Page 1

Rangiranje: 400 naj 400 županijskih naj Brojem mali, utjecajem na Najviše tvrtki u gradovima, gospodarstvo i društvo ogromni 51 posto prihoda u Zagrebu

PRIVREDNI VJESNIK

U 2015. GODINI

400

najvećih tvrtki po županijama izvor podataka:

GA N A R STVIC

LJZ E

A JA

U

NAJVEĆIH HRVATSKIH TVRTKI

BENIH POD UŽ L A S

KA TA

400

2016., godina LXIII, broj 3940

AV

www.privredni.hr prvi hrvatski poslovno-financijski tjednik

TEMELJEM

POSEBNO IZDANJE

Gospodarstvo u 2015. Porast ključnih pokazatelja čak i kod zaduženosti i naplate

VNU O

BJ


INA*

* dokazano najbolja

Vaša vjernost je naša misija Gradeći uspjeh na tradiciji, iskustvu i inovativnosti, pomičemo granice u naftnom i plinskom poslovanju te pružamo najvišu kvalitetu proizvoda i usluga. Hrvatska proizvodnja, europska kvaliteta, stroga kontrola, potpuna odgovornost.


3

Sadržaj: IMPRESSUM

01 HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015. Kovačić: Porast ključnih pokazatelja čak i kod zaduženosti i naplate 4-6 Nove tvrtke u 2015.: Najviše tvrtki osnovano za trgovinu te ugostiteljstvo 8-11 Gospodarstvo po županijama u 2015. godini: Najmanje poreznih dužnika na kraju 2015. godine imala je Požeško-slavonska županija 12-13 Kovačić: Analiza 400 naj - Brojem mali, utjecajem ogromnih 400 hrvatskih naj poduzeća 14

Glavni urednik: Darko Buković Izvršne urednice: Vesna Antonić, Andrea Marić Autori analiza: Branimir Kovačić Darko Buković Izvor podataka: Bisnode Obrada podataka: Branimir Kovačić

02 RANGIRANJA I REZULTATI Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika od 2005. do 2015. 400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1998. do 2015. 10 najvećih u 12 rangiranja od 2004. do 2015. Korporacijska ljestvica za 2015. Vodeći hrvatski dobitaši u 2015. – 100 najvećih Vodeći hrvatski izvoznici u 2015. – 100 najvećih Vodeći hrvatski uvoznici u 2015. – 100 najvećih Novi u skupini 400 najvećih u 2015. kojih nije bilo u toj skupini 2011. Tvrtke u skupini 400 najvećih u 2014. kojih nema u toj skupini 2015. Novi u skupini 400 najvećih u 2015. Rang-ljestvica 400 najvećih u 2015.

16 18 20 22 24 26 27 28 29 29 30-45

03 ANALIZA POSLOVANJA U 2015. Lektura: Sandra Baksa PV grafika: Stanislav Bohaček, Tihomir Turčinović grafika@privredni.hr MARKETING voditelj marketinga: Goran Ružić ruzic@privredni.hr marketing: Irena Mikac Adamović mikac@privredni.hr Tel: +385 1 5600 012 marketing@privredni.hr Tajnica redakcije: Bruna Ivić Bajamić Tel: +385 1 5600 000, +385 1 5600 001 Faks: +385 1 5600 002 redakcija@privredni.hr uprava@privredni.hr

Tisak: Slobodna Dalmacija d.d. Nakladnik: Privredni vjesnik d.o.o. Direktor: Darko Buković Kačićeva 9, 10000 Zagreb uprava@privredni.hr www.privredni.hr

Buković: Privatni poduzetnici ostvarili 73 posto ukupne dobiti gospodarstva Top 50 poduzetnika: Dvjesto poduzetnika – 50 posto ukupne dobiti poduzetnika Kontinentalna vs. Jadranska Hrvatska: Poduzetnicima Jadranske Hrvatske snažno rasla dobit Poduzetnici u županijama i gradovima: Koncentracija poduzetnika u županijskim središtima Poduzetništvo u gradovima: U gradovima 89.508, u općinama 17.061 poduzetnik

46-50 52-54 56-58 60-67 68

04 400 ŽUPANIJSKIH NAJ Udio 8400 naj tvrtki u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske Bjelovarsko-bilogorska županija Brodsko-posavska županija Dubrovačko-neretvanska županija Grad Zagreb Istarska županija Karlovačka županija Koprivničko-križevačka županija Krapinsko-zagorska županija Ličko-senjska županija Međimurska županija Osječko-baranjska županija Požeško-slavonska županija Primorsko-goranska županija Sisačko-moslavačka županija Splitsko-dalmatinska županija Šibensko-kninska županija Varaždinska županija Virovitičko-podravska županija Vukovarsko-srijemska županija Zadarska županija Zagrebačka županija

70-71 72-79 80-87 88-95 96-103 104-111 112-119 120-127 128-135 136-143 144-151 152-159 160-167 168-175 176-183 184-193 194-201 202-209 210-217 218-225 226-233 234-242


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

4

ANALIZA

Porast ključnih pokazatelja čak i kod zaduženosti i naplate

Omjer dobitaša i gubitaša ostao je jednak u 2015. kao i u 2014., te tako u prosjeku na tri dobitaška poduzeća dolaze dva gubitaška. Branimir Kovačić, Bisnode Svi ključni kvantitativni pokazatelji ostvarili su poraste vrijednosti u odnosu na godinu prije

NAKON VIŠEGODIŠNJEG TRENDA PADA obujma poslovanja hrvatskog gospodarstva, prvo je 2014. godina donijela stabilizaciju koja se ogledala kroz zadržavanje istih agregiranih vrijednosti iz 2013. godine. Naznaka oporavka hrvatskog gospodarstva, nakon razarajućih posljedica globalne krize koja je počela 2008. godine, definitivno je potvrđena u poslovnoj 2015. godini. U njoj su svi ključni kvantitativni pokazatelji ostvarili poraste vrijednosti u odnosu na godinu prije. Posebno je ohrabrujuće to što je značajniji skok ostvaren kod investicija,

kod kojih se najviše osjetio utjecaj recesijskih godina kroz fokusiranje na trenutno preživljavanje umjesto investiranja u dugoročne projekte. Još jedna pozitivna karakteristika domaćeg gospodarstva bio je nastavak poboljšavanja prosječnih vrijednosti kvalitativnih pokazatelja. Najveći problemi hrvatskih poduzeća ogledaju se u visokoj zaduženosti te slaboj naplati, a upravo su kod tih pokazatelja zabilježeni značajniji pozitivni pomaci. Ipak rast zaposlenih u poduzećima U poslovnoj 2015., po podacima s kojima tvrtka Bisnode raspolaže, bilo je dva posto više poduzeća koja su predala godišnja financijska


5

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

izvješća (106.569 poduzetnika u 2015. naspram 104.470 godinu prije). Identičan postotni porast zabilježen je i kod broja zaposlenih, kojih je bilo gotovo 870.000 u poduzećima koja predaju godišnji izvještaj. Time je preokrenut trend smanjivanja agregiranog broja zaposlenih u hrvatskim poduzećima. Zanimljivo je da su blagom porastu zaposlenosti najviše pridonijela mala poduzeća. Ukupni realizirani prihodi hrvatskih poduzeća imali su još veći porast koji je iznosio 3,2 posto te su iznosili 648,2 milijarde kuna. Time je i prosječna prihodovnost po poduzeću povećana

Kretanje operativne marže hrvatskih poslovnih subjekata 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

ukupno

mali

srednji

veliki

0%

U prosjeku 63 posto svoje imovine hrvatska poduzeća financiraju iz eksternih izvora financiranja zbog većeg rasta prihoda od broja poduzeća. Kumulativna neto dobit je udvostručena te je iznosila 16,5 milijardi kuna. Kumulativna operativna dobit koja mjeri profitabilnost temeljenu isključivo na poslovnim aktivnostima iznosila je 27 milijardi kuna uz rast u odnosu na 2014. godinu od 26,1 posto. Operativna marža iznosila je 4,3 posto. Omjer dobitaša i gubitaša ostao je jednak kao i u prethodnoj godini, te tako u prosjeku na tri dobitaška poduzeća dolaze dva gubitaška. Sve kategorije poduzeća prema veličini imale su kumulativno pozitivnu neto i operativnu dobit. Izvoz nastavlja pozitivan trend Izvoz je nastavio višegodišnji trend rasta vrijednosti, iako po nešto nižoj stopi u odnosu na prethodne godine. Ukupna vrijednost zabilježenog izvoza kod poduzeća s predanim godišnjim izvještajem iznosila je 115,4 milijarde kuna, uz rast od 8,6 posto u odnosu na 2014. godinu. Nešto više od polovine izvoza odnosi se na velika poduzeća, ali je značajno to što su rastu ukupnog izvoza svoj doprinos dale sve tri veličinske kategorije poduzeća, pri čemu su srednje velika poduzeća imala najveći rast. Upravo investicije bile su za 9,1 posto veće nego u 2014. godini te su u poslovnoj 2015. iznosile 38,4 milijarde kuna. Ponovno su najveći doprinos pozitivnom trendu dala srednje velika poduzeća, iako su i ostale dvije kategorije ostvarile rast. Bisnodeova analiza pokazuje da je većina kvalitativnih pokazatelja imala pozitivno kretanje u odnosu na 2014. godinu. Međutim, prosječna tekuća likvidnost bila je blago niža,

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Izvor: Bisnode

Kretanje tekuće likvidnosti hrvatskih poslovnih subjekata 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90

ukupno

mali

srednji

veliki

0,80 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Izvor: Bisnode

te je iznosila 1,01. Time je ukupna vrijednost kratkotrajne imovine bila samo za jedan posto veća od ukupnih kratkoročnih obveza. Nešto veću prosječnu vrijednost tekuće likvidnosti imaju velika i srednje velika poduzeća s prosječnim koeficijentom koji iznosi 1,08, dok je prosjek kod malih poduzeća 0,96. S obzirom na to da je preporučena vrijednost tekuće likvidnosti minimalno 1,5, jasno je kako većina hrvatskih poduzeća nema adekvatnu likvidnost. Prosječna zaduženost hrvatskih poduzeća bila je nešto niža nego prethodnih godina. U prosjeku 63 posto svoje imovine hrvatska poduzeća financiraju iz eksternih izvora financiranja. To je blagi pad u odnosu na 2014. godinu kada je navedeni prosjek iznosio 65 posto. Najmanje ovisna o tuđim izvorima financiranja su velika poduzeća kod kojih je prosjek 47 posto. Nešto veći prosjek od 57 posto imaju srednje velika poduzeća, dok je

kod malih poduzeća prosječna zaduženost 75 posto. Iako su sve tri kategorije poduzeća imale smanjenje prosječne zaduženosti,

S obzirom na to da je preporučena vrijednost tekuće likvidnosti minimalno 1,5, jasno je kako većina hrvatskih poduzeća nema adekvatnu likvidnost jasno je kako mala poduzeća u prosjeku nisu dovoljno kapitalizirana što smanjuje njihovu mogućnost za pronalaskom dodatnih izvora financiranja u slučaju potrebe. Malo poboljšana naplata Naplata kao izraženi problem za većinu hrvatskih poduzeća imala je pozitivan trend sma-


6

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

njenja prosječne vrijednosti na ukupnoj razini gospodarstva. Naplata mjerena prosječnim danima vezivanja potraživanja iznosila je 89 dana, što je kraći prosjek za četiri dana u odnosu na 2014. godinu. Logično je da zbog bolje pregovaračke pozicije veća poduzeća imaju kraću prosječnu naplatu. Tako se kod velikih i srednje velikih ona kreće oko 80 dana, dok kod malih poduzeća prosjek iznosi 107 dana. Sve tri kategorije poduzeća su imale smanjenje ovog pokazatelja. S druge strane, prosječno plaćanje obveza iznosilo je 78 dana, što je nastavak trenda njegovog smanjenja. U 2014.

Naplata mjerena prosječnim danima vezivanja potraživanja iznosila je 89 dana, dok je prosječno plaćanje obveza iznosilo 78 dana godini taj prosjek je iznosio 83 dana. Devijacije između veličinskih kategorija poduzeća su ogromne, s obzirom na to da je prosjek kod malih poduzeća za više od 50 dana veći nego kod velikih i srednje velikih. Prosječna nominalna plaća u 2015. godini rasla je za 2,5 posto te je iznosila oko 5000 kuna. Kod velikih poduzeća prosječna neto plaća bila je uvjerljivo najveća te je iznosila 6183 kune. Nešto iznad prosjeka od 5429 kuna bila su srednje velika poduzeća, dok je prosječna plaća kod malih poduzeća bila 4203 kune. Razvidan utjecaj turizma Drugu godinu zaredom u pozitivnim kretanjima agregiranih podataka hrvatskog gospodarstva može se vidjeti utjecaj turizma. Najpozitivnije trendove kod broja zaposlenih, realiziranih prihoda, ostvarene dobiti, izvoza te investicija imao je smještajno-ugostiteljski sektor. Blago pozitivne trendove kod navedenih pokazatelja također je imao i prerađivački sektor, što je svakako značajno s obzirom na to da je najveći broj zaposlenih upravo u ovome sektoru. Usporedimo podatke i analizu za 2014. u kojoj je jasno bilo navedeno kako je 2014. godina donijela stabilizaciju i zaustavljanje višegodišnjih negativnih trendova, ali i da će ključno biti da 2015. godina donese konačni rast obujma hrvatskog gospodarstva i približavanje vrijednostima iz predrecesijske 2008. godine. Za zaključiti je da se dogodilo upravo ono što je analiza pokazala - što je apsolutno mali znak

Kretanje prosječnih dana vezivanja potraživanja i obveza hrvatskih poslovnih subjekata 105 100 95 90 85 80

potraživanja

obveze

75 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Izvor: Bisnode

optimizma kako dolazi razdoblje rasta i progresivnosti. Posebice raduje gotovo dvoznamenkasti postotni rast izvoza i investicija, jer posljedično oni dovode i do rasta prihoda i zaposlenosti. Za nadati se da će u tekućoj 2016. godini biti zadržani pozitivni trendovi, ali uz još veće stope porasta obujma poslovanja. Tvrtka Bisnode će sukladno svojim korporativnim vrijednostima nastaviti i dalje pratiti i ana-

lizirati gospodarske trendove i aktualnosti, te pružati adekvatnu potporu poduzetničkim organizacijama i gospodarskim institucijama kroz upravljanje poslovnim informacijama. Krajnji cilj je pomoći u optimiziranju prodaje i povećanju prihoda, te minimiziranju rizika, a sve u funkciji veće uspješnosti pojedinačnih poslovnih subjekata, a potom i čitavog gospodarstva.


Novi pogled na energetski sustav koji se mijenja: matrica energije siemens.com

Naš se energetski sustav mijenja. Sa sve većim udjelom decentralizirane proizvodnje električne energije raste i kompleksnost.

Krajnji potrošači u sve većem broju i sami postaju proizvođači električne energije i napajaju mrežu. Iz linearnog lanca pretvorbe energije razvio se višeslojni sustav s mnogim novim sudionicima.

siemens.com


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

8

NOVE TVRTKE U 2015.

Najviše tvrtki osnovano za trgovinu te ugostiteljstvo Sektori s vodećim omjerima osnovanih i ugašenih poduzeća 4,0 3,5

3,5

3,2 3,0

3,0

2,9 2,6

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Obrazovanje

Zdravstvo

Ugostiteljstvo

Zabava i rekreacija

Administracija

Izvor: Bisnode

Najviše jednostavnih društava otvaralo se u sektoru uslužnih djelatnosti, dok je najdinamičnije bilo u sektoru trgovine Bisnode

Ukupno četvrtina svih neisplatitelja plaća u RH bila je upravo iz trgovačkog sektora

OD UKUPNO 12.896 PODUZEĆA koliko ih je osnovano tijekom prošle godine, njih 22,5 posto registrirano je za trgovačku djelatnost. Veliki udio osnovanih zabilježen je i u ugostiteljskom sektoru (14,9 posto), stručno-znanstvenim djelatnostima (12,9 posto), građevinarstvu (10,4 posto) te prerađivačkoj industriji (9,2 posto). Ti sektori zajedno čine udio od gotovo 70 posto u ukupnom broju svih novih poduzeća osnovanih u 2015. godini. S druge strane, u sektoru javne uprave osnovana su samo dva poduzeća, a u djelatnostima kućanstva te izvanteritorijalnih organizacija tijekom 2015. godine nije osnovano niti jedno poduzeće, pokazala je Bisnodova analiza gospodarstva u 2015. godini.

Promatrajući podatke o broju osnovanih i ugašenih poduzeća u usporedbi sa 2014. godinom, od ukupno 21 sektora, njih devet je zabilježilo porast broja osnovanih poduzeća u 2015. godini, dok je njih 10 zabilježilo pad. Lani je najveći rast broja osnovanih od 39,3 posto zabilježio financijski sektor. Slijede sektor poslovanja s nekretninama sa 17,1 posto, građevinarstvo sa 13,8 posto, poljoprivreda sa 11,5 posto te obrazovni sektor sa 11,2 posto rasta. S druge strane, lani je u uslužnom sektoru bilo 15,9 posto manje novih poduzeća negoli u godini prije. Nadalje, i u analizi broja ugašenih poduzeća po sektorima djelatnosti ponovno se ističe trgovina, i to s još većim udjelom negoli u udjelu osnovanim poduzećima. Udio od 32,8 posto znači da je gotovo svako treće ugašeno poduzeće baš iz sektora trgovine. Slijedi građevinarstvo, sa 14,6 posto udjela, prerađivački


Putujte po Hrvatskoj - udvoje! 2 povratne aviokarte već od 999 kn

Dvije povratne aviokarte za domaće letove već od 999 kuna! Cijena se odnosi na dvije osobe koje putuju zajedno u oba smjera. Karte je potrebno kupiti najmanje 21 dan prije putovanja, a putovati možete od 17. 10. 2016. do 31. 5. 2017. U cijenu su uključene pristojbe zračnih luka i naknada za izdavanje karte (TSC), za kupnju na www.croatiaairlines.hr, a za kupnju na drugim prodajnim mjestima Croatia Airlinesa naplaćuje se dodatna naknada za izdavanje karte. Broj mjesta po promotivnoj cijeni na svakom je letu ograničen.

072 500 505, +385 1 6676 555

croatiaairlines.hr Moja aviokompanija.


10

HRVATSKO GOSPODARSTVO OSPODARSTVO U 2015.

sektor 11,2 posto, stručno-znanstveni sektor 9,9 posto te ugostiteljstvo 7,9 posto. Uz energetski sektor, te sektor javne uprave gdje su se lani ugasila samo tri poduzeća, svi su ostali sektori zabilježili smanjenje broja ugašenih u 2015. godini u odnosu na prethodnu 2014. U rudarskom sektoru se broj ugašenih poduzeća u odnosu na 2014. godinu smanjio za 63,4 posto, slijedi sektor vodoopskrbe i gospodarenja otpadom s padom broja ugašenih od 56,7 posto; u prijevozničkom sektoru bilo je 48,2 posto manje ugašenih poduzeća, a u sektoru poslovanja s nekretninama 44,3 posto manje ugašenih u odnosu na 2014. godinu. Jedino u sektoru kućanstva te izvanteritorijalnih organizacija nije bilo nikakvih promjena u promatranom razdoblju. Promatrajući omjer osnovanih i ugašenih poduzeća tijekom 2015. godine, najviše se ističe obrazovni sektor. Tamo je omjer 3,5 što znači da je na svako ugašeno poduzeće u tom sektoru, u prosjeku bilo osnivano više od tri. Tu se još ističu zdravstvo gdje je omjer 3,2, potom ugostiteljstvo s omjerom od 3,0, zabavnorekreacijski sektor sa 2,9 te administrativni sektor s omjerom osnovanih i ugašenih poduzeća od 2,6. Financijski i rudarski sektor te javna uprava jedini su tijekom 2015. godine imali više ugašenih od osnovanih poduzeća. Promatrajući podatke iz perspektive pravnih oblika, najpopularniji oblik osnivanja tvrtke – jednostavna trgovačka društva, lani su se najviše osnivala u uslužnom sektoru. Tamo je udio j.d.o.o.-a u broju osnovanih bio 80,7 posto, Slijedi ugostiteljstvo sa 68,4 posto udjela, građevinarstvo 63,1 posto, zabavno-rekreacijski sektor 61,6 posto te prijevoz 58,2 posto. Najmanji udio od 13,2 posto imao je financijski sektor, dok je sektor energetike imao 16,5 posto osnovanih j.d.o.o. poduzeća u ukupnom broju osnovanih poduzeća u 2015. godini. Od 620 poduzeća koja su tijekom 2015. godine ušla u stečajni postupak, više od četvrtine, odnosno 28,9 posto njih poslovalo je u sektoru trgovine. Građevinarstvo je u toj kategoriji imalo udio od 21,5 posto, a slijedili su prerađivački sektor sa 15,8 posto udjela, ugostiteljstvo sa 6,6 posto te stručno-znanstveni sektor sa 6,0 posto udjela u novim stečajevima. Vodećih pet sektora tako je među novopokrenutim stečajevima tijekom 2015. godine imalo 78,8 posto udjela. S druge strane, među 6029 poduzeća u predstečaju na kraju 2015. godine, 23,9 posto bilo ih je iz trgovine. Građevinarstvo je imalo udjel od 19,7 posto, prerađivački sektor 18,8 posto, stručnoznanstveni sektor 7,8 posto te ugostiteljstvo

Kretanje osnovanih i ugašenih poduzeća 2013.–2015. godine 16.000

14.663

14.000

12.939

13.636

12.896

12.000 10.000 7.901

8.000

6.915

6.000 4.000 2.000 0

2013.

2014.

2015. Osnovani

Izvor: Bisnode

Ugašeni

Kretanje osnovanih poduzeća prema pravnim oblicima 9.000

8.501

8.000

7.581 7.128

7.000 6.000

5.876

5.501

5.153

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

286

267

205

0 2013. Izvor: Bisnode

2014.

2015. J.D.O.O.

D.O.O.

Ostali


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

11

Kretanje osnovanih poduzeća po mjesecima tijekom 2015. godine 1.600 1.396

1.400

1.251 1.150

1.200 1.000

1.224 1.136 961

921

1.033 1.019 1.068

993 744

800 600 400 200 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Izvor: Bisnode

Vodećih pet sektora prema broju osnovanih i ugašenih poduzeća u 2015. 3.500 3.000

2.896 2.591

2.500 1.920

2.000

1.657 1.344

1.500

1.155

1.000

627

782

1.189 886

500 0 Trgovina Izvor: Bisnode

Ugostiteljstvo Stručno - znanst. Građevinarstvo Prerada djelatnost Osnovani Ugašeni

sa 7,5 posto udjela. U blokadu je u 2015. barem na jedan dan ušlo 29.628 poduzeća, a ponovno je četvrtina, odnosno njih 26,3 posto, bilo iz sektora trgovine. Slijedi prerađivački sektor sa 14,1 posto udjela među novoblokiranim poduzećima, zatim građevinarstvo sa 13,8 posto, ugostiteljstvo je sa 12,3 posto te stručno-znanstveni sektor 9,6 posto udjela među novoblokiranim poduzećima. Ukupno je vodećih pet sektora imalo 76,1 posto udjela među svim novoblokiranim poduzećima. Tih pet sektora ujedno je bilo vodeće i kod odblokiranih poduzeća s ukupnim udjelom od 75,6 posto. Među 3667 poreznih dužnika na kraju 2015. godine, njih 26 posto bilo je iz trgovine, građevinarstvo je imalo 25,2 posto udjela, dok je sektor prerade imao 14,8 posto udjela. Time su vodeća tri sektora prema broju poreznih dužnika imali dvije trećine udjela u ukupnom broju poreznih dužnika. Samo nešto niži udio ta tri sektora od 63,8 posto bio je kod iznosa poreznog duga. U odnosu na udio kod poreznih dužnika, tek nešto niži udio poduzeća iz trgovine bio je među neisplatiteljima plaća. Ukupno četvrtina svih neisplatitelja plaća u RH bila je upravo iz trgovačkog sektora. Građevinarstvo je imalo 17,6 posto udjela među neisplatiteljima plaća, a prerada 13,6 posto. S druge strane u sektoru javne uprave niti jedno poduzeće nije bilo na listi neisplatitelja plaća.


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

12

GOSPODARSTVO PO ŽUPANIJAMA U 2015. GODINI

Najmanje poreznih dužnika na kraju 2015. godine imala je Požeško-slavonska županija

U Ličko-senjskoj županiji u 2015. godini se na jedno ugašeno poduzeće osnivalo gotovo pet novih, a najveći rast broja novoosnovanih poduzeća bilježi Sisačko-moslovačka županija, dok su „tvrtke za 10 kuna“ najpopularnije u Koprivničkokriževačkoj županiji Bisnode Od 29.628 poduzeća koja su u 2015. godini ušla u blokadu na barem jedan dan, 30,5 posto bilo ih je s područja Grada Zagreba

OD UKUPNO 12.896 OSNOVANIH PODUZEĆA u 2015., njih 33,8 posto osnovano je na području Grada Zagreba. Slijede Splitsko-dalmatinska županija sa 9,6 posto, zatim Primorsko-goranska sa 8,2 posto, Istarska sa 7,4 posto te Zagrebačka sa 6,2 posto udjela. Kako 65,2 posto udjela svih novoosnovanih poduzeća otpada na pet vodećih županija, to znači kako je u preostalih 16 županija osnovano tek malo više od trećine poduzeća, pokazala je Bisnodeova analiza. U 10 županija, u usporedbi sa 2014. godinom, povećan je broj osnovanih poduzeća u 2015. godini, dok je njih 11 zabilježilo pad. Najveći rast broja osnovanih poduzeća u 2015. godini

od 18,9 posto imala je Sisačko-moslavačka županija, slijede Šibensko-kninska sa 12,7 posto, Zadarska sa 10,8 posto, Vukovarsko-srijemska sa 10,3 posto te Varaždinska sa 9,1 posto rasta. Najveći pad od 19,3 posto imala je Bjelovarsko-bilogorska županija, slijedi je Koprivničko-križevačka sa 11,3 posto te Karlovačka sa 7,9 posto pada broja osnovanih poduzeća. Premda Grad Zagreb ima vrlo visoki udio među ukupno osnovanim poduzećima u 2015. godini, taj udio još je veći kod ugašenih poduzeća te je iznosio 38,1 posto. Primorsko-goranska županija imala je 8,1 posto udjela u ukupnom broju ugašenih poduzeća, Splitsko-dalmatinska županija 7,6 posto, Zagrebačka 6,5 posto te Istarska 6,1 posto udjela. Ukupni udio vodećih pet županija u ugašenim poduzećima tijekom


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

2015. godine iznosio je 66,4 posto, što je neznatno više od njihovog udjela u osnovanim poduzećima. Uvjerljivo najmanji broj ugašenih poduzeća imala je Ličko-senjska županija s tek 20 ugašenih poduzeća, dok su Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija imale po 67 ugašenih poduzeća. Osim Koprivničko-križevačke županije, sve ostale županije ostvarile su smanjenje broja ugašenih poduzeća tijekom 2015. godine u usporedbi s prethodnom 2014., pri čemu

duzeća tijekom 2015. godine. Tamo je omjer od 4,6 što znači da se na svako ugašeno poduzeće u prosjeku osnivalo gotovo pet novih poduzeća. Iza ove županije su Dubrovačkoneretvanska s omjerom osnovanih i ugašenih poduzeća 2,8; potom Splitsko-dalmatinska sa 2,1; Bjelovarsko-bilogorska s istim omjerom od 2,1 te Istarska s omjerom 2,0. Zanimljivo je kako su sve županije imale veći broj osnovanih od ugašenih poduzeća, a najlošiji omjer od 1,1 imala je Koprivničko-križevačka županija.

Vodećih pet županija prema broju osnovanih i ugašenih poduzeća u 2015. 5.000 4.355

4.000

13

u ukupno osnovanim poduzećima. Od 620 poduzeća koja su ušla tijekom prošle godine u stečajni postupak, iz Grada Zagreba bilo ih je 22,3 posto. Slijedila je Primorskogoranska županija s udjelom od 11,6 posto novih stečajaca, zatim Osječko-baranjska sa 7,4 posto, Međimurska sa 7,1 posto te Varaždinska sa 6,9 posto. U Virovitičko-podravskoj županiji samo tri poduzeća su pokrenula stečajni postupak, dok ih je u Ličko-senjskoj županiji bilo pet. Udio zagrebačkih poduzeća među predstečajcima je na kraju 2015. godine iznosio 29,5 posto. Splitsko-dalmatinska županija imala je 10,8 posto udjela, Primorsko-goranska 7,2 posto, te Zagrebačka i Osječko-baranjska županija sa 6,4 posto udjela u ukupnom broju predstečajnih poduzeća.

3.012

3.000 2.000

1.244

1.000

1.051

949 639

600

800 513

479

0 Grad Zagreb

Izvor: Bisnode

Splitskodalmatinska

Primorskogoranska

Istarska

Zagrebačka

Osnovani

Ugašeni

Županije s vodećim omjerima osnovanih i ugašenih poduzeća 5

4,6

4 2,8

3

2,1

2,1

2,0

Splitskodalmatinska

Bjelovarskobilogorska

Istarska

2 1 0 Ličko-senjska Izvor: Bisnode

Dubrovačkoneretvanska

je uvjerljivo najveće smanjenje imala Ličkosenjska županija s padom od 79,6 posto. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji pad je iznosio 74,3 posto, u Vukovarsko-srijemskoj 62,6 posto, u Bjelovarsko-bilogorskoj 60,4 posto te u Istarskoj 59,8 posto. Ličani poduzetniji Ličko-senjska županija vodeća je i dovođenjem u omjer broja osnovanih i ugašenih po-

Upravo je Koprivničko-križevačka županija sa 77,4 posto imala najveći udio j.d.o.o.-a među osnovanim poduzećima. Brodsko-posavska i Ličko-senjska županija imale su po 68,5 posto udjela j.d.o.o.-a, Bjelovarsko-bilogorska 67,9 posto te Međimurska 67,6 posto. Najmanji udio j.d.o.o.-a od 46,9 posto bio je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, slijedile su Istarska sa 48,6 posto te Splitsko-dalmatinska sa 50,3 posto udjela j.d.o.o. poduzeća

Trećina poduzeća u blokadi – iz Zagreba Od 29.628 poduzeća koji su u 2015. godini ušli u blokadu na barem jedan dan, 30,5 posto bilo ih je s područja Grada Zagreba. Splitsko-dalmatinska županija imala je 10,4 posto udjela u novoblokiranim poduzećima, slijedile su Primorsko-goranska sa 9,3 posto, Istarska sa 7,8 posto te Zagrebačka sa 6,3 posto udjela. Tih pet županija jednaku poziciju imalo je i kod udjela odblokiranih poduzeća, sa 64,6 posto ukupnog udjela. Među 3667 poreznih dužnika na kraju 2015. godine, njih 31 posto bilo je iz Grada Zagreba. Na drugom mjestu prema broju poreznih dužnika bila je Splitsko-dalmatinska županija sa 9,4 posto udjela, dok je Zagrebačka županija sudjelovala u ukupnom broju poreznih dužnika sa 6,4 posto. Najmanje poreznih dužnika na kraju 2015. godine imala je Požeško-slavonska županija, njih samo 10; što čini samo 0,3 posto ukupnog broja poreznih dužnika na državnoj razini. Samo neznatno više poreznih dužnika imala je Ličko-senjska županija, njih 13. U odnosu na udio kod poreznih dužnika, nešto veći udio poduzeća iz Grada Zagreba bio je među neisplatiteljima plaća. Ukupno 31,9 posto svih neisplatitelja plaća u RH bilo je upravo iz glavnog grada. Splitsko-dalmatinska županija je prema ovoj kategoriji imala 9,6 posto udjela, a Primorsko-goranska 8,5 posto. U Ličko-senjskoj županiji je neredovna isplata plaća zabilježena kod samo 33 poduzeća, što čini 0,6 posto na državnoj razini. Tek nešto veći udio od 1,0 posto imala je Virovitičko-podravska županija, dok je Požeško-slavonska županija imala 1,1 posto udjela u ovoj negativnoj kategoriji.


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

14

ANALIZA 400 NAJ

Brojem mali, utjecajem ogromnih 400 hrvatskih naj poduzeća Udjeli 400 vodećih poduzeća prema ključnim pokazateljima u ukupnom gospodarstvu 80,0%

74,5%

70,0%

56,4%

60,0%

49,8%

49,3%

50,0%

43,3%

40,0% 30,0%

28,8%

20,0% 10,0% 0%

Zaposleni

Prihodi

Dobit

Izvoz

Imovina

Investicije

Izvor: Bisnode

Vodećih 400 hrvatskih poduzeća prema prihodima čine tek 0,35 posto ukupnog broja, ali je njihov utjecaj po svim parametrima na gospodarstvo – ogroman Branimir Kovačić, Bisnode

Izvoz je iznosio 65 milijardi kuna, što predstavlja natpolovični udio u ukupnom gospodarstvu od 56,4 posto

UKUPNO 250.289 OSOBA BILO JE ZAPOSLENO u 400 vodećih poduzeća tijekom 2015. godine. To čini 28,8 posto svih zaposlenih u poduzećima koja predaju godišnji izvještaj. Kod prihoda njihov utjecaj je još veći s obzirom na to da su tijekom 2015. godine realizirali 319,6 milijardi kuna prihoda, što čini 49,3 posto ukupnih prihoda. Izvoz je iznosio 65 milijardi kuna, što predstavlja natpolovični udio u ukupnom gospodarstvu od 56,4 posto. Vodećih 400 hrvatskih poduzeća prema prihodima čine tek 0,35 posto ukupnog broja poduzeća koja su predala godišnje financijsko izvješće u javni

registar. Međutim, njihov utjecaj je ogroman na ukupni obujam domaćeg gospodarstva. Kumulativna neto dobit 400 najvećih poduzeća iznosila je 12,3 milijarde kuna, što čini 74,5 posto ukupne neto dobiti gospodarstva. Vrijednost imovine analiziranih poduzeća bila je 480,2 milijarde kuna, to čini 43,3 posto ukupne vrijednosti imovine hrvatskih poduzeća s predanim godišnjim izvještajem. Ukupne investicije analiziranih poduzeća iznosile su 19,1 milijardu kuna, što predstavlja udio od 49,8 posto u ukupnom gospodarstvu. Prosječna neto profitna marža najvećih poduzeća bila je gotovo trostruko veća od ostalih poduzeća s obzirom na to da je iznosila 3,8 posto, dok su ostala poduzeća imala prosjek od 1,3 posto.


1DMYHÉDKUYDWVNDSULYDWQDNRPSDQLMDLMHGQD RGQDMMDÏLKNRPSDQLMDXMXJRLVWRÏQRM(XURSL Agrokor koncern najveća je hrvatska privatna kompanija i jedna od najjačih kompanija u jugoistočnoj Europi s konsolidiranim ukupnim prihodom od 49 milijardi kuna i sa gotovo 60.000 zaposlenika. Na Deloitte-ovoj ljestvici 500 najvećih kompanija u Srednjoj Europi za 2015. godinu, Agrokor koncern zauzeo je 11. mjesto, ostvarivši značajan napredak od čak 11 mjesta.

Agrokorove kompanije su pojedinačno vodeće kompanije u maloprodaji i proizvodnji hrane u Hrvatskoj i u regiji - Konzum i Mercator u maloprodaji, Ledo i Frikom na tržištu sladoleda i zamrznutih proizvoda, Jamnica i Sarajevski kiseljak u proizvodnji mineralnih voda, Zvijezda i Dijamant u proizvodnji ulja i margarina, PIK Vrbovec u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina, Belje i PiK Vinkovci kao veliki poljoprivredno-industrijski kompleksi i druge. U svim kompanijama koje je preuzeo, Agrokor je realizirao značajna ulaganja u najmoderniju tehnologiju i organizaciju, u novu proizvodnju i u ljudske resurse koja su omogućila razvoj i rast, bolje korištenje zatečenih potencijala i stvaranje novih mogućnosti za bolju konkurentnost, moderniju organizaciju i uspješne poslovne rezultate.

Agrokor je upravo zahvaljujući jasnoj poslovnoj viziji, striktno provođenoj strategiji i promišljenom investiranju izrastao u vodeći prehrambeno-trgovački koncern na tržištu regije. Pritom je misija Agrokora, oduvijek bila osigurati najviše standarde kvalitete u proizvodnji i distribuciji prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda te kroz maloprodajnu mrežu kupcima pružiti najbolju vrijednost za novac vodeći se načelima konkurentnosti i društvene odgovornosti. Kvaliteta, održivi rast i razvoj te odgovorno poslovanje temeljne su korporativne vrijednosti Agrokora, koji je ujedno i potpisnik Svjetskog sporazuma Ujedinjenih naroda te član UN Global Compacta.

Agrokor proizvodi zdrave, kvalitetne i inovativne proizvode poštujući tradiciju i potrebe svojih kupaca. Vertikalnom integracijom od poljoprivrede do prodaje krajnjih proizvoda kupcima se osigurava veliki asortiman svježih, zdravih i domaćih proizvoda. Kroz mrežu modernih i funkcionalno opremljenih prodavaonica Agrokorova maloprodaja nudi vrhunsku uslugu i ugodnu kupnju po povoljnim cijenama. Uz brojne nagrade i certifikate za kvalitetu proizvoda, dvadest i jedna Agrokorova kompanija u Hrvatskoj, Srbiji, BiH i Sloveniji ima najpoznatiji svjetski certifikat zaštite okoliša ISO 14001:2004. Zvijezda, Jamnica i Pik Vrbovec prve su kompanije Agrokor koncerna koje su certificirane normom energetske učinkovitosti ISO 50001:2011.

Uz takav fokus na kvalitetu, Agrokorove kompanije intenzivno ulažu u nove tehnologije i kapacitete te razvoj novih proizvode, što sve predstavlja odlične temelje za daljnji izvozni rast Koncerna i pripremu za nastup na novim tržištima. Kompanije Agrokor koncerna su veliki izvoznici, a njihovi proizvodi trenutno su prisutni u više od 46 zemalja svijeta. Neka od najvažnijih izvoznih tržišta Agrokora su zemlje članice CEFTE i Europske Unije.

U 2014. godini Agrokor je napravio povijesni iskorak stjecanjem Mercatora, čime je stvoren vodeći regionalni maloprodajni lanac s oko dvije tisuće maloprodajnih objekata koji je lider u pet zemalja regije. Period nakon akvizicije Mercatora pa sve do danas obilježen je uspješnom konsolidacijom i realizacijom pozitivnih sinergijskih efekata spajanja Konzuma i Mercatora.

Agrokor će i u narednom periodu nastaviti sa daljnim razvojem kao međunarodno relevantna kompanija koja postavlja nove standarde izvrsnosti u svim područjima svoga djelovanja.


RANGIRANJA

16

Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupni prihodi

Ukupni rashodi

Dobit prije Gubitak prije oporezivanja oporezivanja

71.803

813.762

523.712

502.005

32.546

Porez na dobit

Dobit nakon oporezivanja

Gubitak Konsolidiranakon ni financijski oporezivanja rezultat

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

u milijunima kuna Ukupno

2013.

27.683

10.861

17.472

1.074

391.219

322.797

306.686

20.395

4.283

2.870

17.528

4.287

13.753

Srednje veliki

2.969

159.746

91.631

88.361

5.317

2.047

826

4.504

2.060

2.538

Mali

67.760

262.797

109.284

106.958

6.834

4.509

1.189

5.651

4.514

1.181

Ukupno

78.509

865.883

593.140

566.387

37.293

10.540

6.227

31.121

10.595

19.885

Veliki

441

305.263

280.056

265.368

-

-

2.735

14.319

2.367

10.878

1.480

172.345

115.571

111.388

-

-

1.077

5.608

2.501

3.056

Mali

76.588

388.275

197.513

189.631

-

-

2.415

11.194

5.727

5.952

Ukupno

83.532

896.013

655.561

623.618

43.769

11.826

7.179

36.668

11.904

24.679

475

320.965

316.465

299.970

-

-

3.079

17.257

3.841

13.331

Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

1.589

175.881

127.559

122.017

-

-

1.285

6.407

2.150

4.256

Mali

81.468

399.167

211.537

201.631

-

-

2.815

13.004

5.913

7.092

Ukupno

89.656

933.958

709.827

685.638

40.315

17.231

6.960

34.746

17.517

16.314

453

315.117

329.523

317.611

-

-

2.612

15.147

5.848

8.469

Veliki Srednje veliki

1.396

170.038

129.329

126.260

-

-

1.135

5.453

3.518

2.754

Mali

87.807

448.803

250.977

241.767

-

-

3.213

14.146

8.150

5.091

Ukupno

91.320

889.396

613.367

603.876

31.959

22.469

5.093

26.438

22.041

4.397

436

302.161

289.650

284.720

-

-

1.850

11.173

8.094

3.079

1.446

164.515

112.436

110.968

-

-

792

4.185

3.509

677

Veliki Srednje veliki Mali

89.438

422.720

211.281

208.188

-

-

2.452

11.079

10.438

641

Ukupno

96.758

859.808

598.187

593.810

34.228

29.851

6.040

28.203

29.866

-1.663

Veliki

375

287.341

289.358

281.635

16.266

8.597

2.876

13.450

8.603

4.848

1.379

157.147

109.531

112.782

4.984

8.192

773

4.184

8.209

-4.025

Mali

95.004

415.320

199.299

199.394

12.967

13.061

2.391

10.569

13.055

-2.486

Ukupno

98.530

851.386

624.807

578.596

38.262

25.849

5.234

33.107

24.545

8.562

300.152

275.950

17.036

7.497

2.177

14.886

6.880

8.006

Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

359 1.316

113.779

107.260

4.968

4.486

684

4.303

3.956

347

Mali

96.855

210.876

195.385

16.258

13.866

2.373

13.919

13.709

210

Ukupno

97.219

829.729

610.201

572.790

38.377

29.193

4.250

34.045

29.110

4.935

348

273.253

298.636

278.618

20.267

11.658

1.749

18.480

11.620

6.860

Veliki Srednje veliki

Ukupno Veliki Srednje veliki Mali Ukupno

2014.

4.885

Veliki

Mali

2015.

10.839

Veliki

1.309

149.787

111.966

106.402

4.973

5.260

571

4.382

5.241

-859

95.562

406.689

199.599

187.769

13.137

12.275

1.929

11.182

12.249

-1.067

101.001

831.353

612.470

605.041

34.615

27.186

3.910

30.805

24.576

3.519

351

266.246

293.469

288.675

14.011

9.217

1.204

12.855

7.143

3.590

1.266

150.560

112.055

111.695

5.413

5.054

573

4.854

4.800

-214

99.384

414.547

206.946

204.671

15.191

12.916

2.132

13.097

12.633

143

104.257

830.347

618.833

604.964

39.100

25.231

4.143

35.004

24.480

9.726

354

262.632

290.663

278.779

16.763

4.879

1.313

15.464

4.573

10.571

1.221

145.255

112.322

114.677

5.987

8.342

614

5.390

8.131

-2.969

Mali

102.682

422.460

215.848

211.509

16.350

12.011

2.215

14.150

11.775

2.123

Ukupno

114.630

867.527

648.224

626.126

42.289

20.191

5.601

36.295

19.787

16.497

352

259.748

293.780

281.522

17.757

5.499

2.023

15.379

5.133

10.235

1.202

148.302

119.302

114.775

6.672

2.146

744

5.907

2.124

3.783

113.076

459.477

235.142

229.829

17.859

12.546

2.835

15.009

12.530

2.479

Srednje veliki

Veliki Srednje veliki Mali

Napomena: od 2006. do 2015. godine podaci su prema kriterijima veliÄ?ine iz Zakona o raÄ?unovodstvu iz 2005. godine


RANGIRANJA

18

400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1998. do 2015. Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupan prihod

Dobit nakon oporezivanja

Kapital i rezerve

Vrijednost imovine

U milijunima kuna

1998. 1999. 2000. 2002. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%)

400 62.050 0,6 400 59.972 0,7 400 58.773 0,7 400 56.987 0,7 400 63.561 0,6 400 68.084 0,6 400 68.981 0,6 400 71.803 0,6 400 82.412 0,5 400 89.384 0,4 400 89.656 0,4 400 84.410 0,5 400 96.758 0,4 400 98.530 0,4 400 97.219 0,4 400 101.001 0,4 400 104.257 0,4 400 114.630 0,4

275.578 735.921 37,4 271.567 716.195 37,9 262.371 741.856 35,4 266.316 727.233 36,6 268.134 754.186 35,6 270.830 796.896 34,0 276.073 811.776 34,0 272.009 813.762 33,4 279.269 861.873 32,4 291.753 935.790 31,2 301.883 933.958 32,3 292.456 860.478 34,0 277.218 859.808 32,2 272.790 851.386 32,0 269.393 829.729 32,5 265.403 831.353 31,9 252.594 830.347 30,4 250.289 867.527 28,9

122.692 267.555 45,9 128.642 279.853 46,0 149.807 305.150 49,1 169.415 343.231 49,4 194.789 392.243 49,7 217.794 451.948 48,2 236.666 484.079 48,9 260.308 523.712 49,7 290.336 608.443 47,7 320.369 679.484 47,1 343.417 709.827 48,4 303.470 590.834 51,4 308.026 598.187 51,5 323.376 624.807 51,8 321.717 610.201 52,7 317.776 612.470 51,9 314.389 618.833 50,8 319.593 648.224 49,3

3.170 6.824 46,5 4.186 8.146 51,4 6.826 12.046 56,7 7.974 14.771 54,0 14.682 22.422 65,5 10.306 19.994 51,5 12.842 22.801 56,3 14.260 27.683 51,5 14.126 31.257 45,2 16.940 37.417 45,3 15.649 34.746 45,0 11.861 25.313 46,9 14.858 28.203 52,7 18.606 33.107 56,2 19.415 34.044 57,0 14.911 34.615 43,0 17.009 35.004 48,6 12.332 36.295 34,0

125.278 205.376 61,0 124.308 200.331 62,1 127.250 204.058 62,4 219.059 298.974 73,3 206.801 296.873 69,7 215.822 321.698 67,1 227.008 339.771 66,8 169.370 366.276 46,2 178.746 397.675 44,9 192.245 492.635 44,7 192.973 429.853 44,9 188.565 — — 177.430 383.429 46,3 178.928 374.144 47,8 184.899 360.738 51,3 250.399 367.193 68,2 198.255 373.995 53,0 202.260 403.927 50,0

202.708 400.899 50,6 209.554 413.157 50,7 220.369 427.036 51,6 321.010 536.396 59,8 337.548 564.160 59,8 368.731 633.825 58,2 399.260 684.896 58,3 358.843 753.613 47,6 394.212 861.732 45,7 441.017 985.183 44,8 456.794 1,024.297 44,6 461.974 — — 475.819 1.072.400 44,4 481.849 1.079.490 44,6 472.358 1.062.213 44,7 547.357 1.065.799 51,4 474.181 1.072.447 44,2 480.176 1.108.715 43,3


19

PROFILI

Medika nastavlja jačati poziciju tržišnog lidera Medika niz godina neprekidno drži vodeću poziciju u trgovini lijekovima i medicinskim proizvodima Medika d.d. najstarija je i vodeća veledrogerija u Hrvatskoj, a njena temeljna djelatnost je distribucija humanih i veterinarskih lijekova te svih drugih proizvoda namijenjenih dionicima u lancu zdravlja. Oslonjena na gotovo stogodišnju tradiciju, Medika je kao jednu od temeljnih premisa poslovnog upravljanja usvojila strategiju da “kompanija ovisi o svojim kupcima te stoga mora razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, ispuniti njihove zahtjeve i nastojati nadmašiti njihova očekivanja”. Partner na kojeg se može osloniti Kako navodi direktor Medike Jasminko Herceg, ključ uspjeha nije samo u stručnim i kompetentnim zaposlenicima, bez kojih nije moguća realizacija zacrtane strategije, već i u širokoj paleti prodajnog programa ostvarenog u iznimnoj suradnji i strateškom partnerstvu s proizvođačima. Za sve poslovne subjekte Medika je partner na kojeg se mogu osloniti te je dugogodišnja poveznica između 460 dobavljača i preko 4200 kupaca diljem Hrvatske. Usmjerenost na kvalitetu poslovanja vidljiva je i po nizu dozvola i certifikata, a napose po ishođenom certifikatu o provođenju Dobre distribucijske prakse/GDP/ i Dobre proizvođačke prakse /GMP/ čime su zadovoljeni svi europski standardi. Uz Logistički centar u Zagrebu, koji je najveći, Medika je regionalno prisutna svojim moderno ustrojenim poslovnim centrima u Rijeci,

Direktor Medike Jasminko Herceg

Splitu i Osijeku. Skladištenje i distribucija organizirani su na ukupno 23.500 četvornih metara skladišnih prostora. “Svoju budućnost ne želimo predviđati, već stvarati. Ne dopuštamo da stvari i događaji nastaju sami, već mi pridonosimo da se oblikuju onako kako je najpovoljnije za naše poslovne partnere”, kažu u Mediki. Sinergija Grupe Medika Unutar Grupe Medika djeluje ljekarnički lanac Grupa Prima Pharme s više od 80 ljekarničkih jedinica koji je najbrojniji i po mnogočemu najsnažniji ljekarnički lanac u Hrvatskoj.

Unutar Grupe Medika djeluje i ljekarnički lanac Grupa Prima Pharme s više od 80 ljekarničkih jedinica „Sinergija najveće veledrogerije i najvećeg ljekarničkog lanca daje poslovni rezultat s kontinuitetom rasta prihoda. Rezultat je to dobro postavljene strategije i potvrda vodeće pozicije na hrvatskom tržištu koju Medika u narednom razdoblju planira dodatno ojačati“, izjavio je direktor Medike Jasminko Herceg.


RANGIRANJA

20

10 najvećih u 12 rangiranja 2004.

2005.

2006.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

HEP

2

HEP

3

KONZUM

3

KONZUM

3

KONZUM, ZAGREB

4

HT

4

HT

4

HT

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

5

T-MOBILE HRVATSKA

6

HEP-DISTRIBUCIJA

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

HRVATSKE ŽELJEZNICE

7

T-MOBILE HRVATSKA

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKIH SUSTAVA

6

VIPNET

8

VIPNET

8

VIPNET

8

HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

9

PLIVA HRVATSKA

9

PLIVA HRVATSKA

9

HEP-PROIZVODNJA

10

HEP-PROIZVODNJA

10

HEP-PROIZVODNJA

10

PLIVA HRVATSKA

2007.

2008.

2009.

1

INA

1

INA

1

INA

2

KONZUM, ZAGREB

2

KONZUM

2

KONZUM

3

HEP

3

HEP

3

HEP

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

4

HT

5

HYPO LEASING KROATIEN

5

T-MOBILE HRVATSKA

5

ZAGREBAČKI HOLDING

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

ZAGREBAČKI HOLDING

7

T-MOBILE HRVATSKA

6

ZAGREBAČKI HOLDING

6

OMV HRVATSKA

6

HEP-PROIZVODNJA

8

VIPNET

8

VIPNET

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

9

HEP - PROIZVODNJA

9

HEP-PROIZVODNJA

9

VIPNET

10

OMV HRVATSKA

10

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

10

OMV HRVATSKA

2010.

2011.

2012.

1

INA

1

INA

1

INA

2

KONZUM

2

KONZUM

2

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

3

KONZUM

4

HRVATSKI TELEKOM

4

HRVATSKI TELEKOM

4

PRIRODNI PLIN

5

PRIRODNI PLIN

5

PRIRODNI PLIN

5

HRVATSKI TELEKOM

7

HEP-PROIZVODNJA

6

OMV HRVATSKA

6

HEP- PROIZVODNJA

6

ZAGREBAČKI HOLDING

7

HEP- PROIZVODNJA

7

OMV HRVATSKA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

9

OMV HRVATSKA

9

ZAGREBAČKI HOLDING

9

ZAGREBAČKI HOLDING

10

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE

10

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE

10

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE

2013.

2015.

2014.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

2

KONZUM

2

KONZUM

3

KONZUM

3

HEP

3

HEP

4

HRVATSKI TELEKOM

4

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

4

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

5

PRIRODNI PLIN

5

HT

5

HT

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

6

PETROL

6

PETROL

7

HEP- PROIZVODNJA

7

HEP-PROIZVODNJA

7

PLIVA HRVATSKA

8

ZAGREBAČKI HOLDING

8

PLIVA HRVATSKA

8

PLODINE

9

PETROL

9

PLODINE

9

LIDL HRVATSKA

10

CRODUX DERIVATI DVA

10

LIDL HRVATSKA

10

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO

Izvor: Fina

Obrada podataka: Privredni vjesnik


Uz Konzumklik mogu biti na 2 mjesta u isto vrijeme. pau između sastanaka Kupovinu obavim u pauzi ili dok odgovaram na mai mailove. Samo utipkam narudžbu na Konz Konzumklik.hr i dostava stiže točno ka kamo i kada to želim. Saša Cvetojević pod poduzetnik, otac, suprug

Najbliža trgovina Najb www.konzumklik.hr


RANGIRANJA

22

7x10 UKUPNI PRIHOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INA, D.D. KONZUM D.D. HEP D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HT D.D. PETROL D.O.O. PLIVA HRVATSKA D.O.O. PLODINE D. D. LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O.

IMOVINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. HEP D.D. AGROKOR D.D. INA, D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. HT D.D. KONZUM D.D. ADRIS GRUPA D. D.

UVOZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INA, D.D. HEP D.D. PLIVA HRVATSKA D.O.O. PETROL D.O.O. KONZUM D.D. PORSCHE CROATIA D.O.O. HT D.D. M SAN GRUPA D.D. BOXMARK LEATHER D.O.O. MEDIKA, D.D.

Korporacijska ljestvica za 2015. (u 000 kn)

19.869.147 14.940.741 9.516.865 7.018.391 6.014.665 4.872.836 3.971.429 3.879.338 3.765.547 3.752.368 (u 000 kn)

43.914.277 35.081.637 24.449.132 19.816.287 16.243.256 15.955.472 13.396.495 13.377.208 12.864.608 10.009.131

KONZUM D.D. HP D.D. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. INA, D.D. H Š D.O.O. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. HT D.D. BOXMARK LEATHER D.O.O. TISAK D.D.

Izvor: Bisnode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADRIS GRUPA D. D. HEP D.D. HT D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HEP-PROIZVODNJA D.O.O. KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D. KONZUM D.D. JANAF, D.D. JAMNICA D.D. HS PRODUKT D.O.O.

KAPITAL I REZERVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HEP D.D. HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. HT D.D. INA, D.D. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ADRIS GRUPA D. D. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HOPS D.O.O. AGROKOR D.D. JANAF, D.D.

(u 000 kn)

1.843.333 1.624.339 893.484 725.199 337.110 244.745 234.604 233.587 231.510 210.664 (u 000 kn)

24.825.486 19.819.127 11.541.488 10.508.603 9.303.240 7.558.447 6.883.884 4.176.014 3.636.210 3.592.472

(u 000 kn)

10.510.890 2.405.619 2.265.451 1.696.872 1.415.530 1.389.093 1.342.775 1.327.019 1.314.979 1.080.557

BROJ ZAPOSLENIH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DOBIT

IZVOZ 12.602 8.882 8.008 7.605 7.602 7.485 5.046 3.889 3.808 3.473

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INA, D.D. PLIVA HRVATSKA D.O.O. BOXMARK LEATHER D.O.O. PETROKEMIJA, D.D. VALAMAR RIVIERA D.D. CROATIA AIRLINES D.D. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. PODRAVKA D.D. ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. AD PLASTIK D.D.

(u 000 kn)

6.290.765 3.054.017 2.654.560 1.799.986 1.086.804 1.040.903 1.017.785 873.790 853.885 745.731


PROFILI

23

Definitivno svjetska klasa Među novim poslovima kompanije ističe se proizvodnja za Fiat 500 te za Volkswagenove Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran i Tiguan, ali i za Maseratijev Levante s kojim solinska tvrtka sada ulazi i u područje izrade dijelova za luksuzna vozila AD Plastik najveći je proizvođač komponenti za automobile u Hrvatskoj i jedan od vodećih u Istočnoj Europi. Kompanija ima više od 2000 zaposlenih, od čega preko 1200 u Hrvatskoj. Osim u Solinu, gdje je sjedište, svoje proizvodne pogone AD Plastik ima u Zagrebu, Mladenovcu u Srbiji te Vintaiju i Kalugi u Rusiji, a s partnerom Faureciom ima i dvije joint venture tvornice u Rusiji i Rumunjskoj. Vizija kompanije je biti tržišni lider u razvoju i proizvodnji automobilskih komponenti na području Istočne Europe i širenje poslovanja na nova tržišta. To postižu inovativnim i kreativnim rješenjima te stalnim unaprjeđenjem istraživanja i razvoja proizvoda i proizvodnih procesa. “Naši ciljevi su daljnji rast prihoda na postojećim i novim tržištima, stabilno financijsko poslovanje, te jačanje atraktivnosti kompanije u investicijskoj i financijskoj javnosti”, kažu u AD Plastiku. Njihova strategija obuhvaća stalan rast prihoda i povećanje vrijednosti dionica, a dio toga realiziraju kroz organski rast. Proizvode dijelove za 90 tipova vozila, a najvažniji kupci su im Renault, Nissan, Peugeot, Citroen, Toyota, Ford, Opel, VW, BMW, Dacia, Daimler, VAZ, GM-VAZ, Daewoo, Fiat-Chrysler, Mitsubishi, Alfa Romeo, Maserati i ostali. Novi poslovi Među novim poslovima kompanije ističu se oni za Fiat 500, za koji će AD Plastik proizvoditi bo-

AD Plastik ima 2000 zaposlenih, pogone u tri države plus dvije joint venture tvornice u Rusiji i Rumunjskoj jene dijelove instrument ploče i branika, poveznika uvodnika zraka i obloga mjenjača. Ovo je prva nominacija za tehnologiju bojenja za FCA Grupu, a navedeni dijelovi proizvodit će se na tri lokacije u Solinu, Zagrebu i Mladenovcu. Serijska proizvodnja planirana je za početak 2017. Također, AD Plastik će u Solinu proizvoditi prednje kalote i deflektore zadnjih kotača za novi model Eco Sporta koji se radi u Rumunjskoj. Ujedno je AD Plastik u ruskom Vintaiju dobio

FINANCIJSKI POKAZATELJI

• AD PLASTIK GRUPA

• AD PLASTIK d.d. (matica)

Prihodi od prodaje 2015. u iznosu od 1.007 mil kn + 16% u odnosu na isto razdoblje 2014.

Prihodi od prodaje u iznosu od 753,8 mil kn + 26% u odnosu na isto razdoblje 2014. Prvo polugodište 2016. godine Poslovni prihodi u iznosu od 512,18 mil kn -2,42% u odnosu na isto razdoblje 2015.

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) od 122,4 mil kn +121% u odnosu na isto razdoblje 2014. Neto dobit od 44,3 mil kn + 800% u odnosu na isto razdoblje 2014.

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) od 75 mil kn +20,39% u odnosu na isto razdoblje 2015. Neto dobit od 28,1 mil kn + 4,15% u odnosu na isto razdoblje 2015.

nominaciju za proizvodnju brizganih obloga interijera za vozilo Ford EcoSport koje se proizvodi u Rusiji. AD Plastik nominiran je i za proizvodnju rukohvata za četiri Volkswagenova vozila - Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran i Tiguan. Rukohvati će se od 2017. proizvoditi u Solinu te isporučivati u tvornice u Njemačkoj (Wolfsburg i Sachsen) i Meksiku (Puebla). Prema planu, tvornica u Solinu će na ovom poslu ostvariti godišnji prihod od 2,5 milijuna eura, a suradnja s Volkswagenom dogovorena je na minimalno četiri godine. AD Plastik angažiran je i na proizvodnji uvodnika zraka za Maseratijev novi luksuzni tip SUV-a, Levante. Suradnja s Maseratijem otvara novo područje u poslovanju AD Plastika te dokazuje da ova izuzetno uspješna hrvatska proizvodna tvrtka ima znanje, kapacitete i kvalitetu za sve izazove najzahtjevnijih kupaca i modela na automobilskom tržištu. Brojne nagrade Ove godine AD Plastik dobio je Zlatni ključ u kategorijama Najinovativniji izvoznik i Najbolji izvoznik u Francusku u 2015. godini. Bio je nominiran u još dvije kategorije i to za najboljeg izvoznika u Rusku Federaciju i najboljeg izvoznika u Sloveniju. Dobio je i nagradu za izvrsnost u korporativnom upravljanju koju dodjeljuje tjednik Lider i Centar za istraživanje i upravljanje.


RANGIRANJA

24

Vodeći hrvatski dobitaši u 2015. (prvih 100 od 400 najvećih) RANG DOBIT 1

RANG DOBIT 52

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 68.691.100

ADRIS GRUPA D. D.

ROVINJ

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 1.843.333.000

KONOS CONSTRUCTION D.O.O.

LUČKO

2

HEP D.D.

ZAGREB

1.624.338.900

53

PLAVA LAGUNA D. D.

POREČ

67.864.800

3

HT D.D.

ZAGREB

893.483.700

54

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

67.830.300

4

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

725.198.900

55

ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

67.659.600

5

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

337.109.600

56

CEDEVITA, D.O.O.

ZAGREB

67.350.000

6

KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D.

SPLIT

244.745.200

57

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

ZAGREB

66.723.300

7

KONZUM D.D.

ZAGREB

234.603.600

58

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

61.399.600

8

JANAF, D.D.

ZAGREB

233.586.700

59

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

60.961.100

9

JAMNICA D.D.

ZAGREB

231.510.200

60

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

60.918.900

10

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

210.664.100

61

INDUSTRIUS D.O.O.

BAJAGIĆ

58.576.600

11

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O.

VUKOVAR

206.471.900

62

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

58.539.300

12

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

VELIKA GORICA

202.340.800

63

STUDENAC, D.O.O.

OMIŠ

58.423.700

13

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

196.299.900

64

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

55.261.100

14

HOPS D.O.O.

ZAGREB

189.689.600

65

LPT D.O.O.

PRELOG

54.075.700

15

H Š D.O.O.

ZAGREB

186.390.000

66

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

52.294.300

16

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

175.957.000

67

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

51.776.900

17

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

173.052.700

68

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

50.900.300

18

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

170.966.200

69

ROCKWOOL ADRIATIC D. O. O.

ZAJCI

49.204.500

19

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

169.901.300

70

MLINAR D.D.

ZAGREB

48.922.100

20

LEDO D.D.

ZAGREB

168.134.800 71

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.

VELIKA GORICA

48.640.000

72

CEMEX HRVATSKA D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

48.149.600 47.865.300

NAZIV

MJESTO

NAZIV

MJESTO

21

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

167.238.100

22

HP D.D.

ZAGREB

163.918.000

23

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

163.170.300

24

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

156.971.800

73

ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

25

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

154.386.200

74

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

47.477.200

26

BI 3. MAJ D.D.

RIJEKA

143.881.600

75

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

46.845.000

27

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, D.D.

ZAGREB

135.631.200

76

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

46.758.100

28

TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

118.524.100

77

TDR D. O. O.

ROVINJ

46.595.900

29

SUNČANI HVAR D.D.

HVAR

117.807.900

78

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

BENKOVAC

45.484.200

30

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

108.737.600

79

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

45.233.600

31

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

105.854.200

80

VALALTA D. O. O. ROVINJ

ROVINJ

45.198.100

32

TOMMY D.O.O.

SPLIT

102.332.300

81

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

45.130.500

33

MAISTRA D. D.

ROVINJ

102.071.700

SLAVONSKI BROD

34

ERSTE CARD CLUB D.O.O

ZAGREB

100.177.300

82

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

44.967.800

83

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

43.576.200

35

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

98.894.800

84

KFK TEHNIKA D.O.O.

RUGVICA

42.806.700

36

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

98.170.300

85

STSI D.O.O.

ZAGREB

42.606.600

37

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

94.473.800

86

DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O.

BELIŠĆE

42.268.200

38

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

94.181.800

87

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

41.589.800

39

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, D.D.

VRBOVEC

91.566.200

88

FERO-TERM D.O.O.

DONJI STUPNIK

40.789.500

40

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

89.640.400

89

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

40.073.500

41

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.

VRGORAC

84.143.600

90

CEDAR D. O. O.

RUBEŠI

40.041.100

42

ATLANTIC GRUPA D.D.

ZAGREB

83.434.200

91

EURO DAUS D.D.

SPLIT

39.858.300

43

ISTRATURIST UMAG, D. D.

UMAG

82.522.600

92

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

ZAGREB

39.493.900

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRIGORJE BRDOVEČKO

93

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

39.160.100

94

GUMIIMPEX - GRP D.D.

VARAŽDIN

38.982.300

44

82.279.500

45

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

75.371.700

95

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

38.807.500

46

DUKAT D.D.

ZAGREB

72.851.000

96

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

37.499.900

47

CALUCEM D.O.O.

PULA

71.474.800

97

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

37.249.400

48

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

70.699.900

98

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

36.262.700

49

VMD GRUPA D.O.O.

ZAGREB

70.057.400

50

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

69.831.900

99

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

35.448.400

51

PETROL D.O.O.

ZAGREB

69.499.900

100

PLODINE D. D.

RIJEKA

35.387.700

Izvor: Bisnode


25

PROFILI

CILJ: postati vodeća regionalna energetska kompanija Tvrtke u sastavu grupe posluju u zemljama Srednje i Istočne Europe sa sjedištima u Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji i BiH. Dominantni nositelj uspjeha cijele grupe je tvrtka Prvo plinarsko društvo koja se bavi uvozom, prodajom i distribucijom prirodnog plina Energia naturalis (ENNA) je regionalna energetska kompanija čiji je strateški cilj zauzeti vodeću poziciju u regiji na području energetike, infrastrukture i logistike. Tvrtke u sastavu grupe posluju u zemljama Srednje i Istočne Europe sa sjedištima u Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji i BiH. Dominantni nositelj uspjeha cijele grupe je tvrtka Prvo plinarsko društvo (PPD) koja se bavi uvozom, prodajom i distribucijom prirodnog plina. U sjeveroistočnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije PPD upravlja vlastitom distributivnom mrežom i opskrbljuje prirodnim plinom preko 10.000 krajnjih korisnika. U veleprodaji kupci PPD-a su najveći poslovni i industrijski potrošači kao i najveći

Tvrtke u sastavu grupe imaju oko 150 zaposlenih, a gotovo polovina njih su inženjeri opskrbljivači na distribucijskim područjima. Kao regionalni igrač PPD RH u inozemstvu trguje sa cca 500 milijuna kubičnih metara plina. Tvrtka u Mađarskoj opskrbljuje komercijalne kupce uspješno gradeći položaj na tržištu susjedne zemlje, dok se tvrtke u Srbiji i BiH pripremaju za otvaranje tržišta plina te obavljaju analize tržišta razmatrajući potencijalne investicije u sektoru energetike i logistike. Intenzivan investicijski ciklus - logistika, infrastruktura, transport Uz plinski biznis, Grupa je započela veliki investicijski ciklus u logističku branšu sa značajnim očekivanjima na području ESCO projekata, obnovljivih izvora energije i teretnog željezničkog prijevoza. U protekloj godini u izgradnju terminala za skladištenje i pretovar naftnih derivata u Luci Ploče tvrtke grupe uložile su 170 milijuna

Luka Ploče - spremnici za naftne derivate

kuna, dok je ukupna planirana vrijednost započete investicije 135 milijuna eura. U skladu s najvišim svjetskim standardima, uz poštivanje najstrožih ekoloških zahtjeva, započela je preobrazba Luke Ploče u modernu mediteransku luku koja će otvoriti dobavne pravce za LPG i naftne derivate za cijelu regiju. Investiranjem u energetsku učinkovitost kroz ESCO projekte, u energetsku obnovu objekata javne namjene (bolnica, bazena, visokoškolskih ustanova) tvrtka PPD ESCO u sljedećem će razdoblju reinvestirati dobit ostvarenu na plinskom tržištu. PPD Transport, prvi privatni teretni željeznički prijevoznik u Republici Hrvatskoj, korištenjem

PPD Transport - lokomotiva Siemens Vectron

Luka Ploče - punilište kamionskih cisterni najmodernijih i najsnažnijih lokomotiva u Europskoj uniji mijenja sliku teretnog željezničkog prijevoza. Na hrvatske je pruge dovezao nove terete koji su ih desetljećima zaobilazili. Informatizacijom i skraćenjem tranzitnoga vremena, PPD Transport podigao je pouzdanost i sigurnost prijevoza te svojom fleksibilnošću i dostupnošću jamči zadovoljstvo kupaca. Poslovna strategija - učinkovito upravljanje znanjem Tvrtke u sastavu grupe trenutačno broje gotovo 150 zaposlenih. ENNA okuplja najbolje stručnjake u područjima kojima se bavi, a potraga za visokoobrazovanim mladim ljudima željnim znanja i izazova neprestano traje. Gotovo polovinu zaposlenih čine inženjeri.


RANGIRANJA

26

Vodeći hrvatski izvoznici u 2015. (prvih 100 od 400 najvećih) Rang izvoz Naziv

Izvoz 6.290.765.000 3.054.016.900

Udio izvoza u ukupnih prihodima

1

INA, D.D.

Mjesto ZAGREB

2

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

3

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

2.654.559.800

98,48%

4

PETROKEMIJA, D.D.

KUTINA

1.799.986.300

70,05%

5

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

1.086.804.000

85,62%

31,66% 76,90%

6

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

1.040.903.000

7

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O.

VUKOVAR

1.017.785.100

27,12%

8

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

873.789.500

42,99%

9

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

63,23%

66,95%

ZAGREB

853.884.600

10 AD PLASTIK D.D.

SOLIN

745.730.500

89,19%

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE 11 D.O.O.

BELIŠĆE

744.745.800

95,91%

12 HEP D.D.

ZAGREB

733.581.000

7,71%

13 TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

720.935.600

66,52% 69,02%

14 DALEKOVOD, D.D.

ZAGREB

709.266.200

15 ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

MURVICA

691.253.700

63,93%

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE 16 PLOVIDBE D.O.O.

VELIKA GORICA

677.610.100

86,99%

17 GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

649.979.600

68,47%

KONČAR-ENERGETSKI 18 TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

644.858.500

72,75%

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI 19 TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB

640.265.300

78,90%

ROVINJ PRIGORJE BRDOVEČKO KARLOVAC

616.032.800

69,77%

20 MAISTRA D. D. 21 HOSPIRA ZAGREB D.O.O. 22 HS PRODUKT D.O.O. 23 VETROPACK STRAŽA D.D.

608.710.000

58,71%

589.146.000

88,09%

589.047.700

71,94%

580.190.900

96,60%

25 PETROL D.O.O.

HUM NA SUTLI DONJI KNEGINEC ZAGREB

579.592.400

11,89%

26 ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

579.227.400

76,08%

27 AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O.

VRANJIC SLAVONSKI BROD OSIJEK

575.007.700

74,21%

24 YTRES D.O.O.

28 ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O. 29 OLIMPIAS TEKSTIL D.O.O.

565.309.900

94,28%

562.754.100

96,58%

30 M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

532.083.400

29,82%

31 HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

528.866.000

99,57%

32 BI 3. MAJ D.D.

RIJEKA

521.714.800

54,58%

33 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D. D. RIJEKA

513.512.100

95,85%

34 P. P. C. BUZET D. O. O.

504.730.800

94,64%

495.234.700

59,52%

480.511.100

94,26% 220,53%

35 CEMEX HRVATSKA D.D. BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA 36 D.O.O..

JURIČIĆI KAŠTEL SUĆURAC SLAVONSKI BROD

37 WOLLSDORF COMPONENTS D.O.O.

JALŽABET

475.528.700

38 ABS SISAK D.O.O.

SISAK

440.681.400

82,61%

39 SIEMENS D.D.

ZAGREB

438.184.100

84,80%

40 JANAF, D.D.

ZAGREB

435.210.600

58,42%

41 PLAVA LAGUNA D. D.

POREČ

428.302.100

81,71%

42 ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

425.108.300

91,50%

43 OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

421.416.200

93,09%

44 SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

417.952.200

93,30%

45 JGL D. D.

RIJEKA

408.709.600

65,45%

46 VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

393.852.400

42,23%

47 FERRERO D.O.O.

ZAGREB

386.861.100

69,03%

48 CROSCO, D.O.O.

ZAGREB

382.147.300

43,12%

Izvor: Bisnode

Rang izvoz Naziv

Mjesto 49 SAPONIA D.D. OSIJEK 50 INTERENERGO D.O.O. ZAGREB 51 KRAŠ D.D. ZAGREB SVETA 52 SANCTA DOMENICA D.O.O. NEDELJA 53 PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, D.D. VRBOVEC 54 EMERSON D.O.O. ZAGREB 55 ALSTOM HRVATSKA D.O.O. KARLOVAC 56 ISTRATURIST UMAG, D. D. UMAG 57 TUBLA D.O.O. ČAKOVEC 58 CALUCEM D.O.O. PULA 59 AGROKOR - TRGOVINA D.O.O. ZAGREB 60 ROCKWOOL ADRIATIC D. O. O. ZAJCI 61 ENI CROATIA B.V. ZAGREB 62 LPT D.O.O. PRELOG 63 AQUAFILCRO D.O.O. OROSLAVJE 64 STSI D.O.O. ZAGREB 65 DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O. BELIŠĆE 66 EXPORTDRVO D.D. ZAGREB 67 EZPADA D.O.O. ZAGREB 68 L'OREAL ADRIA D.O.O. ZAGREB 69 GRAND AUTO D.O.O. ZAGREB AUTOMOBILSKA TEHNIKA LUG 70 FEROIMPEX D.O.O. SAMOBORSKI 71 ELKA D.O.O. ZAGREB 72 HŽ CARGO D.O.O. ZAGREB 73 LTH METALNI LIJEV D.O.O. BENKOVAC 74 TDR D. O. O. ROVINJ BRODOGRADNJA TROGIR, 75 HRVATSKA TROGIR D.O.O. 76 ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. DUBROVNIK 77 MARITIMAE REGIONIS D.O.O. SPLIT 78 ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O. ZAGREB 79 KRKA-FARMA D.O.O. ZAGREB 80 CROMARIS D.D. ZADAR MIHALJEKOV 81 JEDINSTVO KRAPINA D.O.O. JAREK 82 DRAVA INTERNATIONAL D.O.O. OSIJEK 83 KONZUM D.D. ZAGREB 84 STARLIGHT D.O.O. UMAG 85 VIVERA, D.O.O. GLINA 86 KOKA D.D. VARAŽDIN 87 BELUPO D.D. KOPRIVNICA 88 INDUSTRIUS D.O.O. BAJAGIĆ 89 CE-ZA-R D.O.O. ZAGREB 90 LEDO D.D. ZAGREB 91 GRANOLIO D.D. ZAGREB 92 EDISON INTERNATIONAL S.P.A. ZAGREB 93 KNAUF INSULATION D.O.O. NOVI MAROF 94 CEDAR D. O. O. RUBEŠI 95 BOMARK PAK D.O.O. VARAŽDIN 96 NESTLÉ ADRIATIC D.O.O. ZAGREB 97 JAMNICA D.D. ZAGREB 98 DUKAT D.D. ZAGREB 99 MURAPLAST D.O.O. KOTORIBA 100 ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O. MOČIĆI

Izvoz 376.263.000 371.893.400 364.914.800

Udio izvoza u ukupnih prihodima

49,93% 90,71% 40,87%

364.785.500

60,44%

354.751.400 354.104.000 352.315.600 352.063.700 348.954.700 338.762.300 337.826.700 319.734.600 315.289.400 312.984.600 307.638.300 306.776.400 304.505.600 286.122.000 282.597.700 281.287.000 274.768.500

16,17% 98,71% 75,07% 69,59% 97,65% 98,81% 19,91% 75,67% 86,99% 91,44% 98,74% 27,41% 63,35% 90,80% 65,16% 53,62% 39,03%

269.511.700

93,90%

264.781.300 263.070.900 262.265.800 254.009.100

67,98% 30,61% 96,29% 26,94%

250.540.900

92,47%

249.437.000 248.677.500 243.655.400 243.231.200 242.683.400

87,49% 95,79% 75,48% 49,14% 67,10%

241.342.300

61,98%

233.231.200 233.087.300 227.216.500 223.815.000 221.636.000 219.709.900 217.231.600 214.372.000 214.112.400 214.089.400 213.595.600 211.310.600 206.314.700 201.260.400 201.071.600 200.601.900 195.010.700 192.328.700 190.724.100

75,97% 1,56% 99,57% 76,89% 17,65% 36,54% 99,50% 48,89% 15,93% 30,23% 98,67% 73,32% 91,76% 73,75% 41,12% 12,12% 11,50% 74,15% 74,21%


27

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski uvoznici u 2015. (prvih 100 od 400 najvećih) Rang

Naziv

Mjesto

10.510.889.586

52

P. P. C. BUZET D. O. O.

JURIČIĆI

ZAGREB

2.405.619.038

53

P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

289.895.712

ZAGREB

2.265.450.953

54

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

281.441.546

55

VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

278.056.314

Naziv

Mjesto

1

INA, D.D.

ZAGREB

2

HEP D.D.

3

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

4

PETROL D.O.O.

ZAGREB

1.696.871.710

5

KONZUM D.D.

ZAGREB

1.415.530.163

6

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

1.389.093.302

56

METRO CASH & CARRY, D.O.O.

ZAGREB

277.776.453

7

HT D.D.

ZAGREB

1.342.774.743

57

KRAŠ D.D.

ZAGREB

276.082.210

8

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

1.327.019.274

58

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

276.011.553

9

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

1.314.979.307

59

RECRO D.D.

ZAGREB

269.977.667

10

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

1.080.557.457

60

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

SVETA NEDELJA

262.075.858

11

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

1.050.822.453

12

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

869.117.981

61

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

261.576.021

13

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

ZAGREB

669.704.349

62

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

257.841.622

63

SIEMENS D.D.

ZAGREB

257.790.112

JAMNICA D.D.

ZAGREB

254.458.929

14

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDELJA

Uvoz

Uvoz

Rang

591.267.387

294.827.170

15

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

MURVICA

590.484.241

64

16

LEDO D.D.

ZAGREB

587.175.348

65

FLIBA, D.O.O.

DONJI STUPNIK

246.950.814

17

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, D.D.

VRBOVEC

574.210.085

66

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

246.389.287

67

KOKA D.D.

VARAŽDIN

244.282.850

18

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

571.732.301

68

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

242.416.005

19

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

570.206.730

69

TOKIĆ, D.O.O.

SESVETE

242.158.350

20

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

556.667.510

70

VINDIJA D.D. VARAŽDIN

VARAŽDIN

240.837.364

21

AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

552.590.717

71

E PLUS, D.O.O.

DONJI STUPNIK

240.214.507

22

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

528.943.744

23

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

524.505.367

72

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

236.743.848

24

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

522.927.502

73

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.

LUG SAMOBORSKI

236.315.559

25

PETROKEMIJA, D.D.

KUTINA

486.184.513

74

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

ZAGREB

235.725.255

26

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

471.905.243

75

CROSCO, D.O.O.

ZAGREB

230.792.551

27

WOLLSDORF COMPONENTS D.O.O.

JALŽABET

470.554.053

76

ELKA D.O.O.

ZAGREB

230.168.409

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

230.080.063

28

PLODINE D. D.

RIJEKA

459.498.464

77

29

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

458.575.048

78

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

228.826.623

30

TE PLOMIN D. O. O.

PLOMIN LUKA

453.970.374

79

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

224.055.250

31

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRIGORJE BRDOVEČKO

446.168.889

80

C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

216.570.397

81

P P K D.D.

KARLOVAC

213.934.390

82

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

213.001.544

83

ROBERT BOSCH, D.O.O.

ZAGREB

210.973.606 209.778.736

32

LESNINA H. D. O. O.

ZAGREB

433.879.260

33

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

424.759.578

34

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB

405.916.466

84

STSI D.O.O.

ZAGREB

35

PHILIP MORRIS ZAGREB,D.O.O.

ZAGREB

400.481.772

85

BOMARK PAK D.O.O.

VARAŽDIN

209.712.208

36

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

395.736.913

86

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

206.591.220 205.762.099

37

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

389.562.999

87

CROMARIS D.D.

ZADAR

38

IKEA HRVATSKA D.O.O.

SOP

387.368.463

88

KMAG D.O.O.

GORNJI STUPNIK

203.800.713

39

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

371.061.471

89

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

203.356.293

40

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

360.743.062

90

FERO-TERM D.O.O.

DONJI STUPNIK

203.295.823

41

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

343.732.883

91

ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

202.829.581

42

OLIMPIAS TEKSTIL D.O.O.

OSIJEK

340.864.454

92

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

201.922.019

43

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

339.090.480

93

ABS SISAK D.O.O.

SISAK

194.093.554

94

BI 3. MAJ D.D.

RIJEKA

193.486.299

95

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

184.049.945

96

ABB D.O.O.

ZAGREB

183.084.020

312.472.202

97

DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O.

BELIŠĆE

178.464.862

VIVERA, D.O.O.

GLINA

171.219.718

44

DUKAT D.D.

ZAGREB

331.826.344

45

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

328.491.935

46

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

323.355.841

47

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

320.044.066

48

SAPONIA D.D.

OSIJEK

49

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

307.863.955

98

50

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

299.560.040

99

GUMIIMPEX - GRP D.D.

VARAŽDIN

171.182.797

51

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

295.002.718

100

TISAK D.D.

ZAGREB

170.858.391

Izvor: Bisnode


28

RANGIRANJA

Novi u skupini 400 najvećih u 2015. kojih nije bilo u toj skupini 2011. RANG UKUPNI NAZIV 2015. PRIHODI 2015. 10 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. 3.752.368.234 62

ENGLISH: INTERNATIONAL ZAGREB AIRPORT JSC.

1.161.761.613

65

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

1.081.339.514

66

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

1.036.795.609

108

HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O.

715.603.341

116

CRODUX PLIN D.O.O.

650.771.272

119

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

636.783.251

121

SANCTA DOMENICA D.O.O.

603.564.860

131

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

564.159.863

134

IKEA HRVATSKA D.O.O.

548.044.988

151

STAR IMPORT D.O.O.

270.937.571 262.669.850

312

MARITIMAE REGIONIS D.O.O.

259.610.698

313

MURAPLAST D.O.O.

259.383.650

315

BAT HRVATSKA D.O.O.

257.539.837

317

ULJANIK, D. D.

256.552.640

318

ROBERT BOSCH, D.O.O.

254.531.564

319

CEZAREJA D.O.O.

254.275.442 253.601.657

POMGRAD INŽENJERING D.O.O.

247.980.470

331

RI - PETROL D. O. O.

245.049.597

334

TERI-TRGOVINA D.O.O.

240.272.690

335

HYUNDAI HRVATSKA D.O.O.

240.214.631

341

SUNČANI HVAR D.D.

237.386.898

342

ATLANTIC GRUPA D.D.

236.585.083

343

TIM KABEL D.O.O.

236.040.945

344

PET-PROM D.O.O.

234.515.601

396.522.669

346

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

234.044.975

347

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

232.882.559

348

BA - COM TRGOVINA D.O.O.

232.565.129

350

MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.

232.234.869

504.757.771 480.571.119

ERICSSON SERVICES D.O.O.

469.241.733 433.680.211

181

RWE ENERGIJA D.O.O.

429.473.106

194

JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O.

406.303.782

195

BRODOSPLIT D.D.

404.081.495

196

VMD GRUPA D.O.O.

397.728.053

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

308

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O.

KANDIT D.O.O.

AGS HRVATSKA D.O.O.

197

HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR, D.O.O.

321

165

EZPADA D.O.O.

298

UKUPNI PRIHODI 2015. 271.359.881

328

158 180

RANG NAZIV 2015. 297 H-ABDUCO D.O.O.

200

ELKA D.O.O.

389.526.596

204

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

388.316.751

207

RIBOLA, D.O.O.

379.712.011

351

EMIL FREY AUTO CENTAR D.O.O.

231.177.842

211

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

368.461.008

352

ORAO D.O.O.

231.122.214

354

ELECTROLUX D.O.O.

228.750.751

355

STARLIGHT D.O.O.

228.200.788

219

CROMARIS D.D.

361.655.839

220

EMERSON D.O.O.

358.728.124

223

HEP-OPSKRBA D.O.O.

353.650.854

356

HILDING ANDERS D.O.O.

226.954.502

228

VESTAS CENTRAL EUROPEZAGREB D.O.O.

344.976.209

358

SPAN, D.O.O.

226.387.446

233

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

339.999.673

360

GENERA D.D.

225.782.914

235

KFK TEHNIKA D.O.O.

338.379.558

362

RWA HRVATSKA D.O.O.

224.953.447

236

PROENERGY D.O.O.

336.928.334

364

CEDAR D. O. O.

224.846.969

241

OSATINA GRUPA D.O.O.

324.896.166

367

A-ANTICUS D.O.O.

224.401.201

242

COTRA D.O.O.

324.305.820

368

223.986.329

245

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

322.814.988

MEDIACOM CENTRAL EUROPE ZAGREB D.O.O.

249

HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O.

320.569.176

369

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

223.972.526

373

HATTRICK-PSK D.O.O.

220.469.750 220.326.175

251

UNILINE D. O. O.

319.525.110

253

BIPA D.O.O.

316.285.652

257

INTER CARS D.O.O.

313.228.325

258

AQUAFILCRO D.O.O.

311.553.783

261

JYSK D.O.O.

308.783.046

274

APIOS D.O.O.

294.255.364

278

DALEKOVOD PROIZVODNJA D.O.O.

289.393.622

282

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.

285

OMIAL NOVI D.O.O.

291

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

374

JADRANKA HOTELI D. O. O.

375

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

218.694.274

377

INDUSTRIUS D.O.O.

218.326.666

379

TROMONT D.O.O.

217.479.668

382

EDISON INTERNATIONAL S.P.A.

216.470.605 215.629.294

383

WOLLSDORF COMPONENTS D.O.O.

386

ASBISC-CR D.O.O.

211.614.330

387

CENTROMETAL D.O.O.

210.653.426

283.334.720

390

LOGISTIKA VIOLETA D.O.O.

209.552.315

276.012.940

393

RICARDO D.O.O.

209.098.519

287.021.821

293

TUČ D.D.

274.405.375

397

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

207.245.415

295

BOMARK PAK D.O.O.

272.892.449

399

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.

206.458.673

296

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

272.358.965

Izvor: Bisnode


29

RANGIRANJA

Tvrtke u skupini 400 najvećih iz 2014. kojih nema u toj skupini 2015. RANK NAZIV 2014. 112 INAGIP, D.O.O. 146

INGRA D.D.

UKUPNI PRIHOD 176.219.044

RANK NAZIV 2014. 313 INSTITUT IGH, D.D.

158.787.758

325

LAVČEVIĆ D.D.

UKUPNI PRIHOD 176.156.730

RANK NAZIV 2014.

UKUPNI PRIHOD

360

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI D.D.

200.344.019 153.438.563

171.778.617

216

ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.

190.882.020

330

VAJDA D. D. ČAKOVEC

195.063.143

365

K I K ELEKTRONIKA D.O.O.

232

AGENCIJA ALAN D.O.O.

113.893.001

334

KONČAR, D.D.

193.271.645

367

RADIN PRINT D.O.O.

202.815.579

246

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

198.089.061

341

NOVI AGRAR D.O.O.

202.613.615

368

DHL INTERNATIONAL D.O.O.

202.923.494

344

GRADATIN D.O.O.

138.390.093

369

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

172.220.629

370

KAMEN D. D.

182.158.445

374

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.

202.723.162

258

ETRADEX D. O. O.

167.609.911

282

JADROPLOV D.D.

179.814.581

291

DOK-ING D.O.O.

79.321.273

349

BRODOSPAS D.D.

131.305.895

296

PIONEER - SJEME D.O.O.

111.098.966

350

BOROVO D.D.

107.842.375

308

BENUSSI D. O. O.

197.397.774

351

"HELECTOR S. A."

89.402.075

312

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

175.451.662

354

CERVESIA ZAGREB D.O.O.

163.746.418

Izvor: Bisnode

Novi u skupini 400 najvećih u 2015. 119

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

UKUPNI PRIHOD 636.783.251

341

SUNČANI HVAR D.D.

UKUPNI PRIHOD 237.386.898

377

INDUSTRIUS d.o.o.

134

IKEA HRVATSKA D.O.O.

548.044.988

342

ATLANTIC GRUPA D.D.

236.585.083

379

TROMONT d.o.o.

217.479.668

152

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

497.062.421

350

MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.

232.234.869

381

J.u.A. Frischeis d.o.o.

216.541.511

158

AGS HRVATSKA D.O.O.

480.571.119

351

EMIL FREY AUTO CENTAR D.O.O.

231.177.842

382

EDISON INTERNATIONAL S.p.A.

216.470.605

ORAO D.O.O.

231.122.214

383

Wollsdorf Components d.o.o.

215.629.294

RANK NAZIV

RANK NAZIV

RANK NAZIV

UKUPNI PRIHOD 218.326.666

165

ERICSSON SERVICES D.O.O.

469.241.733

352

235

KFK TEHNIKA D.O.O.

338.379.558

353

EURO DAUS d.d.

229.890.010

384

P.S.C. ZAGREB, d.o.o.

212.657.932

354

ELECTROLUX d.o.o.

228.750.751

387

CENTROMETAL d.o.o.

210.653.426

242

COTRA D.O.O.

324.305.820

249

HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O.

320.569.176

302

KONOS CONSTRUCTION D.O.O.

266.795.407

309

KMAG D.O.O.

261.576.784

317

ULJANIK, D. D.

256.552.640

331

RI - PETROL D. O. O.

245.049.597

355

STARLIGHT d.o.o.

228.200.788

390

LOGISTIKA VIOLETA d.o.o.

209.552.315

358

SPAN, d.o.o.

226.387.446

393

RICARDO d.o.o.

209.098.519

362

RWA Hrvatska d.o.o.

224.953.447

394

BRODOTROGIR d.d.

208.146.243

367

A-ANTICUS d.o.o.

224.401.201

397

AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o.

207.245.415

368

MediaCom Central Europe Zagreb d.o.o.

223.986.329

398

HEMPEL d. o. o.

207.129.784

399

Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o.

206.458.673

335

HYUNDAI HRVATSKA D.O.O.

240.214.631

373

Hattrick-PSK d.o.o.

220.469.750

337

PACIFIC FRUIT LIMITED D.O.O.

238.972.442

374

JADRANKA HOTELI d. o. o.

220.326.175

Izvor: Bisnode


RANG-LJESTVICA

30

Rang-ljestvica 400 najvećih 2015 BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2013.

2014.

2015.

RANG PREMA UK. PRIHODU

1

1

1

INA, D.D.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 10

2

2

3

KONZUM D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1 A

3

3

2

HEP D.D.

ZAGREB

4

4

5

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

5

5

4

HT D.D.

6

6

8

PETROL D.O.O.

7

8

11

8

9

10

UKUPNI PRIHOD

7.605

19.869.147.200

12.602

14.940.741.400

ULICA GRADA VUKOVARA 37

431

9.516.865.300

ULICA GRADA VUKOVARA 37

7.485

7.018.390.500

ZAGREB

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

3.889

6.014.665.200

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H

763

4.872.836.000

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 25

1.976

3.971.429.100

PLODINE D. D.

RIJEKA

RUŽIĆEVA 29

3.230

3.879.337.800

1.626

3.765.546.500

15

3.752.368.200

22

3.346.706.000

9

10

12

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

VELIKA GORICA

KNEZA POSAVSKOG 53

10

14

68

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O.

VUKOVAR

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 27

11

72

123

ADRIS GRUPA D. D.

ROVINJ

VLADIMIRA NAZORA 1

12

7

6

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

2.074

3.304.741.100

13

11

7

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 41

8.008

3.238.250.200

14

12

16

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

VILA VELEBITA 6

2.779

3.208.096.600

15

15

9

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA OPATOVINA 36

16

13

14

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 1

17

20

19

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 69

823

2.951.626.500

1.168

2.931.444.200

458

2.828.924.800

18

17

13

TISAK D.D.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 11 A

3.473

2.817.048.600

19

18

24

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

GOSPODARSKA ULICA 12

3.808

2.695.530.900

20

19

15

VINDIJA D.D. VARAŽDIN

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 6

1.042

2.576.351.900

21

21

18

PETROKEMIJA, D.D.

KUTINA

ALEJA VUKOVAR 4

1.675

2.569.528.200

2.182

2.534.912.700

372

2.418.656.500

130

2.346.878.400

22

23

23

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 50

23

22

20

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

24

27

27

PHILIP MORRIS ZAGREB,D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 70

25

26

26

TOMMY D.O.O.

SPLIT

DOMOVINSKOG RATA 93

2.381

2.265.513.400

26

24

25

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, D.D.

VRBOVEC

ZAGREBAČKA 148

1.950

2.194.393.900

27

25

21

H Š D.O.O.

ZAGREB

FARKAŠA VUKOTINOVIĆA 2

7.602

2.084.732.300

28

29

22

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

ANTE STARČEVIĆA 32

3.053

2.032.539.300

29

16

51

AGROKOR D.D.

ZAGREB

TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3

30

33

47

METRO CASH & CARRY, D.O.O.

ZAGREB

JANKOMIR 31

226

1.975.275.700

1.057

1.819.125.800 1.798.509.100

31

32

32

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

396

32

35

45

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 10

125

1.784.572.900

33

37

43

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA BB

121

1.730.235.600

34

41

30

HP D.D.

ZAGREB

NIKOLE JURIŠIĆA 13

35

31

29

AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3

36

34

33

DUKAT D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 9

8.882

1.703.112.500

35

1.696.938.200

924

1.695.071.000

1.348

1.684.836.200

259

1.678.326.000

37

39

36

BILLA, D.O.O.

ZAGREB

RIJEČKA ULICA 12

38

36

28

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

ZAGREB

OZALJSKA 95

39

30

31

BELJE D.D. DARDA

DARDA

SVETOG IVANA KRSTITELJA 1 A

1.332

1.667.201.900

40

46

35

JAMNICA D.D.

ZAGREB

GETALDIĆEVA 3

1.101

1.655.451.600

41

42

38

HOPS D.O.O.

ZAGREB

KUPSKA 4

1.050

1.639.312.900

42

38

37

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5 A

1.159

1.629.892.300

43

44

40

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ZAGREB

ŠIROLINA 4

200

1.582.008.100

44

40

34

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

BANI 75 B

875

1.554.682.400

45

43

42

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDELJA

DR. FRANJE TUĐMANA 3

390

1.502.228.600

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.


31

RANG-LJESTVICA

. iznosi u kn

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

-1.202.448.600 105982

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

6.290.765.000

1

19.816.286.600

5

10.508.602.900

5

-6,05%

-6,07%

31,66%

10.510.889.600

233.087.300

83

234.603.600

7

12.864.607.700

10

2.585.633.300

15

1,57%

1,82%

1,56%

1.415.530.200

-6,05% 1,57%

733.581.000

12

1.624.338.900

2

35.081.637.000

3

24.825.486.100

2

17,07%

4,63%

7,71%

2.405.619.000

17,07%

0

15136

725.198.900

4

16.243.255.700

6

1.886.300.800

23

10,33%

4,46%

0,00%

0

10,33% 14,86%

147.618.700

136

893.483.700

3

13.377.208.000

9

11.541.488.400

4

14,86%

6,68%

2,45%

1.342.774.700

579.592.400

25

69.499.900

56

1.562.753.500

59

734.300.000

56

1,43%

4,45%

11,89%

1.696.871.700

1,43%

3.054.016.900

2

169.901.300

19

7.421.984.900

14

3.362.477.100

13

4,28%

2,29%

76,90%

2.265.451.000

4,28% 0,91%

0

15136

35.387.700

120

2.880.302.800

28

426.945.200

105

0,91%

1,23%

0,00%

459.498.500

0

15136

202.340.800

12

3.628.564.200

23

2.704.576.000

14

5,37%

5,58%

0,00%

2.124.600

5,37%

1.017.785.100

7

206.471.900

11

1.238.841.900

86

320.245.500

148

5,50%

16,67%

27,12%

0

5,50%

0

15136

1.843.333.000

1

10.009.130.600

11

7.558.446.800

7

55,08%

18,42%

0,00%

0

55,08%

0

15136

337.109.600

5

9.350.430.900

13

-750.807.300 105977

10,20%

3,61%

0,00%

19.877.500

10,20%

952.400

4993

60.961.100

67

15.955.471.900

7

6.883.884.300

8

1,88%

0,38%

0,03%

954.200

1,88%

0

15136

-50.870.900 105946

2.587.880.100

31

1.742.212.700

24

-1,59%

-1,97%

0,00%

19.416.600

-1,59%

7.845.100

1527

41.589.800

102

932.996.400

121

174.043.200

285

1,41%

4,46%

0,27%

1.050.822.500

1,41%

118.939.800

167

37.249.400

114

3.925.152.000

19

727.057.000

57

1,27%

0,95%

4,06%

458.575.000

1,27%

116.055.400

171

58.539.300

70

891.698.000

127

252.370.000

197

2,07%

6,56%

4,10%

0

2,07%

4.592.300

901

1.104.998.100

101

262.658.300

186

0,16%

0,42%

1,75%

170.858.400

0,16%

-280.188.100 105980

1.312.523.900

75

317.859.500

150

-10,39%

-21,35%

98,48%

1.314.979.300

-10,39%

49.234.000

396

2.654.559.800

3

133.409.400

149

346

1.881.098.300

45

706.868.700

62

0,48%

0,65%

5,18%

240.837.400

0,48%

1.799.986.300

4

-92.512.300 105965

1.248.220.700

85

134.138.300

370

-3,60%

-7,41%

70,05%

486.184.500

-3,60%

-120.831.200 105970

1.230.082.000

89

163.970.400

302

-4,77%

-9,82%

0,01%

307.864.000

-4,77%

1.845.107.300

46

419.161.200

107

1,87%

2,45%

0,08%

1.080.557.500

1,87%

352.400

7434

2.012.800

3428

12.238.300

45.233.600

91

0

15136

9.129.500

457

510.091.700

224

8.835.100

3739

0,39%

1,79%

0,00%

400.481.800

0,39%

1.873.900

3555

102.332.300

33

973.518.900

111

243.821.800

204

4,52%

10,51%

0,08%

159.129.100

4,52%

354.751.400

53

91.566.200

40

1.221.306.500

92

722.542.400

58

4,17%

7,50%

16,17%

574.210.100

4,17%

36.239.700

489

186.390.000

15

2.323.637.200

37

1.532.907.600

28

8,94%

8,02%

1,74%

7.232.500

8,94%

156.971.800

873.789.500

8

25

3.259.082.000

25

1.950.372.700

22

7,72%

4,82%

42,99%

570.206.700

7,72%

2.099.400

3348

-197.590.700 105976

24.449.132.300

4

3.636.209.900

11

-10,00%

-0,81%

0,11%

0

-10,00%

0

15136

-18.919.600 105861

424.891.200

273

17.972.800

2132

-1,04%

-4,45%

0,00%

277.776.500

-1,04%

-2.965.400 104692

15.076.000

982

-16.476.300 105839

433.312.400

267

-0,92%

-3,80%

0,84%

522.927.500

-0,92%

532.083.400

30

22.630.600

186

913.390.500

123

272.308.400

179

1,27%

2,48%

29,82%

1.327.019.300

1,27%

5.662.700

1889

37.499.900

113

286.977.100

432

116.109.900

424

2,17%

13,07%

0,33%

1.389.093.300

2,17%

76.207.600

266

163.918.000

22

1.417.565.600

67

719.076.000

60

9,62%

11,56%

4,47%

24.081.100

9,62%

337.826.700

59

10.133.000

424

1.010.566.900

109

19.162.600

2021

0,60%

1,00%

19,91%

552.590.700

0,60%

195.010.700

98

72.851.000

50

1.765.121.000

51

1.233.882.700

35

4,30%

4,13%

11,50%

331.826.300

4,30%

0

15136

-83.174.100 105962

427.549.600

270

74.602.700

620

-4,94%

-19,45%

0,00%

155.503.400

-4,94%

26.447.000

630

-7.035.500 105624

970.373.100

113

295.831.100

167

-0,42%

-0,73%

1,58%

669.704.300

-0,42%

124.619.300

161

-62.512.600 105956

3.632.597.500

22

2.004.066.400

18

-3,75%

-1,72%

7,47%

105.418.500

-3,75%

200.601.900

97

231.510.200

9

2.149.162.200

41

1.695.216.000

25

13,98%

10,77%

12,12%

254.458.900

13,98%

67.170.200

297

189.689.600

14

5.785.361.400

15

4.176.013.800

10

11,57%

3,28%

4,10%

0

11,57%

4.335.700

2199

75.371.700

49

348.829.300

357

150.293.700

337

4,62%

21,61%

0,27%

328.491.900

4,62%

0

15136

0

69627

43.914.276.500

2

19.819.127.400

3

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

1.040.903.000

6

13.829.000

301

847.007.000

136

370.632.400

123

0,89%

1,63%

66,95%

49.627.200

0,89%

1.739.600

3688

15.835.900

257

988.721.500

110

90.529.500

515

1,05%

1,60%

0,12%

591.267.400

1,05%

Želite li saznati još više o pojedinim subjektima posjetite naše portale poslovna.hr & bisnode.hr


RANG-LJESTVICA

32

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2013.

2014.

2015.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

46

57

59

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 9

643

1.435.818.200

47

47

44

ŽITO D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

480

1.424.110.100

48

51

54

STUDENAC, D.O.O.

OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17

2.189

1.411.146.200

49

49

46

HRT

ZAGREB

PRISAVLJE 3

2.799

1.398.781.500

50

50

48

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

KRAPINSKA 45

2.141

1.350.504.400

51

59

56

LEDO D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1 A

1.061

1.343.902.400

52

48

69

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

5.046

1.341.641.300

53

52

41

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

93

1.329.663.500

54

45

39

TIFON D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 41 /XIII

568

1.318.106.400

55

58

60

KTC D.D.

KRIŽEVCI

NIKOLE TESLE 18

992

1.280.594.200

56

61

80

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

STANCIJA KALIGARI 1

2.177

1.269.266.600

57

53

49

KOKA D.D.

VARAŽDIN

BIŠKUPEČKA 58

1.627

1.256.007.900

58

60

58

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.

VRGORAC

TEŽAČKA 13

1.094

1.251.347.200

59

54

52

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

137

1.244.177.500

60

56

53

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

UTINJSKA 40

294

1.235.689.600

92

PEVEC D.D.

1.181.338.600

61

71

SESVETE

SAVSKA CESTA 84

1.233

62

88 3830 ENGLISH: INTERNATIONAL ZAGREB AIRPORT JSC.

VELIKA GORICA

FIZIRA RUDOLFA 1

97

1.161.761.600

63

67

ZAGREB

LOVINČIĆEVA 4

924

1.119.379.400

64

91

72

TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 4

460

1.083.713.600

65

81

105

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

MURVICA

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 25

421

1.081.339.500

66

264 256

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRIGORJE BRDOVEČKO

NOVA CESTA 60

216

1.036.795.600

117

STSI D.O.O.

67

63

78

DALEKOVOD, D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 4

592

1.027.672.800

68

70

82

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 102

531

1.013.099.700

69

66

67

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 44

203

997.979.700

70

69

66

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

ILICA 224

540

993.516.000

71

68

94

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

BETINSKA ULICA 1

72

93

100

BI 3. MAJ D.D.

RIJEKA

LIBURNIJSKA 3

73

75

90

P P K D.D.

KARLOVAC

SELCE 33

828

990.774.400

1.279

955.794.200

518

949.551.700

74

96

99

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 54

13

949.332.100

75

62

55

TDR D. O. O.

ROVINJ

OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

440

942.913.100

76

124

112

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 G

177

932.674.700

77

65

74

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 11

1.905

925.202.200

78

77

98

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 27

594

893.928.600

79

73

77

KRAŠ D.D.

ZAGREB

RAVNICE 48

1.486

892.831.900

80

121

131

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 1 H

499

887.967.000

81

64

79

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 12

534

886.453.500

82

55

63

CROSCO, D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 18

1.301

886.172.700

83

87

96

MAISTRA D. D.

ROVINJ

OBALA VLADIMIRA NAZORA 6

1.434

882.923.600

84

92

103

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

SOBLINEČKA 55

843

881.953.600

85

84

73

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SACHSOVA 1

459

869.018.200

86

89

87

FRANCK D.D.

ZAGREB

VODOVODNA 20

453

866.299.300

87

78

71

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 51

2.075

859.513.700

88

80

81

JADROLINIJA

RIJEKA

RIVA 16

2.120

846.594.300

89

111

124

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

MATOŠEVA 8

1.013

836.087.500

90

95

89

CEMEX HRVATSKA D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

FRANJE TUĐMANA 45

455

832.079.300

91

74

64

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1

428

827.153.200

92

102

111

PORSCHE INTER AUTO D.O.O.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 21 -23

266

823.330.700

93

99

93

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 52 A

480

821.272.100

94

90

91

HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 203

611

818.760.200

95

100 109

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 8

497

811.522.800

96

107

VETROPACK STRAŽA D.D. KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. LESNINA H. D. O. O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 106

623

788.947.700

102


33

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

493.200

6569

176.263.600

110

70.699.900

1.587.900

3869

58.423.700

9.106.200

1383

18.267.300

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

52

1.838.336.700

47

742.729.500

54

4,92%

3,85%

0,03%

131.186.800

4,92%

-2.165.400 105080

1.765.025.800

52

680.740.400

65

-0,15%

-0,12%

12,38%

93.336.500

-0,15%

71

342.259.900

364

66.009.600

688

4,14%

17,07%

0,11%

3.528.700

4,14%

220

1.470.653.600

65

575.868.900

84

1,31%

1,24%

0,65%

143.177.200

1,31%

853.884.600

9

89.640.400

42

691.171.000

165

300.427.100

159

6,64%

12,97%

63,23%

339.090.500

6,64%

214.112.400

90

168.134.800

20

2.404.083.800

35

1.979.018.700

19

12,51%

6,99%

15,93%

587.175.300

12,51%

0

15136

10.923.600

396

13.396.495.100

8

9.303.239.900

6

0,81%

0,08%

0,00%

24.025.600

0,81%

0

15136

34.792.500

122

370.856.700

324

129.413.900

390

2,62%

9,38%

0,00%

0

2,62%

0

15136

25.612.800

171

618.227.700

183

402.197.600

113

1,94%

4,14%

0,00%

3.180.200

1,94%

0

15136

26.907.700

162

545.870.400

203

119.595.500

413

2,10%

4,93%

0,00%

1.455.600

2,10%

1.086.804.000

5

105.854.200

32

3.555.712.400

24

2.088.581.500

17

8,34%

2,98%

85,62%

85.742.900

8,34% 0,53%

221.636.000

86

6.636.400

619

1.113.551.300

100

564.502.800

86

0,53%

0,60%

17,65%

244.282.900

2.453.200

3080

84.143.600

44

855.327.600

134

448.276.000

101

6,72%

9,84%

0,20%

0

6,72%

25.550.200

660

-61.132.900 105954

1.034.901.100

106

60.694.800

729

-4,91%

-5,91%

2,05%

299.560.000

-4,91%

47.262.100

406

27.024.700

858.171.000

133

177.024.700

275

2,19%

3,15%

3,82%

571.732.300

2,19%

161

1.451.700

4074

24.090.600

178

510.675.900

223

255.789.300

196

2,04%

4,72%

0,12%

168.689.400

2,04%

175.145.100

111

12.567.700

339

2.752.493.200

29

132.736.300

375

1,08%

0,46%

15,08%

10.325.700

1,08%

306.776.400

64

42.606.600

99

539.199.500

206

249.741.500

200

3,81%

7,90%

27,41%

209.778.700

3,81%

720.935.600

13

118.524.100

29

2.120.203.100

42

1.108.399.200

38

10,94%

5,59%

66,52%

0

10,94%

691.253.700

15

-20.574.300 105874

605.487.200

184

95.299.100

495

-1,90%

-3,40%

63,93%

590.484.200

-1,90%

608.710.000

21

82.279.500

47

798.859.000

144

395.517.100

116

7,94%

10,30%

58,71%

446.168.900

7,94% 3,03%

709.266.200

14

31.149.900

138

1.711.899.900

53

325.084.000

146

3,03%

1,82%

69,02%

11.996.300

143.300

9664

33.702.800

127

372.541.900

323

30.994.900

1359

3,33%

9,05%

0,01%

6.364.000

3,33%

19.093.300

848

196.299.900

13

2.457.534.600

33

1.272.583.500

32

19,67%

7,99%

1,91%

81.440.700

19,67%

112.906.800

176

167.238.100

21

662.805.100

175

260.994.700

190

16,83%

25,23%

11,36%

0

16,83%

10.023.700

1291

43.576.200

96

493.453.500

237

63.601.400

700

4,40%

8,83%

1,01%

528.943.700

4,40%

521.714.800

32

143.881.600

27

1.546.993.700

60

858.042.700

49

15,05%

9,30%

54,58%

193.486.300

15,05%

15.176.100

977

15.796.000

260

286.131.700

433

154.665.900

326

1,66%

5,52%

1,60%

213.934.400

1,66%

649.979.600

17

1.015.500

3763

98.079.800

1177

8.515.500

3836

0,11%

1,04%

68,47%

869.118.000

0,11%

254.009.100

74

46.595.900

89

1.769.408.500

49

859.632.400

48

4,94%

2,63%

26,94%

161.828.900

4,94%

393.852.400

46

-6.548.500 105609

1.209.401.600

94

628.667.500

73

-0,70%

-0,54%

42,23%

343.732.900

-0,70%

33.653.000

516

2.495.600

1666

2.195.324.300

40

-30.634.600 105796

0,27%

0,11%

3,64%

0

0,27%

1.192.300

4462

40.073.500

104

338.560.500

371

282.212.900

175

4,48%

11,84%

0,13%

371.061.500

4,48%

364.914.800

51

11.736.600

372

1.055.494.800

104

562.755.200

87

1,31%

1,11%

40,87%

276.082.200

1,31%

3.361.800

2568

46.845.000

87

455.395.800

257

109.788.900

446

5,28%

10,29%

0,38%

19.005.600

5,28%

644.858.500

18

98.894.800

36

1.021.861.400

107

598.328.000

78

11,16%

9,68%

72,75%

471.905.200

11,16%

382.147.300

48

1.825.317.400

48

539.942.700

88

-33,82%

-16,42%

43,12%

230.792.600

-33,82%

616.032.800

20

102.071.700

34

2.285.395.700

39

1.234.298.300

34

11,56%

4,47%

69,77%

69.443.700

11,56%

0

15136

29.726.800

145

294.269.900

418

88.911.000

524

3,37%

10,10%

0,00%

136.626.100

3,37%

94.160.100

208

52.294.300

76

427.859.400

269

289.476.100

172

6,02%

12,22%

10,84%

51.914.200

6,02%

90.068.100

222

24.599.600

175

943.123.600

118

593.973.500

80

2,84%

2,61%

10,40%

132.346.000

2,84%

-12.505.200 105790

-299.700.300 105981

263.070.900

72

1.528.440.000

61

911.981.300

46

-1,45%

-0,82%

30,61%

0

-1,45%

114.968.700

172

8.322.600

500

1.011.815.000

108

487.773.800

94

0,98%

0,82%

13,58%

0

0,98%

745.730.500

10

32.550.700

131

1.273.341.900

82

644.971.600

70

3,89%

2,56%

89,19%

389.563.000

3,89%

495.234.700

35

48.149.600

82

1.927.192.000

44

1.032.809.300

41

5,79%

2,50%

59,52%

145.974.500

5,79%

151.031.200

130

39.160.100

108

1.295.183.300

77

1.060.684.000

40

4,73%

3,02%

18,26%

276.011.600

4,73%

77.315.700

264

220.600

12412

162.693.400

744

48.109.000

913

0,03%

0,14%

9,39%

45.326.500

0,03% 0,79%

7.553.700

1561

6.474.800

633

401.457.200

297

96.555.400

488

0,79%

1,61%

0,92%

31.979.000

589.047.700

23

38.807.500

110

945.851.300

117

612.197.300

76

4,74%

4,10%

71,94%

556.667.500

4,74%

640.265.300

19

30.064.500

143

558.766.300

198

249.595.400

201

3,70%

5,38%

78,90%

405.916.500

3,70%

2.577.400

2997

30.917.200

141

706.596.900

159

299.488.800

160

3,92%

4,38%

0,33%

433.879.300

3,92%


RANG-LJESTVICA

34

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

97

105

114

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.

VELIKA GORICA

FIZIRA RUDOLFA 2

699

778.986.400

98

122

126

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

RADNIČKA 5

646

776.480.500

2013.

2014.

UKUPNI PRIHOD

2015.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

99

126

125

AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O.

VRANJIC

VRANJIČKI PUT 16

100

79

84

FINA

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

60

774.816.700

3.027

769.180.600

877

765.673.900

101

101

113

ALCA

ZAGREB

KOLEDOVČINA 2

102

85

101

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

FLACIUSOVA 1

1.596

761.373.000

103

83

70

VIADUKT D.D.

ZAGREB

KRANJČEVIĆEVA 2

1.474

755.738.000

104

98

83

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

MIŠEVEČKA 15 A

334

754.447.600

ZAGREB

D.O.O.

105 108 106

SAPONIA D.D.

OSIJEK

MATIJE GUPCA 2

825

753.610.700

106 153

154

JANAF, D.D.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

375

744.958.300

107

113

75

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 274

108

110 180

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 43

ZAGREB ZAGREB

736

719.403.900

2.737

715.603.300

BUDMANIJEVA 5

169

708.091.600

PRAŠKA 5

247

706.610.500

ZAGREB

LJUBLJANSKA AVENIJA 4

112

703.939.000

109

123

130

TEHNIKA D.D. HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O. GRANOLIO D.D.

110

104

121

ERSTE CARD CLUB D.O.O

111

166 196

112

109

97

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

DUBOVAC 22

113

128

122

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

MIRKA BOGOVIĆA 7

114 106

95

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, D.D.

ZAGREB

ŠIROLINA 4

115

97

88

TE PLOMIN D. O. O.

PLOMIN LUKA

PLOMIN LUKA 50

116

76

134

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

117

129

107

GP KRK D. D.

KRK

118

117

115

119 508 794

GRAND

AUTO

D.O.O.

331

682.949.100

1.651

668.786.200

39

668.760.900

0

658.767.400

SAVSKA OPATOVINA 36

122

650.771.300

STJEPANA RADIĆA 31

523

638.247.400

AUTOZUBAK D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 117

427

638.118.200

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

ZAGREB

ULICA ANTE BABAJE 1

301

636.783.300

720

624.464.300

70

603.564.900 601.242.700

120

116

104

JGL D. D.

RIJEKA

SVILNO 20

121

210

470

SANCTA DOMENICA D.O.O.

SVETA NEDELJA

DR. FRANJE TUĐMANA 69

122

115

110

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

DANICA 5

842

123

127

146

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

ULICA GRADA VERONE 3

944

600.597.900

124

133

137

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

MILE BUDAKA 1

826

599.632.900

125

142 166

FIBIS D.O.O.

ZAGREB

MEDARSKA 69

110

598.102.100

126

131

129

STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.

ŠENKOVEC

ZAGREBAČKA 6

225

595.903.300

150

COMBIS D.O.O.

ZAGREB

BAŠTIJANOVA 52 A

351

595.019.800

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 47

58

585.539.000

127

147

128

136 144

129

140

167

E PLUS, D.O.O.

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 16 C

331

584.556.800

130

94

76

OLIMPIAS TEKSTIL D.O.O.

OSIJEK

VUKOVARSKA 219 A

353

582.672.200

131

139 964

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

ZAGREB

FOLNEGOVIĆEVA 1

132

137

138

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 39

133

154

127

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK D.O.O.

134 2286 3697 IKEA HRVATSKA D.O.O.

1.069

564.159.900

52

560.415.900

OSIJEK

FRANKOPANSKA 99

272

553.796.500

SOP

ULICA ALFREDA NOBELA 2

232

548.045.000

135

134

155

SLADORANA D.O.O.

ŽUPANJA

ŠEĆERANA 63

218

541.226.800

136

151

148

BOSO D.O.O.

VINKOVCI

HANSA DIETRICHA GENSCHERA 22 B

824

538.923.300

137

196 249

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D. D.

RIJEKA

MARTINŠĆICA BB

536

535.737.200

222

533.453.800

138 226 668

ABS SISAK D.O.O.

SISAK

BRAĆE KAVURIĆ 12

139

149

163

P. P. C. BUZET D. O. O.

JURIČIĆI

MOST 24

1.290

533.293.700

140

143

128

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

ZAGREB

ILICA 1 A

342

531.991.800

141

160

153

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

1

531.129.800

142

119 108

KONČAR - KET, D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

272

530.919.000

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 88 A

277

525.054.100

143 130

119

144 144 136

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

ZAVRTNICA 17

120

524.551.500

152

PLAVA LAGUNA D. D.

POREČ

RADE KONČARA 12

915

524.160.600

146 326 1373 PROJEKTGRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

VRBSKA 3

166

519.451.600

147

ZAGREB

HEINZELOVA 70 A

293

516.735.700

145

162

142

62

SIEMENS D.D.


35

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

677.610.100

16

48.640.000

81

1.039.624.800

105

521.408.700

91

6,24%

4,68%

86,99%

60.418.800

6,24%

744.745.800

11

35.448.400

119

293.364.600

421

95.934.900

490

4,57%

12,08%

95,91%

0

4,57%

11.282.600

385

262.939.000

476

51.693.700

856

1,46%

4,29%

74,21%

1.930.700

1,46%

-82.003.200 105961

1.703.637.200

54

1.442.100.100

29

-10,66%

-4,81%

0,01%

5.714.800

-10,66%

292

717.826.200

156

240.595.900

207

1,86%

1,99%

0,37%

203.356.300

1,86%

-247.201.400 105979

939.595.400

120

-774.497.400 105978

-32,47%

-26,31%

76,08%

323.355.800

-32,47%

1973

860.486.300

132

359.619.800

-56.815.000 105951

1.205.747.200

95

575.007.700

27

52.100

11669

2.867.600

2805

579.227.400

26

4.477.800

2168

0

15136

14.271.300

2.095.900

128

0,28%

0,24%

0,59%

37.384.300

0,28%

-196.717.000 105965

-7,53%

-4,71%

0,00%

0

-7,53%

376.263.000

49

28.018.000

152

691.446.200

164

407.472.700

111

3,72%

4,05%

49,93%

312.472.200

3,72%

435.210.600

40

233.586.700

8

3.878.369.700

20

3.592.472.300

12

31,36%

6,02%

58,42%

311.200

31,36%

508.700

6644

966.585.700

114

337.408.300

138

0,07%

0,05%

4,24%

0

0,07%

-8.939.300 105706

293.752.100

419

166.657.300

297

-1,25%

-3,04%

0,00%

0

-1,25%

30.535.100

555

0

15136

214.089.400

91

9.073.100

460

726.210.900

154

169.854.300

292

1,28%

1,25%

30,23%

32.452.900

1,28%

6.631.800

1675

100.177.300

35

3.220.157.900

26

715.162.200

61

14,18%

3,11%

0,94%

0

14,18%

274.768.500

69

7.259.900

569

282.669.000

443

14.656.300

2501

1,03%

2,57%

39,03%

0

1,03%

119.963.700

165

98.170.300

37

808.061.900

142

447.803.600

102

14,37%

12,15%

17,57%

124.378.500

14,37%

589.146.000

22

210.664.100

10

752.913.800

150

652.008.900

68

31,50%

27,98%

88,09%

73.778.200

31,50%

-3.797.409.000 105982

20,28%

0

15136

135.631.200

28

3.765.748.000

21

20,28%

3,60%

0,00%

0

0

15136

3.357.500

1216

357.245.100

344

182.545.300

265

0,51%

0,94%

0,00%

453.970.400

0,51%

169.082.800

117

17.462.900

237

670.649.000

174

73.821.600

629

2,68%

2,60%

25,98%

360.743.100

2,68%

109.570.700

181

853.100

4342

364.459.600

335

81.547.700

572

0,13%

0,23%

17,17%

125.788.500

0,13%

0

15136

2.763.300

1502

599.004.900

187

379.408.000

120

0,43%

0,46%

0,00%

33.555.100

0,43%

527.900

6365

27.897.500

155

313.685.900

393

88.424.900

527

4,38%

8,89%

0,08%

15.217.100

4,38%

408.709.600

45

19.749.100

212

1.145.130.800

97

407.749.200

110

3,16%

1,72%

65,45%

0

3,16%

364.785.500

52

15.057.800

278

104.162.000

1119

25.067.800

1655

2,49%

14,46%

60,44%

0

2,49%

219.709.900

87

170.966.200

18

1.163.998.600

96

772.860.300

53

28,44%

14,69%

36,54%

0

28,44%

580.190.900

24

23.838.300

180

639.639.900

178

474.337.200

96

3,97%

3,73%

96,60%

424.759.600

3,97%

565.309.900

28

45.130.500

93

460.791.900

251

257.695.200

195

7,53%

9,79%

94,28%

257.841.600

7,53%

0

15136

1.152.600

3370

96.963.400

1192

5.704.400

5230

0,19%

1,19%

0,00%

4.399.200

0,19%

43.525.900

434

31.968.500

136

320.089.100

383

164.158.800

301

5,36%

9,99%

7,30%

0

5,36%

34.499.300

507

15.088.700

276

269.810.900

463

135.051.800

365

2,54%

5,59%

5,80%

147.465.300

2,54%

0

15136

7.562.600

550

172.282.200

700

33.333.300

1276

1,29%

4,39%

0,00%

0

1,29%

31.294.100

543

5.853.300

711

225.643.300

554

31.345.900

1337

1,00%

2,59%

5,35%

240.214.500

1,00%

562.754.100

29

574.300

6033

503.822.000

231

335.620.800

140

0,10%

0,11%

96,58%

340.864.500

0,10%

0

15136

38.600

31519

4.863.322.400

16

1.967.892.400

20

0,01%

0,00%

0,00%

0

0,01%

386.861.100

47

11.469.000

382

79.775.600

1426

11.570.000

3016

2,05%

14,38%

69,03%

0

2,05%

182.702.300

107

-40.481.700 105936

901.506.300

124

362.113.800

126

-7,31%

-4,49%

32,99%

0

-7,31%

0

15136

-4.256.000 105460

505.149.300

230

11.272.400

3077

-0,78%

-0,84%

0,00%

387.368.500

-0,78%

131.601.600

154

11.762.700

371

674.781.200

171

228.075.000

215

2,17%

1,74%

24,32%

30.551.700

2,17%

0

15136

10.317.800

421

221.490.600

564

39.450.300

1109

1,91%

4,66%

0,00%

0

1,91%

513.512.100

33

25.924.200

168

396.609.300

301

219.389.400

226

4,84%

6,54%

95,85%

41.411.900

4,84% -6,69%

440.681.400

38

-35.668.100 105925

551.647.100

202

179.898.700

271

-6,69%

-6,47%

82,61%

194.093.600

504.730.800

34

21.405.800

195

357.955.400

343

66.249.600

683

4,01%

5,98%

94,64%

294.827.200

4,01%

197.500

8866

17.644.000

232

165.131.700

728

111.315.000

443

3,32%

10,68%

0,04%

0

3,32% 0,42%

528.866.000

31

2.221.500

1870

76.067.500

1473

7.486.100

4244

0,42%

2,92%

99,57%

524.505.400

54.704.500

363

4.902.500

853

309.337.500

399

89.212.900

520

0,92%

1,58%

10,30%

8.687.000

0,92%

0

15136

108.737.600

31

4.364.184.500

18

2.557.256.800

16

20,71%

2,49%

0,00%

2.800

20,71%

281.287.000

68

47.477.200

86

149.438.100

809

56.995.400

784

9,05%

31,77%

53,62%

0

9,05%

428.302.100

41

67.864.800

58

2.295.521.000

38

1.590.050.000

26

12,95%

2,96%

81,71%

19.821.500

12,95%

4.535.300

2149

10.579.600

411

176.255.000

689

2,04%

6,00%

0,87%

0

2,04%

438.184.100

39

29.945.200

144

318.790.300

386

5,80%

9,39%

84,80%

257.790.100

5,80%

-69.178.500 105909 131.669.000

378


RANG-LJESTVICA

36

2015.

2014.

2013.

RANG PREMA UK. PRIHODU

148

28

17

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

LJUDEVITA POSAVSKOG 5

456

UKUPNI PRIHOD

516.670.100

149 185

145

BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O..

SLAVONSKI BROD

MILE BUDAKA 1

1.205

509.798.500

150

165

160

ISTRATURIST UMAG, D. D.

UMAG

JADRANSKA 66

1.089

505.896.500

151

194 2812 STAR IMPORT D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5

60

504.757.800

152 507

317

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 6 A

46

497.062.400 494.944.500

153

161

133

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 48

178

154

163

170

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

834

492.418.100

155

141

139

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

176

488.992.700

KING ICT D.O.O.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 10

216

488.745.500

DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O.

BELIŠĆE

VIJENAC S.H. GUTMANNA 30

369

480.668.800

4

480.571.100

156 207 197 157

138

149

158

421 43738 AGS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA AVENIJA 100 A

159

159

165

INOVINE D. D.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 27

160 156

141

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 72

155 156

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 1

162

179

205

MLIN I PEKARE D.O.O.

SISAK

KRALJA ZVONIMIRA 24

163

167

184

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 A

164

164

162

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

165

723 82427 ERICSSON SERVICES D.O.O.

ZAGREB

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

166

158

152

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

BANI 110

30

467.349.400

167

150

132

ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 115

645

464.594.500

168

171

172

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

ŽRTAVA FAŠIZMA 2 A

738

462.216.300

169

125

151

PIK-VINKOVCI D.D.

VINKOVCI

MATIJE GUPCA 130

515

460.335.300

170

145

175

AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25 C

235

458.602.800

171

176

193

LONIA D.D.

KUTINA

VINKOVAČKA 2

842

457.836.600

172

191

201

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

MALI TABOR 40 /1

480

452.699.200

173

172

195

SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

INDUSTRIJSKA 5

336

447.964.600

174

181 206

NAŠICECEMENT D. D. NAŠICE

ZOLJAN

TAJNOVAC 1

281

447.460.700

161

694

477.762.500

1.247

476.362.100

124

475.853.100

1.061

475.230.600

85

470.305.300

858

469.323.300

10

469.241.700

175

120

86

BRODOMERKUR D.D.

SPLIT

POLJIČKA CESTA 35

348

446.433.200

176

148

135

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

BANI 75 A

382

441.444.600

177

190

212

MLINAR D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 228 C

178

132

116

CE-ZA-R D.O.O.

ZAGREB

179

168

176

FLIBA, D.O.O. EZPADA D.O.O.

180 379 943 181

271 1012 RWE ENERGIJA D.O.O.

182 195 198

1.144

439.007.400

JOSIPA LONČARA 15

256

438.449.600

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 5

308

434.240.800

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

1

433.680.200

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

8

429.473.100

FERO-TERM D.O.O.

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 17

385

424.504.800

ROCKWOOL ADRIATIC D. O. O.

ZAJCI

ZAJCI

127

422.510.700

183 220

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

MAJSTORSKA 9

691

421.315.500

169

161

VUPIK D.D.

VUKOVAR

SAJMIŠTE 113 C

479

419.004.800

186

175

169

DIV D.O.O.

BOBOVICA

BOBOVICA 10 A

585

413.742.400

187

182

174

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 287

8

413.688.200 413.349.200

183

192

184 185

221

188 336 246

KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D.

SPLIT

SVAČIĆEVA 4

207

189

157

157

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

KRČKA 18 D

982

411.886.100

190

173

181

GRAĐA D.D.

SOLIN

VRANJIČKI PUT 2

443

411.464.800

191

178

164

144

410.652.700

1

409.982.800

HEP-PLIN D.O.O.

OSIJEK

CARA HADRIJANA 7

192 286 259

INTERENERGO D.O.O.

ZAGREB

TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14

193 224 250

TOKIĆ, D.O.O.

SESVETE

VINOGORSKA 49

286

408.871.200

194

219

292

JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 34

20

406.303.800

195

135

50

404.081.500

BRODOSPLIT D.D.

SPLIT

PUT SUPAVLA 21

28

196 329 425

VMD GRUPA D.O.O.

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 20

12

397.728.100

197 186 281

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

MASARYKOV PUT 20

793

396.522.700

198 201 207

NOVA TV D.D.

ZAGREB

REMETINEČKA CESTA 139

325

394.938.200


37

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

523.000

6388

-157.679.000 105974

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

2.412.249.400

34

480.511.100

36

-49.630.500 105943

352.063.700

56

82.522.600

46

0

15136

3.584.400

0

15136

154.386.200

243.231.200

79

12.756.800

330

367.732.500

0

15136

27.963.800

154

410.160.600

201.071.600

96

-32.195.700 105914

115.366.600

1006

KAPITAL I REZERVE

RANG

395.870.100

115

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

-30,52%

-6,54%

0,10%

146.153.000

-30,52%

226.741.600

549

83.447.800

561

-9,74%

-21,89%

94,26%

66.408.600

-9,74%

1.399.173.600

68

975.600.300

43

16,31%

5,90%

69,59%

751.200

16,31%

1127

183.367.500

663

27.506.100

1504

0,71%

1,95%

0,00%

0

0,71%

26

413.778.000

283

155.259.100

324

31,06%

37,31%

0,00%

0

31,06%

329

314.664.700

153

2,58%

3,47%

49,14%

320.044.100

2,58%

286

276.376.800

177

5,68%

6,82%

0,00%

0

5,68%

32.966.000

1283

-6,58%

-27,91%

41,12%

295.002.700

-6,58% 2,57%

11.800.400

1167

12.561.000

340

354.843.800

348

163.131.200

306

2,57%

3,54%

2,41%

117.611.700

304.505.600

65

42.268.200

100

507.020.400

227

175.610.500

280

8,79%

8,34%

63,35%

178.464.900

8,79%

140.473.400

142

7.396.300

558

135.037.900

888

8.634.300

3794

1,54%

5,48%

29,23%

165.937.500

1,54% -2,13%

2.295.200

3201

87.834.900

1311

7.833.200

4073

-2,13%

-11,58%

0,48%

0

0

15136

31.815.100

137

263.161.500

474

79.523.900

588

6,68%

12,09%

0,00%

0

6,68%

41.084.700

445

11.533.700

378

87.774.800

1314

42.112.800

1021

2,42%

13,14%

8,63%

236.743.800

2,42% 0,64%

-10.169.000 105743

34.000

12396

3.048.400

1350

134.469.100

891

53.830.600

823

0,64%

2,27%

0,01%

0

31.678.900

539

5.037.000

828

523.393.600

213

132.839.700

374

1,07%

0,96%

6,74%

0

1,07%

352.315.600

55

51.776.900

77

343.037.900

362

211.311.200

233

11,03%

15,09%

75,07%

119.629.900

11,03%

-51.649.400 105948

-11,01%

0

15136

376.515.800

314

-35.196.600 105822

-11,01%

-13,72%

0,00%

23.822.100

5.725.100

1867

8.688.900

482

132.461.700

901

24.276.800

1697

1,86%

6,56%

1,23%

395.736.900

1,86%

425.108.300

42

47.865.300

83

361.007.500

339

310.640.800

155

10,30%

13,26%

91,50%

202.829.600

10,30%

1.268.000

4335

18.159.600

222

153.407.700

783

89.055.900

521

3,93%

11,84%

0,27%

0

3,93%

24.718.900

688

-4.897.500 105521

1.320.183.100

73

242.253.200

206

-1,06%

-0,37%

5,37%

30.065.200

-1,06%

26.388.700

634

19.721.800

213

163.092.400

741

80.021.800

584

4,30%

12,09%

5,75%

129.272.800

4,30%

0

15136

697.600

5172

156.895.600

768

70.029.100

657

0,15%

0,44%

0,00%

0

0,15%

421.416.200

43

94.473.800

38

362.983.300

337

264.785.600

185

20,87%

26,03%

93,09%

206.591.200

20,87%

417.952.200

44

22.149.700

191

417.937.800

275

208.493.400

237

4,94%

5,30%

93,30%

0

4,94%

180.108.900

108

8.234.100

503

705.870.100

160

236.518.500

210

1,84%

1,17%

40,25%

76.905.200

1,84% -6,06%

4.848.900

2065

-27.065.300 105898

532.781.600

210

180.001.000

270

-6,06%

-5,08%

1,09%

60.207.100

70.151.700

284

12.222.600

348

468.548.300

245

40.237.200

1076

2,77%

2,61%

15,89%

0

2,77%

20.837.600

785

48.922.100

80

686.200.800

168

339.496.600

135

11,14%

7,13%

4,75%

2.687.100

11,14%

214.372.000

89

4.848.000

859

362.371.500

338

160.215.300

311

1,11%

1,34%

48,89%

6.250.800

1,11%

9.654.500

1331

4.644.200

894

552.703.900

201

111.766.900

441

1,07%

0,84%

2,22%

246.950.800

1,07%

61.500

25818

33.721.400

3043

835.400

18366

0,01%

0,18%

65,16%

0

0,01%

-20.170.500 105872

95.181.200

1209

13.256.400

2706

-4,70%

-21,19%

1,36%

0

-4,70%

282.597.700

67

5.851.500

1840

2.735.400

2885

40.789.500

103

404.262.300

293

217.501.300

228

9,61%

10,09%

0,64%

203.295.800

9,61%

319.734.600

60

49.204.500

79

637.228.500

179

564.944.100

85

11,65%

7,72%

75,67%

166.076.300

11,65%

0

15136

15.684.000

264

148.847.400

811

92.478.700

504

3,72%

10,54%

0,00%

0

3,72%

1.600.200

3847

-20.846.700 105875

1.367.621.900

71

720.614.900

59

-4,98%

-1,52%

0,38%

10.538.400

-4,98%

184.832.300

105

35.258.400

121

838.666.700

139

341.979.600

133

8,52%

4,20%

44,67%

44.516.400

8,52%

0

15136

175.957.000

16

2.359.197.200

36

1.414.678.800

30

42,53%

7,46%

0,00%

0

42,53%

1.088.900

4656

244.745.200

6

865.321.000

130

-55.563.900 105884

59,21%

28,28%

0,26%

0

59,21%

0

15136

173.052.700

17

520.945.200

215

481.052.700

42,01%

33,22%

0,00%

0

42,01%

0

15136

9.194.400

453

273.576.600

456

14.799.500

2480

2,23%

3,36%

0,00%

89.083.300

2,23%

0

15136

17.592.200

233

384.843.400

307

11.653.000

3003

4,28%

4,57%

0,00%

0

4,28% 0,09%

95

371.893.400

50

383.600

8350

43.266.600

2447

1.662.800

12327

0,09%

0,89%

90,71%

0

33.247.000

519

33.506.400

128

387.794.100

304

200.067.500

246

8,19%

8,64%

8,13%

242.158.400

8,19%

30.660.200

552

-1.779.700 104931

90.872.300

1264

24.458.500

1692

-0,44%

-1,96%

7,55%

12.741.800

-0,44%

168.467.500

118

-159.065.500 105975

1.281.541.300

79

905.238.400

47

-39,36%

-12,41%

41,69%

95.885.200

-39,36%

0

15136

70.057.400

54

289.742.300

428

85.158.400

550

17,61%

24,18%

0,00%

0

17,61%

0

15136

67.830.300

59

1.279.138.700

80

654.916.400

67

17,11%

5,30%

0,00%

0

17,11%

6.135.900

1769

167.800

14806

348.962.500

356

73.769.000

630

0,04%

0,05%

1,55%

115.422.900

0,04%


RANG-LJESTVICA

38

199 208

215

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2013.

2014.

2015.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

ZARA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA DUBROVNIK 16

279

391.499.300

ELKA D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 1

268

389.526.600

201 198 208

JEDINSTVO KRAPINA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

MIHALJEKOV JAREK 33

552

389.397.700

202 184 140

GAVRILOVIĆ D.O.O.

PETRINJA

GAVRILOVIĆEV TRG 1

524

389.269.700

ZM D.O.O.

351

388.619.700

11

388.316.800

200 189 158

ZAGREB

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

204 392 73916 MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 80

205 193 199

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

GARIĆGRADSKA 18

183

384.127.700

206 187

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

RIBARSKA 1

531

382.341.600

RIBOLA, D.O.O.

KAŠTEL LUKŠIĆ

BARDEJOVSKA 25

422

379.712.000

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

SAVSKI GAJ 13. PUT 6

487

374.022.000

163

373.167.700

85

368.690.600

203

274

267

191

207 206 278 174

185

209 197

213

208

210

260 316 118

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H

MUCIĆ & CO D.O.O.

DUGOPOLJE

IV. GARDIJSKE BRIGADE 5

211

114

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

MEĐIMURSKA 4

1.675

368.461.000

212

188 423

RADNIK D.D.

KRIŽEVCI

KRALJA TOMISLAVA 45

339

368.362.000

213

204 202

STRIDON-PROMET D.O.O.

DUGO SELO

ZAGREBAČKA 108

296

365.460.700 363.926.900

214 222 236

ARENATURIST D. D.

PULA

SMAREGLINA 3

652

215

211

211

GUMIIMPEX - GRP D.D.

VARAŽDIN

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 64 C

308

363.101.200

216

177

186

ADRIA OIL D. O. O.

SPINČIĆI

SPINČIĆI 38

109

362.880.900

217

86

61

ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

HEINZELOVA 70

5

362.451.900

218

234 269

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

FOLNEGOVIĆEVA 12

121

362.015.700

219

251 369

CROMARIS D.D.

ZADAR

GAŽENIČKA CESTA 4 B

293

361.655.800

220 288 379

EMERSON D.O.O.

ZAGREB

SELSKA CESTA 93

145

358.728.100

221 209 231

CEDEVITA, D.O.O.

ZAGREB

PLANINSKA 15

287

357.460.800

217

289

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

ULICA REPUBLIKE ITALIJE 3

584

357.348.200

223 245

311

HEP-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

69

353.650.900

224

194

352.514.700

222

ABB D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

163

225 199 226

170

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 6

574

351.887.600

226 220

219

P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

BANI 75

20

348.663.500

227 247

187

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

ZAGREB

GARIĆGRADSKA 18

8

348.361.400

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2 A

5

344.976.200

228 281 1891 VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O. 82

85

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

HEKTOROVIĆEVA 2

144

342.863.700

230 255

261

CALUCEM D.O.O.

PULA

REVELANTEOVA 4

126

342.845.400

329

342.289.500

74

340.014.200 339.999.700

229

231 280 309

LPT D.O.O.

PRELOG

HRUPINE 4

232 202 190

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26 /4

233 297 363

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

NA MORU 1

237

234 205

MEGGLE HRVATSKA D.O.O.

OSIJEK

ZELENO POLJE 34

189

339.018.000

235 437 464

KFK TEHNIKA D.O.O.

RUGVICA

DUGOSELSKA 5 A

76

338.379.600

236 303 524

PROENERGY D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MAROHNIĆA 1

14

336.928.300

237 266 230

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2

29

334.877.100

238 233

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26 /9

59

333.654.200

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

DANICA 3

307

332.350.800

210

247

239 240 239 240 103

OSIJEK-KOTEKS DD

OSIJEK

ŠAMAČKA 11

330

325.730.100

241 223 234

171

OSATINA GRUPA D.O.O.

SEMELJCI

KRALJA TOMISLAVA 91

264

324.896.200

242 502

324.305.800

416

COTRA D.O.O.

VARAŽDIN

IVANA SEVERA 17

25

243 242 232

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 26

384

323.236.400

244 257 224

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

384

322.986.700

245 265 338

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

ZAGREB

I. ORANIČKI ODVOJAK 4

35

322.815.000

246 244 248

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

RUDEŠKA CESTA 87 A

640

322.059.000

247 227 209

KUTJEVO D. D.

KUTJEVO

KRALJA TOMISLAVA 1

686

321.980.000

BINA - ISTRA, D. D.

VRANJA

ZRINŠĆAK 57

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2 A

248

214

173

249 94332 94988 HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O.

9

321.315.000

18

320.569.200


39

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

17.748.300

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

0

15136

229

166.458.300

721

113.976.700

434

4,53%

10,66%

0,00%

0

4,53%

264.781.300

71

-20.140.400 105870

136.467.800

883

-60.593.800 105897

-5,17%

-14,76%

67,98%

230.168.400

-5,17%

241.342.300

81

12.776.900

329

516.571.300

219

299.105.000

161

3,28%

2,47%

61,98%

68.534.300

3,28%

50.587.000

389

6.279.900

653

821.150.100

141

326.244.200

145

1,61%

0,76%

13,00%

107.710.000

1,61%

0

15136

3.411.700

1193

892.772.400

126

76.313.000

606

0,88%

0,38%

0,00%

29.491.700

0,88%

171.394.300

114

13.846.100

299

197.187.800

625

58.281.700

768

3,57%

7,02%

44,14%

235.725.300

3,57%

83.098.200

248

8.777.000

475

305.014.100

403

197.400.000

250

2,28%

2,88%

21,63%

95.446.600

2,28%

0

15136

1.923.500

2150

367.722.300

330

72.398.300

645

0,50%

0,52%

0,00%

13.143.300

0,50%

1.004.200

4866

9.885.600

431

141.906.200

847

38.581.200

1129

2,60%

6,97%

0,26%

672.100

2,60%

696.100

5696

1.085.300

3559

496.668.500

233

412.624.000

108

0,29%

0,22%

0,19%

23.598.200

0,29%

0

15136

17.224.600

240

97.786.100

1186

36.805.400

1177

4,62%

17,61%

0,00%

246.389.300

4,62%

197.200

8871

-47.622.400 105942

277.806.000

452

86.080.900

546

-12,92%

-17,14%

0,05%

25.066.800

-12,92%

2.315.300

3182

-28.989.900 105906

384.162.600

308

242.383.000

205

-7,87%

-7,55%

0,63%

65.600

-7,87%

0

15136

12.720.600

332

283.301.500

442

188.395.100

256

3,45%

4,49%

0,00%

4.712.600

3,45%

0

15136

7.057.800

589

197.622.300

621

48.867.000

898

1,93%

3,57%

0,00%

10.769.500

1,93%

0

15136

18.724.200

217

1.285.883.600

78

703.434.300

63

5,15%

1,46%

0,00%

0

5,15%

55.272.300

361

38.982.300

109

415.259.800

279

248.032.000

202

10,74%

9,39%

15,22%

171.182.800

10,74%

4.361.000

942

141.694.000

848

44.735.700

965

1,20%

3,08%

0,00%

0

1,20%

-55.795.600 105950

973.018.300

112

238.354.900

209

-15,39%

-5,73%

86,99%

0

-15,39%

0

15136

315.289.400

61

6.298.100

1727

11.735.300

373

119.630.700

966

87.062.800

538

3,24%

9,81%

1,74%

281.441.500

3,24%

242.683.400

80

6.227.500

660

841.806.200

138

295.420.700

168

1,72%

0,74%

67,10%

205.762.100

1,72%

354.104.000

54

22.048.400

192

180.359.200

677

72.646.200

642

6,15%

12,22%

98,71%

135.206.700

6,15%

173.035.900

112

67.350.000

61

370.398.800

326

270.490.900

181

18,84%

18,18%

48,41%

58.267.100

18,84%

348.954.700

57

28.374.000

150

460.360.200

253

396.181.300

114

7,94%

6,16%

97,65%

230.080.100

7,94%

0

15136

1.172.500

3305

535.546.000

209

1.192.500

15023

0,33%

0,22%

0,00%

0

0,33%

117.917.100

169

15.729.900

262

157.012.900

766

20.227.000

1951

4,46%

10,02%

33,45%

183.084.000

4,46%

50.865.600

386

805.000

4569

233.298.300

533

43.617.000

992

0,23%

0,35%

14,46%

117.866.800

0,23%

0

15136

3.839.000

1050

86.382.300

1332

18.696.000

2062

1,10%

4,44%

0,00%

289.895.700

1,10%

0

15136

39.493.900

107

2.459.027.400

32

-328.409.100 105971

11,34%

1,61%

0,00%

0

11,34%

0

15136

-84.100

97085

69.831.400

1587

-49.100

87439

-0,02%

-0,12%

0,00%

278.056.300

-0,02%

10.539.000

1256

2.147.200

1927

344.568.000

361

203.236.400

240

0,63%

0,62%

3,07%

794.800

0,63%

338.762.300

58

71.474.800

51

462.306.900

249

422.647.700

106

20,85%

15,46%

98,81%

161.809.700

20,85%

312.984.600

62

54.075.700

75

345.270.800

360

283.767.700

174

15,80%

15,66%

91,44%

6.644.000

15,80%

756.200

5501

-2.609.700 105201

204.328.700

603

107.369.100

456

-0,77%

-1,28%

0,22%

224.055.300

-0,77%

-2.907.700 104674

47,99%

0

15136

163.170.300

24

627.039.600

182

47,99%

26,02%

0,00%

1.910.900

25.287.500

666

12.130.800

353

190.614.200

643

66.084.300

684

3,58%

6,36%

7,46%

75.370.800

3,58%

30.445.900

557

42.806.700

98

364.166.400

336

120.515.500

409

12,65%

11,75%

9,00%

89.873.700

12,65%

8.224.000

1490

1.983.500

2093

99.851.300

1162

7.540.100

4216

0,59%

1,99%

2,44%

111.757.000

0,59%

0

15136

94.181.800

39

2.940.282.800

27

322.999.700

147

28,12%

3,20%

0,00%

0

28,12%

30.802.400

549

2.184.800

1902

107.259.100

1080

38.276.200

1136

0,65%

2,04%

9,23%

261.576.000

0,65%

66.007.400

300

-4.902.700 105522

348.601.500

358

187.323.600

259

-1,48%

-1,41%

19,86%

142.839.100

-1,48%

1.861.800

3569

3.695.900

1093

312.009.400

395

10.661.500

3209

1,13%

1,18%

0,57%

4.872.400

1,13%

29.856.000

569

8.852.800

469

415.841.700

277

66.593.600

682

2,72%

2,13%

9,19%

63.508.600

2,72% 2,05%

2.364.900

3145

6.657.000

616

164.519.400

732

45.962.800

940

2,05%

4,05%

0,73%

107.381.400

0

15136

22.446.400

189

76.441.000

1468

39.246.400

1117

6,94%

29,36%

0,00%

0

6,94%

0

15136

60.918.900

68

1.301.851.300

76

588.202.100

82

18,86%

4,68%

0,00%

0

18,86%

243.655.400

78

28.751.700

149

181.441.200

670

87.296.500

536

8,91%

15,85%

75,48%

26.427.100

8,91% 11,26%

0

15136

36.262.700

118

240.701.500

508

176.493.000

278

11,26%

15,07%

0,00%

12.354.400

58.958.000

333

4.095.200

993

543.566.600

205

296.310.400

166

1,27%

0,75%

18,31%

21.184.400

1,27%

0

15136

-18.543.400 105859

4.507.613.900

17

-823.679.700 105979

-5,77%

-0,41%

0,00%

0

-5,77%

0

15136

11.019.900

134.448.500

892

3,44%

8,20%

0,00%

0

3,44%

391

32.225.200

1308


RANG-LJESTVICA

40

250 276 225 251

243 291

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2013.

2014.

2015.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

IVANIĆ-GRAD

ETANSKA CESTA 8

489

320.103.100

UNILINE D. O. O.

PULA

DOBRICHEVA 16

137

319.525.100

ZAGREB

VLAŠKA 116

402

316.373.100

ZAGREB

RIJEČKA ULICA 12

319

316.285.700

252 237 227

BADEL 1862 D.D.

253 289 300

BIPA

254 236 183

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

TRG MARKA MARULIĆA 18

58

315.106.300

255 225 245

C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

BANI 75

42

314.905.900

256 275 203

GIP PIONIR D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA CESTA 145 B

78

314.895.800

257 340 437

INTER CARS D.O.O.

ZAPREŠIĆ

KRAPINSKA 37

196

313.228.300 311.553.800

D.O.O.

258 200 471

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

MILANA PRPIĆA 114

256

259 262 277

SOLARIS D.D.

ŠIBENIK

HOTELI SOLARIS 86

624

310.257.200

260 231

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

TRG MARŠALA TITA 8 /II

3.340

310.201.900

328

308.783.000

237

261

238 306

JYSK D.O.O.

ZAGREB

ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA-GAVRANA 11

262

212

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

SVETA NEDELJA

GOSPODARSKA 9

55

307.828.900

263 284 262

SAMOBORKA D.D.

SAMOBOR

ZAGREBAČKA 32 A

250

307.495.500

264 254 255

DRAVA INTERNATIONAL D.O.O.

OSIJEK

STJEPANA RADIĆA 15

504

307.024.400

168

265 228 233

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 310

230

305.677.300

266 301 344

AGRONOM D. O. O.

POŽEGA

ZAGREBAČKA 171

155

304.705.700

267 259

271

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

ULICA 103. BRIGADE 8

515

300.297.300

268 203

179

STANIĆ D.O.O.

KERESTINEC

KERESTINEČKA CESTA 57 A

324

300.012.600

269 229 182 270

213

192

271

248 284

272 283 265 273 253 244

ATLAS, D.D.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 19

204

297.970.600

PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST TRGOVINA KRK D. D.

ČAKOVEC

RUDOLFA STEINERA 7

660

297.624.100

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 23

264

295.195.800

MALINSKA

DUBAŠLJANSKA 80

398

294.608.000

UNEX MEDIA D.O.O.

ZAGREB

ILICA 26

37

294.558.900

274

359 642

APIOS D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 5

47

294.255.400

275

263

251

LJEKARNE PRIMA PHARME

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

329

291.759.900

276

317

288

VIVERA, D.O.O.

GLINA

KRALJA ZVONIMIRA 1

198

291.082.100

LOGISTA D. O. O.

RIJEKA

MILUTINA BARAČA 5

84

289.909.800

DALEKOVOD PROIZVODNJA D.O.O.

DUGO SELO

TRNOŠČICA 17

565

289.393.600

RECRO D.D.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

56

288.376.300

KNAUF INSULATION D.O.O.

NOVI MAROF

VARAŽDINSKA 140

188

288.215.900

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

447

287.083.500

277 277 377 278

371

279

239 200

285

280 269 286 281

221

216

282

316 349

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.

LUG SAMOBORSKI

STRMA 11

340

287.021.800

283 250 229

KIM D.O.O.

KARLOVAC

MEKUŠANSKA CESTA 51

100

286.428.000

284 180 189

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

DR. ANTE STARČEVIĆA 24

285 357 558

OMIAL NOVI D.O.O.

ZAKUČAC

ZAKUČAC 11

286 256 263

RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

TRGOSTIL, D.D.

287

314

323

288 279 280

KRAPINSKA 45

237

281.486.000

OREŠKOVIĆEVA 6 H

189

281.026.100

DONJA STUBICA

TOPLIČKA CESTA 16

460

280.740.800

LIBURNIA RIVIERA HOTELI D. D.

OPATIJA

MARŠALA TITA 198

594

278.087.700

BAKMAZ, D.O.O.

ZADAR

MARIJANE RADEV 14

501

278.081.900

291 230

272

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 22 D

134

276.012.900

215

297

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA GOSPIĆA 1 A

475

275.633.200

293 252 365

TUČ D.D.

ČEPIN

ULICA GRADA VUKOVARA 18

128

274.405.400

294 300 335

ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

FRANJE TUĐMANA

393

274.242.800

292

254

285.087.200 283.334.700

290 287 273

289

261

59 136

295 298 432

BOMARK PAK D.O.O.

VARAŽDIN

IVANA SEVERA 15

84

272.892.400

296 355 447

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

BENKOVAC

BENKOVAČKE BOJNE 21

384

272.359.000

297 356 287

H-ABDUCO D.O.O.

15

271.359.900

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 6 A

298 382 2055 HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR, D.O.O.

TROGIR

PUT BRODOGRADITELJA 16

299 309 275

HOLCIM (HRVATSKA) D. O. O.

KOROMAČNO

300 270 295

C.I.A.K. D.O.O.

DONJI STUPNIK

0

270.937.600

KOROMAČNO 7 B

174

270.128.900

STUPNIČKE ŠIPKOVINE 1

156

269.717.300


41

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

1.132.900

4567

3.080.800

1333

193.835.000

631

34.479.700

1251

0,96%

1,59%

0,35%

8.109.000

0,96%

186.516.900

104

5.910.300

700

51.216.900

2104

20.531.300

1929

1,85%

11,54%

58,37%

39.160.600

1,85%

12.394.000

341

672.819.500

172

-21.247.800 105722

3,92%

1,84%

19,24%

55.141.900

3,92%

-28.395.000 105902

237.258.900

520

23.501.300

1732

-8,98%

-11,97%

0,00%

69.963.100

-8,98% 0,50%

60.880.000

320

0

15136

286.122.000

66

1.577.700

2547

101.395.100

1143

55.043.400

813

0,50%

1,56%

90,80%

0

84.200

10769

4.169.200

972

89.254.600

1289

12.257.300

2878

1,32%

4,67%

0,03%

216.570.400

1,32%

0

15136

12.112.400

355

224.709.300

556

118.899.000

414

3,85%

5,39%

0,00%

0

3,85%

47.750.400

400

4.167.700

974

159.432.800

757

12.898.000

2767

1,33%

2,61%

15,24%

0

1,33%

307.638.300

63

4.739.700

880

114.748.100

1011

76.035.300

608

1,52%

4,13%

98,74%

228.826.600

1,52%

130.202.700

156

2.455.600

1690

1.495.489.000

64

833.996.100

51

0,79%

0,16%

41,97%

0

0,79%

581.500

6149

28.316.100

151

145.971.500

819

58.721.000

761

9,13%

19,40%

0,19%

647.000

9,13%

0

15136

11.531.500

379

114.470.900

1019

39.567.800

1106

3,73%

10,07%

0,00%

0

3,73% 0,38%

99.089.200

199

1.173.000

3301

113.050.200

1029

32.925.700

1287

0,38%

1,04%

32,19%

262.075.900

10.896.100

1217

5.584.200

745

507.285.800

226

220.873.700

224

1,82%

1,10%

3,54%

75.605.200

1,82%

233.231.200

82

1.984.000

2092

513.261.200

220

151.800.700

332

0,65%

0,39%

75,97%

111.004.300

0,65%

2.649.600

2945

8.945.600

467

240.338.000

509

139.517.100

353

2,93%

3,72%

0,87%

213.001.500

2,93%

39.798.500

456

8.439.700

493

238.191.600

517

58.484.800

765

2,77%

3,54%

13,06%

0

2,77%

2.012.200

3429

5.005.300

837

154.089.400

778

82.178.600

566

1,67%

3,25%

0,67%

15.547.100

1,67%

3.209.300

2630

265.900

10947

144.695.100

829

44.805.000

963

0,09%

0,18%

1,07%

149.916.500

0,09%

-86.752.600 105963

-29,11%

-45,51%

49,25%

0

-29,11%

0,04%

0,06%

1,71%

55.009.100

0,04%

146.745.400

138

5.077.000

2016

0

15136

0

15136

190.623.400

642

-425.632.200 105973

17530

222.197.700

562

130.643.200

6.643.200

618

131.766.600

904

44.068.500

979

2,25%

5,04%

0,00%

0

2,25%

16.452.900

248

142.573.100

841

124.163.500

402

5,58%

11,54%

0,00%

0

5,58%

127.500

382

10.331.200

1271

7.246.700

570

145.195.300

824

7.336.300

4302

2,46%

4,99%

3,51%

11.112.600

2,46%

0

15136

4.159.000

975

37.359.400

2774

7.921.000

4038

1,41%

11,13%

0,00%

0

1,41%

0

15136

489.900

6837

296.696.100

412

69.671.900

662

0,17%

0,17%

0,00%

0

0,17%

223.815.000

85

7.503.900

554

140.252.600

852

100.286.800

475

2,58%

5,35%

76,89%

171.219.700

2,58%

712.500

5646

5.262.100

802

75.402.700

1483

22.649.600

1781

1,82%

6,98%

0,25%

17.018.200

1,82%

148.394.100

133

3.823.100

1059

251.178.800

490

157.808.100

321

1,32%

1,52%

51,28%

0

1,32%

9.235.400

1367

1.566.700

2565

142.962.100

839

46.312.000

936

0,54%

1,10%

3,20%

269.977.700

0,54%

211.310.600

93

15.820.400

259

281.908.800

444

160.084.400

313

5,49%

5,61%

73,32%

0

5,49%

170.772.200

116

23.190.600

183

310.004.900

397

137.777.400

358

8,08%

7,48%

59,49%

74.503.000

8,08%

269.511.700

70

14.561.700

286

201.880.500

612

65.845.600

689

5,07%

7,21%

93,90%

236.315.600

5,07%

26.440.600

632

9.485.700

447

235.080.400

526

204.306.200

239

3,31%

4,04%

9,23%

22.552.100

3,31%

-221.872.900 105977

249.437.000

76

874.256.300

129

446.979.200

103

-77,83%

-25,38%

87,49%

0

-77,83%

5.545.900

1912

18.062.800

224

278.341.000

450

148.370.600

341

6,38%

6,49%

1,96%

10.202.100

6,38%

6.228.200

1742

1.511.200

2653

253.566.000

486

2.010.700

10953

0,54%

0,60%

2,21%

80.747.200

0,54%

0

15136

46.758.100

88

89.396.200

1286

56.958.100

785

16,64%

52,30%

0,00%

141.169.100

16,64%

0

15136

7.379.600

561

115.168.400

1007

64.922.600

696

2,63%

6,41%

0,00%

0

2,63%

190.302.400

103

81.700

22324

953.923.100

115

742.685.600

55

0,03%

0,01%

68,43%

1.604.100

0,03%

0

15136

7.576.900

548

95.991.900

1201

37.251.400

1164

2,72%

7,89%

0,00%

1.302.200

2,72%

158.762.700

120

3.834.800

1051

56.188.600

1921

23.713.600

1721

1,39%

6,82%

57,52%

3.950.000

1,39%

5.078.800

2015

1.409.300

2822

441.136.800

265

223.769.700

220

0,51%

0,32%

1,84%

115.199.100

0,51%

108.280.200

185

13.838.600

300

508.887.700

225

138.896.800

354

5,04%

2,72%

39,46%

52.596.700

5,04%

190.614.900

102

67.659.600

60

693.354.900

163

658.897.000

66

24,67%

9,76%

69,51%

227.300

24,67%

201.260.400

95

7.237.400

571

184.095.800

660

69.443.700

663

2,65%

3,93%

73,75%

209.712.200

2,65%

262.265.800

73

45.484.200

90

224.700.200

557

126.852.900

395

16,70%

20,24%

96,29%

10.834.000

16,70% -15,56%

0

15136

671.121.300

173

-13.111.600 105583

-15,56%

-6,29%

0,00%

0

250.540.900

75

5.743.400

723

186.776.300

654

78.594.400

592

2,12%

3,08%

92,47%

21.414.600

2,12%

47.218.000

407

7.179.200

578

726.592.300

153

508.418.400

93

2,66%

0,99%

17,48%

61.169.100

2,66%

59.741.800

327

13.391.400

312

341.034.800

366

98.467.300

480

4,96%

3,93%

22,15%

106.638.100

4,96%

-42.226.100 105939


RANG-LJESTVICA

42

UKUPNI PRIHOD

AGROFRUCTUS D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI 6

302 2050 834

KONOS CONSTRUCTION D.O.O.

LUČKO

VENTILATORSKA 24

303 318

DJELO D.O.O.

LJUBOSTINJE

SLAMIĆI 19

434

266.275.300

TERMOPLIN D. D.

VARAŽDIN

VJEKOSLAVA ŠPINČIĆA 78

115

265.356.500

301

272 304

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2013.

2014.

2015.

RANG PREMA UK. PRIHODU

315

304 285 222

131

267.279.700

33

266.795.400

305 292 260

SONIK D.O.O.

ZADAR

BENKOVAČKA CESTA 1 A

508

265.354.500

306 235 258

AGIT D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 51

100

263.329.600

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 54

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O.

DONJA BISTRA

ZAPREŠIĆKA 2

307

241 299

308 321 428 309 470 359

18

263.241.200

388

262.669.900

KMAG D.O.O.

GORNJI STUPNIK

GORNJOSTUPNIČKA 18 J

48

261.576.800

310

268 242

BRODOKOMERC NOVA D. O. O.

RIJEKA

JELAČIĆEV TRG 4

541

261.573.900

311

267 240

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

KRALJA DRŽISLAVA 6

310

259.977.600

312

342 905

MARITIMAE REGIONIS D.O.O.

SPLIT

ULICA JOSIPA JOVIĆA 51

5

259.610.700

313

323 343

314 366 375 315

307

214

316

310 326

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

SAJMIŠNA 16

183

259.383.700

VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O.

SPLIT

BIOKOVSKA 3

451

257.590.300

BAT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2 A

5

257.539.800

MOČIĆI

DOBROTA 24

408

257.012.100

PULA

FLACIUSOVA 1

448

256.552.600 254.531.600

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

317 1098 2446 ULJANIK, D. D. 318

338 421

ROBERT BOSCH, D.O.O.

ZAGREB

KNEZA BRANIMIRA 22

45

319

397 492

CEZAREJA D.O.O.

NIJEMCI

KOLODVORSKA 2

19

254.275.400

320 294 342

H1 TELEKOM D.D.

SPLIT

DRAČEVAC 2 D

194

254.034.000

KANDIT D.O.O.

OSIJEK

VUKOVARSKA 239

333

253.601.700

322 305 252

MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O.

GORNJE PREKRIŽJE

GORNJE PREKRIŽJE 4

197

251.349.100

323 364 384

ADRIATICA DUNAV D.O.O.

VUKOVAR

VINKOVAČKA 56

53

250.693.300

321

375

411

324 304 336

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 50

325 322 357

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA-GAVRANA 17

326 299 279

AUTOTRANS D. O. O.

CRES

327 293 282

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

328 328 433

POMGRAD INŽENJERING D.O.O.

352

249.954.000

36

249.052.300

ŠETALIŠTE 20 APRILA 18

666

248.962.400

BORONGAJSKA CESTA 81 A

119

248.648.200

SPLIT

STINICE 26 B

134

247.980.500

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

TREBEŽ 2

184

246.951.200

330 306 319

TP VARAŽDIN D.O.O.

VARAŽDIN

OPTUJSKA 26

428

245.223.000

331

631 880

RI - PETROL D. O. O.

RIJEKA

MARTINKOVAC 143 /3

26

245.049.600

332

278

238

COLAS HRVATSKA D.D.

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 26

256

243.026.200

333 118

57

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

DONJE SVETICE 127

306

241.972.800

334 302 302

TERI-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 152

82

240.272.700

329

315

218

335 94332 94988 HYUNDAI HRVATSKA D.O.O.

SESVETE

ZAGREBAČKA 33

336 320 353

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM, D.O.O.

ZAGREB

ULICA RUDOLFA KOLAKA 14

337 441

240.214.600 239.204.300

PACIFIC FRUIT LIMITED D.O.O.

ZAGREB

SMIČIKLASOVA 21

3

238.972.400

338 249 337

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25 C

38

238.723.900

339 335 308

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 9

522

237.482.000

FOKUS D.O.O. ZAGREB

ZAGREB

KOLEDOVČINA 4

137

237.431.800

SUNČANI HVAR D.D.

HVAR

ULICA IVE MILIČIĆA 3

188

237.386.900

105

236.585.100

43

236.040.900

340

319

314

30 155

320

341 406 480 342 576

ATLANTIC GRUPA D.D.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 23

343 324 392

TIM KABEL D.O.O.

SESVETE

SAVSKA CESTA 103

344 339 422

PET-PROM D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 5

BEIERSDORF D.O.O.

ZAGREB

KRIŽNA CESTA 18

346 380 495

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 182

347 353 366

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

348 383

BA - COM TRGOVINA D.O.O.

PRISOJE

PRISOJE 26 A

92

232.565.100

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

288

232.526.900

ZAGREB

BANI 73 B

130

232.234.900

ZAGREB

KOVINSKA 5

88

231.177.800

345

670

311 293

412

349 295 301

350 90780 82427 MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. 351

625 82427 EMIL FREY AUTO CENTAR D.O.O.

192

234.515.600

45

234.442.200

100

234.045.000

99

232.882.600


43

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

46.535.500

414

50.700

28228

536.823.900

207

176.533.300

277

0,02%

0,01%

17,41%

38.472.400

0,02%

2.400

14766

68.691.100

57

349.304.900

355

-82.433.000 105918

25,75%

19,67%

0,00%

0

25,75% 2,10%

0

15136

5.596.200

743

90.713.900

1265

25.525.100

1624

2,10%

6,17%

0,00%

0

2.000

14820

16.175.200

253

223.036.800

560

170.542.200

289

6,10%

7,25%

0,00%

0

6,10%

0

15136

6.596.200

623

119.553.500

967

54.389.300

819

2,49%

5,52%

0,00%

889.400

2,49%

153.310.000

128

-11.965.400 105784

123.065.100

945

-52.031.500 105873

-4,54%

-9,72%

58,22%

0

-4,54%

155.580.500

124

10.006.800

427

196.067.000

626

74.770.000

617

3,80%

5,10%

59,10%

242.416.000

3,80%

0

15136

19.622.500

214

67.372.600

1642

41.125.300

1047

7,47%

29,13%

0,00%

0

7,47%

3.990.900

2311

3.541.900

1142

162.517.200

745

18.100.200

2114

1,35%

2,18%

1,53%

203.800.700

1,35%

49.800

11752

6.883.900

597

176.492.300

687

14.343.500

2534

2,63%

3,90%

0,02%

10.069.400

2,63%

0

15136

5.499.600

760

233.598.100

529

198.813.100

249

2,12%

2,35%

0,00%

0

2,12%

248.677.500

77

1.145.800

3389

49.575.000

2170

1.165.800

15231

0,44%

2,31%

95,79%

0

0,44%

192.328.700

99

20.080.200

209

164.447.500

734

74.469.200

623

7,74%

12,21%

74,15%

184.049.900

7,74%

0

15136

-683.800 103944

2.748.421.300

30

537.495.900

89

-0,27%

-0,02%

0,00%

0

-0,27%

0

15136

-1.258.600 104664

279.573.800

446

16.374.000

2281

-0,49%

-0,45%

0,00%

19.685.800

-0,49% 21,50%

190.724.100

101

55.261.100

74

1.097.218.400

102

701.201.300

64

21,50%

5,04%

74,21%

1.313.100

156.864.800

123

13.134.000

317

1.767.656.500

50

340.732.500

134

5,12%

0,74%

61,14%

83.829.400

5,12%

87.280.700

234

6.200.200

663

83.498.600

1365

40.545.700

1063

2,44%

7,43%

34,29%

210.973.600

2,44%

25.052.000

1656

1,40%

3,99%

0,00%

0

1,40%

-101.687.500 105932

0,94%

2,05%

4,01%

6.443.000

0,94%

-4,37%

-3,48%

43,18%

113.526.100

-4,37%

0

15136

3.549.400

1139

88.952.900

1291

10.178.500

1280

2.385.100

1730

116.070.900

1000

109.516.300

182

-11.072.200 105759

317.901.400

387

43.945.600

433

1.773.800

2305

167.581.500

717

29.285.700

1430

0,71%

1,06%

17,48%

93.426.200

0,71%

151.178.700

129

6.476.100

632

200.046.900

619

28.770.300

1448

2,58%

3,24%

60,30%

0

2,58%

97.521.600

203

29.454.100

148

313.061.900

394

272.795.700

178

11,78%

9,41%

39,02%

50.555.800

11,78%

0

15136

3.207.700

1275

176.700.100

686

31.053.600

1355

1,29%

1,82%

0,00%

16.600

1,29%

24.883.000

681

3.163.600

1291

231.669.200

539

69.334.300

664

1,27%

1,37%

9,99%

9.619.900

1,27%

9.438.400

1351

9.974.700

429

130.747.600

908

73.021.200

636

4,01%

7,63%

3,80%

42.719.000

4,01%

63.055.800

313

12.734.000

331

117.409.100

986

56.798.100

788

5,14%

10,85%

25,43%

0

5,14%

101.258.300

195

13.599.500

304

236.488.000

524

124.670.700

400

5,51%

5,75%

41,00%

31.359.400

5,51%

0

15136

11.726.400

374

134.291.300

894

74.952.700

615

4,78%

8,73%

0,00%

0

4,78%

0

15136

7.793.000

526

518.438.200

217

15.647.000

2373

3,18%

1,50%

0,00%

13.387.000

3,18%

93.328.800

499

26.177.100

642

6.626.500

620

250.899.700

491

138.279.300

357

2,73%

2,64%

10,77%

37.490.900

2,73%

0

15136

13.003.000

322

388.764.300

303

314.734.700

152

5,37%

3,34%

0,00%

0

5,37%

0

15136

7.229.300

575

102.070.700

1139

50.631.600

871

3,01%

7,08%

0,00%

16.516.700

3,01%

134.199.800

148

3.109.100

1321

82.605.400

1378

3.129.100

8057

1,29%

3,76%

55,87%

0

1,29%

0

15136

25.304.300

173

111.520.600

1036

94.963.300

496

10,58%

22,69%

0,00%

0

10,58% 0,29%

88.682.800

228

689.700

5218

30.681.800

3286

5.355.200

5483

0,29%

2,25%

37,11%

0

2.972.900

2760

14.738.700

281

95.369.900

1204

39.984.500

1091

6,17%

15,45%

1,25%

201.922.000

6,17%

0

15136

44.967.800

94

700.431.400

161

640.932.300

71

18,94%

6,42%

0,00%

14.084.700

18,94%

13.039.400

1086

16.909.800

245

192.316.800

638

127.974.200

393

7,12%

8,79%

5,49%

112.967.800

7,12%

0

15136

117.807.900

30

781.734.800

148

453.227.800

99

49,63%

15,07%

0,00%

0

49,63%

0

15136

83.434.200

45

1.661.564.300

56

1.215.928.500

36

35,27%

5,02%

0,00%

0

35,27%

92.625.500

214

13.384.500

313

91.916.000

1246

60.022.400

738

5,67%

14,56%

39,24%

43.970.100

5,67%

34.190.200

513

5.084.600

821

299.280.300

409

35.186.300

1228

2,17%

1,70%

14,58%

79.340.300

2,17%

58.247.600

336

31.075.400

139

72.972.500

1524

47.841.100

916

13,26%

42,59%

24,85%

0

13,26%

189.200

8983

1.169.700

3314

36.112.000

2871

5.822.800

5164

0,50%

3,24%

0,08%

3.829.300

0,50%

10.225.700

1275

24.813.400

174

80.016.300

1418

60.109.800

737

10,65%

31,01%

4,39%

143.289.900

10,65% 3,33%

0

15136

7.746.600

533

98.028.400

1179

14.458.800

2520

3,33%

7,90%

0,00%

4.659.700

6.022.400

1802

19.977.700

211

405.221.000

288

259.299.500

191

8,59%

4,93%

2,59%

12.247.400

8,59%

26.887.600

619

3.719.500

1086

79.847.900

1424

3.914.500

6868

1,60%

4,66%

11,58%

33.671.800

1,60%

0

15136

-7.124.200 105628

53.885.000

2006

1.844.900

11568

-3,08%

-13,22%

0,00%

0

-3,08%


RANG-LJESTVICA

44

352 403 474

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2013.

2014.

2015.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

ORAO D.O.O.

OSIJEK

VINKOVAČKA CESTA 1 A

57

231.122.200

353 450 445

EURO DAUS D.D.

SPLIT

PUT MOSTINA 1

354 522 580

ELECTROLUX D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 3

152 26

229.890.000 228.750.800

355 94332 94988 STARLIGHT D.O.O.

UMAG

AUGUSTINA VIVODE 22

0

228.200.800

356 343 362

HILDING ANDERS D.O.O.

PRELOG

KRALJA ZVONIMIRA 38

415

226.954.500

36

226.448.600

357

331

312

TETRA PAK D.O.O.

ZAGREB

BANI 110

358

411

601

SPAN, D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 47

172

226.387.400

359 333 341

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 23

131

226.265.000

360 361

GENERA D.D.

KALINOVICA

SVETONEDJELJSKA CESTA 2

227

225.782.900

SANDOZ D.O.O.

ZAGREB

MAKSIMIRSKA 120

77

225.128.100

RWA HRVATSKA D.O.O.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 10

47

224.953.400

363 332 294

EUROTRADE D. O. O.

ROVINJ

GRIPOLE 53 C

95

224.934.500

364 396 540

CEDAR D. O. O.

RUBEŠI

RUBEŠI 163 C

241

224.847.000

365 352 331

LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

SPLIT

LJUDEVITA POSAVSKOG 12 B

232

224.636.500

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

204

224.527.500

397

361 345 356 362

366

515

218

481

327

367 630 1246 A-ANTICUS D.O.O.

ZAGREB

ŠTEFANOVEČKA CESTA 10

56

224.401.200

368 565 687

MEDIACOM CENTRAL EUROPE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 22

27

223.986.300

369 378

370

370 389 388

ZAGREB

HEINZELOVA 44

14

223.972.500

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 221 C

41

223.765.300 222.458.900

VALALTA D. O. O. ROVINJ

ROVINJ

VALALTA BB

370

372 347 332

APIS IT D.O.O.

ZAGREB

PALJETKOVA 18

408

220.951.400

373 407 440

HATTRICK-PSK D.O.O.

DUGOPOLJE

SVETOG LEOPOLDA MANDIĆA 14

418

220.469.800

577

220.326.200

68

218.694.300

371

358 355

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O. VODOSKOK D.D.

374 422 396

JADRANKA HOTELI D. O. O.

MALI LOŠINJ

DRAŽICA 1

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

ČAKOVEC

OBRTNIČKA 4

METIS D. D.

KUKULJANOVO

KUKULJANOVO 414

159

218.463.300

377 920 7681 INDUSTRIUS D.O.O.

BAJAGIĆ

BAJAGIĆ 11

276

218.326.700

378 346 313

INA MAZIVA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 175

162

217.793.400

379 540 399

TROMONT D.O.O.

SPLIT

DRAČEVAC 11

184

217.479.700

380 372 368

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

ZAPREŠIĆ

INDUSTRIJSKA ULICA 1

235

216.550.300

381 424 409

J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.

VELIKA GORICA

KNEZA POSAVSKOG 49

95

216.541.500

ZAGREB

ŠUBIĆEVA 29

1

216.470.600

JALŽABET

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 17

285

215.629.300

ZAGREB

CAPRAŠKA 3

54

212.657.900

466

212.129.000

375

363 330

376 327

382

274

614 9152 EDISON INTERNATIONAL S.P.A.

383 5037 82427 WOLLSDORF COMPONENTS D.O.O. 384

419

461

P.S.C. ZAGREB, D.O.O.

385 386 380

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

386 394 376

ASBISC-CR D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1 A

387 438

415

CENTROMETAL D.O.O.

MACINEC

388 373

431

MIV D.D.

VARAŽDIN

389 337

418

KRONOSPAN CRO D.O.O.

390 453

514

LOGISTIKA VIOLETA D.O.O. EKO MEĐIMURJE D.D.

ŠENKOVEC

BRAĆE RADIĆ 37

391 362 373

35

211.614.300

GLAVNA 12

222

210.653.400

FABIJANSKA 33

645

210.142.300

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 17

135

209.674.100

OBREŽ ZELINSKI

OBREŽ ZELINSKI 55

97

209.552.300

523

209.396.500

392 290 268

24SATA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H/1

179

209.321.700

393 420 812

RICARDO D.O.O.

DARDA

KUDELJARA 1 A

295

209.098.500

394 418 442

BRODOTROGIR D.D.

TROGIR

PUT BRODOGRADITELJA 16

983

208.146.200

395 348 358

ACI D. D.

OPATIJA

MARŠALA TITA 151

366

207.991.100

396 273

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

ILICA 1 A

138

207.700.800

397 448 488

120

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 22

63

207.245.400

398 404 455

HEMPEL D. O. O.

UMAG

NOVIGRADSKA 32

91

207.129.800

399 430 638

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.

OSIJEK

ČVRSNIČKA 4

310

206.458.700

400 381 305

AKD D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 31

309

204.607.200


45

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

26.120.200

644

1.568.800

2559

246.724.700

821.300

5325

39.858.300

106

150.648.000

131

-1.547.600 104830

227.216.500

84

93.156.500

211

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

11.724.500

1.319.435.800

74

346.140.200

132

17,34%

3,02%

0,36%

0

17,34%

78.989.300

1441

13.622.600

2643

-0,68%

-1,96%

65,86%

8.206.800

-0,68%

5258

37.407.100

2771

703.200

20093

0,30%

1,83%

99,57%

0

0,30%

-26.730.400 105897

712.400.300

157

310.903.900

154

-11,78%

-3,75%

41,05%

68.658.900

-11,78% 2,37%

683.200

0,64%

11,30%

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

494

2988

0,68%

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

0

0,68%

22.375.600

741

5.371.600

776

54.943.300

1969

19.284.400

2012

2,37%

9,78%

9,88%

152.203.800

123.096.600

164

13.076.300

319

92.969.200

1233

41.585.900

1028

5,78%

14,07%

54,37%

110.914.300

5,78%

87.573.200

232

50.900.300

78

135.998.400

886

92.818.900

501

22,50%

37,43%

38,70%

0

22,50%

114.790.200

173

-11.874.300 105780

285.536.100

435

131.131.300

380

-5,26%

-4,16%

50,84%

0

-5,26%

0

15136

12.049.400

359

169.347.800

708

82.065.600

567

5,35%

7,12%

0,00%

0

5,35%

69.633.800

287

974.600

3891

133.096.200

899

41.427.300

1032

0,43%

0,73%

30,95%

77.718.800

0,43%

50.326.000

390

4.365.200

941

101.146.700

1147

61.953.300

718

1,94%

4,32%

22,37%

159.965.500

1,94%

206.314.700

94

40.041.100

105

307.306.100

400

79.985.200

585

17,81%

13,03%

91,76%

0

17,81%

0

15136

3.362.000

1211

96.648.200

1197

74.654.000

619

1,50%

3,48%

0,00%

0

1,50%

10.187.300

1279

27.219.300

157

341.384.900

365

13.971.200

2586

12,12%

7,97%

4,54%

2.910.500

12,12%

0

15136

6.445.100

638

66.229.200

1663

5.729.100

5215

2,87%

9,73%

0,00%

0

2,87%

0

15136

3.537.300

1145

66.845.700

1656

8.221.900

3928

1,58%

5,29%

0,00%

0

1,58%

0

15136

66.723.300

62

1.658.607.200

57

218.276.100

227

29,79%

4,02%

0,00%

0

29,79%

32.926.200

525

4.125.400

986

150.071.300

806

68.632.400

671

1,84%

2,75%

14,71%

60.993.700

1,84%

104.570.100

193

45.198.100

92

278.187.100

451

244.187.500

203

20,32%

16,25%

47,01%

18.065.400

20,32%

11.500

13733

9.172.100

456

364.651.000

334

332.434.900

142

4,15%

2,52%

0,01%

0

4,15%

0

15136

692.500

5198

315.891.900

389

60.967.500

725

0,31%

0,22%

0,00%

44.100

0,31%

-79.931.800 105959

136.685.600

146

1.374.240.600

69

520.495.400

92

-36,28%

-5,82%

62,04%

0

-36,28%

0

15136

10.723.800

405

233.136.700

534

182.058.300

266

4,90%

4,60%

0,00%

0

4,90%

109.079.300

183

12.029.100

360

157.292.800

765

100.393.800

472

5,51%

7,65%

49,93%

6.529.700

5,51%

217.231.600

88

58.576.600

69

95.105.700

1210

80.096.600

582

26,83%

61,59%

99,50%

0

26,83% 1,22%

45.894.100

421

2.666.800

1557

266.491.200

468

234.470.000

211

1,22%

1,00%

21,07%

92.035.700

12.264.900

1131

6.145.400

670

207.377.600

596

75.885.600

611

2,83%

2,96%

5,64%

12.820.100

2,83%

56.693.200

349

22.559.900

187

224.395.200

558

141.624.900

349

10,42%

10,05%

26,18%

59.372.200

10,42%

5.210.100

1984

480.200

6942

157.005.700

767

14.908.700

2467

0,22%

0,31%

2,41%

0

0,22%

213.595.600

92

-124.113.700 105971

505.512.500

228

-506.968.900 105976

-57,34%

-24,55%

98,67%

0

-57,34%

475.528.700

37

14.263.400

293

120.727.400

956

41.821.700

1024

6,61%

11,81%

220,53%

470.554.100

6,61%

12.365.300

1122

2.253.400

1847

21.441.300

4374

10.868.500

3162

1,06%

10,51%

5,81%

122.281.300

1,06%

0

15136

69.831.900

55

429.803.000

268

330.883.500

144

32,92%

16,25%

0,00%

0

32,92%

46.696.500

412

1.549.200

2601

57.292.600

1885

7.598.000

4183

0,73%

2,70%

22,07%

0

0,73%

153.488.300

127

15.112.900

275

222.335.300

561

188.175.100

258

7,17%

6,80%

72,86%

86.352.400

7,17%

145.912.600

139

3.480.400

1167

241.052.000

507

85.121.400

551

1,66%

1,44%

69,44%

80.057.600

1,66%

136.021.000

147

5.343.500

783

136.642.500

882

73.366.600

632

2,55%

3,91%

64,87%

72.088.100

2,55%

38.133.500

473

-2.099.400 105055

194.013.400

630

121.696.000

408

-1,00%

-1,08%

18,20%

106.876.600

-1,00%

171.366.300

115

243.697.100

502

186.973.900

260

3,73%

3,21%

81,84%

54.300.800

3,73%

7.812.600

525

7.081.900

1621

7.752.500

531

93.544.700

1225

15.642.100

2376

3,70%

8,29%

3,38%

14.346.700

3,70%

14.352.400

1012

16.801.200

247

242.532.600

505

76.501.500

605

8,04%

6,93%

6,86%

2.625.900

8,04%

213.000

8684

33.842.900

126

496.315.700

234

186.064.800

262

16,26%

6,82%

0,10%

0

16,26%

124.032.200

163

27.274.800

156

574.915.900

193

458.535.500

98

13,11%

4,74%

59,63%

26.700

13,11%

66.911.900

298

61.399.600

66

314.880.700

392

8.427.900

3864

29,56%

19,50%

32,22%

58.661.800

29,56%

36.155.900

491

3.125.400

1311

78.624.100

1447

10.367.900

3296

1,51%

3,98%

17,45%

0

1,51%

107.044.800

188

19.336.900

215

145.373.500

821

88.411.000

528

9,34%

13,30%

51,68%

118.994.000

9,34%

0

15136

1.253.900

3120

88.033.900

1308

40.238.700

1074

0,61%

1,42%

0,00%

0

0,61%

1.659.900

3776

29.585.900

146

386.282.000

305

357.013.100

129

14,46%

7,66%

0,81%

34.388.100

14,46%


46

ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

GOSPODARSTVO U 2015.

Privatni poduzetnici ostvarili 73 posto ukupne dobiti gospodarstva

Poduzetnici u privatnom vlasništvu u 2015. povećali su broj zaposlenih za 5,3 posto, ukupne prihode za 8,3 posto, za koliko je rasla i dobit. Gubici su smanjeni 32,5 posto Darko Buković, Privredni vjesnik Tvrtke u državnom vlasništvu ostvarile su dvostruko veću dobit po zaposlenom

MNOGI ĆE SE ZAPITATI ZAŠTO U NASLOV IZDVOJITI upravo podatak o privatnom vlasništvu odnosno rezultatima poslovanja poduzetnika u privatnom vlasništvu. Nemali broj puta svjedoci smo, najblaže rečeno, čudnog i nelogičnog komuniciranja o privatnim vlasnicima, privatnicima, poduzetnicima... kao da slušam priče iz vremena djetinjstva. A koji drugi su vlasnici oko nas? Pa udjel privatnih poduzetnika u ukupnom broju poduzetnika u Hrvatskoj je čak 98,2 posto. Zato tako prikazan podatak sam za sebe neće značiti ništa, ali stavljen u odnosni okvir podataka o poslovanju svih poduzetnika kao i odnosa poslovanja po oblicima vlasništva daje punu sliku hrvatskog gospodarstva. U

ovom kontekstu još jednu stvar svi moramo imati na umu. Vjerujem da ne trebam više ni spominjati da, po kriterijima našeg novog Zakona o računovodstvu i kategorizaciji EU-a, više nije 400 velikih, nego brojkom i slovima 329 (po starom ZOR-u bi bilo 348). Pritom, uzme li se u računicu konsolidacija na razini grupa kojima pripadaju pojedine tvrtke, taj bi se broj velikih, nažalost, još smanjio. U uvodu ističem i da je najbrojnija poduzetnička snaga u Hrvatskoj mikro grupacija poduzetnika, njih 94.903, odnosno 89 posto ukupnog broja poduzetnika. Samo zadružno vlasništvo ne ostvaruje dobit Nemojmo olako izvoditi zaključke, a nemojmo na početku davati ni negativni ni pozitivni prefiks tvrdnji. Pogledajmo podatke. U Finu se slilo, odnosno dostavljeno je i obrađeno


47

ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

Konsolidirani financijski rezultati - dobit ili gubitak razdoblja poduzetnika RH 2013.–2015. po oblicima vlasništva* (u tisućama kuna) Godina

Ukupno

2013. 2014. 2015.

3.529.492 9.754.071 17.139.504

Dobit po poduz. 35 93 161

Državni Dobit po Privatni sektor Dobit po sektor poduz. poduz. 1.673.639 2.160 3.409.467 33 3.590.481 4.089 3.976.438 40 3.939.142 4.634 12.478.960 119

Zadružni Dobit po sektor poduz. -26.328 -39 -14.814 -23 -845 -1

Mješoviti sektor -1.527.286 2.201.966 722.248

Dobit po poduz. -2.767 4.131 1.468

* Serija podataka u tablici za sve godine prikazana je iz godišnjeg financijskog izvještaja iz kolone tekuće godine.

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika po veličinama u 2015. g. / kriteriji iz novog ZOR-a (u tisućama kuna)

Opis

Ukupno 106.569 838.584 6.639.647.947 6.616.954.490 41.857.586 19.164.129 5.553.952 35.925.884 18.786.380 17.139.504 115.314.299 104.465.187 10.849.113 5.019

Broj poduzetnika Broj zaposlenih Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit prije oporezivanja Gubitak prije oporezivanja Porez na dobit Dobit razdoblja Gubitak razdoblja Dobit ili gubitak razdoblja Izvoz Uvoz Trgovinski saldo Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenoom

Mikro 949.903 2.049.952 696.704.482 709.773.314 60.846.681 73.915.513 10.375.571 50.515.528 73.959.931 -23.444.403 56.130.014 4.295.114 13.179.900 34.492

Mali 9.976 215.977 142.142.951 136.181.488 9.958.518 3.997.055 1.598.738 8.365.212 4.002.487 4.362.725 20.833.389 18.172.105 2.661.284 4.748

Srednji 1.361 161.383 1.334.826.375 1.229.947.255 7.718.170 2.839.050 954.131 6.746.683 2.821.694 3.924.989 331.526.196 225.330.653 6.195.544 5.468

Veliki 329 256.272 293.008.138 279.848.433 18.096.217 4.936.511 1.963.512 15.762.460 4.566.268 11.196.193 57.341.701 56.667.315 674.385 6.186

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Broj poduzetnika i broj zaposlenih kod poduzetnika Hrvatske 2009.–2015. Opis Ukupan broj poduzetnika - broj poduzeetnika koji su poslovali s dobiti - broj poduzeetnika koji su poslovali s gubitkom Broj zaposleenih

(u tisućama kuna) 2014. 2015. 104.470 106.569 65.395 68.61

2009. 91.320 54.317

2010. 96.758 55.541

2011. 98.530 57.244

2012. 97.254 56.363

2013. 101.191 61.730

37.003

41.217

41.286

40.891

39.461

39.075

37.958

889.396

859.808

851.386

829.874

830.928

830.116

838.584

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

106.569 godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika koji su imali 838.584 zaposlena (prema satima rada), ostvarili su ukupan prihod od 639,6 milijardi kuna (što predstavlja povećanje od 3,6 posto u odnosu na godinu prije), rashodi su bili na razini 617 milijardi kuna. Tako se može zaključiti da je hrvatsko gospodarstvo u 2015. – ukupno gledajući – poslovalo pozitivno, ostvarivši 17,1 milijardu kuna neto dobiti što je – pazite sad – gotovo udvostručenje neto dobiti u odnosu na godinu prije. Podsjećam, neto dobit u 2015. iznosila je (nakon konsolidacije podataka) 9,7 milijardi kuna. Još je jedan zanimljiv podatak u Fininoj analizi. Dobit razdoblja od gotovo 36 milijardi kuna

ostvarilo je 68.611 poduzetnika, dok je gubitak u iznosu od 18,8 milijardi kuna iskazalo 37.957 poduzetnika. Dakle, podaci razvidno pokazuju kako dvije trećine uspješno posluje, trećina je u gubicima. Naravno ako to gledamo samo u odnosima broja poduzetnika, ne pridodajući iznose gubitaka. Pogledajmo dublje. Relativno mali broj poduzetnika imao je vrlo značajan utjecaj u ukupnoj dobiti. Među prvih 10 poduzetnika ulaze jedine tri tvrtke u državnom vlasništvu - tri tvrtke HEP-a, tri tvrtke su mješovite (samo u jednoj - u Janafu - je udjel pretežitog državnog kapitala veći od 50 posto), dok su ostali top dobitaši privatnog vlasništva. Najveći dobitaš je Adris Grupa. Dakle tih 10 poduzetnika

po dobiti je ostvarilo 6,7 milijardi kuna dobiti, što bi u odnosu na ukupan iznos dobitaša bio udjel od 18,7 posto ukupno ostvarene dobiti razdoblja kod svih poduzetnika u Hrvatskoj. Pogleda li se prvih 100 poduzetnika po dobiti razdoblja, koji su ostvarili 14,6 milijardi kuna dobiti, njihov udjel u dobiti svih poduzetnika doseže gotovo 41 posto. Privatno vlasništvo – 73 posto dobiti Poduzetnici u privatnom vlasništvu u poslovnoj su 2015. ostvarili gotovo 73 posto ukupne konsolidirane dobiti hrvatskih poduzetnika, no tvrtke u državnom vlasništvu ostvarile su dvostruko veću dobit po zaposlenom, pokazuju Finini financijski podaci o rezultatu poslo-


ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

48

Ukupni prihodi i rashodi poduzetnika Hrvatske 2009.–2015. Opis Ukupni prihoodi Ukupni rashoodi

2009. 613.367 603.876

2010. 598.187 593.810

2011. 624.807 612.393

101,6

100,7

102,0

Prihodi premma rashodima, u %

2012. 610.376 601.183 101,5

2013. 612.441 604.998 101,2

(u milijunima kuna) 2014. 2015. 618.791 639.648 604.884 616.954

102,3

103,7

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Dobit i gubitak poduzetnika Hrvatske 2008.–2015. Opis Dobit prije oporezivanja Gubitak prije oporezivanja

(u milijunima kuna)

2009. 31.959 22.469

2010. 34.228 29.851

2011. 38.262 25.849

5.093 26.438 22.041 4.397

6.040 28.203 29.866 -1.663

5.234 32.911 25.731 7.180

Porez na dobit Dobit razdoblja Gubitak razdoblja Konsolidirani financijski rezultat

2012. 38.388 29.195 4.252 34.053 29.112 4.941

2013. 34.639 27.196 3.914 30.392 26.862 3.529

2014. 39.147 25.240

2015. 41.858 19.164

4.153 34.904 25.150 9.754

5.554 35.926 18.786 17.140

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Konsolidirani financijski rezultati - dobit ili gubitak razdoblja poduzetnika Hrvatske 2008.–2015. po oblicima vlasništva (u milijunima kuna) vanja poduzetnika Hrvatske u 2015. godini po oblicima vlasništva. Hrvatsko poduzetništvo ugrubo se dijeli u četiri sektora vlasništva - privatno, državno, mješovito te zadružno. Gledajući krovno, sva tri sektora osim zadružnog uspješno su poslovalo u 2015. godini, ostvarivši bolje financijske rezultate u odnosu na prethodne dvije poslovne godine - 2014. i 2013. Na ostvarene rezultate, posebno neto dobit poduzetnika, najviše su utjecali poduzetnici iz privatnog sektora (104.635) koji su i najbrojniji (udjel 98,2 posto), a u kojima je bilo zaposleno 667.119 radnika. Privatni poduzetnici u 2015. tako su ostvarili ukupan prihod od 511,2 milijarde kuna, sa 27,7 milijardi kuna dobiti, 15,2 milijarde kuna gubitka i u konačnici 12,5 milijardi kuna neto dobiti. Proizlazi tako da je neto dobit po poduzetniku privatnog vlasništva iznosila 19.300 kuna. No još je jedan podatak potrebno navesti. Poduzetnici u privatnom vlasništvu u 2015. povećali su broj zaposlenih za 5,3 posto, ukupne prihode za 8,3 posto, za koliko je rasla i dobit. Gubici su smanjeni 32,5 posto (dakle za gotovo trećinu, što je rezultiralo povećanjem neto dobiti od čak 312 posto). Državne tvrtke nastavljaju trend dobitaša Državni sektor, brojčano manji, ali s većim neto dobitima, poslovnu je 2015. završio u globalu pozitivno. Tako je pozitivan konačni rezultat ostvarilo i 850 poduzetnika u državnom vlasništvu u iznosu od 3,9 milijardi kuna. U prosjeku su poduzetnici u državnom vlasništvu ostvarili 4,6 milijuna kuna dobiti po

Godina

Ukupno

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

17.230 4.397 -1.663 7.180 4.941 3.529 9.754 17.140

Državni sektor -588 -946 237 -389 460 1.674 3.590 3.939

Privatni sektor 17.565 7.245 -1.465 368 502 3.409 3.976 12.479

Zadružni sekktor 17 -9 -6 -22 -27 -26 -15 -1

Mješoviti sektor 235 -1.893 -429 7.223 4.007 -1.527 2.202 722

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

poduzetniku ili 39.800 kuna po zaposlenom, u odnosu na poduzetnike u privatnom vlasništvu kod kojih taj prosjek iznosi 119.300 kuna po poduzetniku i 18.700 kuna po zaposlenom (upola manje od poduzetnika u državnom vlasništvu). Dobit tvrtki državnog sektora 13,1 posto je veća od njihove neto dobiti iz 2014. Ističu se tri poduzetnika u državnom vlasništvu s istim predznakom - Hrvatska elektroprivreda s približno 1,7 milijardi kuna dobiti (rast od 44

Ukupna dobit prvih 10 6.715.189 poduzetnika Ukupno 106.569 poduzetnika u 35.925.884 RH Udio 10 najvećih poduzetnika po 18,7% neto dobiti

posto u odnosu na prethodnu godinu), zatim HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., sa 725,2 milijuna kuna (rast od 17 posto), te HEP-Proizvodnja d.o.o., sa 337,1 milijun kuna dobiti, što je pad dobiti od 63,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kod poduzetnika u mješovitom vlasništvu, njih 492, u 2015. godini je bilo zaposleno 70.866 osoba, a ostvareni su ukupni prihodi od 69,1 milijarde kuna, pri čemu je dobit iznosila 3,8 milijardi kuna, gubitak od tri milijardi kuna. Tako je poslovna 2015. za poduzetnike u mješovitom vlasništvu završena s neto dobiti od 722 milijarde kuna. Za 592 poduzetnika u zadružnom vlasništvu, s ipak jako malo zaposlenih, 1588, poslovna 2015. ostat će zapisana kao godina u kojoj je konsolidirano ostvaren gubitak od milijun kuna (32 milijuna kuna ukupnih gubitaka naspram 31 milijun kuna ukupne dobiti). Da zaključimo, privatni sektor ima najznačajniju ulogu u poslovanju poduzetnika u 2015. godini – u broju poduzetnika čini 98,2 posto,


Rezervirajte na vrijeme prostor

marketing@privredni.hr 00 012 tel: 01/56

M

rivrednog vje P n sn az i ik g a

a

o s po

n lov životnom sti om lu

Redovite B&L teme: ▶ automobili

▶ film

▶ vino i gastro

▶ tehnika

▶ knjige

▶ putovanje

▶ estetska kirurgija

▶ vikend destinacije

▶ turističke posebnosti

▶ umjetnost

▶ moda i stil ▶ interijeri...


50

ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

Financijski rezultati poduzetnika Hrvatske u 2015. godini po oblicima vlasništva Opis Broj poduzetnika Broj zaposlenih Ukupan prihod Ukupni rashodi Porez na dobit Dobit razdoblja Gubitak razdoblja Konsolidirani financ. rezultat/dobit ili gubitak razdoblja Investicije u novu dugotrajnu imovinu Prosječne mjesečne neto plaće u kunama Broj poduzetnika Broj zaposlenih Ukupni prihodi Ukupni rashodi Porez na dobit Dobit razdoblja Gubitak razdoblja Konsolidirani financ. rezultat/dobit ili gubitak razdoblja Investicije u novu dugotrajnu imovinu Prosječne mjesečne neto plaće svih poduzetnika RH

Ukupno Državno 106.569 850 838.584 99.011 639.648 58.031 616.954 53.400 5.554 692 35.926 4.417 18.786 478 17.140 3.939 38.445 9.297 5.019 6.352 Indeksi 2014. godina = 100,0 103,6 105,2 103,6 139,5 105,7 73,9 200,2 114,3 102,5

97,6 95,6 94,6 88,9 107,4 75,7 113,1 116,6 103,1

(u milijunima kuna)

Privatno 1.046.335 667.119 5.111.990 4.938.998 4.814 277.225 152.446 124.779 231.552 46.885

Zadružno 592 1.588 1.285 1.281 6 31 32 -1 17 3.977

Mješovito 492 70.866 69.142 68.376 43 3.753 3.030 722 5.979 6.323

105,3 108,3 106,1 144,7 108,3 67,5 411,9 111,5 102,8

98,7 104,9 105,7 67,9 80 93,6 -17,6 94,7 105,4

97,4 93,4 94,8 -33,1 88,4 137,7 35,3 122,6 103,1

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Udjeli poduzetnika Hrvatske razvrstanih po vlasništvu u 2015. godini (udjeli u %, HR=100,0%)

79,6 posto u broju zaposlenih i u ukupnom prihodu, sa 77,2 posto sudjeluje u dobiti, 81,2 posto u gubitku. Bitno je i da sa 60,2 posto sudjeluje u investicijama, a poduzetnici u privatnom vlasništvu ostvarili su 72,8 posto ukupne neto dobiti poduzetnika Hrvatske. Trećina tvrtki bez zaposlenih Analizira li se poslovanje 106.569 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez banaka, osiguravateljskih društava i ostalih financijskih institucija, razvidno je da 32.402 poduzetnika ili 30,4 posto nije imalo zaposlenih, s time da je njih 30.743 redovno poslovalo, dok je 619 u likvidaciji, a 1040 u stečaju. Od 32.402 poduzetnika u 2015. godini, njih 2998 imalo je zaposlene, i to 7507. Njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika RH je 2,1 posto. S dobiti je poslovalo 13.508 (41,7 posto), a s gubitkom 18.894 (58,3 posto) te je očekivano rezultat skupine poduzetnika bez zaposlenih bio negativan - 3,4 milijarde kuna neto gubitka. Najveći broj poduzetnika bez zaposlenih bio je u djelatnosti trgovine (7258), na drugom su mjestu stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (4733), a na trećem poduzetnici iz djelatnosti građevinarstva (4153).

Opis Broj poduzetnika Broj zaposlenih Ukupan prihod Ukupni rashodi Porez na dobit Dobit razdoblja Gubitak razdoblja Konsolidirani financijski rezultat – dobit ili gubitak razdoblja Investicije u novu dugotrajnu imovinu Prosječne mjesečne neto plaće – odnos prema prosjeku svih poduzetnika Hrvatske u %

Državno 0,8 11,8 9,1 8,7 12,5 12,3 2,5

Privatno 98,2 79,6 79,9 80,1 86,7 77,2 81,2

Zadružno 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

Mješovito 0,5 8,5 10,8 11,1 0,8 10,4 16,1

23

72,8

0

4,2

24,2

60,2

0

15,6

26,6

-6,7

-20,8

26

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Promatrano po područjima djelatnosti, najveći je udio poduzetnika bez zaposlenih u poslovanju nekretninama (69,8 posto poduzetnici bez zaposlenih) i opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (63,4 posto poduzetnici bez zaposlenih). Promatrano na razini županija, najveći je udio poduzetnika bez zaposlenih u Gradu Zagrebu

(10.831 poduzetnik bez zaposlenih, udio od 33,4 posto u ukupnom broju poduzetnika), Istarskoj županiji (4064 poduzetnika, udio 12,5 posto), Splitsko-dalmatinskoj (3899 poduzetnika, udio 12 posto), Primorsko-goranskoj (2748 poduzetnika, udio 8,5 posto) i Zagrebačkoj županiji (1646 poduzetnika, udio 5,1 posto).


ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

51


ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

52

TOP 50 PODUZETNIKA

Dvjesto poduzetnika – 50 posto ukupne dobiti poduzetnika

Sveukupno, 200 poduzetnika u četiri oblika vlasništva ostvarilo je 8,5 milijardi kuna neto dobiti, što je udio od blizu 50 posto u neto dobiti svih poduzetnika Darko Buković, Privredni vjesnik Najviše je zaposlenih kod 50 poduzetnika u državnom vlasništvu (69.142)

USPOREDBA REZULTATA POSLOVANJA 50 poduzetnika po visini ostvarenog ukupnog prihoda u 2015. godini, po svim oblicima vlasništva, pokazala je da su najveći prihod ostvarili poduzetnici u privatnom vlasništvu, u iznosu od 111,8 milijardi kuna, u odnosu na prihod 50 poduzetnika u mješovitom vlasništvu, koji je iznosio 59,4 milijarde kuna te prihod 50 poduzetnika u državnom vlasništvu koji je iznosio 48,6 milijardi kuna, pokazala je Finina analiza. Sveukupno, 200 poduzetnika u četiri oblika vlasništva (državnom, privatnom, mješovitom i zadružnom), ostvarili su gotovo 221 milijardu

kuna prihoda, što čini 34,5 posto prihoda svih poduzetnika u 2015. godini (639,6 milijardi kuna). Na prvom mjestu po visini ostvarenog ukupnog prihoda u 2015. godini među poduzetnicima u državnom vlasništvu je HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. s ostvarenih 9,5 milijardi kuna prihoda, u privatnom sektoru vlasništva je to KONZUM d.d. sa 14,9 milijardi kuna prihoda, u mješovitom vlasništvu INA d.d. s ostvarenih 19,8 milijardi kuna, a u zadružnom vlasništvu PRVČA PZ s ostvarenih 164,4 milijuna kuna prihoda. Usporedba prema neto dobiti pokazala je da je najveću neto dobit ostvarilo 50 poduzetnika u državnom vlasništvu (3,9 milijardi kuna), dok su poduzetnici u privatnom vlasništvu,


53

ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

Osnovni podaci o top 50 poduzetnika u četiri sektora vlasništva po ukupnom prihodu u 2015. top 50 poduzetnika po ukupnom prihodu Državno vlasništvo Privatno vlasništvo

Zadružno vlasništvo Mješovito vlasništvo Ukupno Ukupno RH Udio top 50 u RH

Broj zaposlenih 69.142 59.394

Prosječna mjesečna neto plaća 6.352 4.685

Ukupan prihod 48.626.437 111.786.331

920 44.131 173.587 838.584 20,7%

3.977 6.323 5.019 -

1.052.425 59.414.033 220.879.226 639.647.947 34,5%

Porez na dobit

Dobit razdoblja

646.695 894.528 3.792 -5.870 1.539.144 5.553.952 21,7%

4.190.332 4.408.326 18.475 3.192.964 11.791.640 35.925.884 32,8%

(u tisućama kuna)

Gubitak razdoblja

Neto dobit/ gubitak

269.863 1.048.947

3.920.470 3.359.379

4.505 1.963.125 3.012.346 18.786.380 16,0%

13.970 1.229.839 8.523.658 17.139.504 49,7%

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Privatno vlasništvo - top 50 poduzetnika po ukupnom prihodu u 2015. g. – prema porijeklu kapitala top 50 poduzetnika u privatnom vlasništvu

Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

100 posto domaći kapital 100 posto strani kapital

22 21

30.841 18.606

Prosječna mjesečna neto plaća 4.432 6.850

Domaći i strani kapital Ukupno

7 50

9.947 59.394

7.745 4.685

Ukupan prihod

3.169.067 42.175.340 13.383.689 111.786.331

Neto dobit/ gubitak

2.928.538 309.021 121.821 3.359.379

(u tisućama kuna)

Gubitak razdoblja

Neto dobit/ gubitak

269.863 1.048.947

3.920.470 3.359.379

4.505 1.963.125

13.970 1.229.839

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Mješovito vlasništvo - top 50 poduzetnika po ukupnom prihodu u 2015. g. – prema porijeklu kapitala (u tisućama kuna)

top 50 poduzetnika u mješovitom vlasništvu

Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

100 posto domaći kapital 100 posto strani kapital

30 1

18.257 858

Prosječna mjesečna neto plaća 6.707 7.839

Domaći i strani kapital Ukupno

19 50

25.016 44.131

7.658 6.323

Ukupan prihod

19.469.774 469.323 39.474.936 59.414.033

Neto dobit/ gubitak

832.691 51.777 345.372 1.229.839

Gubitak razdoblja

Neto dobit/ gubitak

269.863 1.048.947

3.920.470 3.359.379

4.505 1.963.125

13.970 1.229.839

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

unatoč više nego dvostrukom iznosu prihoda, ostvarili nešto više od 3,3 milijarde kuna neto dobiti. Poduzetnici u mješovitom vlasništvu ostvarili su 1,2 milijarde kuna neto dobiti, dok je dobit 50 poduzetnika u zadružnom vlasništvu zanemariva i iznosila je nešto manje od 14 milijuna kuna. Sveukupno, 200 poduzetnika u četiri oblika vlasništva ostvarilo je 8,5 milijardi kuna neto dobiti, što je udio od blizu 50 posto u neto dobiti svih poduzetnika Republike Hrvatske u 2015. godini (17,1 milijarda kuna). Najviše je zaposlenih kod 50 poduzetnika u državnom vlasništvu (69.142) i njima je obračunata najviša prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 6352 kune, a nešto niža prosječna plaća obračunata je zaposlenima, njih 44.131, kod poduzetnika u mješovitom vlasništvu, u iznosu od 6323 kune. Zaposlenima kod 50 poduzetnika u privatnom vlasništvu, njih 59.394, obračunata je prosječna

mjesečna neto plaća u iznosu od 4685 kuna, što je niže od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini RH (5019 kuna). Prvih 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2015. godini koji su u državnom vlasništvu ostvarilo je ukupne prihode od 48,6 milijardi kuna, zapošljavalo je 69.142 djelatnika,

Najviši je prosječan broj zaposlenih kod poduzetnika u državnom vlasništvu (1383) ostvarilo je dobit razdoblja od 4,2 milijarde kuna, a gubitak razdoblja od 269,9 milijuna kuna, te neto dobit od 3,9 milijardi kuna. Zaposlenicima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 6352 kune (tablica 1). Od ukupno 50 tvrtki u državnom vlasništvu najviše ih je u području opskrbe električnom

energijom, plinom, parom i klimatizaciji (26 posto), slijedi područje prijevoza i skladištenja (24 posto), građevinarstvo (10 posto), prerađivačka industrija (10 posto) te opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (osam posto). Prvih 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2015. godini koji su u privatnom vlasništvu ostvarilo je ukupne prihode od 111,8 milijardi kuna, zapošljavalo je 59.394 djelatnika, ostvarilo je dobit razdoblja od 4,4 milijarde kuna, a gubitak razdoblja od jedne milijarde kuna te neto dobit u iznosu od 3,4 milijarde kuna. Prosječna obračunata mjesečna neto plaća iznosila je 4685 kuna. Od ukupno 50 tvrtki u privatnom vlasništvu najviše ih je u djelatnosti trgovine (52 posto) i u prerađivačkoj industriji (24 posto). Analiza prema porijeklu kapitala pokazala je da je kod 22 poduzetnika riječ o 100-postot-


54

ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

nom domaćem kapitalu, kod 21 o 100-postotnom stranom kapitalu, a kod sedmoro poduzetnika kapital je dijelom domaći, a dijelom strani, u različitim omjerima. Zanimljivo je napomenuti da je i najveća prosječna mjesečna neto plaća i najmanja prosječna mjesečna plaća obračunata kod poduzetnika čiji je kapital u 100-postotnom domaćem vlasništvu. Prvih 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2015. godini koji su u zadružnom vlasništvu ostvarilo je ukupne prihode od 1,1 milijarde kuna, zapošljavalo je 920 djelatnika, ostvarilo je dobit razdoblja od 18,5 milijuna kuna, a gubitak razdoblja od 4,5 milijuna kuna te neto dobit u iznosu od 14 milijuna kuna. Prosječna obračunata mjesečna neto plaća iznosila je 3977 kuna. Od ukupno 50 tvrtki u zadružnom vlasništvu, očekivano, najviše ih je u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i rudarstva (70 posto), slijedi trgovina (14 posto) te prerađivačka industriji (osam posto). Prvih 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2015. godini koji su u mješovitom vlasništvu ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od 59,4 milijarde kuna, zapošljavalo je 44.131 djelatnika, ostvarilo je 3,2 milijarde kuna dobiti razdoblja, a dvije milijarde kuna gubitka

Prosječan broj zaposlenih, prosječna mjes. plaća, prosječan prihod i dobit/ gubitak, po poduzetniku

Najveća prosječna mjesečna neto plaća i najmanja prosječna mjesečna plaća obračunata je kod poduzetnika čiji je kapital u 100-postotnom domaćem vlasništvu

Od 50 najboljih tvrtki u mješovitom vlasništvu najviše ih je u prerađivačkoj industriji (46 posto), slijedi djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (10 posto) pa stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (osam posto). Analiza prema porijeklu kapitala pokazala je da je kod 30 poduzetnika u mješovitom vlasništvu riječ o 100-postotnom domaćem kapitalu, kod jednog o 100-postotnom stranom kapitalu, a kod 19 poduzetnika kapital je dijelom domaći, a dijelom strani, u različitim omjerima. Najveći i najmanji prosjek mjeseč-

razdoblja te je konačni financijski rezultat bio pozitivan u iznosu od 1,2 milijarde kuna. Prosječna obračunata mjesečna neto plaća iznosila je 6323 kune.

top 50 poduzetnika po ukupnom prihodu Državno vlasništvo Privatno vlasništvo Zadružno vlasništvo Mješovito vlasništvo

Prosječan broj zaposlenih 1.383 1.188 18 883

Prosječna mjesečna neto plaća* 6.352 4.685 3.977 6.323

Prosječan prihod

Prosječna dobit/gubitak

972.529 2.235.727 21.049 1.188.281

78.409 67.188 279 24.597

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja * Prosječna mjesečna neto plaća izračunata je na način da je suma neto plaća i nadnica podijeljena sa sumom broja zaposlenih i brojem mjeseci poslovanja.

Prosječan broj zaposlenih kod top 50 poduzetnika u 2015. godini - po sektorima vlasništva Mješovito vlasništvo Zadružno vlasništvo Privatno vlasništvo Državno vlasništvo 0

500

1.000

1.500

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

ne neto plaće je kod poduzetnika čiji je kapital 100-postotno domaći. Promatramo li top 50 poduzetnika po ostvarenim ukupnim prihodima, prema svim oblicima vlasništva, najviši je prosječan broj zaposlenih kod poduzetnika u državnom vlasništvu (1383). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunata je također u državnom vlasništvu (6352 kune). Najveći prosječni prihod na razini 2015. godine ostvarili su poduzetnici u privatnom vlasništvu, dok su poduzetnici u državnom vlasništvu ostvarili najveću neto dobit.


Tjedni gospodarski TV magazin

Gledajte nas na regionalnim i lokalnim televizijama:

TV Ĺ IBENIK

Na

kanalu privredni hr pogledajte sve emisije i priloge.


56

ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

KONTINENTALNA vs. JADRANSKA HRVATSKA

Poduzetnicima Jadranske Hrvatske snažno rasla dobit RIJEKA PAZIN

Poduzetnici sa sjedištem u Kontinentalnoj oj Hrvatskoj čine u ukupnim prihodima gospodarstva 78,9 posto, u ukupnim rashodima 79 posto, neto dobiti 76 posto, u izvozu 75,8 posto i u investicijama u dugotrajnu imovinu 71,3 posto. Darko Buković, Privredni vjesnik Ekonomičnost ukupnog poslovanja također je veća kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske

POGLEDAJMO I REZULTATE POSLOVANJA U DVIJE, statističke, NUTS-2 razine. Od 106.569 poduzetnika, u Kontinentalnoj Hrvatskoj registrirano sjedište imalo je 65.567 poduzetnika (udjel 61,5 posto), a u Jadranskoj Hrvatskoj 41.002 poduzetnika (udjel 38,5 posto). Od ukupnog broja zaposlenih, 72,2 posto (605.703) radilo je kod poduzetnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj, a 27,8 posto (232.881) kod poduzetnika u Jadranskoj Hrvatskoj. U odnosu na proteklu godinu u Kontinentalnoj Hrvatskoj je povećan broj zaposlenih za 3,3

posto, a u Jadranskoj Hrvatskoj za 4,4 posto. S obzirom na brojnost poduzetnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj njihov je udio u rezultatima poduzetnika RH u ukupnim prihodima 78,9 posto, u ukupnim rashodima 79 posto, neto dobiti 76 posto, u izvozu 75,8 posto i u investicijama u dugotrajnu imovinu 71,3 posto. Produktivnost rada mjerena ukupnim prihodom po zaposlenom, kao i produktivnost rada mjerena dobiti po zaposlenom, veća je kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske, u odnosu na poduzetnike Jadranske Hrvatske. Ekonomičnost ukupnog poslovanja također je veća kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske.


57

ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

ČAKOVEC VARAŽDIN KOPRIVNICA KRAPINA

ZAGREB

BJELOVAR

VIROVITICA OSIJEK

KARLOVAC

SISAK

POŽEGA VUKOVAR

SLAVONSKI BROD

KONTINENTALNA HRVATSKA A GOSPIĆ

ZADAR

Grad Zagreb

Virovitičko-podravska

Zagrebačka županija

Požeško-slavonska

Krapinsko-zagorska

Brodsko-posavska

Varaždinska

Osječko-baranjska

Koprivničko-križevačka

Vukovarsko-srijemska

Međimurska

Karlovačka

Bjelovarsko-bilogorska

Sisačko-moslavačka

ŠIBENIK SPLIT

JADRANSKA HRVATSKA Primorsko-goranska Ličko-senjska Zadarska županija Šibensko-kninska Splitsko-dalmatinska Istarska županija Dubrovačko-neretvanska

DUBROVNIK


ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

58

Kontinentalna i Jadranska Hrvatska, broj poduzetnika, broj zaposlenih i udio poduzetnika i zaposlenih na 1000 radno sposobnih stanovnika NUTS-2 razine u RH

Broj poduzetnika

Kontinentalna HR Jadranska HR

Broj zaposlenih kod poduzetnika 65.567 605.703 41.002 232.881

Broj radno sposobnih stanovnika 2.403.000 1.192.000

Broj poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika 27,3 poduzetnika 34,4 poduzetnika

Broj zaposlenih na 1000 radno sposobnih stanovnika 252,1 zaposlenih kod poduzet. 195,4 zaposlenih kod poduzet.

Izvor: Fina

Osnovni financijski rezultati poslovanja po regijama NUTS-2 razine u RH u 2015. Opis Broj poduzetnika Broj zaposlenih

Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit razdoblja Gubitak razdoblja Dobit ili gubitak razdoblja Prosječna mjeseč. neto plaća po zaposl. (u kn) Izvoz Uvoz Investicije u novu dugotrajnu imovinu

Kontinentalna Hrvatska 2015. Indeks 65.567 605.703 103,3 504.367.499 104,4 487.481.310 103,3 25.653.270 98,4 12.625.113 70,2 13.028.157 161,2

(u tisućama kuna)

Jadranska Hrvatska 2015. Indeks 41.002 232.881 104,4 135.280.447 108,4 129.473.180 105 10.272.614 129,6 6.161.266 82,7 4.111.347 857,8

Ukupno RH 2015. Indeks 106.569 838.584 103,6 639.647.947 105,2 616.954.490 103,6 35.925.884 105,7 18.786.380 73,9 17.139.504 200,2

5.136

102,4

4.714

102,7

5.019

102,5

87.352.110 91.507.465

109,6 105,5

27.962.190 12.957.722

112,1 108,6

115.314.299 104.465.187

110,2 105,9

27.397.896

106,7

11.046.960

138,7

38.444.856

114,3

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2015. godinu

Pokazatelji produktivnosti i ekonomičnosti poslovanja poduzetnika KHR i JHR u 2015. godini Opis Broj zaposlenih po poduzetniku Produktivnost rada (prihod po zaposlenom u kn) Produktivnost rada (dobit/gubitak razdoblja po zaposlenom u kn) Ekonomičnost ukupnog poslovanja

Kontinentalna Hrvatska 9 832.698

Jadranska Hrvatska 6 580.899

Ukupno RH 8 762.771

21.509

17.654

20.439

104

105

104

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Na rast dobiti poduzetnika u Jadranskoj Hrvatskoj utjecali su bolji poslovni rezultati 21.488 poslovnih subjekata, a najviše su utjecala sljedeća društva: ADRIS GRUPA d.d. iz Rovinja koja je povećala dobit sa 675,1 milijun kuna na 1,8 milijardi kuna, DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o. iz Zatona Velikog, koji su u 2015. godini poslovali s dobiti u iznosu od 155,2 milijuna kuna u odnosu na gubitak u 2014. godini u iznosu od 245,6 milijuna kuna, 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. iz Rijeke koje je u 2015. godini poslovalo s dobiti u iznosu od 143,9 milijuna u odnosu na gubitak u 2014. godini u iznosu od 215,1 milijun kuna, KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d. iz Splita koji je u 2015. poslovao s dobiti od 273,9 milijuna u odnosu na

gubitak u 2014. godini od 30,8 milijuna kuna. Poduzetnici Kontinentalne Hrvatske ostvarili su 78,9 posto ukupnih prihoda, 79 posto ukupnih rashoda, 71,4 posto dobiti razdoblja,

Broj poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika veći je u Jadranskoj Hrvatskoj 67,2 posto gubitka razdoblja te 76 posto neto dobiti svih poduzetnika RH. Ukupno 41.002 poduzetnika Jadranske Hrvatske zapošljavala su 27,8 posto radnika, ostvarila su 21,1 posto ukupnih prihoda, 21 posto ukupnih rashoda, 28,6 posto dobiti razdoblja, 32,8 posto

gubitka razdoblja i 24 posto neto dobiti svih poduzetnika RH. Od 4,3 milijuna stanovnika RH, 3.594.911 je radno sposobnih osoba. U Kontinentalnoj Hrvatskoj je 2.403.000 radno sposobnih stanovnika, što je udio od 66,8 posto, dok je u Jadranskoj Hrvatskoj 1.192.000 radno sposobnih stanovnika, što je 33,2 posto od ukupnog radno sposobnih stanovnika RH. Suprotno uvriježenim stereotipima o (ne)poduzetnosti stanovnika na jugu Hrvatske, broj poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika veći je u Jadranskoj Hrvatskoj, 34,4 poduzetnika, dok je na razini Kontinentalne Hrvatske on manji za oko 21 posto tj. na 1000 radno sposobnih stanovnika ima 27,3 poduzetnika.


Provjereni partner gospodarstva!

PRIVREDNI VJESNIK Tu smo zbog vas i vašeg posla Potvrđena kvaliteta u novom formatu.

Uvijek uz gospodarstvo.

PRETPLATITE SE! NEK’ POSLOVNI TJEDAN ZAPOČNE S PRIVREDNIM VJESNIKOM! Pretplatnik dobiva sva tjedna tiskana izdanja Privrednog kao i posebna izdanja 400 naj, Financijska industrija te Poslovna očekivanja, kao i sva druga posebna izdanja koja će PV izdati ili objaviti u suradnji s drugima.

Analitičan, aktualan, ozbiljan i vjerodostojan.

Tjednik za one koji odlučuju.

SVAKI TJEDAN PRED VAMA! GODIŠNJA PRETPLATA: ZA HRVATSKU 850 kuna sa PDV-om (752,21 kn + PDV ) Studentska i učenička pretplata –50% popusta 425 kuna s PDV-om (376 kn + PDV) ZA INOZEMSTVO 125 EUR + poštarina ovisno o zemlji dostave

Pretplaćujem se na

Pretplatnik dobiva BESPLATNO elektroničko izdanje Privrednog vjesnika, kao i elektroničko izdanje na engleskom jeziku PV INTERNATIONAL. JEDINSTVENO ! Svaki pretplatnik za vrijeme trajanja pretplate dobiva ulaz u jedinu digitaliziranu bazu PV ARHIV, mjesto sa svim izdanjima Privrednog vjesnika od 1953. s mogućnošću pretraživanja po ključnim riječima. U cijenu pretplate uključena dostava na traženu adresu!

primjerak/primjeraka Privrednog vjesnika i njegovih izdanja.

Ime tvrtke/institucije/fizičke osobe: OIB: Ime odgovorne osobe: Adresa: Adresa za dostavu PV izdanja: (ako je različita od adrese)

Datum: Popunjenu narudžbenicu pošaljite faksom na +385 (0)1 5600 002, poštom na adresu Privredni vjesnik, Kačićeva 9, HR-10000 Zagreb, ili na e-mail pretplata@privredni.hr.

PRIVREDNI VJESNIK


ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

60

PODUZETNICI U ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA

Koncentracija poduzetnika u županijskim središtima U odnosu na 2014. godinu ukupni prihodi povećani u svim županijama osim u Šibensko-kninskoj

HRVATSKO GOSPODARSTVO u svojoj teritorijalnoj rasprostranjenosti karakterizira velika razlika u razvijenosti pojedinih regija - županija te još veća razlika u razvijenosti pojedinih gradova i općina. Podaci koje je temeljem godišnjih financijskih pokazatelja pripremila Fina potvrđuju takve tvrdnje, kao i da se stvarna aktivnost poduzetnika ostvaruje na području širem od njihova administrativnog sjedišta. Poduzetnici čije je sjedište u županiji Grad Zagreb prvorangirani su po svim prezentiranim

kriterijima. Istarska županija je na drugom mjestu po dobiti razdoblja i neto dobiti, na trećem mjestu po broju poduzetnika, na četvrtom po gubitku razdoblja, a na petom mjestu po broju zaposlenih i po ostvarenom ukupnom prihodu poduzetnika. Na trećem mjestu prema ostvarenoj neto dobiti su poduzetnici Zagrebačke županije. Vrijedi istaknuti da su 75 posto od 17,1 milijarde kuna neto dobiti ostvarili poduzetnici u trima spomenutim županijama: Gradu Zagrebu, Istarskoj i Zagrebačkoj županiji.

Rang-lista županija prema neto dobiti poduzetnika u 2015. godini – broj poduzetnika, broj zaposlenih, ukupan prihod Žup.

Naziv županije

21

Grad Zagreb

18

Istarska

Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Rang

Rang

Ukupan prihodi

Rang

35.089

1

330.102

1

328.040.304

1

9.552

3

46.092

5

30.746.118

5

1

Zagrebačka

6.529

5

47.988

4

43.974.561

2

17

Splitsko-dalmatinska

11.957

2

70.498

2

40.558.929

3

8

Primorsko-goranska

9.436

4

60.070

3

34.762.529

4

4

Karlovačka

1.931

12

15.371

14

8.360.924

15

6

Koprivničko-križevačka

1.467

18

15.211

15

9.572.452

12

16

Vukovarsko-srijemska

1.617

17

17.217

12

13.869.566

8

2

Krapinsko-zagorska

1.829

13

18.378

11

10.128.028

11

20

Međimurska

2.626

10

25.316

8

12.074.344

10

13

Zadarska

3.597

8

21.095

9

12.547.886

9

5

Varaždinska

3.202

9

38.182

6

22.642.839

7

14

Osječko-baranjska

4.561

6

37.475

7

24.299.172

6

7

Bjelovarsko-bilogorska

1.629

16

14.073

17

7.224.565

17

19

Dubrovačko-neretvanska

3.705

7

19.539

10

9.427.682

13

12

Brodsko-posavska

1.660

15

15.089

16

7.940.810

16

9

Ličko-senjska

3

Sisačko-moslavačka

10

Virovitičko-podravska

15

Šibensko-kninska

11

703

21

4.017

21

1.856.096

21

1.819

14

16.147

13

9.297.814

14

881

19

7.197

20

3.470.284

20

2.052

11

11.570

18

5.381.208

18

Požeško-slavonska

727

20

7.957

19

3.471.837

19

Republika Hrvatska

106.569

-

838.584

-

639.647.947

-

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja


61

ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

i dobit i gubitak razdoblja Dobit razdoblja 17.673.113

(u tisućama kuna)

Rang

Gubitak razdoblja

Rang

1

8.432.505

1

Dobit/gubitak razdoblja 2014. 6.005.190

Dobit/gubitak razdoblja 2015. 9.240.607

3.555.763

2

1.176.363

4

647.649

2.379.400

Rang

Indeks 2015./2014.

1

153,7

2

367,4

1.840.261

5

609.201

8

601.400

1.231.060

3

204,7

2.665.350

3

1.840.596

2

626.517

824.754

4

131,6

1.960.467

4

1.229.746

3

229.209

730.721

5

318,8

799.642

10

145.857

17

434.064

653.785

6

150,6

597.101

13

82.402

20

325.603

514.698

7

158,1

638.820

12

226.469

15

-1.262

412.350

8

-

565.953

14

174.483

16

181.485

391.470

9

215,7

641.419

11

297.565

12

331.577

343.854

10

103,7

824.907

9

583.909

9

-142.946

240.998

11

-

915.289

6

690.838

7

273.305

224.451

12

82,1

862.486

7

710.254

6

218.157

152.232

13

69,8

240.728

18

113.259

19

131.456

127.469

14

97

860.193

8

740.470

5

-803.967

119.723

15

-

327.346

15

284.117

13

-6.124

43.230

16

-

106.105

21

63.765

21

27.760

42.340

17

152,5

270.479

17

250.184

14

-529.238

20.295

18

-

145.714

19

133.258

18

77.770

12.456

19

16

299.829

16

526.418

10

-104.951

-226.589

20

215,9

134.920

20

474.722

11

38.313

-339.802

21

-

35.925.884

-

18.786.380

-

8.560.968

17.139.504

-

200,1


ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

62

Broj poduzetnika po županijama u 2015. godini, promatramo po veličini, prema kriterijima EU-a Županija 1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska

3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno RH

Ukupno svi poduzetnici 1.629 1.660

3.705 35.089 9.552 1.931 1.467 1.829 703 2.626 4.561 727 9.436 1.819 11.957 2.052 3.202 881 1.617 3.597 6.529 106.569

Mikro

Mali

Srednji

165 215 274 3.334 584 214 163 255 81 286 493 74 709 183 982 186 390 115 218 321 734 9.976

1.431 1.417

3.390 31.113 8.876 1.690 1.278 1.528 616 2.283 3.991 635 8.612 1.610 10.850 1.841 2.737 750 1.353 3.228 5.674 94.903

Veliki 30 24

3 4

36 488 73 22 21 41 6 51 58 13 96 21 102 23 62 15 38 41 100 1.361

5 154 19 5 5 5 6 19 5 19 5 23 2 13 1 8 7 21 329

Broj poduzetnika po županijama u 2015. godini, promatramo po veličini, prema kriterijima EU-a Županija 1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska

3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno RH

Broj poduzetnika Broj Udjel (u%) 1.629 1,5 1.660 1,6 3.705 35.089 9.552 1.931 1.467 1.829 703 2.626 4.561 727 9.436 1.819 11.957 2.052 3.202 881 1.617 3.597 6.529 106.569

Izvor: Financijska agencija - Registar godišnjih financijskih izvještaja

3,5 32,9 9 1,8 1,4 1,7 0,7 2,5 4,3 0,7 8,9 1,7 11,2 1,9 3 0,8 1,5 3,4 6,1 100

Broj

14.073 15.089 19.539 330.102 46.092 15.371 15.211 18.378 4.017 25.316 37.475 7.957 60.070 16.147 70.498 11.570 38.182 7.197 17.217 21.095 47.988 838.584

Broj zaposlenih Udjel (u%) 1,7 1,8 2,3 39,4 5,5 1,8 1,8 2,2 0,5 3 4,5 0,9 7,2 1,9 8,4 1,4 4,6 0,9 2,1 2,5 5,7 100

Indeks 2015./14. 103,1 105,4

105,8 102,4 104,7 103,8 105,1 107,3 105,1 102,9 101,5 105,4 104,4 100 103,2 104 106,1 107,7 109,4 106,2 104,9 103,6


63

ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

Broj poduzetnika po županijama u 2015. godini, promatramo po veličini, prema kriterijima EU-a Županija

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska

3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno RH

Ukupan prihod Iznos Udjel Indeks

7.225 7.941

1,1 1,2

9.428 328.040 30.746 8.361 9.572 10.128 1.856 12.074 24.299 3.472 34.763 9.298 40.559 5.381 22.643 3.470 13.870 12.548 43.975 639.648

1,5 51,3 4,8 1,3 1,5 1,6 0,3 1,9 3,8 0,5 5,4 1,5 6,3 0,8 3,5 0,5 2,2 2 6,9 100

108,8 116,5 103,7 102,3 112,8 106,5 106,1 104,3 112,2 108,5 100,9 108,4 109,5 109,2 107,2 88,8 109,1 105,8 113,4 113 112,5 105,2

Dobit razdoblja Iznos Udjel Indeks

241 327

0,7 0,9

860 17.673 3.556 800 597 566 106 641 862 135 1.960 270 2.665 300 915 146 639 825 1.840 35.926

2,4 49,2 9,9 2,2 1,7 1,6 0,3 1,8 2,4 0,4 5,5 0,8 7,4 0,8 2,5 0,4 1,8 2,3 5,1 100

102,1 125,3 104,6 94,9 147,1 129,2 123,6 102,8 143,2 104,3 69,1 99,9 125,3 124,5 120,4 114,4 100,9 101,8 129,9 143,7 119,5 105,7

Gubitak razdoblja Iznos Udjel Indeks

113 284 740 8.433 1.176 146 82 174 64 298 710 475 1.230 250 1.841 526 691 133 226 584 609 18.786

0,6 1,5 3,9 44,9 6,3 0,8 0,4 0,9 0,3 1,6 3,8 2,5 6,5 1,3 9,8 2,8 3,7 0,7 1,2 3,1 3,2 100

108,6 106,3 45,5 66,8 66,5 79 52,4 47,3 137,6 104,9 69 490,5 92,1 33,5 116 143,4 109,1 204 45,9 81,4 64,9 73,9

Neto financijski rezultat

127 43 120 9.241 2.379 654 515 391 42 344 152 -340 731 20 825 -227 224 12 412 241 1.231 17.140

Broj poduzetnika po županijama u 2015. godini, promatramo po veličini, prema kriterijima EU-a Županija 1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska

3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno RH

Broj poduzetnika 1.629 1.660

3.705 35.089 9.552 1.931 1.467 1.829 703 2.626 4.561 727 9.436 1.819 11.957 2.052 3.202 881 1.617 3.597 6.529 106.569

Izvor: Financijska agencija - Registar godišnjih financijskih izvještaja

Poduzetnici s dobiti Broj Udjel u županiji u % 1.170 1,7 1.198 1,7 2.315 22.936 5.165 1.226 1.024 1.296 469 1.932 3.031 476 5.855 1.177 7.408 1.142 2.221 594 1.161 2.116 4.699 68.611

3,4 33,4 7,5 1,8 1,5 1,9 0,7 2,8 4,4 0,7 8,5 1,7 10,8 1,7 3,2 0,9 1,7 3,1 6,8 100

Poduzetnici s gubitkom Broj Udjel u županiji u % 459 1,2 462 1,2 1.390 12.153 4.387 705 443 533 234 694 1.530 251 3.581 642 4.549 910 981 287 456 1.481 1.830 37.958

3,7 32 11,6 1,9 1,2 1,4 0,6 1,8 4 0,7 9,4 1,7 12 2,4 2,6 0,8 1,2 3,9 4,8 100


ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

64

Investicije poduzetnika u dugotrajnu imovinu u 2015. godini prema sjedištu investitora po županijama Poduzetnici investitori Županija

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno Hrvatska

Broj poduzetnika investitora

292 289 642 7.173 1.976 438 336 490 144 562 807 117 2.140 289 1.944 215 826 140 277 647 1.431 21.175

Investicije

Udjel u broju investitora u %

Investicije u mil.. kuna

1,4 1,4 3 33,9 9,3 2,1 1,6 2,3 0,7 2,7 3,8 0,6 10,1 1,4 9,2 1 3,9 0,7 1,3 3,1 6,8 100

310 691 1.304 18.560 2.569 381 402 821 188 731 1.355 204 2.666 343 2.221 409 924 234 571 1.691 1.871 38.445

Udjel u ukupnim investicijama RH

0,8 1,8 3,4 48,3 6,7 1 1 2,1 0,5 1,9 3,5 0,5 6,9 0,9 5,8 1,1 2,4 0,6 1,5 4,4 4,9 100

Indeks 2014.=100,0

149 129,3 211 100,8 140,8 96,8 135,5 140 162,8 125 122,1 67,8 96 72,9 149,2 115,2 114,1 118,5 309 215,5 118,2 114,3

Prosječan iznos investicija po investitoru u mil. kn

1,1 2,4 2 2,6 1,3 0,9 1,2 1,7 1,3 1,3 1,7 1,7 1,2 1,2 1,1 1,9 1,1 1,7 2,1 2,6 1,3 1,8

Poduzetnici – najveći investitori po županijama i iznos njihovih investicija u dugotrajnu imovinu u 2014. i u 2015. Županija 1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačkoneretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno-najveći investitori Ukupno RH

Prvorangirani poduzetnik po iznosu investicija ČAZMATRANS PROMET D.O.O. VODOVOD D.O.O. ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O. INA D. D. VALAMAR RIVIERA D.D. HEINEKEN HRVATSKA D.O.O. PODRAVKA D.D. VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA D.D. SELAN D.O.O. MEĐIMURSKE VODE D.O.O. VODOVOD-OSIJEK D.O.O. PLAMEN D.O.O. JADRANKA HOTELI D.O.O. PETROKEMIJA D.D. KUTINA AD PLASTIK D.D. DOGUS MARINA HOTELI D.O.O. BOXMARK LEATHER D.O.O. BR BIOPLIN CRNAC 1 D.O.O. UNI VIRIDAS D.O.O. TANKERSKA NEXT GENERATION D.D. LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

Izvor: Financijska agencija - Registar godišnjih financijskih izvještaja

Iznos investicija u Iznos investicija u 2014., u tisuć. kn 2015. u tisuć. kn 0 28.880 234.031 190.795 60.014 293.460 1.614.422 1.435.702 134.551 396.624 42.454 56.833 113.556 97.853 85.611 225.245 6.348 27.575 21.982 97.950 103.832 181.778 13.796 56.650 558.903 399.947 39.858 53.305 43.436 249.769 75.721 106.248 50.723 79.902 110 35.714 0 286.992 13.487 958.741 88.327 190.752 3.301.161 5.450.715 33.639.633 38.444.856

Indeks 2014.=100,0 81,5 489 88,9 294,8 133,9 86,2 263,1 434,4 445,6 175,1 410,6 71,6 133,7 575 140,3 157,5 32586 7108,5 216 165,1 114,3


65

ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

Visinom ukupnog prihoda, kao brojčanim reprezentantom opsega poslovnih aktivnosti, prednjači Grad Zagreb čiji su poduzetnici u 2015. godini, kao i prijašnjih godina, ostvarili nešto više od polovine ukupnih prihoda hrvatskoga poduzetništva (51,3 posto). Tome pridonose velika državna javna i druga velika poduzeća, koja svoju aktivnost obavljaju i na područjima drugih županija (HŽ, HT, Hrvatske pošte, HEP, INA, Hrvatske šume i Hrvatske vode), kao i veliki trgovački lanci, sjedišta kojih su, gotovo u pravilu, u Gradu Zagrebu, a prodajni su im prostori locirani diljem zemlje. Daleko iza Grada Zagreba je udio drugih županija u ukupnom prihodu svih poduzetnika; Zagrebačke 6,9 posto, Splitsko-dalmatinske županije 6,3 posto, Primorsko-goranske županije 5,4 posto udjela i na kraju svega 0,3 posto udjela Ličko-senjske županije. Struktura ukupnih rashoda vrlo je slična strukturi ukupnih prihoda.

Važno je napomenuti da su u odnosu na 2014. godinu ukupni prihodi povećani u svim županijama osim u Šibensko-kninskoj i to od 0,9 posto u Osječko-baranjskoj županiji do 16,5 posto u Brodsko-posavskoj županiji. Ukupni prihodi su u Šibensko-kninskoj županiji sma-

Visinom ukupnog prihoda, kao brojčanim reprezentantom opsega poslovnih aktivnosti, prednjači Grad Zagreb njeni za 11,2 posto. U isto vrijeme su ukupni rashodi smanjeni u dvije županije, 9,4 posto u Šibensko-kninskoj i 6,4 posto u Dubrovačkoneretvanskoj. U 19 županija ukupni rashodi su povećani, od 0,9 posto u Osječko-baranjskoj do 20,2 posto u Požeško-slavonskoj županiji.

Imovina poduzetnika po županijama krajem 2015. godine Ukupno aktiva 31.12.2015. Županija Iznos u milijunima kuna

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska

3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno Hrvatska

Udjel u ukupnoj aktivi RH

7.271 8.784

0,7 0,8

23.060 633.352 69.190 10.169 11.288 10.778 3.400 13.545 35.938 4.430 52.269 8.423 69.832 14.111 23.729 5.039 15.430 25.124 46.023 1.091.186

2,1 58 6,3 0,9 1 1 0,3 1,2 3,3 0,4 4,8 0,8 6,4 1,3 2,2 0,5 1,4 2,3 4,2 100

Izvor: Financijska agencija - Registar godišnjih financijskih izvještaja

Indeks

100,9 105,9 106,3 103,2 108,6 103,7 112,9 105,2 105,6 110,8 101,8 94,6 103,3 98,7 104,5 104,5 103,3 107,2 107,1 105,9 103,4 103,9

Udjeli u %, Indeksi 31.12.2014.=100,0

Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital Udjel u aktivi županije

Indeks

0 0

41,6 8,8

0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0

96,6 105,2 66,6 99,4 101,2 100,4 105,2 100 98,5 144,9 381,8 101 72,1 136,5 65,3 98,1 102,6 117 113,5 99,2

Dugotrajna imovina Udjel u aktivi županije

54 52,2 73,7 69,1 64,9 57,6 55,6 56,1 72,7 51,9 59,4 52,6 66,4 61,3 64,4 72,2 51,3 55,8 54,8 66,6 55,5 66

Indeks

103,5 104,7 108,8 104,1 101,2 103,2 117,9 108,5 103,8 105,9 102 101,3 102,1 100,6 105 104,8 105,5 107,1 105,3 106,5 105,9 104,2

Kratkotrajna imovina Udjel u aktivi županije

45,6 47,3 25,9 30 34,5 42,2 42,5 43,4 27,1 42,1 40 47 32,5 38 34,6 26,7 44,9 43,9 44,7 32,8 42,9 33

Indeks

98 107,4 100,6 101,5 125,7 104,6 106,4 101,4 111,5 110 101,7 104,5 105,3 95,6 107,1 103,9 102 107,2 109,5 105 99,9 103,8

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati Udjel u aktivi županije

0,4 0,5 0,4 0,9 0,6 0,2 1,9 0,5 0,2 6,1 0,5 0,4 1,1 0,7 1 1 3,8 0,3 0,6 0,6 1,6 1

Indeks

96,3 100,4 73,8 94,4 107,8 84,6 131,6 97,8 58,3 196,9 91,5 4,7 115,3 110,9 49,4 99,8 90,9 113,4 95,4 87,4 119,9 92,5


ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

66

Izvori sredstava po županijama krajem 2015. godine Ukupno pasiva 31.12.2015.

Udjeli u %, Indeksi

Kapital i rezerve

Rezerviranja

Dugoročne obveze

Kratkoročne obveze

Županija Iznos u milijunima kuna

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska

3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno Hrvatska

Udjel u ukupnim izvorima RH u %

7.271 8.784

0,7 0,8

23.060 633.352 69.190 10.169 11.288 10.778 3.400 13.545 35.938 4.430 52.269 8.423 69.832 14.111 23.729 5.039 15.430 25.124 46.023 1.091.186

2,1 58 6,3 0,9 1 1 0,3 1,2 3,3 0,4 4,8 0,8 6,4 1,3 2,2 0,5 1,4 2,3 4,2 100

Indeks

100,9 105,9 106,3 103,2 108,6 103,7 112,9 105,2 105,6 110,8 101,8 94,6 103,3 98,7 104,5 104,5 103,3 107,2 107,1 105,9 103,4 103,9

Udjel u ukupnim izvorima županije

Indeks

33,8 20,6

104 101,4

33,2 41 36,4 50,6 43,2 29,8 30,5 39,9 27,1 15,6 29,9 31,4 24,5 27,2 33 35,8 33,2 21,5 37,8 37

107,8 109,4 107,8 112,2 125,1 105,7 102,3 104 116 64,7 102,7 98,4 105,7 103,3 100,3 107 107,4 108,4 115,5 108,7

Udjel u ukupnim izvorima županije

0,4 1,8 0,7 1,7 0,5 0,5 1 1,9 0,5 0,8 0,5 0,4 0,7 0,5 0,8 1 0,8 0,9 0,4 0,5 1,3 1,3

Izvor: Financijska agencija - Registar godišnjih financijskih izvještaja

Udjel poduzetnika koji su registrirani u gradovima-sjedištima županija u broju poduzetnika u Hrvatskoj dosegnuo je gotovo 60 posto (59,5 posto), u broju zaposlenih iznosi 65,2 posto, u neto dobiti/gubitku 69,5 posto, a najveći je u ukupnim prihodima, 72,1 posto. Broj poduzetnika, broj zaposlenih te ukupan prihod promatrano po gradovima–sjedištima županija očekivano je najveći u Gradu Zagrebu koji je ujedno i županija. Iza poduzetnika Grada Zagreba po brojnosti poduzetnika, zaposlenih i ukupnom prihodu, slijede Split i Rijeka. Rangiramo li županijska središta prema sva četiri kriterija, Grad Zagreb je prvi (zbroj rangova četiri), poduzetnici Rijeke su drugi (zbroj rangova 12), a Splita treći (zbroj rangova 18). Dalje slijede poduzetnici Velike Gorice (zbroj rangova 32), Varaždina (zbroj rangova 35), Karlovca (zbroj rangova 39) i Zadra (zbroj rangova 40). Poduzetnici grada Osijeka visoko su rangirani u odnosu na broj poduzetnika

(pet), broj zaposlenih (četiri) i ukupan prihod (četiri), ali su prema ostvarenoj neto dobiti među gradovima i općinama RH na 57. mjestu te su prema zbroju navedenih rangiranja na 10. mjestu iza poduzetnika Čakovca (zbroj rangova 50) i Koprivnice (zbroj rangova 60). Promatrano na razini županijskoga središta, poduzetnici u četiri grada ostvarili su gubitak. Najveći su neto gubitak ostvarili poduzetnici Šibenika, 307,4 milijuna kuna, slijede podu-

Udjel poduzetnika koji su registrirani u gradovimasjedištima županija u broju poduzetnika u Hrvatskoj dosegnuo je gotovo 60 posto zetnici Virovitice sa 44,9 milijuna kuna, Gospića sa 15,9 milijuna kuna i poduzetnici Slavonskoga Broda sa 3,1 milijun kuna gubitka.

Indeks

98,7 117,5 101,8 108,5 75,7 106,7 113,4 151,4 116,1 133,8 98,7 109,9 81 73,5 109 147,2 79,1 110,2 62,5 126,6 124,5 106,9

Udjel u izvorima županije

21,3 23,4 33,2 24,9 30,2 14,4 18,4 21,9 31,9 18,5 21,4 30,3 32,1 20,8 28,5 34,4 20,8 18,6 18,3 31,5 21,9 25,5

Indeks

102 99,5 101,1 93,2 102,6 89,1 105,9 101,5 177,4 107,3 81 103,5 110,9 107,4 106,4 102,6 102,8 102,9 111,9 97,7 104,1 97,1

Udjel u ukupnim izvorima županije

37,9 42,5 29,1 28,9 27,9 26,5 31,2 40,1 26,8 33,5 45,3 45,6 31,3 40,7 40,9 32,5 40,9 36,2 43 40,7 34,3 31,8

Indeks

97,3 109,9 109,5 104,9 111,1 97,1 106 105,4 72,5 114,3 106,6 100,4 97,2 93,5 102,5 106,8 106,2 109,7 105,5 111,2 91 104,1


67

ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

31.12.2014.=100,0 Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja Udjel u ukupnim izvorima županije

6,5 11,6 3,8 3,5 4,9 8 6,2 6,4 10,3 7,3 5,7 8,1 5,9 6,6 5,3 4,9 4,5 8,5 5,1 5,8 4,7 4,4

Pokazatelji produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poduzetnika županija u 2015. Ukupni prihodi po zaposlenom (u kunama)

Neto dobit ili gubitak razdoblja po zaposlenom (u kunama)

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska

513.364 518.245

9.058 2.865

3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno Hrvatska

482.506 993.754 667.060 543.941 629.311 551.095 462.060 476.945 648.410 436.325 578.700 575.823 575.320 465.100 593.024 482.185 805.574 594.827 916.366 762.771

6.127 27.993 51.623 42.534 33.837 21.301 10.540 13.582 4.062 -42.705 12.164 1.257 11.699 -19.584 5.878 1.731 23.950 11.424 25.654 20.439

Županija

Indeks

104,2 113 121,1 97,7 161,8 108 98 106,2 108,7 153,6 105 123,1 105,6 114 105,1 103,3 107,7 106,7 108,4 107,9 112,5 105,9

Izvor: Financijska agencija - Registar godišnjih financijskih izvještaja

Ekonomičnost poslovanja (u %)

102,32 101,2 102,66 103,84 111,31 109,91 104,28 104,89 103,33 103,71 101,2 91,63 103,08 100,67 102,99 96,75 101,67 100,99 103,78 102,8 103,57 103,68

Rentabilnost Rentabilnost Rentabilnost ukupne vlastitog prometa imovine neto kapitala (u neto (u %) (u %) %)

1,76 0,54

1,75 0,49

1,27 2,82 7,74 7,82 5,38 3,87 2,28 2,85 0,63 -9,79 2,1 0,22 2,03 -4,21 0,99 0,36 2,97 1,92 2,8 2,68

0,52 1,46 3,44 6,43 4,56 3,63 1,25 2,54 0,42 -7,67 1,4 0,24 1,18 -1,61 0,95 0,25 2,67 0,96 2,67 1,57

5,12 2,19 1,54 3,42 9,31 12,58 10,34 11,48 4,02 6,23 1,54 -47,92 4,57 0,76 4,66 -5,71 2,8 0,67 7,94 4,37 6,84 4,1


68

ANALIZA POSLOVANJA U 2015.

PODUZETNIŠTVO U GRADOVIMA

U gradovima 89.508, u općinama 17.061 poduzetnik

Kod poduzetnika registriranih u gradovima iskazana je neto dobit, u iznosu od 15,8 milijardi kuna i veća je za 113 posto

U 2015. GODINI U HRVATSKOJ JE BILO ukupno 556 jedinica, od toga 128 gradova (Zagreb je grad i ujedno županija) i 428 općina. Promatrano prema sjedištu poslovanja, u gradovima je 89.508 poduzetnika (84 posto), dok 17.061 poduzetnik (16 posto) ima sjedište u jednoj od 428 općina. Prema broju poduzetnika, na prvom mjestu je Grad Zagreb sa 35.089 poduzetnika (32,9 posto svih poduzetnika RH), a slijede Split (6459) i Rijeka (4279). Grad s najmanje poduzetnika je Vrlika sa 17 poduzetnika, dok gradovi Otok (kod Vinkovaca) i Hrvatska Kostajnica imaju 25 poduzetnika. Od 17.061 poduzetnika, čije je sjedište u jednoj od 428 općina, najviše ih je u općini Viškovo (503), a slijede općine Matulji (468) i Medulin (431). Za usporedbu, županijska središta, gradovi Vukovar (435), Požega (343), Pazin (292), Virovitica (299), Krapina (271) i Gospić (206) imaju manji broj poduzetnika u odnosu na Viškovo i Matulje, a od navedenih županijskih središta samo je Vukovar u 2015. godini imao više poduzetnika u odnosu na Medulin.

Kod poduzetnika registriranih u gradovima iskazana je neto dobit, u iznosu od 15,8 milijardi kuna i veća je za 113 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kod poduzetnika registriranih u općinama iskazana je neto dobit, u iznosu od 1,4 milijarde kuna i veća je za 18,1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kod poduzetnika koji su registrirani u gradovima i kod poduzetnika koji su registrirani u općinama gotovo je jednak udio gubitaša u ukupnom broju poduzetnika (36 posto poduzetnika gubitaša kod poduzetnika u općinama i 35,5 posto kod poduzetnika u gradovima). Najveći udio gubitaša u ukupnom broju poduzetnika je u gradu Supetru 58,3 posto, drugi je grad Skradin sa 54,5 posto, a na trećem mjestu je grad Rovinj sa 54,3 posto gubitaša. Kod općina najveći udio gubitaša u ukupnom broju poduzetnika u 2015. godini bio je u općini Donja Motičina (Osječkobaranjska županija), 75 posto i općini Okrug (Splitsko-dalmatinska županija), 73,8 posto gubitaša.


PROFILI

69

Mjesto najbolje zabave i shoppinga u Zagrebu Istraživanja su pokazala da se više od tri četvrtine posjetitelja odlučuje za kupnju što znači da Arena nije centar šetača, pri čemu je vikend, naravno, najjači po kupovinama Najmoderniji trgovačko-zabavni centar četvrte generacije u regiji smjestio se uz Arenu Zagreb, na jugozapadnom ulazu u hrvatsku metropolu i donosi mnoštvo noviteta kojima osvježava kompletnu ponudu grada. Arena Centar već nekoliko godinu zaredom potvrđuje svoju vodeću poziciju na tržištu shopping centara, a uspješnost svoje strategije poslovanja dokazuje se iz godinu u godinu. Orijentiran na inoviranje ponude kako modnih brendova tako i gastro ponude i ponude zabave, isprofilirao se kao nezaobilazna destinacija Zagrepčana, ali i turista i posjetitelja iz drugih hrvatskih gradova i regionalnih centara. Pokazatelji uspjeha i zadovoljstva kupaca Istraživanje GFk Centra za istraživanje tržišta iz kolovoza 2016. godine pokazalo je da se više od tri četvrtine posjetitelja odlučuje za kupnju za vrijeme posjeta pri čemu je vikend, naravno, najjači po kupovinama. To pokazuje da Arena nije centar šetača. Kupci u Arena Centru su većinom mlađi ljudi, bilo sami ili s obitelji, više platne moći, koji dolaze automobilom, imaju pametni telefon, većinom se zadržavaju duže od 60 minuta u centru, stavljaju kvalitetu ispred cijene i vrlo su modno orijentirani. Prema istom istraživanju, posjetitelji Arena Centra su kao vrlo pozitivne karakteristike centra istaknuli atraktivan interijer, odličan izbor trgovina, lakoću dolaska autom, vrlo ugodan doživljaj kupovine i vrlo dobre servisne usluge. U prvom polugodištu 2016. zabilježeno je 4,3 milijuna posjetitelja, što bi na godišnjoj razini bilo oko 8,7 milijuna posjetitelja, koliko ih je bilo u poslovnoj 2015. godini u kojoj je u odnosu na godinu prije povećan broj posjetitelja za 6,3 posto. Potrošnja odnosno ostvareni promet u trgovinama zakupaca u 2015. je bio 13,6 posto veći u odnosu na 2014., a identičan porast zabilježen je već u prvom polugodištu 2016. godine. Zeleni projekti i politika Arena Centar je nositelj Green Mark priznanja Saveza za Energetiku Hrvatske za poticanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Centar koristi bunarsku vode za rashladne tornjeve koji

hlade vodu dizalica topline svih zakupaca - ukupnog kapaciteta 4,3 MW, štedeći pitku vodu i smanjujući potrošnju kemikalija. Ta se voda koristi i za navodnjavanje zelenih površina Arena Centra – 20.000 četvornih metara. U centru je zamijenjeno 1600 metal halogenih rasvjetnih tijela LED rasvjetom, čime se smanjuju štetne emisije smanjujući CO2 i štedi energiju. Razvrstavaju se sve vrsta otpada i odvoze na reciklažu te je ugrađena folija za zaštitu od sunca na staklenim površinama, čime se ostvaruje energetska učinkovitost i veći komfor prostora

smanjenjem potrebe za hlađenjem. Arena Centar je uključivanjem u projekt Urbanih vrtova svojim sugrađanima besplatno ponudio dio zelenih površina ispred samog Centra te tako postao jedini shopping centar s povrtnjakom u ovom dijelu Europe.

Ključni podaci Ključni zakupci: Inditex (Zara sa Zara Kids , Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Zara Home), H&M, Mango sa Mango Kids i H.E. by Mango, Reserved, Mohito, New Yorker, Mass, C&A, Cinestar IMAX, Interspar, Burger King, KFC Ulazak na tržište: Desigual, RIP CURL, KFC, Zara Home, BluKids, H.E. by Mango, LPP brands (Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito), Lego i drugi Godišnji broj posjetitelja: 8, 7 milijuna posjetitelja u 2015. Zona obuhvata: 1.300,000 osoba GLA: 61,588 m2 Broj maloprodajnih jedinica: 210 Restorani: 10 restorana + 8 caffe barova Parking: 3.000 besplatnih mjesta

Ne samo shopping Samo u 2016. Arena Centar je organizirao više od 50 evenata. Posebno mjesto ima suradnja s Blitz Cinestarom na eventima vezanim na hrvatsku premijeru filma “Ice Age – Coallision Course” i najstarijim sportskim natjecanjem u Hrvatskoj, Memorijalom Borisa Hanžekovića u okviru kojeg je za posjetitelje centra organiziran tzv. Mali Hanžek, atletsko natjecanje za djecu u šest disciplina. Također, zajednički je priređena izložba povijesti Memorijala na kojem su izložene originalne fotografije nekih od najvećih sportskih imena današnjice poput Usaina Bolta i Asafe Powella. U pripremi je druga godina suradnje s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika koja će Arena Centar pretvoriti u pravu malu galeriju za više od 50 umjetničkih djela, a centar stalno krase radovi Predraga Todovorića „Povratak“, Ide Blažičko „Genius Loci“ I Božice Dee Matasić „Medijator“.


70

ŽUPANIJE

8400

naj Udio (400 x 21 županija) u ukupnom gospodarstvu RH

Varaždinska županija

81,28%

89,03%

20,64%

90,94%

85,72%

94,14%

Zagrebačka županija

[ broj poduzetnika ]

76,06% [ dobit ]

66,87%

4,04%

72,33%

60,36%

75,06%

Istarska županija 3,91%

76,38%

62,56%

90,35%

[ broj zaposlenih ]

73,25%

5,51%

80,75%

62,21%

82,14%

Karlovačka županija

Primorsko-goranska županija

79,70%

[ investicije ]

87,55%

Krapinsko-zagorska županija

7,33% [ ukupni prihod ]

11,66%

Izvor podataka:

19,89%

90,36%

83,31%

89,97%

Ličko-senjska županija 51,48%

97,02%

95,21%

95,36%


71

ŽUPANIJE

Grad Zagreb

Međimurska županija 13,67%

85,38%

78,31%

92,57%

1,05%

70,83%

60,28%

72,90%

Koprivničko-križevačka županija 24,11%

95,01%

88,71%

98,15%

Bjelovarsko-bilogorska županija 22,62%

90,71%

83,07%

94,14%

Sisačko-moslavačka županija 21,04%

94,14%

85,92%

95,46%

Virovitičko-podravska županija 40,49%

96,06%

93,79%

98,47%

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija 51,09%

97,88%

94,83%

99,35%

8,42%

83,05%

70,89%

83,98%

Brodsko-posavska županija 21,81%

90,50%

83,88%

91,17%

udio 400 županijskih NAJ prema broju poduzetnika županije

Vukovarsko-srijemska županija

udio 400 županijskih NAJ prema broju zaposlenih u županiji

23,00%

94,63%

86,75%

96,56%

udio 400 županijskih NAJ prema ukupnom prihodu županije

Zadarska županija

Šibensko-kninska županija

10,53%

83,42%

18,38%

84,43%

74,53%

90,78%

76,94%

91,96%

udio 400 županijskih NAJ prema ukupnoj dobiti županije

Splitsko-dalmatinska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

3,16%

67,52%

10,31%

79,33%

53,36%

74,99%

69,27%

90,61%


ŽUPANIJE

72

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 2015.

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2015. % udjel u RH

Indeks 2014=100

1.768

1,54%

99,4

broj zaposlenih

13.396

1,54%

96,8

imovina ukupno

6.993.352.488

0,63%

100,5

22,62%

90,71%

ukupni prihod

6.253.687.298

0,96%

103,0

dobit nakon oporezivanja

226.890.267

0,63%

98,5

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

128.411.021

0,65%

97,4

94,14%

83,07%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

104,8

3.860

prosječna neto plaća

310.058.663

investicije

0,81%

145,0

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

351.887.600

HITTNER D.O.O.

BJELOVAR

12.928.300

ČAZMATRANS PROMET D.O.O.

ČAZMA

588

KRONOSPAN CRO D.O.O.

BJELOVAR

209.674.100

KOESTLIN D.D.

BJELOVAR

9.303.800

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

574

INVEST SEDLIĆ D.O.O.

BEREK

192.561.500

ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI D.O.O.

VELIKI ZDENCI

6.651.100

KOESTLIN D.D.

BJELOVAR

356

KOESTLIN D.D.

BJELOVAR

186.776.100

BAUMIT CROATIA D.O.O.

SIRAČ

6.101.200

ZAŠTITAR - SUČIĆ D.O.O.

BJELOVAR

294

ČAZMATRANS PROMET D.O.O.

ČAZMA

170.147.700

CESTE D.D.

BJELOVAR

5.351.700

PPK-BJELOVAR D.D.

BJELOVAR

269

ČAZMATRANS - NOVA D.O.O.

ČAZMA

159.024.100

KRONOSPAN CRO D.O.O.

BJELOVAR

5.343.500

CESTE D.D.

BJELOVAR

236

ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI D.O.O.

VELIKI ZDENCI

151.952.400

SAM CRO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

3.946.100

ČAZMATRANS - NOVA D.O.O.

ČAZMA

211

PPK-BJELOVAR D.D.

BJELOVAR

144.578.500

DI ČAZMA D.O.O.

ČAZMA

3.600.500

ELEKTROMETAL D.D.

BJELOVAR

205

ŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

124.278.000

ČAZMATRANS - NOVA D.O.O.

ČAZMA

3.491.300

MODEA NOVA D.O.O.

GAREŠNICA

191

CESTE D.D.

BJELOVAR

107.606.500

POLJODAR TIM D.O.O.

DARUVAR

3.408.900

ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI D.O.O.

VELIKI ZDENCI

172

BAUMIT CROATIA D.O.O.

SIRAČ

103.099.900

ŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

3.318.100

TROHA - DIL D.O.O.

SEVERIN

144

ERSTE GROUP IT HR D.O.O.

BJELOVAR

99.682.000

PROSTOR D.O.O.

BJELOVAR

3.149.600

KRONOSPAN CRO D.O.O.

BJELOVAR

135

EURODUHAN D.O.O.

BJELOVAR

95.880.500

PARKETI SABLJO D.O.O.

BJELOVAR

3.017.300

I V E T A D.O.O.

BJELOVAR

134

SEDLIĆ D.O.O.

BEREK

75.533.700

INTER-PROMET D.O.O.

SIRAČ

2.986.700

ŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

131

BAKROTISAK D.D.

GAREŠNICA

70.439.200

ONIKS D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

2.877.400

ERSTE GROUP IT HR D.O.O.

BJELOVAR

129

STOČARSTVO RAIČ, VL. TONI RAIČ

GUDOVAC

62.992.300

TROHA - DIL D.O.O.

SEVERIN

2.726.600

ASSA ABLOY CROATIA D.O.O.

BJELOVAR

129

PLODOVI ZEMLJE D.O.O.

HRASTOVAC

62.706.700

STOČARSTVO RAIČ, VL. TONI RAIČ

GUDOVAC

2.707.300

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

DARUVAR

115

ASSA ABLOY CROATIA D.O.O.

BJELOVAR

61.923.700

TOPLICA D.O.O.

BATINJSKA RIJEKA

2.609.100

KOMUNALAC D.O.O.

BJELOVAR

107

TROHA - DIL D.O.O.

SEVERIN

60.995.000

BJELOVAR

2.597.700

HIDROREGULACIJA D.D.

BJELOVAR

105

I V E T A D.O.O.

BJELOVAR

56.192.600

ĐURĐIC

2.548.000

VESNA TEKSTILNA INDUSTRIJA D.O.O.

DARUVAR

104

AS - AGRO D.O.O.

BJELOVAR

54.624.600

EURODUHAN D.O.O. USLUŽNO,PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT, NIKOLA BENŠAK SAB D.O.O.

GORNJI DARUVAR

2.381.200

HITTNER D.O.O.

BJELOVAR

100

HODAK D.O.O.

BJELOVAR

52.557.400

MOSLAVINA PROIZVODI D.O.O.

SIŠĆANI

2.190.900

PENIĆ TEXTIL EXPORT-IMPORT D.O.O.

GAREŠNICA

99

HITTNER D.O.O.

BJELOVAR

47.162.900

KUDUMIJA TRADE D.O.O.

BJELOVAR

2.168.400

DI ČAZMA D.O.O.

ČAZMA

98

INTERCAL D.O.O.

SIRAČ

46.008.900

BKL D.O.O.

ROVIŠĆE

2.109.900

ZVONE D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

98

DI ČAZMA D.O.O.

ČAZMA

45.002.600

ESOP CESTE D.O.O.

BJELOVAR

2.023.000

DARTEKS D.O.O.

DARUVAR

96

LJEKARNA CONER BJELOVAR

BJELOVAR

44.499.000

BIK D.O.O.

BOJANA

2.001.800

INTRA LIGHTING D.O.O.

ČAZMA

92

SAM CRO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

40.114.000

KOLOVRAT D.O.O.

BREZOVAC

1.991.600

ESCO - FOFONJKA D.O.O.

BJELOVAR

92

ELEKTROMETAL D.D.

BJELOVAR

39.502.500

MAJDAK-PROMET D.O.O.

DARUVAR

1.945.600

HRASTOVČANKA D.O.O.

HRASTOVAC

89

INTRA LIGHTING D.O.O.

ČAZMA

39.449.700

TOKARSKO STROJOBRAVARSKA RADIONA BJELOVAR

1.527.100

POD D.O.O.

DEŽANOVAC

84

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


73

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

ZVONE D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

36.005.700

GALA D.O.O.

BJELOVAR

1.511.600

GALA D.O.O.

BJELOVAR

35.268.600

VIDIK D.O.O.

BJELOVAR

1.462.400

DARKOM D.O.O.

DARUVAR

32.914.800

TILIAEXPORT D.O.O.

MALI PAŠIJAN

1.422.100

HIDROREGULACIJA D.D.

BJELOVAR

31.749.300

VERSO GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

1.420.700

KUDUMIJA TRADE D.O.O.

BJELOVAR

30.994.900

VET CONSULTING D.O.O.

DARUVAR

MOLNAR TRAVEL D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

30.791.200

BJELOVAR

ESCO - FOFONJKA D.O.O.

BJELOVAR

30.409.100

BJELOVAR

PZC D.O.O.

BJELOVAR

30.076.000

KGS INTERNATIONAL IMPEX D.O.O. ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. ČAZMATRANS PROMET D.O.O.

ČAZMA

NACIONAL D.O.O.

BJELOVAR

27.990.000

AS - AGRO D.O.O.

BKL D.O.O.

ROVIŠĆE

26.841.400

HALAUK D.O.O.

BJELOVAR

26.523.300

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D. USLUŽNO,PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT, NIKOLA BENŠAK MAJDAK-PROMET D.O.O.

DARUVAR ĐURĐIC

KOMUNALAC D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

DARUVAR

77

KUDUMIJA TRADE D.O.O.

BJELOVAR

76

BAKROTISAK D.D.

GAREŠNICA

74

VODNE USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

73

1.416.600

DARKOM D.O.O.

DARUVAR

71

1.410.600

PZC D.O.O.

BJELOVAR

70

1.381.100

SIROVINA D.O.O.

BJELOVAR

65

1.347.400

MPD D.D.

DARUVAR

57

BJELOVAR

1.228.700

BOSILJEVO

56

ASSA ABLOY CROATIA D.O.O.

BJELOVAR

1.223.700

BOMI-MAX D.O.O.

BJELOVAR

1.162.600

MAIER-TEXTIL D.O.O. USLUŽNO,PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT, NIKOLA BENŠAK PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.

26.269.700

LJEKARNA CONER BJELOVAR

BJELOVAR

1.119.000

KOMUNALAC D.O.O.

GAREŠNICA

53

26.114.700

SAN-MET D.O.O.

DARUVAR

1.102.100

KOMUNALIJE D.O.O.

ČAZMA

53

DARUVAR

25.038.400

TERMOMETAL D.O.O.

GAREŠNICA

1.092.100

ELKOM D.O.O.

ČAZMA

50

BJELOVAR

23.424.800

TERACOP D.O.O.

DRAŽICA

1.031.700

RIBNJAČARSTVO KONČANICA D.D.

KONČANICA

49

VRT D.O.O.

BJELOVAR

23.045.600

GORNJE PLAVNICE

1.029.200

MULTISERVIS

BJELOVAR

49

POD D.O.O.

DEŽANOVAC

22.359.200

ŠOLA D.O.O.

BJELOVAR

22.307.600

BILO-TEL KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT

MODEA NOVA D.O.O.

GAREŠNICA

22.274.700

POLJODAR TIM D.O.O.

DARUVAR

22.202.500

VODNE USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

VACOM D.O.O. LJEKARNA BJELOVAR

IRIDA D.O.O.

ĐURĐIC

54

PATKOVAC

54

DARUVAR

990.300

BAUMIT CROATIA D.O.O.

SIRAČ

48

DARUVAR

988.800

GALA D.O.O.

BJELOVAR

48

BJELOVAR

962.800

INTERCAL D.O.O.

SIRAČ

47

BJELOVAR

944.900

SAB D.O.O.

GORNJI DARUVAR

47

22.119.100

ERSTE GROUP IT HR D.O.O. MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ

BJELOVAR

914.500

AS - AGRO D.O.O.

BJELOVAR

46

DARUVAR

22.031.500

MANEO D.O.O.

BJELOVAR

908.400

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O. BJELOVAR

46

BJELOVAR

20.781.500

MOLNAR TRAVEL D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

896.400

HODAK D.O.O.

BJELOVAR

46

KOMUNALAC D.O.O.

GAREŠNICA

20.500.200

M PLAN D.O.O.

BJELOVAR

895.400

VIDIK D.O.O.

BJELOVAR

42

ZDENAČKA FARMA D.O.O.

VELIKI ZDENCI

20.129.800

SEDLIĆ D.O.O.

BEREK

863.300

KOMUNALAC D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

41

SAB D.O.O.

GORNJI DARUVAR

20.074.400

CHARVAT D.O.O.

DARUVAR

854.900

CROTAL D.O.O.

BJELOVAR

40

VIDIK D.O.O.

BJELOVAR

19.959.700

ZELK D.O.O.

GORNJA RAŠENICA

816.200

LJEKARNA CONER BJELOVAR

BJELOVAR

38

SAN-MET D.O.O. MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O.

DARUVAR

19.911.700

I V E T A D.O.O.

BJELOVAR

812.200

M GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

37

BJELOVAR

19.799.700

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK

BJELOVAR

811.700

VRT D.O.O.

BJELOVAR

36

BJELOVAR

18.773.900

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

805.000

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

BJELOVAR

36

LJEKARNA JASNA NEZIRI

GAREŠNICA

18.678.400

GRANIČAR D.O.O.

BJELOVAR

796.500

TILIAEXPORT D.O.O.

MALI PAŠIJAN

36

KOLOVRAT D.O.O.

BREZOVAC

18.105.200

NOVOLINE DARUVAR D.O.O.

GORNJI DARUVAR

794.700

35

GAREŠNICA

17.903.500

GRADNJA INVEST D.O.O.

BJELOVAR

793.200

BJELOVAR

35

BOMI-MAX D.O.O.

BJELOVAR

17.838.100

KOMUNALAC D.O.O.

GAREŠNICA

782.900

ANDRIČIĆ CVJEĆARSKI OBRT "CVJETNI ATELJE MARINA" KRETEX D.O.O.

BJELOVAR

PNP D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

35

IRIDA D.O.O.

DARUVAR

17.500.900

BILAVČIĆ D.O.O.

ĐULOVAC

779.600

ONIKS D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

35

DOMAGOJ D.O.O.

BEREK

17.394.800

HALAUK D.O.O.

BJELOVAR

764.200

STOČARSTVO RAIČ, VL. TONI RAIČ

GUDOVAC

34 34

INVICTUS D.O.O.

ČAZMA

17.353.000

GAŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

16.582.200

LIPAK HRANA I ENERGIJA D.O.O.

KAJGANA

16.484.400

BJELOVAR MILKI D.O.O. VESNA GOLUBIĆ, MR. PHARM. I GORDANA ČAZMA DOŽUDIĆ, MR. PHARM.-LJEKARNA GAREŠNICA PNP D.O.O.

735.800

STANKO D.O.O.

BJELOVAR

733.600

ROTOR D.O.O.

BJELOVAR

33

727.000

ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA D.O.O.

ČAZMA

33

TERMOMETAL D.O.O.

GAREŠNICA

16.125.200

HEDKON D.O.O.

BIK D.O.O.

BOJANA

15.614.200

ČESMA-USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

717.900

MOLNAR TRAVEL D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

32

BJELOVAR

713.200

IMAKO PEKARSKI OBRT

DARUVAR

32

JAKOVIĆ - PROMET

VELIKI BASTAJI

15.420.000

KOMUNALIJE D.O.O.

ČAZMA

15.280.500

LJEKARNA JASNA NEZIRI

GAREŠNICA

683.700

GRGIĆ D.O.O.

BJELOVAR

32

IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O.

BJELOVAR

681.700

PČELARSTVO DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

LEPIRAC D.O.O.

BJELOVAR

32

15.062.500

ISKOPI MATIĆ, VL. ANTON MATIĆ

BJELOVAR

657.800

TERMOPLIN D.O.O.

BJELOVAR

ZAŠTITAR - SUČIĆ D.O.O.

32

BJELOVAR

14.982.000

TEHNOTRADE D.O.O.

DARUVAR

651.800

POLJODAR TIM D.O.O.

DARUVAR

31

ANDRIČIĆ

BJELOVAR

14.963.100

MPD D.D.

DARUVAR

650.400

TRAVAR M.B. D.O.O.

BJELOVAR

31

AQUA FDG D.O.O.

PREDAVAC

14.776.100

MOSLAVKA D.O.O.

BJELOVAR

635.600

31

ROVIŠĆE

14.772.600

MOZAIK D.O.O.

BJELOVAR

622.300

SIROVINA D.O.O.

BJELOVAR

14.550.500

EUROGUM D.O.O.

NOVA RAČA

619.400

KA PROM D.O.O. DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. OBRT ZA PILJENJE

DARUVAR

POLJOMES D.O.O.

AUTOCENTAR RAJKOVIĆ D.O.O.

BJELOVAR

14.311.500

COLLOCO D.O.O.

ŽDRALOVI

616.900

ZDENAČKA FARMA D.O.O.

VELIKI ZDENCI

30

SAMACO D.O.O.

BJELOVAR

14.275.200

ESCO - FOFONJKA D.O.O.

BJELOVAR

613.000

LEONARDA D.O.O.

DARUVAR

30

INTER-PROMET D.O.O.

SIRAČ

14.259.400

NOVI STAN D.O.O.

KAPELICA

602.900

POGREBNA OPREMA

VELIKI GRĐEVAC

30

RIBNJAČARSTVO KONČANICA D.D.

KONČANICA

14.079.600

GRADITELJSTVO I INTERIJERI "LOVRIĆ"

BJELOVAR

585.200

PLODOVI ZEMLJE D.O.O.

HRASTOVAC

29

DARUVAR

31

ĆURLOVAC

31


ŽUPANIJE

74 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

MOSLAVINA PROIZVODI D.O.O.

SIŠĆANI

PARKETI SABLJO D.O.O. TERMOPLIN D.O.O. ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. GRADNJA INVEST D.O.O. POLJOPRIVREDA VRBANIĆ LOGISTIKA D.O.O. FADLJEVIĆ D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

13.728.600

INTERIJERI SABLJO D.O.O.

BJELOVAR

BJELOVAR

13.670.400

HRASTOVČANKA D.O.O.

BJELOVAR

13.603.400

FLEXOPAK D.O.O.

BJELOVAR

13.452.500

BJELOVAR VAGOVINA BOSILJEVO

13.218.900

NOVA PLOŠČICA

12.980.700

KONES-BI D.O.O.

VELIKI PAŠIJAN

MASIVA D.O.O. SIMA-AGRO D.O.O. ONIKS D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

574.300

ŽAGAR ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

BJELOVAR

29

HRASTOVAC

572.200

ZM-METAL D.O.O.

HERCEGOVAC

29

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

561.000

VACOM D.O.O.

DARUVAR

29

KOMUNIKACIJSKI VODOVI "BARKOP"

BJELOVAR

552.200

SEDLIĆ D.O.O.

BEREK

28

13.290.100

INVICTUS D.O.O.

ČAZMA

541.600

ARTIK J.D.O.O.

BJELOVAR

28

13.254.500

ZVONE D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

537.200

BJELOVAR

28

DARUVARSKI BRESTOVAC

527.300

BJELOVAR

27

IVANSKA

523.300

BJELOVAR

27

12.878.100

STREK METALI D.O.O. DADO, PRIJEVOZNO-TRGOVAČKOPROIZVODNA RADNJA JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ

CORMO D.O.O. ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. POB D.O.O.

BJELOVAR

516.400

KRISTAL D.O.O.

BREZOVAC

26

BJELOVAR

12.668.500

PLODOVI ZEMLJE D.O.O.

HRASTOVAC

503.200

26

12.544.200

ABC D.O.O.

BJELOVAR

500.800

BJELOVAR

25

12.448.100

B-PROJEKT D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

498.800

OŠKERA D.O.O. MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. ISABELA D.O.O.

ROVIŠĆE

DONJI SREĐANI

GRUBIŠNO POLJE

25

12.090.200

BILOFARM D.O.O.

OROVAC

479.000

RIBA D.D.

KANIŠKA IVA

25

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O. BJELOVAR VODOTERM D.O.O.

KLOKOČEVAC

11.932.400

PAJDO D.O.O.

BJELOVAR

478.200

LJEKARNA BJELOVAR

BJELOVAR

24

OBRT ZA PILJENJE

ĆURLOVAC

11.492.900

MOZAIK - MEDIA D.O.O.

BJELOVAR

470.100

DATA - S D.O.O.

BJELOVAR

24

KRISTAL D.O.O.

BREZOVAC

11.403.700

ODVJETNIČKI URED HRVOJE KOVAČ

BJELOVAR

453.400

AUTOCENTAR RAJKOVIĆ D.O.O.

BJELOVAR

24

ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT

DARUVAR

11.372.400

OČNI CENTAR D.O.O.

BJELOVAR

450.400

SAN-MET D.O.O.

DARUVAR

24

PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.

PATKOVAC

11.303.800

FIRMA D.O.O.

BJELOVAR

447.600

FADLJEVIĆ D.O.O.

NOVA PLOŠČICA

23

SET D.O.O.

BJELOVAR

11.196.000

OBRT ZA PRERADU DRVETA "ROMIL"

BJELOVAR

445.800

BBS D.O.O.

BJELOVAR

23

CORMO D.O.O.

BJELOVAR

11.194.600

DEUS CARISMA D.O.O.

BJELOVAR

444.200

BEL-BAU D.O.O.

BJELOVAR

23

PZ SKOČAJ

ĐULOVAC

11.167.300

VEDRIŠ D.O.O.

BJELOVAR

442.200

BONUS GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

23

BUSINESS COMPUTER SYSTEMS D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠOLČIĆ SNJEŽANA TILIAEXPORT D.O.O.

BJELOVAR

11.012.100

KRETEX D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

440.600

DOM VITA NOVA

KLOKOČEVAC

23

KOKINAC

10.938.200

TAKAČ D.O.O.

DARUVAR

436.700

NOVI STAN D.O.O.

KAPELICA

23

MALI PAŠIJAN

10.697.800

IMAGE ENTER D.O.O.

BJELOVAR

435.800

INVICTUS D.O.O.

ČAZMA

22

STIMO D.O.O.

BJELOVAR

10.592.800

BILOFARM D.O.O.

OROVAC

10.303.000

MATIĆ PROMET D.O.O.

BJELOVAR

10.048.100

BJELOVAR ODVJETNIČKI URED DEJAN ĐERIĆ POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZRNO ZA POL- GRUBIŠNO POLJE JOPRIVREDU, TRGOVINU I PROIZVODNJU HRASTOVAC PLODOVI ZEMLJE HRASTOVAC D.O.O.

POGREBNA OPREMA

VELIKI GRĐEVAC

9.964.600

HALUPA D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

LJEKARNA PETRUNIĆ

BJELOVAR

9.871.800

NIKOPEK D.O.O.

STARI SKUCANI

CROTAL D.O.O.

BJELOVAR

9.739.600

RIBNJAK 1961 D.O.O.

TOPLICA D.O.O.

BATINJSKA RIJEKA

9.731.700

BIO-VET D.O.O.

VET CONSULTING D.O.O.

DARUVAR

9.549.300

JAVNI BILJEŽNIK MARKO BILANDŽIJA

GAREŠNICA

MILKI D.O.O.

BJELOVAR

9.478.000

DAJN D.O.O.

BJELOVAR

MOUNT TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

9.472.200

PČELARSTVO DARUVAR D.O.O.

INTERIJERI SABLJO D.O.O.

BJELOVAR

9.431.100

LIMARIJA SABLJAK D.O.O.

ŽARKOVO D.O.O.

GAREŠNICA

9.427.800

VODOTEHNA D.O.O.

BJELOVAR

AGROMEHANIKA D.O.O.

BJELOVAR

CHARVAT D.O.O.

428.100

BJELOVAR

22

IVANSKA

22

426.200

DADO, PRIJEVOZNO-TRGOVAČKOPROIZVODNA RADNJA CONER D.O.O.

JABUČETA

22

423.900

STREK METALI D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

22

419.200

ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT

DARUVAR

22

SIŠĆANI

416.500

22

410.600

BJELOVAR

21

405.400

JAKOVIĆ - PROMET UGOSTITELJSKI I TRGOVAČKI OBRT, KLAONICA I PRERADA MESA "MAT" KAVANA I SLASTIČARNA "ZAGORJE"

VELIKI BASTAJI

DEŽANOVAC

BJELOVAR

21

400.200

MARKPEK D.O.O.

GAREŠNICA

21

DARUVAR

399.700

PECOLAJ, ZAJEDNIČKI PEKARSKI OBRT

DARUVAR

21

BREZOVAC

399.500

BILAVČIĆ D.O.O.

ĐULOVAC

21

AUTOPRIJEVOZNIK

VELIKI ZDENCI

393.700

ŽARKOVO D.O.O.

GAREŠNICA

20

9.309.200

KONES-BI D.O.O.

VELIKI PAŠIJAN

390.800

PAJDO D.O.O.

BJELOVAR

20

9.228.800

LOAMONT J.D.O.O.

BJELOVAR

390.800

DSG D.O.O.

BJELOVAR

20

DARUVAR

9.054.500

MOUNT TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

388.100

V. PISANICA, PZ

VELIKA PISANICA

20

JILK D.O.O.

BJELOVAR

8.874.400

PZC D.O.O.

BJELOVAR

387.500

LJEKARNA JASNA NEZIRI

GAREŠNICA

19

IMAGE ENTER D.O.O.

BJELOVAR

8.846.200

ANDRIČIĆ

BJELOVAR

385.100

ČESMA-USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

19

427.900

V. PISANICA, PZ

VELIKA PISANICA

8.817.400

VESNA TEKSTILNA INDUSTRIJA D.O.O.

DARUVAR

378.500

IP-DRVO D.O.O.

BREZOVAC

19

AUTOKUĆA KRŽAK D.O.O.

BJELOVAR

8.811.300

POGREBNA OPREMA

VELIKI GRĐEVAC

358.400

POLJOPRIVREDA

VAGOVINA

19

BJELOVARSKI SAJAM D.O.O.

BJELOVAR

8.786.600

NOVA LINIJA D.O.O.

BJELOVAR

357.000

DOMAGOJ D.O.O.

BEREK

19

PENIĆ TEXTIL EXPORT-IMPORT D.O.O.

GAREŠNICA

8.767.500

R.R. SPORT D.O.O.

GALOVAC

356.100

SAM CRO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

18

NOVI STAN D.O.O.

KAPELICA

8.680.200

MASIVA D.O.O.

BJELOVAR

343.600

HERCTRADE D.O.O.

PRGOMELJE

18

PČELARSTVO DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

8.564.300

FIS-KOLOR D.O.O.

GAREŠNICA

340.400

PANINI D.O.O.

BJELOVAR

18

AUTO KUĆA CUPAN D.O.O. DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ROTOR D.O.O. UGOSTITELJSKI I TRGOVAČKI OBRT, KLAONICA I PRERADA MESA "MAT" HARD-JURA D.O.O.

PREDAVAC

8.528.200

SIOP D.O.O.

BJELOVAR

334.300

RIBNJAK 1961 D.O.O.

SIŠĆANI

18

DARUVAR

8.435.800

AUTOPRIJEVOZ BARIŠIĆ D.O.O.

BREZOVAC

332.000

PARKETI SABLJO D.O.O.

BJELOVAR

18

BJELOVAR

8.394.600

LUŽNJAK D.O.O.

NOVOSELJANI

331.300

MAJDAK-PROMET D.O.O.

DARUVAR

17

BJELOVAR

8.335.700

BIŠČAN

SLOVINSKA KOVAČICA

326.300

VELTEX D.O.O.

PALEŠNIK

17

BJELOVAR

8.334.200

LEGEND D.O.O.

BJELOVAR

324.500

PEKARA SIRAČ

SIRAČ

17

DARUVAR

8.298.300

KLIS D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

314.000

KONTINENTAL D.O.O.

BJELOVAR

17

MPD D.D.


75

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZDRAVKO PANKRETIĆ STREK METALI D.O.O.

VRBOVAC

8.085.500

EURO FRUCTUS D.O.O.

BATINJSKA RIJEKA

DARUVARSKI BRESTOVAC

7.965.400

VERITAS REVIZIJA D.O.O.

BJELOVAR

RIBNJAK 1961 D.O.O.

SIŠĆANI

7.947.300

DUBRAVAC POPRAVAK MOTORNIH VOZILA DEŽANOVAC

AGRO PUŠKARIĆ, VL. MARIJO PUŠKARIĆ

KANIŠKA IVA

7.756.600

AGRO SAT D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

313.800

DAJN D.O.O.

BJELOVAR

17 17

312.500

STIMO D.O.O.

BJELOVAR

311.300

PNP D.O.O.

GAREŠNICA

17

DARUVAR

305.200

BJELOVAR

16

DARUVAR

16

BJELOVAR

16 16

ROVIŠĆE OŠKERA D.O.O. VESNA GOLUBIĆ, MR. PHARM. I GORDANA ČAZMA DOŽUDIĆ, MR. PHARM.-LJEKARNA DARUVAR DAPROM D.O.O.

7.742.700

DIVING D.O.O.

ČAZMA

304.900

7.698.800

JAVNI BILJEŽNIK LJERKO TORBAŠINOVIĆ ČAZMA

303.400

JILK D.O.O. ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA, BRANITELJSKA ZADRUGA TISKARA VIATONI D.O.O.

7.670.300

BONUS GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

301.200

HALUPA D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

DARTEKS D.O.O.

DARUVAR

7.643.100

BOSILJ D.O.O.

GAREŠNICA

299.500

PEKARA " KLAS "

GRUBIŠNO POLJE

CROATIA PROTEKT D.O.O.

GAREŠNICA

7.564.200

KOBID D.O.O.

DARUVAR

298.000

16

NIKOPEK D.O.O.

STARI SKUCANI

7.487.200

CENTAR AUTO LAKOVA D.O.O.

ČAZMA

297.900

KOMUNALAC D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

7.395.800

PJEVALO D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

296.000

MEĐURAČA DANKO PROMET D. O. O. KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA DARUVAR D.O.O. TOKARSKO STROJOBRAVARSKA RADIONA BJELOVAR

CONER D.O.O.

JABUČETA

7.366.000

PPK-BJELOVAR D.D.

BJELOVAR

294.000

NACIONAL D.O.O.

BJELOVAR

15

IP-DRVO D.O.O.

BREZOVAC

7.167.900

ELMEX D.O.O.

BJELOVAR

292.200

PROTECTA HORVAT D.O.O.

BREZOVAC

15

ČESMA-USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

7.159.700

ENSO D.O.O.

GAREŠNICA

287.800

BJELOVAR

15

SAMBI D.O.O.

BJELOVAR

7.130.600

GAREŠNICA

286.800

DARUVAR

15

DATA LINK D.O.O.

BJELOVAR

7.113.200

HERCEGOVAC

284.300

GRUBIŠNO POLJE

15

HRASTOVČANKA D.O.O.

HRASTOVAC

7.038.800

ŽARKOVO D.O.O. POLJOPRIVREDNO - USLUŽNI OBRT "ZVONKO" EUROSTAR D.O.O.

DOM ŽAGAR TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE D.O.O. ELMO D.O.O.

BJELOVAR

282.000

VETERINARSKA STANICA DARUVAR D.O.O. DARUVAR

TRGOVAČKI OBRT "MV"

BJELOVAR

6.966.600

JAVNI BILJEŽNIK MLADEN ČOP

DARUVAR

281.200

TURIST D.D.

BJELOVAR

15

TEHNOTRADE D.O.O.

DARUVAR

6.923.900

PANINI D.O.O.

BJELOVAR

279.800

ALPLAS

ČAZMA

15

AGROMIM D.O.O.

KAPELA

6.923.800

PROFI TEST D.O.O.

BJELOVAR

275.700

RAK D.O.O.

BJELOVAR

15

RAJKOVIĆ D.O.O.

BJELOVAR

6.757.500

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB FENIKS BJELOVAR

274.600

DATA LINK D.O.O.

BJELOVAR

15

DIVING D.O.O.

ČAZMA

6.748.300

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

DARUVAR

269.800

INTERIJERI SABLJO D.O.O.

BJELOVAR

15

PAZDRIJAN

PRNJAROVAC

6.632.300

PZ SKOČAJ

ĐULOVAC

265.100

INTER-PROMET D.O.O.

SIRAČ

15

DSG D.O.O.

BJELOVAR

6.548.500

ELMO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

261.200

KOLOVRAT D.O.O.

BREZOVAC

14

PAJDO D.O.O.

BJELOVAR

6.497.000

COOLING D.O.O.

BJELOVAR

260.400

NOVI INTERIJERI D.O.O.

VRBOVAC

14

RAK D.O.O.

BJELOVAR

6.475.100

ROTOR D.O.O.

BJELOVAR

259.800

DAING D.O.O.

DARUVAR

14

GRGIĆ D.O.O.

BJELOVAR

6.436.900

AGRARIA D.O.O.

ČAZMA

256.200

MOSLAVINA STAN D.O.O.

OŠTRI ZID

14

NOVOLINE DARUVAR D.O.O.

GORNJI DARUVAR

6.433.700

AGRO PUŠKARIĆ, VL. MARIJO PUŠKARIĆ

KANIŠKA IVA

252.300

PEKARA "CENTAR"

ČAZMA

14

PANONIJA BJELOVAR

16

16 16

15

BJELOVAR

6.417.800

STIMO D.O.O.

BJELOVAR

240.600

LIMARIJA SABLJAK D.O.O.

BREZOVAC

14

TOKARSKO STROJOBRAVARSKA RADIONA BJELOVAR

6.405.400

METRA D.O.O.

BJELOVAR

238.800

CROATIA PROTEKT D.O.O.

GAREŠNICA

14

LEGEND D.O.O.

BJELOVAR

6.377.600

TURIST D.D.

BJELOVAR

232.600

SET D.O.O.

BJELOVAR

14

OPG DRAŽEN ŠTEFOVIĆ KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZRNO ZA POLJOPRIVREDU, TRGOVINU I PROIZVODNJU DANKO PROMET D. O. O.

ŠTEFANJE

6.377.300

GAŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

231.900

EURODUHAN D.O.O.

BJELOVAR

13

DARUVAR

6.360.100

SIRAČ

231.700

HONI J.D.O.O.

BJELOVAR

13

GRUBIŠNO POLJE

6.301.700

PALEŠNIK

229.900

IKOMA-PLIN D.O.O.

BJELOVAR

13

MEĐURAČA

6.215.400

INTERCAL D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠMIDT H.G.L. TOMO D.O.O.

BJELOVAR

228.800

BJELOVARSKI LIST D.O.O.

BJELOVAR

13

DAJN D.O.O.

BJELOVAR

6.209.600

BJELOVAR

219.100

METRA D.O.O.

BJELOVAR

13

HEPI D.O.O.

DARUVAR

6.193.100

GAREŠNICA

218.000

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

GAREŠNICA

13

N.B. NENA D.O.O.

GAREŠNICA

6.140.900

MARMI D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOVAN DONESKI, PERICA MEDAKOVIĆ, NERA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MAŠ

GORNJA GAREŠNICA

217.200

VAGOVINA-PROIZVODNJA D.O.O.

VAGOVINA

13 13

AUTOPRIJEVOZNIK

VELIKI ZDENCI

6.111.800

VODNE USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

217.100

EUROGUM D.O.O.

NOVA RAČA

DATA - S D.O.O.

BJELOVAR

6.033.700

T-PROJEKT D.O.O.

ČAZMA

214.100

FLEXOPAK D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

13

VESNA TEKSTILNA INDUSTRIJA D.O.O. DADO, PRIJEVOZNO-TRGOVAČKOPROIZVODNA RADNJA MOZAIK D.O.O.

DARUVAR

6.011.000

ARTIK J.D.O.O.

BJELOVAR

213.500

IGRAF

DARUVAR

13

IVANSKA

5.988.900

GRADNJA DUBRAVA D.O.O.

VAGOVINA

212.700

GAŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

12

BJELOVAR

5.951.900

VACOM D.O.O.

DARUVAR

206.900

NTC GAJ D.O.O.

BJELOVAR

12

ZM-METAL D.O.O.

HERCEGOVAC

5.867.800

DOMAGOJ D.O.O.

BEREK

206.800

MO DI J.D.O.O.

VELIKA TRNAVA

12

PZ TRNOVITICA

VELIKA TRNOVITICA

5.821.800

ŠAMEC D.O.O.

BJELOVAR

204.800

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

BJELOVAR

12

KI SA CAR D.O.O.

ČAZMA

5.741.000

PREDAVAC

198.500

ZDRAVLJE I LJEPOTA CONER D.O.O.

BJELOVAR

12

GRADNJA DUBRAVA D.O.O.

VAGOVINA

5.713.700

DARUVAR

198.200

ABIAS D.O.O.

BJELOVAR

12

KRETEX D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

5.663.700

METAL MOD J.D.O.O. DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. STIVENS

BJELOVAR

197.100

ELWOOD D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

12

PROTON EE-ELEKTRONIKA D.O.O.

DOLJANI

5.596.800

KRISTAL D.O.O.

BREZOVAC

196.900

LOAMONT J.D.O.O.

BJELOVAR

12

BUŽAK D.O.O.

STARO ŠTEFANJE

5.526.600

LJEKARNA PETRUNIĆ

BJELOVAR

195.600

SERVIS CEROVIĆ

BJELOVAR

12

POPOVIĆ-GRANITI D.O.O.

ZDENČEC

5.516.500

VIS VITALIS D.O.O.

DARUVAR

195.300

PRIMA TEHNIČAR D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

12

BILAVČIĆ D.O.O.

ĐULOVAC

5.491.600

DNA 94 D.O.O.

BJELOVAR

195.200

GRADITELJSTVO I INTERIJERI "LOVRIĆ"

BJELOVAR

12

ŠTEFANJE PZ

ŠTEFANJE

5.476.300

FED-ING D.O.O.

BJELOVAR

193.900

BRZI

ČAZMA

12


ŽUPANIJE

76 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

DOM VITA NOVA

KLOKOČEVAC

ALSTEM D.O.O. LUŽNJAK D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

5.452.300

DRVO CRNIKA J.D.O.O.

BREZOVAC

BJELOVAR

5.411.100

SIGMA D.O.O.

NOVOSELJANI

5.409.300

OBRT ZA PILJENJE

SERVISI CESTE D.O.O.

SEVERIN

5.394.200

LEONARDA D.O.O.

HUBERT KUĆA D.O.O.

SEVERIN

5.380.100

MAIER-TEXTIL D.O.O. CVJEĆARSKI OBRT "CVJETNI ATELJE MARINA" PROSTOR D.O.O.

BOSILJEVO

5.362.200

BJELOVAR

5.335.800

ŠTEFANJE OPG DRAŽEN ŠTEFOVIĆ OBRT ZA PROIZVODNJU ISPUŠNIH CIJEVI VELIKA PISANICA "AUTO-IV" KAJGANA LIPAK HRANA I ENERGIJA D.O.O.

BJELOVAR

5.264.100

METAGRA D.O.O.

SLOVINSKA KOVAČICA

RECIKLAŽA-PRERADA-METALI D.O.O.

BJELOVAR

5.197.200

DONJI SREĐANI

IMAKO PEKARSKI OBRT

DARUVAR

5.138.400

ŠNAJDER D.O.O.

KAPELA

5.079.600

SIMA-AGRO D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IVAN ČOLIK METALSTIL D.O.O.

KA PROM D.O.O.

DARUVAR

5.063.000 5.061.800

DUBRAVAC POPRAVAK MOTORNIH VOZILA DEŽANOVAC

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

193.800

CORMORAN D.O.O.

VELIKI ZDENCI

12

BJELOVAR

190.800

UGOSTITELJSKI OBRT "CARICA"

BJELOVAR

12

ĆURLOVAC

189.800

SERVISI CESTE D.O.O.

SEVERIN

12

DARUVAR

189.000

KI SA CAR D.O.O.

ČAZMA

12

183.400

AUTOPRIJEVOZNIK

VELIKI ZDENCI

12

180.600

BJELOVARSKI SAJAM D.O.O.

BJELOVAR

12

180.100

KONES-BI D.O.O.

VELIKI PAŠIJAN

12

179.400

POLJOMES D.O.O.

ROVIŠĆE

12

178.900

ŠOLA D.O.O.

BJELOVAR

11

VELIKI GRĐEVAC

175.600

VELIKI GRĐEVAC D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

11

BABOTOK

173.200

TEX D.O.O.

GAREŠNICA

11

D-PROMET D.O.O.

BJELOVAR

172.500

L.ECOTECH D.O.O.

ŠTEFANJE

11

VRBANIĆ LOGISTIKA D.O.O.

BOSILJEVO

172.400

ŠANDROPROM D.O.O.

ŠANDROVAC

11

BIŠČAN

SLOVINSKA KOVAČICA

4.998.300

BUŽAK D.O.O.

STARO ŠTEFANJE

167.300

PRERADA ŽITARICA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

11

LJEKARNA

BJELOVAR

4.964.100

HRGA COMPANY D.O.O.

ROVIŠĆE

166.400

LABEL D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

11

DOMA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

4.899.500

MORSKI VUK D.O.O.

VELIKO TROJSTVO

163.500

AURORA PROMET D.O.O.

ČAZMA

11

OBRT ZA PRERADU DRVETA "ROMIL"

BJELOVAR

4.879.300

KULTURA J.D.O.O.

BJELOVAR

159.700

RADIONA ZA OBRADU DRVETA

BJELOVAR

11

PANINI D.O.O.

BJELOVAR

4.861.300

BUSINESS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

BJELOVAR

159.500

PROSTOR EKO D.O.O.

BJELOVAR

11

VEDRIŠ D.O.O.

BJELOVAR

4.806.100

BJELOVAR

154.300

HEPI D.O.O.

DARUVAR

11

IGRAF

DARUVAR

4.778.700

DONJA RAŠENICA

153.700

AGRO PUŠKARIĆ, VL. MARIJO PUŠKARIĆ

KANIŠKA IVA

11

COLOR TEHNA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

4.736.100

TRGOVAČKI OBRT "MV" OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SABO VLADO BEMING D.O.O.

BJELOVAR

152.600

PZ SKOČAJ

ĐULOVAC

11

ARTIK J.D.O.O.

BJELOVAR

4.728.200

BOSILJ ZASTUPANJE D.O.O.

GAREŠNICA

150.500

BIK D.O.O.

BOJANA

11

ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA D.O.O.

ČAZMA

4.706.000

PLIN D.O.O.

GAREŠNICA

148.900

TERMOMETAL D.O.O.

GAREŠNICA

11

LJEKARNA ANKICA LEVATIĆ

GRUBIŠNO POLJE

4.682.900

IRIDA D.O.O.

DARUVAR

147.100

IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O.

BJELOVAR

11

ISKOPI MATIĆ, VL. ANTON MATIĆ OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO RAJČEVIĆ NENAD JASEN

BJELOVAR

4.650.100

STOMATOLOŠKI CENTAR BUKOVEC D.O.O. VELIKI GRĐEVAC

147.100

HALAUK D.O.O.

BJELOVAR

10

PALJEVINE

4.650.100

146.600

FANGQIANG D.O.O.

BJELOVAR

10

PATKOVAC

4.629.000

146.500

INFIGO D.O.O.

BJELOVAR

10

DEUS CARISMA D.O.O.

BJELOVAR

4.580.700

BJELOVAR AGENCIJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVOD- DRAŽICA NJU, TRGOVINU I USLUGE DRAŽICA BJELOVAR DD ELECTRIC D.O.O.

146.400

KOMUNALAC ROVIŠĆE D.O.O.

ROVIŠĆE

10

AUTOPRIJEVOZ BARIŠIĆ D.O.O.

BREZOVAC

4.579.600

VODA GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

146.200

IVANKOM J.D.O.O.

IVANSKA

10

VODA GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

4.575.200

RIBNJAČARSTVO KONČANICA D.D.

KONČANICA

145.400

METIDA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

10

AGROFARM D.O.O.

HRASTOVAC

4.569.600

MINIGO D.O.O.

BJELOVAR

145.000

INVALESCO J.D.O.O.

DARUVAR

10

STANKO D.O.O.

BJELOVAR

4.495.000

GRGIĆ D.O.O.

BJELOVAR

144.500

MAPER D.O.O.

BJELOVAR

10

FLEXOPAK D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

4.484.100

LJEKARNA ANKICA LEVATIĆ

GRUBIŠNO POLJE

143.700

ŠAMEC D.O.O.

BJELOVAR

10

MILČIĆ D.O.O.

MILAŠEVAC

4.462.100

JILK D.O.O.

BJELOVAR

143.100

BAHNJIK D.O.O.

DARUVAR

10

SILOSI GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

4.401.200

DINO TRANSPORTI J.D.O.O.

BJELOVAR

142.700

SMIT D.O.O.

BJELOVAR

10

DOMAGOJ, VL. DOMAGOJ RAKNIĆ OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SABO VLADO SPEKTRA D.O.O. ROLETE, PVC STOLARIJA, LIMARIJA HEIDELBERG, VL. SILVIJA HEIDELBERG DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

GUDOVAC

4.391.800

VODOTERM D.O.O.

KLOKOČEVAC

142.100

BIO-VET D.O.O.

DEŽANOVAC

10

DONJA RAŠENICA

4.381.500

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O. BJELOVAR

141.800

VEDRIŠ D.O.O.

BJELOVAR

10

MALI ZDENCI

4.369.000

MILOC D.O.O.

BJELOVAR

140.700

OBRT ZA PRERADU DRVETA "ROMIL"

BJELOVAR

10

DARUVAR

4.273.000

OPG ANTUN PERŠIĆ

KRIŽIC

138.300

HARD-JURA D.O.O.

BJELOVAR

10

BJELOVAR

4.257.100

BJELOVAR

137.400

VODOTEHNA D.O.O.

BJELOVAR

10

GI PRODUKT J.D.O.O.

BJELOVAR

4.240.900

BJELOVAR

137.300

MOUNT TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

10

MARHA D.O.O.

VRBOVAC

4.226.600

LEPIRAC D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED Z. GREGURIĆ, T. FIGAČ GREGURIĆ, H. TRAVAR M.B. D.O.O.

BJELOVAR

136.500

VET CONSULTING D.O.O.

DARUVAR

10

BONUS GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

4.224.900

KA PROM D.O.O.

DARUVAR

136.000

TOPLICA D.O.O.

BATINJSKA RIJEKA

10

ANJA D.O.O.

GAREŠNICA

4.203.800

F-TOTAL D.O.O.

BJELOVAR

135.600

BJELOVAR

10

COLLOCO D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I POLJOPIRVREDNO GOSPODARSTVO BJELOVAR BETON D.O.O.

ŽDRALOVI

4.186.800

IMI ALUMINIJ D.O.O.

SEVERIN

134.400

KOKINAC

10

LASOVAC

4.131.000

OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA

BJELOVAR

133.500

LJEKARNA PETRUNIĆ OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠOLČIĆ SNJEŽANA BUSINESS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

BJELOVAR

10

BJELOVAR

4.125.700

GALEB, VL. LAZAR KERHANAJ

BJELOVAR

132.800

MASIVA D.O.O.

BJELOVAR

10

BIŠĆAN D.O.O.

SLOVINSKA KOVAČICA

4.103.300

SILOSI GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

132.800

LEPIRAC D.O.O.

BJELOVAR

10

UGOSTITELJSKI OBRT "CARICA"

BJELOVAR

4.093.300

IRKA PROMET D.O.O.

BJELOVAR

132.700

VODOTERM D.O.O.

KLOKOČEVAC

9

IMEX-BJELOVAR D.O.O.

BJELOVAR

4.082.200

ČAZMA-TRADE D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

129.700

BUBO-MAT D.O.O.

BJELOVAR

9

TRGOVINA "TEHNO-SHOP"

DARUVAR

4.074.100

ŽIVICA D.O.O.

ČAZMA

129.200

NEDILJKO D.O.O.

VELIKA TRNOVITICA

9

PROSTOR EKO D.O.O.

BJELOVAR

4.067.500

MARKPEK D.O.O.

GAREŠNICA

129.000

DJEČJI VRTIĆ PINOKIO

BJELOVAR

9

STIVENS

BJELOVAR

4.056.400

ŠANDROPROM D.O.O.

ŠANDROVAC

128.500

ARTING D.O.O.

BJELOVAR

9


77

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

AUTO KOTRBA D.O.O.

DARUVAR

EUROGUM D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU ISPUŠNIH CIJEVI "AUTO-IV" KGS INTERNATIONAL IMPEX D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT I AUTOPRAONICA"MB" VAGOVINA-PROIZVODNJA D.O.O. ALPLAS BILO-TEL

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

4.051.100

MMU D.O.O.

BJELOVAR

128.300

NOVA RAČA

4.041.200

BTC D.O.O.

BJELOVAR

128.000

VELIKA PISANICA

4.040.300

N K & M D.O.O.

PUPELICA

126.800

BJELOVAR

4.035.900

BJELOVAR

4.025.300

VAGOVINA

3.994.900

BJELOVAR PALS D.O.O. STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR. DRAGU- BJELOVAR TIN SVOBODA BJELOVAR SERVIS CEROVIĆ

ČAZMA

3.957.000

DAING D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

3.874.900

SUPREMA D.O.O.

ELECTROSIL D.O.O.

BJELOVAR

3.849.600

TURIST D.D.

BJELOVAR

KOMUNALIJE VODOVOD D.O.O.

ČAZMA

AGENCIJA ELKOM D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

VELIKA TRNOVITICA

9

BJELOVAR

9

BJELOVAR

9

125.900

PROART-ING D.O.O. PEKARSKI OBRT "KLAS" I TRGOVAČKI OBRT "MINI MARKET ORBIT" REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE D.O.O. GALEB, VL. LAZAR KERHANAJ

BJELOVAR

9

125.500

B-PROJEKT D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

9

124.500

POLIKLINIKA DR. MALETIĆ

DARUVAR

9

DARUVAR

124.400

PAL, VL. ALEN PAL

BULINAC

9

BJELOVAR

124.200

BIOGAL D.O.O.

DONJI DARUVAR

9

MKG J.D.O.O.

PREDAVAC

123.500

M.V-MERIT D.O.O.

BJELOVAR

9

3.830.600

ENING D.O.O.

BJELOVAR

122.900

MATKOM D.O.O.

DARUVAR

9

3.794.400

OŠKERA D.O.O.

ROVIŠĆE

122.600

KOMUNIKACIJSKI VODOVI "BARKOP"

BJELOVAR

9

BJELOVAR

3.754.300

DANKO PROMET D. O. O.

MEĐURAČA

122.000

POLJODAR D.O.O.

DARUVAR

9

ČAZMA

3.753.600

BJELOVARSKI SAJAM D.O.O.

BJELOVAR

121.600

ZLATNA SVINJA D.O.O.

BJELOVAR

9

MODIAL D.O.O.

BJELOVAR

3.730.700

NOVOSELJANI

119.900

ČAZMA-TRADE D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

9

KLIS D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

3.696.300

BJELOVAR

119.600

9

DARUVAR

3.672.200

GAREŠNICA

119.200

DARUVAR

9

AUTO SPAS D.O.O.

BJELOVAR

3.637.600

POLIKLINIKA DR. DOŠEN

BJELOVAR

118.400

KOBID D.O.O. ROLETE, PVC STOLARIJA, LIMARIJA HEIDELBERG, VL. SILVIJA HEIDELBERG AGROFARM D.O.O.

DARUVAR

KOBID D.O.O.

BEGA D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT I AUTOPRAONICA"MB" BAKROTISAK D.D.

HRASTOVAC

9

DAR BLUE D.O.O.

DEREZA

3.623.900

REVIDEROS D.O.O.

ČAZMA

118.000

LEGEND D.O.O.

BJELOVAR

9

MINIGO D.O.O.

9

BJELOVAR

3.619.500

KOVAČEVAC

117.700

NOVOLINE DARUVAR D.O.O.

GORNJI DARUVAR

VETERINARSKA STANICA DARUVAR D.O.O. DARUVAR

3.586.100

MARIJAN MARENIĆ PROMET D.O.O.

GAREŠNICA

117.200

SAMBI D.O.O.

BJELOVAR

9

PECOLAJ, ZAJEDNIČKI PEKARSKI OBRT

DARUVAR

3.527.800

POLJOPRIVREDA

VAGOVINA

116.800

IMAGE ENTER D.O.O.

BJELOVAR

9

ČAZMA-TRADE D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

3.509.700

MARČEC TIM J.D.O.O.

NOVA RAČA

116.700

MOSLAVINA PROIZVODI D.O.O.

SIŠĆANI

8

DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.

DARUVAR

3.478.200

DATA LINK D.O.O.

BJELOVAR

115.700

INTEL DOM J.D.O.O.

BABOTOK

8

ELMO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

3.461.400

PROMACON D.O.O.

BJELOVAR

114.300

GMG GRADNJA D.O.O.

BJELOVAR

8

ZLATNA SVINJA D.O.O.

BJELOVAR

3.437.100

AUTOKOLOR-ČULO

BJELOVAR

113.600

ULMUS D.O.O.

BJELOVAR

8

TEHNOS D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO GORAN FRIDRIH CORMORAN D.O.O.

ORLOVAC

3.403.200

JAKOVIĆ - PROMET

VELIKI BASTAJI

113.200

FRANJO D.O.O.

DARUVAR

8

DEŽANOVAC

3.394.600

KOMUNALIJE VODOVOD D.O.O.

ČAZMA

113.100

KREMEN D.O.O.

ČAZMA

8

VELIKI ZDENCI

3.379.900

ČELIK D.O.O.

GAREŠNICA

112.300

GARMONT D.O.O.

GAREŠNICA

8

LIMARIJA SABLJAK D.O.O.

BREZOVAC

3.370.500

EMINENT REVIZIJA D.O.O.

DARUVAR

111.900

FLAGOR D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

8

POLJODAR D.O.O.

DARUVAR

3.369.800

MAKING D.O.O.

BJELOVAR

111.700

TESA PERKOVIĆ D.O.O.

BJELOVAR

8

KOMUNIKACIJSKI VODOVI "BARKOP"

BJELOVAR

3.351.500

B LIM D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

110.100

GRAĐEVINSKA LIMARIJA "GODINIĆ GLG"

BJELOVAR

8

BEL-BAU D.O.O.

BJELOVAR

3.326.000

MARKAN D.O.O.

BJELOVAR

108.900

BREZNIČKI PEK D.O.O.

SIŠĆANI

8

N K & M D.O.O.

PUPELICA

3.313.700

TISA D.O.O.

BJELOVAR

108.700

HORTA D.O.O.

DARUVAR

8

MATKOM D.O.O.

DARUVAR

3.313.600

ANKA ĆORLUKA DIPL. ING. PH. - LJEKARNA VELIKI GRĐEVAC

108.600

STOMATOLOŠKI CENTAR BUKOVEC D.O.O. VELIKI GRĐEVAC

PRANJIĆ D.O.O.

NOVA PLOŠČICA

3.313.000

POLIKLINIKA ARCADIA DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

108.500

H.G.L. TOMO D.O.O.

BJELOVAR

8

PRODANIĆ D.O.O.

GAREŠNICA

3.305.300

EUROPROMET D.O.O.

KAPELICA

108.100

ENERGOGRADNJA J.D.O.O.

LJUDEVIT SELO

8

BELOVIĆ-COMMERCE D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

3.302.300

L & D SOFT D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

107.700

AUTO-ŠKOLA SIGNAL D.O.O.

BJELOVAR

8

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

GAREŠNICA

3.300.100

RAŠIĆ D.O.O.

DARUVAR

107.600

SIRAČ

8

PANETA D.O.O.

BJELOVAR

3.280.200

POSAVAC - PROZORI I VRATA D.O.O.

BJELOVAR

107.000

BJELOVAR

8

M.V-MERIT D.O.O. TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE D.O.O. PEKARA " KLAS "

BJELOVAR

3.260.800

AUTO KOTRBA D.O.O.

DARUVAR

104.900

DEMING D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED Z. GREGURIĆ, T. FIGAČ GREGURIĆ, H. EROR D.O.O.

BJELOVAR

8

DARUVAR

3.238.300

MONETA D.O.O.

BJELOVAR

104.400

POLIKLINIKA ARCADIA DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

8

GRUBIŠNO POLJE

3.231.600

PAZDRIJAN

PRNJAROVAC

103.700

MAS MONTAŽA D.O.O.

BJELOVAR

8

TAKAČ D.O.O.

DARUVAR

3.177.200

DARTEKS D.O.O.

DARUVAR

103.600

SIROVINA PROMET D.O.O.

GAREŠNICA

8

TRGOVAČKI OBRT "AUTO DUKIĆ"

BJELOVAR

3.134.100

L U I D.O.O.

BJELOVAR

102.000

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB FENIKS BJELOVAR

BBS D.O.O.

BJELOVAR

3.125.800

PANONIJA BJELOVAR

BJELOVAR

101.200

VETERINARSKA STANICA ČAZMA D.O.O.

ČAZMA

8

GOTTSTEIN D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

3.122.800

ISABELA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

98.700

VIK IVERALI D.O.O.

BJELOVAR

8

SUNČANE LIVADE D.O.O.

MALI GRĐEVAC

3.122.400

NOVE BOJE D.O.O.

DONJI DARUVAR

97.100

IRKA PROMET D.O.O.

BJELOVAR

8

MARKPEK D.O.O.

GAREŠNICA

3.082.600

HABIGO D.O.O.

BJELOVAR

97.100

TRGOVAČKI OBRT "AUTO DUKIĆ"

BJELOVAR

8

POLJOPRIVREDNI OBRT

HRASTOVAC

3.059.800

LIŽ D.O.O.

PALEŠNIK

96.600

DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.

DARUVAR

8

KOVAČEVAC

3.059.600

KI SA CAR D.O.O.

ČAZMA

96.300

STIVENS

BJELOVAR

8

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

PALJEVINE

3.057.000

ALSTEM D.O.O.

BJELOVAR

96.000

BIŠĆAN D.O.O.

SLOVINSKA KOVAČICA

8

KAVANA I SLASTIČARNA "ZAGORJE"

BJELOVAR

3.038.700

95.900

COLLOCO D.O.O.

ŽDRALOVI

8

DONJI DARUVAR

2.998.200

SHOWROOM D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I POLJOPIRVREDNO GOSPODARSTVO

BJELOVAR

BIOGAL D.O.O.

LASOVAC

94.900

SPEKTRA D.O.O.

MALI ZDENCI

8

8

8


ŽUPANIJE

78 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

RD METALI D.O.O.

BJELOVAR

MESNICA "GAUR" CENTAR AUTO LAKOVA D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

2.996.800

DIVANA-M D.O.O.

TOMAŠICA

DARUVAR

2.970.500

MARIĆ COMMERCE D.O.O.

ČAZMA

2.936.800

RIBNJAK ŠTEFANJE D.O.O.

METRA D.O.O.

BJELOVAR

2.920.500

GRANIČAR D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MIRKO ŠTEFOVIĆ IRKA PROMET D.O.O.

BJELOVAR

ŽAGAR ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

93.900

COLOR TEHNA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

8

BJELOVAR

93.200

DOMA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

8

STARO ŠTEFANJE

92.500

PROSTOR D.O.O.

BJELOVAR

8

PROSTOR EKO D.O.O.

BJELOVAR

92.300

PROTON EE-ELEKTRONIKA D.O.O.

DOLJANI

8

2.911.800

DAPROM D.O.O.

DARUVAR

92.100

GRADNJA DUBRAVA D.O.O.

VAGOVINA

8

ŠTEFANJE

2.909.700

VETERINARSKA AMBULANTA SEDLIĆ D.O.O. BEREK

91.400

CHARVAT D.O.O.

DARUVAR

8

BJELOVAR

2.896.200

BAYERN GENETIK D.O.O.

BJELOVAR

91.300

AGROMEHANIKA D.O.O.

BJELOVAR

8

BJELOVAR

2.858.200

AUTEGRA D.O.O.

GAREŠNICA

88.600

MATIĆ PROMET D.O.O.

BJELOVAR

8

TRAVAR M.B. D.O.O.

BJELOVAR

2.844.800

MLAĐO D.O.O.

ŠIBOVAC

88.400

BILOFARM D.O.O.

OROVAC

8

POSAVAC - PROZORI I VRATA D.O.O.

BJELOVAR

2.835.600

INVEST SEDLIĆ D.O.O.

BEREK

88.100

SIMA-AGRO D.O.O.

DONJI SREĐANI

8

BJELOVAR

2.834.100

KOMUNALAC D.O.O.

BJELOVAR

88.000

SAMACO D.O.O.

BJELOVAR

7

BRZI

ČAZMA

2.826.500

TEHNOS D.O.O.

ORLOVAC

87.800

NOVI DOM JAKOVIĆ J.D.O.O.

PREDAVAC

7

RIBA D.D.

KANIŠKA IVA

2.821.300

BS PROMET D.O.O.

PROKLJUVANI

86.900

MARINA SERVIS J.D.O.O.

BJELOVAR

7

MINI-PAK D.O.O.

GAREŠNICA

2.807.800

JAVORŠPED D.O.O.

BJELOVAR

86.300

UGOSTITELJSTVO PAVIČIĆ D.O.O.

BJELOVAR

7

ŠIMUNIĆ D.O.O.

GAREŠNICA

2.807.100

GALEA D.O.O.

BJELOVAR

86.000

MAGNUS J.D.O.O.

BJELOVAR

7

MDM TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

2.787.300

DEGRA D.O.O.

BJELOVAR

85.300

BJELOVARAC NOVI D.O.O.

BJELOVAR

7

GRADITELJSTVO I INTERIJERI "LOVRIĆ"

BJELOVAR

2.782.100

TEX D.O.O.

GAREŠNICA

85.000

ZADRUGA BANIĆ 92 ZA USLUGE I TRGOVINU BJELOVAR

7

KONTINENTAL D.O.O.

BJELOVAR

2.764.800

IP-DRVO D.O.O.

BREZOVAC

84.600

PROSPERO J.D.O.O.

DEREZA

7

TRGO MIX D.O.O.

BJELOVAR

2.760.100

CONER D.O.O.

JABUČETA

84.500

INDIGO J.D.O.O.

BREZOVAC

7

MANEO D.O.O.

BJELOVAR

2.739.100

MDM TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

83.900

VNOUČEK

BJELOVAR

7

TRGO MATIĆ D.O.O.

BJELOVAR

2.737.000

KONTINENTAL D.O.O.

BJELOVAR

83.800

VINICKI MONT D.O.O.

BJELOVAR

7

VELIKI GRĐEVAC KOVING D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPO- PALEŠNIK DARSTVO ŠMIDT ANKA ĆORLUKA DIPL. ING. PH. - LJEKARNA VELIKI GRĐEVAC

2.734.200

PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.

PATKOVAC

82.700

RADIO-DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

7

2.730.700

MIRTA D.O.O.

BJELOVAR

82.400

MAGIC-MONT D.O.O.

GAREŠNICA

7

2.690.400

ŠIMUNIĆ D.O.O.

GAREŠNICA

82.200

TEHNIKA-SPEKTRA D.O.O.

BJELOVAR

7

PJEVALO D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

2.655.600

GRAĐEVINSKA LIMARIJA "GODINIĆ GLG"

BJELOVAR

81.100

RADIO TEREZIJA D.O.O.

BJELOVAR

7

HERCTRADE D.O.O.

PRGOMELJE

2.642.500

POLIKLINIKA ČASTEK D.O.O.

DARUVAR

81.000

EKO BOBICA D.O.O.

DARUVAR

7

BIO-VET D.O.O.

DEŽANOVAC

2.638.500

IMAKO PEKARSKI OBRT

DARUVAR

80.800

TUKOVIĆ TIM D.O.O.

STARE PLAVNICE

7

PRIMA TEHNIČAR D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.633.500

KLAPA D.O.O.

BJELOVAR

80.400

RR CONCEPT D.O.O.

BJELOVAR

7

BJELOVARSKI LIST D.O.O.

BJELOVAR

2.632.400

P.S.P. D.O.O.

PREDAVAC

80.300

KLAPA D.O.O.

BJELOVAR

7

AQUA-TERRA D.O.O.

TOMAŠICA

2.631.200

DIZEL D.O.O.

DONJI DARUVAR

79.600

JANDRIĆ I JANDRIĆ D.O.O.

PALANČANI

7

PEKARA "CENTAR"

ČAZMA

2.625.100

RADIO TEREZIJA D.O.O.

BJELOVAR

78.900

ČAPLIN D.O.O.

ČAZMA

7

MOSLAVINA STAN D.O.O.

OŠTRI ZID

2.619.300

INFO PARTNER D.O.O.

BJELOVAR

78.000

L & D SOFT D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

7

HALUPA D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

2.589.500

ORDINACIJA DR.EGIĆ D.O.O.

DARUVAR

76.200

ING LABO COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

7

RADIONA ZA OBRADU DRVETA

BJELOVAR

2.588.900

LJEKARNA

BJELOVAR

76.200

AGRO-MARGETAN D.O.O.

ŠTEFANJE

7

R.R. SPORT D.O.O.

GALOVAC

2.574.500

VIK IVERALI D.O.O.

BJELOVAR

75.200

DIVANA-M D.O.O.

TOMAŠICA

7

MOSLAVKA D.O.O.

BJELOVAR

2.567.500

75.200

JURIŠIĆ D.O.O.

BJELOVAR

7

ISABELA D.O.O. POLJOPRIVREDNO - USLUŽNI OBRT "ZVONKO" D-PROMET D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.538.600

74.800

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

7

HERCEGOVAC

2.535.400

BJELOVAR MULTISERVIS ODVJETNIČKI URED ČEDOMIR BJELOVAR JAKOVLJEVIĆ KOMUNALNO PODUZEĆE NOVA RAČA D.O.O. NOVA RAČA

74.400

MESFINO D.O.O.

VRTLINSKA

7

BJELOVAR

2.512.500

L.D.M. D.O.O.

GAREŠNICA

74.200

ENSO D.O.O.

GAREŠNICA

7

PANONIJA GROUP D.O.O.

NEVINAC

2.499.900

OPTOKONTAKT D.O.O.

BJELOVAR

73.300

MILOC D.O.O.

BJELOVAR

7

HRAST D.O.O.

ZRINSKI TOPOLOVAC

2.499.200

TISKARA VIATONI D.O.O.

BJELOVAR

72.200

PATKOVAC

7

MOZAIK - MEDIA D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KRISTIJAN ŽLENDER NOVA LINIJA D.O.O.

BJELOVAR

2.490.500

71.800

GAREŠNICA

7

2.471.000

KOKINAC

71.400

BJELOVAR

7

BJELOVAR

2.458.500

GEO TOM D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠOLČIĆ SNJEŽANA BBR D.O.O.

BJELOVAR

PALEŠNIK

VRATA D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOVAN DONESKI, PERICA MEDAKOVIĆ, NERA M PLAN D.O.O.

BJELOVAR

71.300

PLIN D.O.O.

GAREŠNICA

7

SONJA GLAS MR. PH. LJEKARNA OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IVAN ČOLIK DAING D.O.O.

HERCEGOVAC

2.447.800

MILČIĆ D.O.O.

MILAŠEVAC

71.200

HRAST D.O.O.

ZRINSKI TOPOLOVAC

7

VELIKI GRĐEVAC

2.446.000

GARMONT D.O.O.

GAREŠNICA

71.000

PANONIJA GROUP D.O.O.

NEVINAC

7

DARUVAR

2.401.900

ERVOJIĆ D.O.O.

BULINAC

70.900

SUNČANE LIVADE D.O.O.

MALI GRĐEVAC

7

POB D.O.O.

BJELOVAR

2.390.100

PRANJIĆ D.O.O.

NOVA PLOŠČICA

70.800

PANETA D.O.O.

BJELOVAR

7

SERVIS CEROVIĆ

BJELOVAR

2.381.300

ĐURAN TRANSPORT D.O.O.

ČAZMA

70.400

BILO-TEL

GORNJE PLAVNICE

7

PERADARSKA FARMA "DERIFAJ"

TROJSTVENI MARKOVAC

2.378.600

PABLO J.D.O.O

CERINA

70.200

VODA GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

7

DARDI D.O.O.

DARUVAR

2.369.400

BJELOVAR

69.800

VIK IVERALI D.O.O.

BJELOVAR

2.361.600

JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ

BJELOVAR

2.344.800

ŠOLA D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO STEVO MARGETIĆ EFFECTUS D.O.O.

BREZOVAC AUTOPRIJEVOZ BARIŠIĆ D.O.O. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZRNO ZA POL- GRUBIŠNO POLJE JOPRIVREDU, TRGOVINU I PROIZVODNJU ČAZMA DIVING D.O.O.

BJELOVAR

69.500

BJELOVAR

69.300

7 7 7


79

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

TRGOVAČKI OBRT "HALLO SHOP"

DARUVAR

2.332.800

AQUA FDG D.O.O.

PREDAVAC

SMIT D.O.O.

BJELOVAR

2.320.000

UGOSTITELJSKI OBRT "CARICA"

ESOP CESTE D.O.O.

BJELOVAR

2.315.700

VRT D.O.O.

BAHNJIK D.O.O.

DARUVAR

2.301.000

BIŠČAN BEEF D.O.O.

ŽDRALOVI

TISKARA VIATONI D.O.O.

BJELOVAR

PLIN D.O.O. JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

69.300

TEHNOTRADE D.O.O.

DARUVAR

7

BJELOVAR

69.200

DAPROM D.O.O.

DARUVAR

7

BJELOVAR

69.000

AUTOKUĆA KRŽAK D.O.O.

BJELOVAR

7

LIDER D.O.O.

BJELOVAR

68.800

GRADNJA INVEST D.O.O.

BJELOVAR

7

2.280.300

BS GRADNJA D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

68.700

BOMI-MAX D.O.O.

BJELOVAR

6

2.278.100

METIDA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

68.500

CLARENS D.O.O.

BJELOVAR

6

GAREŠNICA

2.275.500

OPTIKA

DARUVAR

68.400

RMT J.D.O.O.

BJELOVAR

6

BJELOVAR

2.263.100

SPIN D.O.O.

BJELOVAR

68.000

FAST J.D.O.O.

BJELOVAR

6

PAL, VL. ALEN PAL

BULINAC

2.258.600

ASPAZIA D.O.O.

BJELOVAR

67.400

HRVOJE D.O.O.

BJELOVAR

6

RIZMAN D.O.O.

MALI ZDENCI

2.248.700

MM MODEL D.O.O.

BABOTOK

67.300

BATINJANI

6

LEONARDA D.O.O.

DARUVAR

2.233.500

GOSPODARSTVO MOULIS

DARUVAR

66.700

BJELOVAR

6

MARIJAN MARENIĆ PROMET D.O.O.

GAREŠNICA

2.225.800

JAKOPOVAC

66.600

GAREŠNICA

6

M PLAN D.O.O.

BJELOVAR

2.198.700

BJELOVAR

66.500

RAPIDUS D.O.O.

GAREŠNICA

6

PEKARA SIRAČ

SIRAČ

2.184.300

BILOGORAC J.D.O.O. BILANCA SERVIS, IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTWARE SELCOM D.O.O.

SEKUNDARNE SIROVINE D.O.O. BILANCA SERVIS, IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTWARE KRUGOVAL 93,1 MHZ GAREŠNICA D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

66.400

ALLEGRO J.D.O.O.

BJELOVAR

6

POLIKLINIKA DR. MALETIĆ

DARUVAR

2.168.200

LEŽAJ D.O.O.

BJELOVAR

66.000

IMOTO D.O.O.

MAGLENČA

6

IVATOM D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOVAN DONESKI, PERICA MEDAKOVIĆ, NERA VERSO GRUPA D.O.O.

GAREŠNICA

2.166.800

ALEN D.O.O.

DARUVAR

65.500

JANOŠ D.O.O.

DARUVAR

6

GAREŠNICA

2.148.700

BUBO-MAT D.O.O.

BJELOVAR

BJELOVAR

2.146.400

VRATA D.O.O.

PATKOVAC

2.139.400

DRVODJELAC D.O.O.

BJELOVAR

2.114.700

VAGOVINA VAGOVINA-PROIZVODNJA D.O.O. ZADRUGA MM DIZAJN ZA USLUŽNE DJELATNOSTI TE KUPNJU I PRODAJU ROBA VELIKO TROJSTVO ROVIŠĆE POLJOMES D.O.O.

VETERINARSKA STANICA ČAZMA D.O.O.

ČAZMA

2.112.900

ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA D.O.O.

ČAZMA

MILOC D.O.O.

BJELOVAR

2.100.700

RECTA VIA D.O.O.

BJELOVAR

64.100

ŠAMEC D.O.O.

BJELOVAR

2.085.500

EKONEMET J.D.O.O.

BJELOVAR

63.900

SUPREMA D.O.O.

BJELOVAR

2.083.300

RAJKOVIĆ D.O.O.

BJELOVAR

63.600

PALJEVINE

2.083.300

V. PISANICA, PZ

VELIKA PISANICA

TROJSTVENI MARKOVAC

2.080.500

GLASIĆ TRANSPORTI J.D.O.O.

BJELOVAR

2.079.400

BJELOVAR

2.072.300

GAREŠNICA

2.051.100

BJELOVAR

2.046.900

B-PROJEKT D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO STEVO MARGETIĆ MARMI D.O.O.

TRGOVAČKI OBRT "LUKS"

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB FENIKS BJELOVAR OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPO- IVANOVO SELO DARSTVO IGOR BOŠTIK GAREŠNICA SIROVINA PROMET D.O.O.

65.100

BOND D.O.O.

SIRAČ

6

65.100

INFO PARTNER D.O.O.

BJELOVAR

6

64.700

METAL KONSTRUKT D.O.O.

BJELOVAR

6

64.400

KIP D.O.O.

KIP

6

64.400

VELIKO TROJSTVO

6

GAREŠNICA

6

BJELOVAR

6

BJELOVAR

6

63.300

PRIJEVOZ IVANUŠIĆ D.O.O. METALGRAFIČKI OBRT, VL. SANJA BRAJKOVIĆ JASEN D.O.O. GRADSKO PODUZEĆE ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA D.O.O. JAVNI BILJEŽNIK MLADEN ČOP

DARUVAR

6

MALO VUKOVJE

63.100

RIBNJAK ŠTEFANJE D.O.O.

STARO ŠTEFANJE

6

NACIONAL D.O.O.

BJELOVAR

62.700

DIVERSORIO D.O.O.

DARUVAR

6

HUBERT KUĆA D.O.O.

SEVERIN

61.600

DARUVAR

6

BJELOVAR

61.600

LADISLAV

6

DARUVAR

61.200

ČAZMA

6

MALI PAŠIJAN

61.100

FIRMA D.O.O.

BJELOVAR

6

2.039.900

TRGOVAČKI OBRT "LUKS" ROLETE, PVC STOLARIJA, LIMARIJA HEIDELBERG, VL. SILVIJA HEIDELBERG AGRO DRVO ZADRUGA ZA POLJOPRIVREDU I PROIZVODNJU JANDROKOVIĆ D.O.O.

HABIGRAF D.O.O. BUDJINA, OBRT ZA STROJNU OBRADU I TRGOVINU, VL.ŽELJKO BUDJINA PRAETORIAN D.O.O.

NOVI PAVLJANI

60.400

PROMJER D.O.O.

BJELOVAR

6

2.028.300

FAIR AUDIT D.O.O.

BJELOVAR

60.300

GOSPODARSTVO MOULIS

DARUVAR

2.044.400

6

MAS MONTAŽA D.O.O.

BJELOVAR

2.021.800

RENOVA D.O.O.

BJELOVAR

60.200

VETERINARSKA AMBULANTA SEDLIĆ D.O.O. BEREK

IKOMA-PLIN D.O.O.

BJELOVAR

2.020.200

ABIAS D.O.O.

BJELOVAR

60.200

EUROSTAR D.O.O.

BJELOVAR

6

BIOKOR D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

1.997.100

KEDEX D.O.O.

BJELOVAR

59.600

MM MODEL D.O.O.

BABOTOK

6

LIŽ D.O.O.

PALEŠNIK

1.993.600

DOLINA KRALJEVAC, D.O.O.

KRALJEVAC

59.600

ENERGOPELET D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

6

ENSO D.O.O.

GAREŠNICA

1.990.700

LIMA D.O.O.

BJELOVAR

59.400

VETERINARSKA AMBULANTA FALTUS D.O.O. VELIKI GRĐEVAC

6

LOAMONT J.D.O.O.

BJELOVAR

1.977.000

POSLON D.O.O.

MALA MLINSKA

59.200

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ

BJELOVAR

6

GALEB, VL. LAZAR KERHANAJ

BJELOVAR

1.973.600

MIHALJINAC J.D.O.O.

KAPELICA

58.900

MIRTA D.O.O.

BJELOVAR

6

MB GRADNJA D.O.O.

BJELOVAR

1.971.900

PROMJER D.O.O.

BJELOVAR

58.800

BS GRADNJA D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

6

OČNI CENTAR D.O.O.

BJELOVAR

1.955.400

ŠNAJDER D.O.O.

KAPELA

58.400

SUPREMA D.O.O.

BJELOVAR

6

MULTISERVIS

BJELOVAR

1.947.800

MAIVA-USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

58.400

TRGOVAČKI OBRT "HALLO SHOP"

DARUVAR

6

BS GRADNJA D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

1.940.900

GLOBAL SISTEM D.O.O.

VELIKO TROJSTVO

58.300

JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ

BJELOVAR

6

ADI PRODUKT D.O.O.

DARUVAR

1.940.400

HODAK D.O.O.

BJELOVAR

58.100

AQUA-TERRA D.O.O.

TOMAŠICA

6

POLIKLINIKA ARCADIA DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

1.929.900

O M I P D.O.O.

STARI PAVLJANI

58.100

MINI-PAK D.O.O.

GAREŠNICA

6

DEGRA D.O.O.

BJELOVAR

1.929.800

FEBUS D.O.O.

DARUVAR

57.400

MESNICA "GAUR"

DARUVAR

6

MIRTA D.O.O.

BJELOVAR

1.918.200

ŽICA-ŽALAC D.O.O.

BJELOVAR

57.300

RD METALI D.O.O.

BJELOVAR

6

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ

BJELOVAR

1.902.600

DIMAGO D.O.O.

BJELOVAR

57.300

PRODANIĆ D.O.O.

GAREŠNICA

6

1.893.700

MAS MONTAŽA D.O.O.

BJELOVAR

56.900

1.890.100

PANONIJA GROUP D.O.O.

NEVINAC

56.600

1.884.700

AGROFARM D.O.O.

HRASTOVAC

56.600

BJELOVAR ELECTROSIL D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU ISPUŠNIH CIJEVI VELIKA PISANICA "AUTO-IV" DARUVAR AUTO KOTRBA D.O.O.

1.880.600

MB TRANS D.O.O.

STARE PLAVNICE

56.200

BJELOVAR BETON D.O.O.

VETERINARSKA AMBULANTA FALTUS D.O.O. VELIKI GRĐEVAC OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPO- BABINAC DARSTVO ŽELJKO MAVRIN BJELOVAR GROSIP D.O.O. OPTIKA

DARUVAR

BJELOVAR

6

6 6 6 6


ŽUPANIJE

80

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 2015.

2015. % udjel u RH

Indeks 2014=100

1.834

1,60%

104,0

broj zaposlenih

15.790

1,82%

100,6

imovina ukupno

9.035.952.683

0,81%

102,0

21,81%

90,50%

8.167.771.730

1,26%

112,6

dobit nakon oporezivanja

341.315.181

0,94%

121,3

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

317.308.905

1,61%

106,7

91,17%

83,88%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

ukupni prihod

100,1

4.517

prosječna neto plaća

690.663.734

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

1,80%

111,4

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

SLAVONSKI BROD

1.205

SLAVONSKI BROD

826

SLAVONSKI BROD

422

10.692.200

BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O.. ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D. D. SLAVONSKI BROD SLAVONIJA DI D. O. O.

SLAVONSKI BROD

369

GORNJA VRBA

10.579.600

VINDON D. O. O.

SLAVONSKI BROD

295

SIMPLEX D.O.O.

GORNJA VRBA

7.641.600

SAINT JEAN INDUSTRIES D. O. O.

SLAVONSKI BROD

238

164.440.200

PSUNJ D. D. REŠETARI

REŠETARI

7.637.500

DECOSPAN MATO FURNIR D.O.O.

OPRISAVCI

227

SLAVONSKI BROD

160.511.500

VINDON D. O. O.

SLAVONSKI BROD

6.816.500

TD KOMUNALAC D. O. O.

SLAVONSKI BROD

186

LUŽANI

154.119.600

CESTAR D. O. O.

SLAVONSKI BROD

6.362.200

ORIOLIK D. D. ORIOVAC

ORIOVAC

174

SLAVONSKI BROD

136.983.700

SAINT JEAN INDUSTRIES D. O. O.

SLAVONSKI BROD

6.354.400

PROJEKTGRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

166

PODVINJE

128.633.100

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

SLAVONSKI BROD

5.583.400

VODOVOD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

165

NOVA GRADIŠKA

119.966.900

OKUČANI

5.507.500

CHROMOS-SVJETLOST D. O. O.

LUŽANI

146

OPRISAVCI

118.390.500

144

SLAVONSKI BROD

113.794.100

KANALIZACIJSKI SUSTAV D.O.O. SIGMAT D. O. O. GROMAČNIK, SLAVONSKI BROD BROD-PLIN D.O.O.

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

599.632.900

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

45.130.500

PROJEKTGRADNJA D.O.O. BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O.. SLAVONIJA-SLAD D. O. O.

GORNJA VRBA

519.451.600

CHROMOS-SVJETLOST D. O. O.

LUŽANI

13.403.700

SLAVONSKI BROD

509.798.500

DECOSPAN MATO FURNIR D.O.O.

OPRISAVCI

10.884.800

NOVA GRADIŠKA

190.962.900

SLAVONIJA-SLAD D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

SLAVONSKI BROD

190.429.200

PROJEKTGRADNJA D.O.O.

VINDON D. O. O.

SLAVONSKI BROD

175.822.100

PRVČA PZ

NOVA GRADIŠKA

SAINT JEAN INDUSTRIES D. O. O. CHROMOS-SVJETLOST D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D. D. SLAVONSKI BROD MERKUR-VETERINARSKA AMBULANTA D. O. O. POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS D. O. O. DECOSPAN MATO FURNIR D.O.O. SLAVONIJA DI D. O. O. BROD-PLIN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

99.738.100

PSUNJ D. D. REŠETARI

REŠETARI

99.241.400

TERI TRGOVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

VENDING D.O.O.

GROMAČNIK

5.263.500

BRODSKA POSAVINA D. D.

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

4.950.200

SLAVONSKI BROD

135

SLAVONSKI BROD

3.392.900

SLAVONSKI BROD

128

NOVA GRADIŠKA

3.290.000

VELIKA KOPANICA

128

80.267.000

EKOMA D.O.O. POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS D. O. O. SLAVONIJA DI D. O. O.

SLAVONSKI BROD

3.052.700

SLAVONSKI BROD

128

SLAVONSKI BROD

118

STARA GRADIŠKA

75.772.800

TRANSPORTI MATIJEVIĆ

BERAVCI

3.049.100

RPV D. O. O. PODUZEĆE ZA CESTE D. O. O. SLAVONSKI BROD ALTEA D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI D. O. O. SLAVONSKI BROD ĐURO ĐAKOVIĆ ALATNICA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA TANG D.O.O. PODUZEĆE ZA CESTE D. O. O. SLAVONSKI SLAVONSKI BROD BROD SLAVONSKI BROD CESTAR D. O. O.

68.870.400

CLARUM D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

2.883.200

BEBRINKA D.O.O.

DONJA BEBRINA

117

68.713.400

TD KOMUNALAC D. O. O.

SLAVONSKI BROD

2.611.600

METAL

MALINO

111

68.293.500

ELDA D. O. O. NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA

2.533.100

BRODSKA POSAVINA D. D.

SLAVONSKI BROD

64.441.600

MS MOBILE D.O.O.TURISTIČKA AGENCIJA

SLAVONSKI BROD

2.471.900

108

VODOVOD D. O. O.

100

SLAVONSKI BROD

60.068.900

MARUN SLAVONSKI BRODV

SLAVONSKI BROD

2.247.500

NOVA GRADIŠKA PRVČA PZ ĐURO ĐAKOVIĆ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA SLAVONSKI BROD D.D. NOVA GRADIŠKA TANG D.O.O.

SLAVONSKI BROD KOŽUL D. O. O. SIGMAT D. O. O. GROMAČNIK, SLAVONSKI GROMAČNIK BROD AUTODOM-VIDAKOVIĆ D. O. O. SLAV. BROD SLAVONSKI BROD

48.489.400

GRABOVINA D.O.O.

KRUŠEVICA

2.207.000

SPORT-BET D. O. O.

SLAVONSKI BROD

46.944.100

AUTO-BULLESBACH D. O. O.

LUŽANI

2.060.400

PSUNJ D. D. REŠETARI

REŠETARI

95

46.743.500

SKELA GRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

2.032.000

VODOPRIVREDA - NOVA GRADIŠKA D. D.

NOVA GRADIŠKA

93

LJEKARNA SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

46.232.600

B.M.K. J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.017.400

IMR HAMBURG D.O.O.

SLAVONSKI BROD

93

BEBRINKA D.O.O.

DONJA BEBRINA

46.121.500

REKORD-TIM D. O. O. ORIOVAC

ORIOVAC

1.996.800

STAMBENA IZGRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

75

SITOLOR D. O. O.

SLAVONSKI BROD

45.092.800

MOTUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.868.700

MULTI SERVICE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

75

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!

110

100


81

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

PLIN-PROJEKT D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

43.565.200

RPV D. O. O.

SLAVONSKI BROD

41.080.100

SVM MAX ELECTRONICS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD AUTOEXPERT D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - IZOLAK D. O. O. SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD STAMBENA IZGRADNJA D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

SLAVONSKI BROD

1.831.100

SLAVONSKI BROD

1.784.400

38.531.300

ALFA-INŽENJERING D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - CENTAR ZA ZAVARIVANJE D. O. O. JAKOB BECKER D. O. O.

GORNJA VRBA

1.781.000

35.497.500

ERGO KLAMERICE D.O.O.

LUŽANI

1.755.800

35.288.300

STARI RIBNJAK, D. O. O. ORIOVAC

ORIOVAC

1.729.200

34.782.700

STUPNIČKI DVORI D.O.O.

BRODSKI STUPNIK

1.704.700

STARA GRADIŠKA

61 60

PROMATA D. O. O.

VRPOLJE

34.639.200

MARKOVIĆ-TRANSPORT

PRVČA

1.655.500

ORIOLIK D. D. ORIOVAC

ORIOVAC

32.407.400

BLAŠKO

CAGE

1.626.100

32.344.900

BRODPLAST SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

1.618.000

SLAVONSKI BROD

75

BRODMONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

72

SITOLOR D. O. O. POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS D. O. O. CESTAR D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - IZOLAK D. O. O. SLAVONSKI BROD KOŽUL D. O. O.

SLAVONSKI BROD

71

NOVA GRADIŠKA

69

SLAVONSKI BROD

69

SLAVONSKI BROD

67

SLAVONSKI BROD

64

NOVA GRADIŠKA

63

BRODSKI STUPNIK

61

CADENAS D.O.O.

ATLANTIC MULTIPOWER D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

31.061.600

BRODSKA POSAVINA D. D.

SLAVONSKI BROD

1.561.800

ATLANTIC MULTIPOWER D.O.O. MLIN I PEKARNICA JANKOVIĆ VLASNIK BOŽO JANKOVIĆ SAVA D. O. O.

EURO JANKOVIĆ

OPRISAVCI

30.070.800

INVESTITOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.559.200

HRGOVIĆ MONTAŽA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

ERGO KLAMERICE D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA, D. O. O. SLAVONSKI BROD TD KOMUNALAC D. O. O.

LUŽANI

29.728.800

SPIROFLEX D. O. O.

RUŠĆICA

1.554.900

ERGO KLAMERICE D.O.O.

LUŽANI

59

SLAVONSKI BROD

29.586.000

PLIN-PROJEKT D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

1.541.000

SIMPLEX D.O.O.

GORNJA VRBA

56

SLAVONSKI BROD

29.224.600

METAL

MALINO

1.540.900

SLAVONIJA BUS D. O. O.

NOVI GRAD

55

PRIMAX D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA D.D. EURO-BROD D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI D. O. O. SLAVONSKI BROD HLAD, D. O. O.

ZADUBRAVLJE

28.897.100

TERMO-KLIMA SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

1.480.500

MARSONIA MONTAŽA D.O.O.

PODVINJE

55

SLAVONSKI BROD

28.694.100

ININ INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.403.200

TERI TRGOVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

54

SLAVONSKI BROD

28.401.800

R & R D. O. O. CERNIK

NOVA GRADIŠKA

1.303.200

SEKLO D. O. O.

BILI BRIG

53

SLAVONSKI BROD

27.548.500

PRIJEVOZ "ĐAKOVIĆ"

SLAVONSKI BROD

1.233.700

EURO JANKOVIĆ

OPRISAVCI

50

SLAVONSKI BROD

27.210.300

LJEKARNE ZUBOVIĆ

NOVA GRADIŠKA

50

RIO-PAK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

27.148.700

FELIKS REGULACIJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

26.460.700

VITAFOAM MAGYARORSZAG KFT

SLAVONSKI BROD

25.928.900

SLAVONSKI BROD SITOLOR D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - IZOLAK D. O. O. SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD SITOLOR TVORNICA BOJA D. O. O.

AC VUKO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

25.450.800

ODLAGALIŠTE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

VODOPRIVREDA - NOVA GRADIŠKA D. D.

NOVA GRADIŠKA

25.246.500

LJEKARNE VERONIKA FURIĆ

SLAVONSKI BROD

LJEKARNE ZUBOVIĆ

NOVA GRADIŠKA

24.512.900

AUTOPRIJEVOZNIK ĐURO PAVELIĆ

DELTA-COLOR D. O. O. SLAV. BROD

SLAVONSKI BROD

24.282.300

KOŽUL D. O. O.

MARKOVIĆ-TRANSPORT

PRVČA

24.101.500

SIMPLEX D.O.O.

GORNJA VRBA

24.000.200

ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

SLAVONIJA OIE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

ĐURO ĐAKOVIĆ ALATNICA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O. SLAVONSKI BROD

1.215.800

LIOR D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

1.192.400

LIOR-MONTAŽA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

50

1.134.600

CLARUM D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

50

1.119.400

HLAD, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

49

1.078.700

MOBILAR D. O. O.

BRODSKI VAROŠ

49

1.066.300

LJEKARNA SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

48

MALINO

1.041.400

SLAVČA D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

48

SLAVONSKI BROD

1.036.300

PRIMAX D. O. O.

ZADUBRAVLJE

48

ODVJETNIČKI URED JOSIP JELIĆ

SLAVONSKI BROD

996.700

ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA D.O.O. SLAVONSKI BROD

47

DELTA-COLOR D. O. O. SLAV. BROD

SLAVONSKI BROD

972.900

BROD-PLIN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

46

23.492.600

KUĆA PIVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

970.100

EKO KONG D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

46

22.523.300

ŠUMARSKI OBRT

TISOVAC

945.400

REKORD-TIM D. O. O. ORIOVAC

ORIOVAC

45

22.446.800

HRGOVIĆ MONTAŽA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

935.100

A. RUBINIA. ĐAKOVIĆ D.O.O.

TRNJANI

45

SLAVONSKI BROD SITOLOR TVORNICA BOJA D. O. O. AUTOPRIJEVOZNIK ILIJA ČIČAK, SLAVONSKI SLAVONSKI BROD BROD BATRINA METALOPLAST

22.299.300

ELEKTROINSTALATERSKI OBRT,KRAJAČIĆI KRAJAČIĆI

SLAVONSKI BROD

22.145.100

LJEKARNE VERONIKA FURIĆ

SLAVONSKI BROD

21.251.900

BDM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21.099.100

SLAVONSKI BROD

COLOSEUM GRADSKI CENTAR BROD D.O.O. SLAVONSKI BROD

923.600

BGS ELEKTRIKA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

899.100

DRVNA INDUSTRIJA NOVA GRADIŠKA D.O.O. NOVA GRADIŠKA

45

SLAVONSKI BROD

892.500

BRODPLAST SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

42

SLAVONSKI BROD

854.600

ŠPRAJC THD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

42

844.400

ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

40

44

21.093.100

IMPAL D.O.O. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. PADOVAN-JANKOVIĆ NEO-TECH D. O. O. SLAVONSKI BROD AUTOPRIJEVOZNIK ILIJA ČIČAK, SLAVONSKI BROD VENDING D.O.O.

STARA GRADIŠKA

816.900

ĐĐ KOTLOVI, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

40

SLAVONIJA BUS D. O. O.

NOVI GRAD

20.757.200

KLB D.O.O.

SLAVONSKI BROD

810.000

SIK MONT D.O.O.

STARO TOPOLJE

39

MOBILAR D. O. O.

BRODSKI VAROŠ

20.580.800

LASER-PRODAJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

805.600

ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI D. D.

SLAVONSKI BROD

39

ČEPO D. O. O.

SLAVONSKI BROD

20.503.800

PREMIUM PETROL

SLAVONSKI BROD

801.100

NOVA GRADIŠKA

38

REKORD-TIM D. O. O. ORIOVAC

ORIOVAC

20.491.000

OPG MARKO VINARIĆ

STRUŽANI

799.200

SLAVONSKI BROD

38

CLARUM D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

20.262.300

BGS ELEKTRIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

795.200

BRODPLAST SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

20.184.200

JAVNI BILJEŽNIK STANKA JELINIĆ

NOVA GRADIŠKA

777.100

BRODMONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

19.466.900

JAVNI BILJEŽNIK MIROSLAV BRAČUN

SLAVONSKI BROD

765.200

KALA D.O.O.

CERNIK

18.725.100

ČEPO D. O. O.

SLAVONSKI BROD

755.400

SLAVONIJA-SLAD D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ - ODRŽAVANJE I USLUGE D.O.O. ČEPO D. O. O. MERKUR-VETERINARSKA AMBULANTA D. O. O. SIGMAT D. O. O. GROMAČNIK, SLAVONSKI BROD BASCH-MONT D. O. O.

SLAVONSKI BROD

37

ZEČIĆ D.O.O.

LAZE

17.548.600

FI.-MA., D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

755.400

MARKOVIĆ-TRANSPORT

PRVČA

36

AG TRADE J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17.486.100

LEKO BIRO D. O. O.

SLAVONSKI BROD

748.500

ALEPH TAU D.O.O.

SLAVONSKI BROD

36

DECOSPAN D.O.O.

OPRISAVCI

17.120.700

JAVNI BILJEŽNIK ROBERT-ANTON ČEČATKA SLAVONSKI BROD

746.400

36

ALTEA D.O.O.

VELIKA KOPANICA

17.036.100

MOBILAR D. O. O.

BRODSKI VAROŠ

727.700

SPORT-BET D. O. O.

SLAVONSKI BROD

16.911.400

SLAVONSKI BROD

715.800

LIOR-MONTAŽA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

16.450.900

GUNDINCI

690.200

FELIKS REGULACIJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

34

ŠPRAJC THD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

16.260.700

STARI SLATINIK

678.600

FARMIK D. O. O.

SLAVONSKI BROD

34

AGROMENS D.O.O.

BARTOLOVCI

15.844.800

ODVJETNIČKI URED MIJO KLADARIĆ AUTOPRIJEVOZNIK DRAGO KNEŽEVIĆ,GUNDINCI MEDEX INDUSTROREMONT, D. O. O. SLAVONSKI BROD

BARTOLOVCI MESNICA BARTOLOVCI ANTIKOROZIJA METALIZACIJA GRASLAVONSKI BROD DITELJSTVO D.O.O. KTP INDUSTRIJSKA POSTROJENJA D.O.O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

644.100

METALOPLAST

BATRINA

33

21.804.700

SLAVONSKI BROD

38

PODVINJE

38

GROMAČNIK

37

35 35


ŽUPANIJE

82 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

mjesto

dobit razdoblja

15.508.200

M.K.M. D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

629.600

KUĆA PIVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

33

SLAVONSKI BROD

15.233.800

VODOPRIVREDA - NOVA GRADIŠKA D. D.

NOVA GRADIŠKA

623.500

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

SLAVONSKI BROD

32

BARTOLOVCI

15.085.200

SLAVONSKI BROD

622.400

PEKARNICA MARALUSHAJ

SLAVONSKI BROD

32

AUTO-BULLESBACH D. O. O.

LUŽANI

14.854.400

GUNDINCI

620.200

SITOLOR TVORNICA BOJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

32

IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.

OPRISAVCI

14.627.400

MD INTERIJER OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MALČIĆ VLADIMIR ALTEA D.O.O.

VELIKA KOPANICA

617.700

AUTODOM-VIDAKOVIĆ D. O. O. SLAV. BROD SLAVONSKI BROD

32

SEKLO D. O. O.

BILI BRIG

14.390.400

MIKROPROMET, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

596.100

EKOMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

31

M.K.M. D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

14.367.800

BEBRINKA D.O.O.

DONJA BEBRINA

581.800

VENDICIJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

31

KLB D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14.258.400

ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

551.300

INTER-TRADE D. O. O.

RUŠĆICA

30

ĐĐ KOTLOVI, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

13.810.700

VITAFOAM MAGYARORSZAG KFT

SLAVONSKI BROD

544.500

IMR HAMBURG D.O.O. DAVID D. O. O. STARO PETROVO SELO, BRAĆE RADIĆA 27 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ SLAVONSKI BROD VENUS D.O.O. PRPIĆ-COMMERCE D. O. O. SLAVONSKI BROD MARUN SLAVONSKI BRODV

SLAVONSKI BROD

13.741.500

INGRI D.O.O.

RUŠĆICA

536.100

STARO PETROVO SELO

13.623.900

PRVČA PZ

NOVA GRADIŠKA

526.800

NOVA GRADIŠKA ODLAGALIŠTE D.O.O. PALMA CVIJEĆARNA I POGREBNE USLUGE SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD TISOVAC ŠUMARSKI OBRT

SLAVONSKI BROD

13.603.600

TINA TRGOVINA SIBINJ

SIBINJ

523.200

SLAVONSKI BROD

13.469.300

BLATANČIĆ

STARI SLATINIK

518.800

SLAVONSKI BROD

13.301.400

ERGA D.O.O.

VRPOLJE

SLAVONSKI BROD

12.774.600

TING, D. O. O. NOVA GRADIŠKA

GRADNJA-SLAVONSKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12.696.200

METAL

MALINO

TINA TRGOVINA SIBINJ

SIBINJ

SPIROFLEX D. O. O.

RUŠĆICA

METALPROIZVOD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

CROMAX D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

12.408.400

EURO-STAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12.380.500

MIRKO BABIĆ D. O. O.

NOVA KAPELA

BOR-EXPORT ELDA D. O. O. NOVA GRADIŠKA

FI.-MA., D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

GRATIS-COMMERCE D. O. O. MESNICA BARTOLOVCI

ukupni prihod

naziv tvrtke

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

30 30 30

SLOBODNICA

30

SLAVONSKI BROD

29

517.400

SCUDELLER D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA, D. O. O. SLAVONSKI BROD IMB D.O.O.

SLAVONSKI BROD

29

NOVA GRADIŠKA

516.500

BIO-ZRNO D.O.O.

NOVA KAPELA

29

RPV D. O. O.

SLAVONSKI BROD

498.400

SLAVONSKI BROD

29

12.615.200

BRIŽINE D. O. O. REŠETARI

REŠETARI

496.000

12.464.600

TAURUS PETROL D. O. O.

DONJI BOGIĆEVCI

489.500

12.422.100

KATIČIĆ

NOVA GRADIŠKA

478.500

12.416.700

GORNJI BOGIĆEVCI

469.700

SLAVONSKI BROD

466.800

SLAVONSKI BROD

448.600

12.368.800

METALKOV MB D.O.O. AUTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA D.O.O. PODUZEĆE ZA CESTE D. O. O. SLAVONSKI BROD UČILIŠTE LIBAR

ČULJAK,SLAVONSKI BROD ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D. O. O. SLAVONSKI BROD MONTAŽNA AKUTSTIKA D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - DIZALICE D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE D. O. O. SLAVONSKI BROD SAMOSTALNA MLINARSKO PEKARSKA RADNJA VL. MARIJO I HRVOJE JERGOVIĆ UZGOJ GLJIVA

SLAVONSKI BROD

448.200

CAGE

12.173.600

AUTOPRIJEVOZNIK BRUNO ARBANAS

SLAVONSKI BROD

438.600

NOVA GRADIŠKA

11.927.400

KALA D.O.O.

CERNIK

437.000

DONJI BOGIĆEVCI TAURUS PETROL D. O. O. DAVID D. O. O. STARO PETROVO SELO, STARO PETROVO SELO BRAĆE RADIĆA 27 SLAVONSKO-BRODSKA TELEVIZIJA D. O. O. SLAVONSKI BROD

KAMEN - PSUNJ D. O. O.

OKUČANI

11.730.000

SLAVONSKI BROD

424.400

TINA TRGOVINA SIBINJ

SIBINJ

25

KTP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11.705.500

STRUŽANI

424.100

PLIN-PROJEKT D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

24

METALKA CENTAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11.660.600

PEKARNICA MARALUSHAJ OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TOMAŠEVIĆ MATO FARMIK D. O. O.

SLAVONSKI BROD

415.500

DELTA-COLOR D. O. O. SLAV. BROD

SLAVONSKI BROD

24

ČULJAK,SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

11.532.600

TERI TRGOVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

405.500

SKELA GRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

23

BLATANČIĆ

STARI SLATINIK

11.087.000

DONJI ANDRIJEVCI

395.200

IVEK

DREŽNIK

23

TRANSPORTI MATIJEVIĆ MLIN I PEKARNICA JANKOVIĆ VLASNIK BOŽO JANKOVIĆ BLAŠKO

BERAVCI

11.033.800

SLAVONSKI BROD

384.300

MODING D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

23

BRODSKI STUPNIK

10.989.400

SINANOVIĆ - FASADE D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ - ODRŽAVANJE I USLUGE D.O.O. JAVNI BILJEŽNIK NADA KEMEC

SLAVONSKI BROD

379.400

STJEPAN KOMERC D. O. O. LUŽANI

LUŽANI

22

CAGE

10.678.700

GEOKOD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

376.800

MARTA-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

22

INTER-TRADE D. O. O.

RUŠĆICA

10.253.500

PRIJEVOZ RAŠIĆ D.O.O.

RUŠĆICA

374.500

PUPA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

22

SAVA D. O. O.

STARA GRADIŠKA

10.208.100

SIM D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

371.900

SLAVONSKI BROD

22

SKELA GRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

9.984.400

ALFA GRADNJA

SLAVONSKI BROD

371.100

SLAVONSKI BROD

22

AUTOPRIJEVOZNIK ĐURO PAVELIĆ ANTIKOROZIJA METALIZACIJA GRADITELJSTVO D.O.O. KANALIZACIJSKI SUSTAV D.O.O.

MALINO

9.890.300

22

9.802.500

367.000

SLAVONSKI BROD

21

OKUČANI

9.798.600

SLAVONSKI BROD PZC BROD D.O.O. PALMA CVIJEĆARNA I POGREBNE USLUGE SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD TRGOVINA MARTINOVIĆ SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

EP-ING D.O.O. PEKARNICA-MRVICA PEKARSKI OBRT SLAVONSKI BROD TERZIĆ BUS AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT SLAVON RIO-PAK D.O.O.

365.800

RUNOLIST D. O. O. VRPOLJE

VRPOLJE

21

SIM D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

9.657.400

TRGO-INVEST D. O. O.

BUKOVLJE

365.400

STUPNIČKI DVORI D.O.O.

BRODSKI STUPNIK

21

9.584.400

CRO-BEL D.O.O.

OPRISAVCI

363.900

INDUSERV D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21

ELEKTROINSTALATERSKI OBRT,KRAJAČIĆI KRAJAČIĆI

367.600

SLAVONSKI BROD

28

SLAVONSKI BROD

28

SLAVONSKI BROD

28

SLAVONSKI BROD

27

DONJI LIPOVAC

27

GORNJI BOGIĆEVCI

26 26 25 25

LJEKARNE MATEJ POLJOPRIVREDNO GOSPOPDARSTVO KOLESARIĆ TERMO-KLIMA SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

9.573.700

PRERADA I OBRADA DRVA ĐAKOVIĆ

TRNJANI

360.700

IMPAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

21

DUBOČAC

9.538.600

SVM MAX ELECTRONICS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

359.400

KREŠIMIR D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

21

SLAVONSKI BROD

9.530.900

BAJAC BICKO SELO

BICKO SELO

349.800

JAKOB BECKER D. O. O.

GORNJA VRBA

21

TELE-SHOP SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE D. O. O. SLAVONSKI BROD TOMISLAV MEĐUNARODNI AUTOPRIJEVOZNIK SCUDELLER D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9.339.100

METALKA CENTAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

346.900

ELEKTROINSTALATERSKI OBRT,KRAJAČIĆI KRAJAČIĆI

SLAVONSKI BROD

9.307.000

TRGOPROMET D. O. O.

SLAVONSKI BROD

346.700

EURO-STAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

9.271.700

ZONA RAZMINIRANJE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

340.400

FI.-MA., D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

21

BICKO SELO

9.215.700

SUDIĆ METAL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

339.900

KAMEN - PSUNJ D. O. O.

OKUČANI

20

SLOBODNICA

9.079.100

339.200

SEDIS D. O. O.

SLAVONSKI BROD

20

SLAVONSKI BROD

9.023.400

PODVINJE

337.600

BIMONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

20

EMKA OKOVI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9.013.400

METALOPLAST MERKUR-VETERINARSKA AMBULANTA D. O. O. MARKO MIJIĆ D. O. O.

BATRINA

LASER-PRODAJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

337.200

AUTOPULS SLAV.BROD

SLAVONSKI BROD

20

MATKOVIĆ D. O. O.

SLAVONSKI BROD

9.009.000

ELEKTRO-MONTAŽA NUCLEUS D. O. O.

SLAVONSKI BROD

331.500

UGOSTITELJSKI OBRT LOTOS

SLAVONSKI BROD

20

AGROKOMPLEKS D. O. O.

SLAVONSKI BROD

9.008.500

DECOSPAN D.O.O.

OPRISAVCI

330.800

PINIJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

20

21 21


83

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

SLAVČA D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

VISOKOGRADNJA PRIJEVOZ D.O.O. JAKOB BECKER D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ - ODRŽAVANJE I USLUGE D.O.O. ISTERRA HRVATSKA D. O. O. BGS ELEKTRIKA D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

8.979.700

RUNOLIST D. O. O. VRPOLJE

VRPOLJE

322.500

SLIŠURIĆ, VL. BRANKO SLIŠURIĆ

REŠETARI

20

SLAVONSKI BROD

8.939.400

LUKAMEN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

316.000

MEDEX

STARI SLATINIK

20

GORNJA VRBA

8.849.400

314.000

INDOSAM D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

20

SLAVONSKI BROD

8.843.300

310.800

BLAŠKO

CAGE

20

NOVA GRADIŠKA

8.837.000

SLAVONSKI BROD TTT STELA D. O. O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO REČIĆ, OPRISAVCI VLASNIK, DAMIR REČIĆ, OPRISAVCI 39 SLAVONSKI BROD AP JELINIĆ, VLASNIK JOSIP JELINIĆ

309.000

BDM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

19

SLAVONSKI BROD

8.720.000

USLUŽNA PILANA MATIĆ D.O.O.

VELIKA KOPANICA

304.400

ADUT D. O. O.

DIVOŠEVCI

19

STJEPAN KOMERC D. O. O. LUŽANI

LUŽANI

8.559.700

PRIMAX D. O. O.

ZADUBRAVLJE

297.600

CEZARION D. O. O.

SLAVONSKI BROD

19

KREŠIMIR D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

8.383.400

KLARIĆ COMMERCE

KOSOVAC

297.400

INFOLINK D. O. O.

SLAVONSKI BROD

19

VUKOJEVIĆ-GRADNJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

8.350.700

KIKA COMERC D. O. O.

SLAVONSKI BROD

297.000

VUKOJEVIĆ-GRADNJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

19

PRIJEVOZ "ĐAKOVIĆ"

SLAVONSKI BROD

8.279.300

BRODOMETAL D. O. O.

SLAVONSKI BROD

296.800

IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.

OPRISAVCI

19

TISOVAC ŠUMARSKI OBRT PALMA CVIJEĆARNA I POGREBNE USLUGE SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD CADENAS D.O.O.

8.189.200

SLAVONIJA BUS D. O. O.

NOVI GRAD

294.500

KALA D.O.O.

CERNIK

19

8.168.300

PROMATA D. O. O.

VRPOLJE

294.000

LJEKARNE ZUBOVIĆ

NOVA GRADIŠKA

18

7.936.200

LJEKARNE POLJAK-RADNIĆ

PODVINJE

291.900

PISCATOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

18

TRGOVAČKI CENTAR BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7.918.700

VODA PLIN CENTRALNO RAMIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

290.300

MLINPEK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

18

ASTRALIS TRAVEL D.O.O. TERZIĆ BUS AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT SLAVON PNEUSTRADE-SLAVONIJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

7.842.200

ACROM D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

284.900

DELTA JURASOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

18

SLAVONSKI BROD

7.814.700

MARIJIĆ INVEST D.O.O.

SLAVONSKI BROD

284.000

TAPETAR MAJCEN SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

18

SLAVONSKI BROD

7.807.000

OVI-BIT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

283.300

LOVIĆ

GORNJA BEBRINA

18

ČELEBIJA-ING D.O.O.

GORNJA VRBA

7.656.500

GOSPODARSTVO RAVNJAK

SIKIREVCI

283.000

STARI RIBNJAK, D. O. O. ORIOVAC

ORIOVAC

18

D A R D. O. O.

SLAVONSKI BROD

7.598.300

VENUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

282.900

GROZD TRADE D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

18

LJEKARNE VINKOVIĆ

SLAVONSKI BROD

7.577.700

SLAVONSKI BROD

282.300

EKOGRADNJA

NOVA GRADIŠKA

18

KUJNIK EURO-TIM D.O.O. DELTA ELEKTRONIKA D. O. O. SLAVONSKI SLAVONSKI BROD BROD SLAVONSKI BROD VIR GRADNJA D.O.O.

7.573.000

JAVNI BILJEŽNIK RUŽA MEDUNIĆ CENTAR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RAZVOJNA AGENCIJA BRODSKO-POSAVSKE USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI, VESNA NAJHAJZLER I DUBRAVKA D A R D. O. O.

SLAVONSKI BROD

277.700

METALKA CENTAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

18

SLAVONSKI BROD

274.300

CROMAX D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

18

SLAVONSKI BROD

271.900

SPIROFLEX D. O. O.

RUŠĆICA

18

MARČETIĆ PROMET D.O.O. TERZIĆ BUS AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT SLAVON METALI MITROVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

266.800

SLAVONIJA OIE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17

SLAVONSKI BROD

266.600

BERENIS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17

SLAVONSKI BROD

265.700

DENI

OKUČANI

17

7.478.000 7.414.200

MARSONIA MONTAŽA D.O.O.

PODVINJE

7.366.300

INDOSAM D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

7.338.500

BRIŽINE D. O. O. REŠETARI

REŠETARI

7.271.600

INTERIJER MARKO

GORNJA VRBA

7.163.300

MAKSI-KOP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

263.100

TDA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17

SLAVONSKO ZRNO D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

7.031.800

ZEČIĆ D.O.O.

LAZE

262.400

VRPOLJE

17

MARČETIĆ PROMET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7.025.100

CITO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

259.700

DIREKT MARKETING D. O. O.

CERNIK

7.017.200

IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.

OPRISAVCI

259.000

AUTOPRIJEVOZ I PILANA KULAŠ D.O.O. ELEKTRO-VUJEVA, D. O. O. SLAVONSKI BROD GRAĐENJE RAŠIĆ D.O.O.

SIK MONT D.O.O.

STARO TOPOLJE

6.959.900

INVEST-ING J.D.O.O.

DONJI ANDRIJEVCI

258.400

AGROBIT D.O.O.

BRODSKI STUPNIK

6.933.700

ČULJAK,SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

KATIČIĆ

NOVA GRADIŠKA

6.789.400

SLAVONSKI BROD

LAURUS D. O. O.

SLAVONSKI BROD

6.777.500

BRODSKI STUPNIK

252.300

B.M.K. J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.775.800

ELEGANT TRGOVINA SLAVONSKI BROD MLIN I PEKARNICA JANKOVIĆ VLASNIK BOŽO JANKOVIĆ PIA J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

251.800

VITAFOAM MAGYARORSZAG KFT

SLAVONSKI BROD

16

BARTELS-CONJAR D.O.O.

STARO PETROVO SELO

6.686.000

AUTO TEKSTIL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

250.800

ODJEĆA IVANČIĆ J.D.O.O.

REŠETARI

16

MEDEX

STARI SLATINIK

6.613.400

PUPA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

249.400

16

SLAVONSKI BROD

6.547.400

SEKLO D. O. O.

BILI BRIG

248.400

SLAVONSKI BROD

16

GRABOVINA D.O.O.

KRUŠEVICA

6.516.800

AB P D. O. O. NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA

247.300

SLAVONSKI BROD

16

EKO KONG D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

6.505.400

ALEPH TAU D.O.O.

SLAVONSKI BROD

245.600

GUBERAC SERVIS USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI, VESNA NAJHAJZLER I DUBRAVKA ĐURO ĐAKOVIĆ CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ D. O. O. TOMISLAV TIM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

INVESTITOR D.O.O.

ALFA-INŽENJERING D. O. O.

SLAVONSKI BROD

6.489.500

DUKAT D. O. O.

SLAVONSKI BROD

245.300

VETERINARSKA STANICA VETERINA D. O. O. NOVA GRADIŠKA

PEKARNICA MARALUSHAJ

SLAVONSKI BROD

6.478.000

BROD INSPEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

244.600

UGOSTITELJSTVO ONIKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16

MD INTERIJER PEKARNICA-MRVICA PEKARSKI OBRT SLAVONSKI BROD DRVNI MOST D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.425.300

AVIS D.O.O. TOMISLAV MEĐUNARODNI AUTOPRIJEVOZNIK AUTOEXPERT D. O. O.

SLAVONSKI BROD

243.200

TISKARA ARCA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

16

BICKO SELO

242.700

LOCO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16

SLAVONSKI BROD

238.400

LEKO BIRO D. O. O.

SLAVONSKI BROD

16

VRANOVCI

237.300

R & R D. O. O. CERNIK

NOVA GRADIŠKA

16

SIKIREVCI

236.900

16

235.100

ALFA-INŽENJERING D. O. O. DELTA ELEKTRONIKA D. O. O. SLAVONSKI BROD MARUN SLAVONSKI BRODV AUTOPRIJEVOZNIK ILIJA ČIČAK, SLAVONSKI BROD AUTOEXPERT D. O. O.

SLAVONSKI BROD

NOVA GRADIŠKA

SLAVONSKI BROD

16

SLAVONSKI BROD

16

SLAVONSKI BROD

16

SLAVONSKI BROD

15

BERAVCI INKON D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JELICA GAJGER, SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI BROD

15

SLAVONSKI BROD

17

GORNJA VRBA

17

BIO CLINICA D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

17

257.500

ELDA D. O. O. NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA

17

255.300

GRADNJA-SLAVONSKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17

AG TRADE J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17

SLAVONSKI BROD

6.417.400

NOVA GRADIŠKA

6.401.800

REPROMATERIJAL D. O. O.

SLAVONSKI BROD

6.398.000

ODLAGALIŠTE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

6.225.900

KUĆA PIVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.184.400

EXPERIO D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA CVITAN D. O. O. TERMOCENTAR D.O.O.

FARMA JOZIĆ VL. ANTO JOZIĆ

SLAVONSKI KOBAŠ

6.155.900

EURO JANKOVIĆ

OPRISAVCI

232.500

UZGOJ GLJIVA

GORNJI BOGIĆEVCI

6.114.600

LAHVARNA BROD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

231.800

AUTOCENTAR BILIĆ D. O. O.

SLAVONSKI BROD

6.114.100

CAGE

226.700

R & R D. O. O. CERNIK

NOVA GRADIŠKA

6.079.100

CRO-BEL D.O.O.

OPRISAVCI

6.037.300

BOR-EXPORT SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI D. O. O. CROMAX D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

223.700

SLAVONSKI BROD

223.600

SLAVONSKI BROD

16 16

15


ŽUPANIJE

84 rang

naziv tvrtke

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

LJEKARNE POLJAK-RADNIĆ

PODVINJE

mjesto

BIO CLINICA D. O. O. IMPAL D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MALČIĆ VLADIMIR BASCH-MONT D. O. O. HRGOVIĆ MONTAŽA D. O. O. INDUSERV D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - CENTAR ZA ZAVARIVANJE D. O. O. MRVICA ORA ET LABORA D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D. O. O. SLAVONSKI BROD PERKOVIĆ PROMET D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ-ZAVARENE POSUDE DIONIČKO DRUŠTVO LUG D. O. O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

6.017.900

AVM D.O.O.

STARO PETROVO SELO

222.800

GEOAGENCIJA, D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

15

NOVA GRADIŠKA

6.012.900

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE

SLAVONSKI BROD

222.800

LUKAMEN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15

NOVA GRADIŠKA

6.003.800

GEOID J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

222.400

LAGUNA D.O.O.

VELIKA KOPANICA

15

GUNDINCI

5.942.100

LAČIĆ D. O. O.

DONJA VRBA

221.000

AVM D.O.O.

STARO PETROVO SELO

15

SLAVONSKI BROD

5.871.800

STJEPAN KOMERC D. O. O. LUŽANI

LUŽANI

220.400

5.851.200

D&D ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

5.843.100

MOLARIS D.O.O.

GILETINCI

217.800

NOVA GRADIŠKA NEW YORK D.O.O. CENTAR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RAZVOJNA AGENCIJA BRODSKO-POSAVSKE SLAVONSKI BROD NOVA GRADIŠKA HLADNI VAL D.O.O.

15

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

5.753.200

GOSPODARSTVO KULAŠ

VRPOLJE

217.600

M I G, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

15

SLAVONSKI BROD

5.733.100

AGROMENS D.O.O.

BARTOLOVCI

217.600

KOLONIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15

SLAVONSKI BROD

5.731.000

SLAVONSKI BROD

212.700

LUXURIA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15

STARO TOPOLJE

5.682.400

PROGRESSUM J.D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ANSOE INVESTICIJE D.O.O. DAVID D. O. O. STARO PETROVO SELO, BRAĆE RADIĆA 27 SIGNAL-BROD

VELIKA KOPANICA

212.100

KATAVIĆ-VUKOVIĆ-KATAVIĆ, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

15

GREĐANI

210.700

15

209.700

SLAVONSKI BROD

15

STARI SLATINIK

209.700

MD INTERIJER SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI D. O. O. METALPROIZVOD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

STARO PETROVO SELO

SLAVONSKI BROD

15

FIG D. O. O. LJEKARNA, MARIJA FIĆKOVIĆ, RANKA NIŠEVIĆ I ŠTEFANIJA MIHIĆ-IVOŠEVIĆ ECO ENERGY D.O.O.

SLAVONSKI BROD

207.500

LJEKARNE VERONIKA FURIĆ

SLAVONSKI BROD

15

NOVA GRADIŠKA

207.000

EURO-BROD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

15

SLAVONSKI BROD

206.600

M.K.M. D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

14

SLAVONSKI BROD

205.700

ELBROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

DUBOČAC

205.600

ANTON

NOVA GRADIŠKA

14

SLAVONSKI BROD

5.651.000

STARO TOPOLJE

5.559.200

KOMUNALAC DAVOR D.O.O.

DAVOR

5.546.400

LUMA-PROM D. O. O.

OKUČANI

5.475.400

EKOGRADNJA

NOVA GRADIŠKA

5.450.800

OKUČANI ŠOKAC SAMOSTALNA MLINARSKO PEKARSKA RADNJA VL. MARIJO I HRVOJE JERGOVIĆ DONJI LIPOVAC SLAVONSKI BROD DAM-DAJ D. O. O. SLAV. BROD

5.361.600 5.294.700

219.400

15 15

STEP PROMET J.D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - DIZALICE D. O. O. KOALA

BUKOVLJE

5.283.300

JAVNI BILJEŽNIK MARIO LUKAČEVIĆ POLJOPRIVREDNO GOSPOPDARSTVO KOLESARIĆ TOMISLAV TIM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

204.600

SLAVONSKA POSAVINA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

14

SLAVONSKI BROD

5.203.800

LUMA-PROM D. O. O.

OKUČANI

203.800

VRPOLJE

14

NOVA GRADIŠKA

5.201.800

201.500

SIBINJ

14

BRODSKI STUPNIK

5.173.700

SLAVONSKI BROD

201.100

TRNJANI

14

LAHVARNA BROD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

5.161.400

SIK MONT D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D. O. O. SLAVONSKI BROD BDM D.O.O.

STARO TOPOLJE

STUPNIČKI DVORI D.O.O.

PEKARA SEVER THOMY TRGOVINA NA MALO I PEKARA SIBINJ PRERADA I OBRADA DRVA ĐAKOVIĆ

SLAVONSKI BROD

200.400

OGNJIŠTE

OKUČANI

14

PARIS

BRODSKI STUPNIK

5.114.100

ARES D. O. O.

KLAKAR

198.000

SLAVONSKI BROD

14

KNEZOVIĆ MATE-LJEKARNA

STARO PETROVO SELO

5.095.000

K.S.-GRADNJA D.O.O.

POLJANCI

197.500

NOVA GRADIŠKA

14

RANČ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.062.800

INTER EURO D. O. O.

SLAVONSKI BROD

197.500

BROD UNO J.D.O.O. INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA D. O. O. TERMOMONT

OKUČANI

14

GOSPODARSTVO ZDUNIĆ

DIVOŠEVCI

5.038.000

LIOR-MONTAŽA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

195.800

NATHALIE D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

14

MIKROPROMET, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

5.033.800

SINTETPLAST D.O.O.

STARI SLATINIK

195.000

ININ INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

ELEKTROBROD

SLAVONSKI BROD

5.019.800

BASCH-MONT D. O. O.

SLAVONSKI BROD

195.000

STARO PETROVO SELO

14

BIO-ZRNO D.O.O.

NOVA KAPELA

4.997.600

LAURUS D. O. O.

SLAVONSKI BROD

194.800

SLAVONSKI BROD

13

AUTOPRIJEVOZNČKI OBRT JERKOVIĆ

GORNJA VRBA

4.914.900

JAVNI BILJEŽNIK DRAŽEN OREŠKOVIĆ

NOVA GRADIŠKA

192.900

TRGOVINA NA MALO I VELIKO,JELENA

STARO PETROVO SELO

4.885.700

UGOSTITELJSTVO ONIKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

190.900

BARTELS-CONJAR D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ SLAVONSKI BROD DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, DRAGI BLIŽNJI MAG-DRVO D.O.O.

ININ INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.858.400

M I G, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

190.000

LEKO BIRO D. O. O.

SLAVONSKI BROD

4.795.200

EKO KONG D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

188.900

DIDACTA D. O. O. AUTOPRIJEVOZNIK DRAGO KNEŽEVIĆ,GUNDINCI RUNOLIST D. O. O. VRPOLJE

SLAVONSKI BROD

4.785.000

VETO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

187.100

GUNDINCI

4.784.800

INTER-TRADE D. O. O.

RUŠĆICA

186.600

VRPOLJE

4.761.700

BROD - PROJEKT D. O. O.

SLAVONSKI BROD

KATAVIĆ-VUKOVIĆ-KATAVIĆ, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

4.724.600

GRADNJA-SLAVONSKA D.O.O.

KAMEN - PLEHAN SLAVONSKI BROD

GORNJA VRBA

5.291.800

OKUČANI

13

PRVČA

13

AVIS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

13

TING, D. O. O. NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA

13

SLAVONSKI BROD

13

NOVA GRADIŠKA

13

186.200

PEKARNICA NOĆ I DAN, AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA D. O. O. GEOKOD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

13

SLAVONSKI BROD

184.400

DETONATOR D.O.O.

GORNJA VRBA

13

4.674.400

MONTAŽNA AKUTSTIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

184.000

BROD PARKING

SLAVONSKI BROD

13

DRVNA INDUSTRIJA NOVA GRADIŠKA D.O.O. NOVA GRADIŠKA KOŠUĆA PETROL, TRGOVINA I USLUGE D. OPRISAVCI O. O. OPRISAVCI SLAVONSKI BROD DUKAT D. O. O.

4.666.000

IMR HAMBURG D.O.O.

SLAVONSKI BROD

184.000

MRVICA ORA ET LABORA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

13

4.662.700

HLADNI VAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

183.700

DIREKT MARKETING D. O. O.

CERNIK

13

4.654.300

PERKOVIĆ PROMET D.O.O.

STARO TOPOLJE

182.900

TRGOVAČKI CENTAR BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

13

AP JELINIĆ, VLASNIK JOSIP JELINIĆ

SLAVONSKI BROD

4.652.300

CADENAS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

182.000

MATKOVIĆ D. O. O.

SLAVONSKI BROD

13

LOCO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.627.500

SLAVONSKI BROD

181.700

TERMO-KLIMA SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

13

GRAĐENJE RAŠIĆ D.O.O.

GORNJA VRBA

4.621.600

SLAVONSKI BROD

181.400

TRANSPORTI MATIJEVIĆ

BERAVCI

13

ZIS-COMMERCE D.O.O. ELEKTRO-VUJEVA, D. O. O. SLAVONSKI BROD ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI D. D.

BATRINA

4.613.600

SLAVONSKI BROD

181.400

ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O. SLAVONSKI BROD

12

SLAVONSKI BROD

4.564.400

EMKA OKOVI D.O.O. SAVA TRGOVIONA NA MALO SLAVONSKI BROD AUTOPRIJEVOZNIK MIJO GLAVAŠ,SLAVONSKI BROD STAMBENA IZGRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

179.500

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI TANJA

SLAVONSKI BROD

12

SLAVONSKI BROD

4.562.400

EUROREZ D.O.O.

SLOBODNICA

176.500

PULLUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

TISKARA ARCA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

4.519.100

SPORT-BET D. O. O.

SLAVONSKI BROD

175.700

RELAX ZADRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SLAVONSKI BROD

12

LJEKARNA, ZDENKA GUTIĆ

OKUČANI

4.489.700

IZO-MONT J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

175.200

ZEFA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

GROZD TRADE D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

4.474.700

SOLINA I KARAKAŠ - KOVAČEVIĆ, J. T. D.

SLAVONSKI BROD

175.200

KUZMIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

AUTOPRIJEVOZ I PILANA KULAŠ D.O.O.

VRPOLJE

4.445.000

GUBERAC D.O.O.

ZADUBRAVLJE

174.600

TOPLI DOM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12


85

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

LJEKARNA, MARIJA FIĆKOVIĆ, RANKA NIŠEVIĆ I ŠTEFANIJA MIHIĆ-IVOŠEVIĆ SINANOVIĆ - FASADE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

MOTUS D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK MIJO GLAVAŠ,SLAVONSKI BROD BRODOMETAL D. O. O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

4.443.200

BJANKO D.O.O.

BICKO SELO

DONJI ANDRIJEVCI

4.410.800

ORIJENT D. O. O.

SLAVONSKI BROD

4.408.900

SLAVONSKI BROD

4.402.800

SLAVONSKI BROD

4.368.300

PRIJEVOZI IKS D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA TRNJANI D. O. O. M.E. MONTAGIO D.O.O.

NATHALIE D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

4.341.400

SUDIĆ METAL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

ORIJENT D. O. O.

SLAVONSKI BROD

TERMOMONT GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

174.100

POSREDOVANJE - VIDOVIĆ D. O. O.

SLAVONSKI BROD

12

SLAVONSKI BROD

172.800

SPEKTAR-AGRAR D.O.O.

GARČIN

12

SLAVONSKI BROD

169.600

INŽENJERING GRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

TRNJANI

169.100

PROSOFT, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

12

DAVOR

166.500

NOVA GRADIŠKA

12

BAJA, D. O. O. LJUPINA

LJUPINA

166.400

NOVA GRADIŠKA

12

4.329.600

LJEKARNE VINKOVIĆ

SLAVONSKI BROD

165.700

TEHNA D. O. O. NOVA GRADIŠKA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AMC NOVA GRADIŠKA AP JELINIĆ, VLASNIK JOSIP JELINIĆ

SLAVONSKI BROD

12

4.273.500

ELMAR, D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

164.300

KOALA

NOVA GRADIŠKA

12

OKUČANI

4.245.900

PISCATOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

164.000

KOMUNALAC DAVOR D.O.O.

DAVOR

12

SLAVONSKI BROD

4.217.000

PEKARNICA NOĆ I DAN,

SLAVONSKI BROD

162.600

PRIJEVOZ "ĐAKOVIĆ"

SLAVONSKI BROD

12

KTP INDUSTRIJSKA POSTROJENJA D.O.O. SLAVONSKI BROD

4.200.200

REVIKKUS D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

161.500

LJEKARNE MATEJ

SLAVONSKI BROD

12

FRIGUS D.O.O.

DAVOR

4.153.900

RIO-PAK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

161.300

BLATANČIĆ

STARI SLATINIK

12

STARI RIBNJAK, D. O. O. ORIOVAC

ORIOVAC

4.143.400

PRIJEVOZ MARIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

161.300

AC VUKO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

COVRE D.O.O.

TRNAVA

4.106.800

EUROBAZENI D.O.O.

GORNJA VRBA

161.100

11

SLAVONSKI BROD

4.103.400

SLAVONSKI BROD

160.900

NOVA GRADIŠKA

11

TRGOPROMET D. O. O. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AMC NOVA GRADIŠKA KERALES D. O. O.

SLAVONSKI BROD

4.089.500

OPRISAVCI

160.000

URBANUS D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA NJEGU U KUĆI, LJUBICA MLINAC AREGA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

AUTO KUĆA ĆIRIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11 11

NOVA GRADIŠKA

4.078.200

LUNA-BIRO D. O. O. KOŠUĆA PETROL, TRGOVINA I USLUGE D. O. O. OPRISAVCI SINTEL D.O.O.

BUKOVLJE

160.000

BRAINOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

NOVA GRADIŠKA

4.069.600

POLJOTEHNA-POLIĆ D. O. O. BICKO SELO BICKO SELO

158.400

TURIST VL. DRAGICA BILONJIĆ

STARO PETROVO SELO

11

LUXURIA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.995.100

LUCIJA

NOVA GRADIŠKA

158.100

MOTO KLUB BROD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

11

PERMAN-HRGIĆ JASNA-LJEKARNA

ORIOVAC

3.988.000

SB GRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

157.900

STIPČEVIĆ MONTAŽA D.O.O.

BARTOLOVCI

11

AGRO-KADIĆ D.O.O.

GUNDINCI

3.981.800

DOL-NEKRETNINE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

157.400

OTPREMA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

11

OBNOVA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

154.900 154.400

SLAVONSKI BROD

153.000

NOVA GRADIŠKA HOTEL KRALJ TOMISLAV D. O. O. ENERGO-INŽENJERING D. O. O. SLAVONSKI SLAVONSKI BROD BROD SLAVONSKI BROD TUNJIĆ PROZORI D.O.O.

11

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

3.965.500

DUSAKOMERC, D. O. O. SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD

3.960.500

AUTOPRIJEVOZ KRIŽIĆ

SLAVONSKI BROD

3.918.000

ALFA REVIZIJA D. O. O. SLAVONSKI BROD ELEKTRO-VUJEVA, D. O. O. SLAVONSKI BROD SB FLEKS D.O.O.

EKOMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.907.600

TRGOVINA FRANJO, D. O. O.

PODCRKAVLJE

152.200

LIM MONT,CERNIK

CERNIK

3.900.400

SCUDELLER D.O.O.

SLOBODNICA

152.100

GTU FESTINA, D. O. O. SLAV. BROD

SLAVONSKI BROD

3.900.200

ANSOE & CHRISTENSEN D.O.O.

STARA GRADIŠKA

MS MOBILE D.O.O.TURISTIČKA AGENCIJA

SLAVONSKI BROD

3.898.000

DIGNUS D. O. O.

SLAVONSKI BROD

TUNJIĆ PROZORI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.888.000

BONUS D.O.O.

FILIA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.849.400

MARSONIA TRAVEL D.O.O. INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA D. O. O. BROD UNO J.D.O.O. REGIONALNI VODOVOD DAVOR - NOVA GRADIŠKA D.O.O. POLJOTEHNA-POLIĆ D. O. O. BICKO SELO

SLAVONSKI BROD

11 11

CERNIK

11

SLAVONSKI BROD

11

150.100

LIM MONT,CERNIK AUTOPRIJEVOZNIK MIJO GLAVAŠ,SLAVONSKI BROD SINANOVIĆ - FASADE D.O.O.

DONJI ANDRIJEVCI

11

148.700

ELEKTROBROD

SLAVONSKI BROD

11

SLAVONSKI BROD

147.200

DAM-DAJ D. O. O. SLAV. BROD

SLAVONSKI BROD

11

SAVA D. O. O.

STARA GRADIŠKA

146.600

OKUČANI

11

3.831.100

FARMA JOZIĆ VL. ANTO JOZIĆ

SLAVONSKI KOBAŠ

146.000

SLAVONSKI BROD

11

NOVA GRADIŠKA

3.804.700

MIA D. O. O.

TRNJANI

145.000

LUMA-PROM D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ-ZAVARENE POSUDE DIONIČKO DRUŠTVO GRABOVINA D.O.O.

KRUŠEVICA

11

SLAVONSKI BROD

3.803.500

VODOVOD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

144.300

VISOKOGRADNJA PRIJEVOZ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

DAVOR

3.802.600

GENERAL TRADE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

144.200

OKUČANI

11

BICKO SELO

3.763.500

DISKONT ZORIĆ D.O.O.

DONJI ANDRIJEVCI

144.200

SLAVONSKI BROD

11

TERMOCENTAR D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.762.200

PRAXIS - VET D. O. O.

SIBINJ

142.900

KANALIZACIJSKI SUSTAV D.O.O. PRPIĆ-COMMERCE D. O. O. SLAVONSKI BROD VENUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

OGNJIŠTE MARSONIA OBRT ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO, VLASNICI MANULELA POPIĆ I SLIŠURIĆ, VL. BRANKO SLIŠURIĆ

OKUČANI

3.746.000

MEDIA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

142.000

GRATIS-COMMERCE D. O. O.

SLAVONSKI BROD

11

GORNJA VRBA

3.722.000

BROD PARKING

SLAVONSKI BROD

141.400

AUTOPRIJEVOZNIK ĐURO PAVELIĆ

MALINO

10

REŠETARI

3.699.200

AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA,LJUPINA LJUPINA

141.200

DESPINA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

10

DISKONT ZORIĆ D.O.O.

DONJI ANDRIJEVCI

3.688.400

KTP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

140.000

PEKARA SKOKO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

FRIGO

NOVA GRADIŠKA

3.684.800

ARI-AGRO D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

139.700

SIVER D. O. O.

ADŽAMOVCI

10

VALOVITI PAPIR - VALPAK D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.679.300

ISTERRA HRVATSKA D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

139.500

RANČ MARIN D.O.O.

GARČIN

10

TDA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.658.600

SIVER D. O. O.

ADŽAMOVCI

137.600

OKORAK D.O.O.

ZBJEG

10

SIKIREVCI GOSPODARSTVO RAVNJAK AUTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH POSTRO- SLAVONSKI BROD JENJA D.O.O. SLAVONSKI BROD KOLONIJA D.O.O.

3.658.600

EMI VRPOLJE

VRPOLJE

137.200

KLARIĆ COMMERCE

KOSOVAC

10

3.632.200

BRODMONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

137.000

10

AGROVRPOLJE D.O.O.

VRPOLJE

135.700

SLAVONSKI BROD

10

USLUŽNA PILANA MATIĆ D.O.O.

VELIKA KOPANICA

3.584.300

JURANČEVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

135.000

ARI-AGRO D.O.O. SAVA TRGOVIONA NA MALO SLAVONSKI BROD DOL-NEKRETNINE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.611.100

NOVA GRADIŠKA

10

MERCATUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.580.700

PROIZVODNJA BABIĆ D.O.O.

GODINJAK

134.700

MATIČEVIĆ CENTAR

SLAVONSKI BROD

10

LIGNUM D. O. O.

SLAVONSKI BROD

3.580.100

AGRO-KON D. O. O.

SLAVONSKI BROD

134.300

ORIOBETON D. O. O.

ORIOVAC

10

NOVA GRADIŠKA TRGOVAČKA OBRT DOMAGOJ ENERGO-INŽENJERING D. O. O. SLAVONSKI SLAVONSKI BROD BROD OPRISAVCI JANKOVIĆ GRUPA D.O.O.

3.568.800

INŽENJERING-PROJEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

134.000

AUTO KUĆA ĆIRIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

3.565.900

PIRAMIDA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

133.500

LUG D. O. O.

STARO TOPOLJE

10

3.563.400

AUTOPRIJEVOZNČKI OBRT JERKOVIĆ

GORNJA VRBA

132.400

INVESTITOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

3.556.000

KARAVIDOVIĆ D.O.O.

GUNDINCI

132.300

MARČETIĆ PROMET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

ORIOBETON D. O. O.

ORIOVAC


ŽUPANIJE

86 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

SLAVONSKO-BRODSKA TELEVIZIJA D. O. O. SLAVONSKI BROD

3.534.000

TIAS D. O. O.

BRODSKI STUPNIK

130.400

KRIJAN TRANSPORT D. O. O.

SLAVONSKI BROD

3.529.600

KERALES D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

129.500

POLJO TIM D.O.O.

ZBJEG

3.525.200

AGRO-TEHNIKA D.O.O.

VELIKA KOPANICA

M I G, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

3.523.400

KARLA

LOVIĆ

GORNJA BEBRINA

3.521.800

HLADNI VAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.457.200

PINIJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

GOSPODARSTVO KULAŠ

VRPOLJE

AUTOPRIJEVOZNIK MARIJANČEV

GUNDINCI

ŽAKIĆ-COMMERCE D.O.O. ERGA D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

GORNJA VRBA

10

BICKO SELO

10

129.400

INTERIJER MARKO TOMISLAV MEĐUNARODNI AUTOPRIJEVOZNIK PNEUSTRADE-SLAVONIJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

9

BRODSKI STUPNIK

129.100

PRIVREDNO DRUŠTVO SATINA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

9

129.000

BETA-ING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

128.700

MONIKA J.D.O.O.

GROMAČNIK

9

3.454.700

NOVA GRADIŠKA KUŠ - PUTNIČKA AGENCIJA D. O. O. SAMOSTALNA MLINARSKO PEKARSKA RADNJA VL. MARIJO I HRVOJE JERGOVIĆ DONJI LIPOVAC ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA D.O.O. SLAVONSKI BROD

128.700

9

AC VUKO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

127.900

SLAVONSKI BROD

9

3.446.200

RUSTIK ADUT D.O.O.

DIVOŠEVCI

126.900

HELD D. O. O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI DUŠICA LETILOVIĆ SRETNI ANĐELI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.449.000

NOVA GRADIŠKA

9

CERNIK

3.442.200

BROD UNO J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

126.800

NOVA GRADIŠKA

9

VRPOLJE

3.439.900

VADEMECUM DEI PHARMACY D.O.O.

SLAVONSKI BROD

126.700

SLAVONSKI BROD

9

3.429.400

SLAVONSKI BROD

126.200

RADIO PSUNJ D.O.O. SLOBODNA ZONA ĐURO ĐAKOVIĆSLAVONSKI BROD D. O. O. LUKI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

GORNJA BEBRINA

125.800

SLOBOŠTINA D. O. O.

OKUČANI

9

CERNIK

124.400

KAURINOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

TRGOVINA MARTINOVIĆ SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD PRERADA I OBRADA DRVA ĐAKOVIĆ

TRNJANI

3.423.300

DINAMIX D. O. O.

SLAVONSKI BROD

3.404.300

STOLARIJA BROD D. O. O. VETERINARSKA AMBULANTA GORNJA BEBRINA D. O. O. LIM MONT,CERNIK

FILIP PROMET

SLOBODNICA

3.393.700

AGROBIT D.O.O.

BRODSKI STUPNIK

124.300

FRARO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

UGOSTITELJSTVO ONIKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.391.900

VUKOJEVIĆ-GRADNJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

123.200

AUTO-RETTUNG D. O. O.

BUKOVLJE

9

ALEPH TAU D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.388.600

HOST D.O.O.

SLAVONSKI BROD

122.200

LASICA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

9

PROFFY-TECH D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

3.386.000

MARSONIA TRAVEL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

122.000

YONGYI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

BROD PARKING

SLAVONSKI BROD

3.347.300

FESTUNG D. O. O.

SLAVONSKI BROD

121.100

PLINOTEHNIKA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

9

3.345.800

NEW YORK D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

120.600

POLO

NOVA GRADIŠKA

9

3.330.300

INTERIJER MARKO

GORNJA VRBA

119.800

PECOLAJ D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

9

NOVA KAPELA

STARO PETROVO SELO NOVUS TRGOVINA J.D.O.O. CENTAR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RAZVOJNA AGENCIJA BRODSKO-POSAVSKE SLAVONSKI BROD GUNDINCI AUTOPRIJEVOZ JANKOVIĆ

3.328.800

PEKARA NOVA KAPELA D.O.O.

119.200

DOLN D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

9

TAPETAR MAJCEN SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

3.328.400

DUSAKOMERC, D. O. O. SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD

118.900

STJEPANOVIĆ INTERIJERI D.O.O.

SLAVONSKI KOBAŠ

9

EP-ING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.326.900

EURO-BROD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

118.200

HOST D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

TRGOVAČKI OBRT TOLIĆ

STARI SLATINIK

3.317.300

EKOGRADNJA

NOVA GRADIŠKA

118.000

MAKSI-KOP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

MOSTARKIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.279.200

KOALA

NOVA GRADIŠKA

115.900

MARIJIĆ INVEST D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

BRODSKI STUPNIK KARLA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO REČIĆ, OPRISAVCI VLASNIK, DAMIR REČIĆ, OPRISAVCI 39 SLAVONSKI BROD POP PLASTIKA

3.276.700

BOŽIĆ-GRANIT D. O. O.

SLAVONSKI ŠAMAC

115.400

TRGOVAČKA OBRT DOMAGOJ

NOVA GRADIŠKA

9

3.274.200

GRIJANJE SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

115.200

MERCATUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

3.265.000

ČELEBIJA-ING D.O.O.

GORNJA VRBA

114.600

VALOVITI PAPIR - VALPAK D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

9

BER-SIL D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

3.245.100

DIOZIT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

114.600

ŠOKAC

OKUČANI

9

ESPRESSO D.O.O.

LUŽANI

3.239.100

ICE MEDIA J.D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

113.300

ZEČIĆ D.O.O.

LAZE

8

MAKROMEDIA

SLAVONSKI BROD

3.237.000

ODVJETNIČKI URED ŽELJKA BRANDT

SLAVONSKI BROD

113.200

CULTUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

TRGOVINA FRANJO, D. O. O.

PODCRKAVLJE

3.235.100

AUTOPRIJEVOZNIK MARIJANČEV

GUNDINCI

113.000

TAXI - BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

AUTOPRIJEVOZNIK BRUNO ARBANAS

SLAVONSKI BROD

3.231.400

FRIGO D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

111.500

MARKO MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

NIKA BAU D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.220.400

TOPLI DOM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

110.400

SLAVONSKI BROD

8

TEHNA D. O. O. NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA

3.213.900

LJEKARNE MATEJ

SLAVONSKI BROD

109.100

DONJI ANDRIJEVCI

8

GRIJANJE SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

3.210.700

STARO PETROVO SELO

108.700

SLAVONSKI BROD

8

GUNDINCI

3.209.300

SLAVONSKI BROD

108.600

SATEA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

SLAVONSKI BROD

108.400

JIN CHUNWU D.O.O.

ORIOVAC

8

SLAVONSKI BROD

107.800

8

VRPOLJE

106.500

GRADNJA BROD J.D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI, MARKO ŽILIĆ REGIONALNI CENTAR ZA BIOTEHNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ BRODSKOCEDRUS D. O. O.

SLAVONSKI BROD

3.178.000

TURIST VL. DRAGICA BILONJIĆ PRPIĆ-COMMERCE D. O. O. SLAVONSKI BROD REPROMATERIJAL D. O. O. ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI D. O. O. SLAVONSKI BROD AUTOPRIJEVOZ I PILANA KULAŠ D.O.O.

VELIKA MAMA D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MARIJA MUSA DJEČJI VRTIĆ LIRA

ZADUBRAVLJE

8

THOMY TRGOVINA NA MALO I PEKARA SIBINJ SIBINJ VETERINARSKA STANICA VETERINA D. O. O. NOVA GRADIŠKA

3.204.000 3.198.500

OPG MARKO VINARIĆ

STRUŽANI

PROSOFT, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

3.167.800

REMOTION D.O.O.

ZADUBRAVLJE

106.400

SERVIS I PRODAJA RADIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.150.300

PROJEKTNI STUDIO D. O. O.

SLAVONSKI BROD

105.900

ADURO D.O.O.

PODVINJE

3.123.900

GTU FESTINA, D. O. O. SLAV. BROD

SLAVONSKI BROD

105.600

LUMINAR D.O.O.

DONJI ANDRIJEVCI

8

AUTO - NOVAKOVIĆ D. O. O.

SLAVONSKI BROD

3.095.000

SLAVONSKI BROD

105.500

BROD INSPEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

DETONATOR D.O.O.

GORNJA VRBA

3.089.000

OPRISAVCI

105.400

NAMJEŠTAJ RELAX

SLAVONSKI BROD

8

MODING D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.087.800

GUNDINCI

105.000

ECO ENERGY D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

GRID, D. O. O. NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA

3.086.000

NIKICAPETROL D.O.O. PAŠNJAČKA ZAJEDNICA BRANITELJSKA ZADRUGA EKO-GAJNA OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KARAVIDOVIĆ MLADEN ORIO-VET D. O. O.

SLAVONSKI KOBAŠ

104.800

KING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

POLJO-DAVOR D. O. O. DAVOR

DAVOR

3.085.400

ASTRA J.D.O.O.

BRODSKI STUPNIK

103.800

GRAĐEVINAR-ORIOVAC D.O.O.

ORIOVAC

8

EXPERIO D.O.O.

VRANOVCI

3.082.500

ADRIATIC TIMBER INDUSTRY D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.066.800

UGOSTITELJSKI OBRT LOTOS

SLAVONSKI BROD

MOLARIS D.O.O.

GILETINCI

SLAVONSKI BROD

8

ORIOVAC

8

GUNDINCI

103.100

MINI PEKARNA

SLAVONSKI BROD

8

SLAVONSKI BROD

101.500

VETO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

3.062.500

LUKA'S COMPANY TRGOVINA D. O. O. SLAVONSKI BROD TIN SOLAR J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

101.200

8

BAUSCH-STANIĆ D.O.O.

VRANOVCI

100.600

FALCON ELECTRONIC D.O.O. ATLAS COMMERCE D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

3.042.700

SLAVONSKI BROD

8


87

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

INFOLINK D. O. O.

SLAVONSKI BROD

MARTEX D.O.O. AGRO-PLAM,ANTUN VRAKIĆ,SIČE,STJEPANA RADIĆA 73/A JAVNI BILJEŽNIK ROBERT-ANTON ČEČATKA OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KARAVIDOVIĆ MLADEN LIOR D. O. O. SLAVONSKI BROD

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

AGROKONZALT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

100.400

NOVA GRADIŠKA

3.015.900

FRIGO

NOVA GRADIŠKA

100.300

KIKA COMERC D. O. O.

SLAVONSKI BROD

8

SIČE

3.010.300

KUP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

99.500

DINAMIX D. O. O.

SLAVONSKI BROD

8

SLAVONSKI BROD

2.999.600

99.500

ŽAKIĆ-COMMERCE D.O.O.

CERNIK

8

2.998.000

SLAVONSKI BROD

99.000

DISKONT ZORIĆ D.O.O.

DONJI ANDRIJEVCI

8

SLAVONSKI BROD

2.987.900

SLOBODNICA

99.000

AUTOPRIJEVOZ KRIŽIĆ

SLAVONSKI BROD

8

INŽENJERING GRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.968.800

AREGA D.O.O. REGIONALNI CENTAR ZA BIOTEHNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ BRODSKOWEST TRADING OIL COMPANY D. O. O. SLAVONSKI BROD KEM J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

GUNDINCI

STARI PERKOVCI

99.000

FRIGUS D.O.O.

DAVOR

8

OPTIKA GRIVIČIĆ SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

2.948.200

PLINOTEHNIKA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

98.300

TRGOVINA NA MALO I VELIKO,JELENA

STARO PETROVO SELO

8

FARMIK D. O. O.

SLAVONSKI BROD

2.928.100

PINIJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

98.300

AUTOPRIJEVOZNČKI OBRT JERKOVIĆ

GORNJA VRBA

8

SB GRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

2.926.300

ODVJETNICA SANDRA ĐURIN

NOVA GRADIŠKA

97.900

D A R D. O. O.

SLAVONSKI BROD

8

GEOKOD D. O. O.

SLAVONSKI BROD

2.897.600

TELUM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

96.900

ČELEBIJA-ING D.O.O.

GORNJA VRBA

8

KIKA COMERC D. O. O.

SLAVONSKI BROD

2.892.700

96.800

KTP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

TRNJANI

2.891.100

VRPOLJE

96.700

KLB D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

AGER D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

2.880.500

NOVA GRADIŠKA

96.300

PROMATA D. O. O.

VRPOLJE

7

ALFA GRADNJA

SLAVONSKI BROD

2.879.600

NOVA GRADIŠKA

95.900

CEMENT BIK D.O.O.

BRODSKI VAROŠ

7

MATIČEVIĆ CENTAR

SLAVONSKI BROD

2.864.400

DENIĆ MONTAŽA D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA VRPOLJE D. O. O. GRID, D. O. O. NOVA GRADIŠKA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AMC NOVA GRADIŠKA MI PROJEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

A. RUBINIA. ĐAKOVIĆ D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

95.700

LJUPINA

7

SESAR LIDIJA-LJEKARNA

VRPOLJE

2.862.300

MIKIĆ I DR., J. T. D.

BAĆIN DOL

94.100

REŠETARI

7

SPEKTAR TRGOVINA RATARSKO-POVRTLARSKO-STOČARSKI OBRT, NOVA KAPELA SPEKTAR-AGRAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.856.700

BARTELS-CONJAR D.O.O.

STARO PETROVO SELO

94.100

AUTO CENTAR MIHALJEVIĆ J.D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU MAJANOVIĆ LOST D.O.O.

STARA GRADIŠKA

7

NOVA KAPELA

2.842.400

ELEKTRO-MOTORI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

93.900

PATRIK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

GARČIN

2.841.600

ŠOKAC

OKUČANI

91.600

GRADITELJSTVO VIP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

TBS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.798.100

ELECTROHM J.D.O.O.

BUKOVLJE

90.800

INOTERM J.D.O.O.

TOMICA

7

OBITELJSKO GOSPODARSTVO

VELIKA KOPANICA

2.787.500

MATKOVIĆ D. O. O.

SLAVONSKI BROD

90.700

AB P D. O. O. NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA

7

ZRNO D.O.O.

PODVINJE

2.772.400

ASTRALIS TRAVEL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

90.100

PLAZA J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

KARAVIDOVIĆ D.O.O.

GUNDINCI

2.767.600

MODING D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

90.000

ELBA

GORNJI BOGIĆEVCI

7

VENDICIJA D. O. O.

SLAVONSKI BROD

2.754.600

STIPA

BERAVCI

90.000

SUMA D.O.O.

OKUČANI

7

PLINOMONT D. O. O.

SLAVONSKI BROD

2.749.000

AUTOPRIJEVOZ ČONDRIĆ J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

89.900

M.E. MONTAGIO D.O.O.

DAVOR

7

FARMA JOZIĆ

SLAVONSKI KOBAŠ

2.746.200

GLEMBAY

SLAVONSKI BROD

89.800

PEKARA PRACNY D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

AGRO-KON D. O. O.

SLAVONSKI BROD

2.736.500

SOLING D. O. O.

GORNJA VRBA

89.600

RADNIK D.O.O.

VELIKA KOPANICA

7

PUPA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.724.200

BADALIĆ D.O.O.

OKUČANI

88.900

JUNKO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

UČILIŠTE LIBAR

SLAVONSKI BROD

2.720.600

LUG D. O. O.

STARO TOPOLJE

88.600

LACTO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

PRIJEVOZ RAŠIĆ D.O.O.

RUŠĆICA

2.701.800

CAFFE BAR CITY

SLAVONSKI BROD

88.500

GEOPLAN D. O. O.

SLAVONSKI BROD

7

PAJKOVI

DONJA BEBRINA

2.699.400

LJEKARNA, ZDENKA GUTIĆ

OKUČANI

86.700

DIGITAL STUDIO, D. O. O.

SIKIREVCI

7

DOL-NEKRETNINE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

2.686.600

DESPINA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

86.400

SLAVONSKI BROD

7

AUTO CENTAR PAUK D.O.O. AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA D. O. O. JAVNI BILJEŽNIK MIROSLAV BRAČUN

SLAVONSKI BROD

2.682.300

FARMA JOZIĆ

SLAVONSKI KOBAŠ

86.000

TRNJANI

7

NOVA GRADIŠKA

2.676.300

ĐURO ĐAKOVIĆ - RGS D. O. O.

SLAVONSKI BROD

85.800

KERAMIKA-KAMEN SLAVONSKI BROD VETERINARSKA AMBULANTA TRNJANI D. O. O. SINTETPLAST D.O.O.

STARI SLATINIK

7

SLAVONSKI BROD

2.676.200

LAZE

85.500

STAKLO PROJEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

TOMISLAV TIM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.675.900

SLIŠURIĆ, VL. BRANKO SLIŠURIĆ

REŠETARI

85.100

VODA PLIN CENTRALNO RAMIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

INTEGRITET SANACIJE D.O.O.

GARČIN

2.673.400

SLAVONSKO-BRODSKA TELEVIZIJA D. O. O. SLAVONSKI BROD

85.100

PAVIĆ PLAST D.O.O.

ORIOVAC

7

MARIJIĆ INVEST D.O.O.

SLAVONSKI BROD

AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA,LJUPINA LJUPINA

ALFA GRADNJA

SLAVONSKI BROD

broj zaposlenika

3.039.000

8

2.672.400

ODJEĆA IVANČIĆ J.D.O.O.

REŠETARI

84.900

GAZDA D. O. O. SREDNJI LIPOVAC

SREDNJI LIPOVAC

7

2.651.800

GOSPODARSTVO ZDUNIĆ

DIVOŠEVCI

84.700

GUBERAC D.O.O.

ZADUBRAVLJE

7

2.648.100

DRYDEN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

84.500

AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA,LJUPINA LJUPINA

KRUŠEVICA

84.300

JAVNI BILJEŽNIK MIROSLAV BRAČUN

SLAVONSKI BROD

7

84.200

MOLARIS D.O.O.

GILETINCI

7

ACB AGRO-CENTAR BLAŽEVAC, D. O. O.

SLAVONSKI BROD

K.S.-GRADNJA D.O.O.

POLJANCI

2.641.800

INTERLOGISTIK D.O.O.

MAKSI-KOP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.635.900

KTP INDUSTRIJSKA POSTROJENJA D.O.O. SLAVONSKI BROD

SOLING D. O. O. ATLAS COMMERCE D. O. O. SLAVONSKI BROD FERMENT D.O.O.

GORNJA VRBA

2.602.300

AGRO-KADIĆ D.O.O.

GUNDINCI

84.100

EXPERIO D.O.O.

VRANOVCI

7

SLAVONSKI BROD

2.600.700

GROZD TRADE D. O. O. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

84.000

GRID, D. O. O. NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA

7

SLAVONSKI BROD

2.596.900

MOSTARKIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

83.900

ADURO D.O.O.

PODVINJE

7

PLUS PLIN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.577.000

BODOVALJCI

83.600

TRGOVINA FRANJO, D. O. O.

PODCRKAVLJE

7

PEKARA SEVER SAVA TRGOVIONA NA MALO SLAVONSKI BROD ARES D. O. O. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. PADOVAN-JANKOVIĆ METALKOV MB D.O.O.

VRPOLJE

2.569.300

ZADUBRAVLJE

82.600

SLOBODNICA

7

GORNJI BOGIĆEVCI

2.516.700

FILIP D. O. O. SLAV. BROD

SLAVONSKI BROD

81.500

POSREDOVANJE - VIDOVIĆ D. O. O.

SLAVONSKI BROD

2.501.500

ELITE PROMET D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

81.000

FILIP PROMET AUTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA D.O.O. MARSONIA OBRT ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO, VLASNICI MANULELA POPIĆ I POLJOTEHNA-POLIĆ D. O. O. BICKO SELO REGIONALNI VODOVOD DAVOR - NOVA GRADIŠKA D.O.O. GOSPODARSTVO ZDUNIĆ

SLAVONSKI BROD

2.558.600

PROCOM, D. O. O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI, MARKO ŽILIĆ TRGO-INVEST

SLAVONSKI BROD

82.500

KLAKAR

2.538.800

FRIGUS D.O.O.

DAVOR

82.100

SLAVONSKI BROD

2.530.000

LB D. O. O.

SLAVONSKI BROD

82.000

7

SLAVONSKI BROD

7

GORNJA VRBA

7

BICKO SELO

7

DAVOR

7

DIVOŠEVCI

7


ŽUPANIJE

88

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 2015.

2015. % udjel u RH

Indeks 2014=100

3.878

3,38%

101,2

broj zaposlenih

19.978

2,30%

104,4

imovina ukupno

23.715.675.281

2,14%

104,7

10,31%

79,33%

ukupni prihod

9.585.285.203

1,48%

101,5

dobit nakon oporezivanja

872.134.855

2,40%

105,5

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

745.767.384

3,77%

52,6

90,61%

69,27%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

100,1

5.114

prosječna neto plaća

1.303.858.597

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

3,40%

220,8

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

396.522.700

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

339.999.700

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

163.170.300

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

323.236.400

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

55.261.100

ATLAS, D.D.

DUBROVNIK

297.970.600

LUKA PLOČE D.D.

PLOČE

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

285.087.200

TRAMES CONSULTANTS D.O.O.

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

257.012.100

LUKA PLOČE D.D.

PLOČE

GULLIVER TRAVEL D.O.O. DB-KANTUN D.O.O. RADEŽ D.D. IMPORTANNE RESORT D.D.

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

793

PLOČE

452

SREBRENO

422

30.408.000

LUKA PLOČE D.D. DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI D.O.O. ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

408

DUBROVNIK

27.040.500

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

384

EXCELSA NEKRETNINE D.D.

DUBROVNIK

26.670.600

RADEŽ D.D.

BLATO

365

159.627.700

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

22.446.400

LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O.

KOMOLAC

314

DUBROVNIK

108.862.700

PEMO CENTAR D.O.O.

DUBROVNIK

13.453.100

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

237

DUBROVNIK

95.564.900

ELAFITI BABIN KUK D.O.O.

DUBROVNIK

9.976.300

ATLAS, D.D.

DUBROVNIK

204

BLATO

92.297.800

SOLANA STON D.O.O.

STON

8.423.600

HTP KORČULA D.D.

KORČULA

197

DUBROVNIK

87.640.900

GRAND HOTEL IMPERIAL D.D.

DUBROVNIK

7.988.000

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D.

MLINI

195

HOTELI CAVTAT D.D.

CAVTAT

84.911.600

ASTRA-DUBRAVKA D.D.

DUBROVNIK

7.920.000

VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

182

LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O.

KOMOLAC

84.277.400

HOTELI CAVTAT D.D.

CAVTAT

7.728.600

ČISTOĆA D.O.O.

DUBROVNIK

175

LIBERTAS RIXOS D.O.O.

DUBROVNIK

76.111.000

GLOBAL NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

7.103.100

HOTELI MAESTRAL D.D.

DUBROVNIK

151

VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

70.066.000

NAUTIKA D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA

DUBROVNIK

6.972.200

IMPORTANNE RESORT D.D.

DUBROVNIK

150

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D.

MLINI

65.660.000

NEWREST DUBROVNIK D.O.O.

ČILIPI

6.034.700

HOTELI CAVTAT D.D.

CAVTAT

149

POLJOPROMET, D.O.O.

METKOVIĆ

65.195.300

HEKSOGEN D.O.O.

DUBROVNIK

5.973.600

LIBERTAS RIXOS D.O.O.

DUBROVNIK

138

DUBAC D.O.O.

DUBROVNIK

63.934.600

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D.

MLINI

5.849.900

DUBROVNIK CESTE D.D.

DUBROVNIK

136

GRAND HOTEL IMPERIAL D.D.

DUBROVNIK

62.929.500

DB-KANTUN D.O.O.

DUBROVNIK

5.743.700

ALFAPLAN GRAĐENJE D.O.O.

DUBROVNIK

122

ELITE TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA, D.O.O. DUBROVNIK

67.830.300

60.595.300

HOTEL LAPAD D.O.O.

DUBROVNIK

5.338.600

BLATO 1902 D.D.

BLATO

110

JASENSKA, D.O.O.

OPUZEN

56.152.100

IVKA D.O.O.

ČILIPI

5.266.500

DUBROVNIK IN D.O.O.

SREBRENO

110

DUBROVNIK CESTE D.D.

DUBROVNIK

55.616.600

LUKA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

5.159.500

GULLIVER TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

104

ALFAPLAN GRAĐENJE D.O.O.

DUBROVNIK

55.418.600

OBŠIVAČ D.O.O.

METKOVIĆ

5.101.200

GRAND HOTEL PARK D.O.O.

DUBROVNIK

99

HTP KORČULA D.D.

KORČULA

53.075.300

GRAND HOTEL PARK D.O.O.

DUBROVNIK

4.517.400

NAUTIKA D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA

DUBROVNIK

98

HOTELI MAESTRAL D.D.

DUBROVNIK

51.022.900

MEA CULPA D.O.O.

DUBROVNIK

4.037.600

GRAND HOTEL IMPERIAL D.D.

DUBROVNIK

95

NAUTIKA D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA

DUBROVNIK

51.007.200

HOTEL LERO D.O.O.

DUBROVNIK

3.937.900

DUBROVAČKO PRIMORJE D.D.

DUBROVNIK

95

PGM RAGUSA D.D.

DUBROVNIK

48.377.100

SUNČANI VRTOVI D.O.O.

ORAŠAC

3.826.900

ELITE TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA, D.O.O. DUBROVNIK

95

EXCELSA NEKRETNINE D.D.

DUBROVNIK

48.207.900

IMPORTANNE RESORT D.D.

DUBROVNIK

3.722.900

NARONA-IMPEX D.O.O.

METKOVIĆ

88

GRAND HOTEL PARK D.O.O.

DUBROVNIK

47.724.200

PHOBS D.O.O.

DUBROVNIK

3.710.300

MEA CULPA D.O.O.

DUBROVNIK

86

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


89

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

VJETROELEKTRANA PONIKVE D.O.O.

DUBROVNIK

46.879.100

DUBROVNIK TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

TRAMES CONSULTANTS D.O.O.

DUBROVNIK

42.090.100

EXCHANGE CORPORATION D.O.O.

FRIGO BONSAI, D.O.O.

METKOVIĆ

41.322.900

LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O.

VILLA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

39.885.000

OTP DUBROVNIK D.O.O.

VRTOVI SUNCA ORAŠAC D.O.O.

ORAŠAC

37.988.500

KONO D.O.O.

DUBROVNIK

37.000.100

SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

BLATO 1902 D.D.

BLATO

35.786.900

TILIA, D.O.O.

PLOČE

35.723.200

ARAGOSA D.O.O.

DUBROVNIK

35.661.000

ČISTOĆA D.O.O.

DUBROVNIK

35.522.000

FILIP D.O.O.

METKOVIĆ

35.365.400

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

3.415.200

HOTELI PLAT D.D.

PLAT

83

ČILIPI

3.377.500

ANKER GRUPA D.O.O.

LOPUD

81

KOMOLAC

3.125.000

NERETVANSKI SLIV D.O.O.

OPUZEN

76

DUBROVNIK

3.047.000

IVKA D.O.O.

ČILIPI

74

DUBROVNIK

3.038.600

HOTEL LAPAD D.O.O.

DUBROVNIK

71

DUBROVNIK

3.008.900

SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

70

GULLIVER TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

2.822.700

LUKA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

69

VILLA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

2.780.100

GRAND CIRCLE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

69

DUBROVNIK

2.736.600

HTP OREBIĆ D.D.

OREBIĆ

66

DUBRAVICA

2.735.800

VRTLAR D.O.O.

DUBROVNIK

66

DUBROVNIK

2.687.100

NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE D.O.O.

PLOČE

62

HOTEL LAPAD D.O.O.

DUBROVNIK

33.773.500

VIGANJ COMMERCE, D.O.O. ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT COMPANY D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA CELEBES IT D.O.O.

DUBROVNIK

2.655.200

FLIVS D.O.O.

DUBROVNIK

60

TRANS INTEGRAL D.O.O.

PLOČE

33.608.500

CAPSULA INTERNA D.O.O.

DUBROVNIK

2.639.700

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

59

DUBROVAČKO PRIMORJE D.D.

DUBROVNIK

33.262.500

REZIDENCIJE CAVTAT D.O.O.

CAVTAT

2.578.100

TUP D.D.

DUBROVNIK

59

ANKER GRUPA D.O.O.

LOPUD

33.236.200

HOTELI MAESTRAL D.D.

DUBROVNIK

2.569.100

LAUS CC D.O.O.

DUBROVNIK

58

HOTELI PLAT D.D.

PLAT

32.724.500

TILIA, D.O.O.

PLOČE

2.532.800

LEDA D.O.O.

KORČULA

57

AUTO-DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

32.400.500

AUTO-DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

2.481.200

LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE D.O.O.

PLOČE

57

AMBASADA FILM D.O.O.

DUBROVNIK

32.069.700

LAUS CC D.O.O.

DUBROVNIK

2.284.600

IZVOR PLOČE, JAVNA USTANOVA

PLOČE

56

NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE D.O.O.

PLOČE

31.447.400

MGA NEKRETNINE D.O.O.

METKOVIĆ

2.272.200

VILLA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

55

IVKA D.O.O.

ČILIPI

30.758.400

TEXO MOLIOR D.O.O.

CAVTAT

2.265.500

OBŠIVAČ D.O.O.

METKOVIĆ

54

HOTEL LERO D.O.O.

DUBROVNIK

29.959.800

ALFA - 2 D.O.O.

DUBROVNIK

2.241.800

POKLISAR

DUBROVNIK

53 52

OBŠIVAČ D.O.O.

METKOVIĆ

29.859.600

ARAGOSA D.O.O.

DUBROVNIK

2.204.200

DB-KANTUN D.O.O.

DUBROVNIK

HEKSOGEN D.O.O.

DUBROVNIK

29.567.300

LOKRUM D.O.O.

DUBROVNIK

2.132.300

KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.O.

PLOČE

52

HOTELI KOLOČEP D.D.

KOLOČEP

29.456.900

MOČIĆI

2.116.600

GRAĐEVINAR-QUÉLIN D.D.

DUBROVNIK

52

LJEKARNA DRAŽENOVIĆ

METKOVIĆ

28.851.900

DUBROVNIK

1.988.800

HOTEL LERO D.O.O.

DUBROVNIK

50

ELAFITI BABIN KUK D.O.O.

DUBROVNIK

28.814.000

ESCULAP-TEO D.O.O. ADRIATIK SERVIS D.O.O. TURISTIČKA I POMORSKA AGENCIJA POLJOPROMET, D.O.O.

METKOVIĆ

1.919.800

ČERIN

BLATO

50

MEA CULPA D.O.O.

DUBROVNIK

28.020.500

LJEKARNA ČEBULC

DUBROVNIK

1.825.300

DOM IZGRADNJA, D.O.O.

DUBROVNIK

50

NEWREST DUBROVNIK D.O.O.

ČILIPI

27.789.800

DUBAC D.O.O.

DUBROVNIK

1.822.800

POLJOPROMET, D.O.O.

METKOVIĆ

49

OTP DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

27.485.800

HOTEL MORE D.O.O.

DUBROVNIK

1.703.600

HOTEL MORE D.O.O.

DUBROVNIK

48

LUKA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

27.064.300

BALATON D.O.O.

BLATO

1.697.400

ESCULAP-TEO D.O.O.

MOČIĆI

47

TEXO MOLIOR D.O.O.

CAVTAT

26.804.600

RETABL D.O.O.

METKOVIĆ

1.694.500

HUM HT D.D.

VELA LUKA

44

GRAND CIRCLE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

24.913.200

ALMEL DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

1.640.600

KLARISA D.O.O.

DUBROVNIK

42

ALFA THERM D.O.O.

METKOVIĆ

24.705.700

LUKA PLOČE-TRGOVINA, D.O.O.

PLOČE

1.630.500

VODOPIJA D.O.O.

MOKOŠICA

42

APPLICON TOURS D.O.O. ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT COMPANY D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA HOTEL MORE D.O.O.

DUBROVNIK

24.623.500

TEHNOGRADNJA D.O.O.

ČAJKOVICA

1.609.900

JASENSKA, D.O.O.

OPUZEN

41

DUBROVNIK

23.928.500

ČEMPRESATA D.O.O.

KOMOLAC

1.600.700

ELEKTRO-TEAM D.O.O.

DUBROVNIK

41

DUBROVNIK

23.669.800

PIZZA SHOP D.O.O.

DUBROVNIK

1.589.800

REZIDENCIJE CAVTAT D.O.O.

CAVTAT

41

NERETVANSKI SLIV D.O.O.

OPUZEN

23.473.200

POSAT

DUBROVNIK

1.576.600

AUTO-DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

41

PEMO CENTAR D.O.O.

DUBROVNIK

23.336.000

MINERVA D.O.O.

DUBROVNIK

1.558.900

KORČULA

40

MSC KRSTARENJA D.O.O.

DUBROVNIK

23.074.000

KAMENICE

DUBROVNIK

1.534.800

METKOVIĆ

40

RETABL D.O.O.

METKOVIĆ

22.956.400

OPUS ARS D.O.O.

DUBROVNIK

1.511.700

NPKLM VODOVOD D.O.O. TEHNOMOBIL, JURICA VOLAREVIĆ I IVICA BILAN KTD HOBER, D.O.O.

KORČULA

39

IPSUM D.O.O.

DUBROVNIK

22.695.100

WPD WINDMANAGER CROATIA D.O.O.

DUBROVNIK

1.499.700

PGM RAGUSA D.D.

DUBROVNIK

38

BORZA GRUPA D.O.O.

DUBROVNIK

21.913.000

AMAI D.O.O.

DUBROVNIK

1.450.200

HOTEL OSMINE D.O.O.

SLANO

38

SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

21.834.800

ANKORA D.O.O.

ZATON

1.449.800

ALFA - 2 D.O.O.

DUBROVNIK

38

ESCULAP-TEO D.O.O. PARTNER TRAVEL D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK SUN D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA VIBM DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

21.139.500

KONT D.O.O.

ČIBAČA

1.437.500

DUBROVNIK TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

38

DUBROVNIK

20.829.500

ODVJETNIČKI URED TEREZA ĐURATOVIĆ

DUBROVNIK

1.436.600

NEWREST DUBROVNIK D.O.O.

ČILIPI

37

DUBROVNIK

20.503.400

BORZA GRUPA D.O.O.

DUBROVNIK

1.373.900

LUČKA SIGURNOST, D.O.O.

PLOČE

37

ZVEKOVICA

19.875.200

RAGUSA TRADE NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

1.359.700

KTD BILAN D.O.O.

OREBIĆ

37

AFRIKA

DUBROVNIK

19.874.400

ALFAPLAN GRAĐENJE D.O.O.

DUBROVNIK

1.290.500

TEXO GRADNJA D.O.O.

KUPARI

37

LJEKARNA ČEBULC

DUBROVNIK

19.638.600

BIPAS-SISTEM, D.O.O.

METKOVIĆ

1.276.500

IPSUM D.O.O.

DUBROVNIK

36

MARINKOLOR D.O.O.

DUBROVNIK

19.438.300

SIGNALIZACIJA DUBROVNIK D.O.O.

ČAJKOVICA

1.275.500

HOTEL PETKA D.O.O.

DUBROVNIK

36

LOVORNO, D.O.O.

PRIDVORJE

19.315.800

STUDIO INTERIJER D.O.O.

METKOVIĆ

1.248.000

DUBROVNIK

35

NARONA-IMPEX D.O.O.

METKOVIĆ

18.772.000

ZANETTI, D.O.O

DUBROVNIK

1.213.900

POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE, D.O.O.

PLOČE

35

POLIKLINIKA MARIN MED

DUBROVNIK

18.741.000

NAUTILUS

CAVTAT

1.199.500

DOMINANT, D.O.O.

METKOVIĆ

35


ŽUPANIJE

90 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

IN TREND D.O.O.

DUBROVNIK

18.280.900

IN TREND D.O.O.

DUBROVNIK

1.198.200

TEXO MOLIOR D.O.O.

CAVTAT

35

EKO AKTIV D.O.O.

LOVIŠTE

18.263.000

FIFI SOUND

DUBROVNIK

1.182.800

TONIKOM, D.O.O.

DUBROVNIK

34

AUTO AGENT, D.O.O. DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI D.O.O. NPKLM VODOVOD D.O.O.

METKOVIĆ

18.253.500

FORUM RAGUSEA D.O.O.

DUBROVNIK

1.179.700

ČISTOĆA METKOVIĆ D.O.O.

METKOVIĆ

34

SREBRENO

18.191.000

KLAKAR D.O.O.

HODILJE

1.175.800

DUBAC D.O.O.

DUBROVNIK

33

KORČULA

18.099.000

NOVAK CONSULTO D.O.O.

DUBROVNIK

1.173.900

DOKO GRAĐENJE D.O.O.

METKOVIĆ

33

DINGAČ ZADRUGA

POTOMJE

17.753.800

1.168.600

LAPAD GRADITELJ D.O.O.

DUBROVNIK

33

ATTS D.O.O.

MOKOŠICA

17.320.700

1.145.300

KONSTRUKTOR-HOTINA D.O.O.

BLATO

32

FRENDY D.O.O.

KOMOLAC

17.286.900

BLATO BLATO 1902 D.D. AMBASSADOR TRAVEL D.O.O. TURISTIČKA DUBROVNIK AGENCIJA DUBROVNIK BARD

1.138.200

AUTOHERC D.O.O.

METKOVIĆ

31

POKLISAR

DUBROVNIK

17.155.400

GRAWE NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

1.130.000

PEKARA RUSICA D.O.O.

DUBROVNIK

31

LJEKARNA KORČULA TEHNOMOBIL, JURICA VOLAREVIĆ I IVICA BILAN BOROVAC D.O.O.

KORČULA

17.129.600

KORKYRA SHIPPING D.O.O.

KORČULA

1.129.100

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O.

ČILIPI

31

METKOVIĆ

17.117.900

PRESTIGE TRADE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

1.102.200

PRAONICA PLAT D.O.O.

PLAT

31

METKOVIĆ

16.991.700

HOTEL OSMINE D.O.O.

SLANO

1.088.900

POGAČA BABIN KUK D.O.O.

DUBROVNIK

31

DUBROVNIK TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

16.937.900

FRESH FISH D.O.O.

LOVIŠTE

1.077.900

METKOVIĆ, D.O.O.

METKOVIĆ

31

ALFA - 2 D.O.O.

DUBROVNIK

16.655.600

DARANT DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

1.072.300

TRAMES CONSULTANTS D.O.O.

DUBROVNIK

30

RADIĆ & CO, D.O.O.

DUBRAVICA

16.353.700

IMB NEKRETNINE D.O.O.

MOKOŠICA

1.065.300

TEHNOGRADNJA D.O.O.

ČAJKOVICA

30

PRESTIGE TRADE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

16.267.800

KARIKA D.O.O.

MOKOŠICA

1.047.500

FILIP D.O.O.

METKOVIĆ

29

KLARISA D.O.O.

DUBROVNIK

16.050.700

SKALIN D.O.O.

DUBROVNIK

1.030.500

OSTREA D.O.O.

STON

29

SOLITUDO JUG D.O.O.

DUBROVNIK

15.929.200

AGRO NERETVA D.O.O.

OPUZEN

1.017.200

ANKORA D.O.O.

ZATON

29

TEXO GRADNJA D.O.O.

KUPARI

15.772.300

JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA

DUBROVNIK

1.015.400

BORZA GRUPA D.O.O.

DUBROVNIK

29

VLADO COMMERCE, D.O.O.

KORČULA

15.634.300

TRSTENO

1.012.500

POLIKLINIKA MARIN MED

DUBROVNIK

28

EXCHANGE CORPORATION D.O.O.

ČILIPI

15.547.700

DUBROVNIK

1.009.600

WELLNESS DALMACIJA D.O.O.

DUBROVNIK

28

TONIKOM, D.O.O.

DUBROVNIK

15.547.500

CANOSA INŽENJERING D.O.O. PARTNER TRAVEL D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA SIRIUS D.O.O.

DUBROVNIK

1.005.200

EXCHANGE CORPORATION D.O.O.

ČILIPI

28

KONT D.O.O.

ČIBAČA

15.148.900

NAVE D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA

DUBROVNIK

997.100

HEKSOGEN D.O.O.

DUBROVNIK

27

HTP OREBIĆ D.D.

OREBIĆ

14.998.100

SANUS VICTUS D.O.O.

DUBROVNIK

992.200

BLATO

27

PIZZA SHOP D.O.O.

DUBROVNIK

14.843.500

ALFA THERM D.O.O.

METKOVIĆ

947.500

HOTEL PETKA D.O.O.

DUBROVNIK

14.755.200

ANTUNOVIĆ VIGANJ D.O.O.

VIGANJ

942.200

EKO, D.O.O. DUBROVAČKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO D.O.O. GRADSKA KAVANA D.O.O.

RAVLIĆ, D.O.O.

KUČIŠTE

14.416.600

KUĆA EDO D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

934.500

TRAG D.O.O.

DUBROVNIK

14.265.200

OMEGA-AUTO, D.O.O.

ČILIPI

931.600

GRAĐEVINAR-QUÉLIN D.D.

DUBROVNIK

13.963.100

BASTION D.O.O.

DUBROVNIK

928.800

LAUS CC D.O.O.

DUBROVNIK

13.809.100

PRIMORAC DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

921.200

HUM HT D.D.

VELA LUKA

13.803.900

LADY PI-PI

DUBROVNIK

AUTOHERC D.O.O.

METKOVIĆ

13.783.200

G & V LINE D.O.O.

ANKORA D.O.O.

ZATON

13.779.500

ATLANTAGENT D.O.O.

RASADNIK PRUD

METKOVIĆ

13.537.600

HABITUS AGRO D.O.O.

METKOVIĆ

13.531.400

DOM IZGRADNJA, D.O.O.

DUBROVNIK

REZIDENCIJE CAVTAT D.O.O. OMEGA-AUTO, D.O.O.

DUBROVNIK

27

DUBROVNIK

26

KOMUNALNE DJELATNOSTI D.O.O.

VELA LUKA

26

UGOSTITELJSKI OBRT "MILLENIUM"

KORČULA

26

DUBROVNIK

25

915.400

TIFON LABIRINT D.O.O. MIMOZA DUBROVNIK D.O.O. - PUTNIČKA AGENCIJA GRAĐEVINSKI OBRTNIK ANTE PETKOVIĆ

DUBROVNIK

909.300

ŽABAC, VL. IVICA MIJOČ

METKOVIĆ

25

DUBROVNIK

905.600

INDIJAN - PELJEŠAC D.O.O.

POTOMJE

25

DOM IZGRADNJA, D.O.O.

DUBROVNIK

886.000

FARAON D.O.O.

TRPANJ

25

DUBROVAČKI PODRUMI, D.D.

GRUDA

882.900

AFRIKA

DUBROVNIK

24

13.469.500

SPINAKER

DUBROVNIK

871.900

LUKA PLOČE-TRGOVINA, D.O.O.

PLOČE

24

CAVTAT

13.442.100

OSINIUM D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

864.700

RASADNIK PRUD

METKOVIĆ

24

ČILIPI

13.073.100

DOMINO NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

856.200

BOROVAC D.O.O.

METKOVIĆ

24

SOLANA STON D.O.O.

STON

12.951.900

LJEKARNA DRAŽENOVIĆ

METKOVIĆ

855.300

LJEKARNA DRAŽENOVIĆ

METKOVIĆ

23

ZLINJE D.O.O.

BLATO

12.809.100

TRAG D.O.O.

DUBROVNIK

853.700

METKOVIĆ RAZVOJ D.O.O.

METKOVIĆ

23

AMADEUS II D.O.O.

OPUZEN

12.701.000

COMBIS NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

845.200

T-BONE STEAK

DUBROVNIK

23

LJEKARNA ČELINA

DUBROVNIK

12.653.000

DUBROVAČKI PELJAR D.O.O.

DUBROVNIK

813.400

PLATANUS D.O.O.

TRSTENO

23

DUBROVNIK ŠPEDICIJA D.O.O.

DUBROVNIK

12.585.000

DŽAMONJA, D.O.O.

MOKOŠICA

811.500

ZLINJE D.O.O.

BLATO

23

LJEKARNA BLATO

BLATO

12.524.000

PERFECTUM D.O.O.

DUBROVNIK

811.200

FRIGO BONSAI, D.O.O.

METKOVIĆ

22

TEHNOGRADNJA D.O.O.

ČAJKOVICA

12.287.500

VJETROELEKTRANA PONIKVE D.O.O.

DUBROVNIK

810.500

VIZIR, D.O.O.

PLOČE

22

LEDA D.O.O.

KORČULA

12.214.700

RUSKOVIĆ BRODARSTVO D.O.O.

DUBROVNIK

784.900

ŽUPA DUBROVAČKA D.O.O.

SREBRENO

22

TIFON LABIRINT D.O.O.

DUBROVNIK

11.931.300

ALAVIJA NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

783.800

ĆOSIĆ GRADNJA D.O.O.

METKOVIĆ

22

GRADSKA KAVANA D.O.O.

DUBROVNIK

11.921.700

EXTRA D.O.O.

CAVTAT

780.700

KOMUNALAC, D.O.O.

LASTOVO

22

CELEBES IT D.O.O.

DUBROVNIK

11.917.100

PODVODNI RADOVI

PLOČE

778.500

ANTUNOVIĆ VIGANJ D.O.O.

VIGANJ

22

MILINA VL. ŽELJAN MILINA

SMOKVICA

11.912.300

GLOBTOUR, D.O.O.

DUBROVNIK

778.400

VODOVOD, D.O.O.

BLATO

22

POŠIP PZ

ČARA

11.875.400

SAGENA D.O.O.

DUBROVNIK

775.900

PRESTIGE TRADE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

22

HOTEL OSMINE D.O.O.

SLANO

11.822.500

MARINA RAGUSEA D.O.O.

SLANO

775.700

VIBM DUBROVNIK D.O.O.

ZVEKOVICA

22

GRGA, VL. GRGUR GRGUREVIĆ

DUBA KONAVOSKA

11.788.300

MIRAGE

PRIJEVOR

773.900

ARAGOSA D.O.O.

DUBROVNIK

22

DUBROVNIK

25

BLATO

25


91

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

LUKA PLOČE-TRGOVINA, D.O.O.

PLOČE

11.607.600

IVANKA RRIF D.O.O.

DUBROVNIK

766.000

APPLICON TOURS D.O.O.

DUBROVNIK

21

MATIĆ COMERCCE II, D.O.O.

METKOVIĆ

11.513.200

ELLABO - I.N.D. D.O.O.

KONO D.O.O.

DUBROVNIK

11.411.400

INTEGRATOR D.O.O.

DUBROVNIK

765.400

TEHNODELTA D.O.O.

OPUZEN

21

DUBROVNIK

760.300

NIKOLAC, D.O.O.

ŠARIĆ STRUGA

21

KLAKAR D.O.O.

HODILJE

11.373.600

ONLINE CROATIA D.O.O.

DUBROVNIK

758.100

DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O.

DUBROVNIK

21

CANOSA INŽENJERING D.O.O.

TRSTENO

11.256.500

ZLINJE D.O.O.

BLATO

756.500

LOKRUM D.O.O.

DUBROVNIK

21

KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.O.

PLOČE

11.251.900

LJEKARNA ČELINA

DUBROVNIK

748.300

VLADO COMMERCE, D.O.O.

KORČULA

20

VRTLAR D.O.O.

DUBROVNIK

11.182.900

ORA LABORA D.O.O.

DUBROVNIK

734.300

20

ČIBAČA

11.174.700

PLOČE

723.200

ZVEKOVICA

20

PALAMETA VL. IVICA PALAMETA

METKOVIĆ

11.133.200

METKOVIĆ

722.400

DUBROVNIK

20

LINEA D.O.O.

DUBROVNIK

10.985.800

KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA KOFIDENCA D.O.O.

DUBROVNIKŠTIT D.O.O. ADRIANA NIKO MILJAS I SINOVI D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA RAGUSA 2

MLINI

KOMARDA D.O.O.

DUBROVNIK

720.500

CON-TEH, D.O.O.

DUBROVNIK

20

ALFA TRAVEL, PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. DUBROVNIK DUBROVNIK SATI D.O.O. PUTNIČKA DUBROVNIK AGENCIJA KOMOLAC ČEMPRESATA D.O.O.

10.975.400

PRAONICA PLAT D.O.O.

PLAT

716.000

RAGUSA TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

20 20

SIGNALIZACIJA DUBROVNIK D.O.O.

ČAJKOVICA

ASTRA-DUBRAVKA D.D. LOKRUM D.O.O.

10.974.600

GRAĐEVINSKI OBRTNIK ANTE PETKOVIĆ

BLATO

704.900

CELEBES IT D.O.O.

DUBROVNIK

10.941.700

BAROVIĆ TRADE, D.O.O.

STON

703.400

MARINKOLOR D.O.O.

DUBROVNIK

19

10.921.100

MANDARINKO D.O.O.

OPUZEN

700.500

KEOPS

ZATON

19

DUBROVNIK

10.867.500

ARGOSY SERVIS D.O.O.

DUBROVNIK

687.500

LOVOR D. D.

LUMBARDA

19

DUBROVNIK

10.666.900

ITI COMPUTERS DEVELOPMENT D.O.O.

DUBROVNIK

685.500

GRADNJA MARIĆ D.O.O.

LOZICA

19

G & V LINE D.O.O.

DUBROVNIK

10.608.500

DUBROVNIK NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

679.600

KLAS, VL. HAZIZ SUFAJ

DUBROVNIK

19

ELEKTRO-TEAM D.O.O.

DUBROVNIK

10.594.600

REGINA MARIS D.O.O.

DUBROVNIK

678.000

HOTEL GRUŽ D.D.

DUBROVNIK

19

KOPUN, VL.TONĆI BITANGA

DUBROVNIK

10.448.300

MEDIUS D.O.O.

PETRAČA

666.100

PLAVA KAVA D.O.O.

MOKOŠICA

19

MANDARINKO D.O.O.

OPUZEN

10.296.000

RAGUSA TELEKOM D.O.O.

DUBROVNIK

645.000

BONINOVO D.O.O.

DUBROVNIK

19

ČERIN

BLATO

10.288.500

MATIĆ COMERCCE II, D.O.O.

METKOVIĆ

630.300

DUBROVNIK HERMES D.O.O.

DUBROVNIK

19

NAVE D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA

DUBROVNIK

10.224.000

DOTISAK D.O.O.

DUBROVNIK

629.800

ABC INFORMATIC D.O.O.

DUBROVNIK

19

KUĆA EDO D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

10.222.100

NEA FANTASIA D.O.O.

DUBROVNIK

622.500

N.O.5 RENT-A-CAR, D.O.O.

DUBROVNIK

19

10.152.500

AUDIO TOUR

DUBROVNIK

618.200

PUTNIKOVIĆ, P.Z.

PUTNIKOVIĆ

19

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O. ČILIPI PUTNIKOVIĆ, P.Z.

PUTNIKOVIĆ

10.134.900

NAZIFOVSKI D.O.O.

KORČULA

608.600

KUĆA EDO D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

19

TERRA NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

10.078.800

GRADNJA MARIĆ D.O.O.

LOZICA

604.300

G & V LINE D.O.O.

DUBROVNIK

19

IZVOR PLOČE, JAVNA USTANOVA

PLOČE

10.041.300

RIBA-MLJET D.O.O.

BABINO POLJE

602.000

KONT D.O.O.

ČIBAČA

19

ELLABO - I.N.D. D.O.O.

DUBROVNIK

10.007.200

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB GLAVIĆ DUBROVNIK

598.500

AUTO AGENT, D.O.O.

METKOVIĆ

19

KONSTRUKTOR-HOTINA D.O.O.

BLATO

10.002.300

DUBROVNIK

597.800

HOTELI KOLOČEP D.D.

KOLOČEP

18

JAMBO, D.O.O.

METKOVIĆ

9.990.100

CAVTAT

596.100

PRIVATNA GIMNAZIJA

DUBROVNIK

18

TUP D.D.

DUBROVNIK

9.986.500

JAVNI BILJEŽNIK LUCE BRONZAN JASMINKA MIŠKOVIĆ, MR. PHAM. LJEKARNA CAVTAT DVORI LAPAD D.O.O.

DUBROVNIK

594.500

ČISTOĆA OPUZEN, D.O.O.

OPUZEN

18

DINGAČ - SKARAMUČA D.O.O.

PIJAVIČINO

9.982.200

LAGER D.O.O.

DUBROVNIK

592.100

DALMACIJA

CAVTAT

18

GRUPA NIDA D.O.O.

METKOVIĆ

9.926.200

DEPONIJ D.O.O.

POBREŽJE

591.500

ITI COMPUTERS DEVELOPMENT D.O.O.

DUBROVNIK

18

VILA LJUBICA D.O.O.

DUBROVNIK

9.911.700

JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA VIĐEN

DUBROVNIK

584.600

MILETIĆ, D.O.O.

GABRILI

18

METAL KING D.O.O.

METKOVIĆ

9.861.200

584.100

ORA LABORA D.O.O.

DUBROVNIK

18

DUBROVNIK

9.821.900

PLOČE

581.000

FORUM RAGUSEA D.O.O.

DUBROVNIK

18

BAGATELA D.O.O.

METKOVIĆ

9.682.600

BELLUS D.O.O. PETRA MARINA D.O.O., POMORSKA AGENCIJA BOR D.O.O.

DUBROVNIK

RAGUSA TRADE D.O.O.

CAVTAT

578.400

MINI MARKET

METKOVIĆ

18

JELA PLUS D.O.O.

DUBROVNIK

9.620.000

CERATONIA D.O.O.

LOVIŠTE

573.100

MIRAGE

PRIJEVOR

18

JUŽNA GRUPA D.O.O.

MOKOŠICA

9.472.500

DALEKOVOD EMU D.O.O.

VELA LUKA

566.500

PHOBS D.O.O.

DUBROVNIK

18

BRENUM D.O.O.

MAKOŠE

9.404.900

N.O.5 RENT-A-CAR, D.O.O.

DUBROVNIK

565.900

ZANETTI, D.O.O

DUBROVNIK

18

KTD BILAN D.O.O.

OREBIĆ

9.282.800

DUBROVNIK

565.100

GRUPA NIDA D.O.O.

METKOVIĆ

18

PERAK AUTO D.O.O.

DUBROVNIK

9.214.700

DUBROVNIK

558.800

LOVORNO, D.O.O.

PRIDVORJE

18

FLIVS D.O.O.

DUBROVNIK

9.196.800

AZALEA MARITIME D.O.O. DUBROVNIK SUN D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA ZVONO D.O.O.

DUBROVNIK

551.500

DINGAČ ZADRUGA

POTOMJE

17

MGA NEKRETNINE D.O.O.

METKOVIĆ

9.181.900

MOZAIK D.O.O.

DUBROVNIK

546.600

LIBERTAS INŽENJERING D.O.O.

OŠLJE

17

ZANETTI, D.O.O

DUBROVNIK

9.162.200

KONSTRUKTOR - VRANAC D.O.O.

VELA LUKA

546.100

AQUAMARINE - OBRT ZA PRANJE RUBLJA STANKOVIĆ

17

PHOBS D.O.O. PETRA MARINA D.O.O., POMORSKA AGENCIJA VIGANJ COMMERCE, D.O.O.

DUBROVNIK

9.157.600

GRADSKA KAVANA D.O.O.

DUBROVNIK

545.100

RESPEKT D.O.O.

METKOVIĆ

17

PLOČE

9.149.500

IPSUM D.O.O.

DUBROVNIK

544.100

DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O.

DUBROVNIK

17

DUBRAVICA

9.041.000

MOMENT SILE D.O.O.

DUBROVNIK

534.500

LINA D.O.O.

LUMBARDA

17

VODOPIJA D.O.O.

MOKOŠICA

9.013.600

RASADNIK PRUD

METKOVIĆ

532.700

LOTOS D.O.O.

DUBROVNIK

17

METKOVIĆ, D.O.O.

METKOVIĆ

8.931.000

AFRIKA

DUBROVNIK

531.000

ACQUEST D.O.O.

DUBROVNIK

17

LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE D.O.O.

PLOČE

8.867.100

REFLECTA, D.O.O.

KORČULA

529.400

DELTA-INŽENJERING,D.O.O.

METKOVIĆ

17

POGAČA BABIN KUK D.O.O.

DUBROVNIK

8.747.600

KLARISA D.O.O.

DUBROVNIK

527.200

PERVANOVO D.O.O.

DUBROVNIK

17

AMATHUS TRAVEL D. O. O.

DUBROVNIK

8.715.300

ROBERTO-STUDIO D.O.O.

DUBROVNIK

524.400

KORKYRA D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA

DUBROVNIK

17


ŽUPANIJE

92 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

8.679.600

JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ

DUBROVNIK

522.200

DUBROVAČKI PODRUMI, D.D.

DUBROVNIK

8.672.400

LEVANAT

DUBROVNIK

520.000

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O. ČILIPI

BLATO

8.632.400

BLITZ, VL. TAMARA BANIČEVIĆ

ORAŠAC

516.100

GRGA, VL. GRGUR GRGUREVIĆ

LOVRIĆ - GRADITELJSTVO, D.O.O.

DUBROVNIK

S-ECO D.O.O. VODOVOD, D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

mjesto GRUDA

DUBA KONAVOSKA

broj zaposlenika 17 17 17

PLATANUS D.O.O.

TRSTENO

8.604.200

TRANS INTEGRAL D.O.O.

PLOČE

516.100

TRAG D.O.O.

DUBROVNIK

17

MIRAGE

PRIJEVOR

8.567.400

PORAT D.O.O.

VELA LUKA

512.900

DUBROVNIK

16

KORČULA HILL D.O.O.

KORČULA

8.433.700

DUHAN D.O.O.

DUBROVNIK

503.700

DUBROVNIK

16

KTD HOBER, D.O.O.

KORČULA

8.419.400

PRIMORJE GRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

500.500

LJEKARNA ČEBULC USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ANE ŠVARC CERJE D.O.O.

MLINI

16

T-BONE STEAK

DUBROVNIK

8.391.600

AUTO AGENT, D.O.O.

METKOVIĆ

499.800

STERMASI D.O.O.

SAPLUNARA

16

UGOSTITELJSKI OBRT "MILLENIUM"

KORČULA

8.355.900

ZORE TRGOVINA D.O.O.

DUBROVNIK

498.300

PSP DUBROVNIK, D.O.O.

DUBROVNIK

16

ŽUPKA, D.O.O.

DUBROVNIK

8.326.600

GRADINA D.O.O.

KORČULA

495.200

PALATA D.O.O.

KOMOLAC

16

LAPAD GRADITELJ D.O.O.

DUBROVNIK

8.260.500

KTD HOBER, D.O.O.

KORČULA

492.400

ADRIATIC

STANKOVIĆ

16

FARAON D.O.O.

TRPANJ

8.206.500

ODVJETNIČKI URED ĐANI DEDOVIĆ

DUBROVNIK

484.200

OCINJE-MARKET D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

16

NAUTILUS

CAVTAT

8.073.900

CAPITALIS D.O.O.

ZVEKOVICA

483.200

SAVINOVIĆ D.O.O.

CAVTAT

16

MATUŠKO - VINA, D.O.O.

POTOMJE

8.073.600

ARCUS INGENIUM D.O.O.

DUBROVNIK

482.700

PRINCE CLUB D.O.O.

DUBROVNIK

16

SIRIUS D.O.O.

DUBROVNIK

7.972.100

MAGNUM LUCRUM D.O.O.

SLANO

481.500

LOVRIĆ - GRADITELJSTVO, D.O.O.

DUBROVNIK

16

BLITZ, VL. TAMARA BANIČEVIĆ

ORAŠAC

7.907.200

INFLATUS TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

479.800

KOPUN, VL.TONĆI BITANGA

DUBROVNIK

16

PRAONICA PLAT D.O.O.

PLAT

7.896.800

ELITE TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA, D.O.O. DUBROVNIK

ANTUNOVIĆ VIGANJ D.O.O.

VIGANJ

7.862.300

UBLE

REFLECTA, D.O.O.

KORČULA

7.852.900

BUGOVINA D.O.O.

KOMAJI

7.852.000

HOTEL SOLITUDO - LASTOVO D.O.O. SVJETLANA MJEHOVIĆ-ANTUNICA, MR. PHAM - LJEKARNA DOMUS CHRISTI AUTOHERC D.O.O.

DUAL CONCEPT D.O.O.

KUPARI

7.728.400

GRAWE NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

KARIKA D.O.O.

MOKOŠICA

AUTO KUĆA ANTUNOVIĆ D.O.O.

DUBROVNIK

MOKOŠICA ADRIATIC EXPLORE D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVAČKI PODRUMI, D.D.

GRUDA

7.548.100

FASHION D.O.O.

DUBROVNIK

435.700

APSIDA INŽENJERING D.O.O.

DUBROVNIK

15

AGRO NERETVA D.O.O.

OPUZEN

7.509.200

KRMEK D.O.O.

ROŽAT

432.200

ZLATNO ZRNO

DUBROVNIK

15

OSTREA D.O.O.

STON

7.320.800

MANI & CO

DUBROVNIK

430.000

DOMOUPRAVA DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

15

GLOBAL NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

7.310.500

TRIUMF D.O.O.

PLAT

429.300

VIAM D.O.O.

DUBROVNIK

15

KOLAK TRGOVINA D.O.O.

DUBROVNIK

7.307.200

ĆULUM J.D.O.O.

PERAČKO BLATO

427.900

DOMINO D.O.O.

DUBROVNIK

15

KOMUNALNO MLJET D.O.O.

BABINO POLJE

7.297.000

KOPUN, VL.TONĆI BITANGA

DUBROVNIK

425.900

AQUA MARTIN D.O.O.

DUBROVNIK

15

AUTO KUĆA JERKOVIĆ D.O.O.

OPUZEN

7.241.400

VIBM DUBROVNIK D.O.O.

ZVEKOVICA

425.900

KAZBEK D.O.O.

DUBROVNIK

15

DUBROVNIK IN D.O.O.

SREBRENO

7.228.100

RALLY DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

422.300

VRATA PLUS D.O.O.

METKOVIĆ

15

HARPOTI, D.O.O.

MLINI

7.215.200

SQUARE TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

419.700

MARE

DUBROVNIK

15

TEHNO ELEKTRONIK D.O.O.

DUBROVNIK

7.214.500

GRAND CIRCLE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

418.300

KAMENICE

DUBROVNIK

15

ASFALT-INŽENJERING D.O.O.

METKOVIĆ

7.206.400

AMADEUS VRTOVI D.O.O.

METKOVIĆ

411.800

ALUTERM D.O.O.

STANKOVIĆ

15

N.O.5 RENT-A-CAR, D.O.O.

DUBROVNIK

7.194.900

AMBASADA FILM D.O.O.

DUBROVNIK

411.700

DALMATINAC VL. BOŽIDAR PETRIČEVIĆ

OREBIĆ

15

DOMINANT, D.O.O.

METKOVIĆ

7.194.100

ZICER 5 D.O.O.

DUBROVNIK

410.700

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB GLAVIĆ DUBROVNIK

INDIJAN - PELJEŠAC D.O.O.

POTOMJE

7.090.000

M.A.C.K. D.O.O.

DUBROVNIK

409.800

FELICITA, D.O.O.

ZAKLOPATICA

15

PRIMA D.O.O. AUTOSERVIS DUBROVAČKI AUTOMOBILI D.O.O. ZORE TRGOVINA D.O.O.

DUBROVNIK

7.046.300

OBJEKT 2112 D.O.O.

ORAŠAC

405.200

KARIKA D.O.O.

MOKOŠICA

15

MOKOŠICA

7.040.900

PLOČE PILOT D.O.O.

PLOČE

405.000

MATUŠKO - VINA, D.O.O.

POTOMJE

15

DUBROVNIK

7.020.700

MARE

DUBROVNIK

403.300

DINGAČ - SKARAMUČA D.O.O.

PIJAVIČINO

15

LJEKARNA SREBRENO

MLINI

7.019.200

LJEKARNA KORČULA

KORČULA

15

METKOVIĆ

6.972.800

397.700

OTP DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

14

MINI MARKET

METKOVIĆ

6.970.200

DUBROVNIK MEDEA NEKRETNINE D.O.O. DUBROVNIK CONCIERGE D.O.O. PUTNIČKA DUBROVNIK AGENCIJA DUBROVNIK FORUM PROJEKT D.O.O.

400.700

KARMEL, D.O.O.

395.800

APSIDA D.O.O.

DUBROVNIK

14

MONDO-TRADE D.O.O.

MOKOŠICA

6.898.000

GALOV, VL. NIKŠA GALOV

393.300

ĐURO MIŠKOVIĆ I SINOVI D.O.O.

IMOTICA

14

DOMOULAGANJA D.O.O.

DUBROVNIK

6.847.900

ALFA TRAVEL, PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. DUBROVNIK

392.600

PARTNER GRUPA D.O.O.

METKOVIĆ

14

MADIRAZZA D.O.O.

POTOMJE

6.846.000

MADISON

ZATON

390.700

GLAVINIĆ

DUBROVNIK

14

KORČULA KORKYRA SHIPPING D.O.O. JASMINKA MIŠKOVIĆ, MR. PHAM. CAVTAT LJEKARNA CAVTAT LJEKARNA KOSTANIĆ, POLJAK I MILJKOVIĆ PLOČE

6.841.400

MATUŠKO - VINA, D.O.O.

POTOMJE

386.300

CONITOR D.O.O.

DUNAVE

14

6.836.000

VIRIBUS UNITIS D.O.O.

DUBROVNIK

382.100

NUOVA LIČILAC GORICA D.O.O.

DUBROVNIK

14

A B KERAMIKA

479.700

SIGNALIZACIJA DUBROVNIK D.O.O.

ČAJKOVICA

16

479.600

OMEGA-AUTO, D.O.O.

ČILIPI

16

DUBROVNIK

477.200

FRENDY D.O.O.

KOMOLAC

16

METKOVIĆ

465.600

ATTS D.O.O.

MOKOŠICA

16

ZGRADA D.O.O.

DUBROVNIK

460.200

ALFA THERM D.O.O.

METKOVIĆ

15

7.718.100

ALFAPLAN D.O.O.

DUBROVNIK

458.300

PEKRANA ŠALINA, VL. ZDENKO ŠALINA

PODGRADINA

15

7.694.500

HABITUS AGRO D.O.O.

METKOVIĆ

455.100

COFFEIN D.O.O.

SREBRENO

15

7.674.100

DELTA-INŽENJERING,D.O.O.

METKOVIĆ

453.400

IDEAL GRADNJA D.O.O.

MOKOŠICA

15

MOKOŠICA

7.653.100

TERRA D.O.O.

DUBROVNIK

443.600

BRKIĆ D.O.O.

OREBIĆ

15

DUBROVNIK

7.582.800

HOLOBIT D.O.O.

DUBROVNIK

440.300

OBALA

LOPUD

15

DUBROVNIK

BADŽULA

15

6.793.600

MILINA VL. ŽELJAN MILINA

SMOKVICA

381.700

KOLOR PROJEKT D.O.O.

METKOVIĆ

14

6.788.800

MED SAN D.O.O.

DUBROVNIK

380.200

TERTIUS D.O.O.

ORAŠAC

14


93

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

ČISTOĆA METKOVIĆ D.O.O.

METKOVIĆ

6.764.900

KARLO PROMET D.O.O.

METKOVIĆ

STUDIO INTERIJER D.O.O.

METKOVIĆ

6.760.800

RIZMAN D.O.O.

KLEK

6.710.700

ALMEL DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

6.690.200

DONALD GRADNJA D.O.O. TEHNOMOBIL, JURICA VOLAREVIĆ I IVICA BILAN ABAKON D.O.O.

CON-TEH, D.O.O.

DUBROVNIK

6.646.500

TRAVEL EUROPE D.O.O.

POLJOTEHNA, D.O.O.

METKOVIĆ

6.617.900

OZIRIS D.O.O.

FORUM RAGUSEA D.O.O.

DUBROVNIK

6.588.300

KORKYRA D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA

DUBROVNIK

6.580.400

ŽABAC, VL. IVICA MIJOČ

METKOVIĆ

KRISTIĆ GRAĐEVINSKI OBRTNIK ANTE PETKOVIĆ

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

379.900

M-K-D GRADING D.O.O.

PLOČE

PRIJEVOR

378.000

ATABULUS D.O.O.

DUBROVNIK

14

METKOVIĆ

373.000

NI&KO, D.O.O.

MOKOŠICA

14

DUBROVNIK

372.500

MIHAEL

CAVTAT

14

DUBROVNIK

369.900

LUMISS D.O.O.

DUBROVNIK

14

MOČIĆI

369.600

AMAI D.O.O.

DUBROVNIK

14

UNKA VL. JOSIP ŠILJEG I ZDRAVKA ŠILJEG METKOVIĆ

361.700

GRAFIKA D.O.O.

DUBROVNIK

14

VLADO COMMERCE, D.O.O.

KORČULA

359.800

RENESANSA D.O.O.

DUBROVNIK

14

6.561.500

PUERTORICO D.O.O.

MLINI

359.800

KING - COMMERCE D.O.O.

CAVTAT

14

SUĐURAĐ

6.537.400

DUBROVNIK USLUGE, D.O.O.

DUBROVNIK

356.600

OPTIKA VAN GOGH, VL. GORAN RAJIĆ

METKOVIĆ

14

BLATO

6.504.100

LJEKARNA KOSTANIĆ, POLJAK I MILJKOVIĆ PLOČE

354.700

KONSTRUKTOR - VRANAC D.O.O.

VELA LUKA

14

ORA LABORA D.O.O.

DUBROVNIK

6.501.300

DUBROVNIK CESTE D.D.

DUBROVNIK

354.600

DUNEA D.O.O.

DUBROVNIK

14

KOMUNALAC, D.O.O.

LASTOVO

6.499.100

BUŠKO, VL.ANTON BUŠKO

DUBROVNIK

353.300

VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.

OREBIĆ

14

DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O.

DUBROVNIK

6.490.800

ĐARDIN D.O.O.

GRUDA

352.800

DUAL CONCEPT D.O.O.

KUPARI

14

JANJINKA, VL. LEONIDA ŠEGOVIĆ

JANJINA

6.456.200

BOLERO D.O.O.

MLINI

351.100

DUBRAVICA

14

VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.

OREBIĆ

6.317.300

TH REAL D.O.O.

DUBROVNIK

351.000

DUBROVNIK

14

FELICITA, D.O.O.

ZAKLOPATICA

6.283.500

VILLA ANTONIO D.O.O.

DONJA BANDA

350.400

RADIĆ & CO, D.O.O. PARTNER TRAVEL D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA EXCELSA NEKRETNINE D.D.

DUBROVNIK

13

DOMINIK 91 D.O.O.

METKOVIĆ

6.254.600

LJEKARNA KORČULA

KORČULA

349.200

GRANIT IZGRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

13

DOTISAK D.O.O.

DUBROVNIK

6.207.200

AQUA MARTIN D.O.O.

DUBROVNIK

349.100

GALLANT COFFEIN D.O.O.

SREBRENO

13

M.A.C.K. D.O.O.

DUBROVNIK

6.205.600

LJEKARNA BLATO

BLATO

347.600

NAVA

DUBROVNIK

13

BAMBOLA MD D.O.O.

DUBROVNIK

6.192.900

COSTERIA D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA

MLINI

344.600

C-COMPANY D.O.O.

PLOČE

13

KARLO PROMET D.O.O.

METKOVIĆ

6.183.600

SPINAKER D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

341.900

HOTEL SOLITUDO - LASTOVO D.O.O.

UBLE

13

VLAHINIĆ GRADNJA D.O.O.

ČIBAČA

6.177.600

MANIMO UNIVERSI D.O.O.

DUBROVNIK

337.200

ARGOSY SERVIS D.O.O.

DUBROVNIK

13

MILETIĆ, D.O.O.

GABRILI

6.172.400

BLATO TEHNIKA D.O.O.

BLATO

337.100

MONDO-TRADE D.O.O.

MOKOŠICA

13

ORION-DUBROVNIK D.O.O.

CAVTAT

6.151.900

MOKOŠICA

MOKOŠICA

335.900

KOMUNALNO MLJET D.O.O.

BABINO POLJE

13

ABC INFORMATIC D.O.O.

DUBROVNIK

6.128.900

POKLISAR

DUBROVNIK

335.700

BLITZ, VL. TAMARA BANIČEVIĆ

ORAŠAC

13

RAGUSA 2

DUBROVNIK

6.111.600

FLUCTUS PROJEKTI J.D.O.O.

DUBROVNIK

334.800

13

DUBROVNIK

6.090.800

ODVJETNIČKI URED VLAHO MUJO

DUBROVNIK

331.600

DUBROVNIK

13

LJEKARNA MR. PH. MIRA TOMAS

PLOČE

6.087.900

PONTA LUKE D.O.O.

STON

330.100

MATIĆ COMERCCE II, D.O.O. DUBROVNIK SUN D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA MSC KRSTARENJA D.O.O.

METKOVIĆ

MINERVA D.O.O.

DUBROVNIK

13

POSKOK D.O.O.

PLOČE

6.056.500

CONVEXUS D.O.O.

DUBROVNIK

327.700

IN TREND D.O.O.

DUBROVNIK

12

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O.

ČILIPI

6.041.800

MAJOR D.O.O.

CAVTAT

327.400

BAOBAB D.O.O.

DUBROVNIK

12

LOKANDA D.O.O.

DUBROVNIK

6.028.000

MELON D.O.O.

OPUZEN

326.700

BUDIM-BRIJEZI, D.O.O.

STON

12

ĐURAŠ, VL. IVANKA ĐURAŠ

DUBROVNIK

6.002.200

PALAMETA VL. IVICA PALAMETA

METKOVIĆ

323.500

ELEKTROCROATIA

PRIJEVOR

12

ZICER 5 D.O.O.

DUBROVNIK

5.991.700

TROJA D.O.O.

CAVTAT

321.800

GRAD PEH D.O.O.

PLOČE

12

DUBROVNIK MINČETA-TRADE D.O.O. SVJETLANA MJEHOVIĆ-ANTUNICA, MR. DUBROVNIK PHAM - LJEKARNA DOMUS CHRISTI SMJEŠTAJ I TO D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK

5.968.900

PANTARUL D.O.O.

BRAŠINA

321.400

DOBRANJE BLIC D.O.O.

METKOVIĆ

12

5.966.300

KNEŽEVIĆ & SLATTERY VENTURES D.O.O. DUBROVNIK

319.500

VARE GRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

12

5.941.300

MARINKOLOR D.O.O.

DUBROVNIK

319.500

LIMMONT

METKOVIĆ

12

DUHAN D.O.O.

DUBROVNIK

5.939.700

MEK-NAJT, D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

319.200

TRSILO D.O.O.

BRAŠINA

12

ARGOSY SERVIS D.O.O.

DUBROVNIK

5.912.400

MARIO

DUBROVNIK

317.800

PENATUR

DUBROVNIK

12

EURO TRADE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

5.903.000

CURIĆ UNIVERZAL,D.O.O.

DUBROVNIK

316.100

CURIĆ UNIVERZAL,D.O.O.

DUBROVNIK

12

EXTRA D.O.O. DUBROVAČKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO D.O.O. POSAT

CAVTAT

5.893.900

IMBREX D.O.O.

KRVAVAC II

313.600

AKVAMONT D.O.O.

STON

12

DUBROVNIK

5.856.000

LEDA D.O.O.

KORČULA

312.100

FRONTIN D.O.O.

DUBROVNIK

12

DUBROVNIK

5.831.500

DEUS D.O.O.

ZVEKOVICA

311.400

BOST D.O.O.

DUBROVNIK

12

PERVANOVO D.O.O.

DUBROVNIK

5.819.100

MINČETA GALERIJA D.O.O.

DUBROVNIK

311.200

PUERTORICO D.O.O.

MLINI

12

GOLF PARK DUBROVNIK - SRĐ D.O.O.

DUBROVNIK

5.818.300

T & V STUDIO, D.O.O.

DUBROVNIK

310.300

PANTARUL D.O.O.

BRAŠINA

12

PRIMORAC DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

5.804.000

STAKLO D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

309.000

KUĆA ERCEGOVIĆ - SESAME, D.O.O

DUBROVNIK

12

VINA MILIČIĆ D.O.O.

POTOMJE

5.792.900

DUBRAVA

BOSANKA

308.000

IVAN VULETIĆ

METKOVIĆ

12

PODVODNI RADOVI

PLOČE

5.792.200

PICCOLO D.O.O.

CAVTAT

307.100

GLOBTOUR, D.O.O.

DUBROVNIK

12

PRIMORJE GRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

5.783.700

ANIMA, VL. ANĐELKO ĆORAK

DUBROVNIK

304.400

KORTA KATARINA D.O.O.

OREBIĆ

12

CAPSULA INTERNA D.O.O.

DUBROVNIK

5.774.100

GRADNJA PLUS D.O.O.

DONJE OBULJENO

302.400

BAROVIĆ TRADE, D.O.O.

STON

12

DUNEA D.O.O.

DUBROVNIK

5.760.300

PERINA D.O.O.

DUBROVNIK

301.000

ITI COMPUTERS, D.O.O.

DUBROVNIK

12

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB GLAVIĆ DUBROVNIK

5.748.000

CONVOCO D.O.O.

MOKOŠICA

300.200

MEDIUS D.O.O.

PETRAČA

12

DUBROVNIK

5.737.900

OSTREA D.O.O.

STON

296.400

TOP LOGISTICS D.O.O.

PLOČE

12

ALFAPLAN D.O.O.

14


ŽUPANIJE

94 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

NIKOLAC, D.O.O.

ŠARIĆ STRUGA

5.733.000

DUBROVNIK HERMES D.O.O.

DUBROVNIK

294.100

VELA LUKA D.D.

VELA LUKA

12

VELA LUKA D.D.

VELA LUKA

5.716.200

UČILIŠTE MIJOČ

METKOVIĆ

293.200

EXTRA D.O.O.

CAVTAT

12

EKO, D.O.O.

BLATO

5.712.100

VRATA PLUS D.O.O.

METKOVIĆ

293.200

DUHAN D.O.O.

DUBROVNIK

12

MOZAIK D.O.O.

DUBROVNIK

5.663.700

ČERIN

BLATO

291.300

SMJEŠTAJ I TO D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK

12

DUBROVNIK HERMES D.O.O.

DUBROVNIK

5.641.600

VODOPIJA D.O.O.

MOKOŠICA

290.900

LOKANDA D.O.O.

DUBROVNIK

12

TOP LOGISTICS D.O.O.

PLOČE

5.636.700

KASTEL D.O.O.

DUBROVNIK

290.700

KORČULA

12

INFLATUS TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

5.605.700

M & CO. DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

289.800

M & CO. DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

5.600.900

FILIP D.O.O.

METKOVIĆ

288.800

KORKYRA SHIPPING D.O.O. ADRIATIC EXPLORE D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA MGA NEKRETNINE D.O.O.

CONTENDO D.O.O.

DUBROVNIK

5.549.700

AŠPRIN D.O.O.

MLINI

287.700

PERAK AUTO D.O.O.

DUBROVNIK

12

PRINCE CLUB D.O.O.

DUBROVNIK

5.529.500

PROSUM D.O.O.

DUBROVNIK

287.500

PALAMETA VL. IVICA PALAMETA

METKOVIĆ

12

BIPAS-SISTEM, D.O.O.

METKOVIĆ

5.524.900

DUBROVNIK

287.400

KONO D.O.O.

DUBROVNIK

12

WELLNESS DALMACIJA D.O.O.

DUBROVNIK

5.512.900

DUBROVNIK

286.800

MILINA VL. ŽELJAN MILINA

SMOKVICA

12

MANI & CO

DUBROVNIK

5.495.700

ŽIVA PLAŽA D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVAČKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO D.O.O. SARGASSO, D.O.O.

DUBROVNIK

286.100

LJEKARNA BLATO

BLATO

11

LOPUD

DELTA-INŽENJERING,D.O.O.

METKOVIĆ

5.476.000

CICRINA D.O.O.

LAGER D.O.O.

DUBROVNIK

5.471.900

DALMATINAC VL. BOŽIDAR PETRIČEVIĆ

OREBIĆ

5.460.200

NOVAK CONSULTO D.O.O.

DUBROVNIK

5.449.400

NOVA MOKOŠICA MALA KUŽINA D.O.O. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ MEDICIN- KORČULA SKE CITOLOGIJE DR. PODBEVŠEK ČELOPECI BARIŠIĆ-GRADNJA J.D.O.O.

TRGOVINE MINČETA D.O.O.

DUBROVNIK

5.433.800

LOVORNO, D.O.O.

PRIDVORJE

GEMINI NJAM D.O.O. POMORSKA AGENCIJA CAVTAT

DUBROVNIK

12

METKOVIĆ

12

283.900

GRADNJA GRBAVAC D.O.O.

PRUD

11

283.800

DUBROVNIK

11

DUBROVNIK

11

281.800

LUMIERE INVESTISSEMENT D.O.O. JADRANSKA KRSTARENJA D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA GRAĐEVINARSTVO ŽUVELA D.O.O.

VELA LUKA

11

276.400

PERAK PROTEKTOR D.O.O.

DUBRAVKA

11

283.400

5.406.800

KOMUNALAC, D.O.O.

LASTOVO

275.300

JEGER D.O.O.

BLATO

11

SUVENIR DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

5.398.100

DOC DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

275.200

VRLIĆ III

VISOČANI

11

POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE, D.O.O.

PLOČE

5.361.600

OK D.O.O.

DUBROVNIK

273.700

PANTER EUROPA D.O.O.

GORNJE OBULJENO

11

DUBROVAČKI PELJAR D.O.O.

DUBROVNIK

5.337.200

ATTS D.O.O.

MOKOŠICA

273.400

PECO

ZVEKOVICA

11

PELJEŠKI VINOGRADAR D.O.O.

KUNA PELJEŠKA

5.302.600

MSC KRSTARENJA D.O.O.

DUBROVNIK

271.500

NAUTIČKI SERVIS DUBROVNIK D.O.O.

MOKOŠICA

11

MIRUS D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA

CAVTAT

5.300.300

STUDIO ALAMAT D.O.O.

DUBROVNIK

270.900

LUČICA-LUMBARDA D.O.O.

LUMBARDA

11

KONSTRUKTOR - VRANAC D.O.O.

VELA LUKA

5.281.300

AQUAMARINE - OBRT ZA PRANJE RUBLJA STANKOVIĆ

269.900

TABASCO, UGOSTITELJSKI OBRT

DUBROVNIK

11

ACQUEST D.O.O.

DUBROVNIK

5.278.400

MAG D.O.O.

DUBROVNIK

268.100

INK-KUZMAN D.O.O.

DUBROVNIK

11

LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

5.213.900

BOBAN, D.O.O.

DUBROVNIK

266.700

SPINAKER

DUBROVNIK

BONINOVO D.O.O.

DUBROVNIK

5.208.200

IVAN & MARKO D.O.O.

DUBROVNIK

266.300

GEMINI NJAM D.O.O. POMORSKA AGENCIJA CAVTAT

MEDIUS D.O.O.

PETRAČA

5.185.400

UGOSTITELJSKI OBRT "MILLENIUM"

KORČULA

265.900

MANI & CO

DUBROVNIK

PLAVA KAVA D.O.O.

MOKOŠICA

5.132.300

M-PROJEKT 2000 D.O.O.

DUBROVNIK

265.700

CAPSULA INTERNA D.O.O.

DUBROVNIK

11

VAN GOGH D.O.O.

DUBROVNIK

5.124.500

FIRST BAY RESORT D.O.O.

ZVEKOVICA

265.100

PODVODNI RADOVI

PLOČE

11

CVIJETA ŽUPA D.O.O.

ČELOPECI

5.109.900

DUAL CONCEPT D.O.O.

KUPARI

263.600

POSAT

DUBROVNIK

11

ALUTERM D.O.O.

STANKOVIĆ

5.098.900

DENA

DUBROVNIK

263.600

KRISTIĆ

SUĐURAĐ

11

OPTIKA VAN GOGH, VL. GORAN RAJIĆ

METKOVIĆ

5.098.100

262.900

POLJOTEHNA, D.O.O.

METKOVIĆ

11

DUBROVNIK

5.091.100

DUBROVNIK

262.000

AUTO KUĆA JERKOVIĆ D.O.O.

OPUZEN

11

KAMENICE

DUBROVNIK

5.069.500

REFINAL D.O.O. 360 INCENTIVES & MORE D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA TERTIUS D.O.O.

DUBROVNIK

ZVONO D.O.O.

ORAŠAC

261.500

ŽUPKA, D.O.O.

DUBROVNIK

11

ŠKVADRA D.O.O.

PODGORJE

5.067.000

LUXURIA D.O.O.

DUBROVNIK

261.200

MANDARINKO D.O.O.

OPUZEN

11

ILIŠKOVIĆ D.O.O.

KORČULA

5.052.400

LITHOS D.O.O.

DUBROVNIK

258.800

KOMARDA D.O.O.

ČIBAČA

11

BREDA, D.O.O.

POBREŽJE

4.997.200

DOKO GRAĐENJE D.O.O.

METKOVIĆ

258.700

11

DUBROVNIK

4.979.100

DUBROVNIK

257.400

DUBROVNIK

10

ARGOSY, D.O.O.

DUBROVNIK

4.850.600

MOKOŠICA

256.300

DUBROVNIK

10

PERFECTUM D.O.O.

DUBROVNIK

4.837.500

DUBROVNIK

255.400

MALETA GRADNJA D.O.O.

VELA LUKA

10

PEKARA RUSICA D.O.O.

DUBROVNIK

4.836.600

LOKANDA D.O.O. AUTOSERVIS DUBROVAČKI AUTOMOBILI D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANTUN KISIĆ I KATIJA NJIRIĆ PERLA CAVTAT D.O.O.

POŠIP PZ ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT COMPANY D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA DENTAL CENTAR JURIŠIĆ D.O.O.

ČARA

LOTOS D.O.O.

CAVTAT

253.700

LUXURIA D.O.O.

DUBROVNIK

10

RAGUSA TELEKOM D.O.O.

DUBROVNIK

4.830.200

T-BONE STEAK

DUBROVNIK

252.800

DUNDO AMATUS D.O.O.

PETRAČA

10

SAVINOVIĆ D.O.O.

CAVTAT

4.823.900

VERTIGO D.O.O.

SREBRENO

252.500

BOŽO PROMET D.O.O.

METKOVIĆ

10

MARE

DUBROVNIK

4.822.800

TERRA NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

247.200

LUJO KAMEN D.O.O.

VISOČANI

10

HOTEL SOLITUDO - LASTOVO D.O.O.

UBLE

4.809.700

GVEROVIĆ-ORSAN

ZATON

246.500

KEVO D.O.O.

METKOVIĆ

10

VRATA PLUS D.O.O.

METKOVIĆ

4.785.400

WELLNESS DALMACIJA D.O.O.

DUBROVNIK

246.200

GARA D.O.O.

ZATON DOLI

10

HOTEL GRUŽ D.D.

DUBROVNIK

4.780.000

JAKŠIĆ I PARTNERI J.T.D.

DUBROVNIK

244.200

TROJA D.O.O.

CAVTAT

10

CERATONIA D.O.O.

LOVIŠTE

4.777.700

BEIDENEGL, D.O.O

METKOVIĆ

243.900

EUROKARBON D.O.O.

BLATO

10

MADISON

ZATON

4.734.900

ARISTON GT D.O.O.

CAVTAT

242.800

VLAHINIĆ, D.O.O.

MLINI

10

KING - COMMERCE D.O.O.

CAVTAT

4.733.900

PROFESSIO VIA D.O.O.

DUBROVNIK

242.800

UGOSTITELJSTVO BOTIĆ D.O.O.

CAVTAT

10

LUKA ŠPED D.O.O.

PLOČE

4.703.600

A.P. FRIGO

NOVA MOKOŠICA

239.500

CAPITALIS D.O.O.

ZVEKOVICA

10

11 11 11


95

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

METKOVIĆ ADRIA PLUS D.O.O. ZLATA ESSERT-ROKO, MR. PHAM. - LJEK- STON ARNA ZLATA ESSERT-ROKO DUBROVNIK SUPER TOURS D.O.O.

4.700.200

ORION-DUBROVNIK D.O.O.

CAVTAT

4.689.200

PRVI RUŽ D.O.O.

4.687.900

DUBROVNIKMERKUR D.O.O.

SUNCE-DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

4.684.800

JADRANKA ADRIATIK SERVIS D.O.O. TURISTIČKA I POMORSKA AGENCIJA RENESANSA D.O.O.

DUBROVNIK

4.644.200

DUBROVNIK

4.636.900

DUBROVNIK

TEHNODELTA D.O.O.

OPUZEN

ITI COMPUTERS, D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

238.800

KTD MINDEL D.O.O.

LUMBARDA

10

METKOVIĆ

237.600

ARCUS D.O.O.

DUBROVNIK

10

SUĐURAĐ

237.500

BEAUTY LINE

DUBROVNIK

10

PETRAČA

237.100

NOTOS D.O.O. POMORSKA AGENCIJA

ŽRNOVO

10

LAMBIS D.O.O.

DUBROVNIK

236.600

EL PRESIDENTE CO D.O.O.

DUBROVNIK

10

PRIMA D.O.O.

DUBROVNIK

235.700

RALLY DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

10

4.635.300

NAUTILUS INŽENJERING TIM D.O.O.

DUBROVNIK

235.300

4.634.500

A B KERAMIKA

DUBROVNIK

234.900

DUBROVNIK

4.624.200

JUŽNI VJETAR D.O.O.

DUBROVNIK

234.600

DONJA BANDA VILLA ANTONIO D.O.O. MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DUBROVNIK IVANKA MALDINI MAG.MED.BIOCH. VELA LUKA ŠKANJATA D.O.O.

KLAS, VL. HAZIZ SUFAJ

DUBROVNIK

4.579.500

IVANO D.O.O.

VELA LUKA

234.100

VODOVOD OPUZEN, D.O.O.

OPUZEN

10

BAROVIĆ TRADE, D.O.O.

STON

4.578.000

JURE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

233.600

FORMULA L, D.O.O.

DUBROVNIK

10

KOMUNALNE DJELATNOSTI D.O.O.

VELA LUKA

4.568.200

ANTONIO MLJET D.O.O.

POLAČE

233.500

BUGA D.O.O.

KORČULA

10

ELEKTRO SERVIS - TRGOVINA BAGE

VELA LUKA

4.555.800

DOMOULAGANJA D.O.O.

DUBROVNIK

233.000

ZINO D.O.O.

CAVTAT

10

SERRAGLI D.O.O.

DUBROVNIK

4.548.300

ZDRAVKA D.O.O.

METKOVIĆ

232.000

DIAMONDS FOREVER DUBROVNIK D.O.O.

LOZICA

10

AUDIO TOUR

DUBROVNIK

4.547.200

NOVO DOBA D.O.O.

DUBROVNIK

230.900

RESTORANI I ULAGANJA D.O.O.

DUBROVNIK

10

GRAFIKA D.O.O.

DUBROVNIK

4.500.900

MARTINOVIĆ I KOLMSEE D.O.O.

DUBROVNIK

229.300

KRMEK D.O.O.

ROŽAT

10

LINA D.O.O.

LUMBARDA

4.490.300

POLIKLINIKA MARIN MED

DUBROVNIK

229.200

MASKERON D.O.O.

DUBROVNIK

10

BENFORTUNA D.O.O. MIMOZA DUBROVNIK D.O.O. - PUTNIČKA AGENCIJA RIBARSKI OBRT - LIM

DUBROVNIK

4.453.300

TRAVEL PLAN J.D.O.O.

DUBROVNIK

227.200

M&M-DUBROVNIK, D.O.O.

DUBROVNIK

10

DUBROVNIK

4.447.200

LUKA ŠPED D.O.O.

PLOČE

226.900

KORUNA D.O.O.

MALI STON

10

VELA LUKA

4.365.200

EURO TRADE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

223.300

SQUARE TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

10

HORTING D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SRŠEN D.O.O. ISAR D.O.O.

DUBROVNIK

4.344.900

KOMUNALNO MLJET D.O.O.

BABINO POLJE

222.300

CICRINA D.O.O.

LOPUD

10

PLOČE

4.318.800

MODRI PLANET D.O.O.

BRAŠINA

220.800

DUBAC PROMET D.O.O.

MLINI

10

DUBROVNIK

4.291.900

PIMARO D.O.O.

KUPARI

220.700

DUBROVNIK

10

NINO COMMERCE D.O.O.

PRIJEVOR

4.265.400

CAVTATSKI DELFIN D.O.O.

CAVTAT

220.600

DUBROVNIK

10

TRGOVINA VEIĆ

TRPANJ

4.251.500

RASHLAD VL. VJEKOSLAV BARČOT

VELA LUKA

220.300

BELLUS D.O.O. DUBROVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA DURA D.O.O. TIN-TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

10

JURE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

4.246.100

TRGOVINE MINČETA D.O.O.

DUBROVNIK

219.800

HALO NET D.O.O.

MOKOŠICA

10

ITALIAMOBILI, D.O.O.

DUBROVNIK

4.244.400

ADRIA KONGRES D.O.O.

DUBROVNIK

217.700

RIBARSKI OBRT - LIM

VELA LUKA

10

AEDIUM D.O.O.

DUBROVNIK

4.226.300

PROJEKTNA ORGANIZACIJA D.O.O.

DUBROVNIK

217.500

SUPER TOURS D.O.O.

DUBROVNIK

10

AMAI D.O.O.

DUBROVNIK

4.224.400

YAMAGUCHI D.O.O.

DUBROVNIK

217.200

ARGOSY, D.O.O.

DUBROVNIK

10

SRŠEN

PLOČE

4.220.700

SILVA, VL. GRADIMIR ŠEŠELJ

OPUZEN

217.100

ILIŠKOVIĆ D.O.O.

KORČULA

10

DOKO GRAĐENJE D.O.O.

METKOVIĆ

4.155.700

CONTO, D.O.O.

METKOVIĆ

215.600

ZVONO D.O.O.

DUBROVNIK

10

FRESH FISH D.O.O.

LOVIŠTE

4.146.500

10

4.146.100

214.700

MOKOŠICA

10

STRAŽEVAC D.O.O.

SOBRA

4.104.400

213.600

KARMEL, D.O.O. AUTOSERVIS DUBROVAČKI AUTOMOBILI D.O.O. ASFALT-INŽENJERING D.O.O.

METKOVIĆ

VIGANJ

CAVTAT CIPARIS TRADE D.O.O. ZLATA ESSERT-ROKO, MR. PHAM. - LJEK- STON ARNA ZLATA ESSERT-ROKO PRIJEVOR NINO COMMERCE D.O.O.

215.100

MARETA VIGANJ D.O.O.

METKOVIĆ

10

HALO NET D.O.O.

MOKOŠICA

4.099.700

VUKOSAV J.D.O.O.

DUBROVNIK

213.500

MOKOŠICA

MOKOŠICA

10

DVORI LAPAD D.O.O.

DUBROVNIK

4.099.700

KLAS, VL. HAZIZ SUFAJ

DUBROVNIK

212.600

PEMO CENTAR D.O.O.

DUBROVNIK

9

KORTA KATARINA D.O.O.

OREBIĆ

4.079.400

CYCLE 8 D.O.O.

DUBROVNIK

212.600

SILVA J.D.O.O.

DUBROVNIK

9

GIAKUA TRADE, D.O.O.

DUBROVNIK

4.076.200

SUĐURAĐ D.O.O.

SUĐURAĐ

212.100

RODA 1 D.O.O.

SREBRENO

9

AUTO DIJELOVI D.O.O.

MLINI

4.062.900

OBALA

LOPUD

211.300

9

LOZICA

4.055.300

IVAN VULETIĆ

METKOVIĆ

210.800

PRUD

9

GALOV, VL. NIKŠA GALOV

BADŽULA

4.047.700

DUBROVNIK

210.500

OPUZEN

9

LOVOR D. D.

LUMBARDA

4.042.500

DUBROVNIK

210.200

AUTOBUSNI KOLODVOR PLOČE D.O.O.

PLOČE

9

BALATON D.O.O.

BLATO

4.029.000

PLANET SPORT" MIMOZA DUBROVNIK D.O.O. - PUTNIČKA AGENCIJA AFRIKA INVESTICIJE D.O.O.

CAPO D.O.O. BETI USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MICHAEL, VL. ALEN SOČE

DUBROVNIK

GRADNJA MARIĆ D.O.O.

JANJINA

209.200

SKVER D.O.O

DUBROVNIK

9

EUROTRANZIT D.O.O.

METKOVIĆ

4.007.300

FIGULUS J.D.O.O.

DUBROVNIK

206.900

KALA-PROMET D.O.O.

METKOVIĆ

9

ROŽAT ĐARDIN D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

3.993.500

OMBLAMAR D.O.O.

DUBROVNIK

205.900

DOM D.O.O.

METKOVIĆ

9

OCINJE-MARKET D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

3.974.000

LANTERNA

DUBROVNIK

205.400

SLANO

9

KAZBEK D.O.O.

DUBROVNIK

3.955.000

MARITIMUS RAGUSA D.O.O.

DUBROVNIK

203.500

DUBROVNIK

9

TIN-TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

3.937.700

GRUPA NIDA D.O.O.

METKOVIĆ

202.400

DIDA TRADE, D.O.O. GRANDE ITALIA - ŠUMAN & DEL VECCHIO, D.O.O. DULIST D.O.O.

DUBROVNIK

9

GLOBTOUR, D.O.O.

DUBROVNIK

3.930.600

MONDO-TRADE D.O.O.

MOKOŠICA

201.300

GALERIJA DVA D.O.O.

DUBROVNIK

9

C-COMPANY D.O.O.

PLOČE

3.930.000

MILETIĆ, D.O.O.

GABRILI

201.200

KRTICA 2 J.D.O.O.

JANJINA

9

SUNČANI VRTOVI D.O.O.

ORAŠAC

3.925.200

POLAČA D.O.O.

SLANO

201.200

M.A.K. & N TRADE, D.O.O.

DUBROVNIK

9

LADY PI-PI

DUBROVNIK

3.913.200

SOLIDOR D.O.O.

MAKOŠE

200.200

TEMPO VRANICA D.O.O.

METKOVIĆ

9

ZALOGAJČIĆ, D.O.O.

DUBROVNIK

3.909.200

M&M-DUBROVNIK, D.O.O.

DUBROVNIK

200.100

MARIJA

ZVEKOVICA

9

10 10 10


ŽUPANIJE

96

GRAD ZAGREB 2015.

2015. % udjel u RH

Indeks 2014=100

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

38.248

33,37%

102,2

broj zaposlenih

342.920

39,53%

101,0

imovina ukupno

642.938.772.327

57,99%

101,4

1,05%

70,83%

ukupni prihod

333.289.310.931

51,42%

100,2

17.952.676.026

49,46%

91,9

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

9.113.141.326

46,11%

69,8

72,90%

60,28%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

dobit nakon oporezivanja gubitak nakon oporezivanja

102,4

6.017

prosječna neto plaća

18.583.545.665

investicije

48,40%

100,0

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

INA, D.D.

ZAGREB

19.869.147.200

HEP D.D.

ZAGREB

1.624.338.900

KONZUM D.D.

ZAGREB

12.602

KONZUM D.D.

ZAGREB

14.940.741.400

ZAGREB

893.483.700

HP D.D.

ZAGREB

8.882

HEP D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HT D.D.

ZAGREB

9.516.865.300

ZAGREB

725.198.900

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

8.008

ZAGREB

7.018.390.500

HT D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

337.109.600

INA, D.D.

ZAGREB

7.605

ZAGREB

6.014.665.200

KONZUM D.D.

ZAGREB

234.603.600

ZAGREB

7.602

PETROL D.O.O.

ZAGREB

4.872.836.000

JANAF, D.D.

ZAGREB

233.586.700

ZAGREB

7.485

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

3.971.429.100

JAMNICA D.D.

ZAGREB

231.510.200

H Š D.O.O. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

5.046

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

3.304.741.100

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

196.299.900

HT D.D.

ZAGREB

3.889

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

3.238.250.200

HOPS D.O.O.

ZAGREB

189.689.600

TISAK D.D.

ZAGREB

3.473

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

3.208.096.600

H Š D.O.O.

ZAGREB

186.390.000

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

3.340

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

2.951.626.500

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

175.957.000

FINA

ZAGREB

3.027

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

2.931.444.200

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

173.052.700

HRT

ZAGREB

2.799

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

2.828.924.800

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

169.901.300

2.779

ZAGREB

2.817.048.600

LEDO D.D.

ZAGREB

168.134.800

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

2.534.912.700

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

167.238.100

KAUFLAND HRVATSKA K.D. HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O. SECURITAS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

TISAK D.D.

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

2.418.656.500

HP D.D.

ZAGREB

163.918.000

PHILIP MORRIS ZAGREB,D.O.O.

ZAGREB

2.346.878.400

CERVESIA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

163.481.200

ZAGREB

2.737

ZAGREB

2.380

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

2.182

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

2.141 2.075

H Š D.O.O.

ZAGREB

2.084.732.300

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

154.386.200

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

AGROKOR D.D.

ZAGREB

1.975.275.700

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, D.D.

ZAGREB

135.631.200

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

2.074

METRO CASH & CARRY, D.O.O.

ZAGREB

1.819.125.800

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

108.737.600

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1.976

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

1.798.509.100

100.177.300

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

1.905

BUZIN

1.784.572.900

ERSTE CARD CLUB D.O.O KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

M SAN GRUPA D.D.

ZAGREB

98.894.800

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

1.675

HP D.D.

ZAGREB

1.703.112.500

AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

1.696.938.200

ZAGREB

94.181.800

ELECTUS DGS D.O.O.

ZAGREB

1.505

ZAGREB

89.718.200

KRAŠ D.D.

ZAGREB

DUKAT D.D.

ZAGREB

1.695.071.000

1.486

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

89.640.400

VIADUKT D.D.

ZAGREB

BILLA, D.O.O.

ZAGREB

1.474

1.684.836.200

ATLANTIC GRUPA D.D.

ZAGREB

83.434.200

BILLA, D.O.O.

ZAGREB

1.348

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

ZAGREB

1.678.326.000

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

75.371.700

CROSCO, D.O.O.

ZAGREB

1.301

JAMNICA D.D. HOPS D.O.O.

ZAGREB

1.655.451.600

DUKAT D.D.

ZAGREB

72.851.000

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

1.247

ZAGREB

1.639.312.900

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

70.699.900

PEVEC D.D.

SESVETE

1.233

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


97

ŽUPANIJE

rang

naziv tvrtke

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

mjesto

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. CROATIA AIRLINES D.D.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

1.629.892.300

VMD GRUPA D.O.O.

ZAGREB

70.057.400

KLEMM SIGURNOST D.O.O.

ZAGREB

1.177

ZAGREB

1.582.008.100

PETROL D.O.O.

ZAGREB

69.499.900

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

1.168

ZAGREB

1.554.682.400

KONOS CONSTRUCTION D.O.O.

LUČKO

68.691.100

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

1.159

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

1.435.818.200

CEDEVITA, D.O.O.

ZAGREB

67.350.000

MLINAR D.D.

ZAGREB

1.144

HRT

ZAGREB

1.398.781.500

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

ZAGREB

66.723.300

ZAGREB

1.350.504.400

65.621.900

LEDO D.D.

ZAGREB

1.343.902.400

62.441.900

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. TIFON D.O.O.

ZAGREB

1.341.641.300

ZAGREB P.B. GRAD D.O.O. EUROPA - UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA ZAGREB D.O.O. ZAGREB KONČAR, D.D.

ZAGREB AKD-ZAŠTITA D.O.O. DEKRA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE ZAGREB D.O.O. ZAGREB JAMNICA D.D.

1.140

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

62.434.500

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

ZAGREB

1.069

ZAGREB

1.329.663.500

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

61.399.600

LEDO D.D.

ZAGREB

1.061

ZAGREB

1.318.106.400

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

60.961.100

METRO CASH & CARRY, D.O.O.

ZAGREB

1.057

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

1.244.177.500

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

60.918.900

HOPS D.O.O.

ZAGREB

1.050

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

1.235.689.600

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

58.539.300

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

982

PEVEC D.D.

SESVETE

1.181.338.600

VIPNET USLUGE D.O.O.

ZAGREB

57.568.200

DUKAT D.D.

ZAGREB

924

STSI D.O.O.

ZAGREB

1.119.379.400

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA D.O.O.

ZAGREB

56.194.800

STSI D.O.O.

ZAGREB

924

DALEKOVOD, D.D.

ZAGREB

1.027.672.800

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

52.294.300

SESVETE

897

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

1.013.099.700

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

50.900.300

ZAGREB

896

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

997.979.700

MLINAR D.D.

ZAGREB

48.922.100

BILIĆ-ERIĆ D.O.O. ADECCO D.O.O. ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

877

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

993.516.000

ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

47.865.300

PLETER - USLUGE D.O.O.

ZAGREB

877

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

990.774.400

NEKRETNINE ISTOK D.O.O.

ZAGREB

47.752.700

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

875

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

949.332.100

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

47.477.200

GRAMAT PROMET J.D.O.O.

ZAGREB

856

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

932.674.700

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

46.845.000

ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI D.O.O. ZAGREB

854

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

925.202.200

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

46.758.100

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

843

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

893.928.600

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

45.233.600

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

834

KRAŠ D.D.

ZAGREB

892.831.900

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

44.967.800

SMART FLEX D.O.O.

ZAGREB

833

KAMGRAD D.O.O. KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. CROSCO, D.O.O.

ZAGREB

887.967.000

BLITZ D.O.O.

ZAGREB

44.865.000

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

828

ZAGREB

886.453.500

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

43.576.200

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

823

ZAGREB

886.172.700

B2 KAPITAL D.O.O.

ZAGREB

43.494.900

ADRIA ZAPOSLENICI D.O.O.

ZAGREB

814

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

881.953.600

STSI D.O.O.

ZAGREB

42.606.600

FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

769

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

869.018.200

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

41.589.800

PETROL D.O.O.

ZAGREB

763

FRANCK D.D.

ZAGREB

866.299.300

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

40.073.500

TEHNIKA D.D.

ZAGREB

736

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

859.513.700

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

ZAGREB

39.493.900

INOVINE D. D.

ZAGREB

694

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

827.153.200

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

39.160.100

LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE D.O.O.

ZAGREB

692

PORSCHE INTER AUTO D.O.O.

ZAGREB

823.330.700

MSTART D.O.O.

ZAGREB

38.644.300

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

691

AWT INTERNATIONAL D.O.O. KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. LESNINA H. D. O. O.

ZAGREB

821.272.100

EFT-USLUGE D.O.O.

ZAGREB

37.641.900

ZAGREB

680

ZAGREB

811.522.800

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

37.249.400

ZAGREB

788.947.700

AUTO HRVATSKA D.D.

ZAGREB

37.102.800

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA D.O.O. ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

FINA

ZAGREB

769.180.600

36.262.700

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

643

ZAGREB

765.673.900

ZAGREB

34.792.500

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

640

VIADUKT D.D.

ZAGREB

755.738.000

GLOBALNA HRANA D.O.O. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. PAN-PEK, D.O.O.

ZAGREB

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

34.650.000

ADRIA GRUPA D.O.O.

ZAGREB

631

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

754.447.600

SYNGENTA AGRO D.O.O.

ZAGREB

33.893.000

LESNINA H. D. O. O.

ZAGREB

623

JANAF, D.D.

ZAGREB

744.958.300

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

33.702.800

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

594

TEHNIKA D.D. HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O. GRANOLIO D.D.

ZAGREB

719.403.900

TOKIĆ, D.O.O.

SESVETE

33.506.400

DALEKOVOD, D.D.

ZAGREB

592

ZAGREB

715.603.300

AUSTRIAN AIRLINES AG

ZAGREB

32.545.000

PAN-PEK, D.O.O.

ZAGREB

583

ZAGREB

708.091.600

PLAVI SAFIR D.O.O.

ZAGREB

32.542.300

TIFON D.O.O.

ZAGREB

568

ERSTE CARD CLUB D.O.O

ZAGREB

706.610.500

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

31.815.100

540

ZAGREB

703.939.000

DALEKOVOD, D.D.

ZAGREB

31.149.900

ZAGREB

534

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, D.D.

ZAGREB

668.760.900

BEIERSDORF D.O.O.

ZAGREB

31.075.400

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O. KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

GRAND AUTO D.O.O.

ZAGREB

531

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

650.771.300

ENERGOPLAN, D.O.O.

ZAGREB

31.057.100

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

522

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

ZAGREB

636.783.300

30.917.200

URIHO - ZAGREB

ZAGREB

504

ZAGREB

598.102.100

ZAGREB

30.064.500

499

ZAGREB

595.019.800

ZAGREB

29.945.200

ZAGREB

497

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

585.539.000

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

29.726.800

KAMGRAD D.O.O. KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

COMBIS D.O.O.

LESNINA H. D. O. O. KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. SIEMENS D.D.

ZAGREB

FIBIS D.O.O.

ZAGREB

487

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

ZAGREB

564.159.900

AKD D.O.O.

ZAGREB

29.585.900

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

480

1.102 1.101

ZAGREB

673

ZAGREB

645


ŽUPANIJE

98 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

560.415.900

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

ZAGREB

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

ZAGREB

531.991.800

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

531.129.800

SOKOL MARIĆ D.O.O.

KONČAR - KET, D.D.

ZAGREB

530.919.000

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

525.054.100

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

SIEMENS D.D. MERCATOR - H D.O.O. STAR IMPORT D.O.O. ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

29.454.100

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, D.D.

ZAGREB

477

ZAGREB

28.751.700

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

475

ZAGREB

28.316.100

INSTITUT IGH, D.D.

ZAGREB

465

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

27.963.800

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

459

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

ZAGREB

27.897.500

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

458

524.551.500

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

27.219.300

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

456

ZAGREB

516.735.700

MEDI-LAB D.O.O.

ZAGREB

27.087.900

FRANCK D.D.

ZAGREB

453

SESVETE

516.670.100

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

27.024.700

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

447

ZAGREB

504.757.800

AGMAR D.O.O.

ZAGREB

26.689.600

HEP D.D.

ZAGREB

431

ZAGREB

497.062.400

INGRA D.D.

ZAGREB

26.502.700

HRVATSKE CESTE D.O.O.

ZAGREB

430

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

494.944.500

INPROX ZAGREB SESVETE D.O.O.

ZAGREB

26.255.900

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

428

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

492.418.100

25.612.800

GERMANIA SPORT D.O.O.

ZAGREB

423

ZAGREB

488.992.700

ZAGREB

25.455.500

ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O. ZAGREB

411

KING ICT D.O.O.

BUZIN

488.745.500

TIFON D.O.O. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE - UPRAVLJANJE I POGON D.O.O. DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM, D.O.O.

ZAGREB

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

25.304.300

PEKARA DUBRAVICA D.O.O.

ZAGREB

410

AGS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

480.571.100

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

24.813.400

APIS IT D.O.O.

ZAGREB

408

INOVINE D. D.

ZAGREB

477.762.500

FRANCK D.D.

ZAGREB

24.599.600

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

ZAGREB

405

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

476.362.100

SPORTINA D.O.O.

ZAGREB

24.493.600

BADEL 1862 D.D.

ZAGREB

402

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

475.853.100

LANIŠTE D.O.O.

ZAGREB

24.286.900

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

396

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

470.305.300

PEVEC D.D.

SESVETE

24.090.600

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

ZAGREB

394

ERICSSON SERVICES D.O.O.

ZAGREB

469.241.700

IVERO TRADE D.O.O.

ZAGREB

23.924.600

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

384

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

467.349.400

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

23.190.600

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

382

ELEKTRO-KONTAKT, D.D. AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

464.594.500

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

22.630.600

JANAF, D.D.

ZAGREB

375

HRVATSKI LESKOVAC

458.602.800

DUPLICATO MEDIA D.O.O.

ZAGREB

22.152.600

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.D.

ZAGREB

374

ZAGREB

441.444.600

EMERSON D.O.O.

ZAGREB

22.048.400

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

372

MLINAR D.D.

ZAGREB

439.007.400

AGENCIJA ALAN D.O.O.

ZAGREB

20.809.500

NINA COMMERCE D.O.O.

ZAGREB

356

CE-ZA-R D.O.O.

ZAGREB

438.449.600

INPROX SPLIT D.O.O.

ZAGREB

20.665.500

MANA MODA D.O.O.

ZAGREB

353

EZPADA D.O.O.

ZAGREB

433.680.200

DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

20.404.100

IN2 D.O.O.

ZAGREB

352

RWE ENERGIJA D.O.O.

ZAGREB

429.473.100

JADRO MARK D.O.O.

ZAGREB

20.377.800

MONTING D.O.O.

ZAGREB

352

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

421.315.500

CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

ZAGREB

20.350.500

COMBIS D.O.O.

ZAGREB

351

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

413.688.200

KPMG CROATIA D.O.O.

ZAGREB

20.184.400

ZM D.O.O.

ZAGREB

351

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

411.886.100

METRO NEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

20.102.800

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.

ZAGREB

349

INTERENERGO D.O.O.

ZAGREB

409.982.800

ENIKON AEROSPACE D.O.O.

ZAGREB

19.980.100

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

ZAGREB

342

TOKIĆ, D.O.O.

SESVETE

408.871.200

ZAGREB

19.977.700

PREHRANA TRGOVINA D.D.

ZAGREB

336

JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

406.303.800

HRVATSKI LESKOVAC

19.721.800

WEBER ESCAL D.O.O

HRVATSKI LESKOVAC

336

VMD GRUPA D.O.O.

ZAGREB

397.728.100

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. CISCO SYSTEMS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

18.409.000

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

334

NOVA TV D.D.

ZAGREB

394.938.200

PEKARA DUBRAVICA D.O.O.

ZAGREB

18.362.800

LJEKARNE PRIMA PHARME

ZAGREB

329

ZARA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

391.499.300

HRT

ZAGREB

18.267.300

JYSK D.O.O.

ZAGREB

328

ELKA D.O.O.

ZAGREB

389.526.600

C.I.O.S. D.O.O.

ZAGREB

18.165.000

NOVA TV D.D.

ZAGREB

325

ZM D.O.O.

ZAGREB

388.619.700

BAKER TILLY D.O.O.

ZAGREB

18.108.300

V GRUPA D.O.O.

ZAGREB

323

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

ZAGREB

388.316.800

KOSTKO D.O.O.

ZAGREB

18.012.200

BIPA D.O.O.

ZAGREB

319

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

384.127.700

ZARA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

17.748.300

ENIKON AEROSPACE D.O.O.

ZAGREB

315

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

374.022.000

BLITZ - CINESTAR D.O.O.

ZAGREB

17.648.900

ZAGREB

373.167.700

NANOBIT D.O.O.

ZAGREB

17.647.800

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

368.461.000

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

ZAGREB

17.644.000

KONČAR - METALNE KONSTRUKCIJE D.D. ZAGREB EUROPA - UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA ZAGREB D.O.O. ZAGREB ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

313

C&A MODA D.O.O.

ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

362.451.900

JOHNSON & JOHNSON S.E. D.O.O.

ZAGREB

17.482.900

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

310

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

362.015.700

OAO ˝VO˝ TECHNOPROMEXPORT

ZAGREB

17.468.500

AKD D.O.O.

ZAGREB

309 306

312 311

EMERSON D.O.O.

ZAGREB

358.728.100

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

17.462.900

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

CEDEVITA, D.O.O.

ZAGREB

357.460.800

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

17.224.600

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

ZAGREB

301

HEP-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

353.650.900

ADRIATIC ZAGREB FACTORING D.O.O.

ZAGREB

17.089.600

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

294

ABB D.O.O.

ZAGREB

352.514.700

FOKUS D.O.O. ZAGREB

ZAGREB

16.909.800

SIEMENS D.D.

ZAGREB

293

P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

348.663.500

FAIRTRADE D.O.O.

ZAGREB

16.439.700

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

288

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

ZAGREB

348.361.400

WPC AGRO 5 D.O.O.

ZAGREB

16.193.800

CEDEVITA, D.O.O.

ZAGREB

287

VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O. ZAGREB

344.976.200

OBI TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

16.084.700

FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA D.O.O.

ZAGREB

287


99

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke STRABAG D.O.O.

mjesto ZAGREB

ukupni prihod 342.863.700

naziv tvrtke DOKA HRVATSKA D.O.O.

mjesto ZAGREB

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

15.927.800

TOP RAČUNOVODSTVO SERVISI D.O.O.

ZAGREB

287

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

340.014.200

PNEUMATIK D.O.O.

ZAGREB

15.831.700

TOKIĆ, D.O.O.

SESVETE

286

PROENERGY D.O.O.

ZAGREB

336.928.300

ABB D.O.O.

ZAGREB

15.729.900

INTEREUROPA D.O.O.

ZAGREB

283

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

334.877.100

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

15.684.000

AQUAESTIL PLUS D.O.O.

ZAGREB

283

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

333.654.200

STRABAG AG

ZAGREB

15.683.700

ZARA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

279

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

322.986.700

NICRO D.O.O.

ZAGREB

15.648.200

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

ZAGREB

278

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

ZAGREB

322.815.000

HEWLETT-PACKARD D.O.O.

ZAGREB

15.586.900

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

277

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

322.059.000

LIBERTAS ZASTUPANJE D.O.O.

ZAGREB

15.583.200

KONČAR - KET, D.D.

ZAGREB

272

HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O.

ZAGREB

320.569.200

CROZ D.O.O.

ZAGREB

15.445.300

ELKA D.O.O.

ZAGREB

268

BADEL 1862 D.D.

ZAGREB

316.373.100

AGRAM INVEST D.D.

ZAGREB

15.412.500

ZAŠTITA-ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

268

BIPA D.O.O.

ZAGREB

316.285.700

AGROPROTEINKA D.D.

SESVETE

15.385.700

ZAGREB

266

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

315.106.300

15.088.700

ZAGREB

264

ZAGREB

314.905.900

ZAGREB

15.076.400

ZAGREB

262

GIP PIONIR D.O.O.

ZAGREB

314.895.800

COMBIS D.O.O. KIKA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA D.O.O. DIREKT, D.O.O.

ZAGREB

C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

PORSCHE INTER AUTO D.O.O. FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST BOLUS D.O.O.

SESVETE

14.936.800

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

ZAGREB

259

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

310.201.900

INVICTUS ULAGANJA D.O.O.

ZAGREB

14.800.500

CE-ZA-R D.O.O.

ZAGREB

256

JYSK D.O.O.

ZAGREB

308.783.000

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

14.738.700

KONČAR - INEM, D.D.

ZAGREB

254

VULKAL D.O.O. FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST UNEX MEDIA D.O.O.

ZAGREB

305.677.300

PHARMAKON DISTRIBUCIJA D.O.O.

ZAGREB

14.729.200

OV-ODRŽAVANJE VAGONA D.O.O.

ZAGREB

252

ZAGREB

295.195.800

MM FARMACHEM D.O.O.

ZAGREB

14.508.700

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI D.D. ZAGREB

250

ZAGREB

294.558.900

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

14.271.300

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

ZAGREB

250

APIOS D.O.O.

ZAGREB

294.255.400

STOMA MEDICAL D.O.O.

ZAGREB

14.150.200

LJEKARNE PRIMA PHARME

ZAGREB

291.759.900

INVESTCO D.O.O.

ZAGREB

13.900.700

248

RECRO D.D.

ZAGREB

288.376.300

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

ZAGREB

13.846.100

ZAGREB METUS D.O.O. GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO- ZAGREB DARSTVO D.O.O. ZAGREB ERSTE CARD CLUB D.O.O

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

287.083.500

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

13.829.000

VALIPILE D.O.O.

SESVETE

243

RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

281.486.000

JASIKA D.O.O.

ZAGREB

13.792.500

ASSECO SEE D.O.O.

ZAGREB

238

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

281.026.100

GENEZA D. O. O.

ZAGREB

13.694.200

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

ZAGREB

276.012.900

KAVRAN-MAKS D.O.O.

ZAGREB

13.513.100

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

275.633.200

CENTRICE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

13.506.800

ZAGREB RTL HRVATSKA D.O.O. AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI HRVATSKI LESKOVAC CENTRI D.O.O. SIEMENS CONVERGENCE CREATORS D.O.O. ZAGREB

H-ABDUCO D.O.O.

ZAGREB

271.359.900

TIM KABEL D.O.O.

SESVETE

13.384.500

EXCEL ASSEMBLIES D.O.O.

ZAGREB

232

KONOS CONSTRUCTION D.O.O.

LUČKO

266.795.400

B. BRAUN ADRIA D.O.O.

ZAGREB

13.365.500

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

230

AGIT D.O.O.

ZAGREB

263.329.600

GRADATIN D.O.O.

SESVETE

13.257.400

ELGRAD D.O.O.

ZAGREB

228

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

263.241.200

SPAN, D.O.O.

ZAGREB

13.076.300

AGROKOR D.D.

ZAGREB

226

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

259.977.600

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

13.003.000

GHETALDUS OPTIKA, D.D.

ZAGREB

225

BAT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

257.539.800

KLEMM SIGURNOST D.O.O.

ZAGREB

12.961.400

EXCLUSIVE CHANGE D.O.O.

ZAGREB

223

ROBERT BOSCH, D.O.O.

ZAGREB

254.531.600

EKONERG D.O.O.

ZAGREB

12.940.900

VJESNIK D.D.

ZAGREB

221

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

ZAGREB

249.954.000

UNEX GRUPA D.O.O.

ZAGREB

12.890.000

GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.

ZAGREB

219

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

249.052.300

MLINAC D.O.O.

ZAGREB

12.830.500

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

ZAGREB

218

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

248.648.200

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

12.756.800

KING ICT D.O.O.

BUZIN

216

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

241.972.800

EOS MATRIX D.O.O.

ZAGREB

12.675.400

GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE D.O.O.

ZAGREB

216

TERI-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

240.272.700

ZAGREB

12.589.900

M B M D.O.O.

LUČKO

216

HYUNDAI HRVATSKA D.O.O.

SESVETE

240.214.600

LUČKO

12.586.500

RIZ-ODAŠILJAČI D.D.

ZAGREB

214

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM, D.O.O.

ZAGREB

239.204.300

ROBOTIC D.O.O. INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU D.O.O. KING ICT D.O.O.

BUZIN

12.561.000

ZAGREB

212

PACIFIC FRUIT LIMITED D.O.O.

ZAGREB

238.972.400

BADEL 1862 D.D.

ZAGREB

12.394.000

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

238.723.900

IREKS AROMA D.O.O.

ZAGREB

12.304.800

HALMED HRVATSKE VODE - HIDROTEHNIČKI OBJEKTI D.O.O. SPORTINA D.O.O.

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

237.482.000

KONČAR - MES, D.D.

ZAGREB

12.231.800

FOKUS D.O.O. ZAGREB

ZAGREB

237.431.800

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

12.222.600

ATLANTIC GRUPA D.D.

ZAGREB

236.585.100

KOMGRA D.O.O.

ZAGREB

TIM KABEL D.O.O.

SESVETE

236.040.900

TRIUS D.O.O.

PET-PROM D.O.O.

ZAGREB

234.515.600

SOPOT ADRIATIC D.O.O.

BEIERSDORF D.O.O.

ZAGREB

234.442.200

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

249

247

237 235 234

ZAGREB

211

ZAGREB

208

MPG D.O.O.

ZAGREB

207

MERITUS PLUS D.O.O.

ZAGREB

207

12.212.800

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

204

ZAGREB

12.140.800

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

203

ZAGREB

12.117.400

ZAGREBŠPED, D.O.O.

ZAGREB

203

GIP PIONIR D.O.O.

ZAGREB

12.112.400

ALGORITAM MK D.O.O.

ZAGREB

202

234.045.000

MICROSOFT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

12.096.100

ARGENTUM D.O.O.

ZAGREB

202

ZAGREB

232.882.600

MONTINVEST D.O.O.

ZAGREB

12.085.900

TERSUS EKO D.O.O.

ZAGREB

201

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

232.526.900

SANDOZ D.O.O.

ZAGREB

12.049.400

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ZAGREB

200

MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

232.234.900

AGROCHEM-MAKS D.O.O.

ZAGREB

11.992.600

KATAPULT D.O.O.

ZAGREB

199


ŽUPANIJE

100 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke EMIL FREY AUTO CENTAR D.O.O.

mjesto ZAGREB

ukupni prihod 231.177.800

naziv tvrtke URED ZA PODRŠKU D.O.O.

mjesto BUZIN

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

11.963.500

CROATIA BUS D.O.O

ZAGREB

broj zaposlenika 199

ELECTROLUX D.O.O.

ZAGREB

228.750.800

HOTEL DUBROVNIK D.D.

ZAGREB

11.857.100

SPORT VISION D.O.O.

ZAGREB

198

TETRA PAK D.O.O.

ZAGREB

226.448.600

MESNICE FIOLIĆ D.O.O.

HRAŠĆE TUROPOLJSKO

11.781.900

DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA D.O.O.

ZAGREB

196

SPAN, D.O.O.

ZAGREB

226.387.400

UNIKOMERC D.D.

ZAGREB

11.778.500

FERROSTIL MONT D.O.O.

ZAGREB

196

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

226.265.000

KRAŠ D.D.

ZAGREB

11.736.600

JADRAN D.D.

ZAGREB

193

SANDOZ D.O.O.

ZAGREB

225.128.100

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

11.735.300

PET-PROM D.O.O.

ZAGREB

192

RWA HRVATSKA D.O.O.

BUZIN

224.953.400

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

11.533.700

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

189

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

224.527.500

JYSK D.O.O.

ZAGREB

11.531.500

MSTART D.O.O.

ZAGREB

188

A-ANTICUS D.O.O. MEDIACOM CENTRAL EUROPE ZAGREB D.O.O. RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

ZAGREB

224.401.200

AGRO LDCII D.O.O.

ZAGREB

11.508.800

REIWAG FACILITY SERVICES D.O.O.

ZAGREB

185

ZAGREB

223.986.300

ORANT, D.O.O.

ZAGREB

11.476.900

KONTIS D.O.O.

ZAGREB

185

ZAGREB

223.972.500

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

11.469.000

BAUERFEIND D.O.O.

ZAGREB

184

VODOSKOK D.D.

ZAGREB

223.765.300

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

ZAGREB

11.379.200

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

183

APIS IT D.O.O.

ZAGREB

220.951.400

CC REAL D.O.O., K.D.

ZAGREB

11.273.200

VEČERNJI LIST D.O.O.

ZAGREB

182

INA MAZIVA D.O.O.

ZAGREB

217.793.400

ZAGORJE GRADNJA D.O.O.

ZAGREB

11.134.000

KONČAR - NSP, D.O.O.

ZAGREB

182

EDISON INTERNATIONAL S.P.A.

ZAGREB

216.470.600

IVAMIL D.O.O.

ZAGREB

11.079.500

S. OLIVER HR D.O.O.

ZAGREB

181

P.S.C. ZAGREB, D.O.O.

ZAGREB

212.657.900

QUADRO PROJEKT D.O.O.

ZAGREB

11.023.600

AVENIJA D.O.O.

ZAGREB

180

ASBISC-CR D.O.O.

ZAGREB

211.614.300

HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O.

ZAGREB

11.019.900

24SATA D.O.O.

ZAGREB

179

24SATA D.O.O.

ZAGREB

209.321.700

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI D.D. ZAGREB

11.001.800

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

178

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

207.700.800

CROATEL,D.O.O.

ZAGREB

10.975.000

PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, D.O.O.

ZAGREB

178

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

207.245.400

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

10.923.600

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

177

AKD D.O.O.

ZAGREB

204.607.200

SPECTRA - MEDIA D.O.O.

ZAGREB

10.893.700

OVERSEAS TRADE CO LTD D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

177

PAN-PEK, D.O.O.

ZAGREB

204.375.300

ZAKUP AGRO 4 D.O.O.

ZAGREB

10.858.800

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

176

DHL INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

202.923.500

ADORO VRATA D.O.O.

BUZIN

10.769.500

AUTO KREŠO MALOPRODAJA D.O.O.

ZAGREB

175

KONČAR - METALNE KONSTRUKCIJE D.D. ZAGREB

202.798.700

ZODAKS D.O.O.

ZAGREB

10.608.500

SPAN, D.O.O.

ZAGREB

172

ZAGREB

202.723.200

BEZICO, D.O.O.

ZAGREB

10.537.700

POLIKLINIKA MEDIKOL

ZAGREB

171

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI D.D. ZAGREB

200.344.000

EXCLUSIVE CHANGE D.O.O.

ZAGREB

10.435.800

GRANOLIO D.D.

ZAGREB

169

ZAGREB

10.433.300

SOLDUS D.O.O.

ZAGREB

169

ZAGREB

10.370.400

CONFERO-ZAPOŠLJAVANJE D.O.O.

ZAGREB

167

ZAGREB

10.133.000

IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.

ZAGREB

167

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

ZAGREB

198.089.100

SPORTINA D.O.O.

ZAGREB

196.541.200

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

ZAGREB

195.641.900

BOOKING.COM D.O.O. GRGIĆ & PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O. AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ING-GRAD D.O.O.

ZAGREB

195.211.100

PROFIL KLETT D.O.O.

ZAGREB

10.125.100

GRESS D.O.O.

ZAGREB

167

ALPIQ ENERGIJA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

195.017.700

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

10.006.800

TEXTILE HOUSE TRGOVINE D.O.O.

ZAGREB

165

HRVATSKE CESTE D.O.O.

ZAGREB

194.888.900

9.974.700

LUXOR UGOSTITELJSTVO D.O.O.

ZAGREB

165

ZAGREB

194.444.400

ZAGREB

9.872.200

K I K ELEKTRONIKA D.O.O.

SESVETE

164

KONČAR, D.D.

ZAGREB

193.271.600

S&T HRVATSKA D.O.O. MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O. SECURITAS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

PETROKOV D.O.O.

ZAGREB

9.765.800

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

163

PHARMA NET D.O.O.

ZAGREB

190.282.400

ADRIAINVEST-INŽENJERING D.O.O.

ZAGREB

9.741.900

ZAGREB

163

ELECTUS DGS D.O.O.

ZAGREB

189.856.300

SENSA OLIVA D.O.O.

ZAGREB

9.723.800

ZAGREB

163

SCOTT BADER D.O.O.

ZAGREB

188.889.100

KATAPULT D.O.O.

ZAGREB

9.702.700

ADECCO OUTSOURCING D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ & PARTNERI D.O.O. DOK-ING D.O.O.

ZAGREB

163

VEČERNJI LIST D.O.O.

ZAGREB

188.454.800

INGRA-GRADNJA D.O.O.

ZAGREB

9.617.000

ABB D.O.O.

ZAGREB

163

PREHRANA TRGOVINA D.D.

ZAGREB

188.327.500

ASTORIA D.O.O.

ZAGREB

9.462.300

INA MAZIVA D.O.O.

ZAGREB

162

HERVIS D.O.O.

ZAGREB

187.740.600

BDO CROATIA D.O.O.

ZAGREB

9.350.700

POSILOVIĆ ZAŠTITA D.O.O.

ZAGREB

162

ORBICO BEAUTY D.O.O.

ZAGREB

187.246.300

APIS IT D.O.O.

ZAGREB

9.172.100

WÜRTH-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

161

SECURITAS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

185.715.900

PHILIP MORRIS ZAGREB,D.O.O.

ZAGREB

9.129.500

ZIEGLER D.O.O.

ZAGREB

160

EUROAGRAM TIS D.O.O.

ZAGREB

183.642.700

PORTUN FERRUM D.O.O.

ZAGREB

9.099.000

160

HOREX TRADE D.O.O.

ZAGREB

183.472.000

GRANOLIO D.D.

ZAGREB

9.073.100

ADIDAS CROATIA D.O.O.

ZAGREB

182.565.700

AUTOBUS D.O.O.

ZAGREB

9.072.400

ZAGREB AG SJAJ D.O.O. KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU ZAGREB D.D. ZAGREB KONČAR - MES, D.D.

ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI D.O.O. ZAGREB

182.192.400

PET MINUTA D.O.O.

ZAGREB

9.057.600

ZAGREB

159

KONČAR - INEM, D.D.

ZAGREB

182.014.900

MB FRIGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

9.042.200

JOHNSON & JOHNSON S.E. D.O.O.

ZAGREB

181.849.500

PRAEVISIO D.O.O.

ZAGREB

9.029.500

DHL INTERNATIONAL D.O.O. ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE, D.D. ING-GRAD D.O.O.

PNEUMATIK D.O.O.

ZAGREB

181.563.400

AGROKOR-ENERGIJA D.O.O.

ZAGREB

9.014.400

ENIKON AEROSPACE D.O.O.

ZAGREB

179.922.100

CAPRICORNUS, D.O.O.

ZAGREB

8.980.600

BRENNTAG HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

179.747.900

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

IREKS AROMA D.O.O.

ZAGREB

179.410.500

POLIKLINIKA IDENTALIA, ZAGREB

ELGRAD D.O.O.

ZAGREB

179.255.100

CIGLANE NEKRETNINE D.O.O.

160 160

ZAGREB

159

ZAGREB

156

POLIKLINIKA SUNCE

ZAGREB

156

TAKKO FASHION CROATIA D.O.O.

ZAGREB

156

8.945.600

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM, D.O.O.

ZAGREB

155

ZAGREB

8.819.600

EUROLEX SIGURNOST D.O.O.

ZAGREB

154

ZAGREB

8.793.700

IN TIME D.O.O.

HRAŠĆE TUROPOLJSKO

153


101

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

8.777.000

TOM TAILOR ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

152

SESVETE

8.775.400

CROZ D.O.O.

ZAGREB

152

ZAGREB

8.756.900

LUXOR MULTISERVIS D.O.O.

ZAGREB

151

DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA D.O.O.

ZAGREB

8.749.000

Z.T.S. D.O.O.

ZAGREB

151

175.451.700

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

8.688.900

HOTELI NOVI, D. O. O.

ZAGREB

151

174.340.900

ORBICO BEAUTY D.O.O.

ZAGREB

8.646.100

JAŠKAPACK D.O.O.

SESVETE

150

MSTART D.O.O.

ZAGREB

178.696.700

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

STANIĆ BEVERAGES D.O.O.

ZAGREB

178.535.200

TRGOVAČKI CENTAR - MILENIJ D.O.O.

INAGIP, D.O.O.

ZAGREB

176.219.000

VAILLANT D.O.O.

INSTITUT IGH, D.D.

ZAGREB

176.156.700

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

ZAGREB

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA D.O.O.

ZAGREB

mjesto

broj zaposlenika

M B M D.O.O.

LUČKO

174.287.500

B.A.M.T. D.O.O.

ZAGREB

8.613.400

AMADEUS M.A.J., D.O.O.

ZAGREB

149

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O. TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA D.O.O. TOYOTA CROATIA D.O.O.

ZAGREB

172.220.600

ZAGREB

8.571.800

PRIMA NAMJEŠTAJ D.O.O.

ZAGREB

148

ZAGREB

172.037.900

ZAGREB

8.506.000

KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O.

ZAGREB

148

ZAGREB

171.818.100

ZAGREB

8.503.200

MODEL PAKIRANJA D.D.

ZAGREB

147

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

ZAGREB

171.729.900

ELICOM D.O.O. KONČAR - ELEKTRIČNI APARATI SREDNJEG NAPONA D.D. KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D. EMPORION D.O.O.

ZAGREB

8.500.600

ERSTE GROUP CARD PROCESSOR D.O.O.

ZAGREB

146

IMPERIAL TOBACCO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

171.545.300

MANDIS D.O.O.

ZAGREB

8.491.300

PIRAMIDA D.O.O.

SESVETE

146

VOLVO GROUP CROATIA D.O.O.

ZAGREB

171.490.200

CROATIA BUS D.O.O

ZAGREB

8.396.500

CONTY PLUS D.O.O.

LUČKO

146

PLETER - USLUGE D.O.O.

ZAGREB

171.339.700

ZAGREB

8.366.500

EMERSON D.O.O.

ZAGREB

145

AGMAR D.O.O.

ZAGREB

170.611.600

ZAGREB

8.323.100

DOUGLAS PARFUMERIJE D.O.O.

ZAGREB

145

MEDI-LAB D.O.O.

ZAGREB

170.397.000

SEDAM IT D.O.O. ŠKARICA I PARTNERI, ODVJETNIČKO DRUŠTVO ING-GRAD D.O.O.

ZAGREB

8.225.900

LA LOG D.O.O.

SESVETE

145

MAZDA MOTOR CROATIA D.O.O.

ZAGREB

168.943.800

ACI GRUPA D.D.

ZAGREB

8.194.200

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

144

MONDELEZ ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

168.342.700

B.M.V. INŽENJERING D.O.O.

ZAGREB

8.123.400

HANZA MEDIA D.O.O.

ZAGREB

143

FAIRTRADE D.O.O.

ZAGREB

168.236.400

S.C.A.N. D.O.O.

BUZIN

8.084.800

CLUB ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

142

VALIPILE D.O.O.

SESVETE

166.581.700

AVENIJA D.O.O.

ZAGREB

8.009.300

SPECTRA - MEDIA D.O.O.

ZAGREB

140

CERVESIA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

163.746.400

ZAGREB

8.004.800

METAL PRODUCT D.O.O.

ODRA

139

ZAGREB

7.996.400

MONTINVEST D.O.O.

ZAGREB

139

ZAGREB

7.901.300

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

138

BOEHRINGER INGELHEIM ZAGREB D.O.O. ZAGREB

163.127.700

SYNGENTA AGRO D.O.O.

ZAGREB

162.741.000

SANYKO D.O.O. POROBIJA I POROBIJA, ODVJETNIČKO DRUŠTVO SYNERGOS EKO D.O.O.

INTEREUROPA D.O.O.

ZAGREB

161.754.900

TAJNIK D.O.O.

ZAGREB

7.895.900

PIANOFORTE CROATIA D.O.O.

ZAGREB

138

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

ZAGREB

161.325.100

ZIEGLER D.O.O.

ZAGREB

7.878.300

TEH - GRADNJA D.O.O.

ZAGREB

138

VM2 D.O.O., ZAGREB

ZAGREB

160.919.400

ELEKTROKEM D.O.O.

VUGROVEC DONJI

7.853.900

ESPLANADE OLEANDER D.O.O.

ZAGREB

138

LA LOG D.O.O.

SESVETE

160.754.200

MEDTRONIC ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

7.792.000

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

137

EKUPI D.O.O.

BUZIN

160.647.900

KODAK CENTAR D.O.O.

ZAGREB

7.785.400

KPMG CROATIA D.O.O.

ZAGREB

137

KONČAR - KUĆANSKI APARATI D.O.O.

ZAGREB

159.336.000

ESPLANADE OLEANDER D.O.O.

ZAGREB

7.768.800

PRO SPORT 98 D.O.O.

ZAGREB

137

INGRA D.D.

ZAGREB

158.787.800

24SATA D.O.O.

ZAGREB

7.752.500

FOKUS D.O.O. ZAGREB

ZAGREB

137

MANA MODA D.O.O.

ZAGREB

158.001.600

PERI OPLATE I SKELE D.O.O.

ZAGREB

7.749.200

QUEHENBERGER LOGISTICS D.O.O.

ZAGREB

136

FEAL HRVATSKA D.O.O. CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB D.D. COMPING D.O.O.

ZAGREB

157.826.500

KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O.

ZAGREB

7.742.300

VODOTEHNIKA D.D.

ZAGREB

135

ZAGREB

156.920.000

DDL ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

7.738.000

MONTMONTAŽA-OPREMA D.O.O.

ZAGREB

135

ZAGREB

156.698.200

ZAGREBŠPED, D.O.O.

ZAGREB

7.680.200

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

ZAGREB

134

ADRIA GRUPA D.O.O.

ZAGREB

155.732.600

ZAGREB PLAKAT D.O.O.

ZAGREB

7.633.700

MARCHÉ RESTORANI D.O.O.

ZAGREB

134

PUBLICIS D.O.O.

ZAGREB

155.553.000

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

ZAGREB

7.612.800

UNITAS D.D.

ZAGREB

133

BAYER D.O.O.

ZAGREB

154.656.600

SUPER ŠANSA D.O.O.

ZAGREB

7.575.700

HERVIS D.O.O.

ZAGREB

132

VELETABAK D.O.O

ZAGREB

154.127.700

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

7.562.600

ZAGREB

132

K I K ELEKTRONIKA D.O.O.

SESVETE

153.438.600

UGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

7.551.600

ZAGREB

132

GRANIT-POLUS LANIŠTE D.O.O.

ZAGREB

153.315.500

VELIKI ROBOT D.O.O.

ZAGREB

7.432.300

UNIJA NOVA, D.O.O. HIDROMONT INDUSTRIJSKA MONTAŽA D.O.O. IREKS AROMA D.O.O.

ZAGREB

132

MODEL PAKIRANJA D.D.

ZAGREB

153.122.100

AGS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

7.396.300

131

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, D.D.

ZAGREB

153.108.100

NEKRETNINE SPLIT D.O.O.

ZAGREB

7.345.100

NINA COMMERCE D.O.O.

ZAGREB

151.761.300

AUCTOR KAPITAL D.O.O.

ZAGREB

7.307.100

ZAGREB IBM HRVATSKA D.O.O. KONČAR - ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI ZAGREB APARATI D.D. ZAGREB PHILIP MORRIS ZAGREB,D.O.O.

130

ASSECO SEE D.O.O.

ZAGREB

150.831.900

WINOKUROW D.O.O.

ZAGREB

7.288.100

HM-PATRIA D.O.O.

ZAGREB

130

ANDO D.O.O.

ZAGREB

149.967.500

GRAND AUTO D.O.O.

ZAGREB

7.259.900

EGIS ROAD OPERATION CROATIA D.O.O.

ZAGREB

130

MCCANN ERICKSON D.O.O.

ZAGREB

148.927.600

UNEX MEDIA D.O.O.

ZAGREB

7.246.700

MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

130

EUROPAPIER ADRIA D.O.O.

SESVETE

147.723.800

INFINITUM FACTORING D.O.O.

ZAGREB

7.234.900

LABUD D.O.O.

ZAGREB

128

ZELENA ZEMLJA D.O.O.

ZAGREB

146.588.000

COMPING D.O.O.

ZAGREB

7.231.800

MAJOR INTERNACIONAL D.O.O.

ZAGREB

128

IN2 D.O.O.

ZAGREB

145.707.800

INVESTINŽENJERING D.O.O.

ZAGREB

7.229.400

BIOVEGA D.O.O.

ZAGREB

127

ZAGREB PHARMAKON DISTRIBUCIJA D.O.O. EUROPA - UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA ZAGREB D.O.O. ZAGREB AUTOKUĆA BAOTIĆ D.O.O.

145.159.700

ZAGREB

7.229.300

MILIA D.O.O.

ZAGREB

127

ZAGREB

7.224.700

MONILE D.O.O.

ZAGREB

127

144.064.800

TERI-TRGOVINA D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO KALLAY & PARTNERI D.O.O. TOM TAILOR ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

7.184.400

BLITZ - CINESTAR D.O.O.

ZAGREB

126

SESVETE

143.004.700

SCOTT BADER D.O.O.

ZAGREB

7.125.600

IZOVAT DT D.O.O.

ZAGREB

126

AGROPROTEINKA D.D.

144.617.800

131


ŽUPANIJE

102 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

IGEPA PLANA D.O.O.

ZAGREB

BAUERFEIND D.O.O. GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

141.841.400

ABEST D.O.O.

ZAGREB

ZAGREB

140.482.700

SIKA CROATIA, D.O.O.

ZAGREB

140.360.900

AUTO HRVATSKA CENTAR D.O.O.

HELIOS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

140.121.300

COMTEL CORP D.O.O.

ZAGREB

ŽEPOH D.O.O.

ZAGREB

MEDIC D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

7.125.300

KADUS D.O.O.

ZAGREB

126

LUČKO

7.121.100

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

125

ZAGREB

7.104.900

TEPIH-CENTAR D.O.O.

ZAGREB

125

A & B D.O.O.

ZAGREB

7.099.900

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

124

140.046.800

KLIMA-KONTAKT D.O.O.

ZAGREB

7.099.800

PLAVI TIM D.O.O.

ZAGREB

124

139.646.200

BLITZ - CINESTAR ADRIA, D.O.O.

ZAGREB

7.018.600

ACNIELSEN D.O.O.

ZAGREB

124

ZAGREB

138.966.100

REAL GRUPA D.O.O.

ZAGREB

6.973.400

KRAŠ-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

123

ZAGREB MONTING D.O.O. HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE ZAGREB D.O.O. NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS D.O.O. ZAGREB

138.649.400

JANA PHARM D.O.O.

ZAGREB

6.924.300

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

122

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.D.

138.544.100

CONDITUM PROJEKT D.O.O.

ZAGREB

6.898.200

BENZ D.O.O.

ZAGREB

122

138.518.100

SHIRE D.O.O.

ZAGREB

6.869.700

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

121

ZAGREB

138.394.400

TELENERG D.O.O.

ZAGREB

6.832.100

EKO PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

121

GRADATIN D.O.O.

SESVETE

138.390.100

EUROAGRAM TIS D.O.O.

ZAGREB

6.821.200

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

120

KATAPULT D.O.O.

ZAGREB

137.871.100

SPORT VISION D.O.O.

ZAGREB

6.764.900

BRODARSKI INSTITUT D.O.O.

ZAGREB

120

BLITZ - CINESTAR D.O.O.

ZAGREB

135.078.700

IKOM D.O.O.

ZAGREB

6.762.700

KERSCHOFFSET ZAGREB D.O.O.

JEŽDOVEC

120

ZIEGLER D.O.O.

ZAGREB

134.690.800

VESELI KUTAK D.O.O.

ZAGREB

6.732.200

KONČAR - MONTAŽNI INŽENJERING D.D.

ZAGREB

120

VIPNET USLUGE D.O.O.

ZAGREB

134.293.400

IGEPA PLANA D.O.O.

ZAGREB

6.720.000

AGROPROTEINKA D.D.

SESVETE

120

LINKS D.O.O.

ZAGREB

134.246.000

KONČAR - METALNE KONSTRUKCIJE D.D. ZAGREB

6.694.400

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

119

KAUFMANN I HOFMANN D.O.O.

ZAGREB

133.897.100

MEDIC D.O.O.

ZAGREB

6.686.300

KONČAR - SKLOPNA POSTROJENJA D.D.

SESVETE

118

LABUD D.O.O.

ZAGREB

133.182.600

6.673.000

EUROADRIA D.O.O.

ZAGREB

118

ZAGREB

132.564.300

ZAGREB

6.671.200

DUPIN D.O.O.

ZAGREB

116

TELUR D.O.O.

ZAGREB

131.746.700

ZAGREB

6.643.200

STIL-PEKARNA, D.O.O.

ZADVORSKO

116

REAL GRUPA D.O.O.

ZAGREB

131.049.900

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH MAĐARIĆ & LUI - ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O. FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST LES-MMS D.O.O.

ZAGREB

MM FARMACHEM D.O.O.

ZAGREB

6.588.800

CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

ZAGREB

115

MB FRIGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

128.836.500

PLASTFORM D.O.O.

SESVETE

6.575.500

VRUTAK D.O.O.

ZAGREB

115

UGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

128.632.900

ABBOTT LABORATORIES D.O.O.

ZAGREB

6.571.200

EKONERG D.O.O.

ZAGREB

114

M.B. AUTO D.O.O.

ZAGREB

127.390.400

VALMET TECHNOLOGIES OY

ZAGREB

6.515.900

ZAGORJE-KOP J.D.O.O.

ZAGREB

114

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES D.O.O. ZAGREB

127.221.100

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

6.474.800

LAURA FILIA D.O.O.

ZAGREB

114

FRAGARIA, D.O.O.

ZAGREB

126.979.700

NAUTIČKI CENTAR TROGIR D.O.O.

ZAGREB

6.468.100

BETON-LUČKO D.O.O.

LUČKO

114

ŠTASNI, D.O.O.

ZAGREB

126.774.700

ZAGREB

6.462.500

LOLA RIBAR D.D.

ZAGREB

113

SCHNEIDER ELECTRIC D.O.O.

ZAGREB

126.760.300

ZAGREB

6.455.800

112

ZAGREB

126.408.800

ZAGREB

6.445.100

BLITZ D.O.O.

ZAGREB

126.225.400

PROFECTUS ZAPAD D.O.O.

ZAGREB

6.362.100

GRAND AUTO D.O.O. AUCTOR AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE D.O.O. PETROKOV D.O.O.

ZAGREB

ORACLE HRVATSKA D.O.O.

NJUŠKALO D.O.O. M.O.F. RAZVOJ TRGOVAČKIH CENTARA, D.O.O. A-ANTICUS D.O.O.

RAIL CARGO LOGISTICS - CROATIA D.O.O.

ZAGREB

125.551.700

MONTING D.O.O.

ZAGREB

6.342.100

BSH KUĆANSKI UREĐAJI D.O.O.

ZAGREB

125.396.400

EURO STRUCTOR D.O.O.

ZAGREB

6.312.400

AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI D.O.O.

ZAGREB

125.100.500

BAUHAUS NEKRETNINE - RIJEKA D.O.O.

ZAGREB

PET CENTAR D.O.O.

ZAGREB

124.416.300

ROBERT BOSCH, D.O.O.

AQUAESTIL PLUS D.O.O.

ZAGREB

122.919.700

TOM TAILOR ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

FIBA-PROM D.O.O.

ZAGREB

AGROKOR-ENERGIJA D.O.O.

ZAGREB

112

ZAGREB

111

MODERNE KOMUNIKACIJE D.O.O.

ZAGREB

111

BRACO KOP D.O.O.

ZAGREB

111

6.228.800

MOZAIK KNJIGA D.O.O.

ZAGREB

111

ZAGREB

6.200.200

ZAGORJE GRADNJA D.O.O.

ZAGREB

111

OPTINOVA D.O.O.

ZAGREB

6.189.100

FIBIS D.O.O.

ZAGREB

110

122.046.300

DENUO D.O.O.

ZAGREB

6.189.000

PRIMEVIGILANCE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

110

121.128.000

SKDD D.D.

ZAGREB

6.156.900

AVL-AST D.O.O.

ZAGREB

110

ZAGREB

121.064.900

AQUAESTIL PLUS D.O.O.

ZAGREB

6.095.500

EUROAGRAM TIS D.O.O.

ZAGREB

110

GHETALDUS OPTIKA, D.D.

ZAGREB

120.617.800

PRINC D.O.O.

ZAGREB

6.080.700

HARVEY NORMAN ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

109

AGRAGOLD D.O.O.

ZAGREB

119.976.300

NIKMARK D.O.O.

ZAGREB

6.022.200

HOTEL DUBROVNIK D.D.

ZAGREB

109

AGROCHEM-MAKS D.O.O.

ZAGREB

119.809.200

FOX NETWORKS GROUP BULGARIA EOOD

ZAGREB

5.993.900

ZAGREBTRANS D.O.O.

ZAGREB

109

WÜRTH-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

119.750.500

COLOSSEUM D.O.O.

ZAGREB

5.989.100

TISKARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

108

DOMAĆI PROIZVOĐAČI KABELA D.O.O.

ZAGREB

119.610.300

FRIGO-KOR D.O.O.

ZAGREB

5.985.300

VELEKEM D.D.

ZAGREB

107

TISKARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

119.392.500

VALIPILE D.O.O.

SESVETE

5.982.900

ŽIVI BAR D.O.O.

ZAGREB

107

CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

ZAGREB

119.276.200

Y.W.GALIL ENGINEERING LTD

ZAGREB

5.979.900

ZNANJE D.O.O.

ZAGREB

107

SPORT VISION D.O.O.

ZAGREB

119.040.000

HOTO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

5.977.400

ATLANTIC GRUPA D.D.

ZAGREB

105

S. OLIVER HR D.O.O.

ZAGREB

118.579.400

EUROPAPIER ADRIA D.O.O.

SESVETE

5.975.700

FRAGARIA, D.O.O.

ZAGREB

105

PEKARA DUBRAVICA D.O.O.

ZAGREB

118.347.700

KONČAR - INEM, D.D.

ZAGREB

5.947.800

ČOPRA MODA D.O.O.

ZAGREB

103

HARVEY NORMAN ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

117.845.100

ASSECO SEE D.O.O.

ZAGREB

5.920.300

HINA

ZAGREB

103

DOUGLAS PARFUMERIJE D.O.O.

ZAGREB

116.968.100

HEP-TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.

ZAGREB

5.920.300

VIŠEVICA DRVO D.O.O.

ZAGREB

102

VIVIANI D.O.O.

ZAGREB

115.017.400

ZAGREB

5.904.000

MANPOWER D.O.O.

ZAGREB

101

AGENCIJA ALAN D.O.O.

ZAGREB

113.893.000

ZAGREB

5.902.100

AGIT D.O.O.

ZAGREB

100

ORLANDO KLINCI D.O.O.


103

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

AGROMAIS D.O.O.

SESVETE

ALL4TRADE EXPORT-IMPORT D.O.O. GEALAN D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

113.884.400

M SAN ULAGANJA D.O.O.

BUZIN

ZAGREB

113.603.100

TEHNOZAVOD-MARUŠIĆ D.O.O.

ŽERJAVINEC

113.563.800

TAU ON-LINE D.O.O.

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H. ZAGREB

112.708.100

STJE MA PROMET D.O.O.

SESVETE

SCHACHERMAYER D.O.O.

ZAGREB

PRIMA NAMJEŠTAJ D.O.O. MANTA D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

5.900.800

FORSET D.O.O.

ZAGREB

100

ZAGREB

5.881.800

FRUMENTUM D.O.O.

ZAGREB

100

ZAGREB

5.864.900

ZAGREB

100

GET NEKRETNINE D.O.O.

SESVETE

5.839.900

ZAGREB

100

112.238.300

IVICOM CONSULTING D.O.O.

ZAGREB

5.834.000

BAUWELT D.O.O. FARMACIA-SPECIJALIZIRANA PRODAVAONICA D.O.O. LINKS D.O.O.

ZAGREB

100

111.479.100

ELEKTRO IMBER D.O.O.

ZAGREB

5.822.400

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

100

ZAGREB

111.214.400

B.P.A.C. AUTO D.O.O.

SESVETE

5.804.100

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

99

ZAGREB

111.191.800

5.747.700

SDMS D.O.O.

ZAGREB

99

PIONEER - SJEME D.O.O.

ZAGREB

111.099.000

5.740.000

SLASTIČARNICA VINCEK D.O.O.

ZAGREB

99

BIOVEGA D.O.O.

ZAGREB

110.145.100

ZAGREB FAUNUS SELVA K.D. ODVJETNIČKO DRUŠTVO LEKO I PARTNERI ZAGREB D.O.O. ZAGREB UNIKOMERC - UVOZ D.O.O.

5.732.900

E-KOLEKTOR D.O.O.

ZAGREB

99

CHROMOS AGRO D.D.

ZAGREB

110.090.900

ERNST & YOUNG CROATIA D.O.O.

ZAGREB

5.730.000

CHROMOS BOJE I LAKOVI D.D.

ZAGREB

99

VRUTAK D.O.O.

ZAGREB

109.760.500

RING PRODUKCIJA D.O.O.

ZAGREB

5.725.400

PRIMACOŠPED D.O.O.

ZAGREB

98

HANZA MEDIA D.O.O.

ZAGREB

109.694.300

PETROKOV D.O.O.

ZAGREB

5.714.200

MUNDUS VIRIDIS D.O.O.

ZAGREB

98

VELEKEM D.D.

ZAGREB

109.436.500

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

ZAGREB

5.689.200

ORBICO BEAUTY D.O.O.

ZAGREB

97

AUTO KREŠO TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

109.115.100

ŽEPOH D.O.O.

ZAGREB

5.663.400

NLK TRGOVINA I DISTRIBUCIJA D.O.O.

ZAGREB

97

TRCZ AUTOMOBILI D.O.O. RRC BT POSLOVNE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.

SESVETE

108.999.700

MEDIA POLIS D.O.O.

ZAGREB

5.627.500

TRAST D.D.

ZAGREB

97

ZAGREB

108.775.100

ALFA NET D.O.O.

ZAGREB

5.620.000

LPP CROATIA D.O.O.

ZAGREB

97

ZAGREB

108.739.400

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O.

ZAGREB

5.612.400

FIDELTA D.O.O.

ZAGREB

97

PITTAROSSO EAST D.O.O.

ZAGREB

108.594.900

GRADNJA STIL D.O.O.

ZAGREB

5.606.900

PET CENTAR D.O.O.

ZAGREB

96

OVERSEAS TRADE CO LTD D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

108.183.300

AKTER-PUBLIC, D.O.O.

ZAGREB

5.606.200

MONEO D.O.O.

ZAGREB

95

GEBRÜDER WEISS D.O.O.

ZAGREB

108.128.200

TANA PATENTS D.O.O.

ZAGREB

5.595.800

LOVE CARPE DIEM D.O.O.

ZAGREB

95

AUTO HRVATSKA D.D.

ZAGREB

107.907.000

5.583.000

RENATO P.P. D.O.O.

ZAGREB

95

ZAGREB

107.904.900

ZAGREB

5.575.800

ELEKTROPROJEKT D.D.

ZAGREB

94

SIEMENS CONVERGENCE CREATORS D.O.O. ZAGREB

107.491.000

LOLA RIBAR D.D. GDI GISDATA - TECHNOLOGY PLATFORMS D.O.O. ŠAVORIĆ & PARTNERI D.O.O.

ZAGREB

WRIGLEY HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

5.562.500

B-P ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE D.O.O.

ZAGREB

94

TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

106.993.100

DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE D.O.O. ZAGREB

5.553.100

ZAGREB

94

HEWLETT-PACKARD D.O.O.

ZAGREB

106.981.600

GRASA D.O.O.

ZAGREB

5.549.700

ZAGREB

93

VAILLANT D.O.O. GIU CYES-VIADUKT TERMINAL RASUTIH TERETA PLOČE KLEMM SIGURNOST D.O.O.

ZAGREB

106.270.500

NEKRETNINE ZADAR D.O.O.

ZAGREB

5.541.600

P & F ZAŠTITA D.O.O. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. ELICOM D.O.O.

ZAGREB

93

ZAGREB

106.112.400

TEHNO-MAG D.O.O.

ZAGREB

5.523.400

VIŠEVICA-KOMP D.O.O.

ZAGREB

93

ZAGREB

105.971.100

GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.

ZAGREB

5.520.900

LIBUSOFT CICOM D.O.O.

ZAGREB

92

PPD CROATIA D.O.O. DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT JAŠKAPACK D.O.O.

ZAGREB

105.435.200

NORT D.O.O.

ZAGREB

5.513.200

ENERGOSPEKTAR D.O.O.

ZAGREB

91

ZAGREB

105.373.800

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

5.499.600

EUROPULS D.O.O.

ZAGREB

91

SESVETE

105.173.900

5.477.500

VELEUČILIŠTE VERN

ZAGREB

91

ZAGREB

105.145.300

ZAGREB

5.477.000

ALTPRO D.O.O.

ZAGREB

91

P.B. GRAD D.O.O.

ZAGREB

105.018.500

MONDELEZ ZAGREB D.O.O. PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES D.O.O. GRUNDFOS SALES CROATIA D.O.O.

ZAGREB

MEŠIĆ COM D.O.O.

BUZIN

5.435.900

STANIĆ BEVERAGES D.O.O.

ZAGREB

90

VODOTEHNIKA D.D.

ZAGREB

104.636.300

ALING D.O.O.

ZAGREB

5.415.100

STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

90

KONČAR - MES, D.D.

ZAGREB

104.634.000

EUROCENTER D.O.O.

ZAGREB

5.392.300

DALEKOVOD-PROJEKT D.O.O.

ZAGREB

90

VIŠEVICA-KOMP D.O.O.

ZAGREB

104.558.400

LIPAPROMET D.O.O.

ZAGREB

5.387.900

B2 KAPITAL D.O.O.

ZAGREB

90

ZAGORJE GRADNJA D.O.O.

ZAGREB

103.770.600

TEXTILE HOUSE TRGOVINE D.O.O.

ZAGREB

5.385.500

GEBRÜDER WEISS D.O.O.

ZAGREB

90

SCANIA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

103.698.100

FLAMINGO D.O.O.

ZAGREB

5.381.400

CHROMOS AGRO D.D.

ZAGREB

90

MCKINSEY & COMPANY, INC. CROATIA

ZAGREB

103.614.900

TETRA PAK D.O.O.

ZAGREB

5.371.600

M.B. AUTO D.O.O.

ZAGREB

90

ALPHACHROM D.O.O.

ZAGREB

102.179.900

FORTIS FACTORING D.O.O.

ZAGREB

5.359.600

89

NOVA MODA D.O.O.

ZAGREB

101.932.000

COMPUTECH D.O.O.

ZAGREB

5.357.900

MB-ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

101.515.200

OPTIMAPHARM D.D.

ZAGREB

5.356.000

ZAGREB PROMO LOGISTIKA D.O.O. DEMANO PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE ZAGREB D.O.O. ZAGREB EMIL FREY AUTO CENTAR D.O.O.

OPTINOVA D.O.O.

ZAGREB

101.343.500

ANTILIA TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

5.351.600

PEKARSKI OBRT DINARA

SESVETE

88

VELIS D.O.O.

SESVETE

100.726.700

RRIF-PLUS D.O.O.

ZAGREB

5.346.000

KONTAKT KUĆANSKI APARATI D.O.O.

ZAGREB

88

EXCEL ASSEMBLIES D.O.O.

ZAGREB

100.696.200

MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

ZAGREB

5.336.900

ALFA D.D.

ZAGREB

88

CENTAR GRADSKI PODRUM D.O.O.

ZAGREB

100.121.300

MEDIJAK D.O.O.

ZAGREB

5.331.000

ORYX GRUPA D.O.O.

SESVETE

88

B2 KAPITAL D.O.O.

ZAGREB

100.105.600

INP, D.O.O.

ZAGREB

5.320.900

ADIDAS CROATIA D.O.O.

ZAGREB

88

RIGETA D.O.O.

ZAGREB

99.504.600

BISNODE D.O.O.

ZAGREB

5.310.200

ELEKTROKEM D.O.O.

VUGROVEC DONJI

87

ORYX GRUPA D.O.O.

SESVETE

97.549.900

ZAGREB

5.272.800

HARMONIJA USLUGE D.O.O.

ZAGREB

87

UNIKOMERC - UVOZ D.O.O.

ZAGREB

97.412.100

ZAGREB

5.265.400

VIG- D.D.

ZAGREB

87

ANAMIL D.O.O.

ZAGREB

97.398.600

FIBA-PROM D.O.O. MIKULIČIĆ-LONČARIĆ-BAHUN-TOPIĆ, ODVJETNIČKO DRUŠTVO MEXPO D.O.O.

HRAŠĆE TUROPOLJSKO

5.265.100

FRIDRIH D.O.O.

SESVETE

87

MARJAN VOĆE D.O.O.

ZAGREB

97.072.000

TIGRA D.O.O.

ZAGREB

5.254.900

B 4 B, D.O.O.

ZAGREB

87

89 88


ŽUPANIJE

104

ISTARSKA ŽUPANIJA 2015.

2015. % udjel u RH

Indeks 2014=100

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

broj tvrtki

10.219

8,92%

101,7

broj zaposlenih

47.169

5,44%

102,3

imovina ukupno

70.608.642.241

6,37%

105,7

3,91%

76,38%

ukupni prihod

31.445.074.295

4,85%

111,9

dobit nakon oporezivanja

3.662.652.256

10,09%

148,2

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

1.224.076.315

6,19%

66,1

90,35%

62,56%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

103,5

5.311

prosječna neto plaća

2.516.011.373

investicije

6,55%

133,7

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ADRIS GRUPA D. D.

ROVINJ

3.346.706.000

ADRIS GRUPA D. D.

ROVINJ

1.843.333.000

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

2.177

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

1.269.266.600

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

105.854.200

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

1.596

TDR D. O. O.

ROVINJ

942.913.100

MAISTRA D. D.

ROVINJ

102.071.700

MAISTRA D. D.

ROVINJ

1.434

MAISTRA D. D.

ROVINJ

882.923.600

ISTRATURIST UMAG, D. D.

UMAG

82.522.600

P. P. C. BUZET D. O. O.

JURIČIĆI

1.290

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

761.373.000

CALUCEM D.O.O.

PULA

71.474.800

ISTRATURIST UMAG, D. D.

UMAG

1.089

TE PLOMIN D. O. O.

PLOMIN LUKA

658.767.400

PLAVA LAGUNA D. D.

POREČ

67.864.800

PLAVA LAGUNA D. D.

POREČ

915

P. P. C. BUZET D. O. O.

JURIČIĆI

533.293.700

ROCKWOOL ADRIATIC D. O. O.

ZAJCI

49.204.500

ARENATURIST D. D.

PULA

652

PLAVA LAGUNA D. D.

POREČ

524.160.600

PULJANKA D. D.

PULA

47.679.700

ULJANIK, D. D.

PULA

448

ISTRATURIST UMAG, D. D.

UMAG

505.896.500

TDR D. O. O.

ROVINJ

46.595.900

TDR D. O. O.

ROVINJ

440

ROCKWOOL ADRIATIC D. O. O.

ZAJCI

422.510.700

VALALTA D. O. O. ROVINJ

ROVINJ

45.198.100

ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O.

POREČ

400

ARENATURIST D. D.

PULA

363.926.900

RUDAN, D. O. O.

ŽMINJ

32.367.900

PAZIN

393

CALUCEM D.O.O.

PULA

342.845.400

TVORNICA DUHANA ZAGREB, D.D

ROVINJ

27.057.600

PULA

386

BINA - ISTRA, D. D.

VRANJA

321.315.000

ULJANIK PLOVIDBA D. D.

PULA

23.209.000

KAMEN D. D. TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA D. O. O. VALALTA D. O. O. ROVINJ

ROVINJ

370

UNILINE D. O. O.

PULA

319.525.100

P. P. C. BUZET D. O. O.

JURIČIĆI

21.405.800

CESTA D. O. O.

PULA

336

HOLCIM (HRVATSKA) D. O. O.

KOROMAČNO

270.128.900

TRP D. O. O.

PULA

20.316.500

INFOBIP D.O.O.

VODNJAN

325

ULJANIK, D. D.

PULA

256.552.600

HEMPEL D. O. O.

UMAG

19.336.900

BUZET

297

STARLIGHT D.O.O.

UMAG

228.200.800

ARENATURIST D. D.

PULA

18.724.200

VRANJA

236

EUROTRADE D. O. O.

ROVINJ

224.934.500

MASLINICA D. O. O.

RABAC

17.350.400

VALALTA D. O. O. ROVINJ

ROVINJ

222.458.900

SOL MELIA HRVATSKA D. O. O.

ROVINJ

15.740.700

ISTARSKI VODOVOD D. O. O. BINA - ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE, D. O. O. ULJANIK POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O. D 2 J.D.O.O.

HEMPEL D. O. O.

UMAG

207.129.800

LAGUNA NOVIGRAD D. D.

NOVIGRAD

15.720.900

DURAN D.D.

PULA

214

BENUSSI D. O. O.

FAŽANA

197.397.800

DURAN D.D.

PULA

14.399.500

MASLINICA D. O. O.

RABAC

211

LAGUNA NOVIGRAD D. D.

NOVIGRAD

183.139.600

INDUSTRIAL PROJECTS D. O. O.

VALBANDON

14.368.100

DANIELI-SYSTEC D.O.O.

VINEŽ

211

PULA

223

PAZIN

220

KAMEN D. D.

PAZIN

182.158.400

ULJANIK, D. D.

PULA

13.134.000

ULJANIK STROJOGRADNJA D.D.

PULA

199

ETRADEX D. O. O.

KUKURINI

167.609.900

BRATI RITOŠA D. O. O.

PAZIN

12.006.800

POLA TEXTILE D. O. O.

PULA

195

ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O.

POREČ

165.819.200

BENUSSI D. O. O.

FAŽANA

10.021.600

AGROLAGUNA D. D.

POREČ

194

PULJANKA D. D.

PULA

149.912.200

BIFIX D. O. O.

BUJE

9.509.900

ISTARSKE CESTE, D. O. O.

PULA

179

KOMPAS D.O.O.

POREČ

142.404.400

VILSTROJ D. O. O.

ŠTRPED

7.529.400

JEDINSTVO D. O. O.

LABIN

177

SIPRO D. O. O.

MURINE

138.803.000

HOLCIM (HRVATSKA) D. O. O.

KOROMAČNO

7.179.200

PULA HERCULANEA D. O. O.

PULA

177

CESTA D. O. O.

PULA

127.477.800

M ADLER D D.O.O.

HRELJIĆI

7.175.900

HOLCIM (HRVATSKA) D. O. O.

KOROMAČNO

174

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


105

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

NOVIGRAD

126.759.900

MCZ D.O.O.

VINEŽ

LUXOTTICA JUGOISTOČNA EUROPA D.O.O. NOVIGRAD

119.449.700

AQUA PARK D.O.O.

118.771.400

UNILINE D. O. O.

BUTAN PLIN D. O. O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

6.347.700

USLUGA POREČ D. O. O.

POREČ

169

POREČ

6.010.400

MIRNA D. D.

ROVINJ

161

PULA

5.910.300

ISTRAGRAFIKA D. D.

ROVINJ

156

ISTARSKI VODOVOD D. O. O.

BUZET

ISTRAGRAFIKA D. D.

ROVINJ

117.622.800

ISTRAGRAFIKA D. D.

ROVINJ

5.893.700

VODOVOD PULA D.O.O.

PULA

153

AGROLAGUNA D. D.

POREČ

110.530.300

DANIELI-SYSTEC D.O.O.

VINEŽ

5.333.800

SIGURNOST D. O. O.

LABIN

149

MASLINICA D. O. O.

RABAC

102.715.100

LABIN

5.282.700

SIGURNOST - BOLJUN I DR. J. T. D.

PULA

145

BETOVEN D. O. O.

PULA

94.325.200

ROVINJ

5.277.800

UNILINE D. O. O.

PULA

137

INFOBIP D.O.O.

VODNJAN

94.234.200

TEMPO D. O. O. STOMATOLOŠKA ORDINACIJA GORAN VUKOTIĆ DR. STOM. ANDRE' D. O. O.

PULA

5.225.800

ZRAČNA LUKA PULA D. O. O.

VALTURA

132

BIFIX D. O. O.

BUJE

93.914.500

HANN - INVEST D. O. O.

ŽBANDAJ

5.191.600

BRIONI D. D.

PULA

131

DANIELI-SYSTEC D.O.O.

VINEŽ

93.858.500

ĐUSTO D. O. O.

ČUŠI

5.170.100

NAMJEŠTAJ MIMA D. O. O.

PULA

130

DURAN D.D.

PULA

91.941.300

ITALCRO D. O. O.

GALIŽANA

5.098.600

KOMUNALNI SERVIS D. O. O.

ROVINJ

130

NIKAL E. B. D.O.O.

MOMJAN

90.879.300

BRUT D. O. O.

POREČ

5.025.300

ULJANIK PROIZVODNJA OPREME D.D.

VODNJAN

129

ŠPINA D. O. O.

POREČ

89.598.700

ADRIATIC KAMP D.O.O.

PULA

5.011.300

ADISTA D. O. O.

ROVINJ

128

BUJE - EXPORT D.O.O.

BUJE

89.065.200

ISTARSKI VODOVOD D. O. O.

BUZET

4.968.100

ROCKWOOL ADRIATIC D. O. O.

ZAJCI

127

RUDAN, D. O. O.

ŽMINJ

88.352.500

AMOR VICTORIA D.O.O.

ROVINJ

4.848.700

CALUCEM D.O.O.

PULA

126

JEDINSTVO D. O. O.

LABIN

87.365.500

INFOBIP D.O.O.

VODNJAN

4.845.500

PULJANKA-BRIONKA D.O.O.

PULA

126

ANTENAL D. O. O.

ANTENAL

81.854.900

ŠTRUCA T.P. JOZO GAVRAN

GALIŽANA

4.800.200

PULAPROMET D. O. O.

PULA

123

AUTOMATIC SERVIS D. O. O.

BUZET

79.099.200

LA-VOR TRADE D.O.O.

ŠTRPED

4.771.600

SKIPER OPERACIJE D.O.O.

SAVUDRIJA

120 118

S. I. C. D. O. O.

MILANEZI

76.124.500

EUROTRADE D. O. O.

ROVINJ

4.365.200

DE CONTE D. O. O.

LABIN

ITALCRO D. O. O.

GALIŽANA

75.146.000

E. C. S. D. O. O.

BUJE

4.196.600

BENUSSI D. O. O.

FAŽANA

113

NAMJEŠTAJ MIMA D. O. O.

PULA

73.504.200

ISTRAKOP D. O. O.

POREČ

4.139.900

TEHNOMONT D. D.

PULA

109

I.T.V. D.O.O. TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA D. O. O. BRATI RITOŠA D. O. O.

RAŠA

73.236.100

M - ISTRANKA D. O. O.

UMAG

4.137.400

VODOPRIVREDA D. O. O.

BUZET

105

PULA

71.843.400

MIRNA D. D.

ROVINJ

3.943.300

S. I. C. D. O. O.

MILANEZI

104

PAZIN

71.610.000

GASTRO - TIM D.O.O.

PAZIN

3.791.700

ULJANIK TESU, D. D.

PULA

99

AUTO BENUSSI D. O. O.

PULA

71.001.600

TGT - ADRIATIK D. O. O.

PULA

3.693.600

EUROTRADE D. O. O.

ROVINJ

95

SHP INTIM PAPIR D.O.O.

BONACI

68.638.500

ADISTA D. O. O.

ROVINJ

3.619.400

KLANJAC D.O.O.

ŠKROPETI

94

SKIPER OPERACIJE D.O.O.

SAVUDRIJA

68.251.700

DENTAL GRUPA D.O.O.

UMAG

3.537.700

BRUT D. O. O.

POREČ

93

VODOVOD PULA D.O.O.

PULA

67.614.300

CYRUS D. O. O.

POREČ

3.488.800

CRIMPPI ISTRA D.O.O

ŽMINJ

92

MIRACOLO

VALBANDON

66.840.800

ODVJETNIK SHAIN LOU PACHECO VINKOVIĆ PULA

3.440.100

HEMPEL D. O. O.

UMAG

91

CIB COMMERCE D. O. O.

BUZET

64.652.600

LUXOTTICA JUGOISTOČNA EUROPA D.O.O. NOVIGRAD

3.425.200

AUTOMATIC SERVIS D. O. O.

BUZET

90

64.033.200

KAMEN D. D.

PAZIN

3.393.500

MIRACOLO

VALBANDON

86

63.552.600

TE PLOMIN D. O. O.

PLOMIN LUKA

3.357.500

MITHOS LINE D. O. O.

LABIN

85

60.732.100

MUNIDAKOMERC D. O. O.

MEDULIN

3.292.800

1. MAJ D. O. O.

VINEŽ

84 84

PULA ISTARSKE CESTE, D. O. O. BINA - ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE, VRANJA D. O. O. PULA PLINARA, D. O. O. ISTARSKE LJEKARNE

PULA

60.237.900

PUNTIŽELA D. O. O.

ŠTINJAN

3.283.700

AULON D. O. O.

PULA

LA-VOR TRADE D.O.O.

ŠTRPED

59.673.500

ŠAHIĆ D. O. O.

FUNTANA

3.261.500

GLAS ISTRE NOVINE D. O. O.

PULA

82

INDUSTRIAL PROJECTS D. O. O.

VALBANDON

59.628.400

MEUS D.O.O.

PAZIN

3.202.800

TECNOPLAST ISTRA D.O.O.

BUJE

80

DENTAL GRUPA D.O.O.

UMAG

57.248.900

LASER LINE D. O. O.

UMAG

3.159.400

PEKARA CONCETTINO

POREČ

79

MCZ D.O.O.

VINEŽ

56.816.300

S. I. C. D. O. O.

MILANEZI

3.062.200

KRASA METALI D.O.O.

HRELJIĆI

79

MIRNA D. D.

ROVINJ

56.795.600

BUTAN PLIN D. O. O.

NOVIGRAD

2.990.800

ARENATURIST HOTELI D. O. O.

PULA

76

ULJANIK PLOVIDBA D. D.

PULA

56.303.800

HAIN ISTRA D. O. O.

BUJE

2.949.900

6. MAJ D. O. O.

UMAG

76

ULJANIK STROJOGRADNJA D.D.

PULA

56.065.000

PROXIMA D.O.O.

MURINE

2.940.700

USLUGA D. O. O.

PAZIN

71

GRGA T. P. ZVONIMIR GRGIĆ

PULA

55.369.400

SIPRO D. O. O.

MURINE

2.905.800

BUTAN PLIN D. O. O.

NOVIGRAD

70

BRIONI D. D.

PULA

55.061.000

PLIN E.C.A. D.O.O.

PULA

2.863.000

ŠPINA D. O. O.

POREČ

70

VLADIMIR GORTAN D. D.

PAZIN

54.931.600

KOZLOVIĆ

MERIŠĆE

2.859.300

ČRNJA TOURS D.O.O.

ROVINJ

68

PISINIUM D. O. O.

HEKI

53.374.300

ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O.

POREČ

2.841.700

DURAVIT D. O. O.

PULA

67

INTERCOMMERCE, D. O. O.

UMAG

52.392.700

VODOPROMET D. O. O.

VALTURA

2.826.000

ETRADEX D. O. O.

KUKURINI

66

GEBETSROITHER - ISTRA D. O. O.

PULA

51.843.100

MESI D. O. O.

PLOVANIJA

2.793.200

VODOVOD LABIN D. O. O.

LABIN

66

TRANS E. A. S. T. D. O. O.

ŽMINJ

50.895.500

6. MAJ D. O. O.

UMAG

2.791.100

SHP INTIM PAPIR D.O.O.

BONACI

66

A.B.S. PIĆAN, KUKURINI BR. 22

KUKURINI

50.797.400

GREEN FIELD D.O.O.

BANKI

2.685.000

ISTRA D.D.

PULA

65

G I P D. O. O.

NOVAKI MOTOVUNSKI

48.566.200

ION NAVE D.O.O.

PULA

2.668.400

FA. IS. A D. O. O.

BUŽINIJA

65

ELEKTROMETAL D. O. O.

POREČ

48.041.100

DURAVIT D. O. O.

PULA

2.556.500

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

GRADINJE

65

BURIĆ AUTOZUBAK D.O.O.

PULA

48.012.300

ISTRACOMMERCE D.O.O.

POREČ

2.545.000

VLADIMIR GORTAN D. D.

PAZIN

61

ZRAČNA LUKA PULA D. O. O.

VALTURA

47.887.700

PLAZMA TEHNIKA D.O.O.

GALIŽANA

2.494.900

KOMPAS D.O.O.

POREČ

60


ŽUPANIJE

106 rang

naziv tvrtke

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.

BUZET

mjesto

MULINO D. O. O. ZLATNA IDEA D.O.O.

ukupni prihod

dobit razdoblja

naziv tvrtke

47.719.700

LEGEND

naziv tvrtke ROVINJ

mjesto

2.442.100

BRIONKA - TRGOVINA D.O.O.

PULA

mjesto

broj zaposlenika 60

BUJE

47.583.200

ČIČILO D.O.O.

ROVINJ

2.429.500

A.B.S. PIĆAN, KUKURINI BR. 22

KUKURINI

59

BUJE

46.497.200

ISTRA D.M.C. D.O.O.

UMAG

2.376.200

CR ABITARE D.O.O.

VIŠKOVIĆI

59

GRATIS D. O. O.

JAKOVICI

45.074.900

POLA TEXTILE D. O. O.

PULA

2.320.500

NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D. O. O.

PULA

59

GASTRO - TIM D.O.O.

PAZIN

44.830.300

PRIVATNA LJEKARNA GRAHOVAC IRENA

PULA

2.298.400

ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.

BUZET

59

TECNOPLAST ISTRA D.O.O.

BUJE

44.413.400

ISTRA ALUMINIJ, D. O. O.

LUPOGLAV

2.292.400

ISTARSKE LJEKARNE

PULA

58

MUNIDAKOMERC D. O. O.

MEDULIN

43.919.100

FILS D. O. O.

BANJOLE

2.275.100

PISINIUM D. O. O.

HEKI

58

USLUGA POREČ D. O. O.

POREČ

43.561.300

BETON TOMIŠIĆ

GRADIŠĆE

2.267.300

SIPRO D. O. O.

MURINE

57

TVORNICA DUHANA ZAGREB, D.D

ROVINJ

43.491.800

TEHNOMONT D. D.

PULA

2.254.200

AUTO BENUSSI D. O. O.

PULA

57

AUTO CENTAR POREČ D. O. O.

POREČ

42.976.100

MODERN GAMES D.O.O.

POREČ

2.249.500

IZO D. O. O.

BALIĆI I

56

TEHNOMONT D. D.

PULA

42.368.100

F.I.N.M.A.V.I. D.O.O.

POREČ

2.219.600

MULINO D. O. O.

BUJE

55

PULJANKA-BRIONKA D.O.O.

PULA

42.209.200

UTP D. O. O.

PULA

2.142.000

KERA SJAJ, VL. ĐANI TOMINIĆ

PAGUBICE

55

FUSIO D.O.O.

BUIĆI

41.816.600

ATC D. O. O.

BABIĆI

2.127.400

VILSTROJ D. O. O.

ŠTRPED

55

ADISTA D. O. O.

ROVINJ

40.508.900

EURO TIM D.O.O.

TRVIŽ

2.126.800

MALING D. O. O.

LABIN

54

DURAVIT D. O. O.

PULA

40.015.700

G I P D. O. O.

NOVAKI MOTOVUNSKI

2.118.200

I.T.V. D.O.O.

RAŠA

53

ARENATURIST HOTELI D. O. O.

PULA

37.903.100

KABOLA D. O. O.

MOMJAN

2.109.300

T.Z. MONTAŽA D.O.O.

PULA

53

VODOPRIVREDA D. O. O.

BUZET

37.728.100

LUMENART D. O. O.

PULA

2.091.400

REGINEX D. O. O.

HEKI

53

TRIO I D. O. O.

ŠTRPED

37.294.200

AULON D. O. O.

PULA

2.088.900

TRIO I D. O. O.

ŠTRPED

53

ĐUSTO D. O. O.

ČUŠI

37.167.100

TERA D. O. O.

UMAG

2.082.100

LABINPROGRES - TPS D. O. O.

VREĆARI

52

ULJANIK PROIZVODNJA OPREME D.D.

VODNJAN

37.004.800

ISTRACAR

KAŠTELIR

2.057.200

INSTEL D. O. O.

POREČ

52

HISTRIA TUBE D. D. ULJANIK POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O. DE CONTE D. O. O.

POTPIĆAN

36.513.600

ARENATURIST HOTELI D. O. O.

PULA

2.054.800

REZIDENCIJA SKIPER D. O. O.

SAVUDRIJA

52

PULA

36.403.200

DUSSMANN D. O. O.

MOTOVUN

2.051.500

SIGMA POSLOVODSTVO D.O.O.

NOVIGRAD

52

LABIN

36.273.700

ISTRA - MARMI D. O. O.

PAZIN

2.049.900

ITALCRO D. O. O.

GALIŽANA

51

G. I. I. TUBE, D. O. O.

TUPLJAK

35.700.300

ANIMUS HISTRIE D.O.O.

POREČ

2.042.000

ISTRA APPARATUS D.O.O.

ORIČ

51

BRIONKA - TRGOVINA D.O.O.

PULA

35.328.800

MONTRAKER D. O. O.

VRSAR

2.028.800

ISTRAKOP D. O. O.

POREČ

51

PULA HERCULANEA D. O. O.

PULA

34.797.700

ISTARSKA CIGLANA D.O.O.

CEROVLJE

2.021.100

MARYMAT D. O. O.

PULA

50

BRUT D. O. O.

POREČ

34.734.100

AGROLAGUNA D. D.

POREČ

2.004.100

ULJANIK STANDARD D.O.O.

PULA

50

E. C. S. D. O. O.

BUJE

34.695.800

GHIA D.O.O.

LOVRIN

1.993.200

POREČ

49

GLOBO D. O. O.

LABIN

34.642.000

RAKOS, LABIN, RAVNI BR. 29

RAVNI

1.928.500

BRODOLIČILAC D. O. O.

PULA

49

POLA TEXTILE D. O. O.

PULA

34.590.600

MULINO D. O. O.

BUJE

1.927.700

BRATI RITOŠA D. O. O.

PAZIN

48

VODOPROMET D. O. O.

VALTURA

34.584.700

NAMJEŠTAJ MIMA D. O. O.

PULA

1.921.400

A P Z D. O. O.

BUZET

48

ADRIATIC KAMP D.O.O.

PULA

34.184.900

VITALIS DENTIS D.O.O.

POREČ

1.876.600

G I P D. O. O.

NOVAKI MOTOVUNSKI

48

BETON TOMIŠIĆ

GRADIŠĆE

32.718.200

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O.

ŠUMBER

1.858.100

MONTRAKER D. O. O.

VRSAR

47

SOL MELIA HRVATSKA D. O. O.

ROVINJ

32.071.000

MIRACOLO

VALBANDON

1.857.800

NEMO NAVIS D.O.O.

VALBANDON

47

KOMUNALNI SERVIS D. O. O.

ROVINJ

31.857.600

USLUGA POREČ D. O. O.

POREČ

1.856.500

PULA PARKING D. O. O.

PULA

47

BROLEX D. O. O.

BUJE

31.361.600

VLADO ELEKTRONIKA, D. O. O.

RAŠA

1.793.300

ĐUSTO D. O. O.

ČUŠI

46

TRANSPLUS, D. O. O.

KOROMAČNO

31.078.500

ABG - AGENT D. O. O.

PULA

1.786.900

MIKROCOP D. O. O.

UMAG

46

MARYMAT D. O. O.

PULA

31.022.100

YACHTING PIVATUS D.O.O.

PULA

1.766.400

BROLEX D. O. O.

BUJE

46

ISTRAKOP D. O. O.

POREČ

30.386.200

TANGER D. O. O.

MEDULIN

1.756.200

RUDAN, D. O. O.

ŽMINJ

45

ZIGANTE TARTUFI D.O.O.

PLOVANIJA

29.989.200

TRI M D. O. O.

ŽBANDAJ

1.754.300

SUNČANA STAZA D. O. O.

PULA

45

ISTRA D.M.C. D.O.O.

UMAG

29.960.300

ŠKAMP D. O. O.

PULA

1.750.000

FUSIO D.O.O.

BUIĆI

45 44

IN - DI D. O. O.

VODNJAN

29.643.200

I-RIBA D.O.O.

ROVINJ

1.735.700

GRGA T. P. ZVONIMIR GRGIĆ

PULA

LABINPROGRES - TPS D. O. O.

VREĆARI

29.393.600

CRIMPPI ISTRA D.O.O

ŽMINJ

1.717.000

BIG TOYS D.O.O.

POTPIĆAN

44

MI - KOM D. O. O.

PAZIN

29.355.800

AUTOMATIC SERVIS D. O. O.

BUZET

1.706.200

TEMPO D. O. O.

LABIN

44

SIGMA POSLOVODSTVO D.O.O.

NOVIGRAD

29.073.200

LJEKARNA ORNELA MAJETIĆ

PULA

1.698.400

TRGOMETAL D. O. O.

GORICA

44

TERA D. O. O.

UMAG

28.569.800

ISTARSKE CESTE, D. O. O.

PULA

1.675.000

DRVOPLAST D. D.

BUZET

44

TECHNISCHE WELT D.O.O.

BUJE

28.547.500

V. A. L. C. O. D. O. O.

VINKURAN

1.674.000

43

POREČ

28.347.700

EL - NIZ D. O. O.

PIĆAN

1.672.500

PULA

43

ADRIATIC WAVE D.O.O.

ROVINJ

28.285.400

BUJE - EXPORT D.O.O.

BUJE

1.634.300

TRANS E. A. S. T. D. O. O. ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI ZLATNE RUKE ARCUS NET D.O.O.

ŽMINJ

F.I.N.M.A.V.I. D.O.O.

UMAG

43

PLAZMA TEHNIKA D.O.O.

GALIŽANA

27.760.800

WILIM TURIST D. O. O.

BANJOLE

1.607.700

KOMUNELA D. O. O.

UMAG

43

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O.

ŠUMBER

27.753.300

TRANSPLUS, D. O. O.

KOROMAČNO

1.598.600

TE - NI, D. O. O.

UMAG

43

TANGER D. O. O.

MEDULIN

27.457.900

EURO TOURS D.O.O.

POREČ

1.597.900

T.E.L.E. TIM D.O.O.

LABIN

43

ADRIATIC YACHT CHARTER D.O.O.

PULA

27.409.000

A Š D.O.O.

PULA

1.597.000

A.B.S. D.O.O.

KUKURINI

42


107

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

A. T. I. D. O. O.

PULA

PULAPROMET D. O. O. MARINA IBACOM D. O. O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

26.971.800

MAKSIM JET D. O. O.

PULA

PULA

26.947.700

NOVI START D.O.O.

BANJOLE

26.720.100

TUBUS D.O.O.

AUTO MARKETING D.O.O.

BUJE

26.466.300

NOVI START D.O.O.

BALE

26.380.800

1. MAJ D. O. O.

VINEŽ

26.284.300

PULA VINA MATOŠEVIĆ D. O. O. BINA - ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE, VRANJA D. O. O. ROVINJ MIRNAPACK D. O. O.

VILSTROJ D. O. O.

ŠTRPED

26.239.400

GALANTERIJA D.O.O.

APOLONIA D. O. O.

ŠTRMAC

26.208.800

IDEO D.O.O.

FILIUS D. O. O.

POREČ

26.170.600

I.T.V. D.O.O.

USLUGA D. O. O.

PAZIN

26.021.300

TGT - ADRIATIK D. O. O.

PULA

26.015.800

ČRNJA TOURS D.O.O.

ROVINJ

A.B.S. D.O.O.

KUKURINI

ISTRA APPARATUS D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

1.596.300

PLINARA, D. O. O.

PULA

41

BALE

1.569.700

ASKET D.O.O.

POREČ

41

GALIŽANA

1.562.200

AQUA PARK D.O.O.

POREČ

41

1.534.200

PRAGRANDE D.O.O.

PULA

41

1.513.900

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O.

ŠUMBER

41

1.509.500

ZIGANTE TARTUFI D.O.O.

PLOVANIJA

41

PAZIN

1.493.400

BURIĆ AUTOZUBAK D.O.O.

PULA

41

POREČ

1.491.600

ELEKTROMETAL D. O. O.

POREČ

41

RAŠA

1.455.600

GLOBO D. O. O.

LABIN

40

ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING D. O. O. ROVINJ

1.454.000

MAC PROFI

BANJOLE

40

ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.

BUZET

1.444.200

NOVIGRAD

40

25.692.900

ANILOX D. O. O.

ŽMINJ

1.441.800

LAZARIĆI

40

25.457.900

EICO D. O. O.

ROVINJ

1.405.200

DESE ELETTRONICA D. O. O. ROPLAST OBRT ZA PROIZVODNJU PVCSTOLARIJE INDUSTRIAL PROJECTS D. O. O.

VALBANDON

39

ORIČ

25.369.100

POLIKLINIKA OXY

PULA

1.396.300

BETOVEN D. O. O.

PULA

38

GLAS ISTRE NOVINE D. O. O.

PULA

25.344.500

AGENOR AUTOMATIKA D. O. O.

POREČ

1.395.000

PRANJIĆ MONTAŽA D.O.O.

PULA

38

R. Z. ISTRA

POREČ

25.087.500

ZLATNA D. O. O.

POREČ

1.391.900

NEAPOLIS D. O. O.

NOVIGRAD

38

PRODUKT KOMERC D. O. O.

HEKI

25.025.100

DENTALNA POLIKLINIKA ADRIATIC DENT

ROVINJ

1.363.300

INDI - METAL D. O. O.

VODNJAN

38

BANKO TRANSPORT D. O. O.

BANKI

25.001.000

AUTO CENTAR POREČ D. O. O.

POREČ

1.346.200

AMOR VICTORIA D.O.O.

ROVINJ

38

PRAGRANDE D.O.O.

PULA

24.997.100

ETIGRAF D. O. O.

MURINE

1.344.700

PAB AKRAPOVIĆ D.O.O.

JURIČIĆI

38

EICO D. O. O.

ROVINJ

24.868.200

1. MAJ D. O. O.

VINEŽ

1.328.500

BETON TOMIŠIĆ

GRADIŠĆE

38

MERITUM NOVA D.O.O.

PULA

24.850.900

DEBELJUH FRIGO

GOLAŠ

1.327.200

OŠO

BUZET

37

SKIPER HOTELI D. O. O.

SAVUDRIJA

24.374.500

CELES

PULA

1.324.800

DOM SV. POLIKARP

PULA

37

UTP D. O. O.

PULA

24.234.400

LABIRINT D.O.O.

PULA

1.310.300

DREAM LAB D.O.O.

NOVIGRAD

37

V. A. L. C. O. D. O. O.

VINKURAN

24.183.000

GEBETSROITHER - ISTRA D. O. O.

PULA

1.284.500

MONTE GIRO D. O. O.

PULA

37

ARENATURIST ZLATNE STIJENE D. O. O.

PULA

23.895.700

KERMAS ULAGANJA D.O.O.

PULA

1.280.400

PLIMA D. O. O.

POREČ

37

EBONIT D.O.O.

POREČ

23.621.900

IG, D. O. O.

LABIN

1.277.800

BIFIX D. O. O.

BUJE

36

6. MAJ D. O. O.

UMAG

23.572.300

MON PERIN D. O. O.

BALE

1.275.800

SPORTSKI CENTAR TIVOLI D.O.O.

PULA

36

VODOVOD LABIN D. O. O.

LABIN

23.420.700

ELEKTROMETAL D. O. O.

POREČ

1.259.800

BRIONKA D. D.

PULA

36

PEKARA CONCETTINO

POREČ

23.266.600

PROMOVEO D.O.O.

VODNJAN

1.256.900

TEHMONT I.N.C. D.O.O.

PULA

36

PESCAMAR D. O. O.

ROVINJ

23.248.800

PENTA D. O. O.

PULA

1.254.600

ZANITEL D. O. O.

PULA

36

ENTRADA D. O. O.

LETAJ

23.122.900

K.P.V. KONCEPT D.O.O.

PULA

1.248.400

EKSPERT GRADNJA D.O.O.

BUZET

36

AQUA PARK D.O.O.

POREČ

23.062.400

1.244.800

VINTIJAN D. O. O.

PULA

36

ŽMINJ

22.861.000

BERTOŠI

1.224.400

MESI D. O. O.

PLOVANIJA

36

ISTRA - AUTO D.D.

UMAG

22.592.400

SIGNAL SISTEM D. O. O. AGENCIJA SANDRA, VL. SANDRA BRAJKOVIĆ-FONOVIĆ PROGRESSUM CONSTRUCTUM D.O.O.

PULA

CRIMPPI ISTRA D.O.O

VODNJAN

1.217.300

DENTAL GRUPA D.O.O.

UMAG

36

VLADO ELEKTRONIKA, D. O. O.

RAŠA

22.537.500

MAGIS TRITON D.O.O.

TRVIŽ

1.214.700

ANTENAL D. O. O.

ANTENAL

36

TRANSPORTI RUNKO D. O. O.

KUKURINI

22.530.900

ZIGANTE TARTUFI D.O.O.

PLOVANIJA

1.204.800

GASTRO - TIM D.O.O.

PAZIN

35

PROMO AUTO D. O. O.

BUIĆI

22.309.900

PEKARA CONCETTINO

POREČ

1.203.100

MED EKO SERVIS D.O.O.

POMER

35

DEKOP, DEAN PAULETIĆ

DVORI

22.164.700

GRGA T. P. ZVONIMIR GRGIĆ

PULA

1.202.700

ALPRON D. O. O.

ŽNJIDARIĆI

35

OŠO

BUZET

22.122.600

MEHO GRADNJA D.O.O.

ROVINJSKO SELO

1.198.100

RADOJKA, VL. RADOJKA SMOKOVIĆ

JAKAČIĆI

35

DRVOPLAST D. D.

BUZET

22.080.700

SLOBODNA KATARINA D.O.O.

ROVINJ

1.196.500

ISTRA - AUTO D.D.

UMAG

35

PAB AKRAPOVIĆ D.O.O.

JURIČIĆI

22.053.100

PRANJIĆ MONTAŽA D.O.O.

PULA

1.193.300

VLADO ELEKTRONIKA, D. O. O.

RAŠA

34

TRI M D. O. O.

ŽBANDAJ

22.005.400

DORMI SANO D.O.O.

PULA

1.192.900

ISTARSKA CIGLANA D.O.O.

CEROVLJE

33

MAGO D. O. O.

BANJOLE

21.965.000

ELEKTROIMPEX D. O. O.

PULA

1.179.800

FELES USLUGE D.O.O.

ROŠINI

33

REZIDENCIJA SKIPER D. O. O.

SAVUDRIJA

21.767.200

GEOCOP D. O. O.

ROVINJ

1.169.200

ULJANIK PLOVIDBA D. D.

PULA

32

ODVODNJA POREČ D.O.O.

POREČ

21.683.400

ETI TRADE D. O. O.

TRVIŽ

1.165.500

TEHNIKA ZAVARIVANJA D.O.O.

PULA

32

PEEM D. O. O.

PULA

21.653.800

CASA NOVA, D. O. O.

VRSAR

1.165.100

KRIJES D. O. O.

KRINGA

32

MESI D. O. O.

PLOVANIJA

21.532.800

NEW CO D.O.O.

ŠTRMAC

1.161.300

ULIKS D. O. O.

PULA

32

NOVA VITA USLUGE D.O.O.

UMAG

21.515.200

C.M.G.C. D.O.O.

PULA

1.154.800

USORA GRADNJA D. O. O.

BRNOBIĆI

32

MULTI ASSET D.O.O.

POREČ

21.489.200

CADCON D. O. O.

PULA

1.149.000

LASER LINE D. O. O.

UMAG

32

ISTRA D.D.

PULA

21.165.700

GLOBO D. O. O.

LABIN

1.136.600

AGROKOKA - PULA D. O. O.

PULA

32

MONTRAKER D. O. O.

VRSAR

21.143.400

VRSAR

VRSAR

1.129.400

HISTRIA TUBE D. D.

POTPIĆAN

32

TRP D. O. O.

PULA

20.855.000

MIREO D.D.

BANJOLE

1.116.500

GRATIS D. O. O.

JAKOVICI

32

TRGOMETAL D. O. O.

GORICA

20.771.400

ULIKS

PULA

1.112.200

INTERCOMMERCE, D. O. O.

UMAG

32


ŽUPANIJE

108 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

LUMENART D. O. O.

PULA

20.595.300

MILENA, VL. ALEKSANDAR STEFANOV

BAČVA

A. R. M. A. C. O. M. D. O. O.

LIŽNJAN

20.593.300

TRANS EAST SERVIS D.O.O.

AM GRUPA, D. O. O.

BUZET

20.489.600

AURA PROIZVODI D.O.O.

EURO TIM D.O.O.

TRVIŽ

20.480.900

VINTIJAN D. O. O.

PULA

AGROKOKA - PULA D. O. O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

1.102.900

CIB COMMERCE D. O. O.

BUZET

31

ŽMINJ

1.100.300

NAVAL SERVIS D.O.O.

PULA

31

BUZET

1.085.600

NOVATEC D. O. O.

LABIN

31

TEHMED D. O. O.

PULA

1.074.200

ELEKTRA D. O. O.

LABIN

31

20.452.900

OXY D. O. O.

PULA

1.071.900

BANKO TRANSPORT D. O. O.

BANKI

PULA

20.407.300

MEDIACOM D. O. O.

POREČ

1.068.900

LUXOTTICA JUGOISTOČNA EUROPA D.O.O. NOVIGRAD

LIV D. O. O.

POREČ

19.992.400

MARYMAT D. O. O.

PULA

1.068.100

LAGOMAR D. O. O.

BUZET

30

MON PERIN D. O. O.

BALE

19.959.600

JURIČIĆI

1.064.000

PIETAS JULIA D.O.O.

PULA

30

REGINEX D. O. O.

HEKI

19.852.800

MURINE

1.060.800

PARK D. O. O.

BUZET

30

ZELENGRAD D. O. O.

HEKI

19.660.900

PAB AKRAPOVIĆ D.O.O. PAPIRNA KONFEKCIJA GIANFRANCO VOTTERO D.O.O. TRANSPORT ARMANDO,PIĆAN,BR.70/A

PIĆAN

1.060.600

GEBETSROITHER - ISTRA D. O. O.

PULA

30

AMOR VICTORIA D.O.O.

ROVINJ

19.642.700

MILL SERVICE D.O.O.

POREČ

1.058.800

FEROPLAST D. O. O.

BUJE

29

ŽMINJ PETROL D. O. O.

ŽMINJ

19.473.600

DEKOP, DEAN PAULETIĆ

DVORI

1.057.600

LA-VOR TRADE D.O.O.

ŠTRPED

28

JADRAN POLYMERS AND METALS D.O.O.

UMAG

19.458.600

KORAL D.O.O.

VOZILIĆI

1.054.900

CASTELLUM MARIS D.O.O.

PULA

28 28

31 30

VABRIGA

19.444.600

D & A D.O.O.

PULA

1.053.900

ARENATURIST RIBARSKA KOLIBA D. O. O.

PULA

TINAL D. O. O.

PAZIN

19.439.400

INTERFISH D. O. O.

MEDULIN

1.048.300

ODVODNJA POREČ D.O.O.

POREČ

28

ISTRACOMMERCE D.O.O. ROPLAST OBRT ZA PROIZVODNJU PVCSTOLARIJE AUTO RADOLOVIĆ D. O. O.

POREČ

19.354.300

RARUS D. O. O.

ROVINJ

1.047.200

ARENATURIST ZLATNE STIJENE D. O. O.

PULA

28

LAZARIĆI

19.157.500

1.045.500

APOLONIA D. O. O.

ŠTRMAC

28

19.071.700

PULA

1.044.200

E. C. S. D. O. O.

BUJE

28

MIREO D.D.

BANJOLE

19.063.500

PEEM D. O. O. ULJANIK BRODOGRAĐEVNI PROJEKTI D.O.O. PRIVATNA LJEKARNA KLUNIĆ MIRELA

PULA

PULA

PULA

1.025.200

MUNIDAKOMERC D. O. O.

MEDULIN

28

PULA SPORT D.O.O.

PULA

18.934.000

CESTA D. O. O.

PULA

1.023.100

MCZ D.O.O.

VINEŽ

28

CMC EKOCON D. O. O.

SVETI IVAN

18.888.200

NAVELA D. O. O.

PULA

1.022.400

AUTO CENTAR POREČ D. O. O.

POREČ

27

PRISTAV D.O.O.

KRŠAN

18.749.500

JAVNI BILJEŽNIK MIRNA PLIŠKO

PULA

1.018.600

LINOGRAD T.M.E.K. D.O.O.

VINEŽ

27

PRIVATNA LJEKARNA GRAHOVAC IRENA

PULA

18.731.600

ŠTRPED

1.016.600

NK ISTRA 1961 S.D.D.

PULA

27

ROAN COMFORT CAMP D. O. O.

TAR

18.672.200

PULA

1.013.100

FERELI, D. O. O.

POREČ

27

ISTARSKA CIGLANA D.O.O.

CEROVLJE

18.478.000

FLEGO D. O. O. TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA D. O. O. T.O. "KLAUDETA" POREČ

POREČ

1.005.500

KAPELOTO BETON D.O.O.

GALIŽANA

27

EKSPERT GRADNJA D.O.O.

BUZET

18.418.800

ENGLISH: TELBA ACCOUNTING L.T.D.

ROVINJ

1.000.200

DEA FORTUNAE D.O.O.

PLOVANIJA

27

SUNČANA STAZA D. O. O.

PULA

18.286.600

AUTOTRANSPORTI, VL. FRANJO RADETIĆ

MUŽINI

996.500

DRIVES AND MOTORS D. O. O.

RAŠA

27

TUBUS D.O.O.

GALIŽANA

18.128.200

A. R. M. A. C. O. M. D. O. O.

LIŽNJAN

989.800

PROXIMA D.O.O.

MURINE

27

MALING D. O. O.

LABIN

17.805.500

INTER PARTES D.O.O.

PULA

979.100

UTP D. O. O.

PULA

27

BIO ADRIA D. O. O.

POLJE ČEPIĆ

17.683.500

ADRIATIC WAVE D.O.O.

ROVINJ

978.400

AZRRI D. O. O.

PAZIN

26

LJEKARNA ORNELA MAJETIĆ

PULA

17.659.300

BRACOM, D. O. O.

ŠUMBER

977.900

MON.DO. D.O.O.

PULA

26

NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D. O. O.

PULA

17.596.400

FERENČIĆ

PAZIN

976.300

Z. O. K. D. O. O.

PULA

26

FAGUS D. O. O.

BUJE

17.540.400

DE CONTE D. O. O.

LABIN

967.600

URBIS D.O.O.

PULA

26

LEGO LIM

LABINCI

17.514.700

STUDIO 92 D. O. O.

LABIN

965.500

AN & SA, D. O. O.

PULA

26

VIPLAST, VL. VITOMIR BOŽIĆ

PAZIN

17.344.700

KANFANAR 96 D. O. O.

KANFANAR

964.700

PULA

25

MIRTEX INTERNATIONAL D. O. O.

BUIĆI

17.293.200

R. Z. ISTRA

POREČ

958.000

PULA

25

IZO D. O. O.

BALIĆI I

17.208.900

BUJE

949.800

VODNJAN

25

POSEDEL AUTO D. O. O.

SLUM

17.009.100

PULA

947.400

25

POREČ

16.991.000

KALDIR

947.000

ALKES D. O. O.

LABIN

16.980.000

JAVNI BILJEŽNIK NANSI KOPIĆ

PULA

944.900

ISTRA TECH D.O.O. PEKARA NELLO OBRT ZA PROIZVODNJU KRUHA I PECIVA, GALIŽANA, VALOR D.O.O.

PULA

SELECTCAMP D. O. O.

FAGUS D. O. O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED GORAN VELJOVIĆ, SINIŠA BORŠTNER, DENIS A. T. L. D. O. O.

A. T. I. D. O. O. ZAŠTITNA RADIONICA TEKOP NOVA PULA - OFFICINA PER LA TUTELA TEKOP CONTRADA D.O.O.

ASKET D.O.O.

POREČ

16.970.300

PLANET D. O. O.

PULA

942.800

KRASA METALI D.O.O.

HRELJIĆI

16.901.800

NATURA D. O. O.

MALA HUBA

KARTON - PAK D. O. O.

ŠTRPED

16.872.100

COOPERATIVA D.O.O.

PULA

CRIPPACAMPEGGIO D.O.O.

POREČ

16.822.800

PIETAS JULIA D.O.O.

PULA

NEŽIĆ D. O. O.

ŠTRPED

16.800.700

NATURA DOMUS D.O.O.

MODING JUNIOR D.O.O.

PULA

16.707.800

M - KVADRAT ADRIA D. O. O.

CRONEX D. O. O.

PAZIN

16.704.400

RADOJKA, VL. RADOJKA SMOKOVIĆ

JAKAČIĆI

16.649.700

INTERFISH D. O. O.

MEDULIN

M ADLER D D.O.O. INDI - METAL D. O. O. 6. MAJ ODVODNJA D.O.O. PERO & CO. D. O. O.

GALIŽANA

25

BUIĆI

25

AGROPRODUKT D. O. O.

PULA

25

941.700

TUBUS D.O.O.

GALIŽANA

25

941.000

PULA SPORT D.O.O.

PULA

25

939.100

MIREO D.D.

BANJOLE

25

DAJLA

932.600

EURO TIM D.O.O.

TRVIŽ

25

POREČ

930.800

PEEM D. O. O.

PULA

25

ANTENAL D. O. O.

ANTENAL

928.200

6. MAJ ODVODNJA D.O.O.

UMAG

24

VILA PERINI D.O.O.

POREČ

919.500

FAMOSE BAR 2 D.O.O.

POREČ

24

16.548.800

RAŠICA D. O. O.

ROVINJ

917.600

BRODOGRADITELJ D.O.O. SARAJEVO

PULA

24

HRELJIĆI

16.501.200

EURO LABOR D.O.O.

MATERADA

916.600

AGENOR AUTOMATIKA D. O. O.

POREČ

24

VODNJAN

16.470.800

POZITIVAN RITAM D.O.O.

PULA

909.200

AVANGARD SHIPYARDS D.D.

PULA

24

UMAG

16.415.500

HYGRAS D. O. O.

ROVINJ

903.000

ADRIATIC KAMP D.O.O.

PULA

23

ANTENAL

16.391.800

IGAL ROVINJ D. O. O.

ROVINJ

902.700

D.O.N.I.S. D.O.O.

TINJAN

23


109

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

GEOCOP D. O. O.

ROVINJ

16.375.900

ISTRIA HOME D.O.O.

POREČ

AMUS D. O. O.

PAZIN

16.290.400

VIRAG D.O.O.

RZ LANTERNA

PULA

16.282.700

MONDO PULITO D.O.O.

MODERN GAMES D.O.O.

POREČ

16.257.000

AZRRI D. O. O.

PAZIN

16.175.700

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE LJEKARNA BABIĆ,ŠIMONOVIĆ,VALENTIĆ I POPOVIĆ INTERNOVA D. O. O.

GRADINJE

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

901.700

O. M. P. D. O. O.

POTPIĆAN

23

PULA

897.400

WILIM TURIST D. O. O.

BANJOLE

23

POREČ

896.400

ŠKAMP D. O. O.

PULA

23

ROČ

889.400

RAKOS, LABIN, RAVNI BR. 29

RAVNI

23

UMAG

889.000

PUNTIŽELA D. O. O.

ŠTINJAN

23

16.082.800

GRAĐEVINARSTVO ROČ OBRT ZA UGOSTITELJSTVO '' LIDO '', VL. ŽELJKO KLEUT, UMAG, ŠETALIŠTE CONIS D. O. O.

PULA

887.600

ANILOX D. O. O.

ŽMINJ

23

POREČ

16.031.200

G. OBNOVA D. O. O.

UMAG

882.500

CRIPPACAMPEGGIO D.O.O.

POREČ

23

ROGOVIĆI

15.940.100

AGRARIA BANOVAC D. O. O.

PAZIN

874.200

KARTON - PAK D. O. O.

ŠTRPED

23

SIGA NOVA PET D.O.O.

ZAMBRATIJA

15.921.300

ELPUT D. O. O.

PULA

874.200

VIPLAST, VL. VITOMIR BOŽIĆ

PAZIN

23

ALDO COMMERCE D. O. O.

POREČ

15.917.400

MPS D. O. O.

PULA

867.200

AM GRUPA, D. O. O.

BUZET

23

PROXIMA D.O.O.

MURINE

15.870.100

ISTRAALF D. O. O.

POREČ

847.400

ADRIS GRUPA D. D.

ROVINJ

22

GALANTERIJA D.O.O.

PAZIN

15.847.500

MARINA IBACOM D. O. O.

BANJOLE

845.100

ALIDA D. O. O.

ANTENAL

22

DEBELJUH FRIGO

GOLAŠ

15.843.400

PLUS HOSTING D.O.O.

PULA

837.700

TV ISTRA D.O.O.

PAZIN

22

SIGNAL SISTEM D. O. O.

PULA

15.681.100

BROLEX D. O. O.

BUJE

834.700

PAPALINA D. O. O.

PULA

22

KAPITEL D.O.O.

ŽMINJ

15.677.000

ROVERIA USLUGE D.O.O.

JURŠIĆI

830.800

ROSSL I DUSO ISTRA D. O. O.

PULA

22

ANILOX D. O. O.

ŽMINJ

15.600.000

TRADEL D. O. O.

UMAG

827.500

ISTARSKE KNJIŽARE D. O. O.

PULA

22

ZANITEL D. O. O.

PULA

15.405.800

R A D O V I Ć ,ŠUMBER,RADOVIĆI BR.22/A ŠUMBER

823.800

MOTORTECH CONSULTING D. O. O.

PULA

22

KOMPANIJA TEŠIĆ D. O. O.

LABINCI

15.321.500

ISTRA APPARATUS D.O.O.

ORIČ

820.000

ADVENT D. O. O.

PULA

22

DRIVES AND MOTORS D. O. O.

RAŠA

15.241.600

ODVJETNIČKI URED MLADEN PAVIĆEVIĆ

PULA

818.600

TGT - ADRIATIK D. O. O.

PULA

22

ULJANIK TESU, D. D.

PULA

15.202.700

MAGO D. O. O.

BANJOLE

806.800

G. I. I. TUBE, D. O. O.

TUPLJAK

22

JEDRENJE CHARTER SERVIS D. O. O.

PULA

15.083.400

OVER RISE TECHNICAL D.O.O.

UMAG

805.600

DEKOP, DEAN PAULETIĆ

DVORI

21

MEDIACOM D. O. O.

POREČ

14.948.600

ADRIATIC YACHT CHARTER D.O.O.

PULA

804.700

MUJANOVIĆ GRADNJA D. O. O.

LABIN

21

TEMPO D. O. O.

LABIN

14.928.700

SILICIJ D.D.

PLOVANIJA

803.500

ISTRA TEXTUM D.O.O.

NOVIGRAD

21

POZITIVAN RITAM D.O.O.

PULA

14.886.000

QUALITY IN QUALITY OUT D.O.O.

PULA

799.200

AUTO SL 91 D.O.O.

PULA

21

IT TECHNOLOGY D.O.O.

KUKCI

14.866.200

GALERIJA NEKRETNINA D.O.O.

POREČ

792.800

KUGLANA

BUJE

14.756.600

DANIELA

VELENIKI

792.400

FJORD

LJEKARNE VITA

POREČ

14.727.700

PLAN C D.O.O.

MEDULIN

789.100

KARLIĆ GRADNJA D.O.O.

PULA SVETI LOVREČ PAZENATIČKI VINEŽ

21

FEROPLAST D. O. O.

AGRARIA BANOVAC D. O. O.

PAZIN

14.710.700

ZELENGRAD D. O. O.

HEKI

783.100

SINEL D. O. O.

LABIN

21

T.E.L.E. TIM D.O.O.

LABIN

14.612.600

CIBURIPRODUCT

LOVRIN

780.000

D & F PERVAN D. O. O.

PULA

21

MONTE D. O. O.

PULA

14.591.800

ZELENA ISTRA D.O.O.

POREČ

778.500

VRSAR

VRSAR

21

NOVIGRAD INŽENJERING D.O.O.

BUŽINIJA

14.580.600

ISTRAVETURA D. O. O.

POREČ

777.500

PLUS HOSTING D.O.O.

PULA

21

VSI - VODOVOD BUTONIGA D. O. O.

BUZET

14.568.500

KAPITEL D.O.O.

ŽMINJ

775.000

DIMA D. O. O.

PULA

21

MEDIL D. O. O.

NOVIGRAD

14.553.200

VIECIA BATANA

ROVINJ

769.600

C - M D. O. O.

ROVINJ

21

KOZLOVIĆ

MERIŠĆE

14.402.800

M. PIERI D.O.O.

PULA

765.200

RARUS D. O. O.

ROVINJ

21

LJEKARNA VALUN

PULA

14.382.100

AN & SA, D. O. O.

PULA

762.000

PAJCA D. O. O.

PAZIN

21

FILS D. O. O.

BANJOLE

14.065.400

DAN STUDIO D.O.O.

PULA

760.300

LEGO LIM

LABINCI

21

NAVELA D. O. O.

PULA

14.040.300

GIR, D. O. O.

PALADINI

755.200

TERA D. O. O.

UMAG

20

PASH, D. O. O.

PULA

13.949.300

DELIĆ AIR D. O. O.

PULA

753.200

IKUS D. O. O.

PULA

20

PLIMA D. O. O.

POREČ

13.920.100

I.T. ZEUS D. O. O.

PREMANTURA

751.600

SIRENA POREČ D.O.O.

POREČ

20

BENČIĆ D. O. O.

ROVINJ

13.868.600

TRANS E. A. S. T. D. O. O.

ŽMINJ

751.000

GARD SIGURNOST D.O.O.

LABIN

20

KLANJAC D.O.O.

ŠKROPETI

13.701.900

KUGLANA

PULA

747.700

KOMUNALAC FAŽANA D. O. O.

FAŽANA

20

ŠAHIĆ D. O. O.

FUNTANA

13.687.100

N° 1

PULA

736.500

ALVONA D.O.O.

LABIN

20

MAGIS TRITON D.O.O.

TRVIŽ

13.538.000

IMEX MARINE D. O. O.

PULA

733.300

TIŠA D. O. O.

PAZIN

20

ALPRON D. O. O.

ŽNJIDARIĆI

13.515.600

TE - NI, D. O. O.

UMAG

733.200

MLADEŽ D. O. O.

SAVUDRIJA

20

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO D.O.O.

ROVINJ

13.440.900

JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKO KRAJINA

UMAG

732.400

SPLENDID - PULA D. O. O.

PULA

20

PUNTIŽELA D. O. O.

ŠTINJAN

13.403.700

TERRA REX D.O.O.

FAŽANA

731.000

KORAL D.O.O.

VOZILIĆI

20

RAKOS, LABIN, RAVNI BR. 29

RAVNI

13.392.700

TERAKOP POREČ, PARTIZANSKA 13

POREČ

729.200

MENEGHETTI D.O.O.

BALE

20

GAJANAKOP

GAJANA

13.126.900

CROGRAF D. O. O.

MURINE

728.700

A. T. L. D. O. O.

KALDIR

20

LABELLE D. O. O.

POREČ

13.110.600

CENTAR SLADOLEDA D.O.O.

PETROVIJA

724.100

MIRNAPACK D. O. O.

ROVINJ

20

DEA FORTUNAE D.O.O.

PLOVANIJA

13.044.800

AVAM INTERNATIONAL D. O. O.

ROVINJ

724.100

BAESA D. O. O.

PULA

20

LASER LINE D. O. O.

UMAG

13.003.700

PRODAN OBRTNIŠTVO

PETROVIJA

722.800

MLINOTEST TRGOVINA D. O. O.

MURINE

20

12.977.100

LJEKARNE VITA

POREČ

720.300

WISINTIN D. O. O.

BIBIĆI

20

12.906.300

DIV PLANET D. O. O.

GALIŽANA

720.300

CISS D. O. O.

POREČ

20

KLASTER ISTARSKOG TRANSPORTA D.O.O. TUPLJAK ISTRA COLOR D. O. O.

BUJE

21 21


ŽUPANIJE

110 rang

naziv tvrtke

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

UČKA - KONZALTING D. O. O.

PAZIN

mjesto

ISTRA-FERRUM D.O.O.

BIBIĆI

NEAPOLIS D. O. O.

NOVIGRAD

MONDO CARMARKET D. O. O. ADVENT D. O. O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto POREČ

12.701.100

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ELEONORA POLIKLINIKA PEHAREC

12.689.200

AMFORA D.O.O.

ŽBANDAJ

12.673.800

PULA

12.636.300

VINICOLA P & V D. O. O.

ŠTRMAC

CONVERT D.O.O. GOLDFREN

12.866.400

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

719.900

MP GRADNJA D. O. O.

POREČ

20

PULA

719.700

PLAVA LAGUNA, IVICA MILOTIĆ

POREČ

20

POREČ

719.600

SIGNAL SISTEM D. O. O.

PULA

20

LIV D. O. O.

POREČ

716.400

INTERNOVA D. O. O.

ROGOVIĆI

20

TUBER FORUM D.O.O.

MEDULIN

711.100

MODING JUNIOR D.O.O.

PULA

20

12.619.200

UČILIŠTE ULJANIK

PULA

710.700

TRANSPORTI RUNKO D. O. O.

KUKURINI

20

UMAG

12.609.500

JAVNI BILJEŽNIK IVAN KUKUČKA

PULA

710.000

ADRIATIC YACHT CHARTER D.O.O.

PULA

20

PAZIN

12.560.400

PRAVILA D.O.O.

UMAG

696.700

PLAZMA TEHNIKA D.O.O.

GALIŽANA

19

TRGOAUTO I, D. O. O.

UMAG

12.522.000

JAVNI BILJEŽNIK DENIS KRAJCAR

PULA

695.200

SERVISI ELEKTRO D.O.O.

PULA

19

TRUTANIĆ D. O. O.

POREČ

12.501.700

SKLAD PROFILI D.O.O.

PAZIN

693.200

DORIJAN D.O.O.

UMAG

19

PAJCA D. O. O.

PAZIN

12.482.900

SELECT D. O. O.

ŠTINJAN

692.900

BISKONT D.O.O. BUZET

JURIČIĆI

19

GLOBO TRADE D.O.O.

LOVREČICA

12.460.900

DEMEX SAVJETOVANJE D.O.O.

ROVINJ

692.400

PLAN GAŠPARINI D.O.O.

DIKLIĆI

19

SIGURNOST D. O. O.

LABIN

12.423.400

IGGOS D. O. O.

PULA

687.100

PULA

19

LUKS D. O. O.

BERTOŠI

12.332.800

STARLIGHT D.O.O.

UMAG

683.200

POREČ

19

STANDARD D.O.O.

NOVIGRAD

12.194.500

AUTOSERVIS FILIPOVIĆ

KOŽLJANI

678.800

A.V. LETAN D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ELEONORA ELEKTROIMPEX D. O. O.

PULA

19

MINI KARAVAN SERVIS D.O.O.

FUNTANA

12.167.000

SALI TRADE D. O. O.

PULA

674.300

TRŽNICA D. O. O.

PULA

19

OSTRIGA ZADRUGA

MURINE

12.069.500

PARIS, VALTER PARIS I DANTE PARIS

VRSAR

673.300

KARPINJAN - SPORT D. O. O.

NOVIGRAD

19

PULA PARKING D. O. O.

PULA

12.061.300

MOTORTECH CONSULTING D. O. O.

PULA

671.300

TIM-WATS D.O.O.

ROVINJ

19

BRAJ KOP D. O. O.

BRAJKOVIĆI

12.043.200

A.B.S. D.O.O.

KUKURINI

669.500

ELTOR D. O. O.

LOVRIN

19

ELEKTRO TOP D.O.O.

NOVIGRAD

12.025.600

JUNIOR P. D.O.O.

ANTENAL

668.800

TUTTI D. O. O.

PULA

19

KLASTER ISTRA ADRIATIK D.O.O.

ORIČ

12.013.500

TINAL D. O. O.

PAZIN

662.800

JUNIOR P. D.O.O.

ANTENAL

19

USORA GRADNJA D. O. O.

BRNOBIĆI

12.013.000

HESTIJA D.O.O.

POREČ

662.300

ISKOP D. O. O.

SVETI PETAR U ŠUMI

19

DUSSMANN D. O. O.

MOTOVUN

11.990.900

S - CO D. O. O.

MURINE

657.200

PENTA D. O. O.

PULA

19

VEZO COMMERCE, D. O. O.

LABIN

11.924.100

LAPIS D. O. O.

BUJE

655.400

NERA D. O. O.

ŠKULJARI

19

ORBIS D.O.O.

MEDULIN

11.897.900

BINOM D. O. O.

UMAG

652.800

BRAJ KOP D. O. O.

BRAJKOVIĆI

19

DE RIGO VISION HRVATSKA D.O.O.

POREČ

11.897.300

AQUARIUM TRAVEL D. O. O.

POREČ

648.600

GOLDFREN

PAZIN

19

I. C. HORIZONT D.O.O.

ROVINJ

11.889.200

TRIANA D. O. O.

MURINE

648.500

ŠAHIĆ D. O. O.

FUNTANA

19

SIGURNOST - BOLJUN I DR. J. T. D. STOMATOLOŠKA ORDINACIJA GORAN VUKOTIĆ DR. STOM. GHIA D.O.O.

PULA

11.835.300

ROVINJ

647.500

FILS D. O. O.

BANJOLE

19

ROVINJ

11.781.900

POREČ

644.600

POZITIVAN RITAM D.O.O.

PULA

19

LOVRIN

11.737.200

BANKI

640.000

BIO ADRIA D. O. O.

POLJE ČEPIĆ

19

MENNYACHT D. O. O.

UMAG

11.736.600

ŽMINJ

639.600

IN - DI D. O. O.

VODNJAN

18

KAPELOTO BETON D.O.O.

GALIŽANA

11.729.400

LAXUS D. O. O. AUTOELEKTRIČARSKI I TRGOVAČKI OBRT ISTRAVETURA ARS VIVAX D.O.O. OBRADA METALA, OBRT ZA OBRADU METALA, VL. NENAD ROCE MONDO CARMARKET D. O. O.

ŽBANDAJ

632.100

METAL SISTEM D.O.O.

PULA

18

ŠKAMP D. O. O.

PULA

11.649.100

EMA ELEKTRONIK BIRO D. O. O.

PULA

628.000

KONTRA D. O. O.

PULA

18

MESAROLI LOGISTIKA D.O.O.

MRGANI

11.628.200

TRANS EURO D.O.O.

VINEŽ

625.100

DJEČJI VRTIĆ 101 DALMATINAC

ANTONCI

18

PULA MOTORTECH CONSULTING D. O. O. LJEKARNA DANICA BRAJE,MAG.PHARM., LABIN MIRJANA FRANKOVIĆ, MAG. PHARM. POREČ PLAVA LAGUNA, IVICA MILOTIĆ

11.595.400

HABIJANEC D.O.O.

SVETI MARTIN

624.900

CASTRUM PULA 97 D. O. O.

PULA

18

11.558.300

KOZLOVIĆ D. O. O.

MERIŠĆE

624.100

FIOKA D. O. O.

PULA

18

11.514.700

MODUS OPERANDI D.O.O.

PULA

623.500

LD - LUG D. O. O.

POREČ

18

GO4CAMP D.O.O.

TAR

11.490.500

PILANA IVOLI

LINDAR

622.800

LA ROSA

VRSAR

18

CORIUM D.O.O.

ŠTRMAC

11.359.500

ISTRA - METAL - FORME D.O.O.

BUJE

622.600

I.T. ZEUS D. O. O.

PREMANTURA

18

ISTRA ALUMINIJ, D. O. O.

LUPOGLAV

11.347.000

MIRTEX INTERNATIONAL D. O. O.

BUIĆI

622.500

GRADNJA CEZARE D.O.O.

LABIN

18

ŠKULJARI NERA D. O. O. LJEKARNA, MILENA LADAVAC, LJILJANA ĆUS, DAVORKA TONČINIĆ I SANDRA PAZIN VABRIGA OSTREA D.O.O.

11.337.700

INTERNOVA D. O. O.

ROGOVIĆI

622.000

VESNA LOBORIKA

LOBORIKA

18

11.324.900

ELMA-AS

MEDAKI

617.500

KRT D.O.O.

GRADINJE

18

11.318.200

REX, D. O. O.

POREČ

617.000

A.M.M. ŠIMIĆ D.O.O.

ANTONCI

18

AGRIMARE D. O. O.

POREČ

11.294.400

LJEKARNA ŠKOPAC-BATELIĆ DEZI

LABIN

616.800

VITO D. O. O.

NOVIGRAD

18

NATURA D. O. O.

MALA HUBA

11.282.300

ISTRADRVO, MARIJAN RITOŠA

ROŠINI

612.800

PARIS, VALTER PARIS I DANTE PARIS

VRSAR

18

ISTRAPLASTIKA D.O.O.

PAZIN

11.275.400

FILIX D. O. O.

BERTOŠI

612.500

MIRAMARE D. O. O.

ROVINJ

18

FILIX D. O. O.

BERTOŠI

11.249.700

VETURA D. D.

POREČ

612.200

MLJEKARA LATUS D. O. O.

ORBANIĆI

18

NEMO NAVIS D.O.O.

VALBANDON

11.211.000

DELECTA D.O.O.

PULA

611.900

TRANSPORTI STANKIĆ

NOVIGRAD

18

TRANS EAST SERVIS D.O.O.

ŽMINJ

11.208.200

SANTA MARINA

VABRIGA

610.400

NOVE ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O.

PULA

18

MS PROMET D. O. O.

PULA

11.205.700

A.B.S. PIĆAN, KUKURINI BR. 22

KUKURINI

607.400

I. C. HORIZONT D.O.O.

ROVINJ

18

D & A D.O.O.

PULA

11.132.200

TRGOAUTO I, D. O. O.

UMAG

607.000

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO D.O.O.

ROVINJ

18

RARUS D. O. O.

ROVINJ

11.085.500

EKOPLANET D. O. O.

PULA

604.200

TRI M D. O. O.

ŽBANDAJ

18

C - M D. O. O.

ROVINJ

11.075.100

EKO. - ADRIA D.O.O.

PULA

602.900

EICO D. O. O.

ROVINJ

18


111

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

WILIM TURIST D. O. O.

BANJOLE

11.045.800

OBRT ZA UGOSTITELJSTVO "DUMA"

LABIN

AVANGARD SHIPYARDS D.D.

PULA

11.036.000

GOSPODARSKI RIBOLOV DUŠAN ŽUŽIĆ VRH VRH

DATALAB TEHNOLOGIJE D.O.O.

PULA

11.034.300

IMEL D. O. O.

VODNJAN

BIG TOYS D.O.O.

POTPIĆAN

11.027.800

WISINTIN D. O. O.

AUTOTRANSPORTI, VL. FRANJO RADETIĆ

MUŽINI

11.011.300

NOVIGRAD INŽENJERING D.O.O.

LJEKARNE RADOŠ

PAZIN

10.986.500

ANDRE' D. O. O.

PULA

10.938.300

MED EKO SERVIS D.O.O.

POMER

10.823.500

GAT - TURISTIČKA AGENCIJA D. O. O.

MEDULIN

10.793.200

LJEKARNA JELČIĆ MARICA

PULA

10.778.100

PENTA D. O. O.

PULA

MONTE GIRO D. O. O. O. M. P. D. O. O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

599.600

FILIUS D. O. O.

POREČ

17

599.000

TDI USLUGE D.O.O.

UMAG

17

598.600

MONEO D.O.O.

ROVINJ

17

BIBIĆI

597.700

TERRA SOLUM D.O.O.

POREČ

17

BUŽINIJA

596.300

DJEČJI VRTIĆ KUĆICA OD LICITRA

PULA

17

IVA D. D.O.O.

CUKRIĆI

590.100

ZIDAR UMAG D. O. O.

MURINE

17

BUJE

583.900

E.D. TRGOVINA D.O.O.

POREČ

17

LABIN

583.200

FILRAD D.O.O.

PULA

17

VABRIGA

582.800

EURO PIZZA D.O.O.

KRCULI

17

PULA

580.800

OBRT ZA UGOSTITELJSTVO ENIGMA

ROVINJ

17

10.714.300

AUTO MARKETING D.O.O. URED OVL. ING. GEODEZIJE VL. BRANIMIR FABLE LUNA POLIKLINIKA CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-ARS MEDICA VINICOLA P & V D. O. O.

ŠTRMAC

579.500

MURIĆ D. O. O.

BALE

17

PULA

10.701.000

AB - PROJEKT D.O.O.

LIŽNJAN

573.600

DORMI SANO D.O.O.

PULA

17

POTPIĆAN

10.670.500

LABIN

573.000

RAZVOJ TEHNOLOGIJA D.O.O.

PULA

17

LORIMEX D. O. O.

LABIN

10.600.500

TAR

570.900

PRESTIGE

PAZIN

17

URBIS 72 D. D.

PULA

10.581.400

SINEL D. O. O. STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MILIĆ IVAN MILIĆ IVAN TAR, BRAJDE 28 LABELLE D. O. O.

POREČ

567.500

AR - INŽENJERING D. O. O.

ROVINJ

17

RUDIN D. O. O. ULJANIK BRODOGRAĐEVNI PROJEKTI D.O.O. RITOŠA TRGOVINE D.O.O.

BUJE

10.532.200

PULA

566.800

CADCON D. O. O.

PULA

17

PULA

10.523.200

BRTONIGLA

565.600

HP DUGA D. O. O.

POREČ

17

POREČ

10.512.800

PULJANKA-BRIONKA D.O.O. GUIDINA DESTINATION MANAGEMENT D.O.O. VERTIKAL

NOVA VAS

564.800

ALMI D. O. O.

UMAG

17

NOVE ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O.

PULA

10.468.100

BUJEPLAST D. O. O.

UMAG

559.800

LEGEND

ROVINJ

17

TEHMONT I.N.C. D.O.O.

PULA

10.434.500

ĆAKULA

POREČ

555.300

BRIJUNI RIVIJERA D. O. O.

PULA

17

ETI TRADE D. O. O.

TRVIŽ

10.433.900

M.B.N., OBRT ZA PROIZVODNJU

ZAJCI

552.700

GAJANAKOP

GAJANA

17

LETIS MET D.O.O.

UMAG

10.416.300

ISTRA COLOR D. O. O.

BUJE

551.200

BENČIĆ D. O. O.

ROVINJ

17

AGENOR AUTOMATIKA D. O. O.

POREČ

10.379.400

POREČ

550.900

NOVIGRAD INŽENJERING D.O.O.

BUŽINIJA

17

ISTRADRVO, MARIJAN RITOŠA

ROŠINI

10.300.500

SELINA

549.400

GALANTERIJA D.O.O.

PAZIN

17

ELEKTRA D. O. O.

LABIN

10.273.600

ROTONDA, IRMA HERAK KRISMAN, OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA CESTOM BIO KLICA D.O.O.

BUJE

548.100

RZ LANTERNA

PULA

17

MP GRADNJA D. O. O.

POREČ

10.259.800

EURO BROD TEHNOLOGIJA D.O.O.

PULA

546.300

GEOCOP D. O. O.

ROVINJ

17

CISS D. O. O.

POREČ

10.199.900

PULA

546.000

PRISTAV D.O.O.

KRŠAN

17

ELBA - ELEKTROMATERIJAL

PULA

10.192.500

MORAL, LABIN , ZELENICE BR. 2

LABIN

545.000

CMC EKOCON D. O. O.

SVETI IVAN

17

ISTARSKE KNJIŽARE D. O. O.

PULA

10.175.600

KONTIJA

KLOŠTAR

544.100

MAGO D. O. O.

BANJOLE

17

K. G. MEDIA D. O. O.

POREČ

10.170.300

GEOCYCLE HRVATSKA D.O.O.

KOROMAČNO

541.100

ENTRADA D. O. O.

LETAJ

17

CROGRAF D. O. O.

MURINE

10.164.500

VEZA SAVJETOVANJE D.O.O.

VINKURAN

538.900

MARINA IBACOM D. O. O.

BANJOLE

16

ŠPEŽA

ROVINJ

10.123.400

AUTOGRAF D. O. O.

PULA

538.300

NERA I D.O.O.

ŠKULJARI

16

LJEKARNA ŠKOPAC-BATELIĆ DEZI

LABIN

10.102.100

BRANKO TURIST D.O.O.

MURINE

537.500

16

PROVIDUS D. O. O.

ROVINJ

10.083.800

ISTRA INŽENJERING D. O. O.

POREČ

534.000

ARGUS, D. O. O.

PULA

10.072.300

ILVA D. O. O.

PETROVIJA

531.300

PULA S. C. MONTAŽA J.D.O.O. IVAMAR, OBRT ZA MORSKI RIBOLOV, VL. UMAG VELJKO MILIĆ, UMAG, ULICA V. NAZORA 5 FUNTANA RIMINI, VL. DANIJEL ČAVIĆ

KALAVOJNA D.O.O.

LOBORIKA

9.927.200

LJEKARNA JELČIĆ MARICA

PULA

531.100

UGOSTITELJSKI OBRT BE-NI

ROVINJ

16

CIBURIPRODUCT

LOVRIN

9.891.700

AD D. O. O.

PULA

530.900

T.P.R. PULA D. O. O.

PULA

16

T.O. "KLAUDETA" POREČ

POREČ

9.877.900

LETIS MET D.O.O.

UMAG

530.700

LABIN

16

ULJANIK STANDARD D.O.O.

PULA

9.870.300

ADAM MARINE D. O. O.

PULA

529.800

UMAG

16

WISINTIN D. O. O.

BIBIĆI

9.783.300

VINO ARTIS D.O.O.

VIŠNJAN

529.300

I.TEH.-INŽENJERING D.O.O. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO '' LIDO '', VL. ŽELJKO KLEUT, UMAG, ŠETALIŠTE LANOTON D. O. O.

PULA

16

MAKSIM JET D. O. O.

PULA

9.735.400

ZANITEL D. O. O.

PULA

528.000

MARSERVIS D. O. O.

KAŠTELIR

16

MITHOS LINE D. O. O.

LABIN

9.726.200

ODVJETNIČKI URED IVANA ORKIĆ

UMAG

523.900

THOLUS D. O. O.

PULA

16

VAGABUNDO D.O.O.

MURINE

9.662.000

RUDIN D. O. O.

BUJE

520.700

INSTAL D. O. O.

POREČ

16

ISKOP D. O. O.

SVETI PETAR U ŠUMI

9.647.500

SCRIGNER D.O.O.

UMAG

520.500

LIVADE TARTUFI D. O. O.

LIVADE

16

TRANSPORTI STANKIĆ

NOVIGRAD

9.639.700

ENERGO BYTE D.O.O.

LABIN

520.200

PRIMIZIA D. O. O.

BRTONIGLA

16

DIV PLANET D. O. O.

GALIŽANA

9.517.200

ROVINJ

519.800

C.M.G.C. D.O.O.

PULA

16

KONTINENT TRGOVINA D.O.O.

UMAG

9.508.300

ROVINJ

519.500

VETURA D. D.

POREČ

16

VINO ARTIS D.O.O.

VIŠNJAN

9.504.900

SUPERIUS GRADNJA D. O. O. ORO M A K COMMERCE D. O. O. , TURISTIČKA AGENCIJA HP DUGA D. O. O.

POREČ

518.500

LIMSKI KANAL D.O.O.

KANFANAR

16

ECO-THERM 1 D.O.O.

VIŠNJAN

9.462.600

PET PLUS D.O.O.

BARIĆI

517.700

POLIKLINIKA OXY

PULA

16

HETA D. O. O.

LINDAR

9.361.500

VITA LEVA D. O. O.

POREČ

517.700

JUPITER - EXPORT D. O. O.

PULA

16

ZEBRA D.O.O.

PAZIN

9.284.300

THOLUS D. O. O.

PULA

515.500

ALUTRADE, VL. VOZILA DALIBOR

VOZILIĆI

16

AGROPRODUKT D. O. O.

PULA

9.220.100

SPLENDID - PULA D. O. O.

PULA

515.400

ALDEN D. O. O.

BADERNA

16

SELECT D. O. O.

ŠTINJAN

9.201.200

JAVNI BILJEŽNIK BRANKO TERKOVIĆ

LABIN

514.100

HYGRAS D. O. O.

ROVINJ

16

16 16


ŽUPANIJE

112

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 2015.

2015. % udjel u RH

Indeks 2014=100

2.011

1,75%

100,6

broj zaposlenih

15.501

1,79%

102,1

imovina ukupno

10.366.853.156

0,94%

103,6

19,89%

90,36%

8.421.538.531

1,30%

105,5

dobit nakon oporezivanja

800.207.899

2,20%

125,4

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

161.795.151

0,82%

102,3

89,97%

83,31%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

ukupni prihod

100,2

4.821

prosječna neto plaća

373.677.585

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

0,97%

94,3

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

P P K D.D.

KARLOVAC

949.551.700

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

210.664.100

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

1.651

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

682.949.100

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

98.170.300

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

858

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

668.786.200

HEINEKEN ADRIA D.O.O.

KARLOVAC

70.077.900

P P K D.D.

KARLOVAC

518

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

469.323.300

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

51.776.900

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

331

KIM D.O.O.

KARLOVAC

286.428.000

P P K D.D.

KARLOVAC

15.796.000

LANA-KARLOVAČKA TISKARA D.D.

KARLOVAC

279

LANA-KARLOVAČKA TISKARA D.D.

KARLOVAC

135.054.200

LANA-KARLOVAČKA TISKARA D.D.

KARLOVAC

13.597.000

CESTE KARLOVAC D.D.

BELAJSKE POLJICE

213

AB GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

121.625.900

LANA COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

13.506.000

AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

183

CESTE KARLOVAC D.D.

BELAJSKE POLJICE

120.976.600

KELTEKS D.O.O.

KARLOVAC

10.520.500

ADRIADIESEL D.D.

KARLOVAC

165

KELTEKS D.O.O.

KARLOVAC

110.329.700

KIM D.O.O.

KARLOVAC

9.485.700

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

KARLOVAC

149

AQUATERM D.O.O.

KARLOVAC

99.051.200

CESTE KARLOVAC D.D.

BELAJSKE POLJICE

6.567.500

TTK D.O.O.

KARLOVAC

140

MEDUZA D.O.O.

KARLOVAC

79.623.400

ŽEČE NOVI D.O.O.

KARLOVAC

6.496.400

KELTEKS D.O.O.

KARLOVAC

130

LANA COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

71.071.600

ARKADA D.O.O.

DUGA RESA

5.308.900

ČISTOĆA D.O.O. KARLOVAC

KARLOVAC

125

DRVO TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

70.866.900

AB GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

4.959.100

CROATIA PUMPE NOVA D.O.O.

KARLOVAC

120

HEINEKEN ADRIA D.O.O.

KARLOVAC

70.234.200

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

KARLOVAC

4.778.700

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

KARLOVAC

118

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

KARLOVAC

67.518.800

DRVO TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

4.668.100

ŽITOPROIZVOD D.D.

KARLOVAC

113

DS SMITH PLASTICS KARLOVAC D.O.O.

KUPLJENSKO

66.006.900

UNIVERZAL D.O.O.

KARLOVAC

4.519.800

AB GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

108

RETA D.O.O.

KARLOVAC

62.884.200

GTM-GAVAN D.O.O.

OGULIN

4.104.400

KIM D.O.O.

KARLOVAC

100

WIENERBERGER-ILOVAC D.O.O.

KARLOVAC

59.081.000

SEMMELROCK STEIN+DESIGN D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

3.796.100

AB MONTAŽA D.O.O.

KARLOVAC

98

SEMMELROCK STEIN+DESIGN D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

52.358.800

AQUATERM D.O.O.

KARLOVAC

3.417.700

UPS D.O.O.

KARLOVAC

98

TTK D.O.O.

KARLOVAC

51.431.900

LINDE PLIN D.O.O.

KARLOVAC

3.348.300

ZELENILO D.O.O.

KARLOVAC

96

ILSAD D.O.O.

OZALJ

48.839.400

TTK D.O.O.

KARLOVAC

3.146.500

KORDUN D.D.

SLUNJ

93

ZAK D.O.O.

KARLOVAC

48.312.500

SAN BOX D.O.O.

ORLJAKOVO

2.683.800

SA BIŠĆAN D.O.O.

PODVOŽIĆ

90

ŽITOPROIZVOD D.D.

KARLOVAC

45.978.700

PANIS D.O.O.

PUŠKARIĆI

2.672.700

MIVIT-PEKARA D.O.O.

OGULIN

90

GRADSKA TOPLANA D.O.O.

KARLOVAC

41.975.600

ESOP CESTE KARLOVAC D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

2.608.400

UNIWELD STROJEVI D.O.O.

KAMANJE

90

KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC

KARLOVAC

41.689.700

KOIN NEKRETNINE D.O.O.

KARLOVAC

2.560.400

MONTMONTAŽA MKG D.O.O.

KARLOVAC

89

KORDUN D.D.

SLUNJ

40.677.000

GU D.O.O.

KARLOVAC

2.528.900

PLETIX D.O.O.

KAMANJE

86

MEDVEN TRGOVINA D.O.O.

MALI ERJAVEC

40.136.700

MADIG-MREŽNICA D.O.O.

OGULIN

2.408.900

AQUATERM D.O.O.

KARLOVAC

84

AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

39.585.900

HAGA METAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

2.371.600

VODOPRIVREDA KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

80

ADRIADIESEL D.D.

KARLOVAC

38.794.000

ROTOKOR D.O.O.

GRABOVAC

2.347.900

RUDAR D. O. O.

TOUNJ

77

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


113

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

LJEKARNE DERJANOVIĆ

KARLOVAC

38.646.600

KAMENOLOM ŽAKANJE D.O.O.

SRAČAK

LINDE PLIN D.O.O.

KARLOVAC

38.083.600

RECIKLON D.O.O.

GU D.O.O.

KARLOVAC

37.924.900

REMONDIS MEDISON D.O.O.

KA-3 D.O.O.

KARLOVAC

37.288.200

ARKADA D.O.O.

DUGA RESA

35.137.400

RUDAR D. O. O.

TOUNJ

34.000.000

VODOPRIVREDA KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

33.514.800

FRAK D.O.O.

KARLOVAC

32.738.900

VIS D.O.O.

DRAGANIĆ

32.493.000

DINELA LOGISTIKA D.O.O.

KAMANJE

GUŠTIN D.O.O.

VRŠKOVAC

LIN TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

SA BIŠĆAN D.O.O.

PODVOŽIĆ

PRO MILK D.O.O. KONTAL D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

2.337.700

LJEVAONICA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

VOJNIĆ

2.261.900

GUŠTIN D.O.O.

VRŠKOVAC

71

DRAGANIĆ

2.239.300

ARKADA D.O.O.

DUGA RESA

69

KONTAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

2.156.400

MEDVEN TRGOVINA D.O.O.

MALI ERJAVEC

68

ELEKTROUSLUGE KOSTELAC D.O.O.

SRŠIĆI

2.087.300

TVORNICA PLINSKIH TURBINA D.O.O.

KARLOVAC

68

PANJ-TRGOVINA I PRERADA D.O.O.

DONJA BRUSOVAČA

2.082.400

ENERGOREMONT D.D.

KARLOVAC

67

VODOPRIVREDA KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

2.066.100

DS SMITH PLASTICS KARLOVAC D.O.O.

KUPLJENSKO

59

MG SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

2.015.700

KONTAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

57

EKO AUTO D.O.O.

GRDUN

1.985.300

KOLOS D.O.O.

DUGA RESA

57

31.715.200

DS SMITH PLASTICS KARLOVAC D.O.O.

KUPLJENSKO

1.941.900

KORDUN ALATI D.O.O.

KARLOVAC

57

31.134.200

MIVIT-PEKARA D.O.O.

OGULIN

1.906.500

DRVO TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

54

30.060.600

FRAK D.O.O.

KARLOVAC

1.877.800

VIS D.O.O.

DRAGANIĆ

54

29.808.200

STAR TURIST D.O.O.

KARLOVAC

1.876.000

FRAK D.O.O.

KARLOVAC

53

GRABOVAC

28.459.800

DEGENIJA

SELIŠTE DREŽNIČKO

1.873.400

LIN TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

53

BELAJSKE POLJICE

28.377.700

LJEKARNA D I D PHARMA

KARLOVAC

1.838.200

WIENERBERGER-ILOVAC D.O.O.

KARLOVAC

52

BUBLIĆ-COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

28.028.000

INFINUM D.O.O.

KARLOVAC

1.787.500

ILSAD D.O.O.

OZALJ

51

MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE

BELAJ

27.836.300

GMTT LEŠĆANEC

VRŠKOVAC

1.785.800

GRADSKA TOPLANA D.O.O.

KARLOVAC

50

UNIWELD STROJEVI D.O.O.

KAMANJE

27.684.200

1.769.700

KETEKS D.O.O.

JARNEVIĆI

50

ŽEČE NOVI D.O.O.

KARLOVAC

26.026.200

1.667.200

DINELA LOGISTIKA D.O.O.

KAMANJE

50

ČISTOĆA D.O.O. KARLOVAC

KARLOVAC

25.984.800

KAMANJE DINELA LOGISTIKA D.O.O. LJEKARNA VLASTA TOMIČIĆ, BISERKA PAPEŽ, MARIJANA TURKALJ, ANA TOMŠIĆ OGULIN OZALJ DELTA DESIGN D.O.O.

1.565.900

MEDUZA D.O.O.

KARLOVAC

48

MADIG-MREŽNICA D.O.O.

OGULIN

25.673.800

MEDUZA D.O.O.

KARLOVAC

1.510.300

47

FLAMMIFER D.O.O.

OZALJ

25.665.100

1.408.900

KARLOVAC

25.380.000

VINSKI VRH

1.329.500

MIŠE D.O.O.

OGULIN

24.667.400

LIPOVAČA

1.327.300

KORDUN LAV D.O.O.

SLAPNO

46

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

KARLOVAC

23.549.400

ILSAD D.O.O. KLAONICA OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU, VL.TIHOMIR LORKOVIĆ ŠEBALJ TRANSPORTI, VL. DANE ŠEBALJ, RAKOVICA, LIPOVAČA 62 TONER D.O.O.

OZALJ

ENERGOREMONT D.D.

KARLOVAC ENA D.O.O. STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO OGULIN D.O.O. OGULIN MADIG-MREŽNICA D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

1.326.800

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

OGULIN

43

MG SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

22.715.700

ĐINO D.O.O.

KAMANJE

1.310.200

ŠPELIĆ

LUMBARDENIK

43

LJEKARNA D I D PHARMA

KARLOVAC

22.420.700

RUDAR D. O. O.

TOUNJ

1.245.800

SEMMELROCK STEIN+DESIGN D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

42

ARA SHOES HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

21.704.800

INKASATOR D.O.O.

KARLOVAC

1.241.700

AUTOPROMET D.D.

SLUNJ

42

ORAH D.O.O.

MALI ERJAVEC

21.516.500

MIŠE D.O.O.

OGULIN

1.230.500

FLAMMIFER D.O.O.

OZALJ

42

KORDUN ALATI D.O.O.

KARLOVAC

21.309.300

PROIZVODNJA DRVENIH STUPOVA D.O.O.

KARLOVAC

1.204.000

PRO MILK D.O.O.

GRABOVAC

42

TVORNICA PLINSKIH TURBINA D.O.O.

KARLOVAC

20.755.000

ELOMA SERVIS D.O.O.

OZALJ

1.192.300

KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC

KARLOVAC

41

CROATIA PUMPE NOVA D.O.O.

KARLOVAC

20.461.900

POLOJ D.O.O.

GORNJI POLOJ

1.171.400

INFINUM D.O.O.

KARLOVAC

41

EOL GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

20.285.600

METAPLAST D.O.O.

PODBREŽJE

1.139.300

ŽEČE NOVI D.O.O.

KARLOVAC

41

AB MONTAŽA D.O.O.

KARLOVAC

19.758.000

KARLOVAC

1.135.500

INKASATOR D.O.O.

KARLOVAC

40

ZELENILO D.O.O.

KARLOVAC

19.279.200

DUGA RESA

1.135.000

KRILO D.O.O.

KARLOVAC

40

ENA D.O.O.

KARLOVAC

18.821.600

TRGOVAČKI OBRT ANA-A MARIJA ČUNOVIC, DIPL. INŽ. PH.LJEKARNA LIN TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

1.132.800

M A I K I D.O.O.

KARLOVAC

40

GTM-GAVAN D.O.O.

OGULIN

18.540.600

ZAK D.O.O.

KARLOVAC

1.100.400

LANA COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

39

KRAJAČIĆ TRGOVAČKI OBRT

BELAJSKE POLJICE

18.397.400

ORAH D.O.O.

MALI ERJAVEC

1.078.000

IV-ER - KVC D.O.O.

KARLOVAC

39

18.056.900

ODETA D.O.O.

KARLOVAC

1.055.400

KOMUNALNO DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

39

17.570.300

PARKING D.O.O.

KARLOVAC

1.048.100

MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE

BELAJ

38

17.463.000

BBT-ODRŽAVANJA OBJEKATA D.O.O.

OZALJ

1.047.000

NTKL D.O.O.

DUGA RESA

38

KARLOVAC

1.044.500

EMA DRVO D.O.O.

VOJNIĆ

37

KARLOVAC

1.026.500

RETA D.O.O.

KARLOVAC

36

GORNJE STATIVE

1.019.800

DUGA RESA KOLOS D.O.O. LJEKARNA VLASTA TOMIČIĆ, BISERKA PAPEŽ, MARIJANA TURKALJ, ANA TOMŠIĆ OGULIN KARLOVAC UNIVERZAL D.O.O.

74

47 46

AGRO FOLIJA D.O.O.

JOSIPDOL

17.426.800

TRANSPORTI DOMJANČIĆ

DRAGANIĆ

17.391.000

MIVIT-PEKARA D.O.O.

OGULIN

16.909.800

AUTOMEHANIKA D.O.O. JAVNOBILJEŽNIČKI URED MARINA AUGUSTINOVIĆ I ŽELJKA TRANFIĆ STATIPROM D.O.O.

MV TREND D.O.O.

KARLOVAC

36

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

OGULIN

16.887.400

RETA D.O.O.

KARLOVAC

945.400

ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

36

NITEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

16.502.000

DE MEDICUS D.O.O.

KARLOVAC

930.600

PEKARSKI OBRT LEKAJ

KARLOVAC

36

REMONDIS MEDISON D.O.O.

DRAGANIĆ

16.442.100

BASAR D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

929.500

ORAH D.O.O.

MALI ERJAVEC

36

FEST D.O.O.

KARLOVAC

16.239.400

MPS-67, D.O.O.

SLUNJ

902.500

KA-3 D.O.O.

KARLOVAC

36

BIOTRON D.O.O.

OZALJ

15.640.200

MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE

BELAJ

887.800

EOL GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

35

ĐINO D.O.O.

KAMANJE

15.144.300

TRANSPORTI DOMJANČIĆ

DRAGANIĆ

870.500

AGRO FOLIJA D.O.O.

JOSIPDOL

35

KOMUNALNO DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

14.653.900

NOVEMA NOVA D.O.O.

DRAGANIĆ

855.800

DEGENIJA

SELIŠTE DREŽNIČKO

34

PLETIX D.O.O.

KAMANJE

14.651.400

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

KARLOVAC

844.700

VJ-EKO D.O.O.

GORNJE TABORIŠTE

34

LJEVAONICA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

14.321.400

PRO MILK D.O.O.

GRABOVAC

811.900

SIGMATEL D.O.O.

JOSIPDOL

34


ŽUPANIJE

114 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

STAR TURIST D.O.O.

KARLOVAC

PVN TRADE D.O.O. MEBU D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

14.314.300

AUTOPROMET D.D.

SLUNJ

770.500

PEKARSKI OBRT MONIKA

KARLOVAC

34

BOSANCI

14.274.700

ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. ILIĆ

KARLOVAC

736.700

BENEFIT PROMET D.O.O.

KARLOVAC

32

NETRETIĆ

14.256.700

NOVAKOMP D.O.O.

KARLOVAC

721.700

GMTT LEŠĆANEC

VRŠKOVAC

31

AUTOPROMET D.D.

SLUNJ

14.217.000

GEO-KOM D.O.O.

DUGA RESA

720.100

ECOING D.O.O.

KARLOVAC

31

ELEKTROUSLUGE KOSTELAC D.O.O.

SRŠIĆI

14.211.700

I. B. OBRADA D.O.O.

MREŽNIČKE POLJICE

713.800

FIRMUS-GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

31

COMEL D.O.O.

KARLOVAC

13.994.000

712.400

ICC-SERVIS TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

31

IV-ER - KVC D.O.O. MARIJA ČUNOVIC, DIPL. INŽ. PH.LJEKARNA GRAĐEVINSKO-TRGOVAČKI OBRT DELAČ

KARLOVAC

13.263.500

712.100

SIČA D.O.O.

JOSIPDOL

31

DUGA RESA

13.246.300

KARLOVAC LJEKARNE DERJANOVIĆ TRGOVAČKI OBRT VRBA, MLADEN VRBANIĆ, KARLOVAC KARLOVAC, DONJE POKUPJE 27/B KARLOVAC FAS D.O.O.

699.200

UNIVERZAL D.O.O.

KARLOVAC

30

KARLOVAC

13.007.300

VINSKI JURAJ ALATI

KARLOVAC

696.100

JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.

DUGA RESA

30

AUTO HORVAT D.O.O.

DRAGANIĆ

12.886.500

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

OGULIN

685.900

TRESKAVAC D.O.O.

JOSIPDOL

30

GMTT LEŠĆANEC

VRŠKOVAC

12.865.900

KETEKS D.O.O.

JARNEVIĆI

671.000

KARLOVAC

29

PLEMIĆ

KARLOVAC

12.819.900

EOL GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

663.000

MREŽNIČKI VAROŠ

29

ŠPELIĆ

LUMBARDENIK

12.540.300

TEHNOMES D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

658.100

ZAK D.O.O. IZGRADNJA POPOVAČKI OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, VL.MIJO POPOVAČKI MG SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

29

INFINUM D.O.O.

KARLOVAC

12.495.300

M A I K I D.O.O.

KARLOVAC

654.600

LINDE PLIN D.O.O.

KARLOVAC

29

BENEFIT PROMET D.O.O.

KARLOVAC

12.376.100

ŠPELIĆ

LUMBARDENIK

653.400

REMONDIS MEDISON D.O.O.

DRAGANIĆ

28

ODETA D.O.O.

KARLOVAC

12.202.400

AUTO HORVAT D.O.O.

DRAGANIĆ

628.800

VETA D.O.O.

KARLOVAC

28

DIP COMMERCE D.D.

OGULIN

12.040.900

IRT-HIDRO D.O.O.

KARLOVAC

615.400

SLUNJ GZPP D.D.

SLUNJ

27

TRGOVAČKI OBRT ANA-A TRGOVAČKI OBRT VRBA, MLADEN VRBANIĆ, KARLOVAC, DONJE POKUPJE 27/B DEGENIJA TRANSPORTI BUNETA AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT TRGOING D.O.O.

KARLOVAC

11.660.800

OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU

KARLOVAC

589.800

PEKARNA JOHNY, ILIR KAJTAZI

DUGA RESA

27

KARLOVAC

11.614.800

UGOSTITELJSKI OBRT FENIKS

SLUNJ

581.700

MLADOST D.O.O.

KARLOVAC

27

SELIŠTE DREŽNIČKO

11.491.900

AGRO PLUS D.O.O.

MIHOLJSKO

581.100

KARLOVAC

27

DUGA RESA

11.392.900

VENTIL-PROM D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

572.400

RIBNIK

26

KARLOVAC

11.361.500

ZELENILO D.O.O.

KARLOVAC

570.600

NISKOGRADNJA D.O.O. MUS, PEKARA, PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT STATIPROM D.O.O.

GORNJE STATIVE

26

MPS-67, D.O.O. BRAKIĆ, OBRT ZA INTERIJER I PROIZVODNJU, VL. IVO BRAKIĆ, KARLOVAC, TRG RUDMAN COMMERCE D.O.O. ŠEBALJ TRANSPORTI, VL. DANE ŠEBALJ, RAKOVICA, LIPOVAČA 62 INKASATOR D.O.O.

SLUNJ

11.210.800

DOMES D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

559.200

MIRNA VICTUS D.O.O.

KARLOVAC

25

KARLOVAC

11.128.000

KA-EKO D.O.O.

KARLOVAC

551.900

KRAJAČIĆ TRGOVAČKI OBRT

BELAJSKE POLJICE

24

KARLOVAC

10.909.900

HASI D. O. O.

OGULIN

547.600

MPS-67, D.O.O.

SLUNJ

24

LIPOVAČA

10.370.400

UGOSTITELJSKI OBRT SEDRA

IRINOVAC

547.400

ĐINO D.O.O.

KAMANJE

24

KARLOVAC

10.216.100

KA-VISION D.O.O.

KARLOVAC

545.900

LJEKARNE DERJANOVIĆ

KARLOVAC

23

MERCURY D.O.O.

KARLOVAC

10.173.600

JAVNI BILJEŽNIK IVANKA ANTIĆ

KARLOVAC

542.700

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA D.O.O.

SLUNJ

23

SVJEĆARSKO - TRGOVAČKI OBRT RIPS

KARLOVAC

10.002.000

ADRIADIESEL D.D.

KARLOVAC

539.300

ART D.O.O.

DUGA RESA

23

POLOJ D.O.O.

GORNJI POLOJ

9.984.000

TM-COLOR D.O.O.

OZALJ

539.200

SVJEĆARSKO - TRGOVAČKI OBRT RIPS

KARLOVAC

23

TEKSTIL D.D. IZGRADNJA POPOVAČKI OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, VL.MIJO POPOVAČKI DE MEDICUS D.O.O.

KARLOVAC

9.969.000

KLEK-COMMERCE D.O.O.

OGULIN

538.500

BUBLIĆ-COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

22

MREŽNIČKI VAROŠ

9.794.500

PLETIX D.O.O.

KAMANJE

526.200

LION USLUGE J.D.O.O.

KARLOVAC

22

KARLOVAC

9.790.900

TUŠILOVIĆ

525.000

RECIKLON D.O.O.

VOJNIĆ

22

BAGREM D.O.O.

OZALJ

9.768.100

DUGA RESA

514.200

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

KARLOVAC

22

VICTA D.O.O.

BREZOVA GLAVA

9.630.200

ESTP D. O. O. PROIZVODNO- TRGOVAČKI OBRT HIDRO - METAL KORDUN D.D.

SLUNJ

511.600

VINSKI JURAJ ALATI

KARLOVAC

22

KORDUN MARKETING D.O.O.

KARLOVAC

9.509.100

KARLOVAC

499.200

LIGNUM VRBOVSKO D. O. O. KORENIĆ PILANA I OBRADA ELEMENATA, JOSIP KORENIĆ, ORIŠJE 7. NOVEMA NOVA D.O.O.

JOSIPDOL

8.846.200

KARLOVAC

493.200

ORIŠJE

8.832.100

KORDUN MARKETING D.O.O. STROJOBRAVARSKI OBRT DARKO DRAŽENOVIĆ KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

474.200

BARILOVIĆ VENERA D.O.O. BRAKIĆ, OBRT ZA INTERIJER I PROIZVOD- KARLOVAC NJU, VL. IVO BRAKIĆ, KARLOVAC, TRG BELAJSKE POLJICE HAGA METAL D.O.O.

DRAGANIĆ

8.788.900

BALEN D.O.O.

KARLOVAC

471.500

MEBU D.O.O.

NETRETIĆ

20

MONTMONTAŽA MKG D.O.O.

KARLOVAC

8.777.000

PVN TRADE D.O.O.

BOSANCI

471.100

RESTORAN ŽGANJER

JAŠKOVO

20

NTKL D.O.O.

DUGA RESA

8.610.600

POLIKLINIKA VURA

KARLOVAC

468.500

IZGRADNJA MARINKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

20

PROIZVODNJA DRVENIH STUPOVA D.O.O.

KARLOVAC

8.384.000

CATV-047 D.O.O.

KARLOVAC

463.200

FAS D.O.O.

KARLOVAC

20

BARTOL D.O.O.

OGULIN

8.339.100

IVMAR D.O.O.

KARLOVAC

457.300

PETICA D.O.O.

OZALJ

20

ROTOKOR D.O.O.

GRABOVAC

8.212.200

MIKRA D.O.O.

DUGA RESA

452.200

KORDUN MARKETING D.O.O.

KARLOVAC

20

KARDO D.O.O.

DUGA RESA

8.206.800

METALI B.F. D.O.O.

DONJA BRUSOVAČA

447.400

GTM-GAVAN D.O.O.

OGULIN

19

VENERA D.O.O.

BARILOVIĆ

7.875.500

BIO PLOD D.O.O.

KARLOVAC

439.300

SIGURNOST KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

19

PETICA D.O.O.

OZALJ

7.814.000

LJEVAONICA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

435.600

MOTEL ROGANAC D.O.O.

DUGA RESA

19

INTERSOCKS D.O.O.

KARLOVAC

7.774.600

TEHNO PAL SERVIS

KARLOVAC

429.700

PEKARSKI OBRT, GZIM MARTINAJ

KARLOVAC

19

SLUNJ GZPP D.D.

SLUNJ

7.689.400

SLOVIN UNIQUE-RASTOKE D.O.O.

RASTOKE

427.300

PARKING D.O.O.

KARLOVAC

19

KARLOVAC OTP TRŽNICA D.O.O. STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO OGULIN D.O.O. KARLOVAC NISKOGRADNJA D.O.O.

7.610.200

LJEKARNA, NIVES PERAŠIN MR.PHARM.

OZALJ

424.900

DOMŠIĆ PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT

DUGA RESA

19

7.587.300

KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC

KARLOVAC

423.600

DOTATUS D.O.O.

KARLOVAC

19

7.561.100

DIG JOSIPDOL D.O.O.

JOSIPDOL

422.500

ROTOKOR D.O.O.

GRABOVAC

19

KARLOVAC

7.496.500

TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ D.O.O.

KARLOVAC

411.000

TEKSTIL D.D.

KARLOVAC

19

COLIBRI SERVISNO-TRGOVAČKI OBRT

22 21 21


115

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

EMA DRVO D.O.O.

VOJNIĆ

7.449.800

ŠTUKA PROM D.O.O.

SLUNJ

7.323.800

MARKO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. OŠTARSKI STANOVI ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ, OŠTARSKI STANOVI, VETERINARSKA STANICA VOJNIĆ D.O.O. VOJNIĆ

POLIRA D.O.O.

RADATOVIĆI

7.313.400

MEŽNAR D.O.O.

KARLOVAC

SAN BOX D.O.O.

ORLJAKOVO

7.194.300

NAUTICA SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

LJEKARNE JOHA

KARLOVAC

7.180.000

AUTOKLUB KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

7.110.100

KAMENOLOM ŽAKANJE D.O.O.

SRAČAK

7.033.900

LABORA D.O.O. TIFFANY, ZAJEDNIČKI OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DARKO ŠNAJDER ATEST-INŽENJERING D.O.O.

DELTA DESIGN D.O.O.

OZALJ

6.994.400

KLESARSTVO STANKOVIĆ

UPS D.O.O.

KARLOVAC

6.984.400

MIDAX D.O.O.

MIDAX D.O.O.

OGULIN

6.982.100

ANA-A TRGOVINA D.O.O.

VENTIL-PROM D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

6.943.300

VINSKI JURAJ ALATI

KARLOVAC

OTOK-PRODEX D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

TOMISLAV-SVIJEĆE D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

408.200

TRANSPORTI DOMJANČIĆ

DRAGANIĆ

19

407.500

LJEKARNA D I D PHARMA

KARLOVAC

18

406.500

ČEČURA D.O.O.

KARLOVAC

18

400.800

PEKARSKI OBRT DUBOVAC

KARLOVAC

18

TURANJ

391.600

MIHALIĆ USLUŽNO TRGOVAČKI OBRT

BELAJSKE POLJICE

18

KARLOVAC

383.300

KLEK-COMMERCE D.O.O.

OGULIN

18

KARLOVAC

374.700

PROIZVODNJA DRVENIH STUPOVA D.O.O.

KARLOVAC

18

KARLOVAC

372.700

LIGNUM VRBOVSKO D. O. O.

JOSIPDOL

18

OGULIN

372.200

DIP COMMERCE D.D.

OGULIN

18

KARLOVAC

358.000

GRAĐEVINSKO-TRGOVAČKI OBRT DELAČ

KARLOVAC

18

GEA-COM D.O.O.

BUDAČKA RIJEKA

352.900

COMEL D.O.O.

KARLOVAC

17

6.912.500

PRIM D.O.O.

KARLOVAC

348.300

LUGPLAST D.O.O.

KARLOVAC

17

6.910.100

B.B.KOVAČIĆ D.O.O.

KARLOVAC

344.600

T3M D.O.O.

CEROVAC VUKMANIĆKI

17

MREŽNIČKI BRIG

6.893.100

TIGAR PGM D.O.O.

KARLOVAC

333.800

MCR D.O.O.

OGULIN

17

MARAKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

6.881.900

FEST D.O.O.

KARLOVAC

332.400

TM-COLOR D.O.O.

OZALJ

17

POLAR D.O.O.

PRIBANJCI

6.855.500

DOTATUS D.O.O.

KARLOVAC

332.300

STAKLO-SPUDIĆ D.O.O.

DUGA RESA

17

GEA-COM D.O.O.

BUDAČKA RIJEKA

6.822.100

TROAKS D.O.O.

KARLOVAC

329.400

HIDRAULIKA DRVOŠPED D.O.O.

KARLOVAC

17

VULKANIZER "BUSAK"

KARLOVAC

6.783.000

VENTO NAVIS D.O.O.

KARLOVAC

326.800

TIGAR PGM D.O.O.

KARLOVAC

17

BBT-ODRŽAVANJA OBJEKATA D.O.O.

OZALJ

6.708.400

323.600

GU D.O.O.

KARLOVAC

16

LJEKARNA IP PHARMA

KARLOVAC

6.698.400

LJEKARNA, NIVES PERAŠIN MR.PHARM.

OZALJ

6.629.400

KARLOVAC DABAR D.O.O. PETRIĆ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. KARLOVAC ZLATKO PETRIĆ, KARLOVAC, ZAGREBAČKA MREŽNIČKI BRIG KAMP SLAPIĆ

PEKARSKI OBRT LEKAJ

KARLOVAC

6.623.500

COMEL D.O.O.

PROFISH D.O.O.

KUNIĆ

6.622.200

INTERSOCKS D.O.O.

PEKARSKI OBRT MONIKA

KARLOVAC

6.571.500

VETA D.O.O.

KARLOVAC

SIGMATEL D.O.O.

JOSIPDOL

STATUS-IZVORNA KUĆNA POMAGALA D.O.O. KARLOVAC

321.200

RAKOVAC D.O.O.

KARLOVAC

16

313.800

PAĐEN D.O.O.

DUGA RESA

16

KARLOVAC

313.400

KLADUŠAN TRANSTURIST

GRIČE

16

KARLOVAC

313.300

LIM-GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

16

GRAŠA D.O.O.

BRIHOVO

299.700

CARLSTADT D.O.O.

KARLOVAC

16

6.493.500

VODOVOD LASINJA D.O.O.

LASINJA

298.800

ALMONT GAŠPIĆ, VL. STJEPAN GAŠPIĆ

DRAGANIĆ

16

6.486.100

AUTODIJELOVI CAR D.O.O.

KARLOVAC

298.700

KOMUNALNO OZALJ D.O.O.

OZALJ

16

KARLOVAC

16

KARLOVAC

16

DUJMIĆ SELO

16

6.274.600

G.M.T. MARIO

KARLOVAC

296.600

GREEN GOLD D.O.O.

PAŠIN POTOK

6.273.900

DREŽNIK GRAD

296.400

KLEKTRANS D.O.O.

OGULIN

6.266.700

MREŽNIČKI VAROŠ

296.300

TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ D.O.O. TIFFANY, ZAJEDNIČKI OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DARKO ŠNAJDER ŠAJN, VL. BRANKA ŠAJN

HIDRIS INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

6.226.300

GORNJA TREBINJA

295.100

SRAKOVČIĆ D.O.O.

KARLOVAC

16

TETRAZEN D.O.O.

OZALJ

6.216.000

GRABOVAC

293.500

ŠVARČA D.D.

KARLOVAC

16

KLEK-COMMERCE D.O.O.

OGULIN

6.170.100

DM-BM D.O.O. IZGRADNJA POPOVAČKI OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, VL.MIJO POPOVAČKI TEHNOPETROL D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU, VL. MILAN SABLJAK, GRABOVAC, GRABOVAC 173 ROTOTIM D.O.O.

KARLOVAC

293.300

TONER D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

16

METAPLAST D.O.O. MUS, PEKARA, PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT M - 90 D.O.O.

PODBREŽJE

6.152.800

COLIBRI SERVISNO-TRGOVAČKI OBRT

KARLOVAC

292.800

POLAR D.O.O.

PRIBANJCI

16

RIBNIK

6.147.600

DA-NI-MA D.O.O.

BARILOVIĆ

286.300

NITEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

15

DUGA RESA

6.063.800

MULTIFOODPAK D.O.O.

KARLOVAC

283.600

HASI D. O. O.

OGULIN

15

MIRAGE

VRHOVAČKI SOPOT

6.036.700

BAGREM D.O.O.

OZALJ

282.500

TEHNOPETROL D.O.O.

GORNJA TREBINJA

6.034.200

POLAR D.O.O.

PRIBANJCI

276.300

SIČA D.O.O.

JOSIPDOL

5.934.400

SAJOMA D.O.O.

DUGA RESA

274.400

ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT CENTAR SLUNJ MARKO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. OŠTARSKI STANOVI ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ, OŠTARSKI STANOVI, KARLOVAC KA-VISION D.O.O.

BIO PLOD D.O.O.

KARLOVAC

5.846.200

EKOLOŠKI SISTEMI D.O.O.

KARLOVAC

274.100

SVIJET DEKORA D.O.O.

DRAGANIĆ

15

DOTATUS D.O.O.

KARLOVAC

5.839.300

GRAMONT-GORŠIĆ

KARLOVAC

269.800

UGOSTITELJSKI OBRT GRADINA

JOSIPDOL

15

TONER D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

5.832.700

HIDRING D.O.O.

KARLOVAC

267.900

15

JD DRVO OGULIN D.O.O.

OGULIN

5.811.200

ŠTUKA PROM D.O.O.

SLUNJ

ICC-SERVIS TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

5.798.100

AURORA OBRT ZA USLUŽNU DJELATNOST KARLOVAC

265.700

SLUNJ KOMUNALAC D.O.O. PETRIĆ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. KARLOVAC ZLATKO PETRIĆ, KARLOVAC, ZAGREBAČKA KARLOVAC AUTO KUĆA NOVOSEL

TIGAR PGM D.O.O.

KARLOVAC

5.792.400

OGIN D.O.O.

OGULIN

265.400

ZITA D.O.O.

OGULIN

15

FAS D.O.O.

KARLOVAC

5.757.000

ELTRA D.O.O.

KARLOVAC

262.300

RADATOVIĆI

15

KORDUN LAV D.O.O.

SLAPNO

5.734.800

EUROPROM D.O.O.

KARLOVAC

258.800

DUGA RESA

15

ŠVARČA D.D.

KARLOVAC

5.663.600

GEOSFERA D.O.O.

KARLOVAC

257.300

LIPOVAČA

14

SATEL, VL. ŠTEFICA SMOKROVIĆ

KARLOVAC

5.640.800

SA BIŠĆAN D.O.O.

PODVOŽIĆ

254.900

POLIRA D.O.O. TRANSPORTI BUNETA AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT ŠEBALJ TRANSPORTI, VL. DANE ŠEBALJ, RAKOVICA, LIPOVAČA 62 ICE EUROTRANSPORT D.O.O.

KARLOVAC

14

ATEL D.O.O.

KARLOVAC

5.637.400

ZAŠTITA PROJEKT D.O.O.

KARLOVAC

253.100

D-GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

14

JELSA D.O.O.

KARLOVAC

5.632.500

MASDIG D.O.O.

OGULIN

252.700

BEBICA D.O.O.

KARLOVAC

14

VB INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

5.555.600

LEORA SPLIT D.O.O.

KARLOVAC

250.700

14

TISKARSKI OBRT IVAN

KARLOVAC

5.553.000

PETICA D.O.O.

OZALJ

249.200

HIDRAULIKA DRVOŠPED D.O.O.

KARLOVAC

5.524.700

BETA-CONSULTING D.O.O.

KARLOVAC

246.000

VOJNIĆ VOJNIĆ-KRNJAK KOMUNALAC D.O.O. KLAONICA OBRT ZA USLUGE I PROIZVOD- VINSKI VRH NJU, VL.TIHOMIR LORKOVIĆ ŽAKANJE MAGRAD D.O.O.

267.100

15 15 15

15 15

14 14


ŽUPANIJE

116 rang

naziv tvrtke

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

mjesto

ukupni prihod 5.522.600

OPTIČARSKO TRGOVAČKI OBRT FOKUS

naziv tvrtke

KARLOVAC

mjesto

ZITA D.O.O.

OGULIN

5.502.200

POLIRA D.O.O.

IRT-HIDRO D.O.O.

KARLOVAC

5.424.700

GROSS D.O.O.

VJ-EKO D.O.O.

GORNJE TABORIŠTE

5.424.400

LUGOR TRGOVINA D.O.O.

OGULIN

SRAKOVČIĆ D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

245.000

GEA-COM D.O.O.

BUDAČKA RIJEKA

14

RADATOVIĆI

233.500

MARAKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

14

KARLOVAC

232.800

DELTA DESIGN D.O.O.

OZALJ

14

VIS D.O.O.

DRAGANIĆ

232.800

OTP TRŽNICA D.O.O.

KARLOVAC

14

5.420.500

IMPEKS BUBNJARCI D.O.O.

BUBNJARCI

232.400

FEST D.O.O.

KARLOVAC

13

KARLOVAC

5.363.900

L. E. - M. I. L. D. O. O.

VRHOVAC

230.200

DILBER GRADNJA D.O.O.

OGULIN

13

DISKONT LASINJA, VL. DARIO VUKSAN

LASINJA

5.342.200

KARLOVČANKA D.O.O.

KARLOVAC

230.100

TURIĆ SIGURNOST D.O.O.

KARLOVAC

13

ŠAJN, VL. BRANKA ŠAJN

DUJMIĆ SELO

5.341.800

BISTEEL D.O.O.

KARLOVAC

228.100

FINAB D.O.O.

KARLOVAC

13

TEHNOMES D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

5.297.300

GEA-D D.O.O.

OGULIN

227.100

KONTEX D.O.O.

KARLOVAC

13

AUTO KUĆA NOVOSEL

KARLOVAC

5.289.900

BOLJKOVAC D.O.O.

KARLOVAC

223.800

KLBAU D.O.O.

DUGA RESA

13

DOMŠIĆ PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT

DUGA RESA

5.285.100

TECPLAST D.O.O.

ORLJAKOVO

221.600

UGOSTITELJSKO-PEKARSKI OBRT PARK

KARLOVAC

13

MLADOST D.O.O.

KARLOVAC

5.261.500

ARHI-PLUS D.O.O.

OGULIN

218.900

AUTOBUSNI KOLODVOR D.O.O.

KARLOVAC

13

FIRMUS-GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

5.248.400

ZLATARI D.O.O.

DONJE PRIMIŠLJE

218.600

ARGUS D.O.O.

KARLOVAC

13

BULL D.O.O.

KARLOVAC

5.178.800

217.400

FLABELLUM D.O.O.

KARLOVAC

13

TRESKAVAC D.O.O.

JOSIPDOL

5.159.900

215.300

13

DRAGANIĆ

5.094.900

KARLOVAC

13

PARKING D.O.O.

KARLOVAC

5.073.600

MI INGENIUM D.O.O.

OGULIN

210.700

DUGA RESA

13

5.061.000

TEHNO NEBULA D.O.O.

GORNJI ZVEČAJ

210.100

KLESARSTVO STANKOVIĆ STROJOBRAVARSKI OBRT DARKO DRAŽENOVIĆ TEHNOVOD OBRT ZA TRGOVINU I VODOINSTALATERSKE USLUGE, VL DENIS POLOVIĆ SAJOMA D.O.O.

KARLOVAC

MATEŠA COMMERCE

BARILOVIĆ KNJIGOVODSTVO BIŠĆAN D.O.O. MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ KARLOVAC PLAVETIĆ I MARADIN KARLOVAC DEVLAB D.O.O.

DUGA RESA

13

5.020.200

VIT D.O.O.

KARLOVAC

209.000

MIRAGE

VRHOVAČKI SOPOT

13

5.019.100

MIRAGE

VRHOVAČKI SOPOT

207.800

OZALJ

13

KARLOVAC

206.300

ORIŠJE

12

DREŽNIK GRAD DM-BM D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU, VL. MILAN GRABOVAC SABLJAK, GRABOVAC, GRABOVAC 173 GORNJE STATIVE STATIPROM D.O.O.

214.400

OGULIN

206.200

TETRAZEN D.O.O. KORENIĆ PILANA I OBRADA ELEMENATA, JOSIP KORENIĆ, ORIŠJE 7. MERLINKA D.O.O.

KARLOVAC

12

KARLOVAC

205.300

DIMNJAČAR D.O.O.

KARLOVAC

12

ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

205.300

RKR D.O.O.

KARLOVAC

12

KARLOVAC

201.900

OC MARKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

12

BOSANCI

201.300

G.B.B. D.O.O.

BRIHOVO

12

4.805.200

PEKARSKI OBRT MONIKA TURIST UGOSTITELJSKI OBRT, BISERKA FRKETIĆ, BOSANCI BB. PLEMIĆ

KARLOVAC

200.200

12

FRETON D.O.O.

VRHOVAC

199.800

OZALJ

12

BELAJSKE POLJICE

4.732.200

MDT-H D.O.O.

KARLOVAC

198.700

RUTA 22 D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIKTOROVSKI VILLA D.O.O.

KARLOVAC

4.766.200

DUGA RESA

12

DUGA RESA

4.694.600

HIDRIS INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

198.500

DRVOTEHNA D.O.O.

JOSIPDOL

12

DONJI ZVEČAJ

4.654.500

KLADUŠAN TRANSTURIST

GRIČE

197.000

SLOVIN UNIQUE-RASTOKE D.O.O.

RASTOKE

12

OGULIN

4.629.900

AUTOELEKTRO TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O. VOJNIĆ

195.900

KASUNIĆ UGOSTITELJSKI OBRT

KARLOVAC

4.629.400

PENSUM D.O.O.

194.500

ZOR D.O.O.

12

KARLOVAC

4.619.000

193.400

FERIĆ D.O.O.

KARLOVAC

4.598.400

191.100

12

OZALJ

4.578.000

KARLOVAC

12

EKO-PLAN D.O.O. STROJOBRAVARSKI OBRT DARKO DRAŽENOVIĆ ROOSVAI D.O.O.

KARLOVAC

4.565.400

JOKELE D.O.O.

MUNJAVA MODRUŠKA

188.900

KARLOVAC

12

KARLOVAC

4.547.800

NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES D.O.O.

OZALJ

188.700

DONJI ZVEČAJ

12

DUGA RESA

4.503.300

QUBIT D.O.O.

KARLOVAC

187.900

GRAŠA D.O.O. MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ PLAVETIĆ I MARADIN OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU VAJ PROMET ZAJEDNIČKI TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT ATEL D.O.O.

BRIHOVO

TM-COLOR D.O.O.

KARLOVAC JAVNI BILJEŽNIK BLANKA ŽAJA GRAČAN OBRT ZA PROIZVODNJU METALNIH DONJE STATIVE KONSTRUKCIJA I OBRADU METALA JOSIPDOL SIGMATEL D.O.O.

DUGA RESA DONJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO PUŠKARIĆI

KARLOVAC

12

FAST D.O.O. ELEKTRO TRADE, ELEKTROTEHNIČKOTRGOVAČKI OBRT KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

4.500.600

OC MARKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

186.000

VULKANIZER "BUSAK"

KARLOVAC

12

OGULIN

4.487.500

KARIN SAVJETOVANJE D.O.O.

KARLOVAC

185.100

MIDAX D.O.O.

OGULIN

12

KARLOVAC

4.486.900

ADRIA NOVA D.O.O.

BELAJ

183.900

AUTOKLUB KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

12

REPA TRADE D.O.O.

KARLOVAC

4.428.800

PEKARSKI OBRT, GZIM MARTINAJ

KARLOVAC

182.600

ARA SHOES HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

11

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

KARLOVAC

4.413.400

TOMISLAV-SVIJEĆE D.O.O.

MREŽNIČKI BRIG

182.600

ESTETIC D.O.O.

OGULIN

11

RIBNJACI KUPA D.O.O.

DRAGANIĆ

4.411.400

STAKLO KADAK D.O.O.

VRHOVAC

181.600

KUGLICA D.O.O.

KARLOVAC

11

TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ D.O.O. KLAONICA OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU, VL.TIHOMIR LORKOVIĆ RECIKLON D.O.O. PETRIĆ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZLATKO PETRIĆ, KARLOVAC, ZAGREBAČKA MIHALIĆ USLUŽNO TRGOVAČKI OBRT

KARLOVAC

4.390.500

MLADOST D.O.O.

KARLOVAC

180.000

TAURUS RAZMINIRANJE D.O.O.

KARLOVAC

11

VINSKI VRH

4.389.800

RESOLUTIO D.O.O.

DUGA RESA

178.600

RUPČIĆ D.O.O.

OGULIN

11

VOJNIĆ

4.386.300

KA PROM D.O.O.

KARLOVAC

177.900

STOLARIJA GRČIĆ

KARLOVAC

11

KARLOVAC

4.370.300

GRADSKA TOPLANA D.O.O.

KARLOVAC

176.600

ARTUS DESIGN D.O.O.

KARLOVAC

11

BELAJSKE POLJICE

4.345.000

SPELEKOM D.O.O.

RAKOVICA

175.400

IBB D.O.O.

OZALJ

11

RESTORAN ŽGANJER

JAŠKOVO

4.330.200

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.O.

KARLOVAC

173.900

KARLOVČANKA D.O.O.

KARLOVAC

11

KOMUNALNO OZALJ D.O.O.

OZALJ

4.317.600

RESTORAN ŽGANJER

JAŠKOVO

171.800

M - 90 D.O.O.

DUGA RESA

11

LIPOŠĆAK

PRIBANJCI

4.314.800

INTERPLAN, D.O.O.

KARLOVAC

170.800

METAPLAST D.O.O.

PODBREŽJE

11

SAJOMA D.O.O.

DUGA RESA

4.966.000

STAKLO-SPUDIĆ D.O.O.

DUGA RESA

4.881.800

HAGA METAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

4.870.400

ICC-SERVIS TRGOVINA D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA OGULIN D.O.O. PETRAČIĆ-PROJEKT D.O.O.

KETEKS D.O.O.

JARNEVIĆI

4.850.600

MIRNA VICTUS D.O.O.

KARLOVAC

4.820.300

METALI B.F. D.O.O.

DONJA BRUSOVAČA

4.814.200

SIMSI D.O.O.

DRAGANIĆ

MAGRAD D.O.O.

ŽAKANJE

DOMES D.O.O. TEHNOVOD OBRT ZA TRGOVINU I VODOINSTALATERSKE USLUGE, VL DENIS POLOVIĆ VAJ PROMET ZAJEDNIČKI TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT LIDAR D.O.O. TIFFANY, ZAJEDNIČKI OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DARKO ŠNAJDER IZGRADNJA MARINKOVIĆ D.O.O. VIAL D.O.O.

KARLOVAC

189.900

12

12


117

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU

KARLOVAC

4.296.500

BUBLIĆ-COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

DADO

SLUNJ

4.294.800

INNOVO REX D.O.O.

MCR D.O.O.

OGULIN

4.291.200

JUREKO J.D.O.O.

L. E. - M. I. L. D. O. O.

VRHOVAC

4.280.600

T3M D.O.O.

CEROVAC VUKMANIĆKI

4.267.700

JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.

DUGA RESA

4.262.800

TECPLAST D.O.O.

ORLJAKOVO

M A I K I D.O.O.

KARLOVAC

TITAN D.O.O. OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU MALI

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

169.400

ŠTUKA PROM D.O.O.

SLUNJ

GORŠĆAKI

169.100

BARTOL D.O.O.

OGULIN

11

POTHUM PLAŠČANSKI

166.300

RUDMAN COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

11

KA-TEL D.O.O.

DUGA RESA

165.600

ODETA D.O.O.

KARLOVAC

11

LIMA D.O.O.

KAMANJE

165.100

BIOTRON D.O.O.

OZALJ

10

LIST D.O.O.

RIBARI

164.800

OGULINMONT D.O.O.

OGULIN

10

4.256.000

KORDUN ALATI D.O.O.

KARLOVAC

164.600

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

DUGA RESA

10

4.252.900

SKUKAN D.O.O.

RASTOKE

163.100

TEHNO PAL D.O.O.

KARLOVAC

10

KARLOVAC

4.248.500

10

KARLOVAC

10

AMI TRADE D.O.O.

KARLOVAC

4.210.300

PRIM D.O.O. RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA D.O.O. AUTO LIM-LAK

KARLOVAC

4.233.900

PRIBANJCI LIPOŠĆAK SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE KARLOVAC RADA DR. TRKULJA KARLOVAC AUTOKLUB KARLOVAC D.O.O.

161.800

TUŠILOVIĆ

KARLOVAC

10

KL SPORT OPREMA D.O.O.

KARLOVAC

4.179.100

PROMIL-PROJEKT D.O.O.

KARLOVAC

157.100

LIMKO VEDAX D.O.O.

KARLOVAC

10

DOBRO ŽAKANJE D.O.O.

ŽAKANJE

4.135.400

DUO STEP

JUROVO

156.600

AGROPROM D.O.O.

OGULIN

10

MV TREND D.O.O.

KARLOVAC

4.124.800

SVIM MALI ERJAVEC

MALI ERJAVEC

156.500

DOBRA UGOSTITELJSKI OBRT

VINSKI VRH

10

PEKARNA JOHNY, ILIR KAJTAZI

DUGA RESA

4.120.400

STOLARIJA IČANOVIĆ J.D.O.O.

DONJA BRUSOVAČA

154.000

HOTEL LUKA D.O.O.

LUKE

10

VENDRIJA D.O.O.

KARLOVAC

4.114.600

MAGIS MELIUS J.D.O.O.

KARLOVAC

152.100

GALEZ D.O.O.

CERJE VIVODINSKO

10

KOMUNALAC D.O.O.

SLUNJ

4.106.400

MIHALIĆ USLUŽNO TRGOVAČKI OBRT

BELAJSKE POLJICE

151.400

KAMP SLAPIĆ

MREŽNIČKI BRIG

10

ALMONT GAŠPIĆ, VL. STJEPAN GAŠPIĆ

DRAGANIĆ

4.072.000

PEKARSKI OBRT LEKAJ

KARLOVAC

151.300

TIKI D. O. O.

DUGA RESA

10

A K S D.O.O.

KARLOVAC

4.046.800

JD DRVO OGULIN D.O.O.

OGULIN

150.400

UGOSTITELJSKI OBRT FENIKS

SLUNJ

10

PEKARSKI OBRT DUBOVAC

KARLOVAC

4.046.700

GRAĐEVINSKO-TRGOVAČKI OBRT DELAČ

KARLOVAC

150.400

OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU MALI

TUŠILOVIĆ

10

UGOSTITELJSKI OBRT GRADINA

JOSIPDOL

4.044.700

RKR D.O.O.

KARLOVAC

149.300

BULL D.O.O.

KARLOVAC

10

SVIJET DEKORA D.O.O.

DRAGANIĆ

3.972.800

LESNIKA GOZDARSTVO D.O.O.

BOSANCI

147.300

TISKARSKI OBRT IVAN

KARLOVAC

10

KA-VISION D.O.O. MIJO OBRT ZA TRGOVINU, VL.MARIJO MAGLIČIĆ NOVAKOMP D.O.O.

KARLOVAC

3.971.600

PLAVA ŠLJIVA D.O.O.

BRDO UTINJSKO

147.000

BBT-ODRŽAVANJA OBJEKATA D.O.O.

OZALJ

10

ZVEČAJ

3.969.700

IZGRADNJA MARINKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

144.700

TOMISLAV-SVIJEĆE D.O.O.

MREŽNIČKI BRIG

10

KARLOVAC

3.896.900

BMB-NETKOM D.O.O.

KARLOVAC

144.400

BAGREM D.O.O.

OZALJ

10

PANJ-TRGOVINA I PRERADA D.O.O.

DONJA BRUSOVAČA

3.892.200

KUBUS D.O.O.

KARLOVAC

144.300

TRGOING D.O.O.

KARLOVAC

10

ČEČURA D.O.O.

KARLOVAC

3.863.000

ELEKTROUSLUGE KOSTELAC D.O.O.

SRŠIĆI

10

KARLOVAC

3.859.800

143.000

STAR TURIST D.O.O.

KARLOVAC

9

KARLOVAC KLESARSTVO STANKOVIĆ MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ KARLOVAC PLAVETIĆ I MARADIN OGULIN TRGOVAČKI OBRT "MARIO"

3.847.900

KARLOVAC ROŽMAN I DR. BRAKIĆ, OBRT ZA INTERIJER I PROIZVOD- KARLOVAC NJU, VL. IVO BRAKIĆ, KARLOVAC, TRG KARLOVAC TURBING D.O.O.

143.900

TROAKS D.O.O.

142.600

GEO-ING D.O.O.

OGULIN

9

3.834.600

911 SAJKO D.O.O.

OZALJ

142.200

STOLARIJA SPUDIĆ D.O.O.

LESKOVAC BARILOVIĆKI

9

3.816.900

AGRO-UNION D.O.O.

OGULIN

141.400

FLORIM D.O.O.

KARLOVAC

9

161.300 159.500

11

DMM D.O.O.

KARLOVAC

3.815.600

GOMA D.O.O.

KARLOVAC

140.000

GRAĐEVINSKI OBRT PETRLIN

KARLOVAC

9

STOLARSKI OBRT

KARLOVAC

3.779.600

DANERO D.O.O.

BANSKI MORAVCI

139.800

AUREUS D.O.O.

KARLOVAC

9

BASAR D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

3.746.500

AB MONTAŽA D.O.O.

KARLOVAC

138.500

GEOM D.O.O.

SLUNJ

9

KA-MONT D.O.O.

KARLOVAC

3.724.600

FUTURE VISION D.O.O.

KARLOVAC

138.000

VIDOŠ D.O.O.

OGULIN

9

VRBANEK-INVEST D.O.O. OBRT ZA POPRAVAK MOTORNIH PILA I TRGOVAČKI OBRT MATIJA RAČKI KARLOVČANKA D.O.O.

KARLOVAC

3.722.100

MERCURY D.O.O.

KARLOVAC

136.100

RIN-KA D.O.O.

KARLOVAC

9

OGULIN

3.718.300

KLEKTRANS D.O.O.

OGULIN

134.800

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POUKA

KARLOVAC

9

KARLOVAC

3.711.700

2M PRO D.O.O

KARLOVAC

134.800

D-D D.O.O.

OZALJ

9

TEHNO PAL SERVIS

KARLOVAC

3.679.400

SLUNJ GZPP D.D.

SLUNJ

134.500

KOSTELAC GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

9

ART D.O.O.

DUGA RESA

3.672.400

VIAL D.O.O.

KARLOVAC

134.300

HRVATSKI RADIO KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

9

AGROPROJEKT D.O.O.

KARLOVAC

3.669.600

ŠAJN, VL. BRANKA ŠAJN

DUJMIĆ SELO

133.500

QUANTUS D.O.O.

SLUNJ

9

IBB D.O.O.

OZALJ

3.644.900

MATEŠA COMMERCE

DRAGANIĆ

133.300

UGOSTITELJSKI OBRT NIKOLA GAŠPAROVIĆ OGULIN

9

3.617.800

KARLOVAC

132.800

LINGUA CENTAR D.O.O.

KARLOVAC

9

CETINGRAD

132.700

NOVA-CHEM D.O.O.

KARLOVAC

9

3.564.200

LUMAKK D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO JOSO OBROVAC GALEZ D.O.O.

CERJE VIVODINSKO

131.600

VETERINARSKA STANICA VOJNIĆ D.O.O.

VOJNIĆ

9

131.600

GEO-KOM D.O.O.

DUGA RESA

9

KARLOVAC CARLSTADT D.O.O. MARKO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. OŠTARSKI STANOVI ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ, OŠTARSKI STANOVI, KARLOVAC ANA-A TRGOVINA D.O.O.

3.617.100

ŠPELIĆ D.O.O.

LUMBARDENIK

3.556.200

DIGITALNI TISAK D.O.O.

KARLOVAC

LIM-GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

3.519.800

INFORMA D.O.O.

KARLOVAC

130.600

AZELIJA EKO D.O.O.

OZALJ

9

KOIN NEKRETNINE D.O.O.

KARLOVAC

3.514.100

VALENTIN D.O.O.

KARLOVAC

130.500

KARLOVAC

9

NAUTICA SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

3.423.700

SVIP D.O.O.

KARLOVAC

130.500

OGULIN

9

UGOSTITELJSKI OBRT FENIKS

SLUNJ

3.421.800

A.T.C. D.O.O.

DRAGANIĆ

130.400

UGOSTITELJSKI OBRT BINGO BERTOVIĆ, INSTALACIJSKO-TRGOVAČKI OBRT TEHNO PAL SERVIS

KARLOVAC

9

FLABELLUM D.O.O.

KARLOVAC

3.405.200

NITEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

130.200

L. E. - M. I. L. D. O. O.

VRHOVAC

9

GRAŠA D.O.O.

BRIHOVO

3.394.800

TRGOING D.O.O.

KARLOVAC

129.300

F M D.O.O.

KARLOVAC

3.362.200

KORDUN LAV D.O.O.

SLAPNO

128.700

DRAGANIĆ RIBNJACI KUPA D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU, VL. MILAN GRABOVAC SABLJAK, GRABOVAC, GRABOVAC 173

9 9


ŽUPANIJE

118 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ARGUS D.O.O. BERTOVIĆ, INSTALACIJSKO-TRGOVAČKI OBRT JAVNOBILJEŽNIČKI URED MARINA AUGUSTINOVIĆ I ŽELJKA TRANFIĆ KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA D.O.O.

KARLOVAC

3.342.300

AMIGRAF D.O.O.

OZALJ

127.600

KLEKTRANS D.O.O.

OGULIN

9

OGULIN

3.336.300

KOMPASAN J.D.O.O.

KARLOVAC

127.500

PROFISH D.O.O.

KUNIĆ

9

KARLOVAC

3.320.900

KL SPORT OPREMA D.O.O.

KARLOVAC

127.500

NOVEMA NOVA D.O.O.

DRAGANIĆ

9

SLUNJ

3.319.500

CAPITAL MEDIA D.O.O.

KARLOVAC

127.100

KARLOVAC

9

HAMOWA-HIDRO TPK D.O.O.

KARLOVAC

3.317.400

BIOLEKTRA D.O.O.

OZALJ

127.100

DUGA RESA

9

AC VUKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

3.288.700

VELJUN LDM D.O.O.

RIBARIĆI

125.800

TRGOVAČKI OBRT ANA-A MARIJA ČUNOVIC, DIPL. INŽ. PH.LJEKARNA MIŠE D.O.O.

OGULIN

8

VOĆE I POVRĆE I MINI MARKET

VOJNIĆ

3.287.800

MALA KAPELA D.O.O.

JOSIPDOL

125.400

KRIG-COMMERCE D.O.O.

OGULIN

8

POLIKLINIKA VURA

KARLOVAC

3.266.000

TEHNOGRADNJA D.O.O.

SKRADNIK

124.000

VOJNIĆ

8

MIKRA D.O.O.

DUGA RESA

3.261.200

TRGOVAČKI OBRT "MARIO"

OGULIN

123.400

TEHNO-PROMET D.O.O.

OZALJ

8

HIDRO-TEHNIKA D.O.O.

OGULIN

3.256.400

AGROSTAR D.O.O.

BUKOVICA UTINJSKA

123.300

KURIJA SUVENIRI J.D.O.O.

KARLOVAC

8

AUTODIJELOVI CAR D.O.O.

KARLOVAC

3.236.400

INSPEKT KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

122.900

MIVIT-ING D.O.O.

OGULIN

8

FERIĆ D.O.O.

3.229.700

STRIBOR D.O.O.

KARLOVAC

122.800

VETA-TECH D.O.O.

KARLOVAC

8

3.227.100

KLARENA D.O.O.

KARLOVAC

122.200

GEA-D D.O.O.

OGULIN

8

LESNIKA GOZDARSTVO D.O.O.

PUŠKARIĆI DONJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO BOSANCI

3.221.600

MITROP D.O.O.

OGULIN

120.600

METAXA-MEDICAL, D.O.O.

LADEŠIĆI

8

KLADUŠAN TRANSTURIST

GRIČE

3.216.500

VENERA D.O.O.

BARILOVIĆ

120.400

SABKOM D.O.O.

SABORSKO

8

UGOSTITELJSKI OBRT BINGO

KARLOVAC

3.206.300

OPTIMA D.O.O

ORIŠJE

119.100

KGK D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

8

BENIMA D.O.O. KARLOVAC

KARLOVAC

3.205.400

MINI EL D.O.O.

KARLOVAC

118.900

8

POTHUM PLAŠČANSKI

3.204.900

G-MONT D.O.O.

VRŠKOVAC

118.900

OZALJ

8

NENA TRGOVAČKI OBRT

DUGA RESA

3.193.800

LIMKO VEDAX D.O.O.

KARLOVAC

118.100

GRUMF D.O.O. HAUŠIĆ OBRT ZA GRAĐEVINSKO ZANATSTVO 911 SAJKO D.O.O.

OGULIN

JUREKO J.D.O.O.

OZALJ

8

TIKI D. O. O.

DUGA RESA

3.175.500

ZRNIĆ D.O.O.

DREŽNICA

117.700

PILJA D.O.O.

KARLOVAC

8

PAĐEN D.O.O.

DUGA RESA

3.162.200

PATRON D.O.O.

DUGA RESA

117.200

ARNA D.O.O.

KARLOVAC

8

MALI-LOGGING D.O.O.

KARLOVAC

3.161.300

T-DESIGN D.O.O.

KARLOVAC

117.200

PEKARA DUJAM

STRAŽA

8

G.M.T. MARIO

KARLOVAC

3.153.000

KARLOVAC

116.000

BIBER D.O.O.

KARLOVAC

8

DANERO D.O.O.

BANSKI MORAVCI

3.138.300

KARLOVAC

115.300

S.E.S. D.O.O.

KARLOVAC

8

AUTO PEČAVER D.O.O.

DUGA RESA

3.078.800

HIDRAULIKA DRVOŠPED D.O.O. URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE DAMIR MOVRE GRGURIĆ GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

115.200

UGOSTITELJSKI OBRT STARI GRAD

OGULIN

8

GRAMONT-GORŠIĆ

KARLOVAC

3.067.000

IV-ER - KVC D.O.O.

KARLOVAC

114.900

PEKARNICE VULJANIĆ D.O.O.

KARLOVAC

8

SVIM MALI ERJAVEC

MALI ERJAVEC

3.064.700

VIO STANKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

114.400

STRIJELAC D.O.O.

KARLOVAC

8

BANOVINA AGRAR D.O.O. AUTOTRANSPORT JANJIĆ DUGA RESA, NASELJE TUŠMER 77 MRAVUNAC, PILANA

MANDIĆ SELO

3.064.400

KOMUNALNO DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

114.400

VELJUN D.O.O.

VELJUN

8

DUGA RESA

3.056.300

BOSKAR D.O.O.

DUBRAVCI

114.100

DRAGANIĆ

3.033.500

FRAN D.O.O.

KARLOVAC

113.600

NOVO PROM D.O.O.

RIBNIK

3.025.900

MARINIĆ, D.O.O.

KARLOVAC

113.300

KARLOVAC BELAVIĆ D.O.O. GRAČAN OBRT ZA PROIZVODNJU METALNIH DONJE STATIVE KONSTRUKCIJA I OBRADU METALA KARLOVAC CATV-047 D.O.O.

DUO STEP

JUROVO

3.022.900

LIM-GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

113.100

AGROSTAR D.O.O.

BUKOVICA UTINJSKA

8

3.011.600

ELCOM D.O.O.

KARLOVAC

112.600

ZAŠTITA PROJEKT D.O.O.

KARLOVAC

8

111.900

OGULIN

8

KARLOVAC

8

111.200

HIDRO-TEHNIKA D.O.O. JAVNOBILJEŽNIČKI URED MARINA AUGUSTINOVIĆ I ŽELJKA TRANFIĆ A K S D.O.O.

KARLOVAC

8

ZOR D.O.O.

ŽUBČIĆ TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT BARILOVIĆ

8 8 8

I. B. OBRADA D.O.O.

MREŽNIČKE POLJICE

2.995.800

FRETON D.O.O.

VRHOVAC

2.992.400

BAKIN, VL. PAVICA BAKIN

ZAJAČKO SELO

2.986.800

OGULIN JOLE D.O.O. NISKOGRADNJA OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, PRIJEVOZ I TRGOVINU, SLAPNO VELJUN VELJUN D.O.O.

ELOMA SERVIS D.O.O. PROIZVODNO- TRGOVAČKI OBRT HIDRO - METAL AUTOBUSNI KOLODVOR D.O.O.

OZALJ

2.977.900

QUANTUS D.O.O.

SLUNJ

109.600

JELSA D.O.O.

KARLOVAC

8

DUGA RESA

2.967.200

MISAL D.O.O.

KARLOVAC

109.500

HIDRIS INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

8

KARLOVAC

2.959.500

MARAKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

109.000

LJEKARNA IP PHARMA

KARLOVAC

8

2.957.800

RAKOVICA D.O.O.

RAKOVICA

108.800

COLIBRI SERVISNO-TRGOVAČKI OBRT

KARLOVAC

8

ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT CENTAR SLUNJ

111.500

UGOSTITELJSKO-PEKARSKI OBRT PARK

KARLOVAC

2.944.400

JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BRČIĆ

OGULIN

108.800

ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. ILIĆ

KARLOVAC

2.931.500

TEHNO PAL D.O.O.

KARLOVAC

108.500

2.921.100

VUKOVIĆ-PRERADA D.O.O.

SLUNJ

107.900

DUGA RESA KARDO D.O.O. LJEKARNA VLASTA TOMIČIĆ, BISERKA PAPEŽ, MARIJANA TURKALJ, ANA TOMŠIĆ OGULIN GORNJI POLOJ POLOJ D.O.O.

TOMISLAV PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT MREŽNIČKI BRIG

8 8 7

PEKARSKI OBRT, GZIM MARTINAJ

KARLOVAC

2.902.600

IBERHOLZ J.D.O.O.

PLAŠKI

107.700

PVC AP GRADNJA LOGISTICS D.O.O.

VUKMANIĆ

7

MOTEL ROGANAC D.O.O. DORINA TRGOVAČKI OBRT, DUŠICA BROZINIĆ, BELAVIĆI 42. KAMP SLAPIĆ

DUGA RESA

2.894.600

KOMPAS YACHTING D.O.O.

BOSANCI

106.600

EUROZAGORJE D.O.O.

DONJE ZAGORJE

7

BELAVIĆI

2.852.100

RUDY D.O.O.

OGULIN

106.200

INFO GRUPA D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

7

MREŽNIČKI BRIG

2.828.800

Z D.O.O.

MIHOLJSKO

106.100

UGOSTITELJSTVO BARIĆ J.D.O.O.

KARLOVAC

7

MAING, VL. JOZE ERCEG

KARLOVAC

2.787.300

VULGUS-UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.

KARLOVAC

105.900

AUTO ŠKOLA BOGOVIĆ D.O.O.

SLUNJ

7

MASDIG D.O.O.

OGULIN

2.778.300

DUGA RESA

105.800

DOBAR POSAO D.O.O.

OGULIN

7

EUROREKLAMA D.O.O.

OZALJ

2.754.700

KARLOVAC

105.400

RADIO 047 D.O.O.

KARLOVAC

7

D I I TURIST PAVLAKOVIĆ D.O.O.

MREŽNIČKE POLJICE

2.752.800

BELTOR D.O.O. JAVNI BILJEŽNIK SNJEŽANA PLAVETIĆ ZRNIĆ EUROTEC D.O.O.

KARLOVAC

103.900

LADIKA D.O.O.

KAMANJE

7

GALEZ D.O.O.

CERJE VIVODINSKO

2.751.900

POLIKLINIKA DR. DOŠEN

KARLOVAC

103.900

JOSIPDOLVET D.O.O.

JOSIPDOL

7

RADAUER CRIJEVA D.O.O.

DUGA RESA

2.739.600

TITAN D.O.O.

KARLOVAC

103.400

EUROPEK D.O.O.

KARLOVAC

7


119

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

KAMENICA SKRADNIČKA

7

102.500

PRIJEVOZ I UGOSTITELJSKI OBRT "KOŠARE" ZVONKO BRLETIĆ, TOUNJ, BELAKS D.O.O.

OGULIN

7

101.500

GRE-MA TERMO D.O.O

DRAGANIĆ

7

DUGA RESA

100.200

SKUKAN D.O.O.

RASTOKE

7

MAING, VL. JOZE ERCEG

KARLOVAC

100.200

VS OZALJ D.O.O.

OZALJ

7

2.683.500

VOĆE I POVRĆE I MINI MARKET

VOJNIĆ

99.800

RAKOVICA D.O.O.

RAKOVICA

7

KARLOVAC

2.682.800

LADIKA D.O.O.

KAMANJE

99.600

PILANA PRIBANIĆ D.O.O.

TOUNJ

7

KARLOVAC

2.679.100

BOGATA ŠUMA D.O.O.

ŽIVKOVIĆ KOSA

98.700

DOM IZ SNOVA D.O.O.

DUGA RESA

7

BOSANCI

2.648.400

DISTRIBUCIJA-KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

98.500

RM D.O.O.

DUGA RESA

7

KARLOVAC

2.635.000

MALI-LOGGING D.O.O.

KARLOVAC

98.200

SRNAR D.O.O.

BARILOVIĆ

7

KA TRAVEL D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO JOSO OBROVAC ESOP CESTE KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

2.629.600

KAMERO D.O.O.

OGULIN

97.700

JAPA D.O.O.

SLUNJ

7

CETINGRAD

2.621.000

BUKVA COMMERCIUM D.O.O.

DREŽNICA

97.300

TP-MAK D.O.O.

BARILOVIĆ

7

BELAJSKE POLJICE

2.615.700

INTER ART D.O.O.

KARLOVAC

97.200

ARHING D.O.O.

KARLOVAC

7

LATIN D.O.O.

KARLOVAC

2.607.600

ODVJETNIČKI URED HRVOJE MEDARIĆ

KARLOVAC

97.100

TIHI DOM D.O.O.

SLUNJ

7

PAL-MAR D.O.O.

KARLOVAC

2.588.000

UGOSTITELJSKI OBRT BINGO

KARLOVAC

96.800

PROJEKTNI BIRO 2A D.O.O.

KARLOVAC

7

DIGITALNI TISAK D.O.O.

KARLOVAC

2.571.600

VAGOTEHNA, D.O.O.

KARLOVAC

96.700

KARLOVAC

7

G' SERVIS, ALEN JAKŠIĆ

KARLOVAC

2.569.000

PALOMA D.O.O.

KARLOVAC

96.600

KARLOVAC

7

BOLJKOVAC D.O.O.

KARLOVAC

2.562.500

VB INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

95.700

PROJEKTNI BIRO VINSKI D.O.O. CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM PROIZVLASTA D.O.O.

NETRETIĆ

7

AZELIJA EKO D.O.O.

OZALJ

2.542.500

PLAŠKI KOM D.O.O.

PLAŠKI

95.300

D-COLOR D.O.O.

KARLOVAC

7

KASUNIĆ UGOSTITELJSKI OBRT

DUGA RESA

2.538.900

MATEA D.O.O.

KARLOVAC

95.000

SLOVIN UNIQUE-RASTOKE D.O.O.

RASTOKE

2.536.300

IBS D.O.O.

OZALJ

95.000

KATIĆ T.U.O.

GENERALSKI STOL

2.526.800

FAST D.O.O.

KARLOVAC

94.900

CEROVAC BARILOVIĆKI BIŠĆAN ADR - TRANSPORTI JURAIĆ PRIJEVOZNIČKI ZORKOVAC OBRT OGULIN AUTO BERTOVIĆ, VL. IVAN BERTOVIĆ

ROBERTING D.O.O.

KARLOVAC

2.521.400

PEKARA DUJAM

STRAŽA

94.100

AGRO-UNION D.O.O.

OGULIN

GEO-KOM D.O.O.

DUGA RESA

2.508.800

TAURUS RAZMINIRANJE D.O.O.

KARLOVAC

93.900

KATIĆ T.U.O.

GENERALSKI STOL

7

VETERINARSKA STANICA VOJNIĆ D.O.O.

VOJNIĆ

2.498.800

KARLOVAC

93.900

DIGITALNI TISAK D.O.O.

KARLOVAC

7

NOVA-CHEM D.O.O.

KARLOVAC

2.469.900

ORIŠJE

93.200

LATIN D.O.O.

KARLOVAC

7

ADRIATIC COR INVEST D.O.O.

ŽIVKOVIĆ KOSA

2.450.900

GAMA D.O.O. KORENIĆ PILANA I OBRADA ELEMENATA, JOSIP KORENIĆ, ORIŠJE 7. PROJEKTA D.O.O.

KARLOVAC

92.800

MASDIG D.O.O.

OGULIN

7

Z D.O.O.

MIHOLJSKO

2.438.000

BULL D.O.O.

KARLOVAC

91.400

ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. ILIĆ

KARLOVAC

7

EKO AUTO D.O.O.

GRDUN

2.435.100

SUBLITEX D.O.O.

DUGA RESA

89.600

I. B. OBRADA D.O.O.

MREŽNIČKE POLJICE

DABAR D.O.O.

KARLOVAC

2.416.500

OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU MALI

TUŠILOVIĆ

89.200

ŽUBČIĆ TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT BARILOVIĆ

7

B & B COMMERCE D.O.O.

OGULIN

2.406.600

FLAMMIFER D.O.O.

OZALJ

89.000

MRAVUNAC, PILANA

DRAGANIĆ

7

ARTUS DESIGN D.O.O.

KARLOVAC

2.402.300

TISKARSKI OBRT IVAN

KARLOVAC

89.000

GRAMONT-GORŠIĆ

KARLOVAC

7

ROTOTIM D.O.O.

KARLOVAC

2.378.000

UGOSTITELJSKI OBRT DVK

LASINJA

88.600

DMM D.O.O.

KARLOVAC

7

IPS SYSTEMTECHNIK D.O.O.

KARLOVAC

2.356.400

STATUS-IZVORNA KUĆNA POMAGALA D.O.O. KARLOVAC

88.500

AMI TRADE D.O.O.

KARLOVAC

7

DOBRA UGOSTITELJSKI OBRT

VINSKI VRH

2.351.100

MIŠA J.D.O.O.

TUŠILOVIĆ

88.400

DADO

SLUNJ

7

GOMA D.O.O.

KARLOVAC

2.288.500

JAVNI BILJEŽNIK NINA BUBAŠ-MAGLIČIĆ

KARLOVAC

87.900

SIMSI D.O.O.

DRAGANIĆ

7

LINGUA CENTAR D.O.O.

KARLOVAC

2.288.000

MIKRO COM D.O.O.

KARLOVAC

87.300

METALI B.F. D.O.O.

DONJA BRUSOVAČA

7

BIOLEKTRA D.O.O.

OZALJ

2.282.100

DOBRO ŽAKANJE D.O.O.

ŽAKANJE

86.900

KAMENOLOM ŽAKANJE D.O.O.

SRAČAK

7

DRVOTEHNA D.O.O.

JOSIPDOL

2.280.100

PROLINGVA D.O.O.

KARLOVAC

86.600

DE MEDICUS D.O.O.

KARLOVAC

7

GS PRIJEVOZ, VL. GORAN SODIĆ

DRAGANIĆ

2.277.800

KOSTELAC GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

86.200

SAN BOX D.O.O.

ORLJAKOVO

6

MREŽNICA D.D.

DUGA RESA

2.264.600

PEKARNA JOHNY, ILIR KAJTAZI

DUGA RESA

86.200

LUMAKS USLUGE D.O.O.

OGULIN

6

EM TRGOVINA D.O.O.

DUGA RESA

2.264.000

EUROPEK D.O.O.

KARLOVAC

86.000

ERO - M J.D.O.O.

KARLOVAC

6

OGULIN Z-TIM D.O.O. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE KARLOVAC RADA DR. TRKULJA OGULIN AGRO-UNION D.O.O.

2.249.100

ANDY - R D.O.O.

KARLOVAC

85.900

PELUT D.O.O.

OGULIN

6

2.248.000

MINT ONION D.O.O.

KARLOVAC

85.800

RADIO OGULIN D.O.O.

OGULIN

6

2.241.100

INFO GRUPA D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

85.600

EDITINA D.O.O.

OGULIN

6

OGULIN

2.240.000

85.500

KNJIGOVODSTVO BIŠĆAN D.O.O.

BARILOVIĆ

6

UGOSTITELJSKI OBRT NIKOLA GAŠPAROVIĆ OGULIN

2.221.400

UGOSTITELJSKI OBRT DVK

LASINJA

2.738.100

AJLA D.O.O.

KARLOVAC

102.800

KRILO D.O.O. HOTEL LUKA D.O.O.

KARLOVAC

2.728.800

ČEČURA D.O.O.

KARLOVAC

LUKE

2.699.500

LATKOVIĆ J.D.O.O.

KARLOVAC

LIMA D.O.O.

KAMANJE

2.696.700

REVENA PLUS D.O.O.

MITROP D.O.O.

OGULIN

2.689.000

PANIS D.O.O.

PUŠKARIĆI

AUTOMEHANIKA D.O.O. INTERPLAN, D.O.O. TURIST UGOSTITELJSKI OBRT, BISERKA FRKETIĆ, BOSANCI BB. OPTIČARSKO TRGOVAČKI OBRT FOKUS

ECOING D.O.O.

KARLOVAC

2.215.000

KARLOVAC F M D.O.O. TRANSPORTI BUNETA AUTOPRIJEVOZNIČKI DUGA RESA OBRT LASINJA DISKONT LASINJA, VL. DARIO VUKSAN

NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES D.O.O.

OZALJ

2.211.500

BANOVINA AGRAR D.O.O.

PROMO-21, VL. DALIBOR DAKIĆ

KARLOVAC

2.203.800

MATRIX PLAST D.O.O.

PAŠIN POTOK

TEHNOGRADNJA D.O.O. LJEKARNA

AGROPROM D.O.O.

7 7 7 7

7

84.100

M.D.P. D.O.O.

KARLOVAC

6

83.600

DJEČJI VRTIĆ TINTILINIĆ

KARLOVAC

6

MANDIĆ SELO

83.100

MONIT D.O.O.

KARLOVAC

6

TURIĆ SIGURNOST D.O.O.

KARLOVAC

82.900

ADF D.O.O.

KARLOVAC

6

2.203.100

AUTO BERTOVIĆ, VL. IVAN BERTOVIĆ

OGULIN

82.700

ZELENA GRANA J.D.O.O.

ZVEČAJ

6

SKRADNIK

2.203.000

DAMON D.O.O.

KARLOVAC

82.400

INTERIJERI ČARLI D.O.O.

KARLOVAC

6

KARLOVAC

2.184.600

JURČIĆ D.O.O.

KARLOVAC

82.400

GEOSFERA D.O.O.

KARLOVAC

6


ŽUPANIJE

120

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 2015.

2015. % udjel u RH

Indeks 2014=100

1.659

1,45%

103,2

broj zaposlenih

15.625

1,80%

98,8

imovina ukupno

11.520.437.587

1,04%

108,5

24,11%

95,01%

9.727.289.496

1,50%

101,1

605.428.090

1,67%

122,5

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

94.589.891

0,48%

47,2

98,15%

88,71%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

ukupni prihod dobit nakon oporezivanja gubitak nakon oporezivanja

101,7

4.569

prosječna neto plaća

400.596.548

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

1,04%

129,4

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

2.032.539.300

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

170.966.200

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

KTC D.D.

KRIŽEVCI

1.280.594.200

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

156.971.800

KTC D.D.

KRIŽEVCI

992

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

601.242.700

KTC D.D.

KRIŽEVCI

26.907.700

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

842

RADNIK D.D.

KRIŽEVCI

368.362.000

RASCO D.O.O.

KALINOVAC

17.949.600

RADNIK D.D.

KRIŽEVCI

339

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

332.350.800

RADNIK D.D.

KRIŽEVCI

12.720.600

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

307

KOMUNALAC D.O.O.

KOPRIVNICA

185.412.800

ŠIRJAN D.O.O.

KUSIJEVEC

12.179.200

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA D.O.O.

ĐURĐEVAC

271

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA D.O.O.

ĐURĐEVAC

149.167.000

MOPAR D.O.O.

KRIŽEVCI

9.635.300

KOMUNALAC D.O.O.

KOPRIVNICA

204

POLJOCENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

137.201.100

STAR CHEMICALS D.O.O.

KOPRIVNICA

8.929.900

HARTMANN D.O.O.

KOPRIVNICA

201

RASCO D.O.O.

KALINOVAC

136.166.200

HARTMANN D.O.O.

KOPRIVNICA

8.410.900

MONOLITINVEST D.O.O.

KRIŽEVCI

188

HARTMANN D.O.O.

KOPRIVNICA

132.242.400

KOMUNALAC D.O.O.

KOPRIVNICA

6.607.600

RASCO D.O.O.

KALINOVAC

180

BILOKALNIK-IPA D.D.

KOPRIVNICA

126.534.100

PZ VIRJE

VIRJE

4.597.000

BILOKALNIK-IPA D.D.

KOPRIVNICA

162

VLADEKS-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

111.625.500

MULTI-STAR D.O.O.

KOPRIVNICA

4.423.700

LORA D.O.O.

KRIŽEVCI

160

ŠIRJAN D.O.O.

KUSIJEVEC

103.325.000

HANGAR 18 D.O.O.

KOPRIVNICA

4.168.700

DERGEZ D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

130

STAR CHEMICALS D.O.O.

KOPRIVNICA

93.719.300

IGMA D.O.O.

KOPRIVNICA

3.823.500

HAAS DOM D.O.O.

ĐURĐEVAC

125

HANGAR 18 D.O.O.

KOPRIVNICA

73.797.000

EKO PAPIR D. O. O.

PETERANEC

3.586.100

IGMA D.O.O.

KOPRIVNICA

118

NATURA-MILK-ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

58.171.700

RIKARDO D.O.O.

REKA

3.483.000

SILENS D.O.O.

KOPRIVNICA

116

EKO PAPIR D. O. O.

PETERANEC

55.628.000

POLJOCENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

3.366.700

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.

KRIŽEVCI

114

IGMA D.O.O.

KOPRIVNICA

52.730.300

RENOTEX D.O.O.

KOPRIVNICA

3.336.200

KOMING D.O.O.

KOPRIVNICA

113

DERGEZ D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

49.878.700

KOMPOZITI D.O.O.

KRIŽEVCI

3.131.700

ROBIN D.O.O.

KRIŽEVCI

108

LJEKARNE DELTIS

KOPRIVNICA

48.718.500

KOPRIVNICA PLIN, D.O.O.

KOPRIVNICA

3.011.700

DIONIZ M D.O.O.

KOPRIVNICA

ROBIN D.O.O.

KRIŽEVCI

47.990.800

HEBA D.O.O.

ŠTAGLINEC

2.912.500

JELENA TRADE D.O.O.

SUBOTICA PODRAVSKA

89

MONOLITINVEST D.O.O.

KRIŽEVCI

47.832.400

KRIŽEVCI

2.881.300

BISTRA D.O.O.

ĐURĐEVAC

86

ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.

BOTOVO

46.572.200

KOPRIVNIČKI IVANEC

2.515.500

ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.

BOTOVO

85

AGRO-VET D.O.O.

KRIŽEVCI

45.885.000

KRIŽEVCI

2.221.300

EKO PAPIR D. O. O.

PETERANEC

82

ITS - RB D.O.O.

KRIŽEVCI

45.367.100

BOROVLJANI

2.215.600

KRIŽEVCI

44.659.900

PETERANEC

2.132.600

HAAS DOM D.O.O.

ĐURĐEVAC

41.424.800

HUBZIN-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

2.096.200

KRIŽEVCI POLJOCENTAR D.O.O. GRAFIČAR TVORNICA VREĆA I TISKARNICA BOROVLJANI D.O.O. KOPRIVNICA RENOTEX D.O.O.

80

S. C. METALNE KONSTRUKCIJE D.O.O.

BERMAN PLASTIKA D.O.O. PIŠKORNICA - SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. PROMID D.O.O. GRAFIČAR TVORNICA VREĆA I TISKARNICA D.O.O. PZC PROIZVODNJA D.O.O.

JELENA TRADE D.O.O.

SUBOTICA PODRAVSKA

41.306.500

EUROSPUŽVA D.O.O.

KOPRIVNICA

1.985.000

GRAFIČKA KULTURA D T S D.O.O.

KOPRIVNICA

73

BISTRA D.O.O.

ĐURĐEVAC

40.035.900

VEMO TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

1.807.800

KOPRIVNIČKE VODE D.O.O.

KOPRIVNICA

65

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!

3.053

90

78 74


121

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod 38.614.600

naziv tvrtke

mjesto

1.505.200

naziv tvrtke

mjesto

ŽITARICE D.O.O.

STARIGRAD

37.076.000

BILOKALNIK-IPA D.D.

KOPRIVNICA

1.438.300

LIGO GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

64

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.

KRIŽEVCI

34.270.700

ROBIN D.O.O.

KRIŽEVCI

1.389.000

KOKOR D.O.O.

MIHOLJANEC

64

KOPRIVNIČKE VODE D.O.O.

KOPRIVNICA

34.155.100

VLADEKS-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

1.370.500

NATURA-MILK-ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

63

NJEGOVAC, VL.ĐURO NJEGOVAC

ŠKRINJARI

33.963.600

ATLAS MR D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

1.365.600

ZAŠTITA JURENEC D.O.O.

KOPRIVNICA

63

AGRITRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

33.314.200

ERDEC D.O.O.

ĐURĐEVAC

1.345.500

GT JURA D.O.O.

VIRJE

61

VEMO TRADE D.O.O.

MULTI-STAR D.O.O.

KOPRIVNICA

broj zaposlenika

KOPRIVNICA

BIPLAST D.O.O.

KRIŽEVCI

dobit razdoblja

KOMING D.O.O.

65

KOPRIVNICA

33.185.500

MADIS D.O.O.

CUBINEC

1.333.700

ARCHE D.O.O.

KOPRIVNICA

61

KOPRIVNICA SILENS D.O.O. GRAFIČAR TVORNICA VREĆA I TISKARNICA BOROVLJANI D.O.O. KOPRIVNICA MULTI-STAR D.O.O.

32.679.800

CLUSTERTECH INTERNATIONAL D.O.O.

SVETA HELENA

1.290.100

R V D.O.O.

KRIŽEVCI

58

32.587.900

BISTRA D.O.O.

ĐURĐEVAC

1.133.900

SIZIM D.O.O.

VELIKI OTOK

57

30.989.700

AGROBIOTEST D.O.O.

KOPRIVNICA

1.131.100

53

RENOTEX D.O.O.

KOPRIVNICA

30.441.400

PSC FERENČAK D.O.O.

KRIŽEVCI

1.096.000

TRGO-AGENCIJA D.O.O.

CUBINEC

29.903.400

G.C. HAHN & CO. D.O.O.

KOPRIVNICA

1.069.700

KRIŽEVCI ENGLER D.O.O. VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA KOPRIVNICA D.O.O. VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI D.O.O. KRIŽEVCI

LASSELSBERGER - KNAUF D.O.O.

ĐURĐEVAC

29.284.000

LJEKARNE ŠTEFANIĆ

ĐURĐEVAC

1.057.100

TPS GRUPA D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

LIGO GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

27.381.500

TPS GRUPA D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

1.046.000

TVORNICA POGREBNE OPREME D.O.O.

DROPKOVEC

49

SIZIM D.O.O.

VELIKI OTOK

27.000.900

TRGO-AGENCIJA D.O.O.

CUBINEC

1.039.300

HANGAR 18 D.O.O.

KOPRIVNICA

48

INAGRO D.O.O.

KRIŽEVCI

24.311.300

LORA D.O.O.

KRIŽEVCI

1.029.100

VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC D.O.O. ĐURĐEVAC

AGRO-KUĆA D.O.O.

KOPRIVNICA

23.310.600

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.

KRIŽEVCI

1.020.900

FUGAPLAST D.O.O.

GOLA

48

DIONIZ M D.O.O.

KOPRIVNICA

23.271.600

FEROSTROJ - D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

1.016.600

BERMAN PLASTIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

46

HEBA D.O.O.

ŠTAGLINEC

23.052.700

AGROPROMET D.O.O.

KUSIJEVEC

1.005.800

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

45

KALINIĆ-TRGOVINA D.O.O.

HLEBINE

21.864.100

ELEKTRO CENTAR KOŠČEVIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

942.100

HOTEL PICOK D.O.O.

ĐURĐEVAC

44

KOMUNALIJE - PLIN D.O.O.

ĐURĐEVAC

21.034.600

BIHOR D.O.O.

BOTINOVEC

898.900

LJEKARNE DELTIS

KOPRIVNICA

42

LJEKARNE ŠTEFANIĆ

ĐURĐEVAC

20.684.900

TRAKTOR SERVIS D.O.O.

KRIŽEVCI

884.400

STROJREM D.O.O.

KRIŽEVCI

42

ATLAS MR D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

20.110.800

S. C. METALNE KONSTRUKCIJE D.O.O.

KRIŽEVCI

866.000

S. C. METALNE KONSTRUKCIJE D.O.O.

KRIŽEVCI

40

PSC FERENČAK D.O.O.

KRIŽEVCI

19.734.200

HOTEL PODRAVINA D.O.O.

KOPRIVNICA

863.900

LOLLIPOP J.D.O.O.

GOLA

40

KOPRIVNICA PLIN, D.O.O.

KOPRIVNICA

19.045.200

PEKARA ZLATNI KLAS, VL. MIHILL KAJTAZI KRIŽEVCI

842.400

VEMO TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

40

GRAFIČKA KULTURA D T S D.O.O.

KOPRIVNICA

19.012.900

TEKSTIL-KA D.O.O.

KOPRIVNICA

821.400

ITS - RB D.O.O.

KRIŽEVCI

39

ALEGRUM D.O.O.

KOPRIVNICA

18.780.100

COART D.O.O.

KOPRIVNICA

807.600

ŽITARICE D.O.O.

STARIGRAD

36

ORION D.O.O.

BAKOVČICA

18.227.000

DUWAR D.O.O.

KOPRIVNICA

768.200

KOMPOZITI D.O.O.

KRIŽEVCI

35

CRSH D.O.O.

KRIŽEVCI

18.212.100

DERGEZ D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

744.000

DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMA

KRIŽEVCI

35

SCHAUMANN AGRI D.O.O.

KUNOVEC BREG

18.203.400

LIGO GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

736.800

ŠIRJAN D.O.O.

KUSIJEVEC

33

LOGISTIKA ŠURIĆ, VL. DENIS ŠURIĆ

KOPRIVNICA

18.183.900

KOMUNALIJE - PLIN D.O.O.

ĐURĐEVAC

735.600

PROMID D.O.O.

KRIŽEVCI

33

MOPAR D.O.O.

KRIŽEVCI

17.808.400

VITOM COMMERCE D.O.O.

KRIŽEVCI

718.400

PLANMEDIA D.O.O.

KOPRIVNICA

32

R V D.O.O.

KRIŽEVCI

17.703.100

ELBI MEDIKAL D.O.O.

KOPRIVNICA

699.300

TRGO-AGENCIJA D.O.O.

CUBINEC

31

VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI D.O.O. KRIŽEVCI

17.657.900

ZGR KOVAČIĆ

KRIŽEVCI

688.500

ŠVENDA GRAĐENJE, D.O.O.

KOPRIVNICA

31

AGRO-PROM D.O.O.

KRIŽEVCI

17.538.600

ELMA

KOPRIVNICA

673.800

KTC-JADRAN D.O.O.

KRIŽEVCI

30

LJEKARNE KOPRIVNICA

KOPRIVNICA

17.531.100

NITRE D.O.O.

KOPRIVNICA

660.900

S.K.I.M.T. D.O.O.

KRIŽEVCI

30

KOMUNALIJE D.O.O.

ĐURĐEVAC

17.523.700

PLATEX EKSPORT-IMPORT D.O.O.

NOVI GLOG

656.400

KOTLAR D.O.O.

ĐURĐEVAC

29

DOM D.O.O.

KRIŽEVCI

17.335.800

LUPUS D.O.O.

KOPRIVNICA

637.800

INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

29

FUGAPLAST D.O.O.

GOLA

16.809.100

ŠVENDA GRAĐENJE, D.O.O.

KOPRIVNICA

627.300

BALTAZAR D.O.O.

KOPRIVNICA

29

ELMA

KOPRIVNICA

16.278.900

AGRITRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

621.000

AGRO-KUĆA D.O.O.

KOPRIVNICA

28

RUBER D.O.O.

KRIŽEVCI

16.278.000

ŽITARICE D.O.O.

STARIGRAD

620.400

LASSELSBERGER - KNAUF D.O.O.

ĐURĐEVAC

27

HERBALETA D.O.O.

ŠTAGLINEC

16.227.800

AVALON D.O.O.

ĐURĐEVAC

603.300

DOM ZA ODRASLE OSOBE - VIZJAK -

GLOGOVAC

27

GT JURA D.O.O.

VIRJE

16.110.600

RSM CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

599.100

UGOSTITELJSTVO ZRINSKI D.O.O.

KOPRIVNICA

27

MADIS D.O.O.

CUBINEC

15.975.800

KOPRIVNICAPARKING D.O.O.

KOPRIVNICA

598.200

FILABETON D.O.O.

KRIŽEVCI

27

PODRAVSKI MLIN D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

15.828.200

GT JURA D.O.O.

VIRJE

597.100

HOTEL PODRAVINA D.O.O.

KOPRIVNICA

27

ELBI MEDIKAL D.O.O.

KOPRIVNICA

15.655.800

AGRO-VET D.O.O.

KRIŽEVCI

577.100

GRAFOCENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

26

LJEKARNA RIZK RIZK

KOPRIVNICA

15.599.900

ABIES D.O.O.

BUKOVJE KRIŽEVAČKO

575.800

ROBNI CENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

26

LJEKARNA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

15.376.700

PETGRAD D.O.O.

KOPRIVNICA

569.000

KOPRIVNICA PLIN, D.O.O.

KOPRIVNICA

25

EUROSPUŽVA D.O.O.

KOPRIVNICA

15.312.100

TRANSKOS D.O.O.

ŠTRIGOVEC

556.200

KETER PODRAVINA, D.O.O.

GLOGOVAC

25

HUBZIN-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

15.219.400

TRANSPORTI ĐURIN D.O.O.

KRIŽEVCI

553.300

DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR

KOPRIVNICA

25

MLIN-MIX D.O.O.

TREMA

14.968.600

STROJREM D.O.O.

KRIŽEVCI

550.500

PRIZMA VV - D.O.O.

KOPRIVNIČKI IVANEC

25

PROMID D.O.O.

KRIŽEVCI

14.579.800

PODRAVSKI MLIN D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

547.900

BIPLAST D.O.O.

KRIŽEVCI

25

PAMEKS D.O.O.

DONJI FODROVEC

13.870.600

ITS - RB D.O.O.

KRIŽEVCI

542.400

ZGR KOVAČIĆ

KRIŽEVCI

24

52 50 50

48


ŽUPANIJE

122 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

TRGO-PRIJEVOZ D.O.O.

KRIŽEVCI

LJEKARNE ŠAMUGA

KRIŽEVCI

13.471.500

LE - MILK D.O.O.

LEMEŠ

13.399.700

KOMPOZITI D.O.O.

KRIŽEVCI

13.165.000

TRGOIMPORT D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

13.148.900

PZ VIRJE

VIRJE

SAMITA-KOMERC D.O.O. STROJREM D.O.O. LORA D.O.O.

KRIŽEVCI

TVORNICA POGREBNE OPREME D.O.O.

DROPKOVEC

BERMAN PLASTIKA D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

537.500

DOLUKA D.O.O.

HEREŠIN

530.800

MEDIA GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

23

JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA BAKRAČ

KOPRIVNICA

529.400

AGRO-VET D.O.O.

KRIŽEVCI

22

AGROHORVAT D.O.O.

DONJI FODROVEC

526.300

PLAVI PODRUM

KOPRIVNICA

22

DIONIZ M D.O.O.

KOPRIVNICA

518.700

PIM OPLATA D.O.O.

KRIŽEVCI

22

12.901.400

VK D.O.O.

KRIŽEVCI

509.100

GRAD-KOM D.O.O.

KRIŽEVCI

22

KOPRIVNICA

12.780.900

501.500

LABOR D.O.O.

KOPRIVNICA

22

12.629.100

FEREŽANI

499.800

KOMUNALIJE D.O.O.

ĐURĐEVAC

22

12.261.200

ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O. POLJOPRIVREDNI OBRT, VL. MARIJAN PAČEK LJEKARNE ŠAMUGA

BOTOVO

KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

495.900

ORION D.O.O.

BAKOVČICA

22

12.254.300

PRIZMA VV - D.O.O.

KOPRIVNIČKI IVANEC

494.500

HEBA D.O.O.

ŠTAGLINEC

21

KRIŽEVCI

12.215.100

JAVNI BILJEŽNIK MARINA OSTOVIĆ

KOPRIVNICA

491.000

VTP KOS D.O.O.

KRIŽEVCI

21

PZC PROIZVODNJA D.O.O.

PETERANEC

12.208.800

CH. B. BORIS ČESI

KOPRIVNICA

483.500

ELEKTRO-ČELIK D.O.O.

KRIŽEVCI

21

AUTO CENTAR-KRIVAK D.O.O.

REKA

12.185.800

KAŠIK D.O.O.

KRIŽEVCI

481.600

PSC FERENČAK D.O.O.

KRIŽEVCI

21

ANTOLIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

11.902.300

KARMAT D.O.O.

KOPRIVNICA

481.500

KALINIĆ-TRGOVINA D.O.O.

HLEBINE

20

AGROPROMET D.O.O.

KUSIJEVEC

11.797.500

ZIP - D.O.O.

DRNJE

478.900

ZADRUGA ŽUMBAR

KRIŽEVCI

20

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

11.751.200

NOSOROG D.O.O.

ŠOPRON

475.600

FEROSTROJ - D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

20

VETKOOP D.O.O.

KRIŽEVCI

11.747.000

POLJOMEHANIZACIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

475.400

LJEKARNA RIZK RIZK

KOPRIVNICA

20

LJEKARNA ŠKUNCA

ĐURĐEVAC

11.737.700

NJEGOVAC, VL.ĐURO NJEGOVAC

ŠKRINJARI

471.100

HERBALETA D.O.O.

ŠTAGLINEC

20

OBADIN-DODLEK VLATKA - LJEKARNA

KOPRIVNICA

11.290.700

DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR

KOPRIVNICA

467.500

LJEKARNE ŠTEFANIĆ

ĐURĐEVAC

20

11.182.800

PBS-ZARJA D.O.O.

KOPRIVNICA

461.300

HUBZIN-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

19

10.933.500

ANIK D.O.O.

PETERANEC

454.500

KOPRIVNICA

19

GABRIJELA D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

broj zaposlenika

MIKULAN, VL. SONIJA MIKULAN-NIŠEVIĆ HLEBINE

VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC D.O.O. ĐURĐEVAC

13.531.700

24

IMV TRGOVINA D.O.O.

KRIŽEVCI

TAPO DIZAJN D.O.O.

KRIŽEVCI

10.932.100

ALDEA D.O.O.

BAKOVČICA

446.900

KTC-JADRAN D.O.O.

KRIŽEVCI

10.752.300

ORION D.O.O.

BAKOVČICA

446.400

DORA, VL. GZIM STAJKU USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NEVEN MARI MONTAGE J.D.O.O.

TPS GRUPA D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

10.415.700

SCHAUMANN AGRI D.O.O.

KUNOVEC BREG

442.100

BREŽANA MM D.O.O.

MOLVE GREDE

19

KOTLAR D.O.O.

ĐURĐEVAC

10.267.600

SILVEX D.O.O.

KRIŽEVCI

440.900

BIHOR D.O.O.

BOTINOVEC

19

METAL-MONT D.O.O.

CUBINEC

9.821.100

440.200

DUWAR D.O.O.

KOPRIVNICA

18

AGROHORVAT D.O.O.

DONJI FODROVEC

9.724.900

439.400

TEHNOMONTAŽA D.O.O.

KRIŽEVCI

18

ALDEA D.O.O.

BAKOVČICA

9.566.000

KRIŽEVCI R V D.O.O. PRIVATNA SPEC. ORDINACIJA ZA MEDICINU KOPRIVNICA RADA JADRANKA FERENC LEDIĆ I M. KRIŽEVCI ANTOLIĆ D.O.O.

437.900

ELBI MEDIKAL D.O.O.

KOPRIVNICA

17

BALTAZAR D.O.O.

KOPRIVNICA

9.537.100

AUTO LOGISTIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

434.700

NOVOSELMONT D.O.O.

KLOŠTAR VOJAKOVAČKI

17

VODA-PLIN D.O.O.

KOPRIVNICA

9.458.900

TM

KOPRIVNICA

428.700

PEKARA DUGA CENTAR D.O.O.

KOPRIVNICA

17

FRIŠ D.O.O.

KRIŽEVCI

9.414.800

MARI MONTAGE J.D.O.O.

REKA

422.500

HADUN D.O.O.

KOPRIVNICA

17

CROGER D.O.O.

ĐURĐEVAC

9.401.900

KRKO D.O.O.

VIRJE

422.400

LJEKARNA ŠKUNCA

ĐURĐEVAC

17

AMBASADOR D.O.O.

KOPRIVNICA

9.195.200

LJEKARNA RIZK RIZK

KOPRIVNICA

421.400

TRGO-PRIJEVOZ D.O.O.

KRIŽEVCI

16

TEHNIKA SPV D.O.O.

KOPRIVNICA

9.106.100

SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.

GLOGOVAC

16

KOPRIVNICA

8.921.900

414.800

KARAS D.O.O.

KOZAREVAC

16

VITOM COMMERCE D.O.O.

KRIŽEVCI

8.915.800

HLEBINE KALINIĆ-TRGOVINA D.O.O. GOLUBIĆ VERA - LJEKARNA VERA GOLUBIĆ KOPRIVNICA I MARIJA HAJDINJAK KRIŽEVCI KTC-JADRAN D.O.O.

417.500

AC BEDEKOVIĆ D.O.O.

406.600

MATUS D.O.O.

KRIŽEVCI

16

GLAMUR D.O.O.

KRIŽEVCI

8.797.000

OPTIKA VAZDAR

KOPRIVNICA

401.500

PLASTIKA NOVA D.O.O.

KRIŽEVCI

16

LOGFILER J.D.O.O.

KOPRIVNICA

8.707.300

POLIMEN D.O.O.

KRIŽEVCI

399.600

RSM CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

16

MAROLT D.O.O.

NOVI GLOG

8.681.600

ĐURO TRANS

HEREŠIN

399.200

ELEKTROTEHNIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

16

GRAFOCENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

8.655.800

LJEKARNA PRETKOVIĆ I HREŠĆ

KOPRIVNICA

399.100

CRSH D.O.O.

KRIŽEVCI

15

PANPRODUKT D.O.O.

KRIŽEVCI

8.639.000

KOTLAR D.O.O.

ĐURĐEVAC

388.700

DOM SENIOR CARE

KRIŽEVCI

15

LJEKARNA HMELINA - KOVAČIĆ

KOPRIVNICA

8.577.700

JAVNI BILJEŽNIK RONALD PAVLOVIĆ

KOPRIVNICA

383.600

PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA KONAK VIRJE

VITO D.O.O. VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA D.O.O. NVF PLUS D.O.O.

KOPRIVNICA

8.506.400

SUPERPRINT D.O.O.

KOPRIVNICA

381.300

HAMER GRADNJA D.O.O.

KUNOVEC

15

KOPRIVNICA

8.352.900

KOPRIVNIČKE VODE D.O.O.

KOPRIVNICA

376.400

ARTUS D.O.O.

KRIŽEVCI

15

KOPRIVNICA

8.331.400

DUBRAVKA IMBRIOVČAN

KOPRIVNICA

367.300

AUTO LOGISTIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

15

ELEKTRO CENTAR KOŠČEVIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

8.329.600

KROLID D.O.O.

KRIŽEVCI

366.700

VELMAL D.O.O.

KRIŽEVCI

15

TM

KOPRIVNICA

8.324.700

GEOCONSULT-MTM D.O.O.

ĐURĐEVAC

364.300

GINCOPS D.O.O.

KOPRIVNICA

15

PLANMEDIA D.O.O.

KOPRIVNICA

8.166.500

MOD - D.O.O.

KOPRIVNICA

357.900

PEKARA ZLATNI KLAS, VL. MIHILL KAJTAZI KRIŽEVCI

NATRON PRODUKT D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

8.140.800

KAPITAL D.O.O.

KRIŽEVCI

357.800

EUROSPUŽVA D.O.O.

KOPRIVNICA

15

NJEGOVAC D.O.O.

ŠKRINJARI

8.037.800

TEHNODIV-SERVIS

KRIŽEVCI

353.700

LOGISTIKA ŠURIĆ, VL. DENIS ŠURIĆ

KOPRIVNICA

15

PINK PANTER

KOPRIVNICA

7.732.000

GRAD-KOM D.O.O.

KRIŽEVCI

349.100

INAGRO D.O.O.

KRIŽEVCI

14

ZGR KOVAČIĆ

KRIŽEVCI

7.692.900

AGRO TONI D.O.O.

CEPIDLAK

348.100

ŠVENDA GRAĐENJE, D.O.O.

KOPRIVNICA

7.674.500

NEUTRINO D.O.O.

KOPRIVNIČKI BREGI

346.700

KOPRIVNICA KOPRIVNIČKI PODUZETNIK D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOM ČABRAJI SESTRE JADRANKE

NOVIGRAD PODRAVSKI

19

REKA

19

15

15

14 14


123

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

CH. B. BORIS ČESI

KOPRIVNICA

LABOR D.O.O. G.C. HAHN & CO. D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

7.560.600

GRANA D.O.O.

KRIŽEVCI

KOPRIVNICA

7.487.700

OBADIN-DODLEK VLATKA - LJEKARNA

KOPRIVNICA

7.471.900

ZLATNO JEZERO D.O.O.

TRAKTOR SERVIS D.O.O.

KRIŽEVCI

7.409.600

BERO D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

PLATEX EKSPORT-IMPORT D.O.O.

NOVI GLOG

CLB HOLDING D.O.O. INTERLINE D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

343.500

KOLEKS, VL. KSENIJA KOLAREVIĆ

MOLVE GREDE

14

KOPRIVNICA

339.700

INTERPROM D.O.O.

KOPRIVNICA

14

KOPRIVNICA

335.500

TEKSTIL-KA D.O.O.

KOPRIVNICA

14

NATRON PRODUKT D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

333.500

KALIMERO

KOPRIVNICA

14

7.401.800

HADUN D.O.O.

KOPRIVNICA

329.100

MOD - D.O.O.

KOPRIVNICA

14

7.352.700

VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI D.O.O. KRIŽEVCI

328.600

MOTRON, D.O.O.

KOPRIVNICA

14

MOLVE

7.339.700

MEDIA GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

327.400

SAMITA-KOMERC D.O.O.

KOPRIVNICA

14

VUKOVEC

7.335.000

KOPRIVNICA

325.700

RUBER D.O.O.

KRIŽEVCI

14

ZLATNO JEZERO D.O.O.

KOPRIVNICA

7.332.300

ĐURĐEVAC

318.500

LJEKARNE KOPRIVNICA

KOPRIVNICA

13

MEKS PETROL D.O.O.

KRIŽEVCI

7.310.200

LOGISTIKA ŠURIĆ, VL. DENIS ŠURIĆ STR "AKUMULATOR", VL. NADICA REPIĆ, ĐURĐEVAC, BASARIČEKOVA 43 PLANMEDIA D.O.O.

KOPRIVNICA

313.700

JAN-FRAN D.O.O.

KOPRIVNICA

13

TRANSKOS D.O.O.

ŠTRIGOVEC

7.209.000

KOP-TRADE ELECTRONIC D.O.O.

ĐURĐEVAC

311.400

AUTOSJAJ-CENTAR D.O.O.

KOPRIVNICA

13

ELEKTRO-ČELIK D.O.O.

KRIŽEVCI

7.184.300

DOM D.O.O.

KRIŽEVCI

311.100

DJEČJI VRTIĆ IGRA

KOPRIVNICA

13

PRIRAST D.O.O.

GORICA MIHOLEČKA

7.126.100

ING INSPEKT D.O.O.

KOPRIVNICA

300.800

WIZ GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

13

NT-PROM D.O.O.

KRIŽEVCI

7.081.000

STROJO-METAL D.O.O.

KRIŽEVCI

300.700

HIDROKOP D.O.O.

KOPRIVNICA

13

LJEKARNA PRETKOVIĆ I HREŠĆ

KOPRIVNICA

7.074.300

ŽIVKO D.O.O.

NOVO VIRJE

287.800

JUKA D.O.O.

KRIŽEVCI

13

ROBNI CENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

7.024.600

FUGAPLAST D.O.O.

GOLA

285.400

FIDES II

MOLVE

13

FEROSTROJ - D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

7.008.700

SAMITA-KOMERC D.O.O.

KOPRIVNICA

283.500

ĐURO TRANS

HEREŠIN

13

INTIV CAR D.O.O.

REKA

6.984.700

OPG JAKRLIN MIJO

SOKOLOVAC

271.800

JENAKO TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

13

HOTEL PODRAVINA D.O.O.

KOPRIVNICA

6.974.300

SPECIALIS D.O.O.

KOPRIVNICA

271.500

TRGO-KONTAKT - D.O.O.

SIGETEC

13

DENS CO. COMMERCE - D.O.O.

KOPRIVNICA

6.937.400

VUKONIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

267.900

TOT - PROMET D.O.O.

ĐURĐEVAC

13

KALINOVAC RASCO HOLDER D.O.O. GOLUBIĆ VERA - LJEKARNA VERA GOLUBIĆ KOPRIVNICA I MARIJA HAJDINJAK LEGRAD LJEKARNA HORVAT

6.857.200

KALIMERO

KOPRIVNICA

266.400

INSTALACIJE HORVAT D.O.O.

LEGRAD

13

6.825.500

NECTO D.O.O.

KOPRIVNICA

261.800

AVALON D.O.O.

ĐURĐEVAC

13

6.812.100

MALTARIĆ, VL. ZDRAVKO MALTARIĆ

KOPRIVNICA

259.500

PINK PANTER

KOPRIVNICA

13

ARCHE D.O.O.

KOPRIVNICA

6.805.600

TOT - PROMET D.O.O.

ĐURĐEVAC

258.300

NATRON PRODUKT D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

13

S.K.I.M.T. D.O.O.

KRIŽEVCI

6.768.800

GOLF

KOPRIVNICA

255.000

GLAMUR D.O.O.

KRIŽEVCI

13

RK PODRAVKA S.D.D.

KOPRIVNICA

6.750.000

JORGE PIROTEHNIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

253.400

VITOM COMMERCE D.O.O.

KRIŽEVCI

13

VRH D.O.O.

KOPRIVNICA

6.710.700

LJEKARNE KOPRIVNICA

KOPRIVNICA

252.300

CROGER D.O.O.

ĐURĐEVAC

13

BIHOR D.O.O.

BOTINOVEC

6.702.600

CRSH D.O.O.

KRIŽEVCI

248.600

LJEKARNA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

13

HAWLE D.O.O.

KOPRIVNICA

6.694.700

ASISTOR, D.O.O.

GUŠČEROVEC

247.300

PODRAVSKI MLIN D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

13

GRANUM PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

6.681.800

NVF PLUS D.O.O.

KOPRIVNICA

245.800

TREMA

12

HOTEL PICOK D.O.O.

ĐURĐEVAC

6.605.500

KOALA D.O.O.

KRIŽEVCI

243.200

JARČANI

12

LUPUS D.O.O.

KOPRIVNICA

6.597.100

DOM ZA ODRASLE OSOBE - VIZJAK -

GLOGOVAC

243.000

KRIŽEVCI

12

GIGANT D.O.O.

BUDANČEVICA

6.479.700

JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA JELIĆ-VERŠIĆ

KRIŽEVCI

242.900

AUTO LORIS D.O.O.

KOPRIVNICA

6.469.300

KOLOR GRANIT

KRIŽEVCI

241.800

MLIN-MIX D.O.O. GRAĐEVINSKA ZADRUGA MATUŠKO ZA GRAĐEVINARSTVO, USLUGE I TRGOVINU PATON D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZLATNE GODINE DJEČJI VRTIĆ SMIJEŠAK

SIOMEAT PODRAVINA D.O.O.

KOPRIVNICA

6.332.700

NT-PROM D.O.O.

KRIŽEVCI

241.500

GRAD-KOM D.O.O.

KRIŽEVCI

6.328.900

JOBI D.O.O.

RASINJA

236.800

TEHNODIV-SERVIS

KRIŽEVCI

6.321.800

RADMAN-PROMET D.O.O.

FERDINANDOVAC

CLUSTERTECH INTERNATIONAL D.O.O.

SVETA HELENA

6.300.200

JAVNI BILJEŽNIK LJUBICA PAPAC

KOPRIVNICA

FILABETON D.O.O.

KRIŽEVCI

6.112.800

DUGA D.O.O.

DUWAR D.O.O.

KOPRIVNICA

6.017.200

MOTRON, D.O.O.

KOPRIVNICA

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŠTRIGA BIPLAST D.O.O.

BRDO CIRKVENSKO

12

KOPRIVNICA

12

AUTOPRIJEVOZNIK - TIHOMIR ĐURAJ

KOPRIVNICA

12

AUTO-BEST D.O.O.

KOPRIVNICA

12

236.000

M LINE J.D.O.O.

KRIŽEVCI

12

235.200

GLAS PODRAVINE D.O.O.

KOPRIVNICA

12

KRIŽEVCI

232.400

VRABELJ

KOPRIVNICA

12

BERO D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

230.400

AMMI-BELJE D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

12

5.945.200

KAPTOLING D.O.O.

KRIŽEVCI

228.000

DANI-FAS D.O.O.

KOPRIVNICA

12

GUŠČEROVEC

5.800.200

GRAFIČKA KULTURA D T S D.O.O.

KOPRIVNICA

227.800

PRHKO D.O.O.

KRIŽEVCI

12

KRIŽEVCI

5.776.700

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

KOPRIVNICA

223.600

PZ KLOŠTAR PODRAVSKI

KLOŠTAR PODRAVSKI

12

COMSET TRADE D.O.O.

KRIŽEVCI

5.772.800

AMBASADOR D.O.O.

KOPRIVNICA

223.500

BAŠIĆI D.O.O.

ŠTAGLINEC

12

TAURO D.O.O.

STARIGRAD

5.752.200

KOLEKS, VL. KSENIJA KOLAREVIĆ

MOLVE GREDE

222.600

VETERINARSKA STANICA-NOVA D.O.O.

KOPRIVNICA

12

INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

5.742.800

MOTRON, D.O.O.

KOPRIVNICA

222.100

PLATEX EKSPORT-IMPORT D.O.O.

NOVI GLOG

12

GRAMINEA D.O.O.

KOPRIVNICA

5.705.600

VODA-PLIN D.O.O.

KOPRIVNICA

221.000

CH. B. BORIS ČESI

KOPRIVNICA

12

PRIZMA VV - D.O.O.

KOPRIVNIČKI IVANEC

5.602.900

KARANE

210.800

TM

KOPRIVNICA

12

DUGA D.O.O.

KRIŽEVCI

5.519.600

KOPRIVNICA

208.400

VITO D.O.O.

KOPRIVNICA

12

AGROBOS J.D.O.O.

KRIŽEVCI

5.478.400

STROJOLIJEV ANTOLČIĆ D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠIĆ I VEDRAN BARIŠIĆ PRHKO D.O.O.

KRIŽEVCI

206.800

AC BEDEKOVIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

12

MIHO-PROM D.O.O.

MIHOLEC

5.452.300

ARCHE D.O.O.

KOPRIVNICA

205.100

FRIŠ D.O.O.

KRIŽEVCI

12

CDM-COMERCE D.O.O. STR "AKUMULATOR", VL. NADICA REPIĆ, ĐURĐEVAC, BASARIČEKOVA 43

KOPRIVNICA

5.375.700

PAŠA-TRANS

KOPRIVNICA

204.400

AUTO CENTAR-KRIVAK D.O.O.

REKA

12

ĐURĐEVAC

5.335.000

OPG KUŠENIĆ DRAŽEN

ŠTAGLINEC

204.100

KOMUNALIJE - PLIN D.O.O.

ĐURĐEVAC

11


ŽUPANIJE

124 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

KROLID D.O.O.

KRIŽEVCI

MOD - D.O.O.

KOPRIVNICA

PEKARA ZLATNI KLAS, VL. MIHILL KAJTAZI KRIŽEVCI

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

5.297.600

S2 INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

203.600

USTANOVA ISKRA

KRIŽEVCI

11

5.262.900

INSPIRE CAPITAL D.O.O.

KOPRIVNICA

201.800

DUŠIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

11

5.209.300

HLADNIĆ

KOPRIVNICA

201.100

MLINČEK J.D.O.O.

KRIŽEVCI

11 11

ANIK D.O.O.

PETERANEC

5.156.000

PAMEKS D.O.O.

DONJI FODROVEC

199.600

MLD-USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

GOLF

KOPRIVNICA

5.139.200

OPG POSAVEC KRISTIJAN

PETERANEC

199.400

KLAS

KOPRIVNICA

11

AVALON D.O.O.

ĐURĐEVAC

5.103.200

GIGANT D.O.O.

BUDANČEVICA

193.000

BETAPROM D.O.O.

STARIGRAD

11

MEDIA GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

4.930.000

INAGRO D.O.O.

KRIŽEVCI

191.000

TOS D.O.O.

PETERANEC

11

JOBI D.O.O.

RASINJA

4.863.000

VETKOOP D.O.O.

KRIŽEVCI

189.300

GRANADOR J.D.O.O.

MOLVE

11

ELEKTROTEHNIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

4.844.900

PANONIAPIG D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

187.700

RADNIK-PLIN D.O.O.

KRIŽEVCI

11

GINCOPS D.O.O.

KOPRIVNICA

4.786.400

CROGER D.O.O.

ĐURĐEVAC

186.400

COART D.O.O.

KOPRIVNICA

11

DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMA

KRIŽEVCI

4.777.800

SUPER TENA D.O.O.

KOPRIVNICA

185.200

DEM TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

11

KRKO D.O.O.

VIRJE

4.702.500

VELMAL D.O.O.

KRIŽEVCI

184.900

CLUSTERTECH INTERNATIONAL D.O.O.

SVETA HELENA

11

AGRO POZITIVA D.O.O.

PETERANEC

4.666.500

TERRA NOSTRA KONZALTING D.O.O.

KRIŽEVCI

184.100

VRH D.O.O.

KOPRIVNICA

11

SERVIS KOŠIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

4.657.600

BOGADIGRAFIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

182.300

TRANSKOS D.O.O.

ŠTRIGOVEC

11

INSTALACIJE HORVAT D.O.O.

LEGRAD

4.650.400

SANITACIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

181.100

VODA-PLIN D.O.O.

KOPRIVNICA

11

NOVA NATURA D.O.O.

ĐURĐEVAC

4.649.100

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA D.O.O.

ĐURĐEVAC

180.400

ANTOLIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

11

DEM TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

4.628.300

KAKTUS

KOPRIVNICA

179.600

MADIS D.O.O.

CUBINEC

11

PIM OPLATA D.O.O.

KRIŽEVCI

4.608.100

LJEKARNA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

179.500

ELMA

KOPRIVNICA

11

KALIMERO

KOPRIVNICA

4.589.200

PILKARD GOLUBIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

178.600

DOM D.O.O.

KRIŽEVCI

11

GABRIJELA D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

4.550.700

SCHAUMANN AGRI D.O.O.

KUNOVEC BREG

10

KOPRIVNICA

4.538.500

177.100

PIK DAMA J.D.O.O.

KOPRIVNICA

10

BREŽANA MM D.O.O.

MOLVE GREDE

4.536.000

KOPRIVNICA AUTO-BEST D.O.O. ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. BELAK- SOKOLOVAC DOŠENOVIĆ MOLVE CLB HOLDING D.O.O.

178.500

PAŠA-TRANS

170.400

MAGRAD SI D.O.O.

ĐURĐEVAC

10

DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR

KOPRIVNICA

4.529.200

SKIN 29 D.O.O.

KOPRIVNICA

169.000

DELFIN D.O.O.

KRIŽEVCI

10

MGM, VL. MARIO KIŠIČEK

KOPRIVNICA

4.501.500

KD KNJIGOVODSTVO D.O.O.

KOPRIVNICA

168.800

AGRO IDI J.D.O.O.

ŠKRINJARI

10

VELMAL D.O.O.

KRIŽEVCI

4.479.900

AGRO-KUĆA D.O.O.

KOPRIVNICA

168.400

METUS D.O.O.

KOPRIVNICA

10

KAPITAL D.O.O.

KRIŽEVCI

4.479.100

GRIFON D.O.O.

KRIŽEVCI

168.200

KRIŽEVCI

10

RSM CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

4.425.500

SERVIS KOŠIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

167.400

KOPRIVNICA

10

MIAMARK D.O.O.

KOPRIVNICA

4.401.700

MAVIK D.O.O.

KOPRIVNICA

163.300

KUGLA J.D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SV. ANA - KOPRIVNICA SUNSET, VL. ROBERT STUBIČAR

KOPRIVNICA

10

UGOSTITELJSTVO ZRINSKI D.O.O. POLJOPRIVREDNI OBRT, VL. MARIJAN PAČEK HLADNIĆ

KOPRIVNICA

4.341.300

BINEKO D.O.O.

KOPRIVNICA

161.500

STRUJIĆI D.O.O.

KOPRIVNICA

10

FEREŽANI

4.310.000

159.400

MARVIN D.O.O.

KOPRIVNICA

10

KOPRIVNICA

4.272.600

158.500

GTK D.O.O.

KOPRIVNICA

10

DOM ZA ODRASLE OSOBE - VIZJAK -

GLOGOVAC

4.264.000

KOPRIVNICA JAMBRUŠIĆ D.O.O. INSTRUKTAŽNI CENTAR USTANOVA ZA KRIŽEVCI OBRAZOVANJE ODRASLIH ODVJETNIČKI URED BRANKO RAKITNIČAN KOPRIVNICA

158.100

KAMPUS D.O.O.

KOPRIVNICA

10

TOT - PROMET D.O.O.

ĐURĐEVAC

4.249.800

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

157.100

MGM, VL. MARIO KIŠIČEK

KOPRIVNICA

10

GORNJA RIJEKA

4.246.000

DANI-FAS D.O.O.

KOPRIVNICA

155.300

CDM-COMERCE D.O.O.

KOPRIVNICA

10

COART D.O.O.

KOPRIVNICA

4.228.500

ENERGETIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

155.100

MIHO-PROM D.O.O.

MIHOLEC

10

PLASTIKA NOVA D.O.O.

KRIŽEVCI

4.224.300

BALTAZAR D.O.O.

KOPRIVNICA

154.700

GIGANT D.O.O.

BUDANČEVICA

10

MARBIS D.O.O.

KOPRIVNICA

4.210.500

TOP DRVO J.D.O.O.

APATOVEC

149.000

RK PODRAVKA S.D.D.

KOPRIVNICA

10

RADNIK-PLIN D.O.O.

KRIŽEVCI

4.175.300

ZOO REPIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

148.500

IMV TRGOVINA D.O.O.

KRIŽEVCI

10

KETER PODRAVINA, D.O.O.

GLOGOVAC

4.169.300

LABOR D.O.O.

KOPRIVNICA

148.100

TRGOIMPORT D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

10

BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 D.O.O.

SVETI PETAR OREHOVEC

4.169.200

GM GOLUBIĆ

SIGETEC

148.000

VLADEKS-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

9

KARMAT D.O.O.

KOPRIVNICA

4.151.200

OS D.O.O.

KRIŽEVCI

146.900

MZR ENERGOGRADNJA D.O.O.

KOPRIVNICA

9

KOPRIVNICA TEKSTIL-KA D.O.O. PIŠKORNICA - SANACIJSKO ODLAGALIŠTE KOPRIVNIČKI IVANEC D.O.O. KRIŽEVCI DELTAMETAL D.O.O.

4.151.100

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. PRISTOV ĐURĐEVAC

146.800

5P INTERNATIONAL - D.O.O.

KOPRIVNICA

9

4.126.500

PLAVI PODRUM

KOPRIVNICA

146.300

CHUNYAN D.O.O.

KRIŽEVCI

9

4.122.600

LJEKARNA HORVAT

LEGRAD

146.200

DOLUKA D.O.O.

HEREŠIN

9

PLAVI PODRUM

KOPRIVNICA

4.121.000

OBLOK D.O.O.

ĐURĐEVAC

146.100

ŠUMOIZRADA

KOPRIVNICA

9

ABIES D.O.O.

BUKOVJE KRIŽEVAČKO

4.114.600

SIVEC-TRANS

SOKOLOVAC

140.100

PARK D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

9

KOLOR GRANIT

KRIŽEVCI

4.109.800

DAR-MAR

KOPRIVNICA

137.800

COMPUTER SERVICE D.O.O.

ĐURĐEVAC

9

VETERINARSKA STANICA-NOVA D.O.O.

KOPRIVNICA

4.043.400

VRH D.O.O.

KOPRIVNICA

136.800

PARK D.O.O.

KRIŽEVCI

9

RIKARDO D.O.O.

REKA

4.040.900

AMMI-BELJE D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

134.100

PETGRAD D.O.O.

KOPRIVNICA

9

KOP-TRADE ELECTRONIC D.O.O.

ĐURĐEVAC

3.980.300

HLE-MAR, VL. MARIJAN HLEBIĆ

KARANE

132.300

MIKI PROMET D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

9

MARI MONTAGE J.D.O.O.

REKA

3.923.300

KOPRIVNICA

130.300

SUPERPRINT D.O.O.

KOPRIVNICA

9

MARK-ROB - D.O.O.

KOPRIVNICA

3.914.400

KOPRIVNICA

130.100

PZ KALINOVAC

KALINOVAC

9

GRANA D.O.O.

KRIŽEVCI

3.844.200

MLD-USLUGE D.O.O. AUTO-FAR VL. ZORAN KIČIN I DANIJEL KIČIN LJEKARNA ŠKUNCA

ĐURĐEVAC

129.000

KOPRIVNICAPARKING D.O.O.

KOPRIVNICA

9


125

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

NORD POGONI D.O.O.

KRIŽEVCI

3.784.000

JAVNI BILJEŽNIK VIŠNJA TUŠEK

KRIŽEVCI

128.800

INTERPROM D.O.O.

KOPRIVNICA

3.769.900

127.100

ŠTAGLINEC

3.727.500

NOVO VIRJE

ZADRUGA ŽUMBAR

KRIŽEVCI

3.709.000

TRGOIMPORT D.O.O. METAL-AGRO ZADRUGA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I LJEKARNA HMELINA - KOVAČIĆ

KLOŠTAR PODRAVSKI

BAŠIĆI D.O.O.

PLUVIA J.D.O.O.

KARANE

3.691.900

TID D.O.O. INSTRUKTAŽNI CENTAR USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH POLJOMEHANIZACIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

KOPRIVNICA

9

KRIŽEVCI

9

127.000

ŠARENI DUĆAN INSTRUKTAŽNI CENTAR USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH DELTAMETAL D.O.O.

KRIŽEVCI

9

KOPRIVNICA

126.900

SERVIS KOŠIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

9

PREVAREK D.O.O.

KRIŽEVCI

126.500

TEHNODIV-SERVIS

KRIŽEVCI

9

3.632.900

KUTAG D.O.O.

KUTNJAK

124.500

LUPUS D.O.O.

KOPRIVNICA

9

KRIŽEVCI

3.551.900

PODRAVSKA BRAZDA D.O.O.

ŠTAGLINEC

123.800

LJEKARNA HORVAT

LEGRAD

9

KOPRIVNICA

3.543.000

M E K I Š D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

123.700

DENS CO. COMMERCE - D.O.O.

KOPRIVNICA

9

SUPER TENA D.O.O.

KOPRIVNICA

3.528.900

ZAGORJE OŠTRC MATEJAŠ D.O.O.

KARANE

123.500

PRIRAST D.O.O.

GORICA MIHOLEČKA

9

LUKAČIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

3.467.100

POSAVEC-TRANS D.O.O.

GORNJA RIJEKA

122.800

AGROPROMET D.O.O.

KUSIJEVEC

9

ŠARENI DUĆAN

KOPRIVNICA

3.453.900

SILENS D.O.O.

KOPRIVNICA

122.300

PZ VIRJE

VIRJE

9

NECTO D.O.O.

KOPRIVNICA

3.452.800

PIŠKORNICA D.O.O.

KOPRIVNIČKI IVANEC

121.800

LJEKARNE ŠAMUGA

KRIŽEVCI

9

ERDEC D.O.O.

ĐURĐEVAC

3.448.500

121.500

PAMEKS D.O.O.

DONJI FODROVEC

9

AGROPROFIL PLUS D.O.O. MIRA MAKOVEC-PAVIČIĆ, DIPL. INŽ. PH. LJEKARNA TRGO-KONTAKT - D.O.O.

KOPRIVNICA

3.442.800

121.500

METAL-MONT D.O.O.

CUBINEC

8

ĐURĐEVAC

3.384.600

NOVIGRAD PODRAVSKI EKO SANDIA D.O.O. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DEJAN ĐURĐEVAC PLENTAJ DR.MED .DENT KOPRIVNICA FIGULUS D.O.O.

120.900

PLASTIKA-DRVO D.O.O.

KRIŽEVCI

8

SIGETEC

3.365.600

8

PZ KLOŠTAR PODRAVSKI

KLOŠTAR PODRAVSKI

3.364.100

PRHKO D.O.O.

KRIŽEVCI

S&B PROFIL D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IVICA ĐURANEC HADUN D.O.O.

KOPRIVNICA

118.600

LOKUS J.D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

MOLVE

116.900

VILIMAR D.O.O.

GORIČKO

8

3.344.100

PINK PANTER PODRAVINA EXPRESS TOURS, A.O., VL. BRANKO ORMANEC, MOLVE, TRG BRAĆE FUNEXPERTS D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

115.600

DIJAČIĆ PROJEKT D.O.O.

SVETI MARTIN

8

PODRAVSKE SESVETE

3.340.600

VIDIA D.O.O.

KLOŠTAR VOJAKOVAČKI

112.800

VOPOK

KRIŽEVCI

8

DONJI DUBOVEC

3.308.700

MIKRO D.O.O.

KRIŽEVCI

112.100

BEN D.O.O.

KRIŽEVCI

8

KOPRIVNICA

3.255.300

JAVNI BILJEŽNIK DARKO MATULEC

ĐURĐEVAC

111.300

HEDONA D.O.O.

KRIŽEVCI

8

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

KOPRIVNICA

3.244.400

MATUS D.O.O.

KRIŽEVCI

110.900

MIŽ D.O.O.

KOPRIVNICA

8

MARKET A

GOLA

3.243.500

ELEKTROTEHNIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

109.900

PRIM D.O.O.

KOPRIVNICA

8

JENAKO TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

3.217.800

ARHIVPRO D.O.O.

KOPRIVNICA

108.500

SLATKE DELICIJE D.O.O.

KOPRIVNICA

8

STARA DRAVA D.O.O.

NOVO VIRJE

3.184.400

108.500

MEGA D.O.O.

KALINOVAC

8

MOLVE GREDE

3.174.600

KOPRIVNICA

107.900

DAMIVA D.O.O.

KOPRIVNICA

8

KOPRIVNICA

3.171.800

ĐURĐEVAC

107.700

GEOCONSULT-MTM D.O.O.

ĐURĐEVAC

8

KOPRIVNICA

3.167.200

METUS D.O.O. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVANA ANIĆ-PODRAVEC DR.MED. DENT. MIRA MAKOVEC-PAVIČIĆ, DIPL. INŽ. PH. LJEKARNA MIHO-PROM D.O.O.

KOPRIVNICA

KOLEKS, VL. KSENIJA KOLAREVIĆ AUTO-FAR VL. ZORAN KIČIN I DANIJEL KIČIN ZAŠTITA JURENEC D.O.O.

MIHOLEC

106.600

SOCIETAS LEONINA D.O.O.

VELIKI POTOČEC

8

VTK-ŠATVAR D.O.O.

KRIŽEVCI

3.160.800

RUBER D.O.O.

KRIŽEVCI

105.800

GASCO D.O.O.

KRIŽEVCI

8

VTP KOS D.O.O.

KRIŽEVCI

3.145.500

FARMALAB D.O.O.

KOPRIVNICA

105.100

KEŠ D.O.O.

KOPRIVNICA

8

KAMPUS D.O.O.

KOPRIVNICA

3.139.700

KRIŽEVCI-PRODUKT D.O.O.

KRIŽEVCI

104.900

STOLARIJA KOLENKO D.O.O.

KOPRIVNICA

8

OPG IŠTVANOVIĆ MIJO

KOPRIVNICA

8

3.118.100

TRGO-PRIJEVOZ D.O.O.

KRIŽEVCI

104.300

JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA JELIĆ-VERŠIĆ

KRIŽEVCI

MIKULAN, VL. SONIJA MIKULAN-NIŠEVIĆ HLEBINE

3.114.900

BEATUS D.O.O.

KOPRIVNICA

104.100

GREKO D.O.O.

KRIŽEVCI

8

QUESTUS D.O.O.

KRIŽEVCI

3.114.500

DELTAMETAL D.O.O.

KRIŽEVCI

103.300

DIVEKS J.D.O.O.

KALINOVAC

8

SILVEX D.O.O.

KRIŽEVCI

3.105.600

KTF-TAHOTRANS D.O.O.

KOPRIVNICA

102.800

HLE-MAR, VL. MARIJAN HLEBIĆ

KARANE

8

OPTIKA VAZDAR

KOPRIVNICA

3.077.100

KALIMERO D.O.O.

KRIŽEVCI

101.700

K.Ž.M.-PROM D.O.O.

NOVO VIRJE

8

AUTO LOGISTIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

3.057.600

ALIM J.D.O.O.

KRIŽEVCI

101.400

NITRE D.O.O.

KOPRIVNICA

8

OPG POSAVEC KRISTIJAN

PETERANEC

3.053.400

FRIŠ D.O.O.

KRIŽEVCI

101.400

KOPRIVNICA

8

STROJOLIJEV ANTOLČIĆ D.O.O.

KARANE

3.052.700

JELENA TRADE D.O.O.

SUBOTICA PODRAVSKA

100.900

MOLVE

8

DANI-FAS D.O.O.

KOPRIVNICA

3.019.300

HIDROKOP D.O.O.

KOPRIVNICA

100.800

DRNJE

8

KOPRIVNICAPARKING D.O.O.

KOPRIVNICA

3.007.400

SANČI J.D.O.O.

KRIŽEVCI

KOPRIVNICA

8

TEHNOMONTAŽA D.O.O.

KRIŽEVCI

2.999.500

DUJMOVIĆ J.D.O.O.

KOPRIVNICA

99.900

AUTO-PARTNER D.O.O. PODRAVINA EXPRESS TOURS, A.O., VL. BRANKO ORMANEC, MOLVE, TRG BRAĆE ZIP - D.O.O. AUTO-FAR VL. ZORAN KIČIN I DANIJEL KIČIN COMSET TRADE D.O.O.

KRIŽEVCI

8

ITI PARTNERI J.D.O.O.

KOPRIVNICA

2.996.100

MARIVA D.O.O.

KRIŽEVCI

99.800

NT-PROM D.O.O.

KRIŽEVCI

8

ZIP - D.O.O.

DRNJE

2.977.100

GASTRO SERVIS D.O.O.

KOPRIVNICA

99.200

TRAKTOR SERVIS D.O.O.

KRIŽEVCI

8

ĐURO TRANS

HEREŠIN

2.964.400

AGRO POZITIVA D.O.O.

PETERANEC

98.800

MAROLT D.O.O.

NOVI GLOG

8

PZ KALINOVAC

KALINOVAC

2.961.700

OPS ARGENTUM D.O.O.

KOPRIVNICA

98.600

ATLAS MR D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

7

SILVIJA TURIST

KOPRIVNICA

2.959.300

KOPRIVNIČKI IVANEC

98.500

ZADRUGA HUM

KRIŽEVCI

7

AMMI-BELJE D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

2.957.800

INTER-AGRO D.O.O.

KRIŽEVCI

98.400

IVAN ŽEŽELJ J.D.O.O.

KOPRIVNICA

7

FAJS D.O.O.

KRIŽEVCI

2.957.500

DENS CO. COMMERCE - D.O.O.

KOPRIVNICA

97.900

DOM STANEŠIĆ D.O.O.

VIRJE

7

KROVNI CENTAR SUPER MARIO D.O.O.

KOPRIVNICA

2.922.500

PETROVIĆ J.D.O.O.

KOPRIVNICA

96.700

KOPRIVNICA

7

LOLLIPOP J.D.O.O.

GOLA

2.845.400

ART MEDIA D.O.O.

KRIŽEVCI

96.100

KOPRIVNICA

7

FIDES II

MOLVE

2.829.000

PIM OPLATA D.O.O.

KRIŽEVCI

96.000

GTK D.O.O.

KOPRIVNICA

2.795.200

TVORNICA POGREBNE OPREME D.O.O.

DROPKOVEC

94.700

GRADITELJSTVO BLAŽIC J.D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KATARINA LIMARIJA SREĆKO D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ODRASLE OSOBE DOM NOVAK 1

99.900

STARIGRAD

7

KRIŽEVCI

7


ŽUPANIJE

126 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

MOLVE

7

91.500

SELSKO KOMUNALNO DRUŠTVO MOLVE D.O.O. KAMENGRAD J.D.O.O.

STARIGRAD

7

91.300

METAL 5 D.O.O.

POPOVEC KALNIČKI

7

KOPRIVNICA

91.200

RADIO ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

7

SIRENAŠPED D.O.O.

KOPRIVNICA

90.700

VAREŠKIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

7

2.730.400

GRAMINEA D.O.O.

KOPRIVNICA

90.400

RADIO DRAVA - D.O.O.

KOPRIVNICA

7

MOLVE

2.721.400

LOGISTIKA LORY D.O.O.

KOPRIVNICA

89.500

TRANSPORTI ĐURIN D.O.O.

KRIŽEVCI

7

KOPRIVNICA

2.721.000

KEŠ D.O.O.

KOPRIVNICA

88.900

RADMAN-PROMET D.O.O.

FERDINANDOVAC

7

VELIKI POGANAC

2.719.000

RADIO ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

88.500

DRVARIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

7

KRIŽEVCI

2.703.200

ALU-KO KOPRIVNICA D.O.O.

KOPRIVNICA

87.000

CROATIAGRAF D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

7

MALTARIĆ, VL. ZDRAVKO MALTARIĆ

KOPRIVNICA

2.698.500

MLIN-MIX D.O.O.

TREMA

86.200

MONTSISTEMI D.O.O.

KOPRIVNICA

7

BIRO-SERVIS

KOPRIVNICA

2.697.300

HABEK D.O.O.

HUDOVLJANI

84.800

FORMA-BIRO D.O.O.

KOPRIVNICA

7

AUTOMEHANIKA SANTO D.O.O.

GUŠČEROVEC

2.696.800

NOVA NATURA D.O.O.

ĐURĐEVAC

84.500

NEUTRINO D.O.O.

KOPRIVNIČKI BREGI

7

STRUČIĆ

KRIŽEVCI

2.684.500

TH PROJEKT D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

84.200

RADIO KOPRIVNICA D.O.O.

KOPRIVNICA

7

AUTO-PARTNER D.O.O.

KOPRIVNICA

2.648.400

SOCIETAS LEONINA D.O.O.

VELIKI POTOČEC

83.900

GONDOLA D.O.O.

KOPRIVNICA

7

GRANADOR J.D.O.O.

MOLVE

2.620.300

AUTOMEHANIKA SANTO D.O.O.

GUŠČEROVEC

83.800

ING INSPEKT D.O.O.

KOPRIVNICA

7

TOS D.O.O.

PETERANEC

2.617.400

SALDO D.O.O.

KRIŽEVCI

83.400

AUTO KOREN D.O.O.

KRIŽEVCI

7

T.K. ŠIKAČ D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

2.609.100

SALAJ DRAGICA - PRIVATNA LJEKARNA

GOLA

83.200

STARA DRAVA D.O.O.

NOVO VIRJE

7

MATUS D.O.O.

KRIŽEVCI

2.608.000

UGOSTITELJSTVO ZRINSKI D.O.O.

KOPRIVNICA

83.000

KARMAT D.O.O.

KOPRIVNICA

7

NITRE D.O.O.

KOPRIVNICA

2.596.800

TOP CONSULT GRUPA D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

82.500

KAPITAL D.O.O.

KRIŽEVCI

7

HAMER GRADNJA D.O.O.

KUNOVEC

2.568.000

KALINOVAC

82.100

KRKO D.O.O.

VIRJE

7

NATURA PLUS J.D.O.O.

KRIŽEVCI

2.541.600

VOJVODINEC

81.800

GRAMINEA D.O.O.

KOPRIVNICA

7

ENGLER D.O.O.

KRIŽEVCI

2.510.300

KUPAN-COMP D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TOMISLAV MIKULINJAK DONNEL J.D.O.O.

KOPRIVNICA

81.800

LJEKARNA HMELINA - KOVAČIĆ

KOPRIVNICA

7

INSTALOPROMET VEDRIŠ D.O.O.

ĐURĐEVAC

2.503.000

BIO-PRERADA D.O.O.

CIRKVENA

81.700

PANPRODUKT D.O.O.

KRIŽEVCI

7

ZIDAR D.O.O.

ĐURĐEVAC

2.493.500

DAMIVA D.O.O.

KOPRIVNICA

81.400

AGROHORVAT D.O.O.

DONJI FODROVEC

7

ARKA D.O.O.

KOPRIVNICA

2.488.300

SH INŽENJERING D.O.O.

KOPRIVNICA

81.400

OBADIN-DODLEK VLATKA - LJEKARNA

KOPRIVNICA

7

SUPERPRINT D.O.O.

KOPRIVNICA

2.483.300

EKO-STELA D.O.O.

REKA

81.300

LE - MILK D.O.O.

LEMEŠ

6

AGROBIOTEST D.O.O.

KOPRIVNICA

2.477.700

GEA NOVA D.O.O.

KRIŽEVCI

81.100

INTERGRAD GRAĐEVINSKI OBRT

KRIŽEVCI

6

JORGE PIROTEHNIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

2.476.200

BRNICA KOP J.D.O.O.

VELIKI POGANAC

80.900

MAR-PARKETI D.O.O.

KRIŽEVCI

6

BINEKO D.O.O.

KOPRIVNICA

2.462.100

MONTSISTEMI D.O.O.

KOPRIVNICA

79.500

TEHNOLOGIK D.O.O.

DONJA BRCKOVČINA

6

LIDA D.O.O.

MARKOVAC KRIŽEVAČKI

2.460.300

MAHONIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

79.000

NAUTIKA D.O.O.

ĐURĐEVAC

6

DAR-MAR

KOPRIVNICA

2.453.100

SPIX D.O.O.

NOVI ĐURĐIC

79.000

TARA D.O.O.

ĐURĐEVAC

6

JUKA D.O.O.

KRIŽEVCI

2.445.100

78.300

APEL J.D.O.O.

KOPRIVNICA

6

MLIN BREŽANI, VL ĐURAN IVAN

BREŽANI

2.434.000

78.100

PEKARA DUGA CENTAR D.O.O.

KOPRIVNICA

2.423.200

KRIŽEVCI RT-BAŠTEK D.O.O. COPERNICUS TRADING AND CONSULTING KOPRIVNICA J.D.O.O. GUŠČEROVEC ELKEM D.O.O.

HARLY

KLOŠTAR PODRAVSKI

2.389.500

BAGARIĆ, D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

77.900

ĐURĐEVAC OSMICA D.O.O. OPĆINSKO KOMUNALNO PODUZEĆE SVETI SVETI PETAR OREHOVEC PETAR OREHOVEC D.O.O. KOPRIVNICA CRNI MAČAK D.O.O.

VUKONIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

2.387.400

MARVIN D.O.O.

KOPRIVNICA

77.500

ZEOP D.O.O.

KRIŽEVCI

6

HIDROKOP D.O.O.

KOPRIVNICA

2.383.700

DOMKOP

KOPRIVNICA

77.500

JOKER D.O.O.

KOSTANJEVEC RIJEČKI

6

LEGATO D.O.O.

KOPRIVNICA

2.376.100

EURO TONER J.D.O.O.

KOPRIVNICA

76.400

PROFIT-MD D.O.O.

KOPRIVNICA

6

ŠUMOOPREMA D.O.O.

DUGA RIJEKA

2.353.200

PANPRODUKT D.O.O.

KRIŽEVCI

76.200

MAJS D.O.O.

KOPRIVNICA

6

ING INSPEKT D.O.O.

KOPRIVNICA

2.341.200

EUFOX J.D.O.O.

KOPRIVNICA

76.100

KAPPA D.O.O.

ĐURĐEVAC

6

MARVIN D.O.O.

KOPRIVNICA

2.330.900

AGROBOS J.D.O.O.

KRIŽEVCI

75.200

ZAGORJE OŠTRC MATEJAŠ D.O.O.

KARANE

6

GONDOLA D.O.O.

KOPRIVNICA

2.325.800

T.K. ŠIKAČ D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

74.600

ZAŠTITA JUKIĆ D.O.O.

KUNOVEC BREG

6

NOVOSELMONT D.O.O.

KLOŠTAR VOJAKOVAČKI

VRABELJ

KOPRIVNICA

2.793.700

REGICA D.O.O.

KOPRIVNICA

AUTOPRIJEVOZ SLIVARIĆ D.O.O.

DONJA GLOGOVNICA

2.790.500

TALK J.D.O.O.

KOPRIVNICA

ARTUS D.O.O.

KRIŽEVCI

2.760.400

KUGLA J.D.O.O.

KRIŽEVCI

LOVREKOVIĆ TISKARA D.O.O.

KRIŽEVCI

2.755.800

DORA, VL. GZIM STAJKU

AUTO KOREN D.O.O.

KRIŽEVCI

2.750.100

SIVEC-TRANS PODRAVINA EXPRESS TOURS, A.O., VL. BRANKO ORMANEC, MOLVE, TRG BRAĆE ACTIVE COMMERCE D.O.O. GEOSTROJ, OBRT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I USLUGE STROJEM PNEUMATSKI UREĐAJI D.O.O.

SOKOLOVAC

PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA KONAK VIRJE

93.400

78.000

6 6 6

2.320.500

KAN MONTAGE J.D.O.O.

SIGETEC

73.300

HAGRAD PRO D.O.O.

VIRJE

6

2.306.000

INSTALACIJE HORVAT D.O.O.

LEGRAD

72.800

SONITUS D.O.O.

KOPRIVNICA

6

72.000

PREVAREK D.O.O.

KRIŽEVCI

6

VK D.O.O.

KRIŽEVCI

2.305.000

GOSPODARSTVO CIGLER D.O.O.

VIRJE

POKUĆSTVO D.O.O.

KOPRIVNICA

2.290.000

LJEKARNE DELTIS

KOPRIVNICA

71.500

SANITACIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

6

STRUJIĆI D.O.O.

KOPRIVNICA

2.264.600

CRVENKO J.D.O.O.

CIRKVENA

71.000

OPS ARGENTUM D.O.O.

KOPRIVNICA

6

K.Ž.M.-PROM D.O.O.

NOVO VIRJE

2.263.700

GOLD PROMET D.O.O.

REKA

70.900

GROPLAST D.O.O.

KOPRIVNICA

6

ALU-KO KOPRIVNICA D.O.O.

KOPRIVNICA

2.255.200

KOPRIVNICA

70.400

KREATIVNA PLATFORMA J.D.O.O.

KOPRIVNICA

6

VUK D.O.O.

ĐURĐEVAC

2.250.900

KOPRIVNICA

70.200

KOPRIVNICA

2.238.600

KOPRIVNICA

69.900

TRGOVINA TIHOMIR D.O.O.

DONJI FODROVEC

2.233.200

STROJARSTVO ŠARIĆ J.D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

69.700

KOPRIVNICA PILKARD GOLUBIĆ D.O.O. PRIVATNA SPEC. ORDINACIJA ZA MEDICINU KOPRIVNICA RADA JADRANKA FERENC LEDIĆ I M. KRIŽEVCI KAŠIK D.O.O.

6

DOMKOP

PROFIT-MD D.O.O. INTERNACIONALNI TRANSPORT GREGUR D.O.O. METAZET D.O.O.

6 6


127

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

SANA DELIKATESE D.O.O.

KOPRIVNICA

STROJO-METAL D.O.O. WIZ GRUPA D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

2.230.700

KROVNI CENTAR SUPER MARIO D.O.O.

KOPRIVNICA

69.600

P&GOT - D.O.O.

KOPRIVNICA

6

KRIŽEVCI

2.212.900

HAMER GRADNJA D.O.O.

KUNOVEC

69.300

SANA DELIKATESE D.O.O.

KOPRIVNICA

6

KOPRIVNICA

2.198.300

KOEL D.O.O.

KRIŽEVCI

69.100

TRGOVINA TIHOMIR D.O.O.

DONJI FODROVEC

6

GLAS PODRAVINE D.O.O.

KOPRIVNICA

2.195.200

DIVEKS J.D.O.O.

KALINOVAC

69.100

VUK D.O.O.

ĐURĐEVAC

6

P&GOT - D.O.O.

KOPRIVNICA

2.188.600

FORUM INVEST D.O.O.

KRIŽEVCI

69.000

ŠUMOOPREMA D.O.O.

DUGA RIJEKA

6

METAZET D.O.O.

KOPRIVNICA

2.174.400

NAVI J.D.O.O.

KOPRIVNICA

68.400

ARKA D.O.O.

KOPRIVNICA

6

BETAPROM D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IMBRIŠIĆ IVAN TIM KING D.O.O.

STARIGRAD

2.162.900

KAPPA D.O.O.

ĐURĐEVAC

68.100

T.K. ŠIKAČ D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

6

KOZAREVAC

2.161.000

VRABELJ

KOPRIVNICA

68.000

STRUČIĆ

KRIŽEVCI

6

KRIŽEVCI

2.155.900

TOS D.O.O.

PETERANEC

67.700

AUTOMEHANIKA SANTO D.O.O.

GUŠČEROVEC

6

REPLIKART D.O.O.

KRIŽEVCI

2.140.700

VASOL J.D.O.O.

KOPRIVNICA

67.200

SILVIJA TURIST

KOPRIVNICA

6

VALIONICA HRAŠČANEC

STARIGRAD

2.137.700

M.B.

KRIŽEVCI

67.000

VTK-ŠATVAR D.O.O.

KRIŽEVCI

6

MIKI PROMET D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

2.134.500

DAGMAN J.D.O.O.

KOPRIVNICA

67.000

MARKET A

GOLA

6

HLE-MAR, VL. MARIJAN HLEBIĆ

KARANE

2.134.200

RUPIĆ D.O.O.

ŠTAGLINEC

66.600

S&B PROFIL D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

6

PETGRAD D.O.O.

KOPRIVNICA

2.132.900

KALA COM J.D.O.O.

KOPRIVNICA

66.300

LUKAČIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

6

DIVEKS J.D.O.O.

KALINOVAC

2.131.300

SONITUS D.O.O.

KOPRIVNICA

66.300

SUPER TENA D.O.O.

KOPRIVNICA

6

KAŠIK D.O.O.

KRIŽEVCI

2.126.800

AVI D.O.O.

KOPRIVNICA

66.200

KOP-TRADE ELECTRONIC D.O.O.

ĐURĐEVAC

6

2.115.400

ĐURĐEVAC

6

KRIŽEVCI PRIVATNA SPEC. ORDINACIJA ZA MEDICINU KOPRIVNICA RADA JADRANKA FERENC LEDIĆ I M. KOPRIVNICA AGRO PMD J.D.O.O.

INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

64.500

NOVA NATURA D.O.O.

2.112.600

AC BEDEKOVIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

64.500

6

2.111.500

TAURO D.O.O.

STARIGRAD

64.500

DJEČJI VRTIĆ IGRA

KOPRIVNICA

2.109.200

INTIV CAR D.O.O.

REKA

63.300

KOPRIVNICA AUTO LORIS D.O.O. GOLUBIĆ VERA - LJEKARNA VERA GOLUBIĆ KOPRIVNICA I MARIJA HAJDINJAK KOPRIVNICA LJEKARNA PRETKOVIĆ I HREŠĆ

KARAS D.O.O.

KOZAREVAC

2.106.100

RADNIK-PLIN D.O.O.

KRIŽEVCI

63.300

ZLATNO JEZERO D.O.O.

KOPRIVNICA

6

TOP DRVO J.D.O.O.

APATOVEC

2.101.000

BAŠIĆI D.O.O.

ŠTAGLINEC

63.000

BERO D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

6

PIŠKORNICA D.O.O.

KOPRIVNIČKI IVANEC

2.100.300

BALJAK D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

62.800

LOGFILER J.D.O.O.

KOPRIVNICA

6

KLAS

KOPRIVNICA

2.072.000

MEDIJA MARKET D.O.O.

BUDANČEVICA

62.600

NJEGOVAC, VL.ĐURO NJEGOVAC

ŠKRINJARI

5

POLIMEN D.O.O.

KRIŽEVCI

2.069.500

GRANUM PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

62.300

AUTO CENTAR IVAN D.O.O.

KRIŽEVCI

5

PILKARD GOLUBIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

2.064.500

ŠARENI DUĆAN

KOPRIVNICA

62.000

LUXE D.O.O.

KOPRIVNICA

5

S.S.B. D.O.O.

PRUGOVAC

2.060.000

LOLLIPOP J.D.O.O.

GOLA

61.800

JINBIAO-PROMET D.O.O.

KOPRIVNICA

5

SALAJ DRAGICA - PRIVATNA LJEKARNA

GOLA

2.059.400

LENAGRO D.O.O.

KOPRIVNICA

61.700

OSNOVA D.O.O.

KOPRIVNICA

5

BOGADIGRAFIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

2.052.900

KTC AGRO D.O.O.

KRIŽEVCI

61.600

TARGET - D.O.O.

KOPRIVNICA

5

POMONA D.O.O.

KOPRIVNICA

2.046.400

LOGFILER J.D.O.O.

KOPRIVNICA

61.200

DISTRIBUCIJA CORPORE SANO, D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

5

MAVIK D.O.O.

KOPRIVNICA

2.042.200

GLAMUR D.O.O.

KRIŽEVCI

61.000

VIT GRAD J.D.O.O.

KRIŽEVCI

5

M LINE J.D.O.O.

KRIŽEVCI

2.032.300

PNEUMATSKI UREĐAJI D.O.O.

KRIŽEVCI

60.800

ROK CAFFE J.D.O.O.

KOPRIVNICA

5

PARK D.O.O.

KRIŽEVCI

2.031.600

NATURA PLUS J.D.O.O.

KRIŽEVCI

59.900

GREDA D.O.O.

VELIKI OTOK

5

MLD-USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

2.004.700

HERBALETA D.O.O.

ŠTAGLINEC

59.500

VOLARE J.D.O.O.

ĐURĐEVAC

5

ZOO REPIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

2.001.200

TEHNOLOGIK D.O.O.

DONJA BRCKOVČINA

59.200

GRUNTOVEC D.O.O.

SIGETEC

5

GREKO D.O.O.

KRIŽEVCI

1.977.300

VRŠIĆ D.O.O.

VIRJE

59.100

JAKOPANEC D.O.O.

KOPRIVNICA

5

DOL D.O.O.

MARKOVAC KRIŽEVAČKI

1.973.300

QUART D.O.O.

KOPRIVNICA

58.700

HORVATTRADE - D.O.O.

KOPRIVNICA

5

LENAGRO D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ČIŽMAK DRAŽEN COMPUTER SERVICE D.O.O.

KOPRIVNICA

1.968.000

FORTES PLUS D.O.O.

KRIŽEVCI

58.400

KOALA D.O.O.

KRIŽEVCI

5

LEGRAD

1.961.200

PRO ALARM PROJEKT D.O.O.

KRIŽEVCI

58.300

HABEK D.O.O.

HUDOVLJANI

5

ĐURĐEVAC

1.958.600

DUŠIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

56.900

INTERMECO D.O.O.

KRIŽEVCI

5

ŽITO D.O.O.

SELNICA PODRAVSKA

1.947.300

DOM STANEŠIĆ D.O.O.

VIRJE

55.900

MEDITERAN ENERGIJA D.O.O.

KRIŽEVCI

5

MLINČEK J.D.O.O.

KRIŽEVCI

1.921.500

HD DRVO J.D.O.O.

FERDINANDOVAC

54.300

ŠANTAK D.O.O.

MALI RAVEN

5

JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA JELIĆ-VERŠIĆ

KRIŽEVCI

1.912.700

SEDMO NEBO D.O.O.

KRIŽEVCI

54.000

POLIKLINIKA MEDIKADENT D.O.O.

KRIŽEVCI

5

RADIO KOPRIVNICA D.O.O.

KOPRIVNICA

1.908.100

TERADELA D.O.O.

DRNJE

53.900

MARVIK D.O.O.

KOPRIVNICA

5

NEUTRINO D.O.O.

KOPRIVNIČKI BREGI

1.855.900

MARKA D.O.O.

KOPRIVNICA

53.700

JAVNI BILJEŽNIK LJUBICA PAPAC

KOPRIVNICA

5

JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA BAKRAČ

KOPRIVNICA

1.849.700

ARTUS D.O.O.

KRIŽEVCI

52.900

CUBINEC

5

SEDMO NEBO D.O.O.

KRIŽEVCI

1.849.500

ADRIA KONCEPT D.O.O.

KRIŽEVCI

52.900

VOJVODINEC

5

SPIN D.O.O.

KRIŽEVCI

1.847.800

TIM KING D.O.O.

KRIŽEVCI

52.700

OKOVI D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TOMISLAV MIKULINJAK JAVNI BILJEŽNIK VIŠNJA TUŠEK

KRIŽEVCI

5

FORMA-BIRO D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NEVEN KREATIVNA PLATFORMA J.D.O.O.

KOPRIVNICA

1.844.300

GOTALPRODUKT D.O.O.

GOTALOVO

52.700

KALINOVAC

5

NOVIGRAD PODRAVSKI

1.838.500

MULTIMEDIJA KC D.O.O.

KOPRIVNICA

52.400

KOPRIVNICA

5

KOPRIVNICA

1.822.800

JENAKO TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

52.300

AUTOELEKTRIČAR I AUTOMEHANIČAR ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠIĆ I VEDRAN BARIŠIĆ GM GOLUBIĆ

SIGETEC

5

OBRT ZA PRIJEVOZ "ŠAMBULA" ZADRUGA SKIP ZA TRGOVINU, PRIJEVOZ I USLUGE

KOPRIVNICA

1.819.400

BIOQUANTA D.O.O.

KOPRIVNICA

52.100

5

1.810.500

5P INTERNATIONAL - D.O.O.

KOPRIVNICA

51.600

KRIŽEVCI-PRODUKT D.O.O. ZADRUGA SKIP ZA TRGOVINU, PRIJEVOZ I USLUGE

KRIŽEVCI

CVETKOVEC

CVETKOVEC

5

6 6


ŽUPANIJE

128

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 2015.

2015. % udjel u RH

Indeks 2014=100

1.938

1,69%

102,8

broj zaposlenih

20.819

2,40%

116,7

imovina ukupno

10.749.527.109

0,97%

105,2

20,64%

90,94%

ukupni prihod

10.252.562.640

1,58%

104,1

dobit nakon oporezivanja

571.054.960

1,57%

100,7

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

155.273.455

0,79%

38,8

94,14%

85,72%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

92,4

3.971

prosječna neto plaća

823.484.232

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2,14%

143,1

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

818.760.200

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

94.473.800

TIA-SJAJ J.D.O.O.

POLICE

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

452.699.200

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

38.807.500

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

2.015

JEDINSTVO KRAPINA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

389.397.700

MULL-TRANS D.O.O.

MOKRICE

20.457.300

KOTKA D.D.

KRAPINA

579

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

311.553.800

ZMH HORVAT D.O.O.

KONJŠČINA

17.464.600

JEDINSTVO KRAPINA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

552

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

300.297.300

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

13.599.500

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

515

TRGOSTIL, D.D.

DONJA STUBICA

280.740.800

JEDINSTVO KRAPINA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

12.776.900

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

480

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

246.951.200

MASS SHOES D.O.O.

KLANJEC

10.207.100

TRGOSTIL, D.D.

DONJA STUBICA

460

MASS SHOES D.O.O.

KLANJEC

165.758.800

DUNDO-PROMET,D.O.O.

JAZVINE

9.815.200

KOSTEL PROMET D.O.O.

PREGRADA

397

ŠPOLJAR-TRANSPORT D.O.O.

PREGRADA

125.395.700

TONDACH HRVATSKA D.D.

BEDEKOVČINA

9.611.600

EKO-FLOR PLUS D.O.O.

MOKRICE

285

611

KOSTEL PROMET D.O.O.

PREGRADA

110.625.600

IC BETA D.O.O.

PODGORA KRAPINSKA

7.975.300

KRATEKS, D.D.

ŽUTNICA

261

MAGDALENA

KRAPINSKE TOPLICE

108.716.100

ZAGORSKI METALAC D.O.O.

ZABOK

7.755.600

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

256

A. C. REDAN D.O.O.

VELIKA VES

107.548.700

MEGA KR LOGISTIKA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

7.587.800

PRESEČKI GRUPA D.O.O.

KRAPINA

226

ZMH HORVAT D.O.O.

KONJŠČINA

104.184.800

TRGOSTIL, D.D.

DONJA STUBICA

7.379.600

MAGDALENA

KRAPINSKE TOPLICE

206

TONDACH HRVATSKA D.D.

BEDEKOVČINA

99.234.300

EINHELL CROATIA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

7.300.900

STRAŽAPLASTIKA D.D.

HUM NA SUTLI

204

SALVUS D.O.O.

DONJA STUBICA

91.052.900

GOTRA LOGISTIKA D.O.O.

DRUŠKOVEC HUMSKI

6.708.400

INKOP OBUĆA D.O.O.

POZNANOVEC

196

CIPRO D.O.O.

LEPAJCI

86.816.700

KAMENOLOM GORJAK D.O.O.

GORNJE JESENJE

6.603.400

REGENERACIJA D.O.O.

ZABOK

194

STRAŽAPLASTIKA D.D.

HUM NA SUTLI

86.070.900

TENA-G D.O.O.

PREGRADA

6.419.800

ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.

ZABOK

190

EINHELL CROATIA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

81.721.400

CIPRO D.O.O.

LEPAJCI

5.949.600

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

184

PRESEČKI GRUPA D.O.O.

KRAPINA

80.499.200

MIKOM D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

5.727.800

ALATI STUHNE D.O.O.

VALENTINOVO

175

PERFA - BIO D.O.O.

DONJA STUBICA

79.653.200

ALATI STUHNE D.O.O.

VALENTINOVO

5.280.200

ŠPOLJAR-TRANSPORT D.O.O.

PREGRADA

167

EKO-FLOR PLUS D.O.O.

MOKRICE

76.924.600

MAGDALENA

KRAPINSKE TOPLICE

5.149.900

LIMOVI I KONSTRUKCIJE, D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

167

LACUNA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

76.490.600

PROSTORIA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

5.025.700

TERME TUHELJ D.O.O.

TUHELJSKE TOPLICE

139

STRAHINJČICA D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

75.123.500

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

5.005.300

MINI MLJEKARA - VERONIKA D.O.O.

DESINIĆ

129

ZAGORSKI METALAC D.O.O.

ZABOK

74.421.600

HIDRAULIKA KURELJA D.O.O.

DONJA STUBICA

4.890.300

TONDACH HRVATSKA D.D.

BEDEKOVČINA

127

REGENERACIJA D.O.O.

ZABOK

67.802.400

KRAPINA

4.840.500

ZMH HORVAT D.O.O.

KONJŠČINA

117

GOTRA LOGISTIKA D.O.O.

DRUŠKOVEC HUMSKI

65.628.800

KRAPINA

4.773.200

ZAGORKA D.O.O.

BEDEKOVČINA

117

TENA-G D.O.O.

PREGRADA

63.007.500

M.I. HRŠAK D.O.O. AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK D.O.O. AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

4.739.700

STRAHINJČICA D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

111

ALATI STUHNE D.O.O.

VALENTINOVO

61.505.700

PREDIONICA KLANJEC D.O.O.

MIHANOVIĆEV DOL

4.707.000

TPK OROMETAL D.D.

OROSLAVJE

109

HON-ING D.O.O.

VRANKOVEC

61.408.200

MEDITEX

ZABOK

4.610.500

METALIS D.O.O.

DONJA STUBICA

107

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


129

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

M.I. HRŠAK D.O.O.

KRAPINA

PREDIONICA KLANJEC D.O.O. LJEKARNE ŠVALJEK LIMOVI I KONSTRUKCIJE, D.O.O. KOTKA D.D. NISKOGRADNJA HREN D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

4.228.700

HIDRAULIKA KURELJA D.O.O.

DONJA STUBICA

104

VRANKOVEC

3.764.400

PREIS-SUPER, D.O.O.

ZLATAR

101

SLATINA SVEDRUŠKA

3.575.300

VODOPRIVREDA-ZAGORJE D.O.O.

KLANJEC

100

3.565.000

PREDIONICA KLANJEC D.O.O.

MIHANOVIĆEV DOL

98

3.279.000

PROSTORIA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

98

3.276.900

MASS SHOES D.O.O.

KLANJEC

95

57.688.800

BEZAK MTP D.O.O.

LOBOR

MIHANOVIĆEV DOL

57.149.100

HON-ING D.O.O.

MARIJA BISTRICA

56.817.300

PRINT CENTAR KRAPINA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

55.514.700

BELINA KRAP. TOPLICE, VRTNJAKOVEC 131 VRTNJAKOVEC

KRAPINA

54.540.900

BAČANI-TRANSPORTI D.O.O.

ZABOK

DONJA STUBICA

53.245.200

PIREKO D.O.O.

OROSLAVJE

MINI MLJEKARA - VERONIKA D.O.O.

DESINIĆ

52.529.300

LACKOVIĆ D.O.O.

TUGONICA

3.216.500

BEZAK MTP D.O.O.

LOBOR

91

KUNA-GORA, Z.Z.

PREGRADA

52.498.900

EKO-FLOR PLUS D.O.O.

MOKRICE

3.092.000

NISKOGRADNJA HREN D.O.O.

DONJA STUBICA

89

ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.

ZABOK

52.364.700

KAMGRAD OBJEKTI D.O.O.

POLJANA SUTLANSKA

3.019.700

M.I. HRŠAK D.O.O.

KRAPINA

88

PREIS-SUPER, D.O.O.

ZLATAR

51.463.200

NISKOGRADNJA "ZAGORJE DB"

OROSLAVJE

2.957.300

MDK DRAGUTIN PAVLINIĆ

MRZLO POLJE

88

KAMENOLOM GORJAK D.O.O.

GORNJE JESENJE

49.728.700

BRENTA D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

2.623.600

BIROTEHNIK, D.O.O.

OROSLAVJE

82 82

BELINA KRAP. TOPLICE, VRTNJAKOVEC 131 VRTNJAKOVEC

49.573.400

KROBEL PROMET D.O.O.

KRAPINA

2.480.200

TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.

NOVI GOLUBOVEC

49.361.700

PRESEČKI GRUPA D.O.O.

KRAPINA

2.391.700

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.

NOVI GOLUBOVEC

78

HIDRAULIKA KURELJA D.O.O.

DONJA STUBICA

46.714.900

GRAĐEVINARSTVO PUHEK IVAN PUHEK

MRZLO POLJE

2.312.800

SALVUS D.O.O.

DONJA STUBICA

73

TERME TUHELJ D.O.O.

TUHELJSKE TOPLICE

46.090.300

MINI MLJEKARA - VERONIKA D.O.O.

DESINIĆ

2.118.000

HON-ING D.O.O.

VRANKOVEC

73

FRAGMAT H D.O.O.

DONJA PAČETINA

46.033.800

LACUNA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

1.915.000

GOTRA LOGISTIKA D.O.O.

DRUŠKOVEC HUMSKI

73

PROSTORIA D.O.O. AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK D.O.O. HAMBURGER RECYCLING ENS D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

45.769.600

MONARIS D.O.O.

GORNJA STUBICA

1.914.100

PRINT CENTAR KRAPINA D.O.O.

SLATINA SVEDRUŠKA

71

KRAPINA

42.896.400

LACUNA SALUS D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

1.912.900

OROSLAVJE - ZAŠTITNA OPREMA D.O.O.

OROSLAVJE

71

ZABOK

42.368.300

DLESK OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU VELIKA VES

1.911.900

ELEKTRO VAL D.O.O.

ZABOK

70

BIROTEHNIK, D.O.O.

OROSLAVJE

41.874.600

STRENUUS D.O.O.

ZLATAR

1.879.700

PERFA - BIO D.O.O.

DONJA STUBICA

69

MELTAL SL D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

40.601.300

INTERIJERI BUDEN D.O.O.

DONJA SELNICA

1.664.900

PIREKO D.O.O.

OROSLAVJE

68

DUNDO-PROMET,D.O.O.

JAZVINE

40.406.500

SALVUS D.O.O.

DONJA STUBICA

1.619.800

ELEKTROMEHANIKA D.O.O.

LOVREČAN

67

TRGODES D.O.O.

DESINIĆ

38.318.800

KUNA CORPORATION, D.O.O.

DRAŠE

1.591.700

JURA-MONT, D.O.O.

ZLATAR

67

ALBA M.S. D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

37.531.500

JURA-MONT, D.O.O.

ZLATAR

1.554.400

MONARIS D.O.O.

GORNJA STUBICA

65

INKOP OBUĆA D.O.O.

POZNANOVEC

37.491.100

MEDVEDGRADINVEST D.O.O.

VELIKA VES

1.542.700

TRGODES D.O.O.

DESINIĆ

63

TPK OROMETAL D.D.

OROSLAVJE

37.421.200

KONTEJNER D.O.O.

KRAPINA

1.535.600

KRAKOM, D.O.O.

KRAPINA

63

VODOPRIVREDA-ZAGORJE D.O.O.

KLANJEC

37.221.900

PERFA - BIO D.O.O.

DONJA STUBICA

1.444.200

MEDITEX

ZABOK

63

PETRUZALEK D.O.O.

GUBAŠEVO

36.086.500

PLEŠKO D.O.O.

GUBAŠEVO

1.444.200

KUNATEKS, D.O.O.

PREGRADA

61

TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

35.653.600

MAGINT ADRIA D.O.O.

KLANJEC

1.441.800

CIPRO D.O.O.

LEPAJCI

60

METALIS D.O.O.

DONJA STUBICA

34.736.800

ŠPOLJAR-TRANSPORT D.O.O.

PREGRADA

1.425.500

EL-SET D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

58

BDF SERVIS D.O.O.

HUM NA SUTLI

34.086.300

LACUNA GRUPA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

1.417.300

LJEKARNE ŠVALJEK

MARIJA BISTRICA

57

MEGA KR LOGISTIKA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

33.973.900

PILDEK STROJARSTVO D.O.O.

PRIŠLIN

1.355.400

FI.AL.GR. D.O.O.

STRAHINJE

57

ZAGORKA D.O.O.

BEDEKOVČINA

33.482.300

TOMOTRANS, VL. TOMISLAV GRILEC

PREGRADA

1.298.700

PEKOM, D.O.O.

KRAPINA

56

BEZAK MTP D.O.O.

LOBOR

33.289.400

ŠANJEK D.O.O.

HRAŠĆINA

1.286.500

DEKOR D.O.O.

ZABOK

56

PIREKO D.O.O.

OROSLAVJE

33.197.900

PREIS-SUPER, D.O.O.

ZLATAR

1.283.500

SINAGO D.O.O.

MOKRICE

53

PRINT CENTAR KRAPINA D.O.O.

SLATINA SVEDRUŠKA

32.252.500

NISKOGRADNJA HREN D.O.O.

DONJA STUBICA

1.241.600

BDF SERVIS D.O.O.

HUM NA SUTLI

52

MEDITEX

ZABOK

31.194.000

ASKON INTERNACIONAL D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

1.239.500

BELINA KRAP. TOPLICE, VRTNJAKOVEC 131 VRTNJAKOVEC

51

LJEKARNE VODOLŠAK

KRAPINA

30.045.800

ALBA PROFIL D.O.O.

RAZVOR

1.222.000

OKIROTO D.O.O.

PREGRADA

51

BELINAMONT D.O.O. LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ROSIS UNUS D.O.O.

VRTNJAKOVEC

29.961.900

RMS-TRANSPORT, D.O.O.

MIHOVLJAN

1.216.300

AKROMION

KRAPINSKE TOPLICE

50

ZABOK

29.838.300

LEMA TRANS D.O.O.

RUSNICA

1.187.400

MARIJA, MODNA ODJEĆA ZA ŽENE

DONJI MACELJ

48

VRANKOVEC

29.450.200

IMPSO D.O.O.

HUM NA SUTLI

1.165.800

KOGUTEX D.O.O.

JERTOVEC

47

MULL-TRANS D.O.O.

MOKRICE

28.676.200

BD SAVJETOVANJE D.O.O.

PODGORA KRAPINSKA

1.131.600

METALAC-PNT D.O.O.

BEDEKOVČINA

47

MDK DRAGUTIN PAVLINIĆ

MRZLO POLJE

28.154.000

HORVAT COLOR,VL. R. HORVAT, KRAPINA

KRAPINA

1.114.900

LACUNA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

45

KUNA CORPORATION, D.O.O.

DRAŠE

27.775.000

AROTOL D.O.O.

KLANJEC

1.096.000

SPECIJALNA BOLNICA SV. KATARINA

BRAČAK

45

GP ŠPILJAK D.O.O.

HUM NA SUTLI

27.583.300

STRAŽAPLASTIKA D.D.

HUM NA SUTLI

1.094.100

FRAGMAT H D.O.O.

DONJA PAČETINA

45

BUBAMARA SVE ZA DJECU D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

26.925.300

OPTANA 22 D.O.O.

ZABOK

1.075.200

ZLATAR-BISTRICA

44

GRADSKA PLINARA KRAPINA D.O.O.

KRAPINA

26.832.700

BELINAMONT D.O.O.

VRTNJAKOVEC

1.058.800

KRAPINA

43

TRANSPORT JAVORIĆ

DRUŠKOVEC HUMSKI

26.099.700

KOTKA D.D.

KRAPINA

1.052.200

ELEKTRO-ORSAG D.O.O. AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK D.O.O. STRAŽA-IMO D.O.O.

HUM NA SUTLI

43

TRANSPORT JAVORIĆ

DRUŠKOVEC HUMSKI

25.860.100

OPREMA ŠPOLJAR D.O.O.

GUBAŠEVO

1.045.500

DUNDO-PROMET,D.O.O.

JAZVINE

43

VARJAČIĆ, D.O.O.

KRAPINA

25.433.900

AUTOCENTAR MUŽAR D.O.O.

ŠVALJKOVEC

1.038.900

PZ SVETI KRIŽ ZAČRETJE

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

42

EURO BENZ

RAZDRTO TUHELJSKO

25.215.200

REGENERACIJA D.O.O.

ZABOK

971.600

STAKLOREZ - BURIĆ D.O.O.

PREGRADA

41

PLEŠKO D.O.O.

GUBAŠEVO

25.009.200

LJEKARNE VODOLŠAK

KRAPINA

966.900

KRASS HOTEL D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

41

KUSTURA D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

23.582.400

BUBAMARA SVE ZA DJECU D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

961.600

KOMUNALAC KONJŠČINA, D.O.O.

JERTOVEC

41


ŽUPANIJE

130 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

MUŽEK KAMINKO D.O.O.

ŠTUPARJE

OKIROTO D.O.O. AKROMION

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

23.159.400

PETRUZALEK D.O.O.

GUBAŠEVO

PREGRADA

23.033.100

MUŽEK KAMINKO D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

22.886.700

KOLNIK D.O.O.

AUTOPRIJEVOZNIK, VL. DAMIR LOVRENČIĆ DRUŠKOVEC HUMSKI

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

944.800

OMP VLADIMIR PLEŠKO

GUBAŠEVO

41

ŠTUPARJE

921.600

BUBAMARA SVE ZA DJECU D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

40

POLJANICA BISTRIČKA

913.400

GRADING D.O.O.

BEDEKOVČINA

40

22.790.400

LEGRADMETAL

MOKRICE

899.200

ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI D.O.O. ZLATAR-BISTRICA

WERK D.O.O.

VIČA SELA

22.757.700

H-WIEX D.O.O.

MARIJA BISTRICA

879.200

METALAC-USLUGE D.O.O.

ZABOK

39 39

KOGUTEX D.O.O.

JERTOVEC

22.384.200

B.I. RADOVI D.O.O.

DUKOVEC

872.100

STOLARIJA ĆUK

STUBIČKE TOPLICE

39

BERISLAVIĆ D.O.O.

MOKRICE

22.084.700

ŠTEFAN D.O.O.

RAZVOR

856.700

TERME STUBAKI J.D.O.O.

DONJA STUBICA

38

MIKOM D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

21.777.200

VUGLEC BREG D.O.O.

DONJE VINO

836.700

GP ŠPILJAK D.O.O.

HUM NA SUTLI

37

SCHIEDEL PROIZVODNJA DIMNJAKA D.O.O. NOVI GOLUBOVEC

21.286.000

FELIX-VITA D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

832.000

TRANSPORT JAVORIĆ

DRUŠKOVEC HUMSKI

36

SPECIJALNA BOLNICA SV. KATARINA

BRAČAK

21.177.000

METALBENETON, D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

829.600

VODOLIM

DONJA STUBICA

36

BRENTA D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

21.158.800

TRUCK SERVIS, VL. FERDO PODHRAŠKI

LUPINJAK

821.000

PGM D.O.O.

POZNANOVEC

36

PGM D.O.O.

POZNANOVEC

21.030.300

819.800

MUŽEK KAMINKO D.O.O.

ŠTUPARJE

36

ZABOK

20.958.700

ZABOK

814.100

KUSTURA D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

36

MONARIS D.O.O.

GORNJA STUBICA

20.787.000

OKOMAT D.O.O. LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE STAKLOREZ - BURIĆ D.O.O.

DONJA STUBICA

BAČANI-TRANSPORTI D.O.O.

PREGRADA

800.700

ZAGORSKI METALAC D.O.O.

ZABOK

35

SINAGO D.O.O.

MOKRICE

20.564.400

HIPO-KON D.O.O.

KLANJEC

798.800

PA -EL D.O.O.

DUBROVČAN

35

LOGISTIKA BIRO D.O.O.

GORNJE BREZNO

20.484.100

DRVOAMBALAŽA-EKO D.O.O

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

790.600

APM - TRGOVINA D.O.O.

GORNJA STUBICA

35

ELEKTROMEHANIKA D.O.O.

LOVREČAN

20.453.100

LJEKARNA LEPEŠ

VELIKO TRGOVIŠĆE

759.000

INKOP D.D.

POZNANOVEC

34

IC BETA D.O.O.

PODGORA KRAPINSKA

20.353.600

APOLLO HR D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

757.600

TRANSPORT JAVORIĆ

DRUŠKOVEC HUMSKI

33

KRATEKS, D.D.

ŽUTNICA

20.252.500

AUTOPRIJEVOZNIK, VL. DAMIR LOVRENČIĆ DRUŠKOVEC HUMSKI

756.900

DOM SV. NIKOLA

KRAPINA

33

APOLLO HR D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

19.551.900

BRATOVENSKI D.O.O.

HUM NA SUTLI

749.900

CHEMO-ZABOKY ZABOK

ZABOK

33

ALBA ROBNE MARKE D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

19.338.000

CENTRAL-TERM D.O.O.

DOLIĆE

719.000

PIKAC, D.O.O.

BUDINŠČINA

33

METALAC-PNT D.O.O.

BEDEKOVČINA

18.970.800

REKLAMPAK D.O.O.

DONJA PAČETINA

714.200

KAMENOLOM GORJAK D.O.O.

GORNJE JESENJE

32

INTERIJERI BUDEN D.O.O.

DONJA SELNICA

18.375.500

BARIĆ ALATNIČARSTVO, VL. IVO BARIĆ

PREGRADA

705.500

PRESEČKI D.O.O.

KRAPINA

32

ALBA PROFIL D.O.O.

RAZVOR

KLANJEC

32

GUBAŠEVO

32

KRAPINA

32

ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI D.O.O. ZLATAR-BISTRICA

18.334.400

RENA KONSTRUKCIJE D.O.O.

PRISTAVA KRAPINSKA

702.300

18.256.700

BIROTEHNIK, D.O.O.

OROSLAVJE

695.900

18.098.700

MIKRON D.O.O.

HUM BISTRIČKI

667.500

MESNICE BOROŠAK D.O.O. JOSIP PLEŠKO OBRADA METALA I TRGOVINA DAVOR PLEŠKO KRAKOM-GRADNJA D.O.O.

KROBEL PROMET D.O.O.

KRAPINA

PLIN KONJŠČINA D.O.O.

JERTOVEC

17.859.400

PREBERINA D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

667.400

APOLLO HR D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

32

KUNAGORA D.O.O.

PREGRADA

17.300.200

KUNA-GORA, Z.Z.

PREGRADA

644.800

HAMBURGER RECYCLING ENS D.O.O.

ZABOK

31

KUNATEKS, D.O.O.

PREGRADA

17.276.600

ČARŽAVEC MIRO ČARŽAVEC

DUBROVČAN

644.300

NISKOGRADNJA D. O. O.

PREGRADA

31

STOLARIJA ĆUK

STUBIČKE TOPLICE

17.168.600

JAVNI BILJEŽNIK DAMIR BJELČIĆ

KRAPINA

638.000

MB-TRANSGRADNJA D.O.O.

KRAPINA

31

STRAŽA-IMO D.O.O.

HUM NA SUTLI

16.844.100

MAXIMUS OGLAŠAVANJE D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

636.900

ŠTEFAN D.O.O.

RAZVOR

31

KOMPANIJA ŽERJAV TRANSPORTI D.O.O.

DRUŠKOVEC HUMSKI

16.542.300

JAVNI BILJEŽNIK VLASTO PODGAJSKI

ZABOK

626.800

ALBA M.S. D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

HILFIGER STORES D.O.O.

VRANKOVEC

16.268.200

KOGUTEX D.O.O.

JERTOVEC

624.700

AUTOPRIJEVOZNIK, VL. DAMIR LOVRENČIĆ DRUŠKOVEC HUMSKI

STAKLOREZ - BURIĆ D.O.O.

PREGRADA

15.841.400

TRANSPORT KOLAREC, VL. FRIDO KOLAREC DESINIĆ

609.100

ZTS INTERIJERI D.O.O.

SELNICA

30

M.S. PROMET D.O.O.

KONJŠČINA

15.386.300

AMG STUDIO D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

602.400

HILFIGER STORES D.O.O.

VRANKOVEC

29

LACKOVIĆ D.O.O.

TUGONICA

15.353.600

SAK PODBREZOVICA ĐURMANEC

PODBREZOVICA

595.300

METALMONT VAJDIĆ D.O.O.

SELNICA

29

KOLNIK D.O.O.

POLJANICA BISTRIČKA

15.216.100

ELEKTRO-ORSAG D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

588.300

DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ

KRAPINA

29

ALMASIDER D.O.O.

RAZVOR

14.853.700

MOJA MEĐA D.O.O.

DONJA STUBICA

584.800

NANOTEC D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

29

AROTOL D.O.O.

KLANJEC

14.300.400

564.000

29

ZABOK

14.124.700

ZABOK

28

MAGINT ADRIA D.O.O.

KLANJEC

13.997.900

554.300

OPTANA 22 D.O.O. LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE MIAZ-IVANČIĆ D.O.O.

ZABOK

GRADEX & CO D.O.O.

ZABOK OTPREMNIŠTVO LEŽ D.O.O. JADRANKA ŠOŠTARIĆ MR. PHARM. KRAPINSKE TOPLICE LJEKARNA SCHIEDEL PROIZVODNJA DIMNJAKA D.O.O. NOVI GOLUBOVEC

CETINOVEC

28

GRADING D.O.O.

BEDEKOVČINA

13.966.700

SINAGO D.O.O.

MOKRICE

549.000

HORVIND D.O.O.

DONJE VINO

28

ŠANJEK D.O.O.

HRAŠĆINA

13.957.900

MDK DRAGUTIN PAVLINIĆ

MRZLO POLJE

547.600

LEGRADMETAL

MOKRICE

28

MEDVEDGRADINVEST D.O.O.

VELIKA VES

13.805.300

STROJOMAT

VRBIŠNICA

543.100

GRADSKA PLINARA KRAPINA D.O.O.

KRAPINA

27

KRKLEC TRGOVINA D.O.O.

LUPINJAK

13.783.200

KRAČUN VL. IVAN I LIDIJA KRAČUN

PAVLOVEC PREGRADSKI

539.400

VARJAČIĆ, D.O.O.

KRAPINA

27

ZAŠTITA BILJA D.O.O.

LUG ZABOČKI

13.624.200

TRANSPORT B&D CEROVSKI

LASTINE

536.200

MULL-TRANS D.O.O.

MOKRICE

26

BAUER D.O.O.

KRAPINA

13.436.200

OKIROTO D.O.O.

PREGRADA

536.100

26

ZLATAR-BISTRICA

13.318.800

G.P.T.-TRANSPORTI D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

531.800

VELIKO TRGOVIŠĆE

13.301.100

MARJANA SVETEC, MR. PHARM. LJEKARNA BEDEKOVČINA

MOKRICE

12.820.900

DEKOR D.O.O.

ZABOK

514.900

KRAKOM-GRADNJA D.O.O.

KRAPINA

12.783.000

ANTONIĆ STROJNA OBRADA METALA

DRUŠKOVEC HUMSKI

512.700

LJEKARNE ŠĆURIC

STUBIČKE TOPLICE

12.595.400

BERISLAVIĆ D.O.O.

MOKRICE

509.800

MICAH ELEKTROMOTORI D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

12.424.200

PZ KRAPINA

VELIKA VES

509.600

LUXORIA D.O.O. KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O GRADEX & CO D.O.O. VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. REGAL-MONT ELEKTRO-MONTERSKI OBRT BAGATELA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I USLUGE AQUAE VIVAE D.D.

DONJA STUBICA

EL-SET D.O.O. PREBERINA, TRANSPORT-TRGOVINAAUTOMEHANIKA AUTO KUĆA KOZINA D.O.O.

559.400

522.600

31 30

KRAPINA

26

ZABOK

26

KONJŠČINA

25

MIHOVLJAN

25

DONJA STUBICA

25

KRAPINSKE TOPLICE

24


131

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

CROATIA CARGO D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

12.403.600

PEKOM, D.O.O.

KRAPINA

12.258.600

AQUAE VIVAE D.D.

KRAPINSKE TOPLICE

12.123.600

RUDOMAR D.O.O.

SVETI KRIŽ

12.110.100

OKOMAT D.O.O.

DONJA STUBICA

12.083.200

PRIJEVOZ "TOMI" VL. T. HORVAT, ĐURMANEC AUTOPRIJEVOZNIK ZDRAVKO SATLER, ĐURMANEC 120 BAKUS D.O.O. ŠAMOTERSKO PEČARSKO KERAMIČARSKI OBRT, STUDIO DAMIR D.O.O.

ŠTEFAN D.O.O.

RAZVOR

11.948.800

LJEKARNE ZUBIĆ

KRAPINA

DEKOR D.O.O.

ZABOK

AUTO-ZAGORJE D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

ZTS INTERIJERI D.O.O.

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ĐURMANEC

499.400

4 ARTIS J.D.O.O.

PRESEKA PETROVSKA

24

ĐURMANEC

487.800

ZELENJAK D.O.O.

KLANJEC

24

KLENOVEC HUMSKI

487.500

TENA-G D.O.O.

PREGRADA

23

STUBIČKE TOPLICE

481.800

JARI D.O.O.

BOBOVJE

23

VRBIŠNICA

477.000

DONJA PAČETINA

23

AUTO SERVISNA OPREMA-PONOS D.O.O.

KRAPINA

474.100

CERJE JESENJSKO

22

11.872.400

VALVES D.O.O.

REPOVEC

471.800

REKLAMPAK D.O.O. PILANA "DRAGANIĆ", VL. A. DRAGANIĆ, CERJE 38A PZ POZNANOVEC

POZNANOVEC

22

11.846.800

STRAŽA-IMO D.O.O.

HUM NA SUTLI

471.500

KOMUNALNO-ZABOK D.O.O.

ZABOK

22

11.717.500

VINSKI POTOK D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

458.400

TUGONICA

22

SELNICA

11.338.100

KOMPANIJA ŽERJAV TRANSPORTI D.O.O.

DRUŠKOVEC HUMSKI

457.800

VELIKO TRGOVIŠĆE

21

KRAKOM, D.O.O. KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O OPREMA ŠPOLJAR D.O.O.

KRAPINA

11.192.600

TERMOENG D.O.O.

HUSINEC

448.600

DUE-DI D.O.O. PREBERINA, TRANSPORT-TRGOVINAAUTOMEHANIKA 3 BH GRAĐEVINARSTVO J.D.O.O.

GORNJE JESENJE

21

KRAPINA

11.136.100

DAMIR FRANC D.O.O.

KEBEL

446.800

USTANOVA PINTAR

STUBIČKE TOPLICE

21

GUBAŠEVO

11.098.300

ZAGORJE PRO - KON D.O.O.

LUG ZABOČKI

446.700

ČIČEK D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

21

AUTO SERVISNA OPREMA-PONOS D.O.O.

KRAPINA

11.056.800

BELANOVIĆ-PROJEKT D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

446.100

VUGLEC BREG D.O.O.

DONJE VINO

21

REKLAMPAK D.O.O.

DONJA PAČETINA

10.849.000

BUL-VET D.O.O.

STUBIČKA SLATINA

442.700

MONTGRADNJA LADIŠIĆ D.O.O.

ANDRAŠEVEC

21

TOMOTRANS, VL. TOMISLAV GRILEC

PREGRADA

10.680.900

442.600

METALBENETON, D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

21

HUMKOM D.O.O.

LASTINE

10.234.400

438.500

RUDOMAR D.O.O.

SVETI KRIŽ

21

ZAGORJEGRADNJA D.O.O.

KRALJEVEC NA SUTLI

10.225.700

SVETI KRIŽ ZAČRETJE STRAHINJČICA D.O.O. PEKARNICA " KATARINA ", BITER KAJTAZI, ZABOK ZABOK, M. GUPCA 75, VELIKO TRGOVIŠĆE TRGO - KOM D.O.O.

436.900

LACUNA SALUS D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

20

LACUNA SALUS D.O.O. JOSIP PLEŠKO OBRADA METALA I TRGOVINA DAVOR PLEŠKO METALBENETON, D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

10.207.600

WERNER LJEVAONICA METALA

ZLATAR-BISTRICA

20

10.053.000

429.000

20

9.966.600

MARTINEC OREHOVIČKI

20

PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.

DONJA STUBICA

9.879.900

TT INŽENJERING D.O.O.

ZABOK

427.100

AMG STUDIO D.O.O. GRADITELJSTVO KOLARIĆ ZLATKO KOLARIĆ PTIMONT-MART D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

DRUŠKOVEC HUMSKI TRANSPORT JAVORIĆ SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE OROSLAVJE RADA DR. DOBRIĆ-ILIĆ KRAPINA KULFA D.O.O.

435.900

GUBAŠEVO

DONJA ŠEMNICA

20

PZ SVETI KRIŽ ZAČRETJE

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

9.790.600

KONTREC D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

420.200

MEKKOO D.O.O.

KRAPINA

VODOLIM

DONJA STUBICA

9.723.100

BOYCO COUNSULTING D.O.O.

KLANJEC

419.800

PODUZETNIŠTVO TOMEK D.O.O.

ZABOK

9.694.400

ZTS INTERIJERI D.O.O.

SELNICA

417.200

MESNICE BOROŠAK D.O.O.

KLANJEC

9.670.800

MATEKALO

OROSLAVJE

415.400

KLENOVEC HUMSKI KRKLEC-METAL D.O.O. STROJNI ISKOP TRANSPORT VLADIMIR ŠPIČKOVINA ZAJEC SCHIEDEL PROIZVODNJA DIMNJAKA D.O.O. NOVI GOLUBOVEC

ZELENJAK PLIN D.O.O.

KLANJEC

9.518.800

KROG-ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O. GORNJA PAČETINA

414.300

STIV

ŠVALJKOVEC

19

LJEKARNA LEPEŠ

VELIKO TRGOVIŠĆE

9.455.000

ETOS - TRGOVINA D.O.O.

HUM STUBIČKI

408.400

POLIKLINIKA MEDIRAD

ZLATAR

19

APM - TRGOVINA D.O.O.

GORNJA STUBICA

9.345.900

TPK OROMETAL D.D.

OROSLAVJE

406.900

TISAK DA-DA D.O.O.

VELINCI

19

MB-TRANSGRADNJA D.O.O. PILANA "DRAGANIĆ", VL. A. DRAGANIĆ, CERJE 38A ŽIVINA, D.O.O.

KRAPINA

9.336.000

BRAVARIJA DIJAKOVIĆ D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

406.600

SAK PODBREZOVICA ĐURMANEC

PODBREZOVICA

19

CERJE JESENJSKO

9.333.600

EUROCOMEX D.O.O.

MOKRICE

401.600

KOLNIK D.O.O.

POLJANICA BISTRIČKA

19

VELIKA VETERNIČKA

9.263.100

KRKLEC TRGOVINA D.O.O.

LUPINJAK

394.000

M.S. PROMET D.O.O.

KONJŠČINA

19

DUE-DI D.O.O.

TUGONICA

9.222.900

KOSTEL PROMET D.O.O.

PREGRADA

387.100

A. C. REDAN D.O.O.

VELIKA VES

18

MARJANA SVETEC, MR. PHARM. LJEKARNA BEDEKOVČINA

427.900

20 20 20 19

9.161.100

TRANSPORT JAVORIĆ

DRUŠKOVEC HUMSKI

383.900

RAPIDUS-MONT D.O.O.

BUDINŠČINA

18

DARKO-TOURS D.O.O.

TRNOVEC DESINIĆKI

9.160.200

POLJE KRAPINSKO

381.400

TEKSPRO D.O.O.

GORNJA BATINA

18

NISKOGRADNJA "ZAGORJE DB"

OROSLAVJE

9.113.800

GORNJI MACELJ

371.100

GENERAL SECURITY D.O.O.

DONJA STUBICA

18

5M D.O.O.

DUBROVČAN

9.106.800

KERAMIX D.O.O. MJENJAČNICA, VL. O. KAPAC, GORNJI MACELJ 43B. INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O.

MOKRICE

367.300

SIGNALPRINT

ZABOK

18

KAMGRAD OBJEKTI D.O.O.

POLJANA SUTLANSKA

9.041.000

LOGISTIKA BIRO D.O.O.

GORNJE BREZNO

364.100

VRELEJ D.O.O.

KLANJEC

18

HORVAT COLOR,VL. R. HORVAT, KRAPINA STROJNI ISKOP TRANSPORT VLADIMIR ZAJEC PA -EL D.O.O.

KRAPINA

8.993.400

ZAGORSKA RAZVOJNA GANCIJA D.O.O.

KRAPINA

360.400

POLI-MONT D.O.O.

ŠPIČKOVINA

18

ŠPIČKOVINA

8.884.800

ZAŠTITA BILJA D.O.O.

LUG ZABOČKI

360.200

MATEKALO

OROSLAVJE

18

DUBROVČAN

8.752.400

ZAGREBPROJEKT D.O.O.

KRAPINA

360.000

DETMERS KONTEJNER D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

18

KONJŠČINA

353.700

EMOS-PROMET UVOZ-IZVOZ D.O.O.

KRAPINA

18

MIHOVLJAN

352.300

NISKOGRADNJA "ZAGORJE DB"

OROSLAVJE

18

OPTANA 22 D.O.O.

ZABOK

8.698.200

SAK PODBREZOVICA ĐURMANEC

PODBREZOVICA

8.643.200

AUTO-POLJO-PROM

PREGRADA

8.630.600

M.S. PROMET D.O.O. PRIJEVOZNIČKO-GRAĐEVINSK0TRGOVAČKI OBRT " SLIVAR " LJEKARNE ZUBIĆ

KRAPINA

338.400

DARKO-TOURS D.O.O.

TRNOVEC DESINIĆKI

18

AUTOTRANS ČUČEK D.O.O.

POLJE KRAPINSKO

8.562.000

REVIZOR TIM D.O.O.

ZABOK

332.900

PODUZETNIŠTVO TOMEK D.O.O.

ZABOK

18

OMP VLADIMIR PLEŠKO

GUBAŠEVO

8.475.500

STANIĆ DAMIR STANIĆ

KEBEL

329.400

ZAGORJEGRADNJA D.O.O.

KRALJEVEC NA SUTLI

18

LJEKARNE DOGAN

GORNJA STUBICA

8.449.200

DATORUM TRACTATIO D.O.O.

DONJA ŠEMNICA

324.700

KOMPANIJA ŽERJAV TRANSPORTI D.O.O.

DRUŠKOVEC HUMSKI

18

PIKAC, D.O.O.

BUDINŠČINA

8.434.700

TEKSTIL BAJSIĆ VL. IVAN BAJSIĆ, KRAPINA KRAPINA

323.000

KUNAGORA D.O.O.

PREGRADA

18

LEGRADMETAL

MOKRICE

8.428.700

AUTO KUĆA KOZINA D.O.O.

MOKRICE

320.500

INTERIJERI BUDEN D.O.O.

DONJA SELNICA

18

MARIJA, MODNA ODJEĆA ZA ŽENE

DONJI MACELJ

8.398.100

320.200

LJEKARNE VODOLŠAK

KRAPINA

18

ZABOK

8.396.500

KONJŠČINA

320.100

EINHELL CROATIA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

18

MONTGRADNJA LADIŠIĆ D.O.O.

ANDRAŠEVEC

8.357.200

JAVNI BILJEŽNIK ZVONIMIR BARTOLEK BISERKA POSARIĆ DIPL. INŽ. PH. LJEKARNA PERLA D.O.O.

ZLATAR

VATROZAŠTITA D.O.O.

POZNANOVEC

315.900

PETRUZALEK D.O.O.

GUBAŠEVO

17

INSTALOGRADNJA D.O.O.

KRIŽANČE

8.315.700

MORES SAVJETOVANJE D.O.O.

DONJA STUBICA

311.500

KUMROVEC D.O.O.

KUMROVEC

17


ŽUPANIJE

132 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

GEO OPREMA CIGLENEČKI D.O.O.

CIGLENICA ZAGORSKA

8.303.000

ELEKTROMEHANIKA D.O.O.

LOVREČAN

306.900

ŠOŠTARIĆ ZAGORJE D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

8.255.800

PAKAR PRIJEVOZ D.O.O.

TRŠKI VRH

305.200

NANOTEC D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

8.146.500

ORO-GORO D.O.O.

OROSLAVJE

301.100

BISTRO AS, VL. KRUNOSLAV BREŽNJAK PREGRADA PEKARNICA " KATARINA ", BITER KAJTAZI, ZABOK ZABOK, M. GUPCA 75, KRAPINA ZO-VE D.O.O.

17

GRAĐEVINARSTVO PUHEK IVAN PUHEK PRIJEVOZNIČKO - TRGOVAČKI OBRT " BODALEC " RMS-TRANSPORT, D.O.O.

MRZLO POLJE

8.088.300

GRIMIN D.O.O.

HUM NA SUTLI

296.500

PROTRADE LEMONA - TRGOVINA D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

17

MALI BUKOVEC

8.029.000

TRGODES D.O.O.

DESINIĆ

294.400

BEDEX-SUPERTOM

BEDEKOVČINA

17

MIHOVLJAN

8.027.600

INFTEC D.O.O.

KONJŠČINA

294.100

RADOBOJ

17

KRKLEC-METAL D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK ZDRAVKO SATLER, ĐURMANEC 120 INKOP D.D.

KLENOVEC HUMSKI

7.957.600

PUGAR

HUM BISTRIČKI

292.000

GORNJE JESENJE

17

ĐURMANEC

7.954.600

GRAMONT, VL. VLADO & MARIO IVANJKO

STIPERNICA

291.800

AGRODEMAL D.O.O. JEDVAJ VL. IVAN JEDVAJ, GORNJE JESENJE 97 EPO

OROSLAVJE

17

POZNANOVEC

7.870.900

ESA

ČRET

291.200

GRADNJA

LEPA VES

17

NISKOGRADNJA D. O. O.

PREGRADA

7.863.100

MAT-PROM D.O.O.

JERTOVEC

289.700

BRAVARIJA PILJEK FRANJO PILJEK

MIRKOVEC

17

POŽGAJ-PROMET D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

7.801.700

APM

HRUŠEVEC

284.900

ETI INŽENJERING D.O.O.

ZABOK

17

HUMPLIN D.O.O.

LASTINE

7.742.600

M.Š.-EUROBENZ D.O.O.

DUBROVČAN

281.100

OPREMA ŠPOLJAR D.O.O.

GUBAŠEVO

17

EMOS-PROMET UVOZ-IZVOZ D.O.O.

KRAPINA

7.645.600

LUG ZABOČKI

279.800

BAUER D.O.O.

KRAPINA

17

METALAC-USLUGE D.O.O.

ZABOK

7.579.600

ŠVALJKOVEC

278.800

BAČANI-TRANSPORTI D.O.O.

ZABOK

17

CHEMO-ZABOKY ZABOK

ZABOK

7.525.500

CODE 87 D.O.O. GRAĐENJE I TRANSPORTI RO-SI ROBERT SIROVEC OROSLAVJE - ZAŠTITNA OPREMA D.O.O.

OROSLAVJE

278.200

WERK D.O.O.

VIČA SELA

17

KOMUNALAC KONJŠČINA, D.O.O.

JERTOVEC

7.471.600

MIRJANA ŠANTEK, MR. PH. LJEKARNA

ZLATAR-BISTRICA

276.300

BRENTA D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

16

OROSLAVJE - ZAŠTITNA OPREMA D.O.O.

OROSLAVJE

7.470.500

HVAC - ENERGETIKA D.O.O.

OROSLAVJE

271.100

KNEŽEVIĆ GRADNJA ZORAN KNEŽEVIĆ

VIDOVEC KRAPINSKI

16

LEMA TRANS D.O.O.

RUSNICA

7.337.000

WESTCORP D.O.O.

ZLATAR

269.800

TISA-GRADNJA D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

16

GOGO-BUS D.O.O.

MARETIĆ

7.299.900

JAVNI BILJEŽNIK ĐURĐICA POZAIĆ

ZLATAR

269.500

DESINIĆ

16

TRANSPORT KOLAREC, VL. FRIDO KOLAREC DESINIĆ

7.290.900

VELTIM D.O.O.

HUM NA SUTLI

262.400

KRAPINA

16

7.247.800

STAKLANA PODHRAŠKI D.O.O.

GORNJE BREZNO

261.200

PEKARA VERONIKA D.O.O MAL - GAL KRAPINA, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 4 SOROTH D.O.O.

VRANKOVEC

16

KRAPINSKE TOPLICE

17 17

ETI INŽENJERING D.O.O. JADRANKA ŠOŠTARIĆ MR. PHARM. LJEKARNA JURA-MONT, D.O.O.

ZABOK

7.221.900

WERK D.O.O.

VIČA SELA

258.500

POTOČKI PROMET D.O.O.

RADOBOJ

16

ZLATAR

7.209.600

ZO-VE D.O.O.

KRAPINA

258.100

GEO OPREMA CIGLENEČKI D.O.O.

CIGLENICA ZAGORSKA

16

FIDUS PAVIĆ D.O.O. POLJOPRIVREDNA-MLJEKARSKA ZADRUGA ZAGORKA MIKROMOTOR SERVIS MOTORNIH PILA,POLJOPRIVREDNE BISERKA POSARIĆ DIPL. INŽ. PH. LJEKARNA STANIĆ DAMIR STANIĆ

LUKOVČAK

6.989.000

DOMI-MONT D.O.O.

MARIJA BISTRICA

257.900

LACKOVIĆ D.O.O.

TUGONICA

16

DESINIĆ

6.893.100

ALBALIM D. O. O.

RAZVOR

256.600

KUNA CORPORATION, D.O.O.

DRAŠE

15

ZLATAR

6.883.100

ODVJETNIČKI URED MILJENKA KLASIĆ

KRAPINA

255.000

GREGRAD D.O.O.

PREGRADA

15

KONJŠČINA

6.846.100

G.M.G.-DUBRAVA D.O.O.

DUBRAVA ZABOČKA

254.300

MOJ OREH - USLUGE J.D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

15

KEBEL

6.786.900

ELEKTROMLIN PATER ŽELJKO OVČARIĆ

JALŠJE

253.100

STAKLANA PODHRAŠKI D.O.O.

GORNJE BREZNO

15

TISAK DA-DA D.O.O.

VELINCI

6.751.100

ELEKTRON ERMA-STRMEC D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

252.600

ZAGI

OROSLAVJE

15

GEB-VET D.O.O.

GORNJA STUBICA

6.729.100

KERABAN BEDEKOVČINA

BEDEKOVČINA

250.200

KUNŠTEK - PROMET D.O.O.

HUM NA SUTLI

15

KERAMIX D.O.O.

POLJE KRAPINSKO

6.721.600

KOLEDIĆ PROJEKT J.D.O.O.

GRTOVEC

249.900

LJEVAONICA - KRAPINA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

15

BOR TRANS, VL. MARIJANA BORŠIĆ

GRLETINEC

6.663.300

VIA TOURS D.O.O.

ZABOK

247.400

TERMOTEHNIKA TRGOVINA D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

15

PRESEČKI D.O.O.

KRAPINA

6.656.800

KUNŠTEK - PROMET D.O.O.

HUM NA SUTLI

245.200

A.M.E. ZAGORJE D.O.O.

STIPERNICA

15

M.B.S. GRADNJA D.O.O. PBR ŠALKOVIĆ, VL. Ž. ŠALKOVIĆ, JAZVINE 12 MEKKOO D.O.O. VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. TRGOVINA UGOSTITELJSTVO PAVLEK ANITA PAVLEK LJUBIĆ DAMONT GRAĐENJE D.O.O

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

6.600.800

GRAĐEVINARSTVO JAGIĆ JURAJ JAGIĆ

LOVREĆA SELA

244.000

OČIĆ MARIO OČIĆ

MARTINIŠĆE

15

JAZVINE

6.585.100

5M D.O.O.

DUBROVČAN

239.900

TINTILIN D.O.O.

ZLATAR

15

KRAPINA

6.542.700

MICAH ELEKTROMOTORI D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

237.000

AUTO SERVISNA OPREMA-PONOS D.O.O.

KRAPINA

15

KONJŠČINA

6.541.200

RUDOMAR D.O.O.

SVETI KRIŽ

235.800

LJEKARNE ŠĆURIC

STUBIČKE TOPLICE

15

PUSTODOL OREHOVIČKI

6.528.300

LJEKARNA, IVANKA KOVAČEVIĆ JAKIĆ

DESINIĆ

234.800

AUTO KUĆA KOZINA D.O.O.

MOKRICE

15

VIČA SELA

6.461.400

KUNAGORA D.O.O.

PREGRADA

234.200

BERISLAVIĆ D.O.O.

MOKRICE

TINTILIN D.O.O. GKB - MONT PLANCUTIĆ "" OSTALI ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU " MIŠAK, TRGOVINA-TRANSPORTUGOSTITELJSTVO TRANSPORT B&D CEROVSKI

ZLATAR

6.456.200

VELIKA VES

233.200

"EURO BENZ""

ZABOK

202.900

TUHELJ GORIVO D.O.O.

HUM NA SUTLI

230.600

14

230.500

GORNJA ŠEMNICA

14

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

228.900

GROMATIC KR D.O.O. MIŠKO, JOSEFINA VUKIČEVIĆ, GORNJA ŠEMNICA 73. ZEKO ŽELJKO KOBEŠĆAK

ZLATAR-BISTRICA

VRTNJAKOVEC

JAKUŠEVEC ZABOČKI

14

15 Razdrto RAZDRTO TUHELJSKO 16 49295Tuheljsko DUBROVČAN 13

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

6.439.400

LASTINE

6.404.300

AUTOCENTAR MUŽAR D.O.O.

ŠVALJKOVEC

6.388.200

GEOTOPO D.O.O. "AUTO-KLASIK" TRGOVINA I PRIJEVOZ, MARIO MAK, ZABOK, M. GUPCA 122 BDF SERVIS D.O.O. ŠTURMAN BRAVARSKA RADIONICA BOŽICA ŠTURMAN ŠOŠTARIĆ ZAGORJE D.O.O.

BRAVARIJA PILJEK FRANJO PILJEK PRIJEVOZ "TOMI" VL. T. HORVAT, ĐURMANEC PRIJEVOZNIČKO-GRAĐEVINSK0TRGOVAČKI OBRT " SLIVAR " VINSKI POTOK D.O.O.

MIRKOVEC

6.277.300

ULTIMA D.O.O.

PREGRADA

226.900

BELANOVIĆ-PROJEKT D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

14

ĐURMANEC

6.243.700

MEDIARITAM D.O.O.

KRAPINA

226.000

KRAČUN VL. IVAN I LIDIJA KRAČUN

PAVLOVEC PREGRADSKI

14

MIHOVLJAN

6.242.300

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.

NOVI GOLUBOVEC

225.900

RIBIČ 1966 D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

14

KLENOVEC HUMSKI

6.170.900

RAFTREK TRAVEL D.O.O.

KRAPINA

225.000

HORVAT COLOR,VL. R. HORVAT, KRAPINA

KRAPINA

14

DETMERS KONTEJNER D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

6.159.000

GRADEX & CO D.O.O.

ZABOK

CENTRAL-TERM D.O.O.

DOLIĆE

6.149.600

KRASS HOTEL D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

6.148.500

GRADNJA BAGATELA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I USLUGE

LEPA VES

6.143.300

SELNICA METALMONT VAJDIĆ D.O.O. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE ZABOK RADA DR. ČIVRAG-BANJAC ZABOK BENING D.O.O.

DONJA STUBICA

6.111.300

JAVNI BILJEŽNIK GORDANA VEČERIĆ

VOJNOVEC LOBORSKI

14

PREGRADA

223.500

PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.

DONJA STUBICA

14

222.300

MEDVEDGRADINVEST D.O.O.

VELIKA VES

14

221.100

KROBEL PROMET D.O.O.

KRAPINA

14

215.900

MIKOM D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

14

214.100

MEGA KR LOGISTIKA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

13


133

ŽUPANIJE

rang

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

VLADO PRIJEVOZ VL. V. DRUŽINEC, ĐURMANEC 99. JARI D.O.O.

ĐURMANEC

6.108.400

BOBOVJE

DOM SV. NIKOLA

KRAPINA

TRGOVINA PLOD D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja 213.000

6.058.700

APOSS-ANALIZE POUZDANOSTI I SIGURN- REPOVEC OSTI SUSTAVA D.O.O. POZNANOVEC INKOP OBUĆA D.O.O.

6.057.700

STOLARSKA RADIONICA FRANJO MEGLIĆ DUBROVČAN

KRAPINA

6.019.400

AUTOPRIJEVOZNIK

PTIMONT-MART D.O.O.

DONJA ŠEMNICA

5.949.000

ORO-GORO D.O.O.

OROSLAVJE

NATURA MARIS D.O.O. EPO

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ZLATAR

13

211.700

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA MARIJA FWD PROJEKT D.O.O.

SELNICA

13

210.300

ZVJEZDICE D.O.O.

OROSLAVJE

13

TUHELJ

205.400

FRAMIGO-PROMET D.O.O.

GORNJI ŠKRNIK

13

ČEHA ELEKTRO

ZLATAR-BISTRICA

205.400

5.933.400

BRAVARIJA MIRT D.O.O.

BEDEKOVČINA

204.400

KONJŠČINA

5.914.200

PERFA-PACK D.O.O.

DONJA STUBICA

203.000

VOJNOVEC LOBORSKI CVETKO D.O.O. ŠTURMAN BRAVARSKA RADIONICA BOŽICA VRTNJAKOVEC ŠTURMAN VRANKOVEC ROSES VALUES D.O.O.

OROSLAVJE

5.905.900

RISEK-METAL D.O.O.

ZLATAR

202.800

PRESEČKI, VL. MARIO PRESEČKI, KRAPINA KRAPINA

AUTOPRIJEVOZ ČUK D.O.O.

DOMAHOVO

5.885.900

PRO-MONT ZAGORJE D.O.O.

GOSTENJE

202.300

ZABOK

13

MVM-KOMAR D.O.O.

BEDEKOVČINA

5.879.400

FRAGMAT H D.O.O.

DONJA PAČETINA

201.900

TRŠKI VRH

13

POTOČKI PROMET D.O.O. TRANSPORT I TRGOVINA SINKOVIĆ MLADEN SINKOVIĆ ČEHA ELEKTRO

RADOBOJ

5.843.400

WEBEKA D.O.O.

VELIKA VES

200.400

MARIJA BISTRICA

13

TEMOVEC

5.831.100

FWD PROJEKT D.O.O.

SELNICA

199.800

PUSTODOL OREHOVIČKI

13

ZLATAR-BISTRICA

5.809.500

METIDA-REVIZIJA D.O.O.

KRAPINA

199.100

LUKOVČAK

13

LIDER TRGOVINA D.O.O.

DRUŽILOVEC

5.807.400

PGM D.O.O.

POZNANOVEC

197.600

5.754.000

VATROZAŠTITA D.O.O.

ZABOK

196.100

OTPREMNIŠTVO LEŽ D.O.O. AUTO-ČAVELJ, IVAN PULJEK, TRŠKI VRH 29A TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO MICAK, VL. MARIJO MICAK TRGOVINA UGOSTITELJSTVO PAVLEK ANITA PAVLEK LJUBIĆ FIDUS PAVIĆ D.O.O. PRIJEVOZNIČKO - TRGOVAČKI OBRT " BODALEC " AUTO-ZAGORJE D.O.O.

5.724.900

VODOPRIVREDA-ZAGORJE D.O.O.

KLANJEC

195.700

5.672.000

PROMEGA VL. M. KISELJAK, KRAPINA

JAZVINE

5.644.900

DOLIĆE

REGAL-MONT ELEKTRO-MONTERSKI OBRT MIHOVLJAN TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO MICAK, VL. MARIJA BISTRICA MARIJO MICAK OROSLAVJE MATEKALO VEGROS, VL. STANISLAV VEČERIĆ

LASTINE

13 13 13 13

MALI BUKOVEC

13

ZLATAR-BISTRICA

13

PLIN KONJŠČINA D.O.O.

JERTOVEC

12

195.500

KUBURAŠ D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

12

195.100

RENA KONSTRUKCIJE D.O.O.

PRISTAVA KRAPINSKA

12

KRAPINA

194.800

STROJNA OBRADA METALA

ZAGORSKA SELA

12

BEDEKOVČINA

194.200

MEDIARITAM D.O.O.

KRAPINA

12

192.600

Z.I.T.O. D.O.O.

MIRKOVEC

12

ĐURMANEC

12

JAZVINE

12

190.200

ŠIMIĆ & CO VIDOVIĆ PROIZVODNJA, VL. V. VIDOVIĆ, JAZVINE ANTONIĆ STROJNA OBRADA METALA

DRUŠKOVEC HUMSKI

12

188.500

MERCATOR - ASP

BUDINŠČINA

12

187.400

ELEKTRON ERMA-STRMEC D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

12

ŠPIČKOVINA POLI-MONT D.O.O. JEDVAJ VL. IVAN JEDVAJ, GORNJE GORNJE JESENJE JESENJE 97 KRALJEVIĆ VL. ILIJA KRALJEVIĆ, KRAPINA KRAPINA

5.616.300

IBIS 94 D.O.O. KRAPINSKO ZAGORSKA SLOBODNA ZONA D.D. ZAŠTITA I KONTROLA, D.O.O.

5.611.000

DAMONT GRAĐENJE D.O.O

VIČA SELA

GPU D.P. AUTOTRANSPORTI. D. PRACAIĆ, D. MACELJ 41 VRELEJ D.O.O.

DONJA PAČETINA

5.587.500

SALUBRIS D.O.O.

GORJAKOVO

192.100

DONJI MACELJ

5.572.100

BOR TRANS, VL. MARIJANA BORŠIĆ

GRLETINEC

190.300

KLANJEC

5.544.000

IMPSO D.O.O.

HUM NA SUTLI

5.543.300

MIRJANA ŠANTEK, MR. PH. LJEKARNA

ZLATAR-BISTRICA

5.529.800

ZABOK OHM LAB D.O.O. LIMAČ, IVICA ZAPLATIĆ, POLJE KRAPINSKO POLJE KRAPINSKO 146 A KRAPINA VERSUS JEZICI D.O.O.

MEDITERAN RENT D.O.O. AUTO-ČAVELJ, IVAN PULJEK, TRŠKI VRH 29A KOMUNALNO-ZABOK D.O.O.

TOMAŠEVEC

5.522.200

IDEONA, D.O.O.

ZABOK

187.200

RAFTREK TRAVEL D.O.O.

KRAPINA

12

TRŠKI VRH

5.506.000

VRANKOVEC

186.400

FUTURAGRAF D.O.O.

KRAPINA

12

ZABOK

5.413.900

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

185.800

COPIA FORUM D.O.O.

POZNANOVEC

12

HORVIND D.O.O.

DONJE VINO

5.389.100

PECUNIA SAVJETOVANJE D.O.O. MIŠAK, TRGOVINA-TRANSPORTUGOSTITELJSTVO LIMOVI I KONSTRUKCIJE, D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

185.400

OROSLAVJE

12

LJEKARNA, IVANKA KOVAČEVIĆ JAKIĆ

DESINIĆ

5.368.600

PANDA-S, GLAS SLAVKO

PREGRADA

184.400

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

12

B.I. RADOVI D.O.O.

DUKOVEC

5.360.100

HORVIND D.O.O.

DONJE VINO

183.800

COPIA FORUM D.O.O.

POZNANOVEC

5.315.000

CELJAK JURAJ CELJAK

PAVLOVEC ZABOČKI

183.600

KULFA D.O.O.

KRAPINA

5.291.200

IMPRESSIO CVITKOVIĆ D.O.O.

TUHELJSKE TOPLICE

178.400

ORO-GORO D.O.O. MIŠAK, TRGOVINA-TRANSPORTUGOSTITELJSTVO M.B.S. GRADNJA D.O.O. MIKROMOTOR SERVIS MOTORNIH PILA,POLJOPRIVREDNE ŽIVINA, D.O.O.

VELIKA VETERNIČKA

12

IN.FO. IMPRESS D.O.O.

KRAPINA

5.286.900

PRESEČKI D.O.O.

KRAPINA

177.000

HUMKOM D.O.O.

LASTINE

12

WERNER METAL-EXPORT IMPORT D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

5.232.900

TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

176.700

OKOMAT D.O.O.

DONJA STUBICA

12

VIOP D.O.O.

PREGRADA

VELIKO TRGOVIŠĆE

11

ZLATAR-BISTRICA ELEKTRO-ORSAG D.O.O. BRAVARIJA BARILAR VL. BRANKO BARILAR, TKALCI KRAPINA ZABOK OHM LAB D.O.O.

5.617.900

5.211.600

ZAGORJE-PLAST D.O.O.

DONJA STUBICA

175.900

5.208.800

BRAVARIJA PILJEK FRANJO PILJEK

MIRKOVEC

173.300

5.192.300

GAMDAL-KOV D.O.O.

KONJŠČINA

172.500

5.184.500

VELIKO TRGOVIŠĆE

172.400

CIGLENICA ZAGORSKA

171.800

MELTAL SL D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PRESEČKI DAGOR D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI CVETKO PLAVINKA D.O.O.

PREGRADA

11

M GRADNJA D.O.O.

OROSLAVJE

11

167.800

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

PREGRADA

11

GORNJE JESENJE

167.600

POSEJDON - MARIJA BISTRICA D.O.O.

PODGORJE BISTRIČKO

11

GEODETSKI URED KATANIĆ D.O.O.

DONJA STUBICA

166.300

KRIJESNICA MARKO D.O.O.

ZABOK

11

LOINA-MONT D.O.O. AUTO-ČAVELJ, IVAN PULJEK, TRŠKI VRH 29A ZAGI-MONT D.O.O.

PROSENIK GUBAŠEVSKI

165.500

HOTEL & RESTAURANT SE-MI D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

11

TRŠKI VRH

162.900

REKLAMPRIMT D.O.O

ZABOK

11

GUSAKOVEC

162.900

STUBIČKE TOPLICE

5.099.200

KRAPINA

168.800

ABBA TENDE D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

5.095.600

BORIS GRADNJA J.D.O.O.

PUTKOVEC

168.100

DAMIR FRANC D.O.O.

KEBEL

5.073.000

TISAK DA-DA D.O.O.

VELINCI

5.038.500

INSTALKO D.O.O.

5.032.200 5.013.300

HUM STUBIČKI

4.962.100

OTPREMNIŠTVO LEŽ D.O.O.

ZABOK

4.950.000

VUGLEC BREG D.O.O.

DONJE VINO

4.883.200

BUŽIĆ D.O.O. BLAŽINIĆ TRANSPORT TRGOVINA DAMIR BLAŽINIĆ

MIHOVLJAN ŠPIČKOVINA

11

MI BO GORUP D.O.O.

IMPLANTOLOŠKI CENTAR D.O.O.

ETOS - TRGOVINA D.O.O.

11

MIHANOVIĆEV DOL

11

KUBURAŠ D.O.O. ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU CIGLENEČKI D.O.O. F.I.L.-ART D.O.O.

4.987.900

OROSLAVJE

11

5.150.900

RADOBOJ

12

ZABOK

KLANJEC

AGRODEMAL D.O.O.

12

ZLATAR

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

ZELENJAK D.O.O.

LASTINE HUMVIO D.O.O. ŠAMOTERSKO PEČARSKO KERAMIČARSKI STUBIČKE TOPLICE OBRT, DISKONT-POSAVEC, MIROSLAV POSAVEC PREGRADA

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

VZ GRAĐENJE I PROJEKTIRANJE D.O.O.

OROSLAVJE

11

162.400

ETIM PREGRADA, GORIČKA 8/1.

PREGRADA

11

162.000

4.841.000

SVETI KRIŽ ZAČRETJE DETMERS KONTEJNER D.O.O. ZAJEDNIČKI OBRT "DRVOAMBALAŽA, PRIJEVOZ I TRGOVINA", JOSIP KOPRIVNJAK SVETI KRIŽ ZAČRETJE KRAPINA V.R.POLJAK D.O.O.

4.818.200

CVETKO D.O.O.

VOJNOVEC LOBORSKI

158.900

PRISTAVA KRAPINSKA SMREKAR D.O.O. PEKARA I TRGOVINA "HUM", VL. LJILJANA HUM NA SUTLI HAJDINJAK ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU CIGLENICA ZAGORSKA CIGLENEČKI D.O.O.

161.900

11 11 11


ŽUPANIJE

134 rang

294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346

naziv tvrtke

mjesto

DAAN KONJŠĆINA D.O.O.

PEŠĆENO

HELI CENTAR TOPLICE D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK JOSIP PRACAIĆ GRADITELJSTVO KOLARIĆ ZLATKO KOLARIĆ FUTURAGRAF D.O.O. ASKON INTERNACIONAL D.O.O. AUTO - TRANSPORT " D. M. D. " KIKO, TOMISLAV KRUŠEC

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

4.795.200

AUTOKUĆA BERISLAVIĆ D.O.O.

MOKRICE

158.100

ZAGORSKA RAZVOJNA GANCIJA D.O.O.

KRAPINA

11

KRAPINSKE TOPLICE

4.770.400

JURAJ CENTAR D.O.O.

KRAPINA

158.000

BUŽIĆ D.O.O.

MIHOVLJAN

11

DONJI MACELJ

4.739.800

KUSTURA D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

157.500

DOMAHOVO

11

MARTINEC OREHOVIČKI

4.691.000

AUTO-KLASIK

ZABOK

157.000

MIHOVLJAN

11

KRAPINA

4.690.700

PEER D.O.O.

PODGORA KRAPINSKA

156.300

AUTOPRIJEVOZ ČUK D.O.O. PRIJEVOZNIČKO-GRAĐEVINSK0TRGOVAČKI OBRT " SLIVAR " KERAMIX D.O.O.

POLJE KRAPINSKO

11

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

4.689.600

FRAMIGO-PROMET D.O.O.

GORNJI ŠKRNIK

156.100

LEMA TRANS D.O.O.

RUSNICA

11

LOBOR

4.657.600

KRIZMANIĆ MONT D.O.O.

GOSTENJE

156.000

5M D.O.O.

DUBROVČAN

11

PREGRADA

4.650.000

ŽIVINA, D.O.O.

VELIKA VETERNIČKA

156.000

TOMOTRANS, VL. TOMISLAV GRILEC

PREGRADA

11

MIAZ-IVANČIĆ D.O.O.

CETINOVEC

4.592.200

GORUP D.O.O.

PREGRADA

155.500

LJEKARNE ZUBIĆ

KRAPINA

11

TIM PAPIR J.D.O.O.

PODGORA KRAPINSKA

4.572.200

MAGOR-KRAPINA D.O.O.

KRAPINA

155.000

ŠANJEK D.O.O.

HRAŠĆINA

11

POLIKLINIKA MEDIRAD

ZLATAR

4.523.400

ZAVRŠNI RADOVI ČEKOLJ D.O.O.

PAVLOVEC ZABOČKI

154.500

BELINAMONT D.O.O.

VRTNJAKOVEC

10

AGROKLAS D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

4.504.300

CARTUS D.O.O.

GORNJA STUBICA

152.900

PRO MONTAŽA D.O.O.

KRAPINA

10

MB ALATI D.O.O.

OROSLAVJE

4.496.200

AUTO-POLJO-PROM

PREGRADA

152.800

GUO YAN D.O.O.

KRAPINA

10

GRAĐEVINARSTVO JAGIĆ JURAJ JAGIĆ

LOVREĆA SELA

4.484.600

EPO

OROSLAVJE

152.600

MARTON KONCEPT D.O.O.

KONJŠČINA

10

BUL-VET D.O.O.

STUBIČKA SLATINA

4.470.100

IZGRADNJA ZAGORJE D.O.O.

GUBAŠEVO

151.900

HOGRAD-PROJEKT D.O.O.

ZLATAR

10

4.467.000

ETIM PREGRADA, GORIČKA 8/1.

PREGRADA

151.700

PEPERKO KRAPINA

KRAPINA

10

PRESEČKI, VL. MARIO PRESEČKI, KRAPINA KRAPINA PETRINEC-ENC D.O.O.

PETROVA GORA

4.446.100

RADOGRAD D.O.O.

RADOBOJ

151.400

DRVOAMBALAŽA-EKO D.O.O SS - TRANSPORTI, VL. IVAN KUNŠTEK, ĐURMANEC SOROTH D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

4.435.800

ZLATAR

150.800

ĐURMANEC

4.429.800

BEDEKOVČINA

150.500

DONJA STUBICA STOLARSKA ZANATSKA RADNJA GROFELNIK ZAJEDNIČKI OBRT, VL. JOSIP I KOSTELSKO ANITA GROFELNIK PREGRADA PZ PREGRAČANKA

4.418.800

JAM-ING D.O.O. TARAC, GRAĐEVINARSTVO, PRIJEVOZ I TRGOVINA POTOČKI PROMET D.O.O.

RADOBOJ

150.300

BOLFAN VINSKI VRH, D.O.O.

GORNJAKI

10

4.389.100

DAAN KONJŠĆINA D.O.O.

PEŠĆENO

150.200

VALVES D.O.O.

REPOVEC

10

4.382.700

DOMUS CENTAR D. O. O.

OROSLAVJE

148.800

MASSA LOVITA D.O.O.

GORNJA STUBICA

10

4.378.400

TCL INFORMATIKA D.O.O.

OROSLAVJE

147.900

PUGAR

HUM BISTRIČKI

10

4.353.700

PLIN-PROJEKT D.O.O.

GORNJA KONJŠČINA

147.700

KOMET 93 D.O.O.

SELNICA

10

VRANKOVEC

ŽUTNICA GAMA GRAFIT D.O.O. ZAJEDNIČKI OBRT "DRVOAMBALAŽA, PRIJEVOZ I TRGOVINA", JOSIP KOPRIVNJAK SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZLATAR-BISTRICA ČIČEK D.O.O.

10 10 10

RAFTREK TRAVEL D.O.O.

KRAPINA

PAPIR-MARKET D.O.O. MAL - GAL KRAPINA, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 4 PRO-MIN D.O.O. MTP- HORVAT DRAŽEN HORVAT, DONJA ŠEMNICA 24. BEDEX-SUPERTOM

KRAPINA

4.307.500

REKLAMPRIMT D.O.O

ZABOK

147.300

KUHTA MONT D.O.O.

MIHOVLJAN

10

KRAPINA

4.298.100

AUTO ŠKOLA BEST D.O.O.

ZABOK

147.200

TONČEK COLOR, GRADITELJSTVO

BEDEKOVČINA

10

ZLATAR-BISTRICA

4.297.100

MONTGRADNJA LADIŠIĆ D.O.O.

ANDRAŠEVEC

146.900

PLUDUX ART D.O.O

KONJŠČINA

10

DONJA ŠEMNICA

4.254.500

HUM NA SUTLI

145.300

G.P.T.-TRANSPORTI D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

10

BEDEKOVČINA

4.245.400

VELIKO TRGOVIŠĆE

143.800

DRVOAMBALAŽA-EKO D.O.O

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

10

PREBERINA D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

4.229.600

STROJARSTVO MIKLAUŽIĆ D.O.O. PREBERINA, TRANSPORT-TRGOVINAAUTOMEHANIKA KOSTELGRAD-PROJEKT D.O.O.

PREGRADA

143.600

IMPLANTOLOŠKI CENTAR D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

10

RIBIČ 1966 D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

4.209.800

REFECTOR D.O.O.

ZABOK

143.500

B.I. RADOVI D.O.O.

DUKOVEC

10

MARP-PROMET D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

4.188.700

ZELENJAK VENTEK

RISVICA

142.800

CENTRAL-TERM D.O.O.

DOLIĆE

10

PZ POZNANOVEC

POZNANOVEC

4.181.600

MAKS KLIMA D.O.O.

ZABOK

142.600

POŽGAJ-PROMET D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

10

ZAGORSKA RAZVOJNA GANCIJA D.O.O.

KRAPINA

4.170.200

GRAD-MONT D.O.O.

LOVREČAN

141.700

GRAĐEVINARSTVO PUHEK IVAN PUHEK

MRZLO POLJE

10

OČIĆ MARIO OČIĆ

MARTINIŠĆE

4.144.700

TEXO NET D.O.O.

DONJI MACELJ

141.700

VATROZAŠTITA D.O.O.

ZABOK

10

ROSES VALUES D.O.O.

VRANKOVEC

4.138.300

KRKLEC-METAL D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

141.600

LJEKARNE DOGAN

GORNJA STUBICA

10

AMG STUDIO D.O.O. ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU CIGLENEČKI D.O.O. KRAČUN VL. IVAN I LIDIJA KRAČUN ŠTURMAN BRAVARSKA RADIONICA BOŽICA ŠTURMAN PEKARA I TRGOVINA "HUM", VL. LJILJANA HAJDINJAK AUTOPRIJEVOZNIK DAMIRŠČAPEC

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

4.131.300

GRADING D.O.O.

BEDEKOVČINA

141.400

ZELENJAK PLIN D.O.O.

KLANJEC

10

CIGLENICA ZAGORSKA

4.043.300

PAVLIŠA OBJEKTI D.O.O.

DUBROVČAN

141.100

RAZVOR

10

PAVLOVEC PREGRADSKI

4.005.400

POŠTEK COMPANY D.O.O.

DONJA STUBICA

139.400

VRTNJAKOVEC

4.001.600

GROMATIC KR D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

139.100

ALBA PROFIL D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK ZDRAVKO SATLER, ĐURMANEC 120 MK - BONA FIDE D.O.O.

HUM NA SUTLI

3.987.600

A. C. REDAN D.O.O.

VELIKA VES

137.700

VELIKI KOMOR

3.973.200

MAX GLAZBALA D.O.O.

MIHANOVIĆEV DOL

BELANOVIĆ-PROJEKT D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

3.955.300

HELLENBACH D.O.O.

MARIJA BISTRICA

ELEKTRON ERMA-STRMEC D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

3.933.500

EURO BENZ

RAZDRTO TUHELJSKO

136.500

EUROCOMEX D.O.O.

MOKRICE

3.932.000

KUHTA MONT D.O.O.

MIHOVLJAN

136.400

DUNI

KUMROVEC

3.915.200

PLUDUX ART D.O.O

KONJŠČINA

135.300

JAVORIĆ GORDAN JAVORIĆ

DRUŠKOVEC HUMSKI

3.875.700

TITANIK I.H. D.O.O.

LASTINE

131.800

RB GRADNJA D.O.O.

REPOVEC

9

A.M.E. ZAGORJE D.O.O.

STIPERNICA

3.846.100

PZ POZNANOVEC

POZNANOVEC

131.400

GEOTOPO D.O.O.

VELIKA VES

9

AUTO-KLASIK

ZABOK

3.831.200

PETRINEC-ENC D.O.O.

PETROVA GORA

131.200

VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O.

KLANJEC

9

MAX GLAZBALA D.O.O.

MIHANOVIĆEV DOL

3.829.400

USTANOVA PINTAR

STUBIČKE TOPLICE

130.400

ARANEA PROJEKT D.O.O.

DONJA STUBICA

9

L.D. VRT D.O.O.

KONJŠČINA

3.806.600

MEHURČEK D.O.O. AUTOPRIJEVOZ I GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA 5G D.O.O.

RISVICA

130.300

ORO AUTO ŠKOLA D.O.O.

OROSLAVJE

9

MOKRICE

129.600

LTM D.O.O.

OROSLAVJE

9

STUBIČKE TOPLICE

128.900

CENTAR-ŠKUDAR D.O.O.

NOVI GOLUBOVEC

9

JAKUŠEVEC ZABOČKI ZEKO ŽELJKO KOBEŠĆAK AUTOPRIJEVOZ RISEK DARIO RISEK, DONJA DONJA ŠEMNICA ŠEMNICA 284

3.792.400 3.778.600

ĐURMANEC

9

PREGRADA

9

MKV-MONT D.O.O.

PREGRADA

9

137.500

ATEKS D.O.O.

RAVNICE DESINIĆKE

9

136.600

VINCEK-TKALČIĆ D.O.O

DUBROVČAN

9

DOMILEA-PROMET D.O.O. KROVOPOKRIVAČ, LIMAR I IZOLATER, IVAN ŠLOGAR MEHURČEK D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

9

IVANIĆ DESINIĆKI

9

RISVICA

9


135

ŽUPANIJE

rang

347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto GUBAŠEVO

3.662.900

JOSIP PLEŠKO OBRADA METALA I TRGOVINA DAVOR PLEŠKO AUTO - TRANSPORT " D. M. D. "

3.662.400

MOT-AL, D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

3.659.600

MARVA TRANS D.O.O.

KRALJEVEC NA SUTLI

PEKARA VERONIKA D.O.O PARTNER KRAPINA

KERABAN BEDEKOVČINA

BEDEKOVČINA

3.734.600

AUTOKUĆA BERISLAVIĆ D.O.O.

MOKRICE

MICAK D.O.O.

MARIJA BISTRICA

PROTRADE LEMONA - TRGOVINA D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

127.700

STEPPING, D.O.O.

ZABOK

9

LOBOR

127.500

GRA ELMONT MLADEN BLAZINIĆ

MIRKOVEC

9

VELIKO TRGOVIŠĆE

126.700

GRAMONT, VL. VLADO & MARIO IVANJKO

STIPERNICA

9

ALSTROJ-BM D.O.O.

BELEC

124.500

3.656.900

GP ŠPILJAK D.O.O.

HUM NA SUTLI

123.000

9

DESINIĆ

3.625.200

S.B.-INŽINJERING D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

122.400

OROSLAVJE ALFAMETAL, D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA KONJŠČINA DONJA KONJŠČINA D.O.O. KONJŠČINA P. P . PEKARA

POLJE KRAPINSKO

3.624.100

MEHANIZACIJA MILER D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

122.400

DOMAĆA PEKARA, VL. SONJA HAJDINJAK PREGRADA

9

3.617.300

Z.I.T.O. D.O.O.

MIRKOVEC

121.300

STOLARSKA RADIONICA FRANJO MEGLIĆ DUBROVČAN

3.607.400

SUTLA NEKRETNINE D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

120.600

PROMEGA VL. M. KISELJAK, KRAPINA

JAZVINE

9

9

DLESK OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU VELIKA VES GRAĐENJE I TRANSPORTI RO-SI ROBERT ŠVALJKOVEC SIROVEC OROSLAVJE HVAC - ENERGETIKA D.O.O.

9

9

9

3.573.300

ŠEGA D.O.O.

ZABOK

120.400

CARPONA PACK D.O.O.

KRAPINA

3.566.400

GRAĐENJE - KOSTELGRAD D.O.O.

PREGRADA

119.900

ZO-VE D.O.O.

KRAPINA

3.545.700

CARPONA USLUGE D.O.O.

JAZVINE

119.000

RISVICA ZELENJAK VENTEK KUŠT SVJEĆARSTVO PLASTIKA TRGOVINA JALŠJE IVICA KUŠT TEKSTIL BAJSIĆ VL. IVAN BAJSIĆ, KRAPINA KRAPINA

9

SMREKAR D.O.O.

PRISTAVA KRAPINSKA

3.527.200

BUKI PROJEKT D.O.O.

VRHI PREGRADSKI

118.600

PAPIR-MARKET D.O.O.

KRAPINA

9

MERCATOR - ASP

BUDINŠČINA

3.525.700

ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.

ZABOK

118.500

KIKO, TOMISLAV KRUŠEC

PREGRADA

9

TRUCK SERVIS, VL. FERDO PODHRAŠKI

LUPINJAK

3.522.900

AGROKLAS D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

118.500

IMPSO D.O.O.

HUM NA SUTLI

9

ELDOM RAB D. O. O.

KRAPINA

3.505.600

MARTINIĆ - ART INTERIJERI D.O.O.

DONJA STUBICA

117.500

KRAPINA

9

PZ KRAPINA

VELIKA VES

3.493.500

ZAGORJEGRADNJA D.O.O.

KRALJEVEC NA SUTLI

117.000

ĐURMANEC

9

PREGRADA ETIM PREGRADA, GORIČKA 8/1. PEKARNICA " KATARINA ", BITER KAJTAZI, ZABOK ZABOK, M. GUPCA 75, VZ GRAĐENJE I PROJEKTIRANJE D.O.O. OROSLAVJE

3.488.900

SOLARMONT IZGRADNJA D.O.O.

ZLATAR

116.300

TRGOVINA PLOD D.O.O. PRIJEVOZ "TOMI" VL. T. HORVAT, ĐURMANEC AUTOCENTAR MUŽAR D.O.O.

ŠVALJKOVEC

9

3.486.400

KOOPERACIJA GOLUB D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

115.700

TRANSPORT B&D CEROVSKI

LASTINE

9

9

3.473.200

TABOR, D.O.O.

DESINIĆ

115.300

GOGO-BUS D.O.O.

MARETIĆ

9

LUXORIA D.O.O.

DONJA STUBICA

3.466.500

TRGOVINA PLOD D.O.O.

KRAPINA

114.700

HUMPLIN D.O.O.

LASTINE

9

SPECTRA SOL D.O.O.

KLANJEC

3.428.000

STOLARIJA ĆUK

STUBIČKE TOPLICE

114.600

ZAŠTITA BILJA D.O.O.

LUG ZABOČKI

8

FI.AL.GR. D.O.O.

STRAHINJE

3.414.700

MEPRO D.O.O.

JAZVINE

114.300

GRADITELJSTVO LONČAR D.O.O.

DONJA PAČETINA

8

G.P.T.-TRANSPORTI D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

3.411.700

DISKONT-POSAVEC, MIROSLAV POSAVEC

PREGRADA

114.100

SMILE DENT D.O.O.

DONJI MACELJ

8

BRATOVENSKI D.O.O.

HUM NA SUTLI

3.410.000

ZAJEC-METAL D.O.O.

KOSTELSKO

112.400

SOPEK GRADNJA D.O.O.

STARA VES PETROVSKA

8

BARIĆ ALATNIČARSTVO, VL. IVO BARIĆ

PREGRADA

3.399.800

DJEČJI VRTIĆ ŠLAPICA

OROSLAVJE

112.100

POZNANOVEC

8

REKLAMPRIMT D.O.O

ZABOK

3.384.200

GRDENCI

111.800

KRAPINA

8

CERJE JESENJSKO

111.700

RECYCLE PLASTIC D.O.O. RADIO HRVATSKO ZAGORJE - KRAPINA D.O.O. DKR D.O.O.

LEPOGLAVEC

8

BOBOVJE

111.500

METALMONT

PREGRADA

8

TISA-GRADNJA D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

3.366.100

AUTO ŠAMEC D.O.O. PILANA "DRAGANIĆ", VL. A. DRAGANIĆ, CERJE 38A INTEGRA VL. J. RIGAČ, KRAPINA

HOTEL & RESTAURANT SE-MI D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

3.355.100

ZEKO ŽELJKO KOBEŠĆAK

JAKUŠEVEC ZABOČKI

111.100

SALUBRIS D.O.O.

GORJAKOVO

8

ANTONIĆ STROJNA OBRADA METALA

DRUŠKOVEC HUMSKI

3.346.800

ALMET STUBICA D.O.O.

DONJA STUBICA

111.000

KRIZMANIĆ MONT D.O.O.

GOSTENJE

8

STUBAKI-PRIJEVOZ D.O.O.

STRMEC STUBIČKI

3.301.800

DKR D.O.O.

LEPOGLAVEC

110.100

PROTING HORVAT D.O.O.

KRAPINA

8

ŠAMEC TRANSPORTI D.O.O.

GRDENCI

3.291.000

KAJ-LUX D.O.O.

DUBROVČAN

109.800

RADIO STUBICA D.O.O.

DONJA STUBICA

8

DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ

KRAPINA

3.287.100

HIDRAULIKA OSREČAK D.O.O.

GUSAKOVEC

109.500

USTANOVA MEDIRAD PRIMUM

ZLATAR

8

BD SAVJETOVANJE D.O.O. MIŠKO, JOSEFINA VUKIČEVIĆ, GORNJA ŠEMNICA 73. ČARŽAVEC MIRO ČARŽAVEC

PODGORA KRAPINSKA

3.224.900

DONJA STUBICA

108.100

GORNJA ŠEMNICA

3.213.700

JAZVINE

107.700

DUBROVČAN

3.195.900

LUXORIA D.O.O. VIDOVIĆ PROIZVODNJA, VL. V. VIDOVIĆ, JAZVINE CITY WALK

ZABOK

106.200

VETERINARSKA STANICA KRAPINA D.O.O. KRAPINA PEKARA TRGOVINA PRIJEVOZ HUM LUG LUG ZABOČKI MILENKO STARINEC GORNJA BATINA EUROGRADNJA-ŠKOF D.O.O.

8

TERMOTEHNIKA TRGOVINA D.O.O. TARAC, GRAĐEVINARSTVO, PRIJEVOZ I TRGOVINA MINI MARKET POSLON

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

3.175.100

DOMSTEL D.O.O.

KRAPINA

105.700

EL-LON D.O.O.

ZAGORSKA SELA

8

BEDEKOVČINA

3.170.800

OZIMEC D.O.O.

MARIJA BISTRICA

105.500

BAKUS D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

8

POLJE KRAPINSKO

3.164.800

ETI INŽENJERING D.O.O.

ZABOK

103.600

TRGO - KOM D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

8

D.A.N. -M D.O.O.

MIHOVLJAN

3.157.700

TADIĆ MONTAŽA J.D.O.O.

DONJA BATINA

103.500

BUKI PROJEKT D.O.O.

VRHI PREGRADSKI

8

ALBALIM D. O. O.

RAZVOR

3.138.600

HAL-PROJEKT D.O.O.

BEDEKOVČINA

102.800

8

MOKRICE

3.124.400

ELDOM RAB D. O. O.

KRAPINA

101.600

KRAPINA

8

SIGNALPRINT

ZABOK

3.109.700

LUKOVČAK

101.400

HUM BISTRIČKI

8

KNEŽEVIĆ GRADNJA ZORAN KNEŽEVIĆ

VIDOVEC KRAPINSKI

3.106.100

ZABOK

101.000

ZAGORJE PRO - KON D.O.O.

LUG ZABOČKI

3.086.500

FIDUS PAVIĆ D.O.O. CIPELE CAKOL OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE D.A.N. -M D.O.O.

BREBER INŽINJERING D.O.O. CAPO MANAGEMENT VL. MLADEN CRLJEN,KRAPINA MIKRON D.O.O.

DONJA STUBICA

INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O.

MIHOVLJAN

100.900

ŠTAGAR D.O.O.

MARIJA BISTRICA

3.086.200

VALPOVKA D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

100.100

MIRA SISTEM D.O.O.

ZABOK

3.045.200

ORO-KERBER D.O.O.

OROSLAVJE

100.000

KREATIVA KONCEPT D.O.O.

ZABOK

3.025.100

D.D. TRGOPROM D.O.O.

MARIJA BISTRICA

100.000

VIA TOURS D.O.O. LIMAČ, IVICA ZAPLATIĆ, POLJE KRAPINSKO 146 A VIDOVIĆ PROIZVODNJA, VL. V. VIDOVIĆ, JAZVINE VODO-LIMEX, MLADEN ŠOŠTARKO

ZABOK

3.007.700

ZAGORJE GAJ D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

POLJE KRAPINSKO

2.994.100

SPECTRA SOL D.O.O.

JAZVINE

2.978.800

ČRET

2.978.000

TEKSTIL BAJSIĆ VL. IVAN BAJSIĆ, KRAPINA KRAPINA

3.370.100

8 8

BREGI ZABOČKI VILI COMERCE STJEPAN HRASTINSKI LIMAČ, IVICA ZAPLATIĆ, POLJE KRAPINSKO POLJE KRAPINSKO 146 A DUBROVČAN ČARŽAVEC MIRO ČARŽAVEC

8

STRMEC STUBIČKI

8

ŠVALJKOVEC

8

99.900

STUBAKI-PRIJEVOZ D.O.O. GRAĐENJE I TRANSPORTI RO-SI ROBERT SIROVEC DUNI

KUMROVEC

8

KLANJEC

99.900

VIOP D.O.O.

PREGRADA

8

BERING D.O.O.

ZABOK

99.500

8

OROSLAVJE

99.100

IN.FO. IMPRESS D.O.O. D.P. AUTOTRANSPORTI. D. PRACAIĆ, D. MACELJ 41

KRAPINA

LTM D.O.O.

DONJI MACELJ

8

8 8


ŽUPANIJE

136

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 2015.

2015. % udjel u RH

Indeks 2014=100

777

0,68%

102,0

broj zaposlenih

4.283

0,49%

101,5

imovina ukupno

3.704.945.885

0,33%

103,2

51,48%

97,02%

ukupni prihod

1.937.859.642

0,30%

108,2

109.536.104

0,30%

118,7

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

67.071.940

0,34%

103,6

95,36%

95,21%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

dobit nakon oporezivanja gubitak nakon oporezivanja

102,0

3.961

prosječna neto plaća

186.510.868

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

0,49%

191,9

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

SELAN D.O.O.

SENJ

83.856.500

HADRIA D.O.O.

NOVALJA

12.705.000

LIKA CESTE D.O.O.

GOSPIĆ

199

HADRIA D.O.O.

NOVALJA

73.291.300

SELAN D.O.O.

SENJ

12.109.300

MACOLA

KORENICA

189

NOVALIS D.O.O.

NOVALJA

72.217.000

BIOPLOD LIKA D.D.

KOMIĆ

3.866.200

NOVALIS D.O.O.

NOVALJA

81

CALCIT LIKA D.O.O.

GOSPIĆ

54.174.600

REGATA D.O.O.

OTOČAC

3.462.700

METALNA OPREMA D.D.

SENJ

72

LIKA CESTE D.O.O.

GOSPIĆ

52.028.400

JASIKA D.O.O.

ŠTIKADA

3.166.500

REGATA D.O.O.

OTOČAC

70

MOST D.O.O.

OTOČAC

44.043.500

MACOLA

KORENICA

3.063.400

HADRIA D.O.O.

NOVALJA

60

MACOLA

KORENICA

42.720.800

DRVO SAMARŽIJA D. O. O.

ŽUTA LOKVA

2.557.300

IZBOR-JANDRIĆ D.O.O.

KORENICA

57

JASIKA D.O.O.

ŠTIKADA

40.811.300

PRIMORJE D.D.

SENJ

2.519.200

B. I. G. D. O. O.

GOSPIĆ

53

MODERATOR D.O.O.

UDBINA

40.083.200

IM-COMMERCE, D.O.O.

JEZERANE

2.245.000

PC GRUPA D.O.O.

OTOČAC

52

REGATA D.O.O.

OTOČAC

38.124.500

KULA-PROMET D.O.O.

KRASNO POLJE

1.717.200

DRVOREZ INO D.O.O.

OTOČAC

52

GS-GRADNJA D.O.O.

GOSPIĆ

37.430.000

VILA VELEBITA

RUDANOVAC

1.506.100

AUTOPRIJEVOZ, D.D.

OTOČAC

51

IZBOR-JANDRIĆ D.O.O.

KORENICA

35.848.500

ISLA NOVALJA-ZRĆE

NOVALJA

1.151.100

NEDA SENJ D.O.O.

SENJ

49

VRKLJAN D.O.O.

GOSPIĆ

29.888.400

MODERATOR D.O.O.

UDBINA

1.150.200

ARBUROŽA D.O.O.

NOVALJA

46

PERGAMENT D.O.O.

BJELOPOLJE

27.786.000

KULA-TRANS D. O. O.

KRASNO POLJE

1.136.200

GACKA D.O.O.

OTOČAC

46

PC GRUPA D.O.O.

OTOČAC

25.812.700

NOVALJA TRAVEL D. O. O.

NOVALJA

1.131.800

PERGAMENT D.O.O.

BJELOPOLJE

45

IM-COMMERCE, D.O.O.

JEZERANE

24.624.300

GB LIKA D. O. O.

OTOČAC

1.118.700

MILLEM-INŽENJERING D.O.O.

GOSPIĆ

45

NEDA SENJ D.O.O.

SENJ

20.960.600

SUNTURIST D.O.O.

NOVALJA

1.114.300

MOST D.O.O.

OTOČAC

43

KULA-PROMET D.O.O.

KRASNO POLJE

18.797.500

GS-GRADNJA D.O.O.

GOSPIĆ

973.000

BUKVA D.O.O.

BJELOPOLJE

43

ITALIKACINK D.O.O.

LIČKI OSIK

18.265.000

IZBOR-JANDRIĆ D.O.O.

KORENICA

946.400

VEGIUM D.O.O.

KARLOBAG

43

SUNTURIST D.O.O.

NOVALJA

17.718.900

ARBUROŽA D.O.O.

NOVALJA

927.000

GS-GRADNJA D.O.O.

GOSPIĆ

41

TERRA CONCORDIA

BAŠKE OŠTARIJE

16.923.500

LIKA ENERGO EKO D.O.O.

UDBINA

888.600

VRKLJAN D.O.O.

GOSPIĆ

37

LIKA-PELETI D.O.O.

GOSPIĆ

16.293.800

HIR D.O.O.

SENJ

883.000

KOMUNALAC GOSPIĆ D. O. O.

GOSPIĆ

36

CISSA D.O.O.

NOVALJA

15.722.600

G.P.V.-GRAĐENJE D.O.O.

GOSPIĆ

806.700

KOMUNALAC D.O.O.

OTOČAC

35

ZLATKO-COMMERCE D.O.O.

JEZERANE

15.550.600

MARKO NOVALJA

NOVALJA

693.400

GOSPIĆ

34

DRVO SAMARŽIJA D. O. O.

ŽUTA LOKVA

14.819.300

KOMUNALIJE D.O.O.

NOVALJA

660.900

SENJ

34

HIR D.O.O.

SENJ

14.500.600

LJEKARNE MENTAPHARM

OTOČAC

645.400

USLUGA D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ D.O.O. ZLATKO-COMMERCE D.O.O.

JEZERANE

33

LIKA ENERGO EKO D.O.O.

UDBINA

14.461.900

ZRĆE-NOVALJA

NOVALJA

620.300

G.P.V.-GRAĐENJE D.O.O.

GOSPIĆ

33

ARBUROŽA D.O.O.

NOVALJA

13.819.000

INGRID TOMLJANOVIĆ MR. PH. LJEKARNA SENJ

614.000

KALAŠEVIĆ

DONJE PAZARIŠTE

32

METALNA OPREMA D.D.

SENJ

13.408.600

VRKLJAN D.O.O.

607.400

IM-COMMERCE, D.O.O.

JEZERANE

31

analize.bisnode.hr

GOSPIĆ

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


137

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

KOMUNALIJE D.O.O.

NOVALJA

13.191.100

FARMA ANGUS D.O.O.

REBIĆ

BIGROM D.O.O.

KUKLJIĆ

11.753.600

ICAN TRANSPORT NOVALJA

MA-SA D.O.O.

PROZOR

11.297.100

VRILO D.O.O.

JADRI-TRADE D.O.O.

ŠVICA

10.745.100

LIČANKA - PROIZVODNJA PIĆA D. O. O.

DONJE PAZARIŠTE

MILLEM-INŽENJERING D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

598.700

MODERATOR D.O.O.

UDBINA

30

NOVALJA

596.400

KOMUNALIJE D.O.O.

NOVALJA

29

LOVINAC

596.000

VELEBIT TOURS

DONJI KOSINJ

29

MIŠKULIN-UTP D.O.O.

GOSPIĆ

591.700

TUŠAK D.O.O.

GOSPIĆ

29

10.701.900

SITO NOVALJA D. O. O.

NOVALJA

580.300

CALCIT LIKA D.O.O.

GOSPIĆ

28

GOSPIĆ

10.652.200

PEKARA NOVALJA

NOVALJA

577.200

TVORNICA DUHANA UDBINA D. O. O.

UDBINA

28

LUNA HOTEL D. O. O.

LUN

10.646.300

DRAGOVOLJAC D.O.O.

SENJ

560.700

HOTEL ZAGREB BAG D. O. O.

GOSPIĆ

27

G.P.V.-GRAĐENJE D.O.O.

GOSPIĆ

10.555.400

AUTOPRIJEVOZNIK NOVALJA

NOVALJA

536.000

GKD KOMUNALAC D.O.O.

SENJ

27

USLUGA D.O.O.

GOSPIĆ

10.369.100

MENS D.O.O.

GOSPIĆ

524.900

CISSA D.O.O.

NOVALJA

26

10.212.800

G. P. D. TRCOL, NOVALJA

NOVALJA

501.400

AMD D.O.O.

GOSPIĆ

24

497.600

LUNA HOTEL D. O. O.

LUN

23

INGRID TOMLJANOVIĆ MR. PH. LJEKARNA SENJ KALAŠEVIĆ

DONJE PAZARIŠTE

10.162.000

PC GRUPA D.O.O.

OTOČAC

AUTOPRIJEVOZ, D.D.

OTOČAC

10.088.400

SNJEŽANA ŠKUNCA PRIVATNA LJEKARNA NOVALJA

B. I. G. D. O. O.

GOSPIĆ

467.500

JADRI-TRADE D.O.O.

ŠVICA

22

9.755.800

LIKA CESTE D.O.O.

GOSPIĆ

464.900

KOMUNALAC D.O.O.

KORENICA

22

JOSIP KNEŽEVIĆ

PLITVIČKA JEZERA

9.676.100

LEDENO DOBA D.O.O.

OTOČAC

453.000

KULA-PROMET D.O.O.

KRASNO POLJE

21

LJEKARNE MENTAPHARM

OTOČAC

9.537.400

NOVALIA D. O. O.

NOVALJA

445.400

ADRIALIN D.O.O.

SENJ

21

TUŠAK D.O.O.

GOSPIĆ

9.428.700

AS-INŽENJERING D.O.O.

SENJ

441.800

BABIĆ

VRANOVAČA

21

SLADOVAČA D.O.O.

GOSPIĆ

9.352.500

MOST D.O.O.

OTOČAC

441.600

SLADOVAČA D.O.O.

GOSPIĆ

20

HOTEL ZAGREB BAG D. O. O.

GOSPIĆ

9.199.100

MAVISTURS D.O.O.

SENJ

432.200

REMI GRADNJA D. O. O.

NOVALJA

20

ZAGI

GOSPIĆ

9.087.700

LIČANKA - PROIZVODNJA PIĆA D. O. O.

DONJE PAZARIŠTE

417.700

SITO NOVALJA D. O. O.

NOVALJA

20

GIVI D.O.O.

OTOČAC

8.970.300

NEDA SENJ D.O.O.

SENJ

416.200

BIOPLOD LIKA D.D.

KOMIĆ

20

PRIMORJE D.D.

SENJ

8.898.400

G.M. PAVELIĆ D.O.O.

SENJ

408.000

VODOVOD D.O.O.

SENJ

20

VODOVOD D.O.O.

SENJ

8.765.200

DIČ D.O.O.

KANIŽA GOSPIĆKA

G. P. D. TRCOL, NOVALJA

NOVALJA

8.473.500

SNJEŽANA ŠKUNCA PRIVATNA LJEKARNA NOVALJA

GKD KOMUNALAC D.O.O.

SENJ

8.456.200

MARKO NOVALJA

NOVALJA

8.361.900

ZLATKO-COMMERCE D.O.O. BUCO-ŠNAJDER, VL. IVAN DRAŽENOVIĆ, BRINJE

AMD D.O.O.

GOSPIĆ

8.335.800

KOMUNALAC GOSPIĆ D. O. O.

GOSPIĆ

8.192.100

MARIO-COMMERCE D.O.O.

JEZERANE

7.660.800

AUTOPRIJEVOZNIK, OTOČAC

OTOČAC

MARTINČIĆ D.O.O. KOM D.O.O. ISL SPREEWERK D.O.O. TVORNICA DUHANA UDBINA D. O. O.

397.900

LAV MIŠKULIN R D.O.O.

GOSPIĆ

19

381.700

LIKA-PELETI D.O.O.

GOSPIĆ

18

JEZERANE

381.100

AMST-KOP

SMILJAN

18

BRINJE

379.700

PRIZMA D.O.O.

RIBARICA

17

OTOČAC

359.900

PETRORAD NOVALJA

NOVALJA

17

GIVI D.O.O.

OTOČAC

351.800

ITALIKACINK D.O.O.

LIČKI OSIK

16

KUŠANIĆ D.O.O.

BRINJE

351.400

MAKI

GOSPIĆ

16

7.616.300

OMRA D.O.O.

NOVALJA

347.400

DRAGOVOLJAC D.O.O.

SENJ

16

GOSPIĆ

7.371.700

KUNDRE GOD D. O. O.

GOSPIĆ

345.400

VILA VELEBITA

RUDANOVAC

16

UDBINA

7.125.700

HOTEL PARK D.O.O.

OTOČAC

344.200

DRVO SAMARŽIJA D. O. O.

ŽUTA LOKVA

16

PODOŠTRA

6.981.700

341.200

LIČANKA - PROIZVODNJA PIĆA D. O. O.

DONJE PAZARIŠTE

15

6.861.800

KORENICA

340.000

VODOVOD KORENICA D. O. O.

KORENICA

15

LAKI D.O.O.

LIČKI OSIK

6.849.100

VELEBIT PARK D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA KORENICA D.O.O. RES MEA D. O. O.

GOSPIĆ

UDBINA

NOVALJA

335.100

MUJANIĆ D.O.O.

DONJI LAPAC

15

BIOPLOD LIKA D.D.

KOMIĆ

6.773.800

DJM D.O.O.

PODOŠTRA

325.900

VIDAS PLUS D.O.O.

NOVALJA

15

KOMUNALAC D.O.O.

OTOČAC

6.537.200

KAŠTEL 1 D.O.O.

NOVALJA

315.400

LIKA SVJETLO D.O.O.

GOSPIĆ

15

POLJO-LIKA D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ D.O.O. GB LIKA D. O. O.

LIČKO PETROVO SELO

6.481.000

NOVALIS D.O.O.

NOVALJA

311.200

KOM D.O.O.

UDBINA

15

SENJ

6.358.700

JOSIP KNEŽEVIĆ

PLITVIČKA JEZERA

307.100

MA-SA D.O.O.

PROZOR

14

OTOČAC

6.357.200

KACAVIDA J.D.O.O.

STINICA

295.000

MIX NOVALJA

NOVALJA

14

PEMPER, VL. IVICA MLINARIĆ

OTOČAC

6.263.100

KUNDRE D.O.O.

GOSPIĆ

294.700

GRMALJ D. O. O.

NOVALJA

14

DASOVIĆ D.O.O.

BRINJE

6.143.800

AUTOPRIJEVOZNIK, OTOČAC

OTOČAC

292.000

ZVONIMIR D.O.O.

OTOČAC

14

KLJUKI AUTOPRIJEVOZNIK, OTOČAC

OTOČAC

6.071.500

VIDAS PLUS D.O.O.

NOVALJA

290.600

PEKARA NOVALJA

NOVALJA

14

B. I. G. D. O. O.

GOSPIĆ

6.048.800

THERMACUT HRVATSKA D.O.O.

SENJ

284.600

VITAL D.O.O.

PROZOR

14

LIKA SVJETLO D.O.O.

GOSPIĆ

5.954.100

MARLING J. D. O. O.

GOSPIĆ

275.300

G. P. D. TRCOL, NOVALJA

NOVALJA

14

AUTOPRIJEVOZNIK NOVALJA

NOVALJA

5.918.900

BABIĆ

VRANOVAČA

274.900

GIVI D.O.O.

OTOČAC

14

AS-INŽENJERING D.O.O.

SENJ

5.811.400

AMST-KOP

SMILJAN

272.700

SUNTURIST D.O.O.

NOVALJA

13

VEGIUM D.O.O.

KARLOBAG

5.795.700

A.M.P. - TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GOSPIĆ

263.400

ANTIČKA PRIČA J. D. O. O.

NOVALJA

13

GACKA D.O.O.

OTOČAC

5.775.900

LIKA SVJETLO D.O.O.

GOSPIĆ

259.900

PERUŠIĆ D.O.O.

PERUŠIĆ

13

ISLA NOVALJA-ZRĆE

NOVALJA

5.768.100

ČIPLIĆ

LIČKI OSIK

259.500

TOMAIĆ-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

13

VIDAS PLUS D.O.O.

NOVALJA

5.598.700

ENERGO-SAM D. O. O.

KRASNO POLJE

258.600

BIGROM D.O.O.

KUKLJIĆ

12

AMST-KOP

SMILJAN

5.459.700

JADRI-TRADE D.O.O.

ŠVICA

243.700

EKONOMIJA D.O.O.

BREZIK

12

KROMA D.O.O.

GOSPIĆ

5.459.300

AGRO-MILKA D.O.O.

LIČKO LEŠĆE

241.500

ŠAKIĆ D.O.O.

STUDENCI

12

TOMAIĆ-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

5.426.100

BRNESTRA NOVALJA

NOVALJA

229.400

A.M.P. - TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GOSPIĆ

12


ŽUPANIJE

138 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

INLEX D. O. O.

SENJ

VILA VELEBITA GIL TOUR D.O.O. VELEBIT TOURS SITO NOVALJA D. O. O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

5.257.800

OPTIMA GRADNJA D.O.O.

NOVALJA

RUDANOVAC

5.158.300

KRPAN D. O. O.

BJELOPOLJE

5.025.000

EKO SUNCE D. O. O.

DONJI KOSINJ

5.023.500

EKOTREND D.O.O.

NOVALJA

4.959.900

TERRA CONCORDIA

TGM OTOČAC

OTOČAC

4.918.700

JASNA, D.O.O.

OTOČAC

AGRO-MILKA D.O.O.

LIČKO LEŠĆE

B.B.-TRANS D.O.O.

OTOČAC

DRVOREZ INO D.O.O.

OTOČAC

AMV-PROFIL D.O.O.

OTOČAC

KUŠANIĆ D.O.O. DRAGOVOLJAC D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

228.600

OPTIMA GRADNJA D.O.O.

NOVALJA

12

KLANAC

213.600

GRADNJA D.O.O.

SENJ

12

GOSPIĆ

211.500

VELEBIT, VL. KREŠIMIR ORLOVIĆ

OTOČAC

12

DONJI LAPAC

207.100

ISLA NOVALJA-ZRĆE

NOVALJA

12

BAŠKE OŠTARIJE

206.600

DASOVIĆ D.O.O.

BRINJE

12

MARTINČIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

204.300

PEMPER, VL. IVICA MLINARIĆ

OTOČAC

12

4.823.700

MA-SA D.O.O.

PROZOR

203.500

JOSIP KNEŽEVIĆ

PLITVIČKA JEZERA

12

4.760.400

KALAŠEVIĆ

DONJE PAZARIŠTE

203.100

LAKI D.O.O.

LIČKI OSIK

11

4.741.500

RADOŠ, D.O.O.

OTOČAC

202.000

ČIPLIĆ

LIČKI OSIK

4.673.300

MACOLA D.O.O.

KORENICA

201.300

VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ D.O.O. GOSPIĆ

11

4.668.400

LAV MIŠKULIN R D.O.O.

GOSPIĆ

201.000

KONI D.O.O.

GOSPIĆ

11

BRINJE

4.665.500

INLEX D. O. O.

SENJ

199.900

GB LIKA D. O. O.

OTOČAC

11

SENJ

4.519.600

TIMBER-TRADE D.O.O.

OTOČAC

196.700

ZEC

SENJ

10

NOVACOMMERCE D.O.O.

NOVALJA

4.518.300

VODOVOD D.O.O.

SENJ

195.800

VISOČICA D.O.O.

DONJI LAPAC

10

MUJANIĆ D.O.O.

DONJI LAPAC

4.499.700

BUDAČKI MOST J. D. O. O.

GOSPIĆ

193.000

VRILO D.O.O.

LOVINAC

10

LOŽA NOVALJA D. O. O.

NOVALJA

4.424.000

PIL D.O.O.

GOSPIĆ

188.400

U R A R, D.O.O.

OTOČAC

10

11

BABIĆ

VRANOVAČA

4.423.600

NOVACOMMERCE D.O.O.

NOVALJA

185.300

PRIJEVOZNIK

GOSPIĆ

10

ORSO D.O.O.

KVARTE

4.400.400

ORD.OPĆE MEDICINE IVAN OREŠKOVIĆ

OTOČAC

185.100

HOTEL PARK D.O.O.

OTOČAC

10

VELEBIT, VL. KREŠIMIR ORLOVIĆ

OTOČAC

4.347.000

NOVA - INVEST D.O.O.

GOSPIĆ

184.600

MARTINČIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

9

KONI D.O.O.

GOSPIĆ

4.320.300

TRI SUNCA- NOVALJA

NOVALJA

184.100

HRVATSKI RADIO-RADIO GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

9

DREN D.O.O.

OTOČAC

4.276.900

NOVALJA TURIST D.O.O.

NOVALJA

180.100

MAJSIĆ, D.O.O.

ČOVIĆI

9

4 M PRIJEVOZNIČKI OBRT

BARLETE

4.167.000

ZAGI

GOSPIĆ

177.200

VELEBIT PARK D.O.O.

GOSPIĆ

9

KOMUNALAC D.O.O.

KORENICA

4.166.300

MAK D.O.O.

UDBINA

176.200

RADOŠ, D.O.O.

OTOČAC

9

BUKVA D.O.O.

BJELOPOLJE

4.161.300

PEMPER D. O. O.

OTOČAC

173.700

PUGNAX D. O. O.

NOVALJA

9

POLJOPROMET D. O. O.

LIČKI OSIK

4.111.400

OTOČAN D. O. O.

OTOČAC

162.800

CRNO VRILO D. O. O.

KARLOBAG

9

DIČ D.O.O.

KANIŽA GOSPIĆKA

4.051.000

GS-LN D.O.O.

SENJ

159.600

MAVISTURS D.O.O.

SENJ

9

NOVALJA TRAVEL D. O. O.

NOVALJA

3.987.900

TUŠAK D.O.O.

GOSPIĆ

158.400

BAB, D.O.O.

OTOČAC

9

BRNESTRA NOVALJA

NOVALJA

3.942.200

DEGENIJA D.O.O.

KRASNO POLJE

155.000

MAJDAK PROJEKTI D.O.O.

STARA NOVALJA

9

MLIN

KRASNO POLJE

3.890.600

MIRNI KUTAK D.O.O.

OTOČAC

153.700

KVORUM D.O.O.

NOVALJA

9

VITAL D.O.O.

PROZOR

3.834.100

VODOVOD KORENICA D. O. O.

KORENICA

152.000

MALVAZIJA, OTOČAC

OTOČAC

9

KLAONICA CESARICA BR. 802

CESARICA

3.783.000

DRVNA BIOMASA D.O.O.

BRINJE

151.000

PAVELIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

9

LIMING D.O.O.

GOSPIĆ

3.775.200

KONI D.O.O.

GOSPIĆ

149.600

MARINCEL D.O.O.

KOMPOLJE

9

TIMBER-TRADE D.O.O.

OTOČAC

3.765.200

PERUŠIĆ

143.900

ZLATNO TELE D. O. O.

NOVALJA

9

ADRIALIN D.O.O.

SENJ

3.731.200

OTOČAC

142.900

KUŠANIĆ D.O.O.

BRINJE

9

GRADNJA D.O.O.

SENJ

3.706.500

PERUŠIĆ D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA OTOČAC D. O. O. TOMAIĆ-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

142.700

B.B.-TRANS D.O.O.

OTOČAC

9

3.579.500

TGM OTOČAC

OTOČAC

138.100

KLJUKI AUTOPRIJEVOZNIK, OTOČAC

OTOČAC

9

VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ D.O.O. GOSPIĆ MAKI

GOSPIĆ

3.526.300

MARKET GAJAC

NOVALJA

135.500

SNJEŽANA ŠKUNCA PRIVATNA LJEKARNA NOVALJA

8

ICAN TRANSPORT NOVALJA

NOVALJA

3.526.000

BAGREM

KRASNO POLJE

135.200

SOBOSLIKAR-NOVALJA

NOVALJA

8

OPTIMA GRADNJA D.O.O.

NOVALJA

3.426.800

VISOČICA KOMUNALAC D. O. O.

DONJI LAPAC

134.400

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE D. O. O.

BRINJE

8

PRIZMA D.O.O.

RIBARICA

3.321.400

VODOVOD D.O.O.

BRINJE

133.200

GM KVARTE, D.O.O.

KVARTE

8

FARMA ANGUS D.O.O.

REBIĆ

3.311.800

VELIKA ŽUTA KUĆA D. O. O.

NOVALJA

132.500

NINAJ PEK D. O. O.

KORENICA

8

ZEC

SENJ

3.284.000

NEKRETNINE VLAHOVIĆ D. O. O.

NOVALJA

131.500

PETRIKA D. O. O.

STARA NOVALJA

8

KULA-TRANS D. O. O.

KRASNO POLJE

3.281.800

4 M PRIJEVOZNIČKI OBRT

BARLETE

130.900

DOLIĆ-MLAZ D.O.O.

NOVALJA

8

HOTEL PARK D.O.O.

OTOČAC

3.269.300

ZECOVI D.O.O.

GOSPIĆ

130.900

PEKARNICA MAHULJA

NOVALJA

8

ZRĆE-NOVALJA

NOVALJA

3.246.100

U R A R, D.O.O.

OTOČAC

130.600

STARAC I MORE - NOVALJA

NOVALJA

8

PEKARA NOVALJA

NOVALJA

3.228.500

METALNA OPREMA D.D.

SENJ

129.800

TVRDINIĆ F D.O.O.

ČOVIĆI

8

WALLENBORN CRO D.O.O.

SENJ

3.149.400

LAKI D.O.O.

LIČKI OSIK

129.000

ICAN TRANSPORT NOVALJA

NOVALJA

8

TVRDINIĆ F D.O.O.

ČOVIĆI

3.044.000

MAJDAK PROJEKTI D.O.O.

STARA NOVALJA

128.400

TIMBER-TRADE D.O.O.

OTOČAC

8

VESNA D.O.O.

PERUŠIĆ

3.030.000

TOMI D.O.O.

OTOČAC

128.300

KLAONICA CESARICA BR. 802

CESARICA

8

BUBA D.O.O.

GOSPIĆ

3.021.900

VELEBIT, VL. KREŠIMIR ORLOVIĆ

OTOČAC

123.700

4 M PRIJEVOZNIČKI OBRT

BARLETE

8

MARIS GRADNJA D.O.O.

NOVALJA

2.976.300

PRIJEVOZNIK

GOSPIĆ

122.900

ISL SPREEWERK D.O.O.

PODOŠTRA

8

LOV FARME D.O.O.

JOŠAN

2.878.900

ADRIALIN D.O.O.

SENJ

120.800

MARIO-COMMERCE D.O.O.

JEZERANE

8

BAG

KARLOBAG

2.860.100

HYDRAULIKOP

SENJ

120.200

ZAGI

GOSPIĆ

8


139

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

KUNIĆ, VL. VERA MARIĆ

LIČKO LEŠĆE

2.846.900

AMD D.O.O.

GOSPIĆ

PRIJEVOZNIK

GOSPIĆ

2.816.800

HSBCC D. O. O.

VODOVOD KORENICA D. O. O.

KORENICA

2.779.200

MOJITO GAJAC J. D. O. O.

U R A R, D.O.O.

OTOČAC

2.778.100

DEGENIJA D.O.O.

KRASNO POLJE

2.766.300

ZLATNO TELE D. O. O.

NOVALJA

PERUŠIĆ D.O.O. MARINCEL D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

120.000

LJEKARNE MENTAPHARM

OTOČAC

SENJ

119.900

POLJO-LIKA D.O.O.

LIČKO PETROVO SELO

7

GAJAC

119.600

KROJAL D.O.O.

OTOČAC

7

FALLING LAKES D. O. O.

KORENICA

118.300

COCOMO D. O. O.

NOVALJA

7

NOVA MARINA D.O.O.

SENJ

117.800

LEDENO DOBA D.O.O.

OTOČAC

7

2.748.100

GAJA, D.O.O.

KRIŽPOLJE

117.000

GOGO D.O.O.

OTOČAC

7

PERUŠIĆ

2.743.400

KRISTAL INVEST D.O.O.

NOVALJA

115.400

NOVA - INVEST D.O.O.

GOSPIĆ

7

KOMPOLJE

2.727.100

BOŽINA

SENJ

114.700

BAGREM

KRASNO POLJE

7

MARKET GAJAC

NOVALJA

2.660.400

PEKARNA HODAJ J. D. O. O.

OTOČAC

113.500

VESNA D.O.O.

PERUŠIĆ

7

BAGREM

KRASNO POLJE

2.619.100

NOVATOURS D.O.O.

NOVALJA

113.400

ZRĆE-NOVALJA

NOVALJA

7

STARAC I MORE - NOVALJA

NOVALJA

2.604.100

FENOMEN PLITVICE D.O.O.

PLITVICA SELO

111.200

LIMING D.O.O.

GOSPIĆ

7

PAVELIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

2.591.400

SPECTACULUM D. O. O.

GOSPIĆ

108.500

ORSO D.O.O.

KVARTE

7

NJEGOVAN D.O.O.

OTOČAC

2.562.900

ZEC

SENJ

107.600

AS-INŽENJERING D.O.O.

SENJ

7

ZVONIMIR D.O.O.

OTOČAC

2.501.100

OUTWARD BOUND PUSTOLOVINA J. D. O. O. VELIKI ŽITNIK

104.700

TERRA CONCORDIA

BAŠKE OŠTARIJE

6

K. A. IMMOBILIARE D. O. O.

SENJ

2.476.200

MD-ELECTRIC D.O.O.

GOSPIĆ

103.600

TINELA-PARTS D. O. O.

PROZOR

6

BRKO

STAJNICA

2.435.700

MAKI

GOSPIĆ

102.300

GOSPIĆ

6

GRAMEX-COMM D.O.O.

SENJ

2.427.000

QUI FACTUS J. D. O. O.

NOVALJA

102.200

SENJ

6

MALVAZIJA, OTOČAC

OTOČAC

2.426.900

ĆULE TRANS D. O. O.

SENJ

102.100

YULING D.O.O. USTANOVU ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENAC RADIO SENJ D.O.O.

SENJ

6

DJM D.O.O.

PODOŠTRA

2.406.200

LIM PROMET J. D. O. O.

KRIŽPOLJE

100.900

HRVATSKI RADIO OTOČAC, D.O.O.

OTOČAC

6

G.M. PAVELIĆ D.O.O.

SENJ

2.381.400

GOGO D.O.O.

OTOČAC

100.600

PEKARNA MARIJA D. O. O.

GOSPIĆ

6

ALTEA GROUP D. O. O.

KARLOBAG

2.372.900

PERGAMENT D.O.O.

BJELOPOLJE

97.400

ENERGO-SAM D. O. O.

KRASNO POLJE

6

ČIPLIĆ

LIČKI OSIK

2.370.400

DASOVIĆ D.O.O.

BRINJE

97.300

NEKRETNINE VLAHOVIĆ D. O. O.

NOVALJA

6

VRILO D.O.O.

LOVINAC

2.346.800

PAVELIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

96.400

DAMI, D.O.O.

OTOČAC

6

GRMALJ D. O. O.

NOVALJA

2.318.300

ADELA D.O.O.

GOSPIĆ

92.100

VELEBIT GRADNJA D. O. O.

GOSPIĆ

6

KVORUM D.O.O.

NOVALJA

2.287.400

TIM GALINEC D. O. O.

METAJNA

91.600

VRHKOM D.O.O.

VRHOVINE

6

HENOX, D.O.O.

OTOČAC

2.281.900

N.S.B., D.O.O.

GOSPIĆ

86.800

MONDI D.O.O.

GOSPIĆ

6

NOVA - INVEST D.O.O.

GOSPIĆ

2.279.400

MARIS GRADNJA D.O.O.

NOVALJA

86.600

TIM - COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

6

TOMI D.O.O.

OTOČAC

2.258.300

ORSO D.O.O.

KVARTE

85.100

SENJ

6

GOGO D.O.O.

OTOČAC

2.246.200

PROBO D.O.O.

STUDENCI

85.000

OTOČAC

6

JENGIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

2.245.300

GUŠĆIĆ D. O. O.

NOVALJA

83.800

BOŽINA VETERINARSKA AMBULANTA OTOČAC D. O. O. KOSA

GOSPIĆ

6

THERMACUT HRVATSKA D.O.O.

SENJ

2.241.900

DERATIZACIJA GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

82.800

TINELA D.O.O.

OTOČAC

6

MAJDAK PROJEKTI D.O.O.

STARA NOVALJA

2.233.700

5M D. O. O.

BARLETE

82.600

VETERINARSKA AMBULANTA BRINJE D.O.O. BRINJE

6

MIX NOVALJA

NOVALJA

2.211.600

KANAT J. D. O. O.

NOVALJA

81.500

KUNDRE GOD D. O. O.

GOSPIĆ

6

RUŽMARIN D.O.O.

LUN

2.205.700

LIMING D.O.O.

GOSPIĆ

80.100

DERATIZACIJA GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

6

MIRNI KUTAK D.O.O.

OTOČAC

2.161.800

BILAJ J. D. O. O.

GOSPIĆ

79.300

BUTORAC D.O.O.

GOSPIĆ

6

LAKTIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

2.137.400

HENOX, D.O.O.

OTOČAC

76.600

MIRNI KUTAK D.O.O.

OTOČAC

6

PEKARNICA MAHULJA

NOVALJA

2.127.400

SIDRO-GAJAC

GAJAC

76.300

DJM D.O.O.

PODOŠTRA

6

LEDENO DOBA D.O.O.

OTOČAC

2.120.300

ING-PROJECT D.O.O.

OTOČAC

75.000

LOV FARME D.O.O.

JOŠAN

6

COCOMO D. O. O.

NOVALJA

2.110.500

TOMI-SERIVS D.O.O.

NOVOSELO TRNOVAČKO

74.900

DIČ D.O.O.

KANIŽA GOSPIĆKA

6

BAB, D.O.O.

OTOČAC

2.106.500

BIO-DRVO INTERIJERI J. D. O. O.

SENJ

72.600

POLJOPROMET D. O. O.

LIČKI OSIK

6

BUTORAC D.O.O.

GOSPIĆ

2.099.100

POLJOLIKA

GOSPIĆ

70.900

KROMA D.O.O.

GOSPIĆ

6

NOVALJA TURIST D.O.O.

NOVALJA

2.088.900

MEDIERA D.O.O.

SVETI JURAJ

69.600

PRIMORJE D.D.

SENJ

6

VISOČICA D.O.O.

DONJI LAPAC

2.076.200

MALI RAJ D.O.O.

GOSPIĆ

68.800

INGRID TOMLJANOVIĆ MR. PH. LJEKARNA SENJ

6

MAVISTURS D.O.O.

SENJ

2.037.900

OBRTI K R I S T I N A

OTOČAC

68.700

JASIKA D.O.O.

ŠTIKADA

5

J&P AGENT D.O.O.

SENJ

2.015.900

JADRANSKA TISKARA SENJ D.O.O.

SENJ

67.500

DIONYSUS ABT J. D. O. O.

SENJ

5

DERATIZACIJA GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

1.990.600

STAJNICA

67.500

INN D.O.O.

GOSPIĆ

5

KUNDRE GOD D. O. O.

GOSPIĆ

1.925.400

DONJI LAPAC

67.400

NEHAJGRAD-IMOBILIA D.O.O.

SENJ

5

HOTEL ZAGREB D.O.O.

KARLOBAG

1.912.500

BRKO VETERINARSKA AMBULANTA DONJI LAPAC D. O. O. POLJO-LIKA D.O.O.

LIČKO PETROVO SELO

67.300

LIKA NET D.O.O.

GOSPIĆ

5

A.M.P. - TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GOSPIĆ

1.893.400

GPN KATARINA D.O.O.

GOSPIĆ

67.200

CAFFE D. O. O.

SENJ

5

CRNO VRILO D. O. O.

KARLOBAG

1.860.200

GAČANKA D.O.O.

KOMPOLJE

66.900

LUKAC D.O.O.

GOSPIĆ

5

NOVATOURS D.O.O.

NOVALJA

1.818.200

FLECK - WHITE D. O. O.

NOVALJA

66.700

ORMI D.O.O.

OTOČAC

5

PUGNAX D. O. O.

NOVALJA

1.794.800

ŠKUNCA COMMERCE D.O.O.

NOVALJA

66.000

SV. MARIJA D.O.O.

STARA NOVALJA

5

1.776.700

LIKA GRANITI D.O.O.

OTOČAC

64.700

AGROVELEBIT D. O. O.

LOVINAC

5

VETERINARSKA AMBULANTA BRINJE D.O.O. BRINJE

8


ŽUPANIJE

140 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

TINELA D.O.O.

OTOČAC

VODOVOD D.O.O. LAV MIŠKULIN R D.O.O. SAN, VL. NIKOLA KRALJIĆ I ŽELJKA JERGOVIĆ POLJOLIKA NOVA MARINA D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

1.767.100

AMV-PROFIL D.O.O.

OTOČAC

BRINJE

1.732.100

BEDENICA-METAL D.O.O.

GOSPIĆ

1.730.600

PETIT D.O.O.

OTOČAC

1.722.800

GOSPIĆ SENJ

PREMANTURA DOM D. O. O.

KARLOBAG

S.V.D.-PAVLOVIĆ D.O.O.

JEZERANE

KOSA

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

64.700

NOVALIA D. O. O.

NOVALJA

5

KORENICA

64.100

MAK D.O.O.

UDBINA

5

SENJ

63.600

N.S.B., D.O.O.

GOSPIĆ

5

WARCHOL D.O.O

NOVALJA

63.100

HOTEL ANTE D.O.O.

GOSPIĆ

5

1.713.700

B.B.-TRANS D.O.O.

OTOČAC

63.000

VELIKA ŽUTA KUĆA D. O. O.

NOVALJA

5

1.685.400

PRIZMA D.O.O.

RIBARICA

62.600

S.V.D.-PAVLOVIĆ D.O.O.

JEZERANE

5

1.683.300

PETRIKA D. O. O.

STARA NOVALJA

62.500

JENGIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

5

1.674.700

SKIPER D.O.O.

GOSPIĆ

62.400

TOMI D.O.O.

OTOČAC

5

GOSPIĆ

1.669.600

REMI GRADNJA D. O. O.

NOVALJA

62.300

HENOX, D.O.O.

OTOČAC

5

KUNDRE D.O.O.

GOSPIĆ

1.666.400

OCR-12 D.O.O.

LIČKI NOVI

61.000

GRAMEX-COMM D.O.O.

SENJ

5

REMI GRADNJA D. O. O.

NOVALJA

1.651.900

DABO CAMPING J. D. O. O.

NOVALJA

60.200

KUNIĆ, VL. VERA MARIĆ

LIČKO LEŠĆE

5

AUTO-BEKS D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA OTOČAC D. O. O. RES MEA D. O. O.

GOSPIĆ

1.646.200

TOMLJENOVIĆ D. O. O.

KARLOBAG

58.700

MLIN

KRASNO POLJE

5

OTOČAC

1.586.500

GRMALJ D. O. O.

NOVALJA

58.600

NOVACOMMERCE D.O.O.

NOVALJA

5

NOVALJA

1.574.000

TINELA D.O.O.

OTOČAC

58.400

AMV-PROFIL D.O.O.

OTOČAC

5

BOŽINA

SENJ

1.565.700

ZADRUGA PATRIOT

DABAR

53.800

AGRO-MILKA D.O.O.

LIČKO LEŠĆE

5

EKO GOSPIĆ D. O. O. BUCO-ŠNAJDER, VL. IVAN DRAŽENOVIĆ, BRINJE ŠAKIĆ D.O.O.

NOVOSELO TRNOVAČKO

1.557.600

KAPLJA D. O. O.

LOVINAC

53.700

JASNA, D.O.O.

OTOČAC

5

BRINJE

1.550.900

LAKTIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

53.700

TGM OTOČAC

OTOČAC

5

STUDENCI

1.535.800

NJEGOVAN D.O.O.

OTOČAC

53.200

INLEX D. O. O.

SENJ

5

DRVNA BIOMASA D.O.O.

BRINJE

1.518.600

ESDEA D.O.O.

GOSPIĆ

52.800

AUTOPRIJEVOZNIK, OTOČAC

OTOČAC

5

GAJA, D.O.O.

KRIŽPOLJE

1.489.300

NONO D.O.O.

SVETI JURAJ

52.700

LIKA ENERGO EKO D.O.O.

UDBINA

5

PORAT -STARA NOVALJA

STARA NOVALJA

1.480.800

RIVA D.O.O.

SVETI JURAJ

52.100

MARKO NOVALJA

NOVALJA

4

KRISTAL INVEST D.O.O.

NOVALJA

1.471.800

J&P AGENT D.O.O.

SENJ

51.700

VELEBIT 2 J. D. O. O.

GOSPIĆ

4

RADOŠ, D.O.O.

OTOČAC

1.467.900

KAŠTEL 2 D.O.O.

NOVALJA

51.600

MAZALOVIĆ GRADNJA J. D. O. O.

NOVALJA

4

TIM - COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

1.467.900

F.M.I. D.O.O.

GOSPIĆ

50.600

ŠOKČEVIĆ D. O. O.

LIČKI OSIK

4

VELIKA ŽUTA KUĆA D. O. O.

NOVALJA

1.430.800

PRO SPORT D.O.O.

TRNOVAC

50.200

VRELO D.O.O.

PERUŠIĆ

4

PODGORJE D. O. O.

JABLANAC

1.420.600

STARAC I MORE - NOVALJA

NOVALJA

48.300

VERITAS, D.O.O.

OTOČAC

4

OTOČAN D. O. O.

OTOČAC

1.402.700

ZLATAN D.O.O.

BRINJE

47.600

EUROKON D.O.O.

OTOČAC

4

DOLIĆ-MLAZ D.O.O.

NOVALJA

1.394.800

VEM COMMERCE J. D. O. O.

SINAC

47.300

HOTEL GACKA D. O. O.

LIČKO LEŠĆE

4

ADELA D.O.O.

GOSPIĆ

1.365.400

M2 ARHITEKTURA D. O. O.

OTOČAC

47.200

RAŠLIĆ D.O.O.

OTOČAC

4

EKO-GACKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OTOČAC

1.355.700

VETERINARSKA AMBULANTA BRINJE D.O.O. BRINJE

47.100

VELEB D.O.O.

GOSPIĆ

4 4

KAŠTEL 1 D.O.O.

NOVALJA

1.350.700

KROMA D.O.O.

GOSPIĆ

46.600

LAGUNA NOVALJA D. O. O.

NOVALJA

LACUS D. O. O.

KORENICA

1.323.900

MARINCEL D.O.O.

KOMPOLJE

46.500

GS-LN D.O.O.

SENJ

4

OTOČAC

1.291.600

ELM D.O.O.

GOSPIĆ

46.400

SEM - NOVALJA D. O. O.

NOVALJA

4

LIČKA KAPA D.O.O.

BJELOPOLJE

1.289.800

BUBA D.O.O.

GOSPIĆ

46.300

IVAN-M, D.O.O.

OTOČAC

4

NONO D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA KORENICA D.O.O. HOTEL ANTE D.O.O.

SVETI JURAJ

1.289.700

ZAM MODUS D. O. O.

KANIŽA GOSPIĆKA

45.800

ŠKUNCA COMMERCE D.O.O.

NOVALJA

4

KORENICA

1.287.200

KARAKAŠ D.O.O.

BRINJE

45.500

ŠANTIĆ D.O.O.

ČOVIĆI

4

GOSPIĆ

1.281.100

ZVONIMIR D.O.O.

OTOČAC

45.500

DRVOSTIL D.O.O.

OTOČAC

4

KRPAN D. O. O.

KLANAC

1.272.200

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE D. O. O.

BRINJE

45.200

OAZA J. D. O. O.

OTOČAC

4

N.S.B., D.O.O.

GOSPIĆ

1.259.500

EUREKA INFO D.O.O.

GOSPIĆ

45.100

HACIJENDA D.O.O.

VOLARICE

4

PETRIKA D. O. O.

STARA NOVALJA

1.240.600

PEMPER, VL. IVICA MLINARIĆ

OTOČAC

44.900

MASLINARSKA ZADRUGA LUN

LUN

4

MAK D.O.O.

UDBINA

1.239.200

OAZA J. D. O. O.

OTOČAC

44.800

BILAJ J. D. O. O.

GOSPIĆ

4

MENS D.O.O.

GOSPIĆ

1.222.600

DOLIĆ-MLAZ D.O.O.

NOVALJA

44.700

4

NOVALJA

1.214.800

M.I. D.O.O.

GOSPIĆ

43.300

OTOČAC

4

R.S.S. D.O.O.

PONORI

1.210.500

TRADICIJSKA GRADNJA D. O. O.

OTOČAC

43.000

EKO SUNCE D. O. O. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR KOSTELAC GLOBAN J. D. O. O.

GOSPIĆ

TRI SUNCA- NOVALJA

NOVALJA

4

BORIK GAJAC J. D. O. O.

GAJAC

1.205.300

VERITAS, D.O.O.

OTOČAC

42.900

PIL D.O.O.

GOSPIĆ

4

PETRORAD NOVALJA

NOVALJA

1.186.600

DIONYSUS ABT J. D. O. O.

SENJ

42.500

RIVA D.O.O.

SVETI JURAJ

4

TONI I SIN D.O.O.

DONJI KOSINJ

1.186.500

MB - TRANS D.O.O.

OTOČAC

42.400

GEO-LIKA D.O.O.

GOSPIĆ

4

LA TRAVEL D. O. O.

SENJ

1.186.000

HOTEL ZAGREB BAG D. O. O.

GOSPIĆ

42.300

GAČANKA D.O.O.

KOMPOLJE

4

VELEBIT PARK D.O.O.

GOSPIĆ

1.182.900

AGROVELEBIT D. O. O.

LOVINAC

41.400

PETIT D.O.O.

SENJ

4

TOMLJENOVIĆ D. O. O.

KARLOBAG

1.175.600

KOMUNALAC GOSPIĆ D. O. O.

GOSPIĆ

40.900

DAMINO D.O.O.

GOSPIĆ

4

KROJAL D.O.O.

OTOČAC

1.166.700

BURA CONSULTUM D.O.O..

SENJ

40.900

KRALJEVAC D. O. O.

UDBINA

4

MONDI D.O.O.

GOSPIĆ

1.163.100

CISSA D.O.O.

NOVALJA

40.500

TOMLJENOVIĆ D. O. O.

KARLOBAG

4

NINAJ PEK D. O. O.

KORENICA

1.160.100

ŠIME NAUTIKA D.O.O.

NOVALJA

40.300

TONI I SIN D.O.O.

DONJI KOSINJ

4


141

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

KRALJEVAC D. O. O.

UDBINA

GM KVARTE, D.O.O. SOCIJALNA ZADRUGA NOVALJA

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

1.154.900

LIGNUM D. O. O.

KANIŽA GOSPIĆKA

40.200

KVARTE

1.133.000

COCOMO D. O. O.

NOVALJA

40.000

NOVALJA

1.122.500

BRAČKOVIĆ USLUGE J. D. O. O.

NOVALJA

LIKA GRANITI D.O.O.

OTOČAC

1.115.300

SPECTACULUM D. O. O.

GOSPIĆ

1.088.300

KORUN D. O. O.

GOSPIĆ

1.050.200

KTC-PROMET J. D. O. O. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR KOSTELAC POLJOPROMET D. O. O.

NOVALIA D. O. O.

NOVALJA

1.046.000

BUTORAC D.O.O.

MIŠKULIN-UTP D.O.O. PERUŠIĆANKA NOVA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA AGROVELEBIT D. O. O.

GOSPIĆ

1.044.100

ANGO J. D. O. O.

PERUŠIĆ

1.036.800

AGROMILK D.O.O.

LOVINAC

1.025.300

DREN D.O.O.

VISOČICA KOMUNALAC D. O. O.

DONJI LAPAC

1.021.800

VRHKOM D.O.O.

VRHOVINE

DAMINO D.O.O.

GOSPIĆ

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE D. O. O.

BRINJE

996.400

EKO-GACKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OTOČAC

PETIT D.O.O.

SENJ

987.600

GLOBAN J. D. O. O.

M.I. D.O.O.

GOSPIĆ

984.700

MARTIN D.O.O.

GOSPIĆ

ĆULE TRANS D. O. O.

SENJ

STUDEN TRANSPORT J. D. O. O.

ŽELJAVA

MAJSIĆ, D.O.O.

ČOVIĆI

MARLING J. D. O. O.

GOSPIĆ

AUTO-BOŽIĆ D.O.O. PROZORINA D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika 4

39.800

GOSPIĆ MENS D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA KORENICA KORENICA D.O.O. EKO-GACKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OTOČAC

SENJ

38.300

GAJA, D.O.O.

KRIŽPOLJE

4

OTOČAC

38.200

EKO GOSPIĆ D. O. O.

NOVOSELO TRNOVAČKO

4

LIČKI OSIK

38.000

RES MEA D. O. O.

NOVALJA

4

GOSPIĆ

36.100

VODOVOD D.O.O.

BRINJE

4

SVETI ROK

35.400

NOVALJA TURIST D.O.O.

NOVALJA

4

BREZIK

35.200

LAKTIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

4

OTOČAC

34.900

RUŽMARIN D.O.O.

LUN

4

PORAT -STARA NOVALJA

STARA NOVALJA

34.500

K. A. IMMOBILIARE D. O. O.

SENJ

4

1.005.300

BAUCON D.O.O.

OTOČAC

33.900

BAG

KARLOBAG

4

1.000.700

RUŽMARIN D.O.O.

LUN

33.500

KULA-TRANS D. O. O.

KRASNO POLJE

4

33.400

FARMA ANGUS D.O.O.

REBIĆ

4

NOVALJA

33.200

DREN D.O.O.

OTOČAC

4

GEO-LIKA D.O.O.

GOSPIĆ

33.200

LOŽA NOVALJA D. O. O.

NOVALJA

4

969.300

LUKAC D.O.O.

GOSPIĆ

32.800

GIL TOUR D.O.O.

BJELOPOLJE

4

956.300

INTELECTUS D.O.O.

OTOČAC

32.200

SELAN D.O.O.

SENJ

3

954.700

TIM - COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

32.200

OBILANCA D. O. O.

NOVALJA

3

954.000

ELEKTRON-S D.O.O.

RUDANOVAC

32.100

USKOK TRADE D.O.O.

SENJ

3

951.400

PUGNAX D. O. O.

NOVALJA

31.900

FERAL D.O.O.

JABLANAC

3

GOSPIĆ

947.300

PEKOTERM D. O. O.

SENJ

31.800

KLESARSTVO GLEDIĆ D.O.O.

KORENICA

3

PROZOR

946.800

KVORUM D.O.O.

NOVALJA

31.500

ZLATAN D.O.O.

BRINJE

3

BEDENICA-METAL D.O.O.

KORENICA

941.000

LIKA NET D.O.O.

GOSPIĆ

31.200

KAMARAD D. O. O.

GOSPIĆ

3

HRVATSKI RADIO-RADIO GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

935.200

GS ENIGMA J. D. O. O.

BILAJ

31.200

ELEKTRON-S D.O.O.

RUDANOVAC

3

GAČANKA D.O.O.

KOMPOLJE

932.400

SENJ

30.600

GIŠO-PARLOV, D.O.O.

RIČICE

3

VELEBIT GRADNJA D. O. O.

GOSPIĆ

931.900

SENJ

30.400

OTOČAC

926.300

LIČKI OSIK

30.400

NEKRETNINE VLAHOVIĆ D. O. O.

NOVALJA

925.200

VITAL D.O.O.

PROZOR

30.300

GOSPIĆ EUREKA INFO D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA KRAVARŠĆAN BREZIK D.O.O. GOSPIĆ ELM D.O.O.

3

DAMI, D.O.O.

NAŠE JEDRO D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ D.O.O. RIKLI D.O.O.

SIDRO-GAJAC

GAJAC

923.100

VRELINE D. O. O.

VRHOVINE

30.100

PEKARNA HODAJ J. D. O. O.

OTOČAC

3

5M D. O. O.

BARLETE

910.100

K. A. IMMOBILIARE D. O. O.

SENJ

29.900

KAPLJA D. O. O.

LOVINAC

3

B.K. LOGISTIKA D. O. O.

REŠETAR

909.200

MONDI D.O.O.

GOSPIĆ

29.700

XI XUAN D.O.O.

GOSPIĆ

3

FLECK - WHITE D. O. O.

NOVALJA

906.800

BUBA M J. D. O. O.

GOSPIĆ

29.500

RIKLI D.O.O.

LIČKI OSIK

3

MAX LOGISTIKA D. O. O.

ZUBOVIĆI

899.300

MATASIĆ D.O.O.

LIČKO LEŠĆE

28.400

AMIGO D.O.O.

OTOČAC

3

LIVET J. D. O. O.

OTOČAC

898.800

B.K. LOGISTIKA D. O. O.

REŠETAR

28.300

GPN KATARINA D.O.O.

GOSPIĆ

3

EKONOMIJA D.O.O.

BREZIK

889.800

MK-KEC D.O.O.

PERUŠIĆ

28.100

DANDY D.O.O.

OTOČAC

3

ENERGO-SAM D. O. O.

KRASNO POLJE

881.700

KA - LA J. D. O. O.

PODOŠTRA

27.900

NATURA-TURIST D.O.O.

JEZERCE

3

MB - TRANS D.O.O.

OTOČAC

881.700

BUKVA D.O.O.

BJELOPOLJE

27.800

SIČIĆ, D.O.O.

OSTRVICA

3

KARAKAŠ D.O.O.

BRINJE

878.100

BISTRO MANJAN

KRASNO POLJE

26.600

LIM PROMET J. D. O. O.

KRIŽPOLJE

3

BUDAČKI MOST J. D. O. O.

GOSPIĆ

872.000

AUTO-BEKS D.O.O.

GOSPIĆ

26.200

EKO VEDRINE D.O.O.

GOSPIĆ

3

OMRA D.O.O.

NOVALJA

858.300

GAJAC

26.200

UNA PRIJEVOZ D. O. O.

DONJI LAPAC

3

GEO-LIKA D.O.O.

GOSPIĆ

857.500

OTOČAC

25.700

LIKA D.O.O.

OTOČAC

3

ŠIME NAUTIKA D.O.O.

NOVALJA

856.400

GAJAC D.O.O. SAN, VL. NIKOLA KRALJIĆ I ŽELJKA JERGOVIĆ BEN D.O.O.

SENJ

25.000

RAČA EURO CAMP D.O.O.

VOLARICE

3

KACAVIDA J.D.O.O.

STINICA

855.800

VELEBIT GRADNJA D. O. O.

GOSPIĆ

25.000

BIO-DRVO INTERIJERI J. D. O. O.

SENJ

3

GOSPIĆ PEKARNA MARIJA D. O. O. POLJOPRIVREDNO - TURISTIČKA ZADRUGA GOSPIĆ EKO LIKOS KANIŽA GOSPIĆKA ZAM MODUS D. O. O. SVETI JURAJ RIVA D.O.O. POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA UDBINA LIKA NOVA GOSPIĆ MD-ELECTRIC D.O.O.

4 4

3 3

855.600

KORUN D. O. O.

GOSPIĆ

24.700

LINEA-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

3

845.900

KUNIĆ, VL. VERA MARIĆ

LIČKO LEŠĆE

24.300

BOROVI POTOCI D.O.O.

STARIGRAD

3

841.500

GRAMEX-COMM D.O.O.

SENJ

24.100

834.600

HELDES CONSULTING J. D. O. O.

GOSPIĆ

23.000

822.000

NATURA-TURIST D.O.O.

JEZERCE

22.900

DONJI KOSINJ KALIĆ D.O.O. POLJOPRIVREDNO - TURISTIČKA ZADRUGA GOSPIĆ EKO LIKOS NOVALJA OMRA D.O.O.

802.900

GOSPIĆ

22.600

MB - TRANS D.O.O.

OTOČAC

3

SENJ

22.000

FLECK - WHITE D. O. O.

NOVALJA

3

OTOČAC

22.000

5M D. O. O.

BARLETE

3

LUN

21.900

BEDENICA-METAL D.O.O.

KORENICA

3

KALIĆ D.O.O.

DONJI KOSINJ

PIL D.O.O.

GOSPIĆ

793.700

TINA D. O. O. USTANOVU ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENAC KROJAL D.O.O.

BOROVI POTOCI D.O.O.

STARIGRAD

792.600

BENA D. O. O.

798.400

3 3 3


ŽUPANIJE

142 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

GLOBAN J. D. O. O.

NOVALJA

SV. MARIJA D.O.O. ORMI D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

786.200

PAG REZIDENCIJA D.O.O.

METAJNA

21.800

STARA NOVALJA

781.700

LIKA NEKRETNINE D.O.O.

OTOČAC

21.800

OTOČAC

781.500

LIKA GRADNJA D.O.O.

SMOLJANAC

BRANITELJSKA ZADRUGA GROFICA STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR KOSTELAC HSBCC D. O. O.

ČANAK

780.900

KOMUNALAC D.O.O.

OTOČAC

779.000

KURENAT D. O. O.

SENJ

777.100

HRVATSKI RADIO OTOČAC, D.O.O.

OTOČAC

VELEBIT TURIST D. O. O.

GOSPIĆ

ENERGY-BENTZ D. O. O. LINEA-COMMERCE D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto GOSPIĆ

21.800

AUTO-BOŽIĆ D.O.O. PERUŠIĆANKA NOVA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LIKA GRANITI D.O.O.

OTOČAC

21.500

NOVALJA

21.400

PEKARNICA MAHULJA

NOVALJA

769.300

VRHKOM D.O.O.

766.900

VESNA D.O.O.

GOSPIĆ

751.600

OTOČAC

748.300

TOMI-SERIVS D.O.O.

NOVOSELO TRNOVAČKO

BIO-DRVO INTERIJERI J. D. O. O. LUKAC D.O.O.

broj zaposlenika 3

PERUŠIĆ

3

OTOČAC

3

BORIK GAJAC J. D. O. O.

GAJAC

3

R.S.S. D.O.O.

PONORI

3

20.500

KRPAN D. O. O.

KLANAC

3

VRHOVINE

20.400

NONO D.O.O.

SVETI JURAJ

3

PERUŠIĆ

19.900

OTOČAC

3

HYPATIA J. D. O. O.

KOMPOLJE KORENIČKO

19.500

KRISTAL INVEST D.O.O.

NOVALJA

3

ZLATNO TELE D. O. O.

NOVALJA

19.400

KUNDRE D.O.O.

GOSPIĆ

3

746.900

VAL D.O.O.

GOSPIĆ

18.900

NOVA MARINA D.O.O.

SENJ

3

SENJ

731.800

BORIK GAJAC J. D. O. O.

GAJAC

18.900

NOVATOURS D.O.O.

NOVALJA

3

GOSPIĆ

722.000

DENONA.NET D. O. O.

NOVALJA

18.800

G.M. PAVELIĆ D.O.O.

SENJ

3

GACKATRANS D.O.O.

OTOČAC

717.600

ORMI D.O.O.

OTOČAC

18.700

BRKO

STAJNICA

3

JERGOVIĆ D.O.O.

OTOČAC

704.300

KLJUKI AUTOPRIJEVOZNIK, OTOČAC

OTOČAC

18.200

NJEGOVAN D.O.O.

OTOČAC

3

EKO SUNCE D. O. O.

GOSPIĆ

703.000

FALKUŠA D.O.O.

GOSPIĆ

17.800

DEGENIJA D.O.O.

KRASNO POLJE

3

PEMPER D. O. O. VETERINARSKA AMBULANTA DONJI LAPAC D. O. O. BILAJ J. D. O. O.

OTOČAC

700.100

ROZA D.O.O.

GOSPIĆ

17.600

BUBA D.O.O.

GOSPIĆ

3

DONJI LAPAC

699.000

HACIJENDA D.O.O.

VOLARICE

17.200

NOVALJA TRAVEL D. O. O.

NOVALJA

3

GOSPIĆ

697.700

GRADNJA D.O.O.

SENJ

17.100

AUTOPRIJEVOZNIK NOVALJA

NOVALJA

3

MASLINARSKA ZADRUGA LUN

LUN

694.300

AUTO MILINKOVIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

16.300

BRNESTRA NOVALJA

NOVALJA

2

HACIJENDA D.O.O.

VOLARICE

693.400

JERGOVIĆ D.O.O.

OTOČAC

16.300

LITUS PROJEKT D.O.O.

NOVALJA

2

OAZA J. D. O. O.

OTOČAC

679.900

ANDA J.M. D.O.O.

GOSPIĆ

15.700

RONILAČKI CENTAR D.O.O.

STARA NOVALJA

2

SOBOSLIKAR-NOVALJA

NOVALJA

675.800

PEKARNA MARIJA D. O. O.

GOSPIĆ

15.400

HAJDO J. D. O. O.

LIČKI OSIK

2

DRVOSTIL D.O.O.

OTOČAC

662.200

VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ D.O.O. GOSPIĆ

15.200

VICTORIA - BRINJE J. D. O. O.

BRINJE

2

KVIKI D.O.O.

PERUŠIĆ

661.800

ELEKTRO JUKA J. D. O. O.

PLITVIČKA JEZERA

14.700

CAFFE BAR ČARDAK J. D. O. O.

GOSPIĆ

2

ŠANTIĆ D.O.O.

ČOVIĆI

657.300

KOM D.O.O.

UDBINA

14.400

CATCH 22 J. D. O. O.

PERUŠIĆ

2

RADIO SENJ D.O.O.

SENJ

645.900

LIČKA KAPA D.O.O.

BJELOPOLJE

14.400

ŠARE BAU J. D. O. O.

OTOČAC

2

RAČA EURO CAMP D.O.O.

VOLARICE

632.900

AMIGO D.O.O.

OTOČAC

14.200

CENTAR J. D. O. O.

GOSPIĆ

2

CAFFE D. O. O.

SENJ

621.600

IKAM D.O.O.

GOSPIĆ

14.100

KOMSA J. D. O. O.

OTOČAC

2

ŠKUNCA COMMERCE D.O.O.

NOVALJA

610.400

SOCIJALNA ZADRUGA NOVALJA

NOVALJA

14.100

TRBUŠNJAK D.O.O.

SENJ

2

IVAN-M, D.O.O.

OTOČAC

607.300

MILLEM-INŽENJERING D.O.O.

GOSPIĆ

14.100

ZIR PARK D.O.O.

LOVINAC

2

LIKA NET D.O.O.

GOSPIĆ

598.900

BARIČEVIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

13.900

BARIČEVIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

2

PRO SPORT D.O.O.

TRNOVAC

598.900

NINAJ PEK D. O. O.

KORENICA

13.600

KLESARSTVO MARINIĆ D. O. O.

LIPOVLJE

2

MK-KEC D.O.O.

PERUŠIĆ

593.500

MARIO-COMMERCE D.O.O.

JEZERANE

13.600

VIVER J. D. O. O.

STUDENCI

2

GOTIK D.O.O.

ALAN

592.500

SLADOVAČA D.O.O.

GOSPIĆ

13.600

ANIMUS NOVALJA J. D. O. O.

NOVALJA

2

GS ENIGMA J. D. O. O.

BILAJ

592.100

ČOVIĆI

13.600

VICI D.O.O.

BRINJE

2

ORD.OPĆE MEDICINE IVAN OREŠKOVIĆ

OTOČAC

585.000

GOSPIĆ

13.300

KLESARSTVO PETRANOVIĆ J. D. O. O.

DONJI KOSINJ

2

578.900

TVRDINIĆ F D.O.O. BRANITELJSKA SOCIJALNO - RADNA ZADRUGA LIKA - GS SV. MARIJA D.O.O.

STARA NOVALJA

13.100

ANGO J. D. O. O.

SVETI ROK

2

12.800

SUMA D. O. O.

NOVALJA

2

VETERINARSKA AMBULANTA SENJ D.O.O. SENJ LIKA D.O.O.

OTOČAC

578.900

DANS - PROMET D. O. O.

LIČKI OSIK

GM GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

569.600

MLIN

KRASNO POLJE

12.700

B. GRADNJA D. O. O.

SENJ

2

UNA PRIJEVOZ D. O. O.

DONJI LAPAC

568.100

LIKA D.O.O.

OTOČAC

12.500

KRISAN D.O.O.

GOSPIĆ

2

EKO VEDRINE D.O.O.

GOSPIĆ

568.000

DEVČIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

12.500

ZODIJAK D.O.O.

GOSPIĆ

2

ANTIČKA PRIČA J. D. O. O.

NOVALJA

560.800

MILANA D.O.O.

LIČKO LEŠĆE

11.900

MAJK D.O.O.

OTOČAC

2

SEM - NOVALJA D. O. O.

NOVALJA

560.700

NETDOMENA D.O.O.

SENJ

11.800

PERANIĆ SERVIS D.O.O.

STARA NOVALJA

2

IKAM D.O.O.

GOSPIĆ

558.000

MARE GRANDIS D. O. O.

NOVALJA

11.700

ŠTIGLIĆ-TRANS D.O.O.

OTOČAC

2

HYDRAULIKOP

SENJ

554.600

PROVINCIJAL D.O.O.

GOSPIĆ

11.600

KTC-PROMET J. D. O. O.

SENJ

2

DEVČIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

553.600

ALCEA D. O. O.

GOSPIĆ

11.500

GEOD D. O. O.

KORENICA

2

METING D.O.O.

GOSPIĆ

547.400

BINARO D.O.O.

OTOČAC

11.300

BEN D.O.O.

SENJ

2

LIM PROMET J. D. O. O.

KRIŽPOLJE

544.300

MARTIN D.O.O.

GOSPIĆ

11.100

BRID D.O.O.

GOSPIĆ

2

SIČIĆ, D.O.O.

OSTRVICA

543.600

JEŽ D.O.O.

GOSPIĆ

10.800

GEOINFO D.O.O.

OTOČAC

2

GS-LN D.O.O. USTANOVU ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENAC AURORA TRAVEL D.O.O.

SENJ

541.200

ANIMUS NOVALJA J. D. O. O.

NOVALJA

10.300

MM PAVELIĆ J. D. O. O.

LOVINAC

2

SENJ

538.500

BAB, D.O.O.

OTOČAC

10.100

E.MAX D. O. O.

SENJ

2

NOVALJA

534.800

BRANITELJSKA ZADRUGA GROFICA

ČANAK

10.000

KURENAT D. O. O.

NOVALJA

2


143

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

LAGUNA NOVALJA D. O. O.

NOVALJA

MARE CENTRUM ADRIATIC D.O.O. VILA VELEBITA TRANSPORTI D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

534.200

KLAONICA CESARICA BR. 802

CESARICA

9.900

LIČKI PUT J. D. O. O.

GOSPIĆ

2

NOVALJA

530.100

KLESARSTVO GLEDIĆ D.O.O.

KORENICA

9.800

SKIPER D.O.O.

GOSPIĆ

2

PERUŠIĆ

520.500

MASLINARSKA ZADRUGA LUN

LUN

9.700

CESARICA-DUBRAVE J. D. O. O.

CESARICA

2

NATURA-TURIST D.O.O.

JEZERCE

520.400

SEKUNDAR D.O.O.

GOSPIĆ

9.600

TIM GALINEC D. O. O.

METAJNA

2

DRVO-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

517.600

MALTA D. O. O.

GAJINE

9.500

MEDIERA D.O.O.

SVETI JURAJ

2

TERMO TEHNIKA D.O.O.

NOVALJA

516.300

DRVO-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

9.400

OBRTI K R I S T I N A

OTOČAC

2

FALLING LAKES D. O. O.

KORENICA

515.500

INEX RAČUNOVODSTVO J. D. O. O.

OTOČAC

9.200

NEVEN PLAST D.O.O.

LIČKI OSIK

2

VELEB D.O.O.

GOSPIĆ

515.300

PODGORKA J. D. O. O.

KARLOBAG

8.800

NETDOMENA D.O.O.

SENJ

2

RAŠLIĆ D.O.O.

OTOČAC

514.900

VICTORIA - BRINJE J. D. O. O.

BRINJE

8.600

M2 ARHITEKTURA D. O. O.

OTOČAC

2

DANDY D.O.O.

OTOČAC

511.700

LINEA-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

8.400

PEKOTERM D. O. O.

SENJ

2

ROZA D.O.O.

GOSPIĆ

509.900

MAJK D.O.O.

OTOČAC

8.400

F.M.I. D.O.O.

GOSPIĆ

2

PLENUS D.O.O.

OTOČAC

497.900

S.V.D.-PAVLOVIĆ D.O.O.

JEZERANE

8.300

CONADRIA J. D. O. O.

SENJ

2

GPN KATARINA D.O.O.

GOSPIĆ

490.400

PEĆINA D. O. O.

GOSPIĆ

8.200

ING-PROJECT D.O.O.

OTOČAC

2

AMIGO D.O.O.

OTOČAC

488.700

CENTAR J. D. O. O.

GOSPIĆ

8.200

PAGUS MARINE D.O.O.

NOVALJA

2

BISTRO MANJAN

KRASNO POLJE

487.300

PERPETUUM D. O. O.

SENJ

8.200

PAPA D.O.O.

PROZOR

2

RIKLI D.O.O.

LIČKI OSIK

482.600

CHIP TIMING D. O. O.

JEZERCE

8.100

BENA D. O. O.

LUN

2

VEM COMMERCE J. D. O. O.

SINAC

479.000

OPTIMA USLUGE J. D. O. O.

NOVALJA

8.100

ENGRAD D.O.O.

OTOČAC

2

HOTEL GACKA D. O. O.

LIČKO LEŠĆE

477.400

COKY D. O. O.

GOSPIĆ

7.900

LIGNUM D. O. O.

KANIŽA GOSPIĆKA

2

LIGNUM D. O. O.

KANIŽA GOSPIĆKA

471.200

GIL TOUR D.O.O.

BJELOPOLJE

7.900

VEM COMMERCE J. D. O. O.

SINAC

2

PENEL D.O.O.

SENJ

461.400

CATCH 22 J. D. O. O.

PERUŠIĆ

7.900

BISTRO MANJAN

KRASNO POLJE

2

ENGRAD D.O.O.

OTOČAC

454.300

GACKA D.O.O.

OTOČAC

7.800

FALLING LAKES D. O. O.

KORENICA

2

XI XUAN D.O.O.

GOSPIĆ

453.900

MUJANIĆ D.O.O.

DONJI LAPAC

7.500

TERMO TEHNIKA D.O.O.

NOVALJA

2

KAPLJA D. O. O.

LOVINAC

449.600

JENGIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

7.400

AURORA TRAVEL D.O.O.

NOVALJA

2

PEKARNA HODAJ J. D. O. O.

OTOČAC

447.400

IVAN-M, D.O.O.

OTOČAC

7.400

METING D.O.O.

GOSPIĆ

2

BENA D. O. O.

LUN

446.500

JASNA, D.O.O.

OTOČAC

7.300

DEVČIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

2

AGROMILK D.O.O.

BREZIK

443.600

EKO GOSPIĆ D. O. O.

NOVOSELO TRNOVAČKO

6.700

HYDRAULIKOP

SENJ

2

ELM D.O.O.

GOSPIĆ

435.800

KAMARAD D. O. O.

GOSPIĆ

6.500

GM GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

EUROKON D.O.O.

OTOČAC

435.300

ZELENGAJ D.O.O.

GOSPIĆ

6.500

VETERINARSKA AMBULANTA SENJ D.O.O. SENJ

MALI RAJ D.O.O.

GOSPIĆ

435.200

EKO ANGUS D.O.O.

DOBROSELO

6.400

ORD.OPĆE MEDICINE IVAN OREŠKOVIĆ

OTOČAC

2

PAPA D.O.O.

PROZOR

434.500

PAPA D.O.O.

PROZOR

6.300

GS ENIGMA J. D. O. O.

BILAJ

2

YULING D.O.O.

GOSPIĆ

429.800

PG MEDIA D.O.O.

NOVALJA

6.200

MK-KEC D.O.O.

PERUŠIĆ

2

PAGUS MARINE D.O.O.

NOVALJA

423.200

JADRO TRADE D.O.O.

SENJ

6.100

GACKATRANS D.O.O.

OTOČAC

2

ING-PROJECT D.O.O.

OTOČAC

420.200

PANONIJA TURIST D.O.O.

NOVALJA

6.000

ENERGY-BENTZ D. O. O.

GOSPIĆ

2

FENOMEN PLITVICE D.O.O.

PLITVICA SELO

419.500

ŠTAVLIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

6.000

VELEBIT TURIST D. O. O.

GOSPIĆ

2

VAL D.O.O.

GOSPIĆ

419.100

DAMI, D.O.O.

OTOČAC

5.800

MD-ELECTRIC D.O.O.

GOSPIĆ

2

NEHAJGRAD-IMOBILIA D.O.O.

SENJ

417.000

KOMSA J. D. O. O.

OTOČAC

5.500

ŠIME NAUTIKA D.O.O.

NOVALJA

2

PLITVIČKA JEZERA TEX D. O. O.

GORNJI BABIN POTOK

415.500

PODGORJE D. O. O.

JABLANAC

5.400

MAX LOGISTIKA D. O. O.

ZUBOVIĆI

2

410.400

LA TRAVEL D. O. O.

SENJ

5.400

B.K. LOGISTIKA D. O. O.

REŠETAR

2

5.400

SIDRO-GAJAC

GAJAC

2

2 2

GAJAC MOJITO GAJAC J. D. O. O. VETERINARSKA AMBULANTA KRAVARŠĆAN BREZIK D.O.O. SENJ CONADRIA J. D. O. O.

409.700

M.B.MARTIN D.O.O.

LIČKI OSIK

404.800

PALEA J. D. O. O.

PERUŠIĆ

5.300

PROZORINA D.O.O.

PROZOR

2

EUREKA INFO D.O.O.

GOSPIĆ

400.700

MIRON 2007 J. D. O. O.

STARA NOVALJA

5.300

MARLING J. D. O. O.

GOSPIĆ

2

BUBA M J. D. O. O.

GOSPIĆ

399.300

ENGRAD D.O.O.

OTOČAC

5.100

MARTIN D.O.O.

GOSPIĆ

2

MACOLA D.O.O.

KORENICA

394.800

MIRALIS D. O. O.

GOSPIĆ

5.100

M.I. D.O.O.

GOSPIĆ

2

F.M.I. D.O.O.

GOSPIĆ

385.200

SVIJET GLAZBE D.O.O.

LIČKI OSIK

5.100

SPECTACULUM D. O. O.

GOSPIĆ

2

PROBO D.O.O.

STUDENCI

384.300

J&J-TERMO D.O.O.

SENJ

5.000

LA TRAVEL D. O. O.

SENJ

2

PEKOTERM D. O. O.

SENJ

379.800

TERMO TEHNIKA D.O.O.

NOVALJA

5.000

TRI SUNCA- NOVALJA

NOVALJA

2

GIŠO-PARLOV, D.O.O.

RIČICE

376.600

ANTIČKA PRIČA J. D. O. O.

NOVALJA

5.000

LIČKA KAPA D.O.O.

BJELOPOLJE

2

M2 ARHITEKTURA D. O. O.

OTOČAC

371.200

KVIKI D.O.O.

PERUŠIĆ

4.800

ADELA D.O.O.

GOSPIĆ

2

ČARLI D.O.O.

OTOČAC

371.000

M.Ž.O. D.O.O.

OTOČAC

4.600

OTOČAN D. O. O.

OTOČAC

2

MI 2 J. D. O. O.

NOVALJA

366.100

DARIO D.O.O.

GOSPIĆ

4.600

BRINJE

2

NETDOMENA D.O.O.

SENJ

359.600

MAJSIĆ, D.O.O.

ČOVIĆI

4.600

BRINJE

2

ELEKTRON-S D.O.O.

RUDANOVAC

350.500

BRID D.O.O.

GOSPIĆ

4.500

GOSPIĆ

2

BAG D.O.O.

BAŠKE OŠTARIJE

343.900

PLENUS D.O.O.

OTOČAC

4.500

DRVNA BIOMASA D.O.O. BUCO-ŠNAJDER, VL. IVAN DRAŽENOVIĆ, BRINJE POLJOLIKA SAN, VL. NIKOLA KRALJIĆ I ŽELJKA JERGOVIĆ

OTOČAC

2


ŽUPANIJE

144

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 2015.

2015. % udjel u RH

Indeks 2014=100

2.927

2,55%

102,3

broj zaposlenih

26.811

3,09%

104,0

imovina ukupno

13.921.995.310

1,26%

107,4

13,67%

85,38%

ukupni prihod

12.396.586.864

1,91%

107,1

dobit nakon oporezivanja

651.538.360

1,80%

101,7

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

383.537.704

1,94%

124,5

92,57%

78,31%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

102,1

4.141

prosječna neto plaća

730.990.954

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

1,90%

126,9

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

462.216.300

LPT D.O.O.

PRELOG

54.075.700

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

738

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

357.348.200

TMT D.O.O.

ČAKOVEC

32.783.200

HAIX OBUĆA D.O.O.

MALA SUBOTICA

685

LPT D.O.O.

PRELOG

342.289.500

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

28.374.000

PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC

ČAKOVEC

660

PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC

ČAKOVEC

297.624.100

PROMMING D.O.O.

ČAKOVEC

20.291.300

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

584

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

259.383.700

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

20.080.200

EKO MEĐIMURJE D.D.

ŠENKOVEC

523

HILDING ANDERS D.O.O.

PRELOG

226.954.500

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

18.159.600

MEISO D.D. GORIČAN

GORIČAN

419

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

ČAKOVEC

218.694.300

PIB EXTRA D.O.O.

ŠTEFANEC

15.482.700

HILDING ANDERS D.O.O.

PRELOG

415

CENTROMETAL D.O.O.

MACINEC

210.653.400

CENTROMETAL D.O.O.

MACINEC

15.112.900

PROIZVODNJA PG D.O.O.

PRELOG

386

EKO MEĐIMURJE D.D.

ŠENKOVEC

209.396.500

ŠESTAN-BUSCH D.O.O.

PRELOG

14.626.100

VAJDA D. D. ČAKOVEC

ČAKOVEC

367

VAJDA D. D. ČAKOVEC

ČAKOVEC

195.063.100

ČAKOVEČKI MLINOVI,D.D.

ČAKOVEC

12.706.100

LPT D.O.O.

PRELOG

329

TVORNICA STOČNE HRANE D.D.

ČAKOVEC

185.198.300

NOVI FEROMONT D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

11.958.000

PRIMABIRO D.O.O.

ČAKOVEC

327

TEHNIX D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

178.311.500

HAIX OBUĆA D.O.O.

MALA SUBOTICA

10.952.200

NOVI FEROMONT D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

321

ČAKOVEČKI MLINOVI,D.D.

ČAKOVEC

156.495.700

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

ČAKOVEC

10.723.800

TEHNIX D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

312

RONIS D.O.O.

ČAKOVEC

142.878.400

MIDI D.O.O.

IVANOVEC

10.335.300

ČATEKS D.D.

ČAKOVEC

312

NOVI FEROMONT D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

137.950.300

TVORNICA STOČNE HRANE D.D.

ČAKOVEC

9.187.600

TE-PRO D.O.O.

VRHOVLJAN

251

TE-PRO D.O.O.

VRHOVLJAN

122.705.300

EKO MEĐIMURJE D.D.

ŠENKOVEC

7.812.600

RŽV D.O.O.

ČAKOVEC

251

HAIX OBUĆA D.O.O.

MALA SUBOTICA

120.364.100

GRATURS D.O.O. ČAKOVEC

STRAHONINEC

7.356.500

MEĐIMURJE PMP D.O.O.

ČAKOVEC

228

PROMMING D.O.O.

ČAKOVEC

117.441.200

ARNO D.O.O.

ČAKOVEC

6.361.800

ARTEFERRO DOHOMONT D.O.O.

GORIČAN

227

FERRO-PREIS D.O.O.

ČAKOVEC

113.885.500

KOMET D.O.O.

PRELOG

6.306.600

CENTROMETAL D.O.O.

MACINEC

222

TEGRA D.O.O.

ČAKOVEC

108.608.300

FEROKOTAO D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

6.282.100

FEROKOTAO D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

221

TMT D.O.O.

ČAKOVEC

105.526.800

NEORES D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

5.053.100

TMT D.O.O.

ČAKOVEC

219

FEROKOTAO D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

103.228.700

EUROMONTAŽA D.O.O.

PRIBISLAVEC

4.912.200

FERRO-PREIS D.O.O.

ČAKOVEC

216

MIP WEYLAND D.O.O.

PUŠĆINE

101.606.200

MEDIA-SOFT D.O.O.

ČAKOVEC

4.657.200

NEORES D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

203

AC JESENOVIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

101.338.700

BERNARDA D.O.O.

PUŠĆINE

4.475.700

KOMET D.O.O.

PRELOG

202

MEĐIMURJE PMP D.O.O.

ČAKOVEC

98.929.500

KASPAR PAPIR D.O.O.

PRELOG

4.196.200

ČAKOVEČKI MLINOVI,D.D.

ČAKOVEC

194

ČATEKS D.D.

ČAKOVEC

94.579.100

MEĐIMURJE PMP D.O.O.

ČAKOVEC

4.154.300

MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

ČAKOVEC

194

MIDI D.O.O.

IVANOVEC

88.832.400

DRVOTRADE D.O.O.

NEDELIŠĆE

4.078.000

METAL DEKOR D.O.O.

IVANOVEC

189

PRIMABIRO D.O.O.

ČAKOVEC

87.579.100

MEĐIMURJEPLET D. D.

ČAKOVEC

3.998.600

ALZAS ALARMS D.O.O.

ČAKOVEC

186

HEPLAST-PIPE D.O.O.

PRELOG

87.550.400

LETINA INTECH D.O.O.

ČAKOVEC

3.971.900

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

183

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


145

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

LETINA INTECH D.O.O.

ČAKOVEC

RŽV D.O.O. ĐURKIN D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

86.348.000

FERRO-PREIS D.O.O.

ČAKOVEC

3.970.800

BERNARDA D.O.O.

PUŠĆINE

180

ČAKOVEC

85.183.700

STROJARSTVO BRANILOVIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

3.840.600

ZRINSKI D.D.

ČAKOVEC

176

ČAKOVEC

84.359.000

SOBOČAN-INTERIJERI D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

3.777.300

PIB EXTRA D.O.O.

ŠTEFANEC

174

KVANTUM D.O.O.

PRELOG

73.712.900

MLIN JULIA D.O.O.

KOTORIBA

3.732.100

BAZENI KRIŠTOFIĆ J.D.O.O.

MACINEC

168

TONI D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

71.396.400

TONI D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

3.679.400

BRODSKA MONTAŽA D.O.O.

VRHOVLJAN

167

IM-COMP D.O.O.

ČAKOVEC

68.953.500

BIOINSTITUT D.O.O.

ČAKOVEC

3.407.900

PROMMING D.O.O.

ČAKOVEC

161

ŠESTAN-BUSCH D.O.O.

PRELOG

68.565.700

PRIMABIRO D.O.O.

ČAKOVEC

3.362.900

JELEN PROFESSIONAL D.O.O.

ČAKOVEC

161

KOMET D.O.O.

PRELOG

68.332.200

MARTI D.O.O.

PRELOG

3.254.300

TOPLICE SVETI MARTIN, D.D.

TOPLICE SVETI MARTIN

159

VLADO D.O.O.

DOMAŠINEC

66.336.300

EURO-UNIT D.O.O.

ČAKOVEC

2.989.100

IZGRADNJA D.O.O. DOMAŠINEC

DOMAŠINEC

149

LJEKARNA ČAKOVEC

ČAKOVEC

66.052.900

METALPRODUKT D.O.O.

BELICA

2.984.300

MIDI D.O.O.

IVANOVEC

148

SOBOČAN-INTERIJERI D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

65.935.900

PAVLIC - ASFALT - BETON

GORIČAN

2.873.800

TEGRA D.O.O.

ČAKOVEC

140

MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

ČAKOVEC

63.398.800

BAT D.O.O.

ČAKOVEC

2.856.800

MEĐIMURSKE VODE D.O.O.

ČAKOVEC

137

PIB EXTRA D.O.O.

ŠTEFANEC

61.791.400

ČAKOVEC

2.671.700

PANA D.O.O.

ČAKOVEC

137

MIKOL D.O.O.

ČAKOVEC

59.976.400

ČAKOVEC

2.648.900

AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC

ČAKOVEC

136

ARTEFERRO DOHOMONT D.O.O.

GORIČAN

54.809.000

RONIS D.O.O. STUDIO ZA DESIGN TEKSTILA I ODJEĆE "XENIA-DESIGN", KSENIJA VRBANIĆ, TEHNIX D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

2.550.400

GKP ČAKOM D.O.O.

MIHOVLJAN

128

MARK&PEX EUROPE SOLUTION D.O.O.

PRELOG

54.784.900

AUTOTRANSPORTI "MAJNIĆ"

PODTUREN

2.517.500

IM-COMP D.O.O.

ČAKOVEC

123

BAT D.O.O.

ČAKOVEC

54.226.600

ČATEKS D.D.

ČAKOVEC

2.398.800

EUROMONTAŽA D.O.O.

PRIBISLAVEC

119

MEĐIMURSKE VODE D.O.O.

ČAKOVEC

52.175.900

VLADO D.O.O.

DOMAŠINEC

2.210.700

LETINA INTECH D.O.O.

ČAKOVEC

117

BERNARDA D.O.O.

PUŠĆINE

51.670.800

ALZAS ALARMS D.O.O.

ČAKOVEC

2.202.200

TVORNICA STOČNE HRANE D.D.

ČAKOVEC

114

EZY INFOTECH D.O.O.

ČAKOVEC

47.963.800

SUPORT-SISTEMI D.O.O.

PRELOG

2.139.900

SOBOČAN-INTERIJERI D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

110

PAVLIC - ASFALT - BETON

GORIČAN

47.751.600

HGH D.O.O.

PRELOG

2.122.200

ĐURKIN D.O.O.

ČAKOVEC

105

MEĐIMURKA BS, D.O.O.

ČAKOVEC

47.361.800

AC KNEZ D.O.O.

ČAKOVEC

2.100.800

NESTOR D.O.O.

PRELOG

101

AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC

ČAKOVEC

46.771.400

S-SEČAN D.O.O.

IVANOVEC

2.096.000

BALI D.O.O.

DONJA DUBRAVA

92

PANA D.O.O.

ČAKOVEC

45.042.600

AGRICOLA D.O.O.

ČAKOVEC

2.074.100

BIOINSTITUT D.O.O.

ČAKOVEC

80

METAL DEKOR D.O.O.

IVANOVEC

43.391.600

MARING D.O.O.

NEDELIŠĆE

2.042.400

KERBEK D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

79

MLIN JULIA D.O.O.

KOTORIBA

43.034.500

VZ EL-TIM D.O.O.

ČAKOVEC

1.978.600

PAVLIC - ASFALT - BETON

GORIČAN

77

EURO-UNIT D.O.O.

ČAKOVEC

42.068.300

KVANTUM D.O.O.

PRELOG

1.958.700

VIKI D.O.O.

STRAHONINEC

72

PZ ČAKOVEC

ČAKOVEC

39.949.200

LJEKARNA ČAKOVEC

ČAKOVEC

1.924.100

ECON D.O.O.

PRELOG

72

TOPLICE SVETI MARTIN, D.D.

TOPLICE SVETI MARTIN

39.899.200

VNUK PRODUKT D.O.O.

OPOROVEC

1.906.800

GKP PRE-KOM D.O.O.

PRELOG

71

VNUK D.O.O.

VRHOVLJAN

36.648.800

MIŠIĆ

PODBREST

1.906.000

NMP - PRODUKT D.O.O.

NEDELIŠĆE

70

POLYCAN AEROSOLS D.O.O.

VRHOVLJAN

36.480.600

POLYCAN AEROSOLS D.O.O.

VRHOVLJAN

1.830.500

MTČ TVORNICA TRIKOTAŽE D.D. ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA

IZGRADNJA D.O.O. DOMAŠINEC

DOMAŠINEC

36.000.100

TID-EXTRA D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

1.819.900

EUROBETON D.D.

PRELOG

69

GKP ČAKOM D.O.O.

MIHOVLJAN

35.213.900

MIKOL D.O.O.

ČAKOVEC

1.803.000

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

ČAKOVEC

68

RAGUSA D.O.O.

PUŠĆINE

34.972.500

MREŽA M D.O.O.

ČAKOVEC

1.786.500

PZ ČAKOVEC

ČAKOVEC

68

PANEX TIM D.O.O.

ČAKOVEC

34.456.000

SOBOČAN D.O.O.

SVETI MARTIN NA MURI

1.775.900

MEĐIMURKA BS, D.O.O.

ČAKOVEC

68

DODLEK-AGRO D.O.O.

BELICA

33.481.900

TM D.O.O.

ČAKOVEC

1.737.700

ELTING D.O.O.

PUŠĆINE

65

ZRINSKI D.D.

ČAKOVEC

32.738.000

BRAVARIJA ŠTAMPAR D.O.O.

PRELOG

1.696.900

ŠESTAN-BUSCH D.O.O.

PRELOG

64

METALPRODUKT D.O.O.

BELICA

32.002.400

IZGRADNJA D.O.O. DOMAŠINEC

DOMAŠINEC

1.682.800

AMBIJENTI D.O.O.

ČAKOVEC

64

MARTI D.O.O.

PRELOG

31.823.800

SERVUS D.O.O.

ČAKOVEC

1.625.900

B.TEX D.O.O.

BELICA

63

NEORES D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

30.836.800

ROTOCOMERC D.O.O.

PRELOG

1.606.300

MARTI D.O.O.

PRELOG

62

B.T.C. D.O.O.

NEDELIŠĆE

30.529.200

RŽV D.O.O.

ČAKOVEC

1.594.900

PRO TEC TEKSTIL D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

62

MOHARIĆ COMMERCE D.O.O.

NEDELIŠĆE

30.300.600

PANEX TIM D.O.O.

ČAKOVEC

1.571.600

BAT D.O.O.

ČAKOVEC

61

LETINA INOX D.O.O.

MACINEC

30.289.900

DODLEK-AGRO D.O.O.

BELICA

1.564.600

RAGUSA D.O.O.

PUŠĆINE

61

MOBENZ D.O.O.

ČAKOVEC

29.646.900

EUROKLIMA D.O.O.

GORIČAN

1.558.700

HEPLAST-PIPE D.O.O.

PRELOG

58

TREMAK D.O.O.

DOMAŠINEC

29.546.100

NMP - PRODUKT D.O.O.

NEDELIŠĆE

1.558.400

VNUK D.O.O.

VRHOVLJAN

57

BIOINSTITUT D.O.O.

ČAKOVEC

29.178.700

INTER-VILIČARI D.O.O.

MIKLAVEC

1.489.000

KERMEK D.O.O.

ČAKOVEC

55

TKALEC TRANS D.O.O.

BOGDANOVEC

28.852.400

HRANA TEC D.O.O.

ČAKOVEC

1.473.700

HIDROTEHNIKA D.O.O.

SAVSKA VES

53

KASPAR PAPIR D.O.O.

PRELOG

28.120.800

MEĐIMURKA BS, D.O.O.

ČAKOVEC

1.470.000

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA D.O.O.

SAVSKA VES

53

BUKAL ELEKTRONIKA D.O.O.

ČAKOVEC

27.827.500

LETINA INOX D.O.O.

MACINEC

1.453.600

STROJARSTVO BRANILOVIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

50

S-SEČAN D.O.O.

IVANOVEC

27.425.600

NET D.O.O.

ŠENKOVEC

1.451.400

EUROKLIMA D.O.O.

GORIČAN

50

MEISO D.D. GORIČAN

GORIČAN

27.195.900

VIKI D.O.O.

STRAHONINEC

1.447.200

LJEKARNA ČAKOVEC

ČAKOVEC

49

B.TEX D.O.O.

BELICA

26.676.800

POLJOOPSKRBA D.O.O.

BELICA

1.436.800

I-KONG D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

49

AUTOPRIJEVOZNIK

GORNJI KRALJEVEC

25.369.100

MCS D.O.O.

STRAHONINEC

1.405.100

DODLEK-AGRO D.O.O.

BELICA

48

70


ŽUPANIJE

146 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

NET D.O.O.

ŠENKOVEC

25.088.300

KARLO TRANSPORTI D.O.O.

ČEHOVEC

VIKI D.O.O.

STRAHONINEC

25.063.200

PANIS D.O.O.

PROIZVODNJA PG D.O.O.

PRELOG

24.796.500

PLASTOMETALIK-VLAŠIĆ

CENTAR AUTO D.O.O.

ČAKOVEC

24.464.800

RUDI-EXPRESS D.O.O.

MIHOVLJAN

24.376.600

TEAM GRAĐENJE D.O.O.

ČAKOVEC

KERMEK D.O.O. MEĐIMURJEPLET D. D.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

1.382.200

PANA STOLARIJA D.O.O.

ČAKOVEC

48

MURSKO SREDIŠĆE

1.340.900

KAVRAN GRUPA D.O.O.

ČAKOVEC

47

MALA SUBOTICA

1.306.200

UNIMER D.O.O.

ČAKOVEC

46

INSTAL-PROMET KANIŽAJ D.O.O.

ČAKOVEC

1.305.700

I T D.O.O.

ČAKOVEC

45

AC JESENOVIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

1.279.000

VODOINSTALATERI D.O.O.

ČAKOVEC

45

24.150.600

MEĐIMURSKE VODE D.O.O.

ČAKOVEC

1.278.000

MEĐIMURJE IPC D.D.

ČAKOVEC

44

ČAKOVEC

23.882.100

AXIOM D.O.O.

ČAKOVEC

1.269.400

MEĐIMURJEPLET D. D.

ČAKOVEC

43

ČAKOVEC

23.718.300

BERKO D.O.O.

ČAKOVEC

1.265.700

VINCEK-TRGOTEKS D.O.O.

ČAKOVEC

43

PANEX DINAMIC D.O.O.

ČAKOVEC

23.438.800

MARODI D.O.O.

NEDELIŠĆE

1.180.200

ZT - ZGRADARSKA TEHNIKA D.O.O.

ČAKOVEC

43

ENERGO PROJECTS D.O.O.

VRHOVLJAN

23.320.800

BIO-VITA D.O.O.

KOTORIBA

1.179.400

AQUA-INSTALACIJE D.O.O.

ŠENKOVEC

43

GRAMEX D.O.O.

PRELOG

23.188.100

DOM ZA ODRASLE OSOBE KOTORIBA

KOTORIBA

1.168.000

AC JESENOVIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

42

LJEKARNA POČUČA ČAKOVEC

ČAKOVEC

23.072.900

CET - CUTTING EDGE TECHNOLOGIES D.O.O. ČAKOVEC

1.147.700

GP EKOM D.O.O.

ČAKOVEC

42

AUTOTRANSPORTI "MAJNIĆ"

PODTUREN

22.411.300

TREMAK D.O.O.

DOMAŠINEC

1.093.600

TKALEC TRANS D.O.O.

BOGDANOVEC

42

ANTUN D.O.O.

DONJI HRAŠĆAN

22.288.400

IM-COMP D.O.O.

ČAKOVEC

1.065.700

MEGRAD 3B D.O.O.

NOVAKOVEC

41

MARODI D.O.O.

NEDELIŠĆE

22.277.100

AUTOSET TUREK D.O.O.

CIRKOVLJAN

1.059.400

AUTOPRIJEVOZNIK

GORNJI KRALJEVEC

40

MGP D.O.O.

ČAKOVEC

22.161.200

MARK&PEX EUROPE SOLUTION D.O.O.

PRELOG

1.043.500

TM D.O.O.

ČAKOVEC

39

NMP - PRODUKT D.O.O.

NEDELIŠĆE

22.157.300

O.M.T. D.O.O.

IVANOVEC

1.026.600

ENIGMA DESIGN D.O.O.

ČAKOVEC

39

SERVUS D.O.O.

ČAKOVEC

22.147.100

DIZ - CNC D.O.O.

VRHOVLJAN

1.022.400

REINOX D.O.O.

BREZJE

39

D.G. COMMERCE D.O.O. PRELOG

PRELOG

21.989.000

PAKPLUS D.O.O.

ČAKOVEC

1.019.600

BETAPLAST D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

37

JELEN PROFESSIONAL D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA "LJEKARNE PETEK" UNIMER D.O.O.

ČAKOVEC

21.909.500

AGRO-HOBLAJ D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

990.700

MOTO-TEKS D.O.O.

DEKANOVEC

37

MALA SUBOTICA

21.495.000

CA NEKRETNINE D.O.O.

ČAKOVEC

980.000

MUŠKATLJIN D.O.O.

DONJI VIDOVEC

37

ČAKOVEC

21.480.600

PRINTEX D.O.O.

ČAKOVEC

966.200

SATURO D.O.O.

STRAHONINEC

37

SISTEM MEP D.O.O.

MALA SUBOTICA

21.308.300

BAAMBI CARGO

DONJI KRALJEVEC

926.900

O.M.T. D.O.O.

IVANOVEC

37

AUTOKUĆA GAŠPARIĆ D.O.O.

STRAHONINEC

21.226.700

C TIM D.O.O.

ČAKOVEC

909.900

EURO-UNIT D.O.O.

ČAKOVEC

36

EKO-TERRA D.O.O.

PUŠĆINE

21.196.000

JAVNI BILJEŽNIK IVAN MARODI

ČAKOVEC

904.400

HAVA J.D.O.O.

IVANOVEC

36

ARNO D.O.O.

ČAKOVEC

20.579.800

VNUK D.O.O.

VRHOVLJAN

891.700

STM D.O.O.

GORNJI HRAŠĆAN

36

ELCOP D.O.O.

ČAKOVEC

20.568.000

C LAB D.O.O.

ČAKOVEC

889.200

DOMET D.O.O.

PRELOG

36

ALZAS ALARMS D.O.O.

ČAKOVEC

20.290.600

ELETCRO D.O.O.

ČAKOVEC

886.700

MARKOV-TRADE D.O.O.

ČAKOVEC

36

STROJARSTVO BRANILOVIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

20.270.300

DAVID & COMPANY, D.O.O.

VRATIŠINEC

873.300

SARA TRANS D.O.O.

PRIBISLAVEC

36

SUPORT-SISTEMI D.O.O.

PRELOG

20.195.200

OBDURA D.O.O.

STRAHONINEC

868.400

ELCOP D.O.O.

ČAKOVEC

36

EUROKLIMA D.O.O.

GORIČAN

20.013.400

URBIA D.O.O.

ČAKOVEC

862.900

RUDI-EXPRESS D.O.O.

MIHOVLJAN

36

VNUK PRODUKT D.O.O.

OPOROVEC

19.987.700

TEGRA D.O.O.

ČAKOVEC

842.100

TEKELI PROJEKT - INŽENJERING D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

35

DRVOTRADE D.O.O. STUDIO ZA DESIGN TEKSTILA I ODJEĆE "XENIA-DESIGN", KSENIJA VRBANIĆ, ELEKTROINSTALATERI D.O.O.

NEDELIŠĆE

19.872.300

CNC PUŠNIK D.O.O.

ČAKOVEC

836.700

MURSKO SREDIŠĆE

35

ČAKOVEC

19.563.900

GRAMEX D.O.O.

PRELOG

828.300

ČAKOVEC

34

ČAKOVEC

19.399.200

TOMAPLAST D.O.O.

ČEHOVEC

826.700

P-M.T.Č. D.O.O. STUDIO ZA DESIGN TEKSTILA I ODJEĆE "XENIA-DESIGN", KSENIJA VRBANIĆ, MKA*DEMING D.O.O.

ČAKOVEC

34

EUROMONTAŽA D.O.O.

PRIBISLAVEC

19.258.800

MOBENZ D.O.O.

ČAKOVEC

811.500

MAG-COMMERCE D.O.O.

ŠENKOVEC

34

TM D.O.O.

ČAKOVEC

18.768.200

PFEIFER-TTI D.O.O.

ČAKOVEC

796.000

D.G. COMMERCE D.O.O. PRELOG

PRELOG

33

KAVRAN GRUPA D.O.O.

ČAKOVEC

18.737.000

PANA D.O.O.

ČAKOVEC

787.500

DOMJANIĆ TEKSTIL D.O.O.

SLEMENICE

33

PFEIFER-TTI D.O.O.

ČAKOVEC

18.705.400

GALIVET D.O.O.

PRELOG

774.800

INTERMEGRAD D.O.O.

ČAKOVEC

33

TEKELI PROJEKT - INŽENJERING D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

18.526.700

INPIRIO D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

767.000

ELEKTROINSTALATERI D.O.O.

ČAKOVEC

33

MEC D.O.O.

NEDELIŠĆE

18.492.500

AMBIJENTI D.O.O.

ČAKOVEC

753.600

GALIVET D.O.O.

PRELOG

32

SILADIAGRO D.O.O.

KOTORIBA

18.360.900

752.100

KABEL-MONT D.O.O.

DOMAŠINEC

32

STRAHONINEC

18.283.000

MALA SUBOTICA

743.400

SVJEĆARSTVO "DOBOŠIĆ"

LOPATINEC

32

SILADI D.O.O.

KOTORIBA

17.942.300

INTERMEGRAD D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA "LJEKARNE PETEK" VIZ-EX D.O.O.

ČAKOVEC

CHAKY D.O.O.

NEDELIŠĆE

732.800

SENKO D.O.O.

ŠTEFANEC

32

BRODSKA MONTAŽA D.O.O.

VRHOVLJAN

17.626.600

JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA ZVONAREK

ČAKOVEC

727.700

TRGOŠPED D.O.O.

NEDELIŠĆE

31

HIDROTEHNIKA D.O.O.

SAVSKA VES

17.605.500

GO-TEK D.O.O.

ČAKOVEC

718.300

PANEX DINAMIC D.O.O.

ČAKOVEC

30

MURASPID D.O.O.

HODOŠAN

17.570.900

RUDI-EXPRESS D.O.O.

MIHOVLJAN

714.900

R&S SOCKS DIZAJN D.O.O.

ČAKOVEC

30

GALIVET D.O.O.

PRELOG

17.545.900

JAVNI BILJEŽNIK JASENKA CRNČEC

ČAKOVEC

714.200

ARNO D.O.O.

ČAKOVEC

30

MEGRAD 3B D.O.O.

NOVAKOVEC

17.327.700

JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.

ČEHOVEC

713.900

POLYCAN AEROSOLS D.O.O.

VRHOVLJAN

29

BETAPLAST D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

17.170.400

VIZIJA D.O.O.

NEDELIŠĆE

711.000

NOSTRO D.O.O.

SLEMENICE

29

SARA TRANS D.O.O.

PRIBISLAVEC

17.100.600

RAGUSA D.O.O.

PUŠĆINE

705.700

NDK D.O.O.

SVETI URBAN

29

BIO ULJARICE D.O.O.

ČAKOVEC

17.078.900

STATOPLAST D.O.O.

SVETI URBAN

688.100

DG SPORT D.O.O.

PRELOG

29

EUROBETON D.D.

PRELOG

16.606.800

METALNE KONSTRUKCIJE ŠVENDA D.O.O. ČAKOVEC

680.300

PRINTEX D.O.O.

ČAKOVEC

29


147

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

TRGOŠPED D.O.O.

NEDELIŠĆE

HRANA TEC D.O.O. MAG-COMMERCE D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

16.158.100

VETA D.O.O.

ČAKOVEC

660.000

ČAKOVEC

16.104.200

ELTING D.O.O.

PUŠĆINE

658.700

ŠENKOVEC

16.029.500

MURSKO SREDIŠĆE

658.300

AUTO-CENTAR BAUMGARTNER D.O.O.

ČAKOVEC

15.936.100

DONJI KRALJEVEC

648.200

I T D.O.O.

ČAKOVEC

15.845.600

IAF D.O.O. ŠTEFAN VJERA MR. PH.- LJEKARNA ČAKOVEC BRILJANT

ČAKOVEC

IPC D.O.O.

ČAKOVEC

15.832.700

MUTUI D.O.O.

HLAPIČINA

KARLO TRANSPORTI D.O.O.

ČEHOVEC

15.753.400

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

ROTOCOMERC D.O.O.

PRELOG

15.658.600

KONPLAST D.O.O.

TRANS-KUKOVEC D.O.O.

STRAHONINEC

15.376.100

MARKOV-TRADE D.O.O.

ČAKOVEC

POLJO POSAVEC D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

NEDELIŠĆE

29

TREMAK D.O.O.

DOMAŠINEC

28

B-LOG D.O.O.

BELICA

28

AUTO-STOP D.O.O.

ČAKOVEC

28

638.400

ALPRO-ŠARDI D.O.O.

SELNICA

28

627.000

MURASPID D.O.O.

HODOŠAN

28

PRELOG

617.500

SISTEM MEP D.O.O.

MALA SUBOTICA

28

PUŠĆINE

614.600

S-SEČAN D.O.O.

IVANOVEC

27

FLETEN-SEVER D.O.O.

PRELOG

587.500

ČAKOVEC

27

15.242.600

ELEKTROMEHANIKA

ČAKOVEC

571.700

DUNJKOVEC

15.146.800

VUPAK D.O.O.

PRELOG

556.600

DJEČJI VRTIĆ DJEČJA MAŠTA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE HODOŠAN ALFA CAR D.O.O.

ALFA CAR D.O.O.

DONJA DUBRAVA

15.066.700

REINOX D.O.O.

BREZJE

553.600

ANTUN D.O.O.

DONJI HRAŠĆAN

27

GREGORINČIĆ D.O.O.

PRHOVEC

15.017.300

INGOLAB D.O.O.

ČAKOVEC

553.400

MIKOL D.O.O.

ČAKOVEC

26

EMPORIUM D.O.O.

SVETI MARTIN NA MURI

14.945.500

TECTUM D.O.O.

ČAKOVEC

547.500

INSTALACIJE BOČKAJ D.O.O.

DOMAŠINEC

26

SAM-PROMET D.O.O.

DONJA DUBRAVA

14.662.600

MGP D.O.O.

ČAKOVEC

545.800

PANEX D.D.

ČAKOVEC

26

AGRARIA D.O.O.

ČAKOVEC

14.609.300

MARKOV-TRADE D.O.O.

ČAKOVEC

544.900

MAESTRAL D.O.O.

ČAKOVEC

26

INTERMEGRAD D.O.O.

ČAKOVEC

14.353.200

JAVNI BILJEŽNIK LJILJANA BLAŽEKA

PRELOG

537.300

JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.

ČEHOVEC

26

PANA STOLARIJA D.O.O.

ČAKOVEC

14.341.400

AQUA-INSTALACIJE D.O.O.

ŠENKOVEC

537.300

LEŠKO D.O.O.

VRATIŠINEC

26

ALPRO-ŠARDI D.O.O.

SELNICA

14.051.900

ČAKOVEC

530.700

FERROMONT-KR D.O.O.

MIHOVLJAN

26

NARANĐA TRANSPORT D.O.O.

HODOŠAN

13.639.900

BELICA

523.400

LEPOGLAVEC D.O.O.

GORIČAN

26

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA D.O.O.

SAVSKA VES

13.551.100

CENTAR ALATA PFEIFER D.O.O. POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ, ZLATKO VINKOVIĆ SARA TRANS D.O.O.

PRIBISLAVEC

517.200

TRANS-KUKOVEC D.O.O.

STRAHONINEC

26

ZADOL GRUPA D.O.O.

PRELOG

13.387.400

INSTALACIJE BOČKAJ D.O.O.

DOMAŠINEC

512.200

B.T.C. D.O.O.

NEDELIŠĆE

26

SENKO D.O.O.

ŠTEFANEC

13.291.400

FLORIAN LUGITSCH D.O.O.

KOTORIBA

512.100

KVANTUM D.O.O.

PRELOG

25

GINSTAL D.O.O.

BELICA

13.277.700

ALS D.O.O.

HLAPIČINA

510.400

DJEČJI VRTIĆ ŽIBEKI

ČAKOVEC

25

CEE D.O.O.

ČAKOVEC

13.033.700

ELEKTROINSTALATERI D.O.O.

ČAKOVEC

503.800

DIKA ŠTIK D.O.O.

VRATIŠINEC

25

KERBEK D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

12.996.300

AUTO-AKCIJA D.O.O.

NOVO SELO ROK

499.400

SOVA D.O.O.

PRELOG

25

KOMUNA

IVANOVEC

12.809.900

LITUS D.O.O.

PRELOG

491.400

ELKOS D.O.O.

KOTORIBA

25

INPIRIO D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

12.527.600

OBRADA LIMOVA - PREMUŠ D.O.O.

ŠENKOVEC

486.500

PPM D.O.O.

ČAKOVEC

25

AMBIJENTI D.O.O.

ČAKOVEC

12.525.500

BUKAL ELEKTRONIKA D.O.O.

ČAKOVEC

485.000

PANIS D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

25

INTERAGRICO D.O.O.

ČAKOVEC

12.477.600

GEO-CENTAR, D.O.O.

ČAKOVEC

484.700

VINA-BRKIĆ D.O.O.

ŽELEZNA GORA

25

AGRICOLA D.O.O.

ČAKOVEC

12.342.700

UNION D. D.

ČAKOVEC

483.800

ZADOL GRUPA D.O.O.

PRELOG

25

MATIĆ BENZINSKA PUMPA D.O.O.

ČAKOVEC

12.317.600

TRECON D.O.O.

BREZJE

481.900

AUTOTRANSPORTI "MAJNIĆ"

PODTUREN

25

DOMET D.O.O. POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ, ZLATKO VINKOVIĆ ECON D.O.O.

PRELOG

12.221.600

VALENS CONSILIUM D.O.O.

PRELOG

479.800

TONI D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

25

BELICA

12.050.700

R&S SOCKS DIZAJN D.O.O.

ČAKOVEC

476.700

MEGA METAL D.O.O.

NEDELIŠĆE

24

PRELOG

12.000.600

LIST MEĐIMURJE D.O.O.

ČAKOVEC

471.600

SOBOČAN-GRADNJA D.O.O.

LAPŠINA

24

ELTING D.O.O.

PUŠĆINE

11.778.100

ODVJETNIK DAVOR IVANČIĆ

ČAKOVEC

468.900

LETINA INOX D.O.O.

MACINEC

23

PLANA D.O.O.

MALA SUBOTICA

11.593.200

AGRA D.O.O.

ČAKOVEC

463.100

KRALJEVSKE SLASTICE D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

23

VENTILACIJSKI SISTEMI MIKEC D.O.O.

GORIČAN

11.557.700

AUTOPRIJEVOZNIK

ČAKOVEC

456.200

ZLATARNA DOMINIK

ČAKOVEC

23

ROTOR

MAČKOVEC

11.441.900

LOPATINEC

455.200

MURA-METAL D.O.O.

KOTORIBA

23

MEDIA-SOFT D.O.O.

ČAKOVEC

11.399.800

DONJI KRALJEVEC

453.600

METALNE KONSTRUKCIJE ŠVENDA D.O.O. ČAKOVEC

23

DAVID BETON D.O.O.

DOMAŠINEC

11.337.000

SVJEĆARSTVO "DOBOŠIĆ" OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MLADEN SRPAK MEI D.O.O.

KOTORIBA

447.600

MARING D.O.O.

NEDELIŠĆE

23

TURBO AUTO CENTAR D.O.O.

DOMAŠINEC

11.279.400

PRINTAMO ZA VAS D.O.O.

ČAKOVEC

445.100

PLASTOMETALIK-VLAŠIĆ

MALA SUBOTICA

23

KARAD METAL D.O.O.

PRELOG

11.124.200

EKO ENERGIJA D.O.O.

ČAKOVEC

441.300

VENTILACIJSKI SISTEMI MIKEC D.O.O.

GORIČAN

23

GKP PRE-KOM D.O.O.

PRELOG

10.998.800

STIL D.O.O.

PALOVEC

434.500

MEC D.O.O.

NEDELIŠĆE

23

PLASTOMETALIK-VLAŠIĆ

MALA SUBOTICA

10.971.600

MULTIPRO D.O.O.

ČAKOVEC

434.400

MARODI D.O.O.

NEDELIŠĆE

23

LEPOGLAVEC D.O.O.

GORIČAN

10.904.800

ČAKOVEC

431.400

LJEKARNA POČUČA ČAKOVEC

ČAKOVEC

23

LJEKARNA DOMINKO

PLEŠKOVEC

10.864.800

ČAKOVEC

427.100

METALPRODUKT D.O.O.

BELICA

22

VZ EL-TIM D.O.O.

ČAKOVEC

10.690.300

AGRARIA D.O.O. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA "DR. PERCAČ" MEGA METAL D.O.O.

NEDELIŠĆE

422.800

ČAKOVEC

22

REINOX D.O.O.

BREZJE

10.533.100

E. T. TOYS D.O.O.

NEDELIŠĆE

414.600

SLAKOVEC

22

INSTAL-PROMET KANIŽAJ D.O.O.

ČAKOVEC

10.486.100

AUTOKUĆA GAŠPARIĆ D.O.O.

STRAHONINEC

414.500

USTANOVA ŽIVKOVIĆ DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAKOVEC KATEX D.O.O.

ČAKOVEC

22

LADIĆ-VIT D.O.O.

ČAKOVEC

10.383.500

PANEX AGM D.O.O.

ČAKOVEC

412.600

KAVANA I CATERING "ARKA"

SVETI MARTIN NA MURI

22

SVJEĆARSTVO "DOBOŠIĆ"

LOPATINEC

10.329.300

DML LOGISTIKA D.O.O.

NEDELIŠĆE

412.000

DOM ZA ODRASLE OSOBE KOTORIBA

KOTORIBA

22

VODOINSTALATERI D.O.O.

ČAKOVEC

10.164.900

METALOPROJEKT D.O.O.

DOMAŠINEC

406.600

ŠTEFULJ-MS D.O.O.

PUŠĆINE

22

DRVOTRADE D.O.O.

HODOŠAN

27

DONJA DUBRAVA

27


ŽUPANIJE

148 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

PANEX AGM D.O.O.

ČAKOVEC

AGRO-AMERIKA D.O.O.

MALA SUBOTICA

MARING D.O.O.

NEDELIŠĆE

FERROMONT-KR D.O.O.

MIHOVLJAN

PRINTEX D.O.O.

ČAKOVEC

MMK-MATIĆ D.O.O.

ukupni prihod 10.007.900

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

MILENA GRADNJA D.O.O.

HLAPIČINA

406.300

DABLA D.O.O.

DONJI PUSTAKOVEC

22

9.887.100

SOFTWISE D.O.O.

ČAKOVEC

405.500

PRERADA MESA "KIŠ"

DONJI KRALJEVEC

22

9.866.400

KOL-TRANSPORT

PRELOG

402.100

MEDIA-SOFT D.O.O.

ČAKOVEC

22

9.828.100

RESTORAN KRISTAL D.O.O.

ČAKOVEC

401.600

GREGORINČIĆ D.O.O.

PRHOVEC

22

9.787.100

HEPLAST-PIPE D.O.O.

PRELOG

401.600

AUTOKUĆA GAŠPARIĆ D.O.O.

STRAHONINEC

22

ČEHOVEC

9.610.200

REVITANA D.O.O.

ČAKOVEC

397.000

NET D.O.O.

ŠENKOVEC

22

MEĐIMURJE IPC D.D.

ČAKOVEC

9.562.800

IZRADA I BRUŠENJE REZNIH ALATA

ZEBANEC SELO

396.800

MIP WEYLAND D.O.O.

PUŠĆINE

21

A.M.C. MEĐIMURJE D.O.O.

ČAKOVEC

9.492.800

LEPOGLAVEC D.O.O.

GORIČAN

391.000

JUNIOR D.O.O.

ČAKOVEC

21

ELEKTRIC-CO D.O.O.

ČAKOVEC

9.469.700

MURA-METAL D.O.O.

KOTORIBA

388.200

KRAN MONT GRADNJA D.O.O.

ČAKOVEC

21

BALI D.O.O.

DONJA DUBRAVA

9.439.400

DAVID BETON D.O.O.

DOMAŠINEC

383.300

UNION D. D.

ČAKOVEC

21

POVRĆE KOSI D.O.O.

TOTOVEC

9.413.500

ARMAT D.O.O.

STRAHONINEC

377.700

STATOPLAST D.O.O.

SVETI URBAN

21

START D.O.O.

MALA SUBOTICA

9.394.500

ZT - ZGRADARSKA TEHNIKA D.O.O.

ČAKOVEC

377.300

QUADRO D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

21

JAKOPIĆ D.O.O.

ŽABNIK

9.391.400

OPTIMUS LAB D.O.O.

ČAKOVEC

373.800

POZVEK D.O.O.

DUNJKOVEC

21

ELKOS AUTOMATIKA D.O.O.

KOTORIBA

9.319.500

ARTEFERRO DOHOMONT D.O.O.

GORIČAN

367.800

C LAB D.O.O.

ČAKOVEC

21

HEMA D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

9.265.800

NEO-IT D.O.O.

ČAKOVEC

367.300

ŠVENDA-TARMANN CHEMIE D.O.O.

ČEHOVEC

21

MKA*DEMING D.O.O.

ČAKOVEC

9.176.200

DOMET D.O.O.

PRELOG

363.900

MLIN JULIA D.O.O.

KOTORIBA

21

BRID D.O.O.

ČAKOVEC

9.036.900

AGRO-KRNJAK D.O.O.

BELICA

363.000

20

NEDELIŠĆE

9.034.000

TRANSPORTI TROJAK

PUŠĆINE

351.300

SELNICA

20

GP EKOM D.O.O.

ČAKOVEC

8.997.800

POVRĆE KOSI D.O.O.

TOTOVEC

348.500

HODOŠAN

20

LEŠKO D.O.O.

VRATIŠINEC

8.821.700

D.G. COMMERCE D.O.O. PRELOG

PRELOG

348.500

ELEKTRIC-CO D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ŠČAVNIČAR USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU STRAHIJA PALFI D.O.O.

ČAKOVEC

AUTOPRIJEVOZNIK

BELICA

20

VIDRA D.O.O.

ČAKOVEC

8.656.700

M-INVESTA D.O.O. ČAKOVEC

ČAKOVEC

346.900

INKA-PROJEKT J.D.O.O.

SELNICA

20

AUTOPRIJEVOZNIK

PODBREST

8.612.000

ALPRO-ŠARDI D.O.O.

SELNICA

345.400

NOTUS D.O.O.

ČAKOVEC

20

GRATURS D.O.O. ČAKOVEC

STRAHONINEC

8.519.600

PANA STOLARIJA D.O.O.

ČAKOVEC

345.300

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

PRELOG

20

PAKPLUS D.O.O.

ČAKOVEC

8.517.900

UNIPLUS D.O.O.

ČAKOVEC

344.700

PANEX TIM D.O.O.

ČAKOVEC

19

O.M.T. D.O.O.

IVANOVEC

8.511.300

BETAPLAST D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

343.300

DJEČJI VRTIĆ LOPTICA

ČAKOVEC

19

AGRO-EL D.O.O.

IVANOVEC

8.503.800

ČAKOVECSTAN D.O.O.

ČAKOVEC

343.000

TO-MA D.O.O.

SAVSKA VES

19

MOTORENI

NEDELIŠĆE

8.465.600

LADIĆ, VL. IVICA LADIĆ

STRAHONINEC

342.200

KOLAR

STRAHONINEC

19

DML LOGISTIKA D.O.O.

NEDELIŠĆE

8.356.600

MATIĆ BENZINSKA PUMPA D.O.O.

ČAKOVEC

341.400

RASADNIK IVA D.O.O.

ŠTEFANEC

19

ŠVENDA-TARMANN CHEMIE D.O.O.

ČEHOVEC

8.328.500

M.I.P. - METAL D.O.O.

PUŠĆINE

339.800

TOROID-ENERGIJA D.O.O.

NEDELIŠĆE

19

PCO GROUP D.O.O.

ČAKOVEC

8.299.700

NENAD KOSI POLJOPRIVREDNIK

TOTOVEC

338.800

MIJOR D.O.O.

ČAKOVEC

19

ZAGRO D. O. O.

MALA SUBOTICA

8.295.000

NARANĐA TRANSPORT D.O.O.

HODOŠAN

335.100

MEĐIMURJE ZAING D.O.O. ČAKOVEC

ČAKOVEC

19

INTER-VILIČARI D.O.O.

MIKLAVEC

8.256.400

HIDROTEHNIKA D.O.O.

SAVSKA VES

329.500

KOS D.O.O.

KOTORIBA

19

MEĐIMURJE EXPRESS D.O.O.

SAVSKA VES

8.252.900

METAL DEKOR D.O.O.

IVANOVEC

328.800

MEĐIMURJE EXPRESS D.O.O.

SAVSKA VES

19

KOL-TRANSPORT

PRELOG

8.216.700

VELA-ČAKOVEC D.O.O.

ČAKOVEC

328.200

PANEX AGM D.O.O.

ČAKOVEC

19

EUROMUSIC AGENCY D.O.O.

ČAKOVEC

8.177.800

LP-STIL D.O.O.

GRABROVNIK

326.900

TEAM GRAĐENJE D.O.O.

ČAKOVEC

19

PRERADA MESA "KIŠ"

DONJI KRALJEVEC

8.113.600

HODEX D.O.O.

STRAHONINEC

325.100

BUKAL ELEKTRONIKA D.O.O.

ČAKOVEC

19

ENIGMA STARS D.O.O.

ČAKOVEC

8.080.800

AUTOPRIJEVOZNIK

GORNJI KRALJEVEC

324.300

SERVUS D.O.O.

ČAKOVEC

18

DINAMIC TRADE D.O.O.

ČAKOVEC

8.059.500

RB TEHNIKA D.O.O.

ČAKOVEC

323.600

MISTEKS PRO D.O.O.

ŽIŠKOVEC

18

KABEL-MONT D.O.O.

DOMAŠINEC

8.016.300

NESTOR D.O.O.

PRELOG

322.900

AGGERO D.O.O.

ČAKOVEC

18

C LAB D.O.O.

ČAKOVEC

7.987.900

PLINOTEHNIKA D.O.O.

ČAKOVEC

322.400

BINA D.O.O.

ČAKOVEC

18

VINA-BRKIĆ D.O.O.

ŽELEZNA GORA

7.981.200

A R C D.O.O.

ČAKOVEC

322.300

TELEMONT D.O.O.

DEKANOVEC

18

IDA COMERC D.O.O.

PRELOG

7.939.300

AUTOPRIJEVOZNIK

NEDELIŠĆE

318.800

DIZ - CNC D.O.O.

VRHOVLJAN

18

TRGOPROM D.O.O.

ČAKOVEC

7.928.900

INVESTARX D.O.O.

SAVSKA VES

315.300

VIDRA D.O.O.

ČAKOVEC

18

ELEKTROINSTALACIJE

PRELOG

7.886.200

SOLEKTRA D.O.O.

ČAKOVEC

313.800

RONIS D.O.O.

ČAKOVEC

17

KANASTA D.O.O.

NEDELIŠĆE

7.862.900

ZAGRO D. O. O.

MALA SUBOTICA

309.800

PRIBISLAVEC

17

POZVEK D.O.O.

DUNJKOVEC

7.815.900

JAMBROŠIĆ TOURS

MURSKO SREDIŠĆE

309.500

MURSKO SREDIŠĆE

17

KOS D.O.O.

KOTORIBA

7.698.500

SENKO D.O.O.

ŠTEFANEC

308.500

FASHION STARS J.D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE STUBIČAR NORD – ING D.O.O.

ČAKOVEC

17

YACHT 202 D.O.O.

ČAKOVEC

7.678.900

POZVEK D.O.O.

DUNJKOVEC

305.200

PLEH TIM D.O.O.

GORNJI HRAŠĆAN

17

NESTOR D.O.O.

PRELOG

7.637.900

KATEX D.O.O.

ČAKOVEC

302.300

ROYAL TRADE D.O.O.

VRATIŠINEC

17

JURČEC-TRANSPORTI D.O.O. ŠTEFAN VJERA MR. PH.- LJEKARNA ČAKOVEC DABLA D.O.O.

PRELOG

7.596.500

SITOTISAK "POMOR"

ČAKOVEC

301.600

RESTORAN KRISTAL D.O.O.

ČAKOVEC

17

DONJI KRALJEVEC

7.536.900

TERMOINST-MT D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

300.300

NITRAT D.O.O.

ČAKOVEC

17

DONJI PUSTAKOVEC

7.505.200

GKP ČAKOM D.O.O.

MIHOVLJAN

294.100

MESNICA MIHALIĆ D.O.O.

NEDELIŠĆE

17

TARANDEK TRANSPORTI D.O.O.

ZASADBREG

7.480.500

AUTOPRIJEVOZNIK

ČAKOVEC

293.000

ČAKOVECSTAN D.O.O.

ČAKOVEC

17


149

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

METALNE KONSTRUKCIJE ŠVENDA D.O.O. ČAKOVEC

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

7.442.000

JURČEC-TRANSPORTI D.O.O.

PRELOG

292.600

HEMA D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

17 17

JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.

ČEHOVEC

7.428.100

R - 105

SELNICA

291.400

NARANĐA TRANSPORT D.O.O.

HODOŠAN

TID-EXTRA D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

7.423.300

MAGDIĆ D.O.O.

MALA SUBOTICA

291.100

STRAHONINEC

17

AUTOSET TUREK D.O.O.

CIRKOVLJAN

7.418.400

JAVNI BILJEŽNIK SANDA JALŠOVEC

ŠENKOVEC

290.300

MALA SUBOTICA

17

P-M.T.Č. D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

7.409.100

IZAZOV D.O.O. AUTOŠKOLA KOLEDŽ

ČAKOVEC

288.300

CHAKY D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA "LJEKARNE PETEK" MOBENZ D.O.O.

ČAKOVEC

17

ARMAT D.O.O.

STRAHONINEC

7.385.700

PRELOG

287.700

MOHARIĆ COMMERCE D.O.O.

NEDELIŠĆE

17

ŠTEFULJ-MS D.O.O.

PUŠĆINE

7.376.400

ČAKOVEC

286.900

EZY INFOTECH D.O.O.

ČAKOVEC

17

QUADRO D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

7.317.300

DRVO BRUSIONA D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZNIŠTVO I VUČNA SLUŽBA, VL. ZDRAVKO PAVLIC DAVOR D.O.O.

NEDELIŠĆE

285.200

KASPAR PAPIR D.O.O.

PRELOG

16

PANIS D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

7.242.800

FDS D.O.O.

NEDELIŠĆE

284.300

ŠTIKMA D.O.O.

SLEMENICE

16

PPM D.O.O.

ČAKOVEC

7.203.400

MIHOVLJAN

282.900

GROZD D.O.O.

DONJI VIDOVEC

16

TS-PROM

ČAKOVEC

7.202.000

PODBREST

281.500

CNC-OBRADA D.O.O.

VRHOVLJAN

16

GALERIJA SJEVER D.O.O.

ČAKOVEC

7.197.100

TWIX-TRADE D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO RADOVIĆ ANTUN MOZAIK GRANIT-MRAMOR D.O.O.

ŠTRUKOVEC

280.800

MD & V D.O.O.

OKRUGLI VRH

16

FRUCTUS KRESTO D.O.O.

ČAKOVEC

7.117.100

KOS D.O.O.

KOTORIBA

280.500

KONPLAST D.O.O.

PUŠĆINE

16

LETINA VEM D.O.O.

ČAKOVEC

7.065.000

279.700

CNC PUŠNIK D.O.O.

ČAKOVEC

16

PRELOG

7.034.100

BANFI

278.900

JVM METALIK D.O.O.

IVANOVEC

16

R&S SOCKS DIZAJN D.O.O.

ČAKOVEC

7.016.600

MBT-INŽENJERING D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DRAGUTIN KUNČIĆ POKER PIK D.O.O.

MACINEC

HGH D.O.O.

ČAKOVEC

278.800

DRVO-ALUMINIJ D.O.O.

DONJA DUBRAVA

16

ENSOLIS PROIZVODNJA D.O.O.

DOMAŠINEC

6.923.700

PANEX DINAMIC D.O.O.

ČAKOVEC

278.800

MCS D.O.O.

STRAHONINEC

16

AGRA D.O.O.

ČAKOVEC

6.906.800

AUTOPRIJEVOZNIK

PODBREST

278.000

DUVETICA HR D.O.O.

ČAKOVEC

16

K-N TRUCK J.D.O.O.

SLAKOVEC

6.832.200

AUTOPRIJEVOZNIK

ŠENKOVEC

273.300

LIST MEĐIMURJE D.O.O.

ČAKOVEC

16

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

PRELOG

6.799.100

PRAONICA RUBLJA "MALOVIĆ"

MURSKO SREDIŠĆE

272.700

KLIMA LS D.O.O.

PRELOG

16

NOTUS D.O.O.

ČAKOVEC

6.765.900

HEMA D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

271.100

MILENA GRADNJA D.O.O.

HLAPIČINA

16

ATHENA J.D.O.O.

ČAKOVEC

6.725.700

MIJOR D.O.O.

ČAKOVEC

270.400

EUROMUSIC AGENCY D.O.O.

ČAKOVEC

16

MTČ TVORNICA TRIKOTAŽE D.D. ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA

6.703.300

TASA D.O.O.

NOVO SELO ROK

268.200

JAKOPIĆ D.O.O.

ŽABNIK

16

ČAKOVEC

266.600

KOMUNA

IVANOVEC

16

NEDELIŠĆE

265.500

VLADO D.O.O.

DOMAŠINEC

15

MURSKO SREDIŠĆE

259.600

ČAKOVEC

15

PRELOG

15

IZO-PANELI D.O.O.

PRELOG

6.592.800

ADMONEO D.O.O.

HODOŠAN

6.580.500

MARODI

ČAKOVEC

6.569.600

ĐURKIN D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO NENAD MARČEC TRIA D.O.O.

ČAKOVECSTAN D.O.O.

ČAKOVEC

6.556.300

ROYAL TRADE D.O.O.

VRATIŠINEC

255.500

MEĐIMURKA D.D.

ČAKOVEC

6.499.200

ENERGO PROJECTS D.O.O.

VRHOVLJAN

255.400

FINO D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MESMAR GP STANORAD D.O.O.

ČAKOVEC

15

KOCEN-AGRO D.O.O.

ŠTRIGOVA

6.482.400

EUROMUSIC AGENCY D.O.O.

ČAKOVEC

255.300

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE JAPA ŠTRIGOVA

15

MURA-METAL D.O.O.

KOTORIBA

6.458.300

V-ELIN D.O.O.

ČAKOVEC

255.300

LP-STIL D.O.O.

GRABROVNIK

15

STATOPLAST D.O.O.

SVETI URBAN

6.457.400

AUSTRIA BIO GARANTIE D.O.O.

ČAKOVEC

254.400

ŠERCER D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

15

MEGA METAL D.O.O.

NEDELIŠĆE

6.448.600

ECON D.O.O.

PRELOG

254.000

TRITEKS D.O.O.

ŠTEFANEC

15

PANA ENERGY D.O.O.

ČAKOVEC

6.435.800

MEĐIMURJE EXPRESS D.O.O.

SAVSKA VES

253.500

DIACRO - MALA HIŽA D.O.O.

MAČKOVEC

15

KRIKA

NEDELIŠĆE

6.407.400

KRIKA

NEDELIŠĆE

253.200

INTERSKELE-LEŠKO D.O.O.

VRATIŠINEC

15

BAAMBI CARGO

DONJI KRALJEVEC

6.359.200

KOMETA

MIHOVLJAN

253.000

NOVI-NET D.O.O.

MERHATOVEC

15

ELKOS D.O.O.

KOTORIBA

6.356.300

GALERIJA SJEVER D.O.O.

ČAKOVEC

251.400

METAL - EURO D.O.O.

NEDELIŠĆE

15

VETA D.O.O.

ČAKOVEC

6.349.000

SINDICOM D.O.O.

GORNJI KURŠANEC

244.500

LETIS D.O.O.

PRETETINEC

15

MESNICA MIHALIĆ D.O.O.

NEDELIŠĆE

6.275.000

SKAI

PRIBISLAVEC

244.000

KRIKA

NEDELIŠĆE

15

AVM D.O.O.

DRAŠKOVEC

6.263.700

VINA-BRKIĆ D.O.O.

ŽELEZNA GORA

243.600

LETINA VEM D.O.O.

ČAKOVEC

15

PANDA D.O.O.

ČAKOVEC

6.252.700

MURS-EKOM D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

242.500

KANASTA D.O.O.

NEDELIŠĆE

15

DEGO PROMET D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

6.223.800

ČAKOVEC

241.600

ENIGMA STARS D.O.O.

ČAKOVEC

15

GA MA TEAM D.O.O.

DONJA DUBRAVA

6.127.500

SELNICA

241.400

KARLO TRANSPORTI D.O.O.

ČEHOVEC

15

MILENA GRADNJA D.O.O.

HLAPIČINA

6.071.900

FODOR REKLAME D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ILIJAŠ ŽELJKO METALOPLAST D.O.O.

PRELOG

238.700

AUTO-CENTAR BAUMGARTNER D.O.O.

ČAKOVEC

15

MAGDIĆ D.O.O.

MALA SUBOTICA

6.023.000

METALOBOX D.O.O.

ČAKOVEC

237.300

BIO ULJARICE D.O.O.

ČAKOVEC

15

TECTUM D.O.O.

ČAKOVEC

6.007.800

ROLETE D.O.O.

ČAKOVEC

232.300

GINSTAL D.O.O.

BELICA

14

PYRUS D.O.O.

ČAKOVEC

5.994.300

VIDRA D.O.O.

ČAKOVEC

231.800

PEKARA IDA D.O.O.

DONJI VIDOVEC

14

AUTOPRIJEVOZNIK

ČAKOVEC

5.978.500

PG ŠANTEK, VL. ANTUN ŠANTEK

DEKANOVEC

229.000

DJEČJI VRTIĆ ZIPKA

GORNJI MIHALJEVEC

14

SMARTEK, D.O.O.

ČAKOVEC

5.943.400

SILADI D.O.O.

KOTORIBA

228.200

GIPS MONT-M D.O.O.

PALOVEC

14

AGRO-HOBLAJ D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

5.918.200

ČAKOVEC

226.500

LATERAMEN D.O.O.

ŽIŠKOVEC

14

SOLEKTRA D.O.O.

ČAKOVEC

5.915.400

ČAKOVEC

225.700

MIKLOŠKA D.O.O.

PRELOG

14

LJEKARNE HOMEOSAN

SELNICA

5.897.500

TS-PROM KOVAČ MIRJANA MR. PH.- LJEKARNA KOVAČ TELEMONT D.O.O.

DEKANOVEC

224.700

ATON D.O.O.

NEDELIŠĆE

14

MAESTRAL D.O.O.

ČAKOVEC

5.818.800

ROYAL TRANSPORT D.O.O.

PRELOG

223.700

ROYAL OTPREMNIŠTVO D.O.O.

PRELOG

14

UNION D. D.

ČAKOVEC

5.799.300

VLAHKO D.O.O.

MERHATOVEC

222.600

KMK ZIB D.O.O.

SVETI KRIŽ

14


ŽUPANIJE

150 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

mjesto

dobit razdoblja

5.742.600

MUŠKATLJIN D.O.O.

DONJI VIDOVEC

222.100

KRALJIĆ A&S D.O.O.

SLEMENICE

14

PRELOG

5.716.100

TEKELI PROJEKT - INŽENJERING D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

221.300

EDISON, D.O.O.

PRIBISLAVEC

14

PRELOG

5.715.200

STRAHONINEC

220.100

IAF D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

14

PRO TEC TEKSTIL D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

5.707.400

MARTINUŠEVEC

219.800

BRAVARIJA ŠTAMPAR D.O.O.

PRELOG

14

MREŽA M D.O.O.

ČAKOVEC

5.630.900

MIST-COMP D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SLAĐANA HORVAT ANTUN D.O.O.

DONJI HRAŠĆAN

219.500

GA MA TEAM D.O.O.

DONJA DUBRAVA

14

ZOKI

TURČIŠĆE

5.625.900

SELNICA

218.900

ELEKTROINSTALACIJE

PRELOG

14

NITRAT D.O.O.

ČAKOVEC

5.613.800

ČAKOVEC

218.400

START D.O.O.

MALA SUBOTICA

14

TRANSPORTI TROJAK

PUŠĆINE

5.611.900

ELEKTRO-MONT D.O.O. MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA D.O.O. TRI PRO

ČAKOVEC

217.600

PFEIFER-TTI D.O.O.

ČAKOVEC

13

MLADEN LEBAR

ČAKOVEC

5.589.700

SLAKOVEC

217.300

MIST-COMP D.O.O.

STRAHONINEC

13

DG SPORT D.O.O.

PRELOG

5.572.200

HODOŠAN

215.800

MULTI-ING D.O.O.

DRAŠKOVEC

13

BRAVARIJA ŠTAMPAR D.O.O.

PRELOG

5.562.900

K-N TRUCK J.D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO LJUBOMIR VLAHEK ROB TONI D.O.O.

NOVO SELO ROK

215.500

GRA & TEX D.O.O.

KRIŽOVEC

13

LITUS D.O.O.

PRELOG

5.500.600

KUZMIĆ AKUSTIKA J.D.O.O.

DONJA DUBRAVA

215.000

DJEČJI VRTIĆ SUNČEKO

SELNICA

13

SATURO D.O.O. KOVAČ MIRJANA MR. PH.- LJEKARNA KOVAČ UNIPLUS D.O.O.

STRAHONINEC

5.496.400

ELENA I FRAN D.O.O.

ČAKOVEC

214.700

KNJIGOVODSTVO KOSEC D.O.O.

PRELOG

13

ČAKOVEC

5.471.400

LADIĆ-VIT D.O.O.

ČAKOVEC

214.600

BRATIĆ D.O.O.

SVETI KRIŽ

13

ČAKOVEC

5.455.000

PANA ENERGY D.O.O.

ČAKOVEC

211.800

GEO-GAUSS D.O.O.

ČAKOVEC

13

AC KNEZ D.O.O.

ČAKOVEC

5.440.400

PATAFTA I SINOVI

STRAHONINEC

211.100

DANZAS D.O.O.

ŽELEZNA GORA

13

METALOBOX D.O.O.

ČAKOVEC

5.407.800

MAG-COMMERCE D.O.O.

ŠENKOVEC

209.800

MAREST D.O.O.

DEKANOVEC

13

NENAD KOSI POLJOPRIVREDNIK

TOTOVEC

5.402.800

NDK D.O.O.

SVETI URBAN

209.600

ROYAL TRANSPORT D.O.O.

PRELOG

13

POLJOOPSKRBA D.O.O.

BELICA

5.392.100

IZABELA D.O.O.

DONJA DUBRAVA

205.800

KERA-GRANIT D.O.O.

ŠENKOVEC

13

AUTOPRIJEVOZNIK

ČAKOVEC

5.381.300

MURASPID D.O.O.

HODOŠAN

205.700

MANDRA D.O.O.

PRELOG

13

5.375.600

TARANDEK TRANSPORTI D.O.O.

ZASADBREG

205.300

KERMAN D.O.O.

NEDELIŠĆE

13

5.363.500

JAVNI BILJEŽNIK RUŽA HOBLAJ

MURSKO SREDIŠĆE

203.800

JAMBROŠIĆ TOURS

MURSKO SREDIŠĆE

13

5.319.800

ARTIKA TIM D.O.O.

NEDELIŠĆE

203.500

NENAD KOSI POLJOPRIVREDNIK

TOTOVEC

13 13

TRECON D.O.O.

BREZJE

DRVO BRUSIONA D.O.O. VECTUM D.O.O.

KOTORIBA DOM ZA ODRASLE OSOBE KOTORIBA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DAMIR PUŠĆINE POSAVEC VRHOVLJAN DIZ - CNC D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

KLIMA LS D.O.O.

PRELOG

5.300.000

RITEH PROJEKT D.O.O.

MAČKOVEC

203.500

VECTUM D.O.O.

PRELOG

MIŠIĆ

PODBREST

5.294.900

MANDRA D.O.O.

PRELOG

203.400

SMARTEK, D.O.O.

ČAKOVEC

13

S-MOTO TEAM D.O.O.

ČAKOVEC

5.293.000

AUTOPRIJEVOZNIK

TOTOVEC

203.100

IDA COMERC D.O.O.

PRELOG

13

IAF D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

5.274.000

B.T.C. D.O.O.

NEDELIŠĆE

202.200

BRID D.O.O.

ČAKOVEC

13

SOVA D.O.O.

PRELOG

5.251.000

DORS PROJEKT D.O.O.

KOTORIBA

202.000

INSTAL-PROMET KANIŽAJ D.O.O.

ČAKOVEC

13

ASFALT-GRADNJA D.O.O.

ŽABNIK

5.245.500

CEE D.O.O.

ČAKOVEC

200.600

VZ EL-TIM D.O.O.

ČAKOVEC

13

AUTO-AKCIJA D.O.O.

NOVO SELO ROK

5.215.500

INO D.O.O.

NEDELIŠĆE

199.600

TURBO AUTO CENTAR D.O.O.

DOMAŠINEC

13

CENTAR M D.O.O.

PODTUREN

5.205.800

AGROMARTIN D.O.O.

VRHOVLJAN

198.900

INPIRIO D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

13

VELA-ČAKOVEC D.O.O.

ČAKOVEC

5.204.400

KAVANA "BRACO"

ČAKOVEC

198.400

EMPORIUM D.O.O.

SVETI MARTIN NA MURI

13

DOMINA-M D.O.O.

NEDELIŠĆE

5.167.100

LETIS D.O.O.

PRETETINEC

197.200

POLJO POSAVEC D.O.O.

DUNJKOVEC

13

TERMOPROM D.O.O.

ČAKOVEC

5.160.900

TRANS-KUKOVEC D.O.O.

STRAHONINEC

195.600

IPC D.O.O.

ČAKOVEC

12

AUTO-STOP D.O.O.

ČAKOVEC

5.155.300

MAREST D.O.O.

DEKANOVEC

194.200

BALL D.O.O.

PALOVEC

12

PANEX D.D.

ČAKOVEC

5.145.400

DEKANOVEC

190.400

PAVLIC-ASFALT-BETON D.O.O.

GORIČAN

12

LIST MEĐIMURJE D.O.O.

ČAKOVEC

5.132.000

PRIBISLAVEC

188.000

MALER D.O.O.

IVANOVEC

12

RESTORAN KRISTAL D.O.O.

ČAKOVEC

5.124.700

ŠANTEK D.O.O. TRANSPORTI NIKA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. STUDIO M D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

187.900

POTKOVA D.O.O.

PEKLENICA

12

DUVETICA HR D.O.O.

ČAKOVEC

5.105.500

I T D.O.O.

ČAKOVEC

186.000

AUTO ŠKOLA PRILOK D.O.O.

PRELOG

12

BRILJANT

ČAKOVEC

5.089.600

NDT D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

185.100

SITOTISAK "POMOR"

ČAKOVEC

12

NOVAKOVEC

5.064.500

ALMI TRANS J.D.O.O.

PLEŠKOVEC

184.800

REDEA D.O.O.

ČAKOVEC

12

NET GRUPA D.O.O.

ŠENKOVEC

5.046.700

36 INFO D.O.O.

STRAHONINEC

182.300

FODOR REKLAME D.O.O.

ČAKOVEC

12

GEO-CENTAR, D.O.O.

ČAKOVEC

5.022.700

ELMONT

SVETI MARTIN NA MURI

182.100

MIKA D.O.O.

KRIŠTANOVEC

12

CENTAR ALATA PFEIFER D.O.O.

ČAKOVEC

5.000.100

K-GANESA, D.O.O.

ČAKOVEC

180.100

PLINOTEHNIKA D.O.O.

ČAKOVEC

12

PATAFTA I SINOVI

STRAHONINEC

4.993.600

SUMER D.O.O.

GORIČAN

179.800

SIPKO NOVA D.O.O.

ČAKOVEC

12

MCS D.O.O.

STRAHONINEC

4.977.500

GEOBIRO D.O.O.

ČAKOVEC

177.900

FERRUM

VRHOVLJAN

12

TEHNODOM D.O.O.

DONJA DUBRAVA

4.969.400

RESCON D.O.O.

ČAKOVEC

177.600

PITON D.O.O.

ČAKOVEC

12

AGROMARTIN D.O.O.

VRHOVLJAN

4.950.500

DOMJANIĆ TEKSTIL D.O.O.

SLEMENICE

177.500

VELEPROMET D.O.O.

SAVSKA VES

12

JAMBROŠIĆ TOURS

MURSKO SREDIŠĆE

4.880.300

ELKOS AUTOMATIKA D.O.O.

KOTORIBA

176.600

POWER COMPUTERS D.O.O.

ČAKOVEC

12

DOBRANIĆ TRANSPORTI

MURSKO SREDIŠĆE

4.877.600

NRB INDUSTRY D.O.O.

DRŽIMUREC

176.600

PADISS-HORVAT D.O.O.

PRELOG

12

LIMARIJA LEVAČIĆ

NOVO SELO ROK

4.876.100

KERBEK D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

176.300

PATAFTA I SINOVI

STRAHONINEC

12

TSG D.O.O.

ČAKOVEC

4.865.700

EMPORIUM D.O.O.

SVETI MARTIN NA MURI

175.900

AVM D.O.O.

DRAŠKOVEC

12

VIST D.O.O.

ČAKOVEC

4.836.500

METAL - EURO D.O.O.

NEDELIŠĆE

174.700

ROTOCOMERC D.O.O.

PRELOG

11


151

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

mjesto

dobit razdoblja

BERKO D.O.O.

naziv tvrtke

ČAKOVEC

mjesto

ukupni prihod 4.803.700

TEHNODOM D.O.O.

naziv tvrtke

DONJA DUBRAVA

173.900

SRNEC TEKSTIL D.O.O.

naziv tvrtke

MAČKOVEC

mjesto

broj zaposlenika 11

KERMAN D.O.O.

NEDELIŠĆE

4.795.300

DOMINION D.O.O.

NEDELIŠĆE

172.800

BOGDAN PIGMENT D.O.O.

HLAPIČINA

11

TAGNOLOGY D.O.O.

ČAKOVEC

4.749.500

ŠTAMPAR

SVETI URBAN

172.600

HATLEK J.D.O.O.

PODTUREN

11

ARNI NAUTIC SERVICE J.D.O.O.

PRELOG

4.748.200

ČAKRA D.O.O.

ČAKOVEC

170.900

PRIVATNA ZAŠTITA PETAR ZRINSKI D.O.O.

ČAKOVEC

11

BELPAK D.O.O.

ČAKOVEC

4.732.300

MIHALEC TRGOVINA D.O.O.

PRELOG

169.300

DIDASKO D.O.O.

ČAKOVEC

11

J&J COMMERCIUM D.O.O.

ČAKOVEC

4.705.300

ISN TEKSTIL D.O.O.

SLEMENICE

167.600

NIT D.O.O.

PUŠĆINE

11

PINKY-S D.O.O.

PRIBISLAVEC

4.695.700

SRPAK

HODOŠAN

166.200

KERAMIKA FRIŠČIĆ D.O.O.

PRELOG

11

DRVO-ALUMINIJ D.O.O.

DONJA DUBRAVA

4.683.400

PATARČEC

VULARIJA

166.000

ALS D.O.O.

HLAPIČINA

11

LETIS D.O.O.

PRETETINEC

4.659.700

FREELAND GRADNJA D.O.O.

ČAKOVEC

163.400

BRASIL D.O.O.

PRIBISLAVEC

11

PADISS-HORVAT D.O.O.

PRELOG

4.645.100

DEGO PROMET D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

162.700

GRADENA D.O.O.

MALA SUBOTICA

11

METAL - EURO D.O.O.

NEDELIŠĆE

4.634.500

ELEKTRIC-CO D.O.O.

ČAKOVEC

162.400

KAVANA "BRACO"

ČAKOVEC

11

LABOR D.O.O.

ČAKOVEC

4.634.500

PLUS-IT D.O.O.

PRIBISLAVEC

161.400

RUŽIĆ GOSPODARSTVO D.O.O.

HODOŠAN

11

BISTER D.O.O.

DOMAŠINEC

4.576.900

CHAKY D.O.O.

STRAHONINEC

159.500

PRELOG

11

JVM METALIK D.O.O.

IVANOVEC

4.552.700

LETINA VEM D.O.O.

ČAKOVEC

158.900

ČAKOVEC

11

IVICA SAČAR D.O.O.

ČAKOVEC

4.540.000

GEMINUS D.O.O.

ČAKOVEC

158.300

AUTO-ELEKTRIKA NOVAK D.O.O. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA "DR. PERCAČ" MAJOKO D.O.O.

DUNJKOVEC

11

NE-KO D.O.O.

ČAKOVEC

4.539.500

AHORES D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

157.800

MIHA PROJEKT D.O.O.

ŠTEFANEC

11

MIDRANO D.O.O.

PREKOPA

4.521.600

GIRUS D.O.O.

ŠENKOVEC

157.400

HORVAT LIMARIJA D.O.O.

IVANOVEC

11

MEĐIMURJE ZAING D.O.O. ČAKOVEC MEGAING, VL. GORAN COLEV I DAVOR COLEV RALE D.O.O.

ČAKOVEC

4.518.000

PARTNER GRADNJA D.O.O.

ČAKOVEC

156.800

INPRO D.O.O.

ČAKOVEC

11

ČAKOVEC

4.500.500

DECUMANO D.O.O.

ČAKOVEC

156.700

MURS-EKOM D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

11

PUŠĆINE

4.493.600

BIRO PLUS D.O.O.

ČAKOVEC

156.300

PALADIN

ČAKOVEC

11

CNC PUŠNIK D.O.O.

ČAKOVEC

4.467.000

JAVNI BILJEŽNIK IVAN KVAKAN

ČAKOVEC

155.900

LADIĆ, VL. IVICA LADIĆ

STRAHONINEC

11

PLETEX A I A D.O.O.

MIHOVLJAN

4.458.400

PANDA D.O.O.

ČAKOVEC

155.900

TOP COMMERCE D.O.O.

ŠENKOVEC

11

ROAD INVEST D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

4.419.500

PLANA D.O.O.

MALA SUBOTICA

155.600

ESTRA D.O.O.

NOVO SELO ROK

11

AK SLUKIĆ D.O.O.

NEDELIŠĆE

4.411.300

DJEČJI VRTIĆ ZIPKA

GORNJI MIHALJEVEC

154.700

TEHNODOM D.O.O.

DONJA DUBRAVA

11

ROLETE D.O.O.

ČAKOVEC

4.397.400

O G P D.O.O. PRELOG

PRELOG

153.100

DOMINA-M D.O.O.

NEDELIŠĆE

11

C TIM D.O.O.

ČAKOVEC

4.376.900

FEROPROJEKT D.O.O.

VUČETINEC

153.000

DRVO BRUSIONA D.O.O.

PRELOG

11

NOVI-NET D.O.O.

MERHATOVEC

4.352.300

KERMEK D.O.O.

ČAKOVEC

151.100

PANDA D.O.O.

ČAKOVEC

11

PG ŠANTEK, VL. ANTUN ŠANTEK

DEKANOVEC

4.346.200

LJEKARNA DOMINKO

PLEŠKOVEC

150.500

AUTOPRIJEVOZNIK

NEDELIŠĆE

11

STEM-MIDI D.O.O.

IVANOVEC

4.345.200

MAJANA D.O.O.

ČAKOVEC

148.000

ELKOS AUTOMATIKA D.O.O.

KOTORIBA

11

KOMETA

MIHOVLJAN

4.337.500

PRIJEVOZ BLAŽEKA D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

147.900

AGRARIA D.O.O.

ČAKOVEC

11

ROYAL TRADE D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZNIŠTVO I VUČNA SLUŽBA, VL. ZDRAVKO PAVLIC MULTIPRO D.O.O.

VRATIŠINEC

4.281.900

KERAMIKA FRIŠČIĆ D.O.O.

PRELOG

147.100

MGP D.O.O.

ČAKOVEC

10

ČAKOVEC

4.227.400

MIKOM D.O.O.

MIHOVLJAN

145.200

HOZJAN-FLEGAR D.O.O.

MAČKOVEC

10

ČAKOVEC

4.217.700

PYRUS D.O.O.

ČAKOVEC

144.800

AGROL D.O.O.

BELICA

4.205.800

ELCOP D.O.O.

ČAKOVEC

143.200

AUTOPRIJEVOZNIK

TOTOVEC

4.197.900

FASADE BOŽIĆ D.O.O.

ŽIŠKOVEC

AMP D.O.O.

BREZJE

4.181.400

ŽIŽEK D.O.O.

SVETA MARIJA

KAVANA I CATERING "ARKA"

SVETI MARTIN NA MURI

4.156.100

TRISTAR

INTERSKELE-LEŠKO D.O.O.

VRATIŠINEC

4.141.600

KRAKEN D.O.O.

TERMOINST-MT D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

4.135.700

EDISON, D.O.O.

PRIBISLAVEC

POWER COMPUTERS D.O.O.

ČAKOVEC

VIZIJA D.O.O.

NEDELIŠĆE

4.047.400

CMN KONZALTING D.O.O.

AUTOPRIJEVOZNIK

ČAKOVEC

4.034.500

M TEST J.D.O.O.

KRALJIĆ A&S D.O.O.

SLEMENICE

4.023.200

VIBRO BETON - FRANČIĆ D.O.O.

TRGOVINA AS D.O.O.

DONJA DUBRAVA

4.000.800

BERA D.O.O.

VELEPROMET D.O.O.

SAVSKA VES

3.992.500

MUŠKATLJIN D.O.O.

DONJI VIDOVEC

DOMINION D.O.O.

NEDELIŠĆE

JANČEC D.O.O.

DONJI PUSTAKOVEC

LOGAN D.O.O.

STRAHONINEC

10

PANEX TIREX D.O.O.

ČAKOVEC

10

142.900

KNJIGOVODSTVO CIMERMAN D.O.O.

ČAKOVEC

10

142.400

HUJS D.O.O.

DONJI VIDOVEC

10

IVANOVEC

142.000

ZIDARSTVO ŽULIĆ D.O.O.

PALOVEC

10

ČAKOVEC

140.400

SLAD D.O.O.

DONJI VIDOVEC

10

KERA-TEHNIKA D.O.O.

ŠENKOVEC

140.300

ERVA D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

10

4.101.400

MOHARIĆ COMMERCE D.O.O.

NEDELIŠĆE

140.300

MODELARIJA-ALATNICA "PETEK"

ŠTEFANEC

10

4.087.800

CIMERMAN SOFTWARE D.O.O.

NEDELIŠĆE

140.200

PANEX - MIX D.O.O.

ČAKOVEC

10

ČAKOVEC

140.100

ISN TEKSTIL D.O.O.

SLEMENICE

10

ČAKOVEC

139.900

MALO SELO D.O.O.

LOPATINEC

10

KRIŽOVEC

139.300

10

139.100

SAVSKA VES

10

HM CNC TEHNOLOGIJA D.O.O.

DONJI VIDOVEC

138.500

PROMETAL D.O.O. IMB ZAVRŠNI RADOVI U GRADITELJSTVU J.D.O.O. BIRO PLUS D.O.O.

SAVSKA VES

ČAKOVEC

ČAKOVEC

10

3.966.200

AUTO-CENTAR BAUMGARTNER D.O.O.

ČAKOVEC

138.200

KLUB 13 D.O.O.

PRELOG

10

3.950.000

MEGATEL CENTAR D.O.O.

ČAKOVEC

138.100

STOLARSKA RADIONICA SEREC D.O.O.

NEDELIŠĆE

10

3.947.000

ELIMEA D.O.O.

PRELOG

136.600

STIL D.O.O.

PALOVEC

10

DUNJKOVEC

3.934.400

DIACRO - MALA HIŽA D.O.O.

MAČKOVEC

136.100

RUSTICA D.O.O.

ČAKOVEC

10

K-GANESA, D.O.O.

ČAKOVEC

3.921.600

VARGA ELEKTRONIK D.O.O.

DRAŠKOVEC

135.900

MARKETING M D.O.O.

NEDELIŠĆE

10

KRAN MONT GRADNJA D.O.O.

ČAKOVEC

3.916.300

135.200

TWIX-TRADE D.O.O.

MIHOVLJAN

10

SVETI KRIŽ

3.908.300

EKO-TERRA D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE HODOŠAN

PUŠĆINE

KMK ZIB D.O.O.

HODOŠAN

135.000

DRVNI CENTAR "FILO"

IVANOVEC

10


ŽUPANIJE

152

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 2015.

2015. % udjel u RH

Indeks 2014=100

4.752

4,15%

103,2

broj zaposlenih

38.093

4,39%

99,3

imovina ukupno

36.061.047.027

3,25%

96,8

8,42%

83,05%

ukupni prihod

24.458.828.162

3,77%

98,5

dobit nakon oporezivanja

860.423.832

2,37%

67,2

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

gubitak nakon oporezivanja

754.756.503

3,82%

62,2

83,98%

70,89%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki

101,9

4.244

prosječna neto plaća

1.355.038.759

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

3,53%

75,0

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

BELJE D.D. DARDA

DARDA

1.667.201.900

DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O.

BELIŠĆE

42.268.200

BELJE D.D. DARDA

DARDA

1.332

ŽITO D.O.O. HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O. SAPONIA D.D.

OSIJEK

1.424.110.100

OSIJEK

36.792.000

825

776.480.500

BELIŠĆE

35.448.400

BELIŠĆE

646

OSIJEK

753.610.700

OSIJEK

28.018.000

SAPONIA D.D. HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O. TRANSCOM WORLDWIDE D.O.O.

OSIJEK

BELIŠĆE

NOVI AGRAR D.O.O. HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O. SAPONIA D.D.

OSIJEK

587

OLIMPIAS TEKSTIL D.O.O.

OSIJEK

582.672.200

HEP-PLIN D.O.O.

OSIJEK

17.592.200

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

531

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

553.796.500

FARMA TOMAŠANCI D.O.O.

SEMELJCI

16.812.900

DRAVA INTERNATIONAL D.O.O.

OSIJEK

504

DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O.

BELIŠĆE

480.668.800

RICARDO D.O.O.

DARDA

16.801.200

ŽITO D.O.O.

OSIJEK

480

NAŠICECEMENT D. D. NAŠICE

ZOLJAN

447.460.700

TUČ D.D.

ČEPIN

13.838.600

CENTAR ŠKOJO D.O.O.

OSIJEK

458

HEP-PLIN D.O.O.

OSIJEK

410.652.700

MEGGLE HRVATSKA D.O.O.

OSIJEK

12.130.800

STRIZIVOJNA HRAST D.O.O.

STRIZIVOJNA

453

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

382.341.600

BERAK D.O.O.

SEMELJCI

10.583.300

DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O.

BELIŠĆE

369

MEGGLE HRVATSKA D.O.O.

OSIJEK

339.018.000

OSATINA GRUPA D.O.O.

SEMELJCI

8.852.800

OLIMPIAS TEKSTIL D.O.O.

OSIJEK

353

OSIJEK-KOTEKS DD

OSIJEK

325.730.100

NAŠICECEMENT D. D. NAŠICE

ZOLJAN

8.234.100

VODOVOD-OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

347

OSATINA GRUPA D.O.O.

SEMELJCI

324.896.200

PPK VALPOVO D.O.O.

VALPOVO

7.855.700

SIGURNOST D.O.O.

OSIJEK

334

DRAVA INTERNATIONAL D.O.O.

OSIJEK

307.024.400

TEHNO-ELEKTRO D.O.O.

ĐAKOVO

7.842.400

KANDIT D.O.O.

OSIJEK

333

TUČ D.D.

ČEPIN

274.405.400

FERMOPROMET D.O.O.

MAJŠKE MEĐE

7.646.600

UNIKOM D.O.O.

OSIJEK

332

AGROFRUCTUS D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

267.279.700

FEROIMPEX D.O.O.

OSIJEK

7.371.200

OSIJEK-KOTEKS DD

OSIJEK

330

KANDIT D.O.O.

OSIJEK

253.601.700

6.263.700

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.

OSIJEK

310

ORAO D.O.O.

OSIJEK

231.122.200

RICARDO D.O.O.

DARDA

209.098.500

DONJI MIHOLJAC KANAAN D.O.O. FARMA MUZNIH KRAVA MALA BRANJEVINA OSIJEK D.O.O. BEKETINCI AGROBEKETINCI D.O.O.

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.

OSIJEK

206.458.700

SIRRAH-PROJEKT D.O.O.

NOVI AGRAR D.O.O.

OSIJEK

202.613.600

SUNČANE ŠUME D.O.O.

BIJELIĆ CO D.O.O.

OSIJEK

164.219.100

KRNJAK D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

FERMOPROMET D.O.O.

MAJŠKE MEĐE

STRIZIVOJNA HRAST D.O.O.

STRIZIVOJNA

A.M.S.-BIOMASA D.O.O. PAPUK D. D. NAŠICE KAROLINA D.O.O. ŠKOJO D.O.O.

6.156.400

KAROLINA D.O.O.

OSIJEK

297

6.030.400

RICARDO D.O.O.

DARDA

295

OSIJEK

5.914.000

CESTING D.O.O.

OSIJEK

295

ĐAKOVO

5.410.800

NAŠICECEMENT D. D. NAŠICE

ZOLJAN

281

K.M.D. SERVIS D.O.O.

BELIŠĆE

5.226.300

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

272

163.432.200

ESSEKER GRUPA D.O.O.

OSIJEK

5.189.600

PANTURIST D.D.

OSIJEK

265

155.171.900

MONO D.O.O.

OSIJEK

5.024.600

GPP D.O.O.

OSIJEK

265

138.883.500

ALTRAD LIMEX D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

4.770.400

OSATINA GRUPA D.O.O.

SEMELJCI

264

DARDA

137.827.700

RECYCLA D.O.O.

OSIJEK

4.366.400

TEHNO-ELEKTRO D.O.O.

ĐAKOVO

209

MARKOVAC NAŠIČKI

127.756.800

TENA D.O.O.

OSIJEK

4.252.800

MEGGLE HRVATSKA D.O.O.

OSIJEK

189

OSIJEK

124.816.100

ANCONA GRUPA D.O.O.

ĐAKOVO

4.115.200

NOVI AGRAR D.O.O.

OSIJEK

187

OSIJEK

122.057.900

KARAŠICA-VUČICA D.D.

DONJI MIHOLJAC

4.050.000

PEKARSTVO KADULJA D.O.O.

DARDA

184

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


153

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

mjesto

broj zaposlenika

4.013.100

NOVA KONFEKCIJA D.O.O.

BELI MANASTIR

184

MARKOVAC NAŠIČKI

3.950.600

ALTRAD LIMEX D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

178

STRIZIVOJNA

3.866.800

PPK VALPOVO D.O.O.

VALPOVO

178

OSIJEK-KOTEKS DD

OSIJEK

3.695.900

STARCO BELI MANASTIR, D.O.O.

BELI MANASTIR

172

ELEKTROMODUL D.O.O.

OSIJEK

3.641.600

VODOVOD - MONTAŽA D.O.O.

OSIJEK

171

STARCO BELI MANASTIR, D.O.O.

BELI MANASTIR

3.625.500

POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK

OSIJEK

167

97.479.400

AGRIA D.O.O.

KARANAC

3.552.300

FENIKS DRVO D.O.O.

ĐURĐENOVAC

152

96.426.400

SPIN D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

3.529.700

AGENCIJA D.O.O.

OSIJEK

152

95.717.500

PZ OSATINA

SEMELJCI

3.469.900

HEMCO D.O.O.

ĐAKOVO

146

92.423.400

GENOS D.O.O.

OSIJEK

3.358.300

HEP-PLIN D.O.O.

OSIJEK

144

91.858.600

ELEKTROMODUL-PROMET D.O.O.

OSIJEK

3.283.000

GLAS SLAVONIJE D.D.

OSIJEK

142

OSIJEK

90.442.600

RABO D.O.O.

KNEŽEVI VINOGRADI

3.275.300

OPEKA D.D.

OSIJEK

137

BELI MANASTIR

89.153.400

ŽITAR D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

3.156.800

AGROFRUCTUS D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

131

PROFI BAUCENTAR D.O.O.

ĐAKOVO

88.568.300

BURG D.O.O.

OSIJEK

3.141.300

WERKOS D.O.O. - OSIJEK

OSIJEK

130

ŽITAR D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

87.764.700

INKASO.HR D.O.O.

OSIJEK

3.076.100

TUČ D.D.

ČEPIN

128

FARMA TOMAŠANCI D.O.O.

SEMELJCI

83.449.800

JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ

OSIJEK

2.945.000

RING, VL. JOSIP ZRAKIĆ

ĐAKOVO

120

VODOVOD - MONTAŽA D.O.O.

OSIJEK

79.412.300

EUROKAMEN D.O.O.

OSIJEK

2.923.100

KRNJAK D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

119

FERDINAND D.O.O.

OSIJEK

76.305.500

EURO REFLEX D.O.O.

OSIJEK

2.902.500

ERDUTSKI VINOGRADI D.O.O.

ERDUT

118

FORNIX D.O.O.

OSIJEK

75.284.100

BOR-PLASTIKA D.O.O.

KNEŽEVI VINOGRADI

2.883.500

NEXE GRADNJA D.O.O. NAŠICE

NAŠICE

117

POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK

OSIJEK

72.353.200

OSILOVAC D.O.O.

FERIČANCI

2.850.700

ŠPORTSKI OBJEKTI D.O.O.

OSIJEK

115

NEXE BETON D.O.O.

NAŠICE

72.050.700

VETAM D.O.O.

OSIJEK

2.812.500

SANTAJ PLASTIKA D.O.O.

VALPOVO

112

AGRIA D.O.O.

KARANAC

71.311.200

AUTOPRIJEVOZNIK

FERIČANCI

2.811.100

PROFI BAUCENTAR D.O.O.

ĐAKOVO

108

UNIKOM D.O.O.

OSIJEK

69.018.000

NIROSTA D.O.O.

OSIJEK

2.773.600

PAPUK D. D. NAŠICE

MARKOVAC NAŠIČKI

107

NEXE GRADNJA D.O.O. NAŠICE

NAŠICE

66.006.700

FERIVI CO D.O.O.

TENJA

2.728.800

KARAŠICA-VUČICA D.D.

DONJI MIHOLJAC

107

AC KOTROMANOVIĆ D.O.O.

OSIJEK

65.565.900

SIMENTAL - COMMERCE, D.O.O.

TENJA

2.662.500

ĐAKOVAČKA VINA D.D.

MANDIĆEVAC

102

WERKOS D.O.O. - OSIJEK

OSIJEK

65.344.400

TRSTENJAK

BRANJIN VRH

2.599.500

VUKA D.D.

OSIJEK

101

GPP D.O.O.

ALTRAD LIMEX D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

115.182.800

ENERGOS D.O.O.

OSIJEK

AGROBEKETINCI D.O.O.

BEKETINCI

114.909.500

PAPUK D. D. NAŠICE

PPK VALPOVO D.O.O.

VALPOVO

107.583.200

STRIZIVOJNA HRAST D.O.O.

LJEKARNA OSIJEK

OSIJEK

106.623.700

TEHNO-ELEKTRO D.O.O.

ĐAKOVO

101.151.100

CENTAR ŠKOJO D.O.O.

OSIJEK

100.999.200

VODOVOD-OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

TRANSCOM WORLDWIDE D.O.O.

OSIJEK

P.S.C. OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

KANAAN D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

PANTURIST D.D.

OSIJEK

CESTING D.O.O. STARCO BELI MANASTIR, D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

OSIJEK

62.037.500

TEŽIŠTE-PROJEKT D.O.O.

IVANOVAC

2.502.600

MONTE-MONT, D.O.O.

OSIJEK

101

NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL D.O.O. OSIJEK

60.941.600

TRANSCOM WORLDWIDE D.O.O.

OSIJEK

2.493.500

PAN-PEK ĐAKOVO D.O.O.

ĐAKOVO

100

AGRO-ČEPIN D.O.O.

OSIJEK

58.783.500

BLAŽA

ĐAKOVO

2.468.000

LJEKARNA OSIJEK

OSIJEK

97

AMPLITUDO D.D.

OSIJEK

57.995.500

INSTOS D.O.O.

OSIJEK

2.453.000

UNIVERZAL D.O.O.

ĐAKOVO

97

OSILOVAC D.O.O.

FERIČANCI

55.840.100

LJEKARNE TRIPOLSKI

OSIJEK

2.419.200

ANCONA GRUPA D.O.O.

ĐAKOVO

96

HEMCO D.O.O.

ĐAKOVO

55.632.300

ELEKTRO-KOVINA D. O. O. NAŠICE

NAŠICE

2.389.900

EUROMETAL D.O.O.

OSIJEK

95

DICENTRA D.O.O.

OSIJEK

54.569.900

BIJELIĆ CO D.O.O.

OSIJEK

2.348.700

RABO D.O.O.

KNEŽEVI VINOGRADI

94

REMIX D.O.O.

OSIJEK

53.891.000

MONTE-MONT, D.O.O.

OSIJEK

2.331.700

UKOP D.O.O.

OSIJEK

88

ORTEO D.O.O.

OSIJEK

52.936.000

HIDROING D.O.O.

OSIJEK

2.325.200

HIDROGRADNJA D.O.O.

OSIJEK

87

HANA D.O.O.

NAŠICE

52.911.100

DEZINSEKCIJA D.O.O.

JAGODNJAK

2.323.000

GMK D.O.O.

PETRIJEVCI

87

FERIVI CO D.O.O.

TENJA

FERIČANCI

86

BELIŠĆE

86

ĐAKOVO

85

ĐAKOVO METEOR D.O.O. ĐAKOVO FARMA MUZNIH KRAVA MALA BRANJEVINA OSIJEK D.O.O. OSIJEK LJEKARNE TRIPOLSKI

51.627.900

TEO-BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

2.284.800

51.415.500

TEZGA D.O.O.

SARVAŠ

2.277.100

50.698.800

HANA - VUKA D. O. O. BUDIMCI

BUDIMCI

2.274.300

OSILOVAC D.O.O. LEISTRITZ TURBINSKE KOMPONENTE BELIŠĆE D.O.O. METEOR D.O.O. ĐAKOVO

49.506.000

ĐAKOVOPROJEKT D.O.O.

ĐAKOVO

2.194.300

GRAVIA D.O.O.

OSIJEK

84

49.269.900

CAMMEO FRANŠIZA D.O.O.

OSIJEK

2.175.800

VODOVOD - GRADITELJSTVO D.O.O.

OSIJEK

84

RABO D.O.O.

KNEŽEVI VINOGRADI

SIMENTAL - COMMERCE, D.O.O.

TENJA

48.938.400

INCHOO D.O.O.

OSIJEK

2.134.800

KANAAN D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

83

ROMB D.O.O.

NAŠICE

48.266.000

PROFI BAUCENTAR D.O.O.

ĐAKOVO

2.130.500

THERMIA D.O.O.

VILJEVO

80

PEKARSTVO KADULJA D.O.O.

DARDA

46.751.500

HANA-KOŠKA D.O.O. KOŠKA

KOŠKA

2.129.700

ZITEX D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

80

VUKA D.D.

OSIJEK

46.703.200

CENTAR ŠKOJO D.O.O.

OSIJEK

2.118.500

ZUBER D.O.O.

VIŠNJEVAC

80

THERMIA D.O.O.

VILJEVO

45.816.800

LJEKARNA OSIJEK

OSIJEK

2.091.000

GT IZOLIRKA D.O.O.

OSIJEK

79

KLAS D.O.O. BENIČANCI

BENIČANCI

44.817.400

AKROPOLA D.O.O.

SATNICA ĐAKOVAČKA

2.051.600

FERIVI CO D.O.O.

TENJA

78

CRNOV-COMMERCE D.O.O.

ĐAKOVO

43.121.100

ZDRAVSTVENA USTANOVA DR. ŠPIRANOVIĆ OSIJEK

2.022.000

SIVA 1922 D.O.O.

OSIJEK

78

NEXE GRUPA D.D.

NAŠICE

43.098.300

GEOPREM D.O.O.

OSIJEK

2.012.800

IZOLACIJA, KOŠKA

KOŠKA

78

EUROPLANTAŽE D.D.

BROĐANCI

42.628.700

NJIVE D.O.O. LILA

LILA

2.003.000

BRA.PAG D.O.O.

ANTUNOVAC

75

ZUBER D.O.O.

VIŠNJEVAC

42.405.900

DRAVA INTERNATIONAL D.O.O.

OSIJEK

1.984.000

TERSA D.O.O.

ČRNKOVCI

71

MONTE-MONT, D.O.O.

OSIJEK

42.159.000

PREMISA D.O.O.

OSIJEK

1.973.600

ČIČAK D.O.O.

VALPOVO

70

GT IZOLIRKA D.O.O.

OSIJEK

41.803.200

GRAĐEVINSKI INŽINJERING OSIJEK D.O.O. OSIJEK

1.964.400

NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.

NAŠICE

69


ŽUPANIJE

154 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ANCONA GRUPA D.O.O.

ĐAKOVO

41.685.300

PLASTOMET, VL. MARIO KROLOL

OSIJEK

1.954.400

BIJELIĆ CO D.O.O.

OSIJEK

68

FEROIMPEX D.O.O.

OSIJEK

40.538.700

ADEO D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

1.925.200

MASSA D.O.O.

OSIJEK

68

OPEKA D.D.

OSIJEK

40.521.400

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

1.923.500

FARMA TOMAŠANCI D.O.O.

SEMELJCI

68

VELEŽ D.O.O.

OSIJEK

40.353.300

AMPLITUDO D.D.

OSIJEK

1.921.000

67

ĐAKOVO

39.044.100

RATAR D.O.O.

OSIJEK

1.900.100

BELI MANASTIR

65

BALOG D.O.O.

NAŠICE

39.035.800

ANAGALIS D.O.O.

PODGORAČ

1.863.600

ELEKTROMODUL D.O.O. BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O.

OSIJEK

LIBRO D.O.O.

ĐAKOVO

65

GRAVIA D.O.O.

OSIJEK

38.983.500

NUCLEUS D.O.O.

OSIJEK

1.857.600

HOLJEVAC D.O.O.

OSIJEK

64

EMAX D.O.O.

OSIJEK

36.840.800

ŠTEFIČEK GRUPA D.O.O.

JELISAVAC

1.804.000

FERMOPROMET D.O.O.

MAJŠKE MEĐE

63

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK D.O.O. ANTUNOVAC

36.779.700

KRONOS D.O.O.

BATINA

1.802.500

SUTURA D.O.O.

ĐAKOVO

63

AGRISTAR D.O.O.

VIŠNJEVAC

36.544.100

ECOCORTEC D.O.O.

BELI MANASTIR

1.747.100

PERFERO D.O.O.

OSIJEK

63

IZOLACIJA, KOŠKA

KOŠKA

36.050.100

COSMOSOL D.O.O.

OSIJEK

1.737.600

NEXE BETON D.O.O.

NAŠICE

63

CENTAR TEHNIKE D.O.O.

OSIJEK

35.986.500

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK D.O.O. ANTUNOVAC

1.733.100

ŠKOJO D.O.O.

OSIJEK

62

BELJE AGRO-VET D.O.O.

MECE

35.640.300

AMS-PRODUCT D.O.O.

DARDA

1.719.100

IZO-GRAĐENJE KONZALTING D.O.O.

OSIJEK

62

P.S.C. SLAVONIJA D.O.O.

OSIJEK

35.156.100

PERLIS D.O.O.

JOSIPOVAC

1.718.000

ASCOMMERCE D.O.O.

VIŠNJEVAC

62

AKROPOLA D.O.O.

SATNICA ĐAKOVAČKA

34.932.500

ERDELJI

NOVI BEZDAN

1.716.500

CRNOV-COMMERCE D.O.O.

ĐAKOVO

60

HANA - VUKA D. O. O. BUDIMCI

BUDIMCI

34.722.200

REZON D.O.O.

DARDA

1.707.100

INSPECTO D.O.O.

ĐAKOVO

60

TEHNOCOLOR D.O.O.

ĐAKOVO

34.508.100

NOVA KONFEKCIJA D.O.O.

BELI MANASTIR

1.704.700

UKRAS D.O.O.

OSIJEK

60

NUCLEUS D.O.O.

OSIJEK

33.445.100

ĐAKOVO HRAST D.O.O.

ĐAKOVO

1.694.300

ODVODNJA D.D. DARDA

DARDA

60

ANAGALIS D.O.O.

PODGORAČ

33.346.000

ŠAMIJA D.O.O.

STRIZIVOJNA

1.644.200

EURO REFLEX D.O.O.

OSIJEK

60

ĐAKOVAČKA VINA D.D.

MANDIĆEVAC

33.314.800

BALOG D.O.O.

NAŠICE

1.619.200

FOCHISTA BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

60

MASTERPLAST D.O.O.

DUBOŠEVICA

33.135.800

ŠKAROMOTO D.O.O.

OSIJEK

1.617.800

AKROPOLA D.O.O.

SATNICA ĐAKOVAČKA

59

LUKENDA

OSIJEK

32.906.900

1.616.200

EKO GRADNJA D.O.O.

DARDA

59

SARVAŠ

32.515.800

OSIJEK

1.612.000

ŽITAR D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

58

SANTAJ PLASTIKA D.O.O.

VALPOVO

32.235.500

OSIJEK

1.611.800

ORBIS PROJEKT D.O.O.

ĐAKOVO

58

PIVOVARA OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

32.185.300

ANTUNOVAC

1.601.300

ORAO D.O.O.

OSIJEK

57

GAS D.O.O.

OSIJEK

31.745.300

TEHNOCOLOR D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC I PARTNERI D.O.O. EUROPALINE D.O.O. CENTAR ZA UNAPREĐENJE STOČARSTVA D.O.O. ORAO D.O.O.

ĐAKOVO

TEZGA D.O.O.

OSIJEK

1.568.800

ENERGOS D.O.O.

OSIJEK

55

K.M.D. SERVIS D.O.O.

BELIŠĆE

31.418.200

AGRO-ČEPIN D.O.O.

OSIJEK

1.563.600

ORTO STEP D.O.O.

OSIJEK

55

ERDUTSKI VINOGRADI D.O.O.

ERDUT

31.337.000

OLUK D.O.O.

BRANJIN VRH

1.540.600

FOLDING D.O.O.

OSIJEK

55

BERAK D.O.O.

SEMELJCI

31.150.900

SCAT-INŽENJERING D.O.O.

NAŠICE

1.464.600

BRAVAR-MONT D.O.O.

STRIZIVOJNA

55

VODOVOD - GRADITELJSTVO D.O.O.

OSIJEK

30.851.300

SABOPRODUKT, VL. ATILA SABO

KARANAC

1.440.700

SOLIUM D.O.O.

OSIJEK

54

ENERGOS D.O.O.

OSIJEK

30.724.900

VEDRA D.O.O.

BELI MANASTIR

1.430.900

HANA D.O.O.

NAŠICE

53

PZ OSATINA

SEMELJCI

30.687.300

TONKOVAC

ČEPIN

1.412.600

KUBO D.O.O.

OSIJEK

53

INTEGRA-DUNDOVIĆ D.O.O.

OSIJEK

30.536.400

TEHNO FILTER D.O.O.

BELI MANASTIR

1.373.500

ZRAČNA LUKA OSIJEK D.O.O.

KLISA

52

VAL-MED D.O.O.

VALPOVO

30.303.700

A.M.S.-BIOMASA D.O.O.

DARDA

1.333.200

LUKA TRANZIT OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

51

INSTOS D.O.O.

OSIJEK

29.626.500

NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL D.O.O. OSIJEK

1.332.300

BAŽDAR D.O.O.

BELIŠĆE

51

ESSEKER GRUPA D.O.O.

OSIJEK

28.816.500

UGOPLAST D.O.O.

VUKOJEVCI

1.331.600

BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O.

BELI MANASTIR

51

OSIJEK INTEGRA AGRO 7 D.O.O. PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO NAŠICE UREMOVIĆ D.O.O. OSIJEK HIDROGRADNJA D.O.O.

28.529.300

PESTRID D.O.O.

BILJE

1.324.800

BALOG D.O.O.

NAŠICE

50

28.127.200

DOROSLOV D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

1.324.700

CLINBER-D.O.O.

OSIJEK

50

27.765.900

METEOR D.O.O. ĐAKOVO

ĐAKOVO

1.308.100

KOMBEL D.O.O.

BELIŠĆE

50

BLAŽA

ĐAKOVO

27.672.800

KRNDIJA D.O.O.

KRNDIJA

1.306.200

A.M.S.-BIOMASA D.O.O.

DARDA

49

OSIMPEX D.O.O.

OSIJEK

27.570.900

AUTOEVROPA D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

1.304.000

SUNČANE TOPLICE D.O.O.

BIZOVAC

49

FOCHISTA BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

27.444.900

JET OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

1.290.400

OČNA OPTIKA OCULUS

OSIJEK

49

ŠTEFIČEK GRUPA D.O.O.

JELISAVAC

27.421.900

OSIJEK

1.277.600

PIVOVARA OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

49

MENALO D.O.O.

ĐAKOVO

27.137.000

OSIJEK

1.268.000

TEŽIŠTE-PROJEKT D.O.O.

IVANOVAC

48

STAKLO-DOM D.O.O.

LIVANA

27.074.500

GAS D.O.O. PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKE BIOKEMIJE KRMEK-HELFRIH, BOJČIĆ DIVJAK D.O.O.

GAŠINCI

1.256.400

NAŠIČKI PARK D.O.O.

NAŠICE

48

GLAS SLAVONIJE D.D.

OSIJEK

27.036.200

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.

OSIJEK

1.253.900

VODOGRADNJA OSIJEK D.D.

OSIJEK

48

ABDUL J.D.O.O.

OSIJEK

26.612.300

ROSA D.O.O.

ŠLJIVOŠEVCI

1.252.900

OTOS D.O.O.

OSIJEK

47

ADEO D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

26.383.800

EVANUS D.O.O.

OSIJEK

1.236.000

SPIN D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

47

KRNDIJA D.O.O.

KRNDIJA

25.958.000

MÜLLER MONT D.O.O.

DALJ

1.232.100

MIAGRO D.O.O.

RIBNJAK

46

ŠPORTSKI OBJEKTI D.O.O.

OSIJEK

25.897.100

VOJTEK OPREMA D.O.O.

BELI MANASTIR

1.204.900

PROCESSIN DI SCARTO D.O.O.

BILJE

46

L & I GRUPA D.O.O.

ĐAKOVO

25.788.300

MENALO D.O.O.

ĐAKOVO

1.175.100

NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL D.O.O. OSIJEK

EURO REFLEX D.O.O.

OSIJEK

25.272.600

AGRO RAVLIĆ D.O.O.

PETRIJEVCI

1.162.800

ĐAKOVAČKI ENTERIJER D.O.O.

PIŠKOREVCI

45

ATO INŽENJERING D.O.O.

OSIJEK

24.976.100

TURBO - LINE

ĐAKOVO

1.140.600

TEHNOCOLOR D.O.O.

ĐAKOVO

45

45


155

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke BC AGROSLAVONIJA D.O.O.

mjesto OSIJEK

ukupni prihod 24.817.500

naziv tvrtke BRAVAR-MONT D.O.O.

mjesto STRIZIVOJNA

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

1.125.200

LJEKARNE TRIPOLSKI

OSIJEK

45

CITRIN D.O.O.

OSIJEK

24.791.700

RASTINA

KUŠEVAC

1.108.100

VELEŽ D.O.O.

OSIJEK

44

POLJOPRIVREDNI CENTAR D.O.O.

VELIŠKOVCI

24.252.000

PRO-LIM D.O.O.

LIČKO NOVO SELO

1.105.100

VESTA D.O.O.

ĐAKOVO

44

HUMERUM J.D.O.O.

OSIJEK

24.193.600

LJEKARNE LIJEK ĐAKOVO

ĐAKOVO

1.092.900

FRIZER D.O.O.

OSIJEK

44

ENMON D.O.O.

OSIJEK

23.804.100

THERMIA D.O.O.

VILJEVO

1.084.900

NAŠICE PRODUKT D.O.O.

NAŠICE

44

ANABBELA D.O.O.

BELI MANASTIR

23.770.800

ATO INŽENJERING D.O.O.

OSIJEK

1.083.200

BURG D.O.O.

OSIJEK

44

SOLIUM D.O.O.

OSIJEK

23.444.400

PRETIUM D.O.O.

OSIJEK

1.082.800

TEO-BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

44

PAN-PEK ĐAKOVO D.O.O.

ĐAKOVO

23.291.600

AC KOTROMANOVIĆ D.O.O.

OSIJEK

1.072.600

TRŽNICA D.O.O.

OSIJEK

43

HOLJEVAC D.O.O.

OSIJEK

23.216.100

LUKENDA

OSIJEK

1.058.700

INTIMO J.D.O.O.

OSIJEK

43

JERKOVIĆ D.O.O.

KOŠKA

22.499.700

TEO-ING D.O.O.

BELIŠĆE

1.023.400

ORTEO D.O.O.

OSIJEK

42

TEO-BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

22.365.600

KALIVODA, BISTRINCI

BISTRINCI

1.006.800

MAKO D.O.O.

OSIJEK

42

OTOS D.O.O.

OSIJEK

22.303.900

42

22.134.400

OSIJEK

42

DANKOR, D.O.O.

OSIJEK

21.746.100

998.000

ELEKTRO-MONT D.O.O. ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. ATO INŽENJERING D.O.O.

ĐAKOVO

OSIJEK

OSIJEK SOLIUM D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DARKO OSIJEK ŠUPER, IVICA KOVAČEV, BRANKO RABAR I OSIJEK SOLARNI PROJEKTI D.O.O.

1.006.200

EUROMETAL D.O.O.

OSIJEK

42

ECOCORTEC D.O.O.

BELI MANASTIR

21.713.100

AGRALIS D.O.O.

OSIJEK

997.500

GAS D.O.O.

OSIJEK

42

SIGURNOST D.O.O.

OSIJEK

21.544.200

JERKOVIĆ D.O.O.

KOŠKA

997.400

EMAX D.O.O.

OSIJEK

41

AUTOPRIJEVOZNIK

FERIČANCI

21.381.900

ŠKOJO D.O.O.

OSIJEK

992.700

CROWN COOL D.O.O.

BELI MANASTIR

41

LEOPOLD D.O.O.

OSIJEK

21.285.200

AKCEPT D.O.O.

VALPOVO

986.000

BORAS D.O.O.

OSIJEK

41

AUDIO PRO ARTIST D.O.O.

VIŠNJEVAC

21.075.300

CRET PROIZVODNJA D.O.O.

VILJEVO

984.800

41

KAIROS D.O.O.

OSIJEK

21.064.800

BAR D.O.O.

VALPOVO

966.400

40

MLACO D.O.O.

ĐAKOVO

21.059.600

ZBIR D.O.O.

OSIJEK

960.000

BIZOVAC LJEČILIŠTE BIZOVAČKE TOPLICE FARMA MUZNIH KRAVA MALA BRANJEVINA OSIJEK D.O.O. OSIJEK PRODUZIONE PVC J.D.O.O.

LOLA D.O.O.

OSIJEK

21.050.600

NEXE GRADNJA D.O.O. NAŠICE

NAŠICE

956.900

GRADSKA TISKARA OSIJEK D.D.

OSIJEK

40

KARAŠICA-VUČICA D.D.

DONJI MIHOLJAC

20.932.700

GRUBE D.O.O.

BRAČEVCI

931.500

DIDI D.O.O.

ĐAKOVO

40

EKO GRADNJA D.O.O.

DARDA

20.846.100

GEO DRIL D.O.O.

ĐAKOVO

920.500

LOLA D.O.O.

OSIJEK

40

MAKRONI D.O.O.

BRIJEST

20.818.600

STRIBOR OPREMA D.O.O.

KOPAČEVO

918.500

OSIMPEX D.O.O.

OSIJEK

40

MONTRI D.O.O.

DARDA

20.764.200

BLAGUS

BELI MANASTIR

917.700

NEXE GRUPA D.D.

NAŠICE

38

SUMIĆ D.O.O.

PALAČA

20.593.200

WEDDING D.O.O.

OSIJEK

915.400

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

VIŠNJEVAC

38

JOZIPOVIĆ

KORITNA

20.510.600

MIKLOŠ D.O.O.

OSIJEK

915.300

ZAVOD ZA STANOVANJE D.O.O.

OSIJEK

38

BRAVAR-MONT D.O.O.

STRIZIVOJNA

20.291.500

OSIJEK

910.400

ČVORKOVAC D.O.O.

DALJ

38

HIDROING D.O.O.

OSIJEK

20.080.400

NAŠICE

902.500

BOR-PLASTIKA D.O.O.

KNEŽEVI VINOGRADI

38

NOVA KONFEKCIJA D.O.O.

BELI MANASTIR

20.079.400

CESTING D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SOKAČ-OSMAK GRAVIA D.O.O.

OSIJEK

897.700

HIDROING D.O.O.

OSIJEK

38

SUNČANE ŠUME D.O.O.

ĐAKOVO

19.687.100

VODOVOD-OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

892.700

NUCLEUS D.O.O.

OSIJEK

38

HALE-MONT PROMET D.O.O.

NAŠICE

19.527.000

PROCESSIN DI SCARTO D.O.O.

BILJE

883.300

KARANAC

37

ECCOM-TRADE D.O.O.

OSIJEK

19.463.000

ĐAKOVO

882.200

BELI MANASTIR

37

UNIVERZAL D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO NEDJELJKO MIHALJ BLATA D.O.O.

ĐAKOVO

19.457.600

BELI MANASTIR

880.500

ĐAKOVO

37

NAŠICE

19.364.400

ĐAKOVO

877.600

TEO-ING D.O.O.

BELIŠĆE

37

MALINOVAC

19.353.400

PAN-PEK ĐAKOVO D.O.O. BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. PETROŠEVIĆ FARMA SALAŠ D.O.O.

AGRIA D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE