Issuu on Google+

Rangiranje: 400 naj 400 županijskih naj Brojem mali, utjecajem na Najviše tvrtki u gradovima, gospodarstvo i društvo ogromni 51 posto prihoda u Zagrebu

PRIVREDNI VJESNIK

U 2015. GODINI

400

najvećih tvrtki po županijama izvor podataka:

GA N A R STVIC

LJZ E

A JA

U

NAJVEĆIH HRVATSKIH TVRTKI

BENIH POD UŽ L A S

KA TA

400

2016., godina LXIII, broj 3940

AV

www.privredni.hr prvi hrvatski poslovno-financijski tjednik

TEMELJEM

POSEBNO IZDANJE

Gospodarstvo u 2015. Porast ključnih pokazatelja čak i kod zaduženosti i naplate

VNU O

BJ


INA*

* dokazano najbolja

Vaša vjernost je naša misija Gradeći uspjeh na tradiciji, iskustvu i inovativnosti, pomičemo granice u naftnom i plinskom poslovanju te pružamo najvišu kvalitetu proizvoda i usluga. Hrvatska proizvodnja, europska kvaliteta, stroga kontrola, potpuna odgovornost.


3

Sadržaj: IMPRESSUM

01 HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015. Kovačić: Porast ključnih pokazatelja čak i kod zaduženosti i naplate 4-6 Nove tvrtke u 2015.: Najviše tvrtki osnovano za trgovinu te ugostiteljstvo 8-11 Gospodarstvo po županijama u 2015. godini: Najmanje poreznih dužnika na kraju 2015. godine imala je Požeško-slavonska županija 12-13 Kovačić: Analiza 400 naj - Brojem mali, utjecajem ogromnih 400 hrvatskih naj poduzeća 14

Glavni urednik: Darko Buković Izvršne urednice: Vesna Antonić, Andrea Marić Autori analiza: Branimir Kovačić Darko Buković Izvor podataka: Bisnode Obrada podataka: Branimir Kovačić

02 RANGIRANJA I REZULTATI Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika od 2005. do 2015. 400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1998. do 2015. 10 najvećih u 12 rangiranja od 2004. do 2015. Korporacijska ljestvica za 2015. Vodeći hrvatski dobitaši u 2015. – 100 najvećih Vodeći hrvatski izvoznici u 2015. – 100 najvećih Vodeći hrvatski uvoznici u 2015. – 100 najvećih Novi u skupini 400 najvećih u 2015. kojih nije bilo u toj skupini 2011. Tvrtke u skupini 400 najvećih u 2014. kojih nema u toj skupini 2015. Novi u skupini 400 najvećih u 2015. Rang-ljestvica 400 najvećih u 2015.

16 18 20 22 24 26 27 28 29 29 30-45

03 ANALIZA POSLOVANJA U 2015. Lektura: Sandra Baksa PV grafika: Stanislav Bohaček, Tihomir Turčinović grafika@privredni.hr MARKETING voditelj marketinga: Goran Ružić ruzic@privredni.hr marketing: Irena Mikac Adamović mikac@privredni.hr Tel: +385 1 5600 012 marketing@privredni.hr Tajnica redakcije: Bruna Ivić Bajamić Tel: +385 1 5600 000, +385 1 5600 001 Faks: +385 1 5600 002 redakcija@privredni.hr uprava@privredni.hr

Tisak: Slobodna Dalmacija d.d. Nakladnik: Privredni vjesnik d.o.o. Direktor: Darko Buković Kačićeva 9, 10000 Zagreb uprava@privredni.hr www.privredni.hr

Buković: Privatni poduzetnici ostvarili 73 posto ukupne dobiti gospodarstva Top 50 poduzetnika: Dvjesto poduzetnika – 50 posto ukupne dobiti poduzetnika Kontinentalna vs. Jadranska Hrvatska: Poduzetnicima Jadranske Hrvatske snažno rasla dobit Poduzetnici u županijama i gradovima: Koncentracija poduzetnika u županijskim središtima Poduzetništvo u gradovima: U gradovima 89.508, u općinama 17.061 poduzetnik

46-50 52-54 56-58 60-67 68

04 400 ŽUPANIJSKIH NAJ Udio 8400 naj tvrtki u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske Bjelovarsko-bilogorska županija Brodsko-posavska županija Dubrovačko-neretvanska županija Grad Zagreb Istarska županija Karlovačka županija Koprivničko-križevačka županija Krapinsko-zagorska županija Ličko-senjska županija Međimurska županija Osječko-baranjska županija Požeško-slavonska županija Primorsko-goranska županija Sisačko-moslavačka županija Splitsko-dalmatinska županija Šibensko-kninska županija Varaždinska županija Virovitičko-podravska županija Vukovarsko-srijemska županija Zadarska županija Zagrebačka županija

70-71 72-79 80-87 88-95 96-103 104-111 112-119 120-127 128-135 136-143 144-151 152-159 160-167 168-175 176-183 184-193 194-201 202-209 210-217 218-225 226-233 234-242


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

4

ANALIZA

Porast ključnih pokazatelja čak i kod zaduženosti i naplate

Omjer dobitaša i gubitaša ostao je jednak u 2015. kao i u 2014., te tako u prosjeku na tri dobitaška poduzeća dolaze dva gubitaška. Branimir Kovačić, Bisnode Svi ključni kvantitativni pokazatelji ostvarili su poraste vrijednosti u odnosu na godinu prije

NAKON VIŠEGODIŠNJEG TRENDA PADA obujma poslovanja hrvatskog gospodarstva, prvo je 2014. godina donijela stabilizaciju koja se ogledala kroz zadržavanje istih agregiranih vrijednosti iz 2013. godine. Naznaka oporavka hrvatskog gospodarstva, nakon razarajućih posljedica globalne krize koja je počela 2008. godine, definitivno je potvrđena u poslovnoj 2015. godini. U njoj su svi ključni kvantitativni pokazatelji ostvarili poraste vrijednosti u odnosu na godinu prije. Posebno je ohrabrujuće to što je značajniji skok ostvaren kod investicija,

kod kojih se najviše osjetio utjecaj recesijskih godina kroz fokusiranje na trenutno preživljavanje umjesto investiranja u dugoročne projekte. Još jedna pozitivna karakteristika domaćeg gospodarstva bio je nastavak poboljšavanja prosječnih vrijednosti kvalitativnih pokazatelja. Najveći problemi hrvatskih poduzeća ogledaju se u visokoj zaduženosti te slaboj naplati, a upravo su kod tih pokazatelja zabilježeni značajniji pozitivni pomaci. Ipak rast zaposlenih u poduzećima U poslovnoj 2015., po podacima s kojima tvrtka Bisnode raspolaže, bilo je dva posto više poduzeća koja su predala godišnja financijska


5

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

izvješća (106.569 poduzetnika u 2015. naspram 104.470 godinu prije). Identičan postotni porast zabilježen je i kod broja zaposlenih, kojih je bilo gotovo 870.000 u poduzećima koja predaju godišnji izvještaj. Time je preokrenut trend smanjivanja agregiranog broja zaposlenih u hrvatskim poduzećima. Zanimljivo je da su blagom porastu zaposlenosti najviše pridonijela mala poduzeća. Ukupni realizirani prihodi hrvatskih poduzeća imali su još veći porast koji je iznosio 3,2 posto te su iznosili 648,2 milijarde kuna. Time je i prosječna prihodovnost po poduzeću povećana

Kretanje operativne marže hrvatskih poslovnih subjekata 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

ukupno

mali

srednji

veliki

0%

U prosjeku 63 posto svoje imovine hrvatska poduzeća financiraju iz eksternih izvora financiranja zbog većeg rasta prihoda od broja poduzeća. Kumulativna neto dobit je udvostručena te je iznosila 16,5 milijardi kuna. Kumulativna operativna dobit koja mjeri profitabilnost temeljenu isključivo na poslovnim aktivnostima iznosila je 27 milijardi kuna uz rast u odnosu na 2014. godinu od 26,1 posto. Operativna marža iznosila je 4,3 posto. Omjer dobitaša i gubitaša ostao je jednak kao i u prethodnoj godini, te tako u prosjeku na tri dobitaška poduzeća dolaze dva gubitaška. Sve kategorije poduzeća prema veličini imale su kumulativno pozitivnu neto i operativnu dobit. Izvoz nastavlja pozitivan trend Izvoz je nastavio višegodišnji trend rasta vrijednosti, iako po nešto nižoj stopi u odnosu na prethodne godine. Ukupna vrijednost zabilježenog izvoza kod poduzeća s predanim godišnjim izvještajem iznosila je 115,4 milijarde kuna, uz rast od 8,6 posto u odnosu na 2014. godinu. Nešto više od polovine izvoza odnosi se na velika poduzeća, ali je značajno to što su rastu ukupnog izvoza svoj doprinos dale sve tri veličinske kategorije poduzeća, pri čemu su srednje velika poduzeća imala najveći rast. Upravo investicije bile su za 9,1 posto veće nego u 2014. godini te su u poslovnoj 2015. iznosile 38,4 milijarde kuna. Ponovno su najveći doprinos pozitivnom trendu dala srednje velika poduzeća, iako su i ostale dvije kategorije ostvarile rast. Bisnodeova analiza pokazuje da je većina kvalitativnih pokazatelja imala pozitivno kretanje u odnosu na 2014. godinu. Međutim, prosječna tekuća likvidnost bila je blago niža,

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Izvor: Bisnode

Kretanje tekuće likvidnosti hrvatskih poslovnih subjekata 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90

ukupno

mali

srednji

veliki

0,80 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Izvor: Bisnode

te je iznosila 1,01. Time je ukupna vrijednost kratkotrajne imovine bila samo za jedan posto veća od ukupnih kratkoročnih obveza. Nešto veću prosječnu vrijednost tekuće likvidnosti imaju velika i srednje velika poduzeća s prosječnim koeficijentom koji iznosi 1,08, dok je prosjek kod malih poduzeća 0,96. S obzirom na to da je preporučena vrijednost tekuće likvidnosti minimalno 1,5, jasno je kako većina hrvatskih poduzeća nema adekvatnu likvidnost. Prosječna zaduženost hrvatskih poduzeća bila je nešto niža nego prethodnih godina. U prosjeku 63 posto svoje imovine hrvatska poduzeća financiraju iz eksternih izvora financiranja. To je blagi pad u odnosu na 2014. godinu kada je navedeni prosjek iznosio 65 posto. Najmanje ovisna o tuđim izvorima financiranja su velika poduzeća kod kojih je prosjek 47 posto. Nešto veći prosjek od 57 posto imaju srednje velika poduzeća, dok je

kod malih poduzeća prosječna zaduženost 75 posto. Iako su sve tri kategorije poduzeća imale smanjenje prosječne zaduženosti,

S obzirom na to da je preporučena vrijednost tekuće likvidnosti minimalno 1,5, jasno je kako većina hrvatskih poduzeća nema adekvatnu likvidnost jasno je kako mala poduzeća u prosjeku nisu dovoljno kapitalizirana što smanjuje njihovu mogućnost za pronalaskom dodatnih izvora financiranja u slučaju potrebe. Malo poboljšana naplata Naplata kao izraženi problem za većinu hrvatskih poduzeća imala je pozitivan trend sma-


6

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

njenja prosječne vrijednosti na ukupnoj razini gospodarstva. Naplata mjerena prosječnim danima vezivanja potraživanja iznosila je 89 dana, što je kraći prosjek za četiri dana u odnosu na 2014. godinu. Logično je da zbog bolje pregovaračke pozicije veća poduzeća imaju kraću prosječnu naplatu. Tako se kod velikih i srednje velikih ona kreće oko 80 dana, dok kod malih poduzeća prosjek iznosi 107 dana. Sve tri kategorije poduzeća su imale smanjenje ovog pokazatelja. S druge strane, prosječno plaćanje obveza iznosilo je 78 dana, što je nastavak trenda njegovog smanjenja. U 2014.

Naplata mjerena prosječnim danima vezivanja potraživanja iznosila je 89 dana, dok je prosječno plaćanje obveza iznosilo 78 dana godini taj prosjek je iznosio 83 dana. Devijacije između veličinskih kategorija poduzeća su ogromne, s obzirom na to da je prosjek kod malih poduzeća za više od 50 dana veći nego kod velikih i srednje velikih. Prosječna nominalna plaća u 2015. godini rasla je za 2,5 posto te je iznosila oko 5000 kuna. Kod velikih poduzeća prosječna neto plaća bila je uvjerljivo najveća te je iznosila 6183 kune. Nešto iznad prosjeka od 5429 kuna bila su srednje velika poduzeća, dok je prosječna plaća kod malih poduzeća bila 4203 kune. Razvidan utjecaj turizma Drugu godinu zaredom u pozitivnim kretanjima agregiranih podataka hrvatskog gospodarstva može se vidjeti utjecaj turizma. Najpozitivnije trendove kod broja zaposlenih, realiziranih prihoda, ostvarene dobiti, izvoza te investicija imao je smještajno-ugostiteljski sektor. Blago pozitivne trendove kod navedenih pokazatelja također je imao i prerađivački sektor, što je svakako značajno s obzirom na to da je najveći broj zaposlenih upravo u ovome sektoru. Usporedimo podatke i analizu za 2014. u kojoj je jasno bilo navedeno kako je 2014. godina donijela stabilizaciju i zaustavljanje višegodišnjih negativnih trendova, ali i da će ključno biti da 2015. godina donese konačni rast obujma hrvatskog gospodarstva i približavanje vrijednostima iz predrecesijske 2008. godine. Za zaključiti je da se dogodilo upravo ono što je analiza pokazala - što je apsolutno mali znak

Kretanje prosječnih dana vezivanja potraživanja i obveza hrvatskih poslovnih subjekata 105 100 95 90 85 80

potraživanja

obveze

75 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Izvor: Bisnode

optimizma kako dolazi razdoblje rasta i progresivnosti. Posebice raduje gotovo dvoznamenkasti postotni rast izvoza i investicija, jer posljedično oni dovode i do rasta prihoda i zaposlenosti. Za nadati se da će u tekućoj 2016. godini biti zadržani pozitivni trendovi, ali uz još veće stope porasta obujma poslovanja. Tvrtka Bisnode će sukladno svojim korporativnim vrijednostima nastaviti i dalje pratiti i ana-

lizirati gospodarske trendove i aktualnosti, te pružati adekvatnu potporu poduzetničkim organizacijama i gospodarskim institucijama kroz upravljanje poslovnim informacijama. Krajnji cilj je pomoći u optimiziranju prodaje i povećanju prihoda, te minimiziranju rizika, a sve u funkciji veće uspješnosti pojedinačnih poslovnih subjekata, a potom i čitavog gospodarstva.


Novi pogled na energetski sustav koji se mijenja: matrica energije siemens.com

Naš se energetski sustav mijenja. Sa sve većim udjelom decentralizirane proizvodnje električne energije raste i kompleksnost.

Krajnji potrošači u sve većem broju i sami postaju proizvođači električne energije i napajaju mrežu. Iz linearnog lanca pretvorbe energije razvio se višeslojni sustav s mnogim novim sudionicima.

siemens.com


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

8

NOVE TVRTKE U 2015.

Najviše tvrtki osnovano za trgovinu te ugostiteljstvo Sektori s vodećim omjerima osnovanih i ugašenih poduzeća 4,0 3,5

3,5

3,2 3,0

3,0

2,9 2,6

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Obrazovanje

Zdravstvo

Ugostiteljstvo

Zabava i rekreacija

Administracija

Izvor: Bisnode

Najviše jednostavnih društava otvaralo se u sektoru uslužnih djelatnosti, dok je najdinamičnije bilo u sektoru trgovine Bisnode

Ukupno četvrtina svih neisplatitelja plaća u RH bila je upravo iz trgovačkog sektora

OD UKUPNO 12.896 PODUZEĆA koliko ih je osnovano tijekom prošle godine, njih 22,5 posto registrirano je za trgovačku djelatnost. Veliki udio osnovanih zabilježen je i u ugostiteljskom sektoru (14,9 posto), stručno-znanstvenim djelatnostima (12,9 posto), građevinarstvu (10,4 posto) te prerađivačkoj industriji (9,2 posto). Ti sektori zajedno čine udio od gotovo 70 posto u ukupnom broju svih novih poduzeća osnovanih u 2015. godini. S druge strane, u sektoru javne uprave osnovana su samo dva poduzeća, a u djelatnostima kućanstva te izvanteritorijalnih organizacija tijekom 2015. godine nije osnovano niti jedno poduzeće, pokazala je Bisnodova analiza gospodarstva u 2015. godini.

Promatrajući podatke o broju osnovanih i ugašenih poduzeća u usporedbi sa 2014. godinom, od ukupno 21 sektora, njih devet je zabilježilo porast broja osnovanih poduzeća u 2015. godini, dok je njih 10 zabilježilo pad. Lani je najveći rast broja osnovanih od 39,3 posto zabilježio financijski sektor. Slijede sektor poslovanja s nekretninama sa 17,1 posto, građevinarstvo sa 13,8 posto, poljoprivreda sa 11,5 posto te obrazovni sektor sa 11,2 posto rasta. S druge strane, lani je u uslužnom sektoru bilo 15,9 posto manje novih poduzeća negoli u godini prije. Nadalje, i u analizi broja ugašenih poduzeća po sektorima djelatnosti ponovno se ističe trgovina, i to s još većim udjelom negoli u udjelu osnovanim poduzećima. Udio od 32,8 posto znači da je gotovo svako treće ugašeno poduzeće baš iz sektora trgovine. Slijedi građevinarstvo, sa 14,6 posto udjela, prerađivački


Putujte po Hrvatskoj - udvoje! 2 povratne aviokarte već od 999 kn

Dvije povratne aviokarte za domaće letove već od 999 kuna! Cijena se odnosi na dvije osobe koje putuju zajedno u oba smjera. Karte je potrebno kupiti najmanje 21 dan prije putovanja, a putovati možete od 17. 10. 2016. do 31. 5. 2017. U cijenu su uključene pristojbe zračnih luka i naknada za izdavanje karte (TSC), za kupnju na www.croatiaairlines.hr, a za kupnju na drugim prodajnim mjestima Croatia Airlinesa naplaćuje se dodatna naknada za izdavanje karte. Broj mjesta po promotivnoj cijeni na svakom je letu ograničen.

072 500 505, +385 1 6676 555

croatiaairlines.hr Moja aviokompanija.


10

HRVATSKO GOSPODARSTVO OSPODARSTVO U 2015.

sektor 11,2 posto, stručno-znanstveni sektor 9,9 posto te ugostiteljstvo 7,9 posto. Uz energetski sektor, te sektor javne uprave gdje su se lani ugasila samo tri poduzeća, svi su ostali sektori zabilježili smanjenje broja ugašenih u 2015. godini u odnosu na prethodnu 2014. U rudarskom sektoru se broj ugašenih poduzeća u odnosu na 2014. godinu smanjio za 63,4 posto, slijedi sektor vodoopskrbe i gospodarenja otpadom s padom broja ugašenih od 56,7 posto; u prijevozničkom sektoru bilo je 48,2 posto manje ugašenih poduzeća, a u sektoru poslovanja s nekretninama 44,3 posto manje ugašenih u odnosu na 2014. godinu. Jedino u sektoru kućanstva te izvanteritorijalnih organizacija nije bilo nikakvih promjena u promatranom razdoblju. Promatrajući omjer osnovanih i ugašenih poduzeća tijekom 2015. godine, najviše se ističe obrazovni sektor. Tamo je omjer 3,5 što znači da je na svako ugašeno poduzeće u tom sektoru, u prosjeku bilo osnivano više od tri. Tu se još ističu zdravstvo gdje je omjer 3,2, potom ugostiteljstvo s omjerom od 3,0, zabavnorekreacijski sektor sa 2,9 te administrativni sektor s omjerom osnovanih i ugašenih poduzeća od 2,6. Financijski i rudarski sektor te javna uprava jedini su tijekom 2015. godine imali više ugašenih od osnovanih poduzeća. Promatrajući podatke iz perspektive pravnih oblika, najpopularniji oblik osnivanja tvrtke – jednostavna trgovačka društva, lani su se najviše osnivala u uslužnom sektoru. Tamo je udio j.d.o.o.-a u broju osnovanih bio 80,7 posto, Slijedi ugostiteljstvo sa 68,4 posto udjela, građevinarstvo 63,1 posto, zabavno-rekreacijski sektor 61,6 posto te prijevoz 58,2 posto. Najmanji udio od 13,2 posto imao je financijski sektor, dok je sektor energetike imao 16,5 posto osnovanih j.d.o.o. poduzeća u ukupnom broju osnovanih poduzeća u 2015. godini. Od 620 poduzeća koja su tijekom 2015. godine ušla u stečajni postupak, više od četvrtine, odnosno 28,9 posto njih poslovalo je u sektoru trgovine. Građevinarstvo je u toj kategoriji imalo udio od 21,5 posto, a slijedili su prerađivački sektor sa 15,8 posto udjela, ugostiteljstvo sa 6,6 posto te stručno-znanstveni sektor sa 6,0 posto udjela u novim stečajevima. Vodećih pet sektora tako je među novopokrenutim stečajevima tijekom 2015. godine imalo 78,8 posto udjela. S druge strane, među 6029 poduzeća u predstečaju na kraju 2015. godine, 23,9 posto bilo ih je iz trgovine. Građevinarstvo je imalo udjel od 19,7 posto, prerađivački sektor 18,8 posto, stručnoznanstveni sektor 7,8 posto te ugostiteljstvo

Kretanje osnovanih i ugašenih poduzeća 2013.–2015. godine 16.000

14.663

14.000

12.939

13.636

12.896

12.000 10.000 7.901

8.000

6.915

6.000 4.000 2.000 0

2013.

2014.

2015. Osnovani

Izvor: Bisnode

Ugašeni

Kretanje osnovanih poduzeća prema pravnim oblicima 9.000

8.501

8.000

7.581 7.128

7.000 6.000

5.876

5.501

5.153

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

286

267

205

0 2013. Izvor: Bisnode

2014.

2015. J.D.O.O.

D.O.O.

Ostali


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

11

Kretanje osnovanih poduzeća po mjesecima tijekom 2015. godine 1.600 1.396

1.400

1.251 1.150

1.200 1.000

1.224 1.136 961

921

1.033 1.019 1.068

993 744

800 600 400 200 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Izvor: Bisnode

Vodećih pet sektora prema broju osnovanih i ugašenih poduzeća u 2015. 3.500 3.000

2.896 2.591

2.500 1.920

2.000

1.657 1.344

1.500

1.155

1.000

627

782

1.189 886

500 0 Trgovina Izvor: Bisnode

Ugostiteljstvo Stručno - znanst. Građevinarstvo Prerada djelatnost Osnovani Ugašeni

sa 7,5 posto udjela. U blokadu je u 2015. barem na jedan dan ušlo 29.628 poduzeća, a ponovno je četvrtina, odnosno njih 26,3 posto, bilo iz sektora trgovine. Slijedi prerađivački sektor sa 14,1 posto udjela među novoblokiranim poduzećima, zatim građevinarstvo sa 13,8 posto, ugostiteljstvo je sa 12,3 posto te stručno-znanstveni sektor 9,6 posto udjela među novoblokiranim poduzećima. Ukupno je vodećih pet sektora imalo 76,1 posto udjela među svim novoblokiranim poduzećima. Tih pet sektora ujedno je bilo vodeće i kod odblokiranih poduzeća s ukupnim udjelom od 75,6 posto. Među 3667 poreznih dužnika na kraju 2015. godine, njih 26 posto bilo je iz trgovine, građevinarstvo je imalo 25,2 posto udjela, dok je sektor prerade imao 14,8 posto udjela. Time su vodeća tri sektora prema broju poreznih dužnika imali dvije trećine udjela u ukupnom broju poreznih dužnika. Samo nešto niži udio ta tri sektora od 63,8 posto bio je kod iznosa poreznog duga. U odnosu na udio kod poreznih dužnika, tek nešto niži udio poduzeća iz trgovine bio je među neisplatiteljima plaća. Ukupno četvrtina svih neisplatitelja plaća u RH bila je upravo iz trgovačkog sektora. Građevinarstvo je imalo 17,6 posto udjela među neisplatiteljima plaća, a prerada 13,6 posto. S druge strane u sektoru javne uprave niti jedno poduzeće nije bilo na listi neisplatitelja plaća.


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

12

GOSPODARSTVO PO ŽUPANIJAMA U 2015. GODINI

Najmanje poreznih dužnika na kraju 2015. godine imala je Požeško-slavonska županija

U Ličko-senjskoj županiji u 2015. godini se na jedno ugašeno poduzeće osnivalo gotovo pet novih, a najveći rast broja novoosnovanih poduzeća bilježi Sisačko-moslovačka županija, dok su „tvrtke za 10 kuna“ najpopularnije u Koprivničkokriževačkoj županiji Bisnode Od 29.628 poduzeća koja su u 2015. godini ušla u blokadu na barem jedan dan, 30,5 posto bilo ih je s područja Grada Zagreba

OD UKUPNO 12.896 OSNOVANIH PODUZEĆA u 2015., njih 33,8 posto osnovano je na području Grada Zagreba. Slijede Splitsko-dalmatinska županija sa 9,6 posto, zatim Primorsko-goranska sa 8,2 posto, Istarska sa 7,4 posto te Zagrebačka sa 6,2 posto udjela. Kako 65,2 posto udjela svih novoosnovanih poduzeća otpada na pet vodećih županija, to znači kako je u preostalih 16 županija osnovano tek malo više od trećine poduzeća, pokazala je Bisnodeova analiza. U 10 županija, u usporedbi sa 2014. godinom, povećan je broj osnovanih poduzeća u 2015. godini, dok je njih 11 zabilježilo pad. Najveći rast broja osnovanih poduzeća u 2015. godini

od 18,9 posto imala je Sisačko-moslavačka županija, slijede Šibensko-kninska sa 12,7 posto, Zadarska sa 10,8 posto, Vukovarsko-srijemska sa 10,3 posto te Varaždinska sa 9,1 posto rasta. Najveći pad od 19,3 posto imala je Bjelovarsko-bilogorska županija, slijedi je Koprivničko-križevačka sa 11,3 posto te Karlovačka sa 7,9 posto pada broja osnovanih poduzeća. Premda Grad Zagreb ima vrlo visoki udio među ukupno osnovanim poduzećima u 2015. godini, taj udio još je veći kod ugašenih poduzeća te je iznosio 38,1 posto. Primorsko-goranska županija imala je 8,1 posto udjela u ukupnom broju ugašenih poduzeća, Splitsko-dalmatinska županija 7,6 posto, Zagrebačka 6,5 posto te Istarska 6,1 posto udjela. Ukupni udio vodećih pet županija u ugašenim poduzećima tijekom


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

2015. godine iznosio je 66,4 posto, što je neznatno više od njihovog udjela u osnovanim poduzećima. Uvjerljivo najmanji broj ugašenih poduzeća imala je Ličko-senjska županija s tek 20 ugašenih poduzeća, dok su Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija imale po 67 ugašenih poduzeća. Osim Koprivničko-križevačke županije, sve ostale županije ostvarile su smanjenje broja ugašenih poduzeća tijekom 2015. godine u usporedbi s prethodnom 2014., pri čemu

duzeća tijekom 2015. godine. Tamo je omjer od 4,6 što znači da se na svako ugašeno poduzeće u prosjeku osnivalo gotovo pet novih poduzeća. Iza ove županije su Dubrovačkoneretvanska s omjerom osnovanih i ugašenih poduzeća 2,8; potom Splitsko-dalmatinska sa 2,1; Bjelovarsko-bilogorska s istim omjerom od 2,1 te Istarska s omjerom 2,0. Zanimljivo je kako su sve županije imale veći broj osnovanih od ugašenih poduzeća, a najlošiji omjer od 1,1 imala je Koprivničko-križevačka županija.

Vodećih pet županija prema broju osnovanih i ugašenih poduzeća u 2015. 5.000 4.355

4.000

13

u ukupno osnovanim poduzećima. Od 620 poduzeća koja su ušla tijekom prošle godine u stečajni postupak, iz Grada Zagreba bilo ih je 22,3 posto. Slijedila je Primorskogoranska županija s udjelom od 11,6 posto novih stečajaca, zatim Osječko-baranjska sa 7,4 posto, Međimurska sa 7,1 posto te Varaždinska sa 6,9 posto. U Virovitičko-podravskoj županiji samo tri poduzeća su pokrenula stečajni postupak, dok ih je u Ličko-senjskoj županiji bilo pet. Udio zagrebačkih poduzeća među predstečajcima je na kraju 2015. godine iznosio 29,5 posto. Splitsko-dalmatinska županija imala je 10,8 posto udjela, Primorsko-goranska 7,2 posto, te Zagrebačka i Osječko-baranjska županija sa 6,4 posto udjela u ukupnom broju predstečajnih poduzeća.

3.012

3.000 2.000

1.244

1.000

1.051

949 639

600

800 513

479

0 Grad Zagreb

Izvor: Bisnode

Splitskodalmatinska

Primorskogoranska

Istarska

Zagrebačka

Osnovani

Ugašeni

Županije s vodećim omjerima osnovanih i ugašenih poduzeća 5

4,6

4 2,8

3

2,1

2,1

2,0

Splitskodalmatinska

Bjelovarskobilogorska

Istarska

2 1 0 Ličko-senjska Izvor: Bisnode

Dubrovačkoneretvanska

je uvjerljivo najveće smanjenje imala Ličkosenjska županija s padom od 79,6 posto. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji pad je iznosio 74,3 posto, u Vukovarsko-srijemskoj 62,6 posto, u Bjelovarsko-bilogorskoj 60,4 posto te u Istarskoj 59,8 posto. Ličani poduzetniji Ličko-senjska županija vodeća je i dovođenjem u omjer broja osnovanih i ugašenih po-

Upravo je Koprivničko-križevačka županija sa 77,4 posto imala najveći udio j.d.o.o.-a među osnovanim poduzećima. Brodsko-posavska i Ličko-senjska županija imale su po 68,5 posto udjela j.d.o.o.-a, Bjelovarsko-bilogorska 67,9 posto te Međimurska 67,6 posto. Najmanji udio j.d.o.o.-a od 46,9 posto bio je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, slijedile su Istarska sa 48,6 posto te Splitsko-dalmatinska sa 50,3 posto udjela j.d.o.o. poduzeća

Trećina poduzeća u blokadi – iz Zagreba Od 29.628 poduzeća koji su u 2015. godini ušli u blokadu na barem jedan dan, 30,5 posto bilo ih je s područja Grada Zagreba. Splitsko-dalmatinska županija imala je 10,4 posto udjela u novoblokiranim poduzećima, slijedile su Primorsko-goranska sa 9,3 posto, Istarska sa 7,8 posto te Zagrebačka sa 6,3 posto udjela. Tih pet županija jednaku poziciju imalo je i kod udjela odblokiranih poduzeća, sa 64,6 posto ukupnog udjela. Među 3667 poreznih dužnika na kraju 2015. godine, njih 31 posto bilo je iz Grada Zagreba. Na drugom mjestu prema broju poreznih dužnika bila je Splitsko-dalmatinska županija sa 9,4 posto udjela, dok je Zagrebačka županija sudjelovala u ukupnom broju poreznih dužnika sa 6,4 posto. Najmanje poreznih dužnika na kraju 2015. godine imala je Požeško-slavonska županija, njih samo 10; što čini samo 0,3 posto ukupnog broja poreznih dužnika na državnoj razini. Samo neznatno više poreznih dužnika imala je Ličko-senjska županija, njih 13. U odnosu na udio kod poreznih dužnika, nešto veći udio poduzeća iz Grada Zagreba bio je među neisplatiteljima plaća. Ukupno 31,9 posto svih neisplatitelja plaća u RH bilo je upravo iz glavnog grada. Splitsko-dalmatinska županija je prema ovoj kategoriji imala 9,6 posto udjela, a Primorsko-goranska 8,5 posto. U Ličko-senjskoj županiji je neredovna isplata plaća zabilježena kod samo 33 poduzeća, što čini 0,6 posto na državnoj razini. Tek nešto veći udio od 1,0 posto imala je Virovitičko-podravska županija, dok je Požeško-slavonska županija imala 1,1 posto udjela u ovoj negativnoj kategoriji.


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2015.

14

ANALIZA 400 NAJ

Brojem mali, utjecajem ogromnih 400 hrvatskih naj poduzeća Udjeli 400 vodećih poduzeća prema ključnim pokazateljima u ukupnom gospodarstvu 80,0%

74,5%

70,0%

56,4%

60,0%

49,8%

49,3%

50,0%

43,3%

40,0% 30,0%

28,8%

20,0% 10,0% 0%

Zaposleni

Prihodi

Dobit

Izvoz

Imovina

Investicije

Izvor: Bisnode

Vodećih 400 hrvatskih poduzeća prema prihodima čine tek 0,35 posto ukupnog broja, ali je njihov utjecaj po svim parametrima na gospodarstvo – ogroman Branimir Kovačić, Bisnode

Izvoz je iznosio 65 milijardi kuna, što predstavlja natpolovični udio u ukupnom gospodarstvu od 56,4 posto

UKUPNO 250.289 OSOBA BILO JE ZAPOSLENO u 400 vodećih poduzeća tijekom 2015. godine. To čini 28,8 posto svih zaposlenih u poduzećima koja predaju godišnji izvještaj. Kod prihoda njihov utjecaj je još veći s obzirom na to da su tijekom 2015. godine realizirali 319,6 milijardi kuna prihoda, što čini 49,3 posto ukupnih prihoda. Izvoz je iznosio 65 milijardi kuna, što predstavlja natpolovični udio u ukupnom gospodarstvu od 56,4 posto. Vodećih 400 hrvatskih poduzeća prema prihodima čine tek 0,35 posto ukupnog broja poduzeća koja su predala godišnje financijsko izvješće u javni

registar. Međutim, njihov utjecaj je ogroman na ukupni obujam domaćeg gospodarstva. Kumulativna neto dobit 400 najvećih poduzeća iznosila je 12,3 milijarde kuna, što čini 74,5 posto ukupne neto dobiti gospodarstva. Vrijednost imovine analiziranih poduzeća bila je 480,2 milijarde kuna, to čini 43,3 posto ukupne vrijednosti imovine hrvatskih poduzeća s predanim godišnjim izvještajem. Ukupne investicije analiziranih poduzeća iznosile su 19,1 milijardu kuna, što predstavlja udio od 49,8 posto u ukupnom gospodarstvu. Prosječna neto profitna marža najvećih poduzeća bila je gotovo trostruko veća od ostalih poduzeća s obzirom na to da je iznosila 3,8 posto, dok su ostala poduzeća imala prosjek od 1,3 posto.


1DMYHÉDKUYDWVNDSULYDWQDNRPSDQLMDLMHGQD RGQDMMDÏLKNRPSDQLMDXMXJRLVWRÏQRM(XURSL Agrokor koncern najveća je hrvatska privatna kompanija i jedna od najjačih kompanija u jugoistočnoj Europi s konsolidiranim ukupnim prihodom od 49 milijardi kuna i sa gotovo 60.000 zaposlenika. Na Deloitte-ovoj ljestvici 500 najvećih kompanija u Srednjoj Europi za 2015. godinu, Agrokor koncern zauzeo je 11. mjesto, ostvarivši značajan napredak od čak 11 mjesta.

Agrokorove kompanije su pojedinačno vodeće kompanije u maloprodaji i proizvodnji hrane u Hrvatskoj i u regiji - Konzum i Mercator u maloprodaji, Ledo i Frikom na tržištu sladoleda i zamrznutih proizvoda, Jamnica i Sarajevski kiseljak u proizvodnji mineralnih voda, Zvijezda i Dijamant u proizvodnji ulja i margarina, PIK Vrbovec u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina, Belje i PiK Vinkovci kao veliki poljoprivredno-industrijski kompleksi i druge. U svim kompanijama koje je preuzeo, Agrokor je realizirao značajna ulaganja u najmoderniju tehnologiju i organizaciju, u novu proizvodnju i u ljudske resurse koja su omogućila razvoj i rast, bolje korištenje zatečenih potencijala i stvaranje novih mogućnosti za bolju konkurentnost, moderniju organizaciju i uspješne poslovne rezultate.

Agrokor je upravo zahvaljujući jasnoj poslovnoj viziji, striktno provođenoj strategiji i promišljenom investiranju izrastao u vodeći prehrambeno-trgovački koncern na tržištu regije. Pritom je misija Agrokora, oduvijek bila osigurati najviše standarde kvalitete u proizvodnji i distribuciji prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda te kroz maloprodajnu mrežu kupcima pružiti najbolju vrijednost za novac vodeći se načelima konkurentnosti i društvene odgovornosti. Kvaliteta, održivi rast i razvoj te odgovorno poslovanje temeljne su korporativne vrijednosti Agrokora, koji je ujedno i potpisnik Svjetskog sporazuma Ujedinjenih naroda te član UN Global Compacta.

Agrokor proizvodi zdrave, kvalitetne i inovativne proizvode poštujući tradiciju i potrebe svojih kupaca. Vertikalnom integracijom od poljoprivrede do prodaje krajnjih proizvoda kupcima se osigurava veliki asortiman svježih, zdravih i domaćih proizvoda. Kroz mrežu modernih i funkcionalno opremljenih prodavaonica Agrokorova maloprodaja nudi vrhunsku uslugu i ugodnu kupnju po povoljnim cijenama. Uz brojne nagrade i certifikate za kvalitetu proizvoda, dvadest i jedna Agrokorova kompanija u Hrvatskoj, Srbiji, BiH i Sloveniji ima najpoznatiji svjetski certifikat zaštite okoliša ISO 14001:2004. Zvijezda, Jamnica i Pik Vrbovec prve su kompanije Agrokor koncerna koje su certificirane normom energetske učinkovitosti ISO 50001:2011.

Uz takav fokus na kvalitetu, Agrokorove kompanije intenzivno ulažu u nove tehnologije i kapacitete te razvoj novih proizvode, što sve predstavlja odlične temelje za daljnji izvozni rast Koncerna i pripremu za nastup na novim tržištima. Kompanije Agrokor koncerna su veliki izvoznici, a njihovi proizvodi trenutno su prisutni u više od 46 zemalja svijeta. Neka od najvažnijih izvoznih tržišta Agrokora su zemlje članice CEFTE i Europske Unije.

U 2014. godini Agrokor je napravio povijesni iskorak stjecanjem Mercatora, čime je stvoren vodeći regionalni maloprodajni lanac s oko dvije tisuće maloprodajnih objekata koji je lider u pet zemalja regije. Period nakon akvizicije Mercatora pa sve do danas obilježen je uspješnom konsolidacijom i realizacijom pozitivnih sinergijskih efekata spajanja Konzuma i Mercatora.

Agrokor će i u narednom periodu nastaviti sa daljnim razvojem kao međunarodno relevantna kompanija koja postavlja nove standarde izvrsnosti u svim područjima svoga djelovanja.


RANGIRANJA

16

Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupni prihodi

Ukupni rashodi

Dobit prije Gubitak prije oporezivanja oporezivanja

71.803

813.762

523.712

502.005

32.546

Porez na dobit

Dobit nakon oporezivanja

Gubitak Konsolidiranakon ni financijski oporezivanja rezultat

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

u milijunima kuna Ukupno

2013.

27.683

10.861

17.472

1.074

391.219

322.797

306.686

20.395

4.283

2.870

17.528

4.287

13.753

Srednje veliki

2.969

159.746

91.631

88.361

5.317

2.047

826

4.504

2.060

2.538

Mali

67.760

262.797

109.284

106.958

6.834

4.509

1.189

5.651

4.514

1.181

Ukupno

78.509

865.883

593.140

566.387

37.293

10.540

6.227

31.121

10.595

19.885

Veliki

441

305.263

280.056

265.368

-

-

2.735

14.319

2.367

10.878

1.480

172.345

115.571

111.388

-

-

1.077

5.608

2.501

3.056

Mali

76.588

388.275

197.513

189.631

-

-

2.415

11.194

5.727

5.952

Ukupno

83.532

896.013

655.561

623.618

43.769

11.826

7.179

36.668

11.904

24.679

475

320.965

316.465

299.970

-

-

3.079

17.257

3.841

13.331

Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

1.589

175.881

127.559

122.017

-

-

1.285

6.407

2.150

4.256

Mali

81.468

399.167

211.537

201.631

-

-

2.815

13.004

5.913

7.092

Ukupno

89.656

933.958

709.827

685.638

40.315

17.231

6.960

34.746

17.517

16.314

453

315.117

329.523

317.611

-

-

2.612

15.147

5.848

8.469

Veliki Srednje veliki

1.396

170.038

129.329

126.260

-

-

1.135

5.453

3.518

2.754

Mali

87.807

448.803

250.977

241.767

-

-

3.213

14.146

8.150

5.091

Ukupno

91.320

889.396

613.367

603.876

31.959

22.469

5.093

26.438

22.041

4.397

436

302.161

289.650

284.720

-

-

1.850

11.173

8.094

3.079

1.446

164.515

112.436

110.968

-

-

792

4.185

3.509

677

Veliki Srednje veliki Mali

89.438

422.720

211.281

208.188

-

-

2.452

11.079

10.438

641

Ukupno

96.758

859.808

598.187

593.810

34.228

29.851

6.040

28.203

29.866

-1.663

Veliki

375

287.341

289.358

281.635

16.266

8.597

2.876

13.450

8.603

4.848

1.379

157.147

109.531

112.782

4.984

8.192

773

4.184

8.209

-4.025

Mali

95.004

415.320

199.299

199.394

12.967

13.061

2.391

10.569

13.055

-2.486

Ukupno

98.530

851.386

624.807

578.596

38.262

25.849

5.234

33.107

24.545

8.562

300.152

275.950

17.036

7.497

2.177

14.886

6.880

8.006

Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

359 1.316

113.779

107.260

4.968

4.486

684

4.303

3.956

347

Mali

96.855

210.876

195.385

16.258

13.866

2.373

13.919

13.709

210

Ukupno

97.219

829.729

610.201

572.790

38.377

29.193

4.250

34.045

29.110

4.935

348

273.253

298.636

278.618

20.267

11.658

1.749

18.480

11.620

6.860

Veliki Srednje veliki

Ukupno Veliki Srednje veliki Mali Ukupno

2014.

4.885

Veliki

Mali

2015.

10.839

Veliki

1.309

149.787

111.966

106.402

4.973

5.260

571

4.382

5.241

-859

95.562

406.689

199.599

187.769

13.137

12.275

1.929

11.182

12.249

-1.067

101.001

831.353

612.470

605.041

34.615

27.186

3.910

30.805

24.576

3.519

351

266.246

293.469

288.675

14.011

9.217

1.204

12.855

7.143

3.590

1.266

150.560

112.055

111.695

5.413

5.054

573

4.854

4.800

-214

99.384

414.547

206.946

204.671

15.191

12.916

2.132

13.097

12.633

143

104.257

830.347

618.833

604.964

39.100

25.231

4.143

35.004

24.480

9.726

354

262.632

290.663

278.779

16.763

4.879

1.313

15.464

4.573

10.571

1.221

145.255

112.322

114.677

5.987

8.342

614

5.390

8.131

-2.969

Mali

102.682

422.460

215.848

211.509

16.350

12.011

2.215

14.150

11.775

2.123

Ukupno

114.630

867.527

648.224

626.126

42.289

20.191

5.601

36.295

19.787

16.497

352

259.748

293.780

281.522

17.757

5.499

2.023

15.379

5.133

10.235

1.202

148.302

119.302

114.775

6.672

2.146

744

5.907

2.124

3.783

113.076

459.477

235.142

229.829

17.859

12.546

2.835

15.009

12.530

2.479

Srednje veliki

Veliki Srednje veliki Mali

Napomena: od 2006. do 2015. godine podaci su prema kriterijima veliÄ?ine iz Zakona o raÄ?unovodstvu iz 2005. godine


RANGIRANJA

18

400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1998. do 2015. Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupan prihod

Dobit nakon oporezivanja

Kapital i rezerve

Vrijednost imovine

U milijunima kuna

1998. 1999. 2000. 2002. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%)

400 62.050 0,6 400 59.972 0,7 400 58.773 0,7 400 56.987 0,7 400 63.561 0,6 400 68.084 0,6 400 68.981 0,6 400 71.803 0,6 400 82.412 0,5 400 89.384 0,4 400 89.656 0,4 400 84.410 0,5 400 96.758 0,4 400 98.530 0,4 400 97.219 0,4 400 101.001 0,4 400 104.257 0,4 400 114.630 0,4

275.578 735.921 37,4 271.567 716.195 37,9 262.371 741.856 35,4 266.316 727.233 36,6 268.134 754.186 35,6 270.830 796.896 34,0 276.073 811.776 34,0 272.009 813.762 33,4 279.269 861.873 32,4 291.753 935.790 31,2 301.883 933.958 32,3 292.456 860.478 34,0 277.218 859.808 32,2 272.790 851.386 32,0 269.393 829.729 32,5 265.403 831.353 31,9 252.594 830.347 30,4 250.289 867.527 28,9

122.692 267.555 45,9 128.642 279.853 46,0 149.807 305.150 49,1 169.415 343.231 49,4 194.789 392.243 49,7 217.794 451.948 48,2 236.666 484.079 48,9 260.308 523.712 49,7 290.336 608.443 47,7 320.369 679.484 47,1 343.417 709.827 48,4 303.470 590.834 51,4 308.026 598.187 51,5 323.376 624.807 51,8 321.717 610.201 52,7 317.776 612.470 51,9 314.389 618.833 50,8 319.593 648.224 49,3

3.170 6.824 46,5 4.186 8.146 51,4 6.826 12.046 56,7 7.974 14.771 54,0 14.682 22.422 65,5 10.306 19.994 51,5 12.842 22.801 56,3 14.260 27.683 51,5 14.126 31.257 45,2 16.940 37.417 45,3 15.649 34.746 45,0 11.861 25.313 46,9 14.858 28.203 52,7 18.606 33.107 56,2 19.415 34.044 57,0 14.911 34.615 43,0 17.009 35.004 48,6 12.332 36.295 34,0

125.278 205.376 61,0 124.308 200.331 62,1 127.250 204.058 62,4 219.059 298.974 73,3 206.801 296.873 69,7 215.822 321.698 67,1 227.008 339.771 66,8 169.370 366.276 46,2 178.746 397.675 44,9 192.245 492.635 44,7 192.973 429.853 44,9 188.565 — — 177.430 383.429 46,3 178.928 374.144 47,8 184.899 360.738 51,3 250.399 367.193 68,2 198.255 373.995 53,0 202.260 403.927 50,0

202.708 400.899 50,6 209.554 413.157 50,7 220.369 427.036 51,6 321.010 536.396 59,8 337.548 564.160 59,8 368.731 633.825 58,2 399.260 684.896 58,3 358.843 753.613 47,6 394.212 861.732 45,7 441.017 985.183 44,8 456.794 1,024.297 44,6 461.974 — — 475.819 1.072.400 44,4 481.849 1.079.490 44,6 472.358 1.062.213 44,7 547.357 1.065.799 51,4 474.181 1.072.447 44,2 480.176 1.108.715 43,3


19

PROFILI

Medika nastavlja jačati poziciju tržišnog lidera Medika niz godina neprekidno drži vodeću poziciju u trgovini lijekovima i medicinskim proizvodima Medika d.d. najstarija je i vodeća veledrogerija u Hrvatskoj, a njena temeljna djelatnost je distribucija humanih i veterinarskih lijekova te svih drugih proizvoda namijenjenih dionicima u lancu zdravlja. Oslonjena na gotovo stogodišnju tradiciju, Medika je kao jednu od temeljnih premisa poslovnog upravljanja usvojila strategiju da “kompanija ovisi o svojim kupcima te stoga mora razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, ispuniti njihove zahtjeve i nastojati nadmašiti njihova očekivanja”. Partner na kojeg se može osloniti Kako navodi direktor Medike Jasminko Herceg, ključ uspjeha nije samo u stručnim i kompetentnim zaposlenicima, bez kojih nije moguća realizacija zacrtane strategije, već i u širokoj paleti prodajnog programa ostvarenog u iznimnoj suradnji i strateškom partnerstvu s proizvođačima. Za sve poslovne subjekte Medika je partner na kojeg se mogu osloniti te je dugogodišnja poveznica između 460 dobavljača i preko 4200 kupaca diljem Hrvatske. Usmjerenost na kvalitetu poslovanja vidljiva je i po nizu dozvola i certifikata, a napose po ishođenom certifikatu o provođenju Dobre distribucijske prakse/GDP/ i Dobre proizvođačke prakse /GMP/ čime su zadovoljeni svi europski standardi. Uz Logistički centar u Zagrebu, koji je najveći, Medika je regionalno prisutna svojim moderno ustrojenim poslovnim centrima u Rijeci,

Direktor Medike Jasminko Herceg

Splitu i Osijeku. Skladištenje i distribucija organizirani su na ukupno 23.500 četvornih metara skladišnih prostora. “Svoju budućnost ne želimo predviđati, već stvarati. Ne dopuštamo da stvari i događaji nastaju sami, već mi pridonosimo da se oblikuju onako kako je najpovoljnije za naše poslovne partnere”, kažu u Mediki. Sinergija Grupe Medika Unutar Grupe Medika djeluje ljekarnički lanac Grupa Prima Pharme s više od 80 ljekarničkih jedinica koji je najbrojniji i po mnogočemu najsnažniji ljekarnički lanac u Hrvatskoj.

Unutar Grupe Medika djeluje i ljekarnički lanac Grupa Prima Pharme s više od 80 ljekarničkih jedinica „Sinergija najveće veledrogerije i najvećeg ljekarničkog lanca daje poslovni rezultat s kontinuitetom rasta prihoda. Rezultat je to dobro postavljene strategije i potvrda vodeće pozicije na hrvatskom tržištu koju Medika u narednom razdoblju planira dodatno ojačati“, izjavio je direktor Medike Jasminko Herceg.


RANGIRANJA

20

10 najvećih u 12 rangiranja 2004.

2005.

2006.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

HEP

2

HEP

3

KONZUM

3

KONZUM

3

KONZUM, ZAGREB

4

HT

4

HT

4

HT

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

5

T-MOBILE HRVATSKA

6

HEP-DISTRIBUCIJA

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

HRVATSKE ŽELJEZNICE

7

T-MOBILE HRVATSKA

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKIH SUSTAVA

6

VIPNET

8

VIPNET

8

VIPNET

8

HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

9

PLIVA HRVATSKA

9

PLIVA HRVATSKA

9

HEP-PROIZVODNJA

10

HEP-PROIZVODNJA

10

HEP-PROIZVODNJA

10

PLIVA HRVATSKA

2007.

2008.

2009.

1

INA

1

INA

1

INA

2

KONZUM, ZAGREB

2

KONZUM

2

KONZUM

3

HEP

3

HEP

3

HEP

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

4

HT

5

HYPO LEASING KROATIEN

5

T-MOBILE HRVATSKA

5

ZAGREBAČKI HOLDING

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

ZAGREBAČKI HOLDING

7

T-MOBILE HRVATSKA

6

ZAGREBAČKI HOLDING

6

OMV HRVATSKA

6

HEP-PROIZVODNJA

8

VIPNET

8

VIPNET

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

9

HEP - PROIZVODNJA

9

HEP-PROIZVODNJA

9

VIPNET

10

OMV HRVATSKA

10

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

10

OMV HRVATSKA

2010.

2011.

2012.

1

INA

1

INA

1

INA

2

KONZUM

2

KONZUM

2

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

3

KONZUM

4

HRVATSKI TELEKOM

4

HRVATSKI TELEKOM

4

PRIRODNI PLIN

5

PRIRODNI PLIN

5

PRIRODNI PLIN

5

HRVATSKI TELEKOM

7

HEP-PROIZVODNJA

6

OMV HRVATSKA

6

HEP- PROIZVODNJA

6

ZAGREBAČKI HOLDING

7

HEP- PROIZVODNJA

7

OMV HRVATSKA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

9

OMV HRVATSKA

9

ZAGREBAČKI HOLDING

9

ZAGREBAČKI HOLDING

10

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE

10

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE

10

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE

2013.

2015.

2014.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

2

KONZUM

2

KONZUM

3

KONZUM

3

HEP

3

HEP

4

HRVATSKI TELEKOM

4

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

4

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

5

PRIRODNI PLIN

5

HT

5

HT

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

6

PETROL

6

PETROL

7

HEP- PROIZVODNJA

7

HEP-PROIZVODNJA

7

PLIVA HRVATSKA

8

ZAGREBAČKI HOLDING

8

PLIVA HRVATSKA

8

PLODINE

9

PETROL

9

PLODINE

9

LIDL HRVATSKA

10

CRODUX DERIVATI DVA

10

LIDL HRVATSKA

10

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO

Izvor: Fina

Obrada podataka: Privredni vjesnik


Uz Konzumklik mogu biti na 2 mjesta u isto vrijeme. pau između sastanaka Kupovinu obavim u pauzi ili dok odgovaram na mai mailove. Samo utipkam narudžbu na Konz Konzumklik.hr i dostava stiže točno ka kamo i kada to želim. Saša Cvetojević pod poduzetnik, otac, suprug

Najbliža trgovina Najb www.konzumklik.hr


RANGIRANJA

22

7x10 UKUPNI PRIHOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INA, D.D. KONZUM D.D. HEP D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HT D.D. PETROL D.O.O. PLIVA HRVATSKA D.O.O. PLODINE D. D. LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O.

IMOVINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. HEP D.D. AGROKOR D.D. INA, D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. HT D.D. KONZUM D.D. ADRIS GRUPA D. D.

UVOZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INA, D.D. HEP D.D. PLIVA HRVATSKA D.O.O. PETROL D.O.O. KONZUM D.D. PORSCHE CROATIA D.O.O. HT D.D. M SAN GRUPA D.D. BOXMARK LEATHER D.O.O. MEDIKA, D.D.

Korporacijska ljestvica za 2015. (u 000 kn)

19.869.147 14.940.741 9.516.865 7.018.391 6.014.665 4.872.836 3.971.429 3.879.338 3.765.547 3.752.368 (u 000 kn)

43.914.277 35.081.637 24.449.132 19.816.287 16.243.256 15.955.472 13.396.495 13.377.208 12.864.608 10.009.131

KONZUM D.D. HP D.D. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. INA, D.D. H Š D.O.O. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. HT D.D. BOXMARK LEATHER D.O.O. TISAK D.D.

Izvor: Bisnode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADRIS GRUPA D. D. HEP D.D. HT D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HEP-PROIZVODNJA D.O.O. KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D. KONZUM D.D. JANAF, D.D. JAMNICA D.D. HS PRODUKT D.O.O.

KAPITAL I REZERVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HEP D.D. HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. HT D.D. INA, D.D. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ADRIS GRUPA D. D. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HOPS D.O.O. AGROKOR D.D. JANAF, D.D.

(u 000 kn)

1.843.333 1.624.339 893.484 725.199 337.110 244.745 234.604 233.587 231.510 210.664 (u 000 kn)

24.825.486 19.819.127 11.541.488 10.508.603 9.303.240 7.558.447 6.883.884 4.176.014 3.636.210 3.592.472

(u 000 kn)

10.510.890 2.405.619 2.265.451 1.696.872 1.415.530 1.389.093 1.342.775 1.327.019 1.314.979 1.080.557

BROJ ZAPOSLENIH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DOBIT

IZVOZ 12.602 8.882 8.008 7.605 7.602 7.485 5.046 3.889 3.808 3.473

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INA, D.D. PLIVA HRVATSKA D.O.O. BOXMARK LEATHER D.O.O. PETROKEMIJA, D.D. VALAMAR RIVIERA D.D. CROATIA AIRLINES D.D. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. PODRAVKA D.D. ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. AD PLASTIK D.D.

(u 000 kn)

6.290.765 3.054.017 2.654.560 1.799.986 1.086.804 1.040.903 1.017.785 873.790 853.885 745.731


PROFILI

23

Definitivno svjetska klasa Među novim poslovima kompanije ističe se proizvodnja za Fiat 500 te za Volkswagenove Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran i Tiguan, ali i za Maseratijev Levante s kojim solinska tvrtka sada ulazi i u područje izrade dijelova za luksuzna vozila AD Plastik najveći je proizvođač komponenti za automobile u Hrvatskoj i jedan od vodećih u Istočnoj Europi. Kompanija ima više od 2000 zaposlenih, od čega preko 1200 u Hrvatskoj. Osim u Solinu, gdje je sjedište, svoje proizvodne pogone AD Plastik ima u Zagrebu, Mladenovcu u Srbiji te Vintaiju i Kalugi u Rusiji, a s partnerom Faureciom ima i dvije joint venture tvornice u Rusiji i Rumunjskoj. Vizija kompanije je biti tržišni lider u razvoju i proizvodnji automobilskih komponenti na području Istočne Europe i širenje poslovanja na nova tržišta. To postižu inovativnim i kreativnim rješenjima te stalnim unaprjeđenjem istraživanja i razvoja proizvoda i proizvodnih procesa. “Naši ciljevi su daljnji rast prihoda na postojećim i novim tržištima, stabilno financijsko poslovanje, te jačanje atraktivnosti kompanije u investicijskoj i financijskoj javnosti”, kažu u AD Plastiku. Njihova strategija obuhvaća stalan rast prihoda i povećanje vrijednosti dionica, a dio toga realiziraju kroz organski rast. Proizvode dijelove za 90 tipova vozila, a najvažniji kupci su im Renault, Nissan, Peugeot, Citroen, Toyota, Ford, Opel, VW, BMW, Dacia, Daimler, VAZ, GM-VAZ, Daewoo, Fiat-Chrysler, Mitsubishi, Alfa Romeo, Maserati i ostali. Novi poslovi Među novim poslovima kompanije ističu se oni za Fiat 500, za koji će AD Plastik proizvoditi bo-

AD Plastik ima 2000 zaposlenih, pogone u tri države plus dvije joint venture tvornice u Rusiji i Rumunjskoj jene dijelove instrument ploče i branika, poveznika uvodnika zraka i obloga mjenjača. Ovo je prva nominacija za tehnologiju bojenja za FCA Grupu, a navedeni dijelovi proizvodit će se na tri lokacije u Solinu, Zagrebu i Mladenovcu. Serijska proizvodnja planirana je za početak 2017. Također, AD Plastik će u Solinu proizvoditi prednje kalote i deflektore zadnjih kotača za novi model Eco Sporta koji se radi u Rumunjskoj. Ujedno je AD Plastik u ruskom Vintaiju dobio

FINANCIJSKI POKAZATELJI

• AD PLASTIK GRUPA

• AD PLASTIK d.d. (matica)

Prihodi od prodaje 2015. u iznosu od 1.007 mil kn + 16% u odnosu na isto razdoblje 2014.

Prihodi od prodaje u iznosu od 753,8 mil kn + 26% u odnosu na isto razdoblje 2014. Prvo polugodište 2016. godine Poslovni prihodi u iznosu od 512,18 mil kn -2,42% u odnosu na isto razdoblje 2015.

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) od 122,4 mil kn +121% u odnosu na isto razdoblje 2014. Neto dobit od 44,3 mil kn + 800% u odnosu na isto razdoblje 2014.

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) od 75 mil kn +20,39% u odnosu na isto razdoblje 2015. Neto dobit od 28,1 mil kn + 4,15% u odnosu na isto razdoblje 2015.

nominaciju za proizvodnju brizganih obloga interijera za vozilo Ford EcoSport koje se proizvodi u Rusiji. AD Plastik nominiran je i za proizvodnju rukohvata za četiri Volkswagenova vozila - Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran i Tiguan. Rukohvati će se od 2017. proizvoditi u Solinu te isporučivati u tvornice u Njemačkoj (Wolfsburg i Sachsen) i Meksiku (Puebla). Prema planu, tvornica u Solinu će na ovom poslu ostvariti godišnji prihod od 2,5 milijuna eura, a suradnja s Volkswagenom dogovorena je na minimalno četiri godine. AD Plastik angažiran je i na proizvodnji uvodnika zraka za Maseratijev novi luksuzni tip SUV-a, Levante. Suradnja s Maseratijem otvara novo područje u poslovanju AD Plastika te dokazuje da ova izuzetno uspješna hrvatska proizvodna tvrtka ima znanje, kapacitete i kvalitetu za sve izazove najzahtjevnijih kupaca i modela na automobilskom tržištu. Brojne nagrade Ove godine AD Plastik dobio je Zlatni ključ u kategorijama Najinovativniji izvoznik i Najbolji izvoznik u Francusku u 2015. godini. Bio je nominiran u još dvije kategorije i to za najboljeg izvoznika u Rusku Federaciju i najboljeg izvoznika u Sloveniju. Dobio je i nagradu za izvrsnost u korporativnom upravljanju koju dodjeljuje tjednik Lider i Centar za istraživanje i upravljanje.


RANGIRANJA

24

Vodeći hrvatski dobitaši u 2015. (prvih 100 od 400 najvećih) RANG DOBIT 1

RANG DOBIT 52

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 68.691.100

ADRIS GRUPA D. D.

ROVINJ

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 1.843.333.000

KONOS CONSTRUCTION D.O.O.

LUČKO

2

HEP D.D.

ZAGREB

1.624.338.900

53

PLAVA LAGUNA D. D.

POREČ

67.864.800

3

HT D.D.

ZAGREB

893.483.700

54

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

67.830.300

4

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

725.198.900

55

ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

67.659.600

5

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

337.109.600

56

CEDEVITA, D.O.O.

ZAGREB

67.350.000

6

KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D.

SPLIT

244.745.200

57

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

ZAGREB

66.723.300

7

KONZUM D.D.

ZAGREB

234.603.600

58

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

61.399.600

8

JANAF, D.D.

ZAGREB

233.586.700

59

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

60.961.100

9

JAMNICA D.D.

ZAGREB

231.510.200

60

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

60.918.900

10

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

210.664.100

61

INDUSTRIUS D.O.O.

BAJAGIĆ

58.576.600

11

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O.

VUKOVAR

206.471.900

62

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

58.539.300

12

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

VELIKA GORICA

202.340.800

63

STUDENAC, D.O.O.

OMIŠ

58.423.700

13

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

196.299.900

64

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

55.261.100

14

HOPS D.O.O.

ZAGREB

189.689.600

65

LPT D.O.O.

PRELOG

54.075.700

15

H Š D.O.O.

ZAGREB

186.390.000

66

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

52.294.300

16

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

175.957.000

67

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

51.776.900

17

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

173.052.700

68

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

50.900.300

18

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

170.966.200

69

ROCKWOOL ADRIATIC D. O. O.

ZAJCI

49.204.500

19

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

169.901.300

70

MLINAR D.D.

ZAGREB

48.922.100

20

LEDO D.D.

ZAGREB

168.134.800 71

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.

VELIKA GORICA

48.640.000

72

CEMEX HRVATSKA D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

48.149.600 47.865.300

NAZIV

MJESTO

NAZIV

MJESTO

21

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

167.238.100

22

HP D.D.

ZAGREB

163.918.000

23

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

163.170.300

24

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

156.971.800

73

ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

25

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

154.386.200

74

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

47.477.200

26

BI 3. MAJ D.D.

RIJEKA

143.881.600

75

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

46.845.000

27

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, D.D.

ZAGREB

135.631.200

76

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

46.758.100

28

TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

118.524.100

77

TDR D. O. O.

ROVINJ

46.595.900

29

SUNČANI HVAR D.D.

HVAR

117.807.900

78

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

BENKOVAC

45.484.200

30

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

108.737.600

79

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

45.233.600

31

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

105.854.200

80

VALALTA D. O. O. ROVINJ

ROVINJ

45.198.100

32

TOMMY D.O.O.

SPLIT

102.332.300

81

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

45.130.500

33

MAISTRA D. D.

ROVINJ

102.071.700

SLAVONSKI BROD

34

ERSTE CARD CLUB D.O.O

ZAGREB

100.177.300

82

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

44.967.800

83

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

43.576.200

35

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

98.894.800

84

KFK TEHNIKA D.O.O.

RUGVICA

42.806.700

36

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

98.170.300

85

STSI D.O.O.

ZAGREB

42.606.600

37

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

94.473.800

86

DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O.

BELIŠĆE

42.268.200

38

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

94.181.800

87

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

41.589.800

39

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, D.D.

VRBOVEC

91.566.200

88

FERO-TERM D.O.O.

DONJI STUPNIK

40.789.500

40

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

89.640.400

89

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

40.073.500

41

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.

VRGORAC

84.143.600

90

CEDAR D. O. O.

RUBEŠI

40.041.100

42

ATLANTIC GRUPA D.D.

ZAGREB

83.434.200

91

EURO DAUS D.D.

SPLIT

39.858.300

43

ISTRATURIST UMAG, D. D.

UMAG

82.522.600

92

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

ZAGREB

39.493.900

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRIGORJE BRDOVEČKO

93

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

39.160.100

94

GUMIIMPEX - GRP D.D.

VARAŽDIN

38.982.300

44

82.279.500

45

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

75.371.700

95

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

38.807.500

46

DUKAT D.D.

ZAGREB

72.851.000

96

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

37.499.900

47

CALUCEM D.O.O.

PULA

71.474.800

97

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

37.249.400

48

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

70.699.900

98

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

36.262.700

49

VMD GRUPA D.O.O.

ZAGREB

70.057.400

50

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

69.831.900

99

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

35.448.400

51

PETROL D.O.O.

ZAGREB

69.499.900

100

PLODINE D. D.

RIJEKA

35.387.700

Izvor: Bisnode


25

PROFILI

CILJ: postati vodeća regionalna energetska kompanija Tvrtke u sastavu grupe posluju u zemljama Srednje i Istočne Europe sa sjedištima u Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji i BiH. Dominantni nositelj uspjeha cijele grupe je tvrtka Prvo plinarsko društvo koja se bavi uvozom, prodajom i distribucijom prirodnog plina Energia naturalis (ENNA) je regionalna energetska kompanija čiji je strateški cilj zauzeti vodeću poziciju u regiji na području energetike, infrastrukture i logistike. Tvrtke u sastavu grupe posluju u zemljama Srednje i Istočne Europe sa sjedištima u Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji i BiH. Dominantni nositelj uspjeha cijele grupe je tvrtka Prvo plinarsko društvo (PPD) koja se bavi uvozom, prodajom i distribucijom prirodnog plina. U sjeveroistočnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije PPD upravlja vlastitom distributivnom mrežom i opskrbljuje prirodnim plinom preko 10.000 krajnjih korisnika. U veleprodaji kupci PPD-a su najveći poslovni i industrijski potrošači kao i najveći

Tvrtke u sastavu grupe imaju oko 150 zaposlenih, a gotovo polovina njih su inženjeri opskrbljivači na distribucijskim područjima. Kao regionalni igrač PPD RH u inozemstvu trguje sa cca 500 milijuna kubičnih metara plina. Tvrtka u Mađarskoj opskrbljuje komercijalne kupce uspješno gradeći položaj na tržištu susjedne zemlje, dok se tvrtke u Srbiji i BiH pripremaju za otvaranje tržišta plina te obavljaju analize tržišta razmatrajući potencijalne investicije u sektoru energetike i logistike. Intenzivan investicijski ciklus - logistika, infrastruktura, transport Uz plinski biznis, Grupa je započela veliki investicijski ciklus u logističku branšu sa značajnim očekivanjima na području ESCO projekata, obnovljivih izvora energije i teretnog željezničkog prijevoza. U protekloj godini u izgradnju terminala za skladištenje i pretovar naftnih derivata u Luci Ploče tvrtke grupe uložile su 170 milijuna

Luka Ploče - spremnici za naftne derivate

kuna, dok je ukupna planirana vrijednost započete investicije 135 milijuna eura. U skladu s najvišim svjetskim standardima, uz poštivanje najstrožih ekoloških zahtjeva, započela je preobrazba Luke Ploče u modernu mediteransku luku koja će otvoriti dobavne pravce za LPG i naftne derivate za cijelu regiju. Investiranjem u energetsku učinkovitost kroz ESCO projekte, u energetsku obnovu objekata javne namjene (bolnica, bazena, visokoškolskih ustanova) tvrtka PPD ESCO u sljedećem će razdoblju reinvestirati dobit ostvarenu na plinskom tržištu. PPD Transport, prvi privatni teretni željeznički prijevoznik u Republici Hrvatskoj, korištenjem

PPD Transport - lokomotiva Siemens Vectron

Luka Ploče - punilište kamionskih cisterni najmodernijih i najsnažnijih lokomotiva u Europskoj uniji mijenja sliku teretnog željezničkog prijevoza. Na hrvatske je pruge dovezao nove terete koji su ih desetljećima zaobilazili. Informatizacijom i skraćenjem tranzitnoga vremena, PPD Transport podigao je pouzdanost i sigurnost prijevoza te svojom fleksibilnošću i dostupnošću jamči zadovoljstvo kupaca. Poslovna strategija - učinkovito upravljanje znanjem Tvrtke u sastavu grupe trenutačno broje gotovo 150 zaposlenih. ENNA okuplja najbolje stručnjake u područjima kojima se bavi, a potraga za visokoobrazovanim mladim ljudima željnim znanja i izazova neprestano traje. Gotovo polovinu zaposlenih čine inženjeri.


RANGIRANJA

26

Vodeći hrvatski izvoznici u 2015. (prvih 100 od 400 najvećih) Rang izvoz Naziv

Izvoz 6.290.765.000 3.054.016.900

Udio izvoza u ukupnih prihodima

1

INA, D.D.

Mjesto ZAGREB

2

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

3

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

2.654.559.800

98,48%

4

PETROKEMIJA, D.D.

KUTINA

1.799.986.300

70,05%

5

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

1.086.804.000

85,62%

31,66% 76,90%

6

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

1.040.903.000

7

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O.

VUKOVAR

1.017.785.100

27,12%

8

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

873.789.500

42,99%

9

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

63,23%

66,95%

ZAGREB

853.884.600

10 AD PLASTIK D.D.

SOLIN

745.730.500

89,19%

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE 11 D.O.O.

BELIŠĆE

744.745.800

95,91%

12 HEP D.D.

ZAGREB

733.581.000

7,71%

13 TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

720.935.600

66,52% 69,02%

14 DALEKOVOD, D.D.

ZAGREB

709.266.200

15 ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

MURVICA

691.253.700

63,93%

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE 16 PLOVIDBE D.O.O.

VELIKA GORICA

677.610.100

86,99%

17 GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

649.979.600

68,47%

KONČAR-ENERGETSKI 18 TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

644.858.500

72,75%

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI 19 TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB

640.265.300

78,90%

ROVINJ PRIGORJE BRDOVEČKO KARLOVAC

616.032.800

69,77%

20 MAISTRA D. D. 21 HOSPIRA ZAGREB D.O.O. 22 HS PRODUKT D.O.O. 23 VETROPACK STRAŽA D.D.

608.710.000

58,71%

589.146.000

88,09%

589.047.700

71,94%

580.190.900

96,60%

25 PETROL D.O.O.

HUM NA SUTLI DONJI KNEGINEC ZAGREB

579.592.400

11,89%

26 ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

579.227.400

76,08%

27 AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O.

VRANJIC SLAVONSKI BROD OSIJEK

575.007.700

74,21%

24 YTRES D.O.O.

28 ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O. 29 OLIMPIAS TEKSTIL D.O.O.

565.309.900

94,28%

562.754.100

96,58%

30 M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

532.083.400

29,82%

31 HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

528.866.000

99,57%

32 BI 3. MAJ D.D.

RIJEKA

521.714.800

54,58%

33 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D. D. RIJEKA

513.512.100

95,85%

34 P. P. C. BUZET D. O. O.

504.730.800

94,64%

495.234.700

59,52%

480.511.100

94,26% 220,53%

35 CEMEX HRVATSKA D.D. BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA 36 D.O.O..

JURIČIĆI KAŠTEL SUĆURAC SLAVONSKI BROD

37 WOLLSDORF COMPONENTS D.O.O.

JALŽABET

475.528.700

38 ABS SISAK D.O.O.

SISAK

440.681.400

82,61%

39 SIEMENS D.D.

ZAGREB

438.184.100

84,80%

40 JANAF, D.D.

ZAGREB

435.210.600

58,42%

41 PLAVA LAGUNA D. D.

POREČ

428.302.100

81,71%

42 ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

425.108.300

91,50%

43 OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

421.416.200

93,09%

44 SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

417.952.200

93,30%

45 JGL D. D.

RIJEKA

408.709.600

65,45%

46 VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

393.852.400

42,23%

47 FERRERO D.O.O.

ZAGREB

386.861.100

69,03%

48 CROSCO, D.O.O.

ZAGREB

382.147.300

43,12%

Izvor: Bisnode

Rang izvoz Naziv

Mjesto 49 SAPONIA D.D. OSIJEK 50 INTERENERGO D.O.O. ZAGREB 51 KRAŠ D.D. ZAGREB SVETA 52 SANCTA DOMENICA D.O.O. NEDELJA 53 PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, D.D. VRBOVEC 54 EMERSON D.O.O. ZAGREB 55 ALSTOM HRVATSKA D.O.O. KARLOVAC 56 ISTRATURIST UMAG, D. D. UMAG 57 TUBLA D.O.O. ČAKOVEC 58 CALUCEM D.O.O. PULA 59 AGROKOR - TRGOVINA D.O.O. ZAGREB 60 ROCKWOOL ADRIATIC D. O. O. ZAJCI 61 ENI CROATIA B.V. ZAGREB 62 LPT D.O.O. PRELOG 63 AQUAFILCRO D.O.O. OROSLAVJE 64 STSI D.O.O. ZAGREB 65 DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O. BELIŠĆE 66 EXPORTDRVO D.D. ZAGREB 67 EZPADA D.O.O. ZAGREB 68 L'OREAL ADRIA D.O.O. ZAGREB 69 GRAND AUTO D.O.O. ZAGREB AUTOMOBILSKA TEHNIKA LUG 70 FEROIMPEX D.O.O. SAMOBORSKI 71 ELKA D.O.O. ZAGREB 72 HŽ CARGO D.O.O. ZAGREB 73 LTH METALNI LIJEV D.O.O. BENKOVAC 74 TDR D. O. O. ROVINJ BRODOGRADNJA TROGIR, 75 HRVATSKA TROGIR D.O.O. 76 ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. DUBROVNIK 77 MARITIMAE REGIONIS D.O.O. SPLIT 78 ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O. ZAGREB 79 KRKA-FARMA D.O.O. ZAGREB 80 CROMARIS D.D. ZADAR MIHALJEKOV 81 JEDINSTVO KRAPINA D.O.O. JAREK 82 DRAVA INTERNATIONAL D.O.O. OSIJEK 83 KONZUM D.D. ZAGREB 84 STARLIGHT D.O.O. UMAG 85 VIVERA, D.O.O. GLINA 86 KOKA D.D. VARAŽDIN 87 BELUPO D.D. KOPRIVNICA 88 INDUSTRIUS D.O.O. BAJAGIĆ 89 CE-ZA-R D.O.O. ZAGREB 90 LEDO D.D. ZAGREB 91 GRANOLIO D.D. ZAGREB 92 EDISON INTERNATIONAL S.P.A. ZAGREB 93 KNAUF INSULATION D.O.O. NOVI MAROF 94 CEDAR D. O. O. RUBEŠI 95 BOMARK PAK D.O.O. VARAŽDIN 96 NESTLÉ ADRIATIC D.O.O. ZAGREB 97 JAMNICA D.D. ZAGREB 98 DUKAT D.D. ZAGREB 99 MURAPLAST D.O.O. KOTORIBA 100 ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O. MOČIĆI

Izvoz 376.263.000 371.893.400 364.914.800

Udio izvoza u ukupnih prihodima

49,93% 90,71% 40,87%

364.785.500

60,44%

354.751.400 354.104.000 352.315.600 352.063.700 348.954.700 338.762.300 337.826.700 319.734.600 315.289.400 312.984.600 307.638.300 306.776.400 304.505.600 286.122.000 282.597.700 281.287.000 274.768.500

16,17% 98,71% 75,07% 69,59% 97,65% 98,81% 19,91% 75,67% 86,99% 91,44% 98,74% 27,41% 63,35% 90,80% 65,16% 53,62% 39,03%

269.511.700

93,90%

264.781.300 263.070.900 262.265.800 254.009.100

67,98% 30,61% 96,29% 26,94%

250.540.900

92,47%

249.437.000 248.677.500 243.655.400 243.231.200 242.683.400

87,49% 95,79% 75,48% 49,14% 67,10%

241.342.300

61,98%

233.231.200 233.087.300 227.216.500 223.815.000 221.636.000 219.709.900 217.231.600 214.372.000 214.112.400 214.089.400 213.595.600 211.310.600 206.314.700 201.260.400 201.071.600 200.601.900 195.010.700 192.328.700 190.724.100

75,97% 1,56% 99,57% 76,89% 17,65% 36,54% 99,50% 48,89% 15,93% 30,23% 98,67% 73,32% 91,76% 73,75% 41,12% 12,12% 11,50% 74,15% 74,21%


27

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski uvoznici u 2015. (prvih 100 od 400 najvećih) Rang

Naziv

Mjesto

10.510.889.586

52

P. P. C. BUZET D. O. O.

JURIČIĆI

ZAGREB

2.405.619.038

53

P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

289.895.712

ZAGREB

2.265.450.953

54

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

281.441.546

55

VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

278.056.314

Naziv

Mjesto

1

INA, D.D.

ZAGREB

2

HEP D.D.

3

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

4

PETROL D.O.O.

ZAGREB

1.696.871.710

5

KONZUM D.D.

ZAGREB

1.415.530.163

6

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

1.389.093.302

56

METRO CASH & CARRY, D.O.O.

ZAGREB

277.776.453

7

HT D.D.

ZAGREB

1.342.774.743

57

KRAŠ D.D.

ZAGREB

276.082.210

8

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

1.327.019.274

58

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

276.011.553

9

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

1.314.979.307

59

RECRO D.D.

ZAGREB

269.977.667

10

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

1.080.557.457

60

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

SVETA NEDELJA

262.075.858

11

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

1.050.822.453

12

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

869.117.981

61

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

261.576.021

13

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

ZAGREB

669.704.349

62

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

257.841.622

63

SIEMENS D.D.

ZAGREB

257.790.112

JAMNICA D.D.

ZAGREB

254.458.929

14

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDELJA

Uvoz

Uvoz

Rang

591.267.387

294.827.170

15

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

MURVICA

590.484.241

64

16

LEDO D.D.

ZAGREB

587.175.348

65

FLIBA, D.O.O.

DONJI STUPNIK

246.950.814

17

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, D.D.

VRBOVEC

574.210.085

66

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

246.389.287

67

KOKA D.D.

VARAŽDIN

244.282.850

18

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

571.732.301

68

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

242.416.005

19

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

570.206.730

69

TOKIĆ, D.O.O.

SESVETE

242.158.350

20

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

556.667.510

70

VINDIJA D.D. VARAŽDIN

VARAŽDIN

240.837.364

21

AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

552.590.717

71

E PLUS, D.O.O.

DONJI STUPNIK

240.214.507

22

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

528.943.744

23

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

524.505.367

72

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

236.743.848

24

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

522.927.502

73

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.

LUG SAMOBORSKI

236.315.559

25

PETROKEMIJA, D.D.

KUTINA

486.184.513

74

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

ZAGREB

235.725.255

26

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

471.905.243

75

CROSCO, D.O.O.

ZAGREB

230.792.551

27

WOLLSDORF COMPONENTS D.O.O.

JALŽABET

470.554.053

76

ELKA D.O.O.

ZAGREB

230.168.409

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

230.080.063

28

PLODINE D. D.

RIJEKA

459.498.464

77

29

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

458.575.048

78

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

228.826.623

30

TE PLOMIN D. O. O.

PLOMIN LUKA

453.970.374

79

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

224.055.250

31

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRIGORJE BRDOVEČKO

446.168.889

80

C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

216.570.397

81

P P K D.D.

KARLOVAC

213.934.390

82

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

213.001.544

83

ROBERT BOSCH, D.O.O.

ZAGREB

210.973.606 209.778.736

32

LESNINA H. D. O. O.

ZAGREB

433.879.260

33

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

424.759.578

34

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB

405.916.466

84

STSI D.O.O.

ZAGREB

35

PHILIP MORRIS ZAGREB,D.O.O.

ZAGREB

400.481.772

85

BOMARK PAK D.O.O.

VARAŽDIN

209.712.208

36

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

395.736.913

86

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

206.591.220 205.762.099

37

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

389.562.999

87

CROMARIS D.D.

ZADAR

38

IKEA HRVATSKA D.O.O.

SOP

387.368.463

88

KMAG D.O.O.

GORNJI STUPNIK

203.800.713

39

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

371.061.471

89

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

203.356.293

40

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

360.743.062

90

FERO-TERM D.O.O.

DONJI STUPNIK

203.295.823

41

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

343.732.883

91

ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

202.829.581

42

OLIMPIAS TEKSTIL D.O.O.

OSIJEK

340.864.454

92

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

201.922.019

43

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

339.090.480

93

ABS SISAK D.O.O.

SISAK

194.093.554

94

BI 3. MAJ D.D.

RIJEKA

193.486.299

95

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

184.049.945

96

ABB D.O.O.

ZAGREB

183.084.020

312.472.202

97

DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O.

BELIŠĆE

178.464.862

VIVERA, D.O.O.

GLINA

171.219.718

44

DUKAT D.D.

ZAGREB

331.826.344

45

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

328.491.935

46

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

323.355.841

47

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

320.044.066

48

SAPONIA D.D.

OSIJEK

49

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

307.863.955

98

50

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

299.560.040

99

GUMIIMPEX - GRP D.D.

VARAŽDIN

171.182.797

51

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

295.002.718

100

TISAK D.D.

ZAGREB

170.858.391

Izvor: Bisnode


28

RANGIRANJA

Novi u skupini 400 najvećih u 2015. kojih nije bilo u toj skupini 2011. RANG UKUPNI NAZIV 2015. PRIHODI 2015. 10 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. 3.752.368.234 62

ENGLISH: INTERNATIONAL ZAGREB AIRPORT JSC.

1.161.761.613

65

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

1.081.339.514

66

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

1.036.795.609

108

HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O.

715.603.341

116

CRODUX PLIN D.O.O.

650.771.272

119

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

636.783.251

121

SANCTA DOMENICA D.O.O.

603.564.860

131

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

564.159.863

134

IKEA HRVATSKA D.O.O.

548.044.988

151

STAR IMPORT D.O.O.

270.937.571 262.669.850

312

MARITIMAE REGIONIS D.O.O.

259.610.698

313

MURAPLAST D.O.O.

259.383.650

315

BAT HRVATSKA D.O.O.

257.539.837

317

ULJANIK, D. D.

256.552.640

318

ROBERT BOSCH, D.O.O.

254.531.564

319

CEZAREJA D.O.O.

254.275.442 253.601.657

POMGRAD INŽENJERING D.O.O.

247.980.470

331

RI - PETROL D. O. O.

245.049.597

334

TERI-TRGOVINA D.O.O.

240.272.690

335

HYUNDAI HRVATSKA D.O.O.

240.214.631

341

SUNČANI HVAR D.D.

237.386.898

342

ATLANTIC GRUPA D.D.

236.585.083

343

TIM KABEL D.O.O.

236.040.945

344

PET-PROM D.O.O.

234.515.601

396.522.669

346

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

234.044.975

347

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

232.882.559

348

BA - COM TRGOVINA D.O.O.

232.565.129

350

MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.

232.234.869

504.757.771 480.571.119

ERICSSON SERVICES D.O.O.

469.241.733 433.680.211

181

RWE ENERGIJA D.O.O.

429.473.106

194

JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O.

406.303.782

195

BRODOSPLIT D.D.

404.081.495

196

VMD GRUPA D.O.O.

397.728.053

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

308

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O.

KANDIT D.O.O.

AGS HRVATSKA D.O.O.

197

HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR, D.O.O.

321

165

EZPADA D.O.O.

298

UKUPNI PRIHODI 2015. 271.359.881

328

158 180

RANG NAZIV 2015. 297 H-ABDUCO D.O.O.

200

ELKA D.O.O.

389.526.596

204

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

388.316.751

207

RIBOLA, D.O.O.

379.712.011

351

EMIL FREY AUTO CENTAR D.O.O.

231.177.842

211

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

368.461.008

352

ORAO D.O.O.

231.122.214

354

ELECTROLUX D.O.O.

228.750.751

355

STARLIGHT D.O.O.

228.200.788

219

CROMARIS D.D.

361.655.839

220

EMERSON D.O.O.

358.728.124

223

HEP-OPSKRBA D.O.O.

353.650.854

356

HILDING ANDERS D.O.O.

226.954.502

228

VESTAS CENTRAL EUROPEZAGREB D.O.O.

344.976.209

358

SPAN, D.O.O.

226.387.446

233

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

339.999.673

360

GENERA D.D.

225.782.914

235

KFK TEHNIKA D.O.O.

338.379.558

362

RWA HRVATSKA D.O.O.

224.953.447

236

PROENERGY D.O.O.

336.928.334

364

CEDAR D. O. O.

224.846.969

241

OSATINA GRUPA D.O.O.

324.896.166

367

A-ANTICUS D.O.O.

224.401.201

242

COTRA D.O.O.

324.305.820

368

223.986.329

245

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

322.814.988

MEDIACOM CENTRAL EUROPE ZAGREB D.O.O.

249

HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O.

320.569.176

369

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

223.972.526

373

HATTRICK-PSK D.O.O.

220.469.750 220.326.175

251

UNILINE D. O. O.

319.525.110

253

BIPA D.O.O.

316.285.652

257

INTER CARS D.O.O.

313.228.325

258

AQUAFILCRO D.O.O.

311.553.783

261

JYSK D.O.O.

308.783.046

274

APIOS D.O.O.

294.255.364

278

DALEKOVOD PROIZVODNJA D.O.O.

289.393.622

282

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.

285

OMIAL NOVI D.O.O.

291

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

374

JADRANKA HOTELI D. O. O.

375

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

218.694.274

377

INDUSTRIUS D.O.O.

218.326.666

379

TROMONT D.O.O.

217.479.668

382

EDISON INTERNATIONAL S.P.A.

216.470.605 215.629.294

383

WOLLSDORF COMPONENTS D.O.O.

386

ASBISC-CR D.O.O.

211.614.330

387

CENTROMETAL D.O.O.

210.653.426

283.334.720

390

LOGISTIKA VIOLETA D.O.O.

209.552.315

276.012.940

393

RICARDO D.O.O.

209.098.519

287.021.821

293

TUČ D.D.

274.405.375

397

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

207.245.415

295

BOMARK PAK D.O.O.

272.892.449

399

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.

206.458.673

296

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

272.358.965

Izvor: Bisnode


29

RANGIRANJA

Tvrtke u skupini 400 najvećih iz 2014. kojih nema u toj skupini 2015. RANK NAZIV 2014. 112 INAGIP, D.O.O. 146

INGRA D.D.

UKUPNI PRIHOD 176.219.044

RANK NAZIV 2014. 313 INSTITUT IGH, D.D.

158.787.758

325

LAVČEVIĆ D.D.

UKUPNI PRIHOD 176.156.730

RANK NAZIV 2014.

UKUPNI PRIHOD

360

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI D.D.

200.344.019 153.438.563

171.778.617

216

ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.

190.882.020

330

VAJDA D. D. ČAKOVEC

195.063.143

365

K I K ELEKTRONIKA D.O.O.

232

AGENCIJA ALAN D.O.O.

113.893.001

334

KONČAR, D.D.

193.271.645

367

RADIN PRINT D.O.O.

202.815.579

246

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

198.089.061

341

NOVI AGRAR D.O.O.

202.613.615

368

DHL INTERNATIONAL D.O.O.

202.923.494

344

GRADATIN D.O.O.

138.390.093

369

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

172.220.629

370

KAMEN D. D.

182.158.445

374

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.

202.723.162

258

ETRADEX D. O. O.

167.609.911

282

JADROPLOV D.D.

179.814.581

291

DOK-ING D.O.O.

79.321.273

349

BRODOSPAS D.D.

131.305.895

296

PIONEER - SJEME D.O.O.

111.098.966

350

BOROVO D.D.

107.842.375

308

BENUSSI D. O. O.

197.397.774

351

"HELECTOR S. A."

89.402.075

312

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

175.451.662

354

CERVESIA ZAGREB D.O.O.

163.746.418

Izvor: Bisnode

Novi u skupini 400 najvećih u 2015. 119

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

UKUPNI PRIHOD 636.783.251

341

SUNČANI HVAR D.D.

UKUPNI PRIHOD 237.386.898

377

INDUSTRIUS d.o.o.

134

IKEA HRVATSKA D.O.O.

548.044.988

342

ATLANTIC GRUPA D.D.

236.585.083

379

TROMONT d.o.o.

217.479.668

152

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

497.062.421

350

MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.

232.234.869

381

J.u.A. Frischeis d.o.o.

216.541.511

158

AGS HRVATSKA D.O.O.

480.571.119

351

EMIL FREY AUTO CENTAR D.O.O.

231.177.842

382

EDISON INTERNATIONAL S.p.A.

216.470.605

ORAO D.O.O.

231.122.214

383

Wollsdorf Components d.o.o.

215.629.294

RANK NAZIV

RANK NAZIV

RANK NAZIV

UKUPNI PRIHOD 218.326.666

165

ERICSSON SERVICES D.O.O.

469.241.733

352

235

KFK TEHNIKA D.O.O.

338.379.558

353

EURO DAUS d.d.

229.890.010

384

P.S.C. ZAGREB, d.o.o.

212.657.932

354

ELECTROLUX d.o.o.

228.750.751

387

CENTROMETAL d.o.o.

210.653.426

242

COTRA D.O.O.

324.305.820

249

HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O.

320.569.176

302

KONOS CONSTRUCTION D.O.O.

266.795.407

309

KMAG D.O.O.

261.576.784

317

ULJANIK, D. D.

256.552.640

331

RI - PETROL D. O. O.

245.049.597

355

STARLIGHT d.o.o.

228.200.788

390

LOGISTIKA VIOLETA d.o.o.

209.552.315

358

SPAN, d.o.o.

226.387.446

393

RICARDO d.o.o.

209.098.519

362

RWA Hrvatska d.o.o.

224.953.447

394

BRODOTROGIR d.d.

208.146.243

367

A-ANTICUS d.o.o.

224.401.201

397

AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o.

207.245.415

368

MediaCom Central Europe Zagreb d.o.o.

223.986.329

398

HEMPEL d. o. o.

207.129.784

399

Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o.

206.458.673

335

HYUNDAI HRVATSKA D.O.O.

240.214.631

373

Hattrick-PSK d.o.o.

220.469.750

337

PACIFIC FRUIT LIMITED D.O.O.

238.972.442

374

JADRANKA HOTELI d. o. o.

220.326.175

Izvor: Bisnode


RANG-LJESTVICA

30

Rang-ljestvica 400 najvećih 2015 BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2013.

2014.

2015.

RANG PREMA UK. PRIHODU

1

1

1

INA, D.D.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 10

2

2

3

KONZUM D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1 A

3

3

2

HEP D.D.

ZAGREB

4

4

5

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

5

5

4

HT D.D.

6

6

8

PETROL D.O.O.

7

8

11

8

9

10

UKUPNI PRIHOD

7.605

19.869.147.200

12.602

14.940.741.400

ULICA GRADA VUKOVARA 37

431

9.516.865.300

ULICA GRADA VUKOVARA 37

7.485

7.018.390.500

ZAGREB

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

3.889

6.014.665.200

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H

763

4.872.836.000

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 25

1.976

3.971.429.100

PLODINE D. D.

RIJEKA

RUŽIĆEVA 29

3.230

3.879.337.800

1.626

3.765.546.500

15

3.752.368.200

22

3.346.706.000

9

10

12

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

VELIKA GORICA

KNEZA POSAVSKOG 53

10

14

68

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O.

VUKOVAR

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 27

11

72

123

ADRIS GRUPA D. D.

ROVINJ

VLADIMIRA NAZORA 1

12

7

6

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

2.074

3.304.741.100

13

11

7

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 41

8.008

3.238.250.200

14

12

16

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

VILA VELEBITA 6

2.779

3.208.096.600

15

15

9

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA OPATOVINA 36

16

13

14

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 1

17

20

19

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 69

823

2.951.626.500

1.168

2.931.444.200

458

2.828.924.800

18

17

13

TISAK D.D.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 11 A

3.473

2.817.048.600

19

18

24

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

GOSPODARSKA ULICA 12

3.808

2.695.530.900

20

19

15

VINDIJA D.D. VARAŽDIN

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 6

1.042

2.576.351.900

21

21

18

PETROKEMIJA, D.D.

KUTINA

ALEJA VUKOVAR 4

1.675

2.569.528.200

2.182

2.534.912.700

372

2.418.656.500

130

2.346.878.400

22

23

23

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 50

23

22

20

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

24

27

27

PHILIP MORRIS ZAGREB,D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 70

25

26

26

TOMMY D.O.O.

SPLIT

DOMOVINSKOG RATA 93

2.381

2.265.513.400

26

24

25

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, D.D.

VRBOVEC

ZAGREBAČKA 148

1.950

2.194.393.900

27

25

21

H Š D.O.O.

ZAGREB

FARKAŠA VUKOTINOVIĆA 2

7.602

2.084.732.300

28

29

22

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

ANTE STARČEVIĆA 32

3.053

2.032.539.300

29

16

51

AGROKOR D.D.

ZAGREB

TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3

30

33

47

METRO CASH & CARRY, D.O.O.

ZAGREB

JANKOMIR 31

226

1.975.275.700

1.057

1.819.125.800 1.798.509.100

31

32

32

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

396

32

35

45

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 10

125

1.784.572.900

33

37

43

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA BB

121

1.730.235.600

34

41

30

HP D.D.

ZAGREB

NIKOLE JURIŠIĆA 13

35

31

29

AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3

36

34

33

DUKAT D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 9

8.882

1.703.112.500

35

1.696.938.200

924

1.695.071.000

1.348

1.684.836.200

259

1.678.326.000

37

39

36

BILLA, D.O.O.

ZAGREB

RIJEČKA ULICA 12

38

36

28

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

ZAGREB

OZALJSKA 95

39

30

31

BELJE D.D. DARDA

DARDA

SVETOG IVANA KRSTITELJA 1 A

1.332

1.667.201.900

40

46

35

JAMNICA D.D.

ZAGREB

GETALDIĆEVA 3

1.101

1.655.451.600

41

42

38

HOPS D.O.O.

ZAGREB

KUPSKA 4

1.050

1.639.312.900

42

38

37

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5 A

1.159

1.629.892.300

43

44

40

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ZAGREB

ŠIROLINA 4

200

1.582.008.100

44

40

34

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

BANI 75 B

875

1.554.682.400

45

43

42

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDELJA

DR. FRANJE TUĐMANA 3

390

1.502.228.600

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.


31

RANG-LJESTVICA

. iznosi u kn

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

-1.202.448.600 105982

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

6.290.765.000

1

19.816.286.600

5

10.508.602.900

5

-6,05%

-6,07%

31,66%

10.510.889.600

233.087.300

83

234.603.600

7

12.864.607.700

10

2.585.633.300

15

1,57%

1,82%

1,56%

1.415.530.200

-6,05% 1,57%

733.581.000

12

1.624.338.900

2

35.081.637.000

3

24.825.486.100

2

17,07%

4,63%

7,71%

2.405.619.000

17,07%

0

15136

725.198.900

4

16.243.255.700

6

1.886.300.800

23

10,33%

4,46%

0,00%

0

10,33% 14,86%

147.618.700

136

893.483.700

3

13.377.208.000

9

11.541.488.400

4

14,86%

6,68%

2,45%

1.342.774.700

579.592.400

25

69.499.900

56

1.562.753.500

59

734.300.000

56

1,43%

4,45%

11,89%

1.696.871.700

1,43%

3.054.016.900

2

169.901.300

19

7.421.984.900

14

3.362.477.100

13

4,28%

2,29%

76,90%

2.265.451.000

4,28% 0,91%

0

15136

35.387.700

120

2.880.302.800

28

426.945.200

105

0,91%

1,23%

0,00%

459.498.500

0

15136

202.340.800

12

3.628.564.200

23

2.704.576.000

14

5,37%

5,58%

0,00%

2.124.600

5,37%

1.017.785.100

7

206.471.900

11

1.238.841.900

86

320.245.500

148

5,50%

16,67%

27,12%

0

5,50%

0

15136

1.843.333.000

1

10.009.130.600

11

7.558.446.800

7

55,08%

18,42%

0,00%

0

55,08%

0

15136

337.109.600

5

9.350.430.900

13

-750.807.300 105977

10,20%

3,61%

0,00%

19.877.500

10,20%

952.400

4993

60.961.100

67

15.955.471.900

7

6.883.884.300

8

1,88%

0,38%

0,03%

954.200

1,88%

0

15136

-50.870.900 105946

2.587.880.100

31

1.742.212.700

24

-1,59%

-1,97%

0,00%

19.416.600

-1,59%

7.845.100

1527

41.589.800

102

932.996.400

121

174.043.200

285

1,41%

4,46%

0,27%

1.050.822.500

1,41%

118.939.800

167

37.249.400

114

3.925.152.000

19

727.057.000

57

1,27%

0,95%

4,06%

458.575.000

1,27%

116.055.400

171

58.539.300

70

891.698.000

127

252.370.000

197

2,07%

6,56%

4,10%

0

2,07%

4.592.300

901

1.104.998.100

101

262.658.300

186

0,16%

0,42%

1,75%

170.858.400

0,16%

-280.188.100 105980

1.312.523.900

75

317.859.500

150

-10,39%

-21,35%

98,48%

1.314.979.300

-10,39%

49.234.000

396

2.654.559.800

3

133.409.400

149

346

1.881.098.300

45

706.868.700

62

0,48%

0,65%

5,18%

240.837.400

0,48%

1.799.986.300

4

-92.512.300 105965

1.248.220.700

85

134.138.300

370

-3,60%

-7,41%

70,05%

486.184.500

-3,60%

-120.831.200 105970

1.230.082.000

89

163.970.400

302

-4,77%

-9,82%

0,01%

307.864.000

-4,77%

1.845.107.300

46

419.161.200

107

1,87%

2,45%

0,08%

1.080.557.500

1,87%

352.400

7434

2.012.800

3428

12.238.300

45.233.600

91

0

15136

9.129.500

457

510.091.700

224

8.835.100

3739

0,39%

1,79%

0,00%

400.481.800

0,39%

1.873.900

3555

102.332.300

33

973.518.900

111

243.821.800

204

4,52%

10,51%

0,08%

159.129.100

4,52%

354.751.400

53

91.566.200

40

1.221.306.500

92

722.542.400

58

4,17%

7,50%

16,17%

574.210.100

4,17%

36.239.700

489

186.390.000

15

2.323.637.200

37

1.532.907.600

28

8,94%

8,02%

1,74%

7.232.500

8,94%

156.971.800

873.789.500

8

25

3.259.082.000

25

1.950.372.700

22

7,72%

4,82%

42,99%

570.206.700

7,72%

2.099.400

3348

-197.590.700 105976

24.449.132.300

4

3.636.209.900

11

-10,00%

-0,81%

0,11%

0

-10,00%

0

15136

-18.919.600 105861

424.891.200

273

17.972.800

2132

-1,04%

-4,45%

0,00%

277.776.500

-1,04%

-2.965.400 104692

15.076.000

982

-16.476.300 105839

433.312.400

267

-0,92%

-3,80%

0,84%

522.927.500

-0,92%

532.083.400

30

22.630.600

186

913.390.500

123

272.308.400

179

1,27%

2,48%

29,82%

1.327.019.300

1,27%

5.662.700

1889

37.499.900

113

286.977.100

432

116.109.900

424

2,17%

13,07%

0,33%

1.389.093.300

2,17%

76.207.600

266

163.918.000

22

1.417.565.600

67

719.076.000

60

9,62%

11,56%

4,47%

24.081.100

9,62%

337.826.700

59

10.133.000

424

1.010.566.900

109

19.162.600

2021

0,60%

1,00%

19,91%

552.590.700

0,60%

195.010.700

98

72.851.000

50

1.765.121.000

51

1.233.882.700

35

4,30%

4,13%

11,50%

331.826.300

4,30%

0

15136

-83.174.100 105962

427.549.600

270

74.602.700

620

-4,94%

-19,45%

0,00%

155.503.400

-4,94%

26.447.000

630

-7.035.500 105624

970.373.100

113

295.831.100

167

-0,42%

-0,73%

1,58%

669.704.300

-0,42%

124.619.300

161

-62.512.600 105956

3.632.597.500

22

2.004.066.400

18

-3,75%

-1,72%

7,47%

105.418.500

-3,75%

200.601.900

97

231.510.200

9

2.149.162.200

41

1.695.216.000

25

13,98%

10,77%

12,12%

254.458.900

13,98%

67.170.200

297

189.689.600

14

5.785.361.400

15

4.176.013.800

10

11,57%

3,28%

4,10%

0

11,57%

4.335.700

2199

75.371.700

49

348.829.300

357

150.293.700

337

4,62%

21,61%

0,27%

328.491.900

4,62%

0

15136

0

69627

43.914.276.500

2

19.819.127.400

3

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

1.040.903.000

6

13.829.000

301

847.007.000

136

370.632.400

123

0,89%

1,63%

66,95%

49.627.200

0,89%

1.739.600

3688

15.835.900

257

988.721.500

110

90.529.500

515

1,05%

1,60%

0,12%

591.267.400

1,05%

Želite li saznati još više o pojedinim subjektima posjetite naše portale poslovna.hr & bisnode.hr


RANG-LJESTVICA

32

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2013.

2014.

2015.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

46

57

59

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 9

643

1.435.818.200

47

47

44

ŽITO D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

480

1.424.110.100

48

51

54

STUDENAC, D.O.O.

OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17

2.189

1.411.146.200

49

49

46

HRT

ZAGREB

PRISAVLJE 3

2.799

1.398.781.500

50

50

48

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

KRAPINSKA 45

2.141

1.350.504.400

51

59

56

LEDO D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1 A

1.061

1.343.902.400

52

48

69

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

5.046

1.341.641.300

53

52

41

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

93

1.329.663.500

54

45

39

TIFON D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 41 /XIII

568

1.318.106.400

55

58

60

KTC D.D.

KRIŽEVCI

NIKOLE TESLE 18

992

1.280.594.200

56

61

80

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

STANCIJA KALIGARI 1

2.177

1.269.266.600

57

53

49

KOKA D.D.

VARAŽDIN

BIŠKUPEČKA 58

1.627

1.256.007.900

58

60

58

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.

VRGORAC

TEŽAČKA 13

1.094

1.251.347.200

59

54

52

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

137

1.244.177.500

60

56

53

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

UTINJSKA 40

294

1.235.689.600

92

PEVEC D.D.

1.181.338.600

61

71

SESVETE

SAVSKA CESTA 84

1.233

62

88 3830 ENGLISH: INTERNATIONAL ZAGREB AIRPORT JSC.

VELIKA GORICA

FIZIRA RUDOLFA 1

97

1.161.761.600

63

67

ZAGREB

LOVINČIĆEVA 4

924

1.119.379.400

64

91

72

TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 4

460

1.083.713.600

65

81

105

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

MURVICA

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 25

421

1.081.339.500

66

264 256

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRIGORJE BRDOVEČKO

NOVA CESTA 60

216

1.036.795.600

117

STSI D.O.O.

67

63

78

DALEKOVOD, D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 4

592

1.027.672.800

68

70

82

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 102

531

1.013.099.700

69

66

67

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 44

203

997.979.700

70

69

66

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

ILICA 224

540

993.516.000

71

68

94

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

BETINSKA ULICA 1

72

93

100

BI 3. MAJ D.D.

RIJEKA

LIBURNIJSKA 3

73

75

90

P P K D.D.

KARLOVAC

SELCE 33

828

990.774.400

1.279

955.794.200

518

949.551.700

74

96

99

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 54

13

949.332.100

75

62

55

TDR D. O. O.

ROVINJ

OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

440

942.913.100

76

124

112

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 G

177

932.674.700

77

65

74

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 11

1.905

925.202.200

78

77

98

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 27

594

893.928.600

79

73

77

KRAŠ D.D.

ZAGREB

RAVNICE 48

1.486

892.831.900

80

121

131

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 1 H

499

887.967.000

81

64

79

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 12

534

886.453.500

82

55

63

CROSCO, D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 18

1.301

886.172.700

83

87

96

MAISTRA D. D.

ROVINJ

OBALA VLADIMIRA NAZORA 6

1.434

882.923.600

84

92

103

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

SOBLINEČKA 55

843

881.953.600

85

84

73

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SACHSOVA 1

459

869.018.200

86

89

87

FRANCK D.D.

ZAGREB

VODOVODNA 20

453

866.299.300

87

78

71

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 51

2.075

859.513.700

88

80

81

JADROLINIJA

RIJEKA

RIVA 16

2.120

846.594.300

89

111

124

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

MATOŠEVA 8

1.013

836.087.500

90

95

89

CEMEX HRVATSKA D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

FRANJE TUĐMANA 45

455

832.079.300

91

74

64

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1

428

827.153.200

92

102

111

PORSCHE INTER AUTO D.O.O.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 21 -23

266

823.330.700

93

99

93

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 52 A

480

821.272.100

94

90

91

HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 203

611

818.760.200

95

100 109

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 8

497

811.522.800

96

107

VETROPACK STRAŽA D.D. KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. LESNINA H. D. O. O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 106

623

788.947.700

102


33

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

493.200

6569

176.263.600

110

70.699.900

1.587.900

3869

58.423.700

9.106.200

1383

18.267.300

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

52

1.838.336.700

47

742.729.500

54

4,92%

3,85%

0,03%

131.186.800

4,92%

-2.165.400 105080

1.765.025.800

52

680.740.400

65

-0,15%

-0,12%

12,38%

93.336.500

-0,15%

71

342.259.900

364

66.009.600

688

4,14%

17,07%

0,11%

3.528.700

4,14%

220

1.470.653.600

65

575.868.900

84

1,31%

1,24%

0,65%

143.177.200

1,31%

853.884.600

9

89.640.400

42

691.171.000

165

300.427.100

159

6,64%

12,97%

63,23%

339.090.500

6,64%

214.112.400

90

168.134.800

20

2.404.083.800

35

1.979.018.700

19

12,51%

6,99%

15,93%

587.175.300

12,51%

0

15136

10.923.600

396

13.396.495.100

8

9.303.239.900

6

0,81%

0,08%

0,00%

24.025.600

0,81%

0

15136

34.792.500

122

370.856.700

324

129.413.900

390

2,62%

9,38%

0,00%

0

2,62%

0

15136

25.612.800

171

618.227.700

183

402.197.600

113

1,94%

4,14%

0,00%

3.180.200

1,94%

0

15136

26.907.700

162

545.870.400

203

119.595.500

413

2,10%

4,93%

0,00%

1.455.600

2,10%

1.086.804.000

5

105.854.200

32

3.555.712.400

24

2.088.581.500

17

8,34%

2,98%

85,62%

85.742.900

8,34% 0,53%

221.636.000

86

6.636.400

619

1.113.551.300

100

564.502.800

86

0,53%

0,60%

17,65%

244.282.900

2.453.200

3080

84.143.600

44

855.327.600

134

448.276.000

101

6,72%

9,84%

0,20%

0

6,72%

25.550.200

660

-61.132.900 105954

1.034.901.100

106

60.694.800

729

-4,91%

-5,91%

2,05%

299.560.000

-4,91%

47.262.100

406

27.024.700

858.171.000

133

177.024.700

275

2,19%

3,15%

3,82%

571.732.300

2,19%

161

1.451.700

4074

24.090.600

178

510.675.900

223

255.789.300

196

2,04%

4,72%

0,12%

168.689.400

2,04%

175.145.100

111

12.567.700

339

2.752.493.200

29

132.736.300

375

1,08%

0,46%

15,08%

10.325.700

1,08%

306.776.400

64

42.606.600

99

539.199.500

206

249.741.500

200

3,81%

7,90%

27,41%

209.778.700

3,81%

720.935.600

13

118.524.100

29

2.120.203.100

42

1.108.399.200

38

10,94%

5,59%

66,52%

0

10,94%

691.253.700

15

-20.574.300 105874

605.487.200

184

95.299.100

495

-1,90%

-3,40%

63,93%

590.484.200

-1,90%

608.710.000

21

82.279.500

47

798.859.000

144

395.517.100

116

7,94%

10,30%

58,71%

446.168.900

7,94% 3,03%

709.266.200

14

31.149.900

138

1.711.899.900

53

325.084.000

146

3,03%

1,82%

69,02%

11.996.300

143.300

9664

33.702.800

127

372.541.900

323

30.994.900

1359

3,33%

9,05%

0,01%

6.364.000

3,33%

19.093.300

848

196.299.900

13

2.457.534.600

33

1.272.583.500

32

19,67%

7,99%

1,91%

81.440.700

19,67%

112.906.800

176

167.238.100

21

662.805.100

175

260.994.700

190

16,83%

25,23%

11,36%

0

16,83%

10.023.700

1291

43.576.200

96

493.453.500

237

63.601.400

700

4,40%

8,83%

1,01%

528.943.700

4,40%

521.714.800

32

143.881.600

27

1.546.993.700

60

858.042.700

49

15,05%

9,30%

54,58%

193.486.300

15,05%

15.176.100

977

15.796.000

260

286.131.700

433

154.665.900

326

1,66%

5,52%

1,60%

213.934.400

1,66%

649.979.600

17

1.015.500

3763

98.079.800

1177

8.515.500

3836

0,11%

1,04%

68,47%

869.118.000

0,11%

254.009.100

74

46.595.900

89

1.769.408.500

49

859.632.400

48

4,94%

2,63%

26,94%

161.828.900

4,94%

393.852.400

46

-6.548.500 105609

1.209.401.600

94

628.667.500

73

-0,70%

-0,54%

42,23%

343.732.900

-0,70%

33.653.000

516

2.495.600

1666

2.195.324.300

40

-30.634.600 105796

0,27%

0,11%

3,64%

0

0,27%

1.192.300

4462

40.073.500

104

338.560.500

371

282.212.900

175

4,48%

11,84%

0,13%

371.061.500

4,48%

364.914.800

51

11.736.600

372

1.055.494.800

104

562.755.200

87

1,31%

1,11%

40,87%

276.082.200

1,31%

3.361.800

2568

46.845.000

87

455.395.800

257

109.788.900

446

5,28%

10,29%

0,38%

19.005.600

5,28%

644.858.500

18

98.894.800

36

1.021.861.400

107

598.328.000

78

11,16%

9,68%

72,75%

471.905.200

11,16%

382.147.300

48

1.825.317.400

48

539.942.700

88

-33,82%

-16,42%

43,12%

230.792.600

-33,82%

616.032.800

20

102.071.700

34

2.285.395.700

39

1.234.298.300

34

11,56%

4,47%

69,77%

69.443.700

11,56%

0

15136

29.726.800

145

294.269.900

418

88.911.000

524

3,37%

10,10%

0,00%

136.626.100

3,37%

94.160.100

208

52.294.300

76

427.859.400

269

289.476.100

172

6,02%

12,22%

10,84%

51.914.200

6,02%

90.068.100

222

24.599.600

175

943.123.600

118

593.973.500

80

2,84%

2,61%

10,40%

132.346.000

2,84%

-12.505.200 105790

-299.700.300 105981

263.070.900

72

1.528.440.000

61

911.981.300

46

-1,45%

-0,82%

30,61%

0

-1,45%

114.968.700

172

8.322.600

500

1.011.815.000

108

487.773.800

94

0,98%

0,82%

13,58%

0

0,98%

745.730.500

10

32.550.700

131

1.273.341.900

82

644.971.600

70

3,89%

2,56%

89,19%

389.563.000

3,89%

495.234.700

35

48.149.600

82

1.927.192.000

44

1.032.809.300

41

5,79%

2,50%

59,52%

145.974.500

5,79%

151.031.200

130

39.160.100

108

1.295.183.300

77

1.060.684.000

40

4,73%

3,02%

18,26%

276.011.600

4,73%

77.315.700

264

220.600

12412

162.693.400

744

48.109.000

913

0,03%

0,14%

9,39%

45.326.500

0,03% 0,79%

7.553.700

1561

6.474.800

633

401.457.200

297

96.555.400

488

0,79%

1,61%

0,92%

31.979.000

589.047.700

23

38.807.500

110

945.851.300

117

612.197.300

76

4,74%

4,10%

71,94%

556.667.500

4,74%

640.265.300

19

30.064.500

143

558.766.300

198

249.595.400

201

3,70%

5,38%

78,90%

405.916.500

3,70%

2.577.400

2997

30.917.200

141

706.596.900

159

299.488.800

160

3,92%

4,38%

0,33%

433.879.300

3,92%


RANG-LJESTVICA

34

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

97

105

114

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.

VELIKA GORICA

FIZIRA RUDOLFA 2

699

778.986.400

98

122

126

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

RADNIČKA 5

646

776.480.500

2013.

2014.

UKUPNI PRIHOD

2015.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

99

126

125

AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O.

VRANJIC

VRANJIČKI PUT 16

100

79

84

FINA

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

60

774.816.700

3.027

769.180.600

877

765.673.900

101

101

113

ALCA

ZAGREB

KOLEDOVČINA 2

102

85

101

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

FLACIUSOVA 1

1.596

761.373.000

103

83

70

VIADUKT D.D.

ZAGREB

KRANJČEVIĆEVA 2

1.474

755.738.000

104

98

83

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

MIŠEVEČKA 15 A

334

754.447.600

ZAGREB

D.O.O.

105 108 106

SAPONIA D.D.

OSIJEK

MATIJE GUPCA 2

825

753.610.700

106 153

154

JANAF, D.D.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

375

744.958.300

107

113

75

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 274

108

110 180

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 43

ZAGREB ZAGREB

736

719.403.900

2.737

715.603.300

BUDMANIJEVA 5

169

708.091.600

PRAŠKA 5

247

706.610.500

ZAGREB

LJUBLJANSKA AVENIJA 4

112

703.939.000

109

123

130

TEHNIKA D.D. HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O. GRANOLIO D.D.

110

104

121

ERSTE CARD CLUB D.O.O

111

166 196

112

109

97

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

DUBOVAC 22

113

128

122

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

MIRKA BOGOVIĆA 7

114 106

95

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, D.D.

ZAGREB

ŠIROLINA 4

115

97

88

TE PLOMIN D. O. O.

PLOMIN LUKA

PLOMIN LUKA 50

116

76

134

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

117

129

107

GP KRK D. D.

KRK

118

117

115

119 508 794

GRAND

AUTO

D.O.O.

331

682.949.100

1.651

668.786.200

39

668.760.900

0

658.767.400

SAVSKA OPATOVINA 36

122

650.771.300

STJEPANA RADIĆA 31

523

638.247.400

AUTOZUBAK D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 117

427

638.118.200

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

ZAGREB

ULICA ANTE BABAJE 1

301

636.783.300

720

624.464.300

70

603.564.900 601.242.700

120

116

104

JGL D. D.

RIJEKA

SVILNO 20

121

210

470

SANCTA DOMENICA D.O.O.

SVETA NEDELJA

DR. FRANJE TUĐMANA 69

122

115

110

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

DANICA 5

842

123

127

146

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

ULICA GRADA VERONE 3

944

600.597.900

124

133

137

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

MILE BUDAKA 1

826

599.632.900

125

142 166

FIBIS D.O.O.

ZAGREB

MEDARSKA 69

110

598.102.100

126

131

129

STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.

ŠENKOVEC

ZAGREBAČKA 6

225

595.903.300

150

COMBIS D.O.O.

ZAGREB

BAŠTIJANOVA 52 A

351

595.019.800

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 47

58

585.539.000

127

147

128

136 144

129

140

167

E PLUS, D.O.O.

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 16 C

331

584.556.800

130

94

76

OLIMPIAS TEKSTIL D.O.O.

OSIJEK

VUKOVARSKA 219 A

353

582.672.200

131

139 964

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

ZAGREB

FOLNEGOVIĆEVA 1

132

137

138

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 39

133

154

127

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK D.O.O.

134 2286 3697 IKEA HRVATSKA D.O.O.

1.069

564.159.900

52

560.415.900

OSIJEK

FRANKOPANSKA 99

272

553.796.500

SOP

ULICA ALFREDA NOBELA 2

232

548.045.000

135

134

155

SLADORANA D.O.O.

ŽUPANJA

ŠEĆERANA 63

218

541.226.800

136

151

148

BOSO D.O.O.

VINKOVCI

HANSA DIETRICHA GENSCHERA 22 B

824

538.923.300

137

196 249

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D. D.

RIJEKA

MARTINŠĆICA BB

536

535.737.200

222

533.453.800

138 226 668

ABS SISAK D.O.O.

SISAK

BRAĆE KAVURIĆ 12

139

149

163

P. P. C. BUZET D. O. O.

JURIČIĆI

MOST 24

1.290

533.293.700

140

143

128

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

ZAGREB

ILICA 1 A

342

531.991.800

141

160

153

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

1

531.129.800

142

119 108

KONČAR - KET, D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

272

530.919.000

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 88 A

277

525.054.100

143 130

119

144 144 136

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

ZAVRTNICA 17

120

524.551.500

152

PLAVA LAGUNA D. D.

POREČ

RADE KONČARA 12

915

524.160.600

146 326 1373 PROJEKTGRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

VRBSKA 3

166

519.451.600

147

ZAGREB

HEINZELOVA 70 A

293

516.735.700

145

162

142

62

SIEMENS D.D.


35

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

677.610.100

16

48.640.000

81

1.039.624.800

105

521.408.700

91

6,24%

4,68%

86,99%

60.418.800

6,24%

744.745.800

11

35.448.400

119

293.364.600

421

95.934.900

490

4,57%

12,08%

95,91%

0

4,57%

11.282.600

385

262.939.000

476

51.693.700

856

1,46%

4,29%

74,21%

1.930.700

1,46%

-82.003.200 105961

1.703.637.200

54

1.442.100.100

29

-10,66%

-4,81%

0,01%

5.714.800

-10,66%

292

717.826.200

156

240.595.900

207

1,86%

1,99%

0,37%

203.356.300

1,86%

-247.201.400 105979

939.595.400

120

-774.497.400 105978

-32,47%

-26,31%

76,08%

323.355.800

-32,47%

1973

860.486.300

132

359.619.800

-56.815.000 105951

1.205.747.200

95

575.007.700

27

52.100

11669

2.867.600

2805

579.227.400

26

4.477.800

2168

0

15136

14.271.300

2.095.900

128

0,28%

0,24%

0,59%

37.384.300

0,28%

-196.717.000 105965

-7,53%

-4,71%

0,00%

0

-7,53%

376.263.000

49

28.018.000

152

691.446.200

164

407.472.700

111

3,72%

4,05%

49,93%

312.472.200

3,72%

435.210.600

40

233.586.700

8

3.878.369.700

20

3.592.472.300

12

31,36%

6,02%

58,42%

311.200

31,36%

508.700

6644

966.585.700

114

337.408.300

138

0,07%

0,05%

4,24%

0

0,07%

-8.939.300 105706

293.752.100

419

166.657.300

297

-1,25%

-3,04%

0,00%

0

-1,25%

30.535.100

555

0

15136

214.089.400

91

9.073.100

460

726.210.900

154

169.854.300

292

1,28%

1,25%

30,23%

32.452.900

1,28%

6.631.800

1675

100.177.300

35

3.220.157.900

26

715.162.200

61

14,18%

3,11%

0,94%

0

14,18%

274.768.500

69

7.259.900

569

282.669.000

443

14.656.300

2501

1,03%

2,57%

39,03%

0

1,03%

119.963.700

165

98.170.300

37

808.061.900

142

447.803.600

102

14,37%

12,15%

17,57%

124.378.500

14,37%

589.146.000

22

210.664.100

10

752.913.800

150

652.008.900

68

31,50%

27,98%

88,09%

73.778.200

31,50%

-3.797.409.000 105982

20,28%

0

15136

135.631.200

28

3.765.748.000

21

20,28%

3,60%

0,00%

0

0

15136

3.357.500

1216

357.245.100

344

182.545.300

265

0,51%

0,94%

0,00%

453.970.400

0,51%

169.082.800

117

17.462.900

237

670.649.000

174

73.821.600

629

2,68%

2,60%

25,98%

360.743.100

2,68%

109.570.700

181

853.100

4342

364.459.600

335

81.547.700

572

0,13%

0,23%

17,17%

125.788.500

0,13%

0

15136

2.763.300

1502

599.004.900

187

379.408.000

120

0,43%

0,46%

0,00%

33.555.100

0,43%

527.900

6365

27.897.500

155

313.685.900

393

88.424.900

527

4,38%

8,89%

0,08%

15.217.100

4,38%

408.709.600

45

19.749.100

212

1.145.130.800

97

407.749.200

110

3,16%

1,72%

65,45%

0

3,16%

364.785.500

52

15.057.800

278

104.162.000

1119

25.067.800

1655

2,49%

14,46%

60,44%

0

2,49%

219.709.900

87

170.966.200

18

1.163.998.600

96

772.860.300

53

28,44%

14,69%

36,54%

0

28,44%

580.190.900

24

23.838.300

180

639.639.900

178

474.337.200

96

3,97%

3,73%

96,60%

424.759.600

3,97%

565.309.900

28

45.130.500

93

460.791.900

251

257.695.200

195

7,53%

9,79%

94,28%

257.841.600

7,53%

0

15136

1.152.600

3370

96.963.400

1192

5.704.400

5230

0,19%

1,19%

0,00%

4.399.200

0,19%

43.525.900

434

31.968.500

136

320.089.100

383

164.158.800

301

5,36%

9,99%

7,30%

0

5,36%

34.499.300

507

15.088.700

276

269.810.900

463

135.051.800

365

2,54%

5,59%

5,80%

147.465.300

2,54%

0

15136

7.562.600

550

172.282.200

700

33.333.300

1276

1,29%

4,39%

0,00%

0

1,29%

31.294.100

543

5.853.300

711

225.643.300

554

31.345.900

1337

1,00%

2,59%

5,35%

240.214.500

1,00%

562.754.100

29

574.300

6033

503.822.000

231

335.620.800

140

0,10%

0,11%

96,58%

340.864.500

0,10%

0

15136

38.600

31519

4.863.322.400

16

1.967.892.400

20

0,01%

0,00%

0,00%

0

0,01%

386.861.100

47

11.469.000

382

79.775.600

1426

11.570.000

3016

2,05%

14,38%

69,03%

0

2,05%

182.702.300

107

-40.481.700 105936

901.506.300

124

362.113.800

126

-7,31%

-4,49%

32,99%

0

-7,31%

0

15136

-4.256.000 105460

505.149.300

230

11.272.400

3077

-0,78%

-0,84%

0,00%

387.368.500

-0,78%

131.601.600

154

11.762.700

371

674.781.200

171

228.075.000

215

2,17%

1,74%

24,32%

30.551.700

2,17%

0

15136

10.317.800

421

221.490.600

564

39.450.300

1109

1,91%

4,66%

0,00%

0

1,91%

513.512.100

33

25.924.200

168

396.609.300

301

219.389.400

226

4,84%

6,54%

95,85%

41.411.900

4,84% -6,69%

440.681.400

38

-35.668.100 105925

551.647.100

202

179.898.700

271

-6,69%

-6,47%

82,61%

194.093.600

504.730.800

34

21.405.800

195

357.955.400

343

66.249.600

683

4,01%

5,98%

94,64%

294.827.200

4,01%

197.500

8866

17.644.000

232

165.131.700

728

111.315.000

443

3,32%

10,68%

0,04%

0

3,32% 0,42%

528.866.000

31

2.221.500

1870

76.067.500

1473

7.486.100

4244

0,42%

2,92%

99,57%

524.505.400

54.704.500

363

4.902.500

853

309.337.500

399

89.212.900

520

0,92%

1,58%

10,30%

8.687.000

0,92%

0

15136

108.737.600

31

4.364.184.500

18

2.557.256.800

16

20,71%

2,49%

0,00%

2.800

20,71%

281.287.000

68

47.477.200

86

149.438.100

809

56.995.400

784

9,05%

31,77%

53,62%

0

9,05%

428.302.100

41

67.864.800

58

2.295.521.000

38

1.590.050.000

26

12,95%

2,96%

81,71%

19.821.500

12,95%

4.535.300

2149

10.579.600

411

176.255.000

689

2,04%

6,00%

0,87%

0

2,04%

438.184.100

39

29.945.200

144

318.790.300

386

5,80%

9,39%

84,80%

257.790.100

5,80%

-69.178.500 105909 131.669.000

378


RANG-LJESTVICA

36

2015.

2014.

2013.

RANG PREMA UK. PRIHODU

148

28

17

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

LJUDEVITA POSAVSKOG 5

456

UKUPNI PRIHOD

516.670.100

149 185

145

BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O..

SLAVONSKI BROD

MILE BUDAKA 1

1.205

509.798.500

150

165

160

ISTRATURIST UMAG, D. D.

UMAG

JADRANSKA 66

1.089

505.896.500

151

194 2812 STAR IMPORT D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5

60

504.757.800

152 507

317

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 6 A

46

497.062.400 494.944.500

153

161

133

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 48

178

154

163

170

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

834

492.418.100

155

141

139

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

176

488.992.700

KING ICT D.O.O.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 10

216

488.745.500

DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O.

BELIŠĆE

VIJENAC S.H. GUTMANNA 30

369

480.668.800

4

480.571.100

156 207 197 157

138

149

158

421 43738 AGS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA AVENIJA 100 A

159

159

165

INOVINE D. D.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 27

160 156

141

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 72

155 156

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 1

162

179

205

MLIN I PEKARE D.O.O.

SISAK

KRALJA ZVONIMIRA 24

163

167

184

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 A

164

164

162

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

165

723 82427 ERICSSON SERVICES D.O.O.

ZAGREB

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

166

158

152

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

BANI 110

30

467.349.400

167

150

132

ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 115

645

464.594.500

168

171

172

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

ŽRTAVA FAŠIZMA 2 A

738

462.216.300

169

125

151

PIK-VINKOVCI D.D.

VINKOVCI

MATIJE GUPCA 130

515

460.335.300

170

145

175

AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25 C

235

458.602.800

171

176

193

LONIA D.D.

KUTINA

VINKOVAČKA 2

842

457.836.600

172

191

201

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

MALI TABOR 40 /1

480

452.699.200

173

172

195

SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

INDUSTRIJSKA 5

336

447.964.600

174

181 206

NAŠICECEMENT D. D. NAŠICE

ZOLJAN

TAJNOVAC 1

281

447.460.700

161

694

477.762.500

1.247

476.362.100

124

475.853.100

1.061

475.230.600

85

470.305.300

858

469.323.300

10

469.241.700

175

120

86

BRODOMERKUR D.D.

SPLIT

POLJIČKA CESTA 35

348

446.433.200

176

148

135

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

BANI 75 A

382

441.444.600

177

190

212

MLINAR D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 228 C

178

132

116

CE-ZA-R D.O.O.

ZAGREB

179

168

176

FLIBA, D.O.O. EZPADA D.O.O.

180 379 943 181

271 1012 RWE ENERGIJA D.O.O.

182 195 198

1.144

439.007.400

JOSIPA LONČARA 15

256

438.449.600

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 5

308

434.240.800

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

1

433.680.200

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

8

429.473.100

FERO-TERM D.O.O.

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 17

385

424.504.800

ROCKWOOL ADRIATIC D. O. O.

ZAJCI

ZAJCI

127

422.510.700

183 220

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

MAJSTORSKA 9

691

421.315.500

169

161

VUPIK D.D.

VUKOVAR

SAJMIŠTE 113 C

479

419.004.800

186

175

169

DIV D.O.O.

BOBOVICA

BOBOVICA 10 A

585

413.742.400

187

182

174

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 287

8

413.688.200 413.349.200

183

192

184 185

221

188 336 246

KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D.

SPLIT

SVAČIĆEVA 4

207

189

157

157

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

KRČKA 18 D

982

411.886.100

190

173

181

GRAĐA D.D.

SOLIN

VRANJIČKI PUT 2

443

411.464.800

191

178

164

144

410.652.700

1

409.982.800

HEP-PLIN D.O.O.

OSIJEK

CARA HADRIJANA 7

192 286 259

INTERENERGO D.O.O.

ZAGREB

TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14

193 224 250

TOKIĆ, D.O.O.

SESVETE

VINOGORSKA 49

286

408.871.200

194

219

292

JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 34

20

406.303.800

195

135

50

404.081.500

BRODOSPLIT D.D.

SPLIT

PUT SUPAVLA 21

28

196 329 425

VMD GRUPA D.O.O.

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 20

12

397.728.100

197 186 281

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

MASARYKOV PUT 20

793

396.522.700

198 201 207

NOVA TV D.D.

ZAGREB

REMETINEČKA CESTA 139

325

394.938.200


37

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

523.000

6388

-157.679.000 105974

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

2.412.249.400

34

480.511.100

36

-49.630.500 105943

352.063.700

56

82.522.600

46

0

15136

3.584.400

0

15136

154.386.200

243.231.200

79

12.756.800

330

367.732.500

0

15136

27.963.800

154

410.160.600

201.071.600

96

-32.195.700 105914

115.366.600

1006

KAPITAL I REZERVE

RANG

395.870.100

115

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

-30,52%

-6,54%

0,10%

146.153.000

-30,52%

226.741.600

549

83.447.800

561

-9,74%

-21,89%

94,26%

66.408.600

-9,74%

1.399.173.600

68

975.600.300

43

16,31%

5,90%

69,59%

751.200

16,31%

1127

183.367.500

663

27.506.100

1504

0,71%

1,95%

0,00%

0

0,71%

26

413.778.000

283

155.259.100

324

31,06%

37,31%

0,00%

0

31,06%

329

314.664.700

153

2,58%

3,47%

49,14%

320.044.100

2,58%

286

276.376.800

177

5,68%

6,82%

0,00%

0

5,68%

32.966.000

1283

-6,58%

-27,91%

41,12%

295.002.700

-6,58% 2,57%

11.800.400

1167

12.561.000

340

354.843.800

348

163.131.200

306

2,57%

3,54%

2,41%

117.611.700

304.505.600

65

42.268.200

100

507.020.400

227

175.610.500

280

8,79%

8,34%

63,35%

178.464.900

8,79%

140.473.400

142

7.396.300

558

135.037.900

888

8.634.300

3794

1,54%

5,48%

29,23%

165.937.500

1,54% -2,13%

2.295.200

3201

87.834.900

1311

7.833.200

4073

-2,13%

-11,58%

0,48%

0

0

15136

31.815.100

137

263.161.500

474

79.523.900

588

6,68%

12,09%

0,00%

0

6,68%

41.084.700

445

11.533.700

378

87.774.800

1314

42.112.800

1021

2,42%

13,14%

8,63%

236.743.800

2,42% 0,64%

-10.169.000 105743

34.000

12396

3.048.400

1350

134.469.100

891

53.830.600

823

0,64%

2,27%

0,01%

0

31.678.900

539

5.037.000

828

523.393.600

213

132.839.700

374

1,07%

0,96%

6,74%

0

1,07%

352.315.600

55

51.776.900

77

343.037.900

362

211.311.200

233

11,03%

15,09%

75,07%

119.629.900

11,03%

-51.649.400 105948

-11,01%

0

15136

376.515.800

314

-35.196.600 105822

-11,01%

-13,72%

0,00%

23.822.100

5.725.100

1867

8.688.900

482

132.461.700

901

24.276.800

1697

1,86%

6,56%

1,23%

395.736.900

1,86%

425.108.300

42

47.865.300

83

361.007.500

339

310.640.800

155

10,30%

13,26%

91,50%

202.829.600

10,30%

1.268.000

4335

18.159.600

222

153.407.700

783

89.055.900

521

3,93%

11,84%

0,27%

0

3,93%

24.718.900

688

-4.897.500 105521

1.320.183.100

73

242.253.200

206

-1,06%

-0,37%

5,37%

30.065.200

-1,06%

26.388.700

634

19.721.800

213

163.092.400

741

80.021.800

584

4,30%

12,09%

5,75%

129.272.800

4,30%

0

15136

697.600

5172

156.895.600

768

70.029.100

657

0,15%

0,44%

0,00%

0

0,15%

421.416.200

43

94.473.800

38

362.983.300

337

264.785.600

185

20,87%

26,03%

93,09%

206.591.200

20,87%

417.952.200

44

22.149.700

191

417.937.800

275

208.493.400

237

4,94%

5,30%

93,30%

0

4,94%

180.108.900

108

8.234.100

503

705.870.100

160

236.518.500

210

1,84%

1,17%

40,25%

76.905.200

1,84% -6,06%

4.848.900

2065

-27.065.300 105898

532.781.600

210

180.001.000

270

-6,06%

-5,08%

1,09%

60.207.100

70.151.700

284

12.222.600

348

468.548.300

245

40.237.200

1076

2,77%

2,61%

15,89%

0

2,77%

20.837.600

785

48.922.100

80

686.200.800

168

339.496.600

135

11,14%

7,13%

4,75%

2.687.100

11,14%

214.372.000

89

4.848.000

859

362.371.500

338

160.215.300

311

1,11%

1,34%

48,89%

6.250.800

1,11%

9.654.500

1331

4.644.200

894

552.703.900

201

111.766.900

441

1,07%

0,84%

2,22%

246.950.800

1,07%

61.500

25818

33.721.400

3043

835.400

18366

0,01%

0,18%

65,16%

0

0,01%

-20.170.500 105872

95.181.200

1209

13.256.400

2706

-4,70%

-21,19%

1,36%

0

-4,70%

282.597.700

67

5.851.500

1840

2.735.400

2885

40.789.500

103

404.262.300

293

217.501.300

228

9,61%

10,09%

0,64%

203.295.800

9,61%

319.734.600

60

49.204.500

79

637.228.500

179

564.944.100

85

11,65%

7,72%

75,67%

166.076.300

11,65%

0

15136

15.684.000

264

148.847.400

811

92.478.700

504

3,72%

10,54%

0,00%

0

3,72%

1.600.200

3847

-20.846.700 105875

1.367.621.900

71

720.614.900

59

-4,98%

-1,52%

0,38%

10.538.400

-4,98%

184.832.300

105

35.258.400

121

838.666.700

139

341.979.600

133

8,52%

4,20%

44,67%

44.516.400

8,52%

0

15136

175.957.000

16

2.359.197.200

36

1.414.678.800

30

42,53%

7,46%

0,00%

0

42,53%

1.088.900

4656

244.745.200

6

865.321.000

130

-55.563.900 105884

59,21%

28,28%

0,26%

0

59,21%

0

15136

173.052.700

17

520.945.200

215

481.052.700

42,01%

33,22%

0,00%

0

42,01%

0

15136

9.194.400

453

273.576.600

456

14.799.500

2480

2,23%

3,36%

0,00%

89.083.300

2,23%

0

15136

17.592.200

233

384.843.400

307

11.653.000

3003

4,28%

4,57%

0,00%

0

4,28% 0,09%

95

371.893.400

50

383.600

8350

43.266.600

2447

1.662.800

12327

0,09%

0,89%

90,71%

0

33.247.000

519

33.506.400

128

387.794.100

304

200.067.500

246

8,19%

8,64%

8,13%

242.158.400

8,19%

30.660.200

552

-1.779.700 104931

90.872.300

1264

24.458.500

1692

-0,44%

-1,96%

7,55%

12.741.800

-0,44%

168.467.500

118

-159.065.500 105975

1.281.541.300

79

905.238.400

47

-39,36%

-12,41%

41,69%

95.885.200

-39,36%

0

15136

70.057.400

54

289.742.300

428

85.158.400

550

17,61%

24,18%

0,00%

0

17,61%

0

15136

67.830.300

59

1.279.138.700

80

654.916.400

67

17,11%

5,30%

0,00%

0

17,11%

6.135.900

1769

167.800

14806

348.962.500

356

73.769.000

630

0,04%

0,05%

1,55%

115.422.900

0,04%


RANG-LJESTVICA

38

199 208

215

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2013.

2014.

2015.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

ZARA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA DUBROVNIK 16

279

391.499.300

ELKA D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 1

268

389.526.600

201 198 208

JEDINSTVO KRAPINA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

MIHALJEKOV JAREK 33

552

389.397.700

202 184 140

GAVRILOVIĆ D.O.O.

PETRINJA

GAVRILOVIĆEV TRG 1

524

389.269.700

ZM D.O.O.

351

388.619.700

11

388.316.800

200 189 158

ZAGREB

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

204 392 73916 MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 80

205 193 199

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

GARIĆGRADSKA 18

183

384.127.700

206 187

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

RIBARSKA 1

531

382.341.600

RIBOLA, D.O.O.

KAŠTEL LUKŠIĆ

BARDEJOVSKA 25

422

379.712.000

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

SAVSKI GAJ 13. PUT 6

487

374.022.000

163

373.167.700

85

368.690.600

203

274

267

191

207 206 278 174

185

209 197

213

208

210

260 316 118

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H

MUCIĆ & CO D.O.O.

DUGOPOLJE

IV. GARDIJSKE BRIGADE 5

211

114

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

MEĐIMURSKA 4

1.675

368.461.000

212

188 423

RADNIK D.D.

KRIŽEVCI

KRALJA TOMISLAVA 45

339

368.362.000

213

204 202

STRIDON-PROMET D.O.O.

DUGO SELO

ZAGREBAČKA 108

296

365.460.700 363.926.900

214 222 236

ARENATURIST D. D.

PULA

SMAREGLINA 3

652

215

211

211

GUMIIMPEX - GRP D.D.

VARAŽDIN

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 64 C

308

363.101.200

216

177

186

ADRIA OIL D. O. O.

SPINČIĆI

SPINČIĆI 38

109

362.880.900

217

86

61

ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

HEINZELOVA 70

5

362.451.900

218

234 269

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

FOLNEGOVIĆEVA 12

121

362.015.700

219

251 369

CROMARIS D.D.

ZADAR

GAŽENIČKA CESTA 4 B

293

361.655.800

220 288 379

EMERSON D.O.O.

ZAGREB

SELSKA CESTA 93

145

358.728.100

221 209 231

CEDEVITA, D.O.O.

ZAGREB

PLANINSKA 15

287

357.460.800

217

289

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

ULICA REPUBLIKE ITALIJE 3

584

357.348.200

223 245

311

HEP-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

69

353.650.900

224

194

352.514.700

222

ABB D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

163

225 199 226

170

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 6

574

351.887.600

226 220

219

P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

BANI 75

20

348.663.500

227 247

187

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

ZAGREB

GARIĆGRADSKA 18

8

348.361.400

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2 A

5

344.976.200

228 281 1891 VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O. 82

85

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

HEKTOROVIĆEVA 2

144

342.863.700

230 255

261

CALUCEM D.O.O.

PULA

REVELANTEOVA 4

126

342.845.400

329

342.289.500

74

340.014.200 339.999.700

229

231 280 309

LPT D.O.O.

PRELOG

HRUPINE 4

232 202 190

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26 /4

233 297 363

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

NA MORU 1

237

234 205

MEGGLE HRVATSKA D.O.O.

OSIJEK

ZELENO POLJE 34

189

339.018.000

235 437 464

KFK TEHNIKA D.O.O.

RUGVICA

DUGOSELSKA 5 A

76

338.379.600

236 303 524

PROENERGY D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MAROHNIĆA 1

14

336.928.300

237 266 230

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2

29

334.877.100

238 233

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26 /9

59

333.654.200

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

DANICA 3

307

332.350.800

210

247

239 240 239 240 103

OSIJEK-KOTEKS DD

OSIJEK

ŠAMAČKA 11

330

325.730.100

241 223 234

171

OSATINA GRUPA D.O.O.

SEMELJCI

KRALJA TOMISLAVA 91

264

324.896.200

242 502

324.305.800

416

COTRA D.O.O.

VARAŽDIN

IVANA SEVERA 17

25

243 242 232

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 26

384

323.236.400

244 257 224

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

384

322.986.700

245 265 338

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

ZAGREB

I. ORANIČKI ODVOJAK 4

35

322.815.000

246 244 248

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

RUDEŠKA CESTA 87 A

640

322.059.000

247 227 209

KUTJEVO D. D.

KUTJEVO

KRALJA TOMISLAVA 1

686

321.980.000

BINA - ISTRA, D. D.

VRANJA

ZRINŠĆAK 57

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2 A

248

214

173

249 94332 94988 HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O.

9

321.315.000

18

320.569.200


39

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

17.748.300

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

0

15136

229

166.458.300

721

113.976.700

434

4,53%

10,66%

0,00%

0

4,53%

264.781.300

71

-20.140.400 105870

136.467.800

883

-60.593.800 105897

-5,17%

-14,76%

67,98%

230.168.400

-5,17%

241.342.300

81

12.776.900

329

516.571.300

219

299.105.000

161

3,28%

2,47%

61,98%

68.534.300

3,28%

50.587.000

389

6.279.900

653

821.150.100

141

326.244.200

145

1,61%

0,76%

13,00%

107.710.000

1,61%

0

15136

3.411.700

1193

892.772.400

126

76.313.000

606

0,88%

0,38%

0,00%

29.491.700

0,88%

171.394.300

114

13.846.100

299

197.187.800

625

58.281.700

768

3,57%

7,02%

44,14%

235.725.300

3,57%

83.098.200

248

8.777.000

475

305.014.100

403

197.400.000

250

2,28%

2,88%

21,63%

95.446.600

2,28%

0

15136

1.923.500

2150

367.722.300

330

72.398.300

645

0,50%

0,52%

0,00%

13.143.300

0,50%

1.004.200

4866

9.885.600

431

141.906.200

847

38.581.200

1129

2,60%

6,97%

0,26%

672.100

2,60%

696.100

5696

1.085.300

3559

496.668.500

233

412.624.000

108

0,29%

0,22%

0,19%

23.598.200

0,29%

0

15136

17.224.600

240

97.786.100

1186

36.805.400

1177

4,62%

17,61%

0,00%

246.389.300

4,62%

197.200

8871

-47.622.400 105942

277.806.000

452

86.080.900

546

-12,92%

-17,14%

0,05%

25.066.800

-12,92%

2.315.300

3182

-28.989.900 105906

384.162.600

308

242.383.000

205

-7,87%

-7,55%

0,63%

65.600

-7,87%

0

15136

12.720.600

332

283.301.500

442

188.395.100

256

3,45%

4,49%

0,00%

4.712.600

3,45%

0

15136

7.057.800

589

197.622.300

621

48.867.000

898

1,93%

3,57%

0,00%

10.769.500

1,93%

0

15136

18.724.200

217

1.285.883.600

78

703.434.300

63

5,15%

1,46%

0,00%

0

5,15%

55.272.300

361

38.982.300

109

415.259.800

279

248.032.000

202

10,74%

9,39%

15,22%

171.182.800

10,74%

4.361.000

942

141.694.000

848

44.735.700

965

1,20%

3,08%

0,00%

0

1,20%

-55.795.600 105950

973.018.300

112

238.354.900

209

-15,39%

-5,73%

86,99%

0

-15,39%

0

15136

315.289.400

61

6.298.100

1727

11.735.300

373

119.630.700

966

87.062.800

538

3,24%

9,81%

1,74%

281.441.500

3,24%

242.683.400

80

6.227.500

660

841.806.200

138

295.420.700

168

1,72%

0,74%

67,10%

205.762.100

1,72%

354.104.000

54

22.048.400

192

180.359.200

677

72.646.200

642

6,15%

12,22%

98,71%

135.206.700

6,15%

173.035.900

112

67.350.000

61

370.398.800

326

270.490.900

181

18,84%

18,18%

48,41%

58.267.100

18,84%

348.954.700

57

28.374.000

150

460.360.200

253

396.181.300

114

7,94%

6,16%

97,65%

230.080.100

7,94%

0

15136

1.172.500

3305

535.546.000

209

1.192.500

15023

0,33%

0,22%

0,00%

0

0,33%

117.917.100

169

15.729.900

262

157.012.900

766

20.227.000

1951

4,46%

10,02%

33,45%

183.084.000

4,46%

50.865.600

386

805.000

4569

233.298.300

533

43.617.000

992

0,23%

0,35%

14,46%

117.866.800

0,23%

0

15136

3.839.000

1050

86.382.300

1332

18.696.000

2062

1,10%

4,44%

0,00%

289.895.700

1,10%

0

15136

39.493.900

107

2.459.027.400

32

-328.409.100 105971

11,34%

1,61%

0,00%

0

11,34%

0

15136

-84.100

97085

69.831.400

1587

-49.100

87439

-0,02%

-0,12%

0,00%

278.056.300

-0,02%

10.539.000

1256

2.147.200

1927

344.568.000

361

203.236.400

240

0,63%

0,62%

3,07%

794.800

0,63%

338.762.300

58

71.474.800

51

462.306.900

249

422.647.700

106

20,85%

15,46%

98,81%

161.809.700

20,85%

312.984.600

62

54.075.700

75

345.270.800

360

283.767.700

174

15,80%

15,66%

91,44%

6.644.000

15,80%

756.200

5501

-2.609.700 105201

204.328.700

603

107.369.100

456

-0,77%

-1,28%

0,22%

224.055.300

-0,77%

-2.907.700 104674

47,99%

0

15136

163.170.300

24

627.039.600

182

47,99%

26,02%

0,00%

1.910.900

25.287.500

666

12.130.800

353

190.614.200

643

66.084.300

684

3,58%

6,36%

7,46%

75.370.800

3,58%

30.445.900

557

42.806.700

98

364.166.400

336

120.515.500

409

12,65%

11,75%

9,00%

89.873.700

12,65%

8.224.000

1490

1.983.500

2093

99.851.300

1162

7.540.100

4216

0,59%

1,99%

2,44%

111.757.000

0,59%

0

15136

94.181.800

39

2.940.282.800

27

322.999.700

147

28,12%

3,20%

0,00%

0

28,12%

30.802.400

549

2.184.800

1902

107.259.100

1080

38.276.200

1136

0,65%

2,04%

9,23%

261.576.000

0,65%

66.007.400

300

-4.902.700 105522

348.601.500

358

187.323.600

259

-1,48%

-1,41%

19,86%

142.839.100

-1,48%

1.861.800

3569

3.695.900

1093

312.009.400

395

10.661.500

3209

1,13%

1,18%

0,57%

4.872.400

1,13%

29.856.000

569

8.852.800

469

415.841.700

277

66.593.600

682

2,72%

2,13%

9,19%

63.508.600

2,72% 2,05%

2.364.900

3145

6.657.000

616

164.519.400

732

45.962.800

940

2,05%

4,05%

0,73%

107.381.400

0

15136

22.446.400

189

76.441.000

1468

39.246.400

1117

6,94%

29,36%

0,00%

0

6,94%

0

15136

60.918.900

68

1.301.851.300

76

588.202.100

82

18,86%

4,68%

0,00%

0

18,86%

243.655.400

78

28.751.700

149

181.441.200

670

87.296.500

536

8,91%

15,85%

75,48%

26.427.100

8,91% 11,26%

0

15136

36.262.700

118

240.701.500

508

176.493.000

278

11,26%

15,07%

0,00%

12.354.400

58.958.000

333

4.095.200

993

543.566.600

205

296.310.400

166

1,27%

0,75%

18,31%

21.184.400

1,27%

0

15136

-18.543.400 105859

4.507.613.900

17

-823.679.700 105979

-5,77%

-0,41%

0,00%

0

-5,77%

0

15136

11.019.900

134.448.500

892

3,44%

8,20%

0,00%

0

3,44%

391

32.225.200

1308


RANG-LJESTVICA

40

250 276 225 251

243 291

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2013.

2014.

2015.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

IVANIĆ-GRAD

ETANSKA CESTA 8

489

320.103.100

UNILINE D. O. O.

PULA

DOBRICHEVA 16

137

319.525.100

ZAGREB

VLAŠKA 116

402

316.373.100

ZAGREB

RIJEČKA ULICA 12

319

316.285.700

252 237 227

BADEL 1862 D.D.

253 289 300

BIPA

254 236 183

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

TRG MARKA MARULIĆA 18

58

315.106.300

255 225 245

C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

ZAGREB

BANI 75

42

314.905.900

256 275 203

GIP PIONIR D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA CESTA 145 B

78

314.895.800

257 340 437

INTER CARS D.O.O.

ZAPREŠIĆ

KRAPINSKA 37

196

313.228.300 311.553.800

D.O.O.

258 200 471

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

MILANA PRPIĆA 114

256

259 262 277

SOLARIS D.D.

ŠIBENIK

HOTELI SOLARIS 86

624

310.257.200

260 231

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

TRG MARŠALA TITA 8 /II

3.340

310.201.900

328

308.783.000

237

261

238 306

JYSK D.O.O.

ZAGREB

ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA-GAVRANA 11

262

212

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

SVETA NEDELJA

GOSPODARSKA 9

55

307.828.900

263 284 262

SAMOBORKA D.D.

SAMOBOR

ZAGREBAČKA 32 A

250

307.495.500

264 254 255

DRAVA INTERNATIONAL D.O.O.

OSIJEK

STJEPANA RADIĆA 15

504

307.024.400

168

265 228 233

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 310

230

305.677.300

266 301 344

AGRONOM D. O. O.

POŽEGA

ZAGREBAČKA 171

155

304.705.700

267 259

271

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

ULICA 103. BRIGADE 8

515

300.297.300

268 203

179

STANIĆ D.O.O.

KERESTINEC

KERESTINEČKA CESTA 57 A

324

300.012.600

269 229 182 270

213

192

271

248 284

272 283 265 273 253 244

ATLAS, D.D.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 19

204

297.970.600

PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST TRGOVINA KRK D. D.

ČAKOVEC

RUDOLFA STEINERA 7

660

297.624.100

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 23

264

295.195.800

MALINSKA

DUBAŠLJANSKA 80

398

294.608.000

UNEX MEDIA D.O.O.

ZAGREB

ILICA 26

37

294.558.900

274

359 642

APIOS D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 5

47

294.255.400

275

263

251

LJEKARNE PRIMA PHARME

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

329

291.759.900

276

317

288

VIVERA, D.O.O.

GLINA

KRALJA ZVONIMIRA 1

198

291.082.100

LOGISTA D. O. O.

RIJEKA

MILUTINA BARAČA 5

84

289.909.800

DALEKOVOD PROIZVODNJA D.O.O.

DUGO SELO

TRNOŠČICA 17

565

289.393.600

RECRO D.D.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

56

288.376.300

KNAUF INSULATION D.O.O.

NOVI MAROF

VARAŽDINSKA 140

188

288.215.900

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

447

287.083.500

277 277 377 278

371

279

239 200

285

280 269 286 281

221

216

282

316 349

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.

LUG SAMOBORSKI

STRMA 11

340

287.021.800

283 250 229

KIM D.O.O.

KARLOVAC

MEKUŠANSKA CESTA 51

100

286.428.000

284 180 189

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

DR. ANTE STARČEVIĆA 24

285 357 558

OMIAL NOVI D.O.O.

ZAKUČAC

ZAKUČAC 11

286 256 263

RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

TRGOSTIL, D.D.

287

314

323

288 279 280

KRAPINSKA 45

237

281.486.000

OREŠKOVIĆEVA 6 H

189

281.026.100

DONJA STUBICA

TOPLIČKA CESTA 16

460

280.740.800

LIBURNIA RIVIERA HOTELI D. D.

OPATIJA

MARŠALA TITA 198

594

278.087.700

BAKMAZ, D.O.O.

ZADAR

MARIJANE RADEV 14

501

278.081.900

291 230

272

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 22 D

134

276.012.900

215

297

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA GOSPIĆA 1 A

475

275.633.200

293 252 365

TUČ D.D.

ČEPIN

ULICA GRADA VUKOVARA 18

128

274.405.400

294 300 335

ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

FRANJE TUĐMANA

393

274.242.800

292

254

285.087.200 283.334.700

290 287 273

289

261

59 136

295 298 432

BOMARK PAK D.O.O.

VARAŽDIN

IVANA SEVERA 15

84

272.892.400

296 355 447

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

BENKOVAC

BENKOVAČKE BOJNE 21

384

272.359.000

297 356 287

H-ABDUCO D.O.O.

15

271.359.900

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 6 A

298 382 2055 HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR, D.O.O.

TROGIR

PUT BRODOGRADITELJA 16

299 309 275

HOLCIM (HRVATSKA) D. O. O.

KOROMAČNO

300 270 295

C.I.A.K. D.O.O.

DONJI STUPNIK

0

270.937.600

KOROMAČNO 7 B

174

270.128.900

STUPNIČKE ŠIPKOVINE 1

156

269.717.300


41

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

1.132.900

4567

3.080.800

1333

193.835.000

631

34.479.700

1251

0,96%

1,59%

0,35%

8.109.000

0,96%

186.516.900

104

5.910.300

700

51.216.900

2104

20.531.300

1929

1,85%

11,54%

58,37%

39.160.600

1,85%

12.394.000

341

672.819.500

172

-21.247.800 105722

3,92%

1,84%

19,24%

55.141.900

3,92%

-28.395.000 105902

237.258.900

520

23.501.300

1732

-8,98%

-11,97%

0,00%

69.963.100

-8,98% 0,50%

60.880.000

320

0

15136

286.122.000

66

1.577.700

2547

101.395.100

1143

55.043.400

813

0,50%

1,56%

90,80%

0

84.200

10769

4.169.200

972

89.254.600

1289

12.257.300

2878

1,32%

4,67%

0,03%

216.570.400

1,32%

0

15136

12.112.400

355

224.709.300

556

118.899.000

414

3,85%

5,39%

0,00%

0

3,85%

47.750.400

400

4.167.700

974

159.432.800

757

12.898.000

2767

1,33%

2,61%

15,24%

0

1,33%

307.638.300

63

4.739.700

880

114.748.100

1011

76.035.300

608

1,52%

4,13%

98,74%

228.826.600

1,52%

130.202.700

156

2.455.600

1690

1.495.489.000

64

833.996.100

51

0,79%

0,16%

41,97%

0

0,79%

581.500

6149

28.316.100

151

145.971.500

819

58.721.000

761

9,13%

19,40%

0,19%

647.000

9,13%

0

15136

11.531.500

379

114.470.900

1019

39.567.800

1106

3,73%

10,07%

0,00%

0

3,73% 0,38%

99.089.200

199

1.173.000

3301

113.050.200

1029

32.925.700

1287

0,38%

1,04%

32,19%

262.075.900

10.896.100

1217

5.584.200

745

507.285.800

226

220.873.700

224

1,82%

1,10%

3,54%

75.605.200

1,82%

233.231.200

82

1.984.000

2092

513.261.200

220

151.800.700

332

0,65%

0,39%

75,97%

111.004.300

0,65%

2.649.600

2945

8.945.600

467

240.338.000

509

139.517.100

353

2,93%

3,72%

0,87%

213.001.500

2,93%

39.798.500

456

8.439.700

493

238.191.600

517

58.484.800

765

2,77%

3,54%

13,06%

0

2,77%

2.012.200

3429

5.005.300

837

154.089.400

778

82.178.600

566

1,67%

3,25%

0,67%

15.547.100

1,67%

3.209.300

2630

265.900

10947

144.695.100

829

44.805.000

963

0,09%

0,18%

1,07%

149.916.500

0,09%

-86.752.600 105963

-29,11%

-45,51%

49,25%

0

-29,11%

0,04%

0,06%

1,71%

55.009.100

0,04%

146.745.400

138

5.077.000

2016

0

15136

0

15136

190.623.400

642

-425.632.200 105973

17530

222.197.700

562

130.643.200

6.643.200

618

131.766.600

904

44.068.500

979

2,25%

5,04%

0,00%

0

2,25%

16.452.900

248

142.573.100

841

124.163.500

402

5,58%

11,54%

0,00%

0

5,58%

127.500

382

10.331.200

1271

7.246.700

570

145.195.300

824

7.336.300

4302

2,46%

4,99%

3,51%

11.112.600

2,46%

0

15136

4.159.000

975

37.359.400

2774

7.921.000

4038

1,41%

11,13%

0,00%

0

1,41%

0

15136

489.900

6837

296.696.100

412

69.671.900

662

0,17%

0,17%

0,00%

0

0,17%

223.815.000

85

7.503.900

554

140.252.600

852

100.286.800

475

2,58%

5,35%

76,89%

171.219.700

2,58%

712.500

5646

5.262.100

802

75.402.700

1483

22.649.600

1781

1,82%

6,98%

0,25%

17.018.200

1,82%

148.394.100

133

3.823.100

1059

251.178.800

490

157.808.100

321

1,32%

1,52%

51,28%

0

1,32%

9.235.400

1367

1.566.700

2565

142.962.100

839

46.312.000

936

0,54%

1,10%

3,20%

269.977.700

0,54%

211.310.600

93

15.820.400

259

281.908.800

444

160.084.400

313

5,49%

5,61%

73,32%

0

5,49%

170.772.200

116

23.190.600

183

310.004.900

397

137.777.400

358

8,08%

7,48%

59,49%

74.503.000

8,08%

269.511.700

70

14.561.700

286

201.880.500

612

65.845.600

689

5,07%

7,21%

93,90%

236.315.600

5,07%

26.440.600

632

9.485.700

447

235.080.400

526

204.306.200

239

3,31%

4,04%

9,23%

22.552.100

3,31%

-221.872.900 105977

249.437.000

76

874.256.300

129

446.979.200

103

-77,83%

-25,38%

87,49%

0

-77,83%

5.545.900

1912

18.062.800

224

278.341.000

450

148.370.600

341

6,38%

6,49%

1,96%

10.202.100

6,38%

6.228.200

1742

1.511.200

2653

253.566.000

486

2.010.700

10953

0,54%

0,60%

2,21%

80.747.200

0,54%

0

15136

46.758.100

88

89.396.200

1286

56.958.100

785

16,64%

52,30%

0,00%

141.169.100

16,64%

0

15136

7.379.600

561

115.168.400

1007

64.922.600

696

2,63%

6,41%

0,00%

0

2,63%

190.302.400

103

81.700

22324

953.923.100

115

742.685.600

55

0,03%

0,01%

68,43%

1.604.100

0,03%

0

15136

7.576.900

548

95.991.900

1201

37.251.400

1164

2,72%

7,89%

0,00%

1.302.200

2,72%

158.762.700

120

3.834.800

1051

56.188.600

1921

23.713.600

1721

1,39%

6,82%

57,52%

3.950.000

1,39%

5.078.800

2015

1.409.300

2822

441.136.800

265

223.769.700

220

0,51%

0,32%

1,84%

115.199.100

0,51%

108.280.200

185

13.838.600

300

508.887.700

225

138.896.800

354

5,04%

2,72%

39,46%

52.596.700

5,04%

190.614.900

102

67.659.600

60

693.354.900

163

658.897.000

66

24,67%

9,76%

69,51%

227.300

24,67%

201.260.400

95

7.237.400

571

184.095.800

660

69.443.700

663

2,65%

3,93%

73,75%

209.712.200

2,65%

262.265.800

73

45.484.200

90

224.700.200

557

126.852.900

395

16,70%

20,24%

96,29%

10.834.000

16,70% -15,56%

0

15136

671.121.300

173

-13.111.600 105583

-15,56%

-6,29%

0,00%

0

250.540.900

75

5.743.400

723

186.776.300

654

78.594.400

592

2,12%

3,08%

92,47%

21.414.600

2,12%

47.218.000

407

7.179.200

578

726.592.300

153

508.418.400

93

2,66%

0,99%

17,48%

61.169.100

2,66%

59.741.800

327

13.391.400

312

341.034.800

366

98.467.300

480

4,96%

3,93%

22,15%

106.638.100

4,96%

-42.226.100 105939


RANG-LJESTVICA

42

UKUPNI PRIHOD

AGROFRUCTUS D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI 6

302 2050 834

KONOS CONSTRUCTION D.O.O.

LUČKO

VENTILATORSKA 24

303 318

DJELO D.O.O.

LJUBOSTINJE

SLAMIĆI 19

434

266.275.300

TERMOPLIN D. D.

VARAŽDIN

VJEKOSLAVA ŠPINČIĆA 78

115

265.356.500

301

272 304

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2013.

2014.

2015.

RANG PREMA UK. PRIHODU

315

304 285 222

131

267.279.700

33

266.795.400

305 292 260

SONIK D.O.O.

ZADAR

BENKOVAČKA CESTA 1 A

508

265.354.500

306 235 258

AGIT D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 51

100

263.329.600

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 54

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O.

DONJA BISTRA

ZAPREŠIĆKA 2

307

241 299

308 321 428 309 470 359

18

263.241.200

388

262.669.900

KMAG D.O.O.

GORNJI STUPNIK

GORNJOSTUPNIČKA 18 J

48

261.576.800

310

268 242

BRODOKOMERC NOVA D. O. O.

RIJEKA

JELAČIĆEV TRG 4

541

261.573.900

311

267 240

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

KRALJA DRŽISLAVA 6

310

259.977.600

312

342 905

MARITIMAE REGIONIS D.O.O.

SPLIT

ULICA JOSIPA JOVIĆA 51

5

259.610.700

313

323 343

314 366 375 315

307

214

316

310 326

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

SAJMIŠNA 16

183

259.383.700

VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O.

SPLIT

BIOKOVSKA 3

451

257.590.300

BAT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2 A

5

257.539.800

MOČIĆI

DOBROTA 24

408

257.012.100

PULA

FLACIUSOVA 1

448

256.552.600 254.531.600

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

317 1098 2446 ULJANIK, D. D. 318

338 421

ROBERT BOSCH, D.O.O.

ZAGREB

KNEZA BRANIMIRA 22

45

319

397 492

CEZAREJA D.O.O.

NIJEMCI

KOLODVORSKA 2

19

254.275.400

320 294 342

H1 TELEKOM D.D.

SPLIT

DRAČEVAC 2 D

194

254.034.000

KANDIT D.O.O.

OSIJEK

VUKOVARSKA 239

333

253.601.700

322 305 252

MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O.

GORNJE PREKRIŽJE

GORNJE PREKRIŽJE 4

197

251.349.100

323 364 384

ADRIATICA DUNAV D.O.O.

VUKOVAR

VINKOVAČKA 56

53

250.693.300

321

375

411

324 304 336

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 50

325 322 357

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA-GAVRANA 17

326 299 279

AUTOTRANS D. O. O.

CRES

327 293 282

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

328 328 433

POMGRAD INŽENJERING D.O.O.

352

249.954.000

36

249.052.300

ŠETALIŠTE 20 APRILA 18

666

248.962.400

BORONGAJSKA CESTA 81 A

119

248.648.200

SPLIT

STINICE 26 B

134

247.980.500

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

TREBEŽ 2

184

246.951.200

330 306 319

TP VARAŽDIN D.O.O.

VARAŽDIN

OPTUJSKA 26

428

245.223.000

331

631 880

RI - PETROL D. O. O.

RIJEKA

MARTINKOVAC 143 /3

26

245.049.600

332

278

238

COLAS HRVATSKA D.D.

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 26

256

243.026.200

333 118

57

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

DONJE SVETICE 127

306

241.972.800

334 302 302

TERI-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 152

82

240.272.700

329

315

218

335 94332 94988 HYUNDAI HRVATSKA D.O.O.

SESVETE

ZAGREBAČKA 33

336 320 353

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM, D.O.O.

ZAGREB

ULICA RUDOLFA KOLAKA 14

337 441

240.214.600 239.204.300

PACIFIC FRUIT LIMITED D.O.O.

ZAGREB

SMIČIKLASOVA 21

3

238.972.400

338 249 337

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25 C

38

238.723.900

339 335 308

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 9

522

237.482.000

FOKUS D.O.O. ZAGREB

ZAGREB

KOLEDOVČINA 4

137

237.431.800

SUNČANI HVAR D.D.

HVAR

ULICA IVE MILIČIĆA 3

188

237.386.900

105

236.585.100

43

236.040.900

340

319

314

30 155

320

341 406 480 342 576

ATLANTIC GRUPA D.D.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 23

343 324 392

TIM KABEL D.O.O.

SESVETE

SAVSKA CESTA 103

344 339 422

PET-PROM D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 5

BEIERSDORF D.O.O.

ZAGREB

KRIŽNA CESTA 18

346 380 495

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 182

347 353 366

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

348 383

BA - COM TRGOVINA D.O.O.

PRISOJE

PRISOJE 26 A

92

232.565.100

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

288

232.526.900

ZAGREB

BANI 73 B

130

232.234.900

ZAGREB

KOVINSKA 5

88

231.177.800

345

670

311 293

412

349 295 301

350 90780 82427 MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. 351

625 82427 EMIL FREY AUTO CENTAR D.O.O.

192

234.515.600

45

234.442.200

100

234.045.000

99

232.882.600


43

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

46.535.500

414

50.700

28228

536.823.900

207

176.533.300

277

0,02%

0,01%

17,41%

38.472.400

0,02%

2.400

14766

68.691.100

57

349.304.900

355

-82.433.000 105918

25,75%

19,67%

0,00%

0

25,75% 2,10%

0

15136

5.596.200

743

90.713.900

1265

25.525.100

1624

2,10%

6,17%

0,00%

0

2.000

14820

16.175.200

253

223.036.800

560

170.542.200

289

6,10%

7,25%

0,00%

0

6,10%

0

15136

6.596.200

623

119.553.500

967

54.389.300

819

2,49%

5,52%

0,00%

889.400

2,49%

153.310.000

128

-11.965.400 105784

123.065.100

945

-52.031.500 105873

-4,54%

-9,72%

58,22%

0

-4,54%

155.580.500

124

10.006.800

427

196.067.000

626

74.770.000

617

3,80%

5,10%

59,10%

242.416.000

3,80%

0

15136

19.622.500

214

67.372.600

1642

41.125.300

1047

7,47%

29,13%

0,00%

0

7,47%

3.990.900

2311

3.541.900

1142

162.517.200

745

18.100.200

2114

1,35%

2,18%

1,53%

203.800.700

1,35%

49.800

11752

6.883.900

597

176.492.300

687

14.343.500

2534

2,63%

3,90%

0,02%

10.069.400

2,63%

0

15136

5.499.600

760

233.598.100

529

198.813.100

249

2,12%

2,35%

0,00%

0

2,12%

248.677.500

77

1.145.800

3389

49.575.000

2170

1.165.800

15231

0,44%

2,31%

95,79%

0

0,44%

192.328.700

99

20.080.200

209

164.447.500

734

74.469.200

623

7,74%

12,21%

74,15%

184.049.900

7,74%

0

15136

-683.800 103944

2.748.421.300

30

537.495.900

89

-0,27%

-0,02%

0,00%

0

-0,27%

0

15136

-1.258.600 104664

279.573.800

446

16.374.000

2281

-0,49%

-0,45%

0,00%

19.685.800

-0,49% 21,50%

190.724.100

101

55.261.100

74

1.097.218.400

102

701.201.300

64

21,50%

5,04%

74,21%

1.313.100

156.864.800

123

13.134.000

317

1.767.656.500

50

340.732.500

134

5,12%

0,74%

61,14%

83.829.400

5,12%

87.280.700

234

6.200.200

663

83.498.600

1365

40.545.700

1063

2,44%

7,43%

34,29%

210.973.600

2,44%

25.052.000

1656

1,40%

3,99%

0,00%

0

1,40%

-101.687.500 105932

0,94%

2,05%

4,01%

6.443.000

0,94%

-4,37%

-3,48%

43,18%

113.526.100

-4,37%

0

15136

3.549.400

1139

88.952.900

1291

10.178.500

1280

2.385.100

1730

116.070.900

1000

109.516.300

182

-11.072.200 105759

317.901.400

387

43.945.600

433

1.773.800

2305

167.581.500

717

29.285.700

1430

0,71%

1,06%

17,48%

93.426.200

0,71%

151.178.700

129

6.476.100

632

200.046.900

619

28.770.300

1448

2,58%

3,24%

60,30%

0

2,58%

97.521.600

203

29.454.100

148

313.061.900

394

272.795.700

178

11,78%

9,41%

39,02%

50.555.800

11,78%

0

15136

3.207.700

1275

176.700.100

686

31.053.600

1355

1,29%

1,82%

0,00%

16.600

1,29%

24.883.000

681

3.163.600

1291

231.669.200

539

69.334.300

664

1,27%

1,37%

9,99%

9.619.900

1,27%

9.438.400

1351

9.974.700

429

130.747.600

908

73.021.200

636

4,01%

7,63%

3,80%

42.719.000

4,01%

63.055.800

313

12.734.000

331

117.409.100

986

56.798.100

788

5,14%

10,85%

25,43%

0

5,14%

101.258.300

195

13.599.500

304

236.488.000

524

124.670.700

400

5,51%

5,75%

41,00%

31.359.400

5,51%

0

15136

11.726.400

374

134.291.300

894

74.952.700

615

4,78%

8,73%

0,00%

0

4,78%

0

15136

7.793.000

526

518.438.200

217

15.647.000

2373

3,18%

1,50%

0,00%

13.387.000

3,18%

93.328.800

499

26.177.100

642

6.626.500

620

250.899.700

491

138.279.300

357

2,73%

2,64%

10,77%

37.490.900

2,73%

0

15136

13.003.000

322

388.764.300

303

314.734.700

152

5,37%

3,34%

0,00%

0

5,37%

0

15136

7.229.300

575

102.070.700

1139

50.631.600

871

3,01%

7,08%

0,00%

16.516.700

3,01%

134.199.800

148

3.109.100

1321

82.605.400

1378

3.129.100

8057

1,29%

3,76%

55,87%

0

1,29%

0

15136

25.304.300

173

111.520.600

1036

94.963.300

496

10,58%

22,69%

0,00%

0

10,58% 0,29%

88.682.800

228

689.700

5218

30.681.800

3286

5.355.200

5483

0,29%

2,25%

37,11%

0

2.972.900

2760

14.738.700

281

95.369.900

1204

39.984.500

1091

6,17%

15,45%

1,25%

201.922.000

6,17%

0

15136

44.967.800

94

700.431.400

161

640.932.300

71

18,94%

6,42%

0,00%

14.084.700

18,94%

13.039.400

1086

16.909.800

245

192.316.800

638

127.974.200

393

7,12%

8,79%

5,49%

112.967.800

7,12%

0

15136

117.807.900

30

781.734.800

148

453.227.800

99

49,63%

15,07%

0,00%

0

49,63%

0

15136

83.434.200

45

1.661.564.300

56

1.215.928.500

36

35,27%

5,02%

0,00%

0

35,27%

92.625.500

214

13.384.500

313

91.916.000

1246

60.022.400

738

5,67%

14,56%

39,24%

43.970.100

5,67%

34.190.200

513

5.084.600

821

299.280.300

409

35.186.300

1228

2,17%

1,70%

14,58%

79.340.300

2,17%

58.247.600

336

31.075.400

139

72.972.500

1524

47.841.100

916

13,26%

42,59%

24,85%

0

13,26%

189.200

8983

1.169.700

3314

36.112.000

2871

5.822.800

5164

0,50%

3,24%

0,08%

3.829.300

0,50%

10.225.700

1275

24.813.400

174

80.016.300

1418

60.109.800

737

10,65%

31,01%

4,39%

143.289.900

10,65% 3,33%

0

15136

7.746.600

533

98.028.400

1179

14.458.800

2520

3,33%

7,90%

0,00%

4.659.700

6.022.400

1802

19.977.700

211

405.221.000

288

259.299.500

191

8,59%

4,93%

2,59%

12.247.400

8,59%

26.887.600

619

3.719.500

1086

79.847.900

1424

3.914.500

6868

1,60%

4,66%

11,58%

33.671.800

1,60%

0

15136

-7.124.200 105628

53.885.000

2006

1.844.900

11568

-3,08%

-13,22%

0,00%

0

-3,08%


RANG-LJESTVICA

44

352 403 474

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2013.

2014.

2015.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

ORAO D.O.O.

OSIJEK

VINKOVAČKA CESTA 1 A

57

231.122.200

353 450 445

EURO DAUS D.D.

SPLIT

PUT MOSTINA 1

354 522 580

ELECTROLUX D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 3

152 26

229.890.000 228.750.800

355 94332 94988 STARLIGHT D.O.O.

UMAG

AUGUSTINA VIVODE 22

0

228.200.800

356 343 362

HILDING ANDERS D.O.O.

PRELOG

KRALJA ZVONIMIRA 38

415

226.954.500

36

226.448.600

357

331

312

TETRA PAK D.O.O.

ZAGREB

BANI 110

358

411

601

SPAN, D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 47

172

226.387.400

359 333 341

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 23

131

226.265.000

360 361

GENERA D.D.

KALINOVICA

SVETONEDJELJSKA CESTA 2

227

225.782.900

SANDOZ D.O.O.

ZAGREB

MAKSIMIRSKA 120

77

225.128.100

RWA HRVATSKA D.O.O.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 10

47

224.953.400

363 332 294

EUROTRADE D. O. O.

ROVINJ

GRIPOLE 53 C

95

224.934.500

364 396 540

CEDAR D. O. O.

RUBEŠI

RUBEŠI 163 C

241

224.847.000

365 352 331

LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

SPLIT

LJUDEVITA POSAVSKOG 12 B

232

224.636.500

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

204

224.527.500

397

361 345 356 362

366

515

218

481

327

367 630 1246 A-ANTICUS D.O.O.

ZAGREB

ŠTEFANOVEČKA CESTA 10

56

224.401.200

368 565 687

MEDIACOM CENTRAL EUROPE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 22

27

223.986.300

369 378

370

370 389 388

ZAGREB

HEINZELOVA 44

14

223.972.500

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 221 C

41

223.765.300 222.458.900

VALALTA D. O. O. ROVINJ

ROVINJ

VALALTA BB

370

372 347 332

APIS IT D.O.O.

ZAGREB

PALJETKOVA 18

408

220.951.400

373 407 440

HATTRICK-PSK D.O.O.

DUGOPOLJE

SVETOG LEOPOLDA MANDIĆA 14

418

220.469.800

577

220.326.200

68

218.694.300

371

358 355

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O. VODOSKOK D.D.

374 422 396

JADRANKA HOTELI D. O. O.

MALI LOŠINJ

DRAŽICA 1

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

ČAKOVEC

OBRTNIČKA 4

METIS D. D.

KUKULJANOVO

KUKULJANOVO 414

159

218.463.300

377 920 7681 INDUSTRIUS D.O.O.

BAJAGIĆ

BAJAGIĆ 11

276

218.326.700

378 346 313

INA MAZIVA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 175

162

217.793.400

379 540 399

TROMONT D.O.O.

SPLIT

DRAČEVAC 11

184

217.479.700

380 372 368

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

ZAPREŠIĆ

INDUSTRIJSKA ULICA 1

235

216.550.300

381 424 409

J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.

VELIKA GORICA

KNEZA POSAVSKOG 49

95

216.541.500

ZAGREB

ŠUBIĆEVA 29

1

216.470.600

JALŽABET

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 17

285

215.629.300

ZAGREB

CAPRAŠKA 3

54

212.657.900

466

212.129.000

375

363 330

376 327

382

274

614 9152 EDISON INTERNATIONAL S.P.A.

383 5037 82427 WOLLSDORF COMPONENTS D.O.O. 384

419

461

P.S.C. ZAGREB, D.O.O.

385 386 380

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

386 394 376

ASBISC-CR D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1 A

387 438

415

CENTROMETAL D.O.O.

MACINEC

388 373

431

MIV D.D.

VARAŽDIN

389 337

418

KRONOSPAN CRO D.O.O.

390 453

514

LOGISTIKA VIOLETA D.O.O. EKO MEĐIMURJE D.D.

ŠENKOVEC

BRAĆE RADIĆ 37

391 362 373

35

211.614.300

GLAVNA 12

222

210.653.400

FABIJANSKA 33

645

210.142.300

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 17

135

209.674.100

OBREŽ ZELINSKI

OBREŽ ZELINSKI 55

97

209.552.300

523

209.396.500

392 290 268

24SATA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H/1

179

209.321.700

393 420 812

RICARDO D.O.O.

DARDA

KUDELJARA 1 A

295

209.098.500

394 418 442

BRODOTROGIR D.D.

TROGIR

PUT BRODOGRADITELJA 16

983

208.146.200

395 348 358

ACI D. D.

OPATIJA

MARŠALA TITA 151

366

207.991.100

396 273

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

ILICA 1 A

138

207.700.800

397 448 488

120

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 22

63

207.245.400

398 404 455

HEMPEL D. O. O.

UMAG

NOVIGRADSKA 32

91

207.129.800

399 430 638

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.

OSIJEK

ČVRSNIČKA 4

310

206.458.700

400 381 305

AKD D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 31

309

204.607.200


45

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

26.120.200

644

1.568.800

2559

246.724.700

821.300

5325

39.858.300

106

150.648.000

131

-1.547.600 104830

227.216.500

84

93.156.500

211

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

11.724.500

1.319.435.800

74

346.140.200

132

17,34%

3,02%

0,36%

0

17,34%

78.989.300

1441

13.622.600

2643

-0,68%

-1,96%

65,86%

8.206.800

-0,68%

5258

37.407.100

2771

703.200

20093

0,30%

1,83%

99,57%

0

0,30%

-26.730.400 105897

712.400.300

157

310.903.900

154

-11,78%

-3,75%

41,05%

68.658.900

-11,78% 2,37%

683.200

0,64%

11,30%

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

494

2988

0,68%

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

0

0,68%

22.375.600

741

5.371.600

776

54.943.300

1969

19.284.400

2012

2,37%

9,78%

9,88%

152.203.800

123.096.600

164

13.076.300

319

92.969.200

1233

41.585.900

1028

5,78%

14,07%

54,37%

110.914.300

5,78%

87.573.200

232

50.900.300

78

135.998.400

886

92.818.900

501

22,50%

37,43%

38,70%

0

22,50%

114.790.200

173

-11.874.300 105780

285.536.100

435

131.131.300

380

-5,26%

-4,16%

50,84%

0

-5,26%

0

15136

12.049.400

359

169.347.800

708

82.065.600

567

5,35%

7,12%

0,00%

0

5,35%

69.633.800

287

974.600

3891

133.096.200

899

41.427.300

1032

0,43%

0,73%

30,95%

77.718.800

0,43%

50.326.000

390

4.365.200

941

101.146.700

1147

61.953.300

718

1,94%

4,32%

22,37%

159.965.500

1,94%

206.314.700

94

40.041.100

105

307.306.100

400

79.985.200

585

17,81%

13,03%

91,76%

0

17,81%

0

15136

3.362.000

1211

96.648.200

1197

74.654.000

619

1,50%

3,48%

0,00%

0

1,50%

10.187.300

1279

27.219.300

157

341.384.900

365

13.971.200

2586

12,12%

7,97%

4,54%

2.910.500

12,12%

0

15136

6.445.100

638

66.229.200

1663

5.729.100

5215

2,87%

9,73%

0,00%

0

2,87%

0

15136

3.537.300

1145

66.845.700

1656

8.221.900

3928

1,58%

5,29%

0,00%

0

1,58%

0

15136

66.723.300

62

1.658.607.200

57

218.276.100

227

29,79%

4,02%

0,00%

0

29,79%

32.926.200

525

4.125.400

986

150.071.300

806

68.632.400

671

1,84%

2,75%

14,71%

60.993.700

1,84%

104.570.100

193

45.198.100

92

278.187.100

451

244.187.500

203

20,32%

16,25%

47,01%

18.065.400

20,32%

11.500

13733

9.172.100

456

364.651.000

334

332.434.900

142

4,15%

2,52%

0,01%

0

4,15%

0

15136

692.500

5198

315.891.900

389

60.967.500

725