400 najvećih hrvatskog gospodarstva 2014. godine

Page 1

POSEBNO IZDANJE

Gospodarstvo u 2014. Investicije manje, izvoz veći, naplata najveća boljka

Rangiranje: velikih sve manje Velikih 354, po EU rangu 308, no nije bitan broj već kvaliteta

400 županijskih naj Sve više malih na listama, a vlasništvo nije mjerilo uspjeha

PRIVREDNI VJESNIK www.privredni.hr prvi hrvatski poslovno-financijski tjednik

354 30 8 h i ć e

0 0 4

v j a

N izvor podataka:

kolovoz 2015., godina LXII, broj 3888

i k t r v i t h n i i k d s go t a . v 4 r h 201 i k t r v u t ih

ć a e v aj ijam n 0 n a 0 p 4 o žu p3

Sadržaj: IMPRESSUM

01 HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014. Buković: Poslovna 2014. Nije bitan broj, već kvaliteta!

4-14

Kovačić: Analiza hrvatskog gospodarstva u 2014. godini Naplata - jedna od najvećih boljki Glavni urednik: Darko Buković

16-18

02 RANGIRANJA I REZULTATI Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika od 2004. do 2014.

20

Izvršna urednica: Vesna Antonić

400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1997. do 2014.

21

10 najvećih u 12 rangiranja od 2003. do 2014.

22

Autori analiza: Branimir Kovačić Darko Buković

Korporacijska ljestvica za 2014.

23

Vodeći hrvatski dobitaši u 2014. – 100 najvećih

24

Vodeći hrvatski izvoznici u 2014. – 100 najvećih

26

Vodeći hrvatski uvoznici u 2014. – 100 najvećih

27

Novi u skupini 400 najvećih u 2014. kojih nije bilo u toj skupini 2009.

28

Izvor podataka: Bisnode

Tvrtke u skupini 400 najvećih u 2013. kojih nema u toj skupini 2014.

29

Novi u skupini 400 najvećih u 2014.

29

Obrada podataka: Branimir Kovačić

Rang-ljestvica 400 najvećih u 2014.

30-45

Udio 8400 naj tvrtki u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske

46-47

Lektura: Sandra Baksa Tajnica redakcije: Bruna Ivić Bajamić Tel: +385 1 5600 000, +385 1 5600 001 Faks: +385 1 5600 002 redakcija@privredni.hr PV grafika: Stanislav Bohaček, Tihomir Turčinović grafika@privredni.hr

03 400 ŽUPANIJSKIH NAJ Bjelovarsko-bilogorska županija

48-55

Brodsko-posavska županija

56-63

Dubrovačko-neretvanska županija

64-71

Grad Zagreb

72-79

Istarska županija

80-87

Karlovačka županija Koprivničko-križevačka županija Krapinsko-zagorska županija

Marketing, pretplata i promocija Tel: +385 1 5600 012 Faks: +385 1 5600 002 marketing@privredni.hr

Tisak: SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o. Nakladnik: Privredni vjesnik d.o.o. Direktor: Darko Buković Kačićeva 9, 10000 Zagreb uprava@privredni.hr

88-95 96-103 104-111

Ličko-senjska županija

114-121

Međimurska županija

122-129

Osječko-baranjska županija

130-137

Požeško-slavonska županija

138-145

Primorsko-goranska županija

146-153

Sisačko-moslavačka županija

154-161

Splitsko-dalmatinska županija

162-169

Šibensko-kninska županija

170-177

Varaždinska županija

178-185

Virovitičko-podravska županija

186-193

Vukovarsko-srijemska županija

194-201

Zadarska županija

202-209

Zagrebačka županija

210-218


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

4

POSLOVNA 2014.

Nije bitan broj, već kvaliteta!

Potkraj lanjskoga prosinca bio je registriran 298.161 poslovni subjekt, odnosno trgovačko društvo, poduzeće i zadruga te ustanova, tijelo, udruga i organizacija. Od tog broja aktivno je bilo njih 171.046 od kojih na profitne pravne osobe otpada 144.363, dok ih se 26.683 vodi kao neprofitne Darko Buković, Privredni vjesnik Na 100 kuna ukupnog rashoda ostvareno je 102,30 kuna ukupnih prihoda

ČESTO SE U HRVATSKOJ U ANALIZAMA, ali i u svakodnevnoj komunikaciji vezanoj uz gospodarstvo spominje broj pravnih osoba, o njegovu povećanju za neki postotni bod, o rastu novootvorenih tvrtki ili broju aktivnih, što me nagnalo da istražim koliko zapravo imamo tvrtki, kakav je njihov odnos, ali i aktivnosti. U Hrvatskoj je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, potkraj poslovne 2014. bilo gotovo 43 posto neaktivnih subjekata ili, pogledamo li vedriju stranu, od ukupnog broja registiranih poslovnih subjekata aktivnih je bilo njih 57,4 posto.

Točnije, potkraj lanjskoga prosinca bio je registriran 298.161 poslovni subjekt, odnosno trgovačko društvo, poduzeće i zadruga te ustanova, tijelo, udruga i organizacija. Od tog broja aktivno je bilo njih 171.046. Naravno, najveći udio, a time posljedično i najveću aktivnost imaju trgovačka društva kojih je bilo registrirano 160.323, od toga aktivnih 142.121 uz udio od 88,6 posto. Kod ustanova, tijela, udruga i organizacija broj registriranih se popeo na 71.133, ali tek nešto više od trećine bilo ih je aktivno – 37,5 posto ili 26.683. Još je zanimljiviji podatak vođen pod dijelom poduzeća i zadruge kojih je registrirano čak 66.705, ali od njih aktivno nije ni 3,5 posto.


5

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

Izabrani pokazatelji poslovanja poduzetnika Hrvatske prema vrsti vlasništva u 2014. g. mješovito

0,5 0,6

100,0

9,0

90,0

0,2

12,2

0,2

12,2

zadružno 0,2

12,4

privatno 0,1

8,4

državno 0,1

14,0

0

80,0 70,0 60,0 50,0

98,0

78,6

77,9

78,4

75,4

12,2

9,7

9,2

12,2

zaposleni

prihodi

rashodi

dobit

63,2 88,8

40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

0,8

poduzetnici

22,7 2,7

gubitak

investicije

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Izabrani pokazatelji poslovanja poduzetnika Hrvatske prema veličini poduzetnika u 2014. g. mali

srednji

veliki

100,0 90,0 80,0

35,0

18,2

19,0

50,9

70,0 60,0 50,0

34,9

98,6

40,5

14,1 15,4

17,5

40,0

33,2

30,0

47,0

20,0

0,0

46,1

31,6

10,0

zaposleni

53,3

44,1 19,2

1,2 0,3

poduzetnici

32,6 47,6

prihodi

rashodi

dobit

gubitak

investicije

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Točnije aktivno ih je 3,4 posto ili 2242 subjekta. Statistika pokazuje da je godina 2014. završena sa 80.911 obrtnika i osoba koje se bave slobodnim zanimanjima. Zanimljiv je i podatak da je između 171.046 aktivnih pravnih osoba, trgovačkih društava, profitnih 144.363, dok ih se 26.683 vodi kao neprofitne pravne osobe. Gledamo li po obliku vlasništva, vidljivo je da je privatno vlasništvo najčešće te da je nji-

Lani je 104.470 poduzetnika (bez banaka, osiguravateljskih društava i ostalih financijskih institucija) ostvarilo 9,8 milijardi kuna dobiti me obuhvaćeno 81,8 posto subjekata. U državnom je vlasništvu 0,7 posto subjekata, u mješovitom 0,8, a u zadružnom 1,2 posto. Za

15,5 posto pravnih osoba vlasništvo, navode statističari, se ne prati. Trgovina prednjači Više od polovine kako registriranih tako i aktivnih subjekata, pokazuju podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima, zastupljeno je u četirima područjima djelatnosti. Na prvom je mjestu trgovina na veliko i na malo te popravak motornih vozila i motocikla s udjelom registriranih od 28,2 posto i aktivnih od 22,7 posto. Slijedi prerađivačka indu-


6

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

strija s udjelom registriranih od 8,2 posto i 9,7 posto aktivnih, potom stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti s udjelom registriranih od devet posto i aktivnih 11,9 posto te ostale uslužne djelatnosti s udjelom registriranih od 15,7 posto i aktivnih 11 posto. Pogledajmo malo udio neprofitnih aktivnih subjekata kakvih je 15,6 posto među aktivnima. Polovina ih je smještena među ostale uslužne djelatnosti, dok je druga polovina raspoređena na umjetnost, zabavu i rekreaciju (23,3 posto), obrazovanje (8,7 posto), zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb (7,2 posto) te javnu upravu i obranu kao i obvezno socijalno osiguranje (4,6 posto). Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Iako je i ovdje najučestalija djelatnost trgovina na veliko i na malo te popravak motornih vozila i motocikla, njen je udio nešto manji od jedne sedmine. Uz trgovinu, još pet djelatnosti pokriva polovinu ukupnog broja subjekata. Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, uočljivo je da gotovo 60 posto ili točnije 59,3 posto otpada na subjekte bez zaposlenih, 32,3 posto čini udio subjekata s jednim do devet zaposlenih, udio od 6,3 posto imaju subjekti sa 10 do 49 zaposlenih, dok srednje veliki subjekti sa 50 do 249 zaposlenih imaju udio od 1,8 posto. Veliki subjekti s više od 250 zaposlenih imaju samo 0,3 posto udjela. Statistika nudi još jedan zanimljiv podatak. U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je

udio registriranih 87,4 posto i aktivnih 86,1 posto. Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću prema brojnosti su na drugom mjestu. Na njih otpada 11 posto ukupno registriranih i 12,4 posto aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine preostalih 1,7 posto. Eto, nakon što smo vidjeli brojnost pogledajmo i rezultate poslovanja. U prosjeku uspješna poslovna godina Poslovna 2014. je prema pokazateljima pri-

hoda, preko broja zaposlenih, do dobiti bila bolja nego 2013. Ne puno bolja, ali je prema financijskim izvještajima poduzetnika, koje je prikupila i obradila Financijska agencija, 104.470 poduzetnika (bez banaka, osiguravateljskih društava i ostalih financijskih institucija) ostvarilo je 9,8 milijardi kuna dobiti. To znači da je konsolidirani financijski rezultat bio 15,5 posto bolji nego u 2013. godini. Dobit je ostvarilo 65.395 ili 62,6 posto poduzetnika u ukupnom iznosu od 34,9 milijardi

Broj poduzetnika u djelatnostima trgovine u odnosu na ukupan broj poduzetnika RH - 2008. -2014. godina Opis Ukupan broj poduzetnika Broj poduzetnika u djelatnosti trgovine Udio poduzetnika djelatnosti trgovine u ukupnom broju poduzetnika (%)

2008. 89.656 27.208 30,34

2009. 91.320 27.262 29,85

2010. 96.758 27.955 28,89

2011. 98.530 27.717 28,13

2012. 97.254 26.491 27,24

2013. 101.191 26.342 26,03

2014. 104.470 26.260 25,14

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Prihod poduzetnika u djelatnosti trgovine u odnosu na prihode svih poduzetnika RH - 2008. -2014. godina Opis Ukupan prihod poduzetnika RH Ukupan prihod poduzetnika u djelatnosti trgovine Udio prihoda poduzetnika u djelatnosti trgovine u ukupnim prihodima poduzetnika RH (%) Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

2008. 709.827 256.472 36,13

2009. 613.367 215.578 35,15

2010. 598.187 211.733 35,40

2011. 624.807 219.968 35,20

2012. 610.376 211.711 34,68

2013. 612.441 213.484 34,86

2014. 618.791 208.587 33,70


7

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

Financijski rezultati poduzetnika Hrvatske u 2014. godini po oblicima vlasništva Opis Ukupno Državno Broj poduzetnika 104.470 878 Broj zaposlenih 830.116 101.654 Ukupan prihod 618.791 60.083 Ukupni rashodi 604.884 55.681 Porez na dobit 4.153 812 Dobit razdoblja 34.904 4.257 Gubitak razdoblja 25.150 667 Konsolidirani financijski rezultat – dobit ili gubitak razdoblja 9.754 3.590 Investicije u novu dugotrajnu imovinu 35.185 7.994 Prosječne mjesečne neto plaće u kunama 4.878 6.234 Indeksi 2013. godina = 100,0 Broj poduzetnika Broj zaposlenih 101,8 93,7 Ukupni prihodi 103,3 97 Ukupni rashodi 102,3 91,9 Porez na dobit 107,9 164,8 Dobit razdoblja 117,4 127,9 Gubitak razdoblja 98 27,1 Konsolidirani financijski reezultat – dobit ili gubitak razdoblja 239,5 413,1 Investicije u novu dugotrajjnu imovinu 92,9 71,9 Prosječne mjesečne neto plaće svih poduzetnika 101,2 100,1

(u milijunima kuna)

Privatno 102.423 652.298 481.880 474.426 3.478 26.307 22.330 3.976 22.240 4.529

Zadružno 636 1.692 1.241 1.252 4 20 35 -15 16 3.712

Mješovito 533 74.472 75.586 73.525 -141 4.320 2.118 2.202 4.934 6.106

104,2 105 105,1 108,3 115,1 119,3 96,3 104,8 102,1

94,3 97,1 96,4 116,3 102 79,7 61,7 94,9 101,9

94 98 94,4 -100,8 122,2 47,7 89,5 103

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Ukupni prihodi, dobit i gubitak nakon oporezivanja po županijama u 2014. godini (iznosi u milijunima kuna; udjel u %; indeks: 2013.= 100,0) Županija

Ukupan prihod Iznos

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno RH

Udjel

Dobit razdoblja Indeks

Iznos

Udjel

Gubitak razdoblja Indeks

Iznos

Udjel

Indeks

Neto financijski rezultat

6.884 7.105 9.223 326.918 28.515 7.945 9.436 9.889 1.669 11.219 24.023 3.227 32.377 8.717 38.909 6.123 21.111 3.298 12.603 11.355 38.246

1,11 1,15 1,49 52,83 4,61 1,28 1,52 1,6 0,27 1,81 3,88 0,52 5,23 1,41 6,29 0,99 3,41 0,53 2,04 1,83 6,18

100,3 98,8 104,8 102,1 108,4 100,1 104,8 104,1 105,1 103,8 102,3 100,5 102,6 100,7 103,1 96,5 103,8 107,8 125,5 103,1 107,5

245 263 825 19.087 2.498 630 484 557 77 614 1.244 153 1.687 220 2.313 288 920 144 495 613 1.546

0,7 0,75 2,36 54,69 7,16 1,8 1,39 1,6 0,22 1,76 3,56 0,44 4,83 0,63 6,63 0,82 2,64 0,41 1,42 1,76 4,43

109,8 90,9 115,5 120,9 133,4 73,5 152,4 118,8 112,1 113,6 168 110 111,9 83,4 98 70,9 111,9 134,7 169,3 85,2 124,5

127 308 1.352 12.268 1.838 200 212 347 54 197 1.173 100 1.310 641 1.610 388 678 69 548 748 981

0,51 1,23 5,38 48,78 7,31 0,79 0,84 1,38 0,21 0,78 4,66 0,4 5,21 2,55 6,4 1,54 2,7 0,27 2,18 2,97 3,9

81,8 70,8 261,7 92,8 106,5 147,5 89,2 190,8 121,1 106,3 63 102,6 130,8 112,9 77,9 115 152,5 58,4 181,1 98,1 77,4

118 -45 -527 6.819 660 430 272 210 24 417 71 53 377 -420 703 -101 242 75 -53 -135 565

618.791

100

103,3

34.904

100

117,4

25.150

100

98

9.754

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

8

Rang lista županija prema neto dobiti poduzetnika u 2014. godini i drugim kriterijima Naziv županije

Rang po neto dobiti

Neto dobit u mil. kuna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21

6.819 703 660 565 430 417 377 272 242 210 118 75 71 53 24 -45 -53 -101 -135 -420 -527

Grad Zagreb Splitsko-dalmatinska Istarska Zagrebačka Karlovačka Međimursk Primorsko-oranska Koprivničko-križevačka Varaždinska Krapinsko-zagorska Bjelovarsko-bilogorska Virovitičko-podravska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Ličko-senjska Brodsko-posavska Vukovarsko-srijemska Šibensko-kninska Zadarska Sisačko-moslavačka Dubrovačko-neretvanska

Rang po broju poduzetnika 1 2 3 5 12 10 4 18 9 13 16 19 6 21 20 15 17 11 8 14 7

Rang po broju zaposlenih 1 2 4 5 15 8 3 14 7 11 17 20 6 19 21 16 13 18 9 12 10

Rang po ukupnom prihodu 1 2 5 3 15 10 4 12 7 11 17 19 6 20 21 16 8 18 9 14 13

Rang po dobiti razdoblja 1 3 2 5 9 10 4 14 7 12 17 20 6 19 21 16 13 15 11 18 8

Rang po gubitku razdoblja 1 3 2 7 16 17 5 15 9 13 18 20 6 19 21 14 11 12 8 10 4

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

kuna, dok je gubitak od 25,2 milijardi kuna iskazalo njih 39.075 ili 37,4 posto. Pogledajmo još jedan podatak. U odnosu na 2013. prošle je godine broj pravnih osoba – obveznika poreza na dobit povećan za 3279. Ukupan broj zaposlenih u svih 104.470 pravnih osoba bio je 830.116 (na temelju sati rada) što je 1,8 posto više nego prethodne, 2013. godine. Još jedan podatak može biti smjer kojeg teba gledati. Na 100 kuna ukupnog rashoda ostvareno je 102,30 kuna ukupnih prihoda što je 0,96 kuna više nego 2013. godine. No, podaci govore i da je rashodovna strana rasla izraženije nego prihodi, što se može dovesti u odnos s kretanjem prihoda na inozemnom tržištu. To je, pak, u velikoj mjeri povezano s pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji i promjenama u vanjskoj trgovini koje je ono donijelo, a što je znatno utjecalo na poboljšanje konsolidiranoga financijskog rezultata u prošloj godini. Među značajnim Fininim podacima mogu se navesti i oni o investicijama u novu dugotrajnu imovinu koji pokazuju pad njihove vrijednosti na godišnjoj razini od 7,1 posto.

U djelatnostima bez promjene U hrvatskom poslovnom životu i dalje se gotovo 50 posto ukupnih prihoda hrvatskih poduzetnika odnosi na tri najznačajnije djelatnosti: trgovinu, prerađivačku industriju te građevinarstvo. One u ukupnom broju poduzetnika sudjeluju sa 48,4 posto, u broju zaposlenih sa 57,2 posto, u ukupnom prihodu sa 66,1 posto, u ukupnim rashodima sa 66,4 posto, u dobiti razdoblja sa 48,5 posto, u gu-

Gotovo 50 posto ukupnih prihoda hrvatskih poduzetnika odnosi se na trgovinu, prerađivačku industriju i građevinarstvo bicima razdoblja sa 43,3 posto te u ukupnim investicijama sa 46,4 posto. Prema ostvarenim poslovnim rezultatima ističe se još i djelatnost opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija koja je ujedno bila na drugom mjestu po ostvarenoj neto dobiti u 2014. godini, zatim djelatnost

informacija i komunikacija (na četvrtom mjestu po neto dobiti) te financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (na petom mjestu po neto dobiti). Značaj ostalih djelatnosti na ukupne rezultate poslovanja je zanemariv. Veliki su dobitaši, ali ih je samo 354 Velike tvrtke imaju dominatnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu. Bez obzira na to što ih je brojčano, u odnosu na ukupan broj poduzetnika, malo oni su lokomotive razvoja, kako uostalom i treba biti. Veliki su tako u 2014. ostvarili 10,6 milijardi kuna konsolidiranog financijskog rezultata. Usporedbe radi, srednji su imali gotovo tri milijarde neto gubitka, a mali 2,2 milijarde kuna neto dobiti, pa je tako ukupan rezultat poslovanja gospodarstva bio u plusu 9,8 milijardi kuna. Veliki poduzetnici njih 354, s ukupno 262.632 zaposlena, svojim rezultatima, ali još više sredstvima i izvorima kojima raspolažu, neupitno dominiraju hrvatskim gospodarstvom. Tako su protekle godine veliki ostvarili ukupne prihode od 290,7 milijardi kuna, ukupne rashode od 278,8 milijardi kuna, dobit razdoblja od 15,4 milijardi kuna, 4,8 milijardi kuna gu-


9

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2014. godini po veličini poduzetnika Opis Ukupno Broj poduzetnika 104.470 Broj zaposlenih 830.116 Ukupan prihod 618.791 Ukupni rashodi 604.884 Porez na dobit 4.153 Dobit razdoblja 34.904 Gubitak razdoblja 25.150 Konsolidirani financijski rezultat – dobit ili gubitak razdoblja 9.754 Investicije u novu dugotrajnu imovinu 35.185 Prosječne mjesečne neto plaće u kunama 4.878 Indeksi 2013. godina = 100,0 Broj poduzetnika Broj zaposlenih 101,8 Ukupni prihodi 103,3 Ukupni rashodi 102,3 Porez na dobit 107,9 Dobit razdoblja 117,4 Gubitak razdoblja 98,0 Konsolidirani financijski reezultat – dobit ili gubitak razdoblja 239,5 Investicije u novu dugotrajjnu imovinu 92,9 Prosječne mjesečne neto plaće svih poduzetnika 101,2

(u milijunima kuna)

Privatno 102.895 422.238 215.807 211.421 2.225 14.139 11.978 2.161 11.486 4.063

Zadružno 1.221 145.246 112.320 114.684 614 5.369 8.347 -2.978 4.961 5.240

Mješovito 354 262.632 290.663 278.779 1.313 15.397 4.825 10.571 18.738 5.987

106,9 110,3 108,7 110,2 122,6 96,2 108,0 102,4

98,6 101,1 103,1 110,2 120,7 164,1 466,2 91,8 103,3

96,2 99,4 97,7 103,3 111,9 59,4 187,6 85,8 101,3

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika po veličinama u 2014. - kriteriji veličine EU (u milijunima kuna) Opis Broj poduzetnika Broj zaposlenih Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit prije oporezivanja Gubitak prije oporezivanja Porez na dobit Dobit razdoblja Gubitak razdoblja Dobit ili gubitak razdoblja Izvoz Uvoz Trgovinski saldo Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom

Ukupno 104.470 830.116 618.790.718 604.883.657 39.146.980 25.239.920 4.152.989 34.903.984 25.149.912 9.754.071 106.089.611 98.859.094 7.230.517 4.878

Mikro 93.274 202.402 68.380.625 69.875.769 5.673.941 7.169.084 926.828 4.750.361 7.172.332 -2.421.971 5.433.041 3.956.782 1.476.260 3.443

Mali 9.566 210.653 137.227.928 137.160.592 9.530.757 9.463.420 1.241.742 8.253.466 9.427.872 -1.174.406 19.347.864 16.102.193 3.245.671 4.612

Srednji 1.322 161.647 128.908.908 125.202.370 7.724.870 4.018.332 760.820 6.957.048 4.011.330 2.945.718 27.858.437 23.438.749 4.419.687 5.201

Veliki 308 255.414 284.273.257 272.644.927 16.217.413 4.589.083 1.223.599 14.943.109 4.538.378 10.404.730 53.450.269 55.361.370 -1.911.101 6.029

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

bitka razdoblja i 10,6 milijardi kuna neto dobiti razdoblja. U odnosu na 2013. godinu smanjili su broj zaposlenih za 3,8 posto, ukupne prihode za 0,6 posto, ukupne rashode za 2,3 posto, ali su zato povećali dobit razdoblja za 11,9 posto, smanjili gubitke razdoblja za 40,6 posto te

povećali neto dobit za 87,6 posto. Financijski rezultati poslovanja pokazuju da je za srednje velike poduzetnike 2014. godina bila manje uspješna od 2013., dok su mali i veliki poduzetnici poslovali pozitivno i ostvarili veću neto dobit. Srednji su poduzetnici u svojem 1221 poduze-

ću zapošljavali 145.246 radnika. Oni su ostvarili ukupni prihod od 112,3 milijarde kuna, ukupni rashod od 114,7 milijardi kuna, dobit razdoblja od 5,4 milijardi kuna, gubitak razdoblja od 8,3 milijardi kuna i gotovo tri milijarde kuna neto gubitka. Srednji poduzetnici su, pak, u odnosu na go-


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

10

Broj poduzetnika, zaposlenih i ukupan prihod poduzetnika u gradovima - županijskim središtima, u 2014. g. Naziv grada/općine

Broj poduzetnika Rang na Rang po razini RH sjedištima županija 34.336 1 1 6.427 2 2 4.291 3 3 2.406 5 4 2.101 6 5 1.969 7 6 1.634 8 7 1.259 10 8 1.097 11 9 1.058 13 10 1.051 14 11 938 15 12 796 18 13 688 19 14 530 24 15 408 35 16 318 41 17 310 45 18 281 51 19 268 53 20 196 66 21 62.362 -

Broj

Grad Zagreb Split Rijeka Osijek Zadar Dubrovnik Varaždin Velika Gorica Čakovec Šibenik Karlovac Slavonski Brod Bjelovar Sisak Koprivnica Vukovar Požega Pazin Virovitica Krapina Gospić Ukupno

(u tisućama kuna) Broj zaposlenih Broj Rang na razini RH 332.111 36.300 29.905 19.634 12.907 10.070 18.689 9.497 11.830 7.002 9.733 10.069 8.169 5.270 8.209 4.101 4.735 2.004 2.741 3.131 1.171 547.278

1 2 3 4 7 9 5 12 8 15 11 10 14 21 13 26 22 51 40 33 82 -

Ukupni prihod Iznos Rang na razini RH 326.917.559 20.503.715 16.892.590 12.356.761 6.353.619 5.723.385 11.656.727 10.668.643 5.774.830 3.953.349 5.715.608 4.388.975 4.202.028 2.441.027 5.082.404 5.197.028 2.107.707 1.211.030 1.235.955 1.396.216 462.668 454.241.825

1 2 3 4 9 11 5 6 10 19 12 15 17 29 14 13 31 55 53 45 98 -

Napomena: Sjedište Zagrebačke županije nalazi se u Zagrebu te je za potrebe ove analize izdvojen grad Velika Gorica, grad u sastavu Zagrebačke županije sa najvećim brojem poduzetnika. Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja


11

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

Broj poduzetnika, dobit/gubitak nakon oporezivanja i neto dobit poduzetnika u gradovima - županijskim središtima, u 2014. godini (u tisućama kuna) Naziv grada/općine

Grad Zagreb Karlovac

Broj poduzetnika Broj Rang na razini RH

Dobit nakon poreza Iznos Rang na razini RH

Gubitak nakon poreza Iznos Rang na razini RH

Neto dobit Iznos Rang na razini RH

34.336

1

19.087.351

1

12.267.940

1

6.819.411

1

1.051

14

526.453

7

113.053

21

413.400

3

530

24

332.308

11

64.989

34

267.319

4

Velika Gorica

1.259

10

351.660

10

89.818

26

261.841

5

Osijek

2.406

5

815.598

5

568.989

6

246.609

6

Čakovec

1.097

11

276.310

13

95.337

25

180.973

7

Rijeka

4.291

3

852.863

4

724.271

5

128.592

9

Vukovar

408

35

254.170

15

147.399

18

106.771

12

Bjelovar

796

18

138.621

23

49.974

37

88.646

16

Požega

318

41

98.888

32

39.044

49

59.844

22

Pazin

310

45

71.844

37

22.363

65

49.481

23

Koprivnica

Virovitica

281

51

62.289

39

21.510

66

40.780

26

Krapina

268

53

112.380

25

77.784

30

34.596

28

6.427

2

1.072.481

2

1.053.674

3

18.808

44

Split Gospić Varaždin Slavonski Brod

196

66

16.073

91

20.356

68

-4.284

91

1.634

8

474.104

9

483.147

9

-9.043

96

938

15

162.213

20

196.171

13

-33.957

111 115

688

19

59.051

42

104.979

23

-45.928

Šibenik

1.058

13

138.975

22

297.715

11

-158.741

123

Zadar

2.101

6

298.400

12

507.099

8

-208.699

124

1.969

7

549.037

6

1.150.347

2

-601.309

126

62.362

-

25.751.070

-

18.095.959

-

7.655.111

-

Sisak

Dubrovnik Ukupno

Napomena: Sjedište Zagrebačke županije nalazi se u Zagrebu te je za potrebe ove analize izdvojen grad Velika Gorica, grad u sastavu Zagrebačke županije sa najvećim brojem poduzetnika. Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

dinu dana ranije, povećali ukupne prihode za 1,1 posto, ukupne rashode za 3,1 posto, dobit razdoblja za 20,7 posto, gubitak razdoblja za 64,1 posto i iskazali neto gubitak veći za 366,2 posto, dok je broj zaposlenih smanjen za 1,4 posto. Malih je poduzetnika protekle godine bilo 102.895, a zapošljavali su 422.238 radnika. Oni su, pak, ostvarili ukupne prihode od 215,8 milijardi kuna, ukupne rashode od 211,4 milijardi kuna, 14,1 milijardi kuna dobiti razdoblja, 12 milijardi kuna gubitka razdoblja i 2,2

Ostvarenim rezultatima najviše je pridonio privatni sektor koji je lani ostvario 3,9 milijardi kuna neto dobiti milijarde kuna neto dobiti. U odnosu na 2013. godinu povećali su broj zaposlenih za 6,9 posto, ukupne prihode za 10,3 posto, ukupne

rashode za 8,7 posto, dobit razdoblja za 22,6 posto, smanjili gubitak razdoblja za 3,8 posto i ostvarili neto dobit za razliku od 2013. kada su poslovali s neto gubitkom. EU nomenklatura, primjenimo li je odmah, pokazuje da Hrvatska ima samo 308 velikih, 1322 srednja, 9566 malih te čak 93.274 mikro poduzeća. Vlasništvo (ni)je mjerilo uspješnosti Ostvarenim rezultatima najviše je pridonio privatni sektor koji je zapošljavao 652.298 osoba. Taj je sektor, pokazuju Finini podaci, ostvario ukupan prihod od 481,9 milijardi kuna, 26,3 milijarde kuna dobiti razdoblja, gubitak razdoblja od 22,3 milijarde kuna i 3,9 milijardi kuna neto dobiti (razlika između dobiti i gubitaka). Poduzetnici iz privatnog sektora su povećali broj zaposlenih za 4,2 posto, ukupne prihode pet posto, dobit razdoblja 15,1 posto, dok su gubici razdoblja povećani 19,3 posto što je re-

zultiralo smanjenjem neto dobiti od 3,7 posto. Iz podataka se dade iščitati i da pozitivan konačni rezultat državnog sektora od 3,6 milijardi kuna predstavlja rast od 313,1 posto u odnosu na neto dobit 2013. godine. To je ponajprije rezultat pozitivnog poslovanja najvećih državnih tvrtki, posebice društava s imenom Hrvatske elektroprivrede, pa je tako HEP d.d. ostvario gotovo 1,2 milijarde kuna dobiti (rast od 63 posto u odnosu na 2013.), zatim HEP Proizvodnja d.o.o. sa 915 milijuna kuna dobiti (rast od 54 posto), a HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. dobit od 620,1 milijun kuna (rast od 5,3 posto). U državnom sektoru bilo je zaposleno 101.654 djelatnika koji su ostvarili ukupne prihode od 60,1 milijarda kuna. I mješoviti sektor konsolidirano je ostvario 2,2 milijarde kuna dobiti. S ukupno 74.472 zaposlena ostvario je ukupne prihode od 75,6 milijardi kuna, no zato je broj zaposlenih smanjen za šest posto. Ipak, vrijedan je podatak


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

12

Investicije poduzetnika u dugotrajnu imovinu u 2014. godini prema sjedištu investitora po županijama Županija

Poduzetnici investitori Broj poduzetnika investitora

280 312 618 7.024 1.912 403 325 491 139 560 742 110 2.064 299 1.837 223 792 128 261 667 1.306 20.493

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačva 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno Hrvatska

Investicije

Udjel u broju investitora u %

1,4 1,5 3,0 34,3 9,3 2,0 1,6 2,4 0,7 2,7 3,6 0,5 10,1 1,5 9,0 1,1 3,9 0,6 1,3 3,3 6,4 100,0

Investicije u milijunima kuna

Udjel u ukupnim investicijama RH

222 616 593 18.859 1.874 405 309 538 98 575 1.796 306 2.827 466 1.566 368 776 198 187 1.188 1.418 35.185

Indeks 2012.=100,0

0,6 1,7 1,7 53,6 5,3 1,2 0,9 1,5 0,3 1,6 5,1 0,9 8,0 1,3 4,5 1,0 2,2 0,6 0,5 3,4 4,0 100,0

103,9 130 107,6 88,7 90,9 60,8 117,8 132 45,5 97,3 93 170,3 119,2 120,8 77,1 122,2 79,7 123,4 48,9 120,1 96,7 92,9

Prosječan iznos investicija po investitoru 0,8 2,0 1,0 2,7 1,0 1,0 1,0 1,1 0,7 1,0 2,4 2,8 1,4 1,6 0,9 1,7 1,0 1,5 0,7 1,8 1,1 1,7

Izvor podataka: Fina

Troškovi za osoblje i prosječne neto plaće po zaposlenome po županijama u 2014. godini (iznosi u milijunima kuna; udjel u %; indeks: 2013.= 100,0) Županija

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno Hrvatska Izvor podataka: Fina

Ukupni rashodi

6.731 7.110 9.669 317.791 27.598 7.433 9.126 9.623 1.632 10.742 23.878 3.161 31.732 9.108 37.910 6.194 20.762 3.204 12.604 11.420 37.456 604.884

Indeksi

99,5 97,5 112,8 100,8 106,5 103,7 102,5 105,2 105,2 103,3 97,5 100,1 102,9 101,9 101,9 99,2 104,4 105,0 125,9 103,5 105,8 102,3

Troškovi za osoblje

972 1.193 1.792 38.189 4.432 1.307 1.297 1.395 270 1.840 2.843 543 5.316 1.254 5.752 929 2.660 446 1.110 1.729 4.406 79.674

Indeksi

105,5 105,2 108,7 102,4 108,3 103,9 102,0 108,3 110,9 108,7 101,3 104,4 102,1 100,1 109,2 105,5 107,9 105,9 102,8 106,9 107,1 104,2

Udjel troškova za osoblje u rashodima (u %)

Prosječne mjesečne neto plaæe po zaposlenom (u kunama)

14,4 16,8 18,5 12,0 16,1 17,6 14,2 14,5 16,6 17,1 11,9 17,2 16,8 13,8 15,2 15,0 12,8 13,9 8,8 15,1 11,8 13,2

3.599 4.388 4.920 5.685 4.937 4.528 4.351 4.141 3.635 3.922 3.999 3.804 4.646 4.045 4.319 4.199 3.824 3.581 3.690 4.499 4.855 4.878

Indeksi

100,8 100,7 106,4 100,8 102,8 100,4 100,0 100,0 103,8 102,0 100,5 100,1 100,0 100,7 104,7 100,1 101,7 103,5 102,3 100,7 101,9 101,2

Odnos prema prosjeku RH u % RH = 100,0 -25,2

-26,2 -10,0 0,9 16,6 1,2 -7,2 -10,8 -15,1 -25,5 -19,6 -18,0 -22,0 -4,7 -17,1 -11,5 -13,9 -21,6 -26,6 -24,3 -7,8 -0,5 100,0


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

Broj poduzetnika i broj zaposlenih po županijama u 2014. godini Županija

Broj poduzetnika Broj

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno Republika Hrvatska

1.610 1.618 3.669 34.336 9.429 1.912 1.434 1.765 704 2.583 4.441 690 9.324 1.757 11.766 2.107 3.033 874 1.587 3.512 6.319 104.470

Udjel (u%)

1,5 1,5 3,5 32,9 9,0 1,8 1,4 1,7 0,7 2,5 4,3 0,7 8,9 1,7 11,3 2,0 2,9 0,8 1,5 3,4 6,0 100,0

Broj zaposlenih Broj

14.449 15.134 18.753 332.111 45.701 15.209 15.389 17.638 3.986 24.957 37.703 7.614 58.659 16.335 69.489 11.543 36.666 6.759 16.196 20.690 45.135 830.116

Udjel (u%)

Indeks 2014./13.

1,7 1,8 2,3 40,0 5,5 1,8 1,9 2,1 0,5 3,0 4,5 0,9 7,1 2,0 8,4 1,4 4,4 0,8 2,0 2,5 5,4 100,0

103,4 102,8 100,4 100,7 104,0 102,2 100,6 106,8 105,4 104,9 99,5 102,8 100,9 97,9 103,0 104,1 104,9 100,4 99,2 104,0 103,8 101,8

Izvor podataka: Fina

Udjel broja poduzetnika koji su poslovali s dobiti i onih koji su poslovali s gubitkom u ukupnom broju poduzetnika županije u 2014. godini Županija

Broj poduzetnika

Poduzetnici s dobiti Broj

1. Bjelovarsko-bilogorska 2. Brodsko-posavska 3. Dubrovačko-neretvanska 4. Grad Zagreb 5. Istarska 6. Karlovačka 7. Koprivničko-križevačka 8. Krapinsko-zagorska 9. Ličko-senjska 10. Međimurska 11. Osječko-baranjska 12. Požeško-slavonska 13. Primorsko-goranska 14. Sisačko-moslavačka 15. Splitsko-dalmatinska 16. Šibensko-kninska 17. Varaždinska 18. Virovitičko-podravska 19. Vukovarsko-srijemska 20. Zadarska 21. Zagrebačka Ukupno RH Izvor podataka: Fina

1.610 1.618 3.669 34.336 9.429 1.912 1.434 1.765 704 2.583 4.441 690 9.324 1.757 11.766 2.107 3.033 874 1.587 3.512 6.319 104.470

1.144 1.128 2.224 21.996 4.959 1.151 978 1.229 443 1.891 2.720 446 5.560 1.109 7.082 1.149 2.011 571 1.111 2.027 4.466 65.395

Udjel u županiji u %

71,1 69,7 60,6 64,1 52,6 60,2 68,2 69,6 62,9 73,2 61,2 64,6 59,6 63,1 60,2 54,5 66,3 65,3 70,0 57,7 70,7 62,6

Poduzetnici s gubitkom Broj

466 490 1.445 12.340 4.470 761 456 536 261 692 1.721 244 3.764 648 4.684 958 1.022 303 476 1.485 1.853 39.075

Udjel u županiji u %

28,9 30,3 39,4 35,9 47,4 39,8 31,8 30,4 37,1 26,8 38,8 35,4 40,4 36,9 39,8 45,5 33,7 34,7 30,0 42,3 29,3 37,4

13

da su tvrtke u mješovitom vlasništvu lani smanjile gubitak za 52,3 posto što je rezultiralo iskazivanjem konačnog pozitivnog financijskog rezultata. Kontinentalna vs. Jadranska Hrvatska Pogledamo li poslovanje poduzetnika po statističkoj NUTS.2 podjeli, u Kontinentalnoj Hrvatskoj lani je poslovalo 63.959 poduzetnika, a u Jadranskoj Hrvatskoj njih 40.511. Na kontinentu je bilo 601.295 zaposlenih radnika. Tvrtke u kojima rade ostvarile su 490,6 milijardi ukupnih prihoda, 478,7 milijardi ukupnih rashoda, 26,6 milijardi dobiti razdoblja, 17,8 milijardi gubitka razdoblja, odnosno konsolidiranih 8,8 milijardi neto dobiti. Prosječna mjesečna obračunata plaća bila je 4993 kune što je 2,4 posto više od plaća svih poduzetnika Hrvatske (4878 kn). Poslovna 2014. za poduzetnike Jadranske Hrvatske, njih 40.511 sa 228.821 zaposlenim, završila je s ukupno 128,2 milijarde kuna prihoda, 126,2 milijarde rashoda, dobiti razdoblja od 8,3 milijarde, gubitkom razdoblja od 7,3 milijarde, pa je tako ostvaren pozitivan financijski rezultat, neto dobit od milijarde kuna. Prosječna mjesečna obračunata plaća iznosila je 4574 kuna što je bilo 8,4 posto manja od plaće poduzetnika Kontinentalne Hrvatske i 6,2 posto manja od prosječne plaće svih poduzetnika Hrvatske. Usporedimo li te podatke, proizlazi da poduzetnici Kontinentalne Hrvatske zapošljavaju 72,4 posto od ukupnog broja zaposlenih te

Gotovo trećina tvrtki koje su predale godišnja financijska izvješća, točnije njih 32.426 ili 31 posto nije imalo zaposlenih ostvaruju 79,3 posto ukupnih prihoda, 79,1 posto ukupnih rashoda, 76,2 posto dobiti razdoblja, 71 posto gubitka razdoblja te 89,7 posto neto dobiti svih poduzetnika Hrvatske. Ukupno 40.511 poduzetnika Jadranske Hrvatske zapošljavalo je protekle godine 27,6 posto ukupnog broja zaposlenih, a ostvarili su 20,7 posto ukupnih prihoda, 20,9 posto ukupnih rashoda, 23,8 posto dobiti razdoblja, 29 posto gubitka razdoblja i 46,9 posto neto dobiti svih poduzetnika Hrvatske. Vukovar na prvom mjestu Iako se često Vukovar spominje u kontekstu potrebe za jačanjem gospodarstva, za mnoge je iznenađujući podatak da je prema prihodu


14

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

Poslovanje poduzetnika bez zaposlenih po veličinama u 2014. godini Opis Broj poduzetnika Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit razdoblja Gubitak razdoblja Neto dobit/gubitak

Ukupno 32.426 14.089.413 17.016.328 2.173.317 5.219.734 -3.046.417

Mali 32.404 12.043.106 14.951.388 1.893.872 4.921.517 -3.027.645

(u tisućama kuna) Srednji Veliki 19 3 1.243.186 803.121 1.307.864 757.075 234.837 44.608 297.894 323 -63.057 44.286

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

po zaposlenom kod poduzetnika, upravo Vukovar broj jedan u Hrvatskoj. Naravno da to treba gledati u kontekstu sjedišta tvrtke PPD čiji su prihodi snažno rasli, pa je tako Vukovar zasjeo na prvo mjesto sa 1,26 milijuna kuna prihoda po zaposlenom u usporedbi županijskih središta prema prihodu po zaposlenom kod poduzetnika. Slijede ga Velika Gorica (koju su analitičari Fine izdvojili u ime Zagrebačke županije) sa 1,12 milijuna kuna prihoda po zaposlenom, te Grad Zagreb sa 985.000 kuna prihoda po zaposlenom. Broj poduzetnika i broj zaposlenih kod poduzetnika promatrano po gradovima – sjedištima županija, očekivano je najveći u Gradu Zagrebu koji je ujedno i županija. Po brojnosti poduzetnika i zaposlenih slijede Split, Rijeka i Osijek. Prema prosječnom broju zaposlenih po poduzetniku, na prvom je mjestu Koprivnica, sjedište Koprivničko-križevačke županije, sa 15,5 zaposlenih, a slijede Požega (14,9), Krapina (11,7), Varaždin (11,4) i Čakovec (10,8). Najmanje zaposlenih po poduzetniku među županijskim središtima je u Dubrovniku - 5,1.

Tvrtke bez zaposlenih - itekako zaposlene Gotovo trećina tvrtki koje su predale godišnja financijska izvješća, točnije njih 32.426 ili 31 posto, nije imalo zaposlenih. Najveći broj takvih poduzetnika bio je u djelatnosti trgovine (7410), na drugom mjestu su poduzetnici iz stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (4705), a na trećem poduzetnici iz djelatnosti građevinarstva (4350). Najveće ukupne prihode i rashode ostvarili su poduzetnici bez zaposlenih u djelatnosti trgovine, zatim slijede poduzetnici građevinarstva te poduzetnici u djelatnosti poslovanja nekretninama. Poduzetnici bez zaposlenih u svim oblicima vlasništva iskazali su neto gubitak. Najveći neto gubitak iskazan je kod poduzetnika bez zaposlenih u privatnom vlasništvu - 2,9 milijardi kuna. Treba istaknuti da su tvrtke bez zaposlenih ostvarile 14 milijardi kuna prihoda, a gotovo 17 milijardi kuna rashoda, odnosno gubitak je veći tri milijarde kuna. Najveći broj poduzetnika bez zaposlenih su mali poduzetnici, njih 32.404 ili 99,9 posto, potom 19 srednjih i tri velike tvrtke.

Promatrano na razini područja djelatnosti, poduzetnici bez zaposlenih iz 16 područja djelatnosti iskazali su neto gubitak, dok su poduzetnici u četiri djelatnosti poslovali pozitivno. Prema oblicima vlasništva, najveći broj poduzetnika bez zaposlenih bio je u privatnom vlasništvu (98,4 posto). Poduzetnici bez zaposlenih u zadružnom vlasništvu imaju udio od jedan posto, dok ostali zauzimaju manje od jedan posto udjela u ukupnom boju poduzetnika bez zaposlenih. Analizirajući županije po broju poduzetnika bez zaposlenih, tu se posebno ističe Grad Zagreb (10.806 poduzetnika ili 33,3 posto u ukupnom broju poduzetnika bez zaposlenih), Istarska županija (4115 poduzetnika, 12,7 posto), Splitsko-dalmatinska županija (3876

Za mnoge je iznenađujuće da je prema prihodu po zaposlenom kod poduzetnika Vukovar broj jedan u Hrvatskoj poduzetnika, 12 posto), Primorsko-goranska (2752 poduzetnika, 8,5 posto) i Zagrebačka županija (1643 poduzetnika, 5,1 posto). Jedino su poduzetnici bez zaposlenih županije Bjelovarsko-bilogorske ostvarili neto dobit od milijun kuna.


9D{QR MH SR]QDYDWL NRQNXUHQFLMX Usporedna analiza konkurentnosti donosi jedinstven pregled poslovanja 9DĄHJ SRGX]HÉD X XVSRUHGEL V SRVORYDQMHP NRQNXUHQDWD

Bisnode analiza na temelju 6-godiĹĄnjih podataka daje detaljnu usporedbu poslovanja VaĹĄe tvrtke i konkurenata, na VIĹƒE OD STRANICA ANALIZE 0ROVJERITE KLJUÄ?NE lNANCIJSKE POKAZATELJE 5OÄ?ITE TRENDOVE 5POZNAJTE SVOJE KONKURENTE 5SPOREDNA ANALIZA KONKURENTNOSTI IZVRSTAN JE TEMELJ ZA DONOĹƒENJE STRATEĹƒKI VAĹ˜NIH POSLOVNIH ODLUKA 3ADRĹ˜I DETALJAN PRIKAZ I ANALIZU POSLOVANJA 6AĹƒE TVRTKE U USPOREDBI S TVRTKI PO 6AĹƒEM IZBORU $AN JE PREGLED NAJVAĹ˜NIJIH TRENDOVA TE USPOREDNI GRAlÄ?KI PRIKAZ POSLOVANJA 6AĹƒE TVRTKE SA SVAKIM POJEDINIM KONKURENTOM !NALIZA SE ISPORUÄ?UJE U DIGITALNOM PDF I TISKANOM FORMATU

- 14Ăˆ(3$ - +(94 analize.hr@bisnode.com ili tel. 01 5556 926


16

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

ANALIZA HRVATSKOG GOSPODARSTVA U 2014. GODINI

Naplata - jedna od najvećih boljki Zbog bolje pregovaračke pozicije najbržu naplatu imaju velika poduzeća koja, u prosjeku, potraživanja naplaćuju za 80 dana. Ispod prosjeka ukupnog gospodarstva su i srednje velika poduzeća sa 86 dana prosječne naplate, dok velikih problema s naplatom imaju mala poduzeća koja u prosjeku svoja potraživanja naplaćuju za 115 dana Branimir Kovačić, Bisnode Za ocjenu uspješnosti hrvatskog gospodarstva u 2015. svakako će nužan biti rast zaposlenosti i prihodovnosti

PRETHODNA 2014. GODINA DONIJELA JE stagnaciju kvantitete i rast kvalitete hrvatskog realnog sektora. Ova konstatacija odnosi se na poduzeća koja su predala godišnja financijska izvješća za statističke potrebe u javni registar. Do nastavka trenda pada kumulativnog volumena poslovanja hrvatskih poduzetnika nije došlo zbog osjetnijeg porasta izvoza, koji nedvojbeno predstavlja najsvjetliju točku u prethodnoj poslovnoj godini. Osim izvoza, značajno je rasla i uvozna aktivnost hrvatskih poduzeća, na što je sasvim sigurno utjecalo članstvo naše zemlje

u Europskoj uniji i lakši pristup zapadnoeuropskom tržištu. Ono što svakako treba brinuti jest izostanak očekivanog pozitivnog učinka na ulagačku klimu, koja se trebala poboljšati kao rezultat članstva u uniji europskih zemalja, s obzirom na to da do porasta investicija nije došlo. Nažalost, domaća poduzeća i dalje su ponajprije fokusirana na kratkoročno preživljavanje pri čemu se zapostavljaju dugoročni planovi. Stabilizacijska godina za realni sektor Ipak, za 2014. godinu može se reći kako je za realni sektor bila stabilizacijska, s obzirom na to da je poslije višegodišnjeg pada zaposlenosti


17

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

i prihodovnosti zaustavljen taj neugodan trend. Za nadati je se da će od aktualne 2015. godine početi uzlet prema vrijednostima iz predrecesijske 2008. godine. Prema podacima s kojima raspolaže tvrtka Bisnode, u 2014. godini bilo je tri posto više poduzeća koja su predala godišnja financijska izvješća. Međutim, unatoč većem broju poduzeća, zaposlenih je bilo 0,1 posto manje nego godinu dana ranije. To jasno upućuje na nastavak trenda racionalizacije poslovanja i rezanja troškova, pri čemu su najviše na udaru zaposlenici. Zanimljivo je da su mala poduzeća zabilježila rast broja zaposlenih, dok pad bilježe srednja i velika. Ukupni realizirani prihodi hrvatskih poduzeća imali su blagi rast od jedan posto te su iznosili 618,8 milijardi kuna, no prosječna prihodovnost po poduze-

Osjetniji porast izvoza nedvojbeno predstavlja najsvjetliju točku u prethodnoj poslovnoj godini ću je smanjena zbog većeg rasta broja tvrtki. Zbog činjenice da su se ukupni rashodi blago smanjili, kumulativna neto dobit je porasla sa 3,5 na 9,7 milijardi kuna. Kumulativna operativna dobit, koja mjeri profitabilnost temeljenu isključivo na poslovnim aktivnostima, iznosila je 23,3 milijarde kuna. Operativna marža iznosila je 3,9 posto. Omjer dobitaša i gubitaša ostao je jednak kao i u prethodnoj godini, te tako u prosjeku na tri dobitaška poduzeća dolaze dva gubitaška. Među kategorijama poduzeća prema veličini, jedino srednje velika poduzeća ostvaruju kumulativni gubitak. Izvoz je nastavio rasti što je najpozitivnija vijest iz poslovne 2014. godine. U odnosu na 2013. godinu bio je za 11,7 posto veći, te je prešao granicu od 100 milijardi kuna. Posebno raduje činjenica da su u njegovu rastu sudjelovale sve kategorije poduzeća prema veličini, pri čemu sa 21,5 posto rasta prednjače velika poduzeća. To u svakom slučaju nije iznenađenje s obzirom na to da veća poduzeća, u pravilu, imaju lakši pristup inozemnim tržištima kroz svoje podružnice u inozemstvu ili kroz matične inozemne tvrtke. S druge strane, u prethodnoj godini investicije su bile za 6,1 posto manje od prethodne godine te su iznosile 35,2 milijardi kuna. Za pad su odgovorna ponajprije mala poduzeća, dok su srednja i velika zadržala podjednake vrijednosti iz 2013. godine.

Grafikon 1. Kretanje operativne marže hrvatskih poslovnih subjekata 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

ukupno

mali

srednji

veliki

0% 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Izvor: Bisnode

Grafikon 2. Kretanje tekuće likvidnosti hrvatskih poslovnih subjekata 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90

ukupno

0,80 2008.

2009.

mali 2010.

srednji

2011.

2012.

veliki 2013.

2014.

Izvor: Bisnode

Grafikon 3. Kretanje prosječnih dana vezivanja potraživanja i obveza hrvatskih poslovnih subjekata 105 100 95 90 85

potraživanja

80 2008.

2009.

2010.

2011.

obveze 2012.

2013.

2014.

Izvor: Bisnode

Puno prostora za rast likvidnosti Kvalitativni pokazatelji su kumulativno imali značajna poboljšanja u odnosu na 2013. godinu. Jedan od njih sasvim sigurno je i li-

kvidnost. Tekuća likvidnost imala je rast od 5,1 posto, dok je ubrzana likvidnost, koja iz izračuna isključuje zalihe kao često nelikvidnu imovinu, porasla 5,6 posto. Ukupni omjer


18

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2014.

poduzeća plaćaju u prosjeku dvostruko brže od malih (60 dana u odnosu na 121 dan). Prosječna nominalna plaća u 2014. godini porasla je 1,7 posto te je premašila 5000 kuna. Sasvim sigurno mnogo poželjnije je raditi za veća poduzeća, s obzirom na to da je kod velikih prosječna neto plaća za 42,1 posto veća nego kod malih poduzeća. Kod srednje velikih poduzeća prosječne plaće su u skladu s gospodarskim prosjekom.

kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza u 2014. godini iznosio je 1,04 što upućuje na to da je kratkotrajna imovina bila nešto veća od kratkoročnih obveza. Prema financijskoj teoriji idealna razina ovog pokazatelja kreće se između 1,5 i dva, stoga ima još puno prostora za napredak kad je riječ o likvidnosti hrvatskih poduzeća. Veća poduzeća su u prosjeku likvidnija od manjih. Zaduženost hrvatskih poduzeća bila je podjednaka kao i prethodnih godina. U prosjeku 65 posto svoje imovine poduzeća financiraju iz eksternih izvora financiranja. U 2013. godini taj je udio iznosio 66 posto. Najmanje zadužena, u prosjeku, su velika poduzeća, koja malo više od polovine imovine financiraju tuđim kapitalom (53 posto). Kod srednje velikih poduzeća taj prosjek iznosi 70 posto što je porast od 4,5 posto u odnosu na 2013. godinu. Najzaduženija su mala poduzeća koja 81 posto imovine financiraju uz obveze. To ih

stavlja u neugodan položaj s na to obzirom da imaju malo prostora za dodatna zaduživanja u slučaju ugrožene solventnosti. Jedna od najvećih boljki hrvatskog gospodarstva svakako je naplata. Ona je, mjerena prosječnim danima vezivanja potraživanja, u 2014. godini ostala na podjednakoj razini kao i u 2013. i iznosila je 93 dana. Vrhunac je bio u 2010. godini kada je taj prosjek bio 103 dana. Zbog bolje pregovaračke pozicije najbržu naplatu imaju velika poduzeća koja, u prosjeku, potraživanja naplaćuju za 80 dana. Ispod prosjeka ukupnog gospodarstva su i srednje velika poduzeća sa 86 dana prosječne naplate, dok velikih problema s naplatom imaju mala poduzeća koja u prosjeku svoja potraživanja naplaćuju za 115 dana. Prosječno plaćanje obveza u 2014. godini iznosilo je 83 dana, što je dodatni pad od dva dana u odnosu na 2013. godinu. Pri tome su velike razlike među kategorijama poduzeća s obzirom na to da velika

U turizmu najveći rast broja poduzeća Među sektorima djelatnostima uočava se kako već drugu godinu najveći rast broja poduzeća se bilježi u hotelijersko-ugostiteljskoj branši. Tako je u odnosu na 2013. godinu čak 20,2 posto više poduzeća u tom sektoru, a potom s rastom od 17,5 posto slijedi energetski sektor. Turistički sektor je najbolje trendove imao i kod kretanja broja zaposlenih, ukupnih prihoda, dobiti, izvoza i investicija. Stoga se jednoznačno može zaključiti kako su negativni kvantitativni trendovi zaustavljeni upravo zahvaljujući tom sektoru koji je usko vezan za turizam. Nakon svega može se zaključiti kako je 2014. godinu obilježilo zaustavljanje dramatičnog pada prihodovnosti i zaposlenosti koji je trajao od 2008. godinu. Također, svakako je dobra vijest i poboljšanje likvidnosti koja poduzećima daje veću poslovnu stabilnost. Za ocjenu uspješnosti hrvatskog gospodarstva u 2015. godini svakako će nužan biti rast zaposlenosti i prihodovnosti, čime bi se trebao započeti put povratka na obujam gospodarske aktivnosti koji je bio u predrecesijskom razdoblju. Sasvim sigurno će puno toga ovisiti i o kvaliteti potpore državnih institucija, koje moraju preuzeti aktivniju ulogu u kreiranju poticajne poduzetničke klime. Tvrtka Bisnode d.o.o. će sukladno svojim korporativnim vrijednostima nastaviti i dalje pratiti i analizirati gospodarske trendove i aktualnosti, te pružati adekvatnu potporu

Investicije su bile za 6,1 posto manje nego u 2013. te su iznosile 35,2 milijardi kuna poduzetničkim organizacijama i gospodarskim institucijama kroz upravljenje poslovnim informacijama. Krajnji je cilj pomoći u optimiziranju prodaje i povećanju prihoda, te minimiziranju rizika, a sve u funkciji veće uspješnosti pojedinačnih poslovnih subjekata, a onda potom i čitavog gospodarstva.RANGIRANJA

20

Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupni prihodi

Ukupni rashodi

68.981

Dobit prije Gubitak prije oporezivanja oporezivanja

Porez na dobit

Dobit nakon oporezivanja

Gubitak Konsolidiranakon ni financijski oporezivanja rezultat

811.776

484.079

470.477

26.632

13.030

3.840

22.801

13.039

9.762

962

386.980

287.869

276.217

17.310

5.658

2.372

14.940

5.660

9.280

2.692

156.407

86.053

84.534

4.076

2.557

571

3.507

2.559

948

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

u milijunima kuna Ukupno Veliki Srednje veliki Mali

65.327

268.389

110.157

109.726

5.246

4.815

897

4.354

4.820

-466

Ukupno

71.803

813.762

523.712

502.005

32.546

10.839

4.885

27.683

10.861

17.472

Veliki

1.074

391.219

322.797

306.686

20.395

4.283

2.870

17.528

4.287

13.753

Srednje veliki

2.969

159.746

91.631

88.361

5.317

2.047

826

4.504

2.060

2.538

Mali

67.760

262.797

109.284

106.958

6.834

4.509

1.189

5.651

4.514

1.181

78.509

865.883

593.140

566.387

37.293

10.540

6.227

31.121

10.595

19.885

441

305.263

280.056

265.368

-

-

2.735

14.319

2.367

10.878

Ukupno Veliki Srednje veliki

1.480

172.345

115.571

111.388

-

-

1.077

5.608

2.501

3.056

Mali

76.588

388.275

197.513

189.631

-

-

2.415

11.194

5.727

5.952

Ukupno

83.532

896.013

655.561

623.618

43.769

11.826

7.179

36.668

11.904

24.679

475

320.965

316.465

299.970

-

-

3.079

17.257

3.841

13.331 4.256

Veliki Srednje veliki

1.589

175.881

127.559

122.017

-

-

1.285

6.407

2.150

Mali

81.468

399.167

211.537

201.631

-

-

2.815

13.004

5.913

7.092

Ukupno

89.656

933.958

709.827

685.638

40.315

17.231

6.960

34.746

17.517

16.314

453

315.117

329.523

317.611

-

-

2.612

15.147

5.848

8.469

1.396

170.038

129.329

126.260

-

-

1.135

5.453

3.518

2.754

Veliki Srednje veliki Mali

87.807

448.803

250.977

241.767

-

-

3.213

14.146

8.150

5.091

Ukupno

91.320

889.396

613.367

603.876

31.959

22.469

5.093

26.438

22.041

4.397 3.079

Veliki

436

302.161

289.650

284.720

-

-

1.850

11.173

8.094

1.446

164.515

112.436

110.968

-

-

792

4.185

3.509

677

Mali

89.438

422.720

211.281

208.188

-

-

2.452

11.079

10.438

641

Ukupno

96.758

859.808

598.187

593.810

34.228

29.851

6.040

28.203

29.866

-1.663

375

287.341

289.358

281.635

16.266

8.597

2.876

13.450

8.603

4.848

Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

1.379

157.147

109.531

112.782

4.984

8.192

773

4.184

8.209

-4.025

Mali

95.004

415.320

199.299

199.394

12.967

13.061

2.391

10.569

13.055

-2.486

Ukupno

98.530

851.386

624.807

578.596

38.262

25.849

5.234

33.107

24.545

8.562

300.152

275.950

17.036

7.497

2.177

14.886

6.880

8.006 347

Veliki Srednje veliki

1.316

113.779

107.260

4.968

4.486

684

4.303

3.956

Mali

96.855

210.876

195.385

16.258

13.866

2.373

13.919

13.709

210

Ukupno

97.219

829.729

610.201

572.790

38.377

29.193

4.250

34.045

29.110

4.935

348

273.253

298.636

278.618

20.267

11.658

1.749

18.480

11.620

6.860

1.309

149.787

111.966

106.402

4.973

5.260

571

4.382

5.241

-859

Veliki Srednje veliki

2013.

Mali Ukupno Veliki Srednje veliki Mali

2014.

359

Ukupno Veliki Srednje veliki Mali

95.562

406.689

199.599

187.769

13.137

12.275

1.929

11.182

12.249

-1.067

101.001

831.353

612.470

605.041

34.615

27.186

3.910

30.805

24.576

3.519

351

266.246

293.469

288.675

14.011

9.217

1.204

12.855

7.143

3.590

1.266

150.560

112.055

111.695

5.413

5.054

573

4.854

4.800

-214

99.384

414.547

206.946

204.671

15.191

12.916

2.132

13.097

12.633

143

104.257

830.347

618.833

604.964

39.100

25.231

4.143

35.004

24.480

9.726

354

262.632

290.663

278.779

16.763

4.879

1.313

15.464

4.573

10.571

1.221

145.255

112.322

114.677

5.987

8.342

614

5.390

8.131

-2.969

102.682

422.460

215.848

211.509

16.350

12.011

2.215

14.150

11.775

2.123

Napomena: od 2006. do 2014. godine podaci su prema kriterijima veliÄ?ine iz Zakona o raÄ?unovodstvu iz 2005. godine


21

RANGIRANJA

400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1997. do 2014. Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupan prihod

Dobit nakon oporezivanja

Kapital i rezerve

Vrijednost imovine

U milijunima kuna

1997. 1998. 1999. 2000. 2002. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel(%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%) 400 ukupno RH udjel (%)

400 64.789 0,6 400 62.050 0,6 400 59.972 0,7 400 58.773 0,7 400 56.987 0,7 400 63.561 0,6 400 68.084 0,6 400 68.981 0,6 400 71.803 0,6 400 82.412 0,5 400 89.384 0,4 400 89.656 0,4 400 84.410 0,5 400 96.758 0,4 400 98.530 0,4 400 97.219 0,4 400 101.001 0,4 400 104.257 0,4

288.150 742.395 38,8 275.578 735.921 37,4 271.567 716.195 37,9 262.371 741.856 35,4 266.316 727.233 36,6 268.134 754.186 35,6 270.830 796.896 34,0 276.073 811.776 34,0 272.009 813.762 33,4 279.269 861.873 32,4 291.753 935.790 31,2 301.883 933.958 32,3 292.456 860.478 34,0 277.218 859.808 32,2 272.790 851.386 32,0 269.393 829.729 32,5 265.403 831.353 31,9 252.594 830.347 30,4

125.275 279.900 44,8 122.692 267.555 45,9 128.642 279.853 46,0 149.807 305.150 49,1 169.415 343.231 49,4 194.789 392.243 49,7 217.794 451.948 48,2 236.666 484.079 48,9 260.308 523.712 49,7 290.336 608.443 47,7 320.369 679.484 47,1 343.417 709.827 48,4 303.470 590.834 51,4 308.026 598.187 51,5 323.376 624.807 51,8 321.717 610.201 52,7 317.776 612.470 51,9 314.389 618.833 50,8

4.308 8.290 52,0 3.170 6.824 46,5 4.186 8.146 51,4 6.826 12.046 56,7 7.974 14.771 54,0 14.682 22.422 65,5 10.306 19.994 51,5 12.842 22.801 56,3 14.260 27.683 51,5 14.126 31.257 45,2 16.940 37.417 45,3 15.649 34.746 45,0 11.861 25.313 46,9 14.858 28.203 52,7 18.606 33.107 56,2 19.415 34.044 57,0 14.911 34.615 43,0 17.009 39.100 43,5

122.379 202.759 60,4 125.278 205.376 61,0 124.308 200.331 62,1 127.250 204.058 62,4 219.059 298.974 73,3 206.801 296.873 69,7 215.822 321.698 67,1 227.008 339.771 66,8 169.370 366.276 46,2 178.746 397.675 44,9 192.245 492.635 44,7 192.973 429.853 44,9 188.565 — — 177.430 383.429 46,3 178.928 374.144 47,8 184.899 360.738 51,3 250.399 367.193 68,2 198.255 373.995 53,0

193.842 375.492 51,6 202.708 400.899 50,6 209.554 413.157 50,7 220.369 427.036 51,6 321.010 536.396 59,8 337.548 564.160 59,8 368.731 633.825 58,2 399.260 684.896 58,3 358.843 753.613 47,6 394.212 861.732 45,7 441.017 985.183 44,8 456.794 1,024.297 44,6 461.974 — — 475.819 1.072.400 44,4 481.849 1.079.490 44,6 472.358 1.062.213 44,7 547.357 1.065.799 51,4 474.181 1.072.447 44,2


RANGIRANJA

22

10 najvećih u 12 rangiranja 2003.

2004.

2005.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HT

2

HEP

2

HEP

3

HEP

3

KONZUM

3

KONZUM

4

KONZUM, ZAGREB

4

HT

4

HT

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

6

HT - MOBILNE KOMUNIKACIJE, ZAGREB

6

HEP-DISTRIBUCIJA

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

HEP - PROIZVODNJA, ZAGREB

7

T-MOBILE HRVATSKA

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKIH SUSTAVA

8

HEP - DISTRIBUCIJA, ZAGREB

8

VIPNET

8

VIPNET

9

PLIVA, ZAGREB

9

PLIVA HRVATSKA

9

PLIVA HRVATSKA

10

VIPNET, ZAGREB

10

HEP-PROIZVODNJA

10

HEP-PROIZVODNJA

2006.

2007.

2008.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

KONZUM, ZAGREB

2

KONZUM

3

KONZUM, ZAGREB

3

HEP

3

HEP

4

HT

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

5

T-MOBILE HRVATSKA

5

HYPO LEASING KROATIEN

5

T-MOBILE HRVATSKA

7

HRVATSKE ŽELJEZNICE

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

ZAGREBAČKI HOLDING

6

VIPNET

6

ZAGREBAČKI HOLDING

6

OMV HRVATSKA

8

HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

VIPNET

8

VIPNET

9

HEP-PROIZVODNJA

9

HEP - PROIZVODNJA

9

HEP-PROIZVODNJA

10

PLIVA HRVATSKA

10

OMV HRVATSKA

10

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

2009.

2010.

2011.

1

INA

1

INA

1

INA

2

KONZUM

2

KONZUM

2

KONZUM

3

HEP

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

4

HT

4

HRVATSKI TELEKOM

4

HRVATSKI TELEKOM

5

ZAGREBAČKI HOLDING

5

PRIRODNI PLIN

5

PRIRODNI PLIN

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

HEP-PROIZVODNJA

6

OMV HRVATSKA

6

HEP-PROIZVODNJA

6

ZAGREBAČKI HOLDING

7

HEP- PROIZVODNJA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

9

VIPNET

9

OMV HRVATSKA

9

ZAGREBAČKI HOLDING

10

OMV HRVATSKA

10

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE

10

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE

2012.

2013.

2014.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

2

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

2

KONZUM

3

KONZUM

3

KONZUM

3

HEP

4

PRIRODNI PLIN

4

HRVATSKI TELEKOM

4

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

5

HRVATSKI TELEKOM

5

PRIRODNI PLIN

5

HT

6

HEP- PROIZVODNJA

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

6

PETROL

7

OMV HRVATSKA

7

HEP- PROIZVODNJA

7

HEP-PROIZVODNJA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

ZAGREBAČKI HOLDING

8

PLIVA HRVATSKA

9

ZAGREBAČKI HOLDING

9

PETROL

9

PLODINE

10

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE

10

CRODUX DERIVATI DVA

10

LIDL HRVATSKA

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK, Privredni vjesnik


23

RANGIRANJA

7x10 UKUPNI PRIHOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INA D.D. KONZUM D.D. HEP D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HT D.D. PETROL D.O.O. HEP-PROIZVODNJA D.O.O. PLIVA HRVATSKA D.O.O. PLODINE D.D. LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

IMOVINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. HEP D.D. AGROKOR D.D. INA D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. KONZUM D.D. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. HT D.D. HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

UVOZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INA D.D. HEP D.D. PLIVA HRVATSKA D.O.O. LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D. KONZUM D.D. PORSCHE CROATIA D.O.O. M SAN GRUPA D.D. CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. HT D.D. BOXMARK LEATHER D.O.O.

Korporacijska ljestvica za 2014. (u 000 kn)

25.442.704 13.454.641 11.438.199 7.062.829 6.228.471 5.151.066 3.968.496 3.798.517 3.416.057 3.274.919 (u 000 kn)

45.018.663 32.777.870 22.136.620 21.193.410 16.494.202 16.322.893 13.234.650 13.197.623 13.125.231 9.230.828

KONZUM D.D. HP D.D. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. INA D.D. HRVATSKE ŠUME D.O.O. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. HT D.D. TISAK D.D. SOKOL MARIĆ D.O.O.

Izvor: Boniteti.hr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HEP D.D. HT D.D. HEP-PROIZVODNJA D.O.O. ADRIS GRUPA D.D. INA D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. PLIVA HRVATSKA D.O.O. AGROKOR D.D. OSIJEK-KOTEKS D.D. ENI CROATIA B.V.

KAPITAL I REZERVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HEP D.D. HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. INA D.D. HT D.D. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ADRIS GRUPA D.D. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. AGROKOR D.D. PLIVA HRVATSKA D.O.O. HOPS D.O.O.

(u 000 kn)

1.218.972 1.130.669 915.023 675.128 631.336 620.061 586.051 551.633 395.468 311.152 (u 000 kn)

23.113.054 20.540.557 11.476.304 11.218.622 8.552.701 7.061.990 6.782.740 4.346.653 4.085.587 3.986.530

(u 000 kn)

13.502.798 1.765.981 1.732.016 1.478.413 1.338.998 1.312.660 1.301.666 1.136.463 1.032.625 999.224

BROJ ZAPOSLENIH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DOBIT

IZVOZ 11.886 9.055 8.435 8.147 7.967 7.514 5.224 4.728 3.572 3.508

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INA D.D. PLIVA HRVATSKA D.O.O. BOXMARK LEATHER D.O.O. PETROKEMIJA D.D. CROATIA AIRLINES D.D. KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. VALAMAR RIVIERA D.D. ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. PODRAVKA D.D. PETROL D.O.O.

(u 000 kn)

7.685.526 2.861.272 2.541.084 1.553.778 1.001.621 990.961 976.530 901.276 819.076 729.670


RANGIRANJA

24

Vodeći hrvatski dobitaši u 2014. (prvih 100 od 400 najvećih) RANG NAZIV DOBIT 1 HEP D.D.

ZAGREB

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 1.218.972.300

2

HT D.D.

ZAGREB

1.130.669.200

53

CEDEVITA D.O.O.

ZAGREB

68.475.100

3

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

915.022.900

54

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

64.881.300

4

ADRIS GRUPA D.D.

ROVINJ

675.128.300

55

DUKAT D.D.

ZAGREB

63.708.400

5

INA D.D.

ZAGREB

631.335.900

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

56

ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.

63.134.200

6

ZAGREB

620.061.300

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

57

MEDIKA D.D.

ZAGREB

61.468.500

7

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

586.050.800

58

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

61.018.000

8

AGROKOR D.D.

ZAGREB

551.632.800

59

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

60.753.100

9

OSIJEK-KOTEKS D.D.

OSIJEK

395.468.000

60

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

59.264.100

10

ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

311.152.200

61

TOMMY D.O.O.

SPLIT

59.096.000

11

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

303.098.300

62

HRT

ZAGREB

56.993.600

12

SCAPUS D.O.O.

ZAGREB

300.630.400

13

HOPS D.O.O.

ZAGREB

265.205.300

63

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

56.195.700

14

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

222.532.200

64

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

55.672.700

15

CERVESIA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

210.790.900

65

DOK-ING D.O.O.

ZAGREB

54.101.800

16

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

201.673.800

66

JEDINSTVO D.D.

JAMNICA D.D.

ZAGREB

191.648.300

MIHALJEKOV JAREK

53.923.900

17 18

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

171.253.100

67

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

53.569.300

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

52.277.400

MJESTO

RANG NAZIV DOBIT 52 RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

MJESTO ZAGREB

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 68.827.800

19

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

163.745.800

68

20

PGM RAGUSA D.D.

DUBROVNIK

153.295.700

69

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

52.185.600

21

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

150.189.200

70

STUDENAC D.O.O.

OMIŠ

48.168.600

CALUCEM D.O.O.

PULA

47.738.100

22

LEDO D.D.

ZAGREB

145.908.600

71

23

HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.

ŽIVOGOŠĆE

138.370.700

72

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

47.417.000

73

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

47.220.900

24

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

131.546.100

74

ISTRATURIST UMAG D.D.

UMAG

45.479.000

25

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

129.437.600

75

MLINAR D.D.

ZAGREB

45.224.300

26

PRVO PLINARSKO D.O.O.

VUKOVAR

128.718.100

76

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

43.898.000

27

TDR D.O.O.

ROVINJ

121.339.600

77

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

42.969.000

28

JANAF D.D.

ZAGREB

114.409.200

78

CAPTURA D.O.O.

ZAGREB

42.189.200

29

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

113.810.300

79

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

42.127.100

30

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

112.146.400

80

PLODINE D.D.

RIJEKA

41.422.200

31

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

ZAGREB

111.840.200

81

GUMIIMPEX - GRP D.D.

VARAŽDIN

41.225.800

32

KONZUM D.D.

ZAGREB

108.802.500

82

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

ZAGREB

41.015.200

33

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

VELIKA GORICA

108.635.200

83

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

40.501.700

34

ERSTE CARD CLUB D.O.O.

ZAGREB

101.043.800

84

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

40.336.300

35

MAISTRA D.D.

ROVINJ

99.015.600

85

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

40.073.200

36

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

98.115.900

86

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

39.733.000

37

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

96.695.900

87

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

39.362.100

38

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRIGORJE BRDOVEČKO

95.227.500

88

AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

38.622.500

39

DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

92.761.900

40

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

91.453.300

89

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

38.448.300

41

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

91.436.100

90

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

38.064.300

42

KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

89.592.200

91

PETROL D.O.O.

ZAGREB

37.648.700

43

PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

88.618.200

92

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

37.646.700

44

HP D.D.

ZAGREB

84.129.100

93

NOVI AGRAR D.O.O.

OSIJEK

37.263.000

45

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

82.749.900

94

SIEMENS D.D.

ZAGREB

35.683.200

46

AGENCIJA ALAN D.O.O.

ZAGREB

79.681.800

95

FINANCIJSKA AGENCIJA

ZAGREB

35.568.400

47

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D.

ZAGREB

78.108.800

96

LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.

OPATIJA

34.822.000

48

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.

VRGORAC

77.142.700

97

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

33.698.100

49

DUROPACK BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

75.794.600

98

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

32.955.300

50

DIV D.O.O.

BOBOVICA

75.217.700

99

BENETTON TEKSTIL D.O.O.

VINEŽ

32.705.900

51

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D.

VRBOVEC

72.540.500

100

VALALTA D.O.O.

ROVINJ

32.425.700

Izvor: Boniteti.hr


Analizirali smo Vať sektor... ...i pripremili poseban osvrt na poziciju Vaťe tvrtke unutar sektora Koliko znate o stanju i kretanjima unutar Vaťeg sektora? Bisnode analiza na temelju 6-godiťnjih podataka daje strukturirani pregled stanja u Vaťem RDFLDMST ONRKNU@MI@ /QNUIDQHSD JKITěMD jM@MBHIRJD ONJ@Y@SDKID H SQDMCNUD M@KHY@ R@CQţH RSQ@MHB@ CDS@KIMNF OQDFKDC@ NOęHG JU@KHS@SHUMHG H JU@MSHS@SHUMHG trendova te rang listu najboljih tvrtki unutar odabranog sektora. /NRDAMN RD @M@KHYHQ@ ONYHBHI@ 5@ŎD SUQSJD T TRONQDCAH R@ RDJSNQNL M@KHY@ RD HRONQTěTID T CHFHS@KMNL OCE H SHRJ@MNL ENQL@ST

- 14Ăˆ(3$ - +(94 analize.hr@bisnode.com ili tel. 01 5556 926

analize.bisnode.hr


RANGIRANJA

26

Vodeći hrvatski izvoznici u 2014. (prvih 100 od 400 najvećih) Rang izvoz Naziv

Izvoz 7.685.525.900

Udio izvoza u ukupnih prihodima

Rang izvoz Naziv

1

INA D.D.

Mjesto ZAGREB

30,21%

50 HŽ CARGO D.O.O.

2

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

2.861.272.300

75,33%

3

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

2.541.083.600

98,01%

4

PETROKEMIJA D.D.

KUTINA

1.553.778.000

69,30%

5

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

1.001.621.200

62,92%

6

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

990.960.600

92,70%

7

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

976.529.700

88,81%

8

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

901.275.800

69,07%

9

PODRAVKA D.D.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

KOPRIVNICA

819.076.000

41,83%

10 PETROL D.O.O.

ZAGREB

729.670.300

14,17%

11 HEP D.D.

ZAGREB

723.250.700

6,32%

12 BENETTON TEKSTIL D.O.O.

VINEŽ

711.290.100

91,65%

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE 13 PLOVIDBE D.O.O.

VELIKA GORICA

641.815.900

91,06%

ISTRATURIST UMAG D.D. 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D. VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. TUBLA D.O.O. BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D.D. CE-ZA-R D.O.O. ELKA D.O.O. ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O. L'OREAL ADRIA D.O.O. STSI D.O.O. TDR D.O.O. JANAF D.D. CALUCEM D.O.O. AGENCIJA ALAN D.O.O.

14 TLM ALUMINIUM D.D.

ŠIBENIK

622.474.700

71,59%

15 ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

620.975.800

76,35%

65 HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

16 TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

605.158.100

77,12% 86,46%

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

17 AD PLASTIK D.D.

SOLIN

588.846.200

18 VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

587.328.400

73,27%

19 ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

584.586.900

69,91%

20 YTRES D.O.O.

MURVICA DONJI KNEGINEC

579.285.200

97,24%

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI 21 TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB

563.558.600

76,52%

22 DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

556.759.200

55,29%

23 M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

553.410.000

32,94%

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O. BELUPO D.D. EXPORTDRVO D.D. BRODOSPLIT D.D. PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D. INTERENERGO D.O.O. ŽITO D.O.O. ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. ARCO TRADING D.O.O. LPT D.O.O. DOK-ING D.O.O. DRAVA INTERNATIONAL D.O.O. AUTOMOBILSKA TEHNIKA 78 FEROIMPEX D.O.O.

24 MAISTRA D.D.

ROVINJ

542.132.200

67,09%

25 HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

534.675.900

91,02%

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE 26 D.O.O.

BELIŠĆE

509.923.100

82,95%

27 ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

502.956.600

61,71%

28 CROSCO D.O.O.

ZAGREB

498.025.600

40,69%

79 JEDINSTVO D.D.

29 P. P. C. BUZET D.O.O.

JURIČIĆI

478.257.500

95,76%

30 HSE ADRIA D.O.O.

468.136.300

99,74%

466.287.200

83,08%

464.340.400

60,37%

33 ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB SLAVONSKI BROD KAŠTEL SUĆURAC ZAGREB

80 MARITIMAE REGIONIS D.O.O. 81 ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O. 82 KOKA D.D.

453.000.000

91,73%

34 AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O.

VRANJIC

437.035.000

73,34%

31 ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O. 32 CEMEX HRVATSKA D.D.

35 GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

416.971.300

54,34%

36 ABS SISAK D.O.O.

SISAK

412.713.400

92,13%

37 PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

401.557.200

81,78%

38 SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

394.651.500

94,86%

39 JGL D.D.

RIJEKA

386.814.700

60,97%

40 FERRERO D.O.O.

ZAGREB

369.957.900

65,78%

41 AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

361.217.800

19,41%

42 ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

361.174.900

79,85%

43 AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

359.712.000

99,45%

BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA 44 D.O.O.

SLAVONSKI BROD

355.213.500

88,21%

45 OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

354.038.000

93,01%

46 SAPONIA D.D.

OSIJEK

347.888.800

49,82%

47 SLADORANA D.O.O.

ŽUPANJA

341.269.500

61,20%

48 KRAŠ D.D.

ZAGREB

336.969.500

37,82%

49 DUROPACK BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

334.549.900

61,41%

Izvor: Bonitet.hr

83 SANCTA DOMENICA D.O.O. 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ABB D.O.O. LTH METALNI LIJEV D.O.O. JAMNICA D.D. KNAUF INSULATION D.O.O. EZPADA D.O.O. HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O. DIV D.O.O. EUROCABLE GROUP D.D. EMERSON D.O.O. KONČAR-GIM D.D. UNILINE D.O.O. KRKA-FARMA D.O.O. ADRIATICA DUNAV D.O.O. HT D.D. KONZUM D.D. MURAPLAST D.O.O. LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.

Mjesto ZAGREB

Izvoz 330.412.800

UMAG RIJEKA ZAGREB ČAKOVEC RIJEKA ZAGREB ZAGREB ZAJCI ZAGREB ZAGREB ROVINJ ZAGREB PULA ZAGREB PRIGORJE BRDOVEČKO ZAGREB KOPRIVNICA ZAGREB SPLIT VRBOVEC ZAGREB OSIJEK DUBROVNIK ZAGREB PRELOG ZAGREB OSIJEK LUG SAMOBORSKI MIHALJEKOV JAREK SPLIT ZAGREB VARAŽDIN SVETA NEDELJA ZAGREB BENKOVAC ZAGREB NOVI MAROF ZAGREB ZAGREB BOBOVICA ZAGREB ZAGREB ZAGREB PULA ZAGREB VUKOVAR ZAGREB ZAGREB KOTORIBA OPATIJA

326.468.300 325.661.000 323.342.100 318.049.700 317.845.100 303.467.700 286.167.700 285.827.400 285.819.300 283.849.700 280.124.400 275.319.600 275.298.800 273.141.300

Udio izvoza u ukupnih prihodima

38,95% 73,88% 41,85% 53,33% 97,66% 86,82% 53,69% 74,70% 75,40% 54,98% 30,39% 27,42% 56,21% 98,28% 90,50%

272.086.000

98,82%

266.538.300 265.264.000 263.247.800 263.190.500 255.744.700 250.805.400 248.054.300 246.830.800 246.036.900 233.305.100 227.795.000 220.665.500

50,66% 41,70% 88,49% 48,96% 11,67% 96,82% 16,72% 61,93% 99,98% 88,91% 89,25% 78,01%

218.550.300

94,20%

209.889.000

57,45%

209.792.900 208.754.000 204.564.900

96,50% 75,83% 16,51%

204.505.200

59,75%

203.694.700 202.892.200 201.986.500 200.595.200 195.416.400 192.570.800 190.272.400 189.878.300 188.463.300 186.764.000 184.386.900 183.503.500 182.614.700 179.597.900 179.104.000 177.441.300 176.310.200

48,49% 96,10% 13,42% 74,35% 99,12% 48,22% 41,00% 70,86% 70,43% 59,11% 62,85% 40,75% 64,00% 2,88% 1,33% 78,17% 63,47%


27

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski uvoznici u 2014. (prvih 100 od 400 najvećih) Rang

Naziv

Mjesto

Rang

Naziv

Mjesto

1

INA D.D.

ZAGREB

13.502.798.100

52

DUKAT D.D.

ZAGREB

290.395.000

2

HEP D.D.

ZAGREB

1.765.981.400

53

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

SVETA NEDELJA

286.943.700

3

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1.732.016.200

54

P. P. C. BUZET D.O.O.

JURIČIĆI

275.429.700

4

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

VELIKA GORICA

1.478.413.400

55

IKEA HRVATSKA D.O.O.

SOP

274.717.500

5

KONZUM D.D.

ZAGREB

1.338.997.500

56

ELKA D.O.O.

ZAGREB

267.827.700

6

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

1.312.660.400

57

RECRO D.D.

ZAGREB

265.433.000

7

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

1.301.665.900

58

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

264.332.000

8

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

1.136.463.300

59

KOKA D.D.

VARAŽDIN

263.494.800

9

HT D.D.

ZAGREB

1.032.624.800

60

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

259.022.100

10

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

999.223.800

61

JAMNICA D.D.

ZAGREB

252.114.800

11

MEDIKA D.D.

ZAGREB

879.389.600

62

PEUGEOT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

251.039.500

12

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

826.539.900

63

METRO CASH & CARRY D.O.O.

ZAGREB

250.845.000

13

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

707.467.700

64

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

249.480.000

14

PHOENIX FARMACIJA D.D.

ZAGREB

634.089.100

65

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

242.348.200

15

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

603.639.900

66

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

239.774.700

16

TLM ALUMINIUM D.D.

ŠIBENIK

598.232.600

67

STSI D.O.O.

ZAGREB

239.399.300

17

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDELJA

596.700.600

68

E PLUS D.O.O.

DONJI STUPNIK

237.061.200

18

AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

544.304.900

69

ABB D.O.O.

ZAGREB

236.815.200

19

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

522.030.400

70

DIV D.O.O.

BOBOVICA

234.279.300

20

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

518.233.100

71

ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB

234.138.900

21

BENETTON TEKSTIL D.O.O.

VINEŽ

511.648.500

HENKEL CROATIA D.O.O.

22

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

505.144.300

72 73

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB ZAGREB

231.483.400 231.300.300

23

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

483.836.000

74

VINDIJA D.D.

VARAŽDIN

231.241.900

24

LEDO D.D.

ZAGREB

472.235.000

75

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

228.362.100

25

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

463.571.800

76

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

224.137.900

26

PETROKEMIJA D.D.

KUTINA

457.661.200

77

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

223.371.600

27

TE PLOMIN D.O.O.

PLOMIN LUKA

450.947.300

78

CITROËN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

220.131.100

28

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

425.018.100

29

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

423.311.600

79

P P K D.D.

KARLOVAC

216.582.800

30

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

419.803.800

80

KRAŠ D.D.

ZAGREB

213.594.900

ABS SISAK D.O.O.

SISAK

212.556.000

31

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

81

ZAGREB

402.182.100

82

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

212.129.800

32

LESNINA H. D.O.O.

KUKULJANOVO

401.072.100

83

PROENERGY D.O.O.

ZAGREB

211.813.900

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D.

84

TDR D.O.O.

ROVINJ

209.336.300

33

VRBOVEC

387.767.400

85

FLIBA D.O.O.

DONJI STUPNIK

208.673.200

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRIGORJE BRDOVEČKO

385.938.300

86

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

207.652.900

87

CROMARIS D.D.

ZADAR

200.217.100 196.308.300

34

Uvoz

Uvoz

35

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

376.870.600

88

SIEMENS D.D.

ZAGREB

36

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB

371.090.400

89

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

195.843.100

37

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

361.580.500

90

TOKIĆ D.O.O.

SESVETE

195.055.300

38

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

MURVICA

360.645.700

91

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

192.840.100

39

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

351.790.000

92

JGL D.D.

RIJEKA

189.644.200

40

PLODINE D.D.

RIJEKA

348.738.100

93

DUROPACK BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

187.674.400

94

STANIĆ D.O.O.

KERESTINEC

187.435.300

41

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

337.095.100

42

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

332.390.600

95

GUMIIMPEX - GRP D.D.

VARAŽDIN

184.502.800

43

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

322.018.000

96

FERO-TERM D.O.O.

DONJI STUPNIK

183.388.700

ROBERT BOSCH D.O.O.

ZAGREB

44

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

320.853.800

97

45

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

320.833.900

98

BOMARK PAK D.O.O.

VARAŽDIN

180.663.500

46

HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

317.040.800

99

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

175.522.500

47

INAGIP D.O.O.

ZAGREB

303.622.800

100

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

173.507.600

48

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

300.380.600

49

SAPONIA D.D.

OSIJEK

299.788.900

50

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

297.590.100

51

SANCTA DOMENICA D.O.O.

SVETA NEDELJA

296.833.600

Izvor: Boniteti.hr

182.247.100


28

RANGIRANJA

Novi u skupini 400 najvećih u 2014. kojih nije bilo u toj skupini 2009. PET-PROM D.O.O.

UKUPNI PRIHODI 2014. 218.163.315

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

917.754.484

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

275.337.420

INTER CARS D.O.O.

218.003.486

CRODUX PLIN D.O.O.

866.277.709

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

275.297.929

MARITIMAE REGIONIS D.O.O.

217.412.283

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

836.242.866

KOZMO D.O.O.

272.780.067

HILDING ANDERS D.O.O.

217.190.278

MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB D.D.

807.700.750

BRODOKOMERC NOVA D.O.O.

272.711.761

GRADATIN D.O.O.

217.051.519

KNAUF INSULATION D.O.O.

269.793.185

SANDOZ D.O.O.

216.396.019

C.I.A.K. D.O.O.

268.741.729

APIS IT D.O.O.

215.629.422

RWE ENERGIJA D.O.O.

268.434.268

BRODOSPAS D.D.

213.151.664

AGROFRUCTUS D.O.O.

268.040.439

BOROVO D.D.

212.944.576 212.503.037

NAZIV PRVO PLINARSKO D.O.O.

UKUPNI PRIHODI 2014. 2.884.135.578

NAZIV CAPTURA D.O.O.

UKUPNI PRIHODI 2014. 277.412.239

NAZIV

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

781.624.180

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D.

778.203.796

GEN-I ZAGREB D.O.O.

767.385.455

HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O.

690.766.427

EMERSON D.O.O.

267.585.828

"HELECTOR S. A."

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

672.375.330

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

263.889.541

KRONOSPAN CRO D.O.O.

212.163.616

LOGISTA D.O.O.

263.575.589

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

211.437.004

LPT D.O.O.

262.419.343

CERVESIA ZAGREB D.O.O.

211.142.006

262.346.347

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

211.124.977

OMIAL NOVI D.O.O.

210.385.573

VALALTA D.O.O.

210.194.394

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.

614.729.763

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

576.609.738

CE-ZA-R D.O.O.

565.264.405

VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

541.166.195

INTERENERGO D.O.O.

259.054.425

E PLUS D.O.O.

540.784.251

BIPA D.O.O.

256.348.967

BRODOSPLIT D.D.

537.589.019

DOK-ING D.O.O.

255.229.936

FIBIS D.O.O.

523.168.185

H1 TELEKOM D.D.

253.627.098

469.343.952

PIONEER - SJEME D.O.O.

VUPIK D.D. ADRIA OIL D.O.O.

ACI D.D.

210.181.866

APIOS D.O.O.

209.746.716

251.387.378

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI D.D.

209.362.137

426.405.903

BOMARK PAK D.O.O.

249.036.018

GENERA D.D.

207.899.011

406.862.274

AGRONOM D.O.O.

246.234.695

EKO MEĐIMURJE D.D.

207.187.737

MLIN I PEKARE D.O.O.

400.523.865

ARCO TRADING D.O.O.

246.093.512

DALEKOVOD PROIZVODNJA D.O.O.

207.119.592

STAR IMPORT D.O.O.

392.375.450

ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.

245.534.306

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

206.855.091

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

388.536.072

TERI-TRGOVINA D.O.O.

244.172.450

K I K ELEKTRONIKA D.O.O.

206.254.475

ELKA D.O.O.

383.102.601

PROENERGY D.O.O.

242.672.140

DHL INTERNATIONAL D.O.O.

205.632.348

BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

381.020.757

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

241.745.577

KAMEN D.D.

204.471.193

ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O.

379.089.723

MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O.

241.704.519

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

204.112.023

ISKON INTERNET D.D.

377.125.267

SMOKING D.O.O.

241.460.080

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

203.861.709

C&A MODA D.O.O.

365.981.729

TP VARAŽDIN D.O.O.

239.614.730

MIV D.D.

203.517.815

AQUAFILCRO D.O.O.

361.706.915

BAT HRVATSKA D.O.O.

239.412.016

MONTING D.O.O.

202.435.709

RIBOLA D.O.O.

350.022.830

IKEA HRVATSKA D.O.O.

238.485.075

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

201.382.784

SANCTA DOMENICA D.O.O.

342.268.326

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

235.632.645

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.

200.733.575

ROBERTO PLUS D.O.O.

335.326.482

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

234.460.323

KANDIT D.O.O.

200.356.989

JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O.

318.773.821

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

233.152.828

HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.

199.295.592

ARENATURIST D.D.

315.535.224

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

232.012.023

PGM RAGUSA D.D.

198.955.130

OSATINA GRUPA D.O.O.

314.488.946

231.999.805

TVORNICA STOČNE HRANE D.D.

198.785.375

TOKIĆ D.O.O.

314.204.535

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

198.551.093

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

306.971.159

EZPADA D.O.O.

197.148.876

AGENCIJA ALAN D.O.O.

301.809.412

SCAPUS D.O.O.

300.903.035

MICROLINE D.O.O.

300.394.876

VAMACO M.V. D.O.O.

294.572.988

HSE ADRIA D.O.O.

UNILINE D.O.O.

293.393.070

HEP-OPSKRBA D.O.O.

292.347.142

FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST KIM D.O.O.

290.741.312 289.020.344

DJELO D.O.O.

229.945.551

FOKUS D.O.O.

229.650.730

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O.

229.316.237

197.113.128

AKD D.O.O.

196.785.211

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O.

227.721.692

TIM KABEL D.O.O.

227.487.499

HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR D.O.O.

196.761.233

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.

227.275.202

BA - COM TRGOVINA D.O.O.

196.396.939

MURAPLAST D.O.O.

226.979.543

PETROL PLIN D.O.O.

195.267.239

LAVČEVIĆ D.D.

226.158.763

TURISTHOTEL D.D.

195.199.824

METIS D.D.

223.567.304

BMD STIL D.O.O.

194.304.707

POMGRAD INŽENJERING D.O.O.

223.488.564 223.465.492

CROMARIS D.D.

287.753.932

VMD GRUPA D.O.O.

ADRIATICA DUNAV D.O.O.

285.328.204

KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

220.729.283

DRAVA INTERNATIONAL D.O.O.

282.872.067

HUP-ZAGREB D.D.

220.696.639

SOLARIS D.D.

277.541.752

ROBERT BOSCH D.O.O.

219.248.898

Izvor: Boniteti.hr

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.


29

RANGIRANJA

Tvrtke u skupini 400 najvećih iz 2013. kojih nema u toj skupini 2014. RANK NAZIV 2013. 150 HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D. 178

TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG

UKUPNI PRIHOD 121.360.000 8.675.500

179

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

166.111.200

191

VARTEKS D.D.

176.179.500

207

SAIPEM S.P.A.

RANK NAZIV 2013.

UKUPNI PRIHOD

332

ŠKOJO D.O.O.

96.396.200

333

ENERGOSPEKTAR D.O.O.

83.456.400

336

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.D.

RANK NAZIV 2013. ZA KOMBINIRANI 395 CENTAR TRANSPORT ZAGREB D.D. VODOSKOK D.D.

194.158.200

139.157.300

397

SPAČVA D.D.

160.546.000

UUHG-SMŽ

160.153.300 179.611.500

171.601.400

337

FERMOPROMET D.O.O.

184.237.800

ING-GRAD D.O.O.

165.947.000

399

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

400

SKLADGRADNJA D.O.O.

219

ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O.

36.587.400

339

221

ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D.D.

120.613.100

342

ADRIA ČELIK D.O.O.

120.989.300

343

TRGONOM D.O.O.

139.068.100

354

HRVATSKE CESTE D.O.O.

165.677.900

355

VODOVOD-OSIJEK D.O.O.

117.265.500

359

INTEREUROPA D.O.O.

164.732.700

360

KOESTLIN D.D.

189.955.700 158.570.400

233

BORIK D.D.

102.684.100

AURO DOMUS D.O.O.

174.543.700

257

HEINEKEN ADRIA D.O.O.

42.684.300

268

EURODUHAN D.D.

99.247.000

270

TELEGRA D.O.O.

276

PALIĆ AURUM D.O.O.

177.582.500 23.670.300

279

GOLD BOX D.O.O.

48.518.000

289

GOLD PARTNER D.O.O.

89.763.200

293

H-ABDUCO D.O.O.

46.991.000

302

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS D.O.O.

145.956.000

305

ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING DIONIČKO DRUŠTVO

175.063.000

312

RUDNAP ENERGIJA D.O.O.

362

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

369

KMAG D.O.O.

165.812.900

370

SCOTT BADER D.O.O.

181.852.900 158.558.600

373

ČAZMATRANS - NOVA D.O.O.

377

VEČERNJI LIST D.O.O.

189.171.100

381

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

194.162.700 164.832.900

382

SPORTINA D.O.O.

384

LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.

183.913.100

138.365.500

386

ASBISC-CR D.O.O.

191.952.700 182.087.500

323

PACIFIC FRUIT LIMITED D.O.O.

175.739.500

388

PREHRANA TRGOVINA D.D.

325

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

156.530.700

390

GEBRÜDER WEISS D.O.O.

330

WELLMAX D.O.O.

189.175.400

393

KVASAC D.O.O.

135.762.700

396 397

239

UKUPNI PRIHOD

43.264.100

94.329.400 190.089.000

Izvor: Boniteti.hr

Novi u skupini 400 najvećih u 2014. RANK NAZIV

UKUPNI PRIHOD

MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB D.D.

807.700.800

140

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

541.166.200

89

309

ARCO TRADING D.O.O.

UKUPNI PRIHOD 246.093.500

361

HELECTOR S. A.

312

PROENERGY D.O.O.

242.672.100

366

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

211.125.000

315

SMOKING D.O.O.

241.460.100

367

OMIAL NOVI D.O.O.

210.385.600

RANK NAZIV

RANK NAZIV

UKUPNI PRIHOD 212.503.000

147

INGRA D.D.

509.208.700

318

IKEA HRVATSKA D.O.O.

238.485.100

370

APIOS D.O.O.

209.746.700

189

STAR IMPORT D.O.O.

392.375.500

319

BENUSSI D.O.O.

238.447.800

378

DHL INTERNATIONAL D.O.O.

205.632.300

192

RADNIK D.D.

383.253.300

323

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

234.460.300

379

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

204.692.200

195

BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

333

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O.

227.721.700

380

P.S.C. ZAGREB D.O.O.

204.683.400

334

TIM KABEL D.O.O.

227.487.500

388

KANDIT D.O.O.

200.357.000

389

HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.

199.295.600

390

PGM RAGUSA D.D.

198.955.100

393

EZPADA D.O.O.

197.148.900

394

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

197.113.100

396

HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR D.O.O.

196.761.200

205

AQUAFILCRO D.O.O.

381.020.800 361.706.900

213

SANCTA DOMENICA D.O.O.

342.268.300

338

PROJEKTGRADNJA D.O.O.

225.885.700

238

SCAPUS D.O.O.

300.903.000

340

POMGRAD INŽENJERING D.O.O.

223.488.600

280

RWE ENERGIJA D.O.O.

268.434.300

341

VMD GRUPA D.O.O.

223.465.500

286

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

263.889.500

292

VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O.

262.346.300

306

BOMARK PAK D.O.O.

249.036.000

Izvor: Boniteti.hr

349

PET-PROM D.O.O.

218.163.300

350

INTER CARS D.O.O.

218.003.500

352

MARITIMAE REGIONIS D.O.O.

354

GRADATIN D.O.O.

217.051.500

397

BA - COM TRGOVINA D.O.O.

196.396.900

360

BOROVO D.D.

212.944.600

400

BMD STIL D.O.O.

194.304.700

217.412.300


RANG-LJESTVICA

30

Rang-ljestvica 400 najvećih 2014 BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2012.

2013.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

1

1

1

INA D.D.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 10

2

3

3

KONZUM D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1 A

3

2

2

HEP D.D.

ZAGREB

4

5

7

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

5

4

4

6

8

15

7

6

8

11

9 10

8.147

UKUPNI PRIHOD

25.442.703.500

11.886

13.454.641.100

ULICA GRADA VUKOVARA 37

447

11.438.198.800

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

7.514

7.062.828.800

HT D.D.

ZAGREB

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

4.728

6.228.471.000

PETROL D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H

716

5.151.065.800

5

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

2.166

3.968.495.900

9

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 25

1.878

3.798.516.800

10

11

PLODINE D.D.

RIJEKA

RUŽIĆEVA 29

3.025

3.416.052.500

13

16

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

VELIKA GORICA

KNEZA POSAVSKOG 53

1.486

3.274.918.500

11

7

8

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 41

8.435

3.217.451.800

12

14

13

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 1

1.064

3.019.137.500

3.041

3.000.871.300

13

16

18

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

VILA VELEBITA 6

14

69

240

PRVO PLINARSKO D.O.O.

VUKOVAR

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 27

15

9

6

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MAROHNIĆA 1

51

2.884.135.600

117

2.882.483.600

16

51

44

AGROKOR D.D.

ZAGREB

TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3

222

2.748.644.700

17

12

10

TISAK D.D.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 11 A

3.572

2.748.348.000

18

24

23

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC

GOSPODARSKA ULICA 12

3.426

2.592.546.800

19

15

14

VINDIJA D.D.

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 6

1.014

2.575.334.000

20

19

21

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 69

21

18

12

PETROKEMIJA D.D.

KUTINA

ALEJA VUKOVAR 4

452

2.497.661.700

1.938

2.242.157.500

22

20

19

MEDIKA D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

346

2.229.871.700

23

23

25

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 50

2.642

2.211.519.200 2.190.644.500

24

25

29

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D.

VRBOVEC

ZAGREBAČKA 148

1.832

25

21

22

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

ZAGREB

FARKAŠA VUKOTINOVIĆA 2

7.967

2.114.164.200

26

26

33

TOMMY D.O.O.

SPLIT

DOMOVINSKOG RATA 93

2.217

2.064.909.900

128

2.032.210.400

27

28

38

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA OPATOVINA 36

28

22

26

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

ANTE STARČEVIĆA 32

2.983

1.957.916.000

29

32

36

BELJE D.D.

DARDA

SVETOG IVANA KRSTITELJA 1 A

1.437

1.952.438.800

30

17

17

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

LJUDEVITA POSAVSKOG 5

1.109

1.921.483.000

31

30

31

AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3

33

1.861.263.500

32

33

35

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

389

1.828.108.100

33

29

30

METRO CASH & CARRY D.O.O.

ZAGREB

JANKOMIR 31

886

1.787.313.500

34

34

32

DUKAT D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 9

916

1.711.878.200

35

27

28

PHOENIX FARMACIJA D.D.

ZAGREB

OZALJSKA 95

256

1.682.672.700

36

46

54

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 10

123

1.680.248.700 1.652.838.900

37

44

50

PORSCHE CROATIA D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA BB

119

38

38

45

BILLA D.O.O.

ZAGREB

RIJEČKA ULICA 12

1.459

1.638.867.400

39

37

37

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

BAŠTIJANOVA 52 A/IV.

1.156

1.631.432.200

40

35

34

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

BANI 75 B

915

1.591.934.500

41

31

39

HP D.D.

ZAGREB

NIKOLE JURIŠIĆA 13

9.055

1.586.673.300

42

39

42

HOPS D.O.O.

ZAGREB

KUPSKA 4

1.010

1.564.428.800

43

43

43

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDELJA

DR. FRANJE TUĐMANA 3

377

1.548.663.300

44

41

51

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ZAGREB

ŠIROLINA 4

211

1.510.463.400

45

40

41

TIFON D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 41 /XIII

484

1.509.054.000

Izvor podataka za prilog ‘400 najboljih’ je Bisnode Hrvatska.


31

RANG-LJESTVICA

. iznosi u kn PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

RANG

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

7.685.525.900

1

631.335.900

5

21.193.410.100

5

11.476.303.600

4

2,48%

2,98%

30,21%

13.502.798.100

179.104.000

98

108.802.500

33

13.234.649.700

8

2.877.380.500

13

0,81%

0,82%

1,33%

1.338.997.500

2,48% 0,81%

723.250.700

11

1.218.972.300

1

32.777.869.500

3

23.113.054.400

2

10,66%

3,72%

6,32%

1.765.981.400

10,66%

0

14.226

620.061.300

6

16.494.202.300

6

1.338.364.600

27

8,78%

3,76%

0,00%

300

8,78% 18,15%

179.597.900

97

1.130.669.200

2

13.125.230.700

10

11.218.622.300

5

18,15%

8,61%

2,88%

1.032.624.800

729.670.300

10

37.648.700

106

1.747.865.900

53

662.178.900

61

0,73%

2,15%

14,17%

4.608.500

0,73%

0

14.226

915.022.900

3

9.230.828.100

11

-1.088.009.000

98484

23,06%

9,91%

0,00%

27.241.100

23,06%

2.861.272.300

2

586.050.800

7

8.911.004.600

12

4.085.587.300

10

15,43%

6,58%

75,33%

1.732.016.200

15,43%

0

14.226

41.422.200

95

2.992.432.100

26

413.398.600

104

1,21%

1,38%

0,00%

348.738.100

1,21%

0

14.226

108.635.200

34

3.676.011.800

23

2.480.788.200

14

3,32%

2,96%

0,00%

1.478.413.400

3,32%

1.220.600

4.054

40.336.300

99

16.322.892.500

7

6.782.739.700

8

1,25%

0,25%

0,04%

1.802.400

1,25%

95.617.100

188

60.753.100

63

3.888.859.000

19

694.260.900

54

2,01%

1,56%

3,17%

483.836.000

2,01%

0

14.226

0

62.637

2.690.636.700

29

1.412.265.800

26

0,00%

0,00%

0,00%

27.766.300

0,00%

0

14.226

128.718.100

27

1.002.508.700

108

193.491.700

240

4,46%

12,84%

0,00%

0

4,46%

0

14.226

15.635.000

271

935.959.500

116

196.770.700

237

0,54%

1,67%

0,00%

1.136.463.300

0,54%

3.328.400

2.381

551.632.800

8

22.136.620.100

4

4.346.653.400

9

20,07%

2,49%

0,12%

0

20,07%

29.576.400

536

15.675.300

270

981.365.700

111

263.387.200

173

0,57%

1,60%

1,08%

146.453.100

0,57%

2.541.083.600

3

0

62.637

1.505.974.700

64

599.184.500

73

0,00%

0,00%

98,01%

999.223.800

0,00%

105.090.200

165

16.598.500

256

1.992.848.300

42

710.304.400

51

0,64%

0,83%

4,08%

231.241.900

0,64%

93.928.300

193

33.698.100

115

819.998.700

137

204.474.300

229

1,35%

4,11%

3,76%

0

1,35%

1.553.778.000

4

0

62.637

1.576.937.600

61

326.833.600

137

0,00%

0,00%

69,30%

457.661.200

0,00%

2.697.900

2.680

61.468.500

61

1.798.650.900

51

449.518.900

103

2,76%

3,42%

0,12%

879.389.600

2,76%

0

14.226

0

62.637

1.234.630.500

81

209.801.600

223

0,00%

0,00%

0,00%

300.380.600

0,00%

255.744.700

70

72.540.500

54

1.819.974.100

50

633.061.200

66

3,31%

3,99%

11,67%

387.767.400

3,31%

38.421.800

443

111.840.200

32

2.138.806.300

38

1.413.548.600

25

5,29%

5,23%

1,82%

5.505.500

5,29%

1.275.700

3.963

59.096.000

67

862.585.600

129

148.655.300

331

2,86%

6,85%

0,06%

151.393.700

2,86%

0

14.226

15.968.200

268

369.881.700

334

16.135.100

2205

0,79%

4,32%

0,00%

361.580.500

0,79%

819.076.000

9

201.673.800

16

2.582.722.200

31

1.337.863.900

28

10,30%

7,81%

41,83%

505.144.300

10,30%

136.288.400

129

0

62.637

3.789.180.300

20

599.006.400

74

0,00%

0,00%

6,98%

105.705.400

0,00%

523.000

5.884

0

62.637

2.765.634.400

27

579.262.200

81

0,00%

0,00%

0,03%

228.362.100

0,00%

361.217.800

41

23.004.500

176

1.367.060.800

71

32.029.600

1267

1,24%

1,68%

19,41%

544.304.900

1,24%

24.710.600

633

0

62.637

435.763.500

266

13.512.300

2508

0,00%

0,00%

1,35%

826.539.900

0,00%

0

14.226

3.476.900

1.118

343.634.700

361

34.808.700

1169

0,19%

1,01%

0,00%

250.845.000

0,19%

154.699.200

117

63.708.400

58

1.882.619.800

47

1.161.031.600

35

3,72%

3,38%

9,04%

290.395.000

3,72%

17.485.000

822

0

62.637

1.075.415.100

97

298.783.700

152

0,00%

0,00%

1,04%

634.089.100

0,00%

553.410.000

23

18.136.800

225

893.620.400

125

248.459.800

185

1,08%

2,03%

32,94%

1.301.665.900

1,08%

2.574.600

2.764

42.969.000

90

300.038.400

411

121.579.000

391

2,60%

14,32%

0,16%

1.312.660.400

2,60%

0

14.226

0

62.637

441.264.600

264

92.776.800

477

0,00%

0,00%

0,00%

151.793.800

0,00% 3,20%

9.548.600

1.260

52.185.600

77

388.484.200

308

174.373.300

269

3,20%

13,43%

0,59%

337.095.100

1.001.621.200

5

7.547.600

517

853.927.800

130

356.175.300

122

0,47%

0,88%

62,92%

61.876.800

0,47%

69.470.300

263

84.129.100

45

1.573.241.700

62

691.431.800

56

5,30%

5,35%

4,38%

5.475.100

5,30%

100.728.200

173

265.205.300

13

5.804.701.700

14

3.986.529.500

11

16,95%

4,57%

6,44%

0

16,95%

1.707.400

3.440

18.757.100

214

1.059.891.000

99

90.777.400

487

1,21%

1,77%

0,11%

596.700.600

1,21%

0

14.226

0

62.637

45.018.663.400

2

20.540.556.600

3

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

14.226

16.629.700

255

632.256.800

181

376.585.700

115

1,10%

2,63%

0,00%

0

1,10%

Želite li saznati još više o pojedinim subjektima posjetite naše portale poslovna.hr & boniteti.hr


RANG-LJESTVICA

32

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

46

36

53

JAMNICA D.D.

ZAGREB

GETALDIĆEVA 3

1.205

1.505.293.800

47

45

40

ŽITO D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

494

1.483.641.600

48

70

59

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

5.224

1.473.097.900

49

47

48

HRT

ZAGREB

PRISAVLJE 3

2.992

1.395.996.000

50

48

27

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

KRAPINSKA 45

1.993

1.304.864.400

51

55

61

STUDENAC D.O.O.

OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17

2.007

1.255.698.900

52

42

49

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

98

1.251.822.300

53

49

52

KOKA D.D.

VARAŽDIN

JALKOVEČKA BB

1.547

1.239.028.200

54

52

60

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

55

63

69

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 18

2012.

2013.

UKUPNI PRIHOD

2014.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

124

1.227.286.600

1.355

1.223.904.300 1.180.654.400

56

53

55

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

UTINJSKA 40

273

57

60

66

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 9

615

1.177.439.800

58

61

65

KTC D.D.

KRIŽEVCI

NIKOLE TESLE 18

863

1.159.243.800

59

57

56

LEDO D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1 A

60

59

62

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.

VRGORAC

TEŽAČKA 13

1.017

1.157.320.800

850

1.105.161.500

61

80

92

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

STANCIJA KALIGARI 1

62

87

68

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 12

2.108

1.099.562.100

547

63

56

47

TDR D.O.O.

ROVINJ

OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

459

1.069.025.100 1.021.420.500

64

79

77

DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 4

565

1.006.935.100

65

75

74

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 11

1.905

1.004.918.700

66

68

73

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 44

223

943.147.500 933.997.100

67

120 136

STSI D.O.O.

ZAGREB

LOVINČIĆEVA 4

976

68

95

131

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

NADINSKA 29

778

917.754.500

69

67

75

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

ILICA 224

531

914.116.000

70

82

116

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 102

71

93

87

PEVEC D.D.

BJELOVAR

ANTE TRUMBIĆA 1 B

72

126

112

ADRIS GRUPA D.D.

ROVINJ

VLADIMIRA NAZORA 1

73

78

78

KRAŠ D.D.

ZAGREB

RAVNICE 48

445

912.213.000

1.006

911.738.900

35

893.499.000

1.429

891.072.500 882.925.800

74

65

63

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1

550

75

91

101

P P K D.D.

KARLOVAC

SELCE 33

476

869.749.500

76

54

67

TLM ALUMINIUM D.D.

ŠIBENIK

NARODNOG PREPORODA 12

479

869.536.300

77

137 207

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

KAPTOL 19

117

866.277.700

78

99

110

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 27

571

852.893.200

79

73

76

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

TRG KRALJA TOMISLAVA 11 /I

2.311

848.245.700 846.096.000

80

84

91

FINANCIJSKA AGENCIJA

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

2.998

81

81

82

JADROLINIJA

RIJEKA

RIVA 16

2.150

840.792.200

82

106 114

ALUFLEXPACK NOVI D.O.O.

MURVICA

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 25

389

836.242.900 834.266.900

83

85

95

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

HEKTOROVIĆEVA 2

171

84

71

81

VIADUKT D.D.

ZAGREB

KRANJČEVIĆEVA 2

1.447

819.075.800

85

74

80

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SACHSOVA 1

472

818.499.400

86

102

46

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

FLACIUSOVA 1

1.599

814.995.800

87

62

100

ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

HEINZELOVA 70

88

97

108

MAISTRA D.D.

ROVINJ

OBALA VLADIMIRA NAZORA 6

89 3899 64076 MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB D.D. 90

88

85

5

813.368.100

1.288

808.091.700

VELIKA GORICA

FIZIRA RUDOLFA 1

104

807.700.800

FRANCK D.D.

ZAGREB

VODOVODNA 20

468

804.948.300

91

92

103

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 203

599

801.586.500

92

72

79

TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 4

502

784.717.100

93

104 183

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

SOBLINEČKA 55

755

781.624.200

94

101

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D.

RIJEKA

LIBURNIJSKA 3

1.296

778.203.800

24

95

77

71

BENETTON TEKSTIL D.O.O.

VINEŽ

VINEŽ 600

428

776.108.800

96

90

99

CEMEX HRVATSKA D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

FRANJE TUĐMANA 45

454

769.134.700


33

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

RANG

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

201.986.500

86

191.648.300

17

1.888.133.000

46

1.466.343.000

24

12,73%

10,15%

13,42%

252.114.800

12,73%

248.054.300

72

26.981.300

139

1.718.437.600

54

691.455.800

55

1,82%

1,57%

16,72%

67.963.100

1,82%

0

14.226

19.769.900

198

13.197.622.600

9

8.552.700.500

6

1,34%

0,15%

0,00%

49.804.800

1,34%

9.791.000

1.243

56.993.600

68

1.404.373.000

67

515.439.900

92

4,08%

4,06%

0,70%

111.648.600

4,08%

901.275.800

8

82.749.900

46

678.383.100

167

329.657.400

132

6,34%

12,20%

69,07%

423.311.600

6,34%

0

14.226

48.168.600

80

328.787.200

373

55.959.400

744

3,84%

14,65%

0,00%

3.426.100

3,84%

0

14.226

24.111.500

161

346.003.800

359

106.486.500

440

1,93%

6,97%

0,00%

0

1,93%

204.564.900

82

3.417.800

1.136

1.011.999.700

107

558.642.800

83

0,28%

0,34%

16,51%

263.494.800

0,28%

25.392.800

618

39.362.100

102

911.385.200

123

61.827.700

672

3,21%

4,32%

2,07%

320.833.900

3,21%

498.025.600

28

39.733.000

101

2.036.794.200

40

849.637.600

45

3,25%

1,95%

40,69%

192.840.100

3,25%

37.997.300

449

22.502.100

179

898.270.900

124

162.932.600

292

1,91%

2,51%

3,22%

522.030.400

1,91%

17.400

12.448

0

62.637

1.848.735.400

48

669.995.500

59

0,00%

0,00%

0,00%

128.710.100

0,00%

0

14.226

23.554.100

169

535.305.200

212

94.187.700

472

2,03%

4,40%

0,00%

769.400

2,03%

157.268.000

114

145.908.600

22

2.216.556.800

37

1.887.292.000

19

12,61%

6,58%

13,59%

472.235.000

12,61%

4.449.200

2.059

77.142.700

50

678.270.600

168

460.956.000

101

6,98%

11,37%

0,40%

0

6,98%

976.529.700

7

23.627.600

164

3.194.750.100

24

2.079.320.800

16

2,15%

0,74%

88,81%

48.323.400

2,15%

990.960.600

6

131.546.100

25

1.032.407.800

103

527.549.100

89

12,31%

12,74%

92,70%

402.182.100

12,31% 11,88%

280.124.400

61

121.339.600

28

1.695.789.200

56

813.036.500

47

11,88%

7,16%

27,42%

209.336.300

556.759.200

22

92.761.900

40

1.672.974.800

58

351.090.700

124

9,21%

5,54%

55,29%

11.348.900

9,21%

37.371.200

458

3.019.700

1.285

1.822.376.900

49

78.647.400

543

0,30%

0,17%

3,72%

0

0,30%

18.749.800

771

222.532.200

14

2.428.442.800

32

1.226.283.600

31

23,59%

9,16%

1,99%

88.082.000

23,59% 0,46%

283.849.700

60

4.294.300

899

536.114.900

211

189.713.000

248

0,46%

0,80%

30,39%

239.399.300

3.536.700

2.320

40.073.200

100

531.037.100

213

33.469.200

1211

4,37%

7,55%

0,39%

518.233.100

4,37%

90.054.500

204

163.745.800

19

675.015.900

169

257.502.400

179

17,91%

24,26%

9,85%

0

17,91% 2,84%

316.200

7.084

25.919.600

146

411.485.700

287

43.289.500

939

2,84%

6,30%

0,03%

10.040.100

401.300

6.494

14.974.000

283

656.133.600

174

231.698.700

197

1,64%

2,28%

0,04%

103.972.700

1,64%

1.078.100

4.334

675.128.300

4

7.841.314.900

13

7.061.990.000

7

75,56%

8,61%

0,12%

10.679.700

75,56%

336.969.500

48

14.078.500

301

1.053.756.100

100

568.904.200

82

1,58%

1,34%

37,82%

213.594.900

1,58% 4,26%

145.611.500

122

37.646.700

107

1.303.139.800

76

1.050.449.900

39

4,26%

2,89%

16,49%

297.590.100

8.427.200

1.373

16.365.000

259

258.307.400

472

138.929.700

346

1,88%

6,34%

0,97%

216.582.800

1,88%

622.474.700

14

0

62.637

692.328.400

162

276.416.700

167

0,00%

0,00%

71,59%

598.232.600

0,00%

94.739.500

190

18.811.800

213

603.220.200

187

61.983.900

671

2,17%

3,12%

10,94%

603.639.900

2,17%

1.584.500

3.562

47.417.000

82

318.979.500

385

242.139.300

190

5,56%

14,87%

0,19%

175.522.500

5,56%

330.412.800

50

0

62.637

1.902.127.800

45

18.735.400

1979

0,00%

0,00%

38,95%

0

0,00% 4,20%

55.000

10.781

35.568.400

112

1.760.869.500

52

1.548.720.000

21

4,20%

2,02%

0,01%

5.140.800

143.246.400

123

6.436.700

616

1.083.062.800

95

480.359.900

96

0,77%

0,59%

17,04%

0

0,77%

584.586.900

19

17.400

37.175

583.446.700

194

115.873.400

410

0,00%

0,00%

69,91%

360.645.700

0,00%

38.052.900

446

43.898.000

89

360.335.400

344

156.260.900

314

5,26%

12,18%

4,56%

509.000

5,26%

10.255.100

1.199

1.761.000

2.142

662.128.200

171

218.872.900

207

0,21%

0,27%

1,25%

109.570.900

0,21%

71.582.600

252

40.501.700

98

474.663.200

239

277.684.600

165

4,95%

8,53%

8,75%

53.753.100

4,95%

502.956.600

27

0

62.637

1.136.674.400

91

-514.732.000

98478

0,00%

0,00%

61,71%

264.332.000

0,00%

620.975.800

15

311.152.200

10

1.286.709.700

78

538.094.400

86

38,25%

24,18%

76,35%

27.800

38,25%

542.132.200

24

99.015.600

36

2.225.269.000

36

1.133.087.400

36

12,25%

4,45%

67,09%

79.296.600

12,25%

150.912.600

121

637.600

5.107

1.965.540.900

43

-28.630.700

98291

0,08%

0,03%

18,68%

6.612.400

0,08%

91.421.400

200

22.738.700

177

989.515.700

109

598.376.600

76

2,82%

2,30%

11,36%

149.718.500

2,82%

587.328.400

18

96.695.900

38

949.927.200

113

623.389.800

68

12,06%

10,18%

73,27%

332.390.600

12,06%

605.158.100

16

2.203.400

1.750

2.231.691.900

35

1.084.221.200

38

0,28%

0,10%

77,12%

0

0,28%

0

14.226

18.217.200

224

251.166.200

480

66.601.500

636

2,33%

7,25%

0,00%

108.013.500

2,33%

325.661.000

52

0

62.637

1.493.789.700

65

704.161.000

52

0,00%

0,00%

41,85%

173.329.400

0,00%

711.290.100

12

32.705.900

119

776.114.100

142

600.371.000

72

4,21%

4,21%

91,65%

511.648.500

4,21%

464.340.400

32

30.721.300

124

1.911.006.900

44

1.629.382.500

20

3,99%

1,61%

60,37%

135.781.000

3,99%


RANG-LJESTVICA

34

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2012.

2013.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

97

100 111

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 54

9

767.385.500

98

89

84

TE PLOMIN D.O.O.

PLOMIN LUKA

PLOMIN LUKA 50

0

751.761.500

99

83

115

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

MIŠEVEČKA 15 A

337

746.354.100

100

94

89

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 52 A

440

742.031.400

101 112 106

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 8

495

736.526.300

102 116 105

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 2

846

736.261.600

103 114

124

PORSCHE INTER AUTO D.O.O.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 21 -23

265

729.498.500

104 173

128

OSIJEK-KOTEKS D.D.

OSIJEK

ŠAMAČKA 11

332

728.680.700

105 124

130

ERSTE CARD CLUB D.O.O.

ZAGREB

PRAŠKA 5

240

707.519.100

106 117

129

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.

VELIKA GORICA

FIZIRA RUDOLFA 2

715

704.794.900

96

127

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 54

40

702.947.400

108 103 109

LESNINA H. D.O.O.

KUKULJANOVO

KUKULJANOVO 345

628

701.300.500

109 107 119

SAPONIA D.D.

OSIJEK

MATIJE GUPCA 2

808

698.236.900

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

DUBOVAC 22

347

695.243.800

111 181 75793 HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 43

2.777

690.766.400

112 127

134

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

MATOŠEVA 8

912

681.081.300

66

318

INAGIP D.O.O.

ZAGREB

ŠUBIĆEVA 29

43

680.108.000

114

76

86

TEHNIKA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 274

832

679.068.600

115

121 1185 PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

MEĐIMURSKA 4

107

110

113

98

104

2.110

672.375.300

116 118

113

AUTOZUBAK D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 117

443

650.048.700

117 113

118

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

DANICA 5

841

636.081.900

JGL D.D.

RIJEKA

SVILNO 20

720

634.412.300

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

DONJE SVETICE 127

706

622.890.300

118 105 126 119

58

58

120 109

96

KONČAR - KET D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

272

621.956.500

121 131

123

GRANOLIO D.D.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 5

167

620.854.800 619.693.700

86

72

BRODOMERKUR D.D.

SPLIT

POLJIČKA CESTA 35

483

123 134

125

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 1 H

424

619.187.200

124 129

138

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

RADNIČKA 5

614

614.729.800

125 115

64

606.280.600

122

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 G

198

126 154 185

PIK-VINKOVCI D.D.

VINKOVCI

MATIJE GUPCA 130

566

600.931.800

127 128

AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O.

VRANJIC

VRANJIČKI PUT 16

55

595.933.300

128 148 150

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

ULICA GRADA VERONE 3

129 125 146

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

MIRKA BOGOVIĆA 7

130 108 139

GP KRK D.D.

KRK

131 111

161

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

132 123

122

PLINACRO D.O.O.

133 132

135

134 119

98

120

896

595.743.100

1.698

587.395.400

STJEPANA RADIĆA 31

483

580.091.800

ZAGREB

ILICA 1 A

326

576.609.700

ZAGREB

SAVSKA CESTA 88 A

275

576.362.500

STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.

ŠENKOVEC

ZAGREBAČKA 6

210

570.322.200

CE-ZA-R D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 15

288

565.264.400

135 143 148

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 39

54

562.407.300

136 140 182

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

MILE BUDAKA 1

856

561.271.700

137 157

121

SLADORANA D.O.O.

ŽUPANJA

ŠEĆERANA 63

251

557.655.800

138 146

70

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 47

54

553.549.300

139 152

117

DUROPACK BELIŠĆE D.O.O.

BELIŠĆE

VIJENAC S.H. GUTMANNA 30

387

544.816.900

140 1036 75793 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

ZAGREB

FOLNEGOVIĆEVA 1

141 169 180

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 16 C

E PLUS D.O.O.

541.166.200

304

540.784.300

SPLIT

PUT SUPAVLA 21

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

144 168 176

FIBIS D.O.O.

ZAGREB

MEDARSKA 69

82

523.168.200

145 139

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

ZAVRTNICA 17

114

519.848.300

146 177 223

AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25 C

228

514.763.200

147 618

INGRA D.D.

ZAGREB

ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4 B

8

509.208.700

142

50 6060 BRODOSPLIT D.D.

1.153

143 141

142

170

677

37

537.589.000

214

526.142.900


35

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

416.971.300

35

2.729.300

1.422

110.412.100

1.043

13.058.700

2591

0,36%

2,47%

54,34%

707.467.700

0,36%

0

14.226

3.092.300

1.260

415.405.600

281

195.310.100

238

0,41%

0,74%

0,00%

450.947.300

0,41% 0,00%

0

14.226

0

62.637

1.233.401.500

83

-139.902.000

98452

0,00%

0,00%

0,00%

0

7.712.500

1.462

8.505.700

469

322.240.700

381

90.802.200

486

1,15%

2,64%

1,04%

320.853.800

1,15%

563.558.600

21

27.259.100

137

564.509.900

203

225.701.100

201

3,70%

4,83%

76,52%

371.090.400

3,70%

3.245.300

2.419

13.520.100

315

695.622.800

159

225.522.200

202

1,84%

1,94%

0,44%

173.507.600

1,84%

27.351.900

579

0

62.637

103.072.200

1.106

47.888.400

842

0,00%

0,00%

3,75%

10.910.000

0,00%

3.308.200

2.385

395.468.000

9

307.955.000

402

6.595.600

4338

54,27%

128,42%

0,45%

6.346.600

54,27% 14,28%

6.345.200

1.621

101.043.800

35

3.724.351.800

21

635.960.700

64

14,28%

2,71%

0,90%

0

641.815.900

13

19.718.900

200

1.012.630.800

106

472.768.700

97

2,80%

1,95%

91,06%

81.049.900

2,80%

0

14.226

78.108.800

49

4.198.309.300

18

-3.930.929.200

98487

11,11%

1,86%

0,00%

0

11,11% 3,05%

5.957.200

1.692

21.384.200

186

945.309.200

114

550.270.300

85

3,05%

2,26%

0,85%

401.072.100

347.888.800

46

21.657.000

184

628.888.700

183

377.365.300

113

3,10%

3,44%

49,82%

299.788.900

3,10%

126.512.700

143

112.146.400

31

825.268.400

136

461.598.600

99

16,13%

13,59%

18,20%

133.822.000

16,13%

0

14.226

0

62.637

308.303.700

399

175.622.200

265

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

588.846.200

17

12.951.700

328

1.396.355.200

68

625.536.400

67

1,90%

0,93%

86,46%

13.422.000

1,90%

0

14.226

0

62.637

94.659.900

1.191

54.000

47037

0,00%

0,00%

0,00%

303.622.800

0,00%

11.736.400

1.086

1.158.500

3.035

1.014.040.200

105

336.472.300

127

0,17%

0,11%

1,73%

3.507.400

0,17%

1.067.800

4.347

91.436.100

42

516.824.600

218

290.449.200

157

13,60%

17,69%

0,16%

153.300

13,60%

1.319.700

3.908

1.283.600

2.763

598.387.800

190

376.644.700

114

0,20%

0,21%

0,20%

27.901.600

0,20%

265.264.000

67

61.018.000

62

931.448.500

117

603.164.400

71

9,59%

6,55%

41,70%

0

9,59%

386.814.700

39

17.957.300

229

1.034.816.300

102

393.217.800

110

2,83%

1,74%

60,97%

189.644.200

2,83%

0

14.226

91.453.300

41

441.494.000

262

301.731.700

150

14,68%

20,71%

0,00%

0

14,68%

74.511.700

243

9.723.400

426

418.783.700

278

89.852.000

491

1,56%

2,32%

11,98%

6.631.600

1,56%

47.447.300

381

0

62.637

774.409.600

143

163.689.200

290

0,00%

0,00%

7,64%

54.677.300

0,00% 0,00%

2.527.600

2.797

0

62.637

644.519.000

176

208.963.100

225

0,00%

0,00%

0,41%

123.274.000

1.283.100

3.950

25.343.300

151

345.617.400

360

85.424.800

511

4,09%

7,33%

0,21%

8.186.100

4,09%

509.923.100

26

18.115.500

226

327.579.800

377

60.486.600

690

2,95%

5,53%

82,95%

0

2,95% 0,00%

323.342.100

53

0

62.637

1.234.325.200

82

635.216.000

65

0,00%

0,00%

53,33%

207.652.900

18.393.200

787

5.488.900

720

1.175.013.900

89

261.192.800

176

0,91%

0,47%

3,06%

15.364.400

0,91%

437.035.000

34

4.980.000

778

287.277.200

425

40.411.100

1013

0,84%

1,73%

73,34%

630.400

0,84%

579.285.200

20

56.195.700

69

681.358.300

166

496.098.800

94

9,43%

8,25%

97,24%

419.803.800

9,43%

534.675.900

25

150.189.200

21

695.047.200

160

467.446.500

98

25,57%

21,61%

91,02%

56.373.000

25,57%

53.609.200

335

345.400

8.308

374.579.600

327

80.694.600

529

0,06%

0,09%

9,24%

55.986.300

0,06%

607.800

5.537

23.161.300

174

182.942.800

657

95.455.400

465

4,02%

12,66%

0,11%

0

4,02%

0

14.226

113.810.300

30

4.380.456.400

17

2.443.707.200

15

19,75%

2,60%

0,00%

133.300

19,75%

38.785.800

440

14.892.400

285

292.974.100

420

128.588.000

372

2,61%

5,08%

6,80%

0

2,61%

303.467.700

56

0

62.637

410.376.300

289

160.477.900

296

0,00%

0,00%

53,69%

16.042.300

0,00% 3,05%

369.957.900

40

17.132.900

244

123.891.700

943

24.093.400

1598

3,05%

13,83%

65,78%

0

466.287.200

31

38.448.300

104

395.746.900

300

212.564.700

218

6,85%

9,72%

83,08%

212.129.800

6,85%

341.269.500

47

0

62.637

754.362.800

148

217.572.600

208

0,00%

0,00%

61,20%

152.481.200

0,00%

0

14.226

8.325.500

479

144.978.400

831

40.591.000

1011

1,50%

5,74%

0,00%

0

1,50%

334.549.900

49

75.794.600

51

485.386.600

234

128.384.500

373

13,91%

15,62%

61,41%

187.674.400

13,91%

0

14.226

664.900

4.919

4.909.357.000

15

1.973.985.900

17

0,12%

0,01%

0,00%

0

0,12%

39.565.100

431

2.053.400

1.874

197.832.800

618

25.534.300

1527

0,38%

1,04%

7,32%

237.061.200

0,38%

263.190.500

69

0

62.637

1.681.861.100

57

1.086.289.300

37

0,00%

0,00%

48,96%

38.868.100

0,00%

266.538.300

66

0

62.637

136.069.900

885

-87.257.900

98430

0,00%

0,00%

50,66%

351.790.000

0,00%

0

14.226

970.200

3.568

100.563.600

1.126

19.951.000

1878

0,19%

0,96%

0,00%

5.139.600

0,19%

285.819.300

59

52.277.400

76

165.250.600

733

67.335.300

625

10,06%

31,64%

54,98%

195.843.100

10,06%

28.613.800

554

38.622.500

103

178.855.100

679

98.922.500

460

7,50%

21,59%

5,56%

122.152.600

7,50%

37.381.800

457

5.698.900

693

763.890.200

146

70.627.500

601

1,12%

0,75%

7,34%

0

1,12%


RANG-LJESTVICA

36

2012.

148 153

157

2014.

2013.

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

UKUPNI PRIHOD

COMBIS D.O.O.

ZAGREB

BAŠTIJANOVA 52 A

354

506.228.200

149 138 133

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

BANI 75 A

210

502.306.400

150 149

137

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

BANI 110

31

502.230.200

151 165

171

P. P. C. BUZET D.O.O.

JURIČIĆI

MOST 24

1.242

499.409.700

152 135

143

ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 115

824

493.848.300

153 151

165

BOSO D.O.O.

VINKOVCI

HANSA DIETRICHA GENSCHERA 22 B

810

491.384.000

154 145

152

PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

RADE KONČARA 12

941

491.000.200

155 156 147

JANAF D.D.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

372

489.814.500

156 130 102

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

FRANKOPANSKA 99

274

486.250.000

157 158 154

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 1

123

485.548.500

158 144 153

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 72

1.285

484.270.600

159 159 208

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

KRČKA 18 D

1.024

482.495.200

160 167

158

INOVINE D.D.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 27

161 155

94

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

162

171

186

DIV D.O.O.

BOBOVICA

BOBOVICA 10 A

593

464.074.800

163

64

83

SIEMENS D.D.

ZAGREB

HEINZELOVA 70 A

291

454.522.600

164 164

151

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

854

452.340.100

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 48

170

450.356.400

165 136 155

785

469.622.100

1

469.344.000

166 494

57

ABS SISAK D.O.O.

SISAK

BRAĆE KAVURIĆ 12

204

447.957.300

167 172

167

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

937

445.590.400

168 162 160

ISTRATURIST UMAG D.D.

UMAG

JADRANSKA 66

861

441.909.100

169 183 168

FLIBA D.O.O.

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 5

342

437.456.500

170 199

211

GRAND AUTO D.O.O.

ZAGREB

LJUBLJANSKA AVENIJA 4

107

437.169.800

171 186

174

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 A

79

431.914.500

172 163 156

VUPIK D.D.

VUKOVAR

SAJMIŠTE 113 C

425

426.405.900

173 197 206

ABB D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

180

420.100.600

174 174

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

ŽRTAVA FAŠIZMA 2 A

702

418.921.600

169

175 198 199

SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

INDUSTRIJSKA 5

321

416.016.900

176 182 177

GRAĐA D.D.

SOLIN

VRANJIČKI PUT 2

437

413.860.600

177 187 184

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

SAVSKI GAJ 13. PUT 6

474

413.613.900

178 196 200

LONIA D.D.

KUTINA

VINKOVAČKA 2

876

411.768.600

179 189 209

ADRIA OIL D.O.O.

SPINČIĆI

SPINČIĆI 38

102

406.862.300

180 166 166

HEP-PLIN D.O.O.

OSIJEK

CARA HADRIJANA 7

140

404.954.700

181 147

BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

MILE BUDAKA 1

1.222

402.690.300

182 208 253

MLIN I PEKARE D.O.O.

SISAK

KRALJA ZVONIMIRA 24

183 226 260

HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 11 B

184 192

149

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

DR. ANTE STARČEVIĆA 24

185 209 189

178

NAŠICECEMENT D.D.

NAŠICE

TAJNOVAC 1

186 176

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 287

187 223 224

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

188 142 140

GAVRILOVIĆ D.O.O.

162

919

400.523.900

65

399.364.800

62

398.573.500

273

397.420.400

7

395.592.300

MAJSTORSKA 9

694

395.169.300

537

394.182.000

47

392.375.500 388.536.100

PETRINJA

GAVRILOVIĆEV TRG 1

189 2857 75793 STAR IMPORT D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5

190 287 784

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

MASARYKOV PUT 20

644

191 194

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

RIBARSKA 1

561

387.003.700

192 434 422

RADNIK D.D.

KRIŽEVCI

KRALJA TOMISLAVA 45

352

383.253.300

193 160 298

ELKA D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 1

287

383.102.600

194 215

MLINAR D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 228 C

924

381.239.700

218

234

195 84778 75793 BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

ZAGREB

SAVSKA CESTA 106

28

381.020.800

196 204 230

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

MALI TABOR 40 /1

436

380.638.000

197 224

ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O.

ZAJCI

ZAJCI

113

379.089.700

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

GARIĆGRADSKA 18

187

377.125.300

219

198 202 222


37

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

33.793.800

RANG

492

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

16.233.700

264

234.372.000

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

514

119.960.100

398

3,21%

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

6,93%

6,68%

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

103.794.400

3,21% 0,00%

51.345.400

360

0

62.637

508.046.200

224

-37.333.600

98345

0,00%

0,00%

10,22%

11.202.600

7.345.400

1.502

12.915.400

329

92.299.100

1.223

40.170.700

1024

2,57%

13,99%

1,46%

376.870.600

2,57%

478.257.500

29

0

62.637

308.046.700

401

-70.035.700

98414

0,00%

0,00%

95,76%

275.429.700

0,00%

453.000.000

33

29.354.600

128

414.312.500

283

334.977.100

129

5,94%

7,09%

91,73%

234.138.900

5,94%

0

14.226

5.100.000

759

213.562.800

571

33.250.700

1224

1,04%

2,39%

0,00%

0

1,04%

401.557.200

37

88.618.200

44

2.371.410.200

33

1.521.763.200

23

18,05%

3,74%

81,78%

12.491.200

18,05%

275.319.600

62

114.409.200

29

3.677.295.800

22

3.430.429.300

12

23,36%

3,11%

56,21%

512.900

23,36%

156.002.100

116

0

62.637

929.200.400

118

399.803.800

109

0,00%

0,00%

32,08%

0

0,00%

56.476.100

318

13.798.300

313

84.744.500

1.315

40.787.500

1004

2,84%

16,28%

11,63%

231.483.400

2,84%

0

14.226

16.302.300

263

213.556.400

572

63.727.700

660

3,37%

7,63%

0,00%

0

3,37%

0

14.226

303.098.300

11

348.602.700

358

311.098.300

145

62,82%

86,95%

0,00%

0

62,82%

3.603.800

2.300

0

62.637

98.131.200

1.155

18.002.200

2046

0,00%

0,00%

0,77%

0

0,00%

468.136.300

30

2.381.600

1.616

32.009.900

3.117

5.264.600

5107

0,51%

7,44%

99,74%

463.571.800

0,51% 16,21%

190.272.400

90

75.217.700

52

1.316.872.300

74

685.086.000

57

16,21%

5,71%

41,00%

234.279.300

60.406.000

301

35.683.200

111

298.820.100

413

143.231.400

338

7,85%

11,94%

13,29%

196.308.300

7,85%

361.174.900

42

53.569.300

74

371.675.400

332

159.534.300

299

11,84%

14,41%

79,85%

105.730.600

11,84%

183.503.500

95

14.067.400

302

476.989.800

237

301.907.900

149

3,12%

2,95%

40,75%

425.018.100

3,12%

412.713.400

36

0

62.637

481.399.700

236

184.470.300

257

0,00%

0,00%

92,13%

212.556.000

0,00%

0

14.226

23.131.300

175

420.166.900

277

256.415.500

181

5,19%

5,51%

0,00%

0

5,19%

326.468.300

51

45.479.000

87

1.377.683.700

70

893.077.700

43

10,29%

3,30%

73,88%

760.200

10,29%

2.160.700

3.036

9.165.400

444

427.030.800

272

213.909.300

215

2,10%

2,15%

0,49%

208.673.200

2,10%

0

14.226

4.402.000

875

233.546.900

518

9.195.900

3393

1,01%

1,88%

0,00%

0

1,01%

35.978.700

472

6.952.400

559

501.993.200

228

127.802.700

374

1,61%

1,38%

8,33%

0

1,61%

749.800

5.078

0

62.637

1.426.489.600

66

767.549.800

50

0,00%

0,00%

0,18%

19.103.200

0,00%

203.694.700

84

1.166.500

3.020

200.427.300

609

4.985.800

5319

0,28%

0,58%

48,49%

236.815.200

0,28%

954.400

4.572

12.128.800

351

138.955.900

869

70.896.300

600

2,90%

8,73%

0,23%

0

2,90%

394.651.500

38

13.405.800

319

381.158.500

316

186.343.800

252

3,22%

3,52%

94,86%

0

3,22%

0

14.226

4.742.300

820

281.583.400

437

5.619.800

4864

1,15%

1,68%

0,00%

84.714.300

1,15%

548.400

5.753

11.321.100

371

482.800.700

235

412.040.300

105

2,74%

2,34%

0,13%

78.068.700

2,74%

0

14.226

376.300

7.807

166.058.900

729

69.303.300

613

0,09%

0,23%

0,00%

1.208.500

0,09%

0

14.226

2.524.100

1.531

145.804.900

826

40.374.700

1016

0,62%

1,73%

0,00%

0

0,62%

0

14.226

3.763.400

1.044

396.095.500

298

-5.939.200

97685

0,93%

0,95%

0,00%

0

0,93%

355.213.500

44

3.865.500

1.017

278.592.900

442

150.979.200

325

0,96%

1,39%

88,21%

32.945.900

0,96%

380.700

6.615

1.669.800

2.224

136.827.200

881

50.777.500

808

0,42%

1,22%

0,10%

0

0,42%

192.570.800

89

0

62.637

164.750.700

734

70.281.400

603

0,00%

0,00%

48,22%

317.040.800

0,00% 0,00%

246.830.800

73

0

62.637

985.308.500

110

666.682.200

60

0,00%

0,00%

61,93%

0

164.109.100

109

2.152.400

1.788

706.511.100

155

231.648.800

198

0,54%

0,30%

41,29%

82.572.300

0,54%

0

14.226

171.253.100

18

2.358.081.000

34

1.283.652.500

30

43,29%

7,26%

0,00%

0

43,29%

0

14.226

12.350.200

343

138.989.300

868

79.794.700

535

3,13%

8,89%

0,00%

0

3,13%

55.834.300

321

19.025.400

210

836.091.900

135

319.898.200

142

4,83%

2,28%

14,16%

106.596.600

4,83%

0

14.226

4.178.200

929

145.635.900

827

23.921.600

1608

1,06%

2,87%

0,00%

0

1,06%

0

14.226

38.064.300

105

1.295.562.400

77

587.087.200

80

9,80%

2,94%

0,00%

0

9,80%

0

14.226

0

62.637

413.910.800

285

70.380.400

602

0,00%

0,00%

0,00%

12.964.600

0,00%

0

14.226

20.317.700

194

245.844.100

489

175.151.200

266

5,30%

8,26%

0,00%

4.185.300

5,30%

286.167.700

57

0

62.637

125.336.100

935

-43.935.300

98366

0,00%

0,00%

74,70%

267.827.700

0,00%

14.258.000

945

45.224.300

88

634.684.600

180

328.463.100

134

11,86%

7,13%

3,74%

10.217.300

11,86%

0

14.226

29.212.100

130

571.187.800

201

29.212.100

1361

7,67%

5,11%

0,00%

18.127.900

7,67%

354.038.000

45

59.264.100

66

295.483.000

416

217.548.700

209

15,57%

20,06%

93,01%

170.356.300

15,57%

285.827.400

58

5.434.200

724

574.047.200

197

515.739.600

91

1,43%

0,95%

75,40%

124.953.900

1,43%

81.132.200

222

0

62.637

282.055.800

433

41.259.000

986

0,00%

0,00%

21,51%

0

0,00%


RANG-LJESTVICA

38

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2012.

2013.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

199 201 191

FERO-TERM D.O.O.

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA 17

375

370.354.400

200 253 272

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D.D.

RIJEKA

MARTINŠĆICA BB

522

366.113.000

201 216

238

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H

163

365.981.700

202 211

216

JEDINSTVO D.D.

MIHALJEKOV JAREK

MIHALJEKOV JAREK 33

470

365.328.100

203 231

210

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 6

567

364.286.800

CEDEVITA D.O.O.

204 220 188

ZAGREB

PLANINSKA 15

288

361.845.200

205 485 1088 AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

MILANA PRPIĆA 114

242

361.706.900

206 210 204

NOVA TV D.D.

ZAGREB

REMETINEČKA CESTA 139

307

360.449.200

207 193

357.804.100

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26 /4

85

208 180 179

STANIĆ D.O.O.

KERESTINEC

KERESTINEČKA CESTA 57 A

374

357.111.500

209 205 195

STRIDON-PROMET D.O.O.

DUGO SELO

ZAGREBAČKA 108

280

356.940.400

213

MEGGLE HRVATSKA D.O.O.

OSIJEK

ZELENO POLJE 34

198

353.545.700

RIBOLA D.O.O.

KAŠTEL LUKŠIĆ

BARDEJOVSKA 25

432

350.022.800

212 200 215

KING ICT D.O.O.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 10

207

349.952.300

213 484 619

SANCTA DOMENICA D.O.O.

SVETA NEDELJA

DR. FRANJE TUĐMANA 69

60

342.268.300

280

341.316.400

210

172

214

211 285 406

214

229

GUMIIMPEX - GRP D.D.

VARAŽDIN

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 64 C

215 175

181

BINA - ISTRA D.D.

VRANJA

ZRINŠĆAK 57

216 170

159

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

SVETA NEDELJA

GOSPODARSKA 9

217 195 202

PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O.

ČAKOVEC

RUDOLFA STEINERA 7

677

340.678.000

218 188 263

ROBERTO PLUS D.O.O.

VELIKO POLJE

VELIKOPOLJSKA ULICA 42

88

335.326.500

219 304 266

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA GOSPIĆA 1 A

378

329.290.500

220 161

214

341.187.600

59

340.775.600

ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.

VARAŽDIN

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 49

643

327.639.800

221 294 262

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

ULICA REPUBLIKE ITALIJE 3

549

325.683.100

222 335 279

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

191

323.918.500

223 298 375

JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 34

224 230 173

DANICA D.O.O.

KOPRIVNICA

ĐELEKOVEČKA CESTA 21

225 222 196

PEUGEOT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

BANI 75

34

317.478.700

226 218

231

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

460

315.950.900

227 240 249

ARENATURIST D.D.

PULA

SMAREGLINA 3

599

315.535.200

228 238 205

OSATINA GRUPA D.O.O.

SEMELJCI

KRALJA TOMISLAVA 91

272

314.488.900

229 254

TOKIĆ D.O.O.

SESVETE

VINOGORSKA 49

238

314.204.500

230 249 236

CITROËN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

BANI 75

61

314.190.700

231 110

97

GORUP D.O.O.

TOMAŠEVEC

TOMAŠEVEC 2

49

311.116.300

212

175

KUTJEVO D.D.

KUTJEVO

KRALJA TOMISLAVA 1

707

310.517.700

233 184 201

ATLAS D.D.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 19

237

308.550.900

234 237 235

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 310

214

307.886.400

235 275 384

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 22 D

105

306.971.200

236 241

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

TRG MARŠALA TITA 8 /II

3.508

304.484.800

AGENCIJA ALAN D.O.O.

ZAGREB

NIKE GRŠKOVIĆA 15

238 78659 70485 SCAPUS D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

239 251 299

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26 /9

240 273 243

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

241 262 258

AGIT D.O.O.

ZAGREB

242 185 163

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

TRG MARKA MARULIĆA 18

243 232 197

BADEL 1862 D.D.

ZAGREB

VLAŠKA 116

244 203 220

RECRO D.D.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

245 243 203

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

DANICA 3

246 306 310

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 54

18

294.573.000

247 236 241

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 26

366

294.482.800

248 296 333

UNILINE D.O.O.

PULA

DOBRICHEVA 16

127

293.393.100

249 252 274

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

RUDEŠKA CESTA 87 A

617

292.612.900

232

90

9

271

212

237 227 909

20

318.773.800

508

318.576.800

19

301.809.400

0

300.903.000

51

300.394.900

FOLNEGOVIĆEVA 12

114

300.329.000

HEINZELOVA 51

126

297.963.300

62

297.503.600

490

295.665.100

58

295.398.600

309

294.685.900


39

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

991.900

4.496

28.282.000

136

381.266.200

315

189.455.200

249

7,64%

7,42%

0,27%

183.388.700

7,64%

317.845.100

55

478.600

6.397

414.042.600

284

193.440.000

241

0,13%

0,12%

86,82%

50.552.800

0,13%

0

14.226

5.555.400

709

109.063.100

1.058

25.136.100

1546

1,52%

5,09%

0,00%

239.774.700

1,52%

209.889.000

79

53.923.900

73

374.789.100

325

286.328.200

162

14,76%

14,39%

57,45%

46.444.500

14,76%

50.975.500

362

1.023.000

3.397

240.903.500

497

42.965.600

944

0,28%

0,42%

13,99%

109.016.800

0,28%

159.553.700

112

68.475.100

56

369.181.900

335

285.274.800

163

18,92%

18,55%

44,09%

60.203.700

18,92%

359.712.000

43

14.260.900

292

158.582.100

768

75.935.800

567

3,94%

8,99%

99,45%

322.018.000

3,94%

2.526.200

2.800

5.988.700

664

384.826.100

312

73.601.200

584

1,66%

1,56%

0,70%

60.794.600

1,66%

1.517.100

3.621

0

62.637

210.987.300

582

44.996.300

894

0,00%

0,00%

0,42%

249.480.000

0,00%

5.200.100

1.842

0

62.637

161.193.900

751

44.848.800

898

0,00%

0,00%

1,46%

187.435.300

0,00%

0

14.226

6.962.400

558

205.117.800

594

42.169.600

961

1,95%

3,39%

0,00%

11.416.800

1,95%

22.699.200

674

119.600

16.487

190.650.100

645

53.953.500

764

0,03%

0,06%

6,42%

87.053.200

0,03%

469.900

6.122

14.549.200

290

141.442.700

853

30.404.200

1311

4,16%

10,29%

0,13%

202.300

4,16%

37.442.700

456

4.722.500

823

274.038.700

449

150.570.300

326

1,35%

1,72%

10,70%

96.167.800

1,35%

204.505.200

83

9.710.300

427

68.774.100

1.566

11.880.300

2777

2,84%

14,12%

59,75%

296.833.600

2,84%

51.539.900

358

41.225.800

96

375.891.700

321

209.049.700

224

12,08%

10,97%

15,10%

184.502.800

12,08%

0

14.226

3.911.500

1.006

4.698.983.600

16

-1.094.730.000

98485

1,15%

0,08%

0,00%

0

1,15%

106.399.500

163

1.234.700

2.857

138.063.900

875

32.287.800

1257

0,36%

0,89%

31,22%

286.943.700

0,36%

8.947.400

1.314

3.965.600

985

223.265.600

545

130.676.200

365

1,16%

1,78%

2,63%

63.237.800

1,16%

0

14.226

0

62.637

185.419.900

650

-11.806.700

98042

0,00%

0,00%

0,00%

8.678.700

0,00%

6.460.800

1.606

0

62.637

474.158.600

240

225.782.500

200

0,00%

0,00%

1,96%

0

0,00%

4.995.600

1.906

0

62.637

374.702.200

326

-147.048.500

98458

0,00%

0,00%

1,52%

22.802.300

0,00%

318.049.700

54

55.672.700

70

447.006.400

257

367.807.300

118

17,09%

12,45%

97,66%

224.137.900

17,09% 39,96%

8.754.400

1.335

129.437.600

26

324.543.800

379

-13.248.100

98084

39,96%

39,88%

2,70%

7.806.600

20.325.700

740

827.300

4.102

73.459.500

1.483

26.238.200

1491

0,26%

1,13%

6,38%

29.218.400

0,26%

64.365.400

280

0

62.637

239.436.600

501

35.273.800

1154

0,00%

0,00%

20,20%

102.372.000

0,00%

0

14.226

1.759.500

2.144

91.580.800

1.237

14.857.000

2359

0,55%

1,92%

0,00%

251.039.500

0,55%

186.764.000

93

24.607.200

158

321.745.700

382

114.586.900

418

7,79%

7,65%

59,11%

89.671.100

7,79%

0

14.226

0

62.637

1.227.015.900

85

684.699.100

58

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

29.380.900

539

3.455.700

1.123

375.681.400

322

57.740.800

726

1,10%

0,92%

9,34%

32.558.500

1,10%

7.617.900

1.474

23.671.600

163

303.553.700

408

167.174.300

281

7,53%

7,80%

2,42%

195.055.300

7,53%

107.100

9.505

2.710.900

1.433

76.217.300

1.437

8.088.100

3730

0,86%

3,56%

0,03%

220.131.100

0,86%

10.810.000

1.143

0

62.637

234.615.600

511

-27.641.700

98282

0,00%

0,00%

3,47%

0

0,00%

47.549.900

379

747.400

4.470

543.868.900

209

292.215.200

155

0,24%

0,14%

15,31%

17.083.000

0,24% 0,00%

164.271.100

108

0

62.637

223.622.800

541

-337.853.300

98472

0,00%

0,00%

53,24%

0

1.177.400

4.133

9.292.900

441

219.696.700

558

130.571.500

366

3,02%

4,23%

0,38%

117.435.000

3,02%

114.957.900

153

6.945.200

561

51.930.300

2.018

19.822.200

1883

2,26%

13,37%

37,45%

1.677.900

2,26%

475.300

6.096

24.066.900

162

181.232.100

666

54.188.900

763

7,90%

13,28%

0,16%

0

7,90%

273.141.300

64

79.681.800

47

180.504.000

670

151.113.300

324

26,40%

44,14%

90,50%

22.149.600

26,40%

0

14.226

300.630.400

12

306.906.700

404

306.827.300

146

99,91%

97,95%

0,00%

109.200

99,91%

32.080.500

509

1.830.000

2.080

114.254.100

1.007

37.813.500

1077

0,61%

1,60%

10,68%

259.022.100

0,61%

2.243.300

2.982

6.610.700

599

98.277.900

1.154

80.327.400

531

2,20%

6,73%

0,75%

231.300.300

2,20%

54.799.600

328

2.569.500

1.508

117.996.500

980

-40.066.100

98354

0,86%

2,18%

18,39%

0

0,86%

263.247.800

68

921.100

3.745

101.303.700

1.120

53.840.200

766

0,31%

0,91%

88,49%

0

0,31%

51.468.200

359

643.500

5.061

681.689.300

165

-50.282.700

98378

0,22%

0,09%

17,41%

53.045.600

0,22%

8.851.700

1.323

818.500

4.159

146.608.500

821

44.745.300

902

0,28%

0,56%

3,00%

265.433.000

0,28%

52.023.500

351

1.474.400

2.476

341.679.600

365

192.273.700

243

0,50%

0,43%

17,65%

124.449.700

0,50%

125.727.900

144

25.084.600

154

183.957.000

654

64.763.200

653

8,52%

13,64%

42,68%

223.371.600

8,52%

0

14.226

18.019.000

227

51.487.700

2.030

18.119.000

2032

6,12%

35,00%

0,00%

0

6,12%

184.386.900

94

6.063.900

656

43.596.400

2.387

20.257.500

1848

2,07%

13,91%

62,85%

34.421.600

2,07%

0

14.226

25.222.700

153

220.949.600

550

152.257.300

321

8,62%

11,42%

0,00%

6.290.000

8,62%


RANG-LJESTVICA

40

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2012.

2013.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

250 319 485

HEP-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

251 261 256

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

ZAGREB

V RAVNICE 6

UKUPNI PRIHOD

69

292.347.100

443

291.638.100

252 190 248

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

ZAGREB

GARIĆGRADSKA 18

253 290 335

FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 23

254 346 495

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

255 234 228

KIM D.O.O.

KARLOVAC

256 379 489

CROMARIS D.D.

ZADAR

GAŽENIČKA CESTA 4 B

285

287.753.900

ČEPIN

ULICA GRADA VUKOVARA 18

141

286.468.500

257 375 1501 TUČ D.D.

8

291.629.100

248

290.741.300

ZASTAVNICE 25 C

36

289.966.300

MEKUŠANSKA CESTA 51

96

289.020.300

258 437 316

ADRIATICA DUNAV D.O.O.

VUKOVAR

VINKOVAČKA 56

53

285.328.200

259 248 233

UNEX MEDIA D.O.O.

ZAGREB

ILICA 26

37

283.603.300

260 259 237

DRAVA INTERNATIONAL D.O.O.

OSIJEK

STJEPANA RADIĆA 15

430

282.872.100

261 265 269

CALUCEM D.O.O.

PULA

REVELANTEOVA 4

151

280.126.000

262 267 289

RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

KRAPINSKA 45

233

279.857.700

263 228 221

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

400

279.852.100

264 245 270

ETRADEX D.O.O.

KUKURINI

BENAZIĆI 99

68

279.264.400

265 282 7873 JADROPLOV D.D.

SPLIT

BRANIMIROVA OBALA 16

47

279.042.900

266 274 293

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

ULICA 103. BRIGADE 8

457

278.787.000

267 320 277

MUCIĆ & CO D.O.O.

DUGOPOLJE

IV. GARDIJSKE BRIGADE 5

141

277.807.200

268 258 323

LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.

OPATIJA

MARŠALA TITA 198

602

277.804.600

269 283 354

SOLARIS D.D.

ŠIBENIK

HOTELI SOLARIS 86

591

277.541.800

270 314 854

CAPTURA D.O.O.

ZAGREB

KARLOVAČKA CESTA 36 B

396

277.412.200 277.372.800

271 255 239

LJEKARNE PRIMA PHARME

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

324

272 260 569

HOSPIRA ZAGREB D.O.O.

PRIGORJE BRDOVEČKO

NOVA CESTA 60

172

275.337.400

273 347 302

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

ZAGREB

I. ORANIČKI ODVOJAK 4

35

275.297.900

274 235 251

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2

27

274.499.300

275 244 226

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

KRALJA DRŽISLAVA 6

303

274.425.200

276 303 304

KOZMO D.O.O.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1 A

431

272.780.100

277 246

BRODOKOMERC NOVA D.O.O.

RIJEKA

JELAČIĆEV TRG 4

560

272.711.800 269.793.200

217

278 292 300

KNAUF INSULATION D.O.O.

NOVI MAROF

VARAŽDINSKA 140

183

279 301 290

C.I.A.K. D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 3 /1

155

268.741.700

280 1034 4442 RWE ENERGIJA D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA 6

25

268.434.300

281 311 367

AGROFRUCTUS D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI 6

97

268.040.400

282 122

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

ILICA 1 A

156

267.958.900

283 374 430

EMERSON D.O.O.

ZAGREB

SELSKA CESTA 93

117

267.585.800

284 206 288

GIP PIONIR D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA CESTA 145 B

77

265.775.300

285 229 254

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

IVANIĆ-GRAD

ETANSKA CESTA 8

286 75429 75793 MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 80

287 242 327

COLAS HRVATSKA D.D.

VARAŽDIN

288 286 276

TRGOSTIL D.D.

DONJA STUBICA

289 387 389

LOGISTA D.O.O.

290 271

312

291 317

381

93

679

265.427.100

7

263.889.500

MEĐIMURSKA 26

238

263.856.800

TOPLIČKA CESTA 16

427

263.708.400

RIJEKA

MILUTINA BARAČA 5

71

263.575.600

ZAGREB-MONTAŽA D.O.O.

ZAGREB

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

63

262.836.600

LPT D.O.O.

PRELOG

HRUPINE 4

292 1927 1835 VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2 A

310

262.419.300

2

262.346.300

293 269 261

TRGOVINA KRK D.D.

MALINSKA

294 266 255

SAMOBORKA D.D.

SAMOBOR

DUBAŠLJANSKA 80

342

261.984.400

ZAGREBAČKA 32 A

260

295 225 225

TERMOPLIN D.D.

VARAŽDIN

VJEKOSLAVA ŠPINČIĆA 78

261.769.600

117

260.264.100

296 263 357

INTERENERGO D.O.O.

ZAGREB

TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14

1

259.054.400

297 277 278

BAKMAZ D.O.O.

ZADAR

MARIJANE RADEV 14

475

257.731.300

298 307 377

BIPA D.O.O.

ZAGREB

RIJEČKA ULICA 12

295

256.349.000

299 272 282

24SATA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H/1

211

256.127.100

300 349 295

DOK-ING D.O.O.

ZAGREB

KANALSKI PUT 1

184

255.229.900


41

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

0

14.226

1.521.600

2.420

508.175.000

223

1.541.600

11928

0,52%

0,30%

0,00%

0

0,52%

0

14.226

4.712.600

828

555.141.100

205

116.798.800

408

1,62%

0,85%

0,00%

6.155.100

1,62%

0

14.226

4.007.700

972

2.596.395.200

30

-367.903.000

98475

1,37%

0,15%

0,00%

0

1,37%

0

14.226

8.163.300

492

158.881.800

765

37.419.600

1091

2,81%

5,14%

0,00%

0

2,81% 6,09%

4.676.900

2.001

17.655.500

237

68.237.000

1.577

31.831.800

1273

6,09%

25,87%

1,61%

242.348.200

27.473.000

576

10.267.400

409

249.486.600

484

221.820.500

204

3,55%

4,12%

9,51%

58.991.200

3,55%

175.291.100

103

1.037.000

3.352

751.930.500

151

289.150.700

158

0,36%

0,14%

60,92%

200.217.100

0,36%

96.529.100

185

1.587.200

2.335

352.649.000

351

125.058.100

379

0,55%

0,45%

33,70%

1.882.400

0,55% 0,90%

182.614.700

96

2.567.400

1.509

191.518.100

636

21.100.400

1795

0,90%

1,34%

64,00%

0

5.814.300

1.722

10.759.700

392

151.023.500

802

11.089.700

2916

3,79%

7,12%

2,05%

10.593.100

3,79%

220.665.500

77

5.759.700

686

512.999.100

220

149.310.100

330

2,04%

1,12%

78,01%

108.836.900

2,04%

275.298.800

63

47.738.100

81

441.411.600

263

351.172.800

123

17,04%

10,81%

98,28%

114.193.300

17,04%

8.469.400

1.367

0

62.637

234.052.500

516

1.534.900

11971

0,00%

0,00%

3,03%

64.777.900

0,00%

0

14.226

18.628.400

217

1.236.599.100

80

481.056.900

95

6,66%

1,51%

0,00%

0

6,66%

0

14.226

760.200

4.418

79.266.300

1.391

34.345.600

1182

0,27%

0,96%

0,00%

0

0,27% 0,00%

139.637.600

126

0

62.637

1.061.919.000

98

609.630.000

69

0,00%

0,00%

50,04%

427.300

1.465.400

3.695

4.113.000

943

149.247.500

811

77.417.300

552

1,48%

2,76%

0,53%

12.716.900

1,48%

1.470.300

3.688

31.210.500

123

390.575.800

305

133.252.800

358

11,23%

7,99%

0,53%

58.982.800

11,23%

176.310.200

100

34.822.000

113

1.199.123.700

88

945.591.400

40

12,53%

2,90%

63,47%

2.440.300

12,53%

128.119.000

141

3.678.700

1.066

1.250.527.700

79

700.475.700

53

1,33%

0,29%

46,16%

0

1,33%

1.389.300

3.802

42.189.200

91

195.366.400

625

103.374.600

450

15,21%

21,59%

0,50%

38.225.400

15,21%

0

14.226

353.500

8.181

314.677.400

392

69.182.100

615

0,13%

0,11%

0,00%

0

0,13%

272.086.000

65

95.227.500

39

852.426.300

132

313.237.600

144

34,59%

11,17%

98,82%

385.938.300

34,59%

208.754.000

81

17.786.700

233

146.269.500

823

58.544.700

716

6,46%

12,16%

75,83%

24.530.100

6,46%

0

14.226

98.115.900

37

3.065.003.600

25

253.346.900

183

35,74%

3,20%

0,00%

0

35,74%

0

14.226

2.067.100

1.865

215.731.500

567

192.960.900

242

0,75%

0,96%

0,00%

0

0,75%

0

14.226

0

62.637

146.426.400

822

-211.752.900

98465

0,00%

0,00%

0,00%

26.105.700

0,00%

50.000

10.935

20.000

35.642

181.096.900

668

7.459.600

3986

0,01%

0,01%

0,02%

10.630.500

0,01% 5,66%

200.595.200

87

15.270.100

279

259.528.400

467

119.477.000

401

5,66%

5,88%

74,35%

0

52.117.200

350

13.148.800

326

302.547.500

409

87.383.200

501

4,89%

4,35%

19,39%

109.655.300

4,89%

6.020.600

1.682

0

62.637

84.224.000

1.325

33.350.200

1220

0,00%

0,00%

2,24%

0

0,00%

54.600.900

329

425.000

7.052

486.259.100

233

186.482.700

251

0,16%

0,09%

20,37%

12.516.400

0,16%

189.878.300

91

0

62.637

315.094.100

391

-51.953.000

98384

0,00%

0,00%

70,86%

139.059.800

0,00%

188.463.300

92

4.624.900

847

167.814.000

722

108.233.100

433

1,73%

2,76%

70,43%

85.687.000

1,73% 3,70%

0

14.226

9.827.100

422

307.484.600

403

108.124.500

434

3,70%

3,20%

0,00%

0

710.700

5.189

2.097.400

1.836

181.283.800

665

32.372.100

1254

0,79%

1,16%

0,27%

799.700

0,79%

48.729.500

374

935.100

3.691

228.305.100

529

25.618.600

1524

0,35%

0,41%

18,47%

82.916.600

0,35%

34.408.400

486

4.089.600

951

275.633.100

446

131.652.800

362

1,55%

1,48%

13,04%

54.464.100

1,55%

0

14.226

0

62.637

103.997.600

1.099

59.689.300

700

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

14.226

4.681.200

833

71.701.700

1.508

19.268.700

1935

1,78%

6,53%

0,00%

9.528.000

1,78%

0

14.226

1.221.900

2.889

923.095.200

121

140.607.600

342

0,46%

0,13%

0,00%

2.082.700

0,46%

233.305.100

75

29.889.400

126

290.098.700

423

219.404.200

206

11,39%

10,30%

88,91%

18.626.500

11,39%

0

14.226

0

62.637

52.794.500

1.987

-1.268.400

95857

0,00%

0,00%

0,00%

64.975.200

0,00%

0

14.226

17.650.200

239

128.445.900

919

110.338.000

424

6,74%

13,74%

0,00%

0

6,74%

11.000.000

1.135

5.625.200

701

512.618.700

222

215.406.500

212

2,15%

1,10%

4,20%

65.549.800

2,15%

0

14.226

16.439.200

257

224.939.400

537

165.052.900

289

6,32%

7,31%

0,00%

0

6,32%

250.805.400

71

754.600

4.440

39.756.400

2.607

1.279.200

13284

0,29%

1,90%

96,82%

0

0,29%

0

14.226

5.894.200

674

85.897.500

1.295

31.643.000

1280

2,29%

6,86%

0,00%

807.600

2,29%

0

14.226

0

62.637

201.136.200

603

23.896.400

1609

0,00%

0,00%

0,00%

50.093.600

0,00%

7.081.500

1.525

0

62.637

93.188.900

1.209

-12.533.700

98060

0,00%

0,00%

2,76%

13.396.500

0,00%

227.795.000

76

54.101.800

72

291.963.200

422

165.251.200

287

21,20%

18,53%

89,25%

57.696.700

21,20%


RANG-LJESTVICA

42

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2012.

2013.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

UKUPNI PRIHOD

301 264 247

SONIK D.O.O.

ZADAR

BENKOVAČKA CESTA 1 A

459

254.544.900

302 288 303

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

BORONGAJSKA CESTA 81 A

118

253.718.100

303 351

H1 TELEKOM D.D.

SPLIT

PUT TRŠĆENICE 10

172

253.627.100

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

288

253.464.700

305 391 434

PIONEER - SJEME D.O.O.

ZAGREB

FLORIJANA ANDRAŠECA 18 A

15

251.387.400

306 445 679

BOMARK PAK D.O.O.

VARAŽDIN

IVANA SEVERA 15

60

249.036.000

307 284 296

AUTOTRANS D.O.O.

CRES

ŠETALIŠTE 20 APRILA 18

655

248.650.900

308 353 334

AGRONOM D.O.O.

POŽEGA

ZAGREBAČKA 171

139

246.234.700

313

304 308 292

309 84778 75793 ARCO TRADING D.O.O.

ZAGREB

PETROVARADINSKA 1 /III

0

246.093.500

310 344 348

ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

FRANJE TUĐMANA 1270

399

245.534.300

311 309 494

TERI-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

ĐURMANEČKI PUT 15

75

244.172.500

312 544 5554 PROENERGY D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MAROHNIĆA 1

7

242.672.100

313 345 344

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 50

223

241.745.600

314 256 281

MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O.

GORNJE PREKRIŽJE

GORNJE PREKRIŽJE 4

192

241.704.500

315 418 500

SMOKING D.O.O.

ZAGREB

RABUSOVA 13

327

241.460.100

TP VARAŽDIN D.O.O.

VARAŽDIN

OPTUJSKA 26

408

239.614.700

BAT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2 A

6

239.412.000 238.485.100

316 327 353 317

217

284

318 3668 9291 IKEA HRVATSKA D.O.O.

SOP

ULICA ALFREDA NOBELA 2

184

319 600 707

BENUSSI D.O.O.

FAŽANA

FAŽANSKA CESTA 86

112

238.447.800

320 280 244

HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O.

KOROMAČNO

KOROMAČNO 7 B

182

236.644.400

321 334 311

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

DOBROTA 24

401

235.632.600

322 299 280

BEIERSDORF D.O.O.

ZAGREB

KRIŽNA CESTA 18

45

235.041.400

323 459 454

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

ZAGREB

MASARYKOVA 28

322

234.460.300

324 247 264

INSTITUT IGH D.D.

ZAGREB

RAKUŠINA 1

490

233.746.500

325 281 283

KIKA NAMJEŠTAJ D.O.O.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 25

299

233.373.600 233.152.800

326 331 324

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H

194

327 361 383

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

TREBEŽ 2

172

232.012.000

328 358 408

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.

LUG SAMOBORSKI

STRMA 11

285

231.999.800

329 297 336

VIVERA D.O.O.

GLINA

KRALJA ZVONIMIRA 1

188

230.275.000

330 324 319

DJELO D.O.O.

LJUBOSTINJE

SLAMIĆI 19

433

229.945.600

331 328 340

FOKUS D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 4

129

229.650.700

332 363 378

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O.

ZAGREB

ULICA RUDOLFA KOLAKA 14

184

229.316.200

333 441 651

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O.

JABLANOVEC

ZAPREŠIĆKA 2

327

227.721.700

334 402 444

TIM KABEL D.O.O.

SESVETE

SAVSKA CESTA 103

45

227.487.500

335 367 345

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA-GAVRANA 17

336 352 370

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

SAJMIŠNA 16

337 371 385

LAVČEVIĆ D.D.

SPLIT

BIHAĆKA 2

40

226.158.800

338 1402 656

PROJEKTGRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

VRBSKA 3

192

225.885.700

339 278 285

METIS D.D.

KUKULJANOVO

KUKULJANOVO 414

149

223.567.300

340 446 636

POMGRAD INŽENJERING D.O.O.

SPLIT

STINICE 26 B

139

223.488.600

341 438 513

VMD GRUPA D.O.O.

ZAGREB

STROJARSKA CESTA 20

12

223.465.500

342 329 341

VAJDA D.D.

ČAKOVEC

ZAGREBAČKA 4

364

223.335.200

343 321 246

TETRA PAK D.O.O.

BUZIN

BUZINSKI PRILAZ 30

35

222.570.800

344 300 287

EUROTRADE D.O.O.

ROVINJ

GRIPOLE 53 C

95

222.372.200

345 295 275

KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

50

220.729.300

346 316 322

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 9

524

220.696.600

347 350 320

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 23

174

220.332.800

348 431 388

ROBERT BOSCH D.O.O.

ZAGREB

KNEZA BRANIMIRA 22

49

219.248.900

349 433 549

PET-PROM D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 5

186

218.163.300

350 450 535

INTER CARS D.O.O.

ZAPREŠIĆ

KRAPINSKA 37

176

218.003.500

351 310 349

NOVI AGRAR D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

214

217.429.400

34

227.275.200

161

226.979.500


43

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

0

14.226

5.074.600

765

118.580.400

974

47.880.900

844

1,99%

4,28%

0,00%

1.101.500

1,99%

8.319.600

1.379

8.724.600

461

141.658.300

852

68.346.600

619

3,44%

6,16%

3,28%

76.571.500

3,44%

8.594.700

1.351

22.196.400

182

178.198.000

683

-21.620.800

98227

8,75%

12,46%

3,39%

14.891.900

8,75%

25.706.600

613

7.712.600

507

421.319.300

275

239.321.800

193

3,04%

1,83%

10,14%

18.432.200

3,04%

135.165.200

130

0

62.637

225.865.600

536

214.003.900

214

0,00%

0,00%

53,77%

66.079.200

0,00%

412.900

6.434

8.275.000

486

167.631.100

723

63.709.300

661

3,32%

4,94%

0,17%

180.663.500

3,32%

23.698.200

652

371.300

7.881

219.753.700

556

66.213.400

642

0,15%

0,17%

9,53%

13.628.200

0,15%

11.793.900

1.083

9.035.900

450

206.069.100

591

57.192.000

730

3,67%

4,38%

4,79%

0

3,67%

246.036.900

74

133.400

15.450

5.270.100

12.562

140.400

35843

0,05%

2,53%

99,98%

0

0,05%

167.135.800

107

63.134.200

59

627.798.400

184

591.302.900

78

25,71%

10,06%

68,07%

2.303.000

25,71%

0

14.226

8.825.600

456

106.109.800

1.075

43.613.200

926

3,61%

8,32%

0,00%

11.293.600

3,61%

84.238.600

215

2.550.800

1.517

92.051.400

1.227

4.956.600

5337

1,05%

2,77%

34,71%

211.813.900

1,05%

109.470.000

159

41.015.200

97

294.950.900

418

267.362.600

170

16,97%

13,91%

45,28%

23.671.100

16,97%

37.035.900

464

1.723.600

2.175

171.022.900

708

27.077.200

1451

0,71%

1,01%

15,32%

84.177.400

0,71%

0

14.226

0

62.637

89.011.700

1.263

-112.300

85101

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

14.226

9.705.700

429

118.443.000

976

63.226.400

662

4,05%

8,19%

0,00%

0

4,05%

0

14.226

3.410.800

1.138

265.266.700

457

17.432.700

2087

1,42%

1,29%

0,00%

33.320.400

1,42%

0

14.226

0

62.637

552.459.100

207

-36.444.000

98339

0,00%

0,00%

0,00%

274.717.500

0,00%

24.563.400

637

13.844.300

312

173.813.400

698

110.648.200

423

5,81%

7,97%

10,30%

146.541.600

5,81%

53.463.300

338

0

62.637

693.548.600

161

290.551.900

156

0,00%

0,00%

22,59%

53.106.900

0,00%

176.095.300

102

42.127.100

92

768.231.000

145

645.668.300

62

17,88%

5,48%

74,73%

15.254.900

17,88% 11,57%

56.708.400

316

27.191.100

138

66.567.100

1.612

43.956.800

919

11,57%

40,85%

24,13%

77.837.800

1.434.500

3.747

12.343.300

344

638.958.100

179

302.372.200

148

5,26%

1,93%

0,61%

3.255.000

5,26%

29.384.500

538

6.266.600

631

706.466.300

156

118.974.100

403

2,68%

0,89%

12,57%

401.100

2,68%

0

14.226

0

62.637

149.551.500

808

-51.071.100

98381

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

14.226

18.726.800

215

84.353.000

1.322

53.926.800

765

8,03%

22,20%

0,00%

131.721.400

8,03%

98.312.700

182

11.736.400

363

226.623.700

533

111.071.200

422

5,06%

5,18%

42,37%

82.003.600

5,06%

218.550.300

78

16.705.000

251

163.706.000

740

52.696.300

782

7,20%

10,20%

94,20%

161.200.300

7,20%

169.459.300

106

11.574.400

366

122.087.700

950

102.203.900

456

5,03%

9,48%

73,59%

128.800.300

5,03%

0

14.226

380.900

7.741

84.435.500

1.319

19.992.600

1873

0,17%

0,45%

0,00%

0

0,17%

12.528.700

1.031

19.973.300

197

172.001.000

704

115.195.000

414

8,70%

11,61%

5,46%

103.389.300

8,70%

0

14.226

17.323.700

242

102.456.100

1.111

81.263.000

527

7,55%

16,91%

0,00%

0

7,55%

0

14.226

14.518.200

291

69.584.900

1.552

21.502.900

1764

6,38%

20,86%

0,00%

3.369.500

6,38%

97.690.300

184

13.261.700

322

102.699.800

1.109

55.593.100

746

5,83%

12,91%

42,94%

51.301.700

5,83%

17.132.700

839

4.066.100

955

170.747.100

709

32.045.900

1266

1,79%

2,38%

7,54%

9.400

1,79%

177.441.300

99

19.123.400

207

131.927.900

902

61.167.000

680

8,43%

14,50%

78,18%

143.150.000

8,43%

0

14.226

176.300

13.109

301.385.700

410

216.271.500

211

0,08%

0,06%

0,00%

0

0,08%

5.604.900

1.760

0

62.637

191.440.300

637

-79.732.400

98424

0,00%

0,00%

2,48%

0

0,00%

99.790.500

175

6.132.000

646

154.346.600

788

93.494.700

474

2,74%

3,97%

44,64%

3.811.700

2,74%

80.646.900

224

8.294.800

481

105.794.700

1.081

44.064.200

916

3,71%

7,84%

36,09%

100

3,71%

0

14.226

23.348.500

172

562.140.300

204

76.590.800

560

10,45%

4,15%

0,00%

0

10,45%

779.500

4.989

337.800

8.441

137.776.000

876

88.813.800

495

0,15%

0,25%

0,35%

79.852.300

0,15%

40.333.900

425

4.184.100

926

57.108.600

1.839

18.064.200

2038

1,88%

7,33%

18,12%

110.928.600

1,88%

46.392.200

386

3.861.900

1.019

105.393.600

1.087

60.801.600

684

1,74%

3,66%

20,86%

153.965.300

1,74%

0

14.226

89.592.200

43

1.592.188.100

60

1.543.618.200

22

40,59%

5,63%

0,00%

410.800

40,59%

0

14.226

32.955.300

118

706.116.000

157

605.345.600

70

14,93%

4,67%

0,00%

13.022.500

14,93%

91.730.900

199

47.220.900

84

175.988.200

686

127.014.400

375

21,43%

26,83%

41,63%

0

21,43%

58.197.100

310

4.460.300

867

81.710.600

1.356

34.345.400

1183

2,03%

5,46%

26,54%

182.247.100

2,03%

17.138.700

838

7.713.400

506

199.590.400

612

29.878.200

1333

3,54%

3,86%

7,86%

66.996.700

3,54%

25.739.600

610

517.300

5.995

97.807.000

1.160

8.626.500

3559

0,24%

0,53%

11,81%

0

0,24%

138.000

9.013

37.263.000

108

528.644.300

214

323.033.500

138

17,14%

7,05%

0,06%

23.116.500

17,14%


RANG-LJESTVICA

44

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2012.

2013.

2014.

RANG PREMA UK. PRIHODU

352 928 75793 MARITIMAE REGIONIS D.O.O.

SPLIT

ULICA JOSIPA JOVIĆA 51

353 372 426

HILDING ANDERS D.O.O.

PRELOG

KRALJA ZVONIMIRA 38

354 982 728

GRADATIN D.O.O.

SESVETE

LIVADARSKI PUT 19

355 366 329

4

UKUPNI PRIHOD

217.412.300

386

217.190.300

52

217.051.500

SANDOZ D.O.O.

ZAGREB

MAKSIMIRSKA 120

72

216.396.000

356 341 360

APIS IT D.O.O.

ZAGREB

PALJETKOVA 18

393

215.629.400

357 250

KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D.

SPLIT

SVAČIĆEVA 4

204

214.882.100

358 322 309

213

INA MAZIVA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 175

189

213.563.300

359 326 342

BRODOSPAS D.D.

SPLIT

OBALA LAZARETA 2

135

213.151.700

360 603 3736 BOROVO D.D.

VUKOVAR

DR. ANTE STARČEVIĆA 2 D

858

212.944.600

361 852 4641 "HELECTOR S. A."

KOSI

KOSI 11 /2

11

212.503.000

362 340 321

LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

SPLIT

LJUDEVITA POSAVSKOG 12 B

221

212.344.000

363 392 371

KRONOSPAN CRO D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 17

136

212.163.600

364 376 448

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

132

211.437.000

365 315 252

CERVESIA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

ILICA 224

0

211.142.000

366 460 447

LTH METALNI LIJEV D.O.O.

BENKOVAC

BENKOVAČKE BOJNE 21

349

211.125.000

367 578 477

OMIAL NOVI D.O.O.

ZAKUČAC

ZAKUČAC 11

104

210.385.600

368 365 343

VALALTA D.O.O.

ROVINJ

VALALTA BB

365

210.194.400

369 368 352

ACI D.D.

OPATIJA

MARŠALA TITA 151

369

210.181.900

370 662 1047 APIOS D.O.O.

KLOŠTAR IVANIĆ

VINOGRADSKA 20

29

209.746.700

371 417

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 10

246

209.362.100

372 407 395

355

GENERA D.D.

KALINOVICA

SVETONEDJELJSKA CESTA 2

223

207.899.000

373 383 257

EKO MEĐIMURJE D.D.

ŠENKOVEC

BRAĆE RADIĆ 37

529

207.187.700

374 291 198

DALEKOVOD PROIZVODNJA D.O.O.

DUGO SELO

TRNOŠČICA 17

519

207.119.600

375 338 427

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

ČAKOVEC

OBRTNIČKA 4

71

206.855.100

376 456 362

K I K ELEKTRONIKA D.O.O.

SESVETE

DUGOSELSKA CESTA 33 A

157

206.254.500

377 318 326

RADIN PRINT D.O.O.

SVETA NEDELJA

GOSPODARSKA 9

188

205.986.400

378 403 428

DHL INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

UTINJSKA 40

156

205.632.300

379 413 706

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 96

21

204.692.200

380 478 468

P.S.C. ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA 3

50

204.683.400

381 357 423

KAMEN D.D.

PAZIN

TRG SLOBODE 2

396

204.471.200

382 378 332

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

ZAPREŠIĆ

INDUSTRIJSKA ULICA 1

234

204.112.000

383 385 339

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

SPLIT

BIOKOVSKA 3

441

203.861.700

384 444 361

MIV D.D.

VARAŽDIN

FABIJANSKA 33

638

203.517.800

385 364 402

MONTING D.O.O.

ZAGREB

SVETICE 21

551

202.435.700

386 133 250

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

ZAGREB

NOVA CESTA 192

27

201.382.800

387 348 369

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.

ZAGREB

ZADARSKA 80

240

200.733.600

388 422 506

KANDIT D.O.O.

OSIJEK

VUKOVARSKA 239

368

200.357.000

134

199.295.600

53

198.955.100

111

198.785.400

15

198.551.100

1

197.148.900

389 2052 2050 HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.

ŽIVOGOŠĆE

PORAT 136

390 2068 1375 PGM RAGUSA D.D.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 17

391 356 351

TVORNICA STOČNE HRANE D.D.

ČAKOVEC

DR. IVANA NOVAKA 11

392 380 452

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

ZAGREB

FROUDEOVA 11

393 965 654

EZPADA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

394 512

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 182

AKD D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 31

396 2091 14172 HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR D.O.O.

TROGIR

PUT BRODOGRADITELJA 16

0

196.761.200

397 423 436

BA - COM TRGOVINA D.O.O.

PRISOJE

PRISOJE 26 A

80

196.396.900

398 394 382

PETROL PLIN D.O.O.

ŠIBENIK

PUT BIOCA 15

43

195.267.200

399 389 392

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

450

195.199.800

400 514 443

BMD STIL D.O.O.

BEDENICA

BEDENICA 45 A

45

194.304.700

574

395 313 294

99

197.113.100

301

196.785.200


45

RANG-LJESTVICA

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

209.792.900

80

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

800.300

4.246

40.218.400

RANG

KAPITAL I REZERVE

2.575

820.300

RANG

UDIO DOBITI UDIO DOBITI U UKUPNIM U UKUPNOJ PRIHODIMA IMOVINI

16997

0,37%

UDIO IZVOZA U UKUPNIM PRIHODIMA

NETO PROFITNA MARŽA

UVOZ

1,99%

96,50%

0

0,37% 0,00%

77.367.100

233

0

62.637

705.273.300

158

337.634.300

126

0,00%

0,00%

35,62%

65.959.600

17.355.600

828

18.382.600

220

119.065.400

971

32.692.500

1243

8,47%

15,44%

8,00%

4.452.200

8,47%

0

14.226

20.273.800

195

181.187.100

667

70.016.200

608

9,37%

11,19%

0,00%

0

9,37%

80.400

10.100

16.787.400

248

366.769.500

338

334.914.100

130

7,79%

4,58%

0,04%

0

7,79%

3.751.000

2.257

0

62.637

877.792.800

128

-569.071.300

98479

0,00%

0,00%

1,75%

614.100

0,00%

49.780.700

368

2.960.800

1.313

260.545.900

465

231.803.200

196

1,39%

1,14%

23,31%

96.491.100

1,39%

134.207.000

131

18.380.300

221

395.784.700

299

210.391.100

222

8,62%

4,64%

62,96%

0

8,62%

5.862.200

1.710

6.153.300

644

448.740.100

256

328.753.700

133

2,89%

1,37%

2,75%

0

2,89%

0

14.226

0

62.637

67.451.900

1.590

-13.787.400

98096

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

14.226

1.969.400

1.938

105.397.800

1.085

71.247.600

597

0,93%

1,87%

0,00%

0

0,93%

129.492.200

138

8.771.900

459

138.103.600

874

71.313.100

596

4,13%

6,35%

61,03%

86.104.700

4,13%

8.247.000

1.389

16.759.800

249

78.453.800

1.406

35.296.300

1152

7,93%

21,36%

3,90%

143.270.900

7,93%

0

14.226

210.790.900

15

2.085.583.600

39

1.950.314.400

18

99,83%

10,11%

0,00%

0

99,83%

202.892.200

85

26.138.900

143

156.209.500

780

83.081.200

520

12,38%

16,73%

96,10%

7.254.900

12,38%

2.987.500

2.524

6.720.100

589

258.803.000

469

130.307.800

368

3,19%

2,60%

1,42%

9.091.500

3,19%

99.520.700

177

32.425.700

120

251.718.800

477

215.347.700

213

15,43%

12,88%

47,35%

15.570.600

15,43%

129.760.100

137

25.309.800

152

573.691.100

198

450.164.800

102

12,04%

4,41%

61,74%

0

12,04%

0

14.226

2.100.400

1.833

21.766.600

4.243

3.762.000

6478

1,00%

9,65%

0,00%

0

1,00%

158.905.700

113

14.052.800

304

168.271.700

720

85.626.100

508

6,71%

8,35%

75,90%

53.207.900

6,71%

108.946.500

160

11.366.800

370

357.754.900

347

185.460.100

255

5,47%

3,18%

52,40%

0

5,47%

162.926.500

110

2.143.200

1.799

220.541.800

553

160.006.400

297

1,03%

0,97%

78,64%

42.454.100

1,03% 0,00%

104.069.000

168

0

62.637

260.756.100

464

160.716.000

294

0,00%

0,00%

50,25%

0

0

14.226

3.365.100

1.160

226.774.200

532

172.699.600

273

1,63%

1,48%

0,00%

0

1,63%

14.102.100

958

0

62.637

76.245.500

1.436

3.837.200

6384

0,00%

0,00%

6,84%

116.087.600

0,00%

83.880.600

216

591.300

5.434

108.729.200

1.060

12.332.600

2708

0,29%

0,54%

40,72%

6.150.600

0,29%

41.794.500

415

2.429.200

1.595

39.484.900

2.620

16.376.000

2181

1,18%

6,15%

20,32%

0

1,18%

46.423.800

385

7.897.600

501

60.428.000

1.745

28.257.900

1395

3,86%

13,07%

22,68%

139.433.900

3,86%

14.578.500

930

2.146.700

1.796

42.342.800

2.460

11.446.300

2845

1,05%

5,07%

7,12%

121.349.600

1,05%

124.028.200

146

4.558.100

855

158.793.100

766

104.166.400

448

2,23%

2,87%

60,66%

2.566.600

2,23%

46.172.100

389

21.463.300

185

227.545.700

531

134.234.000

354

10,52%

9,43%

22,62%

46.054.700

10,52%

0

14.226

0

62.637

2.736.562.600

28

537.546.800

87

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

134.068.100

132

6.001.600

663

217.789.400

565

81.695.100

524

2,95%

2,76%

65,88%

59.622.300

2,95%

20.647.700

728

1.956.300

1.949

182.554.600

658

39.528.300

1042

0,97%

1,07%

10,20%

1.565.800

0,97%

0

14.226

0

62.637

99.147.300

1.142

44.869.700

897

0,00%

0,00%

0,00%

60.514.900

0,00%

0

14.226

0

62.637

49.348.600

2.119

-25.731.800

98269

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

86.127.400

210

0

62.637

308.113.700

400

60.401.000

692

0,00%

0,00%

42,99%

116.297.900

0,00%

35.822.700

474

138.370.700

24

160.356.000

756

63.906.600

658

69,43%

86,29%

17,97%

0

69,43%

0

14.226

153.295.700

20

192.946.200

629

35.841.000

1134

77,05%

79,45%

0,00%

0

77,05%

4.547.300

2.028

15.010.300

282

174.354.100

694

163.452.000

291

7,55%

8,61%

2,29%

48.964.800

7,55% 34,67%

0

14.226

68.827.800

55

2.033.222.000

41

151.552.900

323

34,67%

3,39%

0,00%

0

195.416.400

88

1.714.700

2.182

29.586.700

3.315

2.488.700

8592

0,87%

5,80%

99,12%

0

0,87%

208.600

8.071

0

62.637

37.581.500

2.730

4.653.100

5578

0,00%

0,00%

0,11%

2.475.500

0,00%

4.956.100

1.919

25.922.700

145

371.639.200

333

342.980.900

125

13,17%

6,98%

2,52%

35.870.600

13,17% 0,28%

157.017.500

115

547.300

5.732

322.748.600

380

37.502.000

1089

0,28%

0,17%

79,80%

40.499.000

0

14.226

2.191.000

1.762

89.194.000

1.260

6.712.200

4289

1,12%

2,46%

0,00%

3.294.600

1,12%

424.000

6.368

7.901.600

500

80.201.400

1.380

47.059.700

860

4,05%

9,85%

0,22%

39.581.500

4,05%

0

14.226

64.881.300

57

385.430.100

311

271.021.400

169

33,24%

16,83%

0,00%

0

33,24%

1.960.100

3.207

8.706.900

463

96.129.400

1.177

40.389.300

1015

4,48%

9,06%

1,01%

84.348.500

4,48%


46

ŽUPANIJE

8400

Udio naj (400 x 21 županija) u ukupnom gospodarstvu RH

Varaždinska županija

81,84%

85,36%

22,74%

91,29%

85,85%

96,78%

Zagrebačka županija

[ broj poduzetnika ]

77,38% [ dobit ]

68,50%

4,30%

72,82%

61,79%

73,65%

Istarska županija 4,24%

76,06%

63,97%

87,53%

[ broj zaposlenih ]

84,53%

6,11%

80,34%

63,00%

84,42%

Karlovačka županija

Primorsko-goranska županija

81,66%

[ investicije ]

88,22%

Krapinsko-zagorska županija

8,06% [ ukupni prihod ]

13,22%

Izvor podataka:

20,77%

91,61%

84,56%

97,73%

Ličko-senjska županija 55,87%

97,38%

96,09%

95,62%


47

ŽUPANIJE

Međimurska županija

Grad Zagreb

15,44%

88,14%

1,18%

73,06%

81,87%

94,99%

62,47%

77,72%

Koprivničko-križevačka županija 28,31%

96,40%

91,78%

98,78%

Bjelovarsko-bilogorska županija 24,91%

92,40%

86,36%

93,93%

Sisačko-moslavačka županija 22,86%

94,71%

88,55%

96,29%

Virovitičko-podravska županija 46,62%

97,38%

94,99%

99,33%

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija 57,47%

98,21%

95,47%

92,94%

9,03%

83,68%

70,96%

89,82%

Brodsko-posavska županija 24,81%

90,93%

85,91%

94,23%

udio 400 županijskih NAJ prema broju poduzetnika županije

Vukovarsko-srijemska županija

udio 400 županijskih NAJ prema broju zaposlenih u županiji

25,05%

95,17%

88,08%

97,23%

udio 400 županijskih NAJ prema ukupnom prihodu županije

Zadarska županija

Šibensko-kninska županija

11,55%

82,42%

18,98%

89,54%

73,91%

85,80%

81,67%

94,79%

udio 400 županijskih NAJ prema ukupnoj dobiti županije

Splitsko-dalmatinska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

3,40%

68,20%

10,97%

81,20%

54,67%

74,73%

71,37%

91,24%


ŽUPANIJE

48

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 2014.

2014. % udjel u RH Indeks 2013=100

1.606

1,54%

102,1

broj zaposlenih

14.400

1,73%

100,5

imovina ukupno

7.543.593.200

0,70%

102,0

ukupni prihod

6.889.686.700

1,11%

98,3

dobit nakon oporezivanja

245.225.100

0,70%

105,2

gubitak nakon oporezivanja

123.432.200

0,50%

58,7

broj tvrtki

prosječna neto plaća

228.817.600

24,91%

92,40%

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

93,93%

86,36%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

101,1

3.755

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

0,65%

102,6

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

PEVEC D.D.

BJELOVAR

911.738.900

POLJODAR TIM D.O.O.

DARUVAR

17.007.900

PEVEC D.D.

BJELOVAR

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

364.286.800

PEVEC D.D.

BJELOVAR

14.974.000

ČAZMATRANS PROMET D.O.O.

ČAZMA

KRONOSPAN CRO D.O.O.

BJELOVAR

212.163.600

HITTNER D.O.O.

BJELOVAR

12.067.300

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

567

KOESTLIN D.D.

BJELOVAR

189.955.700

CESTE D.D.

BJELOVAR

11.791.700

KOESTLIN D.D.

BJELOVAR

362

ČAZMATRANS - NOVA D.O.O.

ČAZMA

158.558.600

METALIND D.O.O.

BJELOVAR

9.077.200

ZAŠTITAR - SUČIĆ D.O.O.

BJELOVAR

300

ČAZMATRANS PROMET D.O.O.

ČAZMA

158.292.800

KRONOSPAN CRO D.O.O.

BJELOVAR

8.771.900

PPK-BJELOVAR D.D.

BJELOVAR

263

PPK-BJELOVAR D.D.

BJELOVAR

142.254.700

HERC TOURS D.O.O.

DARUVAR

6.633.600

CESTE D.D.

BJELOVAR

247

ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI D.O.O.

VELIKI ZDENCI

129.742.000

KOESTLIN D.D.

BJELOVAR

4.676.700

ELEKTROMETAL D.D.

BJELOVAR

212

CESTE D.D.

BJELOVAR

118.264.300

BAUMIT CROATIA D.O.O.

SIRAČ

4.644.100

ČAZMATRANS - NOVA D.O.O.

ČAZMA

211

117.777.900

1.006 568

ŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

INVEST SEDLIĆ D.O.O.

BEREK

4.208.200

MODEA NOVA D.O.O.

GAREŠNICA

207

BAUMIT CROATIA D.O.O.

SIRAČ

106.953.200

MOSLAVKA D.O.O.

BJELOVAR

3.107.200

DARUVAR

190

INVEST SEDLIĆ D.O.O.

BEREK

100.466.900

SAB D.O.O.

DARUVAR

2.850.800

BJELOVAR

174

EURODUHAN D.D.

BJELOVAR

99.247.000

SAM CRO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.807.000

IRIDA D.O.O. OBRT ZA ORGANIZACIJU PRIJEVOZA ROBA "AGENCIJA", VL. JOSIP POLOVIĆ, ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI D.O.O.

VELIKI ZDENCI

159

S IT SOLUTIONS HR D.O.O.

BJELOVAR

86.034.600

EURODUHAN D.D.

BJELOVAR

2.741.000

TROHA - DIL D.O.O.

SEVERIN

137

PLODOVI ZEMLJE D.O.O.

HRASTOVAC

65.750.600

INTER-PROMET D.O.O.

SIRAČ

2.690.500

KRONOSPAN CRO D.O.O.

BJELOVAR

136

METALIND D.O.O. STOČARSTVO RAIČ, OBRT ZA UZGOJ GOVEDA, VL. TONI RAIČ, GUDOVAC, HODAK D.O.O.

BJELOVAR

64.590.300

DAJN D.O.O.

BJELOVAR

2.656.100

ŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

132

GUDOVAC

55.488.500

BATINJSKA RIJEKA

2.547.300

I V E T A D.O.O.

BJELOVAR

125

BJELOVAR

55.074.500

BAKROTISAK D.D.

GAREŠNICA

53.313.600

TOPLICA D.O.O. STOČARSTVO RAIČ, OBRT ZA UZGOJ GOVEDA, VL. TONI RAIČ, GUDOVAC, ČAZMATRANS - NOVA D.O.O.

TROHA - DIL D.O.O.

SEVERIN

52.534.000

I V E T A D.O.O.

BJELOVAR

50.503.600

AS - AGRO D.O.O.

BJELOVAR

INTERCAL D.O.O. HITTNER D.O.O. LJEKARNA CONER BJELOVAR

BJELOVAR

42.944.500

VRT D.O.O.

BJELOVAR

INTRA LIGHTING D.O.O.

GUDOVAC

2.409.200

METALIND D.O.O.

BJELOVAR

121

ČAZMA

2.396.000

HIDROREGULACIJA D.D.

BJELOVAR

119

NOVOLINE DARUVAR D.O.O.

GORNJI DARUVAR

2.269.700

PENIĆ TEXTIL EXPORT-IMPORT D.O.O.

GAREŠNICA

114

LJEKARNA CONER BJELOVAR

BJELOVAR

2.215.300

S IT SOLUTIONS HR D.O.O.

BJELOVAR

112

48.433.500

ŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

2.048.500

DI ČAZMA D.O.O.

ČAZMA

105

SIRAČ

48.238.300

MOSLAVINA PROIZVODI D.O.O.

SIŠĆANI

1.776.400

ESCO - FOFONJKA D.O.O.

BJELOVAR

104

BJELOVAR

48.092.100

BJELOVAR

1.713.900

KOMUNALAC D.O.O.

BJELOVAR

104

ĐURĐIC

1.662.600

DARTEKS D.O.O.

DARUVAR

100

40.306.800

KGS INTERNATIONAL IMPEX D.O.O. USLUŽNO, PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT, VL. NIKOLA BENŠAK, ĐURĐIC 56 VIDIK D.O.O.

BJELOVAR

1.633.700

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

DARUVAR

99

ČAZMA

40.019.500

KAMEN SIRAČ D.D.

SIRAČ

1.595.800

ZVONE D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

98

NACIONAL D.O.O.

BJELOVAR

38.891.300

BOMI-MAX D.O.O.

BJELOVAR

1.545.300

HITTNER D.O.O.

BJELOVAR

95

MODEA NOVA D.O.O.

GAREŠNICA

37.181.000

ESCO - FOFONJKA D.O.O.

BJELOVAR

1.481.000

INTRA LIGHTING D.O.O.

ČAZMA

94

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


49

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

POLJODAR TIM D.O.O.

DARUVAR

36.431.700

PROTON EE-ELEKTRONIKA D.O.O.

DOLJANI

1.456.300

SEDLIĆ D.O.O.

BEREK

35.779.500

MANEO D.O.O.

BJELOVAR

1.432.900

KAMEN SIRAČ D.D.

SIRAČ

35.165.500

VOX D.O.O.

BJELOVAR

1.271.700

DI ČAZMA D.O.O.

ČAZMA

35.153.000

AS - AGRO D.O.O.

BJELOVAR

1.243.500

SAM CRO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

34.882.500

KUDUMIJA TRADE D.O.O.

BJELOVAR

ELEKTROMETAL D.D.

BJELOVAR

34.576.100

AQUA FDG D.O.O.

BJELOVAR

ESCO - FOFONJKA D.O.O.

BJELOVAR

34.002.700

MOZAIK D.O.O.

GALA D.O.O.

BJELOVAR

32.980.600

ESOP CESTE D.O.O.

DARKOM D.O.O.

DARUVAR

32.388.800

ZVONE D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

30.747.100

SAMACO D.O.O.

BJELOVAR

HIDROREGULACIJA D.D. PZC D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

HRASTOVAC

93

FINAG D.D.

GAREŠNICA

86

BAKROTISAK D.D.

GAREŠNICA

85

DARKOM D.O.O.

DARUVAR

77

1.145.300

POD D.O.O.

DEŽANOVAC

74

1.131.600

VODNE USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

71

BJELOVAR

1.114.400

MPD D.D.

DARUVAR

71

BJELOVAR

1.112.600

KUDUMIJA TRADE D.O.O.

BJELOVAR

70

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK

BJELOVAR

1.060.700

PZC D.O.O.

BJELOVAR

63

SAMACO D.O.O.

BJELOVAR

1.050.700

SIROVINA D.O.O.

BJELOVAR

62

30.121.700

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

1.023.000

VRT D.O.O.

BJELOVAR

58

BJELOVAR

27.987.500

BIK D.O.O.

BOJANA

1.011.800

GALA D.O.O.

BJELOVAR

57

BJELOVAR

27.219.900

BEREK

1.003.900

BAUMIT CROATIA D.O.O.

SIRAČ

54

MOLNAR TRAVEL D.O.O.

BJELOVAR

26.689.100

DARUVAR

989.200

KOMUNALIJE D.O.O.

ČAZMA

54

ŠOLA D.O.O.

BJELOVAR

26.536.100

VELIKI ZDENCI

971.200

GRADSKA PEKARA D.O.O.

BJELOVAR

54

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

DARUVAR

26.191.500

BJELOVAR

961.800

INTERCAL D.O.O.

SIRAČ

53

MAJDAK-PROMET D.O.O. USLUŽNO, PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT, VL. NIKOLA BENŠAK, ĐURĐIC 56 KOMUNALAC D.O.O.

DARUVAR

25.928.200

SEDLIĆ D.O.O. ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT BRANKA I DARIJE IVOŠEVIĆ, DARUVAR, LATERES GRADNJA D.O.O. UGOSTITELJSKI I TRGOVAČKI OBRT, KLAONICA I PRERADA MESA "MAT", VL. ODVJETNIČKI URED DEJAN ĐERIĆ

BJELOVAR

949.500

PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.

PATKOVAC

52

ĐURĐIC

22.068.400

S IT SOLUTIONS HR D.O.O.

BJELOVAR

911.700

BJELOVAR

51

BJELOVAR

22.042.300

METRA D.O.O.

BJELOVAR

904.600

ĐURĐIC

50

ZDENAČKA FARMA D.O.O.

VELIKI ZDENCI

21.851.600

BJELOVAR

901.600

VODNE USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

21.543.400

BJELOVAR

898.700

LJEKARNA BJELOVAR

BJELOVAR

21.528.700

AUTO SPAS D.O.O. MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. TROHA - DIL D.O.O.

SAMACO D.O.O. USLUŽNO, PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT, VL. NIKOLA BENŠAK, ĐURĐIC 56 KOMUNALAC D.O.O.

SEVERIN

876.500

SAB D.O.O.

DARUVAR

21.178.600

VET CONSULTING D.O.O.

DARUVAR

868.200

ČAZMA ELKOM D.O.O. OBRT ZA ČIŠĆENJE "MULTISERVIS", VL. BJELOVAR MARINA FUKS, BJELOVAR, BILOGORSKA 23 DARUVAR VESNA TEKSTILNA INDUSTRIJA D.O.O.

SIROVINA D.O.O.

BJELOVAR

20.935.800

JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ

BJELOVAR

843.200

HODAK D.O.O.

BJELOVAR

47

KUDUMIJA TRADE D.O.O.

BJELOVAR

20.921.200

CROTAL D.O.O.

BJELOVAR

817.100

SAB D.O.O.

DARUVAR

46

KOMUNALAC D.O.O.

GAREŠNICA

20.499.400

TILIAEXPORT D.O.O.

MALI PAŠIJAN

809.900

AQUA FDG D.O.O. MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. POD D.O.O. LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA D.O.O. BOMI-MAX D.O.O.

BJELOVAR

20.229.500

GAREŠNICA

809.900

BJELOVAR

20.034.000

DARUVAR

803.100

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O. BJELOVAR OBRT ZA PILJENJE "TOMISLAV 2", ĆURLOVAC VL. TOMISLAV POSAVAC, BJELOVAR, KONČANICA RIBNJAČARSTVO KONČANICA D.D.

DEŽANOVAC

19.953.100

GORNJI DRAGANEC

792.900

AS - AGRO D.O.O.

BJELOVAR

44

BJELOVAR

19.802.900

BJELOVAR

782.800

KOMUNALAC D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

44

BJELOVAR

19.776.900

ČAZMA

732.900

ISABELA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

40

BJELOVAR

729.500

KAMEN SIRAČ D.D.

SIRAČ

39

GRUBIŠNO POLJE

726.400

VIDIK D.O.O.

BJELOVAR

38

HRASTOVČANKA D.O.O.

GAREŠNICA

50 50 49 48

46 45

VIDIK D.O.O.

BJELOVAR

19.245.200

CORMO D.O.O.

BJELOVAR

19.195.100

TERMOMETAL D.O.O. KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. ONIKS D.O.O. OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA, VL. ANTE RADIĆ, BJELOVAR, MARINA VESNA GOLUBIĆ, MR. PHARM. I GORDANA DOŽUDIĆ, MR. PHARM.-LJEKARNA OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU GLJIVA I TRGOVINU "ANDRIČIĆ", VL. NIKOLA ELMO D.O.O.

VACOM D.O.O.

DARUVAR

18.725.200

CHARVAT D.O.O.

DARUVAR

722.300

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

BJELOVAR

38

SILOSI GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

18.353.300

ČAZMATRANS PROMET D.O.O.

ČAZMA

706.800

CORMO D.O.O.

BJELOVAR

38

LJEKARNA JASNA NEZIRI

GAREŠNICA

18.254.300

GRANIČAR D.O.O.

BJELOVAR

700.800

37

SAN-MET D.O.O. OBRT ZA PILJENJE "TOMISLAV 2", VL. TOMISLAV POSAVAC, BJELOVAR, VOX D.O.O.

DARUVAR

17.896.500

HEDKON D.O.O.

BJELOVAR

690.400

ĆURLOVAC

17.740.400

TEHNOTRADE D.O.O.

DARUVAR

650.200

BJELOVAR STANKO D.O.O. CVJEĆARSKI OBRT "CVJETNI ATELJE MARINA" VL. MARIJA ŠEPOVAL, BJELOVAR, BJELOVAR BJELOVAR VOX D.O.O.

34

BJELOVAR

17.087.200

GALA D.O.O.

BJELOVAR

649.000

TERMOPLIN D.O.O.

BJELOVAR

34

IRIDA D.O.O.

DARUVAR

16.851.500

GRADNJA INVEST D.O.O.

BJELOVAR

647.500

ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA D.O.O.

ČAZMA

34

TERMOPLIN D.O.O.

BJELOVAR

16.753.800

LEGEND D.O.O.

BJELOVAR

639.800

BJELOVAR

34

KOMUNALIJE D.O.O.

ČAZMA

16.056.200

LJEKARNA JASNA NEZIRI

GAREŠNICA

639.000

GUDOVAC

32

HERC TOURS D.O.O.

DARUVAR

15.918.800

ZVONE D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

627.500

ROTOR D.O.O. STOČARSTVO RAIČ, OBRT ZA UZGOJ GOVEDA, VL. TONI RAIČ, GUDOVAC, LJEKARNA CONER BJELOVAR

BJELOVAR

32

ZAŠTITAR - SUČIĆ D.O.O.

BJELOVAR

15.831.400

STREK METALI D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

591.400

TERMOMETAL D.O.O.

GAREŠNICA

15.750.700

M PLAN D.O.O.

BJELOVAR

588.500

GAŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

15.260.700

DEŽANOVAC

588.400

GORNJI DRAGANEC ONIKS D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU GLJIVA BJELOVAR I TRGOVINU "ANDRIČIĆ", VL. NIKOLA BJELOVAR MOLNAR TRAVEL D.O.O.

BKL D.O.O.

ROVIŠĆE

VELIKA PISANICA

585.300

TRAVAR M.B. D.O.O.

BJELOVAR

32

BJELOVAR

573.000

GRGIĆ D.O.O.

BJELOVAR

32

BJELOVAR

566.000

POLJODAR TIM D.O.O.

DARUVAR

31

DARUVAR

557.500

CROTAL D.O.O.

BJELOVAR

31

SIRAČ

554.600

TILIAEXPORT D.O.O.

MALI PAŠIJAN

31

TROJSTVENI MARKOVAC

539.000

LEONARDA D.O.O.

DARUVAR

31

ĐULOVAC

537.400

ZM-METAL D.O.O.

HERCEGOVAC

31

RECIKLAŽA-PRERADA-METALI D.O.O.

BJELOVAR

14.326.100

POPOVIĆ-GRANITI D.O.O.

ZDENČEC

14.178.100

BIO-VET D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU ISPUŠNIH CIJEVI "AUTO-IV", VL. RADOVAN ĆETKOVIĆ, VEL. BJELOVARSKI SAJAM D.O.O. OBRT ZA PRERADU DRVETA "ROMIL", VL. MIROSLAV ŠPOLJARIĆ, BJELOVAR, MAJDAK-PROMET D.O.O. ZAŠTITNA RADIONICA SUVENIR ARBOR VITAE D.O.O. B-PROJEKT D.O.O.

DAJN D.O.O.

BJELOVAR

14.141.100

BILAVČIĆ D.O.O.

GAREŠNICA PNP D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU GLJIVA BJELOVAR I TRGOVINU "ANDRIČIĆ", VL. NIKOLA ROVIŠĆE POLJOMES D.O.O.

15.133.000 15.024.200 14.866.900 14.423.200

45

35

32 32 32


ŽUPANIJE

50 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

BJELOVAR HALAUK D.O.O. "JAKOVIĆ - PROMET" OBRT ZA TRGOVINU, VELIKI BASTAJI PRIJEVOZ I USLUGE VL. GEGA JAKOVIĆ, VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O. BJELOVAR

ukupni prihod 13.433.900

naziv tvrtke

mjesto GAREŠNICA

12.414.800

PNP D.O.O. TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE D.O.O. JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ

13.268.300

dobit razdoblja 537.000

naziv tvrtke

DARUVAR

534.400

BJELOVAR

530.600

ŽAGAR ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI PEKARSKI OBRT "IMAKO", VL. JOSIP KOLAČEK, DARUVAR, J.JELAČIĆA 17 DAJN D.O.O.

mjesto BJELOVAR

broj zaposlenika 31

DARUVAR

31

BJELOVAR

30

SIMA-AGRO D.O.O.

DONJI SREĐANI

12.155.100

MODIAL D.O.O.

BJELOVAR

523.600

KRETEX D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

30

TERMO STIL D.O.O.

BJELOVAR

11.798.000

MARKPEK J.D.O.O.

GAREŠNICA

512.800

PČELARSTVO DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

30

KONES-BI D.O.O. ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT BRANKA I DARIJE IVOŠEVIĆ, DARUVAR, GITMA-T D.O.O.

VELIKI PAŠIJAN

11.782.400

MESFINO D.O.O.

VRTLINSKA

512.000

ZDENAČKA FARMA D.O.O.

VELIKI ZDENCI

30

DARUVAR

11.746.500

MOLNAR TRAVEL D.O.O.

BJELOVAR

506.000

PLODOVI ZEMLJE D.O.O.

HRASTOVAC

29

VRBOVAC

11.736.200

BKL D.O.O.

ROVIŠĆE

499.300

KOSTANJEVAC

29

11.398.700

DI ČAZMA D.O.O.

ČAZMA

495.200

BJELOVAR

28

11.373.400

SAN-MET D.O.O.

DARUVAR

490.600

DARUVAR

28

11.229.100

BJELOVAR

480.400

PANPELETI D.O.O. UGOSTITELJSKI I TRGOVAČKI OBRT, KLAONICA I PRERADA MESA "MAT", VL. TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE D.O.O. DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. HERCTRADE D.O.O.

DARUVAR

28

BJELOVAR

28

PRGOMELJE

27

BJELOVAR MASIVA D.O.O. "POLJOPRIVREDA" VL. JOSIP VINCEKOVIĆ, VAGOVINA VAGOVINA 107 BOSILJEVO VRBANIĆ LOGISTIKA D.O.O. INTER-PROMET D.O.O.

SIRAČ

11.118.800

VODOTEHNA D.O.O.

BJELOVAR

11.061.000

FADLJEVIĆ D.O.O.

NOVA PLOŠČICA

10.944.500

IMAGE ENTER D.O.O. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. PLESKALT-BARTONJ I DR. SAJČIĆ "DADO" PRIJEVOZNO-TRGOVAČKOPROIZVODNA RADNJA, VL. TOMO CINDRIĆ, VEDRIŠ D.O.O.

GRADSKA PEKARA D.O.O.

BJELOVAR

10.886.600

MILKI D.O.O.

BJELOVAR

VODOTERM D.O.O. PARKETI SABLJO D.O.O. ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. TOPLICA D.O.O.

BJELOVAR

479.100

IVANSKA

465.200

BJELOVAR

438.200

KRETEX D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

432.700

10.759.100

FIRMA D.O.O.

BJELOVAR

430.300

KLOKOČEVAC

10.748.900 10.636.200

VELIKI ZDENCI

BJELOVAR

10.398.900

BATINJSKA RIJEKA

10.368.400

KRISTAL D.O.O.

BREZOVAC

10.285.600

PZC D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT " AUTOPRIJEVOZNIK ", VL. DAVOR HEROUT, VELIKI UGOSTITELJSKI OBRT "CARICA", VL. MIRO POROBIĆ, BJELOVAR, TRG "BILO-TEL", VL. ZVONE CVITKOVIĆ, BJELOVAR, G.PLAVNICE BB I V E T A D.O.O.

BJELOVAR

BJELOVAR

RIBNJAČARSTVO KONČANICA D.D.

KONČANICA

10.199.000

GRADNJA INVEST D.O.O.

BJELOVAR

10.170.800

MOZAIK D.O.O.

BJELOVAR

10.167.300

GAREŠNIČKI BRESTOVAC FLEXOPAK D.O.O. "PRKA TRANSPORTI", VL. ZDRAVKO PRKA, ŠIPTARI PREDAVAC, ŠIPTARI 16 ČAZMA INVICTUS D.O.O.

INVICTUS D.O.O.

ČAZMA

10.038.300

MASIVA D.O.O.

PENIĆ TEXTIL EXPORT-IMPORT D.O.O.

GAREŠNICA

AUTO SPAS D.O.O. SET D.O.O.

BJELOVAR

27

BJELOVAR

26

VELIKI GRĐEVAC

25

429.200

ARTIK J.D.O.O. MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. OBRT " POGREBNA OPREMA " , VL. ŽELJKO KRANJČEC, VELIKI GRĐEVAC, KRALJA RIBA D.D.

KANIŠKA IVA

25

427.700

FADLJEVIĆ D.O.O.

NOVA PLOŠČICA

25

BJELOVAR

424.500

DATA - S D.O.O.

BJELOVAR

25

GORNJE PLAVNICE

418.900

VACOM D.O.O.

DARUVAR

24

BJELOVAR

406.100

BREZOVAC

24

DARUVAR

23

368.500

KRISTAL D.O.O. ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT BRANKA I DARIJE IVOŠEVIĆ, DARUVAR, SAN-MET D.O.O.

DARUVAR

23

360.100

NOVI STAN D.O.O.

KAPELICA

23

BJELOVAR

356.200

KA PROM D.O.O.

DARUVAR

23

9.938.800

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O. BJELOVAR

343.500

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BJELOVAR

23

BJELOVAR

9.850.000

NOVI STAN D.O.O.

KAPELICA

342.200

LJEKARNA BJELOVAR

BJELOVAR

23

BJELOVAR

9.784.700

KOMUNALAC D.O.O.

GAREŠNICA

333.500

BBS D.O.O.

BJELOVAR

23

PZ VELIKA PISANICA

VELIKA PISANICA

9.665.200

BJELOVARSKI LIST D.O.O.

BJELOVAR

329.600

22

RATARSTVO D.O.O.

BJELOVAR

9.296.400

ŽARKOVO D.O.O.

GAREŠNICA

328.900

ROTOR D.O.O.

BJELOVAR

9.287.400

ODVJETNIČKI URED HRVOJE KOVAČ

BJELOVAR

328.600

DARUVAR HERC TOURS D.O.O. "DADO" PRIJEVOZNO-TRGOVAČKOIVANSKA PROIZVODNA RADNJA, VL. TOMO CINDRIĆ, BJELOVAR CONER D.O.O.

LJEKARNA PETRUNIĆ

BJELOVAR

9.284.300

BIOEL D.O.O.

ĐULOVAC

328.100

ONIKS D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

9.271.200

JAVNI BILJEŽNIK FRANJIĆ MARIO

BJELOVAR

323.100

DOMAGOJ D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠOLČIĆ SNJEŽANA PZ SKOČAJ

BEREK

9.177.700

NIKOPEK D.O.O.

STARI SKUCANI

319.700

BJELOVAR BEL-BAU D.O.O. PECOLAJ, ZAJEDNIČKI PEKARSKI OBRT, DARUVAR VL. VALENTINA KAJTAZI I LUKA PECOLAJ, PALEŠNIK VELTEX D.O.O.

KOKINAC

9.123.300

LUŽNJAK D.O.O.

NOVOSELJANI

308.700

RIBNJAK 1961 D.O.O.

SIŠĆANI

21

ĐULOVAC

9.110.700

DARUVAR

306.200

BONUS GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

21

LATERES GRADNJA D.O.O.

VELIKI ZDENCI

8.890.300

ĆURLOVAC

305.300

SION GRUPA D.O.O.

DARUVAR

21

ŽARKOVO D.O.O.

GAREŠNICA

8.889.600

VACOM D.O.O. OBRT ZA PILJENJE "TOMISLAV 2", VL. TOMISLAV POSAVAC, BJELOVAR, NACIONAL D.O.O.

BJELOVAR

299.800

STREK METALI D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

20

STIMO D.O.O.

BJELOVAR

8.864.300

COLLOCO D.O.O.

ŽDRALOVI

298.400

DSG D.O.O.

BJELOVAR

20

FINAG D.D.

GAREŠNICA

8.804.800

JAVNI BILJEŽNIK MARKO BILANDŽIJA

GAREŠNICA

296.100

ČESMA-USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

20

MPD D.D.

DARUVAR

8.798.100

VERITAS REVIZIJA D.O.O.

BJELOVAR

292.300

KONTINENTAL D.O.O.

BJELOVAR

20

TILIAEXPORT D.O.O.

MALI PAŠIJAN

8.792.100

291.600

PARKETI SABLJO D.O.O.

BJELOVAR

20

KAJGANA

8.780.900

DEŽANOVAC

291.000

MARKPEK J.D.O.O.

GAREŠNICA

19

BJELOVARSKI SAJAM D.O.O.

BJELOVAR

8.722.000

BJELOVAR

289.500

ŽARKOVO D.O.O.

GAREŠNICA

19

RIBNJAK 1961 D.O.O.

SIŠĆANI

8.708.900

BJELOVAR

288.400

PZ VELIKA PISANICA

VELIKA PISANICA

19

DSG D.O.O.

BJELOVAR

8.575.400

GAREŠNICA

286.700

LJEKARNA JASNA NEZIRI

GAREŠNICA

18

MOUNT TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

8.570.900

AUTO ŠKOLA AMC D.O.O. "DUBRAVAC" OBRT ZA POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, PRIJEVOZ, TRGOVINU I AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT I AUTOPRAONICA "MB", VL. MIRKO BELJAN, BJELOVAR, MILKI D.O.O. ĐURĐICA NEZIRI I BRANKA VARDAJ LJEKARNA ENERGOPELET D.O.O.

BJELOVAR

LIPAK HRANA I ENERGIJA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

286.000

MAJDAK-PROMET D.O.O.

DARUVAR

18

8.430.700

JAVNI BILJEŽNIK MLADEN ČOP

DARUVAR

285.400

PAJDO D.O.O.

BJELOVAR

18

403.800

22 22 22 22 22

PATKOVAC PROIZVODNJA JAVOR D.O.O. JOLAN KOUDELA, MIRA KMONIČEK-ZADRE, DARUVAR SENKA KUBEC MR. PH. LJEKARNA OROVAC BILOFARM D.O.O.

8.412.500

EUROGUM D.O.O.

NOVA RAČA

281.300

POB D.O.O.

BJELOVAR

18

8.405.000

BOSILJ D.O.O.

GAREŠNICA

277.800

BREZOVAC

18

AGROMEHANIKA D.O.O.

BJELOVAR

8.229.500

275.100

GRUBIŠNO POLJE

18

CROTAL D.O.O.

BJELOVAR

8.183.700

SIRAČ

18

JILK D.O.O.

BJELOVAR

8.160.800

BREZOVAC LIMARIJA SABLJAK D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOVAN DONESKI, MELITA BABIĆ, PERICA GAREŠNICA TOKARSKO STROJOBRAVARSKA RADIONA, VL. ANTUN VUJNOVIĆ, BJELOVAR, BJELOVAR

IP-DRVO D.O.O. PEKARSKI OBRT PEKARA " KLAS " , VL. NIKOL KAJTAZI, GRUBIŠNO POLJE, PEKARSKI OBRT "PEKARA SIRAČ", VL.MIROSLAV LUKAČ, SIRAČ. S.RADIĆA 97. INVICTUS D.O.O.

ČAZMA

17

263.600 263.100


51

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

mjesto

dobit razdoblja

8.152.600

NOVE BOJE D.O.O.

DONJI DARUVAR

262.700

PANINI D.O.O.

BJELOVAR

GAREŠNICA

8.139.600

DOLINA KRALJEVAC, D.O.O.

KRALJEVAC

262.500

TISKARA VIATONI D.O.O.

BJELOVAR

DARUVAR

8.084.800

MOUNT TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

262.000

8.050.200

BJELOVAR

257.100

BJELOVAR

256.400

8.015.300

HIDROREGULACIJA INŽENJERING D.O.O. ODVJETNIČKI URED ČEDOMIR JAKOVLJEVIĆ PZ SKOČAJ

VAGOVINA VAGOVINA-PROIZVODNJA D.O.O. "JAKOVIĆ - PROMET" OBRT ZA TRGOVINU, VELIKI BASTAJI PRIJEVOZ I USLUGE VL. GEGA JAKOVIĆ, BJELOVAR DOM ŽAGAR

ĐULOVAC

256.300

INTERIJERI SABLJO D.O.O.

BJELOVAR

CROATIA PROTEKT D.O.O. DAPROM D.O.O.

HRASTOVAC HRASTOVČANKA D.O.O. VESNA GOLUBIĆ, MR. PHARM. I GORDANA ČAZMA DOŽUDIĆ, MR. PHARM.-LJEKARNA SEVERIN HUBERT KUĆA D.O.O.

ukupni prihod

8.033.400

naziv tvrtke

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika 17 17 17 17 17

BJELOVAR

16

DARUVAR

16

ĐULOVAC

16

NIKOPEK D.O.O.

STARI SKUCANI

7.967.000

RIBNJAK 1961 D.O.O.

SIŠĆANI

255.900

HARD-JURA D.O.O.

BJELOVAR

7.935.400

PAJDO D.O.O.

BJELOVAR

253.100

AUTO SPAS D.O.O. KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BILAVČIĆ D.O.O.

AUTO KUĆA CUPAN D.O.O.

PREDAVAC

7.884.300

RADIO TEREZIJA D.O.O.

BJELOVAR

251.900

PNP D.O.O.

GAREŠNICA

16

PROTON EE-ELEKTRONIKA D.O.O. DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. AUTOKUĆA KRŽAK D.O.O. UGOSTITELJSKI I TRGOVAČKI OBRT, KLAONICA I PRERADA MESA "MAT", VL. PČELARSTVO DARUVAR D.O.O.

DOLJANI

7.838.000

BJELOVAR

250.600

NACIONAL D.O.O.

BJELOVAR

16

DARUVAR

7.803.100

DARUVAR

250.500

DANKO PROMET D.O.O.

MEĐURAČA

16 16

NOVOLINE DARUVAR D.O.O.

BJELOVAR

7.795.100

BTC D.O.O. DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. PANINI D.O.O.

243.100

ABIAS D.O.O.

BJELOVAR

BJELOVAR

7.789.000

JAVNI BILJEŽNIK LJERKO TORBAŠINOVIĆ ČAZMA

239.700

BEREK

16

DARUVAR

7.764.300

T-PROJEKT D.O.O.

ČAZMA

238.400

ČAZMA

16

GORNJI DARUVAR

7.685.500

BILOFARM D.O.O.

OROVAC

236.300

DOMAGOJ D.O.O. "ALPLAS" PROIZVODNJA METALNIH PROIZVODA I ALATA, VL. MARIO BART, SEDLIĆ D.O.O.

BEREK

15

VRBOVAC OPG ZDRAVKO PANKRETIĆ OBRT " POGREBNA OPREMA " , VL. ŽELJKO VELIKI GRĐEVAC KRANJČEC, VELIKI GRĐEVAC, KRALJA DARUVAR CHARVAT D.O.O.

7.679.600

SIROVINA D.O.O.

BJELOVAR

235.500

METRA D.O.O.

BJELOVAR

15

7.603.400

232.700

MOSLAVINA STAN D.O.O.

OŠTRI ZID

15

231.600

STIMO D.O.O.

BJELOVAR

15

231.400

JILK D.O.O.

BJELOVAR

15

BJELOVAR

IMAGE ENTER D.O.O.

BJELOVAR

7.296.000

BJELOVAR L U I D.O.O. "POLJOPRIVREDA" VL. JOSIP VINCEKOVIĆ, VAGOVINA VAGOVINA 107 BJELOVAR FENIKS

VET CONSULTING D.O.O.

DARUVAR

7.276.600

KLAPA D.O.O.

BJELOVAR

231.100

CROATIA PROTEKT D.O.O.

GAREŠNICA

15

STREK METALI D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

7.128.100

KA PROM D.O.O.

DARUVAR

229.200

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

GAREŠNICA

15

DARTEKS D.O.O.

DARUVAR

DARUVAR

15

DARUVAR

15

GRUBIŠNO POLJE

14

NOVOSELJANI LUŽNJAK D.O.O. AGRO PUŠKARIĆ, POLJOPRIVREDNI OBRT, KANIŠKA IVA VL. MARIJO PUŠKARIĆ, KANIŠKA IVA 6 VAGOVINA VAGOVINA-PROIZVODNJA D.O.O.

7.431.300

7.125.000

OČNI CENTAR D.O.O.

BJELOVAR

229.100

7.083.500

POB D.O.O.

BJELOVAR

228.200

6.956.800

METALSTIL D.O.O.

BABOTOK

227.800

VSD D.O.O. ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA, BRANITELJSKA ZADRUGA SAM CRO D.O.O.

6.866.000

BOSILJEVO

219.900

LIMARIJA SABLJAK D.O.O.

BREZOVAC

14

BJELOVAR

217.600

KONES-BI D.O.O.

VELIKI PAŠIJAN

14

14

KOMUNALAC D.O.O. OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU I POLJOPRIVREDI "PANONIJA BJELOVAR", VL. IP-DRVO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

6.861.100

BJELOVAR

6.842.700

VRBANIĆ LOGISTIKA D.O.O. ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. HALUPA D.O.O.

DARUVARSKI BRESTOVAC

216.900

BREZOVAC

6.783.800

MOSLAVINA STAN D.O.O.

OŠTRI ZID

216.000

TEHNOTRADE D.O.O.

DARUVAR

6.668.700

STIMO D.O.O.

BJELOVAR

210.500

BJELOVAR SAMBI D.O.O. GRADITELJSTVO I INTERIJERI "LOVRIĆ", BJELOVAR VL. IVAN LOVRIĆ, BJELOVAR, V.HOLJEVCA 7 DARUVAR DAING D.O.O.

CONER D.O.O.

BJELOVAR

6.649.000

200.400

SET D.O.O.

BJELOVAR

14

SIŠĆANI

6.637.900

BJELOVAR

198.400

VODOTEHNA D.O.O.

BJELOVAR

14

BJELOVAR

6.624.400

GAREŠNICA

195.700

TURIST D.D.

BJELOVAR

14

GAREŠNICA

6.607.900

GAREŠNICA

194.400

GMG GRADNJA D.O.O.

BJELOVAR

14

GRUBIŠNO POLJE

6.594.000

BILOGORAC J.D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU I POPRAVKE "SERVIS - CEROVIĆ", VL. GORAN CEROVIĆ, ENSO D.O.O. METALGRAFIČKI OBRT, VL. SANJA BRAJKOVIĆ, GAREŠNICA, KRALJA TOMISDIVING D.O.O.

JAKOPOVAC

MOSLAVINA PROIZVODI D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "MV", VL. VLADO FALETAR, BJELOVAR, ANTUNA RADIĆA 1 ĐURĐICA NEZIRI I BRANKA VARDAJ LJEKARNA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZRNO ZA POLJOPRIVREDU, TRGOVINU I PROIZVODNJU GRGIĆ D.O.O.

ČAZMA

192.900

EURODUHAN D.D.

BJELOVAR

13

BJELOVAR

6.542.000

OPG DRAŽEN ŠTEFOVIĆ

ŠTEFANJE

188.800

BJELOVAR

13

BIK D.O.O.

BOJANA

6.478.400

MOZAIK - MEDIA D.O.O.

BJELOVAR

186.000

BJELOVAR

13

LEGEND D.O.O.

BJELOVAR

6.309.400

VESNA TEKSTILNA INDUSTRIJA D.O.O.

DARUVAR

184.800

BJELOVARSKI SAJAM D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "CARICA", VL. MIRO POROBIĆ, BJELOVAR, TRG FLEXOPAK D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

13

DIVING D.O.O.

ČAZMA

6.287.600

BJELOVAR

6.279.400

VELIKI ZDENCI

6.254.400

181.000

DARUVARSKI BRESTOVAC HALUPA D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU I POPRAVKE "SERVIS - CEROVIĆ", VL. GORAN CEROVIĆ, BJELOVAR SIRAČ GRAĐAPROMET D.O.O.

13

BUSINESS COMPUTER SYSTEMS D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT " AUTOPRIJEVOZNIK ", VL. DAVOR HEROUT, VELIKI SAMBI D.O.O.

VELIKA TRNOVITICA PROART-ING D.O.O. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZRNO ZA POL- GRUBIŠNO POLJE JOPRIVREDU, TRGOVINU I PROIZVODNJU PRGOMELJE HERCTRADE D.O.O.

BJELOVAR

6.158.700

KONES-BI D.O.O.

VELIKI PAŠIJAN

180.900

BUSINESS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

BJELOVAR

13

6.052.800

PZ VELIKO TROJSTVO

VELIKO TROJSTVO

175.700

13

AGRARIA D.O.O.

ČAZMA

175.600

BJELOVAR

13

5.964.400

POSKOK D.O.O.

BJELOVAR

174.000

VELIKI GRĐEVAC D.O.O. KAVANA I SLASTIČARNA "ZAGORJE", VL. BOŽIDAR ZAGOREC, BJELOVAR, ELMO D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

5.985.400

GRUBIŠNO POLJE

12

BJELOVAR

172.700

BJELOVARSKI LIST D.O.O.

BJELOVAR

12

BJELOVAR

172.200

12

STARO ŠTEFANJE

171.500

12

VELIKA TRNOVITICA PZ TRNOVITICA "DADO" PRIJEVOZNO-TRGOVAČKOPROIZVODNA RADNJA, VL. TOMO CINDRIĆ, IVANSKA DARUVAR VESNA TEKSTILNA INDUSTRIJA D.O.O. NOVI STAN D.O.O.

KAPELICA

5.927.900

DANKO PROMET D.O.O. KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. RAK D.O.O.

MEĐURAČA

5.793.800

183.600 183.000

14 14

13 13

DARUVAR

5.755.200

MAPER D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED Z. GREGURIĆ, T. FIGAČ GREGURIĆ, H. BUŽAK D.O.O.

BJELOVAR

5.753.000

VODNE USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

159.300

NOVA RAČA EUROGUM D.O.O. "POLJOPRIVREDA" VL. JOSIP VINCEKOVIĆ, VAGOVINA VAGOVINA 107 BJELOVAR DATA LINK D.O.O.

BUŽAK D.O.O.

STARO ŠTEFANJE

5.728.900

159.000

PROSTOR EKO D.O.O.

BJELOVAR

12

ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA D.O.O.

ČAZMA

5.707.800

158.500

RAK D.O.O.

BJELOVAR

12

BIŠĆAN D.O.O.

SLOVINSKA KOVAČICA

5.493.700

MEĐURAČA DANKO PROMET D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "STIVENS", VL. BILJANA BJELOVAR JOVANČEVIĆ, BJELOVAR, PROLAZ ANDRIJE KAJGANA LIPAK HRANA I ENERGIJA D.O.O.

153.200

POLJOMES D.O.O.

ROVIŠĆE

12

MOSLAVKA D.O.O.

BJELOVAR

5.377.800

BONUS GRUPA D.O.O.

BJELOVAR

152.700

L.ECOTECH D.O.O.

ŠTEFANJE

12

ADI PRODUKT D.O.O.

DARUVAR

5.374.100

ANTENA PROJEKT D.O.O.

CIGLENICA

151.100

LJEKARNA PETRUNIĆ

BJELOVAR

12

12


ŽUPANIJE

52 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

N.B. NENA D.O.O.

GAREŠNICA

5.367.400

PZ ŠTEFANJE

ŠTEFANJE

5.349.600

HEPI D.O.O.

DARUVAR

OPG DRAŽEN ŠTEFOVIĆ PEKARSKI OBRT "IMAKO", VL. JOSIP KOLAČEK, DARUVAR, J.JELAČIĆA 17 ŠNAJDER D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto BJELOVAR

5.273.700

ELMEX D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO RAJČEVIĆ NENAD MARMI D.O.O.

ŠTEFANJE

5.270.900

ŽIVICA D.O.O.

DARUVAR

5.125.000

KAPELA

5.121.000

MATKOM D.O.O.

DARUVAR

5.060.700

PAJDO D.O.O. OBRT ZA PRERADU DRVETA "ROMIL", VL. MIROSLAV ŠPOLJARIĆ, BJELOVAR, KRETEX D.O.O.

BJELOVAR

5.018.800

BEMING D.O.O. POLJOPRIVREDNI OBRT "BIŠČAN", VL. DARKO BIŠČAN, SLOVINSKA KOVAČICA, OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IVAN ČOLIK LJEKARNA ANKICA LEVATIĆ

BJELOVAR

5.003.300

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

SION GRUPA D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

149.700

DIAS GRADNJA D.O.O.

BJELOVAR

PALJEVINE

148.900

CORMORAN D.O.O.

VELIKI ZDENCI

12

BJELOVAR

145.800

BAHNJIK D.O.O.

DARUVAR

12

ČAZMA

145.300

MO DI J.D.O.O.

VELIKA TRNAVA

12

BJELOVAR

143.300

NOVI INTERIJERI D.O.O.

VRBOVAC

12

SLOVINSKA KOVAČICA

143.200

GAŠPAR D.O.O.

BJELOVAR

12

VELIKI GRĐEVAC

143.100

MATKOM D.O.O.

DARUVAR

12

GRUBIŠNO POLJE

142.600

BJELOVAR

12

MAURIK D.O.O.

KONČANICA

141.200

4.984.700

DSG D.O.O.

BJELOVAR

139.500

M.V-MERIT D.O.O. PEKARSKI OBRT "KLAS" I TRGOVAČKI OBRT "MINI MARKET ORBIT", VL. PJETER ŠANDROPROM D.O.O.

DARUVAR

4.949.400

COOLING D.O.O.

BJELOVAR

138.400

LJEKARNA ANKICA LEVATIĆ

GRUBIŠNO POLJE

4.922.300

ELECTROSIL D.O.O.

BJELOVAR

PANPELETI D.O.O. CVJEĆARSKI OBRT "CVJETNI ATELJE MARINA" VL. MARIJA ŠEPOVAL, BJELOVAR, OBRT ZA ORGANIZACIJU PRIJEVOZA ROBA "AGENCIJA", VL. JOSIP POLOVIĆ, RD METALI D.O.O.

KOSTANJEVAC

4.915.200

SIMA-AGRO D.O.O.

DONJI SREĐANI

BJELOVAR

4.806.600

INTERIJERI SABLJO D.O.O.

BJELOVAR

134.900

BJELOVAR

4.730.400

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

DARUVAR

134.000

BJELOVAR

4.662.900

POLJODAR D.O.O.

DARUVAR

133.200

PANINI D.O.O.

BJELOVAR

4.633.400

JILK D.O.O.

BJELOVAR

133.000

AUTO KOTRBA D.O.O.

DARUVAR

4.583.500

PLODOVI ZEMLJE D.O.O.

HRASTOVAC

132.000

DOMA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

4.556.800

TERMOPLIN D.O.O.

BJELOVAR

4.556.200

CONER D.O.O.

BJELOVAR

4.467.100

MT-NEKRETNINE D.O.O.

4.450.100

GRUBIŠNO POLJE COLOR TEHNA D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU ISPUŠNIH CIJEVI VELIKA PISANICA "AUTO-IV", VL. RADOVAN ĆETKOVIĆ, VEL. HERCEGOVAC ZM-METAL D.O.O.

12

BJELOVAR

12

ŠANDROVAC

12

INTER-PROMET D.O.O.

SIRAČ

11

138.100

TERMOMETAL D.O.O.

GAREŠNICA

11

137.200

BIO-VET D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT " AUTOPRIJEVOZNIK ", VL. DAVOR HEROUT, VELIKI ŠOLA D.O.O.

DEŽANOVAC

11

VELIKI ZDENCI

11

BJELOVAR

11

GRUBIŠNO POLJE

11

131.500

PRIMA TEHNIČAR D.O.O. RADIONA ZA OBRADU DRVETA, VL. FRIDERIKA UNGER, BJELOVAR, M.KRLEŽE 30 "IGRAF" OBRT ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE I GRAFIČKE GALANTERIJE, VL. SVJETLANA ZDRAVLJE I LJEPOTA CONER D.O.O.

130.700

LABEL D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

11

BJELOVAR

130.400

INFIGO D.O.O.

BJELOVAR

11

BJELOVAR

11

DARUVAR

11

BJELOVAR

11

PODGORCI

130.000

PRERADA ŽITARICA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

11

KANIŠKA IVA

129.600

PROSTOR D.O.O.

BJELOVAR

11

BJELOVAR

129.600

TOPLICA D.O.O.

BATINJSKA RIJEKA

10

DONJA RAŠENICA

129.100

BJELOVAR

10

BJELOVAR

128.400

LEGEND D.O.O. OBRT ZA PRERADU DRVETA "ROMIL", VL. MIROSLAV ŠPOLJARIĆ, BJELOVAR, ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOVAN DONESKI, MELITA BABIĆ, PERICA TOKARSKO STROJOBRAVARSKA RADIONA, VL. ANTUN VUJNOVIĆ, BJELOVAR, MAPER D.O.O.

BJELOVAR

10

GAREŠNICA

10

BJELOVAR

10

BJELOVAR

10

DARUVAR

10

BJELOVAR

10

BJELOVAR

10

BJELOVAR

4.381.400

BJELOVAR

4.368.300

BJELOVAR

4.335.100

TOM GRADNJA D.O.O. AGRO PUŠKARIĆ, POLJOPRIVREDNI OBRT, VL. MARIJO PUŠKARIĆ, KANIŠKA IVA 6 STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR. DRAGUTIN SVOBODA OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SABO VLADO PALS D.O.O.

BJELOVAR

4.330.800

METALPAM J.D.O.O.

NOVOSELJANI

127.400

BJELOVAR

4.301.100

IRIDA D.O.O.

DARUVAR

126.700

BJELOVAR

4.285.400

LEONARDA D.O.O.

DARUVAR

126.600

DARUVAR

4.284.700

ČAZMA-TRADE D.O.O.

GORNJI DRAGANEC

126.200

ĐULOVAC

4.271.000

VETERINARSKA AMBULANTA SEDLIĆ D.O.O. BEREK

KA PROM D.O.O.

DARUVAR

4.250.000

HRGA COMPANY D.O.O.

ROVIŠĆE

124.900

POLJODAR D.O.O. KOMUNIKACIJSKI VODOVI "BARKOP", VL. DALIBOR BARTOLIĆ, BJELOVAR, VOĆNJAK D.O.O.

TURIST D.D.

BJELOVAR

4.198.400

FAIR AUDIT D.O.O.

BJELOVAR

124.700

HARD-JURA D.O.O.

BJELOVAR

10

SPEKTRA D.O.O.

MALI ZDENCI

4.196.800

ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA D.O.O.

ČAZMA

124.400

ARTING D.O.O.

BJELOVAR

10

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN "ALPLAS" PROIZVODNJA METALNIH PROIZVODA I ALATA, VL. MARIO BART, ANJA D.O.O.

BJELOVAR

4.190.200

121.700

10

BJELOVAR

120.600

DARUVAR

10

GAREŠNICA

4.172.700

BREZOVAC

120.200

AQUA-TERRA D.O.O. "ROLETARSKO-LIMARSKI OBRT" ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU, HEPI D.O.O.

TOMAŠICA

4.186.800

SAMBI D.O.O. KOMUNIKACIJSKI VODOVI "BARKOP", VL. DALIBOR BARTOLIĆ, BJELOVAR, AUTOPRIJEVOZ BARIŠIĆ D.O.O.

BJELOVAR

ČAZMA

DARUVAR

10

MDM TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

4.165.400

BJELOVAR

120.100

4.130.800

TROJSTVENI MARKOVAC

119.900

DARUVAR

119.000

BJELOVAR DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BJEL- BJELOVAR OVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE D.O.O. DARUVAR VET CONSULTING D.O.O.

10

HRASTOVAC AGROFARM D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "STIVENS", VL. BILJANA BJELOVAR JOVANČEVIĆ, BJELOVAR, PROLAZ ANDRIJE BJELOVAR DATA LINK D.O.O.

3.979.600

BJELOVAR

119.000

B-PROJEKT D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

9

MILČIĆ D.O.O.

MILAŠEVAC

3.973.600

ROTOR D.O.O. OBRT - PERADARSKA FARMA "DERIFAJ", VL. TOMISLAV DERIFAJ, BJELOVAR, RAŠIĆ D.O.O. POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU I INTERNU MEDICINU DR. DOŠEN EURO FRUCTUS D.O.O.

BATINJSKA RIJEKA

118.800

MESFINO D.O.O.

VRTLINSKA

9

BONUS GRUPA D.O.O. DOMAGOJ, OBRT ZA POLJOPRIVREDNOGOSPODARSKU DJELATNOST, VL. DOMAMARHA D.O.O.

BJELOVAR

3.928.700

ST LINE J.D.O.O.

BJELOVAR

118.200

IMAGE ENTER D.O.O.

BJELOVAR

9

GUDOVAC

3.908.900

MINIGO D.O.O.

BJELOVAR

116.600

VEDRIŠ D.O.O.

BJELOVAR

9

VRBOVAC

3.908.000

TRAVAR M.B. D.O.O.

BJELOVAR

116.500

MASIVA D.O.O.

BJELOVAR

9

ELECTROSIL D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "AUTO DUKIĆ", VL. RADMILA DUKIĆ, BJELOVAR, TRG HRVATSKIH "IGRAF" OBRT ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE I GRAFIČKE GALANTERIJE, VL. SVJETLANA "BILO-TEL", VL. ZVONE CVITKOVIĆ, BJELOVAR, G.PLAVNICE BB FLEXOPAK D.O.O.

BJELOVAR

3.902.400

116.200

MOUNT TRADE D.O.O.

GAREŠNICA

9

115.400

POLJODAR D.O.O. TOKARSKO STROJOBRAVARSKA RADIONA, VL. ANTUN VUJNOVIĆ, BJELOVAR, BEL-BAU D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT I AUTOPRAONICA "MB", VL. MIRKO BELJAN, BJELOVAR, VEDRIŠ D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "CARICA", VL. MIRO POROBIĆ, BJELOVAR, TRG KGS INTERNATIONAL IMPEX D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "TEHNO-SHOP", VL.ZLATKO ČUNČIĆ, DARUVAR, TRG BILAVČIĆ D.O.O.

DARUVAR

4.392.800

3.997.800

124.900

10 9

BJELOVAR

3.895.100

DARUVAR

3.895.000

BJELOVAR PPK-BJELOVAR D.D. GRADITELJSTVO I INTERIJERI "LOVRIĆ", BJELOVAR VL. IVAN LOVRIĆ, BJELOVAR, V.HOLJEVCA 7 GAREŠNICA CROATIA PROTEKT D.O.O.

GORNJE PLAVNICE

3.867.800

ČELIK D.O.O.

GAREŠNICA

114.400

VELIKA TRNOVITICA PROART-ING D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "STIVENS", VL. BILJANA BJELOVAR JOVANČEVIĆ, BJELOVAR, PROLAZ ANDRIJE GORNJI DRAGANEC ČAZMA-TRADE D.O.O.

GAREŠNIČKI BRESTOVAC

3.845.200

TERACOP D.O.O.

DRAŽICA

114.300

ČELIK D.O.O.

GAREŠNICA

9

POSAVAC - PROZORI I VRATA D.O.O.

BJELOVAR

3.809.900

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BJELOVAR

112.800

DIVANA-M D.O.O.

TOMAŠICA

9

M.V-MERIT D.O.O.

BJELOVAR

3.786.100

111.800

KI SA CAR D.O.O.

ČAZMA

9

GAREŠNICA

3.778.500

BOSILJ ZASTUPANJE D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠMIDT

GAREŠNICA

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

PALEŠNIK

111.700

HALAUK D.O.O.

BJELOVAR

9

114.500

9 9 9


53

ŽUPANIJE

rang

naziv tvrtke

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

DATA - S D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO RAJČEVIĆ NENAD PECOLAJ, ZAJEDNIČKI PEKARSKI OBRT, VL. VALENTINA KAJTAZI I LUKA PECOLAJ, MODIAL D.O.O. "DUBRAVAC" OBRT ZA POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, PRIJEVOZ, TRGOVINU I "ROLETARSKO-LIMARSKI OBRT" ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU, POLJOPRIVREDNI OBRT "PAZDRIJAN", VL. SINIŠA PAZDRIJAN, PRNJAROVAC 112 BJELOVAR BETON D.O.O.

BJELOVAR

mjesto

ukupni prihod 3.743.200

naziv tvrtke

mjesto

BJELOVAR SUPREMA D.O.O. OBRT ZA ČIŠĆENJE "MULTISERVIS", VL. BJELOVAR MARINA FUKS, BJELOVAR, BILOGORSKA 23 BJELOVAR MAKING D.O.O. DARUVAR

PALJEVINE

3.740.300

DARUVAR

3.681.000

BJELOVAR

3.661.500

DEŽANOVAC

3.646.400

DARUVAR

3.631.300

PRNJAROVAC

3.624.400

BJELOVAR

3.612.500

PČELARSTVO DARUVAR D.O.O. OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU I POLJOPRIVREDI "PANONIJA BJELOVAR", VL. TISKARA VIATONI D.O.O. "AUTOKOLOR-ČULO", VL. JURE ČULO, BJELOVAR, K.TOMISLAVA 27 KIM J.D.O.O.

ARTIK J.D.O.O.

BJELOVAR

3.590.900

MMU D.O.O.

VSD D.O.O.

DARUVAR

3.570.900

ELKOM D.O.O.

ČAZMA

3.557.800

MINIGO D.O.O. TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE D.O.O. METRA D.O.O. OBRT - PERADARSKA FARMA "DERIFAJ", VL. TOMISLAV DERIFAJ, BJELOVAR, ŠIMUNIĆ D.O.O. GRADITELJSTVO I INTERIJERI "LOVRIĆ", VL. IVAN LOVRIĆ, BJELOVAR, V.HOLJEVCA 7 ISABELA D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SABO VLADO BBS D.O.O.

BJELOVAR DARUVAR BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

111.600

AGROFARM D.O.O.

HRASTOVAC

9

111.500

TESA PERKOVIĆ D.O.O.

BJELOVAR

9

111.300

NEDILJKO D.O.O.

VELIKA TRNOVITICA

9

111.100

SMIT D.O.O.

BJELOVAR

9

BJELOVAR

110.000

BJELOVAR

109.900

BJELOVAR

108.600

KLOKOČEVAC VODOTERM D.O.O. POLIKLINIKA DR. MALETIĆ ZA KIRURGIJU I DARUVAR ANESTEZIOLOGIJU STOMATOLOŠKI CENTAR BUKOVEC D.O.O. VELIKI GRĐEVAC

VELIKO KORENOVO

106.800

FLAGOR D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

9

BJELOVAR

106.700

DJEČJI VRTIĆ PINOKIO

BJELOVAR

9

105.900

BJELOVARAC D.O.O.

BJELOVAR

9

105.800

DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.

DARUVAR

9

3.550.100

SRIJEDSKA PITERIJA D.O.O. JOLAN KOUDELA, MIRA KMONIČEK-ZADRE, DARUVAR SENKA KUBEC MR. PH. LJEKARNA SIRAČ GRAĐAPROMET D.O.O.

105.700

3.542.000

OPG HORVAT JOSIP

GRABIK

9

3.525.500

MARIJAN MARENIĆ PROMET D.O.O.

GAREŠNICA

105.100

SIRAČ KRAJCER D.O.O. PAL, OBRT ZA STROJOBRAVARSKE RADOVE, BULINAC VL. ALEN PAL, BULINAC, BULINAC 68 BJELOVAR AUTO-ŠKOLA SIGNAL D.O.O.

3.494.100

MILLENNIUM D.O.O.

BJELOVAR

104.300

SELMAN PROMET D.O.O.

BJELOVAR

9

GAREŠNICA

3.437.500

DULCIS GUSTUS J.D.O.O.

ŽDRALOVI

103.300

DARUVAR

9

BJELOVAR

3.395.000

SPIN D.O.O.

BJELOVAR

103.000

BJELOVAR

9

GRUBIŠNO POLJE

3.391.700

DIVANA-M D.O.O.

TOMAŠICA

101.800

FRANJO D.O.O. GRAĐEVINSKA LIMARIJA "GODINIĆ GLG", VL. STJEPAN GODINIĆ, BJELOVAR, METAL KONSTRUKT D.O.O.

BJELOVAR

9

DONJA RAŠENICA

3.391.100

VELIKO TROJSTVO

101.700

BIK D.O.O.

BOJANA

8

BJELOVAR

3.338.000

VELIKI GRĐEVAC

101.400

CHARVAT D.O.O.

DARUVAR

8

ČESMA-USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

3.335.200

BJELOVAR

101.200

COLLOCO D.O.O.

ŽDRALOVI

8

RIBA D.D. "JASEN", AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT I TRGOVINA, VL. DRAŽEN LUKČIĆ, BJELEUROGUM D.O.O. PEKARSKI OBRT PEKARA " KLAS " , VL. NIKOL KAJTAZI, GRUBIŠNO POLJE, OPG HORVAT JOSIP

KANIŠKA IVA

3.310.300

PRIJEVOZ IVANUŠIĆ D.O.O. OBRT " POGREBNA OPREMA " , VL. ŽELJKO KRANJČEC, VELIKI GRĐEVAC, KRALJA "CANOFAX" OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU BIROTEHNIČKIH, ELEKTRONIČKIH , FOTOMETIDA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

99.300

PZ SKOČAJ

ĐULOVAC

8

PATKOVAC

3.288.200

ŠAMEC J.D.O.O.

BJELOVAR

98.700

BILOFARM D.O.O.

OROVAC

8

NOVA RAČA

3.285.400

KI SA CAR D.O.O.

ČAZMA

98.600

8

3.246.900

BBR D.O.O.

BJELOVAR

98.600

BJELOVAR

8

GRABIK

3.206.100

NOVA LINIJA D.O.O.

BJELOVAR

97.600

DONJI SREĐANI

8

PANETA D.O.O.

BJELOVAR

3.174.500

ORDINACIJA DR.EGIĆ D.O.O.

DARUVAR

96.900

KANIŠKA IVA

8

HERCTRADE D.O.O.

PRGOMELJE

3.156.300

KRISTAL D.O.O.

BREZOVAC

96.200

ILIRIK D.O.O. MESARSKO-KOBASIČARSKI OBRT "GAUR", VL. IVO LUŽANIĆ, DARUVAR, VODA GAREŠNICA D.O.O.

DARUVAR

3.154.300

ARTIK J.D.O.O.

BJELOVAR

95.700

DARUVAR

3.130.700

BOSS GAME D.O.O.

BJELOVAR

95.600

GAREŠNICA

3.127.800

EMINENT REVIZIJA D.O.O.

DARUVAR

95.500

BIOGAL D.O.O. POLJOPRIVREDNI OBRT "BIŠČAN", VL. DARKO BIŠČAN, SLOVINSKA KOVAČICA, ČAZMA-TRADE D.O.O.

DONJI DARUVAR

3.123.700

IRKA PROMET D.O.O.

BJELOVAR

95.000

SLOVINSKA KOVAČICA

3.118.800

BOND D.O.O.

SIRAČ

94.500

GORNJI DRAGANEC

3.110.900

DAING D.O.O.

DARUVAR

93.200

DIVING D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED Z. GREGURIĆ, T. FIGAČ GREGURIĆ, H. SIMA-AGRO D.O.O. AGRO PUŠKARIĆ, POLJOPRIVREDNI OBRT, VL. MARIJO PUŠKARIĆ, KANIŠKA IVA 6 METIDA D.O.O. PEČENJARNICA KOD "ANTE", VL. NUE KERHANAJ, BJELOVAR, FRANKOPANSKA 4 DEMING D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "AUTO DUKIĆ", VL. RADMILA DUKIĆ, BJELOVAR, TRG HRVATSKIH RESTORAN BJELOVAR D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠOLČIĆ SNJEŽANA RADINOST D.O.O.

ČAZMA

GRUBIŠNO POLJE

GRAĐAPROMET D.O.O.

SIRAČ

3.089.600

RECTA VIA D.O.O.

BJELOVAR

93.100

COLOR TEHNA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

8

HRAST D.O.O.

ZRINSKI TOPOLOVAC

3.049.800

L & D SOFT D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

93.000

DOMA TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

8

TEHNOS D.O.O.

ORLOVAC

3.040.000

GRGIĆ D.O.O.

BJELOVAR

92.700

VETERINARSKA STANICA ČAZMA D.O.O.

ČAZMA

8

KOVING D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

3.035.600

REVIDEROS D.O.O.

ČAZMA

92.700

ZLATNA SVINJA D.O.O.

BJELOVAR

8

DEUS CARISMA D.O.O.

BJELOVAR

2.991.300

DEGRA D.O.O.

BJELOVAR

92.700

BIŠĆAN D.O.O.

SLOVINSKA KOVAČICA

8

DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.

DARUVAR

2.978.500

DARUVARSKA TISKARA D.D.

DARUVAR

91.200

HORTA D.O.O.

DARUVAR

8

TRAVAR M.B. D.O.O.

BJELOVAR

2.974.500

DALMA D.O.O.

DARUVAR

91.100

TEHNIKA-SPEKTRA D.O.O.

BJELOVAR

8

ELMO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.972.800

MILOC D.O.O.

BJELOVAR

90.900

MAS MONTAŽA D.O.O.

BJELOVAR

8

GRANIČAR D.O.O.

BJELOVAR

2.959.300

VODA GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

90.800

POPOVIĆ-GRANITI D.O.O.

ZDENČEC

8

PRANJIĆ D.O.O.

NOVA PLOŠČICA

2.942.000

PIĐO METALI D.O.O.

ŽABJAK

90.700

DRVOPROIZVOD D.O.O.

ČAZMA

8

AUTOPRIJEVOZ BARIŠIĆ D.O.O.

BREZOVAC

2.941.300

ING LABO COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

8

BJELOVAR

2.915.600

90.200

SIROVINA PROMET D.O.O.

GAREŠNICA

8

MESFINO D.O.O.

VRTLINSKA

2.911.500

ANKA ĆORLUKA DIPL. ING. PH. - LJEKARNA VELIKI GRĐEVAC POLJOPRIVREDNO - USLUŽNI OBRT "ZVONKO" - VL. ZVONKO BJELIĆ, HERCE- HERCEGOVAC KOVAČEVAC OPG IVAN DRŽAJ

90.600

TRGO MIX D.O.O.

89.200

TERMOSAN TRGOVINA D.O.O.

BJELOVAR

8

TISKARA VIATONI D.O.O.

BJELOVAR

2.872.600

OPG RADOVAN STRAJNIĆ

PALJEVINE

88.800

AGROMEHANIKA D.O.O.

BJELOVAR

8

BAHNJIK D.O.O.

DARUVAR

2.872.500

DATA LINK D.O.O.

BJELOVAR

87.300

VIK IVERALI D.O.O.

BJELOVAR

8

STANKO D.O.O.

BJELOVAR

2.870.700

GITMA-T D.O.O.

VRBOVAC

87.200

BIOGAL D.O.O.

DONJI DARUVAR

8

2.857.900

BAKARDI D.O.O.

BJELOVAR

86.400

VRATA D.O.O.

PATKOVAC

8

2.854.900

HALAUK D.O.O.

BJELOVAR

85.300

KOMUNALAC ROVIŠĆE D.O.O.

ROVIŠĆE

8

2.850.600

TEHNOS D.O.O.

ORLOVAC

84.900

SPEKTRA D.O.O.

MALI ZDENCI

8

GAREŠNICA MARKPEK J.D.O.O. "PRKA TRANSPORTI", VL. ZDRAVKO PRKA, ŠIPTARI PREDAVAC, ŠIPTARI 16 VELIKI GRĐEVAC BELOVIĆ-COMMERCE D.O.O.

105.300

9 9 9

9

9

GRUBIŠNO POLJE

8

BJELOVAR

8

SIRAČ

8

BJELOVAR

8

BJELOVAR

8

KOKINAC

8

BJELOVAR

8


ŽUPANIJE

54 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

mjesto PALJEVINE

2.770.500

ERVOJIĆ D.O.O. PEČENJARNICA KOD "ANTE", VL. NUE KERHANAJ, BJELOVAR, FRANKOPANSKA 4 POLJOPRIVREDNI OBRT - VL. STJEPAN PAVLAK, HRASTOVAC, BANA JELAČIĆA 59 MONETA D.O.O.

GAREŠNICA

2.842.200

T.M.B.-PROM D.O.O.

VRBOVAC

2.784.900

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BJELOVAR

2.777.900

GOTTSTEIN D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.776.700

OPG IVAN DRŽAJ

KOVAČEVAC

2.773.000

SIROVINA PROMET D.O.O.

GAREŠNICA

ANKA ĆORLUKA DIPL. ING. PH. - LJEKARNA VELIKI GRĐEVAC OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPO- VELIKI GRĐEVAC DARSTVO IVAN ČOLIK BJELOVAR ALSTEM D.O.O.

naziv tvrtke POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, VL. BOŠKO RAJČEVIĆ, PALJEVINE 144 VAGOVINA-PROIZVODNJA D.O.O.

MINI-PAK D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

84.500

PLIN D.O.O.

GAREŠNICA

8

VAGOVINA

83.700

SUNČANE LIVADE D.O.O.

MALI GRĐEVAC

8

BULINAC

83.400

INVALESCO J.D.O.O.

DARUVAR

8

BJELOVAR

83.300

NOVOLINE DARUVAR D.O.O.

GORNJI DARUVAR

7

HRASTOVAC

83.000

PROTON EE-ELEKTRONIKA D.O.O.

DOLJANI

7

BJELOVAR

82.400

AQUA FDG D.O.O.

BJELOVAR

7

DARUVAR

7

GORNJE PLAVNICE

7

GRUBIŠNO POLJE

7

2.762.700

DARTEKS D.O.O.

DARUVAR

82.400

2.759.900

GM KONZALTING D.O.O.

GAREŠNICA

82.100

2.754.300

DIZEL D.O.O.

DONJI DARUVAR

82.100

TEHNOTRADE D.O.O. "BILO-TEL", VL. ZVONE CVITKOVIĆ, BJELOVAR, G.PLAVNICE BB ENERGOPELET D.O.O.

BIO-VET D.O.O.

DEŽANOVAC

2.746.000

INFO PARTNER D.O.O.

BJELOVAR

82.000

JAVNI BILJEŽNIK MLADEN ČOP

DARUVAR

7

AQUA-TERRA D.O.O.

TOMAŠICA

2.719.800

ZDENAČKA FARMA D.O.O.

VELIKI ZDENCI

81.900

KLAPA D.O.O.

BJELOVAR

7

ŽAGAR ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

BJELOVAR

2.716.600

PROSTOR EKO D.O.O.

BJELOVAR

81.400

7

BJELOVAR

2.711.700

DEMING D.O.O.

SIRAČ

81.400

PALJEVINE

2.711.100

BEL-BAU D.O.O.

BJELOVAR

80.700

BJELOVAR

2.662.500

MIRTA D.O.O.

BJELOVAR

80.100

BILOGORAC J.D.O.O. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZRNO ZA POLJOPRIVREDU, TRGOVINU I PROIZVODNJU JOLAN KOUDELA, MIRA KMONIČEK-ZADRE, SENKA KUBEC MR. PH. LJEKARNA ŠAMEC J.D.O.O.

JAKOPOVAC

ZLATNA SVINJA D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, VL. BOŠKO RAJČEVIĆ, PALJEVINE 144 BJELOVARSKI LIST D.O.O. RADIONA ZA OBRADU DRVETA, VL. FRIDERIKA UNGER, BJELOVAR, M.KRLEŽE 30 OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DOBRIVOJ BOROJEVIĆ MOSLAVINA STAN D.O.O.

BJELOVAR

2.635.100

TURBO AUTO D.O.O.

BJELOVAR

80.100

L & D SOFT D.O.O.

TROJEGLAVA

2.629.700

DAPROM D.O.O.

DARUVAR

79.900

OŠTRI ZID

2.595.500

BJELOVAR

79.000

MANEO D.O.O.

BJELOVAR

2.583.800

IVANOVO SELO

PRERADA ŽITARICA D.O.O. KAVANA I SLASTIČARNA "ZAGORJE", VL. BOŽIDAR ZAGOREC, BJELOVAR, KRAJCER D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU I POPRAVKE "SERVIS - CEROVIĆ", VL. GORAN CEROVIĆ, OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA, VL. ANTE RADIĆ, BJELOVAR, MARINA COLLOCO D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.577.500

TEHNOTERM D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IGOR BOŠTIK MAIVA-USLUGE D.O.O.

BJELOVAR

2.577.300

SIRAČ BJELOVAR

GRUBIŠNO POLJE

7

DARUVAR

7

BJELOVAR

7

GRUBIŠNO POLJE

7

VODA GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

7

DAPROM D.O.O.

DARUVAR

7

78.000

POSAVAC - PROZORI I VRATA D.O.O.

BJELOVAR

7

BJELOVAR

77.300

RD METALI D.O.O.

BJELOVAR

7

SELCOM D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

77.200

PANETA D.O.O.

BJELOVAR

7

2.522.900

STROJOGRADNJA D.O.O.

BJELOVAR

77.100

2.520.500

POD D.O.O.

DEŽANOVAC

76.200

BJELOVAR

2.510.400

KOCKA D.O.O.

BJELOVAR

75.500

ČAZMA KREMEN D.O.O. MESARSKO-KOBASIČARSKI OBRT DARUVAR "GAUR", VL. IVO LUŽANIĆ, DARUVAR, VETERINARSKA AMBULANTA FALTUS D.O.O. VELIKI GRĐEVAC

ŽDRALOVI

2.503.500

L.D.M. D.O.O.

GAREŠNICA

75.200

SILOSI GAREŠNICA D.O.O.

GAREŠNICA

7

MAPER D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠMIDT LIMARIJA SABLJAK D.O.O.

BJELOVAR

2.484.600

ABIAS D.O.O.

BJELOVAR

74.900

JASEN D.O.O.

BJELOVAR

7

PALEŠNIK

2.472.400

RAK D.O.O.

BJELOVAR

74.700

ELWOOD D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

7

BREZOVAC

2.471.600

SEVERIN

74.000

UGOSTITELJSTVO PAVIČIĆ D.O.O.

BJELOVAR

7

DIORIT D.O.O.

ĐULOVAC

2.467.300

GORNJA GAREŠNICA

74.000

7

BJELOVAR

2.461.200

BJELOVAR

73.400

DARUVAR

7

SONJA GLAS MR. PH. LJEKARNA

HERCEGOVAC

2.434.700

BJELOVAR

73.100

RADIO-DARUVAR D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "TEHNO-SHOP", VL.ZLATKO ČUNČIĆ, DARUVAR, TRG AUTOKUĆA KRŽAK D.O.O.

DARUVAR

POB D.O.O.

BJELOVAR

7

KONTINENTAL D.O.O.

BJELOVAR

2.418.500

HUBERT KUĆA D.O.O. USLUŽNI OBRT "MIBEA" - VL.MARTIN VUČINIĆ, GORNJA GAREŠNICA 35 F-TOTAL D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "AUTO DUKIĆ", VL. RADMILA DUKIĆ, BJELOVAR, TRG HRVATSKIH HABIGO D.O.O.

BJELOVAR

72.800

HRAST D.O.O.

ZRINSKI TOPOLOVAC

7

DRVODJELAC D.O.O.

BJELOVAR

2.413.800

PROCJENITELJ D.O.O.

PALJEVINE

72.400

JANOŠ D.O.O.

DARUVAR

7

SMIT D.O.O. KOMUNIKACIJSKI VODOVI "BARKOP", VL. DALIBOR BARTOLIĆ, BJELOVAR, INTENTIO D.O.O.

BJELOVAR

2.405.900

RESTORAN BJELOVAR D.O.O.

BJELOVAR

71.000

ČAPLIN D.O.O.

ČAZMA

7

BJELOVAR

2.402.700

GOTTSTEIN D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

70.400

HABIGRAF D.O.O.

DARUVAR

7

BJELOVAR

2.400.500

ZDRAVSTVENA NJEGA GELER

DARUVAR

69.900

ENERGOGRADNJA J.D.O.O.

LJUDEVIT SELO

7

TERMOSAN TRGOVINA D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, VL. ROBERT IVATOM D.O.O. PEKARSKI OBRT "PEKARA SIRAČ", VL.MIROSLAV LUKAČ, SIRAČ. S.RADIĆA 97. PROSTOR D.O.O.

BJELOVAR

2.399.900

KUGLA J.D.O.O.

BJELOVAR

68.200

EKO BOBICA D.O.O.

DARUVAR

7

LASOVAC

2.388.700

AGRO - DAR D.O.O.

IVANSKA

67.700

GEOTEHNIKA D.O.O.

PREDAVAC

7

GAREŠNICA

2.386.900

BELOVIĆ-COMMERCE D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

67.700

MICROSTAR D.O.O.

BJELOVAR

7

SIRAČ

2.383.200

GRADSKA TRŽNICA DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

67.300

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

7

BJELOVAR

2.375.500

INTRA LIGHTING D.O.O.

ČAZMA

67.200

FILT-TERM D.O.O.

NOVOSELJANI

7

TAKAČ D.O.O.

DARUVAR

2.363.900

MB GRADNJA D.O.O.

BJELOVAR

67.200

PROSPERO J.D.O.O.

DEREZA

7

CORMORAN D.O.O.

VELIKI ZDENCI

2.353.100

67.100

POLIKLINIKA ARCADIA DARUVAR D.O.O.

DARUVAR

7

PROSTOR EKO D.O.O.

BJELOVAR

2.346.100

66.900

BOMI-MAX D.O.O.

BJELOVAR

6

KOBID D.O.O.

DARUVAR

2.333.200

BJELOVAR AMANITA D.O.O. "BILANCA" SERVIS, IZRADA I ODRŽAVANJE BJELOVAR SOFTWARE, VL. JOSIP JAKŠEKOVIĆ, DARUVAR TAKAČ D.O.O.

65.900

GRADNJA INVEST D.O.O.

BJELOVAR

6

ENERGOPELET D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOVAN DONESKI, MELITA BABIĆ, PERICA POLJOPRIVREDNI OBRT - VL. STJEPAN PAVLAK, HRASTOVAC, BANA JELAČIĆA 59 OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MIRKO ŠTEFOVIĆ GLORIA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.314.100

DARUVAR

65.400

GAREŠNICA

2.314.000

BJELOVAR

65.300

2.307.400

BJELOVAR

64.700

BJELOVAR M PLAN D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU ISPUŠNIH CIJEVI VELIKA PISANICA "AUTO-IV", VL. RADOVAN ĆETKOVIĆ, VEL. BJELOVAR JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ

6

HRASTOVAC

MUFLE D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO STEVO MARGETIĆ GREDA D.O.O.

ŠTEFANJE

2.288.800

ŠOLA D.O.O.

BJELOVAR

63.600

GAREŠNICA

2.280.800

BJELOVAR

62.500

6

MARIJAN MARENIĆ PROMET D.O.O.

GAREŠNICA

2.278.800

KOKINAC

62.300

L.M.-TRGOVINA D.O.O. BABIĆ, OBRT ZA TRGOVINU I SERVIS , VL. MELITA BABIĆ , TR. MARKOVAC,

BULINAC

2.262.700

TROJSTVENI MARKOVAC

2.243.000

BUSINESS COMPUTER SYSTEMS D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠOLČIĆ SNJEŽANA TRGOVAČKI OBRT "MV", VL. VLADO FALETAR, BJELOVAR, ANTUNA RADIĆA 1 EKONEMET J.D.O.O.

BJELOVAR AUTO ŠKOLA AMC D.O.O. "DUBRAVAC" OBRT ZA POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, PRIJEVOZ, TRGOVINU I DEŽANOVAC DONJI DARUVAR NOVE BOJE D.O.O.

7 7 7

6

6 6

6

BJELOVAR

62.100

RADIO TEREZIJA D.O.O.

BJELOVAR

6

BJELOVAR

61.800

ENSO D.O.O.

GAREŠNICA

6


55

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

"CANOFAX" OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU BJELOVAR BIROTEHNIČKIH, ELEKTRONIČKIH , FOTOBULINAC OPG NIKOLA ANDRIĆ

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

2.239.500

DIMAGO D.O.O.

BJELOVAR

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

61.700

ELECTROSIL D.O.O.

BJELOVAR

6

2.238.000

SREBRO D.O.O.

BJELOVAR

61.700

SUPREMA D.O.O.

BJELOVAR

6

RIZMAN D.O.O.

MALI ZDENCI

2.222.300

B LIM D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

61.500

IRKA PROMET D.O.O.

BJELOVAR

6

CENTAR AUTO LAKOVA D.O.O.

ČAZMA

2.213.800

GLASIĆ TRANSPORTI J.D.O.O.

MALO VUKOVJE

60.900

DEGRA D.O.O.

BJELOVAR

6

BJELOVAR VOĆNJAK D.O.O. OBRT ZA ČIŠĆENJE "MULTISERVIS", VL. BJELOVAR MARINA FUKS, BJELOVAR, BILOGORSKA 23 BJELOVAR JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ

2.211.600

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

BJELOVAR

60.400

MILOC D.O.O.

BJELOVAR

6

2.206.300

PZ VELIKA PISANICA

VELIKA PISANICA

60.000

BJELOVAR

6

2.194.000

POSAVAC - PROZORI I VRATA D.O.O.

BJELOVAR

60.000

IRKA PROMET D.O.O.

BJELOVAR

2.185.500

PROJEKT D.O.O.

BJELOVAR

59.800

MIRTA D.O.O. USLUŽNI OBRT "MIBEA" - VL.MARTIN VUČINIĆ, GORNJA GAREŠNICA 35 NORMA D.O.O.

LEONARDA D.O.O.

DARUVAR

2.164.700

POLJOMES D.O.O.

ROVIŠĆE

59.800

PLIN D.O.O.

GAREŠNICA

2.159.600

NORMA D.O.O.

DARUVAR

59.700

JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ

BJELOVAR

2.159.000

VOĆNJAK D.O.O.

BJELOVAR

KI SA CAR D.O.O.

ČAZMA

2.143.800

ŠIMUNIĆ D.O.O.

PIĐO METALI D.O.O.

ŽABJAK

2.139.600

BANZEK J.D.O.O.

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK

BJELOVAR

2.129.800

GROSIP D.O.O.

BJELOVAR

DAING D.O.O.

GORNJA GAREŠNICA

6

DARUVAR

6

ŠNAJDER D.O.O.

KAPELA

6

GARMONT D.O.O.

GAREŠNICA

6

59.600

AUTO KOTRBA D.O.O.

DARUVAR

6

GAREŠNICA

59.400

AUTO KUĆA CUPAN D.O.O.

PREDAVAC

6

PAVLIN KLOŠTAR

59.400

PZ TRNOVITICA

VELIKA TRNOVITICA

6

RD METALI D.O.O.

BJELOVAR

59.200

RAPIDUS D.O.O.

GAREŠNICA

6

2.127.600

MIHALJINAC J.D.O.O.

KAPELICA

58.300

BJELOVAR

6

DARUVAR

2.122.500

LADISLAV

6

PANEA D.O.O.

BJELOVAR

2.120.000

ČAZMA

6

ABIAS D.O.O.

BJELOVAR

2.113.800

BJELOVAR SIGMA D.O.O. "JAKOVIĆ - PROMET" OBRT ZA TRGOVINU, VELIKI BASTAJI PRIJEVOZ I USLUGE VL. GEGA JAKOVIĆ, BJELOVAR STUDIO DA D.O.O.

EROR D.O.O. OBRT ZA STROJNU OBRADU I TRGOVINU "BUDJINA" - VL. ŽELJKO BUDJINA, PRAETORIAN D.O.O.

KEMOBOJA-BJELOVAR D.O.O.

BJELOVAR

2.108.800

VRT D.O.O.

BJELOVAR

57.100

OPG RADOVAN STRAJNIĆ

PALJEVINE

2.096.900

TISA D.O.O.

BJELOVAR

56.100

KRUGOVAL 93,1 MHZ GAREŠNICA D.O.O. GAREŠNICA AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT , VL. MILENKO BJELOVAR RADOŠEVIĆ, BJELOVAR, M. KRLEŽE 201 BJELOVAR KODA D.O.O.

MINOR D.O.O.

NOVA RAČA

2.092.400

HARD-JURA D.O.O.

BJELOVAR

55.800

SEKUNDARNE SIROVINE D.O.O.

BATINJANI

6

MICROSTAR D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KRISTIJAN ŽLENDER VETERINARSKA STANICA ČAZMA D.O.O.

BJELOVAR

2.088.300

PAMELA D.O.O.

VRBOVAC

54.900

MINI-PAK D.O.O.

GAREŠNICA

6

PALEŠNIK

2.080.400

MARTINA D.O.O.

UTISKANI

54.800

KANOA J.D.O.O.

ROVIŠĆE

6

ČAZMA

2.074.000

ARTING D.O.O.

BJELOVAR

54.400

LUCIJA J.D.O.O.

BJELOVAR

6

PRIMA TEHNIČAR D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IGOR BOŠTIK MB GRADNJA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

2.073.900

EVIDENT D.O.O.

DARUVAR

54.200

IC-HRVATSKA RADIO POSTAJA ČAZMA

ČAZMA

6

IVANOVO SELO

2.069.000

AGROFARM D.O.O.

HRASTOVAC

53.700

IPSILON D.O.O.

DARUVAR

6

BJELOVAR

2.057.000

53.200

MARIJANOVIĆ D.O.O.

DARUVAR

6

KAPELA

2.033.400

ŠTEFANJE

52.700

KOVING D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

6

BJELOVAR

52.300

2.011.900

ČESMA-USLUGE D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MIRKO ŠTEFOVIĆ CVJEĆARSKI OBRT "CVJETNI ATELJE MARINA" VL. MARIJA ŠEPOVAL, BJELOVAR, TUKOVIĆ TIM D.O.O.

BJELOVAR

AGROMIM D.O.O.

STARE PLAVNICE

51.500

6

2.000.000

MILČIĆ D.O.O.

MILAŠEVAC

51.500

STARO ŠTEFANJE VALENTIĆ-PROMET D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "HALLO SHOP" VL. SNJEŽANA KARNIK-JANTOLEK, DARUVAR, DARUVAR VRBOVAC MARHA D.O.O.

BJELOVAR VIK IVERALI D.O.O. POLIKLINIKA DR. MALETIĆ ZA KIRURGIJU I DARUVAR ANESTEZIOLOGIJU DARUVAR DARDI D.O.O.

2.013.600

57.800 57.500 57.300

6 6 6

6

6

ING LABO COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

1.994.000

SET D.O.O.

BJELOVAR

51.300

INFORMATIVNI CENTAR D.O.O.

BJELOVAR

6

B-PROJEKT D.O.O.

TROJSTVENI MARKOVAC

1.990.900

51.200

AURORA PROMET D.O.O.

ČAZMA

6

MIHALJEVIĆ IGOR PP

GAREŠNICA

1.982.200

50.200

DARUC D.O.O.

DARUVAR

6

VELIKI GRĐEVAC D.O.O.

VELIKI GRĐEVAC

1.982.200

ČAZMA CENTAR AUTO LAKOVA D.O.O. "GOSPODARSTVO MOULIS" OBRT ZA POL- DARUVAR JOPRIVREDNU PROIZVODNJU, VL. VLADO BEREK DOMAGOJ D.O.O.

50.200

STOLARIJA PALEJ D.O.O.

VELIKO TROJSTVO

6

D-PROMET D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO STEVO MARGETIĆ TRGOVAČKI OBRT "LUKS", VL. ĐURĐICA HREBAK, BJELOVAR, NAZOROVA 10A ARTING D.O.O.

BJELOVAR

1.969.000

49.900

NEŠ J.D.O.O.

BJELOVAR

6

BJELOVAR

1.956.800

49.700

MOZAIK D.O.O.

BJELOVAR

5

BJELOVAR

1.954.700

ŠTEFANJE L.ECOTECH D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK, VL. MARTIN ŠLOGAR, ČAZMA ČAZMA, SV. ANDRIJE 75 B BJELOVAR RATARSTVO D.O.O.

49.500

BJELOVAR

5

BJELOVAR

1.940.700

ŠNAJDER D.O.O.

KAPELA

48.900

BJELOVAR

5

1.939.800

ZOO-AMAZONA D.O.O.

BJELOVAR

48.800

JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. PLESKALT-BARTONJ I DR. SAJČIĆ "PRKA TRANSPORTI", VL. ZDRAVKO PRKA, PREDAVAC, ŠIPTARI 16 NIKOPEK D.O.O. ĐURĐICA NEZIRI I BRANKA VARDAJ LJEKARNA METALGRAFIČKI OBRT, VL. SANJA BRAJKOVIĆ, GAREŠNICA, KRALJA TOMISBUŽAK D.O.O. POLJOPRIVREDNI OBRT "BIŠČAN", VL. DARKO BIŠČAN, SLOVINSKA KOVAČICA, INTERIJERI SABLJO D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SABO VLADO METALPAM J.D.O.O.

ŠIPTARI

5

STARI SKUCANI

5

GAREŠNICA

5

GAREŠNICA

5

STARO ŠTEFANJE

5

SLOVINSKA KOVAČICA

5

BJELOVAR

5

DONJA RAŠENICA

5

NOVOSELJANI

5

VETERINARSKA AMBULANTA FALTUS D.O.O. VELIKI GRĐEVAC HERBA D.O.O.

BJELOVAR

1.933.500

RIBNJAK ŠTEFANJE D.O.O.

STARO ŠTEFANJE

48.800

SUPREMA D.O.O.

BJELOVAR

1.923.200

DIS-PROMET D.O.O.

ROVIŠĆE

48.200

IMEX-BJELOVAR D.O.O.

BJELOVAR

1.912.200

GRANITKO D.O.O.

NOVOSELJANI

48.100

ČELIK D.O.O. OPTIČARSKO-TRGOVAČKI OBRT "OPTIKA", VL.DUBRAVKO ČASTEK, DARUVAR, STJPEČENJARNICA KOD "ANTE", VL. NUE KERHANAJ, BJELOVAR, FRANKOPANSKA 4 GLASSL D.O.O.

GAREŠNICA

1.890.400

ISABELA D.O.O.

GRUBIŠNO POLJE

48.100

DARUVAR

1.872.600

SONJA GLAS MR. PH. LJEKARNA

HERCEGOVAC

47.900

BJELOVAR

1.847.500

TESA PERKOVIĆ D.O.O.

BJELOVAR

47.600

KUPINOVAC

1.846.000

PANETA D.O.O.

BJELOVAR

47.500

SUNČANE LIVADE D.O.O.

MALI GRĐEVAC

1.832.900

D-PROMET D.O.O.

BJELOVAR

47.500

1.824.900

KREMEN D.O.O.

ČAZMA

47.500

1.812.500

TERMO STIL D.O.O.

BJELOVAR

47.000

1.812.100

GABRIELE J.D.O.O.

SIRAČ

46.700

VETERINARSKA AMBULANTA SEDLIĆ D.O.O. BEREK OBRT - PERADARSKA FARMA "DERIFAJ", TROJSTVENI MARKOVAC VL. TOMISLAV DERIFAJ, BJELOVAR, BJELOVAR NOVA LINIJA D.O.O.

BJELOVAR GEO PLUS D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I POLJO- LASOVAC PRIVREDNO GOSPODARSTVO, VL. ROBERT

45.600

BOND D.O.O.

SIRAČ

5

45.500

INFO PARTNER D.O.O.

BJELOVAR

5

BJELOVAR EROR D.O.O. POLJOPRIVREDNO - USLUŽNI OBRT "ZVONKO" - VL. ZVONKO BJELIĆ, HERCE- HERCEGOVAC BJELOVAR DEGRA D.O.O. MILOC D.O.O.

BJELOVAR

1.809.500

L.ECOTECH D.O.O.

ŠTEFANJE

1.797.500

5 5 5


ŽUPANIJE

56

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 2014.

2014. % udjel u RH Indeks 2013=100

1.612

1,55%

102,8

broj zaposlenih

15.184

1,83%

102,5

imovina ukupno

8.595.196.900

0,80%

103,9

ukupni prihod

7.123.630.600

1,15%

99,2

dobit nakon oporezivanja

269.169.400

0,77%

92,5

gubitak nakon oporezivanja

280.722.400

1,15%

94,9

broj tvrtki

prosječna neto plaća

616.270.200

24,81%

90,93%

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

94,23%

85,91%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

100,8

4.543

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

1,75%

129,5

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

SLAVONSKI BROD

561.271.700

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

38.448.300

BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O. SLAVONSKI BROD

1.222

BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O. SLAVONSKI BROD

402.690.300

FELIKS REGULACIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17.392.600

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

856

ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.

PROJEKTGRADNJA D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING DIONIČKO DRUŠTVO VINDON D.O.O.

GORNJA VRBA

225.885.700

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.

LUŽANI

14.013.600

ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D.D.

SLAVONSKI BROD

472

SLAVONSKI BROD

175.063.000

DECOSPAN MATO FURNIR D.O.O.

OPRISAVCI

8.564.200

SLAVONIJA DI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

326

SLAVONSKI BROD

168.662.200

SIMPLEX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7.699.600

SAINT JEAN INDUSTRIES D.O.O.

SLAVONSKI BROD

243

SLAVONIJA-SLAD D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

147.573.000

PSUNJ D.D.

REŠETARI

5.455.400

SLAVONSKI BROD

242

PZ PRVČA

NOVA GRADIŠKA

144.854.700

SIGMAT D.O.O.

GROMAČNIK

4.537.500

SLAVONSKI BROD

224

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.

LUŽANI

143.514.600

EKOMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.498.000

VINDON D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ PROIZVODNJA OPREME D.O.O. DECOSPAN MATO FURNIR D.O.O.

OPRISAVCI

199

SAINT JEAN INDUSTRIES D.O.O. MERKUR-VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D.D. POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS D.O.O. DECOSPAN MATO FURNIR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

139.051.200

VINDON D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.926.300

PROJEKTGRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

192

PODVINJE

138.672.100

BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O. SLAVONSKI BROD ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING DIONIČKO SLAVONSKI BROD DRUŠTVO NOVA GRADIŠKA ELDA D.O.O.

3.865.500

ORIOLIK D.D.

ORIOVAC

184

SLAVONSKI BROD

120.613.100

NOVA GRADIŠKA

115.134.200

OPRISAVCI

107.894.700

PSUNJ D.D.

REŠETARI

103.884.200

BROD-PLIN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

SLAVONIJA DI D.O.O. TERI TRGOVINA D.O.O.

3.654.100

TD KOMUNALAC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

181

2.616.200

VODOVOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

162 158

NOVA GRADIŠKA

2.473.900

ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT D.D.

SLAVONSKI BROD

CAGE

2.267.700

BRODSKA POSAVINA D.D.

SLAVONSKI BROD

147

94.403.600

FI.-MA. D.O.O. ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO VL. GORAN BLAŠKO, OKUČANI, CAGE 57 B CLARUM D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

2.095.500

ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

139

SLAVONSKI BROD

88.639.300

TOMYRIS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.084.300

ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

138

SLAVONSKI BROD

83.335.300

SKELA GRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

2.082.300

RPV D.O.O.

SLAVONSKI BROD

136

TANG D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

61.996.200

TERI TRGOVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.049.700

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.

LUŽANI

130

CESTAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

61.058.500

DISKONT ZORIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.855.300

PZ PRVČA

NOVA GRADIŠKA

124

ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT D.D.

SLAVONSKI BROD

57.649.600

STARI RIBNJAK D.O.O.

ORIOVAC

1.748.200

ĐURO ĐAKOVIĆ ALATNICA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

116

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

51.402.800

1.747.400

47.867.700

PODVINJE

1.690.200

FELIKS REGULACIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

47.784.500

SLAVONSKI BROD

1.650.600

DONJA BEBRINA BEBRINKA D.O.O. METAL STROJOBRAVARSKI OBRT, VLASNIK MALINO PAVLE BARILAR SLAVONSKI BROD PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

108

VRPOLJE

PLIN-PROJEKT D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

47.579.500

MALINO

1.628.300

ALTEA D.O.O.

VELIKA KOPANICA

99

LJEKARNA SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

47.569.200

BROD-PLIN D.O.O. MERKUR-VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - CENTAR ZA ZAVARIVANJE D.O.O. METAL STROJOBRAVARSKI OBRT, VLASNIK PAVLE BARILAR PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

PROMATA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.539.100

VODOPRIVREDA - NOVA GRADIŠKA D.D.

NOVA GRADIŠKA

99

KOŽUL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

45.737.500

MOTUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.466.700

IMR HAMBURG D.O.O.

SLAVONSKI BROD

98

SIGMAT D.O.O.

GROMAČNIK

45.599.800

SPIROFLEX D.O.O.

RUŠĆICA

1.460.800

SPORT-BET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

93

BEBRINKA D.O.O.

DONJA BEBRINA

43.766.900

LJEKARNE ZUBOVIĆ

NOVA GRADIŠKA

1.454.400

PSUNJ D.D.

REŠETARI

90

VODOVOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

43.335.100

BEBRINKA D.O.O.

DONJA BEBRINA

1.387.800

BROD PAMUK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

81

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!

103 101


57

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

mjesto

broj zaposlenika

1.387.500

TANG D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

77

ORIOVAC

1.370.300

HRGOVIĆ MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

74

SLAVONSKI BROD

1.343.500

STAMBENA IZGRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

71

ODLAGALIŠTE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

1.332.400

SITOLOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

71

35.408.400

INVESTITOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.266.000

CESTAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

70

34.978.800

SAINT JEAN INDUSTRIES D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.256.000

70

NOVA GRADIŠKA

34.273.500

MS MOBILE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.193.000

SLAVONSKI BROD

34.095.900

ERGO KLAMERICE D.O.O.

LUŽANI

1.190.900

DRVNA INDUSTRIJA NOVA GRADIŠKA D.O.O. NOVA GRADIŠKA POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI NOVA GRADIŠKA KOMPLEKS D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - IZOLAK D.O.O. SLAVONSKI BROD

ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

33.440.500

ŠPRAJC THD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.182.900

KOŽUL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

63

ŠPRAJC THD D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

31.866.200

HRGOVIĆ MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.178.300

KRAJIĆ D.O.O.

VELIKA KOPANICA

60

SLAVONSKI BROD

29.642.300

TD KOMUNALAC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

1.175.000

STARA GRADIŠKA

59

SLAVONSKI BROD

28.147.400

R & R D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

1.173.500

BRODSKI STUPNIK

57

EURO-BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

28.054.800

SLAVONSKI BROD

1.172.300

LUŽANI

54

PRIMAX D.O.O.

ZADUBRAVLJE

27.854.000

SLAVONSKI BROD

1.161.500

SEKLO D.O.O.

BILI BRIG

53

ERGO KLAMERICE D.O.O.

LUŽANI

26.868.000

SLAVONSKI BROD

1.119.200

SLAVONSKI BROD

52

SITOLOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

26.178.200

PRVČA

1.113.100

SLAVONSKI BROD

51

TD KOMUNALAC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

26.085.200

SLAVONSKI BROD VITAFOAM MAGYARORSZAG KFT AUTOPRIJEVOZNIK ILIJA ČIČAK, SLAVONSKI SLAVONSKI BROD BROD, VINKOVAČKIH ŽRTAVA 3 SLAVONSKI BROD HLAD D.O.O.

25.768.300

24.252.100

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - IZOLAK D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK ILIJA ČIČAK, SLAVONSKI BROD, VINKOVAČKIH ŽRTAVA 3 INDOSAM D.O.O. MARKOVIĆ-TRANSPORT, VL. DALIBOR MARKOVIĆ, NOVA GRADIŠKA, PRVČA 98/A TRANSPORTI MATIJEVIĆ, VLASNIK ANTUN MATIJEVIĆ , BERAVCI 195 JAVNI BILJEŽNIK ROBERT-ANTON ČEČATKA GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE , VLASNIK ŽELJKO GARIĆ ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D.O.O.

SAVA D.O.O. MLIN I PEKARNICA JANKOVIĆ VLASNIK BOŽO JANKOVIĆ ERGO KLAMERICE D.O.O.

24.141.000

BRODSKA POSAVINA D.D.

SLAVONSKI BROD

40.358.200

GRADNJA-SLAVONSKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

40.205.000

REKORD-TIM D.O.O.

VENDING D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ PROIZVODNJA OPREME D.O.O. RPV D.O.O.

STARA GRADIŠKA

39.668.600

ININ INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

37.472.700

SLAVONSKI BROD

ORIOLIK D.D.

ORIOVAC

ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI D.O.O. AUTOEXPERT D.O.O.

24.459.600

dobit razdoblja

naziv tvrtke

67 64

BERAVCI

1.102.700

CADENAS D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING DIONIČKO DRUŠTVO TERI TRGOVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

51

SLAVONSKI BROD

1.075.900

SLAVČA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

50

SLAVONSKI BROD

1.033.900

HLAD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

49

SLAVONSKI BROD

1.013.800

PRIMAX D.O.O.

ZADUBRAVLJE

48

EURO-STAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

962.100

LJEKARNA SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

48

BENZINSKA PUMPA BAKOVIĆ D.O.O.

NOVI VAROŠ

LJEKARNE ZUBOVIĆ

NOVA GRADIŠKA

24.016.100

VENDING D.O.O.

STARA GRADIŠKA

959.500

LIOR-MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

47

DELTA-COLOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

23.329.000

951.600

MBA INDUSTRISERVIS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

46

SLAVONSKI BROD ĐURO ĐAKOVIĆ ALATNICA D.O.O. RIO-PAK,TRGOVINA I PAKIRNICA,VLASNIK SLAVONSKI BROD MARIJA MARKOVIĆ NOVA GRADIŠKA VODOPRIVREDA - NOVA GRADIŠKA D.D.

23.268.800

SLAVONSKI BROD SITOLOR TVORNICA BOJA D.O.O. PEKARNICA MARALUSHAJ,VLASNIK ARSIM SLAVONSKI BROD MARALUSHAJ NOVA GRADIŠKA IMPAL D.O.O.

23.301.000

23.257.400

SLAVONSKI BROD

22.947.000

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - IZOLAK D.O.O. SLAVONSKI BROD

22.294.800

BDM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

20.980.800

KAMEN - PSUNJ D.O.O.

OKUČANI

20.630.900

REKORD-TIM D.O.O. METALOPLAST,OCVIREK DAMIR,BATRINA,STJEPANA RADIĆA 160 SIMPLEX D.O.O.

ORIOVAC

20.587.300

STAMBENA IZGRADNJA D.O.O.

SITOLOR TVORNICA BOJA D.O.O.

943.300

BROD-PLIN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

45

940.200

EKO KONG D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

45

925.400

SIMPLEX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

44

SLOBODNICA SCUDELLER D.O.O. TERMO-KLIMA, PLIN, GRIJANJE, KLIMATIZACIJA,VENTILACIJA I TRGOVINA, SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD ODVJETNIČKI URED JOSIP JELIĆ

901.800

CLARUM D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

44

892.900

ĐURO ĐAKOVIĆ INŽENJERING D.D.

SLAVONSKI BROD

44

SLAVONSKI BROD

878.700

REKORD-TIM D.O.O.

ORIOVAC

43

LAZE

842.400

NOVA GRADIŠKA

834.500

BATRINA

20.577.800

DELTA-COLOR D.O.O. BILJNA PROIZVODNJA I USLUGE,ZEČIĆ,ZDENKO ZEČIĆ POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS D.O.O. KOMUNALAC DAVOR D.O.O.

DAVOR

762.400

BRODSKI VAROŠ MOBILAR D.O.O. EURO JANKOVIĆ PROIZVODNJA I TRGOVINA OPRISAVCI DRVOM, VLASNIK JERKO JANKOVIĆ SLAVONSKI BROD ĐĐ KOTLOVI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

20.542.400

FARMIK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

745.700

ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

40

43 43 41

SLAVONSKI BROD

20.439.400

JAVNI BILJEŽNIK MIROSLAV BRAČUN

SLAVONSKI BROD

743.900

SLAVONIJA BUS D.O.O.

NOVI GRAD

40

BRODSKI VAROŠ MOBILAR D.O.O. MARKOVIĆ-TRANSPORT, VL. DALIBOR MARKOVIĆ, NOVA GRADIŠKA, PRVČA 98/A PRVČA SLAVONSKI BROD LJEKARNE VERONIKA FURIĆ

20.403.000

SUDIĆ METAL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

730.500

ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI D.D.

SLAVONSKI BROD

40

20.180.800

SLAVONSKI BROD

724.700

SLAVONSKI BROD

38

KRAJAČIĆI

713.600

SLAVONSKI BROD

38

COLOSEUM GRADSKI CENTAR BROD D.O.O. SLAVONSKI BROD

19.603.600

SIKIREVCI

712.500

SLAVONSKI BROD

711.000

CLARUM D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

FI.-MA. D.O.O. BRODPLAST, SLAVONSKI BROD,VLASNIK IMRO KATAVIĆ AG TRADE J.D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

17.928.900

SLAVONSKI BROD

17.382.600

SLAVONSKI BROD

17.233.700

LIOR-MONTAŽA D.O.O. MIO-AGROSTROJ TRGOVAČKI OBRT,VLASNIK DANIJEL KOPIĆ KLAONICA, PROIZVODNJA I PRERADA MESA, VLASNIK MARIO JAGODANOVIĆ GRATIS-COMMERCE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17.025.400

SLAVONSKI BROD

16.792.500

SLAVONIJA DI D.O.O. ELEKTROINSTALATERSKI OBRT,VLASNIK SAFUNDŽIĆ IVAN,KRAJAČIĆI 17 POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, VL. ANDRIJA RAVNJAK SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. PADOVAN-JANKOVIĆ AUTOPRIJEVOZNIK DRAGO KNEŽEVIĆ,GUNDINCI,ZAGREBAČKA 86 ALFA-INŽENJERING D.O.O. TINA TRGOVINA NA VELIKO I MALO, VLASNIK LUKA KAUK, SIBINJ, BRAĆE RADIĆ 84 BRODPLAST, SLAVONSKI BROD,VLASNIK IMRO KATAVIĆ LJEKARNE VERONIKA FURIĆ

BARTOLOVCI

16.435.900

KAMEN - PSUNJ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16.220.500

NOVI GRAD SLAVONIJA BUS D.O.O. EURO JANKOVIĆ PROIZVODNJA I TRGOVINA OPRISAVCI DRVOM, VLASNIK JERKO JANKOVIĆ SLAVONSKI BROD SPORT-BET D.O.O.

15.911.500

19.901.600

19.421.200

GUNDINCI

707.300

SLAVONSKI BROD

703.600

ŠPRAJC THD D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ - ODRŽAVANJE I USLUGE D.O.O. MERKUR-VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. SCUDELLER D.O.O. BRODPLAST, SLAVONSKI BROD,VLASNIK IMRO KATAVIĆ BGS ELEKTRIKA D.O.O.

SIBINJ

700.200

SLAVONIJA-SLAD D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

37

SLAVONSKI BROD

699.100

SIGMAT D.O.O.

GROMAČNIK

36

SLAVONSKI BROD

697.400

EKOMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

36

OKUČANI

689.100

ALEPH TAU D.O.O.

SLAVONSKI BROD

36

LIOR-MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

647.800

SLAVONSKI BROD

36

BRODSKI VAROŠ

637.400

SLAVONSKI BROD

615.300

MULTI SERVICE D.O.O. PEKARNICA MARALUSHAJ,VLASNIK ARSIM MARALUSHAJ MARKOVIĆ-TRANSPORT, VL. DALIBOR MARKOVIĆ, NOVA GRADIŠKA, PRVČA 98/A KLAONICA, PROIZVODNJA I PRERADA MESA, VLASNIK MARIO JAGODANOVIĆ ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - DIZALICE D.O.O.

ZEČIĆ D.O.O.

LAZE

14.734.200

ČEPO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14.733.700

MOBILAR D.O.O. MARUN PRIJEVOZ,GRAĐEVINARSTVO I USLUGE,VLASNIK RENATO MARIĆ, ERGA D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK ĐURO PAVELIĆ, MALINO 80 BRODSKA POSAVINA D.D.

BOR-EXPORT ŠUMARSTVO AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ, VL. MARIO JERKOVIĆ, A.JARIĆA 74 A,

CAGE

14.472.800

PLANUM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

597.300

SLAVONSKI BROD

13.864.100

CESTAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

596.900

15.184.200 14.813.700

VRPOLJE

614.000

MALINO

609.100

SLAVONSKI BROD

609.000

PODVINJE

37

SLOBODNICA

37

SLAVONSKI BROD

37

SLAVONSKI BROD

37

SLAVONSKI BROD

35

PRVČA

34

BARTOLOVCI

34

SLAVONSKI BROD

33

PODVINJE MARSONIA MONTAŽA D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ ENERGETIKA I INFRASLAVONSKI BROD STRUKTURA D.O.O. ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ MARINOVIĆ,TISOVAC TISOVAC 37

33 33 32


ŽUPANIJE

58 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

mjesto

dobit razdoblja

SLAVONSKI BROD

585.600

SLAVONSKI BROD

13.213.500

SLAVONSKI BROD

12.935.700

NEW YORK D.O.O.

12.918.500 12.882.700

SLAVONSKI BROD

13.653.300

MIRKO BABIĆ D.O.O.

NOVA KAPELA

13.600.100

BILI BRIG SEKLO D.O.O. TINA TRGOVINA NA VELIKO I MALO, VLAS- SIBINJ NIK LUKA KAUK, SIBINJ, BRAĆE RADIĆ 84 BARTOLOVCI AGROMENS D.O.O.

naziv tvrtke SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O. TRGOVINA MARTINOVIĆ, VLASNIK TOMO MARTINOVIĆ, STAMBENA IZGRADNJA D.O.O.

VENUS D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

BATRINA

32

555.600

METALOPLAST,OCVIREK DAMIR,BATRINA,STJEPANA RADIĆA 160 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

32

537.000

SITOLOR TVORNICA BOJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

31

NOVA GRADIŠKA

532.100

FARMIK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

31

KIARA LANA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

522.200

FELIKS REGULACIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

30

SLAVONSKI BROD

516.400

STARO TOPOLJE

30

DONJI LIPOVAC

30

M.K.M. D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.

OPRISAVCI

12.870.400

KRAJIĆ D.O.O.

VELIKA KOPANICA

12.826.500

KOŽUL D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MALČIĆ VLADIMIR TEHNA D.O.O.

KLB D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12.813.400

METALPROIZVOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

DAVID D.O.O.

STARO PETROVO SELO

SIM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

ĐĐ KOTLOVI D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ"VL.SLAVKO ĐAKOVIĆ,SV. ANTUNA 61, SLAVONSKI BROD METAL STROJOBRAVARSKI OBRT, VLASNIK PAVLE BARILAR DRVNA INDUSTRIJA NOVA GRADIŠKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD

11.403.200

MALINO

11.396.800

NOVA GRADIŠKA

PRPIĆ-COMMERCE D.O.O. SPIROFLEX D.O.O. METALKA CENTAR D.O.O. RIO-PAK D.O.O.

GUNDINCI

512.700

NOVA GRADIŠKA

492.400

OPTIMA-COMMERCE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

486.000

12.675.300

JAVNI BILJEŽNIK RUŽA MEDUNIĆ

SLAVONSKI BROD

481.800

12.385.600

BRIŽINE D.O.O.

REŠETARI

477.900

11.683.100

MIKROPROMET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

475.700

SIK MONT D.O.O. SAMOSTALNA MLINARSKO PEKARSKA RADNJA VL. MARIJO I HRVOJE VRTLARIJA MIMOZA, DUBRAVKA PIŠKULIĆ, NOVA GRADIŠKA, RELJKOVIĆEVA 26 ČEPO D.O.O. PEKARNICA-MRVICA PEKARSKI OBRT, VL. IVAN KUPREŠAK, SLAVONSKI BROD, ANTIKOROZIJA METALIZACIJA GRADITELJSTVO D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

27

11.442.700

ODVJETNIČKI URED MIJO KLADARIĆ

SLAVONSKI BROD

473.700

ADUT D.O.O.

DIVOŠEVCI

27

473.600

26

SLAVONSKI BROD

26

470.400

SLAVONSKI BROD

26

SLAVONSKI BROD

11.006.100

KLB D.O.O.

SLAVONSKI BROD

460.900

RUŠĆICA

10.962.600

IMR HAMBURG D.O.O.

SLAVONSKI BROD

450.100

ODLAGALIŠTE D.O.O. ČULJAK,OBRT ZA PROIZVODNJU RAZNOVRSNIH PROIZVODA,VLASNIK ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. UZGOJ GLJIVA, VL. DEJAN KRIŽANIĆ, GORNJI BOGIĆEVCI, BREZINE 6 BIO-ZRNO D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

11.378.000

NOVA GRADIŠKA AB P D.O.O. AUTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH POSTRO- SLAVONSKI BROD JENJA D.O.O. NOVA GRADIŠKA M.K.M. D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10.917.300

ADRIATIC CLASSIC NAUTICA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

445.000

PLIN-PROJEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10.682.800

VRPOLJE

442.500

CILINDER SISTEM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10.673.600

STARI SLATINIK

442.000

LJEKARNE MATEJ

SLAVONSKI BROD

10.412.400

AUTOPRIJEVOZ I PILANA KULAŠ D.O.O. PILANA BLATANČIĆ, VLASNIK GORAN BLATANČIĆ NEO-TECH D.O.O.

SLAVONSKI BROD

439.000

SLAVONSKO-BRODSKA TELEVIZIJA D.O.O. SLAVONSKI BROD UGOSTITELJSKI OBRT LOTOS , SLAV.BROD SLAVONSKI BROD , TRG IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 10 , VL. RUŠĆICA INTER-TRADE D.O.O.

25

SAVA D.O.O. MLIN I PEKARNICA JANKOVIĆ VLASNIK BOŽO JANKOVIĆ INTER-TRADE D.O.O.

STARA GRADIŠKA

10.409.400

BGS ELEKTRIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

438.400

EURO-STAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

24

BRODSKI STUPNIK

10.373.100

JAVNI BILJEŽNIK STANKA JELINIĆ

NOVA GRADIŠKA

431.800

RUŠĆICA

10.125.600

MOLARIS D.O.O.

GILETINCI

431.100

VISOKOGRADNJA PRIJEVOZ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9.874.000

EKO KONG D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

430.400

SLAVONSKI BROD DELTA-COLOR D.O.O. TINA TRGOVINA NA VELIKO I MALO, VLAS- SIBINJ NIK LUKA KAUK, SIBINJ, BRAĆE RADIĆ 84 STARO PETROVO SELO DAVID D.O.O.

ELDA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

9.813.000

AGRO-KADIĆ D.O.O.

GUNDINCI

430.400

MERCATUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

24

SLAVČA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

9.761.300

VITAFOAM MAGYARORSZAG KFT

SLAVONSKI BROD

419.800

KAMEN - PSUNJ D.O.O.

OKUČANI

23

ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK ĐURO PAVELIĆ, MALINO 80 INDOSAM D.O.O. ČULJAK,OBRT ZA PROIZVODNJU RAZNOVRSNIH PROIZVODA,VLASNIK ĐURO ĐAKOVIĆ INŽENJERING D.D.

SLAVONSKI BROD

9.588.700

SLAVONSKI BROD

410.600

BASCH-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

23

MALINO

9.535.100

SLAVONSKI BROD

397.700

RIO-PAK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

23

SLAVONSKI BROD

9.410.800

SITOLOR D.O.O. TERZIĆ BUS AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT SLAVONSKI BROD,LIČKA 83 CADENAS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

396.300

JAKOB BECKER D.O.O.

GORNJA VRBA

23

SLAVONSKI BROD

9.405.300

SIM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

389.900

BDM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

22

SLAVONSKI BROD

9.388.700

GRABOVINA D.O.O.

KRUŠEVICA

388.600

MARTA-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

22

SLAVONSKI BROD KREŠIMIR D.O.O. TRANSPORTI MATIJEVIĆ, VLASNIK ANTUN BERAVCI MATIJEVIĆ , BERAVCI 195 SLAVONSKI BROD VUKO D.O.O.

9.380.000

NOVA GRADIŠKA

379.500

PINIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

22

SLAVONSKI BROD

377.800

INDOSAM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21

SLAVONSKI BROD

377.500

TAURUS PETROL D.O.O.

DONJI BOGIĆEVCI

21

EURO-STAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9.348.000

SLAVONSKI BROD

372.900

BIMONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

21

AC VUKO D.O.O. ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO VL. GORAN BLAŠKO, OKUČANI, CAGE 57 B PEKARNICA-MRVICA PEKARSKI OBRT, VL. IVAN KUPREŠAK, SLAVONSKI BROD, IMR HAMBURG D.O.O. TELE-SHOP, TRGOVINA NA MALO I VELIKO, VL. ANITA ČUJIĆ, SLAVONSKI BROD, PETRA ISTERRA HRVATSKA D.O.O. TRGOVAČKI OBRT PAUN,JOSIP IVANIŠEVIĆ,NOVA GRADIŠKA,LJUDEVITA BGS ELEKTRIKA D.O.O. GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE , VLASNIK ŽELJKO GARIĆ SKELA GRADNJA D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ - ODRŽAVANJE I USLUGE D.O.O. MRVICA ORA ET LABORA D.O.O. SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O. CROMAX D.O.O. PILANA BLATANČIĆ, VLASNIK GORAN BLATANČIĆ ELEKTROINSTALATERSKI OBRT,VLASNIK SAFUNDŽIĆ IVAN,KRAJAČIĆI 17

SLAVONSKI BROD

9.313.300

ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI D.O.O. ČULJAK,OBRT ZA PROIZVODNJU RAZNOVRSNIH PROIZVODA,VLASNIK ĐURO ĐAKOVIĆ ALATNICA D.O.O. TRGO-INVEST AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINAMA, VLASNIK NINO BRAČUN ČEPO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

362.600

RUNOLIST D.O.O.

VRPOLJE

21

CAGE

9.141.100

REPROMATERIJAL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

344.500

SLAVONSKI BROD

8.976.000

D&D ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O. SLAVONSKI BROD

339.300

SLAVONSKI BROD

8.930.100

AVM D.O.O.

STARO PETROVO SELO

336.200

SLAVONSKI BROD KREŠIMIR D.O.O. OGNJIŠTE, PROIZVODNJA PROIZVODA OD OKUČANI DRVA I USLUGE VL. IVICA AGATIĆ, OKUČANI, SLAVONSKI BROD M I G D.O.O.

20

SLAVONSKI BROD

8.692.900

TAURUS PETROL D.O.O.

DONJI BOGIĆEVCI

335.800

MONTAŽNA AKUTSTIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

20

NOVA GRADIŠKA

8.673.700

METALKA CENTAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

331.400

SLAVONSKI BROD

20

NOVA GRADIŠKA

8.548.100

PLIN INSTALACIJE D.O.O.

PRVČA

326.300

NOVA GRADIŠKA

20

SLAVONSKI BROD

8.450.800

BONUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

322.300

NOVA GRADIŠKA

20

SLAVONSKI BROD

8.368.900

ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

320.200

OKUČANI

20

GORNJA VRBA

8.326.300

GEOID J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

319.500

SLAVONSKI BROD

20

SLAVONSKI BROD

8.244.100

LJEKARNE POLJAK-RADNIĆ

PODVINJE

313.000

SLAVONSKI BROD

20

SLAVONSKI BROD

8.236.100

TANG D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

311.700

SLAVONSKI BROD

19

SLAVONSKI BROD

8.142.700

TTT STELA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

310.900

SLAVONSKI BROD

8.104.800

MI PROJEKT J.D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

307.800

LIOR D.O.O. PEKARNICA ANTON, ANTON KAJTAZI, NOVA GRADIŠKA, ŠTROSMAJEROVA 27 MODING D.O.O. PEKARNICA, DENI, VL. MIRA KAJTAZI, OKUČANI, ANTE STARČEVIĆA 4 TAPETAR MAJCEN, VLASNIK BRUNO MAJCEN, EUGENA KUMIČIĆA 50, SLAĐURO ĐAKOVIĆ-ZAVARENE POSUDE DIONIČKO DRUŠTVO AUTOPRIJEVOZNIK ILIJA ČIČAK, SLAVONSKI BROD, VINKOVAČKIH ŽRTAVA 3 TERZIĆ BUS AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT SLAVONSKI BROD,LIČKA 83 STARI RIBNJAK D.O.O.

STARI SLATINIK

7.967.200 7.887.600

ZADUBRAVLJE PRIMAX D.O.O. RESTORAN I CAFFE-BAR, TURIST VL. DRAGICA BILONJIĆ, AUTOCESTA A3, STARO STARO PETROVO SELO

300.400

KRAJAČIĆI

300.100

9.376.100 9.367.500

471.500

NOVA GRADIŠKA

29

SLAVONSKI BROD

28

SLAVONSKI BROD

28

SLAVONSKI BROD

28

GORNJI BOGIĆEVCI

26

NOVA KAPELA

26

NOVA GRADIŠKA

25 25 25

24 24 24

21 21

SLAVONSKI BROD

19

ORIOVAC

18

LJEKARNE ZUBOVIĆ

NOVA GRADIŠKA

18

IMPAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

18


59

ŽUPANIJE

rang

naziv tvrtke

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

DISKONT ZORIĆ D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE VINKOVIĆ ANTIKOROZIJA METALIZACIJA GRADITELJSTVO D.O.O. ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ MARINOVIĆ,TISOVAC 37 AGROBIT D.O.O. TOMISLAV MEĐUNARODNI AUTOPRIJEVOZNIK,BICKO SELO 105 TERMO-KLIMA, PLIN, GRIJANJE, KLIMATIZACIJA,VENTILACIJA I TRGOVINA, ČELEBIJA-ING D.O.O.

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

7.712.000

SLAVONSKI BROD

296.600

BIO CLINICA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

SLAVONSKI BROD

7.709.400

BIO CLINICA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

295.000

SEDIS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

18

TISOVAC

7.643.600

LEKO BIRO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

287.100

CERNIK

18

SLAVONSKI BROD

299.000

METALKA CENTAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

18 18

BRODSKI STUPNIK

7.640.600

UČILIŠTE LIBAR

SLAVONSKI BROD

285.800

BICKO SELO

7.605.000

BIMONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

284.300

SLAVONSKI BROD

7.590.700

UNIX D.O.O.

GORNJA VRBA

283.200

GORNJA VRBA

7.571.800

ALEPH TAU D.O.O.

SLAVONSKI BROD

282.100

INFOLINK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7.560.700

SEDIS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

275.800

DUBOČAC

7.538.800

SLAVONSKI BROD

273.100

SLOBODNICA

7.480.100

VRPOLJE

271.100

SLAVONSKI BROD

7.436.600

VELIKA KOPANICA

270.800

GORNJA VRBA

7.415.500

LAZE

270.600

SLAVONSKI BROD

7.389.100

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD AGROKOMPLEKS D.O.O. MD INTERIJER GRAĐEVINSKI OBRT, VLASNIK MIJO ZRAKIĆ, SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI D.D.

7.387.900

7.285.300

FESTUNG D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KULAŠ, VL. IVICA KULAŠ KRAJIĆ D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZEČIĆ IVAN TRGOPROMET D.O.O. ALFA GRADNJA, OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE, VLASNIK IVAN OLUJIĆ, SLAVONSKI OBITELJSKO GOSPODARSTVO GRGIĆ VLASNIK TOMO GRGIĆ ALTEA D.O.O.

7.267.300

LB D.O.O.

7.243.100

PROMATA D.O.O.

7.239.100

LUG D.O.O.

broj zaposlenika

SLAVONSKI BROD

7.786.200

KALA D.O.O. MEDEX METALNA GALANTERIJA, VLASNIK IVAN MEDVED LOVIĆ PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA, VLASNIK JAKŠA LOVIĆ EURO-BROD D.O.O.

MATKOVIĆ D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KOLESARIĆ, VLASNIK MIRO KOLESARIĆ SCUDELLER D.O.O. MARUN PRIJEVOZ,GRAĐEVINARSTVO I USLUGE,VLASNIK RENATO MARIĆ, INTERIJER MARKO TRGOVINA I USLUGE, GORNJA VRBA, GOSPODARSKA 15 , VL. EMKA OKOVI D.O.O.

mjesto

DISTRIBUTIVNI CENTAR SNABDJEVANJA D.O.O. UGOSTITELJSTVO ONIKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

STARO TOPOLJE

7.343.300

STARI SLATINIK

18

GORNJA BEBRINA

18

SLAVONSKI BROD

18

SLAVONSKI BROD

18

TONI GRUPA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

18

SLAVONSKI BROD

18

SLAVONSKI BROD

18

GORNJA VRBA

17

KRAJAČIĆI

17

267.600

AG TRADE J.D.O.O. MIO-AGROSTROJ TRGOVAČKI OBRT,VLASNIK DANIJEL KOPIĆ SKELA GRADNJA D.O.O. ELEKTROINSTALATERSKI OBRT,VLASNIK SAFUNDŽIĆ IVAN,KRAJAČIĆI 17 AUTOPRIJEVOZ I PILANA KULAŠ D.O.O.

VRPOLJE

17

SLAVONSKI BROD

266.500

UGOSTITELJSTVO ONIKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17

ZBJEG

263.500

LUXURIA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17

VELIKA KOPANICA

261.300

MLINPEK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

17

SLAVONSKI BROD

261.000

NOVA GRADIŠKA

17

VRPOLJE

260.200

SLAVONSKI BROD

17

SLAVONSKI BROD

17

SLAVONSKI BROD

17

BIO CLINICA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

7.165.600

SLAVONSKI BROD ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI D.O.O. ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ MARINOVIĆ,TISOVAC TISOVAC 37 SLAVONSKI BROD TIN-BROD D.O.O.

257.600

TISKARA ARCA D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ"VL.SLAVKO ĐAKOVIĆ,SV. ANTUNA 61, SLAVONSKI BROD BERENIS D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ D.O.O. TONI MONTAŽA D.O.O.

GARČIN

17

LAURUS TRGOVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7.023.100

PZ PRVČA

NOVA GRADIŠKA

256.300

SPIROFLEX D.O.O.

RUŠĆICA

16

BRIŽINE D.O.O.

REŠETARI

6.835.100

SINTEL D.O.O.

BUKOVLJE

255.600

R & R D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

16

KOMUNALAC DAVOR D.O.O.

DAVOR

6.803.600

PLIN-PROJEKT D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

253.100

ALFA-INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16

SUDIĆ METAL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.781.300

OPRISAVCI

251.300

LEKO BIRO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16

D A R D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.758.900

NOVA GRADIŠKA

250.500

VUKOJEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16

DECOSPAN D.O.O.

OPRISAVCI

6.732.500

SLAVONSKI BROD

248.400

16

SLAVONSKI BROD

6.726.600

DAVOR

243.000

SLAVONSKI BROD

16

EURO-TIM D.O.O.

KUJNIK

6.667.400

SLAVONSKI BROD

241.700

VUKOJEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.583.400

PROIZVODNJA BABIĆ D.O.O.

GODINJAK

240.800

NATHALIE D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI, VESNA NAJHAJZLER I DUBRAVKA GUBERAC SERVIS ČIŠČENJE SVIH VRSTA OBJEKATA, VLASNIK ILIJA GUBERAC IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

CADENAS D.O.O.

CRO-BEL D.O.O. VRTLARIJA MIMOZA, DUBRAVKA PIŠKULIĆ, NOVA GRADIŠKA, RELJKOVIĆEVA 26 VUKOJEVIĆ-GRADNJA D.O.O. REGIONALNI VODOVOD DAVOR - NOVA GRADIŠKA D.O.O. GEOAGENCIJA D.O.O.

LJEKARNE POLJAK-RADNIĆ OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MALČIĆ VLADIMIR TRGOVAČKI CENTAR BROD D.O.O.

PODVINJE

6.568.000

239.600

6.476.500

BRODSKI STUPNIK

238.500

SLAVONSKI BROD

6.363.300

BRODSKI STUPNIK

236.500

KUĆA PIVA D.O.O. PROIZVODNJA DRVNE AMBALAŽE I DRVOTOKARIJA, SLIŠURIĆ, VL. ELBROD D.O.O.

VIR GRADNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6.333.900

SLAVONSKI BROD

232.100

VETERINARSKA STANICA VETERINA D.O.O. NOVA GRADIŠKA

R & R D.O.O. TERZIĆ BUS AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT SLAVONSKI BROD,LIČKA 83 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. UZGOJ GLJIVA, VL. DEJAN KRIŽANIĆ, GORNJI BOGIĆEVCI, BREZINE 6 PARIS PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VLASNICI RUŽICA I ZLATKO ROSANDIĆ SAMOSTALNA MLINARSKO PEKARSKA RADNJA VL. MARIJO I HRVOJE REPROMATERIJAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

6.090.600

SLAVONSKI BROD

231.500

LAGUNA D.O.O.

VELIKA KOPANICA

16

SLAVONSKI BROD

6.079.600

BATRINA

228.000

BRODMONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16

SLAVONSKI BROD

6.011.500

LUMA-PROM D.O.O. PARIS PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VLASNICI RUŽICA I ZLATKO ROSANDIĆ MLIN I PEKARNICA JANKOVIĆ VLASNIK BOŽO JANKOVIĆ AP JELINIĆ, OBRT ZA USLUGE PRIJEVOZA, VLASNIK JOSIP JELINIĆ, SLAVONSKI BROD, JAVNI BILJEŽNIK NADA KEMEC METALOPLAST,OCVIREK DAMIR,BATRINA,STJEPANA RADIĆA 160 M I G D.O.O.

OKUČANI

GUNDINCI

SLAVONSKI BROD

227.500

BIROTEHNA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

16

GORNJI BOGIĆEVCI

5.974.500

NATHALIE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

227.400

GRADNJA-SLAVONSKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15

BRODSKI STUPNIK

5.957.600

SLAVONIJA BUS D.O.O.

NOVI GRAD

224.200

SLAVONSKI BROD

15

DONJI LIPOVAC

5.870.100

KALA D.O.O.

CERNIK

223.400

SLAVONSKI BROD

15

SLAVONSKI BROD

5.858.200

222.200

SLAVONSKI BROD

15

EKO KONG D.O.O. ELEKTROINSTALACIJE, ŠOKAC, ZVONKO ŠOKAC LUMA-PROM D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

5.849.100

15

5.834.600

OKUČANI

5.807.300

STARA GRADIŠKA

218.100

AUTOCENTAR BILIĆ D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - CENTAR ZA ZAVARIVANJE D.O.O. EKOMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.773.600

OKUČANI

218.000

SLAVONSKI BROD

5.709.400

SAVA D.O.O. ELEKTROINSTALACIJE, ŠOKAC, ZVONKO ŠOKAC EURO-TIM D.O.O.

GEOAGENCIJA D.O.O. PEKARA SEVER, VLASNIK NIKICA SEVER, VRPOLJE, BANA JELAČIĆA 10 CENTAR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RAZVOJNA AGENCIJA BRODSKO-POSAVSKE GROZD TRADE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

OKUČANI

NOVI VAROŠ BENZINSKA PUMPA BAKOVIĆ D.O.O. PEKARA SEVER, VLASNIK NIKICA SEVER, VRPOLJE VRPOLJE, BANA JELAČIĆA 10 SLAVONSKI BROD KIKA COMERC D.O.O.

ININ INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O. SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O. VITAFOAM MAGYARORSZAG KFT

KUJNIK

216.700

METALPROIZVOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

15

SLAVONSKI BROD

5.671.100

SLAVONSKI BROD

216.600

BERAVCI

15

RANČ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.640.200

SIBINJ

15

ODLAGALIŠTE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

5.634.000

AUTOEXPERT D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI, VESNA NAJHAJZLER I DUBRAVKA INVEST-ING J.D.O.O. MD INTERIJER GRAĐEVINSKI OBRT, VLASNIK MIJO ZRAKIĆ, SLAVONSKI BROD, JULARIĆ PROIZVODNJA I USLUGE, VLASNIK ZORAN JULARIĆ VUKO D.O.O.

OKUČANI

15

CAGE

14

SLAVONSKI BROD

14

NOVA GRADIŠKA

14

CERNIK KALA D.O.O. PEKARNICA MARALUSHAJ,VLASNIK ARSIM SLAVONSKI BROD MARALUSHAJ NOVA GRADIŠKA SLAVONSKO ZRNO D.O.O.

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - DIZALICE D.O.O. SLAVONSKI BROD OBITELJSKO GOSPODARSTVO PAJKOVI, DONJA BEBRINA VLASNIK MATO BLAŽEVAC KOŠUĆA PETROL, TRGOVINA I USLUGE OPRISAVCI D.O.O.

7.166.700

5.608.800 5.555.100 5.512.800

257.900 257.700

221.000 219.500

VELIKA KOPANICA

208.200

INKON D.O.O. THOMY TRGOVINA NA MALO I PEKARA, VLASNIK ANA KOVAČEVIĆ, SIBINJ, VINODOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, DRAGI BLIŽNJI ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO VL. GORAN BLAŠKO, OKUČANI, CAGE 57 B LJEKARNE VERONIKA FURIĆ

SLAVONSKI BROD

208.000

NEW YORK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

214.300

DONJI ANDRIJEVCI

211.900

SLAVONSKI BROD

208.500

SLAVONSKI BROD

16

OPRISAVCI

16

SLAVONSKI BROD

16

REŠETARI

16

SLAVONSKI BROD

16 16

VRPOLJE

15

SLAVONSKI BROD

15

SLAVONSKI BROD

15


ŽUPANIJE

60 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

LEKO BIRO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.456.500

VETERINARSKA AMBULANTA CVITAN D.O.O. SIKIREVCI

206.800

MARČETIĆ PROMET D.O.O. MEDEX METALNA GALANTERIJA, VLASNIK IVAN MEDVED OGNJIŠTE, PROIZVODNJA PROIZVODA OD DRVA I USLUGE VL. IVICA AGATIĆ, OKUČANI, ELEKTROBROD ELEKTROINSTALATERSKI OBRT,VLASNIK ZLATKO KVESIĆ JAKOB BECKER D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.445.900

SLAVONSKI BROD

205.900

STARI SLATINIK

5.434.800

STARI SLATINIK

205.800

OKUČANI

5.429.300

SLAVONSKI BROD

204.800

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

NOVA GRADIŠKA

14

STARO PETROVO SELO

14

SLAVONSKI BROD

204.100

SLAVONSKI BROD

199.900

SLAVONSKI BROD

199.300

TEHNA D.O.O. RESTORAN I CAFFE-BAR, TURIST VL. DRAGICA BILONJIĆ, AUTOCESTA A3, STARO AUTOEXPERT D.O.O. PEKARNICA NOĆ I DAN, PEKARSKI OBRT, VLASNIK NASER LJUŠAJ ELEKTRO-VUJEVA D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JELICA GAJGER, SLAVONSKI BROD, INDUSERV D.O.O.

SLAVONSKI BROD

197.300

INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA D.O.O NOVA GRADIŠKA

SLAVONSKI BROD

197.200

BROD UNO J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

SLAVONSKI BROD

196.800

VISOKOGRADNJA PRIJEVOZ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

195.700

PISCATOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

191.800

ODJEĆA IVANČIĆ J.D.O.O.

REŠETARI

14

5.065.100

SLAVONSKI BROD VIR GRADNJA D.O.O. MEDEX METALNA GALANTERIJA, VLASNIK STARI SLATINIK IVAN MEDVED KLAKAR ARES D.O.O.

191.100

TRGOVAČKI CENTAR BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

14

5.023.300

STOLARIJA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

190.700

GORNJA VRBA

14

SLAVONSKI BROD

4.984.100

SIVER D.O.O.

ADŽAMOVCI

188.800

SLAVONSKI BROD

13

NOVA GRADIŠKA

4.949.700

PLETER D.O.O.

REŠETARI

188.500

NOVA GRADIŠKA

13

NOVA KAPELA

4.935.500

ELMAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

188.100

SLAVONSKI BROD

13

SLAVONSKI BROD

4.932.800

SLAVONSKI BROD

187.600

SLAVONSKI BROD

13

ZIS-COMMERCE D.O.O.

BATRINA

4.929.200

NOVA GRADIŠKA

187.400

NOVA GRADIŠKA

13

NATHALIE D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

4.905.500

ELEKTRO-VUJEVA D.O.O. TRGOVAČKI OBRT PAUN,JOSIP IVANIŠEVIĆ,NOVA GRADIŠKA,LJUDEVITA RUNOLIST D.O.O.

VRPOLJE

182.000

GRAĐENJE RAŠIĆ D.O.O. MARUN PRIJEVOZ,GRAĐEVINARSTVO I USLUGE,VLASNIK RENATO MARIĆ, M.K.M. D.O.O. AP JELINIĆ, OBRT ZA USLUGE PRIJEVOZA, VLASNIK JOSIP JELINIĆ, SLAVONSKI BROD, CROMAX D.O.O. TRGOVAČKI OBRT PAUN,JOSIP IVANIŠEVIĆ,NOVA GRADIŠKA,LJUDEVITA TDA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

13

DIDACTA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.895.800

PRPIĆ-COMMERCE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

180.900

HLADNI VAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

13

HRGOVIĆ MONTAŽA D.O.O. FARMA JOZIĆ UZGOJ PERADI VLASNIK MARA JOZIĆ LJEKARNA, MARIJA FIĆKOVIĆ, RANKA NIŠEVIĆ I ŠTEFANIJA MIHIĆ-IVOŠEVIĆ BERENIS D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, VLASNIK ZLATAN JERKOVIĆ KTP D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.893.700

RAFAEL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

180.100

BARTELS-CONJAR D.O.O.

STARO PETROVO SELO

13

SLAVONSKI KOBAŠ

4.829.500

SLAVONSKI BROD

180.000

13

4.825.800

SLAVONSKI BROD

179.500

SLAVONSKI BROD

13

SLAVONSKI BROD

4.810.100

SLAVONSKI BROD

178.300

SLAVONSKI BROD

13

GORNJA VRBA

4.803.400

BASCH-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

177.100

SLAVONSKI BROD

13

SLAVONSKI BROD

4.749.900

PROIZVODNJA TLAČNE OPREME D.O.O.

SLAVONSKI BROD

176.800

TERZIĆ MONT D.O.O. ELEKTROBROD ELEKTROINSTALATERSKI OBRT,VLASNIK ZLATKO KVESIĆ PROSOFT D.O.O. ZAJEDNIČKI OBRT BROD PARKING, NAPLATA PARKIRANJA, VLASNICI JOSIP PECOLAJ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

NOVA GRADIŠKA

INDUSTROREMONT D.O.O. GUBERAC SERVIS ČIŠČENJE SVIH VRSTA OBJEKATA, VLASNIK ILIJA GUBERAC RPV D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

13

IMPAL D.O.O. MARSONIA TRGOVINA NA MALO I VELIKO,VLASNICI, MANUELA POPIĆ I LJEKARNA, ZDENKA GUTIĆ

NOVA GRADIŠKA

4.703.200

VEKTRA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

174.600

SLAVONSKI BROD

13

GORNJA VRBA

4.688.000

BAJA D.O.O.

LJUPINA

173.500

SLAVONSKI BROD

12

OKUČANI

4.675.700

LIOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

171.500

SLAVONSKI BROD

12

TISKARA ARCA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

4.671.200

POLJO-DAVOR D.O.O.

DAVOR

164.800

KATAVIĆ-VUKOVIĆ-KATAVIĆ D.O.O. TERMO-KLIMA, PLIN, GRIJANJE, KLIMATIZACIJA,VENTILACIJA I TRGOVINA, MD INTERIJER GRAĐEVINSKI OBRT, VLASNIK MIJO ZRAKIĆ, SLAVONSKI BROD, VENUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

SIK MONT D.O.O. AP JELINIĆ, OBRT ZA USLUGE PRIJEVOZA, VLASNIK JOSIP JELINIĆ, SLAVONSKI BROD, OPTIKA GRIVIČIĆ, VL. JELKA GRIVIČIĆ, SLAVONSKI BROD, PETRA KREŠIMIRA IV 32 PLINEX D.O.O.

STARO TOPOLJE

4.660.000

164.200

DIREKT MARKETING D.O.O.

CERNIK

12

4.655.400

NOVA GRADIŠKA

163.500

ENERGO-INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

SLAVONSKI BROD

4.635.300

POLJOTEHNA-POLIĆ D.O.O. NAOČALNA OPTIKA, LUCIJA, VL. MARIJA ŠTEFANOVIĆ, NOVA GRADIŠKA, SEKLO D.O.O.

BICKO SELO

SLAVONSKI BROD

BILI BRIG

163.100

TUNJIĆ PROZORI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

SLAVONSKI BROD

4.626.700

162.400

MRVICA ORA ET LABORA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

12

FALCON ELECTRONIC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.624.000

160.800

12

SLAVONSKI BROD

4.616.000

BIO-ZRNO D.O.O.

NOVA KAPELA

4.595.000

SB GRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

159.400

FALCON ELECTRONIC D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ, VL. MARIO JERKOVIĆ, A.JARIĆA 74 A, ATLANTIC MULTIPOWER D.O.O.

SLAVONSKI BROD

SEDIS D.O.O.

SLAVONSKI BROD LUKA'S COMPANY TRGOVINA D.O.O. SERVIS KUĆANSKIH APARATA,FRIGO,ŽELJKO MILOŠEVIĆ,NOVA NOVA GRADIŠKA BARTOLOVCI STIPČEVIĆ MONTAŽA D.O.O.

ALFA-INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.557.900

MILAS D.O.O.

STARO TOPOLJE

159.300

TRGOVINA NA MALO I VELIKO,JELENA

STARO PETROVO SELO

4.538.700

INŽENJERING-PROJEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

157.300

STARI RIBNJAK D.O.O. TRGOVAČKI OBRT DOMAGOJ, VL. DOMAGOJ DOŠLIĆ, NOVA GRADIŠKA, AUTO - NOVAKOVIĆ D.O.O.

ORIOVAC

4.528.200

BJANKO D.O.O.

BICKO SELO

156.600

NOVA GRADIŠKA

4.499.500

SLAVONSKI BROD

4.451.000

MIKROPROMET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.431.400

STARO TOPOLJE SIK MONT D.O.O. EURO JANKOVIĆ PROIZVODNJA I TRGOVINA OPRISAVCI DRVOM, VLASNIK JERKO JANKOVIĆ SLAVONSKI BROD ORIJENT D.O.O.

SLAVONSKI BROD GTU FESTINA D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK MIJO GLAVAŠ,SLAVONSKI BROD,STADIONSKA 10 SLAVONSKI BROD INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA D.O.O NOVA GRADIŠKA

4.376.100

DAVID D.O.O.

STARO PETROVO SELO

4.365.200

4.333.000

FIRMUS D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO BIĆANIĆ BORISLAV KING D.O.O.

4.328.500

SLAVONSKI BROD

5.372.500

GORNJA VRBA

5.360.400

DIREKT MARKETING D.O.O.

CERNIK

5.344.500

TOMISLAV TIM D.O.O. SIGNAL-BROD, OBRT ZA OZNAČAVANJE CESTA, VLASNIK ROBERT VRLJIĆ, STARI CENTAR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RAZVOJNA AGENCIJA BRODSKO-POSAVSKE MONTAŽNA AKUTSTIKA D.O.O. PEKARNICA NOĆ I DAN, PEKARSKI OBRT, VLASNIK NASER LJUŠAJ BETA-ING J.D.O.O.

CRO-BEL D.O.O.

OPRISAVCI

5.274.000

S.P. COMMERCE J.D.O.O.

ASTRALIS TRAVEL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.173.200

LAURUS TRGOVINA D.O.O.

INVESTITOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.149.300

CROMAX D.O.O.

MERCATUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

5.124.000

KNEZOVIĆ MATE-LJEKARNA

STARO PETROVO SELO

5.083.500

GRADNJA-SLAVONSKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

AGRO-KADIĆ D.O.O.

GUNDINCI

ININ INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O. TRGOVAČKI OBRT KOALA, VL. MARIO JELIĆ, NOVA GRADIŠKA, SLAVONSKIH RATARSKO-POVRTLARSKO-STOČARSKI OBRT, MATO ŠMIT, NOVA KAPELA,KRALJA INDUSERV D.O.O.

SLAVONSKI BROD DAM-DAJ D.O.O. TERMOMONT, VL. ANTO SERDAR, OKUČANI, OKUČANI ANTE STARČEVIĆA 113 SLAVONSKI BROD ENERGO-INŽENJERING D.O.O. PERMAN-HRGIĆ JASNA-LJEKARNA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZDUNIĆ, VL. JOSIP ZDUNIĆ ĐURO ĐAKOVIĆ-ZAVARENE POSUDE DIONIČKO DRUŠTVO

4.344.000

160.500

SLAVONSKI BROD

14

SLAVONSKI BROD

14

SLAVONSKI BROD

14

SLAVONSKI BROD

14

SLAVONSKI BROD

14 14

SLAVONSKI BROD

12

NOVA GRADIŠKA

12

SLAVONSKI BROD POSREDOVANJE - VIDOVIĆ D.O.O. TERMOMONT, VL. ANTO SERDAR, OKUČANI, OKUČANI ANTE STARČEVIĆA 113 SLAVONSKI BROD GRATIS-COMMERCE D.O.O.

12

12

153.000

SLAVONSKI BROD INŽENJERING GRADNJA D.O.O. PIZZERIA POLO, VL.DINKA IVANETIĆ, NOVA NOVA GRADIŠKA GRADIŠKA, IVANA GUNDULIĆA 16 SLAVONSKI BROD LASICA D.O.O.

151.600

PEKARA NOVA KAPELA D.O.O.

NOVA KAPELA

12

ORIOVAC

151.300

ELDA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

11

OŠTRI VRH

149.800

LUMA-PROM D.O.O.

OKUČANI

11

SLAVONSKI BROD

149.300

S.P. COMMERCE J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

DUKAT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

149.200

STIPČEVIĆ MONTAŽA D.O.O.

BARTOLOVCI

11

155.300 154.800

12

12 12

12

4.289.400

BDM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

148.900

HELD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

ORIOVAC

4.277.500

JAVNI BILJEŽNIK MARIO LUKAČEVIĆ

SLAVONSKI BROD

148.600

SLAVONSKI BROD

11

DIVOŠEVCI

4.269.900

145.800

NOVA GRADIŠKA

11

4.263.300

VENUS D.O.O. TOMISLAV MEĐUNARODNI AUTOPRIJEVOZNIK,BICKO SELO 105

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

BICKO SELO

144.200

GEOKOD D.O.O. TRGOVAČKI OBRT KOALA, VL. MARIO JELIĆ, NOVA GRADIŠKA, SLAVONSKIH USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI, MARKO ŽILIĆ

ZADUBRAVLJE

11


61

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

DUKAT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.257.400

INGART D.O.O.

GROMAČNIK

AUTO KUĆA ĆIRIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.244.500

HELD D.O.O.

RUNOLIST D.O.O.

VRPOLJE

4.239.700

MOLARIS D.O.O.

GILETINCI

4.230.200

TEHNA D.O.O. VRTLARIJA MIMOZA, DUBRAVKA PIŠKULIĆ, NOVA GRADIŠKA, RELJKOVIĆEVA 26 TAPETAR MAJCEN, VLASNIK BRUNO MAJCEN, EUGENA KUMIČIĆA 50, SLAADRIATIC CLASSIC NAUTICA D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KULAŠ, VL. IVICA KULAŠ PLUS PLIN D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

4.133.200

NOVA GRADIŠKA

4.125.000

OVI-BIT D.O.O. SPEKTAR TRGOVINA,VLASNIK ŽELJKA FILIPOVIĆ INTERIJER MARKO TRGOVINA I USLUGE, GORNJA VRBA, GOSPODARSKA 15 , VL. METALKOV MB D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

144.200

KUZMIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

SLAVONSKI BROD

143.900

LJEKARNE MATEJ

SLAVONSKI BROD

11

SLAVONSKI BROD

142.900

11

11

SLAVONSKI BROD

142.700

GORNJA VRBA

142.000

NOVA GRADIŠKA HOTEL KRALJ TOMISLAV D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK MIJO GLAVAŠ,SLAVONSKI BROD,STADIONSKA 10 SLAVONSKI BROD GORNJA VRBA ČELEBIJA-ING D.O.O.

GORNJI BOGIĆEVCI

141.200

SLAVONIJA SERVIS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

LUŽANI

140.600

MATKOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

OPRISAVCI

138.800

URBANUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

ZBJEG

138.200

PATRIK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

11

SLAVONSKI BROD

4.117.800

NOVA GRADIŠKA

4.096.100

VRPOLJE

4.080.500

ESPRESSO D.O.O. KOŠUĆA PETROL, TRGOVINA I USLUGE D.O.O. AGROPROIZVODNJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

4.042.200

PRIJEVOZ RAŠIĆ D.O.O.

RUŠĆICA

135.500

DAM-DAJ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

11

BICKO SELO POLJOTEHNA-POLIĆ D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT LOTOS , SLAV.BROD SLAVONSKI BROD , TRG IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 10 , VL. SLAVONSKI BROD LUXURIA D.O.O.

4.034.500

TERMOCENTAR D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

135.400

RADNIK D.O.O.

VELIKA KOPANICA

11

4.028.700

IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.

OPRISAVCI

134.700

CEDRUS D.O.O.

ORIOVAC

11

3.997.500

AGRO-KON D.O.O.

SLAVONSKI BROD

134.200

LAMINAC D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

11

ORIJENT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.975.700

CROSYS BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

133.400

SLAVONSKI BROD

10

ELEKTRO-VUJEVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.964.700

MOST D.O.O.

SLAVONSKI BROD

133.200

BERAVCI

10

FILIP PROMET ,VL. ANTUN VAČIĆ KAMEN - PLEHAN KLESARSKI OBRT, GORNJA VRBA , VRBSKA 5., VL. DRAGO STEP PROMET J.D.O.O.

SLOBODNICA

3.955.700

LUG D.O.O.

STARO TOPOLJE

133.000

MALINO

10

GORNJA VRBA

3.953.900

MARTA-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

131.600

BUKOVLJE

3.935.900

RATIO PROJECTUM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

131.200

SION D.O.O. PROIZVODNJA DRVNE AMBALAŽE I DRVOTOKARIJA, SLIŠURIĆ, VL. TDA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.934.800

LAHVARNA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

130.400

REŠETARI

3.927.700

HIDRO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

129.400

DISKONT ZORIĆ D.O.O. TRANSPORTI MATIJEVIĆ, VLASNIK ANTUN MATIJEVIĆ , BERAVCI 195 AUTOPRIJEVOZNIK ĐURO PAVELIĆ, MALINO 80 KIARA LANA D.O.O. PILANA BLATANČIĆ, VLASNIK GORAN BLATANČIĆ ELEKTROINSTALACIJE, ŠOKAC, ZVONKO ŠOKAC TOMISLAV TIM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

SLAVONSKI BROD

3.909.800

GEOKOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

129.300

SIVER D.O.O.

ADŽAMOVCI

10

KATAVIĆ-VUKOVIĆ-KATAVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.897.800

FILIP PROMET ,VL. ANTUN VAČIĆ

SLOBODNICA

129.200

SLAVONSKI BROD

10

ORIOBETON D.O.O.

ORIOVAC

3.893.800

SLAVONSKI BROD

128.400

GORNJA VRBA

10

AUTOPRIJEVOZ I PILANA KULAŠ D.O.O. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA SESAR LIDIJA-LJEKARNA

VRPOLJE

3.872.200

KOSOVAC

10

NOVA GRADIŠKA

3.871.200

CERNIK

10

VRPOLJE

3.862.300

KRUŠEVICA

10

GROZD TRADE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.856.900

FILIA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.840.000

VALOVITI PAPIR - VALPAK D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

3.830.900

KRIJAN TRANSPORT D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK DRAGO KNEŽEVIĆ,GUNDINCI,ZAGREBAČKA 86 AUTOPRIJEVOZ JANKOVIĆ , VL. NIKOLA JANKOVIĆ BROD UNO J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.813.100

LUKI D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KOLESARIĆ, VLASNIK MIRO KOLESARIĆ BELLO D.O.O. SAVA TRGOVIONA NA MALO VLASNIK SLAVKO BUBALO , SLAVONSKI BROD VODOPRIVREDA - NOVA GRADIŠKA D.D. KLARIĆ COMMERCE, OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO VL. STIPAN KLARIĆ, ELEGANT TRGOVINA NA MALO,VLASNIK RUŽA RADMAN GUBERAC D.O.O.

GUNDINCI

3.793.700

GUNDINCI SLAVONSKI BROD

TUNJIĆ PROZORI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

CERNIK ŽAKIĆ-COMMERCE D.O.O. AGRO-PLAM, POLJOPRIVREDNA PROIZ- SIČE VODNJA I PRERADA, ANTUN VRAKIĆ, SIČE, SLAVONSKI BROD MOTUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

STARI SLATINIK

10

OKUČANI

10

DUBOČAC

128.400

NOVA GRADIŠKA

128.000

SLAVONSKI BROD

126.600

PRPIĆ-COMMERCE D.O.O. INTERIJER MARKO TRGOVINA I USLUGE, GORNJA VRBA, GOSPODARSKA 15 , VL. KLARIĆ COMMERCE, OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO VL. STIPAN KLARIĆ, LIMARSKO-BRAVARSKA RADIONICA,LIM MONT,TOMISLAV DANI J.D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

126.300

PLINOTEHNIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

KOSOVAC

125.700

OTPREMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

SLAVONSKI BROD

125.700

GEOPLAN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

ZADUBRAVLJE

122.200

AUTO KUĆA ĆIRIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

FERMENT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

122.000

KTP INDUSTRIJSKA POSTROJENJA D.O.O. SLAVONSKI BROD

10

3.727.100

DIGNUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

121.100

SLAVONSKA POSAVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

10

3.726.000

RANČ MARIN D.O.O.

GARČIN

121.000

10

3.705.600

PROCOM D.O.O.

BODOVALJCI

120.600

3.699.700

LJEKARNA, ZDENKA GUTIĆ

OKUČANI

119.800

SLAVONSKI BROD HOST D.O.O. RESTORAN MATIČEVIĆ CENTAR, VLASNIK SLAVONSKI BROD STJEPAN MATIČEVIĆ RELAX ZADRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SLAVONSKI BROD

3.695.600

DONJI ANDRIJEVCI

119.700

BAU ING J.D.O.O.

BICKO SELO

119.600

AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA D.O.O. NOVA GRADIŠKA

3.620.900

SINANOVIĆ - FASADE D.O.O. BAJAC POLJOPRIVREDNI OBRT VLASNIK ALEN NAGLIĆ MARKO MIJIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

119.100

OKUČANI

SLAVONSKO-BRODSKA TELEVIZIJA D.O.O. SLAVONSKI BROD

3.620.500

VENETO D.O.O.

VELIKA KOPANICA

117.400

PODVINJE ADURO D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK MARIJANČEV, VLASNIK GUNDINCI JOSIP KADIĆ SLAVONSKI BROD M I G D.O.O.

3.570.900

BUKOVLJE D.O.O.

BUKOVLJE

117.300

3.570.200

GTU FESTINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

116.900

3.570.000

KUĆA PIVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

116.900

STAKLO PROJEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.555.300

MIKIĆ I DR. J.T.D.

BAĆIN DOL

115.600

PINIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.543.400

TDA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

114.800

DELTA D.O.O. PREMIUM PETROL TRGOVINA I PRIJEVOZ, VLASNIK ZVONIMIR JURIŠIĆ. MOSTARKIĆ D.O.O. PEKARA SEVER, VLASNIK NIKICA SEVER, VRPOLJE, BANA JELAČIĆA 10 KUZMIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.541.900

SLAVONSKI BROD

113.100

SLAVONSKI BROD

3.536.500

ARBORETUM D.O.O. OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU FARMA JOZIĆ, VLASNIK IVICA JOZIĆ, LJEKARNA, MARIJA FIĆKOVIĆ, RANKA NIŠEVIĆ I ŠTEFANIJA MIHIĆ-IVOŠEVIĆ D A R D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO REČIĆ, VLASNIK, DAMIR REČIĆ, OPRISAVCI 39 UNO D.O.O. TRGOVAČKI OBRT KOALA, VL. MARIO JELIĆ, NOVA GRADIŠKA, SLAVONSKIH PROIZVODNJA DRVNE AMBALAŽE I DRVOTOKARIJA, SLIŠURIĆ, VL. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JELICA GAJGER, SLAVONSKI BROD,

SLAVONSKI KOBAŠ

113.100

SLOBOŠTINA D.O.O. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. PADOVAN-JANKOVIĆ KIKA COMERC D.O.O. TOMISLAV MEĐUNARODNI AUTOPRIJEVOZNIK,BICKO SELO 105 SAVA TRGOVIONA NA MALO VLASNIK SLAVKO BUBALO , SLAVONSKI BROD ORIOBETON D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI DUŠICA LETILOVIĆ PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA VALOVITI PAPIR - VALPAK D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

112.700

SLAVONSKI BROD

112.500

OPRISAVCI

110.700

SLAVONSKI BROD

110.000

NOVA GRADIŠKA

109.400

PERKOVIĆ PROMET D.O.O.

STARO TOPOLJE

3.689.700

SLAVONSKI BROD

3.528.900

VRPOLJE

3.496.300

SLAVONSKI BROD

3.486.400

VELIKA KOPANICA VENETO D.O.O. AUTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH POSTRO- SLAVONSKI BROD JENJA D.O.O. SLAVONSKI BROD OPTIMA-COMMERCE D.O.O.

3.462.700 3.452.300

SLAVONSKI BROD

3.411.700

SERVIS I PRODAJA RADIĆ D.O.O.

3.439.200

STARO TOPOLJE

SLAVONSKI BROD

10 10 10 10 10 9

SLAVONSKI BROD

9

BICKO SELO

9

SLAVONSKI BROD

9

ORIOVAC

9

SLAVONSKI BROD

9

NOVA GRADIŠKA

9

NOVA GRADIŠKA

9

KRUŠEVICA GRADNJA D.O.O.

KRUŠEVICA

9

SLAVONSKI BROD

9

REŠETARI

108.900

SUNČANA D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK MATO JARIĆ,SIKIREVCI,A.STEPINCA 55 KULIN D.O.O. TRGOVAČKI OBRT DOMAGOJ, VL. DOMAGOJ DOŠLIĆ, NOVA GRADIŠKA, AUTO-RETTUNG D.O.O.

SLAVONSKI BROD

108.600

PEKARA PRACNY D.O.O.

SIKIREVCI

9

BRODSKI VAROŠ

9

NOVA GRADIŠKA

9

BUKOVLJE

9

SLAVONSKI BROD

9


ŽUPANIJE

62 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

NOVA GRADIŠKA

107.200

DELTA ELEKTRONIKA D.O.O.

ORIOBETON D.O.O.

ORIOVAC

106.400

DINAMIX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

ADURO D.O.O.

PODVINJE

105.700

KAURINOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

9

VADEMECUM DEI PHARMACY J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

105.500

RADIO PSUNJ D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

9

GRIFON D.O.O.

SLAVONSKI BROD

105.200

SLAVONSKI BROD

9

3.350.600

DRVNI MOST D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

105.200

SLAVONSKI BROD

9

SLAVONSKI BROD

3.296.000

PINIJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

103.600

PNEUSTRADE-SLAVONIJA D.O.O. SLOBODNA ZONA ĐURO ĐAKOVIĆSLAVONSKI BROD D.O.O. INVESTITOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

SLAVONSKI BROD

3.294.500

JOZO D.O.O.

NOVA KAPELA

102.200

KOMUNALAC DAVOR D.O.O.

DAVOR

8

SLAVONSKI BROD

3.270.600

MARČETIĆ PROMET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

102.200

SLAVONSKI BROD

3.255.500

SLAVONSKI BROD

101.500

ALEPH TAU D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.250.300

KLOKOČEVIK

101.300

SLAVONSKI BROD KLB D.O.O. ALFA GRADNJA, OBRT ZA ZAVRŠNE RA- SLAVONSKI BROD DOVE, VLASNIK IVAN OLUJIĆ, SLAVONSKI NOVI VAROŠ BENZINSKA PUMPA BAKOVIĆ D.O.O.

POLJO TIM D.O.O.

ZBJEG

3.249.100

VRPOLJE

100.200

VUKO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

FARMIK D.O.O. REGIONALNI VODOVOD DAVOR - NOVA GRADIŠKA D.O.O. THOMY TRGOVINA NA MALO I PEKARA, VLASNIK ANA KOVAČEVIĆ, SIBINJ, VINOARES D.O.O. RESTORAN MATIČEVIĆ CENTAR, VLASNIK STJEPAN MATIČEVIĆ DOL-NEKRETNINE D.O.O. AUTOPRIJEVOZ KRIŽIĆ , SLAVONSKI BROD, BRANIMIROVA 146 A , VL. MATO KRIŽIĆ TRANSPORT INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.200.800

98.800

ARES D.O.O.

KLAKAR

8

DAVOR

3.198.100

SLAVONSKI BROD

97.500

STOLARIJA BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

SIBINJ

3.197.300

GORNJI BOGIĆEVCI

96.600

PROIZVODNJA TLAČNE OPREME D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

KLAKAR

3.186.300

MINA J.D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IVAN TOLIĆ EMI VODO I PLINOINSTALATERSKI OBRT,VLASNIK IVAN CAFFE BAR CITY, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VLASNIK MARIJA BEGIĆ, SLAVONSKI AMBIJENT-RST D.O.O. UZGOJ GLJIVA, VL. DEJAN KRIŽANIĆ, GORNJI BOGIĆEVCI, BREZINE 6 CALOR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

96.500

LUG D.O.O.

STARO TOPOLJE

8

SLAVONSKI BROD

3.163.800

K.S.-GRADNJA D.O.O.

POLJANCI

96.400

8

3.162.200

ŠTRALEGER D.O.O.

SLAVONSKI BROD

95.400

SLAVONSKI BROD

8

SLAVONSKI BROD

3.148.700

SLAVONSKI BROD

95.200

SLAVONSKI BROD

3.111.300

BARTOLOVCI

95.100

NOVO DIZAJN D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.100.300

CERNIK

94.500

STIPČEVIĆ MONTAŽA D.O.O.

BARTOLOVCI

3.086.400

PLINEX D.O.O. KLAONICA, PROIZVODNJA I PRERADA MESA, VLASNIK MARIO JAGODANOVIĆ LIMARSKO-BRAVARSKA RADIONICA,LIM MONT,TOMISLAV INDUSERV D.O.O.

SLAVONSKI BROD

93.700

SLAVONSKI BROD

8

POLJOFARMACIJA D.O.O.

VRBOVA

3.082.200

TEHNOMONT D.O.O.

ORIOVAC

93.500

BRAINOVIĆ D.O.O. TELE-SHOP, TRGOVINA NA MALO I VELIKO, VL. ANITA ČUJIĆ, SLAVONSKI BROD, PETRA DENIĆ MONTAŽA D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, VLASNIK ZLATAN JERKOVIĆ GRAĐEVINAR-ORIOVAC D.O.O. AUTOPRIJEVOZ KRIŽIĆ , SLAVONSKI BROD, BRANIMIROVA 146 A , VL. MATO KRIŽIĆ CEMENT BIK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

NOVA GRADIŠKA

BRODSKI VAROŠ

8 8

PROFFY-TECH D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.411.100

GRABOVINA D.O.O. LOVIĆ PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA, VLASNIK JAKŠA LOVIĆ CENTAR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RAZVOJNA AGENCIJA BRODSKO-POSAVSKE SPEKTAR-AGRAR D.O.O.

KRUŠEVICA

3.385.500

GORNJA BEBRINA

3.375.000

SLAVONSKI BROD

3.371.100

GARČIN

3.355.700

UNIPLAST D.O.O.

SLAVONSKI BROD

MONTAŽNA AKUTSTIKA D.O.O. TRGOVINA MARTINOVIĆ, VLASNIK TOMO MARTINOVIĆ, ATLANTIC OBRT ZA VAĐENJE PIJESKA I ŠLJUNKA, VLASNIK TOMO JOZIĆ BER-SIL D.O.O.

naziv tvrtke FRIGO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

mjesto SLAVONSKI BROD

broj zaposlenika 9

8 8 8

SLAVONSKI BROD

8

GORNJA VRBA

8

ORIOVAC

8

GORNJA VRBA GRAĐENJE RAŠIĆ D.O.O. ZAJEDNIČKI OBRT BROD PARKING, NAPLATA PARKIRANJA, VLASNICI JOSIP SLAVONSKI BROD VETERINARSKA STANICA VETERINA D.O.O. NOVA GRADIŠKA

3.077.800

LONDON NEKRETNINE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

93.500

DJEČJI VRTIĆ LIRA

SLAVONSKI BROD

3.072.700

BRAINOVIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

92.900

PEKARA SKOKO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

3.067.300

ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

92.600

DOLN D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

8

LAHVARNA BROD D.O.O. PARIŽANKA TRGOVAČKI OBRT,VLASNIK MARICA MAJSTOROVIĆ GLEMBAY UGOSTITELJSKO-REKLAMNI OBRT, SLAV.BROD, A.ŠTAMPARA 36, VL. LIMARSKO-BRAVARSKA RADIONICA,LIM MONT,TOMISLAV MAKROMEDIA RAČUNALNA OPREME, TRGOVINA I USLUGE, VLASNIK MARIO AGRO-KON D.O.O.

SLAVONSKI BROD

3.062.900

ĐURO ĐAKOVIĆ - RGS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

92.300

SPEKTAR-AGRAR D.O.O.

GARČIN

8

SLAVONSKI BROD

3.055.100

SLAVONSKI BROD

91.300

FRARO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

8

SLAVONSKI BROD

3.054.200

ZADUBRAVLJE

91.000

PRIVREDNO DRUŠTVO SATINA D.O.O. MARSONIA TRGOVINA NA MALO I VELIKO,VLASNICI, MANUELA POPIĆ I SATEA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

8

GORNJA VRBA

8

SLAVONSKI BROD

8 7

DRVNI MOST D.O.O.

CERNIK

3.048.200

SLAVONSKI BROD

2.988.800

SLAVONSKI BROD

2.979.200

SION D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI, MARKO ŽILIĆ KUZMIĆ D.O.O. PEKARNICA ANTON, ANTON KAJTAZI, NOVA GRADIŠKA, ŠTROSMAJEROVA 27 MIA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

2.957.300

LJEKARNE MATEJ

IZO-SERVISI D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KARAVIDOVIĆ MLADEN ERGA D.O.O. SPEKTAR TRGOVINA,VLASNIK ŽELJKA FILIPOVIĆ IMO-EL D.O.O. IVA PRIJEVOZ I TRGOVINA , VLASNIK IVA ĐAKOVIĆ, SLAVONSKI BROD, DILJSKA 1 AGER D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.911.600

GUNDINCI VRPOLJE SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

90.400

NOVA GRADIŠKA

90.200

TRNJANI

89.800

SLAVONSKI BROD

89.800

KREŠIMIR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

88.900

SLAVONSKI BROD JAVNI BILJEŽNIK MIROSLAV BRAČUN AUTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH POSTRO- SLAVONSKI BROD JENJA D.O.O. KRUŠEVICA GRABOVINA D.O.O.

2.900.200

HOTEL KRALJ TOMISLAV D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

87.800

AVM D.O.O.

STARO PETROVO SELO

7

2.899.600

ECO ENERGY D.O.O.

SLAVONSKI BROD

87.100

VRPOLJE

7

2.893.000

EMKA OKOVI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

86.600

DAVOR

7

2.884.900

KARAVIDOVIĆ D.O.O.

GUNDINCI

86.500

PROMATA D.O.O. REGIONALNI VODOVOD DAVOR - NOVA GRADIŠKA D.O.O. FILIP PROMET ,VL. ANTUN VAČIĆ

SLOBODNICA

7

SLAVONSKI BROD

2.870.300

EXULTO D.O.O.

TOMICA

86.200

GUBERAC D.O.O.

ZADUBRAVLJE

7

NOVA GRADIŠKA

2.869.100

ABACO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

83.300

SINANOVIĆ - FASADE D.O.O.

DONJI ANDRIJEVCI

7

UČILIŠTE LIBAR

SLAVONSKI BROD

2.862.600

H SERVIS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

83.200

D A R D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

FERMENT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.858.200

ICE MEDIA J.D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

82.500

MARČETIĆ PROMET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

BASCH-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.854.700

ELEKTRO-MOTORI D.O.O.

SLAVONSKI BROD

82.300

PLINEX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

IKAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.835.700

ORIOLIK D.D.

ORIOVAC

81.300

ECO ENERGY D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

OBNOVA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.819.200

ELEKTRO-MONTAŽA NUCLEUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

81.200

SLAVONSKI BROD

7

TERMOCENTAR D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

2.811.000

PRIJEVOZI IKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

79.900

SLAVONSKI BROD

7

SLAVONSKI BROD

7

7 7

2.810.600

GROZD TRADE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

79.200

ELEKTRO-MOTORI D.O.O. GLEMBAY UGOSTITELJSKO-REKLAMNI OBRT, SLAV.BROD, A.ŠTAMPARA 36, VL. VELIKA MAMA D.O.O.

BARTELS-CONJAR D.O.O.

STARO PETROVO SELO

2.806.900

FRIGUS D.O.O.

DAVOR

79.000

ATLAS COMMERCE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

ESPRESSO D.O.O.

LUŽANI

2.805.700

ELITE PROMET D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

78.900

TRGOVINA FRANJO D.O.O.

PODCRKAVLJE

7

2.800.700

LAČIĆ D.O.O.

DONJA VRBA

77.800

7

TELUM D.O.O.

SLAVONSKI BROD

77.500

SLAVONSKI BROD

7

2.781.000

MARKO MONTAŽA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

77.500

VETO D.O.O. MINI PEKARNA PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT VLASNIK TOMISLAV GRABOVAC ARI-AGRO D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.796.000

NOVA GRADIŠKA

7

2.764.800

A. RUBINIA. ĐAKOVIĆ D.O.O.

TRNJANI

75.900

GRID D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

7

JAVNI BILJEŽNIK ROBERT-ANTON ČEČATKA SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD ACB AGRO-CENTAR BLAŽEVAC D.O.O. SERVIS KUĆANSKIH APARATA,FRIGO,ŽELJKO MILOŠEVIĆ,NOVA NOVA GRADIŠKA SLAVONSKI BROD LIOR D.O.O. KARAVIDOVIĆ D.O.O.

GUNDINCI


63

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO REČIĆ, OPRISAVCI VLASNIK, DAMIR REČIĆ, OPRISAVCI 39 AUTOPRIJEVOZNIK MATO SIKIREVCI JARIĆ,SIKIREVCI,A.STEPINCA 55 SLAVONSKI BROD INFOLINK D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

2.744.300

AUTOPRIJEVOZNIK MIJO GLAVAŠ,SLAVONSKI BROD,STADIONSKA 10 SLAVONSKI BROD KRUŠEVICA DANI J.D.O.O.

2.732.100

OPG MARKO VINARIĆ

STRUŽANI

73.400

VETERINARSKA AMBULANTA TRNJANI D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE VINKOVIĆ PULLUS D.O.O.

2.760.800

74.900 73.400

mjesto TRNJANI

broj zaposlenika 7

SLAVONSKI BROD

7

SLAVONSKI BROD

7

OPG MARIJAN KADIĆ POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, VL. ANDRIJA RAVNJAK FRIGUS D.O.O.

GUNDINCI

2.720.800

Z.T.R. MARKETING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

72.100

TRGOVINA NA MALO I VELIKO,JELENA

STARO PETROVO SELO

7

SIKIREVCI

2.713.800

TOPEX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

71.700

NOVA KAPELA

7

DAVOR

2.710.900

HLADNI VAL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

71.500

LJUPINA

7

COVRE D.O.O.

TRNAVA

2.701.700

GORNJA VRBA

71.400

SLAVONSKI BROD

7

GRID D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

2.701.100

SLAVONSKI BROD

71.100

ŽAKIĆ-COMMERCE D.O.O.

CERNIK

7

TRGOPROMET D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.650.300

SLAVONSKI BROD

71.100

AGROKOMPLEKS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

NOVUS TRGOVINA J.D.O.O.

STARO PETROVO SELO

2.648.700

ČELEBIJA-ING D.O.O. PEKARNICA-MRVICA PEKARSKI OBRT, VL. IVAN KUPREŠAK, SLAVONSKI BROD, GRIJANJE INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA,VODOINSTALATER I PLINOINSTAINGRI D.O.O.

MIRKO BABIĆ D.O.O. AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA,JOSIP TOKIĆ,NOVA GRADIŠKA,LJUPINA 100 IZO-MONT J.D.O.O.

RUŠĆICA

70.700

STIL VALENTINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

TRGOVINA FRANJO D.O.O.

PODCRKAVLJE

2.633.500

MRVICA D.O.O.

KRUŠEVICA

70.700

NOVA GRADIŠKA

7

JAVNI BILJEŽNIK MIROSLAV BRAČUN AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA,JOSIP TOKIĆ,NOVA GRADIŠKA,LJUPINA 100 GAZDA D.O.O. AUTOMEHANIKA VLAJNIĆ AUTOMEHANIČARSKI I AUTOLIMARSKI OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZEČIĆ IVAN KIKA COMERC D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.631.000

LUNATOURS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

70.300

LJUPINA

2.627.000

SOLING D.O.O.

GORNJA VRBA

69.600

SREDNJI LIPOVAC

2.624.500

69.500

2.619.400

BICKO SELO

69.200

LAZE

2.609.200

ELEKTROIZGRADNJA DERVENTA D.O.O. VOJTKUF RATARSTVO I STOĆARSTVO, VL KREŠIMIR VOJTKUF, BICKO SELO, EUROREZ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

JARUGE

DOL-NEKRETNINE D.O.O. PROIZVODNJA ALUMINIJSKE I PLAST. GRAĐ.STOLARIJE,KIOSKA I DR.PROIZVODA BOR-EXPORT ŠUMARSTVO USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MARIJA MUSA EP-ING J.D.O.O.

SLOBODNICA

69.100

SLAVONSKI BROD

2.607.300

GUDELJ J.D.O.O.

RUŠĆICA

UGOSTITELJSTVO ONIKS D.O.O. BILJNA PROIZVODNJA I USLUGE,ZEČIĆ,ZDENKO ZEČIĆ RESTORAN I CAFFE-BAR, TURIST VL. DRAGICA BILONJIĆ, AUTOCESTA A3, STARO SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. PADOVAN-JANKOVIĆ PEKARNICA NOĆ I DAN, PEKARSKI OBRT, VLASNIK NASER LJUŠAJ FIESTA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.600.000

PLINOTEHNIKA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

LAZE

2.595.400

IGMAN D.O.O.

STARO PETROVO SELO

2.588.000

SLAVONSKI BROD

GORNJI BOGIĆEVCI

7

CAGE

7

DONJI ANDRIJEVCI

7

SLAVONSKI BROD

7

STAKLO PROJEKT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

68.900

TRGOCENTAR D.O.O.

DONJI LIPOVAC

7

68.400

AGROMENS D.O.O.

BARTOLOVCI

7

ZBJEG

68.100

GAZDA D.O.O.

SREDNJI LIPOVAC

7

ASTRALIS TRAVEL D.O.O.

SLAVONSKI BROD

68.000

FIESTA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

7

2.557.800

LUXURIA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

67.300

FIDELIS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

SLAVONSKI BROD

2.544.500

67.200

FENIX D.O.O.

SLAVONSKI BROD

7

2.527.200

SLAVONSKI BROD

66.900

6

SLAVONSKI BROD

2.524.500

BRODSKI STUPNIK

66.900

SLAVONSKI BROD

6

VELIKA KOPANICA

2.520.100

GUNDINCI

66.400

FI.-MA. D.O.O. ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - CENTAR ZA ZAVARIVANJE D.O.O. MOTUS D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

PROIZVODNJA TLAČNE OPREME D.O.O. OBITELJSKO GOSPODARSTVO,POLJOPRIVREDA I ATLAS COMMERCE D.O.O.

BAUSCH-STANIĆ D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI DUŠICA LETILOVIĆ KARLA OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VLASNIK BRANKO MIKEZ, BRODSKI ORKIĆ D.O.O.

VRANOVCI

NOVA GRADIŠKA

SLAVONSKI BROD

6

SLAVONSKI BROD

2.513.900

ISTERRA HRVATSKA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

65.600

OPTIMA-COMMERCE D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6

PROIZVODNJA BABIĆ D.O.O. T.O. MARINA, VL. GORAN VLAOVIĆ, ADŽAMOVCI, BANA JOSIPA JELAČIĆA 3 PROSOFT D.O.O. PEKARNICA ANTON, ANTON KAJTAZI, NOVA GRADIŠKA, ŠTROSMAJEROVA 27 AUTOPRIJEVOZNIK BRUNO ARBANAS , SLAVONSKI BROD, GRGURA ČEVAPOVIĆA 12 HLADNI VAL D.O.O.

GODINJAK

2.505.200

GEOMEL D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

65.600

AB P D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

6

ADŽAMOVCI

2.502.900

METALPROIZVOD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

65.600

MOLARIS D.O.O.

GILETINCI

6

SLAVONSKI BROD

2.501.700

65.300

JAVNI BILJEŽNIK NADA KEMEC

SLAVONSKI BROD

6

2.495.300

STRUŽANI

65.300

POLJOTEHNA-POLIĆ D.O.O.

BICKO SELO

6

SLAVONSKI BROD

2.494.000

SLAVONSKI BROD

65.200

SB GRADNJA D.O.O.

GORNJA VRBA

6

NOVA GRADIŠKA

2.489.400

SLAVONSKI BROD

65.100

ORIJENT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6

MAKSI-KOP D.O.O. NON-STOP TRGOVINA, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, VLASNIK ANTUN KOVAČEVIĆ ZRNO D.O.O. SAVA TRGOVIONA NA MALO VLASNIK SLAVKO BUBALO , SLAVONSKI BROD AUTO CENTAR PAUK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.473.700

GORNJA BEBRINA

65.000

KING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6

OPRISAVCI

2.435.100

ORIO-VET D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TOMAŠEVIĆ MATO ZE-ER J.D.O.O. ELTERM SERVIS PLAMENIKA I KOTLOVA, VL. VJEKOSLAV MARKOVČIĆ, LOVIĆ PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA, VLASNIK JAKŠA LOVIĆ AC VUKO D.O.O.

SLAVONSKI KOBAŠ

NOVA GRADIŠKA

SLAVONSKI BROD

64.300

SLAVONSKI BROD

6

PODVINJE

2.432.500

SLAVONSKI BROD

64.200

NOVA GRADIŠKA

6

SLAVONSKI BROD

2.430.700

SLAVONSKI BROD

63.400

OPRISAVCI

6

SLAVONSKI BROD

2.427.800

SLAVONSKI BROD

63.400

PODVINJE

6

RADNIK D.O.O.

VELIKA KOPANICA

2.421.800

SLAVONSKI BROD

63.400

SLAVONSKI BROD

6

PRIJEVOZ RAŠIĆ D.O.O.

RUŠĆICA

2.417.200

HERCULES D.O.O. POP PLASTIKA PROIZVODNJA I UGRADNJA STOLARIJE, VLASNIK MIRA POPIĆ REVEX D.O.O. GLEMBAY UGOSTITELJSKO-REKLAMNI OBRT, SLAV.BROD, A.ŠTAMPARA 36, VL. VELIKA MAMA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

63.200

GTU FESTINA D.O.O. LJEKARNA, MARIJA FIĆKOVIĆ, RANKA NIŠEVIĆ I ŠTEFANIJA MIHIĆ-IVOŠEVIĆ POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO REČIĆ, VLASNIK, DAMIR REČIĆ, OPRISAVCI 39 ADURO D.O.O. CAFFE BAR CITY, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VLASNIK MARIJA BEGIĆ, SLAVONSKI ELEKTRO-MONTAŽA NUCLEUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6

SLOBODNICA WEST TRADING OIL COMPANY D.O.O. OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU SLAVONSKI KOBAŠ FARMA JOZIĆ, VLASNIK IVICA JOZIĆ, DAVOR POLJO-DAVOR D.O.O.

2.410.200

RIO-PAK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

63.000

FRIGUS D.O.O.

DAVOR

6

2.408.500

DIREKT MARKETING D.O.O.

CERNIK

63.000

SLAVONSKI BROD

6

2.405.900

BLATANČIĆ J.D.O.O.

STARI SLATINIK

62.600

SLAVONSKI BROD

6

HA CO TRGOVINA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.404.100

TRANSPORT GRUPA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

62.400

SLAVONSKI BROD

6

MARTA-MONT D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.402.000

LACTEECO D.O.O.

STARA GRADIŠKA

62.400

MARKO MONTAŽA D.O.O. GRIJANJE INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA,VODOINSTALATER I PLINOINSTAPOP PLASTIKA PROIZVODNJA I UGRADNJA STOLARIJE, VLASNIK MIRA POPIĆ PERKOVIĆ PROMET D.O.O.

STARO TOPOLJE

6

BROD PAMUK D.O.O.

SLAVONSKI BROD

2.401.900

TOTAL BOMAR D.O.O.

SLAVONSKI BROD

62.300

SERVIS I PRODAJA RADIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6

TRGOCENTAR D.O.O.

DONJI LIPOVAC

2.400.500

DISPLANTARIUM D.O.O.

STARO PETROVO SELO

62.300

AUTOCENTAR BILIĆ D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6

SLAVONSKI BROD MS MOBILE D.O.O. ALFA GRADNJA, OBRT ZA ZAVRŠNE RA- SLAVONSKI BROD DOVE, VLASNIK IVAN OLUJIĆ, SLAVONSKI PODVINJE MARSONIA MONTAŽA D.O.O.

2.394.000

STARI SLATINIK

62.200

ZEČIĆ D.O.O.

LAZE

6

SLAVONSKI BROD

61.600

6

SLAVONSKI BROD

61.500

DIVOŠEVCI

6

VELIKA KOPANICA

2.363.900

SLAVONSKI BROD

60.900

BROD INSPEKT D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZDUNIĆ, VL. JOSIP ZDUNIĆ PROFFY-TECH D.O.O.

SLAVONSKI BROD

ALTEA D.O.O. MARIO PRIJEVOZ,VLASNIK MARIO SAMARDŽIĆ TBS D.O.O.

BRENER D.O.O. IVA PRIJEVOZ I TRGOVINA , VLASNIK IVA ĐAKOVIĆ, SLAVONSKI BROD, DILJSKA 1 SOLDAN PRIJEVOZ AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, SLAV.BROD , D.BAZIJANCA 15 , VL. ENERGO-INŽENJERING D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6

GARČIN

2.353.400

MERCATUS D.O.O.

SLAVONSKI BROD

59.900

DESPINA D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

6

SLAVONSKI BROD

2.342.800

AGROBIT D.O.O.

BRODSKI STUPNIK

59.700

MONIKA J.D.O.O.

GROMAČNIK

6

NEW YORK D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

2.335.900

MODING D.O.O.

NOVA GRADIŠKA

59.600

TERMINAL SLAVONSKI BROD D.O.O.

SLAVONSKI BROD

6

2.388.500 2.377.900


ŽUPANIJE

64

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 2014.

2014. % udjel u RH Indeks 2013=100

3.646

3,50%

102,2

broj zaposlenih

18.748

2,26%

100,9

imovina ukupno

22.529.029.100

2,10%

104,5

9.209.885.700

1,49%

104,5

822.174.500

2,34%

110,6

1.337.856.300

5,47%

306,1

broj tvrtki

ukupni prihod dobit nakon oporezivanja gubitak nakon oporezivanja prosječna neto plaća

593.533.500

10,97%

81,20%

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

91,24%

71,37%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

106,2

5.066

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

1,69%

99,5

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

rang

naziv tvrtke

dobit razdoblja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

398.573.500

PGM RAGUSA D.D.

DUBROVNIK

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

644

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

388.536.100

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

42.127.100

LUKA PLOČE D.D.

PLOČE

455

ATLAS D.D.

DUBROVNIK

308.550.900

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.

DUBROVNIK

38.064.300

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

401

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

294.482.800

OBŠIVAČ D.O.O.

METKOVIĆ

32.385.100

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

366

153.295.700

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

MOČIĆI

235.632.600

LUKA PLOČE D.D.

PLOČE

26.386.200

RADEŽ D.D.

BLATO

345

PGM RAGUSA D.D.

DUBROVNIK

198.955.100

EXCELSA NEKRETNINE D.D.

DUBROVNIK

26.088.100

LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O.

KOMOLAC

322

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

158.570.400

HOTELI CAVTAT D.D.

CAVTAT

18.311.200

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

243

KOR NERETVA D.O.O.

OPUZEN

146.311.800

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

18.019.000

237

PLOČE

134.205.100

HUM HT D.D.

VELA LUKA

16.641.300

SREBRENO

224

DB-KANTUN D.O.O.

DUBROVNIK

90.962.500

IMPORTANNE RESORT D.D.

DUBROVNIK

15.050.500

ATLAS D.D. DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI D.O.O. HOTELI CAVTAT D.D.

DUBROVNIK

LUKA PLOČE D.D.

CAVTAT

198

GULLIVER TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

89.700.200

TRAMES CONSULTANTS D.O.O.

DUBROVNIK

14.711.400

HTP KORČULA D.D.

KORČULA

197

IMPORTANNE RESORT D.D.

DUBROVNIK

85.268.400

HTP KORČULA D.D.

KORČULA

12.541.200

VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

186 166

RADEŽ D.D.

BLATO

81.284.400

ELAFITI BABIN KUK D.O.O.

DUBROVNIK

9.215.700

ČISTOĆA D.O.O.

DUBROVNIK

LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O.

KOMOLAC

81.046.600

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D.

MLINI

7.447.100

MONTMONTAŽA-GREBEN D.O.O.

VELA LUKA

165

HOTELI CAVTAT D.D.

CAVTAT

80.192.900

NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

6.604.000

HOTELI MAESTRAL D.D.

DUBROVNIK

159

LIBERTAS RIXOS D.O.O.

DUBROVNIK

71.332.200

GLOBAL NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

6.600.700

IMPORTANNE RESORT D.D.

DUBROVNIK

140

AMBASADA FILM D.O.O.

DUBROVNIK

65.879.500

DB-KANTUN D.O.O.

DUBROVNIK

5.760.300

LIBERTAS RIXOS D.O.O.

DUBROVNIK

137

HTP KORČULA D.D.

KORČULA

63.993.000

GRAND HOTEL IMPERIAL D.D.

DUBROVNIK

5.542.200

DUBROVNIK CESTE D.D.

DUBROVNIK

134

JASENSKA D.O.O.

OPUZEN

63.437.200

KORČULA HILL D.O.O.

KORČULA

5.362.300

DUBROVNIK IN D.O.O.

SREBRENO

127

ALFAPLAN GRAĐENJE D.O.O.

DUBROVNIK

62.994.300

PEMO CENTAR D.O.O.

DUBROVNIK

5.311.100

ALFAPLAN GRAĐENJE D.O.O.

DUBROVNIK

125

VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

62.825.800

HOTEL LAPAD D.D.

DUBROVNIK

4.927.000

BLATO 1902 D.D.

BLATO

110

POLJOPROMET D.O.O.

METKOVIĆ

61.370.100

LUKA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

4.808.300

GULLIVER TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

104

MONTMONTAŽA-GREBEN D.O.O.

102

VELA LUKA

61.332.600

VILLA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

4.684.100

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D.

MLINI

ELITE TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. DUBROVNIK

61.117.000

IVKA D.O.O.

ČILIPI

4.566.500

DUBROVAČKO PRIMORJE D.D.

DUBROVNIK

98

VELA LUKA

58.983.500

VIAM D.O.O.

DUBROVNIK

4.363.100

GRAND HOTEL PARK D.O.O.

DUBROVNIK

98

HUM HT D.D. GRAND HOTEL IMPERIAL D.D.

DUBROVNIK

58.491.800

OTP DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

4.019.000

ELITE TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. DUBROVNIK

VJETROELEKTRANA PONIKVE D.O.O.

DUBROVNIK

54.554.100

HOTEL LERO D.D.

DUBROVNIK

3.992.300

KOR NERETVA D.O.O.

OBŠIVAČ D.O.O.

METKOVIĆ

54.455.200

DUBROVNIK TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

3.782.100

GRAND HOTEL IMPERIAL D.D.

DUBROVNIK

89

HOTELI MAESTRAL D.D.

DUBROVNIK

50.314.400

NEWREST DUBROVNIK D.O.O.

ČILIPI

3.587.000

NARONA-IMPEX D.O.O.

METKOVIĆ

88

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

OPUZEN

!

SEKTOR!

97 96


65

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

DUBROVNIK CESTE D.D.

DUBROVNIK

49.526.600

VJETROELEKTRANA PONIKVE D.O.O.

DUBROVNIK

3.496.400

PLAT

88

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D.

MLINI

46.038.000

DUBROVAČKO PRIMORJE D.D.

DUBROVNIK

3.190.700

EXCELSA NEKRETNINE D.D.

DUBROVNIK

45.685.700

POLJOPROMET D.O.O.

METKOVIĆ

3.161.900

HTP OREBIĆ D.D.

OREBIĆ

77

ANKER GRUPA D.O.O.

LOPUD

GRAND HOTEL PARK D.O.O.

DUBROVNIK

43.739.400

TRAG D.O.O.

DUBROVNIK

3.110.200

NERETVANSKI SLIV D.O.O.

OPUZEN

75 74

DUBAC D.O.O.

DUBROVNIK

42.445.100

DUBROVNIK

2.876.100

SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

73

FRIGO BONSAI D.O.O.

METKOVIĆ

38.768.100

DUBROVNIK

2.865.900

VRTLAR D.O.O.

DUBROVNIK

73

NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

38.204.100

SANITAT DUBROVNIK D.O.O. ADRIATIC EXCURSIONS D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA PHOBS D.O.O.

DUBROVNIK

2.771.300

HOTEL LAPAD D.D.

DUBROVNIK

71

VILLA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

37.347.600

ESCULAP-TEO D.O.O.

MOČIĆI

2.759.300

LUKA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

68

BLATO 1902 D.D.

BLATO

36.645.800

GRAND HOTEL PARK D.O.O.

DUBROVNIK

2.748.200

IVKA D.O.O.

ČILIPI

66

DUBROVNIK TRAVEL D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA ˝DUBROVNIK˝ ČISTOĆA D.O.O.

DUBROVNIK

35.522.800

VIGANJ COMMERCE D.O.O.

VIGANJ

2.745.300

NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

65

DUBROVNIK

34.393.100

RATHMANN D.O.O.

DUBROVNIK

2.737.800

ESCULAP-TEO D.O.O.

MOČIĆI

64

DUBROVNIK

34.072.400

2.588.000

MEA CULPA D.O.O.

DUBROVNIK

64

DUBROVNIK

34.030.200

PLOČE

2.468.500

NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE D.O.O.

PLOČE

64

FILIP D.O.O.

METKOVIĆ

33.813.100

ATLANTAGENT D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SRŠEN D.O.O. MINERVA D.O.O.

DUBROVNIK

TRAG D.O.O.

DUBROVNIK

2.420.500

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

62

DUBROVAČKO PRIMORJE D.D.

DUBROVNIK

33.300.500

EXCHANGE CORPORATION D.O.O.

ČILIPI

2.316.000

FLIVS D.O.O.

DUBROVNIK

60

HOTELI PLAT D.D.

PLAT

32.413.800

LOKRUM D.O.O.

DUBROVNIK

2.307.800

LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE D.O.O.

PLOČE

58

HOTEL LAPAD D.D.

DUBROVNIK

31.742.400

NARONA-IMPEX D.O.O.

METKOVIĆ

2.238.800

LEDA D.O.O.

KORČULA

57

ANKER GRUPA D.O.O.

LOPUD

30.384.600

HOTEL MORE D.O.O.

DUBROVNIK

2.106.300

IZVOR PLOČE, JAVNA USTANOVA

PLOČE

54

HOTELI PLAT D.D.

ESCULAP-TEO D.O.O.

MOČIĆI

30.126.700

AMBASADA FILM D.O.O.

DUBROVNIK

2.103.800

PGM RAGUSA D.D.

DUBROVNIK

53

ELAFITI BABIN KUK D.O.O.

DUBROVNIK

29.729.800

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O.

ORAŠAC

2.046.600

DB-KANTUN D.O.O.

DUBROVNIK

53

IVKA D.O.O.

ČILIPI

28.246.900

HOTEL OSMINE D.O.O.

SLANO

2.037.400

LAUS CC D.O.O.

DUBROVNIK

53

LJEKARNA DRAŽENOVIĆ

METKOVIĆ

27.538.800

REZIDENCIJE CAVTAT D.O.O.

CAVTAT

2.032.500

JASENSKA D.O.O.

OPUZEN

53

NARONA-IMPEX D.O.O.

METKOVIĆ

27.245.100

AGRO NERETVA D.O.O.

OPUZEN

2.015.500

VILLA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

52 52

NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE D.O.O.

PLOČE

27.100.200

HOTELI MAESTRAL D.D.

DUBROVNIK

1.953.400

HOTELI KOLOČEP D.D.

KOLOČEP

26.818.200

COMBIS NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

1.828.300

HOTEL LERO D.D.

DUBROVNIK

26.300.200

DUBROVNIK

1.811.600

AUTO-DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

25.831.900

PLOČE

1.784.100

KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.O.

TRAMES CONSULTANTS D.O.O.

DUBROVNIK

25.783.800

LAUS CC D.O.O. PETRA MARINA D.O.O., POMORSKA AGENCIJA VRTLAR D.O.O.

DUBROVNIK GRAĐEVINAR-QUÉLIN D.D. UGOSTITELJSKI OBRT "POKLISAR", VL. DUBROVNIK STJEPAN PERIĆ, DUBROVNIK,RIBARNICA 1 METKOVIĆ POLJOPROMET D.O.O.

DUBROVNIK

1.756.200

TEXO MOLIOR D.O.O.

CAVTAT

25.312.500

ARAGOSA D.O.O.

DUBROVNIK

1.701.200

APPLICON TOURS D.O.O.

DUBROVNIK

25.043.200

HEKSOGEN D.O.O.

DUBROVNIK

1.694.400

DUBROVNIK HOTEL LERO D.D. "ČERIN" OBRT ZA GRADITELJSTVO, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. MARKO BLATO DUBROVNIK DOM IZGRADNJA D.O.O.

46

LUKA DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

25.039.400

MEA CULPA D.O.O.

DUBROVNIK

1.662.800

HOTEL PETKA D.O.O.

DUBROVNIK

45

DUBROVNIK WPD WINDMANAGER CROATIA D.O.O. AUDIO TOUR, OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE DUBROVNIK AUDIO I VIDEO OPREME, VL. ZORAN JELIĆ, ČAJKOVICA SIGNALIZACIJA DUBROVNIK D.O.O.

1.654.200

HUM HT D.D.

VELA LUKA

44

1.613.100

HOTEL MORE D.O.O.

DUBROVNIK

44

1.564.800

VODOPIJA D.O.O.

MOKOŠICA

44

DUBROVNIK

1.561.300

NEWREST DUBROVNIK D.O.O.

ČILIPI

42

DUBROVNIK

1.418.600

HOTEL OSMINE D.O.O.

SLANO

42 42

PLOČE

51 49 49 48 48

ARAGOSA D.O.O.

DUBROVNIK

24.426.900

NEWREST DUBROVNIK D.O.O.

ČILIPI

24.211.300

OTP DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

23.881.700

MEA CULPA D.O.O.

DUBROVNIK

21.607.600

NERETVANSKI SLIV D.O.O.

OPUZEN

21.227.400

MSC KRSTARENJA D.O.O.

DUBROVNIK

21.044.500

PRESTIGE TRADE DUBROVNIK D.O.O. ADRIATIK SERVIS D.O.O. TURISTIČKA I POMORSKA AGENCIJA MORE TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

1.396.300

KLARISA D.O.O.

DUBROVNIK

IPSUM D.O.O.

DUBROVNIK

20.624.900

NAVE D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA

DUBROVNIK

1.384.500

AUTO-DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

41

MARINKOLOR D.O.O.

DUBROVNIK

20.557.800

MOKOŠICA

1.374.600

LAPAD GRADITELJ D.O.O.

DUBROVNIK

41

HOTEL MORE D.O.O.

DUBROVNIK

20.111.200

DUBROVNIK

1.371.800

NPKLM VODOVOD D.O.O.

KORČULA

41

FRENDY D.O.O.

KOMOLAC

19.958.200

DUBROVNIK

1.371.800

40

DUBROVNIK

19.613.100

METKOVIĆ

1.346.300

METKOVIĆ

40

METKOVIĆ

19.534.000

GLOBTOUR D.O.O.

DUBROVNIK

1.340.200

WELLNESS DALMACIJA D.O.O. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI, TRGOVINA, TEHNIČKA ZAŠTITA, USLUGE, KTD HOBER D.O.O.

DUBROVNIK

HEKSOGEN D.O.O. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI, TRGOVINA, TEHNIČKA ZAŠTITA, USLUGE, SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

ATTS D.O.O. KAMENICE, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. MARO BORE, DUBROVNIK,GUNDULIĆEVA ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA ˝DUBROVNIK˝ AUTO AGENT D.O.O.

KORČULA

38

DUBROVNIK

19.525.200

SIRIUS D.O.O.

DUBROVNIK

1.337.300

RAGUSA TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

38

LJEKARNA ČEBULC

DUBROVNIK

19.479.900

BIPAS-SISTEM D.O.O.

METKOVIĆ

1.299.300

OBŠIVAČ D.O.O.

METKOVIĆ

37

BETA SOFTWARE D.O.O. ADRIATIC EXCURSIONS D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA ATTS D.O.O.

DUBROVNIK

19.445.800

CARPO D.O.O.

DUBROVNIK

1.279.300

DUBROVNIK TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

37

DUBROVNIK

19.380.200

LJEKARNA ČELINA

DUBROVNIK

1.265.600

IPSUM D.O.O.

DUBROVNIK

37

MOKOŠICA

19.356.800

PORAT D.O.O.

VELA LUKA

1.227.500

LUČKA SIGURNOST D.O.O.

PLOČE

37

PRIDVORJE LOVORNO D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "AFRIKA", VL. LUKŠA DUBROVNIK FRANKOVIĆ, DUBROVNIK KORČULA NPKLM VODOVOD D.O.O.

18.755.400

OMEGA-AUTO D.O.O.

ČILIPI

1.215.400

ČISTOĆA METKOVIĆ D.O.O.

METKOVIĆ

37

18.598.600

LJEKARNA ČEBULC

DUBROVNIK

1.214.900

REZIDENCIJE CAVTAT D.O.O.

CAVTAT

36

17.944.700

AMAI D.O.O.

DUBROVNIK

1.203.600

KTD BILAN D.O.O.

OREBIĆ

36

TILIA D.O.O.

PLOČE

17.862.100

BOBAN D.O.O.

DUBROVNIK

1.200.300

ALFA - 2 D.O.O.

DUBROVNIK

35

AUTO AGENT D.O.O.

METKOVIĆ

17.859.100

ZANETTI D.O.O.

DUBROVNIK

1.172.400

DOMINANT D.O.O.

METKOVIĆ

35


ŽUPANIJE

66 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

VIBM DUBROVNIK D.O.O.

ZVEKOVICA

17.701.800

SUNČANI VRTOVI D.O.O.

ORAŠAC

1.161.400

AMATHUS TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

17.662.700

NOVAK CONSULTO D.O.O.

DUBROVNIK

1.144.500

POLIKLINIKA MARIN MED

DUBROVNIK

17.575.900

NEA FANTASIA D.O.O.

DUBROVNIK

IN TREND D.O.O. DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI D.O.O. PAULA D.O.O.

DUBROVNIK

17.567.500

KARIKA D.O.O.

SREBRENO

17.420.000

DUBROVNIK

17.355.500

HTP OREBIĆ D.D.

OREBIĆ

RADIĆ & CO D.O.O. DUBROVNIK SUN D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA LJEKARNA KORČULA

DUBRAVICA

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

PLOČE

35

DUBROVNIK

34

1.101.200

POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA ˝DUBROVNIK˝ TEXO GRADNJA D.O.O.

KUPARI

33

MOKOŠICA

1.090.900

ELEKTRO-TEAM D.O.O.

DUBROVNIK

33

DUBROVNIK

1.082.300

TONIKOM D.O.O.

DUBROVNIK

33

DUBROVNIK

1.077.900

TEXO MOLIOR D.O.O.

CAVTAT

32

17.312.200

GRAWE NEKRETNINE D.O.O. ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT "POSAT", IVICA UDŽENIJA I MARIJO ODVJETNIČKI URED TEREZA ĐURATOVIĆ

DUBROVNIK

1.070.200

KONSTRUKTOR-HOTINA D.O.O.

BLATO

32

17.163.500

ČEMPRESATA D.O.O.

KOMOLAC

1.070.100

METKOVIĆ D.O.O.

METKOVIĆ

30

DUBROVNIK

17.008.800

ALFAPLAN GRAĐENJE D.O.O.

DUBROVNIK

1.050.100

HEKSOGEN D.O.O.

DUBROVNIK

29

KORČULA

16.774.200

TROJA D.O.O.

CAVTAT

1.020.500

OSTREA D.O.O.

STON

29

RAGUSA TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

15.815.300

ODVJETNIČKI URED DAVOR POKOVIĆ

DUBROVNIK

1.019.200

PEKARA RUSICA D.O.O.

DUBROVNIK

29

KLARISA D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "POKLISAR", VL. STJEPAN PERIĆ, DUBROVNIK,RIBARNICA 1 PROIZVODNJA SADNICA, TRGOVINA, POSLOVANJE NEKRETNINAMA, USLEGE HOTEL PETKA D.O.O.

DUBROVNIK

15.700.400

STUDIO ALAMAT D.O.O.

DUBROVNIK

1.013.300

LUKA PLOČE GRADNJA D.O.O.

PLOČE

29

DUBROVNIK

15.685.400

SKALIN D.O.O.

DUBROVNIK

999.000

TRAMES CONSULTANTS D.O.O.

DUBROVNIK

28

METKOVIĆ

15.560.000

VODOPIJA D.O.O.

MOKOŠICA

967.300

ANKORA D.O.O.

ZATON

28

DUBROVNIK

15.494.200

GEMINI NJAM D.O.O.

CAVTAT

961.100

ZLINJE D.O.O.

BLATO

28

RAVLIĆ D.O.O.

KUČIŠTE

15.171.600

IN TREND D.O.O.

DUBROVNIK

955.900

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O.

ČILIPI

28

PRESTIGE TRADE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

15.011.000

IVANKA RRIF D.O.O.

DUBROVNIK

955.900

DOKO GRAĐENJE D.O.O.

METKOVIĆ

27

VRTLAR D.O.O.

DUBROVNIK

14.990.000

ASTRA-DUBRAVKA D.D.

DUBROVNIK

951.200

INDIJAN - PELJEŠAC D.O.O.

POTOMJE

27

KORČULA HILL D.O.O.

KORČULA

14.887.900

KLAKAR D.O.O.

HODILJE

949.600

BLATO

27

VLADO COMMERCE D.O.O.

KORČULA

14.752.400

KONT D.O.O.

ČIBAČA

946.300

KORČULA

26

BORZA GRUPA D.O.O.

DUBROVNIK

14.359.300

ANTUNOVIĆ VIGANJ D.O.O.

VIGANJ

940.700

EKO D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "MILLENIUM"VL. IVONA KAPOR,KORČULA POGAČA BABIN KUK D.O.O.

DUBROVNIK

26

ALFA - 2 D.O.O.

DUBROVNIK

14.067.100

PRIMORAC DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

925.200

HOTELI KOLOČEP D.D.

KOLOČEP

26

LEDA D.O.O.

KORČULA

13.378.800

921.000

EXCHANGE CORPORATION D.O.O.

ČILIPI

25

BRENUM D.O.O.

MAKOŠE

13.197.900

920.900

LUKA PLOČE GRADNJA D.O.O.

PLOČE

13.191.500

KORČULA KORKYRA SHIPPING D.O.O. IVICA BUŠIĆ, OZVUČENJE,RASVJETA,MONT DUBROVNIK AŽA,PRODAJA "FIFI SOUND", DUBROVNIK, BLATO RADEŽ D.D.

TEXO GRADNJA D.O.O. GRGUR GRGUREVIĆ, VODOINSTALATERSKOTRGOVAČKA RADNJA "GRGA" DUBA MANDARINKO D.O.O. DUBROVNIK SATI D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA LJEKARNA BLATO

KUPARI

13.189.400

SAGENA D.O.O.

DUBROVNIK

910.100

DUBROVNIK ARAGOSA D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "AFRIKA", VL. LUKŠA DUBROVNIK FRANKOVIĆ, DUBROVNIK METKOVIĆ RASPON GRADNJA J.D.O.O.

DUBA KONAVOSKA

12.723.000

ALFA - 2 D.O.O.

DUBROVNIK

905.600

ITI COMPUTERS D.O.O.

DUBROVNIK

25

OPUZEN

12.716.600

GRADINA D.O.O.

KORČULA

897.800

FARAON D.O.O.

TRPANJ

25

DUBROVNIK

12.638.800

896.700

24

DUBROVNIK

883.600

METKOVIĆ

24

HOTEL OSMINE D.O.O.

SLANO

12.476.900

ZVEKOVICA

869.000

TEHNOGRADNJA D.O.O. PROIZVODNJA SADNICA, TRGOVINA, POSLOVANJE NEKRETNINAMA, USLEGE LJEKARNA DRAŽENOVIĆ

ČAJKOVICA

12.496.300

SANUS VICTUS D.O.O. DUBROVNIK SUN D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA LUCIANO D.O.O.

DUBROVNIK

BLATO

METKOVIĆ

24

VIAM D.O.O.

DUBROVNIK

12.442.500

RAGUSA TRADE NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

866.200

APSIDA INŽENJERING D.O.O.

DUBROVNIK

24

PZ PUTNIKOVIĆ

PUTNIKOVIĆ

12.400.400

ORA LABORA D.O.O.

DUBROVNIK

862.200

PLOČE

23

DOM IZGRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

12.327.600

ANKORA D.O.O.

ZATON

856.900

CAVTAT REZIDENCIJE CAVTAT D.O.O. "MILINA - OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU MESA I TRGOVINU", VL. ŽELJAN SMOKVICA DUBROVNIK RATHMANN D.O.O.

12.318.400

ZVONO D.O.O.

DUBROVNIK

834.400

LUKA PLOČE-TRGOVINA D.O.O. BOŽO PULIĆ, MESNICE "T-BONE STEAK", DUBROVNIK, OBALA S. RADIĆA 26 A PRAONICA PLAT D.O.O.

12.301.500

JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA

DUBROVNIK

831.600

12.289.800

KUĆA EDO D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

LJEKARNA ČELINA

DUBROVNIK

12.205.000

ANKORA D.O.O.

ZATON

12.183.700

PZ POŠIP

ČARA

12.051.900

DUBROVNIK ALAVIJA NEKRETNINE D.O.O. SPINAKER, OBRT ZA PRANJE TEKSTILA, DUBROVNIK VL. MAROJICA JEIĆ, DUBROVNIK, ANDRIJE STON OSTREA D.O.O.

ZLINJE D.O.O.

BLATO

12.039.300

TEHNOGRADNJA D.O.O.

ČAJKOVICA

DUBROVNIK ŠPEDICIJA D.O.O.

DUBROVNIK

11.998.900

MOZAIK D.O.O.

KISIK D.O.O.

STANKOVIĆ

11.884.400

LAUS CC D.O.O.

DUBROVNIK

11.656.300

KONT D.O.O.

ČIBAČA

11.588.000

KTD BILAN D.O.O.

OREBIĆ

11.496.600

AMADEUS II D.O.O.

OPUZEN

11.404.500

INTEGRATOR D.O.O. NIKOLINA ČAGALJ, PROIZVODNJA SUVENIRA I TRGOVINA NA VELIKO I MALO FASHION STREET D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA FORUM DUBROVNIK D.O.O.

G & V LINE D.O.O.

DUBROVNIK

11.363.100

FILIP D.O.O.

OMEGA-AUTO D.O.O.

ČILIPI

11.302.900

ELLABO - I.N.D. D.O.O.

DUBROVNIK

11.280.200

PZ DINGAČ

POTOMJE

11.225.200

PRODEX D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "MILLENIUM"VL. IVONA KAPOR,KORČULA LUKA PLOČE-TRGOVINA D.O.O.

GRUPA NIDA D.O.O.

METKOVIĆ

11.193.600

DŽAMONJA D.O.O.

KONSTRUKTOR-HOTINA D.O.O.

BLATO

11.105.100

MANDARINKO D.O.O.

911.000

25 25 25

DUBROVNIK

23

PLAT

23

DUBROVAČKI PODRUMI D.D.

GRUDA

23

826.900

GRADSKA KAVANA D.O.O.

DUBROVNIK

23

824.500

DELTA-INŽENJERING D.O.O.

METKOVIĆ

23

806.200

CON-TEH D.O.O.

DUBROVNIK

23

805.000

ANTUNOVIĆ VIGANJ D.O.O.

VIGANJ

22

804.500

POLIKLINIKA MARIN MED

DUBROVNIK

22

DUBROVNIK

792.200

22

791.700

METKOVIĆ

22

CAVTAT

776.800

VIBM DUBROVNIK D.O.O. AUTO ŠKOLA, TURISTIČKA AGENCIJA, PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE, FRIGO BONSAI D.O.O.

ZVEKOVICA

DUBROVNIK

METKOVIĆ

22

DUBROVNIK

766.800

TIFON LABIRINT D.O.O.

DUBROVNIK

22

METKOVIĆ

760.300

VODOVOD D.O.O.

BLATO

22

DUBROVNIK

759.000

DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O.

DUBROVNIK

22

METKOVIĆ

745.500

LOVOR D.D.

LUMBARDA

22

DUBROVNIK

725.400

FORUM RAGUSEA D.O.O.

DUBROVNIK

21

KORČULA

717.800

BORZA GRUPA D.O.O.

DUBROVNIK

21

PLOČE

715.100

BOROVAC D.O.O.

METKOVIĆ

21

MOKOŠICA

710.800

MILETIĆ D.O.O.

GABRILI

21

OPUZEN

702.900

KOMUNALNE DJELATNOSTI D.O.O.

VELA LUKA

21


67

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

ČEMPRESATA D.O.O.

KOMOLAC

LAPAD GRADITELJ D.O.O. EXCHANGE CORPORATION D.O.O. PEMO CENTAR D.O.O.

DUBROVNIK

10.694.100

KOMARDA D.O.O.

ČIBAČA

GRAĐEVINAR-QUÉLIN D.D. PETRA MARINA D.O.O., POMORSKA AGENCIJA SIGNALIZACIJA DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

naziv tvrtke

mjesto

11.056.700

JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA VIĐEN

DUBROVNIK

DUBROVNIK

10.923.700

JAVNI BILJEŽNIK LUCE BRONZAN

ČILIPI

10.879.200

10.554.500

PERFECTUM D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "TRUBADUR", VL. FRANICA BREŠKOVIĆ, DUBROVNIK, TEHNO ELEKTRONIK D.O.O.

10.521.900

PLOČE

10.464.100

ČAJKOVICA

10.402.600

TRICIKL D.O.O. PALAMETA,OBRT ZA PRIJEVOZ,VLASNIK IVICA PALAMETA METKOVIĆ,ULICA TEHNOGRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

LUKA PLOČE-TRGOVINA D.O.O.

PLOČE

10.174.400

MATIĆ COMERCCE II D.O.O.

METKOVIĆ

TRANS INTEGRAL D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

691.800

NIKOLAC D.O.O.

ŠARIĆ STRUGA

DUBROVNIK

691.700

VIZIR D.O.O.

PLOČE

21

DUBROVNIK

689.900

RATHMANN D.O.O.

DUBROVNIK

20

DUBROVNIK

679.400

PRESTIGE TRADE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

20

DUBROVNIK

676.600

METKOVIĆ

20

IPSUM D.O.O.

DUBROVNIK

675.300

DUBROVNIK

20

DUBROVNIK

667.300

BLATO

20

DUBROVNIK

666.300

METKOVIĆ

20

10.384.600

DUBROVAČKI PELJAR D.O.O. HAZIZ SUFAJ, PEKARNICA "KLAS", DUBROVNIK, P. ČINGRIJE 10 CAPELLA D.O.O.

FILIP D.O.O. RAGUSA 2, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT, IVAN RUDENJAK I LUCIJA "GRAĐEVINSKI OBRTNIK ANTE PETKOVIĆ", BLATO, 38. ULICA BR. 2 METKOVIĆ RAZVOJ D.O.O.

DUBROVNIK

666.000

TEHNODELTA D.O.O.

METKOVIĆ

10.309.800

DUAL CONCEPT D.O.O.

KUPARI

664.400

ČAJKOVICA

10.243.000

DUBROVNIK

661.300

CAVTAT

658.600

10.172.800

CONCORDIA D.O.O. ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT "DALMACIJA", CAVTAT,TRUMBIĆEV PUT 9 DVORI LAPAD D.O.O.

PUTNIKOVIĆ PZ PUTNIKOVIĆ TRGOVINA NA MALO, CESTOVNI PRIJEVOZ METKOVIĆ ROBE, TRGOVINA NA VELIKO MINI MARKET, LASTOVO KOMUNALAC D.O.O.

DUBROVNIK

651.100

AUTO AGENT D.O.O.

METKOVIĆ

PLOČE

10.074.600

UTD RAGUSA D.D.

DUBROVNIK

647.300

AMAI D.O.O.

DUBROVNIK

19

IZVOR PLOČE, JAVNA USTANOVA

PLOČE

10.063.900

MONDO-TRADE D.O.O.

MOKOŠICA

645.700

KONT D.O.O.

ČIBAČA

19

KONO D.O.O.

DUBROVNIK

10.038.800

HABITUS AGRO D.O.O.

METKOVIĆ

634.700

NOVA MOKOŠICA

19

KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.O.

PLOČE

9.930.400

DUBROVNIK

633.800

DUBROVNIK

19

DUBROVNIK

632.500

DUBROVNIK

19

DUBROVNIK

632.400

KUĆA EDO D.O.O. HAZIZ SUFAJ, PEKARNICA "KLAS", DUBROVNIK, P. ČINGRIJE 10 DUBROVAČKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO D.O.O. N.O.5 RENT-A-CAR, D.O.O.

DUBROVNIK

19

METKOVIĆ

629.100

GRUPA NIDA D.O.O.

METKOVIĆ

19

METKOVIĆ

623.800

G & V LINE D.O.O.

DUBROVNIK

19 19

OPUZEN

21

20 20 20 20 19

OREBIĆ CREO D.O.O. KOPUN, UGOSTITELJSKI OBRT, VL.TONĆI DUBROVNIK BITANGA, DUBROVNIK, POLJANA RUĐERA TRSTENO PLATANUS D.O.O.

9.830.800

FLIVS D.O.O.

DUBROVNIK

9.756.100

LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE D.O.O.

PLOČE

9.651.100

POLIKLINIKA MARIN MED KOPUN, UGOSTITELJSKI OBRT, VL.TONĆI BITANGA, DUBROVNIK, POLJANA RUĐERA RAGUSA 2, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT, IVAN RUDENJAK I LUCIJA OPTIMA NOVA D.O.O. PROIZVODNJA SADNICA, TRGOVINA, POSLOVANJE NEKRETNINAMA, USLEGE DUBA DOM D.O.O.

DOLI

621.400

DUBROVNIKŠTIT D.O.O.

MLINI

JUŽNA GRUPA D.O.O.

MOKOŠICA

9.499.600

KULA KLEK D.O.O.

KLEK

617.400

MARINKOLOR D.O.O.

DUBROVNIK

19

DOMINANT D.O.O.

METKOVIĆ

9.376.700

DOMINO NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

615.300

PLAVA KAVA D.O.O.

MOKOŠICA

19

LOKRUM D.O.O.

DUBROVNIK

9.315.300

PERAK PROTEKTOR D.O.O.

DUBRAVKA

ZANETTI D.O.O.

DUBROVNIK

9.300.600

POGAČA BABIN KUK D.O.O.

9.925.700 9.904.200

611.700

ŽUPA DUBROVAČKA D.O.O.

SREBRENO

19

606.900

HOTEL GRUŽ D.D.

DUBROVNIK

19

605.500

ABC INFORMATIC D.O.O.

DUBROVNIK

19

602.700

TRAG D.O.O.

DUBROVNIK

18

ORA LABORA D.O.O. MIRAGE, OBRT ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ, VL.ANTE BRNADA,PRIJEVOR, DONJI MATUŠKO - VINA D.O.O.

DUBROVNIK

18

PRIJEVOR

18

POTOMJE

18

DUBROVNIK

9.197.900

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O. ČILIPI "ČERIN" OBRT ZA GRADITELJSTVO, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. MARKO BLATO DUBROVNIK JELA PLUS D.O.O.

9.195.100

KORČULA NAZIFOVSKI D.O.O. "GRAĐEVINSKI OBRTNIK ANTE PETKOVIĆ", BLATO BLATO, 38. ULICA BR. 2 RABA E. D. K. D.O.O.

9.177.500

FORUM RAGUSEA D.O.O.

DUBROVNIK

601.500

9.165.700

LJEKARNA DRAŽENOVIĆ

METKOVIĆ

597.100

TUP D.D.

DUBROVNIK

9.115.900

ALFA TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

9.106.700

589.200

NAVE D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA

DUBROVNIK

9.026.800

ELITE TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. DUBROVNIK "BLITZ", OBRT ZA KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, VL. TAMARA BANIČEVIĆ, ORAŠAC, ORAŠAC DUBROVNIK JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ

LINEA D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SRŠEN D.O.O. TIFON LABIRINT D.O.O.

DUBROVNIK

8.988.100

ELLABO - I.N.D. D.O.O.

DUBROVNIK

576.100

LOZICA GRADNJA MARIĆ D.O.O. GRGUR GRGUREVIĆ, VODOINSTALATERSKO- DUBA KONAVOSKA TRGOVAČKA RADNJA "GRGA" DUBA LUMBARDA LINA D.O.O.

PLOČE

8.966.500

566.800

SAVINOVIĆ D.O.O.

CAVTAT

18

8.930.000

DUBROVNIK

562.100

PLATANUS D.O.O.

TRSTENO

17

TRANSPORT I LOGISTIKA D.O.O.

POPOVIĆI

8.919.800

PARTNER TRAVEL D.O.O. BOŽO PULIĆ, MESNICE "T-BONE STEAK", DUBROVNIK, OBALA S. RADIĆA 26 A HOTEL PETKA D.O.O.

DUBROVNIK

DUBROVNIK

DUBROVNIK

554.700

VLAHINIĆ D.O.O.

MLINI

17

KLAKAR D.O.O.

HODILJE

8.872.700

TRSTENO

551.100

RESPEKT D.O.O.

METKOVIĆ

17

NIŽIĆ ŠPORT D.O.O.

METKOVIĆ

8.837.800

DUBROVNIK

551.100

AUTOHERC D.O.O.

METKOVIĆ

17

KUĆA EDO D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

8.809.500

PLATANUS D.O.O. LADY PI-PI, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT, DINKO MILJKOVIĆ, I MAJA ARCUS INGENIUM D.O.O.

DUBROVNIK

544.700

KORČULA

17

GRADSKA KAVANA D.O.O.

DUBROVNIK

8.793.200

ĐARDIN D.O.O.

GRUDA

540.400

DUBROVNIK

17

VODOPIJA D.O.O.

MOKOŠICA

8.614.000

KOFIDENCA D.O.O.

DUBROVNIK

532.600

VLADO COMMERCE D.O.O. MARE, PEKARSKI OBRT, VL. ŽELJKO PRALAS, DUBROVNIK, I. G. KOVAČIĆA 1 DOMINO D.O.O.

DUBROVNIK

17

ŽUPKA D.O.O.

DUBROVNIK

8.562.900

529.500

CERJE D.O.O.

MLINI

17

PARTNER TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

8.498.300

VIGANJ COMMERCE D.O.O.

VIGANJ

8.481.400

ROŽAT CROCUM D.O.O. AMBASSADOR TRAVEL D.O.O. TURISTIČKA DUBROVNIK AGENCIJA DUBROVNIK KASTEL D.O.O.

SIRIUS D.O.O.

DUBROVNIK

8.372.000

E. D. K. D.O.O.

RABA

8.299.400

TERRA NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

8.249.800

METKOVIĆ D.O.O.

METKOVIĆ

8.240.400

PERAK AUTO D.O.O.

DUBROVNIK

8.237.200

PIZZA SHOP D.O.O. BOŽO PULIĆ, MESNICE "T-BONE STEAK", DUBROVNIK, OBALA S. RADIĆA 26 A GRAWE NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

8.212.200

DUBROVNIK

8.113.300

DUBROVNIK

8.025.200

582.200

18 18 18

528.000

PZ DINGAČ

POTOMJE

17

520.200

NIŽIĆ ŠPORT D.O.O.

METKOVIĆ

17

520.200

516.500

DUBROVNIK PERVANOVO D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "PENATUR", VL. ŽELJKO OBRVAN, DUBROVNIK, LUČARICA 2 DUBROVNIK DUBROVNIK VIAM D.O.O.

16

DUBROVNIK

513.700

SIGNALIZACIJA DUBROVNIK D.O.O.

ČAJKOVICA

16

CAVTAT

513.500

ATTS D.O.O.

MOKOŠICA

16

DUBROVNIK

512.400

DUBROVNIK LJEKARNA ČEBULC ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT "DAL- CAVTAT MACIJA", CAVTAT,TRUMBIĆEV PUT 9 KOPUN, UGOSTITELJSKI OBRT, VL.TONĆI DUBROVNIK BITANGA, DUBROVNIK, POLJANA RUĐERA

KORČULA GEM-MEDITERAN ADRIATICA D.O.O. "NAUTIČKI SERVIS DUBROVNIK-KOMOLAC", KOMOLAC KOMOLAC, VL. IVO BAČIĆ I PERIŠA BRKOVIĆ DUBROVNIK PIZZA SHOP D.O.O. ABAKON D.O.O. JASMINKA MIŠKOVIĆ, MR. PHAM. LJEKARNA CAVTAT UGOSTITELJSKI OBRT "LANTERNA", VL. JELA KOSTRENČIĆ, DUBROVNIK, NIKOLE CERATONIA D.O.O. DUBROVAČKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO D.O.O.

592.700

517.800

LOVIŠTE

512.300

DUBROVNIK

512.000

17 17

16 16 16


ŽUPANIJE

68 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

8.017.900

PRAONICA PLAT D.O.O.

PLAT

BABINO POLJE

8.015.400

VLAHINIĆ D.O.O.

MLINI

505.700

DUBROVNIK

8.000.300

DOM IZGRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

503.400

MONDO-TRADE D.O.O.

MOKOŠICA

7.954.300

PLOČE PILOT D.O.O.

PLOČE

501.700

UGOSTITELJSKI OBRT "MADISON", VL. NIKOLA PRKAČIN, ZATON,ŠTIKOVICA 24 A DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. AQUAMARINE - OBRT ZA PRANJE RUBLJA, VL. JOŠKO ĐELDUM, OREBIĆ, FRENDY D.O.O.

ZVONO D.O.O.

DUBROVNIK

7.805.100

BRENUM D.O.O.

MAKOŠE

500.800

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O. ČILIPI

AMAI D.O.O.

DUBROVNIK

7.732.300

OZIRIS D.O.O.

MOČIĆI

499.400

KOLOR PROJEKT D.O.O.

METKOVIĆ

16

OSTREA D.O.O.

STON

7.612.100

PEKARA RUSICA D.O.O.

DUBROVNIK

499.000

FELICITA D.O.O.

ZAKLOPATICA

16

ORION-DUBROVNIK D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "MILLENIUM"VL. IVONA KAPOR,KORČULA DUNEA D.O.O.

CAVTAT

7.579.900

AMATHUS TRAVEL D.O.O.

DUBROVNIK

494.500

PRINCE CLUB D.O.O.

DUBROVNIK

16

KORČULA

7.576.800

BLATO

493.400

BONINOVO D.O.O.

DUBROVNIK

16

DUBROVNIK

7.551.500

DUBROVNIK

491.200

STERMASI D.O.O.

SAPLUNARA

16

SUVENIR DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

7.547.800

LJEKARNA BLATO SVJETLANA MJEHOVIĆ-ANTUNICA, MR. PHAM - LJEKARNA DOMUS CHRISTI ENTER - DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

486.700

NUOVA LIČILAC GORICA D.O.O.

DUBROVNIK

16

LJEKARNA SREBRENO

MLINI

KOMOLAC

16

PLOČE

15

DUBROVNIK

15

FARAON D.O.O.

TRPANJ

KOMUNALNO MLJET D.O.O. TEHNO ELEKTRONIK D.O.O.

509.200

ZATON

16

DUBROVNIK

16

STANKOVIĆ

16

KOMOLAC

16 16

7.541.000

EXTRA D.O.O.

CAVTAT

482.300

VIGANJ ANTUNOVIĆ VIGANJ D.O.O. A B KERAMIKA, TRGOVAČKI OBRT, VL. ANTE BAUTOVIĆ, DUBROVNIK, VATROSLAVA DUBROVNIK KORČULA KTD HOBER D.O.O.

7.531.600

TILIA D.O.O.

PLOČE

482.100

7.530.200

AUTO-DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

481.500

PALATA D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SRŠEN D.O.O. ZANETTI D.O.O.

7.486.200

ZICER 5 D.O.O.

DUBROVNIK

475.900

EXTRA D.O.O.

CAVTAT

15

ADRIATIC EXPLORE D.O.O.

DUBROVNIK

7.422.500

DUBAC D.O.O.

DUBROVNIK

468.700

PRIDVORJE

15

VODOVOD D.O.O.

BLATO

7.420.100

GUST D.O.O.

DUBROVNIK

462.100

LOPUD

15

AUTO KUĆA ANTUNOVIĆ D.O.O.

DUBROVNIK

7.334.400

MEDIUS D.O.O.

DUBROVNIK

458.800

LOVORNO D.O.O. OBALA, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. IVO FRKA, LOPUD, OBALA I. KULJEVANA 18 KORKYRA D.O.O.

DUBROVNIK

15

CON-TEH D.O.O.

DUBROVNIK

7.334.000

LAGER D.O.O.

DUBROVNIK

452.700

ČISTOĆA OPUZEN D.O.O.

OPUZEN

15

REFLECTA D.O.O.

KORČULA

7.301.800

RATHANEA D.O.O.

DUBROVNIK

444.600

ADRIANA NIKO MILJAS I SINOVI D.O.O.

ZVEKOVICA

15

LIBERTAS INŽENJERING D.O.O.

OŠLJE

7.298.200

ARGOSY SERVIS D.O.O.

DUBROVNIK

440.300

PSP DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

15

TONIKOM D.O.O.

DUBROVNIK

7.170.500

MED SAN D.O.O.

DUBROVNIK

433.700

15

DUBROVNIK

7.160.200

PODGRADINA

15

N.O.5 RENT-A-CAR, D.O.O.

DUBROVNIK

7.159.500

430.100

DUBROVNIK

15

HABITUS AGRO D.O.O. MIHO GRKEŠ, TRGOVINA "MOKOŠICA", MOKOŠICA, MASLINATA 1 ELEKTRO-TEAM D.O.O.

METKOVIĆ

7.141.000

DONJE OBULJENO GRADNJA PLUS D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "AFRIKA", VL. LUKŠA DUBROVNIK FRANKOVIĆ, DUBROVNIK DUBROVNIK DUHAN D.O.O.

ALUTERM D.O.O. PEKARSKI OBRT PEKARNA ŠALINA, VL. ZDENKO ŠALINA, PODGRADINA DOMOUPRAVA DUBROVNIK D.O.O.

STANKOVIĆ

S-ECO D.O.O.

429.600

KOMUNALAC D.O.O.

VELA LUKA

15

MOKOŠICA

7.138.600

425.000

AQUA MARTIN D.O.O.

DUBROVNIK

15

DUBROVNIK

7.115.500

PRIJEVOR

424.800

KOMUNALNO MLJET D.O.O.

BABINO POLJE

15

MINERVA D.O.O.

DUBROVNIK

7.088.300

KORČULA

420.800

KAZBEK D.O.O.

DUBROVNIK

15

LUKA ŠPED D.O.O.

PLOČE

7.057.100

SMOKVICA

416.300

14

METKOVIĆ

7.050.300

METKOVIĆ

414.600

ORAŠAC

14

METKOVIĆ

7.041.000

BIJELI TURIZAM J.D.O.O.

VELA LUKA

410.600

SMOKVICA

14

ORAŠAC

7.040.700

AVANGARDNI SERVIS D.O.O.

DUBROVNIK

410.400

PLOČE

7.040.000

LUKA ŠPED D.O.O.

PLOČE

406.200

ITI COMPUTERS D.O.O.

DUBROVNIK

7.033.600

AMBASADA STUDIO D.O.O.

DUBROVNIK

403.400

OMEGA-AUTO D.O.O. "BLITZ", OBRT ZA KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, VL. TAMARA BANIČEVIĆ, ORAŠAC, "MILINA - OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU MESA I TRGOVINU", VL. ŽELJAN LJEKARNA KORČULA OPTIKA VAN GOGH, OBRT ZA OPTIČARSKE DJELATNOSTI, VL. GORAN RAJIĆ, USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB GLAVIĆ

ČILIPI

ČISTOĆA METKOVIĆ D.O.O. TRGOVINA NA MALO, CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE, TRGOVINA NA VELIKO MINI MARKET, "BLITZ", OBRT ZA KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, VL. TAMARA BANIČEVIĆ, ORAŠAC, LJEKARNA KOSTANIĆ, POLJAK I MILJKOVIĆ

VIRIBUS UNITIS D.O.O. MIRAGE, OBRT ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ, VL.ANTE BRNADA,PRIJEVOR, DONJI REFLECTA D.O.O. "MILINA - OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU MESA I TRGOVINU", VL. ŽELJAN RESPEKT D.O.O.

DUBROVNIK

14

MATUŠKO - VINA D.O.O. MIRAGE, OBRT ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ, VL.ANTE BRNADA,PRIJEVOR, DONJI PHOBS D.O.O.

POTOMJE

7.021.800

MAJOR D.O.O.

CAVTAT

391.500

APPLICON TOURS D.O.O.

DUBROVNIK

14

PRIJEVOR

7.010.500

BELLUS D.O.O.

DUBROVNIK

390.700

ATABULUS D.O.O.

DUBROVNIK

14

DUBROVNIK

6.995.300

ODVJETNIČKI URED ANTUN KISIĆ

DUBROVNIK

389.400

LUMISS D.O.O.

DUBROVNIK

14

DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O.

DUBROVNIK

6.975.900

M.A.C.K. D.O.O.

DUBROVNIK

386.900

KISIK D.O.O.

STANKOVIĆ

14

METKOVIĆ POLJOTEHNA D.O.O. NIKOLINA ČAGALJ, PROIZVODNJA SUVENIRA I TRGOVINA NA VELIKO I MALO CAVTAT SREBRENO DUBROVNIK IN D.O.O.

6.937.200

METKOVIĆ AUTOHERC D.O.O. HOTEL BEBIĆ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO PLOČE I TRGOVINU, VL. DALIBOR BEBIĆ PLOČE, DUBROVNIK ARTING D.O.O.

384.700

DUBROVNIK HERMES D.O.O.

DUBROVNIK

14

6.875.600

384.600

DUNEA D.O.O.

DUBROVNIK

14

383.800

IMOTICA

14

DUBROVNIK

383.000

STANKOVIĆ

14

DUBROVNIK

381.900

KOMOLAC

14

DUBROVNIK

380.900

ĐURO MIŠKOVIĆ I SINOVI D.O.O. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO,RIBARSTVO I IZNAJMLJIVANJE RONIAČKE OPREME UGOSTITELJSKI OBRT "NAVA", VL. ŽIVKO ŠANDIĆ, KOMOLAC, ACI MARINA GRAFIKA D.O.O.

DUBROVNIK

14

6.862.300

DUBROVNIK

431.800

KORČULA

14

METKOVIĆ

14

DOMINIK 91 D.O.O.

METKOVIĆ

6.774.100

INDIJAN - PELJEŠAC D.O.O.

POTOMJE

6.771.700

RASPON GRADNJA J.D.O.O.

METKOVIĆ

6.764.900

NAUTILUS INŽENJERING TIM D.O.O. "BUŠKO", UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ANTON BUŠKO, DUBROVNIK,KNEZA ALFA TRAVEL D.O.O.

DUBROVAČKI PODRUMI D.D.

GRUDA

6.714.400

NI&KO D.O.O.

MOKOŠICA

377.600

LOTOS D.O.O.

DUBROVNIK

14

PRIMA D.O.O. AUTOSERVIS DUBROVAČKI AUTOMOBILI D.O.O. ZORE TRGOVINA D.O.O. JASMINKA MIŠKOVIĆ, MR. PHAM. LJEKARNA CAVTAT DUHAN D.O.O.

DUBROVNIK

6.713.400

TERRA D.O.O.

DUBROVNIK

368.600

RENESANSA D.O.O.

DUBROVNIK

14

MOKOŠICA

6.707.400

TATJANA J.D.O.O.

DUBROVNIK

367.200

14

6.697.200

DUBROVNIK USLUGE D.O.O.

DUBROVNIK

367.100

DUBROVNIK

14

CAVTAT

6.684.000

STON

366.800

DUBROVNIK

14

DUBROVNIK

6.629.900

DUBROVNIK

366.600

EXCELSA NEKRETNINE D.D.

DUBROVNIK

13

DUAL CONCEPT D.O.O.

KUPARI

6.616.800

BAROVIĆ TRADE D.O.O. 360 INCENTIVES & MORE D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA OMBLAMAR D.O.O.

AKVAMONT D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ANE ŠVARC MARTIĆ D.O.O.

STON

DUBROVNIK

DUBROVNIK

364.900

DUBROVNIK

13

GLOBAL NAUTIKA D.O.O.

DUBROVNIK

6.604.000

ALFAPLAN D.O.O.

DUBROVNIK

361.600

DUBROVNIK

13

EURO TRADE DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

6.524.800

CICRINA D.O.O.

LOPUD

357.500

PHOBS D.O.O. KAMENICE, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. MARO BORE, DUBROVNIK,GUNDULIĆEVA GLOBTOUR D.O.O.

DUBROVNIK

13


69

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

DUBROVNIK

13

354.000

DUBROVNIK SUN D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA MONDO-TRADE D.O.O.

MOKOŠICA

13

351.300

MEDIUS D.O.O.

DUBROVNIK

13

KORČULA

348.100

DUHAN D.O.O.

DUBROVNIK

13

ARISTON GT D.O.O.

CAVTAT

345.600

NI&KO D.O.O.

MOKOŠICA

13

6.293.200

CANOSA INŽENJERING D.O.O.

TRSTENO

341.100

DUBROVNIK

6.260.600

340.900

6.259.000

DUBROVNIK

340.000

BUGOVINA D.O.O.

KOMAJI

6.231.600

KUČIŠTE

336.300

MAGROS D.O.O.

DUBROVNIK

13

POSKOK D.O.O.

PLOČE

6.229.100

VLADO COMMERCE D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "LEVANAT", VL. MARIJA SUTIĆ, DUBROVNIK, NIKA I MEDA UGOSTITELJSKI OBRT RESTORAN "VRGORAC" VL.TIHOMIR I MATKO LJEKARNA KOSTANIĆ, POLJAK I MILJKOVIĆ

KORČULA

METKOVIĆ

METKOVIĆ MATIĆ COMERCCE II D.O.O. "ELEKTROCROATIA", ZAJEDNIČKI ELEK- PRIJEVOR TROINSTALATERSKI, VODOINSTALATERSKI DUBROVNIK MSC KRSTARENJA D.O.O.

PLOČE

334.100

RADIĆ & CO D.O.O.

DUBRAVICA

13

MADIRAZZA D.O.O.

POTOMJE

6.226.000

DUBROVNIK

333.700

LOVRIĆ - GRADITELJSTVO D.O.O.

DUBROVNIK

13

PRINCE CLUB D.O.O.

DUBROVNIK

6.225.400

ZATON

325.000

LIBERTAS INŽENJERING D.O.O.

OŠLJE

13

NONOS DYO D.O.O.

STON

6.214.400

PETRAČA

324.800

TRSILO D.O.O.

BRAŠINA

13

BAGATELA D.O.O.

METKOVIĆ

6.194.900

METKOVIĆ

324.700

PARTNER GRUPA D.O.O.

METKOVIĆ

13

AGRO NERETVA D.O.O.

OPUZEN

6.121.800

METKOVIĆ

320.200

PERAK AUTO D.O.O.

DUBROVNIK

13

VELA LUKA D.D. ĐURAŠ, VULKANIZERSKI OBRT, VL. IVANKA ĐURAŠ, DUBROVNIK, ANDRIJE BAMBOLA MD D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO "SRŠEN", PLOČE SVJETLANA MJEHOVIĆ-ANTUNICA, MR. PHAM - LJEKARNA DOMUS CHRISTI DELTA-INŽENJERING D.O.O. AUDIO TOUR, OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE AUDIO I VIDEO OPREME, VL. ZORAN JELIĆ, VAN GOGH D.O.O.

VELA LUKA

6.119.600

WELLNESS DALMACIJA D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "MADISON", VL. NIKOLA PRKAČIN, ZATON,ŠTIKOVICA 24 A ZADRUGA CVIJET ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM GRUPA NIDA D.O.O. PALAMETA,OBRT ZA PRIJEVOZ,VLASNIK IVICA PALAMETA METKOVIĆ,ULICA MATUŠKO - VINA D.O.O.

POTOMJE

319.900

LOKANDA D.O.O.

DUBROVNIK

13

DUBROVNIK

6.058.400

RAGUSA TELEKOM D.O.O.

DUBROVNIK

318.600

DUBROVNIK

6.040.500

MASSIMO D.O.O.

DUBROVNIK

318.500

PLOČE

6.027.000

KONO D.O.O.

DUBROVNIK

317.000

GORNJE OBULJENO PANTER EUROPA D.O.O. JOZO GLAVINIĆ, PROIZVODNJA I TRGOVINA DUBROVNIK "GLAVINIĆ", DUBROVNIK, OBALA PAPE METKOVIĆ ZIMSKI SAN D.O.O.

DUBROVNIK

6.019.400

316.900

OCINJE-MARKET D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

13

5.993.500

RUDAN & CO D.O.O. TRANSPORTI ĐURAŠ, OBRT ZA OSTALI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, VL. NIKŠA IDEA EXCLUSIVE D.O.O. DANKO STIJAČIĆ, TRGOVINA "BUŽA", DUBROVNIK, CRIJEVIĆEVA 9 DUBROVAČKI TRANSPORTNI SUSTAV D.O.O.

LOVIŠTE

METKOVIĆ

DUBROVNIK

316.700

OTP DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

12

NOVA MOKOŠICA

313.800 313.700

ČIBAČA

312.100

KORČULA KORKYRA SHIPPING D.O.O. SPINAKER, OBRT ZA PRANJE TEKSTILA, DUBROVNIK VL. MAROJICA JEIĆ, DUBROVNIK, ANDRIJE STON BAROVIĆ TRADE D.O.O.

12

DUBROVNIK

KARIKA D.O.O.

MOKOŠICA

6.463.500

N.O.5 RENT-A-CAR, D.O.O.

DUBROVNIK

356.500

LJEKARNA MR. PH. MIRA TOMAS BOROVAC D.O.O.

PLOČE

6.433.000

VAN GOGH D.O.O.

DUBROVNIK

METKOVIĆ

6.408.400

WPD ENERSYS D.O.O.

DUBROVNIK

ORA LABORA D.O.O.

DUBROVNIK

6.406.200

LJEKARNA KORČULA

DINGAČ - SKARAMUČA D.O.O. KRISTIĆ, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT, NIKOLINA KRISTIĆ CVITANOVIĆ, RAGUSA 2, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT, IVAN RUDENJAK I LUCIJA GLAVINIĆ GRUPA D.O.O.

PIJAVIČINO

6.397.200

SUĐURAĐ

DUBROVNIK

5.965.400

DUBROVNIK

5.965.000

NIKOLAC D.O.O.

ŠARIĆ STRUGA

5.963.400

MOZAIK D.O.O.

DUBROVNIK

5.947.700

LOKANDA D.O.O.

DUBROVNIK

5.870.900

EXTRA D.O.O.

CAVTAT

5.791.800

POPOVIĆI TRANSPORT I LOGISTIKA D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "MAESTOSO", VL. DUBROVNIK IVAN DADIĆ, DUBROVNIK, OBALA STJEPANA DUBROVNIK ŠOLETIĆ INTERIJERI D.O.O.

FELICITA D.O.O.

ZAKLOPATICA

5.711.400

DOMINIK 91 D.O.O.

METKOVIĆ

AUTO KUĆA JERKOVIĆ D.O.O.

OPUZEN

5.694.700

LOVORNO D.O.O.

PRIDVORJE

304.800

ABC INFORMATIC D.O.O.

DUBROVNIK

5.676.700

SUVENIR DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

303.300

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O.

ČILIPI

5.666.600

G & V LINE D.O.O.

DUBROVNIK

302.000

PETRUS D.O.O. DUBROVAČKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO D.O.O. GEMINI NJAM D.O.O.

CAVTAT

5.632.600

MEDEA NEKRETNINE D.O.O.

DUBROVNIK

298.500

DUBROVNIK

5.618.300

MATIĆ COMERCCE II D.O.O.

METKOVIĆ

296.900

CAVTAT

5.616.100

KRMEK D.O.O.

ROŽAT

293.100

5.573.500

ŠABADIN D.O.O.

MARTINOVIĆI

5.572.400

KORČULA KORKYRA SHIPPING D.O.O. "VINARIJA ROSO" OBRT ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO VL. NIKOLA ROSO, KUNA PELJEŠKA METKOVIĆ ALFA THERM D.O.O. HORTING D.O.O.

DUBROVNIK

5.541.300

DUBROVNIK PERINA D.O.O. OPTIKA VAN GOGH, OBRT ZA OPTIČARSKE METKOVIĆ DJELATNOSTI, VL. GORAN RAJIĆ, NOVA MOKOŠICA STAKLO D.O.O.

MEDIUS D.O.O.

DUBROVNIK

5.518.000

MIM BOŠKOVIĆ D.O.O.

LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

5.510.200

MOA J.D.O.O.

KORKYRA D.O.O.

DUBROVNIK

5.490.300

PRIMORAC DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

FORUM RAGUSEA D.O.O.

DUBROVNIK

GLOBTOUR D.O.O.

5.554.700

13 13 13

13 13 13

12 12

311.900

KONO D.O.O.

DUBROVNIK

12

308.800

KRMEK D.O.O.

ROŽAT

12

308.200

BOST D.O.O.

DUBROVNIK

12

305.100

DUNAVE CONITOR D.O.O. HALIT MORINA, PROIZVODNJA I TRGOVINA DUBROVNIK PEKARSKIH PROIZVODA "ZLATNO ZRNO" DUBROVNIK ADRIATIC EXPLORE D.O.O.

12

DUBROVNIK

12

METKOVIĆ

12

292.000

TIN-TRADE D.O.O. PROIZVODNJA KRUHA ,TRGOVINA "KULINA" VLASNIK ROBERT BEBIĆ METKOVIĆ VELA LUKA D.D. MIHAEL, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. PERO KATUŠIĆ, CAVTAT, DR. ANTE UGOSTITELJSKI OBRT "TABASCO", VL.MARO MILETIĆ, DUBROVNIK, POLJOTEHNA D.O.O.

292.700

12 12

VELA LUKA

12

CAVTAT

12

DUBROVNIK

12

METKOVIĆ

12

291.900

ŽUPKA D.O.O.

DUBROVNIK

12

290.900

GRAĐEVINARSTVO ŽUVELA D.O.O.

VELA LUKA

12

DUBROVNIK

290.400

BUDIM-BRIJEZI D.O.O.

STON

12

DUBROVNIK

290.400

HALO NET D.O.O.

MOKOŠICA

12

PECO LAPAD D.O.O.

DUBROVNIK

290.300

KORTA KATARINA D.O.O.

OREBIĆ

12

5.465.600

BOLERO D.O.O.

MLINI

285.900

BOŽO PROMET D.O.O.

METKOVIĆ

12

5.452.900

MASKERON D.O.O.

DUBROVNIK

285.700

TERTIUS D.O.O.

ORAŠAC

12

DUBROVNIK

5.449.900

BOST D.O.O.

DUBROVNIK

285.300

PUERTORICO D.O.O.

MLINI

12

KARMEL D.O.O.

METKOVIĆ

5.434.300

ODVJETNIČKI URED DUBRAVKO ARAPOVIĆ DUBROVNIK

284.000

BRAŠINA

12

PRAONICA PLAT D.O.O.

PLAT

5.422.400

LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

282.900

DUBROVNIK

11

KOLAK TRGOVINA D.O.O.

DUBROVNIK

5.417.900

LJEKARNA MR. PH. MIRA TOMAS

PLOČE

280.500

PANTARUL D.O.O. ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT "POSAT", IVICA UDŽENIJA I MARIJO IN TREND D.O.O.

DUBROVNIK

11

POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE D.O.O.

PLOČE

5.403.700

JUŽNI VJETAR D.O.O.

DUBROVNIK

280.500

ZVONO D.O.O.

DUBROVNIK

11

PRODEX D.O.O.

DUNAVE

DUBROVNIK

5.352.300

CONITOR D.O.O.

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB GLAVIĆ DUBROVNIK

5.348.300

M.A.C.K. D.O.O.

DUBROVNIK

5.342.600

M & CO. DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

5.316.200

VITALJINA KAIROS PLUS J.D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "POKLISAR", VL. DUBROVNIK STJEPAN PERIĆ, DUBROVNIK,RIBARNICA 1 NOVA MOKOŠICA MALA KUŽINA D.O.O.

KARLO PROMET D.O.O.

METKOVIĆ

5.298.700

DUBROVNIK PARTNER D.O.O.

DUBROVNIK

280.100

ARGOSY SERVIS D.O.O.

DUBROVNIK

11

273.200

CICRINA D.O.O.

LOPUD

11

272.800

LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. MIHO VRLIĆ, REZANJE, OBLIKOVANJE I OBRADA KAMENA "VRLIĆ III", VISOČANI MIMOZA DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

11

VISOČANI

11

DUBROVNIK

11

272.800 272.500


ŽUPANIJE

70 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

DUBROVNIK PEKARA RUSICA D.O.O. JANJINKA, TRGOVAČKI OBRT, VL. LEONIDA JANJINA ŠEGOVIĆ, JANJINA DUBROVNIK CARPO D.O.O.

ukupni prihod 5.274.600

naziv tvrtke

mjesto METKOVIĆ

5.244.900

KALA-PROMET D.O.O. OBALA, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. IVO FRKA, LOPUD, OBALA I. KULJEVANA 18 TEXO MOLIOR D.O.O.

5.250.300

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

271.700

ALFA THERM D.O.O.

METKOVIĆ

11

LOPUD

270.900

HORTING D.O.O.

DUBROVNIK

11

CAVTAT

269.900

11

KING - COMMERCE D.O.O. ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT "POSAT", IVICA UDŽENIJA I MARIJO BREDA D.O.O. OPTIKA VAN GOGH, OBRT ZA OPTIČARSKE DJELATNOSTI, VL. GORAN RAJIĆ, DUBA DOM D.O.O.

CAVTAT

5.226.000

AZALEA MARITIME D.O.O.

DUBROVNIK

267.800

DUBROVNIK

5.177.700

ALIUS D.O.O.

METKOVIĆ

267.400

ZVEKOVICA CAPITALIS D.O.O. IVAN BATINA, ZEMLJANI RADOVI "MANI & DUBROVNIK CO" DUBROVNIK, OD MONTOVJERNE 11 DUBROVNIK PALAČA D.O.O.

POBREŽJE

5.164.700

PROFUNDUS SOLUTIO D.O.O.

DUBROVNIK

267.000

C-COMPANY D.O.O.

PLOČE

11

METKOVIĆ

5.152.800

264.900

11

MOKOŠICA

264.600

SUĐURAĐ

11

ZICER 5 D.O.O.

DUBROVNIK

5.120.200

DUBROVNIK

263.000

JEGER D.O.O. KRISTIĆ, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT, NIKOLINA KRISTIĆ CVITANOVIĆ, LUČICA-LUMBARDA D.O.O.

BLATO

5.123.000

LUMBARDA

11

DUBROVAČKI PELJAR D.O.O.

DUBROVNIK

5.104.900

GRAD PEH D.O.O. MIHO GRKEŠ, TRGOVINA "MOKOŠICA", MOKOŠICA, MASLINATA 1 STUDIO VETMA ARH ARHITEKTONSKI BIRO D.O.O. NJARNJAS D.O.O.

PLOČE

DOLI

DUBROVNIK

260.500

OPUZEN

11

ARGOSY SERVIS D.O.O.

DUBROVNIK

5.104.700

260.400

OREBIĆ

11

DUBROVNIK DANIČIĆ PROMET D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "MADISON", VL. NIKOLA PRKAČIN, ZATON,ŠTIKOVICA 24 A ZATON DUBROVNIK LAGER D.O.O.

5.093.700

METKOVIĆ

11

5.087.400

OPUZEN AMADEUS II D.O.O. RAFAEL ŠKRELJI , SUVENIRNICA "PERLA", CAVTAT CAVTAT, A. STARČEVIĆA 2 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB GLAVIĆ DUBROVNIK

259.500

PROCOM D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "DALMATINAC", VL. BOŽIDAR PETRIČEVIĆ, OREBIĆ, JOSIPA UGOSTITELJSKI OBRT "MB", VL. RAJKA BULUM METKOVIĆ, MATICE HRVATSKE 6 KOMARDA D.O.O.

ČIBAČA

11 11

5.083.100

SAKUPLJAČ DUBROVNIK D.O.O.

ASFALT-INŽENJERING D.O.O.

METKOVIĆ

5.073.600

CANOSA INŽENJERING D.O.O.

TRSTENO

5.052.900

LINA D.O.O.

LUMBARDA

5.047.100

SLANO MAGNUM LUCRUM D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "GVEROVIĆ-ORSAN", ZATON VL. IGOR GVEROVIĆ, ZATON, ŠTIKOVICA 42 DUBROVNIK REFINAL D.O.O.

NOVAK CONSULTO D.O.O.

DUBROVNIK

5.038.800

LOVRIJENAC 1000 D.O.O.

KUPARI

254.900

STUDIO INTERIJER D.O.O.

METKOVIĆ

5.014.900

METAL KING D.O.O.

METKOVIĆ

254.100

MIMOZA DUBROVNIK D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "DALMATINAC", VL. BOŽIDAR PETRIČEVIĆ, OREBIĆ, JOSIPA AUTO ŠKOLA, TURISTIČKA AGENCIJA, PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE, CERATONIA D.O.O.

DUBROVNIK

5.009.000

CONTO D.O.O.

METKOVIĆ

OREBIĆ

5.001.100

MARINO AGENT D.O.O.

METKOVIĆ

4.971.900

LOVIŠTE

4.946.900

ATLANTAGENT D.O.O.

DUBROVNIK

4.900.000

OPUZEN TEHNODELTA D.O.O. ZLATA ESSERT-ROKO, MR. PHAM. - LJEK- STON ARNA ZLATA ESSERT-ROKO DUBROVNIK PERVANOVO D.O.O. GIAKUA TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

4.777.100

M & T KRISTAL D.O.O.

DUBROVNIK

AMBASADA STUDIO D.O.O. NINO COMMERCE D.O.O. EKO D.O.O. KAMENICE, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. MARO BORE, DUBROVNIK,GUNDULIĆEVA VLAHINIĆ D.O.O.

11

259.100

PROTECTOR D.O.O.

DUBROVNIK

258.700

GRANIT IZGRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

11

257.700

GORNJI BRGAT

11

PRUD

11

ČIBAČA

11

METKOVIĆ

11

253.400

SANJA D.O.O. BETI USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI DUBROVAČKI TRGOVAČKI CENTAR D.O.O. PROIZVODNJA LIMARSKIH PROIZVODA ,GRAĐEVINSKI RADOVI ,PROIZVODNJA MGA NEKRETNINE D.O.O.

METKOVIĆ

11

PLOČE

251.500

VODOVOD OPUZEN D.O.O.

OPUZEN

11

LUKA PLOČE-USLUGE D.O.O.

PLOČE

250.000

LUJO KAMEN D.O.O.

VISOČANI

11

BEIDENEGL D.O.O.

METKOVIĆ

247.600

AGORA D.O.O.

DUBROVNIK

11

DUB ADRIA D.O.O.

DUBROVNIK

247.100

MANDARINKO D.O.O.

OPUZEN

10

4.872.000

M & T KRISTAL D.O.O.

DUBROVNIK

245.400

DUAL CONCEPT D.O.O.

KUPARI

10

4.816.800

KLESARSTVO-KAMENKO DVA D.O.O.

OPUZEN

244.700

DUBROVNIK

10

4.781.700

DUBROVNIK

243.900

DUBROVNIK

10

VISOČANI

243.700

4.715.400

RALLY DUBROVNIK D.O.O. MIHO VRLIĆ, REZANJE, OBLIKOVANJE I OBRADA KAMENA "VRLIĆ III", VISOČANI DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O.

DUBROVNIK

243.400

DUBROVNIK

4.701.000

GEOPROMING D.O.O.

METKOVIĆ

242.600

RATHANEA D.O.O. "BUŠKO", UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ANTON BUŠKO, DUBROVNIK,KNEZA ALFAPLAN D.O.O. PALAMETA,OBRT ZA PRIJEVOZ,VLASNIK IVICA PALAMETA METKOVIĆ,ULICA SUVENIR DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

4.689.700

BLATO

4.680.700

DUBROVNIK

4.667.500

DUBROVNIK MINČETA GALERIJA D.O.O. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ MEDICIN- KORČULA SKE CITOLOGIJE DR. PODBEVŠEK METKOVIĆ VRATA PLUS D.O.O.

238.900

MLINI

4.641.100

BORZA GRUPA D.O.O.

DUBROVNIK

238.100

4.639.500

T & V STUDIO D.O.O.

DUBROVNIK

4.598.000

DUBROVNIK CESTE D.D.

DUBROVNIK

LASTOVO KOMUNALAC D.O.O. IVAN VULETIĆ,OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA METKOVIĆ VLASNICA, JAVORKA VULETIĆ,METKOVIĆ DUBROVNIK BONINOVO D.O.O.

MLINI

260.000

11

256.800

DUBROVNIK

10

METKOVIĆ

10

DUBROVNIK

10

DUBROVNIK

10

ZATON

10

GRUDA

10

MOKOŠICA

10

237.300

PECO LAPAD D.O.O. KEOPS, ZAJEDNIČKI KAMENOREZAČKI OBRT, VL. IVAN RAGUŽ I MARIO PAPAC, PALOMA DVA J.D.O.O. AUTOSERVIS DUBROVAČKI AUTOMOBILI D.O.O. ASFALT-INŽENJERING D.O.O.

METKOVIĆ

10

236.000

ĆOSIĆ GRADNJA D.O.O.

METKOVIĆ

10 10

241.500 240.700

4.517.000

PROSPER PROJEKT D.O.O.

MOČIĆI

235.200

FORMULA L D.O.O.

DUBROVNIK

AUTOHERC D.O.O.

METKOVIĆ

4.516.700

VIBM DUBROVNIK D.O.O.

ZVEKOVICA

234.600

INK-KUZMAN D.O.O.

DUBROVNIK

10

BIPAS-SISTEM D.O.O.

METKOVIĆ

4.498.200

KORKYRA D.O.O.

DUBROVNIK

234.500

10

VODAN LUX D.O.O.

PRIJEVOR

4.475.600

M&M-DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

234.100

MIRUS D.O.O.

CAVTAT

4.434.400

MIMOZA DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

233.600

KORČULA ILIŠKOVIĆ D.O.O. MARIO, UGOSTITELJSKI OBRT VL. ANTONIJE PAPAC, DUBROVNIK, ŠETALIŠTE DUBROVNIK CAVTAT ZINO D.O.O.

ITALIAMOBILI D.O.O.

DUBROVNIK

4.401.900

KONTO MM D.O.O.

METKOVIĆ

233.100

TRGOVINE MINČETA D.O.O. "OBRT ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO PREHRANOM VEIĆ", VL. MARKO VEIĆ SAGENA D.O.O. TRGOVINA NA MALO I VELIKO, PROIZVODNJA JAJA,UZGOJ ŽITARICA "GALOV",VLASNIK MILETIĆ D.O.O.

DUBROVNIK

4.375.400

LUXUS D.O.O.

DUBROVNIK

233.000

TRPANJ

4.372.600

DIDA TRADE D.O.O.

SLANO

231.300

DUBROVNIK

4.367.200

DUBROVNIKMERKUR D.O.O.

SUĐURAĐ

230.400

BADŽULA

4.365.500

MARTIN KONPAN D.O.O.

DUBROVNIK

GABRILI

4.361.900

DALMI D.O.O.

KORTA KATARINA D.O.O.

OREBIĆ

4.348.500

PLAVA KAVA D.O.O.

MOKOŠICA

4.347.000

AGRO GOLD D.O.O. MARE, PEKARSKI OBRT, VL. ŽELJKO PRALAS, DUBROVNIK, I. G. KOVAČIĆA 1 RUDAN & CO D.O.O.

OPUZEN

4.345.600

HOLOBIT D.O.O. KEOPS, ZAJEDNIČKI KAMENOREZAČKI OBRT, VL. IVAN RAGUŽ I MARIO PAPAC, JEZUITE D.O.O.

DUBROVNIK

4.329.600

PALOMA DVA J.D.O.O.

LOVIŠTE

4.277.800

BONADEA D.O.O.

DUBROVNIK

4.238.500

KORČULA

230.300

BUGA D.O.O. MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ IVANKA MALDINI MAG.MED.BIOCH. IVAN VULETIĆ,OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA VLASNICA, JAVORKA VULETIĆ,METKOVIĆ A B KERAMIKA, TRGOVAČKI OBRT, VL. ANTE BAUTOVIĆ, DUBROVNIK, VATROSLAVA VILLA ANTONIO D.O.O.

ZVEKOVICA

230.200

DUBROVNIK

230.100

ZATON

10 10 10

DUBROVNIK

10

METKOVIĆ

10

DUBROVNIK

10

DONJA BANDA

10

ARCUS D.O.O.

DUBROVNIK

10

JADRANSKA KRSTARENJA D.O.O.

DUBROVNIK

10

229.700

AUTO KUĆA JERKOVIĆ D.O.O.

OPUZEN

10

DUBROVNIK

229.500

KORUNA D.O.O.

MALI STON

10

GRUDA

228.700

NONOS DYO D.O.O.

STON

10

ALFA THERM D.O.O.

METKOVIĆ

228.500

KRTICA 2 J.D.O.O.

JANJINA

10

DINGAČ - SKARAMUČA D.O.O.

PIJAVIČINO

227.200

UGOSTITELJSTVO BOTIĆ D.O.O.

CAVTAT

10


71

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

broj zaposlenika

4.236.300

IVANO D.O.O.

DUBROVNIK

4.210.500

DUBROVNIK

4.171.300

MASKERON D.O.O. ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT "DALMACIJA", CAVTAT,TRUMBIĆEV PUT 9 PORAT D.O.O.

DUBROVNIK

4.167.600

CAVTAT

4.161.000

VELA LUKA

4.126.600

ALUTERM D.O.O.

STANKOVIĆ

4.126.100

HORTING D.O.O. DUBRAVA, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT, KREŠIMIR VUJNOVIĆ, PERICA "ELEKTROCROATIA", ZAJEDNIČKI ELEKTROINSTALATERSKI, VODOINSTALATERSKI PROFESSIO VIA D.O.O. AUTO ŠKOLA, TURISTIČKA AGENCIJA, PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE, GEODET D.O.O.

DUBROVNIK

223.300

MGA NEKRETNINE D.O.O.

METKOVIĆ

4.124.000

ROBERTO-STUDIO D.O.O.

DUBROVNIK

222.600

BOBAN D.O.O.

DUBROVNIK

4.122.900

LIBERTAS KONZALTING D.O.O.

DUBROVNIK

221.200

CREO D.O.O.

OREBIĆ

10

LUMISS D.O.O.

DUBROVNIK

4.120.100

APPLICON TOURS D.O.O.

DUBROVNIK

220.800

HOTEL SOLITUDO - LASTOVO D.O.O.

UBLE

10

BELLUS D.O.O.

DUBROVNIK

4.104.000

IT MEDIA D.O.O.

DUBROVNIK

220.600

JADRANSIROVINA D.O.O.

PLOČE

10

KOMUNALAC D.O.O. "OBRT - ELEKTRO SERVIS - TRGOVINA BAGE", VLASNIK PERICA MARIČIĆ, VELA JADRANKA VULETIĆ, TRGOVINA "JADRANKA", DUBROVNIK, U PILAMA 1 ISAR D.O.O.

VELA LUKA

4.101.100

ARGOLA D.O.O.

DUBROVNIK

220.100

LAV ZAŠTITA D.O.O.

SOLINE

10

VELA LUKA

4.100.700

DUBROVAČKI PODRUMI D.D.

GRUDA

218.900

RODA 1 D.O.O.

SREBRENO

10

DUBROVNIK

4.083.900

MONTMONTAŽA-GREBEN D.O.O.

VELA LUKA

218.100

PEMO CENTAR D.O.O.

DUBROVNIK

9

DUBROVNIK

4.075.400

218.100

VIGANJ COMMERCE D.O.O.

VIGANJ

9

PERFECTUM D.O.O. TRANSPORTI ĐURAŠ, OBRT ZA OSTALI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, VL. NIKŠA LOTOS D.O.O.

DUBROVNIK

4.061.500

216.700

INTEGRATOR D.O.O.

DUBROVNIK

9

DUBROVNIK

4.033.200

DUBROVNIK FORUM PROJEKT D.O.O. NIKŠA ŠPILJ, PRIJEVOZ PUTNIKA CESTOM DUBROVNIK UNUTARNJI I MEĐUNARODNI "DUBROVNIK DUBROVNIK M-PROJEKT 2000 D.O.O.

DUBROVNIK

4.015.200

IVIĆ JEDAN KROZ JEDAN D.O.O.

LOVOR D.D.

LUMBARDA

3.998.700

MARETA VIGANJ D.O.O.

VIGANJ

3.981.100

DUBROVAČKI TRANSPORTNI SUSTAV D.O.O. ČIBAČA

3.978.000

DUBROVNIK MSC KRSTARENJA D.O.O. HALIT MORINA, PROIZVODNJA I TRGOVINA DUBROVNIK PEKARSKIH PROIZVODA "ZLATNO ZRNO" CAVTAT ARX D.O.O.

DUBROVNIK ALFAPLAN D.O.O. PROIZVODNJA KRUHA ,TRGOVINA "KULINA" METKOVIĆ VLASNIK ROBERT BEBIĆ METKOVIĆ DUBROVNIK SUNCE-DUBROVNIK D.O.O.

3.960.800

TEXO GRADNJA D.O.O.

3.959.200

JELA PLUS D.O.O.

3.952.400

PRIMA D.O.O.

DUBROVNIK

211.100

MORE TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

3.950.700

DIVES D.O.O.

DUBROVNIK

210.500

KNEZ PROMET D.O.O.

POBREŽJE

3.940.800

KRISTI D.O.O.

ZATON

210.200

SMOAL D.O.O.

KUPARI

3.935.100

MARIČIĆ COMMERCE D.O.O.

DUBROVNIK

RENESANSA D.O.O.

DUBROVNIK

3.930.500

ENTASIS D.O.O.

DUBROVNIK

GRAFIKA D.O.O.

DUBROVNIK

3.918.100

COMPANY SULIĆ D.O.O.

OCINJE-MARKET D.O.O.

NOVA MOKOŠICA

3.915.200

PEGMA D.O.O.

ILIŠKOVIĆ D.O.O.

KORČULA

3.911.700

SUPER TOURS D.O.O.

DUBROVNIK

10

DUBROVNIK

225.800

KARMEL D.O.O.

METKOVIĆ

10

BOSANKA

225.700

VARE GRADNJA D.O.O.

DUBROVNIK

10

PRIJEVOR

225.500

MERCATUS D.O.O.

DUBROVNIK

10

DUBROVNIK

224.900

GARA D.O.O.

ZATON DOLI

10

METKOVIĆ

224.400

FINEL D.O.O.

METKOVIĆ

10

PZ POŠIP

ČARA

10

BETA SOFTWARE D.O.O.

DUBROVNIK

10

216.400

TEHNO ELEKTRONIK D.O.O.

DUBROVNIK

9

215.800

DUBROVAČKI PELJAR D.O.O.

DUBROVNIK

9

215.600

PERAK PROTEKTOR D.O.O.

DUBRAVKA

9

215.600

BRENUM D.O.O.

MAKOŠE

9

215.200

LJEKARNA BLATO

BLATO

9

KUPARI

213.300

ARTING D.O.O.

DUBROVNIK

9

DUBROVNIK

212.500

CAVTAT

9

210.100

ARISTON GT D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "LEVANAT", VL. MARIJA SUTIĆ, DUBROVNIK, NIKA I MEDA DUBROVAČKI TRANSPORTNI SUSTAV D.O.O. MIHO GRKEŠ, TRGOVINA "MOKOŠICA", MOKOŠICA, MASLINATA 1 RALLY DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

9

208.000

VRATA PLUS D.O.O.

METKOVIĆ

9

PLOČE

207.700

DIDA TRADE D.O.O.

SLANO

9

DUBROVNIK

207.400

VIVA D.O.O.

GRUDA

9

POGAČA BABIN KUK D.O.O.

DUBROVNIK

206.600

BAMBOLA MD D.O.O.

DUBROVNIK

9

METKOVIĆ

DUBROVNIK

9

ČIBAČA

9

MOKOŠICA

9

3.910.900

REVIZIJA SKALIN D.O.O.

DUBROVNIK

205.700

BUGOVINA D.O.O.

KOMAJI

9

3.902.400

STUDIO PLAN D.O.O.

RADOVČIĆI

204.900

INTERAGENT D.O.O.

PLOČE

9

3.901.300

CAVTAT

204.400

SRĐ GALERIJA D.O.O.

DUBROVNIK

9

DUBROVNIK

204.300

LET D.O.O.

PLOČE

9

VIGANJ

204.300

DUBROVNIK

9

DUBROVNIK

201.900

DUBROVNIK

9

DUBROVNIK

201.900

EL PRESIDENTE CO D.O.O. "BEAUTY LINE", KOZMETIČKI SALON, VL. LJUBOMIR LUČIĆ, DUBROVNIK, CAFFE BAR BRAZIL D.O.O.

DUBROVNIK

9

DUBROVNIK

198.400

DALEKOVOD EMU D.O.O.

VELA LUKA

9

POLJE TEHNO J.D.O.O.

METKOVIĆ

3.899.500

PELJEŠKI VINOGRADAR D.O.O.

KUNA PELJEŠKA

3.894.400

MARONIA D.O.O.

METKOVIĆ

3.850.600

LOVRIĆ - GRADITELJSTVO D.O.O.

DUBROVNIK

3.845.500

DANTE D.O.O.

DUBROVNIK

3.843.200

PICCOLO D.O.O. MARE, PEKARSKI OBRT, VL. ŽELJKO PRALAS, DUBROVNIK, I. G. KOVAČIĆA 1 UGOSTITELJSKI OBRT "BUDA" BISTRO "PONTA" VL.IVO ŠEPAROVIĆ,VIGANJ INTERCON DUBROVNIK TURISTIČKA I POMORSKA AGENCIJA D.O.O. H.R., UGOSTITELJSKI OBRT, VL. MARIO REŠETAR, DUBROVNIK, ALBERTA INFLATUS TRAVEL D.O.O.

TIN-TRADE D.O.O.

DUBROVNIK

METKOVIĆ MELODY D.O.O. LJEKARNA KUSIĆ BOŽENKA I PALAVERSA METKOVIĆ DUNJA KLEK RIZMAN D.O.O.

226.300

mjesto

DUBROVNIK

METKOVIĆ ADRIA PLUS D.O.O. "SUVENIRI OTOKA KORČULE" - OBRT ZA KORČULA IZRADU I PRODAJU SUVENIRA,VL.SILVANO DUBROVNIK COMBIS NEKRETNINE D.O.O.

VELA LUKA

naziv tvrtke

HOTEL GRUŽ D.D. HAZIZ SUFAJ, PEKARNICA "KLAS", DUBROVNIK, P. ČINGRIJE 10 DUBROVNIK HERMES D.O.O.

3.837.600

OFFER D.O.O.

METKOVIĆ

197.300

DULIST D.O.O.

DUBROVNIK

9

3.830.600

CLAVIS D.O.O.

CAVTAT

196.700

MLINI

9

3.816.900

DUBROVNIK

196.000

MOKOŠICA

195.000

DUBROVNIK

194.800

STANKOVIĆ

194.400

PRIJEVOR

194.200

DUBAC PROMET D.O.O. "RIBARSKI OBRT LIM - NIKICA OREB", VELA LUKA, ULICA 63 BR. 8 JANJINKA, TRGOVAČKI OBRT, VL. LEONIDA ŠEGOVIĆ, JANJINA AQUA PAX D.O.O. PROIZVODNJA POVRĆA,PROIZVODA OD METALA MICHAEL, VLASNIK ALEN SOČE MADIRAZZA D.O.O.

VELA LUKA

9

JANJINA

9

DVORI LAPAD D.O.O.

DUBROVNIK

3.772.400

SERRAGLI D.O.O.

DUBROVNIK

3.771.900

VRATA PLUS D.O.O.

METKOVIĆ

3.765.800

OK D.O.O. AUTOSERVIS DUBROVAČKI AUTOMOBILI D.O.O. IVAN & MARKO D.O.O. AQUAMARINE - OBRT ZA PRANJE RUBLJA, VL. JOŠKO ĐELDUM, OREBIĆ, KUNEJI D.O.O.

WPD WINDMANAGER CROATIA D.O.O.

DUBROVNIK

3.752.200

SKLOP-ING D.O.O.

MLINI

193.100

KORIT D.O.O.

DUBROVNIK

9

LUXUS D.O.O.

DUBROVNIK

3.747.500

ANDIO D.O.O.

DUBROVNIK

192.800

ŠKANJATA D.O.O.

VELA LUKA

9

RAVOSIUM D.O.O.

DUBROVNIK

3.734.400

192.600

IVER D.O.O.

POBREŽJE

9

DUBROVNIK

3.733.100

METKOVIĆ

191.800

9

DUBROVNIK

3.732.000

GRUDA

190.400

PLOČE

9

KAZBEK D.O.O. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO,RIBARSTVO I IZNAJMLJIVANJE RONIAČKE OPREME

DUBROVNIK

3.730.500

M & CO. DUBROVNIK D.O.O.

DUBROVNIK

190.000

BRKOVIĆ TRDE D.O.O. PODVODNI RADOVI PLOČE, OBRT ZA HIDROGRADNJU I POLJOPRIVREDU VL. BRKIĆ D.O.O.

DUBROVNIK

ARTING D.O.O.

ROBERT MARGARETIĆ FINANCIJE D.O.O. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI, TRGOVINA, TEHNIČKA ZAŠTITA, USLUGE, VIVA D.O.O.

MLINI

MINČETA-TRADE D.O.O.

OREBIĆ

9

STANKOVIĆ

3.701.300

URBAN MEDIA D.O.O.

DUBROVNIK

189.100

COMET D.O.O.

PLOČE

9

3.790.900

DUBROVNIK

9

OPUZEN

9

POTOMJE

9


ŽUPANIJE

72

GRAD ZAGREB 2014.

2014. % udjel u RH Indeks 2013=100

34.019

32,63%

103,2

broj zaposlenih

331.161

39,85%

99,6

imovina ukupno

625.550.463.800

58,31%

101,9

ukupni prihod

326.366.632.100

52,72%

99,6

dobit nakon oporezivanja

19.185.717.100

54,67%

117,8

gubitak nakon oporezivanja

11.853.170.100

48,42%

111,6

broj tvrtki

prosječna neto plaća

18.556.065.600

1,18%

73,06%

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

77,72%

62,47%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

102,4

5.909

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

52,76%

98,1

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

INA D.D.

ZAGREB

25.442.703.500

HEP D.D.

ZAGREB

1.218.972.300

KONZUM D.D.

ZAGREB

11.886

KONZUM D.D.

ZAGREB

13.454.641.100

HT D.D.

ZAGREB

1.130.669.200

HP D.D.

ZAGREB

9.055

HEP D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HT D.D.

ZAGREB

11.438.198.800

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

915.022.900

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

8.435

ZAGREB

7.062.828.800

ZAGREB

631.335.900

INA D.D.

ZAGREB

8.147

ZAGREB

6.228.471.000

ZAGREB

620.061.300

7.967

ZAGREB

5.151.065.800

ZAGREB

586.050.800

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

3.968.495.900

AGROKOR D.D.

ZAGREB

551.632.800

HRVATSKE ŠUME D.O.O. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

PETROL D.O.O.

INA D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. PLIVA HRVATSKA D.O.O.

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

3.798.516.800

ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

311.152.200

HT D.D.

ZAGREB

4.728

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

3.217.451.800

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

303.098.300

TISAK D.D.

ZAGREB

3.572

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

3.019.137.500

SCAPUS D.O.O.

ZAGREB

300.630.400

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

3.508

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

3.000.871.300

HOPS D.O.O.

ZAGREB

265.205.300

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

3.041

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

2.882.483.600

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

222.532.200

FINANCIJSKA AGENCIJA

ZAGREB

2.998

AGROKOR D.D.

ZAGREB

2.748.644.700

CERVESIA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

210.790.900

2.992

ZAGREB

2.748.348.000

JAMNICA D.D.

ZAGREB

191.648.300

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

2.497.661.700

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

171.253.100

HRT HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O. SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

TISAK D.D.

ZAGREB

7.514

ZAGREB

5.224

ZAGREB

2.777

ZAGREB

2.642

MEDIKA D.D.

ZAGREB

2.229.871.700

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

163.745.800

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

2.311

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

2.211.519.200

ZAGREB

145.908.600

SECURITAS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

2.194

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

ZAGREB

2.114.164.200

ZAGREB

131.546.100

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

2.166

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

2.032.210.400

LEDO D.D. KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

129.437.600

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

2.110

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

1.921.483.000

JANAF D.D.

ZAGREB

114.409.200

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

1.993

AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

1.861.263.500

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

113.810.300

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

1.905

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

1.828.108.100

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

ZAGREB

111.840.200

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1.878

METRO CASH & CARRY D.O.O.

ZAGREB

1.787.313.500

KONZUM D.D.

ZAGREB

108.802.500

BILLA D.O.O.

ZAGREB

1.459

DUKAT D.D.

ZAGREB

1.711.878.200

ERSTE CARD CLUB D.O.O.

ZAGREB

101.043.800

VIADUKT D.D.

ZAGREB

1.447

PHOENIX FARMACIJA D.D.

ZAGREB

1.682.672.700

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

98.115.900

KRAŠ D.D.

ZAGREB

1.429

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

1.680.248.700

DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

92.761.900

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

1.355

BILLA D.O.O.

ZAGREB

1.638.867.400

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

91.453.300

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

1.285

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

1.631.432.200

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

91.436.100

JAMNICA D.D.

ZAGREB

1.205

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

1.591.934.500

KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

89.592.200

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

1.156

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


73

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke HP D.D.

mjesto

ukupni prihod

ZAGREB

1.586.673.300

naziv tvrtke HP D.D.

mjesto ZAGREB

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

84.129.100

ADRIA GRUPA D.O.O.

ZAGREB

broj zaposlenika 1.156

HOPS D.O.O.

ZAGREB

1.564.428.800

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

82.749.900

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

ZAGREB

1.153

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ZAGREB

1.510.463.400

AGENCIJA ALAN D.O.O.

ZAGREB

79.681.800

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

1.109

TIFON D.O.O.

ZAGREB

1.509.054.000

MAGMA D.D.

ZAGREB

78.376.200

AKD-ZAŠTITA D.O.O.

ZAGREB

1.076

JAMNICA D.D.

ZAGREB

1.505.293.800

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D.

ZAGREB

78.108.800

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

1.064

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

1.473.097.900

HERUC D.D.

ZAGREB

74.467.600

BILIĆ-ERIĆ D.O.O.

SESVETE

1.049

HRT

ZAGREB

1.395.996.000

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

ZAGREB

68.827.800

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

1.024

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. TELE2 D.O.O.

ZAGREB

1.304.864.400

CEDEVITA D.O.O.

ZAGREB

68.475.100

LEDO D.D.

ZAGREB

1.017

ZAGREB

1.251.822.300

DUKAT D.D.

ZAGREB

63.708.400

HOPS D.O.O.

ZAGREB

1.010

ZAGREB

1.227.286.600

KONSOLIDATOR D.O.O.

ZAGREB

62.405.800

STSI D.O.O.

ZAGREB

976

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

1.223.904.300

MEDIKA D.D.

ZAGREB

61.468.500

CITY EX D.O.O.

ZAGREB

959

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

1.180.654.400

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

60.753.100

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

937

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

1.177.439.800

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA D.O.O.

ZAGREB

59.740.000

MLINAR D.D.

ZAGREB

924

LEDO D.D. KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

1.157.320.800

HRT

ZAGREB

56.993.600

KLEMM SIGURNOST D.O.O.

ZAGREB

918

ZAGREB

1.069.025.100

VIPNET USLUGE D.O.O.

ZAGREB

54.807.100

DUKAT D.D.

ZAGREB

916

ZAGREB

1.006.935.100

DOK-ING D.O.O.

ZAGREB

54.101.800

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

915

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

1.004.918.700

EUROPAPRESS HOLDING D.O.O.

ZAGREB

52.283.300

PLETER - USLUGE D.O.O.

ZAGREB

888

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

943.147.500

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

52.277.400

ADECCO D.O.O.

ZAGREB

888

STSI D.O.O.

ZAGREB

933.997.100

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

52.185.600

METRO CASH & CARRY D.O.O.

ZAGREB

886

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

917.754.500

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

ZAGREB

52.060.700

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

846

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

914.116.000

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

47.417.000

TEHNIKA D.D.

ZAGREB

832 824

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

912.213.000

PROJEKT ZAPRUĐE D.O.O.

ZAGREB

47.338.600

ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB

KRAŠ D.D.

ZAGREB

891.072.500

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

47.220.900

INOVINE D.D.

ZAGREB

785

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

882.925.800

BLITZ D.O.O.

ZAGREB

46.441.800

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

778

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

866.277.700

B.M.V. INŽENJERING D.O.O.

ZAGREB

46.373.600

ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI D.O.O. ZAGREB

774

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

852.893.200

MLINAR D.D.

ZAGREB

45.224.300

ELECTUS DGS D.O.O.

ZAGREB

767

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

848.245.700

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

43.898.000

FINANCIJSKA AGENCIJA

ZAGREB

846.096.000

CAPTURA D.O.O.

ZAGREB

42.189.200

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

834.266.900

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

ZAGREB

41.015.200

SOBLINEC NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O. DEKRA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE ZAGREB D.O.O. ZAGREB PETROL D.O.O.

VIADUKT D.D.

ZAGREB

819.075.800

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

40.501.700

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

706

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

818.499.400

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

40.336.300

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

ZAGREB

695

ENI CROATIA B.V.

ZAGREB

813.368.100

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

40.073.200

694

ZAGREB

804.948.300

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

39.733.000

ZAGREB

694

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

781.624.200

ZAGREB

39.362.100

ZAGREB

649

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

767.385.500

HRVATSKI LESKOVAC

38.622.500

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

617

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

746.354.100

TELE2 D.O.O. AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. PETROL D.O.O.

GAVRANOVIĆ D.O.O. TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA D.O.O. HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

ZAGREB

FRANCK D.D.

ZAGREB

37.648.700

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

615

AWT INTERNATIONAL D.O.O. KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

742.031.400

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

37.646.700

LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE D.O.O.

ZAGREB

581

ZAGREB

736.526.300

SIEMENS D.D.

ZAGREB

35.683.200

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

571

ZAGREB

736.261.600

FINANCIJSKA AGENCIJA

ZAGREB

35.568.400

DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

565

PORSCHE INTER AUTO D.O.O.

ZAGREB

729.498.500

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

33.698.100

PAN-PEK D.O.O.

ZAGREB

556

ERSTE CARD CLUB D.O.O.

ZAGREB

707.519.100

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

32.955.300

MONTING D.O.O.

ZAGREB

551

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O. INAGIP D.O.O.

ZAGREB

702.947.400

AGMAR D.O.O.

ZAGREB

29.932.700

550

690.766.400

ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB

29.354.600

ZAGREB

680.108.000

KPMG CROATIA D.O.O.

ZAGREB

29.321.100

ZVIJEZDA D.D. KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. V GRUPA D.O.O.

ZAGREB

ZAGREB

TEHNIKA D.D.

ZAGREB

679.068.600

BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

ZAGREB

29.212.100

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ZAGREB

531

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

ZAGREB

672.375.300

ZAGREB

29.202.300

FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

528

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

622.890.300

ZAGREB

27.259.100

524

ZAGREB

621.956.500

ZAGREB

27.191.100

ZAGREB

495

GRANOLIO D.D.

ZAGREB

620.854.800

ADRIATIC ZAGREB FACTORING D.O.O.

ZAGREB

26.843.200

HUP-ZAGREB D.D. KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. INSTITUT IGH D.D.

ZAGREB

KONČAR - KET D.D.

ENIKON AEROSPACE D.O.O. KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. BEIERSDORF D.O.O.

ZAGREB

490

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

619.187.200

AKD D.O.O.

ZAGREB

25.922.700

BADEL 1862 D.D.

ZAGREB

490

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

606.280.600

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

25.919.600

ZAGREB TIFON D.O.O. URIHO - USTANOVA ZA PROFESIONALNU ZAGREB REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA ZAGREB NARODNE NOVINE D.D.

484

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

ZAGREB

576.609.700

EFT-USLUGE D.O.O.

ZAGREB

25.682.800

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

576.362.500

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

25.343.300

755 740 716

ZAGREB

547

ZAGREB

534

481 474


ŽUPANIJE

74 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke CE-ZA-R D.O.O.

mjesto ZAGREB

ukupni prihod

naziv tvrtke

565.264.400

GLOBALNA HRANA D.O.O. VAMACO M.V. D.O.O. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE - UPRAVLJANJE I POGON D.O.O. KONČAR-GIM D.D. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. SOKOL MARIĆ D.O.O.

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

562.407.300

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

553.549.300

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

ZAGREB

541.166.200

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

526.142.900

FIBIS D.O.O.

ZAGREB

523.168.200

L'OREAL ADRIA D.O.O. AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. INGRA D.D.

ZAGREB

519.848.300

HRVATSKI LESKOVAC

514.763.200

ZAGREB

509.208.700

CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ZAGREB

25.222.700

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

472

ZAGREB

25.084.600

FRANCK D.D.

ZAGREB

468

ZAGREB

24.648.900

GERMANIA SPORT D.O.O.

ZAGREB

468

ZAGREB

24.607.200

PRVA SPORTSKA KLADIONICA D.O.O.

ZAGREB

462

ZAGREB

24.111.500

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

460

ZAGREB

24.066.900

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

452

TOKIĆ D.O.O.

SESVETE

23.671.600

HEP D.D.

ZAGREB

447

ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.

ZAGREB

23.619.700

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

445

ZAGREB

23.608.700

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

ZAGREB

443

COMBIS D.O.O.

ZAGREB

506.228.200

ERNST & YOUNG CROATIA D.O.O.

ZAGREB

23.603.900

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

440

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

502.306.400

KABA NEKRETNINE D.O.O.

CERJE

23.602.400

KOZMO D.O.O.

ZAGREB

431

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

502.230.200

VMD GRUPA D.O.O.

ZAGREB

23.348.500

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

424

ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB

493.848.300

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

ZAGREB

23.161.300

HRVATSKE CESTE D.O.O.

ZAGREB

410

JANAF D.D.

ZAGREB

489.814.500

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

23.131.300

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

400

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

485.548.500

AGROKOR - TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

23.004.500

CAPTURA D.O.O.

ZAGREB

396

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

484.270.600

FRANCK D.D.

ZAGREB

22.738.700

PREHRANA TRGOVINA D.D.

ZAGREB

395

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

482.495.200

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

22.502.100

APIS IT D.O.O.

ZAGREB

393

INOVINE D.D.

ZAGREB

469.622.100

PEKARA DUBRAVICA D.O.O.

ZAGREB

21.309.300

PEKARA DUBRAVICA D.O.O.

ZAGREB

391

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

469.344.000

PRVA SPORTSKA KLADIONICA D.O.O.

ZAGREB

21.052.700

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

389

SIEMENS D.D.

ZAGREB

454.522.600

METRO NEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

20.556.400

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

378

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

450.356.400

DIREKT D.O.O.

SESVETE

20.329.800

JANAF D.D.

ZAGREB

372

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

445.590.400

SANDOZ D.O.O.

ZAGREB

20.273.800

ADRIA ZAPOSLENICI D.O.O.

ZAGREB

370

GRAND AUTO D.O.O.

ZAGREB

437.169.800

FOKUS D.O.O.

ZAGREB

19.973.300

NINA COMMERCE D.O.O.

ZAGREB

367

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

431.914.500

19.769.900

ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O. ZAGREB

365

ABB D.O.O.

ZAGREB

420.100.600

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

413.613.900

ZAGREB HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. URIHO - USTANOVA ZA PROFESIONALNU ZAGREB REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA ZAGREB OPORTUNITAS NEKRETNINE D.O.O.

HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

399.364.800

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

395.592.300

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

395.169.300

STAR IMPORT D.O.O.

ZAGREB

392.375.500

ELKA D.O.O.

ZAGREB

MLINAR D.D. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

19.746.200

COMBIS D.O.O.

ZAGREB

354

19.460.000

MEDIKA D.D.

ZAGREB

346

ZAGREB

18.811.800

MANA MODA D.O.O.

ZAGREB

341

ZAGREB

18.726.800

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.D.

ZAGREB

340

ZAGREBTRANS D.O.O.

ZAGREB

18.664.900

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

337

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

18.628.400

FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA D.O.O.

ZAGREB

329

383.102.600

BAKER TILLY D.O.O.

ZAGREB

18.554.100

SMOKING D.O.O.

ZAGREB

327

ZAGREB

381.239.700

GRADATIN D.O.O.

SESVETE

18.382.600

H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.

ZAGREB

326

ZAGREB

381.020.800

DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

18.342.300

LJEKARNE PRIMA PHARME

ZAGREB

324

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

377.125.300

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SOBLINEC

18.217.200

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

ZAGREB

322

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

365.981.700

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

18.136.800

ENIKON AEROSPACE D.O.O.

ZAGREB

311

CEDEVITA D.O.O.

ZAGREB

361.845.200

TRIUS D.O.O.

ZAGREB

17.861.000

NOVA TV D.D.

ZAGREB

307

NOVA TV D.D.

ZAGREB

360.449.200

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

ZAGREB

17.786.700

IN2 D.O.O.

ZAGREB

307

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

357.804.100

GET NEKRETNINE D.O.O.

SESVETE

17.752.800

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

303

KING ICT D.O.O.

BUZIN

349.952.300

BLITZ - CINESTAR D.O.O.

ZAGREB

17.727.100

ZAŠTITA-ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

302

ROBERTO PLUS D.O.O.

VELIKO POLJE

335.326.500

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

17.655.500

AKD D.O.O.

ZAGREB

301

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

329.290.500

ARTURUS PROJEKT D.O.O.

ZAGREB

17.655.200

KIKA NAMJEŠTAJ D.O.O.

ZAGREB

299

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

323.918.500

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O.

ZAGREB

17.323.700

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

ZAGREB

298

JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

318.773.800

AUTO HRVATSKA D.D.

ZAGREB

17.294.000

KONČAR - METALNE KONSTRUKCIJE D.D. ZAGREB

295

PEUGEOT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

317.478.700

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

17.132.900

BIPA D.O.O.

ZAGREB

295

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

315.950.900

ZAGORJE GRADNJA D.O.O.

ZAGREB

16.873.300

EXCEL ASSEMBLIES D.O.O.

ZAGREB

294

TOKIĆ D.O.O.

SESVETE

314.204.500

APIS IT D.O.O.

ZAGREB

16.787.400

SIEMENS D.D.

ZAGREB

291

CITROËN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

314.190.700

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

16.759.800

CEDEVITA D.O.O.

ZAGREB

288

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

307.886.400

AFIRMACIJA MARSONIA D.O.O.

ZAGREB

16.707.000

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

288

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

ZAGREB

306.971.200

TIFON D.O.O.

ZAGREB

16.629.700

CE-ZA-R D.O.O.

ZAGREB

288

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

304.484.800

ERSTE GROUP CARD PROCESSOR D.O.O.

ZAGREB

16.401.000

ELKA D.O.O.

ZAGREB

287

AGENCIJA ALAN D.O.O.

ZAGREB

301.809.400

KATAPULT D.O.O.

ZAGREB

16.343.300

INTEREUROPA D.O.O.

ZAGREB

284

SCAPUS D.O.O.

ZAGREB

300.903.000

PETROKOV D.O.O.

ZAGREB

16.332.100

BOLUS D.O.O.

ZAGREB

283

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

300.394.900

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

16.302.300

TOP RAČUNOVODSTVO SERVISI D.O.O.

ZAGREB

278


75

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

300.329.000

COMBIS D.O.O.

ZAGREB

16.233.700

AGIT D.O.O.

ZAGREB

297.963.300

MSTART D.O.O.

ZAGREB

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

297.503.600

AGROCHEM-MAKS D.O.O.

ZAGREB

BADEL 1862 D.D.

ZAGREB

295.665.100

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

15.968.200

RECRO D.D.

ZAGREB

295.398.600

TISAK D.D.

ZAGREB

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

294.573.000

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

GLOBALNA HRANA D.O.O.

ZAGREB

292.612.900

KLEMM SIGURNOST D.O.O.

ZAGREB

15.437.400

HEP-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

292.347.100

MEDI-LAB D.O.O.

ZAGREB

15.170.700

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

ZAGREB

291.638.100

DUPLICATO MEDIA D.O.O.

ZAGREB

14.973.500

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O. FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

291.629.100 290.741.300

ZAGREB

HRVATSKI LESKOVAC

289.966.300

AGROPROTEINKA D.D. AUSTRIAN AIRLINES AKTIENGESELLSCHAFT UNIKOMERC D.D.

SESVETE

ZAGREB

UNEX MEDIA D.O.O.

ZAGREB

283.603.300

SILVERLEAF DVA D.O.O.

RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

279.857.700

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

279.852.100

CAPTURA D.O.O.

ZAGREB

LJEKARNE PRIMA PHARME ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

275

16.177.400

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

273

16.092.400

268

15.675.300

ZAGREB KONČAR - KET D.D. GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO- ZAGREB DARSTVO D.O.O. ZAGREB OV-ODRŽAVANJE VAGONA D.O.O.

15.635.000

AUTO KREŠO TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

265

PORSCHE INTER AUTO D.O.O.

ZAGREB

265

AMADEUS M.A.J. D.O.O.

ZAGREB

261

JADRAN D.D.

ZAGREB

259

14.585.900

PHOENIX FARMACIJA D.D.

ZAGREB

256

14.212.800

KONČAR - INEM D.D.

ZAGREB

255

ZAGREB

14.180.800

WEBER ESCAL D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

254

ZAGREB

14.129.400

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

ZAGREB

250

KRAŠ D.D.

ZAGREB

14.078.500

SIEMENS CONVERGENCE CREATORS D.O.O. ZAGREB

250

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

14.067.400

VJESNIK D.D.

ZAGREB

250

277.412.200

GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.

ZAGREB

14.060.400

250

ZAGREB

277.372.800

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI D.D. ZAGREB

14.052.800

ZAGREB

275.297.900

PAN-PEK D.O.O.

ZAGREB

13.943.000

ESTARE CULTO - MODNA ODJEĆA D.O.O. ZAGREB FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA ZAGREB LJEKARNIČKU DJELATNOST KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI D.D. ZAGREB

246

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

274.499.300

STOMA MEDICAL D.O.O.

ZAGREB

13.919.300

ERSTE CARD CLUB D.O.O.

ZAGREB

240

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

274.425.200

SPAN D.O.O.

ZAGREB

13.894.400

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.

ZAGREB

240

KOZMO D.O.O.

ZAGREB

272.780.100

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

13.798.300

TOKIĆ D.O.O.

SESVETE

238

C.I.A.K. D.O.O.

ZAGREB

268.741.700

PROFIL INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

13.577.200

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

ZAGREB

238

RWE ENERGIJA D.O.O.

ZAGREB

268.434.300

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

13.520.100

GHETALDUS OPTIKA D.D.

ZAGREB

238

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

267.958.900

ZAGREB

13.460.000

237

ZAGREB

267.585.800

ZAGREB

13.444.600

GIP PIONIR D.O.O.

ZAGREB

265.775.300

SESVETE

13.261.700

AQUAESTIL PLUS D.O.O. HRVATSKE VODE - HIDROTEHNIČKI OBJEKTI D.O.O. RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

EMERSON D.O.O.

FAIRTRADE D.O.O. TAKEDA PHARMACEUTICALS CROATIA D.O.O. TIM KABEL D.O.O.

MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

ZAGREB

263.889.500

C.I.A.K. D.O.O.

ZAGREB

13.148.800

ZAGREB-MONTAŽA D.O.O.

ZAGREB

262.836.600

GENEZA D.O.O.

ZAGREB

12.953.100

VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O. ZAGREB

262.346.300

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

12.915.400

272

267

248

ZAGREB

237

ZAGREB

233

ASSECO SEE D.O.O.

ZAGREB

232

RIZ-ODAŠILJAČI D.D.

ZAGREB

232

ZAGREB

229

INTERENERGO D.O.O.

ZAGREB

259.054.400

AFIRMACIJA SISAK D.O.O.

ZAGREB

12.848.400

BIPA D.O.O.

ZAGREB

256.349.000

KAMENIČKI D.O.O.

ZAGREB

12.351.500

GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. VALIPILE D.O.O.

24SATA D.O.O.

ZAGREB

256.127.100

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

12.350.200

MBM D.O.O.

LUČKO

227

DOK-ING D.O.O.

ZAGREB

255.229.900

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

ZAGREB

12.343.300

ELGRAD D.O.O.

ZAGREB

226

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

253.718.100

COMPUTECH D.O.O.

ZAGREB

12.311.500

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

223

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

253.464.700

CC REAL D.O.O., K.D.

ZAGREB

12.237.700

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

ZAGREB

223

PIONEER - SJEME D.O.O.

ZAGREB

251.387.400

ELICOM D.O.O.

ZAGREB

12.142.400

AGROKOR D.D.

ZAGREB

222

ARCO TRADING D.O.O.

ZAGREB

246.093.500

CAPRICORNUS D.O.O.

ZAGREB

11.892.700

SPORTINA D.O.O.

ZAGREB

220

TERI-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

244.172.500

SCOUT D.O.O.

ZAGREB

11.882.400

CROATIA BUS D.O.O.

ZAGREB

219

PROENERGY D.O.O.

ZAGREB

242.672.100

TRIPLEJUMP D.O.O.

ZAGREB

11.546.100

RALU LOGISTIKA D.O.O.

ZAGREB

219

INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.

ZAGREB

241.745.600

MM FARMACHEM D.O.O.

ZAGREB

11.381.500

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

214

SMOKING D.O.O.

ZAGREB

241.460.100

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

11.321.100

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

214

BAT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

239.412.000

NANOBIT D.O.O.

ZAGREB

11.167.500

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ZAGREB

211

BEIERSDORF D.O.O.

ZAGREB

235.041.400

ZIEGLER D.O.O.

ZAGREB

11.151.300

24SATA D.O.O.

ZAGREB

211

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

ZAGREB

234.460.300

ITERATIO D.D.

ZAGREB

11.118.900

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

210

INSTITUT IGH D.D.

ZAGREB

233.746.500

MONILE D.O.O.

ZAGREB

11.033.700

GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE D.O.O.

ZAGREB

209

KIKA NAMJEŠTAJ D.O.O.

ZAGREB

233.373.600

SUNCE KONCERN D.D.

ZAGREB

11.031.200

KING ICT D.O.O.

BUZIN

207

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

233.152.800

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O.

ZAGREB

11.016.700

ZAGREBŠPED D.O.O.

ZAGREB

205

FOKUS D.O.O.

ZAGREB

229.650.700

ACI GRUPA D.D.

ZAGREB

10.936.300

CENTAR POSLOVA D.O.O.

ZAGREB

205

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O.

ZAGREB

229.316.200

JASIKA D.O.O.

ZAGREB

10.868.800

ATALIAN USLUŽNE DJELATNOSTI D.O.O.

ZAGREB

204

TIM KABEL D.O.O.

SESVETE

227.487.500

ADORO VRATA D.O.O.

BUZIN

10.858.800

TERSUS EKO D.O.O.

ZAGREB

201

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

227.275.200

FILIP TRADE D.O.O.

ZAGREB

10.799.300

S. OLIVER HR D.O.O.

ZAGREB

200

HRVATSKI LESKOVAC

228

SESVETE

228

VMD GRUPA D.O.O.

ZAGREB

223.465.500

INVICTUS ULAGANJA D.O.O.

ZAGREB

10.785.900

UNIJAPAPIR D.O.O.

ZAGREB

199

TETRA PAK D.O.O.

BUZIN

222.570.800

UNEX MEDIA D.O.O.

ZAGREB

10.759.700

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

ZAGREB

198


ŽUPANIJE

76 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ZAGREB

195

10.603.700

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

194

10.569.700

KATAPULT D.O.O.

ZAGREB

194

ZAGREB

10.520.700

ALGORITAM PROFIL MOZAIK D.O.O.

ZAGREB

192

ZAGREB

10.520.000

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

191

ZAGREB

10.518.500

INA MAZIVA D.O.O.

ZAGREB

189

216.396.000

NICRO D.O.O. NOVAMINA CENTAR INOVATIVNIH TEHNOLOGIJA, D.O.O. MBM D.O.O.

LUČKO

10.438.300

BAUERFEIND D.O.O.

ZAGREB

188

215.629.400

EURO STRUCTOR D.O.O.

ZAGREB

10.387.400

EXCLUSIVE CHANGE D.O.O.

ZAGREB

187

ZAGREB

213.563.300

ZODAKS D.O.O.

ZAGREB

10.380.500

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

187

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

211.437.000

MILER CENTAR D.D.

ZAGREB

10.084.900

KONČAR - NSP D.O.O.

ZAGREB

187

CERVESIA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

211.142.000

METAL PRODUCT D.O.O.

ODRA

10.081.000

PET-PROM D.O.O.

ZAGREB

186

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI D.D. ZAGREB

209.362.100

ŽEZA D.O.O.

ZAGREB

10.032.300

LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.

ZAGREB

185

K I K ELEKTRONIKA D.O.O.

SESVETE

206.254.500

IMPORTANNE D.O.O.

ZAGREB

10.020.900

DOK-ING D.O.O.

ZAGREB

184

DHL INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

205.632.300

LESNINA D.O.O.

ZAGREB

10.005.200

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O.

ZAGREB

184

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

ZAGREB

204.692.200

MILSING D.O.O.

ODRA

9.927.600

POSILOVIĆ ZAŠTITA D.O.O.

ZAGREB

184

P.S.C. ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

204.683.400

EDISON INTERNATIONAL S.P.A.

ZAGREB

9.926.300

KONČAR - MES D.D.

ZAGREB

182

MONTING D.O.O.

ZAGREB

9.827.100

LABUD D.O.O.

ZAGREB

182

ZAGREB

9.822.500

ARGENTUM D.O.O.

ZAGREB

182

ZAGREB

9.732.900

CLUB ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

182

KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

220.729.300

CROATEL D.O.O.

ZAGREB

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

220.696.600

HOTEL DUBROVNIK D.D.

ZAGREB

IBM HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

220.332.800

IT JEDAN D.O.O.

ZAGREB

ROBERT BOSCH D.O.O.

ZAGREB

219.248.900

ORANICE D.O.O.

PET-PROM D.O.O.

ZAGREB

218.163.300

GRADATIN D.O.O.

SESVETE

217.051.500

SANDOZ D.O.O.

ZAGREB

APIS IT D.O.O.

ZAGREB

INA MAZIVA D.O.O.

10.709.600

ZAGREB

202.435.700

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H. ZAGREB

201.382.800

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.

ZAGREB

200.733.600

GIP PIONIR D.O.O. MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O. UNIJAPAPIR D.O.O.

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

ZAGREB

198.551.100

KONČAR - KET D.D.

ZAGREB

9.723.400

ABB D.O.O.

ZAGREB

180

EZPADA D.O.O.

ZAGREB

197.148.900

UGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

9.708.000

177

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

197.113.100

KM KAPITAL D.O.O.

ZAGREB

9.575.000

AKD D.O.O.

ZAGREB

196.785.200

MEDTRONIC ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

9.574.000

ZAGREB SOLDUS D.O.O. EUROPA - UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA ZAGREB D.O.O. ZAGREB IBM HRVATSKA D.O.O.

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

ZAGREB

194.162.700

STRABAG AG

ZAGREB

9.560.300

MONTMONTAŽA-OPREMA D.O.O.

ZAGREB

172

VODOSKOK D.D.

ZAGREB

194.158.200

CROATIALES D.O.O.

ZAGREB

9.512.200

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

171

KONČAR - METALNE KONSTRUKCIJE D.D. ZAGREB

193.170.700

TEMPO-STAR D.O.O.

ZAGREB

9.431.700

LA LOG D.O.O.

SESVETE

171 170

176 174

TOYOTA CROATIA D.O.O.

ZAGREB

192.607.600

MB FRIGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

9.362.500

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

ASBISC-CR D.O.O.

ZAGREB

191.952.700

CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.

ZAGREB

9.328.900

FERROSTIL MONT D.O.O.

ZAGREB

170

PETROKOV D.O.O.

ZAGREB

191.908.600

ROBOTIC D.O.O.

ZAGREB

9.298.100

PIRAMIDA D.O.O.

SESVETE

168

VEČERNJI LIST D.O.O.

ZAGREB

189.171.100

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

9.292.900

REIWAG FACILITY SERVICES D.O.O.

ZAGREB

167

ENIKON AEROSPACE D.O.O.

ZAGREB

187.377.100

CROZ D.O.O.

ZAGREB

9.131.000

GRANOLIO D.D.

ZAGREB

167

PRVA SPORTSKA KLADIONICA D.O.O.

ZAGREB

186.503.400

WRIGLEY HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

9.101.300

LAURA FILIA D.O.O.

ZAGREB

167

HOREX TRADE D.O.O.

ZAGREB

186.184.600

KONČAR - MES D.D.

ZAGREB

9.075.100

POLIKLINIKA MEDIKOL

ZAGREB

167

SPAN D.O.O.

ZAGREB

185.188.100

MEDIA NEXUS D.O.O.

ZAGREB

8.934.700

IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.

ZAGREB

167

PAN-PEK D.O.O.

ZAGREB

184.285.800

CROATIADOM D.O.O.

ZAGREB

8.932.000

ZAGREB

166

EUROAGRAM TIS D.O.O.

ZAGREB

184.214.600

TERI-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

8.825.600

ZAGREB

166

LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.

ZAGREB

183.913.100

ELOG D.O.O.

ZAGREB

8.783.300

TAKKO FASHION CROATIA D.O.O. ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE D.D. HARMONIJA USLUGE D.O.O.

ZAGREB

166

AGS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

182.345.700

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

8.724.600

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

163

PREHRANA TRGOVINA D.D.

ZAGREB

182.087.500

MICROSOFT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

8.721.600

MONTINVEST D.O.O.

ZAGREB

161

IREKS AROMA D.O.O.

ZAGREB

181.884.600

SIGNUMŠPED D.O.O.

ZAGREB

8.693.400

VIŠEVICA-KOMP D.O.O.

ZAGREB

160

SCOTT BADER D.O.O.

ZAGREB

181.852.900

O-K-TEH D.O.O.

ZAGREB

8.557.100

HOTELI NOVI D.O.O.

ZAGREB

160 158

PHARMA NET D.O.O.

ZAGREB

181.358.400

ING-GRAD D.O.O.

ZAGREB

8.556.700

KPMG CROATIA D.O.O.

ZAGREB

AUTO KREŠO TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

181.109.400

ZAGREB

8.505.700

K I K ELEKTRONIKA D.O.O.

SESVETE

157

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

ZAGREB

179.611.500

ZAGREB

8.476.600

SPORT VISION D.O.O.

ZAGREB

156

HERVIS D.O.O.

ZAGREB

177.522.100

AWT INTERNATIONAL D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ & PARTNERI D.O.O. MEDIKOL GRUPA D.O.O.

ZAGREB

8.475.400

DHL INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

156

PACIFIC FRUIT LIMITED D.O.O.

ZAGREB

175.739.500

ZAGREB

8.462.400

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

156

UGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

175.371.800

ZAGREB

8.381.000

MSTART D.O.O.

ZAGREB

155

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA D.O.O.

ZAGREB

175.117.200

TAJNIK D.O.O. GRGIĆ & PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O. MBM-COMMERCE D.O.O.

SOBLINEC

8.379.600

C.I.A.K. D.O.O.

ZAGREB

155

HRVATSKI LESKOVAC OVERSEAS TRADE CO LTD D.O.O. KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU ZAGREB D.D. ZAGREB ING-GRAD D.O.O.

MONDELEZ ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

174.606.300

MONTER D.D.

ZAGREB

8.357.600

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

173.763.500

LIFT MODUS D.O.O.

ZAGREB

8.343.100

154

ELGRAD D.O.O.

ZAGREB

173.628.200

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

8.325.500

EPH MEDIA D.O.O.

ZAGREB

173.587.900

ERGOMED ISTRAŽIVANJA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

8.303.100

WÜRTH-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

152

JOHNSON & JOHNSON S.E. D.O.O.

ZAGREB

171.350.600

AUTOBUS D.O.O.

ZAGREB

8.284.600

KRAŠ-TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

152

154 153


77

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

MCCANN ERICKSON D.O.O.

ZAGREB

170.164.000

AGMAR D.O.O.

ZAGREB

167.161.100

ORBICO BEAUTY D.O.O. TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA D.O.O. ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

ZAGREB

166.964.200

ZAGREB

166.169.600

ZAGREB

166.111.200

ING-GRAD D.O.O.

ZAGREB

165.947.000

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

8.273.900

EXCLUSIVE CHANGE D.O.O.

ZAGREB

8.268.800

BETON-LUČKO D.O.O.

LUČKO

151

PIS D.O.O. FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST RAZVOJNI PROJEKT LOPUD D.O.O.

ZAGREB

8.187.300

KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O.

ZAGREB

151

ZAGREB

8.163.300

TOM TAILOR ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

150

ZAGREB

8.071.000

JAŠKAPACK D.O.O.

SESVETE

150

7.897.600

POLIKLINIKA SUNCE

ZAGREB

149

7.853.000

ERSTE GROUP CARD PROCESSOR D.O.O.

ZAGREB

148

7.784.200

AVENIJA D.O.O.

ZAGREB

147

7.713.400

IN TIME D.O.O.

HRAŠĆE TUROPOLJSKO

146

CROZ D.O.O.

ZAGREB

broj zaposlenika

ZAGREB

DALEKOVOD-PROJEKT D.O.O.

151

HRVATSKE CESTE D.O.O.

ZAGREB

165.677.900

SPORTINA D.O.O.

ZAGREB

164.832.900

ZAGREB MOBIS-ELECTRONIC D.O.O. KONČAR - ELEKTRIČNI APARATI SREDNJEG ZAGREB NAPONA D.D. ZAGREB AUTO HRVATSKA CENTAR D.O.O.

SYNGENTA AGRO D.O.O.

ZAGREB

164.804.500

PET-PROM D.O.O.

ZAGREB

INTEREUROPA D.O.O.

ZAGREB

164.732.700

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

7.712.600

VODOTEHNIKA D.D.

ZAGREB

146

SECURITAS HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

163.527.300

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

ZAGREB

7.706.200

CHROMOS BOJE I LAKOVI D.D.

ZAGREB

145

LA LOG D.O.O.

SESVETE

162.001.700

DEVETI ELEMENT D.O.O.

ZAGREB

7.670.600

MODEL PAKIRANJA D.D.

ZAGREB

144

NINA COMMERCE D.O.O.

ZAGREB

161.288.900

MADIRAZZA & PARTNERI D.O.O.

ZAGREB

7.612.200

PRIMA NAMJEŠTAJ D.O.O.

ZAGREB

143

ALPIQ ENERGIJA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

160.883.800

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

7.547.600

DOUGLAS PARFUMERIJE D.O.O.

ZAGREB

143

KONČAR - KUĆANSKI APARATI D.O.O.

ZAGREB

158.425.000

B. BRAUN ADRIA D.O.O.

ZAGREB

7.528.800

MPG D.O.O.

ZAGREB

142

MEDI-LAB D.O.O.

ZAGREB

157.055.500

POHIT D.O.O.

SESVETE

7.503.300

TEH - GRADNJA D.O.O.

ZAGREB

142

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

156.530.700

SUPER ŠANSA D.O.O.

ZAGREB

7.432.300

PRIMA MOBILIS D.O.O.

ZAGREB

142

RALU LOGISTIKA D.O.O.

ZAGREB

155.571.400

ZAGREB

7.407.500

UNITAS D.D.

ZAGREB

141

AGRAGOLD D.O.O.

ZAGREB

154.998.000

ZAGREB

7.384.900

SMART FLEX D.O.O.

ZAGREB

141

IMPERIAL TOBACCO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

154.861.900

B.A.M.T. D.O.O. WOLF THEISS RECHTSANWÄLTE GMBH & CO KG SANYKO D.O.O.

ZAGREB

7.371.300

IZOVAT DT D.O.O.

ZAGREB

140

MANA MODA D.O.O.

ZAGREB

154.660.400

TOP START D.O.O.

ZAGREB

7.320.900

ZAGREB

138

LABUD D.O.O.

ZAGREB

153.450.300

SOLPHARM D.O.O.

ZAGREB

7.304.100

ADRIA GRUPA D.O.O.

ZAGREB

152.490.400

PORTOS ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

7.279.800

ADECCO OUTSOURCING D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ & PARTNERI D.O.O. IREKS AROMA D.O.O.

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

ZAGREB

152.237.000

M.B. AUTO D.O.O.

ZAGREB

7.266.200

PNEUMATIK D.O.O.

ZAGREB

151.983.000

SKDD D.D.

ZAGREB

7.236.800

PLETER - USLUGE D.O.O.

ZAGREB

151.398.700

M.O.F. TRGOVAČKI CENTRI D.O.O.

ZAGREB

7.225.500

RWA RAIFFEISEN AGRO D.O.O.

BUZIN

150.125.700

ELEKTRO IMBER D.O.O.

ZAGREB

7.185.700

MAZDA MOTOR CROATIA D.O.O.

ZAGREB

149.908.800

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

ZAGREB

STRABAG AG

ZAGREB

149.553.000

ADIDAS CROATIA D.O.O.

ZAGREB

149.508.800

GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE D.O.O.

ZAGREB

148.063.700

ZAGREB EUROAGRAM TIS D.O.O. POLIKLINIKA ZA ORALNU KIRURGIJU, DENTALNU PROTETIKU, ORTODONCIJU, RTG ZAGREB ZAGREB ZNANJE D.O.O.

A-ANTICUS D.O.O.

ZAGREB

146.132.800

INEL - MEDICINSKA TEHNIKA D.O.O.

BAYER D.O.O.

ZAGREB

146.060.900

ŠIPAD KOMERC - DRVO ZAGREB D.O.O.

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS D.O.O. ZAGREB

145.956.000

COMPING D.O.O.

ZAGREB

145.480.200

ELECTROLUX D.O.O.

ZAGREB

VIPNET USLUGE D.O.O. VELEKEM D.D.

ZAGREB

137

ZAGREB

136

PRO SPORT 98 D.O.O.

ZAGREB

136

SPAN D.O.O.

ZAGREB

135 135 134

7.139.600

ZAGREB BRODARSKI INSTITUT D.O.O. KONČAR - ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI ZAGREB APARATI D.D. ZAGREB MONTING P. S. D.O.O.

7.126.900

HERVIS D.O.O.

ZAGREB

133

7.117.300

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

ZAGREB

132

7.066.300

EGIS ROAD OPERATION CROATIA D.O.O.

ZAGREB

132

ZAGREB

7.044.100

KADUS D.O.O.

ZAGREB

132

ZAGREB

7.038.400

ESPLANADE OLEANDER D.O.O.

ZAGREB

132

ZAGREB

7.033.400

GRESS D.O.O.

ZAGREB

130

ZAGREB

7.008.600

VEČERNJI LIST D.O.O.

ZAGREB

130

144.618.300

SIGNAL SERVIS D.O.O. KIKA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA D.O.O. EOS MATRIX D.O.O.

ZAGREB

6.991.200

FOKUS D.O.O.

ZAGREB

129

ZAGREB

144.513.100

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

6.952.400

SPECTRA - MEDIA D.O.O.

ZAGREB

129

ZAGREB

143.585.200

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

ZAGREB

6.945.200

QUEHENBERGER LOGISTICS D.O.O.

ZAGREB

129

MSTART D.O.O.

ZAGREB

141.820.500

RRIF-PLUS D.O.O.

ZAGREB

6.912.500

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

128

TRIGRANIT LANIŠTE D.O.O.

ZAGREB

140.344.300

SIKA CROATIA D.O.O.

LUČKO

6.907.300

LUXOR MULTISERVIS D.O.O.

ZAGREB

128

KONČAR - INEM D.D.

ZAGREB

140.273.600

KINCL D.O.O.

ZAGREB

6.861.900

CONFERO-ZAPOŠLJAVANJE D.O.O.

ZAGREB

128

IGEPA PLANA D.O.O.

ZAGREB

140.120.300

A & B D.O.O.

ZAGREB

6.802.700

GIN MARPRO J.D.O.O.

ZAGREB

128

MAKROMIKRO D.O.O.

ZAGREB

139.997.700

KROV NAD GLAVOM D.O.O.

ZAGREB

6.801.400

KONČAR - SKLOPNA POSTROJENJA D.D.

SESVETE

127

VALIPILE D.O.O.

SESVETE

139.906.000

IBERVEST D.O.O.

ZAGREB

6.800.700

MILIA D.O.O.

ZAGREB

127

IN2 D.O.O.

ZAGREB

139.703.600

PHARMAKON DISTRIBUCIJA D.O.O.

ZAGREB

6.784.300

EPH MEDIA D.O.O.

ZAGREB

127

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.D.

ZAGREB

139.157.300

TELENERG D.O.O.

ZAGREB

6.781.500

AGIT D.O.O.

ZAGREB

126

RUDNAP ENERGIJA D.O.O.

ZAGREB

138.365.500

ŠAVORIĆ & PARTNERI D.O.O.

ZAGREB

6.778.600

KONČAR - MONTAŽNI INŽENJERING D.D.

ZAGREB

126

VALMET TECHNOLOGIES OY

ZAGREB

137.139.300

ABBOTT LABORATORIES D.O.O.

ZAGREB

6.755.600

ZAGREB

126

EKUPI D.O.O.

BUZIN

136.991.700

NEKRETNINE SPLIT, D.O.O.

ZAGREB

6.745.300

ZAGREB

125

PUBLICIS D.O.O.

ZAGREB

136.437.200

ALFA MODUS D.O.O.

ZAGREB

6.736.200

BENZ D.O.O. AUCTOR AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE D.O.O. CONTY PLUS D.O.O.

ZAGREB

125

FAIRTRADE D.O.O.

ZAGREB

136.126.200

INVESTCO D.O.O.

ZAGREB

6.724.200

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.

BELOVAR

125

ASSECO SEE D.O.O.

ZAGREB

135.937.800

ZAKUP AGRO 4 D.O.O.

ZAGREB

6.714.000

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

124

AGROPROTEINKA D.D.

SESVETE

135.861.000

VELIKI ROBOT D.O.O.

ZAGREB

6.695.200

MONILE D.O.O.

ZAGREB

124

133


ŽUPANIJE

78 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

MEDIACOM CENTRAL EUROPE ZAGREB D.O.O. CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB D.D. BLITZ D.O.O.

ZAGREB

135.853.400

INCEPTUM D.O.O.

ZAGREB

ZAGREB

135.762.700

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

135.135.200

EUROCENTER D.O.O.

BONTO PLUS D.O.O.

ZAGREB

134.395.300

BRENNTAG HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

134.175.000

MBM D.O.O.

LUČKO

BLITZ - CINESTAR D.O.O. CITY EX D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

6.624.900

M SAN GRUPA D.D.

BUZIN

123

ZAGREB

6.610.700

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

123

ZAGREB

6.522.400

VELEKEM D.D.

ZAGREB

122

UNIKOMERC - UVOZ D.O.O.

ZAGREB

6.520.700

ZAGREBTRANS D.O.O.

ZAGREB

121

KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O.

ZAGREB

6.516.200

KERSCHOFFSET ZAGREB D.O.O.

JEŽDOVEC

120

133.943.700

PRO-SINORG D.O.O.

ZAGREB

6.481.800

MAJOR INTERNACIONAL D.O.O.

ZAGREB

119

ZAGREB

133.916.300

URED ZA PODRŠKU D.O.O.

BUZIN

6.459.900

LINDNER D.O.O.

ZAGREB

119

ZAGREB

132.709.300

RADOŠ TRGOVINA D.O.O.

SESVETE

6.431.000

PETROKOV D.O.O.

ZAGREB

118

VM2 D.O.O.

ZAGREB

132.235.200

IGEPA PLANA D.O.O.

ZAGREB

6.430.200

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

118

ATLANTIC GRUPA D.D.

ZAGREB

132.191.200

INGPLAN D.O.O.

ZAGREB

6.420.200

TEPIH-CENTAR D.O.O.

ZAGREB

118

BAUERFEIND D.O.O.

ZAGREB

131.941.200

ZAGREB PLAKAT D.O.O.

ZAGREB

6.390.000

STIL-PEKARNA D.O.O.

ZADVORSKO

118

AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI D.O.O.

ZAGREB

131.489.700

ULTRA GROS D.O.O.

ZAGREB

6.363.400

CRODUX PLIN D.O.O.

ZAGREB

117

ZAGREBTRANS D.O.O.

ZAGREB

131.368.100

OLYMPUS D.O.O.

ZAGREB

6.317.800

BLITZ - CINESTAR D.O.O.

ZAGREB

117

GRADSKI CENTAR D.O.O.

ZAGREB

130.540.200

INSTITUT IGH D.D.

ZAGREB

6.266.600

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

ZAGREB

117

AUTOKUĆA BAOTIĆ D.O.O.

ZAGREB

130.186.800

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA LIBERTAS

ZAGREB

6.258.300

EMERSON D.O.O.

ZAGREB

117

S. OLIVER HR D.O.O.

ZAGREB

129.182.700

EMPORION D.O.O.

ZAGREB

6.239.900

UNIJA NOVA D.O.O.

ZAGREB

117

EUROPAPIER ADRIA D.O.O.

SESVETE

128.747.300

SPECTRA - MEDIA D.O.O.

ZAGREB

6.236.700

FIDELTA D.O.O.

ZAGREB

117

SCHNEIDER ELECTRIC D.O.O.

ZAGREB

128.513.000

MEDIC D.O.O.

ZAGREB

6.157.100

TEXTILE HOUSE TRGOVINE D.O.O.

ZAGREB

116

CHROMOS BOJE I LAKOVI D.D.

ZAGREB

128.314.800

NAUTIČKI CENTAR TROGIR D.O.O.

ZAGREB

6.151.900

L'OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

114

HERUC D.D.

ZAGREB

127.897.100

M.T.F. D.O.O.

ZAGREB

6.100.600

AGROPROTEINKA D.D.

SESVETE

114

CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

ZAGREB

127.175.500

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

ZAGREB

6.083.300

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

114

TISKARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

126.114.500

MULTICOM D.O.O.

ZAGREB

6.033.800

PHRIXUS D.O.O.

ZAGREB

114

GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.

ZAGREB

125.958.500

NEIDHARDT ARHITEKTI D.O.O.

ZAGREB

6.009.100

TISKARA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

114

KAUFMANN I HOFMANN D.O.O.

ZAGREB

124.310.000

KIKA-DOM D.O.O.

ZAGREB

6.002.700

ABBOTT LABORATORIES D.O.O.

ZAGREB

112

BHG BITUMEN ADRIA D.O.O.

ZAGREB

124.075.100

NOVA TV D.D.

ZAGREB

5.988.700

EKO PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

111

KATAPULT D.O.O.

ZAGREB

123.411.600

SOPOT ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

5.972.200

MOZAIK KNJIGA D.O.O.

ZAGREB

111

ENERGOINVEST-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

122.313.200

PRIMA NAMJEŠTAJ D.O.O.

ZAGREB

5.907.200

LOLA RIBAR D.D.

ZAGREB

110

MB FRIGO GRUPA D.O.O.

ZAGREB

121.794.800

OPTINOVA D.O.O.

ZAGREB

5.904.100

ZAGORJE GRADNJA D.O.O.

ZAGREB

109

EDISON INTERNATIONAL S.P.A.

ZAGREB

121.539.000

5.896.500

DUPIN D.O.O.

ZAGREB

108

ZAGREB

121.360.000

ZAGREB

5.833.100

Z.T.S. D.O.O.

ZAGREB

108

EMIL FREY AUTO CENTAR D.O.O.

ZAGREB

121.103.000

IN2 D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO KALLAY & PARTNERI D.O.O. PNEUMATIK D.O.O.

ZAGREB

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

ZAGREB

5.801.000

ZAGREB

107

MODEL PAKIRANJA D.D.

ZAGREB

121.037.700

C.I.O.S. D.O.O.

ZAGREB

5.781.100

SESVETE

106

ŽEPOH D.O.O.

ZAGREB

121.002.000

BDO CROATIA D.O.O.

ZAGREB

5.760.800

GRAND AUTO D.O.O. PEKARSKI OBRT "DINARA" VL. JOSIP GALIOT, SESVETE, KAŠINSKA 12 A METAL PRODUCT D.O.O.

ODRA

105

PET CENTAR D.O.O.

ZAGREB

120.552.400

ORBICO BEAUTY D.O.O.

ZAGREB

5.744.100

MMM AGRAMSERVIS D.O.O.

ZAGREB

105

FEAL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

118.824.400

ALTPRO D.O.O.

ZAGREB

5.726.100

EKONERG D.O.O.

ZAGREB

105

AGROKOR-ENERGIJA D.O.O.

ZAGREB

118.451.000

BON-TON D.O.O.

MALA MLAKA

5.706.400

AVL-AST D.O.O.

ZAGREB

105

HARVEY NORMAN ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

117.770.400

INGRA D.D.

ZAGREB

5.698.900

POSAO I KARIJERA D.O.O.

ZAGREB

105

MEDIC D.O.O.

ZAGREB

117.107.300

TELUR D.O.O.

ZAGREB

5.689.600

DIRECTUS PROMOTUS PLUS D.O.O.

ZAGREB

104

STUBLIĆ IMPEX D.O.O.

SESVETE

116.835.500

NORT D.O.O.

ZAGREB

5.685.300

103

ZAGREB

116.764.600

CROATIAINSPECT D.O.O.

ZAGREB

5.664.700

ZAGREB

103

ZAGREB DOUGLAS PARFUMERIJE D.O.O. URIHO - USTANOVA ZA PROFESIONALNU ZAGREB REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA ZAGREB PEKARA DUBRAVICA D.O.O.

115.858.000

VAILLANT D.O.O.

ZAGREB

5.664.000

HOTEL DUBROVNIK D.D. HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA HARVEY NORMAN ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

VIVIANI D.O.O.

ZAGREB

102

115.776.700

UNEX GRUPA D.O.O.

ZAGREB

5.596.500

FRUMENTUM D.O.O.

ZAGREB

102

115.673.500

JANA PHARM D.O.O.

ZAGREB

5.583.600

PIANOFORTE CROATIA D.O.O.

ZAGREB

101

TELUR D.O.O.

ZAGREB

114.742.400

C&A MODA D.O.O.

ZAGREB

5.555.400

PROFIL INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

100

MANTA D.O.O.

ZAGREB

113.620.800

5.551.500

ELEKTROPROJEKT D.D.

ZAGREB

100

SESVETE

113.332.100

ZAGREB

5.539.500

ASTON GRUPA D.O.O.

ZAGREB

100

ELEKTRO ENERGIJA ADRIA D.O.O.

ZAGREB

113.084.300

ALFA NET D.O.O. M.O.F. RAZVOJ TRGOVAČKIH CENTARA D.O.O. INTER-NET D.O.O.

ZAGREB

VELIS D.O.O.

ZAGREB

5.536.500

VRUTAK D.O.O.

ZAGREB

99

M.B. AUTO D.O.O.

ZAGREB

112.886.900

GEOFIZIKA D.D.

ZAGREB

5.519.700

DELOITTE D.O.O.

ZAGREB

99

JAŠKAPACK D.O.O.

SESVETE

112.703.600

MEDIA POLIS D.O.O.

ZAGREB

5.511.800

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

99

TAKKO FASHION CROATIA D.O.O.

ZAGREB

112.627.700

5.510.300

99

ZAGREB

112.525.600

ZAGREB

98

PROFIL INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

111.912.700

5.421.700

LUXOR UGOSTITELJSTVO D.O.O. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. VENEFICA D.O.O.

ZAGREB

WRIGLEY HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB ŽEPOH D.O.O. MAĐARIĆ & LUI - ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZAGREB D.O.O. HRAŠĆE TUROPOLJSKO MEXPO D.O.O.

ZAGREB

98

HEWLETT-PACKARD D.O.O.

ZAGREB

111.257.400

LIPAPROMET D.O.O.

5.394.400

EKO TAXI D.O.O.

ZAGREB

98

ZAGREB

5.502.300


79

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

PITTAROSSO EAST D.O.O.

ZAGREB

TOM TAILOR ZAGREB D.O.O. ALGORITAM PROFIL MOZAIK D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

111.240.500

MANDIS D.O.O.

ZAGREB

ZAGREB

110.371.700

PELIKAN KLADIONICE D.O.O.

ZAGREB

109.855.800

GRADEKO D.O.O.

LINKS D.O.O.

ZAGREB

109.820.700

VIŠEVICA-KOMP D.O.O.

ZAGREB

CHROMOS AGRO D.D.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

5.310.800

ZNANJE D.O.O.

ZAGREB

97

ZAGREB

5.298.100

PET CENTAR D.O.O.

ZAGREB

97

ZAGREB

5.293.900

BIOVEGA D.O.O.

ZAGREB

97

FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

5.228.100

MUNDUS VIRIDIS D.O.O.

ZAGREB

97

109.750.100

MAJOR INTERNACIONAL D.O.O.

ZAGREB

5.226.400

CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

ZAGREB

96

ZAGREB

109.714.400

UNITEH D.O.O.

ZAGREB

5.186.000

ACNIELSEN D.O.O.

ZAGREB

96

PRIMA NAMJEŠTAJ D.O.O.

ZAGREB

109.518.800

V.D.M. PROMET D.O.O.

ZAGREB

5.179.300

RENATO P.P. D.O.O.

ZAGREB

95

REAL GRUPA D.O.O.

ZAGREB

109.219.600

H.K.O. D.O.O.

ZAGREB

5.178.400

FRAGARIA D.O.O.

ZAGREB

94

GHETALDUS OPTIKA D.D.

ZAGREB

109.139.600

ASSECO SEE D.O.O.

ZAGREB

5.163.600

PELAIĆ I FRGAČIĆ ZAŠTITA D.O.O.

ZAGREB

94

PRO MEDIA GROUP D.O.O.

ZAGREB

108.981.800

ERNST & YOUNG D.O.O.

ZAGREB

5.155.600

SLASTIČARNICA VINCEK D.O.O.

ZAGREB

94

AQUAESTIL PLUS D.O.O.

ZAGREB

108.346.000

VALENTIĆ D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO BORIĆ & TOŠ D.O.O. EMPORION CENTAR D.O.O.

SESVETE

5.144.300

EUROAGRAM TIS D.O.O.

ZAGREB

93

ZAGREB

5.121.300

MONEO D.O.O.

ZAGREB

93

ZAGREB

5.079.000

ELICOM D.O.O.

ZAGREB

92

5.076.000

PELIKAN KLADIONICE D.O.O.

ZAGREB

92

5.073.600

CHROMOS AGRO D.D.

ZAGREB

92

105.222.200

ZAGREB REAL GRUPA D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO LEKO I PARTNERI ZAGREB D.O.O. ZAGREB COMTEL CORP D.O.O.

5.048.400

ATLANTIC GRUPA D.D.

ZAGREB

92

ZAGREB

104.553.300

NIKMARK D.O.O.

ZAGREB

5.028.700

BAJKMONT D.O.O.

MARKOVO POLJE

91

ZAGREB

103.721.600

TMF CROATIA D.O.O.

ZAGREB

5.016.100

ENERGOSPEKTAR D.O.O.

ZAGREB

91

WÜRTH-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

103.682.900

EUROPAPIER ADRIA D.O.O.

SESVETE

4.968.600

KONČAR - KUĆANSKI APARATI D.O.O.

ZAGREB

91

BIOVEGA D.O.O.

ZAGREB

102.484.400

JEDINSTVO - PNO D.O.O.

ZAGREB

4.961.500

ZAGREB

91

TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

101.862.500

NJUŠKALO D.O.O.

ZAGREB

4.936.500

ZAGREB

90

ANDO D.O.O.

ZAGREB

101.697.700

OV-ODRŽAVANJE VAGONA D.O.O.

ZAGREB

4.914.800

MEDIA-COMMERCE D.O.O. FARMACIA-SPECIJALIZIRANA PRODAVAONICA D.O.O. GEORAD D.O.O.

ZAGREB

90

GEALAN D.O.O.

ŽERJAVINEC

101.301.900

BLITZ - CINESTAR ADRIA D.O.O.

ZAGREB

4.914.300

JOHNSON & JOHNSON S.E. D.O.O.

ZAGREB

90

FIBA-PROM D.O.O.

ZAGREB

101.188.400

ABBVIE D.O.O.

ZAGREB

4.908.200

BRACO KOP D.O.O.

ZAGREB

89

BSH KUĆANSKI UREĐAJI D.O.O.

ZAGREB

100.486.500

VALIPILE D.O.O.

SESVETE

4.905.500

COMPUTECH D.O.O.

ZAGREB

100.172.400

COMPING D.O.O.

ZAGREB

4.863.300

UNIKOMERC - UVOZ D.O.O.

ZAGREB

100.117.200

CIGLANE NEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

4.818.200

ZAGREB ŽIVI BAR D.O.O. POLIKLINIKA ZA ORALNU KIRURGIJU, DENTALNU PROTETIKU, ORTODONCIJU, RTG ZAGREB VELIKO POLJE ROBERTO PLUS D.O.O.

MAGMA D.D.

ZAGREB

99.913.700

FLAMINGO D.O.O.

ZAGREB

4.810.700

VIPNET USLUGE D.O.O.

ZAGREB

87

OVERSEAS TRADE CO LTD D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

99.591.700

HOTEL ASTORIA D.O.O.

ZAGREB

4.800.600

DALEKOVOD-PROJEKT D.O.O.

ZAGREB

87

ZAGREB AGROCHEM-MAKS D.O.O. GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE ZAGREB CYES ZAGREB CROATIA BUS D.O.O.

99.485.600

PLAUSIBILIS D.O.O. K.D.

ZAGREB

4.799.400

URED ZA PODRŠKU D.O.O.

BUZIN

87

99.479.700

TEHNOZAVOD-MARUŠIĆ D.O.O.

ZAGREB

4.799.100

KONTAKT KUĆANSKI APARATI D.O.O.

ZAGREB

87

99.288.600

EXPERTUS D.O.O.

ZAGREB

4.796.000

NOVA MODA D.O.O.

ZAGREB

87

VRUTAK D.O.O.

ZAGREB

99.264.400

NEKRETNINE ZADAR D.O.O.

ZAGREB

4.782.100

LINKS D.O.O.

ZAGREB

86

LAURA FILIA D.O.O.

ZAGREB

99.206.200

BULB D.O.O.

ZAGREB

4.765.800

MAKROMIKRO D.O.O.

ZAGREB

86

KPMG CROATIA D.O.O.

ZAGREB

99.197.500

KONČAR - INEM D.D.

ZAGREB

4.764.100

B-P ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE D.O.O.

ZAGREB

86

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES D.O.O. ZAGREB

99.007.700

VALENS INT. TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

4.735.000

AUTO HRVATSKA D.D.

ZAGREB

85

SIEMENS CONVERGENCE CREATORS D.O.O. ZAGREB

108.325.100

ADRIATIC ZAGREB FACTORING D.O.O.

ZAGREB

107.777.200

SCANIA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

106.022.700

REPOWER HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

105.567.600

B.M.V. INŽENJERING D.O.O.

ZAGREB

ABBOTT LABORATORIES D.O.O. PPD CROATIA D.O.O.

89 88 88

ZAGREB

98.914.400

C.E.C. D.O.O.

ZAGREB

4.731.900

ALTPRO D.O.O.

ZAGREB

85

ZAGREB KLEMM SIGURNOST D.O.O. GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO- ZAGREB DARSTVO D.O.O. ZAGREB ZAGORJE GRADNJA D.O.O.

98.583.300

KING ICT D.O.O.

BUZIN

4.722.500

ELEKTROKEM D.O.O.

VUGROVEC DONJI

85

98.311.900

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

ZAGREB

4.712.600

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

85

97.782.000

SONIMED D.O.O.

ZAGREB

4.702.600

GRADKO D.O.O.

ZAGREB

84

NOVA MODA D.O.O.

ZAGREB

97.556.500

PRIMA ULAGANJA D.O.O.

ZAGREB

4.685.500

VESTIGO D.O.O.

ZAGREB

84

EUROPAPRESS HOLDING D.O.O.

ZAGREB

97.407.300

MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO D.O.O.

ZAGREB

4.676.700

DENONA D.O.O.

ZAGREB

84

STJE MA PROMET D.O.O.

SESVETE

97.245.400

PANON D.O.O.

ZAGREB

4.668.700

EKO POSLOVI D.O.O.

ZAGREB

84

DINES DUO D.O.O.

SESVETE

96.798.800

KOLEKTIVA WEB D.O.O.

ZAGREB

4.664.500

SALVE REGINA-MARIJA BISTRICA D.O.O.

ZAGREB

84

SCHACHERMAYER D.O.O.

ZAGREB

96.459.900

LIPA-PROMET D.O.O.

ZAGREB

4.659.100

MODERNE KOMUNIKACIJE D.O.O.

ZAGREB

83

RAIL CARGO LOGISTICS - CROATIA D.O.O.

ZAGREB

96.300.300

CROATIA BUS D.O.O.

ZAGREB

4.656.200

EUROADRIA D.O.O.

ZAGREB

83

PRO SPORT 98 D.O.O.

ZAGREB

95.697.800

ELTON D.O.O.

ZAGREB

4.653.200

PHARMAS D.O.O.

ZAGREB

83

COMTEL CORP D.O.O.

ZAGREB

95.420.200

ALPHACHROM D.O.O.

ZAGREB

4.651.800

ALPINA CRO D.O.O.

ZAGREB

83

KONČAR - MES D.D.

ZAGREB

95.117.000

ZAGREB

4.647.200

HEWLETT-PACKARD D.O.O.

ZAGREB

82

LIPAPROMET D.O.O.

ZAGREB

94.454.100

LUČKO

4.625.100

ALFA D.D.

ZAGREB

82

GEBRÜDER WEISS D.O.O.

ZAGREB

94.329.400

GRADKO D.O.O. INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU D.O.O. EMERSON D.O.O.

ZAGREB

4.624.900

FIBIS D.O.O.

ZAGREB

82

SIKA CROATIA D.O.O.

LUČKO

94.050.200

SIN-TRADE D.O.O.

SESVETE

4.602.000

KOMPAS ZAGREB D.D.

ZAGREB

82

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

ZAGREB

93.984.200

AUTO-REMETINEC D.D.

ZAGREB

4.550.000

PALIR D.O.O.

ZAGREB

82

UNIJAPAPIR D.O.O.


ŽUPANIJE

80

ISTARSKA ŽUPANIJA 2014.

2014. % udjel u RH Indeks 2013=100

9.445

9,06%

105,0

broj zaposlenih

45.758

5,51%

102,6

imovina ukupno

66.915.632.400

6,24%

102,7

ukupni prihod

28.465.348.300

4,60%

105,8

dobit nakon oporezivanja

2.499.758.600

7,12%

133,3

gubitak nakon oporezivanja

1.838.584.300

7,51%

126,8

broj tvrtki

prosječna neto plaća

1.904.735.400

4,24%

76,06%

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

87,53%

63,97%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

103,2

5.070

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

5,42%

95,4

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

1.099.562.100

ADRIS GRUPA D.D.

ROVINJ

675.128.300

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

2.108

TDR D.O.O.

ROVINJ

1.021.420.500

KERMAS ULAGANJA D.O.O.

PULA

142.985.400

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

1.599

ADRIS GRUPA D.D.

ROVINJ

893.499.000

TDR D.O.O.

ROVINJ

121.339.600

MAISTRA D.D.

ROVINJ

1.288

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

PULA

814.995.800

MAISTRA D.D.

ROVINJ

99.015.600

P. P. C. BUZET D.O.O.

JURIČIĆI

1.242

MAISTRA D.D.

ROVINJ

808.091.700

PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

88.618.200

PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

941

BENETTON TEKSTIL D.O.O.

VINEŽ

776.108.800

CALUCEM D.O.O.

PULA

47.738.100

ISTRATURIST UMAG D.D.

UMAG

861

TE PLOMIN D.O.O.

PLOMIN LUKA

751.761.500

ISTRATURIST UMAG D.D.

UMAG

45.479.000

ARENATURIST D.D.

PULA

599

P. P. C. BUZET D.O.O.

JURIČIĆI

499.409.700

ISTRA D.D.

PULA

41.437.300

TDR D.O.O.

ROVINJ

459

PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

491.000.200

TVORNICA DUHANA ZAGREB D.D.

ROVINJ

36.266.500

VINEŽ

428

ISTRATURIST UMAG D.D.

UMAG

441.909.100

BENETTON TEKSTIL D.O.O.

VINEŽ

32.705.900

ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O.

ZAJCI

379.089.700

VALALTA D.O.O.

ROVINJ

32.425.700

BENETTON TEKSTIL D.O.O. TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA D.O.O. KAMEN D.D.

BINA - ISTRA D.D.

VRANJA

341.187.600

SOCIJALNA ZADRUGA - CORBIS

PULA

25.517.000

ARENATURIST D.D.

PULA

315.535.200

VALAMAR RIVIERA D.D.

ŽBANDAJ

UNILINE D.O.O.

PULA

293.393.100

ULJANIK PLOVIDBA D.D.

PULA

CALUCEM D.O.O.

PULA

280.126.000

MASLINICA D.O.O.

RABAC

ETRADEX D.O.O.

KUKURINI

279.264.400

SOL MELIA HRVATSKA D.O.O.

UMAG

BENUSSI D.O.O.

FAŽANA

238.447.800

INDUSTRIAL PROJECTS D.O.O.

VALBANDON

HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O.

KOROMAČNO

236.644.400

ĐUSTO D.O.O.

ČUŠI

15.277.500

EUROTRADE D.O.O.

ROVINJ

222.372.200

DURAN D.D.

PULA

13.935.600

VALALTA D.O.O.

ROVINJ

210.194.400

BENUSSI D.O.O.

FAŽANA

13.844.300

KAMEN D.D.

PAZIN

204.471.200

ORSO PLAN D.O.O.

BALE

12.822.500

CESTA D.O.O.

PULA

189.546.300

HEMPEL D.O.O.

UMAG

12.800.100

HEMPEL D.O.O.

UMAG

189.003.800

LAGUNA NOVIGRAD D.D.

NOVIGRAD

10.695.000

KERMAS ULAGANJA D.O.O.

PULA

178.389.900

BRATI RITOŠA D.O.O.

PAZIN

9.875.900

ULJANIK D.D.

VSI - VODOVOD BUTONIGA D.O.O.

BUZET

170.065.600

ŽMINJ

8.747.500

LAGUNA NOVIGRAD D.D.

NOVIGRAD

161.089.400

ROVINJ

BUTAN PLIN D.O.O.

NOVIGRAD

149.183.500

RUDAN D.O.O. STOMATOLOŠKA ORDINACIJA GORAN VUKOTIĆ DR. STOM. DUGA PLUS D.O.O.

POREČ

SIPRO D.O.O.

MURINE

144.770.500

BIFIX D.O.O.

BETOVEN D.O.O.

PULA

137.323.500

VILSTROJ D.O.O.

analize.bisnode.hr

PULA

398

PAZIN

396

VALALTA D.O.O.

ROVINJ

365

23.627.600

LAGUNA NOVIGRAD D.D.

NOVIGRAD

354

22.351.800

CESTA D.O.O.

PULA

338

20.386.600

PULJANKA D.D.

PULA

310

19.651.200

ISTARSKI VODOVOD D.O.O.

BUZET

309

19.182.700

INFOBIP D.O.O. BINA - ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE D.O.O. MASLINICA D.O.O. ULJANIK BRODOGRAĐEVNI PROJEKTI D.O.O. DURAN D.D. ULJANIK POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O. ULJANIK STROJOGRADNJA D.D.

VODNJAN

268

VRANJA

241

RABAC

232

PULA

222

PULA

218

PULA

216

PULA

206

PULA

204

OPTIMA DIRECT D.O.O.

BUJE

202

8.277.600

POLA TEXTILE D.O.O.

PULA

192

7.599.800

USLUGA POREČ D.O.O.

POREČ

185

BUJE

7.547.100

AGROLAGUNA D.D.

POREČ

183

ŠTRPED

7.529.400

DANIELI-SYSTEC D.O.O.

VINEŽ

182

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


81

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

KOMPAS D.O.O.

POREČ

131.336.000

MCZ D.O.O.

VINEŽ

7.430.400

ISTARSKE CESTE D.O.O.

PULA

182

ISTRAGRAFIKA D.D.

ROVINJ

114.540.600

AQUA PARK D.O.O.

POREČ

7.274.000

HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O.

KOROMAČNO

182

PULJANKA D.D.

PULA

113.678.600

ANTENAL D.O.O.

ANTENAL

7.177.600

JEDINSTVO D.O.O.

LABIN

179

ISTARSKI VODOVOD D.O.O.

BUZET

106.359.200

OPTIMA DIRECT D.O.O.

BUJE

7.065.700

PULA HERCULANEA D.O.O.

PULA

176

AGROLAGUNA D.D.

POREČ

102.659.300

ADRIATIC KAMP D.O.O.

PULA

6.945.900

ISTRAGRAFIKA D.D.

ROVINJ

159

ANTENAL D.O.O.

ANTENAL

102.048.200

DANIELI-SYSTEC D.O.O.

VINEŽ

6.591.800

PULJANKA-BRIONKA D.O.O.

PULA

156

NIKAL E. B. D.O.O.

MOMJAN

152

LUXOTTICA JUGOISTOČNA EUROPA D.O.O. NOVIGRAD

99.598.100

LABUSCA D.O.O.

PULA

6.161.700

VODOVOD D.O.O.

PULA

99.322.700

UNILINE D.O.O.

PULA

6.063.900

CALUCEM D.O.O.

PULA

151

96.003.600

AMOR VICTORIA D.O.O.

ROVINJ

5.893.100

ZRAČNA LUKA PULA D.O.O.

VALTURA

146

MASLINICA D.O.O.

RABAC

DURAN D.D.

PULA

94.520.200

PROXIMA D.O.O.

MURINE

5.592.400

MIRNA D.D.

ROVINJ

146

JEDINSTVO D.O.O.

LABIN

89.809.500

PRAVILA D.O.O.

UMAG

5.574.100

SIGURNOST - BOLJUN I DR. J.T.D.

PULA

145

BUJE - EXPORT D.O.O.

BUJE

87.718.100

ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O.

ZAJCI

5.434.200

SIGURNOST D.O.O.

LABIN

142

ŠPINA D.O.O.

POREČ

84.025.400

LA-VOR TRADE D.O.O.

ŠTRPED

5.231.200

ADISTA D.O.O.

ROVINJ

136

SHP INTIM PAPIR D.O.O.

BONACI

78.290.700

GEBETSROITHER - ISTRA D.O.O.

PULA

5.191.100

SKIPER OPERACIJE D.O.O.

SAVUDRIJA

131

ISTRA D.D.

PULA

76.710.900

INFOBIP D.O.O.

VODNJAN

5.015.300

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

PULA

130

DANIELI-SYSTEC D.O.O.

VINEŽ

76.178.400

ISTRACOMMERCE D.O.O.

POREČ

4.789.600

UNILINE D.O.O.

PULA

127

INFOBIP D.O.O.

VODNJAN

74.887.600

ANIMUS HISTRIE D.O.O.

POREČ

4.768.300

KOMUNALNI SERVIS D.O.O.

ROVINJ

127

BIFIX D.O.O.

BUJE

74.534.200

VSI - VODOVOD BUTONIGA D.O.O.

BUZET

4.763.800

BRIONI D.D.

PULA

125

ITALCRO D.O.O.

GALIŽANA

71.309.600

BRUT D.O.O.

POREČ

4.722.100

PULAPROMET D.O.O.

PULA

125

I.T.V. D.O.O.

RAŠA

71.220.800

TGT - ADRIATIK D.O.O.

PULA

4.722.000

DE CONTE D.O.O.

LABIN

121

AUTOMATIC SERVIS D.O.O.

BUZET

70.999.400

KAMEN D.D.

PAZIN

4.558.100

ULJANIK PROIZVODNJA OPREME D.D.

VODNJAN

120

ISTARSKE CESTE D.O.O.

PULA

70.496.500

ISTRAGRAFIKA D.D.

ROVINJ

4.395.300

ULJANIK TESU D.D.

PULA

119

BRATI RITOŠA D.O.O.

PAZIN

69.817.200

TEMPO D.O.O.

LABIN

4.384.400

VODOPRIVREDA D.O.O.

BUZET

115

LA-VOR TRADE D.O.O.

ŠTRPED

69.134.900

BROLEX D.O.O.

BUJE

4.382.600

ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O.

ZAJCI

113

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

PULA

69.099.400

ULJANIK D.D.

PULA

4.326.200

TEHNOMONT D.D.

PULA

113

ULJANIK D.D.

PULA

68.259.300

AMFORA HOTELI D.O.O.

RABAC

4.291.300

MCZ D.O.O.

VINEŽ

68.137.900

4.192.300

POREČ

67.765.400

MERIŠĆE

4.170.100

VODOVOD D.O.O. "MIRACOLO" OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE U CESTOVNOM PROMETU, VALBANDON, PLINARA D.O.O. BINA - ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE D.O.O. CIB COMMERCE D.O.O.

PULA

65.975.800

MUNIDAKOMERC D.O.O. "KOZLOVIĆ" - GIANFRANCO KOZLOVIĆVALE 78 - MOMJAN B.P. GRUPA D.O.O.

MEDULIN

AUTO CENTAR POREČ D.O.O.

FAŽANA BENUSSI D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD KUKURINI METALA "A.B.S.", PIĆAN, KUKURINI BR. 22, ROVINJ EUROTRADE D.O.O.

BUZET

4.112.000

GLAS ISTRE NOVINE D.O.O.

PULA

93

VALBANDON

65.974.700

ISTRA - MARMI D.O.O.

PAZIN

4.111.300

BRUT D.O.O.

POREČ

92

PULA

65.236.700

TERA D.O.O.

UMAG

4.021.100

HEMPEL D.O.O.

UMAG

91

VRANJA

63.451.800

ANILOX D.O.O.

ŽMINJ

3.996.000

MITHOS LINE D.O.O.

LABIN

91

BUZET

63.342.300

BINA - ISTRA D.D.

VRANJA

3.911.500

S. I. C. D.O.O.

MILANEZI

88

SKIPER OPERACIJE D.O.O.

SAVUDRIJA

62.334.400

EUROTRADE D.O.O.

ROVINJ

3.861.900

S. I. C. D.O.O.

MILANEZI

62.290.000

ITALCRO D.O.O.

GALIŽANA

3.676.200

ISTARSKE LJEKARNE

PULA

59.851.000

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

PULA

3.663.400

VINEŽ 1. MAJ D.O.O. "MIRACOLO" OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VALBANDON U CESTOVNOM PROMETU, VALBANDON, PULA ARENATURIST HOTELI D.O.O.

INDUSTRIAL PROJECTS D.O.O.

VALBANDON

59.740.000

SIPRO D.O.O.

MURINE

3.604.400

TECNOPLAST ISTRA D.O.O.

BUJE

AUTO BENUSSI D.O.O.

PULA

58.559.800

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O.

ŠUMBER

3.531.400

ISTRAKOP D.O.O.

POREČ

78

INTERCOMMERCE D.O.O.

UMAG

56.873.600

TRANS E. A. S. T. D.O.O.

ŽMINJ

3.525.300

VLADIMIR GORTAN D.D.

PAZIN

77

54.645.200

VODOPROMET D.O.O.

VALTURA

3.342.200

52.467.900

GHIA D.O.O.

PAZIN

3.320.500

PULA BRIONI D.D. OBRT ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD KUKURINI METALA "A.B.S.", PIĆAN, KUKURINI BR. 22, PULA ULJANIK PLOVIDBA D.D.

112 104 95

87 82 80 78

52.140.200

FERATI TOURS D.O.O.

POREČ

3.312.900

BUZET AUTOMATIC SERVIS D.O.O. PEKARA CONCETTINO, ZAJEDNIČKI OBRT POREČ ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, ŠKROPETI KLANJAC D.O.O.

76

GEBETSROITHER - ISTRA D.O.O.

PULA

51.731.900

NOVA VITA USLUGE D.O.O.

UMAG

3.299.400

ISTRA D.D.

PULA

74

PISINIUM D.O.O.

PAZIN

51.288.300

GEOCOP D.O.O.

ROVINJ

3.272.800

UMAG

74

ZRAČNA LUKA PULA D.O.O.

VALTURA

51.251.800

MON PERIN D.O.O.

BALE

3.117.800

MULINO D.O.O.

BUJE

49.773.300

MEDIACOM D.O.O.

POREČ

3.110.300

6. MAJ D.O.O. PLAVA LAGUNA, OBRT ZA TRGOVINU, VL. IVICA MILOTIĆ, POREČ, PARTIZANSKA 13 LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

DE CONTE D.O.O.

LABIN

49.669.600

LASER LINE D.O.O.

UMAG

3.108.200

USLUGA D.O.O.

PAZIN

69

GRGA T. P. ZVONIMIR GRGIĆ

PULA

49.577.500

TE PLOMIN D.O.O.

PLOMIN LUKA

3.092.300

ETRADEX D.O.O.

KUKURINI

68

TVORNICA DUHANA ZAGREB D.D. PLAVA LAGUNA, OBRT ZA TRGOVINU, VL. IVICA MILOTIĆ, POREČ, PARTIZANSKA 13 BURIĆ AUTOZUBAK D.O.O.

ROVINJ

49.424.500

S. I. C. D.O.O.

MILANEZI

3.039.300

ŠPINA D.O.O.

POREČ

68

POREČ

49.040.100

ISTRA D.M.C. D.O.O.

UMAG

2.957.500

CRIMPPI ISTRA D.O.O.

ŽMINJ

67

PULA

48.998.800

FAGUS D.O.O.

BUJE

2.892.100

VODOVOD LABIN D.O.O.

LABIN

67

ELEKTROMETAL D.O.O.

POREČ

48.666.600

DENTAL GRUPA D.O.O.

UMAG

2.870.400

ULJANIK TESU SZZ D.O.O.

PULA

67

ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.

BUZET

48.265.100

POLA TEXTILE D.O.O.

PULA

2.865.400

DURAVIT D.O.O.

PULA

66

76 75

POREČ

73

GRADINJE

70


ŽUPANIJE

82 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

DENTAL GRUPA D.O.O.

UMAG

46.960.100

MAGIS TRITON D.O.O.

TRVIŽ

TRIO I D.O.O.

ŠTRPED

46.856.700

ŠKAMP D.O.O.

ĐUSTO D.O.O. ULJANIK BRODOGRAĐEVNI PROJEKTI D.O.O. TGT - ADRIATIK D.O.O.

ČUŠI

46.733.600

MAŠKUN D.O.O.

PULA

46.113.900

PULA

TRANS E. A. S. T. D.O.O.

ŽMINJ

FUSIO D.O.O. G I P D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

2.786.600

BUTAN PLIN D.O.O.

NOVIGRAD

66

PULA

2.761.400

KOMPAS D.O.O.

POREČ

64

RAKALJ

2.734.700

SHP INTIM PAPIR D.O.O.

BONACI

63

KAPITEL D.O.O.

ŽMINJ

2.685.100

ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.

BUZET

62

46.084.300

GHIA SPORT D.O.O.

PAZIN

2.679.500

ISTARSKE LJEKARNE

PULA

62

45.921.200

G I P D.O.O.

NOVAKI MOTOVUNSKI

2.670.800

PISINIUM D.O.O.

PAZIN

61

BUIĆI

45.425.300

AKTIVA KAPITAL D.O.O.

GRAČIŠĆE

2.565.600

REZIDENCIJA SKIPER D.O.O.

SAVUDRIJA

61

NOVAKI MOTOVUNSKI

45.322.500

HELIJE D.O.O.

FUNTANA

2.466.900

TRIO I D.O.O.

ŠTRPED

60

HISTRIA TUBE D.D.

POTPIĆAN

44.603.800

UČKA - KONZALTING D.O.O.

PAZIN

2.460.700

FA. IS. A D.O.O.

BUŽINIJA

59

GRATIS D.O.O.

JAKOVICI

43.588.400

BIG TOYS D.O.O.

POTPIĆAN

2.442.700

IZO D.O.O.

BALIĆI I

58

PULJANKA-BRIONKA D.O.O.

PULA

42.379.900

DURAVIT D.O.O.

PULA

2.432.500

SERVISI ELEKTRO D.O.O.

ROVINJ

57

ADISTA D.O.O.

ROVINJ

42.189.400

ETI TRADE D.O.O.

TRVIŽ

2.396.900

AULON D.O.O.

PULA

57

TECNOPLAST ISTRA D.O.O.

BUJE

41.725.100

PRANJIĆ MONTAŽA J.D.O.O.

PULA

2.367.600

SIPRO D.O.O.

MURINE

56

PULA HERCULANEA D.O.O.

PULA

41.434.400

SEKUNDAR USLUGE D.O.O.

PAZIN

2.364.000

MULINO D.O.O.

BUJE

56

MUNIDAKOMERC D.O.O.

MEDULIN

40.641.900

AGROFIN D.O.O.

ZAMBRATIJA

2.311.600

NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.

PULA

56

ISTRA D.M.C. D.O.O.

UMAG

40.092.000

ATC D.O.O.

BABIĆI

2.269.600

VILSTROJ D.O.O.

ŠTRPED

55

USLUGA POREČ D.O.O.

POREČ

40.088.500

TRI M D.O.O.

ŽBANDAJ

2.238.400

REGINEX D.O.O.

HEKI

55

VODOPROMET D.O.O.

VALTURA

39.716.800

GALANTERIJA D.O.O.

PAZIN

2.201.400

DESE ELETTRONICA D.O.O.

NOVIGRAD

55

BROLEX D.O.O.

BUJE

39.156.200

PUNTIŽELA D.O.O.

ŠTINJAN

2.156.500

I.T.V. D.O.O.

RAŠA

54

TEHNOMONT D.D.

PULA

38.897.400

2.127.400

LABINPROGRES - TPS D.O.O.

VREĆARI

54

PULA

38.780.300

DVORI

2.101.000

ČRNJA TOURS D.O.O.

ROVINJ

54

PULA

38.280.800

GRADIŠĆE

2.074.900

A P Z D.O.O.

BUZET

52

TUPLJAK

38.230.800

NEW CO D.O.O. DEKOP, OBRT ZA PROIZVODNJU BETONA, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, VL. DEAN OBRT ZA VAĐENJE I DROBLJENJE KAMENA, IZRADU BETONSKIH PROIZVODA I ADISTA D.O.O.

ŠTRMAC

DURAVIT D.O.O. TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA D.O.O. G. I. I. TUBE D.O.O. ULJANIK POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O. POLA TEXTILE D.O.O.

ROVINJ

2.071.400

LABIN

52

PULA

37.593.200

AUTOMATIC SERVIS D.O.O.

BUZET

2.034.400

PAGUBICE

52

PULA

37.079.600

GRADSKA PLAŽA D.O.O.

POREČ

2.010.400

MALING D.O.O. KERA SJAJ, OBRT ZA POSTAVLJANJE KERAMIKE I ČIŠĆENJE OBJEKATA, VL. BROLEX D.O.O.

BUJE

51

36.446.800

GRAVIS D.O.O.

MEDULIN

1.987.900

G I P D.O.O.

NOVAKI MOTOVUNSKI

50

36.383.300

V. A. L. C. O. D.O.O.

VINKURAN

1.975.100

FUSIO D.O.O.

BUIĆI

50

36.374.800

ČIČILO D.O.O.

ROVINJ

1.964.200

ULJANIK STANDARD D.O.O.

PULA

50

BUJE OPTIMA DIRECT D.O.O. ISTRADRVO STOLARSKI OBRT I ZAVRŠNI ROŠINI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU, VL. MARIJAN UMAG SOL MELIA HRVATSKA D.O.O. ARENATURIST HOTELI D.O.O.

PULA

34.772.500

MONTRAKER D.O.O.

VRSAR

1.957.900

BRODOLIČILAC D.O.O.

PULA

49

VODOPRIVREDA D.O.O.

BUZET

34.487.200

ELEKTROIMPEX D.O.O.

PULA

1.951.900

ITALCRO D.O.O.

GALIŽANA

48

ULJANIK STROJOGRADNJA D.D.

PULA

34.456.100

MEUS D.O.O.

PAZIN

1.946.400

PLINARA D.O.O.

PULA

48

RUDAN D.O.O.

ŽMINJ

34.158.500

IG D.O.O.

LABIN

1.944.400

BRATI RITOŠA D.O.O.

PAZIN

47

GLOBO D.O.O.

LABIN

32.818.100

PRIVATNA LJEKARNA GRAHOVAC IRENA

PULA

1.925.400

PRANJIĆ MONTAŽA J.D.O.O.

PULA

47

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O.

ŠUMBER

32.275.100

OPUS D.O.O.

UMAG

1.924.200

MONTRAKER D.O.O.

VRSAR

47

BRUT D.O.O.

POREČ

32.158.900

KOMPAS D.O.O.

POREČ

1.902.200

TE - NI D.O.O.

UMAG

47

32.094.000

GLOBO D.O.O.

LABIN

1.881.800

PULA PARKING D.O.O.

PULA

47

ŽMINJ ŽMINJ PETROL D.O.O. OBRT ZA VAĐENJE I DROBLJENJE KAMENA, IZRADU BETONSKIH PROIZVODA I GRADIŠĆE VODNJAN IN - DI D.O.O.

31.784.600

FILS D.O.O.

BANJOLE

1.878.900

BURIĆ AUTOZUBAK D.O.O.

PULA

47

31.628.100

ISTARSKE CESTE D.O.O.

PULA

1.877.600

ISTRA - AUTO D.D.

UMAG

47

VLADIMIR GORTAN D.D.

PAZIN

31.379.300

TEHNIKA ZAVARIVANJA

PULA

1.864.600

RUDAN D.O.O.

ŽMINJ

46

LABINPROGRES - TPS D.O.O.

VREĆARI

31.212.000

AQUA TECH. D.O.O.

PULA

1.840.600

AUTO BENUSSI D.O.O.

PULA

46

SEKUNDAR USLUGE D.O.O.

PAZIN

31.015.900

SAN SERVOLO D.O.O.

ANTENAL

1.815.800

TEHNIKA ZAVARIVANJA

PULA

45

V. A. L. C. O. D.O.O.

VINKURAN

30.802.900

REGINEX D.O.O.

HEKI

1.809.400

ISTRA APPARATUS D.O.O.

ORIČ

45

KOMUNALNI SERVIS D.O.O.

ROVINJ

30.714.900

A. R. M. A. C. O. M. D.O.O.

LIŽNJAN

1.801.000

VINTIJAN D.O.O.

PULA

45

POZITIVAN RITAM D.O.O.

PULA

30.535.000

ORBANIĆ D.O.O.

VADEDIJI

1.762.900

MARYMAT D.O.O.

PULA

44

GASTRO - TIM D.O.O.

PAZIN

29.705.800

NOVIGRAD INŽENJERING D.O.O.

BUŽINIJA

1.739.400

BRIONKA - TRGOVINA D.O.O.

PULA

44

TERA D.O.O.

UMAG

29.220.300

UTP D.O.O.

PULA

1.705.400

SUNČANA STAZA D.O.O.

PULA

43

ISTRA - AUTO D.D.

UMAG

28.900.100

TANGER D.O.O.

MEDULIN

ZIGANTE TARTUFI D.O.O.

PLOVANIJA

28.896.300

EBONIT, TRGOVINA METALIMA, D.O.O.

POREČ

28.771.700

GLAS ISTRE NOVINE D.O.O.

PULA

28.447.600

ROVINJ RARUS D.O.O. BINA - ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE VRANJA D.O.O. PULA BRIJUNI RIVIJERA D.O.O.

ULJANIK PROIZVODNJA OPREME D.D.

VODNJAN

28.367.200

ABG - AGENT D.O.O.

ADRIATIC KAMP D.O.O.

PULA

27.375.100

PULAPROMET D.O.O.

PULA

27.187.000

1.688.300

INDUSTRIAL PROJECTS D.O.O.

VALBANDON

42

1.685.800

PRAGRANDE D.O.O.

PULA

42

1.654.700

ELEKTROMETAL D.O.O.

POREČ

41

1.649.500

USORA GRADNJA D.O.O.

BRNOBIĆI

41

PULA

1.648.100

DRVOPLAST D.D.

BUZET

41

BRIONI D.D.

PULA

1.642.300

ZANITEL D.O.O.

PULA

41

I.T.V. D.O.O.

RAŠA

1.642.100

BIG TOYS D.O.O.

POTPIĆAN

40


83

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

TRANSPLUS D.O.O.

KOROMAČNO

A. T. I. D.O.O. SOCIJALNA ZADRUGA - CORBIS

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

27.144.800

KABOLA D.O.O.

MOMJAN

1.632.200

GLOBO D.O.O.

LABIN

40

PULA

27.002.000

D & A D.O.O.

PULA

1.629.300

ZIGANTE TARTUFI D.O.O.

PLOVANIJA

40

PULA

26.338.300

PULA

1.619.400

GRGA T. P. ZVONIMIR GRGIĆ

PULA

40

VILSTROJ D.O.O.

ŠTRPED

26.239.400

ROVINJ

1.619.200

40

POREČ

26.224.100

VRSAR

1.609.300

BUZET

40

ADRIATIC YACHT CHARTER D.O.O.

PULA

25.800.800

FUNTANA

1.607.100

BUJE

39

MI - KOM D.O.O.

PAZIN

25.649.000

GRGIĆ VINA D.O.O.

TRSTENIK

1.578.400

LAZARIĆI

39

MARINA IBACOM D.O.O.

BANJOLE

25.456.400

PENTA D.O.O.

PULA

1.570.400

TRGOMETAL D.O.O. OŠO, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, FEROPLAST D.O.O. "ROPLAST" OBRT ZA PROIZVODNJU PVCSTOLARIJE, VL. ROLAND RUNKO, KRŠAN, URBIS D.O.O.

GORICA

ISTRAKOP D.O.O.

G. U. BARBARIGA D.O.O. "LEGEND" OBRT ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, VL. PARIS, OBRT ZA MORSKI RIBOLOV I USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA, VL. ROBERTO PARIS, MINI KARAVAN SERVIS D.O.O.

PULA

39

PRODUKT KOMERC D.O.O.

HEKI

25.424.500

1.562.600

ĐUSTO D.O.O.

ČUŠI

38

LUMENART D.O.O. DEKOP, OBRT ZA PROIZVODNJU BETONA, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, VL. DEAN MARYMAT D.O.O.

PULA

25.396.600

1.521.800

TEMPO D.O.O.

LABIN

38

DVORI

25.020.600

UMAG TRADEL D.O.O. PEKARA CONCETTINO, ZAJEDNIČKI OBRT POREČ ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, PULA VINA MATOŠEVIĆ D.O.O.

1.481.100

T.E.L.E. TIM D.O.O.

LABIN

38

PULA

24.477.000

THOLUS D.O.O.

PULA

1.470.100

INDI - METAL D.O.O.

VODNJAN

38

VINTIJAN D.O.O.

PULA

24.176.500

PEEM D.O.O.

PULA

1.456.300

MIKROCOP D.O.O.

UMAG

38

A. R. M. A. C. O. M. D.O.O.

LIŽNJAN

24.125.500

KALDIR

1.456.100

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O.

ŠUMBER

37

AGROKOKA - PULA D.O.O.

PULA

23.802.300

VIŠNJAN

1.451.200

NEAPOLIS D.O.O.

NOVIGRAD

37

CR ABITARE D.O.O.

VIŠKOVIĆI

23.714.300

A. T. L. D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "FRANE" BRATOVIĆ FRANKO R. KONČARA 20 - VIŠNJAN PLAZMA TEHNIKA D.O.O.

GALIŽANA

1.419.200

UMAG

36

ARENATURIST ZLATNE STIJENE D.O.O.

PULA

23.639.800

LJEKARNA ORNELA MAJETIĆ

PULA

1.415.500

BANKO TRANSPORT D.O.O.

BANKI

23.364.000

K.P.V. KONCEPT D.O.O.

PULA

1.401.400

DENTAL GRUPA D.O.O. ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI ZLATNE RUKE KOMUNELA D.O.O.

1. MAJ D.O.O.

VINEŽ

23.077.800

VITALIS DENTIS D.O.O.

POREČ

1.393.500

6. MAJ D.O.O.

UMAG

23.016.500

TEHNOMONT D.D.

PULA

1.355.100

ISTRA APPARATUS D.O.O.

ORIČ

22.973.100

BUJE

UTP D.O.O.

PULA

22.952.000

LIV D.O.O.

POREČ

22.905.500

BUJE - EXPORT D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ I GRAĐEVINSKU MEHANIZACIJU, VL. SERĐO VEŽNAVER, URBIS - TECH D.O.O.

TRANSPORTI RUNKO D.O.O.

KUKURINI

22.774.700

HYGRAS D.O.O.

F.I.N.M.A.V.I. D.O.O.

POREČ

22.641.000

R. Z. ISTRA

POREČ

22.631.000

LABIN VODOVOD LABIN D.O.O. PEKARA CONCETTINO, ZAJEDNIČKI OBRT POREČ ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, UMAG NOVA VITA USLUGE D.O.O. ENTRADA D.O.O.

LETAJ

PROMO AUTO D.O.O.

BUIĆI

ORSO PLAN D.O.O. DRIVES AND MOTORS D.O.O.

PULA

36

UMAG

36

ADRIS GRUPA D.D.

ROVINJ

35

ANTENAL D.O.O.

ANTENAL

35

1.347.300

AMOR VICTORIA D.O.O.

ROVINJ

35

VRŽNAVERI

1.346.000

ALPRON D.O.O.

ŽNJIDARIĆI

35

LABIN

1.319.000

MONTE GIRO D.O.O.

PULA

35

ROVINJ

1.316.000

BIFIX D.O.O.

BUJE

34

1.306.800

DOM SV. POLIKARP

PULA

34

1.287.700

TEHMONT I.N.C. D.O.O.

PULA

34

22.523.400

POREČ IDEO D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "PRESTIGE" PAZIN, UL.25.RUJNA 3/B, VL. MILENA DOMAZET PAZIN PULA BRIONKA D.D.

1.280.400

INTERCOMMERCE D.O.O.

UMAG

34

22.467.700

ROVERIA USLUGE D.O.O.

JURŠIĆI

1.266.500

AGROKOKA - PULA D.O.O.

PULA

34

22.448.700

ELEKTROMETAL D.O.O.

POREČ

1.264.700

PLIMA D.O.O.

POREČ

33

22.401.800

FEROPLAST D.O.O.

BUJE

1.263.200

ISTARSKA CIGLANA D.O.O.

CEROVLJE

33

22.393.000

IGAL ROVINJ D.O.O.

ROVINJ

1.261.400

BANKO TRANSPORT D.O.O.

BANKI

33

BALE

22.375.400

RUBICON D.O.O.

PULA

1.257.600

VALOR D.O.O.

BUIĆI

33

RAŠA

22.255.500

ETIGRAF D.O.O.

MURINE

1.230.700

HISTRIA TUBE D.D.

POTPIĆAN

33

RZ LANTERNA

PULA

22.214.100

VLADO ELEKTRONIKA D.O.O.

RAŠA

1.219.500

ULJANIK PLOVIDBA D.D.

PULA

32

PRAGRANDE D.O.O.

PULA

22.161.900

1.214.500

TRANS E. A. S. T. D.O.O.

ŽMINJ

32

1.209.000

FERATI TOURS D.O.O.

POREČ

32

1.189.400

POREČ ISTRACOMMERCE D.O.O. OŠO, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU, BUZET TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, PULA PEEM D.O.O.

21.791.300

POREČ EURO TOURS D.O.O. OBRT ZA MJENJAČKE POSLOVE "N° 1" VL. PULA WALTER KAPOV, PULA, NARODNI TRG 9 PAZIN EURO TIM D.O.O.

21.556.900

KLANJAC D.O.O.

ŠKROPETI

1.180.700

UMAG

21.500.300

ROVINJ

1.180.600

UMAG LASER LINE D.O.O. OBRT ZA VAĐENJE I DROBLJENJE KAMENA, IZRADU BETONSKIH PROIZVODA I GRADIŠĆE RAŠA VLADO ELEKTRONIKA D.O.O.

PULA

1.172.700

PAB AKRAPOVIĆ D.O.O.

JURIČIĆI

32

UMAG

1.165.300

NEMO NAVIS D.O.O.

VALBANDON

32

PLOVANIJA

1.154.300

FERELI D.O.O.

POREČ

32

1.149.400

GRATIS D.O.O.

JAKOVICI

32

1.146.500

ARENATURIST RIBARSKA KOLIBA D.O.O.

PULA

32

1.145.400

LA-VOR TRADE D.O.O.

ŠTRPED

31

FERRUM ET METALLUM D.O.O.

22.047.000

32 32 32

MINI KARAVAN SERVIS D.O.O.

FUNTANA

21.461.800

FEROPLAST D.O.O.

BUJE

21.289.000

GAIA D.O.O. "CELES" METALSKO-TRGOVAČKI OBRT, PULA, ŠIŠANSKA 185, VL. VLADIMIR TE - NI D.O.O.

GEOCOP D.O.O.

ROVINJ

21.164.100

MESI D.O.O.

BIG TOYS D.O.O.

POTPIĆAN

20.949.500

EICO D.O.O.

ROVINJ

20.674.600

RIBARSKA ZADRUGA PUNTA ZUB

VABRIGA

20.632.100

ROVINJ I-RIBA D.O.O. IVAN TROŠT, UGOSTITELJSKI OBRT " VRSAR VRSAR ", VRSAR, OBALA M. TITA 1 A PULA STUDIO ADRIATIC J.D.O.O.

MONTRAKER D.O.O.

VRSAR

20.302.400

DIGITRON D.O.O.

BUJE

1.140.600

EKSPERT GRADNJA D.O.O.

BUZET

31

PLAZMA TEHNIKA D.O.O.

GALIŽANA

20.264.800

TEHMED D.O.O.

PULA

1.098.800

DRIVES AND MOTORS D.O.O.

RAŠA

31

CMC EKOCON D.O.O.

SVETI IVAN

20.226.300

6. MAJ D.O.O.

UMAG

1.087.000

ELEKTRA D.O.O.

LABIN

31

MERITUM NOVA D.O.O.

PULA

20.086.800

MPS D.O.O.

PULA

1.083.400

CIB COMMERCE D.O.O.

BUZET

31

ALDO COMMERCE D.O.O.

POREČ

20.073.700

VOZILIĆI

1.077.500

PARK D.O.O.

BUZET

31

ČRNJA TOURS D.O.O.

ROVINJ

19.697.900

POREČ

1.071.400

BRIONKA D.D.

PULA

30

ADRIATIC WAVE D.O.O.

ROVINJ

19.589.400

PETROVIJA

1.064.000

SPORTSKI CENTAR TIVOLI D.O.O.

PULA

30

ULJANIK TESU SZZ D.O.O.

PULA

19.501.900

KORAL D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "KLAUDETA" VL. KLAUDETA BERIŠA POREČ, ZAGREBAČKA 1 "PRODAN" OBRTNIŠTVO - EDI PRODAN UMAG - PETROVIJA - UMAŠKA 35 OXY D.O.O.

PULA

1.058.000

LINOGRAD T.M.E.K. D.O.O.

VINEŽ

30


ŽUPANIJE

84 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

AUTO MARKETING D.O.O.

BUJE

REZIDENCIJA SKIPER D.O.O. ULJANIK TESU D.D.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

19.403.300

PAB AKRAPOVIĆ D.O.O.

JURIČIĆI

1.056.000

SAVUDRIJA

19.278.200

HABIJANEC D.O.O.

SVETI MARTIN

1.048.600

PULA

19.238.500

POLIKLINIKA OXY

PULA

1.038.900

POMER MED EKO SERVIS D.O.O. RADOJKA, TRGOVAČKI OBRT, VL. RADOJKA JAKAČIĆI SMOKOVIĆ, GRAČIŠĆE, JAKAČIĆI 3/B KRINGA KRIJES D.O.O.

30

AM GRUPA D.O.O.

BUZET

19.184.400

TERRA REX D.O.O.

FAŽANA

1.038.500

NOVATEC D.O.O.

LABIN

29

PESCAMAR D.O.O.

ROVINJ

19.128.600

NATURA DOMUS D.O.O.

DAJLA

1.037.200

MUNIDAKOMERC D.O.O.

MEDULIN

28

TINAL D.O.O.

PAZIN

19.087.500

MAKSIM JET D.O.O.

PULA

1.022.100

LUXOTTICA JUGOISTOČNA EUROPA D.O.O. NOVIGRAD

28

MS PROMET D.O.O. LEGO LIM, OBRT ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, USLUGE I TRGOVINU, ZELENGRAD D.O.O.

PULA

19.059.300

EKSPERT GRADNJA D.O.O.

BUZET

1.019.200

FELES USLUGE D.O.O.

ČERVAR-PORAT

28

LABINCI

18.973.100

QUALITY IN QUALITY OUT D.O.O.

PULA

1.013.600

ODVODNJA POREČ D.O.O.

POREČ

28

HEKI

18.711.100

CHILIKIN D.O.O.

POREČ

1.013.000

ARENATURIST ZLATNE STIJENE D.O.O.

PULA

28

MEDIACOM D.O.O.

POREČ

18.231.300

SOCIJALNA ZADRUGA - CONSERVO

PULA

1.011.000

AVANGARD SHIPYARDS D.D.

PULA

28

ANILOX D.O.O.

ŽMINJ

18.228.400

EL - NIZ D.O.O.

PIĆAN

1.009.100

PROXIMA D.O.O.

MURINE

27

REGINEX D.O.O.

HEKI

18.175.500

SELECTCAMP D.O.O.

POREČ

1.004.100

SIGNAL SISTEM D.O.O.

PULA

27

TECHNISCHE WELT D.O.O.

BUJE

18.106.200

CRIMPPI ISTRA D.O.O.

ŽMINJ

1.001.100

MIRNAPACK D.O.O.

ROVINJ

27

PRISTAV D.O.O.

KRŠAN

18.067.900

999.700

MCZ D.O.O.

VINEŽ

26

BUZET

18.009.400

PULA

995.000

UTP D.O.O.

PULA

26

BRIONKA - TRGOVINA D.O.O.

PULA

17.952.300

AUTO CENTAR POREČ D.O.O. TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA D.O.O. D & F PERVAN D.O.O.

POREČ

DRVOPLAST D.D.

PULA

994.300

PEEM D.O.O.

PULA

26

ALKES D.O.O.

LABIN

17.945.100

PLANET D.O.O.

PULA

984.600

AUTO CENTAR POREČ D.O.O.

POREČ

26

BIO ADRIA D.O.O.

POLJE ČEPIĆ

17.917.000

978.500

ISTRA TECH D.O.O.

PULA

26

CRIMPPI ISTRA D.O.O.

ŽMINJ

17.910.200

974.900

MLINOTEST TRGOVINA D.O.O.

MURINE

26

17.831.100

PULA MARYMAT D.O.O. ISTRADRVO STOLARSKI OBRT I ZAVRŠNI ROŠINI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU, VL. MARIJAN PULA ANASTASIA D.O.O.

972.400

WILIM TURIST D.O.O.

BANJOLE

26 25

25

29 29

RAŠA VLADO ELEKTRONIKA D.O.O. "ROPLAST" OBRT ZA PROIZVODNJU PVC- LAZARIĆI STOLARIJE, VL. ROLAND RUNKO, KRŠAN, SLUM POSEDEL AUTO D.O.O.

17.657.400

ODVJETNIČKI URED IVANA ORKIĆ

UMAG

963.800

17.599.700

EICO D.O.O.

ROVINJ

959.900

PAB AKRAPOVIĆ D.O.O.

JURIČIĆI

17.587.300

PLIMA D.O.O.

POREČ

958.900

PULA AN & SA D.O.O. PEKARSKI OBRT "ROYAL", VL. ALMA DIMAČ, VIŠNJAN VIŠNJAN, BREŽAC 18 ŠTINJAN ADRIA MARIS D.O.O.

PRIVATNA LJEKARNA GRAHOVAC IRENA

PULA

17.483.900

954.800

CONTRADA D.O.O.

VODNJAN

25

BUJE

17.473.800

MURINE

954.700

KOMPAS TRAVEL D.O.O.

POREČ

25

ADRION D.O.O.

PULA

17.471.900

PULA

952.600

PAPALINA D.O.O.

PULA

25

AQUA PARK D.O.O.

POREČ

17.404.100

BILANCA D.O.O. PAPIRNA KONFEKCIJA GIANFRANCO VOTTERO D.O.O. KUGLANA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. LEONIDA MILIĆ DRANDIĆ, PULA, ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED

UMAG

FAGUS D.O.O.

PULA

948.100

25

PULA

17.402.500

PRO 93 D.O.O.

PAZIN

917.800

PULA

25

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

GRADINJE

17.321.200

LIV D.O.O.

POREČ

915.200

ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O. ZAŠTITNA RADIONICA TEKOP NOVA PULA - OFFICINA PER LA TUTELA TEKOP AQUA PARK D.O.O.

PULA

NOGOMETNI KLUB ISTRA 1961 Š.D.D.

POREČ

24

USORA GRADNJA D.O.O.

BRNOBIĆI

17.311.600

PZ AGRO - ISTRA

POMER

910.000

AGENOR AUTOMATIKA D.O.O.

POREČ

24

USLUGA D.O.O.

PAZIN

17.187.300

ASTORIA D.O.O.

POREČ

908.400

MIREO D.D.

BANJOLE

24

M & D ADRIATIC D.O.O.

ROVINJ

17.162.900

SELECTCAMP D.O.O.

POREČ

17.090.100

PLIMA D.O.O. STOMATOLOŠKA ORDINACIJA GORAN VUKOTIĆ DR. STOM. AMOR VICTORIA D.O.O.

POREČ

17.083.600

PULA DIV PLANET D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD KUKURINI METALA "A.B.S.", PIĆAN, KUKURINI BR. 22, POREČ A.M.M. ŠIMIĆ D.O.O.

ROVINJ

17.072.400

GASTRO - TIM D.O.O.

ROVINJ

17.034.800

LJEKARNA ORNELA MAJETIĆ

PULA

16.929.800

TRI M D.O.O.

ŽBANDAJ

16.926.100

T.E.L.E. TIM D.O.O.

LABIN

16.893.900

TRGOMETAL D.O.O.

GORICA

AVANGARD SHIPYARDS D.D.

PULA

MIREO D.D. INTERNOVA D.O.O.

25

906.400

AGROPRODUKT D.O.O.

PULA

24

905.800

LAGOMAR D.O.O.

BUZET

24

901.900

RARUS D.O.O.

ROVINJ

23

PAZIN

900.900

BRIJUNI RIVIJERA D.O.O.

PULA

23

PLOVANIJA

899.900

EURO TIM D.O.O.

PAZIN

23

MEDAKI

892.900

MESI D.O.O.

PLOVANIJA

23

ROVINJ

891.300

6. MAJ ODVODNJA D.O.O.

UMAG

23

SVETI PETAR U ŠUMI

891.100

KARTON - PAK D.O.O.

ŠTRPED

23

16.762.000

ZIGANTE TARTUFI D.O.O. OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE, POLJOPRIVREDU I TRGOVINU "ELMA-AS", VL. TELBA RAČUNOVODSTVO D.O.O. GRAĐEVINSKI OBRT -PAMIĆ-, SV.PETAR U ŠUMI, SV.PETAR U ŠUMI 96/I, VL. GOSPODARSKI RIBOLOV DUŠAN ŽUŽIĆ VRH

VRH

888.100

ISTRA TEXTUM D.O.O.

NOVIGRAD

23

16.715.400

SIGNAL SISTEM D.O.O.

PULA

886.300

MONTE SERPO D.O.O.

PULA

23

BANJOLE

16.631.500

AVAM INTERNATIONAL D.O.O.

ROVINJ

885.800

G. I. I. TUBE D.O.O.

TUPLJAK

23

ROGOVIĆI

16.623.400

JAVNI BILJEŽNIK NANSI KOPIĆ

PULA

883.600

AZRRI D.O.O.

PAZIN

23

NAVELA D.O.O.

PULA

16.552.000

DUSSMANN D.O.O.

MOTOVUN

882.200

TRANSPORTI RUNKO D.O.O.

KUKURINI

23

MON PERIN D.O.O.

BALE

16.494.600

R. Z. ISTRA

POREČ

876.600

TRENDPROJEKT D.O.O.

MEDULIN

23

MALING D.O.O.

LABIN

16.433.700

ROXANICH D.O.O.

NOVA VAS

875.900

BETOVEN D.O.O.

PULA

23

MODING JUNIOR D.O.O.

PULA

15.998.100

CROGRAF D.O.O.

MURINE

868.500

MLADEŽ D.O.O.

SAVUDRIJA

23

EKSPERT GRADNJA D.O.O.

BUZET

15.982.700

AGENOR AUTOMATIKA D.O.O.

POREČ

860.900

KONTRA D.O.O.

PULA

23

KARTON - PAK D.O.O.

ŠTRPED

15.970.000

SOLARIS D.O.O.

NOVIGRAD

859.300

HAIN ISTRA D.O.O.

BUJE

23

FERATI TOURS D.O.O.

POREČ

15.960.200

GEO BIRO D.O.O.

PULA

858.600

TGT - ADRIATIK D.O.O.

PULA

22

IZO D.O.O.

BALIĆI I

15.858.900

MARINA IBACOM D.O.O.

BANJOLE

857.900

ŽMINJ

22

SKIPER HOTELI D.O.O.

SAVUDRIJA

15.840.200

MADERIUS GRUPA D.O.O.

BUJE

855.400

PULA

22

GRADSKA PLAŽA D.O.O.

POREČ

15.798.500

SLOBODNA KATARINA D.O.O.

ROVINJ

847.000

ANILOX D.O.O. KUGLANA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. LEONIDA MILIĆ DRANDIĆ, PULA, MP GRADNJA D.O.O.

POREČ

22


85

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

TRGOVAČKI OBRT "FRANE" BRATOVIĆ FRANKO R. KONČARA 20 - VIŠNJAN ANIMUS HISTRIE D.O.O. LJEKARNA BABIĆ,ŠIMONOVIĆ,VALENTIĆ I POPOVIĆ MIRTEX INTERNATIONAL D.O.O.

VIŠNJAN

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

GALIŽANA

22

834.200

"PEKARA NELLO" OBRT ZA PROIZVODNJU KRUHA I PECIVA, GALIŽANA, CISS D.O.O.

POREČ

22

829.200

ARIŠ D.O.O.

PAZIN

22

UMAG

824.600

ALIDA D.O.O.

ANTENAL

22

ŽMINJ PETROL D.O.O.

ŽMINJ

822.300

Z. O. K. D.O.O.

PULA

22

PULA

820.900

FLUCTUS MARKETING D.O.O.

UMAG

22

LOVRIN

818.800

TERA D.O.O.

UMAG

21

15.635.700

ADRIATIC YACHT CHARTER D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO "CIBURIPRODUCT" PAZIN, CIBURI 59, LABIRINT D.O.O.

PULA

818.400

PUNTIŽELA D.O.O.

ŠTINJAN

21

MERIŠĆE

15.626.700

D.O.N.I.S. D.O.O.

TINJAN

816.200

PLAZMA TEHNIKA D.O.O.

GALIŽANA

21

PULA

15.621.500

ADRIATIC WAVE D.O.O.

ROVINJ

814.700

D & F PERVAN D.O.O.

PULA

21

15.499.100

VIA ING D.O.O.

PULA

807.500

TINJAN SVETI LOVREČ PAZENATIČKI PULA

21

15.780.200

A P Z D.O.O.

BUZET

POREČ

15.697.500

VENEZIA NEKRETNINE D.O.O.

NOVIGRAD

POREČ

15.686.800

AN & SA D.O.O.

PULA

BUIĆI

15.683.200

JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKO KRAJINA

PASH D.O.O.

PULA

15.674.700

INTERFISH D.O.O.

MEDULIN

15.673.800

MAGIS TRITON D.O.O.

TRVIŽ

15.648.200

SIRAH R.B. J.D.O.O. "KOZLOVIĆ" - GIANFRANCO KOZLOVIĆVALE 78 - MOMJAN NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.

PULA

841.400

UMAG 6. MAJ ODVODNJA D.O.O. RADOJKA, TRGOVAČKI OBRT, VL. RADOJKA JAKAČIĆI SMOKOVIĆ, GRAČIŠĆE, JAKAČIĆI 3/B MURINE PROXIMA D.O.O.

15.448.200

NAVELA D.O.O.

PULA

803.900

15.300.700

BRACOM D.O.O.

ŠUMBER

803.400

D.O.N.I.S. D.O.O. JADRANKA SOŠIĆ I MARKO MARAS, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT A. T. I. D.O.O.

INDI - METAL D.O.O.

VODNJAN

15.295.500

M & D ADRIATIC D.O.O.

ROVINJ

803.000

TIŠA D.O.O.

PAZIN

21

CRONEX D.O.O.

PAZIN

15.160.500

GRADPROM D.O.O.

NOVIGRAD

797.800

EOL MECCANICA D.O.O.

PULA

21

MESI D.O.O.

PLOVANIJA

15.058.700

GENIA D.O.O.

PULA

797.300

ROSSL I DUSO ISTRA D.O.O.

PULA

21

MIRNA D.D.

ROVINJ

15.018.000

ZEBRA - MINERAL D.O.O.

PLOVANIJA

789.100

SINEL D.O.O.

LABIN

21

PLAKAT MEDIA D.O.O.

PULA

14.983.300

MULINO D.O.O.

BUJE

788.800

IKUS D.O.O.

PULA

21

AGROPRODUKT D.O.O.

PULA

14.960.800

TGI D.O.O.

PULA

781.800

DREAM LAB D.O.O.

NOVIGRAD

21

PERO & CO. D.O.O.

ŠTERNA

14.847.000

DAN STUDIO D.O.O.

PULA

780.400

PULA

20

VEZO COMMERCE D.O.O.

SANTALEZI

14.739.700

PRIVATNA LJEKARNA CUKON VLASTA

MEDULIN

774.900

DVORI

20

GALANTERIJA D.O.O.

PAZIN

14.735.100

770.400

BANJOLE

20

ISTARSKA CIGLANA D.O.O.

CEROVLJE

14.721.900

769.500

GASTRO - TIM D.O.O.

PAZIN

20

EURO TIM D.O.O.

PAZIN

14.719.700

PULA LUMENART D.O.O. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO "VIECIA BATANA", VL. TADIJA RAKITA, ROVINJ, TRG ROVINJ PULA UČILIŠTE ULJANIK

ŠKAMP D.O.O. DEKOP, OBRT ZA PROIZVODNJU BETONA, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, VL. DEAN FILS D.O.O.

766.400

PULA

20

ROAN COMFORT CAMP D.O.O.

TAR

SPLENDID - PULA D.O.O. RAKOS, OBRT U GRAĐEVINARSTVU, VL. VIKTOR KOS, LABIN, RAVNI BR. 29 T.Z. MONTAŽA J.D.O.O.

RAVNI

20

PULA

20

MOTORTECH CONSULTING D.O.O. LEGO LIM, OBRT ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, USLUGE I TRGOVINU, PLUS HOSTING D.O.O.

PULA

20

LABINCI

20

PULA

20

POTPIĆAN

20

LOVRIN

20

PULA

20

VRSAR

20

BANJOLE FILS D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE OD PLASTIKE "VIPLAST" PAZIN, INDUSTRIJSKA LOVRIN PAZIN AGRARIA BANOVAC D.O.O.

14.565.700

DRIVES AND MOTORS D.O.O.

RAŠA

764.100

14.493.500

ETRADEX D.O.O.

KUKURINI

760.200

14.392.900

UTE D.O.O.

PULA

760.100

14.382.000

ALDEN D.O.O.

BADERNA

750.800

KOMPANIJA TEŠIĆ D.O.O.

LABINCI

14.322.000

MAJDATEKSTIL D.O.O.

LABIN

746.900

AUTO RADOLOVIĆ D.O.O.

PULA

14.302.100

DEIS D.O.O.

NOVIGRAD

739.400

14.242.400

POREČ

732.800

VELENIKI

732.200

PULA

725.000

V.B.S. AMPLUS D.O.O.

PULA

722.400

O. M. P. D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE OD PLASTIKE "VIPLAST" PAZIN, INDUSTRIJSKA MON.DO. D.O.O. PEKARSKI OBRT"MEDITERAN", VL. JOZEF TOMRECAJ, VRSAR, DALMATINSKA 16 AM GRUPA D.O.O.

13.945.900

MITHOS LINE D.O.O.

LABIN

720.900

13.815.900

FUNTANA

13.479.000

ŠAHIĆ D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU BEZALKOHOLNIH PIĆA "FERENČIĆ" PAZIN, STARI PAZIN 6, ANTON D.O.O. AUTOELEKTRIČARSKI I TRGOVAČKI OBRT "ISTRAVETURA", VL. ECIO POPOVIĆ, POREČ, AMFORA D.O.O.

13.462.200

BERTOŠI ROVINJ

ODVODNJA POREČ D.O.O.

POREČ

NOVIGRAD INŽENJERING D.O.O. LUKS D.O.O.

KLASTER ISTARSKOG TRANSPORTA D.O.O. TUPLJAK KAPITEL D.O.O.

ŽMINJ

14.115.400

LJEKARNE VITA

POREČ

13.960.300

ISTRAVETURA D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "DANIELA", VL. VELENIK IGOR, POREČ, VELENIKI 15 A JAVNI BILJEŽNIK DENIS KRAJCAR

JEDRENJE CHARTER SERVIS D.O.O.

PULA

13.950.300

AZRRI D.O.O.

PAZIN

TRADEL D.O.O.

UMAG

ISTRA-FERRUM D.O.O.

BIBIĆI

13.754.700

KLANJAC D.O.O.

ŠKROPETI

13.682.800

ISTRA COLOR D.O.O.

BUJE

13.489.900

SUNČANA STAZA D.O.O.

PULA

BRAJKOP D.O.O.

BRAJKOVIĆI

FILIX D.O.O. BENČIĆ D.O.O.

21 21

BUZET

20

ELTOR D.O.O.

PAZIN

20

718.900

PAJCA D.O.O.

PAZIN

20

PAZIN

715.200

DIMA D.O.O.

PULA

20

POREČ

714.400

AUTO SL 91 D.O.O.

PULA

20

POREČ

713.300

AURIMEX D.O.O.

UMAG

20

POREČ

710.600

GARD SIGURNOST D.O.O.

LABIN

20

FLEGO D.O.O.

ŠTRPED

710.400

13.347.000

SUPERIUS D.O.O.

PULA

707.600

13.124.800

TINAL D.O.O.

PAZIN

681.400

PULA NOVE ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O. ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI OBRT - IVAN BRTONIGLA ŠUDIĆ I MAJA ŠUDIĆ - DONJI SRBANI 131B BUJE RUDIN D.O.O.

13.022.700

GRGA T. P. ZVONIMIR GRGIĆ

PULA

681.100

HP DUGA D.O.O.

POREČ

20

BUŽINIJA

13.007.500

SELECT D.O.O.

ŠTINJAN

677.400

ISTRADOM PROIZVODNJA D.O.O.

ŠTRPED

20

BERTOŠI

12.989.300

PIĆAN

668.400

KOMUNALAC FAŽANA D.O.O.

FAŽANA

20

KORLEVIĆI

665.600

DORIJAN D.O.O.

UMAG

20

POREČ

656.500

PRAVILA D.O.O.

UMAG

19

12.744.700

VEMA - ING D.O.O. POLJOPRIVREDNI I TRGOVAČKI OBRT "PRODAN", VL. ADRIJANO PRODAN, VIŠNJAN, VETERINARSKA AMBULANTA VET-CENTAR D.O.O. ARHIMAR PROJEKT D.O.O.

POREČ

655.900

GRAČIŠĆE AKTIVA KAPITAL D.O.O. OBRT ZA USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I PRIJEVOZ "GAJANAKOP" GAJANA ORIČ KLASTER ISTRA ADRIATIK D.O.O.

12.982.800 12.938.300

20 20 20

GO4CAMP D.O.O.

TAR

12.732.200

V.N. - NAUTICA D.O.O.

PULA

654.600

CRIPPACAMPEGGIO D.O.O.

POREČ

12.722.900

REX D.O.O.

POREČ

654.200

KALDIR A. T. L. D.O.O. IVAN TROŠT, UGOSTITELJSKI OBRT " VRSAR VRSAR ", VRSAR, OBALA M. TITA 1 A VOZILIĆI KORAL D.O.O.

19

AMUS D.O.O.

PAZIN

12.673.500

AGRARIA BANOVAC D.O.O.

PAZIN

650.800

A.M.M. ŠIMIĆ D.O.O.

POREČ

19

ŠKAMP D.O.O.

PULA

12.669.100

VITA LEVA D.O.O.

POREČ

644.000

ADRIATIC YACHT CHARTER D.O.O.

PULA

19

19 19


ŽUPANIJE

86 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

TRGOVAČKI OBRT GULLIVER POREČ VL. POREČ MARINELA STOJNIĆ-ULJANČIĆ POREČ, OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA "RADOVIĆ",ŠUMBER,RADOVIĆI BR.22/A,VL. ŠUMBER PAZIN GHIA PRO D.O.O.

642.800

ŠAHIĆ D.O.O.

FUNTANA

19

642.600

ROVINJ

19

POREČ

19

POTPIĆAN

640.000

POLJE ČEPIĆ

19

PULA

638.800

BRAJKOP D.O.O.

BRAJKOVIĆI

19

VABRIGA

638.600

IN - DI D.O.O.

VODNJAN

19

12.441.000

ELEKTRO PARTNER D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "ULIKS", PULA, TRG PORTARATA 1, VL. DENIS BIMBAŠIĆ ANĐELO ŠKOFIĆ, UGOSTITELJSKI OBRT "SANTA MARINA", VABRIGA, SANTA CADCON D.O.O.

C - M D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ELEONORA BIO ADRIA D.O.O.

PULA

638.600

INTERNOVA D.O.O.

ROGOVIĆI

19

12.344.800

TRGOMETAL D.O.O.

GORICA

636.100

GRADNJA CEZARE D.O.O.

LABIN

19 19

SERVISI ELEKTRO D.O.O.

ROVINJ

12.586.900

KAPELOTO BETON D.O.O.

GALIŽANA

12.561.700

TEMPO D.O.O.

LABIN

12.550.100

ZANITEL D.O.O.

PULA

12.536.200

ISTRAPLASTIKA D.O.O.

PAZIN

12.494.900

AUTOKUĆA KOŠARA D.O.O.

PUTINI

12.471.700

NOVATEC D.O.O.

LABIN

UČKA - KONZALTING D.O.O.

PAZIN

642.500

SIGNAL SISTEM D.O.O.

PULA

12.331.300

ASSEQUI GRUPA D.O.O.

BRAJKOVIĆI

630.300

MENNYACHT D.O.O.

UMAG

SIGURNOST - BOLJUN I DR. J.T.D.

PULA

12.312.400

FILIX D.O.O.

BERTOŠI

628.800

TRANSPLUS D.O.O.

KOROMAČNO

19

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO D.O.O.

ROVINJ

12.266.300

BLANC D.O.O.

LABIN

628.300

JUPITER - EXPORT D.O.O.

PULA

19

ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O. LJEKARNA DANICA BRAJE,MAG.PHARM., MIRJANA FRANKOVIĆ, MAG. PHARM. CROGRAF D.O.O. "LIBERO" TRGOVAČKO-PROIZVODNI OBRT, PULA, F.BARBALIĆA 9, VL. ŽELJKA ROJNIĆ PUNTIŽELA D.O.O.

PULA

12.207.100

6. MAJ ODVODNJA D.O.O.

UMAG

625.500

RAZVOJ TEHNOLOGIJA D.O.O.

PULA

19

LABIN

12.202.900

M ADLER D D.O.O.

HRELJIĆI

625.300

JUNIOR P. D.O.O.

NOVA VAS

19

MURINE

12.001.100

VETERINARSKA AMBULANTA POREČ D.O.O. POREČ

624.100

RZ LANTERNA

PULA

19

PULA

11.998.000

JAVNI BILJEŽNIK MIRNA PLIŠKO

PULA

616.800

KARLIĆ GRADNJA D.O.O.

VINEŽ

19

ŠTINJAN

11.979.900

FITTICH D.O.O.

PULA

613.300

AR - INŽENJERING D.O.O.

ROVINJ

19

LASER LINE D.O.O.

UMAG

11.952.900

C - M D.O.O.

ROVINJ

611.400

ISKOP D.O.O.

SVETI PETAR U ŠUMI

19

LABELLE D.O.O.

POREČ

11.823.100

AMBIENT RUSTICA D.O.O.

PULA

610.100

MURIĆ D.O.O.

BALE

19

DE RIGO VISION HRVATSKA D.O.O.

POREČ

11.809.300

MI. DUS. D.O.O.

TAR

609.000

NERA D.O.O.

ŠKULJARI

19

TRUTANIĆ D.O.O.

POREČ

11.809.000

PULA PARKING D.O.O.

PULA

607.900

DEA FORTUNAE D.O.O.

PLOVANIJA

19

SIGURNOST D.O.O.

LABIN

11.782.500

ŠIŠAN

606.900

NOGOMETNI KLUB ISTRA 1961 Š.D.D.

PULA

19

AURIMEX D.O.O.

UMAG

11.778.500

NOVIGRAD

605.000

MLJEKARA LATUS D.O.O.

ORBANIĆI

19

SPORT-MARE D.O.O.

PULA

11.754.200

B. R. B. SPORT D.O.O. "SMOLJKIĆ INSTALACIJE" - JOSIP SMOLJKIĆ NOVIGRAD - VERGAL 31 LEGO - LIFT D.O.O.

LABINCI

602.100

SOBA D.O.O.

PLOVANIJA

19

COSSETTO D.O.O.

POREČ

11.744.200

EMA ELEKTRONIK BIRO D.O.O.

PULA

598.800

19

TRVIŽ

11.683.600

BRANKO TURIST D.O.O.

MURINE

598.800

ROVINJ

18

UMAG FLUCTUS MARKETING D.O.O. LJEKARNA, MILENA LADAVAC, LJILJANA ĆUS, DAVORKA TONČINIĆ I SANDRA PAZIN PULA PULA PARKING D.O.O.

11.643.700

PLAVO D.O.O.

FUNTANA

597.300

S.D.M. GRADNJA D.O.O. STOMATOLOŠKA ORDINACIJA GORAN VUKOTIĆ DR. STOM. GALANTERIJA D.O.O.

PULA

ETI TRADE D.O.O.

PAZIN

18

11.428.600

RINA JADRAN D.O.O.

PULA

596.600

NOVIGRAD INŽENJERING D.O.O.

BUŽINIJA

18

11.299.100

LJEKARNA BOBANOVIĆ VUJNOVIĆ

PULA

595.500

PENTA D.O.O.

PULA

18

GHIA D.O.O.

PAZIN

11.239.100

THOLUS D.O.O.

PULA

18

POREČ

11.131.500

589.600

18

POMER

11.113.700

VABRIGA

18

GHIA SPORT D.O.O.

PAZIN

11.027.900

OROBANCHE KONZALTING D.O.O.

POREČ

587.200

HYGRAS D.O.O. ANĐELO ŠKOFIĆ, UGOSTITELJSKI OBRT "SANTA MARINA", VABRIGA, SANTA ALMI D.O.O.

ROVINJ

MED EKO SERVIS D.O.O.

BANJOLE MIREO D.D. GRAĐEVINSKI OBRT "ŠALIĆ", VL. ZLATKO KUKCI ŠALIĆ, NOVA VAS, KESTENOVA 6 LABIN STUDIO 92 D.O.O.

593.200

DUGA PLUS D.O.O.

UMAG

18

EKSPLOZIVI D.O.O.

LABIN

11.003.500

EKOPLANET D.O.O.

PULA

584.600

ŠTRMAC

18

PAJCA D.O.O.

PAZIN

10.941.200

F.I.N.M.A.V.I. D.O.O.

POREČ

582.500

PULA

18

LJEKARNA JELČIĆ MARICA

PULA

10.924.000

USORA GRADNJA D.O.O.

BRNOBIĆI

580.200

NOVE ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O.

PULA

10.922.500

COFIM D.O.O.

PULA

578.200

SEDIA D.O.O. "LIBERO" TRGOVAČKO-PROIZVODNI OBRT, PULA, F.BARBALIĆA 9, VL. ŽELJKA ROJNIĆ OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "GOLDFREN" PAZIN, FOŠKIĆI 24, BAESA D.O.O.

ŠAHIĆ D.O.O.

FUNTANA

10.912.400

LJEKARNA JELČIĆ MARICA

PULA

577.400

PENTA D.O.O.

PULA

10.907.200

AD D.O.O.

PULA

577.200

VALOR D.O.O.

BUIĆI

10.819.200

MEHO GRADNJA D.O.O.

ROVINJSKO SELO

CORIUM D.O.O.

TUPLJAK

10.778.600

SPLENDID - PULA D.O.O.

AGRIMARE D.O.O.

POREČ

10.732.900

VINICOLA P & V D.O.O.

ŠTRMAC

10.710.100

LAKMUS D.O.O.

SVETI IVAN

10.695.800

MONTE D.O.O.

PULA

10.625.200

MONTE GIRO D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE RADOŠ D & A D.O.O.

PULA

10.598.100

PAZIN

10.596.600

PULA

10.595.000

C - M D.O.O.

ROVINJ

MLJEKARA LATUS D.O.O. NEAPOLIS D.O.O.

589.300

PAZIN

18

PULA

18

GRADNJA KOVAČEVIĆ D.O.O.

PULA

18

PLAN GAŠPARINI D.O.O.

DIKLIĆI

18

576.100

ISTRAPLASTIKA D.O.O.

PAZIN

18

PULA

572.400

POREČ

18

MARINA TUNARICA D.O.O.

LABIN

571.900

PULA

18

S - CO D.O.O. "TERAKOP" GRAĐEVINSKI OBRT, SANDRA DEKOVIĆ, POREČ, PARTIZANSKA 13 "GALIJA" UGOSTITELJSKI OBRT, PULA, EPULONOVA 3, VL. ELJVER RAČA ISTRA SERVICE CENTER D.O.O.

MURINE

570.400

POREČ

568.200

PULA

566.900

PULA

563.600

VAL D.O.O. COMPARI 1, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. RENATA KOMPARIĆ, PULA, TUBUS D.O.O. LA ROSA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ASAN FERATI VRSAR, OBALA MARŠALA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO "ENIGMA", VL. GJOKAJ PREN, ROVINJ, CARERA 53 TUTTI D.O.O.

SVETVINČENAT

563.400

UMAG

10.570.200

KANINI D.O.O. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO '' LIDO '', VL. ŽELJKO KLEUT, UMAG, ŠETALIŠTE AGROPRODUKT D.O.O.

PULA

ORBANIĆI

10.540.300

ISTRA-FERRUM D.O.O.

BIBIĆI

555.800

NOVIGRAD

10.528.300

TRGOAUTO I D.O.O.

UMAG

555.500

ULJANIK STANDARD D.O.O.

PULA

10.520.400

MLINOTEST TRGOVINA D.O.O.

MURINE

10.412.700

RITOŠA TRGOVINE D.O.O.

POREČ

10.374.800

HEKI ZELENGRAD D.O.O. "AUTOSERVIS FILIPOVIĆ" AUTOMEHANIČARSKI OBRT, VUČNA SLUŽBA KOŽLJANI PULA ALFA NEKRETNINE D.O.O.

GALIŽANA

18

VRSAR

18

ROVINJ

18

PULA

18

A.V. LETAN D.O.O.

PULA

18

561.300

TRŽNICA D.O.O.

PULA

18

561.200

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO D.O.O. RIMINI, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DANIJEL ČAVIĆ, FUNTANA, ISTARSKA 47 LD - LUG D.O.O.

ROVINJ

18

FUNTANA

18

552.900 552.800 549.500

POREČ

18

PULA METAL SISTEM D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "KLAUDETA" VL. KLAU- POREČ DETA BERIŠA POREČ, ZAGREBAČKA 1 ROVINJ EICO D.O.O.

18 17 17


87

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

"DEBELJUH FRIGO" OBRT ZA PRIJEVOZ ROBE, VL. RENATO DEBELJUH, BALE, WISINTIN D.O.O.

GOLAŠ

10.292.300

BIBIĆI

10.282.200

GROTA GRADNJA D.O.O.

MEDULIN

10.167.300

CISS D.O.O.

POREČ

10.122.600

DEA FORTUNAE D.O.O.

PLOVANIJA

10.102.700

GLOBO TRADE D.O.O.

LOVREČICA

9.974.100

MITHOS LINE D.O.O.

LABIN

9.939.400

MEDULIN GRAVIS D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "GOLDFREN" PAZIN, FOŠKIĆI 24, PAZIN BANJOLE WILIM TURIST D.O.O.

9.919.300 9.909.000

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

URED OVL. ING. GEODEZIJE VL. BRANIMIR FABLE INTERFISH D.O.O. MILENA, OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU BAKALARA, VL. ALEKSANDAR OPG FRANC ARMAN OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE "TRANSPORT ARMANDO"PIĆAN BR.70/A ILVA D.O.O. "MAJER TRANSPORTI" CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE, VL. MAJER VALTER, BUZET, IVANA MOIRA D.O.O.

LABIN

548.700

CADCON D.O.O.

PULA

MEDULIN

548.000

ADRION D.O.O.

PULA

17

BAČVA

541.800

MIRAMARE D.O.O.

ROVINJ

17

BAJKINI

540.600

TIM-WATS D.O.O.

ROVINJ

17

PIĆAN

540.600

HETA D.O.O.

LINDAR

17

PETROVIJA

537.600

PULA

17

POREČ

17

BUZET

535.300

LABIN

532.800

CEROVLJE

530.200

MODING JUNIOR D.O.O. ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT "DALI" , VL. TIHOMIR UZELAC I ŽELJKO ŠAJTOŠ, OBRT ZA USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I PRIJEVOZ "GAJANAKOP" CASTRUM PULA 97 D.O.O.

POREČ

529.600

PETROVIJA

526.900

LABIN PULA

17

GAJANA

17

PULA

17

CMC EKOCON D.O.O.

SVETI IVAN

17

BISKONT D.O.O.

JURIČIĆI

17

524.500

VEZO COMMERCE D.O.O.

SANTALEZI

17

523.500

KRT D.O.O.

GRADINJE

17

MIKROCOP D.O.O.

UMAG

KOZLOVIĆ D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "KLAUDETA" VL. KLAUDETA BERIŠA POREČ, ZAGREBAČKA 1 FELIX, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, VL. SREĆKO RADELIĆ, UMAG, PETROVIJA, ALPRON D.O.O.

MERIŠĆE

9.801.400

POREČ

9.795.500

ISTARSKA CIGLANA D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ELEONORA CENTAR SLADOLEDA D.O.O. OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MESOM MESNICA "MORAL" VASNIK BURULČIĆ ADRION D.O.O.

PETROVIJA

9.772.800

LABELLE D.O.O.

POREČ

520.900

ŽNJIDARIĆI

9.741.700

PULA

520.700

TRGOAUTO I D.O.O.

UMAG

9.698.500

PULA

519.700

MEDIL D.O.O. ZAJEDNIČKI TRGOVAČKO PROIZVODNI OBRT "ŠPEŽA" VL. GORDAN I KLAUDIJA AMFORA HOTELI D.O.O.

NOVIGRAD

9.685.700

CONIS D.O.O. "PEGASO" OBRT ZA ZEMLJANE ISKOPE, PULA, SISPLAC 27, VL. KRISTIJAN LJEKARNE VITA

LABIN ALVONA D.O.O. OBRT ZA GALVANIZACIJU "GALVANIZACIJA PULA LOVRIĆ", PULA, BUNARSKA 43, VL. ILIJA PULA LUKA PULA D.O.O.

POREČ

518.800

KARPINJAN - SPORT D.O.O.

NOVIGRAD

17

ROVINJ

9.666.100

517.700

TERRA ISTRIANA UMAG D.O.O.

UMAG

17

RABAC

9.661.500

AN & SA D.O.O.

PULA

9.635.400

LABIN JAVNI BILJEŽNIK BRANKO TERKOVIĆ OPTIKA PASSAGE TRGOVAČKI I OPTIČARSKI POREČ OBRT VL. ĐURĐICA OREPIĆ POREČ, TRG BUJE G. & G. INTERNAZIONALE D.O.O.

ZEBRA D.O.O.

PAZIN

9.606.500

CON - TEC D.O.O.

ARIŠ D.O.O.

PAZIN

9.570.300

LJEKARNA ŠKOPAC-BATELIĆ DEZI

LABIN

9.525.100

KONTINENT TRGOVINA D.O.O.

UMAG

TE - NI D.O.O.

UMAG

ORBIS D.O.O.

9.876.000 9.803.000

17 17 17

514.400

MUJANOVIĆ GRADNJA D.O.O.

LABIN

17

514.000

ALTA MODA D.O.O.

UMAG

17

PULA

513.800

ADRIATIC KAMP D.O.O.

PULA

16

NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.

PULA

513.400

GEBETSROITHER - ISTRA D.O.O.

PULA

16

LJEKARNA ŠKOPAC-BATELIĆ DEZI

LABIN

512.400

GEOCOP D.O.O.

ROVINJ

16

9.500.000

INŽENJERING GEOF D.O.O.

LABIN

511.400

16

JAVNI BILJEŽNIK IVAN KUKUČKA

PULA

509.600

ROVINJ

16

MEDULIN

9.463.500

CESTA D.O.O.

PULA

509.500

TRI M D.O.O. "LEGEND" OBRT ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, VL. STUDIO ADRIATIC J.D.O.O.

ŽBANDAJ

9.482.000

PULA

16

NEŽIĆ D.O.O.

ŠTRPED

9.425.700

PARK DIZAJN D.O.O.

PAZIN

509.200

DIGITRON D.O.O.

BUJE

16

MENNYACHT D.O.O.

UMAG

9.389.100

CASA NOVA D.O.O.

VRSAR

508.300

POLIKLINIKA OXY

PULA

16

LORIMEX D.O.O.

LABIN

9.384.200

ARENA PEKARA D.O.O.

PULA

507.700

MARINA IBACOM D.O.O.

BANJOLE

16

ARGUS D.O.O.

PULA

9.376.800

BUJEPLAST D.O.O.

UMAG

505.700

ILVA D.O.O.

PETROVIJA

16

HETA D.O.O.

LINDAR

9.354.200

BIO ADRIA D.O.O.

POLJE ČEPIĆ

505.500

INSTAL D.O.O.

POREČ

16

DATALAB TEHNOLOGIJE D.O.O.

PULA

9.339.700

MOLES D.O.O.

KRANJCI

504.400

POZITIVAN RITAM D.O.O.

PULA

16

AGENOR AUTOMATIKA D.O.O.

POREČ

9.321.800

PLAN TERRA D.O.O.

POREČ

504.400

WISINTIN D.O.O.

BIBIĆI

16

MP GRADNJA D.O.O.

POREČ

9.313.800

M. PIERI D.O.O.

PULA

502.000

BINOM D.O.O.

UMAG

16

NEMO NAVIS D.O.O.

VALBANDON

9.297.900

TRANS EAST SERVIS D.O.O.

ŽMINJ

501.300

16

NOVIGRAD

9.292.900

BRAJKOP D.O.O.

BRAJKOVIĆI

500.500

VOZILIĆI

16

ELEKTROIMPEX D.O.O.

PULA

9.292.400

VAGABUNDO D.O.O.

MURINE

9.278.800

MAKSIM JET D.O.O.

PULA

9.278.100

MERIŠĆE KOZLOVIĆ D.O.O. "TRANSPORTI STANKIĆ" - DAVOR STANKIĆ - NOVIGRAD NOVIGRAD - DRAGE GERVAISA 6. LUXOTTICA JUGOISTOČNA EUROPA D.O.O. NOVIGRAD

491.800

FIOKA D.O.O. OBRT ZA IZRADU I MONTAŽU ALUMINIJSKE STOLARIJE "ALUTRADE", PLOMIN,VOZILIĆI MARSERVIS D.O.O. "IVA BENZ" - MILIĆ VELJKO - UMAG KOLODVORSKA 1 ORBIS D.O.O.

PULA

STANDARD D.O.O.

MEDULIN

16

LJEKARNA BOBANOVIĆ VUJNOVIĆ

PULA

9.226.900

RIBA IZ MORA J.D.O.O.

UMAG

491.100

CASTELLUM MARIS D.O.O.

PULA

16

K. G. MEDIA D.O.O.

POREČ

9.179.600

G.D. VILE D.O.O.

PULA

490.400

URES D.O.O.

FINIDA

16

ISKOP D.O.O.

SVETI PETAR U ŠUMI

9.176.700

490.100

LANOTON D.O.O.

PULA

16

POREČ

9.163.300

PULA

486.900

ZIDAR UMAG D.O.O.

MURINE

16

ABILIA D.O.O. RAKOS, OBRT U GRAĐEVINARSTVU, VL. VIKTOR KOS, LABIN, RAVNI BR. 29 MONTE SERPO D.O.O.

ROVINJ

9.156.500

PEKARA AFRODITA D.O.O. POLIKLINIKA CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-ARS MEDICA VOGER D.O.O.

ŽMINJ

ISTRAALF D.O.O.

UMAG

486.100

MESAROLI SERVICE E.G.I.U.

MRGANI

16

RAVNI

9.091.600

IGGOS D.O.O.

PULA

485.700

PRISTAV D.O.O.

KRŠAN

16

PULA

9.073.000

ADRIA BONUS D.O.O.

POREČ

484.200

LIVADE TARTUFI D.O.O.

LIVADE

16

LABIN

16

479.500

HENA D.O.O. "KOZLOVIĆ" - GIANFRANCO KOZLOVIĆVALE 78 - MOMJAN MAKSIM JET D.O.O. ISTRADRVO STOLARSKI OBRT I ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU, VL. MARIJAN ŽMINJ PETROL D.O.O.

479.100 478.200

VABRIGA LEMO D.O.O. "ELBA - ELEKTROMATERIJAL" TRGOVAČKI PULA OBRT VL. MIREJ BARBIĆ, PULA, MRGANI MESAROLI LOGISTIKA D.O.O.

497.900

9.060.100

G. OBNOVA D.O.O.

UMAG

484.100

9.055.900

REVIDAS D.O.O.

PULA

482.600

9.049.400

ITALUNION D.O.O.

PULA

481.700

8.943.200

BUIĆI DONATO D.O.O. "MIRACOLO" OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VALBANDON U CESTOVNOM PROMETU, VALBANDON, LABIN TRGOLORENC D.O.O.

8.854.900

OPATIĆ D.O.O.

ETIKGRAF D.O.O.

SVETI PETAR U ŠUMI

9.046.700

SELECT D.O.O.

ŠTINJAN

9.015.600

KUKCI IT TECHNOLOGY D.O.O. COMPARI 1, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. RENATA KOMPARIĆ, PULA, PULA

499.400

PREVIŽ

481.300

KAŠTELIR

16

UMAG

16

MERIŠĆE

15

PULA

15

ROŠINI

15

ŽMINJ

15

ALDEN D.O.O.

BADERNA

15

MEHO GRADNJA D.O.O.

ROVINJSKO SELO

15


ŽUPANIJE

88

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 2014.

2014. % udjel u RH Indeks 2013=100

1.926

1,85%

104,5

broj zaposlenih

15.212

1,83%

101,4

imovina ukupno

10.014.560.800

0,93%

103,0

7.952.400.100

1,28%

101,7

dobit nakon oporezivanja

636.385.000

1,81%

73,3

gubitak nakon oporezivanja

155.937.400

0,64%

113,9

broj tvrtki

ukupni prihod

prosječna neto plaća

394.543.100

20,77%

91,61%

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

97,73%

84,56%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

100,0

4.706

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

1,12%

60,2

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

P P K D.D.

KARLOVAC

869.749.500

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

150.189.200

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

1.698

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

695.243.800

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

112.146.400

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

854

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

587.395.400

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

53.569.300

P P K D.D.

KARLOVAC

476

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

452.340.100

HEINEKEN ADRIA D.O.O.

KARLOVAC

41.516.100

HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

347

KIM D.O.O.

KARLOVAC

289.020.300

P P K D.D.

KARLOVAC

16.365.000

LANA-KARLOVAČKA TISKARA D.D.

KARLOVAC

239

BIOTRON D.O.O.

OZALJ

127.066.400

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

KARLOVAC

14.205.400

CESTE KARLOVAC D.D.

BELAJSKE POLJICE

212

CESTE KARLOVAC D.D.

BELAJSKE POLJICE

123.005.200

KIM D.O.O.

KARLOVAC

10.267.400

AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

164

LANA-KARLOVAČKA TISKARA D.D.

KARLOVAC

111.076.500

ODETA D.O.O.

KARLOVAC

8.853.700

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

KARLOVAC

150

KELTEKS D.O.O.

KARLOVAC

97.078.600

ARKADA D.O.O.

DUGA RESA

8.004.100

TTK D.O.O.

KARLOVAC

134

AB GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

95.347.100

LANA COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

7.661.900

KELTEKS D.O.O.

KARLOVAC

127

AQUATERM D.O.O.

KARLOVAC

83.930.000

KELTEKS D.O.O.

KARLOVAC

6.328.200

ADRIADIESEL D.D.

KARLOVAC

124

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

KARLOVAC

78.157.800

LANA-KARLOVAČKA TISKARA D.D.

KARLOVAC

6.048.500

ŽITOPROIZVOD D.D.

KARLOVAC

123

KAPLAST D.D.

KUPLJENSKO

77.203.200

LINDE PLIN D.O.O.

KARLOVAC

4.983.700

ČISTOĆA D.O.O.

KARLOVAC

122

RETA D.O.O.

KARLOVAC

69.463.800

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

KARLOVAC

4.667.900

CROATIA PUMPE NOVA D.O.O.

KARLOVAC

122

DRVO TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

64.367.300

DRVO TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

4.493.700

MARCHÉ RESTORANI D.O.O.

DRAGANIĆ

121

LANA COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

57.280.100

CESTE KARLOVAC D.D.

BELAJSKE POLJICE

4.064.700

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

KARLOVAC

115

WIENERBERGER-ILOVAC D.O.O.

KARLOVAC

54.750.000

RECIKLON D.O.O.

VOJNIĆ

3.870.400

AB GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

107

SEMMELROCK STEIN+DESIGN D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

48.944.000

KAPLAST D.D.

KUPLJENSKO

3.690.900

ZELENILO D.O.O.

KARLOVAC

103

ODETA D.O.O.

KARLOVAC

48.573.900

RUDMAN COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

3.682.300

AB MONTAŽA D.O.O.

KARLOVAC

100

MARCHÉ RESTORANI D.O.O.

DRAGANIĆ

47.957.500

FRAK D.O.O.

KARLOVAC

3.010.100

UNIWELD STROJEVI D.O.O.

KAMANJE

98

ILSAD D.O.O.

OZALJ

46.353.300

MARCHÉ RESTORANI D.O.O.

DRAGANIĆ

2.900.500

KIM D.O.O.

KARLOVAC

96

TTK D.O.O.

KARLOVAC

46.197.000

AB GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

2.785.800

VODOPRIVREDA KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

93

ŽITOPROIZVOD D.D.

KARLOVAC

45.151.500

PRO MILK D.O.O.

GRABOVAC

2.769.600

KORDUN D.D.

SLUNJ

92

KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC

KARLOVAC

42.914.300

ODETA NEKRETNINE D.O.O.

KARLOVAC

2.566.100

MIVIT-PEKARA D.O.O.

OGULIN

88

HEINEKEN ADRIA D.O.O.

KARLOVAC

42.684.300

KONTAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

2.195.200

MONTMONTAŽA MKG D.O.O.

KARLOVAC

87

ZAK D.O.O.

KARLOVAC

41.782.400

MADIG-MREŽNICA D.O.O.

OGULIN

2.140.300

PLETIX D.O.O.

KAMANJE

84

ARKADA D.O.O.

DUGA RESA

40.898.500

TTK D.O.O.

KARLOVAC

2.094.500

AQUATERM D.O.O.

KARLOVAC

83

KORDUN D.D.

SLUNJ

39.927.300

LJEKARNE DERJANOVIĆ

KARLOVAC

2.079.600

RUDAR D.O.O.

TOUNJ

78

AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

39.343.900

GTM-GAVAN D.O.O.

OGULIN

2.035.300

LJEVAONICA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

77

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


89

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

LINDE PLIN D.O.O.

KARLOVAC

GRADSKA TOPLANA D.O.O. UNIWELD STROJEVI D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

39.049.700

VODOPRIVREDA KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

2.019.100

SA BIŠĆAN D.O.O.

PODVOŽIĆ

76

KARLOVAC

36.641.700

ELEKTROUSLUGE KOSTELAC D.O.O.

OZALJ

1.930.000

TVORNICA PLINSKIH TURBINA D.O.O.

KARLOVAC

69

KAMANJE

36.620.900

KARLOVAC

1.870.200

ENERGOREMONT D.D.

KARLOVAC

67

FRAK D.O.O.

KARLOVAC

36.460.400

KARLOVAC

1.847.200

KAPLAST D.D.

KUPLJENSKO

65

KA-3 D.O.O.

KARLOVAC

35.622.000

JUMPING PARK D.O.O. TRGOVAČKI OBRT ANA-A, MILAN BORČIĆ, KARLOVAC, PRIMORSKA 38 KORDUN LAV D.O.O.

SLAPNO

1.792.600

MEDVEN TRGOVINA D.O.O.

MALI ERJAVEC

64

LJEKARNE DERJANOVIĆ

KARLOVAC

35.349.400

LJEKARNA D I D PHARMA

KARLOVAC

1.787.100

ARKADA D.O.O.

DUGA RESA

63

MEDVEN TRGOVINA D.O.O. MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE, DENIS BAREŠIĆ, BELAJ 27 A GU D.O.O.

MALI ERJAVEC

33.988.800

1.699.300

KORDUN ALATI D.O.O.

KARLOVAC

63

33.480.000

SELIŠTE DREŽNIČKO

1.647.400

GUŠTIN D.O.O.

VRŠKOVAC

60

KARLOVAC

32.723.400

MG SERVIS D.O.O. DEGENIJA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURISTIČKA AGENCIJA, VL. MARIJAN INFINUM D.O.O.

KARLOVAC

BELAJ

KARLOVAC

1.608.300

MAIER-TEXTIL D.O.O.

BOSILJEVO

58

LIN TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

32.447.600

KAMENOLOM ŽAKANJE D.O.O.

SRAČAK

1.576.800

KOLOS D.O.O.

DUGA RESA

57

GUŠTIN D.O.O.

VRŠKOVAC

31.467.500

1.555.100

KONTAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

54

1.540.900

LIN TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

53

1.496.100

KETEKS D.O.O.

JARNEVIĆI

52

PRO MILK D.O.O.

GRABOVAC

28.793.700

ČISTOĆA D.O.O.

KARLOVAC

28.332.400

VRHOVAC BBT-ODRŽAVANJE OBJEKATA D.O.O. ŠEBALJ TRANSPORTI, OBRT ZA PRIJEVOZ LIPOVAČA STVARI, VL. DANE ŠEBALJ, RAKOVICA, KARLOVAC LIN TRGOVINA D.O.O.

RUDAR D.O.O.

TOUNJ

28.250.500

HAGA METAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

1.425.900

UPS D.O.O.

KARLOVAC

52

ENERGOREMONT D.D.

KARLOVAC

27.139.300

VENERA D.O.O.

BARILOVIĆ

1.384.000

WIENERBERGER-ILOVAC D.O.O.

KARLOVAC

52

SA BIŠĆAN D.O.O.

PODVOŽIĆ

26.853.500

DINELA LOGISTIKA D.O.O.

KAMANJE

1.357.900

ILSAD D.O.O.

OZALJ

51

ADRIADIESEL D.D.

KARLOVAC

26.763.400

GRADSKA TOPLANA D.O.O.

KARLOVAC

51

KARLOVAC

26.742.200

1.342.400

DRVO TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

50

BUBLIĆ-COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

26.461.100

OGULIN MIŠE D.O.O. LJEKARNA VLASTA TOMIČIĆ, BISERKA PAPEŽ, MARIJANA TURKALJ, ANA TOMŠIĆ OGULIN KARLOVAC ENA D.O.O.

1.350.600

AB MONTAŽA D.O.O.

DINELA LOGISTIKA D.O.O.

KAMANJE

26.451.400

VIS D.O.O.

DRAGANIĆ

25.701.600

KONTAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

RUDMAN COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

KARLOVAC

23.580.700

ENA D.O.O.

KARLOVAC

23.407.800

KORDUN ALATI D.O.O.

KARLOVAC

LJEKARNA D I D PHARMA MADIG-MREŽNICA D.O.O.

1.271.800

KORDUN LAV D.O.O.

SLAPNO

50

1.268.000

DINELA LOGISTIKA D.O.O.

KAMANJE

50

1.254.700

FRAK D.O.O.

KARLOVAC

49

25.311.200

JAVNI BILJEŽNIK MARINA AUGUSTINOVIĆ KARLOVAC MARIJA ČUNOVIC, DIPL. INŽ. PH.DUGA RESA LJEKARNA VRŠKOVAC GUŠTIN D.O.O.

1.248.000

ENA D.O.O.

KARLOVAC

48

24.480.600

GU D.O.O.

KARLOVAC

1.223.700

DRAGANIĆ

47

OZALJ

1.219.100

BELAJ

1.217.200

23.201.400

DELTA DESIGN D.O.O. MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE, DENIS BAREŠIĆ, BELAJ 27 A ORAH D.O.O.

MALI ERJAVEC

1.129.400

KARLOVAC

22.976.400

ELOMA SERVIS D.O.O.

VRHOVAC

1.117.900

VIS D.O.O. STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. M A I K I D.O.O. GRAĐEVINSKI OBRT ŠPELIĆ, NIKOLA ŠPELIĆ, SLUNJ, LUMBARDENIK 95 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

OGULIN

21.846.800

ROTOKOR D.O.O.

GRABOVAC

1.100.700

OGULIN

43

CROATIA PUMPE NOVA D.O.O.

KARLOVAC

21.159.100

DE MEDICUS D.O.O.

KARLOVAC

1.091.400

BELAJ

43

VODOPRIVREDA KARLOVAC D.D.

KARLOVAC

20.625.400

AGROPROJEKT D.O.O.

KARLOVAC

1.057.200

PRIBANJCI

42

ORAH D.O.O.

MALI ERJAVEC

20.465.200

I. B. OBRADA D.O.O.

MREŽNIČKE POLJICE

1.043.300

MADIG-MREŽNICA D.O.O. MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE, DENIS BAREŠIĆ, BELAJ 27 A KTD ŠPEHAR USLUŽNI OBRT, TOMISLAV ŠPEHAR, PRIBANJCI 39. PRO MILK D.O.O.

GRABOVAC

41

ŽEČE NOVI D.O.O. TRANSPORTI DOMJANČIĆ, DUBRAVKO DOMJANČIĆ, DRAGANIĆ, VRH 7/D ARA SHOES HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

19.607.600

ILSAD D.O.O.

OZALJ

1.025.200

SEMMELROCK STEIN+DESIGN D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

41

DRAGANIĆ

19.204.800

BASAR D.O.O.

KARLOVAC

1.003.200

ŽEČE NOVI D.O.O.

KARLOVAC

41

KARLOVAC

18.899.600

VIS D.O.O.

DRAGANIĆ

991.300

INKASATOR D.O.O.

KARLOVAC

41

ZELENILO D.O.O.

KARLOVAC

18.619.500

ROOSVAI D.O.O.

DUGA RESA

989.400

MR.JOSEPH D.O.O.

DUGA RESA

41

MIŠE D.O.O.

OGULIN

18.216.400

KORDUN D.D.

SLUNJ

982.200

KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC

KARLOVAC

40

EOL GRUPA D.O.O. LJEKARNA VLASTA TOMIČIĆ, BISERKA PAPEŽ, MARIJANA TURKALJ, ANA TOMŠIĆ KRAJAČIĆ TRGOVAČKI OBRT, SANJA FUDURIĆ, BELAJSKE POLJICE 61. VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

KARLOVAC

17.810.400

MIVIT-PEKARA D.O.O.

OGULIN

971.200

AUTOPROMET D.D.

SLUNJ

39

OGULIN

16.892.900

SEMMELROCK STEIN+DESIGN D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

931.500

ICC-SERVIS TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

39

BELAJSKE POLJICE

16.847.100

TEHNOMES D.O.O.

KARLOVAC

906.700

NTKL D.O.O.

DUGA RESA

39

OGULIN

16.670.500

ŽEČE NOVI D.O.O.

KARLOVAC

869.800

VETA D.O.O.

KARLOVAC

39

STAR TURIST D.O.O.

KARLOVAC

16.485.300

PARKING D.O.O.

KARLOVAC

866.800

FIRMUS-GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

39

MG SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

16.313.200

KORDUN MARKETING D.O.O.

KARLOVAC

866.000

FLAMMIFER D.O.O.

OZALJ

38

FEST D.O.O.

KARLOVAC

16.225.700

BELAJSKE POLJICE

861.400

KOMUNALNO DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

37

PLETIX D.O.O.

KAMANJE

15.260.200

DRAGANIĆ

835.600

OG GRAFIKA D.O.O.

OGULIN

37

BENEFIT PROMET D.O.O.

KARLOVAC

15.137.900

TONER D.O.O. TRANSPORTI DOMJANČIĆ, DUBRAVKO DOMJANČIĆ, DRAGANIĆ, VRH 7/D ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. ILIĆ

KARLOVAC

824.300

IV-ER - KVC D.O.O.

KARLOVAC

36

GTM-GAVAN D.O.O.

OGULIN

15.005.500

ĐINO D.O.O.

KAMANJE

818.900

EMA DRVO D.O.O.

VOJNIĆ

36

MIVIT-PEKARA D.O.O.

OGULIN

14.957.700

VV POSLOVNA SAVJETOVANJA D.O.O.

KARLOVAC

782.900

KA-3 D.O.O.

KARLOVAC

36

COMEL D.O.O.

KARLOVAC

14.798.900

AC VUKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

777.200

ORAH D.O.O.

MALI ERJAVEC

35

OG GRAFIKA D.O.O.

OGULIN

14.246.500

AUTOPROMET D.D.

SLUNJ

762.600

KARLOVAC

35

REMONDIS MEDISON D.O.O.

DRAGANIĆ

14.124.300

NOVEMA NOVA D.O.O.

DRAGANIĆ

749.900

LJEVAONICA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

14.122.500

KETEKS D.O.O.

JARNEVIĆI

731.200

ODETA NEKRETNINE D.O.O.

KARLOVAC

14.022.400

RUDAR D.O.O.

TOUNJ

730.500

KOMUNALNO DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

13.919.200

METAPLAST D.O.O.

PODBREŽJE

715.600

RETA D.O.O. PEKARSKI OBRT LEKAJ, BIB LEKAJ, KARLOVAC, MARMONTOVA ALEJA 17 HAUŠIĆ OBRT ZA GRAĐEVINSKO ZANATSTVO, HAUŠIĆ AMIR, OZALJ, KOLODVORSKI PEKARSKI OBRT MONIKA, VL. ZEF KAJTAZI, KARLOVAC, TURANJ 59 ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.

OGULIN

47

KARLOVAC

46

LUMBARDENIK

46

OGULIN

44

KARLOVAC

35

OZALJ

35

KARLOVAC

34

DUGA RESA

34


ŽUPANIJE

90 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

MARIJA ČUNOVIC, DIPL. INŽ. PH.LJEKARNA AUTOPROMET D.D.

DUGA RESA SLUNJ

13.871.200

ĐINO D.O.O.

KAMANJE

13.819.400

AGRO FOLIJA D.O.O.

JOSIPDOL

13.632.300

FLAMMIFER D.O.O.

OZALJ

AGRORAJ D.O.O. KTD ŠPEHAR USLUŽNI OBRT, TOMISLAV ŠPEHAR, PRIBANJCI 39. VV POSLOVNA SAVJETOVANJA D.O.O.

13.895.500

naziv tvrtke STROJOBRAVARSKI OBRT DARKO DRAŽENOVIĆ, KARLOVAC, STRMAČKI M A I K I D.O.O.

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

SELIŠTE DREŽNIČKO

33

VRŠKOVAC

33

678.000

DEGENIJA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURISTIČKA AGENCIJA, VL. MARIJAN GMTT LEŠĆANEC, MARIJAN LEŠĆANEC, VRŠKOVAC 1/D, OZALJ SIGMATEL D.O.O.

JOSIPDOL

33

676.200

EOL GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

33

662.100

VJ-EKO D.O.O.

GORNJE TABORIŠTE

33

661.900

MV TREND D.O.O.

KARLOVAC

33

KARLOVAC

651.500

LINDE PLIN D.O.O.

KARLOVAC

31

PRIBANJCI

648.000

MPS-67 D.O.O.

SLUNJ

31

KARLOVAC

640.600

FAS D.O.O.

KARLOVAC

30

KARLOVAC

709.200

KARLOVAC

703.200

13.205.700

KAMANJE UNIWELD STROJEVI D.O.O. OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU MALI, ZORAN PAPIĆ, TUŠILOVIĆ, TUŠILOVIĆ 40/A TUŠILOVIĆ KARLOVAC NAUTICA SERVIS D.O.O.

OGULIN

12.765.300

ESOP CESTE KARLOVAC D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

PRIBANJCI

12.722.600

KARLOVAC

12.714.600

NITEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

12.509.300

DIP COMMERCE D.D.

OGULIN

12.362.400

WIENERBERGER-CETERA D.D. KTD ŠPEHAR USLUŽNI OBRT, TOMISLAV ŠPEHAR, PRIBANJCI 39. TRGOVAČKI OBRT VRBA, MLADEN VRBANIĆ, KARLOVAC, DONJE POKUPJE 27/B IRT-HIDRO D.O.O.

KARLOVAC

610.000

ZAK D.O.O.

KARLOVAC

30

IV-ER - KVC D.O.O.

KARLOVAC

11.929.100

JAVNI BILJEŽNIK IVANKA ANTIĆ

KARLOVAC

606.800

NISKOGRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

30

KORDUN MARKETING D.O.O.

KARLOVAC

11.917.800

605.100

TRESKAVAC D.O.O.

JOSIPDOL

30

DUGA RESA

11.886.800

LUMBARDENIK

600.200

JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.

DUGA RESA

30

KARLOVAC

11.702.800

KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. GRAĐEVINSKI OBRT ŠPELIĆ, NIKOLA ŠPELIĆ, SLUNJ, LUMBARDENIK 95 FAS D.O.O.

KARLOVAC

KOLOS D.O.O. TRGOVAČKI OBRT ANA-A, MILAN BORČIĆ, KARLOVAC, PRIMORSKA 38 GRAĐEVINSKI OBRT ŠPELIĆ, NIKOLA ŠPELIĆ, SLUNJ, LUMBARDENIK 95 TRGOVAČKI OBRT VRBA, MLADEN VRBANIĆ, KARLOVAC, DONJE POKUPJE 27/B ŠEBALJ TRANSPORTI, OBRT ZA PRIJEVOZ STVARI, VL. DANE ŠEBALJ, RAKOVICA, AC VUKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

572.100

MG SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

29

LUMBARDENIK

11.539.000

ADRIATIC COR INVEST D.O.O.

ŽIVKOVIĆ KOSA

534.000

REMONDIS MEDISON D.O.O.

DRAGANIĆ

29

KARLOVAC

11.397.600

UNIVERZAL D.O.O.

KARLOVAC

531.500

ECOING D.O.O.

KARLOVAC

29

LIPOVAČA

11.394.700

KA-ŠPED D.O.O.

KARLOVAC

523.400

SIČA D.O.O.

JOSIPDOL

29

KARLOVAC

11.093.400

KARLOVAC

521.400

TVORNICA PLINSKIH TURBINA D.O.O. TRANSPORTI BUNETA AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, DANIEL BUNETA, DUGA RESA, TINA DEGENIJA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURISTIČKA AGENCIJA, VL. MARIJAN MPS-67 D.O.O. GMTT LEŠĆANEC, MARIJAN LEŠĆANEC, VRŠKOVAC 1/D, OZALJ PVN TRADE D.O.O.

KARLOVAC

10.819.300

VRŠKOVAC

514.900

29

26

TRGOING D.O.O.

VRHOVAČKI SOPOT

507.800

KARLOVAC BENEFIT PROMET D.O.O. PEKARA "MUS" PROIZVODNO TRGOVAČKI RIBNIK OBRT, SONJA MUS, RIBNIK 36. KARLOVAC INFINUM D.O.O.

KARLOVAC

504.200

MLADOST D.O.O.

KARLOVAC

JOSIPDOL

502.700

ART D.O.O.

DUGA RESA

26

KARLOVAC

498.400

KARLOVAC

26

RKR D.O.O.

KARLOVAC

488.600

KOLARIĆ

26

MI INGENIUM D.O.O.

OGULIN

488.100

DUGA RESA

25

10.028.400

OGIN D.O.O.

OGULIN

477.900

MIRNA VICTUS D.O.O. IZGRADNJA POPOVAČKI, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, VL. MIJO POPOVAČKI, PEKARNA JOHNY, ILIR KAJTAZI, DUGA RESA, STARA CESTA 22. AGRO FOLIJA D.O.O.

JOSIPDOL

25

KARLOVAC

9.501.300

DOMES D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

467.500

LANA COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

24

KARLOVAC

9.465.200

PILJA D.O.O.

KARLOVAC

462.000

RECIKLON D.O.O.

VOJNIĆ

24

AGROPROJEKT D.O.O. KORENIĆ PILANA I OBRADA ELEMENATA, JOSIP KORENIĆ, ORIŠJE 7. NTKL D.O.O. SVJEĆARSKO - TRGOVAČKI OBRT RIPS, ZORAN SALOPEK, KARLOVAC, VATROGASNA MERCURY D.O.O.

KARLOVAC

9.399.600

IZGRADNJA MARINKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

458.400

SLUNJ GZPP D.D.

SLUNJ

24

ORIŠJE

9.271.300

PVN TRADE D.O.O.

BOSANCI

448.700

KORDUN MARKETING D.O.O.

KARLOVAC

23

DUGA RESA

9.137.000

440.800

BUBLIĆ-COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

23

437.900

GTM-GAVAN D.O.O.

OGULIN

22

435.100

KAMANJE

22

KARLOVAC

22

DUGA RESA

10.668.100

SELIŠTE DREŽNIČKO

10.654.900

LADA D.O.O. GMTT LEŠĆANEC, MARIJAN LEŠĆANEC, VRŠKOVAC 1/D, OZALJ MIRAGE OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU KLIMA UREĐAJA I UGOSTITELJSKE OPREME, STAR TURIST D.O.O.

SLUNJ

10.548.300

SIGMATEL D.O.O.

VRŠKOVAC

10.358.100

MLADOST D.O.O.

BOSANCI

10.356.400

KARLOVAC

10.269.800

VETA D.O.O. PLEMIĆ - ZAJEDNIČKI PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT , IVO PLEMIĆ I ANTON INFINUM D.O.O.

KARLOVAC

KARLOVAC

8.888.500

KARLOVAC

8.883.900

DUGA RESA LJEVAONICA DUGA RESA D.O.O. PEKARSKI OBRT MONIKA, VL. ZEF KAJTAZI, KARLOVAC KARLOVAC, TURANJ 59 ORLJAKOVO SAN BOX D.O.O.

ELEKTROUSLUGE KOSTELAC D.O.O.

OZALJ

8.829.900

VENTIL-PROM D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

426.800

INKASATOR D.O.O.

KARLOVAC

8.807.800

ČISTOĆA D.O.O.

KARLOVAC

426.100

INTERSOCKS D.O.O.

KARLOVAC

8.686.600

T3M D.O.O.

KARLOVAC

425.000

ĐINO D.O.O. ALATI ZA OBRADU DRVETA VINSKI JURAJ, MILJENKO VINSKI, KARLOVAC, BANIJA 155 KRAJAČIĆ TRGOVAČKI OBRT, SANJA FUDURIĆ, BELAJSKE POLJICE 61. KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA D.O.O.

TEKSTIL D.D.

KARLOVAC

8.457.200

LAHEMA D.O.O.

KARLOVAC

423.400

KORDUN LAV D.O.O.

SLAPNO

8.439.000

BUBLIĆ-COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

418.600

NISKOGRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

8.369.300

EMA DRVO D.O.O. STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. ZAJEDNIČKI AUTOMEHANIČARSKO TRGOVAČKI OBRT AUTO KUĆA NOVOSEL, COLIBRI SERVISNO-TRGOVAČKI OBRT, KRISTINA ERDELJAC-BANIČEK, KARLOVAC, TOMISLAV-SVIJEĆE D.O.O. IZGRADNJA POPOVAČKI, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, VL. MIJO POPOVAČKI, PEKARA "MUS" PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT, SONJA MUS, RIBNIK 36. LJEKARNE JOHA

VOJNIĆ

8.047.200

OGULIN

7.859.500

KARLOVAC PRIM D.O.O. ALATI ZA OBRADU DRVETA VINSKI JURAJ, KARLOVAC MILJENKO VINSKI, KARLOVAC, BANIJA 155 BRDO UTINJSKO PLAVA ŠLJIVA D.O.O.

KARLOVAC

7.692.300

LJEKARNA, NIVES PERAŠIN MR.PHARM.

OZALJ

412.500

KARLOVAC

7.624.700

TVORNICA PLINSKIH TURBINA D.O.O.

KARLOVAC

410.100

MREŽNIČKI BRIG

7.560.100

NITEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

407.100

KOLARIĆ

7.532.900

MIDAX D.O.O.

OGULIN

405.000

RIBNIK

7.488.200

MIKRA D.O.O.

DUGA RESA

399.700

KARLOVAC

7.484.600

ADRIA NOVA D.O.O.

BELAJ

397.000

SLUNJ GZPP D.D.

SLUNJ

7.478.200

EUROAUTO D.O.O.

KARLOVAC

POLAR D.O.O.

PRIBANJCI

7.464.400

REMONDIS MEDISON D.O.O.

CARLSTADT D.O.O.

KARLOVAC

7.455.800

OTP TRŽNICA D.O.O.

KARLOVAC

NOVEMA NOVA D.O.O. PETICA D.O.O.

29

27

BELAJSKE POLJICE

22

SLUNJ

22

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

KARLOVAC

22

KRILO D.O.O.

KARLOVAC

22

417.200

VENERA D.O.O.

BARILOVIĆ

21

414.400

FEST D.O.O.

KARLOVAC

21

413.000

VOJNIĆ-KRNJAK KOMUNALAC D.O.O. DOMŠIĆ PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT, IVANA KATIĆ, DUGA RESA, ZAGREBAČKA LJEKARNE DERJANOVIĆ

VOJNIĆ

21

393.500

UNIVERZAL D.O.O. ŽGANJER, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU, MESARSKU DJELATNOST SVJEĆARSKO - TRGOVAČKI OBRT RIPS, ZORAN SALOPEK, KARLOVAC, VATROGASNA PEKARSKI OBRT, GZIM MARTINAJ, KARLOVAC, KRIŽANIĆEVA 26 KLEK-COMMERCE D.O.O.

DRAGANIĆ

393.400

ZAK D.O.O.

KARLOVAC

7.450.400

TIGAR PGM D.O.O.

KARLOVAC

DRAGANIĆ

7.268.700

GEO-KOM D.O.O.

OZALJ

7.204.000

SLOVIN UNIQUE-RASTOKE D.O.O.

DUGA RESA

21

KARLOVAC

20

KARLOVAC

20

JAŠKOVO

20

KARLOVAC

19

KARLOVAC

19

OGULIN

19

PROIZVODNJA DRVENIH STUPOVA D.O.O.

KARLOVAC

19

387.500

PAĐEN D.O.O.

DUGA RESA

19

381.900

SIGURNOST KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

19

DUGA RESA

381.200

BIOTRON D.O.O.

OZALJ

19

RASTOKE

380.900

KOMUNALNO OZALJ D.O.O.

OZALJ

19


91

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ATEL D.O.O.

KARLOVAC

OTOK-PRODEX D.O.O. MAGRAD D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

7.159.100

POLIKLINIKA VURA

KARLOVAC

OTOK OŠTARIJSKI

7.034.200

SIGMA 2 D.O.O.

ŽAKANJE

7.002.800

ČEČURA D.O.O.

AUTO HORVAT D.O.O.

DRAGANIĆ

6.921.100

VJ-EKO D.O.O.

GORNJE TABORIŠTE

6.913.500

VENERA D.O.O. GRADBENIK OBRT ZA GRAĐEVINSKO ZANATSTVO, JOSIP BENKOVIĆ, OBREŽ DE MEDICUS D.O.O.

BARILOVIĆ

6.908.500

OBREŽ VIVODINSKI

6.896.200

KARLOVAC

6.874.400

KARLOVAC

6.793.200

dobit razdoblja

mjesto

broj zaposlenika

JELENKO D.O.O.

OGULIN

19

KARLOVAC

370.900

18

364.300

DRAGANIĆ

18

BUKVA COMMERCIUM D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT SEDRA, IVICA TURKALJ, RAKOVICA, IRINOVAC 149 PROIZVODNO- TRGOVAČKI OBRT HIDRO - METAL, BISERKA BEJDIĆ, DUGA RESA, PLETIX D.O.O.

DREŽNICA

362.500

LJEKARNA D I D PHARMA TRANSPORTI DOMJANČIĆ, DUBRAVKO DOMJANČIĆ, DRAGANIĆ, VRH 7/D STAR TURIST D.O.O.

KARLOVAC

KARLOVAC

KARLOVAC

18

IRINOVAC

362.300

SRAKOVČIĆ D.O.O.

KARLOVAC

18

DUGA RESA

359.500

DIP COMMERCE D.D.

OGULIN

18

KAMANJE

356.100

SVIJET DEKORA D.O.O.

DRAGANIĆ

18

KARLOVAC

354.800

MAGRAD D.O.O.

ŽAKANJE

18

VINSKI VRH

343.900

AGRORAJ D.O.O.

OGULIN

18

KARLOVAC

342.600

KARLOVAC

18

341.900

AUTOBUSNI KOLODVOR D.D. PEKARSKI OBRT DUBOVAC, VALON ŠEHI, KARLOVAC, DR. VLADKA MAČEKA 39 PEKARSKO-BUREGDŽIJSKI OBRT KOD MOSTA, ŠUČURI MARTINAJ, KARLOVAC, PARKING D.O.O.

KARLOVAC

18

VRBANEK-INVEST D.O.O. VULKANIZERSKO-SERVISNO-TRGOVAČKI OBRT "BUSAK", MARIO BUSAK KARLOVAC, SIGMATEL D.O.O. PEKARSKI OBRT MONIKA, VL. ZEF KAJTAZI, KARLOVAC, TURANJ 59 JUMPING PARK D.O.O.

KARLOVAC

6.786.100

TROAKS D.O.O. KLAONICA OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU, VL. TIHOMIR LORKOVIĆ, VINSKI TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ D.O.O.

JOSIPDOL

6.723.200

RETA D.O.O.

KARLOVAC

KARLOVAC

6.670.800

EUROPROM D.O.O.

KARLOVAC

334.800

KARLOVAC

6.662.300

DABAR D.O.O.

KARLOVAC

332.800

BBT-ODRŽAVANJE OBJEKATA D.O.O.

VRHOVAC

6.639.100

EUROTEC D.O.O.

KARLOVAC

331.500

6.614.100

TRGOING D.O.O.

KARLOVAC

329.500

6.606.200

INFO GRUPA D.O.O.

DUGI DOL

LJEKARNA, NIVES PERAŠIN MR.PHARM. OZALJ ALATI ZA OBRADU DRVETA VINSKI JURAJ, KARLOVAC MILJENKO VINSKI, KARLOVAC, BANIJA 155 KARLOVAC LJEKARNA IP PHARMA

naziv tvrtke

373.300

KARLOVAC

18

KARLOVAC

17

KARLOVAC

17

KARLOVAC

17

325.000

TIGAR PGM D.O.O. ZAJEDNIČKI AUTOMEHANIČARSKO TRGOVAČKI OBRT AUTO KUĆA NOVOSEL, TM-COLOR D.O.O.

OZALJ

17

6.564.800

GEOSFERA D.O.O.

KARLOVAC

324.900

COMEL D.O.O.

KARLOVAC

17

DELTA DESIGN D.O.O. PEKARSKI OBRT LEKAJ, BIB LEKAJ, KARLOVAC, MARMONTOVA ALEJA 17 OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU MALI, ZORAN PAPIĆ, TUŠILOVIĆ, TUŠILOVIĆ 40/A M - 90 D.O.O.

OZALJ

6.504.300

KARLOVAC

321.900

17

6.378.500

LEVKUŠJE

320.100

TUŠILOVIĆ

6.366.600

KARLOVAC

311.500

MCR D.O.O. MIHALIĆ USLUŽNO TRGOVAČKI OBRT, VL. MIROSLAV MIHALIĆ, BEL. POLJICE 65 POLAR D.O.O.

OGULIN

KARLOVAC

DUGA RESA

6.363.200

KARLOVAC

311.300

ZOR D.O.O.

MLADOST D.O.O.

KARLOVAC

6.360.500

GRIČE

309.800

MARAKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

6.336.500

OŠTARSKI STANOVI

307.200

HIDRIS INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

6.329.700

OZALJ

ROOSVAI D.O.O.

DUGA RESA

6.265.900

KONSIS D.O.O. AUTO-VALIĆ, OBRT ZA AUTOLIMARSKO, AUTOLIČILAČKU I TRGOVAČKU OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU NA VELIKO I MALO KUĆANSKIM APARATIMA KOMPASAN J.D.O.O. KLADUŠAN TRANSTURIST, OBRT ZA PRIJEVOZNIČKE USLUGE, JURO MARKO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ, OŠTARSKI STANOVI, PETICA D.O.O. COLIBRI SERVISNO-TRGOVAČKI OBRT, KRISTINA ERDELJAC-BANIČEK, KARLOVAC, LIMKO VEDAX D.O.O.

KARLOVAC KARLOVAC

294.700

KARLOVAC

293.100

KARLOVAC

291.400

KARLOVAC

VOJNIĆ RECIKLON D.O.O. MIRAGE OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU KLI- VRHOVAČKI SOPOT MA UREĐAJA I UGOSTITELJSKE OPREME, SRAČAK KAMENOLOM ŽAKANJE D.O.O.

6.262.200 6.236.600

BELAJSKE POLJICE

17 17

TEKSTIL D.D.

PRIBANJCI DONJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO KARLOVAC

GU D.O.O.

KARLOVAC

16

305.100

ROTOKOR D.O.O.

GRABOVAC

16

302.200

OZALJ

16

DRAGANIĆ

16

KARLOVAC

16

KARLOVAC

16

289.700

PETICA D.O.O. BRAVARSKI OBRT ALMONT, STJEPAN GAŠPIĆ, DRAGANIĆ, DRAGANIĆI 24 DRVOŠPED D.O.O. TIFFANY, ZAJEDNIČKI OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DARKO ŠNAJDER KLBAU D.O.O.

DUGA RESA

16

17 17

STRIDON PIĆA D.O.O.

KARLOVAC

6.221.000

IVMAR D.O.O. ZAJEDNIČKI AUTOMEHANIČARSKO TRGOVAČKI OBRT AUTO KUĆA NOVOSEL, ARA SHOES HRVATSKA D.O.O.

BAGREM D.O.O. SATEL, OBRT ZA TRGOVINU, VL. ŠTEFICA SMOKROVIĆ, KARLOVAC, TRG JOSIPA SIČA D.O.O.

OZALJ

6.190.500

ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

285.100

CARLSTADT D.O.O.

KARLOVAC

16

KARLOVAC

6.181.600

KARLOVAC

284.500

ŠVARČA D.D.

KARLOVAC

16

JOSIPDOL

6.111.800

KARLOVAC

281.700

STAKLO-SPUDIĆ D.O.O.

DUGA RESA

16

ROTOKOR D.O.O.

GRABOVAC

6.053.400

JAVNI BILJEŽNIK BLANKA ŽAJA PLEMIĆ - ZAJEDNIČKI PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT , IVO PLEMIĆ I ANTON MAIER-TEXTIL D.O.O.

BOSILJEVO

278.400

ARGUS D.O.O.

KARLOVAC

16

KLEKTRANS D.O.O.

OGULIN

5.978.000

ZAŠTITA PROJEKT D.O.O.

KARLOVAC

277.300

KA-VISION D.O.O.

KARLOVAC

16

JELSA D.O.O.

KARLOVAC

5.973.800

GRGURIĆ GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

276.800

KONTEX D.O.O.

KARLOVAC

16

UPS D.O.O.

KARLOVAC

5.964.500

EKONOVA-LUKAS D.O.O.

KARLOVAC

275.400

HAGA METAL D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

15

MAIER-TEXTIL D.O.O.

BOSILJEVO

5.945.200

INVENIO D.O.O.

KARLOVAC

274.600

T3M D.O.O.

KARLOVAC

15

TEHNOMES D.O.O.

KARLOVAC

5.932.200

272.700

ČEČURA D.O.O.

KARLOVAC

15

MIDAX D.O.O.

OGULIN

5.914.100

267.200

15

OGULIN

5.814.100

266.200

GRIČE

15

REMONDIS EKOLOGIJA D.O.O.

DRAGANIĆ

5.810.400

EOL GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

257.300

SLUNJ

15

DRVOŠPED D.O.O.

KARLOVAC

5.761.400

REMONDIS EKOLOGIJA D.O.O.

DRAGANIĆ

256.900

KARLOVAC

15

DERJA-INVEST D.O.O.

KARLOVAC

5.699.400

KARLOVAC

256.800

AUTOKLUB KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

5.638.000

BELAJSKE POLJICE

256.000

TRESKAVAC D.O.O.

JOSIPDOL

5.617.700

EA SISTEM D.O.O. KRAJAČIĆ TRGOVAČKI OBRT, SANJA FUDURIĆ, BELAJSKE POLJICE 61. AGI-46 D.O.O.

KARLOVAC

253.800

UNIVERZAL D.O.O.

KARLOVAC

5.458.000

KARLOVAC

253.300

FIRMUS-GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

5.456.500

DRAGANIĆ

251.800

ŠVARČA D.D.

KARLOVAC

5.399.800

T K K D.O.O. BRAVARSKI OBRT ALMONT, STJEPAN GAŠPIĆ, DRAGANIĆ, DRAGANIĆI 24 VETERINARSKA STANICA VOJNIĆ D.O.O.

TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ D.O.O. KLADUŠAN TRANSTURIST, OBRT ZA PRIJEVOZNIČKE USLUGE, JURO ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT CENTAR, PREDRAG TURKALJ, SLUNJ, PETRIĆ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZLATKO PETRIĆ, KARLOVAC, ZAGREBAČKA MARAKOVIĆ D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT GRADINA VINKO PAVLIĆ, JOSIPDOL, SENJSKA 32 KOMUNALAC D.O.O. BRAKIĆ, OBRT ZA INTERIJER I PROIZVODNJU, VL. IVO BRAKIĆ, SKAKAVAC, FINAB D.O.O.

KARLOVAC

KLEK-COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC CAPITAL MEDIA D.O.O. PEKARSKI OBRT LEKAJ, BIB LEKAJ, KARLOVAC KARLOVAC, MARMONTOVA ALEJA 17 STATUS-IZVORNA KUĆNA POMAGALA D.O.O. KARLOVAC

VOJNIĆ

247.500

FAST D.O.O.

KARLOVAC

5.335.500

PAL-MAR D.O.O.

KARLOVAC

246.900

SIMSI D.O.O.

DRAGANIĆ

5.317.600

PODVOŽIĆ

243.100

MIRNA VICTUS D.O.O.

KARLOVAC

5.316.200

KARLOVAC

243.000

ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

5.301.400

DATA GRUPA D.O.O.

KARLOVAC

5.291.400

SA BIŠĆAN D.O.O. OPTIČARSKO TRGOVAČKI OBRT FOKUS, DAVORIN ANTIĆ, KARLOVAC, DOMOKOLEČAJ J.D.O.O. OBRT ZA POPRAVAK MOTORNIH PILA I TRGOVAČKI OBRT, MATIJA RAČKI, OGULIN,

6.223.500

SVOJIĆ

235.900

RAKOVAC D.O.O. ŠEBALJ TRANSPORTI, OBRT ZA PRIJEVOZ STVARI, VL. DANE ŠEBALJ, RAKOVICA, DELTA DESIGN D.O.O. STROJOBRAVARSKI OBRT DARKO DRAŽENOVIĆ, KARLOVAC, STRMAČKI OTP TRŽNICA D.O.O.

OGULIN

230.400

LIM-GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

15

JOSIPDOL

15

SLUNJ

15

SKAKAVAC

15

KARLOVAC

15

KARLOVAC

15

LIPOVAČA

14

OZALJ

14

KARLOVAC

14

KARLOVAC

14

KARLOVAC

14


ŽUPANIJE

92 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

AMI TRADE D.O.O.

KARLOVAC

5.290.100

PENSUM D.O.O.

KARLOVAC

229.600

HRVATSKI RADIO KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

14

ICC-SERVIS TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

5.282.800

B.B.KOVAČIĆ D.O.O.

KARLOVAC

229.300

SLUNJ

5.258.300

DUGA RESA

228.000

ORIŠJE

227.500

KARLOVAC BEBICA D.O.O. TEHNOVOD VODOINSTALATERSKOTRGOVAČKI OBRT, DRAGO POLOVIĆ, DUGA DUGA RESA OGULIN ZITA D.O.O.

14

ŠTUKA PROM D.O.O.

KARLOVAC

227.100

RUTA 22 D.O.O.

KARLOVAC

14

DRAGANIĆ

226.600

RADATOVIĆI

14

KARLOVAC

224.700

DUGA RESA

14

KARLOVAC

224.100

POLIRA D.O.O. KASUNIĆ OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, DAMIR KASUNIĆ, DUGA RESA, NASELJE RUDMAN COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

13

14

EUROREKLAMA D.O.O.

OZALJ

5.138.700

GEA-COM D.O.O.

BUDAČKA RIJEKA

5.131.500

SAJOMA D.O.O. KORENIĆ PILANA I OBRADA ELEMENATA, JOSIP KORENIĆ, ORIŠJE 7. AB MONTAŽA D.O.O. TRGOVAČKI OBRT MATEŠA COMMERCE, MIJO MATEŠA, DRAGANIĆKI GOLJAK 8/3 SVJEĆARSKO - TRGOVAČKI OBRT RIPS, ZORAN SALOPEK, KARLOVAC, VATROGASNA BOLJKOVAC D.O.O.

STAKLO-SPUDIĆ D.O.O.

DUGA RESA

5.113.900

DRVOŠPED D.O.O.

KARLOVAC

224.000

TURIĆ SIGURNOST D.O.O.

KARLOVAC

13

KOMUNALNO OZALJ D.O.O.

OZALJ

5.096.500

LABORA D.O.O.

TURANJ

220.500

TETRAZEN D.O.O.

OZALJ

13

LUGOR TRGOVINA D.O.O.

OGULIN

5.078.100

219.300

13

KARLOVAC

5.075.800

DRAGANIĆ

5.024.000

KARLOVAC

5.017.400

TM-COLOR D.O.O.

OZALJ

214.800

PARKING D.O.O. BRAKIĆ, OBRT ZA INTERIJER I PROIZVODNJU, VL. IVO BRAKIĆ, SKAKAVAC, ZITA D.O.O.

KARLOVAC

5.015.200

OTP TRŽNICA D.O.O.

KARLOVAC

214.100

IBB D.O.O. TRANSPORTI BUNETA AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, DANIEL BUNETA, DUGA RESA, TINA UGOSTITELJSKO - PEKARSKI OBRT PARK, STJEPAN DOMŠIĆ, KARLOVAC, VAJ PROMET ZAJEDNIČKI TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT, DALIBOR I PETAR KURIJA D.O.O.

OZALJ

AUTOBUSNI KOLODVOR D.D. TRGOVAČKI OBRT MATEŠA COMMERCE, MIJO MATEŠA, DRAGANIĆKI GOLJAK 8/3 IRT-HIDRO D.O.O.

KARLOVAC DS PRINT D.O.O. PEKARSKI OBRT, GZIM MARTINAJ, KARLO- KARLOVAC VAC, KRIŽANIĆEVA 26 DUGA RESA BIŠĆAN D.O.O.

SKAKAVAC

5.013.600

Z D.O.O.

MIHOLJSKO

212.900

JUMPING PARK D.O.O.

OGULIN DONJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO KARLOVAC

4.978.800

BAGREM D.O.O.

OZALJ

212.600

4.926.900

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POUKA

KARLOVAC

209.500

4.879.900

BIO PLOD D.O.O.

KARLOVAC

208.600

DUGA RESA

4.875.300

AGROSTAR D.O.O.

BUKOVICA UTINJSKA

206.000

TONER D.O.O. OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU MALI, ZORAN PAPIĆ, TUŠILOVIĆ, TUŠILOVIĆ 40/A MIRAGE OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU KLIMA UREĐAJA I UGOSTITELJSKE OPREME, IZGRADNJA MARINKOVIĆ D.O.O.

OZALJ

4.837.800

203.500 202.500 202.300

DUBRAVCI BOSKAR D.O.O. DISKONT LASINJA, TRGOVINA NA VELIKO LASINJA I MALO MJEŠOVITOM ROBOM, VL. DARIO KARLOVAC SRAKOVČIĆ D.O.O.

ZOR D.O.O. STROJOBRAVARSKI OBRT DARKO DRAŽENOVIĆ, KARLOVAC, STRMAČKI DOMŠIĆ PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT, IVANA KATIĆ, DUGA RESA, ZAGREBAČKA TM-COLOR D.O.O.

5.222.200 5.194.700 5.179.800

218.100 215.300

14

DUGA RESA

13

KARLOVAC

13

DONJI ZVEČAJ

13

KARLOVAC

13

KARLOVAC

12

BELAJSKE POLJICE

12

TUŠILOVIĆ

12

VRHOVAČKI SOPOT

12

KARLOVAC

12

NITEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

12

SLOVIN UNIQUE-RASTOKE D.O.O. KLAONICA OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU, VL. TIHOMIR LORKOVIĆ, VINSKI SAJOMA D.O.O. KORENIĆ PILANA I OBRADA ELEMENATA, JOSIP KORENIĆ, ORIŠJE 7. GEA-COM D.O.O.

RASTOKE

12

VINSKI VRH

12

DUGA RESA

12

ORIŠJE

12

BUDAČKA RIJEKA

12

KARLOVAC

12

MCR D.O.O.

OGULIN

4.831.400

M A I K I D.O.O.

KARLOVAC

4.825.000

OGULIN ARHI-PLUS D.O.O. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE KARLOVAC RADA DR. TRKULJA KARLOVAC D & S D.O.O.

POLIRA D.O.O.

RADATOVIĆI

4.821.400

KOMUNALNO DUGA RESA D.O.O.

DUGA RESA

202.100

JD DRVO OGULIN D.O.O.

OGULIN

4.808.200

KLEKTRANS D.O.O.

OGULIN

201.300

TIGAR PGM D.O.O.

KARLOVAC

4.762.200

TURIĆ SIGURNOST D.O.O.

KARLOVAC

201.200

HIDRING D.O.O.

KARLOVAC

4.716.900

KLARENA D.O.O.

KARLOVAC

200.500

KOMUNALAC D.O.O.

SLUNJ

4.703.700

SUBLITEX D.O.O.

DUGA RESA

200.400

MIKRA D.O.O.

DUGA RESA

4.694.100

BUDAČKA RIJEKA

198.300

VENTIL-PROM D.O.O. ŠAJN, OBRT ZA PROIZVODNJU PILJENE GRAĐE, VL. BRANKA ŠAJN, OGULIN, LIGNUM VRBOVSKO D.O.O. BRAVARSKI OBRT ALMONT, STJEPAN GAŠPIĆ, DRAGANIĆ, DRAGANIĆI 24 KETEKS D.O.O. PEKARNA JOHNY, ILIR KAJTAZI, DUGA RESA, STARA CESTA 22. INTERPLAN D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

4.677.300

OGULIN

194.000

DUJMIĆ SELO

4.654.200

GEA-COM D.O.O. CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE REVENA PLUS D.O.O.

OC MARKOVIĆ D.O.O. ŠAJN, OBRT ZA PROIZVODNJU PILJENE GRAĐE, VL. BRANKA ŠAJN, OGULIN, GRAŠA D.O.O.

DUGA RESA

191.100

JOSIPDOL

4.635.100

BOSKAR D.O.O.

DUBRAVCI

DRAGANIĆ

4.623.700

ICC-SERVIS TRGOVINA D.O.O.

KARLOVAC

JARNEVIĆI

4.613.100

KARLOVAC

DUGA RESA

4.598.400

KARLOVAC

4.570.100

DUJMIĆ SELO

12

BRIHOVO

12

ATEL D.O.O.

KARLOVAC

12

STATIPROM D.O.O.

GORNJE STATIVE

12

190.700

VILLA D.O.O.

DUGA RESA

12

190.500

FERIĆ D.O.O.

PUŠKARIĆI

12

188.900

DRVOTEHNA D.O.O.

JOSIPDOL

12

KARLOVAC

187.800

DIMNJAČAR D.O.O.

KARLOVAC

12

SABLJAK SELO

187.600

M - 90 D.O.O.

DUGA RESA

12

GORNJE TABORIŠTE

187.200

KARLOVAC

184.200

OGULIN

182.500

DUGA RESA MOTEL ROGANAC D.O.O. DKD, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. KUPLJENSKO DENIS FIŠTROVIĆ, VOJNIĆ, KUPLJENSKO PODBREŽJE METAPLAST D.O.O.

STATUS-IZVORNA KUĆNA POMAGALA D.O.O. KARLOVAC

4.567.800

A K S D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ STVARI I TRGOVINU, MILAN SABLJAK, RAKOVICA, GRABOVAC BB ELEKTROTEHNIČKO-TRGOVAČKI OBRT "ELEKTRO TRADE", DAMIR LIPOŠĆAK, AUTOTRANSPORT JANJIĆ OBRT ZA PRIJEVOZ STVARI U UNUTARNJEM I SAJOMA D.O.O.

KARLOVAC

4.528.700

GRABOVAC

4.487.200

MITTEL FINANZ D.O.O. TIFFANY, ZAJEDNIČKI OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DARKO ŠNAJDER UDIKOVIĆ, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE RADOVE, VL. IVAN UDIKOVIĆ, VJ-EKO D.O.O. OPTIČARSKI OBRT EUROOPTIKA, MIRKO KLJAJIĆ, KARLOVAC, TRG JOSIPA JD DRVO OGULIN D.O.O.

OGULIN

4.458.500

AUTOKLUB KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

180.500

MIDAX D.O.O.

OGULIN

11

DUGA RESA

4.370.800

SRAKOVČIĆ D.O.O.

KARLOVAC

179.900

ARA SHOES HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

11

DUGA RESA

4.345.900

ZELENILO D.O.O.

KARLOVAC

178.800

AGROSTAR D.O.O.

BUKOVICA UTINJSKA

11

L. E. - M. I. L. D.O.O.

VRHOVAC

4.335.300

HIDRING D.O.O.

KARLOVAC

176.000

KARLOVAC

11

REPA TRADE D.O.O.

KARLOVAC

4.332.100

KARLOVAC

11

ETT D.O.O.

KARLOVAC

4.330.200

KARLOVAC

11

JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.

DUGA RESA

4.321.100

KARLOVAC ATEST-INŽENJERING D.O.O. KAMP SLAPIĆ UGOSTITELJSKO KNJIGOVODSTVENI OBRT, IVAN MATAKOVIĆ, MREŽNIČKI BRIG GORNJI SKRAD DRVO-PRERADA D.O.O.

KARLOVAC

11

ART D.O.O.

DUGA RESA

4.311.500

KARLOVČANKA D.O.O.

KARLOVAC

172.800

KARLOVAC

11

NOVO PROM D.O.O.

RIBNIK

4.303.000

PETRAČIĆ-PROJEKT D.O.O.

KARLOVAC

167.900

KARLOVČANKA D.O.O. OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU, DRAGO MARJANOVIĆ, KARLOVAC, BRAĆE VULKANIZERSKO-SERVISNO-TRGOVAČKI OBRT "BUSAK", MARIO BUSAK KARLOVAC, KOSTELAC GRADNJA D.O.O. KLESARSKI OBRT KLESARSTVO STANKOVIĆ, DARKO STANKOVIĆ, KARLOBARTOL D.O.O.

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

KARLOVAC

4.290.500

AXA D.O.O.

KARLOVAC

165.900

OZALJ TETRAZEN D.O.O. TRGOVAČKI OBRT DADO, DAVOR MOČILAC, SLUNJ SLUNJ, 14. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 3 KARLOVAC VIAL D.O.O.

4.242.200

HIDRIS INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

165.600

4.241.900

VRHOVAC

161.700

DRAGANIĆ

KARLOVAC

4.226.700

L. E. - M. I. L. D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ GS, GORAN SODIĆ, DRAGANIĆ, VRH 15 DIGITALNI TISAK D.O.O.

KARLOVAC

IZGRADNJA MARINKOVIĆ D.O.O.

4.234.800

175.800 175.800 175.200

12 12 11

OGULIN

11

JOSIPDOL

11

KARLOVAC

11

OZALJ

11

160.800

LIGNUM VRBOVSKO D.O.O. AUTOLIMARSKO-LAKIRERSKI OBRT AUTO LIM-LAK, VLADO ŠTEFANAC, KARLOVAC, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIKTOROVSKI JAPA D.O.O.

SLUNJ

11

160.400

RUPČIĆ D.O.O.

OGULIN

11


93

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

VAJ PROMET ZAJEDNIČKI TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT, DALIBOR I PETAR EKO-PLAN D.O.O.

DONJI ZVEČAJ KARLOVAC

KURIJA D.O.O. TISKARSKI OBRT IVAN, IVAN KRULJAC, KARLOVAC, SELCE 20 NENA TRGOVAČKI OBRT, DUBRAVKO KALČIĆ, DUGA RESA, TINA UJEVIĆA 3. DMM D.O.O.

KARLOVAC

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

DUGA RESA

4.219.500

PEKARNA JOHNY, ILIR KAJTAZI, DUGA RESA, STARA CESTA 22. PROJEKTA D.O.O.

KARLOVAC

158.400

4.218.000

DIG JOSIPDOL D.O.O.

JOSIPDOL

158.000

KARLOVAC

4.189.800

5ER D.O.O.

OZALJ

156.700

BAGREM D.O.O.

OZALJ

10

DUGA RESA

4.173.000

156.100

10

4.125.000

155.900

SLUNJ

10

TONER D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

4.090.000

KARLOVAC

10

TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ D.O.O. MIHALIĆ USLUŽNO TRGOVAČKI OBRT, VL. MIROSLAV MIHALIĆ, BEL. POLJICE 65 METAPLAST D.O.O.

KARLOVAC

4.086.100

KARLOVAC

153.800

OGULIN

10

BELAJSKE POLJICE

4.062.400

JUROVO

153.300

BELAVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

10

PODBREŽJE

4.027.700

DVORJANCI

151.500

10

KARLOVAC

4.003.000

OTOK OŠTARIJSKI

151.300

OGULIN

10

KARLOVAC

3.969.400

RETEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

149.000

OGULIN

10

KARLOVAC

3.952.800

BETA-CONSULTING D.O.O.

KARLOVAC

148.700

BIBER D.O.O. BERTOVIĆ, INSTALACIJSKO-TRGOVAČKI OBRT, VL. BRANKO BERTOVIĆ, OGULIN, TRG UGOSTITELJSKI OBRT STARI GRAD, JASNA LIPOŠĆAK, OGULIN, BERNARDINA TEHNO PAL D.O.O.

KARLOVAC

MV TREND D.O.O. OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU NA VELIKO I MALO KUĆANSKIM APARATIMA KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. ŽGANJER, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU, MESARSKU DJELATNOST PEKARSKI OBRT DUBOVAC, VALON ŠEHI, KARLOVAC, DR. VLADKA MAČEKA 39 FAS D.O.O. HAUŠIĆ OBRT ZA GRAĐEVINSKO ZANATSTVO, HAUŠIĆ AMIR, OZALJ, KOLODVORSKI ARGUS D.O.O. MIJO OBRT ZA TRGOVINU, VL. MARIJO MAGLIČIĆ, ZVEČAJ 10. OBRT ZA POPRAVAK MOTORNIH PILA I TRGOVAČKI OBRT, MATIJA RAČKI, OGULIN, PETRIĆ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZLATKO PETRIĆ, KARLOVAC, ZAGREBAČKA PAĐEN D.O.O.

INKASATOR D.O.O. DUO STEP OBRT ZA POPRAVAK SANITARNIH PROIZVODA OD PLASTIKE, ZDRAVKO PKL OBRT ZA PROIZVODNJU LEŽAJEVA, ANTON GRGURIĆ, DVORJANCI 17 A. OTOK-PRODEX D.O.O.

AUTOKLUB KARLOVAC D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT FENIKS, MIRA OBROVAC, SLUNJ, PLITVIČKA 73 TISKARSKI OBRT IVAN, IVAN KRULJAC, KARLOVAC, SELCE 20 ESTETIC D.O.O.

KARLOVAC

KARLOVAC

KARLOVAC KORDUN ALATI D.O.O. STOLARSKI OBRT, JOSIP RIBIČIĆ, KARLO- KARLOVAC VAC, STJEPANA MIHALIĆA 43 KARLOVAC VIAL D.O.O.

KARLOVAC

10

JAŠKOVO

3.926.900

INTERSOCKS D.O.O.

KARLOVAC

147.500

ARTUS DESIGN D.O.O.

KARLOVAC

10

KARLOVAC

3.861.600

JAVNI BILJEŽNIK ZDRAVKA BIŠĆANIN

DUGA RESA

146.500

NOVA-CHEM D.O.O.

KARLOVAC

10

KARLOVAC

3.850.200

GAMA D.O.O.

KARLOVAC

143.100

TIKI D.O.O.

DUGA RESA

10

OZALJ

3.845.700

MVB D.O.O.

KARLOVAC

142.600

G.B.B. D.O.O.

BRIHOVO

10

KARLOVAC

3.829.100

HASI D.O.O.

OGULIN

142.200

AGROPROM D.O.O.

OGULIN

10

ZVEČAJ

3.819.700

SAINAL D.O.O.

KARLOVAC

141.700

KUGLICA D.O.O.

KARLOVAC

10

OGULIN

3.815.600

OC MARKOVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

141.300

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

DUGA RESA

10

KARLOVAC

3.804.500

VELJUN

141.100

OGULINMONT D.O.O.

OGULIN

10

DUGA RESA

3.785.200

PRIBANJCI

140.700

9

KARLOVAC

3.767.600

KARLOVAC

138.500

DUGA RESA

9

KARLOVČANKA D.O.O.

KARLOVAC

3.765.000

DUJMIĆ SELO

137.900

ELEKTROUSLUGE KOSTELAC D.O.O. MARIJA ČUNOVIC, DIPL. INŽ. PH.LJEKARNA RKR D.O.O.

OZALJ

TROAKS D.O.O.

KARLOVAC

9

GENIJE D.O.O.

JOSIPDOL

3.736.000

RASTOKE

137.800

9

OGULIN

3.734.500

KARLOVAC

136.800

KARLOVAC

9

PAL-MAR D.O.O.

KARLOVAC

3.727.800

OGULIN

135.000

TRGOING D.O.O. PLEMIĆ - ZAJEDNIČKI PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT , IVO PLEMIĆ I ANTON VETERINARSKA STANICA VOJNIĆ D.O.O.

KARLOVAC

MITROP D.O.O.

VELJUN D.O.O. LIPOŠĆAK OBRT GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE,MINIRANJE I AUTOPRILATKOVIĆ J.D.O.O. ŠAJN, OBRT ZA PROIZVODNJU PILJENE GRAĐE, VL. BRANKA ŠAJN, OGULIN, SKUKAN D.O.O. ROŽMAN & OREDIĆ, ODVJETNIČKO DRUŠTVO OG GRAFIKA D.O.O.

VOJNIĆ

9

T3M D.O.O. TOMISLAV PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT, TOMISLAV BEŠENIĆ, MREŽNIČKI BRIG 37 A. KLAONICA OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU, VL. TIHOMIR LORKOVIĆ, VINSKI VENDRIJA D.O.O.

KARLOVAC

3.710.400

TURBING D.O.O.

KARLOVAC

134.600

VELJUN D.O.O.

VELJUN

9

MREŽNIČKI BRIG

3.679.000

A.T.C. D.O.O.

DRAGANIĆ

132.200

GALEZ D.O.O.

CERJE VIVODINSKO

9

VINSKI VRH

3.678.600

KA PROM D.O.O.

KARLOVAC

132.000

MREŽNIČKI BRIG

9

KARLOVAC

3.678.600

KARLOVAC

131.800

KARLOVAC

9

MONTMONTAŽA MKG D.O.O.

KARLOVAC

3.651.000

TOMISLAV-SVIJEĆE D.O.O. STOLARIJA GRČIĆ, STJEPAN GRČIĆ, KARLOVAC, SELCE 33/B VIDOŠ D.O.O.

OGULIN

9

JAVNI BILJEŽNIK MARINA AUGUSTINOVIĆ KARLOVAC

3.594.900

RIN-KA D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ STVARI I TRGOVINU, MILAN SABLJAK, RAKOVICA, GRABOVAC BB RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA D.O.O. JELSA D.O.O.

KARLOVAC

9

GRABOVAC

9

KARLOVAC

9

KARLOVAC

9

KARLOVAC

9

OGULIN

9

KARLOVAC

9

4.226.200

158.500

155.400

KARLOVAC ODETA D.O.O. MARKO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. OŠTARSKI STANOVI ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ, OŠTARSKI STANOVI, KARLOVAC GRGURIĆ GRADNJA D.O.O.

10 10 10

IBB D.O.O.

OZALJ

3.582.400

DM-BM D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "MARIO", SLAVKO VUKOVIĆ, OGULIN, VIJENAC IVE GRAMONT-GORŠIĆ, GRAĐEVINSKI OBRT, VLADIMIR GORŠIĆ, KARLOVAC, VOĆE I POVRĆE I MINI MARKET, JAUMI AJRULAI, VOJNIĆ, KARLOVAČKA 9 GREEN GOLD J.D.O.O.

DREŽNIK GRAD

3.582.200

OGULIN

3.569.100

KLIMA PROJEKT ZAGREB D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO JOSO OBROVAC LIBEKA D.O.O. AURORA OBRT ZA USLUŽNU DJELATNOST, NATAŠA JANTOL, KARLOVAC, SLAVE UGOSTITELJSKI OBRT FENIKS, MIRA OBROVAC, SLUNJ, PLITVIČKA 73 BOGATA ŠUMA D.O.O.

KARLOVAC

3.560.600

GRAŠA D.O.O.

BRIHOVO

127.700

VOJNIĆ

3.529.700

GALEZ D.O.O.

CERJE VIVODINSKO

127.300

PAŠIN POTOK

3.522.500

PROMIL D.O.O.

VODOSTAJ

126.300

VRBANEK-INVEST D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT NIKOLA GAŠPAROVIĆ, OGULIN, BERNARDINA AUREUS D.O.O.

BELAVIĆ D.O.O.

KARLOVAC

3.521.600

GOMA D.O.O.

ŠIŠLJAVIĆ

126.200

ŠTUKA PROM D.O.O.

SLUNJ

9

I. B. OBRADA D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT GRADINA VINKO PAVLIĆ, JOSIPDOL, SENJSKA 32 GRGURIĆ GRADNJA D.O.O. ELEKTROMEHANIČKI I TRGOVAČKI OBRT G' SERVIS, ALEN JAKŠIĆ, KARLOVAC, FERIĆ D.O.O.

MREŽNIČKE POLJICE

3.513.400

EUROREKLAMA D.O.O.

OZALJ

125.200

MITROP D.O.O.

OGULIN

9

JOSIPDOL

3.467.700

ATEL D.O.O.

KARLOVAC

125.000

CATV-047 D.O.O.

KARLOVAC

9

KARLOVAC

3.442.300

ZRNIĆ D.O.O.

DREŽNICA

124.700

GEO-ING D.O.O.

OGULIN

9

KARLOVAC

3.373.400

LIM-GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

123.300

FLORIM D.O.O.

KARLOVAC

9

PUŠKARIĆI

3.366.300

INTERPLAN D.O.O.

KARLOVAC

122.400

LUKETIĆ D.O.O.

ZAGORJE

9

SVIJET DEKORA D.O.O.

DRAGANIĆ

3.364.200

MINI EL D.O.O.

KARLOVAC

122.300

PROFISH D.O.O.

KUNIĆ

9

ŠPELIĆ D.O.O.

LUMBARDENIK

3.357.800

TETRAZEN D.O.O.

OZALJ

122.200

9

KARLOVAC

3.349.800

TOMISLAV-SVIJEĆE D.O.O.

MREŽNIČKI BRIG

120.900

KARLOVAC

8

MALI ERJAVEC

3.349.700

EKOLOŠKI SISTEMI D.O.O.

KARLOVAC

120.700

OGULIN

8

BELAJSKE POLJICE

3.348.900

STATIPROM D.O.O.

GORNJE STATIVE

120.300

OGULIN

8

PRIBANJCI

3.337.500

KARIN SAVJETOVANJE D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA OGULIN D.O.O. KLEK-COMMERCE D.O.O.

KARLOVAC

120.200

NET SPORT D.O.O. TRGOVAČKI OBRT ANA-A, MILAN BORČIĆ, KARLOVAC, PRIMORSKA 38 MIŠE D.O.O. LJEKARNA VLASTA TOMIČIĆ, BISERKA PAPEŽ, MARIJANA TURKALJ, ANA TOMŠIĆ JAVNI BILJEŽNIK MARINA AUGUSTINOVIĆ

KARLOVAC

KA TRAVEL D.O.O. "SVIM" OBRT ZA LIJEVANJE METALA, STJEPAN ŠTRUCELJ, MALI ERJAVEC 1/A. DOMES D.O.O. LIPOŠĆAK OBRT GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE,MINIRANJE I AUTOPRITEHNOVOD VODOINSTALATERSKOTRGOVAČKI OBRT, DRAGO POLOVIĆ, DUGA GALEZ D.O.O.

KARLOVAC

8

OGULIN

120.100

I. B. OBRADA D.O.O.

MREŽNIČKE POLJICE

8

OGULIN

120.100

ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. ILIĆ

KARLOVAC

8

DUGA RESA

3.321.800

CERJE VIVODINSKO

3.300.900

CETINGRAD

131.600

KARLOVAC

130.900

KARLOVAC

130.800

SLUNJ

130.400

ŽIVKOVIĆ KOSA

129.300


ŽUPANIJE

94 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

JELENKO D.O.O.

OGULIN

3.298.600

2M PRO D.O.O.

KARLOVAC

119.500

D I I TURIST PAVLAKOVIĆ D.O.O.

MREŽNIČKE POLJICE

3.240.200

STOMATOLOGIJA DR. KALČIĆ D.O.O.

OZALJ

119.200

RIBNJACI KUPA D.O.O.

DRAGANIĆ

3.219.500

VAGOTEHNA D.O.O.

KARLOVAC

118.900

OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU NA VELIKO I MALO KUĆANSKIM APARATIMA KARLOVAC COLIBRI SERVISNO-TRGOVAČKI OBRT, KRISTINA ERDELJAC-BANIČEK, KARLOVAC, KARLOVAC KARLOVAC LIMKO VEDAX D.O.O.

TITAN D.O.O.

KARLOVAC

3.207.200

KLBAU D.O.O.

DUGA RESA

118.400

KLEKTRANS D.O.O.

OGULIN

8

F M D.O.O. TIFFANY, ZAJEDNIČKI OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DARKO ŠNAJDER BENIMA D.O.O. ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT CENTAR, PREDRAG TURKALJ, SLUNJ, DOBRO ŽAKANJE D.O.O. PEKARSKI OBRT, GZIM MARTINAJ, KARLOVAC, KRIŽANIĆEVA 26 NOVA-CHEM D.O.O.

KARLOVAC

3.168.100

RUDY D.O.O.

OGULIN

117.900

HIDRIS INŽENJERING D.O.O.

KARLOVAC

8

KARLOVAC

3.168.000

VIT D.O.O.

KARLOVAC

116.700

GEOM D.O.O.

SLUNJ

8

KARLOVAC

3.104.700

115.900

BULL D.O.O.

KARLOVAC

8

3.080.300

OGULIN

113.300

SABKOM D.O.O.

SABORSKO

8

ŽAKANJE

3.074.900

JAVNI BILJEŽNIK NINA BUBAŠ-MAGLIČIĆ TRGOVAČKI OBRT "MARIO", SLAVKO VUKOVIĆ, OGULIN, VIJENAC IVE DORKIN-DRVO D.O.O.

KARLOVAC

SLUNJ

OGULIN

111.900

911 SAJKO D.O.O.

OZALJ

8

KARLOVAC

3.017.500

ORŠANIĆ D.O.O.

KARLOVAC

111.300

PROJEKTNI BIRO 2A D.O.O.

KARLOVAC

8

KARLOVAC

3.008.000

REPA TRADE D.O.O.

KARLOVAC

109.900

D-COLOR D.O.O.

DRAGANIĆ

8

KARDO D.O.O.

DUGA RESA

2.984.500

8

KARLOVAC

8

2.979.900

DONJE STATIVE

8

2.971.400

AUTO HORVAT D.O.O.

DRAGANIĆ

105.700

QUANTUS D.O.O. CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM PROIZGRAČAN OBRT ZA PROIZVODNJU METALNIH KONSTRUKCIJA I OBRADU METALA, DAMIR DOM IZ SNOVA D.O.O.

SLUNJ

2.983.500

KARLOVAC SVIP D.O.O. "NISKOGRADNJA" OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, PRIJEVOZ I TRGOVINU, SLAPNO KARLOVAC TEHNOCOMMERCE D.O.O.

109.000

DUGA RESA VILLA D.O.O. BERTOVIĆ, INSTALACIJSKO-TRGOVAČKI OGULIN OBRT, VL. BRANKO BERTOVIĆ, OGULIN, TRG PROIZVODNJA DRVENIH STUPOVA D.O.O. KARLOVAC

DUGA RESA

8

108.600 107.200

8 8 8

EKOMIRIN D.O.O.

ŽAKANJE

2.963.900

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

OGULIN

105.500

ETT D.O.O.

KARLOVAC

8

ČEČURA D.O.O. MARKO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ, OŠTARSKI STANOVI, KLADUŠAN TRANSTURIST, OBRT ZA PRIJEVOZNIČKE USLUGE, JURO BASAR D.O.O.

KARLOVAC

2.950.900

104.600

KARDO D.O.O.

DUGA RESA

8

2.947.400

KARLOVAC

104.200

A K S D.O.O.

KARLOVAC

8

GRIČE

2.898.800

OZALJ

104.200

TIHI DOM D.O.O.

SLUNJ

8

KARLOVAC

2.892.600

KARLOVAC

103.900

SIMSI D.O.O.

DRAGANIĆ

8

HAGA METAL D.O.O. OPTIČARSKO TRGOVAČKI OBRT FOKUS, DAVORIN ANTIĆ, KARLOVAC, DOMOORDINACIJA MEDICINE RADA DR. ILIĆ PILANA MRAVUNAC, IVAN MRAVUNAC, DRAGANIĆ, MRZLJAKI 15 ADRIATIC COR INVEST D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

2.891.700

AQUATERM D.O.O. G.M.T. MARIO, MARIO ŽEGER, KARLOVAC, REČIČKA 89 IBB D.O.O. TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBRT ŠVARČA, DARKO BEBIĆ, KARLOVAC, ELTRA D.O.O.

KARLOVAC

OŠTARSKI STANOVI

KARLOVAC

103.100

KARLOVAC

8

KARLOVAC

2.883.200

MIKRO COM D.O.O.

KARLOVAC

102.400

BARILOVIĆ

8

KARLOVAC

2.880.800

TITAN D.O.O.

KARLOVAC

101.600

KARLOVAC

8

DRAGANIĆ

2.880.200

DONJA BRUSOVAČA

101.000

ŽIVKOVIĆ KOSA

2.875.600

KARLOVAC

100.200

KA-MONT D.O.O. ŽUBČIĆ TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT, LIDIJA ŽUBČIĆ, BARILOVIĆ 87. UGOSTITELJSKO - PEKARSKI OBRT PARK, STJEPAN DOMŠIĆ, KARLOVAC, G.M.T. MARIO, MARIO ŽEGER, KARLOVAC, REČIČKA 89 Z D.O.O.

KARLOVAC

2.874.500

METALI B.F. D.O.O. STOLARIJA GRČIĆ, STJEPAN GRČIĆ, KARLOVAC, SELCE 33/B EL-TEH D.O.O.

AMI TRADE D.O.O. ŽUBČIĆ TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT, LIDIJA ŽUBČIĆ, BARILOVIĆ 87. LATIN D.O.O. DOBRA UGOSTITELJSKI OBRT, BISERKA LORKOVIĆ, VINSKI VRH 68 C AZELIJA EKO D.O.O.

KARLOVAC

99.000

BARILOVIĆ

2.866.800

NIMBUS D.O.O.

KARLOVAC

98.800

KARLOVAC

2.864.200

MAF AUTO D.O.O.

JAŠKOVO

98.400

KARLOVAC GRADIV D.O.O. PEKARA DUJAM OBRT ZA PEKARSKO TRGOVAČKU DJELATNOST, MIHAEL DUJAM, STRAŽA BARILOVIĆ STOLARIJA SPUDIĆ D.O.O.

KARLOVAC

2.858.900

BENE INTERIJERI D.O.O.

DRAGANIĆ

98.300

GEA-D D.O.O.

OGULIN

8

MIHOLJSKO

2.855.300

SAVA D.O.O.

KARLOVAC

98.100

TEHNO-PROMET D.O.O.

OZALJ

8

BIO PLOD D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT DVK, ANĐELKA BARAĆ, LASINJA, LASINJSKA CESTA 14 NOVAKOMP D.O.O. KATIĆ OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, DOMAGOJ KATIĆ, GENERALSKI AUTO PEČAVER D.O.O.

KARLOVAC

2.808.300

INTER ART D.O.O.

KARLOVAC

98.000

RADIO 047 D.O.O.

KARLOVAC

8

LASINJA

2.801.300

96.300

PRIM D.O.O.

KARLOVAC

7

2.767.200

KARLOVAC

96.000

GEO-KOM D.O.O.

DUGA RESA

7

GENERALSKI STOL

2.764.300

BMB-NETKOM D.O.O. CENTAR ZA OFTALMOLOGIJU DR. PAVAN D.O.O. MARINIĆ D.O.O.

KARLOVAC

KARLOVAC

KARLOVAC

95.900

ZAŠTITA PROJEKT D.O.O.

KARLOVAC

7

DUGA RESA

2.728.100

GEOM D.O.O.

SLUNJ

94.500

7

ORLJAKOVO

2.727.300

BRANITELJSKA ZADRUGA PLITVIČKA IDILA SELIŠTE DREŽNIČKO

DRAGANIĆ

7

BELAVIĆI

2.725.900

TEHNO NEBULA D.O.O.

GORNJI ZVEČAJ

94.100

DUGA RESA

2.706.400

VALENTIN D.O.O.

KARLOVAC

93.200

T K K D.O.O. TRGOVAČKI OBRT MATEŠA COMMERCE, MIJO MATEŠA, DRAGANIĆKI GOLJAK 8/3 KAMP SLAPIĆ UGOSTITELJSKO KNJIGOVODSTVENI OBRT, IVAN MATAKOVIĆ, PETRAČIĆ-PROJEKT D.O.O.

KARLOVAC

SAN BOX D.O.O. DORINA TRGOVAČKI OBRT, DUŠICA BROZINIĆ, BELAVIĆI 42. KLBAU D.O.O. NAUTICA SERVIS D.O.O.

KARLOVAC

2.696.200

RAKOVICA D.O.O.

RAKOVICA

93.100

B & B COMMERCE D.O.O.

OGULIN

2.690.900

KARLOVAC

92.300

KARLOVAC

92.100

2.687.500

BULL D.O.O. URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE DAMIR MOVRE KRASIK D.O.O.

KARLOVAC

90.800

HASI D.O.O.

OGULIN

7

2.684.700

SABKOM D.O.O.

SABORSKO

90.200

SKUKAN D.O.O.

RASTOKE

7

SLUNJ KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA D.O.O. STOLARSKI OBRT, JOSIP RIBIČIĆ, KARLO- KARLOVAC VAC, STJEPANA MIHALIĆA 43 KUPLJENSKO SAN-BO D.O.O.

2.687.800

94.300

VINSKI VRH

8

OZALJ

8 8 8 8

MREŽNIČKI BRIG

7

KARLOVAC

7

L. E. - M. I. L. D.O.O.

VRHOVAC

7

DIGITALNI TISAK D.O.O.

KARLOVAC

7

OTOK-PRODEX D.O.O.

OTOK OŠTARIJSKI

7

LATIN D.O.O. DUO STEP OBRT ZA POPRAVAK SANITARNIH PROIZVODA OD PLASTIKE, ZDRAVKO TRGOVAČKI OBRT ZTO BREZOVIĆ, ZVONIMIR BREZOVIĆ, ŠIŠLJAVIĆ, ŠIŠLJAVIĆ BB KASUNIĆ OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, DAMIR KASUNIĆ, DUGA RESA, NASELJE KOSTELAC GRADNJA D.O.O.

KARLOVAC

2.663.300

ATLANTIDA D.O.O.

KARLOVAC

90.000

LIBEKA D.O.O.

KARLOVAC

7

JUROVO

2.659.900

FORTIS D.O.O.

KARLOVAC

89.700

KARLOVAC

7

ŠIŠLJAVIĆ

2.644.900

NATURA INVEST D.O.O.

BUDAČKA RIJEKA

89.500

KARLOVAC

7

DUGA RESA

2.634.000

FANJAK D.O.O.

ZADOBARJE

89.200

VIT D.O.O. G.M.T. MARIO, MARIO ŽEGER, KARLOVAC, REČIČKA 89 GRE-MA TERMO D.O.O.

DRAGANIĆ

7

KARLOVAC

2.605.300

LIST D.O.O.

RIBARI

89.200

LINGUA CENTAR D.O.O.

KARLOVAC

7

DIG JOSIPDOL D.O.O.

JOSIPDOL

2.599.100

AURORA TRADE D.O.O.

KARLOVAC

89.100

EUROPEK D.O.O.

KARLOVAC

7

OGIN D.O.O.

OGULIN

2.595.000

EKO AUTO D.O.O.

GRDUN

89.000

DRAGANIĆ

7

BARTOL D.O.O.

OGULIN

2.587.200

GOLF AURORA D.O.O.

DUGA RESA

88.400

KARLOVAC

7

SAINAL D.O.O.

KARLOVAC

2.585.200

88.200

OGULIN

7

BRIHOVO

2.577.200

AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D. ELEKTROTEHNIČKO-TRGOVAČKI OBRT "ELEKTRO TRADE", DAMIR LIPOŠĆAK,

KARLOVAC

GRAŠA D.O.O.

OGULIN

87.800

RIBNJACI KUPA D.O.O. GRAĐEVINSKI OBRT PETRLIN, ZLATKO PETRLIN, KARLOVAC, DREŽNIK 20/A BELAKS D.O.O. PILANA MRAVUNAC, IVAN MRAVUNAC, DRAGANIĆ, MRZLJAKI 15

DRAGANIĆ

7


95

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke VETERINARSKA AMBULANTA VET PLUS D.O.O. COMEL D.O.O.

mjesto

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO JOSO OBROVAC FRETON D.O.O.

CETINGRAD

2.572.900

VRHOVAC

2.550.300

LINGUA CENTAR D.O.O.

KARLOVAC

2.537.700

DABAR D.O.O.

KARLOVAC

2.529.100

RETEH D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

2.522.500

BANSKI MORAVCI DANERO D.O.O. PROMO-21, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, VL. DALIBOR DAKIĆ, KARLOVAC, KARLOVAC VRHOVAC STAKLO KADAK D.O.O.

ROBERTING D.O.O.

KARLOVAC

2.506.700

MATAKOVIĆ TRANSPORTI J.D.O.O.

MOTEL ROGANAC D.O.O.

DUGA RESA

2.506.200

VESPERA D.O.O.

DUGA RESA

2.503.800

DUGA RESA RADAUER CRIJEVA D.O.O. ADR - TRANSPORTI JURAIĆ PRIJEVOZNIČKI ZORKOVAC OBRT, MIJO JURAIĆ, ZORKOVAC L. 7. KARLOVAC DUMAS GRADNJA D.O.O.

2.499.100

mjesto

broj zaposlenika

VLASTA D.O.O.

NETRETIĆ

7

KARLOVAC

86.800

OGULIN

7

KARLOVAC

7

85.000

TAKAČ D.O.O. GRAMONT-GORŠIĆ, GRAĐEVINSKI OBRT, VLADIMIR GORŠIĆ, KARLOVAC, WOLF TEHNOLOGIJE D.O.O.

BELAJSKE POLJICE

7

83.900

TEHNOGRADNJA D.O.O.

SKRADNIK

7

MREŽNIČKI NOVAKI

83.700

7

ESTP D.O.O.

TUŠILOVIĆ

83.300

ZLATARI D.O.O.

DONJE PRIMIŠLJE

82.700

JOSIPDOL JOSIPDOLVET D.O.O. BIŠĆAN PROIZVODNO-USLUŽNI OBRT, MARINKO BIŠĆAN, CEROVAC BARILOVIĆKI CEROVAC BARILOVIĆKI BELAJSKE POLJICE KGK D.O.O.

KARLOVAC

82.500

7

DUGA RESA

82.200

OGULIN

81.900

KARLOVAC DMM D.O.O. TRGOVAČKI OBRT DADO, DAVOR MOČILAC, SLUNJ SLUNJ, 14. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 3 OGULIN GRUMF D.O.O.

POLIKLINIKA VURA

KARLOVAC

2.463.300

MR.JOSEPH D.O.O.

DUGA RESA

2.460.400

FLORA-FRLAN D.O.O.

OZALJ

2.456.700

LIM-GRADNJA D.O.O. OBRT ZA TRGOVINU, MARKETING I UGOSTITELJSTVO TANJA, VL. TATJANA PERTURIST UGOSTITELJSKI OBRT, BISERKA FRKETIĆ, BOSANCI BB. HRVATSKI RADIO KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

2.456.600

KARLOVAC

2.449.300

STOJMERIĆ D.O.O.

BOSANCI

2.447.400

KARLOVAC

2.436.700

VOJNIĆ-KRNJAK KOMUNALAC D.O.O. PROIZVODNO- TRGOVAČKI OBRT HIDRO - METAL, BISERKA BEJDIĆ, DUGA RESA, STATIPROM D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ GS, GORAN SODIĆ, DRAGANIĆ, VRH 15 TECPLAST D.O.O. DOBRA UGOSTITELJSKI OBRT, BISERKA LORKOVIĆ, VINSKI VRH 68 C BOLJKOVAC D.O.O.

VOJNIĆ

ELOMA SERVIS D.O.O. MREŽNICA D.D. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. TRKULJA TIKI D.O.O. AUTOLIMARSKO-LAKIRERSKI OBRT AUTO LIM-LAK, VLADO ŠTEFANAC, KARLOVAC, SLOVIN UNIQUE-RASTOKE D.O.O. BIŠĆAN PROIZVODNO-USLUŽNI OBRT, MARINKO BIŠĆAN, CEROVAC BARILOVIĆKI DANERO D.O.O.

2.479.400

naziv tvrtke

87.300

INSPEKT KARLOVAC D.O.O. TRANSPORTI BUNETA AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, DANIEL BUNETA, DUGA RESA, TINA VIDOŠ D.O.O. MAING, OBRT ZA USLUGE TISKANJA, VL. JOZE ERCEG, KARLOVAC, V. ŽUPANČIĆA 1 RIVALIS D.O.O. T G T USLUŽNI OBRT, DUBRAVKA TOMIČIĆ, MRAČIN 72. ADDA D.O.O.

2.493.500

dobit razdoblja

DUGA RESA

86.100

KARLOVAC

81.400

DUGA RESA

81.200

MRAČIN

7 7

7 7

OZALJ

80.800

D-D D.O.O. GRADBENIK OBRT ZA GRAĐEVINSKO ZANATSTVO, JOSIP BENKOVIĆ, OBREŽ LJEKARNA IP PHARMA

ZAGORJE

80.300

LIBERO D.O.O.

KARLOVAC

7

STOJMERIĆ

79.900

BARILOVIĆ

7

KARLOVAC

79.500

OŠTARIJE

7

VOJNIĆ

79.100

OZALJ

7

2.418.000

TQV ADRIA D.O.O. TRGOVAČKI OBRT GOLD, LUKA UŽAR, VOJNIĆ, RADNIČKA 6 INFORMA D.O.O.

TP-MAK D.O.O. OBRT ZA IZRADU DRVNIH ELEMENATA "DRVORAD" VLADO BOKULIĆ, OŠTARIJE, VS OZALJ D.O.O.

KARLOVAC

78.900

JEDVAJ - USLUGE D.O.O.

KARLOVAC

7

DUGA RESA

2.412.400

AUTO ŠKOLA BOGOVIĆ D.O.O.

SLUNJ

78.800

KRIG-COMMERCE D.O.O.

OGULIN

7

GORNJE STATIVE

2.404.200

KARLOVAC

78.500

2.389.300

LASINJA

78.300

ORLJAKOVO

2.357.500

OGULIN

78.300

OGULIN RADIO OGULIN D.O.O. OBRT ZA JAVNI PRIJEVOZ STVARI I OSOBA OGULIN "TONY TRANS" ANTON BLAŠKOVIĆ, OGULIN, SRAČAK KAMENOLOM ŽAKANJE D.O.O.

7

DRAGANIĆ

TOTRAL D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT DVK, ANĐELKA BARAĆ, LASINJA, LASINJSKA CESTA 14 MASDIG D.O.O.

VINSKI VRH

2.342.700

MAJA-JAHTAŠKE USLUGE D.O.O.

KARLOVAC

77.900

BBT-ODRŽAVANJE OBJEKATA D.O.O.

VRHOVAC

6

KARLOVAC

2.335.700

DATA D.O.O.

KARLOVAC

75.900

BASAR D.O.O.

KARLOVAC

6

VRHOVAC

2.302.300

PRESS D.O.O.

KARLOVAC

75.400

ROOSVAI D.O.O.

DUGA RESA

6

DUGA RESA

2.301.700

EURO-DEUS J.D.O.O.

KARLOVAC

74.900

NOVEMA NOVA D.O.O.

DRAGANIĆ

6

KARLOVAC

2.286.800

DELVER D.O.O.

KARLOVAC

74.000

KARLOVAC

6

DUGA RESA

2.284.900

911 SAJKO D.O.O.

OZALJ

74.000

IRINOVAC

6

KARLOVAC

2.280.900

ALTA D.O.O.

KARLOVAC

73.600

PILJA D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT SEDRA, IVICA TURKALJ, RAKOVICA, IRINOVAC 149 GEOSFERA D.O.O.

KARLOVAC

6

RASTOKE

2.277.000

IPS SYSTEMTECHNIK D.O.O.

KARLOVAC

73.100

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POUKA

KARLOVAC

6

CEROVAC BARILOVIĆKI

2.264.900

MAR-TEH J.D.O.O.

KARLOVAC

72.900

6

2.261.200

KRONING D.O.O.

KARLOVAC

71.900

DRAGANIĆ

6

A.T.C. D.O.O.

DRAGANIĆ

2.245.300

PVC BERTOVIĆ D.O.O.

OGULIN

71.700

KARLOVAC

6

MATRIX PLAST D.O.O.

PAŠIN POTOK

2.241.700

MASDIG D.O.O.

OGULIN

2.240.400

BULL D.O.O.

KARLOVAC

2.228.700

OZALJ PGN D.O.O. ADR - TRANSPORTI JURAIĆ PRIJEVOZNIČKI ZORKOVAC OBRT, MIJO JURAIĆ, ZORKOVAC L. 7. KARLOVAC RIN-KA D.O.O.

70.900

Z-TIM D.O.O. OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU, DRAGO MARJANOVIĆ, KARLOVAC, BRAĆE DRVOTEHNA D.O.O.

OGULIN

2.228.600

NTKL D.O.O.

DUGA RESA

70.600

KARLOVAC

2.224.500

MULTIFOODPAK D.O.O.

KARLOVAC

70.300

JOSIPDOL

2.211.000

VENDRIJA D.O.O.

KARLOVAC

69.800

DRVO-PRERADA D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ GS, GORAN SODIĆ, DRAGANIĆ, VRH 15 STOLARSKI OBRT, JOSIP RIBIČIĆ, KARLOVAC, STJEPANA MIHALIĆA 43 VIAL D.O.O. LIPOŠĆAK OBRT GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE,MINIRANJE I AUTOPRIOBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO JOSO OBROVAC AURORA OBRT ZA USLUŽNU DJELATNOST, NATAŠA JANTOL, KARLOVAC, SLAVE VETERINARSKA AMBULANTA OGULIN D.O.O. METALI B.F. D.O.O.

GORNJI SKRAD

BANSKI MORAVCI

DONJA BRUSOVAČA

6

JAVNI BILJEŽNIK IVANKA ANTIĆ

KARLOVAC

2.205.600

VPG D.O.O.

KARLOVAC

69.800

RAKOVICA D.O.O.

RAKOVICA

6

AZELIJA EKO D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT FENIKS, MIRA OBROVAC, SLUNJ, PLITVIČKA 73 LJEKARNA UDIKOVIĆ, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE RADOVE, VL. IVAN UDIKOVIĆ, RUTA 22 D.O.O.

OZALJ

2.205.500

FERIAL D.O.O.

KARLOVAC

69.300

FORTIS D.O.O.

KARLOVAC

6

SLUNJ

2.203.500

GORŠE SISTEMI D.O.O.

BRIHOVO

69.200

AUTO ŠKOLA BOGOVIĆ D.O.O.

SLUNJ

6

KARLOVAC

2.196.300

POLIKLINIKA DR. DOŠEN

KARLOVAC

69.000

SABLJAK SELO

2.194.000

FEST D.O.O.

KARLOVAC

68.600

6

KARLOVAC

2.156.600

TRANSADRIA D.O.O.

KARLOVAC

68.600

OGULIN MASDIG D.O.O. ADR - TRANSPORTI JURAIĆ PRIJEVOZNIČKI ZORKOVAC OBRT, MIJO JURAIĆ, ZORKOVAC L. 7. KARLOVAC VPG D.O.O.

KARLOVAC MISAL D.O.O. PRIJEVOZNIČKO - TRGOVAČKI OBRT, SLAVO CETINGRAD MESIĆ, CETINGRAD, I. F. CETINSKOG 4 KARLOVAC EUROTEC D.O.O.

2.135.800

AGORA D.O.O.

KARLOVAC

68.400

TOP 5 D.O.O.

KARLOVAC

6

2.131.400

TOP 5 D.O.O.

KARLOVAC

68.300

SPELEKOM D.O.O.

RAKOVICA

6

2.130.300

EKO-PLAN D.O.O.

KARLOVAC

68.300

ARHING D.O.O.

KARLOVAC

6

KUBUS D.O.O.

KARLOVAC

2.114.100

SLUNJ

67.900

KARLOVAC

6

IMZ-PROMET D.O.O.

OGULIN

2.103.000

LASINJA

67.600

MALI ERJAVEC

6

PROJEKTNI BIRO 2A D.O.O. ROŽMAN & OREDIĆ, ODVJETNIČKO DRUŠTVO

KARLOVAC

2.074.700

LASINJA

6

KARLOVAC

2.063.400

SLUNJ GZPP D.D. DISKONT LASINJA, TRGOVINA NA VELIKO I MALO MJEŠOVITOM ROBOM, VL. DARIO ECOING D.O.O. ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT CENTAR, PREDRAG TURKALJ, SLUNJ,

OGULIN

6

71.600 71.600

KARLOVAC

67.100

FAST D.O.O. "SVIM" OBRT ZA LIJEVANJE METALA, STJEPAN ŠTRUCELJ, MALI ERJAVEC 1/A. CASAGRANDE D.O.O.

SLUNJ

67.000

AGRO-UNION D.O.O.

7

OBREŽ VIVODINSKI

7

KARLOVAC

7

7 6

KARLOVAC

6

PRIBANJCI

6

CETINGRAD

6

KARLOVAC

6

OGULIN

6

6

6


ŽUPANIJE

96

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 2014.

2014. % udjel u RH Indeks 2013=100

1.413

1,36%

101,6

broj zaposlenih

15.281

1,84%

98,9

imovina ukupno

10.294.068.300

0,96%

106,4

9.399.756.800

1,52%

103,4

dobit nakon oporezivanja

482.560.100

1,38%

145,9

gubitak nakon oporezivanja

187.961.900

0,77%

97,2

broj tvrtki

ukupni prihod

prosječna neto plaća

309.033.200

28,31%

96,40%

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

98,78%

91,78%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

101,2

4.582

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

0,88%

118,3

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

1.957.916.000

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

201.673.800

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

KTC D.D.

KRIŽEVCI

1.159.243.800

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

61.018.000

KTC D.D.

KRIŽEVCI

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

636.081.900

KTC D.D.

KRIŽEVCI

23.554.100

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

841

RADNIK D.D.

KRIŽEVCI

383.253.300

RADNIK D.D.

KRIŽEVCI

20.317.700

DANICA D.O.O.

KOPRIVNICA

508

DANICA D.O.O.

KOPRIVNICA

318.576.800

ŠIRJAN D.O.O.

KUSIJEVEC

15.546.400

RADNIK D.D.

KRIŽEVCI

352

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

294.685.900

BISTRA D.O.O.

ĐURĐEVAC

12.013.000

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

309

KOMUNALAC D.O.O.

KOPRIVNICA

188.403.300

HARTMANN D.O.O.

KOPRIVNICA

9.891.300

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA D.O.O.

ĐURĐEVAC

245

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA D.O.O.

ĐURĐEVAC

152.368.900

MOPAR D.O.O.

KRIŽEVCI

5.013.300

RASCO D.O.O.

KALINOVAC

239

POLJOCENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

138.774.400

RASCO D.O.O.

KALINOVAC

4.311.900

HAAS DOM D.O.O.

ĐURĐEVAC

229

HARTMANN D.O.O.

KOPRIVNICA

114.237.000

KOMUNALAC D.O.O.

KOPRIVNICA

4.129.800

MONOLITINVEST D.O.O.

KRIŽEVCI

221

BILOKALNIK-IPA D.D.

KOPRIVNICA

110.818.400

RENOTEX D.O.O.

KOPRIVNICA

3.747.400

KOMUNALAC D.O.O.

KOPRIVNICA

201

VLADEKS-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

104.885.000

STAR CHEMICALS D.O.O.

KOPRIVNICA

3.407.700

HARTMANN D.O.O.

KOPRIVNICA

197

RASCO D.O.O.

KALINOVAC

94.253.200

ZOO INDUSTRIJA REPIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

3.221.200

BILOKALNIK-IPA D.D.

KOPRIVNICA

163

ŠIRJAN D.O.O.

KUSIJEVEC

81.422.000

HANGAR 18 D.O.O.

KOPRIVNICA

3.038.900

LORA D.O.O.

KRIŽEVCI

154

A.B.M. D.O.O.

KOPRIVNICA

76.680.900

ATLAS MR D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

2.801.900

IGMA D.O.O.

KOPRIVNICA

131

HAAS DOM D.O.O.

ĐURĐEVAC

70.796.300

PZC PROIZVODNJA D.O.O.

PETERANEC

2.213.300

DERGEZ D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

124

NATURA-MILK-ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

68.204.400

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.

KRIŽEVCI

2.184.000

KOMING D.O.O.

KOPRIVNICA

119

BISTRA D.O.O.

ĐURĐEVAC

59.558.400

POLJOCENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

118

MONOLITINVEST D.O.O.

KRIŽEVCI

55.854.200

SIZIM D.O.O.

VELIKI OTOK

52.371.300

IGMA D.O.O.

KOPRIVNICA

51.842.400

KOPRIVNICA BILOKALNIK-IPA D.D. GRAFIČAR TVORNICA VREĆA I TISKARNICA BOROVLJANI D.O.O. ŠTRIGOVEC TRANSKOS D.O.O.

HANGAR 18 D.O.O.

KOPRIVNICA

50.865.800

AGROPROMET D.O.O.

KUSIJEVEC

LJEKARNE DELTIS PHARM

KOPRIVNICA

48.241.500

VLADEKS-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

1.493.800

ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.

BOTOVO

46.105.900

ŠVENDA GRAĐENJE D.O.O.

KOPRIVNICA

1.485.200

EKO PAPIR D.O.O.

PETERANEC

45.166.800

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

1.474.400

KRIŽEVCI POLJOCENTAR D.O.O. GRAFIČAR TVORNICA VREĆA I TISKARNICA BOROVLJANI D.O.O. BOTOVO ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.

DERGEZ D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

40.585.300

PODRAVSKI MLIN D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

1.423.300

EKO PAPIR D.O.O.

PETERANEC

73

ŽITARICE D.O.O.

STARIGRAD

40.531.200

MULTI-STAR D.O.O.

KOPRIVNICA

1.353.800

ENGLER D.O.O.

KRIŽEVCI

69

S. C. SAVJETOVANJE I USLUGE D.O.O.

KRIŽEVCI

40.081.100

HUBZIN-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

1.347.500

EKOKEM D.O.O.

KOPRIVNICA

66

JELENA TRADE D.O.O.

SUBOTICA PODRAVSKA

39.213.200

EUROPA KONZALTING D.O.O.

KRIŽEVCI

1.327.100

MULTI-STAR D.O.O.

KOPRIVNICA

65

analize.bisnode.hr

2.983 863

2.088.100

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.

KRIŽEVCI

2.015.500

JELENA TRADE D.O.O.

SUBOTICA PODRAVSKA

94

2.003.100

DIONIZ M D.O.O.

KOPRIVNICA

86

1.558.400

ROBIN D.O.O.

KRIŽEVCI

85

1.539.800

BISTRA D.O.O.

ĐURĐEVAC

82

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!

82 82 77


97

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ROBIN D.O.O.

KRIŽEVCI

STAR CHEMICALS D.O.O. KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

39.082.700

MADIS D.O.O.

CUBINEC

1.269.900

GRAFIČKA KULTURA D T S D.O.O.

KOPRIVNICA

64

KOPRIVNICA

38.557.100

VEMO TRADE D.O.O.

DRNJE

1.266.800

NATURA-MILK-ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

64

KRIŽEVCI

37.459.700

PROMID D.O.O.

KRIŽEVCI

1.265.800

KOPRIVNIČKE VODE D.O.O.

KOPRIVNICA

63

KOMING D.O.O.

KOPRIVNICA

35.655.000

GRAFIČKA KULTURA D T S D.O.O.

KOPRIVNICA

1.252.200

RENOTEX D.O.O.

KOPRIVNICA

62

AGRO-VET D.O.O.

KRIŽEVCI

34.852.300

MUNITO D.O.O.

KOPRIVNICA

1.238.700

ARCHE D.O.O.

KOPRIVNICA

61

34.129.200

S.K.I.M.T. D.O.O.

KRIŽEVCI

1.122.500

PZC CESTOGRADNJA D.O.O.

DRAGANOVEC

58

33.929.900

LJEKARNE ŠTEFANIĆ

ĐURĐEVAC

1.052.700

SIZIM D.O.O.

VELIKI OTOK

57

33.677.900

SIZIM D.O.O.

VELIKI OTOK

1.052.200

LIGO GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

55

KRIŽEVCI INAGRO D.O.O. GRAFIČAR TVORNICA VREĆA I TISKARNICA BOROVLJANI D.O.O. KOPRIVNICA KOPRIVNIČKE VODE D.O.O. VEMO TRADE D.O.O.

DRNJE

30.829.800

LIGO GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

913.300

A.B.M. D.O.O.

KOPRIVNICA

53

MULTI-STAR D.O.O.

KOPRIVNICA

27.316.200

EKO PAPIR D.O.O.

PETERANEC

889.600

R V D.O.O.

KRIŽEVCI

52

ALEGRUM D.O.O.

KOPRIVNICA

26.878.400

INAGRO D.O.O.

KRIŽEVCI

846.500

SILENS D.O.O.

KOPRIVNICA

52

ITS - RB D.O.O.

KRIŽEVCI

26.477.900

COART D.O.O.

KOPRIVNICA

820.900

ĐURĐEVAC

26.246.600

ELEKTRO CENTAR KOŠČEVIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

804.900

AGRO-KUĆA D.O.O.

KOPRIVNICA

25.814.300

TEKSTIL-KA D.O.O.

KOPRIVNICA

751.200

VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC D.O.O. ĐURĐEVAC VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA KOPRIVNICA D.O.O. MIHOLJANEC KOKOR D.O.O.

51

LASSELSBERGER - KNAUF D.O.O.

50

LIGO GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

25.775.500

TRAKTOR SERVIS D.O.O.

KRIŽEVCI

750.000

TVORNICA POGREBNE OPREME D.O.O.

DROPKOVEC

49

TRGO-AGENCIJA D.O.O.

CUBINEC

25.347.000

DERGEZ D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

737.900

VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI D.O.O. KRIŽEVCI

PZC CESTOGRADNJA D.O.O.

DRAGANOVEC

24.773.100

648.700

FUGAPLAST D.O.O.

GOLA

KOPRIVNICA

24.668.300

SIGETEC

648.600

HANGAR 18 D.O.O.

KOPRIVNICA

45

PSC FERENČAK D.O.O.

KRIŽEVCI

22.520.900

LJEKARNA PRETKOVIĆ I HREŠĆ "GM GOLUBIĆ" UGOSTITELJSKI OBRT, USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I TRGO-AGENCIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

RENOTEX D.O.O.

CUBINEC

643.000

TPS GRUPA D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

44

COART D.O.O.

KOPRIVNICA

20.940.400

STROJREM D.O.O.

KRIŽEVCI

617.500

GRATIT D.O.O.

VIRJE

44

AGROPROMET D.O.O.

KUSIJEVEC

20.544.900

LORA D.O.O.

KRIŽEVCI

606.700

HOTEL PICOK D.O.O.

ĐURĐEVAC

44

KOMUNALIJE - PLIN D.O.O.

ĐURĐEVAC

20.100.300

EUROSPUŽVA D.O.O.

KOPRIVNICA

598.800

STROJREM D.O.O.

KRIŽEVCI

43

LJEKARNE ŠTEFANIĆ

ĐURĐEVAC

19.790.300

KOPRIVNICA PLIN D.O.O.

KOPRIVNICA

597.500

LJEKARNE DELTIS PHARM

KOPRIVNICA

43

R V D.O.O.

KRIŽEVCI

19.488.700

VELMAL D.O.O.

KRIŽEVCI

592.700

S. C. SAVJETOVANJE I USLUGE D.O.O.

KRIŽEVCI

41

DIONIZ M D.O.O. NJEGOVAC, OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, VL. ĐURO NJEGOVAC, HEBA D.O.O.

KOPRIVNICA

18.772.200

MONOLITINVEST D.O.O.

KRIŽEVCI

568.300

VEMO TRADE D.O.O.

DRNJE

38

ŠKRINJARI

18.686.700

AVALON D.O.O.

ĐURĐEVAC

567.200

ŠVENDA GRAĐENJE D.O.O.

KOPRIVNICA

35

ŠTAGLINEC

18.522.700

RSM CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

566.600

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

35

TRGO-PRIJEVOZ D.O.O.

KRIŽEVCI

18.208.600

BOTOVO

562.500

ŽITARICE D.O.O.

STARIGRAD

35

RUBER D.O.O.

KRIŽEVCI

17.873.600

KOPRIVNICA

554.800

PROMID D.O.O.

KRIŽEVCI

34

ORION D.O.O.

BAKOVČICA

17.378.200

KOPRIVNICA

553.200

ITS - RB D.O.O.

KRIŽEVCI

34

HERBALETA D.O.O.

ŠTAGLINEC

17.298.300

KOPRIVNICA

551.700

DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMA

KRIŽEVCI

34

GRATIT D.O.O.

VIRJE

17.158.100

ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O. TM - ELEKTROINSTALACIJE IZNAJMLJIVANJE I TEHNIČKA ISPITIVANJA, MIROSLAV KOPRIVNIČKE VODE D.O.O. GOLUBIĆ VERA - LJEKARNA VERA GOLUBIĆ I MARIJA HAJDINJAK PSC FERENČAK D.O.O.

KRIŽEVCI

533.300

ŠIRJAN D.O.O.

KUSIJEVEC

33

FUGAPLAST D.O.O.

GOLA

17.001.100

521.300

FILABETON D.O.O.

KRIŽEVCI

33

SCHAUMANN AGRI D.O.O.

KUNOVEC BREG

16.842.000

515.500

ALEGRA MODA D.O.O.

GORNJA RIJEKA

33

MADIS D.O.O.

CUBINEC

16.794.100

514.400

SEGRAD D.D.

ĐURĐEVAC

32

GRAFIČKA KULTURA D T S D.O.O.

KOPRIVNICA

16.247.000

506.100

VELKOM D.O.O.

KALNIK

31

AGRO-PROM D.O.O.

KRIŽEVCI

16.146.600

VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI D.O.O. KRIŽEVCI

15.987.400

KRIŽEVCI PLATEX EKSPORT-IMPORT D.O.O. PEKARA ZLATNI KLAS VL. KAJTAZI LJUZ, KRIŽEVCI KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKA ULICA 5 KOPRIVNICA EKOKEM D.O.O.

KRIŽEVCI R V D.O.O. ELMA ELEKTRO I VODOINSTALATERSKI I KOPRIVNICA ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT I TRGOVINA KOPRIVNICA DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR

51

49 47

501.000

KOMPOZITI D.O.O.

KRIŽEVCI

31

496.900

PLANMEDIA D.O.O.

KOPRIVNICA

30

LJEKARNE KOPRIVNICA

KOPRIVNICA

15.746.000

METAL-MONT D.O.O.

CUBINEC

490.300

KTC-JADRAN D.O.O.

KRIŽEVCI

30

LJEKARNA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

15.733.200

TRANSPORTI ĐURIN D.O.O.

KRIŽEVCI

486.100

DOM ZA ODRASLE OSOBE - VIZJAK

GLOGOVAC

30

SILENS D.O.O.

KOPRIVNICA

15.725.700

KOPRIVNICA

483.600

GT JURA D.O.O.

VIRJE

29

PODRAVSKI MLIN D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

15.571.500

KOPRIVNICA

481.700

S.K.I.M.T. D.O.O.

KRIŽEVCI

28

15.571.400

PETGRAD D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE "LOGISTIKA ŠURIĆ", DENIS ŠURIĆ, KOS. C. SAVJETOVANJE I USLUGE D.O.O.

KRIŽEVCI

473.400

TRGO-AGENCIJA D.O.O.

CUBINEC

28

15.033.100

JAVNI BILJEŽNIK MARINA OSTOVIĆ

KOPRIVNICA

473.300

LASSELSBERGER - KNAUF D.O.O.

ĐURĐEVAC

28

14.978.200

463.500

ROBNI CENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

28

461.900

CRSH D.O.O.

KRIŽEVCI

28

458.700

BALTAZAR D.O.O.

KOPRIVNICA

27

KOPRIVNICA

449.900

HOTEL PODRAVINA D.O.O.

KOPRIVNICA

27

446.800

GRAFOCENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

27

TREMA MLIN-MIX D.O.O. ELMA ELEKTRO I VODOINSTALATERSKI I KOPRIVNICA ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT I TRGOVINA KOPRIVNICA LJEKARNA RIZK RIZK DOM D.O.O.

KRIŽEVCI

PROMID D.O.O.

KRIŽEVCI

14.452.500

KOPRIVNICA DUBRAVKA IMBRIOVČAN CH.B. BORIS ČESI POPRAVAK, PROIZVOD- KOPRIVNICA NJA, TRGOVINA NA MALO I VELIKO, BORIS KOPRIVNICA JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA BAKRAČ

TRGOIMPORT D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

14.449.600

G.C. HAHN & CO. D.O.O.

ALDEA D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE "LOGISTIKA ŠURIĆ", DENIS ŠURIĆ, KOKALINIĆ-TRGOVINA D.O.O.

BAKOVČICA

14.400.700

VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC D.O.O. ĐURĐEVAC

KOPRIVNICA

13.998.700

TIM KING D.O.O.

KRIŽEVCI

438.800

KOPRIVNICA PLIN D.O.O.

KOPRIVNICA

26

HLEBINE

13.858.800

ARCHE D.O.O.

KOPRIVNICA

433.500

DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR

KOPRIVNICA

25

KOMUNALIJE D.O.O.

ĐURĐEVAC

13.815.200

FRIŠ D.O.O.

KRIŽEVCI

433.000

KOTLAR - D.O.O.

ĐURĐEVAC

25

CROGER D.O.O.

ĐURĐEVAC

13.747.000

NATRON PRODUKT D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

418.800

ORION D.O.O.

BAKOVČICA

25

14.858.900


ŽUPANIJE

98 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

SLOGA-GAMA D.O.O.

KOPRIVNICA

13.481.600

AGROHORVAT D.O.O.

DONJI FODROVEC

417.700

PRIZMA VV - D.O.O.

MALI OTOK

24

KOPRIVNICA PLIN D.O.O.

KOPRIVNICA

13.201.500

PLANMEDIA D.O.O.

KOPRIVNICA

416.400

INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

24

PZC PROIZVODNJA D.O.O.

PETERANEC

13.192.900

POLJOMEHANIZACIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

413.600

MEDIA GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

23

STROJREM D.O.O.

KRIŽEVCI

13.105.000

408.000

UGOSTITELJSTVO ZRINSKI D.O.O.

KOPRIVNICA

23

LJEKARNE ŠAMUGA

KRIŽEVCI

13.051.800

407.800

LABOR D.O.O.

KOPRIVNICA

22

ELBI MEDIKAL D.O.O.

KOPRIVNICA

12.955.400

KOPRIVNICA BINEKO D.O.O. PRIVATNA SPEC. ORDINACIJA ZA MEDICINU KOPRIVNICA RADA JADRANKA FERENC LEDIĆ I M. KRIŽEVCI AGRO-VET D.O.O.

405.900

ZADRUGA ŽUMBAR

KRIŽEVCI

22

TSH D.O.O.

KOPRIVNICA

12.871.800

BERMAN PLASTIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

403.900

TOP EXCLUSIVE D.O.O.

IMBRIOVEC

22

EUROSPUŽVA D.O.O.

KOPRIVNICA

12.792.700

LJEKARNE ŠAMUGA

KRIŽEVCI

394.200

PIM OPLATA D.O.O.

KRIŽEVCI

22

TVORNICA POGREBNE OPREME D.O.O.

DROPKOVEC

12.502.700

BIHOR D.O.O.

BOTINOVEC

393.400

ELEKTRO-ČELIK D.O.O.

KRIŽEVCI

22

ATLAS MR D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

12.021.000

HEBA D.O.O.

ŠTAGLINEC

375.400

GRAD-KOM D.O.O.

KRIŽEVCI

22

11.622.700

JAVNI BILJEŽNIK RONALD PAVLOVIĆ

KOPRIVNICA

375.300

HEBA D.O.O.

ŠTAGLINEC

21 21

VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC D.O.O. ĐURĐEVAC ŠVENDA GRAĐENJE D.O.O.

KOPRIVNICA

11.594.300

SCHAUMANN AGRI D.O.O.

KUNOVEC BREG

372.500

KOMUNALIJE D.O.O.

ĐURĐEVAC

LJEKARNA ŠKUNCA

ĐURĐEVAC

11.589.000

KRIŽEVCI

371.000

BREŽANA MM D.O.O.

MOLVE GREDE

21

HUBZIN-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

11.543.100

KOPRIVNICA

370.600

KALINIĆ-TRGOVINA D.O.O.

HLEBINE

20

11.533.800

KAŠIK D.O.O. "HLADNIĆ" ULJARA, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, DEJAN HLADNIĆ, ZOO REPIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

370.500

20

ASISTOR, D.O.O.

GUŠČEROVEC

366.000

AGRO-KUĆA D.O.O. ZGR KOVAČIĆ, OBRT ZA GALVANIZACIJU, PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, VL. HERBALETA D.O.O.

KOPRIVNICA

11.364.700

KRIŽEVCI

20

ŠTAGLINEC

20

GABRIJELA D.O.O. FIDES II, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU, VL. JOSIP LONČAR, MOLVE, FEROSTROJ D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

20

MOLVE

20

NOVIGRAD PODRAVSKI

20

KRIŽEVCI

19

KOPRIVNICA

19

KOPRIVNICA

19

SVETI IVAN ŽABNO OPG DARKO REMUŠ TM - ELEKTROINSTALACIJE IZNAJMLJIVAN- KOPRIVNICA JE I TEHNIČKA ISPITIVANJA, MIROSLAV KOPRIVNICA OBADIN-DODLEK VLATKA - LJEKARNA

11.112.100

JAVNI BILJEŽNIK LJUBICA PAPAC

KOPRIVNICA

365.600

BALTAZAR D.O.O.

KOPRIVNICA

10.998.600

LJEKARNE KOPRIVNICA

KOPRIVNICA

363.700

LORA D.O.O.

KRIŽEVCI

10.914.600

PRIZMA VV - D.O.O.

MALI OTOK

359.800

KTC-JADRAN D.O.O.

KRIŽEVCI

10.699.300

MEDIA GRUPA D.O.O.

KOPRIVNICA

358.600

SAMITA-KOMERC D.O.O.

KOPRIVNICA

10.379.300

KAPITAL D.O.O.

KRIŽEVCI

356.200

ANTOLIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

10.271.700

ACTIVE COMMERCE D.O.O.

KOPRIVNICA

351.400

IMV TRGOVINA D.O.O.

KRIŽEVCI

10.186.400

MOD - D.O.O.

KOPRIVNICA

344.300

TAPO DIZAJN D.O.O.

KRIŽEVCI

10.170.200

AGROBIOTEST D.O.O.

KOPRIVNICA

335.800

S.K.I.M.T. D.O.O.

KRIŽEVCI

10.149.000

KOP-TRADE ELECTRONIC D.O.O.

ĐURĐEVAC

328.400

ROBNI CENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

9.793.600

KALINIĆ-TRGOVINA D.O.O.

HLEBINE

323.100

PSC FERENČAK D.O.O. DORA, PEKARSKI I TRGOVAČKI OBRT, VL. GZIM STAJKU, KOPRIVNICA, TRG EUGENA GINCOPS D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NEVEN PEKARA ZLATNI KLAS VL. KAJTAZI LJUZ, KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKA ULICA 5 AGRO-VET D.O.O.

LUPUS D.O.O.

KOPRIVNICA

9.767.200

JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA JELIĆ-VERŠIĆ

KRIŽEVCI

318.600

VETKOOP D.O.O.

KRIŽEVCI

9.392.000

RUBER D.O.O.

KRIŽEVCI

308.300

VODA-PLIN D.O.O.

KOPRIVNICA

9.317.100

ITS - RB D.O.O.

KRIŽEVCI

BERO D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

9.277.100

RK PODRAVKA S.D.D.

VITO D.O.O.

KOPRIVNICA

8.890.900

PLATEX EKSPORT-IMPORT D.O.O.

KRIŽEVCI

8.829.700

MOPAR D.O.O.

KRIŽEVCI

8.786.100

GLAMUR D.O.O.

KRIŽEVCI

8.751.100

KOPRIVNICAPARKING D.O.O. "OPTIKA VAZDAR" OPTIČKI OBRT I TRGOVINA NA MALO OPTIČKIM PRIBOROM, DRAGO "GOLF" OBRT ZA POLJOPRIVREDU I IZNAJMLJIVANJE, IVAN UDOVIČIĆ, KOPRIVNICA, AGRO-KUĆA D.O.O.

CRSH D.O.O.

KRIŽEVCI

8.735.300

TEHNIKA SPV D.O.O.

KOPRIVNICA

8.726.200

GRAFOCENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

LJEKARNA HMELINA - KOVAČIĆ VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA D.O.O. KOTLAR - D.O.O.

KOPRIVNICA

NOVIGRAD PODRAVSKI

19

KRIŽEVCI

18

KRIŽEVCI

18

DUWAR D.O.O.

KOPRIVNICA

18

LJEKARNA RIZK RIZK

KOPRIVNICA

18

308.100

CROGER D.O.O.

ĐURĐEVAC

18

KOPRIVNICA

306.000

TEHNOMONTAŽA D.O.O.

KRIŽEVCI

18

KOPRIVNICA

305.700

PLASTIKA NOVA D.O.O.

KRIŽEVCI

18

KOPRIVNICA

304.800

HUBZIN-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

17

KOPRIVNICA

303.500

ELBI MEDIKAL D.O.O.

KOPRIVNICA

17

KOPRIVNICA

302.200

LJEKARNA ŠKUNCA

ĐURĐEVAC

17

KOPRIVNICA

297.600

TRGO-PRIJEVOZ D.O.O.

KRIŽEVCI

17

KRIŽEVCI

296.400

MLD-USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

17

8.679.300

BALTAZAR D.O.O. ZGR KOVAČIĆ, OBRT ZA GALVANIZACIJU, PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, VL. SAMITA-KOMERC D.O.O.

KOPRIVNICA

296.000

LJEKARNE ŠTEFANIĆ

ĐURĐEVAC

16

8.571.400

SUPERPRINT D.O.O.

KOPRIVNICA

291.000

GLAS PODRAVINE D.O.O.

KOPRIVNICA

16

KOPRIVNICA

8.539.200

OPG DARKO REMUŠ

SVETI IVAN ŽABNO

283.300

VELMAL D.O.O.

KRIŽEVCI

15

ĐURĐEVAC

8.526.900

LABOR D.O.O.

KOPRIVNICA

282.300

ĐURĐEVAC

15

HOTEL PICOK D.O.O.

ĐURĐEVAC

8.333.600

JELENA TRADE D.O.O.

SUBOTICA PODRAVSKA

282.200

KOPRIVNICA

15

TAURO D.O.O.

STARIGRAD

8.323.800

BLAGEC D.O.O.

KRIŽEVCI

281.700

AVALON D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE "LOGISTIKA ŠURIĆ", DENIS ŠURIĆ, KOBIHOR D.O.O.

BOTINOVEC

15

TRANSKOS D.O.O.

ŠTRIGOVEC

8.320.500

SPECIALIS D.O.O.

KOPRIVNICA

280.600

RUBER D.O.O.

KRIŽEVCI

15

PAMEKS D.O.O.

DONJI FODROVEC

8.311.400

HADUN D.O.O.

KOPRIVNICA

279.700

AUTO LOGISTIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

15

LJEKARNA PRETKOVIĆ I HREŠĆ

KOPRIVNICA

8.144.000

DUWAR D.O.O.

KOPRIVNICA

275.000

GASCO D.O.O.

KRIŽEVCI

15

ELEKTRO-ČELIK D.O.O.

KRIŽEVCI

8.128.900

STROJARSTVO ŠARIĆ J.D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

268.800

ARTUS D.O.O.

KRIŽEVCI

15

AC BEDEKOVIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

8.119.800

DOM D.O.O.

KRIŽEVCI

265.200

KARAS D.O.O.

KOZAREVAC

15

METAL-MONT D.O.O.

CUBINEC

8.118.700

MIKRO D.O.O.

KRIŽEVCI

264.900

PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA KONAK VIRJE

AGROHORVAT D.O.O.

DONJI FODROVEC

8.026.200

DUGA D.O.O.

KRIŽEVCI

262.000

RSM CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

14

PRIRAST D.O.O.

GORICA MIHOLEČKA

7.957.800

IGMA D.O.O.

KOPRIVNICA

261.100

KOPRIVNICA

14

LABOR D.O.O.

KOPRIVNICA

7.913.600

LUPUS D.O.O.

KOPRIVNICA

258.200

KOPRIVNICA

14

BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 D.O.O.

SVETI PETAR OREHOVEC

7.827.000

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

256.300

HADUN D.O.O. KALIMERO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZORAN PEHNEC, STARIGRAD, STAROINTERPROM D.O.O.

KOPRIVNICA

14

PLANMEDIA D.O.O.

KOPRIVNICA

7.815.600

HOTEL PODRAVINA D.O.O.

KOPRIVNICA

252.700

MATUS D.O.O.

KRIŽEVCI

14

15


99

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

CH.B. BORIS ČESI POPRAVAK, PROIZVOD- KOPRIVNICA NJA, TRGOVINA NA MALO I VELIKO, BORIS SVETI IVAN ŽABNO TPS GRUPA D.O.O.

7.797.500

HALUSEK CO D.O.O.

KOPRIVNICA

252.300

HIDROKOP D.O.O.

KOPRIVNICA

7.688.400

248.400

PLASTIKA-DRVO D.O.O.

KRIŽEVCI

14

SVETI IVAN ŽABNO

7.530.400

KOPRIVNICA

245.100

MIHO-PROM D.O.O.

MIHOLEC

14

DENS CO. COMMERCE - D.O.O.

KOPRIVNICA

7.529.100

KRIŽEVCI

245.100

PODRAVSKI MLIN D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

13

ARCHE D.O.O.

KOPRIVNICA

7.483.700

KOPRIVNICA

243.300

TEKSTIL-KA D.O.O.

KOPRIVNICA

13

FRIŠ D.O.O.

KRIŽEVCI

7.409.600

PRHKO D.O.O. POSLOVANJE NEKRETNINAMA, DARKO GROŠIĆ, KOPRIVNICA, DONJI BANOVEC 4 TEHNODIV-SERVIS VL. DAVOR POPOVIĆ, KRIŽEVCI, ISTARSKA ULICA 35 PEKARSKI I TRGOVAČKI OBRT "BENY 1", ARBEN KAJTAZI, KOPRIVNICA, SERVIS KOŠIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

NATRON PRODUKT D.O.O.

KRIŽEVCI

237.700

EUROSPUŽVA D.O.O.

KOPRIVNICA

13

AMBASADOR D.O.O.

KOPRIVNICA

13

BUKOVJE KRIŽEVAČKO ABIES D.O.O. GOLUBIĆ VERA - LJEKARNA VERA GOLUBIĆ KOPRIVNICA I MARIJA HAJDINJAK KRIŽEVCI KOMPOZITI D.O.O.

14

7.292.500

KOALA D.O.O.

KRIŽEVCI

236.300

PLATEX EKSPORT-IMPORT D.O.O.

KRIŽEVCI

7.292.300

LJEKARNA RIZK RIZK

KOPRIVNICA

233.700

LJEKARNA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

13

7.287.200

ANTOLIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

229.300

MLIN-MIX D.O.O.

TREMA

13

JENAKO TRADE D.O.O. USLUGE U ŠUMARSTVU "ŠUMOIZRADA", ŽELJAN ČESI, KOPRIVNICA, MIKLINOVEC TOT - PROMET D.O.O.

KOPRIVNICA

13

KOPRIVNICA

13

ĐURĐEVAC

13

SIGETEC

13

ČABRAJI

13

KOPRIVNICA

13

KOPRIVNICA

13

7.280.700

PZC CESTOGRADNJA D.O.O.

DRAGANOVEC

225.800

7.048.300

LJEKARNA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

222.300

KRIŽEVCI

7.001.200

VODA-PLIN D.O.O.

KOPRIVNICA

218.000

LEGRAD

6.979.100

GORICA MIHOLEČKA

217.900

VELKOM D.O.O.

KALNIK

6.822.500

KOPRIVNICA

212.800

INTIV CAR D.O.O.

REKA

6.813.800

PRIRAST D.O.O. KALIMERO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZORAN PEHNEC, STARIGRAD, STAROALDEA D.O.O.

BAKOVČICA

211.400

NT-PROM D.O.O. "MGM" LIMARSKI OBRT, VL. MARIO KIŠIČEK, KOPRIVNICA,ULICA IVANA VELMAL D.O.O.

KRIŽEVCI

6.706.100

OPG JAKRLIN MIJO

SOKOLOVAC

209.200

KOPRIVNICA

6.661.600

ŽITARICE D.O.O.

STARIGRAD

208.500

TRGO-KONTAKT - D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOM SESTRE JADRANKE AUTOSJAJ-CENTAR D.O.O. RESTORAN KLAS, MIRJANA ŠEBČIŽMEŠIJA, KOPRIVNICA, KRIŽEVAČKA 64 JAN-FRAN D.O.O.

KOPRIVNICA

13

KRIŽEVCI

6.645.200

PBS-ZARJA D.O.O.

KOPRIVNICA

206.500

JUKA D.O.O.

KRIŽEVCI

13

EKOKEM D.O.O.

KOPRIVNICA

6.577.200

LOVREKOVIĆ TISKARA D.O.O.

KRIŽEVCI

203.400

TSH D.O.O.

KOPRIVNICA

13

ELEKTRO CENTAR KOŠČEVIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

6.525.500

SANITACIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

200.900

HAWLE D.O.O.

PETERANEC

6.390.300

GEOCONSULT-MTM D.O.O.

ĐURĐEVAC

200.100

G.C. HAHN & CO. D.O.O.

KOPRIVNICA

6.319.900

MAVIK D.O.O.

KOPRIVNICA

198.600

ŠTRIGOVEC TRANSKOS D.O.O. TM - ELEKTROINSTALACIJE IZNAJMLJIVAN- KOPRIVNICA JE I TEHNIČKA ISPITIVANJA, MIROSLAV SVETI IVAN ŽABNO NATRON PRODUKT D.O.O.

MIHO-PROM D.O.O.

MIHOLEC

6.224.700

MLIN-MIX D.O.O.

TREMA

196.900

MOD - D.O.O.

KOPRIVNICA

12

COMSET TRADE D.O.O.

KRIŽEVCI

6.215.800

GIGANT D.O.O.

BUDANČEVICA

195.400

SAMITA-KOMERC D.O.O.

KOPRIVNICA

12

HOTEL PODRAVINA D.O.O.

KOPRIVNICA

6.210.000

ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠIĆ

KOPRIVNICA

193.700

PETERANEC

12

TRAKTOR SERVIS D.O.O. FIDES II, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU, VL. JOSIP LONČAR, MOLVE, CDM-COMERCE D.O.O.

KRIŽEVCI

6.154.100

DIONIZ M D.O.O.

KOPRIVNICA

191.800

KOPRIVNICA

12

MOLVE

5.993.400

SKIN 29 D.O.O.

KOPRIVNICA

191.000

TOS D.O.O. "MGM" LIMARSKI OBRT, VL. MARIO KIŠIČEK, KOPRIVNICA,ULICA IVANA INSTALACIJE HORVAT D.O.O.

LEGRAD

12

KOPRIVNICA

5.936.300

MOTRON D.O.O.

KOPRIVNICA

189.200

KRIŽEVCI

12

MOD - D.O.O.

KOPRIVNICA

5.876.100

188.300

KOPRIVNICA

12

KOPRIVNICA

5.816.200

SOKOLOVAC

186.600

KOPRIVNICA

12

ZOO INDUSTRIJA REPIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

5.694.300

KOPRIVNICA

182.200

VETERINARSKA STANICA-NOVA D.O.O.

KOPRIVNICA

12

PZ VIRJE

VIRJE

5.593.300

P&GOT - D.O.O. ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. BELAKDOŠENOVIĆ DORA, PEKARSKI I TRGOVAČKI OBRT, VL. GZIM STAJKU, KOPRIVNICA, TRG EUGENA PANONIAPIG D.O.O.

KOPRIVNICA

MOTRON D.O.O.

RADNIK-PLIN D.O.O. UNUTARNJI I MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA CESTOM AUTOPRIJEVOZNIK DJEČJI VRTIĆ SMIJEŠAK

PODRAVSKE SESVETE

181.500

AC BEDEKOVIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

12

BIHOR D.O.O.

BOTINOVEC

5.588.800

NT-PROM D.O.O.

KRIŽEVCI

180.600

DELFIN D.O.O.

KRIŽEVCI

12

GIGANT D.O.O.

BUDANČEVICA

5.555.100

VETKOOP D.O.O.

KRIŽEVCI

180.300

USTANOVA ISKRA

KRIŽEVCI

12

DEM TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

5.491.300

JAVNI BILJEŽNIK VIŠNJA TUŠEK

KRIŽEVCI

180.200

KLOŠTAR PODRAVSKI

12

BRAĆA MARELJA D.O.O.

VIRJE

5.418.000

HERBALETA D.O.O.

ŠTAGLINEC

179.800

KOPRIVNICA

11

5.347.000

KOPRIVNICA

179.600

KOPRIVNICA

11

ĐURĐEVAC

178.300

KRIŽEVCI

11

5.211.400

OBADIN-DODLEK VLATKA - LJEKARNA STR "AKUMULATOR", VL. NADICA REPIĆ, ĐURĐEVAC, BASARIČEKOVA 43 LJEKARNA HMELINA - KOVAČIĆ

PZ KLOŠTAR PODRAVSKI ELMA ELEKTRO I VODOINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT I TRGOVINA CH.B. BORIS ČESI POPRAVAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA NA MALO I VELIKO, BORIS BERMAN PLASTIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

175.800

LJEKARNE KOPRIVNICA

KOPRIVNICA

11

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC D.O.O. ZGR KOVAČIĆ, OBRT ZA GALVANIZACIJU, PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, VL. LJEKARNA HORVAT

ĐURĐEVAC

KOPRIVNICA MARBIS D.O.O. PEKARA ZLATNI KLAS VL. KAJTAZI LJUZ, KRIŽEVCI KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKA ULICA 5 KOPRIVNICA AUTO LORIS D.O.O.

5.262.500

12 12 12

FILABETON D.O.O.

KRIŽEVCI

5.134.100

RADMAN-PROMET D.O.O.

FERDINANDOVAC

175.700

KOPRIVNICAPARKING D.O.O.

KOPRIVNICA

11

DUGA D.O.O.

KRIŽEVCI

5.048.700

MONOLIT D.O.O.

KRIŽEVCI

173.900

LUPUS D.O.O.

KOPRIVNICA

11

PRIZMA VV - D.O.O.

MALI OTOK

5.024.200

INTERPROM D.O.O.

KOPRIVNICA

170.300

PRHKO D.O.O.

KRIŽEVCI

11

GINCOPS D.O.O.

KOPRIVNICA

4.948.200

CLB HOLDING D.O.O.

MOLVE

165.400

VODA-PLIN D.O.O.

KOPRIVNICA

11

BREŽANA MM D.O.O.

MOLVE GREDE

4.935.200

TRGOIMPORT D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

164.600

MOTRON D.O.O.

KOPRIVNICA

11

AVALON D.O.O.

ĐURĐEVAC

4.929.200

KTC-JADRAN D.O.O.

KRIŽEVCI

164.600

DANI-FAS D.O.O.

KOPRIVNICA

11

DUWAR D.O.O.

KOPRIVNICA

4.920.400

GRAMINEA D.O.O.

KOPRIVNICA

164.200

MAGRAD SI D.O.O.

ĐURĐEVAC

11

INSTALACIJE HORVAT D.O.O.

LEGRAD

4.792.000

KOPRIVNICA

160.700

CDM-COMERCE D.O.O.

KOPRIVNICA

11

GRANA D.O.O. TEHNODIV-SERVIS VL. DAVOR POPOVIĆ, KRIŽEVCI, ISTARSKA ULICA 35 ŠUMOOPREMA D.O.O.

KRIŽEVCI

4.791.000

KOPRIVNICA

160.700

KOMUNALIJE - PLIN D.O.O.

ĐURĐEVAC

11

BAŠIĆI D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZLATNE GODINE GLAMUR D.O.O.

ŠTAGLINEC

11

DEM TRADE D.O.O. GRADITELJSTVO "VRABELJ", MARIJA VRABELJ, KOPRIVNICA, KOZARNJAK 30

KRIŽEVCI

4.779.100

DANI-FAS D.O.O. VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA D.O.O. HAMER GRADNJA D.O.O.

KUNOVEC

154.300

DUGA RIJEKA

4.763.300

GABRIJELA D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

153.900

4.750.000

PAMEKS D.O.O.

DONJI FODROVEC

152.900

4.674.100

ARHIVPRO D.O.O.

KOPRIVNICA

152.700

4.614.400

FARMALAB D.O.O.

KOPRIVNICA

152.200

KOPRIVNICA MIAMARK D.O.O. POLJOPRIVREDNI OBRT, MARIJAN PAČEK, FEREŽANI FEREŽANI 17 KRIŽEVCI INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.

BRDO CIRKVENSKO

11

KRIŽEVCI

11

KOPRIVNICA

11

KOPRIVNICA

11


ŽUPANIJE

100 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

KAPITAL D.O.O.

KRIŽEVCI

DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR ACTIVE COMMERCE D.O.O. ŠARENI DUĆAN IZDAVAŠTVO I TRGOVINA, SAŠA HUSNJAK, KOPRIVNICA, IVANA HALUSEK CO D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

4.541.700

PODGAJSKI D.O.O.

RAŠĆANI

KOPRIVNICA

4.531.700

DIM I OSTALO J.D.O.O.

KOPRIVNICA

4.473.200

SILENS D.O.O.

KOPRIVNICA

4.457.500

KOPRIVNICA

PIM OPLATA D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

152.100

NOVOSELMONT D.O.O.

KLOŠTAR VOJAKOVAČKI

11

KOPRIVNICA

151.200

MARVIK, D.O.O.

KOPRIVNICA

11

KOPRIVNICA

150.300

MADIS D.O.O.

CUBINEC

10

MODULAR D.O.O.

VIRJE

150.100

RK PODRAVKA S.D.D.

KOPRIVNICA

10

4.453.900

MAGRAD SI D.O.O.

ĐURĐEVAC

150.100

SUPERPRINT D.O.O.

KOPRIVNICA

10

KRIŽEVCI

4.399.300

FORETS LANDAISES IMPORT

RADELJEVO SELO

149.700

DOM D.O.O.

KRIŽEVCI

10

OPG - KUŠEC STJEPAN

GORNJA RIJEKA

4.346.800

OS D.O.O.

KRIŽEVCI

148.200

ANTOLIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

10

GRAD-KOM D.O.O.

KRIŽEVCI

4.332.300

ZAGORJE OŠTRC MATEJAŠ D.O.O.

KARANE

147.800

TRGOIMPORT D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

10

INTERPROM D.O.O.

KOPRIVNICA

4.327.600

ELBI MEDIKAL D.O.O.

KOPRIVNICA

147.500

HAMER GRADNJA D.O.O.

KUNOVEC

10

RSM CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

4.213.600

STROJOLIJEV ANTOLČIĆ D.O.O.

KARANE

146.300

METUS D.O.O.

KOPRIVNICA

10

VIRJE KRKO D.O.O. "GOLF" OBRT ZA POLJOPRIVREDU I IZNA- KOPRIVNICA JMLJIVANJE, IVAN UDOVIČIĆ, KOPRIVNICA, ĐURĐEVAC TOT - PROMET D.O.O.

4.197.800

GRADITELJSTVO BLAŽIC J.D.O.O.

KOPRIVNICA

146.000

MARVIN D.O.O.

KOPRIVNICA

10

4.193.500

KOTLAR - D.O.O.

ĐURĐEVAC

145.900

PZ KALINOVAC

KALINOVAC

10

4.193.300

NEUTRINO D.O.O.

KOPRIVNIČKI BREGI

144.000

GRANADOR J.D.O.O. INSTRUKTAŽNI CENTAR USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH DUŠIĆ D.O.O.

MOLVE

10

KRIŽEVCI

10

GABRIJELA D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

4.191.700

JORGE PIROTEHNIKA D.O.O.

KRIŽEVCI

143.800

DOM ZA ODRASLE OSOBE - VIZJAK

GLOGOVAC

4.148.400

MULTIMEDIJA KC D.O.O.

KOPRIVNICA

142.700

VRH D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU " PAŠA TRANS", DRAŽEN PAŠA, KOPRIVNICA, KOP-TRADE ELECTRONIC D.O.O. STR "AKUMULATOR", VL. NADICA REPIĆ, ĐURĐEVAC, BASARIČEKOVA 43 SERVIS KOŠIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

4.134.900

RASINJA

142.300

KOPRIVNICA

4.134.800

ŠKRINJARI

141.300

ĐURĐEVAC

4.129.200

JOBI D.O.O. NJEGOVAC, OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, VL. ĐURO NJEGOVAC, ORION D.O.O.

BAKOVČICA

137.800

STARIGRAD BETAPROM D.O.O. SUNSET, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I POLJOPRIVREDU, VL. ROBERT KOPRIVNICA SVETI IVAN ŽABNO AMMI-BELJE D.O.O.

ĐURĐEVAC

4.091.700

KOPRIVNICA

136.900

COMPUTER SERVICE D.O.O.

ĐURĐEVAC

10

KRIŽEVCI

4.085.200

PETERANEC

136.700

10

KOPRIVNICA

4.074.500

HLEBINE

135.000

KOPRIVNICA

10

KOPRIVNICA

4.006.900

ŠTAGLINEC

132.800

GTK D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SV. ANA - KOPRIVNICA IMV TRGOVINA D.O.O.

KOPRIVNICA

MEDIA GRUPA D.O.O. "HLADNIĆ" ULJARA, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, DEJAN HLADNIĆ, ZADRUGA ŽUMBAR

USLUGE BLAŽEK D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO POSAVEC KRISTIJAN LJEKARNA - SANJA SMONTARA MAG. PHARM. RUPIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

10

KRIŽEVCI

4.004.100

ROBIN D.O.O.

KRIŽEVCI

131.900

MIKI PROMET D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

10

LUKAČIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

3.908.900

AMBASADOR D.O.O.

KOPRIVNICA

131.800

UGOSTITELJSTVO PRIGORJE D.O.O.

KRIŽEVCI

10

VETERINARSKA STANICA-NOVA D.O.O.

KOPRIVNICA

3.892.600

LJEKARNA HORVAT

LEGRAD

131.500

PATON D.O.O.

KRIŽEVCI

10

STROJOLIJEV ANTOLČIĆ D.O.O.

KARANE

3.864.500

STROJO-METAL D.O.O.

KRIŽEVCI

130.400

INAGRO D.O.O.

KRIŽEVCI

9

DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMA

KRIŽEVCI

3.827.600

SALDO D.O.O.

KRIŽEVCI

129.500

COART D.O.O.

KOPRIVNICA

9

PLASTIKA NOVA D.O.O.

KRIŽEVCI

3.822.700

126.700

FRIŠ D.O.O.

KRIŽEVCI

9

TEKSTIL-KA D.O.O. KALIMERO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZORAN PEHNEC, STARIGRAD, STARORADNIK-PLIN D.O.O.

KOPRIVNICA

3.813.600

126.600

LJEKARNE ŠAMUGA

KRIŽEVCI

9

KOPRIVNICA

3.811.300

SVETI IVAN ŽABNO PARK D.O.O. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DEJAN ĐURĐEVAC PLENTAJ DR.MED .DENT ĐURĐEVAC CROGER D.O.O.

125.200

9

3.790.700

EKO LOPARIĆ J.D.O.O.

IMBRIOVEC

KRIŽEVCI

9

PZ KLOŠTAR PODRAVSKI

KLOŠTAR PODRAVSKI

3.778.500

K.Ž.M.-PROM D.O.O.

NOVO VIRJE

121.000

NORD POGONI D.O.O.

KRIŽEVCI

3.775.100

DROPKOVEC

119.100

POLJOMEHANIZACIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

3.740.900

KOPRIVNIČKI IVANEC

118.400

SEGRAD D.D.

ĐURĐEVAC

3.728.000

TVORNICA POGREBNE OPREME D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO - IVAN MARKAN SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA D.O.O.

SCHAUMANN AGRI D.O.O. TEHNODIV-SERVIS VL. DAVOR POPOVIĆ, KRIŽEVCI, ISTARSKA ULICA 35 PEKARSKI I TRGOVAČKI OBRT "BENY 1", ARBEN KAJTAZI, KOPRIVNICA, GIGANT D.O.O.

KUNOVEC BREG

KRIŽEVCI

ĐURĐEVAC

116.400

UGOSTITELJSTVO ZRINSKI D.O.O.

KOPRIVNICA

3.682.100

SUPER TENA D.O.O.

KOPRIVNICA

116.200

JENAKO TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

3.647.800

ZADRUGA ŽUMBAR

KRIŽEVCI

JOBI D.O.O. MIRA MAKOVEC-PAVIČIĆ, DIPL. INŽ. PH. LJEKARNA GASCO D.O.O.

RASINJA

3.541.100

HAWLE D.O.O.

PETERANEC

ĐURĐEVAC

3.520.300

METUS D.O.O.

KRIŽEVCI

3.518.900

GASTRO SERVIS D.O.O.

NVF PLUS D.O.O.

KOPRIVNICA

3.516.100

BAŠIĆI D.O.O.

ŠTAGLINEC

3.493.600

LIDA D.O.O.

MARKOVAC KRIŽEVAČKI

3.443.400

TRGO-KONTAKT - D.O.O.

SIGETEC

3.406.900

TIM KING D.O.O.

KRIŽEVCI

3.397.300

NOVA NATURA D.O.O.

ĐURĐEVAC

ENGLER D.O.O. SIOMEAT PODRAVINA D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IVICA ĐURANEC LOGFILER J.D.O.O.

123.600

KOPRIVNICA

10 10 10 10

KOPRIVNICA

9

BUDANČEVICA

9

LJEKARNA HORVAT

LEGRAD

9

KOPRIVNICA

9

KOPRIVNICA

9

114.800

DENS CO. COMMERCE - D.O.O. ŠARENI DUĆAN IZDAVAŠTVO I TRGOVINA, SAŠA HUSNJAK, KOPRIVNICA, IVANA GRANA D.O.O.

KRIŽEVCI

9

111.900

PZ VIRJE

VIRJE

9

KOPRIVNICA

110.900

9

109.200

KOPRIVNICA

9

EVA D.O.O.

KRIŽEVCI

109.100

GREKO D.O.O. AUTO-FAR, AUTOMEHANIČARSKI OBRT, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, VL. MILOŠ ŠUMOOPREMA D.O.O.

KRIŽEVCI

KOPRIVNICA

DUGA RIJEKA

9

IMBRIOVEC

109.100

CHUNYAN D.O.O.

KRIŽEVCI

9

KOPRIVNICA

108.400

PARK D.O.O.

KRIŽEVCI

9

KRIŽEVCI

108.200

M LINE J.D.O.O.

KRIŽEVCI

9

KOPRIVNIČKI BREGI

107.100

DRVARIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

9

3.395.200

TOP EXCLUSIVE D.O.O. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVANA ANIĆ-PODRAVEC DR.MED. DENT. BOREAS INVEST D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IVICA PODUNAJEC PODRAVSKA BRAZDA D.O.O.

ŠTAGLINEC

107.100

AGRO IDI J.D.O.O.

ŠKRINJARI

9

KRIŽEVCI

3.390.500

MONTSISTEMI D.O.O.

KOPRIVNICA

107.000

ERDEC D.O.O.

ĐURĐEVAC

9

KOPRIVNICA

3.373.200

POLIMEN D.O.O.

KRIŽEVCI

106.400

5P INTERNATIONAL - D.O.O.

KOPRIVNICA

9

DONJI DUBOVEC

3.314.800

NATURA PLUS J.D.O.O.

KRIŽEVCI

106.100

PETGRAD D.O.O.

KOPRIVNICA

8

KOPRIVNICA

3.297.900

ĐURĐEVAC

105.500

GEOCONSULT-MTM D.O.O.

ĐURĐEVAC

8

STARA DRAVA D.O.O.

NOVO VIRJE

3.263.100

LEGRAD

103.900

NT-PROM D.O.O.

KRIŽEVCI

8

RK PODRAVKA S.D.D.

KOPRIVNICA

3.252.700

ŠOPRON

103.500

PAMEKS D.O.O.

DONJI FODROVEC

8

ZLATNO JEZERO D.O.O.

KOPRIVNICA

3.187.800

RADIO ĐURĐEVAC D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ČIŽMAK DRAŽEN NOSOROG D.O.O. FIDES II, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU, VL. JOSIP LONČAR, MOLVE,

MOLVE

102.500

PARK D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

8


101

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke ZIDAR D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "MARKET A", GOLA, STJEPANA RADIĆA 14 VTK-ŠATVAR D.O.O.

mjesto ĐURĐEVAC

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

3.120.300

AUTO LOGISTIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

102.400

K.Ž.M.-PROM D.O.O.

NOVO VIRJE

8

GOLA

3.081.700

TAURO D.O.O.

STARIGRAD

102.200

KEŠ D.O.O.

KOPRIVNICA

8

KRIŽEVCI

3.040.700

NOVA NATURA D.O.O.

ĐURĐEVAC

101.800

MAJS D.O.O.

KOPRIVNICA

8

3.010.600

JAVNI BILJEŽNIK DARKO MATULEC

ĐURĐEVAC

101.800

AUTO LORIS D.O.O.

KOPRIVNICA

8

3.010.500

ADRIA KONCEPT D.O.O.

KRIŽEVCI

101.600

DIVEKS J.D.O.O.

KALINOVAC

8

2.948.500

DENS CO. COMMERCE - D.O.O.

KOPRIVNICA

100.500

STOLARIJA KOLENKO D.O.O.

KOPRIVNICA

8

SVETI IVAN ŽABNO AMMI-BELJE D.O.O. RADIĆ PROIZVODNJA, PETRA RADIĆ, PAULA BORJE RADIĆ PUAČ, BORJE 13 STARIGRAD BETAPROM D.O.O. K.Ž.M.-PROM D.O.O.

NOVO VIRJE

2.946.600

JAMBRUŠIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

100.500

COMSET TRADE D.O.O.

KRIŽEVCI

8

PRHKO D.O.O.

KRIŽEVCI

2.944.600

CDM-COMERCE D.O.O.

KOPRIVNICA

100.400

MIŽ D.O.O.

KOPRIVNICA

8

HADUN D.O.O. "MLIN BREŽANI" MLJEVENJE ŽITARICA, ĐURAN IVAN, BREŽANI 7 AGROBOS J.D.O.O.

KOPRIVNICA

2.916.500

HAGRAD PRO D.O.O.

VIRJE

98.200

8

BREŽANI

2.913.200

BONSAI TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

97.600

KRIŽEVCI

2.911.100

ATLAS D.O.O.

VIRJE

95.400

KOPRIVNICA VRH D.O.O. VOPOK, OBRT ZA VOĐENJE POSLOVNIH KRIŽEVCI KNJIGA, VL. VLADIMIRA DELIĆ, KRIŽEVCI, KOPRIVNICA AUTO-BEST D.O.O.

TOS D.O.O.

PETERANEC

2.904.300

94.800

SLATKE DELICIJE D.O.O.

KOPRIVNICA

8

DONJA GLOGOVNICA

2.902.000

KOPRIVNICA

94.000

ZIP - D.O.O.

DRNJE

8

KLOŠTAR PODRAVSKI

2.898.800

ĐURĐEVAC

93.900

8

2.896.200

KOPRIVNICA

93.000

MOLVE

8

GTK D.O.O.

KOPRIVNICA

2.868.900

KRIŽEVCI-PRODUKT D.O.O.

KRIŽEVCI

92.300

BERO D.O.O. SELSKO KOMUNALNO DRUŠTVO MOLVE D.O.O. DISTRIBUCIJA CORPORE SANO D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

KOPRIVNICA

LJEKARNA ŠKUNCA ŠARENI DUĆAN IZDAVAŠTVO I TRGOVINA, SAŠA HUSNJAK, KOPRIVNICA, IVANA MIRA MAKOVEC-PAVIČIĆ, DIPL. INŽ. PH. LJEKARNA REGICA D.O.O.

ĐURĐEVAC

AUTOPRIJEVOZ SLIVARIĆ D.O.O. "HARLY", VL. VIŠNJA NEMET, KLOŠTAR PODRAVSKI, M. GUPCA 8. MARVIN D.O.O.

KLOŠTAR PODRAVSKI

8 8

KRIŽEVCI BERMAN PLASTIKA D.O.O. STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA, KRIŽEVCI STJEPAN STRUČIĆ, UL.BANA J.JELAČIĆA KRIŽEVCI AUTO KOREN D.O.O.

8 8

2.812.400

GRANA D.O.O.

KRIŽEVCI

91.900

MZR ENERGOGRADNJA D.O.O.

KOPRIVNICA

2.798.300

KOMUNALIJE - PLIN D.O.O.

ĐURĐEVAC

89.900

ATLAS MR D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

7

2.782.800

PETROVIĆ J.D.O.O.

KOPRIVNICA

89.800

TRANSPORTI ĐURIN D.O.O.

KRIŽEVCI

7

SUPER TENA D.O.O.

KOPRIVNICA

2.749.100

M E K I Š D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

89.100

ACTIVE COMMERCE D.O.O.

KOPRIVNICA

7

S.S.B. D.O.O.

PRUGOVAC

2.738.200

PIŠKORIĆ J.D.O.O.

MARKOVAC KRIŽEVAČKI

88.600

JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA JELIĆ-VERŠIĆ

KRIŽEVCI

7

MARKIZ D.O.O. KOLOR GRANIT, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, VL. VITOMIR MIJIĆ, KRIŽEVCI, UL. DANI-FAS D.O.O. "PODRAVINA EXPRESS TOURS", AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, VL. BRANKO POSLOVANJE NEKRETNINAMA, DARKO GROŠIĆ, KOPRIVNICA, DONJI BANOVEC 4 TID D.O.O.

KOPRIVNICA

2.736.200

NVF PLUS D.O.O.

KOPRIVNICA

86.000

OPG DARKO REMUŠ

SVETI IVAN ŽABNO

7

KRIŽEVCI

2.719.700

FIGULUS D.O.O.

KOPRIVNICA

85.900

PRIRAST D.O.O.

GORICA MIHOLEČKA

7

KOPRIVNICA

2.715.400

KALIMERO D.O.O.

KRIŽEVCI

85.800

P&GOT - D.O.O.

KOPRIVNICA

7

MOLVE

2.712.500

INOTIG D.O.O.

ĐURĐEVAC

85.000

OBADIN-DODLEK VLATKA - LJEKARNA

KOPRIVNICA

7

KOPRIVNICA

2.712.300

LIST STOLARSKE USLUGE D.O.O.

KALINOVAC

84.900

LJEKARNA HMELINA - KOVAČIĆ

KOPRIVNICA

7

KOPRIVNICA

2.704.800

KOKOR D.O.O.

MIHOLJANEC

84.700

GRADITELJSTVO BLAŽIC J.D.O.O.

KOPRIVNICA

7

KRIŽEVCI VUKONIĆ D.O.O. "OPTIKA VAZDAR" OPTIČKI OBRT I TRGOVI- KOPRIVNICA NA NA MALO OPTIČKIM PRIBOROM, DRAGO KRIŽEVCI ARTUS D.O.O.

2.685.400

SALAJ DRAGICA - PRIVATNA LJEKARNA

GOLA

84.500

RADIO ĐURĐEVAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

7

2.677.400

TOS D.O.O.

PETERANEC

84.400

DAMIVA D.O.O.

KOPRIVNICA

7

2.625.300

LEON METALI J.D.O.O.

BUDANČEVICA

83.500

GONDOLA D.O.O.

KOPRIVNICA

7

KOPRIVNICA

2.622.800

ARHITERM D.O.O.

KRIŽEVCI

83.000

CROATIAGRAF D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

7

KOPRIVNICA

2.615.000

DELTAMETAL D.O.O.

KRIŽEVCI

82.100

RADIO KOPRIVNICA D.O.O.

KOPRIVNICA

7

KOPRIVNICA

2.609.000

ŠKODA-LIM D.O.O.

KOPRIVNIČKI BREGI

82.100

STARA DRAVA D.O.O.

NOVO VIRJE

7

LEGRAD

2.591.200

VIDIA D.O.O.

KRIŽEVCI

81.200

METAL 5 D.O.O.

POPOVEC KALNIČKI

7

KLOŠTAR PODRAVSKI

2.583.000

PZ VIRJE

VIRJE

80.600

MAR-PARKETI D.O.O.

KRIŽEVCI

7

2.578.000

KEŠ D.O.O.

KOPRIVNICA

79.800

LOKUS J.D.O.O.

PODRAVSKE SESVETE

7

ARKA D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ I PUTNIČKA AGENCIJA SILVIJA TURIST, SILVIJA PORIĆ-SMOLEK, PETGRAD D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ČIŽMAK DRAŽEN MIKI PROMET D.O.O.

KOPRIVNICA SUPERPRINT D.O.O. DORA, PEKARSKI I TRGOVAČKI OBRT, VL. KOPRIVNICA GZIM STAJKU, KOPRIVNICA, TRG EUGENA MOLVE CLB HOLDING D.O.O.

2.575.600

GRIFON D.O.O.

KRIŽEVCI

78.600

RADIO DRAVA - D.O.O.

KOPRIVNICA

7

2.564.000

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŠTRIGA

GUŠČEROVEC

78.100

AUTO KOREN D.O.O.

KRIŽEVCI

7

GONDOLA D.O.O. BAGUN ZADRUGA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I POSLOVNE USLUGE PLANT-ART D.O.O. INSTRUKTAŽNI CENTAR USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH BINEKO D.O.O.

KOPRIVNICA

2.559.300

EKO-STELA D.O.O.

REKA

77.800

ZADRUGA USLUGE PRIGORJE

KRIŽEVCI

7

MOLVE

2.540.100

MATUS D.O.O.

KRIŽEVCI

77.200

GROPLAST D.O.O.

KOPRIVNICA

7

KRIŽEVCI

2.539.100

KOPRIVNICA

76.900

2.533.300

KALINOVAC

76.000

KOPRIVNICA

2.519.000

KOPRIVNICA

75.700

MALI RAVEN ŠANTAK D.O.O. PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE "STROJARSTVO SOKAČ", ŽELJKO SOKAČ, KOPRIVNICA KRIŽEVCI CHAMPION GAME D.O.O.

7

KRIŽEVCI

PARK D.O.O.

KRIŽEVCI

2.502.600

GORNJA RIJEKA

75.600

VILIMAR D.O.O.

GORIČKO

7

KOPRIVNICAPARKING D.O.O. GRADITELJSTVO "VRABELJ", MARIJA VRABELJ, KOPRIVNICA, KOZARNJAK 30 ERDEC D.O.O.

KOPRIVNICA

2.499.400

MARVIN D.O.O. " AUTOELEKTRIČAR I AUTOMEHANIČAR ", VL. MIRKO GOLUBIĆ, KALINOVAC, GRGURA MAJS D.O.O. KOMUNALNO PODUZEĆE GORNJA RIJEKA D.O.O. KOMUNALIJE D.O.O.

ĐURĐEVAC

74.500

MLINČEK J.D.O.O.

KRIŽEVCI

7

KOPRIVNICA

2.488.400

KAPPA D.O.O.

ĐURĐEVAC

73.700

BEN D.O.O.

KRIŽEVCI

7

ĐURĐEVAC

2.483.100

VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI D.O.O. KRIŽEVCI

71.600

NOVOGRADNJA D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

7

LODIS J.D.O.O.

KRIŽEVCI

2.461.000

KRIŽEVCI

71.000

ZEOP D.O.O.

KRIŽEVCI

7

ANIK D.O.O.

PETERANEC

2.459.100

KOPRIVNICA

70.900

ZOO INDUSTRIJA REPIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

6

EUROPA KONZALTING D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO POSAVEC KRISTIJAN AUTO-FAR, AUTOMEHANIČARSKI OBRT, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, VL. MILOŠ OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IMBRIŠIĆ IVAN

KRIŽEVCI

2.457.500

TRGO-PRIJEVOZ D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU " PAŠA TRANS", DRAŽEN PAŠA, KOPRIVNICA, ALIM J.D.O.O.

KRIŽEVCI

70.500

VLADEKS-PROMET D.O.O.

KRIŽEVCI

6

PETERANEC

2.441.100

GOLD PROMET D.O.O.

REKA

70.000

TRAKTOR SERVIS D.O.O.

KRIŽEVCI

6

KOPRIVNICA

2.434.600

JERKOVIĆ D.O.O.

REKA

69.000

6

2.404.400

KD KNJIGOVODSTVO D.O.O.

KOPRIVNICA

69.000

LJEKARNA PRETKOVIĆ I HREŠĆ "GM GOLUBIĆ" UGOSTITELJSKI OBRT, USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I

KOPRIVNICA

KOZAREVAC

SIGETEC

6

7 7


ŽUPANIJE

102 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

AUTO LOGISTIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

T.K. ŠIKAČ D.O.O. "BIRO-SERVIS" TRGOVINA I USLUGE, KOPRIVNICA, VINIČKI PUT 20 ALEGRA MODA D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

2.398.200

KOPRIVNICA

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

GOTALOVO

68.400

KOPRIVNICA

68.200

2.395.200

GOTALPRODUKT D.O.O. "MGM" LIMARSKI OBRT, VL. MARIO KIŠIČEK, KOPRIVNICA,ULICA IVANA PREVAREK D.O.O.

KRIŽEVCI

67.400

DONJI FODROVEC AGROHORVAT D.O.O. PRIVATNA SPEC. ORDINACIJA ZA MEDICINU KOPRIVNICA RADA JADRANKA FERENC LEDIĆ I M. KRIŽEVCI KAŠIK D.O.O.

GORNJA RIJEKA

2.393.800

INTIV CAR D.O.O.

REKA

67.300

KAPITAL D.O.O.

KRIŽEVCI

6

POKUĆSTVO D.O.O.

KOPRIVNICA

2.377.300

APPALOOSA D.O.O.

KRIŽEVCI

65.400

KOP-TRADE ELECTRONIC D.O.O.

ĐURĐEVAC

6

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŠTRIGA

GUŠČEROVEC

2.372.000

JENAKO TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

65.000

SANITACIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

6

JUKA D.O.O. "GM GOLUBIĆ" UGOSTITELJSKI OBRT, USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I MATUS D.O.O.

KRIŽEVCI

2.367.000

INSTALACIJE HORVAT D.O.O.

LEGRAD

64.800

ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠIĆ

KOPRIVNICA

6

SIGETEC

2.319.700

FUNEXPERTS D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

63.600

RADMAN-PROMET D.O.O.

FERDINANDOVAC

6

KRIŽEVCI

2.284.400

FUGAPLAST D.O.O.

GOLA

63.100

HAGRAD PRO D.O.O.

VIRJE

6

INSTALOPROMET VEDRIŠ D.O.O.

ĐURĐEVAC

2.276.900

BONINO J.D.O.O.

KOPRIVNICA

61.500

KRIŽEVCI

6

GT JURA D.O.O.

VIRJE

2.274.900

KOEL D.O.O.

KRIŽEVCI

61.500

KOPRIVNICA

6

LEGATO D.O.O.

KOPRIVNICA

2.271.000

MARKA D.O.O.

KOPRIVNICA

60.900

DELTAMETAL D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU " PAŠA TRANS", DRAŽEN PAŠA, KOPRIVNICA, PILKARD GOLUBIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

6

INTERLINE D.O.O.

VUKOVEC

2.251.700

PIM OPLATA D.O.O.

KRIŽEVCI

60.800

ARKA D.O.O.

KOPRIVNICA

6

TRGOVINA TIHOMIR D.O.O.

DONJI FODROVEC

2.244.700

DEDINA

60.700

PANPRODUKT D.O.O.

KRIŽEVCI

6

RADIO KOPRIVNICA D.O.O.

KOPRIVNICA

2.227.900

KOPRIVNICA

60.600

T.K. ŠIKAČ D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

6

GLAS PODRAVINE D.O.O.

KOPRIVNICA

2.214.500

HLEBINE

59.500

6

KRIŽEVCI

2.207.800

ŠTAGLINEC

59.300

KLOŠTAR PODRAVSKI

6

FEROSTROJ D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

2.205.400

JUG D.O.O.

DOMAJI

58.800

ZIDAR D.O.O. "HARLY", VL. VIŠNJA NEMET, KLOŠTAR PODRAVSKI, M. GUPCA 8. DVORAC D.O.O.

ĐURĐEVAC

STROJO-METAL D.O.O.

ANTIGONA D.O.O. USLUGE U ŠUMARSTVU "ŠUMOIZRADA", ŽELJAN ČESI, KOPRIVNICA, MIKLINOVEC STJEPAN MIKULAN - POSLOVANJE NEKRETNINAMA, STJEPAN MIKULAN, BAŠIĆI D.O.O.

KRIŽEVCI

6

VUK D.O.O.

ĐURĐEVAC

2.180.900

ANIK D.O.O.

PETERANEC

58.800

KOMPANIJA BAČIĆ J.D.O.O.

FERDINANDOVAC

6

DOL D.O.O.

MARKOVAC KRIŽEVAČKI

2.180.200

LJEKARNE DELTIS PHARM

KOPRIVNICA

58.300

6

KRIŽEVCI

2.178.300

AUTO LORIS D.O.O.

KOPRIVNICA

58.000

KOPRIVNICA

6

ZADRUGA USLUGE PRIGORJE PEKARSKI I TRGOVAČKI OBRT "BENY 1", ARBEN KAJTAZI, KOPRIVNICA, SUNSET, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I POLJOPRIVREDU, VL. ROBERT NATURA PLUS J.D.O.O.

KRIŽEVCI

2.161.500

GASCO D.O.O.

KRIŽEVCI

57.600

KOPRIVNICA

6

KOPRIVNICA

2.114.800

BEHIN - D.O.O.

KOPRIVNICA

56.200

MAMURLUK J.D.O.O. MOTOBICIKLIST, OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE, TRGOVINU I PRIJEVOZ, VL. ŽIVORAD OBRT ZA PRIJEVOZ I PUTNIČKA AGENCIJA SILVIJA TURIST, SILVIJA PORIĆ-SMOLEK, VAREŠKIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

DELTAMETAL D.O.O.

KRIŽEVCI

6

KOPRIVNICA

2.101.700

EVIA D.O.O.

KOPRIVNICA

55.300

TRGOVINA TIHOMIR D.O.O.

DONJI FODROVEC

6

KRIŽEVCI

2.094.400

KRIŽEVCI

55.000

VITO D.O.O.

KOPRIVNICA

6

SALAJ DRAGICA - PRIVATNA LJEKARNA

GOLA

2.081.000

KOPRIVNICA

54.900

LUKAČIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

6

ANTIGONA D.O.O.

DEDINA

2.076.600

SMART CENTAR D.O.O. ZADRUGA GALL ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ART MEDIA D.O.O.

KRIŽEVCI

54.800

KRIŽEVCI

2.064.300

PILKARD GOLUBIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

54.300

KAŠIK D.O.O.

KRIŽEVCI

2.064.200

AERONAUTIKA D.O.O.

KOPRIVNICA

53.700

VIRJE DOM STANEŠIĆ D.O.O. STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA, KRIŽEVCI STJEPAN STRUČIĆ, UL.BANA J.JELAČIĆA KRIŽEVCI REPLIKART D.O.O.

6

TEHNOMONTAŽA D.O.O.

PANPRODUKT D.O.O. PRIVATNA SPEC. ORDINACIJA ZA MEDICINU RADA JADRANKA FERENC LEDIĆ I M. COMPUTER SERVICE D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ "ŠAMBULA", MARIO ŠAMBULA, KOPRIVNICA, ŠPOLJARSKA P&GOT - D.O.O.

KRIŽEVCI

2.053.700

SJAJNA ZVIJEZDA J.D.O.O.

KOPRIVNICA

53.400

LOGFILER J.D.O.O.

KOPRIVNICA

6

KOPRIVNICA

2.050.000

KTC AGRO D.O.O.

KRIŽEVCI

52.400

ZAŠTITA JUKIĆ D.O.O.

KUNOVEC BREG

6

ĐURĐEVAC

2.047.000

LOBOREC D.O.O.

LADINEC

52.400

KOPRIVNICA

2.046.200

INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.

KRIŽEVCI

52.400

KOPRIVNICA

2.041.000

ODVJETNIČKI URED BRANKO RAKITNIČAN KOPRIVNICA

REPLIKART D.O.O.

KRIŽEVCI

2.024.900

KRIŽEVCI

51.100

GREKO D.O.O.

KRIŽEVCI

2.012.300

KOPRIVNICA

51.000

ZIP - D.O.O. VALIONICA HRAŠČANEC ZAJEDNIČKI OBRT ZA PERADARSTVO I TRGOVINU, MEKS PETROL D.O.O.

DRNJE

1.996.700

RADNIK-PLIN D.O.O. DOMKOP OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, ZVONIMIR CMARKO, BOKA D.O.O.

VTK-ŠATVAR D.O.O. INTERGRAD GRAĐEVINSKI OBRT ŽELJKO BRLIĆ, KRIŽEVCI, LIPOVČICA 25 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KATARINA HEDONA D.O.O.

KOPRIVNICA

STARIGRAD

1.984.100

KEMPRO D.O.O.

KOPRIVNICA

KRIŽEVCI

1.977.900

GINCOPS D.O.O.

KOPRIVNICA

49.900

CHUNYAN D.O.O.

KRIŽEVCI

1.973.800

SLOGA-GAMA D.O.O.

KOPRIVNICA

49.300

DRVARIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

1.946.600

AGROBOS J.D.O.O.

KRIŽEVCI

49.100

MEDAČ MATIJA OPG HLE-MAR GRAĐEVINSKI OBRT, MARIJAN HLEBIĆ, KARANE 19 UNUTARNJI I MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA CESTOM AUTOPRIJEVOZNIK JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA JELIĆ-VERŠIĆ USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NEVEN HIDROKOP D.O.O. RESTORAN KLAS, MIRJANA ŠEBČIŽMEŠIJA, KOPRIVNICA, KRIŽEVAČKA 64 ZOO REPIĆ D.O.O.

TREMA

1.938.900

MARIN MONT D.O.O.

DRNJE

48.900

KARANE

1.936.600

MEHANOTEHNIKA D.O.O.

MIKOVEC

48.900

KOPRIVNICA

1.930.200

DIVEKS J.D.O.O.

KALINOVAC

48.800

KRIŽEVCI

1.920.600

BIO-PRERADA D.O.O.

CIRKVENA

NOVIGRAD PODRAVSKI

1.919.400

STOLARIJA KOLENKO D.O.O.

KOPRIVNICA

1.910.600

KOPRIVNICA

1.907.100

KOPRIVNICA

PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA KONAK VIRJE

2.398.300

51.800

6 6 6

6 6

KRIŽEVCI

6

KRIŽEVCI

6

KOPRIVNICA

6

KRIŽEVCI

6

MARBIS D.O.O.

KOPRIVNICA

6

50.600

NAUTIKA D.O.O.

ĐURĐEVAC

6

50.100

KOPRIVNICA

6

GOLA

6

KARANE

6

KOPRIVNICA

6

48.700

ZLATNO JEZERO D.O.O. TRGOVAČKI OBRT "MARKET A", GOLA, STJEPANA RADIĆA 14 HLE-MAR GRAĐEVINSKI OBRT, MARIJAN HLEBIĆ, KARANE 19 LIST PROMET D.O.O. "AUTO ŠIJAK" TRGOVINA NA MALO I VELIKO MOTORNIM VOZILIMA, DIJELOVIMA I PETICA BELJAN D.O.O. GOLUBIĆ VERA - LJEKARNA VERA GOLUBIĆ I MARIJA HAJDINJAK METAL-MONT D.O.O.

KOPRIVNICA

48.500

DOM ZA ODRASLE OSOBE - VIZJAK

GLOGOVAC

LIBERTAS J.D.O.O.

KOPRIVNICA

1.906.100

PZ KALINOVAC

1.897.900

KOPRIVNICA

6

VIRJE

6

KOPRIVNICA

5

CUBINEC

5

JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA BAKRAČ

KOPRIVNICA

5

48.500

G.C. HAHN & CO. D.O.O.

KOPRIVNICA

5

48.400

TIM KING D.O.O.

KRIŽEVCI

5

KALINOVAC

48.300

POLJOMEHANIZACIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

5

INTERMEDIA D.O.O.

KOPRIVNICA

48.200

VETKOOP D.O.O.

KRIŽEVCI

5 5

PIŠKORNICA D.O.O.

KOPRIVNIČKI IVANEC

1.891.600

COMSET TRADE D.O.O.

KRIŽEVCI

48.100

JAVNI BILJEŽNIK VIŠNJA TUŠEK

KRIŽEVCI

MLD-USLUGE D.O.O.

KOPRIVNICA

1.882.800

PIŠKORNICA D.O.O.

KOPRIVNIČKI IVANEC

48.000

GRAMINEA D.O.O.

KOPRIVNICA

5

JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA BAKRAČ

KOPRIVNICA

1.872.500

AUTO-BUŠNJA D.O.O.

KOPRIVNICA

47.800

ZAGORJE OŠTRC MATEJAŠ D.O.O.

KARANE

5


103

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

KOPRIVNICA ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠIĆ TEHNOMAG TRGOVINA NA MALO I VELIKO KOPRIVNICA I ODRŽAVANJE UREDSKIH STROJEVA I KRIŽEVCI LOVREKOVIĆ TISKARA D.O.O.

1.858.200

BALJAK D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

1.856.600

LE - MILK D.O.O.

1.847.700

LIST PROMET D.O.O.

KOPRIVNICA

1.824.000

PZ KALINOVAC

KALINOVAC

1.822.300

HABEK D.O.O. "LIMOMONT" LIMAR, PODOLSKI IVAN, VARAŽDINSKA ULICA 38, KRIŽEVCI BOJA I KOLOR GRADNJA J.D.O.O.

GRANUM PROMET D.O.O. LJEKARNA - SANJA SMONTARA MAG. PHARM. POLIMEN D.O.O. DOMKOP OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, ZVONIMIR CMARKO, PNEUMATSKI UREĐAJI D.O.O.

KRIŽEVCI

1.785.900

HLEBINE KRIŽEVCI

KROVNI CENTAR SUPER MARIO D.O.O. MAVIK D.O.O. NOVOSELMONT D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

47.400

STROJOLIJEV ANTOLČIĆ D.O.O.

KARANE

5

LEMEŠ

47.400

5

46.100

ŠKRINJARI

5

KRIŽEVCI

46.000

JOBI D.O.O. NJEGOVAC, OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, VL. ĐURO NJEGOVAC, SUPER TENA D.O.O.

RASINJA

HUDOVLJANI

KOPRIVNICA

5

KOPRIVNIČKI IVANEC

45.000

5

KRKO D.O.O.

VIRJE

45.000

1.781.400

GREKO D.O.O.

KRIŽEVCI

44.600

PETERANEC HAWLE D.O.O. " AUTOELEKTRIČAR I AUTOMEHANIČAR ", KALINOVAC VL. MIRKO GOLUBIĆ, KALINOVAC, GRGURA ĐURĐEVAC KAPPA D.O.O.

1.771.000

MIŽ D.O.O.

KOPRIVNICA

44.600

PREVAREK D.O.O.

KRIŽEVCI

5

KOPRIVNICA

1.754.600

TOT - PROMET D.O.O.

ĐURĐEVAC

44.200

INTIV CAR D.O.O.

REKA

5

KRIŽEVCI

1.754.600

ARKA D.O.O.

KOPRIVNICA

43.700

ANTIGONA D.O.O.

DEDINA

5

KOPRIVNICA

1.731.400

POSAVEC-TRANS D.O.O.

GORNJA RIJEKA

43.600

HABEK D.O.O.

HUDOVLJANI

5

KOPRIVNICA

1.724.800

GRADITELJ-D D.O.O.

DRAGANOVEC

43.300

KRKO D.O.O.

VIRJE

5

KLOŠTAR VOJAKOVAČKI

1.708.400

BISSA D.O.O.

KOPRIVNICA

42.800

INSTALOPROMET VEDRIŠ D.O.O.

ĐURĐEVAC

5

QUESTUS D.O.O.

KRIŽEVCI

1.704.400

SAKOPROMET D.O.O.

KOPRIVNICA

42.600

ĐURĐEVAC

5

GASTRO SERVIS D.O.O. IVANKA SAČER-POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZLATNE GODINE " AUTOELEKTRIČAR I AUTOMEHANIČAR ", VL. MIRKO GOLUBIĆ, KALINOVAC, GRGURA DJEČJI VRTIĆ SMIJEŠAK

KOPRIVNICA

1.689.600

GRANADOR J.D.O.O.

MOLVE

42.600

IMBRIOVEC

1.680.300

INSTALOPROMET VEDRIŠ D.O.O.

ĐURĐEVAC

42.300

BRDO CIRKVENSKO

1.668.600

CIKLON D.O.O.

ĐURĐEVAC

42.200

KALINOVAC

1.667.400

MARIVA D.O.O.

KRIŽEVCI

42.100

VUK D.O.O. OPĆINSKO KOMUNALNO PODUZEĆE SVETI PETAR OREHOVEC D.O.O. GRANUM PROMET D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IMBRIŠIĆ IVAN SVINJOGOJSTVO SEKULIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

1.659.500

KOPRIVNICA

41.500

METUS D.O.O.

KOPRIVNICA

1.647.700

KOPRIVNICA

KOMPANIJA BAČIĆ J.D.O.O.

FERDINANDOVAC

1.645.200

MAHONIJA D.O.O. AUTO-FAR, AUTOMEHANIČARSKI OBRT, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, VL. MILOŠ PANPRODUKT D.O.O.

ŠKODA-LIM D.O.O. AUTOPRIJEVOZ-SLIVARIĆ SLIVARIĆ MILJENKO, DONJA GLOGOVNICA 93 MORANA D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO NEMEC VALENT JORGE PIROTEHNIKA D.O.O.

KOPRIVNIČKI BREGI

1.644.500

HERUC D.O.O.

DONJA GLOGOVNICA

1.635.800

OBRT ZA PROMET NEKRETNINA "KAKTUS" KOPRIVNICA

KRIŽEVCI

1.633.000

VRH D.O.O.

KAMEŠNICA

1.626.200

KRIŽEVCI

AUTOSJAJ-CENTAR D.O.O. KARAS D.O.O.

5 5

SVETI PETAR OREHOVEC

5

KRIŽEVCI

5

KOZAREVAC

5

PLAVŠINAC

5

LIDA D.O.O.

MARKOVAC KRIŽEVAČKI

5

41.300

RADIO KRIŽEVCI D.O.O.

KRIŽEVCI

5

KRIŽEVCI

41.100

KOPRIVNICA

5

KRIŽEVCI

40.800

CVETKOVEC

5

40.700

HORVATTRADE - D.O.O. ZADRUGA SKIP ZA TRGOVINU, PRIJEVOZ I USLUGE OSNOVA D.O.O.

KOPRIVNICA

5

KOPRIVNICA

40.500

VUKONIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

5

CRO-STELLA D.O.O.

ĐURĐEVAC

40.300

ĐURĐEVAC

5

1.613.900

KROLID D.O.O.

KRIŽEVCI

40.000

KOPRIVNICA

5

KOPRIVNICA

1.613.700

MARTIN D.O.O.

NOVO VIRJE

39.300

OSMICA D.O.O. AUTO BLAŽINEC AUTOLIMARSKI, AUTOLAKIRERSKI I AUTOMEHANIČARSKI JINBIAO-PROMET D.O.O.

KOPRIVNICA

5

KOZAREVAC

1.612.600

KTF-TAHOTRANS D.O.O.

KOPRIVNICA

38.100

KLESARSKA ZADRUGA HABDIJA

ŽIBRINOVEC

5

KEŠ D.O.O. USLUGE U ŠUMARSTVU "ŠUMOIZRADA", ŽELJAN ČESI, KOPRIVNICA, MIKLINOVEC ŽITO D.O.O.

KOPRIVNICA

1.580.200

BRNICA KOP J.D.O.O.

VELIKI POGANAC

38.000

JOKER D.O.O.

KOSTANJEVEC RIJEČKI

5

KOPRIVNICA

1.579.300

VJEŠTAČENJE POSAVEC D.O.O.

KOPRIVNICA

37.700

TAPO DIZAJN D.O.O.

KRIŽEVCI

5

SELNICA PODRAVSKA

1.577.700

VAMKO D.O.O.

ĐURĐEVAC

37.300

BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 D.O.O.

SVETI PETAR OREHOVEC

5

DELFIN D.O.O. OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU "AMBASADOR",DRAGUTIN ČIŽMAK, KODUBRAVKA IMBRIOVČAN DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOM SESTRE JADRANKE KRIŽEVCI-PRODUKT D.O.O.

KRIŽEVCI

1.574.900

ROK CAFFE J.D.O.O.

KOPRIVNICA

37.300

ABIES D.O.O.

BUKOVJE KRIŽEVAČKO

5

KOPRIVNICA

1.567.600

VUK D.O.O.

ĐURĐEVAC

37.000

KROVNI CENTAR SUPER MARIO D.O.O.

KOPRIVNICA

5

KOPRIVNICA

1.564.300

VELKOM D.O.O.

KALNIK

37.000

TESAR D.O.O.

VELIKI OTOK

5

ČABRAJI

1.555.500

SVETI IVAN ŽABNO

36.900

PILANA FLIČ D.O.O.

KOPRIVNICA

5

KRIŽEVCI

1.543.800

KOPRIVNICA

36.900

LUXE D.O.O.

KOPRIVNICA

5

BEHIN - D.O.O. ZADRUGA SKIP ZA TRGOVINU, PRIJEVOZ I USLUGE PARK D.O.O.

KOPRIVNICA

1.536.200

DONJA GLOGOVNICA

36.500

PZC PROIZVODNJA D.O.O.

PETERANEC

4

CVETKOVEC

1.530.700

KRIŽEVCI

36.400

AGROPROMET D.O.O.

KUSIJEVEC

4

SVETI IVAN ŽABNO

1.526.000

KRIŽEVCI

36.400

4

GUŠČEROVEC

1.523.700

SVETI PETAR OREHOVEC

36.400

KOPRIVNICA

4

DVORAC D.O.O.

KRIŽEVCI

1.515.400

KOPRIVNICA

36.300

DUBRAVKA IMBRIOVČAN "HLADNIĆ" ULJARA, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, DEJAN HLADNIĆ, JAVNI BILJEŽNIK LJUBICA PAPAC

KOPRIVNICA

ASISTOR, D.O.O.

KOPRIVNICA

4

UGOSTITELJSTVO PRIGORJE D.O.O.

KRIŽEVCI

1.504.900

T.K. ŠIKAČ D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ "ŠAMBULA", MARIO ŠAMBULA, KOPRIVNICA, ŠPOLJARSKA AUTOPRIJEVOZ-SLIVARIĆ SLIVARIĆ MILJENKO, DONJA GLOGOVNICA 93 INSTRUKTAŽNI CENTAR USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH FORTES PLUS D.O.O. OPĆINSKO KOMUNALNO PODUZEĆE SVETI PETAR OREHOVEC D.O.O. UNUTARNJI I MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA CESTOM AUTOPRIJEVOZNIK BELO D.O.O.

KOPRIVNICA

36.000

SERVIS KOŠIĆ D.O.O.

KRIŽEVCI

4

NOVINE D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO PIŠKORIĆ ŽELJKO MUNITO D.O.O.

KRIŽEVCI

1.496.200

GT JURA D.O.O.

VIRJE

35.700

KOALA D.O.O.

KRIŽEVCI

4

MARKOVAC KRIŽEVAČKI

1.495.800

BREŽANA MM D.O.O.

MOLVE GREDE

35.500

OPG JAKRLIN MIJO

SOKOLOVAC

4

KOPRIVNICA

1.485.100

QUESTUS D.O.O.

KRIŽEVCI

35.100

4

KRIŽEVCI

1.483.300

DJEČJI VRTIĆ SMIJEŠAK

KOPRIVNICA

35.100

KOPRIVNICA

4

CROATIAGRAF D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

1.480.400

GEORG J.D.O.O.

KOPRIVNICA

34.900

ARHIVPRO D.O.O. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVANA ANIĆ-PODRAVEC DR.MED. DENT. MONTSISTEMI D.O.O.

KOPRIVNICA

MIKRO D.O.O.

KOPRIVNICA

4

GROPLAST D.O.O.

KOPRIVNICA

1.475.800

CONTENTE SUSTAVI J.D.O.O.

HLEBINE

34.600

KRIŽEVCI-PRODUKT D.O.O.

KRIŽEVCI

4

BONSAI TRADE D.O.O.

KOPRIVNICA

1.459.100

NOVI ADUT D.O.O.

CIRKVENA

34.500

ŠKODA-LIM D.O.O.

KOPRIVNIČKI BREGI

4

MAHONIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

1.446.900

34.200

BONINO J.D.O.O.

KOPRIVNICA

4

DUŠIĆ D.O.O.

KOPRIVNICA

1.446.100

34.200

KOEL D.O.O.

KRIŽEVCI

4

SPIN D.O.O.

KRIŽEVCI

1.438.200

ĐURĐEVAC ZIDAR D.O.O. VALIONICA HRAŠČANEC ZAJEDNIČKI STARIGRAD OBRT ZA PERADARSTVO I TRGOVINU, KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR D.O.O. KRIŽEVCI

34.200

LIBERTAS J.D.O.O.

KOPRIVNICA

4

SVINJOGOJSTVO SEKULIĆ D.O.O.

PLAVŠINAC

1.426.500

GRANUM PROMET D.O.O.

34.000

BALJAK D.O.O.

NOVIGRAD PODRAVSKI

4

KRIŽEVCI


ŽUPANIJE

104

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 2014.

2014. % udjel u RH Indeks 2013=100

1.759

1,69%

106,9

broj zaposlenih

17.623

2,12%

107,0

imovina ukupno

10.172.580.000

0,95%

82,2

9.782.860.300

1,58%

98,7

dobit nakon oporezivanja

565.008.600

1,61%

119,2

gubitak nakon oporezivanja

288.858.800

1,18%

182,8

broj tvrtki

ukupni prihod

prosječna neto plaća

592.703.100

22,74%

91,29%

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

96,78%

85,85%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

99,9

4.295

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

1,69%

139,3

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

801.586.500

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

96.695.900

VETROPACK STRAŽA D.D.

HUM NA SUTLI

599

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

380.638.000

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

59.264.100

KOTKA D.D.

KRAPINA

571

JEDINSTVO D.D.

MIHALJEKOV JAREK

365.328.100

JEDINSTVO D.D.

MIHALJEKOV JAREK

53.923.900

JEDINSTVO D.D.

MIHALJEKOV JAREK

470

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

361.706.900

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

14.260.900

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

457

GORUP D.O.O.

TOMAŠEVEC

311.116.300

MASS SHOES D.O.O.

KLANJEC

14.038.600

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

436

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

278.787.000

ZMH HORVAT D.O.O.

KONJŠČINA

13.179.700

TRGOSTIL D.D.

DONJA STUBICA

427

TRGOSTIL D.D.

DONJA STUBICA

263.708.400

HIDRAULIKA KURELJA D.O.O.

DONJA STUBICA

12.040.000

KOSTEL PROMET D.O.O.

PREGRADA

290

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

232.012.000

IC BETA D.O.O.

PODGORA KRAPINSKA

11.942.500

EKO-FLOR PLUS D.O.O.

MOKRICE

260

MASS SHOES D.O.O.

KLANJEC

133.778.700

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

11.736.400

KRATEKS D.D.

ŽUTNICA

260

ŠPOLJAR-TRANSPORT D.O.O.

PREGRADA

120.610.100

KAMENOLOM GORJAK D.O.O.

GORNJE JESENJE

7.245.600

AQUAFILCRO D.O.O.

OROSLAVJE

242

TONDACH HRVATSKA D.D.

BEDEKOVČINA

100.398.700

BEZAK MTP D.O.O.

LOBOR

6.446.500

INKOP OBUĆA D.O.O.

POZNANOVEC

225

MAGDALENA

KRAPINSKE TOPLICE

98.489.500

EINHELL CROATIA D.O.O.

VELIKA VES

6.310.200

STRAŽAPLASTIKA D.D.

HUM NA SUTLI

214

STRAŽAPLASTIKA D.D.

HUM NA SUTLI

88.648.800

5.952.800

PRESEČKI GRUPA D.O.O.

KRAPINA

199

PREGRADA

84.201.900

KRAPINA

5.001.600

197

KONJŠČINA

84.137.800

DONJA STUBICA

4.910.500

ZABOK

184

SALVUS D.O.O.

DONJA STUBICA

78.188.400

CIPRO D.O.O.

LEPAJCI

4.891.700

MAGDALENA REGENERACIJA NETKANI TEKSTIL I TEPISI D.O.O. ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

ZMH HORVAT D.O.O.

DUNDO-PROMET D.O.O. AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK D.O.O. SALVUS D.O.O.

JAZVINE

KOSTEL PROMET D.O.O.

ZABOK

182

EKO-FLOR PLUS D.O.O.

MOKRICE

70.914.700

TENA-G D.O.O.

PREGRADA

4.831.500

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O.

ZABOK

172

LACUNA D.O.O. REGENERACIJA NETKANI TEKSTIL I TEPISI D.O.O. PRESEČKI GRUPA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

70.625.600

PRESEČKI GRUPA D.O.O.

KRAPINA

4.722.200

ZAGORKA D.O.O.

BEDEKOVČINA

172

ZABOK

70.521.000

INTERIJERI BUDEN D.O.O.

DONJA SELNICA

4.659.000

TINTILIN D.O.O.

ZLATAR

161

KRAPINA

69.980.000

MIKOM D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

4.116.400

ŠPOLJAR-TRANSPORT D.O.O.

PREGRADA

155

PERFA - BIO D.O.O.

DONJA STUBICA

69.672.800

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

4.113.000

ALATI STUHNE D.O.O.

VALENTINOVO

154

STRAHINJČICA D.O.O.

ZABOK

69.030.600

PERFA - BIO D.O.O.

DONJA STUBICA

4.068.000

LIMOVI I KONSTRUKCIJE D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

152

PREDIONICA KLANJEC D.O.O.

MIHANOVIĆEV DOL

65.898.300

PIREKO D.O.O.

OROSLAVJE

3.935.600

TERME TUHELJ D.O.O.

TUHELJSKE TOPLICE

133

CIPRO D.O.O.

LEPAJCI

65.863.500

GOTRA LOGISTIKA D.O.O.

DRUŠKOVEC HUMSKI

3.779.000

TONDACH HRVATSKA D.D.

BEDEKOVČINA

129

GOTRA LOGISTIKA D.O.O.

DRUŠKOVEC HUMSKI

57.847.200

3.542.200

MINI MLJEKARA - VERONIKA D.O.O.

DESINIĆ

114

INKOP OBUĆA D.O.O.

POZNANOVEC

57.758.800

3.480.400

STRAHINJČICA D.O.O.

ZABOK

111

KOTKA D.D.

KRAPINA

56.031.600

SLATINA SVEDRUŠKA PRINT CENTAR KRAPINA D.O.O. "MEDITEX" PROIZVODNJA MEDICINSKE ZABOK KONFEKCIJE, ROBERT ČRNJEVIĆ, ZABOK, BEDEKOVČINA TONDACH HRVATSKA D.D.

3.360.300

METALIS D.O.O.

DONJA STUBICA

111

EINHELL CROATIA D.O.O.

VELIKA VES

54.023.900

PREDIONICA KLANJEC D.O.O.

MIHANOVIĆEV DOL

3.342.800

TPK OROMETAL D.D.

OROSLAVJE

109

LIMOVI I KONSTRUKCIJE D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

54.004.900

TPK OROMETAL D.D.

OROSLAVJE

3.294.300

HIDRAULIKA KURELJA D.O.O.

DONJA STUBICA

105

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


105

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

3.104.500

PREDIONICA KLANJEC D.O.O.

MIHANOVIĆEV DOL

VALENTINOVO

3.076.500

PREIS-SUPER D.O.O.

ZLATAR

99

TUGONICA

3.002.700

VODOPRIVREDA-ZAGORJE D.O.O.

KLANJEC

98

KRAPINA

2.934.700

ZMH HORVAT D.O.O.

KONJŠČINA

92

PREGRADA

2.899.800

PROSTORIA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

89

VARJAČIĆ D.O.O.

KRAPINA

2.860.500

BEZAK MTP D.O.O.

LOBOR

87

VRANKOVEC

2.672.400

TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

86

VRTNJAKOVEC

2.632.600

50.169.700

HON-ING D.O.O. AUTOMONT "BELINA" PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, BOŽIDAR BELINA, LACUNA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

2.303.100

PREGRADA

49.793.400

BAČANI-TRANSPORTI D.O.O.

ZABOK

2.265.000

KLANJEC MASS SHOES D.O.O. "MDK" GRAĐEVINAR, TRGOVINA, USLUGE MRZLO POLJE I POLJOPRIVREDA, DRAGUTIN PAVLINIĆ, DONJA STUBICA PERFA - BIO D.O.O.

ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.

ZABOK

49.199.100

ŠTEFAN D.O.O.

RAZVOR

2.134.100

PRINT CENTAR KRAPINA D.O.O.

SLATINA SVEDRUŠKA

PREIS-SUPER D.O.O.

ZLATAR

49.103.700

2.046.100

BIROTEHNIK, D.O.O.

OROSLAVJE

74

VALENTINOVO

49.063.800

GUBAŠEVO

1.957.100

GOTRA LOGISTIKA D.O.O.

DRUŠKOVEC HUMSKI

73

KUNA-GORA, Z.Z.

PREGRADA

46.258.100

DONJI MACELJ

1.925.600

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.

NOVI GOLUBOVEC

73

FRAGMAT H D.O.O.

DONJA PAČETINA

46.140.600

HILFIGER STORES D.O.O. "JOSIP PLEŠKO" OBRADA METALA I TRGOVINA, DAVOR PLEŠKO, GUBAŠEVO MARIJA, MODNA ODJEĆA, PROIZVODNJA I TRGOVINA, MARIJA SMILJANEC, DONJI PROSTORIA D.O.O.

VRANKOVEC

ALATI STUHNE D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

1.830.800

NISKOGRADNJA HREN D.O.O.

DONJA STUBICA

72

ZAGORKA D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ŠVALJEK TERME TUHELJ D.O.O. AUTOMONT "BELINA" PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, BOŽIDAR BELINA, PETRUZALEK D.O.O. AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK D.O.O. BIROTEHNIK, D.O.O.

BEDEKOVČINA

45.719.500

ZAGORSKI METALAC D.O.O.

ZABOK

1.759.700

MONARIS D.O.O.

GORNJA STUBICA

69

MARIJA BISTRICA

44.275.100

HON-ING D.O.O.

VRANKOVEC

68

43.363.700

1.689.100

JURA-MONT D.O.O.

ZLATAR

68

VRTNJAKOVEC

42.893.400

RUSNICA LEMA TRANS D.O.O. GRAĐEVINARSTVO "PUHEK", IVAN PUHEK, MRZLO POLJE MRZLO POLJE 87, VELIKO TRGOVIŠĆE PREGRADA ŠPOLJAR-TRANSPORT D.O.O.

1.740.800

TUHELJSKE TOPLICE

1.654.600

TRGODES D.O.O.

DESINIĆ

67

GUBAŠEVO

42.545.200

BRENTA D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

1.621.200

PIREKO D.O.O.

OROSLAVJE

66

KRAPINA

42.203.700

MAGINT ADRIA D.O.O.

KLANJEC

1.508.400

SALVUS D.O.O.

DONJA STUBICA

61

OROSLAVJE

41.599.500

PRESEČKI D.O.O.

KRAPINA

1.500.400

M.I. HRŠAK D.O.O.

KRAPINA

61

A. C. REDAN D.O.O.

VELIKA VES

39.085.700

OPREMA ŠPOLJAR D.O.O.

GUBAŠEVO

1.422.300

OROSLAVJE - ZAŠTITNA OPREMA D.O.O.

OROSLAVJE

60

PIREKO D.O.O.

OROSLAVJE

37.425.900

STRENUUS D.O.O.

ZLATAR

1.390.700

ELEKTROMEHANIKA D.O.O.

LOVREČAN

58

NISKOGRADNJA HREN D.O.O.

DONJA STUBICA

37.344.200

GUBAŠEVO

1.390.200

KRAKOM D.O.O.

KRAPINA

58

KAMENOLOM GORJAK D.O.O.

GORNJE JESENJE

37.010.800

PREGRADA

1.340.800

PZ SVETI KRIŽ ZAČRETJE

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

58

TRGODES D.O.O.

DESINIĆ

36.540.500

PODBREZOVICA

1.324.300

KUNATEKS D.O.O.

PREGRADA

57

BEZAK MTP D.O.O.

LOBOR

35.258.200

PLEŠKO D.O.O. BARIĆ ALATNIČARSTVO, OBRT ZA PROIZVODNJU, VL. IVO BARIĆ, PREGRADA, ULICA "SAK" STROJOBRAVARSKA ALATNIČARSKA I KOVINOTOKARSKA RADNJA STJEPAN KUNA CORPORATION D.O.O.

DRAŠE

1.249.000

DEKOR D.O.O.

ZABOK

56

PROSTORIA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

31.842.600

BD SAVJETOVANJE D.O.O.

PODGORA KRAPINSKA

1.238.900

EL-SET D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

56

METALIS D.O.O.

DONJA STUBICA

31.699.000

BIROTEHNIK, D.O.O.

OROSLAVJE

1.237.500

ELEKTRO VAL D.O.O.

ZABOK

55

VODOPRIVREDA-ZAGORJE D.O.O.

KLANJEC

31.376.100

ZABOK

1.233.600

FRAGMAT H D.O.O.

DONJA PAČETINA

55

TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE D.O.O. LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE BDF SERVIS D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

30.829.800

MARIJA BISTRICA

1.232.300

MULL-TRANS D.O.O.

MOKRICE

54

ZABOK

30.433.900

HAMBURGER RECYCLING ENS D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ŠVALJEK JURA-MONT D.O.O.

ZLATAR

1.210.900

KRAPINA

54

HUM NA SUTLI

30.000.300

METALAC-USLUGE D.O.O.

ZABOK

1.204.100

VRTNJAKOVEC

52

GP ŠPILJAK D.O.O.

HUM NA SUTLI

29.056.400

ASKON INTERNACIONAL D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

1.194.300

TUHELJSKE TOPLICE

52

LJEKARNE VODOLŠAK

KRAPINA

29.021.200

AMG STUDIO D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

1.162.800

PEKOM D.O.O. AUTOMONT "BELINA" PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, BOŽIDAR BELINA, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REZIDENCIJA KASTELAN FI.AL.GR. D.O.O.

STRAHINJE

51

VARJAČIĆ D.O.O.

KRAPINA

28.628.400

LJEKARNE VODOLŠAK

KRAPINA

1.103.200

CIPRO D.O.O.

LEPAJCI

50

PRINT CENTAR KRAPINA D.O.O.

SLATINA SVEDRUŠKA

27.933.900

1.093.200

50

VELIKO TRGOVIŠĆE

27.843.000

KRAPINSKE TOPLICE

50

DUNDO-PROMET D.O.O.

JAZVINE

27.445.900

DONJI MACELJ

49

KUSTURA D.O.O. "MEDITEX" PROIZVODNJA MEDICINSKE KONFEKCIJE, ROBERT ČRNJEVIĆ, ZABOK, "EURO BENZ" - VL. BRANKA KLJUČAR, RADRTO TUHELJSKO 16. KUMROVEC PLEŠKO D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

26.882.900

KOTKA D.D.

KRAPINA

TOMAŠEVEC

49

ZABOK

26.726.200

NISKOGRADNJA HREN D.O.O.

DONJA STUBICA

1.066.200

RAZDRTO TUHELJSKO

26.703.600

MINI MLJEKARA - VERONIKA D.O.O.

DESINIĆ

1.060.900

OKIROTO D.O.O. AKROMION, SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU LOKOMOTMARIJA, MODNA ODJEĆA, PROIZVODNJA I TRGOVINA, MARIJA SMILJANEC, DONJI GORUP D.O.O. "MEDITEX" PROIZVODNJA MEDICINSKE KONFEKCIJE, ROBERT ČRNJEVIĆ, ZABOK, BDF SERVIS D.O.O.

PREGRADA

ALBA M.S. D.O.O.

ZABOK DEKOR D.O.O. DLESK-OBRT ZA IZRADU POLIRNIH KOLUTA VELIKA VES I TRGOVINA, DRAGUTIN DLESK, VELIKA VES VRTNJAKOVEC BELINAMONT D.O.O.

GUBAŠEVO

26.259.700

MONARIS D.O.O.

GORNJA STUBICA

1.057.400

ROSIS UNUS D.O.O.

VRANKOVEC

25.958.600

KROBEL PROMET D.O.O.

KRAPINA

1.048.400

GRADSKA PLINARA KRAPINA D.O.O.

KRAPINA

25.803.800

RAZVOR

BELINAMONT D.O.O.

VRTNJAKOVEC

25.667.600

KUNA CORPORATION D.O.O.

DRAŠE

25.534.100

ALBA PROFIL D.O.O. ČARŽAVEC OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE I PROIZVODNJU, MIRO ČARŽAVEC, VITEZ GRUPA D.O.O.

ETI INŽENJERING D.O.O. "MDK" GRAĐEVINAR, TRGOVINA, USLUGE I POLJOPRIVREDA, DRAGUTIN PAVLINIĆ, AKROMION, SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU LOKOMOTKUNATEKS D.O.O.

ZABOK

25.430.400

KRAPINA

MRZLO POLJE

25.142.000

KRAPINSKE TOPLICE

24.732.800

JAVNI BILJEŽNIK DAMIR BJELČIĆ "LEGRADMETAL", VL. ZVONKO I MARKO GREDIČAK, OROSLAVJE, MOKRICE 249 LACUNA SALUS D.O.O.

PREGRADA

23.988.700

BDF SERVIS D.O.O.

HUM NA SUTLI

957.500

PGM D.O.O.

POZNANOVEC

23.108.600

LACUNA GRUPA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

922.000

OROSLAVJE

52.772.300

NISKOGRADNJA "ZAGORJE DB", VL. DRAŽEN BROZ, OROSLAVJE, ANDRIJE ALATI STUHNE D.O.O.

52.767.900

LACKOVIĆ D.O.O.

VRANKOVEC

52.141.100

M.I. HRŠAK D.O.O.

DONJA STUBICA

51.984.000

KUNATEKS D.O.O.

MINI MLJEKARA - VERONIKA D.O.O.

DESINIĆ

51.186.900

HAMBURGER RECYCLING ENS D.O.O.

ZABOK

51.068.500

M.I. HRŠAK D.O.O.

KRAPINA

50.292.500

TPK OROMETAL D.D.

OROSLAVJE

TENA-G D.O.O.

TUHELJ GORIVO D.O.O.

DUBROVČAN

53.740.500

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.

NOVI GOLUBOVEC

ZAGORSKI METALAC D.O.O.

ZABOK

HON-ING D.O.O. HIDRAULIKA KURELJA D.O.O.

1.089.200 1.087.100 1.084.500

mjesto

broj zaposlenika 99

85 85 82 74

ZABOK

48

HUM NA SUTLI

46

KOGUTEX D.O.O.

JERTOVEC

46

SINAGO D.O.O.

MOKRICE

45

1.041.300

ELEKTRO-ORSAG D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

44

DUBROVČAN

1.033.400

STRAŽA-IMO D.O.O.

HUM NA SUTLI

44

DONJA PODGORA

1.019.600

INKOP D.D.

POZNANOVEC

44

991.400

LACUNA D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

43

MOKRICE

990.300

KOMUNALAC KONJŠČINA D.O.O.

JERTOVEC

43

PUSTODOL ZAČRETSKI

964.700

SPECIJALNA BOLNICA SV. KATARINA AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK D.O.O. DUNDO-PROMET D.O.O.

BRAČAK

43

KRAPINA

42

JAZVINE

40


ŽUPANIJE

106 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

INTERIJERI BUDEN D.O.O.

DONJA SELNICA

22.295.500

PILDEK STROJARSTVO D.O.O.

PRIŠLIN

914.100

GRADING D.O.O.

BEDEKOVČINA

40

MONARIS D.O.O.

GORNJA STUBICA

21.853.000

KAMGRAD OBJEKTI D.O.O.

POLJANA SUTLANSKA

893.600

STAKLOREZ - BURIĆ D.O.O.

PREGRADA

39

KOGUTEX D.O.O.

JERTOVEC

21.777.600

PAVLOVEC ZABOČKI

890.100

PGM D.O.O.

POZNANOVEC

MUŽEK KAMINKO D.O.O.

ŠTUPARJE

21.706.700

KRAPINA

866.300

ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI D.O.O. ZLATAR-BISTRICA

SCHIEDEL PROIZVODNJA DIMNJAKA D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK LOVRENČIĆ DAMIR, DRUŠKOVEC HUMSKI 68, HUM NA SUTLI. "TRANSPORT JAVORIĆ" DRUŠKOVEC 73, HUM NA SUTLI KRAKOM-GRADNJA D.O.O.

NOVI GOLUBOVEC

21.611.400

LOVREĆA SELA

864.100

GP ŠPILJAK D.O.O.

HUM NA SUTLI

39

DRUŠKOVEC HUMSKI

21.008.000

GRADEX & CO D.O.O. HORVAT COLOR TRGOVINA NA VELIKO I MALO, ROBERT HORVAT, KRAPINA, GRAĐEVINARSTVO "JAGIĆ", JURAJ JAGIĆ, LOVREĆA SELA 24, KRAPINSKE TOPLICE FELIX-VITA D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

843.600

PA -EL D.O.O.

DUBROVČAN

39

DRUŠKOVEC HUMSKI

20.837.300

BERISLAVIĆ D.O.O.

MOKRICE

820.200

38

20.807.700

DONJE VINO

812.200

ELEKTROMEHANIKA D.O.O.

LOVREČAN

20.657.500

ZABOK

790.600

MIKOM D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

20.627.800

VUGLEC BREG D.O.O. LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE BRATOVENSKI D.O.O.

PRESEČKI D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ŠVALJEK PIKAC D.O.O.

KRAPINA

KRAPINA

HUM NA SUTLI

757.100

20.444.100

KOGUTEX D.O.O.

JERTOVEC

735.600

20.347.200

ZABOK OPTANA 22 D.O.O. REGENERACIJA NETKANI TEKSTIL I ZABOK TEPISI D.O.O. MARJANA SVETEC, MR. PHARM. LJEKARNA BEDEKOVČINA

VIČA SELA WERK D.O.O. "TRANSPORT JAVORIĆ", ANKICA JAVORIĆ, DRUŠKOVEC HUMSKI DRUŠKOVEC HUMSKI 73, HUM NA SUTLI. ZABOK BAČANI-TRANSPORTI D.O.O.

19.279.900

MARIJA BISTRICA

37

BUDINŠČINA

37

KRAPINSKE TOPLICE KRASS HOTEL D.O.O. "OMP" OBRADA METALA, TRGOVINA, VLADI- GUBAŠEVO MIR PLEŠKO, GUBAŠEVO 3, ZABOK KRAPINSKE TOPLICE KUSTURA D.O.O.

37 36 36

ŠTUPARJE

35

STUBIČKE TOPLICE

34

DONJA STUBICA

711.600

BEDEKOVČINA

33

HRUŠEVEC

706.300

HAMBURGER RECYCLING ENS D.O.O.

ZABOK

32

17.437.800

OKOMAT D.O.O. "APM" PRIJEVOZ, TRGOVINA I USLUGA GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM, VL. MAXIMUS OGLAŠAVANJE D.O.O.

MUŽEK KAMINKO D.O.O. "STOLARIJA ĆUK", VL. NEDJELJKO ĆUK, STUBIČKE TOPLICE, OBRTNIČKA 4, TEL. METALAC-PNT D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

687.600

METALAC-USLUGE D.O.O.

ZABOK

32

17.324.900

STRAŽAPLASTIKA D.D.

HUM NA SUTLI

685.300

GEO OPREMA CIGLENEČKI D.O.O.

CIGLENICA ZAGORSKA

32

KONTER D.O.O.

OROSLAVJE

19.014.100

KRATEKS D.D.

ŽUTNICA

18.050.600

KUNAGORA D.O.O.

PREGRADA

17.578.600

OKIROTO D.O.O.

PREGRADA

ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI D.O.O. ZLATAR-BISTRICA

732.400 730.900

39 39

713.900

PLIN KONJŠČINA D.O.O.

JERTOVEC

17.313.300

JAVNI BILJEŽNIK VLASTO PODGAJSKI

ZABOK

680.300

NISKOGRADNJA D.O.O.

PREGRADA

32

ALBA PROFIL D.O.O.

RAZVOR

17.100.800

PRISTAVA KRAPINSKA

677.100

KRAKOM-GRADNJA D.O.O.

KRAPINA

32

SPECIJALNA BOLNICA SV. KATARINA

BRAČAK

17.015.700

DESINIĆ

661.900

KAMENOLOM GORJAK D.O.O.

GORNJE JESENJE

31

M.S. PROMET D.O.O.

KONJŠČINA

16.584.100

ZLATAR-BISTRICA

639.400

APM - TRGOVINA D.O.O.

GORNJA STUBICA

31

BRENTA D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

16.140.300

GUBAŠEVO

638.500

31

RAZVOR

15.888.700

ZLATAR

620.800

DRUŠKOVEC HUMSKI

30

GRADEX & CO D.O.O.

PAVLOVEC ZABOČKI

15.436.300

PERLA D.O.O.

POZNANOVEC

618.600

KOLNIK D.O.O.

POLJANICA BISTRIČKA

15.224.200

REKLAMPAK D.O.O.

DONJA PAČETINA

616.200

INKOP D.D.

POZNANOVEC

14.864.300

GEO-BT D.O.O.

LUG ZABOČKI

615.700

ALBA ROBNE MARKE D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

14.852.300

KOSTEL PROMET D.O.O.

PREGRADA

613.400

DOM SV. NIKOLA "TRANSPORT JAVORIĆ" DRUŠKOVEC 73, HUM NA SUTLI APOLLO HR D.O.O. "JOSIP PLEŠKO" OBRADA METALA I TRGOVINA, DAVOR PLEŠKO, GUBAŠEVO LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE MESNICE BOROŠAK D.O.O.

KRAPINA

ALMASIDER D.O.O.

SMREKAR D.O.O. TRANSPORT KOLAREC, OBRT ZA PRIJEVOZ, VL. FRIDO KOLAREC, DESINIĆ, TABORGRADELEKTRO-ORSAG D.O.O. "OMP" OBRADA METALA, TRGOVINA, VLADIMIR PLEŠKO, GUBAŠEVO 3, ZABOK RISEK-METAL D.O.O.

BERISLAVIĆ D.O.O.

MOKRICE

14.847.300

APOLLO HR D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

611.900

MB-TRANSGRADNJA D.O.O.

APOLLO HR D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

14.791.900

ZABOK

602.600

MEDITERAN RENT D.O.O.

TOMAŠEVEC

14.765.100

MIRKOVEC

600.100

AROTOL D.O.O.

KLANJEC

14.475.600

GUMISERVIS-PROMET D.O.O. BRAVARIJA "PILJEK", FRANJO PILJEK, MIRKOVEC 75, SVETI KRIŽ ZAČRETJE GRIMIN D.O.O.

HUM NA SUTLI

592.100

VELIKO TRGOVIŠĆE ALBA M.S. D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK LOVRENČIĆ DAMIR, DRUŠKOVEC HUMSKI 68, HUM NA SUTLI. DRUŠKOVEC HUMSKI ZLATAR-BISTRICA NANOTEC D.O.O.

HUMKOM D.O.O.

LASTINE

14.365.500

MIHALJEKOV JAREK

585.200

ŠTEFAN D.O.O.

RAZVOR

26

AUTO KUĆA KOZINA D.O.O.

MOKRICE

14.318.400

DRUŠKOVEC HUMSKI

582.900

26

ZABOK

14.160.000

VRBIŠNICA

579.800

STAKLOREZ - BURIĆ D.O.O.

PREGRADA

14.155.000

ZLATAR-BISTRICA

564.500

LACKOVIĆ D.O.O.

TUGONICA

14.088.500

M.S. PROMET D.O.O.

KONJŠČINA

563.300

OPTANA 22 D.O.O. "TRANSPORT JAVORIĆ", ANKICA JAVORIĆ, DRUŠKOVEC HUMSKI 73, HUM NA SUTLI. "CHEMO-ZABOKY" TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, PEKARNICA, BOŽIDAR DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ

ZABOK

PODUZETNIŠTVO TOMEK D.O.O.

LIMOVI I KONSTRUKCIJE D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK LOVRENČIĆ DAMIR, DRUŠKOVEC HUMSKI 68, HUM NA SUTLI. "STROJOMAT" STROJNA OBRADA METALA, VL. ROBERT JAVORIĆ, VRBIŠNICA 15, TISA-GRADNJA D.O.O.

APM - TRGOVINA D.O.O.

GORNJA STUBICA

13.926.800

POŠTEK COMPANY D.O.O.

DONJA STUBICA

557.800

REKLAMPAK D.O.O.

GRADING D.O.O.

BEDEKOVČINA

13.788.700

TERMOTEHNIKA INŽINJERING D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

557.500

DONJA STUBICA

25

ŠTEFAN D.O.O.

RAZVOR

13.730.500

EUROCOMEX D.O.O.

MOKRICE

546.000

KONJŠČINA

25

VITEZ GRUPA D.O.O.

DONJA PODGORA

13.721.600

BAUER D.O.O.

KRAPINA

512.700

LUXORIA D.O.O. VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. ZELENJAK D.O.O.

KLANJEC

25

DEKOR D.O.O.

ZABOK

13.665.100

TT INŽENJERING D.O.O.

ZABOK

503.800

ZAGORSKI METALAC D.O.O.

ZABOK

24

KRKLEC TRGOVINA D.O.O.

LUPINJAK

13.557.300

ZTS INTERIJERI D.O.O.

SELNICA

488.900

PAVLOVEC ZABOČKI

24

ZAGORJEGRADNJA D.O.O.

KRALJEVEC NA SUTLI

13.540.800

AROTOL D.O.O.

KLANJEC

486.800

SELNO

24

IC BETA D.O.O.

PODGORA KRAPINSKA

13.370.900

MIKRON D.O.O.

HUM BISTRIČKI

484.200

CETINOVEC

24

KROBEL PROMET D.O.O.

KRAPINA

13.250.300

LJEKARNA LEPEŠ

VELIKO TRGOVIŠĆE

481.600

MOKRICE

23

ŠANJEK D.O.O.

HRAŠĆINA

13.017.400

480.600

PUSTODOL ZAČRETSKI

23

LOGISTIKA BIRO D.O.O.

GORNJE BREZNO

12.889.600

471.800

A. C. REDAN D.O.O.

VELIKA VES

23

LJEKARNE ŠĆURIC

STUBIČKE TOPLICE

12.723.800

GUBAŠEVO PETRUZALEK D.O.O. ZAJEDNIČKI OBRT "DRVOAMBALAŽA, PRIJEVOZ I TRGOVINA", JOSIP KOPRIVNJAK SVETI KRIŽ ZAČRETJE VRBIŠNICA STUDIO DAMIR D.O.O.

GRADEX & CO D.O.O. BRAVARIJA "JUREŠA", BRANKO JUREŠA, SELNO 43, KRAPINSKE TOPLICE MIAZ-IVANČIĆ D.O.O. "LEGRADMETAL", VL. ZVONKO I MARKO GREDIČAK, OROSLAVJE, MOKRICE 249 BUBAMARA SVE ZA DJECU D.O.O.

469.900

ZAGORJEGRADNJA D.O.O.

KRALJEVEC NA SUTLI

BUBAMARA SVE ZA DJECU D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

12.619.600

NANOTEC D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

469.600

PEKOM D.O.O.

KRAPINA

12.497.300

VELIKA VES

468.500

KRAKOM D.O.O.

KRAPINA

12.374.500

BREGI KOSTELSKI

460.500

EL-SET D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

12.300.800

WEBEKA J.D.O.O. TOMOTRANS VL. TOMISLAV GRILEC, KOSTEL BREGI 80, PREGRADA. AUTOPRIJEVOZNIK ZDRAVKO SATLER, ĐURMANEC 120

DONJA STUBICA GENERAL SECURITY D.O.O. "BAGATELA" TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO DONJA STUBICA I USLUGE, VL. BOŽIDAR ŠPANEC, DONJA KRAPINA VARJAČIĆ D.O.O.

ĐURMANEC

459.900

VUGLEC BREG D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

29

GUBAŠEVO

28

ZABOK

28

KLANJEC

28

KRAPINA

28 28 27 27

DRUŠKOVEC HUMSKI

26

ZABOK

26

KRAPINA

26

DONJA PAČETINA

25

DONJE VINO

23 23 23 22 22


107

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

TRANSPORT-TRGOVINA-AUTOMEHANIKA VELIKO TRGOVIŠĆE "PREBERINA", RAJKO PREBERINA, VELIKO "JOSIP PLEŠKO" OBRADA METALA I TRGOVINA, DAVOR PLEŠKO, GUBAŠEVO GUBAŠEVO KRAPINA PRESEČKI D.O.O.

ukupni prihod 12.293.100

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

458.000

GRADSKA PLINARA KRAPINA D.O.O.

KRAPINA

22

GORNJI MACELJ

449.400

22

ZABOK

445.100

HORVIND D.O.O. "DRAGANIĆ" PILANA, IZVLAČENJE DRVA, PRIJEVOZ I TRGOVINA, ANĐELKO KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. KOMUNALNO-ZABOK D.O.O.

DONJE VINO

12.111.100

BRAVARIJA DIJAKOVIĆ D.O.O. MJENJAČNICA, TRGOVINA I USLUGE, VL.OLIVER KAPAC, ĐURMANEC, GORNJI REVIZOR TIM D.O.O.

CERJE JESENJSKO

22

12.176.900

MULL-TRANS D.O.O.

MOKRICE

11.784.000

KULFA D.O.O.

KRAPINA

442.700

HILFIGER STORES D.O.O. BRAVARIJA "JUREŠA", BRANKO JUREŠA, SELNO 43, KRAPINSKE TOPLICE LJEKARNE ZUBIĆ

VRANKOVEC

11.434.700

VALVES D.O.O.

REPOVEC

441.500

SELNO

11.314.500

SOPOT D.O.O.

SOPOT

441.300

KRAPINA

11.136.800

MULL-TRANS D.O.O.

MOKRICE

433.200

PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.

DONJA STUBICA

11.076.400

ODVJETNIČKI URED MILJENKA KLASIĆ

KRAPINA

431.900

MAGINT ADRIA D.O.O.

KLANJEC

11.028.200

ŠTUPARJE

427.800

STRAŽA-IMO D.O.O. "STOLARIJA ĆUK", VL. NEDJELJKO ĆUK, STUBIČKE TOPLICE, OBRTNIČKA 4, TEL. AUTO SERVISNA OPREMA-PONOS D.O.O.

HUM NA SUTLI

10.990.000

STUBIČKE TOPLICE

10.948.400

KRAPINA

10.635.700

REKLAMPAK D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA KONJŠČINA D.O.O. SINAGO D.O.O. KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. GEO OPREMA CIGLENEČKI D.O.O.

DONJA PAČETINA

10.535.000

MUŽEK KAMINKO D.O.O. ŠAMOTERSKO PEČARSKO KERAMIČARSKI OBRT, VL. IVAN ZRINSKI, ST.TOPLICE, TRUCK SERVIS - PRIJEVOZNIŠTVO I TRGOVINA, VL. FERDO PODHRAŠKI, LUPINJAK JADRANKA ŠOŠTARIĆ MR. PHARM. LJEKARNA IMPSO D.O.O.

DONJA KONJŠČINA

10.526.400

MOKRICE

10.514.200

KRAPINA

10.346.700

CIGLENICA ZAGORSKA

10.325.200

STUBIČKE TOPLICE

420.400

LUPINJAK

420.400

KRAPINSKE TOPLICE

412.200

HUM NA SUTLI

407.800

MVM-KOMAR D.O.O.

BEDEKOVČINA

406.900

KLANJEC

403.600

DRUŠKOVEC HUMSKI

396.300

KRAPINA

22

ZABOK

22

TENA-G D.O.O. NISKOGRADNJA "ZAGORJE DB", VL. DRAŽEN BROZ, OROSLAVJE, ANDRIJE USTANOVA PINTAR

PREGRADA

21

OROSLAVJE

21

STUBIČKE TOPLICE

21

VRELEJ D.O.O. " WERNER " LJEVAONICA METALA,VL.INGRID WERNER,ZLATAR BISTRICA,STJEPANA ZTS INTERIJERI D.O.O. TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO " CENTAR " VL. DANIJEL ŠKUDAR ,NOVI RUDOMAR D.O.O.

KLANJEC

21

ZLATAR-BISTRICA

21

SELNICA

20

NOVI GOLUBOVEC

20

SVETI KRIŽ

20

PREGRADA

20

MIHOVLJAN

20

BEDEKOVČINA

20

ZABOK

392.300

KUNAGORA D.O.O. " REGAL-MONT " ELEKTRO-MONTERSKI OBRT VL.DAMIR GOJAK,MIHOVLJAN 31 BEDEX-SUPERTOM, OBRT ZA TRGOVINU, PEKARNU, TURIZAM, UGOSTITELJSKE I LJEVAONICA - KRAPINA D.O.O.

POLJE KRAPINSKO

389.800

METALMONT VAJDIĆ D.O.O.

DRUŠKOVEC HUMSKI

389.400

SCHIEDEL PROIZVODNJA DIMNJAKA D.O.O. NOVI GOLUBOVEC

PREGRADA

387.000

KUMROVEC D.O.O.

KUMROVEC

20

OKIROTO D.O.O.

PREGRADA

380.700

VITEZ GRUPA D.O.O.

DONJA PODGORA

19

10.087.800

KONTEJNER D.O.O.

KRAPINA

377.200

M.S. PROMET D.O.O.

KONJŠČINA

19

9.752.300

ETI INŽENJERING D.O.O.

ZABOK

367.200

ETI INŽENJERING D.O.O.

ZABOK

19

KLANJEC

9.546.500

RMS-TRANSPORT D.O.O.

MIHOVLJAN

362.000

ZABOK

19

ZLATAR-BISTRICA

9.539.200

DONJA STUBICA

349.100

ŠPIČKOVINA

19

VRTNJAKOVEC

342.500

MARTINEC OREHOVIČKI

19

GUBAŠEVO OPREMA ŠPOLJAR D.O.O. GRAĐEVINARSTVO "PUHEK", IVAN PUHEK, MRZLO POLJE MRZLO POLJE 87, VELIKO TRGOVIŠĆE VELIKO TRGOVIŠĆE LJEKARNA LEPEŠ

10.159.600 10.128.100

HIPO-KON D.O.O. "ANTONIĆ" STROJNA OBRADA METALA, DRUŠKOVEC HUMSKI 69/1, HUM NA SUTLI, PEKARNICA " KATARINA ", BITER KAJTAZI, ZABOK, M. GUPCA 75, KERAMIX D.O.O. "TRANSPORT JAVORIĆ", ANKICA JAVORIĆ, DRUŠKOVEC HUMSKI 73, HUM NA SUTLI. KUNA-GORA, Z.Z.

DARKO-TOURS D.O.O.

TRNOVEC DESINIĆKI

10.103.000

PA -EL D.O.O.

DUBROVČAN

ZELENJAK PLIN D.O.O.

KLANJEC

MESNICE BOROŠAK D.O.O. AUTO-ZAGORJE D.O.O.

10.212.100

MIHALJEKOV JAREK

20

SELNICA

20 20

KRAPINA

338.400

PODUZETNIŠTVO TOMEK D.O.O. STROJNI ISKOP-TRANSPORT, VLADIMIR ZAJEC, ŠPIČKOVINA 12, ZABOK GRADITELJSTVO " KOLARIĆ ", ZLATKO KOLARIĆ, MARTINEC OREHOVIČKI 85, JARI D.O.O.

BOBOVJE

19

PREGRADA

336.900

AMG STUDIO D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

18

MAT-PROM D.O.O.

JERTOVEC

335.000

18

GORNJE BREZNO

334.700

KRAPINA

18

ĐURMANEC

331.800

LJEKARNE VODOLŠAK HORVAT COLOR TRGOVINA NA VELIKO I MALO, ROBERT HORVAT, KRAPINA, DETMERS KONTEJNER D.O.O.

KRAPINA

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

18

9.233.100

LOGISTIKA BIRO D.O.O. "VLADO" PRIJEVOZ, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, VLADIMIR DRUŽINEC, KONTREC D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

325.700

KOLNIK D.O.O.

POLJANICA BISTRIČKA

18

9.174.600

PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.

DONJA STUBICA

324.700

METALBENETON D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

18

PODBREZOVICA

9.147.600

315.600

18

8.870.000

OROSLAVJE

18

SVETI KRIŽ

8.851.600

DONJA STUBICA

18

CERJE JESENJSKO

8.796.900

TUHELJ GORIVO D.O.O.

DUBROVČAN

309.600

KRALJEVEC NA SUTLI

8.674.100

EX TOP D.O.O.

DRAŠE

305.700

KRAPINA

8.669.000

OROSLAVJE - ZAŠTITNA OPREMA D.O.O.

OROSLAVJE

300.000

TISAK DA-DA D.O.O. MATEKALO, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. BOŽIDAR "VODOLIM" ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU I TRGOVINA, VL VANJA KRKLEC-METAL D.O.O. STIV-ELEKTROINSTALACIJE I GRAĐENJE, IVICA ROGINIĆ, ŠVALJKOVEC 63, SVETI EMOS-PROMET UVOZ-IZVOZ D.O.O.

VELINCI

OROSLAVJE

KROG-ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O. GORNJA PAČETINA PRIJEVOZ "TOMI", TOMISLAV HORVAT, ĐURMANEC ĐURMANEC 194 OROSLAVJE HVAC - ENERGETIKA D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

8.512.800

ELEKTRON ERMA-STRMEC D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

299.100

PTIMONT-MART D.O.O.

LACUNA SALUS D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

8.511.400

MIRJANA ŠANTEK, MR. PH. LJEKARNA

ZLATAR-BISTRICA

298.800

LJEKARNE DOGAN

GORNJA STUBICA

8.482.900

ELEKTROMEHANIKA D.O.O.

LOVREČAN

MB-TRANSGRADNJA D.O.O.

KRAPINA

8.424.400

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

BAUER D.O.O. "OMP" OBRADA METALA, TRGOVINA, VLADIMIR PLEŠKO, GUBAŠEVO 3, ZABOK AUTO-POLJO-PROM, TRGOVINA I USLUGE, ŽELJKO KRAMARIĆ, GROFOVA RATKAJA NISKOGRADNJA D.O.O. BRAVARIJA "PILJEK", FRANJO PILJEK, MIRKOVEC 75, SVETI KRIŽ ZAČRETJE TRANSPORT KOLAREC, OBRT ZA PRIJEVOZ, VL. FRIDO KOLAREC, DESINIĆ, TABORGRADKOMUNALAC KONJŠČINA D.O.O. "LEGRADMETAL", VL. ZVONKO I MARKO GREDIČAK, OROSLAVJE, MOKRICE 249 OKOMAT D.O.O.

KRAPINA

8.338.600

GUBAŠEVO

8.246.600

PREGRADA

8.230.800

DRVOAMBALAŽA-EKO D.O.O. VETERINARSKA STANICA DONJA STUBICA D.O.O. "AUTOPRIJEVOZNIK" - VL. MLAN MARTINJAK, TUHELJ 93. TUHELJ G.P.T.-TRANSPORTI D.O.O.

PREGRADA

8.222.000

MIRKOVEC

8.191.300

DESINIĆ

7.894.100

JERTOVEC

7.890.900

MOKRICE

7.865.100

DONJA STUBICA MORES SAVJETOVANJE D.O.O. AUTO - TRANSPORT " D. M. D. " VL. DAVOR LOBOR HAJTUD, LOBOR, ZAGREBAČKA 51 KRAPINA LJEKARNE ZUBIĆ

DONJA STUBICA

7.838.000

WERNER METAL-EXPORT IMPORT D.O.O.

METALAC-PNT D.O.O.

BEDEKOVČINA

7.688.700

GEOTOPO D.O.O.

5M D.O.O. MARIJA, MODNA ODJEĆA, PROIZVODNJA I TRGOVINA, MARIJA SMILJANEC, DONJI PIKAC D.O.O. POLJOPRIVREDNA-MLJEKARSKA ZADRUGA ZAGORKA ZTS INTERIJERI D.O.O.

DUBROVČAN

9.463.400

DONJI MACELJ

9.398.000

LUXORIA D.O.O. " ŠTURMAN " BRAVARSKA RADIONICA,BOŽICA ŠTRUMAN, VRTNJAK"TEKSTIL BAJSIĆ" TRGOVINA NA VELIKO I MALO, IVAN BAJSIĆ, KRAPINA, LJ. GAJA 29 WAHL CESAREC SAVJETOVANJE D.O.O.

BUDINŠČINA

9.391.000

MILJANA

9.268.500

SELNICA

9.233.800

PZ SVETI KRIŽ ZAČRETJE

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

KAMGRAD OBJEKTI D.O.O. "SAK" STROJOBRAVARSKA ALATNIČARSKA I KOVINOTOKARSKA RADNJA STJEPAN NISKOGRADNJA "ZAGORJE DB", VL. DRAŽEN BROZ, OROSLAVJE, ANDRIJE RUDOMAR D.O.O. "DRAGANIĆ" PILANA, IZVLAČENJE DRVA, PRIJEVOZ I TRGOVINA, ANĐELKO MESNICE MRAZ D.O.O. HORVAT COLOR TRGOVINA NA VELIKO I MALO, ROBERT HORVAT, KRAPINA, METALBENETON D.O.O.

POLJANA SUTLANSKA

MARJANA SVETEC, MR. PHARM. LJEKARNA BEDEKOVČINA

9.489.700

313.700 309.800

KLENOVEC HUMSKI

18

ŠVALJKOVEC

18

KRAPINA

18

DONJA ŠEMNICA

18

3 BH GRAĐEVINARSTVO J.D.O.O.

GORNJE JESENJE

18

296.800

TEKSPRO D.O.O.

GORNJA BATINA

18

296.600

INTERIJERI BUDEN D.O.O.

DONJA SELNICA

17

DONJA STUBICA

289.700

LACKOVIĆ D.O.O.

TUGONICA

17

TUHELJ

285.800

BAČANI-TRANSPORTI D.O.O.

ZABOK

17

MIHALJEKOV JAREK

284.100

BAUER D.O.O.

KRAPINA

17

TABOR D.O.O.

JELENJAK

283.200

CARTUS D.O.O.

GORNJA STUBICA

276.900 276.500

GUBAŠEVO PETRUZALEK D.O.O. PEKARNICA " KATARINA ", BITER KAJTAZI, ZABOK ZABOK, M. GUPCA 75, AUTO SERVISNA OPREMA-PONOS D.O.O. KRAPINA

276.400

FUTURAGRAF D.O.O.

KRAPINA

17

275.300

POLI-MONT D.O.O.

ŠPIČKOVINA

17

ZLATAR-BISTRICA

271.700

VELIKA VES

263.300

VELIKA VES MEDVEDGRADINVEST D.O.O. TRANSPORT-TRGOVINA-AUTOMEHANIKA VELIKO TRGOVIŠĆE "PREBERINA", RAJKO PREBERINA, VELIKO

17 17 17

17 17


ŽUPANIJE

108 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

mjesto

dobit razdoblja

DETMERS KONTEJNER D.O.O.

naziv tvrtke

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

mjesto

ukupni prihod 7.630.100

APM - TRGOVINA D.O.O.

naziv tvrtke

GORNJA STUBICA

262.600

PZ POZNANOVEC

naziv tvrtke

POZNANOVEC

mjesto

broj zaposlenika 17

NANOTEC D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

7.621.600

261.800

WERK D.O.O.

VIČA SELA

17

RUSNICA

7.451.700

DRUŠKOVEC HUMSKI

260.100

MESNICE MRAZ D.O.O.

KRALJEVEC NA SUTLI

17

TINTILIN D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REZIDENCIJA KASTELAN POTOČKI PROMET D.O.O.

ZLATAR

7.451.100

KOSTELGRAD-PROJEKT D.O.O. "TRANSPORT JAVORIĆ" DRUŠKOVEC 73, HUM NA SUTLI 5M D.O.O.

PREGRADA

LEMA TRANS D.O.O.

DUBROVČAN

259.500

SOROTH D.O.O.

VRANKOVEC

17

TUHELJSKE TOPLICE

7.446.100

DOMI-MONT D.O.O.

MARIJA BISTRICA

257.900

BRENTA D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

16

RADOBOJ

7.307.800

OROSLAVJE

257.600

GUBAŠEVO

16

GIC GRADNJE D.O.O. STROJNI ISKOP-TRANSPORT, VLADIMIR ZAJEC, ŠPIČKOVINA 12, ZABOK VRELEJ D.O.O.

PRIŠLIN

7.296.800

PODBREZOVICA

16

ŠPIČKOVINA

7.258.100

DJEČJI VRTIĆ ŠLAPICA TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO " CENTAR " VL. DANIJEL ŠKUDAR ,NOVI DETMERS KONTEJNER D.O.O.

PUSTODOL ZAČRETSKI

16

KLANJEC

7.226.300

KRKLEC-METAL D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

7.171.100

RMS-TRANSPORT D.O.O. PRIJEVOZNIČKO - TRGOVAČKI OBRT " BODALEC " VL.TOMISLAV BODALEC,MALI " MIKROMOTOR " SERVIS MOTORNIH PILA,POLJOPRIVREDNE POŽGAJ-PROMET D.O.O. "CHEMO-ZABOKY" TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, PEKARNICA, BOŽIDAR JADRANKA ŠOŠTARIĆ MR. PHARM. LJEKARNA AUTOPRIJEVOZNIK ZDRAVKO SATLER, ĐURMANEC 120 FIDUS PAVIĆ D.O.O. TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO " CENTAR " VL. DANIJEL ŠKUDAR ,NOVI IN.FO. IMPRESS D.O.O.

MIHOVLJAN

7.169.600

MALI BUKOVEC ZLATAR

NOVI GOLUBOVEC

257.500

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

248.300

STAKLOREZ - BURIĆ D.O.O.

PREGRADA

248.100

ZABOK

246.000

PAVLOVEC ZABOČKI

246.000

DARKO-TOURS D.O.O.

7.146.600

STRAHINJČICA D.O.O. TRANSPORT-GRAĐ.MEHANIZACIJA " CELJAK",JURAJ CELJAK, PAVLOVEC VINSKI POTOK D.O.O.

OPREMA ŠPOLJAR D.O.O. "SAK" STROJOBRAVARSKA ALATNIČARSKA I KOVINOTOKARSKA RADNJA STJEPAN LACUNA SALUS D.O.O. BRAVARIJA "PILJEK", FRANJO PILJEK, MIRKOVEC 75, SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZO-VE D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

245.800

AGRODEMAL D.O.O.

RADOBOJ

16

7.131.100

ZAGI-MONT D.O.O.

GUSAKOVEC

244.500

STUBIČKE TOPLICE

16

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

7.050.900

244.300

LEPA VES

16

7.046.900

PAVLOVEC ZABOČKI

242.800

ZLATAR

16

KRAPINSKE TOPLICE

7.035.900

ZO-VE D.O.O. "GRAFO" GRAFIČKI OBRT, ROBERT DEAK, PAVLOVEC ZABOČKI 68, ZABOK BUBAMARA SVE ZA DJECU D.O.O.

KRAPINA

ZABOK

PROTRADE LEMONA - TRGOVINA, D.O.O. "GRADNJA" VL. STJEPAN GRDEN, DONJA STUBICA, LEPA VES 136 POLIKLINIKA MEDIRAD

PUSTODOL ZAČRETSKI

241.800

TUGONICA

16

ĐURMANEC

7.030.200

239.500

ZABOK

16

7.013.400

OROSLAVJE

238.300

VELIKA VES

15

NOVI GOLUBOVEC

7.003.200

PREGRADA

237.100

15

6.869.800

KONJŠČINA

236.600

MARTINIŠĆE

15

FUTURAGRAF D.O.O.

KRAPINA

6.854.300

ŠVALJKOVEC

234.900

PREGRADA

15

EMOS-PROMET UVOZ-IZVOZ D.O.O. TOMOTRANS VL. TOMISLAV GRILEC, KOSTEL BREGI 80, PREGRADA. BISERKA POSARIĆ DIPL. INŽ. PH. LJEKARNA ŽIVINA D.O.O. TRGOVINA-UGOSTITELJSTVO "PAVLEK", ANITA PAVLEK LJUBIĆ, PUSTODOL MVM-KOMAR D.O.O. VEGROS PRIJEVOZ, PILANA, TESARSTVO, TRGOVINA, IZNAJMLJIVANJE PLOVILA KERAMIX D.O.O. VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. OROSLAVJE - ZAŠTITNA OPREMA D.O.O.

KRAPINA

6.852.300

HUSINEC

234.300

OROSLAVJE

15

BREGI KOSTELSKI

6.812.900

MARVA TRANS D.O.O.

KRALJEVEC NA SUTLI

231.100

LJEKARNE ŠĆURIC OČIĆ - ZAVARIVANJE, OBRADA METALA I TRGOVINA, MARIO OČIĆ, MARTINIŠĆE "RAMONA" UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA, USLUGE I ZABAVNE IGRE, DUBRAVKO EPO-ENERGETSKO PROCESNA OPREMA, VL. VLADIMIR JAGEČIĆ, DIPL. ING. OROAUTO-ZAGORJE D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

KRAPINA

KOLNIK D.O.O. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. DOBRIĆ-ILIĆ "PANDA - S" DISKONT PIĆA, GLAS SLAVKO, PREGRADA, D. KUNOVIĆA 16. BISERKA POSARIĆ DIPL. INŽ. PH. LJEKARNA GRAĐENJE I TRANSPORTI "RO-SI", ROBERT SIROVEC, ŠVALJKOVEC 71, SVETI KRIŽ TERMOENG, D.O.O.

POLJANICA BISTRIČKA

LUKOVČAK

DUE-DI D.O.O. "SIGNALPRINT" TRGOVINA, USLUGE, PROIZVODNJA, TIHOMIR BOROVČAK, EINHELL CROATIA D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

15

KONJŠČINA

6.743.300

GRADSKA PLINARA KRAPINA D.O.O.

KRAPINA

230.900

LASTINE

15

VELIKA VETERNIČKA

6.600.200

PUSTODOL OREHOVIČKI

6.534.700

224.900

BEDEKOVČINA

6.506.700

AUTO SERVISNA OPREMA-PONOS D.O.O. KRAPINA "HLUPIĆ" PRIJEVOZ I RAD GRAĐEVINSKIM MARINEC STROJEVIMA VL. JOSIP HLUPIĆ, MARINCI KRAPINA TRGOVINA PLOD D.O.O.

LASTINE

6.470.500

POLJE KRAPINSKO

6.425.900

KONJŠČINA OROSLAVJE

INSTALOGRADNJA D.O.O. KRASS HOTEL D.O.O. TRGOVINA-TRANSPORT-UGOSTITELJSTVO "MIŠAK", DARKO MIŠAK, SVETI KRIŽ "BAGATELA" TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I USLUGE, VL. BOŽIDAR ŠPANEC, DONJA ZAJEDNIČKI OBRT "DRVOAMBALAŽA, PRIJEVOZ I TRGOVINA", JOSIP KOPRIVNJAK "AUTO-ČAVELJ" VUČNA SLUŽBA, AUTOSERVIS, PRIJEVOZ, TRGOVINA I USLUGE, IVAN TRGOVINA PLOD D.O.O. WERNER METAL-EXPORT IMPORT D.O.O.

ZABOK

224.300

RISVICA

224.100

6.368.900

BENING D.O.O. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "ZELENJAK VENTEK" RISVICA 1, HIŽA D.O.O.

HUMKOM D.O.O. BISTRO I RESTORANI "AS" VL. KRUNOSLAV BREŽNJAK, JANKA LESKOVARA 20, KUNA CORPORATION D.O.O. KRAČUN, OBRT ZA LIMARSKE, VODOINSTALATERSKE I GRAĐEVINSKE RADOVE, GRAĐEVINSKO INSTALATERSKI OBRT "ZEKO",ŽELJKO KOBEŠĆAK,JAKUŠEVEC FIDUS PAVIĆ D.O.O.

ZABOK

220.600

6.321.500

GEO-TNT D.O.O.

PODBREZOVICA

219.100

KRIŽANČE

6.201.900

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.

NOVI GOLUBOVEC

218.100

KRAPINSKE TOPLICE

6.182.000

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

6.168.900

DONJA STUBICA

6.126.200

ZLATAR PREIS-SUPER D.O.O. "MDK" GRAĐEVINAR, TRGOVINA, USLUGE MRZLO POLJE I POLJOPRIVREDA, DRAGUTIN PAVLINIĆ, ZLATAR LOTUS ARCHITECTI D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

6.026.700

GORDAN JAVORIĆ TRGOVAC POJEDINAC

DRUŠKOVEC HUMSKI

TRŠKI VRH

5.982.600

B.I. RADOVI D.O.O.

KRAPINA

5.943.800

OTPREMNIŠTVO LEŽ D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

5.908.700

ZABOK METALAC-USLUGE D.O.O. TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO MICAK, VL.KATICA MICAK, M.BISTRICA, KOLODVOR- MARIJA BISTRICA KRAPINA DOM SV. NIKOLA

5.884.900

227.000

224.300

MIRKOVEC

16

KRAPINA

16

TRNOVEC DESINIĆKI

16

PREGRADA

15

DRAŠE

14

PAVLOVEC PREGRADSKI

14

JAKUŠEVEC ZABOČKI

14

LUKOVČAK

14

AUTO KUĆA KOZINA D.O.O.

MOKRICE

14

CVETKO D.O.O.

VOJNOVEC LOBORSKI

14

213.600

DESINIĆ PEKARA VERONIKA, D.O.O. "MIŠKO" PEKARA, TRGOVINA I USLUGE, GORNJA ŠEMNICA JOSEFINA VUKIČEVIĆ, GORNJA ŠEMNICA VELIKO TRGOVIŠĆE RIBIČ 1966 D.O.O.

212.300

VITAFARM D.O.O.

KRAPINA

14

212.200

PZ PREGRAČANKA

PREGRADA

14

DUKOVEC

210.000

HILFIGER STORES D.O.O.

VRANKOVEC

13

ZABOK

208.800

BERISLAVIĆ D.O.O.

MOKRICE

13

VRBIŠNICA

206.500

13

MIRKOVEC

203.700

ZABOK

202.900

ZLATAR-BISTRICA TISA-GRADNJA D.O.O. " ŠTURMAN " BRAVARSKA RADIONICA,BOŽICA ŠTRUMAN, VRTNJAK- VRTNJAKOVEC DUBROVČAN TUHELJ GORIVO D.O.O.

13

217.100

14 14 14

5.839.200

SAMONESI D.O.O. "GRA-ELMONT" GRAĐEVINARSTVO I ELEKTROINSTALACIJE, MLADEN BLAZINIĆ, "AUTO-KLASIK" TRGOVINA I PRIJEVOZ, MARIO MAK, ZABOK, M. GUPCA 122 LJEKARNA, IVANKA KOVAČEVIĆ JAKIĆ

DESINIĆ

202.200

AGRODEMAL D.O.O.

RADOBOJ

5.805.500

TCL INFORMATIKA D.O.O.

OROSLAVJE

201.500

POLI-MONT D.O.O.

ŠPIČKOVINA

5.722.900

GAMDAL-KOV D.O.O.

KONJŠČINA

201.400

ZABOK OTPREMNIŠTVO LEŽ D.O.O. "JEDVAJ" PEKARSKA RADNJA, TRGOVINA GORNJE JESENJE I UGOSTITELJSTVO, IVAN JEDVAJ, GORNJE RADOBOJ POTOČKI PROMET D.O.O.

ŠOŠTARIĆ ZAGORJE D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

5.701.600

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O.

KRAPINA

200.600

MEDIARITAM D.O.O.

KRAPINA

13

B.I. RADOVI D.O.O.

DUKOVEC

5.699.500

AVATAR STUDIO D.O.O.

DONJA STUBICA

199.100

ROSES VALUES D.O.O.

VRANKOVEC

13

PTIMONT-MART D.O.O.

DONJA ŠEMNICA

5.668.500

198.800

13

5.602.900

KLANJEC

196.700

MALI BUKOVEC

13

JURA-MONT D.O.O.

ZLATAR

5.470.000

BUDINŠČINA

194.300

DUE-DI D.O.O.

TUGONICA

5.422.200

GRADING D.O.O.

BEDEKOVČINA

194.100

5.419.200

ORO-KERBER D.O.O.

BEDEKOVČINA

192.700

ZAGORJE PROMET D.O.O. PRIJEVOZNIČKO - TRGOVAČKI OBRT " BODALEC " VL.TOMISLAV BODALEC,MALI "EURO BENZ" - VL. BRANKA KLJUČAR, RADRTO TUHELJSKO 16. KUMROVEC USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA MARIJA TERMOTEHNIKA TRGOVINA D.O.O.

POLJANA SUTLANSKA

DRUŽILOVEC

PECUNIA SAVJETOVANJE D.O.O. "AGRAM" - IZGRADNJA OBJEKATA - V. MARIJAN BELOJICA, CESARGRADSKA PIKAC D.O.O.

VRANKOVEC

LIDER TRGOVINA D.O.O.

5.400.400

PGM D.O.O.

POZNANOVEC

190.200

13

ORO AUTO ŠKOLA D.O.O.

OROSLAVJE

185.100

ZELENJAK PLIN D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PRESEČKI

KLANJEC

5.362.900

OROSLAVJE

13

DESINIĆ LJEKARNA, IVANKA KOVAČEVIĆ JAKIĆ STANIĆ-PRIJEVOZ, ZEMLJANI RADOVI I KEBEL ODRŽAVANJE PROMETNICA, DAMIR STANIĆ, GRADITELJSTVO " KOLARIĆ ", ZLATKO MARTINEC OREHOVIČKI KOLARIĆ, MARTINEC OREHOVIČKI 85,

5.882.300

13 13

13 13

RAZDRTO TUHELJSKO

13

ZLATAR

13

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

13


109

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI CVETKO GAMA GRAFIT D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

13

ŽUTNICA

13

JERTOVEC

13

174.800

PLIN KONJŠČINA D.O.O. TRGOVINA-TRANSPORT-UGOSTITELJSTVO "MIŠAK", DARKO MIŠAK, SVETI KRIŽ "AUTO-ČAVELJ" VUČNA SLUŽBA, AUTOSERVIS, PRIJEVOZ, TRGOVINA I USLUGE, IVAN MONTGRADNJA LADIŠIĆ D.O.O.

BELEC

173.500

KROBEL PROMET D.O.O.

ČRET

171.300

PREGRADA

170.300

ZABOK

169.900

PRISTAVA KRAPINSKA SMREKAR D.O.O. "ANTONIĆ" STROJNA OBRADA METALA, DRUŠKOVEC HUMSKI DRUŠKOVEC HUMSKI 69/1, HUM NA SUTLI, DONJA STUBICA PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.

DONJA STUBICA

169.500

ELEKTRON ERMA-STRMEC D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

12

PODUZETNIŠTVO TOMEK D.O.O.

ZABOK

169.000

KRAPINA

12

USTANOVA PINTAR

STUBIČKE TOPLICE

168.900

4.946.100

ORO-GORO D.O.O.

OROSLAVJE

168.600

DONJA STUBICA

4.932.200

POTOČKI PROMET D.O.O.

RADOBOJ

164.800

ĐURMANEC

4.925.800

DOLIĆE

164.400

POZNANOVEC

4.924.500

OROSLAVJE

4.907.000

IBIS 94 D.O.O. "KERABAN" TRGOVINA, ZASTUPSTVA I USLUGE, ZLATKO BAN, BEDEKOVČINA, SALUBRIS D.O.O.

DOMAHOVO AUTOPRIJEVOZ ČUK D.O.O. VODO-LIMEX, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO ČRET I POLJOPRIVREDU, MLADEN ŠOŠTARKO, PREGRADA VIOP D.O.O.

4.897.100

PREGRADA

12

4.897.100

MIRJANA ŠANTEK, MR. PH. LJEKARNA

ZLATAR-BISTRICA

5.314.000

ZAGORJE PRO - KON D.O.O.

LUG ZABOČKI

184.400

KOMUNALNO-ZABOK D.O.O. ČARŽAVEC OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE I PROIZVODNJU, MIRO ČARŽAVEC, "KIKO" TRGOVINA I USLUGE, TOMISLAV KRUŠEC, D. KUNOVIĆA 10, PREGRADA. ZELENJAK D.O.O.

ZABOK

5.313.000

BOYCO COUNSULTING D.O.O.

KLANJEC

183.000

DUBROVČAN

5.276.600

PREGRADA

5.252.900

KLANJEC

5.251.200

PAVLOVEC ZABOČKI ZAVRŠNI RADOVI ČEKOLJ D.O.O. "JEDVAJ" PEKARSKA RADNJA, TRGOVINA GORNJE JESENJE I UGOSTITELJSTVO, IVAN JEDVAJ, GORNJE LUPINJAK KRKLEC TRGOVINA D.O.O.

GOGO-BUS D.O.O. TRANSPORT B&D CEROVSKI, JOSIP CEROVSKI, LASTINE 40, HUM NA SUTLI. MONTAŽA-KRAPINA D.O.O.

MARETIĆ

5.241.600

TEXO NET D.O.O.

DONJI MACELJ

LASTINE

5.168.100

MIHALJEKOV JAREK

5.151.900

AUTOCENTAR MUŽAR D.O.O. "VLADO" PRIJEVOZ, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, VLADIMIR DRUŽINEC, "D.P." AUTOTRANSPORTI, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I ULSUGE, VL. DARKO TISA-GRADNJA D.O.O.

ŠVALJKOVEC

5.004.300

ĐURMANEC

4.998.600

DONJI MACELJ

4.994.300

ALSTROJ-BM D.O.O. VODO-LIMEX, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I POLJOPRIVREDU, MLADEN ŠOŠTARKO, ULTIMA D.O.O. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. ČIVRAG-BANJAC ALMET STUBICA D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

4.964.500

AMG STUDIO D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

4.955.500

A.M.E. ZAGORJE D.O.O.

STIPERNICA

LUXORIA D.O.O. PRIJEVOZ "TOMI", TOMISLAV HORVAT, ĐURMANEC 194 COPIA FORUM D.O.O. ORO-GORO D.O.O.

175.500 175.500 175.100

13

ANDRAŠEVEC

13

KRAPINA

12

163.200 160.200

JAM-ING D.O.O.

ZLATAR

159.900

DONJA STUBICA

157.600

ZVJEZDICE D.O.O.

OROSLAVJE

12

PREGRADA

156.700

GROMATIC KR D.O.O. "MTP" PRIJEVOZ, USLUGE I TRGOVINA, DRAŽEN HORVAT, DONJA ŠEMNICA 24. HOTEL & RESTAURANT SE-MI D.O.O. "STROJNA OBRADA METALA" - DANIJEL KODRNJA, ZAGORSKA SELA 33. TRGOVINA-UGOSTITELJSTVO "PAVLEK", ANITA PAVLEK LJUBIĆ, PUSTODOL KRIJESNICA MARKO D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

12

DONJA ŠEMNICA

12

VELIKO TRGOVIŠĆE

12

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

12

CIGLENICA ZAGORSKA

12

BUDINŠČINA

12

4.864.000

STUBIČKE TOPLICE

156.500

BEDEKOVČINA

4.844.800

MAKS KLIMA D.O.O.

ZABOK

154.600

DONJE VINO

4.808.700

AMBAPLAST D.O.O.

PREGRADA

154.300

MARP-PROMET D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

4.797.500

GORMAN TRADE D.O.O.

TUGONICA

153.000

NATURA MARIS D.O.O.

KONJŠČINA

4.783.200

STRAŽA-IMO D.O.O.

HUM NA SUTLI

151.700

GAMA GRAFIT D.O.O.

ŽUTNICA

4.761.500

A. C. REDAN D.O.O.

VELIKA VES

150.800

KULFA D.O.O.

KRAPINA

4.735.200

MEDIARITAM D.O.O.

KRAPINA

150.600

VATROZAŠTITA D.O.O.

ZABOK

4.730.100

HORVIND D.O.O.

DONJE VINO

150.600

VINSKI POTOK D.O.O. " REGAL-MONT " ELEKTRO-MONTERSKI OBRT VL.DAMIR GOJAK,MIHOVLJAN 31 TRANSPORT I TRGOVINA "SINKOVIĆ", MLADEN SINKOVIĆ, TEMOVEC 40C, SVETI ELEKTRO-ORSAG D.O.O.

KLENOVEC HUMSKI

4.727.000

MUHEK MARINE D.O.O.

LAZ BISTRIČKI

150.400

MIHOVLJAN

4.680.200

ZAGORJE-HIT D.O.O.

ZLATAR

150.400

BELANOVIĆ-PROJEKT D.O.O. ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU CIGLENEČKI D.O.O. " MERCATOR - ASP "POLJOPRIVREDNOTRGOVAČKO-USLUŽNI OBRT, VL.ANDRIJA "MAL - GAL" GRAĐEVINARSTVO, STJEPAN MALARIĆ I STJEPAN BELOŠEVIĆ, KRAPINA, MIKOM D.O.O.

TEMOVEC

4.663.400

VATROZAŠTITA D.O.O.

ZABOK

148.900

ZLATAR-BISTRICA

4.649.500

147.600

DAMIR FRANC D.O.O. DISKONT - POSAVEC, PREGRADA, J. LESKOVARA 27, MIROSLAV POSAVEC. OHM LAB D.O.O.

BEDEKOVČINA

4.612.900

PREGRADA

4.585.300

PROSENIK GUBAŠEVSKI LOINA-MONT D.O.O. VEGROS PRIJEVOZ, PILANA, TESARSTVO, LASTINE TRGOVINA, IZNAJMLJIVANJE PLOVILA KLENOVEC HUMSKI BAKUS D.O.O.

ZABOK

4.584.500

GEB-VET D.O.O.

GENERAL SECURITY D.O.O.

DONJA STUBICA

4.550.600 4.547.900

OROSLAVJE

12

HUM NA SUTLI

12

VELIKA VETERNIČKA

12

ZLATAR

12

STIPERNICA

12

KRAPINA

12

ZAGORSKA SELA

12

PUSTODOL OREHOVIČKI

12

ZABOK

12

KRAPINA

12

ZLATAR-BISTRICA

11

KERAMIX D.O.O.

POLJE KRAPINSKO

11

5M D.O.O.

DUBROVČAN

11

147.200

B.I. RADOVI D.O.O.

DUKOVEC

11

145.700

ORO-GORO D.O.O.

OROSLAVJE

11

GORNJA STUBICA

144.800

POZNANOVEC

11

AUTO CENTAR BIŠĆAN D.O.O.

DUBROVČAN

144.800

KOSTELSKO

11

ZAGORJEGRADNJA D.O.O.

KRALJEVEC NA SUTLI

143.900

4.539.500

TITANIK I.H. D.O.O.

LASTINE

143.200

4.539.000

PUNEK GRADNJA D.O.O.

TOPLIČICA

141.800

COPIA FORUM D.O.O. "GROFELNIK" ZAJEDNIČKI OBRT PROIZVODNJA, TRGOVINA, USLUGE I POSEJDON - MARIJA BISTRICA D.O.O. "DOMAĆA PEKARA", UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA I ZIDARSKI OBRT, VL. SONJA UNA MONTAŽA D.O.O.

VILANCI

11

4.475.200

PAPEŠ LED D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

141.300

ŠIMIĆ & CO D.O.O.

ĐURMANEC

11

ZABOK

11

PODGORJE BISTRIČKO

11

PREGRADA

11

MONTGRADNJA LADIŠIĆ D.O.O.

ANDRAŠEVEC

MARVA TRANS D.O.O. EPO-ENERGETSKO PROCESNA OPREMA, VL. VLADIMIR JAGEČIĆ, DIPL. ING. OROSOROTH D.O.O. ŠAMOTERSKO PEČARSKO KERAMIČARSKI OBRT, VL. IVAN ZRINSKI, ST.TOPLICE, GEB-VET D.O.O.

KRALJEVEC NA SUTLI

4.453.200

EKO-POD D.O.O.

PRIŠLIN

140.200

REKLAMPRINT D.O.O.

OROSLAVJE

4.448.300

AUTO CENTAR STOP D.O.O.

KRAPINA

140.000

VRANKOVEC

4.446.000

SVETI KRIŽ

139.700

STUBIČKE TOPLICE

4.435.900

KRAPINA

138.500

GORNJA STUBICA

4.435.000

VELIKA VES

138.500

RAPIDUS-MONT D.O.O.

ROSES VALUES D.O.O.

VRANKOVEC

4.416.100

OROSLAVJE

138.200

ZABOK VIA TOURS D.O.O. MATEKALO, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, OROSLAVJE TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. BOŽIDAR ZABOK OTPREMNIŠTVO LEŽ D.O.O.

4.413.100

RUDOMAR D.O.O. "CAPO MANAGEMENT", UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA I USLUGE, MLADEN CRLJEN, ZLATNA ŠKRINJICA D.O.O. UGOSTITELJSTVO "ZAGI" , VL. STANKO ČMAREC, OROSLAVJE, MILANA PRPIĆA 46. METALIS D.O.O. "DRAGANIĆ" PILANA, IZVLAČENJE DRVA, PRIJEVOZ I TRGOVINA, ANĐELKO METIDA-REVIZIJA D.O.O.

ZABOK PLAVINKA D.O.O. TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO MICAK, VL.KATICA MICAK, M.BISTRICA, KOLODVOR- MARIJA BISTRICA GORNJAKI BOLFAN VINSKI VRH, D.O.O.

DONJA STUBICA

137.900

CERJE JESENJSKO

134.600

MIHANOVIĆEV DOL DAGOR D.O.O. GRAĐEVINARSTVO "PUHEK", IVAN PUHEK, MRZLO POLJE MRZLO POLJE 87, VELIKO TRGOVIŠĆE VRTNJAKOVEC BELINAMONT D.O.O.

KRAPINA

134.500

OKOMAT D.O.O.

134.500

LUG ZABOČKI GEO-BT D.O.O. ZAJEDNIČKI OBRT "DRVOAMBALAŽA, PRIJEVOZ I TRGOVINA", JOSIP KOPRIVNJAK SVETI KRIŽ ZAČRETJE REPOVEC VALVES D.O.O.

BOČAKI

STUBIČKE TOPLICE ELEKTRON ERMA-STRMEC D.O.O. "JEDVAJ" PEKARSKA RADNJA, TRGOVINA GORNJE JESENJE I UGOSTITELJSTVO, IVAN JEDVAJ, GORNJE

12 12

GORJAKOVO

BOBOVJE

DAAN KONJŠĆINA D.O.O.

12

BEDEKOVČINA

JARI D.O.O. BEDEX-SUPERTOM, OBRT ZA TRGOVINU, PEKARNU, TURIZAM, UGOSTITELJSKE I VUGLEC BREG D.O.O.

POLJE KRAPINSKO AUTOTRANS ČUČEK D.O.O. "BLAŽINIĆ" TRANSPORT-TRGOVINA, DAMIR ŠPIČKOVINA BLAŽINIĆ, ŠPIČKOVINA 167, ZABOK PODGORA KRAPINSKA INPROX KARLOVAC D.O.O.

13

TRŠKI VRH

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. UGOSTITELJSTVO "ZAGI" , VL. STANKO ČMAREC, OROSLAVJE, MILANA PRPIĆA 46. PEKARA I TRGOVINA "HUM" LJILJANA HAJDINJAK, HUM NA SUTLI 151/3, HUM ŽIVINA D.O.O. " MIKROMOTOR " SERVIS MOTORNIH PILA,POLJOPRIVREDNE A.M.E. ZAGORJE D.O.O. "PRESEČKI" MESNICA, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ, MARIO VETERINARSKA STANICA D.O.O.

ZAGORJE-PLAST D.O.O. "ETIM" INŽENJERING, PROIZVODNJA I USLUGE U ELEKTROTEHNICI I 5G D.O.O.

4.878.300

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

4.406.400 4.361.500 4.350.200 4.345.100 4.338.600

SVETI KRIŽ ZAČRETJE METALBENETON D.O.O. "A - M MONTAŽA" USLUGE I TRGOVINA, EMIL BALAGOVIĆ, KRAPINA, R. LOVRECA 21 KRAPINA "AUTOPRIJEVOZ RISEK" PRIJEVOZ, TRGOVINA I USLUGE, DARIO RISEK, DONJA DONJA ŠEMNICA

134.300 133.400

BUDINŠČINA

DONJA STUBICA

11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10


ŽUPANIJE

110 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

MB ALATI D.O.O.

OROSLAVJE

SMREKAR D.O.O. HUMVIO D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

4.325.300

ARHINATURA D.O.O.

ZABOK

133.200

LJEKARNE ZUBIĆ

KRAPINA

10

PRISTAVA KRAPINSKA

4.284.500

132.300

10

VELIKI KOMOR

131.400

JAZVINE

10

L.D. VRT D.O.O.

KONJŠČINA

4.236.600

ZABOK

131.000

MALI GRUNT D.O.O. "VIDOVIĆ" PROIZVODNJA, SERVIS I TRGOVINA, VLADIMIR VIDOVIĆ, JAZVINE BUŽIĆ D.O.O.

GORJAKOVO

4.283.600

PREBERINA D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK DAMIR ŠČAPEC,MAČE,VELIKI KOMOR 88 VIA TOURS D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

LASTINE

MIHOVLJAN

10

RIBIČ 1966 D.O.O. "GRADNJA" VL. STJEPAN GRDEN, DONJA STUBICA, LEPA VES 136 MIAZ-IVANČIĆ D.O.O. "PRESEČKI" MESNICA, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ, MARIO PAPIR-MARKET D.O.O. GRAĐEVINARSTVO "JAGIĆ", JURAJ JAGIĆ, LOVREĆA SELA 24, KRAPINSKE TOPLICE STUBAKI-PRIJEVOZ D.O.O. AUTO - TRANSPORT " D. M. D. " VL. DAVOR HAJTUD, LOBOR, ZAGREBAČKA 51 BARIĆ ALATNIČARSTVO, OBRT ZA PROIZVODNJU, VL. IVO BARIĆ, PREGRADA, ULICA "KRALJEVIĆ" AUTOPRIJEVOZ, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, ILIJA KRALJEVIĆ, OČIĆ - ZAVARIVANJE, OBRADA METALA I TRGOVINA, MARIO OČIĆ, MARTINIŠĆE PEKARA I TRGOVINA "HUM" LJILJANA HAJDINJAK, HUM NA SUTLI 151/3, HUM SOL CELEIUS J.D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

4.227.600

CIGLENICA ZAGORSKA

130.400

VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O.

KLANJEC

10

LEPA VES

4.200.300

PAVLOVEC PREGRADSKI

129.400

CETINOVEC

4.185.300

GEO OPREMA CIGLENEČKI D.O.O. KRAČUN, OBRT ZA LIMARSKE, VODOINSTALATERSKE I GRAĐEVINSKE RADOVE, ALBA ROBNE MARKE D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

129.000

KRAPINA

4.175.800

KUNAGORA D.O.O.

PREGRADA

128.600

VELIKA VES MEDVEDGRAD GRADNJA D.O.O. " GKB - MONT PLANCUTIĆ " OSTALI ZAVRŠNI VOJNOVEC LOBORSKI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU, VL. IVICA OROSLAVJE LTM D.O.O.

KRAPINA

4.174.400

POŽGAJ-PROMET D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

125.900

LOVREĆA SELA

4.165.200

RAFTREK TRAVEL D.O.O.

KRAPINA

124.600

STRMEC STUBIČKI

4.134.600

OZIMEC D.O.O.

MARIJA BISTRICA

123.500

LOBOR

4.133.200

KREATIVA KONCEPT D.O.O.

ZABOK

122.000

PREGRADA

4.132.700

DARKO-TOURS D.O.O.

TRNOVEC DESINIĆKI

121.300

KRAPINA

4.125.300

ZAGREBPROJEKT D.O.O.

KRAPINA

120.800

MARTINIŠĆE

4.112.500

KLENOVEC HUMSKI

120.000

HUM NA SUTLI

4.089.300

ŠPIČKOVINA

119.200

VELIKO TRGOVIŠĆE

4.070.300

MERULA D.O.O. STROJNI ISKOP-TRANSPORT, VLADIMIR ZAJEC, ŠPIČKOVINA 12, ZABOK FRAN D.O.O.

VELEŠKOVEC

118.800

TISAK DA-DA D.O.O. "BRAVARIJA BARILAR", USLUGE I TRGOVINA, BRANKO BARILAR, TKALCI VITAFARM D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK DAMIR ŠČAPEC,MAČE,VELIKI KOMOR 88 DAMONT GRAĐENJE D.O.O.

VELINCI

4.035.000

MIHOVLJAN

117.700

TKALCI

4.019.900

ĐURMANEC

117.500

KRAPINA

4.015.100

ZABOK

117.200

VELIKI KOMOR

4.013.700

OROSLAVJE

117.000

KRAPINSKE TOPLICE

4.003.300

D.A.N. -M D.O.O. SS - TRANSPORTI, IVAN KUNŠTEK, ĐURMANEC 186. "CITY WALK" TRGOVINA, VLADIMIR JURINA, ZABOK, ULICA GRABROVEC 50 ELEKTROMONT, OBRT ZA ELEKTROINSTALATERSKU DJELATNOST VL. DAMIR ZAGOTA VM D.O.O.

HROMEC

114.500

PRO-MIN D.O.O. ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU CIGLENEČKI D.O.O. "TRANSPORT-PRACAIĆ", PETRA PRACAIĆ, DONJI MACELJ 38A, ĐURMANEC. ZIM ŠPED D.O.O. "VODOLIM" ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU I TRGOVINA, VL VANJA IMPLANTOLOŠKI CENTAR D.O.O. " ŠTURMAN " BRAVARSKA RADIONICA,BOŽICA ŠTRUMAN, VRTNJAKEUROCOMEX D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

4.001.300

DAAN KONJŠĆINA D.O.O.

BOČAKI

113.900

CIGLENICA ZAGORSKA

3.945.400

VERSUS JEZICI D.O.O.

KRAPINA

113.100

DONJI MACELJ

3.924.600

BERING D.O.O.

ZABOK

HUM NA SUTLI

3.892.400

MASSA LOVITA D.O.O.

GORNJA STUBICA

DONJA STUBICA

3.891.000

BRAVARIJA MIRT D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

3.881.800

VRTNJAKOVEC

3.868.500

MOKRICE

3.864.500

MONTAŽA-KRAPINA D.O.O. "KIKO" TRGOVINA I USLUGE, TOMISLAV KRUŠEC, D. KUNOVIĆA 10, PREGRADA. CARPONA PACK D.O.O.

RAFTREK TRAVEL D.O.O.

KRAPINA

3.858.300

CARPONA PACK D.O.O. "AUTO-KLASIK" TRGOVINA I PRIJEVOZ, MARIO MAK, ZABOK, M. GUPCA 122 " MERCATOR - ASP "POLJOPRIVREDNOTRGOVAČKO-USLUŽNI OBRT, VL.ANDRIJA AGROKLAS D.O.O. "TONČEK COLOR", GRADITELJSTVO, ANTUN BLAZINIĆ, BEDEKOVČINA, NASELJE ZAJEDNIČKA ZANATSKA RADNJA "DUNI" LJEVAONICA OBOJENIH METALA G.P.T.-TRANSPORTI D.O.O. "AUTOPRIJEVOZNIK" - VL. MLAN MARTINJAK, TUHELJ 93. TUHELJ TERMOTEHNIKA INŽINJERING D.O.O.

KRAPINA ZABOK

10 10 10

4 ARTIS J.D.O.O. KROVOPOKRIVAČ, LIMAR I IZOLATER, IVAN ŠLOGAR, IVANIĆ DESINIĆKI 38, DESINIĆ. GUO YAN D.O.O. PEKARA-TRGOVINA-PRIJEVOZ "HUM-LUG", MILENKO STARINEC, LUG ZABOČKI LJEKARNE DOGAN "KNEŽEVIĆ GRADNJA" GRAĐEVINSKI I ZAVRŠNI RADOVI, ZORAN KNEŽEVIĆ, LEMA TRANS D.O.O.

PRESEKA PETROVSKA

10

IVANIĆ DESINIĆKI

10

KRAPINA

10

LUG ZABOČKI

10

GORNJA STUBICA

10

VIDOVEC KRAPINSKI

10

RUSNICA

9

ALBA PROFIL D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK ZDRAVKO SATLER, ĐURMANEC 120 "TEKSTIL BAJSIĆ" TRGOVINA NA VELIKO I MALO, IVAN BAJSIĆ, KRAPINA, LJ. GAJA 29 VETERINARSKA STANICA DONJA STUBICA D.O.O. GEOTOPO D.O.O.

RAZVOR

9

ĐURMANEC

9

KRAPINA

9

DONJA STUBICA

9

VELIKA VES

9

KRAPINA

9

PREGRADA

9

ZABOK

9

LASTINE

9

113.100

TRGOVINA PLOD D.O.O. "ETIM" INŽENJERING, PROIZVODNJA I USLUGE U ELEKTROTEHNICI I VATROZAŠTITA D.O.O. VEGROS PRIJEVOZ, PILANA, TESARSTVO, TRGOVINA, IZNAJMLJIVANJE PLOVILA POŽGAJ-PROMET D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

9

112.700

RAFTREK TRAVEL D.O.O.

KRAPINA

9

BEDEKOVČINA

109.900

9

109.300

PREGRADA

9

PREGRADA

108.600

KRAPINA

108.500

RALLY D.O.O.

ZLATAR

108.100

MONTAŽA-KRAPINA D.O.O. "KIKO" TRGOVINA I USLUGE, TOMISLAV KRUŠEC, D. KUNOVIĆA 10, PREGRADA. ŠANJEK D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA KONJŠČINA D.O.O. KONTER D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

MIHALJEKOV JAREK

3.842.700

INKOP OBUĆA D.O.O.

POZNANOVEC

107.900

3.821.000

BOJAN-TRANS D.O.O.

MALI TABOR

107.600

BUDINŠČINA

3.804.100

SALVUS GRADNJA D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

107.400

ZLATAR-BISTRICA

3.773.400

EKO-FLOR PLUS D.O.O.

MOKRICE

BEDEKOVČINA

3.738.400

PETRINEC-ENC D.O.O.

KUMROVEC

3.735.300

MIHALJEKOV JAREK

3.733.700

TUHELJ

3.733.000

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

3.709.100

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O.

KRAPINA

DOMI-PRIJEVOZ D.O.O. POLIKLINIKA MEDIRAD

HRAŠĆINA

9

DONJA KONJŠČINA

9

OROSLAVJE

9

VELIKO TRGOVIŠĆE

9

KONJŠČINA

9

107.200

TRGO - KOM D.O.O. P.P. PEKARA,OBRT ZA PEKARSKU,TRGOVAČKU I "TONČEK COLOR", GRADITELJSTVO, ANTUN BLAZINIĆ, BEDEKOVČINA, NASELJE EUROGRADNJA-ŠKOF D.O.O.

PETROVA GORA

107.100

FIP-ING J.D.O.O.

KONJŠČINA

KALAUZ-GRAD D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE PODGORA KRAPINSKA

106.100

JAKUŠEVEC ZABOČKI

105.800

3.706.800

PEER D.O.O. GRAĐEVINSKO INSTALATERSKI OBRT "ZEKO",ŽELJKO KOBEŠĆAK,JAKUŠEVEC HOGRAD-PROJET D.O.O.

ZLATAR

105.400

ZLATAR

3.705.600

TAPETARIJA IVEK J.D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

105.300

ZLATAR

3.695.900

GORJAKOVO

104.800

MAX GLAZBALA D.O.O.

MIHANOVIĆEV DOL

3.693.600

STUBIČKE TOPLICE

ELDOM RAB D.O.O.

KRAPINA

3.687.800

PETRINEC-ENC D.O.O.

PETROVA GORA

3.677.800

MALI GRUNT D.O.O. "STOLARIJA ĆUK", VL. NEDJELJKO ĆUK, STUBIČKE TOPLICE, OBRTNIČKA 4, TEL. "VIDOVIĆ" PROIZVODNJA, SERVIS I TRGOVINA, VLADIMIR VIDOVIĆ, JAZVINE COPIA FORUM D.O.O.

ASKON INTERNACIONAL D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

3.669.300

PEKARA VERONIKA, D.O.O. "HLUPIĆ" PRIJEVOZ I RAD GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA VL. JOSIP HLUPIĆ, MARINCI MEDVEDGRADINVEST D.O.O. "AUTOPRIJEVOZ RISEK" PRIJEVOZ, TRGOVINA I USLUGE, DARIO RISEK, DONJA PEKARNICA " KATARINA ", BITER KAJTAZI, ZABOK, M. GUPCA 75, CARTUS D.O.O.

DESINIĆ

3.609.700

MARINEC

3.590.800

VELIKA VES

3.581.600

DONJA ŠEMNICA

3.561.000

ZABOK

3.544.100

GORNJA STUBICA

3.532.200

B.E.T. D.O.O. "PARTNER" TRGOVINA NA VELIKO I MALO, MIRKO KUHAR, POLJE KRAPINSKO 172, FIDUS PAVIĆ D.O.O. "CHEMO-ZABOKY" TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, PEKARNICA, BOŽIDAR GORUP D.O.O. "PAPIRNICA I KNJIŽARA" - VL. DEJAN SLOVENEC, UL.LIJEPE NAŠE 22. KLANJEC CIPELE CAKOL OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, IVICA CAKOL, ZABOK, J. B. TITA 11

BEDEKOVČINA

9

GORNJA BATINA

9

STUBAKI-PRIJEVOZ D.O.O.

STRMEC STUBIČKI

9

106.800

PROTING HORVAT D.O.O.

KRAPINA

9

106.500

KOMET 93 D.O.O. ZAJEDNIČKA ZANATSKA RADNJA "DUNI" LJEVAONICA OBOJENIH METALA AQUAE VIVAE D.D.

SELNICA

9

KUMROVEC

9

KRAPINSKE TOPLICE

9

ZAGORSKA SELA

9

KRAPINA

9

104.200

EL-LON D.O.O. "PEPERKO" PROIZVODNJA TEKSTILNE GALANTERIJE I TRGOVINA NA VELIKO, IVAN STOLARSKA ZANATSKA RADNJA, MILJENKO LISAK, DONJA STUBICA, GOLUBOVEČKO MEDIATEKS D.O.O.

JAZVINE

103.000

POZNANOVEC

102.600

DONJA STUBICA

101.600

POLJE KRAPINSKO

101.000

LUKOVČAK

101.000

ZABOK

100.600

PREGRADA

100.500

KLANJEC

100.400

ZABOK

99.600

DONJA PODGORA

9

GORNJA BATINA

9

TOP CANIS D.O.O.

RAVNICE

9

RENA KONSTRUKCIJE D.O.O.

PRISTAVA KRAPINSKA

9

HUĐ PROJEKT D.O.O. ČARŽAVEC OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE I PROIZVODNJU, MIRO ČARŽAVEC, JAVNI BILJEŽNIK DAMIR BJELČIĆ ŠAMOTERSKO PEČARSKO KERAMIČARSKI OBRT, VL. IVAN ZRINSKI, ST.TOPLICE, IMPSO D.O.O.

PAVLOVEC ZABOČKI

9

DUBROVČAN

8

RMS-TRANSPORT D.O.O. PRIJEVOZ "TOMI", TOMISLAV HORVAT, ĐURMANEC 194

KRAPINA

8

STUBIČKE TOPLICE

8

HUM NA SUTLI

8

MIHOVLJAN

8

ĐURMANEC

8


111

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

MICAK D.O.O.

MARIJA BISTRICA

PROTRADE LEMONA - TRGOVINA, D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

PREGRADA PZ PREGRAČANKA PAKAR PRIJEVOZ, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA I USLUGE, VALENTINA LUKŠIĆ, TRŠKI VRH HUM NA SUTLI BRATOVENSKI D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

3.520.900

Z. I. M. D.O.O.

HUM STUBIČKI

99.500

3.506.400

ORO-DOM D.O.O.

OROSLAVJE

98.200

3.480.100

POLI-MONT D.O.O.

ŠPIČKOVINA

98.000

3.476.800

KLANJEC

97.700

SELNO

97.500

GRAĐENJE I TRANSPORTI "RO-SI", ROBERT SIROVEC, ŠVALJKOVEC 71, SVETI KRIŽ OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "ZELENJAK VENTEK" RISVICA 1, "GRA-ELMONT" GRAĐEVINARSTVO I ELEKTROINSTALACIJE, MLADEN BLAZINIĆ, ORO AUTO ŠKOLA D.O.O. "CAPO MANAGEMENT", UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA I USLUGE, MLADEN CRLJEN, HOGRAD-PROJET D.O.O.

KEBEL

97.200

VINCEK-TKALČIĆ D.O.O.

DUBROVČAN

8

KOSTELSKO

96.000

PAPIR-MARKET D.O.O.

KRAPINA

8

MOKRICE

95.600

GOGO-BUS D.O.O.

MARETIĆ

8

HUM NA SUTLI

94.700

GORNJI ŠKRNIK

8

VRANKOVEC

93.800

JAZVINE

8

3.527.000

FUTURAGRAF D.O.O.

KRAPINA

99.600

ŠVALJKOVEC

8

RISVICA

8

MIRKOVEC

8

OROSLAVJE

8

KRAPINA

8

ZLATAR

8

LJEVAONICA - KRAPINA D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

3.450.000

DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ

KRAPINA

3.445.400

GORDAN JAVORIĆ TRGOVAC POJEDINAC

DRUŠKOVEC HUMSKI

3.391.700

OPTANA 22 D.O.O. " ČEHA " ELEKTRO, VL. RENATO ČEHULIĆ,ZLATAR BISTRICA,SPORTSKI "MTP" PRIJEVOZ, USLUGE I TRGOVINA, DRAŽEN HORVAT, DONJA ŠEMNICA 24. FI.AL.GR. D.O.O. "PARTNER" TRGOVINA NA VELIKO I MALO, MIRKO KUHAR, POLJE KRAPINSKO 172, BELANOVIĆ-PROJEKT D.O.O.

ZABOK

3.384.400

ZLATAR-BISTRICA

3.383.200

DONJA ŠEMNICA

3.373.400

VODOPRIVREDA-ZAGORJE D.O.O. BRAVARIJA "JUREŠA", BRANKO JUREŠA, SELNO 43, KRAPINSKE TOPLICE STANIĆ-PRIJEVOZ, ZEMLJANI RADOVI I ODRŽAVANJE PROMETNICA, DAMIR STANIĆ, "GROFELNIK" ZAJEDNIČKI OBRT PROIZVODNJA, TRGOVINA, USLUGE I AUTOKUĆA BERISLAVIĆ D.O.O. PEKARA I TRGOVINA "HUM" LJILJANA HAJDINJAK, HUM NA SUTLI 151/3, HUM ROSES VALUES D.O.O.

STRAHINJE

3.365.900

LIPA INVEST D.O.O.

TUHELJ

93.400

FRAMIGO-PROMET D.O.O. "PROMEGA" METALOPRERAĐIVAČKA I TRGOVAČKA RADNJA, MARIO KISELJAK, G V S D.O.O.

DONJA STUBICA

8

POLJE KRAPINSKO

3.334.800

ŠANJEK D.O.O.

HRAŠĆINA

91.900

VETERINARSKA STANICA ZABOK D.O.O.

ZABOK

8

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

3.332.200

DAMONT GRAĐENJE D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

90.900

AUTOCENTAR MUŽAR D.O.O.

ŠVALJKOVEC

8

ZO-VE D.O.O. "TEKSTIL BAJSIĆ" TRGOVINA NA VELIKO I MALO, IVAN BAJSIĆ, KRAPINA, LJ. GAJA 29 REKLAMPRINT D.O.O. "MINI MARKET" TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, ROBERT POSLON, POLJE KRAPINSKO PERLA D.O.O. GRAĐENJE I TRANSPORTI "RO-SI", ROBERT SIROVEC, ŠVALJKOVEC 71, SVETI KRIŽ BRAVARIJA DIJAKOVIĆ D.O.O.

KRAPINA

3.313.600

ZABOK

90.100

8

KRAPINA

3.298.500

KRAPINA

90.000

KRAPINA IN.FO. IMPRESS D.O.O. STOLARIJA "HORVAT", HORVAT VLADIMIR, LUG POZNANOVEČKI POZNANOVEC, R. J. ŠPANCA 18 DOLIĆE CENTRAL-TERM D.O.O.

8

PZ POZNANOVEC "KERABAN" TRGOVINA, ZASTUPSTVA I USLUGE, ZLATKO BAN, BEDEKOVČINA, "CAPO MANAGEMENT", UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA I USLUGE, MLADEN CRLJEN, "SIGNALPRINT" TRGOVINA, USLUGE, PROIZVODNJA, TIHOMIR BOROVČAK, "ANTONIĆ" STROJNA OBRADA METALA, DRUŠKOVEC HUMSKI 69/1, HUM NA SUTLI, ZAGORJE PROMET D.O.O. PZ KRAPINA KRAČUN, OBRT ZA LIMARSKE, VODOINSTALATERSKE I GRAĐEVINSKE RADOVE, "MIŠKO" PEKARA, TRGOVINA I USLUGE, JOSEFINA VUKIČEVIĆ, GORNJA ŠEMNICA BISTRO I RESTORANI "AS" VL. KRUNOSLAV BREŽNJAK, JANKA LESKOVARA 20, HORVIND D.O.O. ŠTAGAR D.O.O. KREATIVA KONCEPT D.O.O. TRUCK SERVIS - PRIJEVOZNIŠTVO I TRGOVINA, VL. FERDO PODHRAŠKI, LUPINJAK MATRAK PROMET D.O.O. TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PROIZVODNJA "MILIČKI", VL. MARINA MILIČKI, HOTEL & RESTAURANT SE-MI D.O.O. "MAL - GAL" GRAĐEVINARSTVO, STJEPAN MALARIĆ I STJEPAN BELOŠEVIĆ, KRAPINA, SPECTRA SOL D.O.O. TRANSPORT-GRAĐ.MEHANIZACIJA " CELJAK",JURAJ CELJAK, PAVLOVEC STUBAKI D.D. CENTRAL-TERM D.O.O.

ZABOK

3.274.300

ŠEGA D.O.O. AUTOTRANSPORTI , TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I USLUGE, BRANKO SOL CELEIUS J.D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

90.000

POLJE KRAPINSKO

3.264.900

HAL-PROJEKT D.O.O.

BEDEKOVČINA

89.900

POZNANOVEC

3.247.900

MIAZ-IVANČIĆ D.O.O.

CETINOVEC

89.700

ŠVALJKOVEC

3.233.000

GRAĐEVINARSTVO DRAKOP D.O.O.

ZABOK

89.400

DONJA PAČETINA GRADITELJSTVO LONČAR D.O.O. TRANSPORT I TRGOVINA "SINKOVIĆ", MLADEN SINKOVIĆ, TEMOVEC 40C, SVETI TEMOVEC OROSLAVJE ALFAMETAL D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

3.231.300

EKSTRA SERVIS D.O.O.

ŠKARIĆEVO

88.600

DEOPALSAN D.O.O.

GORNJA PAČETINA

8

POZNANOVEC

3.202.100

AEROTECHNIK D.O.O.

PODGORA KRAPINSKA

87.800

RIJO SISTEM D.O.O.

VOJNOVEC LOBORSKI

8

BEDEKOVČINA

3.201.500

SPECTRA SOL D.O.O.

KLANJEC

87.800

KRAPINA

3.162.900

BARTOL IMPEX D.O.O.

RAVNICE

87.300

ZABOK

3.161.600

VRČEK J.D.O.O.

MARTINEC OREHOVIČKI

87.100

STUBIČKE TOPLICE IMPLANTOLOŠKI CENTAR D.O.O. "D.P." AUTOTRANSPORTI, TRGOVINA, DONJI MACELJ UGOSTITELJSTVO I ULSUGE, VL. DARKO VETERINARSKA STANICA KRAPINA D.O.O. KRAPINA

DRUŠKOVEC HUMSKI

3.153.000

ELEKTRO VAL D.O.O.

ZABOK

87.000

POLJANA SUTLANSKA

3.150.200

BUKI PROJEKT D.O.O.

VRHI PREGRADSKI

86.300

VELIKA VES

3.144.100

MEDVEDGRADINVEST D.O.O.

VELIKA VES

PAVLOVEC PREGRADSKI

3.137.600

PILJAK D.O.O.

GORNJA ŠEMNICA

3.131.200

ZAGORJE DIZALO D.O.O.

PREGRADA

3.102.800

DONJE VINO MARIJA BISTRICA

8 8

8 8

8 8 8

RISVICA

85.600

MEHURČEK D.O.O. " ČEHA " ELEKTRO, VL. RENATO ČEHULIĆ,ZLATAR BISTRICA,SPORTSKI VZ GRAĐENJE I PROJEKTIRANJE D.O.O.

8

ZLATAR

84.700

M.B.S. GRADNJA D.O.O.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

8

LUG OREHOVIČKI

84.300

ZLATAR

8

ZADRUGA TERRA VITA

GALOVEC

84.100

OROSLAVJE

8

3.086.500

MARIJAN CTO. D.O.O.

ZABOK

84.100

DOMI-PRIJEVOZ D.O.O. UZGOJ VRTNOG I UKRASNOG BILJA I UGOSTITELJSTVO " G I M " SILVIO TOMIĆ, DRVO HALAMAN D.O.O.

DONJA PAČETINA

8

3.084.500

POSEJDON - MARIJA BISTRICA D.O.O.

PODGORJE BISTRIČKO

84.000

AUTOPRIJEVOZ ČUK D.O.O.

DOMAHOVO

8

ZABOK

3.058.200

83.000

8

KRAPINA

82.600

ZABOK

3.034.500

KRAPINA

82.400

MARIJA BISTRICA

3.025.200

TISAK DA-DA D.O.O.

VELINCI

81.800

VELIKO TRGOVIŠĆE

3.023.800

DUBROVČAN

81.500

KRAPINA

3.017.100

PREGRADA

81.500

KLANJEC

2.998.300

VINCEK-TKALČIĆ D.O.O. DISKONT - POSAVEC, PREGRADA, J. LESKOVARA 27, MIROSLAV POSAVEC. PEKARNICA HORVAT D.O.O.

HUMPLIN D.O.O. PARKETMONT OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE, TRGOVINU I USLUGE, BORIS JURIN, LUG MARTON KONCEPT D.O.O. "GRAMONT" GRAĐEVINARSTVO, MONTAŽA I TRGOVINA, ZAJEDNIČKI OBRT, VL. RADIO STUBICA D.O.O.

LASTINE

3.034.800

CONVERTO VITAM D.O.O. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGORJE ZUB D.O.O. ELDOM RAB D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

LUPINJAK

VELIKO TRGOVIŠĆE

81.200

PAVLOVEC ZABOČKI

2.990.600

PAPIR-MARKET D.O.O.

KRAPINA

80.700

STUBIČKE TOPLICE

2.989.300

DOLIĆE

2.981.000

IBIS 94 D.O.O.

DOLIĆE

2.961.800

MARETIĆ GOGO-BUS D.O.O. TRANSPORT-TRGOVINA-AUTOMEHANIKA VELIKO TRGOVIŠĆE "PREBERINA", RAJKO PREBERINA, VELIKO KRAPINA V.R.POLJAK D.O.O.

VAG - TONI D.O.O.

RAZVOR

2.959.800

TRANSPORTI MIHALIČEK D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

79.400

ALBALIM D.O.O.

RAZVOR

2.956.000

DATORUM TRACTATIO D.O.O.

DONJA ŠEMNICA

79.300

BELEC-GRAD D.O.O.

BELEC

2.916.200

INSTALACIJE TERMOPRIGORJE D.O.O.

STUBIČKE TOPLICE

79.200

ZAGI-MONT D.O.O.

GUSAKOVEC

2.903.800

LUPINJAK

IMPSO D.O.O.

HUM NA SUTLI

2.899.900

MARTINEC OREHOVIČKI

UNA MONTAŽA D.O.O.

VILANCI

2.892.500

TRGO RAPTOR D.O.O.

GRABE

2.874.700

RETRIVER D.O.O. GRADITELJSTVO " KOLARIĆ ", ZLATKO KOLARIĆ, MARTINEC OREHOVIČKI 85, "DOMAĆA PEKARA", UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA I ZIDARSKI OBRT, VL. SONJA KABEL - PLUS D.O.O.

POSEJDON - MARIJA BISTRICA D.O.O.

PODGORJE BISTRIČKO

2.868.400

FRAMIGO-PROMET D.O.O.

GORNJI ŠKRNIK

78.300

PREBERINA D.O.O.

VELIKO TRGOVIŠĆE

2.860.700

PRO-MIN D.O.O.

ZLATAR-BISTRICA

76.500

ZLATAR-BISTRICA

8

OROSLAVJE

8

LUG POZNANOVEČKI

8

KONJŠČINA

8

STIPERNICA

8

DONJA STUBICA

8

KUHTA MONT D.O.O. RADIO HRVATSKO ZAGORJE - KRAPINA D.O.O. PETER WINKLER TRGOVINA D.O.O. BARIĆ ALATNIČARSTVO, OBRT ZA PROIZVODNJU, VL. IVO BARIĆ, PREGRADA, ULICA RISEK-METAL D.O.O.

MIHOVLJAN

8

KRAPINA

8

VRANKOVEC

8

PREGRADA

7

ZLATAR

7

VELIKO TRGOVIŠĆE

7

78.900

LJEKARNA LEPEŠ TOMOTRANS VL. TOMISLAV GRILEC, KOSTEL BREGI 80, PREGRADA. KULFA D.O.O. TRUCK SERVIS - PRIJEVOZNIŠTVO I TRGOVINA, VL. FERDO PODHRAŠKI, LUPINJAK G.P.T.-TRANSPORTI D.O.O.

MIHALJEKOV JAREK

7

78.700

ZAGI-MONT D.O.O.

GUSAKOVEC

7

PREGRADA

78.700

SALUBRIS D.O.O.

GORJAKOVO

KRAPINA

78.500

KLENOVEC HUMSKI BAKUS D.O.O. ELEKTROMONT, OBRT ZA ELEKTROINSTALATERSKU DJELATNOST VL. DAMIR OROSLAVJE DONJA STUBICA B.E.T. D.O.O.

80.600 80.300 79.800

BREGI KOSTELSKI

7

KRAPINA

7

LUPINJAK

7

7 7 7 7


PRIVREDNI VJESNIK

Više od 60 godina u službi gospodars PRIVREDNI VJESNIK

Prvi hrvatski poslovnofinancijski tjednik

PVinternational

Englesko izdanje poslovnofinancijskog tjednika

POSLOVNA OCEKIVANJA Barometar gospodarstva

pv multimedija

pv

TV emisije Web, društvene mreže www.privredni.hr

digitalizirana baza svih brojeva PV-a od 1953.

centar za istraživanja

20

GODINA

Izbor ekonomskog analitičara godine

Istraživanje poslovne klime li u hrvatskim tvrtkama

Regionalni poslovni klub

Predstavljamo vam naša najvažnija izdanja, jedinstvena po svojoj analitici, sveobuhvatnosti i informiranosti:

PRIVREDNI VJESNIK Tjednik Privredni vjesnik izlazi u digitalnom i tiskanom izdanju (sve velike, sve srednje tvrtke, dio malih, tvrtke koje su u različitim gospodarskim vijećima, poslovnim udruženjima i zajednicama, državni i društveni ustroj – od Ureda Predsjednice RH, Sabora, Vlade i ministarstava do predstavnika institucija te lokalne uprave). Svakog tjedna se njima dostavlja tiskano izdanje, a ujedno se distribuira i na e-mail s 3 6.00 00 čitatelja, adrese 36.000 on onih nih kkoji ojii u Hrvatskoj odlučuju. odluču

400 NAJVEĆIH Godinama najrelavantniji izvor podataka, specijal “400 najvećih”, temeljen na osnovnim podacima godišnjih financijskih izvještaja o poslovnim ostvarenjima u protekloj godini donosi podatke o vrijednosti bilance, kapitala i rezervi, ukupnim prihodima, dobiti te broju zaposlenih u najvećim hrvatskim poduzećima. Od 2007. tu su i rangiranja vezana uz županije, sektore i djelatnosti. Posebnu težinu ovome izdanju daju ugledni gospodarstvenici i priznati analitičari koji donose svoj pogled na opće stanje gosp go spod odar a st ar stva va ili pojednih djelatnosti. gospodarstva Specijal Spec Sp ecijijal al šširoj ir javnosti daje uvid u podatke poda po datk tk tko se prema ostvarenom ukupnom uku uk u prihodu ili prema nekom drugom kriteriju nalazi među 400 najvećih n i najuspješnijih poduzetnika. podu po du


tva FINANCIJSKA INDUSTRIJA 20

GODINA 400 najvećih i najuspješnijih poduzetnika t ik

22

Rang-ljestvice banaka, GODINE osiguranja, leasinga i fondova d

z zeleni in mmagazin Zeleno je – IN

Magazin o poslovnom životnom stilu

FINANCIJSKA INDUSTRIJA Sveobuhvatni pregled financijske industrije u Hrvatskoj namijenjen je vodećim domaćim i inozemnim gospodarstvenicima i menadžerima i donosi rang-liste hrvatskih banaka, fondova, osiguravateljskih i leasing kuća prema poslovnim rezultatima za prošlu godinu. U svakoj od četiri zasebne tematske cjeline kroz ankete u kojima sudjeluju predsjednici uprava, vodeći financijski i privredni analitičari predstavlja se hrvatska financijska industrija. Godinama jedino citirano izdanje ovoga tipa, specijal Financijska industrija idealno je mjesto za predstavljanje novih ponuda i proizvoda s područja financija.

POSLOVNA OČEKIVANJA Poslovna očekivanja su već tradicionalno izdanje Privrednog vjesnika o planovima i predviđanjima u nadolazećoj godini, dopunjeno istraživanjem poslovne klime u hrvatskim tvrtkama. Već godinama hrvatskoj poslovnoj javnosti nude prognozu razvoja hrvatskog gospodarstva zasnovanu na ocjenama njegovih protagonista, te su stoga svojevrstan barometar poslovne klime u Hrvatskoj. Odgovori 400 - 500 tvrtki svih veličina, tekstovi 100 vlasnika i čelnika hrvatskih kompanija na koje se odnosi više od polovine prihoda gospodarstva, daju dodatnu atraktivnost izdanja.

utemeljeno 1953. www.privredni.hr


ŽUPANIJE

114

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 2014.

2014. % udjel u RH Indeks 2013=100

716

0,69%

102,6

broj zaposlenih

4.020

0,48%

101,7

imovina ukupno

3.291.440.400

0,31%

101,9

ukupni prihod

1.665.784.300

0,27%

97,7

dobit nakon oporezivanja

77.930.600

0,22%

93,8

gubitak nakon oporezivanja

53.821.900

0,22%

116,5

broj tvrtki

prosječna neto plaća

98.585.700

55,87%

97,38%

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

95,62%

96,09%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

100,5

3.753

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

0,28%

44,0

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

mjesto

broj zaposlenika

SELAN D.O.O.

SENJ

84.316.500

NOVALIS D.O.O.

NOVALJA

68.390.400

LIKA CESTE D.O.O.

GOSPIĆ

55.891.200

GOSPIĆ TOPLO-MONT D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "MACOLA", ŽELJKO KORENICA OREŠKOVIĆ, KORENICA, JOSIPA JOVIĆA 75 OTOČAC REGATA D.O.O.

3.639.700

GOSPIĆ LIKA CESTE D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "MACOLA", ŽELJKO KORENICA OREŠKOVIĆ, KORENICA, JOSIPA JOVIĆA 75 OTOČAC DRVOREZ INO D.O.O.

MODERATOR D.O.O.

UDBINA

43.058.800

KULA-PROMET D.O.O.

KRASNO POLJE

3.043.900

METALNA OPREMA D.D.

SENJ

73

41.915.200

WALLENBORN CRO D.O.O.

SENJ

2.904.100

NOVALIS D.O.O.

NOVALJA

68

40.258.900

UDBINA

2.367.300

DRVO VRHOVINE D.O.O.

VRHOVINE

64

RUDANOVAC

1.915.100

NEDA SENJ D.O.O.

SENJ

62 59

OTOČAC MOST D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "MACOLA", ŽELJKO KORENICA OREŠKOVIĆ, KORENICA, JOSIPA JOVIĆA 75 KORENICA IZBOR-JANDRIĆ D.O.O.

5.733.400

naziv tvrtke

5.311.000

191 158 85

PERGAMENT D.O.O.

BJELOPOLJE

31.722.100

MODERATOR D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "VILA VELEBITA", DEJAN VUKOBRATOVIĆ, RUDANOVAC, IM-COMMERCE D.O.O.

JEZERANE

1.888.300

REGATA D.O.O.

OTOČAC

REGATA D.O.O.

OTOČAC

31.069.800

IZBOR-JANDRIĆ D.O.O.

KORENICA

1.683.800

IZBOR-JANDRIĆ D.O.O.

KORENICA

55

VRKLJAN D.O.O.

GOSPIĆ

29.195.900

JASIKA D.O.O.

GOSPIĆ

1.677.800

AUTOPRIJEVOZ, D.D.

OTOČAC

55

35.017.200

CALCIT LIKA D.O.O.

GOSPIĆ

28.735.300

DRVOPROMET SAMARŽIJA D.O.O.

ŽUTA LOKVA

1.642.100

B. I. G. D.O.O.

GOSPIĆ

49

PC GRUPA D.O.O.

OTOČAC

23.176.600

KULA-TRANS D.O.O.

KRASNO POLJE

1.220.000

BUKVA D.O.O.

BJELOPOLJE

47

IM-COMMERCE D.O.O.

JEZERANE

22.324.500

TVORNICA DUHANA UDBINA D.O.O.

UDBINA

1.188.000

ARBUROŽA D.O.O.

NOVALJA

46

NEDA SENJ D.O.O.

SENJ

21.498.500

LIKA ENERGO EKO D.O.O.

UDBINA

1.148.100

PC GRUPA D.O.O.

OTOČAC

45

TVORNICA DUHANA UDBINA D.O.O.

UDBINA

19.101.000

SUNTURIST D.O.O.

NOVALJA

1.047.600

PERGAMENT D.O.O.

BJELOPOLJE

44

GS-GRADNJA D.O.O.

GOSPIĆ

17.946.300

SELAN D.O.O.

SENJ

1.041.000

GACKA D.O.O.

OTOČAC

44

JASIKA D.O.O.

GOSPIĆ

17.922.800

KOMUNALIJE D.O.O.

NOVALJA

1.019.900

GS-GRADNJA D.O.O.

GOSPIĆ

43

KULA-PROMET D.O.O.

KRASNO POLJE

17.867.600

SENJ

1.016.900

DRVO VRHOVINE D.O.O.

VRHOVINE

17.678.800

ISL SPREEWERK D.O.O.

PODOŠTRA

14.410.000

HIR D.O.O. "ISLA" UGOSTITELJSKI OBRT, VL. MARIN KLANAC, NOVALJA, ZRĆE ARBUROŽA D.O.O.

NOVALJA

806.600

OTOČAC MOST D.O.O. IZNOS DRVA IZ ŠUME KONJIMA DOMINKO DONJE PAZARIŠTE KALAŠEVIĆ D.PAZARIŠTE 66. GOSPIĆ VRKLJAN D.O.O.

LIKA ENERGO EKO D.O.O.

UDBINA

14.094.400

LJEKARNE MENTAPHARM

OTOČAC

772.400

G.P.V.-GRAĐENJE D.O.O.

GOSPIĆ

37

HIR D.O.O.

SENJ

13.971.400

G.M. PAVELIĆ D.O.O.

SENJ

719.000

MILLEM-INŽENJERING D.O.O.

GOSPIĆ

35

NOVALJA

944.600

43 42 37

ZLATKO-COMMERCE D.O.O.

JEZERANE

13.383.300

GIVI D.O.O.

OTOČAC

705.400

KOMUNALAC GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

34

KOMUNALIJE D.O.O.

NOVALJA

13.268.200

VRKLJAN D.O.O.

GOSPIĆ

694.200

KOMUNALAC D.O.O.

OTOČAC

34

DRVOPROMET SAMARŽIJA D.O.O.

ŽUTA LOKVA

12.875.700

681.600

33

12.452.500

NOVALJA

626.600

SENJ

32

MA-SA D.O.O.

PROZOR

11.999.100

OTOČAC

613.200

TVORNICA DUHANA UDBINA D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ D.O.O. TUŠAK D.O.O.

UDBINA

SENJ

GOSPIĆ

32

ARBUROŽA D.O.O.

NOVALJA

11.703.700

PEKARA NOVALJA "MARKO" - TRGOVINA - MARKO DABOPERANIĆ NOVALJA, KRALJA TOMISLAVA 10 AUTOPRIJEVOZNIK,TOMISLAV BUKOVAC,OTOČAC ,MIROSLAVA KRLEŽE 10 FARMA ANGUS D.O.O.

NOVALJA

METALNA OPREMA D.D.

UDBINA

610.100

USLUGA D.O.O.

GOSPIĆ

31

USLUGA D.O.O.

GOSPIĆ

11.525.300

AUTOPRIJEVOZNIK NOVALJA

NOVALJA

609.700

SITO NOVALJA D.O.O.

NOVALJA

30

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


115

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

CISSA D.O.O.

NOVALJA

11.132.500

MAVISTURS D.O.O.

SENJ

JADRI-TRADE D.O.O.

ŠVICA

11.006.800

INGRID TOMLJANOVIĆ MR. PH. LJEKARNA SENJ

10.137.200

INGRID TOMLJANOVIĆ MR. PH. LJEKARNA SENJ G. P. D. TRCOL, GRAĐEVINSKOPRIJEVOZNIČKA DJELATNOST, VL. SLOBO- NOVALJA SENJ DRAGOVOLJAC D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

585.100

VEGIUM D.O.O.

KARLOBAG

29 28

508.700

KOMUNALIJE D.O.O.

NOVALJA

483.800

MODERATOR D.O.O.

UDBINA

27

452.800

IM-COMMERCE D.O.O.

JEZERANE

27

AUTOPRIJEVOZ, D.D.

OTOČAC

10.062.900

LJEKARNE MENTAPHARM

OTOČAC

9.773.600

J&P AGENT D.O.O.

SENJ

434.900

LAV MIŠKULIN R D.O.O.

GOSPIĆ

27

ITALIKACINK D.O.O.

LIČKI OSIK

9.701.200

MENS D.O.O.

GOSPIĆ

421.400

CALCIT LIKA D.O.O.

GOSPIĆ

27

OTOČAC

26

TERRA CONCORDIA

BAŠKE OŠTARIJE

9.651.800

PC GRUPA D.O.O.

LIKA-PELETI D.O.O.

GOSPIĆ

9.608.000

SNJEŽANA ŠKUNCA PRIVATNA LJEKARNA NOVALJA IZNOS DRVA IZ ŠUME KONJIMA DOMINKO DONJE PAZARIŠTE KALAŠEVIĆ D.PAZARIŠTE 66. GOSPIĆ MILLEM-INŽENJERING D.O.O.

419.000

VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.

SENJ

338.500

KULA-PROMET D.O.O.

KRASNO POLJE

24

336.100

CISSA D.O.O.

NOVALJA

24

9.374.900

JEZERANE ZLATKO-COMMERCE D.O.O. AUTODIJELOVI " VELEBIT ",VL. KREŠIMIR OTOČAC ORLOVIĆ, OTOČAC,UL. KRALJA ZVONIMIRA SNJEŽANA ŠKUNCA PRIVATNA LJEKARNA NOVALJA

333.700

SLADOVAČA D.O.O.

GOSPIĆ

24

9.254.400

RES MEA J.D.O.O.

NOVALJA

307.600

JADRI-TRADE D.O.O.

ŠVICA

23

KRASNO POLJE

306.300

AMD D.O.O.

GOSPIĆ

305.400

22

275.700

JEZERANE ZLATKO-COMMERCE D.O.O. UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKO-PEKARSKI VRANOVAČA OBRT "BABIĆ", GORAN BABIĆ, KORENICA, RIBARICA PRIZMA D.O.O.

274.900

DRVOPROMET SAMARŽIJA D.O.O.

ŽUTA LOKVA

20

9.574.100

MARIO-COMMERCE D.O.O.

JEZERANE

9.232.000

DEGENIJA D.O.O.

SUNTURIST D.O.O.

NOVALJA

9.136.400

TUŠAK D.O.O.

GOSPIĆ

9.023.900

G.P.V.-GRAĐENJE D.O.O. "ZAGI" - TRGOVAČKI OBRT, GOSPIĆ, KANIŠKA 91 G. P. D. TRCOL, GRAĐEVINSKOPRIJEVOZNIČKA DJELATNOST, VL. SLOBOSVETI ROK D.O.O. "MARKO" - TRGOVINA - MARKO DABOPERANIĆ NOVALJA, KRALJA TOMISLAVA 10 AMD D.O.O.

GOSPIĆ

9.005.300

GOSPIĆ GS-GRADNJA D.O.O. UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKO-PEKARSKI VRANOVAČA OBRT "BABIĆ", GORAN BABIĆ, KORENICA, SENJ METALNA OPREMA D.D.

GOSPIĆ

8.729.300

OPTIMA GRADNJA D.O.O.

NOVALJA

NOVALJA

8.512.300

270.600

VODOVOD D.O.O.

SENJ

20

8.275.200

STARA NOVALJA

266.200

GRADNJA D.O.O.

SENJ

19

NOVALJA

8.209.000

NOVALJA

264.900

LIKA-PELETI D.O.O.

GOSPIĆ

19

GOSPIĆ

8.080.200

PODOŠTRA

263.100

SVETI ROK D.O.O.

LOVINAC

19

SLADOVAČA D.O.O.

GOSPIĆ

7.864.600

NOVALJA

258.700

"AMST-KOP"

SMILJAN

18

GIVI D.O.O.

OTOČAC

7.746.700

GOSPIĆ

258.000

MUJANIĆ D.O.O.

DONJI LAPAC

18

MARTINČIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

7.723.100

LIČKI OSIK

254.000

GRMALJ D.O.O.

NOVALJA

17

VODOVOD D.O.O.

SENJ

7.587.100

AGRO-MILKA D.O.O. "PORAT" OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ŠIMICA DABO, STARA NOVALJA, SOBOSLIKAR-NOVALJA, LUNJSKI PUT 54, VL. TOMISLAV ŠULJIĆ DJM D.O.O. BRNESTRA, OBRT ZA TRGOVINU, VL. TOMISLAV LOVRIĆ, NOVALJA, SLATINSKA BB LIKA SVJETLO D.O.O. IZRADA NADGROBNIH SPOMENIKA "ČIPLIĆ", GOSPIĆ, VUKŠIĆKA 1 HYDRAULIKOP

LIČKO LEŠĆE

LOVINAC

SENJ

252.900

ADRIALIN D.O.O.

SENJ

17

LAKI D.O.O.

LIČKI OSIK

7.581.400

RUŽMARIN D.O.O.

LUN

250.400

BRINJE

17

KROMA D.O.O.

GOSPIĆ

7.458.400

PERUŠIĆ

240.700

RUDANOVAC

16

VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.

SENJ

7.348.600

OTOČAC

240.300

GOSPIĆ

16

TOPLO-MONT D.O.O.

GOSPIĆ

7.286.200

PERUŠIĆ D.O.O. SPEC.ORDINACIJA ZA MEDICINU RADA MR.SC.DANKA OREŠKOVIĆ, DR.MED. ORD.OPĆE MEDICINE IVAN OREŠKOVIĆ

OTOČAC

234.900

NOVALJA

16

6.918.600

ZAM MODUS D.O.O.

KANIŽA GOSPIĆKA

224.700

DASOVIĆ D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "VILA VELEBITA", DEJAN VUKOBRATOVIĆ, RUDANOVAC, LIKA SVJETLO D.O.O. PETRORAD NOVALJA, P. ZORANIĆA 7. VL. PETAR MAZALOVIĆ DRAGOVOLJAC D.O.O.

SENJ

15

6.847.700

223.800

LAKI D.O.O.

LIČKI OSIK

15

213.500

VIDAS PLUS D.O.O.

NOVALJA

15

213.500

OTOČAC GIVI D.O.O. G. P. D. TRCOL, GRAĐEVINSKOPRIJEVOZNIČKA DJELATNOST, VL. SLOBO- NOVALJA PERUŠIĆ PERUŠIĆ D.O.O.

14

LIČKI OSIK NEVEN PLAST LIČKI OSIK, MOL " KLJUKI " AUTOPRIJEVOZNIK, VL. DARKO OTOČAC ANTIĆ, OTOČAC, BARTOLA KAŠIĆA BR. 3 OTOČAC KOMUNALAC D.O.O. GOSPIĆ KOMUNALAC GOSPIĆ D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK,TOMISLAV BUKOVAC,OTOČAC ,MIROSLAVA KRLEŽE 10 OTOČAC NOVALJA AUTOPRIJEVOZNIK NOVALJA

287.500

6.713.000

GOSPIĆ B. I. G. D.O.O. IZNOS DRVA IZ ŠUME KONJIMA DOMINKO DONJE PAZARIŠTE KALAŠEVIĆ D.PAZARIŠTE 66. NOVALJA NOVACOMMERCE D.O.O.

6.671.000

TERRA CONCORDIA

BAŠKE OŠTARIJE

211.300

6.381.700

VELIKA ŽUTA KUĆA D.O.O.

NOVALJA

208.300

6.794.600

23

21 21

14 14

DRVOREZ INO D.O.O. PRIJEVOZNIČKI OBRT JOSIP KNEŽEVIĆ, PLITVIČKA JEZERA, MUKINJE 57 LIKA SVJETLO D.O.O. PEMPER, OBRT ZA PROIZVODNJU I PRIJEVOZ, VL. IVICA MLINARIĆ, OTOČAC, TOMAIĆ-COMMERCE D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ D.O.O. "ISLA" UGOSTITELJSKI OBRT, VL. MARIN KLANAC, NOVALJA, ZRĆE POLJO-LIKA D.O.O.

OTOČAC

6.322.400

NOVALIS D.O.O.

NOVALJA

208.100

GOSPIĆ

14

UDBINA

14

204.300

UGOSTITELJSKI OBRT MAKI UGOSTITELJSKI OBRT "ROBERT", TOMO ALAR, UDBINA, PODUDBINA 26 ŠAKIĆ D.O.O.

PLITVIČKA JEZERA

6.298.500

OMRA D.O.O.

NOVALJA

208.100

GOSPIĆ

5.998.200

JADRI-TRADE D.O.O.

ŠVICA

OTOČAC

5.939.600

THERMACUT HRVATSKA D.O.O.

SENJ

STUDENCI

14

203.600

VITAL D.O.O.

PROZOR

14

OTOČAC

5.844.100

202.600

SUNTURIST D.O.O.

NOVALJA

13

5.682.400

NOVALJA

197.600

PEKARA NOVALJA

NOVALJA

13

NOVALJA

5.605.500

GOSPIĆ

197.500

TOMAIĆ-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

13

LIČKO PETROVO SELO

5.599.500

NOVALJA

196.400

PROZOR

13

B. I. G. D.O.O.

GOSPIĆ

5.530.500

AMD D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "MIX" NOVALJA, OBALA P. KREŠIMIRA IV BR. 8, VL. LAURA KOMUNALAC GOSPIĆ D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "ZRĆE", NOVALJA, ZRĆE, VL. STJEPAN KLANAC MACOLA D.O.O.

GOSPIĆ

SENJ

KORENICA

192.900

"AMST-KOP"

SMILJAN

5.454.800

ORSO D.O.O.

KVARTE

5.039.000

NOVACOMMERCE D.O.O.

NOVALJA

4.941.000

LOŽA NOVALJA D.O.O. TGM, VL. TOMISLAV BUKOVAC I ZORAN MARINIĆ, OTOČAC IVE SENJANINA 27 KLAONICA CESARICA BR. 802, OBRT ZA PRERADU I KONZERVIRANJE MESA, VL. GACKA D.O.O. AUTODIJELOVI " VELEBIT ",VL. KREŠIMIR ORLOVIĆ, OTOČAC,UL. KRALJA ZVONIMIRA UGOSTITELJSKI OBRT "VILA VELEBITA", DEJAN VUKOBRATOVIĆ, RUDANOVAC, DASOVIĆ D.O.O.

NOVALJA

4.816.900

OTOČAC

4.757.900

BREZIK

12

CESARICA

LIČKI OSIK

182.300

GOSPIĆ

180.000

4.723.000

LAKI D.O.O. "ZAGI" - TRGOVAČKI OBRT, GOSPIĆ, KANIŠKA 91 PERGAMENT D.O.O.

MA-SA D.O.O. EXPO EPET, DRAGAN EPET, KORENICA, BJELOPOLJE 39 NEVEN PLAST LIČKI OSIK, MOL UGOSTITELJSKI OBRT "MIX" NOVALJA, OBALA P. KREŠIMIRA IV BR. 8, VL. LAURA ZVONIMIR D.O.O. PEMPER, OBRT ZA PROIZVODNJU I PRIJEVOZ, VL. IVICA MLINARIĆ, OTOČAC, EKONOMIJA D.O.O.

BJELOPOLJE

177.600

REMI GRADNJA D.O.O.

NOVALJA

12

OTOČAC

4.714.200

NOVALJA TURIST D.O.O.

NOVALJA

177.300

11

4.672.800

EKO GOSPIĆ D.O.O.

NOVOSELO TRNOVAČKO

175.600

LIČKI OSIK

11

RUDANOVAC

4.645.100

NEDA SENJ D.O.O.

SENJ

174.400

OPTIMA GRADNJA D.O.O. IZRADA NADGROBNIH SPOMENIKA "ČIPLIĆ", GOSPIĆ, VUKŠIĆKA 1 OMRA D.O.O.

NOVALJA

OTOČAC

NOVALJA

11

BRINJE

4.640.100

LAV MIŠKULIN R D.O.O.

GOSPIĆ

172.300

MARTINČIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

11

SENJ NOVA MARINA D.O.O. PEKARNICA MAHULJA NOVALJA,ŠPITAL BB NOVALJA VL. EMANUEL I DIJANO TRCOL OTOČAC OTOČAN D.O.O.

186.800 186.600 185.500

BJELOPOLJE

13

LIČKI OSIK

13

NOVALJA

12

OTOČAC

12

OTOČAC

12


ŽUPANIJE

116 rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

INLEX D.O.O.

SENJ

4.634.100

ZEC

SENJ

AGRO-MILKA D.O.O.

LIČKO LEŠĆE

4.519.200

GOZDENICA NOVALJA

NOVALJA

167.500

JASNA D.O.O.

OTOČAC

4.517.400

DRVNA BIOMASA D.O.O.

BRINJE

167.000

WALLENBORN CRO D.O.O.

SENJ

4.509.700

SITO NOVALJA D.O.O.

NOVALJA

165.500

KLAONICA CESARICA BR. 802, OBRT ZA PRERADU I KONZERVIRANJE MESA, VL. "ISLA" UGOSTITELJSKI OBRT, VL. MARIN KLANAC, NOVALJA, ZRĆE AUTODIJELOVI " VELEBIT ",VL. KREŠIMIR ORLOVIĆ, OTOČAC,UL. KRALJA ZVONIMIRA U R A R D.O.O.

POLJOPROMET D.O.O.

LIČKI OSIK

4.475.600

GOSPIĆ

164.200

DRAGOVOLJAC D.O.O.

SENJ

4.473.400

OTOČAC

MUJANIĆ D.O.O. UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKO-PEKARSKI OBRT "BABIĆ", GORAN BABIĆ, KORENICA, BRNESTRA, OBRT ZA TRGOVINU, VL. TOMISLAV LOVRIĆ, NOVALJA, SLATINSKA BB SITO NOVALJA D.O.O.

DONJI LAPAC

4.423.500

VRANOVAČA

4.350.400

NOVALJA

4.330.500

NOVALJA

4.281.300

B.B.-TRANS D.O.O.

OTOČAC

4.232.300

M L I N TRGOVINA NA MALO

KRASNO POLJE

4.168.700

GM KVARTE D.O.O.

KVARTE

4.028.800

ROZA D.O.O. OBRTI K R I S T I N A, VL. MILAN SIGURNJAK, OTOČAC, KRALJA ZVONIMIRA 31 KONI D.O.O. PRIJEVOZNIČKI OBRT JOSIP KNEŽEVIĆ, PLITVIČKA JEZERA, MUKINJE 57 U R A R D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ D.O.O. MARIO-COMMERCE D.O.O. TGM, VL. TOMISLAV BUKOVAC I ZORAN MARINIĆ, OTOČAC IVE SENJANINA 27 GOGO D.O.O.

KONI D.O.O.

GOSPIĆ

3.969.600

"AMST-KOP"

VIDAS PLUS D.O.O.

NOVALJA

3.923.800

TIMBER-TRADE D.O.O.

OTOČAC

3.922.700

PRIZMA D.O.O.

RIBARICA

3.871.500

KORENICA GEOD J.D.O.O. POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA UDBINA LIKA NOVA KRASNO POLJE ENERGO-SAM D.O.O.

HOTEL PARK D.O.O.

OTOČAC

3.829.100

KRISTAL INVEST D.O.O.

NOVALJA

BUKVA D.O.O.

BJELOPOLJE

3.713.200

ŠKUNCA COMMERCE D.O.O.

NOVALJA

GRADNJA D.O.O.

SENJ

3.618.600

GM KVARTE D.O.O.

3.514.200

UGOSTITELJSKO - TRGOVAČKI OBRT "BAG" KARLOBAG

168.600

mjesto

broj zaposlenika

CESARICA

11

NOVALJA

10

OTOČAC

10

OTOČAC

10

MONDI D.O.O.

GOSPIĆ

10

162.900

KUŠANIĆ D.O.O.

BRINJE

10

GOSPIĆ

161.900

KVORUM D.O.O.

NOVALJA

10

PLITVIČKA JEZERA

161.000

HOTEL PARK D.O.O.

OTOČAC

10

OTOČAC

159.400

VISOČICA D.O.O.

DONJI LAPAC

10

SENJ

157.900

RADOŠ D.O.O.

OTOČAC

10

JEZERANE

155.700

LIKA ENERGO EKO D.O.O.

UDBINA

9

OTOČAC

155.600

LJEKARNE MENTAPHARM

OTOČAC

9

OTOČAC

155.100

ZEC

SENJ

9

SMILJAN

153.600

GM KVARTE D.O.O.

KVARTE

9

152.400

LIMING D.O.O.

GOSPIĆ

9

147.300

A.M.P. - TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GOSPIĆ

9

145.000

PAVELIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

9

143.800

NOVA - INVEST D.O.O.

GOSPIĆ

9

140.200

MARINCEL D.O.O.

KOMPOLJE

9

KVARTE

139.400

B.B.-TRANS D.O.O.

OTOČAC

9

BIOPLOD LIKA D.D.

KOMIĆ

135.800

VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ D.O.O. GOSPIĆ

9

9

DIČ D.O.O.

KANIŽA GOSPIĆKA

3.506.600

INLEX D.O.O.

SENJ

135.500

ADRIALIN D.O.O.

SENJ

3.366.600

ICAN TRANSPORT NOVALJA

NOVALJA

130.900

KULA-TRANS D.O.O.

KRASNO POLJE

3.334.200

VISOČICA KOMUNALAC D.O.O.

DONJI LAPAC

128.600

ČOVIĆI TVRDINIĆ F D.O.O. " KLJUKI " AUTOPRIJEVOZNIK, VL. DARKO OTOČAC ANTIĆ, OTOČAC, BARTOLA KAŠIĆA BR. 3 KRASNO POLJE B A G R E M USLUGA I PROIZVODNJA

9

UGOSTITELJSKI OBRT MAKI

GOSPIĆ

3.293.600

TERRA INŽENJERING D.O.O.

NOVALJA

128.400

HRVATSKI RADIO-RADIO GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

9

VEGIUM D.O.O.

KARLOBAG

3.272.900

ZLATNO TELE D.O.O.

NOVALJA

126.700

ČOVIĆI

9

NOVA - INVEST D.O.O.

MAJSIĆ D.O.O. TRGOVINA NA VELIKO I MALO "MALVAZIJA" VL. MARIO OREŠKOVIĆ,OTOČAC PEKARNA DOMINIK D.O.O.

OTOČAC

9

OTOČAC

9

NOVALJA

8

GOSPIĆ

8

GOSPIĆ

8

PLITVIČKA JEZERA

8

JEZERANE

8

9

GOSPIĆ

3.245.300

LIKA CESTE D.O.O.

GOSPIĆ

126.000

VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ D.O.O. GOSPIĆ

3.240.500

KUNDRE D.O.O.

GOSPIĆ

125.100

DREN D.O.O.

OTOČAC

3.229.500

TRGOVAČKA DJELATNOST MARKET GAJAC NOVALJA

124.100

PEKARA NOVALJA

NOVALJA

3.207.300

MARIS GRADNJA D.O.O.

NOVALJA

123.700

KRISTAL INVEST D.O.O.

NOVALJA

3.147.700

TIMBER-TRADE D.O.O.

OTOČAC

120.200

DEGENIJA D.O.O.

KRASNO POLJE

3.133.700

ING-PROJECT D.O.O.

OTOČAC

119.400

NOVALJA NEKRETNINE D.O.O.

NOVALJA

3.132.700

NOVATOURS D.O.O.

NOVALJA

118.400

SNJEŽANA ŠKUNCA PRIVATNA LJEKARNA "ZAGI" - TRGOVAČKI OBRT, GOSPIĆ, KANIŠKA 91 KONI D.O.O. PRIJEVOZNIČKI OBRT JOSIP KNEŽEVIĆ, PLITVIČKA JEZERA, MUKINJE 57 MARIO-COMMERCE D.O.O.

COCOMO D.O.O.

NOVALJA

3.127.300

DRVO VRHOVINE D.O.O.

VRHOVINE

117.800

TIMBER-TRADE D.O.O.

OTOČAC

8

KUŠANIĆ D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "MIX" NOVALJA, OBALA P. KREŠIMIRA IV BR. 8, VL. LAURA BUBA D.O.O. BRKO, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, VL. GORAN MURKOVIĆ, JEZERANE, VESNA D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA "VELEBIT TOURS" VL. MARIJAN VUKELIĆ, DONJI UGOSTITELJSKI OBRT "ZRĆE", NOVALJA, ZRĆE, VL. STJEPAN KLANAC RUŽMARIN D.O.O.

BRINJE

3.120.400

GUŠĆIĆ D.O.O.

NOVALJA

117.500

KRASNO POLJE

8

NOVALJA

3.085.100

GRADNJA D.O.O.

SENJ

114.000

DONJI KOSINJ

8

GOSPIĆ

3.066.700

LOŽA NOVALJA D.O.O.

NOVALJA

113.500

PEKARA T O N I OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA "VELEBIT TOURS" VL. MARIJAN VUKELIĆ, DONJI LIKA GRADNJA D.O.O.

STAJNICA

3.056.500

TOMAIĆ-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

113.000

PERUŠIĆ

3.041.700

ŠIME NAUTIKA D.O.O.

NOVALJA

112.200

DONJI KOSINJ

2.999.300

SPECTACULUM D.O.O.

GOSPIĆ

110.300

NOVALJA PUGNAX D.O.O. OBRT PRIJEVOZ PROIZVODNJA I TRGOVINA GOSPIĆ GORAN ASIĆ GOSPIĆ, JURE TURIĆA 8 OTOČAC KROJAL D.O.O.

NOVALJA

2.991.700

HSBCC D.O.O.

SENJ

106.100

BEN D.O.O.

SENJ

8

LUN

2.982.600

BUDAČKI MOST J.D.O.O.

GOSPIĆ

105.000

CRNO VRILO D.O.O.

KARLOBAG

8

OPTIMA GRADNJA D.O.O.

NOVALJA

2.971.900

GAČANKA D.O.O.

KOMPOLJE

103.400

ISL SPREEWERK D.O.O.

PODOŠTRA

8

TVRDINIĆ F D.O.O.

ČOVIĆI

2.956.700

GS-LN D.O.O.

SENJ

99.600

HIR D.O.O.

SENJ

7

B A G R E M USLUGA I PROIZVODNJA

KRASNO POLJE

2.938.500

LIMING D.O.O.

GOSPIĆ

99.200

MAVISTURS D.O.O.

SENJ

7

FARMA ANGUS D.O.O.

UDBINA

2.903.500

AS-INŽENJERING D.O.O.

SENJ

95.600

ŠKUNCA COMMERCE D.O.O.

NOVALJA

7

G.M. PAVELIĆ D.O.O.

SENJ

2.891.800

COCOMO D.O.O.

NOVALJA

95.600

TRGOVAČKA DJELATNOST MARKET GAJAC NOVALJA

7

U R A R D.O.O.

OTOČAC

2.817.000

A.M.P. - TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GOSPIĆ

95.200

AS-INŽENJERING D.O.O.

SENJ

7

J&P AGENT D.O.O. KUNIĆ, OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. VERA MARIĆ, ICAN TRANSPORT NOVALJA "PORAT" OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ŠIMICA DABO, STARA NOVALJA, TOMI D.O.O.

SENJ

2.795.900

GRMALJ D.O.O.

NOVALJA

94.300

OTOČAC

7

LIČKO LEŠĆE

2.791.700

VETERINARSKA AMBULANTA SENJ D.O.O. SENJ

89.400

NOVALJA

7

NOVALJA

2.728.300

ADRIALIN D.O.O.

SENJ

88.300

HENOX D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "STARAC I MORE" NOVALJA, BRAĆE RADIĆ BB, VL. JOSIP POLJO-LIKA D.O.O.

LIČKO PETROVO SELO

7

STARA NOVALJA

2.723.500

MAJDAK PROJEKTI D.O.O.

STARA NOVALJA

86.700

VESNA D.O.O.

PERUŠIĆ

7

OTOČAC

2.691.600

KRODAL D.O.O.

SENJ

83.900

VELEBIT PARK D.O.O.

GOSPIĆ

7

PLITVIČKA JEZERA

8 8 8 8


117

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

KORENICA

82.600

2.660.200

VETERINARSKA AMBULANTA KORENICA D.O.O. TERRA NOVALJA J.D.O.O.

NOVALJA

82.500

2.614.400

LIČANKA - PROIZVODNJA PIĆA D.O.O.

DONJE PAZARIŠTE

82.200

naziv tvrtke

mjesto

PREMANTURA DOM D.O.O.

KARLOBAG

2.592.100

RADIO SENJ D.O.O.

SENJ

81.300

AMV-PROFIL D.O.O.

OTOČAC

2.577.500

BEDENICA-METAL D.O.O.

KORENICA

80.400

BOŽINA, OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU I UGOSTITELJSTVU, VL. SREĆKO NEKIĆ, VELEBIT GRADNJA D.O.O. BRKO, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, VL. GORAN MURKOVIĆ, JEZERANE, KOSA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, PRIJEVOZ I IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA VODOVOD D.O.O.

DJM D.O.O. TRGOVINA NA VELIKO I MALO "MALVAZIJA" VL. MARIO OREŠKOVIĆ,OTOČAC PRIMORJE D.D.

PODOŠTRA

2.573.800

HENOX D.O.O.

OTOČAC

79.000

LEDENO DOBA D.O.O.

OTOČAC NOVALJA

PROZOR VITAL D.O.O. OBRT PRIJEVOZ PROIZVODNJA I TRGOVINA GOSPIĆ GORAN ASIĆ GOSPIĆ, JURE TURIĆA 8 SENJ ZEC

2.690.100

SENJ

broj zaposlenika 7

GOSPIĆ

7

STAJNICA

7

GOSPIĆ

7

BRINJE

7 7

OTOČAC

2.568.600

DAMINO D.O.O.

GOSPIĆ

78.200

DOLIĆ-MLAZ D.O.O.

SENJ

2.520.000

SENJ

77.300

INGRID TOMLJANOVIĆ MR. PH. LJEKARNA SENJ

EKO GOSPIĆ D.O.O.

NOVOSELO TRNOVAČKO

2.514.300

NOVALJA

77.200

DJM D.O.O.

PODOŠTRA

6

PERUŠIĆ D.O.O.

PERUŠIĆ

2.477.000

PORTON D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "STARAC I MORE" NOVALJA, BRAĆE RADIĆ BB, VL. JOSIP PEKARA T O N I

7

KRASNO POLJE

76.400

NOVALJA

6

NJEGOVAN D.O.O.

OTOČAC

2.455.300

F.M.I. D.O.O.

GOSPIĆ

76.300

NOVALJA

6

JADRAN GRADNJA D.O.O. EXPO EPET, DRAGAN EPET, KORENICA, BJELOPOLJE 39 AS-INŽENJERING D.O.O.

NOVALJA

2.444.100

NEKRETNINE VLAHOVIĆ D.O.O.

NOVALJA

74.100

NOVALJA

6

BJELOPOLJE

2.417.500

CISSA D.O.O.

NOVALJA

73.400

NOVACOMMERCE D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "ZRĆE", NOVALJA, ZRĆE, VL. STJEPAN KLANAC PEKARNICA MAHULJA NOVALJA,ŠPITAL BB VL. EMANUEL I DIJANO TRCOL GOGO D.O.O.

OTOČAC

6

SENJ

2.416.500

PIL D.O.O.

GOSPIĆ

73.200

ICAN TRANSPORT NOVALJA

NOVALJA

6

LAKTIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

2.411.000

B.K. LOGISTIKA D.O.O.

REŠETAR

72.600

COCOMO D.O.O.

NOVALJA

6

MARINCEL D.O.O.

KOMPOLJE

2.381.000

UGOSTITELJSKI OBRT MAKI

GOSPIĆ

72.500

RADIO SENJ D.O.O.

SENJ

6

GRAMEX-COMM D.O.O. IZRADA NADGROBNIH SPOMENIKA "ČIPLIĆ", GOSPIĆ, VUKŠIĆKA 1 UGOSTITELJSKI OBRT "ROBERT", TOMO ALAR, UDBINA, PODUDBINA 26 TRGOVAČKA DJELATNOST MARKET GAJAC

SENJ

2.379.800

MA-SA D.O.O.

PROZOR

68.500

LIČKI OSIK

2.379.400

GOSPIĆ

67.500

UDBINA

2.373.900

DONJI KOSINJ

66.900

NOVALJA NEKRETNINE VLAHOVIĆ D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA OTOČAC OTOČAC D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA BRINJE D.O.O. BRINJE

NOVALJA

2.372.700

GOSPIĆ

66.800

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE D.O.O.

BRINJE

6

HENOX D.O.O.

OTOČAC

2.361.800

OTOČAC

66.500

TINELA D.O.O.

OTOČAC

6

PAVELIĆ D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "STARAC I MORE" NOVALJA, BRAĆE RADIĆ BB, VL. JOSIP JENGIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

2.323.500

LIČKI NOVI

66.000

6

2.283.600

DONJI LAPAC

65.200

SENJ

6

GOSPIĆ

2.279.700

KRIŽPOLJE

63.500

POLJOPROMET D.O.O. USTANOVU ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENAC DIČ D.O.O.

LIČKI OSIK

NOVALJA

KUNDRE GOD D.O.O. OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA "VELEBIT TOURS" VL. MARIJAN VUKELIĆ, DONJI ADELA D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA OTOČAC D.O.O. OCR-12 D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA DONJI LAPAC D.D. LIM PROMET J.D.O.O.

KANIŽA GOSPIĆKA

6

PUGNAX D.O.O.

NOVALJA

2.264.500

MONDI D.O.O.

GOSPIĆ

63.100

TIM - COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

6

EHRLE D.O.O.

GOSPIĆ

2.248.100

AURORA TRAVEL D.O.O.

NOVALJA

62.100

M L I N TRGOVINA NA MALO

KRASNO POLJE

6

LAV MIŠKULIN R D.O.O.

GOSPIĆ

2.241.400

POLJO-LIKA D.O.O.

LIČKO PETROVO SELO

60.700

S.V.D.-PAVLOVIĆ D.O.O.

JEZERANE

6

OMRA D.O.O.

NOVALJA

2.238.400

UNA PRIJEVOZ D.O.O.

DONJI LAPAC

60.300

DERATIZACIJA GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

6

ZVONIMIR D.O.O.

OTOČAC

2.225.700

NONO D.O.O.

SVETI JURAJ

59.500

JASNA D.O.O.

OTOČAC

6

PEKARA T O N I

KRASNO POLJE

2.222.700

KRPAN D.O.O.

KLANAC

59.300

ORSO D.O.O.

KVARTE

6

GOZDENICA NOVALJA

NOVALJA

2.210.500

VETERINARSKA AMBULANTA BRINJE D.O.O. BRINJE

58.200

MIRNI KUTAK D.O.O.

OTOČAC

6

LIMING D.O.O.

GOSPIĆ

2.205.500

58.200

HRVATSKI RADIO OTOČAC D.O.O.

OTOČAC

6

SENJ

2.137.000

UDBINA

57.700

ITALIKACINK D.O.O.

LIČKI OSIK

6

BEN D.O.O. PEKARNICA MAHULJA NOVALJA,ŠPITAL BB VL. EMANUEL I DIJANO TRCOL DRVNA BIOMASA D.O.O. KOSA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, PRIJEVOZ I IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA GRMALJ D.O.O. "SAN" PRŽIONICA KAVE, VL. ŽELJKO JERGOVIĆ I NIKOLA KRALJIĆ, OTOČAC, G. BOŽINA, OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU I UGOSTITELJSTVU, VL. SREĆKO NEKIĆ, MARIS GRADNJA D.O.O.

SENJ

2.135.300

PAVELIĆ D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "ROBERT", TOMO ALAR, UDBINA, PODUDBINA 26 TOMI D.O.O.

GOSPIĆ

MAVISTURS D.O.O.

OTOČAC

57.600

VRILO D.O.O.

LOVINAC

6

NOVALJA

2.124.200

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE D.O.O.

BRINJE

56.900

CAFFE D.O.O.

SENJ

6

BRINJE

2.042.500

EUREKA INFO D.O.O.

GOSPIĆ

56.800

GOSPIĆ

2.013.000

LAKTIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

56.500

NOVALJA

2.003.600

MARTINČIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

53.000

KRASNO POLJE DEGENIJA D.O.O. SOBOSLIKAR-NOVALJA, LUNJSKI PUT 54, NOVALJA VL. TOMISLAV ŠULJIĆ LUN RUŽMARIN D.O.O.

OTOČAC

1.957.700

MAK D.O.O.

UDBINA

52.900

VELIKA ŽUTA KUĆA D.O.O.

NOVALJA

5

SENJ

1.951.100

JUNIPERUS D.O.O.

SVETI JURAJ

52.000

NOVALJA TURIST D.O.O.

NOVALJA

5

NOVALJA

1.929.700

TVORNICA LEDA D.O.O.

OTOČAC

51.900

EKO GOSPIĆ D.O.O.

NOVOSELO TRNOVAČKO

5

VETERINARSKA AMBULANTA BRINJE D.O.O. BRINJE

1.907.500

MEDIERA D.O.O.

SVETI JURAJ

51.600

SPECTACULUM D.O.O.

GOSPIĆ

5

GOGO D.O.O.

OTOČAC

1.826.000

MALI RAJ D.O.O.

GOSPIĆ

51.400

MAJDAK PROJEKTI D.O.O.

STARA NOVALJA

5

VISOČICA D.O.O.

DONJI LAPAC

1.823.500

NOVALJA

51.100

DAMINO D.O.O.

GOSPIĆ

5

CRNO VRILO D.O.O.

KARLOBAG

1.805.200

GAJAC

48.300

NONO D.O.O.

SVETI JURAJ

5

TINELA D.O.O.

OTOČAC

1.798.700

OTOČAC

47.200

TOMI D.O.O.

OTOČAC

5

THERMACUT HRVATSKA D.O.O.

SENJ

1.776.400

OTOČAC

45.500

5

GOSPIĆ

1.737.800

VOLARICE

45.400

LIČKO LEŠĆE

5

VODOVOD D.O.O.

BRINJE

1.721.200

BJELOPOLJE

45.100

MAK D.O.O. KUNIĆ, OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. VERA MARIĆ, LUKAC D.O.O.

UDBINA

KUNDRE D.O.O.

GOSPIĆ

5

LOV FARME D.O.O.

JOŠAN

1.695.900

OPTIMA USLUGE J.D.O.O. UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT "JEŽ",GAJAC, A 7/PP1 VL.BOŽO TINELA D.O.O. "SAN" PRŽIONICA KAVE, VL. ŽELJKO JERGOVIĆ I NIKOLA KRALJIĆ, OTOČAC, G. HACIJENDA D.O.O. EXPO EPET, DRAGAN EPET, KORENICA, BJELOPOLJE 39 NOVA - INVEST D.O.O.

GOSPIĆ

44.900

N.S.B. D.O.O.

GOSPIĆ

5

GAJAC GRADNJA D.O.O.

GAJAC

1.668.100

UP JADRAN D.D.

GOSPIĆ

44.200

KROMA D.O.O.

GOSPIĆ

5

MONDI D.O.O. PETRORAD NOVALJA, P. ZORANIĆA 7. VL. PETAR MAZALOVIĆ

GOSPIĆ

1.644.400

MASLINARSKA ZADRUGA LUN

JAKIŠNICA

43.600

GRAMEX-COMM D.O.O.

SENJ

5

NOVALJA

1.640.400

DABO CAMPING J. D. O. O.

NOVALJA

42.900

DAMI D.O.O.

OTOČAC

5

6

6 6 6

5 5 5


ŽUPANIJE

118 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

4 M PRIJEVOZNIČKI OBRT JAKOV KRMPOTIĆ BARLETE 37. TIM - COMMERCE D.O.O.

BARLETE

MIRNI KUTAK D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

1.636.800

EHRLE D.O.O.

GOSPIĆ

42.800

DREN D.O.O.

OTOČAC

5

OTOČAC

1.631.300

VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.

SENJ

42.600

NEHAJGRAD-IMOBILIA D.O.O.

SENJ

OTOČAC

1.609.200

IMRAN J.D.O.O.

NOVALJA

42.200

UGOSTITELJSKO - TRGOVAČKI OBRT "BAG" KARLOBAG

NOVA MARINA D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA OTOČAC D.O.O. HOTEL ZAGREB D.O.O.

SENJ

1.596.200

42.100

YULING D.O.O.

GOSPIĆ

5

1.574.200

LIČKO LEŠĆE

41.800

GEO-LIKA D.O.O.

GOSPIĆ

5

KARLOBAG

1.545.500

ŠAKIĆ D.O.O. KUNIĆ, OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. VERA MARIĆ, MARINCEL D.O.O.

STUDENCI

OTOČAC

KOMPOLJE

41.400

OTOČAC

5

R.S.S. D.O.O.

PONORI

1.542.500

ZVONIMIR D.O.O.

OTOČAC

41.400

BARLETE

5

DERATIZACIJA GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

1.541.600

MARLING J.D.O.O.

GOSPIĆ

40.200

AMV-PROFIL D.O.O. 4 M PRIJEVOZNIČKI OBRT JAKOV KRMPOTIĆ BARLETE 37. ORMI D.O.O.

OTOČAC

5

ŠAKIĆ D.O.O.

STUDENCI

1.535.600

DASOVIĆ D.O.O.

BRINJE

40.200

INN D.O.O.

GOSPIĆ

5

KUNDRE GOD D.O.O.

GOSPIĆ

1.529.900

STUDEN TRANSPORT J.D.O.O.

ŽELJAVA

39.900

JENGIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

5

LEDENO DOBA D.O.O.

OTOČAC

1.518.800

LIKA GRADNJA D.O.O.

PLITVIČKA JEZERA

39.700

R.S.S. D.O.O.

PONORI

5

TERRA NOVALJA J.D.O.O.

NOVALJA

1.498.100

INTELECTUS D.O.O.

OTOČAC

38.400

LITUS PROJEKT D.O.O.

NOVALJA

5

NEKRETNINE VLAHOVIĆ D.O.O.

NOVALJA

1.497.000

BORIK GAJAC J.D.O.O.

GAJAC

38.200

JASIKA D.O.O.

GOSPIĆ

4

KVORUM D.O.O.

NOVALJA

1.487.600

TOMI-SERIVS D.O.O.

NOVOSELO TRNOVAČKO

38.000

4

LIČANKA - PROIZVODNJA PIĆA D.O.O.

DONJE PAZARIŠTE

1.473.000

HELDES D.O.O.

GOSPIĆ

37.300

MK-KEC D.O.O.

PERUŠIĆ

1.449.500

NEVEN PLAST D.O.O.

LIČKI OSIK

37.200

SENJ G.M. PAVELIĆ D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK,TOMISLAV BUKOVAC,OTOČAC ,MIROSLAVA KRLEŽE 10 OTOČAC GOSPIĆ MENS D.O.O.

NOVALJA NOVATOURS D.O.O. "POLJOLIKA" TRGOVINA I USLUGE, GOSPIĆ, GOSPIĆ SMILJANSKA 109/2 GOSPIĆ BUTORAC D.O.O.

1.427.800

LUKAC D.O.O.

GOSPIĆ

37.100

AGRO-MILKA D.O.O.

LIČKO LEŠĆE

4

1.427.500

GAJAC GRADNJA D.O.O.

GAJAC

36.900

GOZDENICA NOVALJA

NOVALJA

4

5 5

4 4

1.423.300

PUGNAX D.O.O.

NOVALJA

36.800

INLEX D.O.O.

SENJ

4

OTOČAN D.O.O.

OTOČAC

1.415.600

VIDAS PLUS D.O.O.

NOVALJA

36.500

ZLATNO TELE D.O.O.

NOVALJA

4

AUTO-BEKS D.O.O.

GOSPIĆ

1.408.700

SENJ

35.900

KUNDRE D.O.O.

GOSPIĆ

4

VELIKA ŽUTA KUĆA D.O.O.

NOVALJA

1.378.400

OTOČAC

35.600

LOŽA NOVALJA D.O.O.

NOVALJA

4

A.M.P. - TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

GOSPIĆ

1.373.000

BIO-DRVO INTERIJERI J.D.O.O. PEMPER, OBRT ZA PROIZVODNJU I PRIJEVOZ, VL. IVICA MLINARIĆ, OTOČAC, SV. MARIJA D.O.O.

STARA NOVALJA

35.200

SENJ

4

ZLATNO TELE D.O.O.

NOVALJA

1.361.900

N.S.B. D.O.O.

GOSPIĆ

34.800

EKONOMIJA D.O.O.

BREZIK

1.358.900

IRIS-TURIST D.O.O.

SENJ

34.800

GS-LN D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA KORENICA D.O.O. KRPAN D.O.O.

GAJA D.O.O.

KRIŽPOLJE

1.327.400

EKO-GACKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OTOČAC

34.800

M.I. D.O.O.

GOSPIĆ

1.274.900

M2 ARHITEKTURA D.O.O.

OTOČAC

SPECTACULUM D.O.O.

GOSPIĆ

1.261.600

VESNA D.O.O.

PERUŠIĆ

DOLIĆ-MLAZ D.O.O. UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT "TRI SUNCA", NOVALJA, BRAĆE RADIĆ 32,VL. TONI I SIN D.O.O.

NOVALJA

1.233.700

PRIZMA D.O.O.

NOVALJA

1.222.200

DONJI KOSINJ

1.206.600

EKO-GACKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OTOČAC

1.200.600

KROJAL D.O.O. SPEC.ORDINACIJA ZA MEDICINU RADA MR.SC.DANKA OREŠKOVIĆ, DR.MED. N.S.B. D.O.O.

OTOČAC

1.191.000

KORENICA

4

KLANAC

4

LAKTIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

4

34.600

HACIJENDA D.O.O.

VOLARICE

4

34.400

EKO-GACKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OTOČAC

RIBARICA

34.100

RIVA D.O.O.

SVETI JURAJ

4

BAUCON D.O.O.

OTOČAC

33.900

SEKULA J.D.O.O.

OTOČAC

4

KUŠANIĆ D.O.O. BRANITELJSKA ZADRUGA PLITVIČKA JEZERA M.I. D.O.O. "POLJOLIKA" TRGOVINA I USLUGE, GOSPIĆ, SMILJANSKA 109/2 ANDA J.M. D.O.O.

BRINJE

33.700

PETIT D.O.O.

SENJ

4

PLITVIČKA JEZERA

33.600

TIM GALINEC D.O.O.

METAJNA

4

GOSPIĆ

32.700

GAJA D.O.O.

KRIŽPOLJE

4

GOSPIĆ

32.600

IVAN-M D.O.O.

OTOČAC

4

GOSPIĆ

32.500

ELM D.O.O.

GOSPIĆ

4

31.900

ŠANTIĆ D.O.O.

ČOVIĆI

4

31.300

PENEL D.O.O.

SENJ

4

31.100

BUBA D.O.O.

GOSPIĆ

4

4

OTOČAC

1.178.200

GOSPIĆ

1.172.600

ROZA D.O.O.

GOSPIĆ

1.170.700

GAČANKA D.O.O.

KOMPOLJE

1.170.300

MENS D.O.O.

GOSPIĆ

1.166.200

VRHOVINE VLAKA-MI D.O.O. KOGO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, VL. JURE LAŠKARIN, OTOČAC, LIČKO LEŠĆE LIČKI OSIK POLJOPROMET D.O.O.

HRVATSKI RADIO-RADIO GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

1.166.000

TERMO TEHNIKA D.O.O.

NOVALJA

29.900

LOV FARME D.O.O.

JOŠAN

4

KRPAN D.O.O. PERUŠIĆANKA NOVA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NONO D.O.O.

KLANAC

1.154.100

SENIA TOURS D.O.O.

SENJ

29.500

HOTEL ZAGREB D.O.O.

KARLOBAG

4

PERUŠIĆ

1.146.000

MK-KEC D.O.O.

PERUŠIĆ

29.400

TONI I SIN D.O.O.

DONJI KOSINJ

4

SVETI JURAJ

1.129.200

KROMA D.O.O.

GOSPIĆ

29.100

AGROVELEBIT D.O.O.

LOVINAC

4

NOVALJA TURIST D.O.O.

NOVALJA

1.126.900

ZECOVI D.O.O.

GOSPIĆ

27.800

VRHKOM D.O.O.

VRHOVINE

4

PETIT D.O.O.

SENJ

1.126.400

27.400

DRVOSTIL D.O.O.

OTOČAC

4

SENJ

1.125.800

SENJ

26.100

EUROKON D.O.O.

OTOČAC

4

MAJSIĆ D.O.O.

ČOVIĆI

1.115.500

TUŠAK D.O.O. USTANOVU ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENAC ČUDIĆ J.D.O.O.

GOSPIĆ

NEHAJGRAD-IMOBILIA D.O.O.

VRHOVINE

25.900

VELEB D.O.O.

GOSPIĆ

4

VRILO D.O.O.

LOVINAC

1.098.100

DIČ D.O.O.

KANIŽA GOSPIĆKA

25.100

KAMARAD D.O.O.

GOSPIĆ

4

BORIK GAJAC J.D.O.O.

GAJAC

1.083.700

ZADRUGA PATRIOT

DABAR

25.000

ZLATAN D.O.O.

BRINJE

4

ADELA D.O.O.

GOSPIĆ

1.038.000

INFO-SENIA D.O.O.

SVETI JURAJ

24.900

MAZALOVIĆ GRADNJA J.D.O.O.

NOVALJA

4

MAJDAK PROJEKTI D.O.O.

STARA NOVALJA

1.026.400

24.400

VENTUS D.O.O.

DONJI BABIN POTOK

4

UNA PRIJEVOZ D.O.O.

DONJI LAPAC

1.017.600

23.800

KULA-TRANS D.O.O.

KRASNO POLJE

3

DAMINO D.O.O.

GOSPIĆ

1.015.200

SENJ USKOK TRADE D.O.O. OBRT PRIJEVOZ PROIZVODNJA I TRGOVINA GOSPIĆ GORAN ASIĆ GOSPIĆ, JURE TURIĆA 8 OTOČAC NJEGOVAN D.O.O.

23.600

GEO-LIKA D.O.O.

GOSPIĆ

976.700

SENJ SELAN D.O.O. "MARKO" - TRGOVINA - MARKO DABOPERANIĆ NOVALJA, KRALJA TOMISLAVA 10 NOVALJA

KURENAT D.O.O.

NOVALJA

23.500

3 3


119

ŽUPANIJE

rang

naziv tvrtke

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

SOBOSLIKAR-NOVALJA, LUNJSKI PUT 54, VL. TOMISLAV ŠULJIĆ UGOSTITELJSKI OBRT "SIDRO", GAJAC, BRANIČEVICA 9, VL. GORDANA PAVIĆ POLJOPRIVREDNO - TURISTIČKA ZADRUGA EKO LIKOS VETERINARSKA AMBULANTA KORENICA D.O.O. MAK D.O.O.

NOVALJA

mjesto

975.900

LIVET J.D.O.O.

OTOČAC

23.100

FARMA ANGUS D.O.O.

UDBINA

3

GAJAC

969.700

BENA D.O.O.

LUN

22.900

3

969.100

VAL D.O.O.

GOSPIĆ

22.700

KORENICA

969.100

BUKVA D.O.O.

BJELOPOLJE

22.700

UDBINA

962.700

22.200

GOSPIĆ

954.400

SVETI JURAJ

22.100

926.400

RHINO J.D.O.O. JADRANSKA GALATHEA RONILAČKA BAZA D.O.O. VELEBIT PARK D.O.O.

SVETI JURAJ

MARTIN D.O.O.

AUTOPRIJEVOZNIK NOVALJA SPEC.ORDINACIJA ZA MEDICINU RADA MR.SC.DANKA OREŠKOVIĆ, DR.MED. NOVA MARINA D.O.O. TGM, VL. TOMISLAV BUKOVAC I ZORAN MARINIĆ, OTOČAC IVE SENJANINA 27 KRISTAL INVEST D.O.O.

NOVALJA

GOSPIĆ

GOSPIĆ

22.000

912.700

TIM - COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

22.000

911.400

NATURA-TURIST D.O.O.

JEZERCE

SENJ HYDRAULIKOP KOGO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, VL. JURE LAŠKARIN, OTOČAC, LIČKO LEŠĆE MUŠALUK MILLEM D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

OTOČAC

3

SENJ

3

OTOČAC

3

NOVALJA

3

GAČANKA D.O.O.

KOMPOLJE

3

TERRA NOVALJA J.D.O.O.

NOVALJA

3

21.500

BEDENICA-METAL D.O.O.

KORENICA

3

ŠKUNCA COMMERCE D.O.O. BUCO-ŠNAJDER, OBRT ZA PRIJEVOZ, ZEMLJANE RADOVE I USLUGE, VL. IVAN AUTO-BOŽIĆ D.O.O.

NOVALJA

910.800

KVORUM D.O.O.

NOVALJA

20.900

PIL D.O.O.

GOSPIĆ

3

BRINJE

910.800

BISTRO MANJAN

KRASNO POLJE

20.400

LIM PROMET J.D.O.O.

KRIŽPOLJE

3

GOSPIĆ

896.100

PEKOTERM D.O.O.

SENJ

20.300

UNA PRIJEVOZ D.O.O.

DONJI LAPAC

3

LINEA-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

890.200

B.B.-TRANS D.O.O.

OTOČAC

20.200

EUREKA INFO D.O.O.

GOSPIĆ

3

RES MEA J.D.O.O.

NOVALJA

887.000

GRAMEX-COMM D.O.O.

SENJ

19.700

MASLINARSKA ZADRUGA LUN

JAKIŠNICA

3

TERRA INŽENJERING D.O.O.

NOVALJA

880.700

AUTO-BEKS D.O.O.

GOSPIĆ

19.400

EHRLE D.O.O.

GOSPIĆ

3

DAMI D.O.O.

OTOČAC

873.900

PANONIJA TURIST D.O.O.

NOVALJA

19.000

BORIK GAJAC J.D.O.O.

GAJAC

3

5M D.O.O.

BARLETE

864.800

KRPAN-LOV D.O.O.

PERUŠIĆ

18.800

3

DONJI KOSINJ

864.200

M L I N TRGOVINA NA MALO

KRASNO POLJE

18.200

GOSPIĆ

3

GAJAC

860.100

BACCHUS D.O.O.

STARIGRAD

17.900

LIČKO LEŠĆE

3

ALAN

838.900

DAMI D.O.O.

OTOČAC

17.000

SV. MARIJA D.O.O. "POLJOLIKA" TRGOVINA I USLUGE, GOSPIĆ, SMILJANSKA 109/2 KOGO, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, VL. JURE LAŠKARIN, OTOČAC, NJEGOVAN D.O.O.

STARA NOVALJA

KALIĆ D.O.O. UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT "JEŽ",GAJAC, A 7/PP1 VL.BOŽO GOTIK D.O.O.

OTOČAC

3

ORMI D.O.O.

OTOČAC

835.800

STUBA PROJEKT NISKOGRADNJA D.O.O.

GOSPIĆ

16.800

BEDENICA-METAL D.O.O.

KORENICA

830.400

BURA CONSULTUM D.O.O.

SENJ

16.800

GM GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

825.900

RIVA D.O.O.

SVETI JURAJ

16.600

NOVALJA MARE GRANDIS D.O.O. POLJOPRIVREDNO - TURISTIČKA ZADRUGA GOSPIĆ EKO LIKOS LIČKI OSIK RIKLI D.O.O.

HRVATSKI RADIO OTOČAC D.O.O.

OTOČAC

809.100

15.800

BUTORAC D.O.O.

GOSPIĆ

3

ŠIME NAUTIKA D.O.O.

NOVALJA

797.700

15.700

TRBUŠNJAK D.O.O.

SENJ

3

AURORA TRAVEL D.O.O.

NOVALJA

783.900

NOVALJA MARE GRANDIS D.O.O. BOŽINA, OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU SENJ I UGOSTITELJSTVU, VL. SREĆKO NEKIĆ, BREZIK AGROMILK D.O.O.

15.500

PREMANTURA DOM D.O.O.

KARLOBAG

3

KVIKI D.O.O. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR KOSTELAC RADIO SENJ D.O.O.

PERUŠIĆ

756.700

KOMUNALAC D.O.O.

OTOČAC

15.100

MB - TRANS D.O.O.

OTOČAC

3

OTOČAC

754.900

DREN D.O.O.

OTOČAC

15.100

VRELO D.O.O.

PERUŠIĆ

3

SENJ

753.400

VELEBIT GRADNJA D.O.O.

GOSPIĆ

14.900

RAŠLIĆ D.O.O.

OTOČAC

3

TERMO TEHNIKA D.O.O.

NOVALJA

748.400

14.600

ELEKTRON-S D.O.O.

RUDANOVAC

3

S.V.D.-PAVLOVIĆ D.O.O.

JEZERANE

741.900

14.300

BARIČEVIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

3

PEKARNA DOMINIK D.O.O.

OTOČAC

724.000

VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ D.O.O. GOSPIĆ POLJOPRIVREDNO - TURISTIČKA ZADRUGA GOSPIĆ EKO LIKOS GORNJI BABIN POTOK PLITVIČKA JEZERA TEX D.O.O.

14.300

AMIGO D.O.O.

OTOČAC

3

ZAM MODUS D.O.O.

KANIŽA GOSPIĆKA

717.200

SEKULA J.D.O.O.

OTOČAC

14.200

NOVALJA

3

VELEBIT GRADNJA D.O.O.

GOSPIĆ

712.800

GPN KATARINA D.O.O.

GOSPIĆ

13.900

OTOČAC

3

IVAN-M D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "PANSION BOK" NOVALJA, BOK 16, VL. DUŠAN MIŠKOVIĆ GACKATRANS D.O.O.

OTOČAC

698.000

RIKLI D.O.O.

LIČKI OSIK

13.500

ESCO CONSULT D.O.O. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR KOSTELAC LINEA-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

3

NOVALJA

686.600

ABATOVO J.D.O.O.

SENJ

13.100

DANDY D.O.O.

OTOČAC

3

OTOČAC

BUTORAC D.O.O.

GOSPIĆ

13.000

PETIT D.O.O.

SENJ

12.400

3

LUKAC D.O.O.

GOSPIĆ

672.500

SLADOVAČA D.O.O.

GOSPIĆ

11.600

PIL D.O.O.

GOSPIĆ

667.900

VEM COMMERCE J.D.O.O.

SINAC

11.200

SIČIĆ D.O.O.

OSTRVICA

3

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE D.O.O.

BRINJE

654.600

VEKTOR D.O.O.

VRELO KORENIČKO

10.900

XI XUAN D.O.O.

GOSPIĆ

3

654.400

CESARICA-DUBRAVE J.D.O.O.

CESARICA

10.600

3

S.V.D.-PAVLOVIĆ D.O.O.

JEZERANE

10.400

NOVALJA

3

643.800

VIVER J.D.O.O.

STUDENCI

10.400

NEVENA D.O.O. UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT "TRI SUNCA", NOVALJA, BRAĆE RADIĆ 32,VL. AUTO-BOŽIĆ D.O.O.

NOVALJA

650.100

GOSPIĆ

3

VOLARICE HACIJENDA D.O.O. POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA UDBINA LIKA NOVA SVETI JURAJ RIVA D.O.O.

684.400

3

DONJI KOSINJ KALIĆ D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA KRAVARŠĆAN BREZIK D.O.O. RIČICE GIŠO-PARLOV D.O.O.

VETERINARSKA AMBULANTA SENJ D.O.O. SENJ

680.300

3

3 3 3

ŠANTIĆ D.O.O.

ČOVIĆI

638.700

COKY D.O.O.

GOSPIĆ

10.300

5M D.O.O.

BARLETE

3

ORD.OPĆE MEDICINE IVAN OREŠKOVIĆ

OTOČAC

637.100

TIM GALINEC D.O.O.

METAJNA

10.300

LIKA NET D.O.O.

GOSPIĆ

3

PENEL D.O.O. USTANOVU ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENAC VETERINARSKA AMBULANTA DONJI LAPAC D.D. SRETNO PAŠKO SUNCE D.O.O.

SENJ

619.700

TRBUŠNJAK D.O.O.

SENJ

10.100

K. T. C. J.D.O.O.

OTOČAC

3

SENJ

604.600

KROJAL D.O.O.

OTOČAC

9.800

3

DONJI LAPAC

598.900

DANS - PROMET D.O.O.

LIČKI OSIK

9.500

NOVALJA

598.100

BEN D.O.O.

SENJ

9.500

GOSPIĆ ROKO D.O.O. LIKA-AS BRANITELJSKA ZADRUGA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I USLUGE GOSPIĆ GOSPIĆ KRISAN D.O.O.

SV. MARIJA D.O.O.

STARA NOVALJA

598.000

ADLEJA J.D.O.O.

LIČKO PETROVO SELO

9.400

IVAN-COMMERCE D.O.O.

KANIŽA GOSPIĆKA

3

AGROVELEBIT D.O.O.

LOVINAC

578.800

TVRDINIĆ F D.O.O.

ČOVIĆI

9.400

GRAĐEVINARSTVO HUSIĆ J.D.O.O.

DEBELO BRDO I

3

GIŠO-PARLOV D.O.O.

RIČICE

578.500

VITAL D.O.O.

PROZOR

9.200

J&P AGENT D.O.O.

SENJ

2

3 3


ŽUPANIJE

120 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

577.900

DENONA.NET D.O.O.

NOVALJA

REŠETAR

565.100

PREMANTURA DOM D.O.O.

KARLOBAG

9.100

BRNESTRA, OBRT ZA TRGOVINU, VL. TOMIS- NOVALJA LAV LOVRIĆ, NOVALJA, SLATINSKA BB OTOČAC ORD.OPĆE MEDICINE IVAN OREŠKOVIĆ

GOSPIĆ

564.900

ALCEA D.O.O.

GOSPIĆ

9.000

TERRA CONCORDIA

BAŠKE OŠTARIJE

2

DRVOSTIL D.O.O.

OTOČAC

558.700

LIKA D.O.O.

OTOČAC

8.900

THERMACUT HRVATSKA D.O.O.

SENJ

2

TOMI-SERIVS D.O.O.

NOVOSELO TRNOVAČKO

554.800

MB - TRANS D.O.O.

OTOČAC

8.600

2

KRIŽPOLJE

554.400

LOVRICA D.O.O.

KORENICA

8.600

OTOČAC

2

NEVEN PLAST D.O.O.

LIČKI OSIK

545.300

MALTA D.O.O.

GAJINE

8.600

OTOČAN D.O.O. OBRTI K R I S T I N A, VL. MILAN SIGURNJAK, OTOČAC, KRALJA ZVONIMIRA 31 GEOD J.D.O.O.

OTOČAC

LIM PROMET J.D.O.O.

KORENICA

2

VELEBIT TURIST D.O.O.

GOSPIĆ

543.800

8.500

ENERGO-SAM D.O.O.

KRASNO POLJE

2

BISTRO MANJAN

KRASNO POLJE

540.300

8.300

MARIS GRADNJA D.O.O.

NOVALJA

2

CAFFE D.O.O.

SENJ

536.300

KRIŽPOLJE GAJA D.O.O. " KLJUKI " AUTOPRIJEVOZNIK, VL. DARKO OTOČAC ANTIĆ, OTOČAC, BARTOLA KAŠIĆA BR. 3 PERUŠIĆ VRELO D.O.O.

8.100

ING-PROJECT D.O.O.

OTOČAC

2

LIKA D.O.O.

OTOČAC

535.900

7.900

NOVATOURS D.O.O.

NOVALJA

2

TVORNICA LEDA D.O.O.

OTOČAC

533.900

CESARICA

NOVALJA

2

RAČA EURO CAMP D.O.O.

VOLARICE

IKAM D.O.O.

VRHKOM D.O.O.

VRHOVINE

B.K. LOGISTIKA D.O.O. BRID D.O.O.

9.200

2 2

OTOČAC

7.700

ŠIME NAUTIKA D.O.O.

531.200

MOST D.O.O. KLAONICA CESARICA BR. 802, OBRT ZA PRERADU I KONZERVIRANJE MESA, VL. JEŽ D.O.O.

GOSPIĆ

7.600

VETERINARSKA AMBULANTA SENJ D.O.O. SENJ

GOSPIĆ

527.100

DEVČIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

7.400

LIČANKA - PROIZVODNJA PIĆA D.O.O.

DONJE PAZARIŠTE

2

BUDAČKI MOST J.D.O.O.

GOSPIĆ

522.200

RAŠLIĆ D.O.O.

OTOČAC

7.400

KUNDRE GOD D.O.O.

GOSPIĆ

2

BIO-DRVO INTERIJERI J.D.O.O.

SENJ

521.100

PROBO D.O.O.

STUDENCI

7.100

ADELA D.O.O.

GOSPIĆ

2

DRVO-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

517.000

MARTIN D.O.O.

GOSPIĆ

7.000

AURORA TRAVEL D.O.O.

NOVALJA

2

TIM GALINEC D.O.O.

METAJNA

514.800

VICI D.O.O.

BRINJE

7.000

MEDIERA D.O.O.

SVETI JURAJ

2

VICI D.O.O.

BRINJE

508.900

IKAM D.O.O.

GOSPIĆ

6.800

GOSPIĆ

2

MB - TRANS D.O.O.

OTOČAC

507.600

PZ GACKA DOLINA

KOMPOLJE

6.800

SEKUNDAR D.O.O.

GOSPIĆ

502.500

NEHAJGRAD-IMOBILIA D.O.O.

SENJ

6.800

VELEBIT PARK D.O.O.

GOSPIĆ

502.300

SEKUNDAR D.O.O.

GOSPIĆ

6.600

MALI RAJ D.O.O. UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT "JEŽ",GAJAC, A 7/PP1 VL.BOŽO "SAN" PRŽIONICA KAVE, VL. ŽELJKO JERGOVIĆ I NIKOLA KRALJIĆ, OTOČAC, G. MARLING J.D.O.O.

PLENUS D.O.O.

OTOČAC

501.900

ELEKTRON-S D.O.O.

RUDANOVAC

6.600

NEVEN PLAST D.O.O.

LIČKI OSIK

2

DANDY D.O.O.

OTOČAC

499.400

GM GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

6.500

BIO-DRVO INTERIJERI J.D.O.O.

SENJ

2

EUROKON D.O.O.

OTOČAC

497.800

PLENUS D.O.O.

OTOČAC

6.500

M2 ARHITEKTURA D.O.O.

OTOČAC

2

SIČIĆ D.O.O.

OSTRVICA

492.400

BINARO D.O.O.

OTOČAC

6.400

M.I. D.O.O.

GOSPIĆ

2

MARE GRANDIS D.O.O.

NOVALJA

491.700

PEĆINA D.O.O.

GOSPIĆ

6.300

MK-KEC D.O.O.

PERUŠIĆ

2

NATURA-TURIST D.O.O.

JEZERCE

491.500

MILLEM-INŽENJERING D.O.O.

GOSPIĆ

6.100

USKOK TRADE D.O.O.

SENJ

2

YULING D.O.O.

GOSPIĆ

489.600

J&J-TERMO D.O.O.

SENJ

6.100

BENA D.O.O.

LUN

2

GEOD J.D.O.O.

KORENICA

484.800

IVAN-M D.O.O.

OTOČAC

6.100

NATURA-TURIST D.O.O.

JEZERCE

2

MEDIERA D.O.O.

SVETI JURAJ

482.100

BRID D.O.O.

GOSPIĆ

6.100

BISTRO MANJAN

KRASNO POLJE

2

JUNIPERUS D.O.O.

SVETI JURAJ

481.800

2

GAJAC

2

OTOČAC

2

GOSPIĆ

2

BARIČEVIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

5.900

PEKOTERM D.O.O.

SENJ

2

PROZOR PROZORINA D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA KRAVARŠĆAN BREZIK D.O.O. SENJ GS-LN D.O.O.

475.100

CROAGENT SENJ D.O.O.

SENJ

5.800

STUBA PROJEKT NISKOGRADNJA D.O.O.

GOSPIĆ

2

472.200

B A G R E M USLUGA I PROIZVODNJA

KRASNO POLJE

5.800

GPN KATARINA D.O.O.

GOSPIĆ

2

472.100

UGOSTITELJSKO - TRGOVAČKI OBRT "BAG" KARLOBAG

5.700

VEM COMMERCE J.D.O.O.

SINAC

2

AMIGO D.O.O.

OTOČAC

471.800

PAPA D.O.O.

PROZOR

5.600

CESARICA-DUBRAVE J.D.O.O.

CESARICA

2

LIČKA KAPA D.O.O.

BJELOPOLJE

466.500

HRVATSKI RADIO-RADIO GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

5.500

VIVER J.D.O.O.

STUDENCI

2

XI XUAN D.O.O.

GOSPIĆ

461.600

JADRO TRADE D.O.O.

SENJ

5.400

LIKA D.O.O.

OTOČAC

2

VRELO D.O.O.

PERUŠIĆ

459.500

AMIGO D.O.O.

OTOČAC

5.100

DEVČIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

2

RHINO J.D.O.O.

SVETI JURAJ

454.100

PLAT J.D.O.O.

ZUBOVIĆI

5.100

MARTIN D.O.O.

GOSPIĆ

2

LIKA GRADNJA D.O.O.

PLITVIČKA JEZERA

447.100

MK OTOČAC J.D.O.O.

OTOČAC

5.000

VICI D.O.O.

BRINJE

2

DEVČIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

443.400

DANY & CO. J.D.O.O.

LIČKO LEŠĆE

5.000

SEKUNDAR D.O.O.

GOSPIĆ

2

MALI RAJ D.O.O.

GOSPIĆ

441.600

FILLA D.O.O.

LOVINAC

4.900

GM GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

2

ING-PROJECT D.O.O.

OTOČAC

437.800

PALEA J.D.O.O.

PERUŠIĆ

4.900

BRID D.O.O.

GOSPIĆ

2

EKO VEDRINE D.O.O.

GOSPIĆ

435.200

PERANIĆ SERVIS D.O.O.

STARA NOVALJA

4.900

PAPA D.O.O.

PROZOR

2

PROBO D.O.O.

STUDENCI

435.200

RULI J.D.O.O.

LIČKO LEŠĆE

4.800

PERANIĆ SERVIS D.O.O.

STARA NOVALJA

2

LIKA NET D.O.O.

GOSPIĆ

428.400

VODOVOD D.O.O.

SENJ

4.700

KLESARSTVO MARINIĆ D.O.O.

LIPOVLJE

2

ELEKTRON-S D.O.O.

RUDANOVAC

424.100

DERATIZACIJA GOSPIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

4.700

MAJK D.O.O.

OTOČAC

2

GPN KATARINA D.O.O.

GOSPIĆ

421.600

KVIKI D.O.O.

PERUŠIĆ

4.600

GS-INFORMATIKA J.D.O.O.

GOSPIĆ

2

RADOŠ D.O.O.

OTOČAC

421.600

VRELINE D.O.O.

VRHOVINE

4.600

RAČA EURO CAMP D.O.O.

VOLARICE

2

PZ GACKA DOLINA

KOMPOLJE

420.200

ŠTAVLIĆ D.O.O.

GOSPIĆ

4.600

ENGRAD D.O.O.

OTOČAC

2

M2 ARHITEKTURA D.O.O.

OTOČAC

419.200

4.500

AURORA D.O.O.

GOSPIĆ

2

SENJ

412.400

ESCO CONSULT D.O.O. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR KOSTELAC

NOVALJA

HSBCC D.O.O.

OTOČAC

4.400

ŠTIGLIĆ-TRANS D.O.O.

OTOČAC

2


121

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

RAŠLIĆ D.O.O.

OTOČAC

412.100

MILLEM D.O.O.

MUŠALUK

4.100

PAPA D.O.O.

PROZOR

409.900

GACKA D.O.O.

OTOČAC

4.100

STUDEN TRANSPORT J.D.O.O.

ŽELJAVA

409.900

ŠTROS D.O.O.

GOSPIĆ

RIKLI D.O.O.

LIČKI OSIK

406.100

KLESARSTVO MARINIĆ D.O.O.

ENGRAD D.O.O.

OTOČAC

396.400

MAJK D.O.O.

K. T. C. J.D.O.O.

OTOČAC

395.200

VELEB D.O.O.

GOSPIĆ

MARLING J.D.O.O.

GOSPIĆ

ESCO CONSULT D.O.O. MASLINARSKA ZADRUGA LUN

naziv tvrtke

mjesto NOVALJA

4.100

SRETNO PAŠKO SUNCE D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "SIDRO", GAJAC, BRANIČEVICA 9, VL. GORDANA PAVIĆ GS ENIGMA J.D.O.O.

LIPOVLJE

4.100

OTOČAC

4.100

PERPETUUM D.O.O.

SENJ

391.300

MI 2 J.D.O.O.

387.700

JASNA D.O.O.

NOVALJA

386.100

JAKIŠNICA

383.000

CESARICA-DUBRAVE J.D.O.O.

CESARICA

F.M.I. D.O.O. LIGNUM D.O.O.

broj zaposlenika 2

GAJAC

2

BILAJ

2

MONATO D.O.O.

STARA NOVALJA

2

GACKATRANS D.O.O.

OTOČAC

2

4.000

KLESARSTVO PETRANOVIĆ J.D.O.O.

DONJI KOSINJ

2

NOVALJA

4.000

SUMA D.O.O.

NOVALJA

2

OTOČAC

3.800

JABLANAC

2

GOSPIĆ

3.800

PERUŠIĆ

2

KUTEREVO

3.700

BRINJE

2

381.900

YULING D.O.O. OBRT G O G A , VL. GORDANA BURIĆ, OTOČAC, KUTEREVO 27 GS-INFORMATIKA J.D.O.O.

GOSPIĆ

3.700

NOVALJA

2

GOSPIĆ

379.500

MARAS KOMERC D.O.O.

DEBELO BRDO I

3.700

FERAL D.O.O. PERUŠIĆANKA NOVA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA BUCO-ŠNAJDER, OBRT ZA PRIJEVOZ, ZEMLJANE RADOVE I USLUGE, VL. IVAN UGOSTITELJSKI OBRT "PANSION BOK" NOVALJA, BOK 16, VL. DUŠAN MIŠKOVIĆ VELEBIT TURIST D.O.O.

GOSPIĆ

2

KANIŽA GOSPIĆKA

374.000

UMIROVLJENIK D.O.O.

SENJ

3.400

LIČKA KAPA D.O.O.

BJELOPOLJE

2

EUREKA INFO D.O.O.

GOSPIĆ

373.500

GEO-LIKA D.O.O.

GOSPIĆ

3.400

LIGNUM D.O.O.

KANIŽA GOSPIĆKA

2

OCR-12 D.O.O.

LIČKI NOVI

371.700

MAJSIĆ D.O.O.

ČOVIĆI

3.300

MD-ELECTRIC D.O.O.

GOSPIĆ

2

MD-ELECTRIC D.O.O.

GOSPIĆ

367.800

RAČA EURO CAMP D.O.O.

VOLARICE

3.100

NETDOMENA D.O.O.

SENJ

2 2

CONADRIA TURISTIČKA AGENCIJA J.D.O.O. SENJ

359.600

AMV-PROFIL D.O.O.

OTOČAC

3.100

E.MAX D.O.O.

SENJ

ROKO D.O.O.

GOSPIĆ

359.300

M.Ž.O. D.O.O.

OTOČAC

3.000

GEOINFO D.O.O.

OTOČAC

2

PLITVIČKA JEZERA TEX D.O.O.

GORNJI BABIN POTOK

357.800

FOTOCOM D.O.O.

SENJ

3.000

PRO SPORT D.O.O.

TRNOVAC

2

MI 2 J.D.O.O.

NOVALJA

355.000

ENGRAD D.O.O.

OTOČAC

2.900

ZODIJAK D.O.O.

GOSPIĆ

2

ELM D.O.O.

GOSPIĆ

350.100

PACIJENTI D.O.O.

PROZOR

2.900

SKIPER D.O.O.

GOSPIĆ

2

NETDOMENA D.O.O.

SENJ

349.000

VILA VELEBITA TRANSPORTI D.O.O.

PERUŠIĆ

2.900

JERGOVIĆ D.O.O.

OTOČAC

2

LIVET J.D.O.O.

OTOČAC

347.300

GOSPIĆ

2.700

BREZIK

344.100

OTOČAC

2.700

NOVA UVALA D.O.O.

STARA NOVALJA

342.700

BARLETE

2.700

KORENICA KLESARSTVO GLEDIĆ D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "ADRIA", NOVALJA, NOVALJA OBALA P. KREŠIMIRA IV BR.6, VL. DOMALOVINAC ZIR PARK D.O.O.

2

AGROMILK D.O.O.

INFO-SENIA D.O.O.

SVETI JURAJ

338.700

ELM D.O.O. TRGOVINA NA VELIKO I MALO "MALVAZIJA" VL. MARIO OREŠKOVIĆ,OTOČAC 4 M PRIJEVOZNIČKI OBRT JAKOV KRMPOTIĆ BARLETE 37. PROZORINA D.O.O.

PROZOR

2.600

ADRIANA D.O.O.

JEZERCE

2

OSIK COMMERCE D.O.O.

LIČKI OSIK

337.700

JAPODSKI FORUM J.D.O.O.

VRELO KORENIČKO

2.600

LD GRADNJA D.O.O.

PERUŠIĆ

2

VAL D.O.O.

GOSPIĆ

336.100

CONADRIA TURISTIČKA AGENCIJA J.D.O.O. SENJ

2.500

GOSPIĆ

1

BACCHUS D.O.O.

STARIGRAD

335.900

ORMI D.O.O.

OTOČAC

2.500

PEKOTERM D.O.O.

SENJ

333.800

NOVA UVALA D.O.O.

STARA NOVALJA

2.500

TOPLO-MONT D.O.O. "PORAT" OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ŠIMICA DABO, STARA NOVALJA, HYDRAULIKOP

ŠTIGLIĆ-TRANS D.O.O.

OTOČAC

328.100

MUJANIĆ D.O.O.

DONJI LAPAC

2.400

ZAM MODUS D.O.O.

VISOČICA KOMUNALAC D.O.O.

DONJI LAPAC

318.500

LINEA-COMMERCE D.O.O.

OTOČAC

2.200

ABATOVO J.D.O.O.

SENJ

314.500

MATASIĆ D.O.O.

LIČKO LEŠĆE

2.100

ENERGO-SAM D.O.O.

KRASNO POLJE

314.300

DANDY D.O.O.

OTOČAC

2.000

GOSPIĆ ROZA D.O.O. POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA UDBINA LIKA NOVA KOMIĆ BIOPLOD LIKA D.D.

E.MAX D.O.O. OBRTI K R I S T I N A, VL. MILAN SIGURNJAK, OTOČAC, KRALJA ZVONIMIRA 31 LIKA-AS BRANITELJSKA ZADRUGA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I USLUGE DUŠICE D.O.O.

SENJ

313.600

1.900

TERRA INŽENJERING D.O.O.

NOVALJA

1

313.300

GOSPIĆ

1.800

GUŠĆIĆ D.O.O.

NOVALJA

1

GOSPIĆ

313.000

AURORA D.O.O. BRANITELJSKA SOCIJALNO - RADNA ZADRUGA LIKA - GS ŠTIGLIĆ-TRANS D.O.O.

GOSPIĆ

OTOČAC

OTOČAC

1.800

HSBCC D.O.O.

SENJ

1

LOVINAC

312.500

EKONOMIJA D.O.O.

BREZIK

1.600

BUDAČKI MOST J.D.O.O.

GOSPIĆ

1

KURENAT D.O.O.

NOVALJA

311.800

ORSO D.O.O.

KVARTE

1.600

KRODAL D.O.O.

SENJ

1

VEM COMMERCE J.D.O.O.

SINAC

304.200

SRETNO PAŠKO SUNCE D.O.O.

NOVALJA

1.500

F.M.I. D.O.O.

GOSPIĆ

1

BURA CONSULTUM D.O.O.

SENJ

302.900

ŠANTIĆ D.O.O.

ČOVIĆI

1.500

B.K. LOGISTIKA D.O.O.

REŠETAR

1

INN D.O.O.

GOSPIĆ

293.100

1.500

1

292.800

GAJAC

1.500

DONJI LAPAC

1

MILANA D.O.O.

LIČKO LEŠĆE

291.300

GOSPIĆ

1.400

OCR-12 D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA DONJI LAPAC D.D. JUNIPERUS D.O.O.

LIČKI NOVI

KORENICA

KAMBA TRGOVINA D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT "SIDRO", GAJAC, BRANIČEVICA 9, VL. GORDANA PAVIĆ SENZOR D.O.O.

GOSPIĆ

MACOLA D.O.O.

SVETI JURAJ

1

REMI GRADNJA D.O.O.

NOVALJA

286.800

ARM & GMB

SENJ

1.400

DABO CAMPING J. D. O. O.

NOVALJA

1

PANONIJA TURIST D.O.O.

NOVALJA

282.200

AGRO ZELENI D.O.O.

VRHOVINE

1.300

STUDEN TRANSPORT J.D.O.O.

ŽELJAVA

1

COKY D.O.O.

GOSPIĆ

279.700

GS ENIGMA J.D.O.O.

BILAJ

1.300

TOMI-SERIVS D.O.O.

NOVOSELO TRNOVAČKO

1

LITUS PROJEKT D.O.O.

NOVALJA

278.600

FOTO ATELJE PLITVIČKA JEZERA J.D.O.O. PLITVIČKA JEZERA

1.300

HELDES D.O.O.

GOSPIĆ

1

HELDES D.O.O.

GOSPIĆ

274.000

FALKUŠA D.O.O.

GOSPIĆ

1.200

IRIS-TURIST D.O.O.

SENJ

1

ZECOVI D.O.O.

GOSPIĆ

266.700

MIRNI KUTAK D.O.O.

OTOČAC

1.200

BAUCON D.O.O.

OTOČAC

1

SEKULA J.D.O.O.

OTOČAC

266.500

JADRANTIM D.O.O.

NOVALJA

1.100

ANDA J.M. D.O.O.

GOSPIĆ

1

KAMARAD D.O.O.

GOSPIĆ

266.500

VEGIUM D.O.O.

KARLOBAG

1.100

TERMO TEHNIKA D.O.O.

NOVALJA

1

GEOINFO D.O.O.

OTOČAC

265.000

KALIĆ D.O.O.

DONJI KOSINJ

1.100

SENIA TOURS D.O.O.

SENJ

1

2 2

STARA NOVALJA

1

SENJ

1

KANIŽA GOSPIĆKA

1 1 1 1


ŽUPANIJE

122

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 2014.

2014. % udjel u RH Indeks 2013=100

2.591

2,49%

107,2

broj zaposlenih

25.079

3,02%

105,1

imovina ukupno

12.736.057.300

1,19%

111,2

ukupni prihod

11.258.180.300

1,82%

104,2

dobit nakon oporezivanja

617.467.600

1,76%

123,8

gubitak nakon oporezivanja

195.700.100

0,80%

130,6

broj tvrtki

prosječna neto plaća

572.074.200

15,44%

88,14%

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

94,99%

81,87%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

101,0

4.080

investicije

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

1,63%

95,5

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

418.921.600

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

55.672.700

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

702

PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O.

ČAKOVEC

340.678.000

LPT D.O.O.

PRELOG

29.889.400

PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O.

ČAKOVEC

677

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

325.683.100

ŠESTAN-BUSCH D.O.O.

PRELOG

28.558.000

HAIX OBUĆA D.O.O.

MALA SUBOTICA

597

LPT D.O.O.

PRELOG

262.419.300

PIB EXTRA D.O.O.

ŠTEFANEC

19.605.600

TUBLA D.O.O.

ČAKOVEC

549

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

226.979.500

CENTROMETAL D.O.O.

MACINEC

19.604.200

EKO MEĐIMURJE D.D.

ŠENKOVEC

529

VAJDA D.D.

ČAKOVEC

223.335.200

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

19.123.400

MEISO D.D.

GORIČAN

402

HILDING ANDERS D.O.O.

PRELOG

217.190.300

TMT D.O.O.

ČAKOVEC

18.899.900

HILDING ANDERS D.O.O.

PRELOG

386

EKO MEĐIMURJE D.D.

ŠENKOVEC

207.187.700

TVORNICA STOČNE HRANE D.D.

ČAKOVEC

15.010.300

PROIZVODNJA PG D.O.O.

PRELOG

374

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

ČAKOVEC

206.855.100

ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

ČAKOVEC

12.312.200

VAJDA D.D.

ČAKOVEC

364

TVORNICA STOČNE HRANE D.D.

ČAKOVEC

198.785.400

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

12.128.800

LPT D.O.O.

PRELOG

310

CENTROMETAL D.O.O.

MACINEC

176.371.000

NOVI FEROMONT D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

11.565.700

PRIMABIRO D.O.O.

ČAKOVEC

310

ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

ČAKOVEC

170.734.400

KOMET D.O.O.

PRELOG

11.287.700

NOVI FEROMONT D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

307

TEHNIX D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

149.406.700

HAIX OBUĆA D.O.O.

MALA SUBOTICA

10.182.100

ČATEKS D.D.

ČAKOVEC

305

NOVI FEROMONT D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

137.108.900

PROMMING D.O.O.

ČAKOVEC

7.951.200

TEHNIX D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

291

TE-PRO D.O.O.

VRHOVLJAN

124.638.500

MIDI D.O.O.

IVANOVEC

7.775.600

MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

ČAKOVEC

277

ĐURKIN D.O.O.

ČAKOVEC

120.244.700

MARING D.O.O.

NEDELIŠĆE

6.107.700

MEĐIMURJE PMP D.O.O.

ČAKOVEC

250

FERRO-PREIS D.O.O.

ČAKOVEC

120.044.900

HILDING CROATIA D.O.O.

PRELOG

5.769.900

HILDING CROATIA D.O.O.

PRELOG

247

MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

ČAKOVEC

118.294.700

ELCOP D.O.O.

ČAKOVEC

5.583.600

RŽV D.O.O.

ČAKOVEC

243

HILDING CROATIA D.O.O.

PRELOG

117.571.800

EUROMONTAŽA D.O.O.

PRIBISLAVEC

5.573.000

TE-PRO D.O.O.

VRHOVLJAN

238

PROMMING D.O.O.

ČAKOVEC

112.551.800

EUROKLIMA D.O.O.

GORIČAN

5.374.600

FEROKOTAO D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

225

FEROKOTAO D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

106.878.400

EUROBETON D.D.

PRELOG

5.091.600

ARTEFERRO DOHOMONT D.O.O.

GORIČAN

225

HAIX OBUĆA D.O.O.

MALA SUBOTICA

101.544.500

NEORES D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

4.962.600

CENTROMETAL D.O.O.

MACINEC

215

MIP WEYLAND D.O.O.

PUŠĆINE

95.038.600

FEROKOTAO D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

4.924.300

ALZAS ALARMS D.O.O.

ČAKOVEC

204

AC JESENOVIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

88.645.900

STROJARSTVO BRANILOVIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

4.914.900

ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

ČAKOVEC

202

ŠESTAN-BUSCH D.O.O.

PRELOG

86.447.800

METALPRODUKT D.O.O.

BELICA

4.801.400

KOMET D.O.O.

PRELOG

202

MEĐIMURJE PMP D.O.O.

ČAKOVEC

80.218.300

MEDIA-SOFT D.O.O.

ČAKOVEC

4.775.600

FERRO-PREIS D.O.O.

ČAKOVEC

200

PRIMABIRO D.O.O.

ČAKOVEC

79.826.700

BERNARDA D.O.O.

PUŠĆINE

4.592.800

ZRINSKI D.D.

ČAKOVEC

193

HEPLAST-PIPE D.O.O.

PRELOG

78.432.800

INSTAL-PROMET KANIŽAJ D.O.O.

ČAKOVEC

4.557.600

TMT D.O.O.

ČAKOVEC

190

TMT D.O.O.

ČAKOVEC

77.959.000

TE-PRO D.O.O.

VRHOVLJAN

4.428.600

NEORES D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

189

analize.bisnode.hr

UPOZNAJTE SVOJ

U KONKURENCIJU

ISTRAŽITE VAŠ

!

SEKTOR!


123

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

MIDI D.O.O.

IVANOVEC

74.605.800

VLADO D.O.O.

DOMAŠINEC

KOMET D.O.O.

PRELOG

72.970.700

MEĐIMURJE PMP D.O.O.

ČATEKS D.D.

ČAKOVEC

71.518.700

PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O.

LETINA INTECH D.O.O.

ČAKOVEC

71.450.300

IM-COMP D.O.O.

ČAKOVEC

TEGRA D.O.O.

ČAKOVEC

MIKOL D.O.O. TONI D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

4.310.600

METAL DEKOR D.O.O.

IVANOVEC

178

ČAKOVEC

4.081.700

TOPLICE SVETI MARTIN D.D.

GRKAVEŠČAK

168

ČAKOVEC

3.965.600

BERNARDA D.O.O.

PUŠĆINE

162

ARNO D.O.O.

ČAKOVEC

3.865.500

MURAPLAST D.O.O.

KOTORIBA

161

70.361.100

FERRO-PREIS D.O.O.

ČAKOVEC

3.623.300

AGROMEĐIMURJE D.D.

ČAKOVEC

160

69.057.400

ZKK D.O.O.

ČAKOVEC

3.535.300

PIB EXTRA D.O.O.

ŠTEFANEC

159

ČAKOVEC

65.692.100

KVANTUM D.O.O.

PRELOG

3.470.400

PROMMING D.O.O.

ČAKOVEC

158

DONJI KRALJEVEC

64.183.800

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

ČAKOVEC

3.365.100

JELEN PROFESSIONAL D.O.O.

ČAKOVEC

149

LJEKARNA ČAKOVEC

ČAKOVEC

61.947.300

AC JESENOVIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

3.261.300

TEGRA D.O.O.

ČAKOVEC

148

RŽV D.O.O.

ČAKOVEC

61.763.300

SOBOČAN-INTERIJERI D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

3.235.500

EUROMONTAŽA D.O.O.

PRIBISLAVEC

137

AGROMEĐIMURJE D.D.

ČAKOVEC

60.156.400

TONI D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

3.156.400

MIDI D.O.O.

IVANOVEC

135

PIB EXTRA D.O.O.

ŠTEFANEC

58.028.800

NMP - PRODUKT D.O.O.

NEDELIŠĆE

3.137.300

GKP ČAKOM D.O.O.

ČAKOVEC

132

ARTEFERRO DOHOMONT D.O.O. PAVLIC - ASFALT - BETON, ZVONIMIR PAVLIC, GORIČAN, ŠKOLSKA BB BAT D.O.O.

GORIČAN

56.110.300

ČAKOVEC

2.941.900

PANA D.O.O.

ČAKOVEC

131

GORIČAN

52.570.000

GORIČAN

2.806.200

MEĐIMURSKE VODE D.O.O.

ČAKOVEC

127

ČAKOVEC

52.320.600

MIKOL D.O.O. PAVLIC - ASFALT - BETON, ZVONIMIR PAVLIC, GORIČAN, ŠKOLSKA BB BRAVARIJA ŠTAMPAR D.O.O.

MLIN JULIA D.O.O.

KOTORIBA

51.589.800

SOBOČAN-INTERIJERI D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

51.156.400

VLADO D.O.O.

DOMAŠINEC

MEĐIMURSKE VODE D.O.O.

ČAKOVEC

PZ ČAKOVEC BERNARDA D.O.O.

PRELOG

2.774.700

IZGRADNJA D.O.O.

DOMAŠINEC

126

GORIČAN

2.724.600

TEAM D.D.

MURSKO SREDIŠĆE

123

ČAKOVEC

2.613.200

ĐURKIN D.O.O.

ČAKOVEC

116

49.076.900

VENTILACIJSKI SISTEMI MIKEC D.O.O. STUDIO ZA DESIGN TEKSTILA I ODJEĆE "XENIA-DESIGN", KSENIJA VRBANIĆ, PRO-RIGG D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

2.596.300

LETINA INTECH D.O.O.

ČAKOVEC

112

45.499.000

ARION D.O.O.

PUŠĆINE

2.538.600

TVORNICA STOČNE HRANE D.D.

ČAKOVEC

111

ČAKOVEC

44.974.800

NARANĐA TRANSPORT D.O.O.

HODOŠAN

2.512.500

IM-COMP D.O.O.

ČAKOVEC

110

PUŠĆINE

44.558.900

HGH D.O.O.

PRELOG

2.430.300

NESTOR D.O.O.

PRELOG

101

EZY INFOTECH D.O.O.

ČAKOVEC

43.464.800

2.378.900

BALI D.O.O.

DONJA DUBRAVA

94

ČAKOVEC

43.402.200

PODTUREN

2.302.300

SOBOČAN-INTERIJERI D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

84

ZRINSKI D.D.

ČAKOVEC

43.365.100

S-SEČAN D.O.O. AUTOTRANSPORTI "MAJNIĆ", MARIJAN MAJNIĆ, PODTUREN, ZAVRTNA 10 VIKI D.O.O.

IVANOVEC

MEĐIMURKA BS D.O.O.

STRAHONINEC

2.249.400

ČAKOVEC

78

METAL DEKOR D.O.O.

IVANOVEC

43.348.200

STAKLO-KAVRAN D.O.O.

ČAKOVEC

2.188.700

GORIČAN

77

METALPRODUKT D.O.O.

BELICA

42.473.300

EURO-UNIT D.O.O.

SLAKOVEC

2.181.100

BIOINSTITUT D.O.O. PAVLIC - ASFALT - BETON, ZVONIMIR PAVLIC, GORIČAN, ŠKOLSKA BB KERBEK D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

77

PANA D.O.O.

ČAKOVEC

42.268.300

EKO MEĐIMURJE D.D.

ŠENKOVEC

LETINA INOX D.O.O.

MACINEC

41.184.300

RONIS D.O.O.

ČAKOVEC

39.222.900

TEAM D.D.

MURSKO SREDIŠĆE

37.926.000

ČAKOVEC LETINA INTECH D.O.O. PLASTOMETALIK-VLAŠIĆ, BRANKO I VERA MALA SUBOTICA VLAŠIĆ, MALA SUBOTICA, GLAVNA 52 A PRELOG ROTOCOMERC D.O.O.

TREMAK D.O.O.

DOMAŠINEC

34.863.000

BAT D.O.O.

RAGUSA D.O.O.

PUŠĆINE

34.168.300

B.T.C. D.O.O.

NEDELIŠĆE

33.962.600

NEORES D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

B.TEX D.O.O.

2.143.200

MTČ TVORNICA TRIKOTAŽE D.D.

ŠTRIGOVA

75

2.110.900

PZ ČAKOVEC

ČAKOVEC

75

2.101.000

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

ČAKOVEC

71

2.095.300

ECON D.O.O.

PRELOG

70

ČAKOVEC

2.090.800

MEĐIMURKA BS D.O.O.

ČAKOVEC

69

POZVEK D.O.O.

DUNJKOVEC

2.033.300

B.TEX D.O.O.

BELICA

69

MUTUI D.O.O.

HLAPIČINA

1.970.400

VINCEK-TRGOTEKS D.O.O.

ČAKOVEC

67

32.232.500

BIOINSTITUT D.O.O.

ČAKOVEC

1.770.500

PROTEGA TEKSTIL D.O.O.

ČAKOVEC

67

BELICA

32.157.100

ECON D.O.O.

PRELOG

1.765.800

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA D.O.O.

SAVSKA VES

65

EURO-UNIT D.O.O.

SLAKOVEC

31.974.800

TM D.O.O.

ČAKOVEC

1.762.700

AMBIJENTI D.O.O.

ČAKOVEC

62

TOPLICE SVETI MARTIN D.D.

GRKAVEŠČAK

31.904.100

B.T.C. D.O.O.

NEDELIŠĆE

1.652.700

RAGUSA D.O.O.

PUŠĆINE

61

ELCOP D.O.O.

ČAKOVEC

31.479.500

MARTI D.O.O.

PRELOG

1.652.500

ŠESTAN-BUSCH D.O.O.

PRELOG

60

PANEX TIM D.O.O.

ČAKOVEC

31.204.000

RUDI-EXPRESS D.O.O.

MIHOVLJAN

1.645.500

EUROBETON D.D.

PRELOG

60

TKALEC TRANS D.O.O.

BOGDANOVEC

31.034.800

LJEKARNA ČAKOVEC

ČAKOVEC

1.626.000

BAT D.O.O.

ČAKOVEC

60

S-SEČAN D.O.O.

IVANOVEC

30.983.100

MEĐIMURKA BS D.O.O.

ČAKOVEC

1.570.000

ELTING D.O.O.

PUŠĆINE

59

MOBENZ D.O.O.

ČAKOVEC

30.872.700

SERVUS D.O.O.

ČAKOVEC

1.568.000

NMP - PRODUKT D.O.O.

NEDELIŠĆE

57

GKP ČAKOM D.O.O.

ČAKOVEC

30.829.900

MCS D.O.O.

STRAHONINEC

1.558.800

HEPLAST-PIPE D.O.O.

PRELOG

55

MEISO D.D.

GORIČAN

29.064.500

CEE D.O.O.

ČAKOVEC

1.547.300

LJEKARNA ČAKOVEC

ČAKOVEC

54

MOHARIĆ COMMERCE D.O.O.

NEDELIŠĆE

28.511.300

RONIS D.O.O.

ČAKOVEC

1.490.200

GKP PRE-KOM D.O.O.

PRELOG

53

BIOINSTITUT D.O.O.

ČAKOVEC

27.968.500

PRIMABIRO D.O.O.

ČAKOVEC

1.454.500

KERMEK D.O.O.

ČAKOVEC

51

VNUK D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK, STANKA ŽGANEC, GORNJI KRALJEVEC, MAROF 19 KVANTUM D.O.O.

VRHOVLJAN

27.649.500

TEHNIX D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

1.358.900

STROJARSTVO BRANILOVIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

50

GORNJI KRALJEVEC

26.855.300

BERKO D.O.O.

ČAKOVEC

1.318.700

MARTI D.O.O.

PRELOG

48

PRELOG

25.572.300

PANA D.O.O.

ČAKOVEC

1.285.200

HIDROTEHNIKA D.O.O.

SAVSKA VES

48

EUROMONTAŽA D.O.O.

PRIBISLAVEC

25.332.800

AMBIJENTI D.O.O.

ČAKOVEC

1.251.700

PANA STOLARIJA D.O.O.

ČAKOVEC

48

MARTI D.O.O.

PRELOG

24.545.800

AST-AUTO D.O.O.

NEDELIŠĆE

1.215.400

UNIMER D.O.O.

ČAKOVEC

48

NET D.O.O.

ŠENKOVEC

24.533.000

HEPLAST-PIPE D.O.O.

PRELOG

1.197.800

MEĐIMURJEPLET D.D.

ČAKOVEC

47

LJEKARNA POČUČA ČAKOVEC

ČAKOVEC

24.233.200

MARODI D.O.O.

NEDELIŠĆE

1.182.900

MEĐIMURJE IPC D.D.

ČAKOVEC

47


ŽUPANIJE

124 rang

naziv tvrtke

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

BUKAL ELEKTRONIKA D.O.O.

ČAKOVEC

mjesto

ukupni prihod 24.225.700

IZOLIT D.O.O.

naziv tvrtke

DRAŠKOVEC

mjesto

KAVRAN GRUPA D.O.O.

ČAKOVEC

24.088.800

PANEX TIM D.O.O.

UNIMER D.O.O.

ČAKOVEC

23.435.000

AXIOM D.O.O.

TM D.O.O.

ČAKOVEC

23.133.600

NMP - PRODUKT D.O.O.

NEDELIŠĆE

STROJARSTVO BRANILOVIĆ D.O.O.

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

1.169.900

I T D.O.O.

ČAKOVEC

46

ČAKOVEC

1.158.400

VODOINSTALATERI D.O.O.

ČAKOVEC

46

ČAKOVEC

1.155.500

ASTREA-SPORT D.O.O.

IVANOVEC

46

TECTUM D.O.O.

ČAKOVEC

1.118.400

SENKO D.O.O.

ŠTEFANEC

45

23.011.200

ALS D.O.O.

HLAPIČINA

1.108.800

NOSTRO D.O.O.

SLEMENICE

45

ČAKOVEC

22.550.800

INTER-VILIČARI D.O.O.

MIKLAVEC

1.108.100

GP EKOM D.O.O.

ČAKOVEC

42

VIKI D.O.O.

STRAHONINEC

22.422.500

ALZAS ALARMS D.O.O.

ČAKOVEC

1.067.900

KAVRAN GRUPA D.O.O.

ČAKOVEC

41

SERVUS D.O.O.

ČAKOVEC

22.230.900

POLJO POSAVEC D.O.O.

DUNJKOVEC

1.052.900

VNUK D.O.O.

VRHOVLJAN

41

ELEKTROINSTALATERI D.O.O.

ČAKOVEC

21.954.100

AG PROJEKT D.O.O.

ČAKOVEC

1.050.000

ČAKOVEC

40

KERMEK D.O.O.

ČAKOVEC

21.729.300

DOM ZA ODRASLE OSOBE KOTORIBA

KOTORIBA

1.047.900

ARNO D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA "LJEKARNE PETEK" INSTAL-PROMET KANIŽAJ D.O.O.

ČAKOVEC

21.264.900

NET D.O.O.

ŠENKOVEC

990.200

TM D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK, STANKA ŽGANEC, GORNJI KRALJEVEC, MAROF 19 DOMJANIĆ TEKSTIL D.O.O.

MALA SUBOTICA

21.205.800

JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.

ČEHOVEC

973.300

AC JESENOVIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

39

ČAKOVEC

20.934.600

REINOX D.O.O.

BREZJE

967.800

VIKI D.O.O.

STRAHONINEC

39

C3 ČAKOVEC D.D.

ČAKOVEC

20.827.600

TURBO AUTO CENTAR D.O.O.

DOMAŠINEC

965.000

TKALEC TRANS D.O.O.

BOGDANOVEC

39

MURASPID D.O.O. AUTOTRANSPORTI "MAJNIĆ", MARIJAN MAJNIĆ, PODTUREN, ZAVRTNA 10 VZ EL-TIM D.O.O.

HODOŠAN

20.684.700

VETA D.O.O.

ČAKOVEC

959.800

P-M.T.Č. D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

39

PODTUREN

20.552.300

IM-COMP D.O.O.

ČAKOVEC

959.700

REINOX D.O.O.

BREZJE

38

ČAKOVEC

20.513.800

DAVID BETON D.O.O.

DOMAŠINEC

949.800

DOMET D.O.O.

PRELOG

38

VICTORY TEAM D.O.O.

PRELOG

20.330.200

ZT - ZGRADARSKA TEHNIKA D.O.O.

ČAKOVEC

925.700

TRGOŠPED D.O.O.

NEDELIŠĆE

38

SISTEM MEP D.O.O.

MALA SUBOTICA

20.300.100

MEC D.O.O.

NEDELIŠĆE

913.100

I-KONG D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

38

PANEX DINAMIC D.O.O.

ČAKOVEC

20.177.900

LJEKARNA KROPEK

ČAKOVEC

889.600

SATURO D.O.O.

STRAHONINEC

38

JELEN PROFESSIONAL D.O.O.

ČAKOVEC

19.463.600

PANIS D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

886.800

MOTO-TEKS D.O.O.

DEKANOVEC

37

EUROKLIMA D.O.O.

GORIČAN

19.448.400

ELCOP D.O.O.

ČAKOVEC

36

NEDELIŠĆE

19.342.500

865.900

O.M.T. D.O.O.

IVANOVEC

36

MEĐIMURJEPLET D.D.

ČAKOVEC

19.164.900

MURSKO SREDIŠĆE IAF D.O.O. "JAMBROŠIĆ TOURS", JAMBROŠIĆ BORIS, MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE, RADE KONČARA 80 ČAKOVEC GKP ČAKOM D.O.O.

869.000

TRGOŠPED D.O.O.

863.900

STM D.O.O.

GORNJI HRAŠĆAN

36

EUROBETON D.D.

PRELOG

19.132.500

BELLA MODA D.O.O.

ČAKOVEC

854.700

TEKELI PROJEKT - INŽENJERING D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

36

TRANSPORT NOVAK D.O.O.

DONJI HRAŠĆAN

19.039.500

TRECON D.O.O.

BREZJE

854.300

BETAPLAST D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

36

TURBO AUTO CENTAR D.O.O.

DOMAŠINEC

18.994.900

SOVA D.O.O.

PRELOG

849.900

AQUA-INSTALACIJE D.O.O.

PRIBISLAVEC

36

ALZAS ALARMS D.O.O.

ČAKOVEC

18.966.800

VZ EL-TIM D.O.O.

ČAKOVEC

840.900

LP-STIL D.O.O.

GRABROVNIK

36

MARODI D.O.O.

NEDELIŠĆE

18.965.300

TREMAK D.O.O.

DOMAŠINEC

825.400

KABEL-MONT D.O.O.

DOMAŠINEC

36

ELKOS D.O.O.

KOTORIBA

18.476.800

BIO-VITA D.O.O.

KOTORIBA

822.900

ENIGMA DESIGN D.O.O.

ČAKOVEC

36

PROIZVODNJA PG D.O.O.

PRELOG

18.387.200

PAKPLUS D.O.O.

ČAKOVEC

816.700

EURO-UNIT D.O.O.

SLAKOVEC

35

MGP D.O.O.

ČAKOVEC

18.302.800

METAL DEKOR D.O.O.

IVANOVEC

764.500

ELEKTROINSTALATERI D.O.O.

ČAKOVEC

35

GINSTAL D.O.O.

BELICA

18.288.900

MA-HER D.O.O.

IVANOVEC

762.800

D.G. COMMERCE D.O.O.

PRELOG

35

LJEKARNA KROPEK

ČAKOVEC

18.126.400

JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA ZVONAREK

ČAKOVEC

758.100

MURASPID D.O.O.

HODOŠAN

35

RUDI-EXPRESS D.O.O.

MIHOVLJAN

18.062.400

JAN-KOMPANIJA D.O.O.

ČAKOVEC

741.700

DRVOTRADE D.O.O.

NEDELIŠĆE

34

IZGRADNJA D.O.O.

DOMAŠINEC

18.007.200

METALNE KONSTRUKCIJE ŠVENDA D.O.O. ČAKOVEC

740.700

MKA*DEMING D.O.O.

ČAKOVEC

34

AUTOKUĆA GAŠPARIĆ D.O.O.

STRAHONINEC

17.482.600

VUPAK D.O.O.

PRELOG

733.600

B-LOG D.O.O.

BELICA

34

EKO-TERRA D.O.O.

PUŠĆINE

17.362.400

PRINTEX D.O.O.

ČAKOVEC

722.900

R&S SOCKS DIZAJN D.O.O.

ČAKOVEC

33

GALIVET D.O.O.

PRELOG

17.241.300

VIZIJA D.O.O.

NEDELIŠĆE

720.900

MEGRAD 3B D.O.O.

NOVAKOVEC

33

CHAKY D.O.O.

STRAHONINEC

17.198.200

ELTING D.O.O.

PUŠĆINE

715.300

EUROKLIMA D.O.O.

GORIČAN

32

MEC D.O.O.

NEDELIŠĆE

17.178.100

START D.O.O.

MALA SUBOTICA

714.700

GALIVET D.O.O.

PRELOG

32

GRAMEX D.O.O.

PRELOG

17.122.000

INPIRIO D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

711.200

INTERMEGRAD D.O.O.

ČAKOVEC

32

PFEIFER-TTI D.O.O.

ČAKOVEC

17.064.400

JAVNI BILJEŽNIK IVAN MARODI

ČAKOVEC

698.300

MARKOV-TRADE D.O.O.

ČAKOVEC

16.016.200

ODVJETNIK DAVOR IVANČIĆ

ČAKOVEC

690.900

GREGORINČIĆ D.O.O. AUTO SERVIS-AUTO PRIJEVOZ, JOSIP DOBRANIĆ, MURSKO SREDIŠĆE, RADE D.G. COMMERCE D.O.O.

PRHOVEC

15.902.700

ČAKOVEC

673.500

MURSKO SREDIŠĆE

15.791.500

DONJI KRALJEVEC

670.500

SISTEM MEP D.O.O.

MALA SUBOTICA

31

PRELOG

15.677.200

SOLEKTRA D.O.O. ŠTEFAN VJERA MR. PH.- LJEKARNA ČAKOVEC ELETCRO D.O.O.

ČAKOVEC ELEKTRIC-CO D.O.O. SVJEĆARSTVO "DOBOŠIĆ", IVAN DOBOŠIĆ, LOPATINEC LOPATINEC, IVANA GORANA KOVAČIĆA 43 ČAKOVEC AUTO-STOP D.O.O.

ČAKOVEC

657.800

MAESTRAL D.O.O.

ČAKOVEC

31

PANA STOLARIJA D.O.O.

ČAKOVEC

15.530.800

C TIM D.O.O.

ČAKOVEC

655.800

PUŠĆINE

31

INPIRIO D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

15.434.200

RESTORAN KRISTAL D.O.O.

ČAKOVEC

648.600

ČAKOVEC

30

MKA*DEMING D.O.O.

ČAKOVEC

15.108.300

R&S SOCKS DIZAJN D.O.O.

ČAKOVEC

646.000

VELEPROMET D.O.O. STUDIO ZA DESIGN TEKSTILA I ODJEĆE "XENIA-DESIGN", KSENIJA VRBANIĆ, S-SEČAN D.O.O.

IVANOVEC

30

TEKELI PROJEKT - INŽENJERING D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

15.055.400

ČAKOVEC

645.000

SARA TRANS D.O.O.

PRIBISLAVEC

30

TRANS-KUKOVEC D.O.O.

STRAHONINEC

14.953.800

DONJI KRALJEVEC

633.900

ELKOS D.O.O.

KOTORIBA

30

MATIĆ BENZINSKA PUMPA D.O.O.

ČAKOVEC

14.832.400

AUTO CENTAR VLAH D.O.O. PRIJEVOZNIŠTVO " BAAMBI CARGO ", STJEPAN BARLOVIĆ, DONJI KRALJEVEC, DARY D.O.O.

ČAKOVEC

633.400

LEŠKO D.O.O.

VRATIŠINEC

30

GORNJI KRALJEVEC

40

SLEMENICE

40

32 31 31


125

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

IPC D.O.O.

ČAKOVEC

14.815.000

EMPORIUM D.O.O.

SVETI MARTIN NA MURI

14.796.000

BIO ULJARICE D.O.O.

ČAKOVEC

ROTOCOMERC D.O.O. AGRARIA D.O.O.

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja 626.900

naziv tvrtke

mjesto

ČAKOVEC MALA SUBOTICA

613.200

RUDI-EXPRESS D.O.O.

MIHOVLJAN

29

14.614.300

ČEHOVEC

602.400

ALPRO-ŠARDI D.O.O.

SELNICA

29

PRELOG

14.466.500

GALIVET D.O.O.

PRELOG

599.600

LEPOGLAVEC D.O.O.

GORIČAN

29

ČAKOVEC

14.413.100

URBIA D.O.O.

ČAKOVEC

583.700

MLIN JULIA D.O.O.

KOTORIBA

29

SENKO D.O.O.

ŠTEFANEC

14.015.500

PFEIFER-TTI D.O.O.

ČAKOVEC

576.000

VENTILACIJSKI SISTEMI MIKEC D.O.O.

GORIČAN

28

POLJO POSAVEC D.O.O.

DUNJKOVEC

13.930.800

570.600

PANEX DINAMIC D.O.O.

ČAKOVEC

28

DONJI KRALJEVEC

13.876.300

ČAKOVEC

565.000

MUŠKATLJIN J.D.O.O.

DONJI VIDOVEC

28

KERBEK D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

13.828.200

ARTEFERRO DOHOMONT D.O.O. "ELEKTROMEHANIKA", TRGOVINA I RADIONICA ZA POPRAVAK I PROIZN.D. MOTOR D.O.O.

GORIČAN

BETAPLAST D.O.O.

PRELOG

559.500

PRINTEX D.O.O.

ČAKOVEC

27

MEĐIMURJE IPC D.D.

ČAKOVEC

13.670.200

NRN-INŽENJERING D.O.O.

ČAKOVEC

552.500

STRAHONINEC

27

SAM-PROMET D.O.O.

DONJA DUBRAVA

13.616.000

MEĐIMURJEPLET D.D.

ČAKOVEC

542.700

HODOŠAN

27

SARA TRANS D.O.O.

PRIBISLAVEC

13.265.100

RAGUSA D.O.O.

PUŠĆINE

539.600

TRANS-KUKOVEC D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE HODOŠAN PANEX D.D.

ČAKOVEC

27

ELEKTRIC-CO D.O.O. MARKETING I PRIJEVOZNIŠTVO "KOMUNA", JOSIP TOPLEK, IVANOVEC, BROZOVA 35 ALPRO-ŠARDI D.O.O. PLASTOMETALIK-VLAŠIĆ, BRANKO I VERA VLAŠIĆ, MALA SUBOTICA, GLAVNA 52 A DOMET D.O.O. STUDIO ZA DESIGN TEKSTILA I ODJEĆE "XENIA-DESIGN", KSENIJA VRBANIĆ, 36 D.O.O.

ČAKOVEC

13.220.800

MIP WEYLAND D.O.O.

PUŠĆINE

533.400

KVANTUM D.O.O.

PRELOG

26

IVANOVEC

13.182.200

O.M.T. D.O.O.

IVANOVEC

531.600

MIKOL D.O.O.

ČAKOVEC

26

SELNICA

13.069.800

MURSKO SREDIŠĆE

515.400

DG SPORT D.O.O.

PRELOG

26

MALA SUBOTICA

13.000.500

ČAKOVEC

512.800

ALFA CAR D.O.O.

ČAKOVEC

26

PRELOG

12.999.000

TERMOINST-MT D.O.O. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA "DR. PERCAČ" LOTUS D.O.O.

GORNJI MIHALJEVEC

503.300

TREMAK D.O.O.

DOMAŠINEC

25

ČAKOVEC

12.948.300

RŽV D.O.O.

ČAKOVEC

500.700

MIP WEYLAND D.O.O.

PUŠĆINE

25

STRAHONINEC

12.751.500

FODOR REKLAME D.O.O.

ČAKOVEC

500.100

TRANSPORT NOVAK D.O.O.

DONJI HRAŠĆAN

25

NARANĐA TRANSPORT D.O.O.

HODOŠAN

12.725.800

TARANDEK TRANSPORTI D.O.O.

ZASADBREG

489.000

KERA-GRANIT D.O.O.

ŠENKOVEC

25

MARING D.O.O.

NEDELIŠĆE

12.620.300

CENTAR ALATA PFEIFER D.O.O.

ČAKOVEC

487.800

LJEKARNA POČUČA ČAKOVEC

ČAKOVEC

25

VELEPROMET D.O.O.

PUŠĆINE

12.359.200

486.800

25

12.341.200

ZEBANEC SELO

480.300

MURSKO SREDIŠĆE

25

ALFA CAR D.O.O.

ČAKOVEC

12.108.700

ČEHOVEC

472.900

VINA-BRKIĆ D.O.O. AUTO SERVIS-AUTO PRIJEVOZ, JOSIP DOBRANIĆ, MURSKO SREDIŠĆE, RADE DIKA ŠTIK D.O.O.

ŽELEZNA GORA

PRELOG

PRIJEVOZ BLAŽEKA D.O.O. IZRADA I BRUŠENJE REZNIH ALATA, FRANJO KRIŠTOFIĆ, ZEBANEC SELO 41 TOMAPLAST D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

ZADOL GRUPA D.O.O.

VRATIŠINEC

25

CEE D.O.O.

ČAKOVEC

12.100.200

MOBENZ D.O.O.

ČAKOVEC

468.900

ZMAJ D.O.O.

STRAHONINEC

25

INTERMEGRAD D.O.O.

ČAKOVEC

12.041.400

DIZ - CNC D.O.O.

VRHOVLJAN

467.600

DJEČJI VRTIĆ ŽIBEKI

ČAKOVEC

25

VENTILACIJSKI SISTEMI MIKEC D.O.O.

GORIČAN

11.986.600

PROMETAL D.O.O.

SAVSKA VES

465.200

MARING D.O.O.

NEDELIŠĆE

24

TEAM GRAĐENJE D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

11.652.600

SVETI MARTIN NA MURI

462.300

B.T.C. D.O.O.

NEDELIŠĆE

24

MEGRAD 3B D.O.O.

NOVAKOVEC

11.460.900

DONJI VIDOVEC

457.600

KATEX D.O.O.

ČAKOVEC

24

REINOX D.O.O.

BREZJE

11.298.400

EMPORIUM D.O.O. IVANČIĆ BRANKA MR. PH. - PRIVATNA LJEKARNA D. VIDOVEC GRAMEX D.O.O.

PRELOG

453.800

PPM D.O.O.

ČAKOVEC

24

ECON D.O.O.

PRELOG

11.082.600

OPTIMUS LAB D.O.O.

ČAKOVEC

448.600

TEAM GRAĐENJE D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

24

HRANA TEC D.O.O.

ČAKOVEC

11.069.500

KONPLAST D.O.O.

PUŠĆINE

446.700

24

ČEHOVEC

11.036.300

ČAKOVEC

444.500

ČAKOVECSTAN D.O.O.

ČAKOVEC

10.986.600

ŠENKOVEC

439.900

AUTO-CENTAR BAUMGARTNER D.O.O.

ČAKOVEC

10.929.000

GRADNJA PMP D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK, KRISTIJAN FURDI, ŠENKOVEC, PRVOMAJSKA 31, MURA-METAL D.O.O.

KOTORIBA

438.000

LINEA COD D.O.O. AUTOTRANSPORTI "MAJNIĆ", MARIJAN MAJNIĆ, PODTUREN, ZAVRTNA 10 PLASTOMETALIK-VLAŠIĆ, BRANKO I VERA VLAŠIĆ, MALA SUBOTICA, GLAVNA 52 A JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.

ČAKOVEC

KARLO TRANSPORTI D.O.O.

BALI D.O.O.

DONJA DUBRAVA

10.889.000

NEDELIŠĆE

436.300

MEC D.O.O.

STAKLO-KAVRAN D.O.O.

ČAKOVEC

10.738.700

KOTORIBA

436.300

MEDIA-SOFT D.O.O.

ČAKOVEC

10.713.300

ČAKOVEC

431.500

AMBIJENTI D.O.O.

ČAKOVEC

10.538.400

ČAKOVEC

430.500

MURSKO SREDIŠĆE PANIS D.O.O. TRGOVINA "ZLATARNA DOMINIK", IZIDOR ČAKOVEC SEVER I ANITA SEVER, ČAKOVEC, STROSSČAKOVEC KUKI GRADITELJSTVO D.O.O.

MAG-COMMERCE D.O.O.

ŠENKOVEC

10.533.400

ČAKOVEC

421.400

DJEČJI VRTIĆ DJEČJA MAŠTA

LEŠKO D.O.O.

VRATIŠINEC

10.525.500

PODBREST

419.200

AGRO-AMERIKA D.O.O.

MALA SUBOTICA

10.499.500

MEGA METAL D.O.O. SUŠARA I TRGOVINA "SILADI", JOSIP I STJEPAN SILADI, KOTORIBA, RUĐERA JELEN PROFESSIONAL D.O.O. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMJANOVIĆ MAJDA, GOLENKO SREĆKO I ELTEL D.O.O. ZAJEDNIČKI AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT "MIŠIĆ", STJEPAN MIŠIĆ I ANTUN MIŠIĆ, KATEX D.O.O.

ČAKOVEC

418.200

LJEKARNA DOMINKO

PLEŠKOVEC

10.414.700

GEO-CENTAR D.O.O.

ČAKOVEC

417.300

PRELOG ZADOL GRUPA D.O.O. "MARODI" DOMAĆA TJESTENINA, STJEPAN ČAKOVEC MARODI, ČAKOVEC, TRAVNIČKA 3 DONJI KRALJEVEC TONI D.O.O.

VODOINSTALATERI D.O.O.

ČAKOVEC

10.379.100

412.600

DOM ZA ODRASLE OSOBE KOTORIBA

KOTORIBA

22

ČAKOVEC

10.339.800

DEKANOVEC

410.900

MURA-METAL D.O.O.

KOTORIBA

22

CENTAR AUTO D.O.O.

ČAKOVEC

10.332.700

JAVNI BILJEŽNIK LJILJANA BLAŽEKA PG ŠANTEK, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. ANTUN ŠANTEK, DEKANMEĐIMURJE EXPRESS D.O.O.

PRELOG

TRGOPROM D.O.O.

SAVSKA VES

408.700

PRHOVEC

22

I T D.O.O.

ČAKOVEC

10.236.400

DOMET D.O.O.

PRELOG

SLAKOVEC

22

DAVID BETON D.O.O.

DOMAŠINEC

10.148.000

DONJI KRALJEVEC

22

GKP PRE-KOM D.O.O.

PRELOG

9.908.900

PRELOG

21

START D.O.O.

MALA SUBOTICA

9.875.100

ČAKOVEC CENTAR AUTO D.O.O. SVJEĆARSTVO "DOBOŠIĆ", IVAN DOBOŠIĆ, LOPATINEC LOPATINEC, IVANA GORANA KOVAČIĆA 43 PRIBISLAVEC SARA TRANS D.O.O.

GREGORINČIĆ D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAKOVEC MESO-PRERADA MESA "KIŠ", FRANJO KIŠ, DONJI KRALJEVEC, KOLODVORSKA 16 SOVA D.O.O.

SOLEKTRA D.O.O.

ČAKOVEC

9.874.600

VALENS CONSILIUM D.O.O.

PRELOG

IZOLIT D.O.O.

DRAŠKOVEC

9.864.200

KOTORIBA

396.900

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA D.O.O.

SAVSKA VES

9.754.100

FLORIAN LUGITSCH D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK, STANKA ŽGANEC, GORNJI KRALJEVEC, MAROF 19

ŠENKOVEC MAG-COMMERCE D.O.O. "TRISTAR" PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT, IVANOVEC ŽELJKO MARKOVIĆ, IVANOVEC, JOSIPA DOMAŠINEC INSTALACIJE BOČKAJ D.O.O.

GORNJI KRALJEVEC

396.800

QUADRO D.O.O.

407.900 407.800 405.400 401.100 399.400

ARNO D.O.O.

ČAKOVEC

broj zaposlenika

CNC PUŠNIK D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA "LJEKARNE PETEK" KARLO TRANSPORTI D.O.O.

29

PODTUREN

23

MALA SUBOTICA

23

ČEHOVEC

23

NEDELIŠĆE

23

ČAKOVEC

KRIŽOVEC

23 23 23 23 23 23 22

21 21 21 21


ŽUPANIJE

126 rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

SVJEĆARSTVO "DOBOŠIĆ", IVAN DOBOŠIĆ, LOPATINEC LOPATINEC, IVANA GORANA KOVAČIĆA 43 NEDELIŠĆE DRVOTRADE D.O.O. GP EKOM D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

9.751.100

M.I.P. - METAL D.O.O.

PUŠĆINE

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

396.200

GINSTAL D.O.O.

BELICA

broj zaposlenika 21

9.673.400

MBT-INŽENJERING D.O.O.

MACINEC

391.500

METALPRODUKT D.O.O.

BELICA

20

ČAKOVEC

9.615.200

DIADEMA CROATIA D.O.O.

PRELOG

384.500

KOS D.O.O.

KOTORIBA

20

HIDROTEHNIKA D.O.O.

SAVSKA VES

9.569.200

TASA D.O.O.

NOVO SELO ROK

380.300

AUTOKUĆA GAŠPARIĆ D.O.O.

STRAHONINEC

20

SILADIAGRO D.O.O. TRGOVINA "TEKSTIL-PROMET", DEJAN NOVAK, MAČKOVEC 403 ELTING D.O.O.

KOTORIBA

9.525.000

ČAKOVEC

379.000

VIDRA D.O.O.

ČAKOVEC

20

MAČKOVEC

9.372.700

VRATIŠINEC

367.500

BINA D.O.O.

ČAKOVEC

20

PUŠĆINE

9.348.200

PYRUS D.O.O. POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ NIKOLA DEBELEC ALPRO-ŠARDI D.O.O.

SELNICA

365.000

ŠVENDA-TARMANN CHEMIE D.O.O.

ČEHOVEC

20

TECTUM D.O.O. POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ, ZLATKO VINKOVIĆ, BELICA, NIKOLE ŠUBIĆAR&S SOCKS DIZAJN D.O.O.

ČAKOVEC

9.196.200

KSD MOBYL D.O.O.

NOVO SELO ROK

352.300

HEMA D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

20

BELICA

9.096.200

ADMONEO D.O.O.

HODOŠAN

350.500

MARKOV-TRADE D.O.O.

ČAKOVEC

20

ČAKOVEC

9.054.400

TWIX-TRADE D.O.O.

MIHOVLJAN

350.100

JUNIOR D.O.O.

ČAKOVEC

20

ŠVENDA-TARMANN CHEMIE D.O.O.

ČEHOVEC

8.951.300

POKER PIK D.O.O.

ČAKOVEC

347.900

PRELOG

20

PRINTEX D.O.O.

ČAKOVEC

8.748.100

PANEX DINAMIC D.O.O.

ČAKOVEC

346.400

SELNICA

20

TARANDEK TRANSPORTI D.O.O.

ZASADBREG

8.612.800

VAJDA D.D.

ČAKOVEC

337.800

VETERINARSKA STANICA D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ŠČAVNIČAR USTANOVA ŽIVKOVIĆ

ČAKOVEC

20

MEĐIMURJE EXPRESS D.O.O.

SAVSKA VES

8.599.000

334.800

TO-MA D.O.O.

SAVSKA VES

20

QUADRO D.O.O.

KRIŽOVEC

8.448.300

333.900

KRAN MONT GRADNJA D.O.O.

ČAKOVEC

20

ALUMINIUM WORKBOATS D.O.O.

ČAKOVEC

8.447.300

VRATIŠINEC ROYAL TRADE D.O.O. KOVINOTOKARSKI OBRT "KOMETA", BORIS MIHOVLJAN ZASPAN, MIHOVLJAN, MARKA KOVAČA 26 KOTORIBA KOS D.O.O.

330.700

KLIMA LS D.O.O.

PRELOG

20

PZ STELLA AUTOPRIJEVOZNIK, SAMIR POSAVEC, NEDELIŠĆE, J. Š. SLAVENSKOG 16 C PAKPLUS D.O.O. "MARODI" DOMAĆA TJESTENINA, STJEPAN MARODI, ČAKOVEC, TRAVNIČKA 3 ADMONEO D.O.O. MESO-PRERADA MESA "KIŠ", FRANJO KIŠ, DONJI KRALJEVEC, KOLODVORSKA 16 BRID D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

8.408.300

AUTOKUĆA GAŠPARIĆ D.O.O.

STRAHONINEC

330.100

PANEX AGM D.O.O.

ČAKOVEC

20

NEDELIŠĆE

8.290.600

EKO ENERGIJA D.O.O.

ČAKOVEC

328.900

NET D.O.O.

ŠENKOVEC

19

ČAKOVEC

8.256.100

BOROVNICE D.O.O.

ŠENKOVEC

327.600

MEĐIMURJE EXPRESS D.O.O.

SAVSKA VES

19

ČAKOVEC

8.250.600

STATOPLAST D.O.O.

SVETI URBAN

326.200

C LAB D.O.O.

ČAKOVEC

19

HODOŠAN

8.235.700

MURS-EKOM D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

323.000

BUKAL ELEKTRONIKA D.O.O.

ČAKOVEC

19

DONJI KRALJEVEC

8.196.900

JAVNI BILJEŽNIK JASENKA CRNČEC

ČAKOVEC

322.800

FILRAD D.O.O.

MACINEC

19

ČAKOVEC

8.083.300

C LAB D.O.O.

ČAKOVEC

319.300

LETINA INOX D.O.O.

MACINEC

19

8.079.100

BUKAL ELEKTRONIKA D.O.O.

ČAKOVEC

317.800

VECTUM D.O.O.

PRELOG

19

8.072.900

MGV D.O.O.

ČAKOVEC

308.500

NITRAT D.O.O.

ČAKOVEC

19

8.023.700

MERHATOVEC VLAHKO D.O.O. "TRI PRO" ZASTUPANJE U OSIGURANJU, ČAKOVEC DAVOR SANJKOVIĆ, ČAKOVEC, S. RADIĆA 8 STRAHONINEC CHAKY D.O.O.

305.300

MEĐIMURJE ZAING D.O.O.

ČAKOVEC

19

300.600

MEDIA-SOFT D.O.O.

ČAKOVEC

18

298.900

ARION D.O.O.

PUŠĆINE

18

MURSKO SREDIŠĆE P-M.T.Č. D.O.O. "MOTORENI" TRGOVINA I SERVIS, NIKOLA NEDELIŠĆE KOŠIR, NEDELIŠĆE, ČAKOVEČKA 43 DOMAŠINEC KABEL-MONT D.O.O. VETA D.O.O.

ČAKOVEC

7.936.400

LEPOGLAVEC D.O.O.

GORIČAN

7.925.500

EUROMUSIC AGENCY D.O.O.

ČAKOVEC

7.870.800

HEMA D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

7.870.300

VIDRA D.O.O.

ČAKOVEC

KANASTA D.O.O. ZKK D.O.O.

SAVSKA VES

293.200

POZVEK D.O.O.

DUNJKOVEC

18

NEDELIŠĆE

293.000

SERVUS D.O.O.

ČAKOVEC

18

7.840.600

HIDROTEHNIKA D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK, SAMIR POSAVEC, NEDELIŠĆE, J. Š. SLAVENSKOG 16 C AGRARIA D.O.O.

ČAKOVEC

289.900

START D.O.O.

MALA SUBOTICA

18

NEDELIŠĆE

7.731.800

NENAD KOSI POLJOPRIVREDNIK

TOTOVEC

289.600

MEGA METAL D.O.O.

NEDELIŠĆE

18

ČAKOVEC

7.718.000

DAVID & COMPANY D.O.O.

VRATIŠINEC

288.100

STATOPLAST D.O.O.

SVETI URBAN

18

NESTOR D.O.O.

PRELOG

7.538.000

VIDRA D.O.O.

ČAKOVEC

288.000

ČAKOVECSTAN D.O.O.

ČAKOVEC

18

LJEKARNA BEĆIROVIĆ

VRATIŠINEC

7.494.400

284.500

ŠTEFULJ-MS D.O.O.

PUŠĆINE

18

ČAKOVEC

7.492.400

MEI D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK - SONI VADLJA, ČAKOVEC, KOČE RACINA 20 GIRUS D.O.O.

KOTORIBA

FRUCTUS KRESTO D.O.O. ŠTEFAN VJERA MR. PH.- LJEKARNA ČAKOVEC DINAMIC TRADE D.O.O.

ČAKOVEC

283.700

ČAKOVEC

18

ŠENKOVEC

282.900

PRELOG

278.300

IDA COMERC D.O.O.

PRELOG

PODBREST

276.500

7.365.600

O G P D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK, ZLATKO MIŠIĆ, PODBREST, BRAĆE MALEK 2 ELKOS D.O.O.

KOTORIBA

275.800

DJEČJI VRTIĆ LOPTICA STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, STRAHONINEC, MATIJE NOTUS D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT, KAVANA I CATERING "ARKA", DAVOR KOCEN, SVETI MARTIN NA RASADNIK IVA D.O.O.

7.356.300

BISTER D.O.O.

DOMAŠINEC

274.800

DONJI KRALJEVEC

7.483.600

ČAKOVEC

7.466.800

ŽABNIK JAKOPIĆ D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT "KOLTRANSPORT", DARKO KOLAREK, PRELOG, PRELOG MALA SUBOTICA ZAGRO D.O.O.

7.411.400

STRAHONINEC

18

ČAKOVEC

18

SVETI MARTIN NA MURI

18

ŠTEFANEC

18

SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE STUBIČAR INTERSKELE-LEŠKO D.O.O.

ČAKOVEC

18

MURSKO SREDIŠĆE

18

VRATIŠINEC

18

ČAKOVEC

17

MALA SUBOTICA

17

264.600

ZT - ZGRADARSKA TEHNIKA D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA "LJEKARNE PETEK" MOBENZ D.O.O.

ČAKOVEC

17 17

7.317.900

PROJEKTI EKSA D.O.O.

GRABROVNIK

273.900

INTER-VILIČARI D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK, ZLATKO MIŠIĆ, PODBREST, BRAĆE MALEK 2 MTČ TVORNICA TRIKOTAŽE D.D.

MIKLAVEC

7.305.400

NDT D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

268.200

PODBREST

7.227.300

ŠTRIGOVA

7.177.100

LINEA COD D.O.O.

ČAKOVEC

7.118.100

MALA SUBOTICA MAGDIĆ D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK, VLADIMIR MEZNARIĆ, ČAKOVEC ČAKOVEC, KOČE RACINA 5, PRELOG DRVO BRUSIONA D.O.O.

FREELAND GRADNJA D.O.O.

ČAKOVEC

7.096.500

OBDURA D.O.O.

STRAHONINEC

264.500

DIZ - CNC D.O.O.

VRHOVLJAN

O.M.T. D.O.O.

IVANOVEC

7.079.100

GO-TEK D.O.O.

ČAKOVEC

262.100

CHAKY D.O.O.

STRAHONINEC

17

POVRĆE KOSI D.O.O.

TOTOVEC

7.070.500

MGP D.O.O.

ČAKOVEC

261.600

UNION D.D.

ČAKOVEC

17

NET GRUPA D.O.O.

ŠENKOVEC

7.061.000

REVITANA D.O.O.

ČAKOVEC

256.000

MANDRA D.O.O.

PRELOG

17

KERA-GRANIT D.O.O.

ŠENKOVEC

6.996.800

POVRĆE KOSI D.O.O.

TOTOVEC

255.600

MOHARIĆ COMMERCE D.O.O.

NEDELIŠĆE

17

PANEX AGM D.O.O.

ČAKOVEC

6.953.200

AUTO-AKCIJA D.O.O.

NOVO SELO ROK

254.700

TELEMONT D.O.O.

DEKANOVEC

17

PCO GROUP D.O.O.

ČAKOVEC

6.912.500

AUTOSET TUREK D.O.O.

CIRKOVLJAN

253.900

DRVO-ALUMINIJ D.O.O.

DONJA DUBRAVA

17

267.500 266.000


127

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

mjesto

dobit razdoblja

PANIS D.O.O.

naziv tvrtke

MURSKO SREDIŠĆE

mjesto

ukupni prihod 6.901.300

TRANSPORT NOVAK D.O.O.

naziv tvrtke

DONJI HRAŠĆAN

253.600

NARANĐA TRANSPORT D.O.O.

naziv tvrtke

HODOŠAN

mjesto

broj zaposlenika

KASPAR PAPIR D.O.O.

PRELOG

6.873.000

UNION D.D.

ČAKOVEC

251.400

MCS D.O.O.

STRAHONINEC

16

JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.

ČEHOVEC

6.837.700

GALERIJA SJEVER D.O.O.

ČAKOVEC

245.100

RONIS D.O.O.

ČAKOVEC

16

KOCEN-AGRO D.O.O.

ŠTRIGOVA

6.653.400

KAVRAN STOLARIJA D.O.O.

ČAKOVEC

243.900

IZOLIT D.O.O.

DRAŠKOVEC

16

C LAB D.O.O.

ČAKOVEC

6.639.500

MACAO D.O.O.

NEDELIŠĆE

243.400

PANEX TIM D.O.O.

ČAKOVEC

16

MURA-METAL D.O.O.

KOTORIBA

6.637.200

INO D.O.O.

NEDELIŠĆE

243.200

INPIRIO D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

16

DOMINA-M D.O.O.

NEDELIŠĆE

6.601.900

EUROMUSIC AGENCY D.O.O.

ČAKOVEC

242.800

EUROMUSIC AGENCY D.O.O.

ČAKOVEC

16

ARMAT D.O.O.

STRAHONINEC

6.552.600

PALOVEC

238.400

INSULA D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

16

POZVEK D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DODLEK FRANJO FILRAD D.O.O.

DUNJKOVEC

6.525.000

MURSKO SREDIŠĆE

236.700

16

6.505.800

ČAKOVEC

236.100

HODOŠAN

16

MACINEC

6.496.500

SUPERNA D.O.O.

SAVSKA VES

232.500

ČAKOVEC

16

A.M.C. MEĐIMURJE D.O.O.

ČAKOVEC

6.469.600

SOFTWISE D.O.O.

ČAKOVEC

231.000

MISTEKS PRO J.D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU STRAHIJA URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA BOŽICA MAGDALENIĆ EZY INFOTECH D.O.O.

ŽIŠKOVEC

BELICA

STIL D.O.O. PRAONICA RUBLJA "MALOVIĆ", KSENIJA MALOVIĆ, MURSKO SREDIŠĆE, FRANKOINPRO D.O.O.

ČAKOVEC

16

KOS D.O.O.

KOTORIBA

6.434.000

DRAŠKOVEC

230.900

ŠTIKMA D.O.O.

SLEMENICE

16

PPM D.O.O.

ČAKOVEC

6.341.700

PRELOG

227.100

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE JAPA ŠTRIGOVA

16

NOTUS D.O.O.

ČAKOVEC

6.336.500

PUŠĆINE

226.300

INKA-PROJEKT J.D.O.O.

SELNICA

16

LP-STIL D.O.O.

GRABROVNIK

6.329.100

MURSKO SREDIŠĆE

224.600

BRAVARIJA ŠTAMPAR D.O.O.

PRELOG

6.328.900

DRVO-ALUMINIJ D.O.O.

DONJA DUBRAVA

6.271.300

TRGOVAČKO DRUŠTVO MEĐIMURKA D.D.

ČAKOVEC

6.267.500

HGH D.O.O.

PRELOG

6.217.800

AQUA AERA TERRA D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT "KOLTRANSPORT", DARKO KOLAREK, PRELOG, TRANSPORTI TROJAK - MARIJAN TROJAK, PUŠĆINE, ČAKOVEČKA 44 C JAVNI BILJEŽNIK RUŽA HOBLAJ VINOGRADARSTVO - PODRUMARSTVO "CMREČNJAK", RAJKO CMREČNJAK, SVETI OBRADA LIMOVA - PREMUŠ D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ILIJAŠ ŽELJKO GANZER ELEKTRO D.O.O.

MAGDIĆ D.O.O.

MALA SUBOTICA

6.182.500

MILENA GRADNJA D.O.O.

AVM D.O.O.

DRAŠKOVEC

6.180.500

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

PRELOG

6.168.900

ŠTEFULJ-MS D.O.O.

PUŠĆINE

6.150.100

SOVA D.O.O.

PRELOG

6.111.900

ELETCRO D.O.O. PG ŠANTEK, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. ANTUN ŠANTEK, DEKANVINA-BRKIĆ D.O.O.

ČAKOVEC

6.097.200

DEKANOVEC

6.083.400

ŽELEZNA GORA

6.071.500

SILADI D.O.O.

KOTORIBA

PYRUS D.O.O.

ČAKOVEC

CENTAR ALATA PFEIFER D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK, ŽELJKO MEGLIĆ, ČAKOVEC, BUZOVEČKA 41 PANDA D.O.O.

ČAKOVEC

16

SVETI URBAN

224.200

ŠENKOVEC

224.000

NEDELIŠĆE DOMINA-M D.O.O. MARKETING I PRIJEVOZNIŠTVO "KOMUNA", IVANOVEC JOSIP TOPLEK, IVANOVEC, BROZOVA 35 DONJI KRALJEVEC KRALJEVSKE SLASTICE D.O.O.

16

SELNICA

223.900

ALUMINIUM WORKBOATS D.O.O.

ČAKOVEC

16

ČAKOVEC

222.700

KASPAR PAPIR D.O.O.

PRELOG

16

HLAPIČINA

222.400

GROZD D.O.O.

DONJI VIDOVEC

16

MATEX D.O.O.

ČAKOVEC

221.500

GP STANORAD D.O.O.

ČAKOVEC

16

PRINTAMO ZA VAS D.O.O.

ČAKOVEC

221.400

TURBO AUTO CENTAR D.O.O.

DOMAŠINEC

15

ELEKTROINSTALATERI D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO RADOVIĆ ANTUN POSAVEC D.O.O.

ČAKOVEC

217.300

VZ EL-TIM D.O.O.

ČAKOVEC

15

PODBREST

213.200

RESTORAN KRISTAL D.O.O.

ČAKOVEC

15

NEDELIŠĆE

212.800

CNC PUŠNIK D.O.O.

ČAKOVEC

15

211.800

KONPLAST D.O.O.

PUŠĆINE

15

211.500

AUTO-CENTAR BAUMGARTNER D.O.O.

ČAKOVEC

15

6.038.300

ČAKOVEC AUTO-CENTAR BAUMGARTNER D.O.O. PRIJEVOZNIŠTVO - VUČNA SLUŽBA, VLADO ČAKOVEC PAVLIC I ZDRAVKO PAVLIC, ČAKOVEC, DR. MAČKOVEC DIACRO - MALA HIŽA D.O.O.

211.100

6.027.600

MULTIPRO D.O.O.

ČAKOVEC

208.600

6.021.900

MREŽA M D.O.O.

ČAKOVEC

204.900

NEDELIŠĆE METAL - EURO D.O.O. KRIKA, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, NEDELIŠĆE VL. ROBERT KRIKOVIĆ, NEDELIŠĆE, NEDELIŠĆE KANASTA D.O.O.

16 16

15 15 15

ČAKOVEC

6.010.400

SINDICOM D.O.O.

GORNJI KURŠANEC

204.800

ENIGMA STARS D.O.O.

ČAKOVEC

15

ČAKOVEC

5.988.700

KERBEK D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

204.700

KRALJIĆ A&S D.O.O.

SLEMENICE

15

BELLA MODA D.O.O.

ČAKOVEC

5.831.300

PZ BRANITELJA VUKOVIĆ

SVETI URBAN

202.600

ŠERCER D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

15

AGRIA D.O.O.

PUŠĆINE

5.817.400

GRA & TEX D.O.O.

KRIŽOVEC

202.500

BIO ULJARICE D.O.O.

ČAKOVEC

15

PRELOG VECTUM D.O.O. ZOKI, OBRT ZA PROIZVODNJU DRVENE AMBALAŽE I TRGOVINA, VL. ZORAN LISJAK, TURČIŠĆE ČAKOVEC NITRAT D.O.O.

5.817.000

SENKO D.O.O.

ŠTEFANEC

200.500

JVM METALIK D.O.O.

IVANOVEC

15

AUTOSET TUREK D.O.O.

CIRKOVLJAN

ČAKOVEC AUTO CENTAR VLAH D.O.O. TS-PROM, AGENCIJA ZA POSREDOVANJE, ČAKOVEC SANJA TOT, ČAKOVEC, J. KOZARCA 15 MURSKO SREDIŠĆE IAF D.O.O.

5.783.200

NRB INDUSTRY D.O.O.

DRŽIMUREC

200.300

MD & V D.O.O.

OKRUGLI VRH

15

5.705.500

JAVNI BILJEŽNIK SANDA JALŠOVEC

ŠENKOVEC

196.700

NOVI-NET D.O.O.

MERHATOVEC

15

5.630.200

ANTEA D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

196.300

LIST MEĐIMURJE D.O.O.

ČAKOVEC

15

5.595.100

KAJA CONSULTING D.O.O.

ČAKOVEC

194.800

IAF D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

14

5.588.600

KAVRAN GRUPA D.O.O.

ČAKOVEC

194.600

DIACRO - MALA HIŽA D.O.O.

MAČKOVEC

14

5.588.500

DOMJANIĆ TEKSTIL D.O.O.

SLEMENICE

194.300

LETIS D.O.O.

PRETETINEC

14

LETINA VEM D.O.O.

ČAKOVEC

5.551.700

METAL - EURO D.O.O.

NEDELIŠĆE

192.700

VIDOVIĆ-COMMERCE D.O.O.

DONJI HRAŠĆAN

14

DEGO PROMET D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

5.549.400

TERMAL D.O.O.

DRAŠKOVEC

188.500

GEO-GAUSS D.O.O.

ČAKOVEC

14

STARPLAST D.O.O.

ČAKOVEC

5.530.600

STM D.O.O.

GORNJI HRAŠĆAN

186.300

SCHWEISSTECHNIK D.O.O.

ČAKOVEC

14

LJEKARNIČKA USTANOVA HOMEOSAN

SELNICA

5.517.700

LETIS D.O.O.

PRETETINEC

186.300

POWER COMPUTERS D.O.O.

ČAKOVEC

14

IVICA SAČAR D.O.O.

ČAKOVEC

5.515.300

182.900

PEKARA IDA D.O.O.

DONJI VIDOVEC

14

MERHATOVEC

5.462.900

DONJI VIDOVEC

182.200

JAKOPIĆ D.O.O.

ŽABNIK

14

DONJI KRALJEVEC

5.441.900

MANDRA D.O.O. EEG-REGIONALNI LOGISTIČKI CENTAR D.O.O. AGROMARTIN D.O.O.

PRELOG

NOVI-NET D.O.O. PRIJEVOZNIŠTVO " BAAMBI CARGO ", STJEPAN BARLOVIĆ, DONJI KRALJEVEC, SATURO D.O.O.

VRHOVLJAN

179.800

BRID D.O.O.

ČAKOVEC

14

STRAHONINEC

5.441.100

TRANS-KUKOVEC D.O.O.

STRAHONINEC

179.600

BRATIĆ D.O.O.

SVETI KRIŽ

14

MANDRA D.O.O.

PRELOG

5.438.800

INEO D.O.O.

ČAKOVEC

175.900

CNC-OBRADA D.O.O.

VRHOVLJAN

14

CENTAR M D.O.O.

PODTUREN

5.437.800

TENDER D.O.O.

ČAKOVEC

174.600

MIJOR D.O.O.

ČAKOVEC

14

MMK-MATIĆ D.O.O.

ČEHOVEC

5.393.000

GREGORINČIĆ D.O.O.

PRHOVEC

172.900

KMK ZIB D.O.O.

SVETI KRIŽ

14


ŽUPANIJE

128 rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

DODLEK-AGRO D.O.O.

BELICA

PRO-RIGG D.O.O. "KUDEC", VOĆARSTVO I PROTUGRADNE MREŽE, IVAN KUDEC, HODOŠAN, PALIH AUTO-STOP D.O.O. DOM ZA ODRASLE OSOBE KOTORIBA BERKO D.O.O. KOVAČ MIRJANA MR. PH.- LJEKARNA KOVAČ TERMOPROM D.O.O.

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

5.387.400

C3 ČAKOVEC D.D.

ČAKOVEC

MURSKO SREDIŠĆE

5.373.100

170.900

5.302.400

PRIBISLAVEC

ČAKOVEC

5.286.200

K-GANESA D.O.O. TRANSPORTI NIKA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. INTERSOFT D.O.O.

ČAKOVEC

HODOŠAN

KOTORIBA

5.253.700

ČAKOVEC

5.243.500

ČAKOVEC ČAKOVEC

UNION D.D.

ČAKOVEC

PANEX D.D.

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

DRAŠKOVEC

14

PRELOG

14

168.800

MULTI-ING D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MESMAR GRATURS D.O.O.

STRAHONINEC

14

ČAKOVEC

168.700

ATON D.O.O.

NEDELIŠĆE

14

JAVNI BILJEŽNIK IVAN KVAKAN

ČAKOVEC

168.300

ROYAL TRANSPORT D.O.O.

PRELOG

14

IVIT-TLAKAVCI D.O.O.

GORNJI KURŠANEC

167.900

EMA TEKS D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

14

5.167.400

M-INVESTA D.O.O.

ČAKOVEC

166.800

INSTAL-PROMET KANIŽAJ D.O.O.

ČAKOVEC

13

5.129.400

ŠANTEK D.O.O.

DEKANOVEC

166.300

VLADO D.O.O.

DOMAŠINEC

13

5.118.900

MMK-MATIĆ D.O.O.

ČEHOVEC

166.100

MARODI D.O.O.

NEDELIŠĆE

ČAKOVEC

5.100.000

FREELAND GRADNJA D.O.O.

ČAKOVEC

164.800

METALNE KONSTRUKCIJE ŠVENDA D.O.O. ČAKOVEC

13

VINCEK-TRGOTEKS D.O.O.

ČAKOVEC

5.053.600

DEGO PROMET D.O.O.

DONJI KRALJEVEC

164.600

KARLO TRANSPORTI D.O.O.

ČEHOVEC

13

SUPORT-SISTEMI D.O.O.

PRELOG

5.028.900

KERA-GRANIT D.O.O.

ŠENKOVEC

163.000

EMPORIUM D.O.O.

SVETI MARTIN NA MURI

13

AK SLUKIĆ D.O.O. TRANSPORTI TROJAK - MARIJAN TROJAK, PUŠĆINE, ČAKOVEČKA 44 C MEGA METAL D.O.O. KRIKA, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. ROBERT KRIKOVIĆ, NEDELIŠĆE, AGROMARTIN D.O.O.

NEDELIŠĆE

5.020.500

FASHION STARS J.D.O.O.

PRIBISLAVEC

162.700

MILENA GRADNJA D.O.O.

HLAPIČINA

13

PUŠĆINE

5.018.800

EUROTIM METALI D.O.O.

GORIČAN

162.300

GRA & TEX D.O.O.

KRIŽOVEC

13

NEDELIŠĆE

5.012.400

159.900

LETINA VEM D.O.O.

ČAKOVEC

13

NEDELIŠĆE

5.011.000

159.100

IDA COMERC D.O.O.

PRELOG

13

VRHOVLJAN

5.000.000

ČAKOVEC INTERMEGRAD D.O.O. OBRT "PATAFTA I SINOVI", FRANJO PATAFTA, STRAHONINEC STRAHONINEC, POLJSKA 6 ŠENKOVEC MAG-COMMERCE D.O.O.

158.300

13

PRELOG

4.984.500

SILADI D.O.O.

KOTORIBA

158.200

LIST MEĐIMURJE D.O.O.

ČAKOVEC

4.970.500

BINA D.O.O.

ČAKOVEC

158.100

MIKLOŠKA D.O.O. SOBOSLIKARSKO-PODOPOLAGAČKI OBRT, FRANJO LADIĆ, STRAHONINEC, MALO SELO D.O.O.

PRELOG

JURČEC-TRANSPORTI D.O.O.

KLIMA LS D.O.O.

PRELOG

4.907.700

KRAKEN D.O.O.

ČAKOVEC

156.000

TSG D.O.O.

ČAKOVEC

4.891.200

DG SPORT D.O.O.

PRELOG

154.900

E-SISTEMI D.O.O.

PRIBISLAVEC

4.877.100

BIRO PLUS D.O.O.

ČAKOVEC

ENIGMA STARS D.O.O.

ČAKOVEC

4.862.400

SAT-ING D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

OPG JOSIP MURKOVIĆ

NOVAKOVEC

4.843.600

I T D.O.O.

AUTOCENTAR-BRATUŠA D.O.O.

ČAKOVEC

4.816.100

DG SPORT D.O.O.

PRELOG

MLADEN LEBAR MIDRANO D.O.O. ARION D.O.O.

13

STRAHONINEC

13

LOPATINEC

13

DIDASKO D.O.O.

ČAKOVEC

13

PLEH TIM D.O.O.

GORNJI HRAŠĆAN

13

154.600

KNJIGOVODSTVO KOSEC D.O.O.

PRELOG

13

154.200

REDEA D.O.O.

ČAKOVEC

13

ČAKOVEC

154.200

MIKA D.O.O.

KRIŠTANOVEC

13

KERAMIKA FRIŠČIĆ D.O.O.

DONJI VIDOVEC

152.200

KERMAN D.O.O.

NEDELIŠĆE

13

4.782.100

MIHALEC TRGOVINA D.O.O.

PRELOG

152.200

POLJO POSAVEC D.O.O.

DUNJKOVEC

12

ČAKOVEC

4.696.100

150.600

PFEIFER-TTI D.O.O.

ČAKOVEC

12

4.672.500

TOTOVEC

150.500

TARANDEK TRANSPORTI D.O.O.

ZASADBREG

12

PUŠĆINE

4.654.200

AUSTRIA BIO GARANTIE D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK, STJEPAN BAJKOVEC, TOTOVEC, DR. V. BAKARIĆA 73 INGOLAB D.O.O.

ČAKOVEC

PREKOPA

ČAKOVEC

150.300

ROYAL TRADE D.O.O.

VRATIŠINEC

12

4.648.500

INDUSTRIJA PG D.O.O.

PRELOG

150.200

MURS-EKOM D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

12

4.643.700

PCO GROUP D.O.O.

ČAKOVEC

150.000

AGRARIA D.O.O.

ČAKOVEC

12

4.607.300

ČAKOVECSTAN D.O.O.

ČAKOVEC

150.000

NENAD KOSI POLJOPRIVREDNIK

TOTOVEC

12

4.601.800

STRAHONINEC

149.900

NEDELIŠĆE

149.800

4.556.800

DIMNJAČAR RADOVAN ZVER D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO NENAD MARČEC TERACOM D.O.O.

SAVSKA VES

148.500

PRIBISLAVEC FASHION STARS J.D.O.O. OBRT "PATAFTA I SINOVI", FRANJO PATAFTA, STRAHONINEC STRAHONINEC, POLJSKA 6 ČAKOVEC PANDA D.O.O.

4.554.400

ISN TEKSTIL D.O.O.

SLEMENICE

147.900

STRAHONINEC MCS D.O.O. "DOBRANIĆ TRANSPORTI", VLADIMIR DOBRANIĆ, MURSKO SREDIŠĆE, POLJSKA MURSKO SREDIŠĆE ČAKOVEC RESTORAN KRISTAL D.O.O. OBSIDO D.O.O.

171.900

ČAKOVEC

NEDELIŠĆE KERMAN D.O.O. OBRT "PATAFTA I SINOVI", FRANJO PATAFTA, STRAHONINEC STRAHONINEC, POLJSKA 6 SVETI URBAN STATOPLAST D.O.O.

4.577.700

12 12 12

DRAŠKOVEC

12

ČAKOVEC

12

PODTUREN

12 12

LETIS D.O.O.

PRETETINEC

4.553.900

RITEH PROJEKT D.O.O.

ČAKOVEC

146.200

ELKOS AUTOMATIKA D.O.O.

KOTORIBA

4.553.000

ŠENKOVEC

145.800

SCHWEISSTECHNIK D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK - SONI VADLJA, ČAKOVEC, KOČE RACINA 20 TRECON D.O.O.

ČAKOVEC

4.550.100

ČAKOVEC

144.200

DJEČJI VRTIĆ ZIPKA

GORNJI MIHALJEVEC

ČAKOVEC

4.508.300

MEGRAD D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO GOLUBIĆ I ŠIKIĆ J.T.D. VIZ-EX D.O.O.

AVM D.O.O. SITOTISAK "POMOR", NIVES POMOR, ČAKOVEC, PUTJANE 71 A CENTAR M D.O.O.

NEDELIŠĆE

143.800

12

4.496.300

INSULA D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

143.700

IVANOVEC

12

4.449.600

INVESTARX D.O.O.

SAVSKA VES

143.500

PADISS-HORVAT D.O.O. DRVNI CENTAR "FILO", MIRO FILO, IVANOVEC, JOSIPA BROZA 11 PROMESS D.O.O.

PRELOG

BREZJE

MALA SUBOTICA

12

4.437.000

FDS D.O.O.

NEDELIŠĆE

143.300

EDISON D.O.O.

PRIBISLAVEC

12

4.422.900

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. LEBAR

BREZJE

141.800

TOP COMMERCE D.O.O.

ŠENKOVEC

12

SVETI KRIŽ KMK ZIB D.O.O. "JAMBROŠIĆ TOURS", JAMBROŠIĆ BORIS, MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE, RADE KONČARA 80 MURSKO SREDIŠĆE AGRO-HOBLAJ D.O.O. AUTO-AKCIJA D.O.O.

NOVO SELO ROK

4.411.600

FILRAD D.O.O.

MACINEC

141.700

STILO-GRAD D.O.O.

NOVO SELO ROK

12

LABOR D.O.O.

ČAKOVEC

4.381.000

CMN KONZALTING D.O.O.

ČAKOVEC

140.900

ELMONT-MEĐIMURJE D.O.O.

ČAKOVEC

12

AC KNEZ D.O.O.

ČAKOVEC

4.380.900

ĐURKIN D.O.O.

ČAKOVEC

140.300

DJEČJI VRTIĆ SUNČEKO

SELNICA

12

TID-EXTRA D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

4.328.900

SUMER D.O.O.

GORIČAN

139.900

GA MA TEAM D.O.O.

DONJA DUBRAVA

12

DIZ - CNC D.O.O.

VRHOVLJAN

4.301.600

ZAGRO D.O.O.

MALA SUBOTICA

139.900

BALL D.O.O.

PALOVEC

12

YACHT 202 D.O.O.

ČAKOVEC

4.285.200

FNM AUDIO D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

139.300

BRAVARIJA ŠTAMPAR D.O.O.

PRELOG

11

GRATURS D.O.O.

STRAHONINEC

4.279.800

TEKELI PROJEKT - INŽENJERING D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

139.000

ROTOCOMERC D.O.O.

PRELOG

11

PADISS-HORVAT D.O.O.

PRELOG

4.264.600

HELCOS D.O.O.

ČAKOVEC

138.900

LJEKARNA KROPEK

ČAKOVEC

11

VUPAK D.O.O.

PRELOG

4.226.600

ŠVENDA-TARMANN CHEMIE D.O.O.

ČEHOVEC

138.500

DRVO BRUSIONA D.O.O.

PRELOG

11


129

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

MEĐIMURJE ZAING D.O.O.

ČAKOVEC

4.119.000

POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ, VESNA TURK, DRAGOSLAVEC 5 A KERMEK D.O.O.

ČAKOVEC

135.700

POTKOVA D.O.O.

PEKLENICA

11

ENIGMA DESIGN D.O.O.

ČAKOVEC

4.104.300

PLEH D.O.O.

NEDELIŠĆE

135.300

ROYAL OTPREMNIŠTVO D.O.O.

GORIČAN

11

POWER COMPUTERS D.O.O. POSAVEC DAMIR-POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DRVO BRUSIONA D.O.O.

ČAKOVEC

4.036.400

JAN & JELENA COMMERCIUM D.O.O.

ČAKOVEC

135.100

IPC D.O.O.

ČAKOVEC

11

PUŠĆINE

4.030.800

MEĐIMURJE PROJEKT D.O.O.

ČAKOVEC

134.800

ERVA D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

11

PRELOG

4.029.100

SUPER HRANA J.D.O.O.

ČAKOVEC

134.200

NIT D.O.O.

PUŠĆINE

11

TERMOINST-MT D.O.O.

MURSKO SREDIŠĆE

4.007.300

TRGOŠPED D.O.O.

NEDELIŠĆE

134.100

BRASIL D.O.O.

PRIBISLAVEC

11

M.I.P. - METAL D.O.O.

PUŠĆINE

4.001.700

DOMSTIL D.O.O.

ŠENKOVEC

133.000

TRGOVAČKO DRUŠTVO MEĐIMURKA D.D.

ČAKOVEC

11

KATEX D.O.O.

ČAKOVEC

3.991.000

MATIĆ BENZINSKA PUMPA D.O.O.

ČAKOVEC

132.600

MIHA PROJEKT D.O.O.

ŠTEFANEC

11

MGV D.O.O.

ČAKOVEC

3.990.300

AUTO-STOP D.O.O.

ČAKOVEC

130.800

PRIVATNA ZAŠTITA PETAR ZRINSKI D.O.O.

ČAKOVEC

11

METALNE KONSTRUKCIJE ŠVENDA D.O.O. ČAKOVEC

3.980.900

CIMERMAN SOFTWARE D.O.O.

NEDELIŠĆE

130.400

ESTRA D.O.O.

NOVO SELO ROK

11 11

GALERIJA SJEVER D.O.O.

DML LOGISTIKA D.O.O. PRIJEVOZNIŠTVO - VUČNA SLUŽBA, VLADO PAVLIC I ZDRAVKO PAVLIC, ČAKOVEC, DR. KOVINOTOKARSKI OBRT "KOMETA", BORIS ZASPAN, MIHOVLJAN, MARKA KOVAČA 26 LADIĆ-VIT D.O.O. "GOSPODARSTVO HEĐA", DUBRAVKO HEĐA, SLAKOVEC 47 PLINOTEHNIKA D.O.O.

ČAKOVEC

4.188.900

DRAGOSLAVEC

137.300

MGP D.O.O.

ČAKOVEC

11

NEDELIŠĆE

3.944.600

INTER-MONT D.O.O.

HODOŠAN

130.100

RUŽIĆ GOSPODARSTVO D.O.O.

HODOŠAN

ČAKOVEC

3.926.800

PANDA D.O.O.

ČAKOVEC

129.300

MALER D.O.O.

IVANOVEC

11

MIHOVLJAN

3.883.400

ČAKOVEC

129.200

BOGDAN PIGMENT D.O.O.

HLAPIČINA