Issuu on Google+

POSEBNO IZDANJE

Gospodarstvo u 2014. Investicije manje, izvoz veći, naplata najveća boljka

Rangiranje: velikih sve manje Velikih 354, po EU rangu 308, no nije bitan broj već kvaliteta

400 županijskih naj Sve više malih na listama, a vlasništvo nije mjerilo uspjeha

PRIVREDNI VJESNIK www.privredni.hr prvi hrvatski poslovno-financijski tjednik

354 30 8 h i ć e

0 0 4

v j a

N izvor podataka:

kolovoz 2015., godina LXII, broj 3888

i k t r v i t h n i i k d s go t a . v 4 r h 201 i k t r v u t ih

ć a e v aj ijam n 0 n a 0 p 4 o žu p


3

Sadržaj: IMPRESSUM

01 HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014. Buković: Poslovna 2014. Nije bitan broj, već kvaliteta!

4-14

Kovačić: Analiza hrvatskog gospodarstva u 2014. godini Naplata - jedna od najvećih boljki Glavni urednik: Darko Buković

16-18

02 RANGIRANJA I REZULTATI Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika od 2004. do 2014.

20

Izvršna urednica: Vesna Antonić

400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1997. do 2014.

21

10 najvećih u 12 rangiranja od 2003. do 2014.

22

Autori analiza: Branimir Kovačić Darko Buković

Korporacijska ljestvica za 2014.

23

Vodeći hrvatski dobitaši u 2014. – 100 najvećih

24

Vodeći hrvatski izvoznici u 2014. – 100 najvećih

26

Vodeći hrvatski uvoznici u 2014. – 100 najvećih

27

Novi u skupini 400 najvećih u 2014. kojih nije bilo u toj skupini 2009.

28

Izvor podataka: Bisnode

Tvrtke u skupini 400 najvećih u 2013. kojih nema u toj skupini 2014.

29

Novi u skupini 400 najvećih u 2014.

29

Obrada podataka: Branimir Kovačić

Rang-ljestvica 400 najvećih u 2014.

30-45

Udio 8400 naj tvrtki u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske

46-47

Lektura: Sandra Baksa Tajnica redakcije: Bruna Ivić Bajamić Tel: +385 1 5600 000, +385 1 5600 001 Faks: +385 1 5600 002 redakcija@privredni.hr PV grafika: Stanislav Bohaček, Tihomir Turčinović grafika@privredni.hr

03 400 ŽUPANIJSKIH NAJ Bjelovarsko-bilogorska županija

48-55

Brodsko-posavska županija

56-63

Dubrovačko-neretvanska županija

64-71

Grad Zagreb

72-79

Istarska županija

80-87

Karlovačka županija Koprivničko-križevačka županija Krapinsko-zagorska županija

Marketing, pretplata i promocija Tel: +385 1 5600 012 Faks: +385 1 5600 002 marketing@privredni.hr

Tisak: SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o. Nakladnik: Privredni vjesnik d.o.o. Direktor: Darko Buković Kačićeva 9, 10000 Zagreb uprava@privredni.hr

88-95 96-103 104-111

Ličko-senjska županija

114-121

Međimurska županija

122-129

Osječko-baranjska županija

130-137

Požeško-slavonska županija

138-145

Primorsko-goranska županija

146-153

Sisačko-moslavačka županija

154-161

Splitsko-dalmatinska županija

162-169

Šibensko-kninska županija

170-177

Varaždinska županija

178-185

Virovitičko-podravska županija

186-193

Vukovarsko-srijemska županija

194-201

Zadarska županija

202-209

Zagrebačka županija

210-218


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

4

POSLOVNA 2014.

Nije bitan broj, već kvaliteta!

Potkraj lanjskoga prosinca bio je registriran 298.161 poslovni subjekt, odnosno trgovačko društvo, poduzeće i zadruga te ustanova, tijelo, udruga i organizacija. Od tog broja aktivno je bilo njih 171.046 od kojih na profitne pravne osobe otpada 144.363, dok ih se 26.683 vodi kao neprofitne Darko Buković, Privredni vjesnik Na 100 kuna ukupnog rashoda ostvareno je 102,30 kuna ukupnih prihoda

ČESTO SE U HRVATSKOJ U ANALIZAMA, ali i u svakodnevnoj komunikaciji vezanoj uz gospodarstvo spominje broj pravnih osoba, o njegovu povećanju za neki postotni bod, o rastu novootvorenih tvrtki ili broju aktivnih, što me nagnalo da istražim koliko zapravo imamo tvrtki, kakav je njihov odnos, ali i aktivnosti. U Hrvatskoj je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, potkraj poslovne 2014. bilo gotovo 43 posto neaktivnih subjekata ili, pogledamo li vedriju stranu, od ukupnog broja registiranih poslovnih subjekata aktivnih je bilo njih 57,4 posto.

Točnije, potkraj lanjskoga prosinca bio je registriran 298.161 poslovni subjekt, odnosno trgovačko društvo, poduzeće i zadruga te ustanova, tijelo, udruga i organizacija. Od tog broja aktivno je bilo njih 171.046. Naravno, najveći udio, a time posljedično i najveću aktivnost imaju trgovačka društva kojih je bilo registrirano 160.323, od toga aktivnih 142.121 uz udio od 88,6 posto. Kod ustanova, tijela, udruga i organizacija broj registriranih se popeo na 71.133, ali tek nešto više od trećine bilo ih je aktivno – 37,5 posto ili 26.683. Još je zanimljiviji podatak vođen pod dijelom poduzeća i zadruge kojih je registrirano čak 66.705, ali od njih aktivno nije ni 3,5 posto.


5

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

Izabrani pokazatelji poslovanja poduzetnika Hrvatske prema vrsti vlasništva u 2014. g. mješovito

0,5 0,6

100,0

9,0

90,0

0,2

12,2

0,2

12,2

zadružno 0,2

12,4

privatno 0,1

8,4

državno 0,1

14,0

0

80,0 70,0 60,0 50,0

98,0

78,6

77,9

78,4

75,4

12,2

9,7

9,2

12,2

zaposleni

prihodi

rashodi

dobit

63,2 88,8

40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

0,8

poduzetnici

22,7 2,7

gubitak

investicije

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Izabrani pokazatelji poslovanja poduzetnika Hrvatske prema veličini poduzetnika u 2014. g. mali

srednji

veliki

100,0 90,0 80,0

35,0

18,2

19,0

50,9

70,0 60,0 50,0

34,9

98,6

40,5

14,1 15,4

17,5

40,0

33,2

30,0

47,0

20,0

0,0

46,1

31,6

10,0

zaposleni

53,3

44,1 19,2

1,2 0,3

poduzetnici

32,6 47,6

prihodi

rashodi

dobit

gubitak

investicije

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Točnije aktivno ih je 3,4 posto ili 2242 subjekta. Statistika pokazuje da je godina 2014. završena sa 80.911 obrtnika i osoba koje se bave slobodnim zanimanjima. Zanimljiv je i podatak da je između 171.046 aktivnih pravnih osoba, trgovačkih društava, profitnih 144.363, dok ih se 26.683 vodi kao neprofitne pravne osobe. Gledamo li po obliku vlasništva, vidljivo je da je privatno vlasništvo najčešće te da je nji-

Lani je 104.470 poduzetnika (bez banaka, osiguravateljskih društava i ostalih financijskih institucija) ostvarilo 9,8 milijardi kuna dobiti me obuhvaćeno 81,8 posto subjekata. U državnom je vlasništvu 0,7 posto subjekata, u mješovitom 0,8, a u zadružnom 1,2 posto. Za

15,5 posto pravnih osoba vlasništvo, navode statističari, se ne prati. Trgovina prednjači Više od polovine kako registriranih tako i aktivnih subjekata, pokazuju podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima, zastupljeno je u četirima područjima djelatnosti. Na prvom je mjestu trgovina na veliko i na malo te popravak motornih vozila i motocikla s udjelom registriranih od 28,2 posto i aktivnih od 22,7 posto. Slijedi prerađivačka indu-


6

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

strija s udjelom registriranih od 8,2 posto i 9,7 posto aktivnih, potom stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti s udjelom registriranih od devet posto i aktivnih 11,9 posto te ostale uslužne djelatnosti s udjelom registriranih od 15,7 posto i aktivnih 11 posto. Pogledajmo malo udio neprofitnih aktivnih subjekata kakvih je 15,6 posto među aktivnima. Polovina ih je smještena među ostale uslužne djelatnosti, dok je druga polovina raspoređena na umjetnost, zabavu i rekreaciju (23,3 posto), obrazovanje (8,7 posto), zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb (7,2 posto) te javnu upravu i obranu kao i obvezno socijalno osiguranje (4,6 posto). Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Iako je i ovdje najučestalija djelatnost trgovina na veliko i na malo te popravak motornih vozila i motocikla, njen je udio nešto manji od jedne sedmine. Uz trgovinu, još pet djelatnosti pokriva polovinu ukupnog broja subjekata. Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, uočljivo je da gotovo 60 posto ili točnije 59,3 posto otpada na subjekte bez zaposlenih, 32,3 posto čini udio subjekata s jednim do devet zaposlenih, udio od 6,3 posto imaju subjekti sa 10 do 49 zaposlenih, dok srednje veliki subjekti sa 50 do 249 zaposlenih imaju udio od 1,8 posto. Veliki subjekti s više od 250 zaposlenih imaju samo 0,3 posto udjela. Statistika nudi još jedan zanimljiv podatak. U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je

udio registriranih 87,4 posto i aktivnih 86,1 posto. Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću prema brojnosti su na drugom mjestu. Na njih otpada 11 posto ukupno registriranih i 12,4 posto aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine preostalih 1,7 posto. Eto, nakon što smo vidjeli brojnost pogledajmo i rezultate poslovanja. U prosjeku uspješna poslovna godina Poslovna 2014. je prema pokazateljima pri-

hoda, preko broja zaposlenih, do dobiti bila bolja nego 2013. Ne puno bolja, ali je prema financijskim izvještajima poduzetnika, koje je prikupila i obradila Financijska agencija, 104.470 poduzetnika (bez banaka, osiguravateljskih društava i ostalih financijskih institucija) ostvarilo je 9,8 milijardi kuna dobiti. To znači da je konsolidirani financijski rezultat bio 15,5 posto bolji nego u 2013. godini. Dobit je ostvarilo 65.395 ili 62,6 posto poduzetnika u ukupnom iznosu od 34,9 milijardi

Broj poduzetnika u djelatnostima trgovine u odnosu na ukupan broj poduzetnika RH - 2008. -2014. godina Opis Ukupan broj poduzetnika Broj poduzetnika u djelatnosti trgovine Udio poduzetnika djelatnosti trgovine u ukupnom broju poduzetnika (%)

2008. 89.656 27.208 30,34

2009. 91.320 27.262 29,85

2010. 96.758 27.955 28,89

2011. 98.530 27.717 28,13

2012. 97.254 26.491 27,24

2013. 101.191 26.342 26,03

2014. 104.470 26.260 25,14

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Prihod poduzetnika u djelatnosti trgovine u odnosu na prihode svih poduzetnika RH - 2008. -2014. godina Opis Ukupan prihod poduzetnika RH Ukupan prihod poduzetnika u djelatnosti trgovine Udio prihoda poduzetnika u djelatnosti trgovine u ukupnim prihodima poduzetnika RH (%) Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

2008. 709.827 256.472 36,13

2009. 613.367 215.578 35,15

2010. 598.187 211.733 35,40

2011. 624.807 219.968 35,20

2012. 610.376 211.711 34,68

2013. 612.441 213.484 34,86

2014. 618.791 208.587 33,70


7

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

Financijski rezultati poduzetnika Hrvatske u 2014. godini po oblicima vlasništva Opis Ukupno Državno Broj poduzetnika 104.470 878 Broj zaposlenih 830.116 101.654 Ukupan prihod 618.791 60.083 Ukupni rashodi 604.884 55.681 Porez na dobit 4.153 812 Dobit razdoblja 34.904 4.257 Gubitak razdoblja 25.150 667 Konsolidirani financijski rezultat – dobit ili gubitak razdoblja 9.754 3.590 Investicije u novu dugotrajnu imovinu 35.185 7.994 Prosječne mjesečne neto plaće u kunama 4.878 6.234 Indeksi 2013. godina = 100,0 Broj poduzetnika Broj zaposlenih 101,8 93,7 Ukupni prihodi 103,3 97 Ukupni rashodi 102,3 91,9 Porez na dobit 107,9 164,8 Dobit razdoblja 117,4 127,9 Gubitak razdoblja 98 27,1 Konsolidirani financijski reezultat – dobit ili gubitak razdoblja 239,5 413,1 Investicije u novu dugotrajjnu imovinu 92,9 71,9 Prosječne mjesečne neto plaće svih poduzetnika 101,2 100,1

(u milijunima kuna)

Privatno 102.423 652.298 481.880 474.426 3.478 26.307 22.330 3.976 22.240 4.529

Zadružno 636 1.692 1.241 1.252 4 20 35 -15 16 3.712

Mješovito 533 74.472 75.586 73.525 -141 4.320 2.118 2.202 4.934 6.106

104,2 105 105,1 108,3 115,1 119,3 96,3 104,8 102,1

94,3 97,1 96,4 116,3 102 79,7 61,7 94,9 101,9

94 98 94,4 -100,8 122,2 47,7 89,5 103

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Ukupni prihodi, dobit i gubitak nakon oporezivanja po županijama u 2014. godini (iznosi u milijunima kuna; udjel u %; indeks: 2013.= 100,0) Županija

Ukupan prihod Iznos

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno RH

Udjel

Dobit razdoblja Indeks

Iznos

Udjel

Gubitak razdoblja Indeks

Iznos

Udjel

Indeks

Neto financijski rezultat

6.884 7.105 9.223 326.918 28.515 7.945 9.436 9.889 1.669 11.219 24.023 3.227 32.377 8.717 38.909 6.123 21.111 3.298 12.603 11.355 38.246

1,11 1,15 1,49 52,83 4,61 1,28 1,52 1,6 0,27 1,81 3,88 0,52 5,23 1,41 6,29 0,99 3,41 0,53 2,04 1,83 6,18

100,3 98,8 104,8 102,1 108,4 100,1 104,8 104,1 105,1 103,8 102,3 100,5 102,6 100,7 103,1 96,5 103,8 107,8 125,5 103,1 107,5

245 263 825 19.087 2.498 630 484 557 77 614 1.244 153 1.687 220 2.313 288 920 144 495 613 1.546

0,7 0,75 2,36 54,69 7,16 1,8 1,39 1,6 0,22 1,76 3,56 0,44 4,83 0,63 6,63 0,82 2,64 0,41 1,42 1,76 4,43

109,8 90,9 115,5 120,9 133,4 73,5 152,4 118,8 112,1 113,6 168 110 111,9 83,4 98 70,9 111,9 134,7 169,3 85,2 124,5

127 308 1.352 12.268 1.838 200 212 347 54 197 1.173 100 1.310 641 1.610 388 678 69 548 748 981

0,51 1,23 5,38 48,78 7,31 0,79 0,84 1,38 0,21 0,78 4,66 0,4 5,21 2,55 6,4 1,54 2,7 0,27 2,18 2,97 3,9

81,8 70,8 261,7 92,8 106,5 147,5 89,2 190,8 121,1 106,3 63 102,6 130,8 112,9 77,9 115 152,5 58,4 181,1 98,1 77,4

118 -45 -527 6.819 660 430 272 210 24 417 71 53 377 -420 703 -101 242 75 -53 -135 565

618.791

100

103,3

34.904

100

117,4

25.150

100

98

9.754

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

8

Rang lista županija prema neto dobiti poduzetnika u 2014. godini i drugim kriterijima Naziv županije

Rang po neto dobiti

Neto dobit u mil. kuna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21

6.819 703 660 565 430 417 377 272 242 210 118 75 71 53 24 -45 -53 -101 -135 -420 -527

Grad Zagreb Splitsko-dalmatinska Istarska Zagrebačka Karlovačka Međimursk Primorsko-oranska Koprivničko-križevačka Varaždinska Krapinsko-zagorska Bjelovarsko-bilogorska Virovitičko-podravska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Ličko-senjska Brodsko-posavska Vukovarsko-srijemska Šibensko-kninska Zadarska Sisačko-moslavačka Dubrovačko-neretvanska

Rang po broju poduzetnika 1 2 3 5 12 10 4 18 9 13 16 19 6 21 20 15 17 11 8 14 7

Rang po broju zaposlenih 1 2 4 5 15 8 3 14 7 11 17 20 6 19 21 16 13 18 9 12 10

Rang po ukupnom prihodu 1 2 5 3 15 10 4 12 7 11 17 19 6 20 21 16 8 18 9 14 13

Rang po dobiti razdoblja 1 3 2 5 9 10 4 14 7 12 17 20 6 19 21 16 13 15 11 18 8

Rang po gubitku razdoblja 1 3 2 7 16 17 5 15 9 13 18 20 6 19 21 14 11 12 8 10 4

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

kuna, dok je gubitak od 25,2 milijardi kuna iskazalo njih 39.075 ili 37,4 posto. Pogledajmo još jedan podatak. U odnosu na 2013. prošle je godine broj pravnih osoba – obveznika poreza na dobit povećan za 3279. Ukupan broj zaposlenih u svih 104.470 pravnih osoba bio je 830.116 (na temelju sati rada) što je 1,8 posto više nego prethodne, 2013. godine. Još jedan podatak može biti smjer kojeg teba gledati. Na 100 kuna ukupnog rashoda ostvareno je 102,30 kuna ukupnih prihoda što je 0,96 kuna više nego 2013. godine. No, podaci govore i da je rashodovna strana rasla izraženije nego prihodi, što se može dovesti u odnos s kretanjem prihoda na inozemnom tržištu. To je, pak, u velikoj mjeri povezano s pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji i promjenama u vanjskoj trgovini koje je ono donijelo, a što je znatno utjecalo na poboljšanje konsolidiranoga financijskog rezultata u prošloj godini. Među značajnim Fininim podacima mogu se navesti i oni o investicijama u novu dugotrajnu imovinu koji pokazuju pad njihove vrijednosti na godišnjoj razini od 7,1 posto.

U djelatnostima bez promjene U hrvatskom poslovnom životu i dalje se gotovo 50 posto ukupnih prihoda hrvatskih poduzetnika odnosi na tri najznačajnije djelatnosti: trgovinu, prerađivačku industriju te građevinarstvo. One u ukupnom broju poduzetnika sudjeluju sa 48,4 posto, u broju zaposlenih sa 57,2 posto, u ukupnom prihodu sa 66,1 posto, u ukupnim rashodima sa 66,4 posto, u dobiti razdoblja sa 48,5 posto, u gu-

Gotovo 50 posto ukupnih prihoda hrvatskih poduzetnika odnosi se na trgovinu, prerađivačku industriju i građevinarstvo bicima razdoblja sa 43,3 posto te u ukupnim investicijama sa 46,4 posto. Prema ostvarenim poslovnim rezultatima ističe se još i djelatnost opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija koja je ujedno bila na drugom mjestu po ostvarenoj neto dobiti u 2014. godini, zatim djelatnost

informacija i komunikacija (na četvrtom mjestu po neto dobiti) te financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (na petom mjestu po neto dobiti). Značaj ostalih djelatnosti na ukupne rezultate poslovanja je zanemariv. Veliki su dobitaši, ali ih je samo 354 Velike tvrtke imaju dominatnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu. Bez obzira na to što ih je brojčano, u odnosu na ukupan broj poduzetnika, malo oni su lokomotive razvoja, kako uostalom i treba biti. Veliki su tako u 2014. ostvarili 10,6 milijardi kuna konsolidiranog financijskog rezultata. Usporedbe radi, srednji su imali gotovo tri milijarde neto gubitka, a mali 2,2 milijarde kuna neto dobiti, pa je tako ukupan rezultat poslovanja gospodarstva bio u plusu 9,8 milijardi kuna. Veliki poduzetnici njih 354, s ukupno 262.632 zaposlena, svojim rezultatima, ali još više sredstvima i izvorima kojima raspolažu, neupitno dominiraju hrvatskim gospodarstvom. Tako su protekle godine veliki ostvarili ukupne prihode od 290,7 milijardi kuna, ukupne rashode od 278,8 milijardi kuna, dobit razdoblja od 15,4 milijardi kuna, 4,8 milijardi kuna gu-


9

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2014. godini po veličini poduzetnika Opis Ukupno Broj poduzetnika 104.470 Broj zaposlenih 830.116 Ukupan prihod 618.791 Ukupni rashodi 604.884 Porez na dobit 4.153 Dobit razdoblja 34.904 Gubitak razdoblja 25.150 Konsolidirani financijski rezultat – dobit ili gubitak razdoblja 9.754 Investicije u novu dugotrajnu imovinu 35.185 Prosječne mjesečne neto plaće u kunama 4.878 Indeksi 2013. godina = 100,0 Broj poduzetnika Broj zaposlenih 101,8 Ukupni prihodi 103,3 Ukupni rashodi 102,3 Porez na dobit 107,9 Dobit razdoblja 117,4 Gubitak razdoblja 98,0 Konsolidirani financijski reezultat – dobit ili gubitak razdoblja 239,5 Investicije u novu dugotrajjnu imovinu 92,9 Prosječne mjesečne neto plaće svih poduzetnika 101,2

(u milijunima kuna)

Privatno 102.895 422.238 215.807 211.421 2.225 14.139 11.978 2.161 11.486 4.063

Zadružno 1.221 145.246 112.320 114.684 614 5.369 8.347 -2.978 4.961 5.240

Mješovito 354 262.632 290.663 278.779 1.313 15.397 4.825 10.571 18.738 5.987

106,9 110,3 108,7 110,2 122,6 96,2 108,0 102,4

98,6 101,1 103,1 110,2 120,7 164,1 466,2 91,8 103,3

96,2 99,4 97,7 103,3 111,9 59,4 187,6 85,8 101,3

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika po veličinama u 2014. - kriteriji veličine EU (u milijunima kuna) Opis Broj poduzetnika Broj zaposlenih Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit prije oporezivanja Gubitak prije oporezivanja Porez na dobit Dobit razdoblja Gubitak razdoblja Dobit ili gubitak razdoblja Izvoz Uvoz Trgovinski saldo Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom

Ukupno 104.470 830.116 618.790.718 604.883.657 39.146.980 25.239.920 4.152.989 34.903.984 25.149.912 9.754.071 106.089.611 98.859.094 7.230.517 4.878

Mikro 93.274 202.402 68.380.625 69.875.769 5.673.941 7.169.084 926.828 4.750.361 7.172.332 -2.421.971 5.433.041 3.956.782 1.476.260 3.443

Mali 9.566 210.653 137.227.928 137.160.592 9.530.757 9.463.420 1.241.742 8.253.466 9.427.872 -1.174.406 19.347.864 16.102.193 3.245.671 4.612

Srednji 1.322 161.647 128.908.908 125.202.370 7.724.870 4.018.332 760.820 6.957.048 4.011.330 2.945.718 27.858.437 23.438.749 4.419.687 5.201

Veliki 308 255.414 284.273.257 272.644.927 16.217.413 4.589.083 1.223.599 14.943.109 4.538.378 10.404.730 53.450.269 55.361.370 -1.911.101 6.029

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

bitka razdoblja i 10,6 milijardi kuna neto dobiti razdoblja. U odnosu na 2013. godinu smanjili su broj zaposlenih za 3,8 posto, ukupne prihode za 0,6 posto, ukupne rashode za 2,3 posto, ali su zato povećali dobit razdoblja za 11,9 posto, smanjili gubitke razdoblja za 40,6 posto te

povećali neto dobit za 87,6 posto. Financijski rezultati poslovanja pokazuju da je za srednje velike poduzetnike 2014. godina bila manje uspješna od 2013., dok su mali i veliki poduzetnici poslovali pozitivno i ostvarili veću neto dobit. Srednji su poduzetnici u svojem 1221 poduze-

ću zapošljavali 145.246 radnika. Oni su ostvarili ukupni prihod od 112,3 milijarde kuna, ukupni rashod od 114,7 milijardi kuna, dobit razdoblja od 5,4 milijardi kuna, gubitak razdoblja od 8,3 milijardi kuna i gotovo tri milijarde kuna neto gubitka. Srednji poduzetnici su, pak, u odnosu na go-


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

10

Broj poduzetnika, zaposlenih i ukupan prihod poduzetnika u gradovima - županijskim središtima, u 2014. g. Naziv grada/općine

Broj poduzetnika Rang na Rang po razini RH sjedištima županija 34.336 1 1 6.427 2 2 4.291 3 3 2.406 5 4 2.101 6 5 1.969 7 6 1.634 8 7 1.259 10 8 1.097 11 9 1.058 13 10 1.051 14 11 938 15 12 796 18 13 688 19 14 530 24 15 408 35 16 318 41 17 310 45 18 281 51 19 268 53 20 196 66 21 62.362 -

Broj

Grad Zagreb Split Rijeka Osijek Zadar Dubrovnik Varaždin Velika Gorica Čakovec Šibenik Karlovac Slavonski Brod Bjelovar Sisak Koprivnica Vukovar Požega Pazin Virovitica Krapina Gospić Ukupno

(u tisućama kuna) Broj zaposlenih Broj Rang na razini RH 332.111 36.300 29.905 19.634 12.907 10.070 18.689 9.497 11.830 7.002 9.733 10.069 8.169 5.270 8.209 4.101 4.735 2.004 2.741 3.131 1.171 547.278

1 2 3 4 7 9 5 12 8 15 11 10 14 21 13 26 22 51 40 33 82 -

Ukupni prihod Iznos Rang na razini RH 326.917.559 20.503.715 16.892.590 12.356.761 6.353.619 5.723.385 11.656.727 10.668.643 5.774.830 3.953.349 5.715.608 4.388.975 4.202.028 2.441.027 5.082.404 5.197.028 2.107.707 1.211.030 1.235.955 1.396.216 462.668 454.241.825

1 2 3 4 9 11 5 6 10 19 12 15 17 29 14 13 31 55 53 45 98 -

Napomena: Sjedište Zagrebačke županije nalazi se u Zagrebu te je za potrebe ove analize izdvojen grad Velika Gorica, grad u sastavu Zagrebačke županije sa najvećim brojem poduzetnika. Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja


11

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

Broj poduzetnika, dobit/gubitak nakon oporezivanja i neto dobit poduzetnika u gradovima - županijskim središtima, u 2014. godini (u tisućama kuna) Naziv grada/općine

Grad Zagreb Karlovac

Broj poduzetnika Broj Rang na razini RH

Dobit nakon poreza Iznos Rang na razini RH

Gubitak nakon poreza Iznos Rang na razini RH

Neto dobit Iznos Rang na razini RH

34.336

1

19.087.351

1

12.267.940

1

6.819.411

1

1.051

14

526.453

7

113.053

21

413.400

3

530

24

332.308

11

64.989

34

267.319

4

Velika Gorica

1.259

10

351.660

10

89.818

26

261.841

5

Osijek

2.406

5

815.598

5

568.989

6

246.609

6

Čakovec

1.097

11

276.310

13

95.337

25

180.973

7

Rijeka

4.291

3

852.863

4

724.271

5

128.592

9

Vukovar

408

35

254.170

15

147.399

18

106.771

12

Bjelovar

796

18

138.621

23

49.974

37

88.646

16

Požega

318

41

98.888

32

39.044

49

59.844

22

Pazin

310

45

71.844

37

22.363

65

49.481

23

Koprivnica

Virovitica

281

51

62.289

39

21.510

66

40.780

26

Krapina

268

53

112.380

25

77.784

30

34.596

28

6.427

2

1.072.481

2

1.053.674

3

18.808

44

Split Gospić Varaždin Slavonski Brod

196

66

16.073

91

20.356

68

-4.284

91

1.634

8

474.104

9

483.147

9

-9.043

96

938

15

162.213

20

196.171

13

-33.957

111 115

688

19

59.051

42

104.979

23

-45.928

Šibenik

1.058

13

138.975

22

297.715

11

-158.741

123

Zadar

2.101

6

298.400

12

507.099

8

-208.699

124

1.969

7

549.037

6

1.150.347

2

-601.309

126

62.362

-

25.751.070

-

18.095.959

-

7.655.111

-

Sisak

Dubrovnik Ukupno

Napomena: Sjedište Zagrebačke županije nalazi se u Zagrebu te je za potrebe ove analize izdvojen grad Velika Gorica, grad u sastavu Zagrebačke županije sa najvećim brojem poduzetnika. Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

dinu dana ranije, povećali ukupne prihode za 1,1 posto, ukupne rashode za 3,1 posto, dobit razdoblja za 20,7 posto, gubitak razdoblja za 64,1 posto i iskazali neto gubitak veći za 366,2 posto, dok je broj zaposlenih smanjen za 1,4 posto. Malih je poduzetnika protekle godine bilo 102.895, a zapošljavali su 422.238 radnika. Oni su, pak, ostvarili ukupne prihode od 215,8 milijardi kuna, ukupne rashode od 211,4 milijardi kuna, 14,1 milijardi kuna dobiti razdoblja, 12 milijardi kuna gubitka razdoblja i 2,2

Ostvarenim rezultatima najviše je pridonio privatni sektor koji je lani ostvario 3,9 milijardi kuna neto dobiti milijarde kuna neto dobiti. U odnosu na 2013. godinu povećali su broj zaposlenih za 6,9 posto, ukupne prihode za 10,3 posto, ukupne

rashode za 8,7 posto, dobit razdoblja za 22,6 posto, smanjili gubitak razdoblja za 3,8 posto i ostvarili neto dobit za razliku od 2013. kada su poslovali s neto gubitkom. EU nomenklatura, primjenimo li je odmah, pokazuje da Hrvatska ima samo 308 velikih, 1322 srednja, 9566 malih te čak 93.274 mikro poduzeća. Vlasništvo (ni)je mjerilo uspješnosti Ostvarenim rezultatima najviše je pridonio privatni sektor koji je zapošljavao 652.298 osoba. Taj je sektor, pokazuju Finini podaci, ostvario ukupan prihod od 481,9 milijardi kuna, 26,3 milijarde kuna dobiti razdoblja, gubitak razdoblja od 22,3 milijarde kuna i 3,9 milijardi kuna neto dobiti (razlika između dobiti i gubitaka). Poduzetnici iz privatnog sektora su povećali broj zaposlenih za 4,2 posto, ukupne prihode pet posto, dobit razdoblja 15,1 posto, dok su gubici razdoblja povećani 19,3 posto što je re-

zultiralo smanjenjem neto dobiti od 3,7 posto. Iz podataka se dade iščitati i da pozitivan konačni rezultat državnog sektora od 3,6 milijardi kuna predstavlja rast od 313,1 posto u odnosu na neto dobit 2013. godine. To je ponajprije rezultat pozitivnog poslovanja najvećih državnih tvrtki, posebice društava s imenom Hrvatske elektroprivrede, pa je tako HEP d.d. ostvario gotovo 1,2 milijarde kuna dobiti (rast od 63 posto u odnosu na 2013.), zatim HEP Proizvodnja d.o.o. sa 915 milijuna kuna dobiti (rast od 54 posto), a HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. dobit od 620,1 milijun kuna (rast od 5,3 posto). U državnom sektoru bilo je zaposleno 101.654 djelatnika koji su ostvarili ukupne prihode od 60,1 milijarda kuna. I mješoviti sektor konsolidirano je ostvario 2,2 milijarde kuna dobiti. S ukupno 74.472 zaposlena ostvario je ukupne prihode od 75,6 milijardi kuna, no zato je broj zaposlenih smanjen za šest posto. Ipak, vrijedan je podatak


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

12

Investicije poduzetnika u dugotrajnu imovinu u 2014. godini prema sjedištu investitora po županijama Županija

Poduzetnici investitori Broj poduzetnika investitora

280 312 618 7.024 1.912 403 325 491 139 560 742 110 2.064 299 1.837 223 792 128 261 667 1.306 20.493

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačva 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno Hrvatska

Investicije

Udjel u broju investitora u %

1,4 1,5 3,0 34,3 9,3 2,0 1,6 2,4 0,7 2,7 3,6 0,5 10,1 1,5 9,0 1,1 3,9 0,6 1,3 3,3 6,4 100,0

Investicije u milijunima kuna

Udjel u ukupnim investicijama RH

222 616 593 18.859 1.874 405 309 538 98 575 1.796 306 2.827 466 1.566 368 776 198 187 1.188 1.418 35.185

Indeks 2012.=100,0

0,6 1,7 1,7 53,6 5,3 1,2 0,9 1,5 0,3 1,6 5,1 0,9 8,0 1,3 4,5 1,0 2,2 0,6 0,5 3,4 4,0 100,0

103,9 130 107,6 88,7 90,9 60,8 117,8 132 45,5 97,3 93 170,3 119,2 120,8 77,1 122,2 79,7 123,4 48,9 120,1 96,7 92,9

Prosječan iznos investicija po investitoru 0,8 2,0 1,0 2,7 1,0 1,0 1,0 1,1 0,7 1,0 2,4 2,8 1,4 1,6 0,9 1,7 1,0 1,5 0,7 1,8 1,1 1,7

Izvor podataka: Fina

Troškovi za osoblje i prosječne neto plaće po zaposlenome po županijama u 2014. godini (iznosi u milijunima kuna; udjel u %; indeks: 2013.= 100,0) Županija

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno Hrvatska Izvor podataka: Fina

Ukupni rashodi

6.731 7.110 9.669 317.791 27.598 7.433 9.126 9.623 1.632 10.742 23.878 3.161 31.732 9.108 37.910 6.194 20.762 3.204 12.604 11.420 37.456 604.884

Indeksi

99,5 97,5 112,8 100,8 106,5 103,7 102,5 105,2 105,2 103,3 97,5 100,1 102,9 101,9 101,9 99,2 104,4 105,0 125,9 103,5 105,8 102,3

Troškovi za osoblje

972 1.193 1.792 38.189 4.432 1.307 1.297 1.395 270 1.840 2.843 543 5.316 1.254 5.752 929 2.660 446 1.110 1.729 4.406 79.674

Indeksi

105,5 105,2 108,7 102,4 108,3 103,9 102,0 108,3 110,9 108,7 101,3 104,4 102,1 100,1 109,2 105,5 107,9 105,9 102,8 106,9 107,1 104,2

Udjel troškova za osoblje u rashodima (u %)

Prosječne mjesečne neto plaæe po zaposlenom (u kunama)

14,4 16,8 18,5 12,0 16,1 17,6 14,2 14,5 16,6 17,1 11,9 17,2 16,8 13,8 15,2 15,0 12,8 13,9 8,8 15,1 11,8 13,2

3.599 4.388 4.920 5.685 4.937 4.528 4.351 4.141 3.635 3.922 3.999 3.804 4.646 4.045 4.319 4.199 3.824 3.581 3.690 4.499 4.855 4.878

Indeksi

100,8 100,7 106,4 100,8 102,8 100,4 100,0 100,0 103,8 102,0 100,5 100,1 100,0 100,7 104,7 100,1 101,7 103,5 102,3 100,7 101,9 101,2

Odnos prema prosjeku RH u % RH = 100,0 -25,2

-26,2 -10,0 0,9 16,6 1,2 -7,2 -10,8 -15,1 -25,5 -19,6 -18,0 -22,0 -4,7 -17,1 -11,5 -13,9 -21,6 -26,6 -24,3 -7,8 -0,5 100,0


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

Broj poduzetnika i broj zaposlenih po županijama u 2014. godini Županija

Broj poduzetnika Broj

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno Republika Hrvatska

1.610 1.618 3.669 34.336 9.429 1.912 1.434 1.765 704 2.583 4.441 690 9.324 1.757 11.766 2.107 3.033 874 1.587 3.512 6.319 104.470

Udjel (u%)

1,5 1,5 3,5 32,9 9,0 1,8 1,4 1,7 0,7 2,5 4,3 0,7 8,9 1,7 11,3 2,0 2,9 0,8 1,5 3,4 6,0 100,0

Broj zaposlenih Broj

14.449 15.134 18.753 332.111 45.701 15.209 15.389 17.638 3.986 24.957 37.703 7.614 58.659 16.335 69.489 11.543 36.666 6.759 16.196 20.690 45.135 830.116

Udjel (u%)

Indeks 2014./13.

1,7 1,8 2,3 40,0 5,5 1,8 1,9 2,1 0,5 3,0 4,5 0,9 7,1 2,0 8,4 1,4 4,4 0,8 2,0 2,5 5,4 100,0

103,4 102,8 100,4 100,7 104,0 102,2 100,6 106,8 105,4 104,9 99,5 102,8 100,9 97,9 103,0 104,1 104,9 100,4 99,2 104,0 103,8 101,8

Izvor podataka: Fina

Udjel broja poduzetnika koji su poslovali s dobiti i onih koji su poslovali s gubitkom u ukupnom broju poduzetnika županije u 2014. godini Županija

Broj poduzetnika

Poduzetnici s dobiti Broj

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno RH Izvor podataka: Fina

1.610 1.618 3.669 34.336 9.429 1.912 1.434 1.765 704 2.583 4.441 690 9.324 1.757 11.766 2.107 3.033 874 1.587 3.512 6.319 104.470

1.144 1.128 2.224 21.996 4.959 1.151 978 1.229 443 1.891 2.720 446 5.560 1.109 7.082 1.149 2.011 571 1.111 2.027 4.466 65.395

Udjel u županiji u %

71,1 69,7 60,6 64,1 52,6 60,2 68,2 69,6 62,9 73,2 61,2 64,6 59,6 63,1 60,2 54,5 66,3 65,3 70,0 57,7 70,7 62,6

Poduzetnici s gubitkom Broj

466 490 1.445 12.340 4.470 761 456 536 261 692 1.721 244 3.764 648 4.684 958 1.022 303 476 1.485 1.853 39.075

Udjel u županiji u %

28,9 30,3 39,4 35,9 47,4 39,8 31,8 30,4 37,1 26,8 38,8 35,4 40,4 36,9 39,8 45,5 33,7 34,7 30,0 42,3 29,3 37,4

13

da su tvrtke u mješovitom vlasništvu lani smanjile gubitak za 52,3 posto što je rezultiralo iskazivanjem konačnog pozitivnog financijskog rezultata. Kontinentalna vs. Jadranska Hrvatska Pogledamo li poslovanje poduzetnika po statističkoj NUTS.2 podjeli, u Kontinentalnoj Hrvatskoj lani je poslovalo 63.959 poduzetnika, a u Jadranskoj Hrvatskoj njih 40.511. Na kontinentu je bilo 601.295 zaposlenih radnika. Tvrtke u kojima rade ostvarile su 490,6 milijardi ukupnih prihoda, 478,7 milijardi ukupnih rashoda, 26,6 milijardi dobiti razdoblja, 17,8 milijardi gubitka razdoblja, odnosno konsolidiranih 8,8 milijardi neto dobiti. Prosječna mjesečna obračunata plaća bila je 4993 kune što je 2,4 posto više od plaća svih poduzetnika Hrvatske (4878 kn). Poslovna 2014. za poduzetnike Jadranske Hrvatske, njih 40.511 sa 228.821 zaposlenim, završila je s ukupno 128,2 milijarde kuna prihoda, 126,2 milijarde rashoda, dobiti razdoblja od 8,3 milijarde, gubitkom razdoblja od 7,3 milijarde, pa je tako ostvaren pozitivan financijski rezultat, neto dobit od milijarde kuna. Prosječna mjesečna obračunata plaća iznosila je 4574 kuna što je bilo 8,4 posto manja od plaće poduzetnika Kontinentalne Hrvatske i 6,2 posto manja od prosječne plaće svih poduzetnika Hrvatske. Usporedimo li te podatke, proizlazi da poduzetnici Kontinentalne Hrvatske zapošljavaju 72,4 posto od ukupnog broja zaposlenih te

Gotovo trećina tvrtki koje su predale godišnja financijska izvješća, točnije njih 32.426 ili 31 posto nije imalo zaposlenih ostvaruju 79,3 posto ukupnih prihoda, 79,1 posto ukupnih rashoda, 76,2 posto dobiti razdoblja, 71 posto gubitka razdoblja te 89,7 posto neto dobiti svih poduzetnika Hrvatske. Ukupno 40.511 poduzetnika Jadranske Hrvatske zapošljavalo je protekle godine 27,6 posto ukupnog broja zaposlenih, a ostvarili su 20,7 posto ukupnih prihoda, 20,9 posto ukupnih rashoda, 23,8 posto dobiti razdoblja, 29 posto gubitka razdoblja i 46,9 posto neto dobiti svih poduzetnika Hrvatske. Vukovar na prvom mjestu Iako se često Vukovar spominje u kontekstu potrebe za jačanjem gospodarstva, za mnoge je iznenađujući podatak da je prema prihodu


14

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

Poslovanje poduzetnika bez zaposlenih po veličinama u 2014. godini Opis Broj poduzetnika Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit razdoblja Gubitak razdoblja Neto dobit/gubitak

Ukupno 32.426 14.089.413 17.016.328 2.173.317 5.219.734 -3.046.417

Mali 32.404 12.043.106 14.951.388 1.893.872 4.921.517 -3.027.645

(u tisućama kuna) Srednji Veliki 19 3 1.243.186 803.121 1.307.864 757.075 234.837 44.608 297.894 323 -63.057 44.286

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

po zaposlenom kod poduzetnika, upravo Vukovar broj jedan u Hrvatskoj. Naravno da to treba gledati u kontekstu sjedišta tvrtke PPD čiji su prihodi snažno rasli, pa je tako Vukovar zasjeo na prvo mjesto sa 1,26 milijuna kuna prihoda po zaposlenom u usporedbi županijskih središta prema prihodu po zaposlenom kod poduzetnika. Slijede ga Velika Gorica (koju su analitičari Fine izdvojili u ime Zagrebačke županije) sa 1,12 milijuna kuna prihoda po zaposlenom, te Grad Zagreb sa 985.000 kuna prihoda po zaposlenom. Broj poduzetnika i broj zaposlenih kod poduzetnika promatrano po gradovima – sjedištima županija, očekivano je najveći u Gradu Zagrebu koji je ujedno i županija. Po brojnosti poduzetnika i zaposlenih slijede Split, Rijeka i Osijek. Prema prosječnom broju zaposlenih po poduzetniku, na prvom je mjestu Koprivnica, sjedište Koprivničko-križevačke županije, sa 15,5 zaposlenih, a slijede Požega (14,9), Krapina (11,7), Varaždin (11,4) i Čakovec (10,8). Najmanje zaposlenih po poduzetniku među županijskim središtima je u Dubrovniku - 5,1.

Tvrtke bez zaposlenih - itekako zaposlene Gotovo trećina tvrtki koje su predale godišnja financijska izvješća, točnije njih 32.426 ili 31 posto, nije imalo zaposlenih. Najveći broj takvih poduzetnika bio je u djelatnosti trgovine (7410), na drugom mjestu su poduzetnici iz stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (4705), a na trećem poduzetnici iz djelatnosti građevinarstva (4350). Najveće ukupne prihode i rashode ostvarili su poduzetnici bez zaposlenih u djelatnosti trgovine, zatim slijede poduzetnici građevinarstva te poduzetnici u djelatnosti poslovanja nekretninama. Poduzetnici bez zaposlenih u svim oblicima vlasništva iskazali su neto gubitak. Najveći neto gubitak iskazan je kod poduzetnika bez zaposlenih u privatnom vlasništvu - 2,9 milijardi kuna. Treba istaknuti da su tvrtke bez zaposlenih ostvarile 14 milijardi kuna prihoda, a gotovo 17 milijardi kuna rashoda, odnosno gubitak je veći tri milijarde kuna. Najveći broj poduzetnika bez zaposlenih su mali poduzetnici, njih 32.404 ili 99,9 posto, potom 19 srednjih i tri velike tvrtke.

Promatrano na razini područja djelatnosti, poduzetnici bez zaposlenih iz 16 područja djelatnosti iskazali su neto gubitak, dok su poduzetnici u četiri djelatnosti poslovali pozitivno. Prema oblicima vlasništva, najveći broj poduzetnika bez zaposlenih bio je u privatnom vlasništvu (98,4 posto). Poduzetnici bez zaposlenih u zadružnom vlasništvu imaju udio od jedan posto, dok ostali zauzimaju manje od jedan posto udjela u ukupnom boju poduzetnika bez zaposlenih. Analizirajući županije po broju poduzetnika bez zaposlenih, tu se posebno ističe Grad Zagreb (10.806 poduzetnika ili 33,3 posto u ukupnom broju poduzetnika bez zaposlenih), Istarska županija (4115 poduzetnika, 12,7 posto), Splitsko-dalmatinska županija (3876

Za mnoge je iznenađujuće da je prema prihodu po zaposlenom kod poduzetnika Vukovar broj jedan u Hrvatskoj poduzetnika, 12 posto), Primorsko-goranska (2752 poduzetnika, 8,5 posto) i Zagrebačka županija (1643 poduzetnika, 5,1 posto). Jedino su poduzetnici bez zaposlenih županije Bjelovarsko-bilogorske ostvarili neto dobit od milijun kuna.


9D{QRMHSR]QDYDWL NRQNXUHQFLMX Usporedna analiza konkurentnosti donosi jedinstven pregled poslovanja 9DĄHJSRGX]HÉDXXVSRUHGELVSRVORYDQMHPNRQNXUHQDWD

Bisnode analiza na temelju 6-godiĹĄnjih podataka daje detaljnu usporedbu poslovanja VaĹĄe tvrtke i konkurenata, na VIĹƒEODSTRANICAANALIZE0ROVJERITEKLJUÄ?NElNANCIJSKEPOKAZATELJE5OÄ?ITETRENDOVE5POZNAJTESVOJEKONKURENTE 5SPOREDNAANALIZAKONKURENTNOSTI IZVRSTANJETEMELJZADONOĹƒENJESTRATEĹƒKIVAĹ˜NIHPOSLOVNIHODLUKA 3ADRĹ˜IDETALJANPRIKAZIANALIZUPOSLOVANJA6AĹƒETVRTKEUUSPOREDBISTVRTKIPO6AĹƒEMIZBORU$ANJEPREGLED NAJVAĹ˜NIJIHTRENDOVATEUSPOREDNIGRAlÄ?KIPRIKAZPOSLOVANJA6AĹƒETVRTKESASVAKIMPOJEDINIMKONKURENTOM !NALIZASEISPORUÄ?UJEUDIGITALNOMPDF ITISKANOMFORMATU

- 14Ăˆ(3$ - +(94 analize.hr@bisnode.com ili tel. 01 5556 926


16

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

ANALIZA HRVATSKOG GOSPODARSTVA U 2014. GODINI

Naplata - jedna od najvećih boljki Zbog bolje pregovaračke pozicije najbržu naplatu imaju velika poduzeća koja, u prosjeku, potraživanja naplaćuju za 80 dana. Ispod prosjeka ukupnog gospodarstva su i srednje velika poduzeća sa 86 dana prosječne naplate, dok velikih problema s naplatom imaju mala poduzeća koja u prosjeku svoja potraživanja naplaćuju za 115 dana Branimir Kovačić, Bisnode Za ocjenu uspješnosti hrvatskog gospodarstva u 2015. svakako će nužan biti rast zaposlenosti i prihodovnosti

PRETHODNA 2014. GODINA DONIJELA JE stagnaciju kvantitete i rast kvalitete hrvatskog realnog sektora. Ova konstatacija odnosi se na poduzeća koja su predala godišnja financijska izvješća za statističke potrebe u javni registar. Do nastavka trenda pada kumulativnog volumena poslovanja hrvatskih poduzetnika nije došlo zbog osjetnijeg porasta izvoza, koji nedvojbeno predstavlja najsvjetliju točku u prethodnoj poslovnoj godini. Osim izvoza, značajno je rasla i uvozna aktivnost hrvatskih poduzeća, na što je sasvim sigurno utjecalo članstvo naše zemlje

u Europskoj uniji i lakši pristup zapadnoeuropskom tržištu. Ono što svakako treba brinuti jest izostanak očekivanog pozitivnog učinka na ulagačku klimu, koja se trebala poboljšati kao rezultat članstva u uniji europskih zemalja, s obzirom na to da do porasta investicija nije došlo. Nažalost, domaća poduzeća i dalje su ponajprije fokusirana na kratkoročno preživljavanje pri čemu se zapostavljaju dugoročni planovi. Stabilizacijska godina za realni sektor Ipak, za 2014. godinu može se reći kako je za realni sektor bila stabilizacijska, s obzirom na to da je poslije višegodišnjeg pada zaposlenosti


17

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

i prihodovnosti zaustavljen taj neugodan trend. Za nadati je se da će od aktualne 2015. godine početi uzlet prema vrijednostima iz predrecesijske 2008. godine. Prema podacima s kojima raspolaže tvrtka Bisnode, u 2014. godini bilo je tri posto više poduzeća koja su predala godišnja financijska izvješća. Međutim, unatoč većem broju poduzeća, zaposlenih je bilo 0,1 posto manje nego godinu dana ranije. To jasno upućuje na nastavak trenda racionalizacije poslovanja i rezanja troškova, pri čemu su najviše na udaru zaposlenici. Zanimljivo je da su mala poduzeća zabilježila rast broja zaposlenih, dok pad bilježe srednja i velika. Ukupni realizirani prihodi hrvatskih poduzeća imali su blagi rast od jedan posto te su iznosili 618,8 milijardi kuna, no prosječna prihodovnost po poduze-

Osjetniji porast izvoza nedvojbeno predstavlja najsvjetliju točku u prethodnoj poslovnoj godini ću je smanjena zbog većeg rasta broja tvrtki. Zbog činjenice da su se ukupni rashodi blago smanjili, kumulativna neto dobit je porasla sa 3,5 na 9,7 milijardi kuna. Kumulativna operativna dobit, koja mjeri profitabilnost temeljenu isključivo na poslovnim aktivnostima, iznosila je 23,3 milijarde kuna. Operativna marža iznosila je 3,9 posto. Omjer dobitaša i gubitaša ostao je jednak kao i u prethodnoj godini, te tako u prosjeku na tri dobitaška poduzeća dolaze dva gubitaška. Među kategorijama poduzeća prema veličini, jedino srednje velika poduzeća ostvaruju kumulativni gubitak. Izvoz je nastavio rasti što je najpozitivnija vijest iz poslovne 2014. godine. U odnosu na 2013. godinu bio je za 11,7 posto veći, te je prešao granicu od 100 milijardi kuna. Posebno raduje činjenica da su u njegovu rastu sudjelovale sve kategorije poduzeća prema veličini, pri čemu sa 21,5 posto rasta prednjače velika poduzeća. To u svakom slučaju nije iznenađenje s obzirom na to da veća poduzeća, u pravilu, imaju lakši pristup inozemnim tržištima kroz svoje podružnice u inozemstvu ili kroz matične inozemne tvrtke. S druge strane, u prethodnoj godini investicije su bile za 6,1 posto manje od prethodne godine te su iznosile 35,2 milijardi kuna. Za pad su odgovorna ponajprije mala poduzeća, dok su srednja i velika zadržala podjednake vrijednosti iz 2013. godine.

Grafikon 1. Kretanje operativne marže hrvatskih poslovnih subjekata 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

ukupno

mali

srednji

veliki

0% 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Izvor: Bisnode

Grafikon 2. Kretanje tekuće likvidnosti hrvatskih poslovnih subjekata 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90

ukupno

0,80 2008.

2009.

mali 2010.

srednji

2011.

2012.

veliki 2013.

2014.

Izvor: Bisnode

Grafikon 3. Kretanje prosječnih dana vezivanja potraživanja i obveza hrvatskih poslovnih subjekata 105 100 95 90 85

potraživanja

80 2008.

2009.

2010.

2011.

obveze 2012.

2013.

2014.

Izvor: Bisnode

Puno prostora za rast likvidnosti Kvalitativni pokazatelji su kumulativno imali značajna poboljšanja u odnosu na 2013. godinu. Jedan od njih sasvim sigurno je i li-

kvidnost. Tekuća likvidnost imala je rast od 5,1 posto, dok je ubrzana likvidnost, koja iz izračuna isključuje zalihe kao često nelikvidnu imovinu, porasla 5,6 posto. Ukupni omjer


18

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

poduzeća plaćaju u prosjeku dvostruko brže od malih (60 dana u odnosu na 121 dan). Prosječna nominalna plaća u 2014. godini porasla je 1,7 posto te je premašila 5000 kuna. Sasvim sigurno mnogo poželjnije je raditi za veća poduzeća, s obzirom na to da je kod velikih prosječna neto plaća za 42,1 posto veća nego kod malih poduzeća. Kod srednje velikih poduzeća prosječne plaće su u skladu s gospodarskim prosjekom.

kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza u 2014. godini iznosio je 1,04 što upućuje na to da je kratkotrajna imovina bila nešto veća od kratkoročnih obveza. Prema financijskoj teoriji idealna razina ovog pokazatelja kreće se između 1,5 i dva, stoga ima još puno prostora za napredak kad je riječ o likvidnosti hrvatskih poduzeća. Veća poduzeća su u prosjeku likvidnija od manjih. Zaduženost hrvatskih poduzeća bila je podjednaka kao i prethodnih godina. U prosjeku 65 posto svoje imovine poduzeća financiraju iz eksternih izvora financiranja. U 2013. godini taj je udio iznosio 66 posto. Najmanje zadužena, u prosjeku, su velika poduzeća, koja malo više od polovine imovine financiraju tuđim kapitalom (53 posto). Kod srednje velikih poduzeća taj prosjek iznosi 70 posto što je porast od 4,5 posto u odnosu na 2013. godinu. Najzaduženija su mala poduzeća koja 81 posto imovine financiraju uz obveze. To ih

stavlja u neugodan položaj s na to obzirom da imaju malo prostora za dodatna zaduživanja u slučaju ugrožene solventnosti. Jedna od najvećih boljki hrvatskog gospodarstva svakako je naplata. Ona je, mjerena prosječnim danima vezivanja potraživanja, u 2014. godini ostala na podjednakoj razini kao i u 2013. i iznosila je 93 dana. Vrhunac je bio u 2010. godini kada je taj prosjek bio 103 dana. Zbog bolje pregovaračke pozicije najbržu naplatu imaju velika poduzeća koja, u prosjeku, potraživanja naplaćuju za 80 dana. Ispod prosjeka ukupnog gospodarstva su i srednje velika poduzeća sa 86 dana prosječne naplate, dok velikih problema s naplatom imaju mala poduzeća koja u prosjeku svoja potraživanja naplaćuju za 115 dana. Prosječno plaćanje obveza u 2014. godini iznosilo je 83 dana, što je dodatni pad od dva dana u odnosu na 2013. godinu. Pri tome su velike razlike među kategorijama poduzeća s obzirom na to da velika

U turizmu najveći rast broja poduzeća Među sektorima djelatnostima uočava se kako već drugu godinu najveći rast broja poduzeća se bilježi u hotelijersko-ugostiteljskoj branši. Tako je u odnosu na 2013. godinu čak 20,2 posto više poduzeća u tom sektoru, a potom s rastom od 17,5 posto slijedi energetski sektor. Turistički sektor je najbolje trendove imao i kod kretanja broja zaposlenih, ukupnih prihoda, dobiti, izvoza i investicija. Stoga se jednoznačno može zaključiti kako su negativni kvantitativni trendovi zaustavljeni upravo zahvaljujući tom sektoru koji je usko vezan za turizam. Nakon svega može se zaključiti kako je 2014. godinu obilježilo zaustavljanje dramatičnog pada prihodovnosti i zaposlenosti koji je trajao od 2008. godinu. Također, svakako je dobra vijest i poboljšanje likvidnosti koja poduzećima daje veću poslovnu stabilnost. Za ocjenu uspješnosti hrvatskog gospodarstva u 2015. godini svakako će nužan biti rast zaposlenosti i prihodovnosti, čime bi se trebao započeti put povratka na obujam gospodarske aktivnosti koji je bio u predrecesijskom razdoblju. Sasvim sigurno će puno toga ovisiti i o kvaliteti potpore državnih institucija, koje moraju preuzeti aktivniju ulogu u kreiranju poticajne poduzetničke klime. Tvrtka Bisnode d.o.o. će sukladno svojim korporativnim vrijednostima nastaviti i dalje pratiti i analizirati gospodarske trendove i aktualnosti, te pružati adekvatnu potporu

Investicije su bile za 6,1 posto manje nego u 2013. te su iznosile 35,2 milijardi kuna poduzetničkim organizacijama i gospodarskim institucijama kroz upravljenje poslovnim informacijama. Krajnji je cilj pomoći u optimiziranju prodaje i povećanju prihoda, te minimiziranju rizika, a sve u funkciji veće uspješnosti pojedinačnih poslovnih subjekata, a onda potom i čitavog gospodarstva.


RANGIRANJA

20

Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupni prihodi

Ukupni rashodi

68.981

Dobit prije Gubitak prije oporezivanja oporezivanja

Porez na dobit

Dobit nakon oporezivanja

Gubitak Konsolidiranakon ni financijski oporezivanja rezultat

811.776

484.079

470.477

26.632

13.030

3.840

22.801

13.039

9.762

962

386.980

287.869

276.217

17.310

5.658

2.372

14.940

5.660

9.280

2.692

156.407

86.053

84.534

4.076

2.557

571

3.507

2.559

948

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

u milijunima kuna Ukupno Veliki Srednje veliki Mali

65.327

268.389

110.157

109.726

5.246

4.815

897

4.354

4.820

-466

Ukupno

71.803

813.762

523.712

502.005

32.546

10.839

4.885

27.683

10.861

17.472

Veliki

1.074

391.219

322.797

306.686

20.395

4.283

2.870

17.528

4.287

13.753

Srednje veliki

2.969

159.746

91.631

88.361

5.317

2.047

826

4.504

2.060

2.538

Mali

67.760

262.797

109.284

106.958

6.834

4.509

1.189

5.651

4.514

1.181

78.509

865.883

593.140

566.387

37.293

10.540

6.227

31.121

10.595

19.885

441

305.263

280.056

265.368

-

-

2.735

14.319

2.367

10.878

Ukupno Veliki Srednje veliki

1.480

172.345

115.571

111.388

-

-

1.077

5.608

2.501

3.056

Mali

76.588

388.275

197.513

189.631

-

-

2.415

11.194

5.727

5.952

Ukupno

83.532

896.013

655.561

623.618

43.769

11.826

7.179

36.668

11.904

24.679

475

320.965

316.465

299.970

-

-

3.079

17.257

3.841

13.331 4.256

Veliki Srednje veliki

1.589

175.881

127.559

122.017

-

-

1.285

6.407

2.150

Mali

81.468

399.167

211.537

201.631

-

-

2.815

13.004

5.913

7.092

Ukupno

89.656

933.958

709.827

685.638

40.315

17.231

6.960

34.746

17.517

16.314

453

315.117

329.523

317.611

-

-

2.612

15.147

5.848

8.469

1.396

170.038

129.329

126.260

-

-

1.135

5.453

3.518

2.754

Veliki Srednje veliki Mali

87.807

448.803

250.977

241.767

-

-

3.213

14.146

8.150

5.091

Ukupno

91.320

889.396

613.367

603.876

31.959

22.469

5.093

26.438

22.041

4.397 3.079

Veliki

436

302.161

289.650

284.720

-

-

1.850

11.173

8.094

1.446

164.515

112.436

110.968

-

-

792

4.185

3.509

677

Mali

89.438

422.720

211.281

208.188

-

-

2.452

11.079

10.438

641

Ukupno

96.758

859.808

598.187

593.810

34.228

29.851

6.040

28.203

29.866

-1.663

375

287.341

289.358

281.635

16.266

8.597

2.876

13.450

8.603

4.848

Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

1.379

157.147

109.531

112.782

4.984

8.192

773

4.184

8.209

-4.025

Mali

95.004

415.320

199.299

199.394

12.967

13.061

2.391

10.569

13.055

-2.486

Ukupno

98.530

851.386

624.807

578.596

38.262

25.849

5.234

33.107

24.545

8.562

300.152

275.950

17.036

7.497

2.177

14.886

6.880

8.006 347

Veliki Srednje veliki

1.316

113.779

107.260

4.968

4.486

684

4.303

3.956

Mali

96.855

210.876

195.385

16.258

13.866

2.373

13.919

13.709

210

Ukupno

97.219

829.729

610.201

572.790

38.377

29.193

4.250

34.045

29.110

4.935

348

273.253

298.636

278.618

20.267

11.658

1.749

18.480

11.620

6.860

1.309

149.787

111.966

106.402

4.973

5.260

571

4.382

5.241

-859

Veliki Srednje veliki

2013.

Mali Ukupno Veliki Srednje veliki Mali

2014.

359

Ukupno Veliki Srednje veliki Mali

95.562

406.689

199.599

187.769

13.137

12.275

1.929

11.182

12.249

-1.067

101.001

831.353

612.470

605.041

34.615

27.186

3.910

30.805

24.576

3.519

351

266.246

293.469

288.675

14.011

9.217

1.204

12.855

7.143

3.590

1.266

150.560

112.055

111.695

5.413

5.054

573

4.854

4.800

-214

99.384

414.547

206.946

204.671

15.191

12.916

2.132

13.097

12.633

143

104.257

830.347

618.833

604.964

39.100

25.231

4.143

35.004

24.480

9.726

354

262.632

290.663

278.779

16.763

4.879

1.313

15.464

4.573

10.571

1.221

145.255

112.322

114.677

5.987

8.342

614

5.390

8.131

-2.969

102.682

422.460

215.848

211.509

16.350

12.011

2.215

14.150

11.775

2.123

Napomena: od 2006. do 2014. godine podaci su prema kriterijima veliÄ?ine iz Zakona o raÄ?unovodstvu iz 2005. godine


21

RANGIRANJA

400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1997. do 2014. Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupan prihod

Dobit nakon oporezivanja

Kapital i rezerve

Vrijednost imovine

U milijunima kuna

1997. 1998. 1999. 2000. 2002. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%)

400 64.789 0,6 400 62.050 0,6 400 59.972 0,7 400 58.773 0,7 400 56.987 0,7 400 63.561 0,6 400 68.084 0,6 400 68.981 0,6 400 71.803 0,6 400 82.412 0,5 400 89.384 0,4 400 89.656 0,4 400 84.410 0,5 400 96.758 0,4 400 98.530 0,4 400 97.219 0,4 400 101.001 0,4 400 104.257 0,4

288.150 742.395 38,8 275.578 735.921 37,4 271.567 716.195 37,9 262.371 741.856 35,4 266.316 727.233 36,6 268.134 754.186 35,6 270.830 796.896 34,0 276.073 811.776 34,0 272.009 813.762 33,4 279.269 861.873 32,4 291.753 935.790 31,2 301.883 933.958 32,3 292.456 860.478 34,0 277.218 859.808 32,2 272.790 851.386 32,0 269.393 829.729 32,5 265.403 831.353 31,9 252.594 830.347 30,4

125.275 279.900 44,8 122.692 267.555 45,9 128.642 279.853 46,0 149.807 305.150 49,1 169.415 343.231 49,4 194.789 392.243 49,7 217.794 451.948 48,2 236.666 484.079 48,9 260.308 523.712 49,7 290.336 608.443 47,7 320.369 679.484 47,1 343.417 709.827 48,4 303.470 590.834 51,4 308.026 598.187 51,5 323.376 624.807 51,8 321.717 610.201 52,7 317.776 612.470 51,9 314.389 618.833 50,8

4.308 8.290 52,0 3.170 6.824 46,5 4.186 8.146 51,4 6.826 12.046 56,7 7.974 14.771 54,0 14.682 22.422 65,5 10.306 19.994 51,5 12.842 22.801 56,3 14.260 27.683 51,5 14.126 31.257 45,2 16.940 37.417 45,3 15.649 34.746 45,0 11.861 25.313 46,9 14.858 28.203 52,7 18.606 33.107 56,2 19.415 34.044 57,0 14.911 34.615 43,0 17.009 39.100 43,5

122.379 202.759 60,4 125.278 205.376 61,0 124.308 200.331 62,1 127.250 204.058 62,4 219.059 298.974 73,3 206.801 296.873 69,7 215.822 321.698 67,1 227.008 339.771 66,8 169.370 366.276 46,2 178.746 397.675 44,9 192.245 492.635 44,7 192.973 429.853 44,9 188.565 — — 177.430 383.429 46,3 178.928 374.144 47,8 184.899 360.738 51,3 250.399 367.193 68,2 198.255 373.995 53,0

193.842 375.492 51,6 202.708 400.899 50,6 209.554 413.157 50,7 220.369 427.036 51,6 321.010 536.396 59,8 337.548 564.160 59,8 368.731 633.825 58,2 399.260 684.896 58,3 358.843 753.613 47,6 394.212 861.732 45,7 441.017 985.183 44,8 456.794 1,024.297 44,6 461.974 — — 475.819 1.072.400 44,4 481.849 1.079.490 44,6 472.358 1.062.213 44,7 547.357 1.065.799 51,4 474.181 1.072.447 44,2


RANGIRANJA

22

10 najvećih u 12 rangiranja 2003.

2004.

2005.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HT

2

HEP

2

HEP

3

HEP

3

KONZUM

3

KONZUM

4

KONZUM, ZAGREB

4

HT

4

HT

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

6

HT - MOBILNE KOMUNIKACIJE, ZAGREB

6

HEP-DISTRIBUCIJA

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

HEP - PROIZVODNJA, ZAGREB

7

T-MOBILE HRVATSKA

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKIH SUSTAVA

8

HEP - DISTRIBUCIJA, ZAGREB

8

VIPNET

8

VIPNET

9

PLIVA, ZAGREB

9

PLIVA HRVATSKA

9

PLIVA HRVATSKA

10

VIPNET, ZAGREB

10

HEP-PROIZVODNJA

10

HEP-PROIZVODNJA

2006.

2007.

2008.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

KONZUM, ZAGREB

2

KONZUM

3

KONZUM, ZAGREB

3

HEP

3

HEP

4

HT

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

5

T-MOBILE HRVATSKA

5

HYPO LEASING KROATIEN

5

T-MOBILE HRVATSKA

7

HRVATSKE ŽELJEZNICE

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

ZAGREBAČKI HOLDING

6

VIPNET

6

ZAGREBAČKI HOLDING

6

OMV HRVATSKA

8

HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

VIPNET

8

VIPNET

9

HEP-PROIZVODNJA

9

HEP - PROIZVODNJA

9

HEP-PROIZVODNJA

10

PLIVA HRVATSKA

10

OMV HRVATSKA

10

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

2009.

2010.

2011.

1

INA

1

INA

1

INA

2

KONZUM

2

KONZUM

2

KONZUM

3

HEP

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

4

HT

4

HRVATSKI TELEKOM

4

HRVATSKI TELEKOM

5

ZAGREBAČKI HOLDING

5

PRIRODNI PLIN

5

PRIRODNI PLIN

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

HEP-PROIZVODNJA

6

OMV HRVATSKA

6

HEP-PROIZVODNJA

6

ZAGREBAČKI HOLDING

7

HEP- PROIZVODNJA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

9

VIPNET

9

OMV HRVATSKA

9

ZAGREBAČKI HOLDING

10

OMV HRVATSKA

10

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE

10

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE

2012.

2013.

2014.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

2

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

2

KONZUM

3

KONZUM

3

KONZUM

3

HEP

4

PRIRODNI PLIN

4

HRVATSKI TELEKOM

4

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

5

HRVATSKI TELEKOM

5

PRIRODNI PLIN

5

HT

6

HEP- PROIZVODNJA

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

6

PETROL

7

OMV HRVATSKA

7

HEP- PROIZVODNJA

7

HEP-PROIZVODNJA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

ZAGREBAČKI HOLDING

8

PLIVA HRVATSKA

9

ZAGREBAČKI HOLDING

9

PETROL

9

PLODINE

10

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE

10

CRODUX DERIVATI DVA

10

LIDL HRVATSKA

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK, Privredni vjesnik


23

RANGIRANJA

7x10 UKUPNI PRIHOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INA D.D. KONZUM D.D. HEP D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HT D.D. PETROL D.O.O. HEP-PROIZVODNJA D.O.O. PLIVA HRVATSKA D.O.O. PLODINE D.D. LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

IMOVINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. HEP D.D. AGROKOR D.D. INA D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. KONZUM D.D. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. HT D.D. HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

UVOZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INA D.D. HEP D.D. PLIVA HRVATSKA D.O.O. LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D. KONZUM D.D. PORSCHE CROATIA D.O.O. M SAN GRUPA D.D. CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. HT D.D. BOXMARK LEATHER D.O.O.

Korporacijska ljestvica za 2014. (u 000 kn)

25.442.704 13.454.641 11.438.199 7.062.829 6.228.471 5.151.066 3.968.496 3.798.517 3.416.057 3.274.919 (u 000 kn)

45.018.663 32.777.870 22.136.620 21.193.410 16.494.202 16.322.893 13.234.650 13.197.623 13.125.231 9.230.828

KONZUM D.D. HP D.D. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. INA D.D. HRVATSKE ŠUME D.O.O. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. HT D.D. TISAK D.D. SOKOL MARIĆ D.O.O.

Izvor: Boniteti.hr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HEP D.D. HT D.D. HEP-PROIZVODNJA D.O.O. ADRIS GRUPA D.D. INA D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. PLIVA HRVATSKA D.O.O. AGROKOR D.D. OSIJEK-KOTEKS D.D. ENI CROATIA B.V.

KAPITAL I REZERVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HEP D.D. HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. INA D.D. HT D.D. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ADRIS GRUPA D.D. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. AGROKOR D.D. PLIVA HRVATSKA D.O.O. HOPS D.O.O.

(u 000 kn)

1.218.972 1.130.669 915.023 675.128 631.336 620.061 586.051 551.633 395.468 311.152 (u 000 kn)

23.113.054 20.540.557 11.476.304 11.218.622 8.552.701 7.061.990 6.782.740 4.346.653 4.085.587 3.986.530

(u 000 kn)

13.502.798 1.765.981 1.732.016 1.478.413 1.338.998 1.312.660 1.301.666 1.136.463 1.032.625 999.224

BROJ ZAPOSLENIH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DOBIT

IZVOZ 11.886 9.055 8.435 8.147 7.967 7.514 5.224 4.728 3.572 3.508

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INA D.D. PLIVA HRVATSKA D.O.O. BOXMARK LEATHER D.O.O. PETROKEMIJA D.D. CROATIA AIRLINES D.D. KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. VALAMAR RIVIERA D.D. ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. PODRAVKA D.D. PETROL D.O.O.

(u 000 kn)

7.685.526 2.861.272 2.541.084 1.553.778 1.001.621 990.961 976.530 901.276 819.076 729.670


RANGIRANJA

24

Vodeći hrvatski dobitaši u 2014. (prvih 100 od 400 najvećih) RANG NAZIV DOBIT 1 HEP D.D.

ZAGREB

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 1.218.972.300

2

HT D.D.

ZAGREB

1.130.669.200

53

CEDEVITA D.O.O.

ZAGREB

68.475.100

3

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

915.022.900

54

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

64.881.300

4

ADRIS GRUPA D.D.

ROVINJ

675.128.300

55

DUKAT D.D.

ZAGREB

63.708.400

5

INA D.D.

ZAGREB

631.335.900

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

56

ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.

63.134.200

6

ZAGREB

620.061.300

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

57

MEDIKA D.D.

ZAGREB

61.468.500

7

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

586.050.800

58

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

61.018.000

8

AGROKOR D.D.

ZAGREB

551.632.800

59

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

60.753.100

9

OSIJEK-KOTEKS D.D.

OSIJEK

395.468.000

60

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

59.264.100

10

ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

311.152.200

61

TOMMY D.O.O.

SPLIT

59.096.000

11

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

303.098.300

62

HRT

ZAGREB

56.993.600

12

SCAPUS D.O.O.

ZAGREB

300.630.400

13

HOPS D.O.O.

ZAGREB

265.205.300

63

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

56.195.700

14

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

222.532.200

64

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

55.672.700

15

CERVESIA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

210.790.900

65

DOK-ING D.O.O.

ZAGREB

54.101.800

16

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

201.673.800

66

JEDINSTVO D.D.

JAMNICA D.D.

ZAGREB

191.648.300

MIHALJEKOV JAREK

53.923.900

17 18

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

171.253.100

67

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

53.569.300

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

52.277.400

MJESTO

RANG NAZIV DOBIT 52 RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

MJESTO ZAGREB

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 68.827.800

19

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

163.745.800

68

20

PGM RAGUSA D.D.

DUBROVNIK

153.295.700

69

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

52.185.600

21

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

150.189.200

70

STUDENAC D.O.O.

OMIŠ

48.168.600

CALUCEM D.O.O.

PULA

47.738.100

22

LEDO D.D.

ZAGREB

145.908.600

71

23

HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.

ŽIVOGOŠĆE

138.370.700

72

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

47.417.000

73

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

47.220.900

24

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

131.546.100

74

ISTRATURIST UMAG D.D.

UMAG

45.479.000

25

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

129.437.600

75

MLINAR D.D.

ZAGREB

45.224.300

26

PRVO PLINARSKO D.O.O.

VUKOVAR

128.718.100

76

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

43.898.000

27

TDR D.O.O.

ROVINJ

121.339.600

77

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

42.969.000

28

JANAF D.D.

ZAGREB

114.409.200

78

CAPTURA D.O.O.

ZAGREB

42.189.200

29

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

113.810.300

79

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

42.127.100

30

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

112.146.400

80

PLODINE D.D.

RIJEKA

41.422.200

31

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

ZAGREB

111.840.200

81

GUMIIMPEX - GRP D.D.

VARAŽDIN

41.225.800

32

KONZUM D.D.

ZAGREB

108.802.500

82

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

ZAGREB

41.015.200

33

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

VELIKA GORICA

108.635.200

83

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

40.501.700

34

ERSTE CARD CLUB D.O.O.

ZAGREB

101.043.800

84

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

40.336.300

35

MAISTRA D.D.

ROVINJ

99.015.600

85

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

40.073.200

36

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

98.115.900

86

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

39.733.000

37

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

96.695.900

87

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

39.362.100

38

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRIGORJE BRDOVEČKO

95.227.500

88

AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

38.622.500

39

DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

92.761.900

40

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

91.453.300

89

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

38.448.300

41

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

91.436.100

90

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

38.064.300

42

KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

89.592.200

91

PETROL D.O.O.

ZAGREB

37.648.700

43

PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

88.618.200

92

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

37.646.700

44

HP D.D.

ZAGREB

84.129.100

93

NOVI AGRAR D.O.O.

OSIJEK

37.263.000

45

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

82.749.900

94

SIEMENS D.D.

ZAGREB

35.683.200

46

AGENCIJA ALAN D.O.O.

ZAGREB

79.681.800

95

FINANCIJSKA AGENCIJA

ZAGREB

35.568.400

47

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D.

ZAGREB

78.108.800

96

LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.

OPATIJA

34.822.000

48

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.

VRGORAC

77.142.700

97

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

33.698.100

49

DUROPACK BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

75.794.600

98

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

32.955.300

50

DIV D.O.O.

BOBOVICA

75.217.700

99

BENETTON TEKSTIL D.O.O.

VINEŽ

32.705.900

51

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D.

VRBOVEC

72.540.500

100

VALALTA D.O.O.

ROVINJ

32.425.700

Izvor: Boniteti.hr


Analizirali smo Vať sektor... ...i pripremili poseban osvrt na poziciju Vaťe tvrtke unutar sektora Koliko znate o stanju i kretanjima unutar Vaťeg sektora? Bisnode analiza na temelju 6-godiťnjih podataka daje strukturirani pregled stanja u Vaťem RDFLDMSTONRKNU@MI@ /QNUIDQHSDJKITěMDjM@MBHIRJDONJ@Y@SDKIDHSQDMCNUD M@KHY@R@CQţHRSQ@MHB@CDS@KIMNFOQDFKDC@NOęHGJU@KHS@SHUMHGHJU@MSHS@SHUMHG trendova te rang listu najboljih tvrtki unutar odabranog sektora. /NRDAMNRD@M@KHYHQ@ONYHBHI@5@ŎDSUQSJDTTRONQDCAHR@RDJSNQNL  M@KHY@RDHRONQTěTIDTCHFHS@KMNL OCEHSHRJ@MNLENQL@ST

- 14Ăˆ(3$ - +(94 analize.hr@bisnode.com ili tel. 01 5556 926

analize.bisnode.hr


RANGIRANJA

26

Vodeći hrvatski izvoznici u 2014. (prvih 100 od 400 najvećih) Rang izvoz Naziv

Izvoz 7.685.525.900

Udio izvoza u ukupnih prihodima

Rang izvoz Naziv

1

INA D.D.

Mjesto ZAGREB

30,21%

50 HŽ CARGO D.O.O.

2

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

2.861.272.300

75,33%

3

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

2.541.083.600

98,01%

4

PETROKEMIJA D.D.

KUTINA

1.553.778.000

69,30%

5

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

1.001.621.200

62,92%

6

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

990.960.600

92,70%

7

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

976.529.700

88,81%

8

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

901.275.800

69,07%

9

PODRAVKA D.D.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

KOPRIVNICA

819.076.000

41,83%

10 PETROL D.O.O.

ZAGREB

729.670.300

14,17%

11 HEP D.D.

ZAGREB

723.250.700

6,32%

12 BENETTON TEKSTIL D.O.O.

VINEŽ

711.290.100

91,65%

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE 13 PLOVIDBE D.O.O.

VELIKA GORICA

641.815.900

91,06%

ISTRATURIST UMAG D.D. 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D. VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. TUBLA D.O.O. BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D.D. CE-ZA-R D.O.O. ELKA D.O.O. ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O. L'OREAL ADRIA D.O.O. STSI D.O.O. TDR D.O.O. JANAF D.D. CALUCEM D.O.O. AGENCIJA ALAN D.O.O.

14 TLM ALUMINIUM D.D.

ŠIBENIK

622.474.700

71,59%

15 ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

620.975.800

76,35%

65 HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

16 TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

605.158.100

77,12% 86,46%

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

17 AD PLASTIK D.D.

SOLIN

588.846.200

18 VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

587.328.400

73,27%

19 ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

584.586.900

69,91%

20 YTRES D.O.O.

MURVICA DONJI KNEGINEC

579.285.200

97,24%

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI 21 TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB

563.558.600

76,52%

22 DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

556.759.200

55,29%

23 M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

553.410.000

32,94%

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O. BELUPO D.D. EXPORTDRVO D.D. BRODOSPLIT D.D. PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D. INTERENERGO D.O.O. ŽITO D.O.O. ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. ARCO TRADING D.O.O. LPT D.O.O. DOK-ING D.O.O. DRAVA INTERNATIONAL D.O.O. AUTOMOBILSKA TEHNIKA 78 FEROIMPEX D.O.O.

24 MAISTRA D.D.

ROVINJ

542.132.200

67,09%

25 HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

534.675.900

91,02%

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE 26 D.O.O.

BELIŠĆE

509.923.100

82,95%

27 ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

502.956.600

61,71%

28 CROSCO D.O.O.

ZAGREB

498.025.600

40,69%

79 JEDINSTVO D.D.

29 P. P. C. BUZET D.O.O.

JURIČIĆI

478.257.500

95,76%

30 HSE ADRIA D.O.O.

468.136.300

99,74%

466.287.200

83,08%

464.340.400

60,37%

33 ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB SLAVONSKI BROD KAŠTEL SUĆURAC ZAGREB

80 MARITIMAE REGIONIS D.O.O. 81 ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O. 82 KOKA D.D.

453.000.000

91,73%

34 AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O.

VRANJIC

437.035.000

73,34%

31 ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O. 32 CEMEX HRVATSKA D.D.

35 GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

416.971.300

54,34%

36 ABS SISAK D.O.O.

SISAK

412.713.400

92,13%

37 PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

401.557.200

81,78%

38 SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

394.651.500

94,86%

39 JGL D.D.

RIJEKA

386.814.700

60,97%

40 FERRERO D.O.O.

ZAGREB

369.957.900

65,78%

41 AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

361.217.800

19,41%

42 ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

361.174.900

79,85%

43 AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

359.712.000

99,45%

BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA 44 D.O.O.

SLAVONSKI BROD

355.213.500

88,21%

45 OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

354.038.000

93,01%

46 SAPONIA D.D.

OSIJEK

347.888.800

49,82%

47 SLADORANA D.O.O.

ŽUPANJA

341.269.500

61,20%

48 KRAŠ D.D.

ZAGREB

336.969.500

37,82%

49 DUROPACK BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

334.549.900

61,41%

Izvor: Bonitet.hr

83 SANCTA DOMENICA D.O.O. 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ABB D.O.O. LTH METALNI LIJEV D.O.O. JAMNICA D.D. KNAUF INSULATION D.O.O. EZPADA D.O.O. HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O. DIV D.O.O. EUROCABLE GROUP D.D. EMERSON D.O.O. KONČAR-GIM D.D. UNILINE D.O.O. KRKA-FARMA D.O.O. ADRIATICA DUNAV D.O.O. HT D.D. KONZUM D.D. MURAPLAST D.O.O. LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.

Mjesto ZAGREB

Izvoz 330.412.800

UMAG RIJEKA ZAGREB ČAKOVEC RIJEKA ZAGREB ZAGREB ZAJCI ZAGREB ZAGREB ROVINJ ZAGREB PULA ZAGREB PRIGORJE BRDOVEČKO ZAGREB KOPRIVNICA ZAGREB SPLIT VRBOVEC ZAGREB OSIJEK DUBROVNIK ZAGREB PRELOG ZAGREB OSIJEK LUG SAMOBORSKI MIHALJEKOV JAREK SPLIT ZAGREB VARAŽDIN SVETA NEDELJA ZAGREB BENKOVAC ZAGREB NOVI MAROF ZAGREB ZAGREB BOBOVICA ZAGREB ZAGREB ZAGREB PULA ZAGREB VUKOVAR ZAGREB ZAGREB KOTORIBA OPATIJA

326.468.300 325.661.000 323.342.100 318.049.700 317.845.100 303.467.700 286.167.700 285.827.400 285.819.300 283.849.700 280.124.400 275.319.600 275.298.800 273.141.300

Udio izvoza u ukupnih prihodima

38,95% 73,88% 41,85% 53,33% 97,66% 86,82% 53,69% 74,70% 75,40% 54,98% 30,39% 27,42% 56,21% 98,28% 90,50%

272.086.000

98,82%

266.538.300 265.264.000 263.247.800 263.190.500 255.744.700 250.805.400 248.054.300 246.830.800 246.036.900 233.305.100 227.795.000 220.665.500

50,66% 41,70% 88,49% 48,96% 11,67% 96,82% 16,72% 61,93% 99,98% 88,91% 89,25% 78,01%

218.550.300

94,20%

209.889.000

57,45%

209.792.900 208.754.000 204.564.900

96,50% 75,83% 16,51%

204.505.200

59,75%

203.694.700 202.892.200 201.986.500 200.595.200 195.416.400 192.570.800 190.272.400 189.878.300 188.463.300 186.764.000 184.386.900 183.503.500 182.614.700 179.597.900 179.104.000 177.441.300 176.310.200

48,49% 96,10% 13,42% 74,35% 99,12% 48,22% 41,00% 70,86% 70,43% 59,11% 62,85% 40,75% 64,00% 2,88% 1,33% 78,17% 63,47%


27

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski uvoznici u 2014. (prvih 100 od 400 najvećih) Rang

Naziv

Mjesto

Rang

Naziv

Mjesto

1

INA D.D.

ZAGREB

13.502.798.100

52

DUKAT D.D.

ZAGREB

290.395.000

2

HEP D.D.

ZAGREB

1.765.981.400

53

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

SVETA NEDELJA

286.943.700

3

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1.732.016.200

54

P. P. C. BUZET D.O.O.

JURIČIĆI

275.429.700

4

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

VELIKA GORICA

1.478.413.400

55

IKEA HRVATSKA D.O.O.

SOP

274.717.500

5

KONZUM D.D.

ZAGREB

1.338.997.500

56

ELKA D.O.O.

ZAGREB

267.827.700

6

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

1.312.660.400

57

RECRO D.D.

ZAGREB

265.433.000

7

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

1.301.665.900

58

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

264.332.000

8

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

1.136.463.300

59

KOKA D.D.

VARAŽDIN

263.494.800

9

HT D.D.

ZAGREB

1.032.624.800

60

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

259.022.100

10

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

999.223.800

61

JAMNICA D.D.

ZAGREB

252.114.800

11

MEDIKA D.D.

ZAGREB

879.389.600

62

PEUGEOT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

251.039.500

12

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

826.539.900

63

METRO CASH & CARRY D.O.O.

ZAGREB

250.845.000

13

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

707.467.700

64

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

249.480.000

14

PHOENIX FARMACIJA D.D.

ZAGREB

634.089.100

65

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

242.348.200

15

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

603.639.900

66

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

239.774.700

16

TLM ALUMINIUM D.D.

ŠIBENIK

598.232.600

67

STSI D.O.O.

ZAGREB

239.399.300

17

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDELJA

596.700.600

68

E PLUS D.O.O.

DONJI STUPNIK

237.061.200

18

AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

544.304.900

69

ABB D.O.O.

ZAGREB

236.815.200

19

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

522.030.400

70

DIV D.O.O.

BOBOVICA

234.279.300

20

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

518.233.100

71

ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB

234.138.900

21

BENETTON TEKSTIL D.O.O.

VINEŽ

511.648.500

HENKEL CROATIA D.O.O.

22

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

505.144.300

72 73

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB ZAGREB

231.483.400 231.300.300

23

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

483.836.000

74

VINDIJA D.D.

VARAŽDIN

231.241.900

24

LEDO D.D.

ZAGREB

472.235.000

75

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

228.362.100

25

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

463.571.800

76

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

224.137.900

26

PETROKEMIJA D.D.

KUTINA

457.661.200

77

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

223.371.600

27

TE PLOMIN D.O.O.

PLOMIN LUKA

450.947.300

78

CITROËN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

220.131.100

28

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

425.018.100

29

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

423.311.600

79

P P K D.D.

KARLOVAC

216.582.800

30

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

419.803.800

80

KRAŠ D.D.

ZAGREB

213.594.900

ABS SISAK D.O.O.

SISAK

212.556.000

31

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

81

ZAGREB

402.182.100

82

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

212.129.800

32

LESNINA H. D.O.O.

KUKULJANOVO

401.072.100

83

PROENERGY D.O.O.

ZAGREB

211.813.900

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D.

84

TDR D.O.O.

ROVINJ

209.336.300

33

VRBOVEC

387.767.400

85

FLIBA D.O.O.

DONJI STUPNIK

208.673.200

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRIGORJE BRDOVEČKO

385.938.300

86

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

207.652.900

87

CROMARIS D.D.

ZADAR

200.217.100 196.308.300

34

Uvoz

Uvoz

35

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

376.870.600

88

SIEMENS D.D.

ZAGREB

36

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB

371.090.400

89

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

195.843.100

37

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

361.580.500

90

TOKIĆ D.O.O.

SESVETE

195.055.300

38

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

MURVICA

360.645.700

91

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

192.840.100

39

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

351.790.000

92

JGL D.D.

RIJEKA

189.644.200

40

PLODINE D.D.

RIJEKA

348.738.100

93

DUROPACK BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

187.674.400

94

STANIĆ D.O.O.

KERESTINEC

187.435.300

41

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

337.095.100

42

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

332.390.600

95

GUMIIMPEX - GRP D.D.

VARAŽDIN

184.502.800

43

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

322.018.000

96

FERO-TERM D.O.O.

DONJI STUPNIK

183.388.700

ROBERT BOSCH D.O.O.

ZAGREB

44

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

320.853.800

97

45

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

320.833.900

98

BOMARK PAK D.O.O.

VARAŽDIN

180.663.500

46

HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

317.040.800

99

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

175.522.500

47

INAGIP D.O.O.

ZAGREB

303.622.800

100

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

173.507.600

48

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

300.380.600

49

SAPONIA D.D.

OSIJEK

299.788.900

50

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

297.590.100

51

SANCTA DOMENICA D.O.O.

SVETA NEDELJA

296.833.600

Izvor: Boniteti.hr

182.247.100


28

RANGIRANJA

Novi u skupini 400 najvećih u 2014. kojih nije bilo u toj skupini 2009. PET-PROM D.O.O.

UKUPNI PRIHODI 2014. 218.163.315

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

917.754.484

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

275.337.420

INTER CARS D.O.O.

218.003.486

CRODUX PLIN D.O.O.

866.277.709

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

275.297.929

MARITIMAE REGIONIS D.O.O.

217.412.283

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

836.242.866

KOZMO D.O.O.

272.780.067

HILDING ANDERS D.O.O.

217.190.278

MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB D.D.

807.700.750

BRODOKOMERC NOVA D.O.O.

272.711.761

GRADATIN D.O.O.

217.051.519

KNAUF INSULATION D.O.O.

269.793.185

SANDOZ D.O.O.

216.396.019

C.I.A.K. D.O.O.

268.741.729

APIS IT D.O.O.

215.629.422

RWE ENERGIJA D.O.O.

268.434.268

BRODOSPAS D.D.

213.151.664

AGROFRUCTUS D.O.O.

268.040.439

BOROVO D.D.

212.944.576 212.503.037

NAZIV PRVO PLINARSKO D.O.O.

UKUPNI PRIHODI 2014. 2.884.135.578

NAZIV CAPTURA D.O.O.

UKUPNI PRIHODI 2014. 277.412.239

NAZIV

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

781.624.180

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D.

778.203.796

GEN-I ZAGREB D.O.O.

767.385.455

HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O.

690.766.427

EMERSON D.O.O.

267.585.828

"HELECTOR S. A."

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

672.375.330

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

263.889.541

KRONOSPAN CRO D.O.O.

212.163.616

LOGISTA D.O.O.

263.575.589

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

211.437.004

LPT D.O.O.

262.419.343

CERVESIA ZAGREB D.O.O.

211.142.006

262.346.347

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

211.124.977

OMIAL NOVI D.O.O.

210.385.573

VALALTA D.O.O.

210.194.394

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.

614.729.763

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

576.609.738

CE-ZA-R D.O.O.

565.264.405

VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

541.166.195

INTERENERGO D.O.O.

259.054.425

E PLUS D.O.O.

540.784.251

BIPA D.O.O.

256.348.967

BRODOSPLIT D.D.

537.589.019

DOK-ING D.O.O.

255.229.936

FIBIS D.O.O.

523.168.185

H1 TELEKOM D.D.

253.627.098

469.343.952

PIONEER - SJEME D.O.O.

VUPIK D.D. ADRIA OIL D.O.O.

ACI D.D.

210.181.866

APIOS D.O.O.

209.746.716

251.387.378

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI D.D.

209.362.137

426.405.903

BOMARK PAK D.O.O.

249.036.018

GENERA D.D.

207.899.011

406.862.274

AGRONOM D.O.O.

246.234.695

EKO MEĐIMURJE D.D.

207.187.737

MLIN I PEKARE D.O.O.

400.523.865

ARCO TRADING D.O.O.

246.093.512

DALEKOVOD PROIZVODNJA D.O.O.

207.119.592

STAR IMPORT D.O.O.

392.375.450

ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.

245.534.306

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

206.855.091

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

388.536.072

TERI-TRGOVINA D.O.O.

244.172.450

K I K ELEKTRONIKA D.O.O.

206.254.475

ELKA D.O.O.

383.102.601

PROENERGY D.O.O.

242.672.140

DHL INTERNATIONAL D.O.O.

205.632.348

BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

381.020.757

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

241.745.577

KAMEN D.D.

204.471.193

ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O.

379.089.723

MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O.

241.704.519

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

204.112.023

ISKON INTERNET D.D.

377.125.267

SMOKING D.O.O.

241.460.080

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

203.861.709

C&A MODA D.O.O.

365.981.729

TP VARAŽDIN D.O.O.

239.614.730

MIV D.D.

203.517.815

AQUAFILCRO D.O.O.

361.706.915

BAT HRVATSKA D.O.O.

239.412.016

MONTING D.O.O.

202.435.709

RIBOLA D.O.O.

350.022.830

IKEA HRVATSKA D.O.O.

238.485.075

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

201.382.784

SANCTA DOMENICA D.O.O.

342.268.326

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

235.632.645

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.

200.733.575

ROBERTO PLUS D.O.O.

335.326.482

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

234.460.323

KANDIT D.O.O.

200.356.989

JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O.

318.773.821

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

233.152.828

HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.

199.295.592

ARENATURIST D.D.

315.535.224

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

232.012.023

PGM RAGUSA D.D.

198.955.130

OSATINA GRUPA D.O.O.

314.488.946

231.999.805

TVORNICA STOČNE HRANE D.D.

198.785.375

TOKIĆ D.O.O.

314.204.535

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

198.551.093

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

306.971.159

EZPADA D.O.O.

197.148.876

AGENCIJA ALAN D.O.O.

301.809.412

SCAPUS D.O.O.

300.903.035

MICROLINE D.O.O.

300.394.876

VAMACO M.V. D.O.O.

294.572.988

HSE ADRIA D.O.O.

UNILINE D.O.O.

293.393.070

HEP-OPSKRBA D.O.O.

292.347.142

FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST KIM D.O.O.

290.741.312 289.020.344

DJELO D.O.O.

229.945.551

FOKUS D.O.O.

229.650.730

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O.

229.316.237

197.113.128

AKD D.O.O.

196.785.211

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O.

227.721.692

TIM KABEL D.O.O.

227.487.499

HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR D.O.O.

196.761.233

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.

227.275.202

BA - COM TRGOVINA D.O.O.

196.396.939

MURAPLAST D.O.O.

226.979.543

PETROL PLIN D.O.O.

195.267.239

LAVČEVIĆ D.D.

226.158.763

TURISTHOTEL D.D.

195.199.824

METIS D.D.

223.567.304

BMD STIL D.O.O.

194.304.707

POMGRAD INŽENJERING D.O.O.

223.488.564 223.465.492

CROMARIS D.D.

287.753.932

VMD GRUPA D.O.O.

ADRIATICA DUNAV D.O.O.

285.328.204

KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

220.729.283

DRAVA INTERNATIONAL D.O.O.

282.872.067

HUP-ZAGREB D.D.

220.696.639

SOLARIS D.D.

277.541.752

ROBERT BOSCH D.O.O.

219.248.898

Izvor: Boniteti.hr

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.


29

RANGIRANJA

Tvrtke u skupini 400 najvećih iz 2013. kojih nema u toj skupini 2014. RANK NAZIV 2013. 150 HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D. 178

TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG

UKUPNI PRIHOD 121.360.000 8.675.500

179

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

166.111.200

191

VARTEKS D.D.

176.179.500

207

SAIPEM S.P.A.

RANK NAZIV 2013.

UKUPNI PRIHOD

332

ŠKOJO D.O.O.

96.396.200

333

ENERGOSPEKTAR D.O.O.

83.456.400

336

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.D.

RANK NAZIV 2013. ZA KOMBINIRANI 395 CENTAR TRANSPORT ZAGREB D.D. VODOSKOK D.D.

194.158.200

139.157.300

397

SPAČVA D.D.

160.546.000

UUHG-SMŽ

160.153.300 179.611.500

171.601.400

337

FERMOPROMET D.O.O.

184.237.800

ING-GRAD D.O.O.

165.947.000

399

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

400

SKLADGRADNJA D.O.O.

219

ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O.

36.587.400

339

221

ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D.D.

120.613.100

342

ADRIA ČELIK D.O.O.

120.989.300

343

TRGONOM D.O.O.

139.068.100

354

HRVATSKE CESTE D.O.O.

165.677.900

355

VODOVOD-OSIJEK D.O.O.

117.265.500

359

INTEREUROPA D.O.O.

164.732.700

360

KOESTLIN D.D.

189.955.700 158.570.400

233

BORIK D.D.

102.684.100

AURO DOMUS D.O.O.

174.543.700

257

HEINEKEN ADRIA D.O.O.

42.684.300

268

EURODUHAN D.D.

99.247.000

270

TELEGRA D.O.O.

276

PALIĆ AURUM D.O.O.

177.582.500 23.670.300

279

GOLD BOX D.O.O.

48.518.000

289

GOLD PARTNER D.O.O.

89.763.200

293

H-ABDUCO D.O.O.

46.991.000

302

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS D.O.O.

145.956.000

305

ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING DIONIČKO DRUŠTVO

175.063.000

312

RUDNAP ENERGIJA D.O.O.

362

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

369

KMAG D.O.O.

165.812.900

370

SCOTT BADER D.O.O.

181.852.900 158.558.600

373

ČAZMATRANS - NOVA D.O.O.

377

VEČERNJI LIST D.O.O.

189.171.100

381

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

194.162.700 164.832.900

382

SPORTINA D.O.O.

384

LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.

183.913.100

138.365.500

386

ASBISC-CR D.O.O.

191.952.700 182.087.500

323

PACIFIC FRUIT LIMITED D.O.O.

175.739.500

388

PREHRANA TRGOVINA D.D.

325

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

156.530.700

390

GEBRÜDER WEISS D.O.O.

330

WELLMAX D.O.O.

189.175.400

393

KVASAC D.O.O.

135.762.700

396 397

239

UKUPNI PRIHOD

43.264.100

94.329.400 190.089.000

Izvor: Boniteti.hr

Novi u skupini 400 najvećih u 2014. RANK NAZIV

UKUPNI PRIHOD

MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB D.D.

807.700.800

140

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

541.166.200

89

309

ARCO TRADING D.O.O.

UKUPNI PRIHOD 246.093.500

361

HELECTOR S. A.

312

PROENERGY D.O.O.

242.672.100

366

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

211.125.000

315

SMOKING D.O.O.

241.460.100

367

OMIAL NOVI D.O.O.

210.385.600

RANK NAZIV

RANK NAZIV

UKUPNI PRIHOD 212.503.000

147

INGRA D.D.

509.208.700

318

IKEA HRVATSKA D.O.O.

238.485.100

370

APIOS D.O.O.

209.746.700

189

STAR IMPORT D.O.O.

392.375.500

319

BENUSSI D.O.O.

238.447.800

378

DHL INTERNATIONAL D.O.O.

205.632.300

192

RADNIK D.D.

383.253.300

323

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

234.460.300

379

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

204.692.200

195

BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

333

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O.

227.721.700

380

P.S.C. ZAGREB D.O.O.

204.683.400

334

TIM KABEL D.O.O.

227.487.500

388

KANDIT D.O.O.

200.357.000

389

HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.

199.295.600

390

PGM RAGUSA D.D.

198.955.100

393

EZPADA D.O.O.

197.148.900

394

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

197.113.100

396

HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR D.O.O.

196.761.200

205

AQUAFILCRO D.O.O.

381.020.800 361.706.900

213

SANCTA DOMENICA D.O.O.

342.268.300

338

PROJEKTGRADNJA D.O.O.

225.885.700

238

SCAPUS D.O.O.

300.903.000

340

POMGRAD INŽENJERING D.O.O.

223.488.600

280

RWE ENERGIJA D.O.O.

268.434.300

341

VMD GRUPA D.O.O.

223.465.500

286

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

263.889.500

292

VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O.

262.346.300

306

BOMARK PAK D.O.O.

249.036.000

Izvor: Boniteti.hr

349

PET-PROM D.O.O.

218.163.300

350

INTER CARS D.O.O.

218.003.500

352

MARITIMAE REGIONIS D.O.O.

354

GRADATIN D.O.O.

217.051.500

397

BA - COM TRGOVINA D.O.O.

196.396.900

360

BOROVO D.D.

212.944.600

400

BMD STIL D.O.O.

194.304.700

217.412.300


RANG-LJESTVICA

30

Rang-ljestvica 400 najvećih 2014 BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2012.

2013.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

1

1

1

INA D.D.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 10

2

3

3

KONZUM D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1 A

3

2

2

HEP D.D.

ZAGREB

4

5

7

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

5

4

4

6

8

15

7

6

8

11

9 10

8.147

UKUPNI PRIHOD

25.442.703.500

11.886

13.454.641.100

ULICA GRADA VUKOVARA 37

447

11.438.198.800

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

7.514

7.062.828.800

HT D.D.

ZAGREB

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

4.728

6.228.471.000

PETROL D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H

716

5.151.065.800

5

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

2.166

3.968.495.900

9

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 25

1.878

3.798.516.800

10

11

PLODINE D.D.

RIJEKA

RUŽIĆEVA 29

3.025

3.416.052.500

13

16

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

VELIKA GORICA

KNEZA POSAVSKOG 53

1.486

3.274.918.500

11

7

8

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 41

8.435

3.217.451.800

12

14

13

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 1

1.064

3.019.137.500

3.041

3.000.871.300

13

16

18

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

VILA VELEBITA 6

14

69

240

PRVO PLINARSKO D.O.O.

VUKOVAR

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 27

15

9

6

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MAROHNIĆA 1

51

2.884.135.600

117

2.882.483.600

16

51

44

AGROKOR D.D.

ZAGREB

TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3

222

2.748.644.700

17

12

10

TISAK D.D.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 11 A

3.572

2.748.348.000

18

24

23

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

GOSPODARSKA ULICA 12

3.426

2.592.546.800

19

15

14

VINDIJA D.D.

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 6

1.014

2.575.334.000

20

19

21

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 69

21

18

12

PETROKEMIJA D.D.

KUTINA

ALEJA VUKOVAR 4

452

2.497.661.700

1.938

2.242.157.500

22

20

19

MEDIKA D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

346

2.229.871.700

23

23

25

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 50

2.642

2.211.519.200 2.190.644.500

24

25

29

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D.

VRBOVEC

ZAGREBAČKA 148

1.832

25

21

22

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

ZAGREB

FARKAŠA VUKOTINOVIĆA 2

7.967

2.114.164.200

26

26

33

TOMMY D.O.O.

SPLIT

DOMOVINSKOG RATA 93

2.217

2.064.909.900

128

2.032.210.400

27

28

38

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA OPATOVINA 36

28

22

26

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

ANTE STARČEVIĆA 32

2.983

1.957.916.000

29

32

36

BELJE D.D.

DARDA

SVETOG IVANA KRSTITELJA 1 A

1.437

1.952.438.800

30

17

17

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

LJUDEVITA POSAVSKOG 5

1.109

1.921.483.000

31

30

31

AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3

33

1.861.263.500

32

33

35

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

389

1.828.108.100

33

29

30

METRO CASH & CARRY D.O.O.

ZAGREB

JANKOMIR 31

886

1.787.313.500

34

34

32

DUKAT D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 9

916

1.711.878.200

35

27

28

PHOENIX FARMACIJA D.D.

ZAGREB

OZALJSKA 95

256

1.682.672.700

36

46

54

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 10

123

1.680.248.700 1.652.838.900

37

44

50

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA BB

119

38

38

45

BILLA D.O.O.

ZAGREB

RIJEČKA ULICA 12

1.459

1.638.867.400

39

37

37

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

BAŠTIJANOVA 52 A/IV.

1.156

1.631.432.200

40

35

34

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

BANI 75 B

915

1.591.934.500

41

31

39

HP D.D.

ZAGREB

NIKOLE JURIŠIĆA 13

9.055

1.586.673.300

42

39

42

HOPS D.O.O.

ZAGREB

KUPSKA 4

1.010

1.564.428.800

43

43

43

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDELJA

DR. FRANJE TUĐMANA 3

377

1.548.663.300

44

41

51

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ZAGREB

ŠIROLINA 4

211

1.510.463.400

45

40

41

TIFON D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 41 /XIII

484

1.509.054.000

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.


31

RANG-LJESTVICA

. iznosi u kn PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

RANG

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

7.685.525.900

1

631.335.900

5

21.193.410.100

5

11.476.303.600

4

2,48%

2,98%

30,21%

13.502.798.100

179.104.000

98

108.802.500

33

13.234.649.700

8

2.877.380.500

13

0,81%

0,82%

1,33%

1.338.997.500

2,48% 0,81%

723.250.700

11

1.218.972.300

1

32.777.869.500

3

23.113.054.400

2

10,66%

3,72%

6,32%

1.765.981.400

10,66%

0

14.226

620.061.300

6

16.494.202.300

6

1.338.364.600

27

8,78%

3,76%

0,00%

300

8,78% 18,15%

179.597.900

97

1.130.669.200

2

13.125.230.700

10

11.218.622.300

5

18,15%

8,61%

2,88%

1.032.624.800

729.670.300

10

37.648.700

106

1.747.865.900

53

662.178.900

61

0,73%

2,15%

14,17%

4.608.500

0,73%

0

14.226

915.022.900

3

9.230.828.100

11

-1.088.009.000

98484

23,06%

9,91%

0,00%

27.241.100

23,06%

2.861.272.300

2

586.050.800

7

8.911.004.600

12

4.085.587.300

10

15,43%

6,58%

75,33%

1.732.016.200

15,43%

0

14.226

41.422.200

95

2.992.432.100

26

413.398.600

104

1,21%

1,38%

0,00%

348.738.100

1,21%

0

14.226

108.635.200

34

3.676.011.800

23

2.480.788.200

14

3,32%

2,96%

0,00%

1.478.413.400

3,32%

1.220.600

4.054

40.336.300

99

16.322.892.500

7

6.782.739.700

8

1,25%

0,25%

0,04%

1.802.400

1,25%

95.617.100

188

60.753.100

63

3.888.859.000

19

694.260.900

54

2,01%

1,56%

3,17%

483.836.000

2,01%

0

14.226

0

62.637

2.690.636.700

29

1.412.265.800

26

0,00%

0,00%

0,00%

27.766.300

0,00%

0

14.226

128.718.100

27

1.002.508.700

108

193.491.700

240

4,46%

12,84%

0,00%

0

4,46%

0

14.226

15.635.000

271

935.959.500

116

196.770.700

237

0,54%

1,67%

0,00%

1.136.463.300

0,54%

3.328.400

2.381

551.632.800

8

22.136.620.100

4

4.346.653.400

9

20,07%

2,49%

0,12%

0

20,07%

29.576.400

536

15.675.300

270

981.365.700

111

263.387.200

173

0,57%

1,60%

1,08%

146.453.100

0,57%

2.541.083.600

3

0

62.637

1.505.974.700

64

599.184.500

73

0,00%

0,00%

98,01%

999.223.800

0,00%

105.090.200

165

16.598.500

256

1.992.848.300

42

710.304.400

51

0,64%

0,83%

4,08%

231.241.900

0,64%

93.928.300

193

33.698.100

115

819.998.700

137

204.474.300

229

1,35%

4,11%

3,76%

0

1,35%

1.553.778.000

4

0

62.637

1.576.937.600

61

326.833.600

137

0,00%

0,00%

69,30%

457.661.200

0,00%

2.697.900

2.680

61.468.500

61

1.798.650.900

51

449.518.900

103

2,76%

3,42%

0,12%

879.389.600

2,76%

0

14.226

0

62.637

1.234.630.500

81

209.801.600

223

0,00%

0,00%

0,00%

300.380.600

0,00%

255.744.700

70

72.540.500

54

1.819.974.100

50

633.061.200

66

3,31%

3,99%

11,67%

387.767.400

3,31%

38.421.800

443

111.840.200

32

2.138.806.300

38

1.413.548.600

25

5,29%

5,23%

1,82%

5.505.500

5,29%

1.275.700

3.963

59.096.000

67

862.585.600

129

148.655.300

331

2,86%

6,85%

0,06%

151.393.700

2,86%

0

14.226

15.968.200

268

369.881.700

334

16.135.100

2205

0,79%

4,32%

0,00%

361.580.500

0,79%

819.076.000

9

201.673.800

16

2.582.722.200

31

1.337.863.900

28

10,30%

7,81%

41,83%

505.144.300

10,30%

136.288.400

129

0

62.637

3.789.180.300

20

599.006.400

74

0,00%

0,00%

6,98%

105.705.400

0,00%

523.000

5.884

0

62.637

2.765.634.400

27

579.262.200

81

0,00%

0,00%

0,03%

228.362.100

0,00%

361.217.800

41

23.004.500

176

1.367.060.800

71

32.029.600

1267

1,24%

1,68%

19,41%

544.304.900

1,24%

24.710.600

633

0

62.637

435.763.500

266

13.512.300

2508

0,00%

0,00%

1,35%

826.539.900

0,00%

0

14.226

3.476.900

1.118

343.634.700

361

34.808.700

1169

0,19%

1,01%

0,00%

250.845.000

0,19%

154.699.200

117

63.708.400

58

1.882.619.800

47

1.161.031.600

35

3,72%

3,38%

9,04%

290.395.000

3,72%

17.485.000

822

0

62.637

1.075.415.100

97

298.783.700

152

0,00%

0,00%

1,04%

634.089.100

0,00%

553.410.000

23

18.136.800

225

893.620.400

125

248.459.800

185

1,08%

2,03%

32,94%

1.301.665.900

1,08%

2.574.600

2.764

42.969.000

90

300.038.400

411

121.579.000

391

2,60%

14,32%

0,16%

1.312.660.400

2,60%

0

14.226

0

62.637

441.264.600

264

92.776.800

477

0,00%

0,00%

0,00%

151.793.800

0,00% 3,20%

9.548.600

1.260

52.185.600

77

388.484.200

308

174.373.300

269

3,20%

13,43%

0,59%

337.095.100

1.001.621.200

5

7.547.600

517

853.927.800

130

356.175.300

122

0,47%

0,88%

62,92%

61.876.800

0,47%

69.470.300

263

84.129.100

45

1.573.241.700

62

691.431.800

56

5,30%

5,35%

4,38%

5.475.100

5,30%

100.728.200

173

265.205.300

13

5.804.701.700

14

3.986.529.500

11

16,95%

4,57%

6,44%

0

16,95%

1.707.400

3.440

18.757.100

214

1.059.891.000

99

90.777.400

487

1,21%

1,77%

0,11%

596.700.600

1,21%

0

14.226

0

62.637

45.018.663.400

2

20.540.556.600

3

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

14.226

16.629.700

255

632.256.800

181

376.585.700

115

1,10%

2,63%

0,00%

0

1,10%

Želite li saznati još više o pojedinim subjektima posjetite naše portale poslovna.hr & boniteti.hr


RANG-LJESTVICA

32

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

46

36

53

JAMNICA D.D.

ZAGREB

GETALDIĆEVA 3

1.205

1.505.293.800

47

45

40

ŽITO D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

494

1.483.641.600

48

70

59

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

5.224

1.473.097.900

49

47

48

HRT

ZAGREB

PRISAVLJE 3

2.992

1.395.996.000

50

48

27

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

KRAPINSKA 45

1.993

1.304.864.400

51

55

61

STUDENAC D.O.O.

OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17

2.007

1.255.698.900

52

42

49

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

98

1.251.822.300

53

49

52

KOKA D.D.

VARAŽDIN

JALKOVEČKA BB

1.547

1.239.028.200

54

52

60

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

55

63

69

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 18

2012.

2013.

UKUPNI PRIHOD

2014.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

124

1.227.286.600

1.355

1.223.904.300 1.180.654.400

56

53

55

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

UTINJSKA 40

273

57

60

66

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 9

615

1.177.439.800

58

61

65

KTC D.D.

KRIŽEVCI

NIKOLE TESLE 18

863

1.159.243.800

59

57

56

LEDO D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1 A

60

59

62

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.

VRGORAC

TEŽAČKA 13

1.017

1.157.320.800

850

1.105.161.500

61

80

92

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

STANCIJA KALIGARI 1

62

87

68

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 12

2.108

1.099.562.100

547

63

56

47

TDR D.O.O.

ROVINJ

OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

459

1.069.025.100 1.021.420.500

64

79

77

DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 4

565

1.006.935.100

65

75

74

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 11

1.905

1.004.918.700

66

68

73

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 44

223

943.147.500 933.997.100

67

120 136

STSI D.O.O.

ZAGREB

LOVINČIĆEVA 4

976

68

95

131

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

NADINSKA 29

778

917.754.500

69

67

75

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

ILICA 224

531

914.116.000

70

82

116

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 102

71

93

87

PEVEC D.D.

BJELOVAR

ANTE TRUMBIĆA 1 B

72

126

112

ADRIS GRUPA D.D.

ROVINJ

VLADIMIRA NAZORA 1

73

78

78

KRAŠ D.D.

ZAGREB

RAVNICE 48

445

912.213.000

1.006

911.738.900

35

893.499.000

1.429

891.072.500 882.925.800

74

65

63

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1

550

75

91

101

P P K D.D.

KARLOVAC

SELCE 33

476

869.749.500

76

54

67

TLM ALUMINIUM D.D.

ŠIBENIK

NARODNOG PREPORODA 12

479

869.536.300

77

137 207

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

KAPTOL 19

117

866.277.700

78

99

110

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 27

571

852.893.200

79

73

76

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

TRG KRALJA TOMISLAVA 11 /I

2.311

848.245.700 846.096.000

80

84

91

FINANCIJSKA AGENCIJA

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

2.998

81

81

82

JADROLINIJA

RIJEKA

RIVA 16

2.150

840.792.200

82

106 114

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

MURVICA

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 25

389

836.242.900 834.266.900

83

85

95

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

HEKTOROVIĆEVA 2

171

84

71

81

VIADUKT D.D.

ZAGREB

KRANJČEVIĆEVA 2

1.447

819.075.800

85

74

80

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SACHSOVA 1

472

818.499.400

86

102

46

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

FLACIUSOVA 1

1.599

814.995.800

87

62

100

ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

HEINZELOVA 70

88

97

108

MAISTRA D.D.

ROVINJ

OBALA VLADIMIRA NAZORA 6

89 3899 64076 MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB D.D. 90

88

85

5

813.368.100

1.288

808.091.700

VELIKA GORICA

FIZIRA RUDOLFA 1

104

807.700.800

FRANCK D.D.

ZAGREB

VODOVODNA 20

468

804.948.300

91

92

103

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 203

599

801.586.500

92

72

79

TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 4

502

784.717.100

93

104 183

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

SOBLINEČKA 55

755

781.624.200

94

101

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D.

RIJEKA

LIBURNIJSKA 3

1.296

778.203.800

24

95

77

71

BENETTON TEKSTIL D.O.O.

VINEŽ

VINEŽ 600

428

776.108.800

96

90

99

CEMEX HRVATSKA D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

FRANJE TUĐMANA 45

454

769.134.700


33

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

RANG

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

201.986.500

86

191.648.300

17

1.888.133.000

46

1.466.343.000

24

12,73%

10,15%

13,42%

252.114.800

12,73%

248.054.300

72

26.981.300

139

1.718.437.600

54

691.455.800

55

1,82%

1,57%

16,72%

67.963.100

1,82%

0

14.226

19.769.900

198

13.197.622.600

9

8.552.700.500

6

1,34%

0,15%

0,00%

49.804.800

1,34%

9.791.000

1.243

56.993.600

68

1.404.373.000

67

515.439.900

92

4,08%

4,06%

0,70%

111.648.600

4,08%

901.275.800

8

82.749.900

46

678.383.100

167

329.657.400

132

6,34%

12,20%

69,07%

423.311.600

6,34%

0

14.226

48.168.600

80

328.787.200

373

55.959.400

744

3,84%

14,65%

0,00%

3.426.100

3,84%

0

14.226

24.111.500

161

346.003.800

359

106.486.500

440

1,93%

6,97%

0,00%

0

1,93%

204.564.900

82

3.417.800

1.136

1.011.999.700

107

558.642.800

83

0,28%

0,34%

16,51%

263.494.800

0,28%

25.392.800

618

39.362.100

102

911.385.200

123

61.827.700

672

3,21%

4,32%

2,07%

320.833.900

3,21%

498.025.600

28

39.733.000

101

2.036.794.200

40

849.637.600

45

3,25%

1,95%

40,69%

192.840.100

3,25%

37.997.300

449

22.502.100

179

898.270.900

124

162.932.600

292

1,91%

2,51%

3,22%

522.030.400

1,91%

17.400

12.448

0

62.637

1.848.735.400

48

669.995.500

59

0,00%

0,00%

0,00%

128.710.100

0,00%

0

14.226

23.554.100

169

535.305.200

212

94.187.700

472

2,03%

4,40%

0,00%

769.400

2,03%

157.268.000

114

145.908.600

22

2.216.556.800

37

1.887.292.000

19

12,61%

6,58%

13,59%

472.235.000

12,61%

4.449.200

2.059

77.142.700

50

678.270.600

168

460.956.000

101

6,98%

11,37%

0,40%

0

6,98%

976.529.700

7

23.627.600

164

3.194.750.100

24

2.079.320.800

16

2,15%

0,74%

88,81%

48.323.400

2,15%

990.960.600

6

131.546.100

25

1.032.407.800

103

527.549.100

89

12,31%

12,74%

92,70%

402.182.100

12,31% 11,88%

280.124.400

61

121.339.600

28

1.695.789.200

56

813.036.500

47

11,88%

7,16%

27,42%

209.336.300

556.759.200

22

92.761.900

40

1.672.974.800

58

351.090.700

124

9,21%

5,54%

55,29%

11.348.900

9,21%

37.371.200

458

3.019.700

1.285

1.822.376.900

49

78.647.400

543

0,30%

0,17%

3,72%

0

0,30%

18.749.800

771

222.532.200

14

2.428.442.800

32

1.226.283.600

31

23,59%

9,16%

1,99%

88.082.000

23,59% 0,46%

283.849.700

60

4.294.300

899

536.114.900

211

189.713.000

248

0,46%

0,80%

30,39%

239.399.300

3.536.700

2.320

40.073.200

100

531.037.100

213

33.469.200

1211

4,37%

7,55%

0,39%

518.233.100

4,37%

90.054.500

204

163.745.800

19

675.015.900

169

257.502.400

179

17,91%

24,26%

9,85%

0

17,91% 2,84%

316.200

7.084

25.919.600

146

411.485.700

287

43.289.500

939

2,84%

6,30%

0,03%

10.040.100

401.300

6.494

14.974.000

283

656.133.600

174

231.698.700

197

1,64%

2,28%

0,04%

103.972.700

1,64%

1.078.100

4.334

675.128.300

4

7.841.314.900

13

7.061.990.000

7

75,56%

8,61%

0,12%

10.679.700

75,56%

336.969.500

48

14.078.500

301

1.053.756.100

100

568.904.200

82

1,58%

1,34%

37,82%

213.594.900

1,58% 4,26%

145.611.500

122

37.646.700

107

1.303.139.800

76

1.050.449.900

39

4,26%

2,89%

16,49%

297.590.100

8.427.200

1.373

16.365.000

259

258.307.400

472

138.929.700

346

1,88%

6,34%

0,97%

216.582.800

1,88%

622.474.700

14

0

62.637

692.328.400

162

276.416.700

167

0,00%

0,00%

71,59%

598.232.600

0,00%

94.739.500

190

18.811.800

213

603.220.200

187

61.983.900

671

2,17%

3,12%

10,94%

603.639.900

2,17%

1.584.500

3.562

47.417.000

82

318.979.500

385

242.139.300

190

5,56%

14,87%

0,19%

175.522.500

5,56%

330.412.800

50

0

62.637

1.902.127.800

45

18.735.400

1979

0,00%

0,00%

38,95%

0

0,00% 4,20%

55.000

10.781

35.568.400

112

1.760.869.500

52

1.548.720.000

21

4,20%

2,02%

0,01%

5.140.800

143.246.400

123

6.436.700

616

1.083.062.800

95

480.359.900

96

0,77%

0,59%

17,04%

0

0,77%

584.586.900

19

17.400

37.175

583.446.700

194

115.873.400

410

0,00%

0,00%

69,91%

360.645.700

0,00%

38.052.900

446

43.898.000

89

360.335.400

344

156.260.900

314

5,26%

12,18%

4,56%

509.000

5,26%

10.255.100

1.199

1.761.000

2.142

662.128.200

171

218.872.900

207

0,21%

0,27%

1,25%

109.570.900

0,21%

71.582.600

252

40.501.700

98

474.663.200

239

277.684.600

165

4,95%

8,53%

8,75%

53.753.100

4,95%

502.956.600

27

0

62.637

1.136.674.400

91

-514.732.000

98478

0,00%

0,00%

61,71%

264.332.000

0,00%

620.975.800

15

311.152.200

10

1.286.709.700

78

538.094.400

86

38,25%

24,18%

76,35%

27.800

38,25%

542.132.200

24

99.015.600

36

2.225.269.000

36

1.133.087.400

36

12,25%

4,45%

67,09%

79.296.600

12,25%

150.912.600

121

637.600

5.107

1.965.540.900

43

-28.630.700

98291

0,08%

0,03%

18,68%

6.612.400

0,08%

91.421.400

200

22.738.700

177

989.515.700

109

598.376.600

76

2,82%

2,30%

11,36%

149.718.500

2,82%

587.328.400

18

96.695.900

38

949.927.200

113

623.389.800

68

12,06%

10,18%

73,27%

332.390.600

12,06%

605.158.100

16

2.203.400

1.750

2.231.691.900

35

1.084.221.200

38

0,28%

0,10%

77,12%

0

0,28%

0

14.226

18.217.200

224

251.166.200

480

66.601.500

636

2,33%

7,25%

0,00%

108.013.500

2,33%

325.661.000

52

0

62.637

1.493.789.700

65

704.161.000

52

0,00%

0,00%

41,85%

173.329.400

0,00%

711.290.100

12

32.705.900

119

776.114.100

142

600.371.000

72

4,21%

4,21%

91,65%

511.648.500

4,21%

464.340.400

32

30.721.300

124

1.911.006.900

44

1.629.382.500

20

3,99%

1,61%

60,37%

135.781.000

3,99%


RANG-LJESTVICA

34

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2012.

2013.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

97

100 111

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 54

9

767.385.500

98

89

84

TE PLOMIN D.O.O.

PLOMIN LUKA

PLOMIN LUKA 50

0

751.761.500

99

83

115

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

MIŠEVEČKA 15 A

337

746.354.100

100

94

89

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 52 A

440

742.031.400

101 112 106

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 8

495

736.526.300

102 116 105

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 2

846

736.261.600

103 114

124

PORSCHE INTER AUTO D.O.O.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 21 -23

265

729.498.500

104 173

128

OSIJEK-KOTEKS D.D.

OSIJEK

ŠAMAČKA 11

332

728.680.700

105 124

130

ERSTE CARD CLUB D.O.O.

ZAGREB

PRAŠKA 5

240

707.519.100

106 117

129

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.

VELIKA GORICA

FIZIRA RUDOLFA 2

715

704.794.900

96

127

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 54

40

702.947.400

108 103 109

LESNINA H. D.O.O.

KUKULJANOVO

KUKULJANOVO 345

628

701.300.500

109 107 119

SAPONIA D.D.

OSIJEK

MATIJE GUPCA 2

808

698.236.900

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

DUBOVAC 22

347

695.243.800

111 181 75793 HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 43

2.777

690.766.400

112 127

134

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

MATOŠEVA 8

912

681.081.300

66

318

INAGIP D.O.O.

ZAGREB

ŠUBIĆEVA 29

43

680.108.000

114

76

86

TEHNIKA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 274

832

679.068.600

115

121 1185 PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

MEĐIMURSKA 4

107

110

113

98

104

2.110

672.375.300

116 118

113

AUTOZUBAK D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 117

443

650.048.700

117 113

118

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

DANICA 5

841

636.081.900

JGL D.D.

RIJEKA

SVILNO 20

720

634.412.300

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

DONJE SVETICE 127

706

622.890.300

118 105 126 119

58

58

120 109

96

KONČAR - KET D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

272

621.956.500

121 131

123

GRANOLIO D.D.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 5

167

620.854.800 619.693.700

86

72

BRODOMERKUR D.D.

SPLIT

POLJIČKA CESTA 35

483

123 134

125

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 1 H

424

619.187.200

124 129

138

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

RADNIČKA 5

614

614.729.800

125 115

64

606.280.600

122

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 G

198

126 154 185

PIK-VINKOVCI D.D.

VINKOVCI

MATIJE GUPCA 130

566

600.931.800

127 128

AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O.

VRANJIC

VRANJIČKI PUT 16

55

595.933.300

128 148 150

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

ULICA GRADA VERONE 3

129 125 146

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

MIRKA BOGOVIĆA 7

130 108 139

GP KRK D.D.

KRK

131 111

161

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

132 123

122

PLINACRO D.O.O.

133 132

135

134 119

98

120

896

595.743.100

1.698

587.395.400

STJEPANA RADIĆA 31

483

580.091.800

ZAGREB

ILICA 1 A

326

576.609.700

ZAGREB

SAVSKA CESTA 88 A

275

576.362.500

STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.

ŠENKOVEC

ZAGREBAČKA 6

210

570.322.200

CE-ZA-R D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 15

288

565.264.400

135 143 148

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 39

54

562.407.300

136 140 182

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

MILE BUDAKA 1

856

561.271.700

137 157

121

SLADORANA D.O.O.

ŽUPANJA

ŠEĆERANA 63

251

557.655.800

138 146

70

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 47

54

553.549.300

139 152

117

DUROPACK BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

VIJENAC S.H. GUTMANNA 30

387

544.816.900

140 1036 75793 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

ZAGREB

FOLNEGOVIĆEVA 1

141 169 180

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 16 C

E PLUS D.O.O.

541.166.200

304

540.784.300

SPLIT

PUT SUPAVLA 21

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

144 168 176

FIBIS D.O.O.

ZAGREB

MEDARSKA 69

82

523.168.200

145 139

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

ZAVRTNICA 17

114

519.848.300

146 177 223

AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25 C

228

514.763.200

147 618

INGRA D.D.

ZAGREB

ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4 B

8

509.208.700

142

50 6060 BRODOSPLIT D.D.

1.153

143 141

142

170

677

37

537.589.000

214

526.142.900


35

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

416.971.300

35

2.729.300

1.422

110.412.100

1.043

13.058.700

2591

0,36%

2,47%

54,34%

707.467.700

0,36%

0

14.226

3.092.300

1.260

415.405.600

281

195.310.100

238

0,41%

0,74%

0,00%

450.947.300

0,41% 0,00%

0

14.226

0

62.637

1.233.401.500

83

-139.902.000

98452

0,00%

0,00%

0,00%

0

7.712.500

1.462

8.505.700

469

322.240.700

381

90.802.200

486

1,15%

2,64%

1,04%

320.853.800

1,15%

563.558.600

21

27.259.100

137

564.509.900

203

225.701.100

201

3,70%

4,83%

76,52%

371.090.400

3,70%

3.245.300

2.419

13.520.100

315

695.622.800

159

225.522.200

202

1,84%

1,94%

0,44%

173.507.600

1,84%

27.351.900

579

0

62.637

103.072.200

1.106

47.888.400

842

0,00%

0,00%

3,75%

10.910.000

0,00%

3.308.200

2.385

395.468.000

9

307.955.000

402

6.595.600

4338

54,27%

128,42%

0,45%

6.346.600

54,27% 14,28%

6.345.200

1.621

101.043.800

35

3.724.351.800

21

635.960.700

64

14,28%

2,71%

0,90%

0

641.815.900

13

19.718.900

200

1.012.630.800

106

472.768.700

97

2,80%

1,95%

91,06%

81.049.900

2,80%

0

14.226

78.108.800

49

4.198.309.300

18

-3.930.929.200

98487

11,11%

1,86%

0,00%

0

11,11% 3,05%

5.957.200

1.692

21.384.200

186

945.309.200

114

550.270.300

85

3,05%

2,26%

0,85%

401.072.100

347.888.800

46

21.657.000

184

628.888.700

183

377.365.300

113

3,10%

3,44%

49,82%

299.788.900

3,10%

126.512.700

143

112.146.400

31

825.268.400

136

461.598.600

99

16,13%

13,59%

18,20%

133.822.000

16,13%

0

14.226

0

62.637

308.303.700

399

175.622.200

265

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

588.846.200

17

12.951.700

328

1.396.355.200

68

625.536.400

67

1,90%

0,93%

86,46%

13.422.000

1,90%

0

14.226

0

62.637

94.659.900

1.191

54.000

47037

0,00%

0,00%

0,00%

303.622.800

0,00%

11.736.400

1.086

1.158.500

3.035

1.014.040.200

105

336.472.300

127

0,17%

0,11%

1,73%

3.507.400

0,17%

1.067.800

4.347

91.436.100

42

516.824.600

218

290.449.200

157

13,60%

17,69%

0,16%

153.300

13,60%

1.319.700

3.908

1.283.600

2.763

598.387.800

190

376.644.700

114

0,20%

0,21%

0,20%

27.901.600

0,20%

265.264.000

67

61.018.000

62

931.448.500

117

603.164.400

71

9,59%

6,55%

41,70%

0

9,59%

386.814.700

39

17.957.300

229

1.034.816.300

102

393.217.800

110

2,83%

1,74%

60,97%

189.644.200

2,83%

0

14.226

91.453.300

41

441.494.000

262

301.731.700

150

14,68%

20,71%

0,00%

0

14,68%

74.511.700

243

9.723.400

426

418.783.700

278

89.852.000

491

1,56%

2,32%

11,98%

6.631.600

1,56%

47.447.300

381

0

62.637

774.409.600

143

163.689.200

290

0,00%

0,00%

7,64%

54.677.300

0,00% 0,00%

2.527.600

2.797

0

62.637

644.519.000

176

208.963.100

225

0,00%

0,00%

0,41%

123.274.000

1.283.100

3.950

25.343.300

151

345.617.400

360

85.424.800

511

4,09%

7,33%

0,21%

8.186.100

4,09%

509.923.100

26

18.115.500

226

327.579.800

377

60.486.600

690

2,95%

5,53%

82,95%

0

2,95% 0,00%

323.342.100

53

0

62.637

1.234.325.200

82

635.216.000

65

0,00%

0,00%

53,33%

207.652.900

18.393.200

787

5.488.900

720

1.175.013.900

89

261.192.800

176

0,91%

0,47%

3,06%

15.364.400

0,91%

437.035.000

34

4.980.000

778

287.277.200

425

40.411.100

1013

0,84%

1,73%

73,34%

630.400

0,84%

579.285.200

20

56.195.700

69

681.358.300

166

496.098.800

94

9,43%

8,25%

97,24%

419.803.800

9,43%

534.675.900

25

150.189.200

21

695.047.200

160

467.446.500

98

25,57%

21,61%

91,02%

56.373.000

25,57%

53.609.200

335

345.400

8.308

374.579.600

327

80.694.600

529

0,06%

0,09%

9,24%

55.986.300

0,06%

607.800

5.537

23.161.300

174

182.942.800

657

95.455.400

465

4,02%

12,66%

0,11%

0

4,02%

0

14.226

113.810.300

30

4.380.456.400

17

2.443.707.200

15

19,75%

2,60%

0,00%

133.300

19,75%

38.785.800

440

14.892.400

285

292.974.100

420

128.588.000

372

2,61%

5,08%

6,80%

0

2,61%

303.467.700

56

0

62.637

410.376.300

289

160.477.900

296

0,00%

0,00%

53,69%

16.042.300

0,00% 3,05%

369.957.900

40

17.132.900

244

123.891.700

943

24.093.400

1598

3,05%

13,83%

65,78%

0

466.287.200

31

38.448.300

104

395.746.900

300

212.564.700

218

6,85%

9,72%

83,08%

212.129.800

6,85%

341.269.500

47

0

62.637

754.362.800

148

217.572.600

208

0,00%

0,00%

61,20%

152.481.200

0,00%

0

14.226

8.325.500

479

144.978.400

831

40.591.000

1011

1,50%

5,74%

0,00%

0

1,50%

334.549.900

49

75.794.600

51

485.386.600

234

128.384.500

373

13,91%

15,62%

61,41%

187.674.400

13,91%

0

14.226

664.900

4.919

4.909.357.000

15

1.973.985.900

17

0,12%

0,01%

0,00%

0

0,12%

39.565.100

431

2.053.400

1.874

197.832.800

618

25.534.300

1527

0,38%

1,04%

7,32%

237.061.200

0,38%

263.190.500

69

0

62.637

1.681.861.100

57

1.086.289.300

37

0,00%

0,00%

48,96%

38.868.100

0,00%

266.538.300

66

0

62.637

136.069.900

885

-87.257.900

98430

0,00%

0,00%

50,66%

351.790.000

0,00%

0

14.226

970.200

3.568

100.563.600

1.126

19.951.000

1878

0,19%

0,96%

0,00%

5.139.600

0,19%

285.819.300

59

52.277.400

76

165.250.600

733

67.335.300

625

10,06%

31,64%

54,98%

195.843.100

10,06%

28.613.800

554

38.622.500

103

178.855.100

679

98.922.500

460

7,50%

21,59%

5,56%

122.152.600

7,50%

37.381.800

457

5.698.900

693

763.890.200

146

70.627.500

601

1,12%

0,75%

7,34%

0

1,12%


RANG-LJESTVICA

36

2012.

148 153

157

2014.

2013.

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

UKUPNI PRIHOD

COMBIS D.O.O.

ZAGREB

BAŠTIJANOVA 52 A

354

506.228.200

149 138 133

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

BANI 75 A

210

502.306.400

150 149

137

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

BANI 110

31

502.230.200

151 165

171

P. P. C. BUZET D.O.O.

JURIČIĆI

MOST 24

1.242

499.409.700

152 135

143

ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 115

824

493.848.300

153 151

165

BOSO D.O.O.

VINKOVCI

HANSA DIETRICHA GENSCHERA 22 B

810

491.384.000

154 145

152

PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

RADE KONČARA 12

941

491.000.200

155 156 147

JANAF D.D.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

372

489.814.500

156 130 102

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

FRANKOPANSKA 99

274

486.250.000

157 158 154

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 1

123

485.548.500

158 144 153

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 72

1.285

484.270.600

159 159 208

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

KRČKA 18 D

1.024

482.495.200

160 167

158

INOVINE D.D.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 27

161 155

94

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

162

171

186

DIV D.O.O.

BOBOVICA

BOBOVICA 10 A

593

464.074.800

163

64

83

SIEMENS D.D.

ZAGREB

HEINZELOVA 70 A

291

454.522.600

164 164

151

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

854

452.340.100

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 48

170

450.356.400

165 136 155

785

469.622.100

1

469.344.000

166 494

57

ABS SISAK D.O.O.

SISAK

BRAĆE KAVURIĆ 12

204

447.957.300

167 172

167

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

937

445.590.400

168 162 160

ISTRATURIST UMAG D.D.

UMAG

JADRANSKA 66

861

441.909.100

169 183 168

FLIBA D.O.O.

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 5

342

437.456.500

170 199

211

GRAND AUTO D.O.O.

ZAGREB

LJUBLJANSKA AVENIJA 4

107

437.169.800

171 186

174

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 A

79

431.914.500

172 163 156

VUPIK D.D.

VUKOVAR

SAJMIŠTE 113 C

425

426.405.900

173 197 206

ABB D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

180

420.100.600

174 174

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

ŽRTAVA FAŠIZMA 2 A

702

418.921.600

169

175 198 199

SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

INDUSTRIJSKA 5

321

416.016.900

176 182 177

GRAĐA D.D.

SOLIN

VRANJIČKI PUT 2

437

413.860.600

177 187 184

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

SAVSKI GAJ 13. PUT 6

474

413.613.900

178 196 200

LONIA D.D.

KUTINA

VINKOVAČKA 2

876

411.768.600

179 189 209

ADRIA OIL D.O.O.

SPINČIĆI

SPINČIĆI 38

102

406.862.300

180 166 166

HEP-PLIN D.O.O.

OSIJEK

CARA HADRIJANA 7

140

404.954.700

181 147

BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

MILE BUDAKA 1

1.222

402.690.300

182 208 253

MLIN I PEKARE D.O.O.

SISAK

KRALJA ZVONIMIRA 24

183 226 260

HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 11 B

184 192

149

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

DR. ANTE STARČEVIĆA 24

185 209 189

178

NAŠICECEMENT D.D.

NAŠICE

TAJNOVAC 1

186 176

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 287

187 223 224

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

188 142 140

GAVRILOVIĆ D.O.O.

162

919

400.523.900

65

399.364.800

62

398.573.500

273

397.420.400

7

395.592.300

MAJSTORSKA 9

694

395.169.300

537

394.182.000

47

392.375.500 388.536.100

PETRINJA

GAVRILOVIĆEV TRG 1

189 2857 75793 STAR IMPORT D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5

190 287 784

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

MASARYKOV PUT 20

644

191 194

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

RIBARSKA 1

561

387.003.700

192 434 422

RADNIK D.D.

KRIŽEVCI

KRALJA TOMISLAVA 45

352

383.253.300

193 160 298

ELKA D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 1

287

383.102.600

194 215

MLINAR D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 228 C

924

381.239.700

218

234

195 84778 75793 BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

ZAGREB

SAVSKA CESTA 106

28

381.020.800

196 204 230

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

MALI TABOR 40 /1

436

380.638.000

197 224

ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O.

ZAJCI

ZAJCI

113

379.089.700

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

GARIĆGRADSKA 18

187

377.125.300

219

198 202 222


37

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

33.793.800

RANG

492

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

16.233.700

264

234.372.000

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

514

119.960.100

398

3,21%

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

6,93%

6,68%

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

103.794.400

3,21% 0,00%

51.345.400

360

0

62.637

508.046.200

224

-37.333.600

98345

0,00%

0,00%

10,22%

11.202.600

7.345.400

1.502

12.915.400

329

92.299.100

1.223

40.170.700

1024

2,57%

13,99%

1,46%

376.870.600

2,57%

478.257.500

29

0

62.637

308.046.700

401

-70.035.700

98414

0,00%

0,00%

95,76%

275.429.700

0,00%

453.000.000

33

29.354.600

128

414.312.500

283

334.977.100

129

5,94%

7,09%

91,73%

234.138.900

5,94%

0

14.226

5.100.000

759

213.562.800

571

33.250.700

1224

1,04%

2,39%

0,00%

0

1,04%

401.557.200

37

88.618.200

44

2.371.410.200

33

1.521.763.200

23

18,05%

3,74%

81,78%

12.491.200

18,05%

275.319.600

62

114.409.200

29

3.677.295.800

22

3.430.429.300

12

23,36%

3,11%

56,21%

512.900

23,36%

156.002.100

116

0

62.637

929.200.400

118

399.803.800

109

0,00%

0,00%

32,08%

0

0,00%

56.476.100

318

13.798.300

313

84.744.500

1.315

40.787.500

1004

2,84%

16,28%

11,63%

231.483.400

2,84%

0

14.226

16.302.300

263

213.556.400

572

63.727.700

660

3,37%

7,63%

0,00%

0

3,37%

0

14.226

303.098.300

11

348.602.700

358

311.098.300

145

62,82%

86,95%

0,00%

0

62,82%

3.603.800

2.300

0

62.637

98.131.200

1.155

18.002.200

2046

0,00%

0,00%

0,77%

0

0,00%

468.136.300

30

2.381.600

1.616

32.009.900

3.117

5.264.600

5107

0,51%

7,44%

99,74%

463.571.800

0,51% 16,21%

190.272.400

90

75.217.700

52

1.316.872.300

74

685.086.000

57

16,21%

5,71%

41,00%

234.279.300

60.406.000

301

35.683.200

111

298.820.100

413

143.231.400

338

7,85%

11,94%

13,29%

196.308.300

7,85%

361.174.900

42

53.569.300

74

371.675.400

332

159.534.300

299

11,84%

14,41%

79,85%

105.730.600

11,84%

183.503.500

95

14.067.400

302

476.989.800

237

301.907.900

149

3,12%

2,95%

40,75%

425.018.100

3,12%

412.713.400

36

0

62.637

481.399.700

236

184.470.300

257

0,00%

0,00%

92,13%

212.556.000

0,00%

0

14.226

23.131.300

175

420.166.900

277

256.415.500

181

5,19%

5,51%

0,00%

0

5,19%

326.468.300

51

45.479.000

87

1.377.683.700

70

893.077.700

43

10,29%

3,30%

73,88%

760.200

10,29%

2.160.700

3.036

9.165.400

444

427.030.800

272

213.909.300

215

2,10%

2,15%

0,49%

208.673.200

2,10%

0

14.226

4.402.000

875

233.546.900

518

9.195.900

3393

1,01%

1,88%

0,00%

0

1,01%

35.978.700

472

6.952.400

559

501.993.200

228

127.802.700

374

1,61%

1,38%

8,33%

0

1,61%

749.800

5.078

0

62.637

1.426.489.600

66

767.549.800

50

0,00%

0,00%

0,18%

19.103.200

0,00%

203.694.700

84

1.166.500

3.020

200.427.300

609

4.985.800

5319

0,28%

0,58%

48,49%

236.815.200

0,28%

954.400

4.572

12.128.800

351

138.955.900

869

70.896.300

600

2,90%

8,73%

0,23%

0

2,90%

394.651.500

38

13.405.800

319

381.158.500

316

186.343.800

252

3,22%

3,52%

94,86%

0

3,22%

0

14.226

4.742.300

820

281.583.400

437

5.619.800

4864

1,15%

1,68%

0,00%

84.714.300

1,15%

548.400

5.753

11.321.100

371

482.800.700

235

412.040.300

105

2,74%

2,34%

0,13%

78.068.700

2,74%

0

14.226

376.300

7.807

166.058.900

729

69.303.300

613

0,09%

0,23%

0,00%

1.208.500

0,09%

0

14.226

2.524.100

1.531

145.804.900

826

40.374.700

1016

0,62%

1,73%

0,00%

0

0,62%

0

14.226

3.763.400

1.044

396.095.500

298

-5.939.200

97685

0,93%

0,95%

0,00%

0

0,93%

355.213.500

44

3.865.500

1.017

278.592.900

442

150.979.200

325

0,96%

1,39%

88,21%

32.945.900

0,96%

380.700

6.615

1.669.800

2.224

136.827.200

881

50.777.500

808

0,42%

1,22%

0,10%

0

0,42%

192.570.800

89

0

62.637

164.750.700

734

70.281.400

603

0,00%

0,00%

48,22%

317.040.800

0,00% 0,00%

246.830.800

73

0

62.637

985.308.500

110

666.682.200

60

0,00%

0,00%

61,93%

0

164.109.100

109

2.152.400

1.788

706.511.100

155

231.648.800

198

0,54%

0,30%

41,29%

82.572.300

0,54%

0

14.226

171.253.100

18

2.358.081.000

34

1.283.652.500

30

43,29%

7,26%

0,00%

0

43,29%

0

14.226

12.350.200

343

138.989.300

868

79.794.700

535

3,13%

8,89%

0,00%

0

3,13%

55.834.300

321

19.025.400

210

836.091.900

135

319.898.200

142

4,83%

2,28%

14,16%

106.596.600

4,83%

0

14.226

4.178.200

929

145.635.900

827

23.921.600

1608

1,06%

2,87%

0,00%

0

1,06%

0

14.226

38.064.300

105

1.295.562.400

77

587.087.200

80

9,80%

2,94%

0,00%

0

9,80%

0

14.226

0

62.637

413.910.800

285

70.380.400

602

0,00%

0,00%

0,00%

12.964.600

0,00%

0

14.226

20.317.700

194

245.844.100

489

175.151.200

266

5,30%

8,26%

0,00%

4.185.300

5,30%

286.167.700

57

0

62.637

125.336.100

935

-43.935.300

98366

0,00%

0,00%

74,70%

267.827.700

0,00%

14.258.000

945

45.224.300

88

634.684.600

180

328.463.100

134

11,86%

7,13%

3,74%

10.217.300

11,86%

0

14.226

29.212.100

130

571.187.800

201

29.212.100

1361

7,67%

5,11%

0,00%

18.127.900

7,67%

354.038.000

45

59.264.100

66

295.483.000

416

217.548.700

209

15,57%

20,06%

93,01%

170.356.300

15,57%

285.827.400

58

5.434.200

724

574.047.200

197

515.739.600

91

1,43%

0,95%

75,40%

124.953.900

1,43%

81.132.200

222

0

62.637

282.055.800

433

41.259.000

986

0,00%

0,00%

21,51%

0

0,00%


RANG-LJESTVICA

38

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2012.

2013.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

199 201 191

FERO-TERM D.O.O.

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 17

375

370.354.400

200 253 272

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D.D.

RIJEKA

MARTINŠĆICA BB

522

366.113.000

201 216

238

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H

163

365.981.700

202 211

216

JEDINSTVO D.D.

MIHALJEKOV JAREK

MIHALJEKOV JAREK 33

470

365.328.100

203 231

210

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 6

567

364.286.800

CEDEVITA D.O.O.

204 220 188

ZAGREB

PLANINSKA 15

288

361.845.200

205 485 1088 AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

MILANA PRPIĆA 114

242

361.706.900

206 210 204

NOVA TV D.D.

ZAGREB

REMETINEČKA CESTA 139

307

360.449.200

207 193

357.804.100

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26 /4

85

208 180 179

STANIĆ D.O.O.

KERESTINEC

KERESTINEČKA CESTA 57 A

374

357.111.500

209 205 195

STRIDON-PROMET D.O.O.

DUGO SELO

ZAGREBAČKA 108

280

356.940.400

213

MEGGLE HRVATSKA D.O.O.

OSIJEK

ZELENO POLJE 34

198

353.545.700

RIBOLA D.O.O.

KAŠTEL LUKŠIĆ

BARDEJOVSKA 25

432

350.022.800

212 200 215

KING ICT D.O.O.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 10

207

349.952.300

213 484 619

SANCTA DOMENICA D.O.O.

SVETA NEDELJA

DR. FRANJE TUĐMANA 69

60

342.268.300

280

341.316.400

210

172

214

211 285 406

214

229

GUMIIMPEX - GRP D.D.

VARAŽDIN

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 64 C

215 175

181

BINA - ISTRA D.D.

VRANJA

ZRINŠĆAK 57

216 170

159

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

SVETA NEDELJA

GOSPODARSKA 9

217 195 202

PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O.

ČAKOVEC

RUDOLFA STEINERA 7

677

340.678.000

218 188 263

ROBERTO PLUS D.O.O.

VELIKO POLJE

VELIKOPOLJSKA ULICA 42

88

335.326.500

219 304 266

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA GOSPIĆA 1 A

378

329.290.500

220 161

214

341.187.600

59

340.775.600

ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.

VARAŽDIN

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 49

643

327.639.800

221 294 262

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

ULICA REPUBLIKE ITALIJE 3

549

325.683.100

222 335 279

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

191

323.918.500

223 298 375

JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 34

224 230 173

DANICA D.O.O.

KOPRIVNICA

ĐELEKOVEČKA CESTA 21

225 222 196

PEUGEOT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

BANI 75

34

317.478.700

226 218

231

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

460

315.950.900

227 240 249

ARENATURIST D.D.

PULA

SMAREGLINA 3

599

315.535.200

228 238 205

OSATINA GRUPA D.O.O.

SEMELJCI

KRALJA TOMISLAVA 91

272

314.488.900

229 254

TOKIĆ D.O.O.

SESVETE

VINOGORSKA 49

238

314.204.500

230 249 236

CITROËN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

BANI 75

61

314.190.700

231 110

97

GORUP D.O.O.

TOMAŠEVEC

TOMAŠEVEC 2

49

311.116.300

212

175

KUTJEVO D.D.

KUTJEVO

KRALJA TOMISLAVA 1

707

310.517.700

233 184 201

ATLAS D.D.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 19

237

308.550.900

234 237 235

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 310

214

307.886.400

235 275 384

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 22 D

105

306.971.200

236 241

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

TRG MARŠALA TITA 8 /II

3.508

304.484.800

AGENCIJA ALAN D.O.O.

ZAGREB

NIKE GRŠKOVIĆA 15

238 78659 70485 SCAPUS D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

239 251 299

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26 /9

240 273 243

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

241 262 258

AGIT D.O.O.

ZAGREB

242 185 163

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

TRG MARKA MARULIĆA 18

243 232 197

BADEL 1862 D.D.

ZAGREB

VLAŠKA 116

244 203 220

RECRO D.D.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

245 243 203

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

DANICA 3

246 306 310

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 54

18

294.573.000

247 236 241

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 26

366

294.482.800

248 296 333

UNILINE D.O.O.

PULA

DOBRICHEVA 16

127

293.393.100

249 252 274

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

RUDEŠKA CESTA 87 A

617

292.612.900

232

90

9

271

212

237 227 909

20

318.773.800

508

318.576.800

19

301.809.400

0

300.903.000

51

300.394.900

FOLNEGOVIĆEVA 12

114

300.329.000

HEINZELOVA 51

126

297.963.300

62

297.503.600

490

295.665.100

58

295.398.600

309

294.685.900


39

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

991.900

4.496

28.282.000

136

381.266.200

315

189.455.200

249

7,64%

7,42%

0,27%

183.388.700

7,64%

317.845.100

55

478.600

6.397

414.042.600

284

193.440.000

241

0,13%

0,12%

86,82%

50.552.800

0,13%

0

14.226

5.555.400

709

109.063.100

1.058

25.136.100

1546

1,52%

5,09%

0,00%

239.774.700

1,52%

209.889.000

79

53.923.900

73

374.789.100

325

286.328.200

162

14,76%

14,39%

57,45%

46.444.500

14,76%

50.975.500

362

1.023.000

3.397

240.903.500

497

42.965.600

944

0,28%

0,42%

13,99%

109.016.800

0,28%

159.553.700

112

68.475.100

56

369.181.900

335

285.274.800

163

18,92%

18,55%

44,09%

60.203.700

18,92%

359.712.000

43

14.260.900

292

158.582.100

768

75.935.800

567

3,94%

8,99%

99,45%

322.018.000

3,94%

2.526.200

2.800

5.988.700

664

384.826.100

312

73.601.200

584

1,66%

1,56%

0,70%

60.794.600

1,66%

1.517.100

3.621

0

62.637

210.987.300

582

44.996.300

894

0,00%

0,00%

0,42%

249.480.000

0,00%

5.200.100

1.842

0

62.637

161.193.900

751

44.848.800

898

0,00%

0,00%

1,46%

187.435.300

0,00%

0

14.226

6.962.400

558

205.117.800

594

42.169.600

961

1,95%

3,39%

0,00%

11.416.800

1,95%

22.699.200

674

119.600

16.487

190.650.100

645

53.953.500

764

0,03%

0,06%

6,42%

87.053.200

0,03%

469.900

6.122

14.549.200

290

141.442.700

853

30.404.200

1311

4,16%

10,29%

0,13%

202.300

4,16%

37.442.700

456

4.722.500

823

274.038.700

449

150.570.300

326

1,35%

1,72%

10,70%

96.167.800

1,35%

204.505.200

83

9.710.300

427

68.774.100

1.566

11.880.300

2777

2,84%

14,12%

59,75%

296.833.600

2,84%

51.539.900

358

41.225.800

96

375.891.700

321

209.049.700

224

12,08%

10,97%

15,10%

184.502.800

12,08%

0

14.226

3.911.500

1.006

4.698.983.600

16

-1.094.730.000

98485

1,15%

0,08%

0,00%

0

1,15%

106.399.500

163

1.234.700

2.857

138.063.900

875

32.287.800

1257

0,36%

0,89%

31,22%

286.943.700

0,36%

8.947.400

1.314

3.965.600

985

223.265.600

545

130.676.200

365

1,16%

1,78%

2,63%

63.237.800

1,16%

0

14.226

0

62.637

185.419.900

650

-11.806.700

98042

0,00%

0,00%

0,00%

8.678.700

0,00%

6.460.800

1.606

0

62.637

474.158.600

240

225.782.500

200

0,00%

0,00%

1,96%

0

0,00%

4.995.600

1.906

0

62.637

374.702.200

326

-147.048.500

98458

0,00%

0,00%

1,52%

22.802.300

0,00%

318.049.700

54

55.672.700

70

447.006.400

257

367.807.300

118

17,09%

12,45%

97,66%

224.137.900

17,09% 39,96%

8.754.400

1.335

129.437.600

26

324.543.800

379

-13.248.100

98084

39,96%

39,88%

2,70%

7.806.600

20.325.700

740

827.300

4.102

73.459.500

1.483

26.238.200

1491

0,26%

1,13%

6,38%

29.218.400

0,26%

64.365.400

280

0

62.637

239.436.600

501

35.273.800

1154

0,00%

0,00%

20,20%

102.372.000

0,00%

0

14.226

1.759.500

2.144

91.580.800

1.237

14.857.000

2359

0,55%

1,92%

0,00%

251.039.500

0,55%

186.764.000

93

24.607.200

158

321.745.700

382

114.586.900

418

7,79%

7,65%

59,11%

89.671.100

7,79%

0

14.226

0

62.637

1.227.015.900

85

684.699.100

58

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

29.380.900

539

3.455.700

1.123

375.681.400

322

57.740.800

726

1,10%

0,92%

9,34%

32.558.500

1,10%

7.617.900

1.474

23.671.600

163

303.553.700

408

167.174.300

281

7,53%

7,80%

2,42%

195.055.300

7,53%

107.100

9.505

2.710.900

1.433

76.217.300

1.437

8.088.100

3730

0,86%

3,56%

0,03%

220.131.100

0,86%

10.810.000

1.143

0

62.637

234.615.600

511

-27.641.700

98282

0,00%

0,00%

3,47%

0

0,00%

47.549.900

379

747.400

4.470

543.868.900

209

292.215.200

155

0,24%

0,14%

15,31%

17.083.000

0,24% 0,00%

164.271.100

108

0

62.637

223.622.800

541

-337.853.300

98472

0,00%

0,00%

53,24%

0

1.177.400

4.133

9.292.900

441

219.696.700

558

130.571.500

366

3,02%

4,23%

0,38%

117.435.000

3,02%

114.957.900

153

6.945.200

561

51.930.300

2.018

19.822.200

1883

2,26%

13,37%

37,45%

1.677.900

2,26%

475.300

6.096

24.066.900

162

181.232.100

666

54.188.900

763

7,90%

13,28%

0,16%

0

7,90%

273.141.300

64

79.681.800

47

180.504.000

670

151.113.300

324

26,40%

44,14%

90,50%

22.149.600

26,40%

0

14.226

300.630.400

12

306.906.700

404

306.827.300

146

99,91%

97,95%

0,00%

109.200

99,91%

32.080.500

509

1.830.000

2.080

114.254.100

1.007

37.813.500

1077

0,61%

1,60%

10,68%

259.022.100

0,61%

2.243.300

2.982

6.610.700

599

98.277.900

1.154

80.327.400

531

2,20%

6,73%

0,75%

231.300.300

2,20%

54.799.600

328

2.569.500

1.508

117.996.500

980

-40.066.100

98354

0,86%

2,18%

18,39%

0

0,86%

263.247.800

68

921.100

3.745

101.303.700

1.120

53.840.200

766

0,31%

0,91%

88,49%

0

0,31%

51.468.200

359

643.500

5.061

681.689.300

165

-50.282.700

98378

0,22%

0,09%

17,41%

53.045.600

0,22%

8.851.700

1.323

818.500

4.159

146.608.500

821

44.745.300

902

0,28%

0,56%

3,00%

265.433.000

0,28%

52.023.500

351

1.474.400

2.476

341.679.600

365

192.273.700

243

0,50%

0,43%

17,65%

124.449.700

0,50%

125.727.900

144

25.084.600

154

183.957.000

654

64.763.200

653

8,52%

13,64%

42,68%

223.371.600

8,52%

0

14.226

18.019.000

227

51.487.700

2.030

18.119.000

2032

6,12%

35,00%

0,00%

0

6,12%

184.386.900

94

6.063.900

656

43.596.400

2.387

20.257.500

1848

2,07%

13,91%

62,85%

34.421.600

2,07%

0

14.226

25.222.700

153

220.949.600

550

152.257.300

321

8,62%

11,42%

0,00%

6.290.000

8,62%


RANG-LJESTVICA

40

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2012.

2013.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

250 319 485

HEP-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

251 261 256

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

ZAGREB

V RAVNICE 6

UKUPNI PRIHOD

69

292.347.100

443

291.638.100

252 190 248

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

ZAGREB

GARIĆGRADSKA 18

253 290 335

FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 23

254 346 495

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

255 234 228

KIM D.O.O.

KARLOVAC

256 379 489

CROMARIS D.D.

ZADAR

GAŽENIČKA CESTA 4 B

285

287.753.900

ČEPIN

ULICA GRADA VUKOVARA 18

141

286.468.500

257 375 1501 TUČ D.D.

8

291.629.100

248

290.741.300

ZASTAVNICE 25 C

36

289.966.300

MEKUŠANSKA CESTA 51

96

289.020.300

258 437 316

ADRIATICA DUNAV D.O.O.

VUKOVAR

VINKOVAČKA 56

53

285.328.200

259 248 233

UNEX MEDIA D.O.O.

ZAGREB

ILICA 26

37

283.603.300

260 259 237

DRAVA INTERNATIONAL D.O.O.

OSIJEK

STJEPANA RADIĆA 15

430

282.872.100

261 265 269

CALUCEM D.O.O.

PULA

REVELANTEOVA 4

151

280.126.000

262 267 289

RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

KRAPINSKA 45

233

279.857.700

263 228 221

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

400

279.852.100

264 245 270

ETRADEX D.O.O.

KUKURINI

BENAZIĆI 99

68

279.264.400

265 282 7873 JADROPLOV D.D.

SPLIT

BRANIMIROVA OBALA 16

47

279.042.900

266 274 293

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

ULICA 103. BRIGADE 8

457

278.787.000

267 320 277

MUCIĆ & CO D.O.O.

DUGOPOLJE

IV. GARDIJSKE BRIGADE 5

141

277.807.200

268 258 323

LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.

OPATIJA

MARŠALA TITA 198

602

277.804.600

269 283 354

SOLARIS D.D.

ŠIBENIK

HOTELI SOLARIS 86

591

277.541.800

270 314 854

CAPTURA D.O.O.

ZAGREB

KARLOVAČKA CESTA 36 B

396

277.412.200 277.372.800

271 255 239

LJEKARNE PRIMA PHARME

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

324

272 260 569

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRIGORJE BRDOVEČKO

NOVA CESTA 60

172

275.337.400

273 347 302

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

ZAGREB

I. ORANIČKI ODVOJAK 4

35

275.297.900

274 235 251

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2

27

274.499.300

275 244 226

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

KRALJA DRŽISLAVA 6

303

274.425.200

276 303 304

KOZMO D.O.O.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1 A

431

272.780.100

277 246

BRODOKOMERC NOVA D.O.O.

RIJEKA

JELAČIĆEV TRG 4

560

272.711.800 269.793.200

217

278 292 300

KNAUF INSULATION D.O.O.

NOVI MAROF

VARAŽDINSKA 140

183

279 301 290

C.I.A.K. D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 3 /1

155

268.741.700

280 1034 4442 RWE ENERGIJA D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

25

268.434.300

281 311 367

AGROFRUCTUS D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI 6

97

268.040.400

282 122

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

ILICA 1 A

156

267.958.900

283 374 430

EMERSON D.O.O.

ZAGREB

SELSKA CESTA 93

117

267.585.800

284 206 288

GIP PIONIR D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA CESTA 145 B

77

265.775.300

285 229 254

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

IVANIĆ-GRAD

ETANSKA CESTA 8

286 75429 75793 MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 80

287 242 327

COLAS HRVATSKA D.D.

VARAŽDIN

288 286 276

TRGOSTIL D.D.

DONJA STUBICA

289 387 389

LOGISTA D.O.O.

290 271

312

291 317

381

93

679

265.427.100

7

263.889.500

MEĐIMURSKA 26

238

263.856.800

TOPLIČKA CESTA 16

427

263.708.400

RIJEKA

MILUTINA BARAČA 5

71

263.575.600

ZAGREB-MONTAŽA D.O.O.

ZAGREB

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

63

262.836.600

LPT D.O.O.

PRELOG

HRUPINE 4

292 1927 1835 VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2 A

310

262.419.300

2

262.346.300

293 269 261

TRGOVINA KRK D.D.

MALINSKA

294 266 255

SAMOBORKA D.D.

SAMOBOR

DUBAŠLJANSKA 80

342

261.984.400

ZAGREBAČKA 32 A

260

295 225 225

TERMOPLIN D.D.

VARAŽDIN

VJEKOSLAVA ŠPINČIĆA 78

261.769.600

117

260.264.100

296 263 357

INTERENERGO D.O.O.

ZAGREB

TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14

1

259.054.400

297 277 278

BAKMAZ D.O.O.

ZADAR

MARIJANE RADEV 14

475

257.731.300

298 307 377

BIPA D.O.O.

ZAGREB

RIJEČKA ULICA 12

295

256.349.000

299 272 282

24SATA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H/1

211

256.127.100

300 349 295

DOK-ING D.O.O.

ZAGREB

KANALSKI PUT 1

184

255.229.900


41

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

0

14.226

1.521.600

2.420

508.175.000

223

1.541.600

11928

0,52%

0,30%

0,00%

0

0,52%

0

14.226

4.712.600

828

555.141.100

205

116.798.800

408

1,62%

0,85%

0,00%

6.155.100

1,62%

0

14.226

4.007.700

972

2.596.395.200

30

-367.903.000

98475

1,37%

0,15%

0,00%

0

1,37%

0

14.226

8.163.300

492

158.881.800

765

37.419.600

1091

2,81%

5,14%

0,00%

0

2,81% 6,09%

4.676.900

2.001

17.655.500

237

68.237.000

1.577

31.831.800

1273

6,09%

25,87%

1,61%

242.348.200

27.473.000

576

10.267.400

409

249.486.600

484

221.820.500

204

3,55%

4,12%

9,51%

58.991.200

3,55%

175.291.100

103

1.037.000

3.352

751.930.500

151

289.150.700

158

0,36%

0,14%

60,92%

200.217.100

0,36%

96.529.100

185

1.587.200

2.335

352.649.000

351

125.058.100

379

0,55%

0,45%

33,70%

1.882.400

0,55% 0,90%

182.614.700

96

2.567.400

1.509

191.518.100

636

21.100.400

1795

0,90%

1,34%

64,00%

0

5.814.300

1.722

10.759.700

392

151.023.500

802

11.089.700

2916

3,79%

7,12%

2,05%

10.593.100

3,79%

220.665.500

77

5.759.700

686

512.999.100

220

149.310.100

330

2,04%

1,12%

78,01%

108.836.900

2,04%

275.298.800

63

47.738.100

81

441.411.600

263

351.172.800

123

17,04%

10,81%

98,28%

114.193.300

17,04%

8.469.400

1.367

0

62.637

234.052.500

516

1.534.900

11971

0,00%

0,00%

3,03%

64.777.900

0,00%

0

14.226

18.628.400

217

1.236.599.100

80

481.056.900

95

6,66%

1,51%

0,00%

0

6,66%

0

14.226

760.200

4.418

79.266.300

1.391

34.345.600

1182

0,27%

0,96%

0,00%

0

0,27% 0,00%

139.637.600

126

0

62.637

1.061.919.000

98

609.630.000

69

0,00%

0,00%

50,04%

427.300

1.465.400

3.695

4.113.000

943

149.247.500

811

77.417.300

552

1,48%

2,76%

0,53%

12.716.900

1,48%

1.470.300

3.688

31.210.500

123

390.575.800

305

133.252.800

358

11,23%

7,99%

0,53%

58.982.800

11,23%

176.310.200

100

34.822.000

113

1.199.123.700

88

945.591.400

40

12,53%

2,90%

63,47%

2.440.300

12,53%

128.119.000

141

3.678.700

1.066

1.250.527.700

79

700.475.700

53

1,33%

0,29%

46,16%

0

1,33%

1.389.300

3.802

42.189.200

91

195.366.400

625

103.374.600

450

15,21%

21,59%

0,50%

38.225.400

15,21%

0

14.226

353.500

8.181

314.677.400

392

69.182.100

615

0,13%

0,11%

0,00%

0

0,13%

272.086.000

65

95.227.500

39

852.426.300

132

313.237.600

144

34,59%

11,17%

98,82%

385.938.300

34,59%

208.754.000

81

17.786.700

233

146.269.500

823

58.544.700

716

6,46%

12,16%

75,83%

24.530.100

6,46%

0

14.226

98.115.900

37

3.065.003.600

25

253.346.900

183

35,74%

3,20%

0,00%

0

35,74%

0

14.226

2.067.100

1.865

215.731.500

567

192.960.900

242

0,75%

0,96%

0,00%

0

0,75%

0

14.226

0

62.637

146.426.400

822

-211.752.900

98465

0,00%

0,00%

0,00%

26.105.700

0,00%

50.000

10.935

20.000

35.642

181.096.900

668

7.459.600

3986

0,01%

0,01%

0,02%

10.630.500

0,01% 5,66%

200.595.200

87

15.270.100

279

259.528.400

467

119.477.000

401

5,66%

5,88%

74,35%

0

52.117.200

350

13.148.800

326

302.547.500

409

87.383.200

501

4,89%

4,35%

19,39%

109.655.300

4,89%

6.020.600

1.682

0

62.637

84.224.000

1.325

33.350.200

1220

0,00%

0,00%

2,24%

0

0,00%

54.600.900

329

425.000

7.052

486.259.100

233

186.482.700

251

0,16%

0,09%

20,37%

12.516.400

0,16%

189.878.300

91

0

62.637

315.094.100

391

-51.953.000

98384

0,00%

0,00%

70,86%

139.059.800

0,00%

188.463.300

92

4.624.900

847

167.814.000

722

108.233.100

433

1,73%

2,76%

70,43%

85.687.000

1,73% 3,70%

0

14.226

9.827.100

422

307.484.600

403

108.124.500

434

3,70%

3,20%

0,00%

0

710.700

5.189

2.097.400

1.836

181.283.800

665

32.372.100

1254

0,79%

1,16%

0,27%

799.700

0,79%

48.729.500

374

935.100

3.691

228.305.100

529

25.618.600

1524

0,35%

0,41%

18,47%

82.916.600

0,35%

34.408.400

486

4.089.600

951

275.633.100

446

131.652.800

362

1,55%

1,48%

13,04%

54.464.100

1,55%

0

14.226

0

62.637

103.997.600

1.099

59.689.300

700

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

14.226

4.681.200

833

71.701.700

1.508

19.268.700

1935

1,78%

6,53%

0,00%

9.528.000

1,78%

0

14.226

1.221.900

2.889

923.095.200

121

140.607.600

342

0,46%

0,13%

0,00%

2.082.700

0,46%

233.305.100

75

29.889.400

126

290.098.700

423

219.404.200

206

11,39%

10,30%

88,91%

18.626.500

11,39%

0

14.226

0

62.637

52.794.500

1.987

-1.268.400

95857

0,00%

0,00%

0,00%

64.975.200

0,00%

0

14.226

17.650.200

239

128.445.900

919

110.338.000

424

6,74%

13,74%

0,00%

0

6,74%

11.000.000

1.135

5.625.200

701

512.618.700

222

215.406.500

212

2,15%

1,10%

4,20%

65.549.800

2,15%

0

14.226

16.439.200

257

224.939.400

537

165.052.900

289

6,32%

7,31%

0,00%

0

6,32%

250.805.400

71

754.600

4.440

39.756.400

2.607

1.279.200

13284

0,29%

1,90%

96,82%

0

0,29%

0

14.226

5.894.200

674

85.897.500

1.295

31.643.000

1280

2,29%

6,86%

0,00%

807.600

2,29%

0

14.226

0

62.637

201.136.200

603

23.896.400

1609

0,00%

0,00%

0,00%

50.093.600

0,00%

7.081.500

1.525

0

62.637

93.188.900

1.209

-12.533.700

98060

0,00%

0,00%

2,76%

13.396.500

0,00%

227.795.000

76

54.101.800

72

291.963.200

422

165.251.200

287

21,20%

18,53%

89,25%

57.696.700

21,20%


RANG-LJESTVICA

42

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2012.

2013.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

301 264 247

SONIK D.O.O.

ZADAR

BENKOVAČKA CESTA 1 A

459

254.544.900

302 288 303

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

BORONGAJSKA CESTA 81 A

118

253.718.100

303 351

H1 TELEKOM D.D.

SPLIT

PUT TRŠĆENICE 10

172

253.627.100

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

288

253.464.700

305 391 434

PIONEER - SJEME D.O.O.

ZAGREB

FLORIJANA ANDRAŠECA 18 A

15

251.387.400

306 445 679

BOMARK PAK D.O.O.

VARAŽDIN

IVANA SEVERA 15

60

249.036.000

307 284 296

AUTOTRANS D.O.O.

CRES

ŠETALIŠTE 20 APRILA 18

655

248.650.900

308 353 334

AGRONOM D.O.O.

POŽEGA

ZAGREBAČKA 171

139

246.234.700

313

304 308 292

309 84778 75793 ARCO TRADING D.O.O.

ZAGREB

PETROVARADINSKA 1 /III

0

246.093.500

310 344 348

ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

FRANJE TUĐMANA 1270

399

245.534.300

311 309 494

TERI-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

ĐURMANEČKI PUT 15

75

244.172.500

312 544 5554 PROENERGY D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MAROHNIĆA 1

7

242.672.100

313 345 344

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 50

223

241.745.600

314 256 281

MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O.

GORNJE PREKRIŽJE

GORNJE PREKRIŽJE 4

192

241.704.500

315 418 500

SMOKING D.O.O.

ZAGREB

RABUSOVA 13

327

241.460.100

TP VARAŽDIN D.O.O.

VARAŽDIN

OPTUJSKA 26

408

239.614.700

BAT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2 A

6

239.412.000 238.485.100

316 327 353 317

217

284

318 3668 9291 IKEA HRVATSKA D.O.O.

SOP

ULICA ALFREDA NOBELA 2

184

319 600 707

BENUSSI D.O.O.

FAŽANA

FAŽANSKA CESTA 86

112

238.447.800

320 280 244

HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O.

KOROMAČNO

KOROMAČNO 7 B

182

236.644.400

321 334 311

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

DOBROTA 24

401

235.632.600

322 299 280

BEIERSDORF D.O.O.

ZAGREB

KRIŽNA CESTA 18

45

235.041.400

323 459 454

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

ZAGREB

MASARYKOVA 28

322

234.460.300

324 247 264

INSTITUT IGH D.D.

ZAGREB

RAKUŠINA 1

490

233.746.500

325 281 283

KIKA NAMJEŠTAJ D.O.O.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 25

299

233.373.600 233.152.800

326 331 324

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H

194

327 361 383

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

TREBEŽ 2

172

232.012.000

328 358 408

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.

LUG SAMOBORSKI

STRMA 11

285

231.999.800

329 297 336

VIVERA D.O.O.

GLINA

KRALJA ZVONIMIRA 1

188

230.275.000

330 324 319

DJELO D.O.O.

LJUBOSTINJE

SLAMIĆI 19

433

229.945.600

331 328 340

FOKUS D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 4

129

229.650.700

332 363 378

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O.

ZAGREB

ULICA RUDOLFA KOLAKA 14

184

229.316.200

333 441 651

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O.

JABLANOVEC

ZAPREŠIĆKA 2

327

227.721.700

334 402 444

TIM KABEL D.O.O.

SESVETE

SAVSKA CESTA 103

45

227.487.500

335 367 345

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA-GAVRANA 17

336 352 370

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

SAJMIŠNA 16

337 371 385

LAVČEVIĆ D.D.

SPLIT

BIHAĆKA 2

40

226.158.800

338 1402 656

PROJEKTGRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

VRBSKA 3

192

225.885.700

339 278 285

METIS D.D.

KUKULJANOVO

KUKULJANOVO 414

149

223.567.300

340 446 636

POMGRAD INŽENJERING D.O.O.

SPLIT

STINICE 26 B

139

223.488.600

341 438 513

VMD GRUPA D.O.O.

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 20

12

223.465.500

342 329 341

VAJDA D.D.

ČAKOVEC

ZAGREBAČKA 4

364

223.335.200

343 321 246

TETRA PAK D.O.O.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 30

35

222.570.800

344 300 287

EUROTRADE D.O.O.

ROVINJ

GRIPOLE 53 C

95

222.372.200

345 295 275

KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

50

220.729.300

346 316 322

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 9

524

220.696.600

347 350 320

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 23

174

220.332.800

348 431 388

ROBERT BOSCH D.O.O.

ZAGREB

KNEZA BRANIMIRA 22

49

219.248.900

349 433 549

PET-PROM D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 5

186

218.163.300

350 450 535

INTER CARS D.O.O.

ZAPREŠIĆ

KRAPINSKA 37

176

218.003.500

351 310 349

NOVI AGRAR D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

214

217.429.400

34

227.275.200

161

226.979.500


43

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

0

14.226

5.074.600

765

118.580.400

974

47.880.900

844

1,99%

4,28%

0,00%

1.101.500

1,99%

8.319.600

1.379

8.724.600

461

141.658.300

852

68.346.600

619

3,44%

6,16%

3,28%

76.571.500

3,44%

8.594.700

1.351

22.196.400

182

178.198.000

683

-21.620.800

98227

8,75%

12,46%

3,39%

14.891.900

8,75%

25.706.600

613

7.712.600

507

421.319.300

275

239.321.800

193

3,04%

1,83%

10,14%

18.432.200

3,04%

135.165.200

130

0

62.637

225.865.600

536

214.003.900

214

0,00%

0,00%

53,77%

66.079.200

0,00%

412.900

6.434

8.275.000

486

167.631.100

723

63.709.300

661

3,32%

4,94%

0,17%

180.663.500

3,32%

23.698.200

652

371.300

7.881

219.753.700

556

66.213.400

642

0,15%

0,17%

9,53%

13.628.200

0,15%

11.793.900

1.083

9.035.900

450

206.069.100

591

57.192.000

730

3,67%

4,38%

4,79%

0

3,67%

246.036.900

74

133.400

15.450

5.270.100

12.562

140.400

35843

0,05%

2,53%

99,98%

0

0,05%

167.135.800

107

63.134.200

59

627.798.400

184

591.302.900

78

25,71%

10,06%

68,07%

2.303.000

25,71%

0

14.226

8.825.600

456

106.109.800

1.075

43.613.200

926

3,61%

8,32%

0,00%

11.293.600

3,61%

84.238.600

215

2.550.800

1.517

92.051.400

1.227

4.956.600

5337

1,05%

2,77%

34,71%

211.813.900

1,05%

109.470.000

159

41.015.200

97

294.950.900

418

267.362.600

170

16,97%

13,91%

45,28%

23.671.100

16,97%

37.035.900

464

1.723.600

2.175

171.022.900

708

27.077.200

1451

0,71%

1,01%

15,32%

84.177.400

0,71%

0

14.226

0

62.637

89.011.700

1.263

-112.300

85101

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

14.226

9.705.700

429

118.443.000

976

63.226.400

662

4,05%

8,19%

0,00%

0

4,05%

0

14.226

3.410.800

1.138

265.266.700

457

17.432.700

2087

1,42%

1,29%

0,00%

33.320.400

1,42%

0

14.226

0

62.637

552.459.100

207

-36.444.000

98339

0,00%

0,00%

0,00%

274.717.500

0,00%

24.563.400

637

13.844.300

312

173.813.400

698

110.648.200

423

5,81%

7,97%

10,30%

146.541.600

5,81%

53.463.300

338

0

62.637

693.548.600

161

290.551.900

156

0,00%

0,00%

22,59%

53.106.900

0,00%

176.095.300

102

42.127.100

92

768.231.000

145

645.668.300

62

17,88%

5,48%

74,73%

15.254.900

17,88% 11,57%

56.708.400

316

27.191.100

138

66.567.100

1.612

43.956.800

919

11,57%

40,85%

24,13%

77.837.800

1.434.500

3.747

12.343.300

344

638.958.100

179

302.372.200

148

5,26%

1,93%

0,61%

3.255.000

5,26%

29.384.500

538

6.266.600

631

706.466.300

156

118.974.100

403

2,68%

0,89%

12,57%

401.100

2,68%

0

14.226

0

62.637

149.551.500

808

-51.071.100

98381

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

14.226

18.726.800

215

84.353.000

1.322

53.926.800

765

8,03%

22,20%

0,00%

131.721.400

8,03%

98.312.700

182

11.736.400

363

226.623.700

533

111.071.200

422

5,06%

5,18%

42,37%

82.003.600

5,06%

218.550.300

78

16.705.000

251

163.706.000

740

52.696.300

782

7,20%

10,20%

94,20%

161.200.300

7,20%

169.459.300

106

11.574.400

366

122.087.700

950

102.203.900

456

5,03%

9,48%

73,59%

128.800.300

5,03%

0

14.226

380.900

7.741

84.435.500

1.319

19.992.600

1873

0,17%

0,45%

0,00%

0

0,17%

12.528.700

1.031

19.973.300

197

172.001.000

704

115.195.000

414

8,70%

11,61%

5,46%

103.389.300

8,70%

0

14.226

17.323.700

242

102.456.100

1.111

81.263.000

527

7,55%

16,91%

0,00%

0

7,55%

0

14.226

14.518.200

291

69.584.900

1.552

21.502.900

1764

6,38%

20,86%

0,00%

3.369.500

6,38%

97.690.300

184

13.261.700

322

102.699.800

1.109

55.593.100

746

5,83%

12,91%

42,94%

51.301.700

5,83%

17.132.700

839

4.066.100

955

170.747.100

709

32.045.900

1266

1,79%

2,38%

7,54%

9.400

1,79%

177.441.300

99

19.123.400

207

131.927.900

902

61.167.000

680

8,43%

14,50%

78,18%

143.150.000

8,43%

0

14.226

176.300

13.109

301.385.700

410

216.271.500

211

0,08%

0,06%

0,00%

0

0,08%

5.604.900

1.760

0

62.637

191.440.300

637

-79.732.400

98424

0,00%

0,00%

2,48%

0

0,00%

99.790.500

175

6.132.000

646

154.346.600

788

93.494.700

474

2,74%

3,97%

44,64%

3.811.700

2,74%

80.646.900

224

8.294.800

481

105.794.700

1.081

44.064.200

916

3,71%

7,84%

36,09%

100

3,71%

0

14.226

23.348.500

172

562.140.300

204

76.590.800

560

10,45%

4,15%

0,00%

0

10,45%

779.500

4.989

337.800

8.441

137.776.000

876

88.813.800

495

0,15%

0,25%

0,35%

79.852.300

0,15%

40.333.900

425

4.184.100

926

57.108.600

1.839

18.064.200

2038

1,88%

7,33%

18,12%

110.928.600

1,88%

46.392.200

386

3.861.900

1.019

105.393.600

1.087

60.801.600

684

1,74%

3,66%

20,86%

153.965.300

1,74%

0

14.226

89.592.200

43

1.592.188.100

60

1.543.618.200

22

40,59%

5,63%

0,00%

410.800

40,59%

0

14.226

32.955.300

118

706.116.000

157

605.345.600

70

14,93%

4,67%

0,00%

13.022.500

14,93%

91.730.900

199

47.220.900

84

175.988.200

686

127.014.400

375

21,43%

26,83%

41,63%

0

21,43%

58.197.100

310

4.460.300

867

81.710.600

1.356

34.345.400

1183

2,03%

5,46%

26,54%

182.247.100

2,03%

17.138.700

838

7.713.400

506

199.590.400

612

29.878.200

1333

3,54%

3,86%

7,86%

66.996.700

3,54%

25.739.600

610

517.300

5.995

97.807.000

1.160

8.626.500

3559

0,24%

0,53%

11,81%

0

0,24%

138.000

9.013

37.263.000

108

528.644.300

214

323.033.500

138

17,14%

7,05%

0,06%

23.116.500

17,14%


RANG-LJESTVICA

44

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2012.

2013.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

352 928 75793 MARITIMAE REGIONIS D.O.O.

SPLIT

ULICA JOSIPA JOVIĆA 51

353 372 426

HILDING ANDERS D.O.O.

PRELOG

KRALJA ZVONIMIRA 38

354 982 728

GRADATIN D.O.O.

SESVETE

LIVADARSKI PUT 19

355 366 329

4

UKUPNI PRIHOD

217.412.300

386

217.190.300

52

217.051.500

SANDOZ D.O.O.

ZAGREB

MAKSIMIRSKA 120

72

216.396.000

356 341 360

APIS IT D.O.O.

ZAGREB

PALJETKOVA 18

393

215.629.400

357 250

KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D.

SPLIT

SVAČIĆEVA 4

204

214.882.100

358 322 309

213

INA MAZIVA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 175

189

213.563.300

359 326 342

BRODOSPAS D.D.

SPLIT

OBALA LAZARETA 2

135

213.151.700

360 603 3736 BOROVO D.D.

VUKOVAR

DR. ANTE STARČEVIĆA 2 D

858

212.944.600

361 852 4641 "HELECTOR S. A."

KOSI

KOSI 11 /2

11

212.503.000

362 340 321

LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

SPLIT

LJUDEVITA POSAVSKOG 12 B

221

212.344.000

363 392 371

KRONOSPAN CRO D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 17

136

212.163.600

364 376 448

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

132

211.437.000

365 315 252

CERVESIA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

ILICA 224

0

211.142.000

366 460 447

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

BENKOVAC

BENKOVAČKE BOJNE 21

349

211.125.000

367 578 477

OMIAL NOVI D.O.O.

ZAKUČAC

ZAKUČAC 11

104

210.385.600

368 365 343

VALALTA D.O.O.

ROVINJ

VALALTA BB

365

210.194.400

369 368 352

ACI D.D.

OPATIJA

MARŠALA TITA 151

369

210.181.900

370 662 1047 APIOS D.O.O.

KLOŠTAR IVANIĆ

VINOGRADSKA 20

29

209.746.700

371 417

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 10

246

209.362.100

372 407 395

355

GENERA D.D.

KALINOVICA

SVETONEDJELJSKA CESTA 2

223

207.899.000

373 383 257

EKO MEĐIMURJE D.D.

ŠENKOVEC

BRAĆE RADIĆ 37

529

207.187.700

374 291 198

DALEKOVOD PROIZVODNJA D.O.O.

DUGO SELO

TRNOŠČICA 17

519

207.119.600

375 338 427

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

ČAKOVEC

OBRTNIČKA 4

71

206.855.100

376 456 362

K I K ELEKTRONIKA D.O.O.

SESVETE

DUGOSELSKA CESTA 33 A

157

206.254.500

377 318 326

RADIN PRINT D.O.O.

SVETA NEDELJA

GOSPODARSKA 9

188

205.986.400

378 403 428

DHL INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

UTINJSKA 40

156

205.632.300

379 413 706

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 96

21

204.692.200

380 478 468

P.S.C. ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA 3

50

204.683.400

381 357 423

KAMEN D.D.

PAZIN

TRG SLOBODE 2

396

204.471.200

382 378 332

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

ZAPREŠIĆ

INDUSTRIJSKA ULICA 1

234

204.112.000

383 385 339

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

SPLIT

BIOKOVSKA 3

441

203.861.700

384 444 361

MIV D.D.

VARAŽDIN

FABIJANSKA 33

638

203.517.800

385 364 402

MONTING D.O.O.

ZAGREB

SVETICE 21

551

202.435.700

386 133 250

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

ZAGREB

NOVA CESTA 192

27

201.382.800

387 348 369

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.

ZAGREB

ZADARSKA 80

240

200.733.600

388 422 506

KANDIT D.O.O.

OSIJEK

VUKOVARSKA 239

368

200.357.000

134

199.295.600

53

198.955.100

111

198.785.400

15

198.551.100

1

197.148.900

389 2052 2050 HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.

ŽIVOGOŠĆE

PORAT 136

390 2068 1375 PGM RAGUSA D.D.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 17

391 356 351

TVORNICA STOČNE HRANE D.D.

ČAKOVEC

DR. IVANA NOVAKA 11

392 380 452

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

ZAGREB

FROUDEOVA 11

393 965 654

EZPADA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

394 512

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 182

AKD D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 31

396 2091 14172 HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR D.O.O.

TROGIR

PUT BRODOGRADITELJA 16

0

196.761.200