D.D.

SLAVONSKI BROD

39

70

AG TRADE J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21.725.272

ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

943.876

AFEL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

39

STARO TOPOLJE

71

ELDA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

21.536.446

TRGO-INVEST D.O.O.

BUKOVLJE

938.012

SIK MONT D.O.O.

72

ČEPO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21.507.653

SLAVONSKI BROD

936.920

MERKUR-VETERINARSKA AMBULANTA PODVINJE D.O.O.

73

CLARUM D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

21.156.011

SLAVONSKI BROD

916.520

A. RUBINIA. ĐAKOVIĆ D.O.O.

TRNJANI

38

74

SIMPLEX D.O.O.

GORNJA VRBA

21.114.154

SLAVONSKI BROD

909.106

FI.-MA., TRGOVINA, UVOZ-IZVOZ, ZASTUPSTVA I PROIZVODNJA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

37

75

SPORT-BET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21.015.867

PADOVAN-JANKOVIĆ SONJASPECIJALISTIČKA ORDINACIJA TERMO-KLIMA, PLIN, GRIJANJE, KLIMATIZACIJA,VENTILACIJA I MIO-AGROSTROJ TRGOVAČKI OBRT,VLASNIK DANIJEL KOPIĆ POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

899.961

ALEPH TAU D.O.O.

SLAVONSKI BROD

37

DRVNA INDUSTRIJA NOVA GRADIŠKA D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ - ODRŽAVANJE I USLUGE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

37

SLAVONSKI BROD

37

39 38

76

FELIKS REGULACIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

20.952.459

BASCH-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

896.315

77

REKORD-TIM D.O.O.

ORIOVAC

20.861.990

INGRI D.O.O.

RUŠĆICA

896.289

78

AUTOPRIJEVOZNIK ILIJA ČIČAK, SLAVONSKI BROD, VINKOVAČKIH

SLAVONSKI BROD

18.191.110

M.K.M. D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

895.910

ŠPRAJC THD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

37

79

AGROMENS D.O.O.

BARTOLOVCI

17.686.813

ALFA-INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

892.558

ELDA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

37

80

SEKLO PROIZVODNJA, TRGOVINA, UVOZ-IZVOZ D. O. O.

BILI BRIG

17.622.689

VITAFOAM MAGYARORSZAG KFT

SLAVONSKI BROD

863.779

AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

36

BATRINA

36

SLAVONSKI BROD

36

81

LASER-PRODAJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17.403.930

FIG D.O.O.

SLAVONSKI BROD

850.840

METALOPLAST,OCVIREK DAMIR,BATRINA,STJEPANA RADIĆA

82

GRATIS-COMMERCE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16.515.316

SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI SLAVONSKI BROD D.O.O.

828.248

SITOLOR TVORNICA BOJA D.O.O.

83

ŠPRAJC THD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15.872.326

ELEKTRO-MONTAŽA NUCLEUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

794.475

KLAONICA, PROIZVODNJA I PRERADA BARTOLOVCI MESA, VLASNIK MARIO JAGODANOVIĆ

35

84

AUTO-BULLESBACH D.O.O.

LUŽANI

15.851.097

JAVNI BILJEŽNIK MIROSLAV BRAČUN

SLAVONSKI BROD

789.351

FARMIK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

35

85

M.K.M. D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

15.567.852

KALA D.O.O.

CERNIK

780.096

BIO-ZRNO D.O.O.

NOVA KAPELA

35

86

ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO VL. GORAN CAGE BLAŠKO, OKUČANI, CAGE 57 B

15.555.584

ERGA D.O.O.

VRPOLJE

773.394

EP-ING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

34

87

STAMBENA IZGRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15.359.066

STARI SLATINIK

771.069

SLATINIK MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

34

88

IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.

OPRISAVCI

15.353.110

OPRISAVCI

753.881

ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

34

89

ALTEA D.O.O.

VELIKA KOPANICA

14.979.246

MEDEX METALNA GALANTERIJA, VLASNIK IVAN MEDVED CRO-BEL, TRANSPORT I TRGOVINA D.O.O. JAVNI BILJEŽNIK ROBERT-ANTON ČEČATKA

SLAVONSKI BROD

747.868

KUĆA PIVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

33

90

DAVID D.O.O.

STARO PETROVO SELO

14.794.499

LEKO BIRO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

730.726

TISOVAC

32

91

EURO GAS D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

14.401.256

PRIJEVOZI IKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

730.568

ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ MARINOVIĆ,TISOVAC 37 PALMA CVIJEĆARNA I POGREBNE USLUGE, VL. JASNA ZIRDUM,

SLAVONSKI BROD

32

92

SPIROFLEX D.O.O.

RUŠĆICA

14.314.233

SLAVONSKI BROD

722.833

ČEPO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

31

93

ELEKTROINSTALATERSKI OBRT,VLASNIK SAFUNDŽIĆ

KRAJAČIĆI

13.881.245

NEO-TECH, ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ, ZASTUPANJE I TRGOVINA D.O.O. MD INTERIJER GRAĐEVINSKI OBRT, VLASNIK MIJO ZRAKIĆ, SLAVONSKI

SLAVONSKI BROD

712.980

ČULJAK,OBRT ZA PROIZVODNJU RAZNOVRSNIH PROIZVODA,VLASNIK

SLAVONSKI BROD

30

94

HLAD USLUGE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

13.838.653

METALKA CENTAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

693.068

MARTA-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

30

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


92

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

95

BOR-EXPORT ŠUMARSTVO

13.814.813

METALOPLAST,OCVIREK DAMIR,BATRINA,STJEPANA RADIĆA

BATRINA

690.277

VENDICIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

30

96

MARUN PRIJEVOZ,GRAĐEVINARSTVO SLAVONSKI BROD I USLUGE,VLASNIK RENATO MARIĆ,

13.670.767

KOMUNALAC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

672.416

MARKO MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

30

97

CROMAX D.O.O.

13.597.615

JAVNI BILJEŽNIK DRAŽEN OREŠKOVIĆ NOVA GRADIŠKA

662.366

PEKARNICA MARALUSHAJ,VLASNIK ARSIM MARALUSHAJ

SLAVONSKI BROD

30

98

KLAONICA, PROIZVODNJA I PRERADA BARTOLOVCI MESA, VLASNIK MARIO JAGODANOVIĆ

13.499.669

PRIJEVOZ RAŠIĆ D.O.O.

RUŠĆICA

658.315

INTER-TRADE D.O.O.

RUŠĆICA

30

99

METALPROIZVOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

13.353.560

INDUSTROREMONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

655.914

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

SLAVONSKI BROD

29

100

METALKA CENTAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

13.191.632

KLB D.O.O.

SLAVONSKI BROD

655.111

EKOMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

29

101

TINA TRGOVINA NA VELIKO I MALO, VLASNIK LUKA KAUK, SIBINJ, BRAĆE

SIBINJ

13.036.585

LAHVARNA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

641.446

ODLAGALIŠTE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

29

102

LIGNUM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12.997.777

ĐURO ĐAKOVIĆ - ODRŽAVANJE I USLUGE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

634.768

SCUDELLER D.O.O.

SLOBODNICA

29

103

PRPIĆ-COMMERCE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12.994.636

MARČETIĆ PROMET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

631.440

104

AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ, VL. MARIO JERKOVIĆ, A.JARIĆA 74 A, SLAVONSKI BROD

12.948.899

625.407

27

CAGE

SLAVONSKI BROD

105

KLB D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12.801.219

BAJAC POLJOPRIVREDNI OBRT BICKO SELO VLASNIK ALEN NAGLIĆ MIKROPROMET, TRGOVINA I USLUGE SLAVONSKI BROD D. O. O.

623.094

TINA TRGOVINA NA VELIKO I MALO, SIBINJ VLASNIK LUKA KAUK, SIBINJ, BRAĆE ANTIKOROZIJA METALIZACIJA SLAVONSKI BROD GRADITELJSTVO D.O.O. SAMOSTALNA MLINARSKO PEKARSKA DONJI LIPOVAC RADNJA VL. MARIJO I HRVOJE

106

NAŠE VOĆE D.O.O.

TRNJANI

12.448.441

NAŠE VOĆE D.O.O.

TRNJANI

609.050

ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

27

107

EURO-TIM D.O.O.

KUJNIK

11.947.248

LASER-PRODAJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

596.101

ĐURO ĐAKOVIĆ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

26

NOVA GRADIŠKA

26

27 27

108

EP-ING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11.813.356

SINANOVIĆ - FASADE D.O.O.

DONJI ANDRIJEVCI

593.109

MODING D.O.O.

109

PZC BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11.760.924

VODOPRIVREDA - NOVA GRADIŠKA D.D.

NOVA GRADIŠKA

587.926

AUTOPULS, VLSNIK NENAD BILOKAPIĆ SLAVONSKI BROD

26

110

GRABOVINA D.O.O.

KRUŠEVICA

11.623.918

AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

584.743

ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE D.O.O.

26

111

AUTO - NOVAKOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11.556.465

BEBRINKA D.O.O.

DONJA BEBRINA

574.645

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - DIZALICE SLAVONSKI BROD D.O.O.

26

112

11.466.722

FELIKS REGULACIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

573.413

KALA D.O.O.

26

113

ČULJAK,OBRT ZA PROIZVODNJU RAZNOVRSNIH PROIZVODA,VLASNIK SLAVONSKI BROD MLIN I PEKARNICA JANKOVIĆ VLASNIK BRODSKI STUPNIK BOŽO JANKOVIĆ

11.428.624

HLAD USLUGE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

566.034

DELTA-COLOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

25

114

ASTRALIS TRAVEL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11.422.516

PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

NOVA GRADIŠKA

560.309

AVM D.O.O.

STARO PETROVO SELO

25

115

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ VL.SLAVKO ĐAKOVIĆ,SV. ANTUNA 61,

SLAVONSKI BROD

11.136.681

TANG TVORNICA ALATA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

550.970

SLAVONSKO-BRODSKA TELEVIZIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

25

116

VENUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11.048.631

A. RUBINIA. ĐAKOVIĆ D.O.O.

TRNJANI

550.477

TOMISLAV TIM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

25

117

INDUSERV D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11.025.890

TROCKEN BAU J.D.O.O.

VRPOLJE

545.516

FELIKS REGULACIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

25

118

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - DIZALICE SLAVONSKI BROD D.O.O.

10.991.576

VENDING D.O.O.

STARA GRADIŠKA

511.051

SPIROFLEX D.O.O.

RUŠĆICA

24

119

MATKOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10.957.050

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LIBAR

SLAVONSKI BROD

506.865

GROZD TRADE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

24

120

LAHVARNA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10.916.447

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MALČIĆ VLADIMIR

GUNDINCI

502.729

PLIN-PROJEKT D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

23

121

METAL STROJOBRAVARSKI OBRT, VLASNIK PAVLE BARILAR

MALINO

10.730.123

UGOSTITELJSTVO ONIKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

502.202

GUBERAC SERVIS ČIŠČENJE SVIH VRSTA OBJEKATA, VLASNIK ILIJA

SLAVONSKI BROD

23

122

BGS ELEKTRIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10.719.041

B.M.K. J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

496.451

PINIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

23

SLAVONSKI BROD

CERNIK

123

ĐURO ĐAKOVIĆ KOTLOVI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10.633.196

BRIŽINE D.O.O.

REŠETARI

495.110

RUNOLIST D.O.O.

VRPOLJE

23

124

INTER-TRADE D.O.O.

RUŠĆICA

10.515.377

SLAVONSKI BROD

486.719

SKELA GRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

23

125

MIRKO BABIĆ D.O.O.

NOVA KAPELA

10.436.493

AUTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA D.O.O. TINA TRGOVINA NA VELIKO I MALO, VLASNIK LUKA KAUK, SIBINJ, BRAĆE

SIBINJ

477.840

IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.

OPRISAVCI

23

126

SIM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10.279.079

ANSOE INVESTICIJE D.O.O.

GREĐANI

468.859

BDM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

23

127

SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI SLAVONSKI BROD D.O.O.

10.084.075

SUDIĆ METAL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

467.383

DAVID D.O.O.

STARO PETROVO SELO

22

128

LJEKARNE MATEJ

SLAVONSKI BROD

10.035.459

FARMIK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

458.676

PISCATOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

22

129

MALINO

9.909.658

METALKOV MB D.O.O.

GORNJI BOGIĆEVCI

456.344

PUPA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

22

130

AUTOPRIJEVOZNIK ĐURO PAVELIĆ, MALINO 80 TRANSPORTI MATIJEVIĆ, VLASNIK ANTUN MATIJEVIĆ , BERAVCI 195

BERAVCI

9.890.302

ROBNO TRANSPORTNI CENTAR BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

448.512

ALFA-INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

22

131

BASCH-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9.776.073

LIOR-MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

442.398

IMPAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

22

132

KOMUNALAC DAVOR D.O.O.

DAVOR

9.702.874

ODVJETNIČKI URED MIJO KLADARIĆ

SLAVONSKI BROD

435.117

STJEPAN KOMERC D.O.O.

LUŽANI

22

133

AGROPRODUKT, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. JOSIP VRBJE

9.630.603

PAŠNJAČKA ZAJEDNICA BRANITELJSKA OPRISAVCI ZADRUGA EKO-GAJNA ZA

434.842

CROMAX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

22

134

SCUDELLER D.O.O.

9.546.615

JAVNI BILJEŽNIK RUŽA MEDUNIĆ

432.167

RIO-PAK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21 21

SLOBODNICA

SLAVONSKI BROD

135

AGROKOMPLEKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9.541.860

SIM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

430.680

POTENS INTERNATIONAL J.D.O.O.

SVILAJ

136

SAVA D.O.O.

STARA GRADIŠKA

9.497.606

SAVA D.O.O.

STARA GRADIŠKA

420.122

SLAVONSKI BROD

21

137

MD INTERIJER GRAĐEVINSKI OBRT, VLASNIK MIJO ZRAKIĆ, SLAVONSKI

SLAVONSKI BROD

9.402.923

AUTOPRIJEVOZNIK DRAGO KNEŽEVIĆ,GUNDINCI,ZAGREBAČKA 86 GUNDINCI

419.625

TERZIĆ BUS AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT SLAVONSKI BROD,LIČKA 83 MEDEX METALNA GALANTERIJA, VLASNIK IVAN MEDVED

STARI SLATINIK

21

138

CADENAS SERVICES D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9.372.300

VODOVOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

410.921

HLAD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21

139

LUG D.O.O.

STARO TOPOLJE

9.293.041

RIO-PAK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

398.858

ELEKTRO-VUJEVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21

140

AGROBIT D.O.O.

BRODSKI STUPNIK

9.253.500

SVM MAX ELECTRONICS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

395.363

PILANA BLATANČIĆ, VLASNIK GORAN STARI SLATINIK BLATANČIĆ

21

141

TOMISLAV MEĐUNARODNI AUTOPRIJEVOZNIK,BICKO SELO 105

BICKO SELO

9.249.920

VENUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

393.743

HLAD USLUGE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21

142

SLAVČA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

9.233.104

SPEKTAR-AGRAR D.O.O.

GARČIN

392.599

ELEKTROINSTALATERSKI OBRT,VLASNIK SAFUNDŽIĆ

KRAJAČIĆI

21

143

A. RUBINIA. ĐAKOVIĆ D.O.O.

TRNJANI

9.219.527

SPORT DATA SERVICE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

390.021

AG TRADE J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21

144

ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ MARINOVIĆ,TISOVAC 37

TISOVAC

9.215.848

ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI D.O.O. SLAVONSKI BROD

388.553

SLAVONIJA OIE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

20

145

KTP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9.198.852

AUTO KUĆA ĆIRIĆ D.O.O.

384.757

PROIZVODNJA DRVNE AMBALAŽE I DRVOTOKARIJA, SLIŠURIĆ, VL.

REŠETARI

20

SLAVONSKI BROD


93

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

KOSOVAC

382.822

VUKOJEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9.148.590

KLARIĆ COMMERCE, OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO VL. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KULAŠ, VL. IVICA KULAŠ

VRPOLJE

379.973

GRADNJA-SLAVONSKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

20

SLAVONSKI BROD

9.107.003

CROMAX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

377.714

JAKOB BECKER D.O.O.

GORNJA VRBA

20

8.962.257

PRIJEVOZ MARIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

376.523

EURO-STAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

20

8.958.122

ČULJAK,OBRT ZA PROIZVODNJU RAZNOVRSNIH PROIZVODA,VLASNIK

SLAVONSKI BROD

373.399

MARUN PRIJEVOZ,GRAĐEVINARSTVO SLAVONSKI BROD I USLUGE,VLASNIK RENATO MARIĆ,

20

151

ĐURO ĐAKOVIĆ - ODRŽAVANJE I SLAVONSKI BROD USLUGE D.O.O. PILANA BLATANČIĆ, VLASNIK GORAN STARI SLATINIK BLATANČIĆ D A R ZASTUPANJE INOZEMNIH FIRMI, SLAVONSKI BROD IZVOZ, UVOZ I TRGOVINA D. O. O.

8.924.021

PISCATOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

367.425

VITAFOAM MAGYARORSZAG KFT

SLAVONSKI BROD

20

146

STJEPAN KOMERC D.O.O.

LUŽANI

9.151.005

147

EMKA OKOVI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

148

TRGOVAČKI CENTAR BROD D.O.O.

149 150

20

152

DRVNI MOST D.O.O.

BODOVALJCI

8.751.758

SLAVONSKO ZRNO D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

361.307

LJEKARNE ZUBOVIĆ

NOVA GRADIŠKA

19

153

RANČ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8.715.179

LIOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

361.206

MARIJIĆ INVEST D.O.O.

SLAVONSKI BROD

19

154

TELE-SHOP, TRGOVINA NA MALO I VELIKO, VL. ANITA ČUJIĆ, SLAVONSKI SLAVONSKI BROD

8.678.127

PRIJEVOZ TERETA I USLUGA RADNIM PRVČA STROJEVIMA,ZLATKO CVETKOVIĆ,NOVA

357.749

GORNJA BEBRINA

19

155

KREŠIMIR D.O.O.

8.625.476

MARIJIĆ INVEST D.O.O.

354.925

LOVIĆ PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA, VLASNIK JAKŠA LOVIĆ CENTAR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ - RAZVOJNA AGENCIJA BRODSKO-

SLAVONSKI BROD

19

156

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DUBOČAC KOLESARIĆ, VLASNIK MIRO KOLESARIĆ

8.612.750

AP JELINIĆ, OBRT ZA USLUGE PRIJEVOZA, VLASNIK JOSIP JELINIĆ,

SLAVONSKI BROD

352.765

INDOSAM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

19

157

ELEKTRO-VUJEVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8.294.863

MONTAŽNA AKUSTIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

350.761

GRAĐENJE RAŠIĆ D.O.O.

GORNJA VRBA

19

158

AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, VLASNIK ZLATAN JERKOVIĆ

GORNJA VRBA

8.209.195

PROMATA D.O.O.

VRPOLJE

350.757

DELTA ELEKTRONIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

19

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

159

DELTA ELEKTRONIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8.205.456

LUG D.O.O.

STARO TOPOLJE

346.268

METALKA CENTAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

19

160

EURO-STAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8.034.126

TOPLI DOM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

340.601

DA-DA TRANSPORTI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

18

161

VISOKOGRADNJA PRIJEVOZ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7.949.743

HELD PROIZVODNJA, USLUGE I TRGOVINA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

18

162

SLAVONSKI BROD

7.820.423

331.713

CEZARION D.O.O.

SLAVONSKI BROD

18

163

MARČETIĆ PROMET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7.702.747

PILANA BLATANČIĆ, VLASNIK GORAN STARI SLATINIK BLATANČIĆ TRGOVINA MARTINOVIĆ, VLASNIK SLAVONSKI BROD TOMO MARTINOVIĆ, PALMA CVIJEĆARNA I POGREBNE SLAVONSKI BROD USLUGE, VL. JASNA ZIRDUM,

339.097

PALMA CVIJEĆARNA I POGREBNE USLUGE, VL. JASNA ZIRDUM,

331.671

TDA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

18

164

SLAVONSKI BROD

7.613.029

PRIMAX D.O.O.

ZADUBRAVLJE

327.706

EURO-BROD, KONZALTING I TRGOVINA SLAVONSKI BROD D.O.O.

17

SLAVONSKI BROD

7.583.672

LAČIĆ, PRIJEVOZ, TRGOVINA, UVOZIZVOZ D. O. O.

DONJA VRBA

327.463

BERENIS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17

166

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE VINKOVIĆ TERMO-KLIMA, PLIN, GRIJANJE, KLIMATIZACIJA,VENTILACIJA I ĐURO ĐAKOVIĆ-ZAVARENE POSUDE D.D.

SLAVONSKI BROD

7.543.298

BROD INSPEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

327.256

SLAVONIJA SERVIS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17

167

JAKOB BECKER D.O.O.

GORNJA VRBA

7.498.555

PIA J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

325.023

MLINPEK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17

168

EKOGRADNJA,IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA,NOVA

NOVA GRADIŠKA

7.437.853

MERCATUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

323.646

ĐURO ĐAKOVIĆ CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17 17

165

169

HLAD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7.368.333

LJEKARNE POLJAK-RADNIĆ

PODVINJE

323.254

BIMONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

170

MEDEX METALNA GALANTERIJA, VLASNIK IVAN MEDVED

STARI SLATINIK

7.278.063

ARES D.O.O.

KLAKAR

320.106

MAG-DRVO D.O.O.

PRVČA

171

MONTAŽNA AKUSTIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7.258.334

PZC BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

319.341

17

172

ČELEBIJA-ING D.O.O.

GORNJA VRBA

7.185.387

DUSAKOMERC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

318.873

173

IMPAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

7.162.630

FIESTA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

313.836

AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA D.O.O. THOMY TRGOVINA NA MALO I PEKARA, SIBINJ VLASNIK ANA KOVAČEVIĆ, SIBINJ, OGNJIŠTE, PROIZVODNJA PROIZVODA RATKOVAC OD DRVA I USLUGE VL. IVICA AGATIĆ,

17

17 17

174

ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7.138.048

PLANUM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

313.697

STARI RIBNJAK D.O.O.

ORIOVAC

17

175

BRIŽINE D.O.O.

REŠETARI

7.127.107

ENERGO PLAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

309.745

LEKO BIRO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17

176

EKO KONG D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

7.115.628

PLINOTEHNIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

309.641

PEKARNICA-MRVICA PEKARSKI OBRT, SLAVONSKI BROD VLASNICI IVAN KUPREŠAK I MARIJANA

17

177

KAMEN - PSUNJ D.O.O.

OKUČANI

7.099.393

KEM J.D.O.O.

STARI PERKOVCI

303.300

AUTOPRIJEVOZ I PILANA KULAŠ D.O.O. VRPOLJE

17

178

DA-DA TRANSPORTI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7.086.729

PEKARNICA MARALUSHAJ,VLASNIK ARSIM MARALUSHAJ

SLAVONSKI BROD

302.807

NAŠE VOĆE D.O.O.

TRNJANI

17

179

MARSONIA MONTAŽA D.O.O.

PODVINJE

7.072.983

MS-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

301.565

AUTOEXPERT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16

180

SERVIS I PRODAJA RADIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7.002.668

TTT STELA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

301.339

ODJEĆA IVANČIĆ J.D.O.O.

REŠETARI

16

181

SLAVONSKO ZRNO D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

6.996.465

299.488

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U SLAVONSKI BROD KUĆI, VESNA NAJHAJZLER I DUBRAVKA

16

182

LAURUS TRGOVINA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

6.895.774

AUTOPRIJEVOZNIK ILIJA ČIČAK, SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD, VINKOVAČKIH ELEGANT TRGOVINA NA MALO,VLASNIK SLAVONSKI BROD RUŽA RADMAN

299.142

INFOLINK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16

183

CRO-BEL, TRANSPORT I TRGOVINA D.O.O.

OPRISAVCI

6.852.556

MATKOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

297.645

DELTA JURASOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16

184

KUĆA PIVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.726.039

KUP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

294.329

SINANOVIĆ - FASADE D.O.O.

DONJI ANDRIJEVCI

16

185

GRAĐENJE RAŠIĆ D.O.O.

GORNJA VRBA

6.670.584

AG TRADE J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

292.026

DOL-NEKRETNINE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

16

186

DRVNA INDUSTRIJA NOVA GRADIŠKA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

6.662.904

PRONOVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

289.249

R & R D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

16

187

SILOS D.O.O.

BRODSKI STUPNIK

6.558.081

TOMISLAV TIM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

287.104

KREŠIMIR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16

188

TRGOVAČKI OBRT KOALA, VL. MARIO NOVA GRADIŠKA JELIĆ, NOVA GRADIŠKA, SLAVONSKIH

6.521.926

286.291

SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI SLAVONSKI BROD D.O.O.

16

189

GRADNJA-SLAVONSKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.518.142

190

PERKOVIĆ PROMET D.O.O.

STARO TOPOLJE

6.485.574

PEKARNICA NOĆ I DAN, PEKARSKI SLAVONSKI BROD OBRT, VLASNIK NASER LJUŠAJ MLIN I PEKARNICA JANKOVIĆ VLASNIK BRODSKI STUPNIK BOŽO JANKOVIĆ D A R ZASTUPANJE INOZEMNIH FIRMI, SLAVONSKI BROD IZVOZ, UVOZ I TRGOVINA D. O. O.

277.719

GRABOVINA D.O.O.

KRUŠEVICA

16

277.328

METALPROIZVOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16

SLAVONSKI BROD

191

VUKOJEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.415.164

PERKOVIĆ PROMET D.O.O.

STARO TOPOLJE

276.827

LJEKARNE VERONIKA FURIĆ

192

R & R D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

6.289.486

276.783

ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO VL. GORAN CAGE BLAŠKO, OKUČANI, CAGE 57 B

15

193

DIREKT MARKETING D.O.O.

CERNIK

6.226.857

SIGNAL-BROD, OBRT ZA OZNAČAVANJE STARI SLATINIK CESTA, VLASNIK ROBERT VRLJIĆ, EURO JANKOVIĆ PROIZVODNJA I TRGOVINA DRVOM, VLASNIK JERKO OPRISAVCI

275.742

LUKI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15 15

16

194

LJEKARNE POLJAK-RADNIĆ

PODVINJE

6.210.141

EUROREZ D.O.O.

SLOBODNICA

275.147

ELBROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

195

PEKARNICA MARALUSHAJ,VLASNIK ARSIM MARALUSHAJ

SLAVONSKI BROD

6.204.185

BROD UNO J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

274.188

LUXURIA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15

196

SIK MONT D.O.O.

STARO TOPOLJE

6.202.876

EKOFIMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

272.746

NEW YORK D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

15


94

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

197

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE , VLASNIK SLAVONSKI BROD ŽELJKO GARIĆ

6.131.766

METALI MITROVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

268.848

198

MARKO MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.040.344

SINTETPLAST D.O.O.

STARI SLATINIK

199

INTERIJER MARKO TRGOVINA I USLUGE, GORNJA VRBA,

GORNJA VRBA

6.037.845

CADENAS SERVICES D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

NOVA GRADIŠKA

15

267.001

VETERINARSKA STANICA VETERINA D.O.O. TAPETAR MAJCEN, OBRT ZA PROIZVODNJU TAPECIRANOG

SLAVONSKI BROD

15

SLAVONSKI BROD

266.068

LOCO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15

200

AUTO KUĆA ĆIRIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.027.880

KOLONIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

262.852

M I G D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15

201

GROZD TRADE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.010.806

M I G D.O.O.

SLAVONSKI BROD

262.715

HLADNI VAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

15

202

DINAMIX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.005.975

GRAĐENJE RAŠIĆ D.O.O.

GORNJA VRBA

260.416

BROD UNO J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15

203

BRODSKI STUPNIK

5.969.380

ORIJENT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

260.357

KATAVIĆ-VUKOVIĆ-KATAVIĆ, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE

SLAVONSKI BROD

15

204

PARIS PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VLASNICI RUŽICA I ZLATKO OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MALČIĆ VLADIMIR

GUNDINCI

5.966.390

EXPERIO D.O.O.

VRANOVCI

259.131

UGOSTITELJSTVO ONIKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15

205

ODLAGALIŠTE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

5.939.536

BICKO SELO

258.895

BIO CLINICA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

15

206

SPEKTAR-AGRAR D.O.O.

GARČIN

5.897.813

TOMISLAV MEĐUNARODNI AUTOPRIJEVOZNIK,BICKO SELO 105 CENTAR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ - RAZVOJNA AGENCIJA BRODSKO-

SLAVONSKI BROD

255.861

KAMEN - PSUNJ D.O.O.

OKUČANI

15

207

BIO-ZRNO D.O.O.

NOVA KAPELA

5.857.815

INGART D.O.O.

GROMAČNIK

254.429

MD INTERIJER GRAĐEVINSKI OBRT, VLASNIK MIJO ZRAKIĆ, SLAVONSKI

SLAVONSKI BROD

15

208

HRGOVIĆ MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.842.124

SPORT-BET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

251.630

KOMUNALAC DAVOR D.O.O.

DAVOR

15

209

AUTOPRIJEVOZ I PILANA KULAŠ D.O.O. VRPOLJE

5.818.364

AURUM TIM D.O.O.

GORNJA VRBA

251.589

MATKOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15

SLAVONSKI BROD

15

210

ALFA-INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.799.342

FERMENT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

249.175

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ VL.SLAVKO ĐAKOVIĆ,SV. ANTUNA 61,

211

AUTOCENTAR BILIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.773.155

HLADNI VAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

248.999

AC VUKO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

212

LUMA-PROM D.O.O.

OKUČANI

5.737.821

TIM MAURER J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

248.695

CESTOGRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

213

ENERGO-INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.720.141

ALFA GRADNJA, OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE, VLASNIK IVAN OLUJIĆ,

SLAVONSKI BROD

248.534

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JELICA GAJGER, SLAVONSKI

SLAVONSKI BROD

14

214

VAPE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.714.652

BADALIĆ D.O.O.

OKUČANI

247.835

LAGUNA D.O.O.

VELIKA KOPANICA

14

247.302

PULLUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

SLAVONSKI BROD

246.769

HOST D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

215

EKOFIMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.689.657

LJEKARNA, MARIJA FIĆKOVIĆ, RANKA NOVA GRADIŠKA NIŠEVIĆ I ŠTEFANIJA MIHIĆ-IVOŠEVIĆ

216

AFEL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

5.689.295

JAVNI BILJEŽNIK NADA KEMEC

217

TERZIĆ BUS AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT SLAVONSKI BROD,LIČKA 83

SLAVONSKI BROD

5.686.882

EMKA OKOVI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

245.274

POSREDOVANJE - VIDOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

218

ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.670.397

KUĆA PIVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

245.135

219

INDOSAM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.631.729

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MIRELA VINARIĆ

STRUŽANI

240.408

14 14

220

ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI D.D.

SLAVONSKI BROD

5.618.901

GTU FESTINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

239.940

INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA D.O.O. TERMOMONT, VL. ANTO SERDAR, OKUČANI OKUČANI, ANTE STARČEVIĆA 113 ININ INFORMATIČKI INŽENJERING SLAVONSKI BROD D.O.O.

221

REPROMATERIJAL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.601.245

AUTOPRIJEVOZNIK BRUNO ARBANAS , SLAVONSKI BROD, GRGURA

SLAVONSKI BROD

237.579

SPEKTAR-AGRAR D.O.O.

GARČIN

14

222

5.594.292

RADNIK D.O.O.

VELIKA KOPANICA

237.396

14

5.590.599

ELEKTRO-VUJEVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

235.964

INTERIJER MARKO TRGOVINA I USLUGE, GORNJA VRBA, EKOGRADNJA,IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA,NOVA

GORNJA VRBA

223

MIKROPROMET, TRGOVINA I USLUGE SLAVONSKI BROD D. O. O. FARMA JOZIĆ UZGOJ PERADI VL. SLAVONSKI KOBAŠ ANTO JOZIĆ, SLAVONSKI KOBAŠ,

NOVA GRADIŠKA

14

224

INVESTITOR D.O.O.

5.575.974

MARKO MIJIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

232.111

MARČETIĆ PROMET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

BERAVCI

14

SLAVONSKI BROD

14

225

BIO CLINICA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

5.542.764

TERMOCENTAR D.O.O.

229.295

TRANSPORTI MATIJEVIĆ, VLASNIK ANTUN MATIJEVIĆ , BERAVCI 195

226

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - CENTAR ZA ZAVARIVANJE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.407.834

SOLDAN PRIJEVOZ AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, SLAV.BROD SLAVONSKI BROD

227.113

M.K.M. D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

14

227

KNEZOVIĆ MATE-LJEKARNA

STARO PETROVO SELO

5.383.792

ALTEA D.O.O.

222.895

LASER-PRODAJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

228

MARIO-LASER D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.356.255

221.857

AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ, VL. MARIO JERKOVIĆ, A.JARIĆA 74 A, SLAVONSKI BROD

13

229

ELEKTROINSTALACIJE, ŠOKAC, ZVONKO OKUČANI ŠOKAC

KOŠUĆA PETROL, TRGOVINA I USLUGE OPRISAVCI D.O.O. MARSONIA, OBRT ZA TRGOVINU NA GORNJA VRBA MALO I VELIKO, VLASNICI MANUELA

221.758

GEOAGENCIJA D.O.O.

13

5.352.359

NOVA GRADIŠKA

VELIKA KOPANICA

SLAVONSKI BROD

230

TRGOVINA NA MALO I VELIKO,JELENA STARO PETROVO SELO

5.342.201

CALOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

221.048

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, OKUČANI DRAGI BLIŽNJI

231

COVRE D.O.O.

TRNAVA

5.314.840

220.632

M.I. AGRO D.O.O.

VELIKA KOPANICA

13

232

DAM-DAJ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.273.748

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U SLAVONSKI BROD KUĆI, VESNA NAJHAJZLER I DUBRAVKA NAOČALNA OPTIKA, LUCIJA, VL. MARIJA ŠTEFANOVIĆ, NOVA GRADIŠKA, NOVA GRADIŠKA

214.203

RUSTIK ADUT D.O.O.

DIVOŠEVCI

13

233

ORIJENT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.255.820

AFEL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

213.180

RESTORAN I PRENOĆIŠTE, TURIST VL. STARO PETROVO SELO DRAGICA BILONJIĆ, AUTOCESTA A3,

13

234

AUTOMEHANIKA VLAJNIĆ D.O.O.

JARUGE

5.183.327

KARAVIDOVIĆ D.O.O.

GUNDINCI

211.779

MOTO KLUB BROD D.O.O.

13

SLAVONSKI BROD

13

235

SKELA GRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

5.059.956

DELTA ELEKTRONIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

209.151

KING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

13

236

SAMOSTALNA MLINARSKO PEKARSKA DONJI LIPOVAC RADNJA VL. MARIJO I HRVOJE

5.013.777

VODA PLIN CENTRALNO RAMIĆ D.O.O. SLAVONSKI BROD

206.582

GEOKOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

13

237

MS MOBILE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.928.392

INTERIJER MARKO TRGOVINA I USLUGE, GORNJA VRBA,

GORNJA VRBA

206.251

KOLONIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

13

238

EXPERIO D.O.O.

VRANOVCI

4.894.435

GRADNJA ORIOVAC D.O.O.

ORIOVAC

205.661

TING D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

13

239

4.890.025

KIKA COMERC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

205.347

TOPLI DOM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

13

4.878.910

DESPINA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

204.066

TEHNA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

13

241

ININ INFORMATIČKI INŽENJERING SLAVONSKI BROD D.O.O. PEKARNICA-MRVICA PEKARSKI OBRT, SLAVONSKI BROD VLASNICI IVAN KUPREŠAK I MARIJANA PARIŽANKA TRGOVAČKI OBRT,VLASNIK SLAVONSKI BROD MARICA MAJSTOROVIĆ

4.827.831

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA

202.539

TRGOVAČKI CENTAR BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

13

242

B.M.K. J.D.O.O.

4.792.515

DIZAJN KOVAČEVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

202.268

PRPIĆ-COMMERCE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

240

SLAVONSKI BROD

243

MOTUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.773.939

TDA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

200.636

ZENUS D.O.O.

PODVINJE

12

244

LJEKARNA, ZDENKA GUTIĆ

OKUČANI

4.715.244

DUKAT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

200.462

COFFEE GARDEN J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

245

MRVICA ORA ET LABORA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.681.087

SLATINIK MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

199.439

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI TANJA

SLAVONSKI BROD

12

246

LEKO BIRO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.675.939

PROGRESSUM J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

199.350

URBANUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

247

PUPA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.672.893

TOPEX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

196.920

AREGA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12


95

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

248

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA

4.658.426

LAURUS TRGOVINA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

196.876

SINTEL D.O.O.

BUKOVLJE

12

249

DIDACTA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.619.472

VETO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

195.960

PEKARA SKOKO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

250

DOL-NEKRETNINE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

4.602.531

SB GRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

195.026

DETONATOR D.O.O.

GORNJA VRBA

12

SLAVONSKI BROD

12

251

LIOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.564.918

AUTOMEHANIKA VLAJNIĆ D.O.O.

192.119

AUTOŠKOLA EMI , VLASNIK ESMER JAŠAREVIĆ.

252

FILIA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.539.400

189.748

INŽENJERING GRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

253

DUSAKOMERC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.524.228

TRGOVAČKI OBRT KOALA, VL. MARIO NOVA GRADIŠKA JELIĆ, NOVA GRADIŠKA, SLAVONSKIH AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ, VL. MARIO JERKOVIĆ, A.JARIĆA 74 A, SLAVONSKI BROD

185.381

OKORAK D.O.O.

ZBJEG

12

254

OBITELJSKO GOSPODARSTVO PAJKOVI, DONJA BEBRINA VLASNIK MATO BLAŽEVAC

4.515.358

KING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

185.050

ARI-AGRO D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

12

255

SUDIĆ METAL D.O.O.

4.515.176

GEOKOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

184.320

PEKARNICA NOĆ I DAN, PEKARSKI OBRT, VLASNIK NASER LJUŠAJ

SLAVONSKI BROD

12

256

4.512.006

GRADEC D.O.O.

DAVOR

183.568

HOTEL KRALJ TOMISLAV D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

12

257

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, SIKIREVCI VL. ANDRIJA RAVNJAK LJEKARNA, MARIJA FIĆKOVIĆ, RANKA NOVA GRADIŠKA NIŠEVIĆ I ŠTEFANIJA MIHIĆ-IVOŠEVIĆ

4.504.630

VAPE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

182.794

MS-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

258

EKOMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.493.898

NIKICA PETROL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

182.607

METALKOV MB D.O.O.

GORNJI BOGIĆEVCI

12

259

TEHNA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

4.490.378

AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, VLASNIK ZLATAN JERKOVIĆ

GORNJA VRBA

182.326

KANALIZACIJSKI SUSTAV D.O.O.

OKUČANI

12

260

SLAVONSKI BROD

4.482.459

TRGOVINA NA MALO I VELIKO,JELENA STARO PETROVO SELO

181.348

TUNJIĆ PROZORI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

SLAVONSKI BROD

4.392.742

180.966

12

4.390.455

SLAVONSKI BROD

180.777

AP JELINIĆ, OBRT ZA USLUGE PRIJEVOZA, VLASNIK JOSIP JELINIĆ, AUTOPRIJEVOZNIK MIJO GLAVAŠ,SLAVONSKI

SLAVONSKI BROD

DIVOŠEVCI

SLAVONSKI BROD

12

263

UGOSTITELJSTVO ONIKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.367.215

SLAVONSKI BROD

180.699

DIREKT MARKETING D.O.O.

CERNIK

12

264

ZIS-COMMERCE D.O.O.

BATRINA

4.351.785

VETERINARSKA AMBULANTA CVITAN D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK MIJO GLAVAŠ,SLAVONSKI ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE VINKOVIĆ TRGOVINA, IVANA, SLAVICA KOŽULJ, NOVA GRADIŠKA, SLAVONSKIH

SIKIREVCI

262

AUTOPRIJEVOZNIK MIJO GLAVAŠ,SLAVONSKI AP JELINIĆ, OBRT ZA USLUGE PRIJEVOZA, VLASNIK JOSIP JELINIĆ, POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZDUNIĆ, VL. JOSIP ZDUNIĆ

NOVA GRADIŠKA

178.135

TERMO-KLIMA, PLIN, GRIJANJE, KLIMATIZACIJA,VENTILACIJA I

SLAVONSKI BROD

12

265

MARSONIA, OBRT ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO, VLASNICI MANUELA

GORNJA VRBA

4.344.545

ODLAGALIŠTE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

177.869

VISOKOGRADNJA PRIJEVOZ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

SLAVONSKI BROD

11

261

SLAVONSKI BROD

JARUGE

266

TDA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.323.996

LUKA S COMPANY TRGOVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

177.235

AUTOPRIJEVOZNIK ILIJA ČIČAK, SLAVONSKI BROD, VINKOVAČKIH

267

KATAVIĆ-VUKOVIĆ-KATAVIĆ, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE

SLAVONSKI BROD

4.310.620

KNEZOVIĆ MATE-LJEKARNA

STARO PETROVO SELO

175.557

DESPINA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

11

268

TUNJIĆ PROZORI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.304.392

LJEKARNA, ZDENKA GUTIĆ

OKUČANI

174.515

NATHALIE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

11

269

SINANOVIĆ - FASADE D.O.O.

DONJI ANDRIJEVCI

4.252.078

TRGOPROMET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

174.117

PECOLAJ D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

11

270

PERMAN-HRGIĆ JASNA-LJEKARNA

ORIOVAC

4.247.967

DUJMOVIĆ STAKLO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

173.961

KEM J.D.O.O.

STARI PERKOVCI

11

271

AUTO CENTAR PAUK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.234.303

INTER-TRADE D.O.O.

RUŠĆICA

173.022

LUMINAR D.O.O.

DONJI ANDRIJEVCI

11

272

4.229.667

BAJA D.O.O.

LJUPINA

172.773

KUZMIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

273

ANTIKOROZIJA METALIZACIJA SLAVONSKI BROD GRADITELJSTVO D.O.O. REGIONALNI VODOVOD DAVOR - NOVA DAVOR GRADIŠKA D.O.O.

4.205.274

DAVID D.O.O.

STARO PETROVO SELO

171.988

KOSOVAC

11

274

ORIOBETON D.O.O.

ORIOVAC

4.198.153

SLAVONSKI BROD

170.691

SLAVONSKI BROD

11

275

FILIP PROMET ,VL. ANTUN VAČIĆ

SLOBODNICA

4.196.125

TERZIĆ BUS AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT SLAVONSKI BROD,LIČKA 83 POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO REČIĆ, VLASNIK, DAMIR REČIĆ,

KLARIĆ COMMERCE, OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO VL. ZAJEDNIČKI OBRT BROD PARKING, NAPLATA PARKIRANJA, VLASNICI

OPRISAVCI

169.643

PROSOFT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

276

4.175.947

USLUŽNA PILANA MATIĆ D.O.O.

VELIKA KOPANICA

169.247

11

4.172.003

PROFFY-TECH D.O.O.

SLAVONSKI BROD

168.741

ELEKTROBROD ELEKTROINSTALATERSKI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA

SLAVONSKI BROD

277

AUTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH SLAVONSKI BROD POSTROJENJA D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK DRAGO KNEŽEVIĆ,GUNDINCI,ZAGREBAČKA 86 GUNDINCI

NOVA GRADIŠKA

11

278

AGRO-KADIĆ D.O.O.

GUNDINCI

4.165.310

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KARAVIDOVIĆ

GUNDINCI

166.103

DAM-DAJ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

279

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LIBAR

SLAVONSKI BROD

4.162.989

METALPROIZVOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

164.332

INVESTITOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

280

4.139.243

MACCAO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

164.175

VAPE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

4.134.317

DELTA JURASOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

163.628

LUMA-PROM D.O.O.

OKUČANI

11

282

KOŠUĆA PETROL, TRGOVINA I USLUGE OPRISAVCI D.O.O. CENTAR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ SLAVONSKI BROD - RAZVOJNA AGENCIJA BRODSKOTERMOMONT, VL. ANTO SERDAR, OKUČANI OKUČANI, ANTE STARČEVIĆA 113

4.130.351

FARMA JOZIĆ UZGOJ PERADI VL. ANTO JOZIĆ, SLAVONSKI KOBAŠ,

SLAVONSKI KOBAŠ

163.205

DINAMIX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

283

GTU FESTINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.123.132

TRGOVINA FRANJO D.O.O.

PODCRKAVLJE

162.822

AUTO KUĆA ĆIRIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

284

STARI RIBNJAK D.O.O.

ORIOVAC

4.110.035

AUTOPRIJEVOZNIK MARIJANČEV, VLASNIK JOSIP KADIĆ

GUNDINCI

162.315

LUG D.O.O.

STARO TOPOLJE

11

285

TERMOCENTAR D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

4.106.307

INTER EURO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

162.267

VENUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

286

AUTOPRIJEVOZNIK DRAGUTIN LILIĆ,AUTOPRIJEVOZNIČKI AUTOPRIJEVOZ KRIŽIĆ , SLAVONSKI BROD, BRANIMIROVA 146 A , VL.

SLAVONSKI BROD

4.101.873

POLIKLINIKA ĆOSIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

160.468

GRATIS-COMMERCE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

SLAVONSKI BROD

4.086.187

ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

160.139

LJEKARNE MATEJ

SLAVONSKI BROD

10

281

287 288

KERALES D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

4.078.783

RAFAEL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

159.000

PRIVREDNO DRUŠTVO SATINA D.O.O. NOVA GRADIŠKA

10

289

RUNOLIST D.O.O.

VRPOLJE

4.059.149

ALEPH TAU D.O.O.

SLAVONSKI BROD

158.310

DANI J.D.O.O.

KRUŠEVICA

10

290

TOMISLAV TIM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.040.648

STJEPAN KOMERC D.O.O.

LUŽANI

157.286

AUTO CENTAR MIHALJEVIĆ J.D.O.O.

LJUPINA

10

291

BROD UNO J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.026.199

LUMA-PROM D.O.O.

OKUČANI

156.385

PATRIK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

292

TOPLI DOM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.017.299

INŽENJERING-PROJEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

155.675

10

293

ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.008.004

153.205

294

HLADNI VAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.991.886

SVINJOGOJSTVO KOLESARIĆ, OBRT ZA ŠUMEĆE POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, VL. AGROPRODUKT, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. JOSIP VRBJE

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U SLAVONSKI BROD KUĆI DUŠICA LETILOVIĆ REGIONALNI CENTAR ZA SLAVONSKI BROD BIOTEHNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

151.589

BRAINOVIĆ D.O.O.

PODVINJE

10

295

DUKAT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.937.919

EKO KONG D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

149.640

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU LJUBICA MLINAC

NOVA GRADIŠKA

10

10

296

ELEKTRO-MONTAŽA NUCLEUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.931.107

POLJO-DAVOR D.O.O.

DAVOR

149.275

RADIO PSUNJ D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

10

297

KANALIZACIJSKI SUSTAV D.O.O.

OKUČANI

3.915.509

AGRO-KON D.O.O.

SLAVONSKI BROD

148.453

M.E. MONTAGIO D.O.O.

DAVOR

10

298

OGNJIŠTE, PROIZVODNJA PROIZVODA RATKOVAC OD DRVA I USLUGE VL. IVICA AGATIĆ,

3.911.956

POWER PETROL D.O.O.

NOVI VAROŠ

148.222

YONGYI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10


96

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

299

M I G D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.907.774

REPROMATERIJAL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

147.185

PLINOTEHNIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

300

BAU MONTING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.867.009

ALFA REVIZIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

146.438

VETO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

301

ODVJETNIČKI URED JOSIP JELIĆ

SLAVONSKI BROD

3.847.099

JAVNI BILJEŽNIK MARIO LUKAČEVIĆ

SLAVONSKI BROD

145.199

SLAVONSKA POSAVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

PRERADA I OBRADA DRVA ĐAKOVIĆ, TRNJANI VLASNIK MIRELA ĐAKOVIĆ, TRNJANI, LIMARSKO-BRAVARSKA CERNIK RADIONICA,LIM MONT,TOMISLAV

10 10

302

CITO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.811.264

VETERINARSKA MEDICINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

144.796

303

LOCO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.778.912

AC VUKO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

144.333

10

304

PROFFY-TECH D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.770.097

ECO ENERGY D.O.O.

SLAVONSKI BROD

143.756

BAU MONTING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

305

SLAVONSKI BROD

3.766.835

STOLARIJA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

143.227

ORIOBETON D.O.O.

ORIOVAC

10

306

ALFA GRADNJA, OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE, VLASNIK IVAN OLUJIĆ, POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KULAŠ, VL. IVICA KULAŠ

VRPOLJE

3.734.812

PROSOFT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

141.325

FILIA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10 10

307

STEP PROMET D.O.O.

BUKOVLJE

3.724.821

FRIGO D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

141.324

MRVICA ORA ET LABORA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

308

OPTIMA-COMMERCE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.724.748

SUMA D.O.O.

OKUČANI

140.637

EXPERIO D.O.O.

VRANOVCI

10

309

ELEKTROBROD ELEKTROINSTALATERSKI

SLAVONSKI BROD

3.708.210

MEDIA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

139.337

ENERGO-INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

310

ESPRESSO D.O.O.

LUŽANI

3.682.393

CITO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

138.008

TRGOVAČKI OBRT KOALA, VL. MARIO NOVA GRADIŠKA JELIĆ, NOVA GRADIŠKA, SLAVONSKIH

10

311

3.666.166

TING D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

137.879

ČELEBIJA-ING D.O.O.

GORNJA VRBA

10

312

KAMEN - PLEHAN KLESARSKI OBRT, GORNJA VRBA GORNJA VRBA , VRBSKA 5., VL. DRAGO LIMARSKO-BRAVARSKA CERNIK RADIONICA,LIM MONT,TOMISLAV

3.661.703

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI TANJA

SLAVONSKI BROD

137.099

BICKO SELO

10

313

PROSOFT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.630.304

M.E. MONTAGIO D.O.O.

DAVOR

136.879

TOMISLAV MEĐUNARODNI AUTOPRIJEVOZNIK,BICKO SELO 105 AUTOPRIJEVOZNIK ĐURO PAVELIĆ, MALINO 80

MALINO

10

314

VALOVITI PAPIR - VALPAK D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.602.384

VUKOJEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

136.783

KLB D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

315

STARO PETROVO SELO

3.573.464

PRPIĆ-COMMERCE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

136.337

BLAŠKO D.O.O.

CAGE

9

SLAVONSKI BROD

3.573.310

DOPPELT - INTERIJERI KLJUČEVIĆ J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

135.892

ZEFA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

NOVA GRADIŠKA

3.573.037

RUNOLIST D.O.O.

VRPOLJE

135.515

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U ZADUBRAVLJE KUĆI, MARKO ŽILIĆ

9

318

NOVUS TRGOVINA JEDNOSTAVNO D.O.O. TAPETAR MAJCEN, OBRT ZA PROIZVODNJU TAPECIRANOG INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA D.O.O. SLAVONSKO-BRODSKA TELEVIZIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.552.279

GUBERAC D.O.O.

ZADUBRAVLJE

134.373

SLOBOŠTINA D.O.O.

OKUČANI

9

319

PINIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.536.211

SLAVONIJA BUS D.O.O.

NOVI GRAD

133.542

OTPREMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

320

THOMY TRGOVINA NA MALO I PEKARA, SIBINJ VLASNIK ANA KOVAČEVIĆ, SIBINJ,

3.530.108

AIM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

132.536

BAU ING J.D.O.O.

STARO TOPOLJE

9

321

POLJOTEHNA-POLIĆ D.O.O.

3.523.616

PEKARA SEVER, VLASNIK NIKICA SEVER, VRPOLJE, BANA JELAČIĆA 10

VRPOLJE

130.345

N.I.K. GRUPA J.D.O.O.

SIBINJ

9 9

316 317

BICKO SELO

322

AUTOPULS, VLSNIK NENAD BILOKAPIĆ SLAVONSKI BROD

3.522.208

GROZD TRADE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

130.231

PNEUSTRADE-SLAVONIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

323

SERVIS KUĆANSKIH APARATA,FRIGO,ŽELJKO

NOVA GRADIŠKA

3.520.933

POLJOTEHNA-POLIĆ D.O.O.

BICKO SELO

129.762

SIVER D.O.O.

ADŽAMOVCI

9

324

TRGOPROMET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.495.713

VUKOVIĆ PRODUCTION D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

129.206

SRETNI ANĐELI D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

9

325

PRIJEVOZI IKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.492.002

LIMARSKO-BRAVARSKA RADIONICA,LIM MONT,TOMISLAV

CERNIK

128.901

RANČ MARIN D.O.O.

GARČIN

9

326

ZAJEDNIČKI OBRT BROD PARKING, NAPLATA PARKIRANJA, VLASNICI

SLAVONSKI BROD

3.489.747

OPTIKA WACHTLER D.O.O.

SLAVONSKI BROD

128.642

AUTO-RETTUNG D.O.O.

BUKOVLJE

9 9

327

ALEPH TAU D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.485.575

INOTERM D.O.O.

TOMICA

128.379

KAURINOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

328

TING D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.482.026

DINAMIX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

127.962

ZONA RAZMINIRANJE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

329

KIKA COMERC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.473.338

INFINITUM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

127.512

STAKLO PROJEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

330

PRIJEVOZ RAŠIĆ D.O.O.

RUŠĆICA

3.452.519

OBNOVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

126.748

INGRI D.O.O.

RUŠĆICA

9

331

OBNOVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.416.760

SLAVONSKI BROD

126.744

9

332

3.416.696

VELIKA KOPANICA

126.296

AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA,JOSIP TOKIĆ,NOVA RESTORAN MATIČEVIĆ CENTAR, VLASNIK STJEPAN MATIČEVIĆ

LJUPINA

AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA D.O.O.

REMONT I PROIZVODNJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA SLAVONSKI OBITELJSKO GOSPODARSTVO,POLJOPRIVREDA I

SLAVONSKI BROD

9

333

KARAVIDOVIĆ D.O.O.

GUNDINCI

3.397.718

SIVER D.O.O.

ADŽAMOVCI

126.044

PAVIĆ PLAST D.O.O.

ORIOVAC

9

334

ARES D.O.O.

KLAKAR

3.368.660

TIM OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, VL. ANTUN

KRUŠEVICA

125.903

DOLN D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

9

335

DELTA JURASOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.360.553

PUPA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

125.253

ŽAKIĆ-COMMERCE D.O.O.

CERNIK

9

336

FIG D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.334.229

REZIME D.O.O.

SLAVONSKI BROD

124.356

VALOVITI PAPIR - VALPAK D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

9

SLAVONSKI BROD

9

SLAVONSKI BROD

9

SLAVONSKI BROD

9

337

KOLONIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.326.157

ARI-AGRO D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

123.732

338

NIVELETA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.309.778

DRVNI MOST D.O.O.

BODOVALJCI

123.454

339

SB GRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

3.288.320

ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ MARINOVIĆ,TISOVAC 37

TISOVAC

123.424

ALFA GRADNJA, OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE, VLASNIK IVAN OLUJIĆ, AUTOPRIJEVOZNIK DRAGUTIN LILIĆ,AUTOPRIJEVOZNIČKI AUTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA D.O.O.

340

VETERINARSKA STANICA VETERINA D.O.O. TIM OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, VL. ANTUN

NOVA GRADIŠKA

3.283.221

RADIO PSUNJ D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

123.324

DUSAKOMERC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

KRUŠEVICA

3.281.069

RESTORAN I PRENOĆIŠTE, TURIST VL. STARO PETROVO SELO DRAGICA BILONJIĆ, AUTOCESTA A3,

123.208

D A R ZASTUPANJE INOZEMNIH FIRMI, SLAVONSKI BROD IZVOZ, UVOZ I TRGOVINA D. O. O.

9

341 342

EUROREZ D.O.O.

SLOBODNICA

3.275.121

GENERAL TRADE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

123.168

AGROMENS D.O.O.

BARTOLOVCI

8

343

LOVIĆ PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA, VLASNIK JAKŠA LOVIĆ

GORNJA BEBRINA

3.266.858

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZDUNIĆ, VL. JOSIP ZDUNIĆ

DIVOŠEVCI

121.936

CIGAL JEDNOSTAVNO D.O.O.

PRVČA

8

344

MOSTARKIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.256.734

PIRAMIDA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

121.742

CULTUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

345

USLUŽNA PILANA MATIĆ D.O.O.

VELIKA KOPANICA

3.245.594

PEKARNA TOTAJ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

121.325

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE JADRANKA

SLAVONSKI BROD

8

346

NOEL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.223.688

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

121.155

TIM MAURER J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

347

RATARSKO-POVRTLARSKOSTOČARSKI OBRT, MATO ŠMIT, NOVA

NOVA KAPELA

3.222.679

IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.

OPRISAVCI

121.125

DJEČJI VRTIĆ LIRA

SLAVONSKI BROD

8

348

AVM D.O.O.

STARO PETROVO SELO

3.214.088

ĆURAK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

120.838

MONIKA J.D.O.O.

GROMAČNIK

8

349

SLAVONIJA-PLASTIKA D.O.O.

SVILAJ

3.203.330

ČELEBIJA-ING D.O.O.

GORNJA VRBA

120.725

ALAR-M D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8


97

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

350

NEW YORK D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.196.308

REMOTION D.O.O.

ZADUBRAVLJE

120.663

GRADITELJSTVO VIP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

351

ŽAKIĆ-COMMERCE D.O.O.

CERNIK

3.178.265

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BROD

SLAVONSKI BROD

120.024

FRARO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

352

MODING D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.175.918

DALIBOR, OBRT ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO VL. DALIBOR

VRBJE

119.660

CEDRUS D.O.O.

ORIOVAC

8

353

DRYDEN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.153.438

AUTOEXPERT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

119.541

LASICA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

354

DOLN D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.139.512

AGROKOMPLEKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

118.882

SPORT DATA SERVICE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

355

KARLA OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VLASNIK BRANKO

BRODSKI STUPNIK

3.138.774

117.824

ECO ENERGY D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

356

VENDICIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.102.917

EURO-BROD, KONZALTING I TRGOVINA SLAVONSKI BROD D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TOMAŠEVIĆ MATO STRUŽANI

117.716

MAKSI-KOP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

357

LUXURIA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.093.480

DIGNUS D.O.O.

117.422

MINI PEKARNA PEKARSKO-TRGOVAČKI SLAVONSKI BROD OBRT VLASNIK TOMISLAV GRABOVAC

8 8

SLAVONSKI BROD

358

TRGOVINA FRANJO D.O.O.

PODCRKAVLJE

3.090.857

ASTRA J.D.O.O.

BRODSKI STUPNIK

116.537

FALCON ELECTRONIC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

359

METALKOV MB D.O.O.

GORNJI BOGIĆEVCI

3.078.361

BRODSKI STUPNIK

116.505

8

FARMIK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.078.244

SLAVONSKI BROD

116.409

PEKARA SEVER, VLASNIK NIKICA SEVER, VRPOLJE, BANA JELAČIĆA 10 GLOBALNO RAČUNALSKO INFORMATIČKO DRUŠTVO D.O.O.

VRPOLJE

360

KARLA OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VLASNIK BRANKO HELD PROIZVODNJA, USLUGE I TRGOVINA D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

8

361

PAVIĆ PLAST D.O.O.

ORIOVAC

3.065.751

WEST TRADING OIL COMPANY D.O.O. SLOBODNICA

116.117

ATLAS COMMERCE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

362

ERGA D.O.O.

VRPOLJE

3.033.778

TIAS D.O.O.

BRODSKI STUPNIK

114.787

NAMJEŠTAJ RELAX, PROIZVODNJA I POPRAVAK, VLASNIK MARICA

SLAVONSKI BROD

8

363

AUTOPRIJEVOZNIK JOSIP MARINČIĆ, SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD, JOSIPA RUNJANINA

3.029.761

FORMO D.O.O.

GORNJA VRBA

114.220

VODA PLIN CENTRALNO RAMIĆ D.O.O. SLAVONSKI BROD

8

364

MOLINO I PARTNERI D.O.O.

BRODSKI VAROŠ

3.000.486

ZONA RAZMINIRANJE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

114.051

TRGOVINA FRANJO D.O.O.

PODCRKAVLJE

8

365

RESTORAN MATIČEVIĆ CENTAR, VLASNIK STJEPAN MATIČEVIĆ

SLAVONSKI BROD

2.998.128

GEO-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

113.751

NIVELETA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

366

AC-MARTIĆ D.O.O.

PODVINJE

2.990.180

ELVI D.O.O.

BUKOVLJE

113.135

ELEKTRO-MONTAŽA NUCLEUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

367

MARTA-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.984.077

JURANČEVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

113.094

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZDUNIĆ, VL. JOSIP ZDUNIĆ

DIVOŠEVCI

8

112.987

TRGOVINA NA MALO I VELIKO,JELENA STARO PETROVO SELO

8

110.661

ELEKTROINSTALACIJE, ŠOKAC, ZVONKO OKUČANI ŠOKAC

8

368

VODA PLIN CENTRALNO RAMIĆ D.O.O. SLAVONSKI BROD

2.977.713

OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU FARMA JOZIĆ, VLASNIK SLAVONSKI KOBAŠ

369

SIČE

2.973.539

MINOTAUR D.O.O.

370

AGRO-PLAM, POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I PRERADA, ANTUN PROIZVODNJA DRVNE AMBALAŽE I DRVOTOKARIJA, SLIŠURIĆ, VL.

REŠETARI

2.973.436

STIPA OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO BERAVCI GOSPODARSTVO, VLASNIK STJEPAN

110.523

PERKOVIĆ PROMET D.O.O.

STARO TOPOLJE

8

371

ACB AGRO-CENTAR BLAŽEVAC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.964.411

MESEŠ D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

110.278

AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, VLASNIK ZLATAN JERKOVIĆ

GORNJA VRBA

8

372

NIKA BAU D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.957.472

TRGOVAČKI CENTAR BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

110.085

AGROKOMPLEKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

373

JAVNI BILJEŽNIK ROBERT-ANTON ČEČATKA

SLAVONSKI BROD

2.956.964

K.S.-GRADNJA D.O.O.

POLJANCI

110.004

AGROPRODUKT, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. JOSIP VRBJE

374

METALLUM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.954.857

ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

109.846

PROMATA D.O.O.

VRPOLJE

7

375

FERMENT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.945.811

KREŠIMIR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

109.660

TELESTO J.D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

7

376

DISKONT ZORIĆ D.O.O.

DONJI ANDRIJEVCI

2.930.603

MARKO MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

109.346

CEMENT BIK D.O.O.

BRODSKI VAROŠ

7

377

K.S.-GRADNJA D.O.O.

POLJANCI

2.918.645

NEW YORK D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

108.796

DOPPELT - INTERIJERI KLJUČEVIĆ J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

378

ZRNO D.O.O.

PODVINJE

2.876.052

BJANKO D.O.O.

BICKO SELO

107.946

GYMNASIUM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

379

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KARAVIDOVIĆ

GUNDINCI

2.853.474

AUTOPRIJEVOZ JANKOVIĆ , VL. NIKOLA GUNDINCI JANKOVIĆ

107.812

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU MAJANOVIĆ

REŠETARI

7

SLAVONSKI BROD

8

380

JAVNI BILJEŽNIK MIROSLAV BRAČUN

SLAVONSKI BROD

2.848.230

ASTRALIS TRAVEL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

107.304

CONSTRUCTO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

381

AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA,JOSIP TOKIĆ,NOVA

LJUPINA

2.843.673

JOSIP WEBER D.O.O.

SLAVONSKI BROD

106.734

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U DONJI ANDRIJEVCI KUĆI MARIJA MUSA

7

382

INFOLINK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.826.386

BRENER D.O.O.

STARI SLATINIK

106.703

GRADNJA-R J.D.O.O.

VELIKA KOPANICA

7

383

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO REČIĆ, VLASNIK, DAMIR REČIĆ,

OPRISAVCI

2.817.737

EKOGRADNJA,IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA,NOVA

NOVA GRADIŠKA

106.034

MEDI SAN J.D.O.O.

GODINJAK

7

384

ADURO D.O.O.

PODVINJE

2.790.833

ICE MEDIA JEDNOSTAVNO D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

106.018

MIA D.O.O.

TRNJANI

7

385

EMI VODO I PLINOINSTALATERSKI VRPOLJE OBRT,VLASNIK IVAN SPEKTAR TRGOVINA,VLASNIK ŽELJKA SLAVONSKI BROD FILIPOVIĆ

2.778.883

URBANUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

105.494

DOMINO EFEKT D.O.O.

STARI SLATINIK

7

2.772.656

CREIRE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

105.449

GRANIČAR D.O.O.

ŠTIVICA

7

387

ĆURAK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.769.916

GRAĐEVINAR-ORIOVAC D.O.O.

ORIOVAC

104.814

TONI FM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

388

SLAVONSKI BROD

2.759.570

ORKIĆ D.O.O.

GUNDINCI

104.707

AGRO MONTING D.O.O.

REŠETARI

7

389

NAMJEŠTAJ RELAX, PROIZVODNJA I POPRAVAK, VLASNIK MARICA BAJAC POLJOPRIVREDNI OBRT VLASNIK ALEN NAGLIĆ

BICKO SELO

2.756.321

AGROVRPOLJE D.O.O.

VRPOLJE

104.450

AUTOCENTAR DANKIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

390

GEOKOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.755.669

RANČ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

103.212

PEKARA PRACNY D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

386

391

STEP PRIJEVOZ D.O.O.

BUKOVLJE

2.737.443

PRAXIS - VET D.O.O.

SIBINJ

102.590

INOTERM D.O.O.

TOMICA

7

392

MOLARIS D.O.O.

GILETINCI

2.735.703

PROIZVODNJA BABIĆ D.O.O.

GODINJAK

101.788

ELEKTRO-MOTORI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

393

GRIJANJE INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA,VODOINSTALATER I

SLAVONSKI BROD

2.730.848

KAURINOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

101.647

LACTO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

394

MERCATUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.721.481

AUTO-RETTUNG D.O.O.

BUKOVLJE

100.968

7

100.855

VETERINARSKA AMBULANTA TRNJANI TRNJANI D.O.O. KERAMIKA-KAMEN KERAMIČKI OBRT, SLAVONSKI BROD VL. MIJO VUKOJE, SLAVONSKI BROD,

395

AGRO-KON D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.706.973

DIREKT MARKETING D.O.O.

CERNIK

396

TERMOSISTEM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.703.143

ŠTRALEGER D.O.O.

SLAVONSKI BROD

99.816

JAVNI BILJEŽNIK NADA KEMEC

SLAVONSKI BROD

7

397

TRGOVINA MARTINOVIĆ, VLASNIK TOMO MARTINOVIĆ,

SLAVONSKI BROD

2.696.737

INDUSERV D.O.O.

SLAVONSKI BROD

99.594

STJEPANOVIĆ INTERIJERI D.O.O.

SLAVONSKI KOBAŠ

7 7

7

398

MAG-DRVO D.O.O.

PRVČA

2.696.500

IVING-BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

98.523

JUNKO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

399

PERIŠIĆ HOLDING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.682.065

RADOŠ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

97.298

BROD INSPEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

400

DALIBOR, OBRT ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO VL. DALIBOR

VRBJE

2.670.185

HOST D.O.O.

SLAVONSKI BROD

96.536

GEOPLAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7


98

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA vrijednost 2016.

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

% udjel u RH 2016.

Indeks 2015=100

3.836

3,27%

98,9

broj zaposlenih

19.982

2,32%

100,0

imovina ukupno

25.416.528.359

2,40%

107,2

10,43%

78,90%

ukupni prihod

10.352.942.664

1,64%

108,0

dobit nakon oporezivanja

841.723.798

2,22%

96,5

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

592.688.264

3,83%

79,5

89,25%

68,98%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

102,0

5.219

prosječna neto plaća

3,14%

3.060.313.787

investicije

234,7

Izvor: Boniteti.hr

PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE

otoku Korčuli. Dolina Neretve najznačajniji je proizvođač agruma u RH. Ribarstvo je razvijeno na području Malostonskog zaljeva i Malog mora, Neretvanskoga kanala te otoka Mljeta. Turizam je osnovna županijska gospodarska djelatnost, nositeljica gospodarskog razvitka. Prošle je godine Županija imala 6.135.891 turističko noćenje, s udjelom od 9% u ukupnim noćenjima na razini Hrvatske. O trajnoj ovisnosti zračnog prijevoza i turističkog prometa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kao izrazitoj aviodestinaciji svjedoče ostvarenja iz 2016. godine od 1.993.243 avioputnika. Lučki teretni promet iznosi do 4,5 milijuna tona tereta.

BROJ NEZAPOSLENIH

BROJ OSIGURANIKA HZMO

HRK

stanje 31. ožujka 5.700 5.600 5.500 5.400 5.300 5.200 5.100 5.000

prosjek stanja krajem svakog kvartala u godini 12.000

400.000

11.000

350.000

10.000 9.000

300.000

8.000

250.000 2008. 2009. 2010.

2011. DNŽ

2012.

2013.

2014.

2015.

200.000

7.000 6.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

RH

RH (lijevo)

1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000

45.000 44.000 43.000 42.000 41.000 40.000 39.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

DNŽ (desno)

RH (lijevo)

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

PRODUKTIVNOST

PROJEKCIJE KRETANJA STANOVNIŠTVA DO 2015.GODINE

ROBNI IZVOZ

0,8

mil. HRK

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. DNŽ

Izvor: FINA; izračun: HGK

RH

124.000 122.000 120.000 118.000 116.000 114.000 112.000 110.000 108.000 106.000 104.000

122.568

300

100.000

250

80.000

120.614 118.241 mil. HRK

prihod po zaposlenom

DNŽ (desno)

114.560 110.238

200

60.000

150

40.000

100 2011.

2012.

2013.

Podatke pripremio posebni savjetnik predsjednice RH za demografsku obnovu dr. sc. A. Akrap; obrada: HGK

2014.

20.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. DNŽ (lijevo)

2015. Izvor: DZS; obrada: HGK

RH (desno)

mil. HRK

Dubrovnik

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA NAJjužnija je hrvatska županija i druga je prema veličini morske površine među županijama na moru. Na kopno otpada 3,1% kopnenog teritorija Hrvatske. Županija je prekinuta državnom granicom s Bosnom i Hercegovinom. Prema popisu iz 2011. godine, ima 122.568 stanovnika i pripada skupini manjih hrvatskih županija, a u njoj živi svega 2,9% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Poljoprivredne su površine veličinom i kvalitetom zemljišta u državnim razmjerima odmah nakon slavonskih. Vrlo vrijedna poljoprivredna područja nalaze se u delti Neretve, Konavoskom polju, na poluotoku Pelješcu i na


99

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

vrijednost 2016.

Površina, u km2

% udjel u RH 2016.

1.781

3,1

122.568

2,9

BDP (2014.), u tis. HRK

9.498.300

2,9

BDP (2014.) p/c, u HRK

77.652

-

Broj osiguranika HZMO (prosjek 2016.)

43.293

3

Broj nezaposlenih (31 . ožujak 2016.)

8.585

3,1

18,3

-

Broj stanovnika (2011.)

Stopa nezaposlenosti (31. ožujak 2016.), u %

10.224.748

1,6

Dobit poduzetnika (2016.), u tis. HRK

839.711

2,2

Robni izvoz (2016.), u tis. HRK

201.123

0,2

Robni uvoz (2016.), u tis. HRK

553.753

0,4

FDI (1993.-2016.), u mil. EUR

667

2,2

Prihodi poduzetnika (2016.), u tis. HRK

TOP10 županijskih dobitaša

1 111,8 2 85,0 3 23,1 4 21,7 5 19,8 6 18,1 7 14,3 8 12,6 9 12,2 10 11,9

mil. kn

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 1

mil. kn

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 5

mil. kn

EXCELSA NEKRETNINE d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 26

Izvor: HGK publikacija “Županije - razvojna raznolikost i gospodarski potencijali”; obrada: HGK

PERSPEKTIVE RAZVOJA • obogaćivanje ukupnoga turističkog proizvoda Dubrovačko-neretvanske županije putem specifičnih oblika turizma (nautički, ruralni, ekoturizam, kulturni, manifestacijski, zdravstveni, kongresni, pustolovni, sportski) • podizanje vinograda, maslinika, raznih voćnjaka i povrtnjaka na neobrađenim poljoprivrednim površinama Županije • razvoj ulova i uzgoja ribe te marikulture, uz pretpostavku izgradnje nedostatne ribarske infrastrukture i hladnog lanca kao neizostavne karike prema tržištu; trenutna proizvodnja predstavlja otprilike 30% procijenje-

nih proizvodnih kapaciteta Malostonskog zaljeva i Malog mora • pokretanje proizvodnih aktivnosti postoji u području riboprerađivačkih i agroprerađivačkih te farmakoprerađivačkih djelatnosti, a nesumnjiva je i mogućnost oživljavanja male brodogradnje te kamenoklesarskih aktivnosti • županija ima izuzetne uvjete za korištenje obnovljivih izvora energije, osobito sunca i vjetra (s više od 2600 sunčanih sati u godini i 60% vjetrooptimalnih potencijala) • povoljan geostrateški položaj – „Vrata Europe“

mil. kn

PEMO d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 4

mil. kn

LIBERTAS RIXOS d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 10

mil. kn

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 8

mil. kn

IMPORTANNE RESORT, hotelijerstvo i turizam d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 14

mil. kn

HOTELI CAVTAT, hotelijerskoturističko-agencijsko d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 13

mil. kn

GRAND HOTEL IMPERIAL d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 19

BDP PO STANOVNIKU

mil. kn

85.000

GLOBAL NAUTIKA d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 147

HRK

80.000 75.000 70.000

2008.

2009.

2010.

2011.

DNŽ

2012.

2013.

2014.

RH

Izvor: DZS; obrada: HGK

NAJVAŽNIJE GOSPODARSKE GRANE

%

struktura bruto dodane vrijednosti u 2014. godini 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Izvor: DZS; izračun: HGK

5,7 6,6 8,1 10,3 12,7 ≈23

Javna uprava, obrana, socij. osiguranje Trgovina na veliko i na malo, mot. vozila Građevinarstvo Prijevoz i skladištenje Poslovanje nekretninama

33,4

Smještaj, priprema i usluživanje hrane Ostalo


100

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

1

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

452.875.597

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

770

2

ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D.

DUBROVNIK

372.204.561

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

85.015.938

LUKA PLOČE D.D.

PLOČE

449

3

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

354.979.002

EXCELSA NEKRETNINE D.D.

DUBROVNIK

23.113.496

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

421

4

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

331.856.931

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

21.724.976

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

372

5

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

296.295.357

LIBERTAS RIXOS D.O.O.

DUBROVNIK

19.754.132

RADEŽ - D.D.

BLATO

360

6

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

190.060.925

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D.

MLINI

18.087.555

LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O.

KOMOLAC

329

7

LUKA PLOČE D.D.

PLOČE

179.112.491

14.326.353

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D.

MLINI

265

8

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D.

MLINI

116.636.273

IMPORTANNE RESORT, HOTELIJERSTVO DUBROVNIK I TURIZAM D.O.O. HOTELI CAVTAT, HOTELIJERSKOCAVTAT TURISTIČKO-AGENCIJSKO D.D.

12.602.964

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

247

111.789.636

9

GULLIVER TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

116.476.408

GRAND HOTEL IMPERIAL D.D.

DUBROVNIK

12.186.584

HTP KORČULA - D.D.

KORČULA

198

10

LIBERTAS RIXOS D.O.O.

DUBROVNIK

111.957.905

GLOBAL NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

11.893.735

ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D.

DUBROVNIK

195

11

RADEŽ - D.D.

BLATO

95.758.226

ELAFITI BABIN KUK D.O.O.

DUBROVNIK

10.358.573

VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

191

12

LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O.

KOMOLAC

87.967.122

NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

10.113.261

ČISTOĆA D.O.O.

DUBROVNIK

186

13

85.793.139

VILLA DUBROVNIK HOTELIJERSKO TURISTIČKI-AGENCIJSKO D.D.

DUBROVNIK

9.061.980

IMPORTANNE RESORT, HOTELIJERSTVO DUBROVNIK I TURIZAM D.O.O.

154

14

HOTELI CAVTAT, HOTELIJERSKOCAVTAT TURISTIČKO-AGENCIJSKO D.D. IMPORTANNE RESORT, HOTELIJERSTVO DUBROVNIK I TURIZAM D.O.O.

85.082.298

PEMO CENTAR D.O.O.

DUBROVNIK

8.484.535

LIBERTAS RIXOS D.O.O.

DUBROVNIK

153

15

ALFAPLAN GRAĐENJE D.O.O.

77.790.198

PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAGUSA D.D.

DUBROVNIK

8.200.930

HOTELI MAESTRAL D.D.

DUBROVNIK

146

16

DUBROVAČKO PRIMORJE HOTELSKO- DUBROVNIK TURISTIČKO I TRGOVAČKO D.D.

77.043.984

NEWREST DUBROVNIK D.O.O.

ČILIPI

7.983.603

ALFAPLAN GRAĐENJE D.O.O.

DUBROVNIK

143

17

POLJOPROMET D.O.O.

METKOVIĆ

76.998.651

WPD ENERSYS D.O.O.

DUBROVNIK

7.968.984

DUBROVNIK CESTE D.D.

DUBROVNIK

139

18

VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

73.594.303

VJETROELEKTRANA PONIKVE D.O.O.

DUBROVNIK

7.553.181

HOTELI CAVTAT, HOTELIJERSKOTURISTIČKO-AGENCIJSKO D.D.

CAVTAT

134

19

GRAND HOTEL IMPERIAL D.D.

DUBROVNIK

63.915.940

DUBROVAČKO PRIMORJE HOTELSKO- DUBROVNIK TURISTIČKO I TRGOVAČKO D.D.

7.299.900

NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

115

20

NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

60.909.925

TRAMES CONSULTANTS D.O.O.

DUBROVNIK

6.873.792

GULLIVER TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

100

21

DUBROVNIK CESTE D.D.

DUBROVNIK

60.731.564

LUKA PLOČE D.D.

PLOČE

6.263.148

DUBROVAČKO PRIMORJE HOTELSKO- DUBROVNIK TURISTIČKO I TRGOVAČKO D.D.

100

22

JASENSKA D.O.O.

OPUZEN

59.934.702

HOTEL LAPAD D.O.O.

DUBROVNIK

5.969.403

GRAND HOTEL PARK D.O.O.

DUBROVNIK

99

23

ELITE TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.

DUBROVNIK

59.784.349

LUKA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

5.090.506

ELITE TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.

DUBROVNIK

96

24

FRIGO BONSAI D.O.O.

METKOVIĆ

56.338.337

IVKA D.O.O.

ČILIPI

5.023.179

NARONA-IMPEX D.O.O.

METKOVIĆ

96

25

DB-KANTUN D.O.O.

DUBROVNIK

55.191.328

EXCHANGE CORPORATION D.O.O.

ČILIPI

4.874.626

BLATO 1902 D.D.

BLATO

96

26

EXCELSA NEKRETNINE D.D.

DUBROVNIK

54.686.875

SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

4.595.757

GRAND HOTEL IMPERIAL D.D.

DUBROVNIK

95

DUBROVNIK

27

HTP KORČULA - D.D.

KORČULA

54.311.753

PHOBS D.O.O.

DUBROVNIK

4.408.600

ANKER GRUPA D.O.O.

LOPUD

87

28

VJETROELEKTRANA PONIKVE D.O.O.

DUBROVNIK

54.220.472

DUBROVNIK TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

4.275.349

GRAND CIRCLE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

84

29

PARTNER TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

53.363.739

NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. PLOČE

4.142.821

AUTOHERC D.O.O.

METKOVIĆ

83

30

HOTELI MAESTRAL D.D.

DUBROVNIK

52.712.493

HOTELI MAESTRAL D.D.

3.879.085

MEA CULPA D.O.O.

DUBROVNIK

81

DUBROVNIK

31

TRAMES CONSULTANTS D.O.O.

DUBROVNIK

51.725.061

GRAND HOTEL PARK D.O.O.

DUBROVNIK

3.821.154

NERETVANSKI SLIV D.O.O.

OPUZEN

79

32

GRAND HOTEL PARK D.O.O.

DUBROVNIK

47.445.269

GULLIVER TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

3.500.293

SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

73

33

FILIP D.O.O.

METKOVIĆ

46.382.748

OTP DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

3.452.383

IVKA D.O.O.

ČILIPI

71

34

DUBROVNIK

46.123.368

CELEBES IT D.O.O.

DUBROVNIK

3.387.007

HOTEL LAPAD D.O.O.

DUBROVNIK

68

35

PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAGUSA D.D. VILLA DUBROVNIK HOTELIJERSKO TURISTIČKI-AGENCIJSKO D.D.

DUBROVNIK

45.197.205

ALFA THERM INŽENJERING, PROIZVODNJA, GRADITELJSTVO,

METKOVIĆ

3.352.957

LEDA D.O.O.

KORČULA

68

36

HOTELI PLAT D.D.

PLAT

40.980.574

LOKRUM D.O.O.

DUBROVNIK

3.171.006

LUKA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

68

37

TRANS INTEGRAL D.O.O.

PLOČE

40.134.022

REZIDENCIJE CAVTAT D.O.O.

CAVTAT

3.111.942

VILLA DUBROVNIK HOTELIJERSKO TURISTIČKI-AGENCIJSKO D.D.

DUBROVNIK

66

38

ČISTOĆA D.O.O.

DUBROVNIK

39.697.650

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA ˝DUBROVNIK˝

DUBROVNIK

3.003.082

FLIVS D.O.O.

DUBROVNIK

66 66

39

HOTEL LERO D.O.O.

DUBROVNIK

38.122.768

ALFA - 2 D.O.O.

DUBROVNIK

3.000.319

HOTEL LERO D.O.O.

DUBROVNIK

40

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA ˝DUBROVNIK˝ ALFA THERM INŽENJERING, PROIZVODNJA, GRADITELJSTVO,

DUBROVNIK

38.043.894

KONO D.O.O.

DUBROVNIK

2.962.651

HOTELI PLAT D.D.

PLAT

65

METKOVIĆ

37.290.017

RADEŽ - D.D.

BLATO

2.936.008

VRTLAR D.O.O.

DUBROVNIK

64

41 42

ANKER GRUPA D.O.O.

LOPUD

34.804.196

HOTEL LERO D.O.O.

DUBROVNIK

2.912.155

HTP OREBIĆ - D.D.

OREBIĆ

62

43

IPSUM D.O.O.

DUBROVNIK

33.825.381

RAUSION D.O.O.

DUBROVNIK

2.861.223

RIT CROATIA

DUBROVNIK

61

44

APPLICON TOURS D.O.O.

DUBROVNIK

33.489.805

MEA CULPA D.O.O.

DUBROVNIK

2.776.671

NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. PLOČE

60

45

HOTEL LAPAD D.O.O.

DUBROVNIK

32.904.395

ADRIATIK SERVIS D.O.O.

DUBROVNIK

2.592.643

TVORNICA UGLJENOGRAFITNIH I ELEKTROKONTAKTNIH PROIZVODA

DUBROVNIK

57

46

RIT CROATIA

DUBROVNIK

32.427.403

PRESTIGE TRADE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

2.489.485

LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE D.O.O.

PLOČE

57

47

BLATO 1902 D.D.

BLATO

32.200.703

KARIKA D.O.O.

MOKOŠICA

2.264.707

KLARISA D.O.O.

DUBROVNIK

55

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.


101

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

48

NEWREST DUBROVNIK D.O.O.

ČILIPI

31.922.719

TEHNOGRADNJA D.O.O.

ČAJKOVICA

2.227.205

IZVOR PLOČE, JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

PLOČE

55

49

GRAND CIRCLE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

31.521.805

HOTELI KOLOČEP D.D.

KOLOČEP

2.167.798

TEXO MOLIOR D.O.O.

CAVTAT

54

50

AUTO-DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

30.971.934

ESCULAP-TEO D.O.O.

MOČIĆI

2.167.277

LAUS CC D.O.O.

DUBROVNIK

53 50

51

IVKA D.O.O.

ČILIPI

30.948.092

DOMINO NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

2.156.454

HUM HOTELSKO TURISTIČKO D.D.

VELA LUKA

52

HOTELI KOLOČEP D.D.

KOLOČEP

30.762.229

IVICA BUŠIĆ, OZVUČENJE,RASVJET A,MONTAŽA,PRODAJA FIFI SOUND ,

DUBROVNIK

2.149.050

ČERIN OBRT ZA GRADITELJSTVO, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL.

BLATO

50

53

LJEKARNA DRAŽENOVIĆ

METKOVIĆ

30.258.723

ALFAPLAN GRAĐENJE D.O.O.

DUBROVNIK

2.056.100

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

49

54

OBŠIVAČ, GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVAČKO METKOVIĆ

30.128.090

TOP LOGISTICS D.O.O.

PLOČE

1.982.626

KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.O.

PLOČE

49

55

NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. PLOČE

29.143.487

SIGNALIZACIJA DUBROVNIK D.O.O.

ČAJKOVICA

1.961.173

POLJOPROMET D.O.O.

METKOVIĆ

49

56

ELAFITI BABIN KUK D.O.O.

DUBROVNIK

28.833.472

VIGANJ COMMERCE D.O.O.

DUBRAVICA

1.908.382

ESCULAP-TEO D.O.O.

MOČIĆI

48

57

AUTOHERC D.O.O.

METKOVIĆ

28.819.000

ALMEL DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

1.907.217

DOM IZGRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

48

58

DUBAC D.O.O.

DUBROVNIK

28.380.311

OSINIUM D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

1.906.281

48

59

OTP DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

27.469.175

POLJOPROMET D.O.O.

METKOVIĆ

1.891.029

60

MEA CULPA D.O.O.

DUBROVNIK

27.435.558

GRADSKA KAVANA D.O.O.

DUBROVNIK

1.885.986

DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI SREBRENO D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT DUBROVNIK POKLISAR , VL. STJEPAN PERIĆ, OBŠIVAČ, GRAĐEVINSKO, METKOVIĆ PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVAČKO

47

48

61

LUKA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

27.068.866

SIRIUS D.O.O.

DUBROVNIK

1.880.680

GRAĐEVINAR-QUÉLIN, GRAĐEVNO D.D. DUBROVNIK

46

62

RAŠICA PROJEKT D.O.O.

DUBROVNIK

26.001.093

ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT DUBROVNIK COMPANY D.O.O.

1.831.351

HOTEL MORE D.O.O.

DUBROVNIK

45

63

HEKSOGEN D.O.O.

DUBROVNIK

25.521.784

GRADINA D.O.O.

KORČULA

1.822.946

JASENSKA D.O.O.

OPUZEN

43

64

SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

24.793.809

SAGRADA MANAGEMENT D.O.O.

DUBROVNIK

1.751.167

REZIDENCIJE CAVTAT D.O.O.

CAVTAT

43

65

24.780.294

LAUS CC D.O.O.

DUBROVNIK

1.679.170

ALFA - 2 D.O.O.

DUBROVNIK

43

66

ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT DUBROVNIK COMPANY D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT AFRIKA , VL. DUBROVNIK LUKŠA FRANKOVIĆ, DUBROVNIK

24.473.800

WPD WINDMANAGER CROATIA D.O.O. DUBROVNIK

1.662.893

NEWREST DUBROVNIK D.O.O.

ČILIPI

43

67

TEXO MOLIOR D.O.O.

CAVTAT

23.929.372

OPUS ARS D.O.O.

DUBROVNIK

1.662.696

GRADSKA KAVANA D.O.O.

DUBROVNIK

42

68

ESCULAP-TEO D.O.O.

MOČIĆI

23.808.952

LJEKARNA ČEBULC

DUBROVNIK

1.645.573

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO BILAN D.O.O.

OREBIĆ

42

69

KLARISA D.O.O.

DUBROVNIK

23.709.987

GRADNJA MARIĆ D.O.O.

LOZICA

1.615.136

TEXO GRADNJA D.O.O.

KUPARI

41

70

NERETVANSKI SLIV D.O.O.

OPUZEN

22.694.220

AUTO-DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

1.591.505

AUTO-DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

40

71

LEDA D.O.O.

KORČULA

22.307.382

CANOSA INŽENJERING D.O.O.

TRSTENO

1.579.655

VODOPIJA D.O.O.

MOKOŠICA

40

72

DUBROVNIK TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

22.119.967

ČEMPRESATA D.O.O.

KOMOLAC

1.578.890

ELEKTRO-TEAM D.O.O.

DUBROVNIK

40

73

HOTEL MORE D.O.O.

DUBROVNIK

22.109.768

HOTEL OSMINE

SLANO

1.576.918

ANKORA D.O.O.

ZATON

40

74

LOVORNO D.O.O.

PRIDVORJE

21.408.838

MIRAGE, OBRT ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ, VL.ANTE

PRIJEVOR

1.574.360

DUBROVNIK TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

40

75

ALFA - 2 D.O.O.

DUBROVNIK

21.259.380

FILIP D.O.O.

METKOVIĆ

1.563.653

IPSUM D.O.O.

DUBROVNIK

39

76

ARAGOSA D.O.O.

DUBROVNIK

21.213.204

FORUM RAGUSEA D.O.O.

DUBROVNIK

1.555.157

KOMUNALNO TRGOVAČKO D.O.O.

KORČULA

39

77

VIBM DUBROVNIK D.O.O.

ZVEKOVICA

21.031.147

UGOSTITELJSKI OBRT AFRIKA , VL. LUKŠA FRANKOVIĆ, DUBROVNIK

DUBROVNIK

1.516.285

HOTEL OSMINE

SLANO

39

78

PRESTIGE TRADE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

20.721.493

AMATHUS TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

1.497.995

NERETVANSKO-PELJEŠKOKORČULANSKO-LASTOVSKO-MLJETSKI KORČULA

39

79

POLIKLINIKA ZA KIRURGIJU, ORTOPEDIJU, INTERNU MEDICINU,

DUBROVNIK

20.324.188

AMAI D.O.O.

DUBROVNIK

1.484.750

FILIP D.O.O.

METKOVIĆ

38

80

GRADSKA KAVANA D.O.O.

DUBROVNIK

20.228.776

ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT POSAT , IVICA UDŽENIJA I MARIJO

DUBROVNIK

1.459.185

PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAGUSA D.D.

DUBROVNIK

38 37

81

IN TREND D.O.O.

DUBROVNIK

20.212.220

KORKYRA SHIPPING D.O.O.

KORČULA

1.426.285

LUČKA SIGURNOST D.O.O.

PLOČE

82

TILIA D.O.O.

PLOČE

19.943.535

ZANETTI D.O.O ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU

DUBROVNIK

1.404.806

METKOVIĆ

36

83

LJEKARNA ČEBULC

DUBROVNIK

19.829.239

CAPSULA INTERNA D.O.O.

DUBROVNIK

1.362.507

TEHNOMOBIL, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE RADOVE, POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE D.O.O.

PLOČE

36

84

EXCHANGE CORPORATION D.O.O.

ČILIPI

19.504.195

KAMENICE, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. MARO BORE,

DUBROVNIK

1.341.833

BORZA GRUPA D.O.O.

DUBROVNIK

35

85

BORZA GRUPA D.O.O.

DUBROVNIK

19.371.743

AMBASSADOR TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

1.321.179

DOKO GRAĐENJE D.O.O.

METKOVIĆ

35

86

NARONA-IMPEX D.O.O.

METKOVIĆ

19.195.994

ATLANTSKA POMORSKA AGENCIJA POMORSKA I PUTNIČKA AGENCIJA

DUBROVNIK

1.311.254

DOMINANT D.O.O.

METKOVIĆ

35

87

NERETVANSKO-PELJEŠKOKORČULANSKO-LASTOVSKO-MLJETSKI KORČULA

19.144.414

GRAWE NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

1.286.703

BLATO

35

88

MARINKOLOR D.O.O.

DUBROVNIK

19.111.995

MEDIUS D.O.O.

PETRAČA

1.281.988

GRAĐEVINSKI OBRTNIK ANTE PETKOVIĆ , BLATO, 38. ULICA BR. 2 ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA ˝DUBROVNIK˝

DUBROVNIK

34

89

HTP OREBIĆ - D.D.

OREBIĆ

18.948.875

NIKOLINA ČAGALJ, PROIZVODNJA SUVENIRA I TRGOVINA NA VELIKO

CAVTAT

1.274.843

ČISTOĆA METKOVIĆ D.O.O.

METKOVIĆ

34

90

17.965.194

RAŠICA PROJEKT D.O.O.

DUBROVNIK

1.265.889

ŽABAC, OBRT ZA AUTO ŠKOLU, TURISTIČKU AGENCIJU, PRIJEVOZ,

METKOVIĆ

34

91

UGOSTITELJSKI OBRT DUBROVNIK POKLISAR , VL. STJEPAN PERIĆ, UGOVORNO ZDRAVSTVENA USTANOVA KORČULA LJEKARNA KORČULA

17.746.002

PERFECTUM D.O.O.

DUBROVNIK

1.244.353

PRAONICA PLAT D.O.O.

PLAT

34

92

RADIĆ & CO D.O.O.

DUBRAVICA

17.686.242

ZVONO D.O.O.

DUBROVNIK

1.243.818

SAGRADA MANAGEMENT D.O.O.

DUBROVNIK

34

93

TRAG D.O.O.

DUBROVNIK

17.479.704

KARLO PROMET D.O.O.

METKOVIĆ

1.236.279

TRAMES CONSULTANTS D.O.O.

DUBROVNIK

33

94

FRENDY D.O.O.

KOMOLAC

17.381.261

KLAKAR D.O.O.

HODILJE

1.234.209

WELLNESS DALMACIJA D.O.O.

DUBROVNIK

33

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


102

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

95

PEMO CENTAR D.O.O.

DUBROVNIK

17.297.771

JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA

DUBROVNIK

1.230.060

DUBAC D.O.O.

DUBROVNIK

33

96

ALFA TRAVEL ZA USLUGE PUTNIČKE DUBROVNIK AGENCIJE D.O.O. DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI SREBRENO D.O.O.

17.289.139

TEHNOMOBIL, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE RADOVE,

METKOVIĆ

1.219.552

ZLINJE D.O.O.

BLATO

32

17.046.013

MINERVA D.O.O.

DUBROVNIK

1.214.286

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O.

ČILIPI

32

97 98

ATTS D.O.O.

MOKOŠICA

16.932.215

BARD, ZAJEDNIČKI TRGOVAČKI OBRT, DUBROVNIK VL. ZORAN ORLOVIĆ I KREŠIMIR

1.201.556

TONIKOM D.O.O.

DUBROVNIK

32

99

ZLINJE D.O.O.

BLATO

16.853.310

OMEGA-AUTO D.O.O.

ČILIPI

1.185.329

BOROVAC D.O.O.

METKOVIĆ

32

100

PEARL GLOBAL TRADING J.D.O.O.

PLOČE

16.700.033

KONT D.O.O.

ČIBAČA

1.177.128

DUBROVNIK

31

101

GRADNJA MARIĆ D.O.O.

LOZICA

16.457.496

ZORE TRGOVINA D.O.O.

DUBROVNIK

1.176.394

POLIKLINIKA ZA KIRURGIJU, ORTOPEDIJU, INTERNU MEDICINU, DUBROVAČKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO D.O.O.

DUBROVNIK

31

102

VLADO COMMERCE, TRGOVINA D.O.O. KORČULA

16.374.364

BENFORTUNA D.O.O.

DUBROVNIK

1.163.019

KONSTRUKTOR-HOTINA D.O.O.

BLATO

31 31

103

HUM HOTELSKO TURISTIČKO D.D.

VELA LUKA

16.331.538

LJEKARNA DRAŽENOVIĆ

METKOVIĆ

1.154.702

EXCHANGE CORPORATION D.O.O.

ČILIPI

104

OMEGA-AUTO D.O.O.

ČILIPI

16.246.632

ALFAPLAN D.O.O.

DUBROVNIK

1.135.030

TEHNOGRADNJA D.O.O.

ČAJKOVICA

30

105

DOM IZGRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

16.204.864

LADY PI-PI, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT, DINKO

DUBROVNIK

1.119.807

OSTREA D.O.O.

STON

30

106

PIZZA SHOP D.O.O.

DUBROVNIK

16.049.190

AGRO NERETVA D.O.O.

OPUZEN

1.114.299

METKOVIĆ D.O.O.

METKOVIĆ

30

107

PROIZVODNJA SADNICA, TRGOVINA, POSLOVANJE NEKRETNINAMA,

METKOVIĆ

15.910.945

RAGUSA TRADE NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

1.101.119

POGAČA BABIN KUK D.O.O.

DUBROVNIK

30 29

108

TEHNOGRADNJA D.O.O.

ČAJKOVICA

15.770.530

360 INCENTIVES & MORE D.O.O.

DUBROVNIK

1.096.714

LAPAD GRADITELJ D.O.O.

DUBROVNIK

109

AUTO AGENT D.O.O.

METKOVIĆ

15.624.178

ADRIA DOGAĐAJI D.O.O.

DUBROVNIK

1.092.313

PEKARA RUSICA D.O.O.

DUBROVNIK

29

110

SAGRADA MANAGEMENT D.O.O.

DUBROVNIK

15.513.478

UGOSTITELJSKI OBRT POKLISAR , VL. STJEPAN PERIĆ,

DUBROVNIK

1.066.123

DB-KANTUN D.O.O.

DUBROVNIK

28

111

LAUS CC D.O.O.

DUBROVNIK

15.477.064

HTP OREBIĆ - D.D.

OREBIĆ

1.059.448

EKO D.O.O.

BLATO

28

112

REZIDENCIJE CAVTAT D.O.O.

CAVTAT

15.445.677

DB-KANTUN D.O.O.

DUBROVNIK

1.058.947

HEKSOGEN D.O.O.

DUBROVNIK

28

113

MSC KRSTARENJA D.O.O.

DUBROVNIK

15.434.028

DOM IZGRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

1.048.922

LJEKARNA DRAŽENOVIĆ

METKOVIĆ

27

114

AMADEUS II D.O.O.

OPUZEN

15.388.210

NAVE D.O.O.

DUBROVNIK

1.047.583

KUĆA EDO D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

27 27

115

TEXO GRADNJA D.O.O.

KUPARI

15.253.547

TRAG D.O.O.

DUBROVNIK

1.020.053

TIFON LABIRINT D.O.O.

DUBROVNIK

116

TEHNOMOBIL, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE RADOVE,

METKOVIĆ

15.031.557

MATIĆ COMERCCE II, TRGOVINA, CESTOVNI PRIJEVOZ D.O.O.

METKOVIĆ

1.000.408

METKOVIĆ

26

117

TEHNO ELEKTRONIK D.O.O.

DUBROVNIK

15.030.506

IPSUM D.O.O.

DUBROVNIK

996.197

KORČULA

26

118

RAUSION D.O.O.

DUBROVNIK

14.669.812

DUBROVAČKI AUTOCENTAR D.O.O.

ČIBAČA

989.689

PROIZVODNJA SADNICA, TRGOVINA, POSLOVANJE NEKRETNINAMA, UGOSTITELJSKI OBRT MILLENIUM VL.IVONA KAPOR,KORČULA UGOSTITELJSKI OBRT AFRIKA , VL. LUKŠA FRANKOVIĆ, DUBROVNIK

DUBROVNIK

25

119

HABITUS AGRO D.O.O.

METKOVIĆ

14.634.633

LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O.

KOMOLAC

988.294

ĆOSIĆ GRADNJA D.O.O.

METKOVIĆ

25

120

KLAKAR D.O.O.

HODILJE

14.615.998

PARTNER TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

971.165

FARAON D.O.O.

TRPANJ

25

121

RAVLIĆ D.O.O.

KUČIŠTE

14.574.421

AUDIO TOUR, OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE AUDIO I VIDEO

DUBROVNIK

945.383

ADRIATIC TANK TERMINALS D.O.O.

PLOČE

25

122

KONO D.O.O.

DUBROVNIK

14.544.355

ABAKON D.O.O.

DUBROVNIK

945.149

KONO D.O.O.

DUBROVNIK

25

123

GRAĐEVINAR-QUÉLIN, GRAĐEVNO D.D. DUBROVNIK

14.506.778

VLADO COMMERCE, TRGOVINA D.O.O. KORČULA

937.299

GRADNJA MARIĆ D.O.O.

LOZICA

24

124

CANOSA INŽENJERING D.O.O.

TRSTENO

14.419.708

LOKANDA D.O.O.

DUBROVNIK

936.351

KOMUNALNE DJELATNOSTI D.O.O.

VELA LUKA

24

125

METAL KING D.O.O.

METKOVIĆ

14.359.442

KUĆA EDO D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

931.358

DUBROVNIK HERMES D.O.O.

DUBROVNIK

24

126

KONT D.O.O.

ČIBAČA

14.193.889

BLITZ, OBRT ZA KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, VL. TAMARA BANIČEVIĆ,

ORAŠAC

927.092

LOKRUM D.O.O.

DUBROVNIK

24

127

MGA NEKRETNINE D.O.O.

METKOVIĆ

14.192.891

ĆOSIĆ GRADNJA D.O.O.

METKOVIĆ

924.157

APPLICON TOURS D.O.O.

DUBROVNIK

23

128

ANKORA D.O.O.

ZATON

14.166.734

BLATO 1902 D.D.

BLATO

922.037

KLAS, PEKARNICA, VL. HAZIZ SUFAJ, DUBROVNIK, PERA ČINGRIJE 10

DUBROVNIK

23

129

ADRIATIC TANK TERMINALS D.O.O.

PLOČE

13.806.481

DUBROVAČKI PELJAR D.O.O.

DUBROVNIK

917.273

PERVANOVO D.O.O.

DUBROVNIK

23

130

BOROVAC D.O.O.

METKOVIĆ

13.753.328

ZVIR D.O.O.

ZATON

912.964

TOP LOGISTICS D.O.O.

PLOČE

23

131

PRAONICA PLAT D.O.O.

PLAT

13.723.070

UGOSTITELJSKI OBRT LEVANAT , VL. MARIJA SUTIĆ, DUBROVNIK, NIKA I

DUBROVNIK

900.092

HOTEL PETKA D.D.

DUBROVNIK

23

132

LOKRUM D.O.O.

DUBROVNIK

13.336.148

ITI COMPUTERS DEVELOPMENT D.O.O. DUBROVNIK

890.588

PRESTIGE TRADE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

23 22

133

ELEKTRO-TEAM D.O.O.

DUBROVNIK

13.210.016

NOVAK CONSULTO D.O.O.

DUBROVNIK

888.346

FRIGO BONSAI D.O.O.

METKOVIĆ

134

MANDARINKO D.O.O.

OPUZEN

13.145.575

JAVNI BILJEŽNIK LUCE BRONZAN

DUBROVNIK

860.273

VIZIR D.O.O.

PLOČE

22

135

GOLF PARK DUBROVNIK - SRĐ D.O.O. DUBROVNIK

12.907.305

VINOGRADARSTVO I VINARSTVO CRVIK D.O.O.

KOMAJI

858.322

METKOVIĆ RAZVOJ D.O.O.

METKOVIĆ

22

136

SIGNALIZACIJA DUBROVNIK D.O.O.

ČAJKOVICA

12.833.254

EXTRA D.O.O.

CAVTAT

855.697

LOTOS D.O.O.

DUBROVNIK

22

137

PERAK AUTO D.O.O.

DUBROVNIK

12.786.925

GRUPA NIDA D.O.O.

METKOVIĆ

854.909

VODOVOD D.O.O.

BLATO

22

138

HOTEL PETKA D.D.

DUBROVNIK

12.767.040

HEKSOGEN D.O.O.

DUBROVNIK

841.735

ANTUNOVIĆ VIGANJ D.O.O.

VIGANJ

22

139

TIFON LABIRINT D.O.O.

DUBROVNIK

12.733.086

831.056

CON-TEH D.O.O.

DUBROVNIK

22

140

CELEBES IT D.O.O.

DUBROVNIK

12.681.947

HORIZONT POMORSKI TRENING DUBROVNIK CENTAR D.O.O. ANĐELKO ĆORAK, TRGOVINA ANIMA , DUBROVNIK DUBROVNIK, PRED DVOROM 2

820.434

HOTELI KOLOČEP D.D.

KOLOČEP

22

141

AMATHUS TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

12.635.847

DUBROVNIK LUXURY RESIDENCE

DUBROVNIK

816.112

VLADO COMMERCE, TRGOVINA D.O.O. KORČULA

21

142

DUBROVNIK SUN D.O.O.

DUBROVNIK

12.586.164

DUBROVNIK

798.485

DUBROVNIKŠTIT D.O.O.

MLINI

21 21

143

BRENUM D.O.O.

MAKOŠE

12.572.422

ODVJETNIČKI URED TEREZA ĐURATOVIĆ GRAĐEVINSKI OBRTNIK ANTE PETKOVIĆ , BLATO, 38. ULICA BR. 2

BLATO

797.270

ŽUPA DUBROVAČKA D.O.O.

SREBRENO

144

LJEKARNA BLATO

BLATO

12.470.843

IVANKA RRIF D.O.O.

DUBROVNIK

792.338

DELTA-INŽENJERING D.O.O.

METKOVIĆ

21

145

HOTEL OSMINE

SLANO

12.178.784

HOTEL PETKA D.D.

DUBROVNIK

791.663

KOMUNALAC D.O.O.

LASTOVO

21


103

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

prihod

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

146

GRGUR GRGUREVIĆ, VODOINSTALATERSKO-TRGOVAČKA

DUBA KONAVOSKA

12.098.373

M.A.C.K. D.O.O.

DUBROVNIK

791.487

INDIJAN - PELJEŠAC D.O.O.

POTOMJE

21

147

GLOBAL NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

12.034.160

PRIMORAC DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

787.091

MIRAGE, OBRT ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ, VL.ANTE

PRIJEVOR

21

148

PLATANUS D.O.O.

TRSTENO

12.026.029

SAGENA D.O.O.

DUBROVNIK

786.090

PLATANUS D.O.O.

TRSTENO

21

149

KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.O.

PLOČE

11.992.130

KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.O.

PLOČE

779.936

CELEBES IT D.O.O.

DUBROVNIK

21

150

BAGATELA D.O.O.

METKOVIĆ

11.892.364

ADRIATIC TANK TERMINALS D.O.O.

PLOČE

772.904

VIBM DUBROVNIK D.O.O.

ZVEKOVICA

20

151

KUĆA EDO D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

11.891.031

HTP KORČULA - D.D.

KORČULA

771.783

DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA

DUBROVNIK

20

152

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SRŠEN D.O.O. JAMBO, PROIZVODNO I TRGOVAČKO D.O.O.

PLOČE

11.801.390

DALEKOVOD EMU D.O.O.

VELA LUKA

767.493

TEHNODELTA D.O.O.

OPUZEN

20

METKOVIĆ

11.691.811

KLARISA D.O.O.

DUBROVNIK

762.531

SAVINOVIĆ D.O.O.

CAVTAT

20

153 154

WPD ENERSYS D.O.O.

DUBROVNIK

11.633.651

DŽAMONJA D.O.O.

MOKOŠICA

762.100

NIKOLAC D.O.O.

ŠARIĆ STRUGA

20

155

ELLABO - I.N.D. D.O.O.

DUBROVNIK

11.631.787

KARISMA HOTELS MANAGEMENT D.O.O.

DUBROVNIK

762.034

ILIŠKOVIĆ D.O.O.

KORČULA

20

156

GRUPA NIDA D.O.O.

METKOVIĆ

11.624.369

ALAVIJA NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

759.161

KONT D.O.O.

ČIBAČA

20

157

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ČELINA MILINA - OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU MESA I TRGOVINU , VL.

DUBROVNIK

11.555.792

LAGER D.O.O.

DUBROVNIK

756.053

AUTO AGENT D.O.O.

METKOVIĆ

20

SMOKVICA

11.488.927

ZICER 5 D.O.O.

DUBROVNIK

752.262

PARTNER TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

19

158 159

ČEMPRESATA D.O.O.

KOMOLAC

11.470.369

DUHAN D.O.O.

DUBROVNIK

743.873

HOTEL GRUŽ D.D.

DUBROVNIK

19

160

PHOBS D.O.O.

DUBROVNIK

11.400.385

INTEGRATOR DRUŠTVO ZA INFORMATIČKI INŽENJERING,

DUBROVNIK

743.672

BONINOVO D.O.O.

DUBROVNIK

19

161

PUTNIKOVIĆ, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

PUTNIKOVIĆ

11.185.237

PIZZA SHOP D.O.O.

DUBROVNIK

735.729

PLAVA KAVA D.O.O.

MOKOŠICA

19

162

DUBROVNIK ŠPEDICIJA D.O.O.

DUBROVNIK

11.174.312

VRATA PLUS D.O.O.

METKOVIĆ

723.718

DUBROVAČKI VJESNIK

DUBROVNIK

19

163

KARIKA D.O.O.

MOKOŠICA

11.122.078

BELLUS D.O.O.

DUBROVNIK

711.383

PHOBS D.O.O.

DUBROVNIK

19 19

164

VRTLAR D.O.O.

DUBROVNIK

11.117.145

UGOSTITELJSKI OBRT MILLENIUM VL.IVONA KAPOR,KORČULA

KORČULA

707.541

MARINKOLOR D.O.O.

DUBROVNIK

165

ZANETTI D.O.O ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU

DUBROVNIK

11.077.181

TEHNO ELEKTRONIK D.O.O.

DUBROVNIK

706.316

ARAGOSA D.O.O.

DUBROVNIK

19

166

DINGAČ - SKARAMUČA D.O.O.

PIJAVIČINO

11.076.611

ORA LABORA D.O.O.

DUBROVNIK

705.491

GRUPA NIDA D.O.O.

METKOVIĆ

18

167

PALAMETA,OBRT ZA PRIJEVOZ,VLASNIK METKOVIĆ IVICA PALAMETA METKOVIĆ,ULICA

11.043.640

ARGOSY SERVIS D.O.O.

DUBROVNIK

691.389

STERMASI D.O.O.

SAPLUNARA

18

168

KOMARDA D.O.O.

ČIBAČA

10.776.006

ARCUS INGENIUM D.O.O.

DUBROVNIK

673.134

COFFEIN D.O.O.

SREBRENO

18

169

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O.

ČILIPI

10.424.994

MOZAIK D.O.O.

DUBROVNIK

670.296

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB GLAVIĆ ZA MEDICINU

DUBROVNIK

18

170

POŠIP, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

ČARA

10.422.865

SKALIN TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

DUBROVNIK

661.312

VRATA PLUS D.O.O.

METKOVIĆ

18

171

GRAĐEVINSKI OBRTNIK ANTE PETKOVIĆ , BLATO, 38. ULICA BR. 2

BLATO

10.394.154

NAZIFOVSKI D.O.O.

KORČULA

661.104

TRGOVINA NA MALO, CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE, TRGOVINA NA VELIKO METKOVIĆ

18

172

DUAL CONCEPT D.O.O.

KUPARI

10.210.299

BIPAS-SISTEM D.O.O.

METKOVIĆ

660.989

ITI COMPUTERS DEVELOPMENT D.O.O. DUBROVNIK

18

173

FACTA VERA D.O.O.

VELA LUKA

10.177.902

ZLINJE D.O.O.

BLATO

656.318

FORUM RAGUSEA D.O.O.

18

174

MEDIUS D.O.O.

PETRAČA

10.049.611

BUŠKO, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ANTON BUŠKO, DUBROVNIK,KNEZA

DUBROVNIK

654.812

G & V LINE D.O.O.

DUBROVNIK

18

175

CON-TEH D.O.O.

DUBROVNIK

10.021.468

CICRINA D.O.O.

LOPUD

652.722

ČILIPI

18

176

MIRAGE, OBRT ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ, VL.ANTE

PRIJEVOR

9.940.763

MEDEA NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

640.788

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O. ZANETTI D.O.O ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU

DUBROVNIK

18

177

CAPITALIS D.O.O.

ZVEKOVICA

9.753.087

DUBROVNIK

632.932

KARIKA D.O.O.

MOKOŠICA

18

178

JELA PLUS D.O.O.

DUBROVNIK

9.742.017

IVAN BATINA, ZEMLJANI RADOVI MANI & CO DUBROVNIK, OD ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ČELINA

DUBROVNIK

630.073

PUTNIKOVIĆ, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

PUTNIKOVIĆ

18 17

DUBROVNIK

179

DUBROVNIK SATI D.O.O.

DUBROVNIK

9.653.261

GRAND CIRCLE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

622.247

TRAG D.O.O.

DUBROVNIK

180

IZVOR PLOČE, JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

PLOČE

9.593.120

PROIZVODNJA SADNICA, TRGOVINA, POSLOVANJE NEKRETNINAMA,

METKOVIĆ

619.247

PSP DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

17

181

AUTO KUĆA ANTUNOVIĆ D.O.O.

DUBROVNIK

9.571.106

SARGASSO D.O.O.

DUBROVNIK

616.890

RESPEKT D.O.O.

METKOVIĆ

17

182

MATUŠKO-VINA D.O.O.

POTOMJE

9.466.271

ANKORA D.O.O.

ZATON

609.532

ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT DALMACIJA , CAVTAT,TRUMBIĆEV

CAVTAT

17

183

SIRIUS D.O.O.

DUBROVNIK

9.418.775

MELON D.O.O.

OPUZEN

606.416

MILETIĆ D.O.O.

GABRILI

17

184

FLIVS D.O.O.

DUBROVNIK

9.402.206

TEMELJ GRADNJA J.D.O.O.

ŽRNOVO

597.610

EXTRA D.O.O.

CAVTAT

185

LINEA D.O.O.

DUBROVNIK

9.376.289

COMBIS NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

596.127

OPTIKA VAN GOGH, OBRT ZA OPTIČARSKE DJELATNOSTI, VL. GORAN METKOVIĆ

17

186

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO BILAN D.O.O.

OREBIĆ

9.362.917

AZALEA MARITIME D.O.O.

DUBROVNIK

593.891

MONDO-TRADE D.O.O.

MOKOŠICA

17

187

POGAČA BABIN KUK D.O.O.

DUBROVNIK

9.360.618

BEST ROSE D.O.O.

PLOČE

590.083

FRONTIN D.O.O.

DUBROVNIK

17

188

MATIĆ COMERCCE II, TRGOVINA, CESTOVNI PRIJEVOZ D.O.O.

METKOVIĆ

9.313.416

BOTA-ŠARE D.O.O.

STON

587.641

GRGUR GRGUREVIĆ, VODOINSTALATERSKO-TRGOVAČKA

DUBA KONAVOSKA

17

17

189

TERRA NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

9.313.000

ALFA TRAVEL ZA USLUGE PUTNIČKE AGENCIJE D.O.O.

DUBROVNIK

586.986

SIGNALIZACIJA DUBROVNIK D.O.O.

ČAJKOVICA

17

190

KOMUNALNO TRGOVAČKO D.O.O.

KORČULA

9.276.041

DUBAC D.O.O.

DUBROVNIK

581.716

LOVORNO D.O.O.

PRIDVORJE

16

PLOČE

580.504

LIBERTAS INŽENJERING D.O.O.

OŠLJE

16

579.511

ČISTOĆA OPUZEN D.O.O.

OPUZEN

16 16

191

VIGANJ COMMERCE D.O.O.

DUBRAVICA

9.194.743

TRANS INTEGRAL D.O.O.

192

VODOPIJA D.O.O.

MOKOŠICA

9.059.541

AUTOPREVOZ-TERETNI PROMET D.O.O. METKOVIĆ

193

G & V LINE D.O.O.

DUBROVNIK

9.047.541

STAKLO D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

578.893

DOMOUPRAVA DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

194

ŽUPKA D.O.O.

DUBROVNIK

9.014.670

CAPITALIS D.O.O.

ZVEKOVICA

577.817

PRINCE CLUB D.O.O.

DUBROVNIK

16

195

TOP LOGISTICS D.O.O.

PLOČE

8.985.927

TEXO MOLIOR D.O.O.

CAVTAT

575.887

CERJE D.O.O.

MLINI

16

196

NIKOLINA ČAGALJ, PROIZVODNJA SUVENIRA I TRGOVINA NA VELIKO

CAVTAT

8.926.332

DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O.

DUBROVNIK

573.221

KAZBEK D.O.O.

DUBROVNIK

16


104

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

197

AGRO NERETVA D.O.O.

OPUZEN

8.919.826

ACQUEST D.O.O.

DUBROVNIK

567.574

OBRT ZA UGOSTITELJSTVO,RIBARSTVO STANKOVIĆ I IZNAJMLJIVANJE RONIAČKE OPREME

198

METKOVIĆ D.O.O.

METKOVIĆ

8.690.249

KORKYRA D.O.O.

DUBROVNIK

562.430

DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O.

DUBROVNIK

16

199

DUBROVNIK

8.636.439

DANKO STIJAČIĆ, TRGOVINA BUŽA , DUBROVNIK, CRIJEVIĆEVA 9

DUBROVNIK

562.091

LUMISS D.O.O.

DUBROVNIK

16

200

TVORNICA UGLJENOGRAFITNIH I ELEKTROKONTAKTNIH PROIZVODA ČERIN OBRT ZA GRADITELJSTVO, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL.

BLATO

8.628.540

DUBROVNIK CESTE D.D.

DUBROVNIK

559.237

LOVRIĆ - GRADITELJSTVO D.O.O.

KUPARI

16

201

CIVITUS VETUS D.O.O.

DUBROVNIK

8.617.478

MANDARINKO D.O.O.

OPUZEN

551.198

UGOSTITELJSKI OBRT MADISON , VL. ZATON NIKOLA PRKAČIN, ZATON,ŠTIKOVICA

16

16

202

FARAON D.O.O.

TRPANJ

8.583.802

STUDIO ALAMAT D.O.O.

DUBROVNIK

550.853

ACQUEST D.O.O.

DUBROVNIK

16

203

JUŽNA GRUPA D.O.O.

MOKOŠICA

8.546.230

TERRA D.O.O.

DUBROVNIK

545.588

MATUŠKO-VINA D.O.O.

POTOMJE

16

204

KARLO PROMET D.O.O.

METKOVIĆ

8.434.335

AGRO GOLD D.O.O.

OPUZEN

543.759

FACTA VERA D.O.O.

VELA LUKA

16

543.620

MGA NEKRETNINE D.O.O.

METKOVIĆ

16

542.885

OMEGA-AUTO D.O.O.

ČILIPI

16

205

PETRA MARINA D.O.O.

PLOČE

8.363.785

206

KOMUNALNO MLJET D.O.O.

BABINO POLJE

8.343.119

UGOSTITELJSKI OBRT PLANET SPORT DUBROVNIK , VL. ĐANI BANOVAC, DUBROVNIK, JASMINKA MIŠKOVIĆ,MR.PHAM. CAVTAT LJEKARNA CAVTAT

207

MOKOŠICA

8.179.246

RIBA-MLJET D.O.O.

541.958

FRENDY D.O.O.

KOMOLAC

16

208

AUTOSERVIS DUBROVAČKI AUTOMOBILI D.O.O. BLITZ, OBRT ZA KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, VL. TAMARA BANIČEVIĆ,

ORAŠAC

8.094.747

SVJETLANA MJEHOVIĆ-ANTUNICA,MR. DUBROVNIK PHAM - LJEKARNA DOMUS CHRISTI

541.414

UGOVORNO ZDRAVSTVENA USTANOVA KORČULA LJEKARNA KORČULA

16

209

LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE D.O.O.

PLOČE

8.089.293

BAROVIĆ TRADE D.O.O.

537.909

LJEKARNA ČEBULC

16 15

BABINO POLJE

STON

DUBROVNIK

210

FORUM RAGUSEA D.O.O.

DUBROVNIK

8.082.600

AKVAMONT D.O.O.

STON

537.459

211

ŽABAC, OBRT ZA AUTO ŠKOLU, TURISTIČKU AGENCIJU, PRIJEVOZ, UGOSTITELJSKI OBRT MILLENIUM VL.IVONA KAPOR,KORČULA

METKOVIĆ

8.041.248

SURFCLUB D.O.O.

KORČULA

535.563

KORČULA

7.987.928

DOMINIUM TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

534.821

ALFA THERM INŽENJERING, METKOVIĆ PROIZVODNJA, GRADITELJSTVO, USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U DUBROVNIK KUĆI ANE ŠVARC PEKARSKI OBRT PEKARNA ŠALINA, VL. PODGRADINA ZDENKO ŠALINA, PODGRADINA

212

15 15

213

ANTUNOVIĆ VIGANJ D.O.O.

VIGANJ

7.950.656

ONLINE CROATIA D.O.O.

DUBROVNIK

534.370

BRKIĆ D.O.O.

OREBIĆ

15

214

GEMINI NJAM D.O.O.

CAVTAT

7.863.056

JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ

DUBROVNIK

533.690

PALATA D.O.O.

KOMOLAC

15 15 15

215

GRAWE NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

7.858.107

STRAŽEVAC D.O.O.

SOBRA

531.617

DOMINO TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO DUBROVNIK I TURIZAM D.O.O.

216

MADIRAZZA D.O.O.

POTOMJE

7.850.403

PLACA DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

531.004

INTERIOR D.O.O.

217

ISAR D.O.O.

DUBROVNIK

7.826.834

DOŽIVLJAJ MEDITERANA D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

530.499

KEOPS, ZAJEDNIČKI KAMENOREZAČKI ZATON OBRT, VL. IVAN RAGUŽ I MARIO

218

REFLECTA D.O.O.

KORČULA

7.813.845

OUR WORLD D.O.O.

DUBROVNIK

525.800

APSIDA INŽENJERING D.O.O.

DUBROVNIK

15

219

LAPAD GRADITELJ D.O.O.

DUBROVNIK

7.772.775

HOTELI PLAT D.D.

PLAT

525.345

ATABULUS D.O.O.

DUBROVNIK

15

OREBIĆ

IMOTICA

15

220

VODOVOD D.O.O.

BLATO

7.665.799

YAMAGUCHI D.O.O.

DUBROVNIK

511.069

KORTA KATARINA D.O.O.

221

OSTREA D.O.O.

STON

7.640.539

HOTEL SOLITUDO - LASTOVO D.O.O.

UBLE

509.868

RIBARSKI OBRT LIM - NIKICA OREB , VELA LUKA VELA LUKA, ULICA 63 BR. 8

15

222

MIHO GRKEŠ, TRGOVINA MOKOŠICA , MOKOŠICA MOKOŠICA, MASLINATA 1

7.580.983

MOMENT SILE D.O.O.

DUBROVNIK

509.268

ALUTERM D.O.O.

STANKOVIĆ

15

223

ITI COMPUTERS DEVELOPMENT D.O.O. DUBROVNIK

7.579.021

JAVNI BILJEŽNIK VEDRAN PLEĆAŠ

METKOVIĆ

508.393

KATIVA D.O.O.

DUBROVNIK

15

224

KONSTRUKTOR-HOTINA D.O.O.

7.566.657

PORAT D.O.O.

VELA LUKA

496.762

KAMENICE, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. MARO BORE,

DUBROVNIK

15

BLATO

15

225

STRAŽEVAC D.O.O.

SOBRA

7.558.339

MATUŠKO-VINA D.O.O.

POTOMJE

494.895

ABC INFORMATIC D.O.O.

DUBROVNIK

15

226

RIZMAN D.O.O.

KLEK

7.534.066

ADRIATIC STORES D.O.O.

DUBROVNIK

494.780

BOŽO PULIĆ, MESNICE T-BONE STEAK DUBROVNIK , DUBROVNIK, OBALA S. RADIĆA 26 A

15

227

BEST ROSE D.O.O.

PLOČE

7.527.726

VRTLAR D.O.O.

DUBROVNIK

494.681

KONSTRUKTOR - VRANAC D.O.O.

VELA LUKA

15

228

AUTO KUĆA JERKOVIĆ D.O.O.

OPUZEN

7.525.933

DUBROVNIK

491.253

DUBROVAČKI PODRUMI D.D.

GRUDA

15

229

ZORE TRGOVINA D.O.O.

DUBROVNIK

7.477.239

MBM, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ADRIJANA MATOŠEVIĆ, DUBROVNIK, ELEKTROCROATIA , ZAJEDNIČKI ELEKTROINSTALATERSKI,

PRIJEVOR

487.423

CAPSULA INTERNA D.O.O.

DUBROVNIK

15

230

S-ECO D.O.O.

DUBROVNIK

7.467.486

PERAK PROTEKTOR D.O.O.

DUBRAVKA

486.592

GEMINI NJAM D.O.O.

CAVTAT

15

231

KRISTIĆ, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI SUĐURAĐ OBRT, NIKOLINA KRISTIĆ CVITANOVIĆ,

7.398.845

ANTUNOVIĆ VIGANJ D.O.O.

VIGANJ

484.025

ATTS D.O.O.

MOKOŠICA

15

232

DOMINANT D.O.O.

METKOVIĆ

7.385.615

CREO D.O.O.

OREBIĆ

482.540

RADIĆ & CO D.O.O.

DUBRAVICA

15

233

M.A.C.K. D.O.O.

DUBROVNIK

7.372.148

KLN D.O.O.

GROMAČA

482.515

OTP DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

15

234

ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT POSAT , IVICA UDŽENIJA I MARIJO

DUBROVNIK

7.362.742

MIRUS D.O.O.

CAVTAT

482.099

DINGAČ - SKARAMUČA D.O.O.

PIJAVIČINO

14

235

MIRUS D.O.O.

CAVTAT

7.274.348

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

480.526

PARTNER GRUPA D.O.O.

METKOVIĆ

14

236

SMJEŠTAJ I TO D.O.O.

DUBROVNIK

7.259.353

PONTA LUKE D.O.O.

STON

479.686

IMOTICA

14

DUBROVNIK

14

OREBIĆ

14

237

ČISTOĆA METKOVIĆ D.O.O.

METKOVIĆ

7.201.017

RAGUSA TELEKOM D.O.O.

DUBROVNIK

477.914

ĐURO MIŠKOVIĆ I SINOVI PROIZVODNJA KAMENA I PIJESKA, JOZO GLAVINIĆ, PROIZVODNJA I TRGOVINA GLAVINIĆ , DUBROVNIK,

238

SUPER TOURS D.O.O.

DUBROVNIK

7.193.213

REFLECTA D.O.O.

KORČULA

477.130

KISIK D.O.O.

239

DUBROVAČKI AUTOCENTAR D.O.O.

ČIBAČA

7.172.040

MARTIN KONPAN D.O.O.

DUBROVNIK

476.909

240

FRONTIN D.O.O.

DUBROVNIK

7.172.001

RUSKOVIĆ BRODARSTVO D.O.O.

DUBROVNIK

476.753

PROIZVODNJA LIMARSKIH PROIZVODA METKOVIĆ ,GRAĐEVINSKI RADOVI ,PROIZVODNJA BEAUTY LINE , KOZMETIČKI SALON, DUBROVNIK VL. LJUBOMIR LUČIĆ, DUBROVNIK,

241

CAPSULA INTERNA D.O.O.

DUBROVNIK

7.152.121

CERATONIA D.O.O.

LOVIŠTE

473.237

AQUA MARTIN D.O.O.

DUBROVNIK

14

242

KOPUN, UGOSTITELJSKI OBRT, VL.TONĆI BITANGA, DUBROVNIK,

DUBROVNIK

7.127.718

KVINTA D.O.O.

DUBROVNIK

472.589

HALIT MORINA, PROIZVODNJA I TRGOVINA PEKARSKIH PROIZVODA

DUBROVNIK

14

243

KORKYRA SHIPPING D.O.O.

KORČULA

7.071.878

ELITE TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.

DUBROVNIK

466.572

PUERTORICO D.O.O.

MLINI

14

244

KARMEL, ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O.

METKOVIĆ

7.058.951

PRIMORJE GRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

465.688

M&M-DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

14 14

14 14

245

MONDO-TRADE D.O.O.

MOKOŠICA

7.041.242

PETRA MARINA D.O.O.

PLOČE

463.585

KOLOR PROJEKT D.O.O.

METKOVIĆ

246

TONIKOM D.O.O.

DUBROVNIK

7.039.231

PLOČE PILOT D.O.O.

PLOČE

459.347

C-COMPANY D.O.O.

PLOČE

14

247

TRGOVINA NA MALO, CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE, TRGOVINA NA VELIKO METKOVIĆ

7.031.407

SQUARE TRADE TRGOVAČKO, GRAĐEVINSKO I USLUŽNO D.O.O.

DUBROVNIK

451.084

RENESANSA D.O.O.

DUBROVNIK

14


105

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

248

WELLNESS DALMACIJA D.O.O.

DUBROVNIK

6.986.082

DUBROVAČKI PODRUMI D.D.

GRUDA

449.537

BAROVIĆ TRADE D.O.O.

STON

14

249

KOLAK TRGOVINA D.O.O.

DUBROVNIK

6.977.955

DUBROVNIK SUN D.O.O.

DUBROVNIK

443.798

FELICITA D.O.O.

ZAKLOPATICA

14

250

ĆOSIĆ GRADNJA D.O.O.

METKOVIĆ

6.969.995

NEA FANTASIA D.O.O.

DUBROVNIK

441.443

VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.

OREBIĆ

14

251

MELON D.O.O.

OPUZEN

6.953.928

LOVORNO D.O.O.

PRIDVORJE

439.072

DUHAN D.O.O.

DUBROVNIK

14

252

AMBASADA FILM D.O.O.

DUBROVNIK

6.879.668

MILINA - OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU MESA I TRGOVINU , VL.

SMOKVICA

431.882

N.O.5 RENT-A-CAR D.O.O.

DUBROVNIK

14

253

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O.

ČILIPI

6.874.550

LIBERTAS KONZALTING D.O.O.

DUBROVNIK

430.231

DUBROVNIK

14

254

THE CORAL D.O.O.

DUBROVNIK

6.864.416

MARE, PEKARSKI OBRT, VL. ŽELJKO DUBROVNIK PRALAS, DUBROVNIK, IVANA GORANA

429.774

IVAN BATINA, ZEMLJANI RADOVI MANI & CO DUBROVNIK, OD KOPUN, UGOSTITELJSKI OBRT, VL.TONĆI BITANGA, DUBROVNIK,

DUBROVNIK

14

255

KUNA PELJEŠKA

6.835.645

IMBREX D.O.O.

426.814

SMJEŠTAJ I TO D.O.O.

DUBROVNIK

14

256

VINARIJA ROSO OBRT ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO JANJINKA, TRGOVAČKI OBRT, VL. LEONIDA ŠEGOVIĆ, JANJINA

JANJINA

6.804.437

ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA

METKOVIĆ

426.683

DUBROVNIK

14

257

DUBROVAČKI VJESNIK

DUBROVNIK

6.771.693

MAKA D.O.O.

DUBROVNIK

425.422

ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT POSAT , IVICA UDŽENIJA I MARIJO BLITZ, OBRT ZA KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, VL. TAMARA BANIČEVIĆ,

ORAŠAC

14

258

CERATONIA D.O.O.

LOVIŠTE

6.756.701

DUBRAVA, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. BRIGITA POLANDA, BOSANKA,

BOSANKA

421.077

KOMUNALNO MLJET D.O.O.

BABINO POLJE

14

259

A B KERAMIKA, TRGOVAČKI OBRT, VL. ANTE BAUTOVIĆ, DUBROVNIK,

DUBROVNIK

6.726.901

APOZITO D.O.O.

DUBROVNIK

420.846

MATIĆ COMERCCE II, TRGOVINA, CESTOVNI PRIJEVOZ D.O.O.

METKOVIĆ

14

260

LOKANDA D.O.O.

DUBROVNIK

6.711.646

ENCODE D.O.O.

PLOČE

420.422

DUAL CONCEPT D.O.O.

KUPARI

14

261

DUBROVAČKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO D.O.O.

DUBROVNIK

6.674.645

CONVEXUS D.O.O.

DUBROVNIK

419.810

EXCELSA NEKRETNINE D.D.

DUBROVNIK

13

262

PELJEŠKI VINOGRADAR D.O.O.

KUNA PELJEŠKA

6.666.950

OSTREA D.O.O.

STON

419.296

KOMUNALNO DRUŠTVO STON D.O.O.

STON

13

263

PLOČE

6.659.315

MAGROS D.O.O.

DUBROVNIK

413.963

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU MARIN MED PLUS

DUBROVNIK

13

264

LJEKARNA,GRUP.PRIV.PR. KOSTANIĆ A.,POLJAK N.I MILJKOVIĆ E. IVAN BATINA, ZEMLJANI RADOVI MANI & CO DUBROVNIK, OD

DUBROVNIK

6.656.311

IMB NEKRETNINE D.O.O.

MOKOŠICA

410.739

ARHEO PLAN D.O.O.

DUBRAVKA

13

265

PRIMA D.O.O.

DUBROVNIK

6.645.799

FLUCTUS PROJEKTI J.D.O.O.

DUBROVNIK

408.526

TERTIUS D.O.O.

ORAŠAC

13

266

KORKYRA D.O.O.

DUBROVNIK

6.629.501

NIVO REVIZIJA D.O.O.

DUBROVNIK

406.992

NUOVA LIČILAC GORICA D.O.O.

DUBROVNIK

13

267

MIRA MIRIĆ,MR.PHARM. - LJEKARNA MLINI MIRA MIRIĆ

6.608.169

DUBROVNIK USLUGE D.O.O.

DUBROVNIK

403.516

GALLANT COFFEIN D.O.O.

SREBRENO

13

268

INDIJAN - PELJEŠAC D.O.O.

POTOMJE

6.573.181

ATTS D.O.O.

MOKOŠICA

399.067

NI&KO D.O.O.

MOKOŠICA

13

269

N.O.5 RENT-A-CAR D.O.O.

DUBROVNIK

6.517.852

DUBROVNIK

398.593

OZIRIS D.O.O.

MOČIĆI

13

270

VINA MILIČIĆ D.O.O.

POTOMJE

6.489.578

UGOSTITELJSKI OBRT PENATUR , VL. ŽELJKO OBRVAN, DUBROVNIK, CENTAR ZA OBRAZOVANJE MIJOČ - USTANOVA ZA OBRAZOVANJE

METKOVIĆ

396.360

DUNEA D.O.O.

DUBROVNIK

13

KRVAVAC II

271

ARGOSY SERVIS D.O.O.

DUBROVNIK

6.477.154

DEA NAVIS D.O.O.

VELA LUKA

395.812

MARS D.O.O.

DUBROVNIK

13

272

DUBROVNIK HERMES D.O.O.

DUBROVNIK

6.473.598

INTERAGENT D.O.O.

PLOČE

393.168

AKVAMONT D.O.O.

STON

13

273

ORA LABORA D.O.O.

DUBROVNIK

6.420.329

VIRIBUS UNITIS D.O.O.

DUBROVNIK

389.301

DUBROVNIK

13

274

DUBROVAČKI PODRUMI D.D.

GRUDA

6.420.010

SPINAKER D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

386.843

BUŠKO, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ANTON BUŠKO, DUBROVNIK,KNEZA DUBROVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA DURA D.O.O.

DUBROVNIK

13

275

ĐURAŠ, VULKANIZERSKI OBRT, VL. IVANKA ĐURAŠ, DUBROVNIK, ANDRIJE DUBROVNIK

6.392.510

MINČETA GALERIJA D.O.O.

DUBROVNIK

383.683

HOTEL SOLITUDO - LASTOVO D.O.O.

UBLE

13

276

POSKOK D.O.O.

PLOČE

6.388.312

DOM PAK D.O.O.

DUBRAVKA

383.532

LOKANDA D.O.O.

DUBROVNIK

13

277

PERVANOVO D.O.O.

DUBROVNIK

6.386.378

N.O.5 RENT-A-CAR D.O.O.

DUBROVNIK

380.816

KORKYRA SHIPPING D.O.O.

KORČULA

13

278

NOVAK CONSULTO D.O.O.

DUBROVNIK

6.367.503

JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA VIĐEN

DUBROVNIK

380.182

AUTO KUĆA JERKOVIĆ D.O.O.

OPUZEN

13

279

DOKO GRAĐENJE D.O.O.

METKOVIĆ

6.344.102

SANUS VICTUS D.O.O.

DUBROVNIK

380.107

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ČELINA

DUBROVNIK

13

280

DUHAN D.O.O.

DUBROVNIK

6.276.743

BLATO TEHNIKA D.O.O.

BLATO

379.255

DUBROVNIK SUN D.O.O.

DUBROVNIK

13

281

VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.

OREBIĆ

6.257.338

NI&KO D.O.O.

MOKOŠICA

378.986

MANDARINKO D.O.O.

OPUZEN

13

282

PODVODNI RADOVI PLOČE, OBRT ZA HIDROGRADNJU I POLJOPRIVREDU

PLOČE

6.233.212

RALLY DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

378.082

MSC KRSTARENJA D.O.O.

DUBROVNIK

13

283

LJEKARNA MR. PH. MIRA TOMAS

PLOČE

6.224.635

DUBROVNIKMERKUR D.O.O.

SUĐURAĐ

377.091

ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT DUBROVNIK COMPANY D.O.O.

12

284

KING - COMMERCE D.O.O.

CAVTAT

6.186.902

FIGULUS J.D.O.O.

DUBROVNIK

376.704

FORMA-DUBROVNIK D.O.O.

ZATON

12

285

PRO PROJEKT D.O.O.

DUBROVNIK

6.185.272

APPLICON TOURS D.O.O.

DUBROVNIK

374.556

KARMA D.O.O.

DUBROVNIK

12

DUBROVNIK

371.724

DOMUS ERSHIKOV D.O.O.

CAVTAT

12

369.648

BUDIM-BRIJEZI D.O.O.

STON

12

364.492

BETI USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI

PRUD

12

286

ŠKVADRA D.O.O.

PODGORJE

6.161.321

POGAČA BABIN KUK D.O.O.

287

ALMEL DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

6.146.345

288

ACQUEST D.O.O.

DUBROVNIK

6.130.350

MIHO VRLIĆ, REZANJE, OBLIKOVANJE I VISOČANI OBRADA KAMENA VRLIĆ III , VISOČANI UGOSTITELJSKI OBRT MADISON , VL. ZATON NIKOLA PRKAČIN, ZATON,ŠTIKOVICA

289

MOZAIK D.O.O.

DUBROVNIK

6.128.867

PIMARO D.O.O.

KUPARI

361.189

ORTO D.O.O.

DUBROVNIK

12

290

SVETA ANA D.O.O.

POLJICE

6.068.665

MINČETA-TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

357.606

GALERIJA DVA D.O.O.

DUBROVNIK

12

291

DOMINO NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

6.060.786

INVEST CONSULTING J.D.O.O.

DUBROVNIK

355.958

PANTER EUROPA D.O.O.

GORNJE OBULJENO

12

292

JASMINKA MIŠKOVIĆ,MR.PHAM. LJEKARNA CAVTAT

CAVTAT

6.059.668

ELEKTRO-TEAM D.O.O.

DUBROVNIK

355.906

GRANIT IZGRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

12

293

ADRIATIC EXPLORE D.O.O.

DUBROVNIK

6.022.449

JADRANKA PODBEVŠEK,DR.MED.SPECIJ.ORD.IZ MED.CITOLOGIJE

KORČULA

354.740

PLOČANSKA PLOVIDBA D.O.O.

PLOČE

12

294

AEDIUM D.O.O.

DUBROVNIK

6.021.574

PROFESSIO VIA D.O.O.

DUBROVNIK

352.823

LINA D.O.O.

LUMBARDA

12

295

KONSTRUKTOR - VRANAC D.O.O.

VELA LUKA

6.014.018

HUCK FINN ADVENTURE TRAVEL DUBROVNIK D.O.O.

ZATON

349.545

ITI COMPUTERS D.O.O.

DUBROVNIK

12

296

POLJOTEHNA TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE D.O.O.

METKOVIĆ

5.981.344

KUŠELJ D.O.O.

KUPARI

348.783

CURIĆ UNIVERZAL D.O.O.

DUBROVNIK

12

297

BUGOVINA D.O.O.

KOMAJI

5.966.877

HORTING D.O.O.

DUBROVNIK

344.722

UGOSTITELJSKI OBRT PENATUR , VL. ŽELJKO OBRVAN, DUBROVNIK,

DUBROVNIK

12

298

LAGER D.O.O.

DUBROVNIK

5.953.643

IN TREND D.O.O.

DUBROVNIK

342.661

MASKERON D.O.O.

DUBROVNIK

12


106

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

299

ILIŠKOVIĆ D.O.O.

KORČULA

5.929.305

PICCOLO D.O.O.

CAVTAT

341.838

KOLARIN, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. NIKŠA BRBORA, SLANO

SLANO

12

300

OPTIKA VAN GOGH, OBRT ZA OPTIČARSKE DJELATNOSTI, VL. GORAN METKOVIĆ

5.914.897

DUBROVNIK HERMES D.O.O.

DUBROVNIK

341.247

NOTOS D.O.O.

ŽRNOVO

12

301

EXTRA D.O.O.

CAVTAT

5.881.256

VODA PRIRODNE TEHNOLOGIJE D.O.O. VIGANJ

339.487

KUĆA ERCEGOVIĆ - SESAME D.O.O ZA DUBROVNIK UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

12

302

BAMBOLA MD D.O.O.

DUBROVNIK

5.879.144

PROJEKTNA ORGANIZACIJA D.O.O.

DUBROVNIK

339.110

PANTARUL D.O.O.

BRAŠINA

12

303

VRATA PLUS D.O.O.

METKOVIĆ

5.876.968

ĐARDIN D.O.O.

DUBROVNIK

338.634

HALO NET D.O.O.

MOKOŠICA

12

304

M & CO. DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

5.869.840

HOLOBIT D.O.O.

DUBROVNIK

338.124

BELLUS D.O.O.

DUBROVNIK

12

305

FELICITA D.O.O.

ZAKLOPATICA

5.848.689

IVAN & MARKO D.O.O.

DUBROVNIK

335.125

IVAN VULETIĆ,OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA VLASNICA, JAVORKA

METKOVIĆ

12

306

KLIMA SISTEMI D.O.O.

DUBROVNIK

5.830.476

PLAVI PLANET D.O.O.

ŽULJANA

334.164

AMADEUS VRTOVI D.O.O.

METKOVIĆ

12

307

CREO D.O.O.

OREBIĆ

5.823.273

CONTENDO D.O.O.

DUBROVNIK

332.208

LOVOR D.D.

LUMBARDA

12

308

ZICER 5 D.O.O.

DUBROVNIK

5.792.191

LUX DESIGN D.O.O.

METKOVIĆ

330.268

ORA LABORA D.O.O.

DUBROVNIK

12

309

HOTEL SOLITUDO - LASTOVO D.O.O.

UBLE

5.788.887

LUKA 2003 D.O.O.

ČIBAČA

329.501

ARGOSY SERVIS D.O.O.

DUBROVNIK

12

310

5.779.026

MORENA D.O.O.

DUBROVNIK

328.690

VINA MILIČIĆ D.O.O.

POTOMJE

12

5.769.768

ISLAND MARINE SERVICES D.O.O.

BLATO

327.607

KORKYRA D.O.O.

DUBROVNIK

12

312

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO LUMBARDA MINDEL D.O.O. BOŽO PULIĆ, MESNICE T-BONE STEAK DUBROVNIK , DUBROVNIK, OBALA S. RADIĆA 26 A DAVOR POSLOVNO SAVJETOVANJE ZA ŽRNOVO USLUGE D.O.O.

5.745.478

ATABULUS D.O.O.

DUBROVNIK

325.998

ŽUPKA D.O.O.

DUBROVNIK

12

313

MINERVA D.O.O.

DUBROVNIK

5.743.293

SUVENIR DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

325.828

MEDIUS D.O.O.

PETRAČA

12

314

LOVOR D.D.

LUMBARDA

5.739.070

S-ECO D.O.O.

DUBROVNIK

325.653

315

ZVONO D.O.O.

DUBROVNIK

5.735.663

GLUMAC-EXPORT D.O.O.

GORNJE OBULJENO

324.672

PALAMETA,OBRT ZA PRIJEVOZ,VLASNIK METKOVIĆ IVICA PALAMETA METKOVIĆ,ULICA MILINA - OBRT ZA PROIZVODNJU I SMOKVICA PRERADU MESA I TRGOVINU , VL.

12

316

360 INCENTIVES & MORE D.O.O.

DUBROVNIK

5.733.043

FORUM PROJEKT D.O.O.

DUBROVNIK

324.626

PERAK AUTO D.O.O.

12

317

ORION-DUBROVNIK D.O.O.

CAVTAT

5.722.570

MARINKOLOR D.O.O.

DUBROVNIK

324.479

LJEKARNA BLATO

BLATO

11

318

5.719.873

TRANSPORTI ĐURAŠ, OBRT ZA OSTALI DUBROVNIK KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, VL.

324.409

MALETA GRADNJA D.O.O.

VELA LUKA

11

5.716.497

M & CO. DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

322.574

KAIN USLUGE JEDNOSTAVNO D.O.O.

METKOVIĆ

11

320

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU DUBROVNIK SKRB GLAVIĆ ZA MEDICINU DUBROVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVNIK DURA D.O.O. TRGOVAČKI OBRT DALMATINAC , VL. OREBIĆ BOŽIDAR PETRIČEVIĆ, OREBIĆ, JOSIPA

5.713.955

VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

321.187

ŽABAC PROMET D.O.O.

METKOVIĆ

11

321

PRIMORAC DUBROVNIK D.O.O.

5.642.878

LJEKARNA,GRUP.PRIV.PR. KOSTANIĆ A.,POLJAK N.I MILJKOVIĆ E.

PLOČE

319.532

PERAK PROTEKTOR D.O.O.

DUBRAVKA

11

311

319

DUBROVNIK

DUBROVNIK

12

322

EKO D.O.O.

BLATO

5.595.397

VIBM DUBROVNIK D.O.O.

ZVEKOVICA

317.475

OKUSI KONAVALA D.O.O.

ČILIPI

11

323

PERFECTUM D.O.O.

DUBROVNIK

5.524.853

BOBARAKOMERC D.O.O.

DUBROVNIK

313.543

TRSILO D.O.O.

BRAŠINA

11

324

DUBROVAČKI PELJAR D.O.O.

DUBROVNIK

5.517.067

GORING I BAH D.O.O.

DUBROVNIK

313.102

BOST D.O.O.

DUBROVNIK

11

325

SVJETLANA MJEHOVIĆ-ANTUNICA,MR. DUBROVNIK PHAM - LJEKARNA DOMUS CHRISTI

5.514.252

KASTEL D.O.O.

DUBROVNIK

312.012

RALLY DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

11

326

ADRIATIK SERVIS D.O.O.

5.489.396

KOFIDENCA D.O.O.

DUBROVNIK

311.688

JEGER D.O.O.

BLATO

11

DUBROVNIK

327

ABC INFORMATIC D.O.O.

DUBROVNIK

5.479.919

EURO PAKIRANJE D.O.O.

METKOVIĆ

311.537

DUBROVNIK USLUGE D.O.O.

DUBROVNIK

11

328

ALFAPLAN D.O.O.

DUBROVNIK

5.454.360

MOORING SERVICE D.O.O.

DUBROVNIK

310.923

POSEJDON J.D.O.O.

PLOČE

11

329

ADRIA PLUS D.O.O.

METKOVIĆ

5.433.291

DVORI LAPAD D.O.O.

DUBROVNIK

309.724

LUČICA-LUMBARDA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.

LUMBARDA

11

330

IVICA BUŠIĆ, OZVUČENJE,RASVJET A,MONTAŽA,PRODAJA FIFI SOUND ,

DUBROVNIK

5.432.236

MIHO GRKEŠ, TRGOVINA MOKOŠICA , MOKOŠICA MOKOŠICA, MASLINATA 1

304.398

KORUNA D.O.O.

MALI STON

11

331

VELA LUKA TRGOVINA D.D.

VELA LUKA

5.419.899

PLOČANSKA PLOVIDBA D.O.O.

304.227

IDEAL GRADNJA D.O.O.

MOKOŠICA

11 11 11

PLOČE

332

BREDA D.O.O.

POBREŽJE

5.417.267

ARHITEKTONIKA D.O.O.

DUBROVNIK

304.042

MIHO VRLIĆ, REZANJE, OBLIKOVANJE I VISOČANI OBRADA KAMENA VRLIĆ III , VISOČANI

333

PLAVA KAVA D.O.O.

MOKOŠICA

5.393.126

TEXO GRADNJA D.O.O.

KUPARI

303.694

SALVATOR PLUS D.O.O.

METKOVIĆ

334

DOMINIK 91 D.O.O.

METKOVIĆ

5.367.138

PALAMETA,OBRT ZA PRIJEVOZ,VLASNIK METKOVIĆ IVICA PALAMETA METKOVIĆ,ULICA

303.507

GRAFIKA D.O.O.

DUBROVNIK

11

335

VILLA WOLFF, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. GONZALES WOLFF, DUBROVNIK,

DUBROVNIK

5.366.702

VAN GOGH D.O.O.

DUBROVNIK

300.806

MIMOZA DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

11

336

LOTOS D.O.O.

DUBROVNIK

5.358.605

OK D.O.O.

DUBROVNIK

299.519

GOSPAR D.O.O.

DUBROVNIK

11

337

TIN-TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

5.333.913

JELAVIĆ D.O.O.

DUBROVNIK

294.887

HORTING D.O.O.

DUBROVNIK

11

338

NIKOLAC D.O.O.

ŠARIĆ STRUGA

5.317.823

DUBROVNIK ŠPEDICIJA D.O.O.

DUBROVNIK

292.546

11

339

KAMENICE, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. MARO BORE,

DUBROVNIK

5.292.727

CORE D.O.O.

DUBROVNIK

290.939

340

KATIVA D.O.O.

DUBROVNIK

5.268.032

FRENDY D.O.O.

KOMOLAC

288.846

MARE, PEKARSKI OBRT, VL. ŽELJKO DUBROVNIK PRALAS, DUBROVNIK, IVANA GORANA VILLA WOLFF, UGOSTITELJSKI OBRT, DUBROVNIK VL. GONZALES WOLFF, DUBROVNIK, TRGOVAČKI OBRT DALMATINAC , VL. OREBIĆ BOŽIDAR PETRIČEVIĆ, OREBIĆ, JOSIPA

341

AMADEUS VRTOVI D.O.O.

METKOVIĆ

5.236.186

BAMBOLA MD D.O.O.

DUBROVNIK

286.598

NOVAK CONSULTO D.O.O.

11

342

DUBROVNIK LUXURY RESIDENCE

DUBROVNIK

5.202.962

KOLOR PROJEKT D.O.O.

METKOVIĆ

284.913

KRISTIĆ, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI SUĐURAĐ OBRT, NIKOLINA KRISTIĆ CVITANOVIĆ,

11

343

ASFALT-INŽENJERING D.O.O.

METKOVIĆ

5.139.789

SCHOTS ZA TURIZAM D.O.O.

ČARA

283.974

STRAŽEVAC D.O.O.

SOBRA

11

344

5.122.632

OZIRIS D.O.O.

MOČIĆI

280.096

CAPITALIS D.O.O.

ZVEKOVICA

11

345

UGOSTITELJSKI OBRT MADISON , VL. ZATON NIKOLA PRKAČIN, ZATON,ŠTIKOVICA POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE PLOČE D.O.O.

5.079.804

ELLABO - I.N.D. D.O.O.

DUBROVNIK

279.417

KOMARDA D.O.O.

ČIBAČA

11

346

BAROVIĆ TRADE D.O.O.

5.069.466

DUAL CONCEPT D.O.O.

KUPARI

276.763

IN TREND D.O.O.

DUBROVNIK

10

STON

DUBROVNIK

11 11

347

SUVENIR DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

5.060.787

SAKUPLJAČ DUBROVNIK D.O.O.

MLINI

274.936

LIBAR D.O.O.

DUBROVNIK

10

348

ALUTERM D.O.O.

STANKOVIĆ

5.002.042

ANGULUS D.O.O.

DUBROVNIK

274.613

AQUAMARINE - OBRT ZA PRANJE RUBLJA, VL. JOŠKO ĐELDUM, OREBIĆ, STANKOVIĆ

10

349

PEKARA RUSICA D.O.O.

DUBROVNIK

4.940.991

ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT DALMACIJA , CAVTAT,TRUMBIĆEV

CAVTAT

271.630

CONITOR D.O.O.

10

DUNAVE


107

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

350

AGRO GOLD D.O.O.

OPUZEN

4.934.753

FRIGO BONSAI D.O.O.

METKOVIĆ

270.251

VARE GRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

10

351

BONINOVO D.O.O.

DUBROVNIK

4.926.848

LOVRIJENAC 1000 D.O.O.

KUPARI

269.711

DOM D.O.O.

METKOVIĆ

10

352

KOMUNALAC D.O.O.

LASTOVO

4.894.856

SUĐURAĐ D.O.O.

SUĐURAĐ

269.097

BETA NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

10

DUBROVNIK

353

LOVRIĆ - GRADITELJSTVO D.O.O.

KUPARI

4.862.007

MOA J.D.O.O.

DUBROVNIK

268.998

GLOBTOUR TURIZAM, PROMET I USLUGE D.O.O.

354

ADRIA DOGAĐAJI D.O.O.

DUBROVNIK

4.831.919

LUCULLUS GASTRONOMIJA D.O.O.

DUBROVNIK

268.827

NAUTIČKI SERVIS DUBROVNIK D.O.O. MOKOŠICA

10

DUBROVNIK

10

355

ARGOSY D.O.O.

4.816.205

DOMINANT D.O.O.

METKOVIĆ

266.463

ARCUS D.O.O.

DUBROVNIK

10

356

RIBARSKI OBRT LIM - NIKICA OREB , VELA LUKA VELA LUKA, ULICA 63 BR. 8

4.795.875

DOC DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

265.998

KRTICA 2 JEDNOSTAVNO D.O.O.

JANJINA

10

357

VAN GOGH D.O.O.

4.794.063

NONOS DYO D.O.O.

STON

264.502

DARANT DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

10 10 10

DUBROVNIK

358

HARPOTI D.O.O.

MLINI

4.782.616

POSTUP, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ORAŠAC

264.036

UGOSTITELJSKI OBRT NAVA , VL. ŽIVKO ŠANDIĆ, KOMOLAC, ACI MARINA DUBROVNIK

359

ARCUS INGENIUM D.O.O.

DUBROVNIK

4.774.260

DOTISAK D.O.O.

263.831

BALATON D.O.O.

360

EURO PAKIRANJE D.O.O.

METKOVIĆ

4.761.557

JELA PLUS D.O.O.

DUBROVNIK

263.029

FORMULA L D.O.O.

DUBROVNIK

10

361

POLIKLINIKA ZA NEUROLOGIJU, INTERNU MEDICINU I OFTAMOLOGIJU DUBROVNIK

4.743.983

TIN-TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

262.792

KEVO D.O.O.

METKOVIĆ

10

362

LUMISS D.O.O.

DUBROVNIK

4.714.616

VLAHO ASANOVIĆ,ZEMLJANI RADOVI, GORNJI BRGAT ASANOVIĆ ISKOP , GORNJI BRGAT, PUT

260.394

M-K-D GRADING D.O.O.

PLOČE

10 10

DUBROVNIK

BLATO

363

RENESANSA D.O.O.

DUBROVNIK

4.701.091

TRAVEL EUROPE D.O.O.

DUBROVNIK

260.064

UGOSTITELJSTVO BOTIĆ D.O.O.

CAVTAT

364

GRADINA D.O.O.

KORČULA

4.690.723

ROBERTO-STUDIO D.O.O.

DUBROVNIK

259.957

UGOSTITELJSKI OBRT TABASCO , VL.MARO MILETIĆ, DUBROVNIK,

DUBROVNIK

10

365

IVAN VULETIĆ,OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA VLASNICA, JAVORKA

METKOVIĆ

4.689.411

ADRIEL TRAVEL D.O.O.

ČAJKOVIĆI

259.314

AFRIKA INVESTICIJE D.O.O.

JANJINA

10

366

CVIJETA NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

4.662.460

PRAONICA PLAT D.O.O.

PLAT

259.028

KRMEK D.O.O.

ROŽAT

10

367

GALOV, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. NIKŠA GALOV,

BADŽULA

4.652.570

CAPELLA D.O.O.

DUBROVNIK

258.310

CAVTAT

10

368

DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O.

DUBROVNIK

4.628.060

STRADUN SUVENIRI D.O.O.

ČAJKOVICA

257.501

MIHAEL, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. PERO KATUŠIĆ, CAVTAT, DR. ANTE DUBROVAČKI TRANSPORTNI SUSTAV D.O.O.

ČIBAČA

10

369

JELAVIĆ D.O.O.

DUBROVNIK

4.586.169

TRGOVINE MINČETA D.O.O.

DUBROVNIK

256.965

CICRINA D.O.O.

LOPUD

10

370

MARE, PEKARSKI OBRT, VL. ŽELJKO DUBROVNIK PRALAS, DUBROVNIK, IVANA GORANA

4.582.334

IVAN VULETIĆ,OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA VLASNICA, JAVORKA

METKOVIĆ

256.661

AMORET DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

10

371

RIBA-MLJET D.O.O.

BABINO POLJE

4.572.493

NAUTILUS INŽENJERING TIM D.O.O.

DUBROVNIK

256.075

RESTORANI I ULAGANJA D.O.O.

DUBROVNIK

10

372

HUCK FINN ADVENTURE TRAVEL DUBROVNIK D.O.O.

ZATON

4.571.509

253.230

AMAI D.O.O.

DUBROVNIK

10

373

COFFEIN D.O.O.

SREBRENO

4.569.132

252.986

ASFALT-INŽENJERING D.O.O.

METKOVIĆ

10

374

SERRAGLI D.O.O.

DUBROVNIK

4.565.511

OBRT ZA UGOSTITELJSTVO,RIBARSTVO STANKOVIĆ I IZNAJMLJIVANJE RONIAČKE OPREME KNEŽEVIĆ & SLATTERY VENTURES DUBROVNIK D.O.O. ZLATA ESSERT-ROKO,MR.PHAM. STON LJEKARNA ZLATA ESSERT-ROKO

252.557

TIN-TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

10

375

BUŠKO, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ANTON BUŠKO, DUBROVNIK,KNEZA

DUBROVNIK

4.540.794

TANDEM D.O.O.

CAVTAT

252.007

VELA LUKA TRGOVINA D.D.

VELA LUKA

10

376

C-COMPANY D.O.O.

PLOČE

4.535.984

MEDIUS PLUS D.O.O.

DUBROVNIK

251.976

377

SWEET TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

4.503.884

POLAČA D.O.O.

SLANO

250.623

10

378

ZALOGAJČIĆ D.O.O.

DUBROVNIK

4.498.137

REFINAL D.O.O.

DUBROVNIK

250.588

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO LUMBARDA MINDEL D.O.O. KARMEL, ZA PROIZVODNJU I METKOVIĆ TRGOVINU D.O.O. MIHO GRKEŠ, TRGOVINA MOKOŠICA , MOKOŠICA MOKOŠICA, MASLINATA 1

379

KORTA KATARINA D.O.O.

OREBIĆ

4.480.899

GRAFIKA D.O.O.

DUBROVNIK

248.991

POŠIP, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

ČARA

10

380

HOTEL GRUŽ D.D.

DUBROVNIK

4.466.326

VERTIGO D.O.O.

SREBRENO

247.767

BRENUM D.O.O.

MAKOŠE

10

381

LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

4.449.643

GRADNJA PLUS D.O.O.

DONJE OBULJENO

247.202

KLAKAR D.O.O.

HODILJE

10

382

4.433.370

GOSPAR D.O.O.

DUBROVNIK

245.979

TEHNO ELEKTRONIK D.O.O.

DUBROVNIK

10

383

ZLATA ESSERT-ROKO,MR.PHAM. STON LJEKARNA ZLATA ESSERT-ROKO TRANSPORTI ĐURAŠ, OBRT ZA OSTALI DUBROVNIK KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, VL.

4.427.129

CON-TEH D.O.O.

DUBROVNIK

244.665

VIGANJ COMMERCE D.O.O.

DUBRAVICA

9

384

BELLUS D.O.O.

DUBROVNIK

4.421.041

LOTOS D.O.O.

DUBROVNIK

244.544

PRINCESS D.O.O.

METKOVIĆ

9

385

AMAI D.O.O.

DUBROVNIK

4.420.144

SILVA, OBRT ZA PROIZVODNJU VOĆA I POVRĆA, POSLOVANJE

OPUZEN

244.360

ZEF PREKPALAJ, PEKARSKA RADNJA, MOKOŠICA , MOKOŠICA, MASLINATA

DUBROVNIK

386

OBRT - ELEKTRO SERVIS - TRGOVINA VELA LUKA BAGE , VLASNIK PERICA MARIČIĆ,

4.417.003

POLJE TEHNO JEDNOSTAVNO D.O.O.

METKOVIĆ

243.375

AUTOBUSNI KOLODVOR PLOČE D.O.O. PLOČE

9

387

KOMUNALNE DJELATNOSTI D.O.O.

VELA LUKA

4.402.413

OPTIKA VAN GOGH, OBRT ZA OPTIČARSKE DJELATNOSTI, VL. GORAN METKOVIĆ

242.254

PRIMORJENOVA D.O.O.

PRIJEVOR

9

388

BENFORTUNA D.O.O.

DUBROVNIK

4.393.029

DARANT DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

241.320

LUJO KAMEN D.O.O.

VISOČANI

9

389

GIAKUA TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

4.392.947

DUBROVNIK TRANSFER SERVICE D.O.O.

DUBROVNIK

240.750

KALA-PROMET D.O.O.

METKOVIĆ

9

390

ATABULUS D.O.O.

DUBROVNIK

4.376.059

BLACE D.O.O.

BLACE

240.576

DIDA TRADE D.O.O.

SLANO

9

391

HORTING D.O.O.

DUBROVNIK

4.361.761

FESTA D.O.O.

DUBROVNIK

236.795

VILLA ANTONIO D.O.O.

DONJA BANDA

392

4.340.857

IVANO D.O.O.

VELA LUKA

236.169

MARINA SRŠEN, BEAUTY CENTAR SRŠEN , DUBROVNIK, NIKOLE TESLE 2 DUBROVNIK

9

4.336.297

PLUS D.O.O.

DUBROVNIK

234.527

DRVO INTERIJERI D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

9

394

JADRANKA VULETIĆ, TRGOVINA JADRANKA , DUBROVNIK, U PILAMA 1 DUBROVNIK LADY PI-PI, ZAJEDNIČKI DUBROVNIK UGOSTITELJSKI OBRT, DINKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO PLOČE SRŠEN , PLOČE

4.332.981

SMART SOLUTIONS D.O.O.

ČIBAČA

234.289

M.A.K. & N TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

9

395

MARETA VIGANJ D.O.O.

VIGANJ

4.330.793

PERINA D.O.O.

DUBROVNIK

234.030

ELEKTROCROATIA , ZAJEDNIČKI ELEKTROINSTALATERSKI,

PRIJEVOR

9

396

APSIDA INŽENJERING D.O.O.

DUBROVNIK

4.330.229

SALON MODE ATLANTIC D.O.O.

DUBROVNIK

233.849

CHUMAN D.O.O.

DUBROVNIK

9

397

BIPAS-SISTEM D.O.O.

METKOVIĆ

4.297.062

MEK-NAJT D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

232.003

DULIST D.O.O.

DUBROVNIK

9

398

TRGOVINE MINČETA D.O.O.

DUBROVNIK

4.275.698

DUBROVNIKŠTIT D.O.O.

MLINI

232.001

GRADNJA GRBAVAC D.O.O.

PRUD

9

399

DELTA-INŽENJERING D.O.O.

METKOVIĆ

4.265.502

ANGUS D.O.O.

DUBROVNIK

228.846

JADRANSKA KRSTARENJA D.O.O.

DUBROVNIK

9

400

SAVINOVIĆ D.O.O.

CAVTAT

4.257.408

C-COMPANY D.O.O.

PLOČE

227.250

EUROKARBON D.O.O.

BLATO

9

393

10

10

9

9


108

GRAD ZAGREB

GRAD ZAGREB vrijednost 2016.

% udjel u RH 2016.

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

Indeks 2015=100

38.248

33,37%

102,2

broj zaposlenih

342.920

39,53%

101,0

imovina ukupno

642.938.772.327

57,99%

101,4

1,05%

70,83%

ukupni prihod

333.289.310.931

51,42%

100,2

17.952.676.026

49,46%

91,9

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

9.113.141.326

46,11%

69,8

72,90%

60,28%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

dobit nakon oporezivanja gubitak nakon oporezivanja

102,4

6.017

prosječna neto plaća

18.583.545.665

investicije

48,40%

100,0

Izvor: Boniteti.hr

PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE

središte Hrvatske, Zagreb predstavlja i specifičnu homogenu urban u cjelinu s elementima regionalnog obilježja, što je svakako i njegova razvojna prednost kojoj treba pridodati i brojnost visokoobrazovanog stanovništva (udio osoba od srednje stručne spreme do visokog i specijalističkog obrazovanja u ukupno školovanom stanovništvu iznosi 74,4%, dok je državni prosjek 59%). U razvojnim je prioritetima naglasak na optimalnom odnosu i zmeđu proizvodnog i uslužnog sektora, poticanju svih oblika poduzetništva, investicija, izvoza te na učinkovitom korištenju domaćih resursa kao preduvjeta bržeg zapošljavanja umrežavanjem resursa,

Zagreb

BROJ NEZAPOSLENIH

BROJ OSIGURANIKA HZMO

HRK

stanje 31. ožujka 6.800

400.000

6.300

350.000

5.800

300.000

5.300

250.000

4.800

2008. 2009. 2010.

2011. GZG

2012.

2013.

2014.

2015.

200.000

prosjek stanja krajem svakog kvartala u godini 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

RH

RH (lijevo)

1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000

500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

GZG (desno)

RH (lijevo)

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

PRODUKTIVNOST

PROJEKCIJE KRETANJA STANOVNIŠTVA DO 2015.GODINE

ROBNI IZVOZ

1,10

mil. HRK

1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. GZG

Izvor: FINA; izračun: HGK

RH

810.000 800.000 790.000 780.000 770.000 760.000 750.000 740.000 730.000 720.000

787.113 771.259 752.066

2011.

2012.

100.000

40.000

796.835 790.017

mil. HRK

prihod po zaposlenom

GZG (desno)

2013.

Podatke pripremio posebni savjetnik predsjednice RH za demografsku obnovu dr. sc. A. Akrap; obrada: HGK

2014.

35.000

90.000

30.000

80.000

25.000

70.000

20.000

60.000

15.000

50.000

10.000

40.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. GZG (lijevo)

2015. Izvor: DZS; obrada: HGK

RH (desno)

mil. HRK

GRAD ZAGREB OSTVARUJE TREĆINU HRVATskog bruto domaćeg proizvoda. Visoku koncentraciju ukupnih poslovnih aktivnosti potvrđuju i sljedeći pokazatelji: 38,9% svih hrvatskih poduzetnika, 45,4% ukupno zaposlenih u poduzetništvu, 59,1% ukupno ostvarene dobiti poduzetnika i 57,6% ukupnih investicija hrvatskih poduzetnika. Gleda li se struktura ukupnoga prihoda prema djelatnostima, ostvaruje se 68,4% prihoda hrvatske trgovine, 47,9% ukupnih prihoda hrvatske prerađivačke industrije te 47,1% ukupnih prihoda hrvatskoga građevinarstva. Uz to što je glavni grad te političko, gospodarsko, sveučilišno, financijsko i znanstveno


109

GRAD ZAGREB

vrijednost 2016.

Površina, u km2

% udjel u RH 2016.

641

1,1

790.017

18,4

BDP (2014.), u tis. HRK

109.098.168

33,3

BDP (2014.) p/c, u HRK

136.640

-

Broj osiguranika HZMO (prosjek 2016.)

434.160

29,7

Broj nezaposlenih (31 . ožujak 2016.)

36.008

13

8,2

-

Broj stanovnika (2011.)

Stopa nezaposlenosti (31. ožujak 2016.), u %

311.878.344

49,3

Dobit poduzetnika (2016.), u tis. HRK

20.072.163

51 ,9

Robni izvoz (2016.), u tis. HRK

30.636.825

33

Robni uvoz (2016.), u tis. HRK

74.099.101

49,9

FDI (1993.-2016.), u mil. EUR

20.449

66,5

Prihodi poduzetnika (2016.), u tis. HRK

TOP10 županijskih dobitaša

1 1.323,8 2 908,8 3 667,1 4 589,7 5 554,8 6 428,3 7 290,5 8 271,7 9 222,0 10 214,7

mil. kn

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 2

mil. kn

Hrvatski Telekom d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 4

mil. kn

Izvor: HGK publikacija “Županije - razvojna raznolikost i gospodarski potencijali”; obrada: HGK

pametnom specijalizacijom i strateškim savezima, osobito putem industrijskih i uslužnih klastera, u čemu Zagreb, s obzirom na kapacitete znanstvenih i obrazovnih institucija, može napredovati. Razvojna je prilika i u restrukturiranju gospodarstva, novim kreativnim industrijama i ostvarenju gospodarskih projekata temeljenih na znanju, inovacijama i kvalitet i ponude roba i usluga. Zagrebačka industrija, usklađena s europskim standardima i tehnološki napredna, s visokokvalificiranom radnom snagom, svakako je prednost za potencijalne investitore. Privlačan za poduzetnike je i sam prometni položaj Zagreba, uz dobru cestovnu poveza-

nost unutar zemlje i prema drugim dijelovima Europe. Povoljne prilike Zagreba su i Tehnološki park, poticanje razvoja znanstveno-tehnološke infrastrukture, jačanje suradnje s poduzetničkim zonama u okolici, atraktivni uvjeti za inovativne izvozno orijentirane tvrtke, što sve postaje dio njegove razvojne strategije do 2020. godine.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 3

mil. kn

AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 37

mil. kn

PLIVA HRVATSKA d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 5

mil. kn

HEP-Proizvodnja d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 9

mil. kn

JADRANSKI NAFTOVOD d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 61

mil. kn

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 24

mil. kn

Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 126

BDP PO STANOVNIKU

mil. kn

160.000

H-ABDUCO d.o.o.

140.000

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 99

HRK

120.000

100.000 80.000 60.000

2008.

2009.

2010.

2011.

GZG

2012.

2013.

2014.

RH

Izvor: DZS; obrada: HGK

NAJVAŽNIJE GOSPODARSKE GRANE

%

struktura bruto dodane vrijednosti u 2014. godini 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Izvor: DZS; izračun: HGK

6,3 8,9 10,6 10,6 12,4

Poslovanje nekretninama Informacije i komunikacije Stručne, znan. i tehničke djelatnosti Prerađivačka industrija

15,8 Financijske djelatnosti i osiguranje 35,4

Trgovina na veliko i na malo, mot. vozila Ostalo


110

GRAD ZAGREB

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

1

INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.

ZAGREB

15.098.734.655

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - D.D.

ZAGREB

1.323.818.373

HP - HRVATSKA POŠTA D.D.

ZAGREB

9.167

2

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - D.D.

ZAGREB

8.856.568.510

HRVATSKI TELEKOM D.D.

ZAGREB

908.796.891

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

8.081

3

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

6.619.001.081

ZAGREB

667.086.760

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

7.504

4

HRVATSKI TELEKOM D.D.

ZAGREB

6.138.168.466

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB, DRUŠTVO ZA GRAĐENJE I

ZAGREB

589.711.097

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

ZAGREB

7.301

5

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

4.601.832.980

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

554.754.256

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

4.938

6

PETROL D.O.O.

ZAGREB

4.269.742.726

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

428.288.087

INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.

ZAGREB

4.598

7

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

3.387.291.029

JADRANSKI NAFTOVOD D.D.

ZAGREB

290.492.210

HRVATSKI TELEKOM D.D.

ZAGREB

3.653

8

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

3.352.692.401

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

271.672.952

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

3.148

9

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

3.273.138.590

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

221.890.508

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

ZAGREB

2.797

10

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

3.144.729.519

H-ABDUCO D.O.O.

ZAGREB

214.687.640

HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I ZAGREB NAPLATA CESTARINE D.O.O.

2.784

11

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

2.826.235.864

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

188.869.930

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

2.770

12

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

2.819.494.320

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

186.195.641

ELECTUS DGS D.O.O.

ZAGREB

2.287

13

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

2.585.174.002

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

179.174.426

INA MALOPRODAJNI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

2.262

14

MEDIKA D.D.

ZAGREB

2.575.544.993

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

ZAGREB

174.801.636

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

2.256

15

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

2.311.909.198

SUPER SPORT KLADIONICA D.O.O.

ZAGREB

169.064.119

SECURITAS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

2.175

16

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

ZAGREB

2.076.480.032

INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.

ZAGREB

160.021.170

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

2.095

17

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

ZAGREB

1.823.924.396

DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

143.474.616

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

2.052

18

METRO CASH & CARRY D.O.O.

ZAGREB

1.822.271.745

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

133.220.236

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

1.878

19

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

1.788.393.509

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

109.566.640

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

1.854

20

DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

1.735.932.562

HP - HRVATSKA POŠTA D.D.

ZAGREB

107.899.295

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

1.815

21

SPAR NEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

1.714.488.219

PETROL D.O.O.

ZAGREB

99.076.081

SPAR NEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

1.654

22

HP - HRVATSKA POŠTA D.D.

ZAGREB

1.697.950.800

DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT

ZAGREB

88.788.466

KRAŠ PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

1.492

23

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ZAGREB

1.689.260.471

AGENCIJA ALAN D.O.O.

ZAGREB

81.163.156

MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.D. ZAGREB

1.491

24

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

1.674.964.187

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

76.753.932

VIADUKT GRADITELJSKO D.D.

ZAGREB

1.325

25

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

1.674.198.734

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

73.583.218

PEVEC MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.

SESVETE

1.301

26

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

1.673.138.938

BLITZ FILM I VIDEO DISTRIBUCIJA D.O.O.

ZAGREB

71.487.997

SMART FLEX D.O.O.

ZAGREB

1.280

27

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

1.655.936.217

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

66.818.520

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

1.237

28

CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLOVNA TVRTKA D.D.

ZAGREB

1.609.988.610

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA D.O.O.

ZAGREB

66.603.901

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

1.212

29

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

1.600.400.039

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

65.443.204

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

1.190

30

PEVEC MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.

SESVETE

1.407.038.147

GP-BRIM D.O.O.

ZAGREB

65.391.260

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

1.148

31

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

ZAGREB

1.393.244.986

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

64.935.870

KLEMM SIGURNOST D.O.O.

ZAGREB

1.123

32

OKTAL PHARMA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ZAGREB

1.320.007.614

KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

64.768.071

CROSCO, NAFTNI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

1.103

33

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

1.303.606.568

TUROPOLIS D.O.O.

BUZIN

60.904.555

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

ZAGREB

1.100

34

TIFON D.O.O.

ZAGREB

1.227.214.228

MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.D. ZAGREB

58.466.503

METRO CASH & CARRY D.O.O.

ZAGREB

1.066

35

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

1.200.430.641

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

58.400.819

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

1.063

36

ZAGREB

1.175.777.386

INTERIGRE D.O.O.

ZAGREB

57.270.466

AKD-ZAŠTITA D.O.O.

ZAGREB

1.061

37

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB, DRUŠTVO ZA GRAĐENJE I

ZAGREB

1.147.671.360

LESNINA H. D.O.O.

ZAGREB

57.205.990

ALCA ZAGREB TRGOVAČKO D.O.O.

ZAGREB

967

38

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

1.118.258.373

L OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

55.226.736

SUPER SPORT KLADIONICA D.O.O.

ZAGREB

958

39

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

1.110.410.496

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

55.131.361

DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

954

40

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA ZAGREB D.O.O.

1.105.323.945

EFT-USLUGE, DRUŠTVO OGRANIČENOM ZAGREB ODGOVORNOŠĆU ZA ELEKTRONSKU

55.123.735

PLETER - USLUGE D.O.O.

ZAGREB

951

41

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

1.021.846.070

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

52.779.228

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

929

42

PORSCHE INTER AUTO D.O.O.

ZAGREB

1.010.394.453

PAN - PAPIRNA INDUSTRIJA TVORNICA PAPIRA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

51.487.929

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

905

43

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

994.066.124

MEDIKA D.D.

ZAGREB

50.704.045

CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLOVNA TVRTKA D.D.

ZAGREB

902

44

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

962.067.978

VIPNET USLUGE D.O.O.

ZAGREB

49.516.974

EON PLAN D.O.O.

ZAGREB

870

45

RENAULT NISSAN HRVATSKA TRGOVINA VOZILIMA D.O.O.

ZAGREB

959.536.037

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

46.547.778

ADECCO D.O.O.

ZAGREB

867

46

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

935.377.400

TOKIĆ, TRGOVINA, IZVOZ-UVOZ, ZASTUPANJE I PROIZVODNJA D.O.O.

SESVETE

46.357.981

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

860

47

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

933.328.513

SIEMENS D.D.

ZAGREB

46.033.478

DEKRA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

ZAGREB

851

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.


111

GRAD ZAGREB

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

48

STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI ZAGREB D.O.O.

925.951.819

MAGMA D.D.

ZAGREB

45.123.437

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

848

49

DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

900.516.863

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA ZAGREB D.O.O.

44.498.529

BILIĆ-ERIĆ D.O.O.

SESVETE

835

50

COCA-COLA HBC HRVATSKA - D.O.O.

ZAGREB

900.460.437

TIFON D.O.O.

42.843.818

ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI D.O.O.

ZAGREB

811

51

ZAGREB

898.579.695

NIKMARK D.O.O.

ZAGREB

42.646.102

PETROL D.O.O.

ZAGREB

787

ZAGREB

869.131.221

41.788.329

ADRIA ZAPOSLENICI D.O.O.

ZAGREB

759

ZAGREB

867.720.880

EUROPA - UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA D.O.O. BLITZ - CINESTAR, DRUŠTVO ZA KINOPRIKAZIVAČKE USLUGE D.O.O.

ZAGREB

53

AWT INTERNATIONAL TRGOVINA I USLUGE D.O.O. KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI KRAŠ PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

40.065.016

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

ZAGREB

710

54

LESNINA H. D.O.O.

ZAGREB

862.168.986

PORSCHE LEASING D.O.O.

ZAGREB

39.143.653

ZAGREB-MONTAŽA D.O.O.

ZAGREB

709

55

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

857.640.750

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

38.900.124

STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI ZAGREB D.O.O.

706

56

FRANCK PREHRAMBENA INDUSTRIJA ZAGREB D.D.

855.335.784

CEDEVITA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.O.O.

ZAGREB

38.880.403

INOVINE D.D.

ZAGREB

705

57

KAMGRAD D.O.O.

815.035.371

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

38.520.954

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

693

52

ZAGREB

ZAGREB

58

ALCA ZAGREB TRGOVAČKO D.O.O.

ZAGREB

800.539.002

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

38.440.718

TEHNIKA D.D.

ZAGREB

689

59

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

767.248.416

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

38.425.953

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

685

60

GRAND AUTO D.O.O.

ZAGREB

753.111.612

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

ZAGREB

38.015.309

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

672 663

61

JADRANSKI NAFTOVOD D.D.

ZAGREB

752.733.581

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

37.232.143

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

62

STAR IMPORT D.O.O.

ZAGREB

724.439.264

INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU D.O.O.

LUČKO

37.190.835

DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

658

63

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

714.334.977

ICF D.D.

ZAGREB

36.842.374

TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA D.O.O.

ZAGREB

634

64

HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I ZAGREB NAPLATA CESTARINE D.O.O.

704.098.472

IVAMIL D.O.O.

ZAGREB

36.595.283

INTERIGRE D.O.O.

ZAGREB

627

65

AGENCIJA ALAN D.O.O.

655.658.142

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

36.056.088

ZAGREB

610

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I ZAGREB SPECIJALNI TRANSFORMATORI AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST PROIZVODNO, USLUŽNO I ZAGREB

35.930.157

ELEKTROTEHNIČKA TVORNICA ELEKTRO-KONTAKT D.D. KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

607

35.782.950

LESNINA H. D.O.O.

ZAGREB

603

ZAGREB

66

AGS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

655.615.959

67

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

624.511.555

68

VIADUKT GRADITELJSKO D.D.

ZAGREB

614.409.028

AUTO HRVATSKA D.D.

ZAGREB

35.032.284

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

592

69

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

601.556.739

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

34.843.236

PAN-PEK D.O.O.

ZAGREB

585

70

KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.

ZAGREB

599.812.848

MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

34.758.515

TIFON D.O.O.

ZAGREB

576

71

GRANOLIO D.D.

ZAGREB

599.009.308

JYSK D.O.O.

ZAGREB

34.481.818

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

564

72

COMBIS, USLUGE INTEGRACIJA INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA D.O.O. ZAGREB

591.711.865

INPROX ZAGREB SESVETE D.O.O.

ZAGREB

33.651.526

LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE D.O.O. ZAGREB

563

73

FIBIS D.O.O.

ZAGREB

590.002.144

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

33.371.771

ADRIA GRUPA D.O.O.

ZAGREB

553

74

TEHNIKA D.D.

ZAGREB

583.348.495

BRAXEA D.O.O.

ZAGREB

32.032.648

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

538

75

AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI HRVATSKI LESKOVAC CENTRI D.O.O.

579.287.281

31.635.554

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI

ZAGREB

534

76

KING ICT D.O.O.

BUZIN

554.658.927

STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI ZAGREB D.O.O. BEIERSDORF - TRGOVINA NA VELIKO ZAGREB PARFEMIMA I KOZMETIKOM D.O.O.

31.204.101

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

521

77

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

ZAGREB

553.545.531

BADEL 1862 D.D.

ZAGREB

30.847.219

ZAGREB

500

78

L OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

533.137.716

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

ZAGREB

30.322.287

ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O. AWT INTERNATIONAL TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ZAGREB

485

79

BAT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

533.031.159

PAN-PEK D.O.O.

ZAGREB

30.087.500

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

479

80

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

532.197.638

COCA-COLA HBC HRVATSKA - D.O.O.

ZAGREB

29.390.406

477

ZAGREB

28.874.104

URIHO - USTANOVA ZA ZAGREB PROFESIONALNU REHABILITACIJU FRANCK PREHRAMBENA INDUSTRIJA ZAGREB D.D.

ZAGREB

28.815.865

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

471

81

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

ZAGREB

531.626.024

LABUD TVORNICA SREDSTAVA ZA PRANJE, KOZMETIČKIH I KEMIJSKIH

82

HENKEL CROATIA TRGOVINA I USLUGE ZAGREB D.O.O.

529.840.157

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

473

83

MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.D. ZAGREB

528.970.989

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

28.758.473

ENIKON AEROSPACE D.O.O.

ZAGREB

467

84

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

518.846.769

VERTIV CROATIA D.O.O.

ZAGREB

28.658.470

GERMANIA SPORT D.O.O.

ZAGREB

460

85

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

518.098.361

M SAN ULAGANJA D.O.O.

BUZIN

28.193.895

COCA-COLA HBC HRVATSKA - D.O.O.

ZAGREB

453

86

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

515.828.080

INFINITUM FACTORING D.O.O.

ZAGREB

27.780.605

WEBER ESCAL D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

448

87

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

500.833.893

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

27.393.668

KONČAR-GENERATORI I MOTORI D.D. ZAGREB

445

88

ZARA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

494.525.522

27.350.560

HRVATSKE CESTE D.O.O.

ZAGREB

441

89

TOMIĆ & CO. TRGOVINA I ZASTUPANJE ZAGREB D.O.O.

485.351.939

90

INOVINE D.D.

ZAGREB

482.967.132

AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI HRVATSKI LESKOVAC CENTRI D.O.O. DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM ZAGREB D.O.O. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE ZAGREB UPRAVLJANJE I POGON D.O.O.

27.205.101

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

438

26.460.838

ZARA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

432

91

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

474.182.772

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

26.280.536

INSTITUT IGH D.D.

ZAGREB

432

92

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

470.997.113

AGMAR D.O.O.

ZAGREB

25.976.475

HANZA MEDIA D.O.O.

ZAGREB

424

93

TOKIĆ, TRGOVINA, IZVOZ-UVOZ, ZASTUPANJE I PROIZVODNJA D.O.O.

SESVETE

469.276.683

IMMORENT SIGMA D.O.O.

ZAGREB

25.803.666

PEKARA DUBRAVICA D.O.O.

ZAGREB

420

94

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

458.047.442

DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

25.188.021

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.D. ZAGREB

419

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


112

GRAD ZAGREB

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

95

HEP ELEKTRA D.O.O.

ZAGREB

455.319.521

INVICTUS ULAGANJA D.O.O.

ZAGREB

24.944.567

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZAGREB

417

96

ZAGREB-MONTAŽA D.O.O.

ZAGREB

452.047.664

AUSTRIAN AIRLINES AKTIENGESELLSCHAFT

ZAGREB

24.815.928

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

ZAGREB

411

97

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

430.750.222

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

24.592.708

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - D.D.

ZAGREB

406

ZAGREB

388

ZAGREB

381

98

RWE ENERGIJA D.O.O.

ZAGREB

430.048.205

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

24.365.336

TVORNICA ŽELJEZNIČKIH VOZILA GREDELJ D.O.O.

99

H-ABDUCO D.O.O.

ZAGREB

429.754.756

EMPORION CENTAR D.O.O.

ZAGREB

24.337.101

MEDIKA D.D.

100

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

427.787.778

ZAGREB

23.892.209

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

379

101

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

424.828.218

MEDI-LAB ZASTUPANJE, VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA D.O.O. SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH

ZAGREB

23.875.849

AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I

ZAGREB

377

102

JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

423.289.596

ENIKON AEROSPACE D.O.O.

ZAGREB

23.542.502

JADRANSKI NAFTOVOD D.D.

ZAGREB

371

103

STRABAG ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE ZAGREB D.O.O.

418.427.347

CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

ZAGREB

23.202.022

MANA MODA D.O.O.

ZAGREB

368

104

CE-ZA-R CENTAR ZA RECIKLAŽU D.O.O. ZAGREB

415.517.269

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

23.153.959

BIPA D.O.O.

ZAGREB

360

105

SIEMENS D.D.

ZAGREB

406.459.002

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

23.070.068

BADEL 1862 D.D.

ZAGREB

358

106

INTERENERGO D.O.O.

ZAGREB

405.757.704

PET CENTAR D.O.O.

ZAGREB

22.444.206

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

ZAGREB

356

107

C&A MODA TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

404.530.348

ELEKTROTEHNIČKA TVORNICA ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB

22.105.111

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ZAGREB

356

108

HEP - OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

397.185.266

P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

21.708.617

NINA COMMERCE D.O.O.

ZAGREB

354

109

NOVA TV D.D.

ZAGREB

396.054.894

DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

21.636.604

COMBIS, USLUGE INTEGRACIJA INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA D.O.O. ZAGREB

353

110

ELEKTROTEHNIČKA TVORNICA ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB

393.512.722

DOK-ING D.O.O.

ZAGREB

21.599.369

IN2 D.O.O.

ZAGREB

348

111

SUPER SPORT KLADIONICA D.O.O.

ZAGREB

393.486.328

OKTAL PHARMA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ZAGREB

21.329.883

KONČAR - METALNE KONSTRUKCIJE

ZAGREB

344

112

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

393.472.284

CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.

ZAGREB

21.101.062

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

343

113

INTERIGRE D.O.O.

ZAGREB

387.236.581

ABB D.O.O.

ZAGREB

20.575.011

LJEKARNE PRIMA PHARME

ZAGREB

338

114

CROSCO, NAFTNI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

387.006.063

VELIKI ROBOT D.O.O.

ZAGREB

20.416.639

JYSK D.O.O.

ZAGREB

337

115

BIPA D.O.O.

ZAGREB

384.551.757

DALEKOVOD ULAGANJA D.O.O ZA POSLOVNE USLUGE

ZAGREB

20.236.420

NAMA D.D.

ZAGREB

332

116

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

ZAGREB

384.139.179

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

20.168.953

NOVA TV D.D.

ZAGREB

328

117

APIOS D.O.O.

ZAGREB

383.475.970

PEKARA DUBRAVICA D.O.O.

ZAGREB

20.156.984

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

328

SESVETE

326

ZAGREB

323 322

118

JYSK D.O.O.

ZAGREB

380.185.108

TOMIĆ & CO. TRGOVINA I ZASTUPANJE ZAGREB D.O.O.

20.103.454

TOKIĆ, TRGOVINA, IZVOZ-UVOZ, ZASTUPANJE I PROIZVODNJA D.O.O.

119

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

377.917.664

EUROAGRAM TIS D.O.O.

ZAGREB

20.092.188

AQUAESTIL PLUS D.O.O.

120

P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

371.574.155

19.751.295

PREHRANA TRGOVINA D.D.

ZAGREB

121

HYUNDAI HRVATSKA D.O.O.

SESVETE

370.842.446

BAKER TILLY HRVATSKA REVIZORSKA ZAGREB TVRTKA D.O.O. COMBIS, USLUGE INTEGRACIJA INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA D.O.O. ZAGREB

19.684.506

EUROPA - UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA D.O.O.

ZAGREB

322

122

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

368.531.465

KPMG CROATIA D.O.O.

ZAGREB

19.468.714

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

321 315

123

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

ZAGREB

363.923.564

SANDOZ D.O.O.

ZAGREB

19.322.458

MANPOWER D.O.O.

ZAGREB

124

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

353.981.741

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA

ZAGREB

19.306.208

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

309

125

PROENERGY D.O.O.

ZAGREB

353.766.832

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

19.265.029

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST PROIZVODNO, USLUŽNO I ZAGREB

306

126

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

350.890.180

SPECTRA - MEDIA D.O.O.

ZAGREB

18.936.645

TOP RAČUNOVODSTVO SERVISI D.O.O. ZAGREB

302

127

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

340.705.984

C&A MODA TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

18.685.400

MONTING D.O.O.

301

128

CEDEVITA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.O.O.

ZAGREB

330.414.277

ZARA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

18.543.032

OKTAL PHARMA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ZAGREB

297

18.376.478

V GRUPA D.O.O.

ZAGREB

294

ZAGREB

129

A-ANTICUS D.O.O.

ZAGREB

323.540.998

FRANCK PREHRAMBENA INDUSTRIJA ZAGREB D.D.

130

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

323.332.334

MONILE D.O.O.

ZAGREB

18.256.914

ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO, TRGOVINA I USLUGE D.D.

ZAGREB

292

131

PORSCHE LEASING D.O.O.

ZAGREB

321.296.763

DUPLICATO MEDIA D.O.O.

ZAGREB

18.197.756

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

285

132

ALPIQ ENERGIJA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

321.180.427

VEČERNJI LIST NOVINSKONAKLADNIČKO D.O.O.

ZAGREB

17.792.062

ZAGREB

285

133

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

319.684.581

NANOBIT D.O.O.

ZAGREB

17.788.487

INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. CEDEVITA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.O.O.

ZAGREB

284

134

C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

318.774.467

HOTO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

17.681.550

PORSCHE INTER AUTO D.O.O.

ZAGREB

276

135

EMIL FREY AUTO CENTAR D.O.O.

ZAGREB

313.219.516

KONČAR-GENERATORI I MOTORI D.D. ZAGREB

17.678.015

FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST

ZAGREB

271

136

RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

311.467.599

JADRAN-GRAĐENJE D.O.O.

ZAGREB

17.564.968

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA

ZAGREB

271

137

ING-GRAD D.O.O.

ZAGREB

310.506.062

NOVA TV D.D.

ZAGREB

17.442.290

SPORT VISION D.O.O.

ZAGREB

268 267

138

LJEKARNE PRIMA PHARME

ZAGREB

310.282.179

KRAŠ PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

17.302.489

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

139

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

308.858.534

KLEMM SIGURNOST D.O.O.

ZAGREB

17.093.640

KING ICT D.O.O.

BUZIN

261

140

ABB D.O.O.

ZAGREB

306.767.353

C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

16.865.375

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

ZAGREB

261

141

UNEX MEDIA D.O.O.

ZAGREB

305.747.591

INA MAZIVA D.O.O.

ZAGREB

16.583.007

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

ZAGREB

260

142

FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST

ZAGREB

305.183.700

PHARMAKON DISTRIBUCIJA D.O.O.

ZAGREB

16.552.594

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

ZAGREB

256

143

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

303.917.885

AGS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

16.363.434

KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.

ZAGREB

255

144

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

300.531.152

STOMA MEDICAL D.O.O.

ZAGREB

16.226.337

CE-ZA-R CENTAR ZA RECIKLAŽU D.O.O. ZAGREB

250

145

HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O.

ZAGREB

289.753.314

CE-ZA-R CENTAR ZA RECIKLAŽU D.O.O. ZAGREB

16.194.119

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.

250

ZAGREB


113

GRAD ZAGREB

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

146

EUROAGRAM TIS D.O.O.

ZAGREB

288.870.883

PROENERGY D.O.O.

ZAGREB

16.179.293

GHETALDUS OPTIKA D.D.

ZAGREB

250

147

ROBERT BOSCH D.O.O.

ZAGREB

288.077.143

MARKNIK RENT D.O.O.

ZAGREB

16.160.995

KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA D.D.

ZAGREB

249

148

BADEL 1862 D.D.

ZAGREB

286.058.912

ROBIĆ D.O.O.

ZAGREB

16.120.875

SPAN D.O.O.

ZAGREB

248

149

RECRO PROIZVODNJA, TRGOVINA I ODRŽAVANJE RAČUNALA I PRATEĆE

ZAGREB

285.926.180

RENAULT NISSAN HRVATSKA TRGOVINA VOZILIMA D.O.O.

ZAGREB

16.059.433

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

243

150

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

284.726.944

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

15.978.027

RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

243

151

KONČAR-GENERATORI I MOTORI D.D. ZAGREB

284.267.770

ALD AUTOMOTIVE D.O.O.

VELIKO POLJE

15.867.861

ELGRAD D.O.O.

ZAGREB

242

152

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

280.142.439

ETERNUS GRADNJA D.O.O.

ZAGREB

15.752.660

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI ZAGREB D.D.

242

153

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

280.099.190

TIM KABEL D.O.O.

SESVETE

15.584.056

SIEMENS D.D.

ZAGREB

241 241

154

GIP PIONIR D.O.O.

ZAGREB

273.426.710

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

15.359.208

OV-ODRŽAVANJE VAGONA D.O.O.

ZAGREB

155

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

ZAGREB

272.540.149

ANIMUS PRIMO D.O.O.

ZAGREB

15.260.738

ZAŠTITA-ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

239

156

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

272.307.946

KING ICT D.O.O.

BUZIN

15.099.046

VALIPILE D.O.O.

SESVETE

238

157

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

267.020.236

MEDIKOL D.O.O.

ZAGREB

14.890.782

ASSECO SEE D.O.O.

ZAGREB

238

158

SPAN D.O.O.

ZAGREB

265.455.966

UGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

14.884.348

MONTING POWER SYSTEMS D.O.O.

ZAGREB

237

159

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

264.173.678

LANIŠTE D.O.O.

ZAGREB

14.790.882

160

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

262.996.902

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

14.756.066

FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA ZAGREB D.O.O. AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI HRVATSKI LESKOVAC CENTRI D.O.O.

233

237

161

ELECTROLUX D.O.O.

ZAGREB

259.666.661

ISKRAEMECO D.O.O.

ZAGREB

14.746.540

INTERSPORT H D.O.O.

SESVETE

233

162

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O.

ZAGREB

255.965.795

JASIKA D.O.O.

ZAGREB

14.718.962

GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.

ZAGREB

229

163

HANZA MEDIA D.O.O.

ZAGREB

254.999.157

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

14.704.462

GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE D.O.O.

ZAGREB

224

164

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

254.043.961

MM FARMACHEM D.O.O.

ZAGREB

14.609.895

VJESNIK D.D.

ZAGREB

220

165

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

252.696.136

ALCA ZAGREB TRGOVAČKO D.O.O.

ZAGREB

14.454.451

METAL PRODUCT D.O.O.

ODRA

218

166

P.S.C. ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

251.802.324

DINOVA-DIONA, TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

14.420.583

MERITUS PLUS D.O.O.

ZAGREB

218

167

ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

250.615.022

PROFIL KLETT D.O.O.

ZAGREB

14.417.450

MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

216

168

VODOSKOK D.D.

ZAGREB

248.759.236

CILIKA D.O.O.

ZAGREB

14.331.701

AVENIJA D.O.O.

ZAGREB

214 213

169

FOKUS D.O.O.

ZAGREB

247.318.073

ESPLANADE OLEANDER D.O.O.

ZAGREB

14.298.501

AG SJAJ D.O.O.

ZAGREB

170

FAIRTRADE D.O.O.

ZAGREB

246.362.016

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

14.289.682

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

212

171

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

246.310.938

HENKEL CROATIA TRGOVINA I USLUGE ZAGREB D.O.O.

14.216.968

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

211

172

SANDOZ D.O.O.

ZAGREB

244.124.630

AGRO LDCII D.O.O.

ZAGREB

14.207.392

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

211

173

MANTA D.O.O.

ZAGREB

243.479.110

SOLLICITUDO D.O.O.

ZAGREB

13.873.197

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

ZAGREB

210

174

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

242.997.962

SOPOT ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

13.629.202

208

ZAGREB

241.981.557

KAMEN SIRAČ D.D.

ZAGREB

13.587.329

SPORTINA D.O.O ZA TRGOVINU I USLUGE HRVATSKE VODE - HIDROTEHNIČKI OBJEKTI D.O.O.

ZAGREB

175

MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

208

176

TERI-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

240.075.207

NAJBOLJA OPEKA D.O.O.

ZAGREB

13.559.668

MPG D.O.O.

ZAGREB

207

177

PHARMA NET D.O.O.

ZAGREB

239.885.231

ADORO D.O.O.

LUČKO

13.368.801

CROATIA BUS D.O.O.

ZAGREB

206

178

238.862.514

BOOKING.COM D.O.O.

ZAGREB

13.351.297

KATAPULT D.O.O.

ZAGREB

199

179

BEIERSDORF - TRGOVINA NA VELIKO ZAGREB PARFEMIMA I KOZMETIKOM D.O.O. MEDIACOM CENTRAL EUROPE ZAGREB ZAGREB D.O.O.

238.342.375

PETROL PLIN D.O.O.

ZAGREB

13.335.073

ALGORITAM MK D.O.O.

ZAGREB

199

180

VOLVO GROUP CROATIA D.O.O.

236.474.840

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

13.283.036

EXCEL ASSEMBLIES PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH

ZAGREB

199

ZAGREB

181

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

ZAGREB

236.094.281

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

12.960.888

ADECCO OUTSOURCING D.O.O.

ZAGREB

197

182

MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

235.830.830

FOKUS D.O.O.

ZAGREB

12.906.986

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ZAGREB

196

183

ZAGREB

235.340.087

CROZ D.O.O.

ZAGREB

12.890.231

ZAGREBŠPED D.O.O.

ZAGREB

194

184

DHL INTERNATIONAL D.O.O, HITNA DOSTAVA ŠIROM SVIJETA STUDIO MODERNA - TV PRODAJA TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ZAGREB

232.571.000

KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.

ZAGREB

12.844.455

PET-PROM D.O.O.

ZAGREB

192

185

TIM KABEL D.O.O.

SESVETE

232.397.401

SILA D.O.O.

ZAGREB

12.817.024

186

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

228.802.266

HEP ELEKTRA D.O.O.

ZAGREB

12.750.945

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE ZAGREB PROIZVODE VEČERNJI LIST NOVINSKOZAGREB NAKLADNIČKO D.O.O.

191

192

187

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

227.511.339

MICROSOFT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

12.685.459

LUXOR UGOSTITELJSTVO D.O.O.

ZAGREB

191

188

ENIKON AEROSPACE D.O.O.

ZAGREB

226.693.938

B.A.M.T. D.O.O.

ZAGREB

12.644.015

DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA, SKUPLJANJE I PRIMARNA PRERADA

ZAGREB

190 189

189

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

226.419.693

URED ZA PODRŠKU D.O.O.

BUZIN

12.595.538

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

190

VERTIV CROATIA D.O.O.

ZAGREB

224.923.174

PEVEC MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.

SESVETE

12.539.146

REIWAG FACILITY SERVICES D.O.O.

ZAGREB

188

191

PETROKOV D.O.O.

ZAGREB

224.897.493

IREKS AROMA D.O.O.

ZAGREB

12.463.096

BAUERFEIND D.O.O.

ZAGREB

187

192

EZPADA D.O.O.

ZAGREB

224.694.656

COMPING KOMPJUTORSKI INŽENJERING D.O.O.

ZAGREB

12.460.543

K I K ELEKTRONIKA D.O.O.

SESVETE

187

193

AUTOKUĆA BAOTIĆ D.O.O.

ZAGREB

224.560.560

MEŠIĆ COM D.O.O.

ZAGREB

12.441.893

PAN - PAPIRNA INDUSTRIJA TVORNICA PAPIRA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

186

194

SPORTINA D.O.O ZA TRGOVINU I USLUGE

ZAGREB

222.449.685

ASSECO SEE D.O.O.

ZAGREB

12.405.421

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

185

195

UGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

221.611.041

ZAGORJE GRADNJA D.O.O.

ZAGREB

12.359.760

ARGENTUM D.O.O.

ZAGREB

183

196

INA MALOPRODAJNI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

219.608.696

ORBICO BEAUTY D.O.O.

ZAGREB

12.292.685

TERSUS EKO D.O.O.

ZAGREB

182


114

GRAD ZAGREB

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

prihod

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

197

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

218.904.041

ELGRAD D.O.O.

ZAGREB

12.265.098

C&A MODA TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

181

198

TOYOTA CROATIA D.O.O.

ZAGREB

218.619.216

MANDIS D.O.O.

ZAGREB

12.203.739

CONFERO-ZAPOŠLJAVANJE D.O.O.

ZAGREB

181

199

ADIDAS CROATIA D.O.O.

ZAGREB

218.207.075

KOSTKO D.O.O.

ZAGREB

12.189.560

SOLDUS D.O.O.

ZAGREB

181

200

RWA HRVATSKA D.O.O.

BUZIN

216.669.609

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

12.166.004

JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.

ZAGREB

180

201

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST PROIZVODNO, USLUŽNO I ZAGREB

215.007.504

TRIUS D.O.O.

ZAGREB

12.153.045

TEXTILE HOUSE TRGOVINE D.O.O.

ZAGREB

179

202

PET-PROM D.O.O.

ZAGREB

214.893.291

B. BRAUN ADRIA D.O.O.

ZAGREB

11.986.563

E-KOLEKTOR D.O.O.

ZAGREB

178

203

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA

ZAGREB

214.374.149

GET NEKRETNINE D.O.O.

SESVETE

11.952.429

KONČAR - NISKONAPONSKE SKLOPKE ZAGREB I PREKIDAČI D.O.O.

177

204

PAN-PEK D.O.O.

ZAGREB

212.742.287

DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA, SKUPLJANJE I PRIMARNA PRERADA

ZAGREB

11.900.463

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

176

205

ASBISC-CR D.O.O.

ZAGREB

212.541.148

ZAGREBTRANS D.O.O.

ZAGREB

11.827.228

OVERSEAS TRADE CO LTD D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

176

206

ELGRAD D.O.O.

ZAGREB

211.370.576

ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO, TRGOVINA I USLUGE D.D.

ZAGREB

11.813.822

POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU, GINEKOLOGIJU, OPSTETRICIJU,

ZAGREB

175

207

ELECTUS DGS D.O.O.

ZAGREB

208.516.230

CENTRICE CASTELLUM D.O.O.

ZAGREB

11.801.450

IN TIME D.O.O.

HRAŠĆE TUROPOLJSKO

174

208

INA MAZIVA D.O.O.

ZAGREB

206.849.307

MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC ODVJETNIČKO D.O.O.

ZAGREB

11.641.741

LPP CROATIA D.O.O.

ZAGREB

173

209

ANDO D.O.O.

ZAGREB

206.659.843

MB FRIGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

11.630.415

WÜRTH-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

172

210

AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I

ZAGREB

206.042.186

HOTEL DUBROVNIK D.D.

ZAGREB

11.614.856

KADUS D.O.O.

ZAGREB

172

211

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

ZAGREB

205.991.291

VMD GRUPA, TRGOVINA I GRAĐENJE D.O.O.

ZAGREB

11.578.986

CONTY PLUS D.O.O.

LUČKO

171

212

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

ZAGREB

204.876.958

CIGLANE NEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

11.572.425

SIEMENS CONVERGENCE CREATORS D.O.O.

ZAGREB

170

213

TETRA PAK D.O.O.

ZAGREB

203.610.712

SUPERNOVA ZADAR D.O.O.

ZAGREB

11.556.674

SPECTRA - MEDIA D.O.O.

ZAGREB

170

214

24SATA D.O.O.

ZAGREB

202.850.887

VJETROELEKTRANA RUDINE D.O.O.

ZAGREB

11.553.149

24SATA D.O.O.

ZAGREB

168

215

ORBICO BEAUTY D.O.O.

ZAGREB

202.559.412

CONDITUM PROJEKT D.O.O.

ZAGREB

11.472.115

S. OLIVER HR D.O.O.

ZAGREB

168

216

DOK-ING D.O.O.

ZAGREB

201.067.157

RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

11.457.130

ZIEGLER D.O.O.

ZAGREB

167

217

ZIEGLER D.O.O.

ZAGREB

200.834.879

ELICOM - ELEKTROTEHNIČKO, GRADITELJSKO, PROIZVODNO I

ZAGREB

11.452.201

STRABAG ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE ZAGREB D.O.O.

163

218

AGENCIJA ZA INTEGRALNI TRANSPORT ZAGREB D.O.O.

200.375.967

CROATEL D.O.O.

ZAGREB

11.223.390

GRANOLIO D.D.

ZAGREB

162

219

KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

198.614.665

KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O. ZAGREB

11.208.745

KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU

ZAGREB

162

220

ZAGREB

196.549.411

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

ZAGREB

11.084.734

MONILE D.O.O.

ZAGREB

162

221

VEČERNJI LIST NOVINSKONAKLADNIČKO D.O.O. DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA, SKUPLJANJE I PRIMARNA PRERADA

ZAGREB

196.196.732

VB-GRUPA D.O.O.

ZAGREB

11.053.456

ABB D.O.O.

ZAGREB

162

222

AUTO KREŠO D.O.O.

ZAGREB

195.716.960

CC REAL D.O.O.

ZAGREB

10.997.316

ZAGREB

161

223

KONČAR - METALNE KONSTRUKCIJE

ZAGREB

195.532.039

ZIEGLER D.O.O.

ZAGREB

10.959.643

ZAGREB

161

224

EKUPI D.O.O.

BUZIN

188.118.107

PROJEKT GAJNICE D.O.O.

ZAGREB

10.759.854

ZAGREB

161

225

HERVIS SPORT I MODA D.O.O.

ZAGREB

187.924.427

B.M.V. INŽENJERING D.O.O.

ZAGREB

10.652.129

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O. KONČAR - MALI ELEKTRIČNI STROJEVI D.D. PRIMA NAMJEŠTAJ - PRODAJA NAMJEŠTAJA I OPREMANJE OBJEKATA DHL INTERNATIONAL D.O.O, HITNA DOSTAVA ŠIROM SVIJETA

ZAGREB

160

226

SECURITAS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

187.914.746

ZAGREB PLAKAT D.O.O.

ZAGREB

10.641.394

CROZ D.O.O.

ZAGREB

160

ZAGREB

160

227

VALIPILE D.O.O.

SESVETE

187.230.849

AGROPROTEINKA D.D.

SESVETE

10.639.002

TAKKO FASHION CROATIA D.O.O.

228

ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI D.O.O.

ZAGREB

187.150.831

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

ZAGREB

10.617.588

MARIJANA I MLADEN BAKOVIĆ D.O.O. LUČKO

159

229

PREHRANA TRGOVINA D.D.

ZAGREB

186.573.744

KM KAPITAL D.O.O.

ZAGREB

10.538.127

BIOVEGA D.O.O.

159

230

COMPING KOMPJUTORSKI INŽENJERING D.O.O.

ZAGREB

185.309.030

CROATIA BUS D.O.O.

ZAGREB

10.495.971

MODEL PAKIRANJA D.D.

ZAGREB

158

231

PLETER - USLUGE D.O.O.

ZAGREB

184.713.994

MERITUS PLUS D.O.O.

ZAGREB

10.492.760

GRESS D.O.O.

ZAGREB

158

ZAGREB

232

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA D.O.O.

ZAGREB

184.032.364

NICRO D.O.O.

ZAGREB

10.469.399

EUROLEX SIGURNOST D.O.O.

ZAGREB

158

233

MAZDA MOTOR CROATIA D.O.O.

ZAGREB

183.128.285

KONČAR - MALI ELEKTRIČNI STROJEVI D.D.

ZAGREB

10.443.482

234

INTERSPORT H D.O.O.

SESVETE

183.079.182

A-ANTICUS D.O.O.

ZAGREB

10.420.846

POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, ZAGREB KIRURGIJU, RADIOLOGIJU, ZAGREBAČKI TRGOVINSKI SISTEM ZAGREB D.O.O.

157

157

235

HRVATSKE CESTE D.O.O.

ZAGREB

181.343.564

PET MINUTA D.O.O.

ZAGREB

10.393.437

MONTECRISTO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

155

236

BRENNTAG HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

181.310.625

NEKRETNINE ISTOK D.O.O.

ZAGREB

10.369.463

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

154 154

237

INSTITUT IGH D.D.

ZAGREB

180.785.668

DOHEL D.O.O.

SESVETE

10.350.231

VIRTUOZ USLUGE D.O.O.

ZAGREB

238

MUNIS D.O.O.

ZAGREB

180.329.936

COMPUTECH D.O.O.

ZAGREB

10.338.934

PIANOFORTE CROATIA D.O.O.

ZAGREB

154

239

AIR BP CROATIA D.O.O.

ZAGREB

179.846.708

ORANICE D.O.O.

ZAGREB

10.313.826

VERTIV CROATIA D.O.O.

ZAGREB

154

240

VMD GRUPA, TRGOVINA I GRAĐENJE D.O.O.

ZAGREB

179.786.322

RP GLOBAL DANILO D.O.O.

ZAGREB

10.260.441

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

ZAGREB

154

241

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.D. ZAGREB

179.127.021

NAUTIČKI CENTAR TROGIR D.O.O ZA NAUTIČKI TURIZAM

ZAGREB

10.197.487

LA LOG TRANSPORTI I POSLOVNE USLUGE D.O.O.

SESVETE

152

242

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

ZAGREB

178.379.154

KAVRAN-MAKS D.O.O.

ZAGREB

10.182.246

GRAMONT DRENOVA D.O.O.

SESVETE

152

243

MONDELEZ ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

176.076.283

GRGIĆ & PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO

ZAGREB

10.045.739

TOM TAILOR ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

152

244

HOREX TRADE D.O.O.

ZAGREB

174.625.470

DIREKT D.O.O.

SESVETE

10.023.286

KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE

ZAGREB

150

245

PACIFIC FRUIT LIMITED D.O.O.

ZAGREB

174.183.414

360 MARKETING D.O.O.

ZAGREB

10.021.158

AMADEUS M.A.J. D.O.O.

ZAGREB

150

246

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI ZAGREB D.D.

173.733.104

PRECIZNA MEHANIKA ZAGREB D.O.O. ZAGREB

9.996.029

CCC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

149

247

IREKS AROMA D.O.O.

173.597.433

STAR IMPORT D.O.O.

9.991.242

TEH - GRADNJA D.O.O.

ZAGREB

147

ZAGREB

ZAGREB


115

GRAD ZAGREB

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

prihod

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

248

BOEHRINGER INGELHEIM ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

173.051.125

SEDAM IT D.O.O.

ZAGREB

9.927.460

FOKUS D.O.O.

ZAGREB

146

249

ARENA CENTER ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

172.693.477

OPTINOVA D.O.O.

ZAGREB

9.867.026

IZOVAT DT D.O.O.

ZAGREB

146

250

SCOTT BADER D.O.O.

ZAGREB

171.865.847

IVICOM CONSULTING D.O.O.

ZAGREB

9.831.379

EUROADRIA D.O.O.

ZAGREB

146

251

KATAPULT D.O.O.

ZAGREB

171.476.951

TOM TAILOR ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

9.752.782

BETON-LUČKO D.O.O.

LUČKO

146

252

ZAGREB

171.454.985

TEHNOSERVIS-HORVAT I HORVAT D.O.O.

ZAGREB

9.704.072

JAŠKAPACK D.O.O.

SESVETE

146

253

ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO, TRGOVINA I USLUGE D.D. MEDI-LAB ZASTUPANJE, VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

170.632.642

INVESTCO D.O.O.

ZAGREB

9.670.895

ŽIVI BAR D.O.O.

ZAGREB

145

254

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

ZAGREB

170.620.705

UNIKOMERC - UVOZ D.O.O.

ZAGREB

9.577.233

QUEHENBERGER LOGISTICS D.O.O.

ZAGREB

144

255

PNEUMATIK D.O.O.

ZAGREB

168.733.431

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

ZAGREB

9.562.986

KPMG CROATIA D.O.O.

ZAGREB

143

256

S.B. TORANJ D.O.O.

ZAGREB

168.695.096

YAZAKI EUROPE LIMITED

ZAGREB

9.523.479

ELKA D.O.O.

ZAGREB

143

257

LA LOG TRANSPORTI I POSLOVNE USLUGE D.O.O.

SESVETE

167.721.077

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

9.436.047

ESPLANADE OLEANDER D.O.O.

ZAGREB

142

258

VODOTEHNIKA D.D.

ZAGREB

167.620.313

KIKA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA D.O.O.

ZAGREB

9.416.833

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

141

259

PHARMAKON DISTRIBUCIJA D.O.O.

ZAGREB

167.615.511

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

9.413.984

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

139

260

VM2 D.O.O.

ZAGREB

167.549.970

GRAND HOTEL ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

9.238.441

ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE D.D.

ZAGREB

139

261

ASSECO SEE D.O.O.

ZAGREB

166.763.890

EMPORION D.O.O.

ZAGREB

9.235.518

CLUB ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

139

262

JOHNSON & JOHNSON S.E. D.O.O.

ZAGREB

166.655.434

NJUŠKALO D.O.O.

ZAGREB

9.233.561

MARCHÉ RESTORANI D.O.O.

ZAGREB

139

263

LINKS D.O.O.

ZAGREB

166.644.994

IMPORTANNE D.O.O.

ZAGREB

9.228.966

EUROAGRAM TIS D.O.O.

ZAGREB

137

264

SYNGENTA AGRO D.O.O.

ZAGREB

166.447.898

DOKA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

9.209.709

AVL-AST D.O.O.

ZAGREB

137

265

INAGIP D.O.O.

ZAGREB

164.215.420

ALTIORA D.O.O.

ZAGREB

9.164.846

TEPIH-CENTAR D.O.O.

ZAGREB

137

266

PETROL PLIN D.O.O.

ZAGREB

163.397.036

ACI GRUPA D.D.

ZAGREB

9.162.023

INA MAZIVA D.O.O.

ZAGREB

137

267

ZAGREB

163.023.604

AQUAESTIL PLUS D.O.O.

ZAGREB

9.085.654

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

137

ZAGREB

162.590.481

IKOM INDUSTRIJA KOMUNALNE OPREME I MJERILA D.O.O.

ZAGREB

9.079.639

PRO SPORT 98 D.O.O.

ZAGREB

136

269

EUROPA - UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA D.O.O. BLITZ - CINESTAR, DRUŠTVO ZA KINOPRIKAZIVAČKE USLUGE D.O.O. INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.

ZAGREB

162.462.730

UNEX GRUPA D.O.O.

ZAGREB

9.065.288

POSILOVIĆ ZAŠTITA D.O.O.

ZAGREB

136

270

MANA MODA D.O.O.

ZAGREB

162.155.938

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

9.006.998

ODVJETNIČKO D.O.O.

ZAGREB

136

268

271

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

ZAGREB

162.040.033

MONTING D.O.O.

ZAGREB

8.962.542

DINOVA-DIONA, TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

134

272

VELETABAK D.O.O.

ZAGREB

161.999.873

TAU ON-LINE D.O.O.

ZAGREB

8.949.740

UNIJA NOVA D.O.O.

ZAGREB

134

273

EDISON INTERNATIONAL S.P.A.

ZAGREB

161.784.576

VIRTUOZ USLUGE D.O.O.

ZAGREB

8.914.525

FERROSTIL MONT D.O.O.

ZAGREB

134

274

TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA D.O.O.

ZAGREB

161.710.378

URBANIKO D.O.O.

ZAGREB

8.910.248

FIBIS D.O.O.

ZAGREB

133

275

STANIĆ BEVERAGES D.O.O.

ZAGREB

161.624.198

AUCTOR KAPITAL D.O.O.

ZAGREB

8.896.776

LUXOR MULTISERVIS D.O.O.

ZAGREB

133

276

BLITZ FILM I VIDEO DISTRIBUCIJA D.O.O.

ZAGREB

160.803.122

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

8.892.158

PIRAMIDA D.O.O.

SESVETE

133

277

HGSPOT INFORMATIKA D.O.O.

ZAGREB

159.974.133

LES-MMS TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O.

ZAGREB

8.875.277

IREKS AROMA D.O.O.

ZAGREB

133

278

SPORT VISION D.O.O.

ZAGREB

158.770.849

BLITZ - CINESTAR ADRIA, DRUŠTVO ZA ZAGREB KINOPRIKAZIVAČKE USLUGE D.O.O.

8.795.133

L OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

133

279

OMNICOM MEDIA GRUPA D.O.O.

ZAGREB

157.741.149

HANZA MEDIA D.O.O.

ZAGREB

8.775.154

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

132

280

ADRIA GRUPA D.O.O.

ZAGREB

157.686.029

EQUIDEM D.O.O.

ZAGREB

8.757.310

ING-GRAD D.O.O.

ZAGREB

132

281

MB FRIGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

157.330.792

GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.

ZAGREB

8.715.193

282

KONČAR - KUĆANSKI APARATI

ZAGREB

156.950.520

ING-GRAD D.O.O.

ZAGREB

8.647.360

TOMIĆ & CO. TRGOVINA I ZASTUPANJE ZAGREB D.O.O. EGIS ROAD OPERATION CROATIA ZAGREB D.O.O.

130 130

130

283

EUROPAPIER ADRIA D.O.O.

SESVETE

155.868.219

ALPHACHROM D.O.O.

ZAGREB

8.601.223

HM-PATRIA D.O.O.

ZAGREB

284

BAUERFEIND D.O.O.

ZAGREB

155.720.493

INEM-ELECTRONIC D.O.O.

ZAGREB

8.507.384

KONČAR - ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI APARATI

ZAGREB

130

285

IN2 D.O.O.

ZAGREB

154.812.395

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

8.496.018

AGROPROTEINKA D.D.

SESVETE

130 129

286

MEDIC D.O.O.

ZAGREB

154.583.582

UNEX MEDIA D.O.O.

ZAGREB

8.465.877

HERVIS SPORT I MODA D.O.O.

ZAGREB

287

KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA D.D.

ZAGREB

154.322.270

24SATA D.O.O.

ZAGREB

8.432.029

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

128

288

BAYER D.O.O.

ZAGREB

152.459.517

DIOKI ORGANSKA PETROKEMIJA D.D. ZAGREB

8.426.645

MANGO MODA D.O.O.

ZAGREB

128

289

KONČAR - MONTAŽNI INŽENJERING D.D.

ZAGREB

152.348.063

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

8.373.249

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

128

290

SCANIA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

152.140.238

MILSING D.O.O.

ODRA

8.310.271

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

127

291

AGMAR D.O.O.

ZAGREB

151.589.877

WÜRTH-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

8.267.133

DOUGLAS PARFUMERIJE D.O.O.

ZAGREB

127

292

PAN - PAPIRNA INDUSTRIJA TVORNICA PAPIRA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

150.924.167

SANYKO D.O.O.

ZAGREB

8.250.906

VRUTAK D.O.O.

ZAGREB

127

293

OMD MEDIA D.O.O.

ZAGREB

150.422.445

S.C.A.N. D.O.O.

BUZIN

8.202.913

BLITZ - CINESTAR, DRUŠTVO ZA KINOPRIKAZIVAČKE USLUGE D.O.O.

ZAGREB

127

294

MARIJANA I MLADEN BAKOVIĆ D.O.O. LUČKO

149.856.701

8.138.667

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

126

295

FEAL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

148.893.950

ERSTE GROUP CARD PROCESSOR ZAGREB D.O.O. KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI ZAGREB D.D.

8.110.454

VODOTEHNIKA D.D.

ZAGREB

126

296

ŠTASNI D.O.O.

ZAGREB

148.471.935

KIRKOMERC D.O.O.

ZAGREB

8.109.977

PETROKOV D.O.O.

ZAGREB

125

297

LABUD TVORNICA SREDSTAVA ZA PRANJE, KOZMETIČKIH I KEMIJSKIH

ZAGREB

148.464.630

8.090.526

125

AQUAESTIL PLUS D.O.O.

ZAGREB

148.431.178

AUCTOR AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE KONČAR - MONTAŽNI INŽENJERING D.D.

ZAGREB

298

M.O.F. RAZVOJ TRGOVAČKIH CENTARA ZAGREB D.O.O. AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE ZAGREB PROIZVODE

ZAGREB

125

8.082.640


116

GRAD ZAGREB

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

299

PARON USLUGE PRIJEVOZA D.O.O.

ZAGREB

147.680.865

HASHCODE D.O.O.

ZAGREB

8.069.547

MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

124

300

IGEPA PLANA D.O.O.

ZAGREB

147.303.946

ERNST & YOUNG CROATIA D.O.O.

ZAGREB

8.060.150

DUPIN D.O.O.

ZAGREB

124

301

PET CENTAR D.O.O.

ZAGREB

147.013.891

MEDIA POLIS D.O.O.

ZAGREB

8.050.274

ERSTE GROUP CARD PROCESSOR D.O.O.

ZAGREB

124

302

DINOVA-DIONA, TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

146.549.465

ALFATEC GROUP D.O.O.

ZAGREB

8.042.527

CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

ZAGREB

123

303

U.M. UNIVERSAL MCCANN D.O.O.

ZAGREB

145.456.054

CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLOVNA TVRTKA D.D.

ZAGREB

8.042.493

PRIMEVIGILANCE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

123

304

HELIOS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

145.409.485

GRANTA PROJEKT D.O.O.

ZAGREB

8.002.784

KRAŠ-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

122

305

DECATHLON ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

145.353.010

TAJNIK D.O.O.

ZAGREB

7.987.832

NLK TRGOVINA I DISTRIBUCIJA D.O.O. ZAGREB

121

306

MODEL PAKIRANJA D.D.

ZAGREB

145.273.914

ABEST D.O.O.

ZAGREB

7.951.433

MERIT D.O.O.

ZAGREB

121

307

CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB ZAGREB D.D.

144.948.358

ADRIATICA.NET, TURISTIČKA AGENCIJA ZAGREB D.O.O.

7.901.951

SAMSIC D.O.O.

ZAGREB

121

308

ŽEPOH D.O.O.

ZAGREB

144.815.550

INGRA D.D.

ZAGREB

7.891.492

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.

ZAGREB

121

309

AGRAGOLD D.O.O.

ZAGREB

144.293.407

JOHNSON & JOHNSON S.E. D.O.O.

ZAGREB

7.830.995

UNITAS D.D.

ZAGREB

121

310

GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE D.O.O.

ZAGREB

144.120.463

SHOPPING CENTER D.O.O.

ZAGREB

7.782.712

MONTMONTAŽA-OPREMA D.O.O.

ZAGREB

121

311

INGRAM MICRO D.O.O.

ZAGREB

143.550.737

TERI-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

7.776.741

FARMACIA-SPECIJALIZIRANA PRODAVAONICA D.O.O.

ZAGREB

120

312

SCHNEIDER ELECTRIC D.O.O.

ZAGREB

143.015.063

MEDIC D.O.O.

ZAGREB

7.745.752

ACNIELSEN D.O.O.

ZAGREB

120

313

NINA COMMERCE D.O.O.

ZAGREB

141.372.689

ZAGREB

7.732.645

EKONERG-INSTITUT ZA ENERGETIKU I ZAGREB ZAŠTITU OKOLIŠA D.O.O.

119

314

ATLANTIC GRUPA D.D.

ZAGREB

138.990.214

BAUHAUS NEKRETNINE - RIJEKA D.O.O. LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE

ZAGREB

7.727.925

KERSCHOFFSET ZAGREB D.O.O.

JEŽDOVEC

119

315

MEŠIĆ COM D.O.O.

ZAGREB

138.447.948

ANTERRA D.O.O.

ZAGREB

7.683.398

LABUD TVORNICA SREDSTAVA ZA PRANJE, KOZMETIČKIH I KEMIJSKIH

ZAGREB

118

316

K I K ELEKTRONIKA D.O.O.

SESVETE

138.290.911

RECOM, PROIZVODNJA, TRGOVINA I ZASTUPANJE D.O.O.

ZAGREB

7.671.528

BRACO KOP D.O.O.

ZAGREB

118

317

HARVEY NORMAN ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

138.196.775

NEKRETNINE SPLIT D.O.O.

ZAGREB

7.650.388

SDMS D.O.O.

ZAGREB

117

318

WÜRTH-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

136.412.581

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.D. ZAGREB

7.629.095

LOLA RIBAR D.D.

ZAGREB

116

319

CENTAR GRADSKI PODRUM D.O.O.

ZAGREB

135.005.047

ATIR AGENCIJA ZA TEHNIČKOTEHNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ ZAGREB

7.620.975

DECENTIA D.O.O.

VELIKO POLJE

115

320

GEBRÜDER WEISS D.O.O.

ZAGREB

133.282.913

MARIJANA I MLADEN BAKOVIĆ D.O.O. LUČKO

7.591.248

AUTO KREŠO D.O.O.

ZAGREB

114

321

COMTEL CORP D.O.O.

ZAGREB

133.084.656

KAMENIČKI D.O.O.

7.589.792

BRODARSKI INSTITUT D.O.O.

ZAGREB

114

ZAGREB

322

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

ZAGREB

132.707.789

KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU

ZAGREB

7.577.937

ORBICO BEAUTY D.O.O.

ZAGREB

113

323

AGROPROTEINKA D.D.

SESVETE

132.463.126

FRAGMENT D.O.O.

ZAGREB

7.577.416

SLASTIČARNICA VINCEK D.O.O.

ZAGREB

113

324

BSH KUĆANSKI UREĐAJI D.O.O.

ZAGREB

132.068.811

SIKA CROATIA D.O.O.

LUČKO

7.545.807

FILIA USLUGE D.O.O.

ZAGREB

113

325

TOM TAILOR ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

132.003.015

ŠAVORIĆ & PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.

ZAGREB

7.544.144

BENZ D.O.O.

ZAGREB

113

326

ZAGREBTRANS D.O.O.

ZAGREB

131.697.955

ORYX GRUPA D.O.O.

SESVETE

7.516.734

PET CENTAR D.O.O.

ZAGREB

113

327

GHETALDUS OPTIKA D.D.

ZAGREB

130.427.276

IGEPA PLANA D.O.O.

ZAGREB

7.471.986

ATLANTIC GRUPA D.D.

ZAGREB

112

328

VIPNET USLUGE D.O.O.

ZAGREB

130.263.239

TEXTILE HOUSE TRGOVINE D.O.O.

ZAGREB

7.459.934

BAUWELT D.O.O.

ZAGREB

112

329

CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

ZAGREB

130.208.869

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

ZAGREB

7.443.849

FIDELTA D.O.O.

ZAGREB

112

330

KAUFMANN I HOFMANN D.O.O.

ZAGREB

129.917.420

CHROMOS BOJE I LAKOVI D.D.

ZAGREB

7.430.848

ZAGREBTRANS D.O.O.

ZAGREB

112

331

MONTING D.O.O.

ZAGREB

128.202.711

MAJOR INTERNACIONAL D.O.O.

ZAGREB

7.404.684

ZAGORJE GRADNJA D.O.O.

ZAGREB

111 111

332

ENERGIJA GRADEC D.O.O.

ZAGREB

127.901.773

INEL - MEDICINSKA TEHNIKA D.O.O.

ZAGREB

7.400.426

DELOITTE D.O.O.

ZAGREB

333

S. OLIVER HR D.O.O.

ZAGREB

127.003.602

PUTEKO D.O.O.

ZAGREB

7.376.422

PLAVI TIM D.O.O.

ZAGREB

111

334

PEKARA DUBRAVICA D.O.O.

ZAGREB

126.502.074

KONČAR - UGOSTITELJSKA OPREMA D.O.O.

ZAGREB

7.366.198

GRAND AUTO D.O.O.

ZAGREB

110

335

TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

125.015.643

BISNODE D.O.O.

ZAGREB

7.324.954

B-P ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE D.O.O.

ZAGREB

110

336

ORACLE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

124.189.289

TIS - COMMERCE D.O.O.

ZAGREB

7.311.845

HOTEL DUBROVNIK D.D.

ZAGREB

110

337

ADRIA SNACK COMPANY D.O.O.

ZAGREB

123.394.451

NOVO GAMING D.O.O.

ZAGREB

7.301.379

ZNANJE D.O.O.

ZAGREB

110

338

AGROCHEM-MAKS D.O.O.

ZAGREB

123.140.347

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

7.222.929

FRAGARIA D.O.O.

ZAGREB

109

339

VRUTAK D.O.O.

ZAGREB

123.090.627

SIEMENS HEALTHCARE D.O.O.

ZAGREB

7.214.662

MODERNE KOMUNIKACIJE D.O.O.

ZAGREB

108

340

RAIL CARGO LOGISTICS - CROATIA, MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

ZAGREB

122.664.471

MASSIMO DUTTI HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

7.213.182

ZAGORJE-KOP D.O.O.

ZAGREB

108

341

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

121.600.944

FILIA USLUGE D.O.O.

ZAGREB

7.190.923

DOK-ING D.O.O.

ZAGREB

106

342

SCHACHERMAYER D.O.O.

ZAGREB

121.217.543

VODOSKOK D.D.

ZAGREB

7.159.609

HARVEY NORMAN ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

106

343

VIVIANI D.O.O.

ZAGREB

119.397.622

SPAN D.O.O.

ZAGREB

7.130.364

LINKS D.O.O.

ZAGREB

106

344

GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.

ZAGREB

119.233.003

FLIO D.O.O.

ZAGREB

7.114.410

HENKEL CROATIA TRGOVINA I USLUGE ZAGREB D.O.O.

105

345

REAL GRUPA D.O.O.

ZAGREB

118.761.022

DAL-KON ING D.O.O.

ZAGREB

7.108.846

MONTINVEST D.O.O.

ZAGREB

105

346

DOUGLAS PARFUMERIJE D.O.O.

ZAGREB

118.354.999

DDL ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

7.104.823

EKO PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

105

347

FRAGARIA D.O.O.

ZAGREB

117.482.828

S IMMORENT OMIKRON D.O.O.

ZAGREB

6.991.757

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

ZAGREB

105

348

VAILLANT D.O.O.

ZAGREB

117.341.805

VAILLANT D.O.O.

ZAGREB

6.965.378

TISKARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

104

349

OVERSEAS TRADE CO LTD D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

116.598.150

MPG D.O.O.

ZAGREB

6.954.468

STIL-PEKARNA D.O.O.

ZADVORSKO

104


117

GRAD ZAGREB

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

rang

naziv tvrtke

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

350

KLEMM SIGURNOST D.O.O.

ZAGREB

116.384.918

POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, ZAGREB KIRURGIJU, RADIOLOGIJU,

6.946.721

ALTPRO D.O.O.

ZAGREB

103

351

ENEL TRADE D.O.O.

ZAGREB

115.528.362

MONEO D.O.O.

ZAGREB

6.921.145

VIŠEVICA DRVO D.O.O.

ZAGREB

103

352

BIOVEGA D.O.O.

ZAGREB

114.908.342

AGROCHEM-MAKS D.O.O.

ZAGREB

6.897.177

LIBUSOFT CICOM D.O.O.

ZAGREB

103

353

CANDY HOOVER ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

114.847.850

NEKRETNINE ZADAR D.O.O.

ZAGREB

6.881.430

MOZAIK KNJIGA D.O.O.

ZAGREB

103

354

PPD CROATIA D.O.O.

ZAGREB

114.629.166

AL GETO D.O.O.

ZAGREB

6.864.082

VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA D.D.

SESVETE

102

ZAGREB

102

355

AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI D.O.O. ZAGREB

113.839.540

ITERATIO D.D.

ZAGREB

6.845.151

AMO DIZAJN JJ D.O.O.

356

GEALAN D.O.O.

ŽERJAVINEC

113.738.349

EKO D.O.O.

ZAGREB

6.805.407

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA ZAGREB D.O.O.

100

357

AGROMAIS D.O.O.

SESVETE

113.330.412

GEODIST D.O.O.

ZAGREB

6.786.427

SIGNIFICO D.O.O.

100

358

PRIMA NAMJEŠTAJ - PRODAJA NAMJEŠTAJA I OPREMANJE OBJEKATA ZAGREB EFT-USLUGE, DRUŠTVO OGRANIČENOM ZAGREB ODGOVORNOŠĆU ZA ELEKTRONSKU

113.057.492

TRIUS NEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

6.765.028

PRIMACOŠPED D.O.O.

ZAGREB

100

112.860.888

INTERSPORT H D.O.O.

SESVETE

6.741.580

ENERGOSPEKTAR D.O.O.

ZAGREB

100

359

ZAGREB

360

LIPAPROMET D.O.O.

ZAGREB

112.836.277

KONČAR - METALNE KONSTRUKCIJE

ZAGREB

6.708.878

YAZAKI EUROPE LIMITED

ZAGREB

99

361

FARMACIA-SPECIJALIZIRANA PRODAVAONICA D.O.O.

ZAGREB

112.558.404

LSF CONSULTING D.O.O.

ZAGREB

6.704.332

GRAND HOTEL ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

99

362

TAKKO FASHION CROATIA D.O.O.

ZAGREB

111.983.999

MARJAN VOĆE D.O.O.

ZAGREB

6.701.063

ELICOM - ELEKTROTEHNIČKO, GRADITELJSKO, PROIZVODNO I

ZAGREB

97

363

TVORNICA ŽELJEZNIČKIH VOZILA GREDELJ D.O.O. INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU D.O.O.

ZAGREB

111.704.247

B.P.A.C. AUTO D.O.O.

SESVETE

6.670.609

COUTURE CONFECTION D.O.O.

ZAGREB

97

LUČKO

111.427.041

COMTEL CORP D.O.O.

ZAGREB

6.663.700

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

96 96

364 365

NAMA D.D.

ZAGREB

111.263.283

MANA MODA D.O.O.

ZAGREB

6.659.678

ALFA D.D.

ZAGREB

366

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS D.O.O.

ZAGREB

111.006.259

BERSHKA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

6.625.481

STANIĆ BEVERAGES D.O.O.

ZAGREB

95

367

RIGETA D.O.O.

ZAGREB

110.958.810

PRICEWATERHOUSECOOPERS SAVJETOVANJE D.O.O.

ZAGREB

6.615.543

P & F ZAŠTITA D.O.O.

ZAGREB

95

368

OPTINOVA D.O.O.

ZAGREB

110.903.936

SCOTT BADER D.O.O.

ZAGREB

6.614.848

PEKARSKI OBRT DINARA VL. JOSIP GALIOT, SESVETE, KAŠINSKA 12 A

SESVETE

95

369

SMART FLEX D.O.O.

ZAGREB

110.781.156

PNEUMATIK D.O.O.

ZAGREB

6.565.566

ELEKTROKEM D.O.O.

VUGROVEC DONJI

95

370

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.

ZAGREB

110.610.011

ZODAKS D.O.O.

ZAGREB

6.544.297

KONTAKT KUĆANSKI APARATI D.O.O.

ZAGREB

95

371

TOYOTA CENTAR ZAGREB D.O.O.

VELIKO POLJE

110.590.326

AGROMAIS D.O.O.

SESVETE

6.526.350

FRUMENTUM D.O.O.

ZAGREB

94

372

JAŠKAPACK D.O.O.

SESVETE

110.449.604

ORESTES GRUPA D.O.O.

ZAGREB

6.480.780

GEBRÜDER WEISS D.O.O.

ZAGREB

93

373

ALD AUTOMOTIVE D.O.O.

VELIKO POLJE

110.352.096

TEHNOZAVOD-MARUŠIĆ D.O.O.

ZAGREB

6.463.308

BOFROST*C D.O.O.

ZAGREB

93

374

MICROSOFT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

109.338.003

ADRIA SNACK COMPANY D.O.O.

ZAGREB

6.396.083

INTEGRALOG D.O.O.

ZAGREB

93

375

MM FARMACHEM D.O.O.

ZAGREB

109.287.593

NORT D.O.O.

ZAGREB

6.317.057

ORYX GRUPA D.O.O.

SESVETE

92

376

PITTAROSSO EAST OBUĆA I KOŽNA GALANTERIJA D.O.O.

ZAGREB

108.633.079

MEXPO D.O.O.

HRAŠĆE TUROPOLJSKO

6.312.989

ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D.D.

ZAGREB

92

377

HEP-TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.

ZAGREB

108.535.457

FRIGO-KOR D.O.O.

ZAGREB

6.308.508

KONČAR - SKLOPNA POSTROJENJA

SESVETE

92

378

FIBA-PROM D.O.O.

ZAGREB

108.433.324

INTERKAPITAL D.D.

ZAGREB

6.301.855

BERSHKA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

91

379

ZAGREB

108.332.375

VM2 D.O.O.

ZAGREB

6.261.279

VELEUČILIŠTE VERN

ZAGREB

91

380

KONČAR - MALI ELEKTRIČNI STROJEVI D.D. POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU, GINEKOLOGIJU, OPSTETRICIJU,

ZAGREB

107.816.914

HEWLETT-PACKARD D.O.O.

ZAGREB

6.192.446

AUTO-REMETINEC D.D.

ZAGREB

91

381

LPP CROATIA D.O.O.

ZAGREB

107.713.449

PETROKOV D.O.O.

ZAGREB

6.185.548

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

90

382

UNIKOMERC - UVOZ D.O.O.

ZAGREB

107.657.759

METUS D.O.O.

ZAGREB

6.180.799

NOKY SECURITY D.O.O.

ZAGREB

90 90

383

CCC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

107.503.235

ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O.

ZAGREB

6.172.964

GLOBUS EXCLUSIVE D.O.O.

ZAGREB

384

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH

ZAGREB

107.502.437

ARIANA TURIST VILE D.O.O.

ZAGREB

6.167.814

CLOUDSENSE D.O.O.

ZAGREB

90

385

SOLDUS D.O.O.

ZAGREB

106.423.679

DIVJAK, TOPIĆ & BAHTIJAREVIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.

ZAGREB

6.153.247

MONEO D.O.O.

ZAGREB

90

386

B. BRAUN ADRIA D.O.O.

ZAGREB

106.351.617

JANA PHARM D.O.O.

ZAGREB

6.139.901

SHOEBOX ADRIA D.O.O.

BUZIN

90

387

TISKARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

105.922.616

ŽEPOH D.O.O.

ZAGREB

6.134.221

LINDNER D.O.O.

ZAGREB

89 89

388

M.B. AUTO D.O.O.

ZAGREB

105.910.530

ERNST & YOUNG HOLDING D.O.O.

ZAGREB

6.129.705

TOČKA NA KRAJU D.O.O.

ZAGREB

389

CHROMOS AGRO D.D.

ZAGREB

105.767.336

PIRAMIDA D.O.O.

SESVETE

6.117.622

DEMANO PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

ZAGREB

89

390

VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA D.D.

SESVETE

105.762.149

SPORT VISION D.O.O.

ZAGREB

6.090.918

VESTIGO D.O.O.

ZAGREB

88

391

STJE MA PROMET D.O.O.

SESVETE

105.733.550

EKONERG-INSTITUT ZA ENERGETIKU I ZAGREB ZAŠTITU OKOLIŠA D.O.O.

6.076.038

EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA D.O.O.

ZAGREB

88

392

MONILE D.O.O.

ZAGREB

105.656.644

ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE D.O.O. ZAGREB

6.047.787

PALIR D.O.O.

ZAGREB

87

393

GERMANIA SPORT D.O.O.

ZAGREB

105.460.379

PERSPEKTIVA D.O.O.

ZAGREB

6.047.110

URED ZA PODRŠKU D.O.O.

BUZIN

87

394

PIONEER - SJEME D.O.O.

ZAGREB

104.744.197

VIP-DATA D.O.O.

ZAGREB

6.030.766

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O.

ZAGREB

87

395

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE UPRAVLJANJE I POGON D.O.O.

ZAGREB

104.628.414

S. OLIVER HR D.O.O.

ZAGREB

6.012.209

DŽAJIĆ-LOGISTIKA D.O.O.

ZAGREB

87

396

GOLD PARTNER D.O.O.

ZAGREB

104.433.984

SALVIA D.O.O.

ZAGREB

6.000.339

PNEUMATIK D.O.O.

ZAGREB

86

397

CONTY PLUS D.O.O.

LUČKO

104.111.859

ALU KÖNIG STAHL D.O.O.

ZAGREB

5.989.767

DALEKOVOD-PROJEKT D.O.O.

ZAGREB

86

398

ZAGREB

103.848.244

MORE D.O.O.

ZAGREB

5.977.921

DENONA, PROIZVODNJA, TRGOVINA I ZAGREB USLUGE D.O.O.

86

399

DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT NOVA MODA TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ZAGREB

103.533.808

FEAL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

5.957.238

ZAKS D.O.O.

ZAGREB

86

400

MARJAN VOĆE D.O.O.

ZAGREB

103.354.967

A & B D.O.O.

ZAGREB

5.957.037

BAJKMONT D.O.O.

MARKOVO POLJE

86


118

ISTARSKA ŽUPANIJA

ISTARSKA ŽUPANIJA vrijednost 2016.

% udjel u RH 2016.

Indeks 2015=100

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

broj tvrtki

10.239

8,72%

100,2

broj zaposlenih

48.790

5,67%

103,4

imovina ukupno

73.794.441.048

6,96%

104,5

3,91%

75,11%

ukupni prihod

32.140.837.965

5,08%

102,2

dobit nakon oporezivanja

2.353.378.858

6,21%

64,3

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

1.119.574.845

7,24%

91,5

82,55%

63,16%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

99,6

5.290

prosječna neto plaća

9,27%

9.029.570.263

investicije

358,9

Izvor: Boniteti.hr

GOSPODARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE TEMELJI se na prerađivačkoj industriji, trgovini i turizmu. Nasljednici stoljetne tradicije u brodogradnji, metaloprerađivačkoj i duhanskoj industriji te u proizvodnji građevinskog materijala i cementa i danas uspješno posluju na svjetskom tržištu, a brojne druge tvrtke zahvaljujući modernim tehnologijama svoje proizvode plasiraju u izvoz. Visokorazvijeni turizam nudi kvalitetne smještajne i ugostiteljske kapacitete uz more i u unutrašnjosti poluotoka, a kao poseban doživljaj nudi vrhunske proizvode lokalne poljoprivrede, osobito maslinarstva, vinarstva i ribarstva te bogatu kulturno-povijesnu baštinu. Kvalitetan

uslužni sektor zaokružuje sliku uspješnog istarskoga gospodarstva. Istarska županija učinila je velike napore u restrukturiranju i podizanju konkurentnosti gospodarstva. Izgrađeno je mnogo suvremeno opremljenih industrijskih kapaciteta, a infrastrukturno je opremljeno 16 poduzetničkih od 34 strateške poslovne zone. Povećana je kategorizacija smještajnih objekata na tri, četiri i pet zvjezdica, uz uvođenje raznih selektivnih oblika turizma, stoga Istarska županija, kao jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija, ostvaruje 29 posto turističkog prometa Hrvatske. Zahvaljujući povoljnomu zemljopisnom polo-

PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE

BROJ NEZAPOSLENIH

BROJ OSIGURANIKA HZMO prosjek stanja krajem svakog kvartala u godini 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000

400.000 350.000 300.000 250.000 2008. 2009. 2010.

2011. IŽ

2012.

2013.

2014.

2015.

200.000

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

RH

RH (lijevo)

1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000

94.000 92.000 90.000 88.000 86.000 84.000 82.000 80.000 78.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

IŽ (desno)

RH (lijevo)

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

PRODUKTIVNOST

PROJEKCIJE KRETANJA STANOVNIŠTVA DO 2015.GODINE

ROBNI IZVOZ

0,8

mil. HRK

0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. IŽ

Izvor: FINA; izračun: HGK

RH

210.000 205.000 200.000 195.000 190.000 185.000 180.000 175.000 170.000 165.000

208.055

205.481 199.256 190.885 182.207

2011.

2012.

2013.

Podatke pripremio posebni savjetnik predsjednice RH za demografsku obnovu dr. sc. A. Akrap; obrada: HGK

2014.

mil. HRK

prihod po zaposlenom

7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000

IŽ (desno)

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. IŽ (lijevo)

2015. Izvor: DZS; obrada: HGK

RH (desno)

mil. HRK

HRK

stanje 31. ožujka 5.700 5.600 5.500 5.400 5.300 5.200 5.100 5.000

Pazin


119

ISTARSKA ŽUPANIJA

vrijednost 2016.

Površina, u km2

% udjel u RH 2016.

2.813

5

208.055

4,9

BDP (2014.), u tis. HRK

20.200.702

6,2

BDP (2014.) p/c, u HRK

97.083

-

Broj osiguranika HZMO (prosjek 2016.)

85.262

5,8

Broj nezaposlenih (31 . ožujak 2016.)

7.052

2,6

8,4

-

Broj stanovnika (2011.)

TOP10 županijskih dobitaša

1 336,7 2 235,7 3 130,5 4 100,7 5 73,8 6 40,2 7 40,1 8 30,1 9 27,9 10 24,7

mil. kn

Valamar Riviera d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 1

Stopa nezaposlenosti (31. ožujak 2016.), u %

31.596.087

5

Dobit poduzetnika (2016.), u tis. HRK

2.339.949

6

Robni izvoz (2016.), u tis. HRK

5.084.365

5,5

Robni uvoz (2016.), u tis. HRK

6.160.731

4,1

FDI (1993.-2016.), u mil. EUR

1.993

6,5

Prihodi poduzetnika (2016.), u tis. HRK

mil. kn

ADRIS GRUPA d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 5

mil. kn

MAISTRA d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 4

Izvor: HGK publikacija “Županije - razvojna raznolikost i gospodarski potencijali”; obrada: HGK

žaju, prirodnim resursima, gospodarskoj tradiciji, dugogodišnjoj upućenosti na razmjenu sa svijetom, kvalificiranoj radnoj snazi i dostignutoj razini usvojenog znanja, Istarska je županija prema mnogim ekonomskim pokazateljima, najrazvijenija županija nakon Grada Zagreba. No, BDP per capita Istarske županije veći je 24,3 posto, a dobit po zaposlenom za 80 posto viša je od nacionalnog prosjeka. U okviru projekta Razvoj investicijskog okruženja – ICPR, županija je ispunila uvjete za dobivanje certifikata kojim se potvrđuje da su razvijeni standardi najboljih praksi pružanja usluga ulagačima. Tome pridonosi i odluka župana kojom je Županijska komora Pula

uključena u posredovanje pri identificiranju i rješavanju problema predugoga administrativnog postupka i nedostatka komunikacije, s kojima se povremeno suočavaju zainteresirani domaći i inozemni investitori. ŽK Pula pruža potporu investitorima i dostavljanjem informacija te uspostavljanjem potrebnih kontakata u vezi s poslovnim prostorima, opremom, dobavljačima, osposobljavanjem i dr. Imajući u vidu dosadašnje rezultate, gospodarske potencijale i bogato iskustvo u međunarodnim projektima, Istarska županija ima sve preduvjete za daljnji razvoj gospodarstva i značajnije privlačenje domaćih i stranih ulagača.

mil. kn

PLAVA LAGUNA d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 7

mil. kn

ISTRATURIST UMAG d. d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 8

mil. kn

Calucem d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 16

mil. kn

VALALTA d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 22

mil. kn

HEMPEL d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 20

mil. kn

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 10

BDP PO STANOVNIKU

mil. kn

LAGUNA NOVIGRAD d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 25

HRK

105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

RH

Izvor: DZS; obrada: HGK

NAJVAŽNIJE GOSPODARSKE GRANE

%

struktura bruto dodane vrijednosti u 2014. godini 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Izvor: DZS; izračun: HGK

4,6 7,0 7,9 11,0 16,0

Stručne, znan. i tehničke djelatnosti Građevinarstvo Trgovina na veliko i na malo, mot. vozila Poslovanje nekretninama

≈19 Prerađivačka industrija 34,6

Smještaj, priprema i usluživanje hrane Ostalo


120

ISTARSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

1

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

1.559.109.848

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

336.657.721

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

2.594

2

TDR D.O.O.

ROVINJ

1.476.978.376

ADRIS GRUPA D.D.

ROVINJ

235.724.920

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

1.714

3

ULJANIK - BRODOGRADNJA, STROJOGRADNJA,

PULA

1.317.432.856

MAISTRA D.D.

ROVINJ

130.536.977

MAISTRA D.D.

ROVINJ

1.561

ISTRATURIST UMAG, HOTELJERSTVO, UMAG TURIZAM I TURISTIČKA AGENCIJA D.D.

4

MAISTRA D.D.

ROVINJ

955.002.037

PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

100.717.565

5

ADRIS GRUPA D.D.

ROVINJ

860.333.914

ISTRATURIST UMAG, HOTELJERSTVO, UMAG TURIZAM I TURISTIČKA AGENCIJA,

73.843.349

P. P. C. BUZET D.O.O.

JURIČIĆI

998

6

TE PLOMIN D.O.O.

PLOMIN LUKA

638.384.374

CALUCEM D.O.O.

PULA

40.160.099

PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

942

7

PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

544.587.509

VALALTA D.O.O.

ROVINJ

40.149.651

ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.

PULA

652

8

ISTRATURIST UMAG, HOTELJERSTVO, UMAG TURIZAM I TURISTIČKA AGENCIJA,

481.983.395

HEMPEL D.O.O.

UMAG

30.064.410

ULJANIK - BRODOGRADNJA, STROJOGRADNJA,

PULA

487 453

1.059

9

P. P. C. BUZET D.O.O.

JURIČIĆI

451.191.835

ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O.

ZAJCI

27.857.588

TDR D.O.O.

ROVINJ

10

ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O.

ZAJCI

432.742.976

LAGUNA NOVIGRAD D.D.

NOVIGRAD

24.739.354

ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O.

POREČ

435

11

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE, D. D.

PULA

432.599.727

RUDAN D.O.O.

ŽMINJ

23.616.261

INFOBIP D.O.O.

VODNJAN

431

12

ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.

PULA

392.192.037

INDUSTRIAL PROJECTS INDUSTRIJSKI, VALBANDON KOMERCIJALNI PROJEKTI I PUTNIČKA

21.631.447

KAMEN D.D.

PAZIN

400

13

UNILINE D.O.O.

PULA

346.877.833

M ADLER D D.O.O.

HRELJIĆI

20.017.329

LAGUNA NOVIGRAD D.D.

NOVIGRAD

392

14

BINA - ISTRA D.D.

VRANJA

338.129.704

VAPOUR INTERNATIONAL D.O.O.

BUJE

17.135.338

VALALTA D.O.O.

ROVINJ

386

15

HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O.

KOROMAČNO

323.955.533

MASLINICA D.O.O.

RABAC

16.397.092

TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA, BRODOGRADNJA D.O.O.

PULA

341

16

CALUCEM D.O.O.

PULA

306.705.991

ULJANIK TVORNICA ELEKTRIČNIH STROJEVA I UREĐAJA, D. D.

PULA

16.171.766

ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL D.D. PULA

332

17

ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O.

POREČ

298.655.712

HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O.

KOROMAČNO

14.145.777

CESTA D.O.O.

PULA

328

18

BENUSSI D.O.O.

FAŽANA

238.705.794

BRATI RITOŠA PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

PAZIN

13.841.034

ISTARSKI VODOVOD D.O.O.

BUZET

286

19

EUROTRADE D.O.O.

ROVINJ

237.167.062

ISTRAGRAFIKA D.D.

ROVINJ

12.185.572

AGROLAGUNA D.D.

POREČ

230

20

HEMPEL D.O.O.

UMAG

235.194.711

ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O.

POREČ

11.619.904

VRANJA

227

21

KOMPAS TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. POREČ

227.633.286

BIFIX D.O.O.

BUJE

10.830.775

BINA - ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE D.O.O. ULJANIK POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O.

PULA

225

22

VALALTA D.O.O.

ROVINJ

223.119.154

BENUSSI D.O.O.

FAŽANA

10.814.412

DANIELI-SYSTEC D.O.O.

VINEŽ

224

23

KAMEN D.D.

PAZIN

222.732.733

ULJANIK - BRODOGRADNJA, STROJOGRADNJA,

PULA

10.481.217

MASLINICA D.O.O.

RABAC

224

24

ETRADEX PROIZVODNJA I TRGOVINA, KUKURINI D. O. O.

201.996.809

PULA - INŽENJERING D.O.O.

GALIŽANA

10.469.139

DURAN D.D.

PULA

220

25

LAGUNA NOVIGRAD D.D.

NOVIGRAD

200.166.514

ISTRA - AUTO D.D.

UMAG

10.211.826

POLA TEXTILE D.O.O.

PULA

214

26

CESTA D.O.O.

PULA

150.705.502

AQUA PARK D.O.O.

POREČ

10.153.043

JEDINSTVO D.O.O.

LABIN

189

27

LUXOTTICA JUGOISTOČNA EUROPA D.O.O.

NOVIGRAD

148.840.162

SKIPER HOTELI D.O.O.

SAVUDRIJA

10.117.456

PULA HERCULANEA D.O.O.

PULA

185

28

AUTO BENUSSI D.O.O.

PULA

142.686.113

SOL MELIA HRVATSKA D.O.O.

ROVINJ

9.978.957

ISTARSKE CESTE, DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU CESTA,

PULA

179

29

SIPRO D.O.O.

MURINE

136.707.586

BUTAN PLIN D.O.O.

NOVIGRAD

9.177.753

HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O.

KOROMAČNO

175

30

ISTRAGRAFIKA D.D.

ROVINJ

129.923.666

KAMEN D.D.

PAZIN

8.828.868

SIGURNOST D.O.O.

LABIN

172

31

ISTARSKI VODOVOD D.O.O.

BUZET

129.148.535

QUANTUM CREST D.O.O.

PULA

8.332.901

USLUGA POREČ D.O.O.

POREČ

163

32

AGROLAGUNA D.D.

POREČ

125.519.813

ULJANIK PLOVIDBA POMORSKI PROMET D.D.

PULA

8.257.567

PULJANKA-BRIONKA D.O.O.

PULA

157

33

INFOBIP D.O.O.

VODNJAN

122.273.354

ORSO PLAN D.O.O.

BALE

8.077.642

VODOVOD PULA D.O.O.

PULA

151

34

BUTAN PLIN D.O.O.

NOVIGRAD

119.786.314

UNILINE D.O.O.

PULA

7.929.266

SIGURNOST - BOLJUN I DR. JAVNO TRGOVAČKOG DRUŠTVO ZA FIZIČKU

PULA

145

35

ŠPINA TRGOVINA I GRAĐEVINARSTVO POREČ D. O. O.

112.419.387

AK D.O.O.

ANTENAL

7.334.435

ISTRAGRAFIKA D.D.

ROVINJ

36

DANIELI-SYSTEC D.O.O.

VINEŽ

110.422.445

MCZ D.O.O.

VINEŽ

6.483.599

ULJANIK PROIZVODNJA OPREME D.D. VODNJAN

135

37

BIFIX D.O.O.

BUJE

102.674.118

ITALCRO PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

GALIŽANA

6.479.043

KOMUNALNI SERVIS D.O.O.

ROVINJ

135

38

MASLINICA D.O.O.

RABAC

100.109.219

OPUS D.O.O.

UMAG

6.471.396

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

PULA

134

140

39

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

PULA

93.520.891

MUNIDAKOMERC D.O.O.

MEDULIN

6.349.347

ZRAČNA LUKA PULA - D.O.O.

VALTURA

134

40

JEDINSTVO D.O.O.

LABIN

92.347.572

INFOBIP D.O.O.

VODNJAN

6.016.035

UNILINE D.O.O.

PULA

133

41

RUDAN D.O.O.

ŽMINJ

89.786.702

ADRIATIC WAVE D.O.O.

ROVINJ

5.961.867

MIRNA POSLOVNI SISTEM ZA ULOV, ROVINJ PRERADU I PROMET RIBOM I RIBLJIM

42

CAREL ADRIATIC D.O.O.

VINEŽ

87.792.852

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

PULA

5.677.614

CALUCEM D.O.O.

PULA

130

43

TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA, BRODOGRADNJA D.O.O.

PULA

86.766.287

AMOR VICTORIA D.O.O.

ROVINJ

5.646.390

BRIONI D.D.

PULA

127

44

KOLEKTOR KOLING D.O.O.

UMAG

85.227.288

ĐUSTO D.O.O.

ČUŠI

5.494.945

ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O.

ZAJCI

45

AUTOMATIC SERVIS IZRADA, PRODAJA, BUZET SERVISIRANJE, IZNAJMLJIVANJE S. I. C. TRGOVINA - GRAĐEVINARSTVO MILANEZI - TURIZAM D. O. O. BRATI RITOŠA PROIZVODNJA I PAZIN TRGOVINA D.O.O.

84.507.594

OBRT ZA VAĐENJE I DROBLJENJE KAMENA, IZRADU BETONSKIH

GRADIŠĆE

5.461.203

S. I. C. TRGOVINA - GRAĐEVINARSTVO MILANEZI - TURIZAM D.O.O.

46 47

131

126 122

82.929.866

STUDIO 92 D.O.O.

LABIN

5.356.754

PULAPROMET D.O.O.

PULA

122

81.241.543

MEUS D.O.O.

PAZIN

5.265.641

BENUSSI D.O.O.

FAŽANA

120

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.


121

ISTARSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

prihod

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

48

ITALCRO PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

GALIŽANA

79.793.282

DANIELI-SYSTEC D.O.O.

VINEŽ

5.098.798

ADISTA D.O.O.

ROVINJ

115

49

DURAN D.D.

PULA

78.787.228

BROLEX D.O.O.

BUJE

4.884.376

CRIMPPI ISTRA D.O.O.

ŽMINJ

113

50

LA-VOR TRADE D.O.O.

ŠTRPED

77.012.882

EUROTRADE D.O.O.

ROVINJ

4.846.836

SKIPER OPERACIJE D.O.O.

SAVUDRIJA

110

PULA

109

51

I.T.V. D.O.O.

RAŠA

76.728.062

G I P GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA I NOVAKI MOTOVUNSKI USLUGE D. O. O.

4.824.841

TEHNOMONT PROIZVODNJA I NAUTIČKI TURIZAM D.D.

52

VAPOUR INTERNATIONAL D.O.O.

BUJE

74.702.030

ADRIATIC KAMP D.O.O.

PULA

4.741.134

DE CONTE D.O.O.

LABIN

107

53

ULJANIK PLOVIDBA POMORSKI PROMET D.D.

PULA

70.577.065

ION NAVE D.O.O.

UMAG

4.729.346

ČRNJA TOURS D.O.O.

ROVINJ

106

54

A. I. TRADE D.O.O.

UMAG

69.631.948

VILSTROJ D.O.O.

ŠTRPED

4.670.419

PULA

103

55

VODOVOD PULA D.O.O.

PULA

68.148.186

AULON D.O.O.

PULA

4.627.262

ULJANIK TVORNICA ELEKTRIČNIH STROJEVA I UREĐAJA D.D. VODOPRIVREDA DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I

BUZET

102 99

56

SHP INTIM PAPIR D.O.O.

BONACI

67.804.976

BRUT D.O.O.

POREČ

4.542.891

EUROTRADE D.O.O.

ROVINJ

57

ADRIATIC WAVE D.O.O.

ROVINJ

67.784.034

PUNTIŽELA D.O.O.

ŠTINJAN

4.440.360

KLANJAC D.O.O.

ŠKROPETI

97

58

SKIPER OPERACIJE D.O.O.

SAVUDRIJA

67.289.762

TUBUS D.O.O.

GALIŽANA

4.316.050

BRUT D.O.O.

POREČ

94

59

ISTARSKE CESTE, DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU CESTA,

PULA

65.852.945

E. C. S. D.O.O.

BUJE

4.233.781

AUTOMATIC SERVIS IZRADA, PRODAJA, BUZET SERVISIRANJE, IZNAJMLJIVANJE

93

60

CIB COMMERCE D.O.O.

BUZET

63.653.762

AUTO BENUSSI D.O.O.

PULA

4.200.360

HEMPEL D.O.O.

UMAG

91

61

86

64

INDUSTRIAL PROJECTS INDUSTRIJSKI, KOMERCIJALNI PROJEKTI I PUTNIČKA MIRNA POSLOVNI SISTEM ZA ULOV, PRERADU I PROMET RIBOM I RIBLJIM MIRACOLO OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE U CESTOVNOM PROMETU, BINA - ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE D.O.O.

65

GEBETSROITHER - ISTRA D.O.O.

VALBANDON

63.226.777

GEBETSROITHER - ISTRA D.O.O.

PULA

4.161.883

AULON D.O.O.

PULA

ROVINJ

62.946.057

GASTRO - TIM D.O.O.

PAZIN

4.152.595

1. MAJ LABIN D.O.O.

VINEŽ

84

VALBANDON

62.587.096

KOZLOVIĆ - GIANFRANCO KOZLOVIĆ- MERIŠĆE VALE 78 - MOMJAN

3.998.957

6. MAJ D.O.O.

UMAG

80

VRANJA

62.067.198

LA-VOR TRADE D.O.O.

3.985.269

MITHOS LINE D.O.O.

LABIN

80

PULA

60.856.603

ISTRA D.M.C., TURISTIČKA AGENCIJA, UMAG INŽENJERING, IZGRADNJA I

3.971.506

PEKARA CONCETTINO, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE

POREČ

79

66

G I P GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA I NOVAKI MOTOVUNSKI USLUGE D. O. O.

59.929.793

GLOBO D.O.O.

LABIN

3.923.921

KRASA METALI D.O.O.

HRELJIĆI

78

67

ISTARSKE LJEKARNE

PULA

59.751.413

VODOPROMET D.O.O.

VALTURA

3.914.900

AUTO BENUSSI D.O.O.

PULA

77

68

BUJE - EXPORT D.O.O.

BUJE

59.456.878

FAGUS D.O.O.

BUJE

3.711.548

PULA

77

69

MCZ D.O.O.

VINEŽ

57.658.808

TEMPO D.O.O.

LABIN

3.690.646

BRODOGRADITELJ DRUŠTVO ZA BRODOGRADNJU I MAŠINOGRADNJU MIRACOLO OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE U CESTOVNOM PROMETU,

VALBANDON

76

70

GRGA T. P. ZVONIMIR GRGIĆ, TRGOVINA NA VELIKO I MALO I

PULA

57.418.953

TRI M D.O.O.

ŽBANDAJ

3.668.448

BUTAN PLIN D.O.O.

NOVIGRAD

75

62 63

ŠTRPED

71

PISINIUM D.O.O.

HEKI

56.487.672

PLIN E.C.A. D.O.O.

PULA

3.635.975

KOMPAS TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. POREČ

72

ZRAČNA LUKA PULA - D.O.O.

VALTURA

56.384.722

ISTARSKI VODOVOD D.O.O.

BUZET

3.624.050

IZO D.O.O.

73

DENTAL GRUPA D.O.O.

UMAG

54.805.815

ZRAČNA LUKA PULA - D.O.O.

VALTURA

3.576.493

74

74

BURIĆ AUTOZUBAK D.O.O.

PULA

54.185.309

LUXOTTICA JUGOISTOČNA EUROPA D.O.O.

NOVIGRAD

3.564.991

ŠPINA TRGOVINA I GRAĐEVINARSTVO POREČ D.O.O. ETRADEX PROIZVODNJA I TRGOVINA KUKURINI D.O.O.

75

BRIONI D.D.

PULA

53.810.122

CONVERT D.O.O.

UMAG

3.518.540

USLUGA D.O.O.

PAZIN

72

76

ELEKTROMETAL D.O.O.

POREČ

52.495.408

S. I. C. TRGOVINA - GRAĐEVINARSTVO MILANEZI - TURIZAM D. O. O.

3.508.538

GLAS ISTRE NOVINE D.O.O.

PULA

72

77

BUSINESS SUPPLIES D.O.O.

ANTENAL

51.228.236

ABILIA D.O.O.

ROVINJ

3.492.603

NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.

PULA

70

78

FUSIO D.O.O.

BUIĆI

50.788.622

AUTOMATIC SERVIS IZRADA, PRODAJA, BUZET SERVISIRANJE, IZNAJMLJIVANJE

3.419.067

C.M.G.C. D.O.O.

PULA

70

79

PLINARA D.O.O.

PULA

50.194.355

ISTRA - MARMI D.O.O.

3.327.502

MODERN GAMES D.O.O.

POREČ

69

80

ULJANIK PROIZVODNJA OPREME, D. D. VODNJAN

50.192.760

GEOCOP GRAĐEVINSKO, BUŠAČKO MINERSKE, RUDARSKE I GEOTEHNIČKE ROVINJ

3.249.661

DESE ELETTRONICA D.O.O.

NOVIGRAD

69

PAZIN

BALIĆI I

74 74

72

81

MUNIDAKOMERC D.O.O.

MEDULIN

50.070.075

DURAVIT D.O.O.

PULA

3.226.859

DURAVIT D.O.O.

PULA

67

82

ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.

BUZET

49.965.507

ANILOX D.O.O.

ŽMINJ

3.172.826

VODOVOD LABIN D.O.O.

LABIN

66

83

DURAVIT D.O.O.

PULA

49.533.148

ŠKAMP D.O.O.

PULA

3.134.446

FA. IS. A PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

BUŽINIJA

66

84

DE CONTE D.O.O.

LABIN

49.272.040

PROXIMA D.O.O.

MURINE

3.027.093

SHP INTIM PAPIR D.O.O.

BONACI

62

85

GRATIS D.O.O.

JAKOVICI

48.924.087

TGT - ADRIATIK GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA D. O. O.

PULA

2.996.636

VILSTROJ D.O.O.

ŠTRPED

61 59 58

86

M ADLER D D.O.O.

HRELJIĆI

48.527.434

KERMAS ULAGANJA D.O.O.

PULA

2.943.412

OBRT ZA PROIZVODNJU PROIZVODA KUKURINI OD METALA A.B.S. , PIĆAN, KUKURINI

87

AUTO CENTAR POREČ TRGOVINA D. O. O.

POREČ

48.206.745

LEGEND OBRT ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, VL.

ROVINJ

2.941.251

SIPRO D.O.O.

PLOMIN LUKA

MURINE

88

GASTRO - TIM D.O.O.

PAZIN

47.758.654

TE PLOMIN D.O.O.

2.900.954

SIGMA POSLOVODSTVO D.O.O.

NOVIGRAD

58

89

TRANS E. A. S. T. D.O.O.

ŽMINJ

47.233.277

ŠPINA TRGOVINA I GRAĐEVINARSTVO POREČ D. O. O.

2.873.202

ISTARSKE LJEKARNE

PULA

58

90

INTERCOMMERCE, EXPORT - IMPORT, UMAG D. O. O.

46.995.940

LASER LINE D.O.O.

UMAG

2.859.314

PISINIUM D.O.O.

HEKI

57

SAVUDRIJA

91

BETOVEN D.O.O.

PULA

46.889.333

REZIDENCIJA SKIPER D.O.O.

2.823.751

ARCUS NET D.O.O.

UMAG

57

92

VILSTROJ D.O.O.

ŠTRPED

46.848.397

2.759.005

TRIO I D.O.O.

ŠTRPED

57

93

MULINO TURIZAM I HOTELJERSTVO D. O. O.

BUJE

46.450.564

UTP - ULJANIK TEHNIČKI PLINOVI PROIZVODNJA I PRODAJA TEHNIČKIH PULA ABG - AGENT TRGOVINA, PULA UGOSTITELJSTVO, GRADNJA,

2.700.454

I.T.V. D.O.O.

RAŠA

56

94

VODOPROMET D.O.O.

VALTURA

46.324.923

V. A. L. C. O. D.O.O.

2.639.121

CR ABITARE D.O.O.

VIŠKOVIĆI

56

analize.bisnode.hr

VINKURAN

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


122

ISTARSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

95

USLUGA POREČ D.O.O.

POREČ

45.153.964

CADCON KOMPJUTERSKI INŽENJERING PULA D.O.O.

2.624.777

MALING - D.O.O.

LABIN

96

OBRT ZA VAĐENJE I DROBLJENJE KAMENA, IZRADU BETONSKIH

GRADIŠĆE

45.120.263

G. U. BARBARIGA D.O.O.

PULA

2.616.086

TECNOPLAST ISTRA D.O.O.

BUJE

56

97

PULJANKA-BRIONKA D.O.O.

PULA

45.022.579

DENTAL GRUPA D.O.O.

UMAG

2.614.105

VLADIMIR GORTAN D.D.

PAZIN

56

98

TGT - ADRIATIK GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA D. O. O.

PULA

43.278.692

MULINO TURIZAM I HOTELJERSTVO D. O. O.

BUJE

2.595.653

BUJE

56

99

ISTRA - AUTO D.D.

UMAG

43.064.145

ISTRACOMMERCE D.O.O.

POREČ

2.591.824

MULINO TURIZAM I HOTELJERSTVO D.O.O. MARYMAT EXPORT - IMPORT, UGOSTITELJSTVO I PROIZVODNJA

PULA

55

56

100

F.I.N.M.A.V.I. D.O.O.

POREČ

42.961.952

DE CONTE D.O.O.

LABIN

2.582.309

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

GRADINJE

55

101

ADRIATIC KAMP D.O.O.

PULA

42.551.352

MESI D.O.O.

PLOVANIJA

2.543.417

BRIONKA - TRGOVINA D.O.O.

PULA

55

102

CRIPPACAMPEGGIO D.O.O.

POREČ

41.803.336

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA GORAN VUKOTIĆ DR.STOM.

ROVINJ

2.480.810

ULJANIK STANDARD, UGOSTITELJSTVO, PULA SPORTSKE DJELATNOSTI, TRGOVINA,

54

103

VLADIMIR GORTAN D.D.

PAZIN

41.368.776

EURO TIM D.O.O.

TRVIŽ

2.468.347

REGINEX D.O.O.

HEKI

53

104

PULA

40.881.667

FILS D.O.O.

BANJOLE

2.444.244

ITALCRO PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

GALIŽANA

52

PULA

40.813.124

ELEKTROMETAL D.O.O.

POREČ

2.364.215

ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.

BUZET

52

106

TEHNOMONT PROIZVODNJA I NAUTIČKI TURIZAM D.D. ULJANIK TVORNICA ELEKTRIČNIH STROJEVA I UREĐAJA, D. D. VODOPRIVREDA DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I

BUZET

40.062.896

DURAN D.D.

PULA

2.336.456

RUDAN D.O.O.

ŽMINJ

51

107

GLOBO D.O.O.

LABIN

39.473.024

TEHNOMONT PROIZVODNJA I NAUTIČKI TURIZAM D.D.

PULA

2.322.139

ISTRAKOP GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

POREČ

51

105

108

CHRYSOS D.O.O.

ROVINJ

39.106.184

PRIVATNA LJEKARNA GRAHOVAC IRENA PULA

2.305.683

REZIDENCIJA SKIPER D.O.O.

SAVUDRIJA

51

109

TRIO I D.O.O.

ŠTRPED

38.839.773

MAGIS TRITON D.O.O.

2.290.410

BRATI RITOŠA PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

PAZIN

50

110

PULA HERCULANEA D.O.O.

PULA

38.665.103

DEKOP, OBRT ZA PROIZVODNJU BETONA, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, DVORI

2.268.566

T.Z. MONTAŽA D.O.O.

PULA

50

111

ULJANIK POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O.

PULA

37.428.779

ZIGANTE TARTUFI D.O.O.

PLOVANIJA

2.258.310

BRODOLIČILAC D.O.O.

PULA

50

112

BROLEX D.O.O.

BUJE

37.167.954

GRADINE MARKETING D.O.O.

PULA

2.226.873

G I P GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA I NOVAKI MOTOVUNSKI USLUGE D.O.O.

TRVIŽ

50

113

E. C. S. D.O.O.

BUJE

36.679.603

OVER RISE TECHNICAL D.O.O.

MURINE

2.198.071

LA-VOR TRADE D.O.O.

ŠTRPED

50

114

NIKAL E. B. D.O.O.

MOMJAN

36.288.202

SMIK - ŠPED PRIJEVOZ U CESTOVNOM PROMETU, TRGOVINA,

ŠTOKOVCI

2.166.821

FUSIO D.O.O.

BUIĆI

49

115

ĐUSTO D.O.O.

ČUŠI

35.989.058

GALANTERIJA D.O.O.

PAZIN

2.155.559

PAGUBICE

49

116

ADISTA D.O.O.

ROVINJ

35.857.390

ČIČILO D.O.O.

ROVINJ

2.151.740

KERA SJAJ, OBRT ZA POSTAVLJANJE KERAMIKE I ČIŠĆENJE OBJEKATA, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POREČ

POREČ

49

117

BRUT D.O.O.

POREČ

35.601.195

POREČ

2.126.435

MONTRAKER D.O.O.

VRSAR

49

POREČ

VRANJA

2.125.370

ISTRA APPARATUS D.O.O.

ORIČ

49

ROVINJ

2.111.407

LABINPROGRES - TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA D.O.O.

VREĆARI

49

118

FILIUS D.O.O.

35.403.745

PEKARA CONCETTINO, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE BINA - ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE D.O.O.

119

OBRT ZA PROIZVODNJU PROIZVODA KUKURINI OD METALA A.B.S. , PIĆAN, KUKURINI

35.079.445

I-RIBA D.O.O.

120

POLA TEXTILE D.O.O.

PULA

35.065.982

TANGER TURISTIČKA AGENCIJA I USLUGE D. O. O.

MEDULIN

2.091.678

ZIGANTE TARTUFI D.O.O.

PLOVANIJA

48

121

ČRNJA TOURS D.O.O.

ROVINJ

34.880.333

SOLARIS D.O.O.

NOVIGRAD

2.083.052

PULA PARKING D.O.O.

PULA

48

122

G. I. I. TUBE D.O.O.

TUPLJAK

34.863.098

ICC CONSULTING D.O.O.

CEROVLJE

2.075.597

CAREL ADRIATIC D.O.O.

VINEŽ

47

123

MARYMAT EXPORT - IMPORT, UGOSTITELJSTVO I PROIZVODNJA

PULA

34.217.292

ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.

BUZET

2.068.410

TEMPO D.O.O.

LABIN

47

124

ZIGANTE TARTUFI D.O.O.

PLOVANIJA

33.629.860

STUDIO TRI D.O.O.

POREČ

2.046.593

TRGOMETAL D.O.O.

GORICA

47

125

SKIPER HOTELI D.O.O.

SAVUDRIJA

33.532.488

PULA

2.042.495

MESI D.O.O.

PLOVANIJA

47

126

KOMUNALNI SERVIS D.O.O.

ROVINJ

33.337.140

POLIKLINIKA ZA BARO MEDICINU I MEDICINU RADA OXY GRGA T. P. ZVONIMIR GRGIĆ, TRGOVINA NA VELIKO I MALO I

PULA

2.022.840

BROLEX D.O.O.

BUJE

47

127

PESCAMAR D.O.O.

ROVINJ

32.519.346

KAPELOTO BETON D.O.O.

GALIŽANA

2.020.115

ICC CONSULTING D.O.O.

CEROVLJE

46

128

LABINPROGRES - TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA D.O.O.

VREĆARI

32.418.270

F.I.N.M.A.V.I. D.O.O.

POREČ

1.980.719

46

PULA

1.973.442

ROPLAST OBRT ZA PROIZVODNJU PVC-STOLARIJE, VL. ROLAND RUNKO, LAZARIĆI GRGA T. P. ZVONIMIR GRGIĆ, PULA TRGOVINA NA VELIKO I MALO I

129

TECNOPLAST ISTRA D.O.O.

BUJE

32.380.407

ISTARSKE CESTE, DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU CESTA,

130

IN - DI D.O.O.

VODNJAN

32.339.812

PULJANKA-BRIONKA D.O.O.

PULA

1.931.523

FELES USLUGE D.O.O.

ROŠINI

45

131

ISTRA D.M.C., TURISTIČKA AGENCIJA, UMAG INŽENJERING, IZGRADNJA I

31.947.292

LOP LIQUIDS D.O.O.

UMAG

1.892.619

PRANJIĆ MONTAŽA D.O.O.

PULA

45

132

TERA D.O.O.

31.736.491

EURO TOURS D.O.O.

POREČ

1.889.903

T.E.L.E. TIM D.O.O.

LABIN

45 45

UMAG

45

133

V. A. L. C. O. D.O.O.

VINKURAN

31.503.524

I.T.V. D.O.O.

RAŠA

1.884.045

DRVOPLAST D.D.

BUZET

134

TANGER TURISTIČKA AGENCIJA I USLUGE D. O. O.

MEDULIN

31.301.063

AGRO TURISTIČKI CENTAR D.O.O.

BABIĆI

1.870.150

A.B.S. D.O.O.

KUKURINI

45

135

A.B.S. D.O.O.

KUKURINI

30.764.434

MONTRAKER D.O.O.

VRSAR

1.868.136

GASTRO - TIM D.O.O.

PAZIN

44

136

DEKOP, OBRT ZA PROIZVODNJU BETONA, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, DVORI

30.505.760

RAKOS, OBRT U GRAĐEVINARSTVU, RAVNI VL. VIKTOR KOS, LABIN, RAVNI BR. 29

1.849.413

BIG TOYS PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

POTPIĆAN

137

SIGMA POSLOVODSTVO D.O.O.

30.389.983

NOVIGRAD INŽENJERING D.O.O.

1.827.424

TE - NI, PROIZVODNJA I USLUGE D.O.O. UMAG

138

MINI KARAVAN SERVIS USLUGE I TRGOVINA D.O.O.

FUNTANA

29.824.162

FILIX D.O.O.

BERTOŠI

1.788.841

ELEKTROMETAL D.O.O.

POREČ

42

139

MARINA IBACOM D.O.O.

BANJOLE

29.171.387

TNT VAPE D.O.O.

BUJE

1.775.254

KOMUNELA D.O.O.

UMAG

42

140

TRI M D.O.O.

ŽBANDAJ

29.004.901

PLAZMA TEHNIKA D.O.O.

GALIŽANA

1.661.384

OŠO, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU,

BUZET

42

141

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O. ŠUMBER

28.813.345

TERA D.O.O.

UMAG

1.637.800

GLOBO D.O.O.

LABIN

41

142

LETAJ

28.726.421

TIPOGRAFIJA D.D.

UMAG

1.630.041

BIFIX D.O.O.

BUJE

40

143

ENTRADA ZA TRGOVINU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNE AVANGARD SHIPYARDS ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I

PULA

28.510.852

D & A D.O.O.

PULA

1.622.896

SUNČANA STAZA D.O.O.

PULA

144

CRIMPPI ISTRA D.O.O.

ŽMINJ

27.953.385

MARYMAT EXPORT - IMPORT, UGOSTITELJSTVO I PROIZVODNJA

PULA

1.622.738

INDI - METAL PROIZVODNO, USLUŽNO, VODNJAN MONTAŽNO I TRGOVINSKO D.O.O.

40

145

QUANTUM CREST D.O.O.

PULA

27.772.824

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O. ŠUMBER

1.605.983

PRAGRANDE D.O.O.

40

NOVIGRAD

BUŽINIJA

PULA

43 43

40


123

ISTARSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

BANKI

40

1.586.273

BANKO TRANSPORT, PRIJEVOZ, USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA OBRT ZA VAĐENJE I DROBLJENJE KAMENA, IZRADU BETONSKIH

GRADIŠĆE

40

1.571.974

TRANS E. A. S. T. D.O.O.

ŽMINJ

40 40

146

ELEKTRO TOP D.O.O.

NOVIGRAD

27.402.941

6. MAJ D.O.O.

UMAG

1.602.115

147

AUTO MARKETING D.O.O.

BUJE

27.341.446

C.M.G.C. D.O.O.

PULA

148

MI - KOM D.O.O.

PAZIN

27.226.341

ETRADEX PROIZVODNJA I TRGOVINA, KUKURINI D. O. O.

149

AQUA PARK D.O.O.

POREČ

27.098.614

EICO - EUROISTRA COMERC D.O.O.

ROVINJ

1.545.108

PLINARA D.O.O.

PULA

150

EKSPERT GRADNJA D.O.O.

BUZET

27.097.664

RARUS TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO ROVINJ D. O. O.

1.533.654

BURIĆ AUTOZUBAK D.O.O.

PULA

40

151

UTP - ULJANIK TEHNIČKI PLINOVI PROIZVODNJA I PRODAJA TEHNIČKIH PULA BANKO TRANSPORT, PRIJEVOZ, BANKI USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA GRAFIST, GRAĐEVINARSTVO, PULA TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

26.753.647

ELEKTROIMPEX D.O.O.

PULA

1.528.163

MCZ D.O.O.

VINEŽ

40

26.717.565

NAVELA D.O.O.

PULA

1.525.893

AGROKOKA - PULA D.O.O.

PULA

39

26.714.790

OXY D.O.O.

PULA

1.512.857

SPORTSKI CENTAR TIVOLI D.O.O.

PULA

39

PULA

38

152 153 154

EICO - EUROISTRA COMERC D.O.O.

ROVINJ

26.707.780

MAKSIM JET D.O.O.

PULA

1.473.938

GEBETSROITHER - ISTRA D.O.O.

155

EURO TIM D.O.O.

TRVIŽ

26.465.557

GRGIĆ VINA D.O.O.

TRSTENIK

1.443.284

38

156

PULAPROMET D.O.O.

PULA

26.263.260

MARINA IBACOM D.O.O.

BANJOLE

1.439.815

MAC PROFI OBRT ZA ČIŠĆENJE BANJOLE BANJOLE, KAMIK 8, VL.CRNOBORI LAGOMAR POLJOPRIVREDNA I TEKSTILNA PROIZVODNJA I TRGOVINA BUZET

157

BRIONKA - TRGOVINA D.O.O.

PULA

26.234.184

KABOLA D.O.O.

MOMJAN

1.424.591

NEAPOLIS D.O.O.

NOVIGRAD

38

158

ISTRA APPARATUS D.O.O.

ORIČ

26.026.158

POLIKLINIKA ZA DJELATNOST DENTALNE PROTETIKE, ORTODONCIJE, ROVINJ

1.419.023

EKSPERT GRADNJA D.O.O.

BUZET

38

38

159

MON PERIN D.O.O.

BALE

25.972.281

FRANE D.O.O.

VIŠNJAN

1.414.135

DENTAL GRUPA D.O.O.

UMAG

38

160

ISTRA TRADE D.O.O.

POREČ

25.770.444

PROGRESSUM CONSTRUCTUM D.O.O. VODNJAN

1.406.191

ODVODNJA POREČ D.O.O.

POREČ

37

161

ADRIATIC YACHT CHARTER D.O.O.

PULA

25.743.826

BASHAM NEKRETNINE D.O.O.

POREČ

1.398.927

ISTRA D.D.

PULA

37

162

MESI D.O.O.

PLOVANIJA

25.665.663

MON PERIN D.O.O.

BALE

1.395.383

ADRIS GRUPA D.D.

ROVINJ

36

163

REZIDENCIJA SKIPER D.O.O.

SAVUDRIJA

25.600.860

CRIMPPI ISTRA D.O.O.

ŽMINJ

1.370.286

MED EKO SERVIS D.O.O.

POMER

36 36

164

TRGOMETAL D.O.O.

GORICA

25.590.131

PRANJIĆ MONTAŽA D.O.O.

PULA

1.359.010

LASER LINE D.O.O.

UMAG

165

PROMO AUTO D.O.O.

BUIĆI

25.322.383

MAGO D.O.O.

BANJOLE

1.358.902

AMOR VICTORIA D.O.O.

ROVINJ

166

DRVOPLAST D.D.

BUZET

25.295.750

Z.M. DEVELOPMENT D.O.O.

ŠTINJAN

1.353.485

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O. ŠUMBER

36

167

PEKARA CONCETTINO, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE

POREČ

25.216.704

1.353.026

ĐUSTO D.O.O.

ČUŠI

36

168

PRAGRANDE D.O.O.

PULA

24.965.098

ORNELA MAJETIĆ-LJEKARNA ORNELA PULA MAJETIĆ,MR.PHARM. PULJANKA, TRGOVAČKO, UGOSTITELJSKO I PROIZVOĐAČKO D.D. PULA

1.345.559

LUXOTTICA JUGOISTOČNA EUROPA D.O.O.

NOVIGRAD

36

UMAG

35

36

169

TUBUS D.O.O.

GALIŽANA

24.885.070

MALI MAJ D.O.O.

POREČ

1.341.695

ISTRA - AUTO D.D.

170

A. T. I. D.O.O.

PULA

24.466.687

VITALIS DENTIS D.O.O.

POREČ

1.335.311

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U PULA KUĆI ZLATNE RUKE - VESNA PLAVŠIĆ

35

171

VLADO ELEKTRONIKA, PROIZVODNJA RAŠA ELEKTRONIČKIH UREĐAJA I TRGOVINA

24.417.472

CASTELLUM MARIS D.O.O.

PULA

1.328.654

ELEKTROIMPEX D.O.O.

35

172

1. MAJ LABIN D.O.O.

VINEŽ

24.373.919

STELLA GRADNJA D.O.O.

PULA

1.323.431

MONTE GIRO D.O.O.

PULA

35

173

GLAS ISTRE NOVINE D.O.O.

PULA

24.319.664

GIO SPORT D.O.O.

NOVIGRAD

1.322.706

ZANITEL D.O.O.

PULA

35 35

PULA

174

MAGO D.O.O.

BANJOLE

24.210.904

CENOSCO CROATIA D.O.O.

PULA

1.313.758

PAB AKRAPOVIĆ D.O.O.

JURIČIĆI

175

VODOVOD LABIN D.O.O.

LABIN

24.152.502

BEST DECISION MAKING D.O.O.

POREČ

1.302.793

EURO TIM D.O.O.

TRVIŽ

35

176

ICC CONSULTING D.O.O.

CEROVLJE

23.909.326

PAZIN

1.301.060

GRATIS D.O.O.

JAKOVICI

34

177

APOLONIA D.O.O.

ŠTRMAC

23.868.611

GOLDFREN, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, VL. ELVIS AUTO CENTAR POREČ TRGOVINA D. O. O.

POREČ

1.293.843

ALPRON D.O.O.

ŽNJIDARIĆI

34

178

OŠO, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU,

BUZET

23.760.008

SINJE MORE D.O.O.

POREČ

1.281.006

ISTARSKA CIGLANA D.O.O.

CEROVLJE

34

179

6. MAJ D.O.O.

UMAG

23.608.641

AQUARIUM PULA D.O.O.

PULA

1.279.439

180

ODVODNJA POREČ D.O.O.

POREČ

23.337.247

TRANS EAST SERVIS D.O.O.

ŽMINJ

1.273.187

VLADO ELEKTRONIKA, PROIZVODNJA RAŠA ELEKTRONIČKIH UREĐAJA I TRGOVINA ULJANIK PLOVIDBA POMORSKI PULA PROMET D.D.

33

181

PEEM TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PROIZVODNJA, D. O. O.

PULA

23.098.329

JAVNI BILJEŽNIK NANSI KOPIĆ

PULA

1.270.912

NAVAL SERVIS D.O.O.

PULA

33

182

MALING - D.O.O.

LABIN

23.008.064

ISTRIA HOME, TURISTIČKA AGENCIJA POREČ D.O.O.

1.265.387

PULA

33

183

22.952.866

ECOSAIL D.O.O.

PULA

1.259.289

POREČ

33

184

ROPLAST OBRT ZA PROIZVODNJU PVC-STOLARIJE, VL. ROLAND RUNKO, LAZARIĆI PURIS, POLJOPRIVREDNA, PAZIN PREHRAMBENA, TRGOVAČKA I

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SV. POLIKARP FERELI - TRGOVINA, TURIZAM, USLUGE D.O.O.

22.882.096

PAZIN

1.256.034

NEMO NAVIS D.O.O.

VALBANDON

33

185

I. C. HORIZONT D.O.O.

ROVINJ

22.671.714

LIŽNJAN

1.250.081

NOGOMETNI KLUB ISTRA 1961 SPORTSKO D.D.

PULA

33

186

PLAZMA TEHNIKA D.O.O.

GALIŽANA

PULA

1.238.469

ANTENAL D.O.O.

ANTENAL

33

187

BENČIĆ TRANSPORT, GRADITELJSTVO ROVINJ I TRGOVINA, D. O. O.

22.471.115

FERENČIĆ PBP, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU BEZALKOHOLNIH A. R. M. A. C. O. M. TRGOVINA I ZASTUPANJE D. O. O. PEEM TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PROIZVODNJA, D. O. O. BRACOM, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, D. O. O.

ŠUMBER

1.225.770

PLIMA D.O.O.

POREČ

33

188

NAVELA D.O.O.

22.436.869

K.P.V. KONCEPT D.O.O.

PULA

1.217.171

TUBUS D.O.O.

GALIŽANA

33 32

PULA

22.662.604

34

189

MERITUM NOVA D.O.O.

BARBAN

22.404.702

TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA, BRODOGRADNJA D.O.O.

PULA

1.208.072

CRIPPACAMPEGGIO D.O.O.

POREČ

190

FILIX D.O.O.

BERTOŠI

22.361.749

ASTRA PLIN D.O.O.

NOVIGRAD

1.203.747

PARK D.O.O.

BUZET

32

191

MODERN GAMES D.O.O.

POREČ

22.244.820

CESTA D.O.O.

PULA

1.196.060

USORA GRADNJA D.O.O.

BRNOBIĆI

32

192

ISTRAKOP GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA I USLUGE D. O. O.

POREČ

22.165.420

MEDIACOM D.O.O.

POREČ

1.195.802

ELEKTRA D.O.O.

LABIN

32

193

PLIMA D.O.O.

POREČ

21.924.130

1.195.313

VINTIJAN D.O.O.

PULA

32 31

194

AM GRUPA D.O.O.

BUZET

21.860.060

IG, PROJEKTIRANJE, INŽENJERING I LABIN HIDROGRADNJA D. O. O. WILIM TURIST PUTNIČKA AGENCIJA I BANJOLE UGOSTITELJSTVO D.O.O.

1.190.472

CIB COMMERCE D.O.O.

BUZET

195

KRASA METALI D.O.O.

HRELJIĆI

21.849.978

EKSPERT GRADNJA D.O.O.

BUZET

1.188.830

FEROPLAST D.O.O.

BUJE

31

196

ŽMINJ PETROL D.O.O.

ŽMINJ

21.796.898

DIV PLANET D.O.O.

GALIŽANA

1.186.515

RADOJKA, TRGOVAČKI OBRT, VL. RADOJKA SMOKOVIĆ, GRAČIŠĆE,

JAKAČIĆI

31


124

ISTARSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

prihod

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

197

IZO D.O.O.

BALIĆI I

21.771.446

ADAM MARINE D.O.O.

1.173.725

BETOVEN D.O.O.

PULA

198

AMOR VICTORIA D.O.O.

ROVINJ

21.730.322

PARIS, ZAJEDNIČKI OBRT ZA MORSKI RIBOLOV I USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA, VRSAR

1.172.287

MUNIDAKOMERC D.O.O.

MEDULIN

30

199

MONTRAKER D.O.O.

VRSAR

21.530.633

AURA PROIZVODI D.O.O.

BUZET

1.169.064

KRIJES D.O.O.

KRINGA

30

200

AGROKOKA - PULA D.O.O.

PULA

21.476.859

AQUAPARK ISTRALANDIA D.O.O.

NOVA VAS

30

VALBANDON

21.426.632

ARHIMAR PROJEKT PROJEKTIRANJE I POREČ GRAĐEVINARSTVO D.O.O. KLEN OBRTNIČKE DJELATNOSTI REBIĆI D. O. O.

1.167.426

201

TANJA TRGOVAČKI OBRT, FAŽANA, VALBANDON, KVART MIMOZA 47,VL.

1.166.166

202

ZLATNA IDEA D.O.O.

BUJE

21.331.603

THOLUS D.O.O.

PULA

1.165.516

INTERCOMMERCE, EXPORT - IMPORT UMAG D.O.O. AUTO CENTAR POREČ TRGOVINA POREČ D.O.O.

203

TRANSPORTI RUNKO D.O.O.

KUKURINI

20.917.128

IVAN TROŠT, UGOSTITELJSKI OBRT VRSAR , VRSAR, OBALA M. TITA 1 A

VRSAR

1.159.312

CONTRADA D.O.O.

VODNJAN

29

204

LIV GRAĐENJE I TRGOVINA D. O. O.

POREČ

20.822.671

SLOBODNA KATARINA D.O.O.

ROVINJ

1.152.332

NOVATEC D.O.O.

LABIN

29

BALE

PULA

31

30 29

205

ANTENAL D.O.O.

ANTENAL

20.821.035

EURO LABOR D.O.O.

MATERADA

1.139.754

PRO VIATOR D.O.O.

206

REGINEX D.O.O.

HEKI

20.800.385

TIM-WATS D.O.O.

ROVINJ

1.135.651

INDUSTRIAL PROJECTS INDUSTRIJSKI, VALBANDON KOMERCIJALNI PROJEKTI I PUTNIČKA

28

29

207

KARTON - PAK D.O.O.

ŠTRPED

20.679.321

ETIGRAF D.O.O.

MURINE

1.118.271

MUJANOVIĆ GRADNJA D.O.O.

LABIN

28

208

ZELENGRAD D.O.O.

HEKI

20.568.664

ODVJETNIK SHAIN LOU PACHECO VINKOVIĆ

PULA

1.111.713

RAKOS, OBRT U GRAĐEVINARSTVU, RAVNI VL. VIKTOR KOS, LABIN, RAVNI BR. 29

28

209

20.403.413

PENTA D.O.O.

PULA

1.108.990

ION NAVE D.O.O.

28

210

NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA PULA D.O.O. OBRT ZA USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I PRIJEVOZ GAJANAKOP GAJANA

20.320.846

AVAM INTERNATIONAL INŽENJERING, POSLOVNE USLUGE I TRGOVINA

ROVINJ

1.094.436

ŠKAMP D.O.O.

PULA

28

211

AUTO RADOLOVIĆ D.O.O.

PULA

20.299.880

TELBA RAČUNOVODSTVO D.O.O.

ROVINJ

1.091.886

ASKET D.O.O.

POREČ

28

POREČ

28

UMAG

212

RIBARSKA ZADRUGA ISTRA

20.199.726

M - ISTRANKA D.O.O.

UMAG

1.089.114

KAPELOTO BETON D.O.O.

GALIŽANA

213

PRIVATNA LJEKARNA GRAHOVAC IRENA PULA

20.168.115

BIS IMPETUS D.O.O.

PULA

1.087.618

TANJA TRGOVAČKI OBRT, FAŽANA, VALBANDON, KVART MIMOZA 47,VL.

VALBANDON

28

214

MULTI ASSET D.O.O.

POREČ

20.157.990

WART METAL D.O.O.

GALIŽANA

1.087.135

APOLONIA D.O.O.

ŠTRMAC

28

215

FAGUS D.O.O.

BUJE

19.975.718

JAVNI BILJEŽNIK MIRNA PLIŠKO

PULA

1.081.968

E. C. S. D.O.O.

BUJE

28

216

NOVIGRAD INŽENJERING D.O.O.

BUŽINIJA

19.809.773

AGROLAGUNA D.D.

POREČ

1.079.711

UTP - ULJANIK TEHNIČKI PLINOVI PROIZVODNJA I PRODAJA TEHNIČKIH PULA

27

217

MODING JUNIOR D.O.O.

PULA

19.663.470

PLAN C D.O.O.

MEDULIN

1.078.845

A P Z D.O.O.

218

LIŽNJAN

19.648.626

ISTRA COLOR D.O.O.

BUJE

1.068.159

WILIM TURIST PUTNIČKA AGENCIJA I BANJOLE UGOSTITELJSTVO D.O.O.

27

TAR

19.634.722

VLADO ELEKTRONIKA, PROIZVODNJA RAŠA ELEKTRONIČKIH UREĐAJA I TRGOVINA

1.066.084

C - M D.O.O.

27

220

A. R. M. A. C. O. M. TRGOVINA I ZASTUPANJE D. O. O. ROAN COMFORT CAMP TURISTIČKA AGENCIJA D. O. O. BIO ADRIA ZA POLJOPRIVREDU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

POLJE ČEPIĆ

19.568.804

DUJMOVIĆ D.O.O.

ROVINJ

1.051.425

DEA FORTUNAE D.O.O.

PLOVANIJA

27

221

VINTIJAN D.O.O.

PULA

19.271.997

6. MAJ ODVODNJA D.O.O.

UMAG

1.045.596

HISTRIA TUBE D.D.

POTPIĆAN

27

222

PRISTAV D.O.O.

KRŠAN

19.256.059

1.043.827

MIREO D.D.

BANJOLE

27

223

INTERNOVA D.O.O.

ROGOVIĆI

19.192.015

1.043.587

6. MAJ ODVODNJA D.O.O.

UMAG

27

224

USLUGA D.O.O.

PAZIN

19.173.461

WISINTIN TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE, BIBIĆI PAPIRNA KONFEKCIJA GIANFRANCO MURINE VOTTERO D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT ULIKS , PULA, TRG PORTARATA 1, VL. DENIS PULA

1.042.437

PROXIMA D.O.O.

MURINE

27

POREČ

26

GALIŽANA

26

219

BUZET

ROVINJ

27

225

ORSO PLAN D.O.O.

BALE

19.118.781

AGENOR AUTOMATIKA D.O.O.

POREČ

1.042.319

226

KAPITEL D.O.O.

ŽMINJ

18.976.335

POZITIVAN RITAM D.O.O.

PULA

1.040.916

227

PAB AKRAPOVIĆ D.O.O.

JURIČIĆI

18.899.283

VODOPRIVREDA DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I

BUZET

1.040.302

228

VIPLAST, OBRT ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE OD PLASTIKE, VL. VITOMIR PAZIN ALKES TRGOVINA, IZVOZ, UVOZ, LABIN GRAĐEVINARSTVO D.O.O.

18.882.592

QUALITY IN QUALITY OUT D.O.O.

PULA

1.030.983

PEEM TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PROIZVODNJA D.O.O. ZAŠTITNA RADIONICA TEKOP NOVA, USTANOVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ELEONORA PEKARA NELLO OBRT ZA PROIZVODNJU KRUHA I PECIVA, GALIŽANA,

18.815.652

BENVEGNU, OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU MASLINA,VL. REMIGGIO

KRASICA

1.030.363

URBIS D.O.O.

PULA

26

230

OSTREA D.O.O.

VABRIGA

18.747.171

VINO ARTIS D.O.O.

VIŠNJAN

1.027.309

AN & SA, TRGOVINA D.O.O.

GALIŽANA

26

231

MALA VILLA D.O.O.

UMAG

18.575.703

KAPITEL D.O.O.

ŽMINJ

1.026.792

O. M. P. D.O.O.

POTPIĆAN

26

232

TINAL D.O.O.

PAZIN

18.511.220

VIVI HISTRIA D.O.O.

PULA

1.026.708

AZRRI AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ PAZIN ISTRE D.O.O.

233

PROXIMA D.O.O.

MURINE

18.434.289

CHRYSOS D.O.O.

ROVINJ

1.025.660

VAPOUR INTERNATIONAL D.O.O.

BUJE

25

234

18.302.650

JAVNI BILJEŽNIK IVAN KUKUČKA

PULA

1.019.115

CABLEQUICK D.O.O.

PULA

25

235

GEOCOP GRAĐEVINSKO, BUŠAČKO MINERSKE, RUDARSKE I GEOTEHNIČKE ROVINJ RADOJKA, TRGOVAČKI OBRT, VL. JAKAČIĆI RADOJKA SMOKOVIĆ, GRAČIŠĆE,

18.131.669

POP TRGOVINA NA VELIKO I MALO, D. O. O.

PULA

1.012.432

LINARDON D.O.O.

PULA

25

236

CMC EKOCON D.O.O.

SVETI IVAN

17.997.343

NATURA DOMUS D.O.O.

DAJLA

1.011.532

ISTRA TECH D.O.O.

PULA

25

237

LEGO LIM, OBRT ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, USLUGE I

LABINCI

17.787.474

1.010.822

KORAL D.O.O.

VOZILIĆI

25

238

RIBARSKA ZADRUGA PUNTA ZUB

VABRIGA

17.659.102

HYGRAS HIDRAULIKA I GRAĐEVINSKI ROVINJ SISTEMI, D. O. O. VAMS TRGOVINA, TURIZAM, USLUGE LABINCI D. O. O.

1.007.129

PIETAS JULIA D.O.O.

PULA

25

239

PRO VIATOR D.O.O.

BALE

17.445.790

LIV GRAĐENJE I TRGOVINA D. O. O.

DIMA D.O.O.

PULA

25

240

PRODUKT KOMERC D.O.O.

HEKI

17.381.671

241

ISTRA COLOR D.O.O.

BUJE

242

SOL MELIA HRVATSKA D.O.O.

243

GOLDFREN, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, VL. ELVIS

244

GALANTERIJA D.O.O.

245

ORNELA MAJETIĆ-LJEKARNA ORNELA PULA MAJETIĆ,MR.PHARM.

17.163.205

DRVOPLAST D.D.

BUZET

972.137

ISTRA SERVICE CENTER D.O.O.

PULA

24

246

PULA - INŽENJERING D.O.O.

GALIŽANA

17.151.639

ZELENGRAD D.O.O.

HEKI

971.211

ELBERG NOVA D.O.O.

PULA

24

247

PERO & CO. D.O.O.

ANTENAL

17.122.208

INTUS D.O.O.

PULA

965.585

TEHMONT I.N.C. PROJEKTIRANJE, INŽENJERING, KONZALTING, POSLOVNE PULA

24

229

PULA

26

PULA

26

26

POREČ

988.410

G. E. I. ISTRING INŽENJERING, URBANIZAM, PROJEKTIRANJE,

PULA

987.140

PULA SPORT D.O.O.

PULA

25

17.338.625

ROXANICH D.O.O.

NOVA VAS

984.678

M ADLER D D.O.O.

HRELJIĆI

25

ROVINJ

17.194.096

MAUROS I ZAJEDNIČKI PROIZVODNO, GALIŽANA RIBARSKI I TRGOVAČKI OBRT VL.

977.276

ADRIATIC KAMP D.O.O.

PULA

24

PAZIN

17.182.595

ISTRA YACHTING D.O.O.

PULA

974.681

DJEČJI VRTIĆ 101 DALMATINAC

ANTONCI

24

PAZIN

17.163.840

DEBELJUH FRIGO OBRT ZA PRIJEVOZ ROBE, VL. RENATO DEBELJUH, BALE,

GOLAŠ

972.289

KONTRA D.O.O.

PULA

24


125

ISTARSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

248

INDI - METAL PROIZVODNO, USLUŽNO, VODNJAN MONTAŽNO I TRGOVINSKO D. O. O.

17.087.620

D & F PERVAN D.O.O.

PULA

955.128

AGROPRODUKT D.O.O.

249

ANILOX D.O.O.

ŽMINJ

17.084.163

E. STUDIO D.O.O.

PULA

950.663

RARUS TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO ROVINJ D.O.O.

24

250

JEDRENJE CHARTER SERVIS D.O.O.

PULA

17.007.565

PULA

949.504

PUNTIŽELA D.O.O.

ŠTINJAN

24

251

PULJANKA, TRGOVAČKO, UGOSTITELJSKO I PROIZVOĐAČKO D.D. PULA KOZLOVIĆ - GIANFRANCO KOZLOVIĆ- MERIŠĆE VALE 78 - MOMJAN

16.995.328

STANOINVEST HOLDING ADRIATIC D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NA VELIKO TJESTENINA KLARA M

KANFANAR

948.592

PULA

24

16.977.264

MOLES D.O.O.

PRESIKA

946.059

PULA

24

253

POZITIVAN RITAM D.O.O.

16.919.172

DEA FORTUNAE D.O.O.

PLOVANIJA

943.289

ADVENT DRUŠTVO S OGRANIČNOM ODGOVORNOŠĆU ZA UNUTRANJU I AVANGARD SHIPYARDS ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TGT - ADRIATIK GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA D.O.O.

PULA

23

254

16.874.204

JUPITER - EXPORT D.O.O.

PULA

942.017

JUNIOR P. D.O.O.

ANTENAL

23

255

SIGNAL SISTEM PROIZVODNJA I PULA DORADA PROMETNIH ZNAKOVA LJEKARNA BABIĆ,ŠIMONOVIĆ,VALENTIĆ POREČ I POPOVIĆ

16.708.352

S. S. K. C. D.O.O.

POREČ

933.012

LINOGRAD T.M.E.K. D.O.O.

VINEŽ

23

256

ČISTA MODA D.O.O.

PULA

16.660.582

GHIA SPORT D.O.O.

LOVRIN

932.507

DREAM LAB D.O.O.

NOVIGRAD

23

257

MAGIS TRITON D.O.O.

TRVIŽ

16.546.742

ELEKTRO PARTNER D.O.O.

POTPIĆAN

928.959

D.O.N.I.S. D.O.O.

TINJAN

23

258

SIGURNOST - BOLJUN I DR. JAVNO TRGOVAČKOG DRUŠTVO ZA FIZIČKU

PULA

16.474.808

CROGRAF D.O.O.

MURINE

928.595

DRIVES AND MOTORS D.O.O.

RAŠA

23

BANJOLE

252

PULA

PULA

24

259

CORIUM D.O.O.

ŠTRMAC

16.463.823

I.T. ZEUS D.O.O.

PREMANTURA

926.936

FILS D.O.O.

260

STUDIO 92 D.O.O.

LABIN

16.415.922

ORBANIĆ D.O.O.

VADEDIJI

922.369

VIPLAST, OBRT ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE OD PLASTIKE, VL. VITOMIR PAZIN

261

AZRRI AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ PAZIN ISTRE D.O.O. DEBELJUH FRIGO OBRT ZA PRIJEVOZ GOLAŠ ROBE, VL. RENATO DEBELJUH, BALE,

16.415.529

CENTAR SLADOLEDA D.O.O.

PETROVIJA

911.017

KARTON - PAK D.O.O.

ŠTRPED

23

16.359.354

OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MESOM MESNICA MORAL VASNIK

LABIN

909.302

TERA D.O.O.

UMAG

23

262

23 23

263

ABILIA D.O.O.

ROVINJ

16.140.724

HELIJE D.O.O.

FUNTANA

901.908

AM GRUPA D.O.O.

BUZET

22

264

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

GRADINJE

16.136.181

AGRARIA BANOVAC D.O.O.

PAZIN

901.736

ALIDA D.O.O.

ANTENAL

22

265

6. MAJ ODVODNJA D.O.O.

UMAG

16.127.848

TRGOVAČKI OBRT KLAUDETA VL. KLAUDETA BERIŠA POREČ,

POREČ

900.763

IKUS D.O.O.

PULA

22

266

KAPELOTO BETON D.O.O.

GALIŽANA

16.110.688

COMMO D.O.O.

PULA

892.118

AUTO SL 91 D.O.O.

PULA

22

267

SUNČANA STAZA D.O.O.

PULA

16.069.228

OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE TRANSPORT ARMANDO PIĆAN

PIĆAN

892.021

PEKARSKI OBRT MEDITERAN , VL. JOZEF TOMRECAJ, VRSAR,

VRSAR

22

268

MIREO D.D.

BANJOLE

16.008.276

RAŠKA DRAGA D.O.O.

LABIN

891.141

Z. O. K. D.O.O.

PULA

22

269

HISTRIA TUBE D.D.

POTPIĆAN

15.957.067

S - CO D.O.O.

MURINE

891.039

STELLA GRADNJA D.O.O.

PULA

22

270

NOVA VITA USLUGE D.O.O.

UMAG

15.918.148

KOZLOVIĆ D.O.O.

MERIŠĆE

890.137

SINEL D.O.O.

LABIN

22 22

271

AMUS D.O.O.

PAZIN

15.903.682

G. OBNOVA D.O.O.

UMAG

889.289

ROSSL I DUSO ISTRA D.O.O.

PULA

272

MIRTEX INTERNATIONAL EXPORT IMPORT, D. O. O.

BUIĆI

15.836.178

EURO MEHANIKA D.O.O.

LABINCI

889.029

PULA

22

273

FEROPLAST D.O.O.

BUJE

15.803.998

PIETAS JULIA D.O.O.

PULA

887.226

NOVIGRAD

22

274

ISTRA D.D.

PULA

15.797.581

887.040

PIĆAN

22

275

ZANITEL D.O.O.

PULA

15.711.549

GOSPODARSKI RIBOLOV DUŠAN VRH ŽUŽIĆ VRH E & D, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO , VL. PULA DARIO ĆORDIĆ, PULA, VERUDELLA 22

ARENATURIST RIBARSKA KOLIBA D.O.O. KARPINJAN - SPORT REKREACIJA I UGOSTITELJSTVO D.O.O. OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE TRANSPORT ARMANDO PIĆAN

885.425

DHH D.O.O.

PULA

22

276

ISTARSKA CIGLANA D.O.O.

CEROVLJE

15.645.849

PRAVILA D.O.O.

UMAG

884.660

MENEGHETTI D.O.O.

BALE

22

277

ASKET D.O.O.

POREČ

15.438.711

GADUS UMAG D.O.O.

UMAG

879.008

AGENOR AUTOMATIKA D.O.O.

POREČ

22

278

MEDIL, DRUŠTVO ZA VANJSKU I UNUTARNJU TRGOVINU, D. O. O.

NOVIGRAD

15.421.632

JAVNI BILJEŽNIK DENIS KRAJCAR

PULA

874.268

MOTORTECH CONSULTING D.O.O.

PULA

22

279

LJEKARNE VITA

POREČ

15.396.340

PLANET D.O.O.

PULA

871.528

INTERNOVA D.O.O.

ROGOVIĆI

22

280

PULA

15.377.710

TECNICA NAVALE D.O.O.

PULA

864.312

MODING JUNIOR D.O.O.

PULA

22

281

ADVENT DRUŠTVO S OGRANIČNOM ODGOVORNOŠĆU ZA UNUTRANJU I ALDO COMMERCE DRUŠTVO ZA ZANATSKE USLUGE, UNUTRAŠNJU I

POREČ

15.312.340

863.211

G. I. I. TUBE D.O.O.

TUPLJAK

21

282

PULA SPORT D.O.O.

PULA

15.290.588

863.034

GARD SIGURNOST ZA TJELESNU I TEHNIČKU ZAŠTITU D.O.O.

LABIN

21

283

FRANE D.O.O.

VIŠNJAN

15.264.947

PRODAN OBRTNIŠTVO - EDI PRODAN - PETROVIJA UMAG - PETROVIJA - UMAŠKA 35 OBRT ZA UGOSTITELJSTVO LIDO , VL. ŽELJKO KLEUT, UMAG, ŠETALIŠTE UMAG USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU POREČ ELEONORA

861.324

EURO BROD TEHNOLOGIJA D.O.O.

PULA

21

284

NEŽIĆ D.O.O.

ŠTRPED

15.177.304

REGIS D.O.O.

MALA HUBA

860.996

CASTRUM PULA 97 D.O.O.

PULA

21

285

FILS D.O.O.

BANJOLE

15.121.726

AQUA FARMA D.O.O.

PULA

852.859

ULJANIK TESU - ELEKTRONIKA D.O.O. PULA

21 21

286

ORBIS D.O.O.

MEDULIN

15.118.701

G.D. VILE D.O.O.

PULA

852.489

A.V. LETAN D.O.O.

PULA

287

TRGOAUTO I D.O.O.

UMAG

15.052.274

CELES METALSKO-TRGOVAČKI OBRT, PULA, ŠIŠANSKA 185, VL. VLADIMIR

PULA

849.251

MLJEKARA LATUS D.O.O.

ORBANIĆI

21

288

KOMPANIJA TEŠIĆ D.O.O.

LABINCI

15.050.505

TRGOMETAL D.O.O.

GORICA

849.232

MIRAMARE D.O.O.

ROVINJ

21

289

LUKS D.O.O.

BERTOŠI

15.037.397

JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKO KRAJINA

UMAG

848.787

21

290

BRODOGRADITELJ DRUŠTVO ZA BRODOGRADNJU I MAŠINOGRADNJU

PULA

15.024.600

SIRENA POREČ D.O.O.

POREČ

846.025

COMPARI 1, OBRT ZA PROIZVODNJU PULA I TRGOVINU, VL. RENATA KOMPARIĆ, CADCON KOMPJUTERSKI INŽENJERING PULA D.O.O.

21

21

291

PUNTIŽELA D.O.O.

ŠTINJAN

14.948.209

TRIANA D.O.O.

MURINE

841.294

ANILOX D.O.O.

ŽMINJ

292

CRONEX D.O.O.

PAZIN

14.944.352

ASTORIA D.O.O.

POREČ

840.014

TRANSPORTI RUNKO D.O.O.

KUKURINI

21

293

C.M.G.C. D.O.O.

PULA

14.874.059

DUSSMANN D.O.O.

MOTOVUN

839.647

FILIX D.O.O.

BERTOŠI

21

294

KLANJAC D.O.O.

ŠKROPETI

14.870.534

PULA

839.612

A. T. I. D.O.O.

PULA

21

295

ŠKAMP D.O.O.

PULA

14.804.531

SIGNAL SISTEM PROIZVODNJA I DORADA PROMETNIH ZNAKOVA ACROS PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, D. O. O.

GALIŽANA

836.940

DEKOP, OBRT ZA PROIZVODNJU BETONA, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, DVORI

21

296

PULA

14.768.344

LJEKARNE VITA

POREČ

833.860

FILIUS D.O.O.

POREČ

20

297

LJEKARNA VALUN ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE VODOVOD BUTONIGA D. O. O.

BUZET

14.724.043

MARINE ENGINEERING PROJEKTIRANJE D.O.O.

PULA

833.088

S. C. MONTAŽA J.D.O.O.

PULA

20

298

NEAPOLIS D.O.O.

NOVIGRAD

14.464.404

BAK D.O.O.

UMAG

826.517

PLAVA LAGUNA, OBRT ZA TRGOVINU, VL. IVICA MILOTIĆ, POREČ,

POREČ

20


126

ISTARSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

299

AGRARIA BANOVAC D.O.O.

PAZIN

14.447.810

KOMPANIJA TEŠIĆ D.O.O.

825.242

MUTILA D.O.O.

MEDULIN

20

300

TRANS EAST SERVIS D.O.O.

ŽMINJ

14.272.719

LAGOMAR POLJOPRIVREDNA I TEKSTILNA PROIZVODNJA I TRGOVINA, BUZET

825.041

KOMUNALAC FAŽANA D.O.O.

FAŽANA

20

301

MEDIACOM D.O.O.

POREČ

14.195.202

HABIJANEC D.O.O.

822.327

TIŠA D.O.O.

PAZIN

20

20

LABINCI

SVETI MARTIN

302

AGRIMARE D.O.O.

POREČ

14.016.154

MIREO D.D.

BANJOLE

820.240

303

MONDO CARMARKET D.O.O.

ŽBANDAJ

14.009.146

SEDAM TRADING

UMAG

814.611

HP DUGA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO POREČ I TURIZAM D.O.O. IVAN TROŠT, UGOSTITELJSKI OBRT VRSAR , VRSAR, OBALA M. TITA 1 A VRSAR

304

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO D.O.O.

ROVINJ

13.890.048

PULA

810.545

A. T. L. D.O.O.

KALDIR

20

305

PASH D.O.O.

PULA

13.869.393

TEHMED DRUŠTVO ZA VANJSKU I UNUTARNJU TRGOVINU D. O. O. MILENA, OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU BAKALARA, VL.

BAČVA

804.790

LEGEND OBRT ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, VL.

ROVINJ

20

306

PULA PARKING D.O.O.

PULA

13.821.900

ŽMINJ PETROL D.O.O.

ŽMINJ

804.056

ELTOR D.O.O.

LOVRIN

20 20

20

307

LABELLE D.O.O.

POREČ

13.776.835

POLA TEXTILE D.O.O.

PULA

800.786

PAJCA D.O.O.

PAZIN

308

POSEDEL AUTO D.O.O.

SLUM

13.772.227

ISTRAKOP GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA I USLUGE D. O. O.

POREČ

798.778

LEGO LIM, OBRT ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, USLUGE I

LABINCI

20

309

OSTRIGA ZADRUGA ZA RIBARSTVO I TRGOVINU

MURINE

13.726.692

MEHO GRADNJA D.O.O.

ROVINJSKO SELO

798.582

ADRIATIC YACHT CHARTER D.O.O.

PULA

20

310

LASER LINE D.O.O.

UMAG

13.722.719

VINA MATOŠEVIĆ D.O.O.

PULA

797.950

EICO - EUROISTRA COMERC D.O.O.

ROVINJ

20

311

BIG TOYS PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

POTPIĆAN

13.682.876

LUX HISTRIAE D.O.O.

VALBANDON

796.186

ENTRADA ZA TRGOVINU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNE

LETAJ

20

312

ŠAHIĆ D.O.O.

FUNTANA

13.519.761

OBRT ZA PROIZVODNJU PILJENE GRAĐE I IMPREGNACIJU DRVA

LINDAR

795.247

TRI M D.O.O.

ŽBANDAJ

20

313

TRUTANIĆ D.O.O.

POREČ

13.515.718

KATUN D.O.O.

VIŠNJAN

790.830

IN - DI D.O.O.

VODNJAN

19

314

SIGURNOST D.O.O.

LABIN

13.281.279

VENEZIA NEKRETNINE D.O.O.

NOVIGRAD

789.053

MON.DO. D.O.O.

PULA

19

315

VEZO COMMERCE D.O.O.

LABIN

13.269.113

IDEO D.O.O.

POREČ

788.751

CASTELLUM MARIS D.O.O.

PULA

19

316

AUTOKUĆA KOŠARA D.O.O.

PUTINI

13.264.537

ENERGO BYTE D.O.O.

LABIN

784.285

ISTRA BIKE D.O.O.

POTPIĆAN

19

783.320

M. CHANAAN D.O.O.

POREČ

19

782.656

LA ROSA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VRSAR VL. ASAN FERATI VRSAR, OBALA

19

317

ION NAVE D.O.O.

UMAG

13.248.057

OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VIECIA BATANA , VL. TADIJA RAKITA, ROVINJ, ROVINJ

318

DE RIGO VISION HRVATSKA D.O.O.

POREČ

13.231.782

A. T. L. D.O.O.

KALDIR

319

BRAJ KOP D.O.O.

BRAJKOVIĆI

13.087.552

ISTRAVETURA D.O.O.

POREČ

782.634

ARIŠ D.O.O.

PAZIN

19

320

CONVERT D.O.O.

UMAG

13.057.352

TGI D.O.O.

PULA

779.851

GRADNJA CEZARE D.O.O.

LABIN

19

321

ANDRE D.O.O.

PULA

13.037.217

FLEXOR D.O.O.

LABIN

771.600

PLAN GAŠPARINI D.O.O.

DIKLIĆI

19

322

13.029.979

TRANS EURO D.O.O.

VINEŽ

770.601

JADRANKA SOŠIĆ I MARKO MARAS, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT

SVETI LOVREČ PAZENATIČKI

19

323

DEROSSI METALI OBRT ZA VINEŽ PROIZVODNJU I METALNU RARUS TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO ROVINJ D. O. O.

12.861.339

MPS - MAURO PAOLO SUSNICH - D.O.O.

PULA

770.290

VAL D.O.O.

POREČ

19

324

GIO SPORT D.O.O.

NOVIGRAD

12.853.728

SKLAD PROFILI D.O.O.

PAZIN

770.008

PENTA D.O.O.

PULA

19

325

TEMPO D.O.O.

LABIN

12.814.429

ZORKO D.O.O.

POČEKAJI

768.656

TIM-WATS D.O.O.

ROVINJ

19

326

GAT - TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.

MEDULIN

12.727.501

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED RENATO MARTINČIĆ I NATAŠA

LABIN

767.876

HETA D.O.O.

LINDAR

19 19 19

327

T.E.L.E. TIM D.O.O.

LABIN

12.660.860

DHH D.O.O.

PULA

765.445

HYGRAS HIDRAULIKA I GRAĐEVINSKI ROVINJ SISTEMI D.O.O.

328

DEA FORTUNAE D.O.O.

PLOVANIJA

12.539.553

FAMOSE BAR D.O.O.

POREČ

762.372

MENNYACHT D.O.O.

UMAG

329

C - M D.O.O.

ROVINJ

12.448.035

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MILIĆ IVAN MILIĆ IVAN TAR, BRAJDE 28

TAR

761.550

NERA D.O.O.

ŠKULJARI

19

330

RITOŠA TRGOVINE, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

POREČ

12.418.228

DEMEX SAVJETOVANJE D.O.O.

ROVINJ

759.777

BRAJ KOP D.O.O.

BRAJKOVIĆI

19

331

PAJCA D.O.O.

PAZIN

12.409.710

KAMONT D.O.O.

HEKI

756.742

ŠAHIĆ D.O.O.

FUNTANA

19 19 19

332

NERA D.O.O.

ŠKULJARI

12.400.502

PAB AKRAPOVIĆ D.O.O.

JURIČIĆI

755.201

OBRT ZA USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I PRIJEVOZ GAJANAKOP GAJANA

333

UČKA - KONZALTING D.O.O.

PAZIN

12.355.167

TRGOAUTO I D.O.O.

UMAG

750.998

I. C. HORIZONT D.O.O.

ROVINJ

334

JELOVAC NASELJE D.O.O.

VRSAR

12.304.410

HIDRO SUB D.O.O.

POREČ

748.398

MAGO D.O.O.

BANJOLE

19

335

SOLARIS D.O.O.

NOVIGRAD

12.253.179

OBRT ZA PROIZVODNJU PROIZVODA KUKURINI OD METALA A.B.S. , PIĆAN, KUKURINI

747.248

GOLDFREN, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, VL. ELVIS

PAZIN

18

336

DRIVES AND MOTORS D.O.O.

RAŠA

12.181.841

ŠAHIĆ D.O.O.

746.823

ŠUDIĆ D.O.O.

NOVA VAS

18

337

KLASTER ISTARSKOG TRANSPORTA TUPLJAK D.O.O. RAKOS, OBRT U GRAĐEVINARSTVU, RAVNI VL. VIKTOR KOS, LABIN, RAVNI BR. 29

12.179.084

OPTIKA PASSAGE TRGOVAČKI I POREČ OPTIČARSKI OBRT VL. ĐURĐICA ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED GORAN VELJOVIĆ, SINIŠA BORŠTNER, PULA

744.657

PANGEA PULA D.O.O.

PULA

18

744.066

T.P.R. PULA D.O.O.

PULA

18

338

12.135.737

FUNTANA

339

D & A D.O.O.

PULA

11.966.146

AUTO MARKETING D.O.O.

743.924

TV ISTRA D.O.O.

PAZIN

18

340

LJEKARNA, MILENA LADAVAC, LJILJANA PAZIN ĆUS, DAVORKA TONČINIĆ I SANDRA

11.926.776

740.295

E.D. TRGOVINA D.O.O.

POREČ

18

341

O. M. P. D.O.O.

POTPIĆAN

11.848.701

729.143

MARSERVIS D.O.O.

KAŠTELIR

18

342

STANDARD D.O.O.

NOVIGRAD

11.826.358

OBRT ZA REZANJE, OBLIKOVANJE I OBRADU KAMENA HRAST PAZIN, VELA VELA TRABA SMOLJKIĆ INSTALACIJE, VL. JOSIP NOVIGRAD SMOLJKIĆ, NOVIGRAD, VERGAL 31 BLAZINA CONSULTANCY & OPERATION PULA D.O.O.

724.528

ROYAL TRADE D.O.O.

VIŠNJAN

18

343

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE RADOŠ

PAZIN

11.780.870

ASSEQUI GRUPA D.O.O.

719.890

ALVONA D.O.O.

LABIN

18

344

MED EKO SERVIS D.O.O.

POMER

11.776.484

TE - NI, PROIZVODNJA I USLUGE, D. O. O.

UMAG

717.443

A.M.M. ŠIMIĆ D.O.O.

ANTONCI

18

345

11.729.483

TOP NEKRETNINE D.O.O.

POREČ

717.004

TRŽNICA D.O.O.

PULA

18

346

ULJANIK STANDARD, UGOSTITELJSTVO, PULA SPORTSKE DJELATNOSTI, TRGOVINA, VINICOLA P & V ZA TRGOVINU, IZVOZ, ŠTRMAC UVOZ I USLUGE D.O.O.

11.585.258

716.821

LOP LIQUIDS D.O.O.

UMAG

18 18

BUJE

BRAJKOVIĆI

347

CROGRAF D.O.O.

MURINE

11.557.822

POLJOPRIVREDNI I TRGOVAČKI OBRT KORLEVIĆI PRODAN , VL. ADRIJANO PRODAN, KUGLANA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, PULA VL. LEONIDA MILIĆ DRANDIĆ, PULA,

716.274

KRT D.O.O.

GRADINJE

348

MOTORTECH CONSULTING D.O.O.

PULA

11.493.323

GAIA D.O.O.

ROVINJ

715.445

MP GRADNJA D.O.O.

POREČ

18

349

AUTO WILL D.O.O.

BUIĆI

11.474.701

KRT D.O.O.

GRADINJE

715.223

ISTRAALF D.O.O.

POREČ

18


127

ISTARSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

350

ISTRA-FERRUM D.O.O.

BIBIĆI

11.425.976

SIGMA POSLOVODSTVO D.O.O.

NOVIGRAD

714.527

JUPITER - EXPORT D.O.O.

PULA

18

351

LABIN

11.397.767

REX - INŽENJERING I ZAŠTITA OKOLIŠA, D. O. O.

POREČ

711.590

MIKROCOP D.O.O.

UMAG

18

BANJOLE

11.386.600

JEDRENJE CHARTER SERVIS D.O.O.

PULA

707.594

LIBERO S. T. J.D.O.O.

PULA

18

PULA

11.381.154

ADRIA IMMOBILIS PROJEKT D.O.O.

ROVINJ

707.101

BRIJUNI RIVIJERA D.O.O.

PULA

18

354

LJEKARNA DANICA BRAJE,MAG. PHARM., MIRJANA FRANKOVIĆ, MAG. WILIM TURIST PUTNIČKA AGENCIJA I UGOSTITELJSTVO D.O.O. CADCON KOMPJUTERSKI INŽENJERING D.O.O. GO4CAMP, TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.

TAR

11.196.098

VITA LEVA D.O.O.

POREČ

705.748

355

NATURA D.O.O.

MALA HUBA

11.120.740

URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GEODEZIJE VL. BRANIMIR FABLE

LABIN

704.724

TRANSPORTI STANKIĆ - DAVOR NOVIGRAD STANKIĆ - NOVIGRAD - DRAGE WISINTIN TRGOVINA, BIBIĆI UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE

18

356

BRIONKA, PROIZVODNJA I PRERADA BRAŠNA I PROIZVODA OD BRAŠNA

PULA

11.119.353

BUJE - EXPORT D.O.O.

BUJE

700.690

NOVE ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O.

PULA

18

357

MEUS D.O.O.

PAZIN

11.109.569

M. PIERI D.O.O.

PULA

698.749

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO D.O.O.

ROVINJ

18

PULA

352 353

18

358

LORIMEX D.O.O.

LABIN

11.040.681

JAVNI BILJEŽNIK ALIDA CRLJENICA

PULA

691.803

POZITIVAN RITAM D.O.O.

359

MONTE GIRO D.O.O.

PULA

10.977.594

MONTAŽA SKELE D.O.O.

PULA

691.223

KUKURINI

17

18

360

ANIME TECHNOLOGY D.O.O.

BUZET

10.908.793

A.B.S. D.O.O.

686.761

KOZLOVIĆ - GIANFRANCO KOZLOVIĆ- MERIŠĆE VALE 78 - MOMJAN BENČIĆ TRANSPORT, GRADITELJSTVO ROVINJ I TRGOVINA D.O.O.

361

MENNYACHT D.O.O.

UMAG

10.902.024

OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE, POLJOPRIVREDU I TRGOVINU ELMA-AS MEDAKI

683.320

TEHNIKA ZAVARIVANJA D.O.O.

PULA

17

362

NOVE ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O.

PULA

10.853.036

BAREDINE D.O.O.

GEDIĆI

682.695

NEUTRAL J.D.O.O.

PULA

17 17

18

363

VINO ARTIS D.O.O.

VIŠNJAN

10.850.310

IGGOS D.O.O.

PULA

676.977

MIRNAPACK D.O.O.

ROVINJ

364

ALPRON D.O.O.

ŽNJIDARIĆI

10.818.351

POREČ

673.822

ISTRA TEXTUM D.O.O.

NOVIGRAD

17

365

ECO-THERM 1 D.O.O.

VIŠNJAN

10.759.254

AUTOELEKTRIČARSKI I TRGOVAČKI OBRT ISTRAVETURA , VL. ECIO OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA RADOVIĆ ,ŠUMBER,RADOVIĆI BR.22/A,VL. MAJER TRANSPORTI CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE, VL. MAJER VALTER, VINICOLA P & V ZA TRGOVINU, IZVOZ, UVOZ I USLUGE D.O.O.

ŠUMBER

670.259

SPLENDID - PULA D.O.O.

PULA

17

BUZET

668.191

LD - LUG D.O.O.

POREČ

17

ŠTRMAC

668.105

TORKRET D.O.O.

PULA

17

366

LJEKARNA ŠKOPAC-BATELIĆ DEZI

LABIN

10.707.931

367

AGROPRODUKT D.O.O.

PULA

10.699.123

368

NOGOMETNI KLUB ISTRA 1961 SPORTSKO D.D.

PULA

10.691.592

UNICO D. S. D.O.O.

POREČ

663.499

FLEGO D.O.O.

ŠTRPED

17

369

INTERFISH D.O.O.

MEDULIN

10.679.530

OBRADA METALA ROCE D.O.O.

ŽMINJ

662.483

VAL - TA D.O.O.

VINEŽ

17

370

SIGA NOVA PET D.O.O.

ZAMBRATIJA

10.678.484

RIBARSKA ZADRUGA ISTRA

POREČ

662.224

URES PROIZVODNJA I HORTIKULTURA PETROVIJA D.O.O.

17

371

GHIA SPORT D.O.O.

LOVRIN

10.533.836

REAL RESOURCE D.O.O.

PULA

660.357

KARLIĆ GRADNJA D.O.O.

VINEŽ

17

372

KLASTER ISTRA ADRIATIK D.O.O.

ORIČ

10.520.580

GIR D.O.O.

PALADINI

656.152

D & F PERVAN D.O.O.

PULA

17 17 17

373

LJEKARNA JELČIĆ MARICA

PULA

10.482.467

ILVA D.O.O.

PETROVIJA

653.207

CISS TRGOVINA I USLUGE U PROMETU POREČ D.O.O.

374

COMPARI 1, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. RENATA KOMPARIĆ,

PULA

10.481.612

ZANITEL D.O.O.

PULA

653.046

KALAVOJNA D.O.O.

375

MOKINT D.O.O.

PULA

10.418.688

KREŠIĆ METAL D.O.O.

PULA

652.054

TRGOVAČKI OBRT KLAUDETA VL. KLAUDETA BERIŠA POREČ,

POREČ

17

376

HYGRAS HIDRAULIKA I GRAĐEVINSKI ROVINJ SISTEMI, D. O. O.

10.413.361

SAY NEKRETNINE D.O.O.

GLAVANI

651.680

ISTRAPLASTIKA D.O.O.

PAZIN

17

377

AURIMEX D.O.O.

UMAG

10.409.741

TRGOVAČKI OBRT PLINARA BADERNA BADERNA ANA BANKO BADERNA 3 A BADERNA

651.307

DEROSSI METALI OBRT ZA PROIZVODNJU I METALNU

VINEŽ

17

378

KOZLOVIĆ D.O.O.

MERIŠĆE

10.381.447

KADUM INTERNATIONAL D.O.O.

POREČ

650.252

AMUS D.O.O.

PAZIN

17

379

WISINTIN TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE, BIBIĆI

10.356.995

ASHWORTH D.O.O.

PRESIKA

649.588

ABILIA D.O.O.

ROVINJ

17

380

ELTOR D.O.O.

LOVRIN

10.306.021

M.B.N., OBRT ZA PROIZVODNJU, VL. ZAJCI BRUNO BURUL, ZAJCI, PODUZETNIČKA

648.202

STUDIO 92 D.O.O.

LABIN

17

381

AGENOR AUTOMATIKA D.O.O.

POREČ

10.271.647

NATURA D.O.O.

MALA HUBA

646.086

CORIUM D.O.O.

ŠTRMAC

17

382

BROLO D.O.O.

BUJE

10.263.265

T.I.S.S.O. ADRIATICA D.O.O.

PULA

645.525

SIGNAL SISTEM PROIZVODNJA I DORADA PROMETNIH ZNAKOVA D.O.O. PULA

17 17

LOBORIKA

383

ISTRAPLASTIKA D.O.O.

PAZIN

10.239.344

BRODOGRADITELJ DRUŠTVO ZA BRODOGRADNJU I MAŠINOGRADNJU

PULA

643.476

GALANTERIJA D.O.O.

PAZIN

384

COMMO D.O.O.

PULA

10.227.750

LABELLE D.O.O.

POREČ

642.816

ISTRA COLOR D.O.O.

BUJE

17

385

MENEGHETTI D.O.O.

BALE

10.222.549

EUPHORIA TOURS D.O.O.

DIKLIĆI

640.900

CMC EKOCON D.O.O.

SVETI IVAN

17

386

ADORAL D.O.O.

RABAC

10.208.754

KOMPAS TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. POREČ

640.091

GEOCOP GRAĐEVINSKO, BUŠAČKO - ROVINJ MINERSKE, RUDARSKE I GEOTEHNIČKE

17

387

ISTRADRVO, OBRT ZA STOLARSKE I ZAVRŠNE RADOVE U

ROŠINI

10.186.487

GRILL ULIKA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DARIO

POREČ

632.729

PRISTAV D.O.O.

KRŠAN

17

388

MESAROLI LOGISTIKA D.O.O.

MRGANI

10.178.454

JAVNI BILJEŽNIK BRANKO TERKOVIĆ

LABIN

632.564

BIO ADRIA ZA POLJOPRIVREDU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

POLJE ČEPIĆ

17

389

HETA D.O.O.

LINDAR

10.171.345

TINAL D.O.O.

PAZIN

629.848

NOVIGRAD INŽENJERING D.O.O.

BUŽINIJA

17

390

GAUDIUM D.O.O.

ROVINJ

10.153.390

CRIPPACAMPEGGIO D.O.O.

POREČ

628.646

ZELENGRAD D.O.O.

HEKI

17

391

ISTARSKE KNJIŽARE TRGOVINA NA VELIKO I MALO D. O. O.

PULA

10.121.603

KANINI D.O.O.

SALAMBATI

627.060

JEDRENJE CHARTER SERVIS D.O.O.

PULA

16

392

EASY A TENT D.O.O.

PULA

10.115.142

PULA

626.950

BACCHUS D.O.O.

PULA

16

393

OBRT ZA GALVANIZACIJU GALVANIZACIJA LOVRIĆ , PULA,

PULA

10.103.671

POLIKLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT BARRACUDA , MEDULIN, PLAŽA

MEDULIN

622.409

KAŠTIJUN D.O.O.

PULA

16

394

ALFA GRAM D.O.O.

PULA

10.095.747

PROPAGANDA D.O.O.

POREČ

621.693

ICE D.O.O.

PAZIN

16

395

10.048.015

FLEGO D.O.O.

ŠTRPED

621.565

ZIDAR UMAG D.O.O.

MURINE

16

396

TRANSPORTI STANKIĆ - DAVOR NOVIGRAD STANKIĆ - NOVIGRAD - DRAGE ZAJEDNIČKI TRGOVAČKO PROIZVODNI ROVINJ OBRT ŠPEŽA VL. GORDAN I KLAUDIJA

10.026.041

397

MOTOR TEH. AUTO D.O.O.

398

ISTRA INVEST D.O.O.

UMAG

621.227

STARI GRAD D.O.O.

PULA

16

9.981.551

NOVATEC D.O.O.

LABIN

619.293

FILRAD D.O.O.

PULA

16

9.979.464

EL - STIL D.O.O.

PULA

618.362

TV NOVA D.O.O.

PULA

16

399

OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE MUŽINI AUTOTRANSPORTI , VL. FRANJO POLJOPRIVREDNA ZADRUGA AGRO - POMER ISTRA, ZADRUGA ZA POLJOPRIVREDU,

9.966.197

LAPIS D.O.O.

BUJE

617.263

LANOTON D.O.O.

PULA

16

400

ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL D.D. PULA

9.908.896

VITO NAUTIKA D.O.O.

PULA

615.371

OBRT ZA UGOSTITELJSTVO ENIGMA , ROVINJ VL. GJOKAJ PREN, ROVINJ, CARERA 53

PULA

16


128

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA vrijednost 2016.

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

% udjel u RH 2016.

Indeks 2015=100

2.075

1,77%

103,2

broj zaposlenih

16.305

1,89%

105,2

imovina ukupno

10.369.425.094

0,98%

100,0

19,28%

91,41%

8.961.594.616

1,42%

106,4

dobit nakon oporezivanja

816.344.868

2,15%

102,0

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

201.769.188

1,30%

124,7

94,50%

83,53%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

ukupni prihod

98,9

4.767

prosječna neto plaća

1,56%

1.516.628.061

investicije

405,9

Izvor: Boniteti.hr

KARLOVAČKA ŽUPANIJA NALAZI SE U SREDIŠnjoj Hrvatskoj na prostoru gdje se dodiruju kontinentalna i obalna Hrvatska te se povezuje Europa s jadranskom obalom. Gospodarsku sliku karakterizira razvijeno poduzetništvo u kojemu je glavni nositelj razvoja prerađivačka industrija s djelatnostima proizvodnje hrane i pića, gotovih metalnih proizvoda, strojeva i uređaja, proizvoda od gume i plastike, prerade drva i proizvodnje tekstila. Udio prerađivačke industrije u ukupnom prihodu poduzetnika u Karlovačkoj županiji iznosi visokih 58%, što je dva i pol puta više od udjela prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj. Važno mjesto zauzimaju još i trgovina i graditeljstvo,

uz značajne kulturne i prirodne resurse za razvoj turizma. U strukturi izvoza Županije prevladavaju proizvodnja metalnih proizvoda i proizvodnja strojeva i uređaja, dok su glavna izvozna tržišta EU i SAD. Karlovačka županija graniči s dvjema su-

sjednim državama: Republikom Slovenijom i Republikom Bosnom i Hercegovinom, a u doticaju je s četirima županijama: Zagrebačkom, Sisačko-moslavačkom, Primorsko-goranskom i Ličko-senjskom. Takav položaj omogućava značajnu komparativnu prednost za poslovanje i ulaganje jer su najznačajnije poslovne zone u Karlovačkoj županiji modernim autocestama prosječno udaljene oko 95 kilometara od luke Rijeka, 280 kilometara od luke Split ili 55 kilometara od Zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu. Prirodno bogatstvo predstavljaju prelijepe četiri rijeke: Korana, Mrežnica, Kupa i Dobra. Kupanje u čistim vodama, veslanje i splavare-

PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE

BROJ NEZAPOSLENIH

BROJ OSIGURANIKA HZMO

Karlovac

6.000

400.000

5.500

350.000

5.000

300.000

4.500

250.000

4.000

200.000

2008. 2009. 2010.

2011. KŽ

2012.

2013.

2014.

2015.

prosjek stanja krajem svakog kvartala u godini 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

RH

RH (lijevo)

1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

KŽ (desno)

RH (lijevo)

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

PRODUKTIVNOST

PROJEKCIJE KRETANJA STANOVNIŠTVA DO 2015.GODINE

ROBNI IZVOZ

0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40

140.000

116.311 88.661 73.893

80.000 60.000

RH

80.000 1.700 70.000 1.200

40.000

Izvor: FINA; izračun: HGK

90.000

2.200

102.913

100.000

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

100.000

2.700

128.899

120.000

mil. HRK

mil. HRK

prihod po zaposlenom

KŽ (desno)

700

20.000 0 2011.

2012.

2013.

Podatke pripremio posebni savjetnik predsjednice RH za demografsku obnovu dr. sc. A. Akrap; obrada: HGK

2014.

60.000 50.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. KŽ (lijevo)

2015. Izvor: DZS; obrada: HGK

RH (desno)

mil. HRK

HRK

stanje 31. ožujka


129

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

vrijednost 2016.

Površina, u km2

% udjel u RH 2016.

3.626

6,4

Broj stanovnika (2011.)

128.899

3

BDP (2014.), u tis. HRK

7.213.174

2,2

BDP (2014.) p/c, u HRK

58.213

-

Broj osiguranika HZMO (prosjek 2016.)

34.000

2,3

Broj nezaposlenih (31 . ožujak 2016.)

9.043

3,3

21,2

-

TOP10 županijskih dobitaša

1 377,9 2 52,7 3 36,9 4 18,2 5 17,9 6 12,7 7 7,5 8 7,0 9 6,5 10 5,7

mil. kn

HS PRODUKT d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 1

Stopa nezaposlenosti (31. ožujak 2016.), u %

9.027.654

1,4

818.064

2,1

Robni izvoz (2016.), u tis. HRK

2.422.695

2,6

Robni uvoz (2016.), u tis. HRK

1.863.829

1,3

FDI (1993.-2016.), u mil. EUR

153

0,5

Prihodi poduzetnika (2016.), u tis. HRK Dobit poduzetnika (2016.), u tis. HRK

mil. kn

HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 3

mil. kn

Izvor: HGK publikacija “Županije - razvojna raznolikost i gospodarski potencijali”; obrada: HGK

nje, rafting i vožnja kanuima, uz lov u šumama od Draganića do Kleka i Modruša, planinski putevi i staze, biciklističke staze, kraške špilje i mnoge druge prirodne vrijednosti ovog područja pružaju različite mogućnosti odmora i rekreacije, što je dobra osnova za razvoj turizma. Uz to, posebno su zanimljivi i spomenici povijesnoga graditeljstva, kao brojni stari gradovi i dvorci i vrijedne sakralne građevine. Sve ovo, ali i duga tradicija obrta i industrije, stvorili su presudnu lokacijsku konkurentnost Karlovačke županije, naglašenu izrazitom sposobnošću radne snage i prijateljskim ozračjem lokalne sredine u kojoj se poduzetnik u svakome trenutku osjeća dobrodošao.

Drugim riječima, poduzetniku se pristupa kao partneru s kojim će se ostvariti zajednički cilj – povećati broj zaposlenih, podići gospodarska aktivnost regije i postići veći stupanj blagostanja lokalne zajednice, uz ostvarenje profitabilnosti poslovanja. Pogodnosti koje pruža poduzetničko okruženje Karlovačke županije prepoznale su mnogobrojne renomirane tvrtke u domaćem i stranom vlasništvu te su uložile značajna sredstva u djelatnosti poput proizvodnje oružja, prehrambene industrije (posebice mesne i mliječne), proizvodnje piva, proizvodnje turbina i strojeva, tiskarske i izdavačke djelatnosti i proizvodnje građevnog materijala.

General Electric Hrvatska d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 4

mil. kn

Lana commerce d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 13

mil. kn

LANA-KARLOVAČKA TISKARA d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 6

mil. kn

Ceste Karlovac d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 8

mil. kn

ARKADA d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 34

mil. kn

KELTEKS d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 10

mil. kn

TVORNICA TURBINA d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 21

HRK

BDP PO STANOVNIKU 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000

mil. kn

ELEKTROUSLUGE KOSTELAC d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 52

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

RH

Izvor: DZS; obrada: HGK

NAJVAŽNIJE GOSPODARSKE GRANE

%

struktura bruto dodane vrijednosti u 2014. godini 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Izvor: DZS; izračun: HGK

6,0 6,2 6,4 10,3 12,6 25,7

Građevinarstvo Djelatnost zdr. zaštite i soc. skrbi Trgovina na veliko i na malo, mot. vozila Poslovanje nekretninama Javna uprava, obrana, socij. osiguranje

32,9

Prerađivačka industrija Ostalo


130

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

1

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

921.961.067

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

377.922.402

KARLOVAC

1.620

2

P P K KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D.

KARLOVAC

898.043.323

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

52.699.206

GENERAL ELECTRIC HRVATSKA D.O.O. KARLOVAC

844

3

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

685.147.945

GENERAL ELECTRIC HRVATSKA D.O.O. KARLOVAC

36.932.852

P P K KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D.

520

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

4

GENERAL ELECTRIC HRVATSKA D.O.O. KARLOVAC

424.821.080

LANA COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

18.237.607

BJELIN D.O.O.

OGULIN

423

5

KIM MLJEKARA KARLOVAC D.O.O.

275.407.151

LANA-KARLOVAČKA TISKARA D.D.

KARLOVAC

17.901.596

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

337

12.702.818

311

KARLOVAC

6

LANA-KARLOVAČKA TISKARA D.D.

KARLOVAC

144.184.052

CESTE KARLOVAC D.D.

BELAJSKE POLJICE

LANA-KARLOVAČKA TISKARA D.D.

KARLOVAC

7

BJELIN D.O.O.

OGULIN

132.746.831

ARKADA D.O.O.

DUGA RESA

7.466.377

CESTE KARLOVAC D.D.

BELAJSKE POLJICE

214

8

CESTE KARLOVAC D.D.

BELAJSKE POLJICE

131.241.885

KELTEKS D.O.O.

KARLOVAC

6.968.784

AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

183

9

AB GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

128.406.392

TVORNICA TURBINA D.O.O.

KARLOVAC

6.470.405

ADRIADIESEL D.D.

KARLOVAC

162

10

KELTEKS D.O.O.

KARLOVAC

114.079.583

ELEKTROUSLUGE KOSTELAC D.O.O.

SRŠIĆI

5.710.854

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

KARLOVAC

147

11

MEDUZA D.O.O.

KARLOVAC

109.272.053

KIM MLJEKARA KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

5.449.660

TVORNICA TURBINA D.O.O.

KARLOVAC

147

12

AQUATERM D.O.O.

KARLOVAC

85.382.078

AB GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

5.314.277

KELTEKS D.O.O.

KARLOVAC

135

13

LANA COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

78.781.354

P P K KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D.

KARLOVAC

5.188.550

UPS AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE D.O.O.

KARLOVAC

127

14

DS SMITH PLASTICS KARLOVAC D.O.O. KUPLJENSKO

77.086.508

SEMMELROCK STEIN+DESIGN D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

5.154.945

ČISTOĆA D.O.O.

KARLOVAC

122

15

ADRIADIESEL D.D.

KARLOVAC

74.535.717

DS SMITH PLASTICS KARLOVAC D.O.O. KUPLJENSKO

4.946.359

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

KARLOVAC

118

16

RETA D.O.O.

KARLOVAC

68.037.023

GTM-GAVAN D.O.O.

4.167.187

AB GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

115

17

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

KARLOVAC

66.521.720

TURISTIČKO UGOSTITELJSKI OBRT MIRJANA RASTOKE, DARKO FLANJAK, DONJI NIKŠIĆ

3.819.604

CROATIA PUMPE NOVA D.O.O.

KARLOVAC

114

18

ZAK D.O.O.

KARLOVAC

62.293.570

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

3.780.913

ŽITOPROIZVOD D.D.

KARLOVAC

113

19

WIENERBERGER-ILOVAC INDUSTRIJA OPEKE I GRAĐEVNOG MATERIJALA

KARLOVAC

60.767.473

INFINUM D.O.O.

KARLOVAC

3.689.887

AB MONTAŽA D.O.O.

KARLOVAC

100

20

SEMMELROCK STEIN+DESIGN D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

60.541.395

VIJA ŠPEHAR CNC TECHNIK D.O.O.

PRIBANJCI

3.286.252

ZELENILO D.O.O.

KARLOVAC

97

21

TVORNICA TURBINA D.O.O.

KARLOVAC

58.738.741

ROTOKOR D.O.O.

GRABOVAC

3.046.623

KIM MLJEKARA KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

93

22

ILSAD D.O.O.

OZALJ

50.769.422

KAMENOLOM ŽAKANJE D.O.O.

SRAČAK

3.023.461

KORDUN D.D.

SLUNJ

93

23

ŽITOPROIZVOD D.D.

KARLOVAC

45.636.026

DINELA LOGISTIKA D.O.O.

KAMANJE

3.017.802

SA BIŠĆAN D.O.O.

PODVOŽIĆ

89

OGULIN

KARLOVAC

24

MEDVEN TRGOVINA D.O.O.

MALI ERJAVEC

43.516.402

MIVIT-PEKARA D.O.O.

OGULIN

2.903.101

MONTMONTAŽA MKG D.O.O.

KARLOVAC

89

25

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE DERJANOVIĆ

KARLOVAC

42.586.282

ADRIA STAR D.O.O.

RIBNIK

2.739.291

AQUATERM D.O.O.

KARLOVAC

88

26

AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

42.127.192

STAR TURIST D.O.O.

KARLOVAC

2.687.939

PLETIX D.O.O.

KAMANJE

81

27

KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC

KARLOVAC

41.772.297

GMTT LEŠĆANEC, MARIJAN LEŠĆANEC, VRŠKOVAC VRŠKOVAC 1/D, OZALJ

2.603.143

MIVIT-PEKARA D.O.O.

OGULIN

78

28

KORDUN D.D.

SLUNJ

41.052.247

ĐINO D.O.O.

2.549.894

VODOPRIVREDA KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

75

29

MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE, DENIS BAREŠIĆ, BELAJ 27 A

BELAJ

39.538.856

RETA D.O.O.

KARLOVAC

2.478.410

UNIWELD STROJEVI PROIZVODNJA, TRGOVINA, UVOZ-IZVOZ D.O.O.

KAMANJE

75

30

GRADSKA TOPLANA D.O.O.

KARLOVAC

38.697.641

REMONDIS MEDISON D.O.O.

DRAGANIĆ

2.307.371

RUDAR D.O.O.

TOUNJ

73

31

LINDE PLIN D.O.O.

KARLOVAC

38.692.589

KONTAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

2.274.555

ARKADA D.O.O.

DUGA RESA

72

32

GU D.O.O.

KARLOVAC

37.696.267

PANJ-TRGOVINA I PRERADA D.O.O.

DONJA BRUSOVAČA

2.239.363

LJEVAONICA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

72

33

HRVATSKI OLIMPIJSKI CENTAR BJELOLASICA D.O.O.

JASENAK

37.641.833

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE DERJANOVIĆ

KARLOVAC

2.200.830

GUŠTIN D.O.O.

VRŠKOVAC

71

34

ARKADA D.O.O.

DUGA RESA

37.380.399

GU D.O.O.

KARLOVAC

2.176.932

MEDVEN TRGOVINA D.O.O.

MALI ERJAVEC

70

35

KA-3 D.O.O.

KARLOVAC

35.138.951

HAGA METAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

2.130.240

ENERGOREMONT D.D.

KARLOVAC

68

36

DINELA LOGISTIKA D.O.O.

KAMANJE

34.157.229

KLAONICA OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU, VL. TIHOMIR

VINSKI VRH

2.004.892

INFINUM D.O.O.

KARLOVAC

63

37

MEBU D.O.O.

NETRETIĆ

32.437.878

POLIRA D.O.O.

RADATOVIĆI

1.981.012

DS SMITH PLASTICS KARLOVAC D.O.O. KUPLJENSKO

62

38

MIŠE D.O.O.

OGULIN

32.114.878

LINDE PLIN D.O.O.

KARLOVAC

1.910.259

DINELA LOGISTIKA D.O.O.

59

KARLOVAC

KAMANJE

KAMANJE

39

LIN TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

31.565.195

ZAK D.O.O.

1.870.931

KONTAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

59

40

FRAK D.O.O.

KARLOVAC

31.438.232

DEGENIJA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO SELIŠTE DREŽNIČKO I TURISTIČKA AGENCIJA, VL. MARIJAN

1.854.134

LIN TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

59

41

RUDAR D.O.O.

TOUNJ

30.692.031

MEDUZA D.O.O.

1.816.193

KETEKS D.O.O.

JARNEVIĆI

58

42

SA BIŠĆAN D.O.O.

PODVOŽIĆ

29.884.641

LJEKARNA MARIJANA TURKALJ, MAG. OGULIN PHARM. I ANA TOMŠIĆ, MAG.PHARM.

1.791.504

KOLOS D.O.O.

DUGA RESA

55

43

VODOPRIVREDA KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

29.558.180

DELTA DESIGN D.O.O.

OZALJ

1.757.036

WIENERBERGER-ILOVAC INDUSTRIJA OPEKE I GRAĐEVNOG MATERIJALA

KARLOVAC

54

KARLOVAC

44

GUŠTIN D.O.O.

VRŠKOVAC

28.747.505

TM-COLOR D.O.O.

OZALJ

1.702.224

ILSAD D.O.O.

OZALJ

54

45

KONTAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

28.626.644

LJEKARNA D I D PHARMA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA

KARLOVAC

1.699.007

VIJA ŠPEHAR CNC TECHNIK D.O.O.

PRIBANJCI

53

46

BUBLIĆ-COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

27.913.526

SAN BOX D.O.O.

ORLJAKOVO

1.690.495

MEDUZA D.O.O.

KARLOVAC

52

47

DIVECOM D.D.

LASINJA

27.902.767

MADIG-MREŽNICA D.O.O.

SALOPEK SELO

1.590.387

FRAK D.O.O.

KARLOVAC

52

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.


131

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

48

PRO MILK D.O.O.

GRABOVAC

27.512.570

VENERA D.O.O.

BARILOVIĆ

1.536.993

GRADSKA TOPLANA D.O.O.

KARLOVAC

49

MADIG-MREŽNICA D.O.O.

SALOPEK SELO

26.408.644

METAPLAST D.O.O.

PODBREŽJE

1.392.389

FLAMMIFER D.O.O.

OZALJ

49

50

AGRO FOLIJA D.O.O.

JOSIPDOL

26.391.193

MIŠE D.O.O.

OGULIN

1.279.390

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

OGULIN

48

51

ČISTOĆA D.O.O.

KARLOVAC

26.185.676

ILSAD D.O.O.

OZALJ

1.261.282

KORDUN ALATI D.O.O.

KARLOVAC

47

52

ELEKTROUSLUGE KOSTELAC D.O.O.

SRŠIĆI

26.054.980

KETEKS D.O.O.

JARNEVIĆI

1.233.329

STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.

OGULIN

47

50

53

ENERGOREMONT D.D.

KARLOVAC

25.837.100

RUDAR D.O.O.

TOUNJ

1.231.666

SEMMELROCK STEIN+DESIGN D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

46

54

RUDMAN COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

25.077.516

DE MEDICUS D.O.O.

KARLOVAC

1.203.664

MADIG-MREŽNICA D.O.O.

SALOPEK SELO

44

55

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

KARLOVAC

23.673.067

PRO MILK D.O.O.

GRABOVAC

1.199.945

ENA D.O.O.

KARLOVAC

44

56

PVN TRADE D.O.O.

BOSANCI

23.115.529

MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE, DENIS BAREŠIĆ, BELAJ 27 A

BELAJ

1.193.809

PRO MILK D.O.O.

GRABOVAC

43

57

LJEKARNA D I D PHARMA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA

KARLOVAC

23.109.500

BASAR D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

1.174.694

KRILO D.O.O.

KARLOVAC

43

58

ENA D.O.O.

KARLOVAC

23.001.029

AUTO HORVAT D.O.O.

DRAGANIĆ

1.173.817

LUMBARDENIK

43

59

GTM-GAVAN D.O.O.

OGULIN

22.652.070

TRANSPORTI DOMJANČIĆ, OBRT ZA DRAGANIĆ PRIJEVOZ, VL. DUBRAVKO DOMJANČIĆ,

1.172.327

GRAĐEVINSKI OBRT ŠPELIĆ, NIKOLA ŠPELIĆ, SLUNJ, LUMBARDENIK 95 IV-ER - KONTEX-VATROGASNE CIJEVI D.O.O.

KARLOVAC

42

60

EOL GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

22.500.063

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

KARLOVAC

1.157.551

M A I K I D.O.O.

KARLOVAC

42 41

61

TEHNOPETROL D.O.O.

KARLOVAC

22.331.580

LIN TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

1.141.759

LANA COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

62

ORAH D.O.O.

MALI ERJAVEC

21.085.979

TRGOVAČKI OBRT ANA-A, MILAN BORČIĆ, KARLOVAC, PRIMORSKA 38

KARLOVAC

1.140.947

KORDUN LAV D.O.O.

KARLOVAC

41

63

NITEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

20.717.567

NOVEMA NOVA D.O.O.

DRAGANIĆ

1.140.679

INKASATOR D.O.O.

KARLOVAC

41

64

INFINUM D.O.O.

KARLOVAC

20.545.911

ŠEBALJ TRANSPORTI, OBRT ZA PRIJEVOZ STVARI, VL. DANE ŠEBALJ,

LIPOVAČA

1.134.164

DEGENIJA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO SELIŠTE DREŽNIČKO I TURISTIČKA AGENCIJA, VL. MARIJAN

41

65

KORDUN ALATI D.O.O.

KARLOVAC

20.163.990

PANIS D.O.O.

PUŠKARIĆI

1.104.520

AUTOPROMET D.D.

41

SLUNJ

66

AB MONTAŽA D.O.O.

KARLOVAC

20.147.707

JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O. DUGA RESA

1.085.945

TVORNICA PLINSKIH TURBINA D.O.O. KARLOVAC

67

CROATIA PUMPE NOVA D.O.O.

KARLOVAC

19.985.877

MARIJA ČUNOVIC,DIPL.INŽ.PH.LJEKARNA

DUGA RESA

1.028.190

ŽEČE NOVI D.O.O.

KARLOVAC

41

68

VIJA ŠPEHAR CNC TECHNIK D.O.O.

PRIBANJCI

19.963.781

TONER D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

1.012.474

EOL GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

41

69

KRAJAČIĆ TRGOVAČKI OBRT, SANJA FUDURIĆ, BELAJSKE POLJICE 61. UNIWELD STROJEVI PROIZVODNJA, TRGOVINA, UVOZ-IZVOZ D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

19.907.729

ORAH D.O.O.

MALI ERJAVEC

930.720

AGRO FOLIJA D.O.O.

JOSIPDOL

40

KAMANJE

19.515.610

L. E. - M. I. L. D.O.O.

VRHOVAC

921.916

PEKARSKI OBRT LEKAJ, BIB LEKAJ, KARLOVAC, MARMONTOVA ALEJA 17

KARLOVAC

40

70

41

71

BUKVA COMMERCIUM D.O.O.

DREŽNICA

18.987.314

ESOP CESTE KARLOVAC D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

895.868

KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC

KARLOVAC

39

72

TRANSPORTI DOMJANČIĆ, OBRT ZA DRAGANIĆ PRIJEVOZ, VL. DUBRAVKO DOMJANČIĆ,

18.693.894

FRAK D.O.O.

KARLOVAC

889.991

KOMUNALNO DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

39

73

REMONDIS MEDISON D.O.O.

DRAGANIĆ

18.570.960

MG SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

862.139

BELAJ

39

74

ZELENILO D.O.O.

KARLOVAC

18.507.139

PVN TRADE D.O.O.

BOSANCI

838.839

MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE, DENIS BAREŠIĆ, BELAJ 27 A NOVA TVORNICA KLIZNIH LEŽAJEVA D.O.O.

DUGA RESA

37

75

LIGNUM VRBOVSKO D.O.O.

JOSIPDOL

18.112.763

IV-ER - KONTEX-VATROGASNE CIJEVI D.O.O.

KARLOVAC

838.568

RETA D.O.O.

KARLOVAC

36

76

LJEKARNA MARIJANA TURKALJ, MAG. OGULIN PHARM. I ANA TOMŠIĆ, MAG.PHARM.

18.107.653

TEHNOFOOD D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

831.640

MV TREND D.O.O.

KARLOVAC

36

77

MIVIT-PEKARA D.O.O.

OGULIN

18.046.325

MULTIFOODPAK D.O.O.

KARLOVAC

822.809

ORAH D.O.O.

MALI ERJAVEC

36

78

STAR TURIST D.O.O.

KARLOVAC

17.834.717

PETICA D.O.O.

OZALJ

819.111

KA-3 D.O.O.

KARLOVAC

36

79

ŽEČE NOVI D.O.O.

KARLOVAC

17.775.552

MLADOST D.O.O.

KARLOVAC

812.372

MLADOST D.O.O.

KARLOVAC

35

80

ARA SHOES HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

17.729.043

METALL BAU D.O.O.

KARLOVAC

35

81

KARLOVAC

17.515.316

801.458

EMA DRVO D.O.O.

VOJNIĆ

35

82

FLAMMIFER D.O.O.

OZALJ

17.271.395

IZGRADNJA POPOVAČKI, OBRT MREŽNIČKI VAROŠ ZA GRAĐEVINARSTVO, VL. MIJO TRGOVAČKI OBRT VRBA, MLADEN VRBANIĆ, KARLOVAC, DONJE POKUPJE KARLOVAC POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU, KARLOVAC RADIOTERAPIJU I ONKOLOGIJU,

804.234

PLEMIĆ - ZAJEDNIČKI PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT , IVO PLEMIĆ

784.645

ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

35

83

AUTO HORVAT D.O.O.

DRAGANIĆ

17.229.810

BIO PLOD D.O.O.

KARLOVAC

775.258

PEKARSKI OBRT MONIKA, VL. ZEF KAJTAZI, KARLOVAC, TURANJ 59

KARLOVAC

35

84

KOLOS D.O.O.

DUGA RESA

17.128.486

ELOMA SERVIS D.O.O.

OZALJ

774.485

SIGMATEL D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

34

85

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

OGULIN

17.080.822

KARLOVAC

758.384

GMTT LEŠĆANEC, MARIJAN LEŠĆANEC, VRŠKOVAC VRŠKOVAC 1/D, OZALJ

33

86

FEST D.O.O.

OZALJ

16.354.495

PROMO-21, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, VL. DALIBOR DAKIĆ, OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU NA VELIKO I MALO KUĆANSKIM

KARLOVAC

754.810

VJ-EKO D.O.O.

GORNJE TABORIŠTE

33

87

ĐINO D.O.O.

KAMANJE

15.820.063

PILANA PRIBANIĆ D.O.O.

TOUNJ

749.912

SIČA D.O.O.

JOSIPDOL

33

88

LJEVAONICA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

15.156.132

VODOPRIVREDA KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

747.124

BUKVA COMMERCIUM D.O.O.

DREŽNICA

32

89

IV-ER - KONTEX-VATROGASNE CIJEVI D.O.O. TRANSPORTI BUNETA AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, DANIEL

KARLOVAC

15.102.392

AGRO FOLIJA D.O.O.

JOSIPDOL

746.029

ECOING D.O.O.

KARLOVAC

32

DUGA RESA

15.093.793

M A I K I D.O.O.

KARLOVAC

736.332

ZAK D.O.O.

KARLOVAC

31

KARLOVAC

31

90 91

COMEL D.O.O.

KARLOVAC

14.649.685

STATIPROM D.O.O.

GORNJE STATIVE

731.548

ICC-SERVIS TRGOVINA D.O.O.

92

TVORNICA PLINSKIH TURBINA D.O.O. KARLOVAC

14.625.036

BBT-ODRŽAVANJE OBJEKATA D.O.O.

OZALJ

728.481

30

93

BIOTRON D.O.O.

14.444.316

PLEMIĆ - ZAJEDNIČKI PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT , IVO PLEMIĆ

KARLOVAC

716.429

TURISTIČKO UGOSTITELJSKI OBRT MIRJANA RASTOKE, DARKO FLANJAK, DONJI NIKŠIĆ PEKARNA JOHNY, ILIR KAJTAZI, DUGA DUGA RESA RESA, STARA CESTA 22.

94

GMTT LEŠĆANEC, MARIJAN LEŠĆANEC, VRŠKOVAC VRŠKOVAC 1/D, OZALJ

14.416.267

HIDRAULIKA DRVOŠPED D.O.O.

KARLOVAC

715.621

STATIPROM D.O.O.

30

OZALJ

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

GORNJE STATIVE

!

SEKTOR!

30


132

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

95

KOMUNALNO DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

14.313.997

ŽELJKA ILIĆ,DR.MED.SPEC.MED.RADA- KARLOVAC SPECIJAL.ORDINAC.MED.RRADA

711.694

REMONDIS MEDISON D.O.O.

DRAGANIĆ

29

96

BRAKIĆ OBRT ZA INTERIJER I PROIZVODNJU, VL. IVO BRAKIĆ, SVJEĆARSKO - TRGOVAČKI OBRT RIPS, ZORAN SALOPEK, KARLOVAC,

BELAJSKE POLJICE

14.187.358

ODETA D.O.O.

KARLOVAC

698.577

GTG PLIN D.O.O.

KARLOVAC

28

KARLOVAC

14.173.101

DOTATUS D.O.O.

KARLOVAC

697.335

ROOSVAI D.O.O.

DUGA RESA

28

ALATI ZA OBRADU DRVETA VINSKI JURAJ, MILJENKO VINSKI, KARLOVAC, KARLOVAC JAVNOBILJEŽNIČKI URED MARINA KARLOVAC AUGUSTINOVIĆ I ŽELJKA TRANFIĆ

691.619

ICE EUROTRANSPORT D.O.O.

KARLOVAC

678.667

JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O. DUGA RESA

97 98

POLOJ D.O.O.

GORNJI POLOJ

14.101.004

99

MREŽNIČKI VAROŠ

13.507.849

100

IZGRADNJA POPOVAČKI, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, VL. MIJO GRAĐEVINSKI OBRT ŠPELIĆ, NIKOLA ŠPELIĆ, SLUNJ, LUMBARDENIK 95

LUMBARDENIK

13.296.855

ADRIADIESEL D.D.

KARLOVAC

676.207

VETA D.O.O.

KARLOVAC

28

101

AUTOPROMET D.D.

SLUNJ

13.296.125

UGOSTITELJSKI OBRT FENIKS, MIRA OBROVAC, SLUNJ, PLITVIČKA 73

SLUNJ

669.066

BENEFIT PROMET D.O.O.

KARLOVAC

28

102

MARIJA ČUNOVIC,DIPL.INŽ.PH.LJEKARNA

DUGA RESA

13.147.988

KNJIGOVODSTVO BIŠĆAN D.O.O.

BARILOVIĆ

664.115

MG SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

28

28 28

103

VB INŽENJERING D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

13.132.397

EOL GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

661.618

ĐINO D.O.O.

KAMANJE

28

104

TEKSTIL D.D.

KARLOVAC

12.984.495

I.G.O.R., OBRT ZA MODNI DESIGN, VL. KARLOVAC IGOR DOBRANIĆ, KARLOVAC, MALA

659.949

BELAJSKE POLJICE

27

105

BANOVINA AGRAR D.O.O.

MANDIĆ SELO

12.930.446

REZIDENCIJA MEJAŠI D.O.O.

KARLOVAC

643.844

BRAKIĆ OBRT ZA INTERIJER I PROIZVODNJU, VL. IVO BRAKIĆ, PEKARA MUS PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT, SONJA MUS,

RIBNIK

27

106

DIP COMMERCE D.D.

OGULIN

12.823.900

KORDUN MARKETING D.O.O.

KARLOVAC

636.948

UNIVERZAL D.O.O.

KARLOVAC

27

107

MG SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

12.669.504

ICE EUROTRANSPORT D.O.O.

KARLOVAC

612.062

BUBLIĆ-COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

26

12.658.295

LIMA D.O.O.

KAMANJE

611.631

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE DERJANOVIĆ

KARLOVAC

25

12.351.469

SEDRA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. IVICA TURKALJ, RAKOVICA,

IRINOVAC

599.523

LION USLUGE J.D.O.O.

KARLOVAC

25

597.602

VENERA D.O.O.

BARILOVIĆ

25

593.867

PETICA D.O.O.

OZALJ

25

MREŽNIČKI VAROŠ

25

108

PLETIX D.O.O.

109 110

DEGENIJA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO SELIŠTE DREŽNIČKO I TURISTIČKA AGENCIJA, VL. MARIJAN TRGOVAČKI OBRT ANA-A, MILAN BORČIĆ, KARLOVAC, PRIMORSKA 38 KARLOVAC

12.332.842

RETEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

111

ODETA D.O.O.

KARLOVAC

12.005.556

KORDUN D.D.

SLUNJ

112

DE MEDICUS D.O.O.

KARLOVAC

11.943.082

KLEK-COMMERCE D.O.O.

OGULIN

579.016

KAMANJE

113

BIOLEKTRA D.O.O.

OZALJ

11.800.077

TEHNOPETROL D.O.O.

KARLOVAC

562.626

IZGRADNJA POPOVAČKI, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, VL. MIJO KRAJAČIĆ TRGOVAČKI OBRT, SANJA FUDURIĆ, BELAJSKE POLJICE 61.

BELAJSKE POLJICE

24

114

BENEFIT PROMET D.O.O.

KARLOVAC

11.652.830

BIOLEKTRA D.O.O.

OZALJ

561.560

SIGURNOST KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

24

DUGA RESA

115

STAKLO-SPUDIĆ D.O.O.

11.407.236

GUŠTIN D.O.O.

VRŠKOVAC

536.881

FAS D.O.O.

KARLOVAC

24

116

TRGOVAČKI OBRT VRBA, MLADEN VRBANIĆ, KARLOVAC, DONJE POKUPJE KARLOVAC

11.401.138

PROIZVODNO- TRGOVAČKI OBRT HIDRO - METAL, BISERKA BEJDIĆ,

DUGA RESA

528.577

24

117

MPS-67 D.O.O.

11.154.858

FAS D.O.O.

KARLOVAC

518.401

ALATI ZA OBRADU DRVETA VINSKI JURAJ, MILJENKO VINSKI, KARLOVAC, KARLOVAC SLUNJ GRAĐEVINSKO ZANATSKO SLUNJ PROIZVODNO PODUZEĆE D.D.

SLUNJ

24

118

TRGOING D.O.O.

KARLOVAC

11.083.988

TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ D.O.O.

KARLOVAC

517.106

KORDUN MARKETING D.O.O.

KARLOVAC

24

119

COMPRA D.O.O.

KARLOVAC

10.959.640

ZELENILO D.O.O.

KARLOVAC

516.162

NISKOGRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

24

120

NOVEMA NOVA D.O.O.

DRAGANIĆ

10.838.733

ARA SHOES HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

515.199

LIGNUM VRBOVSKO D.O.O.

JOSIPDOL

23

121

TURISTIČKO UGOSTITELJSKI OBRT MIRJANA RASTOKE, DARKO FLANJAK, DONJI NIKŠIĆ

10.517.650

LJEKARNA, NIVES PERAŠIN MR.PHARM.

OZALJ

512.333

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA D.O.O.

SLUNJ

23

122

PETICA D.O.O.

OZALJ

10.255.412

LJEVAONICA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

504.465

ART D.O.O.

DUGA RESA

23

123

VETA D.O.O.

KARLOVAC

10.149.163

500.435

TRESKAVAC D.O.O.

JOSIPDOL

23

124

NISKOGRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

9.965.426

496.201

KLEK-COMMERCE D.O.O.

OGULIN

23

125

POLIRA D.O.O.

RADATOVIĆI

9.920.535

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO CETINGRAD GOSPODARSTVO JOSO OBROVAC GRAĐEVINSKI OBRT ŠPELIĆ, NIKOLA LUMBARDENIK ŠPELIĆ, SLUNJ, LUMBARDENIK 95 DOMES PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU, BELAJSKE POLJICE TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

493.733

SVJEĆARSKO - TRGOVAČKI OBRT RIPS, ZORAN SALOPEK, KARLOVAC,

KARLOVAC

23

126

MERCURY D.O.O.

KARLOVAC

9.846.953

GRIJANJE TRGOVINA D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

492.670

GTM-GAVAN D.O.O.

OGULIN

22

127

ŠEBALJ TRANSPORTI, OBRT ZA PRIJEVOZ STVARI, VL. DANE ŠEBALJ,

LIPOVAČA

9.811.172

MPS-67 D.O.O.

SLUNJ

485.719

HAGA METAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

22

RASTOKE

484.501

IZGRADNJA MARINKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

22

KARLOVAC

484.464

DOTATUS D.O.O.

KARLOVAC

22

128

KORDUN MARKETING D.O.O.

KARLOVAC

9.801.345

PETRO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURISTIČKA AGENCIJA, VL. MILAN

129

ROTOKOR D.O.O.

GRABOVAC

9.635.832

INTERSOCKS D.O.O.

130

BAGREM D.O.O.

OZALJ

9.522.377

TIFFANY, ZAJEDNIČKI OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DARKO ŠNAJDER KARLOVAC

484.412

TEKSTIL D.D.

KARLOVAC

22

131

GRAĐEVINSKO-TRGOVAČKI OBRT DELAČ, RUDOLF DELAČ, KARLOVAC,

KARLOVAC

9.310.889

KA-ŠPED D.O.O.

KARLOVAC

477.201

TRANSPORTI DOMJANČIĆ, OBRT ZA DRAGANIĆ PRIJEVOZ, VL. DUBRAVKO DOMJANČIĆ,

22

132

MONTMONTAŽA MKG D.O.O.

KARLOVAC

9.229.491

MIDAX - D.O.O.

OGULIN

474.064

POLIRA D.O.O.

21

KARLOVAC

470.619

MARKO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ, OŠTARSKI

OŠTARSKI STANOVI

21

OZALJ

465.859

ROTOKOR D.O.O.

GRABOVAC

21 20

RADATOVIĆI

133

KAMENOLOM ŽAKANJE D.O.O.

SRAČAK

9.014.201

PETRIĆ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZLATKO PETRIĆ, KARLOVAC,

134

UNIVERZAL D.O.O.

KARLOVAC

8.977.428

TIMELEKTRO & SECURITY D.O.O.

135

UPS AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE D.O.O.

KARLOVAC

8.955.036

AQUAESTIL PPN D.O.O.

OZALJ

465.204

MIRNA VICTUS D.O.O.

KARLOVAC

136

TEHNOMES D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

8.936.546

COMEL D.O.O.

KARLOVAC

462.354

TURIĆ SIGURNOST D.O.O.

KARLOVAC

20

137

INTERSOCKS D.O.O.

KARLOVAC

8.888.400

047 D.O.O.

KARLOVAC

455.782

FIRMUS-GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

20

138

L. E. - M. I. L. D.O.O.

VRHOVAC

8.766.842

ENZO PLUS J.D.O.O.

KARLOVAC

450.294

LJEKARNA D I D PHARMA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA

KARLOVAC

19

139

INKASATOR D.O.O.

KARLOVAC

8.628.707

SLOVIN UNIQUE-RASTOKE D.O.O.

RASTOKE

446.935

ČEČURA D.O.O.

KARLOVAC

19

140

PROIZVODNJA DRVENIH STUPOVA D.O.O.

KARLOVAC

8.563.680

JAVNI BILJEŽNIK IVANKA ANTIĆ

KARLOVAC

446.181

047 D.O.O.

KARLOVAC

19

141

GREEN GOLD D.O.O.

PAŠIN POTOK

8.552.204

441.548

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

KARLOVAC

19

142

DOTATUS D.O.O.

KARLOVAC

8.528.305

AURORA OBRT ZA USLUŽNU KARLOVAC DJELATNOST, NATAŠA JANTOL, PKL ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU LEŽAJEVA, VL. ANTONIJA DVORJANCI

437.762

TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ D.O.O.

KARLOVAC

19

BELAJSKE POLJICE

KARLOVAC

19

143

TEHNOFOOD D.O.O.

8.475.888

PLETIX D.O.O.

KAMANJE

436.843

HIDRAULIKA DRVOŠPED D.O.O.

144

STATUS-IZVORNA KUĆNA POMAGALA KARLOVAC D.O.O.

8.281.011

PROIZVODNJA DRVENIH STUPOVA D.O.O.

KARLOVAC

425.348

145

AUTOKLUB KARLOVAC D.O.O.

8.255.728

MERCURY D.O.O.

KARLOVAC

422.055

TIGAR PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG KARLOVAC MATERIJALA D.O.O. MIRAGE OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU VRHOVAČKI SOPOT KLIMA UREĐAJA I UGOSTITELJSKE

KARLOVAC

19 19


133

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

8.253.451

ANA-A TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

403.325

PROIZVODNJA DRVENIH STUPOVA D.O.O.

KARLOVAC

19

DUGA RESA

8.180.082

KAMP SLAPIĆ OBRT ZA TURIZAM, VL. IVAN MATAKOVIĆ, MREŽNIČKI

MREŽNIČKI BRIG

400.311

DIP COMMERCE D.D.

OGULIN

19

DELTA DESIGN D.O.O.

OZALJ

8.007.700

SA BIŠĆAN D.O.O.

PODVOŽIĆ

397.361

GU D.O.O.

KARLOVAC

18

149

SAN BOX D.O.O.

ORLJAKOVO

7.999.103

PRIM D.O.O.

KARLOVAC

395.855

PEKARNICE VULJANIĆ D.O.O.

KARLOVAC

18

150

JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O. DUGA RESA

7.971.646

DIG JOSIPDOL D.O.O.

JOSIPDOL

395.013

KARLOVAC

18

KARLOVAC

18

KARLOVAC

18

146

MIDAX - D.O.O.

147

NOVA TVORNICA KLIZNIH LEŽAJEVA D.O.O.

148

OGULIN

151

BBT-ODRŽAVANJE OBJEKATA D.O.O.

OZALJ

7.890.852

METALI B.F. D.O.O.

DONJA BRUSOVAČA

391.843

152

SLUNJ GRAĐEVINSKO ZANATSKO PROIZVODNO PODUZEĆE D.D.

SLUNJ

7.860.424

TROAKS D.O.O.

KARLOVAC

388.857

PEKARSKI OBRT, GZIM MARTINAJ, KARLOVAC, KRIŽANIĆEVA 26 UGOSTITELJSKO - PEKARSKI OBRT PARK, STJEPAN DOMŠIĆ, KARLOVAC, PETRIĆ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZLATKO PETRIĆ, KARLOVAC,

153

TM-COLOR D.O.O.

OZALJ

7.853.206

MARKO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ, OŠTARSKI

OŠTARSKI STANOVI

373.559

T3M D.O.O.

CEROVAC VUKMANIĆKI

18

371.429

DOMŠIĆ PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT, IVANA KATIĆ, DUGA RESA,

DUGA RESA

18

369.533

GEA-COM D.O.O.

BUDAČKA RIJEKA

18 18

154

OTP TRŽNICA D.O.O.

KARLOVAC

7.797.409

DM-BM D.O.O.

155

VRHOVAČKI SOPOT

7.700.190

KARLOVAC

7.414.250

363.032

MPS-67 D.O.O.

SLUNJ

OGULIN

7.374.082

ŽEGER TRANSPORTI I NISKOGRADNJA ZAMRŠJE D.O.O. DONJE MRZLO POLJE ZOR D.O.O. MREŽNIČKO OPTIČARSKO TRGOVAČKI OBRT FOKUS, DAVORIN ANTIĆ, KARLOVAC, KARLOVAC

361.017

FEST D.O.O.

OZALJ

18

158

MIRAGE OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU KLIMA UREĐAJA I UGOSTITELJSKE LJEKARNA IP PHARMA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. LJEKARNE JOHA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU

KARLOVAC

7.354.256

KARLOVČANKA D.O.O.

359.755

STAR TURIST D.O.O.

KARLOVAC

18

159

MLADOST D.O.O.

KARLOVAC

7.296.588

TIGAR PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG KARLOVAC MATERIJALA D.O.O.

350.863

MEBU D.O.O.

NETRETIĆ

17

160

GEA-COM D.O.O.

BUDAČKA RIJEKA

7.243.280

NTE DEVELOPMENT D.O.O.

350.113

UPS SAVJETOVANJE D.O.O.

KARLOVAC

17

161

VULKANIZERSKO-SERVISNOTRGOVAČKI OBRT BUSAK , MARIO

KARLOVAC

7.235.572

GEOSFERA D.O.O.

KARLOVAC

346.864

RAKOVAC D.O.O.

KARLOVAC

17

162

OTOK-PRODEX D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

7.220.024

RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA D.O.O.

KARLOVAC

346.463

UGOSTITELJSKI OBRT GRADINA VINKO JOSIPDOL PAVLIĆ, JOSIPDOL, SENJSKA 32

17

163

METAPLAST D.O.O.

PODBREŽJE

7.194.047

FEST D.O.O.

OZALJ

332.690

KA-VISION D.O.O.

KARLOVAC

17

DRAGANIĆ

17

BELAJSKE POLJICE

17

156 157

DREŽNIK GRAD

KARLOVAC

OTOK OŠTARIJSKI

164

TOMISLAV-SVIJEĆE D.O.O.

MREŽNIČKI BRIG

7.152.449

BISTEEL D.O.O.

KARLOVAC

332.370

165

LUGOR TRGOVINA D.O.O.

OGULIN

7.136.609

TEHNO NEBULA D.O.O.

GORNJI ZVEČAJ

331.414

BRAVARSKI OBRT ALMONT GAŠPIĆ, VL. STJEPAN GAŠPIĆ, DRAGANIĆ, MIHALIĆ USLUŽNO TRGOVAČKI OBRT, VL. MIROSLAV MIHALIĆ, BEL.

166

VENTIL-PROM D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

7.111.959

KM SAVJETOVANJE D.O.O.

KARLOVAC

329.858

MCR D.O.O.

OGULIN

17

167

VENERA D.O.O.

BARILOVIĆ

7.077.511

JAVNI BILJEŽNIK BLANKA ŽAJA

KARLOVAC

327.752

SRAKOVČIĆ D.O.O.

KARLOVAC

17

168

IRT-HIDRO D.O.O.

KARLOVAC

7.063.696

GRAMONT-GORŠIĆ, GRAĐEVINSKI OBRT, VLADIMIR GORŠIĆ, KARLOVAC, KARLOVAC

327.109

POLAR D.O.O.

PRIBANJCI

17

169

SIGMATEL D.O.O.

JOSIPDOL

6.971.664

TURIĆ SIGURNOST D.O.O.

KARLOVAC

325.039

TONER D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

17

170

6.856.714

IRT-HIDRO D.O.O.

KARLOVAC

324.769

KLAONICA OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU, VL. TIHOMIR

VINSKI VRH

17

6.831.605

KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC

KARLOVAC

323.464

TM-COLOR D.O.O.

OZALJ

17

172

KLAONICA OBRT ZA USLUGE I VINSKI VRH PROIZVODNJU, VL. TIHOMIR TISKARSKI OBRT IVAN, IVAN KRULJAC, KARLOVAC KARLOVAC, SELCE 20 ALATI ZA OBRADU DRVETA VINSKI JURAJ, MILJENKO VINSKI, KARLOVAC, KARLOVAC

6.823.071

DABAR D.O.O.

KARLOVAC

321.636

GRAĐEVINSKO-TRGOVAČKI OBRT DELAČ, RUDOLF DELAČ, KARLOVAC,

KARLOVAC

17

173

KLEK-COMMERCE D.O.O.

6.819.452

PETRAČIĆ-PROJEKT D.O.O.

KARLOVAC

319.739

COMEL D.O.O.

KARLOVAC

17 16

171

OGULIN

174

TONER D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

6.784.810

SVJEĆARSKO - TRGOVAČKI OBRT RIPS, ZORAN SALOPEK, KARLOVAC,

KARLOVAC

319.476

ELEKTROUSLUGE KOSTELAC D.O.O.

SRŠIĆI

175

BIO PLOD D.O.O.

KARLOVAC

6.776.845

PROJEKTNI BIRO VINSKI D.O.O.

KARLOVAC

318.184

MOTEL ROGANAC D.O.O.

DUGA RESA

176

PROFISH D.O.O.

KUNIĆ

6.752.561

DEVLAB D.O.O.

KARLOVAC

317.918

ŽGANJER, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, JAŠKOVO TRGOVINU, MESARSKU DJELATNOST I

177

KLEKTRANS D.O.O.

OGULIN

6.702.654

ELTRA D.O.O.

KARLOVAC

314.492

KOMUNALNO OZALJ D.O.O.

178

KARLOVAC

6.686.491

KARLOVAC PROMET D.O.O.

KARLOVAC

309.169

OZALJ

6.558.537

EUROTEC D.O.O.

KARLOVAC

306.826

TIFFANY, ZAJEDNIČKI OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DARKO ŠNAJDER KARLOVAC TRANSPORTI BUNETA DUGA RESA AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, DANIEL

16

179

PEKARSKI OBRT LEKAJ, BIB LEKAJ, KARLOVAC, MARMONTOVA ALEJA 17 LJEKARNA, NIVES PERAŠIN MR.PHARM.

180

ŠTUKA PROM D.O.O.

SLUNJ

6.469.513

BAGREM D.O.O.

OZALJ

305.713

NITEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

15

181

POLAR D.O.O.

PRIBANJCI

6.447.517

KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

300.783

PAĐEN D.O.O.

DUGA RESA

15

182

KORDUN LAV D.O.O.

KARLOVAC

6.354.518

BD-LAMPION D.O.O.

KARLOVAC

299.713

FINAB D.O.O.

KARLOVAC

15

183

PEKARSKI OBRT MONIKA, VL. ZEF KAJTAZI, KARLOVAC, TURANJ 59

KARLOVAC

6.349.294

OGIN D.O.O.

OGULIN

298.212

911 SAJKO D.O.O.

OZALJ

15 15

OZALJ

16 16 16

16

184

SIČA D.O.O.

6.304.412

OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU, DRAGO MARJANOVIĆ, KARLOVAC,

KARLOVAC

298.011

SVIJET DEKORA D.O.O.

DRAGANIĆ

185

6.260.476

GRAŠA D.O.O.

BRIHOVO

297.924

CARLSTADT D.O.O.

KARLOVAC

15

186

PEKARA MUS PROIZVODNO RIBNIK TRGOVAČKI OBRT, SONJA MUS, KORENIĆ PILANA I OBRADA ORIŠJE ELEMENATA, JOSIP KORENIĆ, ORIŠJE 7.

6.259.023

INTERPLAN D.O.O.

KARLOVAC

297.456

KOMUNALAC D.O.O.

SLUNJ

15

187

VJ-EKO D.O.O.

GORNJE TABORIŠTE

6.255.176

OTP TRŽNICA D.O.O.

KARLOVAC

293.165

PEKARSKI OBRT DUBOVAC, VALON ŠEHI, KARLOVAC, DR. VLADKA

KARLOVAC

15

188

D-GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

6.120.464

KOLEČAJ JEDNOSTAVNO D.O.O.

SVOJIĆ

288.856

ZOR D.O.O.

DONJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO

15 15

JOSIPDOL

189

KETEKS D.O.O.

JARNEVIĆI

6.094.647

ROTOTIM D.O.O.

KARLOVAC

288.186

OTP TRŽNICA D.O.O.

KARLOVAC

190

DM-BM D.O.O.

DREŽNIK GRAD

6.036.559

PARKING D.O.O.

KARLOVAC

284.036

DELTA DESIGN D.O.O.

OZALJ

15

191

GIPS-MONT, OBRT ZA UREĐENJE INTERIJERA, STIPO ADŽAGA,

TUŠILOVIĆ

5.948.587

PAL-MAR D.O.O.

KARLOVAC

281.303

ŠEBALJ TRANSPORTI, OBRT ZA PRIJEVOZ STVARI, VL. DANE ŠEBALJ,

LIPOVAČA

15

192

HIDRIS INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

5.942.231

SAJOMA D.O.O.

DUGA RESA

279.582

ZITA - D.O.O.

OGULIN

14

193

TIGAR PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG KARLOVAC MATERIJALA D.O.O.

5.895.533

VULGUS-UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.

KARLOVAC

278.894

GRAFOMEDIA PLUS D.O.O.

JOSIPDOL

14

194

ICC-SERVIS TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

5.859.291

KURIJA SUVENIRI J.D.O.O.

KARLOVAC

278.866

VOJNIĆ-KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.

VOJNIĆ

14

195

HIDRAULIKA DRVOŠPED D.O.O.

KARLOVAC

5.851.987

POLOJ D.O.O.

GORNJI POLOJ

278.595

LUGPLAST D.O.O.

DRAGANIĆ

14

196

MATEŠA COMMERCE, OBRT ZA TRGOVINU, VL. DARIO MATEŠA,

DRAGANIĆ

5.785.784

STAKLO ALU-PVC MONT D.O.O.

DUGA RESA

274.953

GRAŠA D.O.O.

BRIHOVO

14


134

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

rang

naziv tvrtke

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

197

MIKAS-COMMERCE D.O.O.

OGULIN

5.715.370

T-DESIGN D.O.O.

KARLOVAC

274.608

ZAJEDNIČKI AUTOMEHANIČARSKO TRGOVAČKI OBRT AUTO KUĆA

KARLOVAC

14

198

ZOR D.O.O.

DONJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO

5.669.999

DIGITALNI TISAK D.O.O.

KARLOVAC

272.447

AUTO KAROSERIJA SAMARŽIJA D.O.O. KARLOVAC

14

199

ŠVARČA D.D.

KARLOVAC

5.623.417

271.133

ŠAJN, OBRT ZA PROIZVODNJU PILJENE DUJMIĆ SELO GRAĐE, VL. BRANKA ŠAJN, OGULIN,

14

200

DUGA RESA

5.610.569

BRAVARSKI OBRT ALMONT GAŠPIĆ, VL. STJEPAN GAŠPIĆ, DRAGANIĆ, KLADUŠAN TRANSTURIST, OBRT ZA PRIJEVOZNIČKE USLUGE, JURO

DRAGANIĆ

DOMŠIĆ PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT, IVANA KATIĆ, DUGA RESA,

GRIČE

270.869

AUTOKLUB KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

13

201

M - 90 D.O.O.

DUGA RESA

5.593.499

RBS D.O.O.

KARLOVAC

268.298

RECIKLON D.O.O.

VOJNIĆ

13

202

SAJOMA D.O.O.

DUGA RESA

5.547.539

STROJOBRAVARSKI OBRT DARKO DRAŽENOVIĆ, KARLOVAC, STRMAČKI

KARLOVAC

268.130

BAKI D.O.O.

KARLOVAC

13

203

ZITA - D.O.O.

OGULIN

5.522.736

MIKA-VIL D.O.O.

KARLOVAC

264.080

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIKTOROVSKI

OZALJ

13

204

SATEL, OBRT ZA TRGOVINU, VL. KREŠIMIR SMOKROVIĆ, KARLOVAC,

KARLOVAC

5.522.039

BAKI D.O.O.

KARLOVAC

263.636

AUREUS D.O.O.

KARLOVAC

13

205

TITAN D.O.O.

KARLOVAC

5.467.584

LIGNUM VRBOVSKO D.O.O.

JOSIPDOL

260.776

KLESARSKI OBRT KLESARSTVO STANKOVIĆ, DARKO STANKOVIĆ,

KARLOVAC

13

ZORKOVAC

259.618

ARGUS D.O.O.

KARLOVAC

13

KARLOVAC

257.865

FERIĆ D.O.O.

PUŠKARIĆI

13

206

SRAKOVČIĆ D.O.O.

KARLOVAC

5.395.591

207

FAS D.O.O.

KARLOVAC

5.389.826

ADR - TRANSPORTI JURAIĆ PRIJEVOZNIČKI OBRT, MIJO JURAIĆ, JAVNI BILJEŽNIK NINA BUBAŠMAGLIČIĆ

208

5.374.507

ČEČURA D.O.O.

KARLOVAC

254.578

FLABELLUM D.O.O.

KARLOVAC

13

5.287.230

MIBA-CON D.O.O.

KARLOVAC

253.610

OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU, DRAGO MARJANOVIĆ, KARLOVAC,

KARLOVAC

13

210

TIFFANY, ZAJEDNIČKI OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DARKO ŠNAJDER KARLOVAC PROMO-21, OBRT ZA TRGOVINU KARLOVAC I USLUGE, VL. DALIBOR DAKIĆ, OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU, GRABOVAC VL. MILAN SABLJAK, GRABOVAC,

5.230.499

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

OGULIN

252.797

MARAKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

13

211

IZGRADNJA MARINKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

5.157.485

F M D.O.O.

KARLOVAC

250.980

ŠVARČA D.D.

KARLOVAC

13

212

ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

5.156.098

STAKLO KADAK D.O.O.

VRHOVAC

250.656

MERCURY D.O.O.

KARLOVAC

12

213

DISKONT LASINJA, TRGOVINA NA VELIKO I MALO MJEŠOVITOM ROBOM, LASINJA

5.125.830

RKR D.O.O.

KARLOVAC

249.854

BEBA J.D.O.O.

KARLOVAC

12

214

VIAL D.O.O.

5.088.913

MALI ERJAVEC

248.868

BEBICA D.O.O.

KARLOVAC

12

KARLOVAC

245.806

MERLINKA D.O.O.

KARLOVAC

12

KARLOVAC

244.389

DOBAR POSAO D.O.O.

OGULIN

12

209

215

JELSA D.O.O.

KARLOVAC

5.085.905

SVIM OBRT ZA LIJEVANJE METALA, STJEPAN ŠTRUCELJ, MALI ERJAVEC GRAĐEVINSKO-TRGOVAČKI OBRT DELAČ, RUDOLF DELAČ, KARLOVAC,

216

TAVERS D.O.O.

OZALJ

5.083.490

KONSIS D.O.O.

217

T3M D.O.O.

CEROVAC VUKMANIĆKI

5.073.870

VETERINARSKA STANICA VOJNIĆ D.O.O.

VOJNIĆ

240.929

DIMNJAČAR D.O.O.

KARLOVAC

12

218

TECPLAST D.O.O.

ORLJAKOVO

5.042.281

RAKOVICA D.O.O.

RAKOVICA

239.818

RKR D.O.O.

KARLOVAC

12

219

TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ D.O.O.

KARLOVAC

5.038.233

239.683

ARNA D.O.O.

KARLOVAC

12 12

KARLOVAC

220

EMA DRVO D.O.O.

VOJNIĆ

5.025.937

POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, KARLOVAC PEDIJATRIJU, NEUROLOGIJU I MATEŠA COMMERCE, OBRT ZA DRAGANIĆ TRGOVINU, VL. DARIO MATEŠA,

238.962

KONTEX D.O.O.

KARLOVAC

221

ELEKTRO TRADE, ELEKTROTEHNIČKO - TRGOVAČKI OBRT, VL. DAMIR

OGULIN

5.020.416

ARHI-PLUS D.O.O.

OGULIN

237.553

DRVOTEHNA D.O.O.

JOSIPDOL

12

222

HAGA METAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

5.003.985

IMPEKS BUBNJARCI D.O.O.

BUBNJARCI

237.036

LIM-GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

12

223

TRESKAVAC D.O.O.

JOSIPDOL

4.954.333

VNS D.O.O.

OGULIN

236.492

TETRAZEN D.O.O.

OZALJ

12

224

MV TREND D.O.O.

KARLOVAC

4.944.578

BOSKAR D.O.O.

DUBRAVCI

235.811

HIDRO-TEHNIKA D.O.O.

OGULIN

12

225

STATIPROM D.O.O.

GORNJE STATIVE

4.923.713

EKOLOŠKI SISTEMI D.O.O.

KARLOVAC

232.837

UGOSTITELJSKI OBRT FENIKS, MIRA OBROVAC, SLUNJ, PLITVIČKA 73

SLUNJ

12

226

M A I K I D.O.O.

KARLOVAC

4.863.013

SKUKAN D.O.O.

RASTOKE

229.831

LIDAR D.O.O.

OGULIN

12

227

JD DRVO OGULIN D.O.O.

OGULIN

4.861.311

PENSUM D.O.O.

KARLOVAC

229.074

KLADUŠAN TRANSTURIST, OBRT ZA PRIJEVOZNIČKE USLUGE, JURO

GRIČE

12

228

VAJ PROMET ZAJEDNIČKI TRGOVAČKO DONJI ZVEČAJ UGOSTITELJSKI OBRT, DALIBOR I PEKARNA JOHNY, ILIR KAJTAZI, DUGA DUGA RESA RESA, STARA CESTA 22.

4.828.570

T G T USLUŽNI OBRT, DUBRAVKA TOMIČIĆ, MRAČIN 72.

MRAČIN

226.199

MAGRAD D.O.O.

ŽAKANJE

12

4.807.078

BUBLIĆ-COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

224.957

STROJOBRAVARSKI OBRT DARKO DRAŽENOVIĆ, KARLOVAC, STRMAČKI

KARLOVAC

12

KARLOVAC

12

229 230

BASAR D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

4.790.755

VIAL D.O.O.

KARLOVAC

224.547

AUTOBUSNI KOLODVOR D.O.O.

231

KARLOVAC

4.788.757

NAUTICA SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

221.215

VAJ PROMET ZAJEDNIČKI TRGOVAČKO DONJI ZVEČAJ UGOSTITELJSKI OBRT, DALIBOR I

12

232

PETRIĆ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZLATKO PETRIĆ, KARLOVAC, TRGOVAČKI OBRT MARIO , SLAVKO VUKOVIĆ, OGULIN, VIJENAC IVE

OGULIN

4.783.549

DIGO TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

221.025

SAJOMA D.O.O.

DUGA RESA

12

233

JUREKO J.D.O.O.

POTHUM PLAŠČANSKI

4.721.384

RESOLUTIO D.O.O.

DUGA RESA

220.509

12

234

OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU NA VELIKO I MALO KUĆANSKIM

KARLOVAC

4.715.599

NITEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

220.263

GIPS-MONT, OBRT ZA UREĐENJE TUŠILOVIĆ INTERIJERA, STIPO ADŽAGA, KORENIĆ PILANA I OBRADA ELEMENATA, JOSIP KORENIĆ, ORIŠJE 7. ORIŠJE

12

235

BEKY-PROMET JEDNOSTAVNO D.O.O.

KARLOVAC

4.711.130

T K K D.O.O.

KARLOVAC

220.028

IRT-HIDRO D.O.O.

KARLOVAC

12

236

OREON PRO D.O.O.

KARLOVAC

4.628.671

BARILOVIĆ

219.362

METAPLAST D.O.O.

PODBREŽJE

12

237

KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

4.628.473

ŽUBČIĆ TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT, LIDIJA ŽUBČIĆ, BARILOVIĆ 87. MAING, OBRT ZA USLUGE TISKANJA, VL. JOZE ERCEG, KARLOVAC, V.

KARLOVAC

219.237

VULKANIZERSKO-SERVISNOTRGOVAČKI OBRT BUSAK , MARIO

KARLOVAC

12

238

MCR D.O.O.

OGULIN

4.609.457

ZAŠTITA PROJEKT D.O.O.

KARLOVAC

218.491

MIDAX - D.O.O.

OGULIN

12

239

4.607.443

PEKARSKI OBRT LEKAJ, BIB LEKAJ, KARLOVAC, MARMONTOVA ALEJA 17

KARLOVAC

217.839

L. E. - M. I. L. D.O.O.

VRHOVAC

12

240

ŠAJN, OBRT ZA PROIZVODNJU PILJENE DUJMIĆ SELO GRAĐE, VL. BRANKA ŠAJN, OGULIN, MIHALIĆ USLUŽNO TRGOVAČKI OBRT, VL. MIROSLAV MIHALIĆ, BEL. BELAJSKE POLJICE

4.578.167

AVIA D.O.O.

TUŠILOVIĆ

212.421

RUDMAN COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

11

241

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

KARLOVAC

4.561.938

ENA D.O.O.

KARLOVAC

211.972

ESTETIC D.O.O.

OGULIN

11

242

DOBRO ŽAKANJE D.O.O.

ŽAKANJE

243

I.G.O.R., OBRT ZA MODNI DESIGN, VL. KARLOVAC IGOR DOBRANIĆ, KARLOVAC, MALA BRAVARSKI OBRT ALMONT GAŠPIĆ, DRAGANIĆ VL. STJEPAN GAŠPIĆ, DRAGANIĆ,

244

4.518.182

EUROPROM D.O.O.

KARLOVAC

209.624

ERO - M JEDNOSTAVNO D.O.O.

KARLOVAC

11

4.495.986

ROGIĆ TRADE J.D.O.O.

KARLOVAC

209.522

KUGLICA D.O.O.

KARLOVAC

11

4.485.427

AB MONTAŽA D.O.O.

KARLOVAC

208.193

RUPČIĆ D.O.O.

OGULIN

11

245

KOMUNALNO OZALJ D.O.O.

OZALJ

4.475.293

JAVNI BILJEŽNIK SNJEŽANA PLAVETIĆ KARLOVAC ZRNIĆ

206.648

AQUAESTIL PPN D.O.O.

OZALJ

11

246

TROAKS D.O.O.

KARLOVAC

4.408.295

INNOVO REX D.O.O.

GORŠĆAKI

205.509

AUTOLIMARSKO-LAKIRERSKI OBRT AUTO LIM-LAK, VLADO ŠTEFANAC,

KARLOVAC

11

247

AUTOBUSNI KOLODVOR D.O.O.

KARLOVAC

4.366.972

SPELEKOM D.O.O.

RAKOVICA

205.240

SLOVIN UNIQUE-RASTOKE D.O.O.

RASTOKE

11


135

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

248

DADO, OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. DAVOR

SLUNJ

4.330.521

COMPRA D.O.O.

KARLOVAC

204.978

249

MALI-LOGGING D.O.O.

KARLOVAC

4.322.252

HIDRIS INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

204.146

250

CASH CONVERTERS J.D.O.O.

KARLOVAC

4.238.637

MASDIG D.O.O.

OGULIN

203.876

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

251

KA-VISION D.O.O.

KARLOVAC

4.236.735

AUTOKLUB KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

200.697

RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA D.O.O. TURIST OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. BISERKA FRKETIĆ, BOSANCI 4C. ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT CENTAR, PREDRAG TURKALJ, SLUNJ, TEHNOVOD OBRT ZA TRGOVINU I VODOINSTALATERSKE USLUGE, VL.

DUGA RESA

11

252

AUTO KAROSERIJA SAMARŽIJA D.O.O. KARLOVAC

4.220.049

STATUS-IZVORNA KUĆNA POMAGALA KARLOVAC D.O.O.

199.173

G.B.B. D.O.O.

BRIHOVO

11

253

PEKARSKI OBRT DUBOVAC, VALON ŠEHI, KARLOVAC, DR. VLADKA

KARLOVAC

4.211.660

ŠTUKA PROM D.O.O.

SLUNJ

198.601

IBB D.O.O.

OZALJ

254

047 D.O.O.

KARLOVAC

4.196.411

PETA RIJEKA D.O.O.

KARLOVAC

198.552

255

REPA TRADE D.O.O.

KARLOVAC

4.186.398

ICC-SERVIS TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

198.480

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ PLAVETIĆ I MARADIN KARLOVAC I.G.O.R., OBRT ZA MODNI DESIGN, VL. KARLOVAC IGOR DOBRANIĆ, KARLOVAC, MALA

11

256

4.182.678

UNIVERZAL D.O.O.

KARLOVAC

197.536

M - 90 D.O.O.

DUGA RESA

11

257

UGOSTITELJSKI OBRT GRADINA VINKO JOSIPDOL PAVLIĆ, JOSIPDOL, SENJSKA 32 MIJO OBRT ZA TRGOVINU, VL. MARIJO ZVEČAJ MAGLIČIĆ, ZVEČAJ 10.

4.165.513

G.M.T. MARIO, MARIO ŽEGER, KARLOVAC, REČIČKA 89

KARLOVAC

196.762

ŠTUKA PROM D.O.O.

SLUNJ

11

258

MARAKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

4.163.613

MONTING-NEKRETNINE D.O.O.

KARLOVAC

195.933

SAN BOX D.O.O.

ORLJAKOVO

11

259

MIRNA VICTUS D.O.O.

KARLOVAC

4.158.105

DOBRO ŽAKANJE D.O.O.

ŽAKANJE

195.855

NOVEMA NOVA D.O.O.

DRAGANIĆ

11

260

REZIDENCIJA MEJAŠI D.O.O.

KARLOVAC

4.147.637

REVENA PLUS D.O.O.

DONJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO

195.816

TRGOING D.O.O.

KARLOVAC

11

KARLOVAC

11

BOSANCI

11

SLUNJ

11

11 11

261

EKO-PLAN D.O.O.

KARLOVAC

4.143.538

KORDUN ALATI D.O.O.

KARLOVAC

193.457

STAKLO-SPUDIĆ D.O.O.

DUGA RESA

11

262

ICE EUROTRANSPORT D.O.O.

KARLOVAC

4.129.888

2M PRO D.O.O.

KARLOVAC

192.388

ODETA D.O.O.

KARLOVAC

11

263

KARLOVAC

4.091.408

TRGOVAČKI OBRT MARIO , SLAVKO VUKOVIĆ, OGULIN, VIJENAC IVE

OGULIN

192.100

PLEMIĆ - ZAJEDNIČKI PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT , IVO PLEMIĆ

KARLOVAC

11

264

STROJOBRAVARSKI OBRT DARKO DRAŽENOVIĆ, KARLOVAC, STRMAČKI STOLARSKI OBRT, JOSIP RIBIČIĆ, KARLOVAC, STJEPANA MIHALIĆA 43

KARLOVAC

4.088.670

IHDEDENTAL D.O.O.

KARLOVAC

192.070

BAGREM D.O.O.

OZALJ

10

265

INTERPLAN D.O.O.

KARLOVAC

4.077.703

LIST D.O.O.

RIBARI

191.465

VNS D.O.O.

OGULIN

10

266

KARLOVAC

4.040.330

PROMAS D.O.O.

KARLOVAC

190.970

N5 D.O.O.

OGULIN

10

267

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ PLAVETIĆ I MARADIN ZAJEDNIČKI AUTOMEHANIČARSKO TRGOVAČKI OBRT AUTO KUĆA

KARLOVAC

4.025.928

GREEN GOLD D.O.O.

PAŠIN POTOK

189.054

DILBER GRADNJA D.O.O.

OGULIN

10

268

SIMSI D.O.O.

DRAGANIĆ

4.004.758

STOMATOLOGIJA DR. KALČIĆ D.O.O.

OZALJ

188.492

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

DUGA RESA

10

269

KOMUNALAC D.O.O.

SLUNJ

3.989.442

MALI-LOGGING D.O.O.

KARLOVAC

188.312

PROMO PARTNER D.O.O.

OZALJ

10

270

MAGRAD D.O.O.

ŽAKANJE

3.967.079

AGRO ORGANICA D.O.O.

KARLOVAC

188.000

BIBER D.O.O.

KARLOVAC

10

KARLOVAC

10

271

GRAŠA D.O.O.

BRIHOVO

3.951.323

ŽEČE NOVI D.O.O.

KARLOVAC

185.196

TEHNO PAL D.O.O.

272

KRILO D.O.O.

KARLOVAC

3.933.611

G.B.B. D.O.O.

BRIHOVO

184.903

TOPLICE LEŠĆE JEDNOSTAVNO D.O.O. SKUKANI

10

273

BENIMA D.O.O.

KARLOVAC

3.922.290

GOMA D.O.O.

KARLOVAC

184.194

VELJUN D.O.O.

VELJUN

10

274

AUTO PEČAVER D.O.O.

DUGA RESA

3.902.729

911 SAJKO D.O.O.

OZALJ

182.749

HRVATSKI RADIO KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

10

275

3.865.393

VB INŽENJERING D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

182.283

PRIM D.O.O.

KARLOVAC

10

276

ŽGANJER, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, JAŠKOVO TRGOVINU, MESARSKU DJELATNOST I OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU, KARLOVAC DRAGO MARJANOVIĆ, KARLOVAC,

3.861.970

STOJMERIĆ D.O.O.

STOJMERIĆ

181.197

PVC AP GRADNJA LOGISTICS D.O.O.

VUKMANIĆ

10

277

TIMELEKTRO & SECURITY D.O.O.

OZALJ

3.854.126

EKOVOĆE D.O.O.

BRDO UTINJSKO

180.505

RIN-KA D.O.O.

KARLOVAC

10

278

ANA-A TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

3.832.432

BANSKI MORAVCI

180.005

OBRAZOVNI CENTAR MARKOVIĆ D.O.O. KARLOVAC

10

279

ČEČURA D.O.O.

KARLOVAC

3.822.368

KARLOVAC

176.743

STOLARIJA GRČIĆ, STJEPAN GRČIĆ, KARLOVAC, SELCE 33/B

KARLOVAC

10

280

FLABELLUM D.O.O.

KARLOVAC

3.797.235

DANERO TRGOVINA, TURIZAM, USLUGE D.O.O. GORDANA TRKULJA,DR.MED.SPEC. MED.RADA SPEC.ORD.MED.RADA UPS AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE D.O.O.

KARLOVAC

175.619

GEO-KOM D.O.O.

DUGA RESA

10

281

ART D.O.O.

DUGA RESA

3.792.128

EA SISTEM D.O.O.

KARLOVAC

174.481

VILLA D.O.O.

DUGA RESA

10

282

LIMA D.O.O.

KAMANJE

3.789.942

DOM INVEST D.O.O.

OZALJ

174.432

LIMKO VEDAX D.O.O.

KARLOVAC

10 10

283

FIRMUS-GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

3.789.301

AUTOBUSNI KOLODVOR D.O.O.

KARLOVAC

169.398

T-DESIGN D.O.O.

KARLOVAC

284

DMM D.O.O.

KARLOVAC

3.784.630

ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

167.185

VIDOŠ D.O.O.

OGULIN

10

285

DOMES PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU, BELAJSKE POLJICE TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

3.783.745

MINI EL D.O.O.

KARLOVAC

165.169

NOVAKOMP D.O.O.

KARLOVAC

10

286

PILANA PRIBANIĆ D.O.O.

3.773.000

TECPLAST D.O.O.

ORLJAKOVO

164.035

10

3.772.657

TOMISLAV-SVIJEĆE D.O.O.

MREŽNIČKI BRIG

163.884

KAMP SLAPIĆ OBRT ZA TURIZAM, VL. IVAN MATAKOVIĆ, MREŽNIČKI BINGO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, VL. DOMAGOJ SABLIĆ,

MREŽNIČKI BRIG

287

KARLOVAC

10

288

OBRT ZA POPRAVAK MOTORNIH PILA OGULIN I TRGOVAČKI OBRT, MATIJA RAČKI, KLADUŠAN TRANSTURIST, OBRT GRIČE ZA PRIJEVOZNIČKE USLUGE, JURO

3.769.341

OBRAZOVNI CENTAR MARKOVIĆ D.O.O. KARLOVAC

163.806

TIKI D.O.O.

DUGA RESA

10

289

LIDAR D.O.O.

OGULIN

3.768.869

BETA-CONSULTING D.O.O.

KARLOVAC

163.717

TIMELEKTRO & SECURITY D.O.O.

OZALJ

10

290

POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU, RADIOTERAPIJU I ONKOLOGIJU,

KARLOVAC

3.760.968

MAGIS MELIUS J.D.O.O.

KARLOVAC

162.643

CASH CONVERTERS J.D.O.O.

KARLOVAC

10

291

PAL-MAR D.O.O.

KARLOVAC

3.751.813

RECIKLON D.O.O.

VOJNIĆ

162.439

MALI-LOGGING D.O.O.

KARLOVAC

10

292

SVIM OBRT ZA LIJEVANJE METALA, STJEPAN ŠTRUCELJ, MALI ERJAVEC

MALI ERJAVEC

3.746.994

GEA-COM D.O.O.

BUDAČKA RIJEKA

161.424

D-GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

10

293

PANJ-TRGOVINA I PRERADA D.O.O.

DONJA BRUSOVAČA

3.723.015

DUO STEP OBRT ZA POPRAVAK SANITARNIH PROIZVODA OD

JUROVO

161.206

KLEKTRANS D.O.O.

OGULIN

294

MAING, OBRT ZA USLUGE TISKANJA, VL. JOZE ERCEG, KARLOVAC, V. LIPOŠĆAK OBRT GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE,MINIRANJE I GRAMONT-GORŠIĆ, GRAĐEVINSKI OBRT, VLADIMIR GORŠIĆ, KARLOVAC, VOĆE I POVRĆE I MINI MARKET, JAUMI AJRULAI, VOJNIĆ, KARLOVAČKA 9 UGOSTITELJSKI OBRT FENIKS, MIRA OBROVAC, SLUNJ, PLITVIČKA 73

KARLOVAC

3.714.469

MITROP - TRGOVINA I USLUGE D.O.O. OGULIN

160.919

TISKARSKI OBRT IVAN, IVAN KRULJAC, KARLOVAC KARLOVAC, SELCE 20

10

PRIBANJCI

3.705.621

PATRON D.O.O.

DUGA RESA

159.754

BBT-ODRŽAVANJE OBJEKATA D.O.O.

OZALJ

10

295 296 297 298

TOUNJ

10

KARLOVAC

3.660.185

BUKVA COMMERCIUM D.O.O.

DREŽNICA

159.156

MIŠE D.O.O.

OGULIN

9

VOJNIĆ

3.614.046

TURIST OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. BOSANCI BISERKA FRKETIĆ, BOSANCI 4C.

153.355

METAXA-MEDICAL D.O.O.

LADEŠIĆI

9

SLUNJ

3.605.775

NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES D.O.O. OZALJ

152.987

UGOSTITELJSTVO BARIĆ J.D.O.O.

KARLOVAC

9


136

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

299

RIBNJACI KUPA D.O.O.

DRAGANIĆ

3.531.068

CASAGRANDE D.O.O.

152.361

FLORIM D.O.O.

KARLOVAC

9

300

FAST D.O.O.

KARLOVAC

3.526.109

UDIKOVIĆ, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE RADOVE, VL. SABLJAK SELO

151.415

RUTA 22 D.O.O.

KARLOVAC

9

301

IBB D.O.O.

OZALJ

3.509.374

KORDUN LAV D.O.O.

150.630

TEHNO-PROMET D.O.O.

OZALJ

9

302

9

303

MARKO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ, OŠTARSKI UGOSTITELJSKO - PEKARSKI OBRT PARK, STJEPAN DOMŠIĆ, KARLOVAC,

304

9

LASINJA

KARLOVAC

OŠTARSKI STANOVI

3.505.614

BOLJKOVAC D.O.O.

KARLOVAC

150.223

KARLOVAC

3.477.702

FLAMMIFER D.O.O.

OZALJ

148.946

UGOSTITELJSKI OBRT STARI OGULIN GRAD, JASNA LIPOŠĆAK, OGULIN, GRAĐEVINSKI OBRT PETRLIN, ZLATKO KARLOVAC PETRLIN, KARLOVAC, DREŽNIK 20/A

NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES D.O.O. OZALJ

3.470.570

TAXO D.O.O.

DUGA RESA

148.392

S.E.S. D.O.O.

KARLOVAC

305

DANERO TRGOVINA, TURIZAM, USLUGE D.O.O.

BANSKI MORAVCI

3.469.969

FM GRADITELJSTVO J.D.O.O.

VRHOVAC

147.929

D-D D.O.O.

OZALJ

9

306

CARLSTADT D.O.O.

KARLOVAC

3.467.869

INSPEKT KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

147.571

KOSTELAC GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

9

307

KA-MONT D.O.O.

KARLOVAC

3.460.178

DISKONT LASINJA, TRGOVINA NA VELIKO I MALO MJEŠOVITOM ROBOM, LASINJA

146.779

GEOM D.O.O.

SLUNJ

9

308

OPTIČARSKO TRGOVAČKI OBRT FOKUS, DAVORIN ANTIĆ, KARLOVAC,

KARLOVAC

3.442.840

A.T.C. D.O.O.

145.260

KLBAU D.O.O.

DUGA RESA

9 9

DRAGANIĆ

9

309

BARTOL D.O.O.

OGULIN

3.424.020

CAPITAL MEDIA D.O.O.

KARLOVAC

144.488

LINGUA CENTAR D.O.O.

KARLOVAC

310

BAKIN, OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA, VL. PAVICA BAKIN,

ZAJAČKO SELO

3.420.569

FRIGO ŠKRLAC D.O.O.

ŠKALJEVICA

143.918

VOJNIĆ

9

311

SVIJET DEKORA D.O.O.

DRAGANIĆ

3.417.934

LESNIKA GOZDARSTVO D.O.O.

BOSANCI

140.934

VETERINARSKA STANICA VOJNIĆ D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT NIKOLA GAŠPAROVIĆ, OGULIN, BERNARDINA

OGULIN

9

312

HAMOWA-HIDRO TVORNICA PUMPI D.O.O.

KARLOVAC

3.402.805

GEOM D.O.O.

SLUNJ

140.453

QUANTUS D.O.O.

SLUNJ

313

KA TRAVEL D.O.O.

KARLOVAC

3.386.540

I. B. OBRADA D.O.O.

MREŽNIČKE POLJICE

139.165

DOBRA UGOSTITELJSKI OBRT, BISERKA LORKOVIĆ, VINSKI VRH 68 C VINSKI VRH

314

PETRO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURISTIČKA AGENCIJA, VL. MILAN

RASTOKE

3.383.123

KLEKTRANS D.O.O.

OGULIN

137.467

MK ELEKTRO D.O.O.

KARLOVAC

9

315

PROMAS D.O.O.

KARLOVAC

3.375.818

BANOVINA AGRAR D.O.O.

MANDIĆ SELO

137.295

AGROPROM D.O.O.

OGULIN

9

316

MASDIG D.O.O.

OGULIN

3.368.361

LIKAPROMET D.O.O.

PLAŠKI

136.226

AZELIJA EKO D.O.O.

OZALJ

9 9

317

MP-ELEKTRONIKA D.O.O.

PUŠKARIĆI

3.338.293

AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

135.415

METALI B.F. D.O.O.

DONJA BRUSOVAČA

318

ALPHA TEHNIKA D.O.O.

KARLOVAC

3.336.771

IM-VI D.O.O.

KUPLJENSKO

134.195

DIGITALNI TISAK D.O.O.

KARLOVAC

319

METALL BAU D.O.O.

KARLOVAC

3.312.443

IZGRADNJA MARINKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

133.574

320

KARLOVČANKA D.O.O.

KARLOVAC

3.301.023

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

KARLOVAC

133.205

BERTOVIĆ, INSTALACIJSKO-TRGOVAČKI OGULIN OBRT, VL. BRANKO BERTOVIĆ, OGULIN, PETRO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURISTIČKA AGENCIJA, VL. MILAN RASTOKE

321

TIKI D.O.O.

DUGA RESA

3.290.163

MK ELEKTRO D.O.O.

KARLOVAC

132.683

RIBNJACI KUPA D.O.O.

322

BINGO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, VL. DOMAGOJ SABLIĆ,

KARLOVAC

3.284.287

PLAVA ŠLJIVA D.O.O.

BRDO UTINJSKO

323

MIKRA D.O.O.

DUGA RESA

3.279.891

DAMON D.O.O.

KARLOVAC

324

ADRIA STAR D.O.O.

RIBNIK

3.275.946

TEHNO-PROMET D.O.O.

325

ZRNIĆ D.O.O.

DREŽNICA

3.270.317

326

3.259.555

327

ŽUBČIĆ TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT, LIDIJA ŽUBČIĆ, BARILOVIĆ 87. BARILOVIĆ BERTOVIĆ, INSTALACIJSKO-TRGOVAČKI OGULIN OBRT, VL. BRANKO BERTOVIĆ, OGULIN,

3.244.378

328

FERIĆ D.O.O.

PUŠKARIĆI

3.243.560

329

LESNIKA GOZDARSTVO D.O.O.

BOSANCI

3.222.153

330

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA D.O.O.

SLUNJ

331

PILANA MRAVUNAC, IVAN MRAVUNAC, DRAGANIĆ DRAGANIĆ, MRZLJAKI 15

9 9

9 9 9

DRAGANIĆ

9

132.588

OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU NA VELIKO I MALO KUĆANSKIM

KARLOVAC

9

132.551

BASAR D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

9

OZALJ

132.264

TOMISLAV-SVIJEĆE D.O.O.

MREŽNIČKI BRIG

9

VIO STANKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

131.863

DE MEDICUS D.O.O.

KARLOVAC

9

KOMUNALNO DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

131.669

KARLOVAC

9

SIGMATEL D.O.O.

JOSIPDOL

131.363

TRGOVAČKI OBRT ANA-A, MILAN BORČIĆ, KARLOVAC, PRIMORSKA 38 MARIJA ČUNOVIC,DIPL.INŽ.PH.LJEKARNA

DUGA RESA

9

KLESARSKI OBRT KLESARSTVO STANKOVIĆ, DARKO STANKOVIĆ,

KARLOVAC

129.761

POLOJ D.O.O.

GORNJI POLOJ

9

IM-AEROTECH D.O.O.

OZALJ

129.003

ARA SHOES HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

9

3.219.672

ZRNIĆ D.O.O.

DREŽNICA

128.269

LJEKARNA IP PHARMA ZDRAVSTVENA KARLOVAC USTANOVA ZA LJEKARNIČKU

8

3.158.071

FANJAK D.O.O.

ZADOBARJE

127.430

STRAMPUT J.D.O.O.

8

KARLOVAC

332

HIDRO-TEHNIKA D.O.O.

OGULIN

3.149.919

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO RUŽICA BLAŽIĆ

KARLOVAC

126.090

LADIKA D.O.O.

KAMANJE

8

333

TETRAZEN D.O.O.

OZALJ

3.141.801

VENTIL-PROM D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

124.305

VETA-TECH D.O.O.

KARLOVAC

8

334

TEHNOGRADNJA D.O.O.

SKRADNIK

3.136.970

SVIP D.O.O.

KARLOVAC

123.723

GEA-D D.O.O.

OGULIN

8

335

LIM-GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

3.127.700

IT PRAXIS D.O.O.

KARLOVAC

122.751

LAV TRANSPORT JEDNOSTAVNO D.O.O. ČATRNJA

8

336

G.B.B. D.O.O.

BRIHOVO

3.064.498

INTER ART D.O.O.

KARLOVAC

122.363

PEKARA DUJAM OBRT ZA PEKARSKO TRGOVAČKU DJELATNOST, MIHAEL

STRAŽA

8 8

337

KURIJA SUVENIRI J.D.O.O.

KARLOVAC

3.041.243

LUGOR TRGOVINA D.O.O.

OGULIN

122.223

GRUMF D.O.O.

OGULIN

338

ROOSVAI D.O.O.

DUGA RESA

3.000.167

IVMAR D.O.O.

KARLOVAC

120.639

BELAVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

8

339

RADAUER CRIJEVA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, IZVOZ-UVOZ D.O.O

DUGA RESA

2.986.200

BENIMA D.O.O.

KARLOVAC

120.583

CATV-047 D.O.O.

KARLOVAC

8

340

OPEN IT D.O.O.

KARLOVAC

2.976.446

KARLOVAC

119.960

AGRO-UNION - PROIZVODNJA, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA I

OGULIN

8

341

MOTEL ROGANAC D.O.O.

DUGA RESA

2.968.894

PEKARSKI OBRT, GZIM MARTINAJ, KARLOVAC, KRIŽANIĆEVA 26 AGRO-UNION - PROIZVODNJA, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA I

OGULIN

119.833

TAURUS RAZMINIRANJE D.O.O.

KARLOVAC

8 8

342

ARGUS D.O.O.

KARLOVAC

2.968.536

TITAN D.O.O.

KARLOVAC

119.419

PILJA D.O.O.

KARLOVAC

343

STAL D.O.O.

BOSANCI

2.952.913

VETA D.O.O.

KARLOVAC

118.482

ZAŠTITA PROJEKT D.O.O.

KARLOVAC

8

344

DUGA RESA

2.948.349

BMB-NETKOM D.O.O.

KARLOVAC

117.473

NOVA-CHEM D.O.O.

KARLOVAC

8

MREŽNIČKI BRIG

2.946.563

MARINIĆ D.O.O.

KARLOVAC

117.288

OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU MALI, ZORAN PAPIĆ, TUŠILOVIĆ,

TUŠILOVIĆ

8

346

TEHNOVOD OBRT ZA TRGOVINU I VODOINSTALATERSKE USLUGE, VL. KAMP SLAPIĆ OBRT ZA TURIZAM, VL. IVAN MATAKOVIĆ, MREŽNIČKI ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT CENTAR, PREDRAG TURKALJ, SLUNJ,

SLUNJ

2.939.259

BRANITELJSKA ZADRUGA CETIN 1527 CETINGRAD

117.163

POU POUKA

KARLOVAC

8

345

347

F M D.O.O.

KARLOVAC

2.935.563

ARNA D.O.O.

KARLOVAC

117.041

LATIN D.O.O.

KARLOVAC

8

348

ŽELJKA ILIĆ,DR.MED.SPEC.MED.RADA- KARLOVAC SPECIJAL.ORDINAC.MED.RRADA

2.934.877

AQUATERM D.O.O.

KARLOVAC

116.955

ATEL D.O.O.

KARLOVAC

8

349

FLAK J.D.O.O.

2.894.103

MIJO OBRT ZA TRGOVINU, VL. MARIJO ZVEČAJ MAGLIČIĆ, ZVEČAJ 10.

115.831

JAVNOBILJEŽNIČKI URED MARINA AUGUSTINOVIĆ I ŽELJKA TRANFIĆ

KARLOVAC

8

KARLOVAC


137

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

350

ADRIATIC COR INVEST D.O.O.

2.888.087

D-GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

115.629

AGROSTAR D.O.O.

BUKOVICA UTINJSKA

351

TURIST OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. BOSANCI BISERKA FRKETIĆ, BOSANCI 4C.

2.867.680

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE DAMIR MOVRE

KARLOVAC

115.624

KURIJA SUVENIRI J.D.O.O.

KARLOVAC

8

352

AGROSTAR D.O.O.

BUKOVICA UTINJSKA

2.857.358

KANOVA D.O.O.

KARLOVAC

115.588

KARLOVČANKA D.O.O.

KARLOVAC

8

353

PEKARSKI OBRT, GZIM MARTINAJ, KARLOVAC, KRIŽANIĆEVA 26 JAVNOBILJEŽNIČKI URED MARINA AUGUSTINOVIĆ I ŽELJKA TRANFIĆ

KARLOVAC

2.848.001

BB ELEKTRONIKA D.O.O.

DUGA RESA

115.477

KA-MONT D.O.O.

KARLOVAC

8

KARLOVAC

2.840.510

GALEZ D.O.O.

CERJE VIVODINSKO

115.251

JELSA D.O.O.

KARLOVAC

8

355

SIN TRADE D.O.O.

KARLOVAC

2.825.563

EKO-OTOK D.O.O.

SLUNJ

115.211

OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU, VL. MILAN SABLJAK, GRABOVAC,

GRABOVAC

8

356

UGOSTITELJSKI OBRT DVK, ANĐELKA LASINJA BARAĆ, LASINJA, LASINJSKA CESTA 14

2.812.496

JD DRVO OGULIN D.O.O.

OGULIN

114.887

MIKAS-COMMERCE D.O.O.

OGULIN

8

357

NOVAKOMP D.O.O.

2.798.041

ROSANNA D.O.O.

KARLOVAC

114.549

HIDRIS INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

8

RIBNIK

KUNIĆ

354

ŽIVKOVIĆ KOSA

KARLOVAC

8

358

AMI TRADE D.O.O.

KARLOVAC

2.796.323

NOVO PROM D.O.O.

114.477

PROFISH D.O.O.

359

DIGITALNI TISAK D.O.O.

KARLOVAC

2.791.357

TVORNICA PLINSKIH TURBINA D.O.O. KARLOVAC

113.109

7

360

METALI B.F. D.O.O.

DONJA BRUSOVAČA

2.791.196

MIKRA D.O.O.

DUGA RESA

112.917

LJEKARNA MARIJANA TURKALJ, MAG. OGULIN PHARM. I ANA TOMŠIĆ, MAG.PHARM. CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI ŠIROKA VOJNIĆ RIJEKA

361

FESTIVAL MODEM D.O.O.

DONJE PRIMIŠLJE

2.790.896

ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT CENTAR, PREDRAG TURKALJ, SLUNJ,

SLUNJ

112.245

AUTO ŠKOLA BOGOVIĆ D.O.O.

SLUNJ

7

362

GALEZ D.O.O.

CERJE VIVODINSKO

2.785.762

MIKRO COM D.O.O.

KARLOVAC

110.490

KGK D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

7 7

8

7

363

NAUTICA SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

2.777.004

ATEST-INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

109.979

PALESTRA D.O.O.

BUDAČKA RIJEKA

364

ŠPELIĆ D.O.O.

LUMBARDENIK

2.770.517

AGROSTAR D.O.O.

BUKOVICA UTINJSKA

109.902

EUROPEK D.O.O.

KARLOVAC

7

365

NENA TRGOVAČKI OBRT, DUBRAVKO KALČIĆ, DUGA RESA, TINA UJEVIĆA 3. DUGA RESA

2.766.832

STAL D.O.O.

BOSANCI

108.996

JOSIPDOLVET D.O.O.

JOSIPDOL

7

366

PARKING D.O.O.

KARLOVAC

2.765.500

BELAKS D.O.O.

OGULIN

108.738

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

OZALJ

7

367

INPROTEH J.D.O.O.

SABLJAK SELO

2.748.412

AUTOMEHANIČARSKI OBRT MUTAK,NEDJELJKO

MAHIĆNO

108.668

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA BELAJ

BELAJ

7

368

PROIZVODNO- TRGOVAČKI OBRT HIDRO - METAL, BISERKA BEJDIĆ,

DUGA RESA

2.747.996

MIŠA J.D.O.O.

TUŠILOVIĆ

108.608

LUMAKS USLUGE D.O.O.

OGULIN

7

369

ROBERTING D.O.O.

KARLOVAC

2.741.069

SIGURNOST KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

108.432

RADIO MREŽNICA D.O.O.

DUGA RESA

7

370

RETEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

2.729.654

PEKARNA JOHNY, ILIR KAJTAZI, DUGA DUGA RESA RESA, STARA CESTA 22.

107.921

VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O. VOJNIĆ

371

MITROP - TRGOVINA I USLUGE D.O.O. OGULIN

2.684.580

ČISTOĆA D.O.O.

KARLOVAC

107.882

CAPITAL MEDIA D.O.O.

KARLOVAC

7

372

AZELIJA EKO D.O.O.

OZALJ

2.679.187

LUMAKK D.O.O.

KARLOVAC

107.769

PRIJEVOZ I UGOSTITELJSKI OBRT KOŠARE ZVONKO BRLETIĆ, TOUNJ,

KAMENICA SKRADNIČKA

7

373

D I I TURIST PAVLAKOVIĆ D.O.O.

MREŽNIČKE POLJICE

2.675.858

PLITVIČKI SLAP D.O.O.

SELIŠTE DREŽNIČKO

107.196

G.R.B. D.O.O.

KARLOVAC

7

374

BELAVIĆI

2.671.429

STOLARIJA GRČIĆ, STJEPAN GRČIĆ, KARLOVAC, SELCE 33/B

KARLOVAC

106.078

CAPPUCCINO JEDNOSTAVNO D.O.O.

OGULIN

7

375

DORINA TRGOVAČKI OBRT, DUŠICA BROZINIĆ, BELAVIĆI 42. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO JOSO OBROVAC

CETINGRAD

2.666.955

PALOMA D.O.O.

KARLOVAC

105.807

SKUKAN D.O.O.

RASTOKE

7

376

EUROTEC D.O.O.

KARLOVAC

2.658.648

METALL BAU D.O.O.

KARLOVAC

105.097

FRAN D.O.O.

KARLOVAC

7

377

MREŽNICA, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PROIZVODNJA D.D. DUGA RESA

2.638.657

AUTOPROMET D.D.

SLUNJ

104.822

CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM

KARLOVAC

7

7

378

ATEL D.O.O.

KARLOVAC

2.637.610

FRAN D.O.O.

KARLOVAC

102.351

GRE-MA TERMO D.O.O.

DRAGANIĆ

7

379

KLESARSKI OBRT KLESARSTVO STANKOVIĆ, DARKO STANKOVIĆ,

KARLOVAC

2.628.249

JAVNI BILJEŽNIK ZDRAVKA BIŠĆANIN

DUGA RESA

102.305

STRIJELAC D.O.O.

KARLOVAC

7

380

FRETON D.O.O.

VRHOVAC

KARLOVAC

100.982

381

384

ELEKTROMEHANIČKI I TRGOVAČKI KARLOVAC OBRT G SERVIS, ALEN JAKŠIĆ, G.M.T. MARIO, MARIO ŽEGER, KARLOVAC KARLOVAC, REČIČKA 89 MT, OBRT ZA TRGOVINU, VL. TEREZA GORNJE TABORIŠTE ŠTEFANAC, SLUNJ, LADIHOVIĆEVA 24 RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE KARLOVAC ŽUPANIJE - KARLA D.O.O.

382 383

2.616.787

GLK REVIZIJA D.O.O.

JAPA D.O.O.

SLUNJ

7

2.612.011

VESPERA TRGOVINA I USLUGE D.O.O. DUGA RESA

99.246

ARTUS DESIGN D.O.O.

KARLOVAC

7

2.593.597

SRCE PRIRODE, OBRT ZA UGOSTITELJSKU DJELATNOST, VL.

GORICA LIPNIČKA

99.096

CEROVAC BARILOVIĆKI

7

2.585.816

TEHNO PAL D.O.O.

KARLOVAC

97.756

BIŠĆAN PROIZVODNO-USLUŽNI OBRT, MARINKO BIŠĆAN, CEROVAC ADR - TRANSPORTI JURAIĆ PRIJEVOZNIČKI OBRT, MIJO JURAIĆ,

ZORKOVAC

7

2.569.140

VLADO ARBUTINA J.D.O.O.

KARLOVAC

97.353

SRNAR D.O.O.

BARILOVIĆ

7

385

VIDOŠ D.O.O.

OGULIN

2.557.389

SOKOL ENERGIJE D.O.O.

DUGA RESA

97.311

GALEZ D.O.O.

CERJE VIVODINSKO

7

386

BONUM GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

2.555.562

GRGURIĆ GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

96.779

FLAK J.D.O.O.

KARLOVAC

7

387

SLOVIN UNIQUE-RASTOKE D.O.O.

RASTOKE

2.553.384

GALEA SALUS D.O.O.

OGULIN

96.765

7

7

388

DANEX D.O.O.

KARLOVAC

2.550.011

OBRT ZA POPRAVAK MOTORNIH PILA OGULIN I TRGOVAČKI OBRT, MATIJA RAČKI,

96.585

PILANA MRAVUNAC, IVAN MRAVUNAC, DRAGANIĆ DRAGANIĆ, MRZLJAKI 15 ŽUBČIĆ TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT, LIDIJA ŽUBČIĆ, BARILOVIĆ 87. BARILOVIĆ

389

AGROPROM D.O.O.

OGULIN

2.531.522

POU POUKA

KARLOVAC

95.902

MASDIG D.O.O.

390

2.507.915

ELMONT-KA D.O.O.

KARLOVAC

95.538

HAMOWA-HIDRO TVORNICA PUMPI D.O.O.

KARLOVAC

7

391

DUO STEP OBRT ZA POPRAVAK JUROVO SANITARNIH PROIZVODA OD ŽEGER TRANSPORTI I NISKOGRADNJA ZAMRŠJE D.O.O.

2.500.681

B.B.KOVAČIĆ D.O.O.

KARLOVAC

94.505

BARTOL D.O.O.

OGULIN

7

392

MATRIX PLAST D.O.O.

2.497.632

BORIĆ D.O.O.

GORNJE POKUPJE

94.248

OGULIN

7

393

GOMA D.O.O.

KARLOVAC

2.489.676

AMICUS FELIX D.O.O.

KARLOVAC

93.991

OPTIČARSKO TRGOVAČKI OBRT FOKUS, DAVORIN ANTIĆ, KARLOVAC, KARLOVAC GRAMONT-GORŠIĆ, GRAĐEVINSKI OBRT, VLADIMIR GORŠIĆ, KARLOVAC, KARLOVAC

394

Z D.O.O.

MIHOLJSKO

2.473.845

PROLINGVA D.O.O.

KARLOVAC

93.790

PILANA PRIBANIĆ D.O.O.

TOUNJ

7

395

LATIN D.O.O.

KARLOVAC

2.473.240

ELCOM D.O.O.

KARLOVAC

93.374

DMM D.O.O.

KARLOVAC

7

396

ELOMA SERVIS D.O.O.

OZALJ

2.469.018

ŠAJN, OBRT ZA PROIZVODNJU PILJENE DUJMIĆ SELO GRAĐE, VL. BRANKA ŠAJN, OGULIN,

92.027

SIMSI D.O.O.

DRAGANIĆ

7

397

MK ELEKTRO D.O.O.

KARLOVAC

2.467.620

LIDAR D.O.O.

OGULIN

91.538

KARLOVAC

7

LJEKARNE JOHA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DOMŠIĆ PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT, IVANA KATIĆ, DUGA RESA, MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ PLAVETIĆ I MARADIN

KARLOVAC

91.089

STOLARSKI OBRT, JOSIP RIBIČIĆ, KARLOVAC, STJEPANA MIHALIĆA 43 DADO, OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. DAVOR

SLUNJ

7

DUGA RESA

91.061

DOBRO ŽAKANJE D.O.O.

ŽAKANJE

7

KARLOVAC

90.740

OTOK-PRODEX D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

7

PAŠIN POTOK

398

VESPERA TRGOVINA I USLUGE D.O.O. DUGA RESA

2.463.270

399

T-DESIGN D.O.O.

KARLOVAC

2.439.318

400

KARLOVAC PROMET D.O.O.

KARLOVAC

2.407.828

7 7


138

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA vrijednost 2016.

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

% udjel u RH 2016.

Indeks 2015=100

1.730

1,47%

104,3

broj zaposlenih

16.432

1,91%

105,2

imovina ukupno

12.046.957.503

1,14%

104,6

23,12%

94,87%

ukupni prihod

10.118.573.561

1,60%

104,0

dobit nakon oporezivanja

534.029.083

1,41%

88,2

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

101.514.054

0,66%

107,3

97,70%

88,65%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

105,0

4.798

prosječna neto plaća

2,00%

1.949.966.649

investicije

486,8

Izvor: Boniteti.hr

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA (KKŽ) smještena je na sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. S površinom od 1.748 km2 sedamnaesta je prema veličini županija u Hrvatskoj i čini 3,1% ukupne kopnene površine RH. Graniči s pet susjednih županija – Međimurskom, Varaždinskom, Bjelovarskobilogorskom, Virovitičko-podravskom i Zagrebačkom županijom te sa sjeveroistočne strane s Republikom Mađarskom. KKŽ ima vrlo povoljan geoprometni položaj koji je usmjerivač prostornog i gospodarskog razvoja, a bit će poboljšan izgradnjom brze ceste – Podravskog ipsilona DC10 Čvor Vrbovec 2 – Križevci – Koprivnica – granica Re-

publike Mađarske i izgradnjom drugoga kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Križevci – državna granica s Republikom Mađarskom. Osnove gospodarskog razvoja Koprivničkokriževačke županije čine prerađivačka industrija, osobito prehrambena i farmaceutska s nekoliko jakih lidera, trgovina, poljoprivreda i građe-

vinarstvo. U 2015. godini udio prerađivačke industrije u ukupnim prihodima gospodarstva bio je 49%. Prerađivačka industrija ostvarila je i najveću dobit nakon oporezivanja. Trgovina na veliko i malo sljedeća je najvažnija djelatnost u gospodarstvu KKŽ-a, s udjelom od 28% u ukupnom prihodu gospodarstva. Poljopri-

PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE

BROJ NEZAPOSLENIH

BROJ OSIGURANIKA HZMO

Koprivnica

5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200

prosjek stanja krajem svakog kvartala u godini 10.000

400.000

9.000

350.000

8.000 7.000

300.000

6.000

250.000 2008. 2009. 2010.

2011. KKŽ

2012.

2013.

2014.

2015.

200.000

5.000 4.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

RH

RH (lijevo)

1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 0.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

KKŽ (desno)

RH (lijevo)

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

PRODUKTIVNOST

PROJEKCIJE KRETANJA STANOVNIŠTVA DO 2015.GODINE

ROBNI IZVOZ

mil. HRK

prihod po zaposlenom 0,80

140.000

0,75

120.000

0,70

100.000

0,65

80.000

0,60

60.000

0,55 0,50

115.584

111.481

106.128

99.124

91.206

40.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. KKŽ

Izvor: FINA; izračun: HGK

RH

20.000 0 2011.

2012.

2013.

Podatke pripremio posebni savjetnik predsjednice RH za demografsku obnovu dr. sc. A. Akrap; obrada: HGK

2014.

mil. HRK

Izvor: DZS; obrada: HGK

2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000

KKŽ (desno)

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. KKŽ (lijevo)

2015. Izvor: DZS; obrada: HGK

RH (desno)

mil. HRK

HRK

stanje 31. ožujka


139

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

vrijednost 2016.

Površina, u km2

% udjel u RH 2016.

1.748

3,1

Broj stanovnika (2011.)

115.584

2,7

BDP (2014.), u tis. HRK

7.419.887

2,3

BDP (2014.) p/c, u HRK

65.342

-

Broj osiguranika HZMO (prosjek 2016.)

33.335

2,3

Broj nezaposlenih (31 . ožujak 2016.)

5.991

2,2

16,7

-

Stopa nezaposlenosti (31. ožujak 2016.), u %

10.093.768

1,6

533.814

1,4

Robni izvoz (2016.), u tis. HRK

2.337.560

2,5

Robni uvoz (2016.), u tis. HRK

1.885.632

1,3

FDI (1993.-2016.), u mil. EUR

88

0,3

Prihodi poduzetnika (2016.), u tis. HRK

TOP10 županijskih dobitaša

1 190,6 2 60,3 3 24,0 4 21,8 5 15,5 6 10,2 7 9,6 8 7,0 9 5,7 10 5,0

mil. kn

PODRAVKA prehrambena industrija d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 1

mil. kn

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 3

Dobit poduzetnika (2016.), u tis. HRK

mil. kn

Izvor: HGK publikacija “Županije - razvojna raznolikost i gospodarski potencijali”; obrada: HGK

vredna djelatnost sudjeluje sa šest posto u ukupnim prihodima KKŽ-a, a građevinarstvo sa sedam posto. Najznačajnija grana gospodarstva nakon prerađivačke industrije jest trgovina, a slijedi je građevinska djelatnost. Postoje kvalitetni turistički potencijali za razvoj kulturnog turizma (kolijevka naivne umjetnosti, bogata kulturno-povijesna baština, tradicijske manifestacije), seoskog i wellness-turizma te raznih oblika kontinentalnog turizma. KKŽ ima značajan potencijal za korištenje geotermalnih voda, koji je tek manjim dijelom istražen i korišten (samo jedno eksploatacijsko polje geotermalnih voda Lunjkovec – Kutnjak). Odobreni istražni prostori za

istraživanje geotermalne vode jesu Legrad – 1 i Ferdinandovac – 1, dok se prostornoplanskom dokumentacijom predviđa iskorištavanje postojećih i prenamjena starih naftno-plinskih bušotina u geotermalne (Križevčanka 1 – Križevci, Križevačko Vratno, Lunjkovec – Kutnjak, Dravka 1, F1D, F8 – Ferdinandovac, Molve 32 – Repaš, Leščan – Đurđevac), Gotalovo i Legrad. Za navedene bušotine mogući oblici korištenja jesu energetski, u poljoprivredne i rekreacijske svrhe, ali tek nakon izrade studija o tehničkoj i ekonomskoj opravdanosti navedenih zahvata, studije utjecaja na okoliš te detaljne razrade načina korištenja prostora.

KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 2

mil. kn

RADNIK građevinarstvo i građevinska industrija d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 5

mil. kn

ŠIRJAN d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 12

mil. kn

Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 57

mil. kn

HARTMANN papirna ambalaža d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 9

mil. kn

MULTI-STAR d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 32

mil. kn

RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o.

HRK

BDP PO STANOVNIKU 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 13

mil. kn

EKO PAPIR d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 15

2008.

2009.

2010.

2011.

KKŽ

2012.

2013.

2014.

RH

Izvor: DZS; obrada: HGK

NAJVAŽNIJE GOSPODARSKE GRANE

%

struktura bruto dodane vrijednosti u 2014. godini 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Izvor: DZS; izračun: HGK

4,7 7,9 8,0 8,5 13,8 25,2

Financijske djelatnosti i osiguranje Rudarstvo i vađenje Trgovina na veliko i na malo, mot. vozila Poslovanje nekretninama Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo

32,0

Prerađivačka industrija Ostalo


140

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

2

PODRAVKA PREHRAMBENA KOPRIVNICA INDUSTRIJA D.D. KTC PROIZVODNJA, TRGOVINA, USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA D.D. KRIŽEVCI

3

BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

1

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

2.063.042.820

PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.

KOPRIVNICA

190.576.114

1.355.915.298

BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

KOPRIVNICA

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih 3.298

60.296.671

PODRAVKA PREHRAMBENA KOPRIVNICA INDUSTRIJA D.D. KTC PROIZVODNJA, TRGOVINA, USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA D.D. KRIŽEVCI

24.025.797

BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

KOPRIVNICA

1.062

KRIŽEVCI KOPRIVNICA

1.072

4

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

353.668.393

KTC PROIZVODNJA, TRGOVINA, USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA D.D. KRIŽEVCI RADNIK GRAĐEVINARSTVO I KRIŽEVCI GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA D.D.

21.769.393

RADNIK GRAĐEVINARSTVO I GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA D.D.

5

KRIŽEVCI

310.397.848

ŠIRJAN D.O.O.

KUSIJEVEC

17.516.814

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

6

RADNIK GRAĐEVINARSTVO I GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA D.D. GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE KOMUNALAC D.O.O.

KOPRIVNICA

150.129.865

KOPRIVNIČKI IVANEC

10.209.247

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA D.O.O. ĐURĐEVAC

7

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA D.O.O. ĐURĐEVAC

144.477.994

PIŠKORNICA - SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. HARTMANN PAPIRNA AMBALAŽA D.O.O.

KOPRIVNICA

9.582.520

GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE KOMUNALAC D.O.O.

KOPRIVNICA

209

8

136.568.537

MULTI-STAR D.O.O.

KOPRIVNICA

6.970.526

MONOLITINVEST D.O.O.

KRIŽEVCI

200

135.010.807

RASCO TVORNICA KOMUNALNE OPREME D.O.O.

KALINOVAC

5.675.035

10

POLJOCENTAR TRGOVAČKO DRUŠTVO KRIŽEVCI ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. HARTMANN PAPIRNA AMBALAŽA KOPRIVNICA D.O.O. BILOKALNIK-IPA INDUSTRIJA PAPIRNE KOPRIVNICA AMBALAŽE D.D.

133.598.023

EKO PAPIR D.O.O.

PETERANEC

4.980.454

11

HANGAR 18 D.O.O.

KOPRIVNICA

112.926.650

KOPRIVNICA PLIN - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.

KOPRIVNICA

4.766.584

RASCO TVORNICA KOMUNALNE KALINOVAC OPREME D.O.O. HARTMANN PAPIRNA AMBALAŽA KOPRIVNICA D.O.O. BILOKALNIK-IPA INDUSTRIJA PAPIRNE KOPRIVNICA AMBALAŽE D.D.

163

12

ŠIRJAN D.O.O.

KUSIJEVEC

108.916.648

HANGAR 18 D.O.O.

KOPRIVNICA

4.618.844

LORA D.O.O.

KRIŽEVCI

157

13

KALINOVAC

101.201.176

4.485.236

136

KOPRIVNICA

81.124.147

KOPRIVNICA

3.856.345

KRIŽEVCI

123

EKO PAPIR D.O.O.

PETERANEC

66.014.829

KRIŽEVCI

3.668.124

DERGEZ PEKARSKA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O. ROBIN TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU D.O.O. IGMA INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

15

KOPRIVNICA

122

16

63.652.987

NOVI GLOG

3.432.395

SILENS D.O.O.

KOPRIVNICA

117

KOPRIVNICA

3.042.481

KOMING KOMUNALNI INŽENJERING D.O.O.

KOPRIVNICA

115

18

BISTRA DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE, ĐURĐEVAC IZGRADNJU I ODRŽAVANJE IGMA INDUSTRIJA GRAĐEVNOG KOPRIVNICA MATERIJALA D.O.O. KOMING KOMUNALNI INŽENJERING KOPRIVNICA D.O.O.

BISTRA DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE RENOTEX PROIZVODNJA SREDSTAVA ZA BRUŠENJE, POLIRANJE I PRERADU POLJOCENTAR TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PLATEX EKSPORT-IMPORT, TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, VEMO TRADE TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I STAR CHEMICALS TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ĐURĐEVAC

14

RASCO TVORNICA KOMUNALNE OPREME D.O.O. STAR CHEMICALS TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

2.688.315

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.

KRIŽEVCI

113 103

9

17

KOPRIVNICA

653.703.694

59.219.302 59.187.045

340 299 249

178 175

19

NATURA-MILK-ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

56.904.466

HEBA D.O.O.

ŠTAGLINEC

2.643.865

BAUWERK BOEN D.O.O.

ĐURĐEVAC

20

AGRO-VET D.O.O.

KRIŽEVCI

55.808.500

PSC FERENČAK TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KRIŽEVCI

2.269.262

EKO PAPIR D.O.O.

PETERANEC

97

21

MONOLITINVEST D.O.O.

KRIŽEVCI

54.891.774

PROMID D.O.O.

KRIŽEVCI

2.199.621

KOPRIVNICA

93

KRIŽEVCI

2.181.038

ĐURĐEVAC

89

SUBOTICA PODRAVSKA

89

KRIŽEVCI

84

22

VLADEKS-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

53.554.670

UGOSTITELJSTVO PRIGORJE D.O.O.

23

ROBIN TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU D.O.O.

KRIŽEVCI

50.954.826

24

LJEKARNE DELTIS PHARM

KOPRIVNICA

50.631.891

HUBZIN-PROMET EXPORT-IMPORT KRIŽEVCI D.O.O. BILOKALNIK-IPA INDUSTRIJA PAPIRNE KOPRIVNICA AMBALAŽE D.D.

2.127.644

DIONIZ M ZA ZABAVNE DJELATNOSTI D.O.O. BISTRA DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE JELENA TRADE TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I POLJOCENTAR TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

25

DERGEZ PEKARSKA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

50.361.838

EUROSPUŽVA D.O.O.

KOPRIVNICA

2.034.972

GT JURA D.O.O.

VIRJE

82

26

BAUWERK BOEN D.O.O.

ĐURĐEVAC

48.201.269

LASSELSBERGER - KNAUF D.O.O.

ĐURĐEVAC

1.915.145

MULTI-STAR D.O.O.

KOPRIVNICA

76

27

JELENA TRADE TRGOVAČKO DRUŠTVO SUBOTICA PODRAVSKA ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I VEMO TRADE TRGOVAČKO DRUŠTVO KOPRIVNICA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I

46.358.800

IGMA INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA D.O.O. GRAFIČAR TVORNICA VREĆA I TISKARNICA - PROIZVODNJA

KOPRIVNICA

1.850.086

RENOTEX PROIZVODNJA SREDSTAVA KOPRIVNICA ZA BRUŠENJE, POLIRANJE I PRERADU

75

BOROVLJANI

1.827.263

HANGAR 18 D.O.O.

73

28

45.833.185

2.127.905

KOPRIVNICA

29

AUTO ŠATRAK D.O.O.

KOPRIVNICA

42.798.430

CLUSTERTECH INTERNATIONAL D.O.O. SVETA HELENA

1.818.503

KOKOR D.O.O.

MIHOLJANEC

73

30

ŽITARICE PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

STARIGRAD

42.456.950

PZC PROIZVODNJA D.O.O.

PETERANEC

1.726.507

LIGO GRUPA - PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

73

31

ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.

BOTOVO

41.763.029

STARIGRAD

1.713.542

ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.

BOTOVO

73

32

MULTI-STAR D.O.O.

KOPRIVNICA

38.975.871

ŽITARICE PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O. ELEKTRO CENTAR KOŠČEVIĆ TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU

KRIŽEVCI

1.601.561

NATURA-MILK-ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

70

33

LIGO GRUPA - PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

38.196.226

AGROBIOTEST D.O.O.

KOPRIVNIČKI BREGI

1.489.176

KOPRIVNIČKE VODE D.O.O.

KOPRIVNICA

66

34

MAUTHNER D.O.O.

37.781.317

TRGO-AGENCIJA TRGOVAČKO DRUŠTVO CUBINEC ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

1.480.234

GRAFIČAR TVORNICA VREĆA I TISKARNICA - PROIZVODNJA

BOROVLJANI

63

35

TRGO-AGENCIJA TRGOVAČKO DRUŠTVO CUBINEC ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

36.704.836

KOMUNALIJE - PLIN D.O.O.

ĐURĐEVAC

1.294.959

ENGLER D.O.O.

KRIŽEVCI

63

36

SILENS D.O.O.

KOPRIVNICA

35.793.036

DERGEZ PEKARSKA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

1.292.503

R V D.O.O.

KRIŽEVCI

61

37

ITS - RB D.O.O.

KRIŽEVCI

35.628.409

PODRAVSKI MLIN D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

1.276.032

KOMPOZITI D.O.O.

KRIŽEVCI

59

38

INAGRO D.O.O.

KRIŽEVCI

35.127.918

MONOLITINVEST SAMOBOR D.O.O.

KRIŽEVCI

1.270.590

ARCHE D.O.O.

KOPRIVNICA

58

39

KOPRIVNIČKE VODE D.O.O.

KOPRIVNICA

33.511.907

AGROPROMET D.O.O.

KUSIJEVEC

1.264.412

VEMO TRADE TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I

KOPRIVNICA

54

KLOŠTAR PODRAVSKI

1.210.124

TVORNICA POGREBNE OPREME D.O.O. DROPKOVEC

53 51

49

KOPRIVNICA

40

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.

KRIŽEVCI

32.864.343

TRGOIMPORT TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO D.O.O.

41

LASSELSBERGER - KNAUF D.O.O.

ĐURĐEVAC

32.663.572

ORION D.O.O.

BAKOVČICA

1.196.672

42

S. C. METALNE KONSTRUKCIJE D.O.O. KRIŽEVCI

31.541.796

LJEKARNE ŠTEFANIĆ

ĐURĐEVAC

1.191.817

GRAFIČKA KULTURA D T S TISAK, KOPRIVNICA IZDAVAŠTVO I POSLOVNE USLUGE VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA VETERINARSKE USLUGE, KOPRIVNICA

43

ALEGRUM D.O.O.

KOPRIVNICA

30.812.919

LIGO GRUPA - PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

1.176.840

TPS GRUPA D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

44

RENOTEX PROIZVODNJA SREDSTAVA KOPRIVNICA ZA BRUŠENJE, POLIRANJE I PRERADU

29.591.483

LJEKARNE DELTIS PHARM

KOPRIVNICA

1.147.198

FUGAPLAST D.O.O.

GOLA

48

45

ATLAS MR D.O.O.

28.106.592

GT JURA D.O.O.

VIRJE

1.144.370

ĐURĐEVAC

47

46

NJEGOVAC, OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, VL. ĐURO NJEGOVAC,

ŠKRINJARI

27.309.780

TEKSTIL-KA D.O.O.

KOPRIVNICA

1.120.790

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC D.O.O. VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

47

47

AGRO-PROM D.O.O.

KRIŽEVCI

26.866.087

ITS - RB D.O.O.

KRIŽEVCI

1.081.488

VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

47

SVETI IVAN ŽABNO

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.

50


141

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

48

GRAFIČAR TVORNICA VREĆA I TISKARNICA - PROIZVODNJA

BOROVLJANI

26.844.413

MADIS D.O.O.

CUBINEC

1.060.571

STROJREM D.O.O.

KRIŽEVCI

49

LJEKARNE KOPRIVNICA

KOPRIVNICA

25.851.868

NVF PLUS D.O.O.

KOPRIVNICA

1.050.835

ŠIRJAN D.O.O.

KUSIJEVEC

42

50

AGRITRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

25.582.446

ANIK D.O.O.

PETERANEC

1.031.026

ITS - RB D.O.O.

KRIŽEVCI

42

51

GT JURA D.O.O.

VIRJE

24.497.538

ROBIN TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU D.O.O.

KRIŽEVCI

1.005.736

LJEKARNE DELTIS PHARM

KOPRIVNICA

42

52

DIONIZ M ZA ZABAVNE DJELATNOSTI D.O.O.

KOPRIVNICA

24.388.795

KTC-JADRAN D.O.O.

KRIŽEVCI

996.925

HOTEL PICOK D.O.O.

ĐURĐEVAC

40

53

HEBA D.O.O.

ŠTAGLINEC

23.449.012

978.674

ŽITARICE PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

STARIGRAD

39

54

23.253.500

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC D.O.O. DUWAR DOZIRNI UREĐAJI, VENTILI I VISOKOTLAČNA ARMATURA D.O.O.

ĐURĐEVAC

AGRO-KUĆA PROIZVODNJA, TRGOVINA KOPRIVNICA I USLUGE D.O.O. PSC FERENČAK TRGOVINA I USLUGE KRIŽEVCI D.O.O.

KOPRIVNICA

937.704

KOTLAR D.O.O.

ĐURĐEVAC

39

22.815.560

KOMUNALIJE D.O.O.

ĐURĐEVAC

929.881

S. C. METALNE KONSTRUKCIJE D.O.O. KRIŽEVCI

39 34

55

44

56

LJEKARNE ŠTEFANIĆ

ĐURĐEVAC

22.683.032

G.C. HAHN & CO. D.O.O.

KOPRIVNICA

917.035

57

KOPRIVNIČKI IVANEC

22.465.442

HOTEL PODRAVINA UGOSTITELJSTVO, KOPRIVNICA TRGOVINA I PUTNIČKA AGENCIJA

913.159

58

PIŠKORNICA - SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE LOGISTIKA ŠURIĆ , DENIS

PLANMEDIA DRUŠTVO S OGRANIČNOM KOPRIVNICA ODGOVORNOŠU ZA IZDAVAŠTVO, TRGO-AGENCIJA TRGOVAČKO DRUŠTVO CUBINEC ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

20.766.978

AVALON D.O.O.

ĐURĐEVAC

906.905

ZAŠTITA JURENEC D.O.O.

KOPRIVNICA

33

59

RASCO HOLDER D.O.O.

KALINOVAC

20.694.573

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IŠTVANOVIĆ MIJO

KOPRIVNICA

882.200

BERMAN PLASTIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

33

60

PROMID D.O.O.

KRIŽEVCI

19.642.750

TRAKTOR SERVIS D.O.O.

KRIŽEVCI

876.096

PROMID D.O.O.

KRIŽEVCI

33

33

61

ORION D.O.O.

BAKOVČICA

19.174.993

HIDROKOP IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOPRIVNICA HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA,

864.712

KTC-JADRAN D.O.O.

KRIŽEVCI

31

62

SCHAUMANN AGRI D.O.O.

KUNOVEC BREG

19.169.096

COART D.O.O.

KOPRIVNICA

838.428

ŠVENDA GRAĐENJE D.O.O.

KOPRIVNICA

31

63

KOPRIVNICA PLIN - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.

KOPRIVNICA

18.979.688

TALUS D.O.O.

KOPRIVNICA

829.446

UGOSTITELJSKI OBRT PLAVI PODRUM KOPRIVNICA , VL. SINIŠA LALIĆ, KOPRIVNICA,

31

817.580

AGRO-VET D.O.O.

KRIŽEVCI

30

806.634

DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMA

KRIŽEVCI

30

64

NJEGOVAC D.O.O.

ŠKRINJARI

18.860.201

65

R V D.O.O.

KRIŽEVCI

18.508.322

66

17.914.853

788.478

LASSELSBERGER - KNAUF D.O.O.

ĐURĐEVAC

29

67

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC D.O.O. ELBI MEDIKAL TRGOVAČKO DRUŠTVO KOPRIVNICA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

ZGR KOVAČIĆ, OBRT ZA KRIŽEVCI GALVANIZACIJU, PROIZVODNJU, ELBI MEDIKAL TRGOVAČKO DRUŠTVO KOPRIVNICA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. MOD - TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA GRAĐENJE, PROJEKTIRANJE, NADZOR, KOPRIVNICA

17.745.868

SERVIS KOŠIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

778.370

DUŠIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

29

68

MLIN-MIX D.O.O.

TREMA

17.649.511

ANTOLIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

756.018

DOM ZA ODRASLE OSOBE VIZJAK

GLOGOVAC

69

KOMUNALIJE - PLIN D.O.O.

ĐURĐEVAC

17.322.309

AGRO-VET D.O.O.

KRIŽEVCI

755.598

29

70

VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

16.935.764

PEKARA ZLATNI KLAS VL. MIHILL KAJTAZI, MALI LOŠINJ, SVETI

KRIŽEVCI

753.240

S.K.I.M.T. TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA KRIŽEVCI GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. BALTAZAR IZDAVAČKA I TISKARSKA KOPRIVNICA DJELATNOST, TRGOVINA I USLUGE

KRIŽEVCI

29

29

29

71

FUGAPLAST D.O.O.

GOLA

16.832.626

VELMAL D.O.O.

737.577

LE – MILK D.O.O.

72

RUBER D.O.O.

KRIŽEVCI

16.774.076

GRADITELJSTVO VRABELJ , MARIJA VRABELJ, KOPRIVNICA, KOZARNJAK 30 KOPRIVNICA

719.419

AGRO-KUĆA PROIZVODNJA, TRGOVINA KOPRIVNICA I USLUGE D.O.O.

73

HUBZIN-PROMET EXPORT-IMPORT D.O.O.

KRIŽEVCI

16.636.076

AUTO LOGISTIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

712.080

HEBA D.O.O.

ŠTAGLINEC

27

74

EUROSPUŽVA D.O.O.

KOPRIVNICA

16.393.866

FRIŠ D.O.O.

KRIŽEVCI

701.020

GABRIJELA D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

27

75

HERBALETA D.O.O.

ŠTAGLINEC

16.386.194

AGRO-PROM D.O.O.

KRIŽEVCI

683.590

INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

27

76

DOM TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE D.O.O. KRIŽEVCI

16.180.207

QUESTUS D.O.O.

KRIŽEVCI

680.521

GRAFOCENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

77

KOMUNALIJE D.O.O.

ĐURĐEVAC

16.168.536

JAVNI BILJEŽNIK MARINA OSTOVIĆ

KOPRIVNICA

677.120

HOTEL PODRAVINA UGOSTITELJSTVO, KOPRIVNICA TRGOVINA I PUTNIČKA AGENCIJA

25

78

AGROPROMET D.O.O.

KUSIJEVEC

16.115.677

ELMA ELEKTRO I VODOINSTALATERSKI KOPRIVNICA I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT I

662.943

UGOSTITELJSTVO ZRINSKI D.O.O.

25

79

MADIS D.O.O.

CUBINEC

15.853.456

RASCO HOLDER D.O.O.

KALINOVAC

660.428

80

OPG DARKO REMUŠ

SVETI IVAN ŽABNO

15.701.780

LORA D.O.O.

KRIŽEVCI

656.505

25

81

AUTO CENTAR-KRIVAK TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

REKA

15.691.322

LJEKARNE KOPRIVNICA

KOPRIVNICA

643.961

FILABETON TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA KRIŽEVCI GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJU ROBNI CENTAR TRGOVAČKO DRUŠTVO KRIŽEVCI ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO ZGR KOVAČIĆ, OBRT ZA KRIŽEVCI GALVANIZACIJU, PROIZVODNJU,

82

LJEKARNA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

15.462.360

KAN MONTAGE JEDNOSTAVNO D.O.O.

SIGETEC

627.231

KOMUNALIJE D.O.O.

24

LEMEŠ

KOPRIVNICA

ĐURĐEVAC

28

27

25

25

83

LJEKARNA RIZK RIZK

KOPRIVNICA

15.428.712

NATRON PRODUKT D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

615.192

LABOR D.O.O.

KOPRIVNICA

24

84

TVORNICA POGREBNE OPREME D.O.O. DROPKOVEC

15.293.719

KRKO D.O.O.

VIRJE

588.594

ORION D.O.O.

BAKOVČICA

23

85

KOPRIVNICA

15.135.356

PREMIUM PLUS D.O.O.

KOPRIVNICA

23

KLOŠTAR PODRAVSKI

14.963.009

USTANOVA LJEKARNIČKE DJELATNOSTI KRIŽEVCI LJEKARNE ŠAMUGA ZIP TRGOVINA, PRIJEVOZ I USLUGE DRNJE D.O.O.

583.921

86

GRAFIČKA KULTURA D T S TISAK, IZDAVAŠTVO I POSLOVNE USLUGE TRGOIMPORT TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO D.O.O.

577.015

LJEKARNA RIZK RIZK

KOPRIVNICA

23

87

ANTOLIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

14.913.145

GEOCONSULT-MTM D.O.O.

ĐURĐEVAC

565.918

KOPRIVNICA PLIN - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.

KOPRIVNICA

23

88

SAMITA-KOMERC PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

14.088.808

KOPRIVNICA

561.803

HERBALETA D.O.O.

ŠTAGLINEC

22

89

PODRAVSKI MLIN D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

13.993.773

KOPRIVNICA

557.418

LOLLIPOP D.O.O.

GOLA

22

90

USTANOVA LJEKARNIČKE DJELATNOSTI KRIŽEVCI LJEKARNE ŠAMUGA

KRIŽEVCI

554.467

VTP KOS PEKARSTVO D.O.O.

KRIŽEVCI

22

91

MEKS PETROL D.O.O.

KRIŽEVCI

13.733.429

KOMING KOMUNALNI INŽENJERING D.O.O. KALIMERO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZORAN PEHNEC, STARIGRAD, VITOM COMMERCE TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE U TEHNODIV-SERVIS VL. DAVOR POPOVIĆ, KRIŽEVCI, ISTARSKA

KRIŽEVCI

544.524

DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR

KOPRIVNICA

22

92

PAMEKS D.O.O.

DONJI FODROVEC

13.629.234

AGROHORVAT D.O.O.

DONJI FODROVEC

537.156

PSC FERENČAK TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KRIŽEVCI

21

93

VITO D.O.O.

KOPRIVNICA

13.380.482

ALDEA D.O.O.

BAKOVČICA

535.937

GRAD-KOM D.O.O.

KRIŽEVCI

21

94

KOTLAR D.O.O.

ĐURĐEVAC

13.218.647

PLANMEDIA DRUŠTVO S OGRANIČNOM KOPRIVNICA ODGOVORNOŠU ZA IZDAVAŠTVO,

534.550

MEDIA GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

21

13.936.492

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


142

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

95

LENAGRO D.O.O.

KOPRIVNICA

13.100.840

ATLAS MR D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

524.804

LJEKARNE ŠTEFANIĆ

ĐURĐEVAC

20

96

FRIŠ D.O.O.

KRIŽEVCI

13.096.661

ADL D.O.O.

KLOŠTAR VOJAKOVAČKI

518.180

DJEČJI VRTIĆ IGRA

KOPRIVNICA

20

97

SEGRAD D.D.

ĐURĐEVAC

12.996.195

PATON D.O.O.

KRIŽEVCI

508.655

VITO D.O.O.

KOPRIVNICA

20

KRIŽEVCI

98

ALDEA D.O.O.

BAKOVČICA

12.386.669

JAVNI BILJEŽNIK RONALD PAVLOVIĆ

KOPRIVNICA

505.612

HUBZIN-PROMET EXPORT-IMPORT D.O.O.

99

LORA D.O.O.

KRIŽEVCI

12.282.329

DIONIZ M ZA ZABAVNE DJELATNOSTI D.O.O.

KOPRIVNICA

487.579

SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O. GLOGOVAC

19

100

LE – MILK D.O.O.

LEMEŠ

11.944.015

POBIS D.O.O.

KOPRIVNICA

484.995

101

NVF PLUS D.O.O.

KOPRIVNICA

11.675.296

MAUTHNER D.O.O.

KOPRIVNICA

482.587

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U NOVIGRAD PODRAVSKI KUĆI NEVEN ZADRUGA ŽUMBAR, PROIZVODNJA, KRIŽEVCI TRGOVINA I USLUGE

19

102

AC BEDEKOVIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

11.536.483

POSLOVANJE NEKRETNINAMA, DARKO GROŠIĆ, KOPRIVNICA, DONJI

KOPRIVNICA

476.269

PIM OPLATA D.O.O.

KRIŽEVCI

19

KOPRIVNICA

19

19

103

LJEKARNA ŠKUNCA

ĐURĐEVAC

11.434.171

TRANSKOS D.O.O.

ŠTRIGOVEC

473.456

AUTO LOGISTIKA D.O.O.

104

ELEKTRO CENTAR KOŠČEVIĆ TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU

KRIŽEVCI

11.385.789

POLJOMEHANIZACIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

466.960

MARI MONTAGE JEDNOSTAVNO D.O.O. REKA

105

TAPO DIZAJN D.O.O.

KRIŽEVCI

11.343.899

GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE KOMUNALAC D.O.O.

KOPRIVNICA

458.587

INAGRO D.O.O.

KRIŽEVCI

18

106

OBADIN-DODLEK VLATKA - LJEKARNA KOPRIVNICA

11.278.934

KOTLAR D.O.O.

ĐURĐEVAC

454.635

KARAS D.O.O.

KOZAREVAC

18

107

KTC-JADRAN D.O.O.

11.274.448

OPG DARKO REMUŠ

SVETI IVAN ŽABNO

450.131

HADUN D.O.O.

KOPRIVNICA

18

11.272.938

PEKARNA ZLATNI KLAS, PROIZVODNJA KRIŽEVCI PEKARSKIH PROIZVODA I TRGOVINA KAŠIK PROJEKTIRANJE, INŽENJERING, KRIŽEVCI KONZALTING D.O.O. TM - ELEKTROINSTALACIJE KOPRIVNICA IZNAJMLJIVANJE I TEHNIČKA

448.348

MATUS D.O.O.

KRIŽEVCI

18

447.052

KALIMERO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, KOPRIVNICA VL. ZORAN PEHNEC, STARIGRAD,

18

440.083

ELEKTROTEHNIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

18

KRIŽEVCI

18

KRIŽEVCI

108

GRATIT D.O.O.

109

TRGOVAČKI OBRT OTOČANKA, VELIKI VELIKI OTOK OTOK 6

11.179.718

110

IMV TRGOVINA D.O.O.

10.918.153

VIRJE

KRIŽEVCI

19 19

111

KEMIS PROM D.O.O.

KRIŽEVCI

10.911.232

KOP-TRADE ELECTRONIC D.O.O.

ĐURĐEVAC

435.536

VELMAL D.O.O.

112

HAWLE D.O.O.

KOPRIVNICA

10.794.805

BIPLAST D.O.O.

KRIŽEVCI

434.711

113

ELMA ELEKTRO I VODOINSTALATERSKI KOPRIVNICA I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT I

10.605.311

POLIMEN TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

KRIŽEVCI

433.338

DUWAR DOZIRNI UREĐAJI, VENTILI I KOPRIVNICA VISOKOTLAČNA ARMATURA D.O.O. ELBI MEDIKAL TRGOVAČKO DRUŠTVO KOPRIVNICA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

18

114

MAROLT PRIJEVOZ ROBE D.O.O.

NOVI GLOG

10.603.606

MONTSISTEMI D.O.O.

KOPRIVNICA

431.981

TEKSTIL-KA D.O.O.

17

115

STROJREM D.O.O.

KRIŽEVCI

10.599.278

CH.B. BORIS ČESI POPRAVAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA NA MALO I KOPRIVNICA

428.914

PEKARA DUGA CENTAR D.O.O.

KOPRIVNICA

17

116

GRADITELJSTVO VRABELJ , MARIJA VRABELJ, KOPRIVNICA, KOZARNJAK 30 KOPRIVNICA

10.340.333

SCHAUMANN AGRI D.O.O.

KUNOVEC BREG

420.430

FEROSTROJ - PROIZVODNJA I TRGOVINA METALNE ROBE D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

17

117

TPS GRUPA D.O.O.

10.156.016

MONOLITINVEST D.O.O.

KRIŽEVCI

416.479

AUTO ŠATRAK D.O.O.

KOPRIVNICA

16 16

SVETI IVAN ŽABNO

KOPRIVNICA

18

118

VODA-PLIN D.O.O.

KOPRIVNICA

10.129.766

JAVNI BILJEŽNIK LJUBICA PAPAC

KOPRIVNICA

416.319

TEHNOLOGIK D.O.O.

DONJA BRCKOVČINA

119

VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

10.050.282

ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.

BOTOVO

410.154

DIJAČIĆ PROJEKT D.O.O.

SVETI MARTIN

16

120

GRANUM PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

10.021.772

ELMA D.O.O.

KOPRIVNICA

408.538

CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O.

KRIŽEVCI

16

121

VETKOOP POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE

KRIŽEVCI

9.993.743

HAWLE D.O.O.

KOPRIVNICA

404.348

M LINE JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

16

122

KOMPOZITI D.O.O.

KRIŽEVCI

9.899.659

STROJO-METAL D.O.O.

KRIŽEVCI

394.858

OBRT ZA PRIJEVOZ I IZNAJMLJIVANJE HEREŠIN ĐURO TRANS , HEREŠIN,

16

388.456

PLASTIKA NOVA D.O.O.

KRIŽEVCI

16

384.323

BREŽANA MM TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

MOLVE GREDE

16 16

123

PZC PROIZVODNJA D.O.O.

PETERANEC

9.858.152

KAPITAL TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU, PROMET I KRIŽEVCI

124

AGROHORVAT D.O.O.

DONJI FODROVEC

9.610.448

KARMAT D.O.O.

125

PLATEX EKSPORT-IMPORT, TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, NOVI GLOG

9.395.401

DOM TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE D.O.O. KRIŽEVCI

382.004

BIPLAST D.O.O.

KRIŽEVCI

126

CROGER D.O.O.

ĐURĐEVAC

9.320.646

MARVES D.O.O.

STARIGRAD

379.076

JENAKO TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

16

127

TEHNIKA SPV D.O.O.

KOPRIVNICA

9.171.832

VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

375.560

TM - ELEKTROINSTALACIJE IZNAJMLJIVANJE I TEHNIČKA

KOPRIVNICA

16

128

ANIK D.O.O.

PETERANEC

9.068.129

PROMO-BIG D.O.O.

KRIŽEVCI

371.747

LJEKARNA ŠKUNCA

ĐURĐEVAC

16

129

GRAFOCENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

9.035.730

NITRE D.O.O.

KOPRIVNICA

369.858

SAMITA-KOMERC PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

16

130

AGROBOS JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

8.906.055

VRH D.O.O.

KOPRIVNICA

363.517

EUROSPUŽVA D.O.O.

KOPRIVNICA

16

131

LJEKARNA HMELINA - KOVAČIĆ

KOPRIVNICA

8.875.151

MARKOIL D.O.O.

KOPRIVNICA

358.225

LJEKARNE KOPRIVNICA

KOPRIVNICA

16

132

TRANSKOS D.O.O.

ŠTRIGOVEC

8.779.403

PRIVATNA SPEC. ORDINACIJA ZA MEDICINU RADA JADRANKA FERENC

KOPRIVNICA

357.000

KOPRIVNICA

15

KRIŽEVCI

15

KOPRIVNICA

15

MOLVE GREDE

15

KOPRIVNICA

133

TRAKTOR SERVIS D.O.O.

KRIŽEVCI

8.771.256

TERRA NOSTRA KONZALTING D.O.O.

KRIŽEVCI

356.356

134

BALTAZAR IZDAVAČKA I TISKARSKA DJELATNOST, TRGOVINA I USLUGE

KOPRIVNICA

8.762.297

ARCHE D.O.O.

KOPRIVNICA

355.724

135

METAL-MONT D.O.O.

CUBINEC

8.747.776

INAGRO D.O.O.

KRIŽEVCI

350.630

OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE LOGISTIKA ŠURIĆ , DENIS DOM ZA STARIJE I TEŠKO BOLESNE ODRASLE OSOBE SENIOR CARE DORA, PEKARSKI I TRGOVAČKI OBRT, VL. GZIM STAJKU, KOPRIVNICA, TRG KOLEKS, OBRT ZA PROIZVODNJU DRVENE AMBALAŽE, VL. KSENIJA

136

PLANMEDIA DRUŠTVO S OGRANIČNOM KOPRIVNICA ODGOVORNOŠU ZA IZDAVAŠTVO,

8.641.983

MIKULAN, OBRT ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA, VL. SONIJA

HLEBINE

349.849

RSM CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

15

137

AUTO LORIS D.O.O.

8.352.387

PAMEKS D.O.O.

DONJI FODROVEC

346.004

PANPELET D.O.O.

KRIŽEVCI

15

ŠTAGLINEC

15

KOPRIVNICA

138

LABOR D.O.O.

KOPRIVNICA

8.270.356

LJEKARNA MARIJA HAJDINJAK , MAG. KOPRIVNICA PHARM.

340.953

BAŠIĆI D.O.O.

139

INTERLINE D.O.O.

VUKOVEC

8.235.557

MIKRO D.O.O.

KRIŽEVCI

337.203

HIDROKOP IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOPRIVNICA HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA,

140

VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA VETERINARSKE USLUGE, KOPRIVNICA

8.209.215

DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR

KOPRIVNICA

333.893

MOTRON D.O.O.

KOPRIVNICA

15

141

NT-PROM D.O.O.

8.161.693

OPTIKA VAZDAR OPTIČKI OBRT I TRGOVINA NA MALO OPTIČKIM

KOPRIVNICA

332.856

15

142

8.134.742

GRANA D.O.O.

KRIŽEVCI

326.143

15

143

DENS CO. COMMERCE PROIZVODNJA, KOPRIVNICA TRGOVINA I USLUGE D.O.O. TEHNODIV-SERVIS VL. DAVOR KRIŽEVCI POPOVIĆ, KRIŽEVCI, ISTARSKA

8.085.833

NT-PROM D.O.O.

KRIŽEVCI

323.538

MOD - TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA GRAĐENJE, PROJEKTIRANJE, NADZOR, KOPRIVNICA GINCOPS INŽENJERING, KONZALTING, KOPRIVNICA PROIZVODNJA, PRODAJA SERVIS, TRGO-PRIJEVOZ TRGOVAČKO DRUŠTVO KRIŽEVCI ZA PRIJEVOZ I USLUGE D.O.O.

144

BILOKALNIK-DRVO

7.945.497

METAL-MONT D.O.O.

CUBINEC

316.352

AC BEDEKOVIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

15

145

TRGO-PRIJEVOZ TRGOVAČKO DRUŠTVO KRIŽEVCI ZA PRIJEVOZ I USLUGE D.O.O.

7.914.809

GOLF OBRT ZA POLJOPRIVREDU I IZNAJMLJIVANJE, IVAN UDOVIČIĆ,

KOPRIVNICA

315.089

PIŠKORNICA - SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.

KOPRIVNIČKI IVANEC

14

KRIŽEVCI

KOPRIVNICA

15

15


143

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

146

NATRON PRODUKT D.O.O.

147

S.K.I.M.T. TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA KRIŽEVCI GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. MARK-ROB TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA KOPRIVNICA TRGOVINU, MARKETING I TURIZAM

148

SVETI IVAN ŽABNO

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

311.532

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOM SESTRE JADRANKE

ČABRAJI

14

MARI MONTAGE JEDNOSTAVNO D.O.O. REKA

311.118

NOVOSELMONT D.O.O.

KLOŠTAR VOJAKOVAČKI

14

SAMITA KAMI D.O.O.

306.205

DONNEL JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

14

7.890.420

VODA-PLIN D.O.O.

7.883.657 7.820.072

KOPRIVNICA

REKA

149

CLUSTERTECH INTERNATIONAL D.O.O. SVETA HELENA

7.681.313

S. C. METALNE KONSTRUKCIJE D.O.O. KRIŽEVCI

304.882

PEKARNA ZLATNI KLAS, PROIZVODNJA KRIŽEVCI PEKARSKIH PROIZVODA I TRGOVINA

150

KOPRIVNICA

7.484.809

STR AKUMULATOR , VL. NADICA REPIĆ, ĐURĐEVAC, BASARIČEKOVA 43 ĐURĐEVAC

304.160

ARUS USLUGE D.O.O.

KRIŽEVCI

14

151

DUWAR DOZIRNI UREĐAJI, VENTILI I VISOKOTLAČNA ARMATURA D.O.O. BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA

SVETI PETAR OREHOVEC

7.466.544

DUBRAVKA IMBRIOVČAN

297.234

JUKA D.O.O.

KRIŽEVCI

14

KOPRIVNICA

14

152

GLAMUR D.O.O.

KRIŽEVCI

7.358.326

KOPRIVNIČKE VODE D.O.O.

KOPRIVNICA

296.309

BIHOR D.O.O.

BOTINOVEC

14

153

ELMA D.O.O.

KOPRIVNICA

7.346.837

LJEKARNA RIZK RIZK

KOPRIVNICA

292.184

AUTO-BEST D.O.O.

KOPRIVNICA

14

154

7.271.373

DOM ZA ODRASLE OSOBE VIZJAK

GLOGOVAC

291.058

ELEKTRO-ČELIK D.O.O.

KRIŽEVCI

14

155

CH.B. BORIS ČESI POPRAVAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA NA MALO I KOPRIVNICA HOTEL PODRAVINA UGOSTITELJSTVO, KOPRIVNICA TRGOVINA I PUTNIČKA AGENCIJA

7.243.895

OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE LOGISTIKA ŠURIĆ , DENIS

KOPRIVNICA

290.219

156

NOVA NATURA D.O.O.

ĐURĐEVAC

7.240.269

AUTO-BEST D.O.O.

KOPRIVNICA

289.114

PLATEX EKSPORT-IMPORT, TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, NOVI GLOG TRGOVAČKI OBRT OTOČANKA, VELIKI VELIKI OTOK OTOK 6

14

157

AMBASADOR D.O.O.

KOPRIVNICA

7.123.925

PETGRAD D.O.O.

KOPRIVNICA

281.645

FRIŠ D.O.O.

KRIŽEVCI

14

158

G.C. HAHN & CO. D.O.O.

KOPRIVNICA

7.117.037

OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU PAŠA KOPRIVNICA TRANS , DRAŽEN PAŠA, KOPRIVNICA,

280.973

RASCO HOLDER D.O.O.

KALINOVAC

13

14

159

LJEKARNA HORVAT

LEGRAD

7.063.184

LENAGRO D.O.O.

KOPRIVNICA

280.100

DJEČJI VRTIĆ SMIJEŠAK

KOPRIVNICA

13

160

KRIŽEVCI

7.026.861

NECTO D.O.O.

KOPRIVNICA

279.998

MARKOIL D.O.O.

KOPRIVNICA

13

KOPRIVNICA

6.961.034

RSM CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

278.086

KOPRIVNIČKI PODUZETNIK D.O.O.

KOPRIVNICA

13

162

ZGR KOVAČIĆ, OBRT ZA GALVANIZACIJU, PROIZVODNJU, TM - ELEKTROINSTALACIJE IZNAJMLJIVANJE I TEHNIČKA MIKULAN, OBRT ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA, VL. SONIJA

HLEBINE

6.925.077

SUPERPRINT D.O.O.

KOPRIVNICA

277.973

RESTORAN KLAS, MIRJANA ŠEB-ČIŽMEŠIJA, KOPRIVNICA,

KOPRIVNICA

13

163

ARCHE D.O.O.

KOPRIVNICA

6.918.111

JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA BAKRAČ

KOPRIVNICA

275.411

MLINČEK JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

13

164

GINCOPS INŽENJERING, KONZALTING, KOPRIVNICA PROIZVODNJA, PRODAJA SERVIS,

6.917.548

VK D.O.O.

KRIŽEVCI

275.218

13

274.230

TOS TERMIČKA OBRADA STAKLA, PETERANEC TRGOVINA I USLUGE D.O.O. AMMI-BELJE PROIZVODNJA, PROMET I SVETI IVAN ŽABNO USLUGE D.O.O.

ĐURĐEVAC

273.226

DANI-FAS D.O.O.

KOPRIVNICA

13

LEGRAD

13

161

165

VRH D.O.O.

KOPRIVNICA

6.815.620

UGOSTITELJSKI OBRT PLAVI PODRUM KOPRIVNICA , VL. SINIŠA LALIĆ, KOPRIVNICA,

166

KOPRIVNICA

6.718.887

CROGER D.O.O.

KOPRIVNICA

6.609.983

ZLATAN I MARINELA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, POLJOPRIVREDU

KOPRIVNICA

273.162

INSTALACIJE HORVAT D.O.O.

KRIŽEVCI

6.460.968

SPECIALIS D.O.O.

KOPRIVNICA

272.024

INTERPROM TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA KOPRIVNICA TRGOVINU I USLUGE

13

169

LJEKARNA MARIJA HAJDINJAK , MAG. PHARM. POSLOVANJE NEKRETNINAMA, DARKO GROŠIĆ, KOPRIVNICA, DONJI VITOM COMMERCE TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE U TRGOVINA NA VELIKO I MALO PINK PANTER , ROBERT MARKULIN,

KOPRIVNICA

6.385.994

POLIKLINIKA MEDIKADENT D.O.O.

KRIŽEVCI

270.057

AVALON D.O.O.

ĐURĐEVAC

13

170

INTIV CAR D.O.O.

REKA

6.311.036

SAMITA-KOMERC PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

265.653

TRGOVINA NA VELIKO I MALO PINK PANTER , ROBERT MARKULIN,

KOPRIVNICA

13

171

SERVIS KOŠIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

6.256.010

MOTRON D.O.O.

KOPRIVNICA

262.837

NATRON PRODUKT D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

13

172

MOD - TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA GRAĐENJE, PROJEKTIRANJE, NADZOR, KOPRIVNICA GOLF OBRT ZA POLJOPRIVREDU I KOPRIVNICA IZNAJMLJIVANJE, IVAN UDOVIČIĆ,

6.250.747

OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU AMBASADOR

KOPRIVNICA

258.511

PODRAVSKI MLIN D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

13

6.214.860

R V D.O.O.

KRIŽEVCI

254.977

LJEKARNA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

13

6.204.286

OBRT ZA PRIJEVOZ I IZNAJMLJIVANJE HEREŠIN ĐURO TRANS , HEREŠIN, KOLOR GRANIT, OBRT ZA TRGOVINU I KRIŽEVCI USLUGE, VL. VITOMIR MIJIĆ, KRIŽEVCI,

251.226

DOM TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE D.O.O. KRIŽEVCI

13

250.793

RUBER D.O.O.

KRIŽEVCI

13

CUBINEC

12

167 168

173 174

HOTEL PICOK D.O.O.

175

UGOSTITELJSKI OBRT PLAVI PODRUM KOPRIVNICA , VL. SINIŠA LALIĆ, KOPRIVNICA,

ĐURĐEVAC

6.135.728

176

BERO D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

6.063.989

ZIHERICA D.O.O.

POFUKI

250.278

MADIS D.O.O.

177

BERMAN PLASTIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

6.055.882

VAREŠKIĆ TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE D.O.O.

KRIŽEVCI

249.309

178

AVALON D.O.O.

ĐURĐEVAC

5.948.082

MAVIK D.O.O.

KOPRIVNICA

248.596

13

179

DUGA D.O.O.

KRIŽEVCI

5.886.909

OPG JAKRLIN MIJO

SOKOLOVAC

245.070

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U REKA KUĆI-ŠTEFICA POLJAK USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU KRIŽEVCI ISKRA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BRDO CIRKVENSKO ZLATNE GODINE

180

MOTRON D.O.O.

KOPRIVNICA

5.886.290

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.

KRIŽEVCI

244.244

DOLUKA D.O.O.

HEREŠIN

12

181

QUESTUS D.O.O.

KRIŽEVCI

5.806.285

KOPRIVNICA

241.867

MESNA INDUSTRIJA NATURA D.O.O.

ĐURĐEVAC

12

KOPRIVNICA

12 12 12

182

ZLATNO JEZERO D.O.O.

5.792.948

METUS PROIZVODNJA, TRGOVINA, USLUGE, OBRADA METALA I OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TOMISLAV

VOJVODINEC

240.791

HAMER GRADNJA D.O.O.

KUNOVEC

12

183

KAPITAL TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU, PROMET I KRIŽEVCI

5.735.805

AGRITRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

239.163

GLAS PODRAVINE D.O.O.

KOPRIVNICA

12

184

SIOMEAT PODRAVINA D.O.O.

KOPRIVNICA

5.715.463

STROJOLIJEV ANTOLČIĆ D.O.O.

KARANE

238.462

STARI GRAD D.O.O.

ĐURĐEVAC

12

185

ŠVENDA GRAĐENJE D.O.O.

KOPRIVNICA

5.711.732

TRGOVAČKI OBRT OTOČANKA, VELIKI VELIKI OTOK OTOK 6

237.976

ING INSPEKT D.O.O.

KOPRIVNICA

12

186

VELMAL D.O.O.

KRIŽEVCI

5.706.302

MLD-USLUGE D.O.O.

230.308

VIRJE

12

187

KOLOR GRANIT, OBRT ZA TRGOVINU I KRIŽEVCI USLUGE, VL. VITOMIR MIJIĆ, KRIŽEVCI,

5.681.953

LABOR D.O.O.

KOPRIVNICA

229.823

188

ELEKTROTEHNIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

5.674.501

METAZET D.O.O.

KOPRIVNICA

229.236

KOPRIVNICA

12

KRIŽEVCI

12

189

PRIRAST D.O.O.

GORICA MIHOLEČKA

5.662.765

JORGE PIROTEHNIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

223.007

PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA KONAK FIDES II, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU, VL. JOSIP LONČAR, MOLVE, TRGO-KONTAKT TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. ZLATAN I MARINELA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, POLJOPRIVREDU

190

JBT D.O.O.

VIRJE

5.630.802

SILENS D.O.O.

KOPRIVNICA

222.086

PRHKO D.O.O.

191

COMSET TRADE D.O.O.

KRIŽEVCI

5.610.440

HLADNIĆ ULJARA, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, DEJAN HLADNIĆ, KOPRIVNICA

219.251

TOT-PROMET D.O.O.

ĐURĐEVAC

12

192

AGRO POZITIVA D.O.O.

PETERANEC

5.592.497

FARMALAB D.O.O.

KOPRIVNICA

217.886

MONTSISTEMI D.O.O.

KOPRIVNICA

12

193

INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

5.575.526

FACIES DRVO D.O.O.

KOPRIVNICA

217.586

MIHO-PROM D.O.O.

MIHOLEC

12

194

KALIMERO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, KOPRIVNICA VL. ZORAN PEHNEC, STARIGRAD,

5.557.788

NOSOROG D.O.O.

ŠOPRON

216.273

CH.B. BORIS ČESI POPRAVAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA NA MALO I KOPRIVNICA

12

195

JENAKO TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

5.513.375

KAP JEDNOSTAVNO D.O.O.

MARINOVEC

212.932

CLUSTERTECH INTERNATIONAL D.O.O. SVETA HELENA

12

196

TEKSTIL-KA D.O.O.

KOPRIVNICA

5.405.740

FORMA-BIRO GRADITELJSTVO, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

205.830

TEHNODIV-SERVIS VL. DAVOR POPOVIĆ, KRIŽEVCI, ISTARSKA

12

KOPRIVNICA

MOLVE

12

SIGETEC

12

KRIŽEVCI


144

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

197

KRKO D.O.O.

5.388.958

CLB HOLDING D.O.O.

MOLVE

205.771

MAROLT PRIJEVOZ ROBE D.O.O.

NOVI GLOG

12

198

ROBNI CENTAR TRGOVAČKO DRUŠTVO KRIŽEVCI ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO

5.300.537

SUPER TENA D.O.O.

KOPRIVNICA

205.344

AUTO CENTAR-KRIVAK TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

REKA

12

199

BIPLAST D.O.O.

5.299.376

NOVA NATURA D.O.O.

ĐURĐEVAC

205.002

SCHAUMANN AGRI D.O.O.

KUNOVEC BREG

11

VIRJE

KRIŽEVCI

200

SIZIM GRUPA D.O.O.

VELIKI OTOK

5.236.383

KILOBIT D.O.O.

KRIŽEVCI

202.805

MZR ENERGOGRADNJA D.O.O.

KOPRIVNICA

11

201

MEDIA GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

5.180.583

KOALA D.O.O.

KRIŽEVCI

199.978

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SV. ANA - KOPRIVNICA

KOPRIVNICA

11

KRIŽEVCI

11

202

GRAD-KOM D.O.O.

KRIŽEVCI

5.179.917

EURO TONER D.O.O.

KOPRIVNICA

198.898

ZEOP D.O.O.

203

RUKOMETNI KLUB PODRAVKA SPORTSKO D.D.

KOPRIVNICA

5.169.022

KOPRIVNICAPARKING D.O.O.

KOPRIVNICA

197.548

UNUTARNJI I MEĐUNARODNI PRIJEVOZ KOPRIVNICA TERETA CESTOM AUTOPRIJEVOZNIK -

11

204

MIHO-PROM D.O.O.

MIHOLEC

5.091.829

S2 INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

194.800

MIŽ D.O.O.

KOPRIVNICA

11 11

205

ADL D.O.O.

KLOŠTAR VOJAKOVAČKI

5.031.886

LJEKARNA HMELINA - KOVAČIĆ

KOPRIVNICA

194.576

MAGRAD SI D.O.O.

ĐURĐEVAC

206

GIGANT D.O.O.

BUDANČEVICA

5.018.416

ZIP PLUS D.O.O.

KOPRIVNICA

192.539

AGRO IDI JEDNOSTAVNO D.O.O.

ŠKRINJARI

11

207

MONTSISTEMI D.O.O.

KOPRIVNICA

4.948.919

191.199

KALNIČANKA PROIZVODI D.O.O.

POTOK KALNIČKI

11

208

RADNIK-PLIN D.O.O.

KRIŽEVCI

4.908.023

VUKONIĆ TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA KRIŽEVCI TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO D.O.O. BELAK-DOŠENOVIĆ VESNA SOKOLOVAC ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

189.028

MLD-USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

11

209

COART D.O.O.

KOPRIVNICA

4.860.036

AUTO LORIS D.O.O.

KOPRIVNICA

188.600

AUTOSJAJ-CENTAR D.O.O.

KOPRIVNICA

11

210

BREŽANA MM TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

4.849.190

ODVJETNIČKI URED BRANKO RAKITNIČAN

KOPRIVNICA

188.534

VELKOM D.O.O.

KALNIK

11

211

MARI MONTAGE JEDNOSTAVNO D.O.O. REKA

4.794.823

JENAKO TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

188.354

SUPERPRINT D.O.O.

KOPRIVNICA

11

212

FEROSTROJ - PROIZVODNJA I TRGOVINA METALNE ROBE D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

4.769.077

OBADIN-DODLEK VLATKA - LJEKARNA KOPRIVNICA

187.316

STRUJIĆI D.O.O.

KOPRIVNICA

11

213

JOBI D.O.O.

RASINJA

4.749.729

ART MEDIA D.O.O.

KRIŽEVCI

185.627

SANA DELIKATESE D.O.O.

KOPRIVNICA

11

214

GABRIJELA D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

4.737.510

OBLOK D.O.O.

ĐURĐEVAC

179.260

COART D.O.O.

KOPRIVNICA

11

MOLVE GREDE

215

OPG - KUŠEC STJEPAN

GORNJA RIJEKA

4.701.155

LJEKARNA HORVAT

LEGRAD

178.281

RADNIK-PLIN D.O.O.

KRIŽEVCI

11

216

DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR

KOPRIVNICA

4.681.704

PETROVIĆ JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

177.418

GIGANT D.O.O.

BUDANČEVICA

11

217

4.613.774

ZAGORJE OŠTRC MATEJAŠ D.O.O.

KARANE

175.948

VITOM COMMERCE TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE U

KRIŽEVCI

11

218

FILABETON TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA KRIŽEVCI GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJU SITARIĆ PRIJEVOZ OBRT ZA PRIJEVOZ, KOPRIVNICA TRGOVINU I ZEMLJANE RADOVE,

4.544.192

ŠVENDA GRAĐENJE D.O.O.

KOPRIVNICA

175.683

VRH D.O.O.

KOPRIVNICA

11

219

MARBIS D.O.O.

4.516.568

SKIN 29 D.O.O.

KOPRIVNICA

174.505

TRANSKOS D.O.O.

ŠTRIGOVEC

11

ŠTAGLINEC

KOPRIVNICA

220

TID D.O.O.

KOPRIVNICA

4.463.905

GREGUR TIM D.O.O.

173.889

IMV TRGOVINA D.O.O.

KRIŽEVCI

11

221

GRANA D.O.O.

KRIŽEVCI

4.460.390

170.639

ANTOLIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

11

222

UGOSTITELJSTVO ZRINSKI D.O.O.

KOPRIVNICA

4.456.425

AGRO-KUĆA PROIZVODNJA, TRGOVINA KOPRIVNICA I USLUGE D.O.O. DENS CO. COMMERCE PROIZVODNJA, KOPRIVNICA TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

170.165

AGROPROMET D.O.O.

KUSIJEVEC

11

223

ENGLER D.O.O.

KRIŽEVCI

4.446.240

DUGA D.O.O.

KRIŽEVCI

169.740

KOMUNALIJE - PLIN D.O.O.

ĐURĐEVAC

11

224

DOM ZA ODRASLE OSOBE VIZJAK

GLOGOVAC

4.358.079

AUTO SVIJET D.O.O.

STARI BOŠNJANI

169.645

MLIN-MIX D.O.O.

TREMA

11

225

HLADNIĆ ULJARA, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, DEJAN HLADNIĆ, KOPRIVNICA

4.352.356

MEHANIZACIJA MILER D.O.O.

KALINOVAC

169.613

TRGOIMPORT TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

10

226

FAJS D.O.O.

KRIŽEVCI

4.351.200

VETKOOP POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE

KRIŽEVCI

169.374

VILIMAR D.O.O.

GORIČKO

10

227

DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMA

KRIŽEVCI

4.344.174

LOKUS JEDNOSTAVNO D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

166.813

VOPOK, OBRT ZA VOĐENJE POSLOVNIH KRIŽEVCI KNJIGA, VL. VLADIMIRA DELIĆ,

10

228

DELTAMETAL D.O.O.

KRIŽEVCI

4.318.441

TK AUTO D.O.O.

VIRJE

166.298

PROFIT-MD D.O.O.

KOPRIVNICA

10

229

4.279.794

AMBASADOR D.O.O.

KOPRIVNICA

163.155

MARVIN D.O.O.

KOPRIVNICA

10

4.269.337

KOPRIVNIČKI PODUZETNIK D.O.O.

KOPRIVNICA

162.686

KAN MONTAGE JEDNOSTAVNO D.O.O.

SIGETEC

10

231

HIDROKOP IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOPRIVNICA HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA, OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU PAŠA KOPRIVNICA TRANS , DRAŽEN PAŠA, KOPRIVNICA, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŠTRIGA GUŠČEROVEC ZA POLJOPRIVREDU, USLUGE I

4.268.860

SOCIETAS LEONINA D.O.O.

VELIKI POTOČEC

158.900

ZAŠTITA JUKIĆ D.O.O.

KUNOVEC BREG

10

232

GRAMINEA D.O.O.

KOPRIVNICA

4.254.201

KUTAG D.O.O.

KUTNJAK

158.746

K.Ž.M.-PROM TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

NOVO VIRJE

10

233

CLB HOLDING D.O.O.

MOLVE

4.245.114

MARK-ROB TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, MARKETING I TURIZAM KOPRIVNICA

156.350

KETER PODRAVINA D.O.O.

GLOGOVAC

10

234

BAŠIĆI D.O.O.

ŠTAGLINEC

4.222.958

BINEKO D.O.O.

KOPRIVNICA

155.640

FORMA-BIRO GRADITELJSTVO, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

10

230

235

PANPELET D.O.O.

KRIŽEVCI

4.200.945

AGRO POZITIVA D.O.O.

PETERANEC

154.715

VETERINARSKA STANICA-NOVA D.O.O. KOPRIVNICA

10

236

RSM CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

4.134.577

KOEL D.O.O.

KRIŽEVCI

151.898

RUKOMETNI KLUB PODRAVKA SPORTSKO D.D.

KOPRIVNICA

10

237

INTERPROM TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA KOPRIVNICA TRGOVINU I USLUGE

4.068.004

DJEČJI VRTIĆ IGRA

KOPRIVNICA

151.699

NOVA NATURA D.O.O.

ĐURĐEVAC

10

238

DRAVA D.O.O.

ĐURĐEVAC

4.046.309

NOVOPRODUKT D.O.O.

KOPRIVNICA

150.206

TRAKTOR SERVIS D.O.O.

KRIŽEVCI

10

239

SUPER TENA D.O.O.

KOPRIVNICA

4.028.089

ZEOP D.O.O.

KRIŽEVCI

149.842

GRANUM PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

10

KOPRIVNICA

10

240

MATUS D.O.O.

KRIŽEVCI

3.997.035

WIZ GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

149.211

VODA-PLIN D.O.O.

241

MIAMARK D.O.O.

KOPRIVNICA

3.984.057

FUNEXPERTS D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

148.122

USTANOVA LJEKARNIČKE DJELATNOSTI KRIŽEVCI LJEKARNE ŠAMUGA

242

NORD POGONI D.O.O.

KRIŽEVCI

3.959.885

TVORNICA POGREBNE OPREME D.O.O. DROPKOVEC

147.634

APEL JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

9

243

AUTO LOGISTIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

3.953.587

REGICA D.O.O.

KOPRIVNICA

146.746

OPĆINSKO KOMUNALNO PODUZEĆE SVETI PETAR OREHOVEC D.O.O.

SVETI PETAR OREHOVEC

9

244

TOT-PROMET D.O.O.

ĐURĐEVAC

3.932.391

JAMBRUŠIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

145.349

BEN D.O.O.

KRIŽEVCI

9

3.927.144

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŠTRIGA ZA POLJOPRIVREDU, USLUGE I

GUŠČEROVEC

144.507

LOKUS JEDNOSTAVNO D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

9

3.925.293

ŽIVKO D.O.O.

NOVO VIRJE

141.483

HEDONA D.O.O.

KRIŽEVCI

9

3.915.657

TOT-PROMET D.O.O.

ĐURĐEVAC

141.337

RADIO DRAVA - RADIO PROGRAM, POSLOVNE USLUGE I TRGOVINA D.O.O. KOPRIVNICA

245

MEHANIZACIJA MILER D.O.O.

246

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO POSAVEC KRISTIJAN PETERANEC MGM LIMARSKI OBRT, VL. MARIO KIŠIČEK, KOPRIVNICA,ULICA IVANA KOPRIVNICA

247

KALINOVAC

9

9


145

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

prihod

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

248

INSTALACIJE HORVAT D.O.O.

LEGRAD

3.904.769

5P INTERNATIONAL - D.O.O.

KOPRIVNICA

140.928

PIK DAMA J.D.O.O.

KOPRIVNICA

9

249

KOP-TRADE ELECTRONIC D.O.O.

ĐURĐEVAC

3.894.167

DOLUKA D.O.O.

HEREŠIN

138.623

POLIKLINIKA MEDIKADENT D.O.O.

KRIŽEVCI

9

250

KOLEKS, OBRT ZA PROIZVODNJU DRVENE AMBALAŽE, VL. KSENIJA

MOLVE GREDE

3.835.685

TIM KING D.O.O.

KRIŽEVCI

138.353

PETGRAD D.O.O.

KOPRIVNICA

9

KOPRIVNICA

9

ĐURĐEVAC

9

KOPRIVNICA

9

SVETI IVAN ŽABNO

9

KRIŽEVCI

9

253

S&B PROFIL D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

3.733.970

EUFOX JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

135.787

254

AUTO KOREN TRGOVAČKO D.O.O.

KRIŽEVCI

3.706.195

TERRA FOOD D.O.O.

KOPRIVNICA

135.375

METUS PROIZVODNJA, TRGOVINA, USLUGE, OBRADA METALA I COMPUTER SERVICE PROIZVODNJA, TRGOVINA I SERVIS ELEKTRONIČKE I SUNSET, OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I POLJOPRIVREDU, VL. OPĆINSKO KOMUNALNO PODUZEĆE PARK D.O.O.

255

PLASTIKA NOVA D.O.O.

KRIŽEVCI

3.661.422

MERITUM D.O.O.

KOPRIVNICA

134.690

PATON D.O.O.

251

VETERINARSKA STANICA-NOVA D.O.O. KOPRIVNICA

3.820.851

ALIM JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

137.016

252

NECTO D.O.O.

3.804.416

MATUS D.O.O.

KRIŽEVCI

136.055

KOPRIVNICA

256

SILVEX D.O.O.

KRIŽEVCI

3.642.822

ZOO REPIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

134.184

MIKI PROMET D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

9

257

ZIP TRGOVINA, PRIJEVOZ I USLUGE D.O.O.

DRNJE

3.614.503

TOS TERMIČKA OBRADA STAKLA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

PETERANEC

133.986

SOCIETAS LEONINA D.O.O.

VELIKI POTOČEC

9 9

258

TIM KING D.O.O.

KRIŽEVCI

3.607.701

GRAMAL D.O.O.

STARIGRAD

132.561

ERDEC D.O.O.

ĐURĐEVAC

259

RUDY POLJOPRIVREDNO, USLUŽNI I UGOSTITELJSKO TRGOVAČKI OBRT,

KRIŽEVCI

3.603.648

PRINTERAJ D.O.O.

KOPRIVNICA

132.551

VTK-ŠATVAR TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I

KRIŽEVCI

9

260

TEHNOMONTAŽA D.O.O.

KRIŽEVCI

3.577.086

DALTON PROIZVODNJA I PROMET ODJEVNIH PROIZVODA D.O.O.

KALINOVAC

131.391

GTK D.O.O.

KOPRIVNICA

9

261

OBRT ZA PRIJEVOZ I PUTNIČKA AGENCIJA SILVIJA TURIST, SILVIJA

KOPRIVNICA

3.569.173

LJEKARNA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

130.872

ŠARENI DUĆAN IZDAVAŠTVO I TRGOVINA, SAŠA HUSNJAK,

KOPRIVNICA

9

130.515

LUPUS D.O.O.

KOPRIVNICA

9

262

PIM OPLATA D.O.O.

KRIŽEVCI

3.561.221

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO POSAVEC KRISTIJAN PETERANEC

263

KARMAT D.O.O.

KOPRIVNICA

3.527.629

LEGRADSKA VILA JEDNOSTAVNO D.O.O. LEGRAD

130.366

TIM KING D.O.O.

KRIŽEVCI

9

264

STR AKUMULATOR , VL. NADICA REPIĆ, ĐURĐEVAC, BASARIČEKOVA 43 ĐURĐEVAC

3.495.945

GROPLAST D.O.O.

KOPRIVNICA

129.968

SUPER TENA D.O.O.

KOPRIVNICA

9

265

WATROPUR D.O.O.

3.462.266

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DEJAN PLENTAJ DR.MED .DENT

ĐURĐEVAC

129.241

DELTAMETAL D.O.O.

KRIŽEVCI

9

266

OBRT ZA PRIJEVOZ I IZNAJMLJIVANJE HEREŠIN ĐURO TRANS , HEREŠIN,

3.458.354

DIM I OSTALO JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

129.117

LJEKARNA HORVAT

LEGRAD

9

267

POLJOMEHANIZACIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

3.447.674

LUPUS D.O.O.

KOPRIVNICA

128.939

GLAMUR D.O.O.

KRIŽEVCI

9

268

LUPUS D.O.O.

KOPRIVNICA

3.422.562

GASTRO SERVIS D.O.O.

KOPRIVNICA

128.735

DENS CO. COMMERCE PROIZVODNJA, KOPRIVNICA TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

269

MOPAR D.O.O.

KRIŽEVCI

3.421.469

JAVNI BILJEŽNIK VIŠNJA TUŠEK

KRIŽEVCI

127.994

PAMEKS D.O.O.

DONJI FODROVEC

9

270

3.408.655

HADUN D.O.O.

KOPRIVNICA

126.528

NVF PLUS D.O.O.

KOPRIVNICA

8

271

DEM TRADE PORIZVODNJA, TRGOVINA KOPRIVNICA I USLUGE D.O.O. OPTIKA VAZDAR OPTIČKI OBRT KOPRIVNICA I TRGOVINA NA MALO OPTIČKIM

3.375.052

PODRAVINA EXPRESS TOURS , AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.

MOLVE

125.708

VEKI UGOSTITELJSTVO D.O.O.

KRIŽEVCI

8

272

AGROBIOTEST D.O.O.

KOPRIVNIČKI BREGI

3.358.183

VIDIA D.O.O.

KLOŠTAR VOJAKOVAČKI

125.528

ALAN COMPANY D.O.O.

KRIŽEVCI

8

273

PRHKO D.O.O.

KRIŽEVCI

3.355.498

BOREAS INVEST D.O.O.

KRIŽEVCI

124.904

DAMIVA D.O.O.

KOPRIVNICA

8

274

ELEKTRO-ČELIK D.O.O.

KRIŽEVCI

3.332.389

PVC STOLARIJA JOLE JEDNOSTAVNO D.O.O.

ŠEMOVCI

124.288

ZADRUGA HUM, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE

KRIŽEVCI

8

275

SANA DELIKATESE D.O.O.

KOPRIVNICA

3.326.553

POSAVEC-TRANS D.O.O.

GORNJA RIJEKA

124.270

GREKO D.O.O.

KRIŽEVCI

8

276

PREMIUM PLUS D.O.O.

KOPRIVNICA

3.274.907

PREMIUM PLUS D.O.O.

KOPRIVNICA

123.784

PODRAVSKI RADIO D.O.O.

ĐURĐEVAC

8

277

3.273.409

HLE-MAR GRAĐEVINSKI OBRT, VL. MARIJAN HLEBIĆ, KARANE 19

KARANE

122.166

STOLARIJA KOLENKO D.O.O.

KOPRIVNICA

8

278

MIRA MAKOVEC-PAVIČIĆ, DIPL. INŽ. ĐURĐEVAC PH. LJEKARNA POLJOPRIVREDNI OBRT, VL. MARIJAN FEREŽANI PAČEK, FEREŽANI 17

3.267.910

DANI-FAS D.O.O.

KOPRIVNICA

120.654

SANČI JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

8

279

JORGE PIROTEHNIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

3.254.900

ZAŠTITA JUKIĆ D.O.O.

KUNOVEC BREG

120.476

IVAN ŽEŽELJ JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

8

280

DANI-FAS D.O.O.

KOPRIVNICA

3.249.503

ELKEM D.O.O.

GUŠČEROVEC

120.415

SLATKE DELICIJE D.O.O.

KOPRIVNICA

8

281

KOPRIVNICA

3.209.056

DELTAMETAL D.O.O.

KRIŽEVCI

119.194

LIMARIJA SREĆKO-LIMARSKI RADOVI, STARIGRAD TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

8

KRIŽEVCI

3.202.335

LJEKARNA ŠKUNCA

ĐURĐEVAC

118.971

KEŠ D.O.O.

KOPRIVNICA

8

SIGETEC

3.146.520

MLINČEK JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

118.902

PRIVATNA SPEC. ORDINACIJA ZA MEDICINU RADA JADRANKA FERENC

KOPRIVNICA

8

NOVO VIRJE

3.102.465

VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA VETERINARSKE USLUGE, KOPRIVNICA

117.697

OPS ARGENTUM D.O.O.

KOPRIVNICA

8

285

ZLATAN I MARINELA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, POLJOPRIVREDU LUKAČIĆ TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. TRGO-KONTAKT TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. STARA DRAVA TRGOVINA I USLUGE D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IŠTVANOVIĆ MIJO

KOPRIVNICA

3.097.871

MARKA D.O.O.

KOPRIVNICA

116.361

GEOCONSULT-MTM D.O.O.

ĐURĐEVAC

8

286

STROJOLIJEV ANTOLČIĆ D.O.O.

KARANE

3.092.751

KOPRIVNICA

115.879

BETAPROM D.O.O.

STARIGRAD

8

287

GASTRO SERVIS D.O.O.

KOPRIVNICA

3.087.898

OBRT ZA ŠUMARSTVO, ZEMLJANE RADOVE I USLUGE DAR-MAR , MIRA MAKOVEC-PAVIČIĆ, DIPL. INŽ. PH. LJEKARNA

ĐURĐEVAC

115.542

NITRE D.O.O.

KOPRIVNICA

8

288

MARKET A, TRGOVAČKI OBRT, VL. JOSIP ARAČ, GOLA, STJEPANA

GOLA

3.083.188

STARI GRAD D.O.O.

ĐURĐEVAC

114.898

8

289

STRUJIĆI D.O.O.

KOPRIVNICA

3.065.458

STOP PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

VIRJE

113.285

KREATIVNA PLATFORMA JEDNOSTAVNO KOPRIVNICA D.O.O. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLOŠTAR KLOŠTAR PODRAVSKI PODRAVSKI

290

DONJI DUBOVEC

3.041.549

ORTOPEDIJA ĐUNDIĆ J.D.O.O.

KOPRIVNICA

113.143

KOPRIVNICAPARKING D.O.O.

KOPRIVNICA

8

291

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IVICA ĐURANEC ŠARENI DUĆAN IZDAVAŠTVO I TRGOVINA, SAŠA HUSNJAK,

KOPRIVNICA

3.019.567

ENGLER D.O.O.

KRIŽEVCI

112.577

8

292

ITI PARTNERI JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

2.985.135

SH INŽENJERING D.O.O.

KOPRIVNICA

112.090

293

ZADRUGA ŽUMBAR, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE

KRIŽEVCI

2.966.267

KOPRIVNICA

111.843

294

LOVREKOVIĆ TISKARA D.O.O.

KRIŽEVCI

2.961.585

NULA 64, TRGOVAČKI OBRT, VL. MIRELA NOVOGRADEC, KOPRIVNICA, P&GOT - TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

PODRAVINA EXPRESS TOURS , MOLVE AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, VL. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KALINOVAC KALINOVAC DEM TRADE PORIZVODNJA, TRGOVINA KOPRIVNICA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

111.797

AUTO KOREN TRGOVAČKO D.O.O.

KRIŽEVCI

8

295

STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA, STJEPAN STRUČIĆ,

KRIŽEVCI

2.940.191

BAGARIĆ D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

111.380

S&B PROFIL D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

8

296

VTP KOS PEKARSTVO D.O.O.

KRIŽEVCI

2.921.712

NJEGOVAC D.O.O.

ŠKRINJARI

108.675

COMSET TRADE D.O.O.

KRIŽEVCI

8

297

GTK D.O.O.

KOPRIVNICA

2.914.378

STRUJIĆI D.O.O.

KOPRIVNICA

108.613

SERVIS KOŠIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

8

298

POLIMEN TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

KRIŽEVCI

2.903.782

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVANA ANIĆ-PODRAVEC DR.MED.

KOPRIVNICA

108.456

NT-PROM D.O.O.

KRIŽEVCI

8

282 283 284

KRIŽEVCI

9

8

8 8


146

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

299

AMMI-BELJE PROIZVODNJA, PROMET I SVETI IVAN ŽABNO USLUGE D.O.O.

2.897.392

KOKOR D.O.O.

MIHOLJANEC

107.265

METAL-MONT D.O.O.

300

AUTO-BEST D.O.O.

KOPRIVNICA

2.841.381

EMA I DADO D.O.O.

PETERANEC

106.943

GRADITELJSTVO VRABELJ , MARIJA VRABELJ, KOPRIVNICA, KOZARNJAK 30 KOPRIVNICA

8

301

HADUN D.O.O.

KOPRIVNICA

2.802.587

HD DRVO JEDNOSTAVNO D.O.O.

FERDINANDOVAC

106.738

OBADIN-DODLEK VLATKA - LJEKARNA KOPRIVNICA

8

CUBINEC

8

302

PODRAVSKA BRAZDA D.O.O.

ŠTAGLINEC

2.799.299

JOBI D.O.O.

RASINJA

106.326

ATLAS MR D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

7

303

BIHOR D.O.O.

BOTINOVEC

2.791.532

SONITUS D.O.O.

KOPRIVNICA

105.360

DOM STANEŠIĆ D.O.O.

VIRJE

7

304

KALINOVAC

2.791.413

KAPTOLING D.O.O.

KRIŽEVCI

105.105

7

MOLVE

2.787.774

PIŠKORNICA D.O.O.

KOPRIVNIČKI IVANEC

104.775

306

AUTOPRIJEVOZ SLIVARIĆ D.O.O.

DONJA GLOGOVNICA

2.774.070

ŠUMOOPREMA NOVA JEDNOSTAVNO D.O.O.

DUGA RIJEKA

102.673

307

RUPIĆ TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ŠTAGLINEC

2.773.714

AMAZONA D.O.O.

KOPRIVNICA

102.535

GRADITELJSTVO BLAŽIC JEDNOSTAVNO D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ODRASLE OSOBE DOM NOVAK 1 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KATARINA OSNOVA - PROIZVODNJA, TRGOVINA, GRAĐENJE, PROJEKTIRANJE I NADZOR

KOPRIVNICA

305

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KALINOVAC PODRAVINA EXPRESS TOURS , AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.

KOPRIVNICA

7

308

ĐURĐEVAC

2.764.560

MLIN-MIX D.O.O.

TREMA

102.190

DS ELEKTRO JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

7

BREŽANI

2.755.645

ALEGRUM D.O.O.

KOPRIVNICA

100.325

TARA D.O.O.

ĐURĐEVAC

7

KRIŽEVCI

2.752.221

KROLID PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KRIŽEVCI

100.156

AUTO ŠKOLA AMC 2 JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

7

311

INSTALOPROMET VEDRIŠ TRGOVINA I USLUGE D.O.O. MLIN BREŽANI MLJEVENJE ŽITARICA, VL. ĐURAN IVAN, BREŽANI 7 VTK-ŠATVAR TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I PEKARA ZLATNI KLAS VL. MIHILL KAJTAZI, MALI LOŠINJ, SVETI

KRIŽEVCI

2.737.423

LATERAL D.O.O.

KOPRIVNICA

98.359

DELFIN D.O.O.

KRIŽEVCI

7

312

ZOO INDUSTRIJA REPIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

2.701.815

KD KNJIGOVODSTVO D.O.O.

KOPRIVNICA

97.420

HAGRAD PRO D.O.O.

VIRJE

7

313

MALTARIĆ, OBRT ZA PROIZVODNJU KONZUMNIH JAJA I TRGOVINA, VL. FORMA-BIRO GRADITELJSTVO, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

2.689.505

AUTOMEHANIKA SANTO SERVIS I TRGOVINA D.O.O.

GUŠČEROVEC

96.832

DIVEKS JEDNOSTAVNO D.O.O.

KALINOVAC

7

KOPRIVNICA

2.684.186

IBIS-ALPHA D.O.O.

VIRJE

96.386

RADIO KOPRIVNICA D.O.O.

KOPRIVNICA

7

309 310

314

KRIŽEVCI

7

KOPRIVNICA

7

315

KOPRIVNICAPARKING D.O.O.

KOPRIVNICA

2.656.733

GOTALPRODUKT D.O.O.

GOTALOVO

95.964

SONITUS D.O.O.

KOPRIVNICA

7

316

ZAŠTITA JURENEC D.O.O.

KOPRIVNICA

2.648.832

GLAMUR D.O.O.

KRIŽEVCI

95.626

GONDOLA D.O.O.

KOPRIVNICA

7

317

JAMBRUŠIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

2.647.678

DORA, PEKARSKI I TRGOVAČKI OBRT, VL. GZIM STAJKU, KOPRIVNICA, TRG KOPRIVNICA

95.574

7

GUŠČEROVEC

2.647.228

NOVOGRADNJA D.O.O.

95.485

VAREŠKIĆ TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE D.O.O. CDM-COMERCE-PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KRIŽEVCI

318

AUTOMEHANIKA SANTO SERVIS I TRGOVINA D.O.O.

KOPRIVNICA

7

319

M LINE JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

2.647.141

SALAJ DRAGICA - PRIVATNA LJEKARNA GOLA

94.757

KROVNI CENTAR SUPER MARIO D.O.O. KOPRIVNICA

7

320

KETER PODRAVINA D.O.O.

GLOGOVAC

2.635.832

FORA D.O.O.

KOPRIVNICA

93.434

KARANE

7

321

KARAS D.O.O.

KOZAREVAC

2.618.401

RUPIĆ TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ŠTAGLINEC

92.626

KRIŽEVCI

7

322

2.585.781

GM GOLUBIĆ UGOSTITELJSKI OBRT, USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE SIGETEC

92.536

NOVO VIRJE

7

323

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLOŠTAR KLOŠTAR PODRAVSKI PODRAVSKI ARKA-PROIZVODNJA, TRGOVINA I KOPRIVNICA SERVIS UREDSKOM OPREMOM I

HLE-MAR GRAĐEVINSKI OBRT, VL. MARIJAN HLEBIĆ, KARANE 19 STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA, STJEPAN STRUČIĆ, STARA DRAVA TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

2.582.836

SIZIM GRUPA D.O.O.

VELIKI OTOK

92.270

KARMAT D.O.O.

KOPRIVNICA

7

324

UGOSTITELJSTVO PRIGORJE D.O.O.

2.580.425

KOMPOZITI D.O.O.

KRIŽEVCI

91.977

TEHNOMONTAŽA D.O.O.

KRIŽEVCI

7

325

FIDES II, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I MOLVE TRGOVINU, VL. JOSIP LONČAR, MOLVE,

2.570.088

IBIS D.O.O.

VIRJE

91.943

ZIP TRGOVINA, PRIJEVOZ I USLUGE D.O.O.

DRNJE

7

326

POKUĆSTVO D.O.O.

2.569.548

BAN TEHNIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

91.240

GRAMINEA D.O.O.

KOPRIVNICA

7

KRIŽEVCI

KOPRIVNICA

NOVIGRAD PODRAVSKI

327

DJEČJI VRTIĆ IGRA

KOPRIVNICA

2.567.698

DS ELEKTRO JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

90.404

KRKO D.O.O.

VIRJE

7

328

KRIŽEVCI

2.553.734

INTIV CAR D.O.O.

REKA

89.832

PRIRAST D.O.O.

GORICA MIHOLEČKA

7

329

KROLID PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O. P&GOT - TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

KOPRIVNICA

2.542.813

SANITACIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

89.365

KAPITAL TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU, PROMET I KRIŽEVCI

7

330

ACTIVE COMMERCE D.O.O.

KOPRIVNICA

2.537.013

A PLUS D.O.O.

KOPRIVNICA

89.241

LJEKARNA HMELINA - KOVAČIĆ

KOPRIVNICA

7

331

MAVIK D.O.O.

KOPRIVNICA

2.536.931

HARLY , VL. VIŠNJA NEMET, KLOŠTAR KLOŠTAR PODRAVSKI PODRAVSKI, M. GUPCA 8.

88.379

AGROHORVAT D.O.O.

DONJI FODROVEC

7

332

TOS TERMIČKA OBRADA STAKLA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

PETERANEC

2.530.323

AGROBOS JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

88.146

ELMA ELEKTRO I VODOINSTALATERSKI KOPRIVNICA I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT I

7

333

ERDEC D.O.O.

ĐURĐEVAC

2.517.840

MEDIA GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

88.127

HAWLE D.O.O.

KOPRIVNICA

7

334

LEGATO D.O.O.

KOPRIVNICA

2.517.534

KALIMERO D.O.O.

KRIŽEVCI

87.951

OPG DARKO REMUŠ

SVETI IVAN ŽABNO

7

335

2.500.921

OBRT ZA PRIJEVOZ ŠAMBULA , MARIO KOPRIVNICA ŠAMBULA, KOPRIVNICA, ŠPOLJARSKA

87.348

NJEGOVAC, OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, VL. ĐURO NJEGOVAC,

ŠKRINJARI

7

336

CENTAR ZA REPRODUKCIJU U KRIŽEVCI STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O. KREATIVNA PLATFORMA JEDNOSTAVNO KOPRIVNICA D.O.O.

2.486.699

MOBIL NET D.O.O.

86.239

VLADEKS-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

6

337

POBIS D.O.O.

KOPRIVNICA

2.465.624

INTERNACIONALNI TRANSPORT GREGUR D.O.O.

KOPRIVNICA

86.193

CAPEK D.O.O.

KOPRIVNICA

6

338

NITRE D.O.O.

KOPRIVNICA

2.456.633

ASISTOR D.O.O.

GUŠČEROVEC

86.103

BEHO JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNIČKI BREGI

6

339

FACIES DRVO D.O.O.

KOPRIVNICA

2.444.898

PANDA TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O.

KRIŽEVCI

86.062

OSMICA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA I ĐURĐEVAC USLUGE D.O.O.

6

340

VUK D.O.O.

ĐURĐEVAC

2.417.538

SEDMO NEBO D.O.O.

KRIŽEVCI

85.803

PEZOS JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

6

341

NOVO VIRJE

2.417.491

IZO-TEAM JEDNOSTAVNO D.O.O.

HEREŠIN

85.558

CRNI MAČAK D.O.O.

KOPRIVNICA

6

KOPRIVNICA

2.417.055

JAVNI BILJEŽNIK DARKO MATULEC

ĐURĐEVAC

82.755

TERMIKA RUŽIĆ JEDNOSTAVNO D.O.O. KOPRIVNICA

6

343

K.Ž.M.-PROM TRGOVINA I USLUGE D.O.O. AUTO-PARTNER TRGOVINA I USLUGE D.O.O. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA KONAK

VIRJE

2.405.632

DELFIN D.O.O.

KRIŽEVCI

82.685

BONINO JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

6

344

EURO WEB INVEST D.O.O.

KOPRIVNICA

2.392.782

KEŠ D.O.O.

KOPRIVNICA

82.160

SELSKO KOMUNALNO DRUŠTVO MOLVE D.O.O.

MOLVE

6

345

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VIRJE

VIRJE

2.390.566

GIGANT D.O.O.

BUDANČEVICA

81.885

KAPPA D.O.O.

ĐURĐEVAC

6

346

MLINČEK JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

2.374.569

OPS ARGENTUM D.O.O.

KOPRIVNICA

81.038

HABEK D.O.O.

HUDOVLJANI

6

347

DORA, PEKARSKI I TRGOVAČKI OBRT, KOPRIVNICA VL. GZIM STAJKU, KOPRIVNICA, TRG

2.373.237

BREŽANA MM TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

MOLVE GREDE

80.785

MEGA D.O.O.

KALINOVAC

6

348

T.K. ŠIKAČ D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

2.372.929

MEDITERAN ENERGIJA D.O.O.

KRIŽEVCI

80.351

PREVAREK DRUŠTVO S OGRANIČEOM KRIŽEVCI ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,

6

349

JUKA D.O.O.

KRIŽEVCI

2.370.385

AUTO ŠATRAK D.O.O.

KOPRIVNICA

80.101

ZAGORJE OŠTRC MATEJAŠ D.O.O.

6

342

KRIŽEVCI

KARANE


147

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

350

VUKONIĆ TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA KRIŽEVCI TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO D.O.O.

2.331.920

GOSPODARSTVO CIGLER D.O.O.

VIRJE

80.044

METAL 5 D.O.O.

POPOVEC KALNIČKI

351

SOCIETAS LEONINA D.O.O.

2.330.185

HERBALETA D.O.O.

ŠTAGLINEC

79.908

PILKARD GOLUBIĆ-PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

6

352

2.321.157

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IMBRIŠIĆ IVAN

KOZAREVAC

79.849

BB BONUS D.O.O.

NOVI ĐURĐIC

6

2.294.197

POFUK PROMET J.D.O.O.

POFUKI

78.925

354

DOMKOP OBRT ZA POLJOPRIVREDNU KOPRIVNICA PROIZVODNJU, ZVONIMIR CMARKO, INSTRUKTAŽNI CENTAR USTANOVA ZA KRIŽEVCI OBRAZOVANJE ODRASLIH HLE-MAR GRAĐEVINSKI OBRT, VL. KARANE MARIJAN HLEBIĆ, KARANE 19

2.293.809

FORUM INVEST D.O.O.

KRIŽEVCI

78.593

355

ING INSPEKT D.O.O.

KOPRIVNICA

2.290.877

TEHNIKA SPV D.O.O.

KOPRIVNICA

78.257

USLUGE U ŠUMARSTVU ŠUMOIZRADA KOPRIVNICA , ŽELJAN ČESI, KOPRIVNICA, USTANOVA ZA PROMICANJE KRŠĆANSKIH VREDNOTA KRISTOFORI KOPRIVNICA AUTOELEKTRIČAR I AUTOMEHANIČAR KALINOVAC , VL. MIRKO GOLUBIĆ, KALINOVAC,

356

KROVNI CENTAR SUPER MARIO D.O.O. KOPRIVNICA

2.287.576

PODRAVSKA BRAZDA D.O.O.

ŠTAGLINEC

77.965

GROPLAST D.O.O.

357

MIKI PROMET D.O.O.

2.283.577

EKO-STELA D.O.O.

REKA

77.187

KAŠIK PROJEKTIRANJE, INŽENJERING, KRIŽEVCI KONZALTING D.O.O.

358

BAGUN ZADRUGA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I

MOLVE

2.277.273

SVS USLUGE D.O.O.

KRIŽEVCI

77.041

TRGOVINA TIHOMIR D.O.O.

359

NIBA TOURS D.O.O.

KOPRIVNICA

2.268.198

KOCKASTO D.O.O.

KOPRIVNICA

76.224

INSTRUKTAŽNI CENTAR USTANOVA ZA KRIŽEVCI OBRAZOVANJE ODRASLIH

353

VELIKI POTOČEC

KLOŠTAR PODRAVSKI

KOPRIVNICA

DONJI FODROVEC

6

6 6 6 6 6 6 6

360

STROJO-METAL D.O.O.

KRIŽEVCI

2.253.070

MARIVA D.O.O.

KRIŽEVCI

75.945

T.K. ŠIKAČ D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

6

361

DUŠIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

2.251.853

MAROLT PRIJEVOZ ROBE D.O.O.

NOVI GLOG

75.613

AUTO-PARTNER TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

6

362

S.S.B. PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

PRUGOVAC

2.245.757

PBS-ZARJA D.O.O.

KOPRIVNICA

75.477

VUK D.O.O.

ĐURĐEVAC

6

P&GOT - TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ARKA-PROIZVODNJA, TRGOVINA I SERVIS UREDSKOM OPREMOM I PEKARA ZLATNI KLAS VL. MIHILL KAJTAZI, MALI LOŠINJ, SVETI

KOPRIVNICA

6

363

STARI GRAD D.O.O.

ĐURĐEVAC

2.245.726

RUBER D.O.O.

KRIŽEVCI

75.310

364

PNEUMATSKI UREĐAJI D.O.O.

KRIŽEVCI

2.230.801

FIGULUS D.O.O.

KOPRIVNICA

75.085

365

KOKOR D.O.O.

MIHOLJANEC

2.228.038

FUGAPLAST D.O.O.

GOLA

74.954

366

NATURA PLUS JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

2.227.749

DAGMAN JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

74.708

RUPIĆ TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

ŠTAGLINEC

6

367

INTERNACIONALNI TRANSPORT GREGUR D.O.O.

KOPRIVNICA

2.225.169

AC BEDEKOVIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

74.201

ITI PARTNERI JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

6

368

ZOO REPIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

2.221.924

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA D.O.O. ĐURĐEVAC

74.098

6

CVETKOVEC

2.217.436

JELENA TRADE TRGOVAČKO DRUŠTVO SUBOTICA PODRAVSKA ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I

73.558

MARKET A, TRGOVAČKI OBRT, VL. JOSIP ARAČ, GOLA, STJEPANA LUKAČIĆ TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O.

GOLA

369

ZADRUGA SKIP ZA TRGOVINU, PRIJEVOZ I USLUGE

KRIŽEVCI

6

370

SUPERPRINT D.O.O.

KOPRIVNICA

2.208.253

AGRO CENTAR BREGI D.O.O.

KOPRIVNIČKI BREGI

73.554

WATROPUR D.O.O.

KRIŽEVCI

6

371

HARLY , VL. VIŠNJA NEMET, KLOŠTAR KLOŠTAR PODRAVSKI PODRAVSKI, M. GUPCA 8.

2.200.389

ELPA PROM J.D.O.O.

ČEPELOVAC

72.792

OBRT ZA PRIJEVOZ I PUTNIČKA AGENCIJA SILVIJA TURIST, SILVIJA

KOPRIVNICA

6

372

TRGOVINA TIHOMIR D.O.O.

DONJI FODROVEC

2.198.066

VANILA JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

72.567

KOP-TRADE ELECTRONIC D.O.O.

ĐURĐEVAC

6

373

VELKOM D.O.O.

KALNIK

2.190.093

KL PROTEKTION JEDNOSTAVNO D.O.O. ĐELEKOVEC

72.402

374

OBRT ZA ŠUMARSTVO, ZEMLJANE RADOVE I USLUGE DAR-MAR ,

KOPRIVNICA

2.170.580

RADIO KRIŽEVCI D.O.O.

71.451

MGM LIMARSKI OBRT, VL. MARIO KIŠIČEK, KOPRIVNICA,ULICA IVANA KOPRIVNICA SITARIĆ PRIJEVOZ OBRT ZA PRIJEVOZ, KOPRIVNICA TRGOVINU I ZEMLJANE RADOVE,

375

ZAŠTITA JUKIĆ D.O.O.

KUNOVEC BREG

2.170.095

MEGY D.O.O.

KOPRIVNICA

71.301

ZLATNO JEZERO D.O.O.

KOPRIVNICA

6

376

KRIŽEVCI-PRODUKT D.O.O.

KRIŽEVCI

2.163.702

INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

70.430

LJEKARNA MARIJA HAJDINJAK , MAG. KOPRIVNICA PHARM.

6

377

KAN MONTAGE JEDNOSTAVNO D.O.O.

SIGETEC

2.157.702

STRUJAL JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

69.867

ELMA D.O.O.

KOPRIVNICA

6

378

KRIŽEVCI

5

379

RESTORAN KLAS, MIRJANA ŠEB-ČIŽMEŠIJA, KOPRIVNICA, BIRO-SERVIS TRGOVINA I USLUGE, KOPRIVNICA, VINIČKI PUT 20

CUBINEC

5

380 381

KRIŽEVCI

KOPRIVNICA

6

KRIŽEVCI

6

6 6

KOPRIVNICA

2.154.900

PRO ALARM PROJEKT D.O.O.

KRIŽEVCI

68.991

VETKOOP POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE

KOPRIVNICA

2.151.526

NJEGOVAC, OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, VL. ĐURO NJEGOVAC,

ŠKRINJARI

68.909

SMART TEDI D.O.O.

ARUS USLUGE D.O.O.

KRIŽEVCI

2.142.101

ARON D.O.O.

ĐURĐEVAC

68.615

POGLED USLUGE JEDNOSTAVNO D.O.O. KOPRIVNICA

5

PATON D.O.O.

KRIŽEVCI

2.132.289

ARHIVPRO D.O.O.

KOPRIVNICA

68.340

AUTO CENTAR IVAN D.O.O.

KRIŽEVCI

5

382

GLAS PODRAVINE D.O.O.

KOPRIVNICA

2.131.918

KROVNI CENTAR SUPER MARIO D.O.O. KOPRIVNICA

68.104

JINBIAO-PROMET D.O.O.

KOPRIVNICA

5

383

KOPRIVNICA

68.009

MELANI D.O.O.

KOPRIVNICA

5

384

OPĆINSKO KOMUNALNO PODUZEĆE PARK D.O.O. CDM-COMERCE-PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

VIRJE

67.832

LUXE D.O.O.

KOPRIVNICA

5

SVETI IVAN ŽABNO

2.128.117

AUTO ŠKOLA AMC 2 JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

2.125.782

MA-LI IMPEX JEDNOSTAVNO D.O.O.

385

HAMER GRADNJA D.O.O.

KUNOVEC

2.123.284

DONNEL JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

67.322

KOMUNALNO KP D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

5

386

LOLLIPOP D.O.O.

GOLA

2.115.731

BB BONUS D.O.O.

NOVI ĐURĐIC

67.095

NAUTIKA ZASTUPSTVA, USLUGE I TURIZAM D.O.O.

ĐURĐEVAC

5

387

MORE PLAVO D.O.O.

KOPRIVNICA

2.099.679

MONETA D.O.O.

KOPRIVNICA

67.053

PLASTIKA-DRVO D.O.O.

KRIŽEVCI

5

388

SALAJ DRAGICA - PRIVATNA LJEKARNA GOLA

2.082.166

K.Ž.M.-PROM TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

NOVO VIRJE

66.048

FORA D.O.O.

KOPRIVNICA

5

389

MARVIN D.O.O.

KOPRIVNICA

2.081.566

CUGI D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

65.897

ZADRUGA PRO FOTO, USLUGE I TRGOVINA

KRIŽEVCI

5

390

PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE KOPRIVNICA STROJARSTVO SOKAČ , ŽELJKO SOKAČ,

2.078.815

BAŠIĆI D.O.O.

ŠTAGLINEC

65.852

VIT GRAD JEDNOSTAVNO D.O.O.

KRIŽEVCI

5

391

KONCEPT PUTOVANJA D.O.O.

2.068.142

TALK JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

65.751

VEKI D.O.O.

ĐURĐEVAC

5

392

2.064.527

JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA JELIĆ-VERŠIĆ KRIŽEVCI

65.463

GRUNTOVEC D.O.O.

SIGETEC

5

393

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U NOVIGRAD PODRAVSKI KUĆI NEVEN VALIONICA HRAŠČANEC, ZAJEDNIČKI STARIGRAD OBRT ZA PERADARSTVO, TRGOVINU

2.060.600

65.160

VOLARE J.D.O.O.

ĐURĐEVAC

5

394

VK D.O.O.

KRIŽEVCI

2.057.821

S.K.I.M.T. TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. KRIŽEVCI JAMBREUŠIĆ TRGOVAČKO DRUŠTVO SUBOTICA PODRAVSKA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I

64.990

KOMUNALNO PODUZEĆE GORNJA RIJEKA D.O.O.

GORNJA RIJEKA

5

395

ALU-KO KOPRIVNICA D.O.O.

KOPRIVNICA

2.043.455

GOLD PROMET D.O.O.

REKA

64.726

NEGOTIUM JEDNOSTAVNO D.O.O.

KOPRIVNICA

5

396

VAREŠKIĆ TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE D.O.O.

KRIŽEVCI

2.034.402

VLADEKS-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

64.686

PRIM D.O.O.

KOPRIVNICA

5

397

KALIMERO D.O.O.

KRIŽEVCI

2.027.211

GTK D.O.O.

KOPRIVNICA

63.772

GEA NOVA D.O.O.

KRIŽEVCI

5

KOPRIVNICA

398

BETAPROM D.O.O.

STARIGRAD

2.011.278

POMONA D.O.O.

KOPRIVNICA

63.212

33PT D.O.O.

ĐURĐEVAC

5

399

SVINJOGOJSTVO SEKULIĆ D.O.O.

PLAVŠINAC

1.985.513

MAHONIJA TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA KOPRIVNICA PROIZVODNJU I PRODAJU POGREBNE

62.892

HORVATTRADE - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

KOPRIVNICA

5

400

KAŠIK PROJEKTIRANJE, INŽENJERING, KRIŽEVCI KONZALTING D.O.O.

1.949.923

IMPERIA J.D.O.O.

62.262

INTERMECO D.O.O.

KRIŽEVCI

5

KUNOVEC BREG


148

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA vrijednost 2016.

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

% udjel u RH 2016.

Indeks 2015=100

2.002

1,71%

103,3

broj zaposlenih

19.527

2,27%

93,8

imovina ukupno

11.121.199.510

1,05%

103,5

19,98%

90,98%

ukupni prihod

11.258.622.778

1,78%

109,8

dobit nakon oporezivanja

773.016.203

2,04%

135,4

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

159.472.986

1,03%

102,7

96,24%

83,74%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

109,2

4.337

prosječna neto plaća

1,55%

1.509.586.477

investicije

183,3

Izvor: Boniteti.hr

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA NALAZI SE u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Obuhvaća sedam gradova i 25 općina, a grad Krapina je sjedište Krapinsko-zagorske županije. Površinom je jedna od manjih županija (1.229 km2), ali ima veće demografsko značenje jer je gustoćom stanovnika od 108 stan./km2 jedno od najgušće naseljenih područja Republike Hrvatske. Prema službenim statističkim podatcima i popisu stanovništva 2011. godine, na području Krapinsko-zagorske županije živi 132.892 stanovnika. Veliko prometno značenje Županiji daje međunarodna trasa autoceste koja prolazi duž cijele Žu-

panije, predstavlja dio Pyhrnskog cestovnog pravca (Nurnberg –Graz – Maribor – Zagreb) i nalazi se u europskom prometnom koridoru Xa. Ovim su cestovnim pravcem zemlje Sjeverne i Srednje Europe povezane preko Bavarske, Austrije, Slovenije i Hrvatske s Jugoistočnom Europom i Sredozemljem te preko Grčke i Turske s Bliskim istokom. Krapinsko-zagorska županija izvozna je županija u kojoj je prerađivačka industrija temeljna grana gospodarstva te generator svih gospodarskih kretanja. Većina proizvoda namijenjena je izvozu na strana tržišta od staklene, plastične i papirne ambalaže tekstilnih proizvoda, sve do različitih proizvoda iz metalne

industrije. Mali i srednji poduzetnici čine više od 90% svih poduzetnika Krapinsko-zagorske županije te se očekuje i njihova znatnija uloga u budućnosti. Županija obiluje i mnogim prirodnim sirovinama poput termalnih izvora, izvora pitke vode, tehničkoga kamena, opekarske, tamne i crne gline te pijeska. U posljednjih nekoliko godina Krapinsko-zagorska županija bilježi i značajna ulaganja u turistički sektor, posebice u zdravstveni turizam. Pozitivna je činjenica da se nalazi na vrlo povoljnomu geoprometnom položaju kojim se u budućnosti treba koristiti za jačanje ovog dijela kontinentalnog turizma. Najveće su prednosti Krapinsko-zagorske žu-

PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE

BROJ NEZAPOSLENIH

BROJ OSIGURANIKA HZMO

5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200

prosjek stanja krajem svakog kvartala u godini 9.000

400.000

8.000

350.000

7.000 300.000 6.000 250.000 2008. 2009. 2010.

2011. KZŽ

2012.

2013.

2014.

2015.

200.000

5.000 4.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

RH

RH (lijevo)

1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000

44.000 42.000 40.000 38.000 36.000 34.000 32.000 30.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

KZŽ (desno)

RH (lijevo)

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

Izvor: DZS; obrada: HGK

PRODUKTIVNOST

PROJEKCIJE KRETANJA STANOVNIŠTVA DO 2015.GODINE

ROBNI IZVOZ

0,80

140.000

0,75

120.000

0,70

100.000

0,65

80.000

0,60

60.000

0,55 0,50

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. KZŽ

Izvor: FINA; izračun: HGK

RH

132.892

128.879

123.207

100.000

3.500 115.566

106.798 mil. HRK

mil. HRK

prihod po zaposlenom

KZŽ (desno)

3.000

90.000

2.500

80.000

2.000

70.000

40.000

1.500

60.000

20.000

1.000

0 2011.

2012.

2013.

Podatke pripremio posebni savjetnik predsjednice RH za demografsku obnovu dr. sc. A. Akrap; obrada: HGK

2014.

50.000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. KZŽ (lijevo)

2015. Izvor: DZS; obrada: HGK

RH (desno)

mil. HRK

HRK

stanje 31. ožujka


149

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

vrijednost 2016.

Površina, u km2

% udjel u RH 2016.

1.229

2,2

132.892

3,1

BDP (2014.), u tis. HRK

6.489.203

2

BDP (2014.) p/c, u HRK

49.906

-

Broj osiguranika HZMO (prosjek 2016.)

35.802

2,5

Broj nezaposlenih (31 . ožujak 2016.)

5.798

2,1

14,6

-

Broj stanovnika (2011.)

Stopa nezaposlenosti (31. ožujak 2016.), u %

11.053.586

1,7

710.760

1,8

Robni izvoz (2016.), u tis. HRK

3.426.398

3,7

Robni uvoz (2016.), u tis. HRK

2.638.712

1,8

FDI (1993.-2016.), u mil. EUR

242

0,8

Prihodi poduzetnika (2016.), u tis. HRK Dobit poduzetnika (2016.), u tis. HRK

TOP10 županijskih dobitaša

1 105,8 2 104,7 3 53,3 4 xx 5 25,7 6 19,8 7 15,3 8 12,9 9 10,3 10 10,3

mil. kn

Vetropack Straža tvornica stakla d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 1

mil. kn

OMCO CROATIA d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 2

mil. kn

IC Beta d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 12

Izvor: HGK publikacija “Županije - razvojna raznolikost i gospodarski potencijali”; obrada: HGK

mil. kn

ZMH HORVAT d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 11

mil. kn

TONDACH HRVATSKA d.d. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 14

mil. kn

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 7

mil. kn

MASS SHOES d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 8

Krapina

mil. kn

panije za potencijalne investitore opremljene i pristupačne poduzetničke zone, kvalitetna radna snaga, povoljan geoprometni položaj

te jednostavan pristup novim izvoznim tržištima.

JEDINSTVO KRAPINA d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 3

mil. kn

DUNDO-PROMET d.o.o. RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 63

BDP PO STANOVNIKU

mil. kn

90.000

Kamenolom Gorjak d.o.o.

HRK

80.000

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU: 47

70.000 60.000 50.000 40.000

2008.

2009.

2010.

2011.

KZŽ

2012.

2013.

2014.

RH

Izvor: DZS; obrada: HGK

NAJVAŽNIJE GOSPODARSKE GRANE

%

struktura bruto dodane vrijednosti u 2014. godini 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Izvor: DZS; izračun: HGK

5,2 5,9 7,2 8,6 10,4 33,7

Obrazovanje Građevinarstvo Djelatnost zdr. zaštite i soc. skrbi Trgovina na veliko i na malo, mot. vozila Poslovanje nekretninama

28,9

Prerađivačka industrija Ostalo


150

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

prihod

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA naziv tvrtke

mjesto

dobit

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

VETROPACK STRAŽA TVORNICA HUM NA SUTLI STAKLA D.D. KOTKA KONFEKCIJA TEKSTILA, TRGOVINA NA VELIKO I MALO, UVOZ- KRAPINA

609

1

VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA D.D.

HUM NA SUTLI

847.605.725

VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA D.D.

HUM NA SUTLI

105.828.061

2

OMCO CROATIA D.O.O.

HUM NA SUTLI

513.664.791

OMCO CROATIA D.O.O.

HUM NA SUTLI

104.722.956

3

JEDINSTVO KRAPINA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

441.929.365

IC BETA D.O.O.

PODGORA KRAPINSKA

53.325.908

JEDINSTVO KRAPINA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

555

4

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

310.263.146

ZMH HORVAT D.O.O.

KONJŠČINA

27.511.416

OMCO CROATIA D.O.O.

HUM NA SUTLI

545

5

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

305.723.472

TONDACH HRVATSKA D.D.

BEDEKOVČINA

25.746.109

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

543

6

TRGOSTIL, TRGOVAČKO D.D.

DONJA STUBICA

299.304.391

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

19.779.716

TRGOSTIL, TRGOVAČKO D.D.

DONJA STUBICA

509

570

7

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

266.253.253

MASS SHOES D.O.O.

KLANJEC

15.270.470

KOSTEL PROMET D.O.O.

PREGRADA

385

8

MASS SHOES D.O.O.

KLANJEC

211.762.940

JEDINSTVO KRAPINA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

12.893.756

EKO-FLOR PLUS D.O.O.

MOKRICE

354

9

ŠPOLJAR-TRANSPORT D.O.O.

PREGRADA

137.248.026

DUNDO-PROMET D.O.O.

JAZVINE

10.276.161

KRATEKS, KONFEKCIJA ŽENSKE MODNE ŽUTNICA ODJEĆE D.D.

262

10

KOSTEL PROMET D.O.O.

PREGRADA

127.524.288

KAMENOLOM GORJAK D.O.O.

GORNJE JESENJE

10.275.686

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

258

11

ZMH HORVAT D.O.O.

KONJŠČINA

126.178.458

ZAGORSKI METALAC D.O.O.

ZABOK

10.249.378

PRESEČKI GRUPA D.O.O.

KRAPINA

249

12

IC BETA D.O.O.

PODGORA KRAPINSKA

119.683.585

TRGOSTIL, TRGOVAČKO D.D.

DONJA STUBICA

9.628.975

KRAPINSKE TOPLICE

213

13

CIPRO D.O.O.

LEPAJCI

116.539.258

GOTRA LOGISTIKA D.O.O.

PREGRADA

9.308.495

MAGDALENA - KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI REGENERACIJA NETKANI TEKSTIL I TEPISI D.O.O.

ZABOK

206

8.584.557

STRAŽAPLASTIKA D.D.

HUM NA SUTLI

205

8.333.889

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

197

14

TONDACH HRVATSKA D.D.

BEDEKOVČINA

113.959.983

15

MAGDALENA - KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI

KRAPINSKE TOPLICE

105.738.530

MEDITEX PROIZVODNJA MEDICINSKE ZABOK KONFEKCIJE, ROBERT ČRNJEVIĆ, AUTOMONT BELINA PROIZVODNJA, VRTNJAKOVEC TRGOVINA I USLUGE, BOŽIDAR

16

SALVUS D.O.O.

DONJA STUBICA

105.415.200

PROSTORIA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

7.873.481

ALATI STUHNE D.O.O.

VALENTINOVO

193

17

MDK GRAĐEVINAR, TRGOVINA, USLUGE I POLJOPRIVREDA, DRAGUTIN MRZLO POLJE

90.408.008

TENA-G D.O.O.

PREGRADA

7.818.870

ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.

ZABOK

186

18

PRESEČKI GRUPA D.O.O.

89.053.215

EINHELL CROATIA, ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

6.986.042

LIMOVI I KONSTRUKCIJE D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

171

KRAPINA

19

A. C. REDAN D.O.O.

VELIKA VES

86.978.618

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

6.891.367

ŠPOLJAR-TRANSPORT D.O.O.

PREGRADA

170

20

STRAŽAPLASTIKA D.D.

HUM NA SUTLI

86.664.991

M.I. HRŠAK D.O.O.

KRAPINA

6.838.351

STRAHINJČICA D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

141

21

STRAHINJČICA D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

86.589.939

CIPRO D.O.O.

LEPAJCI

6.560.258

TERME TUHELJ D.O.O.

TUHELJSKE TOPLICE

140

22

M.I. HRŠAK D.O.O.

KRAPINA

85.821.154

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

6.310.591

MINI MLJEKARA - VERONIKA D.O.O.

DESINIĆ

132

23

EINHELL CROATIA, ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

82.533.459

SALVUS D.O.O.

DONJA STUBICA

6.272.628

ZMH HORVAT D.O.O.

KONJŠČINA

128

24

LACUNA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

78.965.216

MEGA KR LOGISTIKA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

5.873.437

PROSTORIA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

125

25

EKO-FLOR PLUS D.O.O.

MOKRICE

77.373.860

HIDRAULIKA KURELJA D.O.O.

DONJA STUBICA

5.730.499

TONDACH HRVATSKA D.D.

BEDEKOVČINA

124

26

PERFA - BIO D.O.O.

DONJA STUBICA

77.006.667

MONARIS D.O.O.

GORNJA STUBICA

5.454.805

MASS SHOES D.O.O.

KLANJEC

121

ZLATAR-BISTRICA

27

TENA-G D.O.O.

PREGRADA

76.172.593

MIKOM D.O.O.

28

REGENERACIJA NETKANI TEKSTIL I TEPISI D.O.O.

ZABOK

75.770.574

BEZAK MTP DRUŠVO S OGRANIČENOM LOBOR ODGOVORNOŠĆU ZA METAL, TEKSTIL,

5.368.323

M.I. HRŠAK D.O.O.

KRAPINA

115

5.138.082

ZAGORKA D.O.O.

BEDEKOVČINA

115 114

29

GOTRA LOGISTIKA D.O.O.

PREGRADA

72.545.913

PIREKO D.O.O.

OROSLAVJE

4.350.443

PREDIONICA KLANJEC D.O.O.

MIHANOVIĆEV DOL

30

PHOENIX METALI D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

70.648.325

PERFA - BIO D.O.O.

DONJA STUBICA

4.092.692

TPK OROMETAL D.D.

OROSLAVJE

111

31

NISKOGRADNJA HREN D.O.O.

DONJA STUBICA

69.344.096

TOTAL ENERGY D.O.O.

ZABOK

3.577.393

METALIS D.O.O.

DONJA STUBICA

109

VALENTINOVO

32

ALATI STUHNE D.O.O.

VALENTINOVO

65.827.670

ALATI STUHNE D.O.O.

3.513.172

NISKOGRADNJA HREN D.O.O.

DONJA STUBICA

106

33

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ŠVALJEK

MARIJA BISTRICA

65.437.121

AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK KRAPINA D.O.O.

3.417.186

HIDRAULIKA KURELJA D.O.O.

DONJA STUBICA

104

34

ZAGORSKI METALAC D.O.O.

ZABOK

63.922.145

MAGINT ADRIA D.O.O.

KLANJEC

3.413.319

MDK GRAĐEVINAR, TRGOVINA, USLUGE I POLJOPRIVREDA, DRAGUTIN MRZLO POLJE

98

35

HIDRAULIKA KURELJA D.O.O.

DONJA STUBICA

61.465.320

LACKOVIĆ D.O.O.

TUGONICA

3.372.100

VODOPRIVREDA-ZAGORJE D.O.O.

95

36

HAMBURGER RECYCLING ENS D.O.O.

ZABOK

58.699.749

PHOENIX METALI D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

3.266.973

BEZAK MTP DRUŠVO S OGRANIČENOM LOBOR ODGOVORNOŠĆU ZA METAL, TEKSTIL,

94

37

LIMOVI I KONSTRUKCIJE D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

57.753.594

PRESEČKI GRUPA D.O.O.

KRAPINA

3.190.186

GOTRA LOGISTIKA D.O.O.

PREGRADA

91

38

MELTAL SL D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

55.774.349

NISKOGRADNJA ZAGORJE DB , VL. DRAŽEN BROZ, OROSLAVJE, ANDRIJE

OROSLAVJE

3.024.945

PREIS-SUPER D.O.O.

ZLATAR

90

KLANJEC

39

FRAGMAT H D.O.O.

DONJA PAČETINA

55.223.072

ŠPOLJAR-TRANSPORT D.O.O.

PREGRADA

2.960.529

MONARIS D.O.O.

GORNJA STUBICA

88

40

MINI MLJEKARA - VERONIKA D.O.O.

DESINIĆ

54.729.527

DLESK-OBRT ZA IZRADU POLIRNIH KOLUTA I TRGOVINA, DRAGUTIN

VELIKA VES

2.891.196

OROSLAVJE - ZAŠTITNA OPREMA D.O.O.

OROSLAVJE

88

41

KOTKA KONFEKCIJA TEKSTILA, TRGOVINA NA VELIKO I MALO, UVOZ- KRAPINA

54.640.316

KROBEL PROMET D.O.O.

KRAPINA

2.881.428

BIROTEHNIK D.O.O.

OROSLAVJE

85

42

HON-ING D.O.O.

VRANKOVEC

54.175.103

BRENTA D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

2.842.473

ELEKTROMEHANIKA D.O.O.

LOVREČAN

77

43

ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.

ZABOK

53.904.964

MDK GRAĐEVINAR, TRGOVINA, USLUGE I POLJOPRIVREDA, DRAGUTIN MRZLO POLJE

2.531.409

TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

76

44

AUTOMONT BELINA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, BOŽIDAR

VRTNJAKOVEC

53.591.656

PREIS-SUPER D.O.O.

ZLATAR

2.162.077

HON-ING D.O.O.

VRANKOVEC

74

45

TERME TUHELJ D.O.O.

TUHELJSKE TOPLICE

53.271.145

PODUZETNIŠTVO TOMEK D.O.O.

ZABOK

2.147.859

PIREKO D.O.O.

OROSLAVJE

73

46

PREIS-SUPER D.O.O.

ZLATAR

52.853.514

PRINT CENTAR KRAPINA D.O.O.

SLATINA SVEDRUŠKA

2.135.696

PRINT CENTAR KRAPINA D.O.O.

SLATINA SVEDRUŠKA

71

47

KAMENOLOM GORJAK D.O.O.

GORNJE JESENJE

51.446.805

TPK OROMETAL D.D.

OROSLAVJE

2.083.794

CIPRO D.O.O.

LEPAJCI

70

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.


151

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

prihod

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih 70

48

PROSTORIA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

50.243.662

LACUNA GRUPA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

2.051.844

PERFA - BIO D.O.O.

DONJA STUBICA

49

TPK OROMETAL D.D.

OROSLAVJE

49.039.867

LJEKARNE VODOLŠAK

KRAPINA

1.925.154

JURA-MONT D.O.O.

ZLATAR

69

50

KUNA-GORA, ZANATSKA ZADRUGA

PREGRADA

47.522.668

BUBAMARA SVE ZA DJECU D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

1.916.874

TRGODES D.O.O.

DESINIĆ

67

51

BUBAMARA SVE ZA DJECU D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

47.030.158

EKO-FLOR PLUS D.O.O.

MOKRICE

1.874.524

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REZIDENCIJA KASTELAN

TUHELJSKE TOPLICE

67

52

BIROTEHNIK D.O.O.

OROSLAVJE

45.781.426

ASKON INTERNACIONAL D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

1.814.379

EL-SET D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

65

53

PREDIONICA KLANJEC D.O.O.

MIHANOVIĆEV DOL

44.946.443

KOLNIK D.O.O.

POLJANICA BISTRIČKA

1.799.406

SALVUS D.O.O.

DONJA STUBICA

64

54

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.

NOVI GOLUBOVEC

43.516.014

REGENERACIJA NETKANI TEKSTIL I TEPISI D.O.O.

ZABOK

1.703.943

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.

NOVI GOLUBOVEC

64

55

PIREKO D.O.O.

OROSLAVJE

43.003.436

BAČANI-TRANSPORTI D.O.O.

ZABOK

1.679.393

OKIROTO D.O.O.

PREGRADA

61 60

56

MEGA KR LOGISTIKA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

40.741.254

KAMGRAD OBJEKTI D.O.O.

POLJANA SUTLANSKA

1.678.334

DEKOR TVORNICA RASVJETE D.O.O.

ZABOK

57

ALBA M.S. D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

39.084.296

STRAŽAPLASTIKA D.D.

HUM NA SUTLI

1.651.319

PEKOM D.O.O.

KRAPINA

59

58

METALIS D.O.O.

DONJA STUBICA

36.377.802

HON-ING D.O.O.

VRANKOVEC

1.558.361

SINAGO D.O.O.

MOKRICE

58

59

TRGODES D.O.O.

DESINIĆ

35.881.542

LACUNA SALUS D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

1.557.205

AUTOMONT BELINA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, BOŽIDAR

VRTNJAKOVEC

56

60

AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK KRAPINA D.O.O.

35.859.834

LEGRADMETAL , VL. ZVONKO I MARKO MOKRICE GREDIČAK, OROSLAVJE, MOKRICE 249

1.545.919

FI.AL.GR. D.O.O.

STRAHINJE

56 56

61

PETRUZALEK D.O.O.

35.586.295

LACUNA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

1.537.931

BDF SERVIS D.O.O.

HUM NA SUTLI

62

BEZAK MTP DRUŠVO S OGRANIČENOM LOBOR ODGOVORNOŠĆU ZA METAL, TEKSTIL,

35.541.258

LEMA TRANS D.O.O.

RUSNICA

1.495.334

BUBAMARA SVE ZA DJECU D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

55

63

DUNDO-PROMET D.O.O.

JAZVINE

35.465.267

HAMBURGER RECYCLING ENS D.O.O.

ZABOK

1.462.910

ELEKTRO VAL D.O.O.

ZABOK

55

64

BDF SERVIS D.O.O.

HUM NA SUTLI

35.198.550

MEDVEDGRADINVEST D.O.O.

VELIKA VES

1.452.516

KRAKOM D.O.O.

KRAPINA

55

65

34.175.392

MINI MLJEKARA - VERONIKA D.O.O.

DESINIĆ

1.446.493

34.133.171

BRAVARIJA PILJEK , FRANJO PILJEK, MIRKOVEC 75, SVETI KRIŽ ZAČRETJE

MIRKOVEC

1.444.101

MEDITEX PROIZVODNJA MEDICINSKE ZABOK KONFEKCIJE, ROBERT ČRNJEVIĆ, MARIJA, MODNA ODJEĆA, PROIZVODNJA I TRGOVINA, MARIJA DONJI MACELJ

54

66

TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE VELIKO TRGOVIŠĆE D.O.O. MEDITEX PROIZVODNJA MEDICINSKE ZABOK KONFEKCIJE, ROBERT ČRNJEVIĆ,

67

VODOPRIVREDA-ZAGORJE D.O.O.

KLANJEC

33.138.430

JURA-MONT D.O.O.

ZLATAR

1.436.685

KUNATEKS D.O.O.

54

68

VARJAČIĆ D.O.O.

KRAPINA

32.332.457

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ŠVALJEK

MARIJA BISTRICA

1.429.263

TERME STUBAKI J.D.O.O.

DONJA STUBICA

52

69

MONARIS D.O.O.

GORNJA STUBICA

31.829.796

STRENUUS D.O.O.

ZLATAR

1.425.444

AKROMION, SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

KRAPINSKE TOPLICE

50

70

LJEKARNE VODOLŠAK

KRAPINA

31.523.631

OPTANA 22 D.O.O.

ZABOK

1.408.699

FRAGMAT H D.O.O.

DONJA PAČETINA

48

DUBROVČAN

1.404.505

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ŠVALJEK

MARIJA BISTRICA

47

PREGRADA

1.389.027

KOGUTEX D.O.O.

JERTOVEC

47

GORNJA STUBICA

46

GUBAŠEVO

PREGRADA

54

71

PRINT CENTAR KRAPINA D.O.O.

SLATINA SVEDRUŠKA

31.225.979

72

ROSIS UNUS D.O.O.

VRANKOVEC

31.066.679

STOLARSKA RADIONICA, MEGLIĆ FRANJO, DUBROVČAN 40, VELIKO BARIĆ ALATNIČARSTVO, OBRT ZA PROIZVODNJU, VL. IVO BARIĆ,

73

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZABOK

30.951.541

INTERIJERI BUDEN D.O.O.

DONJA SELNICA

1.386.381

APM - TRGOVINA D.O.O.

74

ZAGORKA D.O.O.

BEDEKOVČINA

29.225.965

OPREMA ŠPOLJAR D.O.O.

GUBAŠEVO

1.373.250

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU, BRAČAK KIRURGIJU, INTERNU MEDICINU,

45

75

GP ŠPILJAK D.O.O.

HUM NA SUTLI

29.186.832

MEDITERAN RENT D.O.O.

TOMAŠEVEC

1.344.255

KRASS HOTEL D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

45

76

DRUŠKOVEC HUMSKI

28.977.974

RUSAN - MIKRON D.O.O.

HUM BISTRIČKI

1.323.934

LACUNA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

44

VRTNJAKOVEC

28.799.532

PETRUZALEK D.O.O.

GUBAŠEVO

1.287.192

ELEKTRO-ORSAG D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

44

DRUŠKOVEC HUMSKI

28.482.846

OMP OBRADA METALA, TRGOVINA, VLADIMIR PLEŠKO, GUBAŠEVO 3,

GUBAŠEVO

1.234.644

STRAŽA-IMO D.O.O.

HUM NA SUTLI

44

RAZDRTO TUHELJSKO

26.807.457

DEKOR TVORNICA RASVJETE D.O.O.

ZABOK

1.219.263

STAKLOREZ - BURIĆ D.O.O.

PREGRADA

44

BRAČAK

26.155.274

DUNDO-PROMET D.O.O.

JAZVINE

44

1.210.307

GRADING DRŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINSKI

BEDEKOVČINA

42

82

KUNA CORPORATION D.O.O.

KOTKA KONFEKCIJA TEKSTILA, TRGOVINA NA VELIKO I MALO, UVOZ- KRAPINA MATEKALO, OBRT ZA OROSLAVJE GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I BELINAMONT PROIZVODNJA, VRTNJAKOVEC TRGOVINA, USLUGE, UVOZ-IZVOZ

1.218.582

81

TRANSPORT JAVORIĆ , ANKICA JAVORIĆ, DRUŠKOVEC HUMSKI 73, BELINAMONT PROIZVODNJA, TRGOVINA, USLUGE, UVOZ-IZVOZ TRANSPORT JAVORIĆ, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. DARKO EURO BENZ - VL. BRANKA KLJUČAR, RADRTO TUHELJSKO 16. KUMROVEC SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU, KIRURGIJU, INTERNU MEDICINU, AUTOPRIJEVOZNIK LOVRENČIĆ DAMIR, DRUŠKOVEC HUMSKI 68, HUM

1.204.371

MKV-MONT D.O.O.

PREGRADA

42

SELNICA

77 78 79 80

DRUŠKOVEC HUMSKI

25.340.324

MOKRICE

25.039.189

83

SINAGO D.O.O.

MOKRICE

24.933.386

ZAGORJEGRADNJA D.O.O.

KRALJEVEC NA SUTLI

1.199.875

ZTS INTERIJERI D.O.O.

84

AKROMION, SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

KRAPINSKE TOPLICE

24.755.647

PLEŠKO PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O.

GUBAŠEVO

1.194.466

85

BERISLAVIĆ D.O.O.

MOKRICE

24.624.081

ZTS INTERIJERI D.O.O.

SELNICA

1.159.801

AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK KRAPINA D.O.O. STOLARIJA ĆUK , VL. NEDJELJKO ĆUK, STUBIČKE TOPLICE STUBIČKE TOPLICE, OBRTNIČKA 4,

40

86

MAGINT ADRIA D.O.O.

KLANJEC

24.278.587

WERK D.O.O.

VIČA SELA

1.126.737

MUŽEK KAMINKO D.O.O.

39

87

GRADSKA PLINARA KRAPINA D.O.O.

KRAPINA

23.405.656

KRASS HOTEL D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

1.115.659

88

KOGUTEX D.O.O.

JERTOVEC

23.384.751

VARJAČIĆ D.O.O.

KRAPINA

1.112.497

KOMUNALAC KOMUNALNO PODUZEĆE JERTOVEC KONJŠČINA D.O.O. ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI ZLATAR-BISTRICA D.O.O.

89

APOLLO HR D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

23.372.131

GRAĐENJE I TRANSPORTI RO-SI , ROBERT SIROVEC, ŠVALJKOVEC 71,

ŠVALJKOVEC

1.107.046

PGM D.O.O.

POZNANOVEC

38

90

WERK D.O.O.

VIČA SELA

23.330.143

JAVNI BILJEŽNIK DAMIR BJELČIĆ

KRAPINA

1.086.679

HORVIND D.O.O.

DONJE VINO

38

91

ELEKTROMEHANIKA D.O.O.

LOVREČAN

23.320.334

AROTOL D.O.O.

KLANJEC

1.056.181

37

92

MIKOM D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

22.995.447

APOLLO HR D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

1.030.077

LEGRADMETAL , VL. ZVONKO I MARKO MOKRICE GREDIČAK, OROSLAVJE, MOKRICE 249 OMP OBRADA METALA, TRGOVINA, GUBAŠEVO VLADIMIR PLEŠKO, GUBAŠEVO 3,

93

ZAŠTITA BILJA D.O.O.

LUG ZABOČKI

22.698.161

CENTAR-ŠKUDAR D.O.O.

NOVI GOLUBOVEC

990.350

ALBA M.S. D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

36

94

ZAGORJEGRADNJA D.O.O.

KRALJEVEC NA SUTLI

22.386.530

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU, BRAČAK KIRURGIJU, INTERNU MEDICINU,

987.868

TRANSPORT JAVORIĆ, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. DARKO

DRUŠKOVEC HUMSKI

36

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!

ŠTUPARJE

41 40

39 39

37


152

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

mjesto

prihod

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

dobit

naziv tvrtke

mjesto

zaposlenih

95

LOGISTIKA BIRO D.O.O.

GORNJE BREZNO

22.355.763

MUŽEK KAMINKO D.O.O.

ŠTUPARJE

986.418

TRANSPORT JAVORIĆ , ANKICA JAVORIĆ, DRUŠKOVEC HUMSKI 73,

DRUŠKOVEC HUMSKI

36

96

PGM D.O.O.

P