Page 1

RANG-LJESTVICA 400 NAJVEĆIH ZA 2010. MOTORI RAZVOJA ILI...

RANG-LJESTVICA 400 NAJVEĆIH PO ŽUPANIJAMA STUPOVI RAZVOJA ŽUPANIJA

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010. NELIKVIDNOST - KRONIČNA BOLEST

GODINA

LVIII 3687 BROJ

Prvi hrvatski poslovno-financijski tjednik

SRPANJ 2011.

NAJVEĆIH HRVATSKIH TVRTKI U 2010. GODINI 400 NAJVEĆIH TVRTKI PO ŽUPANIJAMA

www.privredni.hr


3

Sadržaj: IMPRESSUM

Glavni urednik: Darko Buković Izvršne urednice: Vesna Antonić, Andrea Marić Autori tekstova: Darko Buković, dr. sc. Žarko Primorac, Drago Živković

01 HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010. Centar za makroekonomske analize HGK: Nelikvidnost realnog sektora je kronična bolest sustava Buković: Poslovna 2010. manje uspješna od 2009. gubitak poduzetnika 1,7 milijardi kuna Primorac: Prošla godina završila u negativi Okrugli stol ekonomskih analitičara: Hrvatskoj ne treba devalvacija, već strategija sa snažnim poticajima proizvodnji, izvozu...

Tajnica redakcije: Bruna Bajamić Ivić Tel: +385 1 4846 233 Faks. +385 1 4846 232 redakcija@privredni.hr PV grafika: Stanislav Bohaček, Tihomir Turčinović, Siniša Paulić grafika@privredni.hr

03 400 ŽUPANIJSKIH NAJ

Lektura: Sandra Baksa, Nina Lolić

Marketing, pretplata i promocija Faks: +385 1 4923 168 Voditeljica: Dea Olup, tel: +385 1 4923 198 marketing@privredni.hr

Tisak: PRINTERA GRUPA d.o.o. Nakladnik: Privredni vjesnik d.o.o. Direktor: Nikola Baučić Kačićeva 9, 10000 Zagreb uprava@privredni.hr Pomoćnik direktora: Milan Vukelić

Tajnica direktora: Ankica Čorak, corak@privredni.hr Tel: +385 1 5600 001; faks: +385 1 4846 656

12-14 22-26 27-36

02 RANGIRANJA I REZULTATI 400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1995. do 2010. 10 najvećih u 12 rangiranja Korporacijska ljestvica za 2010. Vodeći hrvatski dobitaši u 2010. Vodeći hrvatski izvoznici u 2010. Vodeći hrvatski uvoznici u 2010. Rang-ljestvica 400 najvećih u 2010. Udio 8400 naj tvrtki u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske

Izvor podataka: Boniteti.hr

4-10

Zagrebačka županija Krapinsko-zagorska županija Sisačko-moslavačka županija Karlovačka županija Varaždinska županija Koprivničko-križevačka županija Bjelovarsko-bilogorska županija Primorsko-goranska županija Ličko-senjska županija Virovitičko-podravska županija Požeško-slavonska županija Brodsko-posavska županija Zadarska županija Osječko-baranjska županija Šibensko-kninska županija Vukovarsko-srijemska županija Splitsko-dalmatinska županija Istarska županija Dubrovačko-neretvanska županija Međimurska županija Grad Zagreb

15 16 18 19 20 21 38-51 52-53

54-61 62-69 70-77 78-85 86-93 94-101 102-109 110-117 118-125 126-133 134-141 142-149 150-157 158-165 166-173 174-181 182-189 190-197 198-205 206-213 215-222


4

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

POSLOVANJE U 2010.

Nelikvidnost realnog sektora je kronična bolest sustava

Iako su kod korporativnog sektora krediti rasli u 2010. na razini od oko devet posto, to nije dovoljna dinamika za značajniji gospodarski oporavak Centar za makroekonomske analize HGK Čak 44.800 poslovnih subjekata koji su u blokadi duljoj od godinu dana nema ni jednog zaposlenog, s nagomilanim dugom od 17,5 milijardi kuna

GODINA 2010. NI PO ČEMU se posebnom neće pamtiti - godina je to u kojoj je ublažen negativan trend kretanja ukupne gospodarske aktivnosti, u kojoj je zabilježen minimalni rast trgovine, ali snažan nastavak pada građevinarstva, u kojoj je rast nelikvidnosti dobio svoje nove rekorde te u kojoj je najoštrije rasla nezaposlenost u novijoj hrvatskoj povijesti. Godina je to u kojoj je zabilježena najniža razina prosječnog godišnjeg rasta potrošačkih cijena unatrag 16 godina, u kojoj je nastavljen rast robnog izvoza, ali i oporavak robnog uvoza. U Informaciji o stanju u hrvatskom gospodarstvu, koju je pripremio Centar za makroekonomske

analize Hrvatske gospodarske komore, pojašnjava se s kakvim smo makroekonomskim pokazateljima ušli u 2011. odnosno kakva su ostvarenja zabilježena u 2010. Spor i neizvjestan oporavak Negativan trend kretanja ukupne gospodarske aktivnosti ublažen je 2010. godine na razinu pada od 1,2 posto (u 2009. godini realni je pad BDP-a iznosio šest posto). Jedina komponenta koja je pozitivno djelovala na kretanje BDP-a bila je ukupna neto inozemna potražnja. Odnosno, tijekom cijele godine bilježio se rast izvoza roba i usluga da bi na godišnjoj razini bila ostvarena stopa rasta od šest posto (to je još uvijek 12 posto manje nego 2008.).


5

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

Broj poduzetnika i broj zaposlenih kod poduzetnika Hrvatske 2006.-2010. 2006. 78.509 54.132 24.377 844.307

Ukupan broj poduzetnika Broj poduzetnika koji su poslovali s dobiti Broj poduzetnika koji su poslovali s gubitkom Broj zaposlenih

2007. 83.532 54.037 24.854 888.798

2008. 89.656 58.333 31.323 898.155

2009. 91.320 54.317 37.003 885.289

2010. 96.758 55.541 41.217 859.808

Izvor: DZS

u minusu su u 2010. godini i dalje bile Irska, Grčka i Španjolska (koje su dubinom svojih problema uzdrmale stabilnost Europske unije i Europske monetarne unije), te Latvija i Rumunjska. Poljska je jedina u kriznim godinama zadržala rast BDP-a. Početak ove godine, iako se ne raspolaže svim potrebnim podacima, ne ukazuje da će se stanje hrvatskog gospodarstva bitno promijeniti. Ipak, za sada, ocjenjujemo da će inozemna potražnja i dalje rasti te da će doći i do blagog oporavka domaće potražnje tijekom godine što bi moglo rezultirati rastom BDP-a u 2011. godini za oko 1,5 posto. Industrija tek u fazi usporavanja pada... Negativna kretanja industrijske proizvodnje započeta potkraj 2008. godine još traju. No, u 2010. godini dinamika pada industrijske proizvodnje bila je znatno usporena (sa -9,2 posto u 2009. godini na -1,4 posto u 2010. godini). Tendencije u 2011. determinirane su padom proizvodnje u svim trima industrijskim djelatnostima: rudarstvu i vađenju, prerađivačkoj industriji te opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom. Građevinarstvo najveći gubitnik Prošle je godine građevinarstvo vjerojatno bila djelatnost najteže pogođena krizom i bez jasnih znakova mogućeg oporavka. Tako je na-

- realne stope rasta -

Osobna potrošnja Investicije u fiksni kapital BDP

15,0

Državna potrošnja Izvoz roba i usluga

10,0 5,0 % 0,0 -5,0 -10,0

Q4 2010.

Q3 2010.

Q2 2010.

Q1 2010.

Q4 2009.

Q3 2009.

Q2 2009.

Q1 2009.

Q4 2008.

-20,0

Q3 2008.

-15,0 Q2 2008.

Negativan trend kretanja ukupne gospodarske aktivnosti ublažen je 2010. na razinu pada od 1,2 posto

Bruto domaći proizvod

Q1 2008.

Istodobno je stopa pada uvoza smanjena na 1,3 posto, iako se od druge polovine godine bilježio rast. Osobna potrošnja je na godišnjoj razini bila manja 0,9 posto (u odnosu na 2008. godinu to je 9,2 posto manje), dok je državna potrošnja istodobno ostvarila pad od 0,8 posto. Investicije su tijekom 2010. godine smanjene za čak 11,3 posto u odnosu na 2009. (u odnosu na pretkriznu 2008. smanjene su za 22 posto). I kod zaliha je istodobno zabilježen snažan pad. Iako bi se moglo kazati da se prošle godine hrvatsko gospodarstvo počelo blago izvlačiti iz recesije, ipak je oporavak znatno sporiji u odnosu na većinu članica Europske unije. Odnosno,

Izvor: DZS; Obrada: HGK

Industrijska proizvodnja - godišnje stope rasta 10,0

EU Hrvatska

5,0 % 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 2009. 2010. 2011. Izvor: DZS; Obrada: HGK

kon pada od 6,5 posto u 2009. godini obujam građevinskih radova tijekom 2010. smanjen za dodatnih 15,9 posto čime je razina građevinske aktivnosti vraćena na onu od prije sedam godina. Pritom je u 2010. godini u odnosu na prethodnu godinu broj izdanih odobrenja za građenje smanjen za 14,1 posto; ukupna predviđena vrijednost radova manja je za osam posto; površina zgrada za koje su izdana odobrenja za građenje manja je za 13,2 posto,

dok je istodobno broj stanova za koje je odobrena gradnja smanjen za 21,4 posto. Ipak se, krajem prošle i početkom ove godine, usporava pad fizičkog obujma građevinskih radova pa je siječanjski pad od 8,3 posto prvi jednoznamenkasti pad zabilježen u zadnjih 13 mjeseci. Slična je situacija i s odobrenjima za građenje kojih je u siječnju 2011. izdano 690 što je 3,1 posto manje nego u istom mjesecu 2010. Ukupna vrijednost u dozvolama predvi-


6

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

đenih građevinskih radova iznosi 2,1 milijardu kuna od čega se 50,3 posto vrijednosti odnosi na zgrade, a 49,7 posto na ostale građevine. Minimalni rast trgovine Izrazito negativna kretanja prometa u trgovini na malo bilježila su se tijekom 2009. godine i u prvoj polovini 2010. godine. S početkom turističke sezone te s prvim ukidanjem kriznog poreza, promet u trgovini počinje bilježiti uzlazni trend. No, bez obzira na pozitivna kretanja u drugom dijelu godine kao i nisku bazu, u 2010. godini promet u trgovini na malo bio je realno manji za 1,8 posto u odnosu na prethodnu godinu (što je znatno sporija dinamika pada u odnosu na 2009. godinu kada je pad iznosio 15,3 posto), dosegnuvši time razinu najbližu onoj iz 2004. godine. U prva dva mjeseca 2011. promet u trgovini na malo veći je u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to nominalno za oko 3,3 posto, a realno za oko 0,5 posto.

Nelikvidnost - rekordna Nelikvidnost realnog sektora je kronična bolest sustava koja je samo oštrije naglašena tijekom gospodarske krize u posljednje dvije godine. Naime, kada se izuzmu administrativne korekcije polovinom 2008. godine, vrijednost nepodmirenih naloga je kontinuirano rasla zadnjih pet godina, s drastičnijim skokom u kriznoj 2009. i 2010. godini. Tijekom tih dviju godina nepodmireni nalozi su se udvostručili (za 17,3 milijarde kuna), a broj poslovnih su-

Registrirana stopa nezaposlenosti

15 14 13 12

14,5 14,0 14,1 14,3 14,8

16

15,6 16,2 16,7

17,8 18,3 18,8

17

16,4 16,9

17,8 18,3

18

18,4 17,9 17,2 16,6 16,4

19

19,5 19,6

20

14,3 14,8 15,1 14,9

Turizam - naša uzdanica Nakon negativnih kretanja 2009. godine, u 2010. uslijedio je oporavak turističke potražnje u svijetu. Odnosno na svjetskoj je razini u 2010. godini zabilježeno povećanje međunarodnih dolazaka turista za gotovo sedam posto u odnosu na prethodnu godinu (povećanje u većini zemalja svijeta). U Hrvatskoj je tijekom 2010. ostvareno 2,6 posto više noćenja i to je isključivo rezultat povećane inozemne potražnje jer se kod domaćih turista već više od dvije godine bilježi silazni trend. Unatoč oporavku fizičkih pokazatelja, devizni se prihod od turizma već drugu uzastopnu godinu smanjuje. Naime, u 2010. godini je ostvareno 6,2 milijarde eura deviznog prihoda od turizma, što je 2,2 posto manje u odnosu na prethodnu godinu te je to najniža razina od 2005. godine. Ipak, dinamika pada bila je znatno sporija nego u 2009. godini (-14,5 posto). Pozitivna kretanja broja noćenja stranih turista nastavljaju se i početkom ove godine, ali se nastavlja i negativan trend kod domaćih turista (-8,8 posto).

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 2009.

2010.

2011.

Izvor: DZS; Obrada: HGK

bjekata s blokiranim računima povećao za 44 posto (23.000). Trend se nastavlja i početkom ove godine s rekordnom vrijednošću nepodmirenih naloga od 37,6 milijardi kuna te sa 80.300 blokiranih poslovnih subjekata (stanje krajem veljače). Koliko je problem star i dubok, dokazuje činjenica da je čak 62.300 poslovnih subjekata sa 31,6 milijardi kuna neizvršenih osnova za plaćanje u blokadi duljoj od godinu dana, a u njima je zaposleno 35.800

osoba. Sustav još poraznije oslikava podatak da čak 44.800 poslovnih subjekata koji su u blokadi duljoj od godinu dana nema ni jednog zaposlenog, s nagomilanim dugom od 17,5 milijardi kuna. Inflatorni pritisci - cijene hrane i nafte U kontekstu daljnje redukcije domaće potražnje, rasta nezaposlenosti i pada raspoloživog dohotka, u 2010. godini je realizirana najniža


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

Prošle je godine građevinarstvo vjerojatno bila djelatnost najteže pogođena krizom i bez jasnih znakova mogućeg oporavka registrirana stopa nezaposlenosti (veljača 2011.) nalazi se na razini od 19,6 posto, što je 1,3 postotna boda više nego prethodne te 5,1 postotni bod više nego pretkrizne 2008. godine. No, previsoka razina nezaposlenosti nije osnovni problem, hrvatsko tržište rada je ozbiljno ugroženo niskom stopom aktivnosti. Naime, broj umirovljenika se neprestano povećava (u veljači rekordnih 1.206.138), a ekonomski aktivni dio populacije se smanjuje: u posljednjih pet godina broj umirovljenika uvećan je za 121.000, dok je aktivno stanovništvo smanjeno za 39.000. Ujedno, u zadnjih godinu dana broj umirovljenika i nezaposlenih premašuje broj zaposlenih, u veljači za 164.000.

razina prosječnog godišnjeg rasta potrošačkih cijena (1,1 posto) unatrag 16 godina. Unatoč tome što je i ove godine oporavak domaće potražnje izrazito spor i krhak, inflatorni pritisci su izraženiji, a vezani su uz kretanja na globalnom tržištu (zbog energetski ovisnog i uvozno orijentiranog hrvatskog gospodarstva). To se primarno odnosi na snažan rast cijena poljoprivrednih i prehrambenih sirovina na svjetskom tržištu zbog slabijih žetvenih prinosa uslijed nepovoljnih klimatskih prilika u velikom dijelu svijeta, ali i jačanja globalne potražnje. Ona utječe i na rast cijena nafte, uz dodatne pritiske koji proizlaze iz aktualnih nemira u Sjevernoj Africi koja proizvodi trećinu svjetske nafte. U tom kontekstu (te uz bazni učinak), sasvim je izgledno očekivati nešto višu inflaciju u ovoj godini, ali još uvijek u rasponu umjereno niske razine (2,5 do tri posto). Visoka nezaposlenost i niska aktivnost Godina 2010. ostat će zabilježena po najoštrijem rastu nezaposlenosti u novijoj hrvatskoj povijesti, koji nas je vratio čak pet godina unazad. Godina je završena s registriranom stopom nezaposlenosti od 18,8 posto. Kako se ni u 2011. ne očekuje snažniji gospodarski oporavak, ne mogu se očekivati ni značajniji pozitivni pomaci na tržištu rada. Aktualna

Realni pad plaća Plaće su se postupno prilagođavale recesijskim kretanjima tako da je u 2010. godini zabilježen njihov realan pad (bruto plaća -1,5 posto, a neto plaća -0,5 posto). Uz to, zabilježen je i pad nominalnih bruto plaća (-0,4 posto), dok su nominalne neto plaće ipak porasle za skromnih 0,6 posto. Od sredine 2010. bilježi se nešto povoljnije kretanje neto plaća od bruto plaća što je posljedica promjena u oporezivanju dohotka te određenog utjecaja ukidanja posebnog poreza na

7

plaće, mirovine i ostale primitke. U takvim je okolnostima siječanjska neto plaća od 5342 kune bila 1,6 posto viša nego godinu dana ranije, dok je istodobno prosječna bruto plaća od 7638 kuna bila 0,3 posto veća nego u siječnju prošle godine. S obzirom na kretanje inflacije, navedeni porast je bio nedovoljan da spriječi pad plaća u realnom izrazu 0,3 posto kod neto plaća, odnosno 1,6 posto kod bruto plaća. Makroekonomski učinci su znatno izraženiji s obzirom na to da je pad mase plaća, a time i raspoloživog dohotka, snažniji zbog smanjenja broja zaposlenih, neisplata plaća te rasta evidentiranih neplaćenih obveza za poreze i doprinose. Oporavak robnog uvoza Zadnje dvije godine vanjskotrgovinska razmjena bila je pod utjecajem krizom smanjene globalne potražnje koja je 2009. godine rezultirala padom globalne robne razmjene uz pad cijena hrane, sirovina i energije na svjetskom tržištu. Oporavak potražnje tijekom 2010. godine doveo je do povećanja volumena robne razmjene približno na razinu 2008. godine, ali i do znatnog rasta navedenih cijena. Tako je primjerice vrijednost izvoza EU27 u 2010. godini bila tri posto veća nego 2008. godine, dok je vrijednost uvoza istodobno bila 4,6 posto manja. U Hrvatskoj su zabilježeni slični trendovi s time da se 2009. godine bilježio pad izvoza i uvoza i to između 20 i 25 posto, dok je u 2010. godini ostvaren rast robnog izvoza od 17,4 posto, a pad uvoza je ublažen na 1,4 posto. Takve tendencije kretanja rezultirale su smanjenjem robnog deficita na godišnjoj razi-


8

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

ni što je onda pozitivno utjecalo na stanje tekućeg računa platne bilance. Početkom 2011. godine nastavljaju se relativno pozitivni trendovi s obzirom na to da je u prva dva mjeseca robni izvoz na godišnjoj razini povećan za 3,9 posto, a uvoz za 0,5 posto, čime je i deficit robne razmjene smanjen za 4,5 posto, na razinu od 5,7 milijardi kuna. Iako većina djelatnosti bilježi rast izvoza, ipak su se pritom posebno isticale: kemijska industrija, ribarstvo (izvoz tune u Japan), izvoz otpadnog željeza te izvoz metala. Dinamičniji je porast ukupnog robnog izvoza izostao s obzirom na to da je vrijednost izvoza brodova i naftnih derivata (inače čine znatan dio hrvatskog izvoza), smanjen na godišnjoj razini. Lagani rast uvoza ukazuje na blagi oporavak domaće potražnje kao i povećanu inozemnu potražnju, a na takvo kretanje uvoza utjecao je i rast cijena sirovina na svjetskom tržištu. Najveći rast vrijednosti uvoza u prva dva ovogodišnja mjeseca zabilježen je kod kemikalija i kemijskih proizvoda te motornih vozila. Kriza reducirala deficit tekućeg računa platne bilance U kontekstu pada gospodarske aktivnosti i kontrakcije ukupne međunarodne razmjene roba, usluga i kapitala, u 2010. godini je ostvaren najniži deficit tekućeg računa platne bilance (654,3 milijuna eura) unatrag 10 godina. U odnosu na 2009. deficit je smanjen za čak 74 posto, te je njegov udio u BDP-u pao na povijesno nisku razinu od 1,4 posto. Takav razvoj platne bilance je primarna posljedica promjene odnosa na robnom podračunu koji je tradicionalno osnovni generator stvaranja deficita ukupnih tekućih transakcija. Naime, smanjena domaća potražnja (osobna, ali i investicijska koja se dosada značajno oslanjala na uvozne robe) je reducirala vrijednost robnog uvoza (-0,3 posto), dok je pod utjecajem gospodarskog oporavka najvažnijih izvoznih

Krajem 2010. godine bruto inozemni dug dosegao je iznos od 45,8 milijardi eura čime se praktički izjednačio s visinom ostvarenog BDP-a tržišta za Hrvatsku (Europa), robni izvoz porastao (18,1 posto). Stoga je i deficit na robnom podračunu značajno sužen, čak za petinu (ili za 1,4 milijarde eura). No, pritom treba naglasiti da, unatoč značajnom rastu, razina izvoza od devet milijardi eura nije još dosegla razine iz pretkriznog razdoblja, štoviše, ostvarena je

najniža vrijednost od 2006. godine. No, petogodišnji minimum je ostvaren i na podračunu usluga, gdje najveće značenje ima prihod koji se ostvaruje od međunarodnog turizma: una-

Godina 2010. ostat će zabilježena po najoštrijem rastu nezaposlenosti u novijoj hrvatskoj povijesti, koji nas je vratio čak pet godina unazad toč rastu fizičkih pokazatelja, devizni prihod od turizma (6,2 milijarde eura) je bio najniži od 2005. godine. U davnu prošlost nas je vratila i vrijednost izravnih inozemnih ulaganja od samo 440 milijuna eura, što je najniža razina još od 1996. godine. Pritom treba naglasiti značajan odljev izravnih ulaganja iz Hrvatske (608 milijuna eura) u zadnjem kvartalu 2010. (neto vrijednost izravnih ulaganja je bila negativna), što nikad dosad nije zabilježeno. No, pretpostavljamo da je to povezano s transakcijama u okviru kružnih ulaganja, jer je objavljeno kako je u prosincu 2010. godine zabilježena značajna transakcija koja je dovela do ukidanja kružne komponente izravnih ulaganja. (Inače, učinak kružnih izravnih ulaganja, round tripping, je povećanje izravnih ulaganja u oba smjera, u Republiku Hrvatsku i inozemstvo za isti iznos. Ta vrsta izravnih ulaganja evidentirana je u prosincu 2008. u iznosu od 825,7 milijuna eura i kolovozu 2009. u iznosu od 666,5 milijuna eura.) Državni proračun: pad prihoda i rashoda Nakon što je u 2009. godini Vlada uvođenjem novih prihoda i povećanjem stope PDV-a stabilizirala javne financije, u 2010. godini fiskalna politika prelazi s mjera stabilizacijskog karaktera prema mjerama koje bi dale snažniji antirecesijski doprinos. Odnosno, uštedama u javnoj potrošnji pokušavao se stvarati prostor za ublažavanje poreznog tereta i time pada osobne potrošnje. U tom su kontekstu sredinom prošle godine napravljene izmjene u sustavu poreza na dohodak koje su povoljno djelovale na visinu neto plaće te su, nešto ranije nego je prvobitno bilo predviđeno, ukinute niža i viša stopa posebnog poreza na plaće, mirovine i ostale primitke. Namjera je bila da se, s jedne strane, potakne potrošnja, a s druge strane, da se tako smanjena proračunska sredstva dijelom nadomjeste iz time potaknutog gospodarskog rasta, a dijelom iz povećanih trošarina na cigarete i bezolovni benzin. U načelu je proračunska 2010. godina završena u okvirima predviđenim re-

balansom: prema preliminarnim rezultatima prihodi su bili 574,4 milijuna kuna manji od planiranih; rashodi su također bili za 669,8 milijuna kuna manji te je i proračunski deficit bio 95,3 milijuna kuna manji od planiranog. Tako i za 2011. ostaje dilema hoće li gospodarski oporavak biti dovoljno snažan da nadomjesti smanjene proračunske prihode, odnosno hoće li poduzete reforme biti dovoljno brze i duboke da spriječe daljnji rast proračunskih rashoda. Dug središnje države nastavlja rasti Potkraj 2010. godine dug središnje države iznosio je 135,8 milijardi kuna što je 20 milijardi kuna više nego krajem 2009. godine. Time se drugu godinu zaredom nastavlja izuzetno visok rast duga središnje države (17,8 posto u 2009. te 17,3 posto u 2010.) kao posljedica relativno visokog proračunskog deficita u okolnostima pada gospodarske aktivnosti. Tijekom 2010. država je svoje potrebe financirala i na domaćem i na inozemnom financijskom tržištu pa je tako domaći dug povećan za 13,8 milijardi kuna ili za 17,7 posto, dok je istodobno inozemni dug povećan za 6,2 milijarde kuna ili za 16,5 posto. Na domaćem se tržištu središnja država koristila svim oblicima financiranja pa je tako dug temeljem obveznica povećan za 26,8 posto, dug temeljem bankovnih kredita porastao je za 8,5 posto, financiranje trezorskim zapisima veće je za 8,2 posto, dok je korištenje instrumenata tržišta novca poraslo za 6,3 posto. Slična je situacija i na ino-


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

9

slabljenja. Vrijednost eura prema dolaru, ali i prema ostalim značajnim svjetskim valutama je 2010. najviše smanjena uslijed ekonomskih problema u nekim od članica (PIGS) koji su ugrozili stabilnost europske monetarne unije. Banke obilato likvidne, kreditna aktivnost stagnira Domaće novčano tržište i dalje karakterizira visoka likvidnost, niski volumen prometa i kamate koje stagniraju na minimalnim razinama. No, kreditna aktivnost poslovnih banaka je i dalje suzdržana, osobito prema sektoru stanovništva, što dokazuje da nema značajnijeg oporavka osobne potrošnje. Naime, ako se isključi utjecaj tečaja (aprecijacija CHF 16,5 posto, EUR dva posto na godišnjoj razini) krediti stanovništvu (75 posto s valutnom klauzulom) u najmanju ruku stagniraju (nominalna godišnja stopa rasta u veljači 3,3 posto). Nešto je povoljnija situacija kod korporativnog sektora čija je nominalna stopa rasta na razini od oko devet posto, no to nije dovoljna dinamika za značajniji gospodarski oporavak. zemnom tržištu gdje je dug temeljem izdanih obveznica povećan za 17,3 posto, a dug temeljem bankovnih kredita za 14,5 posto. Rezultat toga je nastavak dinamičnog povećanja udjela

U Hrvatskoj je tijekom 2010. ostvareno 2,6 posto više noćenja i to je isključivo rezultat povećane inozemne potražnje duga središnje države u BDP-u koji je narastao sa 34,5 posto u 2009. na 40,6 posto u 2010. ili za šest postotnih bodova u godinu dana. Procjenjuje se da je javni dug (dug središnje države uvećan za dug lokalne države) krajem prošle godine iznosio 41,2 posto BDP-a. Time je dosegnuta relativno visoka razina javnog duga, posebno ako se tome pribroje i potencijalne obveze države (državna jamstva) koje su krajem 2010. iznosile 58,5 milijardi kuna i bile su 14,8 posto veće nego na kraju 2009. godine. Tendencija visokog rasta duga središnje države nastavit će se i u 2011. pri čemu je tijekom prvog tromjesečja već realizirano inozemno zaduženje putem obveznica u iznosu od 1,5 milijardi USD, a iskorišteni su i kratkoročni krediti od banaka na domaćem tržištu u ukupnom iznosu od 825 milijuna eura. Tečaj kuna/euro stabilan Tečaj kune prema zajedničkoj europskoj valuti u protekle dvije godine zadržao je stabilnost,

a slična kretanja nastavljaju se i u ovoj godini. Visoka kunska likvidnost prisutna tijekom prošle i početkom ove godine bila je važna determinanta stabilnosti tečaja, dok su lagane oscilacije tečaja nastajale pretežno kao posljedica promjene u ponudi i potražnji za devizama. Te oscilacije su bile izraženije samo u dva razdoblja pa je Hrvatska narodna banka u tim razdobljima reagirala deviznim intervencijama, sredinom godine radi sprječavanja jačanja kune, a krajem radi sprječavanja njenog

Niske stope rasta monetarnih agregata i eurizacija Kunska štednja se krajem 2008. godine započela gibati oštrim opadajućim trendom, koji je još i danas aktualan, iako znatno ublažen. U tom razdoblju su kunski štedni depoziti nominalno smanjeni za 17 milijardi kuna (48 posto). Istodobno je devizna štednja zadržala rast, dijelom i na temelju konverzije kunske u deviznu štednju te je u istom razdoblju pove-


10

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

ćana za 30 milijardi kuna (26 posto). Stoga je i ukupna štednja cijelim razdobljem održala pozitivne stope rasta, koje su trenutno na razini od oko četiri posto, što je daleko ispod dinamike rasta iz godina prije krize. Za monetarni sustav bijeg od domaće valute znači povećanje stupnja euriziranosti pasive monetarnih institucija: devizna komponenta u ukupnim likvidnim sredstvima je od kraja 2008. godine do veljače 2011. porasla za 11 strukturnih bodova (na 63 posto). Najveći doprinos države rastu inozemnog duga Krajem 2010. godine bruto inozemni dug dosegao je iznos od 45,8 milijardi eura čime se praktički izjednačio s visinom ostvarenog BDP-a. Ipak, 2010. godina bit će zabilježena po snažnom usporavanju rasta bruto inozemnog duga (s oko 20 posto u 2008., odnosno sa 10,6 posto u 2009. na 2,6 posto u 2010. godini). Glavni razlog ovakvih tendencija je, uz teže dostupan i skuplji inozemni kapital, pad gospodarske aktivnosti koji je smanjio potrebu za financiranjem. Tako je tijekom 2010. bruto inozemni dug ukupno povećan za 1,2 milijarde eura čemu je najviše pridonio porast inozemnog duga države koji je povećan za 769,4 milijuna eura ili za 14,9 posto. Inozemni dug poslovnih banaka povećan je za skromnih 80,2 milijuna eura, ali je to u velikoj

mjeri rezultat tečajnih promjena. Istodobno je dug ostalih domaćih sektora povećan za 352,8 milijuna eura ili za 1,7 posto što je višestruko manje nego prethodne godine kada je porastao za 5,9 posto. Pritom su se unutar ostalih domaćih sektora snažnije zaduživala jedino javna poduzeća, smanjen je dug nebankarskih financijskih institucija, dok su većinski privatna poduzeća tek blago povećala svoj dug zahvaljujući oporavku zaduživanja u drugom dijelu godine. Inozemni dug temeljem izravnih ulaganja vlasnički povezanih tvrtki u 2010. smanjen je za 40,4 milijuna eura prvenstveno zbog pretvaranja dijela duga pojedinih poduzeća u kapital. U ovakvim okolnostima većina pokazatelja inozemne zaduženosti

U 2010. je realizirana najniža razina prosječnog godišnjeg rasta potrošačkih cijena (1,1 posto) unatrag 16 godina ostala je i nadalje vrlo nepovoljna: udio bruto inozemnog duga u BDP-u povećan je sa 94,3 posto u 2009. na 99,7 posto u 2010., omjer deviznih pričuva u inodugu smanjen je sa 24,1 posto na 23,3 posto, dok je udio kratkoročnog duga u ukupnom povećan sa 11,2 posto na 12,1 posto. S druge strane, zbog porasta izvo-

za roba i usluga poboljšan je odnos inozemnog duga i izvoza roba i usluga mada je udio inoduga u izvozu roba i usluga i dalje previsok i iznosi 260,1 posto (graničnom se vrijednošću smatra 220 posto). Zagrebačka burza: privremeni bljesak Kraj 2010. i početak 2011. na Zagrebačkoj su burzi obilježile aktivnosti vezane uz pokušaj stjecanja većinskog udjela u Ini što je rezultiralo snažnim povećanjem prometa i rastom cijena. Time su preokrenuta volatilna i pod utjecajem krize pretežito pesimistična raspoloženja investitora prisutna tijekom gotovo cijele prošle godine pa je 2010. godina na kraju završila sa 18,2 posto većim prometom i 5,3 posto poraslim Crobexom u odnosu na 2009. godinu. Unatoč njegovom visokom rastu, ipak treba imati u vidu činjenicu da je visina ukupnog prometa u 2010. godini bila tek na razini 41,5 posto ostvarenog prometa u 2008. godini, a nije dosegla ni petinu prometa ostvarenog u rekordnoj pretkriznoj 2007. godini. U takvim je okolnostima tržišna kapitalizacija Zagrebačke burze od 193,6 milijardi kuna, odnosno 27 milijardi eura, na kraju 2010. godine bila dovoljna za zadržavanje vodeće pozicije u regiji uz činjenicu da je Zagrebačka burza jedina u regiji u 2010. ostvarila rast burzovnog indeksa. Završetkom javne ponude za dionice Ine tržište kapitala se polako vraća u normalu.


12

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

REZULTATI POSLOVANJA PODUZEĆA

Poslovna 2010. manje uspješna od 2009. gubitak poduzetnika 1,7 milijardi kuna

Zanimljivo je da su jedino poduzetnici u državnom vlasništvu u 2010. godini pozitivno poslovali i ostvarili 237 milijuna kuna neto dobiti razdoblja prema 933 milijuna kuna neto gubitka razdoblja u 2009. Darko Buković

Darko Buković

UKUPNI PRIHODI PODUZETNIKA, bez banaka i osiguravateljskih društava, nisu bili dovoljni da pokriju sve gubitke u 2010. godini. Ukupni su tako rashodi iznosili 593,8 milijardi kuna, dok je na prihodovnoj strani bilo 598,2 milijarde kuna. I tako su, unatoč činjenici da je na razini sustava u 2009. ostvarena dobit od 2,4 milijarde kuna, poslovna 2010. završena s ukupnim gubitkom koji je dosegnuo 1,7 milijardi kuna.

Ti podaci govore da je 96.758 poduzetnika zapravo poslovalo u jednoj od najtežih godina u zadnjih desetak godina, što potvrđuju i podaci da su ukupni prihodi bili dva postotna boda manji nego godinu prije, a rashodi 1,5 postotnih bodova manji nego u 2009. Podaci Fine pokazuju da je 41.217 poduzetnika ostvarilo gubitak u visini 29,9 milijardi kuna, a njih 55.541 je ostvario dobit od 28,2 milijarde kuna. I dok bi se zapravo mogli pohvaliti da je dobit povećana 14,2 posto u odnosu na 2009., s druge strane je teži podatak da su gubici povećani 30,9 posto.


13

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

2010.* 2009.* 2008.* 2007.* 2006.* 2005. 2004.

2003. 2002. 2001.

Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupni prihodi

Ukupni rashodi

Dobit prije oporezivanja

Gubitak prije oporezivanja

Porez na dobit

Dobit nakon oporezivanja

Gubitak nakon oporezivanja

Konsolidirani financijski rezultat

56.987

727.233

343.231

337.395

17.374

11.538

2.603

14.771

11.552

3.219

571

318.467

165.702

162.456

8.691

5.445

1.222

7.467

5.454

2.013

2.203

161.426

71.494

71.119

3.153

2.779

426

2.728

2.780

-52

Mali

54.213

247.340

106.035

103.820

5.530

3.314

955

4.576

3.318

1.258

Ukupno

63.561

754.186

392.243

378.257

25.640

11.653

3.222

22.423

11.658

10.765

720

350.617

218.992

205.064

17.656

3.728

1.898

15.758

3.728

12.030

2.279

156.715

73.297

72.488

3.293

2.483

476

2.817

2.483

334

Mali

60.562

246.854

99.954

100.705

4.691

5.442

848

3.848

5.447

-1.599

Ukupno

68.084

796.896

451.948

440.959

23.315

12.326

3.331

19.994

12.336

7.658

889

375.081

260.365

250.729

14.294

4.658

1.856

12.443

4.663

7.780

2.597

158.971

83.354

82.736

3.767

3.149

562

3.206

3.150

56

Mali

64.598

262.844

108.229

107.494

5.254

4.519

913

4.345

4.523

-178

Ukupno

68.981

811.776

484.079

470.477

26.632

13.030

3.840

22.801

13.039

9.762

962

386.980

287.869

276.217

17.310

5.658

2.372

14.940

5.660

9.280

2.692

156.407

86.053

84.534

4.076

2.557

571

3.507

2.559

948

Mali

65.327

268.389

110.157

109.726

5.246

4.815

897

4.354

4.820

-466

Ukupno

Ukupno Veliki Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

71.803

813.762

523.712

502.005

32.546

10.839

4.885

27.683

10.861

17.472

Veliki

1.074

391.219

322.797

306.686

20.395

4.283

2.870

17.528

4.287

13.753

Srednje veliki

2.969

159.746

91.631

88.361

5.317

2.047

826

4.504

2.060

2.538

Mali

67.760

262.797

109.284

106.958

6.834

4.509

1.189

5.651

4.514

1.181

Ukupno

78.509

865.883

593.140

566.387

37.293

10.540

6.227

31.121

10.595

19.885

441

305.263

280.056

265.368

2.735

14.319

2.367

10.878

1.480

172.345

115.571

111.388

1.077

5.608

2.501

3.056

Mali

76.588

388.275

197.513

189.631

2.415

11.194

5.727

5.952

Ukupno

83.532

896.013

655.561

623.618

7.179

36.668

11.904

24.679

475

320.965

316.465

299.970

3.079

17.257

3.841

13.331

1.589

175.881

127.559

122.017

1.285

6.407

2.150

4.256

Mali

81.468

399.167

211.537

201.631

2.815

13.004

5.913

7.092

Ukupno

89.656

933.958

709.827

685.638

6.960

34.746

17.517

16.314

453

315.117

329.523

317.611

2.612

15.147

5.848

8.469

1.396

170.038

129.329

126.260

1.135

5.453

3.518

2.754

Mali

87.807

448.803

250.977

241.767

3.213

14.146

8.150

5.091

Ukupno

91.320

889.396

613.367

603.876

5.093

26.438

22.041

4.397

436

302.161

289.650

284.720

1.850

11.173

8.094

3.079

1.446

164.515

112.436

110.968

792

4.185

3.509

677

Mali

89.438

422.720

211.281

208.188

2.452

11.079

10.438

641

Ukupno

96.758

859.808

598.187

593.810

34.228

29.851

6.040

28.203

29.866

-1.663

375

287.341

289.358

281.635

16.266

8.597

2.876

13.450

8.603

4.848

1.379

157.147

109.531

112.782

4.984

8.192

773

4.184

8.209

-4.025

95.004

415.320

199.299

199.394

12.967

13.061

2.391

10.569

13.055

-2.486

Veliki Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

Veliki Srednje veliki

Veliki Srednje veliki Mali

43.769

40.315

31.959

11.826

17.231

22.469

*/ u 2006., 2007., 2008., 2009. i 2010. godini podaci su prema kriterijima veličine iz Zakona o računovodstvu iz 2005. godine Izvor: FINA; Obrada: HGK

Trošak osoblja Poduzetnici su zadnjeg dana 2010. zapošljavali ukupno 859.808 radnika, što je 2,9 posto manje zaposlenih nego 2009. godine. Kod poduzetnika u državnom vlasništvu bilo je zaposleno 118.898 djelatnika, dok su poduzetnici privatnog sektora u odnosu na 2009. smanjili broj zaposlenih za 2,6 posto, na 632.392 radnika. Usporedimo li prihode i rashode te trošak zaposlenih, razvidno je da je udjel troškova osoblja u rashodima u 2010. iznosio više od 80 milijardi kuna, odnosno

činio je 13,5 posto udjela u ukupnim rashodima. Promatraju li se godine više konjunkture (2006., 2007. i 2008.) jasno se uočava da je

Mali poduzetnici, njih 98,2 posto ukupnog broja, nadolazeća su snaga trošak osoblja u ukupnim rashodima bio manji i kretao se od 12,1 do 12,5 posto. Na neto plaće i nadnice zaposlenicima odnosilo se

više od 48 milijardi kuna rashoda, pri čemu je prosječna neto plaća iznosila 4664 kune. Ipak prosječne mjesečne neto plaće državnog sektora u 2010. iznosile su 6042 kune, što je 29,5 posto više od prosjeka zaposlenih kod svih poduzetnika. Veličina je važna Veliki poduzetnici u Hrvatskoj čine tek 0,4 posto broja poduzetnika, zapošljavaju 33,9 posto ukupno zaposlenih u gospodarstvu, ostvaruju 48,4 posto ukupnih prihoda odno-


14

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

sno 47,4 posto ukupnih rashoda i drže 56,2 posto ukupnih investicija. Srednje veliki su samo 1,4 posto ukupnog broja poduzetnika, 18,9 posto u broju zaposlenih te 18,3 posto u ukupnim prihodima, a na njih se odnosi 13,4 posto investicija.

Veliki poduzetnici imaju veliku ulogu, ali ta uloga iz godine u godinu postaje sve manjom Mali poduzetnici, njih 98,2 posto ukupnog broja, nadolazeća su snaga. Zapošljavaju 47,2 posto zaposlenih (više od 14 postotnih bodova nego veliki), drže 33,3 posto ukupnih prihoda i rashoda, a na njih otpada 30,4 posto investicija. Kod malih poduzetnika su najniže plaće i to 18,3 posto manje negoli je prosjek u Hrvatskoj. I dok su srednje veliki i mali poduzetnici poslovnu 2010. na razini gospodarstva u toj veličini ostvarili gubitke (četiri milijarde kuna odnosno 2,5 milijardi kuna), dotle je 375 velikih tvrtki ostvarilo 4,8 milijardi kuna konsolidirane neto dobiti. Veliki poduzetnici imaju veliku ulogu, ali ta uloga iz godine u godinu postaje sve manjom. Tako je za čak 14 posto u godini dana smanjen broj velikih tvrtki, ali njihova uloga, primjerice u investicijama u dugotrajnu imovinu koje su iznosile 21,2 milijarde kuna, i dalje slabi jer je to 20,3 posto manje nego godinu prije. Državne tvrtke u plusu Gledajući po sektorima vlasništva, jedino su poduzetnici u državnom vlasništvu, njih 797, u 2010. godini pozitivno poslovali i ostvarili 237 milijuna kuna neto dobiti. Rezultat je još veći zna li se da je 933 milijuna kuna državni sektor imao neto gubitaka u 2009. odnosno 641 milijun kuna gubitaka u 2008. Dakle, 1,5 milijardi kuna neto gubitka odnosio se na privatni sektor, 429 milijuna kuna neto gubitka je u mješovitom sektoru i šest milijuna kuna u zadružnom sektoru. Poduzetnici privatnog sektora u odnosu na 2009. smanjili su broj zaposlenih za 2,6 posto, na 632.392 radnika, smanjili ukupan prihod za 3,9 posto, na 438 milijardi kuna, smanjili dobit razdoblja za 2,9 posto (na 20,2 milijarde kuna), povećali gubitak razdoblja za 40,7 posto i ostvarili neto gubitak od 1,5 milijardi kuna. Kod poduzetnika u državnom vlasništvu bilo je zaposleno 118.898 djelatnika, ostvarili su ukupni prihod od 60,8 milijardi kuna, 2,3 milijarde kuna dobiti, 2,1 milijardu kuna gubitka razdoblja odnosno 237 milijuna kuna neto dobiti.


15

RANGIRANJA

400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1995. do 2010. Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupan prihod

Dobit nakon oporezivanja

Kapital i rezerve

Vrijednost imovine

U milijunima kuna 1995.

400 ukupno RH udjel(%)

1996.

400 ukupno RH udjel(%)

1997.

400 ukupno RH udjel(%)

1998.

400 ukupno RH udjel(%)

1999.

400 ukupno RH udjel(%)

2000.

400 ukupno RH udjel(%)

2002.

400 ukupno RH udjel (%)

2002.

400 ukupno RH udjel (%)

2003.

400 ukupno RH udjel (%)

2004.

400 ukupno RH udjel (%)

2005.

400 ukupno RH udjel (%)

2006.

400 ukupno RH udjel (%)

2007.

400 ukupno RH udjel (%)

2008.

400 ukupno RH udjel (%)

2009.

400 ukupno RH udjel (%)

2010.

400 ukupno RH udjel (%)

Izvor: Boniteti.hr

400

325.334

102.054

2.122

136.053

191.146

61.597

756.671

211.238

4.476

209.362

320.131

0,6

43,0

48,3

47,4

65,0

59,7

400

308.945

109.706

2.919

125.505

183.014

63.925

755.689

238.061

6.469

201.000

329.137

0,6

40,9

46,1

45,1

62,4

55,6

400

288.150

125.275

4.308

122.379

193.842

64.789

742.395

279.900

8.290

202.759

375.492

0,6

38,8

44,8

52,0

60,4

51,6

400

275.578

122.692

3.170

125.278

202.708

62.050

735.921

267.555

6.824

205.376

400.899

0,6

37,4

45,9

46,5

61,0

50,6

400

271.567

128.642

4.186

124.308

209.554

59.972

716.195

279.853

8.146

200.331

413.157

0,7

37,9

46,0

51,4

62,1

50,7

400

262.371

149.807

6.826

127.250

220.369

58.773

741.856

305.150

12.046

204.058

427.036

0,7

35,4

49,1

56,7

62,4

51,6

400

266.316

169.415

7.974

219.059

321.010

56.987

727.233

343.231

14.771

298.974

536.396

0,7

36,6

49,4

54,0

73,3

59,8

400

268.134

194.789

14.682

206.801

337.548

63.561

754.186

392.243

22.422

296.873

564.160

0,6

35,6

49,7

65,5

69,7

59,8

400

270.830

217.794

10.306

215.822

368.731

68.084

796.896

451.948

19.994

321.698

633.825

0,6

34,0

48,2

51,5

67,1

58,2

400

276.073

236.666

12.842

227.008

399.260

68.981

811.776

484.079

22.801

339.771

684.896

0,6

34,0

48,9

56,3

66,8

58,3

400

272.009

260.308

14.260

169.370

358.843

71.803

813.762

523.712

27.683

366.276

753.613

0,6

33,4

49,7

51,5

46,2

47,6

400

279.269

290.336

14.126

178.746

394.212

82.412

861.873

608.443

31.257

397.675

861.732

0,5

32,4

47,7

45,2

44,9

45,7

400

291.753

320.369

16.940

192.245

441.017

89.384

935.790

679.484

37.417

492.635

985.183

0,4

31,2

47,1

45,3

44,7

44,8

400

301.883

343.417

15.649

192.973

456.794

89.656

933.958

709.827

34.746

429.853

1,024.297

0,4

32,3

48,4

45,0

44,9

44,6

400

292.456

303.470

11.861

188.565

461.974

84.410

860.478

590.834

25.313

0,5

34,0

51,4

46,9

400

277.218

308.026

14.858

177.430

475.819

96.758

859.808

598.187

28.203

383.429

1.072.400

0,4

32,2

51,5

52,7

46,3

44,4


016

RANGIRANJA

10 najvećih u 12 rangiranja 1999.

2000.

2001.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

HT

2

HEP

3

HT

3

HEP

3

HT

4

PLIVA, ZAGREB

4

PLIVA, ZAGREB

4

PLIVA, ZAGREB

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

KONZUM, ZAGREB

6

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

6

RONHILL, BURIĆI

6

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

7

PODRAVKA, KOPRIVNICA

7

ULJANIK, PULA

7

VINDIJA, VARAŽDIN

8

LURA, ZAGREB

8

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

8

P. Z. AUTO, VELIKA GORICA

9

HRVATSKA POŠTA, ZAGREB

9

VINDIJA, VARAŽDIN

9

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

10

KONZUM, ZAGREB

10

PODRAVKA, KOPRIVNICA

10

VIPNET, ZAGREB

2002.

2003.

2004.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HT

2

HT

2

HEP

3

HEP

3

HEP

3

KONZUM

4

PLIVA, ZAGREB

4

KONZUM, ZAGREB

4

HT

5

KONZUM, ZAGREB

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

6

BRODOSPLIT, SPLIT

6

HT - MOBILNE KOMUNIKACIJE, ZAGREB

6

HEP-DISTRIBUCIJA

7

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

7

HEP - PROIZVODNJA, ZAGREB

7

T-MOBILE HRVATSKA

8

VIPNET, ZAGREB

8

HEP - DISTRIBUCIJA, ZAGREB

8

VIPNET

9

VINDIJA, VARAŽDIN

9

PLIVA, ZAGREB

9

PLIVA HRVATSKA

10

TVORNICA DUHANA ROVINJ, ROVINJ

10

VIPNET, ZAGREB

10

HEP-PROIZVODNJA

2005.

2006.

2007.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

HEP

2

KONZUM, ZAGREB

3

KONZUM

3

KONZUM, ZAGREB

3

HEP

4

HT

4

HT

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

5

T-MOBILE HRVATSKA

5

HYPO LEASING KROATIEN

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

HRVATSKE ŽELJEZNICE

7

T-MOBILE HRVATSKA

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKIH SUSTAVA

6

VIPNET

6

ZAGREBAČKI HOLDING

8

VIPNET

8

HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

VIPNET

9

PLIVA HRVATSKA

9

HEP-PROIZVODNJA

9

HEP - PROIZVODNJA

10

HEP-PROIZVODNJA

10

PLIVA HRVATSKA

10

OMV HRVATSKA

2008.

2009.

2010.

1

INA

1

INA

1

INA

2

KONZUM

2

KONZUM

2

KONZUM

3

HEP

3

HEP

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

4

HT

4

HRVATSKI TELEKOM

5

T-MOBILE HRVATSKA

5

ZAGREBAČKI HOLDING

5

PRIRODNI PLIN

7

ZAGREBAČKI HOLDING

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

HEP-PROIZVODNJA

6

OMV HRVATSKA

6

HEP-PROIZVODNJA

6

ZAGREBAČKI HOLDING

8

VIPNET

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

8

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

9

HEP-PROIZVODNJA

9

VIPNET

9

OMV HRVATSKA

10

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

10

OMV HRVATSKA

10

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK


Najviπi standardi u svim segmentima poslovanja

Naša poslovna filozofija je jednostavna. Od svih naših zaposlenika na svim razinama očekujemo, ali istovremeno i pružamo najviše standarde poslovne učinkovitosti. Naša pozicija na tržištu, ali i očekivanja naših kupaca i poslovnih partnera obvezuju nas da svakodnevno ulažemo dodatne napore kako bismo u svim segmentima poslovanja bili - izvrsni. INA - Industrija nafte, d.d. - jedina integrirana naftna kompanija u Hrvatskoj.


018

RANGIRANJA

7x10

Korporacijska ljestvica za 2010.

UKUPNI PRIHOD

(u 000 kn)

DOBIT

(u 000 kn)

1 INA D.D.

24.301.656

1 HRVATSKI TELEKOM D.D.

1.864.032

2 KONZUM D.D.

12.710.922

2 INA D.D.

1.767.155

3 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.

12.615.054

3 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.

986.751

4 HRVATSKI TELEKOM D.D.

8.325.515

4 VIPNET D.O.O.

557.167

5 PRIRODNI PLIN D.O.O.

5.868.210

5 PLIVA HRVATSKA D.O.O.

555.020

6 HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

3.969.381

6 ADRIS GRUPA D.D.

474.199

7 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

3.804.279

7 SN HOLDING D.D.

440.985

8 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

3.776.181

8 HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

428.754

9 OMV HRVATSKA D.O.O.

3.735.431

412.794

10 ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

3.540.593

9 KONZUM D.D. 10 BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, PODRUŽ. U HRVATSKOJ

IMOVINA

386.433

(u 000 kn)

KAPITAL I REZERVE

(u 000 kn)

1 HRVATSKE AUTOCESTE

44.726.404

1 HRVATSKE AUTOCESTE

22.925.968

2 INA D.D.

30.215.964

2 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.

19.891.610

3 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.

27.762.433

3 INA D.D.

12.535.125

4 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

21.285.873

4 HRVATSKI TELEKOM D.D.

11.200.479

5 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

14.704.114

5 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

6.232.542

6 HRVATSKI TELEKOM D.D.

13.592.619

6 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

6.143.337

7 AGROKOR D.D.

11.215.100

7 ADRIS GRUPA D.D.

5.372.362

8 TEVA PHARMACEUTICALS D.O.O.

10.902.799

8 PLIVA HRVATSKA D.O.O.

4.229.884

9 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

10.648.122

9 JADRANSKI NAFTOVOD D.D.

3.188.816

10 HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

10.268.450

10 AGROKOR D.D.

2.344.006

IZVOZ 1 INA D.D.

(u 000 kn)

UVOZ

(u 000 kn)

8.561.064

1 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.

2.338.975

2 ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD

2.423.052

2 KONZUM D.D.

2.044.665

3 PLIVA HRVATSKA D.O.O.

1.911.704

3 OMV HRVATSKA D.O.O.

1.884.483

4 BOXMARK LEATHER D.O.O.

1.581.657

4 INA D.D.

1.731.664

5 PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA

1.389.131

5 M SAN GRUPA D.D.

1.519.811

6 KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

1.280.898

6 ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.

1.113.948

7 BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE D.O.O

1.256.872

7 P.Z. AUTO D.O.O.

8 TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

1.009.715

981.217

8 MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

943.615

9 ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB

879.167

9 PLIVA HRVATSKA D.O.O.

917.405

10 CROATIA AIRLINES D.D.

842.562

10 LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D

856.425

BROJ ZAPOSLENIH 1 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

11.789

2 KONZUM D.D.

11.267

3 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.

10.108

4 INA D.D.

9.507

5 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

9.185

6 HRVATSKE ŠUME D.O.O.

8.404

7 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

6.896

8 HRVATSKI TELEKOM D.D.

5.773

9 PODRAVKA D.D.

3.630

10 SOKOL MARIĆ D.O.O.

3.533

Izvor: Boniteti.hr


19

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski dobitaši u 2010. (prvih 100 od 400 najvećih)

35 36 37

Rang po NAZIV UP 4 HRVATSKI TELEKOM D.D. 1 INA D.D. 3 HRVATSJKA ELEKTROPRIVREDA D.D. 11 VIPNET D.O.O. 14 PLIVA HRVATSKA D.O.O. 109 ADRIS GRUPA D.D. 128 SN HOLDING D.D. 6 HEP-PROIZVODNJA D.O.O. 2 KONZUM D.D. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, 59 PODRUŽNICA U HRVATSKOJ 32 TDR D.O.O. KONČAR ENERGETSKI 48 TRANSFORMATORI D.O.O. 88 PBZ CARD D.O.O. 46 AGROKOR D.D. 95 ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D. 253 ATLANTIC GRUPA DD 153 ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O. 112 PLINACRO D.O.O. 115 KARLOVAČKA PIVOVARA D.O.O. HEP OPERATOR PRIJENOSNOG 43 SUSTAVA D.O.O. 163 JADRANSKI NAFTOVOD DD 161 VUPIK D.D. 27 DUKAT D.D. 61 JAMNICA D.D. 64 LEDO D.D. 260 SUPER SPORT D.O.O. 19 METRO CASH & CARRY D.O.O. 227 HS PRODUKT D.O.O. 34 DM-DROGERIE MARKT D.O.O. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG 8 SUSTAVA D.O.O. 363 GHIZZONI D.D. FERRANDINA 219 CE-ZA-R D.O.O. ZAGREB TANKERSKA PLOVIDBA D.D. 62 PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA 36 D.D. VRBOVEC 93 FINANCIJSKA AGENCIJA 53 KERUM D.O.O. 85 COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

38

216

YTRES D.O.O.

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

108 294 118 193 204 177 129 9 56 102 268 297 287 304 113 73 135

BENETTON TEKSTIL D.O.O. KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. ERSTE CARD CLUB D.D. ALSTOM HRVATSKA D.O.O. CEDEVITA D.O.O. PLAVA LAGUNA D.D. BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. OMV HRVATSKA D.O.O. TŽV GREDELJ D.O.O. FRANCK D.D OMCO CROATIA D.O.O. NEW YORKER CROATIA D.O.O. 24SATA D.O.O. IBM HRVARSKA D.O.O. LESNINA H D.O.O. STUDENAC C.I.O.S. D.O.O.

R. br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

65

Rang po NAZIV UP 101 VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. 264 TROMONT D.O.O. 22 EURO PETROL D.O.O. KONČAR DISTRIBUTIVNI I 104 SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. 276 TUBLA TEKSTIL D.O.O. 208 ERSTE FACTORING D.O.O. 295 SLOBODNA DALMACIJA D.D. JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 150 D.D.D MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC 83 D.O.O. 148 FLIBA D.O.O.

66

385

ZRAČNA LUKA SPLIT

106.431.609 105.647.071 105.130.106 102.119.564 101.720.105 96.538.560 91.311.617 89.260.995 85.652.243

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

155 251 10 16 202 183 157 38 28 223 120 165 336 362 286 124 367

FERRERO D.O.O. GUMIIMPEX-GRP D.D. ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD PLODINE D.D. L’OREAL ADRIA D.O.O. CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. KRKA-FARMA D.O.O. MEDICAL INTERTRADE D.O.O. HP-HRVATSKA POŠTA D.D. GET NEKRETNINE D.D. ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. NAŠICECEMENT D.D. NAŠICE HEMPEL D.O.O. ING-GRAD D.O.O. DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA BAUHAUS-ZAGREB K.D. MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

ZAGREB

85.129.822

84

338

TELEGRA D.O.O.

RIJEKA ZAGREB ZADAR

82.328.594 82.073.940 81.962.781

85 86

87 15

87

107

VRBOVEC

80.707.443

88

390

ZAGREB SPLIT ZAGREB DONJI KNEGINEC LABIN ZAGREB ZAGREB KARLOVAC ZAGREB POREČ KOPRIVNICA ZAGREB ZAGREB ZAGREB HUM NA SUTLI ZAGREB ZAGREB ZAGREB KUKULJANOVO OMIŠ ZAGREB

77.309.968 69.582.929 69.210.519

89

52

90 91 92 93

84 18 384 275

94

393

KRAŠ,D.D. ZAGREB VINDIJA D.D. VARAŽDIN VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA D.D. HUP-ZAGREB D.D. ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB ALCA ZAGREB D.O.O. HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O. BEIERSDORF D.O.O. ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB D.D. JU NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA MUCIĆ & CO D.O.O. CARLSBERG CROATIA D.O.O. SOKOL MARIĆ D.O.O. ZVIJEZDA D.D. M SAN GRUPA D.D.

MJESTO

DOBIT

ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ROVINJ ZAGREB ZAGREB ZAGREB

1.864.032.217 1.767.154.801 986.751.220 557.166.604 555.019.887 474.199.308 440.984.716 428.754.151 412.794.136

ZAGREB

386.432.849

ROVINJ

368.415.464

ZAGREB

234.352.829

ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB KARLOVAC

220.745.547 211.287.174 200.800.938 188.014.936 147.300.311 135.769.938 121.511.942

ZAGREB

119.589.876

ZAGREB VUKOVAR ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB KARLOVAC ZAGREB

68.052.841 61.889.976 61.515.089 60.098.390 54.841.971 54.377.240 53.821.808 53.377.975 50.699.933 49.226.844 48.231.280 46.949.417 43.051.803 42.337.198 41.404.023 40.449.540 40.297.461 39.802.840

R. br. 56 57 58 59 60 61 62 63 64

95

327

96 97 98 99 100

100 203 206 81 29

Izvor: Boniteti.hr

MJESTO

DOBIT

VIROVITICA SPLIT RIJEKA ZAGREBSUSEDGRAD ČAKOVEC ZAGREB SPLIT

39.139.687 38.837.116 38.462.225

RIJEKA

36.062.104

VRGORAC

35.562.307

DONJI STUPNIK KAŠTEL ŠTAFILIĆ ZAGREB VARAŽDIN PULA RIJEKA ZAGREB ZAGREB ZAGREB SVETA NEDELJA ZAGREB SESVETE DUBROVNIK NAŠICE UMAG ZAGREB SAMOBOR ZAGREB ZAPREŠIĆ SVETA NEDJELJA ZAGREB VARAŽDIN

33.841.393

26.040.295 25.694.125

HUM NA SUTLI

24.959.195

ZAGREB

24.384.009

ZAGREB

24.061.618

ZAGREB ZAGREB ČILIPI ZAGREB

23.826.072 23.536.006 23.395.757 23.364.278

OPATIJA

23.064.603

PLITVIČKA JEZERA DUGOPOLJE KOPRIVNICA ZAGREB ZAGREB ZAGREB

37.118.065 36.369.027 36.308.271 36.155.348

33.837.792 33.592.874 33.349.891 33.094.133 32.655.335 32.245.091 31.880.027 30.999.095 30.463.198 30.200.752 30.091.150 30.074.105 28.266.187 27.673.259 27.479.945 27.263.738 27.024.598 26.306.902 26.074.876

22.658.411 22.634.177 22.575.386 22.543.191 21.871.260 21.683.934


20

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski izvoznici u 2010. (prvih 100 od 400 najvećih) Rang izvoz 2010 Naziv

1 2 3

INA D.D. ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD PLIVA HRVATSKA D.O.O.

4

BOXMARK LEATHER D.O.O.

5

PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE D.O.O TANKERSKA PLOVIDBA D.D. ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB CROATIA AIRLINES D.D. 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D. DIOKI D.D. ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA TLM - TVP D.O.O. ZA PROIZVODNJU VALJANIH PROIZVODA CROSCO,NAFTNI SERVISI D.O.O. PODRAVKA D.D. HRVATSKI TELEKOM D.D. DINA PETROKEMIJA D.D. BENETTON TEKSTIL D.O.O. ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. HŽ CARGO D.O.O. RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O. KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. SOLARIS D.O.O. AD PLASTIK D.D. RUDNAP ENERGIJA D.O.O. M SAN GRUPA D.D. HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O. BELIŠĆE D.D. DALEKOVOD D.D. EUROCABLE GROUP D.D. TDR D.O.O. VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA D.D. ELEKTRO-KONTAKT D.D. AE&E ĐURO ĐAKOVIĆ TERMOENRGETSKA POSTROJENJA D.O.O. MAISTRA D.D.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 CEMEX HRVATSKA D.D. 38 39 40 41 42 43

ALUFLEXPACK D.O.O. EXPORTDRVO D.D. RIVIERA POREČ D.D. P.P.C. BUZET D.O.O. VIPNET D.O.O. PLAVA LAGUNA D.D.

44 ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.D. 45 YTRES D.O.O. 46 47 48 49 50

FERRERO D.O.O. BRODOTROGIR D.D. JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ D.D.D AGROKOR-TRGOVINA D.D. GEN-I ZAGREB D.O.O.

Udio izvoza u ukupnih prihodima

Mjesto ZAGREB PULA ZAGREB TRNOVEC BARTOLOVEČKI KUTINA

Izvoz 8.561.063.979 2.423.051.744 1.911.703.953

ZAGREB

1.280.897.549

96,33%

SPLIT ZADAR ZAGREB ZAGREB RIJEKA ZAGREB

1.256.872.246 1.009.714.679 879.167.087 842.561.899 823.633.588 814.877.627

82,61% 86,61% 68,92% 57,32% 78,67% 81,04%

ZAGREB

799.303.857

78,97%

ŠIBENIK

719.880.274

72,69%

ZAGREB KOPRIVNICA ZAGREB OMIŠALJ LABIN DUBROVNIK ZAGREB ZAGREB ZAGREBSUSEDGRAD NOVIGRAD SOLIN ZAGREB ZAGREB

692.012.354 688.352.153 673.364.973 661.165.739 656.059.161 610.388.657 580.085.514 575.869.753

63,22% 36,13% 8,09% 76,62% 98,49% 97,42% 57,59% 47,40%

563.543.626

80,18%

537.039.815 521.858.839 520.167.082 490.994.104

96,37% 88,19% 97,79% 29,00%

VELIKA GORICA

482.488.934

90,35%

BELIŠĆE ZAGREB ZAGREB ROVINJ

474.964.554 467.160.547 451.342.981 440.512.718

64,37% 29,78% 80,56% 27,04%

35,23% 68,44% 68,39%

1.581.657.299

98,24%

1.389.130.999

60,64%

HUM NA SUTLI

434.730.002

65,07%

ZAGREB SLAVONSKI BROD ROVINJ KAŠTEL SUĆURAC ZADAR ZAGREB POREČ BUZET ZAGREB POREČ SLAVONSKI BROD DONJI KNEGINEC ZAGREB TROGIR RIJEKA ZAGREB ZAGREB

403.900.539

85,82%

381.313.870

91,90%

378.965.532

71,59%

374.721.120

42,75%

373.546.805 371.402.079 369.102.425 368.777.910 363.555.354 343.401.768

61,99% 78,31% 80,65% 89,23% 10,53% 81,76%

337.604.896

77,73%

315.181.295

96,53%

314.474.879 314.387.271 312.715.764 311.269.763 310.332.861

64,55% 74,04% 62,50% 18,72% 99,38%

Rang izvoz 2010 Naziv

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

CMC SISAK D.O.O. KRAŠ,D.D. ZAGREB ALSTOM HRVATSKA D.O.O. C.I.O.S. D.O.O. ISTRATURIST UMAG D.D. SIEMENS D.D. HS PRODUKT D.O.O. BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D.D. VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. SLADORANA DD HRVATSJKA ELEKTROPRIVREDA D.D. SAPONIA DD OMCO CROATIA D.O.O. ŽITNI TERMINAL D.O.O. JADRANSKI NAFTOVOD DD AGIT D.O.O. HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O. ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O. CALUCEM D.O.O. HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆR D.O.O. KANDIT PREMIJER D.O.O. OSIJEK DUKAT D.D. NESTLE ADRIATIC D.O.O. GEOFIZIKA D.D. ABB D.O.O JAMNICA D.D. TUBLA TEKSTIL D.O.O. HSE ADRIA D.O.O. KOKA PERADARSKO PREHRAMBENA INDUSTRIJA DIONIČKO DRUŠTVO VARAŽDIN DUBROVNIK AIRLINE D..O.O. KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. KONZUM D.D. BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA D.D. DOK-ING DOO KORLEA D.O.O. BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. EKO MEĐIMURJE D.D. DUBROVNIK BABIN KUK D.D. ZVIJEZDA D.D. LEDO D.D. CEDEVITA D.O.O. KAMEN DD VINDIJA D.D. VARAŽDIN CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB DD HRVATSKI DUHANI DIONIČKO DRUŠTVO RADIN GRAFIKA D.O.O. KRKA-FARMA D.O.O. ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA D.D. HENKEL CROATIA D.O.O. BRODOSPAS DD

Izvor: Bonitet.hr

Mjesto SISAK-CAPRAG ZAGREB KARLOVAC ZAGREB UMAG ZAGREB KARLOVAC RIJEKA VIROVITICA ŽUPANJA ZAGREB OSIJEK HUM NA SUTLI SOLIN ZAGREB ZAGREB KOROMAČNO POTPIĆAN PULA

Izvoz 309.786.758 309.303.743 302.821.774 293.382.346 290.451.859 271.585.016 269.228.324 261.927.921 260.609.028 260.069.530 257.446.361 253.957.681 245.346.924 240.336.658 238.340.180 222.506.897 216.465.253 210.224.958 209.183.588

Udio izvoza u ukupnih prihodima

54,52% 34,24% 84,32% 53,48% 76,27% 29,69% 87,30% 79,60% 35,76% 42,05% 2,04% 47,23% 92,30% 83,63% 50,82% 68,12% 76,17% 78,19% 96,95%

BELIŠĆE

206.679.335

97,65%

OSIJEK ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ČAKOVEC ZAGREB

200.685.945 197.440.290 196.560.746 194.833.141 191.565.829 187.443.602 186.060.808 182.802.284

51,40% 11,40% 47,23% 93,45% 62,60% 16,08% 72,24% 99,63%

VARAŽDIN

180.355.946

14,26%

ČILIPI

180.161.783

85,65%

ZAGREB

172.448.894

33,32%

ZAGREB KRALJEVICA ZAGREB ZAGREB KOPRIVNICA ČAKOVEC DUBROVNIK ZAGREB ZAGREB ZAGREB PAZIN VARAŽDIN

169.198.980 167.607.286 163.706.559 163.013.033 162.824.213 162.356.585 159.488.045 159.080.749 158.438.696 154.581.019 153.049.813 148.990.784

1,33% 68,17% 85,83% 77,16% 27,85% 82,12% 86,06% 16,36% 13,89% 44,96% 75,25% 5,48%

NOVI ZAGREB

146.820.806

69,68%

VIROVITICA SV. NEDJELJA ZAGREB DUBROVNIK ZAGREB SPLIT

143.732.294 143.274.976 140.093.136 139.107.892 137.320.604 136.008.116

57,16% 37,86% 29,40% 48,57% 25,36% 61,99%


21

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski uvoznici u 2010. (prvih 100 od 400 najvećih) Rang

NAZIV

MJESTO

Uvoz

1

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.

ZAGREB

2.338.974.612

2

KONZUM D.D.

ZAGREB

2.044.665.288

53

CEMEX HRVATSKA D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

256.334.205

3

OMV HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1.884.483.424

54

CMC SISAK D.O.O.

SISAK-CAPRAG

255.292.259

4

INA D.D.

ZAGREB

1.731.663.572

55

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

249.794.130

5

M SAN GRUPA D.D.

ZAGREB

1.519.810.723

56

TOMIĆ & CO D.O.O.

ZAGREB

248.699.823

6

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD

PULA

1.113.947.949

57

FRANCK D.D

ZAGREB

242.737.113

7

P.Z. AUTO D.O.O.

VELIKA GORICA

981.217.026

58

PETROL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

240.414.011

8

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDELJA

943.614.822

59

ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB

239.645.266

9

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

917.405.396

60

NESTLE ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

234.169.060

10

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D

ZAGREB

856.425.258

61

RADIN GRAFIKA D.O.O.

SV. NEDJELJA

233.899.455

11

DINA PETROKEMIJA D.D.

OMIŠALJ

817.294.679

62

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

232.555.770

12

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

817.183.676

63

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

230.228.085

13

TLM - TVP D.O.O. ZA PROIZVODNJU VALJANIH PROIZVODA

ŠIBENIK

797.816.276

64

VINDIJA D.D. VARAŽDIN

VARAŽDIN

227.960.158

14

PHOENIX FARMACIJA D.D.

ZAGREB

789.464.809

65

STANIĆ D.O.O.

KERESTINEC, SVETA NEDJELJA

225.642.163

15

PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA

KUTINA

742.661.484

16

MEDIKA D.D.

ZAGREB

740.798.883

17

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB

ZAGREB

636.140.762

18

TE PLOMIN D.O.O.

PLOMIN

560.351.162

19

KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

520.361.150

20

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

498.160.593

21

SOLARIS D.O.O.

NOVIGRAD

497.268.836

74

TETRA PAK D.O.O.

ZAGREB

193.837.927

22

BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE D.O.O. SPLIT

496.921.945

75

P.P.C. BUZET D.O.O.

BUZET

190.569.929

23

HRVATSKI TELEKOM D.D.

ZAGREB

492.164.299

24

RUDNAP ENERGIJA D.O.O.

ZAGREB

475.176.520

76

AE&E ĐURO ĐAKOVIĆ TERMOENRGETSKA POSTROJENJA

SLAVONSKI BROD

190.463.086

77

BRODOTROGIR D.D.

TROGIR

185.925.997

455.002.191

Rang

NAZIV

MJESTO

52

SAPONIA DD

OSIJEK

Uvoz 256.493.483

66

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

ZAGREB

220.861.211

67

KRAŠ,D.D. ZAGREB

ZAGREB

209.099.736

68

KORLEA D.O.O.

ZAGREB

205.869.618

69

JAMNICA D.D.

ZAGREB

202.442.513

70

BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE SPLIT

71

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

201.134.698 196.092.428

72

GLAXOSMITHKLINE DOO

ZAGREB

195.952.010

73

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

195.168.740

25

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

26

DIOKI D.D.

ZAGREB

451.386.480

78

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

185.323.499

27

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

406.504.536

79

CITROEN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

183.924.906

28

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

383.021.084

80

METRO CASH & CARRY D.O.O.

ZAGREB

183.733.883

29

CROSCO,NAFTNI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

375.234.566

81

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

179.757.593

30

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

374.723.139

82

EUROTRADE D.O.O.

ROVINJ

179.445.154

31

BENETTON TEKSTIL D.O.O.

LABIN

362.643.470

83

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

178.651.550

32

LEDO D.D.

ZAGREB

361.643.252

84

FERO-TERM

ZAGREB

175.344.739

33

SIEMENS D.D.

ZAGREB

349.204.537

85

BELJE D.D.

DARDA

173.881.688

34

AGROKOR-TRGOVINA D.D.

ZAGREB

333.622.947

86

SPORTINA DOO

ZAGREB

169.868.227

35

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

332.921.404

87

ED-INA D.O.O.

ZAGREB

168.217.398

36

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

323.410.619

88

DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

167.025.527

37

RECRO D.D.

ZAGREB

320.013.384

89

HUM NA SUTLI

164.868.383

38

LESNINA H D.O.O.

KUKULJANOVO

308.698.248

VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA D.D.

39

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

307.679.389

90

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

162.680.889

91

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

158.497.348

92

NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V., GLAVNA PODRUŽNICA ZAGREB

ZAGREB

157.384.358

40

EUROLINE DOO

ZAGREB

304.819.843

41

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

302.326.511

42

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

297.137.653

43

KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB-SUSEDGRAD

291.655.448

44

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

290.232.614

45

PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA D.D. VRBOVEC

VRBOVEC

282.936.278

46

STROJOPROMET - ZAGREB D.O.O.

ŠENKOVEC

281.267.290

97

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

149.447.825

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

147.331.009

93

PLODINE D.D.

RIJEKA

154.904.287

94

HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

153.832.378

95

DUKAT D.D.

ZAGREB

151.238.017

96

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

151.046.892

47

TDR D.O.O.

ROVINJ

278.762.151

98

48

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

267.904.669

99

BAUMAX ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

266.690.391

KOKA PERADARSKO PREHRAMBENA VARAŽDIN INDUSTRIJA D.D. VARAŽDIN

145.898.100

49 50

ALUFLEXPACK D.O.O.

ZADAR

262.194.498

100

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ D.D. RIJEKA

143.092.920

51

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

258.249.368

Izvor: Boniteti.hr

53,854,308,930


22

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

VELIKA PODUZEĆA SU MOTORI PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA

Prošla godina završila u negativi Samo mali broj naših poduzeća provodi dosta uspješne regionalne strategije, primjerice u trgovini, preradi poljoprivrednih proizvoda, građevinskoj industriji, koje su njihovi motori razvoja. Ali Hrvatska mora imati makar dvadesetak značajnih regionalnih lidera da bi efektuirala svoje ekonomske i znanstvene potencijale dr. Žarko Primorac

Žarko Primorac

PROŠLOGODIŠNJA ANALIZA POSLOVANJA hrvatskih poduzeća temeljila se na izvjesnom, makar slabašnom, optimizmu jer je, u trećem kvartalu 2010. godine, bio ostvaren skroman rast BDP-a od 0,2 posto na godišnjoj razini. Izgledalo je da je Hrvatska konačno zakoračila u zonu pozitivnog ekonomskog rasta i izlaska iz krize i recesije. Međutim, prošlogodišnji četvrti kvartal je ponovno donio razočaranje i čitava godina je završena negativnim rastom od -1,2 posto. Tako

je Hrvatska ostala u vrlo maloj grupi tranzicijskih zemalja (četiri ukupno), koje su prošlu godinu negativno završile. I ova godina počela je po uobičajenom scenariju: najprije su prognoze bile dosta optimistične, ali je optimizam splasnuo nakon objavljivanja pokazatelja o padu BDP-a od -0,9 posto u prvom kvartalu ove godine. Istina, ponešto ohrabruje skorašnja procjena MMF-a da će rast hrvatskog BDP-a u 2011. godini iznositi jedan posto, što je, iako ispod ranijih očekivanja, ipak u pozitivnoj zoni. U tom pogledu neke domaće procjene govore o očekivanom rastu BDP-a od 1,2 posto za ovu godinu. I pored toga, više nema


23

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

Dinamičan oporavak svjetske industrije (rast prodaje, profita i imovine) 45%

Poluprovodnici

459%

54% 33%

Softver i usluge

30% 19%

Nafta i plin

21% 30%

Financijske usluge

54% 14%

Tehnološka oprema

424%

19% 25%

Kemijski proizvodi

91%

18% 23%

Trajna potrošačka dobra

13% 11%

Zdravlje: oprema i usluge

54%

21% 9%

Hrana, piće i duhan

63%

13%

0

10 Prodaja

20

Profit

30

40

50

60

Imovina

Izvor: Forbes, 9. svibnja 2011.

sumnje da će Hrvatska ostati na samom začelju grupe tranzicijskih zemalja, koje će ove godine, prema najnovijim procjenama, ostvariti prosječni ekonomski rast veći od četiri posto godišnje. U tome će prednjačiti Turska, Poljska, Baltik i još neke zemlje. Čak i naši susjedi u Jugoistočnoj Europi očekuju dinamičniji ekonomski rast od onog koji se sada prognozira za Hrvatsku. Deprimirajuća pozicija Što se događa s našim ekonomskim oporavkom i zašto smo stvarno u ovako deprimirajućoj poziciji? Odgovori na tako kompleksno pitanje svakako bi zasluživali dublju analizu nego što je moguće napraviti u ovakvoj vrsti priloga. Zato ćemo se fokusirati na poslovanje sektora privrednih poduzeća u prošloj godini, s posebnim naglaskom na poziciju velikih poduzeća, budući da su ona, po prirodi stvari, svojevrsni motori privrednog rasta i razvoja. Ipak, prije toga prezentirat ćemo nekoliko osnovnih pokazatelja makroekonomskog okruženja, kao bitnih pretpostavki za poslovanje poduzeća. Pored zabrinjavajuće slabašne dinamike ekonomskog rasta, ili možda baš radi toga, zaoštravaju se gospodarski problemi i produbljuju strukturni neskladi. Čini nam se da je, barem

u ovom razdoblju, frapantna nelikvidnost problem broj jedan. Nelikvidnost je ne samo ograničavajući faktor za brži rast i oporavak nego i pokazatelj dubokih strukturnih neusklađenosti u privredi; indikator visoke nepokrivene potrošnje i skrivene inflacije; uzročnik velikog porasta broja insolventnih poduzeća, faktor neurednog funkcioniranja platnog prometa, neisplaćivanja plaća i poreza i mnogo drugih razarajućih fak-

Nelikvidnost je ne samo ograničavajući faktor za brži rast i oporavak nego i pokazatelj dubokih strukturnih neusklađenosti u privredi tora u privrednom organizmu. Samo da spomenemo da je sadašnji broj blokiranih privrednih i drugih subjekata, koji se permanentno povećava, veći od 80.000, a ukupna brojka nepodmirenih obveza premašuje 38 milijardi kuna. Vjerojatan iznos nepodmirenih obveza je i veći, jer Fina objavljuje samo registrirana, odnosno neizvršena plaćanja, dok latentno postoji velika masa neregistriranih obveza poduzeća i državnih institucija. U posljednjih godinu-dvije, kako se nelikvidnost povećavala, Vlada je inicirala

izradu programa za rješavanje nelikvidnosti (programi A, B, C), HNB je oslobađao dopunska kunska sredstva, ali se nelikvidnost i dalje širi. Očito je da nelikvidnost nije posljedica samo tekućeg poslovanja poduzeća ili nedovoljne ponude novca na tržištu (premda i to znatno utječe na njen obujam, posebno visina kamatnih stopa i prisutni rizici), nego je i rezultat dubljih, strukturnih poremećaja u poduzetničkom sektoru, u što spadaju: veliki broj insolventnih poduzeća, visoki gubici u privredi, stalno opadanje ulaganja u nove investicije, smanjeno kreditiranje, stvarna visina inflacije... Zbog razornih posljedica koje nelikvidnost ostavlja na privrednu aktivnost i na ukupnu ekonomsku strukturu, dubinsko sagledavanje i rješavanje tog fenomena je primarni cilj ekonomske politike. Investicije sve manje Sljedeći bitan moment, o kojem ovisi dinamika ekonomskog oporavka, ali ne samo to, su ostvarene investicije u privredi. Nažalost, dinamika ulaganja u fiksne fondove i ukupnih investicija ubrzano slabi zadnjih godina. To je posljedica nedovoljne akumulativnosti domaće privrede, smanjivanja stranih ulaganja, ali i nedostatka razvojnih i inovacijskih napora u privredi i društvu što, nadalje, rezultira nedostatkom kvalitetnih projekata.


24

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

Vlasnička struktura po industrijama Vanjski vlasnici

CE subjekt

Državno vlasništvo

Ukupno

Tehnologija, mediji i telekomunikacije

96 61 12 73 10 34

54 26 8 22 5 3

19 60 1 6 4 6

169 147 21 101 4 15 43

SVEUKUPNO

286

118

96

500

Trgovina i transport Energija i prirodni resursi Zdravlje Prerađivačka industrija Javni sektor Nekretnine

Izvor: Deloitte Central Europe TOP 500

Velika poduzeća (motori razvoja) Broj stanovnika u milijunima

BDP u mlrd BDP/stanovniku eura u eurima

Prosječna razvijenost u odnosu na EU

Broj poduzeća u TOP 500

Bugarska

7,5

35,9

4767

41%

14

Hrvatska

4,4

45,5

10.260

61c

17

Češka

10,5

145,8

13.860

78%

73

Mađarska

10,0

97,8

9760

62%

63

Poljska

38,1

350,0

9190

58%

180

Rumunjska

21,4

118,7

5550

43%

32

Slovačka

5,4

66,1

12.240

70%

29

Slovenija

2,1

36,5

17.800

85%

18

Srbija

7,3

29,6

407’

...

12

Izvor: CEE Economic Data (UniCredit); Deloitte - Central Europe TOP 500

U narednih nekoliko brojki pokazuje se proces slabljenja investicijske aktivnosti u privredi. Privredne investicije iznosile su u 2006. oko 64,4 milijarde kuna; u 2007. godini 75,8 milijardi; u 2008 godini 89,6 milijardi; u 2009. godini 50,5 milijardi, a u 2010. samo 37,8 milijardi kuna. Podaci ne mogu biti porazniji: investicije u dugotrajnu imovinu hrvatske privrede u prošloj godini bile su samo oko 41 posto onih iz pretkrizne 2009. godine. Ovom pokazatelju ne treba nikakav poseban komentar. Posljedice smanjivanja ulaganja u nove pogone, opremu i tehnologije su katastrofalne, kako na dinamiku ekonomske aktivnosti, a još više na tehnološki razvoj i modernizaciju ekonomske strukture. Najgore je to što se teške posljedice ne mogu brzo otkloniti. Neće biti dovoljno da se u narednim godinama samo povećaju ulaganja u nove investicije jer se, razvojno i tehnološki gledano, izgubljeno vrijeme ne može jednokratno naknaditi. To je proces koji ima svoju dinamiku i koji mora biti u skladu sa suvremenim razvojem znanja i tehnologija. Zato poticanje investicija u razvojne projekte mora postati visoki prioritet ekonomske politike, kao dio dugoročne razvojne strategije. I treći, ali ne i posljednji veliki ekonomski problem u sektoru poduzeća, je stalno i uporno smanjivanje njihove profitabilnosti. U zadnjih nekoliko godina, bruto dobit poduzeća se ra-

pidno smanjuje, raste broj poduzeća koji posluju s gubitkom, pa se posljedično smanjuje neto profit, odnosno konsolidirana dobit. Opadajući trend profitabilnosti hrvatske privrede ilustrirat ćemo s nekoliko pokazatelja: konsolidirana (neto) dobit hrvatske privrede u 2006. godini iznosila je 19,8 milijardi kuna; u 2007. godini

Dinamika ulaganja u fiksne fondove i ukupnih investicija ubrzano slabi zadnjih godina 24,6 milijardi; u 2008. godini 16,3 milijarde; u 2009. godini 2,4 milijarde, a prošloj, 2010. godini ukupna hrvatska privreda je ostvarila neto gubitak od 1,6 milijardi kuna. Tome dodajmo da je od ukupnog broja poduzetnika, koji je na kraju prošle godine iznosio 96.748, njih 41.217 ili 42,5 posto ostvarilo negativan financijski rezultat. Hrvatska privreda gubi dah Umjesto komentiranja gornjih podataka, odgovornima za ekonomsku politiku u ovoj zemlji trebalo bi uputiti nekoliko upozorenja. Katastrofalno niska akumulativnost privred-

nog sektora posljedica je različitih faktora za koje bi trebalo napraviti posebnu analizu po djelatnostima, kao i prostornim i vremenskim komponentama. Generalno, hrvatska privreda “gubi dah” ne samo zbog krize (premda ne treba zanemariti njen veliki utjecaj), nego zbog niza unutrašnjih nesklada: nepovoljne privredne strukture, loših uvjeta financiranja, niske efikasnosti, porasta troškovnih inputa, visokih poreznih i drugih opterećenja, spore modernizacije i drugih razloga. S ovakvom efikasnošću hrvatska privreda, posebno neki njeni sektori, nisu u stanju izdržati konkurentsku utakmicu niti se uspješno uključiti u neusporedivo konkurentniji ambijent Europske unije. Ne treba posebno naglašavati da niska akumulativnost ne omogućuje normalno financiranje tekućeg poslovanja i razvoja jer se povećavaju obveze poduzeća i njihova zaduženost, rastu troškovi financiranja, produbljuje se nelikvidnost i


25

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

50 najbrže rastućih poduzeća po zemljama Broj poduzeća

11

Po sektorima Poljska

4

Mađarska

11

2

Softver

4% 4%

Internet

Češka Republika

Telekomunikacije

3

Rumunjska

Kompjutori

3

Slovačka

34%

Srbija

10

7

Estonija Bugarska

Ukupno: 50 kompanija

Najvećih 50 poduzeća u financijskom sektoru (banke i osiguranja)

2% 3%

Zemlja

Banke

Osiguranja

1 5 8 7 13 2 4 4 2

3 10 7 14 4 5 5 2 -

Mađarska Poljska Slovenija Rumunjska Slovačka Srbija Ukrajina

Izvor: Deloitte Central Europe Test 50 (2010)

Ukupan prihod 500 najvećih poduzeća po zemljama (u %)

Bugarska

Češka

Litva Hrvatska

8

Hrvatska

58%

2%

5% 6%

8% 17% 3%

5%

14% 35%

1%

Bugarska

Poljska

Hrvatska

Rumunjska

Češka

Srbija

Estonija

Slovačka

Mađarska

Slovenija

Litva

Ukrajina

Izvor: Deloitte Central Europe TOP 500

Izvor: Deloitte Central Europe TOP 500

izaziva čitav niz različitih poremećaja koji reproduciraju daljnje opadanje profitabilnosti. Takva opisana negativna spirala, koja se očito razvija u našoj privredi, promovira povećanje efikasnosti, a time i profitabilnosti gospodarstva, kao treći prioritet za daljnji razvoj. Što se stvarno može očekivati od hrvatske privrede u narednom razdoblju i tko može pokrenuti dinamičnije ekonomske procese, posebno razvojni ciklus koji bi vodio promjeni postojeće ekonomske strukture? Je li to država, vlada, banke ili poduzeća? U ovom momentu nam se čini vrlo važna uloga velikih poduzeća “kao nositelja razvoja”, kako su ona nekada nazivana, jer su važan motor ekonomskog razvoja. Velika poduzeća su zbog svoje ekonomske snage, uloge na tržištu, tehnološke razine i opremljenosti po definiciji “motori razvoja”. Zato nije bitno kako ih se naziva; veću važnost ima suština njihove aktivnosti, odnosno uloga

koju ostvaruju u razvojnom procesu. Jednostavno, velika poduzeća imaju potencijal da pokreću i mijenjaju stanje, poslovnu strukturu, dinamiku razvoja i druge procese u svojoj branši, regiji i tržištu. Skroman regionalni igrač Koju ulogu u regionalnim dimenzijama igraju hrvatska velika poduzeća budući da dolaze iz male zemlje koja je izgubila vitalnu industrijsku strukturu? Imamo li poduzeća regionalnog značaja, koja mogu istovremeno biti nositelji razvoja na unutrašnjem tržištu i značajni igrači u regionalnim dimenzijama? Jednostavnije rečeno, jesu li Agrokor, Ina, Pliva, Atlantic Grupa, Adris, Zagrebačka banka i drugi već toliko snažni i efikasni da predstavljaju regionalni potencijal? Da bi se odgovorilo na gornja pitanja, korisno se poslužiti podacima iz nekoliko tablica koje

prikazuju potencijal 500 najvećih poduzeća u regiji po pojedinim zemljama. Hrvatski ekonomski potencijal, mjeren veličinom BDP-a, je neg-

Bruto dobit poduzeća se rapidno smanjuje, raste broj onih koji posluju s gubitkom, pa se smanjuje neto profit dje oko pet posto ukupnog potencijala zemalja koje su prikazane u tablicama i s kojima se uspoređujemo. Prema tome grubom kriteriju, Hrvatska bi trebala imati približan, petpostotni udjel u broju velikih poduzeća. Budući da imamo samo 17 poduzeća u grupi od 500 velikih, što je nešto više od tri posto, koja ostvaruju oko tri posto ukupnog prihoda čitave grupe, može se reći da u toj kategoriji Hrvatska nije adekvat-


26

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

no zastupljena. Nadalje, u grupi od 25 najvećih poduzeća imamo samo jednog predstavnika, što je negdje na razini udjela od 2,5 posto u ukupnoj grupi. Slabije smo predstavljeni i u grupi 50 najdinamičnijih kompanija u regiji, koje će biti okosnica sutrašnje ekonomske strukture. U toj kategoriji imamo samo jednog predstavnika što je dva posto, odnosno dvostruko manje od našeg udjela u grupi. Naša pozicija je nešto jača u sektoru bankarstva, možda i ukupnih financija. U grupi najveći regionalnih banaka Hrvatska ima pet predstavnika, što predstavlja oko 10 posto ukupnog broja velikih banaka. Istina, samo jedna od naših velikih banaka je u domaćem vlasništvu, a ostale čine podružnice vanjskih bankarskih grupa. I u grupi osiguravateljskih društava imamo tri predstavnika u grupi najvećih - dva domaća i jedan vanjski osiguravatelj. U cjelini gledano, Hrvatska je skromno predstavljena u grupi velikih regionalnih poduzeća, a nešto bolje u financijskom sektoru. U realnom sektoru posebno zaostajemo za dinamičnijim regionalnim silama, kao što su Poljska, Češka, Mađarska, Slovačka pa i Slovenija. Na osnovi ove pojednostavljene analize dolazi se do neizbježnog zaključka da su naši potencijali u regionalnim dimenzijama prilično slabi. Nepromišljeno urušavanje industrijske strukture u devedesetim godinama, neadekvatna privatizacija, aktivna politika protiv velikih kombinata, socijalističkih mastodonata, nedostatne investicije i tehnološko zaostajanje ostavilo je dugoročno nepovoljne posljedice na naše razvojne potencijale. Dosadašnja slaba podrška velikim poduzećima i neadekvatno prepuštanje značajnih potencijala inozemnom kapitalu već se ozbiljno osvećuje. Moralo bi se voditi računa da se u privatizaciji preostalih kapitalnih poduzeća ne ponovi ista greška. Nužna moderna poduzetnička struktura Pored već spomenutog, što bi se još moglo preporučiti nositeljima ekonomske politike Hrvatske na temelju ove analize? Osnovno je ponoviti da Hrvatska mora tražiti putove izlaska iz tekuće krize, ali i “buditi” potencijale i izgrađivati poduzetničku, razvojnu, inovacijsku i institucionalnu strukturu adekvatnu našim materijalnim i intelektualnim potencijalima. Uz to, Hrvatska mora izgrađivati modernu po-

Hrvatska mora imati makar dvadesetak značajnih regionalnih lidera da bi efektuirala svoje ekonomske i znanstvene potencijale duzetničku strukturu i osiguravati adekvatniju poziciju u regionalnim okvirima, koja je uvjet dinamičnijeg ekonomskog razvoja. Za izlazak iz tekuće krize, ali ne samo to, definirali smo tri prioriteta: riješiti nelikvidnost, “probuditi” investicije i podići efikasnost privrednog sektora. Naravno da značajnih programa ima još mnogo, posebno na području makroekonomske politike. Ograničavajući se na tri temeljna prioriteta treba istaknuti da se za svaki od njih mogu naći putovi rješavanja. I nelikvidnost i investicije i profitabilnost su međusobno uvjetovani i povezani. Rješavanje jednog pridonosi rješavanju ostalih. Jednostavno se mora krenuti, a ideja “kako” ne nedostaje. Nedostaje odlučnosti i ustrajnosti nositelja ekonomske politike. Kada se radi o odgovarajućoj institucionalnoj privrednoj strukturi, istaknuli smo ulogu velikih poduzeća kao nositelja razvoja. Hrvatska mora napraviti seriozniju analizu svojih regionalnih potencijala i strateških interesa. Temeljem toga mora se izgraditi politika jačanja regionalnog pristupa, posebno u zemljama Jugoistočne Europe u kojima imamo nesumnjive komparativne prednosti. Jedna od značajnih poluga regionalne strategije su velika poduzeća i njihovom razvoju treba pristupiti

na sistematičan način kao što to rade neke druge zemlje u regiji (Mađarska, Češka, Slovenija). Samo mali broj naših poduzeća provodi dosta uspješne regionalne strategije, primjerice u trgovini, preradi poljoprivrednih proizvoda, građevinskoj industriji, koje su njihovi motori razvoja. Ali Hrvatska mora imati makar dvadesetak značajnih regionalnih lidera da bi efektuirala svoje ekonomske i znanstvene potencijale. Najviše mogućnosti za stvaranje regionalnih lidera imamo u farmaceutskoj industriji, preradi agrarnih proizvoda, metaloprerađivačkoj industriji, proizvodnji elektro i energetske opreme, ali i u drugim sektorima. Uz velika poduzeća nužno je razvijati i sektor malih i srednjih poduzeća jer su ona komplementarna velikoj industriji. Hrvatska ima brojčano veliku skupinu malih i srednjih poduzeća. Ona čine više od 99,5 posto ukupnog broja poduzeća. Međutim, mnoga od njih nisu uopće aktivna, mnoga su blokirana, a mnoga su jednostavno statističke jedinice. Zato ovaj segment nacionalne poduzetničke strukture treba poticati i pomagati u razvoju. Za istaknuti je i grupa inovativnih malih i srednjih poduzeća koja mogu postati veliki razvojni i izvozni potencijal ove zemlje. U cjelini, ukupan poduzetnički sektor Hrvatske morao bi biti predmetom veće pažnje ekonomske i razvojne politike. I velika poduzeća kao nositelji razvoja i mala i srednja poduzeća kao onaj segment koji čini “fino tkanje” svake ekonomske strukture. Zato zaključujem ovaj tekst poznatom izrekom J. W. Cameruna: “Velika poduzeća čine mala poduzeća potrebnim, a mala poduzeća čine velika mogućim”.


27

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

OKRUGLI STOL EKONOMSKIH ANALITIČARA

Hrvatskoj ne treba devalvacija, već strategija sa snažnim poticajima proizvodnji, izvozu... Naš intelektualni kapital je sada rasut i što vrijeme ide dalje, postaje sve manje upotrebljiv, jer nema povezanosti i koncentracije. Odnos regionalne i nacionalne ekonomije nije samo pitanje razmjene nego i koncepta, pristupa, komparativnih prednosti

Drago Živković, Darko Buković IAKO JE ZA OČEKIVATI da će ekonomski analitičari po obuhvatu svog posla biti dežurni oponenti onom drugom svom kolegi, četvorica doktora ekonomskih znanosti, uglednih hrvatskih ekonomskih analitičara okupljenih u prostorijama Privrednog vjesnika, tražila su zajednički lijek za Hrvatsku. I u razgovoru pokazala su da se o krupnim, strateškim i značajnim odrednicama budućnosti nije tako teško složiti - više od 80 posto naše krize rezultat je naše vlastite politike iz prethodnih razdoblja, a ne svjetske krize, izvlačenje svijeta iz krize nas neće izvući iz krize, nama je nužno da uđemo u Europsku

uniju, ali kako će nam biti u EU-u ovisi isključivo o nama, Hrvatska treba hitnu modernizaciju, imamo osmanlijski koncept poreznog sustava u kojem je fiskus sam sebi svrha, sadašnja nelikvidnost nije ništa drugo nego pokazatelj realne inflacije, ne možemo sada devalvirati kunu jer inflacija raste preko noći... Četiri doktora dr. Ljubo Jurčić, dr. Guste Santini, dr. Damir Novotny i dr. Žarko Primorac - u višesatnom razgovoru s glavnim urednikom Privrednog vjesnika Darkom Bukovićem kojem je bilo dovoljno samo reći temu da se rasprava zahukta, dotaknuli su se brojnih tema naše makroekonomske i mikroekonomske zbilje, svih naših zabluda, promašaja, ali i dali konkretne prijedloge, procjene i mogućnosti.

Četiri doktora - dr. Ljubo Jurčić, dr. Guste Santini, dr. Damir Novotny i dr. Žarko Primorac - dotaknuli su se brojnih tema naše makroekonomske i mikroekonomske zbilje, svih naših zabluda, promašaja, ali i dali konkretne prijedloge, procjene i mogućnosti


28

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

Analitika - kakve podatke zapravo imamo? Jurčić: Što se analitike tiče, gledajući današnju situaciju i situaciju prije 20-30 godina, na žalost mi nemamo nacionalno računovodstvo na razini na kojoj bi Hrvatska to trebala imati. Od četiri skupa nacionalnih računa mi nešto malo imamo o računu domaćeg proizvoda. Financijske transakcije, input, output tablice, račun nacionalnog bogatstva, to je vrlo daleko. Tako da su ove naše analize više, po meni, u značajnoj mjeri temeljene na iskustvu koje imamo iz povijesti, jer smo prije 20-30 godina znali strukturu gospodarstva i pratimo što se događa. Međutim, kad bi netko došao to sada pratiti iz službenih podataka hrvatske statistike, ne bi mogao dati ni približno točnu sliku i projekciju. Ove naše procjene, koliko god su utemeljene na tih nekoliko podataka o inflaciji, dugu, proračunskom deficitu, vanjskoj zaduženosti, industrijskoj proizvodnji, izvozu i uvozu, mi zapravo nemamo puno dubljeg modela da to radimo kako se radi na Zapadu. Na žalost mi to nemamo, ali to ne znači da su naše procjene iz rukava, nego su nastale na povijesnom praćenju. Mislim da smo se više-manje svi složili da je 80 posto naše krize rezultat naše vlastite politike iz prethodnih razdoblja. Industrijska revolucija je zaobišla Hrvatsku, industrijski razvitak smo imali od pedesetih i šezdesetih godina pa do 1975. Čitavo vrijeme od Drugog svjetskog rata naovamo Hrvatska nije uspjela kreirati dovoljan broj radnih mjesta, uvijek je nedostajalo oko 500.000 radnih mjesta. Ekonomski model koji je Hrvatska linijom manjeg otpora preuzela kao alibi-politiku 1990. godine jednostavno je, bez obzira na svjetska kretanja, morao završiti ovako kako završava, a to je s velikim vanjskim dugom i velikim deficitom, koji su posljedica deindustrijalizacije. Hrvatska se zadnjih 20 godina razvija od koliko-toliko razvijene industrije prema manufakturi, dok se svijet razvija u industriju koja ide iz vidljivog u nevidljivo područje. Prije je bila precizna mehanika, sve složeniji strojevi, a sada industrija ide u nevidljivo područje. Mi smo napustili preciznu mehaniku, kad pogledate danas našu industriju i proizvodnju, uz sve poštovanje drvnoj industriji, mi se zapravo vraćamo u industrijska područja koja smo imali do prije Prvog svjetskog rata. U toj industriji koristimo novu tehnologiju, ali tu tehnologiju nismo mi proizveli. Naša situacija je rezultat naše vlastite politike i izvlačenje svijeta iz krize nas neće izvući iz krize. Santini: Mislim da općenito u društvu nezamjeranja i izvlačenja nije samo hrabrost nego

ponekad i drskost nešto govoriti, istraživati ili pisati. Mislim da su poduzetnici to prepoznali, kritičnost i otklon od interesa dnevne politike. Točno je to što kaže Ljubo Jurčić, mi koji poznajemo strukturu hrvatskog gospodarstva i bivše Jugoslavije, mi identificiramo stvari vektorski jer nema sustavne analitičke osnove, nemamo mnoge statističke podatke koje bi jedna ozbiljna zemlja morala imati. Reći ću samo jedan podatak. Guverner Rohatinski je u Opatiji izjavio kako je deficit

Santini: Naši poduzetnici su bolji od države. Opstati u ovim užasima je problem. Čim je Slovenija uvela euro, dio poduzetnika je propao proračuna konsolidirane bilance u 2010. i 2009. bio 5,3 posto. Naprosto nemoguće. Bilo je 9,6! BDP je bio veći u 2009., u 2010. pada BDP, a deficit raste na 14 milijardi kuna. Mi koji se bavimo time imamo taj vektorski osjećaj, u kojem pravcu takve politike moraju usmjeravati gospodarstvo, a to nam je dala ekonomska teorija, koju smo nekada ozbiljno izučavali. Ljudi danas masovno ne znaju što su to nove investicije. To je naš privilegij da smo učili ekonomsku teoriju. Svjetska kriza je bila samo katalizator koji je ubrzao procese u Hrvatskoj.

Jesmo li pripremljeni za EU? Kakva je pozicija naše industrije? Kako se upravlja hrvatskim, posebno državnim tvrtkama? Jurčić: Nama je nužnost ući u EU, ali kako će nam biti u EU-u ovisi isključivo o nama. Egzogena varijabla nam je zadana, to nije pitanje ljubavi ili mržnje, nego jednostavno svatko ostvaruje svoje ciljeve, a ti se u tome možeš postaviti. Novotny: Bavi li se netko Danskom? Jeste li čuli da Danska igra bilo kakvu ulogu u svjetskoj politici? Ne znamo. A oni su najveći svjetski uzgajivači svinja. Imaju i nekoliko megakompanija, od Lega do Maerska, koji se bavi kontejnerima. Zemlja koja ima populaciju kao Hrvatska i gdje su prije 100 godina jeli samo bakalar, bili su gladni kruha. Ali nisu se razvijali na uslugama, kao Irska, nego na realnom sektoru i ozbiljnim proizvodima. Nemaju ni naftu kao Norveška. Mi nikako da razgraničimo političku ekonomiju i ekonomsku politiku. Činjenica je da se već 20 godina tranzicije bavimo političkom ekonomijom. Njemačka je privatizaciju provela u dvije godine, a mi i danas govorimo o Hrvatskom fondu za privatizaciju. On je napravljen tako da se provodila klijentelistička politika koja je danas dala ove rezultate. Tu se otvara čitav niz socioloških i političkih pitanja, a to s ekonomijom nema veze. Ekonomski modeli su poznati već odavno, postoje dva ili tri generička modela upravljanja nacionalnom ekonomijom i njih treba primjenjivati. Ova kriza je fundamentalna, tektonska, nakon nje ništa više neće biti isto. Ponuda novca koja je bila u tih desetak godina, internetska tehnologija koja je igrala bitnu ulogu u eskaliranju krize. Kriza je globalna zato što su komunikacije globalne i naravno da je brzo eskalirala. Mi ne znamo kako financijski sektor možemo kontrolirati, jer se on ne može kontrolirati kroz tu virtualnu ekonomiju. Jurčić: Mi smo proučavali u naše vrijeme ekonomski sustav i ekonomsku politiku. Danas ne proučavamo nikakav sustav i nikakvu politiku, a najmanje hrvatski sustav i hrvatsku ekonomsku politiku. Imamo apstraktne teorije koje predajemo i možemo o njima pričati. Primorac: Što se događalo ranije, to je poučno, ali idemo pokušati tražiti izlaz. Nedavno je objavljeno u jednom autoritativnom izvoru da je Hrvatska jedna od najlošije upravljanih ekonomija u Europi. To je problem na koji bih se želio koncentrirati. Drugo je pitanje imamo li intelektualni potencijal ekonomista, business strukturu da drukčije upravljamo ovom


30

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

zemljom. Treće je pitanje reindustrijalizacije o kojoj se dosta govori. Je li reindustrijalizacija izlaz? Ako jest, je li za Hrvatsku u ovim uvjetima i okvirima, s ovakvom privrednom i intelektualnom strukturom, s izgubljenim inženjerskim kadrom, tehničarom i radnikom, s izgubljenim mjestom na tržištu, je li reindustrijalizacija izlaz i ako jest, koje to industrije Hrvatska, ovakva kakva jest, može razvijati i forsirati. Novotny: Ja sam radio u velikoj francuskoj IT industriji, koja ostvaruje prihode od 16 milijardi eura. Hrvatska ima možda dva ili tri puta veći BDP, a mi ne znamo raditi. Odgovor je vrlo jednostavan: mi nismo upravljali svojim resursima na odgovarajući način. Upravljanje je bilo duboko politički i doktrinarno inspirirano. Sjetite se teza da Hrvatska ne može biti industrijska zemlja, nego zemlja ljudskog rada. Postojala je linija manjeg otpora da ćemo živjeti na sektorima nekretnina i usluga. Imamo li intelektualne potencijale? Suvremeni globalizirani svijet ne traži inovaciju, nego primijenjenu znanost (applied science). U izvornom inovativnom smislu mi ne možemo dati nikakav doprinos teorijskim konceptima upravljanja nacionalnim ekonomijama. Hrvatska ima dobre nacionalne resurse, sigurno bolje nego Danska. Ako gledamo funkcije rasta - to su tehnologija, kapital, ljudski potencijali i prirodni resursi - što nam od toga nedostaje? Ništa. Danas tehnologiju kupite, prije 20 godina to niste mogli. Razgovarao sam s Talijanom koji želi u Hrvatskoj proizvoditi šlag za kavu na bazi biljnog ulja koje se kupuje u Maleziji. On će kupiti u Maleziji biljno ulje, dovest će ga do Rijeke, ovdje će od toga proizvesti šlag i prodavati ga u krugu od 800 kilometara. To je industrija koja ide. Nikakvoj krupnoj industriji mi nismo dorasli. Moramo imati desetke tisuća malih pogona za generičke proizvode. U prehrambenoj industriji kad kupite stroj, kupite i tehnologiju i proizvod. Znate od čega se danas proizvodi kruh u Hrvatskoj? Kruh je jednostavan proizvod: brašno, sol, voda. Ali moram vas razočarati. Najveći lanac pekara u Hrvatskoj brašno ne kupuje u Hrvatskoj. On kupuje gotovu smjesu u Austriji, iako tamo nema žitarica. Oni kupe brašno, pomiješaju sastojke i to tvrtka u Hrvatskoj ispeče i prodaje kao hrvatski proizvod, što jednostavno nije istina. Industrijalizacija se danas shvaća bitno drugačije. Jurčić: Makroekonomski, slažem se da imamo loše upravljanje. Nismo uopće izgradili sustav, izborili smo se za domovinu, ali nismo napravili državu u suvremenom smislu. To se vidi na svakom koraku, čim se pojavi neki problem,

mi nemamo u državi instituciju koja se odmah počne baviti tim problemom, nego formiramo ad hoc povjerenstva koja nemaju jasno definirane ciljeve, čime politika hoće proizvesti osjećaj da rješava problem. O hrvatskim makroekonomskim ciljevima više nitko i ne razgovara, potpuno smo zaboravili zašto smo se borili za državu. Zato bih se složio s time da je u Hrvatskoj kriza upravljanja jer nemamo sustavni odgovor ni na jedan problem. Javni sektor nam je ostao iz Austro-Ugarske i stare

Jurčić: Čitava naša privatizacija je bila takva da se iz postojećih industrija uzimalo zdrave dijelove, privatni kapital je rastao, a društvena korist je padala. To je zato što ne znamo kako se upravlja društvenim interesom Jugoslavije i politika se uhljebljuje na čelu tih institucija očekujući da će se sve samo po sebi dogoditi. U nekim drugim državama koristi se znanost, incidenti u sustavu se rješavaju automatskim mehanizmima. Naš intelektualni kapital je sada rasut i što dalje, postaje

sve manje upotrebljiv jer nema povezanosti i koncentracije. U dobu globalizacije više nije bitno da imamo sva fundamentalna ili primijenjena istraživanja, jer se to umrežava. Mi možemo imati jezgru nekih fundamentalnih istraživanja s manjim brojem ljudi koji su po svijetu umreženi. U praktičnoj izvedbi koristi se ono što je dobavljivo u svijetu i prilagođava vlastitim ciljevima. Politički cilj nije da mi proizvodimo brodove, avione ili mobitele, nego da organiziramo proizvodnju koja će zaposliti naš narod i za koju imamo najviše resursa. Dat ću vam primjer: privatizacija 3. maja je potpuno legalan privatni interes jer privatnik osjeća što tamo vrijedi, a to je onih 250 projektanata koji mogu napraviti brod. A kad gledamo društveni interes, mi smo te ljude kao društvo školovali, izgradili infrastrukturu, omogućili im stjecanje iskustva, a njihova je društvena obveza bila kreirati i organizirati posao za 10.000 ljudi. Privatniku se isplati da koristi taj element kvalitete, a da multiplikativni efekt prenese u Kinu, to je kao privatni interes sasvim u redu, ali za društvo baš i nije. Čitava naša privatizacija je bila takva da su se iz postojećih industrija uzimali zdravi dijelovi, privatni kapital je rastao, a društvena korist padala. To je zato što ne znamo kako se upravlja društvenim interesom, pri čemu treba imati na umu da je privatni interes sastavni dio društvenog interesa. Mnoge transakcije provodile su se u privatnom interesu na štetu državnog interesa. Primorac: Mađarska vlada otkupljuje MOL da ne padne u tuđe ruke. Vjerojatno ima sličan odnos prema drugim vitalnim mađarskim kompanijama. Postavlja se pitanje može li Hrvatska provesti reindustrijalizaciju ili ozbiljniji privredni prodor bez velikih poduzeća. Ima li Hrvatska šanse da na barem pet ili deset sektora preuzima regionalno vodstvo? Mislim da se Hrvatska u reindustrijalizaciji može osloniti na samo dva sektora, mala i srednja poduzeća te inovativni sektor, jer nemamo kritičnu masu za povratak na velika tržišta. Jurčić: Što se tiče reindustrijalizacije, najkvalitetniji dio uslužnog sektora je izravno ili neizravno baziran na industriji. Ni turizam ne može sam sebe generirati, nego ljudi koji su zaradili plaće u industriji troše u turizmu, kao i za školstvo ili zdravstvo. U ovoj krizi svi su to shvatili od Europe do Amerike, svi spašavaju prerađivačku industriju. U svakoj proizvodnji postoji tehnološki napredak. Osnovna je politika da se pomičete u one djelatnosti gdje je konkurencija manja i da se izvlačite iz industrija u koje ulaze mnogoljudne zemlje. Tih industrijskih niša ima mnogo više nego što ima


32

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

Hrvata. Tu nam nedostaje pametno koncipirana politika. Santini: Odnos regionalne i nacionalne ekonomije nije samo pitanje razmjene, nego i koncepta, pristupa, komparativnih prednosti. Uzmimo brodogradnju. Ona je ostala hrvatska, ali je došlo do rasapa kadrova i zastarijevanja tehnologije. Ako ostanemo bez brodogradnje, upitan je Brodarski institut i Fakultet brodogradnje. To su tragična događanja u društvenom sustavu, ne samo gospodarstvu. Ako išta želimo napraviti, slažem se s Novotnyjem, moramo ići na generičku proizvodnju, ali to nije rješenje, nego samo premošćenje problema. Nama je fiksna komponenta da dva milijuna Hrvata mora raditi. Problem je što u Hrvatskoj više nitko ne radi. A država se ponaša kao neovisna varijabla, ona može uzeti što god hoće. Danas su porezni stručnjaci oni koji mogu izmisliti porez, a ne govore o učinku poreza. Zato sam ja predložio da počnemo oporezivati zrak, jer svi moraju disati. Mislim da smo vrlo loši u intelektualnom kapitalu i da nam je obrazovni sustav loš. Nemamo ni instituta robnih rezervi, a sve što je otišlo u poljoprivrednu, to je socijalni program, nije ekonomski. Nama se država dogodila, a cijela politika se svodila na vatrogasne mjere. Hrvatska je u izuzetno ozbiljnim problemima i još nismo dodirnuli dno. Ali potencijal Hrvatske, s pametnom politikom, je takav da me ovih 50 milijardi eura duga ne zabrinjava. No to znači drugi pristup i drugi odnos. A postojeća garnitura razmišlja isključivo kao političari, a ne kao državnici i nije ih briga što će biti s Hrvatskom nakon njih. Primorac: Velika je zabluda da je hrvatska ekonomija bila visoko integrirana u jugoslavensku. Prema službenim statističkim podacima, ukupna razmjena s ostalim republikama je bila pet posto društvenog proizvoda Hrvatske. Neznanje je jednostavno frapantno. Radio sam 30 godina u velikoj ondašnjoj industriji. Treba jako puno i vremena i znanja i sredstava i volje i upornosti da se napravi složeniji industrijski proizvod. Mislim da ćemo teško vratiti one industrije koje smo izgubili - iako industrija za mene nije samo proizvodnja proizvoda nego i stupanj modernosti poljoprivrede i društva, civilizacijski doseg. Industrija ima povratnu spregu, proizvod koji se izveze u neku zemlju nije završena priča. Hrvatska izdvaja 0,7-0,8 posto BDP-a za visoko obrazovanje i znanstveno-istraživački rad. Usporedbe radi, Finska izdvaja 4,7 posto. Sve europske zemlje, pa i EU, teže prema tri posto. Hrvatska bi sebi morala postaviti isti cilj ako želi išta napraviti. Mi danas imamo 26 znanstveno-

istraživačkih institucija u kojima je država Hrvatska vlasnik ili suvlasnik. Na njih se dijeli ovih 0,7 posto iz proračuna, a to im omogućuje samo da prežive. Što stvaraju, to nikoga nije briga. Institut Ruđer Bošković, kao vodeća institucija te vrste, ima 356 ljudi s doktoratom ili magisterijem. Sprege između znanstvenoistraživačkog rada i privrede nema, ili je ima vrlo malo. Poljoprivreda i prehrambena industrija imaju potencijal, ali krupne stvari - poput navodnjavanja - se ne rješavaju, ali zato

Novotny: Insolventne treba brisati iz ekonomskog života, a nelikvidne prepustiti bankama da osiguraju likvidnost, kao i svugdje na svijetu. Mi smo robovi jednog ekonomskog sustava koji u Europi više ne postoji su seljaci navikli da dohodak stječu na cesti, a ne na njivi. Dok je tome tako, ne možemo očekivati promjenu situacije u poljoprivredi, jer nitko ne mjeri što dotacije poljoprivrednicima donose, nego se jednostavno dijeli po političkim kriterijima.

Novotny: Prošlost moramo zaključiti. Mi još nismo apsolvirali tranziciju. Hrvatska treba hitnu modernizaciju, taj socijalno-državni model se mora promijeniti. Imamo osmanlijski koncept poreznog sustava, fiskus je sam sebi svrha, zato što političke elite žele dominaciju u socijalnoj sferi. Mi smo zatvorena ekonomija. Ako govorimo o nedostatku bilo koje varijable u funkciji rasta, možemo je kupiti na tržištu. Ako nam trebaju varioci, kupit ćemo ih iz Rumunjske, ako nam trebaju građevinski radnici, kupit ćemo ih iz Bosne. Ključni su problem industrijske politike. Austrija ima devet milijuna stanovnika i izvoz od 230 milijardi eura godišnje. Nemaju više industrije poput Končara, ali najbolje džemove na svijetu proizvodi jedna mala tvrtka iz Tirola. Najveći proizvođač napolitanki na svijetu je tvrtka iz Bečkog Novog Mesta. Naravno da u tome država mora biti aktivan igrač u ekonomskoj sferi, ne postoji razvijena zemlja u svijetu u kojoj država nema proaktivnu ulogu. Dosta je analize, jer analiza vodi prema paralizi. Mi se nalazimo u paralitičnom stanju. Jedino rješenje je modernizacija zemlje u najkraćem roku i usvajanje najbolje prakse Europske unije. Ako mi to ne napravimo svojim snagama, napravit će to neki vanjski faktori. Naš guverner Rohatinski, smatram, ne zna voditi monetarnu politiku. Najlakše je zatvoriti gradske prometnice jer onda nema nijednog prometnog prekršaja. Najlakše je voditi restriktivnu monetarnu politiku. Monetarna masa M4 je u ovom trenutku 30 posto manja od deviznih rezervi. Mi nismo u stanju upravljati ni s ponudom novca, nego uvodimo restrikciju, jer se tako lakše boriti protiv inflacije. U ovom trenutku situacija nije tako dramatična. Upravo suprotno. Javni sektor nije prezadužen. Kada govorimo o 50 milijardi eura duga, smijemo se, ali pogledajte Grčku. Mi nemamo potrebu za vraćanjem duga, niti ćemo ga ikada zapravo vratiti. Mi imamo potrebu za financiranjem i sve dok upravljamo deficitom, to je u redu. Mi govorimo o pet posto deficita, a zemlje poput Grčke, Portugala i Irske idu prema 20 posto, čak i 30 posto. Zaduženost fiskalnog sektora u Grčkoj je 130 posto, a naša nije ni 50 posto. Moramo se otvoriti, ovaj koncept ekonomskog nacionalizma ne postoji više nigdje u svijetu. Novi model u doktrinarnom smislu je modernizacija, a u ekonomskopolitičkom smislu neokejnzijanizam, i tu izbora nema. Neo-kejnzijanizam kaže da država mora imati aktivnu ulogu u ekonomiji, ali ne smije imati monopol. Santini: Mi imamo i feudalni porezni sustav. Država ima pravo na sve kao feudalac, pa i na pravo prve bračne noći. Hrvatska država i na-


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

kon rata participira u BDP-u s više od 50 posto, imamo 17-18 ministara, a ne treba nam više od sedam ministara. Željko Rohatinski i ja smo 1994. napisali knjigu o modelu privatizacije po kriteriju učinkovitosti imovine. Međutim, to nije prošlo. Mi smo postali smisao bez sadržaja. Nakon propasti Jugoslavije, Hrvatsku je trebalo od regionalne pretvoriti u nacionalnu ekonomiju. Nelikvidnost odnosno likvidacija i stečajevi poduzeća? Novotny: Ovaj model blokade računa kao kod nas, to ne postoji u Njemačkoj. Ili je kompanija insolventna, pa ide u likvidaciju. Mi imamo 38 milijardi kuna na blokiranim računima, od čega su tri milijarde Badel, Dalmacijavino i tvrtke koje država kontrolira. Rješenje je Hamurabijev zakon, to treba zaboraviti. Mi nismo u stanju primijeniti jednostavna rješenja, stalno tražimo neka metafizička rješenja.

vati? Što se tiče usporedbi s Grčkom, ona je i u boljoj i u lošijoj situaciji od Hrvatske. U boljoj situaciji utoliko što je puno važnija međunarodnoj zajednici nego Hrvatska jer je veća i ima veće dugove. Hrvatska je statistička greška i u dugovima, kao i u svemu drugome. U maloj zemlji tečaj mora biti najvažniji instrument ekonomske politike, a mi smo postavili stabilan tečaj kao cilj i tu je počela priča o našoj nekonkurentnosti. Domaći troškovi su rasli, prihodi izvoznika nisu pokrivali te troškove

Primorac: Istina je da tu ima mrtvih imena, ali time se ne treba braniti. Iste su mrtve brojke postojale i prije šest godina, ali je nelikvidnost bila 15-16 milijardi, a sada je 38. Novotny: S druge strane, HNB kaže - nije točno, sustav je likvidan. Novac je u financijskom sektoru, a ne u realnom. Zašto nema tog kreditnog međuodnosa? Na razini ekonomskog sustava, mi imamo zavidnu likvidnost. Ne postoji problem nelikvidnosti, na agregatnoj razini novca ima. Zašto Vlada ne rješava taj problem onako kako se mora riješiti? Insolventne treba brisati iz ekonomskog života, a nelikvidne prepustiti bankama da osiguraju likvidnost, kao i svugdje u svijetu. Mi smo robovi jednog ekonomskog sustava koji u Europi više ne postoji. Jurčić: Novca ima i bit će ga još i više. Novac nije svrha samome sebi, kao ni financijski sektor, nego posrednik koji bi trebao služiti realnom sektoru gdje se stvara dodana vrijednost. Problem je što Hrvatska nema proizvod, pa nema ni dobrih korisnika tog novca. Nakaradno je to što smo mi zamijenili instrumente i ciljeve, naš cilj je stabilnost tečaja, nulti deficit, a sve ostalo će doći po sebi. Stvorili smo uvjete da se u Hrvatskoj ne isplati proizvoditi i izvoziti. Zadnjih desetak godina hrvatsko gospodarstvo je živjelo na potrošnji, na zaduživanju i na uvozu. Mi ustrajavamo na tom modelu u kojem će uvijek biti jeftinije zadužiti se, uvoziti i trošiti, nego proizvoditi. Tu se ljudi ne ponašaju zločesto, ponašaju se racionalno, jer su u takvom sustavu. Zašto bi nešto proizvodio ako bolje prođeš na uvozu, dok se možeš zaduži-

Primorac: U nelikvidnosti je i veliki dio inflacije, tim prije što je najveći dio poduzeća iz javnog sektora, i to će nam se prije ili kasnije preliti u inflaciju i naravno da smo izgubili izvoz, a onda i proizvode. Osnova je kao cilj postaviti povećanje domaće proizvodnje i razvoj realnog sektora. Prvi korak u tome je vratiti ulogu države koju ona ima u svim razvijenim zemljama. To je prije svega politička odluka. Nakon toga ide fiskalna politika, od subvencija do javne nabave. U rješavanje sadašnje situacije mora se uključiti monetarna politika, inače će rješenje bilo vrlo bolno za hrvatske građane. Uzimajući postojeće stanje u Hrvatskoj, europsko i međunarodno okruženje, naći ćemo proizvodnje

33

za koje imamo resurse, one koje nemamo pribaviti na različite načine, organizirati u skladu s tim državni sustav. Novotny: Ja vjerujem u tržišnu demokraciju. Nisam osobiti ljubitelj prošlosti. Hrvatska se ne smije i ne može baviti fundamentalnim temama, moramo se baviti pragmatičnim potezima. Koncept komparativnih prednosti danas je zaboravljen, govori se o konkurentskim prednostima. Mi smo nekada proizvodili vrlo skupe brodove koje danas više ne znamo raditi. Brodogradilište Monfalcone ima tri puta veću produktivnost nego Uljanik, tri puta više prihoda po radniku. Santini: Sadašnja nelikvidnost nije ništa drugo nego pokazatelj realne inflacije, protuzakonite emisije novca. Nitko ne govori o odnosu M0 i M1 novčane mase. M0 je veći od M1. Nitko ne želi identificirati da mi imamo najveću poreznu presiju da dohodak. Nitko na svijetu nema poreznu presiju kao što ima Hrvatska. Kad kažem da treba povećati neoporezivi dio dohotka na 5000 kuna, hoću spasiti radna mjesta. Pitanje je što bi pokazala cost-benefit analiza brodogradnje, da je tečaj bio 20 posto veći, uz primjereniju poreznu presiju i izbacivanje reketarenja. Treba povećati PDV. Student druge godine ekonomije zna da nema granice između monetarne i fiskalne politike, jer obje determinira saldo državnog proračuna. Po mojoj procjeni, javni dug je oko 280 milijardi kuna. Ja predlažem sasvim konkretan projekt. Zašto ne bi Hrvatska iz jalove imovine napravila aktivnu imovinu? Izgradili smo Dalmatinu, za osam dana u godini imamo dva pravca. Infrastruktura prati život. Zašto ne bismo napravili 10-15 naselja s 10.000 stanovnika treće životne dobi za Europu? Imamo relativno dobar medicinski fakultet, djevičanske zemlje, poljoprivredne potencijale. To je Lika, Kordun, Banovina, Dalmatinska zagora, dio Slavonije. Treća životna dob ide prema 90 i 100 godina, to nije čekaonica za Mirogoj. Tu možemo uključiti dio domaćeg graditeljstva ili teksilne industrije. Hrvatska bi mogla taj projekt ponuditi EU-u, jer je Europi problem treća životna dob. Bolnice koje se sada planira zatvarati možemo u relativno kratkom vremenu transformirati za treću životnu dob. To je ozbiljan posao. Stvara se život, dovodi ljude i nema velike konkurencije. Je li u Hrvatskoj itko spreman o tome razgovarati? To nikoga ne interesira. Još 1996. sam predložio Las Vegas kod Knina. To je 150.000 ljudi po 365 dana, to je jedan novi turizam. Primorac: Slažem se da je u nelikvidnosti i veliki dio inflacije, tim prije što je najveći dio po-


34

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

duzeća iz javnog sektora, i to će nam se prije ili kasnije preliti u inflaciju. Ne bih se složio da nam zaduženost nije toliko akutno pitanje. Ja

Santini: Zašto ne bi Hrvatska iz jalove imovine napravila aktivnu imovinu? Zašto ne bismo napravili 10-15 naselja sa 10.000 stanovnika treće životne dobi za Europu? mislim da jest, iz dva razloga. Istina je da naš unutarnji dug nije na razini zemalja poput Grčke ili Portugala, ali to su incidentne zemlje. Što se tiče vanjskog duga, mi kroz taj kanal odlijevamo već 2,5 do tri posto prirasta. Ne možemo ostvariti realni rast unutarnje potrošnje dok ne preraste rast BDP-a za 2,5 ili tri posto. To nosi i valutni rizik, pa smatram da je to itekako zabrinjavajuće pitanje. Što se tiče montarne politike, ona jest instrument, ali ako se nema proizvodnje, ona ide u krivom smjeru. Ne branim Hrvatsku narodnu banku, ali ona je učinila što je mogla. Santini: Isključivo je kreditno-monetarna politika kriva za 50 milijardi eura duga. Zašto je središnja banka svojedobno ograničila kreditne plasmane na 12 posto? Tko je njoj branio da od početka ne odredi strukturu kredita, pa kaže gospodarstvu plasiraj 150 posto, a ovdje ćeš samo devet posto. U strukturi kredita 1994. godine 80 posto su bila poduzeća, sedam posto država i oko 13 posto građani. Kad sam zadnji put računao, 2007. ili 2008., 51 posto kredita je bilo kod građana, 40 posto poduzeća, a ostalo država. Središnja banka je izravno kriva za to jer je mogla određivati plasmane kredita po sektorima. Kad je središnja banka vidjela da ima različit deficit platne i trgovačke bilance, tog trenutka je to trebalo zaustaviti, ako se baš htjelo održati stabilnost tečaja i cijena. Središnja banka je tu i tamo kihnula, ali nikada se nije institucionalno suprotstavila takvoj politici. Primorac: HNB je sredinom devedesetih godina usvojio princip da nema selektivne strateške politike, dakle da formira tržišne odnose u kojima će se na tržištu određivati što je rentabilniji plasman za nekog investitora, prema tome odustao je od te regulatorne funkcije. Odustala je i država od regulatorne funkcije, jer je nametnut koncept da će tržište regulirati sve. I to je dovelo do ovoga. Ja sam bio u grupi onih koji su 2000. vikali da treba izvršiti

Novotny: Hrvatska ekonomija je premala da bi imala puno national championsa. Ali zašto ne bismo imali sjajne male kompanije koje bi isporučivale velikima? devalvaciju. Danas ne mislim tako. Samom devalvacijom se ne može postići ništa, nemojmo upirati u to dugme bez druge dugmadi. Jurčić: Nelikvidnost je u svakom slučaju monetarni fenomen. Po makroekonomskim agregatima, nelikvidnost nastaje kad je potrošnja veća od proizvodnje, odnosno kad su rashodi

veći od prihoda. To se onda može pokriti ili s inflacijom ili s neplaćanjem, a onda imamo nelikvidnost. Vlada se 2000. zadužila u inozemstvu, nije proizvela inflaciju i tako je pokrila razliku. Dio vanjskog duga koji se tada stvorio prelio se u nelikvidnost. Imaš ili inflaciju ili nelikvidnost. Novotny: Radi se samo o tome da domaći deficit prebaciš na vanjski deficit. Imamo deficit jer smo stvarali socijalnu državu. To se mora promijeniti. Jedan dio deficita je sigurno donio rat, ali veliki dio deficita smo sami kreirali u proteklih 15 godina. Potrošili smo više nego što smo proizvodili. Promjena mora doći iz fiskalne politike, iz monetarne više ne može, jer na ovako visokoj razini eurizacije ovu nisku razinu realne konkurentske sposobnosti ne možemo pokriti s monetarne strane.


HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

Primorac: Samom devalvacijom se ne može postići ništa, nemojmo upirati u to dugme bez druge dugmadi Jurčić: Kad govorimo o visokoj eurizaciji naših rezervi i naše devizne štednje, to apsolutno ništa nije naše. To su sve posuđeni euri. To je fikcija, iluzija bogatstva, koja se u jednom trenutku samo rasprši. Novotny: Mi smo kupili tuđu štednju, i to je sve. Jurčić: Nismo čak ni kupili, mi smo je posudili. Devizne rezerve bi bile one da smo neke godine imali milijardu eura veći izvoz nego uvoz, pa smo to sačuvali. Nemamo mi nikakvu eurizaciju. Mi smo za razliku od drugih zemalja koje prelaze na euro, koje će morati posuditi eure da zamijene svoju valutu, mi smo te eure već posudili i plaćamo kamate.

Jurčić: Naša situacija je rezultat naše vlastite politike i izvlačenje svijeta iz krize nas neće izvući iz krize Novotny: Mi, dakle, imamo visoku razinu eurizacije i nisku razinu konkurentnosti. Srbija je devalvirala nacionalnu valutu za 30 posto i izvoz joj nije porastao. Dakle, ne postoji empirijski dokaz o korelaciji između devalvacije i rasta izvoza. Vratimo se na industrijsku politiku. Poljaci su napravili devalvaciju zlota za 30 posto i

35

njihova je industrija konkurentnija na međunarodnom tržištu. Ali su imali kapacitet i proizvod. Jurčić: Koje zemlje izlaze iz krize i zašto? One koje imaju proizvod. Kad je Japan 1996. upao u krizu, oni su donijeli političku odluku da spuste cijene za 20 posto, tolika je bila devalvacija, i da rade 20 posto više za 20 posto manje plaće. Novotny: Mi nemamo proizvod, ne možemo nadoknaditi konkurentnost s monetarne strane. Jedino rješenje je uvlačenje stranog kapitala kroz izravna strana ulaganja. Mi volimo s tuđom štednjom mlatiti po domaćoj potrošnji, s tuđim sve raditi. Mi nismo više svoji vlastiti gospodari. Napravili smo autocestu do Splita po kojoj se nitko ne vozi. Bolnice u kojima nema bolesnika, škole u kojima nema đaka, sportske dvorane u kojima nitko ne igra. Na žalost, zaustavili smo privatizaciju. Izlaz mora biti u privatizaciji. Cilj mora biti država blagostanja. Mi danas bolje živimo zahvaljujući uvozu. Mi živimo neusporedivo bolje od Srba i gotovo dobro kao Slovenci, ali naša produktivnost je dva puta niža. Produktivnost se može povećati isključivo generičkim tehnologijama. Tvornica lijekova u Zagrebu je danas dobra unutar Teva Grupe zato što je postigla produktivnost. Socijalni trošak je drugo pitanje. Jurčić: Gledajući generalno, može se doći do pogrešnog zaključka, zato je bitna struktura gospodarstva. U strukturi ima proizvodnji koje su uvozno ovisne više ili manje. Što smo mi napravili s ovakvim tečajem i što bismo napravili s devalvacijom? Tamo gdje nema nikakve uvozne ovisnosti, u poljoprivredi ili drvnoj industriji, devalvacijom se izravno podiže konkurentnost. Mrkva koju se sad u Hrvatskoj ne isplati pro-

Nagrada PV-a "Ekonomski analitičar" je pun pogodak Jurčić: Vjerojatno svi koji smo bili na listi Privrednog vjesnika imamo taj poriv da dajemo svoje mišljenje. To je i svrha nas koji se zovemo analitičari. Vidimo bitne elemente u situaciji koja za običnog čovjeka može izgledati kaotična, da iz mnoštva podataka i kretanja izvučemo nekoliko pokazatelja koji najbolje oslikavaju postojeću situaciju, upozoravaju kako će se ta situacija razvijati. Onda postoji mogućnost na ovakvim okruglim stolovima i debatama u medijima da kolikotoliko ukažemo na međuovisnost gospodarskih pokazatelja, jer slika nikad nije onakva kakva na prvi pogled izgleda. Mi imamo i tu analitičku aparaturu da vidimo ono što se običnim okom ne vidi. Naša je prepoznatljivost i u tome da mo-

rate imati malo hrabrosti i poduzetnosti da kažete nešto i protiv generalne struje. Kad svi govore i gledaju jedno, vi morate biti spremni na rizik da kažete ‘’je, sve to izgleda dobro, ali trebate paziti i na to i to’’. Mogu za sebe reći, baš sam gledao intervjue kad sam već u proljeće 2008. govorio da dolazi kriza, a nema ni znanja ni pameti da se pripremimo, jer je možemo izbjeći. Tako da ovo ne dolazi slučajno. Jedno je obrazovanje, drugo iskustvo, a treće taj neki poduzetnički duh da ipak dođete pred kamere i izložite se javnosti i kolegama i nešto kažete. I potvrda je toga da vas ponovno zovu. Santini: Mislim da općenito u društvu nezamjeranja i izvlačenja nije samo hrabrost nego ponekad i drskost nešto govoriti, istraživati ili pisati. Mislim da su poduzetnici to prepoznali, kritičnost i otklon od interesa dnevne politike. I zbog toga je nagrada PV-a koja nosi ime Gorazda Nikića još značajnija.


36

HRVATSKO GOSPODARSTVO U 2010.

izvoditi nakon devalvacije se odmah isplati. Hotelijerima koji sada uglavnom imaju domaću uslugu devalvacija od 20 posto za toliko povećava prihod. Novotny: Nisi u pravu. Ti hoteli će imati na prihodovnoj strani više prihoda, ali će na rashodovnoj strani imati više troška jer su visokozaduženi. Jurčić: Sad si ušao u spiralu iz koje nećeš izaći. Zato je bitna i monetarna politika. Ako zadržimo sidra koja sada imamo, mi nemamo rješenja. Onda se idemo k’o fol mijenjati, a ostajemo u istom modelu. Novotny: Ako zadržimo koncept da ćemo se na dužničkom financiranju dalje razvijati, moramo to zaboraviti. Moramo ići na equity financiranje, prodati bolnice. Jurčić: Prodali smo sve to devedesetih i opet nismo izašli iz krize.

službenim podacima. U Irskoj je to bilo 20 posto, čim su malo kihnuli, stranci su otišli. Zato je bitna struktura. Poljska je velika zemlja koja može igrati s devalvacijom i puno su kraći rokovi efekta devalvacije u zemljama koje imaju proizvod nego u zemljama koje ga nemaju.

uspješne. Velike kompanije postaju zapravo klasteri. Mi imamo nekoliko sjajnih automobilskih ili drvnih klastera. Drvna industrija u Europi dobiva 12 milijardi eura subvencija investicija jer ona s multiplikacijom zapošljavanja najsnažnije potiče regionalni razvoj. To su tvornice u regijama, a ne u gradovima.

Novotny: Ali strana ulaganja su kod njih promijenila tu strukturu.

Primorac: Finska je najdalje otišla u klasterizaciji, ali ipak ta Finska ima Nokiju i Patriju, dakle nositelje.

Jurčić: Strana ulaganja su u Poljsku došla zbog velikog domaćeg tržišta. Santini: Inozemna ulaganja imaju smisla ako imamo definiranu strategiju i koncepciju razvoja. Novotny: Naša inozemna ulaganja su išla u financijski sektor.

Novotny: Drukčije će biti kad uđemo u Europsku uniju.

Jurčić: Što se tiče tvrtki, u malim zemljama poput Hrvatske, velika je tvrtka ona koja većinu svog prihoda ostvaruje na inozemnom tržištu. Naše velike tvrtke su sve to na dugu napravile. Na tim slabostima potvrđuje se veza između mikro i makroekonomije. Sve su naše velike kompanije, osim njih nekoliko, velike na hrvatskom tržištu i to pokazuje konkurentnost hrvatskog gospodarstva.

Uloga stranih ulaganja u hrvatskom gospodarstvu... Uloga velikih tvrtki kao lokomotiva razvoja - je li se izgubila ta njihova uloga? Jurčić: Dvije milijarde eura dohotka od stranih ulaganja izlazi godišnje iz Hrvatske, po

Novotny: Kod nas je zbog zatvorenosti tržišta, zbog monopola, većina kompanija okrenuta domaćem tržištu jer im je tako lakše. Veličina doista više nije bitna. Ima u cijeloj Europi, posebno Njemačkoj, sjajnih primjera malih kompanija, od 100-200 ili 300 ljudi, koje su vrlo

Novotny: Zato što smo taj novac ulupali. Jurčić: A što je sad drukčije?

Santini: Naši poduzetnici su bolji od države. Opstati u ovim užasima je problem. Čim je Slovenija uvela euro, dio poduzetnika je propao. Jurčić: Ima puno malih i srednjih poduzetnika, oni su uvijek vezani na lokomotivu. Europa je uložila 20-30 milijardi eura u razvoj Airbusa, zato što tamo radi direktno ili indirektno 200.000 ljudi. Kad gledamo konjunkturu u Njemačkoj i svijetu, pratimo samo 200 velikih tvrtki i kako će njima biti, tako će biti i malima i srednjima. Novotny: Hrvatska ekonomija je premala da bi imala puno national championsa. Ali zašto ne bismo imali sjajne male kompanije koje bi isporučivale velikima? Santini: Reci mi malu razvijenu zemlju koja nema veliku tvrtku koja vuče? Novotny: Austrija. Jurčić: Austrija je oslonjena na Njemačku.


38

RANG-LJESTVICA

Rang-ljestvica 400 najvećih RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2010.

2009.

2008.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

1

1

1

INA D.D.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 10

9.507

2

2

2

KONZUM D.D.

ZAGREB

M. ČAVIĆA 1A

11.267

3

2

3

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

414

4

4

4

HRVATSKI TELEKOM D.D.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 32

5.773

5

24

PRIRODNI PLIN D.O.O.

ZAGREB

ŠUBIĆEVA 29

29

6

7

9

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

2.269

7

5

6

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

GRADA VUKOVARA 41

11.789

8

8

10

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

9.185

9

10

7

OMV HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MAROHNIĆA 1

60

10

14

27

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD

PULA

FLACIUSOVA 1

2.007

11

9

8

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 1

961

12

13

20

TISAK D.D.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 2

3.310

13

18

17

MERCATOR - H D.O.O.

SESVETE

LJUDEVITA POSAVSKOG 5

3.337

14

11

13

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 25

1.804

15

12

14

VINDIJA D.D. VARAŽDIN

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 6

1.054

16

15

25

PLODINE D.D.

RIJEKA

RUŽIĆEVA 29.

2.368

17

26

12

PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA

KUTINA

ALEJA VUKOVAR 4

2.371

18

19

22

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

ZAGREB

LJUDEVITA FARKAŠA VUKOTINOVIĆA 2

8.404

19

17

18

METRO CASH & CARRY D.O.O.

ZAGREB

JANKOMIR 31

966

20

22

31

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

VILE VELEBITA 6

1.747

21

34

76

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D

ZAGREB

BANI 75

1.220

22

44

39

EURO PETROL D.O.O.

RIJEKA

MARTINKOVAC 143B

417

23

23

35

MEDIKA D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

343

24

25

32

PHOENIX FARMACIJA D.D.

ZAGREB

OZALJSKA 95

287

25

29

38

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA 69

509

26

21

19

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

ANTE STARČEVIĆA 32

3.630

27

30

37

DUKAT D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 9

1.349

28

32

50

HP-HRVATSKA POŠTA D.D.

ZAGREB

JURIŠIĆEVA 13

10.108

29

33

28

M SAN GRUPA D.D.

ZAGREB

BUZINSKI PRILAZ 10

110

30

20

11

AGROKOR-TRGOVINA D.D.

ZAGREB

TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3

54

31

53

95

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 50

1.782

32

28

30

TDR D.O.O.

ROVINJ

OBALA V.NAZORA 1

538

33

62

64

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

GOSPODARSKA 12

2.705

34

38

57

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5A

1.008

35

16

24

DALEKOVOD D.D.

ZAGREB

M. ČAVIĆA 4

1.438

36

39

52

PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA D.D. VRBOVEC

VRBOVEC

ZAGREBAČKA 148

1.466

37

37

43

BILLA D.O.O.

ZAGREB (NOVI ZAGREB)

JADRANSKA AVENIJA 2

1.801

38

35

46

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDELJA

DR.FRANJE TUĐMANA BR. 3

392

39

27

26

BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE D.O.O

SPLIT

PUT SUPAVLA 21

2.655

40

42

40

CROATIA AIRLINES D.D.

ZAGREB

BANI 75 B

1.077

41

41

51

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

ZAGREB

PRISAVLJE 3

3.302

42

43

42

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

6.896

43

59

84

HEP OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

KUPSKA 4

1.225

44

51

49

BELJE D.D.

DARDA

SVETOG IVANA KRSTITELJA 1A

2.088

45

36

15

P.Z. AUTO D.O.O.

VELIKA GORICA

ZABREBAČKA 117

128

46

68

56

AGROKOR D.D.

ZAGREB

TRG D.PETROVIĆA 3

346

47

57

79

PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA OPATOVINA 36

111

48

49

85

KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MOKROVIĆA 6

503

49

48

59

HRVATSKE AUTOCESTE

ZAGREB

ŠIROLINA 4

2.785

50

215

273

BINA-ISTRA D.D.

PULA

GIARDINI 2

10

51

71

83

TOMMY D.O.O.

SPLIT

DOMOVINSKOG RATA 92

1.368

52

40

33

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB

ZAGREB

KRAPINSKA 45

1.575

Izvor: Boniteti.hr

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


39

RANG-LJESTVICA

iznosi u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

UDIO DOBITI U UKUPNIM PRIHODIMA

RANG

UDIO DOBITI U UKUPNOJ IMOVINI

24.301.655.721

8.561.063.979

1

1.767.154.801

2

30.215.963.512

2

12.535.124.599

3

5,848%

12.710.921.658

169.198.980

82

412.794.136

9

7.905.188.758

12

2.148.108.297

13

5,222%

3,248%

12.615.054.119

257.446.361

61

986.751.220

3

27.762.432.692

3

19.891.609.877

2

3,554%

7,822% 22,389%

7,272%

8.325.514.959

673.364.973

17

1.864.032.217

1

13.592.618.985

6

11.200.479.437

4

13,714%

5.868.209.622

20.238.088

188

0

295

1.928.295.294

38

-793.571.177

394

0,000%

0,000%

3.969.381.309

0

297

428.754.151

8

10.268.450.381

10

349.410.116

96

4,175%

10,802%

3.804.279.396

4.451.358

230

0

295

21.285.873.161

4

6.232.542.457

5

0,000%

0,000%

3.776.181.424

0

297

85.129.822

30

14.704.113.955

5

71.072.384

237

0,579%

2,254%

3.735.430.580

97.338.526

122

50.699.933

46

1.398.154.596

66

843.645.628

42

3,626%

1,357%

3.540.592.650

2.423.051.744

2

33.094.133

69

1.841.176.150

40

70.612.717

238

1,797%

0,935%

3.453.749.158

363.555.354

42

557.166.604

4

2.945.990.773

24

1.851.867.534

14

18,913%

16,132%

2.985.774.967

17.478

294

0

295

997.909.560

102

391.848.257

87

0,000%

0,000%

2.962.202.673

235.765

274

0

295

3.833.550.144

18

1.706.182.692

17

0,000%

0,000%

2.795.442.595

1.911.703.953

3

555.019.887

5

4.778.821.806

15

4.229.884.347

8

11,614%

19,854%

2.719.019.135

148.990.784

93

25.694.125

86

2.114.023.150

35

658.505.493

53

1,215%

0,945%

2.640.390.230

0

297

32.655.335

70

2.440.685.571

28

307.584.237

109

1,338%

1,237%

2.290.621.794

1.389.130.999

5

0

295

1.534.060.642

56

657.284.333

54

0,000%

0,000%

2.272.163.128

123.399.485

107

23.536.006

91

2.263.463.489

33

1.286.805.435

25

1,040%

1,036%

2.261.867.651

416.481

265

91.311.617

27

1.049.546.263

92

692.035.130

51

8,700%

4,037%

2.203.118.083

0

297

0

295

1.776.517.241

43

1.035.450.511

33

0,000%

0,000%

2.093.076.457

0

297

0

295

2.716.035.395

27

2.201.965.928

11

0,000%

0,000%

2.038.574.481

507.831

261

38.462.225

58

835.007.751

116

328.474.785

102

4,606%

1,887%

2.008.469.358

1.806.108

248

18.439.144

113

1.617.656.807

52

303.281.707

114

1,140%

0,918%

1.950.671.897

21.819

292

5.534.705

186

1.405.530.119

65

138.329.580

172

0,394%

0,284%

1.938.513.905

18.940.303

191

2.532.405

224

567.130.594

149

40.553.813

287

0,447%

0,131%

1.905.164.193

688.352.153

16

10.927.025

152

2.976.062.844

23

1.169.085.765

29

0,367%

0,574%

1.731.470.718

197.440.290

72

105.130.106

23

1.510.912.205

59

898.533.799

39

6,958%

6,072%

1.700.790.722

38.262.357

168

30.200.752

75

1.288.139.196

70

535.655.123

63

2,345%

1,776%

1.692.917.266

490.994.104

27

21.683.934

100

904.388.973

111

254.004.930

125

2,398%

1,281%

1.662.672.392

311.269.763

49

0

295

564.513.434

150

43.438.148

281

0,000%

0,000%

1.640.816.662

0

297

0

295

1.191.752.272

76

119.957.172

187

0,000%

0,000%

1.628.947.707

440.512.718

32

368.415.464

11

2.353.533.372

30

1.474.299.592

21

15,654%

22,617%

1.609.961.802

1.581.657.299

4

0

295

1.033.179.232

96

434.962.929

79

0,000%

0,000%

1.589.510.471

28.749.416

176

85.652.243

29

385.123.561

198

235.090.350

130

22,240%

5,389%

1.568.899.671

467.160.547

30

4.040.269

202

2.279.545.624

32

680.044.545

52

0,177%

0,258%

1.555.794.485

102.829.775

119

80.707.443

34

925.137.307

108

304.124.017

112

8,724%

5,188%

1.533.118.305

0

297

0

295

644.416.465

136

-91.468.576

384

0,000%

0,000%

1.530.118.179

7.103.193

217

30.463.198

74

1.052.111.200

91

71.715.976

234

2,895%

1,991%

1.521.453.504

1.256.872.246

7

0

295

1.622.123.532

51

-3.725.208.186

400

0,000%

0,000%

1.469.973.464

842.561.899

10

0

295

1.580.665.276

53

140.596.240

169

0,000%

0,000%

1.469.844.058

21.620.736

186

15.627.054

127

1.101.263.681

83

350.141.477

95

1,419%

1,063%

1.450.671.084

0

297

0

295

10.648.121.566

9

6.143.337.355

6

0,000%

0,000%

1.417.273.187

46.682.259

162

119.589.876

20

4.820.552.278

14

119.649.876

189

2,481%

8,438%

1.407.608.223

6.622.974

220

0

295

3.345.002.890

22

1.075.559.890

31

0,000%

0,000%

1.407.600.200

106.227

285

18.821.179

110

404.296.475

193

97.431.179

203

4,655%

1,337%

1.396.280.461

23.914.194

183

211.287.174

14

11.215.099.579

7

2.344.006.329

10

1,884%

15,132%

1.369.343.774

0

297

10.536.348

154

264.126.322

243

14.935.490

339

3,989%

0,769%

1.329.707.710

1.280.897.549

6

234.352.829

12

1.123.641.939

81

461.257.044

76

20,857%

17,624%

1.324.731.116

0

297

0

295

44.726.404.420

1

22.925.968.366

1

0,000%

0,000%

1.315.841.048

0

297

0

295

4.581.445.350

17

-118.249.374

386

0,000%

0,000%

1.299.291.785

0

297

12.858.227

140

498.409.699

167

28.013.592

309

2,580%

0,990%

1.275.681.480

879.167.087

9

24.061.618

89

1.425.161.083

63

1.071.024.008

32

1,688%

1,886%


40

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2009.

2008.

2010.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

53

46

55

KERUM D.O.O.

SPLIT

ZRINJSKO FRANKOPANSKA 68

1.004

54

83

245

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

148

55

54

63

KOKA PERADARSKO PREHRAMBENA INDUSTRIJA DIONIČKO DRUŠTVO

VARAŽDIN

JALKOVEČKA BB

1.728

56

131

110

TŽV GREDELJ D.O.O.

ZAGREB

VUKOMEREČKA BB

1.594

57

55

66

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB

UTINJSKA 40

293

58

72

29

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 47

69

59

147

1380

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, PODRUŽNICA U HRVATSKOJ

ZAGREB

ZELINSKA 5

115

60

65

104

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

DONJE SVETICE 127

1.692

61

76

80

JAMNICA D.D.

ZAGREB

GETALDIĆEVA 3

1.157

62

87

75

TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 4

150

63

58

77

ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.

VARAŽDIN

PAVLEKA MIŠKINE 49

886

64

67

74

LEDO D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 9

999

65

61

78

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

LONČAREVA 9

532

66

64

70

KTC D.D.

KRIŽEVCI

NIKOLE TESLE 18

766

67

50

60

ŽITO D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

396

68

45

44

CROSCO,NAFTNI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 18

1.967

69

95

91

PETROL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6 H

174

70

94

54

TIFON D.O.O.

ZAGREB

A.VON HUMOLDTA 4

463

71

56

34

BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D.

SPLIT

POLJIČKA CESTA 35

591

72

102

67

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D.

RIJEKA

LIBURNIJSKA 3

2.041 1.342

73

77

86

STUDENAC D.O.O.

OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17.

74

155

136

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

260

75

31

16

ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA

ZAGREB

ŠUBIĆEVA 29

4

76

78

89

HŽ VUČA VLAKOVA D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

2.140

77

75

90

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

2.252

78

70

45

DIOKI D.D.

ZAGREB

ŽITNJAK B.B.

541

79

93

133

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269D

99

80

104

NP

TLM - TVP D.O.O. ZA PROIZVODNJU VALJANIH PROIZVODA

ŠIBENIK

NARODNOG PREPORODA 12

605

81

81

92

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1

695 1.784

82

NP

21

KONSTRUKTOR INŽENJERING D.D.

SPLIT

SVAČIĆEVA 4

83

74

96

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.

VRGORAC

TEŽAČKA 13

596

84

100

111

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 2

722

85

79

81

COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

MILANA SACHSA 1

586

86

84

69

SIEMENS D.D.

ZAGREB

HEINZELOVA 70A

974

87

82

98

KRAŠ,D.D. ZAGREB

ZAGREB

RAVNICE 48

1.613

88

98

106

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 44

239

89

92

94

JADROLINIJA

RIJEKA

RIVA 16

2.133

61

CEMEX HRVATSKA D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

CESTA DR. FRANJE TUĐMANA BB

644

OMIŠALJ

POJE 1

387

90

80

91

272

92

90

101

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

1.152

93

91

100

FINANCIJSKA AGENCIJA

ZAGREB

VRTNI PUT 3

3.041

94

88

102

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 52/A

444

95

96

105

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D.

ZAGREB

ILICA 224

477

96

66

48

TEHNIKA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 274

1.213

97

105

97

TE PLOMIN D.O.O.

PLOMIN

PLOMIN LUKA BB

0

1.011 DINA PETROKEMIJA D.D.

98

63

47

VIADUKT D.D.

ZAGREB

KRANJČEVIĆEVA 2

1.234

99

127

116

BELIŠĆE D.D.

BELIŠĆE

TRG ANTE STARČEVIĆA 1

1.045

100

138

318

MUCIĆ & CO D.O.O.

DUGOPOLJE

4.GARDIJSKE BRIGADE 5

179

101

128

107

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

VIROVITICA

MATIJE GUPCA 254

248

102

107

135

FRANCK D.D

ZAGREB

VODOVODNA 20

493 852

103

73

53

OSIJEK-KOTEKS D.D.

OSIJEK

ŠAMAČKA 11

104

118

140

KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB-SUSEDGRAD

JOSIPA MOKROVIĆA 8

412

105

89

73

CROBENZ D.D.

ZAGREB

UL GRADA VUKOVARA 284

151

106

108

128

PROPLIN D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA 41/II

377

107

110

118

VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA D.D.

HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 203

501

108

113

121

BENETTON TEKSTIL D.O.O.

LABIN

VINEŽ 600

494

109

101

115

ADRIS GRUPA D.D.

ROVINJ

OBALA V.NAZORA 1

25

110

85

68

INA - OSIJEK PETROL D.D.

OSIJEK

IVANA GUNDULIĆA 5

98

Izvor: Boniteti.hr

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


41

RANG-LJESTVICA

iznosi u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

UDIO DOBITI U UKUPNIM PRIHODIMA

RANG

UDIO DOBITI U UKUPNOJ IMOVINI

1.274.479.569

0

297

69.582.929

36

1.018.109.567

98

88.762.940

212

6,835%

5,460%

1.265.433.138

0

297

11.806.208

147

344.394.933

212

68.257.382

240

3,428%

0,933%

1.264.701.182

180.355.946

79

14.312.984

130

1.111.476.788

82

528.290.457

64

1,288%

1,132%

1.257.541.630

32.797.884

169

49.226.844

47

1.179.243.109

78

546.827.312

61

4,174%

3,915%

1.242.908.254

25.999.063

178

17.175.481

116

893.116.668

112

138.080.529

173

1,923%

1,382%

1.215.005.154

575.869.753

22

9.416.763

159

318.990.682

221

30.074.323

302

2,952%

0,775%

1.191.921.064

0

297

386.432.849

10

769.240.880

121

386.432.849

88

50,236%

32,421%

1.176.524.847

0

297

437.820

268

528.936.433

159

191.548.883

144

0,083%

0,037%

1.165.959.284

187.443.602

76

102.119.564

24

1.417.473.724

64

820.363.844

45

7,204%

8,758%

1.165.805.968

1.009.714.679

8

81.962.781

33

3.476.676.514

20

1.764.566.937

16

2,358%

7,031%

1.146.826.353

6.454.276

222

19.979.453

105

1.095.333.513

84

250.919.765

128

1,824%

1,742%

1.140.723.096

158.438.696

90

101.720.105

25

1.041.298.108

93

738.574.162

48

9,769%

8,917%

1.119.661.453

677.560

259

12.942.026

139

474.618.741

176

63.656.035

247

2,727%

1,156%

1.118.644.881

0

297

19.944.302

106

615.244.488

141

88.982.805

210

3,242%

1,783%

1.116.052.523

73.287.966

140

129.530

285

1.471.245.065

61

379.065.310

90

0,009%

0,012%

1.094.576.588

692.012.354

15

0

295

1.775.394.950

44

841.143.437

43

0,000%

0,000%

1.070.445.193

4.256.302

231

0

295

642.686.404

137

312.863.219

107

0,000%

0,000%

1.049.811.303

0

297

0

295

723.151.906

125

36.181.074

294

0,000%

0,000%

1.049.722.957

18.185.683

193

3.065.071

216

863.368.864

113

238.366.711

129

0,355%

0,292%

1.046.917.506

823.633.588

11

0

295

1.466.735.700

62

-2.837.588.209

399

0,000%

0,000%

1.024.157.169

0

297

40.297.461

54

447.748.411

185

77.249.861

227

9,000%

3,935%

1.014.730.666

42.758.740

165

0

295

401.867.438

194

-57.359.401

382

0,000%

0,000%

1.012.102.323

799.303.857

13

0

295

2.202.649.046

34

1.786.650.395

15

0,000%

0,000%

1.008.327.762

97.907

287

100.117

288

1.785.388.105

42

412.269.952

84

0,006%

0,010%

1.007.311.653

580.085.514

21

785.079

259

1.791.139.699

41

296.198.804

116

0,044%

0,078%

1.005.571.943

814.877.627

12

0

295

1.566.090.901

54

751.626.117

47

0,000%

0,000%

996.358.584

27.054.053

177

0

295

1.261.744.504

72

-2.038.273.882

398

0,000%

0,000%

990.330.570

719.880.274

14

0

295

1.082.693.804

86

184.037.790

150

0,000%

0,000%

972.365.705

159.080.749

89

21.871.260

99

1.054.184.682

89

804.453.191

46

2,075%

2,249%

966.699.521

112.540.541

112

4.374.588

197

1.473.743.525

60

321.181.806

104

0,297%

0,453%

966.133.368

14.973.589

200

35.562.307

64

452.354.881

183

305.279.795

111

7,862%

3,681%

962.570.606

3.264.136

238

23.826.072

90

773.322.936

120

225.819.232

136

3,081%

2,475%

961.717.261

84.788.001

125

69.210.519

37

486.878.333

171

325.022.275

103

14,215%

7,197%

914.822.704

271.585.016

56

16.825.787

117

507.053.501

164

150.676.575

162

3,318%

1,839%

903.399.567

309.303.743

52

26.040.295

85

1.068.415.727

88

615.245.336

58

2,437%

2,882%

894.988.606

17.305.690

195

220.745.547

13

1.983.951.883

36

605.823.760

59

11,127%

24,665%

879.132.246

130.761.538

103

854.153

257

1.134.415.040

80

473.418.429

73

0,075%

0,097%

876.501.431

374.721.120

37

0

295

2.284.847.507

31

1.691.544.188

18

0,000%

0,000% 0,000%

862.867.354

661.165.739

18

0

295

1.007.736.661

99

59.384.548

254

0,000%

846.083.361

49.169.569

160

0

295

1.739.960.717

46

329.672.727

101

0,000%

0,000%

845.163.273

18.214

293

77.309.968

35

1.686.665.690

47

1.462.583.185

22

4,584%

9,147%

838.174.552

3.115.412

240

18.098.243

114

308.976.181

224

75.431.623

228

5,857%

2,159%

823.189.283

45.880.974

163

200.800.938

15

982.881.201

103

620.482.921

57

20,430%

24,393%

795.517.356

1.577

295

15.729.632

125

1.223.871.993

74

336.297.360

99

1,285%

1,977%

787.349.483

0

297

14.062.694

133

920.058.616

109

256.130.464

124

1,528%

1,786%

743.658.633

31.626.039

170

2.195.017

233

749.299.364

122

185.278.023

148

0,293%

0,295%

737.851.435

474.964.554

29

0

295

1.033.472.694

95

482.986.631

72

0,000%

0,000%

733.142.221

499.636

262

22.634.177

96

347.278.931

208

74.113.622

230

6,518%

3,087%

728.845.540

260.609.028

59

39.139.687

56

970.164.683

104

486.589.292

71

4,034%

5,370%

726.177.484

82.157.051

126

48.231.280

48

1.296.278.845

69

924.356.495

36

3,721%

6,642%

716.148.653

79.254.555

131

0

295

835.637.689

115

82.899.425

220

0,000%

0,000%

702.828.317

563.543.626

23

37.118.065

59

452.921.043

181

161.171.347

158

8,195%

5,281%

683.529.835

0

297

0

295

197.371.631

285

26.659.251

315

0,000%

0,000%

680.790.244

0

297

0

295

559.590.675

152

263.405.998

122

0,000%

0,000%

668.061.209

434.730.002

33

24.959.195

87

794.423.889

118

457.402.659

77

3,142%

3,736%

666.126.528

656.059.161

19

61.889.976

39

645.774.401

135

414.401.477

83

9,584%

9,291%

666.050.003

1.015.089

255

474.199.308

6

5.921.192.003

13

5.372.362.449

7

8,009%

71,196%

661.527.342

0

297

0

295

161.003.742

313

7.342.136

357

0,000%

0,000%


42

RANG-LJESTVICA

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2008.

2009.

2010.

RANG PREMA UK. PRIHODU

111

97

88

STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI D.O.O.

10000

LOVINČIĆEVA BB

1.279

112

117

150

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 88A

277

113

119

167

LESNINA H D.O.O.

KUKULJANOVO

KUKULJANOVO 345

422

114

140

162

GAVRILOVIĆ D.O.O.

PETRINJA

GAVRILOVIĆEV TRG 1

795

115

112

131

KARLOVAČKA PIVOVARA D.O.O.

KARLOVAC

DUBOVAC 22

378

116

120

161

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

MIŠEVEČKA 15 A

328

117

115

93

AUTOZUBAK D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 117

471

118

134

190

ERSTE CARD CLUB D.D.

ZAGREB

PRAŠKA 5

234

119

86

65

EUROLINE D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA 5

215

120

152

58

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

OD SVETOG MIHAJLA 1

67

121

175

173

SLADORANA D.D.

ŽUPANJA

ŠEĆERANA 63

355

122

123

139

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA C.102

319

123

124

124

ALUFLEXPACK D.O.O.

ZADAR

MURVICA BB

389

124

185

211

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

ZAGREB

V. ŠKORPIKA 27

329

125

69

71

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA DD

ZAGREB

ZELENI TRG 6 A

1.365

126

116

123

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

BANI 110

43

127

137

146

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

MATOŠEVA 8

895

128

4553 4.309 SN HOLDING D.D.

ZAGREB

MIRAMARSKA 24

11

129

121

127

BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

KOPRIVNICA

DANICA 5

908

130

151

157

CMC SISAK D.O.O.

SISAK-CAPRAG

BRAĆE KAVURIĆA 12

1.002

131

186

179

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

JANKOMIR 25F

142

132

448

704

SOLARIS D.O.O.

NOVIGRAD

ULICA RIJEKE RAŠE 7

146

133

129

171

PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D.

KARLOVAC

SELCE 33

358

134

133

151

AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB D.D.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 43

736

135

205

143

C.I.O.S. D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 15

53

136

172

206

GORUP D.O.O.

KLANJEC

TOMAŠEVEC 2

40

137

144

169

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 1

107

138

141

160

SAPONIA DD

OSIJEK

MATIJE GUPCA 2

819

139

145

182

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.

VELIKA GORICA

ZRAČNA LUKA-PLESO BB

732

140

189

119

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

JOSIPA LONČARA 1H

332

141

338

2738

RUDNAP ENERGIJA D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2A

2

142

157

172

MAISTRA D.D.

ROVINJ

OBALA VLADIMIRA NAZORA 6

1.224

143

194

310

BAUMAX ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 11

498

144

304

326

ALPE ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 6/A

11

145

125

130

BILJEMERKANT D.O.O.

OSIJEK

KNEZA TRPIMIRA 12

938

146

135

170

KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

243

147

193

149

STROJOPROMET - ZAGREB D.O.O.

ŠENKOVEC

ZAGREBAČKA 6

183

148

160

153

FLIBA D.O.O.

DONJI STUPNIK

GOSPODARSKA ULICA 5

386

149

370

AGROFRUCTUS D.O.O.

DUGO SELO

TRNOŠČICA BB

257

150

208

218

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ D.D.D

RIJEKA

PULAC BB

456

151

109

108

INSTITUT IGH D.D.

ZAGREB

JANKA RAKUŠE 1

818

152

153

184

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 72

1.296

153

200

212

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 287

5

154

111

103

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

PETRA HEKTOROVIĆA 2

301

155

148

176

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 39

32

156

165

242

GRANOLIO D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 5

131

157

191

220

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA 48/2

166

158

60

280

STIPIĆ GRUPA D.O.O.

LUČKO, ZAGREB

VENTILATORSKA 24

211

159

171

330

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

MARULIĆEV TRG 18

83

160

106

152

GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK DD

KRK

STJEPANA RADIĆA 31

379

161

415

253

VUPIK D.D.

VUKOVAR

SAJMIŠTE 113C

573

162

190

188

ELEKTRO-KONTAKT D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 115

1.039

163

162

227

JADRANSKI NAFTOVOD DD

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

378

164

795

TEVA PHARMACEUTICALS D.O.O.

ZAGREB

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 25

0

165

122

129

NAŠICECEMENT D.D. NAŠICE

NAŠICE

TAJNOVAC 1

325

166

139

144

KING ICT D.O.O.

ZAGREB

BUZINSKI PRILAZ 10

188

167

169

195

RIVIERA POREČ D.D.

POREČ

STANCIJA KALIGARI 1

1.143

168

167

202

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB-SLOBOŠTINA

BANI 75/A

192

Izvor: Boniteti.hr

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


43

RANG-LJESTVICA

iznosi u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

UDIO DOBITI U UKUPNIM PRIHODIMA

RANG

UDIO DOBITI U UKUPNOJ IMOVINI

658.517.071

41.928.850

167

0

295

549.044.702

156

119.697.268

188

0,000%

0,000%

648.150.947

0

297

135.769.938

18

4.769.111.559

16

2.188.960.034

12

2,847%

20,947%

642.706.779

1.837.403

244

40.449.540

53

788.136.173

119

424.538.184

81

5,132%

6,294%

639.668.240

70.302.897

142

14.220.584

131

1.072.615.766

87

640.630.633

56

1,326%

2,223%

638.466.364

123.699.063

106

121.511.942

19

678.057.153

130

462.909.052

74

17,921%

19,032%

637.279.371

0

297

0

295

1.286.839.020

71

-825.293.219

395

0,000%

0,000%

635.381.607

0

297

255.518

279

561.196.142

151

370.911.039

91

0,046%

0,040%

633.166.279

5.961.229

224

60.098.390

41

3.494.615.235

19

358.740.184

94

1,720%

9,492%

628.719.081

13.158.596

205

0

295

493.587.222

170

-51.147.927

380

0,000%

0,000%

626.585.675

610.388.657

20

30.074.105

77

1.903.321.086

39

1.562.887.306

20

1,580%

4,800%

618.452.074

260.069.530

60

925.026

254

721.442.891

126

367.899.541

92

0,128%

0,150%

607.378.551

536.299

260

0

295

556.029.696

154

33.725.689

297

0,000%

0,000%

602.575.978

373.546.805

38

0

295

592.478.795

144

130.382.601

180

0,000%

0,000%

598.705.236

2.225.086

242

27.024.598

82

227.132.348

269

133.590.001

177

11,898%

4,514%

595.687.887

0

297

1.736.645

239

551.806.349

155

194.446.837

142

0,315%

0,292%

593.227.665

0

297

0

295

89.116.333

376

29.714.782

304

0,000%

0,000%

591.746.932

521.858.839

25

20.793.437

103

1.052.653.138

90

648.348.050

55

1,975%

3,514%

585.210.462

0

297

440.984.716

7

951.028.016

105

826.201.095

44

46,369%

75,355%

584.636.074

162.824.213

86

53.377.975

45

948.903.928

106

487.146.348

69

5,625%

9,130%

568.198.516

309.786.758

51

0

295

1.084.129.392

85

-767.433.524

393

0,000%

0,000%

560.248.591

451.342.981

31

4.870.230

192

453.495.647

180

128.658.365

181

1,074%

0,869%

557.274.945

537.039.815

24

16.398.856

122

145.989.577

322

35.116.229

296

11,233%

2,943%

552.741.331

3.682.772

234

8.418.157

168

184.591.114

294

102.955.549

198

4,560%

1,523%

552.668.023

0

297

0

295

9.904.846.029

11

1.097.212.912

30

0,000%

0,000%

548.543.522

293.382.346

54

39.802.840

55

483.692.032

173

266.019.150

121

8,229%

7,256%

542.361.097

127.640.050

104

2.440.669

227

320.447.353

219

41.815.890

284

0,762%

0,450%

541.488.496

137.320.604

99

11.252.737

150

101.134.285

363

18.440.274

332

11,127%

2,078%

537.736.326

253.957.681

62

7.851.401

171

523.954.221

160

311.676.264

108

1,498%

1,460%

534.036.006

482.488.934

28

16.585.278

119

739.773.652

123

435.581.720

78

2,242%

3,106%

532.476.072

475.617

264

16.613.647

118

257.019.063

247

37.910.585

291

6,464%

3,120% 0,029%

531.921.149

520.167.082

26

152.046

283

287.047.393

232

561.676

368

0,053%

529.368.096

378.965.532

36

0

295

1.959.115.808

37

912.361.253

37

0,000%

0,000%

526.019.178

0

297

0

295

266.778.047

241

49.873.507

266

0,000%

0,000%

525.622.016

0

297

0

295

1.645.530.685

50

-272.258.506

389

0,000%

0,000%

521.158.986

0

297

406.519

273

502.560.357

166

124.903.354

182

0,081%

0,078%

517.499.679

172.448.894

81

16.320.468

123

364.244.594

205

55.622.120

258

4,481%

3,154%

516.511.343

51.487.220

156

7.693.965

172

237.997.063

254

84.349.206

214

3,233%

1,490%

509.477.799

228.048

275

33.841.393

65

428.865.724

190

253.454.363

126

7,891%

6,642%

506.438.379

77.073.586

135

408.317

272

380.610.712

199

10.951.888

347

0,107%

0,081%

500.324.544

312.715.764

48

36.062.104

63

578.788.796

147

202.106.280

140

6,231%

7,208%

495.699.614

76.931.260

136

12.985.385

137

1.164.945.615

79

429.628.995

80

1,115%

2,620%

488.413.110

0

297

4.543.417

196

207.473.937

280

84.322.889

215

2,190%

0,930%

488.123.724

0

297

147.300.311

17

2.413.093.882

29

892.521.011

40

6,104%

30,177%

487.730.766

16.211.098

196

3.338.337

214

369.189.201

203

188.833.588

146

0,904%

0,684%

487.203.331

314.474.879

46

33.592.874

67

167.566.134

307

45.471.102

272

20,048%

6,895%

482.488.372

44.193.644

164

3.535.359

211

540.810.711

158

148.294.328

164

0,654%

0,733%

476.496.208

140.093.136

97

30.999.095

73

455.408.718

178

231.144.702

132

6,807%

6,506%

475.637.529

15.067.784

199

617.806

265

653.051.379

132

46.147.968

270

0,095%

0,130%

474.282.132

371.402.079

39

6.319.470

180

170.530.408

303

91.778.644

206

3,706%

1,332%

473.288.668

0

297

5.860.378

184

319.163.359

220

66.013.158

245

1,836%

1,238%

473.023.155

22.998

291

105.647.071

22

1.006.656.999

100

486.699.319

70

10,495%

22,334%

470.617.568

403.900.539

34

5.381.750

188

404.688.302

192

342.701.206

98

1,330%

1,144%

468.979.481

238.340.180

65

106.431.609

21

3.401.214.641

21

3.188.816.028

9

3,129%

22,694%

466.692.297

0

297

0

295

10.902.798.545

8

1.647.437.701

19

0,000%

0,000%

465.816.307

80.715.278

129

28.266.187

78

1.762.904.051

45

948.398.562

34

1,603%

6,068%

458.504.371

13.785.704

204

9.432.130

158

305.230.878

225

132.549.281

178

3,090%

2,057%

457.669.682

369.102.425

40

0

295

1.665.632.984

48

1.250.142.197

27

0,000%

0,000%

455.211.581

42.415.310

166

0

295

618.019.117

139

-396.695.346

391

0,000%

0,000%


44

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2010.

2009.

2008.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

169

257

323

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA AVENIJA 100A

310

170

159

164

BOSO DOO

VINKOVCI

H.D.GENSCHERA 22B

500

171

218

407

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.D.

SLAVONSKI BROD

DR. MILE BUDAKA 1

1.339

172

187

198

STANIĆ D.O.O.

KERESTINEC, SVETA

KERESTINEČKA CESTA 57A

358

173

203

275

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

RIBARSKA 1

640

174

136

117

BRODOTROGIR D.D.

TROGIR

PUT BRODOGRADITELJA 16

1.174

175

238

303

HEP PLIN D.O.O.

OSIJEK

CARA HADRIJANA 7

135

176

176

217

INOVINE D D ZA TRGOVINU

ZAGREB

DRAŠKOVIČEVA 27

736

177

188

200

PLAVA LAGUNA D.D.

POREČ

RADE KONČARA 12

912

178

180

208

DANICA - MESNA INDUSTRIJA D.O.O.

KOPRIVNICA

ĐELEKOVEČKA CESTA 21

769

179

174

197

NESTLE ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

200

180

219

270

PROJEKTGRADNJA D.D.

GORNJA VRBA

ISTOČNA VEZNA CESTA BB

546

181

126

178

AE&E ĐURO ĐAKOVIĆ TERMOENRGETSKA POSTROJENJA D.O.O.

SLAVONSKI BROD

DR. MILE BUDAKA 1

826

182

216

183

P.P.C. BUZET D.O.O.

BUZET

MOST 24

593

183

227

250

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

ILICA 15

810

184

114

928

ED-INA D.O.O.

ZAGREB

ŠUBIĆEVA 29

17

185

158

147

GRAĐA D.D.

SOLIN

VRANJIČKI PUT 2

323

186

183

185

KANDIT PREMIJER D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

FRANKOPANSKA 99

499

187

207

226

ISTRATURIST UMAG D.D.

UMAG

JADRANSKA 66

826

188

212

224

UNEX MPG D.O.O.

ZAGREB

ILICA 26

47

189

204

156

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26/4

108

190

192

142

RADIN GRAFIKA D.O.O.

SV. NEDJELJA

GOSPODARSKA 9

61

191

168

203

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

SAVSKI GAJ XIII PUT 6.

512

192

229

159

RECRO D.D.

ZAGREB

AV. V. HOLJEVCA 40

72

193

198

NP

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

810

194

235

243

KUTJEVO D.D.

KUTJEVO

KRALJA TOMISLAVA 1

756

195

173

181

EUROPATRADE D.O.O.

SESVETE

RIMSKI PUT BB

53

196

268

268

NOVA TV D.D.

ZAGREB

REMETINEČKA CESTA 139

300

197

178

109

PEUGEOT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

BANI 75

37

198

103

335

CB&I LUMMUS S.R.O.-PODRUŽNICA ZAGREB

ZAGREB

ŠARENGRADSKA 9

0

199

237

225

COMBIS D.O.O.

ZAGREB

BAŠTIJANOVA 52A

258

200

255

192

PIK VINKOVCI D.D.

VINKOVCI

MATIJE GUPCA 130

498

201

170

114

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

252

202

231

256

L’OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

ZAVRTNICA 17

109

203

213

205

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

ULICA DANICA 3

317

204

206

257

CEDEVITA D.O.O.

ZAGREB

PLANINSKA BB

240

205

263

NP

KONIKOM D.O.O.

OSIJEK

ULICA JABLANOVA 43

310

206

224

261

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

TRG MARŠALA TITA 8/II

3.533

207

146

145

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 7

319

208

150

168

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2

28 43

209

52

41

INAGIP D.O.O.

ZAGREB

ŠUBIĆEVA 29

210

210

138

GRAND AUTO D.O.O.

ZAGREB

LJUBLJANSKA AVENIJA 4

109

211

181

113

CITROEN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

TURININA 5

50

212

466

NP

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 3

340

213

230

209

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D.D.

RIJEKA

MARTINŠĆICA BB

624

214

240

234

AGIT D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 51

182

215

234

112

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.,ZAGREB

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

415

216

275

454

YTRES D.O.O.

DONJI KNEGINEC

ULICA GRADA VERONE 3

339

217

225

255

STRIDON-PROMET D.O.O.

DUGO SELO

ZAGREBAČKA 108

247

218

220

158

TOMIĆ & CO D.O.O.

ZAGREB

FOLNEGOVIĆEVA 12

120

219

422

293

CE-ZA-R D.O.O. ZAGREB

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 15

157

220

184

NP

BADEL 1862 D.D.

ZAGREB

VLAŠKA 116

561

221

239

322

TETRA PAK D.O.O.

ZAGREB

CEBINI 30

36

222

222

235

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

KRALJA DRŽISLAVA 6

352

223

47

36

GET NEKRETNINE D.D.

SESVETE

LJUDEVITA POSAVSKOG 5

133

224

143

82

MERKUR-HRVATSKA D.O.O.

SESVETE

IVANA KELEKA 18/A

344

225

195

180

VARTEKS D. D.

VARAŽDIN

ZAGREBAČKA 94

2.218

226

403

669

GEN-I ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 39

2

Izvor: Boniteti.hr

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


45

RANG-LJESTVICA

iznosi u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI U UKUPNIM PRIHODIMA

UDIO DOBITI U UKUPNOJ IMOVINI

443.696.230

62.458

288

2.257.820

230

392.529.948

196

52.772.178

264

0,575%

0,509%

440.806.225

0

297

74.381

290

235.283.773

257

55.384.798

259

0,032%

0,017%

434.337.775

337.604.896

44

13.695.505

135

224.942.001

273

113.807.307

191

6,088%

3,153%

430.056.867

8.733.940

211

721.660

260

232.236.726

262

84.702.357

213

0,311%

0,168%

429.103.961

0

297

7.328.593

175

338.229.279

215

122.925.234

186

2,167%

1,708%

424.613.661

314.387.271

47

0

295

431.316.496

189

-1.806.200.389

397

0,000%

0,000%

422.885.043

0

297

0

295

327.239.174

217

-8.264.773

377

0,000%

0,000%

420.604.288

110.695

284

333.380

275

89.787.547

374

29.979.016

303

0,371%

0,079%

419.996.854

343.401.768

43

53.821.808

44

1.380.112.698

67

1.336.323.323

23

3,900%

12,815%

417.235.551

64.767.870

145

1.432.346

244

300.747.369

227

106.618.454

195

0,476%

0,343%

416.188.664

196.560.746

73

0

295

165.053.845

309

-33.140.637

379

0,000%

0,000%

415.239.338

0

297

10.711.459

153

651.200.502

134

26.760.683

313

1,645%

2,580%

414.934.793

381.313.870

35

17.677.580

115

377.220.076

201

147.103.055

167

4,686%

4,260%

413.267.827

368.777.910

41

1.860.243

237

454.596.503

179

83.632.065

219

0,409%

0,450%

409.459.271

0

297

31.880.027

72

433.719.165

187

188.791.921

147

7,350%

7,786%

404.244.823

0

297

0

295

20.238.626

400

20.001

372

0,000%

0,000%

398.665.938

0

297

14.831.546

129

296.941.485

228

15.613.957

336

4,995%

3,720%

390.423.702

200.685.945

71

0

295

688.847.566

128

178.802.482

153

0,000%

0,000%

380.820.414

290.451.859

55

0

295

1.260.831.230

73

705.099.058

49

0,000%

0,000%

379.525.877

19.206.159

190

11.790.924

148

141.482.413

325

13.832.934

341

8,334%

3,107%

379.110.282

208.784

277

0

295

397.113.361

195

95.508.040

204

0,000%

0,000%

378.391.673

143.274.976

96

2.980.987

217

206.706.366

281

54.943.559

261

1,442%

0,788%

372.489.334

310.593

272

3.682.837

209

509.336.843

163

366.972.162

93

0,723%

0,989%

367.470.649

20.004.604

189

0

295

184.592.300

293

42.790.238

283

0,000%

0,000%

359.128.988

302.821.774

53

54.841.971

42

302.213.723

226

227.650.985

135

18,147%

15,271%

357.774.689

30.160.782

172

3.805.968

207

652.787.604

133

314.568.308

106

0,583%

1,064%

355.079.770

62.093.129

148

21.373.846

101

130.152.452

338

61.427.861

250

16,422%

6,019%

352.426.625

1.563.679

250

0

295

345.741.318

209

-333.174.188

390

0,000%

0,000% 0,338%

351.386.534

0

297

1.187.080

246

134.649.755

333

73.507.805

232

0,882%

349.508.833

0

297

7.472.768

174

60.313.852

385

7.472.768

356

12,390%

2,138%

349.289.973

15.275.553

197

12.096.340

143

151.401.163

319

37.506.308

293

7,990%

3,463%

349.263.375

121.822

281

3.823.964

206

588.970.618

146

157.806.669

160

0,649%

1,095%

349.212.417

15.225.528

198

3.398.983

213

559.460.181

153

317.111.366

105

0,608%

0,973%

349.006.299

117.214.426

110

32.245.091

71

103.188.198

362

43.527.829

279

31,249%

9,239%

343.835.192

28.761.024

175

22.575.386

97

455.436.447

177

285.792.998

119

4,957%

6,566%

343.800.599

154.581.019

91

54.377.240

43

497.373.652

169

135.909.653

175

10,933%

15,817% 0,693%

343.268.920

9.954.984

209

2.378.119

228

281.942.545

234

18.863.200

331

0,843%

342.548.515

175.411

279

22.543.191

98

113.422.831

351

22.665.191

321

19,875%

6,581%

339.782.862

22.485.779

185

9.234.711

160

312.555.316

223

68.865.570

239

2,955%

2,718%

339.280.205

0

297

36.308.271

61

2.854.768.090

25

111.099.597

194

1,272%

10,702%

335.988.481

374.028

268

0

295

136.049.816

330

54.000

371

0,000%

0,000%

333.015.241

8.959.768

210

0

295

229.597.139

265

175.096

369

0,000%

0,000%

332.801.873

204.567

278

681.890

262

111.857.778

354

55.051.966

260

0,610%

0,205%

330.746.891

0

297

13.041.519

136

228.854.175

266

2.706.660

365

5,699%

3,943%

329.039.219

261.927.921

58

6.073.007

182

275.012.143

237

194.121.465

143

2,208%

1,846%

326.625.784

222.506.897

66

220.213

281

110.211.507

356

16.052.678

335

0,200%

0,067%

326.544.306

0

297

12.797.869

141

1.512.233.515

58

461.314.898

75

0,846%

3,919%

326.516.108

315.181.295

45

68.052.841

38

344.786.031

210

283.082.649

120

19,738%

20,842%

325.400.203

0

297

3.314.995

215

133.049.952

337

22.386.804

322

2,492%

1,019%

325.233.369

10.363.011

207

18.785.800

112

95.926.096

365

73.769.707

231

19,584%

5,776% 25,253%

325.010.281

0

297

82.073.940

32

234.281.571

261

189.938.149

145

35,032%

324.270.226

54.871.034

154

0

295

654.509.109

131

-55.210.185

381

0,000%

0,000%

322.130.204

76.291.912

137

5.393.880

187

120.947.681

345

22.031.624

323

4,460%

1,674%

320.181.329

0

297

1.899.276

236

201.221.752

283

183.010.298

152

0,944%

0,593%

316.719.886

34.292

290

30.091.150

76

540.848.339

157

82.869.965

221

5,564%

9,501%

316.285.653

5.234.439

227

0

295

291.776.367

230

26.757.385

314

0,000%

0,000%

314.645.751

122.318.295

108

0

295

634.526.490

138

113.788.581

192

0,000%

0,000%

312.283.005

310.332.861

50

1.703.204

240

63.798.942

384

4.064.539

362

2,670%

0,545%


46

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2010.

2009.

2008.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

227

223

379

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

MIRKA BOGOVIĆA 7

228

142

174

M-PROFIL D.O.O.

ZABOK

PRILAZ DR. FRANJE TUĐMANA 11

422

229

326

457

SPORTINA DOO

ZAGREB

ŠKORPIKOVA 34

383

230

262

428

ABB D.O.O

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

234

231

244

271

METSS D.O.O

ČAKOVEC

ŽRTAVA FAŠIZMA 2/A

438

232

156

207

NOKIA SIEMENS NETWORKS D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

120

233

353

524

MONTER- STROJARSKE MONTAŽE D.D.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 28

385

234

247

259

ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

PLESO BB

823

235

233

279

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 6

533

236

199

187

FERO-TERM

ZAGREB

ILIRSKA 3

161

237

266

269

DISTRI-PRESS

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 24A

188

238

261

308

MEGGLE HRVATSKA D.O.O.

OSIJEK

ZELENO POLJE 34

221

239

201

251

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

BANJAVČIĆEVA 22

67

240

309

730

ŽITNI TERMINAL D.O.O.

SOLIN

VRANJIČKI PUT 16

38

241

149

126

AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25C

175

242

226

247

ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA D.D.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 19

373

243

277

294

VULKAL D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

SAMOBORSKA 310

156

244

130

87

INGRA D.D.

ZAGREB

ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4B

111

245

182

165

HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O.

KOROMAČNO

KOROMAČNO 7B

195

246

252

301

SONIK D.O.O.

ZADAR

BENKOVAČKA 1A

478

247

250

230

RTL HRVATSKA D.O.O. ZA USLUGE

ZAGREB

KRAPINSKA 45

252

248

NP

23

PEVEC ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

BJELOVAR

TRG S. RADIĆA 26

470

249

273

315

PULJANKA D.D.

PULA

ANTICOVA 5

469

250

217

194

SAMOBORKA D.D.

SAMOBORKA

ZAGREBAČKA 32/A

326

251

290

348

GUMIIMPEX-GRP D.D.

VARAŽDIN

PAVLEKA MIŠKINE 64 C

243

252

265

321

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269D

324

253

811

1190

ATLANTIC GRUPA DD

ZAGREB

MIRAMARSKA 23

57

254

228

155

LANTEA GRUPA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

618

255

245

177

HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 11B

65

256

267

283

PERUTNINA PTUJ -PIPO D.O.O

ČAKOVEC

RUDOLFA STEINERA 7

628

257

311

2070

RAIFFEISEN CONSULTING D.O.O.

ZAGREB

PETRINJSKA 59

27

258

274

332

SLOBODNA DALMACIJA - TRGOVINA D.O.O.

DUGOPOLJE

DUGOPOLJSKA 17

652

259

256

263

TRGONOM D.O.O.

NOVI MAROF

VARAŽDINSKA 13

486

260

319

306

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

KRČKA 18D

920

261

310

352

LONIA DD

KUTINA

VINKOVAČKA 2

249

262

280

331

EUROTRADE D.O.O.

ROVINJ

GOSPODARSKA ZONA GRIPOLE SPINE BB

127

263

341

1344

ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O.

POTPIĆAN

PODUZETNIČKA ZONA PIĆAN 1

124

264

490

535

TROMONT D.O.O.

SPLIT

DRAČEVAC 11

113

265

307

405

LJEKARNE PRIMA PHARME

SPLIT

PUT STINICA 2

250

266

211

154

GIP PIONIR D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA 145B

79

267

359

469

TERMOPLIN D.D.VARAŽDIN

VARAŽDIN

VJEKOSLAVA ŠPINČIĆA 78

93

268

362

391

OMCO CROATIA D.O.O.

HUM NA SUTLI

MALI TABOR 40/1

387

269

361

495

FELIX D.O.O

VINKOVCI

H.V.HRVATINIĆA 1

10

270

299

238

JEDINSTVO D.D.

KRAPINA

MIHALJEKOV JAREK 33

327

271

270

319

GAVRANOVIĆ D.O.O.

ZAGREB

MAJSTORSKA 9

450

272

308

298

ETRADEX DOO

PIĆAN

BENAZIĆI 99

73

273

285

223

ECOS TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

ŠKORPIKOVA 22

159

274

291

236

INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

JOSIPA LONČARA 3

548

275

260

285

BEIERSDORF D.O.O.

ZAGREB

KRIŽNA 18

44

276

321

426

TUBLA TEKSTIL D.O.O.

ČAKOVEC

ULICA REPUBLIKE ITALIJE 3

362

277

279

281

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

BORONGAJSKA CESTA 81A

160

278

283

309

NOVI AGRAR D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

318

279

421

445

ADRIA OIL D.O.O.

KASTAV

SPINČIĆI 38

68

280

538

402

HRVATSKI DUHANI DIONIČKO DRUŠTVO

VIROVITICA

OSJEČKA 2

182

281

249

266

KIKA NAMJEŠTAJ D.O.O.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 25

201

282

384

516

FIBIS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE

ZAGREB

MEDARSKA 69

33

283

377

403

E PLUS D.O.O.

GORNJI STUPNIK

GOSPODARSKA 16C, DONJI STUPNIK

155

284

293

360

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 26

254

Izvor: Boniteti.hr

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici

1.015


47

RANG-LJESTVICA

iznosi u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI U UKUPNIM PRIHODIMA

UDIO DOBITI U UKUPNOJ IMOVINI

308.393.828

269.228.324

57

89.260.995

28

286.793.028

233

124.427.815

184

31,124%

28,944%

307.172.723

24.456.558

182

569.626

266

569.756.791

148

31.312.362

300

0,100%

0,185%

306.335.207

2.825.173

241

3.727.070

208

179.889.378

296

10.590.969

349

2,072%

1,217%

305.999.933

191.565.829

75

0

295

388.427.001

197

19.774.606

329

0,000%

0,000% 1,761%

304.129.244

0

297

5.355.304

189

89.938.802

373

31.820.014

299

5,954%

302.966.914

49.873.219

159

1.020.034

253

168.805.598

305

19.667.014

330

0,604%

0,337%

302.006.968

47.734

289

15.253.671

128

279.966.573

235

184.757.764

149

5,448%

5,051%

300.566.281

93.909.229

123

19.567.228

108

1.005.345.108

101

945.482.234

35

1,946%

6,510%

297.959.102

20.917.777

187

4.049.431

201

200.357.198

284

84.301.831

216

2,021%

1,359%

296.598.702

812.105

257

0

295

189.025.051

292

71.415.777

235

0,000%

0,000%

295.896.760

10.936.218

206

9.092.180

162

72.508.963

382

28.110.321

308

12,539%

3,073%

295.671.294

14.345.720

201

0

295

137.782.582

329

48.171.075

267

0,000%

0,000%

287.563.649

0

297

2.635.254

223

367.742.520

204

104.767.692

196

0,717%

0,916%

287.372.359

240.336.658

64

1.178.438

247

190.676.444

289

29.050.037

307

0,618%

0,410%

286.444.162

7.606.894

215

19.902.829

107

227.155.875

268

80.203.405

223

8,762%

6,948%

286.424.774

139.107.892

98

0

295

236.435.540

256

-104.448.056

385

0,000%

0,000%

286.139.731

1.145.701

253

15.716.484

126

177.383.323

299

103.240.555

197

8,860%

5,493%

286.085.867

47.734.530

161

0

295

1.299.373.430

68

490.225.798

67

0,000%

0,000%

284.190.617

216.465.253

67

0

295

858.898.302

114

295.322.066

118

0,000%

0,000%

284.026.807

0

297

2.060.983

235

110.779.961

355

29.400.891

306

1,860%

0,726%

282.588.552

1.526.961

251

0

295

290.273.936

231

58.708.900

256

0,000%

0,000%

281.796.505

103.413

286

0

295

916.894.435

110

-423.765.274

392

0,000%

0,000%

280.851.473

0

297

50.631

292

480.762.436

175

176.516.306

154

0,011%

0,018%

280.407.080

8.110.329

214

9.514.653

157

447.297.991

186

165.958.853

157

2,127%

3,393%

278.744.004

31.554.919

171

33.349.891

68

225.466.817

272

158.050.650

159

14,791%

11,964%

278.338.154

24.477.811

181

8.427.138

167

595.702.887

142

217.388.764

138

1,415%

3,028%

277.528.269

3.937.834

232

188.014.936

16

1.656.910.195

49

1.229.993.248

28

11,347%

67,746%

276.917.474

485.069

263

0

295

234.395.203

260

13.943.339

340

0,000%

0,000%

275.442.149

13.863.565

203

2.845.356

220

191.030.579

288

79.513.944

224

1,489%

1,033%

275.343.511

7.293.734

216

4.799.943

195

224.156.295

275

124.287.732

185

2,141%

1,743%

275.099.821

0

297

0

295

226.278.797

270

13.285.814

343

0,000%

0,000%

273.585.810

0

297

796.175

258

124.125.298

343

35.208.492

295

0,641%

0,291%

273.313.814

0

297

2.498.135

225

178.535.065

297

40.795.335

286

1,399%

0,914%

273.243.266

0

297

96.538.560

26

179.995.112

295

143.097.686

168

53,634%

35,331%

270.920.272

0

297

1.100.375

249

138.952.328

327

47.146.894

269

0,792%

0,406%

269.345.056

65.024.040

144

8.008.435

170

119.102.916

346

45.019.986

273

6,724%

2,973%

268.855.315

210.224.958

68

0

295

594.668.210

143

550.685.944

60

0,000%

0,000%

268.016.926

0

297

38.837.116

57

177.433.995

298

71.243.001

236

21,888%

14,491%

267.077.488

0

297

6.002.612

183

219.480.917

276

58.489.669

257

2,735%

2,248%

266.887.316

0

297

9.025.673

163

271.843.041

239

60.296.271

253

3,320%

3,382%

266.246.276

0

297

6.399.119

179

193.984.301

287

140.146.115

170

3,299%

2,403%

265.818.986

245.346.924

63

46.949.417

49

172.523.149

301

124.487.624

183

27,213%

17,662%

265.450.165

0

297

4.363.375

198

266.460.409

242

10.456.714

350

1,638%

1,644%

264.177.465

75.658.883

138

3.585.621

210

230.072.699

264

101.352.270

200

1,558%

1,357%

263.227.147

0

297

7.038.929

177

107.900.328

357

66.562.871

244

6,524%

2,674%

261.182.010

0

297

424.830

269

86.015.811

377

41.092.550

285

0,494%

0,163%

261.074.316

1.818.523

246

890.825

255

292.332.669

229

46.024.542

271

0,305%

0,341%

258.773.996

28.878.706

174

0

295

615.634.370

140

415.225.600

82

0,000%

0,000%

257.915.512

51.057.159

157

23.364.278

93

78.165.714

381

40.130.006

288

29,891%

9,059% 14,121%

257.558.643

186.060.808

77

36.369.027

60

344.602.722

211

298.871.843

115

10,554%

256.270.210

8.623.689

212

2.865.772

219

163.692.388

310

77.292.868

226

1,751%

1,118%

254.481.087

120.540

282

21.354.006

102

505.536.671

165

296.195.898

117

4,224%

8,391%

254.384.276

0

297

46.062

293

140.768.421

326

13.554.979

342

0,033%

0,018%

251.476.323

143.732.294

95

8.954.801

164

263.524.026

245

230.431.839

133

3,398%

3,561%

251.100.261

1.678.721

249

0

295

363.606.598

206

44.200.508

276

0,000%

0,000%

249.409.869

214.152

276

44.311

294

59.766.102

387

9.804.589

352

0,074%

0,018%

248.878.320

1.048.855

254

234.852

280

174.069.757

300

27.708.961

311

0,135%

0,094%

248.552.691

0

297

8.953.602

165

53.684.831

391

9.053.602

353

16,678%

3,602%


48

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2010.

2009.

2008.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

285

259

232

VEČERNJI LIST D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 4

115

286

332

334

DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA

SAMOBOR

BOBOVICA 10A

244

287

281

314

24SATA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 3/D

120

288

271

237

BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA D.D.

KRALJEVICA

OBALA KRALJA TOMISLAVA 8

554

289

458

647

B.NET HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA DUBROVNIK 16

182

290

342

410

METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.

ZAGREB

UL GRADA VUKOVARA 269 D

215

291

292

328

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

RADNIČKO NASELJE BB

313

292

288

320

ELEKTROMETAL D.D.

BJELOVAR

FERDE RUSANA 21

406

293

298

362

TRGOSTIL D.D.

DONJA STUBICA

TOPLIČKA CESTA 16

375

294

374

387

KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

46

295

375

368

SLOBODNA DALMACIJA D.D.

SPLIT

HRVATSKE MORNARICE 4

509

296

333

366

MAZIVA-ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 175

244

297

431

568

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 6H

195

298

303

286

MD PROFIL D.O.O.

ĐAKOVO

INDUSTRIJSKA ZONA BB

225

299

328

452

GLOBALNA HRANA D.O.O.

300

527

301

297

305

302

246

213

315

303 304 305

ZAGREB

RUDEŠKA CESTA 87A

537

ZAGREB

KORANSKA 2

140

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

ZAGREB

V RAVNICE 6

550

TERMOCOMMERCE D.O.O.

ZAGREB

ILICA 149

253

NP

AGROKOR VINA D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 145

62

435

IBM HRVARSKA D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA 23

189

80832 EPH MEDIA D.O.O.

PULA

TRG I.ISTARSKE BRIGADE 10

243

306

86397 81402 GLAS ISTRE TRGOVINA D.O.O. 348

361

RENOPROM D.O.O.

SVETA NEDELJA

LJUBLJANSKA CESTA 4

172

307

351

408

BAKMAZ D.O.O. ZADAR

ZADAR

MARIJANE RADEV 14

350

308

305

288

FINVEST CORP D.D. ČABAR

ČABAR

IVANA GORANA KOVAČIĆA 24

564

309

434

832

MANA MODA D.O.O.

ZAGREB

ZAVRTNICA 17/9

389

310

301

372

AUTOTRANS D.O.O. RIJEKA

RIJEKA

TRG ŽABICA 1

603

311

324

341

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

LEPAJCI

VELIKA VES BB

9

312

251

148

TOYOTA CROATIA D.O.O.

ZAGREB

BANI 110

17

313

376

434

BRODOSPAS DD

SPLIT

OBALA LAZARETA 2

161

314

385

443

ZVEČEVO D.D.

POŽEGA

KRALJA ZVONIMIRA 1

389

315

282

333

NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V., GLAVNA PODRUŽNICA

ZAGREB

BANI 110

16

316

325

369

LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

SPLIT

KRAJ SV. MARIJE 1.

212

317

358

371

CALUCEM D.O.O.

PULA

REVELANTEOVA 4

150

318

209

134

CESTA-VARAŽDIN D.D.

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 26

505

319

364

355

VODOVOD-OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

POLJSKI PUT 1

731

320

322

927

AGRAGOLD D.O.O.

ZAGREB

VETRANIĆEVA 1

6

321

369

359

MCCANN ERICKSON D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 33A

46

322

601

493

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆR D.O.O.

BELIŠĆE

TRG A. STARČEVIĆA 1

446

323

899

302

KORLEA D.O.O.

ZAGREB

UL. JOSIPA MAROHNIĆA 1

6

324

1632

NP

KOZMO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE

ZAGREB

MARIJANA ČAVIA 1A

332

325

323

276

CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB DD

NOVI ZAGREB

TRG SENJSKIH USKOKA 7- 8

38

326

404

246

DUBROVNIK AIRLINE D..O.O.

ČILIPI

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK

112

327

380

424

JU NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

PLITVIČKA JEZERA

PLITVIČKA JEZERA BB

767

328

400

561

FERMOPROMET D.O.O.

BARANJSKO PETROVO

SREDNJA 12 , NOVI BEZDAN

58

329

676

821

GEOFIZIKA D.D.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 64

303

330

345

316

RADIN PRINT D.O.O.

SVETA NEDELJA

GOSPODARSKA 9

186

331

313

267

DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 62A

28

332

388

432

ARENATURIST D.D. PULA

PULA

SMAREGLINA 3

512

333

329

412

ULJANIK STROJOGRADNJA D.D.

PULA

FLACIUSOVA 1

301

334

382

377

CHROMOS BOJE I LAKOVI D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 173D

220

335

331

380

VELEKEM D.D.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 51

149

336

356

350

HEMPEL D.O.O.

UMAG

NOVIGRADSKA ULICA 32

98

337

347

384

TRGOVINA KRK D.D.

MALINSKA

DUBAŠLJANSKA 80

203

338

286

262

TELEGRA D.O.O.

SVETA NEDJELJA

PLEŠIVIČKA 3

218

339

343

430

VIVERA D.O.O.

GLINA

ULICA KRALJA ZVONIMIRA BB

172

340

395

450

KAMEN D.D.

PAZIN

TRG SLOBODE BR.2

374

341

NP

491

KFK TEHNIKA D.O.O.

ZAGREB

VUKOMEREČKA CESTA 33 F

48

342

316

290

PETROKOV D.O.O.

NOVI ZAGREB

MRKŠINA 52D

125

Izvor: Boniteti.hr

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


49

RANG-LJESTVICA

iznosi u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI U UKUPNIM PRIHODIMA

UDIO DOBITI U UKUPNOJ IMOVINI

247.787.613

17.582.306

194

0

295

138.100.443

328

54.132.788

263

0,000%

0,000%

247.318.283

104.232.423

118

27.263.738

81

317.746.224

222

135.883.083

176

8,580%

11,024% 17,128%

247.181.890

3.222.313

239

42.337.198

51

127.343.558

341

67.887.002

242

33,246%

245.867.596

167.607.286

83

0

295

234.769.613

258

-913.630.485

396

0,000%

0,000%

244.342.804

0

297

11.865.611

145

379.610.610

200

95.113.209

205

3,126%

4,856%

244.103.987

55.694.286

152

0

295

324.537.479

218

-265.993.613

388

0,000%

0,000%

239.914.811

3.552.560

236

4.915.144

191

129.187.911

340

61.061.910

251

3,805%

2,049%

235.315.689

1.450.342

252

0

295

245.162.712

251

44.763.516

275

0,000%

0,000%

234.936.034

0

297

1.571.410

241

104.141.185

360

59.298.787

255

1,509%

0,669%

234.587.768

0

297

61.515.089

40

1.548.168.499

55

1.256.631.736

26

3,973%

26,223% 15,657%

230.928.528

6.341.611

223

36.155.348

62

447.862.225

184

381.178.127

89

8,073%

229.376.202

52.504.188

155

0

295

279.771.576

236

232.592.518

131

0,000%

0,000%

228.063.455

0

297

43.051.803

50

83.184.631

380

43.251.803

282

51,755%

18,877% 0,278%

227.225.295

1.831.357

245

631.281

264

234.723.158

259

32.103.068

298

0,269%

226.958.305

0

297

15.815.866

124

116.051.462

349

100.701.770

201

13,628%

6,969%

226.096.693

4.586.773

229

2.257.220

231

37.788.187

397

1.991.088

366

5,973%

0,998%

225.165.381

0

297

5.041.628

190

483.012.389

174

20.117.349

326

1,044%

2,239%

224.829.591

5.823.136

225

1.030.653

252

341.767.414

214

118.224.497

190

0,302%

0,458%

224.439.825

7.041.000

218

0

295

31.696.981

398

-6.621.573

376

0,000%

0,000%

223.782.180

59.154.592

149

41.404.023

52

94.202.285

366

54.470.353

262

43,952%

18,502%

222.855.668

0

297

116.709

287

39.559.021

395

141.157

370

0,295%

0,052%

222.842.225

683.817

258

116.925

286

144.475.974

324

27.989.356

310

0,081%

0,052%

221.182.966

0

297

3.488.676

212

85.622.394

378

21.907.195

324

4,074%

1,577%

220.696.788

81.960.705

127

0

295

700.170.622

127

488.026.066

68

0,000%

0,000%

220.674.490

0

297

2.685.316

221

84.201.275

379

10.930.118

348

3,189%

1,217%

220.277.879

23.737.491

184

688.141

261

236.932.055

255

68.096.605

241

0,290%

0,312%

219.722.360

0

297

0

295

2.724.253.058

26

11.925.391

345

0,000%

0,000%

219.515.595

381.181

266

0

295

65.746.103

383

8.877.547

354

0,000%

0,000%

219.416.210

136.008.116

100

10.269.617

156

519.203.033

161

147.441.531

166

1,978%

4,680%

219.064.925

77.745.122

132

410.903

271

238.157.821

253

80.301.863

222

0,173%

0,188%

218.981.134

0

297

1.488.348

243

94.069.808

367

79.138.154

225

1,582%

0,680%

217.499.879

0

297

1.297.629

245

97.788.201

364

63.562.292

248

1,327%

0,597%

215.754.976

209.183.588

69

2.441.930

226

452.695.333

182

230.125.820

134

0,539%

1,132%

215.069.152

24.933.653

180

0

295

245.775.494

250

-2.698.710

374

0,000%

0,000%

214.555.385

357

296

277.984

276

1.035.280.658

94

333.322.530

100

0,027%

0,130%

214.111.734

173.395

280

1.176.072

248

55.173.262

390

2.712.180

364

2,132%

0,549%

213.292.206

54.947.980

153

4.826.129

194

91.925.471

372

29.712.358

305

5,250%

2,263%

211.644.380

206.679.335

70

3.938.704

205

134.373.329

335

12.298.668

344

2,931%

1,861%

211.264.301

163.013.033

85

62.944

291

58.287.687

389

-262.269

373

0,108%

0,030%

211.244.351

0

297

0

295

227.436.969

267

582.640

367

0,000%

0,000%

210.700.501

146.820.806

94

4.007.780

203

40.740.572

394

23.801.218

319

9,837%

1,902%

210.349.963

180.161.783

80

0

295

58.996.303

388

-77.461.687

383

0,000%

0,000%

209.898.462

25.556.981

179

22.658.411

95

1.523.855.349

57

1.306.044.144

24

1,487%

10,795%

208.871.469

18.620.644

192

4.282.052

200

168.138.757

306

37.849.019

292

2,547%

2,050%

208.480.830

194.833.141

74

92.136

289

350.741.663

207

2.841.378

363

0,026%

0,044%

207.477.896

0

297

261.694

278

155.842.323

316

24.294.133

318

0,168%

0,126%

207.198.730

14.113.428

202

5.559.542

185

151.342.737

320

7.275.621

358

3,673%

2,683%

206.880.602

0

297

0

295

948.149.343

107

701.304.826

50

0,000%

0,000%

206.723.893

106.831.312

117

277.307

277

114.337.542

350

4.424.979

361

0,243%

0,134%

206.685.650

64.340.563

146

0

295

247.353.469

249

139.639.595

171

0,000%

0,000%

206.141.102

244.979

273

0

295

113.024.033

352

27.666.083

312

0,000%

0,000%

205.504.892

77.395.023

133

27.673.259

79

225.834.194

271

183.629.645

151

12,254%

13,466%

205.392.870

0

297

11.914.812

144

89.152.087

375

74.937.254

229

13,365%

5,801%

204.760.068

111.061.852

113

26.074.876

84

371.649.886

202

252.176.127

127

7,016%

12,734%

203.946.699

107.381.929

115

12.962.434

138

123.111.319

344

88.774.784

211

10,529%

6,356%

203.385.771

153.049.813

92

11.538.864

149

170.941.669

302

91.343.860

207

6,750%

5,673%

203.279.811

2.103.041

243

14.217.919

132

163.594.357

311

61.793.770

249

8,691%

6,994%

202.658.138

1.814.137

247

358.175

274

157.004.932

315

44.899.070

274

0,228%

0,177%


50

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2010.

2009.

2008.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

343

363

378

LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. OPATIJA

OPATIJA

MARŠALA TITA 198

787

344

391

492

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 20A

32

345

352

487

CESTA D.O.O.

PULA

STROSSMAYEROVA BR.4

396

346

516

401

METIS DIONIČKO DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE, RECIKLAŽU I TRGOVINU

KUKULJANOVO

KUKULJANOVO 414

150

347

258

122

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

JABLANSKA 80

121

348

504

778

ISKON INTERNET D.D.

ZAGREB

GARIĆGRADSKA 18

164

349

372

347

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

ZAGREB

MASARYKOVA 28

298

350

518

818

DJELO D.O.O.

DRNIŠ

UNEŠIĆ, LJUBOSTINJE

345

351

613

451

EKO MEĐIMURJE D.D.

ČAKOVEC

ŠENKOVEC, B. RADIĆ 37.

470

352

166

264

ZAGREB-MONTAŽA D.O.O.

ZAGREB

VESLAČKA 2

65

353

278

249

MLINAR D.D.

KRIŽEVCI

GRDENIĆEVA 27

706

354

350

399

MESNA INDUSTRIJA VAJDA D.D.

ČAKOVEC

ZAGREBAČKA 4

378

355

389

311

GENERALTURIST D.O.O

ZAGREB

I PILE 1

184

356

468

485

C.I.A.K. D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

JOSIPA LONČARA 3/1

97

357

334

376

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

IVANIĆ GRAD

ETANSKA CESTA 8

358

358

179

222

ORVAS PLUS D.O.O.

ZEGREB

KOTURAŠKA 69

128

359

672

720

KIM MLJEKARA KARLOVAC D.O.O.

KARLOVAC

MEKUŠANSKA CESTA 51

152

360

419

382

SANDOZ D.O.O.

ZAGREB

MAKSIMIRSKA 120

57

361

337

317

AUTO HRVATSKA DIJELOVI D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 182

174

362

253

231

ING-GRAD D.O.O.

ZAGREB

KALINOVICA 3

160

363

732

NP

GHIZZONI D.D. FERRANDINA

RIJEKA

KORZO 32

6

364

340

265

METEOR - GRUPA D.O.O.

VARAŽDIN

OPTUJSKA 12

233

365

424

461

FOKUS D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 4

127

366

312

304

KONČAR - GENERATORI I MOTORI D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

375

367

393

354

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

ZAPREŠIĆ

INDUSTRIJSKA 1

222

368

476

ZAGREB

KANALSKI PUT 1

110

369

561

201

MAZDA MOTOR CROATIA D.O.O.

ZAGREB

HEKTOROVIĆEVA ULICA 2

13

370

355

299

KNAUF D.O.O.

KNIN

KOSOVO BB

121

371

599

576

MICROLINE D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26/9

44

372

597

ZAGREB

KORANSKA 2

41

373

1021

878

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

SESVETE

SOBLINEČKA 55, SOBLINEC

40

374

177

132

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 96

26

375

417

455

SOLARIS D.D.

ŠIBENIK

HOTELSKO NASELJE SOLARIS BB

458

376

236

411

RADNIK D.D.

KRIŽEVCI

KRALJA TOMISLAVA 45

320

377

497

646

TOKIĆ D.O.O.

ZAGREB-SESVETE

VINOGORSKA 49

143

378

409

392

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 54

10

379

416

529

KOESTLIN D.D.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 2A

469

380

529

531

DUBROVNIK BABIN KUK D.D.

DUBROVNIK

A. STARČEVIĆA 45

449

381

287

229

P.S.C.ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA BB

57

382

336

342

GLAXOSMITHKLINE DOO

ZAGREB

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 27

75

383

367

367

LUKA RIJEKA D.D.

RIJEKA

RIVA 1

937

384

494

522

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

ČILIPI

ČILIPI BB

384

385

461

471

ZRAČNA LUKA SPLIT

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 96

396

386

320

221

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODARSTVO D.O.O.

MALI LOŠINJ

PRIVLAKA 19

35

387

734

414

HSE ADRIA D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA 24

1

388

765

554

APIS IT D.O.O.

ZAGREB

PALJETKOVA 18

363

389

475

423

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OSATINA

SEMELJCI

KRALJA TOMISLAVA 91

200

390

397

422

HUP-ZAGREB D.D.

ZAGREB

TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 9

413

391

430

346

DRVNA INDUSTRIJA “SPAČVA” D.D. VINKOVCI

VINKOVCI

DUGA ULICA 181

671

392

396

383

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

ZAGREB

NOVA CESTA 93

683

393

445

528

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB D.D.

OPATIJA

MARŠALA TITA 151

364

394

411

460

IPK KANDIT D.D.

OSIJEK

KRSTE FRANKOPANA 99

409

395

443

439

KNAUF INSULATION D.O.O.

NOVI MAROF

VARAŽDINSKA 140

144

396

163

141

ELEKTROMATERIJAL D.D.

RIJEKA

CAMBIERIEVA 13

251

397

296

337

FERO-TERM MALOPRODAJA

ZAGREB

BUZIN, BANI 73B

174

398

379

370

VALALTA D.O.O. ROVINJ

ROVINJ

CESTA VALALTA-LIM BB

340

399

269

272

MEĐIMURJE GRADUTELJSTVO D.O.O. ČAKOVEC

ČAKOVEC

ZAGREBAČKA 42 A

315

400

318

278

TVIN D.O.O.

VIROVITICA

ZBORA NARODNE GARDE 2

950

Izvor: Boniteti.hr

1.089 DOK-ING DOO

74450 4 MEDIA EPH D.O.O.

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


51

RANG-LJESTVICA

iznosi u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

RANG

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

RANG

UDIO DOBITI U UKUPNIM PRIHODIMA

UDIO DOBITI U UKUPNOJ IMOVINI

202.373.601

132.905.274

102

0

295

1.028.097.439

97

881.992.509

41

0,000%

0,000%

201.292.564

0

297

8.018.510

169

107.559.167

358

26.515.136

316

7,455%

3,984%

200.788.145

0

297

1.052.943

251

106.123.749

359

38.513.565

290

0,992%

0,524%

199.790.411

74.516.030

139

18.795.480

111

157.270.910

314

97.470.745

202

11,951%

9,408%

199.308.182

10.257.667

208

0

295

268.935.729

240

15.516.288

337

0,000%

0,000%

199.176.929

3.426.031

237

0

295

169.602.181

304

-167.634.795

387

0,000%

0,000%

197.924.126

3.721.395

233

10.331.846

155

589.383.316

145

306.455.804

110

1,753%

5,220%

197.916.066

0

297

148.989

284

92.648.623

371

15.463.136

338

0,161%

0,075%

197.710.467

162.356.585

87

4.362.509

199

134.477.753

334

72.414.114

233

3,244%

2,207%

197.597.746

0

297

6.281.943

181

830.129.787

117

175.116.729

155

0,757%

3,179%

197.454.889

0

297

1.055.126

250

433.418.528

188

303.907.006

113

0,243%

0,534%

197.238.919

0

297

1.827.215

238

144.619.909

323

89.282.909

209

1,263%

0,926%

196.841.001

63.613.679

147

0

295

93.892.831

368

-29.515.899

378

0,000%

0,000%

195.906.823

50.026.997

158

12.303.430

142

133.401.095

336

19.880.534

328

9,223%

6,280%

195.865.244

0

297

4.829.121

193

129.873.626

339

39.697.162

289

3,718%

2,466%

195.631.268

8.426.094

213

0

295

92.849.096

370

47.544.362

268

0,000%

0,000%

194.870.730

0

297

20.581.369

104

211.914.679

279

148.950.886

163

9,712%

10,562%

194.626.565

0

297

0

295

155.580.595

317

24.442.155

317

0,000%

0,000%

193.469.497

845.549

256

636.731

263

112.135.715

353

11.592.050

346

0,568%

0,329%

192.953.814

0

297

27.479.945

80

146.104.851

321

30.298.890

301

18,808%

14,242%

191.704.753

0

297

82.328.594

31

125.838.838

342

83.704.296

218

65,424%

42,946%

191.630.950

361.823

269

2.677.751

222

190.564.301

290

43.488.471

280

1,405%

1,397%

191.161.703

5.798.987

226

7.623.327

173

135.615.847

332

63.881.933

246

5,621%

3,988%

191.049.525

110.830.167

114

411.222

270

202.108.109

282

51.352.258

265

0,203%

0,215%

190.997.086

30.136.864

173

26.306.902

83

215.886.200

277

136.199.917

174

12,186%

13,773%

190.736.458

163.706.559

84

6.560.477

178

190.333.270

291

17.218.172

333

3,447%

3,440%

189.746.187

119.593

283

0

295

60.215.443

386

4.594.323

360

0,000%

0,000%

189.296.340

58.157.404

150

13.919.323

134

264.105.606

244

197.127.412

141

5,270%

7,353%

188.777.478

7.010.568

219

560.915

267

93.700.666

369

43.995.516

278

0,599%

0,297% 0,000%

188.378.687

3.587.957

235

0

295

38.191.343

396

-4.536.747

375

0,000%

188.313.537

0

297

16.489.931

120

135.823.460

331

60.899.802

252

12,141%

8,757%

187.758.770

93.831.676

124

2.234.997

232

50.725.263

393

16.344.596

334

4,406%

1,190%

187.609.183

97.860.422

121

0

295

1.208.775.394

75

911.978.980

38

0,000%

0,000%

186.242.822

333.720

271

8.612.117

166

195.291.207

286

131.659.498

179

4,410%

4,624%

185.918.495

0

297

16.449.298

121

154.010.376

318

84.245.538

217

10,681%

8,848%

185.837.833

57.994.093

151

7.214.701

176

117.502.237

348

22.779.471

320

6,140%

3,882%

185.583.240

80.610.502

130

0

295

224.320.776

274

112.112.260

193

0,000%

0,000%

185.313.984

159.488.045

88

0

295

1.185.814.554

77

545.839.194

62

0,000%

0,000%

185.096.172

5.223.820

228

0

295

52.809.939

392

10.248.261

351

0,000%

0,000%

185.085.288

0

297

0

295

166.996.928

308

19.891.366

327

0,000%

0,000%

184.924.895

81.858.860

128

1.512.903

242

518.121.317

162

346.016.348

97

0,292%

0,818%

184.917.291

124.092.150

105

23.395.757

92

683.148.031

129

522.342.352

65

3,425%

12,652%

184.665.603

106.862.570

116

33.837.792

66

486.554.506

172

405.165.006

85

6,955%

18,324%

183.590.784

134.319.031

101

3.979.708

204

260.850.441

246

147.565.430

165

1,526%

2,168%

183.484.503

182.802.284

78

2.090.014

234

30.144.097

399

8.456.102

355

6,933%

1,139%

183.001.392

0

297

11.858.641

146

342.506.894

213

261.011.879

123

3,462%

6,480%

182.542.481

6.567.757

221

11.223.439

151

230.897.474

263

44.063.755

277

4,861%

6,148%

182.102.411

0

297

24.384.009

88

735.311.895

124

508.610.334

66

3,316%

13,390%

180.630.351

77.328.668

134

0

295

331.584.448

216

67.596.381

243

0,000%

0,000%

180.312.322

374.836

267

866.348

256

213.032.903

278

151.133.351

161

0,407%

0,480%

179.921.234

118.639.281

109

23.064.603

94

497.449.939

168

398.759.692

86

4,637%

12,819%

179.257.440

66.162.946

143

0

295

405.840.855

191

219.511.689

137

0,000%

0,000%

179.135.893

100.815.968

120

9.150.637

161

118.967.213

347

91.163.535

208

7,692%

5,108%

178.410.880

335.137

270

0

295

163.036.013

312

6.305.244

359

0,000%

0,000%

177.966.069

0

297

2.979.789

218

274.661.278

238

102.669.725

199

1,085%

1,674%

177.219.928

72.193.253

141

19.253.360

109

242.872.001

252

173.366.023

156

7,927%

10,864%

177.118.122

0

297

211.316

282

103.285.378

361

21.474.642

325

0,205%

0,119%

177.017.868

116.057.656

111

2.373.358

229

254.270.232

248

203.883.558

139

0,933%

1,341%


52

ŽUPANIJE

8400 naj 8,68%

Karlovačka županija

:::::: broj poduzetnika ::::::

78,22% :::::::: ukupni prihod ::::::::

84,10%

400naj

21,68%

91,37%

85,78%

98,84%

Istarska županija

400naj

4,40%

79,67%

64,89%

90,12%

25,22%

92,31%

86,34%

97,67%

Grad Zagreb

400naj

1,27%

74,04%

64,16%

81,21%

Zagrebačka županija

400naj

6,73%

76,57%

61,54%

86,46%

400naj Primorskogoranska županija

::::::::::::::: dobit :::::::::::::::

4,58%

74,87%

64,53%

76,92%

70,70% 95,10%

::::::: broj zaposlenih :::::::

400naj Krapinskozagorska županija

400naj Ličkosenjska županija 65,25%

99,44%

99,08%

100%

::::::::: investicije :::::::::

95,85% 90,72% ::::::::::::::: izvoz :::::::::::::::

:::::::::::::: uvoz ::::::::::::::

Izvor podataka: Boniteti.hr


53

ŽUPANIJE

Varaždinska županija

400naj

Međimurska županija

400naj

14,50%

89,43%

16,82%

87,51%

84,13%

93,88%

81,11%

96,24%

Virovitičko- 400naj podravska županija

Koprivničko- 400naj križevačka županija 29,39%

96,32%

92,52%

98,27%

Bjelovarsko- 400naj bilogorska županija 28,13%

92,90%

88,88%

97,41%

89,98%

97,26%

96,53%

99,87%

400naj Osječkobaranjska županija

67,00%

99,67%

99,21%

100%

9,99%

84,86%

77,12%

89,30%

Vukovarsko- 400naj srijemska županija 26,32%

93,56%

88,68%

98,54%

400naj Brodskoposavska županija

Sisačkomoslavačka županija 94,28%

98,24%

400naj Požeškoslavonska županija

400naj

24,30%

49,50%

400naj Splitskodalmatinska županija 3,65%

70,62%

60,44%

75,82%

26,67%

91,37%

87,39%

97,11%

:: legenda :: udio 400 županijskih NAJ prema broju poduzetnika županije udio 400 županijskih NAJ prema broju zaposlenih u županiji udio 400 županijskih NAJ prema ukupnom prihodu županije udio 400 županijskih NAJ prema ukupnoj dobiti županije

Zadarska županija

400naj

13,31%

86,22%

77,53%

95,36%

Dubrovačko- 400naj neretvanska županija 400naj Šibenskokninska županija 20,18%

92,04%

85,48%

97,85%

Dubrovnik

11,57%

83,87%

74,36%

90,82%


54

ŽUPANIJE

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 2010. % udjel u RH

5.944

6,14

105,95

42.583

4,95

93,68

imovina ukupno

37.520.794.819

3,50

100,00

6,73%

76,57%

ukupni prihod

31.221.138.350

5,22

87,94

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

1.142.539.078

4,05

97,58

846.826.221

2,84

157,16

86,46%

61,54%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki br. zaposlenih

dobit nakon oporezivanja gubitak nakon oporezivanja prosječna neto plaća

Indeks 2009=100

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2010.

4.481

investicije

1.095.898.571

106,98 2,90

66,46

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

naziv tvrtke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d. VRBOVEC MEDICAL INTERTRADE D.O.O. P.Z. Auto d.o.o.

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

ukupni prihod

naziv tvrtke

Vrbovec

1.555.794.485

Sveta Nedelja

1.530.118.179

PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d. VRBOVEC NEVA D.O.O.

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Velika Gorica

1.407.600.200

FLIBA d.o.o.

Donji Stupnik

33.841.393

AUTOZUBAK DOO Velika Gorica HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE Velika Gorica D.O.O. STROJOPROMET - ZAGREB D.O.O. Šenkovec

635.381.607

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

Sveta Nedelja

30.463.198

PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d. VRBOVEC ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O. HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O. AUTOZUBAK DOO

534.036.006

DIV d.o.o. Tvornica vijaka

Samobor

27.263.738

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

Sveta Nedelja

392

516.511.343

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

Zaprešić

26.306.902

FLIBA d.o.o.

FLIBA d.o.o.

Donji Stupnik

509.477.799

TELEGRA d.o.o.

Sveta Nedjelja

26.074.876

STANIĆ d.o.o.

358

Agrofructus d.o.o.

506.438.379

Kvasac d.o.o.

Prigorje Brdovečko

22.140.189

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

430.056.867

ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O.

Zagreb

19.567.228

SAMOBORKA d.d.

Samoborka

326

RADIN GRAFIKA d.o.o.

Dugo Selo Kerestinec, Sveta Nedjelja Sv. Nedjelja

Donji Stupnik Kerestinec, Sveta Nedjelja Ivanić Grad

378.391.673

HOSPITALIA d.d.

Sv. Nedjelja

19.530.827

Gornji Stupnik

283

STRIDON-PROMET d.o.o.

Dugo Selo

325.400.203

P.Z. Auto d.o.o.

Velika Gorica

18.821.179

Donja Zelina - Goričica

266

Dugo Selo

257

STANIĆ d.o.o.

ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O.

Zagreb

300.566.281

SAMOBORKA d.d.

Samoborka

280.407.080

E PLUS d.o.o.

Gornji Stupnik

248.878.320

Vrbovec

80.707.443

Bestovje

46.462.847

Vrbovec

1466

Zagreb

823

Velika Gorica

732

Velika Gorica

471

386

358

Jastrebarsko

17.843.241

EKO-FLOR PLUS d.o.o. ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Agrofructus d.o.o.

Velika Gorica

16.585.278

STRIDON-PROMET d.o.o.

Dugo Selo

247

Velika Gorica

16.540.977

DIV d.o.o. Tvornica vijaka

Samobor

244

DIV d.o.o. Tvornica vijaka

Samobor

247.318.283

JAPETIĆ d.d. HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O. LAPOR d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge Porsche Zagreb d.o.o.

Velika Gorica

13.573.616

INKER d.d.

Zaprešić

237

Renoprom d.o.o.

Sveta Nedelja

222.842.225

ZRAČNA LUKA ZAGREB TRGOVINA D.O.O.

Zagreb

11.064.438

KOMUNALAC D.O.O.

Samobor

232

RADIN PRINT d.o.o.

Sveta Nedelja

207.477.896

PA-VIN D.O.O.

Jastrebarsko

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

Zaprešić

222

9.897.474

TELEGRA d.o.o.

Sveta Nedjelja

204.760.068

SAMOBORKA d.d.

Samoborka

9.514.653

PEKARA DUBRAVICA vl.Damir Mikelec

Dubravica

219

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ivanić Grad

195.865.244

I.DŽ. J.t.d.

Buševec

8.538.245

TELEGRA d.o.o.

Sveta Nedjelja

218

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

Zaprešić

190.997.086

ROTOPLAST D.O.O.

Sveta Nedjelja

7.973.795

INTERSPORT H d.o.o. Velika Gorica

Velika Gorica

218 217

KUEHNE & NAGEL d.o.o.

Sveta Nedelja

175.485.394

IT Jedan d.o.o.

Rakitje

7.803.904

ZAPREŠIĆ d.o.o.

Zaprešić

LJEKARNE JOUKHADAR

Sveta Nedjelja

175.391.342

STROJOPROMET - ZAGREB D.O.O.

Šenkovec

7.693.965

OFFERTISSIMA d.o.o.

Sveta Nedelja

190

KMAG D.O.O. MM Klaonica,prerada I prodaja mesa Milivoj Medven t.p. Kvasac d.o.o.

Gornji Stupnik

174.511.511

Samobor

7.569.265

VG komunalac d.o.o.

Velika Gorica

189

Krasic

171.911.064

Dugo Selo

6.366.461

RADIN PRINT d.o.o.

Sveta Nedelja

186

Prigorje Brdovečko

151.061.927

BIDD-SAMOBOR d.o.o. Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. ROTOMETAL PROMET D.O.O.

Samobor

6.280.607

STROJOPROMET - ZAGREB D.O.O.

Šenkovec

183

J.u A.Frischeis d.o.o.

Velika Gorica

150.817.064

FIDIFARM d.o.o.

Rakitje

5.951.643

WULF SPORT DD

Gornji Stupnik

175

Alpla d.o.o.

Sveta Nedjelja

144.676.177

TRADE AIR d.o.o.

Velika Gorica

5.885.066

Renoprom d.o.o.

Sveta Nedelja

172

RöFIX D.O.O.

Pojatno,Donja Pušća

137.799.555

Sveta Nedelja

5.623.041

SAMOBORČEK D.O.O.

Samobor

165

Trgovački centar Zagreb d.o.o.

Donja Bistra

137.707.100

OFFERTISSIMA d.o.o. FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA d.o.o.

Bregana

5.439.494

HIDROCOMMERCE d.o.o.

Donji Stupnik

158


55

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Bregana

158

5.304.114

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA d.o.o. E PLUS d.o.o.

Gornji Stupnik

155

5.228.234

F.K.T. d.o.o.

Ivanić Grad

152

NEVA D.O.O.

Bestovje

134.489.327

Alphacan d.o.o.

Prigorje Brdovečko

5.338.940

INTERSPORT H d.o.o. Velika Gorica ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. MONTCOGIM-PLINARA d.o.o.

Velika Gorica

133.596.341

T.P.M. D.O.O. POJATNO

Pušća

Donja Zelina - Goričica

117.873.427

ENCIAN d.o.o.

Lučko

Sveta Nedelja

104.378.668

TUBS d.d.

Donji Stupnik

5.099.208

RS METALI d.d.

Sveta Nedjelja

151

WULF SPORT DD

Gornji Stupnik

103.142.933

PPS GALEKOVIĆ vl. Mladen Galeković

Velika Gorica

4.849.850

Samobor

150

HIDROCOMMERCE d.o.o.

Donji Stupnik

101.161.335

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ivanić Grad

4.829.121

Krasic

149

MST INTERNATIONAL d.o.o.

Donja Zdenčina

100.230.640

STOCKTON D.O.O.

Ivanić Grad

4.812.069

KLIMAOPREMA d.d. MM Klaonica,prerada I prodaja mesa Milivoj Medven t.p. MODIANA d.o.o

Velika Gorica

148

VETERINA D.O.O. Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. MODIANA d.o.o

Rakov Potok

97.388.323

ZAPREŠIĆANKA D.O.O.

Zaprešić

4.513.677

Dugo Selo

97.045.234

Alpla d.o.o.

Sveta Nedjelja

4.446.115

Velika Gorica

96.428.912

MEDIA PUBLICUM D.O.O.

Velika Gorica

4.397.261

Kvasac d.o.o. ZRAČNA LUKA ZAGREB UGOSTITELJSTVO D.O.O. P.Z. Auto d.o.o.

Sv. Nedjelja

95.235.801

Sv. Nedjelja

4.378.002

PRINTERA GRUPA D.O.O.

Sv. Nedelja

128

Velika Gorica

94.817.634

Zaprešić

4.364.757

PALMA d.o.o.

Jastrebarsko

127

94.018.584

HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA PALAC ELDRA D.O.O.

Bregana

4.175.236

LJEKARNE JOUKHADAR

Sveta Nedjelja

124

93.757.922

FACKELMANN D.O.O.

Pušća Gornja

4.069.271

DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC d.o.o.

Novoselec

124

HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. LAPOR d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Gornji Stupnik

REKO d.o.o.

Sesvetski Kraljevec

Prigorje Brdovečko

135

Zagreb

131

Velika Gorica

128

CONSULE d.o.o.

Strmec

92.924.748

KAPITEL d.o.o.

Ivanić-Grad

4.027.479

DALEKOVOD - CINČAONICA d.o.o.

Dugo Selo

122

HOTO KUĆE d.o.o.

Strmec Samoborski

90.753.852

Obrt Metalac-Sever

Vrbovec

3.911.962

Sveti Ivan Zelina

120

F.K.T. d.o.o.

Ivanić Grad

88.968.293

CAT LOGISTIKA VOZILA d.o.o.

Luka

3.900.648

Dugo Selo

118

SIROVINA BENZ D.O.O.

Samobor

88.808.738

Dukom plin d.o.o.

Dugo Selo

3.896.941

TRGOINGRAD D.O.O. Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. VETERINA D.O.O.

Rakov Potok

116

FIDIFARM d.o.o.

Rakitje

88.697.163

AB PETROL D.O.O.

Sesvetski Kraljevec

3.873.157

CONSULE d.o.o.

Strmec

115

PIPELIFE-HRVATSKA D.O.O.

Samobor

88.412.940

PALMA d.o.o.

Jastrebarsko

3.868.545

GRAMIP-TPS d.o.o.

Dubrava

113

VG Vodoopskrba d.o.o. KROJAČKA RADIONICA “SINIŠA” VL. MILKA BIJELIĆ VG ČISTOĆA d.o.o.

Velika Gorica

112

Otok Svibovski

110

Velika Gorica

106 105

AUTOKUĆA-ŠTARKELJ d.o.o.

Velika Gorica

87.264.621

VIMA - SAMOBOR D.O.O.

Samobor

3.830.943

KLIMAOPREMA d.d.

Samobor

86.890.958

IVERPAN d.o.o.

Donja Zelina

3.665.214

ZAPREŠIĆANKA D.O.O.

Zaprešić

83.093.511

Gorica staklo d.o.o.

Velika Gorica

3.658.969

ROTOPLAST D.O.O.

Sveta Nedjelja

82.818.905

BOB”S d.o.o.

Jastrebarsko

3.605.466

KUEHNE & NAGEL d.o.o.

Sveta Nedelja

ROBIĆ d.o.o.

Velika Gorica

80.775.452

FEROMIHIN d.o.o.

Novoselec

3.598.456

FUNDA d.o.o.

Zaprešić

105

VELAS d.o.o.

Velika Gorica

79.613.962

Spartak D.O.O.

Velika Gorica

3.464.178

AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.

Samobor

104

OFFERTISSIMA d.o.o.

Sveta Nedelja

79.064.445

BONFANTI D.O.O.

Sveta Nedjelja

3.397.941

KONOBA BARBA Vl. Nevenka Bunčić

Dugo Selo

102

BIDD-SAMOBOR d.o.o.

Samobor

78.537.144

MST d.o.o.

Donja Zdenčina

3.362.267

VELAS d.o.o.

Velika Gorica

100

D.B.T. d.o.o. Zaprešić “KUDELIĆ” d.o.o. za roizvodnju, preradu Bedenica i trgovinu INKER d.d. Zaprešić

76.399.613

AUTO KREŠO NEKRETNINE D.O.O.

Sveta Nedjelja

3.315.068

IVERPAN d.o.o.

Donja Zelina

98

73.547.869

STRIDON-PROMET d.o.o.

Dugo Selo

3.314.995

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR D.D.

Velika Gorica

98

72.680.493

PRINTERA GRUPA D.O.O.

Sv. Nedelja

3.268.069

KAPITEL d.o.o.

Ivanić-Grad

96

METALMINERAL d.d.

72.425.872

SIGNALGRAD D.O.O.

10437 Bestovje

3.200.733

Velika Gorica

96

Velika Gorica

95

Zaprešić

95

Jastrebarsko

94

Alphacan d.o.o.

Prigorje Brdovečko

71.687.829

SPECIJALNA OPREMA d.o.o.

Donji Stupnik

3.161.321

GRAĐEVINARSTVO STIPIĆ LIMARIJA SEBASTIJAN vl. Slavko Sebastijan PRINTERA GRUPA D.O.O.

Sveti Ivan Zelina

71.439.120

PLODINEC DOO

Vukovina

3.158.676

GORIČANKA NOVA d.o.o. LAPOR d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge ZAPREŠIĆANKA D.O.O.

Bestovje

71.404.751

PILANA PUKANIĆ d.o.o.

Kuče

3.124.121

DIR vl. Ivan i Tomislav Rubinić

Sv. Nedelja

70.963.146

HIDROCOMMERCE d.o.o.

Donji Stupnik

3.076.212

PASTOR TVA DD

Bestovje

93

M K E VL. MARIO KOŠĆEC

Sveti Ivan Zelina

69.104.274

RS METALI d.d.

Sveta Nedjelja

3.002.594

DRVOPROIZVOD D.D.

Jastrebarsko

93

K.S.U. COMAPNY d.o.o.

Velika Gorica

67.961.664

RADIN GRAFIKA d.o.o.

Sv. Nedjelja

2.980.987

KOMUNALNO JASTREBARSKO D.O.O.

Jastrebarsko

93

Laura d.o.o. Šenkovec “KUDELIĆ” d.o.o. za roizvodnju, preradu Bedenica i trgovinu VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA Velika Gorica

Sveta Nedelja

BERMES D.O.O.

Pušća

66.824.312

AGRO-PROMES d.o.o.

Sveti Ivan Zelina

65.468.436

SAMOBORČEK D.O.O.

Samobor

65.292.605

2.976.903

HIDREL d.o.o.

Novo Čiče

92

2.953.827

NEVA D.O.O.

Bestovje

91

2.942.876

ISKRA DD Kemijska industrija

Sveti Ivan Zelina

88

ZAPREŠIĆ d.o.o.

Zaprešić

64.879.306

AGROTEKS D.O.O.

Jastrebarsko

2.906.424

GRAĐEVINARSTVO STIPIĆ

Sveti Ivan Zelina

87

Sancta Domenica d.o.o.

Sveta Nedelja

64.713.637

D.B.T. d.o.o.

Zaprešić

2.878.847

J.u A.Frischeis d.o.o.

Velika Gorica

86

LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.

Bestovje

61.160.181

GRAĐEVINARSTVO STIPIĆ

Sveti Ivan Zelina

2.877.560

PPS GALEKOVIĆ vl. Mladen Galeković

Velika Gorica

84

NAFTA CENTAR d.o.o.

Samobor

60.730.462

PTP- ZAPREŠIĆ DOO

Zaprešić

2.836.261

PEŠUN-PEŠUN D.O.O.

Dugo Selo-Okunščak

82

PASTOR INŽENJERING d.d.

Rakitje

59.921.216

Sancta Domenica d.o.o.

Sveta Nedelja

2.835.148

AEKS d.o.o.

Ivanić-Grad

81

PPS GALEKOVIĆ vl. Mladen Galeković

Velika Gorica

59.842.361

OMV INDOIL D.O.O.

Gornji Stupnik

2.790.607

TISKARA ZELINA DD

Sveti Ivan Zelina

81

MST INTERNATIONAL d.o.o. ZRAČNA LUKA ZAGREB UGOSTITELJSTVO D.O.O. Eii d.o.o.

Donja Zdenčina

2.780.029

DJEČJI VRTIĆ DIDI

Krašić

81

Zagreb

2.679.087

IVO GRADITELJ D.O.O.

Dugo Selo

80

Bregana

2.675.328

FIDIFARM d.o.o. LIMARIJA SEBASTIJAN vl. Slavko Sebastijan “KUDELIĆ” d.o.o. za roizvodnju, preradu i trgovinu ZRAČNA LUKA ZAGREB TRGOVINA D.O.O.

Rakitje

79

Bestovje

79

IVERPAN d.o.o.

Donja Zelina

59.492.137

Martinjak d.o.o. ZRAČNA LUKA ZAGREB UGOSTITELJSTVO D.O.O. FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA d.o.o. HVAR d.o.o.

Komin

58.531.192

Zagreb

57.352.880

Bregana

56.929.880

KREATIVNI NERED d.o.o.

Strmec

2.668.861

Zagreb

56.444.601

RIMC d.o.o.

Sveta Nedjelja

2.610.954

KENDA d.o.o.

Zaprešić

55.870.993

Drvometalija d.o.o.

Bregana

2.592.159

Bedenica

78

Zagreb

77


56

ŽUPANIJE

rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

PA-VIN D.O.O.

Jastrebarsko

55.385.106

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Gornji Stupnik

2.543.651

ALU - KON d.o.o.

Donja Zelina

77

ENCIAN d.o.o.

55.376.231

VELEBIT-PROMET d.o.o.

Dugo Selo

2.452.782

LATEKS D.O.O.

Šenkovec

77

55.174.549

INSAKO d.o.o.

Velika Mlaka

2.439.991

CHROMOS d.d.

Samobor

76

ZRAČNA LUKA ZAGREB TRGOVINA D.O.O.

Lučko Božjakovina, Dugo Selo Zagreb

54.014.165

76

LACIO GRUPA D.O.O.

Strmec Samoborski

53.440.339

PALMA d.o.o.

Jastrebarsko

53.079.802

BOŽJAKOVINA D.D.

Laura d.o.o.

Šenkovec

52.675.551

KUEHNE & NAGEL d.o.o. ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. LIMARIJA SEBASTIJAN vl. Slavko Sebastijan PTMG D.O.O.

Sveta Nedelja

2.426.588

KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.

Vrbovec

Donja Zelina - Goričica

2.402.100

Ivanićplast d.o.o.

Ivanić-Grad

76

Bestovje

2.386.905

HVAR d.o.o.

Zagreb

75

Stupnik

2.369.511

ELEKTRODA ZAGREB D.D.

Zaprešić

INSAKO d.o.o.

Velika Mlaka

52.133.010

POINT D.O.O.

Donji Stupnik

2.359.415

RöFIX D.O.O.

Pojatno,Donja Pušća

75 73

KOMUNALAC D.O.O.

Samobor

52.101.515

Gornji Stupnik

2.344.540

LAGERMAX AUTOTRANSPORT D.O.O.

Luka

73

Jastrebarsko

2.273.238

MR SERVIS d.o.o.

Rugvica

73

Samobor

2.235.232

DUBRAVICA D. D.

Dubravica

72

2.228.271

VELKOM d.o.o.

Velika Gorica

72

DIR vl. Ivan i Tomislav Rubinić

Jastrebarsko

51.267.868

OMV INDOIL D.O.O.

Gornji Stupnik

50.427.593

TEMBO KLÖBER - HPI GRAĐEVINSKI SUSTAVI d.o.o. DEKOD TELEKOM d.o.o.

TRADE AIR d.o.o.

Velika Gorica

50.333.293

VELAS d.o.o.

Velika Gorica Sveta Nedjelja

2.143.825

Eurocom d.o.o

Donji Stupnik

70

Velika Gorica

2.141.897

HELB d.o.o.

Dugo Selo

70

Eurocom d.o.o

Donji Stupnik

48.007.438

BONFANTI D.O.O.

Sveta Nedjelja

47.935.602

CETIS-ZG D.O.O.

Sveta Nedelja

47.847.790

BUMBAR D.O.O. GRAĐEVINSKI OBRT ZA FASADNO I UNUTARNJE STROJNO ŽBUKANJE AEKS d.o.o.

Ivanić-Grad

2.092.081

Tradexco d.o.o.

Sveta Nedelja

69

TERRA JASKA D.O.O

Strmec Samoborski

46.518.157

“FABER”d.o.o.

Zaprešić

2.003.461

SIŽE KUPRES d.o.o.

Samobor - M.Rakovica

69

ROTOMETAL PROMET D.O.O.

Samobor

46.465.831

MEGATRADE d.o.o.

Križ

2.002.953

PASTOR INŽENJERING d.d.

Rakitje

68

Vrbovec Božjakovina, Dugo Selo Velika Gorica

66

PASTOR TVA DD

Bestovje

46.333.254

PURIĆ d.o.o.

Samobor

1.976.316

OPIK d.o.o.

VELEBIT-PROMET d.o.o.

Dugo Selo

46.102.545

TEHNOPLAST PROFILI D.O.O.

Šćitarjevo

1.923.572

BOŽJAKOVINA D.D.

Gorica staklo d.o.o.

Velika Gorica

45.847.352

EUCON d.o.o

Samobor

1.911.219

GREGUREK d.o.o.

68

64

PEKARA DUBRAVICA vl.Damir Mikelec

Dubravica

45.811.726

Vugrinec d.o.o.

Dubravica

1.899.797

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.

Sveti Ivan Zelina

64

IT Jedan d.o.o.

Rakitje

45.696.756

FOTOKEMIKA-NOVA d.o.o.

Samobor

1.897.002

JEGER d.o.o.

Sv. Nedjelja

64

VG komunalac d.o.o.

Velika Gorica

45.362.681

AUTOKUĆA-ŠTARKELJ d.o.o.

Velika Gorica

1.862.264

ZELINA d.d.

Sveti Ivan Zelina

64 64

Veterina Nutricius d.o.o.

Rakov Potok

44.240.140

MIRNOVEC PIROTEHNIKA d.o.o.

Samobor

1.844.448

Vodoprivreda Lonja-Zelina d.d.

Dugo Selo

Tradexco d.o.o.

Sveta Nedelja

43.384.969

ŠTIMAC IVAN ANTE

Dugo Selo

1.830.723

IMES d.o.o. SAMOBOR

Samobor

63

DREZGA d.o.o.

Bestovje, Rakitje

43.242.618

SCHEIDT & BACHMANN TUBS

Donji Stupnik

1.826.424

INTERTEKSTIL STANIĆ d.o.o.

Sveta Nedjelja

63

Bestovje Sveti Martin Pod Okićem Vrbovec

1.810.002

NISKOGRADJA USLUGE d.o.o.

Ivanić-Grad

63

1.804.775

RADIN GRAFIKA d.o.o.

Sv. Nedjelja

61

1.759.908

PIPELIFE-HRVATSKA D.O.O.

Samobor

60 60

OMNIMERKUR d.o.o.

Gornji Stupnik

43.233.144

ŽELJEZNAR TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

Aloe centar d.o.o.

Dugo Selo

43.130.269

MARTIN-STROJ d.o.o.

GAŠPARIĆ AUTO D.O.O.

Vukovina

43.049.920

VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o.

FIBIS PLUS d.o.o. za trgovinu

Zaprešić

43.024.254

MONTCOGIM-PLINARA d.o.o.

Sveta Nedelja

1.747.963

TRADE AIR d.o.o.

Velika Gorica

KARBON NOVA d.o.o.

Zaprešić

42.705.061

MAX AICHER d.o.o.

Velika Gorica

1.747.601

GRADEL

Vukovina

60

BAUSTOFF + METALL HRVATSKA d.o.o.

Gornji Stupnik

42.498.671

BLAŽIČ RUBNE TRAKE d.o.o.

Sveta Nedjelja

1.716.535

LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.

Bestovje

59

SCHEIDT & BACHMANN TUBS

Donji Stupnik

42.146.472

MDD ZAGREB d.o.o.

Sveta Nedjelja

1.672.100

ROTOPLAST D.O.O.

Sveta Nedjelja

58

VETERINA KALINOVA d.o.o.

Rakov Potok

42.113.851

ANTIDRA d.o.o.za usluge i trgovinu

Lonjica

1.633.664

AUTOKUĆA-ŠTARKELJ d.o.o.

Velika Gorica

57

DUBRAVICA D. D.

Dubravica

41.558.891

PLAMEGAL TRIO d.o.o.

Dugo Selo

1.630.990

K.S.U. COMAPNY d.o.o.

Velika Gorica

57

GRA-PO d.o.o.

Stupnik-Zagreb

41.097.439

INTERSPORT H d.o.o. Velika Gorica

Velika Gorica

1.621.595

VELEBIT-PROMET d.o.o.

Dugo Selo

57

ENERGO METAN d.o.o.

Samobor

40.634.406

DEMATEH D.O.O.

Bestovje

1.617.601

DUKOM D.O.O.

HELB d.o.o.

Dugo Selo

40.613.501

3M d.o.o.

Vukovina

1.607.556

Dugo Selo Sesvetski Kraljevec, Čista Mlaka Samobor

57 57

Velika Mlaka

55

Sv. Nedjelja

54

DALEKOVOD - CINČAONICA d.o.o.

Dugo Selo

40.464.004

I-PROGRAM d.o.o.

Bregana

1.603.910

GREGUREK d.o.o.

Velika Gorica

40.011.043

KMAG D.O.O.

Gornji Stupnik

1.601.928

IGM ŠLJUNČARA TRSTENIK d.d.. KAMENARSKI CENTAR I KLESARSTVO VL. STIPO LUCIĆ I BERNARD LUCIĆ GENERAL MARKET d.o.o.

ISKRA DD Kemijska industrija

Sveti Ivan Zelina

39.965.376

VG Vodoopskrba d.o.o.

Velika Gorica

1.597.157

HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.

57

Dukom plin d.o.o.

Dugo Selo

39.956.955

MJERNI SUSTAVI D.O.O.

Gornji Stupnik

1.433.719

KOVA D.O.O.

Velika Gorica

54

Vugrinec d.o.o.

Dubravica

39.946.662

GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o.

Jastrebarsko

1.426.982

FIBIS PLUS d.o.o. za trgovinu

Zaprešić

53

AUTO ARBANAS d.o.o.

Velika Gorica

39.773.239

BAUSTOFF + METALL HRVATSKA d.o.o.

Gornji Stupnik

1.419.575

Tahograf d.o.o.

Sveta Nedjelja-Brezje

53

METAL-TRGOVINA-FILKO

Zaprešić

39.371.709

AKRO OBJEKT

Zaprešić

1.381.715

PRINT GRUPA DD

Sveta Nedelja

53

GRADEM-LUMAR D.O.O.

Samobor

39.193.124

AGROMIL d.o.o.

Graberje Ivaničko

1.353.549

“GHETALDUS” d.o.o.

Samobor

53

TRGOINGRAD D.O.O.

Sveti Ivan Zelina

39.093.137

POLYXENUM D.O.O.

Samobor

1.345.198

OTPREMNIŠTVO MIKLEČIĆ D.O.O.

Sveta Nedelja

53 51

RS METALI d.d.

Sveta Nedjelja

39.004.935

DIR vl. Ivan i Tomislav Rubinić

Jastrebarsko

1.343.406

MATO EL-D D.O.O.

Ivanić Grad

POWERCOM SISTEMI d. o.o.

Strme Samoborski

38.729.483

MARTING d.o.o.

Samobor

1.330.213

URADI SAM,TRGOVINA D.O.O.

Strmec

50

LASER d.o.o.

Velika Gorica

38.288.390

Bestovje, Rakitje

1.329.216

Obrt Metalac-Sever

Vrbovec

50

Velika Gorica

1.317.395

PREPLAM DD

Jakovlje

49

Sveti Ivan Zelina

1.312.401

P.P.-INVEST D.O.O.

Donji Stupnik

49

Sveta Nedelja

1.304.929

LE-GRAD d.o.o.

Graberje Ivanićko

49

FUNDA d.o.o.

Zaprešić

38.138.282

Inkerpor d.o.o

Zaprešić

37.715.578

DREZGA d.o.o. Komunalna infrastruktura d.o.o. u stečaju TRGOINGRAD D.O.O.

PROFINE CROATIA d.o.o.

Velika Gorica

37.355.282

CETIS-ZG D.O.O.


57

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika 49

COLORI TINTA d.o.o.

Donji Stupnik

36.843.146

KLIMAOPREMA d.d.

Samobor

1.302.929

IVAN GRADITELJSTVO d.o.o.

Kloštar Ivanić

I.DŽ. J.t.d.

Buševec

36.619.292

BONUS-DVA D.O.O.

Vrbovec

1.295.353

Alphacan d.o.o.

Prigorje Brdovečko

48

LAGERMAX AUTOTRANSPORT D.O.O.

Luka

36.545.188

TRINOM d.o.o

Velika Mlaka

1.277.461

LASER d.o.o.

Velika Gorica

48

AUTO GAŠPARIĆ D.O.O.

Vukovina

36.422.974

MC PLUS d.o.o.

Donji Stupnik

1.269.861

GRAĐPROM D.O.O.

Sveti Ivan Zelina

48

URADI SAM,TRGOVINA D.O.O.

Strmec

36.316.401

LIBUSOFT d.o.o.

Velika Gorica

1.263.381

VECTOR DESIGN d.o.o.

Sveta Nedjelja

47

AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.

Samobor

36.282.609

GEUS d.o.o.

Komin

1.258.028

IVAKOP

Ivanić Grad

47

PLIN VRBOVEC d.o.o.

Vrbovec

36.158.336

ZELINA d.d.

Sveti Ivan Zelina

1.255.841

METAL-ELEKTRO d.d.

Donja Zelina

47

GENERA D.D.

Rakov Potok

35.878.102

NAKLADA SLAP d.o.o.

Jastrebarsko

1.251.246

TERMOVOD MONTAŽA d.o.o.

Rakov Potok

47

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.

Sveti Ivan Zelina

35.685.166

LBM AUTOMATIKA D.O.O.

Sveti Ivan Zelina

1.223.730

DON DON D.O.O.

Donja Zelina

46 46

Tahograf d.o.o.

Sveta Nedjelja-Brezje

35.319.139

LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.

Bestovje

1.222.906

SOLIDNA GRADNJA D.O.O.

Velika Gorica

MICROCLIMA d.o.o.

Bestovje

34.740.468

LIMARIJA DAMIR PERIĆ

Rakov Potok

1.217.715

TEHMONT D.O.O.

Jastrebarsko

46

MR SERVIS d.o.o.

Rugvica

34.703.718

K.S.U. COMAPNY d.o.o.

Velika Gorica

1.214.948

KLAS D.O.O.

Ivanić Grad

45

AEKS d.o.o.

Ivanić-Grad

34.698.427

LJEVAONICA ŽURA

Velika Gorica

1.214.321

VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o.

Vrbovec

45

VELKOM d.o.o.

Velika Gorica

34.521.142

KLIŠE KOP VL. TOMISLAV MAGLIĆ

Sv.Nedelja

1.204.784

CIGLENICA D.O.O.

Zaprešić

45

MIB PROMET d.o.o.

Velika Gorica

34.502.105

GRADEL

Vukovina

1.197.270

Sancta Domenica d.o.o.

Sveta Nedelja

44

KAPITEL d.o.o.

Ivanić-Grad

34.245.677

RADOŠEVIĆ d.o.o.

Gornji Stupnik

1.195.686

CINČAONA HELENA D.O.O.

Donja Zelina

44

SOLIN-MANDIĆ D.O.O. IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opkrbu plinom ELEKTRODA ZAGREB D.D.

Kupljenovo

33.754.205

POLVID D.O.O.

Dugo Selo

1.193.438

AKORD-DUBRAVA D.O.O.

Greda

44

Ivanić Grad

33.457.902

OPREMA VRBOVEC d.o.o.

Vrbovec

1.190.704

KMAG D.O.O.

Gornji Stupnik

43

Zaprešić

33.345.205

Samobor

1.186.802

COLORI TINTA d.o.o.

Donji Stupnik

43

Fuchs Maziva d.o.o.

Samobor

33.281.060

Krasic

1.183.627

AKRO OBJEKT

Zaprešić

43

GROMEL ELEKTROTEHNIKA D.O.O.

Jastrebarsko

33.150.283

MILTONIA D.O.O. MM Klaonica,prerada I prodaja mesa Milivoj Medven t.p. KADULJA A.M. d.o.o.

10430 Samoboru,

1.161.780

Drvometalija d.o.o.

Bregana

43

PEŠUN-PEŠUN D.O.O.

Dugo Selo-Okunščak

33.149.903

GRAMO IG DOO

Ivanić-Grad

1.160.683

JURATEX, VL. MIRKO VOJNOVIĆ

Samobor

43

MLAKAR VILIČARI d.o.o.

Bestovje

32.905.147

PROTRONIC DOO

Ivanić-Grad

1.160.683

D.B.T. d.o.o.

Zaprešić

42 42

S.i M. ZELINA D.O.O

Sveti Ivan Zelina

32.857.459

PROTRONIC VL.SENTI VUKOVIĆ

Ivanić-Grad

1.160.683

KENDA d.o.o.

Zaprešić

IMES d.o.o. SAMOBOR

Samobor

32.694.848

NOSTRA VOTUM d.o.o.

Velika Gorica

1.154.892

BIJUK HPC d.o.o.

Vrbovec Samoborski

42

APIOS d.o.o.

Kloštar Ivanić

32.454.418

BIOMIN d.o.o.

Vrbovec

1.153.787

Donja Lomnica

42

Bregana

42

Dugo Selo

42

Zaprešić

42

DRVOPROIZVOD D.D.

Jastrebarsko

32.351.935

JAKOPOVIĆ D.O.O.

Kloštar Ivanić

1.150.255

GRADEL BIFF d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge PURIĆ d.o.o.

Vukovina

32.226.338

ODVJ. URED L. KUŠAN

Ivanić Grad

1.144.725

CEDEKAP D.O.O. RE-NI TRGOVINA OBRT VL.BOŽIDAR I MARIJA KOMERIČKI GRADITELJ-DUGO SELO d.o.o.

Dubravica

32.152.258

GRADEM-LUMAR D.O.O.

Samobor

1.137.879

DEVČIĆ k.d.

Samobor

31.991.984

BIJUK HPC d.o.o.

Vrbovec Samoborski

30.847.279

VG Vodoopskrba d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA PALAC SIŽE KUPRES d.o.o.

Velika Gorica

30.686.975

Zaprešić

30.509.931

Samobor - M.Rakovica

29.976.090

VIMA - SAMOBOR D.O.O.

Samobor

29.767.273

PEKARNE SUNCE d.o.o. LJEKARNA MR PH NAGLIĆ N. BEBLJE B. PERNAR R. POLIKLINIKA ZA GIN. I POR.,RAD.,INT. MED.,UROL.I OPĆU KIR.ŠKVORC Vodoprivreda Lonja-Zelina d.d. MATIVEL USLUGE d.o.o. za proizvodnju usluge i trgovinu IVŠAC IVAN STJEPAN

Rakitje

1.131.618

BONFANTI D.O.O.

Sveta Nedjelja

41

Zaprešić

1.113.750

Gorica staklo d.o.o.

Velika Gorica

41

Samobor

1.082.140

TEH-CUT d.o.o.

Velika Gorica

41 41

Dugo Selo

1.073.818

IVŠAC IVAN STJEPAN

Samobor

Novoselec

1.069.054

LIM SAMOBOR d.o.o.

Samobor

41

Samobor

1.067.708

Inkerpor d.o.o

Zaprešić

40 40

T.P.M. D.O.O. POJATNO

Pušća

29.631.058

KUKEC d.o.o.

Kloštar Ivanić

1.049.713

MLAKAR VILIČARI d.o.o.

Bestovje

VAL-INT d.o.o.

Sv.Nedjelja

29.401.734

AUTOCENTAR VRBOVEC D.O.O.

Vrbovec

1.045.023

PROJECTA SCIO D.o.o.

Jastrebarsko

40

Durata d.o.o.

Dugo Selo

29.399.554

PRODUKT BASTAL d.o.o.

Novo Čiče

1.042.876

UVEZ D.O.O.

Zaprešić

40

MC PLUS d.o.o.

Donji Stupnik

29.335.073

MEDIUM INFORMATIKA DOO

Velika Gorica

1.042.574

KRO-GRAD D.O.O.

Sveti Ivan Zelina

40

HIDREL d.o.o.

Novo Čiče

29.280.196

Vindicta d.o.o.

Strmec Samoborski

1.038.835

KARNOLIT GRADNJA D.O.O.

Graberje Ivaničko

40

PTP- ZAPREŠIĆ DOO

Zaprešić

29.263.023

UNIVERZAL d.o.o

Vrbovec

1.031.228

TERRA JASKA D.O.O

Strmec Samoborski

39

MAKSIMA-TRGOVINA d.o.o.

Prigorje Brdovečko

29.245.140

DANON d.o.o.

Gornji Stupnik

1.030.401

METAL-TRGOVINA-FILKO

Zaprešić

39

PROFECTUS GRADNJA d.o.o.

Vrbovec

29.194.443

B.B.M. D.O.O.

Velika Gorica

1.025.949

PIKO d.o.o.

Jastrebarsko

39

PIKO d.o.o.

Jastrebarsko

29.114.881

JAVNI BILJEŽNIK IVAN MALEKOVIĆ

Velika Gorica

1.020.191

KLIMAVENT d.o.o.

Samobor

39

ŽELJEZNAR TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

Bestovje

29.091.946

Tahograf d.o.o.

Sveta Nedjelja-Brezje

1.019.915

FACIES D.O.O.

Strmec

39

JEGER d.o.o.

Sv. Nedjelja

28.997.816

FUNDA d.o.o.

Zaprešić

1.017.163

O.K. OBUĆA KRAMAR D.O.O.

Samobor

39

RIMC d.o.o.

Sveta Nedjelja

28.980.685

SERTO-BEL d.o.o.

Donji Stupnik

1.013.940

INOPLAST D.O.O. SAMOBOR

Samobor

39

CHROMOS d.d.

Samobor

28.847.600

TRAP d.o.o. EXPORT-IMPORT

Sveti Ivan Zelina

998.183

ENCIAN d.o.o.

Lučko

38

Wavin d.o.o.

Dugo Selo

28.309.439

A K Z - M DOO

Velika Gorica

997.827

Samobor

38

LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o.

Samobor

28.287.830

OKTA PROJEKT d.o.o.

Velika Gorica

989.981

Velika Gorica

38

KONOBA BARBA Vl. Nevenka Bunčić

Dugo Selo

28.248.422

LJEKARNA VANDA BAČIĆ

Ivanić Grad

985.436

ROTOMETAL PROMET D.O.O. POLIKLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU VELIKA GORICA M K E VL. MARIO KOŠĆEC

Sveti Ivan Zelina

37

DSV HRVATSKA D.O.O.

Sveta Nedelja

27.159.743

MONDICOM export - import d.o.o.

Sveta Nedjelja

981.924

SCHEIDT & BACHMANN TUBS

Donji Stupnik

37

PANON TRADE

Rakitje-Bestovje

26.749.598

ROFA d.o.o.

Zaprešić

976.865

SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o.

Donji Stupnik

37


58

ŽUPANIJE

rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja 968.256

STROJAR d.o.o.

Bistra

37

962.658

PROSPERITAS GRADNJA D.O.O.

Vrbovec

37

957.506

UNUSMEDIA d.o.o.

Samobor

36

PAP PROMET d.o.o.

Sveta Nedjelja

26.715.047

VECTOR DESIGN d.o.o.

Sveta Nedjelja

26.594.016

PROIZVODNO TRGOVAČKO USLUŽNI OBRT Vrbovec GRUBEŠIĆ LEXON - LAGER D.O.O. Sveta Nedjelja

BBV SPORT d.o.o.

Sveta Nedelja

26.416.968

PAR LUX D.O.O.

Donja Lomnica

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

OTTO BOCK ADRIA d.o.o.

Sveta Nedelja

26.188.778

JAVNI BILJEŽNIK - IVAN ADŽIJA

Zaprešić

952.436

JAKOPOVIĆ D.O.O.

Kloštar Ivanić

36

PLODINEC DOO

Vukovina

26.110.992

Eksa grupa d.o.o.

Domaslovec

951.176

GRADITELJ-ZAPREŠIĆ d.o.o.

Zaprešić

36

Flex-o d.o.o.

Dugo Selo

26.058.456

MLAKAR VILIČARI d.o.o.

Bestovje

943.994

HOLI SAMOBOR D.O.O.

Rakov Potok

36

M.P.S. d.o.o. Ivanić-Grad SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK Zaprešić d.o.o. IPROM D.O.O. Sveta Nedelja

PRINT GRUPA DD

Sveta Nedelja

25.860.751

KOMUNALNO JASTREBARSKO D.O.O.

Jastrebarsko

25.848.548

MIRNOVEC PIROTEHNIKA d.o.o.

Samobor

25.792.755

AGROTEKS D.O.O.

Jastrebarsko

25.654.903

KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.

Vrbovec

25.616.281

HOSPITALIA d.d.

Sv. Nedjelja

24.936.430

CALYX DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TOLIĆ-BRADAŠEVIĆ FED D.O.O.

938.975

IVAMONT doo

Ivanić Grad

36

911.481

ATI-MONT d.o.o.

Zaprešić

36

900.625

OBRT ŽE - MA

Krašić

36

Samobor

897.694

Vugrinec d.o.o.

Dubravica

35

Gornja Bistra

895.958

Bestovje

35

Donji Stupnik

892.533

Bregana

35

Zaprešić

35

Sveti Ivan Zelina

35

Porsche Zagreb d.o.o.

Velika Gorica

24.908.667

VELKOM d.o.o.

Velika Gorica

887.457

GRAFIKA-GRAFOPRINT D.O.O. SOMEK - Obrt za proizvodnju proizvoda od metala i trg., vl.Roman Somek ENERGOPOL doo

CEDEKAP D.O.O.

Donja Lomnica

24.830.243

EL.MA.H. d.o.o.

Sveta Nedjelja

886.466

SYLKAJ GRAD d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC d.o.o.

Novoselec

24.753.883

SIŽE KUPRES d.o.o.

Samobor - M.Rakovica

855.740

AGRO-PROMES d.o.o.

Sveti Ivan Zelina

34

VRBOVČANKA d.o.o.

Vrbovec

24.702.940

INTERTEKSTIL STANIĆ d.o.o.

853.977

GAŠPARIĆ AUTO D.O.O.

Vukovina

34

BIOMIN d.o.o.

Vrbovec

24.521.575

SOUDAL D.O.O.

853.452

MICROCLIMA d.o.o.

Bestovje

34 34

ADRIATEH d.o.o.

Sveta Nedelja-Novaki

24.505.831

FINGERE d.o.o.

Sveta Nedjelja Sveti Ivan Zelina, Komin Samobor

840.432

MATIĆ d.o.o.

Velika Gorica

UNUSMEDIA d.o.o.

Samobor

24.480.150

GORICA d.o.o.

Velika Gorica

829.998

SIGNALGRAD D.O.O.

10437 Bestovje

34

BOB”S d.o.o.

Jastrebarsko

24.389.635

“KLAONICA BR.25 VL. DRAGO DROPUČIĆ

Sveti Ivan Zelina

818.576

OMV INDOIL D.O.O.

Gornji Stupnik

33

DON DON D.O.O.

Donja Zelina

24.341.072

ŽIVA PRIRODA d.o.o.

Novo Čiče

816.887

Veterina Nutricius d.o.o.

Rakov Potok

33

EURONOVA D.O.O.

Dugo Selo

23.711.815

AUTO ARBANAS d.o.o.

Velika Gorica

814.905

PURIĆ d.o.o.

Samobor

33

INTERTEKSTIL STANIĆ d.o.o.

Sveta Nedjelja

23.589.452

MABA PRINT D.D.

Sveta Nedelja

805.750

MIRNOVEC PIROTEHNIKA d.o.o.

Samobor

33

FEROMIHIN d.o.o.

Novoselec

23.450.841

AUTO - MAG d.o.o.

Gornji Stupnik

804.689

BRKOVIĆ D.O.O.

Sveta Nedelja

33

SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o.

Gornji Stupnik

23.296.151

HELB d.o.o.

Dugo Selo

804.593

Macan-Ivček d.o.o.

Jakovlje

33

ISCAR ALATI d.o.o.

Samobor

23.227.667

Bromat d.o.o.

Sveta Nedelja

797.528

Prava prilika d.o.o.

Donja Bistra

33

JAPETIĆ d.d.

Jastrebarsko

23.067.797

Veterina Nutricius d.o.o.

Rakov Potok

797.161

KRALJ BAR-VIL d.o.o.

Zaprešić

33

GRAMIP-TPS d.o.o.

Dubrava

22.961.522

BOA TRGOVINA - TRGOVINSKI OBRT

Zaprešić

796.342

AUTOPRIJEVOZ KOLAREC d.o.o.

Kravarsko

33

VG ČISTOĆA d.o.o.

Velika Gorica

22.911.414

VETERINA KALINOVA d.o.o.

Rakov Potok

786.058

KODRIĆ-SILEX D.O.O.

Samobor

32

Sveta Nedelja

AGRO-GROM d.o.o.

Samobor

22.851.188

HUST d.o.o.

782.771

VETERINA USLUGE d.o.o.

Rakov Potok

32

BRKOVIĆ D.O.O.

Sveta Nedelja

22.817.300

ODRŽAVANJE I TRGOVINA VOĐINAC d.o.o. Pojatno

774.054

BAUELEKTRO D.O.O.

Velika Gorica

32

ALU - KON d.o.o.

Donja Zelina

22.714.919

Zaprešić

771.900

DANI d.o.o.

Ivanić Grad

32

Jastrebarsko

771.078

32

770.516

Gornja Bistra

32

763.671

S.K.A.H. D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TOLIĆ-BRADAŠEVIĆ Alpla d.o.o.

Križ

Strmec Samoborski

Sveta Nedjelja

31

SABLIĆ d.o.o. DUBRAVA Dubrava VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO Jastrebarsko D.O.O. MB GRADITELJSTVO D.O.O. Ivanić-Grad

31

31

CORDIAL d.o.o.

Sv. Nedelja

22.396.315

BUMBAR D.O.O.

Sveta Nedjelja

22.396.127

ENERGOATEST KONTROL d.o.o. T.B.S. TVORNICA BETONSKIH STUPOVA d.o.o. PREPLAST vl. Ivan Prelec

TEMBO

Gornji Stupnik

22.352.034

OMNIMERKUR d.o.o.

Gornji Stupnik

MACK d.o.o. GRADNJAPROMET društvo s ograničenom odgovornošću za ENERGO METAN d.o.o.

Hrastina Samoborska

763.012

Strmec Samoborski

755.519

Samobor

747.301

FIGARO d.o.o.

Dubravica

22.259.988

ZAMA d.o.o.

Bestovje

22.166.065

Spartak D.O.O.

Velika Gorica

22.134.355

31

31

TRAP d.o.o. EXPORT-IMPORT

Sveti Ivan Zelina

22.002.846

M K E VL. MARIO KOŠĆEC

Sveti Ivan Zelina

745.528

IMPK d.o.o.

Ivanić Grad

CAPAROL d.o.o.

Sveta Nedelja

21.897.751

TRGOANTE d.o.o.

Velika Gorica

743.847

PEKSI KLETEČKI MARICA

Graberje Ivanićko

31

DUKOM D.O.O.

Dugo Selo

21.789.597

Velika Gorica

734.547

SESTRA MACA USTANOVA

Donja Bistra

31

JAKOPOVIĆ D.O.O.

Kloštar Ivanić

21.731.356

MDD ZAGREB d.o.o.

Sveta Nedjelja

21.646.879

T I A d.o.o. LJEKARNA VUKOVIĆ zdravstvena ustanova ISTRA JADRAN CONSULTING D.O.O.

PREPLAM DD

Jakovlje

21.552.870

AUTO ZOVAK D.O.O.

Dugo Selo

727.852

Martinjak d.o.o.

Komin

30

Pula

726.636

INSAKO d.o.o.

Velika Mlaka

30

723.769

OTTO BOCK ADRIA d.o.o.

Sveta Nedelja

30 30

DEKOD TELEKOM d.o.o.

Samobor

21.448.679

STANIĆ d.o.o.

PERI oplate i skele d.o.o.

Zagreb-Donji Stupnik

21.337.687

BATIMAT-ZAGREB D.O.O.

Velika Mlaka Kerestinec, Sveta Nedjelja Prigorje Brdovečko

KLIMAVENT d.o.o.

Samobor

21.182.581

MABA COM D.O.O.

721.660

PEKARNE SUNCE d.o.o.

Rakitje

720.998

KARLO KRALJ

Sv. I. Zelina

30

Sveta Nedelja

694.421

Samobor

30

Jastrebarsko

29

Ivanić Grad

29

Vrbovec

29

Ivanićplast d.o.o.

Ivanić-Grad

21.174.235

Flex-o d.o.o.

Dugo Selo

683.614

AKRO OBJEKT

Zaprešić

21.169.079

VEGA MIL d.o.o.

Velika Gorica

683.591

“A.G.MATOŠ” tiskarsko-izdavačko d.d. T.B.S. TVORNICA BETONSKIH STUPOVA d.o.o. ĆALUŠIĆ SANJA STJEPAN

CAT LOGISTIKA VOZILA d.o.o.

Luka

21.009.078

HOLI SAMOBOR D.O.O.

Rakov Potok

675.393

VADA D.O.O.

TISKARA ZELINA DD

Sveti Ivan Zelina

20.993.455

FARMAVITA REGULANET d.o.o.

Samobor

672.494

IZBA-MI, d.o.o.

Dugo Selo

29

FACKELMANN D.O.O.

Pušća Gornja

20.941.801

INVENTOR d.o.o.

Zaprešić

665.790

JO-LAME d.o.o.

Pisarovina

29

BLAŽIČ RUBNE TRAKE d.o.o.

Sveta Nedjelja

20.805.700

“KOKOT AGRO” D.O.O.

Jastrebarsko

663.111

BARUN UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Sesvetski Kraljevec

29


59

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Dugo Selo

660.278

BMB INVEST D.O.O.

Sveti Ivan Zelina

29

20.509.727

“ELMET”VL.TOMISLAV SUŠNIĆ, RADIONA ZA IZRADU EL.UREĐAJA LJEKARNE JOUKHADAR

Sveta Nedjelja

659.311

PLUS KARAČIĆ doo

Donja Bistra

29

20.470.469

BANIĆ-PROMET d.o.o.

Velika Gorica

657.266

KARBON NOVA d.o.o.

Zaprešić

28

ZELINA d.d.

Sveti Ivan Zelina

20.644.981

DECEUNINCK d.o.o.

Dugo Selo

KUŠIĆ PROMET D.O.O.

20.334.840

JURIĆ ELEKTROTEHNIK d.o.o.

Zaprešić

652.344

VETERINA KALINOVA d.o.o.

Rakov Potok

28

GRADITELJ-ZAPREŠIĆ d.o.o.

Sveti Ivan Zelina Sveti Martin Pod Okićem Zaprešić

20.222.506

AGRO-GROM d.o.o.

Samobor

643.124

HOFER DOO

Jastrebarsko

28

“GHETALDUS” d.o.o.

Samobor

20.087.675

TAHEA d.o.o.

Samobor

641.004

MOSLAVINA - USLUGE d.o.o.

Novoselec

28 28

MARTIN-STROJ d.o.o.

AB PETROL D.O.O.

Sesvetski Kraljevec

20.027.983

JAVNI BILJEŽNIK MARIJAN MIŠKOVIĆ

Ivanić Grad

635.084

Gis impro d.o.o.

Vrbovec

NOSTRA VOTUM d.o.o.

Velika Gorica

19.873.317

KRATIS D.O.O.

Sveta Nedelja

634.530

REKO d.o.o.

Sesvetski Kraljevec

27

ACCL AUTO d.o.o.

Zaprešić

19.788.538

Velika Gorica

623.918

Wavin d.o.o.

Dugo Selo

27

Dugo Selo, Brckovljani

620.449

ZAMA d.o.o.

Bestovje

27

Samobor

620.143

LEXON - LAGER D.O.O.

Sveta Nedjelja

27

Dugo Selo

617.922

D.P. GRADNJA D.O.O.

Samobor

27

LAUS INTERNATIONAL d.o.o.o

Sveta Nedelja

19.299.593

CHROMOS MB d.d.

Samobor

19.217.887

MAGEL d.o.o. PRIVATNA LJEKARNA BERISLAV TRNSKI , MR.PHARM ROTOMETAL D.O.O.

KAJZER-PROM D.O.O.

Gornji Stupnik

19.201.115

JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR COPIĆ

OPIK d.o.o.

Vrbovec

19.174.679

GOLMAX d.o.o.

Kloštar Ivanić

616.377

V.S.T. d.o.o.

Rakov Potok

27

SET d.o.o.

Samobor

18.992.611

POSSEHL POSEBNE GRADNJE d.o.o.

Jastrebarsko

610.326

MATRA

Kravarsko

27 27

LEXON - LAGER D.O.O.

Sveta Nedjelja

18.931.818

TEXO TRGOVINA D.O.O.

Samobor

600.118

AGRAM-KR D.O.O.

Bestovje

KLAS D.O.O.

Ivanić Grad

18.931.533

manroland Hrvatska d.o.o.

Novaki - Sveta Nedelja

591.443

GOTES d.o.o.

Sveti Ivan Zelina

27

“KOKOT AGRO” D.O.O.

Jastrebarsko

18.925.566

PROKURA REVIZIJA D.O.O.

Sveta Nedelja

590.621

MLADINA D.D. JASTREBARSKO

Jastrebarsko

27

J & J d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE BINGULA VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA

Dugo Selo

18.839.664

IVAMONT doo

Ivanić Grad

586.346

TIPOMAT d.o.o.

Vukovina

27

Jastrebarsko

18.797.612

Gornja Zdenčina

586.012

BASTALEC IVAN SLAVKO

Blaškovec

27

Velika Gorica

18.796.767

Dugo Selo

584.356

ZA-GRAD-RAD D.O.O.

Laduč

27 26

ADVANTA d.o.o.

Velika Gorica

18.795.256

GRGA & MELITA LJEKARNA BORKA OBUĆINA - VESNA GRGOŠIĆ Martinjak d.o.o.

Komin

584.301

BAUSTOFF + METALL HRVATSKA d.o.o.

Gornji Stupnik

Vodoprivreda Lonja-Zelina d.d.

Dugo Selo

18.774.625

SAJAM INTERIJERI d.o.o.

Donja Lomnica

576.728

GRA-PO d.o.o.

Stupnik-Zagreb

26

STOCKTON D.O.O.

Ivanić Grad

18.665.374

P.E.O. d.o.o.

Velika Gorica

573.394

PROFINE CROATIA d.o.o.

Velika Gorica

26

TRGOMONT d.o.o.

Lonjica

18.575.487

SCHAUER AGRA d.o.o.

Dugo Selo

571.807

PAP PROMET d.o.o.

Sveta Nedjelja

26

TEXO TRGOVINA D.O.O.

Samobor

18.381.621

EKO OBRADA d.o.o.

Velika Gorica

570.059

CORDIAL d.o.o.

Sv. Nedelja

26

KODRIĆ-SILEX D.O.O.

Samobor

18.343.000

SCHWOLLER-LUČIĆ D.O.O.

Bestovje

564.285

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA

Velika Gorica

26

SERTO-BEL d.o.o. NAPOLI OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU HOLI SAMOBOR D.O.O.

Donji Stupnik

18.335.341

NIPA TRGOVINA d.o.o.

Bestovje, Rakitje

561.691

PILANA PUKANIĆ d.o.o.

Kuče

26

Samobor

18.270.817

PLANET PIROTEHNIKA d.o.o.

Samobor

561.298

S.B.S. D.O.O.

Sveta Nedjelja

26

Rakov Potok

18.230.648

JESEN DOO

Samobor

555.530

Obrt - mesnica i klaonica “Kalinski”

Gradec

26

G.D.GRANIT a.d. PODRUŽNICA ZAGREB

Velika Gorica

18.100.599

Ljekarna Dragutin Penić

Krašić

550.908

GRGA & MELITA

Gornja Zdenčina

26

FACIES D.O.O.

Strmec

17.942.241

GTP GRADNJA doo

Zaprešić

548.160

GTM d.o.o.

V.Gorica

26

CINČAONA HELENA D.O.O.

Donja Zelina

17.851.015

DELFIN d.oo.

Zaprešić

548.132

HAGLEITNER HYGIENE HRVATSKA D.O.O.

Jastrebarsko

26

ELEKTRO-MONT Obrt vl.Vlado Okštanjer Samobor

17.769.742

SINUSMATIK d.o.o.

Jastrebarsko

545.905

FAMOLA d.o.o.

Kloštar Ivanić

26

iStyle d.o.o.

Strmec Samoborski

17.676.862

KAMENOLOMI KRAŠIĆ, d.o.o.

Krašić

540.921

SAM. - KOL. D.O.O.

Samobor

26

TEH-CUT d.o.o.

Velika Gorica

17.543.374

ZARJA GRUPA d.o.o.

Sveta Nedelja

539.999

CATERING MAJETIĆ d.o.o.

Samobor, Bestovje

26

SABLIĆ d.o.o. DUBRAVA

Dubrava

17.507.310

Patronus d.o.o.

Samobor

538.924

CETIS-ZG D.O.O.

Sveta Nedelja

25

AKORD-DUBRAVA D.O.O.

Greda

17.471.737

ZIP TRGOVINA D.O.O.

Novaki, Sv. Nedjelja

538.782

Dukom plin d.o.o.

Dugo Selo

25

3M d.o.o.

Vukovina

17.416.319

VECTOR DESIGN d.o.o.

Sveta Nedjelja

536.987

Velika Gorica

25

Ivanić Grad

25

Bedenica

25

Kloštar Ivanić

25

MATIĆ d.o.o.

Velika Gorica

17.345.542

PRIMATEL D.O.O.

Zaprešić

535.853

Obrt Metalac-Sever

Vrbovec

17.257.834

LEŽAJ TRADE d.o.o.

Prigorje Brdovečko

532.826

AUTO ARBANAS d.o.o. IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opkrbu plinom EURO-MILK d.o.o.

PTMG D.O.O.

Stupnik

17.237.081

Muring trgovina d.o.o. TRGOVAČKI OBRT STK MINI MARKET VL. BOŽO KRULJAC POLIKLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU VELIKA GORICA COLORI TINTA - IZVOZ d.o.o.

Zagreb

529.355

BRCKO DOO

SIGNALGRAD D.O.O.

10437 Bestovje

17.236.930

EUROLAM d.o.o.

Bestovje

17.183.739

IVAKOP

Ivanić Grad

17.101.652

Graberje Ivanićko

526.584

PRODUKT BASTAL d.o.o.

Novo Čiče

25

Velika Gorica

522.617

ZELENI KVADRAT D.O.O.

Dugo Selo

25

Donji Stupnik

522.465

KOM.-ING. d.o.o.

Donji Stupnik

25

Megaprofil d.o.o.

Stupnik

16.960.277

GRAĐPROM D.O.O.

Sveti Ivan Zelina

519.123

TEHNOPLAST PROFILI D.O.O.

Šćitarjevo

25

DANON d.o.o. GRADNJAPROMET društvo s ograničenom odgovornošću za FEROTOM ZAGREB D.O.O.

Gornji Stupnik

16.927.610

PERSAX d.o.o.

Šenkovec

515.709

AUTOCENTAR VRBOVEC D.O.O.

Vrbovec

25

Strmec Samoborski

16.823.310

P.P.-INVEST D.O.O.

Donji Stupnik

514.619

MI-MARIS DOO

Ivanić-Grad

25

Dugo Selo

16.810.778

TABACCO d.o.o.

Zaprešić

513.171

KOMING ELEKTRONIC d.o.o.

Komin

Zelina Centar d.o.o.

Donja Zelina

16.751.869

TEHNOPLAST D.D.

Samobor

511.898

GALVANIZER VL. IVAN I ROBERT IVEKOVIĆ Samobor

25

EURO-MILK d.o.o.

16.607.751

D.P. GRADNJA D.O.O.

Samobor

511.847

SEVER-TRADE d.o.o.

Vukovina

25

16.567.516

Izo-Prod d.o.o.

Stupnik

508.134

24

16.272.658

ČAVAR METALI d.o.o.

Rakov Potok

507.044

Oborovo

24

NAJAM RIWAL d.o.o.

Dugo Selo

16.261.134

LOBIS USLUGE D.O.O.

Zaprešić

506.612

AUTO GAŠPARIĆ D.O.O. GLAZIR društvo s ograničenom odgovornošću BETON-RAD d.o.o.

Vukovina

PILANA PUKANIĆ d.o.o.

Bedenica Sesvetski Kraljevec, Čista Mlaka Kuče

Vukovina

24

IGM ŠLJUNČARA TRSTENIK d.d..

25


60

ŽUPANIJE

rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

LATEKS D.O.O.

Šenkovec

16.130.147

ELEKTRO-MONT Obrt vl.Vlado Okštanjer Samobor

504.253

AUTO NEVEN D.O.O.

Rakov Potok

24

Lacković Stjepan - autoservis

Velika Mlaka

16.114.838

PIKO d.o.o.

Jastrebarsko

503.741

ELDRA D.O.O.

Bregana

24

IVMAR D.O.O.

Donji Stupnik

16.085.546

TIN-OBJEKT d.o.o.

Rakov Potok

500.830

MILTONIA D.O.O.

Samobor

24

FOTOKEMIKA d.d. - u likvidaciji Samobor BOREL PROIZVODNJA DIZALA VL. BOŽIDAR Zaprešić I DEJANA BOREKOVIĆ ELEKTROINŽENJERING BRODAR d.o.o. Rakov Potok

500.549

FKT INŽINJERING D.O.O

Ivanić Grad

24

500.481

STEINER d.o.o.

Sveta Nedjelja

24

498.135

Donja Zelina

24

Velika Gorica

24

Sveta Nedjelja

24

Ivanićko Graberje

24

MAGMA DISTRIBUCIJA d.o.o.

Zagreb

16.079.803

METAL-ELEKTRO d.d.

Donja Zelina

16.077.883

manroland Hrvatska d.o.o.

Novaki - Sveta Nedelja

16.044.975

LEDELA D.O.O.

Samobor

15.985.751

NOJ PRODUKT d.o.o.

Velika Gorica

494.822

D.P. GRADNJA D.O.O.

Samobor

15.872.837

DON DON D.O.O.

Donja Zelina

494.700

ZELINAPROMET d.o.o. VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA d.o.o. MAGDIS d.o.o.

DELFIN d.oo.

Zaprešić

15.867.908

HI-KON VL. ŽARKO BAN

Samobor

492.088

BILANDŽIĆ D.O.O.

GRAĐPROM D.O.O.

Sveti Ivan Zelina

15.833.339

JAVNI BILJEŽNIK RANKA SPEVEC

Velika Gorica

488.880

IVASIM d.o.o.

Ivanić Grad

24

MST d.o.o.

Donja Zdenčina

15.770.047

KS-KS KNJIGOVODSTVO D.O.O.

Samobor

488.492

PRESING d.o.o.

Zaprešić

24

HORVAT AUTOMOBILI d.o.o.

Zaprešić

15.760.802

VRBOVČANKA d.o.o.

Vrbovec

487.825

TIPA KUPINEC

Jastrebarsko

24

F.I.FOOD INTERNATIONAL D.O.O. GLAZIR društvo s ograničenom odgovornošću PILIP SAMOBOR d.o.o.

Donja Zelina

15.697.461

S.Đ.S. d.o.o.

Jastrebarsko

487.360

PADOA FORMA d.o.o.

Rakov Potok

24

Oborovo

15.682.442

RONIKO d.o.o.

Sveta Nedjelja

486.981

Trgovački centar Zagreb d.o.o.

Donja Bistra

23

Bregana

15.591.292

PANON TRADE

Rakitje-Bestovje

486.659

DSV HRVATSKA D.O.O.

Sveta Nedelja

23

EL.MA.H. d.o.o.

Sveta Nedjelja

15.526.365

GALVANIZER VL. IVAN I ROBERT IVEKOVIĆ Samobor

486.175

DRVO-PROM d.o.o.

Turopolje

23

BRCKO DOO

Kloštar Ivanić

15.440.772

DAMONT INTERIJERI d.o.o.

Samobor

483.887

MOTUS CEE d.o.o.

Samobor

23

PROJECTA SCIO D.o.o.

Jastrebarsko

15.424.254

PLANAR d.o.o.

Samobor

483.545

INTERUGOS D.O.O.

Sveti Ivan Zelina

23

O.K. OBUĆA KRAMAR D.O.O.

Samobor

15.379.644

FRAKTURA DOO

Zaprešić

483.088

GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o.

Jastrebarsko

23

IZBOR TRGOVINA DOO

Sveti Ivan Zelina

15.333.674

GIR KOVAČIĆ D.O.O.

Kravarsko

481.517

FED D.O.O.

Donji Stupnik

23

SABLIĆ-DUBRAVA D.O.O.

Dubrava

15.328.951

PARNA PEKARNA VL. ANA NIKL

Samobor

480.221

ROTO - GRAD d.o.o.

Ivanić Grad

23

BRAVEL d.o.o.

Vrbovec

15.304.742

PUHELEK-ZELINA D.O.O.

Sveti Ivan Zelina

479.748

MESNICE KURILOVČAN d.o.o.

Velika Mlaka

23

IVAMONT doo

Ivanić Grad

15.231.892

APIOS d.o.o.

Kloštar Ivanić

476.383

GRAFIKA MARKULIN d.o.o.

Donja Lomnica

23

KOVA D.O.O.

Velika Gorica

15.206.338

TONI TRADE D.O.O.

Jastrebarsko

475.108

TVORNICA ČARAPA MIRO d.o.o.

Samobor

23

GENERAL MARKET d.o.o.

Velika Mlaka

15.196.217

Ivanićplast d.o.o.

Ivanić-Grad

470.415

CROATIAŠPORT D.O.O.

Velika Gorica

23

VETERINA USLUGE d.o.o.

Rakov Potok

15.069.392

T.P. OLIVARI, d.o.o.

Samobor

470.029

ENDI LINE d.o.o.

Sveti Ivan Zelina

23 23

VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o.

Vrbovec

15.020.021

BORIS SMILJANIĆ

Velika Gorica

467.986

DJEČJI VRTIĆ LINIGRA

Sveta Nedelja

PHARMATHEKA CONSULT d.o.o.

Donja Bistra

15.009.378

TEH-CUT d.o.o.

Velika Gorica

463.130

PROIZVODNJA PARKETA BAREC d.o.o.

Dubrovčak Lijevi

23

E-ELMES d.o.o.

Dugo Selo

14.893.894

KOMAR PROJEKT D.O.O.

Bestovje

462.988

MONTCOGIM-PLINARA d.o.o.

Sveta Nedelja

22 22

MLINOPROM D.O.O.

Dubrava

14.873.229

PLANINSKA KUĆA d.o.o.

Marija Gorica

461.683

I.DŽ. J.t.d.

Buševec

M.G. KATALOŠKA PRODAJA d.o.o.

Strmec Samoborski

14.873.189

PEKARA “CROATIA”

Dugo Selo

460.002

PERI oplate i skele d.o.o.

Zagreb-Donji Stupnik

22

P.P.-INVEST D.O.O.

Donji Stupnik

14.801.649

Grunt i MI d.o.o.

Dugo Selo

459.825

BRAVEL d.o.o.

Vrbovec

22

G.T.P. VRBOVEC IPK-Industrijska plastifikacija Kordić d.o.o. GOLF FASADE d.o.o.

Vrbovec

22

BETON-RAD d.o.o.

Vukovina

14.743.614

LAUS INTERNATIONAL d.o.o.o

Sveta Nedelja

459.244

AUTO NEVEN D.O.O.

Rakov Potok

14.708.872

INFIGO IS d.o.o.

Samobor

451.954

HOFER DOO

Jastrebarsko

14.657.501

RöFIX D.O.O.

Pojatno,Donja Pušća

449.115

VISINA CENTAR d.o.o. RE-NI TRGOVINA OBRT VL.BOŽIDAR I MARIJA KOMERIČKI BANIĆ-PROMET d.o.o.

Bestovje

14.486.843

LATEKS D.O.O.

Šenkovec

448.345

BINĐO d.o.o.

Ivanić-Grad

22

Bregana

14.458.603

DJEČJI VRTIĆ DIDI

Krašić

445.195

FINICO D.O.O.

Marija Gorica

22

Velika Gorica

14.454.571

KEMOKOP d.o.o.

Dugo Selo

443.181

AKTIVA SAMOBOR d.o.o.

Samobor

22 22

DRVO-PROM d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE PETRINEC MOSLAVINA - USLUGE d.o.o.

Donji Stupnik

22

Bestovje

22

Turopolje

14.446.225

FACIES D.O.O.

Strmec

441.584

PILOT GRADNJA d.o.o.

Novo Čiče

Zagreb

14.443.373

UČINAK d.o.o

Velika Gorica

441.528

IDM-OPREMA D.O.O.

Vrbovec

22

Novoselec

14.407.134

SAM-POS D.O.O.

Samobor

440.583

LIMOVOD-ČUNČIĆ d.o.o.

Vukovina

22

PLAMEGAL TRIO d.o.o.

Dugo Selo

14.284.041

EL-KOL elektrotehnika d.o.o.

Jastrebarsko

438.362

MARKONA, d.o.o.

Vrbovec

22

K-PRIKOLICE d.o.o.

Velika Gorica

14.231.755

KUŠIĆ PROMET D.O.O.

Sveti Ivan Zelina

437.982

Ivanić Grad

22

BAUELEKTRO D.O.O.

Velika Gorica

14.220.302

Velika Gorica

22

432.704

ZIV GRAD D.O.O. BETA - USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI Dativ d.o.o.

Dugo Selo

22

430.740

TERMONT BULIĆ d.o.o.

Dugo Selo

22

Velika Gorica

428.037

BIDD-SAMOBOR d.o.o.

Samobor

21

ILDAKS D.O.O

Samobor

14.193.466

V.S.T. d.o.o.

Rakov Potok

14.169.859

R.K.ELEKTRO d.o.o. Dugo Selo VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO Jastrebarsko D.O.O. ERPICON D.O.O. Samobor

KADULJA A.M. d.o.o.

10430 Samoboru,

14.159.622

VEGE-A d.o.o.

433.161

AGROPRERADA d.d.

Ivanić Grad

14.149.557

AROMAR D.O.O.

Kloštar Ivanić

421.925

Fuchs Maziva d.o.o.

Samobor

21

FEROIMPEX d.o.o.

Bregana

14.057.076

MEDIAHUB d.o.o.

Strmec Samoborski

418.546

Kloštar Ivanić

21

ORBIS TELEKOM d.o.o.

Samobor

14.035.764

Bestovje

416.433

Dubravica

21

Jastrebarsko

416.334

APIOS d.o.o. BIFF d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge PTP- ZAPREŠIĆ DOO

Zaprešić

21

Zaprešić

413.867

FIGARO d.o.o.

Dubravica

21

Velika Gorica

412.475

SABLIĆ-DUBRAVA D.O.O.

Dubrava

21

ELDRA D.O.O.

Bregana

14.027.353

PRODUKT BASTAL d.o.o.

Novo Čiče

13.978.059

MICROCLIMA d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE BINGULA TUČA d.o.o.

IGO-MAT D.O.O.

Bregana

13.968.922

DIAHEM D.O.O.


61

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

MAGEL d.o.o.

Velika Gorica

13.967.106

DELTA doo

Velika Gorica

409.314

BELINKA HRVATSKA d.o.o.

Samobor

13.966.019

Agrofructus d.o.o.

Dugo Selo

408.317

TERMOVOD MONTAŽA d.o.o.

Rakov Potok

13.940.193

DAMJANOVIĆ MEHANIZACIJA

Vukovina

405.698

POS-PLAST d.o.o. ROTOPLAST OBRT,VLASNIK MIROSLAV BUDIMIČ SUBAN d.o.o.

Vrbovec

404.562

ŠANDRK D.O.O.

Zaprešić

21

Sveta Nedjelja

402.736

BRAVARSKO PODUZEĆE ČELIK d.o.o.

Dugo Selo

21

Strmec

399.264

ELEKTROWAT d.o.o.

Zaprešić

21

ZELENI KVADRAT D.O.O.

Dugo Selo

13.936.909

DENIT-B d.o.o.

Samobor

13.905.500

KOM.-ING. d.o.o.

Donji Stupnik

13.901.316

IGO-MAT D.O.O. Bregana BOREL PROIZVODNJA DIZALA VL. BOŽIDAR Zaprešić I DEJANA BOREKOVIĆ KG ZELINA d.o.o. Sveti Ivan Zelina

broj zaposlenika 21 21 21

RU-VE d.o.o.

Sveta Nedjelja

13.817.790

TIK ZAGREB d.o.o.

Gornji Stupnik

397.565

V.M.GRADNJA-BREGANA D.O.O.

Bregana

21

ATI-MONT d.o.o.

Zaprešić

13.804.157

EURO-MATIC d.o.o.

Velika Gorica

395.910

PUGAR d.o.o.

Velika Gorica

21

BRAĆA TUBIĆ D.O.O.

Vrbovec

13.793.221

PLIN VRBOVEC d.o.o.

Vrbovec

395.132

PIM OPLATA d.o.o.

Vrbovec

21

HD-TRADE d.o.o.

Velika Gorica

13.728.406

BILANDŽIĆ-NEKRETNINE D.O.O.

Ivanić-Grad

393.308

UNIJA METALI d.o.o.

Zaprešić

21

VBH OKOVI d.o.o.

Sv. Nedelja

13.698.969

INOX FRIGO d.o.o.

Gornji Stupnik

392.953

PLODINEC DOO

Vukovina

20

AUTOPRIJEVOZNIK PAULIĆ TRANSPORT

Kloštar Ivanić

13.607.382

INEA d.o.o.

Samobor

391.352

ADRIATEH d.o.o.

Sveta Nedelja-Novaki

20

EKSPLO-PROMET d.o.o.

Velika Gorica

13.548.639

MAKSIMA-TRGOVINA d.o.o.

Prigorje Brdovečko

390.425

TRAP d.o.o. EXPORT-IMPORT

Sveti Ivan Zelina

20

MOTUS CEE d.o.o. LJEKARNA MR PH NAGLIĆ N. BEBLJE B. PERNAR R. MATRA TRGOVAČKI OBRT STK MINI MARKET VL. BOŽO KRULJAC TRGO-PRIJEVOZ KOVAČIĆ d.o.o.

Samobor

13.475.384

Geoprofil d.o.o.

Velika Gorica

389.079

FACKELMANN D.O.O.

Pušća Gornja

20

Pisarovina

13.196.517

CIGLENICA D.O.O.

Zaprešić

13.191.431

KIRŠ-PROM d.o.o.

Vrbovec

13.017.946

Zaprešić

13.326.894

TORBARINA d.o.o.

Donja Lomnica

382.330

BLAŽIČ RUBNE TRAKE d.o.o.

Sveta Nedjelja

20

Kravarsko

13.246.073

KROJOSTIL d.o.o.

Jakovlje

380.323

CHROMOS MB d.d.

Samobor

20

Graberje Ivanićko

13.216.295

S-ATEA d.o.o. MIRJANA PROLAŠČIĆ ‘’ OPTIKA PROLAŠČIĆ’’ Z.S.V. D.o.o.

Sveta Nedelja

380.223

MST d.o.o.

Donja Zdenčina

20

DA-GO NAFTA d.o.o.

Vrbovec

12.994.887

MAXMAR SPORT D.O.O.

Jastrebarsko

12.976.404

IGLU ŠPORT D.O.O.

Sveta Nedjelja

12.940.472

KOM-TRADE D.O.O. ELMERA-elektromehaničarski obrt Vl. Stjepan Jurak AUTOPRIJEVOZ I PRIMARNA RECIKLAŽA ,vl.STJEPAN VLAHOVAC LAGRADI d.o.o.

Zaprešić

379.740

HD-TRADE d.o.o.

Velika Gorica

20

Dugo Selo, Kozinšćak

379.678

DUPLICO d.o.o.

Prigorje Brdovečko

378.942

Zagreb-Stupnik Rugvica,Jalševec Nartski Samobor

20 20

Šenkovec

20

Vukovina

20 20

Zaprešić

375.679

Velika Gorica

374.264

ĆIBO-PROMET d.o.o. IMI INSTROMONT INŽENJERING D.O.O.SAMOBOR Tvornica parketa Bukovinski d.o.o.

Jastrebarsko

373.374

PRVOMAJSKA ZAGREB d.o.o.

20

HEINEMANN d.o.o.

Gornji Stupnik

12.937.408

ILLYRICUM SAVJETOVANJE d.o.o.

Samobor

371.960

KLANJČIĆ d.o.o.

Sveta Nedjelja

IVŠAC IVAN STJEPAN

Samobor

12.894.920

BONUS PLUS D.O.O.

Vrbovec

371.954

F.K.T. PLASTIKA d.o.o.

Ivanić Grad

20

D.D. ŠENKOVEC D.O.O.

Marija Gorica

12.894.133

ALU - KON d.o.o.

Donja Zelina

371.616

Zaprešić

20

Dragošička Bistra-Bukovje Bistransko Sveta Nedjelja

20

AGROMIL d.o.o.

Graberje Ivaničko

12.883.218

GENERA D.D.

Rakov Potok

371.034

IVANČAN, d.o.o.

Donja Zelina

12.856.374

JAVNI BILJEŽNIK MARKO JURLINA

Velika Gorica

370.876

EKO-MIKS d.o.o. ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU DRVENE AMBALAŽE VL. MLADEN BULE TERMOINŽENJERING-MONTAŽA d.d.

HIDROEX d.o.o.

Zaprešić

12.829.249

JEGER d.o.o.

Sv. Nedjelja

369.016

RIMC d.o.o.

20

19

Macan-Ivček d.o.o.

Jakovlje

12.818.842

TVORNICA PARKETA KOLAREC D.O.O.

Kravarsko

367.624

LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o.

Samobor

19

MARHA d.o.o.

Vrbovec

12.813.903

E.D.C. d.o.o.

Samobor

367.620

FEROMIHIN d.o.o.

Novoselec

19

INOKEM d.o.o.

Ivanić Grad

12.786.293

MEDIAS D.O.O.

Sv. Nedjelja

366.361

LAUS INTERNATIONAL d.o.o.o

Sveta Nedelja

19

ADVANTA d.o.o. GRADNJAPROMET društvo s ograničenom odgovornošću za BANIĆ-PROMET d.o.o.

Velika Gorica

19

Strmec Samoborski

19

Velika Gorica

19

KEMOKOP d.o.o.

Dugo Selo

12.702.875

LJEKARNA BRANKA TOTO

Vrbovec

366.001

INTERUGOS D.O.O. LJEKARNA VUKOVIĆ zdravstvena ustanova VEGA MIL d.o.o.

Sveti Ivan Zelina

12.701.597

LASER d.o.o.

Velika Gorica

365.935

Dugo Selo

12.694.612

JURANKO S.M. d.o.o.

Strmec Samoborski

365.609

Velika Gorica

12.689.402

364.041

PLAMEGAL TRIO d.o.o.

Dugo Selo

19

Kloštar Ivanić

12.598.724

Zagreb

362.246

SD INFORMATIKA d.o.o.

Velika Gorica

19

MILTONIA D.O.O. Samobor VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO Jastrebarsko D.O.O. GRADITELJ-DUGO SELO d.o.o. Dugo Selo

12.522.959

“VITA SECURUS”D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE PETRINEC AUTOELEKTRO OBRT KAJFEŠ

Zaprešić

KUKEC d.o.o.

Zagreb

359.936

BRUNO HAL d.o.o.

Sveta Nedelja

19

12.490.564

PEKARA DUBRAVICA vl.Damir Mikelec

Dubravica

358.748

METALMINERAL-KAMEN d.o.o.

Sveta Nedelja

19

12.427.324

PROFECTUS GRADNJA d.o.o.

Vrbovec

358.347

DOMET

Samobor

19

PAR LUX D.O.O.

Donja Lomnica

12.395.141

TRGO-TREND d.o.o.

Sveta Nedjelja

357.554

LIMAS D.O.O.

Sveta Nedelja

19

GTP GRADNJA doo T.B.S. TVORNICA BETONSKIH STUPOVA d.o.o. Drvometalija d.o.o.

Zaprešić

12.388.800

MATRIX-trgovački obrt

Vrbovec

357.468

POINT D.O.O.

Donji Stupnik

Jastrebarsko

12.365.093

VD TEHNOFILTER

Vukovina

357.214

Bregana

12.346.964

GOLF FASADE d.o.o.

Bestovje

353.950

ORTOPEDIJA BUCO RE-NI TRGOVINA OBRT VL.BOŽIDAR I MARIJA KOMERIČKI Innotesco d.o.o.

Zagreb

353.703

BOX AMBALAŽA d.o.o. Novo Čiće LINEA STUDIO ZA DIZAJN I TISAK Vl.JASNA Ivanić Grad ACINGER PREBEG SUBAN d.o.o. Strmec

Bregana

350.354

INEA d.o.o.

Samobor

19

Velika Gorica

350.114

SKEN-MONT d.o.o.

Samobor

19

KROJOSTIL d.o.o. VETERINARSKA STANICA SVETI IVAN ZELINA D.O.O. LEDENA KRALJICA d.o.o.

Jakovlje

19

Sveti Ivan Zelina

19

Kerestinec

19

“PENA AUTOKOZMETIKA” d.o.o.

Bregana

12.332.024

LIM SAMOBOR d.o.o.

Samobor

12.221.377

FKT INŽINJERING D.O.O

Ivanić Grad

12.220.329

G.T.P. VRBOVEC

Vrbovec

12.214.458

HABE-PROM VL.B.HLEBETINA

Jastrebarsko

343.457

BOSSMAN d.o.o.

Velika Gorica

12.125.619

EKOPLAM d.o.o.

Samobor

340.780

AUTO - MAG d.o.o.

Gornji Stupnik

12.123.681

ROŽMAN METALNE KONSTRUKCIJE d.o.o. Gornji Stupnik

340.696

19 19 19 19

MB OKTAN d.o.o.

Jakovlje

12.116.619

REKO d.o.o.

Sesvetski Kraljevec

340.688

GRADING-INVEST d.o.o.

Dugo Selo

19

Otkup sekundarnih sirovina d.o.o.

Kloštar Ivanić

11.915.163

PROZIRNI NAMJEŠTAJ D.O.O.

Donja Zelina

339.702

METAL MONT D.O.O.

Dugo Selo

19

DEMATEH D.O.O.

Bestovje

11.874.347

GORICA SUSTAVI d.o.o.

Velika Gorica

338.841

VETERINARSKA STANICA d.o.o.

Zaprešić

19


62

ŽUPANIJE

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 2010. % udjel u RH

1.586

1,64

101,47

17.146

1,99

93,93

12.936.844.595

1,21

96,11

25,22%

92,31%

9.441.419.402

1,58

92,42

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

dobit nakon oporezivanja

301.733.505

1,07

73,65

gubitak nakon oporezivanja

310.164.100

1,04

143,90

97,67%

86,34%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki br. zaposlenih imovina ukupno ukupni prihod

prosječna neto plaća

Indeks 2009=100

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2010.

3.846

investicije

373.447.513

99,43 0,99

75,92

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

VETROPACK STRAŽA tvornica stakla d.d. Hum Na Sutli

668.061.209

OMCO CROATIA d.o.o.

Hum Na Sutli

46.949.417

KOTKA D.D.

GORUP d.o.o.

Klanjec

542.361.097

VETROPACK STRAŽA tvornica stakla d.d. Hum Na Sutli

24.959.195

VETROPACK STRAŽA tvornica stakla d.d. Hum Na Sutli

Krapina

broj zaposlenika 534 501

M-PROFIL d.o.o.

Zabok

307.172.723

BULGARI FILATI d.o.o.

Oroslavje

12.054.451

M-PROFIL d.o.o.

Zabok

422

OMCO CROATIA d.o.o.

Hum Na Sutli

265.818.986

PERFECTA DOO

Sveti Križ Začretje

10.634.969

Prevent Zlatar d.o.o

Zlatar

410

Jedinstvo d.d.

Krapina

264.177.465

Valoviti papir Dunapack d.o.o.

Zabok

8.815.628

OMCO CROATIA d.o.o.

Hum Na Sutli

387

TRGOCENTAR D.O.O.

Zabok

239.914.811

PA-EL d.o.o.

Veliko Trgovišće

8.273.073

Trgostil d.d.

Donja Stubica

375

Trgostil d.d.

Donja Stubica

234.936.034

PREDIONICA KLANJEC d.o.o.

Klanjec

7.694.299

Jedinstvo d.d.

Krapina

327

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o.

Lepajci

219.722.360

AQUAE VIVAE D.D.

Krapinske Toplice

5.862.999

TRGOCENTAR D.O.O.

Zabok

313

Valoviti papir Dunapack d.o.o.

Zabok

160.324.555

TRGOCENTAR D.O.O.

Zabok

4.915.144

KOSTEL PROMET d.o.o.

Pregrada

259

TONDACH HRVATSKA D. D. MAGDALENA SPECIJALNA BOLNICA ZA KARDIO-VASKULARNU KIRURGIJU I ARMKO d.d.

Bedekovčina

144.186.184

PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o.

Petrovsko

4.647.339

TONDACH HRVATSKA D. D.

Bedekovčina

234

Krapinske Toplice

124.665.160

Jedinstvo d.d.

Krapina

3.585.621

BULGARI FILATI d.o.o.

Oroslavje

231

Konjščina

115.288.075

3.529.178

INKOP OBUĆA D.O.O.

Poznanovec

227

Zlatar

105.927.259

Lepajci

3.503.527

KONSTRUKTOR DD GRADITELJSTVA

Zlatar

221

PREDIONICA KLANJEC d.o.o.

Klanjec

98.094.360

PERFA-BIO d.o.o. CIPRO d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu i proizvodnju PODUZETNIŠTVO TOMEK d.o.o.

Donja Stubica

Prevent Zlatar d.o.o

Zabok

3.428.441

KRATEKS, d.d.

Krapina

221 208

KONSTRUKTOR DD GRADITELJSTVA

Zlatar

95.824.125

KOTKA D.D.

Krapina

3.299.094

PRESEČKI GRUPA d.o.o.

Krapina

PERFA-BIO d.o.o.

Donja Stubica

71.383.252

PRESEČKI D.O.O.

Krapina

3.101.679

Zabok

199

ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Zabok

71.305.945

ALATI STUHNE d.o.o.

Pregrada

2.705.711

Hum Na Sutli

192

Krapinske Toplice

180

Zabok

164

Bedekovčina

157

BULGARI FILATI d.o.o.

Oroslavje

66.954.992

Automont Belina, vl. Božidar Belina

Krapinske Toplice

2.538.405

MRAZ D.O.O.

Kraljevec Na Sutli

65.907.118

GORUP d.o.o.

Klanjec

2.440.669

REGENERACIJA d.d. STRAŽAPLASTIKA d.d. za preradu i promet plastičnih masa MAGDALENA SPECIJALNA BOLNICA ZA KARDIO-VASKULARNU KIR. I KARD. ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.

ŠPOLJAR TRANSPORT d.o.o.

Pregrada

65.546.884

VARJAČIĆ, d.o.o.

Krapina

2.340.639

ZAGORKA d.o.o.

BIOTRON d.o.o.

Klanjec

64.498.633

BEZAK MTP d.o.o.

Lobor

2.333.919

Valoviti papir Dunapack d.o.o.

Zabok

147

KOZINA d.o.o.

Krapina

62.861.567

DUNDO-PROMET D.O.O.

Radoboj

2.296.490

TERME TUHELJ d.o.o.

Tuhelj

127

STRAHINJČICA D.O.O.

Zabok

61.657.471

ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Zabok

2.231.379

Limovi i konstrukcije d.o.o.

Krapina

121

REGENERACIJA d.d.

Zabok

60.770.537

ZMH HORVAT D.O.O.

Konjščina

2.202.244

TPK OROMETAL d.d.

Oroslavje

112

PERFECTA DOO EINHELL CROATIA d.o.o. za trgovinu i usluge KOSTEL PROMET d.o.o.

Sveti Križ Začretje

59.354.145

MIKOM D.O.O.

Zlatar Bistrica

2.031.552

TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE D.O.O.

Veliko Trgovišće

108

Lepaajci

59.259.138

Donja Stubica

1.889.661

VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o.

Klanjec

108

Marija Bistrica

1.794.086

PREDIONICA KLANJEC d.o.o.

Klanjec

106

Novi Golubovec

1.734.738

STRAHINJČICA D.O.O.

Zabok

104

Zabok

1.667.923

ŠPOLJAR TRANSPORT d.o.o.

Pregrada

KOTKA D.D. STRAŽAPLASTIKA d.d. za preradu i promet plastičnih masa

Pregrada

56.649.493

Krapina

55.677.100

SALVUS d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ŠVALJEK GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o.

Hum Na Sutli

54.595.406

GRADEX & Co d.o.o.

98


63

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

INKOP OBUĆA D.O.O.

Poznanovec

54.071.866

HAMBURGER RECYCLING ENS d.o.o.

Zabok

1.605.180

PERFECTA DOO

Sveti Križ Začretje

96

PRESEČKI GRUPA d.o.o.

Krapina

53.660.092

BAČANI TRANSPORTI d.o.o.

Bedekovčina

1.598.483

METALIS d.o.o.

Donja Stubica

93

H.O.N.ING d.o.o.

Sveti Križ Začretje

53.629.163

Trgostil d.d.

Donja Stubica

1.571.410

ARMKO d.d.

Konjščina

92

ZMH HORVAT D.O.O.

Konjščina

53.287.881

LACKOVIČ D.O.O.

Marija Bistrica

1.499.064

DEKOR Tvornica rasvjete d.o.o.

Zabok

88

VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o.

Klanjec

49.727.244

AMG STUDIO d.o.o.

Sveti Križ Začretje

1.327.148

KRAKOM d.o.o.

Krapina

88

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.

Zabok

48.906.043

AROTOL D.O.O.

Klanjec

1.313.856

H.O.N.ING d.o.o.

Sveti Križ Začretje

85

PREIS-SUPER D.O.O. SVETI KRIŽ ZAČRETJE poljoprivredna zadruga MRAZ D.O.O.

Zlatar

83

Sveti Križ Začretje

83

Kraljevec Na Sutli

82 82

ZAGORKA d.o.o.

Bedekovčina

47.124.369

Odvjetnik Zlatko Mičin

Zagreb

1.312.077

PREIS-SUPER D.O.O.

Zlatar

45.365.752

MINI MLJEKARA - VERONIKA D.O.O.

Desinić

1.308.282

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o.

Novi Golubovec

45.163.516

PIREKO d.o.o.

Oroslavje

1.299.948

SALVUS d.o.o.

Donja Stubica

44.183.282

HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.

Donja Stubica

1.242.874

HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.

Donja Stubica

PETRUZALEK D.O.O.

Zabok

44.104.504

Bravarija “Piljek” Franjo Piljek

Sveti Križ Začretje

1.211.735

GEO OPREMA CIGLENEČKI d.o.o.

Sveti Križ Začretje

82

PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o.

Petrovsko

42.023.318

MEDITEX vl. Robert Črnjević

Zabok

1.207.945

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o.

Novi Golubovec

76

Limovi i konstrukcije d.o.o.

Krapina

40.089.623

LEMA TRANS d.o.o.

Hum Na Sutli

1.198.461

MONARIS d.o.o.

Gornja Stubica

75

KOMUS D.O.O. U STEČAJU

Donja Stubica

38.883.230

Štefan d.o.o.

Kumrovec

1.193.278

BIROTEHNIK DOO

Oroslavje

67

Schiedel Proizvodnja dimnjaka d.o.o.

Novi Golubovec

36.337.297

PETRUZALEK D.O.O.

Zabok

1.192.694

EL-SET d.o.o.

Zlatar Bistrica

67

ALBA M.S. D.O.O.

Veliko Trgovišće

36.256.984

DAVOR PLEŠKO

Zabok

1.185.214

PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o.

Petrovsko

65

GORUP STOČARSTVO d.o.o.

Klanjec

35.853.677

Krapina

1.180.722

GEO JET D.O.O.

Sveti Križ Začrjetje

64

TERME TUHELJ d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ŠVALJEK GEO JET D.O.O.

Tuhelj

35.591.847

Oroslavje

1.170.685

OKIROTO d.o.o.

Pregrada

61

Marija Bistrica

35.437.079

KRAPINA-ŠPED d.o.o. NISKOGRADNJA ZAGORJE DB VL. DRAŽEN BROZ LJEKARNE MARJANA SVETEC

Bedekovčina

1.167.886

MINI MLJEKARA - VERONIKA D.O.O.

Desinić

61

Sveti Križ Začrjetje

33.699.947

PERFA d.o.o.

Donja Stubica

1.165.991

BEZAK MTP d.o.o.

Lobor

58

HIDRAULIKA KURELJA d.o.o. AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK d.o.o. HAMBURGER RECYCLING ENS d.o.o. ALATI STUHNE d.o.o. Trgovina, ugostiteljstvo i usluge vl.Sanja Ljubić VARJAČIĆ, d.o.o. CIPRO d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu i proizvodnju MARKO TRGOVINA I PRIJEVOZ D.O.O. PA-EL d.o.o.

Donja Stubica

33.391.439

KAMGRAD OBJEKTI d.o.o.

Zagorska Sela

1.147.408

PIVOVARA I PIVNICE MEDVEDGRAD d.o.o. Oroslavje

58

Krapina

33.351.287

TRGO-KOVINA d.o.o.

Veliko Trgovišće

1.129.672

KUNATEKS DOO

Pregrada

57

Zabok

32.647.627

TENA-G d.o.o.

Pregrada

1.052.769

PRESEČKI D.O.O.

Krapina

56

Pregrada

32.132.780

STRENUUS d.o.o.

Zlatar

1.050.384

KAJ-GRADNJA d.o.o.

Mihovljan

56

Desinić

31.140.233

BD Savjetovanje d.o.o.

Krapina

1.048.102

PIREKO d.o.o.

Oroslavje

55

Krapina

30.537.749

OTPREMNIŠTVO LEŽ d.o.o.

Zabok

1.042.402

PEKOM d.o.o.

Krapina

53

Lepajci

30.497.751

JAVNI BILJEŽNIK DAMIR BJELČIĆ

Krapina

1.029.324

KRAPINA, poljoprivredna zadruga

Krapina

52

Zagorska Sela

30.314.258

PLEŠKO d.o.o.

Zabok

1.005.580

ZMH HORVAT D.O.O.

Konjščina

50

Veliko Trgovišće

29.677.325

LJEKARNE VODOLŠAK

Krapina

993.919

Automont Belina, vl. Božidar Belina

Krapinske Toplice

50

Veliko Trgovišće

49

LJEKARNE VODOLŠAK

Krapina

29.372.599

FUTURAGRAF d.o.o.

Krapina

943.901

PA-EL d.o.o.

PERFA d.o.o.

Donja Stubica

28.799.280

Zabok

938.992

PARKETI RATKOVIĆ VL.HRVOJE RATKOVIĆ Đurmanec

49

BIROTEHNIK DOO

Oroslavje

28.759.502

Zagorska Sela

906.489

PERFA-BIO d.o.o.

48

TPK OROMETAL d.d.

Oroslavje

28.674.303

ANA ŠARONJA, OPTIKA POLJOPRIVREDNA-MLJEKARSKA ZADRUGA ZAGORKA KREŠO MONTAŽE D.O.O.

Zlatar

827.116

AQUAE VIVAE D.D.

Krapinske Toplice

47

MINI MLJEKARA - VERONIKA D.O.O.

Desinić

28.135.269

ZAGORKA d.o.o.

Bedekovčina

820.425

Krapinske Toplice

47

AQUAE VIVAE D.D.

Krapinske Toplice

27.948.624

DOBRA PRILIKA DOO

Sveti Križ Začretje

818.078

Tuhelj

47

Mihovljan

47

Donja Stubica

Automont Belina, vl. Božidar Belina

Krapinske Toplice

26.968.670

OMP VL. VLADIMIR PLEŠKO

Zabok

791.861

KUSTURA D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REZIDENCIJA KASTELAN GRADITELJSTVO-ZAGORJE d.o.o. MARIJA MODNA ODJEĆA, Vl.Marija Smiljanec Trgovina, ugostiteljstvo i usluge vl.Sanja Ljubić STRAŽA-IMO d.o.o.

Hum Na Sutli

45

KUNA-GORA ZANATSKA ZADRUGA

Pregrada

26.684.120

JAM-ING D.O.O.

Zlatar

774.669

VENTILATOR-TVUS d.o.o.

Marija Bistrica

45

Rosis Unus d.o.o.

Sveti Križ Začretje

26.408.846

METALAC-PNT D.O.O.

Krapina

767.475

ĐIDARA SINKOVIĆ I DR. k.d.

Zabok

45

KRAKOM d.o.o.

Krapina

27.427.562

ETI INZENJERING D.O.O.

Zabok

808.670

METALIS d.o.o.

Donja Stubica

27.262.597

ŠPOLJAR TRANSPORT d.o.o.

Pregrada

803.757

WERK d.o.o.

Krapinske Toplice

27.101.486

VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o.

Klanjec

800.185

Đurmanec

46

Desinić

46

AUTO BIŠĆAN d.o.o.

Veliko Trgovišće

26.187.146

DOM-ALPA d.o.o.

Donja Stubica

767.196

Fi. Al. Gr.d.o.o.

Krapina

45

MGT d.o.o.

Kumrovec

26.055.319

VENTAL d.o.o.

Bedekovčina

766.840

USTANOVA DOM SVETI NIKOLA

Krapina

43

EKOS PRERADA JAJA d.o.o.

Zlatar Bistrica

26.041.070

KERAMIX d.o.o.

Krapina

740.916

BDF SERVIS d.o.o.

Hum Na Sutli

42 42

ETI INZENJERING D.O.O.

Zabok

25.969.791

REVIZOR TIM d.o.o.

Zabok

727.267

KOGUTEX d.o.o.

Konjščina

PRESEČKI D.O.O.

Krapina

25.779.654

BARIĆ ALATNIČARSTVO ,IVO BARIĆ

Hum Na Sutli

710.017

Zabok

41

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. Krapina JAVORIĆ TRANSPORT, TURIZAM, TRGOVINA Hum Na Sutli I USLUGE vl. GORDAN JAVORIĆ BELINAMONT d.o.o. Krapinske Toplice

25.745.616

STUBAKI D.D.

Stubičke Toplice

700.902

Krapinske Toplice

41

25.600.264

APOLLO DVA D.O.O.

Krapina

691.861

MEDITEX vl. Robert Črnjević SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPED.I TRAUMAT.LOKOM.SUSTAVA AKROMION KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o.

Konjščina

41

25.486.529

HORVAT COLOR VL. ROBERT HORVAT

Krapina

679.724

ELEKTRO-ORSAG D.O.O.

Zlatar Bistrica

41

KUNAGORA D.O.O.

Pregrada

25.026.781

PRESEČKI GRUPA d.o.o.

Krapina

669.153

GORUP d.o.o.

Klanjec

40

AUTOMOBILI KREŠO d.o.o. KRAPINA

Krapina

25.023.537

DADO ALATI d.o.o.

Lepajci 49224

665.226

INKOP KOŽA D.O.O.

Poznanaovec

40

VARPING DOO

Sveti Križ Začretje

24.814.954

TPK OROMETAL d.d.

Oroslavje

660.263

GRADING d.o.o.

Bedekovčina

40

TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE D.O.O.

Veliko Trgovišće

24.538.765

TEKSTIL BAJSIĆ VL.IVAN BAJSIĆ

Krapina

652.686

NISKOGRADNJA HREN D.O.O.

Donja Stubica

40


64

ŽUPANIJE

rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja 604.457

NISKOGRADNJA d.o.o.

Pregrada

40

603.497

PERFA d.o.o.

Donja Stubica

39

602.152

SALVUS d.o.o. PGM d.o.o.za proizvodnju građevnog materijala AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK d.o.o. M.I. Hršak d.o.o.

Donja Stubica

37

Poznanovec

37

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPED.I TRAUMAT.LOKOM.SUSTAVA AKROMION PLIN KONJŠČINA d.o.o.

Krapinske Toplice

24.262.838

Konjščina

24.118.717

JAVORIĆ TRANSPORT, TURIZAM, TRGOVINA Hum Na Sutli I USLUGE vl. GORDAN JAVORIĆ MONARIS d.o.o. Gornja Stubica

PODUZETNIŠTVO TOMEK d.o.o.

Zabok

23.942.652

BDF SERVIS d.o.o.

EURO BENZ, VL.VLADO KLJUČAR PGM d.o.o.za proizvodnju građevnog materijala GEO OPREMA CIGLENEČKI D.O.O.

Kumrovec

23.731.125

KUNA CORPORATION, d.o.o.

Kraljevec Na Sutli

577.675

Poznanovec

23.624.340

Pregrada

573.916

Sveti Križ Začretje

23.507.750

NISKOGRADNJA d.o.o. VETERINARSKA AMBULANTA KONJŠČINA D.O.O. M-PROFIL d.o.o.

Konjščina

570.065

TENA-G d.o.o.

Pregrada

23.082.182

KUNA CORPORATION, d.o.o.

Kraljevec Na Sutli

22.807.658

MONARIS d.o.o.

Gornja Stubica

22.558.729

PIREKO d.o.o. LJEKARNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJ KUSTURA D.O.O.

Oroslavje

22.433.704

Zabok

21.827.008

ZIM ŠPED d.o.o. Trgovina, ugostiteljstvo i usluge vl.Sanja Ljubić AUTO-KLASIK TRGOVINA-PRIJEVOZ Mario Mak LJEKARNE ZUBIĆ

Krapinske Toplice

21.725.871

LJEKARNA BISERKA POSARIĆ

KRAPINA, poljoprivredna zadruga

Krapina

21.660.773

HUMKOM d.o.o.

Hum Na Sutli

21.114.328

Montaža-Krapina d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE LEPEŠ JAVNI BILJEŽNIK VLASTO PODGAJSKI STROJNA OBRADA METALA DANIJEL KODRNJA Limovi i konstrukcije d.o.o. 5M proizvodnja rasvjetnih tijela i trgovina doo KOMUNALNO-ZABOK D.O.O.

DEKOR Tvornica rasvjete d.o.o.

Zabok

20.818.988

TSH LIKRA d.o.o.

Klanjec

20.756.977

MEDITEX vl. Robert Črnjević

Zabok

20.213.946

GP ŠPILJAK d.o.o.

Hum Na Sutli

20.179.870

AROTOL D.O.O.

Klanjec

19.733.894

BDF SERVIS d.o.o.

Hum Na Sutli

19.173.371

OKIROTO d.o.o.

Pregrada

19.088.523

ELCON PREHRAMBENI PROIZVODI d.o.o.

Zlatar Bistrica

18.735.346

DUPLA KRUNA D.O.O. LJEKARNA vl. Jadranka Šoštarić, mr.pharm. MAXIMUS MEDIA d.o.o.

GRADEX & Co d.o.o.

Zabok

18.436.718

GP ŠPILJAK d.o.o.

Hum Na Sutli

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Krapina

36

Krapina

36 35

Zabok

569.626

Schiedel Proizvodnja dimnjaka d.o.o.

Novi Golubovec

Hum Na Sutli

569.298

PIKAC, d.o.o.

Budinščina

35

Desinić

568.926

KOZINA d.o.o.

Krapina

34

Zabok

564.259

STAKLOREZ-BURIĆ d.o.o.

Pregrada

34

Krapina

553.131

NEDJELJKO ĆUK STOLARIJA “ĆUK”

St.Toplice

33

Konjščina

546.876

JURA-MONT d.o.o.

Zlatar

33

Krapina

540.910

ELCON PREHRAMBENI PROIZVODI d.o.o.

Zlatar Bistrica

33

Veliko Trgovišće

539.780

Ljevaonica-Krapina d.o.o.

Krapina

33

Zabok

533.940

BEDEX - SUPERTOM

Bedekovčina

32

Zagorska Sela

532.293

VENTAL d.o.o.

Bedekovčina

32

Krapina

516.329

GP ŠPILJAK d.o.o.

Hum Na Sutli

31

Veliko Trgovišće

516.257

VARPING DOO

Sveti Križ Začretje

31

Zabok

510.980

DUNDO-PROMET D.O.O.

Radoboj

30

Zabok

510.152

TERMOTEHNIKA INŽINJERING d.o.o.

Sveti Križ Začretje

28

Krapinske Toplice

487.977

KREŠO MONTAŽE D.O.O.

Zlatar

28

Krapinske Toplice

471.048

RENA KONSTRUKCIJE d.o.o.

Krapina

28

Hum Na Sutli

460.161

MK-BONA FIDE d.o.o.

Pregrada

28

SILEK d.o.o.

Poznanovec

18.388.070

LJEKARNA MIRJANA ŠANTEK

Zlatar Bistrica

435.041

Montaža-Krapina d.o.o.

Krapina

28

ZIM ŠPED d.o.o.

Hum Na Sutli

18.250.647

VALVES d.o.o.

Zabok

426.383

Krapina

27

TRGO-KOVINA d.o.o.

Veliko Trgovišće

18.174.457

PERFEX-PERADARSTVO d.o.o.

Donja Stubica

424.397

Klanjec

27

ALMASIDER D.O.O.

Kumrovec

18.171.089

BELINAMONT d.o.o.

Krapinske Toplice

423.275

KRAPINA-ŠPED d.o.o. MESNICA-KLAONICA J & Ž - ŽELJKO BOROŠAK BRAVARIJA FRENKI D.O.O.

Krapina

27

BAČANI TRANSPORTI d.o.o.

Bedekovčina

18.029.890

DARKO-TOURS D.O.O.

Desinić

417.680

ZELENJAK d.o.o. KLANJEC

Klanjec

26

FERO-ERO d.o.o.

Veliko Trgovišće

18.015.002

416.900

Zabok

26

412.510 411.493

CHEMO ZABOKY POZNANOVEC, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA REGAL-MONT, elektro-monterski obrt, vl. Damir Gojak KOMUNALNO-ZABOK D.O.O.

NISKOGRADNJA d.o.o.

Pregrada

17.967.768

NISKOGRADNJA HREN D.O.O.

Donja Stubica

17.682.891

PREIS-SUPER D.O.O. Zlatar APOSS analize pouzdanosti i sigurnosti Zabok doo Krobel promet d.o.o. Đurmanec

M.I. Hršak d.o.o.

Krapina

17.120.008

TRANSPORT JAVORIĆ D.O.O.

Hum Na Sutli

413.013

Poznanovec

26

Mihovljan

25

Zabok

25

KOGUTEX d.o.o.

Konjščina

17.018.952

NEVENKA MIKLAUŽIĆ STROJOMAT

Hum Na Sutli

410.912

CESTA GRAĐENJE d.o.o.

Kumrovec

25

DUNDO-PROMET D.O.O.

Radoboj

16.964.453

Pregrada

410.451

AUTO BIŠĆAN d.o.o.

Veliko Trgovišće

25

Z.U. LJEKARNE ŠĆURIC

Stubičke Toplice

16.725.553

WAHL CESAREC savjetovanje d.o.o. SAK, STROJ.,ALAT.I KOVIN.RADNJA, Vl. STJEPAN VARJAČIĆ EURO BENZ, VL.VLADO KLJUČAR

Đurmanec

396.189

POLIKLINIKA MEDIRAD

Zlatar

25

Donja Stubica

PERFEX-PERADARSTVO d.o.o.

Donja Stubica

16.454.148

ALBA PROFIL D.O.O.

Kumrovec

16.388.459

SINA d.o.o.

Krapinske Toplice

16.264.745

Kumrovec

395.150

ŠPANEC BOŽIDAR JURAJ

Hum Na Sutli

386.846

24

Zabok

381.133

25

PLEŠKO d.o.o.

Zabok

16.209.881

GRIMIN d.o.o. LJEKARNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJ OKIROTO d.o.o.

Pregrada

374.576

ALBA M.S. D.O.O. Veliko Trgovišće JAVORIĆ TRANSPORT, TURIZAM, TRGOVINA Hum Na Sutli I USLUGE vl. GORDAN JAVORIĆ SVEA d.o.o. Sveti Križ Začretje

TRANSPORT JAVORIĆ D.O.O.

Hum Na Sutli

15.700.238

M.S.PROMET d.o.o.

Konjščina

373.910

ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Zabok

24

KRATEKS, d.d. SVETI KRIŽ ZAČRETJE poljoprivredna zadruga 5M proizvodnja rasvjetnih tijela i trgovina doo BEZAK MTP d.o.o.

Krapina

15.534.646

STRAHINJČICA D.O.O.

Zabok

373.667

MGT d.o.o.

Kumrovec

24

MGT d.o.o. ANTONIĆ STROJNA OBRADA METALA, VL. OLIVER ANTONIĆ LIDER TRGOVINA d.o.o.

Kumrovec

353.952

Hum Na Sutli

348.548

Veliko Trgovišće

348.235

24 24

GRADING d.o.o.

Bedekovčina

14.402.100

AUTOTRANSPORTI-KUNŠTEK d.o.o.

Krapina

347.827

GRADEX & Co d.o.o. CIPRO d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu i proizvodnju PEKARNA GAJ TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO “DRAGANIĆ PILANA”, DRAGANIĆ ANĐELKO

Gornje Jesenje

23

EL-SET d.o.o.

Zlatar Bistrica

14.401.756

Krapina

346.236

AUTOMOBILI KREŠO d.o.o. KRAPINA

Krapina

23

Sveti Križ Začretje

344.806

Krapina

23

Gornja Stubica

340.748

Marija Bistrica

23

Gornja Stubica

338.781

MB-TRANSGRADNJA D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ŠVALJEK KRAKOM-GRADNJA d.o.o.

Krapina

23

334.968

LUXORIA d.o.o.

Donja Stubica

22

Sveti Križ Začretje

14.973.167

Veliko Trgovišće

14.588.361

Lobor

14.468.341

Zabok

23

Lepajci

23

Krapina

23

PEKOM d.o.o.

Krapina

14.085.193

MOBISTAR D.O.O. LJEKARNA vl. Blaženka Konjić, dipl. inž.pharm. NISKOGRADNJA BENKO d.o.o.

KUNATEKS DOO

Pregrada

13.866.743

LJEKARNE DOGAN

LJEKARNE ZUBIĆ

Krapina

13.661.681

324.333

KUNAGORA D.O.O.

Pregrada

22

323.715

Donja Stubica

22

323.568

KOMUS D.O.O. U STEČAJU VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O.

Konjščina

22

PIVOVARA I PIVNICE MEDVEDGRAD d.o.o. Oroslavje

14.140.154

DISK d.o.o.

Krapina

13.482.489

JURICA-PROMET d.o.o.

Zlatar

12.525.094

ELEKTRON ERMA STRMEC d.o.o. Stubičke Toplice SPEC.ORDINAC.MED.RADA STELA-ČIVRAG Zabok BANJAC COPIA FORUM d.o.o. Poznanovec

EURO-GRADIM d.o.o.

Krapinske Toplice

12.015.177

FELIX-VITA usluge i trgovina d.o.o.

Krapinske Toplice


65

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

ZELENJAK PLIN d.o.o.

Klanjec

12.008.096

VEMOS d.o.o.

Marija Bistrica

11.739.549

TRANSPORT JAVORIĆ ,DARKO JAVORIĆ

Hum Na Sutli

11.686.519

naziv tvrtke REGAL-MONT, elektro-monterski obrt, vl. Damir Gojak LJEKARNA IVANKA KOVAČEVIĆ JAKIĆ mr.pharm. ODVJETNICA MILJENKA KLASIĆ PILDEK STOJARSTVO D.O.O. Institut za informatičke inovacije, znanstveni institut AUTO SERVISNA OPREMA PONOS d.o.o.

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Mihovljan

319.877

WERNER LJEVAONICA METALA

Zlatar Bistrica

22

Desinić

317.502

K O L N I K d.o.o.

Marija Bistrica

22

Krapina

317.031

TRGO-KOVINA d.o.o.

Veliko Trgovišće

22 21

OTPREMNIŠTVO LEŽ d.o.o.

Zabok

11.381.693

TRANSPORT JAVORIĆ , ANKICA JAVORIĆ

Hum Na Sutli

11.360.262

Hum Na Sutli

311.383

MUŽEK d.o.o.

Petrovsko

Sv.Križ Začretje

309.970

WERK d.o.o.

Krapinske Toplice

AUTO SERVISNA OPREMA PONOS d.o.o.

Krapina

11.267.013

21

Krapina

306.534

METALAC-PNT D.O.O.

Krapina

21

BERISLAVIĆ D.O.O.

Oroslavje

11.153.454

Ljevaonica-Krapina d.o.o.

Krapina

303.238

AUTO ZAGORJE d.o.o. POLJOPRIVREDNA-MLJEKARSKA ZADRUGA ZAGORKA KRKLEC - TRGOVINA d.o.o.

Zlatar Bistrica

11.013.977

Veterinarska stanica d.o.o. Pregrada

Pregrada

300.286

BIOTRON d.o.o.

Klanjec

21

REKLAMPAK d.o.o.

Sveti Križ

Zagorska Sela

10.941.674

KUSTURA D.O.O.

Krapinske Toplice

297.083

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.

21

Krapina

21

Hum Na Sutli

10.918.620

TRASA D.O.O.

Zlatar

289.166

TUHELJ poljprivredna zadruga

Tuhelj

21

Poznanaovec

10.869.805

ZAGREBPROJEKT d.o.o.

Krapina

287.204

KUMROVEC d.o.o.

Kumrovec

21

Krapina

10.755.795

GRADING d.o.o.

Bedekovčina

276.501

METALAC-USLUGE d.o.o.

Zabok

21

TONČEK COLOR vl. Antun Blazinić

Bedekovčina

275.543

USTANOVA PINATR

Stubičke Toplice

21

Donja Stubica

274.697

M GRADNJA d.o.o.

Oroslavje

21

INKOP KOŽA D.O.O. BAUER d.o.o. za trgovinu i održavanje motornih vozila LJEKARNE MARJANA SVETEC

Bedekovčina

10.601.400

PIKAC, d.o.o.

Budinščina

10.279.810

Klanjec

273.959

VEMOS d.o.o.

Marija Bistrica

20

Krapina

273.544

PETRUZALEK D.O.O.

Zabok

20

Stubičke Toplice

271.512

A.M.E. ZAGORJE d.o.o.

Pregrada

20

HERC TOURS d.o.o. STIV - ELEKTROINSTALACIJE I GRAĐENJE, ROGINIĆ IVICA LJEKARNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJ DETMERS KONTEJNER GRADITELJSTVO “KOLARIĆ”, vl. ZLATKO KOLARIĆ EURO-MONT d.o.o.

Marija Bistrica

20

MUŽEK d.o.o.

Petrovsko

10.274.171

STAKLOREZ-BURIĆ d.o.o.

Pregrada

10.268.746

LUXORIA d.o.o. VETERINARSKA AMBULANTA KLANJEC DOO MAL-GAL VL.S.MALARIĆ S.BELOŠEVIĆ

KERAMIX d.o.o.

Krapina

10.241.980

GOFER NEKRETNINE I GRAĐENJE d.o.o.

10.033.012

KAMGRAD OBJEKTI d.o.o.

Zagorska Sela

GIC-GRADNJE D.O.O.

Hum Na Sutli

271.309

KOMUNALNO-ZABOK D.O.O. MESNICA-KLAONICA J & Ž - ŽELJKO BOROŠAK ADRIATIC FOODS d.o.o.

Zabok

9.933.062

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.

Krapina

268.979

Klanjec

9.890.991

BRAVARIJA DIJAKOVIĆ d.o.o.

Sveti Križ Začretje

267.904

Donja Stubica

9.844.032

JURA-MONT d.o.o.

Zlatar

265.385

STRAŽA-IMO d.o.o.

Hum Na Sutli

9.568.986

Zlatar Bistrica

254.891

TINTILIN D.O.O

Zlatar

9.530.265

Mače

249.184

CESAREC TEHNO-PROMET d.o.o. REGAL-MONT, elektro-monterski obrt, vl. Damir Gojak M.S.PROMET d.o.o.

Pregrada

9.520.783

WERNER METAL EXPORT IMPORT d.o.o. AUTOPRIJEVOZNICI DRAGUTIN I DAMIR ŠČAPEC BOR INTERIJERI D.O.O.

Bedekovčina

244.938

Mihovljan

9.519.679

ZAGORSKI LIST D.O.O.

Zabok

243.951

Konjščina

9.464.180

KUNAGORA D.O.O.

Pregrada

240.958

Sveti Križ - Začretje

20

Zabok

20

Sveti Križ Začretje

20

Brestovec Orehovički

20

Zabok

20

Štefan d.o.o.

Kumrovec

19

VARJAČIĆ, d.o.o.

Krapina

19

PROTRADE LEMONA-TRGOVINA d.o.o.

Stubičke Toplice

19

TUHELJ poljprivredna zadruga

Tuhelj

9.387.122

TEHNOMANIA d.o.o.

Radoboj

240.035

METALBENETON d.o.o.

Sveti Križ Začretje

19

K O L N I K d.o.o.

Marija Bistrica

9.343.629

METALBENETON d.o.o.

Sveti Križ Začretje

238.650

VITA POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU Krapinske Toplice

19

LJEKARNE DOGAN

Gornja Stubica

9.233.336

Zabok

237.819

MAL-GAL VL.S.MALARIĆ S.BELOŠEVIĆ

Krapina

19

Krapinske Toplice

234.497

19

223.572

Krapina

19

Krapina

223.182

VODOLIM vl. KATARINA BRUNDULA PRESEČKI MESNICA ,TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ ZDRAVKO MARKO TRGOVINA I PRIJEVOZ D.O.O.

Donja Stubica

Krapina

Zagorska Sela

19

VITA POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU Krapinske Toplice

9.055.835

DOM-ALPA d.o.o.

Donja Stubica

9.054.245

MATRAK PROMET Drvoambalaža -Josip Koprivnjak i Miljenko Šoštarić PARTNER vl.Mirko Kuhar

TRITICUM d.o.o.

Zabok

8.937.248

VETERINARSKA STANICA KRAPINA d.o.o.

HORVAT COLOR VL. ROBERT HORVAT ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE LEPEŠ G.P.T.- HRŠAK d.o.o.

Krapina

8.823.914

HIPOKRAT USLUGE d.o.o.

Donja Stubica

220.117

KERAMIX d.o.o.

Krapina

18

Veliko Trgovišće

8.820.099

Pregrada

219.312

ETI INZENJERING D.O.O.

Zabok

18

Krapina

8.806.559

Brestovec Orehovički

216.494

VEST-ZLATAR d.o.o.

Zlatar

18

HERC TOURS d.o.o.

Marija Bistrica

8.746.431

CESAREC TEHNO-PROMET d.o.o. GRADITELJSTVO “KOLARIĆ”, vl. ZLATKO KOLARIĆ Kontejner d.o.o.

Krapina

212.211

TRANSPORT JAVORIĆ ,DARKO JAVORIĆ

Hum Na Sutli

18

METALAC-PNT D.O.O.

Krapina

8.669.993

MEDIPRO d.o.o.

Zabok

211.652

TINTILIN D.O.O

Zlatar

18

REKLAMPAK d.o.o.

Sveti Križ

8.629.269

Metida-revizija d.o.o.

Krapina

211.166

VRELEJ DOO Klanjec PEKARA-TRGOVINA-PRIJEVOZ “HUM-LUG” Zabok Milenko Starinec TEP - ELSTA d.o.o. Sveti Križ Začretje

18

17

Krapinske Toplice

17

Krapina

17

Veliko Trgovišće

17

VENTAL d.o.o.

Bedekovčina

8.574.419

KONTREC D.O.O.

Veliko Trgovišće

209.949

BEDEX - SUPERTOM TRGOVINA TRANSPORT UGOSTITELJSTVO MIŠAK, VL. DARKO MIŠAK RUDOMAR D.O.O.

Bedekovčina

8.405.414

STUDIO DAMIR d.o.o.

Hum Na Sutli

206.283

Sveti Križ Začretje

8.222.177

Konjščina

204.433

Tuhelj

8.071.036

Pregrada

204.147

Bravarija “Piljek” Franjo Piljek

Sveti Križ Začretje

8.053.328

PLIN KONJŠČINA d.o.o. KAMENSKI GRADITELJSTVO,PROI.I USLUGE,KAMENSKI JOSIP S.V.I.G. D.O.O

Hraščina Trgovišće

203.573

DAVOR PLEŠKO BRAVARSKA RADIONA ŠTURMAN vl. Božica Šturman Radio Kaj d.o.o.

E.I.K. d.o.o.

Budinščina

8.016.214

KRAČUN - ZAJEDNIČKI OBRT

Pregrada

202.634

DRAGUTIN PAVLINIĆ

Zabok

18 17

VITAFARM D.O.O.

Krapina

7.986.397

STAKLOREZ-BURIĆ d.o.o.

Pregrada

202.077

DJEČJI VRTIĆ “MALI KAJ”

Krapina

17

KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o.

Konjščina

7.982.646

Krapina

202.003

MEDVEDGRADINVEST d.o.o.

Lepajci

17

APOLLO DVA D.O.O. MARIJA MODNA ODJEĆA, Vl.Marija Smiljanec MIKOM D.O.O.

Krapina

7.866.206

Oroslavje

201.929

ZIP GRADITELJSTVO d.o.o.

Krapina

17

Đurmanec

7.857.332

Zlatar Bistrica

7.853.087

AUTOMEHANIKA JKOVIĆ DOO

Krapina

7.790.079

GTV-ADRIA D.O.O. EPO energetsko procesna oprema vl. Vladimir Jagečić dipl.ing. VILI COMERCE - vl. Hrastinski Stjepan MIŠKO PEKARA, TRGOVINA I USLUGE, VL.JOSEFINA VUKIČEVIĆ Z.U. LJEKARNE ŠĆURIC

Zabok

196.632

IVANČICA DD

Zlatar

17

Radoboj

194.512

JURICA-PROMET d.o.o.

Zlatar

17

Stubičke Toplice

194.086

OREH D.O.O

Oroslavje

17 16

KOVINA LJEVAONICA DD

Veliko Trgovišće

7.768.874

CESTA GRAĐENJE d.o.o.

Kumrovec

193.856

TENA-G d.o.o.

Pregrada

A.M.E. ZAGORJE d.o.o.

Pregrada

7.708.206

SLAVKO GLAS PANDA-S ZAJEC STROJNI ISKOP-TRANSPORT VLADIMIR ZAJEC

Pregrada

192.994

AUTO SERVISNA OPREMA PONOS d.o.o.

Krapina

16

Zabok

189.139

APM - TRGOVINA d.o.o.

Donja Stubica

16

PARKETI RATKOVIĆ VL.HRVOJE RATKOVIĆ Đurmanec

7.618.532


66

ŽUPANIJE

rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

Štefan d.o.o.

Kumrovec

7.615.239

FUTURAGRAF d.o.o.

Krapina

7.537.506

NEDJELJKO ĆUK STOLARIJA “ĆUK”

St.Toplice

7.467.445

naziv tvrtke BUL-VET D.O.O. PGM d.o.o.za proizvodnju građevnog materijala ZAGI-MONT d.o.o.

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Oroslavje

188.947

HUMKOM d.o.o.

Hum Na Sutli

16

Poznanovec

187.571

TISAK DA-DA DOO

Kumrovec

16

Gornja Stubica

184.397

SRETNI SNOVI DOO

Sveti Križ Začretje

16

BENTELER TRGOVINA d.o.o.

Zlatar Bistrica

7.463.761

ŽEBOJKA d.o.o.

Sveti Križ Začretje

180.009

RUDOMAR D.O.O.

Tuhelj

16

UNITEHNA PLAST d.o.o.

Zabok

7.373.735

Krapina

176.454

POLI-MONT d.o.o.

Zabok

16

CHEMO ZABOKY

Zabok

7.356.924

Konjščina

176.307

BAČANI TRANSPORTI d.o.o.

Bedekovčina

16

Donja Stubica

16

Gornje Jesenje

16

DOMIRAD d.o.o.

Kraljevec Na Sutli

7.301.556

PEER d.o.o. VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. VEČERIĆ VLADIMIR VESTROJ

Hum Na Sutli

174.764

PROTRADE LEMONA-TRGOVINA d.o.o. LJEKARNA vl. Jadranka Šoštarić, mr.pharm. AUTO-KLASIK TRGOVINA-PRIJEVOZ Mario Mak LEMA TRANS d.o.o.

Stubičke Toplice

7.281.916

NAUTIKA OROSLAVJE d.o.o.

Oroslavje

174.405

Krapinske Toplice

7.257.753

TT inženjering d.o.o.

Grabrovec

173.330

Zabok

7.251.459

KUNA-GORA ZANATSKA ZADRUGA

Pregrada

172.350

Hum Na Sutli

7.211.778

MK-BONA FIDE d.o.o.

Pregrada

166.691

KRKLEC METAL D.O.O ŽELJKO KOBEŠČAK GRAĐ.INSTAL. OBRT ZEKO METALMONT,trg.,cent.grij.,mont.plin.inst .,vodovoda,limarije,strojobr.,vl.S. Hršak STROJNA OBRADA METALA DANIJEL KODRNJA GRADNJA vl. STJEPAN GRDEN

INSTALOGRADNJA DOO

Bedekovčina

7.201.506

REVIZIJA SERVIS d.o.o.

Zabok

165.335

JEDVAJ VL.IVAN JEDVAJ

EKO METAL PRODUKT D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REZIDENCIJA KASTELAN GRADITELJSTVO “KOLARIĆ”, vl. ZLATKO KOLARIĆ EKO METAL VL.KOLAKOVIĆ STANKO

Brestovec Orehovički

7.094.075

MRAZ D.O.O.

Kraljevec Na Sutli

163.564

Krapina

7.057.164

VATROZAŠTITA d.o.o.

Zabok

163.508

LJEKARNA BISERKA POSARIĆ

Konjščina

7.055.007

PEKOM d.o.o.

Krapina

163.369

ELEKTRON ERMA STRMEC d.o.o. EMOS PROMET proizvodnja, trgovina, zastupanje i usluge, uvoz-izvoz d.o.o. “PEPERKO” IVAN PEPERKO

Hum Na Sutli

16

Zabok

16

Pregrada

16

Zagorska Sela

16

Krapina

7.184.696

JARI PLAST d.o.o.

Krapina

164.751

SIGNALPRINT, Vl. Tihomir Borovčak

Zabok

16

Tuhelj

7.120.252

KOLAREC FRIDO TRANSPORT KOLAREC

Desinić

164.117

PTIMONT-MART D.O.O.

Lepajci

16

LACKOVIČ D.O.O.

Marija Bistrica

15

FERO-ERO d.o.o.

Veliko Trgovišće

15

Stubičke Toplice

15

Radoboj

15

USTANOVA DOM SVETI NIKOLA

Krapina

6.998.149

BRATOVENSKI d.o.o.

Hum Na Sutli

160.477

LACKOVIČ D.O.O.

Marija Bistrica

6.960.239

CONVERTO VITAM D.O.O.

Krapinske Toplice

160.468

KRAPINA-ŠPED d.o.o. TRGOVINA-UGOSTITELJSTVO PAVLEK VL. ANITA PAVLEK LJUBIĆ KOMPANIJA ŽERJAV TRANSPORTI d.o.o.

Krapina

6.948.814

MIRA SISTEM D.O.O.

Zabok

159.904

Brestovec Orehovički

6.944.896

CARTUS d.o.o.

Gornja Stubica

159.543

Hum Na Sutli

6.916.646

MALI FRANCUZ D.O.O.

Stubičke Toplice

MK-BONA FIDE d.o.o.

Pregrada

6.823.794

PAPIR-MARKET DOO

Krapina

Krapina

15

Hum Na Sutli

15

Zabok

15

158.912

LOVRENČIĆ DAMIR AUTOPRIJEVOZNIK ZAJEC STROJNI ISKOP-TRANSPORT VLADIMIR ZAJEC INKOP TRGOVINA D.O.O.

Poznanovec

15

156.859

Hotel & Restaurant SE-MI d.o.o.

Veliko Trgovišće

15

ZELENJAK d.o.o. KLANJEC

Klanjec

6.796.842

MORES SAVJETOVANJE d.o.o.

Donja Stubica

155.200

AMG STUDIO d.o.o.

Sveti Križ Začretje

15

SRETNI SNOVI DOO

Sveti Križ Začretje

6.777.447

M-PROFIL GRAĐENJE d.o.o.

Zabok

154.330

Dayland d.o.o.

Sveti Križ Začretje

15

PAPIR-MARKET DOO VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. KRKLEC METAL D.O.O

Krapina

6.768.751

FLAMMA - SUSTAVI d.o.o.

Donja Stubica

153.370

GEO - BT d.o.o.

Zabok

15

Konjščina

6.749.775

RISAL d.o.o.

Lobor

151.779

HORVAT COLOR VL. ROBERT HORVAT

Krapina

15

Hum Na Sutli

6.745.457

PLIN - PROJEKT d.o.o.

Konjščina

151.210

LJEKARNE VODOLŠAK

Krapina

15

AMG STUDIO d.o.o.

Sveti Križ Začretje

6.731.007

SRETNI SNOVI DOO

Sveti Križ Začretje

151.023

AUTO ZAGORJE d.o.o.

Zlatar Bistrica

15

ESOTEHNA D.O.O.

Lepajci

6.706.871

TRANSPORT JAVORIĆ , ANKICA JAVORIĆ

Hum Na Sutli

150.674

VATROZAŠTITA d.o.o.

Zabok

15

ŠANJEK d.o.o.

Hrašćina

6.685.060

GEO - BT d.o.o.

Zabok

147.162

EL-LON d.o.o.

Zagorska Sela

15

MVM - KOMAR d.o.o. EMOS PROMET proizvodnja, trgovina, zastupanje i usluge, uvoz-izvoz d.o.o. MIKROMOTOR, VL. FRANJO KRAMAR ZAJEC STROJNI ISKOP-TRANSPORT VLADIMIR ZAJEC DOBRA PRILIKA DOO

Bedekovčina

6.617.591

F.I.L.-ART d.o.o.

Krapina

146.171

Z.U. LJEKARNE ŠĆURIC TARAC građev.,prijev.i trgovina vl. Zvonko Jakuš Ugostiteljstvo Kušan d.o.o.

Stubičke Toplice

15

Bedekovčina

15

Zabok

15

Sveti Križ Začretje

14

Sveti Križ Začretje

6.438.539

METALBENETON d.o.o.

Sveti Križ Začretje

Radoboj

6.548.816

OZIMEC d.o.o.

Marija Bistrica

145.348

Zlatar

6.513.418

TRGOVINA PLOD D.O.O.

Krapina

143.876

Zabok

6.456.125

Tuhelj

142.760

Bedekovčina

142.162

6.352.381

Ideal express d.o.o. “KERABAN” TRGOVINA I ZASTUPSTVA,VL. ZLATKO BAN VARPING DOO

Sveti Križ Začretje

6.348.778

HERC GRADNJA d.o.o.

Oroslavje

“DRAGANIĆ PILANA”, DRAGANIĆ ANĐELKO Gornje Jesenje

Donja Stubica

14

141.331

Bravarija “Piljek” Franjo Piljek UGOSTITELJSTVO ZAGI VL.STANKO ČMAREC OMP VL. VLADIMIR PLEŠKO

Zabok

14

140.877

TRANSPORT JAVORIĆ , ANKICA JAVORIĆ

Hum Na Sutli

14

LJEKARNA MIRJANA ŠANTEK

Zlatar Bistrica

6.293.663

UVODIĆ d.o.o.

Oroslavje

140.375

MEDIATEKS D.O.O

Belec

14

ČEHULIĆ D.O.O.

Mače

6.276.454

DEOPALSAN D.O.O.

Lepajci

138.958

ATEKS D.O.O.

Desinić

14

APM - TRGOVINA d.o.o.

Donja Stubica

6.116.905

MARIJAN CTO. d.o.o.

Zabok

138.538

KOMPANIJA ŽERJAV TRANSPORTI d.o.o.

Hum Na Sutli

14

MB-TRANSGRADNJA D.O.O.

Krapina

6.046.582

TRANSPORT JAVORIĆ ,DARKO JAVORIĆ

Hum Na Sutli

137.913

VUGOS d.o.o.

Krapinske Toplice

14

MAL-GAL VL.S.MALARIĆ S.BELOŠEVIĆ LJEKARNA IVANKA KOVAČEVIĆ JAKIĆ mr.pharm. TUŠEK VL. MIROSLAV TUŠEK

Krapina

6.046.292

REKLAMPAK d.o.o.

Sveti Križ

137.417

T.G.E. MIHALIČEK d.o.o.

Veliko Trgovišće

14

Desinić

6.033.854

GEO TERRA D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU Kraljevec Na Sutli

136.787

Soroth d.o.o.

Sveti Križ Začretje

14

Lepajci

5.885.814

136.501

14

5.819.796

Hum Na Sutli

135.582

Veliko Trgovišće

14

ASIKO d.o.o. Trgovina i ugostiteljstvo MICAK, vl. Katica Micak WERNER METAL EXPORT IMPORT d.o.o.

Krapina

5.734.324

Donja Stubica

134.248

TIP-TOP vl. Stjepan Hrkec RIBIČ UGOSTITELJSTVO vl.BOŽIDAR HUZAK MONTGRADNJA LADIŠIĆ D.O.O.

Bočaki

Krapina

KONSTRUKTOR DD GRADITELJSTVA PEKARA I TRGOVINA “HUM” vl. Ljiljana Hajdinjak STOLARSKA ZANATSKA RADNJA

Zlatar

Ljevaonica-Krapina d.o.o.

Oroslavje

14

Marija Bistrica

5.728.813

KOMUS D.O.O. U STEČAJU

Donja Stubica

132.447

ČEHULIĆ D.O.O.

Mače

14

Zlatar Bistrica

5.697.168

Đurmanec

132.431

14

Krapina

5.695.839

Krapina

131.462

Pregrada

14

MATRAK PROMET HRŠAK ZDRAVKO VL PRIJEVOZ I NISKOGRADNJA COPIA FORUM d.o.o.

Zabok

5.616.582

Veliko Trgovišće

131.268

Lepaajci

13

Krapina

5.587.615

CRNEKOVIĆ d.o.o.

Konjščina

131.220

Poznanovec

5.584.823

STROJOBRAVAR JURAJ MIRT

Bedekovčina

130.875

KRAČUN - ZAJEDNIČKI OBRT KAMENSKI GRADITELJSTVO,PROI.I USLUGE,KAMENSKI JOSIP EINHELL CROATIA d.o.o. za trgovinu i usluge PARKETMONT VL. STJEPAN JURIN Očić zavarivanje, obrada metala i trgovina

Pregrada

LJEKARNA NADA HORVAT mr.pharm.

HERC TRANS , HERCEG IVICA IVICA ZAPLATIĆ “LIMAČ”PROIZV.,ZAVR. RAD.,TRG,UGOSTIT.I USL. MDK PROJEKT d.o.o.

Poznanovec

13

Zabok

13


67

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RMS-TRANSPORT D.O.O.

Mihovljan

5.440.378

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA FUČKAR BRANKO VISKI d.o.o. PROIZVODNJA SERVIS I TRGOVINA VL.VLADIMIR VIDOVIĆ TIMA STUBICA PROMET d.o.o.

LIDER TRGOVINA d.o.o.

Veliko Trgovišće

5.432.173

LOVRENČIĆ DAMIR AUTOPRIJEVOZNIK

DARKO-TOURS D.O.O.

Desinić

5.373.129

PEKARNICA KATARINA VL. BITER KAJTAZI Zabok

M GRADNJA d.o.o.

Oroslavje

5.532.748

KOLAREC FRIDO TRANSPORT KOLAREC

Desinić

5.525.303

LOVRENČIĆ DAMIR AUTOPRIJEVOZNIK

Hum Na Sutli

5.462.310

dobit razdoblja

broj zaposlenika

Krapinske Toplice

129.632

FUTURAGRAF d.o.o.

Krapina

13

128.700

BERISLAVIĆ D.O.O.

Oroslavje

13

Radoboj

126.542

ZELENJAK PLIN d.o.o.

Klanjec

13

Donja Stubica

126.275

Pregračanka, poljoprivredna zadruga

Pregrada

13

Hum Na Sutli

124.119

TISA-GRADNJA d.o.o.

Zlatar Bistrica

13

123.155

GORUP STOČARSTVO d.o.o.

Klanjec

13

PODUZETNIŠTVO TOMEK d.o.o. Zabok PEKARA I TRGOVINA “HUM” vl. Ljiljana Hum Na Sutli Hajdinjak PEKARNICA KATARINA VL. BITER KAJTAZI Zabok

Radio Kaj d.o.o.

Krapina

5.359.194

DJEČJI VRTIĆ ŠLAPICA

Oroslavje

120.408

Krapina

5.348.907

TIMEL d.o.o.

Oroslavje

119.284

5.343.976

BAKUS D.O.O.

Hum Na Sutli

118.952

“GRAFUS” d.o.o. SAK, STROJ.,ALAT.I KOVIN.RADNJA, Vl. STJEPAN VARJAČIĆ TERMOTEHNIKA INŽINJERING d.o.o.

mjesto

Konjščina

MINI MARKET VL.ŠTEFANIJA POSLON

IN. FO. IMPRESS d.o.o. Krapina MERCATOR-ASP TRGOVAČKI I UGOSTITELJ- Budinščina SKI OBRT, VL. ANDRIJA PIKUTIĆ CESTA GRAĐENJE d.o.o. Kumrovec

naziv tvrtke

5.339.629

MB SVVATI d.o.o.

Oroslavje

118.627

5.313.370

GORUP D.O.O.

Pregrada

118.160

117.120

MARKET CENTAR VL.DANIJEL ŠKUDAR VETERINARSKA STANICA DONJA STUBICA d.o.o. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PRESEČKI d.o.o. MAGRA GRADITELJSTVO

Oroslavje

5.312.280

MAT-PROM D.O.O

Konjščina

118.044

Đurmanec

5.298.060

JAGAR-DOM d.o.o.

Marija Bistrica

Sveti Križ Začretje

5.295.584

ABBA TENDE d.o.o.

Stubičke Toplice

116.407

ELEKTRO-MERKAŠ D.O.O.

Novi Golubovec

13 13 13 13

Donja Stubica

13

Oroslavje

13

Krapinske Toplice

13

Radoboj

13

POŽGAJ PROMET D.O.O.

Sv. Križ Začretje

5.269.148

POLIKLINIKA MEDIRAD

Zlatar

5.268.297

TRANSPORT PREBERINA

Veliko Trgovišće

5.249.735

Krobel promet d.o.o. POZNANOVEC, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŠPANEC BOŽIDAR JURAJ

Đurmanec

5.248.209

T.A.B. ING d.o.o. ZOU KREŠO ŠTEFEK I ČUK KOSTREC MARIJANA KÖNIG RAČUNOVODSTVO d.o.o. za računovodstvene usluge KULFA d.o.o.

Bedekovčina

116.320

KUNA CORPORATION, d.o.o.

Kraljevec Na Sutli

12

Donja Stubica

115.810

ALATI STUHNE d.o.o.

Pregrada

12

Lepajci

115.190

OPREMA ŠPOLJAR

Zabok

12

Krapina

115.105

HAMBURGER RECYCLING ENS d.o.o.

Zabok

12

Poznanovec

5.168.556

RSC - vodni filteri d.o.o.

Krapina

112.592

ELITAS d.o.o.

Desinić

12

Donja Stubica

5.156.188

VODOLIMEX

Krapinske Toplice

112.115

IN. FO. IMPRESS d.o.o. EPO energetsko procesna oprema vl. Vladimir Jagečić dipl.ing. PETRAKOM d.o.o. RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA d.o.o. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VERONIKA BAUER d.o.o. za trgovinu i održavanje motornih vozila Veterinarska stanica d.o.o. Pregrada

Krapina

12

OPREMA ŠPOLJAR

Zabok

5.100.721

AUTOŠKOLA BEST D.O.O.

Zabok

112.081

VATROZAŠTITA d.o.o.

Zabok

5.096.535

TRANSPORT GRAĐ. MEHANIZAC. “CELJAK” Zabok

111.332

TRGOVINA PLOD D.O.O.

Krapina

5.081.096

110.020

SVEA d.o.o.

Sveti Križ Začretje

5.015.613

KRAKOM-GRADNJA d.o.o. NISKOGRADNJA ZAGORJE DB VL. DRAŽEN BROZ AUTO CENTAR STOP d.o.o.

Krapina

5.009.150

Oroslavje

4.982.226

Krapina

4.972.590

AGROKAS D.O.O.

Zlatar Bistrica

4.970.048

V.P.I. d.o.o. INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA vl. Željko Bednjanec ELCON PREHRAMBENI PROIZVODI d.o.o. POLIKLINIKA ZA GINEK,INT.MED. POLANČEC PUNEK POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I NEUROLOGIJU Radio Kaj d.o.o.

DAVOR PLEŠKO

Zabok

4.968.660

GORUP STOČARSTVO d.o.o.

Klanjec

102.196

KABEL PLUS d.o.o. PRESEČKI MESNICA, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ ZDRAVKO PRESEČKI PEKARA-TRGOVINA-PRIJEVOZ “HUM-LUG” Milenko Starinec LJEKARNA vl. Blaženka Konjić, dipl. inž.pharm. ALUMONT VL.MIRKO BLAŽIČEVIĆ KIKO TRGOVINA I USLUGE, vl. TOMISLAV KRUŠEC “BLAŽINIĆ” TRANSPORT-TRGOVINA, DAMIR BLAŽINIĆ Pregračanka, poljoprivredna zadruga

Pregrada Krapinske Toplice

109.704

Zlatar Bistrica

108.919

Donja Stubica

107.143

Pregrada

105.213

Krapina

102.408

12

99.690 96.902

VETERINARSKA STANICA ZABOK d.o.o.

Zabok

12

96.503

Veliko Trgovišće

12

Budinščina

12

Zlatar Bistrica

12

Đurmanec

11

Zlatar Bistrica

11

101.957

Zabok

4.869.624

100.515

DRAGUTIN PAVLINIĆ

Veliko Trgovišće

4.609.477

POMGRAD d.o.o.

Sveti Križ Začretje

94.518

MONTGRADNJA LADIŠIĆ D.O.O.

Oroslavje

4.599.610

POLI-MONT d.o.o.

Zabok

92.628

PERO GRADNJA d.o.o. MERCATOR-ASP TRGOVAČKI I UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ANDRIJA PIKUTIĆ Dom za starije i nemoćne osobe SV. KATARINA RADIO STUBICA d.o.o. ELCON D.D. PROIZVODNJA KABELSKIH SETOVA U STEČAJU Krobel promet d.o.o.

Ž T Ž d.o.o.

Zabok

4.581.257

PRODUKT VL. BOŽIDAR ŠĆUKANEC

Veliko Trgovišće

92.045

MIKOM D.O.O.

AUTO CENTAR ŠTAGAR d.o.o.

TEKSTIL BAJSIĆ VL.IVAN BAJSIĆ Drvoambalaža -Josip Koprivnjak i Miljenko Šoštarić ZAJEDNIČKA ZANATSKA RADNJA “DUNI” VL. DRAGUTIN I NIKOLA ULAMA DAAN KONJŠČINA d.o.o. MARKET CENTAR VL.DANIJEL ŠKUDAR BRAVARIJA FRENKI D.O.O.

Zabok

12

Kumrovec

102.176

Sveti Križ Začretje

TRITICUM d.o.o.

12

Pregrada

EURO BENZ, VL.VLADO KLJUČAR IVICA ZAPLATIĆ "LIMAČ"PROIZV.,ZAVR. RAD.,TRG,UGOSTIT.I USL. MIŠKO PEKARA, TRGOVINA I USLUGE, VL.JOSEFINA VUKIČEVIĆ METAL M.B., VL. BRANIMIR LOVREČKI

Sveti Križ Začretje

4.723.032

12

12

BEATI D.O.O.

Pregrada

Desinić Krapina

12

GEO OPREMA CIGLENEČKI D.O.O.

4.821.957

12

Sveti Križ Začretje

4.933.243

4.826.467

Krapina

12

4.870.310

Sveti Križ Začretje

12

Desinić

Krapina

Krapinske Toplice

12

Marija Bistrica

Hum Na Sutli

Krapina

EKO METAL PRODUKT D.O.O. Krapina DOMAČA PEKARA,ugostiteljstvo,trgovina Pregrada i zidarski obrt,vl.Sonja Hajdinjak MARING d.o.o. Zabok

PRO-MONT ZAGORJE d.o.o. ANTONIĆ STROJNA OBRADA METALA, VL. OLIVER ANTONIĆ TD GRADNJA ZAGORJE DOO

Oroslavje

Zabok

4.720.618

MVM - KOMAR d.o.o.

Bedekovčina

95.969

Pregrada

4.717.060

V.G.B. D.O.O.

Belec

95.346

Marija Bistrica

4.658.500

AUTO CENTAR STOP d.o.o.

Krapina

94.669

Krapina

12

Radoboj

12

Klanjec

12

Zagorska Sela

12

Donja Stubica

12

Krapina

4.519.151

C.P.I. MEDIA D.O.O.

Zabok

91.694

PERFEX-PERADARSTVO d.o.o.

Donja Stubica

11

Krapinske Toplice

4.512.192

KRKLEC METAL D.O.O

Hum Na Sutli

91.373

LEMA TRANS d.o.o.

Hum Na Sutli

11

Kumrovec

4.418.730

“DRAGANIĆ PILANA”, DRAGANIĆ ANĐELKO Gornje Jesenje

91.013

COPIA FORUM d.o.o.

Poznanovec

11

Konjščina

4.394.099

ALUMONT VL.MIRKO BLAŽIČEVIĆ

Krapinske Toplice

90.991

Krapina

11

Novi Golubovec

4.384.683

TISAK DA-DA DOO

Kumrovec

88.687

Krapina

4.327.752

STUBMAR d.o.o.

Stubičke Toplice

87.821

Krapina

11

Gornja Batina

11

Krapina

11 11

KREŠO MONTAŽE D.O.O.

Zlatar

4.304.811

OMH RAZVITAK D.O.O.

Krapina

86.471

TRGOEKSKLUZIV D.O.O. “KERABAN” TRGOVINA I ZASTUPSTVA,VL. ZLATKO BAN IVICA ZAPLATIĆ “LIMAČ”PROIZV.,ZAVR. RAD.,TRG,UGOSTIT.I USL. Dayland d.o.o.

Donja Stubica

4.299.784

ORO-DOM d.o.o.

Oroslavje

86.373

TEKSTIL BAJSIĆ VL.IVAN BAJSIĆ NISKOGRADNJA ZAGORJE DB VL. DRAŽEN BROZ PLIN KONJŠČINA d.o.o. HRŠAK ZDRAVKO VL PRIJEVOZ I NISKOGRADNJA EUROGRADNJA-ŠKOF D.O.O.

Bedekovčina

4.292.959

VATROSTALAC d.o.o.

Krapina

86.172

ZO-VE d.o.o.

Krapina

4.276.421

KUNA-PETROL vl. ŠTEFANIJA PETEK

Pregrada

85.988

GAMA GRAFIT d.o.o.

Krapina

Sveti Križ Začretje

4.270.614

MARP-PROMET d.o.o.

Veliko Trgovišće

85.780

R.T.COMMERCIUM D.O.O

Zlatar

11

SMREKAR D.O.O.

Krapina

4.240.362

GTL D.O.O.

Kumrovec

85.001

SINA DISTRIBUCIJA d.o.o.

Krapinske Toplice

11

Oroslavje

11

Konjščina

11


68

ŽUPANIJE

rang

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

CESAREC d.o.o. KRAMARIĆ ŽELJKO AUTO-POLJO-PROM TRGOVINA I USLUGE VODOLIM vl. KATARINA BRUNDULA PRIJEVOZNIČKO-GRAĐEVINSKO-TRGOVAČKI OBRT”SLIVAR” ANA ŠARONJA, OPTIKA

Mihovljan

4.207.130

TITANIK I.H. D.O.O.

Hum Na Sutli

84.007

Zabok

4.197.271

TRGOCENTAR ZASTUPANJE D.O.O.

Zabok

POLI-MONT d.o.o.

Zabok

4.178.652

Marija Bistrica

KAJ-GRADNJA d.o.o.

Mihovljan

4.155.148

Zabok

82.795

G.M.G. - DUBRAVA d.o.o.

Zabok

11

ELEKTRON ERMA STRMEC d.o.o. ZAJEDNIČKI OBRT ERDODY VL. VLADO BOROŠAK I BLAŽENKA BOROŠAK DISKONT POSAVEC vl. Miroslav Posavec

Stubičke Toplice

4.133.917

MICAK d.o.o. ŽELJKO KOBEŠČAK GRAĐ.INSTAL. OBRT ZEKO SALUTO DAF d.o.o.

Zabok

82.642

Krapina

11

Kraljevec Na Sutli

4.112.498

IBIS 94 D.O.O.

Krapina

82.632

Brestovec Orehovički

11

11

Hum Na Sutli

11

83.961

NOVAK-TRADE D.O.O. STANISLAV I ANĐELKO ŠTRUKLEC ARHITEKTON ZAJEDNIČKI OBRT OTPREMNIŠTVO LEŽ d.o.o.

Zabok

11

83.818

MIKROMOTOR, VL. FRANJO KRAMAR

Zlatar

11

84.818

4.221.383

Bedekovčina

84.763

4.211.230

POLIKLINIKA MACEK BELENCAN

Krapinske Toplice

84.263

Pregrada Donja Stubica

broj zaposlenika 11

Krapinske Toplice

4.221.660

mjesto

BISTRO I RESTORANI “AS” VL. KRUNOSLAV Pregrada BREŽNJAK MINI MARKET VL.ŠTEFANIJA POSLON Krapina

BRAVARSKA RADIONA ŠTURMAN vl. Božica Šturman BEDEX - SUPERTOM

Oroslavje

naziv tvrtke

Krapina

11

Pregrada

4.087.224

NEDJELJKO ĆUK STOLARIJA “ĆUK”

St.Toplice

82.174

G.P.T.- HRŠAK d.o.o. TRGOVINA-UGOSTITELJSTVO PAVLEK VL. ANITA PAVLEK LJUBIĆ GRAMONT - VLADO I MARIO IVANJKO

Pregrada

11

Zlatar Bistrica

4.074.789

DOMI PRIJEVOZ D.O.O.

Zlatar

81.380

DAGOR D.O.O.

Klanjec

11

Zabok

4.071.139

CHEMO ZABOKY

Zabok

81.353

GKB-mont PLANCUTIĆ

Lobor

11

PLAVINKA DOO

Zabok

11

GRAĐENJE I TRANSPORTI ROSI

Sveti Križ Začretje

11

NANOTEC D.O.O. Očić zavarivanje, obrada metala i trgovina PROMIN D.O.O BRAVARSKA RADIONA ŠTURMAN vl. Božica Šturman SS TRASPORTI VL.IVAN KUNŠTEK

Zlatar Bistrica

4.032.375

SALVUS GRADNJA d.o.o.

Krapinske Toplice

80.627

Krapinske Toplice

4.007.687

Krapina

79.183

Đurmanec

3.992.601

Hum Na Sutli

79.174

BELINAMONT d.o.o.

Krapinske Toplice

10

TRGOVINA ASTRO vl. Valentina Bezak

Zabok

3.985.381

Zabok

78.542

10

Kumrovec

3.967.682

Donja Stubica

78.122

Veliko Trgovišće

10

SANJIN BAČIĆ STROJNA OBRADA METALA DANIJEL KODRNJA TERMOKEM D.O.O.

Kumrovec

3.945.122

PORAST D.O.O.

Tuhelj

77.234

APOLLO DVA D.O.O. 5M proizvodnja rasvjetnih tijela i trgovina doo CESAREC TEHNO-PROMET d.o.o.

Krapina

TISAK DA-DA DOO

V.R.POLJAK D.O.O. TRUCK SERVIS, PRIJEVOZNIŠTVO I TRGOVINA VL. FERDO PODHRAŠKI MR savjetovanje i upravljanje Miroslav Rasonja POLJOPRIVREDNA ZADRUGA “STUBICA”

Pregrada

10

Zagorska Sela

3.895.342

VITAFARM D.O.O.

Krapina

77.061

ESOTEHNA D.O.O.

Lepajci

10

Zabok

3.894.164

Dječji vrtić SUNČICA

Krapina

76.295

EKOS PRERADA JAJA d.o.o.

Zlatar Bistrica

10

Zlatar Bistrica

BRAVARIJA BARILAR VL.BRANKO BARILAR Krapina

3.894.076

DRVOPRERADA ČIČEK d.o.o.

VENTILATOR-TVUS d.o.o.

Marija Bistrica

3.887.756

IVANČICA DD

Zlatar

3.869.619

75.358

STEPPING d.o.o.

Zabok

10

75.227

Kumrovec

10

Kumrovec

10

MOBISTAR D.O.O.

Krapina

3.838.955

IVO PROM DOO Konjščina PROIZVODNO-TRGOVAČKO-USLUŽNI OBRT Lobor ĐM&DĐ VL.MILJENKO BUNTAK SANJIN BAČIĆ Kumrovec

74.136

SANJIN BAČIĆ ZAJEDNIČKA ZANATSKA RADNJA “DUNI” VL. DRAGUTIN I NIKOLA ULAMA ŠIMIĆ&CO D.O.O.

Đurmanec

10

FRANC DAMIR d.o.o. ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU CIGLENEČKI DOO VEGROS PRIJEVOZ, PILANA, TESARSTVO, TRGOVINA vl. STANISLAV VEČERIĆ ČEHA ELEKTRO, VL. RENATO ČEHULIĆ TARAC građev.,prijev.i trgovina vl. Zvonko Jakuš PEKARA I TRGOVINA “HUM” vl. Ljiljana Hajdinjak OMP VL. VLADIMIR PLEŠKO

Bedekovčina

3.836.051

DOMIRAD d.o.o.

Kraljevec Na Sutli

74.032

ZVJEZDICE D.O.O.

Oroslavje

10

Sveti Križ Začretje

3.830.763

G.P.T.- HRŠAK d.o.o.

Krapina

73.829

STUBAKI PRIJEVOZ D.O.O.

Stubičke Toplice

10

ĐIDARA SINKOVIĆ I DR. k.d.

Zabok

3.742.940

74.269

Hum Na Sutli

3.822.780

VINSKI POTOK d.o.o.

Hum Na Sutli

73.697

VILI COMERCE - vl. Hrastinski Stjepan

Zabok

10

Zlatar Bistrica

3.810.255

MK GORIČKI d.o.o.

Bedekovčina

73.196

STOLARSKA ZANATSKA RADNJA

Donja Stubica

10

Bedekovčina

3.804.748

ROTA TRGOVINA

Zabok

72.656

M.S.PROMET d.o.o.

Konjščina

10

Hum Na Sutli

3.774.645

71.771

ŠANJEK d.o.o.

Hrašćina

10

3.754.052

PODNE OBLOGE “LISAK” ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU CIGLENEČKI DOO CESTOGRADNJA ZAGORJE d.o.o.

Gornja Stubica

Zabok

Sveti Križ Začretje

71.576

EURO ZONA D.O.O.

Zabok

10

Gornja Stubica

70.811

Krapina

10

Sveti Križ Začretje

10

Marija Bistrica

10

Krapina

10 10

PARTNER vl.Mirko Kuhar

Krapina

3.724.123

GTV-ADRIA D.O.O.

Krapina

3.702.605

EUROCOMEX d.d.

Oroslavje

3.693.790

Hum Na Sutli

70.507

Pregrada

69.791

MAGOR-KRAPINA D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI CVETKO KOMET 93 d.o.o.

Gornja Stubica

69.622

“AM MONTAŽA” VL. EMIL BALAGOVIĆ

GAMA GRAFIT d.o.o.

Krapina

3.692.511

HUM SERVIS d.o.o. IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA vl. NIKOLA GRABOVAC ZAJEDNIČKI OBRT TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE ”HORVATINČIĆ” M.TABOR BIRO d.o.o.

Hum Na Sutli

69.141

GORUP D.O.O.

Pregrada

AUTOPRIJEVOZNIK ZDRAVKO SATLER

Đurmanec

3.631.989

AQUA RONI D.O.O.

Zabok

68.952

STOLARIJA “HORVAT” VLADIMIR HORVAT

Poznanovec

10

OSTEON d.o.o.

Krapinske Toplice

3.627.266

DAAN KONJŠČINA d.o.o.

Konjščina

68.852

MEDVEDGRAD GRADNJA D.O.O.

Lepajci

10

GOGO-BUS d.o.o. ŽELJKO KOBEŠČAK GRAĐ.INSTAL. OBRT ZEKO L.D. VRT d.o.o. LJEKARNIČKA USTANOVA LJEKARNE CRKVENČIĆ MIRA SISTEM D.O.O. AUTOPRIJEVOZNICI DRAGUTIN I DAMIR ŠČAPEC KULFA d.o.o.

Hrašćina Trgovišće

3.618.203

SID RIZITUS doo

Zabok

68.501

SINA d.o.o.

Krapinske Toplice

10

Zabok

3.566.703

Hyper dizajn d.o.o.

Krapina

68.311

Petrovsko

10

Konjščina

3.527.136

AUTOMOBILI KREŠO d.o.o. KRAPINA

Krapina

68.126

N&M HERAK MILAN ZAJEDNIČKI OBRT ERDODY VL. VLADO BOROŠAK I BLAŽENKA BOROŠAK ARANEA PROJEKT d.o.o. AUTO-KLASIK TRGOVINA-PRIJEVOZ Mario Mak ZAGORJEGRADNJA d.o.o. KROVOPOKRIVAČ,LIMAR I IZOLATER, vl. ŠLOGAR IVAN INSTALOGRADNJA DOO

Kraljevec Na Sutli

10

Krapina

TIP-TOP vl. Stjepan Hrkec

Bočaki

Veterinarska stanica d.o.o. Pregrada EPO energetsko procesna oprema vl. Vladimir Jagečić dipl.ing. T.G.E. MIHALIČEK d.o.o.

Pregrada

3.486.416

Oroslavje

3.482.815

OZIRIS PRAONICA RUBLJA d.o.o.

Pregrada

65.219

Veliko Trgovišće

3.472.350

Gornja Stubica

64.825

ABBA TENDE d.o.o.

Stubičke Toplice

3.451.469

Hum Na Sutli

64.728

PTIMONT-MART D.O.O.

Lepajci

3.440.647

MARIO COMMERCE d.o.o. STRAŽAPLASTIKA d.d. za preradu i promet plastičnih masa R.R.SAN d.o.o.

Sveti Križ-Začretje

R.T.COMMERCIUM D.O.O Zlatar POTOČKI- PROMET POD. ZA PROMET,TRG. Radoboj I USLUGE

3.438.748

AGRO-MAK D.O.O.

Konjščina

3.428.997

“GRAFUS” d.o.o.

Oroslavje

Zabok

3.522.986

VIDMAR PROMET D.O.O.

Zabok

68.034

Zabok

3.514.305

Zagorska Sela

66.553

Mače

3.510.677

Budinščina

66.389

3.503.135

MARKO TRGOVINA I PRIJEVOZ D.O.O. TRANSPORTI DUKTAJ, VL. STJEPAN DUKTAJ DRAGUTIN PAVLINIĆ

3.498.275

Regenerativni energetski sistemi d.o.o. Donja Stubica

65.460

Tabor d.o.o.

65.301

Veliko Trgovišće

Desinić

65.471

Donja Stubica

10

Zabok

10

Kraljevec Na Sutli

10

Desinić

10

Bedekovčina

10

Zlatar

10

64.263

DOGRAD GRADNJA d.o.o. DOMAČA PEKARA,ugostiteljstvo,trgovina i zidarski obrt,vl.Sonja Hajdinjak Trgovina i ugostiteljstvo MICAK, vl. Katica Micak USTANOVA ZA ZDRSTVENU NJEGU SESTRA MARIJA AUTO CENTAR STOP d.o.o.

Krapina

10

64.028

POSEJDON - MARIJA BISTRICA d.o.o.

Marija Bistrica

10

63.314

CVJETIĆ d.o.o.

Stubičke Toplice

10

Pregrada

10

Marija Bistrica

10

Zlatar

10


69

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

mjesto

broj zaposlenika

Gornje Jesenje

10

62.949

3 B.H. GRAĐEVINARSTVO VL. IVAN I MARIN BOSAK AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o.

Lepajci

9

62.242

PROTING HORVAT d.o.o.

Krapina

9

TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PROIZVOD- Marija Bistrica NJA MILIČKI, VL. MARINA MILIČKI PETRAKOM d.o.o. Marija Bistrica

3.403.832

PROTRADE LEMONA-TRGOVINA d.o.o.

Stubičke Toplice

63.140

3.396.114

BOJAN-TRANS d.o.o.

Hum Na Sutli

MAXIMUS MEDIA d.o.o.

3.392.706

ELEKTRO OPREMA D.O.O.

Oroslavje

Krapinske Toplice

naziv tvrtke

IBIS 94 D.O.O.

Krapina

3.390.572

PEKARA PREGRADAd.o.o.

Pregrada

61.724

ČEHA ELEKTRO, VL. RENATO ČEHULIĆ

Zlatar Bistrica

9

SIGNALPRINT, Vl. Tihomir Borovčak

Zabok

3.380.415

BANEM d.o.o.

Oroslavje

61.380

DEOPALSAN D.O.O.

Lepajci

9

TRANSPORT AN-TO, MARIJAN ŠAMEC

Zabok

3.368.381

KUNŠTEK PROMET d.o.o.

Hum Na Sutli

61.242

ALUMONT VL.MIRKO BLAŽIČEVIĆ

Krapinske Toplice

9

EKOVENT d.o.o. AUTOPRIJEVOZNICI DRAGUTIN I DAMIR ŠČAPEC PRIJEVOZNIČKO-GRAĐEVINSKO-TRGOVAČKI OBRT”SLIVAR” Zagorska razvojna agencija d.o.o.

PRODUKT VL. BOŽIDAR ŠĆUKANEC

Veliko Trgovišće

3.346.143

SS TRASPORTI VL.IVAN KUNŠTEK

Đurmanec

61.130

MEDVEDGRADINVEST d.o.o.

Lepajci

3.334.926

NANOTEC D.O.O.

Zlatar Bistrica

60.931

VEST-ZLATAR d.o.o.

Zlatar

3.327.202

APM vl. Ivan Mirt

Donja Stubica

60.642

ELITAS d.o.o.

Desinić

3.322.037

ZITO d.o.o.

Sveti Križ Začretje

60.390

LUXORIA d.o.o.

Donja Stubica

3.305.553

KONTO RPS d.o.o.

Zabok

59.556

G.M.G. - DUBRAVA d.o.o.

Zabok

3.297.910

Đurmanec

59.020

KRAČUN - ZAJEDNIČKI OBRT

Pregrada

3.297.140

Mihovljan

58.905

Hotel & Restaurant SE-MI d.o.o.

Veliko Trgovišće

3.293.683

FIDUS PAVIĆ D.O.O. KUHTA MONT d.o.o.za graditeljstvo,proizvodnju i usluge DAGOR D.O.O.

Klanjec

57.796

Zlatar Bistrica

57.181

MDK PROJEKT d.o.o.

Veliko Trgovišće

3.288.698

ČEHA ELEKTRO, VL. RENATO ČEHULIĆ

STUBAKI PRIJEVOZ D.O.O.

Stubičke Toplice

3.274.833

AUTOPRIJEVOZ TRGOVINA I MEHANIZACIJA Sveti Križ Začretje

56.863

ANA ŠARONJA, OPTIKA SAK, STROJ.,ALAT.I KOVIN.RADNJA, Vl. STJEPAN VARJAČIĆ KIKO TRGOVINA I USLUGE, vl. TOMISLAV KRUŠEC DARKO-TOURS D.O.O. PROIZVODNJA SERVIS I TRGOVINA VL.VLADIMIR VIDOVIĆ GROFELNIK - ZAJEDNIČKI OBRT

VRELEJ DOO

Klanjec

3.273.726

IN. FO. IMPRESS d.o.o.

56.723

BIBI-PRESEČKI d.o.o.

Krapina

DETMERS KONTEJNER

Sveti Križ Začretje

3.270.376

MUHEK MARINE d.o.o.

Marija Bistrica

56.682

MB SVVATI d.o.o.

Oroslavje

3.246.485

TCL INFORMATIKA d.o.o.

Oroslavje

56.541

AUTOTRANSPORTI, vl. BRANKO KUNŠTEK Krapina MIŠKO PEKARA, TRGOVINA I USLUGE, Radoboj VL.JOSEFINA VUKIČEVIĆ MESOPROMET LASIĆ, VL. JADRANKA LASIĆ Zabok

3.244.950

EUROIZVOZ d.o.o.

Marija Bistrica

56.516

3.234.880

G.M.G. - DUBRAVA d.o.o.

Zabok

56.107

3.203.741

STANIĆ-DAMIR STANIĆ

Bedekovčina

56.011

VILINA D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA KLANJEC DOO VETERINARSKA STANICA KRAPINA d.o.o. OLIVER KAPAC MJENJAČNICA, TRGOVINA I USLUGE PROTYPO d.o.o.

VIA TOURS d.o.o.

Zabok

3.155.809

Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Krapina

55.338

BUKI GRADNJA D.O.O.

UVA D.O.O. AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK d.o.o. BAKLIŽA D&D doo

Desinić

54.774

Krapina

53.321

Krapinske Toplice

53.316

HERC TRANS , HERCEG IVICA

Đurmanec

3.151.066

ŽEBOJKA d.o.o.

Sveti Križ Začretje

3.125.805

VODOLIMEX ANTONIĆ STROJNA OBRADA METALA, VL. OLIVER ANTONIĆ ANTOMA D.O.O.

Krapinske Toplice

3.122.211

Hum Na Sutli

3.107.937

SIGNALPRINT, Vl. Tihomir Borovčak

Zabok

53.105

Zlatar

3.059.727

H.O.N.ING d.o.o.

Sveti Križ Začretje

52.824

TEP - ELSTA d.o.o.

Sveti Križ Začretje

3.057.376

KRAKOM d.o.o.

Krapina

52.152

Krapina

9

Mače

9

Mihovljan

9

Krapina

9

Zabok

9

Đurmanec

9

Pregrada

9

Desinić

9

Radoboj

9

Pregrada

9

Oroslavje

9

Krapina

9

Klanjec

9

Krapina

9

Đurmanec

9

Novi Golubovec

9

Pregrada

9

CARPONA GRADEX d.o.o.

Krapina

9

PNT TOPLAK doo

Krapina

9

Zabok

8

TONČEK COLOR vl. Antun Blazinić

Bedekovčina

3.037.648

MSM GRAFIKA D.O.O.

Krapina

51.865

Grafički laboratorij d.o.o.

Sveti Križ Začretje

3.022.883

PRUT D.O.O.

Donja Stubica

51.638

MICAK d.o.o.

Marija Bistrica

3.004.942

GRA-ELMONT vl. Mladen Blazinić

Sveti Križ Začretje

50.776

INKOP D.D. ALATI STUHNE MIRKO I ZVJEZDANA STUHNE VUKINA FRANJO

Poznanovec

2.994.672

EKOS PRERADA JAJA d.o.o.

Zlatar Bistrica

50.733

TERMOKEM D.O.O. Drvoambalaža -Josip Koprivnjak i Miljenko Šoštarić ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU CIGLENEČKI DOO SMREKAR D.O.O. SINKOVIĆ TRANSPORT I TRGOVINA VL.MLADEN SINKOVIĆ PLIN - PROJEKT d.o.o. KUHTA MONT d.o.o.za graditeljstvo,proizvodnju i usluge HUMPLIN d.o.o.

Hum Na Sutli

8

Hum Na Sutli

2.990.044

RADIO MARIJA BISTRICA d.o.o.

Marija Bistrica

50.496

AUTOPRIJEVOZNIK ZDRAVKO SATLER

Đurmanec

8

Kraljevec Na Sutli

2.987.608

IVANČICA DD

Zlatar

50.336

VALVES d.o.o.

Zabok

8

PP PEKARA V.L. IVAN I MARIO PRIŠČAN Konjščina POTOČKI- PROMET POD. ZA PROMET,TRG. Radoboj I USLUGE ŠAFRAN GRADNJA D.O.O. Đurmanec

8 8

“PEPERKO” IVAN PEPERKO STIV - ELEKTROINSTALACIJE I GRAĐENJE, ROGINIĆ IVICA SINKOVIĆ TRANSPORT I TRGOVINA VL.MLADEN SINKOVIĆ ZAGORJEGRADNJA d.o.o. PROIZVODNJA SERVIS I TRGOVINA VL.VLADIMIR VIDOVIĆ MARTIN DOO

Krapinske Toplice

8

Sveti Križ Začretje

8

Krapina

8

Sv.Križ Začretje

8

Konjščina

8

Mihovljan

8

Krapina

2.970.692

KOMPANIJA ŽERJAV TRANSPORTI d.o.o.

Hum Na Sutli

50.003

Sveti Križ - Začretje

2.958.558

Krapina

49.958

Sv.Križ Začretje

2.955.289

Radoboj

49.934

Pregrada

49.294

STJEPAN HRVOJ

Poznanovec

Veliko Trgovišće

48.420

ZAGI-MONT d.o.o.

Gornja Stubica

8

Zabok

48.092

IMPSO D.O.O.

Hum Na Sutli

8

Kraljevec Na Sutli

2.946.884

Radoboj

2.946.288

DI print d.o.o. POTOČKI- PROMET POD. ZA PROMET,TRG. I USLUGE METALMONT,trg.,cent.grij.,mont.plin.inst .,vodovoda,limarije,strojobr.,vl.S. Hršak ALBA M.S. D.O.O.

Zabok

2.925.895

BIB - INSTAL - INVEST d.o.o.

8 8

Odvjetnik Zlatko Mičin

Zagreb

2.923.331

KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o.

Konjščina

47.085

LIMOVOD, VL.IVAN LEŠKOVIĆ

Gornja Stubica

8

METALAC-USLUGE d.o.o.

Zabok

2.922.973

ZAGORSKI GRUNT-KRAPINA,GPZ

Krapina

46.229

MARKET KOŠEC d.o.o.

Marija Bistrica

8

GRADITELJSTVO-ZAGORJE d.o.o.

Mihovljan

2.900.808

EL-SET d.o.o.

Zlatar Bistrica

46.211

L.D. VRT d.o.o.

Konjščina

8

2.896.527

MKTEH d.o.o. LJEKARNIČKA USTANOVA LJEKARNE CRKVENČIĆ ELEKTRO KUHAR d.o.o.

Krapina

46.024

KE-TE-MONT vl.IVAN HALAMBEK

Veliko Trgovišće

8

Zabok

45.898

CENTRAL-TERM D.O.O.

Krapina

8

Sveti Križ Začretje

45.839

ZMAJ PROJEKT d.o.o.

Poznanovec

8

B.K. PLUS d.o.o. za graditeljstvo Krapinske Toplice METALMONT,trg.,cent.grij.,mont.plin.inst Pregrada .,vodovoda,limarije,strojobr.,vl.S. Hršak ZAGORSKI LIST D.O.O. Zabok

2.882.044 2.881.335

GRADNJA vl. STJEPAN GRDEN

Donja Stubica

2.858.095

ENDRIT d.o.o.

Oroslavje

45.525

INTERIJERI HAĐAR VL. JANKO HAĐAR

Lobor

8

FLORA DROGERIJA I SALON LJEPOTE VETERINARSKA AMBULANTA KONJŠČINA D.O.O. PARKETMONT VL. STJEPAN JURIN

Krapinske Toplice

2.858.069

MOTO AQUA doo

Zabok

45.469

TUŠEK VL. MIROSLAV TUŠEK

Lepajci

8

Konjščina

2.855.765

DETMERS KONTEJNER

Sveti Križ Začretje

45.305

KUNŠTEK PROMET d.o.o.

Hum Na Sutli

8 8

Poznanovec

KOLAR MARKET vl. Kolar Ivan Pregrada DOMAČA PEKARA,ugostiteljstvo,trgovina Pregrada i zidarski obrt,vl.Sonja Hajdinjak

2.854.593

REPOVEČKI D.O.O.

Zabok

45.223

CIKLONIZACIJA d.o.o.

Desinić

2.849.271

BODREN d.o.o.

Hum Na Sutli

44.081

TONČEK COLOR vl. Antun Blazinić

Bedekovčina

8

2.809.292

Papeš LED d.o.o.

Krapinske Toplice

43.949

M-PROFIL GRAĐENJE d.o.o.

Zabok

8


70

ŽUPANIJE

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 2010. % udjel u RH

1.646

1,70

102,81

18.556

2,16

92,45

10.472.523.511

0,98

92,31

24,30%

94,28%

9.012.916.932

1,51

102,36

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

188.122.656

0,67

78,51

1.019.658.661

3,41

131,06

97,26%

89,98%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki br. zaposlenih imovina ukupno ukupni prihod dobit nakon oporezivanja gubitak nakon oporezivanja prosječna neto plaća

Indeks 2009=100

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2010.

4.011

investicije

391.170.869

101,92 1,04

66,34

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

ukupni prihod

PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA

Kutina

2.290.621.794

GAVRILOVIĆ D.O.O.

Petrinja

639.668.240

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

SANO d.o.o.

Popovača

22.551.294

PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA

Kutina

2371

GAVRILOVIĆ D.O.O.

Petrinja

14.220.584

SELK D.D.

Kutina

1184 1002

CMC Sisak d.o.o.

Sisak-Caprag

568.198.516

VIVERA D.O.O.

Glina

12.962.434

CMC Sisak d.o.o.

Sisak-Caprag

LONIA DD

Kutina

270.920.272

GE-ZE D.O.O.

Sisak

5.179.546

GAVRILOVIĆ D.O.O.

Petrinja

795

VIVERA D.O.O.

Glina

203.946.699

GAVRILOVIĆ POLJOPRIVREDA D.O.O.

Petrinja

4.741.214

SINACO d.o.o.

Sisak

478

MLIN I PEKARE d.o.o.

Sisak

166.725.384

VATROSTALNA SISAK d.o.o. SISAK

Sisak

3.924.698

MLIN I PEKARE d.o.o.

Sisak

447

SANO d.o.o.

Popovača

147.612.463

ARKA 96. d.o.o.

Kutina

3.409.661

VIADUKT BANOVINA D.O.O.

Sisak

301

SELK D.D.

Kutina

145.967.084

DRVNI CENTAR GLINA d.o.o.

Glina

3.000.275

ZLATNA IGLA - SISCIA D.O.O.

Sisak

262

SINACO d.o.o.

Sisak

137.403.977

KORINA PROIZVODNJA d.o.o.

Rajić

2.668.539

LONIA DD

Kutina

249

GAVRILOVIĆ POLJOPRIVREDA D.O.O.

Petrinja

124.687.743

XY d.o.o.

Sisak

2.512.920

LIPOVICA d.o.o.

Popovača

204

NORD PRODUKT d.o.o.

Divuša

87.997.709

LONJA-STRUG d.d.

Kutina

2.246.882

METALING d.o.o.

Sisak

187 184

HERBOS d.d.

Sisak

75.334.933

HAJDINJAK d.o.o.

Sisak

2.134.183

CESTE SISAK d.o.o.

Sisak

SOLIDUM d.o.o.

Petrinja

69.890.816

PPS MAJUR d.o.o.

Majur

2.125.934

VIVERA D.O.O.

Glina

172

AUTO KUĆA CINDRIĆ D.O.O.

Sisak

65.339.088

KISIKANA d.o.o.

Sisak

1.979.091

AUTO PROMET SISAK D.O.O.

Sisak

162 153

CESTE SISAK d.o.o.

Sisak

63.839.001

LJEKARNA BARIŠIĆ

Kutina

1.879.505

HERBOS d.d.

Sisak

M.M.M. VUKELIĆ D.O.O.

Novska

54.743.551

TURBOMEHANIKA d.o.o.

Kutina

1.849.619

Topusko

150

OKTAN ŽAŽINE d.o.o.

Lekenik

51.282.750

ANTE MIJIĆ-QUERCUS D.O.O. AAF-Consult Oy za projektiranje energetskih postrojenja Podružnica Sisak VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA MEDICINU RADA DR MATOC I DR BLAŽEVIĆ CA TEH d.o.o.

Novska

1.799.682

Lipovljani

149

LIPOVICA d.o.o.

Popovača

48.079.730

MOSLAVINA PLIN D.O.O.

Kutina

45.576.275

IDIS D.O.O.

Kutina

45.243.836

RUDMAN d.o.o.

Sisak

43.374.257

GRADSKE LJEKARNE SISAK

Sisak

40.506.664

SOLIDUM ŽUŽIĆ d.o.o.

Petrinja

38.728.672

Sisak

1.784.950

Top-Terme d.o.o. SLAVONSKA DRVNA INDUSTRIJA D.O.O. LIPOVLJANI VODOPRIVREDA SISAK d.d. SISAK

Sisak

144

Novska

1.703.673

FELIS PRODUKTI d.o.o.

Sisak

135

Sisak

1.629.760

MOSLAVINA D.O.O.

Kutina

131

Sisak

1.480.944

SOLIDUM ŽUŽIĆ d.o.o.

Petrinja

130

1.467.240

M.M.M. VUKELIĆ D.O.O.

Novska

128

1.440.928

DALEKOVOD TIM d.d.

Topusko

123

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Sisak

37.235.815

NOVATON uslužni obrt, vl. Vlado Dobrenić Sisak LJEKARNE PAVLIĆ zdravstvena Sisak ustanova APPLIED CERAMICS D.O.O. Sisak

1.218.306

HRB DUNAVSKI LLOYD SISAK D.O.O.

Sisak

121

KISIKANA d.o.o.

Sisak

36.998.241

VODOOPSKRBA KUPA d.o.o.

Petrinja

1.155.934

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Sisak

119

ANTE MIJIĆ-QUERCUS D.O.O.

Novska

36.714.234

GRADITELJSTVO RADMAN d.o.o.

Blinjski Kut

1.134.965

LONJA-STRUG d.d.

Kutina

117

Farma Jelas d.o.o.

Hrvatska Dubica

36.385.220

EUROPA-PROJEKT-PLIN d.o.o.

Sela

1.120.727

SLAVIJATRANS DD

Petrinja

111

HRB DUNAVSKI LLOYD SISAK D.O.O.

Sisak

35.028.929

LONIA DD

Kutina

1.100.375

ANTE MIJIĆ-QUERCUS D.O.O.

Novska

97

SLAVIJATRANS DD

Petrinja

33.638.382

VETERINARSKA STANICA PETRINJA d.o.o. Petrinja

1.021.526

Pounje d.d.

Hrvatska Kostajnica

96


71

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

METALING d.o.o.

Sisak

33.275.892

KONTO-L d.o.o.

Sisak

1.017.928

ALMOS d.o.o. KUTINA

Kutina

95

LJEKARNA BARIŠIĆ

Kutina

32.105.814

TOPLICE d.o.o. TOPUSKO

Topusko

1.015.442

IDIS D.O.O.

Kutina

94

ABUNDAN D.O.O.

Velika Ludina

31.932.664

SPUGA-K D.O.O.

Kutina

919.502

KOMUNALAC PETRINJA D.O.O.

Petrinja

92

SCHWARZL d.o.o.

Glina

31.839.301

SLAVIJATRANS DD

Petrinja

915.111

HAKADESCH d.o.o. NOVSKA

Novska

91

KORINA PROIZVODNJA d.o.o.

Rajić

31.429.984

B. MALBAŠIĆ i dr.j.t.d.

Kutina

895.076

SPUGA-K D.O.O.

Kutina

86

APPLIED CERAMICS D.O.O.

Sisak

31.292.604

M.M.M. VUKELIĆ D.O.O.

Novska

872.630

GOSPODARENJE OTPADOM SISAK D.O.O.

Sisak

85

DRVNI CENTAR GLINA d.o.o.

Glina

30.606.892

VETERINARSKA AMBULANTA GLINA D.O.O. Glina

861.262

RADEK GRADNJA d.o.o.

Kutina

79

ARKA 96. d.o.o.

Kutina

30.574.430

ENOTEH d.o.o.

Sisak

818.255

PPS MAJUR d.o.o.

Majur

78

ALEN PLUS d.o.o.

Sisak

29.935.377

LJEKARNA PREDGRAĐE

Sisak

802.314

TVIM d.o.o. Dužica

Lekenik

78

AUTO PROMET SISAK D.O.O.

Sisak

29.913.189

MIROSLAV NADAŽDI I BERLANČIĆ DAVID

Petrinja

784.382

PRIVREDA D.O.O.

Petrinja

74

PPS MAJUR d.o.o. BENZINSKA PUMPA BREBRIĆ D.O.O. LIPOVLJANI VIADUKT BANOVINA D.O.O.

Majur

29.539.555

ESD doo

Sisak

778.223

GAVRILOVIĆ POLJOPRIVREDA D.O.O.

Petrinja

72

Lipovljani

29.497.287

VODOPRIVREDA SISAK d.d. SISAK

Sisak

758.060

DRVNI CENTAR GLINA d.o.o.

Glina

71

Sisak

29.251.794

MALIBU-PROMET D.O.O. NOVSKA

Novska

739.099

TROKUT DRVNA INDUSTRIJA D.D. NOVKA

Novska

68

DALEKOVOD TIM d.d.

Topusko

28.762.817

HAKADESCH d.o.o. NOVSKA BOŽIĆ, Proizvodni trgovački i uslužni obrt, vlasnik Milan Božić ODVJETNIČKO DRUŠTVO STIPERSKIBALENOVIĆ J.t.d. I.G.K.RECIKLAŽA d.o.o.

Novska

729.896

KOMUNALAC SISAK D.O.O.

Sisak

66

EXCO d.o.o.

Sisak

28.676.950

LJILJAN S d.o.o. Kutina

Kutina

28.674.623

MOSLAVINA D.O.O.

Kutina

28.515.978

696.925

PUO SUZY VL. DAMIR SUZIĆ

Novska

61

695.925

ARĐENT d.o.o.

Novska

61

Sisak

693.747

ALEN PLUS d.o.o.

Sisak

57 54

VODOPRIVREDA SISAK d.d. SISAK SLAVONSKA DRVNA INDUSTRIJA D.O.O. LIPOVLJANI ZLATNA IGLA - SISCIA D.O.O. LJEKARNE PAVLIĆ zdravstvena ustanova ALMOS d.o.o. KUTINA

Sisak

26.919.044

“ VODOPROJEKT” D.O.O.

Sisak

Kutina

26.912.751

LJEKARNA MIKIĆ, VL. GRACIJELA MIKIĆ

Sisak

LINPAC PACKAGING DOO

Sisak

24.029.400

OPTIKA ARALICA

Sisak

Sisak

28.083.776

Lipovljani

27.752.766

Sisak

27.244.151

ABAZA d.o.o. “MONOLITH” ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT EXCO d.o.o.

Sisak Sisak

Hrvatska Dubica

680.147

NOVOKOM d.o.o.

Novska

Sisak

679.388

VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.

Novska

53

Sisak

674.654

NAŠA TRGOVINA D.O.O.

Petrinja

53

652.952

Gradska groblja Viktorovac d.o.o.

Sisak

51

636.748

Hoteli DAIM d.o.o.

Kutina

50

622.875

Košćal d.o.o.

Popovača

49 47

LONJA-STRUG d.d.

Kutina

23.877.991

TIM POPOVAČA d.o.o.

Popovača

615.326

VODOOPSKRBA KUPA d.o.o.

Petrinja

VATROSTALNA SISAK d.o.o. SISAK

Sisak

23.054.597

STARI GRAD SISAK d.o.o.

Sisak

607.153

VATROSTALNA SISAK d.o.o. SISAK

Sisak

45

TVIM d.o.o. Dužica

Lekenik

22.967.201

TRGOŠPED SISAK d.o.o.

Sisak

600.253

Kutina

45

Novska

44

Voloder

44

Popovača

43

PROTIS D.O.O.

Sisak

22.241.129

LJILJAN S d.o.o. Kutina

Kutina

599.931

Top-Terme d.o.o.

Topusko

21.574.414

SIPAS GALDOVO d.o.o. SISAK

Sisak

599.661

CJEVOMONT d.o.o. METAFLEX D.O.O. ZA METALNU INDUSTRIJU NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o.

OPTIPLAST d.o.o.

Sisak

21.270.224

SOL - INA d.o.o.

Sisak

593.102

SANO d.o.o.

FELIS PRODUKTI d.o.o.

Sisak

20.872.856

MIPEK d.o.o.

Hrvatska Kostajnica

581.170

DAMIR VUKOVIĆ D.O.O. NOVSKA

Novska

43

TVIM-TONKOVIĆ,d.o.o.

Kutina

20.745.008

Radio Banovina d.o.o.

Glina

564.046

METALIMPEX D.O.O.

Novska

43

GOSPODARENJE OTPADOM SISAK D.O.O.

Sisak

20.519.717

CJEVOMONT d.o.o.

Kutina

558.124

ANTIKOR D.O.O.

Kutina

42 40

LJEKARNE CRNKOVIĆ

Petrinja

19.606.051

MOSLAVINA PLIN D.O.O.

Kutina

549.046

KORINA PROIZVODNJA d.o.o.

Rajić

PRIVREDA D.O.O.

Petrinja

19.216.959

TEHNOSERVIS-SISAK d.o.o.

Sisak

538.530

KOMUNALNO TOPUSKO D.O.O.

Topusko

40

VODOOPSKRBA KUPA d.o.o.

Petrinja

18.888.709

TERRA ET AQUA D.O.O.

Sisak

511.284

HOTEL PANONIJA d.o.o

Sisak

39

JABLAN BBA D.O.O. OVL.ING.ELEKTROTEHNIKE VRANEŠEVIĆ BORIS JAVNI BILJEŽNIK ČUBELIĆ ŠIMAC SANJA

Glina

507.710

TVIM-TONKOVIĆ,d.o.o.

Kutina

38

Sisak

507.310

HODALJ d.o.o.

Gora

38

Sisak

506.092

POSAVSKI HRAST d.o.o.

Novska

38

KOMUNALAC PETRINJA D.O.O.

Petrinja

18.668.270

IGM CIGLANA d.o.o.

Petrinja

18.535.372

ENIGMA D.O.O.

Glina

17.941.647

RADEK GRADNJA d.o.o. PROMES-CVANCIGER VL ADOLF CVANCIGER Auto - CENTAR d.o.o.

Kutina

17.046.142

DIAMANT-GRADNJA d.o.o.

Novska

505.776

ERION d.o.o.

Kutina

37

Sisak

16.841.443

EUROART93 d.o.o.

Sisak

500.943

SAŠA PROMET CIGLANA BLATUŠA D.O.O

Topusko

37

Sela

16.666.759

UNIJA-ZAMA d.o.o.

Kutina

496.969

ENERGO d.o.o.

Sisak

37

DOBRA d.o.o.

Topolovac, Sisak

16.577.454

PROTIS D.O.O.

Sisak

486.125

SERTIĆ V.S. D.O.O.

Sisak

37

TRGOVINA MARIN d.o.o.

Budaševo

16.507.951

Hrvatska Dubica

485.976

Divuša

36

ARĐENT d.o.o.

Novska

15.732.747

Gvozd

481.595

Sisak

36

METALIMPEX D.O.O.

Novska

15.642.029

Farma Jelas d.o.o. LIJEK- ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST POSAVSKI HRAST d.o.o.

Novska

476.635

NORD PRODUKT d.o.o. PROMES-CVANCIGER VL ADOLF CVANCIGER ENERGO termoenergetika d.o.o.

Sisak

36

SPUGA-K D.O.O.

Kutina

15.277.376

ŠMIT ELECTRONIC d.o.o.

Kutina

475.993

POŽGAJEC D.O.O.

Martinska Ves

35

STANOJEVIĆ d.o.o. KOMUNALAC-HRVATSKA DUBICA D.O.O. U STEČAJU AGROPROMET-SISAK D.O.O.

Sisak

15.217.476

Sisak

473.519

ENIGMA D.O.O.

Glina

35

Hrvatska Dubica

14.673.861

Glina

471.189

34

14.648.761

Kutina

464.398

LJEKARNA PREDGRAĐE

Sisak

14.558.697

Glina

455.248

ČULJAT-TEKSTIL d.o.o. Sječa,iznos i prodaja ogrijevnog drveta VIS GRADSKE LJEKARNE SISAK

Kutina

Sisak

GRADSKE LJEKARNE SISAK Sječa,iznos i prodaja ogrijevnog drveta VIS ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ĐURĐA DRAGOVIĆ-GRAHEK I BOJAN GRAHEK BENSAM D.O.O.

PARTNER CENTAR D.O.O.

Sisak

14.334.270

DRUGI DAN d.o.o.

Sisak

14.268.200

SERTIĆ V.S. D.O.O.

Sisak

14.031.388

TRGO-SIROVINA d.o.o. TRGOVAČKO PROIZVODNI OBRT ŽINIĆ, VL. IVAN ŽINIĆ OPG MARKO GRAČAKOVIĆ

Glina

34

Sisak

34 33

Topolovac

451.985

PEPI d.o.o.

Jasenovac

Glina

439.989

KISIKANA d.o.o.

Sisak

32

Novska

439.784

EXCO d.o.o.

Sisak

32


72

ŽUPANIJE

rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

DAVOR VRBANEK

Sunja

14.027.948

DAMCO d.o.o.

Lipovljani

438.361

HIDRAULIKA KUTINA d.d. KUTINA

Pounje d.d.

Hrvatska Kostajnica

13.823.137

TOPLICE DA-NI d.o.o.

Topusko

428.072

GRAS GRAĐ.OBRT VL.MARČELJA ZDENKO Sisak

32

SAŠA PROMET CIGLANA BLATUŠA D.O.O

Topusko

13.655.932

ALEN PLUS d.o.o.

Sisak

425.738

BENSAM D.O.O.

Glina

32 32

Kutina

32

DDO, VL.DOMAGOJ DRČIĆ

Sisak

13.578.031

KLAIĆ & KLAIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO

Kutina

420.168

PANER PRODUKT D.O.O.

Gvozd

ROTUS NOVOSEL D.O.O.

Sisak

13.299.846

ROBOTECH D.O.O.

Donji Kukuruzari

413.876

MIPEK d.o.o.

Hrvatska Kostajnica

31

GRADITELJSTVO RADMAN d.o.o.

Blinjski Kut

12.952.680

TRGOVINA MARIN d.o.o.

Budaševo

411.348

MOSLAVKA d.d.

Kutina

31

MONI vl Mario Kelčec i Neno Sadak Sisak GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINA,UGOSTITELJ Topusko STVO I TURIZAM “KOVAČEVIĆ”,I VETERINARSKA STANICA SISAK D.O.O. Sisak

30

30

TURBOMEHANIKA d.o.o.

Kutina

12.921.269

JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ

Sisak

408.792

DAMIR VUKOVIĆ D.O.O. NOVSKA

Novska

12.893.814

Belona d.o.o.

Petrinja

407.319

NOVOKOM d.o.o.

Novska

12.651.919

LJEKARNA ANKICA KOS, DIPL.ING.PH.

Novska

390.288

31

30

BARUN PROMET D.O.O.

Kutina

12.651.485

DOLENAC PROMET d.o.o.

Petrinja

385.827

STAKLARSTVO SISAK

Sisak

VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.

Novska

12.491.596

LJEKARNA MAJA SABOLOVIĆ, MR.PHARM. Novska

384.591

DRVOPRODUKT D.O.O. NOVSKA

Novska

30

ERION d.o.o.

Kutina

12.466.134

Gradnja Šplajt, d.o.o.

379.137

JELKA MARČINKOVIĆ-ŠKUGOR

Sisak

29

Sisak

TROKUT DRVNA INDUSTRIJA D.D. NOVKA

Novska

12.334.788

DRUGI DAN d.o.o.

Sisak

377.856

KOMUNALNI SERVIS MARČEC D.O.O.

Sisak

29

HAJDINJAK d.o.o.

Sisak

12.246.823

SOLIDUM ŽUŽIĆ d.o.o.

Petrinja

374.664

AGROPROMET-SISAK D.O.O.

Sisak

28

IVO PETKOVIĆ “ELVOMAT”

Sisak

12.155.723

VETERINARSKA AMBULANTA TIN d.o.o.

Donji Kukuruzari

373.572

OPTIPLAST d.o.o.

Sisak

27

KUŠER d.o.o.

Kutina

12.129.915

LIPOVAC-METAL d.o.o.

Sisak

369.214

Sisak

27

KOMUNALAC SISAK D.O.O.

Sisak

12.022.501

MONTAŽER SMOLA D.O.O.

Kutina

361.557

Sisak

27

TANIN SISAK d.o.o.

Sisak

11.911.155

JAVNI BILJEŽNIK MATO MEDIĆ

Kutina

359.301

APPLIED CERAMICS D.O.O. BOŽIĆ, Proizvodni trgovački i uslužni obrt, vlasnik Milan Božić MOSLAVINA PLIN D.O.O.

Kutina

27

STAKLARSTVO SISAK

Sisak

11.825.949

PROBROD d.o.o.

Sisak

349.154

AUTO KUĆA CINDRIĆ D.O.O.

Sisak

27

POŽGAJEC D.O.O.

Martinska Ves

11.747.256

ALEN-S vl. Nikolina Aleksić

Petrinja

338.846

PRANJIĆ D.O.O.

Kutina

27

TRGO-SIROVINA d.o.o.

Topolovac

11.717.179

FID D.O.O.

Dvor

338.063

DAVOR VRBANEK

Sunja

27

AGRI-VET d.o.o.

Kutina

11.715.424

Ribel d.o.o.

Kutina

337.789

GRADSKA TRŽNICA SISAK d.o.o.

Sisak

26

ŠMIT ELECTRONIC d.o.o.

Kutina

11.561.333

Košćal d.o.o.

Popovača

336.914

Farma Jelas d.o.o.

Hrvatska Dubica

25 25

POSAVSKI HRAST d.o.o.

Novska

11.320.025

NIMARK d.o.o.

Sisak

335.601

LJILJAN S d.o.o. Kutina

Kutina

Košćal d.o.o.

Popovača

11.204.199

Sunja

329.350

LJEKARNA BARIŠIĆ

Kutina

25

MOSLAVKA d.d.

Kutina

10.832.786

Glina

326.815

VETERINARSKA STANICA KUTINA D.O.O.

Kutina

25 25

LJEKARNA NIVES MILOŠ

Novska

10.550.905

DAVOR VRBANEK DIVOVIĆ co. SJEČA ŠUMA - vl. DIVOVIĆ PERICA ROTUS NOVOSEL D.O.O.

Sisak

326.291

KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o.

Kutina

CJEVOMONT d.o.o. LIJEK- ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST LJEKARNA ANKICA KOS, DIPL.ING.PH. METAFLEX D.O.O. ZA METALNU INDUSTRIJU ATLANTIS GRADNJA d.o.o.

Kutina

10.306.313

ATLANTIS GRADNJA d.o.o.

Sisak

326.051

TRGOVINA MARIN d.o.o.

Budaševo

25

Gvozd

10.157.926

TIP-KUTINA d.o.o.

Kutina

322.583

GRAFOTON, d.o.o.

Glina

25

Novska

9.914.023

USLUŽNI OBRT “ŠAPINA”

Petrinja

320.759

KRILO d.o.o.

Gvozd

24

Novska

9.787.202

INSIDO D.O.O.

Kutina

316.583

SISAK STAN d.o.o.

Sisak

24

Sisak

9.764.866

J.I.M. d.o.o. Kutina

Repušnica

312.438

ECM d.o.o.

Popovača

24

PETRINEC TRANSPORT d.o.o.

Lipovljani

9.712.768

T.T.VEKTRA-SISAK d.o.o.

Sisak

309.654

EMGD d.o.o.

Kutina

23

Ljekarna Župančić

Velika Ludina

9.570.270

DDO, VL.DOMAGOJ DRČIĆ

Sisak

303.181

GRADITELJSTVO RADMAN d.o.o.

Blinjski Kut

23

LAMPERT d.o.o. MG-UGOSTIT.TRGOVAČKI OBRT VL MARIO GORI BOŽIĆ, Proizvodni trgovački i uslužni obrt, vlasnik Milan Božić PEPI d.o.o. LJEKARNE HERMED ZDRAVSTVENA USTANOVA NOCIAR d.o.o.

Kutina

9.556.771

METALING d.o.o.

Sisak

302.147

TEHNOGRADNJA D.O.O.

Sisak

23

HAKADESCH d.o.o. NOVSKA Sječa,iznos i prodaja ogrijevnog drveta VIS Gradska groblja Viktorovac d.o.o.

Sisak

9.401.020

EKO-MLAZ.DM d.o.o.

Novska

299.681

USLUŽNI OBRT “MARČEC”

Sisak

23

Sisak

9.396.606

“VIZ GRAD” d.o.o.

Petrinja

299.628

DUMBOVIĆ D.O.O.

Mošćenica

23

Jasenovac

9.383.304

SO-RA ING d.o.o.

Sisak

299.144

SCHWARZL d.o.o.

Glina

22 22

Sisak

9.298.973

INUKOM d.o.o.

Kutina

295.489

UNI - BENZ d.o.o.

Kutina

Sisak

9.262.448

GORAN PASTULOVIĆ PRIJEVOZNIK “GP”

Husain

293.459

ROBUR D.O.O.

Sunja

21

Novska

9.240.727

ECM d.o.o.

Popovača

291.382

METALING INŽENJERING d.o.o.

Sisak

21

Glina

9.197.509

IGM MOSLAVINAKAMEN d.o.o.

Kutina

288.128

BARUN PROMET D.O.O.

Kutina

21

Sisak

9.126.176

MAL-PROM d.o.o.

Petrinja

287.855

BIRČIĆ INTERIJERI d.o.o.

Lekenik

21

Kutina

9.047.631

LETEKS D.O.O.

Lekenik

286.572

SAZOV d.o.o. BANOVA JARUGA

Banova Jaruga

20

MOSLAVINATRANSPORT, PZ TRGOVAČKO PROIZVODNI OBRT ŽINIĆ, VL. IVAN ŽINIĆ MONI vl Mario Kelčec i Neno Sadak

Glina

9.022.861

MARKO RAFAJ

Sisak

283.813

REFUL MARINE d.o.o.

Gvozd

20

Sisak

8.995.186

LJEKARNE CRNKOVIĆ

Petrinja

280.597

SIPAS GALDOVO d.o.o. SISAK

Sisak

20

ELEKTROOPREMA BADOVINAC D.O.O.

Sisak

8.708.392

NOVOKOM d.o.o.

Novska

278.908

SLAVONIJA D.O.O.

Novska

20 20

EMGD d.o.o.

Kutina

8.701.388

OKTAN ŽAŽINE d.o.o.

Lekenik

273.335

PRISTANIŠTE I SKLADIŠTA d.o.o. Sisak

Sisak

BIRČIĆ INTERIJERI d.o.o.

Lekenik

8.622.491

KANTAR ZASTUPANJE D.O.O.

Sisak

270.835

Petrinja

20

KEFO TRGOVINA D.O.O.

Sisak

8.578.760

JAVNI BILJEŽNIK MIRA MALAČIĆ

Kutina

269.681

PEKARA I TRGOVINA BERIŠA USTANOVA ZA ZDRAVSTVERNU NJEGU U KUĆI SERTIĆ Auto - CENTAR d.o.o. D.T.O.PUPIĆ VL.BISERKA PUPIĆ JOVANOVIĆ U.T.O. GRAND

Sisak

20

Sela

19

PUO SUZY VL. DAMIR SUZIĆ

Novska

8.464.860

DAMIR VUKOVIĆ D.O.O. NOVSKA

Novska

269.663

ECM d.o.o.

Popovača

8.244.564

HIBOS d.o.o.

Petrinja

264.643

SANDRA-PROM d.o.o.

Sisak

8.219.485

APC INŽENJERING, d.o.o.

Kutina

264.300

Sisak

19

Sisak

19


73

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

PETROGRADNJA d.o.o.

Petrinja

8.202.960

RATARSTVO STUPOVAČA vl. Pero Šuvaka

Kutina

264.148

UTOLICA d.o.o.

Sisak

19

SAZOV d.o.o. BANOVA JARUGA

Banova Jaruga

8.188.021

ALGOJA DOO

Sisak

256.762

IVO PETKOVIĆ “ELVOMAT”

Sisak

19

8.060.299

Petrinja

256.561

Hrvatska Kostajnica

19

Sisak

256.224

Petrinja

19

Kutina

256.080

JP KOMUNALAC D.O.O USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ZRINUS VITOCOMMERCE d.o.o.

Sunja

19

Sisak

255.696

TURBOMEHANIKA d.o.o.

Kutina

18

VETERINARSKA AMBULANTA GLINA D.O.O. Glina BOMEKS EKSPORT-IMPORT d.o.o.

Sisak

8.055.113

VETERINARSKA STANICA SISAK D.O.O.

Sisak

8.027.919

GLASILA d.o.o. AMK knjižara i papirnica vl. Alenka Kosmač SPO-MAT d.o.o.

LJEKARNA MIKIĆ, VL. GRACIJELA MIKIĆ

Sisak

7.876.079

DAN d.o.o.

GRAFOTON, d.o.o.

Glina

7.810.165

SANDRA-PROM d.o.o.

Sisak

255.589

SEGESTICA D.O.O. U STEČAJU

Sisak

18

TIP-KUTINA d.o.o.

Kutina

7.791.753

DOBRA d.o.o.

Topolovac, Sisak

251.124

PEKARSKO TRGOVAČKI OBRT “ EDI “

Petrinja

18

LAV AUTO POPEC d.o.o. Ljekarna Marija Kijurina mr.ph. i Jasna Tušek mr. ph. SISCIA NEKRETNINE D.O.O.

Sisak

7.620.323

Kutina

245.262

C.R.O.T.

Kutina

18

Popovača

7.595.062

Petrinja

239.955

ŠTIBRIĆ d.o.o.

Popovača

18

Sisak

7.593.118

ALMOS d.o.o. KUTINA GORDANA LOVREKOVIĆ-TRGOVINA I KNJIGOVODSTVENE USLUGE “GOGA” RPS D.O.O.

Sisak

233.925

PLEPER D.O.O.

Novska

17

HOTEL PANONIJA d.o.o

Sisak

7.563.124

Ljekarna Župančić

Velika Ludina

233.340

EUROPA-PROJEKT-PLIN d.o.o.

Sela

17

Sisak

17

Jasenovac

17

Novska

17

PLEPER D.O.O. Novska SALON NAMJEŠTAJA SAN VL. MILENKO Kutina TODOROVIĆ GRAS GRAĐ.OBRT VL.MARČELJA ZDENKO Sisak

7.525.311

STANOJEVIĆ d.o.o.

Sisak

231.561

7.325.897

SAVIA SISAK d.o.o.

Sisak

231.085

7.243.649

PRIVATNA LJEKARNA KOVAČIĆEK

Petrinja

225.212

BARANČEK D.O.O.

Lipovljani

7.173.549

ROBUR D.O.O.

Sunja

223.640

POSAVINA ,vl.M.TOPIĆ KIM GRADNJA - Graševinski obrt vl. Dragan Mirković LJEKARNE PAVLIĆ zdravstvena ustanova JKP KOMUNALAC JASENOVAC D.O.O.

HIDRAULIKA KUTINA d.d. KUTINA

Kutina

7.124.443

LJEKARNA NIVES MILOŠ

Novska

219.282

MMK-USLUGE VL. MARIO KOS

Novska

17

Lipovljani

17

VETERINARSKA STANICA PETRINJA d.o.o. Petrinja

7.004.308

STAKLARSTVO SISAK

Sisak

219.261

RUDMAN d.o.o.

Sisak

16

ANDRAŠEK FRANJO STJEPAN

Petrinja

6.839.939

HIDRAULIKA KUTINA d.d. KUTINA

Kutina

213.595

DAMCO d.o.o.

Lipovljani

16

GE-ZE D.O.O. GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINA,UGOSTITELJ STVO I TURIZAM “KOVAČEVIĆ”,I JATRA d.o.o. D.T.O.PUPIĆ VL.BISERKA PUPIĆ JOVANOVIĆ XY d.o.o. AAF-Consult Oy za projektiranje energetskih postrojenja Podružnica Sisak AVIUS d.o.o.

Sisak

6.811.196

DALIBOR BOLTUŽIĆ “DADO”

Kratečko

212.316

CITY KEBAP TRGOVAČKI OBRT

Petrinja

16

Sisak

6.724.275

EKO POLJA poljoprivredna zadruga T.U.O. GAVRANOVIĆ VL. MARKO GAVRANOVIĆ VIŠNJA ANTOŠ KOVAČIĆEK - JAVNI BILJEŽNIK INFOMART d.o.o.

Sisak

204.603

PODOBNIK d.o.o.

Novska

16

Sisak

6.723.496

RAŠELJKE D.O.O.

Novska

203.588

ŠAJNOVIĆ RUŽA RADE

Sunja

16

Hrvatska Kostajnica

6.593.835

BARANČEK D.O.O.

Lipovljani

203.126

Petrinja

16

Glina

16

Popovača

16

Sisak

16

Topusko

6.792.386

Husain

6.780.482

Sisak

6.743.550

Petrinja

211.660

DIJAGNOSTIKA d.o.o.

Sisak

16

Novska

209.880

CJEVOVODI d.o.o.

Sisak

16

Petrinja

208.723

POLIESTERPLAST d.o.o.

Kutina

16

Hoteli DAIM d.o.o.

Kutina

6.583.297

LAKI d.o.o.

Gvozd

199.919

POSAVINA ,vl.M.TOPIĆ

Novska

6.460.607

Sisak

199.442

GOSTIONICA ‘’MIS’’ TRGOVAČKO PROIZVODNI OBRT ŽINIĆ, VL. IVAN ŽINIĆ PEKARNA “VIKEND” -PRENKAJ ZEF

Belona d.o.o.

Petrinja

6.370.220

Lekenik

190.325

IRI SISAK d.o.o.

PRIVATNA LJEKARNA KOVAČIĆEK

Petrinja

6.338.538

UTOLICA d.o.o. ELMA ELEKTRONIČKI ZAŠTITNI SUSTAVI D.O.O. MLIN I PEKARE d.o.o.

Sisak

186.325

B.B. ELEKTRO , VL. BRANKO LETICA

Sisak

16

UNIJA-ZAMA d.o.o.

Kutina

6.331.729

PRIMAPLAST d.o.o.

Petrinja

186.074

Petrinja

16

TEHNOGRADNJA D.O.O.

Sisak

6.292.500

SISAK STAN d.o.o.

Sisak

185.852

Kutina

16

JAVNA BILJEŽNICA MARINA BUKOVAC ORDINACIJA OPĆE MEDICINE KRALJIČKOVIĆ TIHANA PEKARNA “VIKEND” -PRENKAJ ZEF

Glina

185.481

LJEKARNE CRNKOVIĆ ZLATNE GODINE DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BARANČEK D.O.O.

Lipovljani

15

Lekenik

185.186

PEKARA ODRA

Sisak

15

Popovača

183.498

Eurogradnja Petrinja d.o.o.

Petrinja

15 15

TERRA-M D.O.O.

Sisak

6.257.597

VITOCOMMERCE d.o.o.

Sunja

6.254.670

TRGOVAČKA RADNJA DADO

Novska

6.180.718

ENERGO termoenergetika d.o.o.

Sisak

6.148.753

VIŠNJA HRS “PRIVATNA LJEKARNA”

Sisak

180.740

ANDRAŠEK FRANJO STJEPAN

Petrinja

DUMBOVIĆ D.O.O.

Mošćenica

6.089.737

SIART d.o.o.

Sisak

176.285

MARTINAJ

Glina

15

STARČEVIĆ MARIJA

Novska

6.088.744

BBG d.o.o. KUTINA

Kutina

176.055

MC ČIŠĆENJE d.o.o.

Sisak

15

HODALJ d.o.o.

Gora

6.071.942

ENIGMA D.O.O.

Glina

175.363

DIAMANT-GRADNJA d.o.o.

Novska

15

SISAK STAN d.o.o.

Sisak

6.014.574

MARTINAJ

Glina

175.000

STANOJEVIĆ d.o.o.

Sisak

15

JELKA MARČINKOVIĆ-ŠKUGOR

Sisak

5.999.469

NIVELA-SISAK d.o.o.

Sisak

171.625

UNA-DRVO d.o.o. MM UGOSTITELJ.-TRGOV.OBRT VL MARIO PAVIĆIĆ KOMUNALAC DVOR D.O.O USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SVJETLOST TUTO TEKSTIL d.o.o. KUTINA

Dvor

15

ALGOJA DOO

Sisak

5.983.868

PERSONA d.o.o.

Sisak

170.348

NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o.

Voloder

5.975.506

CJEVOVODI d.o.o.

Sisak

169.770

SIPAS GALDOVO d.o.o. SISAK

Sisak

5.965.496

EKO SISTEMI RAJKOVIĆ D.O.O.

Lekenik

169.686

TRGOVAČKI OBRT “ŽAKO”

Kutina

5.956.712

JURAN JADRANKA - LJEKARNA

Lipovljani

169.679

AUTO PLUS D.O.O.

Kutina

5.952.418

FOKUS INFOPROJEKT D.O.O.

Sisak

168.801

SEPIA d.o.o. LAMPAŠ PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT vl.Natalija Kolar i Antonio Raković ENOTEH d.o.o.

Kutina

5.950.258

PEKARA “ PECOLLAJ “

Novska

162.820

Sisak

5.932.814

Sisak

5.928.780

DOLENAC PROMET d.o.o.

Petrinja

5.917.959

KREŠIMIR MAJCAN “PETREKOVIĆ” RMP RADIONA METAL.PROIZV. KALAFATIĆ DRAGUTIN AnIMaGo d.o.o. ZM-PROMET obrt za preradu drveta vl. Anita Brtan i Branka Škarec SLU-KOM do.o.o za trgovinu I proiz

Sisak

15

Dvor

15

Sisak

15

Kutina

15

Letovaniä†

15

Kutina

14

PARTNER CENTAR UTO, Vl. Davor Panjkret Sisak

5.889.532

I.G.K.94 d.o.o. SALON NAMJEŠTAJA SAN VL. MILENKO TODOROVIĆ BENZINSKA PUMPA BREBRIĆ D.O.O. LIPOVLJANI LIGNO PRIMA D.O.O.

Dvor

157.048

UP CENTRAL d.o.o.

Hrvatska Kostajnica

14

KOMUNALNO TOPUSKO D.O.O.

Topusko

5.796.592

ENERGO termoenergetika d.o.o.

Sisak

156.400

OKTAN ŽAŽINE d.o.o.

Lekenik

14

BOLJKOVAC d.o.o.

Novska

5.747.260

Ljekarna Višnja Rožić Rodinis

Topusko

153.360

TECHNO 2000 TUO VL.ŠTIGNEDEC ŽELJKO Sisak

Sisak

158.896

Kutina

157.776

Lipovljani

157.292

Kutina

14

Novska

14

Kutina

14

14


74

ŽUPANIJE

rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

PROMIGO, d.o.o.

Kutina

5.742.315

DOMIĆ FABIJAN

Glina

151.264

SEGESTICA D.O.O. U STEČAJU

Sisak

5.660.918

JAVNI BILJEŽNIK STOJANOVIĆ NATALIJA

Sisak

150.039

AnIMaGo d.o.o.

Kutina

5.597.822

JAVNI BILJEŽNIK MARKOVIĆ IVAN

Petrinja

148.744

naziv tvrtke

mjesto

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ Sisak DABIĆ RANKO-GRAĐEVINSKO TRGOVAČKI Sisak OBRT NOVOGRADNJA LAMPERT d.o.o. Kutina

broj zaposlenika 14 14 13

EUROPA-PROJEKT-PLIN d.o.o.

Sela

5.575.736

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ Sisak

147.663

PILANA JURAČAK D.O.O.

Martinska Ves

13

TIHOPRODUKT d.o.o.

Sisak

5.510.423

SANJA d.o.o.

Sisak

143.734

ROTUS NOVOSEL D.O.O.

Sisak

13

CODEX 2006 d.o.o. STELA TRGOVAČKI OBRT, VL.NIKICA MRAČIĆ FERUS d.o.o.

Sisak

5.489.421

MEA KUPA d.o.o.

Sisak

142.788

Petrinja

13

Sisak

5.406.190

TRAG-ING d.o.o.

Novska

142.471

Lekenik

5.396.470

VETERINARSKA STANICA NOVSKA d.o.o.

Novska

141.950

TOP METAL d.o.o.

Sisak

5.392.538

AVIUS d.o.o.

Hrvatska Kostajnica

141.838

VETERINARSKA STANICA PETRINJA d.o.o. GAVRILOVIĆ MALA PRIVREDA PETRINJA D.O.O. RADANOVIĆ,GRAĐEVINSKI OBRT, VL. PERO RADANOVIĆ GRADITELJSTVO DIV d.o.o.

13 13

Sisak

13

PRANJIĆ D.O.O.

Kutina

5.334.546

PRERADA DRVETA KOVAČEVIĆ D.O.O.

Voloder

138.898

INSIDO D.O.O.

Kutina

5.331.389

ANDRAŠEK FRANJO STJEPAN

Petrinja

138.159

AGRO PETAR D.O.O. POPOVAČA ZOMA PROIZVODNO USLUŽNI OBRT VL. ZORAN CIGLAR I MARIO PELIKAN ŠOUFEK TRANSPORT d.o.o.

Popovača

5.308.136

MICROS-COM d.o.o.

Letovanić

135.952

Sisak

5.272.760

Novska

135.394

PEZ d.o.o.

Donji Kukuruzari

12

Međurić

5.128.900

Sisak

133.978

KEFO TRGOVINA D.O.O.

Sisak

12

DALIBOR BOLTUŽIĆ “DADO” Kratečko ZOMA PROIZVODNO USLUŽNI OBRT VL. Sisak ZORAN CIGLAR I MARIO PELIKAN VETERINARSKA AMBULANTA GLINA D.O.O. Glina

IGY COMMERCE 95 d.o.o.

Novska

5.117.596

POLIKLINIKA NOVOMED ŽELIMIR VUJNOVIĆ URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA I SHOP

Sisak

133.510

ANTIKOR D.O.O.

Kutina

5.087.897

ČUBELA SISTEMI D.O.O.

Sisak

132.102

MC ČIŠĆENJE d.o.o.

Sisak

5.051.484

GEOPROJEKT D.O.O.

Petrinja

131.806

KUŠER d.o.o. STELA TRGOVAČKI OBRT, VL.NIKICA MRAČIĆ TIM POPOVAČA d.o.o.

Petrinja Sisak

Kutina

12

Sisak

12

Popovača

12

12 12 12

KOMPA D.O.O.

Sisak

5.031.823

O.I.E. d.o.o.

Velika Ludina

131.409

LAV AUTO POPEC d.o.o.

Sisak

12

UTOLICA d.o.o.

Sisak

5.027.211

TRGO-SERVIS

Sisak

129.825

MIROSLAV NADAŽDI I BERLANČIĆ DAVID

Petrinja

12

SISAK AUTO D.O.O.

Sisak

5.005.111

MONI vl Mario Kelčec i Neno Sadak

Sisak

128.087

IGM MOSLAVINAKAMEN d.o.o.

Kutina

12 12

JELENA d.o.o. Novska POLJOPRIVREDNA ZADRUGA “GLINSKA Glina BANOVINA” LJEKARNA MAJA SABOLOVIĆ, MR.PHARM. Novska ENERGO d.o.o.

4.999.601

EKO BLIC OBRT VL. DIJANA BADRIĆ

Petrinja

127.596

TOMIĆ M.K.J. D.O.O.

Novska

4.930.210

DUMBOVIĆ D.O.O.

Mošćenica

127.330

VHB d.o.o.

Kutina

12

4.921.384

VETERINARSKA STANICA SISAK D.O.O.

Sisak

126.344

DEPOS d.o.o.

Sisak

12

Dinko Rebrović ELEKTROINSTALATERSKA RADIONICA ROBERT KORICA KOMPA D.O.O.

Petrinja

125.647

GULAN VELJKO “GRAFIKA GULAN”

Sisak

12

Sisak

122.318

PETROGRADNJA d.o.o.

Petrinja

11

Sisak

122.153

GRAND UGO d.o.o.

Sisak

11 11

Sisak

4.815.787

TECHNO 2000 TUO VL.ŠTIGNEDEC ŽELJKO Sisak

4.786.227

EVOLEN D.O.O. NOVSKA

4.770.574

Novska

MALIBU-PROMET D.O.O. NOVSKA

Novska

4.700.947

Ž.I.H. d.o.o.

Novska

121.021

SANDRA-PROM d.o.o.

Sisak

TEHNOSERVIS-SISAK d.o.o.

Sisak

4.697.499

LAMPERT d.o.o.

Kutina

120.889

TRGO-SIROVINA d.o.o.

Topolovac

11

Ž.I.H. d.o.o.

Novska

4.611.368

SPEKTAR-PROJEKT D.O.O.

Lipovljani

120.421

EKO-MLAZ.DM d.o.o.

Novska

11

MIPEK d.o.o.

Hrvatska Kostajnica

4.604.640

PETROGRADNJA d.o.o.

Petrinja

119.937

LJILJANA MAT D.O.O.

Kutina

11

DALIBOR BOLTUŽIĆ “DADO”

Kratečko

4.601.789

AGRO PETAR D.O.O. POPOVAČA

Popovača

118.275

PETRINEC TRANSPORT d.o.o.

Lipovljani

11

ABAZA d.o.o.

Hrvatska Dubica

4.549.292

ŠAJNOVIĆ RUŽA RADE

Sunja

118.221

ŠOUFEK TRANSPORT d.o.o.

Međurić

11

GRADSKA TRŽNICA SISAK d.o.o.

Sisak

4.542.875

SEPIA d.o.o.

Kutina

117.947

FID D.O.O.

Dvor

11

ROBUR D.O.O.

Sunja

4.535.219

ABUNDAN D.O.O.

Velika Ludina

117.755

I.G.K.RECIKLAŽA d.o.o.

Sisak

11

MONTAŽER SMOLA D.O.O.

Kutina

4.486.963

EMGD d.o.o.

Kutina

116.792

JELENA d.o.o.

Novska

11

R.R. TRANSPORT d.o.o.

Kutina

4.476.122

ATLANTIS NEKRETNINE d.o.o.

Sisak

116.736

LIMARSKI OBRT ANTONIO

Kutina

11

MERCOR D.O.O.

Kutina

4.454.711

FOLLIS SISAK d.o.o.

Sisak

116.060

Novska

11

GORAN PASTULOVIĆ PRIJEVOZNIK “GP”

Husain

4.444.713

Kutina

114.556

Kutina

11

Novska

112.088

JOSIP SAJKO ZO “PENTAGON” DARIO KOHEK I IVICA LESKARAC MEGA SISAK

Sisak

11

Kutina

111.730

STARČEVIĆ MARIJA

Novska

11

Sisak

110.442

IGY COMMERCE 95 d.o.o.

Novska

11

MRAMOR BUZETA d.o.o.

Glina

4.443.246

MIROSLAV NADAŽDI I BERLANČIĆ DAVID

Petrinja

4.424.042

PROMIGO, d.o.o. ZM-PROMET obrt za preradu drveta vl. Anita Brtan i Branka Škarec Krsnik nekretnine d.o.o.

DAMCO d.o.o.

Lipovljani

4.410.265

ASTRUM d.o.o.

BOGOVIĆ TRGOVINA NA MALO I VELIKO TRGOVAČKO GRAĐEVINSKI OBRT “ŠEGO” VL. KRISTJAN ŠEGOTIĆ IGM MOSLAVINAKAMEN d.o.o.

Petrinja

4.403.479

STABILNOST D.O.O.

Popovača

109.515

“ SIMPED “ D.O.O.

Sisak

11

Lipovljani

4.370.478

JOSIP SAJKO

Novska

109.386

GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O.

Glina

11

Kutina

4.365.675

OPTIPLAST d.o.o.

Sisak

107.949

Topolovac, Sisak

10

Kutina

10

Glina

10 10

RAŠELJKE D.O.O.

Novska

4.364.169

AUTO KUĆA POPEC d.o.o.

Topolovac

107.794

DOMIĆ FABIJAN

Glina

4.318.006

PRANJIĆ D.O.O.

Kutina

106.300

DOBRA d.o.o. SALON NAMJEŠTAJA SAN VL. MILENKO TODOROVIĆ ŠAŠ DRVO d.o.o.

EKO POLJA poljoprivredna zadruga

Petrinja

4.292.751

ĆAVAR SNJEŽANA

Kutina

105.802

EUROAMB D.O.O.

Gvozd

ARKA 96. d.o.o. LJEKARNE HERMED ZDRAVSTVENA USTANOVA AT d.o.o.

Kutina

10

Sisak

10

Petrinja

10

“ SIMPED “ D.O.O.

Sisak

4.292.667

DIV OPTIKA d.o.o.

Petrinja

104.026

DRVOPRODUKT D.O.O. NOVSKA

Novska

4.281.552

BENKO-FARMA d.o.o.

Dvor

101.874

MICROS-COM d.o.o.

Letovanić

4.257.524

TVIM-TONKOVIĆ,d.o.o.

Kutina

100.698

RATARSTVO STUPOVAČA vl. Pero Šuvaka

Kutina

4.255.557

ŠANTEK D.O.O.

Glina

99.253

NOVATON uslužni obrt, vl. Vlado Dobrenić Sisak

10

INFOMART d.o.o.

Sisak

4.253.646

AMAT - GRAĐEVINSKI OBRT

Petrinja

97.071

Sisak

10

KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o.

Kutina

4.245.108

ARĐENT d.o.o.

Novska

95.982

KONTO-L d.o.o. DIVOVIĆ co. SJEČA ŠUMA - vl. DIVOVIĆ PERICA

Glina

10


75

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

TRGO LUKŠIĆ D.O.O. POPOVAČA

Popovača

4.198.187

BOMEKS EKSPORT-IMPORT d.o.o.

Sisak

95.939

MARINA REGIUS D.O.O.

Novska

10

SLU-KOM do.o.o za trgovinu I proiz ZM-PROMET obrt za preradu drveta vl. Anita Brtan i Branka Škarec PRIMAPLAST d.o.o.

Kutina

4.182.609

ZUP d.o.o.

Kutina

94.192

PETRINEC MAN SERVIS d.o.o.

Lipovljani

10

Novska

4.177.046

SATURN d.o.o.

Glina

93.630

VETERINARSKA STANICA NOVSKA d.o.o.

Novska

10

Petrinja

4.173.009

VISUS FORMA d.o.o.

Sisak

92.293

SPAS d.o.o.

Sisak

10

BENSAM D.O.O.

Glina

4.164.598

Sisak

92.221

USLUŽNI OBRT “ŠAPINA”

Petrinja

10

MEGAFLEX d.o.o.

Sisak

4.099.123

Popovača

90.577

Ž.I.H. d.o.o.

Novska

10

Sisak

89.907

MAL-PROM d.o.o.

Petrinja

10

Sisak

89.497

IVO BABIĆ - TUŠA

Petrinja

10

Gvozd

88.404

Popovača

10

Voloder

10

Novska

10

Lipovljani

10

FEROFLEX vl.Josip Ivanović

Sisak

4.030.689

BETONTEH D.O.O.

Novska

4.007.432

TEHNOGRADNJA D.O.O. MESARSKO-TRGOVAČKI OBRT BINGULA, BORIS BINGULA FRIZERSKO-KOZMETIČKO I PEDIKERSKO D.O.O. USLUŽNI OBRT “MARČEC”

PETRINEC MAN SERVIS d.o.o.

Lipovljani

3.978.394

TEKSTIL GVOZD d.o.o.

VIŠNJA HRS “PRIVATNA LJEKARNA”

Sisak

3.968.533

POSAVINA ,vl.M.TOPIĆ

Novska

87.657

VETERINARSKA STANICA KUTINA D.O.O.

Kutina

3.920.651

TRGO LUKŠIĆ D.O.O. POPOVAČA

Popovača

85.407

MARIN BFD d.o.o. GRAĐEVINSKI OBRT “ML-PUTZ”-VLASNIK ANTE ILIČIĆ LJEKARNA NIVES MILOŠ

Ljekarna Višnja Rožić Rodinis

Topusko

3.887.311

MALLEUS D.O.O.

Sisak

84.775

LIP-KOM d.o.o.

ROTOMAT d.o.o.

Petrinja

NOVATON uslužni obrt, vl. Vlado Dobrenić Sisak

3.874.302

DAN SISAK d.o.o.

Sisak

83.661

ARTIS DOO

Glina

10

3.847.744

FERUS d.o.o.

Lekenik

83.513

ZUHDIJA VELIĆ “KLESARSTVO”

Sisak

10

JURAN JADRANKA - LJEKARNA

Lipovljani

3.846.373

QUERCUS EXPORT D.O.O.

Sisak

83.461

KOMUNALNI SERVISI D.O.O.

Jasenovac

10

OPTIKA ARALICA

Sisak

3.841.998

Kutina

83.308

VETERAN MATE D.O.O.

Petrinja

10

FID D.O.O.

Dvor

3.828.101

Petrinja

82.821

GAJ-POKUĆSTVO VL. ŽARKOVIĆ ĐURO

Kutina

9

MODESTA d.o.o.

Glina

3.759.255

SHAOBAO D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ZRINUS MEGAFLEX d.o.o.

Sisak

82.007

TEHNOSERVIS-SISAK d.o.o.

Sisak

9

POLIESTERPLAST d.o.o.

Kutina

3.752.750

PEPI d.o.o.

Jasenovac

81.342

TIP-KUTINA d.o.o.

Kutina

9

IJK D.O.O.

Sisak

3.722.206

ANTIKOR D.O.O.

Kutina

81.090

JATRA d.o.o.

Husain

9

INUKOM d.o.o. KIM GRADNJA - Graševinski obrt vl. Dragan Mirković KELEČIĆ d.o.o.

Kutina

3.716.942

INTERTRANSPORT d.o.o.

Petrinja

80.430

GORAN PASTULOVIĆ PRIJEVOZNIK “GP”

Husain

9

Lipovljani

3.712.072

TRGO - TRANS D.O.O.

Petrinja

80.344

MONTAŽER SMOLA D.O.O.

Kutina

9

Tišina Erdedska

3.702.436

DM-SOFT D.O.O.

Sisak

79.286

EUROART93 d.o.o.

Sisak

9

CITY KEBAP TRGOVAČKI OBRT

Petrinja

3.679.877

AGRI-VET d.o.o.

Kutina

79.108

LINPAC PACKAGING DOO

Sisak

9

TRGOŠPED SISAK d.o.o.

Sisak

3.663.198

KATRAN GRADNJA d.o.o.

Mošćenica

78.886

PARTNER CENTAR D.O.O.

Sisak

9

TIM POPOVAČA d.o.o. SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA MEDICINU RADA DR MATOC I DR BLAŽEVIĆ DOMINIĆ IVANKA ZIN TRANSPORT BERVIDA ZDENKA TRG.OBRT MINI SHOP ZDENKA MEGA SISAK

Popovača

3.638.942

PEKARA SVETI KVIRIN D.O.O.

Sisak

76.575

Novska

9

Gvozd

9

Kutina

9

Kutina

9

Sisak

3.617.976

JELENGRAD D.O.O. POPOVAČA

Popovača

74.772

Kutina

3.590.091

ARALICA d.o.o.

Sisak

74.469

POLJOPRIVREDNI OBRT SPAHIĆ LIJEK- ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST Valsil d.o.o.

Kutina

3.583.433

CITY KEBAP TRGOVAČKI OBRT

Petrinja

74.153

AUTO PLUS D.O.O.

Sisak

3.581.628

FERONIA d.o.o.

Popovača

73.907

“BETONARA SISAK” D.O.O.

Sisak

9

JUNGIĆ LJERKA TRG. OBRT “TRATINČICA” Sisak

3.577.347

POLJOPRIVREDNI OBRT SPAHIĆ

Novska

73.694

TIHOPRODUKT d.o.o.

Sisak

9

AUTO-KRPES D.O.O.

Kutina

3.577.215

ERION d.o.o.

Kutina

73.620

Novska

9

PRISTANIŠTE I SKLADIŠTA d.o.o. Sisak AMK knjižara i papirnica vl. Alenka Kosmač AUTOPRIJEVOZ”PAVLENIĆ”

Sisak

3.575.159

CAPRAG PROMET D.O.O.

Sisak

73.249

Popovača

9

Sisak

3.558.757

OPG-DUBRAVKA MARTINOVIĆ

Petrinja

72.746

MALIBU-PROMET D.O.O. NOVSKA MESARSKO-TRGOVAČKI OBRT BINGULA, BORIS BINGULA KODING d.o.o.

Sisak

9

Gušće

3.515.383

FERST-ING d.o.o.

Kutina

72.383

“FEROSIROVINA” d.o.o.

Glina

9

I SHOP

Sisak

3.512.766

IVO PETKOVIĆ “ELVOMAT”

Sisak

71.671

AUTO-KRPES D.O.O.

Kutina

9

SO-RA ING d.o.o.

Sisak

3.472.385

DEMI 94 D.O.O.

Sisak

71.520

P.T.O. ALI MUHADRI

Novska

9

PILANA JURAČAK D.O.O.

Martinska Ves

3.471.101

Sisak

71.236

ELEKTROOPREMA BADOVINAC D.O.O.

Sisak

9

Sisak

70.582

DOM-ING D.O.O.

Sisak

9

Voloder

69.719

OSEKOVO d.o.o.

Popovača

9

Sisak

68.835

ŠINJOR D.O.O.

Sisak

9

CJEVOVODI d.o.o.

Sisak

3.458.798

UNA-TRADE, d.o.o.

Dvor

3.405.062

GRANOVITA D.O.O. PROMES-CVANCIGER VL ADOLF CVANCIGER Atollo d.o.o.

PEKARSKO TRGOVAČKI OBRT “ EDI “

Petrinja

3.371.923

HOTEL PANONIJA d.o.o

PEKARNA “VIKEND” -PRENKAJ ZEF T.U.O. GAVRANOVIĆ VL. MARKO GAVRANOVIĆ UNA-DRVO d.o.o.

Popovača

3.358.942

VITOCOMMERCE d.o.o.

Sunja

68.802

ABUNDAN D.O.O.

Velika Ludina

9

Novska

3.348.429

METALIMPEX D.O.O.

Novska

68.716

Petrinja

9

Dvor

3.334.552

ŠEGEDIN d.o.o.

Kutina

68.572

Sisak

9

AUTO SANDRO d.o.o.

Popovača

3.329.511

AUTOSERVIS BALINČIĆ d.o.o.

Sisak

68.406

BOGOVIĆ TRGOVINA NA MALO I VELIKO SNJEŽANA ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika BETONTEH D.O.O.

Novska

9

OPG-DUBRAVKA MARTINOVIĆ

Petrinja

3.275.638

VIADUKT BANOVINA D.O.O.

Sisak

68.131

KVIRIN TRGOVINA d.o.o.

Sisak

9

POLJOPRIVREDNI OBRT SPAHIĆ

Novska

3.263.320

ELEKTROOPREMA BADOVINAC D.O.O.

Sisak

68.082

Gradnja Šplajt, d.o.o.

Sisak

9

BBG d.o.o. KUTINA

Kutina

3.260.960

VIS d.o.o.

Glina

67.322

SHAOBAO D.O.O.

Kutina

9

REFUL MARINE d.o.o.

Gvozd

3.260.335

ENERGO d.o.o.

Sisak

67.220

AUTOSERVIS BALINČIĆ d.o.o.

Sisak

9

OSEKOVO d.o.o.

Popovača

3.229.349

VARIKS d.o.o.

Kutina

66.839

KOMUNALAC DONJI KUKURUZARI d.o.o

Donji Kukuruzari

9 9

RODA d.o.o.

Kratečko

3.187.961

MEIXNER D.O.O.

Sisak

66.366

IDEAL-CENTAR D.O.O.

Topolovac

DIJAGNOSTIKA d.o.o.

Sisak

3.159.710

FRUCTUS D.O.O.

Velika Ludina

65.630

SERVIS D.O.O.

Novska

9

GULAN VELJKO “GRAFIKA GULAN”

Sisak

3.145.115

KODING d.o.o.

Sisak

65.491

Graditeljstvo Marković d.o.o.

Voloder

9


76

ŽUPANIJE

rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

3.102.297

E.M.G. PROIZVODNI, USLUŽNI I TRGOVAČKI Sisak OBRT, MARKO PAVELIĆ FELIKS d.o.o. Lekenik

3.083.143

Arhitekti Salopek d.o.o.

IRSA d.o.o.

Lekenik

3.135.678

TOPLICE DA-NI d.o.o.

Topusko

ŠAJNOVIĆ RUŽA RADE

Sunja

Petrinja

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Hrvatska Dubica

9

65.271

KOMUNALAC-HRVATSKA DUBICA D.O.O. U STEČAJU ŠMIT ELECTRONIC d.o.o.

Kutina

8

64.811

OMNI ASPECT d.o.o. KUTINA

Kutina

8

65.475

UNI - BENZ d.o.o.

Kutina

3.059.523

VETERINARSKA STANICA GVOZD

Gvozd

64.518

DRVO-KON stolarija vl. DAMIR BENAC

Sisak

8

KONTO-L d.o.o.

Sisak

3.056.333

EVOLEN D.O.O. NOVSKA

Novska

64.383

TAPO d.o.o.

Glina

8

VHB d.o.o.

Kutina

2.921.489

TERRA-M D.O.O.

Sisak

64.355

CODEX 2006 d.o.o.

Sisak

8

TOPLICE d.o.o. TOPUSKO

Topusko

2.887.850

AUTOSERVIS AT VL. TIHOMIR RADOŠ

Petrinja

64.183

TILIA SISAK D.O.O.

Sisak

8

MAL-PROM d.o.o.

Petrinja

2.874.251

AUTO KUĆA CINDRIĆ D.O.O.

Sisak

63.376

OBERNDORFER D.O.O.

Sisak

8

CA TEH d.o.o.

Sisak

2.864.124

GRAFOTON, d.o.o.

Glina

62.264

TRGOVAČKI OBRT “ŽAKO” LAMPAŠ PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT vl.Natalija Kolar i Antonio Raković POSILOVIĆ d.o.o.

Kutina

8

PRERADA DRVETA KOVAČEVIĆ D.O.O.

Voloder

2.861.814

GAJ-POKUĆSTVO VL. ŽARKOVIĆ ĐURO

Kutina

62.241

PANER PRODUKT D.O.O.

Gvozd

2.856.894

MOSLAVINA D.O.O.

Kutina

62.194

NAŠA TRGOVINA D.O.O.

Petrinja

2.813.646

INFOMART ZAGREB d.o.o.

Sisak

61.265

U.T.O. GRAND

Sisak

2.759.087

AUTOPRIJEVOZ”PAVLENIĆ”

Gušće

60.724

“ VODOPROJEKT” D.O.O.

Sisak

2.759.064

MIL-VES d.o.o.

Sisak

60.676

KATAVIĆ d.o.o. “GRGIĆ” PRIJEVOZNIČKO-GRAĐEVINSKI OBRT Belona d.o.o.

Sisak

8

Sisak

8

Novska

8

Sisak

8

Petrinja

8 8

KeTiNa market, vl.Damir Bunjan

Sisak

2.752.907

P.L.M. PROMET d.o.o.

Novska

60.510

IPAK SISAK

Sisak

GEC - BEZALKOHOLNA PIĆA D.O.O.

Sisak

2.749.429

SLAVKO PUTRIĆ D.O.O.

Sisak

59.988

LJEKARNA ANKICA KOS, DIPL.ING.PH.

Novska

8

STIL POPOVAČA d.o.o.

Popovača

2.738.064

Lynx I.T.S d.o.o.

Voloder

58.792

Ljekarna Župančić

Velika Ludina

8

FERT-MONT vlasnik Josip Marić TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT VL. BRANKA SATINOVIĆ PEKARA ODRA

Sisak

2.723.986

PULSO d.o.o. KUTINA

Kutina

58.476

MARE-DOM d.o.o.

Sisak

8

Kutina

2.715.570

TIHOPRODUKT d.o.o.

Sisak

56.910

Arhitekti Salopek d.o.o.

Petrinja

8

Sisak

2.713.057

56.846

TOPLICE d.o.o. TOPUSKO

Topusko

8

56.418

8

Novska

8

56.210

IJK D.O.O. T.U.O. GAVRANOVIĆ VL. MARKO GAVRANOVIĆ DOLENAC PROMET d.o.o.

Sisak

56.215

Petrinja

8

KADIĆ MARIJAN UTPO TRGOVINA I PRIJEVOZ “BONITA” VL.BRANKA JUGOVIĆ ROBOTECH D.O.O.

Petrinja

2.712.023

Novska

2.708.655

L.K.D. d.o.o. Kutina GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINA,UGOSTITELJ Topusko STVO I TURIZAM “KOVAČEVIĆ”,I KARSTPRO d.o.o. Velika Ludina

Donji Kukuruzari

2.698.846

PROBUS D.O.O.

Sisak

FOKUS INFOPROJEKT D.O.O.

Sisak

2.692.909

ZLATNA IGLA - SISCIA D.O.O.

Sisak

56.067

LJEKARNA PREDGRAĐE

Sisak

8

MARTINAJ

Glina

2.691.768

SISAK PRESS D.O.O.

Sisak

55.406

Moslavački list d.o.o.

Kutina

8

OPG MARKO GRAČAKOVIĆ

Novska

2.674.371

MARIS d.o.o.

Sunja

55.378

LIATRIS d.o.o.

Petrinja

8

FOKUS INFOPROJEKT D.O.O. MG-UGOSTIT.TRGOVAČKI OBRT VL MARIO GORI REBIĆ DOM d.o.o.

Sisak

8

Sisak

8

Sisak

8

L.K.D. d.o.o.

Kutina

2.673.333

POSILOVIĆ d.o.o.

Sisak

54.757

ALEN-S vl. Nikolina Aleksić

Petrinja

2.660.124

KVIRIN TRGOVINA d.o.o.

Sisak

53.926

EKO-MLAZ.DM d.o.o.

Novska

2.659.610

BETONTEH D.O.O.

Novska

53.718

EUROART93 d.o.o.

Sisak

2.655.779

OMNI ASPECT d.o.o. KUTINA

Kutina

53.690

GRADNJA ILIĆ d.o.o.

Velika Ludina

8

M.A.H. d.o.o. Popovača

Popovača

2.635.220

MAMIS D.O.O.

Sisak

53.673

I.G.K.94 d.o.o.

Sisak

8

MIRSAD BUŽIMKIĆ

Hrvatska Kostajnica

2.619.077

K - 2 D.O.O.

Sisak

53.066

PROMIGO, d.o.o.

Kutina

7

MIL-VES d.o.o.

Sisak

2.602.731

PRIJEVOZNIK DARKO VULIĆ

Novska

51.954

L.K.D. d.o.o.

Kutina

7

VETERINARSKA STANICA NOVSKA d.o.o.

Novska

2.588.762

SISAČKA TRGOVINA d.o.o.

Sisak

51.853

HORTI-GR d.o.o.

Kutina

7

DELTA d.o.o. Trgovački obrt “PALJUŠI” vl. Antonija Paljuši DIVOVIĆ co. SJEČA ŠUMA - vl. DIVOVIĆ PERICA TAPO d.o.o.

Petrinja

2.575.571

STF INTERNACIONAL d.o.o.

Sisak

51.288

ROTOMAT d.o.o.

Petrinja

7

GRAFOTON GRUPA d.o.o. GORDANA LOVREKOVIĆ-TRGOVINA I KNJIGOVODSTVENE USLUGE “GOGA” SERVIS D.O.O.

Sisak

2.570.073

ŠTIV d.o.o.

Gornja Gračenica

51.220

TRGO LUKŠIĆ D.O.O. POPOVAČA

Popovača

7

Glina

2.554.950

Novska

51.176

R.R. TRANSPORT d.o.o.

Kutina

7

Glina

2.554.559

Sisak

51.005

FERUS d.o.o.

Lekenik

7

Jasenovac

50.176

PRERADA DRVETA KOVAČEVIĆ D.O.O.

Voloder

7

Sisak

49.666

LIPOVAC-METAL d.o.o.

Sisak

7

Divuša

49.571

ALEN HORČIČKA AUTOPRIJEVOZNIK

Međurić

7 7

Glina

2.552.859

Petrinja

2.545.984

TRGOVAČKA RADNJA DADO USTANOVA ZA ZDRAVSTVERNU NJEGU U KUĆI SERTIĆ POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SAVA JASENOVAC D.D.L. SISAK d.o.o.

Novska

2.541.523

NORD PRODUKT d.o.o.

EKOGRADNJA ZAGREB d.o.o.

Sisak

2.533.809

VIDOVIĆ 94 D.O.O.

Sisak

49.570

KAMEN CENTAR d.o.o.

Mošćenica

AT d.o.o.

Petrinja

2.526.019

MARE NOSTRUM D.O.O.

Lekenik

48.374

DEJAN TEKSTIL d.o.o.

Kutina

7

KRILO d.o.o.

Gvozd

2.514.668

ARTIS DOO

Glina

48.270

SO-RA ING d.o.o.

Sisak

7

DEMI 94 D.O.O.

Sisak

2.499.662

LAV AUTO POPEC d.o.o.

Sisak

47.754

RAZVITAK d.o.o.

Dvor

7

GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O.

Glina

2.491.629

IN-93 DO.O.O. ZA POSLOVNE USLUGE

Sisak

47.645

OPG MARKO GRAČAKOVIĆ

Novska

7

KREŠIMIR MAJCAN “PETREKOVIĆ”

Letovaniä†

2.491.213

Petrinja

47.497

GEOBIRO STOJANOVIĆ D.O.O.

Sisak

7

BIO ZRIN D.O.O.

Donji Kukuruzari

2.483.711

Lipovljani

47.475

PRIVATNA LJEKARNA KOVAČIĆEK

Petrinja

7

HORKI d.o,o,

Međurić

2.465.351

KADIĆ MARIJAN UTPO KIM GRADNJA - Graševinski obrt vl. Dragan Mirković UNA-DRVO d.o.o.

Dvor

46.809

JOSIP ŠPENDIĆ

Novska

7

MATIJEVIĆ PROMET d.o.o.

Glina

2.457.747

MIKS GEMINI D.O.O.

Petrinja

46.732

GEC - BEZALKOHOLNA PIĆA D.O.O.

Sisak

7

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ Sisak

2.416.038

Flamtron d.o.o.

Kutina

46.117

VETERINARSKA STANICA GVOZD

Gvozd

7

TRGOVINA ĐURASEK d.o.o.

Popovača

2.415.715

SAŠA PROMET CIGLANA BLATUŠA D.O.O

Topusko

45.874

AUTOPRIJEVOZ”PAVLENIĆ”

Gušće

7

LIPOVAC-METAL d.o.o.

Sisak

2.402.747

TBD PROMET d.o.o.

Sisak

45.837

VETERINARSKA AMBULANTA TIN d.o.o.

Donji Kukuruzari

7


77

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

EURO-NOVA doo

Kutina

2.400.268

PEKARNA VIKEND d.o.o.

Velika Ludina

45.475

EUROAMB D.O.O.

Gvozd

2.382.759

M.D.M. SUNJA D.O.O.

Sunja

45.401

ŠTIBRIĆ d.o.o.

Popovača

2.376.089

GROPLAN D.O.O.

Sisak

44.910

JP KOMUNALAC D.O.O USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ZRINUS T.T.VEKTRA-SISAK d.o.o.

Hrvatska Kostajnica

2.367.111

MC ČIŠĆENJE d.o.o.

Sisak

44.545

Petrinja

2.364.150

TEHNIKA SISAK d.o.o.

Topolovac

44.342

Sisak

2.363.841

V.S.V. D.O.O.

Petrinja

44.035

naziv tvrtke OBRAZOVNI CENTAR KOTVA Trgovački obrt “PALJUŠI” vl. Antonija Paljuši PROTIS D.O.O. KLAIĆ & KLAIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO VIŠNJA ANTOŠ KOVAČIĆEK - JAVNI BILJEŽNIK MERCOR D.O.O.

mjesto Petrinja

broj zaposlenika 7

Sisak

7

Sisak

7

Kutina

7

Petrinja

7

Kutina

7

IDEAL-CENTAR D.O.O.

Topolovac

2.358.744

A.Š. GAZELA doo

Kutina

43.391

AUTOPRIJEVOZNIK MIRSAD IČANOVIĆ

Sisak

7

B.B. ELEKTRO , VL. BRANKO LETICA

Sisak

2.356.195

MODESTA d.o.o.

Glina

42.743

DOMING-PROJEKT d.o.o.

Odra Sisačka

7

ŠAŠ DRVO d.o.o.

Glina

2.345.550

GOSPODARENJE OTPADOM SISAK D.O.O.

Sisak

42.185

POLIKLINIKA BREYER

Sisak

7

SAM PRIJEVOZ d.o.o.

Sisak

2.338.311

SKLOP d.o.o.

Glina

42.038

PEKARA “ PECOLLAJ “

Novska

7

PODOBNIK d.o.o.

Novska

2.332.928

BASEKO SPED D.O.O.

Sisak

41.838

PETRINJSKI RADIO

Petrinja

7

PEKARA I TRGOVINA BERIŠA

Petrinja

2.331.381

POLIESTERPLAST d.o.o. D.T.O.PUPIĆ VL.BISERKA PUPIĆ JOVANOVIĆ SUHONIK doo

Kutina

41.646

RUŽICA DOO

Sisak

7

Sisak

40.892

UNA-TRADE, d.o.o.

Dvor

7

Kutina

40.803

SREBRNI OBLAK D.O.O.

Sisak

7

DALIDA F d.o.o.

Kutina

7

MIRSAD BUŽIMKIĆ

Hrvatska Kostajnica

7

Sisak

7

LIP-KOM d.o.o.

Lipovljani

2.329.046

CAPRAG PROMET D.O.O. ZO “PENTAGON” DARIO KOHEK I IVICA LESKARAC GRANOVITA D.O.O.

Sisak

2.318.956

Kutina

2.307.827

DADOL D.O.O.

Petrinja

40.758

Sisak

2.290.696

Kutina

39.891

JELENGRAD D.O.O. POPOVAČA

Popovača

2.286.854

Velika Ludina

38.913

VI-HM D.O.O.

KARSTPRO d.o.o. “MONOLITH” ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT BART ELEKTRONIKA D.O.O.

Velika Ludina

2.266.751

REVIZIJA PODUZETNIKA DOO VESNA PLAŠĆAR TRGOVINA I PRIJEVOZ PLAŠĆAR PRIVREDA D.O.O.

Petrinja

38.754

LIM CENTAR D.O.O.

Sisak

7

Sisak

2.260.459

BAJA BOJE d.o.o.

Sisak

38.705

RADIO SISAK doo

Sisak

7

Sisak

2.257.433

KUBIK PLUS D.O.O.

Sisak

38.439

EVOLEN D.O.O. NOVSKA

Novska

6 6

IMPERO AUTO d.o.o

Dvor

2.247.657

KUŠER d.o.o.

Kutina

37.959

MODESTA d.o.o.

Glina

GRADITELJSTVO DIV d.o.o.

Sisak

2.239.522

Kutina

37.911

ABAZA d.o.o.

Hrvatska Dubica

6

DIAMANT-GRADNJA d.o.o.

Novska

2.229.307

Lipovljani

37.893

Paradizo okusi d.o.o.

Petrinja

6 6

HORTING SISAK D.O.O.

Sisak

2.220.784

MD INFORMATIKA d.o.o. TRGOVAČKO GRAĐEVINSKI OBRT “ŠEGO” VL. KRISTJAN ŠEGOTIĆ DOMINIĆ IVANKA ZIN TRANSPORT

Kutina

37.325

RODA d.o.o.

Kratečko

“FEROSIROVINA” d.o.o.

Glina

2.214.844

EKO-START d.o.o.

Sisak

37.126

RATARSTVO STUPOVAČA vl. Pero Šuvaka

Kutina

6

AS METAL d.o.o.

Sisak

2.204.870

JELKA MARČINKOVIĆ-ŠKUGOR

Sisak

37.091

RAŠELJKE D.O.O.

Novska

6

Gradnja Šplajt, d.o.o. MAJDANCI - TRGOVINA MJEŠOVITOM ROBOM VICTORIA COMMERCE D.O.O.

Sisak

2.199.437

Informic, d.o.o.

Novska

36.690

PRIMAPLAST d.o.o.

Petrinja

6

Petrinja

2.196.050

BIT CENTAR d.o.o.

Sisak

36.418

TRIM TRADE d.o.o.

Međurić

6

Sisak

2.195.456

Sisak

36.300

JASEN PROMET DOO

Hrv.Dubica

6

GAJ-POKUĆSTVO VL. ŽARKOVIĆ ĐURO

Kutina

2.192.131

SLAVONIJA D.O.O.

Novska

2.182.499

HRAST MASIVA D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SVJETLOST STARČEVIĆ MARIJA

USLUŽNI OBRT “ŠAPINA” Petrinja DABIĆ RANKO-GRAĐEVINSKO TRGOVAČKI Sisak OBRT NOVOGRADNJA OMNI ASPECT d.o.o. KUTINA Kutina

2.180.736

TECHNO 2000 TUO VL.ŠTIGNEDEC ŽELJKO Sisak

2.166.673

KOMUNALAC DVOR D.O.O

2.162.353

NOCIAR d.o.o.

IVANIŠ D.O.O.

2.158.926

KOTING-SISAK d.o.o.

Sisak

35.451

Dvor

Sisak

36.141

ŠANTEK D.O.O.

Glina

6

Novska

36.135

KADIĆ MARIJAN UTPO

Petrinja

6

36.007

NOCIAR d.o.o.

Sisak

6

Dvor

35.938

6

35.454

ROBOTECH D.O.O. BENZINSKA PUMPA BREBRIĆ D.O.O. LIPOVLJANI GLASILA d.o.o.

Donji Kukuruzari

Sisak

Lipovljani

6

Petrinja

6 6

KRIG KUTINA d.o.o.

Kutina

2.155.320

MDS-GRADNJA d.o.o.

Sisak

35.354

NOVSKA - DRVO D.O.O.

Jasenovac

AUTOSERVIS BALINČIĆ d.o.o.

Sisak

2.144.029

DUNAJ O.O.O.

Sisak

35.200

DOMUS GVOZD d.o.o.

Gvozd

6

AGROTVRDINA D.O.O.

Voloder

2.121.897

ŠOUFEK TRANSPORT d.o.o.

Međurić

34.825

UNIJA-ZAMA d.o.o.

Kutina

6

Paradizo okusi d.o.o.

Petrinja

2.107.754

DENDROS d.o.o.

Kutina

34.512

BIOVICTUS d.o.o.

Hrvatska Kostajnica

6

MD INFORMATIKA d.o.o.

Kutina

2.105.746

RUKRIN d.o.o.

Kutina

34.330

ACTROS d.o.o.

Gvozd

6

VETERINARSKA AMBULANTA TIN d.o.o.

Donji Kukuruzari

2.094.249

DAUTOVIĆ D.O.O

Hrvatska Kostajnica

34.240

VARIKS d.o.o.

Kutina

6

DEJAN TEKSTIL d.o.o.

Kutina

2.090.052

KARTA D.O.O.

Sisak

34.196

SI-MO-RA D.O.O.

Sisak

6

UP CENTRAL d.o.o.

Hrvatska Kostajnica

2.089.739

PODGORŠEK d.o.o.

Sisak

33.989

Novska

6

FARMA HRTIĆ d.o.o. “GRGIĆ” PRIJEVOZNIČKO-GRAĐEVINSKI OBRT TRGO-SERVIS

Dvor

2.073.484

DENČO D.O.O. NOVSKA

Novska

33.938

Sisak

6

Sisak

2.056.631

M.F. GREDELJ d.o.o

Kutina

33.923

RADIO POSTAJA NOVSKA D.O.O. NOVSKA AMK knjižara i papirnica vl. Alenka Kosmač SPO-MAT d.o.o.

Kutina

6

Sisak

2.047.236

TVIM d.o.o. Dužica

Lekenik

33.449

S-TEL d.o.o

Sisak

6

KODING d.o.o.

Sisak

2.032.293

POLIKLINIKA DR.MERZEL

Popovača

33.212

Radio Banovina d.o.o.

Glina

6

ANKICA JUKIĆ D.O.O.

Velika Ludina

2.031.711

MONACO-TRANSPORTI D.O.O. RODA plus d.o.o. za turizam,ugostiteljstvo i trgovinu EURO-LEKEN d.o.o.

Sisak

32.992

AUTO SANDI d.o.o.

Petrinja

6

Kratečko

32.944

Popovača

6

Lekenik

32.675

Petrinja

6

VU-MI TRGOVAČKI OBRT VL. MILE VUKELIĆ Sisak

2.025.617

RESTORAN - PETROKEMIJA, d.o.o.

2.021.424

C.R.O.T.

Kutina

2.019.160

DORA d.o.o.

Kutina

32.560

Grgić-prom d.o.o. GORDANA LOVREKOVIĆ-TRGOVINA I KNJIGOVODSTVENE USLUGE “GOGA” JAVNI BILJEŽNIK ČUBELIĆ ŠIMAC SANJA

Sisak

6

I.G.K.94 d.o.o.

Sisak

1.994.607

INDOP d.o.o.

Sisak

32.412

GRAFOTON GRUPA d.o.o.

Glina

6

Kontrakt-Sisak d.o.o.

Sisak

1.977.669

ASTRAEA d.o.o.

Sisak

32.385

TRGOVAČKA RADNJA DADO

Novska

6

Kutina


78

ŽUPANIJE

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 2010. % udjel u RH

1.845

1,91

104,30

15.271

1,78

98,49

imovina ukupno

9.350.893.819

0,87

101,40

21,68%

91,37%

ukupni prihod

7.038.949.605

1,18

93,94

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

dobit nakon oporezivanja

632.461.919

2,24

96,47

gubitak nakon oporezivanja

321.205.778

1,08

158,08

98,84%

85,78%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki br. zaposlenih

prosječna neto plaća

Indeks 2009=100

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2010.

4.083

investicije

599.640.290

100,95 1,59

147,64

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

KARLOVAČKA PIVOVARA D.O.O.

Karlovac

638.466.364

KARLOVAČKA PIVOVARA D.O.O.

Karlovac

121.511.942

HS PRODUKT d.o.o.

Karlovac

1015

PPK Karlovačka mesna industrija d.d.

Karlovac

552.741.331

HEINEKEN ADRIA D.O.O.

Karlovac

120.404.348

ALSTOM HRVATSKA d.o.o.

Karlovac

810

ALSTOM HRVATSKA d.o.o.

Karlovac

359.128.988

HS PRODUKT d.o.o.

Karlovac

89.260.995

KARLOVAČKA PIVOVARA D.O.O.

Karlovac

378

HS PRODUKT d.o.o.

Karlovac

308.393.828

ALSTOM HRVATSKA d.o.o.

Karlovac

54.841.971

PPK Karlovačka mesna industrija d.d.

Karlovac

358

KIM MLJEKARA KARLOVAC d.o.o.

Karlovac

194.870.730

GALEB D.O.O. za konzalting i inženjering Slunj

53.620.934

A1DIREKT D.O.O.

Ozalj

242 235

HEINEKEN ADRIA D.O.O.

Karlovac

120.976.227

KIM MLJEKARA KARLOVAC d.o.o.

Karlovac

20.581.369

CESTE KARLOVAC D.D.

Karlovac

AB GRADNJA d.o.o.

Karlovac

113.614.983

PPK Karlovačka mesna industrija d.d.

Karlovac

8.418.157

ADRIADIESEL d.d.

Karlovac

229

ANA TRADE D.O.O

Karlovac

83.542.713

TVORNICA TURBINA D.O.O.

Karlovac

6.439.426

LANA-KARLOVAČKA TISKARA d.d.

Karlovac

187

WIENERBERGER ILOVAC DD

Karlovac

81.519.313

PRO MILK D.O.O.

Rakovica

6.069.281

AUTOTRANSPORT KARLOVAC

Karlovac

172

LANA-KARLOVAČKA TISKARA d.d.

Karlovac

76.466.038

AB GRADNJA d.o.o.

Karlovac

5.510.531

ŽITOPROIZVOD D.D.

Karlovac

170

CESTE KARLOVAC D.D.

Karlovac

75.993.297

LANA COMMERCE D.O.O.

Karlovac

4.839.941

Karlovac

163

Jasenak

160

Karlovac

152

Karlovac

147 134

ADRIADIESEL d.d.

Karlovac

72.773.342

Reciklon d.o.o.

Vojnić

4.712.782

AQUATERM D.O.O.

Karlovac

72.217.608

ARKADA D.O.O.

Duga Resa

3.485.438

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. HRVATSKI OLIMPIJSKI CENTAR BJELOLASICA KIM MLJEKARA KARLOVAC d.o.o.

Kelteks d.o.o.

Karlovac

67.077.782

LANA-KARLOVAČKA TISKARA d.d.

Karlovac

3.312.704

WIENERBERGER ILOVAC DD

ŽITOPROIZVOD D.D.

Karlovac

62.918.012

VJ-eko d.o.o.

Slunj

3.063.536

KERAMIKA MODUS D.O.O.

Vojnić

ENERGOREMONT D.D.

Karlovac

57.556.150

CESTE KARLOVAC D.D.

Karlovac

2.757.305

DIP D.D.

Karlovac

127

RUDMAN COMMERCE D.O.O.

Karlovac

55.228.299

ROTOKOR D.O.O.

Rakovica

2.630.449

CROATIA PUMPE NOVA d.o.o.

Karlovac

126 120

GALEB D.O.O. za konzalting i inženjering Slunj

54.356.858

DRVO TRGOVINA d.o.o.

Karlovac

2.467.237

UPS d.o.o. Karlovac

Karlovac

AQUA-INVEST D.O.O.

Karlovac

50.970.988

ODETA d.o.o.

Karlovac

2.467.120

Kelteks d.o.o.

Karlovac

119

KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC

Karlovac

50.528.517

Karlovac

2.395.135

ČISTOĆA d.o.o.

Karlovac

119

Žakanje

2.369.690

RUDAR DOO

Tounj

119

Ogulin

2.115.998

AB GRADNJA d.o.o.

Karlovac

113

Karlovac

1.999.567

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

Karlovac

113

DRVO TRGOVINA d.o.o.

Karlovac

48.301.975

KORDUN DD

Slunj

47.044.559

AQUATERM D.O.O. KAMENOLOM ŽAKANJE d.o.o. Za proizvodnju, trgovinu i usluge GTM-GAVAN d.o.o.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Karlovac

44.818.929

AQUA-INVEST D.O.O.

TVORNICA TURBINA D.O.O.

Karlovac

41.407.137

ENERGOREMONT D.D.

Karlovac

1.809.050

ZELENILO D.O.O.

Karlovac

112

AUTOTRANSPORT KARLOVAC

Karlovac

41.369.871

LJEKARNA DID PHARMA

Karlovac

1.757.954

PLETIX d.o.o.

Kamanje

109

TOPLANA D.O.O.

Karlovac

40.822.792

LINDE PLIN d.o.o.

Karlovac

1.593.998

TVORNICA TURBINA D.O.O.

Karlovac

99

DINELA VL.ĐINO MAROHNIĆ

Kamanje

39.321.188

LJEKARNA MARIJA ČUNOVIĆ

Duga Resa

1.548.996

MIVIT PEKARA D.O.O.

Ogulin

99

FEROPAPIR d.o.o.

Karlovac

39.092.564

Karlovac

1.493.135

VODOPRIVREDA KARLOVAC D.D.

Karlovac

91

ZAK d.o.o.

Karlovac

39.066.453

VODOPRIVREDA KARLOVAC D.D. LJEKARNA TOMIČIĆ-PAPEŽ-TURKALJTOMŠIĆ

Ogulin

1.425.844

KORDUN DD

Slunj

90


79

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

KA-3 d.o.o.

Karlovac

38.760.944

ERING D.O.O.

Karlovac

1.251.798

ABSUM D.O.O.

Karlovac

86

A1DIREKT D.O.O.

Ozalj

38.614.799

Pal mar d.o.o.

Karlovac

1.231.603

ENERGOREMONT D.D.

Karlovac

84

RUDAR DOO

Tounj

35.913.069

MARAKOVIĆ d.o.o.

Karlovac

1.223.215

KORDUN ALATI D.O.O.

Karlovac

80

Karlovac

LANA COMMERCE D.O.O.

Karlovac

35.470.516

MG SERVIS d.o.o.

1.179.012

Ljevaonica Duga Resa d.o.o

Duga Resa

80

ČISTOĆA d.o.o.

Karlovac

33.394.769

BBT-ODRŽAVANJE OBJEKATA d.o.o OZALJ Ozalj

1.174.172

AB MONTAŽA d.o.o.

Karlovac

79

MEDUZA D.O.O.

Karlovac

33.331.060

BORČIĆ MILAN

1.161.754

UNWELD STROJEVI d.o.o.

Kamanje

78

Karlovac

ULTRA d.o.o.

Karlovac

31.936.428

BIOP DOO

Ogulin

1.021.908

TOPLANA D.O.O.

Karlovac

77

OZALJ POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

Mali Erjavec

31.901.263

BENEFIT PROMET

Karlovac

1.019.746

KOMUNALNO DUGA RESA D.D.

Duga Resa

73

Semmelrock Stein+Design d.o.o.

Ogulin

31.259.519

IRT-HIDRO d.o.o.

Karlovac

982.791

KORDUN LAV D.O.O.

Ozalj

72

PRO MILK D.O.O.

Rakovica

31.201.292

PARKING D.O.O.

Karlovac

932.634

IVA d.o.o.

Karlovac

70

LIN TRGOVINA DOO

Karlovac

31.068.008

FEROPAPIR d.o.o.

Karlovac

928.193

DINELA VL.ĐINO MAROHNIĆ

Kamanje

69

AGROPROJEKT D.O.O.

Karlovac

30.097.592

DELTA DESIGN D.O.O.

Ozalj

906.120

MR.JOSEPH D.O.O.

Duga Resa

65

LINDE PLIN d.o.o.

Karlovac

29.716.465

KONTAL D.O.O.

Duga Resa

905.577

PM LIGNUM VL.PAVAO MILJAVAC

Duga Resa

64

GU d.o.o.

Karlovac

29.185.203

LIN TRGOVINA DOO

Karlovac

884.954

AQUATERM D.O.O.

Karlovac

64 60

KORDUN ALATI D.O.O.

Karlovac

27.838.587

Mirage, vl. Dražen Mihalić

Ozalj

866.613

MAIER-TEXTIL d.o.o.

Bosiljevo

ODETA d.o.o.

Karlovac

26.603.405

ŽITOPROIZVOD D.D.

Karlovac

861.039

ARKADA D.O.O.

Duga Resa

59

BIOP DOO

Ogulin

26.507.982

MIVIT PEKARA D.O.O.

Ogulin

860.551

OZALJ POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

Mali Erjavec

59 58

KONTAL D.O.O.

Duga Resa

26.161.574

ČISTOĆA d.o.o.

Karlovac

851.947

ANA TRADE D.O.O

Karlovac

ARKADA D.O.O.

Duga Resa

26.012.552

DEMIN-KA D.O.O.

Karlovac

838.332

GUŠTIN d.o.o. OZALJ

Vivodina

58

CROATIA PUMPE NOVA d.o.o.

Karlovac

25.932.082

Cetingrad

813.948

MONTMONTAŽA MKG d.o.o.

Karlovac

57

KERAMIKA MODUS D.O.O. HRVATSKI OLIMPIJSKI CENTAR BJELOLASICA BENEFIT PROMET

Vojnić

25.348.390

Slunj

802.187

LIN TRGOVINA DOO

Karlovac

56

Jasenak

24.002.490

AGROCETIN d.o.o. GRAĐEVINSKI OBRT ŠPELIĆ vl. NIKOLA ŠPELIĆ INVEST HOLDING d.o.o.

Karlovac

785.685

KAPLAST d.d. VOJNIĆ

Vojnić

53

Karlovac

23.768.361

ZAK d.o.o.

Karlovac

783.136

KONTAL D.O.O.

Duga Resa

53

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

Karlovac

23.394.858

VIS d.o.o.

Draganić

780.708

FLAMMIFER d.o.o.

Ozalj

51

ILSAD D.O.O.

Ozalj

23.290.058

DINELA VL.ĐINO MAROHNIĆ

Kamanje

777.597

DRVO TRGOVINA d.o.o.

Karlovac

51

LJEKARNA DID PHARMA

Karlovac

22.479.064

KA-ŠPED d.o.o.

Karlovac

775.928

POLIRA D.O.O. RADATOVIĆI

Radatovići

51

FLAMMIFER d.o.o.

Ozalj

22.378.527

“MAIKI” d.o.o.

Karlovac

718.729

INKASATOR d.o.o.

Karlovac

50

DIP D.D.

Karlovac

22.266.613

SAN - BO D.O.O.

Vojnić

707.100

TP OGULIN, d.d.

Ogulin

50

VODOPRIVREDA KARLOVAC D.D.

Karlovac

21.721.546

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

Karlovac

705.550

Tvornica plinskih turbina

Karlovac

49

Karlovac

687.003

“MAIKI” d.o.o.

Karlovac

48

Karlovac

669.151

ULTRA d.o.o.

Karlovac

46

Ozalj

647.633

Og grafika d.o.o.

Ogulin

46 46

KAPLAST d.d. VOJNIĆ

Vojnić

21.536.281

GUŠTIN d.o.o. OZALJ

Vivodina

21.367.091

UNWELD STROJEVI d.o.o.

Kamanje

21.189.181

VRBA vl.MLADEN VRBANIĆ STATUS-IZVORNA KUĆNA POMAGALA D.O.O. TM - COLOR D.O.O.

BARTOL d.o.o.

Ogulin

20.878.103

ĐINO d.o.o ŽAKANJE

Kamanje

640.018

ŽEČE NOVI d.o.o.

Karlovac

FRAK d.o.o.

Karlovac

19.784.947

Duga Resa

636.126

VULJANIĆ D.O.O.

Karlovac

45

BUBLIĆ COMMERCE D.O.O.

Karlovac

19.659.955

Vojnić

617.644

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Ogulin

44

AB MONTAŽA d.o.o.

Karlovac

19.535.591

MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE IZGRADNJA POPOVAČKI GRAĐEVINSKI OBRT MIJO POPOVAČKI ENA DOO

Karlovac

609.769

AUTOBUSNI KOLODVOR DD

Karlovac

44

TRGOVAČKI OBRT “KRAJAČIĆ”

Duga Resa

19.113.069

PROMO PARTNER D.O.O.

Ozalj

597.259

ILSAD D.O.O.

Ozalj

43

KOLOS d.o.o.

Duga Resa

19.054.866

AURORA - NATAŠA JANTOL

Karlovac

594.140

IV-ER-KONTEX VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Karlovac

MPS-67 d.o.o. Slunj Ljekarne Joha zdravstvena ustanova za Karlovac ljekarničku djelatnost LJEKARNA MR PH. NIVES PERAŠIN Ozalj

590.582

NOVA TVORNICA KLIZNIH LEŽAJEVA D.O.O. Duga Resa

43

588.843

Pekara “MUS” PTO i U , Sonja Mus GRAĐEVINSKI OBRT ŠPELIĆ vl. NIKOLA ŠPELIĆ KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. OGULIN SIGURNOST DOO

Ribnik

43

Slunj

40

ARA SHOES HRVATSKA D.O.O.

Karlovac

18.978.541

COMEL d.o.o. KARLOVAC

Karlovac

18.765.015

AUTO KUĆA NOVOSEL

Karlovac

18.730.490

583.666

MIVIT PEKARA D.O.O.

Ogulin

18.652.179

AGROPROJEKT D.O.O.

Karlovac

577.407

GTM-GAVAN d.o.o.

Ogulin

18.464.703

OPG OBROVAC-JOSO OBROVAC

Cetingrad

577.169

ZELENILO D.O.O. LJEKARNA TOMIČIĆ-PAPEŽ-TURKALJTOMŠIĆ DATA GRUPA d.o.o. KAMENOLOM ŽAKANJE d.o.o. Za proizvodnju, trgovinu i usluge DEMIN-KA D.O.O.

Karlovac

18.129.710

TISKARA PEČARIĆ RADOČAJ d.o.o.

Karlovac

575.500

Karlovac

16.406.531

KAPROJEKT d.o.o.

Karlovac

ENA DOO

Karlovac

16.380.964

Obrt Ribnjak Vrnjika vl.Ivica Lipošćak

Plaški

15.854.330

COMEL d.o.o. KARLOVAC

Karlovac

553.087

43

Karlovac

40

Ogulin

40

Karlovac

40

Ogulin

17.464.397

TESTING d.o.o.

Karlovac

566.124

KOMUNALAC d.o.o.

Slunj

39

Karlovac

16.744.064

KORDUN DD

Slunj

564.437

SA BIŠĆAN D.O.O.

Duga Resa

38

Žakanje

16.455.549

JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.

Duga Resa

562.285

DEMIN-KA D.O.O.

Karlovac

37

561.004

BENEFIT PROMET

Karlovac

36

558.680

GMTT LEŠĆANEC VL. MARIJAN LEŠĆANEC Ozalj

36

AUTOPROMET d.d.

35

GMTT LEŠĆANEC VL. MARIJAN LEŠĆANEC Ozalj

Slunj

KOMUNALNO DUGA RESA D.D.

Duga Resa

15.605.021

ILSAD D.O.O.

Ozalj

549.016

KA-3 d.o.o.

Karlovac

34

PLETIX d.o.o.

Kamanje

15.576.522

GENIJE KOMPJUTER d.o.o.

Josipdol

539.710

Semmelrock Stein+Design d.o.o.

Ogulin

33

LJEKARNA MARIJA ČUNOVIĆ

Duga Resa

15.424.700

Agrokomerc d.o.o.

Karlovac

533.738

IZGRADNJA KONSTRUKCIJE d.o.o.

Ogulin

33


80

ŽUPANIJE

rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ŽEČE NOVI d.o.o.

Karlovac

14.931.099

BUBLIĆ COMMERCE D.O.O.

Karlovac

532.923

FRAK d.o.o.

Karlovac

Obrt Ribnjak Vrnjika vl.Ivica Lipošćak

Plaški

14.583.055

JAVNI BILJEŽNIK NINA BUBAŠ-MAGLIČIĆ Karlovac

525.494

R.G.PAK d.o.o.

Oštarije

32

DIP COMMERCE DD OGULIN

Ogulin

14.516.420

KORDUN ALATI D.O.O.

512.701

LINDE PLIN d.o.o.

Karlovac

31 31

Karlovac

32

TRGOING d.o.o.

Karlovac

14.513.911

MARIB DOO

Karlovac

505.330

TRESKAVAC d.o.o.

Josipdol

MG SERVIS d.o.o. GRAĐEVINSKI OBRT ŠPELIĆ vl. NIKOLA ŠPELIĆ ABSUM D.O.O.

Karlovac

13.953.957

RKR d.o.o.

Karlovac

485.200

JADRAN NAMJEŠTAJ D.O.O.

Duga Resa

31

Slunj

13.953.924

TIGAR PGM d.o.o.

Karlovac

483.179

VETA D.O.O.

Karlovac

31

Karlovac

13.832.115

EL-TEH d.o.o.

Karlovac

460.581

ORAH d.o.o.

Mali Erjavec

30

Ogulin

13.515.362

RIPS-STO ZORAN SALOPEK

Karlovac

459.168

NISKOGRADNJA d.o.o.

Karlovac

30

Draganić

13.457.063

OTP TRŽNICA d.o.o.

Karlovac

449.845

HAUŠIĆ obrt za građevinsko zanatstvo

Ozalj

30

Og grafika d.o.o. TRANSPORTI DOMJANČIĆ vl. Dubravko Domjančić AUTOBUSNI KOLODVOR DD

Karlovac

13.424.719

Štuka - Prom d.o.o.

Slunj

447.262

IZGRADNJA d.o.o.

Ogulin

30

KORDUN MARKETING D.O.O.

Karlovac

13.394.017

LADA d.o.o.

Karlovac

424.477

KORDUN MARKETING D.O.O.

Karlovac

29

MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE

Duga Resa

13.226.816

Građevinski obrt GRAMONT-GORŠIĆ

Karlovac

419.657

MLADOST d.o.o.

Karlovac

29

Ljevaonica Duga Resa d.o.o

Duga Resa

12.705.510

UPS d.o.o. Karlovac

Karlovac

417.982

PAĐEN d.o.o.

Duga Resa

29

MERCURY D.O.O.

Karlovac

12.702.405

BENE INTERIJERI d.o.o.

Draganić

414.140

ENA DOO

Karlovac

29

RIPS-STO ZORAN SALOPEK

Karlovac

12.628.224

Kelteks d.o.o.

Karlovac

413.166

ART D.O.O.

Duga Resa

28

UPS d.o.o. Karlovac Karlovac ZAJEDNIČKI PROIZVODNO TRGOVAČKI Karlovac OBRT PLEMIĆ IV-ER-KONTEX VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Karlovac

12.457.603

OC MARKOVIĆ d.o.o.

Karlovac

412.705

Slunj GZPP d.d.

Slunj

28

12.435.989

KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC

Karlovac

410.572

KOMUNALNO OZALJ d.o.o.

Ozalj

28

12.360.464

PLETIX d.o.o.

Kamanje

406.497

MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE

Duga Resa

27

AUTOPROMET d.d.

Slunj

11.957.374

MIDAX d.o.o.

Ogulin

402.813

PEKARSKI OBRT LEKAJ

Karlovac

27

MARAKOVIĆ d.o.o.

Karlovac

11.354.080

MIŠE d.o.o.

Ogulin

383.686

BRODEX doo

Slunj

27 27

NOVA TVORNICA KLIZNIH LEŽAJEVA D.O.O. Duga Resa

11.214.624

A.T.C. d.o.o.

Draganić

378.197

Reciklon d.o.o.

Vojnić

ORAH d.o.o.

Mali Erjavec

10.714.302

JAVNI BILJEŽNIK BLANKA ŽAJA

Karlovac

373.733

Kontex d.o.o.

Karlovac

26

FEST d.o.o.

Karlovac

10.565.973

INTERSOCKS d.o.o.

Karlovac

370.259

ZEF KAJTAZI

Karlovac

26 26

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Ogulin

10.509.332

GZIM MARTINAJ

Karlovac

367.953

DKD OBRT ZA PROIZVODNJU RUBLJA

Vojnić

INKASATOR d.o.o.

Karlovac

10.383.737

Ljevaonica Duga Resa d.o.o

Duga Resa

349.526

VJ-eko d.o.o.

Slunj

25

VIS d.o.o.

Draganić

10.320.006

Karlovac

341.440

RUPČIČ d.o.o.

Ogulin

25

Karlovac

340.084

GTM-GAVAN d.o.o.

Ogulin

25

Karlovac

336.769

Veterinarska stanica d.o.o.

Karlovac

25

Karlovac

331.718

FEST d.o.o.

Karlovac

24

VJ-eko d.o.o.

Slunj

10.281.216

Pekara “MUS” PTO i U , Sonja Mus IZGRADNJA POPOVAČKI GRAĐEVINSKI OBRT MIJO POPOVAČKI Mirage, vl. Dražen Mihalić TRANSPORTI BUNETA, autoprijevoznički obrt, vl. Daniel Buneta MR.JOSEPH D.O.O.

Ribnik

10.134.944

STROJOBRAVARSKI OBRT DRAŽENOVIĆ D & M PLETAČKO-TRGOVAČKI OBRT , VL.DUBRAVKO JURATOVIĆ ARHING d.o.o.

Vojnić

10.064.104

ZELENILO D.O.O.

Ozalj

10.023.565

GRGURIĆ GRADNJA d.o.o.

Karlovac

327.719

MPS-67 d.o.o.

Slunj

24

Duga Resa

9.947.105

LAHEMA d.o.o.

Karlovac

321.517

PRO MILK D.O.O.

Rakovica

24

Duga Resa

9.915.398

BALEN d.o.o.

Karlovac

317.868

MAGRAD d.o.o.

Žakanje

23

JELENKO D.O.O.

Ogulin

9.826.764

BERTOVIĆ TRGOVAČKI OBRT

Karlovac

315.939

ĐINO d.o.o ŽAKANJE

Kamanje

23

TP OGULIN, d.d.

Ogulin

9.808.479

PRIM d.o.o.

Karlovac

311.001

SIČA d.o.o.

Josipdol

23

POLIRA D.O.O. RADATOVIĆI

Radatovići

9.780.670

PZ BRANITELJA DESNI ŠTEFANKI 1991

Lasinja

306.256

TRGOVAČKI OBRT “KRAJAČIĆ”

Duga Resa

23

SIMSI d.o.o.

23

Draganić

9.635.965

UNIVERZAL d.o.o.

Karlovac

303.146

KLEK-COMMERCE d.o.o. OGULIN

Ogulin

R.G.PAK d.o.o. Oštarije Ljekarne Joha zdravstvena ustanova za Karlovac ljekarničku djelatnost MADIG-MREŽNICA d.o.o. Ogulin

9.544.586

ZAŠTITA PROJEKT d.o.o.

Karlovac

300.872

AUTO KUĆA NOVOSEL

Karlovac

23

9.498.242

MARLON D. O. O.

Karlovac

299.817

Ogulin

23

9.364.495

VPG D.O.O.

Karlovac

293.246

Nova Vas Brtonigla

23

Tvornica plinskih turbina

Karlovac

9.330.677

OGIN d.o.o.

Ogulin

287.212

BARTOL d.o.o. OBRT ZA GRAĐEVINSKE RADOVE ŠUDIĆ IVAN SERBANI 131 B BRTONIGLA MEDUZA D.O.O.

Karlovac

22

MPS-67 d.o.o.

Slunj

9.324.559

METRO-ING d.o.o., Karlovac

Karlovac

281.970

ZOR D.O.O.

Duga Resa

22

VRBANEK INVEST DOO

Karlovac

9.318.576

HAMOWA HIDRO TPK D.O.O.

Karlovac

281.804

BIOP DOO

Ogulin

22

JELSA d.o.o. TRGOVAČKI OBRT SATEL-SMOKROVIĆ ŠTEFICA ĐINO d.o.o ŽAKANJE

Karlovac

9.269.135

AUTO HORVAT D.O.O.

Draganići

277.907

ZAK d.o.o.

Karlovac

22

Karlovac

9.078.097

MATEŠA COMMERCE

Draganići

269.652

ENTITY d.o.o.

Kamanje

21

Kamanje

9.002.376

IM NEKRETNINE d.o.o.

Karlovac

268.555

ECO-PHARM D.O.O. CETINGRAD

Cetingrad

21

Obrtnička zadruga Karlovac

Karlovac

8.928.456

BETA CONSULTING D.O.O.

Karlovac

265.183

IRT d.o.o.

Karlovac

21

VULJANIĆ D.O.O. PERETIN TATJANA OBRT ZA TRGOVINU “TANJA” VRBA vl.MLADEN VRBANIĆ

Karlovac

8.917.949

PROJEKTNI BIRO VINSKI d.o.o.

Karlovac

265.128

ŠTAHAN D.O.O.

Karlovac

21

Karlovac

8.895.594

Tehno-pal servis vl. Branko Palajsa

Karlovac

264.865

SIGMATEL d.o.o.

Josipdol

21

Karlovac

8.841.247

MIRKO KLJAJIĆ

Karlovac

264.624

MG SERVIS d.o.o.

Karlovac

20

MAGRAD d.o.o.

Žakanje

8.552.607

TONER D.O.O.

Duga Resa

260.465

KOVINOTOKARSKI OBRT ŠPEHAR

Bosiljevo

20 20

PARKET 4 D.O.O.

Karlovac

8.430.119

ČIK D.O.O.

Karlovac

256.060

VINSKI MILJENKO-JURAJ

Karlovac

OTP TRŽNICA d.o.o.

Karlovac

8.359.774

KARLŠPED D.O.O.

Karlovac

254.061

Merlinka d.o.o.

Karlovac

20

AKS d.o.o.

Karlovac

8.295.683

KARLOVČANKA d.o.o.

Karlovac

252.790

“ZITA”d.o.o.

Ogulin

20


81

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Karlovac

251.381

PARKING D.O.O.

Karlovac

20

8.210.124

SUTLIĆ IVAN TRGOVAČKI OBRT “TRGOCENTAR” GEOSFERA D.O.O.

Karlovac

248.196

KORANA d.d.

Karlovac

20

8.089.510

KLEK-COMMERCE d.o.o. OGULIN

Ogulin

244.343

DIP COMMERCE DD OGULIN

Ogulin

20

ROTOKOR D.O.O.

Rakovica

8.236.990

A TEL d.o.o.

Karlovac

MAIER-TEXTIL d.o.o.

Bosiljevo

ETT D.O.O.

Karlovac

7.787.576

“DABAR” d.o.o.

Karlovac

244.085

KATIĆ IVANA

Duga Resa

20

BORČIĆ MILAN

Karlovac

7.769.584

NITEH d.o.o.

Karlovac

242.176

Karlovac

20

Reciklon d.o.o.

Vojnić

7.753.827

FM d.o.o.

Karlovac

240.963

TIGAR PGM d.o.o. OBRT ZA PRANJE I ČIŠĆENJE SJAJ LIDIJA POGAČIĆ MAŠINOVIĆ Finab d.o.o.V.Kladuša,Podružnica Karlovac GRIJANJEVOD PETRUNIĆ

Karlovac

20

KORDUN LAV D.O.O.

Ozalj

7.676.290

BARTOL d.o.o.

Ogulin

240.298

KOMUNALNO OZALJ d.o.o.

Ozalj

7.517.265

BMB NETKOM d.o.o.

Karlovac

237.418

7.466.939

B.B.KOVAČIĆ D.O.O.

Karlovac

236.271

MARIB DOO Karlovac STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO Ogulin d.o.o. OGULIN M-90 D.O.O. Duga Resa

7.252.437

BASAR d.o.o.

Karlovac

236.251

7.221.595

PROFICON d.o.o.

Karlovac

IRT-HIDRO d.o.o.

7.218.571

ZEF KAJTAZI

Karlovac

BIBER D.O.O. OBRT ZA PRANJE I ČIŠĆENJE SJAJ LIDIJA POGAČIĆ MAŠINOVIĆ OTOK-PRODEX d.o.o. ZAJEDNIČKI PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT PLEMIĆ KOMUNALNO DUGA RESA D.D.

Karlovac

SA BIŠĆAN D.O.O.

Duga Resa

7.215.049

AUTO HORVAT D.O.O.

Draganići

7.002.204

PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT TOMISLAV T.O. COLIBRI vl. KRISTINA ERDELJAC BANIČEK LJEKARNA MR PH. NIVES PERAŠIN KORENIĆ pilana i obrada elemenata,Josip Korenić PROMO PARTNER D.O.O.

Duga Resa

6.931.500

Karlovac

6.902.122

Ozalj

6.869.590

Karlovac

19

Karlovac

19

Karlovac

18

Karlovac

18

236.164

RIPS-STO ZORAN SALOPEK PERETIN TATJANA OBRT ZA TRGOVINU “TANJA” TM - COLOR D.O.O.

Ozalj

18

234.169

ŽGANJER IVAN

Ozalj

18

Karlovac

231.894

LJEKARNA DID PHARMA

Karlovac

18

Karlovac

227.663

TRGOING d.o.o.

Karlovac

18

Ogulin

227.316

CARLSTADT d.o.o.

Karlovac

18

Karlovac

224.700

VOJNIĆ-KRNJAK KOMUNALAC d.o.o.

Vojnić

18

Duga Resa

221.247

MARAKOVIĆ d.o.o.

Karlovac

17

Bosiljevo

6.858.360

EKO-PLAN d.o.o.

Karlovac

220.169

KLESARSTVO STANKOVIĆ

Karlovac

17

Ozalj

6.680.123

I. B. OBRADA d.o.o.

Duga Resa

217.857

GBB D.O.O.

Kamanje

17

Ogulin

6.667.780

Izgradnja Marinković d.o.o.

Karlovac

217.521

BUBLIĆ COMMERCE D.O.O.

Karlovac

17 17

IZGRADNJA d.o.o. LJEKARNA IP PHARMA zdrav. ustanova za ljekarničju djelatnost VETA D.O.O.

Karlovac

6.633.803

DUMAS GRADNJA d.o.o. KARLOVAC

Karlovac

217.496

BELAVIĆ D.O.O.

Karlovac

Karlovac

6.611.247

Gornje Zagorje

216.824

COMEL d.o.o. KARLOVAC

Karlovac

17

PAĐEN d.o.o.

Duga Resa

6.512.357

Karlovac

216.663

Izgradnja Marinković d.o.o.

Karlovac

17 17

FAST d.o.o.

Karlovac

6.453.417

ADDA d.o.o. UGOSTITELJSKO PEKARSKI OBRT PARK STJEPAN DOMŠIĆ PROLINGVA d.o.o.

Karlovac

214.156

VAJ PROMET ? DALIBOR VUKMANIĆ

Zvečaj

TRGOVAČKI OBRT DRAŽENKA STOŠIĆ

Oštarije

6.402.705

MADIG-MREŽNICA d.o.o.

Ogulin

213.159

JASNA LIPOŠĆAK ? STARI GRAD

Ogulin

17

NITEH d.o.o.

Karlovac

6.359.362

INKASATOR d.o.o.

Karlovac

210.758

Josipdol

17

TURBING D.O.O. T.O. COLIBRI vl. KRISTINA ERDELJAC BANIČEK GU d.o.o.

Karlovac

209.322

Karlovac

207.755

Karlovac

206.704

GRADINA - VINKO PAVLIĆ STJEPAN GAŠPIĆ, BRAVARSKI OBRT ALMONT GAŠPIĆ UNIVERZAL d.o.o. UGOSTITELJSKI OBRT MIRJANA vl. DARKO FLANJAK MERCURY D.O.O. TRANSPORTI DOMJANČIĆ vl. Dubravko Domjančić MADIG-MREŽNICA d.o.o.

MIŠE d.o.o.

Ogulin

6.345.413

“ZITA”d.o.o.

Ogulin

6.238.666

Slunj GZPP d.d.

Slunj

6.194.838

VESPERA D.O.O.

Karlovac

6.173.927

METAPLAST D.O.O.

Ozalj

206.160

MIDAX d.o.o.

Ogulin

6.134.454

MK ELEKTRO D.O.O.

Karlovac

203.822

OTOK-PRODEX d.o.o.

Ogulin

6.132.891

AUTOPROMET d.d.

Slunj

203.735

POLAR d.o.o.

Bosiljevo

6.123.697

AMI TRADE D.O.O.

Karlovac

198.700

AMI TRADE D.O.O.

Karlovac

6.083.807

Ogulin

198.457

PM LIGNUM VL.PAVAO MILJAVAC VULKANIZERSKO TRGOVAKO SERVISNI OBRT BUSAK DELTA DESIGN D.O.O.

Duga Resa

6.075.111

Karlovac

196.732

Karlovac

6.033.230

BRANKO POLJAK ORDINACIJA MEDICINE RADA DR.GORDANA TRKULJA DOMES D.O.O.

Ozalj

5.992.817

KOVINOTOKARSKI OBRT ŠPEHAR

Bosiljevo

5.933.739

Draganić

17

Karlovac

17

Slunj

17

Karlovac

16

Draganić

16

Ogulin

16

SRAKOVČIĆ d.o.o. Karlovac TRANSPORTI BUNETA, autoprijevoznički Duga Resa obrt, vl. Daniel Buneta UGOSTITELJSKI OBRT PETRIĆ Mali Erjavec

16 16 16

Duga Resa

196.592

PEKARSKI OBRT DUBOVAC

Karlovac

16

Karlovac

194.786

TEHNOVOD

Duga Resa

16

Karlovac

194.475

GZIM MARTINAJ

Karlovac

16

VINSKI MILJENKO-JURAJ

Karlovac

5.910.920

POLIKLINIKA DR DOŠEN MAING obrt za usluge tiskanja, vl. Joze Erceg EUROKOD D.O.O.

Karlovac

193.337

AGROPLETER DOO

Žakanje

16

TEKSTIL DD KARLOVAC

Karlovac

5.901.262

JELSA d.o.o.

Karlovac

193.151

Ozalj

16

Štuka - Prom d.o.o.

Slunj

5.898.876

SA BIŠĆAN D.O.O.

Duga Resa

192.662

Ozalj

16

HAUŠIĆ obrt za građevinsko zanatstvo

Ozalj

5.867.833

VENERA D.O.O.

47252 Barilović

188.174

PETICA D.O.O. HAGRAD-MONTd.o.o. Za proizvodnju i građevinarstvo GU d.o.o.

Karlovac

15

TRESKAVAC d.o.o.

Josipdol

5.845.401

“TROAKS” d.o.o.

Karlovac

187.581

LANA COMMERCE D.O.O.

Karlovac

15

Izgradnja Marinković d.o.o.

Karlovac

5.827.373

MIKA-VIL D.O.O.

Karlovac

184.363

RIBNJACI KUPA D.O.O.

Draganić

15

BETI COMMERCE D.O.O.

Žakanje

5.802.736

IZVOR d.o.o.

Karlovac

183.025

MCR d.o.o.

Ogulin

15

ZOR D.O.O.

Duga Resa

5.794.522

M.B.TEHNO D.O.O.

Karlovac

178.254

AGROPROJEKT D.O.O.

Karlovac

15

PARKING D.O.O. Karlovac NENA trgovina na veliko i malo mješovi- Duga Resa tom robom, Nevenka Vulaković TIGAR PGM d.o.o. Karlovac

5.761.727

SIGURNOST DOO

Karlovac

176.588

Karlovac

15

5.750.764

AMG d.o.o.

Karlovac

176.243

5.736.833

Mehatron d.o.o.

Karlovac

175.448

SRAKOVČIĆ d.o.o.

Karlovac

5.713.758

ART D.O.O.

Duga Resa

173.225

ČEČURA D.O.O. UGOSTITELJSKI OBRT KASUNIĆ Vl.Damir Kasunić ŽEGER TRANSPORTI I NISKOGRADNJA d.o.o. TISKARA PEČARIĆ RADOČAJ d.o.o.

Duga Resa

15

Karlovac

15

Karlovac

15

KLEK-COMMERCE d.o.o. OGULIN

Ogulin

5.650.107

Gradijent d.o.o.

Karlovac

173.202

PEKARA “JOHNY” vl. Ilir Kajtazi

Duga Resa

15

ART D.O.O.

Duga Resa

5.503.903

TEHNIVO DOO

Karlovac

172.515

DELTA DESIGN D.O.O.

Ozalj

14

PROMES d.o.o.

Vukmanički Cerovac

5.480.755

STELLA DOO

Karlovac

170.937

ROTOKOR D.O.O.

Rakovica

14


82

ŽUPANIJE

rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

LUMAKK d.o.o.

Karlovac

5.475.069

PRO-MONT d.o.o.

Karlovac

170.573

Svijet dekora d.o.o.

Draganići

14

NISKOGRADNJA d.o.o.

Karlovac

5.441.771

KERAMIKA MODUS D.O.O.

Vojnić

170.357

KURIJA SLAVKO - STOLARSKI OBRT

Karlovac

14

IVA d.o.o.

Karlovac

5.435.530

IPS SERVIS d.o.o.

Karlovac

169.160

KARLOVAČKI TJEDNIK d.o.o. KARLOVAC

Karlovac

14

EKO INVEST D.O.O. VULKANIZERSKO TRGOVAKO SERVISNI OBRT BUSAK OPEN IT d.o.o.

Vojnić

168.515

OTP TRŽNICA d.o.o.

Karlovac

14

Karlovac

168.033

DRENI d.o.o. Karlovac

Karlovac

14

Karlovac

165.897

JURO KLADUŠAN, KLADUŠANTRANSTURIST Ribnik

Karlovac

Veterinarska stanica d.o.o.

Karlovac

5.414.567

KREDIGS PROMO d.o.o.

Karlovac

5.369.145

Pal mar d.o.o.

Karlovac

5.315.069

14

OBRT ZA INTERIJER BRAKIĆ

Skakavac

5.292.497

GOMA DOO

165.750

ANĐELKA BARAČ “DVK” LASINJA

Lasinja

14

HIDRIS INŽENJERING D.O.O.

Karlovac

5.284.286

PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT TOMISLAV Duga Resa

165.693

LIMKO VEDAX d.o.o.

Karlovac

14

ENTITY d.o.o.

Kamanje

5.229.347

A.C.MPROJEKTNI BIRO d.o.o.

165.252

POLAR d.o.o.

Bosiljevo

14

MISAL D.O.O.

Karlovac

Karlovac

5.207.453

ZETOM d.o.o.

Karlovac

165.042

GRAMA INŽENJERING D.O.O.

Karlovac

14

BBT-ODRŽAVANJE OBJEKATA d.o.o OZALJ Ozalj

5.168.061

AUTOKLUB KARLOVAC D.O.O.

Karlovac

164.498

RAK D.O.O.

Draganić

14

MATEŠA COMMERCE

5.095.389

Ribarić d.o.o.

Kamanje

163.164

RUDMAN COMMERCE D.O.O. BRAVARSKI OBRT BRAVARIJA PENIĆ, TIHOMIR PENIĆ VIS d.o.o.

Karlovac

13

Draganići

Tehno-pal servis vl. Branko Palajsa

Karlovac

5.045.389

GOLF AURORA DOO

Duga Resa

163.129

ZEF KAJTAZI

Karlovac

5.027.746

NOVA-CHEM D.O.O.

Karlovac

158.921

Karlovac

13

Draganić

13 13

G’SERVIS-VL.JOSIP JAKŠIĆ

Karlovac

4.922.984

AGE-INŽENJERING DOO

Karlovac

157.594

IGT D.O.O.

Netretić

VENDRIJA D.O.O.

Duga Resa

4.889.270

ARA SHOES HRVATSKA D.O.O.

Karlovac

156.832

Ozalj

13

INTERSOCKS d.o.o.

Karlovac

4.799.873

ADR TRANSPORTI JURAIĆ MIJO

Ozalj

156.147

Vojnić

13

Karlovac

13

MLADOST d.o.o.

Karlovac

4.795.545

ELCOM D.O.O.

Karlovac

155.433

TM - COLOR D.O.O.

Ozalj

4.791.807

LUKA UŽAR-MINI MARKET “GOLD”

Vojnić, Radnička 6

154.087

Mirage, vl. Dražen Mihalić IZGRADNJA POPOVAČKI GRAĐEVINSKI OBRT MIJO POPOVAČKI VULKANIZERSKO TRGOVAKO SERVISNI OBRT BUSAK VETERINARSKA STANICA d.o.o.

VAJ PROMET ? DALIBOR VUKMANIĆ

Zvečaj

4.781.869

ELMONT KA d.o.o.

Karlovac

153.442

KARLOVČANKA d.o.o.

Duga Resa

13

Karlovac

13 13

PROJEKTNI BIRO VINSKI d.o.o.

Karlovac

4.772.227

VIAL D.O.O.

Karlovac

152.347

KOSTELAC GRADNJA d.o.o.

Karlovac

DRVOŠPED d.o.o. Karlovac

Karlovac

4.742.910

Barilović

151.382

TIHI DOM d.o.o.

Slunj

12

KOMUNALAC d.o.o.

Slunj

4.730.439

Ozalj

147.559

DRVO KOMERC d.o.o.

Ogulin

12 12

AGROCETIN d.o.o.

Cetingrad

4.714.700

STOLARIJA SPUDIĆ D.O.O. KNJIGOVODSTVENI SERVIS DRAGIČEVIĆ D.O.O. STATIPROM D.O.O.

Karlovac

145.539

BUBA MARA D.O.O.

Mali Erjavec

PETICA D.O.O.

Ozalj

4.687.336

Kuna d.o.o.

Karlovac

144.588

STROJOBRAVARSKI OBRT DRAŽENOVIĆ

Karlovac

12

“MAIKI” d.o.o.

Karlovac

4.630.253

AJLA D.O.O.

Karlovac

143.939

Drvorad, Vlado Bokulić

Josipdol

12

SIČA d.o.o.

Josipdol

4.554.333

RUPČIČ d.o.o.

Ogulin

143.172

DRVOŠPED d.o.o. Karlovac

Karlovac

12

T.O.BOGOVIĆ vl. ZDRAVKO BOGOVIĆ

Slunj

4.535.347

AUTO-MOTORI d.o.o.

Karlovac

142.984

UGOSTITELJSKI OBRT MARKO

Rakovica

12

STAR TURIST d.o.o.

Karlovac

4.493.147

KORDUN MARKETING D.O.O.

Karlovac

141.550

KOLOS d.o.o.

Duga Resa

12

GRIJANJEVOD PETRUNIĆ

Karlovac

4.482.576

CARPONA GRADEX d.o.o.

Karlovac

139.941

MITROP D.O.O.

Ogulin

12

TISKARA PEČARIĆ RADOČAJ d.o.o.

Karlovac

4.464.037

138.788

ETT D.O.O.

Karlovac

12

UNIVERZAL d.o.o.

Karlovac

4.454.776

138.695

VRBANEK INVEST DOO

Karlovac

12

REPA TRADE DOO

Karlovac

4.407.937

INVEST OGULIN d.o.o. Ogulin PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT-VELE- Ribnik TRGOVINA - KRAJINA PRSTENKO ELEKTROUSLUGE KOSTELAC d.o.o. OZALJ Vivodina

136.156

CARPONA GRADEX d.o.o.

Karlovac

12

SIGMATEL d.o.o.

Josipdol

4.405.457

MIKRO COM DOO

Karlovac

135.186

Ogulin

12

DM-BM D.O.O.

Rakovica

4.373.562

GRAŠA D.O.O.

Kamanje

132.589

Karlovac

12

Sainal d.o.o. E.T.O. ELEKTRO TRADE VL.DAMIR LIPOŠĆAK AGROPLETER DOO

Karlovac

4.349.470

SPELEKOM d.o.o.

Rakovica

131.767

ESTETIC d.o.o. INTERIJERI obrt za građevinarstvo, vl. Franušić Nenad PETRLIN ZLATKO

Karlovac

12

Ogulin

4.335.703

GMTT LEŠĆANEC VL. MARIJAN LEŠĆANEC Ozalj

131.360

ODETA d.o.o.

Karlovac

11

Žakanje

4.304.947

ANĐELKA BARAČ “DVK” LASINJA

Lasinja

129.843

ARA SHOES HRVATSKA D.O.O.

Karlovac

11

ENTOS D.O.O. KORENIĆ pilana i obrada elemenata,Josip Korenić TRGOAGENCIJA d.o.o.

Karlovac

129.830

M-90 D.O.O.

Duga Resa

11

Bosiljevo

129.589

Ogulin

11

Karlovac

129.299

Karlovac

11

TEHNOVOD

Duga Resa

4.291.707

T.O.DADO SLUNJ

Slunj

4.285.855

LUKA UŽAR-MINI MARKET “GOLD”

Vojnić, Radnička 6

4.241.980

DMM D.O.O.

Karlovac

4.194.870

T.O. MARIO VL. SLAVKO VUKOVIĆ

Ogulin

129.179

MIDAX d.o.o. ZAJEDNIČKI PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT PLEMIĆ TEKSTIL DD KARLOVAC

Karlovac

11

CARLSTADT d.o.o.

Karlovac

4.175.047

SVIM, VL. STJEPAN ŠTRUCELJ

Mali Erjavec

128.289

STATIPROM D.O.O.

Karlovac

11

UNIMEX D.O.O.

Karlovac

4.168.785

MIJO VALIC-”AUTO-VALIC”

Ozalj

127.586

Kemijsko građevinski materijali d.o.o

Barilović

11

Karlovac

11

Bosiljevo

11

Draganić

11 11

LATIN d.o.o.

Karlovac

4.127.898

Veterinarska stanica d.o.o.

Karlovac

127.377

POLJOTEHNA D.O.O.

Duga Resa

4.096.573

KLAONICA USLUŽNO PROIZVODNI OBRT

Netretić

127.024

RUPČIČ d.o.o.

Ogulin

4.064.106

CENTAR-REVIZIJA d.o.o.

Karlovac

123.411

A TEL d.o.o. KORENIĆ pilana i obrada elemenata,Josip Korenić SIMSI d.o.o.

ZRNO d.o.o.

Plaški

4.028.545

INMARK D.O.O.

Karlovac

121.991

OC MARKOVIĆ d.o.o.

Karlovac

INVEST HOLDING d.o.o.

Karlovac

3.987.238

BELAVIĆ D.O.O.

Karlovac

121.597

HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o.

Karlovac

11

KARLOVČANKA d.o.o. SUTLIĆ IVAN TRGOVAČKI OBRT “TRGOCENTAR” ŽGANJER IVAN

Karlovac

3.982.256

MASDIG d.o.o.

Ogulin

121.513

Karlovac

11

Karlovac

3.974.250

STUDIO LOKAS D.O.O.

Ozalj

120.870

Ogulin

11

Ozalj

3.929.800

VENDRIJA D.O.O.

Duga Resa

120.629

DIMNJAČAR d.o.o. LJEKARNA TOMIČIĆ-PAPEŽ-TURKALJTOMŠIĆ KA-VISION d.o.o.

Karlovac

11

JASNA LIPOŠĆAK ? STARI GRAD

Ogulin

3.917.263

KATIĆ IVANA

Duga Resa

118.915

SPRAJA PROM d.o.o.

Ogulin

11


83

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

117.886

UGOSTITELJSKO PEKARSKI OBRT PARK STJEPAN DOMŠIĆ LATIN d.o.o.

Karlovac

11

117.446

Ribarić d.o.o.

Kamanje

11

FM d.o.o.

Karlovac

3.914.273

ODVJETNIK HRVOJE MEDARIĆ

Karlovac

118.185

NOVEMA NOVA D.O.O.

Karlovac

3.913.983

KBD trgovina i inženjering d.o.o.

Karlovac

I.T.O. “BERTOVIĆ”

Ogulin

3.899.012

KA-3 d.o.o.

Karlovac

Karlovac

11

GRAMA INŽENJERING D.O.O.

Karlovac

3.881.187

VRBANEK INVEST DOO

Karlovac

117.033

OBRT ZA INTERIJER BRAKIĆ

Skakavac

11

VIAL D.O.O.

Karlovac

3.873.296

D&S d.o.o.

Karlovac

116.730

DAKOS d.o.o.

Karlovac

11

UNIMA doo

Karlovac

3.873.044

Og grafika d.o.o.

Ogulin

116.699

KREDIGS PROMO d.o.o.

Karlovac

10

AMG d.o.o.

Karlovac

3.871.845

TOTRAL d.o.o.

Karlovac

115.796

MIHALIĆ uslužno trgovački obrt

Duga Resa

10

KATEX d.o.o. STJEPAN GAŠPIĆ, BRAVARSKI OBRT ALMONT GAŠPIĆ PEKARSKI OBRT LEKAJ

Karlovac

3.840.403

MIHALIĆ uslužno trgovački obrt

Duga Resa

115.325

LUKETIĆ d.o.o.

Gornje Zagorje

10

Draganić

3.830.516

Tušilović

113.753

BETI COMMERCE D.O.O.

Žakanje

10

Karlovac

3.828.852

Ogulin

113.587

FERIĆ d.o.o.

Ogulin

10

Merx d.o.o.

Ribnik

3.799.376

ELEKTROTEHNIKA TUŠKAN D.O.O. Elektroinstalacijski obrt UDIKOVIĆ vl.ANA UDIKOVIĆ IMPEKS BUBNJARCI D.O.O.

Kamanje

112.243

DRVOTEHNA d.o.o.

Josipdol

10

ANĐELKA BARAČ “DVK” LASINJA

Lasinja

3.776.976

GBB D.O.O.

Kamanje

111.399

METALIKA d.o.o.

Ogulin

10

Ribarić d.o.o. Kamanje OBRT ZA PRIJEVOZ STVARI I TRGOVINU vl. Rakovica MILAN SABLJAK KOSTA DOO Karlovac

3.760.474

Karmes d.o.o.

Karlovac

110.037

Slovin Unique - Rastoke d.o.o.

Slunj

10

3.706.941

047 d.o.o.

Karlovac

109.023

BIBER D.O.O.

Karlovac

10

3.684.558

PRESS D.O.O.

Karlovac

108.917

KATIĆ IVANA

Duga Resa

3.651.231

ADRIA DETROIT d.o.o.

Slunj

108.836

VENERA D.O.O.

47252 Barilović

10

MIJO VALIC-”AUTO-VALIC”

Ozalj

KATIĆ VLADIMIR DRAGAN

Generalski Stol

3.643.811

FAS CENTAR D.O.O.

Karlovac

108.003

BIG JOB d.o.o.

10

Duga Resa

10 10

AUTOKLUB KARLOVAC D.O.O.

Karlovac

3.624.066

GRADNJA DT VL. DUNJA ŠTEFANAC

Duga Resa

107.874

AUTO LIM LAK VL.VLADO ŠTEFANAC

Karlovac

B & B COMMERCE d.o.o.

Ogulin

3.619.902

MONIT D.O.O.

Karlovac

107.659

Ogulin

10

JADRAN NAMJEŠTAJ D.O.O.

Duga Resa

3.605.216

MP-ELEKTRONIKA d.o.o.

Ogulin

105.727

Karlovac

10

MITROP D.O.O. Ogulin PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT-VELE- Ribnik TRGOVINA - KRAJINA PRSTENKO MANAST D.O.O. Karlovac

3.581.444

JURO KLADUŠAN, KLADUŠANTRANSTURIST Ribnik

105.216

OGULINMONT d.o.o. TRGOVAČKI OBRT SATEL-SMOKROVIĆ ŠTEFICA AURORA - NATAŠA JANTOL

Karlovac

10

3.566.999

SPRAJA PROM d.o.o.

Ogulin

103.901

JELSA d.o.o.

Karlovac

10

3.538.921

MATIM d.o.o

Karlovac

102.804

FAST d.o.o.

Karlovac

10

TRGOVAČKI OBRT MIJO MIJO MAGLIČIĆ

Zvečaj

3.536.173

TAVERS d.o.o OZALJ

Ozalj

3.526.396

STROJOBRAVARSKI OBRT DRAŽENOVIĆ

Karlovac

3.444.033

DOM d.o.o. OZALJ TRANSPORTI DOMJANČIĆ vl. Dubravko Domjančić LIDIJA ŽUBČIĆ, TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT “ŽUBČIĆ” BOLJKOVAC DOO

FERIĆ d.o.o.

Ogulin

3.487.320

Ozalj

102.557

Tehno pal d.o.o.

Karlovac

10

Draganić

101.972

STOLARIJA SPUDIĆ D.O.O.

Barilović

10

Barilović

101.551

Karlovac

101.515

TRGOVAČKI OBRT MT vl. MILE TURKALJ

Slunj

3.429.202

ANDY D.O.O.

Karlovac

100.051

AGRO-KOP d.o.o. BIŠĆAN PROIZVODNO USLUŽNI OBRT VL. MARINKO BIŠĆAN EUROPEK D.O.O.

Josipdol

10

Barilovići

10

Karlovac

FRETON d.o.o. JAUMI AJRULAI I ABILJ IDRIZI-VOCE I POVRCE I MINI MARKET FAS CENTAR D.O.O. MAING obrt za usluge tiskanja, vl. Joze Erceg KORANA d.d.

Ozalj

3.396.310

DUBBOR M

Karlovac

100.025

UGOSTITELJSKI OBRT”KVAKA”

10

Karlovac

10

Karlovac

3.346.619

UNIMA doo

Karlovac

97.621

MONTMONTAŽA MKG d.o.o.

Karlovac

3.286.062

FAST d.o.o.

Karlovac

MIHALIĆ uslužno trgovački obrt

Duga Resa

3.284.547

MCR d.o.o.

Ogulin

Vojnic

3.389.370

ORAH d.o.o.

Mali Erjavec

99.642

EURO d.o.o. KARLOVAC

Karlovac

10

Karlovac

3.373.539

Haustus gradnja d.o.o.

Karlovac

99.312

KARCOM d.o.o.

Karlovac

10

Karlovac

3.352.451

BENIMA D.O.O.

Karlovac

97.801

Karlovac

10

Ogulin

10

95.649

VIT DOO Obrt za jav.prijev.stvari i osoba TONY TRANS vl.Anton Blašković SLUNJČICA UGOSTITELJSTVO D O O

Slunj

10

95.457

POLJOTEHNA D.O.O.

Duga Resa

BOLJKOVAC DOO Finab d.o.o.V.Kladuša,Podružnica Karlovac Pamučna industrija Duga Resa d.d. U stečaju A.T.C. d.o.o.

Draganić

3.255.586

RIVALIS d.o.o.

Duga Resa

88.682

NOVA-CHEM D.O.O.

Karlovac

3.245.132

ZELENI KADAR d.o.o.

Barilović

88.329

T.P.O. MIHALJEVIĆ ANĐELKA

Josipdol

3.233.949

9

Karlovac

3.281.059

Zor prodaja i distribucija d.o.o.

Karlovac

95.322

AKI D.O.O.

Karlovac

9

Karlovac

3.266.522

OAZA SNOVA D.O.O.

Karlovac

92.488

Karlovac

9

Duga Resa

3.262.713

FILA TRANS doo

Karlovac

92.190

Netretić

9

Ogulin

9

Duga Resa

9

87.442

AMG d.o.o. KOSTURIĆ IVAN AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT I.T.O. “BERTOVIĆ” PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT-VELETRGOVINA - KRAJINA PRSTENKO KGK d.o.o. U stečaju Pamučna industrija Duga Resa d.d. U stečaju SPELEKOM d.o.o.

Rakovica

9

KLAONICA USLUŽNO PROIZVODNI OBRT

Netretić

9

Ribnik

9

Barilović

9

PRIJEVOZNIČKO TRG. OBRT SLAVO MESIĆ Cetingrad

3.191.003

T.O. MARIO VL. SLAVKO VUKOVIĆ

Ogulin

3.182.006

RUDY d.o.o. Ogulin TRANSPORTI BUNETA, autoprijevoznički Duga Resa obrt, vl. Daniel Buneta HIDRIS INŽENJERING D.O.O. Karlovac

OPREMA KARLOVAC BRAVARSKI OBRT BRAVARIJA PENIĆ, TIHOMIR PENIĆ KREDIGS d.o.o.

Karlovac

3.179.149

AUTOTRANSPORT JANJIĆ JANJIĆ ŽELJKO Duga Resa

86.551

Karlovac

3.149.030

KLEK d.o.o. Za zastupanje u osiguranju Ogulin

85.062

KARDO D.O.O.

Duga Resa

9

Karlovac

3.144.693

Zagreb

84.746

KATEX d.o.o.

Karlovac

9

AUTO PEČAVER D.O.O.

Duga Resa

3.139.865

Vivodina

84.307

9

9

87.808 87.531

KLEKTRANS d.o.o.

Ogulin

3.139.566

ODVJETNIČKI URED STEVO MARAVIĆ DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIKTOROVSKI Slunj GZPP d.d.

Slunj

82.500

ARBORIN DOO

Karlovac

3.132.129

DORKIN-DRVO d.o.o.

Ogulin

82.354

AGROPROM d.o.o. Ogulin MLADEN PUŠKARIĆ, UGOSTITELJSKI OBRT Zvečaj “ZELENI KUT” GEO-ING d.o.o. Ogulin

GBB D.O.O.

Kamanje

3.112.074

DOBRO ŽAKANJE D.O.O.

Žakanje

81.658

Obrt Ribnjak Vrnjika vl.Ivica Lipošćak

BUCO-PROMET d.o.o. BIŠĆAN PROIZVODNO USLUŽNI OBRT VL. MARINKO BIŠĆAN UGOSTITELJSKI OBRT KASUNIĆ Vl.Damir Kasunić

Ogulin

3.097.494

IVMAR d.o.o. KARLOVAC

Karlovac

80.217

OBRT ZA SJEČU I VUČU VL. JOSIP PAVLIĆ

Josipdol

9

Barilovići

3.075.944

KRASIK D.O.O.

Karlovac

80.126

VEKS d.o.o.

Plaški

9

Duga Resa

3.069.018

UNIMEX D.O.O.

Karlovac

80.116

SAJOMA d.o.o.

Duga Resa

9

Plaški

9 9


84

ŽUPANIJE

rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

VOĆE COMMERCE d.o.o.

Karlovac

3.065.181

D H R d.o.o. “u likvidaciji”

Karlovac

79.640

MCR d.o.o.

Ogulin

3.064.432

BIŠĆAN D.O.O.

Duga Resa

79.355

UGOSTITELJSKI OBRT PETRIĆ

Mali Erjavec

3.063.897

IPS SYSTEMTECHNIK D.O.O.

47000 Karlovac

79.183

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIKTOROVSKI CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM PROIZVOUZOR d.o.o.

Vivodina

9

Karlovac

9

Duga Resa

9

Ogulin

DIVA NEKRETNINE D.O.O.

Karlovac

3.061.114

FRETON d.o.o.

Ozalj

78.854

FRUTIS BAP d.o.o. “u stečaju”

METALIKA d.o.o.

Ogulin

3.058.653

NOVA TERM d.o.o.

Karlovac

78.097

PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT TOMISLAV Duga Resa

8

KENGUR-CO D.O.O.

Ogulin

3.053.593

SVJETLO d.o.o.

Karlovac

77.889

ARBORIN DOO

8

Karlovac

9

ELEKTROUSLUGE KOSTELAC d.o.o. OZALJ Vivodina

3.033.635

BAGREM d.o.o.

Kamanje

77.200

TP-MAK D.O.O.

Barilović

8

Trgovački obrt ZTO Brezović

Karlovac

3.021.722

MEDUZA D.O.O.

Karlovac

76.475

CATV-047 D.O.O. KABELSKA TELEVIZIJA

Karlovac

8

SVIM, VL. STJEPAN ŠTRUCELJ

Mali Erjavec

3.015.349

HIDRIS D.O.O.

Karlovac

76.135

BRANKO POLJAK

Ogulin

8

SIGURNOST DOO

Karlovac

3.014.296

ZRNO d.o.o.

Plaški

75.862

VIDOŠ d.o.o.

Ogulin

8

KURIJA SLAVKO - STOLARSKI OBRT

Karlovac

2.976.462

LUKETIĆ d.o.o.

Gornje Zagorje

75.439

METAPLAST D.O.O.

Ozalj

8

TIME d.o.o.

Karlovac

2.959.350

SANTONI D.O.O.

Žakanje

74.546

NOVA-CHEM D.O.O.

Karlovac

8

DII TURIST PAVLAKOVIĆ d.o.o.

Duga Resa

2.924.819

FEST d.o.o.

Karlovac

74.468

AKS d.o.o.

Karlovac

8

TECPLAST D.O.O.

Kamanje

2.907.069

TIHI DOM d.o.o.

Slunj

73.621

SAN - BO D.O.O.

Vojnić

8

IZGRADNJA KONSTRUKCIJE d.o.o.

Ogulin

2.898.739

KAPA D.O.O.

Vukmanić

73.470

TIKI D.O.O.

Duga Resa

8

LIMKO VEDAX d.o.o.

Karlovac

2.891.326

“TRANSADRIA” d.o.o.

Karlovac

73.290

Štuka - Prom d.o.o.

Slunj

8

KARDO D.O.O.

Duga Resa

2.887.247

Z-TIM d.o.o.

Ogulin

72.544

GRBINIČEK D.O.O.

Karlovac

8

Duga Resa

8

Netretić

8

Rakovica

8

Tounj

8

HAMOWA HIDRO TPK D.O.O. Elektroinstalacijski obrt UDIKOVIĆ vl.ANA UDIKOVIĆ MIJO VALIC-”AUTO-VALIC” CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM PROIZVOKuna d.o.o.

Karlovac

2.844.362

EURO WEST d.o.o.

Karlovac

72.170

Ogulin

2.840.706

IBB D.O.O. OZALJ

Ozalj

72.107

Karlovac

2.833.693

LIMKO VEDAX d.o.o.

Karlovac

71.187

LJEKARNA MARIJA ČUNOVIĆ MIJO DUJAM-PEKARA DUJAM PEKARSKO TR OBRT ZA PRIJEVOZ STVARI I TRGOVINU vl. MILAN SABLJAK PRIJEVOZ I UGOSTITELJSKI OBRT KOŠARE

Ozalj

2.839.004

MC GRADNJA d.o.o.

Slunj

71.957

Karlovac

2.826.560

FINAL D.O.O.

Bosiljevo

71.058

AQUA-INVEST D.O.O.

Karlovac

8

BAUHOUSE d.o.o.

Ogulin

2.816.589

OBRT ZA SJEČU I VUČU VL. JOSIP PAVLIĆ

Josipdol

70.622

Karlovac

8

Karlovac

8

Karlovac

8

Vivodina

8

KAPROJEKT d.o.o.

Karlovac

2.805.514

KA-VISION d.o.o.

Karlovac

70.182

V & TEL VLASNIK GLUMAC DUBRAVKO

Karlovac

2.803.309

OGULIN

69.692

GRADIV d.o.o. SUTLIĆ IVAN TRGOVAČKI OBRT “TRGOCENTAR” STRIJELAC D.O.O.

GRADBENIK obrt za gradj.zanatstvo

Vivodina

2.795.073

Netretić

69.026

GRADBENIK obrt za gradj.zanatstvo

LINGUA CENTAR D.O.O.

Karlovac

2.789.949

O G U L I N K A D.O.O. MIJO DUJAM-PEKARA DUJAM PEKARSKO TR KAPELA CEROVNIK d.o.o

Josipdol

68.525

O G U L I N K A D.O.O.

OGULIN

8

MREŽNICA d.d.

Duga Resa

2.787.592

GORŠE DOO

Kamanje

67.769

TIME d.o.o.

Karlovac

8

TISKARA IVAN-IVAN KRULJAC

Karlovac

2.776.894

SAVA D.O.O.

Karlovac

67.039

T.P.O. MIHALJEVIĆ ANĐELKA

Josipdol

8

PEKARSKI OBRT DUBOVAC Obrt za jav.prijev.stvari i osoba TONY TRANS vl.Anton Blašković TRG.OBRT “LIKIĆ TRGOVINA” GORAN LIKIĆ Trgovački obrt DORINA vl. Dušica Brozinić OBRT ZA GRAĐEVINSKE RADOVE ŠUDIĆ IVAN SERBANI 131 B BRTONIGLA BRODEX doo

Karlovac

2.776.292

IMZ PROMET d.o.o.

Ogulin

66.553

Rin-ka d.o.o.

Karlovac

8

Ogulin

2.738.869

MOBA ZAGREB d.o.o.

Kamanje

66.386

DIGITALNI TISAK DOO

Karlovac

8

Plaški

2.736.713

MK SERVIS DIZALA d.o.o.

Karlovac

65.755

VPG D.O.O.

Karlovac

8

Duga Resa

2.735.946

MDT-H d.o.o.

Karlovac

65.643

LUMAKK d.o.o.

Karlovac

8

Nova Vas Brtonigla

2.731.694

Karlovac

65.031

DRMEŠ d.o.o.

Karlovac

8

Slunj

2.729.569

Karlovac

64.895

MIKAS-COMMERCE d.o.o. u stečaju

Ogulin

8

KLAONICA USLUŽNO PROIZVODNI OBRT

Netretić

2.728.858

JOSIP FIŠTROVIĆ RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE d.o.o. V & TEL VLASNIK GLUMAC DUBRAVKO

Karlovac

64.154

GITER d.o.o.

Ogulin

8

Drvorad, Vlado Bokulić

Josipdol

2.717.601

KARLOVAC-PROMET d.o.o.

Karlovac

63.601

KOMPAS-KA u stečaju d.o.o.

Karlovac

8

EUROTRADE d.o.o.

Karlovac

2.717.181

FRAK d.o.o.

Karlovac

63.234

FAS CENTAR D.O.O.

Karlovac

7

IMZ PROMET d.o.o.

Ogulin

2.714.320

IT d.o.o.

Karlovac

62.326

BIŠĆAN D.O.O.

Duga Resa

7

AUTO LIM LAK VL.VLADO ŠTEFANAC

Karlovac

2.713.715

TEHNO-PROMET d.o.o. OZALJ

Mali Erjavec

62.098

Karlovac

7

STRIJELAC D.O.O. LIDIJA ŽUBČIĆ, TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT “ŽUBČIĆ” JURO KLADUŠAN, KLADUŠANTRANSTURIST KOSTURIĆ IVAN AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT KARLOVAČKI TJEDNIK d.o.o. KARLOVAC

Karlovac

2.697.599

VV POSLOVNA SAVJETOVANJA d.o.o.

Karlovac

61.214

Žakanje

7

Karlovac

2.676.734

BAGREM d.o.o.

Kamanje

KA-ŠPED d.o.o.

Karlovac

Barilović

2.690.015

TURIĆ SIGURNOST D.O.O.

Karlovac

60.702

HIDRIS INŽENJERING D.O.O. KAMENOLOM ŽAKANJE d.o.o. Za proizvodnju, trgovinu i usluge ZAŠTITA PROJEKT d.o.o.

Karlovac

7

Ribnik

2.689.950

Rožman i Oredić odvjetničko društvo

Karlovac

60.331

PRIM d.o.o.

Karlovac

7

Netretić

2.677.221

60.320

ADR TRANSPORTI JURAIĆ MIJO

Ozalj

7

60.086

BAGREM d.o.o.

Kamanje

7

2.669.200

Slobodan Krkljuš Karlovac NENA trgovina na veliko i malo mješovi- Duga Resa tom robom, Nevenka Vulaković TEKSTIL DD KARLOVAC Karlovac

59.764

DA-NI-MA D.O.O.

Duga Resa

7

2.668.299

BRANITELJSKA ZADRUGA COMOD

59.329

SORKO d.o.o.

Karlovac

7

Karlovac

ZONI d.o.o.

Karlovac

2.658.130

VIKO D.O.O.

Dura Resa

58.798

NOVA D.O.O.

Karlovac

7

ERING D.O.O.

Karlovac

2.637.948

JASNA LIPOŠĆAK ? STARI GRAD

Ogulin

58.521

ILOVAC-KERAMIKA d.o.o.

Karlovac

7

Ljekarna Kosanović - Penić

Ozalj

2.637.439

DIGITA d.o.o.

Ogulin

57.887

VILLA D.O.O.

Duga Resa

7

DM-BM D.O.O. Rakovica PRIJEVOZNIČKI I UGOSTITELJSKI OBRT, vl. Cetingrad MIĆA VALENTIĆ RADIO 047 d.o.o. Karlovac

7

DOBRO ŽAKANJE D.O.O.

Žakanje

2.633.280

MEGAPROJEKT D.O.O.

Karlovac

57.774

METAPLAST D.O.O.

Ozalj

2.629.646

MEŽNAR D.O.O.

Karlovac

57.215

2.616.451

REVENA PLUS D.O.O.

Duga Resa

57.147

AUTOTRANSPORT JANJIĆ JANJIĆ ŽELJKO Duga Resa

7 7


85

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

56.979

JAPA d.o.o.

Slunj

2.598.617

AUTOMEHANIČARSKI OBRT - NEDJELJKO Karlovac MUTAK KERA KOR d.o.o. RADATOVIĆI Radatovići

56.509

MISAL D.O.O.

Karlovac

7

2.597.715

EUROPEK D.O.O.

56.485

7 7

MBD D.O.O.

Karlovac

2.601.787

DOMES D.O.O.

Duga Resa

OPG OBROVAC-JOSO OBROVAC

Cetingrad

7

ECO-PHARM D.O.O. CETINGRAD

Cetingrad

2.592.739

KAMEN d.o.o.

Karlovac

55.993

ROBERTING d.o.o.

Karlovac

2.592.472

AGRO-UNION d.o.o.

Ogulin

55.770

MATEŠA COMMERCE Draganići PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA Netretić GRAČAN ANDY-R D.O.O. Karlovac

JOSIP FIŠTROVIĆ

Karlovac

2.588.118

TRGOVAČKI OBRT MIJO MIJO MAGLIČIĆ

Zvečaj

55.456

ADF D.O.O.

Karlovac

7

KGK d.o.o. U stečaju HAGRAD-MONTd.o.o. Za proizvodnju i građevinarstvo VING KOMPANI D.O.O.

Barilović

2.576.569

VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O.

Vojnić

55.438

Ozalj

2.576.271

AUTOCENTAR KA d.o.o.

Karlovac

54.661

7

Netretić

2.561.554

STRIŽIĆ d.o.o.

Karlovac

54.263

TRGOVAČKI OBRT VALENTINA Karlovac Ljekarne Joha zdravstvena ustanova za Karlovac ljekarničku djelatnost ČIK D.O.O. Karlovac

Karlovac

7

7

7

MIRKO KLJAJIĆ

Karlovac

2.535.557

LAV d.o.o.

Ozalj

53.208

VESPERA D.O.O.

Karlovac

7

SPRAJA PROM d.o.o.

Ogulin

2.533.587

FINESA d.o.o.

Cerovac Vukmanićki

52.683

ARHING d.o.o.

Karlovac

7

JOSIP RIBIČIĆ

Karlovac

2.515.276

IRT TERMOPROM D.O.O.

Karlovac

52.376

ARNA D.O.O.

Karlovac

7

Građevinski obrt GRAMONT-GORŠIĆ

Karlovac

2.496.320

GZIM MARTINAJ

Karlovac

2.479.013

GEA d.o.o.

Karlovac

2.450.033

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA DUPIN Utinja, Vojnić KADAK - OBRT ZA GRAĐEVINSKE USLUGE Karlovac VL. DRAGUTIN KADAK Merlinka d.o.o. Karlovac

52.023

METAXA-MEDICAL D.O.O.

Netretić

7

51.943

LUKEM d.o.o.

Krnjak

7

KA-MONT d.o.o.

Karlovac

2.441.910

GEO KOM D.O.O.

Duga Resa

51.762

51.805

DII TURIST PAVLAKOVIĆ d.o.o. T.O. COLIBRI vl. KRISTINA ERDELJAC BANIČEK VETERINARSKA STANICA OZALJ d.o.o.

Duga Resa

7

Karlovac

7

AGRO-KOP d.o.o.

Josipdol

2.433.895

DIVA NEKRETNINE D.O.O.

Karlovac

51.722

Ozalj

7

GRADINA - VINKO PAVLIĆ

7

Josipdol

2.433.680

DRVOPRERADA D.O.O.

Krnjak

51.382

BUCO-PROMET d.o.o.

Ogulin

SPUDIĆ MARIJA TRGOVAČKI OBRT “MACA” Karlovac

2.422.169

EUROTEC D.O.O.

Karlovac

50.894

RADIO MREŽNICA d.o.o.

Duga Resa

7

Svijet dekora d.o.o.

2.416.575

50.534

V & TEL VLASNIK GLUMAC DUBRAVKO

Karlovac

7

50.126

AUTOKLUB KARLOVAC D.O.O.

Karlovac

7

50.084

VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O.

Vojnić

7

Karlovac

49.980

BELAKS d.o.o.

Ogulin

7

CORTEX d.o.o. RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE d.o.o. T.O.DADO SLUNJ

Karlovac

7

Karlovac

7

Slunj

7

RETEH d.o.o.

Karlovac

2.409.613

DRVOTEHNA d.o.o.

Josipdol

2.365.044

NOVA TVORNICA KLIZNIH LEŽAJEVA D.O.O. Duga Resa BIŠĆAN PROIZVODNO USLUŽNI OBRT VL. Barilovići MARINKO BIŠĆAN STRIJELAC D.O.O. Karlovac

BIŠĆAN D.O.O.

Duga Resa

2.353.332

INSTALATER DOO

Draganići

TURBING D.O.O.

Karlovac

2.337.319

AKTIVA IZ d.o.o.

Karlovac

49.970

Braniteljska zadruga Građevinac

Karlovac

2.327.252

OBRT ZA INTERIJER BRAKIĆ

Skakavac

49.937

JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.

Duga Resa

2.322.539

Duga Resa

49.923

Ogulin

49.776

KOMUNALNO DRUŠTVO DRAGANIĆ d.o.o.

Draganić

7

Kamanje

49.634

EMA DRVO d.o.o.

Vojnić

7

Ogulin

49.536

VLASTA DOO

Netretić

7

SPELEKOM d.o.o.

Rakovica

2.314.812

KLESARSTVO STANKOVIĆ

Karlovac

2.298.886

KARDO D.O.O. E.T.O. ELEKTRO TRADE VL.DAMIR LIPOŠĆAK MINERAL D.O.O.

BRANKO POLJAK

Ogulin

2.294.363

DRVO KOMERC d.o.o.

047 d.o.o.

Karlovac

2.292.039

“ELMAR” d.o.o.

Draganić

49.473

ALFA DOO

Karlovac

7

RAK D.O.O.

Draganić

2.285.836

KATIĆ VLADIMIR DRAGAN

Generalski Stol

48.651

MOTEL ROGANAC d.o.o.

Duga Resa

7

BIBER D.O.O.

Karlovac

2.275.415

BRANITELJSKA ZADRUGA KAMENSKO

Karlovac

48.508

B & B COMMERCE d.o.o.

Ogulin

6

BIMEX

Karlovac

PEKARA “JOHNY” vl. Ilir Kajtazi Duga Resa UGOSTITELJSKI OBRT MIRJANA vl. DARKO Slunj FLANJAK TONER D.O.O. Duga Resa

2.270.478

VET PLUS D.O.O.

Duga Resa

48.499

TONER D.O.O.

Duga Resa

6

2.269.381

ENTITY d.o.o.

Kamanje

48.066

6

2.262.921

KREDIGS PROMO d.o.o.

Karlovac

47.951

6

2.252.650

DKD OBRT ZA PROIZVODNJU RUBLJA

Vojnić

47.420

AMI TRADE D.O.O. Karlovac LIDIJA ŽUBČIĆ, TRGOVAČKO UGOSTITELJ- Barilović SKI OBRT “ŽUBČIĆ” I. B. OBRADA d.o.o. Duga Resa

Karlovac

2.242.933

SD INVEST D.O.O.

Karlovac

47.182

Tehno-pal servis vl. Branko Palajsa

Karlovac

6

Karlovac

2.241.279

D & E d.o.o.

Karlovac

46.915

TAVERS d.o.o OZALJ

Ozalj

6

MANO D.O.O.

Karlovac

6

RUTA 22 d.o.o.

Karlovac

6

Krnjak

6

PETRLIN ZLATKO UGOSTITELJSKO PEKARSKI OBRT PARK STJEPAN DOMŠIĆ EKOL D.O.O.

Žakanje

2.197.401

ZOR D.O.O.

Duga Resa

46.645

“DABAR” d.o.o.

Karlovac

2.189.151

GRADBENIK obrt za gradj.zanatstvo

Vivodina

46.641

VOJNIĆ-KRNJAK KOMUNALAC d.o.o.

Vojnić

2.169.923

PROGRESS DOO

Karlovac

46.369

DRVOPRERADA D.O.O.

BENIMA D.O.O. Karlovac PODUZETNIČKI TEHNOLOŠKI INOVACIJSKI Ogulin CENTAR d.o.o. Kontex d.o.o. Karlovac

6

2.169.580

KOREKT d.o.o.

Ogulin

46.221

FLORA FRLAN d.o.o.

Ozalj

6

2.164.053

SALOMA d.o.o.

Ogulin

46.176

FEROPAPIR d.o.o.

Karlovac

6

2.151.573

KID MARIN SERVIS d.o.o.

Duga Resa

46.152

AGROCETIN d.o.o.

Cetingrad

6

PILANA MRAVUNAC,IVAN MRAVUNAC

Draganić

2.149.965

KONTKOD d.o.o.

Karlovac

46.007

BBT-ODRŽAVANJE OBJEKATA d.o.o OZALJ Ozalj

6

LIMA D.O.O.

Kamanje

2.149.540

JOKELE D.O.O.

Josipdol

45.869

ELEKTROUSLUGE KOSTELAC d.o.o. OZALJ Vivodina

6

DRVO KOMERC d.o.o. ŽEGER TRANSPORTI I NISKOGRADNJA d.o.o. MARLON D. O. O.

Ogulin

2.149.524

Karin d.o.o.

Karlovac

45.702

IGNESCO D.O.O.

Vojnić

6

Karlovac

2.140.058

GTP D.O.O.

Karlovac

45.613

DAVORIN ANTIĆ

Draganić

6

Karlovac

2.131.730

VOĆE COMMERCE d.o.o.

Karlovac

45.510

LIBEKA D.O.O.

Karlovac

6

DAVORIN ANTIĆ

Draganić

2.125.852

HIT d.o.o.

Karlovac

45.360

AUTO ŠKOLA Bogović d.o.o.

Slunj

6 6

RUTA 22 d.o.o.

Karlovac

2.121.630

SIČA d.o.o.

Josipdol

45.355

TREF D.O.O.

Karlovac

HENELIT D.O.O.

Karlovac

2.119.235

CORTEX d.o.o.

Karlovac

44.713

LUKA UŽAR-MINI MARKET “GOLD”

Vojnić, Radnička 6

6

SORKO d.o.o.

Karlovac

2.118.042

DNB d.o.o.

Ogulin

44.616

OPG OBROVAC-JOSO OBROVAC

Cetingrad

6


86

ŽUPANIJE

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2010.

2010. % udjel u RH

Indeks 2009=100

2.758

2,85

99,82

35.682

4,15

96,57

imovina ukupno

22.759.897.427

2,12

101,19

14,50%

89,43%

ukupni prihod

19.855.772.987

3,32

97,83

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

dobit nakon oporezivanja

627.475.599

2,22

90,67

gubitak nakon oporezivanja

649.720.435

2,18

127,46

93,88%

84,13%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki br. zaposlenih

prosječna neto plaća

3.663

investicije

1.107.692.299

101,74 2,93

118,22

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke VINDIJA d.d. VARAŽDIN

mjesto Varaždin

BOXMARK LEATHER d.o.o. Trnovec Bartolovečki KOKA PERADARSKO PREHRAMBENA INDU- Varaždin STRIJA DIONIČKO DRUŠTVO VARAŽDIN ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. Varaždin YTRES D.O.O.

Donji Kneginec

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

2.719.019.135

YTRES D.O.O.

Donji Kneginec

68.052.841

BOXMARK LEATHER d.o.o.

1.609.961.802

PATTING d.o.o.

Varaždin

34.744.036

mjesto Trnovec Bartolovečki

1.264.701.182

GUMIIMPEX-GRP d.d.

Varaždin

33.349.891

1.146.826.353

VINDIJA d.d. VARAŽDIN

Varaždin

25.694.125

VARTEKS d. d. Varaždin KOKA PERADARSKO PREHRAMBENA INDU- Varaždin STRIJA DIONIČKO DRUŠTVO VARAŽDIN VINDIJA d.d. VARAŽDIN Varaždin

T7 VIS d.o.o.

Varaždin

24.018.787

ZAGORJE-TEHNOBETON d.d.

326.516.108

Varaždin

broj zaposlenika 2705 2218 1728 1054 886

VARTEKS d. d.

Varaždin

314.645.751

COMPROM PLUS d.o.o.

Varaždin

23.980.801

IVANČICA DD

Ivanec

654

GUMIIMPEX-GRP d.d.

Varaždin

278.744.004

ZAGORJE-TEHNOBETON d.d.

Varaždin

19.979.453

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DD

Varaždin

607

TRGONOM d.o.o.

Novi Marof

273.313.814

18.586.901

CESTA-VARAŽDIN d.d.

Varaždin

505

14.312.984

TRGONOM d.o.o. AUTOBUSNI PROMET dd VARAŽDIN U STEČAJU COMPROM PLUS d.o.o.

Novi Marof

486

Varaždin

395

Varaždin

380

TERMOPLIN d.d.VARAŽDIN

Varaždin

266.246.276

CESTA-VARAŽDIN d.d.

Varaždin

215.069.152

WAM PRODUCT d.o.o. Breznički Hum KOKA PERADARSKO PREHRAMBENA INDU- Varaždin STRIJA DIONIČKO DRUŠTVO VARAŽDIN KNAUF INSULATION D.O.O. Novi Marof

METEOR - GRUPA d.o.o.

Varaždin

191.630.950

KAMING HOLDING d.o.o.

Ljubeščica

9.150.637 7.925.471

KNAUF INSULATION D.O.O.

Novi Marof

179.135.893

DRVODJELAC d.o.o.

Ivanec

7.905.834

YTRES D.O.O.

Donji Kneginec

339

TP “VARAŽDIN” D.O.O.

Varaždin

171.817.702

KAMING DD

Ljubešćica

7.461.608

Martijanec

316

ELKOM D.O.O.

Ivanec

161.605.637

BIOVIT d.o.o.

Varaždin

6.540.957

Varaždin

310

COMET d.o.o.

Novi Marof

136.974.983

COMET d.o.o.

Novi Marof

6.455.418

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC d.o.o. VARKOM dioničko društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda MIDAL D.O.O.

Varaždin

307

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DD

Varaždin

132.010.812

ELKOM D.O.O.

Ivanec

6.416.240

VIS KONFEKCIJA d.d.

Varaždin

294

TTI d.o.o.

Varaždinske Toplice

128.779.028

TERMOPLIN d.d.VARAŽDIN

Varaždin

6.399.119

ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O.

Varaždin

279

MAGMA d.o.o.

Varaždin

121.332.340

FLAME SPRAY CROATIA

Trnovec Bartolovečki

5.597.578

TP “VARAŽDIN” D.O.O.

Varaždin

252

DRVODJELAC d.o.o.

Ivanec

115.976.086

MAX BÖGL - TEHNOBETON d.o.o.

Varaždin

5.514.008

GUMIIMPEX-GRP d.d.

Varaždin

243

COTRA D.O.O. VARKOM dioničko društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda VINDIJA TRGOVINA D.O.O.

Varaždin

113.621.458

STOLARIJA-PILANA ANTUN PEČENEC

Mali Bukovec

5.498.024

DRVODJELAC d.o.o.

Ivanec

235

Varaždin

112.906.545

IGEA D.O.O.

Varaždin

5.075.973

METEOR - GRUPA d.o.o.

Varaždin

233

Varaždin

111.052.520

BEBRA d.o.o.

Varaždin

4.535.664

GRAFIČAR DD

Ludbreg

205

STANOING d.o.o.

Varaždin

107.158.573

Varaždin

4.458.960

VINDIJA TRGOVINA D.O.O.

Varaždin

205

Varaždin

4.322.013

B.M.V. d.o.o.

Varaždin

202

Ivanec

4.229.698

PZC Varaždin d.d.

Varaždin

196

Ivanec

4.082.829

“ CONSORS” d.o.o.

Maruševec

190

FARMAL DD

Ludbreg

98.877.075

INDUSTRIJA MESA IVANEC d.o.o.

Ivanec

97.101.929

BRANKA d.o.o. SOLIDA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA U LIKVIDACIJI IVANČICA DD

GRAFIČAR DD

Ludbreg

95.571.963

MIPCRO d.o.o.

UNIVERZAL d.o.o.

Varaždin

94.391.884

QUELLE d.o.o. “u likvidaciji”

Varaždin

3.689.872

DERMA DD

Varaždin

178

BOMARK D.O.O.

Varaždin

92.482.155

SOING d.o.o.

Varaždin

3.579.314

INTINOVA d.o.o.

Petrijanec

177

T7 VIS d.o.o.

Varaždin

91.470.805

DERMA DD

Varaždin

3.553.541

BOR D.O.O.

Novi Marof

176


87

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

COMPROM PLUS d.o.o.

Varaždin

91.438.540

HANJES d.o.o.

Trnovec B.

3.296.691

LIPA d.o.o.

Novi Marof

KOS TRANSPORTI d.o.o.

Varaždin

89.243.809

INTINOVA d.o.o.

Petrijanec

3.267.517

MOD-DIZ OBUĆA DOO

Varaždin

173

IVANČICA DD

Ivanec

89.026.585

OMEGA d.o.o.

Breznički Hum

3.226.971

VIS KG d.o.o.

Varaždin

172

174

PZC Varaždin d.d.

Varaždin

88.970.918

GRAFIČAR DD

Ludbreg

2.888.785

BAMBI d.o.o.

Varaždin

171

FRIGO & CO D.O.O.

Varaždin

88.035.764

METEOR - GRUPA d.o.o.

Varaždin

2.677.751

ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC

Ivanec

169

DERMA DD AUTOBUSNI PROMET dd VARAŽDIN U STEČAJU FANON d.o.o.

Varaždin

87.932.035

CODE-ART D.O.O.

Varaždin

2.604.279

150

Veliki Bukovec

146 145

Varaždin

87.925.891

WENKER-KRIŽANEC D.O.O.

Donja Višnjica

2.579.634

Petrijanec

87.071.531

TRGONOM d.o.o.

Novi Marof

2.498.135

CEM-BOS d.o.o. Sračinec HIDROING dioničko društvo za graditelj- Varaždin stvo i hidrogradnju INDUSTRIJA MESA IVANEC d.o.o. Ivanec

COGNOR VETING STAHLHANDEL D.O.O. Varaždin WACHEM D.O.O. ZA PROIZVODNJU KEMIJ- Trnovec SKIH PROIZVODA I TRGOVINU AUTO-IVEC,OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE Novi Marof

82.482.923

“ CONSORS” d.o.o.

Maruševec

2.459.782

POŽGAJ D.O.O.

78.835.168

LJEKARNA ZUBOVIĆ

Novi Marof

2.408.038

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Veliki Bukovec

75.514.838

COTRA D.O.O.

Varaždin

2.335.957

LUKAPS D.O.O.

Ludbreg

145

VARTEKS TRGOVINA d.o.o.

74.253.524

REMEX d.o.o. REMETINEC

Novi Marof

2.310.344

KNAUF INSULATION D.O.O.

Novi Marof

144

Varaždin

166 158

Neckermann d.o.o.

Varaždin

69.185.175

KOSTWEIN d.o.o.

Varaždin

2.158.208

CENTAR ZA REHABILITACIJU VARAŽDIN

Varaždin

142

OPREMA-UREĐAJI d.d.

Ludbreg

67.280.516

BAMBI d.o.o.

Varaždin

2.085.626

OPREMA-UREĐAJI d.d.

Ludbreg

137

RAUŠ d.o.o. Varaždin AQUATEHNIKA društvo s ograničenom Varaždin odgovornočću za graditeljstvo i usluge MARLEX d.o.o. Varaždin

1.910.683

UNIVERZAL d.o.o.

Varaždin

130

1.905.472

KOSTWEIN d.o.o.

Varaždin

126

1.860.532

ELKOM D.O.O.

Ivanec

122

DUCATI KOMPONENTI d.o.o.

Ludbreg

64.133.489

PATTING d.o.o.

Varaždin

63.510.408

KOSTWEIN d.o.o.

Varaždin

62.037.037

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Veliki Bukovec

61.607.689

Dom za odrasle osobe Bistričak

Jalžabet

1.859.124

FARMAL DD

Ludbreg

121

BRANKA d.o.o.

Varaždin

61.431.596

1.847.853

STOLARIJA-PILANA ANTUN PEČENEC

Mali Bukovec

121

MARLEX d.o.o.

Varaždin

61.333.826

1.774.755

TURIST d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

113

WAM PRODUCT d.o.o.

Breznički Hum

59.361.417

FRIGO & CO D.O.O. Varaždin LEKARNA RENATA FRIŠČIĆ MR.PH. VESNA Ivanec STRAHIJA MR.PH. BOMARK PAK D.O.O. Varaždon

1.728.167

T7 VIS d.o.o.

Varaždin

109

MIPCRO d.o.o.

Ivanec

59.097.396

FANON d.o.o.

Petrijanec

1.711.581

OMEGA d.o.o.

Breznički Hum

107

OMEGA d.o.o.

Breznički Hum

58.387.153

MDV PLUS D.O.O.

Varaždin

1.674.948

SMIV-TEKSTIL d.o.o.

Ivanec

105

ZAKMARDY d.o.o.

Varaždin

56.048.120

PRERADA PLASTIKE ŠANTEK

Novi Marof

1.659.930

CONING ECOGRADNJA d.d.

Varaždin

104

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC d.o.o.

Martijanec

54.632.783

ABIT D.O.O.

Varaždin

1.639.687

VODOGRADNJA D.D. VARAŽDIN

Varaždin

104

CONING ECOGRADNJA d.d.

Varaždin

54.576.634

MS EXPRES VL. STANISLAV MODRIĆ

Trnovec Bartolovečki

1.627.661

SITON-TEX d.o.o.

Lepoglava

99

LIM - MONT D.O.O.

D. Martijanec

54.356.962

VIZOR doo

Varaždin

1.609.844

MARLEX d.o.o.

Varaždin

97

AUTO CENTAR KOS D.O.O.

Varaždin

51.113.988

INTERLAND d.o.o.

Varaždin

1.602.234

Parkovi d.d.

Varaždin

95

SOLVIS d.o.o.

Varaždin

48.406.069

TP “VARAŽDIN” D.O.O.

Varaždin

1.550.967

LORENZ SHOE GROUP d.o.o.

Varaždin

95

KAMING DD

Ljubešćica

47.519.917

FARMAL DD

Ludbreg

1.486.553

TERMOPLIN d.d.VARAŽDIN

Varaždin

93

AUTO KNEZ D.O.O.

Varaždin

47.304.386

ODVJ.DRUŠTVO USKOKOVIĆ & PARTNERI

Varaždin

1.463.212

92

BOMARK PAK D.O.O.

Varaždon

47.146.987

PROING d.o.o.

Varaždin

1.436.279

91

MATREX d.o.o.

Varaždin

46.729.729

INOXMONT-VS d.o.o.

Ludbreg

1.378.759

OPREMA-STROJEVI - d.d. Ludbreg WACHEM D.O.O. ZA PROIZVODNJU KEMIJ- Trnovec SKIH PROIZVODA I TRGOVINU GASTROCOM d.o.o. Varaždin

LUPRES d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

46.297.308

FRASSON d.o.o.

Varaždin

1.372.542

EKOS PEKARNICA D.O.O.

Varaždin

88

AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE IVANEC d.o.o. INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS d.o.o. CIGLANA CERJE NEBOJSE d.o.o.

Varaždin

45.678.134

CONTROLMATIK GESTA DOO

Varaždin

1.342.957

ZAKMARDY d.o.o.

Varaždin

87 86

91

Ivanec

43.668.587

PREMUŽIĆ TRANSPORTI D.O.O.

Veliki Lovrečan

1.341.871

DUCATI KOMPONENTI d.o.o.

Ludbreg

Varaždin

43.389.344

Jalkovec

1.329.360

PEKARNICA LATICA d.o.o.

Varaždin

86

Maruševec

43.284.398

Varaždin

1.289.269

MAGMA d.o.o.

Varaždin

84

MESTRA D.O.O.

Varaždinske Toplice

42.969.189

VITIS d.o.o. INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS d.o.o. IVORA ŠKOLA INFORMATIKE

Varaždin

1.280.553

HEW IVANEC d.o.o.

Ivanec

83

BORIS KOS - KOS TRANSPORT

Varaždin

41.956.699

CENTAR ZA REHABILITACIJU VARAŽDIN

Varaždin

1.273.747

PREHRANA d.o.o.

Varaždin

83

POŽGAJ D.O.O.

Veliki Bukovec

41.933.479

LJEKARNA GALLA

Varaždin

1.261.234

IVKOM D.D.

Ivanec

82

KB d.o.o. ZAJEDNIČKA PEKARA VARAŽDINKA,PJETER I SINOVI,G.I Gutta Hrvatska d.o.o.

Sračinec

1.245.974

LIM - MONT D.O.O.

D. Martijanec

81

Varaždin

1.228.484

Varaždin

1.216.498

80

LUKAPS D.O.O.

Ludbreg

40.536.854

BOR TRGOVINA D.O.O.

Novi Marof

40.105.957

LIPA d.o.o.

Novi Marof

38.776.494

HIS d.o.o.

Donja Višnjica

37.606.971

TRGOGRAD D.O.O.

Varaždin

36.946.683

BOR D.O.O.

Novi Marof

35.986.752

Ljekarna Varaždinske županije

Varaždin

35.731.639

HLB Revidicon d.o.o. Varaždin Crtorad d.o.o. Za proizvodnju i održavanje prometne signalizacije i MAGMA d.o.o. VARKOM dioničko društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda PEKARNICA LATICA d.o.o.

BIOS d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

36.928.345

HERMO d.o.o.

Varaždin

35.700.344

AUTO-IVEC,OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE

Varaždin

1.206.503

FRIGO & CO D.O.O. Varaždin AQUATEHNIKA društvo s ograničenom Varaždin odgovornočću za graditeljstvo i usluge KAMING DD Ljubešćica

Varaždin

1.198.850

LADIĆ-WERNER d.o.o.

Varaždin

80

Varaždin

1.182.036

Varaždin

80

Varaždin

1.180.068

Ludbreg

79

Varaždin

1.167.705

PROVEL D.O.O. Jagić-obrt za termotehničke instalacije,građevinarstvo i trgovinu ELEKTROMEHANIKAd.o.o.

Cestica

77

Novi Marof

1.167.072

Dom za odrasle osobe Bistričak

Jalžabet

72

81 81

AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ d.o.o.

Maruševec

35.359.859

JEDINSTVO Kartonaža d.o.o.

Ivanec

1.162.863

PLIMA D.O.O.

Varaždin

71

INTINOVA d.o.o.

Petrijanec

34.912.801

TRGOING d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

1.162.758

MIPCRO d.o.o.

Ivanec

70

MEDI-LINK D.D.

Varaždin

34.108.558

REVIZORSKO DRUŠTVO REVIDENS d.o.o.

Varaždin

1.146.061

GALKO d.o.o.

Mali Bukovec

70


88

ŽUPANIJE

rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

ELCON D.O.O.

Varaždin

32.343.858

IVANEČKO TRGOVAČKO DRUŠTVO d.o.o.

Ivanec

32.178.145

ŠILEC d.o.o.

Ludbreg

32.166.832

naziv tvrtke VIS KG d.o.o. STROJARSTVO HORVAT PRODUCTION, ERVIN HORVAT ZRINSKI TEHNOLOGIJA D.O.O.

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Varaždin

1.145.967

SOING d.o.o.

Varaždin

69

Ludbreg

1.133.875

Tvornica obuće “SOLO” d.o.o.

Ludbreg

69

Trnovec Bartolovečki

1.124.956

ENERGY PLUS d.o.o.

Ludbreg

66 66

STOLARIJA-PILANA ANTUN PEČENEC

Mali Bukovec

31.766.195

AT CONSULT d.o.o.

Varaždin

1.122.111

ROVOKOP d.o.o.

Ludbreg

LADIĆ-WERNER d.o.o.

Varaždin

31.149.221

HYDROMAT-INŽENJERING d.o.o.

Klenovnik

1.071.122

GRAĐENJE I OPREMANJE d.o.o.

Varaždin

64

STOČAR d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

30.837.204

1.029.621

LUDBREŠKA MLJEKARA A. BOHNEC

Ludbreg

63

1.023.069

BRANKA d.o.o.

Varaždin

62

30.461.482

HEW IVANEC d.o.o. Ivanec LJEKARNA TRŠINSKI,mr.pharm. HERENČIĆ,mr.pharm.MAVREK,mr.pharm. Ludbreg PROMATIC d.o.o. Varaždin

1.011.261

Zlatno zrno d.o.o.

Trnovec Bartoloveči

62

30.415.845

MANATEKS D.O.O.

Varaždin

1.009.302

AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ d.o.o.

Maruševec

61

HUDEK-TRGOTRANS D.O.O. Maruševec HIDROING dioničko društvo za graditelj- Varaždin stvo i hidrogradnju RAUŠ d.o.o. Varaždin

30.487.317

PREHRANA d.o.o.

Varaždin

29.833.646

JEDINSTVO d.o.o.

Ivanec

958.083

CONING TURIZAM d.d.

Varaždin

60

TURIST d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

29.485.808

TASK d.o.o.

Varaždin-Hrašćica

935.707

STOLARIJA JAKOPČIN

Mali Bukovec

60

BAMBI d.o.o.

Varaždin

28.908.425

NIGRAD d.o.o.

Varaždin

927.987

COMET d.o.o.

Novi Marof

59

VODOGRADNJA D.D. VARAŽDIN Varaždin AQUATEHNIKA društvo s ograničenom Varaždin odgovornočću za graditeljstvo i usluge MS EXPRES VL. STANISLAV MODRIĆ Trnovec Bartolovečki

27.407.319

LADIĆ-WERNER d.o.o.

Varaždin

926.083

OPRUGA d.d. metalni proizvodi

Varaždinske Toplice

58

27.230.257

Trnovec Bartolovečki

906.421

BIOS d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

58

Varaždin

896.317

KNITE d.o.o.

Lepoglava

58

VIKO D.O.O.

Varaždin

26.937.563

TRG D.O.O. PROMOTOR d.o.o. za strateško komuniciranje STANOING d.o.o.

Varaždin

883.534

Varaždin

58

INTERLAND d.o.o.

Varaždin

26.753.615

TEHNO PARTNER d.o.o.

Varaždin

877.808

Varaždin

58

27.002.721

T.P.N. DRAVA d.o.o.

Varaždin

26.697.307

INKOM-PETRINJA d.o.o.

Varaždin

872.933

BORIS KOS - KOS TRANSPORT DOM SOCIJALNE SKRBI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN BOR TRGOVINA D.O.O.

Novi Marof

56

LABERNA d.o.o. KNEGINEC GORNJI

Turčin

26.110.194

DUIĆ MELANIJA Javni bilježnik

Varaždin

868.139

CIGLANA CERJE NEBOJSE d.o.o.

Maruševec

54

CROMA-VARAŽDIN d.o.o.

Sveti Ilija

25.989.670

ODVJETNIK MR. MARIJAN PETRIĆ

Varaždin

862.439

KOS TRANSPORTI d.o.o.

Varaždin

51

LUDBREŠKA MLJEKARA A. BOHNEC

Ludbreg

25.647.586

KOLAR d.o.o.

Varaždin

849.530

STUDIO BREZA doo

Varaždin

51

TORNADO d.o.o.

Lepoglava

25.621.432

DUCATI KOMPONENTI d.o.o.

Ludbreg

844.755

WAM PRODUCT d.o.o.

Breznički Hum

50

HELCOM-TRADE d.o.o.

Varaždin

25.390.199

S.T.D. d.o.o.

Kučan Marof

838.836

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O.

Lepoglava

50

Ljekarna SALUS

Varaždin

25.374.719

VETERINARSKA STANICA d.d. VARAŽDIN

Varaždin

837.002

SIGA D.O.O.

Varaždin

50

OTK d.o.o.

Kaštelanec

25.353.410

FOING NOVA DOO

Varaždin

829.711

INOXMONT-VS d.o.o.

Ludbreg

50

BIOVIT d.o.o.

Varaždin

25.273.652

VIS KONFEKCIJA d.d.

Varaždin

816.083

Dječji vrtić ZEKO

Varaždin

50

VAMA d.d. u stečaju POROBIJA I ŠPOLJARIĆ, ODVJETNIČKO DRUŠTVO HERMES INTERNATIONAL d.o.o.

Varaždin

810.558

VIKO D.O.O.

Varaždin

49

Varaždin

803.522

SOLVIS d.o.o.

Varaždin

49

Turčin

787.953

RADAŠIĆ d.o.o.

Sveti Đurđ

49

Gutta Hrvatska d.o.o.

Varaždin

25.012.666

FALCON TRADE d.o.o.

Sračinec

24.930.842

SIGA D.O.O.

Varaždin

24.891.864

PEKARNICA LATICA d.o.o.

Varaždin

24.515.535

ARTPROJEKT D.O.O.

Varaždin

784.676

HUDEK-TRGOTRANS D.O.O.

Maruševec

48

TERMOPLIN-NOVI MAROF d.d.

Novi Marof

24.378.125

“COM-ŠPED” d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

775.052

FANON d.o.o.

Petrijanec

47

VIS KONFEKCIJA d.d.

Varaždin

23.964.762

GRADITELJSKI OBRT VALENT

Ljubeščica

772.757

LEIER LEITL d.o.o.

Turčin

47

VIS KG d.o.o.

Varaždin

23.953.638

HIRŽIN COMMERCE d.o.o.

Varaždin

759.851

TTI d.o.o.

Varaždinske Toplice

47

CENTAR ZA REHABILITACIJU VARAŽDIN

Varaždin

23.948.450

AVORATO d.o.o.

Varaždin

758.857

JEDINSTVO Kartonaža d.o.o.

Ivanec

47

LJEKARNA ZUBOVIĆ

Novi Marof

23.937.885

RELAX 2000 d.o.o.

Breznički Hum

756.791

TORNADO d.o.o.

Lepoglava

47

VETERINARSKA STANICA d.d. VARAŽDIN Varaždin ZLATKO BREGOVIĆ-ZAJEDNIČKI SOBOSLI- Ivanec KARSKI OBRT ŠTEFIČAR D.O.O. Lepoglava

47 47

MIDAL D.O.O.

Varaždin

23.180.087

TEKSTIL NOVA d.o.o.

Petrijanec

747.316

NIKOMAT d.o.o.

Varaždin

22.835.461

CRODIMA d.o.o.

Varaždin

738.580

HELVETIA DIRECT MARKETING d.o.o.

Varaždin

22.821.549

FRUK I PINTARIĆ d.o.o.

Horvatsko

727.518

47

OPREMA-STROJEVI - d.d.

Ludbreg

22.428.934

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Veliki Bukovec

724.325

METAL VURAIĆ d.o.o.

Breznički Hum

46

EKOS PEKARNICA D.O.O.

Varaždin

22.389.878

KLASJE d.o.o.

Lepoglava

724.024

CONING INŽENJERING d.d.

Varaždin

46

CONING INŽENJERING d.d.

Varaždin

22.125.131

716.503

IVANEČKO TRGOVAČKO DRUŠTVO d.o.o.

Ivanec

46

716.290

CESTA-MINERAL D.O.O.

Varaždin

45

716.098

IDEAL COMMERCE d.o.o.

Varaždin

45

713.867

Sračinec

44

Varaždin

44

JEDINSTVO Kartonaža d.o.o.

Ivanec

22.117.664

“ CONSORS” d.o.o.

Maruševec

21.965.160

ERG D.O.O. Varaždin WACHEM D.O.O. ZA PROIZVODNJU KEMIJ- Trnovec SKIH PROIZVODA I TRGOVINU MAGIC TELEKOM D.O.O. Ludbreg

KB d.o.o.

Sračinec

21.772.373

MATREX d.o.o.

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA IVANEC

Ivanec

20.651.269

LED D.O.O. Ljekarna Abramović lidija, Vlahović Ljerka DGS VALVES d.o.o.

Varaždin

681.423

KB d.o.o. Crtorad d.o.o. Za proizvodnju i održavanje prometne signalizacije i POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE IVANEC d.o.o. CHIBO-IVAN ĆIBARIĆ, t.p. TRGOVINA I USLUGE ŠPREM AMARENA d.o.o.

MARCON d.o.o.

Kućan Marof

20.412.096

CIGLANA CERJE NEBOJSE d.o.o.

Maruševec

673.879

OTK d.o.o.

Kaštelanec

42

LEIER LEITL d.o.o.

Turčin

20.301.483

PROKON D.O.O.

Varaždin

647.534

LOMI D.O.O.

Donja Višnjica

42 42

Varaždin

IVKOM-PLIN D.O.O.

Ivanec

21.480.376

TBB-REV d.o.o.

Varaždin

706.609

FUTURA AUTO d.o.o.

Varaždin

20.920.659

Ludbreg

704.062

ŠLJUNČARA-TRANSPORTI SMONTARA

Mali Bukovec

20.883.263

Varaždin

683.328

Ivanec

44

Ivanec

44

Ivanec

42

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O.

Lepoglava

20.240.676

CONING ECOGRADNJA d.d.

Varaždin

634.727

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

Ludbreg

Parkovi d.d.

Varaždin

19.514.959

DEMOS d.o.o.

Varaždin

625.141

Varaždinske Toplice

41

GREGUR-INVEST d.o.o.

Ivanec

19.295.259

T.P.N. DRAVA d.o.o.

Varaždin

624.292

MESTRA D.O.O. ZAJEDNIČKA PEKARA VARAŽDINKA,PJETER I SINOVI,G.I

Varaždin

40


89

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

CHIBO-IVAN ĆIBARIĆ, t.p. TRGOVINA I USLUGE HEW IVANEC d.o.o.

Ivanec

19.138.524

LJEKARNE PERVAN

Varaždin

619.421

HRANIĆ-DDV D.O.O.

Ivanec

40

Ivanec

19.097.504

SZAKAL METAL d.o.o.

Varaždin

617.052

BOS - d.o.o.

Ludbreg

40

CEDRUS NOVO d.o.o.

Novi Marof

18.790.304

HAJDUK PLASTIČNA AMBALAŽA d.o.o.

Novi Marof

608.078

COGNOR VETING STAHLHANDEL D.O.O.

Varaždin

39

ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. Jagić-obrt za termotehničke instalacije,građevinarstvo i trgovinu TRG D.O.O.

Varaždin

18.756.288

LUPRES d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

596.981

KIRCEK d.o.o.

Ljubeščica

39

Ludbreg

18.641.707

MARI d.o.o.

Varaždin

589.837

SAN PETAR d.o.o.

Mali Bukovec

39

Trnovec Bartolovečki

18.593.880

CONECO D.O.O.

Varaždin

585.981

HANJES d.o.o.

Trnovec B.

39 39

MANATEKS D.O.O. AUTO PRIKRATKI PRIKRATKI MIROSLAV t.p. DULEX D.O.O.

Varaždin

18.565.103

“GEOBIM” d.o.o. BELETINEC

Sveti Ilija

583.946

ŠLJUNČARA-TRANSPORTI SMONTARA

Mali Bukovec

Varaždin

18.560.323

METAL OBAD D.O.O.

Varaždinske Toplice

582.913

CREDO d.o.o.

Varaždin

39

Ludbreg

18.216.353

TEREM DOO

Trnovec Bartolovečki

582.175

Neckermann d.o.o.

Varaždin

38

GASTROCOM d.o.o.

Varaždin

18.210.236

GREGUR-INVEST d.o.o.

Ivanec

578.373

PATTING d.o.o.

Varaždin

38

GEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o.

Turčin

18.163.290

B.M.V. d.o.o.

Varaždin

577.392

V & V d.o.o.

Varaždin

38

17.938.909

KERAMIKA - ZLATKO AUGUŠTANEC

Lepoglava

577.037

Z.T.-ING D.O.O.

Varaždin

38

CONING TURIZAM d.d. Varaždin LEKARNA RENATA FRIŠČIĆ MR.PH. VESNA Ivanec STRAHIJA MR.PH. ŠPREM AMARENA d.o.o. Ivanec

17.847.793

Protekta d.o.o.

Varaždin

566.022

FOTEX d.o.o.

Nedeljanec

37

17.705.089

MAGRO doo

Sračinec

562.035

GEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o.

Turčin

36

METAL VURAIĆ d.o.o.

Breznički Hum

17.651.605

KR-AG d.o.o.

Varaždin

557.919

PITEKS d.o.o.

Sveti Ilija

36

SOING d.o.o.

Varaždin

17.315.172

TEHNOMOBIL ELSTING d.o.o.

Varaždin

554.634

ABIT D.O.O.

Varaždin

36

ELEKTROMEHANIKAd.o.o.

Cestica

17.192.435

Ljekarna Lidija Žulić mr. pharm.

Lepoglava

551.206

CEDRUS NOVO d.o.o.

Novi Marof

35

IGEA D.O.O.

Varaždin

17.066.793

ELMOK d.o.o.

Ivanec

548.748

Kamini Hoyan d.o.o.

Ljubešćica

35

ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC

Ivanec

17.034.424

ŠLJUNČARA-TRANSPORTI SMONTARA

Mali Bukovec

534.512

Centar Kovačić d.o.o.

Ludbreg

35

MARKET-MATEKOVIĆ d.o.o.

Visoko

16.930.248

PERL d.o.o.

Varaždin

533.408

AUTOSERVISNI CENTAR D.D.

Varaždin

35

REMEX d.o.o. REMETINEC

Novi Marof

16.890.065

K.V.K. METAL D.O.O.

Varaždin

530.809

IGEA D.O.O.

Varaždin

35

“FORMA” d.o.o.

Varaždin

16.827.916

PREHRANA d.o.o.

Varaždin

528.406

CAROE DIEM D.O.O.

Sračinec

35

VOĆE VARAŽDIN D.O.O.

Varaždin

16.713.235

“VIA PLAN” D.O.O.

Varaždin

521.368

NOVOKOM D.O.O

Novi Marof

35

Varaždin

Centar Kovačić d.o.o.

Ludbreg

16.668.600

MARCONATO d.o.o.

Vinica

520.593

Ljekarna Varaždinske županije

B.M.V. d.o.o.

Varaždin

16.529.265

JAVNI BILJEŽNIK BOJANA ŠTIMAC

Varaždin

519.836

KIRCEK d.o.o.

Ljubeščica

16.436.963

VODOGRADNJA D.D. VARAŽDIN

Varaždin

510.683

35

35

IVKOM D.D.

Ivanec

16.343.513

POINTEX d.o.o.

Varaždin

505.276

NIMA-TEX,OBRT ZA PROIZVODNJU RUBLJA Novi Marof USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU Varaždin LEKIĆ BHS CORRUGATED STROJEVI d.o.o. Trnovec Bartolovečki

INOXMONT-VS d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE SKUPNJAK Crtorad d.o.o. Za proizvodnju i održavanje prometne signalizacije i RENCO d.o.o.

Ludbreg

16.090.286

F O FINANCIAL OFFICE DOO

Varaždin

497.888

RECA D.O.O.

Varaždin

34

Varaždin

16.074.939

OBO Bettermann d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

487.871

ZRINSKI TEHNOLOGIJA D.O.O.

Trnovec Bartolovečki

34

Varaždin

15.985.412

485.616

HELCOM-TRADE d.o.o.

Varaždin

34

15.935.416

Ludbreg

479.828

TERME JEZERČICA d.o.o.

Varaždin

34

ANNYER D.O.O.

Trnovec

15.876.787

BOSCAFF d.o.o. LENGELIĆ KONZALTING INŽENJERING d.o.o. GRADITELJ d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

Trnovec

Varaždin

479.068

INEL-ELEKTRO d.o.o.

Ivanec

34

35

34

OBUĆA VIKO D.O.O.

Varaždin

15.785.039

PZC Varaždin d.d.

Varaždin

473.499

MATREX d.o.o.

Varaždin

33

K & J & G d.o.o.

Varaždin

15.585.136

Turčin

470.959

HIS d.o.o.

Donja Višnjica

33

BHS CORRUGATED STROJEVI d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

15.550.028

Varaždin

457.586

LED D.O.O.

Ludbreg

33 32

CIBUS d.o.o.

Lepoglava

15.166.752

BIOVITALIS d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE SKUPNJAK KONTRANS DOO

Cestica

455.240

TRANSPORTI I OBUĆARSTVO FIBO

Varaždin

Dom za odrasle osobe Bistričak

Jalžabet

14.959.724

RESTA d.o.o.

Klenovnik

454.420

HOTEL PORTO d.o.o.

Varaždin

32

MOD-DIZ OBUĆA DOO

Varaždin

14.919.665

BRUSIONA HRMAN D.O.O. Jagić-obrt za termotehničke instalacije,građevinarstvo i trgovinu STUDIO BREZA doo

Trnovec Bartolovečki

449.952

MARCONATO d.o.o.

Vinica

32 32

CESTA-MINERAL D.O.O.

Varaždin

14.911.823

VELMART d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

14.880.229

RECA D.O.O.

Varaždin

14.818.615

Ludbreg

444.287

“FORMA” d.o.o.

Varaždin

Varaždin

440.795

HERMO d.o.o.

Varaždin

32

Bednja

430.960

AUTO KNEZ D.O.O.

Varaždin

31

HANJES d.o.o.

Trnovec B.

14.768.869

“GEOBIM” d.o.o. BELETINEC

Sveti Ilija

14.653.939

WK PROFIL BEDNJA d.o.o. PRŽIONICA KAVE BAROSS, ILIJA I RAJKO BAROŠ JAVNI BILJEŽNIK ŠAGI BELCAR NADA

JEKLOTEHNA TING d.o.o.

Novi Marof

14.539.436

BERNARDA NOVA d.o.o.

METAKEM d.o.o. TRGOVAČKI OBRT MARICA VL. MARICA BUŠNJA LJEKARNA TALAN

Ludbreg

14.497.458

VARAŽDINSKE VIJESTI

Varaždin

425.865

Ivanec

14.491.001

BHS CORRUGATED STROJEVI d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

424.961

VTV d.o.o. NISKOGRADNJA HUĐEK VOL. TOMICA HUĐEK AUTOMOBIL LONČAR d.o.o.

Varaždin

14.470.675

ZVIJEZDANA RAUŠ-KLIER

Varaždin

417.381

DATA d.o.o.

Varaždin

31

Varaždin

430.833

FARMEX D.O.O.

Varaždin

31

Varaždin

428.041

JEKLOTEHNA TING d.o.o.

Novi Marof

31

Vidovec

426.509

Varaždin

31

Petrijanec

31

Varaždin

31

Proizvodno uslužna zadruga TALAN

Sudovčina

14.219.369

VALA D.O.O.

Varaždin

412.342

DULEX D.O.O.

Ludbreg

30

LJEKARNE PERVAN

Varaždin

14.194.969

TEX-CO d.o.o.

Varaždin

401.477

ZELENDVOR d.o.o.

Zelendvor

30

VETERINARSKA STANICA d.d. VARAŽDIN

Varaždin

14.089.120

RENCO d.o.o.

Trnovec

401.046

FRUK I PINTARIĆ d.o.o.

Horvatsko

30

LJEKARNA GALLA

Varaždin

13.989.124

MEL MEDICAL ELECTRO VL.D.SBULL

Varaždin

398.144

FIONA d.o.o.

Varaždin

29

PRERADA PLASTIKE ŠANTEK

Novi Marof

13.887.324

PETROCHEM d.o.o.

Varaždin

393.533

STOČAR d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

28

ENERGY PLUS d.o.o.

Ludbreg

13.752.096

MOD-DIZ OBUĆA DOO

Varaždin

389.678

CONING d.d.

Varaždin

28


90

ŽUPANIJE

rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

GALKO d.o.o.

Mali Bukovec

13.563.810

AUTO KUĆA BUNIĆ DOO

Varaždin

388.333

TRAMEX d.o.o.

Lepoglava

KENGINGRAD d.o.o. KNEGINEC GORNJI

Turčin

13.383.423

CVJEČARSKI OBRT KARMENKA CEPANEC

Sveti Ilija

387.191

KAJZERICA d.o.o. IVANEC

Ivanec

28

AUTO KUĆA BUNIĆ DOO

Varaždin

13.257.844

386.402

LOTUS 91 d.o.o.

Jalkovec

28

384.164

BOMARK D.O.O.

Varaždin

27

382.337

METAKEM d.o.o.

Ludbreg

27

381.613

MS EXPRES VL. STANISLAV MODRIĆ

Trnovec Bartolovečki

27

LJEKAJ ŠTEFAN DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE “MATIJA” AUTO CENTAR KOS D.O.O.

Ludbreg

27

Cestica

27

Varaždin

27

MAX BÖGL - TEHNOBETON d.o.o.

Varaždin

13.243.055

GRADUS d.o.o.

Varaždin

13.172.490

JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN TRSTENJAK Varaždin KROJAČKI OBRT VALENTINO, VL.KRZNAR Sveti Ilija ŠTEFICA TTG D.O.O. Lepoglava

MDV PLUS D.O.O.

Varaždin

12.920.912

AUTOTEHNIKA DOO

Varaždin

28

ROVOKOP d.o.o.

Ludbreg

12.793.866

KLASA D.O.O.

Varaždin

380.392

KOPITEHNA d.o.o.

Varaždin

12.698.780

AUTO CENTAR KOS D.O.O.

Varaždin

377.600

V & V d.o.o.

Varaždin

12.659.952

GPT ĐURASEK d.o.o.

Radovan

374.720

AUTO KNEZ D.O.O. STOLARIJA I PILANA RATKOVIĆ vl. MILJENKO RATKOVIĆ SAČER IVANKA

Varaždin

374.018

PEKARA KLAS d.o.o.

Šemovec

26

Varaždinske Toplice

371.952

Novi Marof

26

Jalžabet

370.025

Varaždin

26

Turčin

26

Ivanec

26

“COM-ŠPED” d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

12.536.934

OPRUGA d.d. metalni proizvodi

Varaždinske Toplice

12.469.039

BEBRA d.o.o.

Varaždin

12.415.052

DESYRE d.o.o. STROJARSTVO HORVAT PRODUCTION, ERVIN HORVAT PREMUŽIĆ TRANSPORTI D.O.O.

Nedeljanec

12.389.610

IZGRADNJA -KRAŠ d.o.o.

Varaždin

368.413

TEHNOGUMA d.o.o. AUTO PRIKRATKI PRIKRATKI MIROSLAV t.p. MIHATRANS-MIHALIĆ TOMISLAV

Ludbreg

12.384.689

365.418

V-ELITA D.O.O.

Veliki Lovrečan

12.358.794

364.161

PEKARA EDI VL. FILIP PERDEDAJ

Vidovec

26

INTERMETALI DOO

Varaždin

12.205.978

Dječji vrtić ZEKO Varaždin ZLATKO BREGOVIĆ-ZAJEDNIČKI SOBOSLI- Ivanec KARSKI OBRT Inciner8 d.o.o. Varaždin

363.855

CROMA-VARAŽDIN d.o.o.

Sveti Ilija

25

DEGA d.o.o.

Varaždin

12.160.510

TRAG-PETRIJANEC d.o.o.

363.251

HERMES INTERNATIONAL d.o.o.

Turčin

25

MAICO d.o.o.

Varaždin

Petrijanec

12.142.028

STOLARIJA JAKOPČIN

Mali Bukovec

363.113

GRABAR d.o.o.

Varaždin

25

CBB d.o.o. Varaždin LJEKARNA TRŠINSKI,mr.pharm. Ludbreg HERENČIĆ,mr.pharm.MAVREK,mr.pharm. TO PATRICIJA Petrijanec

12.129.907

LJEKARNA mr. ph. GROZDANA HABEK

Maruševec

363.051

VILLIGLAS d.o.o.

Vratno Gornje

25

11.903.942

NOX d.o.o.

Varaždin

356.802

FAGUS D.O.O.

Ivanec

25

11.872.499

ELCON D.O.O.

Varaždin

353.304

TIVA TISKARA D.O.O.

Varaždin

25

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

Ludbreg

11.751.769

INFRASTRUKTURA D.O.O.

Ludbreg

351.590

Ljekarna SALUS

Varaždin

25

POLJODOM d.o.o.

Maruševec

11.744.750

Gradska tržnica d.o.o.

Varaždin

343.456

VARAŽDINSKE VIJESTI

Varaždin

25

SZAKAL METAL d.o.o.

Varaždin

11.684.393

EVOLVA d.o.o.

Varaždin

343.067

GRADUS d.o.o.

Varaždin

25

KONTRANS DOO

Cestica

11.625.854

TEHNOGUMA d.o.o.

Novi Marof

341.775

MAGRO doo

Sračinec

24

ZIT d.o.o. Varaždin

Varaždin

11.580.907

SALINEN VARAŽDIN D.O.O.

Varaždin

340.856

CROATIA-TRADE d.o.o. Varaždin

Varaždin

24

PETROCHEM d.o.o.

Varaždin

11.425.989

VITOS D.O.O.

Trnovec Bartolovečki

340.035

MONTAL d.o.o.

Lepoglava

24

UNO-MARKETING d.o.o.

Ludbreg

11.386.674

HIS d.o.o.

Donja Višnjica

339.713

VETERINARSKA STANICA d.o.o.

Ivanec

24

CROATIA-TRADE d.o.o. Varaždin

Varaždin

11.385.425

KEMEX DELTA d.o.o.

Vidovec

334.570

LUPRES d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

23

NIGRAD d.o.o.

Varaždin

11.308.516

JAVNI BILJEŽNIK KRUNO RADAŠIĆ

Ludbreg

331.311

INVIION d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

23

MS D.O.O. Ljekarna Abramović lidija, Vlahović Ljerka DOMGRAD d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

11.278.831

LUKA INTERIJERI VL.VLADIMIR KOVAČ

Varaždin

327.605

HYDROMAT-INŽENJERING d.o.o.

Klenovnik

23

Varaždin

11.093.677

KOGL-PLAVEC D.O.O.

Varaždin

324.204

KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.

Beretinec

23

Trnovec Bartolovečki

11.084.989

FIONA d.o.o.

Varaždin

321.097

WENKER-KRIŽANEC D.O.O.

Donja Višnjica

23

RELAX 2000 d.o.o.

Breznički Hum

10.948.719

CALLIDUS d.o.o.

Varaždin

316.828

Varaždin

23

HERMES INTERNATIONAL d.o.o.

Turčin

10.934.454

IZVOZ-UVOZ TKALČEC D.O.O.

Sračinec

316.332

Ludbreg

23

Varaždinske Toplice

23

Ludbreg

23

MIHATRANS-MIHALIĆ TOMISLAV

Turčin

10.873.230

MEL MEDIKAL DOO

Varaždin

313.836

Zlatno zrno d.o.o.

Trnovec Bartoloveči

10.841.710

METAL-AL DOO

Varaždin

313.790

CRODIMA d.o.o. STROJARSTVO HORVAT PRODUCTION, ERVIN HORVAT STOLARIJA I PILANA RATKOVIĆ vl. MILJENKO RATKOVIĆ LUKOM d.o.o.

GRIJANJE VARAŽDIN d.o.o.

Varaždin

10.832.402

METLNA GALANTERIJA OBAD

Varaždinske Toplice

311.665

PORTAL d.o.o.

Varaždin

23

MELCOMP d.o.o. VARAŽDIN

KAMARAD 7 D.O.O. Varaždin ZAJEDNIČKI AUTOMEHANIČARSKI OBRT I Varaždin TRGOVINA ŠPOLJARIĆ COTRA D.O.O. Varaždin

23

Varaždin

10.826.710

WEIP SAVJETOVANJE D.O.O

Varaždin

310.264

TRANSPORTI KRAJAN d.o.o. Varaždin Varaždin ZLATKO BREGOVIĆ-ZAJEDNIČKI SOBOSLI- Ivanec KARSKI OBRT KREŠIMIR-FUTURA d.o.o. Beretinec

10.660.693

NW WIND DOO

Varaždin

310.057

10.653.205

Varaždin

309.955

10.618.090

OBO Bettermann d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

10.605.101

HIRŽIN COMMERCE d.o.o.

Varaždin

10.572.669

VEKTRA D.O.O. Privarna ljekarna Srebrenka štruc mag.pharm LJEKARNA JADRANKA GRADEČAK, mr.pharm. LJEKARNA BOŽICA LONČARIĆ

23

22

Trnovec Bartolovečki

10.509.904

FRIPOL d.o.o.

Ljubešćica

306.501

AZRA d.o.o. POROBIJA I ŠPOLJARIĆ, ODVJETNIČKO DRUŠTVO TRGOVAČKI OBRT MARICA VL. MARICA BUŠNJA RANEL d.o.o.

Varaždin

10.388.099

EKONET-GINO FOTAK

Ludbreg

305.691

GLAVICA ĐURĐICA, Ugost.obrt ZVONIMIR Varaždin

22

Petrijanec

10.338.107

MS D.O.O.

Trnovec Bartolovečki

303.844

DOM SV.ANE

22

Varaždin

301.717

Varaždin

298.348

GRADITELJSTVO FI-MAN D.O.O. Varaždin PEKARA JUNIOR ZAJEDNIČKI OBRT SOKOL Varaždin I BESNIK ČOČAJ MGK KLESARSTVO d.o.o. Bartolovec

22

293.998

MELCOMP d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

21

293.332

JEDINSTVO Lamele d.o.o.

Ivanec

21

VIPLAST d.o.o.

Varaždin

21

Varaždin

307.985

Jalžabet

307.851

Vidovec

307.164

ZRINSKI TEHNOLOGIJA D.O.O. TRANSPORTI TRSTENJAČKI VL.BRANKO TRSTENJAČKI NISKOGRADNJA HUĐEK VOL. TOMICA HUĐEK AUTOSERVISNI CENTAR D.D.

Varaždin

10.239.419

LEX & CO. D.O.O.

FRUK I PINTARIĆ d.o.o.

Horvatsko

10.223.902

STRELA d.o.o.

MCI-TRADE d.o.o.

Sračinec

10.156.849

SPORTEX D.O.O. ŠANJEK MIRJANA, DR.SPEC.MEDICINE RADA JAKOM D.O.O.

Varaždin

297.855

Varaždin Varaždin

BINI d.o.o.

Varaždin

292.088

STOLARIJA JAKOPČIN

Mali Bukovec

10.069.038

WENKER-KRIŽANEC D.O.O.

Donja Višnjica

10.044.680

AUTOPRIJEVOZNIK NOVAK MARIJAN

Varaždin

9.970.132

Varaždin

22

Varaždin

22

Ivanec

22

Trnovec Bartolovečki

Cestica

22

22

21


91

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

MATIS ADRIA D.O.O.

Sračinec

9.948.063

VARAŽDINSKE VIJESTI

Varaždin

9.941.069

GK GRUPA D.O.O.

Varaždin

9.849.828

naziv tvrtke BORIS KOS - KOS TRANSPORT POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠAMBAREK DAMIR DR. POPIJAČ D.O.O.

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Varaždin

291.192

NEVENKO KUŠEVIĆ - UGOSTITELJSKI OBRT Varaždin

21

Jalžabet

288.767

Turčin

21

Varaždin

285.372

Donji Martijanec

21

Varaždin

21

Trnovec Bartolovečki

21

Varaždin

21 20

G.I.U. AUTONET

Trnovec Bartolovečki

9.765.962

K & J & G d.o.o.

Varaždin

281.403

LEXTOUR d.o.o.

Ludbreg

9.763.380

KOVING d.o.o.

Vinica

280.563

LAGUS d.o.o. UGOSTITELJSKO-SOBOSLIKARSKI OBRT ZLATKO BRUNČIĆ USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU KANCIJAN GRADNJA MIKULIĆ,vl.STANKO MIKULIĆ

CODE-ART D.O.O.

Varaždin

9.742.256

UNO-MARKETING d.o.o.

Ludbreg

279.204

DJEČJI VRTIĆ “DJEČJI SVIJET”

MYGROS VL.MARIJAN HUZJAK

Poljana Donja

9.681.531

PROPAK d.o.o.

Sračinec

279.015

ELCON D.O.O.

Varaždin

SALINEN VARAŽDIN D.O.O.

Varaždin

9.627.070

ELEKTROMEHANIKA TRGOVINA d.o.o.

Cestica

278.818

OPREMA-INTERCOM d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

20

KNITE d.o.o.

Lepoglava

9.555.763

NADZOR d.o.o.

Varaždin

278.204

MDV PLUS D.O.O.

Varaždin

20

TO SLATKA TAJNA VL. BISERKA KROBOT SOLIDA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA U LIKVIDACIJI MAGIC TELEKOM D.O.O.

Ludbreg

9.548.757

ŠPREM AMARENA d.o.o.

Ivanec

277.783

GALIR d.o.o.

Varaždin

20

Varaždin

9.531.525

LISIANTUS d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

276.838

FALCON TRADE d.o.o.

Sračinec

20

Ludbreg

9.492.005

LJEKARNA IVANKA TUREK, mr.pharm.

Cestica

274.379

METLNA GALANTERIJA OBAD

Varaždinske Toplice

20

CONDIO D.O.O.

Varaždin

9.428.576

SANI-MONT GRADITELJSTVO D.O.O.

Trnovec Bartolovečki

274.044

GRADFORM d.o.o.

Varaždin

20

ABIT D.O.O.

Varaždin

9.413.225

IZOLATERSKI I LIMARSKI OBRT

Radovan

272.293

MARKET-MATEKOVIĆ d.o.o.

Visoko

20

RADAŠIĆ d.o.o.

Sveti Đurđ

9.377.312

Svijet kamina d.o.o.

Ljubešćica

271.784

TERMOPLIN-NOVI MAROF d.d.

Novi Marof

20

VITIS d.o.o.

Jalkovec

9.333.180

GRADITELJSTVO ANDRIJA GRABAR

Ivanec

268.233

KLASJE d.o.o.

Lepoglava

20

INKOM-PETRINJA d.o.o. Varaždin ZAJEDNIČKI AUTOMEHANIČARSKI OBRT I Varaždin TRGOVINA ŠPOLJARIĆ BEŽMEK d.o.o. Varaždin

9.215.584

Ljekarna Alemka Kliček dipl. inž. pharm. Trnovec Bartolovečki

267.146

MS D.O.O.

Trnovec Bartolovečki

20

9.186.068

LJEKARNA Erlač Snježana mag.pharm

Petrijanec

266.993

Ustanova Dječji vrtić BAJKA

Varaždin

20

9.172.149

Jalkovec

263.080

UGOSTITELJSKI OBRT DARIO DRAGIŠIĆ

Varaždin

20

KLASJE d.o.o.

9.155.925

Vraždin

263.023

RAUŠ d.o.o. TRANSPORTI TRSTENJAČKI VL.BRANKO TRSTENJAČKI P.C. HORVATSKO VL. JOSIP PINTARIĆ

Varaždin

19

CONECO D.O.O.

Varaždin

9.023.236

LOTUS 91 d.o.o. ZASTUPANJE UOSIGURANJU PINTARIĆ DOO BENK DOO

Varaždin

261.532

KERO-BENZ d.o.o.

Turčin

9.007.246

PTIČEK ZDENKO JAKOB

Novi Marof

258.698

FLAME SPRAY CROATIA METEOR - PRIVATNO PARTNERSTVO ALFA d.o.o. HOTEL PORTO d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

8.998.087

INFODESIGN d.o.o.

Varaždin

256.478

Varaždin

8.990.366

KNJIGOVODSTVO ZIBIS DOO

Varaždin

255.034

Varaždin

8.943.632

ZAKMARDY d.o.o.

Varaždin

FARMEX D.O.O.

Varaždin

8.925.520

Adriatic workboats d.o.o. KAMARAD 7 D.O.O. Mea media d.o.o. za izdavaštvo,promidžbu i trgovinu SERVIS CMREČAK D.O.O.

Lepoglava

STRELA d.o.o.

Varaždin

8.904.208

GRAPAK d.o.o.

Sračinec

8.876.792

WORK-ING d.o.o.

Varaždin

8.753.226

Varaždin

19

Klenovnik

19 19

254.007

AKOS DOO Varaždin ZIDARSKO FASADERSKI OBRT ĐURAS Radovan DRAGUTIN GRADITELJ HUZJAK, VL.HUZJAK STJEPAN Varaždinske Toplice

Varaždin

251.944

GT INŽENJERING d.o.o.

Varaždin

18

Varaždin

251.584

CONGAMA DD

Trakošćan

18

Varaždin

250.280

SVEN D.O.O.

Sigetec Ludbreški

18

Turčin

249.491

MCI-TRADE d.o.o.

Sračinec

18

19 19

ELMOK d.o.o.

Ivanec

8.696.182

URŠULIN i dr. j.t.d.

Ivanec

247.908

“MEHUN” d.o.o

Varaždin

18

AC TACCHI d.o.o.

Varaždin

8.689.205

AUTOPRIJEVOZNIK DRAGUTIN MARGETIĆ Bisag

246.873

Vidovec

18

BIO ULJARICE D.O.O.

Varaždin

8.667.892

ŠILEC d.o.o.

Ludbreg

246.409

Ludbreg

18

AKTIVAL d.o.o.

Ludbreg

8.641.073

AC TACCHI d.o.o.

Varaždin

245.135

BENČEK TRANSPORT UGOSTITELJSKI OBRT CRNKOVIĆ VL. BORIS CRNKOVIĆ NIGRAD d.o.o.

Varaždin

18

CAKI TRANS d.o.o.

Maruševec

8.464.473

Trnovec Bartolovečki

241.952

VINDIŠ TIHOMIR-OBRA 93

Varaždin

18

INTERMONT INTL.DOO

Varaždin

8.456.919

WIM SYSTEMS D.O.O. POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ PLANTIĆ STANISLAV QUERCOFAGUS d.o.o. USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH DEFENSOR NIKA-KONSTRUKCIJE d.o.o.

Domitrovec

240.258

TO SLATKA TAJNA VL. BISERKA KROBOT

Ludbreg

18

MAGRO doo

Sračinec

8.454.061

TEHNO PARTNER d.o.o.

Varaždin

8.415.066

INEL-ELEKTRO d.o.o.

Ivanec

8.381.662

IVORA ŠKOLA INFORMATIKE ZAJEDNIČKA PEKARA VARAŽDINKA,PJETER I SINOVI,G.I VIZOR doo

Varaždin

8.287.752

NEVENKO KUŠEVIĆ - UGOSTITELJSKI OBRT Varaždin

237.043

BIOVIT d.o.o.

Varaždin

17

Varaždin

8.269.812

ALESSI GRADNJA d.o.o.

Varaždin

236.922

LABERNA d.o.o. KNEGINEC GORNJI

Turčin

17

Varaždin

8.214.787

MAJDAK DOO

Varaždin

236.865

MAICO d.o.o.

Varaždin

17

Sračinec

236.244

VOĆE VARAŽDIN D.O.O.

Varaždin

17

234.614

ELMOK d.o.o.

Ivanec

17

234.207

“GEOBIM” d.o.o. BELETINEC

Sveti Ilija

17 17

CONING d.d.

Varaždin

8.157.358

RASIKO D.O.O.

Kamini Hoyan d.o.o.

Ljubešćica

8.147.799

CEM-BOS d.o.o.

Sračinec

8.146.831

V.Toplice

239.009

NOVOGRADNJA d.o.o.

Varaždin

18

Varaždin

238.662

VIKTORIJA TRGOVINA d.o.o.

Ludbreg

18

Petrijanec

238.176

STANOING d.o.o.

Varaždin

17

PEKARA KLAS VL. DRAGO SITAR

Šemovec

8.138.834

GEOID-BEROŠ D.O.O Varaždin PRIVATNA LJEKARNA KOCIJAN ZDRAVKO Ivanec mr.ph. HUDEK-TRGOTRANS D.O.O. Maruševec

233.454

DESYRE d.o.o.

Nedeljanec

Jasminka Đuras, trgovina Korzo

Beretinec

8.117.753

KIRCEK d.o.o.

Ljubeščica

227.564

BEŽMEK d.o.o.

Varaždin

17

VAMA d.d. u stečaju

Varaždin

8.090.366

DAMS DOO

Vinica

227.460

TRANSPORTI KRAJAN d.o.o. Varaždin

Varaždin

17

ARKA D.O.O.

Varaždin

8.060.286

NOVOGRADNJA d.o.o.

Varaždin

227.331

ELUSS D.O.O.

Varaždin

17

JAKOM D.O.O.

Varaždin

8.059.037

PEKARA PECO, VL.PECOLAJ DEJAN

Varaždin

227.293

IGM PJEŠĆARA JEROVEC d.o.o. U STEČAJU Ivanec

17

Ljekarna Lidija Žulić mr. pharm.

Lepoglava

8.058.485

TRANSPORT KISS d.o.o.

Varaždin

225.543

LABOS d.o.o.

Varaždin

17

AUTO TONI - vl. Sandra Parabić

Ludbreg

8.035.910

LJEKARNA M.KONTAK I B.RAK

Ludbreg

225.200

Knekom d.o.o.

Turčin

17

OLIMP d.o.o.

Gornji Kneginec

8.030.717

JAVNI BILJEŽNIK JAGODA VAJDIĆ SEVŠEK Varaždin

223.324

LIMARSKI OBRT MGM VL.MARIO KIŠIČEK

Ludbreg

17

FAGUS D.O.O.

Ivanec

7.956.813

CEM-BOS d.o.o.

221.541

VARTEKS TRGOVINA d.o.o.

Varaždin

17

Sračinec


92

ŽUPANIJE

rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

HS TRANSPORTI d.o.o.

Varaždin

7.932.359

KAMING HOLDING d.o.o.

Ljubeščica

7.928.319

ACS KNEZ D.O.O.

Varaždin

7.925.593

VIPLAST d.o.o.

Varaždin

7.922.746

MGK KLESARSTVO d.o.o.

Bartolovec

7.899.661

SMIV d.o.o. i Turistička agencija

Ivanec

7.813.251

naziv tvrtke FAMAS D.O.O. Ljekarna Slavka Blaško mr. pharm. i Paulina Maltar mr. pharm. SMIV d.o.o. i Turistička agencija

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Novi Marof

217.738

MEDI-LINK D.D.

Varaždin

16

Varaždinske Toplice

216.188

AKTIVAL d.o.o.

Ludbreg

16

Ivanec

215.671

PROTON d.o.o.

Gornji Kneginec

16

KOPJAR TIM D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO SLUNJSKI I RUDNIČKI JTD USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU LEKIĆ PIM D.O.O. VULKANIZERSTVO, TRGOVINA I USLUGE VL.VLADIMIR ĐURAS K&S d.o.o. Za trgovinu i građevinu

Novi Marof

213.473

AUTO FLORIJANIĆ, VL.FLORIJANIĆ NENAD Trnovec B.

16

Varaždin

212.448

HBS d.o.o.

Varaždin

16

Varaždin

211.903

BEŠIĆ MONTAŽA D.O.O.

Varaždin

16

Cestica

207.008

KROJAČKI OBRT M.KOS

Cestica

16

Vidovec

206.528

VIZOR doo

Varaždin

16

Novi Marof

206.189

KNJIGOVODSTVO ZIBIS DOO

Varaždin

16

TEHNOGUMA d.o.o.

Novi Marof

7.801.484

ROG d.o.o.

Varaždin

7.767.135

BENČEK TRANSPORT MINERVO D.D. LJUBLJANA PODRUŽNICA GORNJE LADANJE SAN PETAR d.o.o.

Vidovec

7.671.325

Vinica

7.640.524

TEA- MEDICINA d.o.o.

Varaždin

203.246

DJEČJI VRTIĆ - VRTIĆ PANDA

Varaždin

16

Mali Bukovec

7.625.953

203.121

POTOS d.o.o.

Varaždin

16

PERL d.o.o.

Varaždin

7.616.729

202.272

POLJODOM d.o.o.

Maruševec

16

202.234

TASK d.o.o.

Varaždin-Hrašćica

16

201.445

LESKOVAR D.O.O.

Petrijanec

16

S.T.D. d.o.o.

Kučan Marof

7.615.207

MIHATRANS-MIHALIĆ TOMISLAV Turčin PRIVATNA ORDINACIJA ZA OČNE BOLESTI Varaždin DR.ŽELJKO VINCEKOVIĆ CENTAR LISINSKI d.o.o. Varaždin

PROTON d.o.o.

Gornji Kneginec

7.570.719

POTOS d.o.o.

Varaždin

TDS DOO VARAŽDIN

Varaždin

7.568.307

AD ASTRA PROMET d.o.o.

Maruševec

201.399

AUTO-MAK trgovine d.o.o.

Varaždin

16

PEKARA KLAS d.o.o.

Šemovec

7.555.084

VELMART d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

200.607

EURO-LINE d.o.o.

Ludbreg

16

FRASSON d.o.o. Ljekarna Katica Vodopija-Štorga mr. pharm. i Biserka Martinis mr. pharm. VINEL D.O.O.

Varaždin

7.507.440

Centar Kovačić d.o.o.

Ludbreg

199.509

GRADITELJSTVO ANDRIJA GRABAR

Ivanec

16

Novi Marof

7.502.048

LIPA d.o.o.

Novi Marof

197.501

BOMARK PAK D.O.O.

Varaždon

15

Varaždin

7.481.759

BROODING D.O.O.

Varaždin

196.657

TDS DOO VARAŽDIN

Varaždin

15

“KITRO” D.O.O.

Varaždin

7.477.054

MALA MIJA d.o.o.

Varaždin

196.578

IN-MAR proizvodnja i usluge d.o.o.

Varaždinske Toplice

15 15

AUTO FLORIJANIĆ, VL.FLORIJANIĆ NENAD Trnovec B.

7.472.126

ELEKTRO GOLUB

Klenovnik

196.566

DRVO-COMMERCE Huzjak d.o.o.

Visoko

KAJZERICA d.o.o. IVANEC

Ivanec

7.433.169

DJELO D.O.O.

Ivanec

195.171

PREMUŽIĆ TRANSPORTI D.O.O.

Veliki Lovrečan

15

IDEAL COMMERCE d.o.o.

Varaždin

7.398.722

HRANIĆ-DDV D.O.O.

Ivanec

193.861

EIKOS d.o.o.

Hrastovsko

15 15

POLJE DOO

Veliki Bukovec

7.398.339

PLIMA D.O.O.

Varaždin

193.563

LJEVAONICA BUJAN d.o.o.

Novi Marof

DAVORIN KRALJ d.o.o.

Varaždin

7.382.738

HS TRANSPORTI d.o.o.

Varaždin

193.362

Ivanec

15

PZ Jalžabet

Jalžabet

7.364.592

TRAMEX d.o.o.

Lepoglava

192.425

Novi Marof

15

Turčin

15

VITOS D.O.O.

Trnovec Bartolovečki

7.225.196

VARTEKS TRGOVINA d.o.o.

Varaždin

191.457

IVKOM-PLIN D.O.O. VETERINARSKA STANICA NOVI MAROF d.o.o. KROJAČKO-TRGOVAČKI OBRT Z Ž

AUTOPRIJEVOZNIK KORPAR IVO POROBIJA I ŠPOLJARIĆ, ODVJETNIČKO DRUŠTVO GRABAR d.o.o. Ljekarna Slavka Blaško mr. pharm. i Paulina Maltar mr. pharm. ZAGORJE d.d.

Maruševec

7.207.354

LEONARDO 196 HRASTOVSKO D.O.O.

Ludbreg

190.805

TRGOGRAD D.O.O.

Varaždin

15

Varaždin

7.184.541

ŽUNAR D.O.O.

Ivanec

190.799

ŠILEC d.o.o.

Ludbreg

15

Varaždin

7.111.734

DJEČJI VRTIĆ BAMBI

Novi Marof

190.741

“GRADITELJSTVO SAKAČ” d.o.o.

Ljubešćica

15

Varaždinske Toplice

7.089.655

AUTO VARAŽDIN D.O.O.

Varaždin

190.692

MARCON d.o.o.

Kućan Marof

14

Varaždin

7.069.823

ZID D.O.O.

Cestica

186.686

WORK-ING d.o.o.

Varaždin

14

HRGAREK D.O.O.

Maruševec

7.031.976

LASERCOPY D.O.O.

Varaždin

186.124

INFODESIGN d.o.o.

Varaždin

14

D.P.-MASIVA d.o.o.

Varaždin

7.016.139

DELTA KLIČEK d.o.o.

Varaždin

185.211

SPP D.O.O.

Varaždin

14

FERRUM VARAŽDIN d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

7.011.160

DESYRE d.o.o.

Nedeljanec

184.207

HAJDUK PLASTIČNA AMBALAŽA d.o.o.

Novi Marof

14

Turčin

TRGOING NOVA d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

6.987.964

LB TRANS d.o.o.

TERME JEZERČICA d.o.o.

Varaždin

6.976.664

NOVOKOM D.O.O

Novi Marof

6.948.374

182.610

GIT DOO

Varaždin

14

182.493

DRVOPROMET-VURAIĆ d.o.o.

Breznički Hum

14

182.232

MARI d.o.o.

Varaždin

14

LOMI D.O.O.

Donja Višnjica

6.944.801

KAJZERICA d.o.o. IVANEC Ivanec NOVA GRADNJA GG D.O.O. za građevinske Novi Marof radove TRGOGRAD D.O.O. Varaždin

182.141

AUTO-IVEC,OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE

Novi Marof

14

OPREMA-INTERCOM d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

6.926.704

Jasminka Đuras, trgovina Korzo

Beretinec

179.357

Varaždin

14

EKOS HOLDING d.o.o.

Varaždin

6.903.356

Sračinec

179.215

Varaždin

14

V.Toplice

178.810

IVORA ŠKOLA INFORMATIKE ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE SKUPNJAK INTERIJERI HORVAT d.o.o.

Turčin

14

Petrijanec

177.964

Dječji vrtić PINOKIO

Varaždin

14

Ivanec

177.539

IZGRADNJA -KRAŠ d.o.o.

Varaždin

14

TRGOVINA “TABAN” vl. CESTAR STANKO

Vinica

6.900.483

HAJDUK PLASTIČNA AMBALAŽA d.o.o.

Novi Marof

6.888.418

GRAPAK d.o.o. OBRT ZA DOMAĆI I MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TO PATRICIJA

METEOR - PARTNERSTVO d.o.o.

Varaždin

6.842.563

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA IVANEC

TRANSPORTI LONČAR DOM SOCIJALNE SKRBI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN ERG D.O.O.

Maruševec

6.755.957

PERITECH d.o.o.

Ludbreg

177.453

LJEKARNA TALAN

Varaždin

14

Varaždin

6.732.915

IMPORA d.o.o.

Varaždin

176.474

Varaždin

14

Varaždin

6.598.824

ZRNO d.o.o.

Varaždin

175.640

Ljubešćica

14

GRAMEH d.o.o.

Varaždin

6.585.049

DALS - d.o.o.

Hrastovsko

175.373

GASTRO-TIM D.O.O. PEKARSKI OBRT POLJE VL.EDUARD NEUBERG PEKARA NANA,vl.STANKO CVEK

Gornji Kneginec

14

MATIS D.O.O.

Sračinec

6.531.875

ELS PRO d.o.o.

Varaždin

175.191

TOMO D.O.O.

Vinica

14

6.523.477

TDS DOO VARAŽDIN

Varaždin

174.736

DEGA-MONT d.o.o.

Varaždin

14

Ljekarna Alemka Kliček dipl. inž. pharm. Trnovec Bartolovečki PINTARIĆ ŽELJKO TO “LEXI”

Klenovnik

6.479.244

DRAKON D.O.O.

Varaždin

174.598

Gutta Hrvatska d.o.o.

Varaždin

13

TRACON d.o.o.

Varaždin

6.440.955

PRINCIPIUM D.O.O.

Varaždin

174.525

MANATEKS D.O.O.

Varaždin

13

CREDO d.o.o.

Varaždin

6.439.710

ARTIS IT DOO

Turčin

172.996

REMEX d.o.o. REMETINEC

Novi Marof

13


93

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

LARIX DOO VARAŽDIN

Jalkovec

6.417.165

GEOINVEST d.o.o.

Varaždin

172.395

MATIS ADRIA D.O.O.

Sračinec

LORENZ SHOE GROUP d.o.o. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VARAŽDINSKO POVRĆE SITON-TEKSTIL d.o.o.

Varaždin

6.375.991

GK D.O.O.

Varaždin

171.960

GRAFKO CASPAR d.o.o.

Varaždin

13

Vidovec

6.375.811

LJEKARNA LIDIJA BRAČKO-LUKAČ

Vinica

171.853

KENGINGRAD d.o.o. KNEGINEC GORNJI

Turčin

13

Lepoglava

6.340.516

PREVENTA d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

171.246

INVENTOR d.o.o.

Sračinec

13

AUTOPRIJEVOZNIK MARENČIĆ ZDENKO

Varaždin

6.314.587

LIM - MONT D.O.O.

D. Martijanec

170.818

MAGIC TELEKOM D.O.O.

Ludbreg

13

Dječji vrtić ZEKO Privarna ljekarna Srebrenka štruc mag.pharm RIA DOO KUČAN MAROF

Varaždin

6.246.066

CONING INŽENJERING d.d.

Varaždin

170.423

DALS - d.o.o.

Hrastovsko

13

Varaždin

6.199.296

HIGIJENA PROSTORA DOO

Varaždin

167.953

HS TRANSPORTI d.o.o.

Varaždin

13

Varaždin

6.179.261

LJEKAJ ŠTEFAN

Ludbreg

167.773

TRANSPORTI LONČAR

Maruševec

13

GT INŽENJERING d.o.o.

Varaždin

6.176.745

J&J d.o.o.

Donja Voća

167.532

PRERADA LIMA I TOKARENJE TUKAČ

Breznički Hum

13 13

13

GEOTECHNIK D.O.O.

Varaždin

6.161.986

POLJE DOO

Veliki Bukovec

167.127

VEKTRA D.O.O.

Varaždin

FIONA d.o.o.

Varaždin

6.123.212

CONDIO D.O.O.

Varaždin

166.573

PZ Jalžabet

Jalžabet

13

K-produkt d.o.o.

Bisag

6.096.886

MDV-CENTAR D.O.O.

Varaždin

165.292

DRVAR DOO

Petrijanec

13

HRANIĆ-DDV D.O.O.

Ivanec

6.088.443

ZITEX d.o.o.

Varaždinske Toplice

165.066

CRLENI doo

Varaždin

13

INVIION d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

6.009.953

KATARINA ZRINSKI d.o.o. Dom za starije i nemoćne osobe VIVO VITA MEHANIKA MARUŠEVAC

Varaždin

164.978

“ZAGORJE” - KAMEN d.o.o.

Varaždin

13

VATIK d.o.o.

Varaždin

5.984.718

ZELENDVOR d.o.o.

Zelendvor

5.982.199

VIVA d.o.o.

Varaždin

5.975.561

INTERCARGO d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

5.966.734

MATAN-83 d.o.o.

Lepoglava

5.960.944

KOPITEHNA d.o.o. SERVIS I TRANSPORTI KOBAL, VL.PREDRAG KOBAL DUCTUS d.o.o.

AMICUS d.o.o.

Varaždin

5.951.600

ORBIS d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

164.844

Aquacity d.o.o.

Varaždin

13

Bartolovec

164.687

PIM D.O.O.

Cestica

13

Varaždin

163.027

TO PATRICIJA

Petrijanec

13

Trnovec Bartolovečki

162.999

MAXCOLOR d.o.o.

Varaždin

13

Ludbreg

162.776

“COM-ŠPED” d.o.o. VARAŽDIN

Varaždin

12

Varaždin

162.076

inox centar hoegger d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

12

GRAĐENJE I OPREMANJE d.o.o.

Varaždin

5.944.987

“FORMA” d.o.o.

Varaždin

161.976

GK GRUPA D.O.O.

Varaždin

12

PROPAK d.o.o.

Sračinec

5.925.799

CROMA-VARAŽDIN d.o.o.

Sveti Ilija

161.745

KERAMIKA - ZLATKO AUGUŠTANEC

Lepoglava

12

CRODIMA d.o.o.

Varaždin

5.922.286

KOS TRANSPORTI d.o.o.

Varaždin

161.224

ZOO CENTAR d.o.o.

Varaždin

12

MARDEX D.O.O. STOLARIJA I PILANA RATKOVIĆ vl. MILJENKO RATKOVIĆ HYDROMAT-INŽENJERING d.o.o.

Novi Marof

5.852.774

ARW RECIKLAŽA d.o.o.

Varaždin

158.900

STUNJEK D.O.O.

Poljanec

12

Varaždinske Toplice

5.808.044

MUSULIN D.O.O.

Lepoglava

158.313

ENERGO-S d.o.o.

Varaždin

12

Klenovnik

5.806.700

PRO-ECO d.o.o.

Novi Marof

158.202

K-produkt d.o.o.

Bisag

12

SVEN D.O.O.

Sigetec Ludbreški

5.805.932

VICTA d.o.o.

Varaždin

157.999

METAL OBAD D.O.O.

Varaždinske Toplice

12

ZID D.O.O.

Cestica

5.763.128

MGK KLESARSTVO d.o.o.

Bartolovec

157.120

PRERADA PLASTIKE ŠANTEK

Novi Marof

12

POINTEX d.o.o.

Varaždin

5.734.930

FRIGO MONT VL. IVICA CANJUGA

Ivanec

156.398

TEKIM D.O.O.

Beretinec

12

PROVEL D.O.O.

Varaždin

5.721.438

Ljekarna SALUS

Varaždin

156.306

GEOID-BEROŠ D.O.O

Varaždin

12

ELMAG d.o.o.

Ludbreg

5.682.534

MINING d.o.o.

Varaždin

156.161

LJEKARNA ZUBOVIĆ

Novi Marof

12

QUELLE d.o.o. “u likvidaciji”

Varaždin

5.639.199

ANNYER D.O.O.

Trnovec

155.594

PERL d.o.o.

Varaždin

12 12

DEGA-MONT d.o.o.

Varaždin

5.628.569

MINI AUTO d.o.o.

Vidovec

155.117

PLANEX RADIO DOO

Vidovec

MONTAL d.o.o.

Lepoglava

5.611.595

IN TIME d.o.o.

Varaždin

153.985

Varaždin

12

IZOLATERSKI I LIMARSKI OBRT

Radovan

5.575.142

GRAMGOST d.o.o.

Klenovnik

153.041

BIP TIM d.o.o. Radio Varaždin d.o.o. Županijska radiopostaja Varaždin TRGOVAČKI OBRT “BAGREM”, VL. ŠTEFICA BENCEK PERCO d.o.o.

Varaždin

12

INVENTOR d.o.o.

Sračinec

5.561.389

P.T.O. BENY 1 VL. NOK KAJTAZI

Ludbreg

151.918

CENTROPROMET D.D.

Varaždin

5.528.297

B & B consultin g.o.o.

Varaždin

151.547

LISIANTUS d.o.o.

Trnovec Bartolovečki

5.521.287

ALLIANZ VNUČEC d.o.o.

Varaždin

150.652

Lepoglava

12

Varaždin

12 12 12

12

PEKARA EDI VL. FILIP PERDEDAJ

Vidovec

5.513.004

TRACON d.o.o.

Varaždin

150.597

TEHNOMOBIL ELSTING d.o.o.

Varaždin

5.502.836

ROG d.o.o.

Varaždin

150.486

PROKON D.O.O. Varaždin GRAD-MONT GRADITELJSTVO VL. SEDLAR Radovan SLAVKO PILANA RAFAJ VL. RAFAJ JOSIP Radovan

GALIR d.o.o.

Varaždin

5.482.152

HUDEK-MEGA TRANS D.O.O.

Maruševec

150.023

STOLARIJA HAJDUK D.O.O

Novi Marof

12

Tvornica obuće “SOLO” d.o.o.

Ludbreg

5.462.270

LABERNA d.o.o. KNEGINEC GORNJI

Turčin

149.427

GEOKOL d.o.o.

Varaždin

12

ELUSS D.O.O.

Varaždin

5.449.270

ARKA D.O.O.

Varaždin

149.410

CROSING d.o.o.

Varaždin

12

Finesa Credos d.d.

Varaždin

5.446.891

GEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o.

Turčin

148.440

LUNA TRADE d.o.o.

Varaždin

12 12

VTV d.o.o.

Varaždin

5.428.731

JEKLOTEHNA TING d.o.o.

Novi Marof

147.975

DJEČJI VRTIĆ ČIRA-ČARA

Varaždin

CONTROLMATIK GESTA DOO

Varaždin

5.423.779

DIDIM d.o.o.

Varaždin

147.304

HUSNJAK MONT

Ivanec

12

HORVAT-UNIVERZAL D.O.O.

Varaždin

5.397.652

Varaždin

147.197

HIRŽIN COMMERCE d.o.o.

Varaždin

11

Cestica

146.760

PETROCHEM d.o.o.

Varaždin

11

Ludbreg

146.608

ZIT d.o.o. Varaždin

Varaždin

11

146.340

MOBILISIS D.O.O.

Varaždin

11 11

GEOID-BEROŠ D.O.O

Varaždin

5.384.693

MEHANIKA MARUŠEVAC

Bartolovec

5.351.275

STANOING NEKRETNINE d.o.o. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE “MATIJA” Tvornica obuće “SOLO” d.o.o.

MDV-SLOVENIJALES D.O.O.

Varaždin

5.292.820

PAUK D.O.O.

Varaždin

IZVORPLAST d.o.o. NEVENKA ŠESTAK - STOLARIJA I PILANA FORTIS STOČAR d.o.o. VARAŽDIN

Maruševec

145.936

ATTOS D.O.O.

Varaždin

Turčin

145.643

EKO-MONITORING d.o.o.

Varaždin

11

Varaždin

145.605

FILEX doo

Varaždin

11

CAROE DIEM D.O.O.

Sračinec

5.284.356

LJEKARNA IVANKA TUREK, mr.pharm.

Cestica

5.279.274

PERITECH d.o.o.

Ludbreg

5.269.746


94

ŽUPANIJE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 2010. % udjel u RH

1.361

1,41

102,10

17.632

2,05

93,37

11.553.885.016

1,08

96,93

29,39%

96,32%

9.301.715.155

1,55

89,99

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

dobit nakon oporezivanja

228.694.804

0,81

104,19

gubitak nakon oporezivanja

184.332.933

0,62

38,30

98,27%

92,52%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki br. zaposlenih imovina ukupno ukupni prihod

prosječna neto plaća

Indeks 2009=100

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2010.

4.154

investicije

317.639.566

99,42 0,84

67,46

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

PODRAVKA d.d.

Koprivnica

1.905.164.193

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Koprivnica

53.377.975

PODRAVKA d.d.

Koprivnica

3630

KTC d.d.

Križevci

1.118.644.881

Carlsberg Croatia d.o.o.

Koprivnica

22.575.386

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Koprivnica

908 769

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Koprivnica

584.636.074

KTC d.d.

Križevci

19.944.302

DANICA, MESNA INDUSTRIJA D.O.O.

Koprivnica

DANICA, MESNA INDUSTRIJA D.O.O.

Koprivnica

417.235.551

PODRAVKA d.d.

Koprivnica

10.927.025

KTC d.d.

Križevci

766

Carlsberg Croatia d.o.o.

Koprivnica

343.835.192

RADNIK D.D.

Križevci

Mlinar d.d.

Križevci

706

HARTMANN D.O.O. Koprivnica KRIŽEVAČKA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA Križevci U LIKVIDACIJI LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o. Đurđevac

8.612.117

Mlinar d.d.

Križevci

197.454.889

RADNIK D.D.

Križevci

186.242.822

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o. GRADSKO KOMUNALNO PODUZE E KOMUNALAC d.o.o. NATURA AGRO D.O.O.

Đurđevac

172.117.738

Koprivnica

163.893.216

MULTI-STAR D.O.O

Koprivnica

2.769.684

SLOGA GAMA d.o.o.

Koprivnica

263

Đurđevac

130.904.287

KAPITAL PROJEKT D.O.O.

Križevci

2.591.052

Đurđevac

244

POLJOCENTAR d.o.o.

Križevci

124.860.302

Kalinovac

2.303.729

Koprivnica

225

Križevci

2.121.906

NATURA AGRO D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO PODUZE E KOMUNALAC d.o.o. BILOKALNIK-DRVO d.o.o

Koprivnica

194

Veliki Otok

2.111.105

HARTMANN D.O.O.

Koprivnica

193

Križevci

2.110.803

BILOKALNIK-IPA d.d.

Koprivnica

190

HARTMANN D.O.O.

Koprivnica

122.539.109

A.B.M. D.O.O.

Koprivnica

109.883.600

RASCO d.o.o. USLUGE PRIGORJE , BRANITELJSKA ZADRUGA ZA FINANCIJSKE USLUGE SIZIM d.o.o.

BILOKALNIK-IPA d.d.

Koprivnica

107.848.023

“HUBZIN - PROMET” d.o.o.

8.554.500

RADNIK D.D.

Križevci

320

8.095.935

Carlsberg Croatia d.o.o.

Koprivnica

317

2.899.018

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o.

Đurđevac

285

SIZIM d.o.o.

Veliki Otok

85.493.217

“ŠIRJAN” d.o.o.

Gornja Rijeka

2.078.732

SVETOIVANČANKA d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

182

IGMA d.o.o.

Koprivnica

69.533.677

EUROSPUŽVA D.O.O

Koprivnica

1.822.696

KOMING D.O.O.

Koprivnica

173

ROBNI CENTAR d.o.o.

Križevci

68.436.163

DANICA, MESNA INDUSTRIJA D.O.O.

Koprivnica

1.432.346

IGMA d.o.o.

Koprivnica

168 135

“ŠIRJAN” d.o.o.

Gornja Rijeka

57.770.082

ORION D.O.O.

Bakovčice

1.393.289

GRATIT d.o.o.

Virje

KONGORA-KOPRIVNICA D.O.O.

Koprivnica

49.176.868

VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI d.o.o.

Križevci

1.347.065

LORA d.o.o.

Križevci

131

“AGROPROMET” d.o.o.

Gornja Rijeka

49.034.916

ALDEA D.O.O.

Bakovčice

1.155.362

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Križevci

122

RASCO d.o.o.

Kalinovac

47.643.323

Mlinar d.d.

Križevci

1.055.126

A.B.M. D.O.O.

Koprivnica

115

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

Đurđevac

44.960.363

“AGROPROMET” d.o.o.

Gornja Rijeka

990.391

RASCO d.o.o.

Kalinovac

106

LJEKARNE DELTIS PHARM

Koprivnica

44.485.774

MORE D.O.O.

Sveti Ivan Žabno

987.301

BISTRA D.O.O.

Đurđevac

104 102

AUTO ŠATRAK d.o.o.

Koprivnica

41.977.737

LIGO GRUPA D.O.O.

Koprivnica

944.299

TRGOPROM-SERVIS d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

KOMING D.O.O.

Koprivnica

41.463.540

PODRAVSKI MLIN d.o.o.

Podravske Sesvete

878.365

KONTIS d.o.o.

Križevci

95

S.C.SAVJETOVANJE I USLUGE d.o.o.

Križevci

37.527.530

LJEKARNA VL. VLATKA OBADIN-DODLEK

Koprivnica

862.930

POLJOCENTAR d.o.o.

Križevci

93

GRATIT d.o.o.

Virje

36.703.481

MADIS d.o.o.

Cubinec

778.634

JAVOR d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

92

MORE D.O.O. MONOLITINVEST d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge

Sveti Ivan Žabno

34.685.739

772.203

KOMUNALIJE d.o.o.

Đurđevac

86

Križevci

33.139.150

CESA d.o.o. Koprivnica LJEKARNA BARICA PRETKOVIĆ-SMONTARA Koprivnica MP.PHARMI BOŽENA HREŠĆ MP.PHA

769.577

EKOKEM D.O.O.

Koprivnica

84


95

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

BISTRA D.O.O.

Đurđevac

30.439.604

ŽITARICE D.O.O.

Starigrad

29.245.215

SEGRAD d.d.

Đurđevac

28.711.403

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

MULTI-STAR D.O.O

Koprivnica

28.614.519

VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC d.o.o. PRIV. SPEC. ORD. ZA MED. RADA JADRANKA FERENC LEDIĆ I M. ŠURMANOVIĆ LJEKARNA VERA GOLUBIĆ MRPHARM I MARIJA HAJDINJAK MRPHARM TRGO-AGENCIJA d.o.o.

Cubinec

700.816

KOPRIVNIČKA TISKARNICA D.O.O.

PZC CESTOGRADNJA d.o.o.

Draganovec

27.630.177

TONA D.O.O.

Sokolovac

650.450

VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC d.o.o. Đurđevac

62

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Križevci

26.738.901

ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.

Botovo

648.854

ZAŠTITA JURENEC d.o.o.

60

AGRO-KUĆA d.o.o. KOPRIVNICA PLIN - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. MOD d.o.o.

Koprivnica

625.142

Koprivnica

608.231

Koprivnica

587.876

Podravske Sesvete

56

Draganovec

56

Koprivnički Bregi

55

GRAFIČAR TVORNICA VREĆA D.O.O.

Koprivnički Bregi

26.105.792

NIT D.O.O.

Rasinja

24.613.862

BILOKALNIK-DRVO d.o.o

Koprivnica

24.091.187

Đurđevac

753.471

MULTI-STAR D.O.O

Koprivnica

78

Koprivnica

727.707

CESA d.o.o.

Koprivnica

77

Koprivnica

707.529

SEGRAD d.d.

Đurđevac

68

Koprivnica

62

LIGO GRUPA D.O.O.

Koprivnica

23.517.851

AGRAR SERVIS, VL. SVEMIR ČEVIS

Koprivnički Ivanec

575.266

AGRO-VET D.O.O.

Križevci

23.513.180

REPIĆ NADICA

Đurđevac

571.022

FUGAPLAST d.o.o. VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA D.O.O. “PODRAVKA INŽENJERING” d.o.o. Dergez pekarska proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o. PZC CESTOGRADNJA d.o.o.

SIZIM-TSH d.o.o.

Veliki Otok

23.284.219

PZC CESTOGRADNJA d.o.o.

Draganovec

569.160

GRAFIČAR TVORNICA VREĆA D.O.O.

Štaglinec

Koprivnica Gola

58

Koprivnica

58

Koprivnica

57

KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.

Đurđevac

23.128.456

HERBALETA D.O.O.

AGRO-KUĆA d.o.o.

Koprivnica

22.653.876

549.634

VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI d.o.o.

Križevci

50

522.464

ROBNI CENTAR d.o.o.

Križevci

48

522.142

S.C.SAVJETOVANJE I USLUGE d.o.o.

Križevci

48

FUGAPLAST d.o.o.

Gola

22.474.101

JELENA TRADE D.O.O.

Subotica Podravska

22.264.077

BOREAS INVEST d.o.o. Križevci Dergez pekarska proizvodnja, trgovina Podravske Sesvete i usluge d.o.o. GRANA D.O.O. Križevci

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ĐURĐEVAC

Đurđevac

21.228.313

PEKARA ZLATNI KLAS VL.KAJTAZI LJUZ

Križevci

561.689

SIZIM d.o.o.

Veliki Otok

54

551.167

RENOTEX d.o.o

Koprivnica

54

PSC FERENČAK D.O.O.

Križevci

21.081.758

SCHAUMANN AGRI D.O.O.

Kunovec Breg

506.571

JELENA TRADE D.O.O.

Subotica Podravska

46

SLOGA GAMA d.o.o.

Koprivnica

20.850.079

POLJOCENTAR d.o.o.

Križevci

494.175

Koprivnica

44

ELIN D.O.O.

Koprivnica

20.746.572

“EKO-ZAŠTITA”

Novigrad Podravski

491.951

Križevci

43

ORION D.O.O.

Bakovčice

20.622.478

KOP TRADE ELECTRONIC D.O.O.

Đurđevac

489.522

ELIN D.O.O. MONOLITINVEST d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge FEROSTROJ D.O.O.

Novigrad Podravski

43

TRGO-AGENCIJA d.o.o.

Cubinec

20.349.751

KOPRIVNIČKA TISKARNICA D.O.O.

Koprivnica

485.415

LIGO GRUPA D.O.O.

Koprivnica

41

ITS-RB d.o.o.

Križevci

20.249.823

KTC-JADRAN d.o.o.

Križevci

462.096

41

41

TVORNICA STOČNE HRANE D.O.O.

Koprivnica

19.167.040

LORA d.o.o.

Križevci

461.336

TRGOPROM-SERVIS d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

19.062.363

PLEMENČIĆ IVICA

Đurđevac

450.507

ORION D.O.O. Bakovčice GRAFIČKA KULTURA DTS isak, izdavaštvo Koprivnica i posl.usluge d.o.o. HOTEL PODRAVINA D.O.O. Koprivnica

ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.

Botovo

19.033.153

ELEKTROTEHNIKA D.O.O.

Križevci

449.672

ČELIK d.d.

EKO PAPIR D.O.O. KOPRIVNICA PLIN - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. SLON INŽINJERING d.o.o.

Peteranec

18.162.954

JAVNI BILJEŽNIK OSTOVIĆ MARINA

Koprivnica

447.729

LJEKARNE DELTIS PHARM

Koprivnica

41

Koprivnica

17.616.031

LJEKARNE ŠTEFANIĆ

Đurđevac

444.751

EKO PAPIR D.O.O.

Peteranec

40

Križevci

17.611.906

Križevci

438.612

ITS-RB d.o.o.

Križevci

40

Koprivnica

433.745

R V d.o.o.

Križevci

40

Koprivnica

433.490

KONGORA-KOPRIVNICA D.O.O.

Koprivnica

40

Koprivnica

429.649

PZ Virje

Virje

40

AUTO CENTAR KRIVAK D.O.O.

Reka

17.235.920

VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI d.o.o.

Križevci

17.057.898

ITS-RB d.o.o. GRADSKO KOMUNALNO PODUZE E KOMUNALAC d.o.o. PONI trgovina d.o.o.

LJEKARNE ŠTEFANIĆ

Đurđevac

17.057.661

LJEKARNA RIZK RIZK

Križevci

41 41

VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC d.o.o. Đurđevac

16.921.216

HLADNIĆ VL. DEJAN HLADNIĆ

Glogovac

424.966

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

Đurđevac

37

VLADEKS PROMET D.O.O.

Križevci

16.879.860

SLOGA GAMA d.o.o.

Koprivnica

420.726

LEPTAN D.O.O.

Koprivnica

37

FEROSTROJ D.O.O.

Novigrad Podravski

16.801.599

PZ Virje

Virje

414.544

MJEŠAONA STOČNE HRANE CEPIDLAK

Sveti Ivan Žabno

37

KOPRIVNIČKA TISKARNICA D.O.O.

Koprivnica

16.543.929

GIGANT D.O.O.

Budančevica

410.194

LJEKOVITO BILJE d.o.o. BUDANČEVICA

Budančevica

36

LJEKARNA RIZK RIZK

Koprivnica

16.399.993

DENS Co. COMMERCE d.o.o.

Koprivnica

403.419

BIIM GRAĐENJE d.o.o.

Kunovec

35

15.882.506

OPTIKA VAZDAR VL. DRAGO VAZDAR

Koprivnica

396.710

ŽITARICE D.O.O.

Starigrad

34

TRGOIMPORT d.o.o. Klošatar Podravski Dergez pekarska proizvodnja, trgovina Podravske Sesvete i usluge d.o.o. MADIS d.o.o. Cubinec

15.815.736

ELMA VL. ANKICA ŠOŠTARIĆ

Koprivnica

391.065

ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.

Botovo

34

15.630.358

DIVNA D.O.O.

Križevci

389.956

“ŠIRJAN” d.o.o.

Gornja Rijeka

33

MJEŠAONA STOČNE HRANE CEPIDLAK

15.536.514

DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR

Koprivnica

384.996

TVORNICA POGREBNE OPREME d.o.o.

Gornja Rijeka

33

Sveti Ivan Žabno

PODRAVSKI MLIN d.o.o.

Podravske Sesvete

15.507.146

RH JAVNI BILJEŽNIK LJUBICA PAPAC

Koprivnica

381.782

Promid d.o.o.

Križevci

33

LJEKARNA KRIŽEVCI

Križevci

15.022.405

TEKSTIL - KA D.O.O.

Koprivnica

380.519

KOMPOZITI d.o.o

Križevci

32

ELMA VL. ANKICA ŠOŠTARIĆ LJEKARNA ŠKUNCA ZDRAVSTVENA USTANOVA PINK PANTER VL. ROBERT MARKULIN

Koprivnica

15.020.420

K.A.&R COMMERCE D.O.O.

Koprivnica

378.898

Gornja Rijeka

31

Đurđevac

14.449.589

MIKRO d.o.o.

Križevci

Glogovac

30

Koprivnica

14.336.081

ODVJETNICA LJILJANA JEDVAJ-PETERLIN Koprivnica

371.206

ALEGRA MODA d.o.o. DOM SOCIJALNE SKRBI ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE VIZJAK DALTON d.o.o. KALINOVAC

Kalinovac

29

SCHAUMANN AGRI D.O.O.

Kunovec Breg

14.290.300

Labor d.o.o.

365.911

PEKARA DORA - I vl. SHKURTE STAJKU

Koprivnica

29

Koprivnica

372.790

Miki benz d.o.o.

Kloštar Podravski

14.162.435

OPG JAKRLIN MIJO

Ladislav Sokolovečki

347.054

PLANMEDIA D.O.O

Koprivnica

28

TRGO-PRIJEVOZ d.o.o.

Križevci

14.060.225

ELBI MEDIKAL D.O.O.

Koprivnica

341.713

Koprivnica

28

KOMUNALIJE d.o.o.

Đurđevac

14.007.165

KUTAG D.O.O.

Kutnjak

336.753

Molve

25

Drnje

25

GRANA D.O.O.

Križevci

13.729.997

AVALON d.o.o.

Đurđevac

310.860

ŠVENDA GRAĐENJE D.O.O. GRAĐEVINSKO PROIZVODNA ZADRUGA MOLVE VEMO-TRADE d.o.o.

TEHNIKA SPV d.o.o.

Koprivnica

13.727.534

COART d.o.o.

Koprivnica

310.470

GUŠTI d.o.o.

Križevci

25

PZ Virje

Virje

13.709.423

G.C.HAHN & CO. D.O.O.

Koprivnica

308.908

VTP KOS d.o.o.

Križevci

24


96

ŽUPANIJE

rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

VEMO-TRADE d.o.o.

Drnje

13.666.474

SIZIM-TSH d.o.o.

Veliki Otok

308.704

INTERPROM D.O.O.

Koprivnica

RENOTEX d.o.o

Koprivnica

13.338.976

CHB VL.BORIS ČESI

Koprivnica

307.713

NOVINE D.O.O.

Križevci

24

EUROSPUŽVA D.O.O

Koprivnica

12.851.372

KALINIĆ-TRGOVINA D.O.O.

Hlebine

304.031

ARCHE d.o.o.

Koprivnica

23

24

LJEKARNA VL. VLATKA OBADIN-DODLEK

Koprivnica

12.815.720

JELENA TRADE D.O.O.

Subotica Podravska

304.028

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Križevci

23

MC BENZ d.o.o Đurđevac

Đurđevac

12.651.052

S.C.SAVJETOVANJE I USLUGE d.o.o.

Križevci

292.415

Koprivnica

23

TRENDŠPED D.O.O. Đurđevac KRIŽEVAČKA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA Križevci U LIKVIDACIJI “HUBZIN - PROMET” d.o.o. Križevci

12.537.273

ZAŠTITA JURENEC d.o.o.

Koprivnica

292.229

Koprivnica

23

Novigrad Podravski

23

Koprivnica

22

Križevci

22

12.479.120

AGRO-VET D.O.O.

Križevci

283.562

12.409.758

Koprivnica

282.068

TRG d.o.o. KOPRIVNICA PLIN - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Neven DEM TRADE D.O.O.

Koprivnica

272.595

DELFIN d.o.o.

DALTON d.o.o. KALINOVAC Kalinovac LJEKARNA BARICA PRETKOVIĆ-SMONTARA Koprivnica MP.PHARMI BOŽENA HREŠĆ MP.PHA AGRO - PROM d.o.o. Križevci

12.358.677

PINK PANTER VL. ROBERT MARKULIN TREMSKI MIROSLAV -TM ELEKTROINSTALACIJE DEKOD d.o.o.

Koprivnica

271.208

STROJREM d.o.o.

Križevci

21

12.180.242

SAMITA KOMERC D.O.O.

Koprivnica

262.902

PRIZMA VV D.O.O.

Mali Otok

21

MLIN-MIX d.o.o.

12.019.561

JAVNI BILJEŽNIK VIŠNJA TUŠEK

Križevci

262.466

TRGO-AGENCIJA d.o.o.

Cubinec

20

Trema

12.392.942

JAKŠINIĆ d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

12.006.375

PRIRAST d.o.o.

Gorica Miholečka

260.272

ŠUMOOPREMA d.o.o.

Duga Rijeka

20

Labor d.o.o.

Koprivnica

11.987.447

PLATEX EXPORT-IMPORT D.O.O.

Križevci

259.554

ENGLER D.O.O.

Križevci

20

KALINIĆ-TRGOVINA D.O.O. GRAFIČKA KULTURA DTS isak, izdavaštvo i posl.usluge d.o.o. LJEKARNE KOPRIVNICA VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA D.O.O. JAVOR d.o.o.

Hlebine

11.724.903

HODICON d.o.o.

Koprivnica

254.433

LJEKARNA RIZK RIZK

Koprivnica

20

Koprivnica

11.627.047

ŠVENDA GRAĐENJE D.O.O.

Koprivnica

253.305

DUŠIĆ D.O.O.

Koprivnica

20

Koprivnica

11.587.132

VRH D.O.O.

Koprivnica

253.226

SLON INŽINJERING d.o.o.

Križevci

19

Koprivnica

11.278.745

S.K.I.M.T d.o.o.

Križevci

250.741

GRAFOCENTAR d.o.o.

Križevci

19

Sveti Ivan Žabno

11.131.854

“PAMEKS” D.O.O.

Sveti Petar Orehovec

247.051

DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR

Koprivnica

BERO d.o.o.

Sv.Ivan Žabno

19

11.034.147

DAVID BETON D.O.O.

Peteranec

246.108

PLAVI PODRUM VL. SINIŠA LALIĆ

Koprivnica

19

HERBALETA D.O.O.

Štaglinec

10.602.998

TRAKTOR SERVIS VL.MILJENKO HADROVIĆ Križevci

245.302

KOTLAR D.O.O.

Đurđevac

19

DEM TRADE D.O.O.

Koprivnica

10.591.443

SANITACIJA d.o.o.

Koprivnica

242.568

FILABETON d.o.o.

Križevci

19

EURO METALI D.O.O

Kloštar Podravski

10.529.217

NOVA DUGA D.O.O.

Križevci

241.782

ZOO INDUSTRIJA REPIĆ D.O.O.

Koprivnica

18

LORA d.o.o.

Križevci

10.503.717

AMBASADOR VL. DRAGUTIN ČIŽMAK

Koprivnica

241.254

Labor d.o.o.

Koprivnica

18

KAMEN-LUKAČIĆ d.o.o.

Kloštar Vojakovački

10.399.316

Koprivnica

240.032

PLASTIKA NOVA d.o.o.

Križevci

18

ELBI MEDIKAL D.O.O.

Koprivnica

10.373.098

Glogovac

228.819

GINCOPS d.o.o.

Koprivnica

18

ŠUMOOPREMA d.o.o. ČAZMATRANS PODRAVINA-PRIGORJE d.o.o. DENS Co. COMMERCE d.o.o.

Duga Rijeka

10.301.912

MOTRON D.O.O. DOM SOCIJALNE SKRBI ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE VIZJAK OPG KUŠENIĆ DRAŽEN

Štaglinec

227.468

DUWAR D.O.O.

Koprivnica

18

Križevci

10.268.638

GRAFIČAR TVORNICA VREĆA D.O.O.

Koprivnički Bregi

224.342

Koprivnica

18

Koprivnica

10.242.110

METUS D.O.O.

Koprivnica

223.316

Đurđevac

18

LJEKOVITO BILJE d.o.o. BUDANČEVICA

Budančevica

9.924.829

KONGORA-KOPRIVNICA D.O.O.

Koprivnica

223.146

DIONIZ M D.O.O. LJEKARNA ŠKUNCA ZDRAVSTVENA USTANOVA MIPAN d.o.o.

Drnje

18

PZC PROIZVPDNJA d.o.o.

Peteranec

9.707.847

PRIZMA VV D.O.O.

Mali Otok

219.798

ZGR KOVAČIĆ VLASNIK ANTUN KOVAČIĆ

Križevci

18

MAROLT d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

9.675.456

AUTO ŠATRAK d.o.o.

Koprivnica

219.347

GRAD-KOM d.o.o.

Križevci

18 18

IMV TRGOVINA d.o.o.

Križevci

9.669.025

BALTAZAR D.O.O.

Koprivnica

217.127

MARKIZ d.o.o.

Koprivnica

TRG d.o.o.

Koprivnica

9.535.019

HAWLING D.O.O.

Peteranec

216.827

AUTO ŠATRAK d.o.o.

Koprivnica

17

“PAMEKS” D.O.O.

Sveti Petar Orehovec

9.452.322

AGROHORVAT d.o.o.

Sveti Petar Orehovec

211.239

PODRAVINAŠPED d.o.o.

Koprivnica

17

R V d.o.o.

Križevci

9.195.557

BAKRAČ NIKOLA - JAVNI BILJEŽNIK

Koprivnica

205.911

AC BEDEKOVIĆ D.O.O.

Koprivnica

17

AC BEDEKOVIĆ D.O.O.

Koprivnica

9.185.350

DUGA d.o.o.

Križevci

205.406

ELEKTROTEHNIKA D.O.O.

Križevci

17

G.C.HAHN & CO. D.O.O. Ustanova ljekarničke djelatnosti Ljekarne Šamuga INTERIJERI POKUĆSTVO D.O.O.

Koprivnica

9.089.745

STROJREM d.o.o.

Križevci

202.312

AUTO KOREN d.o.o.

Križevci

17

Križevci

9.089.594

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o.

Đurđevac

202.054

INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.

Križevci

17

Koprivnica

9.067.062

ŽITARICE D.O.O.

Starigrad

200.579

GABRIJELA d.o.o.

Podravske Sesvete

17

SAMITA KOMERC D.O.O.

Koprivnica

9.055.224

EKOKEM D.O.O.

Koprivnica

200.365

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ĐURĐEVAC

Đurđevac

17

STROJREM d.o.o.

Križevci

9.039.149

LUPUS D.O.O.

Koprivnica

199.457

NIKING D.O.O.

Križevci

16

INTERPROM D.O.O. LJEKARNA VERA GOLUBIĆ MRPHARM I MARIJA HAJDINJAK MRPHARM ANTOLIĆ d.o.o.

Koprivnica

8.917.367

PODRAVINAŠPED d.o.o.

Koprivnica

198.206

Sokolovac

16

Koprivnica

8.727.151

PILKARD GOLUBIĆ VL. KREŠIMIR GOLUBIĆ Koprivnica

197.000

Križevci

16

Križevci

8.590.656

194.113

Koprivnica

16

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Križevci

8.521.833

192.582

PEKARA ZLATNI KLAS VL.KAJTAZI LJUZ

Križevci

16

PLATEX EXPORT-IMPORT D.O.O.

Križevci

8.201.412

ODVJETNIK DAMIR BARIŠIĆ Koprivnica GRAFIČKA KULTURA DTS isak, izdavaštvo Koprivnica i posl.usluge d.o.o. AMBASADOR D.O.O. Koprivnica

TONA D.O.O. ČAZMATRANS PODRAVINA-PRIGORJE d.o.o. BALTAZAR D.O.O.

191.899

VETERINARSKA STANICA - NOVA D.O.O.

Koprivnica

16

MAL d.o.o. KALINOVAC

Kalinovac

8.160.130

“PODRAVKA INŽENJERING” d.o.o.

Koprivnica

8.076.337

VODA PLIN D.O.O.

Koprivnica

7.854.107

MLIN-MIX d.o.o. PRIVATNA LJEKARNA NEVENKA ŠAMUGA mag.pharm. Ustanova ljekarničke djelatnosti Ljekarne Šamuga NIT D.O.O.

PLANMEDIA D.O.O

Koprivnica

7.922.751

Trema

186.550

S.K.I.M.T d.o.o.

Križevci

16

Križevci

184.767

PEKARA ŽUMBAR

Križevci

16

Križevci

183.535

GLAS PODRAVINE d.o.o.

Koprivnica

16

Rasinja

182.882

Miki benz d.o.o.

Kloštar Podravski

16

SVETOIVANČANKA d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

7.783.300

GRAD-KOM d.o.o.

Križevci

181.814

PSC FERENČAK D.O.O.

Križevci

15

ZOO INDUSTRIJA REPIĆ D.O.O.

Koprivnica

7.744.753

DUŠIĆ D.O.O.

Koprivnica

181.016

TVORNICA STOČNE HRANE D.O.O.

Koprivnica

15


97

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

DOM d.o.o.

Križevci

7.704.136

VETKOOP DOO

Križevci

180.305

MATUS d.o.o.

Križevci

15

PRIRAST d.o.o.

Gorica Miholečka

7.478.223

DEM TRADE D.O.O.

Koprivnica

177.150

KTC-JADRAN d.o.o.

Križevci

15

EKOKEM D.O.O.

Koprivnica

7.436.994

PEKARA ŽUMBAR

Križevci

175.876

KALINIĆ-TRGOVINA D.O.O.

Hlebine

15

K.A.&R COMMERCE D.O.O.

Koprivnica

7.409.575

ALA d.o.o.

Koprivnica

175.376

AGRO-KUĆA d.o.o.

Koprivnica

15

CDM ? COMERCE D.O.O.

Koprivnica

7.352.479

AUTOMEHANIKA SANTO D.O.O.

Orehovec

171.760

Legrad

15

ALDEA D.O.O.

Bakovčice

7.323.552

GEOSTROJ vl.Milan Brnica

Veliki Poganac

171.082

Koprivnica

15

DAVID BETON D.O.O.

Peteranec

7.221.166

TEHNODIV d.o.o.

Križevci

170.045

INSTALACIJE HORVAT D.O.O. BREGOVIĆ MIROSLAV - TRANSPORTI BREGOVIĆ PEKARSTVO ŠARIĆ d.o.o.

Križevci

15

HANGAR 18 D.O.O.

Koprivnica

7.197.065

Inspekt d.o.o.

Koprivnica

169.151

EUROSPUŽVA D.O.O

Koprivnica

14

CHB VL.BORIS ČESI

Koprivnica

7.171.127

A.B.M. D.O.O. SEDMO NEBO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PRHKO PEKARNA VL.JASNA BRZOVIĆ

Koprivnica

168.264

ELBI MEDIKAL D.O.O.

Koprivnica

14

LJEKARNA HORVAT

Legrad

7.118.757

VETKOOP DOO

Križevci

6.899.351

LUPUS D.O.O.

Koprivnica

6.896.621

Križevci

165.351

ZRINSKI VL. DEJAN ZRINSKI

Koprivnica

14

Križevci

163.908

TURČIĆ D.O.O.

Virje

14

Peteranec

163.277

BAŠIĆI D.O.O.

Štaglinec

14

MARBIS d.o.o.

Koprivnica

6.649.217

LJEKARNA, VL. NATAŠA HMELINA

Koprivnica

6.527.536

ANIK d.o.o. MARIJANKA ĐURANIĆ - TRG. AUTODIJELOVIMA “M” Spedijalistička ordinacija opće medicine Zlatko Merc dr.med.spec.opće med. Specijalistička ordinacija opće medicine Marijan Pralas dr.med.spec.opće med. HABIJANEC DOO

GRAFOCENTAR d.o.o.

Križevci

6.491.251

FORUM INVEST d.o.o.

Križevci

FRIŠ d.o.o. MONOLITINVEST d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge FUGAPLAST d.o.o.

Križevci

154.753

MLIN-MIX d.o.o.

Trema

13

Križevci

153.987

PINK PANTER VL. ROBERT MARKULIN

Koprivnica

13

Gola

153.948

PLATEX EXPORT-IMPORT D.O.O.

Križevci

13

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA IMBRIOVEC

Imbriovec

6.854.886

KTC-JADRAN d.o.o.

Križevci

6.740.950

JAKŠINIĆ TRGOVINA d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

6.477.619

TISA TRGOVINA, VL.ČUKLIĆ SNJEŽANA

Sv.P.Orehovec

6.419.348

TVORNICA POGREBNE OPREME d.o.o.

Gornja Rijeka

6.376.872

Đurđevac

163.268

PLASTIKA DRVO d.o.o.

Križevci

14

Đurđevac

162.450

LIMEX vl. TOMISLAV JAKOPANEC

Koprivnica

14

Đurđevac

161.740

LUPUS D.O.O.

Koprivnica

14

Križevci

160.545

RADNIK-PLIN D.O.O.

Križevci

14

155.331

“HUBZIN - PROMET” d.o.o.

Križevci

13

MOTRON D.O.O.

Koprivnica

6.349.906

SUPERPRINT D.O.O.

Koprivnica

152.329

AGRO-VET D.O.O.

Križevci

13

ELEKTROTEHNIKA D.O.O.

Križevci

6.323.623

OTPAD ZADRUGA ZA TRGOVINU I USLUGE

Reka

151.540

LJEKARNE ŠTEFANIĆ

Đurđevac

13

Promid d.o.o.

Križevci

6.292.660

JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA JELIĆ VERŠIĆ

Križevci

151.469

RAVEN d.o.o.

Raven

13

COMSET TRADE D.O.O.

Križevci

6.206.527

CDM ? COMERCE D.O.O.

Koprivnica

151.046

LJEKARNA KRIŽEVCI

Križevci

13

GINCOPS d.o.o.

Koprivnica

6.189.409

BAŠIĆI D.O.O.

Štaglinec

150.329

CDM ? COMERCE D.O.O.

Koprivnica

13

CESA d.o.o.

Koprivnica

6.169.942

PRAVA NOTA D.O.O.

Koprivnica

148.944

13

GLAMUR d.o.o. POSLOVANJE NEKRETNINAMA VL.STJEPAN MIKULAN LJEKOVITO BILJE d.o.o. BUDANČEVICA

Križevci

148.380

Hlebine

144.970

METUS D.O.O. Koprivnica DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOM Kloštar Vojakovački SESTRE JADRANKE JAKŠINIĆ d.o.o. Sveti Ivan Žabno

Budančevica

144.162

STEFF VL.DRAGUTIN KOVAČ

12

BONSAI TRADE D.O.O.

Koprivnica

6.162.919

HOTEL PODRAVINA D.O.O.

Koprivnica

6.129.178

BALTAZAR D.O.O.

Koprivnica

6.045.216

Kunovec

13 12

FILABETON d.o.o.

Križevci

5.940.069

INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.

Križevci

144.134

IMV TRGOVINA d.o.o.

Križevci

12

GIGANT D.O.O.

Budančevica

5.831.279

ŠARENI DUĆAN VL. SAŠA HUSNJAK

Koprivnica

144.004

TRGO-KONTAKT d.o.o.

Sigetec

12

NIKING D.O.O.

Križevci

5.820.720

ZGR KOVAČIĆ VLASNIK ANTUN KOVAČIĆ

Križevci

143.169

DRAVA D.O.O.

Đurđevac

12

Đurđevac

141.680

Koprivnica

138.326

Drnje

134.744

MEGY D.O.O.

Koprivnica

5.756.850

MARKIZ d.o.o.

Koprivnica

5.750.864

INTIV CAR D.O.O.

Koprivnica

5.584.471

VRH D.O.O.

Koprivnica

5.548.084

MIHO-PROM d.o.o.

Sveti Petar Orehovec

5.502.892

JAVNI BILJEŽNIK DARKO MATULEC VALIONICA HRAŠČANEC ZAJEDNIČKI OBRT MARIN HRAŠČANEC I DINKO HRAŠČANEC TIRENA d.o.o. LJEKARNA ŠKUNCA ZDRAVSTVENA USTANOVA VODA PLIN D.O.O.

KOTLAR D.O.O.

Đurđevac

5.480.286

VEMO-TRADE d.o.o. PSC FERENČAK D.O.O. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MARKAN IVAN TEGLED D.O.O. OBRT ZA PROMET NEKRETNINA KAKTUS VL. ZORAN PATRČEVIĆ BINEKO D.O.O.

AMBASADOR VL. DRAGUTIN ČIŽMAK

Koprivnica

5.448.239

GLAMUR d.o.o.

Križevci

5.415.711

VETERINARSKA STANICA - NOVA D.O.O.

Koprivnica

5.373.730

INTER AGRO d.o.o.

Križevci

5.357.931

STROJARSTVO SOKAČ, VL. ŽELJKO SOKAČ Koprivnica

5.307.281

KAPITAL PROJEKT D.O.O.

5.306.428

Đurđevac

143.151

GTK D.O.O.

Koprivnica

12

Koprivnica

142.949

SAMITA KOMERC D.O.O.

Koprivnica

12

Križevci

142.768

TRGO-PRIJEVOZ d.o.o.

Križevci

12

BREŽANA MM d.o.o.

Molve

12

TVIL d.d. - u stečaju

Križevci

12

LJEKARNE KOPRIVNICA

Koprivnica

12 12

Križevci

134.500

AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR ĐURAJ

Koprivnica

Koprivnički Ivanec

133.256

INTERIJERI POKUĆSTVO D.O.O.

Koprivnica

12

Koprivnica

132.227

ZIDAR d.o.o.

Đurđevac

12

Koprivnica

131.638

STROJARSTVO SOKAČ, VL. ŽELJKO SOKAČ Koprivnica

12

Koprivnica

131.254

Zlatno jezero d.o.o.

Koprivnica

12

Koprivnica

130.869

PZ Kloštar Podravki POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KALINOVAC SPO Tot-Promet

Kloštar Podravski

12

PLASTIKA NOVA d.o.o.

Križevci

5.287.689

AUTO KOREN d.o.o.

Križevci

5.254.098

HADUN d.o.o. VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA D.O.O. NOVI ADUT D.O.O.

PLAMEN proizvodnja i usluge

Kloštar Vojakovački

5.221.137

Zomar d.o.o.

Križevci

127.151

NATRON PRODUKT D.O.O.

Sveti Ivan Žabno

5.190.329

BONSAI TRADE D.O.O.

Koprivnica

126.018

ČAZMATRANS KOPRIVNICA d.o.o.

Koprivnica

5.159.006

KEŠ D.O.O.

Koprivnica

DRAVA D.O.O.

Đurđevac

4.972.849

GEOCONSULT-MTM d.o.o.

Đurđevac

Križevci

Koprivnica

130.379

Cirkvena

128.085

Kalinovac

12

Đurđevac

12

Križevci

12

Sv. I. Žabno

12

125.281

USTANOVA ISKRA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZLATNE GODINE PODRAVINA - HRUST d.d.

Đurđevac

12

124.929

DAVID BETON D.O.O.

Peteranec

12

AGROHORVAT d.o.o.

Sveti Petar Orehovec

4.965.716

SKIN 29 D.O.O.

Koprivnica

124.634

TEKSTIL - KA D.O.O.

Koprivnica

11

HEBA D.O.O.

Štaglinec

4.814.864

124.462

SIZIM-TSH d.o.o.

Veliki Otok

11

JFK - ELEKTROMATERIJAL D.O.O.

Koprivnica

4.803.106

SIZIM BIO-NERG D.O.O. Veliki Otok PRIVATNA LJEKARNA, VL. MR. PH. NADICA Đelekovec KOVAČIĆ

121.997

NATRON PRODUKT D.O.O.

Sveti Ivan Žabno

11


98

ŽUPANIJE

rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ZGR KOVAČIĆ VLASNIK ANTUN KOVAČIĆ

Križevci

4.791.025

TRANSKOS D.O.O.

Gornja Rijeka

121.404

HODICON d.o.o.

Koprivnica

11

FERRUM-KOPRIVNICA d.o.o.

Koprivnica

4.778.740

ENERGETIKA D.O.O.

Koprivnica

121.160

ELMA VL. ANKICA ŠOŠTARIĆ

Koprivnica

11

FRIŠ d.o.o.

Križevci

4.762.416

SUPER TENA D.O.O.

Koprivnica

120.301

Hidrokop d.o.o. RESTORAN KLAS VL. MIRJANA ŠEBČIŽMEŠIJA JENDRA VL. DRAŽEN JENDRAŠINKIN

Koprivnica

11

REPIĆ NADICA

Đurđevac

4.743.688

TRG d.o.o.

Koprivnica

119.813

AUTO FAR VL. MILOŠ KIČIN PRIVATNA LJEKARNA NEVENKA ŠAMUGA mag.pharm. ACTIVE COMMERCE d.o.o.

Koprivnica

4.738.076

KAPTOLing d.o.o.

Križevci

118.988

Križevci

4.717.457

POLIMEN D.O.O.

Križevci

118.834

Koprivnica

4.688.007

HILDOMONT d.o.o.

Molve

117.480

INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.

Križevci

4.677.956

DALTON d.o.o. KALINOVAC

Kalinovac

Zlatno jezero d.o.o.

Koprivnica

4.592.561

NATRON PRODUKT D.O.O.

Sveti Ivan Žabno

Koprivnica

11

Koprivnica

11

Koprivnica

11

Koprivnica

11

117.264

ŽIVORAD OSTOIĆ TREMSKI MIROSLAV -TM ELEKTROINSTALACIJE HADUN d.o.o.

Koprivnica

11

116.767

INECO D.O.O.

Koprivnica

11

Križevci

AMBASADOR D.O.O.

Koprivnica

4.586.507

Brkcomp d.o.o.

Kalinovac

113.530

CHUNYAN d.o.o.

PEKARA ZLATNI KLAS VL.KAJTAZI LJUZ

Križevci

4.509.400

HOTEL PODRAVINA D.O.O.

Koprivnica

112.448

PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA KONAK Virje

11

4.492.562

LJEKARNA MAKOVEC PAVIČIĆ

Đurđevac

110.307

JAN-FRAN D.O.O.

11

PZ Kloštar Podravki Kloštar Podravski RADELIĆ METALI zadruga za proizvodnju, Kloštar Podravski posredovanje i poslovne usluge KOP TRADE ELECTRONIC D.O.O. Đurđevac

Koprivnica

11

4.482.615

JAVOR d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

108.965

VAREŠKIĆ d.o.o.

Križevci

11

4.477.670

STAR CHEMICALS D.O.O.

Koprivnica

108.074

DJEČJI VRTIĆ SMIJEŠAK

Koprivnica

11 11

GTK D.O.O.

Koprivnica

4.451.080

LJEKARNA HORVAT

Legrad

107.948

INTERGRAD

Križevci

NOVINE D.O.O.

Križevci

4.449.353

POLJOMEHANIZACIJA d.o.o.

Koprivnica

106.459

FRČAK d.o.o.

Kloštar Podravski

11

NT-PROM d.o.o.

Križevci

4.428.630

ZADRUGA GALL

Koprivnica

106.338

CHB VL.BORIS ČESI

Koprivnica

10

DUGA d.o.o.

Križevci

4.424.556

BIO-PARTNER D.O.O.

Koprivnica

106.124

MADIS d.o.o.

Cubinec

10

PEKARA ŽUMBAR

Križevci

4.414.459

FEROSTROJ D.O.O.

Novigrad Podravski

105.047

FRIŠ d.o.o.

Križevci

10

GRAD-KOM d.o.o.

Križevci

4.411.180

Specialis d.o.o.

Koprivnica

102.882

KEŠ D.O.O.

Koprivnica

10

ANIK d.o.o.

Peteranec

4.395.574

Tot-Promet

Đurđevac

100.647

GRADEC D.O.O.

Križevci

4.393.772

MD ŽALAC D.O.O.

Koprivnica

99.930

RADNIK-PLIN D.O.O.

Križevci

4.330.834

AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR ĐURAJ

Koprivnica

96.994

PODRAVSKI MLIN d.o.o.

Podravske Sesvete

10

Koprivnica

10

Križevci

10

INSTALACIJE HORVAT D.O.O.

Legrad

4.313.987

ŽABICA, VL.IDA ŠIMUNOVIĆ

Koprivnica

95.970

JENAKO TRADE D.O.O. Ustanova ljekarničke djelatnosti Ljekarne Šamuga KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.

Đurđevac

10

BENETEKS D.O.O.

Križevci 48260

4.214.976

ABIES d.o.o.

Križevci

95.057

KONSTRUKTER D.O.O.

Koprivnica

10

GABRIJELA d.o.o.

Podravske Sesvete

4.214.727

INTIV CAR D.O.O.

Koprivnica

94.423

NOVOGRADNJA D.O.O.

Novigrad Podravski

10

TRAKTOR SERVIS VL.MILJENKO HADROVIĆ Križevci

4.119.584

ARKA d.o.o.

Koprivnica

94.175

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA IMBRIOVEC

Imbriovec

10

PZ ŠTRIGA

Orehovec

4.103.642

K.Ž.M.-PROM d.o.o.

Novo Virje

93.570

Budančevica

10

BAŠIĆI D.O.O.

Štaglinec

4.030.453

AVIS D.O.O.

Križevci

93.186

Sveti Ivan Žabno

10

TEHNOGRAD-PROMET D.O.O.

Novigrad Podravski

4.002.050

MATIJEK d.o.o.

Križevci

91.882

GIGANT D.O.O. OPĆINSKO KOMUNALNO PODUZEĆE “PARK” D.O.O. MAGRAD VL.STJEPAN MARIJAN

Đurđevac

10

VTP KOS d.o.o.

Križevci

3.985.499

KROLID d.o.o.

Križevci

91.492

UGOSTITELJSTVO PRIGORJE D.O.O.

Križevci

10

TRANSKOS D.O.O.

Gornja Rijeka

3.984.655

ANTOLIĆ d.o.o.

Križevci

90.311

ZIPd.o.o.

Drnje

10

KRAČINA d.o.o.

Križevci

3.978.420

OPG IVAN ČURDIJA

Sv.I.Žabno

90.155

AUTO CENTAR KRIVAK D.O.O.

Reka

10

STARA DRAVA d.o.o.

Novo Virje

3.970.878

JFK - ELEKTROMATERIJAL D.O.O.

Koprivnica

90.110

POLIESTER LAMINATI d.o.o.

Križevci

10

PEKARA DORA - I vl. SHKURTE STAJKU Koprivnica HOLSTEIN POLJOPRIVREDNA PROIZVOD- Sveti Ivan Žabno NJA- MARIJAN HARTMAN OPG STJEPAN KUŠEC Sv. Petar Orehovec

3.961.995

DOL D.O.O.

Sveti Ivan Žabno

89.337

AMMI-BELJE D.O.O.

Sv. Ivan Žabno

10

3.950.548

ZAŠTITA JUKIĆ D.O.O.

Koprivnica

89.224

PRHKO PEKARNA VL.JASNA BRZOVIĆ

Križevci

10

3.940.461

TARGET d.o.o.

Koprivnica

87.601

5P INTERNATIONAL D.O.O.

Koprivnica

10

ŠVENDA GRAĐENJE D.O.O.

3.938.174

AUTO ŠIJAK VL. DRAGUTIN ŠIJAK

Koprivnica

87.380

KARAS d.o.o.

Kloštar Podravski

10

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ROG Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Neven MARVIN D.O.O.

Koprivnica

86.800

DRVARIĆ d.o.o.

Križevci

10

Novigrad Podravski

86.795

GLAMUR d.o.o.

Križevci

10

Koprivnica

85.718

AUTOSJAJ-CENTAR D.O.O.

Koprivnica

10

Koprivnica

Tot-Promet

Đurđevac

3.884.837

ZAŠTITA JURENEC d.o.o.

Koprivnica

3.847.595

POLJOPRIVREDNI OBRT VL. DRAŽEN ČORC Cirkvena

3.830.932

LEPTAN D.O.O.

Koprivnica

3.825.542

POLJOMEHANIZACIJA d.o.o.

Koprivnica

3.799.877

S.K.I.M.T d.o.o.

Križevci

3.766.830

SPIX D.O.O Koprivnicaparking d.o.o. Za proizvodnju i održavanje prometne singnalizacije HOLSTEIN POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA- MARIJAN HARTMAN RAVEN d.o.o.

COART d.o.o.

Koprivnica

3.768.124

Križevci

85.294

MATVEJ MARINA

Virje

9

Koprivnica

84.554

AVALON d.o.o.

Đurđevac

9

Sveti Ivan Žabno

84.168

MORE D.O.O.

Sveti Ivan Žabno

9

Raven

84.042

PRIRAST d.o.o.

Gorica Miholečka

9

SUPER TENA D.O.O.

Koprivnica

3.753.124

RADNIK-PLIN D.O.O.

Križevci

83.939

ANTOLIĆ d.o.o.

Križevci

9

DIONIZ M D.O.O.

Koprivnica

3.748.439

LEPTAN D.O.O.

Koprivnica

82.945

ŠARENI DUĆAN VL. SAŠA HUSNJAK

Koprivnica

9

BRAĆA MARELJA, d.o.o.

Virje

3.741.879

CRO PROM d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

82.828

ACTIVE COMMERCE d.o.o.

Koprivnica

9

BOREAS INVEST d.o.o. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KALINOVAC SPO USLUGE PRIGORJE , BRANITELJSKA ZADRUGA ZA FINANCIJSKE USLUGE LUKAČIĆ PODUZEĆE ZA PROMET I USLUGE D.O.O. DOM SOCIJALNE SKRBI ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE VIZJAK

Križevci

3.736.495

OPG STJEPAN KUŠEC

Sv. Petar Orehovec

82.549

ART-KOMERC D.O.O.

Koprivnica

9

Kalinovac

3.733.614

MATUS d.o.o.

Križevci

81.522

NOVOSEL d.o.o.

Križevci

9 9

Križevci

3.730.637

POLJOPRIVREDNI OBRT VL. DRAŽEN ČORC Cirkvena

80.533

MOTRON D.O.O.

Koprivnica

Donja Glogovnica

3.728.664

INTERGRAD

Križevci

79.587

Cirkvena

9

Glogovac

3.721.184

KRIŽEVCI PRODUKT d.o.o.

Križevci

79.487

PALATINUŠ DOO PRIVATNA LJEKARNA NEVENKA ŠAMUGA mag.pharm.

Križevci

9


99

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

GRAĐEVINSKO PROIZVODNA ZADRUGA MOLVE JENAKO TRADE D.O.O.

Molve

3.707.459

BOKA D.O.O.

Koprivnica

78.650

RADIO KOPRIVNICA d.o.o.

Koprivnica

9

Koprivnica

3.704.703

NIKING D.O.O.

Križevci

78.494

FIDES II VL. JOSIP LONČAR

Molve

9

AMMI-BELJE D.O.O.

Sv. Ivan Žabno

3.633.526

PREVAREK d.o.o.

Križevci

77.642

VODA PLIN D.O.O.

Koprivnica

9

BEHIN d.o.o. KANALSKA GALANTERIJA D.O.O. U LIKVIDACIJI OPG IGOR NOVOSEL

Koprivnica

76.254

MIHO-PROM d.o.o.

Sveti Petar Orehovec

9

Križevci

76.254

COMPUTER SERVICE D.O.O.

Đurđevac

9

Križevci

74.500

VRH D.O.O.

Koprivnica

9

Križevci

MARKET A VL. ARAČ JOSIP

Gola

3.632.484

LJEKARNA MAKOVEC PAVIČIĆ

Đurđevac

3.608.647

ŠARENI DUĆAN VL. SAŠA HUSNJAK

Koprivnica

3.607.182

LIDA D.O.O.

Sveti Ivan Žabno

3.603.713

POFEK d.o.o.

74.013

DENS Co. COMMERCE d.o.o.

Koprivnica

9

PONGRATZ PRIKOLICE D.O.O.

Križevci

3.588.652

KOMUNALNO PODUZEĆE G.RIJEKA d.o.o. Gornja Rijeka

73.544

AUTO FAR VL. MILOŠ KIČIN

Koprivnica

9

ABC trgovački obrt vl. Đuro Gregurić

Kloštar Podravski

3.577.857

GTK D.O.O.

72.731

MOD d.o.o.

Koprivnica

9

Koprivnica

PRIZMA VV D.O.O.

Mali Otok

3.568.721

GEOCONSULT d.o.o.

Molve

72.346

CROATIAGRAF D.O.O.

Sveti Ivan Žabno

9

FIČKO VLADIMIR - TRGOVINA SELNIČANKA TREMSKI MIROSLAV -TM ELEKTROINSTALACIJE VALIONICA HRAŠČANEC ZAJEDNIČKI OBRT MARIN HRAŠČANEC I DINKO HRAŠČANEC BELDECOR D.O.O.

Koprivnica

3.528.887

KOTI NEKRETNINE d.o.o.

Koprivnica

71.484

Koprivnica

9

Koprivnica

3.494.298

NT-PROM d.o.o.

Križevci

70.674

Križevci

9

Križevci

70.556

JFK - ELEKTROMATERIJAL D.O.O. INSTRUKTAŽNI CENTAR USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH STARA DRAVA d.o.o.

Novo Virje

9

Kloštar Podravski

70.147

ŽIGA & ŽIGA D.O.O.

Đurđevac

9

Delovi

68.999

BILO-SAN d-o-o-

Đurđevac

9

Križevci

68.888

ČAZMATRANS KOPRIVNICA d.o.o.

Koprivnica

9

Starigrad

68.848

8 8

8

GEOSTROJ vl.Milan Brnica

Veliki Poganac

3.415.055

TONA D.O.O.

Sokolovac

3.411.587

AGRO - PROM d.o.o. RADELIĆ METALI zadruga za proizvodnju, posredovanje i poslovne usluge KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. GRAĐEVINSKO PROIZVODNA ZADRUGA MOLVE KOALA D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠIMUNIĆ MARINKO KAPITAL d.o.o.

AVALON d.o.o.

Đurđevac

3.408.254

SIBA D.O.O.

Koprivnica

3.462.198

Reka

3.455.055

BIOPRODUKT D.O.O.

Virje

3.452.587

VICENSKI d.o.o.

Ferdinandovac

3.447.012

HIT LOGISTIKA D.O.O.

Koprivnica

3.420.003

Križevci

69.174

ARTUS D.O.O.

Križevci

9

Molve

69.124

JUKA D.O.O.

Križevci

9

Križevci

69.057

MIŽ d.o.o.

Koprivnica

9

HLADNIĆ VL. DEJAN HLADNIĆ

Glogovac

3.397.019

SVETOIVANČANKA d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

68.693

BIRO-SERVIS VL.ZRINO HORVAT

Koprivnica

3.370.125

GOLD PROMET D.O.O.

Reka

68.531

HERBALETA D.O.O. Štaglinec VALIONICA HRAŠČANEC ZAJEDNIČKI OBRT Koprivnica MARIN HRAŠČANEC I DINKO HRAŠČANEC SUPERPRINT D.O.O. Koprivnica

KAPITAL d.o.o.

Križevci

3.368.847

BERO d.o.o.

Sv.Ivan Žabno

68.223

AGRO-DRVO EXPORT-IMPORT DOO

Sveti Ivan Žabno

8

HABIJANEC DOO

Križevci

3.360.593

FERRUM-KOPRIVNICA d.o.o.

Koprivnica

68.067

HIT LOGISTIKA D.O.O.

Koprivnica

8

OPG KUŠENIĆ DRAŽEN

Štaglinec

3.343.111

BIHOR d.o.o.

Botinovec

67.699

GROPLAST D.O.O.

Koprivnica

8

DOL D.O.O. SEDMO NEBO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SKIN 29 D.O.O.

Sveti Ivan Žabno

3.288.332

ELEKTRO CENTAR KOŠČEVIĆ d.o.o.

Križevci

66.284

Koprivnica

8

Križevci

3.280.431

EKO-STELA D.O.O.

Reka

65.725

Križevci

8

Koprivnica

3.245.731

INECO D.O.O.

Koprivnica

65.251

SLATKE DELICIJE D.O.O. STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT,PROIZVO DNJA,STJEPAN STRUČIĆ,KRIŽEVCI LJEKARNA HORVAT

Legrad

8

NORD POGONI d.o.o.

Križevci

3.184.237

AUTO FAR VL. MILOŠ KIČIN

Koprivnica

64.964

MARTINČIĆ D.O.O.

Križevci

8

MOD d.o.o. Koprivnica PRIVATNA LJEKARNA, VL. MR. PH. NADICA Đelekovec KOVAČIĆ TEKSTIL - KA D.O.O. Koprivnica

3.176.951

LJEKARNA, VL. NATAŠA HMELINA

Koprivnica

64.850

GREKO d.o.o.

Križevci

8

3.148.524

HAZARD d.o.o.

Starigrad

64.842

NT-PROM d.o.o.

Križevci

8

3.138.819

Koprivnica

64.108

COMSET TRADE D.O.O.

Križevci

8

Gola

64.073

RADMAN - PROMET d.o.o.

Ferdinandovac

8

Koprivnica

63.339

“PAMEKS” D.O.O.

Sveti Petar Orehovec

8

Virje

63.288

TRGOIMPORT d.o.o.

Klošatar Podravski

8

FIČKO VLADIMIR - TRGOVINA SELNIČANKA GRADITELJSTVO VRABELJ-CAPEK, VL. MARIJA VRABELJ-CAPEK AUTO BLAŽINEC ZAJEDNIČKI OBRT FRANJO I JOSIP BLAŽINEC BERO d.o.o. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA IN-GRADNJA MALKOČ D.O.O.

DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR

Koprivnica

3.137.371

HARLY VL.VIŠNJA NEMET

Kloštar Podravski

3.131.451

JENAKO TRADE D.O.O. PRIVATNA LJEKARNA MRPHARM DRAGICA SALAJ LANER D.O.O.

MARTINČIĆ D.O.O.

Križevci

3.128.541

BRAĆA MARELJA, d.o.o.

RADIO KOPRIVNICA d.o.o.

Koprivnica

3.124.017

NVF d.o.o.

Koprivnica

62.848

ABIES d.o.o.

Križevci

3.119.202

STROJO-METAL d.o.o.

Križevci

61.163

PLAVI PODRUM VL. SINIŠA LALIĆ

Koprivnica

3.086.855

Promid d.o.o.

Križevci

59.937

HAWLING D.O.O.

Peteranec

3.057.063

FRAN D.O.O.

Legrad

59.841

DUWAR D.O.O.

Koprivnica

3.036.586

PEKARSTVO ŠARIĆ d.o.o.

Križevci

59.744

STAR CHEMICALS D.O.O.

Koprivnica

3.035.292

MEKIŠ DOO

Podravske Sesvete

59.615

Koprivnica

8

Koprivnica

8

Koprivnica

8

Sv.Ivan Žabno

8

Podravske Sesvete

8

Đurđevac

8 8

HODICON d.o.o.

Koprivnica

3.028.986

KIMBIS DOO

Gornja Rijeka

58.804

SLAP d.o.o.

Križevci

ARKA d.o.o.

Koprivnica

3.008.226

B-PLAN D.O.O.

Koprivnica

58.507

ROSI-TRGOVINA d.o.o.

Koprivnica

8

KOPRIVNICA SPORT d.o.o.

Koprivnica

3.001.640

AUTO LORIS D.O.O.

Koprivnica

58.266

DOM d.o.o.

Križevci

7

BINEKO D.O.O.

Koprivnica

2.987.927

SALDO d.o.o.

Križevci

57.882

SKIN 29 D.O.O.

Koprivnica

7

PODRAVINAŠPED d.o.o.

Koprivnica

2.981.830

DRAVA D.O.O.

Đurđevac

57.750

MARBIS d.o.o.

Koprivnica

7

TRGO-KONTAKT d.o.o.

Sigetec

2.943.450

PZ ŠTRIGA

Orehovec

57.687

OTPAD ZADRUGA ZA TRGOVINU I USLUGE

Reka

7

VUK d.o.o. STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT,PROIZVO DNJA,STJEPAN STRUČIĆ,KRIŽEVCI PRHKO PEKARNA VL.JASNA BRZOVIĆ

Đurđevac

2.934.356

MATVEJ MARINA

Virje

57.458

TRANSPORTI ĐURIN D.O.O.

Križevci

7

Križevci

2.885.340

GRADEC D.O.O.

Križevci

57.410

KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d.o.o.

Koprivnica

7

Križevci

2.834.428

DOM d.o.o.

Križevci

57.082

PREVAREK d.o.o.

Križevci

7 7

INECO D.O.O.

Koprivnica

2.819.256

“TEMPERA” d.o.o.

Križevci

56.520

METAL 5 D.O.O.

Kalnik

MIPAN d.o.o.

Drnje

2.809.753

JUG D.O.O.

Domaji

56.192

KANIĆ D.O.O. ĐURĐEVAC

Đurđevac

7

NOVELA d.o.o.

Đurđevac

2.782.736

MAGRAD SI D.O.O.

Đurđevac

56.066

HANGAR 18 D.O.O.

Koprivnica

7


100

ŽUPANIJE

rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ZADRUGA DELMA za proizvodnju, Đurđevac trgovinu i usluge PILKARD GOLUBIĆ VL. KREŠIMIR GOLUBIĆ Koprivnica

2.775.595

INSPEKT INŽENJERING D.O.O.

Đurđevac

56.019

ZADRUGA LVG

Virje

2.763.326

ZIDAR d.o.o.

Đurđevac

56.003

BIOVITA ZAGREB d.o.o.

Virje

7

ZRINSKI VL. DEJAN ZRINSKI

Koprivnica

2.758.597

DIONIZ M D.O.O.

Koprivnica

55.810

Starigrad

7

AUTOMEHANIKA SANTO D.O.O. POSLOVANJE NEKRETNINAMA VL. DARKO GROŠIĆ KEŠ D.O.O.

Orehovec

2.749.270

ZOO INDUSTRIJA REPIĆ D.O.O.

Koprivnica

54.822

Križevci

7

Koprivnica

2.741.776

KOMING D.O.O.

Koprivnica

54.760

BETAPROM D.O.O. RADIO KRIŽEVCI D.O.O. ZA RADIJSKU I TELEV. DJELAT. COART d.o.o.

Koprivnica

7

Koprivnica

2.719.134

“TIM KING” d.o.o.

Križevci

54.377

TISA TRGOVINA, VL.ČUKLIĆ SNJEŽANA

Sv.P.Orehovec

7

2.716.425

GOLF VL. IVAN UDOVIČIĆ GRADITELJSTVO VRABELJ-CAPEK, VL. MARIJA VRABELJ-CAPEK LIMEX vl. TOMISLAV JAKOPANEC

Koprivnica

53.923

Radio Đurđevac d.o.o.

Đurđevac

7

Koprivnica

53.633

ARKA d.o.o.

Koprivnica

7

Koprivnica

52.768

MARVIN D.O.O.

Koprivnica

7

ELEKTRO CENTAR KOŠČEVIĆ d.o.o. Križevci MARCOM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu Kloštar Podravski i usluge LEGATO VL. DRAŽEN KOVAČ Koprivnica

2.712.460 2.697.447

7

PEKARSTVO ŠARIĆ d.o.o.

Križevci

2.688.274

GALIĆ USLUGE ZADRUGA

Koprivnica

52.426

K.Ž.M.-PROM d.o.o.

Novo Virje

7

ŽIVORAD OSTOIĆ

Koprivnica

2.649.728

SERVIS KOŠIĆ d.o.o.

Križevci

52.306

GONDOLA D.O.O.

Koprivnica

7

LINEA-NERA d.o.o.

Križevci

2.647.757

PLAVI PODRUM VL. SINIŠA LALIĆ

Koprivnica

51.732

T.K. ŠIKAČ D.O.O. Sveti Ivan Žabno Koprivnicaparking d.o.o. Za proizvodnju Koprivnica i održavanje prometne singnalizacije DRAŽENKO KOVAČIĆ Križevci

OPTIKA VAZDAR VL. DRAGO VAZDAR

Koprivnica

2.635.142

AC BEDEKOVIĆ D.O.O.

Koprivnica

51.502

K.Ž.M.-PROM d.o.o.

Novo Virje

2.633.547

OBRT ŠAMBULA vl. Šambula Mario

Koprivnica

51.445

ZIDAR d.o.o.

Đurđevac

2.633.489

DRANG D.O.O.

Koprivnica

51.443

AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR ĐURAJ

Koprivnica

2.595.467

Sveti Ivan Žabno

51.426

TURČIĆ D.O.O.

2.573.239

Kalinovac

51.378

2.568.969

Gornja Rijeka

KOMPOZITI d.o.o

Virje Rovišće, Markovac Križevački Križevci

MAROLT d.o.o. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KALINOVAC SPO TVORNICA POGREBNE OPREME d.o.o.

2.555.845

MARKIZA NOVA D.O.O.

Gornja Rijeka

“TIM KING” d.o.o.

Križevci

2.467.747

PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA LUBIN

Budrovac

50.045

PIŠKORIĆ ŽELJKO

7 7 7

IVONA D.O.O. Koprivnica DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Koprivnica SV.ANA TRAKTOR SERVIS VL.MILJENKO HADROVIĆ Križevci

6

50.788

VUKONIĆ d.o.o.

Križevci

6

50.353

MIBEKS EKOAGRAM d.o.o.

Križevci

6

“AGROPROMET” d.o.o.

Gornja Rijeka

6

7 7

POLIESTER LAMINATI d.o.o.

Križevci

2.463.702

POKUĆSTVO D.O.O.

Koprivnica

50.014

KAMEN-LUKAČIĆ d.o.o.

Kloštar Vojakovački

6

HEREŠINKA vl. ANĐELKA BRGLES

Koprivnica

2.462.840

MATONIČKIN P.U.Z.

Đurđevac

49.439

GM GOLUBIĆ VL. DANIJEL GOLUBIĆ

Sigetec

6

KAROLINA VL. MARIJAN KRAPINEC

Koprivnički Bregi

2.455.485

TEHNIKA SPV d.o.o.

Koprivnica

49.288

ZAGORJE-PRIJEVOZ d.o.o.

Križevci

6

Đurđevac

6

OPG IGOR NOVOSEL

Križevci

2.438.932

HANGAR 18 D.O.O.

Koprivnica

48.680

KOP TRADE ELECTRONIC D.O.O.

PROMOVIRA D.O.O.

Virje

2.427.405

TEHNOMAG, VL.DAMIR MEHKEK

Koprivnica

47.811

PILKARD GOLUBIĆ VL. KREŠIMIR GOLUBIĆ Koprivnica

6

KONTIS d.o.o. PRIV. SPEC. ORD. ZA MED. RADA JADRANKA FERENC LEDIĆ I M. ŠURMANOVIĆ PRIVATNA LJEKARNA MRPHARM DRAGICA SALAJ QUESTUS D.O.O.

Križevci

2.421.122

KNJIGOVODSTVENA ZADRUGA MAJA

Koprivnica

47.729

“ KAŠIK “ d.o.o.

Križevci

6

Koprivnica

6

Koprivnica

2.419.077

BENZ.K. d.o.o.

Križevci

47.690

Gola

2.415.140

ŠUMOOPREMA d.o.o.

Duga Rijeka

47.599

INSTALOPROMET VEDRIŠ d.o.o.

Đurđevac

2.350.306

PAŠA TRANS VL. DRAŽEN PAŠA STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT,PROIZVO DNJA,STJEPAN STRUČIĆ,KRIŽEVCI SELSKO KOMUNALNO DRUŠTVO MOLVE d.o.o. ELIN D.O.O.

Koprivnica

45.861

FLIP D.O.O. ANA AUTO AN-MARINE VL. LJUBOJEVIĆ NEDELJKO AUTO ŠIJAK VL. DRAGUTIN ŠIJAK LJEKARNA VERA GOLUBIĆ MRPHARM I MARIJA HAJDINJAK MRPHARM ZAŠTITA JUKIĆ D.O.O. LJEKARNA BARICA PRETKOVIĆ-SMONTARA MP.PHARMI BOŽENA HREŠĆ MP.PHA T-GRAF d.o.o.

Križevci

2.409.181

ANKELE-BOROŠ D.O.O.

Veliki Otok

47.321

Orehovec

6

MATUS d.o.o.

Križevci

2.348.483

MAL d.o.o. KALINOVAC

Kalinovac

45.851

ŠANTAK d.o.o.

Veliki Raven

6

JADRAN D.O.O.

Križevci

2.330.922

ELKEM d.o.o.

Sveti Petar Orehovec

45.803

SANITACIJA d.o.o.

Koprivnica

6 6

PALATINUŠ DOO

Cirkvena

2.399.983

DELFIN d.o.o.

Križevci

2.372.485

GLAS PODRAVINE d.o.o.

Koprivnica

2.363.235

Koprivnica

47.266

Križevci

46.189

Molve

46.125

Koprivnica

6

Koprivnica

6

Koprivnica

6

Koprivnica

6

Koprivnica

6

AGRAR SERVIS, VL. SVEMIR ČEVIS

Koprivnički Ivanec

2.316.130

MULTIMEDIJA KC d.o.o.

Koprivnica

45.325

KONT-ING d.o.o.

Đurđevac

ENGLER D.O.O.

Križevci

2.305.192

KOTLAR D.O.O.

Đurđevac

45.179

HARLY VL.VIŠNJA NEMET

Kloštar Podravski

6

ČELIK d.d. AUTOPRIJEVOZ-SLIVARIĆ,SLIVARIĆ MILJENKO DONJA GLOGOVNICA 93 PROTERM D.O.O.

Križevci

2.300.718

ŽIVORAD OSTOIĆ

Koprivnica

45.104

KRAČINA d.o.o.

Križevci

6

Križevci

2.298.237

RADOTIĆ OBITELJSKA ZADRUGA

Novigrad Podravski

44.887

RADIO DRAVA d.o.o.

Koprivnica

6

Koprivnica

2.282.395

GOFLEX d.o.o.

Gola

44.298

AUTOMEHANIKA SANTO D.O.O.

Orehovec

6

BILO-SAN d-o-o-

Đurđevac

2.273.944

MARTINČIĆ D.O.O.

Križevci

44.201

MARKET A VL. ARAČ JOSIP

Gola

6

T.K. ŠIKAČ D.O.O.

Sveti Ivan Žabno

2.266.897

GABRIJELA d.o.o.

Podravske Sesvete

44.119

AGROHORVAT d.o.o.

Sveti Petar Orehovec

6

AUTO LORIS D.O.O. IMBRIŠIĆ IVAN POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA MEDAČ MATIJA GUŠTI d.o.o.

Koprivnica

2.266.346

TRGO-VOJAKOVAC D.O.O.

Kloštar Vojakovački

43.977

Mega d.o.o.

Kalinovac

6

Kozarevac

2.252.304

VITA SOLAR d.o.o.

Koprivnica

43.598

AUTO SVIJET D.O.O.

Stari Bošnjani

6

Žabno

2.244.497

CRO-STELLA d.o.o. ĐURĐEVAC

Đurđevac

43.255

TRGOAUTO d.o.o.

Đurđevac

6

Križevci

2.188.067

MEGY D.O.O.

Koprivnica

43.079

MAHONIJA D.O.O.

Koprivnica

6

TONKA d.o.o.

Križevci

2.182.665

ARHIVPRO D.O.O.

Koprivnica

43.024

P&GOT D.O.O.

Koprivnica

6

Križevci

OBRT ŠAMBULA vl. Šambula Mario

Koprivnica

2.162.752

NAOČALE D.O.O.

Koprivnica

42.723

VTK-ŠATVAR d.o.o.

HADUN d.o.o.

Koprivnica

2.153.817

EURO METALI D.O.O

Kloštar Podravski

42.540

KOMUNALNO PODUZEĆE G.RIJEKA d.o.o. Gornja Rijeka

6

VUKONIĆ d.o.o.

Križevci

2.148.426

NAGUAL trgovačka zadruga

Križevci

42.107

GRADEC D.O.O.

6

Križevci

6

ZAGORJE-PRIJEVOZ d.o.o.

Križevci

2.144.447

“PODRAVKA INŽENJERING” d.o.o.

Koprivnica

41.317

MAGRAD SI D.O.O.

Đurđevac

6

ZIPd.o.o.

Drnje

2.141.489

JAN-FRAN D.O.O.

Koprivnica

40.857

BANFIĆ D.O.O.

Križevci

6

TRGOAUTO d.o.o.

Đurđevac

2.134.308

KAMEN-LUKAČIĆ d.o.o.

Kloštar Vojakovački

40.597

Zadruga LINEA VERDE

Križevci

6


101

ŽUPANIJE

rang

naziv tvrtke

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

MALTARIĆ VL. ZDRAVKO MALTARIĆ AUTO BLAŽINEC ZAJEDNIČKI OBRT FRANJO I JOSIP BLAŽINEC VTK-ŠATVAR d.o.o. Koprivnicaparking d.o.o. Za proizvodnju i održavanje prometne singnalizacije PNEUMATSKI UREĐAJI d.o.o.

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Koprivnica

2.117.085

T-GRAF d.o.o.

Orehovec

40.153

OSMICA d.o.o.

Đurđevac

6

Koprivnica

2.110.757

TISA TRGOVINA, VL.ČUKLIĆ SNJEŽANA

Sv.P.Orehovec

40.071

SCHAUMANN AGRI D.O.O.

Kunovec Breg

5

Križevci

2.099.616

GARANTA D.O.O.

Koprivnica

39.700

G.C.HAHN & CO. D.O.O.

Koprivnica

5 5

Koprivnica

2.098.238

S.S.B. d.o.o.

Prugovac

39.632

GRANA D.O.O.

Križevci

Križevci

2.089.388

Koprivnički Bregi

39.106

ABIES d.o.o.

Križevci

5

Kloštar Podravski

2.074.450

Sveti Ivan Žabno

39.082

SUPER TENA D.O.O.

Koprivnica

5

FRČAK d.o.o. MARIJANKA ĐURANIĆ - TRG. AUTODIJELOVIMA “M” CROATIAGRAF D.O.O.

Đurđevac

2.063.792

STANICA d.o.o. OPĆINSKO KOMUNALNO PODUZEĆE “PARK” D.O.O. ZADRUGA BEDOVEC

Raven

38.968

INTIV CAR D.O.O.

Koprivnica

5

Sveti Ivan Žabno

2.060.543

DELTAMETAL d.o.o.

Križevci

38.839

HLADNIĆ VL. DEJAN HLADNIĆ

Glogovac

5

EKO PULS d.o.o.

Gornja Rijeka

2.050.991

AUTO SVIJET D.O.O.

Stari Bošnjani

38.297

PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA LUBIN

Budrovac

5 5

PRO MOTO D.O.O.

Koprivnica

2.048.771

PRO-MIL D.O.O.

Križevci

37.507

DANI-FAS D.O.O.

Koprivnica

LIMEX vl. TOMISLAV JAKOPANEC

Koprivnica

2.048.066

Konfic-Elektrotehnika Trade

Đurđevac

37.410

Križevci 48260

5

STOČARSTVO VIŠAK, VL. KRUNO VIŠAK

Koprivnica

2.025.286

Sirenašped d.o.o.

Koprivnica

37.287

Kozarevac

5

Križevci

5

Đurđevac

5

DOMIVA D.O.O.

Koprivnica

2.012.411

STEPANČIK d.o.o.

Križevci

37.264

BENETEKS D.O.O. IMBRIŠIĆ IVAN POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO VELMAL d.o.o.

IVAN SITEK TRGOVINA “IV-MAR”

Podravske Sesvete

2.002.417

Koprivnica

37.236

NAUTIKA D.O.O.

P&GOT D.O.O. INSTRUKTAŽNI CENTAR USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH IMAKS d.o.o.

Koprivnica

1.997.001

Koprivnica

37.197

DELTAMETAL d.o.o.

Križevci

5

Križevci

1.990.493

SUPER-STAR D.O.O. BREGOVIĆ MIROSLAV - TRANSPORTI BREGOVIĆ RADMAN - PROMET d.o.o.

Ferdinandovac

37.195

IVAN ĐURAN

Križevci

5

Križevci

1.989.712

ČAKIJA d.o.o.

Križevci

37.184

ŽABICA, VL.IDA ŠIMUNOVIĆ

Koprivnica

5

OPG IVAN ČURDIJA

Sv.I.Žabno

1.966.575

ARHITERM d.o.o.

Križevci

37.093

LJEKARNA, VL. NATAŠA HMELINA

Koprivnica

5

PIŠKORNICA D.O.O.

Koprivnički Ivanec

1.963.007

LJEKARNA KRIŽEVCI

Križevci

36.891

MELANI D.O.O.

Koprivnica

5

1.961.819

PZC PROIZVPDNJA d.o.o.

Peteranec

36.298

HORVATTRADE D.O.O.

Koprivnica

5

IBIS d.o.o. Virje PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA TEMIDA Križevci za proizvodnju tekstila, proizvodnju DUWAR D.O.O. Koprivnica

36.234

ODVJETNIK DAMIR BARIŠIĆ

Koprivnica

5

36.093

Žibra d.o.o.

Donja Velika

5

35.455

TRGOVINA TIHOMIR d.o.o.

Donji Fodrovec

5

1.928.577

PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA KONAK Virje Berta Damir

Koprivnica

1.959.303

ABACUS d.o.o.

Križevci

1.958.809

AUTOSJAJ-CENTAR D.O.O. Koprivnica S&B PROFIL d.o.o. za trgovinu, proizvod- Podravske Sesvete nju i usluge AUTOPRIJEVOZ SLIVARIĆ d.o.o. Donja Glogovnica

1.940.907

KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.

Đurđevac

35.098

JOKER d.o.o.

Gornja Rijeka

5

1.923.716

PETRA D.O.O.

Sveti Ivan Žabno

34.899

SUPER-STAR D.O.O.

Koprivnica

5

BIOTOP d.o.o.

1.920.420

FORTIUS D.O.O.

Koprivnica

34.524

IR-MI d.o.o.

Križevci

5

Novigrad Podravski

Križevci

JENDRA VL. DRAŽEN JENDRAŠINKIN

Koprivnica

1.915.366

TEHNOGRAD-PROMET D.O.O.

34.398

BIRO-SERVIS VL.ZRINO HORVAT

Koprivnica

5

BREŽANA MM d.o.o.

Molve

1.908.294

PRIVATNA LJEKARNA vl. MARIJA ILEKOVIĆ Ferdinandovac

33.989

DELIĆ VLADIMIRA

Križevci

5

GONDOLA D.O.O.

Koprivnica

1.861.108

33.953

Plavšinac

33.514

Križevci

33.137

KAPPA d.o.o. Đurđevac HOLSTEIN POLJOPRIVREDNA PROIZVOD- Sveti Ivan Žabno NJA- MARIJAN HARTMAN LJEKARNA VL. VLATKA OBADIN-DODLEK Koprivnica

5

Đurđevac

32.486

PANPRODUKT d.o.o.

Križevci

5

COMPUTER SERVICE D.O.O.

Đurđevac

1.851.913

ZADRUGA SKIP OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SEKULIĆ MIRA RADIO KRIŽEVCI D.O.O. ZA RADIJSKU I TELEV. DJELAT. PODRAVSKO SELO-EKOLOŠKA, PROIZVODNA, ZANATSKA I USLUŽNA ZADRUGA BIOPRODUKT D.O.O.

Virje

32.441

MC BENZ d.o.o Đurđevac

Đurđevac

5

MID d.o.o.

Sv.Ivan Žabno

1.849.525

HEBA D.O.O.

Štaglinec

32.375

POLJOPRIVREDNI OBRT VL. DRAŽEN ČORC Cirkvena

5

SERVIS KOŠIĆ d.o.o.

Križevci

1.838.956

FEROSANITARIJA d.o.o.

Križevci

32.340

K.A.&R COMMERCE D.O.O.

Koprivnica

5

IVAN ĐURAN

Križevci

1.854.281

KUTAG D.O.O.

Kutnjak

1.853.883

TEHNOMAG, VL.DAMIR MEHKEK

Koprivnica

1.853.700

Cvetkovec

5 5

5P INTERNATIONAL D.O.O.

Koprivnica

1.829.603

OKOVI d.o.o.

Križevci

32.195

BAKRAČ NIKOLA - JAVNI BILJEŽNIK

Koprivnica

5

DUŠIĆ D.O.O.

Koprivnica

1.828.388

PRHKO d.o.o.

Križevci

31.579

PRAVA NOTA D.O.O.

Koprivnica

5

MATVEJ MARINA Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Neven OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SEKULIĆ MIRA PRIVATNA LJEKARNA vl. MARIJA ILEKOVIĆ

Virje

1.827.821

MALTARIĆ VL. ZDRAVKO MALTARIĆ

Koprivnica

31.571

LIDA D.O.O.

Sveti Ivan Žabno

5

Novigrad Podravski

1.790.920

TRGOPROM-SERVIS d.o.o.

Sveti Ivan Žabno

31.190

VUK d.o.o.

Đurđevac

5

Plavšinac

1.787.032

DVORAC d.o.o.

Križevci

31.128

JADRAN D.O.O.

Križevci

5

Ferdinandovac

1.757.631

INTERIJERI POKUĆSTVO D.O.O.

Koprivnica

31.119

Križevci

5

Donja Glogovnica

5

Koprivnički Bregi

5

Koprivnica

5 5

“TEMPERA” d.o.o.

Križevci

1.755.948

DOMIVA D.O.O.

Koprivnica

31.054

DRANG D.O.O. LIM ZAJEDNIČKI LIMARSKI I TRGOVAČKI OBRT NINA FUNTEK I IVAN FUNTEK METUS D.O.O.

Koprivnica

1.746.006

DIMNJAK KOPRIVNICA D.O.O.

Sokolovac

30.685

FEROSANITARIJA d.o.o. LUKAČIĆ PODUZEĆE ZA PROMET I USLUGE D.O.O. KAROLINA VL. MARIJAN KRAPINEC

Koprivnica

1.742.499

ULTIMA d.o.o.

Križevci

30.105

DOMIVA D.O.O.

Koprivnica

1.734.391

STROJARSTVO SOKAČ, VL. ŽELJKO SOKAČ Koprivnica

30.090

ELPA D.O.O.

Đurđevac

FIDES II VL. JOSIP LONČAR

Molve

1.724.419

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŽIVKO

Novo Virje

29.606

VICENSKI d.o.o.

Ferdinandovac

5

STEFF VL.DRAGUTIN KOVAČ

Kunovec

1.705.815

MATIVA d.o.o.

Kalinovac

29.536

Koprivnica

5

VIDIA d.o.o. FORETS LANDAISES IMPORT d.o.o., Podružnica Radeljevo selo AUTOMAT-KLUB PRIGORJE d.o.o.

Križevci

29.254

Kloštar Podravski

5

Radeljevo Selo

29.158

Križevci

29.142

KONSTRUKTER D.O.O.

Koprivnica

1.702.186

BIZNISMEN D.O.O.

Koprivnica

1.699.469

POLIMEN D.O.O. BREGOVIĆ MIROSLAV - TRANSPORTI BREGOVIĆ Zomar d.o.o.

Križevci

1.695.831

Koprivnica

1.681.804

SILVEX D.O.O.

Križevci

28.968

USTANOVA ZA ZDR.NJEGU KATARINA RADELIĆ METALI zadruga za proizvodnju, posredovanje i poslovne usluge PETRA D.O.O. SELSKO KOMUNALNO DRUŠTVO MOLVE d.o.o. BELDECOR D.O.O.

Križevci

1.676.597

OBITELJSKA ZADRUGA MRCULIN

Ferdinandovac

28.956

OSNOVA D.O.O.

Koprivnica

5

FEROSANITARIJA d.o.o.

Križevci

1.656.939

PURKO D.O.O.

Koprivnica

28.892

LEGIS D.O.O.

Koprivnica

5

Sveti Ivan Žabno

5

Molve

5

Reka

5


102

ŽUPANIJE

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 2010. % udjel u RH

1.422

1,47

102,52

15.239

1,77

94,93

imovina ukupno

8.453.513.188

0,79

103,02

28,13%

92,90%

ukupni prihod

6.423.093.561

1,07

95,06

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

dobit nakon oporezivanja

186.481.217

0,66

101,22

gubitak nakon oporezivanja

258.961.036

0,87

130,26

97,41%

88,88%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki br. zaposlenih

prosječna neto plaća

Indeks 2009=100

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2010.

3.439

investicije

312.683.656

99,85 0,83

92,07

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

PRIMA COMMERCE d.o.o.

Bjelovar

297.959.102

Euroduhan d.d.

Bjelovar

36.286.801

ČAZMATRANS NOVA d.o.o.

Čazma

844

PEVEC ZAGREB d.o.o. u stečaju

Bjelovar

281.796.505

METALIND DOO

Bjelovar

13.184.520

PRIMA COMMERCE d.o.o.

Bjelovar

533 470

ELEKTROMETAL d.d.

Bjelovar

235.315.689

KUMAL S d.o.o.

Sirač

6.545.203

PEVEC ZAGREB d.o.o. u stečaju

Bjelovar

KOESTLIN d.d.

Bjelovar

185.583.240

TOPLICA D.O.O.

Batinjska Rijeka

5.766.115

KOESTLIN d.d.

Bjelovar

469

ČAZMATRANS NOVA d.o.o.

Čazma

164.827.852

CESTE d.d.

Bjelovar

5.580.549

ELEKTROMETAL d.d.

Bjelovar

406

Euroduhan d.d.

Bjelovar

162.889.401

W&P Kamen d.o.o.

Sirač

5.060.166

BRESTOVAC TVORNICA NAMJEŠTAJA d.o.o. Garešnica

297

IVERICA d.o.o.

Bjelovar

142.994.937

PRIMA COMMERCE d.o.o.

Bjelovar

4.049.431

CESTE d.d.

Bjelovar

272

Zdenka - Mliječni proizvodi d.o.o

Veliki Zdenci

126.375.471

HITTNER D.O.O.

Bjelovar

3.273.432

ZAŠTITAR-SUČIĆ

Bjelovar

255

PPK-BJELOVAR d.d.

Bjelovar

126.006.954

ZAŠTITAR-SUČIĆ

Bjelovar

3.207.322

Zdenka - Mliječni proizvodi d.o.o

Veliki Zdenci

249

CESTE d.d.

Bjelovar

111.792.905

Zdenka - Mliječni proizvodi d.o.o

Veliki Zdenci

2.522.646

PEVEC d.o.o. u stečaju

Bjelovar

246

KAMEN SIRAČ d.d.

Sirač

100.139.464

Poljodar TIM d.o.o.

Daruvar

2.493.203

MODEA NOVA D.O.O.

Garešnica

217

PPK-BJELOVAR d.d. REMONT ŽELJEZNIČKIH VOZILA BJELOVAR d.o.o. KOMUNALAC d.o.o.

Bjelovar

203

Bjelovar

190

Bjelovar

186

PEVEC d.o.o. u stečaju

Bjelovar

97.191.077

AQUA TRGOVINA d.o.o.

Mali Zdenci

2.155.325

KS-Transporti d.o.o.

Sirač

86.039.812

DAJN D.O.O.

Bjelovar

2.102.664

METALIND DOO

Bjelovar

83.073.411

Gudovac

2.096.812

KUMAL S d.o.o. REMONT ŽELJEZNIČKIH VOZILA BJELOVAR d.o.o. Ljevaonica produkt d.o.o.

Sirač

74.638.650

Bjelovar

1.854.354

Ljevaonica Bjelovar d.o.o.

Bjelovar

165

Bjelovar

64.329.301

STOČARSTVO RAIČ OBRT ZA TOV GOVEDA ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA CONER BOMI-max d.o.o.

Bjelovar

1.706.073

ČESMA-SP d.o.o. Drvna industrija

Bjelovar

158

Maki Zdenci

60.653.541

KUFNER GRUPA d.o.o.

Sirač

1.704.795

IVERICA d.o.o.

Bjelovar

152 142

BAKROTISAK DD

Garešnica

57.728.768

VIDIK d.o.o.

Bjelovar

1.675.343

IVETA d.o.o.

Bjelovar

Ljevaonica Bjelovar d.o.o.

Bjelovar

57.149.034

MPD TVORNICA PUMPI D.D.

Daruvar

1.579.878

Hidroregulacija d.d.

Bjelovar

141

IVETA d.o.o.

Bjelovar

55.337.776

DI ČAZMA d.o.o.

Čazma

1.521.270

VESNA TRIKOTAŽA D.O.O.

Daruvar

136

TROHA-DIL D.O.O.

Severin

53.862.030

GOLUBIĆ VESNA ZLATKO

Čazma

1.463.101

FINAG D.D.

Garešnica

127

W&P Kamen d.o.o.

Sirač

50.292.376

SAM CRO d.o.o.

Grubišno Polje

1.435.322

TROHA-DIL D.O.O.

Severin

126

s IT Solutions HR d.o.o.

Bjelovar

49.603.199

IMEX-BJELOVAR d.o.o.

1.410.869

METALIND DOO

Bjelovar

123

MAJDAK PROMET d.o.o.

1.363.072

HRASTOVČANKA d.o.o.

Hrastovac

121

1.293.680

STANKO d.o.o.

Bjelovar

113

1.081.055

DI ČAZMA d.o.o. “DARKOM” D.O.O. ZA KOMUNALNU DJELATNOST PENIĆ TEXTIL EXPORT-IMPORT D.O.O. GREŠNICA INTRA LIGHTING D.O.O.

Čazma

111

Daruvar

49.279.759

STREK METALI DOO

VOĆARSTVO RATARSTVO TRGOVINA d.o.o. Bjelovar

48.937.879

KOMUNALAC d.o.o.

Bjelovar Končanica Daruvarski Brestoac Bjelovar

INTRA LIGHTING D.O.O. Čazma “DARKOM” D.O.O. ZA KOMUNALNU Daruvar DJELATNOST BRESTOVAC TVORNICA NAMJEŠTAJA d.o.o. Garešnica

46.884.620

SAB d.o.o.

Daruvar

46.132.869 45.008.649

KOMUNALAC d.o.o.

42.147.628

V. Pisanica, PZ Velika Pisanica MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA Bjelovar d.o.o. SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE MEDICINE Bjelovar RADA DR. MIRA PLESKALT BARTONJ I

Bjelovar

1.037.825 979.935 908.679

Daruvar

107

Garešnica

105

Čazma

99


103

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

NACIONAL d.o.o.

Bjelovar

39.525.552

INVEST SEDLIĆ d.o.o

Berek

873.532

KAMEN SIRAČ d.d.

Sirač

93

STOČARSTVO RAIČ OBRT ZA TOV GOVEDA

Gudovac

39.419.703

CVITKOVIĆ ZVONE “BILO-TEL”

Bjelovar

847.946

DALIT LJEVAONICA ŽELJEZA d.o.o.

Daruvar

91

Hidroregulacija d.d.

Bjelovar

38.391.352

VET CONSULTING d.o.o.

Daruvar

840.345

BAKROTISAK DD

Garešnica

90

ŠOLA d.o.o.

Bjelovar

38.339.918

ESOP CESTE d.o.o.

Bjelovar

834.331

MPD TVORNICA PUMPI D.D.

Daruvar

89

HODAK d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA CONER HITTNER D.O.O.

Bjelovar

37.262.081

MOUNT TRADE d.o.o.

Garešnica

787.392

DARTEKS D.O.O.

Daruvar

88

Bjelovar

37.241.744

LEGEND d.o.o.

Bjelovar

776.277

Daruvar

87

Bjelovar

34.346.672

768.718

Bjelovar

79

Garešnica

33.229.552

Ivanska

759.459

Bjelovar

74

GALA d.o.o

Bjelovar

33.202.729

AS-AGRO D.O.O. USLUŽNO-PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKA RADNJA VL.N.BENŠAK NETGATE D.O.O.

Bjelovar

FINAG D.D.

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. ESCO-FOFONJKA tvornica opruga i metalnih proizvoda d.o.o. PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.

Bjelovar

740.752

KS-Transporti d.o.o.

Sirač

72

DI ČAZMA d.o.o.

Čazma

31.761.881

KONES BI d.o.o.

Garešnica

740.636

HITTNER D.O.O.

Bjelovar

71

AUTOCENTAR RAJKOVIĆ D.O.O.

Bjelovar

30.934.302

DALIT-TRADE d.o.o.

Daruvar

733.285

GRADSKA PEKARA d.o.o.

Bjelovar

68

VODOTEHNA D.O.O.

Bjelovar

30.348.911

NOVOLINE DARUVAR d.o.o. ŠOLČIĆ SNJEŽANA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ

Gornji Daruvar

727.967

KUDUMIJA TRADE d.o.o.

Bjelovar

67

AS-AGRO D.O.O.

Bjelovar

29.851.787

SEDLIĆ d.o.o za proizv.i trgovinu ESCO-FOFONJKA tvornica opruga i metalnih proizvoda d.o.o. MODEA NOVA D.O.O.

Berek

29.787.338

Bjelovar

28.919.778

Garešnica

28.397.304

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Bjelovar

28.209.615

DARTEKS D.O.O. BRANKO I DARIJA IVOŠEVIĆ, ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT MASIVA d.o.o.

Bjelovar

726.535

IRIDA d.o.o.

Daruvar

67

Bjelovar

658.791

ELKOM proizvodnja i trgovina d.o.o.

Čazma

67

Daruvar

655.796

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Bjelovar

66

Daruvar

652.696

AKUSTIK GRAĐENJE D.O.O.

Daruvar

65

Bjelovar

644.234

GALA d.o.o

Bjelovar

64

BOMI-max d.o.o.

Bjelovar

27.032.414

LIVE D.O.O.

Bjelovar

631.320

BRESTOVAC PILANA D.O.O.

Garešnica

60

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Daruvar

25.455.777

PLODOVI ZEMLJE D.O.O.

Garešnica

626.794

ISABELA d.o.o.

Grubišno Polje

59

Poljodar TIM d.o.o.

Daruvar

24.459.005

ANTOLJAK d.o.o.

Pobjenik, Čazma

619.844

Garešnica

58

LJEKARNA BJELOVAR

Bjelovar

23.050.970

ANDRIČIĆ vl.Nikola Andričić

Bjelovar

551.144

BRESTOVAC DRVNI KOMBINAT DD TVORNICA RUBLJA MODEA d.d. -”u stečaju” ZVONE D.O.O. ZAŠTITNA RADIONICA SUVENIR ARBOR VITAE D.O.O. KOMUNALIJE d.o.o.

Čazma

52

SAM CRO d.o.o.

Grubišno Polje

22.632.456

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O. Bjelovar

543.913

CONER d.o.o.

Bjelovar

52

“Komunalac” d.o.o.

Garešnica

22.419.171

STIVENS VL. BILJANA JOVANČEVIĆ

Bjelovar

541.115

Cormo d.o.o.

Bjelovar

51

Šandrovac

Cormo d.o.o.

Bjelovar

24.258.288

AUTO SPAS d.o.o.

Bjelovar

611.479

KUDUMIJA TRADE d.o.o.

Bjelovar

24.243.270

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Daruvar

595.292

AQUA TRGOVINA d.o.o.

Mali Zdenci

24.072.783

PIVOVARA DARUVAR d.o.o.

Daruvar

588.372

Garešnica

58

Bjelovar

56

Sirač

54

VIDIK d.o.o.

Bjelovar

22.162.547

SIROVINA-TRGOPRERADA D.O.O.

Bjelovar

525.644

METALPRODUKT d.d.

SILOSI GAREŠNICA d.o.o.

Garešnica

22.032.176

ČAZMA

518.795

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O. Bjelovar

50

ANTONIO TRANS d.o.o

Bjelovar

21.985.643

RIBNJAK 1961 d.o.o. SIŠĆANI ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED TATJANA FIGAČ-GREGURIĆ, ZLATKO GREGURIĆ, INTERCAL d.o.o. NIKOPEK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TEHNOTRADE D.O.O.

Bjelovar

511.046

“Komunalac” d.o.o.

Garešnica

49 46

AGRA-INVEST d.o.o.

Bjelovar

21.766.593

KUFNER GRUPA d.o.o.

Sirač

21.596.132

PLODOVI ZEMLJE D.O.O.

Garešnica

21.190.348

RECIKLAŽA PRERADA METALI d.o.o.

Bjelovar

20.989.885

ČEGRANE MARKETING d.o.o.

Bjelovar

20.146.009

CVITKOVIĆ ZVONE “BILO-TEL”

Bjelovar

20.105.903

KOCKA D.O.O. OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA - vl. ANTE RADIĆ POLJOPRIVREDA VL.JOSIP VINCEKOVIĆ

51

Sirač

483.499

VODOTEHNA D.O.O.

Bjelovar

Kapela

475.648

POD PROIZVODNJA OPRUGA D.0.O.

Dežanovac

45

Daruvar

472.663

MAT VL. MARIJAN TULIĆ

Bjelovar

45

Bjelovar

469.098

ANTONIO TRANS d.o.o

Bjelovar

43

Bjelovar

465.633

s IT Solutions HR d.o.o.

Bjelovar

43

Gornji Draganec

462.999

KOMUNALAC d.o.o.

Grubišno Polje

42

POD PROIZVODNJA OPRUGA D.0.O.

Dežanovac

19.734.287

INTER-PROMET D.O.O.

Sirač

457.904

PRERADA d.d.

Bjelovar

42

IRIDA d.o.o.

Daruvar

19.724.868

Javni bilježnik Nevenka osmanović

Bjelovar

452.788

PEKARSTVO D.O.O.

Garešnica

42

ZAŠTITAR-SUČIĆ

Bjelovar

19.503.265

LUI D.O.O.

Bjelovar

433.541

PIVOVARA DARUVAR d.o.o.

Daruvar

41

SAN-MET D.O.O.

Daruvar

19.282.825

CEDAR d.o.o.

Mali Zdenci

422.365

SIROVINA-TRGOPRERADA D.O.O.

Bjelovar

40

IMEX-BJELOVAR d.o.o.

Bjelovar

18.801.783

Garešnica

419.316

KUMAL S d.o.o.

Sirač

39

SIROVINA-TRGOPRERADA D.O.O.

Bjelovar

18.487.384

Daruvar

415.027

GEA-TVORNICA ULJA d.o.o.

Hercegovac

39

Narta

404.890

ZM METAL d.o.o.

Hercegovac

38

Bjelovar

400.873

LEONARDA d.o.o.

Daruvar

38

Daruvar

397.036

EMGRAD d.o.o.

Daruvar

38

DALIT-CT d.o.o.

Daruvar

18.379.227

TORA d.o.o.

Garešnica

18.245.192

TERMOMETAL d. o. o. KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. DARUVAR POLJOPRIVREDNI OBRT VL.BOŠKO RAJČEVIĆ STANKO d.o.o.

GAŠPAR d.o.o.

Bjelovar

17.593.491

SAN-MET D.O.O.

DARUVARSKA PIVOVARA D.O.O. U STEČAJU Daruvar

16.792.648

AUTOCENTAR RAJKOVIĆ D.O.O.

Bjelovar

380.957

MONIKA d.o.o.

Grubišno Polje

38

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O. Bjelovar

16.395.390

Bjelovar

379.797

VIDIK d.o.o.

Bjelovar

37

KOMUNALIJE d.o.o.

15.969.226

Daruvar

379.705

TERMOPLIN d.o.o.

Bjelovar

37

BRESTOVAC PILANA D.O.O.

Garešnica

15.957.424

DASTIN d.o.o. PEKARSKI OBRT IMAKO VL. JOSIP KOLAČEK OPG KOS MARIO

Daruvar

372.396

PROSTOR D.O.O.

Bjelovar

36

IKOMA-PLIN d.o.o.

Bjelovar

15.806.842

TRGOVAČKI OBRT HALLO SHOP

Daruvar

367.493

STOČARSTVO RAIČ OBRT ZA TOV GOVEDA

Gudovac

34

INVEST SEDLIĆ d.o.o

Berek

15.779.830

s IT Solutions HR d.o.o.

Bjelovar

354.390

ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o.

Čazma

34

Čazma

ČESMA-SP d.o.o. Drvna industrija

Bjelovar

15.165.122

Graničar d.o.o.

Bjelovar

354.146

TRAVAR D.O.O.

Bjelovar

34

GRADSKA PEKARA d.o.o.

Bjelovar

15.113.029

KRAJCER d.o.o.

Sirač

347.675

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

Bjelovar

34

PANONIJA BJELOVAR, VL. MARKO TULIĆ

Bjelovar

14.966.573

ROMIL,vl.MIROSLAV ŠPOLJARIĆ

Bjelovar

346.639

EKO-GOSPODARSTVO d.o.o.

Kupinovac

33


104

ŽUPANIJE

rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.

Bjelovar

14.784.356

Azelija Bjelovar d.o.o.

Bjelovar

344.985

W&P Kamen d.o.o.

Sirač

32

Bjelovar

14.630.075

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Bjelovar

341.910

AS-AGRO D.O.O.

Bjelovar

32

LJEKARNA mr.ph. JASNA NEZIRI

Garešnica

14.294.613

GALEA D.O.O.

Bjelovar

336.598

VOĆARSTVO RATARSTVO TRGOVINA d.o.o. Bjelovar ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA Bjelovar CONER Žagar - ustanova za njegu u kući Bjelovar

32

MPD TVORNICA PUMPI D.D.

Daruvar

13.887.218

PEKARSTVO D.O.O.

Garešnica

330.282

KRISTAL D.O.O.

Bjelovar

13.736.060

MEDIA-M d.o.o.

Bjelovar

325.253

TERMOPLIN d.o.o.

Bjelovar

13.700.543

VACOM d.o.o.

Daruvar

323.588

PNP d.o.o.

Garešnica

13.454.268

ROMANOVSKA D.O.O.

Grubišno Polje

321.904

RIBNJAK 1961 d.o.o. SIŠĆANI

ČAZMA

13.316.533

SEDLIĆ d.o.o za proizv.i trgovinu

Berek

316.328

MASIVA d.o.o.

Bjelovar

12.797.631

LEONARDA d.o.o.

Daruvar

311.008

GRGIĆ d.o.o. OBRT ZA ČIŠĆENJE MULTISERVIS VL. MARINA FUKS DALIT-TRADE d.o.o. TILIAEXPORT d.o.o. PEKARSKI OBRT IMAKO VL. JOSIP KOLAČEK RIBNJAČARSTVO KONČANICA D.D.

31 31

Bjelovar

31

Bjelovar

31

Daruvar

31

Garešnica

30

AKUSTIK GRAĐENJE D.O.O.

Daruvar

12.622.182

L&D SOFT d.o.o.

Grubišno Polje

310.061

METALPRODUKT d.d.

Šandrovac

12.581.553

LJERKO TORBAŠINOVIĆ javni bilježnik

Čazma

306.388

GOLUBIĆ VESNA ZLATKO ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. BRANKO I DARIJA IVOŠEVIĆ, ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT TOPLICA D.O.O.

Čazma

12.424.624

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA AGROTIM

Garešnica

304.786

Bjelovar

12.304.768

304.286

12.143.065

Kaniška Iva

301.824

Batinjska Rijeka

12.122.273

PAJDO d.o.o. POLJOPRIVREDNI OBRT *AGRO-PUŠKARIĆ* VL. PUŠKARIĆ MARIJO DUKIĆ RADMILA VESELIN

Bjelovar

Daruvar

Bjelovar

292.558

KRISTAL D.O.O.

Bjelovar

28

ŽARKOVO d.o.o.

Garešnica

12.090.877

RECIKLAŽA PRERADA METALI d.o.o.

Bjelovar

290.610

PARKETI SABLJO d.o.o.

Bjelovar

28

SET d.o.o.

Bjelovar

11.894.673

PASH d.o.o.

Pula

281.241

DARUVARSKA PIVOVARA D.O.O. U STEČAJU Daruvar

27

SAB d.o.o. PENIĆ TEXTIL EXPORT-IMPORT D.O.O. GREŠNICA MOLNAR TRAVEL D.O.O.

Daruvar

11.774.676

KAMEN SIRAČ d.d.

Sirač

276.069

HERCTRADE d.o.o.

Prgomelje

27

Garešnica

11.721.790

MOLNAR TRAVEL D.O.O.

Bjelovar

274.429

AUTOCENTAR RAJKOVIĆ D.O.O.

Bjelovar

27

Bjelovar

11.623.566

Poljodar d.d.

Daruvar

263.922

ČESMA-USLUGE d.o.o.

Bjelovar

27 26

Crotal d.o.o. OBRT ZA PILJENJE TOMISLAV 2, VL.TOMISLAV POSAVAC RIBA D.D.

Daruvar

30

Končanica

30

Bjelovar

29

Bjelovar

29

Kaniška Iva

29

HO-KOM GRUPA d.o.o

Daruvar

11.531.782

D.S.G. BICIKLI D.O.O.

Bjelovar

260.302

Poljodar TIM d.o.o.

Daruvar

Agromehanika TRGOVINA d.o.o.

Bjelovar

11.502.957

MB gradnja d.o.o.

Bjelovar

260.179

Daruvar

26

FADLJEVIĆ d.o.o. TVORNICA RUBLJA MODEA d.d. -”u stečaju” MAT VL. MARIJAN TULIĆ

Velika Trnovitica

11.414.309

MODEA NOVA D.O.O.

Garešnica

259.727

Bjelovar

26

Garešnica

11.085.761

IVETA d.o.o.

Bjelovar

258.873

SAN-MET D.O.O. ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. “GRADITELJSTVO” d.o.o.

Bjelovar

10.818.587

JILK d.o.o.

Bjelovar

253.873

POLJOMES D.O.O.

Rovišće

10.800.376

L.ECOTECH D.O.O.

Štefanje

252.058

Garešnica

26

Hercegovac

26

Ivanska

25

ROTOR d.o.o.

Bjelovar

10.733.276

MONIKA d.o.o.

Grubišno Polje

251.993

VELVET D.O.O. USLUŽNO-PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKA RADNJA VL.N.BENŠAK LJEKARNA BJELOVAR

Bjelovar

25

ANDRIČIĆ vl.Nikola Andričić

Bjelovar

10.721.318

FINANCIJSKI CENTAR GROŠ d.o.o.

Bjelovar

248.307

ROTOR d.o.o.

Bjelovar

25

SIMA-AGRO D.O.O.

Dežanovac

10.570.768

KUDUMIJA TRADE d.o.o.

Bjelovar

247.378

NOVI STAN d.o.o.

Garešnica

25 24

VACOM d.o.o.

Daruvar

10.326.658

ADI PRODUKT D.O.O. DARUVAR

Daruvar

246.194

Ljevaonica produkt d.o.o.

Maki Zdenci

PARKETI SABLJO d.o.o.

Bjelovar

10.311.840

IRKA PROMET d.o.o.

Bjelovar

236.382

ŽARKOVO d.o.o.

Garešnica

24

V. Pisanica, PZ

Velika Pisanica

10.198.567

FADLJEVIĆ d.o.o.

Velika Trnovitica

234.073

SAB d.o.o.

Daruvar

24

BEK-PROMET d.o.o PEKARSKI OBRT PECOLAJ VL. PJETER PECOLAJ DALIT PAO d.o.o.

Bjelovar

24

Daruvar

24

Daruvar

24

Bjelovar

TURIST d.d.

Bjelovar

10.094.071

LIDIJA d.o.o.

Garešnica

231.844

VODOTERM D.O.O

Predavac

10.079.318

Matić promet d.o.o.

Bjelovar

229.370

DAPROM d.o.o.

Daruvar

9.956.656

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK

Bjelovar

229.204

STANKO d.o.o. OBRT ZA PILJENJE TOMISLAV 2, VL.TOMISLAV POSAVAC GEA-TVORNICA ULJA d.o.o.

Bjelovar

9.951.643

“GRADITELJSTVO” d.o.o.

Garešnica

228.899

TO PRIMA, VL. MIRKO RADIĆ

Bjelovar

9.939.933

BEL-BAU D.O.O.

Bjelovar

228.414

Hercegovac

9.851.386

Žagar - ustanova za njegu u kući

Bjelovar

227.222

PROJEKT D.O.O. ESCO-FOFONJKA tvornica opruga i metalnih proizvoda d.o.o. Hard Jura d.o.o.

Bjelovar

226.273

Dom Žagar Bjelovar ZIDARSKO FASADERSKI I TESARSKI OBRT Sirač VL.IVICA KARLOVIĆ SIRAČ FADLJEVIĆ d.o.o. Velika Trnovitica

Bjelovar

225.465

PEVEC TRANSPORT d.o.o. u stečaju

Bjelovar

21

Bjelovar

225.254

Bjelovar

21

Daruvar

21

Gornji Draganec

21

Bjelovar

20 20

22 22 22

JILK d.o.o.

Bjelovar

9.743.881

ADI PRODUKT D.O.O. DARUVAR

Daruvar

9.737.816

PASH d.o.o. USLUŽNO-PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKA RADNJA VL.N.BENŠAK Hard Jura d.o.o.

Pula

9.711.297

Ivanska

9.685.707

DRVODJELAC D.O.O. BJELOVAR

Bjelovar

223.730

Bjelovar

9.509.614

ECM D.O.O.

Bjelovar

219.973

ULMUS d.o.o. BRANKO I DARIJA IVOŠEVIĆ, ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT ONIKS d.o.o.

ZDENAČKA FARMA d.o.o.

Veliki Zdenci

9.490.181

PNP d.o.o.

Garešnica

217.569

Euroduhan d.d.

PEKARSTVO D.O.O. OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA - vl. ANTE RADIĆ GRADNJA INVEST D.O.O.

Garešnica

9.424.385

METRA D.O.O.

Bjelovar

208.040

IKOMA-PLIN d.o.o.

Bjelovar

Bjelovar

9.173.878

MRAZ d.o.o.

Veliki Grđevac

204.110

SAMPLAST D.O.O.

Čazma

20

Bjelovar

9.163.402

MINIPAK d. o. o.

Garešnica

200.171

BBS d.o.o.

Bjelovar

20

CONER d.o.o.

Bjelovar

9.155.878

POLIKLINIKA DR. DOŠEN

Bjelovar

199.121

DAJN D.O.O.

Bjelovar

20

KONES BI d.o.o.

Garešnica

9.120.428

FAIR AUDIT d.o.o. Bjelovar

Bjelovar

198.943

20

HRASTOVČANKA d.o.o.

Hrastovac

9.045.705

IKOMA-PLIN d.o.o.

Bjelovar

196.797

22

RIBA D.D.

Kaniška Iva

8.906.028

HOR-GRAD d.o.o.

Čazma

195.986

BONUS GRUPA d.o.o. Bjelovar DADO PRIJEVOZNO TRGOVAČKO Ivanska PROIZVODNA RADNJA,VL.TOMO CINDRIĆ, RATARSTVO d.o.o. Bjelovar

TO PRIMA, VL. MIRKO RADIĆ

Bjelovar

8.668.503

TROHA-DIL D.O.O.

Severin

195.785

V. Pisanica, PZ

Velika Pisanica

20

Matić promet d.o.o.

Bjelovar

8.653.210

BILANCA, obrt vl. Josip Jakšeković

Bjelovar

194.038

MAHAGONI PLUS D.O.O.

Bjelovar

20

20 20


105

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

INTER-PROMET D.O.O.

Sirač

8.587.234

BLAŽEKOVIĆ D.O.O.

Zrinski Topolovac

191.207

TURIST d.d.

Bjelovar

DAJN D.O.O.

Bjelovar

8.516.002

Čazma

189.299

TEHNIČKI SERVISI d.o.o.

Sirač

19

“GRADITELJSTVO” d.o.o.

Garešnica

8.435.650

Bjelovar

188.586

ANDRIČIĆ vl.Nikola Andričić MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. JILK d.o.o.

Bjelovar

18

BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.

Bjelovar

8.300.532

DIVING d.o.o. JAVNI BILJEŽNIK BRIGITA ANĐALMLINARIĆ STUDIO DA

Bjelovar

186.973

STIMO d.o.o.

Bjelovar

8.111.899

POLJOMES D.O.O.

Rovišće

186.749

PRERADA d.d.

Bjelovar

8.048.531

AUTO-MARKET GUSTOVIĆ d.o.o.

Bjelovar

186.111

19

Bjelovar

18

Bjelovar

18

Daruvar

18

HARMA VL. DARKO HLUPIĆ

Bjelovar

7.823.108

VODOTERM D.O.O

Predavac

185.026

MOUNT TRADE d.o.o.

Garešnica

7.725.487

GOLUBICA d.o.o.

Bjelovar

184.626

MAJDAK PROMET d.o.o. POGREBNA OPREMA “KRANJČEC” vl.ŽELJKO KRANJČEC HODAK d.o.o.

BEK-PROMET d.o.o

Bjelovar

7.688.612

MINIGO d.o.o.

Bjelovar

184.006

P.O. PEKARA SIRAČ VL. MIROSLAV LUKAČ Sirač

Veliki Grđevac

18

Bjelovar

18 18

AUTO SPAS d.o.o.

Bjelovar

7.628.338

VETERINARSKA AMBULANTA SEDLIĆ d.o.o Berek

179.473

VETERINARSKA STANICA d.o.o.

M.V-MERIT D.O.O.

Bjelovar

7.600.588

Garešnica

178.352

STREK METALI DOO

BAŠIĆ montaža i trgovina d.o.o.

Bjelovar

7.443.480

Bulinac

178.029

KRETEX DOO

Garešnica

177.859

PEKARA KLAS NIKOL KAJTAZI

Grubišno Polje

18

Bjelovar

173.827

GRADITELJSTVO-INTERIJERI “LOVRIĆ”

Bjelovar

18

HALAUK D.O.O. BJELOVAR

Bjelovar

7.417.303

LJEKARNA mr.ph. JASNA NEZIRI OBITELJSKO POLJOP.GOSPODARSTVO, vl.Nikola Andrić GLORIA d.o.o.

LEONARDA d.o.o.

Daruvar

7.361.287

GEGAČ D.O.O.

Garešnica Končanica Daruvarski Brestoac Garešnički Brestovac

18 18 18

GRGIĆ d.o.o.

Bjelovar

7.355.686

KRETEX DOO

Garešnički Brestovac

171.176

NACIONAL d.o.o.

Bjelovar

17

TERMOMETAL d. o. o.

Garešnica

7.332.788

SIROVINA PROMET D.O.O.

Garešnica

171.071

SET d.o.o.

Bjelovar

17

AKTOMA D.O.O.

Daruvar

7.329.354

POLJOPRIVREDA VL.DRAŽEN ŠTEFOVIĆ

Štefanje

170.473

Azelija Bjelovar d.o.o.

Bjelovar

17

KOMUNALAC d.o.o.

Grubišno Polje

7.319.303

FLEXOPAK d. o. o.

Garešnica

168.599

STIVENS VL. BILJANA JOVANČEVIĆ

Bjelovar

17

PROSTOR D.O.O.

Bjelovar

7.261.499

Beming d.o.o. Bjelovar

Bjelovar

168.585

MOLNAR TRAVEL D.O.O.

Bjelovar

17

VESNA TRIKOTAŽA D.O.O.

Daruvar

7.155.675

PALS d.o.o.

Bjelovar

168.151

17

17 16

VAGOVINA-PROIZVODNJA d.o.o.

Gornji Draganec

7.140.593

ENERGOPAK d.o.o.

Bjelovar

167.462

PIVOVARA DARUVAR d.o.o. NIKOPEK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE N.B. NENA DOO

Daruvar

7.123.562

LIDER

Bjelovar

166.043

RIBNJAK 1961 d.o.o. SIŠĆANI ČAZMA TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE Daruvar D.O.O. BEL-BAU D.O.O. Bjelovar

Kapela

7.022.950

SALI d.o.o.

Veliki Zdenci

165.527

AGRA-INVEST d.o.o.

Garešnica

7.012.577

PROSTOR GRADNJA D.O.O.

Bjelovar

162.060

CROATIA PROTEKT d.o.o.

Garešnica

16

DIVING d.o.o.

Čazma

7.004.788

HATHOR D.O.O.

Bjelovar

160.554

M.V-MERIT D.O.O.

Bjelovar

16

LJEKARNA LEVATIĆ ANKICA MV TRGOVAČKA RADNJA VL.VLADO FALETAR TILIAEXPORT d.o.o.

Grubišno Polje

6.932.363

Gornji Draganec

160.271

16

Bjelovar

6.901.663

Veliki Grđevac

159.115

Bjelovar

16

6.813.598

Bjelovar

157.764

ZDENAČKA FARMA d.o.o. Pek. obrt Klas i trg. obrt Mini market Orbit “Rorak”d.o.o

Veliki Zdenci

Garešnica

ONIKS d.o.o. VETERINARSKA AMBULANTA FALTUS d.o.o. GAŠPAR d.o.o.

Bjelovar

16

CROATIA PROTEKT d.o.o.

Garešnica

6.808.693

INTERPRODIZAJN d.o.o.

Čazma

157.074

PNP d.o.o.

Garešnica

15

DARTEKS D.O.O.

Daruvar Končanica Daruvarski Brestoac Predavac

6.760.529

156.200

STIMO d.o.o.

Bjelovar

15

Bjelovar

155.370

Vila Garić d.o.o.

Trnovitički Popovac

15

6.680.294

LJEKARNA LEVATIĆ ANKICA OBRT ZA PILJENJE TOMISLAV 2, VL.TOMISLAV POSAVAC Hidroregulacija d.d.

Grubišno Polje

6.737.532

Bjelovar

152.372

ŠOLA d.o.o.

Bjelovar

15

Bjelovar

15

STREK METALI DOO AUTO KUĆA CUPAN d.o.o.

Bjelovar

17

D.S.G. BICIKLI D.O.O.

Bjelovar

6.676.185

BIK D.O.O.

Čazma

149.982

D.S.G. BICIKLI D.O.O.

ZM METAL d.o.o.

Hercegovac

6.656.789

RADIO TEREZIJA d.o.o.

Bjelovar

149.013

VETERINARSKA STANICA DARUVAR d.o.o. Daruvar

15

PRODANIĆ D.O.O.

Garešnica

6.638.473

ŽIVICA D.O.O.

Čazma

147.415

TERMOSAN d.o.o.

Bjelovar

15 15

MESAROV D.O.O.

Bjelovar

6.509.218

TRGOVAČKI OBRT “LUKS”

Bjelovar

145.773

LJEKARNA mr.ph. JASNA NEZIRI

Garešnica

DRVODJELAC D.O.O. BJELOVAR

Bjelovar

6.471.615

Bjelovar

145.620

FLAGOR DOO

Dežanovac

15

Crotal d.o.o.

Bjelovar

6.313.675

Daruvar

144.236

SIN-DI D.O.O.

Bjelovar

15

Čazma

6.309.682

APARTMAN-GRAD d.o.o. PEKARSKI OBRT PECOLAJ VL. PJETER PECOLAJ IRIDA d.o.o.

Daruvar

144.138

AQUA TRGOVINA d.o.o.

Mali Zdenci

14

Daruvar

6.280.270

HRGA COMPANY d.o.o.

Rovišće

143.047

RAK d.o.o.

Bjelovar

14

Velika Trnovitica

6.277.139

VRTINVEST d.o.o.

Bjelovar

142.626

Poljodar d.d.

Daruvar

14

BIK D.O.O. PEKARSKI OBRT IMAKO VL. JOSIP KOLAČEK PZ “TRNOVITICA” ŠOLČIĆ SNJEŽANA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO POLJOPRIVREDNA ZADRUGA AGROTIM

Bjelovar

6.273.059

MARTI d.o.o.

Babinac

141.114

IN SPE d.o.o.

Daruvar

14

Garešnica

6.250.968

HARMA VL. DARKO HLUPIĆ

Bjelovar

139.440

ELMO D.O.O.

Grubišno Polje

14

VET CONSULTING d.o.o.

Daruvar

6.235.658

DRAGUTIN SVOBODA dr.stom.

Bjelovar

139.029

BAHNJIK d.o.o.

Daruvar

14

ISABELA d.o.o.

Grubišno Polje

6.178.531

EUROGUM D.O.O.

Nova Rača

138.006

KAVANA “QUEEN” vl. Dubravka Leš

Daruvar

14

IRENEJ d.o.o.

Kapela

6.076.706

INVICTUS D.O.O.

Čazma

136.208

MANON D.O.O.

Čazma

14

ZVONE D.O.O.

Bjelovar

6.060.628

BIŠĆAN DARKO POLJOPRIVREDNI OBRT

Nova Rača

135.424

BART MARIO

Čazma

13

ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o.

Čazma

5.944.146

Obrt za trgovinu i servis Babić

Bjelovar

134.299

TISKARA VIATONI d.o.o.

Bjelovar

13

BAHNJIK d.o.o.

Daruvar

5.880.086

Rovišće

132.872

PAJDO d.o.o.

Bjelovar

13

PANETA d.o.o.

Bjelovar

5.820.524

DANIMIR KLASIĆ d.o.o. Mesarsko kobasičarski obrt Gaur vl. Ivo Lužanić POGREBNA OPREMA “KRANJČEC” vl.ŽELJKO KRANJČEC TERMOPLIN d.o.o. ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.

Daruvar

132.595

AUTO SPAS d.o.o.

Bjelovar

13

PERLA DOO

Bjelovar

5.795.333

GALEA D.O.O.

Bjelovar

5.791.968

EMGRAD d.o.o.

Daruvar

5.785.877

Veliki Grđevac

132.308

VACOM d.o.o.

Daruvar

13

Bjelovar

131.887

GRAĐEVINSKI OBRT VNOUČEK

Bjelovar

13

Bjelovar

131.577

GAREŠČANKA d.o.o.

Garešnica

13


106

ŽUPANIJE

rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

TERMOSAN d.o.o.

Bjelovar

5.705.929

GRGIĆ d.o.o.

Bjelovar

131.492

MIGRAD d.o.o.

Rovišće

13

ANJA d.o.o.

Garešnica

5.687.735

129.349

Stjepan Godinić

Bjelovar

13

VEMA PROMET D.O.O.

Bjelovar

5.683.043

129.214

Bjelovar

12

128.597

Bjelovar

12

Garešnica

12

Daruvar

12

POLJOPRIVREDA VL.JOSIP VINCEKOVIĆ

Gornji Draganec

5.643.119

REVIZOR d.o.o. Bjelovar POSKOK D.O.O. ZA USLUGE, PROIZVODNJU Bjelovar I TRGOVINU IVAN HAĐASIJA Berek

HEPI D.O.O.

Daruvar

5.640.702

AGRO SAN d.o.o.

Ćurlovac

128.580

GAŠPAR d.o.o. JAVOR ZANATSKA RADNJA VL IVAN VUKELIĆ FLEXOPAK d. o. o.

MB gradnja d.o.o.

Bjelovar

5.623.641

STIL d.o.o.

Bjelovar

125.100

HEPI D.O.O.

Daruvar

12

Veliki Grđevac

12

Bjelovar

12

TEHNOTRADE D.O.O.

Daruvar

5.495.289

OBITELJSKO GOSPODARSTVO ŠMIDT

Hercegovac

124.022

COLOR TEHNA d.o.o.

Grubišno Polje

5.484.786

TILIAEXPORT d.o.o.

Garešnica

123.710

LUŽNJAK d.o.o.

Bjelovar

5.442.994

PERLA DOO

Bjelovar

120.526

TRGOVAČKI OBRT “MARIO”

Daruvar

5.432.759

ČEGRANE MARKETING d.o.o.

Bjelovar

119.231

GRAĐAPROMET D.O.O. ELMO OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE VL.STJEPAN LEŠKOVIĆ ILIĆ SAŠA KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. DARUVAR “VELIKI GRĐEVAC” D.O.O.

DUKIĆ RADMILA VESELIN

Bjelovar

5.473.147

VOĆARSTVO RATARSTVO TRGOVINA d.o.o. Bjelovar

ŠNAJDER D.O.O. KAPELA

Kapela

5.423.623

ROJC d.o.o.

Grubišno Polje

117.488

METRA D.O.O.

121.636

Sirač

12

Daruvar

12

Bjelovar

12

BRESTOVAC DRVNI KOMBINAT DD

Garešnica

5.348.937

ROTOR d.o.o.

Bjelovar

116.973

Hard Jura d.o.o.

Bjelovar

12

Auto Kotrba d.o.o.

Daruvar

5.334.450

MIRTA d.o.o.

Bjelovar

112.960

NETGATE D.O.O.

Bjelovar

12

STIVENS VL. BILJANA JOVANČEVIĆ

Bjelovar

5.297.442

ALU-MONT D.O.O.

Bjelovar

112.667

KONTINENTAL d.o.o.

Bjelovar

12

DANKO PROMET D.O.O.

Nova Rača

5.292.381

Bjelovar

111.733

BUSINESS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

Bjelovar

12

TEHNO MAGIC d.o.o.

Bjelovar

5.266.997

Veliko Trojstvo

110.807

HALUPA d.o.o.

Končanica

12

PAJDO d.o.o.

Bjelovar

5.250.951

DATA LINK d.o.o. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO LJEKARANA - SLAVICA KOPROLČEC

Bjelovar

110.377

ŠANDROPROM d.o.o.

Šandrovac

12

“Rorak”d.o.o

Bjelovar

5.234.972

DRUGI NIVO D.O.O.

Bjelovar

109.994

AGRO SAN d.o.o.

Ćurlovac

12

Image enter d.o.o. KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. DARUVAR POGREBNA OPREMA “KRANJČEC” vl.ŽELJKO KRANJČEC MAHAGONI PLUS D.O.O.

Bjelovar

5.195.458

BART MARIO

Čazma

109.977

KRUG D.O.O.

Kaniška Iva

12

Daruvar

5.074.435

BJELOVAR ŠPED

Bjelovar

109.961

SAM CRO d.o.o.

Grubišno Polje

11

Veliki Grđevac

5.070.449

KRISTAL D.O.O.

Bjelovar

109.038

ČEGRANE MARKETING d.o.o.

Bjelovar

11

Bjelovar

5.038.423

HALUPA d.o.o.

Končanica

106.463

General Linija d.o.o.

Veliki Zdenci

11

LJEKARANA - SLAVICA KOPROLČEC

Bjelovar

5.033.212

METAL KONSTRUKT d.o.o.

Bjelovar

106.394

BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.

Bjelovar

11

ILIĆ SAŠA OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA HERCEGOVČANKA GOLUBICA d.o.o.

Bjelovar

5.007.701

PRANJIĆ D.O.O.

Hercegovac

103.292

CVITKOVIĆ ZVONE “BILO-TEL”

Bjelovar

11

Hercegovac

4.975.151

USL. OBRT MIBEA VL. MARTIN VUČINIĆ

Trn. Popovac

103.244

KOMUNALAC ROVIŠĆE d.o.o.

Rovišće

11

Bjelovar

4.923.354

Jure Čulo

Bjelovar

102.686

DAING d.o.o.

Daruvar

11

T.O. TEHNOSHOP VL.ZLATKO ČUNČIĆ

Daruvar

4.919.220

Bjelovar

102.579

KUFNER GRUPA d.o.o.

Sirač

11

Azelija Bjelovar d.o.o.

Bjelovar

4.907.763

Daruvar

102.188

METAL KONSTRUKT d.o.o.

Bjelovar

11

General Linija d.o.o.

Veliki Zdenci

4.889.838

ZVONE D.O.O. “DARKOM” D.O.O. ZA KOMUNALNU DJELATNOST PT

Bjelovar

101.775

MIRO POROBIĆ - ugostiteljski obrt CARICA Bjelovar

11

GLM d.o.o.

Bjelovar

4.876.082

ŠNAJDER D.O.O. KAPELA

Kapela

101.255

Predavac

11

BUŽAK D.O.O.

Štefanje

4.829.684

PANETA d.o.o.

Bjelovar

99.666

Ivanovo Polje

11

Grubišno Polje

10

NOVI STAN d.o.o.

Garešnica

4.761.137

ČAZMA-TRADE D.O.O.

Gornji Draganec

99.346

TOM GRADNJA D.O.O. VADEL OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VL.DAMIR VALEČIĆ PRERADA ŽITARICA D.O.O.

BIŠĆAN D.O.O. SLOVINSKA KOVAČICA

Nova Rača

4.754.124

ZADRUGA MM DIZAJN

Veliko Trojstvo

97.866

DANKO PROMET D.O.O.

Nova Rača

10

ONIKS d.o.o.

Gornji Draganec

4.737.688

MILOC d.o.o.

Bjelovar

96.987

VALENTIĆ-PROMET d.o.o.

Štefanje

10 10

Bjelovar

95.496

PRODANIĆ D.O.O.

Garešnica

10

Bjelovar

94.884

SIROVINA PROMET D.O.O.

Garešnica

10

Bjelovar

94.878

PRIMA-TEHNIČAR d.o.o.

Grubišno Polje

10

LIPAK D.O.O.

Garešnica

4.670.170

ULMUS d.o.o.

Bjelovar

4.579.386

MINIGO d.o.o.

Bjelovar

4.576.725

VEMA GRADNJA D.O.O.

Bjelovar

4.507.849

T.O. TEHNOSHOP VL.ZLATKO ČUNČIĆ POLJOPRIVREDNI OBRT VL.PAVLAK STJEPAN ŽARKOVO d.o.o. REMONT ŽELJEZNIČKIH VOZILA BJELOVAR d.o.o. HAD d.o.o. Bjelovar

POLJOPRIVREDA VL.DRAŽEN ŠTEFOVIĆ

Štefanje

4.577.719

POSAVAC-PROZORI I VRATA D.O.O.

Bjelovar

4.497.353

AKOMA D.O.O.

VETERINARSKA STANICA d.o.o. PEKARSKI OBRT PECOLAJ VL. PJETER PECOLAJ NOVOLINE DARUVAR d.o.o.

Garešnica

4.476.729

BAKROTISAK DD

Garešnica

94.383

INFORMATIVNI CENTAR BJELOVAR D.O.O. Bjelovar

10

Daruvar

4.458.516

IP- DRVO D.O.O.

Bjelovar

94.339

10

Gornji Daruvar

4.441.388

“Komunalac” d.o.o.

Garešnica

94.008

10

Bjelovar

91.474

PITERIJA d.o.o.

Ivanska

10

Bjelovar

90.567

RADIO DARUVAR D.O.O.

Daruvar

10

Bjelovar

90.211

LIDIJA d.o.o.

Garešnica

10

VEMA PROMET D.O.O. Bjelovar TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBRT “SRCE” Daruvar VL.ALEKSANDAR ŠTEKOVIĆ AUTOPRIJEVOZNIK DAVOR HEROUT Veliki Zdenci

ROMANOVSKA D.O.O.

Grubišno Polje

4.412.075

RAK d.o.o. POLJOPRIVREDNI OBRT *AGRO-PUŠKARIĆ* VL. PUŠKARIĆ MARIJO ELKOM proizvodnja i trgovina d.o.o. TRGOVAČKI OBRT VESNE BOK - TRGOVINA LANA VETERINARSKA STANICA DARUVAR d.o.o.

Bjelovar

4.392.065

Kaniška Iva

4.381.507

GAREŠČANKA d.o.o. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO LM-TRGOVINA d.o.o.

Čazma

4.367.160

Dežanovac

4.363.944

OPG SABO VLADO JOSIP ABRAMOVIĆ, OBITELJSKO GOSPODARSTVO POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ CANOFAX OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU BIROTEHNIČKIH,ELEKT. I FOTOKOP.STROANA VODA d.o.o.

Daruvar

4.340.014

MOSLAVKA D.O.O.

Daruvar

96.519

IP- DRVO D.O.O.

Bjelovar

Garešnica

96.349

VAGOVINA-PROIZVODNJA d.o.o.

Gornji Draganec

10

Garešnica

96.280

L.ECOTECH D.O.O.

Štefanje

10

Grubišno Polje

93.956

Pečenjarnica Kod Ante Bjelovar Nenad Heidelberg Zajednički roletarsko Daruvar limarski obrt ABIAS d.o.o. Bjelovar

Trnovitički Popovac

93.451

TISKARA HORVAT d.o.o.

Bjelovar

10

Đulovac

92.402

HANA d.o.o.

Bjelovar

10

Garešnica

4.296.760

ERVOJIĆ d.o.o.

Bulinac

90.069

Veliko Trojstvo

4.290.211

Predavac

89.822

Bulinac

4.268.313

BRAĆA JOZIĆ d.o.o. OBRT ZA ČIŠĆENJE MULTISERVIS VL. MARINA FUKS

Bjelovar

88.934

10

10 10 9


107

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

POLJOPRIVREDA VL.NANAD RAJČEVIĆ

Narta

4.264.910

AGENA D.O.O.

Bjelovar

87.963

HALAUK D.O.O. BJELOVAR

Bjelovar

9

PEVEC PROIZVODNJA D.O.O. U STEČAJU

Bjelovar

4.261.902

DAGMAR d.o.o.

Daruvar

87.945

SEDLIĆ d.o.o za proizv.i trgovinu

Berek

9

VALENTIĆ-PROMET d.o.o.

Štefanje

4.249.792

BEGA d.o.o.

Bjelovar

87.654

PASH d.o.o.

Pula

9 9

KOVING d.o.o.

Veliki Grđevac

4.196.923

VJEŠTAK d.o.o.

Bjelovar

87.298

ROMIL,vl.MIROSLAV ŠPOLJARIĆ

Bjelovar

DALIT LJEVAONICA ŽELJEZA d.o.o.

Daruvar

4.174.614

ZADRUGA NAŠ DOM

Bjelovar

86.496

DUKIĆ RADMILA VESELIN

Bjelovar

9

SPEKTRA d.o.o.

Veliki Zdenci

4.159.802

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA “PRAMENKA” Daruvar

86.396

FENDI d.o.o.

Bjelovar

9

Narta

9

Predavac

9

Bulinac

9

ING LABO COMMERCE D.O.O.

Bjelovar

4.158.576

ELASTIC d.o.o.

Daruvar

86.325

INFORMATIVNI CENTAR BJELOVAR D.O.O. POLJOPRIVREDNI OBRT VL.BOŠKO RAJČEVIĆ DADO PRIJEVOZNO TRGOVAČKO PROIZVODNA RADNJA,VL.TOMO CINDRIĆ, BUSINESS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

Bjelovar

4.152.598

TIŠMA D.O.O.

Velika Pisanica

86.123

Narta

4.104.251

AUTO-ŠKOLA SIGNAL d.o.o.

Bjelovar

84.197

Ivanska

4.100.083

RIBNJAK ŠTEFANJE D.O.O.

Štefanje

82.436

Bjelovar

4.066.952

MAJDAK PROMET d.o.o.

Daruvar

82.309

VETERINARSKA STANICA ČAZMA STROJOBRAVARSKA RADIONA VL.FRANJO PAL USL. OBRT MIBEA VL. MARTIN VUČINIĆ GRAĐEVINSKI OBRT *SAGRAD VL. SABOL NIKOLA P.S.P D.O.O

BEL-BAU D.O.O.

Bjelovar

4.064.909

Radovan Ćetković

Velika Pisanica

82.268

LM-TRGOVINA d.o.o.

Čazma

9

Bulinac

9

Trn. Popovac

9

NETGATE D.O.O.

Bjelovar

4.021.487

STROJOGRADNJA d.o.o.

Bjelovar

82.256

Kapelakom d.o.o.

Kapela

9

BART MARIO

Čazma

3.992.866

Daruvar

82.125

QIU D.O.O.

Bjelovar

9

Hercegovac

81.774

VIMJETAL D.O.O.

Bjelovar

9

Bjelovar

81.235

MAPEK D.O.O.

Hercegovac

9

80.983

DARUC d.o.o. DARUVAR

Daruvar

9 8

KOCKA D.O.O.

Bjelovar

3.942.024

EKODRVO d.o.o.

Rovišće

3.934.530

DAING d.o.o. OBRT ZA STROJNU OBRADU I TRGOVINU BUDJINA G I N d.o.o.

CHARVAT D.O.O.

Daruvar

3.915.437

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MAŠ

Trnovitički Popovac Bjelovar

L&D SOFT d.o.o.

Grubišno Polje

3.913.678

TISKARA VIATONI d.o.o.

Zdravko Prka

Kapela

3.898.338

MILČIĆ d.o.o.

Čazma

3.816.530

80.484

BOMI-max d.o.o.

Bjelovar

80.438

Agromehanika TRGOVINA d.o.o.

Bjelovar

8

80.211

MASIVA d.o.o.

Bjelovar

8

GLASSL d.o.o.

Bjelovar

3.755.841

PRODANIĆ D.O.O. Garešnica Nenad Heidelberg Zajednički roletarsko Daruvar limarski obrt NOVI STAN d.o.o. Garešnica

80.133

CHARVAT D.O.O.

Daruvar

8

ŠUMAR d.o.o.

Bjelovar

3.708.898

DOMAGOJ do.o

Berek

79.361

DATA LINK d.o.o.

Bjelovar

8

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

Bjelovar

3.708.078

ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o.

Čazma

79.220

POLIKLINIKA DR. MALETIĆ

Daruvar

8

GLORIA d.o.o.

Garešnica

3.681.024

INFO PARTNER D.O.O.

Bjelovar

78.459

MICROSTAR d.o.o.

Bjelovar

8

DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. DARKOM

Daruvar

3.641.599

Zdravko Prka

Kapela

77.718

Image enter d.o.o.

Bjelovar

8

VEDRIŠ d.o.o.

Bjelovar

3.623.607

PAPION d.o.o

Bjelovar

77.576

INTER-PROMET D.O.O.

Sirač

8

BONUS GRUPA d.o.o.

Bjelovar

3.606.329

MINERVA d.o.o.

Bjelovar

77.422

Toming d.o.o.

Velika Pisanica

8

Poljodar d.d. ELMO OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE VL.STJEPAN LEŠKOVIĆ FLEXOPAK d. o. o.

Daruvar

3.544.270

B-PROJEKT D.O.O.

Bjelovar

77.008

PERLA DOO

Bjelovar

8

Daruvar

3.500.242

76.705

AGROFARM d.o.o.

Garešnica

8

76.186

POLJOPRIVREDA VL.JOSIP VINCEKOVIĆ

Gornji Draganec

8

75.495

BIOGAL d.o.o.

Daruvar

8

74.890

DEGRA d.o.o. TRGOVAČKI OBRT VESNE BOK - TRGOVINA LANA POLIKLINIKA ARCADIA IGRAF OBRT ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE VL.SVJETLANA BOROŠ OBRT ZA STROJNU OBRADU I TRGOVINU BUDJINA L&D SOFT d.o.o.

Bjelovar

8

Dežanovac

8

Garešnica

3.477.277

Obrt za trgovinu i servis Babić Bjelovar Nenad Heidelberg Zajednički roletarsko Daruvar limarski obrt AGROFARM d.o.o. Garešnica

3.470.294

ZM METAL d.o.o. Hercegovac ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI OBRT Hercegovac *KLAS* ŠIRANOVIĆ TOMO I ANKA LJEKARNA HERCEGOVAC VL. SONJA GLAS Hercegovac

3.468.869

CONER d.o.o.

3.454.992

SIMA-AGRO D.O.O.

Dežanovac

72.551

BBS d.o.o.

Bjelovar

3.454.842

HALAUK D.O.O. BJELOVAR

Bjelovar

72.544

IP- DRVO D.O.O.

Bjelovar

3.420.523

BAHNJIK d.o.o.

Daruvar

72.294

Bjelovar

CROGRAD D.O.O. GAREŠNICA

Garešnica

3.381.492

BOSILJ d.o.o

Garešnica

72.087

AUTOPRIJEVOZNIK DAVOR HEROUT JAVOR ZANATSKA RADNJA VL IVAN VUKELIĆ OPG SABO VLADO

Veliki Zdenci

3.354.346

PROART-ing d.o.o.

Velika Trnovitica

70.316

Bjelovar

3.323.342

Bjelovar

69.431

Grubišno Polje

3.317.849

HOR-GRAD d.o.o.

Čazma

3.311.193

GOTTSTEIN DOO

Grubišno Polje

3.299.190

Daruvar

8

Daruvar

8

Hercegovac

8

Grubišno Polje

8

Bjelovar

8

Bjelovar

8

ELECTROSIL d.o.o.

Bjelovar

3.278.682

ŠOLA d.o.o. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA ZLATNA DOB TESA PERKOVIĆ D.O.O. POLJOPRIVREDNO-GRAĐEVINSKA ZADRUGA KOLAR INTERIJERI SABLJO D.O.O.

Bjelovar

69.068

AUTO-ŠKOLA SIGNAL d.o.o. ĐURO CEROVIĆ-SERVIS-CEROVIĆ-POPRAVAK EEKTROMOT.I PUMPI KONES BI d.o.o. VETERINARSKA STANICA D.O.O. GRUBIŠNO POLJE JASEN D.O.O. BJELOVAR

Bjelovar

8

CORMORAN d.o.o.

Veliki Zdenci

3.243.452

POLIKLINIKA ARCADIA

Daruvar

69.064

KOVING d.o.o.

Veliki Grđevac

8

ROMIL,vl.MIROSLAV ŠPOLJARIĆ

Bjelovar

3.236.531

KS-Transporti d.o.o.

Sirač

68.041

DOMAGOJ do.o

Berek

8

Grubišno Polje

GRAĐAPROMET D.O.O.

Sirač

3.223.900

AUTOPRIJEVOZNIK ANTE ŽULJEVIĆ

SIROVINA PROMET D.O.O.

Garešnica

3.217.376

SIN-DI D.O.O.

Bjelovar

3.205.236

Bjelovar

69.189

Bjelovar

69.162

Veliki Zdenci

69.150

Garešnica

8

Grubišno Poljr

8

67.580

CORMORAN d.o.o.

Veliki Zdenci

8

67.305

ŠUMAR d.o.o.

Bjelovar

8

65.821

BLAŽEKOVIĆ D.O.O.

Zrinski Topolovac

8 8

GROSIP D.O.O.

Bjelovar

3.154.014

ROBERT RADIĆ - OBRT ZA UZGOJ GOVEDA Severin OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPO- Hrastovac DARSTVO KATA ČULJAT MILLENNIUM d.o.o. Bjelovar

65.338

ZENKIĆ d.o.o.

Bjelovar

BIŠĆAN DARKO POLJOPRIVREDNI OBRT

Nova Rača

3.131.437

POLIKLINIKA DR. MALETIĆ

Daruvar

65.139

LIPAK D.O.O.

Garešnica

8

LALIĆ D.O.O.

Trnovitički Popovac

3.128.522

Auto Kotrba d.o.o.

Daruvar

65.023

GEO-INŽENJERING D.O.O.

Daruvar

8

MINIPAK d. o. o.

Garešnica

3.109.284

KONTINENTAL d.o.o.

Bjelovar

64.884

RIBNJAK ŠTEFANJE D.O.O.

Štefanje

8

ANKA ĆORLUKA LJEKARNA

Veliki Grđevac

3.101.905

GRAND PRIX D.O.O.

Bjelovar

64.884

STOMATOLOŠKI CENTAR BUKOVEC d.o.o.

Veliki Grđevac

8

D&B TRANSPORTI vl.Dejan Zozoli

Bjelovar

3.091.914

ING LABO COMMERCE D.O.O.

Bjelovar

64.770

NOVA LINIJA D.O.O.

Bjelovar

8


108

ŽUPANIJE

rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke PEVEC TRANSPORT d.o.o. u stečaju Mesarsko kobasičarski obrt Gaur vl. Ivo Lužanić ĐURO D.O.O. DRVOCENTAR D.O.O. Pek. obrt Klas i trg. obrt Mini market Orbit HERCTRADE d.o.o.

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Bjelovar

3.090.241

Crotal d.o.o.

Bjelovar

64.435

JAKOVIĆ GRADNJA d.o.o.

Rovišće

Daruvar

3.080.717

Dom Žagar

Bjelovar

64.002

HABIGRAF d.o.o.

Daruvar

8

Bjelovar

3.058.304

REVIZ - OLYMP D.O.O.

Bjelovar

63.846

“PLIN” D.O.O.

Garešnica

8

Garešnica

7

Predavac

7

Šandrovac

7 7

Bjelovar

3.023.082

MANON D.O.O.

Čazma

63.071

Bjelovar

3.018.577

ANJA d.o.o.

Garešnica

62.977

CARLON GINO D.O.O.

Bjelovar

2.997.510

VENDA D.O.O.

Trnovitički Popovac

60.897

TAKAČ D.O.O.

Daruvar

2.997.312

GRAĐEVINSKI OBRT VNOUČEK

Bjelovar

60.890

DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. DARKOM OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA HERCEGOVČANKA BAŠIĆ montaža i trgovina d.o.o. IVATOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VODOTERM D.O.O

Prgomelje

3.013.568

“Rorak”d.o.o

Bjelovar

61.643

Žagar - ustanova za njegu u kući

Bjelovar

2.975.431

SILOSI GAREŠNICA d.o.o.

Garešnica

59.367

POLJOPOGON d.o.o.

8

Daruvar

8

Hercegovac

8

Bjelovar

8

RATARSTVO d.o.o.

Bjelovar

2.961.869

PARKETI SABLJO d.o.o.

Bjelovar

59.251

TERMOMETAL d. o. o.

Garešnica

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MAŠ ZAŠTITNA RADIONICA SUVENIR ARBOR VITAE D.O.O. RIBNJAČARSTVO KONČANICA D.D.

Trnovitički Popovac

2.958.271

PROCJENITELJ d.o.o.

Paljevine

58.869

AKTOMA D.O.O.

Daruvar

7

Sirač

2.926.975

Bjelovar

58.666

Zdravko Prka

Kapela

7

Končanica

2.911.378

Čvor d.o.o.

Bjelovar

2.905.887

MEDIUM d.o.o. TRGOVAČKI OBRT “NADA” vl. Nada Radanović HORVATOVIĆ DOO

MANON D.O.O.

Čazma

Daruvar

58.583

ČAZMA-TRADE D.O.O.

Gornji Draganec

7

Veliko Vukovje

58.320

Hercegovac

7

Bjelovar

7

Daruvar

7

Dežanovac

7

2.884.595

EVIDENT D.O.O. DARUVAR

Daruvar

58.018

LJEKARNA HERCEGOVAC VL. SONJA GLAS Hercegovac

2.881.137

TRGO MATIĆ d.o.o.

Bjelovar

57.975

BI-POS CENTAR D.O.O. ŠOLČIĆ SNJEŽANA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TRGOVAČKI OBRT “MARIO”

TRGOVAČKI OBRT HALLO SHOP

2.879.651

PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.

Bjelovar

57.074

SIMA-AGRO D.O.O.

Daruvar

DALIT-TRADE d.o.o.

Daruvar

2.876.598

BIŠĆAN D.O.O. SLOVINSKA KOVAČICA

Nova Rača

57.072

AUTO KUĆA CUPAN d.o.o.

Predavac

7

L.ECOTECH D.O.O.

Štefanje

2.852.509

KUŠEC d.o.o.

Bjelovar

56.980

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ

Bjelovar

7

AHAC d.o.o.

Grubišno Polje

2.844.954

LIPAK D.O.O.

Garešnica

56.894

HOR-GRAD d.o.o.

Čazma

7

PRANJIĆ D.O.O.

Hercegovac

2.827.742

AQUA TERRA D.O.O.

Garešnica

56.565

HORTA D.O.O. DARUVAR

Daruvar

7

VETERINARSKA STANICA ČAZMA

Čazma

2.825.109

KOVING d.o.o.

Veliki Grđevac

56.168

DEMING D.O.O. SIRAČ

Sirač

7

POLJOPOGON d.o.o.

Šandrovac

2.815.136

RAK d.o.o.

Bjelovar

55.208

DAPROM d.o.o.

Daruvar

7

TRGOVINA KONZUM vl. VLADIMIR VOJTA IVATOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KEMOBOJA-BJELOVAR d.o.o.

Daruvar

2.803.815

STOMATOLOŠKI CENTAR BUKOVEC d.o.o.

Veliki Grđevac

55.168

ŽDRAL KOMERC d.o.o.

Daruvar

7

Garešnica

2.774.129

OPTOKONTAKT d.o.o.

Bjelovar

54.059

SILOSI GAREŠNICA d.o.o.

Garešnica

7

Bjelovar

2.762.845

DUVI D.O.O. GRUBIŠNO POLJE BRANITELJSKA ZADRUGA ČAZMA PRIJEVOZ VINARIJA ČAČIJA d.o.o.

Grubišno Polje

53.792

Čvor d.o.o.

Bjelovar

7

MAPEK D.O.O.

Hercegovac

2.736.768

TISKARA VIATONI d.o.o.

Bjelovar

2.727.424

Čazma

53.145

PANETA d.o.o.

Bjelovar

7

Bjelovar

52.923

Bjelovar

7

Bjelovar

52.919

Garešnica

7

2.606.282

ŽICA-ŽALAC d.o.o.

Bjelovar

50.260

Bjelovar

2.567.449

Agrocom d.o.o.

Bjelovar

49.946

Javni bilježnik Nevenka osmanović IDAS d.o.o. za graditeljstvo,trgovinu i usluge ING LABO COMMERCE D.O.O. PODUZETNIČKI PARK VELIKA PISANICA d.o.o. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED TATJANA FIGAČ-GREGURIĆ, ZLATKO GREGURIĆ, POLJOMES D.O.O. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. AKOMA D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA FALTUS d.o.o. KEMOBOJA-BJELOVAR d.o.o.

Bjelovar

2.532.830

Daruvar

49.535

YAO XUEXIN D.O.O.

Bjelovar

49.466

MARTI d.o.o.

Babinac

7

Trnovitički Popovac

49.283

Norma d.o.o.

Daruvar

7

Ivanska

49.058

Bjelovar

7

Čazma

7

48.478

INSTALUX d.o.o. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA BREZNIČKI PEK POSLOVNI PARK BJELOVAR D.O.O.

Bjelovar

7

Bjelovar

48.323

KRUGOVAL 93,1 MHZ GAREŠNICA d.o.o.

Garešnica

7 7

P.O. PEKARA SIRAČ VL. MIROSLAV LUKAČ Sirač ROJC d.o.o.

Grubišno Polje

2.652.527

METRA D.O.O.

Bjelovar

2.642.229

Imagine Studio d.o.o. ELEGANT TEKSTIL, VL. SANJA VIDOVIĆPOPOVIĆ N.B. NENA DOO

USL. OBRT MIBEA VL. MARTIN VUČINIĆ

Trn. Popovac

2.640.541

GROSIP D.O.O.

Bjelovar

51.675

“PLIN” D.O.O.

Garešnica

P.S.P D.O.O Predavac TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE Daruvar D.O.O. Radovan Ćetković Velika Pisanica

2.704.346

Bjelovar

52.801

Garešnica

52.498

2.628.822

ACELFORMA D.O.O.

Rovišće

51.637

2.624.959

BRANKA ŠKALIČKI - JAVNI BILJEŽNIK

Garešnica

51.619

2.612.424

GOTTSCHALK TRANSPORT D.O.O.

Bjelovar

51.417

IRKA PROMET d.o.o. SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE MEDICINE RADA DR. MIRA PLESKALT BARTONJ I MINOR D.O.O. TOMINAC ŽELJKO OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GISPODARSTVO STROJOBRAVARSKA RADIONA VL.FRANJO PAL TRGOVAČKA RADNJA “TONA”

Velika

2.517.670

TISAK GAREŠNICA DOO

Garešnica

48.826

DAGMAR d.o.o.

Daruvar

2.477.396

JAVNI BILJEŽNIK SLAVKA MARKOVIĆ

Bjelovar

KRETEX DOO

Garešnički Brestovac

2.472.357

TRAVAR D.O.O.

Nova Rača

2.530.211

Nova Rača

2.528.870

PROMONT.COMMERCE d.o.o. ALU-MONT bravarski obrt vl.Zdenko Jurčec LALIĆ D.O.O.

Bulinac

2.523.920

POLJOPRIVREDA VL. ANTUN PERŠIĆ

Bjelovar

7

Velika Pisanica

7

Bjelovar

7

Rovišće

7

Bjelovar

7

Bjelovar

7

Veliki Grđevac

7

Bjelovar

7

Čazma

7

BILOFARM d.o.o.

Hercegovac

2.468.924

SEM ELEKTRONIK d.o.o.

Bjelovar

48.263

BJELOVARAC D.O.O.

Bjelovar

TRGOVAČKI OBRT “LUKS”

Bjelovar

2.462.714

DAPROM d.o.o.

Daruvar

48.206

LALIĆ D.O.O.

Trnovitički Popovac

7

KLIKOM d.o.o. Bjelovar MILENKO RADOŠEVIĆ, autoprijevoznički Bjelovar obrt JASEN VL.DRAŽEN LUKČIĆ Bjelovar

2.462.307

VETERINARSKA STANICA DARUVAR d.o.o. Daruvar

47.853

TESARSKA DJELATNOST SABLJAK

Bjelovar

7

2.410.541

MAPEK D.O.O.

Hercegovac

47.750

FRANJO D.O.O.

Daruvar

7

2.406.055

Azelija IT d.o.o.

Bjelovar

47.546

MIKRA D.O.O.

Bjelovar

7

KAVANA “QUEEN” vl. Dubravka Leš

Daruvar

2.402.204

ANKA ĆORLUKA LJEKARNA

Veliki Grđevac

47.451

GT-INTERIJERI D.O.O

Daruvar

7

Regionalna Razvojna Agencija B.B.Ž. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO DALIT TPU D.O.O. u stečaju

Bjelovar

7

Veliko Trojstvo

7

Daruvar

7

MIRTA d.o.o.

Bjelovar

2.388.499

ŠTEFANJE POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

Štefanje

47.113

BLAŽEKOVIĆ D.O.O.

Zrinski Topolovac

2.376.191

PROSTOR D.O.O.

Bjelovar

47.037

SAMPLAST D.O.O.

Čazma

2.374.696

RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o.

Daruvar

46.883


109

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

PANEA d.o.o.

Bjelovar

2.372.196

HAD d.o.o. Bjelovar

Bjelovar

2.370.342

TRAVAR D.O.O.

Bjelovar

2.369.099

naziv tvrtke USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU GELER MV TRGOVAČKA RADNJA VL.VLADO FALETAR RECTA VIA d.o.o.

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Daruvar

46.575

MOUNT TRADE d.o.o.

Garešnica

Bjelovar

46.379

BIK D.O.O.

Čazma

6

Bjelovar

46.229

MIRTA d.o.o.

Bjelovar

6

6

LEDA d.o.o.

Daruvar

2.368.407

FINAG D.D.

Garešnica

46.209

EUROGUM D.O.O.

Nova Rača

6

STIL d.o.o.

Bjelovar

2.365.504

ILIĆ SAŠA

Bjelovar

46.192

DAST d.o.o.

Bjelovar

6

ENERGOPAK d.o.o.

Bjelovar

2.356.167

DIZEL D.O.O.

Daruvar

45.303

METALCRAFT d.o.o.

Bjelovar

6

Grubišno Polje

6

Toming d.o.o.

Velika Pisanica

2.332.743

JASEN VL.DRAŽEN LUKČIĆ

Bjelovar

45.220

COLOR TEHNA d.o.o.

INTENTIO d.o.o.

Bjelovar

2.331.261

Veliki Zdenci

45.058

KOPOS ELEKTRO d.o.o. ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI OBRT *KLAS* ŠIRANOVIĆ TOMO I ANKA VETERINARSKA STANICA D.O.O. GRUBIŠNO POLJE VETERINARSKA AMBULANTA FALTUS d.o.o. BIOGAL d.o.o.

Daruvar

2.328.021

Bjelovar

44.748

6

Hercegovac

2.316.309

OTKOS 10 BRANITELJSKA ZADRUGA PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA ANA MARIJA RADINOST d.o.o.

Bjelovar

44.003

MINIPAK d. o. o. Garešnica MILENKO RADOŠEVIĆ, autoprijevoznički Bjelovar obrt HRAST d.o.o. Zrinski Topolovac

Grubišno Poljr

2.311.354

AUTO KUĆA CUPAN d.o.o.

Predavac

43.904

MARINIĆ d.o.o.

Rovišće

6

Veliki Grđevac

2.310.417

INTRA LIGHTING D.O.O.

Čazma

43.421

AGENA D.O.O.

Bjelovar

6

Daruvar

6

6

2.306.945

PROFI TEST d.o.o.

Bjelovar

43.359

TRGOVAČKI OBRT HALLO SHOP

Daruvar

6

2.306.308

SELCOM d.o.o.

Bjelovar

43.323

ELECTROSIL d.o.o.

Bjelovar

6

LEDINSKI d.o.o. Rovišće ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED TATJANA Bjelovar FIGAČ-GREGURIĆ, ZLATKO GREGURIĆ, OBITELJSKO GOSPODARSTVO ŠMIDT Hercegovac

2.302.060

SPEKTRA d.o.o.

Veliki Zdenci

43.125

Auto Kotrba d.o.o.

Daruvar

6

2.300.256

DIMAGO DOO

Bjelovar

42.968

EVIDENT D.O.O. DARUVAR

Daruvar

6

GRAĐEVINSKI OBRT VNOUČEK

2.296.697

GEA-TVORNICA ULJA d.o.o.

Hercegovac

42.925

HERBA d.o.o.

Bjelovar

6

SPEKTRA d.o.o. Veliki Zdenci OTTO GRAĐEVINSKI I PREVOZNIČKI OBRT Končanica VL.OTO LUKAŠ S I O P d.o.o. Bjelovar

6

Bjelovar

ČESMA-USLUGE d.o.o.

Bjelovar

2.293.706

ĐURO D.O.O.

Bjelovar

42.204

ŠTEFANJE POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. RIZMAN DOO

Štefanje

2.292.115

BUŽAK D.O.O.

Štefanje

41.899

Bjelovar

2.291.541

COOLING D.O.O.

Bjelovar

41.773

Mali Zdenci

2.273.520

CROGRAD D.O.O. GAREŠNICA

Garešnica

41.535

OPG SABO VLADO

Grubišno Polje

6

DATA LINK d.o.o.

Bjelovar

2.272.403

DIORIT d.o.o.

Đulovac

41.303

TOPLICA D.O.O.

Batinjska Rijeka

6

JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ

Bjelovar

2.256.844

OPG KOVAŽIK DRAGO

Laminac

40.574

DIVING d.o.o.

Čazma

6

6 6

FIRMA D.O.O.

Bjelovar

2.251.794

ELEKTROTERM d.o.o.

Bjelovar

40.308

PZ “TRNOVITICA”

Velika Trnovitica

6

LEGEND d.o.o.

Bjelovar

2.246.792

GEDORA d. o. o.

Garešnica

40.270

DASTIN d.o.o.

Bjelovar

6

MONIKA d.o.o.

Grubišno Polje

2.244.160

MODIAL d.o.o.

Bjelovar

40.003

T.O. TEHNOSHOP VL.ZLATKO ČUNČIĆ

Daruvar

6

MEDIA-CENTAR d.o.o.

Bjelovar

2.241.604

MARIJAN MARENIĆ PROMET D.O.O.

Garešnica

39.751

BIŠĆAN D.O.O. SLOVINSKA KOVAČICA

Nova Rača

6

MICROSTAR d.o.o.

Bjelovar

2.220.921

TURIST d.d.

Bjelovar

39.553

SEBASTIJAN

Grubišno Polje

6

EKO-GOSPODARSTVO d.o.o.

Kupinovac

2.218.827

PAMELA D.O.O.

Vrbovac

39.170

ŠNAJDER D.O.O. KAPELA

Kapela

6 6

MIRO POROBIĆ - ugostiteljski obrt CARICA Bjelovar

2.208.413

STOČAR PG OROVAC

Severin

38.997

AMANITA D.O.O.

Bjelovar

METAL KONSTRUKT d.o.o.

Bjelovar

2.203.914

TEHNIKA-SPEKTRA d.o.o.

Bjelovar

38.910

Daruvar

6

FLAGOR DOO

Dežanovac

2.198.888

VIDAK d.o.o.

Bjelovar

38.832

TRGOVINA KONZUM vl. VLADIMIR VOJTA Mesarsko kobasičarski obrt Gaur vl. Ivo Lužanić Sekundarne sirovine d.o.o. NOVE BOJE obrt za visokogradnju,završne radove i trgovinu GLASSL d.o.o.

Daruvar

6

T.O. KO-MA DARUVAR Daruvar CANOFAX OBRT ZA SERVIS I TRGOVINU Bjelovar BIROTEHNIČKIH, ELEKT. I FOTOKOP.STROROBERTO-TRADE d.o.o. Veliki Zdenci

2.186.788

EKOS D.O.O. U STEČAJU

Bjelovar

38.780

2.176.924

AMPER d.o.o.

Bjelovar

38.305

2.171.462

HODAK d.o.o.

Bjelovar

38.277

Daruvar

6

Daruvar

6

Bjelovar

6 6

DAING d.o.o.

Daruvar

2.168.955

MICROSTAR d.o.o.

Bjelovar

38.132

MILČIĆ d.o.o.

Čazma

POLIKLINIKA DR. MALETIĆ

Daruvar

2.144.603

BOSILJ ZASTUPANJE d.o.o

Garešnica

37.696

VENDA D.O.O.

Trnovitički Popovac

6

KONTINENTAL d.o.o.

Bjelovar

2.132.274

KONIG d.o.o.

Čazma

37.164

AQUA TERRA D.O.O.

Garešnica

6

PEKARA KLAS NIKOL KAJTAZI Grubišno Polje OBRT ZA PRIJEVOZ,TRGOVINU I POLJPRI- Lasovac VEDNO GOSPODARSTVO,VL.ROBERT TAR RADINOST d.o.o. Bjelovar

2.124.401

DANKO PROMET D.O.O.

Nova Rača

36.933

MALTING METAL COM D.O.O.

Bjelovar

6

2.117.389

O.G. LETEC d.o.o.

Čazma

36.890

KODA D.O.O.

Kapela

6

2.116.736

AKTOMA D.O.O.

Daruvar

36.804

KOMI D.O.O.

Ivanska

6

GRADITELJSTVO-INTERIJERI “LOVRIĆ”

Bjelovar

2.115.435

JASEN D.O.O. BJELOVAR

Bjelovar

36.735

ČEH-GRAĐENJE d.o.o.

Narta

6

ČAZMA-TRADE D.O.O.

Gornji Draganec

2.105.991

PAVLINOVAC d.o.o.

Garešnica

36.663

LJEKARANA - SLAVICA KOPROLČEC

Bjelovar

6

INTERPRODIZAJN d.o.o.

Čazma

2.105.694

METAGRA D.O.O.

Nova Rača

36.647

ZADRUGA MM DIZAJN

Veliko Trojstvo

6

DARUC d.o.o. DARUVAR

Daruvar

2.097.261

ALSTEM d.o.o.

Bjelovar

35.866

TESA PERKOVIĆ D.O.O.

Bjelovar

6

Graničar d.o.o. OBITELJSKO POLJOP.GOSPODARSTVO, vl.Nikola Andrić Azelija IT d.o.o. TRGOVINA KOD KRUŠIĆA VL. LJUBICA KRUŠIĆ HERBA d.o.o.

Bjelovar

2.094.234

PZ “TRNOVITICA”

Velika Trnovitica

34.752

ZADRUGA NAŠ DOM

Bjelovar

6

Bulinac

2.089.404

KOBID D.O.O.

Daruvar

34.075

Bjelovar

6

Bjelovar

2.085.549

HUBERT KUĆA d.o.o.

Severin

33.415

Štefanje

2.084.724

BOLERO LED D.O.O.

Bjelovar

33.284

Bjelovar

2.075.352

DEGRA d.o.o.

Bjelovar

33.076

ANTOLJAK d.o.o.

Pobjenik, Čazma

2.060.546

SPANDA d.o.o.

Bjelovar

32.958

PRO - TEH d.o.o. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA ZLATNA DOB GLM d.o.o. GRADSKO PODUZEĆE ZA UPRAVLJANJEM ŠPORTSKIM OBJEKTIMA KABUM D.O.O.

Bjelovar

6

OPG KOVAŽIK DRAGO

Laminac

2.038.236

TRGOVAČKA RADNJA “TONA”

Velika

32.908

POSAVAC-PROZORI I VRATA D.O.O.

Bjelovar

6

ALU-MONT D.O.O.

Bjelovar

2.033.205

ELMEX d.o.o.

Bjelovar

32.688

AHAC d.o.o.

Grubišno Polje

6

Bjelovar

6

Bjelovar

6

Bjelovar

6


110

ŽUPANIJE

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 2010. % udjel u RH

8.735

9,03

101,91

62.090

7,22

95,09

imovina ukupno

51.852.483.906

4,84

88,72

4,58%

74,87%

ukupni prihod

33.534.595.384

5,61

95,31

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

dobit nakon oporezivanja

1.236.011.868

4,38

99,42

gubitak nakon oporezivanja

1.983.693.423

6,64

97,42

76,92%

64,53%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki br. zaposlenih

prosječna neto plaća

Indeks 2009=100

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2010.

4.375

investicije

2.160.867.880

99,71 5,72

75,70

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

8 PLODINE d.d.

Rijeka

2.640.390.230

GHIZZONI d.d. Ferrandina

Rijeka

82.328.594

PLODINE d.d.

Rijeka

2368

8 EURO PETROL d.o.o.

Rijeka

2.038.574.481

LESNINA H d.o.o.

Kukuljanovo

40.449.540

JADROLINIJA

Rijeka

2133

8 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D.

Rijeka

1.046.917.506

EURO PETROL d.o.o.

Rijeka

38.462.225

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D.

Rijeka

2041

8 JADROLINIJA

Rijeka

879.132.246

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.d

Rijeka

36.062.104

LUKA RIJEKA d.d.

Rijeka

937

8 DINA PETROKEMIJA d.d.

Omišalj

862.867.354

Rijeka

32.655.335

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Opatija

787

KD Autotrolej d.o.o. BRODOKOMERC NOVA za trgovinu i usluge d.o.o. BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.

Rijeka

682

Rijeka

660

Rijeka

624

8 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.

Rijeka

329.039.219

PLODINE d.d. ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. CORRODO d.o.o. METIS dioničko društvo za sakupljanje, reciklažu i trgovinu ostataka i otpadaka STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA RIDENT

Rijeka

18.355.498

Autotrans d.o.o. Rijeka

Rijeka

603

8 ADRIA OIL D.O.O.

Kastav

254.384.276

TRGOVINA KRK d.d.

Malinska

11.914.812

PROTECT d.o.o.

Rijeka

567

8 Brodogradilište Kraljevica d.d.

Kraljevica

245.867.596

MA.CO.T. D.O.O.

Kukuljanovo

Finvest corp d.d. Čabar

Čabar

564 554

8 LESNINA H d.o.o.

Kukuljanovo

642.706.779

8 JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.d

Rijeka

500.324.544

8 GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK DD Krk

473.288.668

Opatija

23.064.603

Rijeka

20.806.998

Kukuljanovo

18.795.480

8.382.994

8 Finvest corp d.d. Čabar

Čabar

220.696.788

BUREAU VERITAS CROATIA D.O.O.

Rijeka

8.002.902

Brodogradilište Kraljevica d.d.

Kraljevica

8 Autotrans d.o.o. Rijeka

Rijeka

220.277.879

Jadran metal d.o.o.

Škrljevo

7.227.295

Rijeka

456

8 TRGOVINA KRK d.d.

Malinska

205.392.870

MICK d.o.o.

Kukuljanovo

6.949.004

Rijeka

444

8 LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Opatija dioničko društvo za sakupljanje, 8 METIS reciklažu i trgovinu ostataka i otpadaka Kukuljanovo 8 GHIZZONI d.d. Ferrandina Rijeka 8 LUKA RIJEKA d.d.

Rijeka

8 LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODARSTVO d.o.o. Mali Lošinj CROATIA INTERNATIONAL Opatija 8 ADRIATIC CLUB d.d. 8 ELEKTROMATERIJAL d.d. Rijeka

202.373.601

MRAMOR COMERCE D.O.O.

Jurdani

6.905.558

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.d PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. JADRANKA HOTELI D.O.O.

Mali Lošinj

430

199.790.411

ELCON GERETEBAU D.O.O.

Rijeka

6.654.540

LESNINA H d.o.o.

Kukuljanovo

422

191.704.753

NAVIS CONSULT d.o.o.

Rijeka

6.618.305

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Rijeka

422 417

184.924.895

CEDAR d.o.o.

Kastav

6.590.590

EURO PETROL d.o.o.

Rijeka

183.590.784

JADROAGENT d.d.

Rijeka

6.409.939

DI KLANA d.d.

Klana

411

179.921.234

MARINA PUNAT D.O.O.

Punat

6.402.394

3.MAJ MOTORI I DIZALICE d.d.

Rijeka

409

Rijeka

178.410.880

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.

6.073.007

DINA PETROKEMIJA d.d.

Omišalj

387

Rijeka

170.234.987

GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK DD Krk

5.860.378

379

Rijeka

163.712.204

5.815.092

Rijeka

5.733.761

149.899.715

VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o. BRODOKOMERC NOVA za trgovinu i usluge d.o.o. JADRANKA DD

GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK DD Krk ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL Opatija CLUB d.d. RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O. Rijeka

Mali Lošinj

5.541.034

TRANSADRIA d.d. Rijeka

Rijeka

324

148.736.157

RUTING d.o.o.

Rijeka

5.524.701

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Rijeka

316

KATARINA LINE d. o. o. Brodogradilište Kraljevica ? Incotrade d.o.o. TOPOING d.o.o.

Opatija

5.438.178

IMPERIAL D.D.

Rab

305

Kraljevica

5.387.329

NOVI LIST d.d. RIJEKA

Rijeka

304

Kastav

5.326.008

PROGRES D.O.O.

Rijeka

267

8 LOGISTA d.o.o. RIJEKA INDUSTRIJSKI 8 PREHRAMBENO KOMBINAT d.d. 8 BITECHNIQUE

Kukuljanovo

163.505.197

8 JADRANKA HOTELI D.O.O.

Mali Lošinj

8 KD Autotrolej d.o.o.

Rijeka

8 C.A.K. d.o.o.

Škrljevo

146.706.725

8 JADRANKA TRGOVINA D.O.O.

Mali Lošinj

143.936.549

8 MICK d.o.o.

Kukuljanovo

140.257.348

Kukuljanovo

364 345


111

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

8 NOVI LIST d.d. RIJEKA

Rijeka

134.990.917

AUTO-HRVATSKA STP d.o.o.

Rijeka

5.188.232

BELVEDER d. o. o.

Rijeka

266

8 LJEKARNA PABLO

Rijeka

130.254.561

Kastav

5.174.682

SAIPEM MEDITERAN USLUGE D.O.O.

Rijeka

257

8 DRVENJAČA D.D. FUŽINE

Fužine

129.986.747

Rijeka

5.124.788

ELEKTROMATERIJAL d.d.

Rijeka

251 249

8 MAGROS D.O.O.

Opatija

129.824.086

MONTELEKTRO d.o.o. PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. MARINE HIDRAULIK D.O.O.

Matulji

4.937.371

G.P.P. MIKIĆ d.o.o.

Omišalj

8 TIA PARTNER d.o.o.

Kukuljanovo

127.989.145

LAGERMAX TIMESPED d.o.o.

Škrljevo

4.893.337

KOMUNALAC d.o.o.

Opatija

222

8 RUTING d.o.o.

Rijeka

122.706.527

TRŽNICE RIJEKA d.o.o. RIJEKA

Rijeka

4.823.633

USLUŽNI CENTAR DOO

Rijeka

221

8 “ISTRAVINO” D.D.

Rijeka

122.190.402

NOVA INTELLEGO d.o.o.

Rijeka

4.664.798

CESTE RIJEKA D.O.O.

Kukuljanovo

220

8 SAIPEM MEDITERAN USLUGE D.O.O.

Rijeka

119.808.695

DALMONT DOO

Kraljevica

4.602.523

JADRANKA TRGOVINA D.O.O.

Mali Lošinj

216

8 CEDAR d.o.o.

Kastav

117.060.071

INELTEH D.O.O.

Rijeka

4.537.919

TEKOL-TERI DOO

Rijeka

212

8 RIJEKATEKSTIL-DOMUS DD

Rijeka

116.899.923

ZLATNI OTOK D.D.

Krk

4.141.569

Milenij hoteli d.o.o.

Opatija

208

8 ZEKIĆ doo

Viškovo

113.983.843

SAIPEM MEDITERAN USLUGE D.O.O.

Rijeka

4.048.340

TRGOVINA KRK d.d.

Malinska

203

8 TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.

Krk

110.166.702

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODARSTVO d.o.o. Mali Lošinj

3.979.708

ECOOPERATIVA D.O.O.

Kukuljanovo

201

8 DI KLANA d.d.

Klana

108.447.578

SCH-sistem d.o.o.

Njivice

3.819.784

VARGON D.O.O.

Kukuljanovo

200

8 ENERGO D.O.O.

Rijeka

105.722.018

JADRANKA KAMPOVI D.O.O

Mali Lošinj

3.781.523

PONIKVE d.o.o

Krk

195

8 KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Rijeka

104.117.751

MICOPERI d.o.o.

Rijeka

3.755.024

DRVENJAČA D.D. FUŽINE

Fužine

192

8 IMPERIAL D.D.

Rab

102.024.197

TIA PARTNER d.o.o.

Kukuljanovo

3.650.360

JADROAGENT d.d.

Rijeka

178

8 KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Rijeka

101.965.185

LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.

Mali Lošinj

3.551.019

AGENCIJA RADA d.o.o.

Rijeka

178

8 G.P.P. MIKIĆ d.o.o.

Omišalj

95.593.963

D.B.S.

Opatija

3.546.204

RIJEKATEKSTIL-DOMUS DD

Rijeka

177

8 Agro-Rijeka d.o.o.

Škrljevo

93.648.810

ACQUAMARIN D.O.O.

Rijeka

3.469.942

CRESANKA D.D.

Cres

176

8 VARGON D.O.O.

Kukuljanovo

92.966.027

RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.

Rijeka

3.432.283

GP RIJEKA d.d.

Rijeka

167

8 ZU Ljekarna Jadran

Rijeka

88.523.491

CESTE RIJEKA D.O.O.

Kukuljanovo

3.393.253

Jadran hoteli d.d.

Rijeka

162

8 KATARINA LINE d. o. o.

Opatija

87.209.331

T.C.L. ADRIATIC d.o.o.

Rijeka

3.378.419

Ravna Gora

160

8 DAMCO DOO

Rijeka

85.817.109

CRESANKA D.D.

Cres

3.364.599

Cres

158

8 Milenij hoteli d.o.o. Opatija OPATIJA DIONIČKO DRUŠTVO Opatija 8 TRGOVAČKO ZA TRGOVINU U STEČAJU 8 3.MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. Rijeka

84.250.079

LOGISTA d.o.o. RIJEKA

Rijeka

3.294.508

CALLIGARIS D.O.O. VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ D.O.O. RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE d.o.o.

Rijeka

156

83.637.414

HOTELI BAŠKA d.d.

Baška

3.282.192

GRAND HOTEL ADRIATIC d.d.

Opatija

156

83.320.894

NOVODENT d. o. o.

Kastav

3.277.765

Agro-Rijeka d.o.o.

Škrljevo

156

Rijeka

156

8 RUTING ZAGREB d.o.o.

Rijeka

81.802.320

JADRANSKA VRATA d.d.

Rijeka

3.176.606

ENERGO D.O.O.

8 MONTELEKTRO d.o.o.

Kastav

81.726.701

BRODO-MORE D.O.O.

Rijeka

3.175.948

8 HOTELI BAŠKA d.d.

Baška

80.549.500

ELEKTRO MERKUR d.o.o.

Rijeka

3.151.016

150

8 TERMAG D.O.O.

Matulji

77.579.788

BRODOMATERIJAL DD U STEČAJU

Škrljevo

3.111.718

Novi SPA Hotels & Resorts d.o.o. Novi Vinodolski METIS dioničko društvo za sakupljanje, Kukuljanovo reciklažu i trgovinu ostataka i otpadaka “3. MAJ” TIBO D.D. Matulji

8 PIVKA d.o.o.

Jurdani

77.549.839

Bi booking d.o.o.

Rijeka

3.098.957

PLETENINA IRIS D.O.O.

Škrljevo

147

8 CESTE RIJEKA D.O.O.

Kukuljanovo

75.346.507

LIBURNIA POMORSKA AGENCIJA DOO

Opatija

3.061.976

RADNIK d.d. OPATIJA

Opatija

140 140

152 150

8 JADRAN-IMPEX D.O.O.

Kastav

75.229.330

PROTECT d.o.o.

Rijeka

3.024.392

DULCIS VITA d.o.o.

Rijeka

8 TEKOL-TERI DOO

Rijeka

74.380.883

DET NORSKE VERITAS ADRIATICA D.O.O.

Rijeka

2.952.193

“ISTRAVINO” D.D.

Rijeka

137

8 KOMUNALAC d.o.o.

Opatija

69.128.717

Opatija

2.944.437

HOTELI BAŠKA d.d.

Baška

136

Rijeka

2.868.097

LOŽ METALPRES d.o.o.

Plešce

136

Rijeka

2.822.574

A.Z.Z. D.O.O.

Noi Vinodolski

135

Opatija

2.783.064

JADRAN D.D. U STEČAJU

Crikvenica

133

8 CRESANKA D.D.

Cres

67.770.982

8 KVARNER PUNAT D.O.O.

Punat

66.784.646

HOTEL MIRAMAR d.o.o. J.T.D. ZA POREZNO SAVJETNIŠTVO ANTIČIĆ- JAKOVLJEVIĆ- KUŠETA HIDROCONSULT d.o.o.

8 Jadranski pomorski servis d.d.

Rijeka

66.614.660

VOCALIS D.O.O. OPATIJA

8 RIJEKA SPORT d.o.o.

Rijeka

66.069.162

BELVEDER NEKRETNINE d.o.o. RIJEKA

Rijeka

2.731.713

LOKVE D.O.O.

Lokve

125

8 MALI PALIT d.o.o.

Rab

64.572.193

RUTING ZAGREB d.o.o.

Rijeka

2.727.526

Jadranski pomorski servis d.d.

Rijeka

123

8 HERMES d.o.o.

Kukuljanovo

62.589.531

TEKOL-TERI DOO

Rijeka

2.719.711

GKTD MURVICA

Crikvenica

123

8 RADNIK d.d. OPATIJA

Opatija

62.356.969

VUKIĆ I PARTNERI D.O.O.

Rijeka

2.658.090

BIMONT d.d.

Rijeka

123

8 PONIKVE d.o.o NOVA za trgovinu i 8 BRODOKOMERC usluge d.o.o. 8 RIJEKA PROMET d.d.

Krk

61.970.106

NAVAM BOČAC d.o.o.

Mali Lošinj

2.579.036

DALMONT DOO

Kraljevica

122

Rijeka

61.565.842

Rijeka

2.559.832

PAPILIO doo

Rijeka

122

Rijeka

60.643.490

Delnice

2.536.441

TERI-CROTEK RI DOO

Rijeka

120

8 RABKOMERC d.o.o.

Rab

60.348.086

M.T.T d.o.o. AGENCIJA NIKOM Vl.Tatjana NikolaTomac IND-EKO d.o.o.

Rijeka

2.529.562

LJEKARNA PABLO

Rijeka

119

8 LOGISTIKA d.o.o.

Jurdani

60.174.851

DINAMARIN

Rijeka

2.528.559

RIJEKA PROMET d.d.

Rijeka

115

8 PROTECT d.o.o.

Rijeka

60.144.157

GEOPROJEKT d.d.

Opatija

2.528.359

MAGNUM OPATIJA D.O.O.

Opatija

114

8 DINAMARIN

Rijeka

60.051.611

IN TECH d.o.o.

Rijeka

2.524.242

KD KOZALA

Rijeka

113

8 JADRAN D.D. U STEČAJU

Crikvenica

59.380.492

JAVNI BILJEŽNIK VELIBOR PANJKOVIĆ

Rijeka

2.521.962

VULKAN-NOVA d.o.o

Rijeka

109

8 MGK-pack d.d.

Kukuljanovo

58.890.856

RIJEKA STRUCTURA d.o.o.

Rijeka

2.481.973

HOTEL MIRAMAR d.o.o.

Opatija

108

8 MARITERM d.o.o.

Rijeka

58.225.424

RIJEKAPROJEKT d.o.o.

Rijeka

2.427.060

MGK-pack d.d.

Kukuljanovo

103

8 FREE TECHNICS DOO

Rijeka

58.186.971

MARGEA d.o.o.

Mali Lošinj

2.410.144

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

Novi Vinodolski

103


112

ŽUPANIJE

rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke 8 STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA RIDENT

mjesto Rijeka

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

57.147.234

LJEKARNA PABLO

Rijeka

2.347.978

56.596.880

IMPERIAL D.D.

Rab

2.319.369

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE Mali Lošinj d.o.o. MAGROS D.O.O. Opatija

55.804.953

MANŠPED DOO

Rijeka

2.279.172

VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o.

broj zaposlenika 102

8 RI MOST d.o.o. Rijeka PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE Mali Lošinj 8 LOŠINJSKA d.o.o. 8 RIJEKAMETALI d.o.o. Kastav

55.283.004

A.M.E.C. d.o.o.

Rijeka

2.226.615

RAVNA D.O.O.

Ravna Gora

97

8 LERO d.o.o.

Rijeka

55.007.565

RIJEKATEKSTIL-DOMUS DD

Rijeka

2.195.301

MONTCOMMERCE d.o.o.

Bakar

96

8 MICOPERI d.o.o.

Rijeka

54.850.043

MERKUR d.d. RAB

Rab

2.183.624

VRELO d.o.o.

Rab

94

Kukuljanovo

101 98

8 TRANSADRIA d.d. Rijeka

Rijeka

54.818.026

LJEKARNA RIJEKA

Rijeka

2.174.139

ZLATNI OTOK D.D.

Krk

89

8 Solar tehnika d.o.o. Kraljevica ? Incotrade 8 Brodogradilište d.o.o. 8 Medmar d.o.o.

Rijeka

52.594.195

MARINA PUNAT GRUPA D.O.O.

Punat

2.163.942

HOTELI KRK d.o.o.

Krk

89

Kraljevica

52.349.893

POPRAVAK BRODSKIH MOTORA D.O.O.

Rijeka

2.135.212

METALOGRADNJA D.O.O.

Rijeka

88

Rijeka

51.650.811

2.083.255

GORAN GRADITELJSTVO D.O.O. DELNICE

Delnice

87

Rijeka

51.584.628

Rijeka

2.040.737

Obuća d.o.o.

Rijeka

87

8 A.M.E.C. d.o.o.

Rijeka

51.394.411

JURING DOO AQUASUB ZANATSKA RADNJA VL.BOJAN TUHTAN GRAĐEVINAR d.o.o.

Rijeka

8 ALARM AUTOMATIKA D.O.O.

Čabar

2.037.488

LIGNEUS d.o.o.

Kastav

84

Rijeka

2.009.665

Hoteli Novi d.o.o.

Novi Vinodolski

81

Opatija

2.001.239

ZU Ljekarna Jadran

Rijeka

80

8 ZLATNI OTOK D.D.

Krk

51.294.046

8 FEROTEHNA d.o.o.

Škrljevo

50.624.141

8 GORAN GRADITELJSTVO D.O.O. DELNICE

Delnice

48.847.745

SCANDINAVIAN BOILER SERVICE DOO STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR. JELUŠIĆ DYNOMAX d.o.o.

Viškovo

1.986.793

CENTAR DOBROG SNA D.O.O.

Rijeka

80

8 GRAND HOTEL ADRIATIC d.d.

Opatija

48.659.782

BELVEDER d. o. o.

Rijeka

1.982.254

S.K.G. d.o.o.

Skrljevo

79

8 JADROAGENT d.d.

Rijeka

48.391.947

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Rijeka

1.971.721

NOVOTEHNA d.d.

Rijeka

79

8 JADRANSKA VRATA d.d.

Rijeka

48.002.232

MALI PALIT d.o.o.

Rab

1.948.386

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA RIDENT

Rijeka

78

8 ADRIA P.A. d.o.o.

Rijeka

47.189.982

NETCOM D.O.O.

Rijeka

1.934.381

PARKOVI d.o.o.

Opatija

78

8 DALMONT DOO

Kraljevica

46.488.181

NEOGRAF d.o.o.

Kraljevica

1.920.262

KVARNER PUNAT D.O.O.

Punat

76

8 VIR 1898. DD

Rijeka

46.400.786

VERTEX B.S.

Rijeka

1.917.147

Zračna luka Rijeka d.o.o. Omišalj

Omišalj

75

8 MA.CO.T. D.O.O.

Kukuljanovo

46.161.666

LIBURNIJA PARKING D.O.O.

Opatija

1.897.292

Subita regula d.o.o.

Delnice

75

8 SEIFERT I BOGOLIN d. o. o.

Rijeka

45.475.009

CAMISA d.o.o.

Baška

1.893.469

ZEKIĆ doo

Viškovo

74

8 Novi SPA Hotels & Resorts d.o.o.

Novi Vinodolski

45.193.459

JEDINSTVO d. o. o. u likvidaciji

Rab

1.866.997

MONTELEKTRO d.o.o.

Kastav

74

8 S.K.G. d.o.o.

Skrljevo

45.033.974

IN CUBIS D.O.O.

Rijeka

1.845.956

HOTEL BONAVIA d.d.

Rijeka

74

8 TEHNOGIPS D.O.O.

Rijeka

45.020.467

TAPESS D.O.O.

Kastav

1.841.970

LIŠANJ TURIST d.o.o.

Novi Vinodolski

73

8 LJEKARNA RIJEKA

Rijeka

44.716.389

AITAC d.o.o.

Rijeka

1.833.501

LUJE doo

Lovran

72

8 VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o.

Kukuljanovo

44.488.866

PADOVAN d.o.o.

Mali Lošinj

1.831.255

TIA PARTNER d.o.o.

Kukuljanovo

72

8 CENTAR DOBROG SNA D.O.O.

Rijeka

44.088.250

VRHOVINE d.o.o.

Rijeka

1.776.090

LERO d.o.o.

Rijeka

70

8 IND-EKO d.o.o.

Rijeka

42.844.695

C.A.K. d.o.o.

Škrljevo

1.768.383

BITECHNIQUE

Kukuljanovo

69

8 METALNI SEKUNDAR D.O.O.

Rijeka

42.012.863

R.RIGON d.o.o.

Rijeka

1.766.065

ELCON GERETEBAU D.O.O.

Rijeka

69

8 Obuća d.o.o.

Rijeka

41.850.976

TORANJ KRNJEVO D.O.O.

Rijeka

1.757.529

IND-EKO d.o.o.

Rijeka

68

8 GP RIJEKA d.d.

Rijeka

41.801.580

POLIKLINIKA PRO VITA RIJEKA

Rijeka

1.746.404

ADRIA OIL D.O.O.

Kastav

68

8 TTO Thermotechnik d.o.o.

Dražice

41.779.170

Rijeka

1.736.350

VIR 1898. DD

Rijeka

68

8 INTEL TRADE D.O.O.

Opatija

41.776.535

Rijeka

1.709.474

HOTELI PUNAT d.d.

Punat

68

8 FILTOM D.O.O.

Viškovo

41.251.450

Platforma K d.o.o. ODVJETNIČKO DRUŠTVO KOVAČEVIĆ, KOREN I PARTNERI j.t.d. KVARNERPLASTIKA d.o.o.

Rijeka

1.656.923

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.

Krk

67

8 NAVIS CONSULT d.o.o.

Rijeka

41.166.006

RUSKI POM.REG.PLOV.PODR.RKA

Rijeka

1.648.845

DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

Rijeka

67

8 PROMGLAS d.o.o.

Škrljevo,Kukuljanovo

41.075.939

PRIMORJE d.d. PODRUŽNICA OPATIJA

Opatija

1.635.962

RIJEKATANK d..o.

Rijeka

67 67

8 TRAVELANA D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA

Rijeka

41.008.163

KLIMA MARINE D.O.O.

Rijeka

1.635.111

NEGOTIUM DOO

Viškovo

8 BUREAU VERITAS CROATIA D.O.O.

Rijeka

40.582.823

MGK-pack d.d.

Kukuljanovo

1.630.604

Rab

66

8 MANŠPED DOO

Rijeka

40.255.463

TTO Thermotechnik d.o.o.

Dražice

1.624.652

Novi Vinodolski

66

8 RAPSKA PLOVIDBA d.d.

Rab

39.710.424

GEC GP D.O.O.

Delnice

1.624.025

MALI PALIT d.o.o. Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. HOTELI OMIŠALJ DD

Omišalj

65

8 HOTEL MIRAMAR d.o.o.

Opatija

39.587.758

PGP OPATIJA d.o.o.

Lovran

1.590.143

MICK d.o.o.

Kukuljanovo

64

8 VULKAN-NOVA d.o.o

Rijeka

39.444.916

ZU Ljekarna Jadran

Rijeka

1.582.957

TERMAG D.O.O.

Matulji

64

8 RIJEKAPROJEKT d.o.o.

Rijeka

39.050.954

RIJEKATEKSTIL-NEKRETNINE d.o.o.

Rijeka

1.579.240

DOM ZA STAR.OSOBE VITANOVA

Viškovo

64

8 Jadran metal d.o.o. I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ 8 VODOVOD D.O.O. 8 PK d.o.o.

Škrljevo

38.092.300

GIO GROSS D.O.O. U LIKVIDACIJI

Viškovo

1.576.438

FORUM UGOSTITELJSTVO DOO

Rijeka

64

Cres

38.074.659

AMF INŽENJERING d.o.o.

Opatija

1.574.727

PK d.o.o.

Škrljevo

62

Škrljevo

37.966.883

SERVUS d.o.o.

Rijeka

1.572.928

TRGO-LEPTIR d.o.o.

Rijeka

62

8 LOKVE D.O.O.

Lokve

37.959.903

GEC D.O.O.

Plešce

1.563.191

“BRODOGRADILIŠTE CRES” DD

Cres

62

8 AC OPREMA d.o.o.

Rijeka

36.895.906

LEGAC D.O.O.

Rijeka

1.549.146

ELEKTRO-VODA D.O.O.

Cres

62

8 VENTEX d.o.o.

Kostrena

36.883.059

INDUSTRIJSKA ZONA D.O.O.

Bakar

1.546.694

PIVKA d.o.o.

Jurdani

61

8 FUĆAK IVICA IVAN

Podčundić

36.745.556

ALARM AUTOMATIKA D.O.O.

Rijeka

1.543.996

MONTMONTAŽA RIJEKAMONTAŽA d.o.o.

Rijeka

61

8 JADRANKA DD

Mali Lošinj

36.527.684

ANAS SHARBINI

Dražice

1.539.758

BETALGIS PLUS d.o.o.

Rijeka

61


113

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

8 Hoteli Novi d.o.o.

Novi Vinodolski

36.520.234

BRODOARMATURA D.O.O.

Matulji

1.534.620

JADRANKA DD

Mali Lošinj

8 NAVAM BOČAC d.o.o.

Mali Lošinj

36.329.971

CROATIA PILOT D.O.O.

Rijeka

1.528.984

RABKOMERC d.o.o.

Rab

60

8 MARINA PUNAT D.O.O.

Punat

35.786.004

ODVJETNIK BORIS GREGOVIĆ

Rijeka

1.525.956

EUROMODUL D.O.O. VIŠKOVO

Viškovo

60

60

8 “3. MAJ” TIBO D.D.

Matulji

35.665.794

LUKA RIJEKA d.d.

Rijeka

1.512.903

JADRAN - MONTAŽA d.o.o.

Rijeka

60

8 HOTELI PUNAT d.d.

Punat

35.634.868

D.E.L.N.I. d.o.o.

Delnice

1.492.120

STANIŠIĆ D.O.O.

Kornić

60

8 Jadran hoteli d.d.

Rijeka

35.633.461

LJEKARNA SNJEŽANA MUŠKARDIN

Mali Lošinj

1.457.936

TIHA D.O.O.

Šilo

59

8 ELCON GERETEBAU D.O.O.

Rijeka

35.399.363

RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o.

Rijeka

1.457.841

MODULA d.o.o.

Matulji

58

8 ARK-MIHELIĆ d.o.o.

Viškovo

34.812.016

DRINKOMATIC d.o.o.

Viškovo

1.432.200

H-CLUB d.o.o.

Rijeka

57

8 MAGNUM OPATIJA D.O.O.

Opatija

34.460.437

HAMAX D.O.O.

Rijeka

1.430.470

ALARM AUTOMATIKA D.O.O.

Rijeka

56

8 RB - AUTO d. o. o.

Rijeka

34.445.776

RIS d.o.o.

Kastav

1.415.240

PILANA KRASNO d.o.o.

Gerovo

56

8 CALLIGARIS D.O.O.

Ravna Gora

34.001.711

MEGA PROMET d.o.o.

Rijeka

1.415.166

SUN ADRIA d.o.o.

Rijeka

56

8 AFRO D.O.O.

Jurdani

33.354.415

BRODICA d.o.o.

Punat

1.407.992

INGRO D.O.O

Delnice

56

8 AUTONIPPON DOO

Rijeka

33.231.632

DOMENI D.O.O.

Matulji

1.397.818

FORMATOR SIGURNOSNA STAKLA D.O.O.

Škrljevo

55

8 GKTD MURVICA

Crikvenica

33.092.972

ZAVOD ZA KRUMPIR d.d. u stečaju

Ravna Gora

1.382.879

MILMAN D.O.O.

Crikvenica

55

8 INGRO D.O.O

Delnice

33.089.510

AC OPREMA d.o.o.

Rijeka

1.372.267

IZGRADNJA d.o.o.

Crikvenica

54

8 CORRODO d.o.o.

Rijeka

32.816.650

MARINE CLUB doo

Ičići

1.343.049

MARITERM d.o.o.

Rijeka

52

8 ASPETROL d.o.o.

Matulji

32.235.033

Rijeka

1.327.338

MODERN LINE d.o.o.

Klana

52

Delnice

1.320.606

NAVIS CONSULT d.o.o.

Rijeka

52

Rijeka

1.319.482

UGOR d.o.o.

Rijeka

52

Rijeka

1.311.851

GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o.

Rijeka

51

8 RI-PETROL d.o.o.

Rijeka

32.097.573

8 PRIMORJE d.d. PODRUŽNICA OPATIJA

Opatija

31.730.994

CENTAR DOBROG SNA D.O.O. LJEKARNA TOMAC, JAKUPAK, POJERIVANČIĆ APM MANAGEMENT d.o.o.

8 NIKAS d.o.o. Opatija

Opatija

31.501.517

GIPSER, VL.ROLAND AĆIMOVIĆ

8 MODERN LINE d.o.o. za građevinarstvo i 8 DOVOĐA-obrt šumarstvo 8 FORMATOR SIGURNOSNA STAKLA D.O.O. INTERESNO UDRUŽENJE 8 GOSPODARSKO GP KRK - VIADUKT - PRIMORJE 8 A.C. DUJMOVIĆ d.o.o.

Klana

31.356.255

ENIA d.o.o.

Rijeka

1.303.448

L Y N X doo

Rijeka

51

Novi Vinodolski

31.320.642

AHMAD SHARBINI

Dražice

1.300.442

SLADIS D.D.

Rijeka

50

Škrljevo

31.043.898

IRIS NOVA d.o.o.

Rijeka

1.298.050

RAVNOGORSKA PILANA D.O.O.

Ravna Gora

50

Rijeka

30.523.734

CNM & CO d.o.o.

Rijeka

30.146.216

RI-ING DOO

Jurdani

1.279.485

MANŠPED DOO

Rijeka

49

Matulji

1.268.087

RAPSKA PLOVIDBA d.d.

Rab

8 KLANATRANS d. o. o.

Klana

29.637.786

MSC CROATIA doo

Rijeka

49

1.256.975

GEOPROJEKT d.d.

Opatija

49

Rijeka

1.255.970

KOMUNALAC d.o.o.

Delnice

48

Rijeka

1.255.154

FEROTEHNA d.o.o.

Škrljevo

47

Rijeka

1.248.757

JADRAN-IMPEX D.O.O.

Kastav

47

8 COLOR-TRADE d.o.o.

Rijeka

29.541.313

8 JADROŠPED D.O.O.

Rijeka

29.455.433

8 ŠOTO VENTO d.o.o.

Malinska

28.868.318

GPP LJEKARNA MALNAR i ĆOSIĆ BONIFAČIĆ TRANSPORTI I LOGISTIKA D.O.O. Medmar d.o.o.

8 RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.

Rijeka

28.687.113

LOKVE D.O.O.

Lokve

1.247.526

TTO Thermotechnik d.o.o.

Dražice

47

8 TOWER d.o.o.

Rijeka

28.644.310

KO-FLEX d.o.o.

Matulji

1.235.187

LAGERMAX TIMESPED d.o.o.

Škrljevo

47

8 JADRANKA KAMPOVI D.O.O

Mali Lošinj

28.625.538

KIMI COMMERCE d.o.o.

Viškovo

1.234.063

KANAL RI d. o. o.

Rijeka

47

8 RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE d.o.o.

Rijeka

28.299.507

SUCCESSUS d.o.o.

Lovran

1.231.940

BRODOPLAN D.O.O.

Rijeka

47

8 DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

Rijeka

27.932.810

MJEDA d.o.o.

Rijeka

1.231.319

Transagent d.o.o. Rijeka

Rijeka

46

8 KD KOZALA

Rijeka

27.771.045

KVARNER CAD d.o.o.

Rijeka

1.211.388

JADRANKA KAMPOVI D.O.O

Mali Lošinj

46

8 RAVNA D.O.O.

Ravna Gora

27.439.808

FAM ŠPINA d.o.o.

Viškovo

1.206.235

GRAĐEVINAR d.o.o.

Čabar

46

8 UGOR d.o.o.

Rijeka

27.170.883

JASMIN MAZIVA D.O.O.

Škrljevo

1.205.881

JADRANKOMERC d.d.

Crikvenica

46

8 Salmoiraghi & Vigano optika d.o.o.

Rijeka

26.999.380

1.203.423

PEKARA KROASANA

Opatija

46

8 ARKADA-TRGOVINE D.O.O.

Rijeka

26.897.324

1.191.133

LOGISTA d.o.o. RIJEKA

Rijeka

45

8 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

Novi Vinodolski

26.764.988

SPAMIR MODA d.o.o. Rijeka ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED VELJKO Rijeka KNEŽEVIĆ I EDI BRADAMANTE SOFISTIKA d.o.o. Rijeka

1.188.846

VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o.

Rijeka

45

8 KAVAZOVIĆ LIMAR D.O.O.

Krk

26.550.051

USLUŽNI CENTAR DOO

1.188.589

DUŠEVIĆ & KRŠOVNIK d.o.o.

Rijeka

44

8 BIMONT d.d.

Rijeka

26.464.759

JADRAN NEKRETNINE D.O.O.

Rijeka

1.188.587

LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.

Mali Lošinj

44

8 CARMOTO Co d.o.o.

Rijeka

26.185.446

RT M, d. o. o.

Rijeka

1.176.311

ADRIA - METAL d.o.o.

Rijeka

44

8 NOVODENT d. o. o.

Kastav

25.759.689

SEIFERT I BOGOLIN d. o. o.

Rijeka

1.175.698

FREE TECHNICS DOO

Rijeka

43 43

Rijeka

8 IZOFORMA PANELI d.o.o.

Šapjane

25.752.179

PAPILIO doo

Rijeka

1.159.487

DINAMARIN

Rijeka

8 DET NORSKE VERITAS ADRIATICA D.O.O.

Rijeka

25.614.192

INTELUS d.o.o.

Rijeka

1.154.524

USLUGA “BRITE”

Kastav

43

8 TORANJ KRNJEVO D.O.O.

Rijeka

25.371.599

MEDICINSKA OPREMA STARI GRAD

Rijeka

1.153.927

Salmoiraghi & Vigano optika d.o.o.

Rijeka

43

8 NOTOS COM d.o.o.

Matulji

24.876.062

HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o.

Rijeka

1.149.600

CAMMEO D.O.O.

Rijeka

43

8 METALOGRADNJA D.O.O.

Rijeka

24.556.900

FIDES GESTUM D.O.O.

Rijeka

1.141.158

MISTRAL d.o.o.

Crikvenica

42

8 TOWER CENTER RIJEKA d.o.o.

Rijeka

24.523.588

USLUGA “BRITE”

Kastav

1.133.115

VENTEX d.o.o.

Kostrena

42

8 NS AGRO TRADE d.o.o.

Viškovo

24.512.582

G.P.P. MIKIĆ d.o.o.

Omišalj

1.129.660

AGREGAT - GRADNJA D.O.O.

Škrljevo

42

8 PADOVAN d.o.o. INTERESNO UDRUŽENJE 8 GOSPODARSKO ELMEH

Mali Lošinj

24.236.499

SIMONA D.O.O.

Rijeka

1.127.676

CENTAROPREMA d. o. o.

Rijeka

41

Rijeka

24.197.317

PROJECTURA d.o.o.

Rijeka

1.125.471

SCAM MARINE D.O.O.

Viškovo

41


114

ŽUPANIJE

rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

8 DULCIS VITA d.o.o.

Rijeka

24.168.536

CROCON d.o.o.

Kastav

1.124.941

MI TEH - MIHELČIĆ TEHNIKA D.O.O.

Kukuljanovo

41

8 LOŽ METALPRES d.o.o.

Plešce

24.168.168

KD Autotrolej d.o.o.

Rijeka

1.123.355

IZOMONTING d. o. o.

Rijeka

41

8 AUTO KUĆA LENAC d.o.o.

Kastav

24.151.930

CROATIA LINE d.d. u stečaju

Rijeka

1.118.336

NOTOS COM d.o.o.

Matulji

39

8 AUTO-HRVATSKA STP d.o.o.

Rijeka

23.970.470

BALEN D.O.O. RIJEKA

Rijeka

1.113.344

NS AGRO TRADE d.o.o.

Viškovo

39

8 SUN ADRIA d.o.o.

Rijeka

23.928.411

MACK IT D.O.O.

Rijeka

1.111.505

RIJEKA SPORT d.o.o.

Rijeka

39

8 RO TEHNOLOGIJA doo

Opatija

23.808.126

LOGIN d.o.o.

Rijeka

1.106.745

NOXA METAL d. o. o.

Marinići

39

ZIDAR D.O.O. ETG OBRT ZA TT,EL.INSTALACIJE I GRAĐEVINARSTVO RI-EL D.O.O.

Kostrena

39

Novi Vinodolski

39

Kastav

39

8 KUŽELKA d.o.o.

Rijeka

23.683.593

GRŽINČIĆ d.o.o.

Klana

1.095.276

8 PAPILIO doo USTANOVA LJEKARNA 8 ZDTAVSTVENA KUŠEN 8 HOTELI KRK d.o.o.

Rijeka

23.527.744

CENOZA PROMET d.o.o.

Lisac

1.072.523

Rab

23.511.692

KUKURIKU doo

Kastav

1.066.556

Krk

23.483.158

GATE EXPRESS D.O.O.

Rijeka

1.063.163

VRHOVINE d.o.o.

Rijeka

39

8 PAVLETIĆ D.O.O.

Rijeka

23.429.359

IVAN NOVA D.O.O.

Rijeka

1.061.499

BAREL USLUGE D.O.O.

Rijeka

39

8 SCAM MARINE D.O.O.

Viškovo

23.305.741

FOTO STAR d.o.o.

Mali Lošinj

1.055.836

INTEL TRADE D.O.O.

Opatija

38

8 ORADA TRADE DOO

Rijeka

23.232.703

PIK-ESOP d.o.o.

Rijeka

1.051.873

OCTOPUS RIJEKA d.o.o.

Rijeka

38

8 MOBY DICK d.o.o.

Matulji

23.031.118

ODVJETNIK Mr.sc. Ratko Miklaušić

Rijea

1.046.381

POLIKLINIKA MEDICO

Rijeka

38 38

8 EUROPA STAR D.O.O.

Rijeka

22.301.710

BRODOPLAN D.O.O.

Rijeka

1.041.845

KLANATRANS d. o. o.

Klana

8 VRELO d.o.o.

Rab

22.228.418

RIJEKA ALUMINIJ d.o.o.

Kastav

1.041.003

MARINA PUNAT D.O.O.

Punat

38

8 ENERGY PELLETS d.o.o.

Delnice

22.052.270

TRGO-LEPTIR d.o.o.

Rijeka

1.039.260

A.M.E.C. d.o.o.

Rijeka

36

8 FAST FORWARD d.o.o.

Rijeka

22.039.016

ZLATNI RAJ d.o.o.

Ičići

1.037.942

MG-RIJEKA d.o.o.

Rijeka

36

8 HIGIS d.o.o.

Šapjane

22.032.143

DUNDOVO D.O.O.

Rab

1.037.741

BUREAU VERITAS CROATIA D.O.O.

Rijeka

36

8 TRGO-LEPTIR d.o.o.

Rijeka

21.737.483

ALPRON, VL. NIKOLA ŠTEFANČIĆ

Kastav

1.031.617

KIRICA D.O.O.

Crikvenica

36

8 MODULA d.o.o.

Matulji

21.735.711

Goranin d.d. u stečaju

Delnice

1.031.585

BEVANDA d.o.o.

Opatija

36

8 NOVOTEHNA d.d.

Rijeka

21.382.485

SUN ADRIA d.o.o.

Rijeka

1.024.565

RAD GRADNJA DOO

Rijeka

36

8 AUTOCENTAR CERINI d.o.o

Rijeka

21.133.571

TEHNOMEHANIKA d.o.o.

Rijeka

1.024.109

DATAMARE D.O.O.

Dramalj

36

8 ECOOPERATIVA D.O.O.

Kukuljanovo

21.037.460

COGEST RIJEKA d.o.o.

Rijeka

1.023.022

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODARSTVO d.o.o. Mali Lošinj

35

8 INTERADRIA SC d.o.o.

Kastav

20.855.954

RI-PETROL d.o.o.

Rijeka

1.017.860

MEGA MONT D.O.O.

Matulji

35

8 DRINKOMATIC d.o.o.

Viškovo

20.849.237

ADRIA ELECTRONIC d.o.o.

Rijeka

1.017.707

ZR ZIDAR

Tršće

35

8 STANIŠIĆ D.O.O.

Kornić

20.838.172

STUDIO ARS d.o.o.

Matulji

1.016.567

KRAJANI D.O.O.

Malinska

35

8 ZIDAR D.O.O.

Kostrena

20.838.013

ŠTIMAC D.O.O.

Gerovo

1.013.356

RIJEKAPROJEKT d.o.o.

Rijeka

35

8 PETER PAN doo

Opatija

20.746.693

ALFA COMMERCE D.O.O.

Viškovo

1.006.191

ALPE ADRIA PROJEKT d.o.o.

Crikvenica

35

HAL D.O.O. MAĆEŠIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO AFRO D.O.O.

Mali Lošinj

999.323

ZANATLIJA d.d.

Kastav

35

Rijeka

994.505

LOGISTIKA d.o.o.

Jurdani

34

Jurdani

991.384

CISALFA SPORT d.o.o.

Rijeka

34 34

8 CNM & CO d.o.o.

Jurdani

20.740.021

8 LUJE doo

Lovran

20.660.389

8 RIJEKATANK d..o.

Rijeka

20.643.050

8 PILANA KRASNO d.o.o.

Gerovo

20.586.416

BI-SAN d.o.o.

Crikvenica

983.565

PALFINGER MARINE d.o.o.

Škrljevo

8 ŠTIMAC D.O.O.

Gerovo

20.428.634

ORADA TRADE DOO

Rijeka

981.965

HEMINGWAY BAR d.o.o. Opatija

Opatija

34

8 MG-RIJEKA d.o.o.

Rijeka

20.405.538

A.B. MARINE DOO

Rijeka

979.057

PETER PAN doo

Opatija

34

Novi Vinodolski

34

Rijeka

34

8 ELEKTROMAX D.O.O.

Rijeka

20.352.126

NIKAS d.o.o. Opatija

Opatija

977.347

8 TAPESS D.O.O.

Kastav

20.341.359

MONTMONTAŽA RIJEKAMONTAŽA d.o.o.

Rijeka

977.123

8 ELEKTRO MERKUR d.o.o.

Rijeka

20.043.119

DJEČJI VRTIĆ”PČELICE-ŠKRLJEVO”

Škrljevo Bakar

962.988

8 ISTRABENZ PLINI

Bakar

19.933.739

STATUS D.O.O.

Rijeka

958.914

POLIKLINIKA TERME PALFINGER PROIZVODNA TEHNOLOGIJA HRVATSKA d.o.o. VUKIĆ I PARTNERI D.O.O. DOVOĐA-obrt za građevinarstvo i šumarstvo MIO-MONT d.o.o.

8 JASMIN MAZIVA D.O.O.

Škrljevo

20.199.736

HIGIS d.o.o.

Šapjane

971.844

8 E.K.Elektroagregati d.o.o.

Skrljevo

19.929.953

DIMNJAČAR d.o.o.

Rijeka

945.691

NETCOM D.O.O.

Rijeka

33 33

Selce

34

Delnice

34

Rijeka

34

8 POLIKLINIKA MEDICO

Rijeka

19.851.523

JAVNI BILJEŽNIK VESNA ĆUZELA

Rijeka

944.271

TRUMM D.O.O.

Malinska

8 GEC D.O.O.

Plešce

19.763.618

METALAC DOO

Rijeka

939.835

AURATUS d.o.o.

Rijeka

33

8 SEMERARO RIJEKA d.o.o.

Rijeka

19.706.074

BRODOREMONT PUNAT D.O.O.

Punat

935.302

ADRIAINSPEKT d.o.o.

Rijeka

33

8 AUTOCENTAR INTEGRA d.o.o.

Rijeka

19.703.652

HISTRIA VENUM D.O.O.

Rijeka

930.135

MAGNUS D.O.O.

Dobrinj

33

8 SIGNALINEA d.o.o.

Rijeka

19.560.060

STANOUSLUGA D.O.O.

Rijeka

928.137

PEKARA VRBNIK DOO

Vrbnik

33

8 CISALFA SPORT d.o.o.

Rijeka

19.535.405

RIDENTAL D.O.O.

Rijeka

927.127

3.MAJ UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Rijeka

33

8 HOTEL BONAVIA d.d.

Rijeka

19.535.187

ADRIA MIA D.O.O.

Kastav

925.365

Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Malinska

33

8 OPTIMA OSN-INŽENJERING D.O.O

Rijeka

19.500.070

Rijeka

917.871

FUĆAK IVICA IVAN

Podčundić

33

8 EUROMODUL D.O.O. VIŠKOVO

Viškovo

19.411.102

Cres

917.147

RI-STAN d.o.o.

Rijeka

33

8 ALUK TIM d.o.o.

Kastav

19.362.353

RI ISA d.o.o. VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ D.O.O. IZOKOM d.o.o.

Kastav

907.463

ŠOTO VENTO d.o.o.

Malinska

32

8 ADRIA 24 d.o.o.

Rijeka

19.349.747

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.

Krk

907.066

PARKOVI PLS d.o.o.

Rijeka

32

8 ADRIA-EMURO D.O.O.

Šmrika

19.287.864

EUROMODUL D.O.O. VIŠKOVO

Viškovo

906.378

ALPRON, VL. NIKOLA ŠTEFANČIĆ

Kastav

32


115

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

8 MEDIA MARE D.O.O.

Rijeka

19.168.049

RI BIT DOO

Rijeka

898.257

8 RONA TRADE

Opatija

19.118.521

VILMET d.o.o.

Matulji

898.242

8 SGS ADRIATICA, d. o. o.

Rijeka

19.046.805

FLUM-ING d.o.o.

Rijeka

895.260

naziv tvrtke A.M.Z. IMPEX USTANOVA ZA ZDR.NJEGU I REH.U KUĆI HELENA SMOKROVIĆ GRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD D.D.

mjesto

broj zaposlenika

Opatija

32

Rijeka

32

Rijeka

32

8 MRAMOR COMERCE D.O.O.

Jurdani

19.035.559

KVARNER PUNAT D.O.O.

Punat

894.535

GMB VL.TOMO BURAZIN

Viškovo

32

8 ISEA DOO RIJEKA

Rijeka

18.788.423

ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU D.O.O.

Rijeka

892.793

ARCUS GRADNJA d.o.o.

Čavle

32

8 OLIVARI D.O.O.

Malinska

18.473.722

DRENIK d.o.o.

Rijeka

892.722

RIJEKAMETALI d.o.o.

Kastav

31

8 BELVEDER d. o. o.

Rijeka

18.469.783

BETALGIS d. o. o.

Malinska

885.422

SEMERARO RIJEKA d.o.o.

Rijeka

31

8 FRACASSO-RI DOO

Škrljevo

18.215.594

FAST FORWARD d.o.o.

Rijeka

878.293

DRINKOMATIC d.o.o.

Viškovo

31

8 MACK IT D.O.O.

Rijeka

18.179.494

DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

Rijeka

876.569

PA.MI d.o.o.

Rijeka

31

MRNJAVAC d.o.o. MILJANIĆ ŽELJKO STOMATOLOŠKA ORDINACIJA EUROCONSULTING d. d.

Jurdani

873.902

JADRANSKA VRATA d.d.

Rijeka

31

Rijeka

872.430

OKUS MORA d.o.o.

Novi Vinodolski

31

Rijeka

869.302

RI-ING DOO

Matulji

31

8 MSC CROATIA doo

Rijeka

18.120.888

8 TERMOBIL THERMO KING d.o.o.

Kukuljanovo

18.115.980

8 NETCOM D.O.O.

Rijeka

17.977.928

8 GARMA D.O.O.

Rijeka

17.884.548

ZIG D.O.O.

Rijeka

868.803

RIS d.o.o.

Kastav

31

8 IZOKOM d.o.o.

Kastav

17.838.521

Pekara SOKOL, vl. Berisha Zef

Rijeka

865.301

SGS ADRIATICA, d. o. o.

Rijeka

31

8 KIMI COMMERCE d.o.o.

Viškovo

17.796.245

HORA ELEKTRONIK d. o. o.

Rijeka

860.625

TOPOING d.o.o.

Kastav

31

8 FIN.-GRA. DOO

Rijeka

17.770.497

LJEKARNA MAZZI

Rijeka

860.076

TERMOBIL THERMO KING d.o.o.

Kukuljanovo

31

8 PALFINGER MARINE d.o.o.

Škrljevo

17.708.505

BSK COMMERCE doo

Rijeka

859.903

RUTING ZAGREB d.o.o.

Rijeka

31

8 PANER d.o.o.

Rijeka

17.681.576

RAPSKA PLOVIDBA d.d.

Rab

859.423

ADRIA P.A. d.o.o.

Rijeka

31

8 MISTRAL d.o.o.

Crikvenica

17.521.798

JADROLINIJA

Rijeka

854.153

LJEKARNA RIJEKA

Rijeka

31

8 RAD GRADNJA DOO

Rijeka

17.439.243

GLAVOTOK D.O.O.

Malinska

853.374

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Čavle

31

Mali Lošinj

829.012

ENERGY PELLETS d.o.o.

Delnice

30

Ičići

828.153

PROTEKTOR-BANDAG-KATALINIĆ d.o.o.

Gerovo

30

Rijeka

826.342

ARK-MIHELIĆ d.o.o.

Viškovo

30

8 PARNAD d.o.o.

Rijeka

17.432.229

8 Alu-Ben d.o.o.

Viškovo

17.280.457

8 PROTEKTOR-BANDAG-KATALINIĆ d.o.o.

Gerovo

17.086.091

8 GRAĐEVINAR d.o.o. PROIZVODNA TEHNOLOGIJA 8 PALFINGER HRVATSKA d.o.o. 8 GRADIN ZANATSKA ZADRUGA

Čabar

16.964.009

RI TELEFAX d.o.o. INSTALATERSKI OBRT ETA VL. MARIO VACCARO BELCON D.O.O. LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o. RAD COM D.O.O.

8 MONTMONTAŽA RIJEKAMONTAŽA d.o.o.

Rijeka

17.231.954

Delnice

16.932.757

MJENJAČNICA KUNA d.o.o.

Rijeka

16.894.875

LJEKARNA VLASTA KABALIN

Novi Vinodolski

822.461

B.N.L. d.o.o.

Opatija

30

8 KOMUNALAC d.o.o.

Delnice

16.857.414

ODVJETNIK NEVENKA VOLF GRUDEN

Rijeka

814.709

GOLD CLUB d.o.o.

Rijeka

30

8 ELEKTRO-VODA D.O.O.

Cres

16.553.956

JADRAN - MONTAŽA d.o.o.

Rijeka

807.601

DIP PILANA GOMIRJE d.o.o.

Gomirje

30

LUSCOLOR NOVA d. o. o. TRGOVAČKI OBRT “NATAŠA” MARAVIĆ BORIS ARKA BRAVARIJA d.o.o.

Mali Lošinj

805.461

PICCOLO

Opatija

30

Rijeka

803.984

GARD d.o.o.

RIJEKA

30

Viškovo

801.258

Pekara SOKOL, vl. Berisha Zef

Rijeka

30

8 TRŽNICE RIJEKA d.o.o. RIJEKA

Rijeka

16.549.428

8 MOTOMARINER D.O.O. RIJEKA

Rijeka

16.475.369

8 KALINA D.O.O.

Rijeka

16.235.979

Rijeka

847.220

SERVUS d.o.o.

Rijeka

31

Rijeka

845.819

SIGNALINEA d.o.o.

Rijeka

31

Rijeka

834.707

RIVIERA DEKOR d.o.o.

Matulji

30

8 TOPOING d.o.o.

Kastav

16.235.073

PARNAD d.o.o.

Rijeka

796.538

CONSMAR d.o.o.

Rijeka

30

8 JERUZALEM-RIJEKA d.o.o.

Rijeka

16.151.819

ANGLO ADRIATIC d.o.o.

Rijeka

792.344

IZOFORMA PANELI d.o.o.

Šapjane

29

8 MILMAN D.O.O. trgovačko društvo IVANJ 8 Komunalno d.o.o. 8 CONCORD D.O.O.

Crikvenica

16.124.911

OGRADINA DOO

Nerezine

788.719

ISTRABENZ PLINI

Bakar

29

Novi Vinodolski

16.036.202

PROFIL TRGOVINA D.O.O.

Rijeka

786.512

BONIPLAST VL.IVA I FRANJO BONIFAČIĆ

Rijeka

29

Rijeka

15.985.748

YACHTCHARTER D.O.O.

Punat

784.799

Opatija

29

8 MI TEH - MIHELČIĆ TEHNIKA D.O.O.

Kukuljanovo

15.900.440

HOTEND IZRADA I MONTAŽA TENDI

Rijeka

774.209

Rijeka

29

8 S.O.L.E.N. d.o.o.

Rijeka

15.845.169

VILLA TERESA D.O.O. U LIKVIDACIJI

Punat

773.075

RONA TRADE ELEKTROINSTALATERSKA RADNJA, VLASNIK MIROSLAV RUŽIĆ T.T. DOO

Rijeka

29

8 ULTRAPOLYMER d.o.o.

Rijeka

15.843.013

KAMP SLATINA D.O.O

Mali Lošinj

772.806

TEHNOGIPS D.O.O.

Rijeka

29

8 RIWELLA d. o. o.

Rijeka

15.789.595

770.257

FLUMINIS D.O.O.

Rijeka

29

8 LAGERMAX TIMESPED d.o.o.

Škrljevo

15.785.007

762.841

BIROTA d.o.o.

Rijeka

29

8 TIHA D.O.O.

Šilo

15.754.470

AUTOMATIKA d.o.o. Rijeka CMA CGM CROATIA POMORSKA AGENCIJA Rijeka D.O.O. NEGOTIUM DOO Viškovo

759.837

C.A.K. d.o.o.

Škrljevo

28

8 AGENCIJA RADA d.o.o.

Rijeka

15.745.400

LJEKARNA MARIJA KOVAČ

Rijeka

757.000

Solar tehnika d.o.o.

Rijeka

28

8 K.M.D. BABIĆ d.o.o.

Viškovo

15.697.920

LJEKARNA MERICA JURETIĆ

Rijeka

756.774

NIKAS d.o.o. Opatija

Opatija

28

8 TREA TRADE d.o.o.

Viškovo

15.540.060

METRO CONSILIUM vl. MLADEN POROPAT Rijeka

756.293

MOBY DICK d.o.o.

Matulji

28

8 JADRAN INFORMATIKA D.O.O

Rijeka

15.497.314

ADRIAINSPEKT d.o.o.

756.161

ILIRIJA VL.KOL BERISHA

Kornić

28

Rijeka

8 SANNIK D.O.O.

Brod Moravice

15.404.759

ARANKA d.o.o. ČAVLE

Čavle

754.574

FERENČIĆ DOO

Viškovo

28

8 UNIIMPEX D.O.O. RIJEKA

Rijeka

15.306.623

LJEKARNA JELKA JANEŠ

Krk

752.465

JADROŠPED D.O.O.

Rijeka

28

8 ITT-RIJEKA DOO

Rijeka

15.218.654

Salmoiraghi & Vigano optika d.o.o.

Rijeka

751.957

R-PROJECT D.O.O.

Rijeka

28

8 AUTOKUĆA ŠOP D.O.O.

Matulji

15.208.834

Jadranski pomorski servis d.d.

Rijeka

750.430

ADELLA d.o.o.

Čavle

28

8 GEOPROJEKT d.d.

Opatija

15.188.267

PROMGLAS d.o.o.

Škrljevo,Kukuljanovo

744.903

ARBUM D.O.O.

Rab

28

8 SEMWICK d.o.o.

Rijeka

15.141.807

ARONDA ADRIANA TRAVEL d.o.o.

Opatija

739.055

Pekarski obrt Sv.Matej vl.Lovro Ivušić

Viškovo

28


116

ŽUPANIJE

rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

8 DROMON doo

Viškovo

15.086.493

M.S.K. SERVIS d.o.o.

Rijeka

736.116

DRAGUNJA d.o.o.

Delnice

8 CENTRO-KOMERC d.o.o.

Rijeka

14.943.205

LJEKARNA MIRNA STJEPČEVIĆ

Opatija

732.510

KIMI COMMERCE d.o.o.

Viškovo

27

8 CUPIDO d. o. o.

Opatija

14.929.002

REGISTAR

Rijeka

721.875

KALINA D.O.O.

Rijeka

27

28

8 JADRANKOMERC d.d.

Crikvenica

14.875.231

S.M. USLUGE D.O.O.

Rijeka

719.613

RI ISA d.o.o.

Rijeka

27

8 BIROTA d.o.o.

Rijeka

14.875.100

NAVAL SISTEM d.o.o.

Rijeka

718.775

DOMENI D.O.O.

Matulji

27

8 LJEKARNA SNJEŽANA MUŠKARDIN

Mali Lošinj

14.870.835

ZAJRDNIČKI MESARSKI OBRT ŽEŽELIĆ

Čavle

718.391

JADRAN INFORMATIKA D.O.O

Rijeka

27

8 REMPLAST d.o.o.

Rijeka

14.866.282

BUILD PROTECT d.o.o.

Rijeka

716.747

LOPAR VRUTAK D.O.O.

Lopar

27

8 SPECIJALNA BOLNICA DR. NEMEC

Matulji

14.847.067

MI TEH - MIHELČIĆ TEHNIKA D.O.O.

Kukuljanovo

712.898

AUTO-HRVATSKA STP d.o.o.

Rijeka

27

8 GRŽINČIĆ d.o.o.

Klana

14.844.229

Rijeka

706.728

KOMUNALAC D.O.O.

Vrbovsko

27

Rijeka

705.049

RIJEKAFRIZER d.o.o.

Rijeka

27

Dobrinj

704.932

DET NORSKE VERITAS ADRIATICA D.O.O.

Rijeka

26

Rijeka

704.052

RB - AUTO d. o. o.

Rijeka

26

Rijeka

26

Opatija

26

Rijeka

26

8 TRGOTRENTA VL.ANTUNOVIĆ DRAŽEN

Rijeka

14.841.422

8 PHOENIX DISTRIBUCIJA d.o.o.

Kukuljanovo

14.740.015

CAMMEO D.O.O. ELEKTROINSTALATERSKA RADNJA, VLASNIK MIROSLAV RUŽIĆ LUGER d.o.o.

8 GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o.

Rijeka

14.710.108

IKONA d.o.o. u likvidaciji

8 USLUGA “BRITE”

Kastav

14.707.903

Elekromehanika Marine d.o.o.

Rijeka

699.375

8 DRENIK d.o.o.

Rijeka

14.683.270

Odvjetnik Rist Robert

Krk

698.794

Rijeka

693.693

LABIN TEKSTIL d.o.o. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR. JELUŠIĆ SOLGRI d.o.o.

Rijeka

693.566

BRODOGRADNJA PIČULJAN

Rab

26

Rijeka

693.279

Vrbovsko

26

Omišalj

26

Kastav

26

8 MEGA MONT D.O.O.

Matulji

14.661.627

8 ENEX EXPORT-IMPORT d.o.o.

Matulji

14.620.150

8 INELTEH D.O.O.

Rijeka

14.599.240

TRANS-TRADE D.O.O. MEP doo za energetski inženjering i trgovinu TIM D.O.O.

8 BFT ADRIA D.O.O.

Dražice

14.492.833

Autotrans d.o.o. Rijeka

Rijeka

688.141

8 PIČULJAN MARINE D.O.O.

Rab

14.406.532

PK d.o.o.

Škrljevo

682.330

“FORMA” vl. GALIĆ SIMEUN SLAVUJ iskopi i prijevoz vl. Slavko Hudorović A.C.Protection d.o.o.

8 BRODOPLAN D.O.O.

Rijeka

14.397.746

RI-STAN d.o.o.

Rijeka

682.206

BAŠKATURIST d.o.o.

Baška

26

8 ALPE ADRIA PROJEKT d.o.o.

Crikvenica

14.383.654

DANON d.o.o.

Rijeka

680.295

3. MAJ STM d.o.o

Rijeka

26

8 GPP LJEKARNA MALNAR i ĆOSIĆ

Rijeka

14.274.908

DUBRAVKO BOŽIĆ

Vrbovsko

679.964

ANTE PETKOVIĆ

Rijeka

26

8 VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o.

Rijeka

14.256.339

G.I.K. KVARNER D.O.O.

Ičići

679.633

VARMONT GRADNJA DOO

Dramalj

26

8 NEGOTIUM DOO

Viškovo

14.253.494

KVARNER IMOBILIJE D.O.O.

Njivice

678.504

S.I.N.G.O. D.O.O.

Škrljevo

26

8 GARAŽE RIJEKA D.O.O.

Rijeka

14.181.648

MIRTA BAŠĆANSKA d.o.o.

Baška

674.003

Alu-Ben d.o.o.

Viškovo

25

8 TIM ? KUŠAN D.O.O.

Grižane

14.178.147

Rijeka

670.042

3t cable d.o.o.

Ičići

25

8 RIJEKAASFALT D.O.O.

Rijeka

14.163.039

Rijeka

667.871

MULTILINK d.o.o.

Rijeka

25

8 SOLGRI d.o.o.

Rijeka

14.130.549

RA-ADRIATIC D.O.O. LJEKARNA FUDURIĆ, MATEJČIĆ, BORAS-DEVČIĆ ADRIANEON doo

Matulji

661.951

MANASTIR KONFEKCIJA D.O.O

Rijeka

25

8 UVALA POLJANA d.o.o.

Mali Lošinj

14.062.833

LJEKARNA ZORKA MUVRIN

Rijeka

650.634

A.C. DUJMOVIĆ d.o.o.

Rijeka

25

8 USLUŽNI CENTAR DOO

Rijeka

13.961.652

KERAKOLL HRVATSKA d.o.o.

Rijeka

650.200

ALFACOMMERCE d.o.o

Njivice

25

8 RI-ING DOO

Matulji

13.936.010

INFOPROJEKT d.o.o.

Rijeka

650.188

CROATIA PILOT D.O.O.

Rijeka

25

8 BRODOGRADILIŠTE PUNAT D.O.O.

Punat

13.925.764

RIJEKAKINO d.o.o.

Rijeka

646.860

BLUE ADRIATIC TRADE d.o.o.

Rijeka

25

8 KRAS RIJEKA D.O.O.

Viškovo

13.871.576

BRODOGRADILIŠTE PUNAT D.O.O.

Punat

639.645

HOTEL SELCE D.O.O.

Selce

25

8 ARBUM D.O.O.

Rab

13.841.164

ECONOMICUS d.o.o.

Rijeka

638.689

DALMONT-TURIZAM d.o.o

Kraljevica

25

8 SLADIS TRGOVINA d.o.o.

Rijeka

13.817.940

CONCORD D.O.O.

Rijeka

634.877

GHETALDUS RIJEKA DOO

Rijeka

25

8 “BRODOGRADILIŠTE CRES” DD

Cres

13.759.661

VELIVOLA d.o.o.

Rijeka

634.033

BAREL DOO

Matulji

25

8 UNIMAR RIJEKA d.o.o.

Rijeka

13.704.982

VARGON D.O.O.

Kukuljanovo

632.294

RI GARD d.o.o.

RIJEKA

25

8 TEHNOMEHANIKA d.o.o.

Rijeka

13.680.809

RAM d.o.o.

Rijeka

631.574

GRADER D.O.O.

Matulji

25

8 TRUMM D.O.O.

Malinska

13.628.307

630.661

TEXTUM d.o.o.

Viškovo

24

Crikvenica

13.607.222

Rijeka

629.672

SETING-INŽENJERING d.o.o.

Delnice

24

8 RT BAMBI d.o.o.

Rijeka

13.502.849

MARECON DOO TRG.USL.OBRT LIDIJA, VL.DRAGIČEVIĆ ZDENKO SOKOLIĆ d.o.o.

Rijeka

8 IZGRADNJA d.o.o.

Nerezine

629.527

ZANATSERVIS d.o.o.

Opatija

24

8 BRODOGRADNJA PIČULJAN

Rab

13.447.679

SPECIJALNA BOLNICA DR. NEMEC

Matulji

627.352

CLIMACOMMERCE d.o.o.

Kastav

24

8 3E CAR PARK D.O.O.

Rijeka

13.437.087

JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVIĆ

Rijeka

626.775

VELDEN - AUTO D.O.O.

Opatija

24

8 PIAZZA ITALIA d.o.o.

Rijeka

13.427.794

MODERN LINE d.o.o.

Klana

625.136

Tanja Grlaš - Pek.Lišćevica

Čavle

24 24

8 VOCALIS D.O.O. OPATIJA

Opatija

13.413.728

METALOGRADNJA D.O.O.

Rijeka

624.893

ADRIA 24 d.o.o.

Rijeka

8 ŠPEDTRANS WORLD DOO

Rijeka

13.316.768

ARKADA-TRGOVINE D.O.O.

Rijeka

623.828

L. TURIST d.o.o.

Lovran

24

8 KRAINC AUTO d.o.o.

Rijeka

13.311.480

TAKALA d.o.o.

Praputnjak

621.173

ARANKA d.o.o. ČAVLE

Čavle

24

8 H-CLUB d.o.o.

Rijeka

13.059.488

JADRAN-IMPEX D.O.O.

Kastav

615.910

DUNDOVO D.O.O.

Rab

24

8 LJEKARNA MAZZI

Rijeka

13.020.964

UO PUTNIK VL. NEVENKO TURKOVIĆ

Rijeka

615.598

BRODOGRADILIŠTE PUNAT D.O.O.

Punat

24

8 NOVAMAX d. o. o.

Rijeka

13.014.717

LJEKARNA ANKICA HULJEV

Rijeka

615.039

24 23

8 Tecno auto d.o.o.

Jurdani

13.005.156

DF ANIMACIJA d.o.o.

Rijeka

612.469

8 TEXTUM d.o.o.

Viškovo

13.000.725

LJEKARNA MILICA ŽUŽIĆ

Krk

605.617

DEROSSI D.O.O. Crikvenica CRO-SLO s.r.o (d.o.o.) Glavna podružnica Delnice Delnice MICO-SERVICE d.o.o. Rijeka

8 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VRBNIK

Vrbnik

12.993.859

NOXA METAL d. o. o.

Marinići

602.802

PROMGLAS d.o.o.

Škrljevo,Kukuljanovo

24 24


117

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

8 OCTOPUS RIJEKA d.o.o.

Rijeka

12.987.833

PAVLOMIR d.o.o.

Novi Vinodolski

594.675

EUROPA STAR D.O.O.

Rijeka

23

8 ARCUS GRADNJA d.o.o.

Čavle

12.938.146

PEKARA DEMO

Kraljevica

593.446

MOTOMARINER D.O.O. RIJEKA

Rijeka

23

8 TERI-CROTEK RI DOO

Rijeka

12.796.149

Rijeka

589.417

D.E.L. TOURS d.o.o.

Rijeka

23

Rijeka

584.757

AUTOKUĆA ŠOP D.O.O.

Matulji

23

Rijeka

584.351

GRADER INŽENJERING D.O.O.

Matulji

23

Rijeka

583.066

AR-METAL d.o.o.

Kastav

23

8 GROHOVAC VOLAN D.O.O.

Viškovo

12.794.446

8 IVET DOO 2010

Rijeka

12.774.589

IDEJA d.o.o. EURONEKRETNINE I GRADITELJSTVO D.O.O. PSC LOVORKA d.o.o. RIJEKA

8 ZAJEDNIČKI OBRT GSM-CENTAR

Rijeka

12.720.466

GARMA D.O.O.

8 CENOZA d.o.o.

Rupa

12.674.570

GORANČICA d.o.o.

Delnice

582.579

UVALA POLJANA d.o.o.

Mali Lošinj

23

8 JURING DOO

Rijeka

12.644.889

KU LUMIN KRK

Krk

581.462

TRŽNICE RIJEKA d.o.o. RIJEKA

Rijeka

23

8 VIKTORIJA NOVA d.o.o.

Delnice

12.603.888

AG.IN.T. d.o.o.

Jurdani

580.663

T.D. BAŠKA d.o.o.

Baška

23

8 Zračna luka Rijeka d.o.o. Omišalj

Omišalj

12.542.136

ARBUM D.O.O.

Rab

576.197

SAN-DI d.o.o.

Rijeka

23

8 POPRAVAK BRODSKIH MOTORA D.O.O.

Rijeka

12.541.465

ITT-RIJEKA DOO

Rijeka

575.308

UO PUTNIK VL. NEVENKO TURKOVIĆ

Rijeka

23

8 DRAGON MARITIME d.o.o.

Rijeka

12.500.338

NITESCO d.o.o.

Rijeka

573.538

RI-GRAD INŽENJERING d.o.o.

Kastav

23

8 LITTLE EAGLE Co. D.o.o.

Punat

12.496.210

A.B.E. INŽENJERING D.O.O.

Rijeka

572.587

RIVIJERA D.D.

Ičići

23

8 FAM ŠPINA d.o.o.

Viškovo

12.415.335

JAVNI BILJEŽNIK DARKO PARAVIĆ

Rijeka

572.483

TAPESS D.O.O.

Kastav

22

UNICA d.o.o. GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE ELMEH TAKALA d.o.o.

Rijeka

22

Rijeka

22

Praputnjak

22

8 LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.

Mali Lošinj

12.381.508

VULIN & NCA AUTOMATION d.o.o.

Rijeka

567.576

8 MEGA PROMET d.o.o. doo za energetski inženjering 8 MEP i trgovinu 8 JADRAN - MONTAŽA d.o.o.

Rijeka

12.353.247

Čavle

567.187

Rijeka

12.328.027

Kastav

566.174

Rijeka

12.326.594

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR . VATROSLAV JELUŠIĆ DI KLANA d.d.

Klana

559.705

TEHNOMEHANIKA d.o.o.

Rijeka

22

Kastav

12.282.922

ELEKTROKOVINA RIJEKA d.o.o.

Jurdani

557.154

ARKADA-TRGOVINE D.O.O.

Rijeka

22

Opatija

12.280.541

Ljekarna Martina Mikuličić

Krasica

556.696

BSK COMMERCE doo

Rijeka

22

8 CLIMACOMMERCE d.o.o. POLIKLINIKA DR. 8 STOMATOLOŠKA JELUŠIĆ TOMAC, JAKUPAK, POJER8 LJEKARNA IVANČIĆ

Delnice

12.279.600

AUTOKUĆA DRAGA

Rijeka

556.553

MAERSK CROATIA D.O.O.

Rijeka

22

8 Auto Ukić d.o.o.

Rijeka

12.217.284

SVIJET MALIH D.O.O.

Rijeka

556.545

LOGIN d.o.o.

Rijeka

22

8 DARIO D.O.O.

Krk

12.096.184

TREA TRADE d.o.o.

Viškovo

555.282

GOSPOJA P.Z.

Vrbnik

22

8 ADELLA d.o.o.

Čavle

12.092.250

KOMUNALAC d.o.o.

Opatija

554.860

VIKTORIJA NOVA d.o.o.

Delnice

22

8 LJEKARNA MERICA JURETIĆ

Rijeka

12.072.196

PMP NAUTIKA D.O.O.

Rijeka

553.602

AUTONIPPON DOO

Rijeka

22

8 SOKOLIĆ d.o.o.

Nerezine

12.030.621

ŠPRINTER D.O.O.

Rijeka

548.922

GEOINST d.o.o.

Mali Lošinj

22

VUKMA GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO “DOBRA” D.O.O. FOS D.O.O.

Opatija

22

8 DOMENI D.O.O.

Matulji

11.922.554

POREZNI SAVJETNIK DAMIR BRAJKOVIĆ

Rijeka

546.323

8 PANALPINA CROATIA D.O.O.

Rijeka

11.900.186

UNIX CENTAR D.O.O.

Rijeka

544.321

8 PARKOVI d.o.o.

Opatija

11.895.439

LEA V.ELEONORA HREŠĆAK

Krk

544.098

Bakar

22

Fužine

22

8 LEMAL D.O.O.

Rijeka

11.778.561

PINEL KRK d.o.o.

Krk

543.823

MARETINA d.o.o.

Viškovo

22

8 SLADIS D.D.

Rijeka

11.763.520

IVET DOO 2010

Rijeka

543.642

PEKARSTVO LOZNATI Vl.Žic Željko

Cres

22

8 Subita regula d.o.o.

Delnice

11.721.741

A-1 D.O.O.

Opatija

542.290

FIN.-GRA. DOO

Rijeka

22

8 RIBILI DOO

Rijeka

11.711.896

SGS ADRIATICA, d. o. o.

Rijeka

540.363

NIKI DOO

Rijeka

22

8 SALMAR DOO

Rijeka

11.709.021

BAŠKATURIST d.o.o.

Baška

538.636

HERMES d.o.o.

Kukuljanovo

21

8 JUNKO RIJEKA D.O.O.

Rijeka

11.639.727

MARINE ENGINES D.O.O.

Punat

536.075

SPAMIR MODA d.o.o.

Rijeka

21

8 Transagent d.o.o. Rijeka

Rijeka

11.632.876

IRI C.O.N. doo

Opatija

534.104

ELEKTROMAX D.O.O.

Rijeka

21

8 A.B.E. INŽENJERING D.O.O.

Rijeka

11.628.555

RIMOS D.O.O. RIJEKA

Rijeka

531.216

KUKURIKU doo

Kastav

21

8 MONTCOMMERCE d.o.o.

Bakar

11.592.863

AURIS ADRIA D.O.O.

Opatija

529.593

ZOROVIĆ d.o.o.

Rijeka

21

8 AITAC d.o.o.

Rijeka

11.533.409

Inženjer biro Ožbolt - Mayer d.o.o.

Opatija

524.097

KUŽELKA d.o.o.

Rijeka

21

8 T. A. DA RIVA D.O.O. Opatija T.T. D.o.o. za transport, trgovinu i Rijeka 8 PETRA putnička agencija 8 ZANATOPREMA Rijeka

11.524.352

LJEKARNA NADA BAČIĆ, mr.pharm

Opatija

523.900

ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU D.O.O.

Rijeka

21

11.429.845

INEL-MAR D.O.O.

Matulji

523.557

VECLA D.O.O.

Krk

21

11.404.129

KRK MOTO D.O.O.

Krk

523.017

MARINA PAIN d.o.o.

Punat

21

8 Hartis d.o.o.

Matulji

11.373.549

HERMES d.o.o.

Kukuljanovo

522.921

ARENA 2008 d. o. o.

Rijeka

21

8 FORD POGARČIĆ D.O.O.

Rijeka

11.359.156

LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.

Mali Lošinj

519.056

AS MONT DOO

Delnice

21

8 Saint Alliance doo FUDURIĆ, MATEJČIĆ, 8 LJEKARNA BORAS-DEVČIĆ 8 ALPRON, VL. NIKOLA ŠTEFANČIĆ

Selce

11.345.904

JAVNI BILJEŽNIK GORDANA LEGOVIĆ

Rijeka

518.937

MONTAŽA M.A.S. D.O.O.

Delnice

21

Rijeka

11.269.850

518.601

TREA TRADE d.o.o.

Viškovo

20

Kastav

11.249.361

517.409

FAM ŠPINA d.o.o.

Viškovo

20

8 A.M.Z. IMPEX

Opatija

11.221.741

DICTA d.o.o. Rijeka GRUPNA PRIVATNA PRAKSA MIRA ĐUKIĆ Rijeka MR.PHARM., ANA-MARIJA ĐUKIĆ MR.PHARM. “RUMAT” d.o.o. Rijeka

516.079

CORTINA D.O.O.

Krk

20

8 PLETENINA IRIS D.O.O.

Škrljevo

11.214.773

GLORIA&ENRICO D.O.O.

Krk

506.107

PIČULJAN MARINE D.O.O.

Rab

20

8 DICTA d.o.o.

Rijeka

11.207.300

FABIAN d.o.o. Export-import

Rijeka

504.498

MRAMOR COMERCE D.O.O.

Jurdani

20

8 KLIMA MARINE D.O.O.

Rijeka

11.204.378

INDEL ZAŠTITA D.O.O.

Rijeka

503.800

ADRIANEON doo

Matulji

20

8 BILD TRADE D.O.O.

Kastav

11.191.156

Viškovo

500.055

MACK d.o.o.

Rijeka

20

8 ZOROVIĆ d.o.o.

Rijeka

11.157.915

USLUŽNI OBRT GMP VL. MARINKO REŽIĆ BARIĆ GRADNJA ZADRUGA ZA GRAĐEVINARSTVO

Rijeka

499.223

AFRO D.O.O.

Jurdani

20


118

ŽUPANIJE

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 2010. % udjel u RH

613

0,63

103,90

4.463

0,52

97,19

imovina ukupno

4.796.022.853

0,45

102,40

65,25%

99,44%

ukupni prihod

1.620.069.110

0,27

100,11

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

99.441.765

0,35

117,68

130.208.588

0,44

175,13

100,00%

99,08%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki br. zaposlenih

dobit nakon oporezivanja gubitak nakon oporezivanja prosječna neto plaća

Indeks 2009=100

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2010.

3.645

investicije

139.209.599

102,00 0,37

68,25

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

JU NACIONALNI PARK Plitvička jezera

Plitvička jezera

NOVALIS d.o.o.

Novalja

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

ukupni prihod 209.898.462 66.219.272

naziv tvrtke

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA

mjesto

dobit razdoblja

JU NACIONALNI PARK Plitvička jezera

Plitvička jezera

22.658.411

METING D.O.O.

Gospić

8.108.336

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

JU NACIONALNI PARK Plitvička jezera

Plitvička jezera

767

LIKA CESTE d.o.o.

Gospić

200

LIKA CESTE d.o.o.

Gospić

47.545.218

DUHANKA ZAGREB D.O.O.

Udbina

4.765.838

ŽELJKO OREŠKOVIĆ

Korenica

170

Hadria d.o.o.

Novalja

44.424.884

G.P.V.-GRAĐENJE d.o.o.

Gospić

3.016.689

TERI-CROTEK DOO GOSPIĆ

Gospić

138

MOST D.O.O.

Otočac

44.240.562

GRAĐEVINSKI ZEMLJENI RADOVI NIKAŠ

Korenica

2.916.330

METALNA OPREMA d.d.

Senj

87 78

ŽELJKO OREŠKOVIĆ

Korenica

37.392.608

VELEBIT d.d.

Senj

2.710.852

LAV MIŠKULIN R DOO

Gospić

VRKLJAN d.o.o.

Gospić

33.479.190

SLADOVAČA d.o.o.

Gospić

1.957.862

Komunalac d.o.o. Otočac

Otočac

73

IZBOR - JANDRIĆ d.o.o.

Korenica

31.431.808

MILLEM D.O.O.

Lički Osik

1.734.741

AUTOPRIJEVOZ D.D.

Otočac

72

IVAN COMMERCE D.O.O.

Gospić

26.081.563

LIKA SVJETLO D.O.O.

Gospić

1.555.017

NOVALIS d.o.o.

Novalja

66

DUHANKA ZAGREB D.O.O.

Udbina

21.042.346

GM KVARTE D.O.O.

Perušić

1.541.597

USLUGA d.o.o. za komunalne djelatnosti Gospić

65

PERGAMENT d.o.o.

Korenica

20.677.115

KRATOM D.O.O.

Udbina

1.451.603

DRVOREZ INO d.o.o.

59

CALCIT LIKA d.o.o.

Ličko Lešće

Otočac

17.574.479

ZU LJEKARNE MENTAPHARN

Otočac

1.365.306

GKD KOMUNALAC DOO SENJ

Senj

55

USLUGA d.o.o. za komunalne djelatnosti Gospić

17.277.609

LIMING d.o.o.

Gospić

1.345.425

ZG-BENZ

Perušić

55

G.P.V.-GRAĐENJE d.o.o.

17.211.486

BIGROM D.O.O.

Gospić

1.294.629

Hadria d.o.o.

Novalja

49

Gospić

SLADOVAČA d.o.o.

Gospić

16.476.009

IZNOS DRVA IZ ŠUME KONJIMA

Donja Pazarišta

1.265.381

G.P.V.-GRAĐENJE d.o.o.

Gospić

49

REGATA, d.o.o.

Otočac

16.440.019

FRLAN d.o.o.

Gospić

1.188.495

PERGAMENT d.o.o.

Korenica

45

HIR D.O.O.

Senj

14.511.514

MILLEM-INŽENJERING D.O.O.

Gospić

1.184.188

KOMUNALIJE DOO

Novalja

45

PLENUS d.o.o. TRCOL SLOBODAN PRIJEVOZNICKA DJELATNOST GRAĐEVINSKO CALCIT LIKA d.o.o.

Otočac

1.170.145

BUKVA d.o.o.

Korenica

43

Novalja

1.077.200

MOST D.O.O.

Otočac

42

Ličko Lešće

1.074.855

IZBOR - JANDRIĆ d.o.o.

Korenica

40 38

KOMUNALIJE DOO

Novalja

14.115.256

METALNA OPREMA d.d.

Senj

13.039.076

GKD KOMUNALAC DOO SENJ

Senj

12.727.050

NEVEN PLAST

Lički Osik

12.514.751

IZBOR - JANDRIĆ d.o.o.

Korenica

1.072.271

VRKLJAN d.o.o.

Gospić

PORTON d.o.o.

Senj

12.127.978

HIR D.O.O.

Senj

1.057.946

Otočac

35

TERI-CROTEK DOO GOSPIĆ

Gospić

12.062.005

HOTEL ZAGREB d.o.o.

Karlobag

1.045.343

Lun

33

1.039.703

PLENUS d.o.o. LUNA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE REGATA, d.o.o.

Otočac

31

ZU LJEKARNE MENTAPHARN

Otočac

11.929.572

NEVEN PLAST

Lički Osik

AUTOPRIJEVOZ D.D.

Otočac

11.917.386

VRKLJAN d.o.o.

Gospić

968.846

IZNOS DRVA IZ ŠUME KONJIMA

Donja Pazarišta

28

Lika - peleti d.o.o.

Gospić

11.872.338

LAV MIŠKULIN R DOO

Gospić

940.764

LIČKA TVORNICA VAPNA DOO

Ličko Lešće

27

METING D.O.O.

Gospić

11.531.594

ŠKUNCA SNJEŽANA-LJEKARNA ŠKUNCA

Novalja

926.447

TUŠAK d.o.o.

Gospić

26

LJEKARNE LIPA Z.U.

Lički Osik

11.461.237

BUKVA d.o.o.

Korenica

860.085

CALCIT LIKA d.o.o.

Ličko Lešće

24

BIGROM D.O.O.

Gospić

11.178.356

REGATA, d.o.o.

Otočac

857.229

KOMUNALAC d.o.o.

Korenica

24


119

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke LJEKARNA INGRID TOMLJANOVIĆ LUNA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE KULA-PROMET d.o.o.

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Senj

11.176.460

PRIJEVOZNIK LUKA BABURIĆ

Gospić

823.675

SVETI ROK D.O.O.

Lovinac

24

Lun

11.137.984

U.T.P.O.BABIĆ VL.GORAN BABIĆ

Korenica

815.797

KULA-PROMET d.o.o.

Senj

23

Senj

11.038.586

LJEKARNA INGRID TOMLJANOVIĆ

Senj

751.151

U.T.P.O.BABIĆ VL.GORAN BABIĆ

Korenica

23 23

SVETI ROK D.O.O.

Lovinac

10.850.886

Hadria d.o.o.

Novalja

727.754

SLADOVAČA d.o.o.

Gospić

Komunalac d.o.o. Otočac

Otočac

10.828.202

MENS D.O.O.

Gospić

727.382

AMD D.O.O.

Gospić

23

MARTINČIĆ D.O.O.

Gospić

10.645.224

FAZA EL. INST. OBRT I PRIJEVOZ

Gospić

723.996

HOTEL ZAGREB d.o.o.

Karlobag

23

PLENUS d.o.o.

Otočac

10.274.489

ŽELJKO OREŠKOVIĆ

Korenica

713.206

HIDROKOM d.d.o.

Udbina

23

PC GRUPA d.o.o.

Otočac

10.021.959

GIVI D.O.O.

Otočac

640.895

ARBUROŽA DOO

Novalja

20

KLAONICA CESARICA VL. ROBERT ČAČIĆ

Karlobag

9.801.281

SUNTURIST d.o.o.

Novalja

607.677

GRADNJA D.O.O.

Senj

20

MILLEM-INŽENJERING D.O.O.

Gospić

9.173.464

PLAN B d.o.o.

Korenica

552.781

IVAN COMMERCE D.O.O.

Gospić

20

TUŠAK d.o.o. AUTODIJELOVI VELEBIT VL. KREŠIMIR ORLOVIĆ GIVI D.O.O.

Gospić

9.164.227

TUŠAK d.o.o.

Gospić

543.706

MALIŠA d.o.o.

Senj

19

Otočac

8.952.870

GS-GRADNJA DOO

Gospić

535.286

Udbina

18

Otočac

8.852.874

Z-A-M doo

Gospić

498.410

TMR BRKO vl. Goran Murković

Jezerane

8.631.316

Gospić

465.670

Novalja

460.185

Senj

17

Udbina

449.419

DUHANKA ZAGREB D.O.O. AUTODIJELOVI VELEBIT VL. KREŠIMIR ORLOVIĆ BIGROM D.O.O. VOVOVOD HRV.PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK d.o.o. ZLATKO-COMMERCE d.o.o.

Jezerane

17

Lički Osik

417.709

JADRI-TRADE D.O.O.

Otočac

16

Otočac

18

Gospić

18

MILLEM D.O.O.

Lički Osik

8.550.195

ŠKUNCA SNJEŽANA-LJEKARNA ŠKUNCA

Novalja

8.510.697

NOVA INVEST D.O.O. TRGOVINA MARKO, VL. MARKO DABOPERANIĆ RESTORAN ROBERT

TRGOVAČKI OBRT ZAGI

Gospić

8.321.162

POLJOMPROMET, vl. Kata Ratković

ZLATKO-COMMERCE d.o.o. TRCOL SLOBODAN PRIJEVOZNICKA DJELATNOST GRAĐEVINSKO LIMING d.o.o.

Jezerane

7.840.619

DABO VLADIMIR-AUTOPRIJEVOZNIK

Novalja

390.263

GIVI D.O.O.

Otočac

16

Novalja

7.755.153

NOVALIS d.o.o.

Novalja

386.688

CISSA d.o.o.

Novalja

15

Gospić

7.696.533

TGM trgovina građevinskog materijala

Otočac

363.302

Velinac d.o.o. U stečaju

Karlobag

15

CISSA d.o.o.

Novalja

7.469.201

MIŠKULIN UTP DOO

Gospić

360.067

IM-COMMERCE, d.o.o.

Jezerane

15

LAKI D.O.O.

Gospić

7.467.250

IZRADA NADGR. SPOMENIKA

Gospić

330.676

AMST-KOP

Smiljan

15

JADRI-TRADE D.O.O.

Otočac

7.421.240

S.V.D.- PAVLOVIĆ d.o.o. JEZERANE

Jezerane

330.402

DOLGRAD D.O.O.

Novalja

15 14

LIČKA TVORNICA VAPNA DOO

Ličko Lešće

7.232.934

KULA-PROMET d.o.o.

Senj

326.120

HENOX, d.o.o.

Otočac

NOVALJA NEKRETNINE d.o.o.

Novalja

7.178.645

ORSO D.O.O.

Perušić

323.339

BAG D.O.O.

Brušane

14

HOTEL ZAGREB d.o.o.

Karlobag

7.107.322

MOST D.O.O.

Otočac

322.866

OMRA doo

Novalja

14

Dasović d.o.o.

Brinje

7.085.753

NOVACOMMERCE d.o.o.

Novalja

315.017

Dasović d.o.o.

Brinje

14

IZNOS DRVA IZ ŠUME KONJIMA

Donja Pazarišta

7.012.054

INLEX D.O.O.

Senj

290.539

IZRADA NADGR. SPOMENIKA

Gospić

14

IM-COMMERCE, d.o.o.

Jezerane

6.973.558

MARTINČIĆ D.O.O.

Gospić

285.495

LIKA SVJETLO D.O.O.

Gospić

13

LAV MIŠKULIN R DOO

Gospić

6.959.744

ZG-BENZ

Perušić

275.859

GM KVARTE D.O.O.

Perušić

6.683.938

DREN d.o.o.OTOČAC

Otočac

6.484.710

ZLATKO-COMMERCE d.o.o. 4M PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL. JAKOV KRMPOTIĆ TRGOVAČKI OBRT ZAGI

Jezerane

262.679

Gospić

245.497

STUBA PROJEKT NISKOGRADNJA D.O.O. 4M PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL. JAKOV KRMPOTIĆ TRCOL SLOBODAN PRIJEVOZNICKA DJELATNOST GRAĐEVINSKO TOMAIĆ-COMMERC d.o.o.OTOČAC

JASNA D.O.O.

Otočac

6.543.196

Gospić

262.408

LIKA SVJETLO D.O.O. VOVOVOD HRV.PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK d.o.o. FAZA EL. INST. OBRT I PRIJEVOZ TRGOVINA MARKO, VL. MARKO DABOPERANIĆ NOVACOMMERCE d.o.o.

Gospić

6.297.793

KOSA VL.ANTE POCRNIĆ

Gospić

240.695

KRATOM D.O.O.

Udbina

12

Senj

6.288.810

Korenica

238.779

U.O. “MAKI” MARKO SOKOLIĆ

Gospić

12

Otočac

238.423

LIMING d.o.o.

Gospić

12

Gospić

228.497

VRILO DOO

Lovinac

12

Brinje

214.363

GS-GRADNJA DOO

Gospić

12

Gospić

6.065.062

Novalja

6.043.251

PERGAMENT d.o.o. AUTODIJELOVI VELEBIT VL. KREŠIMIR ORLOVIĆ STUBA PROJEKT NISKOGRADNJA D.O.O.

Novalja

5.972.512

Dasović d.o.o.

Gospić

13

Gospić

13

Novalja

12

Otočac

12

T.O. Mlin Krasno

Krasno

5.754.345

TOMAIĆ-COMMERC d.o.o.OTOČAC

Otočac

210.116

BAB d.o.o.

Otočac

12

ZG-BENZ

Perušić

5.528.180

AMD D.O.O.

Gospić

209.243

“VISOČICA” d.o.o.

Donji Lapac

11

GRAĐEVINSKI ZEMLJENI RADOVI NIKAŠ

Korenica

5.431.955

IM-COMMERCE, d.o.o.

Jezerane

206.901

HOTEL ANTE D.O.O.

Gospić

11

TGM trgovina građevinskog materijala

Otočac

5.413.888

KLAONICA CESARICA VL. ROBERT ČAČIĆ

Karlobag

198.943

KOSA VL.ANTE POCRNIĆ

Gospić

11

BUBA D.O.O.

Gospić

5.295.012

MEDIERA d.o.o.

Sveti Juraj

198.813

MARTINČIĆ D.O.O.

Gospić

11

BUKVA d.o.o.

Korenica

5.174.056

KOMGRAD D.O.O.

Donji Lapac

198.094

Otočac

11

Gospić

11

Udbina

11

MA-SA d.o.o. OTOČAC

Otočac

5.157.928

JASIKA d.o.o.

Gospić

194.050

TOMAIĆ-COMMERC d.o.o.OTOČAC

Otočac

5.105.603

JADRI-TRADE D.O.O.

Otočac

192.044

ZVONIMIR d.o.o. OTOČAC VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ D.O.O. RESTORAN ROBERT

GRADNJA D.O.O.

Senj

5.083.566

JASNA D.O.O.

Otočac

190.674

TMR BRKO vl. Goran Murković

Jezerane

11

HENOX, d.o.o. 4M PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL. JAKOV KRMPOTIĆ STUBA PROJEKT NISKOGRADNJA D.O.O.

Otočac

5.070.772

DEGENIJA D.O.O.

Krasno Polje

180.159

Radoš d.o.o.

Otočac

11

Gospić

5.060.408

178.421

MIKEL PREKPALAJ

Novalja

11

Gospić

5.010.908

177.617

KIZA D.O.O.

Lički Osik

11

FUNTANA TRGOVINA DOO

Novalja

4.900.959

VODOVOD D.O.O. BRINJE Brinje GRAĐEVINSKI OBRT INGRAD VL.TOMISLAV Senj ČANDRLIĆ SENJ AGRO-MILKA d.o.o. Ličko Lešće

169.726

HOTEL PARK d.o.o.

Otočac

11

KOMUNALAC d.o.o.

Korenica

4.872.068

HENOX, d.o.o.

Otočac

164.870

VITAL D.O.O.

Otočac

10

KONI D.O.O.

Gospić

4.849.055

GEO LIKA D.O.O.

Gospić

154.913

LIKA GRADNJA D O O

Plitvička jezera

10


120

ŽUPANIJE

rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

U.T.P.O.BABIĆ VL.GORAN BABIĆ

Korenica

4.829.476

VRILO DOO

Lovinac

150.993

LJEKARNE LIPA Z.U.

Lički Osik

DABO VLADIMIR-AUTOPRIJEVOZNIK

Novalja

4.823.237

Urar d.o.o.

Otočac

150.609

GM KVARTE D.O.O.

Perušić

10

GS-GRADNJA DOO

Gospić

4.794.814

USLUGA d.o.o. za komunalne djelatnosti Gospić

146.915

FAZA EL. INST. OBRT I PRIJEVOZ

Gospić

10

10

NOVA INVEST D.O.O.

Gospić

4.763.939

GRADNJA D.O.O.

Senj

143.789

TRGOVAČKI OBRT ZAGI

Gospić

10

U.T.O.BAG VL.BORIS NIKŠIĆ

Karlobag

4.755.018

Gospić

140.747

KLAONICA CESARICA VL. ROBERT ČAČIĆ

Karlobag

10

INLEX D.O.O.

Senj

4.752.183

Gospić

135.933

LAKI D.O.O. PERUŠIĆ D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI NEVEN PLAST D.O.O.

Gospić

10

POLJOMPROMET, vl. Kata Ratković

Lički Osik

4.735.361

LAKI D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ D.O.O. U.T.O.BAG VL.BORIS NIKŠIĆ

Karlobag

131.427

KOSA VL.ANTE POCRNIĆ

Gospić

4.730.238

MALVAZIJA Vl.Mario Orešković

Otočac

123.729

SELAN d.o.o. SENJ

Senj

4.652.233

Timber-trade d.o.o.

Otočac

123.468

Perušić

10

Lički Osik

10 10

Tomi d.o.o.

Otočac

4.548.591

TINELA D.O.O.

Otočac

122.168

KRISTAL INVEST doo

Novalja

4.416.591

B.B. TRANS d.o.o.

Otočac

121.367

HRVATSKI RADIO-RADIO GOSPIĆ D.O.O. Gospić DOMGRAD d.o.o.za graditeljstvo,trgovinu Križpolje i usluge MUJANIĆ d.o.o. Korenica

DRVOREZ INO d.o.o.

Otočac

4.406.962

Trgovina Crnković-Nenad Crnković

Novalja

118.624

MALVAZIJA Vl.Mario Orešković

10 9

Otočac

9

MARTIN DOO

Gospić ? Brušane

4.334.789

CEKO D.O.O.

Korenica

118.385

TISKARA GOSPIĆ d.d.

Gospić

9

AMST-KOP

Smiljan

4.325.489

MOBY DICK

Novalja

116.102

ZU LJEKARNE MENTAPHARN

Otočac

9

SUNTURIST d.o.o.

Novalja

4.223.283

LIKA-NET d.o.o.

Gospić

114.210

KONI D.O.O.

Gospić

9

B.B. TRANS d.o.o.

Otočac

4.166.805

ŠKUNCA COMMERCE d.o.o.

Novalja

113.088

B.B. TRANS d.o.o.

Otočac

9

AMV PROFIL D.O.O.

Otočac

3.986.860

GKD KOMUNALAC DOO SENJ

Senj

112.814

OHRID d.o.o.

Gospić

9 8

JADRAN GRADNJA doo

Novalja,

3.739.387

LIKAPLAST D.D. u likvidaciji

Udbina

112.357

MA-SA d.o.o. OTOČAC

Otočac

GRAMEX-COMM d.o.o.

Senj

3.736.937

KROMA D.O.O.

Gospić

109.306

SUNTURIST d.o.o.

Novalja

8

FRLAN d.o.o.

Gospić

3.614.739

MACOLA d.o.o.

Korenica

107.828

VODOVOD D.O.O. BRINJE

Brinje

8

VESNA DOO

Perušić

3.609.085

MORE GRADNJA doo

Novalja

105.848

KAPLJICA DOO

Senj

8

MARIO-COMMERCE d.o.o. BRINJE

Jezerane

3.523.616

MARIS GRADNJA doo

Novalja

103.029

MOBY DICK

Novalja

8

GTD BUCO VL MLADEN DRAŽENOVIĆ

Brinje

3.515.706

DAMINO D.O.O.

Gospić

98.501

DV GRADNJA-Damir Vuković

Novalja

8 8

VELEBIT d.d.

Senj

3.456.602

TMR BRKO vl. Goran Murković

Jezerane

98.007

NEVEN PLAST

Lički Osik

MIMTEX d.o.o.

Plitvička jezera

3.397.368

NOVALJA NEKRETNINE d.o.o.

Novalja

96.832

LJEKARNA INGRID TOMLJANOVIĆ

Senj

8

MALIŠA d.o.o.

Senj

3.358.512

DJM D.O.O.

Gospić

95.451

VESNA DOO

Perušić

8

MALVAZIJA Vl.Mario Orešković

Otočac

3.182.073

GAJA d.o.o.

Križpolje

94.905

OPTIMA GRADNJA D.O.O.

Novalja

8

Drvna Biomasa d.o.o.

Brinje

3.134.941

LAKTIĆ d.o.o.

Gospić

94.827

INN d.o.o.

Gospić

8

JENGIĆ D.O.O.

Gospić

3.108.582

KRAMAR-KOP D.O.O.

Lovinac

93.388

MAJSIĆ D.O.O.

Otočac

8

LIKA GRADNJA D O O

Plitvička jezera

2.987.316

ROZA d.o.o.

Gospić

92.377

ISL Spreewerk d.o.o.

Gospić

7

AGRO-MILKA d.o.o.

Ličko Lešće

2.984.142

POLJO-LIKA d. O O

Ličko Petrovo Selo

90.962

TIM - COMMERCE d.o.o.

Otočac

7

KRATOM D.O.O.

Udbina

2.984.111

FUNTANA TRGOVINA DOO

Novalja

89.274

PRIJEVOZNIČKI OBRT JOSIP KNEŽEVIĆ

Plitvička jezera

7 7

GM PAVELIĆ vlasnik MARKO PAVELIĆ

Senj

2.949.666

M.I. d.o.o.

Gospić

86.860

KRISTAL INVEST doo

Novalja

JASIKA d.o.o.

Gospić

2.940.077

DREN d.o.o.OTOČAC

Otočac

82.082

VETERINARSKA STANICA OTOČAC D.O.O.

Otočac

7

T.D.PLASA NOVALJA VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ D.O.O. AMD D.O.O.

Novalja

2.932.760

JADRAN GRADNJA doo

Novalja,

80.680

AS INŽENJERING D.O.O.

Senj

7

Gospić

2.867.908

MONDI d.o.o.GOSPIĆ

Gospić

77.461

PLAN B d.o.o.

Korenica

7

Gospić

2.815.875

VETERINARSKA STANICA OTOČAC D.O.O.

Otočac

76.571

MIRNI KUTAK D.O.O.

Otočac

7

Z-A-M doo

Gospić

2.741.128

SAN Pržiona kave vl.Jergović-Kraljić

Otočac

71.798

NOVA INVEST D.O.O.

Gospić

7

MUJANIĆ d.o.o.

Korenica

2.669.370

Tomi d.o.o.

Otočac

68.823

GTD BUCO VL MLADEN DRAŽENOVIĆ

Brinje

7

POLJO-LIKA d. O O

Ličko Petrovo Selo

2.637.484

OPTIMA GRADNJA D.O.O.

Novalja

67.591

JADRAN RIBA D.O.O.

Karlobag

7

VERA MARIĆ TRG. KUNIĆ

Ličko Lešće

2.626.820

NEVEN PLAST D.O.O.

Lički Osik

66.450

Veterinarska ambulanta Brinje d.o.o.

Brinje

7 7

SAN Pržiona kave vl.Jergović-Kraljić

Otočac

2.626.453

T.O. Mlin Krasno

Krasno

66.381

N.S.B. d.o.o.

Gospić

HIDROKOM d.d.o.

Udbina

2.610.042

TERI-CROTEK DOO GOSPIĆ

Gospić

65.477

PEKARNA RENATA d.o.o.OTOČAC

Otočac

7

Velinac d.o.o. U stečaju

Karlobag

2.603.481

Intelectus d.o.o.

Otočac

65.440

PRIMORJE D.D. ZA TRGOVINU

Senj

7

U.O. “MAKI” MARKO SOKOLIĆ

Gospić

2.579.015

AMV PROFIL D.O.O.

Otočac

62.458

MILLEM-INŽENJERING D.O.O.

Gospić

6

TD LOŽA

Novalja

2.534.497

U.O. “MAKI” MARKO SOKOLIĆ

Gospić

60.686

KUŠANIĆ D.O.O.

Brinje

6

Urar d.o.o.

Otočac

2.517.702

ADELA D.O.O.

Gospić

60.189

ICANTRANSPORT-I.Tomulić

Novalja

6 6

IZRADA NADGR. SPOMENIKA

Gospić

2.474.380

MA-SA d.o.o. OTOČAC

Otočac

59.719

MENS D.O.O.

Gospić

RUŽMARIN d.o.o.

Lun

2.471.920

MARTIN DOO

Gospić ? Brušane

58.901

MEDITERAN doo

Novalja

6

DIČ D.O.O.

Gospić

2.418.056

PC GRUPA d.o.o.

Otočac

55.745

MONDI d.o.o.GOSPIĆ

Gospić

6

Timber-trade d.o.o.

Otočac

2.332.266

LIČKA KAPA D.O.O.

Korenica

55.105

JASNA D.O.O.

Otočac

6

RESTORAN ROBERT

Udbina

2.317.943

Eko-Gacka PZ

Otočac

54.581

DAMI, d.o.o.

Otočac

6

TVRDINIĆ F. d.o.o. OTOČAC

Ličko Lešće

2.287.565

Veterinarska ambulanta Brinje d.o.o.

Brinje

53.122

VERA MARIĆ TRG. KUNIĆ

Ličko Lešće

6


121

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

MIKEL PREKPALAJ

Novalja

2.267.228

DINMAR TRADE d.o.o.

Donji Lapac

52.430

IVAN-M, d.o.o.

Otočac

6

Veterinarska ambulanta Brinje d.o.o.

Brinje

2.234.894

ROKO DOO

Gospić

52.197

DRAGOVOLJAC, D.O.O.

Senj

6

ZVONIMIR d.o.o. OTOČAC

Otočac

2.205.155

SAIT d.d.

Udbina

48.979

PORTON d.o.o.

Senj

6

ARBUROŽA DOO

Novalja

2.194.035

NOVA UVALA doo

Novalja

47.598

HIR D.O.O.

Senj

6

KAPLJICA DOO

Senj

2.190.895

PIL D.O.O.

Gospić

47.528

GRAĐEVINSKI ZEMLJENI RADOVI NIKAŠ

Korenica

6

ORSO D.O.O.

Perušić

2.188.053

Gospić

47.189

MILLEM D.O.O.

Lički Osik

6

PRIJEVOZNIK LUKA BABURIĆ TRGOVAČKI OBRT “MILKOVIĆ” VL. IVICA MILKOVIĆ VRILO DOO

Gospić

2.187.341

Gospić

46.015

PRIJEVOZNIK LUKA BABURIĆ

Gospić

6

Perušić

2.152.203

TOMI SERVIS D.O.O. DIMA d.o.o. ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO KUNDRE D.O.O.

Gospić

40.810

ŠKUNCA COMMERCE d.o.o.

Novalja

6

Lovinac

2.083.800

LIKA CESTE d.o.o.

Gospić

40.709

DIČ D.O.O.

Gospić

6 6

MOBY DICK

Novalja

2.075.622

MARINCEL d.o.o.

Otočac

39.164

VRHKOM d.o.o.

Vrhovine

MARINCEL d.o.o.

Otočac

2.068.432

Radoš d.o.o.

Otočac

39.144

Timber-trade d.o.o.

Otočac

6

KULINA-TRGOVINA

Sveti Juraj

2.010.172

TEHNO MARIS d.o.o.

Senj

39.079

Urar d.o.o.

Otočac

6

VETERINARSKA STANICA OTOČAC D.O.O.

Otočac

1.996.352

TVRDINIĆ F. d.o.o. OTOČAC

Ličko Lešće

38.024

T.O. Mlin Krasno

Krasno

6

LAKTIĆ d.o.o.

Gospić

1.978.098

DOLIĆ-MLAZ d.o.o.

Novalja

37.475

PAVELIĆ d.o.o.

Gospić

6

HOTEL ANTE D.O.O.

Gospić

1.949.650

GAJAC GRADNJA doo

Novalja

36.266

DJM D.O.O.

Gospić

6

PRIJEVOZNIČKI OBRT JOSIP KNEŽEVIĆ

Plitvička jezera

1.945.792

AUTONOVALJA doo

Novalja

35.704

TVRDINIĆ F. d.o.o. OTOČAC

Ličko Lešće

6

IVAN GALINEC-zidarsko fasaderska djel. 53296 Zubovići

1.943.420

Novalja

35.642

MARIVEST PLAN d.o.o.

Novalja

6

Gospić

35.640

POLJO-LIKA d. O O

Ličko Petrovo Selo

6

Gospić

34.391

GM PAVELIĆ vlasnik MARKO PAVELIĆ

Senj

6

Jablanac

34.351

RADIO SENJ d.o.o.

Senj

6

TINELA D.O.O.

Otočac

1.911.657

TD GOZDENICA Vl. MARIO ŠKUNCA

Novalja

1.898.800

T.D.PLASA NOVALJA OBRT IZGRADNJA vlasnik ŽELJKO RATKOVIĆ VAL D.O.O.

VITAL D.O.O.

Otočac

1.892.948

SOANDA VL. MIJO ANIĆ

TONI I SIN doo

Donji Kosinj

1.879.084

ENGRAD d.o.o.

Otočac

33.452

LUKAC D.O.O. ZA GRADITELJSTVO

Gospić

6

DEGENIJA D.O.O.

Krasno Polje

1.844.370

Njegovan d.o.o.

Otočac

33.318

A.M.P. -TRGOVINA I USLUGE d.o.o.

Gospić

6

POLJOLIKA

Gospić

1.840.032

Komunalac d.o.o. Otočac

Otočac

31.947

Senj

6

ICANTRANSPORT-I.Tomulić PERUŠIĆ D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI T.O. GOGA KUTEREVO

Novalja

1.839.914

Ingos d.o.o.

Gospić

30.905

Senj

6

Perušić

1.815.547

TRCOL DIJANO I EMANUEL-ZO “MAHULJA” Novalja

30.728

GS-LN D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENAC DANDY d.o.o.

Otočac

6

Otočac

1.814.967

KOSA D.O.O.

30.286

U.T.O.BAG VL.BORIS NIKŠIĆ

Karlobag

6 5

Lički Osik

VODOVOD D.O.O. BRINJE

Brinje

1.805.694

ZRD EUREKA DOO

Gospić

29.620

NOVALJA NEKRETNINE d.o.o.

Novalja

OPTIMA GRADNJA D.O.O.

Novalja

1.785.011

PRO SPORT DOO

Gospić

29.566

Otočac

5

ROZA d.o.o.

Gospić

1.752.788

PRIJEVOZNIČKI OBRT JOSIP KNEŽEVIĆ

Plitvička jezera

29.388

Senj

5

Otočac

5

STARČEVIĆ DOO

Gospić

1.724.676

OSIK COMMERCE DOO

Lički Osik

28.904

DREN d.o.o.OTOČAC NEHAJGRAD-IMOBILIA D.O.O. ZA GRAĐ. I POS. USLUGE TINELA D.O.O.

VIDAS DOO

Novalja

1.649.783

KOPITAR d.o.o.

Perušić

27.841

JENGIĆ D.O.O.

Gospić

5

VOLARICA DOO

Lovinac

1.618.732

ŠTAVLIĆ d.o.o.

Gospić

27.146

VRELO D.O.O.

Kosinj

5

AS INŽENJERING D.O.O.

Senj

1.609.130

GTD BUCO VL MLADEN DRAŽENOVIĆ

Brinje

26.873

AMV PROFIL D.O.O.

Otočac

5

N.S.B. d.o.o.

Gospić

1.592.957

R.S.S. PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.

Vrhovine

26.647

TRCOL DIJANO I EMANUEL-ZO “MAHULJA” Novalja

5

DRVOSTIL d.o.o.

Otočac

1.571.268

GS-LN D.O.O.

Senj

26.528

RUŽMARIN d.o.o.

Lun

5

VRELO D.O.O. Kosinj TRGOVAČKI OBRT “MILKOVIĆ” VL. IVICA Perušić MILKOVIĆ IVAN GALINEC-zidarsko fasaderska djel. 53296 Zubovići

25.943

SOANDA VL. MIJO ANIĆ OBRT IZGRADNJA vlasnik ŽELJKO RATKOVIĆ Tomi d.o.o.

Jablanac

5

Gospić

5

Otočac

5

TIM - COMMERCE d.o.o.

Otočac

1.544.918

“VISOČICA” d.o.o.

Donji Lapac

1.528.567

GAJA d.o.o.

Križpolje

1.513.283

25.626 25.111

MARIS GRADNJA doo

Novalja

1.510.443

RONILAČKI CENTAR doo

Novalja,

24.373

NOVACOMMERCE d.o.o.

Novalja

5

HRVATSKI RADIO-RADIO GOSPIĆ D.O.O.

Gospić

1.496.038

SALLAHAJ D.O.O.

Senj

24.277

POLJOMPROMET, vl. Kata Ratković

Lički Osik

5

KIZA D.O.O.

Lički Osik

1.493.935

PRPIĆ d.o.o.

Gospić

23.966

MARINCEL d.o.o.

Otočac

5

TRCOL DIJANO I EMANUEL-ZO “MAHULJA” Novalja

1.487.817

KRISTAL INVEST doo

Novalja

23.606

MIMTEX d.o.o.

Plitvička jezera

5

KUŠANIĆ D.O.O.

Brinje

1.477.373

PRIZMA d.o.o.

Karlobag

23.592

Lika d.o.o. Otočac

Otočac

5

Ingos d.o.o.

Gospić

1.469.455

Gospić

23.252

AUTO BOŽIĆ D.O.O.

Gospić

5

Senj

23.004

KROMA D.O.O.

Gospić

5

Otočac

22.768

Gacka d.o.o.

Otočac

5

Senj

22.115

GRAMEX-COMM d.o.o.

Senj

5

DJM D.O.O.

Gospić

1.449.777

Linea-Commerce d.o.o.

Otočac

1.412.701

BUTORAC DOO USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENAC Gacka d.o.o.

KROMA D.O.O.

Gospić

1.407.262

SENIA TOURS d.o.o.

S.V.D.- PAVLOVIĆ d.o.o. JEZERANE

Jezerane

1.364.840

IVAN-M, d.o.o.

Otočac

21.522

KALIĆ d.o.o.

Kosinj

5

TD GAJAC Vl. DAMIR DENONA

Novalja

1.312.858

Baucon d.o.o. Otočac

Otočac

21.409

Hvatski radio do.o.o, Otočac

Otočac

5

Njegovan d.o.o.

Otočac

1.311.903

Vici d.o.o.

Brinje

21.342

YULING

Gospić

5

MOĆO d.o.o. PERUŠIĆ D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI JADRAN RIBA D.O.O.

Ličko Lešće

21.000

VIDAS DOO

Novalja

5

Perušić

20.889

VIDAS PLUS DOO

Novalja

5

Karlobag

20.655

ATLAS DOO

Otočac

4

ŠKUNCA COMMERCE d.o.o.

Novalja

1.304.253

DANDY d.o.o.

Otočac

1.277.299

Eko-Gacka PZ

Otočac

1.275.490


122

ŽUPANIJE

rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

AUTO BOŽIĆ D.O.O.

Gospić

1.271.494

MEDITERAN doo

Novalja

20.286

LEDENO DOBA d.o.o.OTOČAC

Otočac

4

DOLGRAD D.O.O.

Novalja

1.262.138

DAMI, d.o.o.

Otočac

19.777

S.V.D.- PAVLOVIĆ d.o.o. JEZERANE

Jezerane

4

THERMACUT HRVATSKA d.o.o.

Senj

1.241.021

GPN KATARINA D.O.O.

Gospić

19.586

TD GAJAC Vl. DAMIR DENONA

Novalja

4

MENS D.O.O.

Gospić

1.181.879

MARIO-COMMERCE d.o.o. BRINJE

Jezerane

19.177

MAVISTURS d.o.o.

Senj

4

JADRAN RIBA D.O.O.

Karlobag

1.176.932

AURORA travel d.o.o.

Novalja

18.919

ŠULJIĆ TOMISLAV - SOBOSLIKAR

Novalja

4

BAG D.O.O.

Brušane

1.156.236

PANSION BOK-D.Mišković

Novalja

18.544

ŠKUNCA SNJEŽANA-LJEKARNA ŠKUNCA

Novalja

4

MB-TRANS d.o.o.

Otočac

1.147.984

HIDROKOM d.d.o.

Udbina

18.263

NONO d.o.o.

Sv. Juraj

4

OMRA doo

Novalja

1.146.408

MAVISTURS d.o.o.

Senj

18.170

Z-A-M doo

Gospić

4

PRIMORJE D.D. ZA TRGOVINU

Senj

1.138.608

GOGO d.o.o. OTOČAC

Otočac

17.999

Vici d.o.o.

Brinje

4

DAMI, d.o.o. Otočac GRAĐEVINSKI OBRT INGRAD VL.TOMISLAV Senj ČANDRLIĆ SENJ MODERNTRANS VL. BIONDIĆ MARIO Senj

1.134.523

DONITA D.O.O.

Perušić

16.945

ORSO D.O.O.

Perušić

4

1.118.411

Lika - peleti d.o.o.

Gospić

16.210

MK-BOJA d.o.o. OTOČAC

Otočac

4

1.101.138

MB-TRANS d.o.o.

Otočac

16.141

GEO LIKA D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA KORENICA D.O.O. MARIO-COMMERCE d.o.o. BRINJE

Gospić

4

M.I. d.o.o.

Gospić

1.100.355

Linea-Commerce d.o.o.

Otočac

15.997

AUTO BEKS d.o.o.

Gospić

1.096.060

MUJANIĆ d.o.o.

Korenica

15.736

Korenica

4

Jezerane

4

MAJSIĆ D.O.O.

Otočac

1.095.280

SVETA MARIJA doo

Novalja

14.971

Ingos d.o.o.

Gospić

4

ADELA D.O.O.

Gospić

1.087.387

HRVATSKI RADIO-RADIO GOSPIĆ D.O.O.

Gospić

14.958

ZRD EUREKA DOO

Gospić

4

KVIKI D.O.O.

Perušić

1.087.009

KLESARSTVO GLEDIĆ d.o.o.KORENICA

Korenica

14.915

KOSA D.O.O.

Lički Osik

4 4

SOANDA VL. MIJO ANIĆ

Jablanac

1.044.628

PACIJENTI d.o.o. OTOČAC

Otočac

14.680

PIL D.O.O.

Gospić

DAMINO D.O.O.

Gospić

1.043.058

KRPAN LOV d.o.o.

Perušić

13.987

TGM trgovina građevinskog materijala

Otočac

4

ITALIKACINK d.o.o.

Gospić

1.041.193

JEŽ - ug.trg.obrt, vl.Božo Trgovčević

Novalja

13.760

STARČEVIĆ DOO

Gospić

4 4

IVAN-M, d.o.o.

Otočac

1.040.981

ICANTRANSPORT-I.Tomulić

Novalja

13.606

SEKUNDAR d.o.o.

Gospić

MIRNI KUTAK D.O.O.

Otočac

1.040.339

DUŠICE D.O.O.

Lovinac

13.439

VERITAS D.O.O.

Otočac

4

Hvatski radio do.o.o, Otočac

Otočac

1.003.355

LOVRICA D.O.O.

Korenica

13.407

KROJAL d.o.o.

Otočac

4 4

MONDI d.o.o.GOSPIĆ

Gospić

998.603

ZELENGAJ d.o.o.

Gospić

13.062

TONI I SIN doo

Donji Kosinj

J & P AGENT d.o.o.

Senj

992.016

UP JADRAN DD

Gospić

12.827

ROKO DOO

Gospić

4

DIV d.o.o. VRHOVINE U STEČAJU

Vrhovine

982.286

MIMTEX d.o.o.

Plitvička jezera

12.724

VENTUS D.O.O.

Vrhovine

4

MAVISTURS d.o.o.

Senj

975.642

T.O. GOGA KUTEREVO

Otočac

12.652

Semafor d.o.o.

Gospić

4

BUSOLA-vl.Ungar Palčić

Novalja

974.233

BRANITELJSKA ZADRUGA GRABAR

Lovinac

12.483

DERATIZACIJA GOSPIĆ D.O.O.

Gospić

4

KALIĆ d.o.o.

Kosinj

972.575

LIKA-AS, BRANITELJSKA ZADRUGA

Gospić

12.428

POLJOLIKA

Gospić

4

DINMAR TRADE d.o.o.

Donji Lapac

972.050

IRIS-TURIST DOO

Senj

12.428

LOV FARME D.O.O.

Udbina

3

JEŽ - ug.trg.obrt, vl.Božo Trgovčević

Novalja

962.526

BUSOLA-vl.Ungar Palčić

Novalja

12.409

FUNTANA TRGOVINA DOO

Novalja

3 3

ROKO DOO Gospić DOMGRAD d.o.o.za graditeljstvo,trgovinu Križpolje i usluge OSIK COMMERCE DOO Lički Osik

954.911

NATURA - TURIST d.o.o.

Plitvička jezera

12.258

DRVOSTIL d.o.o.

Otočac

952.995

Senj

11.839

MARTIN DOO

Gospić ? Brušane

3

Senj

10.922

JEŽ - ug.trg.obrt, vl.Božo Trgovčević

Novalja

3

GEO LIKA D.O.O.

948.822

TONI COMMERCE d.o.o. Velebitska degenija poljoprivredna zadruga STOMORICA doo

Novalja

10.906

INLEX D.O.O.

Senj

3

Gospić

952.102

Radoš d.o.o.

Otočac

943.563

ORIJE doo

Novalja

10.595

GPN KATARINA D.O.O.

Gospić

3

DV GRADNJA-Damir Vuković

Novalja

887.275

LACUS D.O.O.

Korenica

10.286

BUSOLA-vl.Ungar Palčić

Novalja

3

DRAGOVOLJAC, D.O.O.

Senj

880.444

AUTO BOŽIĆ D.O.O.

Gospić

10.200

SVETA MARIJA doo

Novalja

3

Trgovina Crnković-Nenad Crnković

Novalja

855.882

MAJDAK PROJEKTI d.o.o.

Novalja

10.113

DABO VLADIMIR-AUTOPRIJEVOZNIK

Novalja

3

GAJAC GRADNJA doo

Novalja

848.213

MGG doo

Gospić

9.904

RIVA D.O.O.

Sveti Juraj

3

LEDENO DOBA d.o.o.OTOČAC

Otočac

847.805

N.S.B. d.o.o.

Gospić

9.701

PEKOTHERM

Senj

3

VRELO D.O.O.

Kosinj

839.910

SEKUNDAR d.o.o.

Gospić

9.650

ĆEJVANOVIĆ doo

Novalja

3

PLAN B d.o.o.

Korenica

830.805

KVIKI D.O.O.

Perušić

9.632

Gospić

3

PAVELIĆ d.o.o.

Gospić

829.107

PG MEDIA D.O.O.

Novalja

9.632

Novalja

3

Senj

3

Gospić

3

Otočac

3 3

B.M.C.C. d.o.o.

Gospić

817.904

Amigo d.o.o.

Otočac

9.617

TOPLO-MONT

Gospić

813.957

FORTICA COMMERCE d.o.o.

Senj

9.215

ROZA d.o.o. TRGOVINA MARKO, VL. MARKO DABOPERANIĆ GRAĐEVINSKI OBRT INGRAD VL.TOMISLAV ČANDRLIĆ SENJ BUBA D.O.O.

NEVEN PLAST D.O.O.

Lički Osik

809.087

ŽE-PA d.o.o.

Otočac

9.178

MB-TRANS d.o.o.

Lika d.o.o. Otočac

Otočac

807.090

UMIROVLJENIK d.o.o.

Senj

9.033

GAJA d.o.o.

Križpolje

MAREX ZAGREB d.o.o.

Senj

802.536

EKO CENTAR LIPA d.o.o.

Donje Pazarište

8.995

BUTORAC DOO

Gospić

3

SEKUNDAR d.o.o.

Gospić

794.586

A.M.P. -TRGOVINA I USLUGE d.o.o.

Gospić

8.828

LAKTIĆ d.o.o.

Gospić

3 3

Obrt ŠKODA -Davor Škoda

Novalja

794.015

VENTUS D.O.O.

Vrhovine

8.730

ING PROJECT d.o.o.

Otočac

NOVA TOURS D.O.O.

Novalja

792.149

VITAL D.O.O.

Otočac

8.728

VELEB D.O.O.

Gospić

3

Vici d.o.o.

Brinje

790.039

INN d.o.o.

Gospić

8.600

Eko-Gacka PZ

Otočac

3


123

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

BUTORAC DOO

Gospić

789.726

VOLARICA DOO

Lovinac

8.306

Amigo d.o.o.

Otočac

3

PEKARNA RENATA d.o.o.OTOČAC

Otočac

781.696

OCR-12 d.o.o.

Gospić

8.274

NATURA - TURIST d.o.o.

Plitvička jezera

3

STOMORICA doo

Novalja

779.332

ŠTROS d.o.o.

Gospić

7.853

KUNDRE D.O.O.

Gospić

3 3

PROZORINA D.O.O.

Otočac

778.486

MODERNTRANS VL. BIONDIĆ MARIO

Senj

7.724

KRISAN D.O.O.

Gospić

KUBOUŠEK ADRIA d.o.o.

Senj

766.036

TIM - COMMERCE d.o.o.

Otočac

7.439

Udbina

3

RADIO SENJ d.o.o.

Senj

724.810

INFO-SENIA D.O.O.

Sveti Juraj

7.355

Otočac

3

MEDITERAN doo OBRT IZGRADNJA vlasnik ŽELJKO RATKOVIĆ ATLAS DOO

Novalja

720.531

BRID d.o.o.

Gospić

6.971

MAK d.o.o. POLIKLINIKA ZA ORTODONCIJU I PARODONTOLOGIJU Dr. KOSTELAC SENZOR d.o.o.

Gospić

3

Gospić

719.332

J & J - TERMO D.O.O.

Senj

6.926

RAZVOJNA AGENCIJA SENJ

Senj

3

Otočac

703.088

DALIA D.O.O.

Gospić

6.427

LIKA KOD BALENA D.O.O.

Lovinac

3

AUTONOVALJA doo

Novalja

690.025

M.Ž.O. d.o.o.

Otočac

6.357

TRBUŠNJAK d.o.o.

Senj

3

CUKRE, d.o.o.

Otočac

680.632

FOTOCOM d.o.o.

Senj

6.325

ORMI d.o.o. OTOČAC

Otočac

3

MK-BOJA d.o.o. OTOČAC

Otočac

679.912

ŠTIGLIĆ-TRANS d.o.o.

Otočac

6.188

TD LOŽA

Novalja

3

A.M.P. -TRGOVINA I USLUGE d.o.o. VETERINARSKA AMBULANTA KORENICA D.O.O. ŠULJIĆ TOMISLAV - SOBOSLIKAR

Gospić

678.777

BARIČEVIĆ D.O.O.

Gospić

6.143

LIKA JADRAN doo

Gospić

3

Korenica

665.265

BIP D.O.O.

Gospić

6.111

ELM DOO

Gospić

3

Novalja

663.218

AQUAE NAUTICA doo

Novalja

5.965

Monajo d.o.o.

Otočac

3

TISKARA GOSPIĆ d.d.

Gospić

655.677

Smiljan

5.946

AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O.

Gospić

3

KROJAL d.o.o.

Otočac

654.620

AMST-KOP PENEL D.O.O. ZA VANJSKU I UNUTARNJU TRGOVINU P.P. KRANJČEVIĆ d.o.o.

Senj

5.573

ITALIKACINK d.o.o.

Gospić

2 2

RIVA D.O.O.

Sveti Juraj

651.947

KUNDRE D.O.O.

Gospić

650.192

GACKATRANS d.o.o.

Otočac

644.261

Otočac

5.571

THERMACUT HRVATSKA d.o.o.

Senj

Gospić

5.560

FRLAN d.o.o.

Gospić

2

Otočac

5.444

PANSION BOK-D.Mišković

Novalja

2

JOSIP DOO U STEČAJU

Gospić

644.182

ANDA J.M. D.o.o. POLIKLINIKA ZA ORTODONCIJU I PARODONTOLOGIJU Dr. KOSTELAC POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LIKA-GS

Gospić

5.295

GACKATRANS d.o.o.

Otočac

2

JERGOVIĆ d.o.o.

Otočac

638.852

RIVA D.O.O.

Sveti Juraj

5.214

ČARLI d.o.o.

Otočac

2

KOMGRAD D.O.O. POLIKLINIKA ZA ORTODONCIJU I PARODONTOLOGIJU Dr. KOSTELAC INN d.o.o.

Donji Lapac

637.472

MARIVEST PLAN d.o.o.

Novalja

5.210

DARKO TRANSPORT, VL. DARKO VRBAN

Senj

2 2

MGG doo PENEL D.O.O. ZA VANJSKU I UNUTARNJU TRGOVINU USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENAC KOPITAR d.o.o.

Otočac

628.560

OCEAN PRO D.O.O.

Stara Novalja

5.198

DEGENIJA D.O.O.

Krasno Polje

Gospić

617.514

DRVOPROMET SAMARŽIJA d.o.o.

Brinje

5.089

GOGO d.o.o. OTOČAC

Otočac

2

Gospić

616.182

Šopić d.o.o.

Otočac

5.078

K & L SPORT D.O.O.

Gospić

2 2

Senj

608.505

Majk d.o.o. Otočac

Otočac

4.584

DRVOPROMET SAMARŽIJA d.o.o.

Brinje

Senj

604.064

KROJAL d.o.o.

Otočac

4.582

JERGOVIĆ d.o.o.

Otočac

2

Perušić

595.717

AURORA D.O.O. Gospić Ustanova za zdravstvenu njegu BISTRI- Otočac ČAK “u likvidaciji” GREDA D.O.O. Gospić

4.550

ZIR PARK d.o.o.

Lovinac

2

BAB d.o.o.

Otočac

593.233

VETERINARSKA AMBULANTA SENJ d.o.o.

Senj

586.208

ENGRAD d.o.o.

Otočac

585.844

4.524

FARMA Plitvička jezera

Udbina

2

4.467

NOVA MARINA d.o.o.

Senj

2

4.356

IVAN GALINEC-zidarsko fasaderska djel. 53296 Zubovići

GOGO d.o.o. OTOČAC

Otočac

581.227

PANSION BOK-D.Mišković

Novalja

578.675

FENIKS CONITOR doo JADRANSKA GALATHEA RONILAČKA BAZA DOO IKAM d.o.o.

Gacka d.o.o. NEHAJGRAD-IMOBILIA D.O.O. ZA GRAĐ. I POS. USLUGE VILA VELEBITA TRANSPORTI d.o.o.

Otočac

569.826

LUKAC D.O.O. ZA GRADITELJSTVO

Senj

564.895

BUBA D.O.O.

Gospić

3.828

NETDOMENA D.O.O.

Senj

Perušić

560.233

STARČEVIĆ DOO

Gospić

3.685

NOVA TOURS D.O.O.

Novalja

2

BRID d.o.o.

Gospić

550.146

CUKRE, d.o.o.

Otočac

3.650

SIDRO u.o.Gordana Pavić

Zagreb

2 2

Novalja

2

Senj

3.890

ENGRAD d.o.o.

Otočac

2

Gospić

3.883

TD GOZDENICA Vl. MARIO ŠKUNCA

Novalja

2

Gospić

3.864

T.D.PLASA NOVALJA

Novalja

2 2

ŽE-PA d.o.o.

Otočac

540.153

LIVADICE d.o.o.

Lovinac

3.641

AGRO-MILKA d.o.o.

Ličko Lešće

GPN KATARINA D.O.O. GTI ELEKTRO I VODINST. OBRT VUKOVIĆ IVICA VRHKOM d.o.o.

Gospić

538.646

MK-KEC D.O.O.

Perušić

3.620

VETERINARSKA AMBULANTA SENJ d.o.o.

Senj

2

Plitvička jezera

534.413

DERATIZACIJA GOSPIĆ D.O.O.

Gospić

3.426

KASTELO DOO

Novalja

2

Vrhovine

529.958

DARIO d.o.o.

Gospić

3.403

Linea-Commerce d.o.o.

Otočac

2

PG MEDIA D.O.O.

Novalja

527.071

D-NOVA doo

Novalja

3.356

SAN Pržiona kave vl.Jergović-Kraljić

Otočac

2

OHRID d.o.o.

Gospić

523.429

Obrt ŠKODA -Davor Škoda

Novalja

3.343

ADELA D.O.O.

Gospić

2

NONO d.o.o.

Sv. Juraj

518.077

RUŽMARIN d.o.o.

Lun

3.101

Njegovan d.o.o.

Otočac

2

HOTEL PARK d.o.o.

Otočac

517.332

ZVONIMIR d.o.o. OTOČAC

Otočac

3.096

CUKRE, d.o.o.

Otočac

2

SVETA MARIJA doo

Novalja

512.944

POLJOLIKA

Gospić

3.079

VAL D.O.O.

Gospić

2

MILANA D.O.O.

Ličko Lešće

512.440

AUTO BEKS d.o.o.

Gospić

2.875

DAMINO D.O.O.

Gospić

2

M.D.S.USLUGE D.O.O.

Gospić

505.632

Hvatski radio do.o.o, Otočac

Otočac

2.722

SKIPER D.O.O.

Gospić

2

KOSA D.O.O.

Lički Osik

495.803

GACKATRANS d.o.o.

Otočac

2.627

M.I. d.o.o.

Gospić

2

Gospić

DUŠICE D.O.O.

Lovinac

494.754

OHRID d.o.o.

2.573

J & P AGENT d.o.o.

Senj

2

TOMI SERVIS D.O.O.

Gospić

493.283

BRANITELJSKA ZADRUGA Plitvička jezera Plitvička jezera

2.482

Otočac

2

HACIJENDA d.o.o.

Sveti Juraj

483.378

GRAMEX-COMM d.o.o.

2.356

Majk d.o.o. Otočac TRGOVAČKI OBRT “MILKOVIĆ” VL. IVICA MILKOVIĆ

Perušić

2

Senj


124

ŽUPANIJE

rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ČARLI d.o.o.

Otočac

472.219

NETDOMENA D.O.O.

Senj

2.270

MAREA D.O.O.

Gospić

2

ZRD EUREKA DOO

Gospić

471.368

RAJ D.O.O.

Karlobag

2.255

Gospić

2

YULING

Gospić

468.970

YULING

Gospić

2.248

Senj

2

BUTKO GRAĐEVINA d.o.o. NEHAJGRAD-IMOBILIA D.O.O. ZA GRAĐ. I POS. USLUGE ŠIME NAUTIKA d.o.o.

Lički Osik

2.238

JASIKA d.o.o. PENEL D.O.O. ZA VANJSKU I UNUTARNJU TRGOVINU DINMAR TRADE d.o.o.

Donji Lapac

2

Senj

2.159

VOLARICA DOO

Lovinac

2

Novalja

2.055

PUMA d.o.o.

Udbina

2

Senj

ZECOVI D.O.O.

Gospić

467.448

DARKO TRANSPORT, VL. DARKO VRBAN

Senj

466.425

SIDRO u.o.Gordana Pavić

Zagreb

465.519

RAZVOJNA AGENCIJA SENJ

Senj

464.802

BURA d.o.o.

2.046

SINJAL d.o.o. OTOČAC

Otočac

2

KOSTELAC D.O.O.

Otočac

463.058

FRANKOPAN POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Brinje

1.969

BARIČEVIĆ D.O.O.

Gospić

2

MIŠKULIN UTP DOO

Gospić

461.065

GACKA PROMET D.O.O.

1.969

ZODIJAK d.o.o.

Gospić

2

Otočac

IKAM d.o.o.

Gospić

460.532

DRVO DM D.O.O.

Gospić

1.947

AURORA D.O.O.

Gospić

2

LIČKA KAPA D.O.O.

Korenica

460.015

USKOK TRADE d.o.o.

Senj

1.937

HUMAC d.o.o.

Otočac

2

KRAMAR-KOP D.O.O.

Lovinac

452.311

BINARO d.o.o.

Otčac

1.929

T.O. GOGA KUTEREVO

Otočac

2

AN D.O.O.

Donje Pazarište

448.948

NEVENA D.O.O.

Novalja

1.800

Šopić d.o.o.

Otočac

2

DEVČIĆ d.o.o.

Gospić

445.235

PAPA D.O.O.

Otočac

1.797

FRANKOPAN POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Brinje

2

NETDOMENA D.O.O.

Senj

443.488

ŠANTIĆ d.o.o.

Ličko Lešće

1.788

MGG doo

Gospić

2

TRI SUNCA doo

Novalja

440.814

TOPLO-MONT

Gospić

1.770

KLESARSTVO GLEDIĆ d.o.o.KORENICA

Korenica

2

MD ELECTRIC d.o.o.

Gospić

440.345

DEVČIĆ d.o.o.

Gospić

1.602

PAPA D.O.O.

Otočac

2 2

DERATIZACIJA GOSPIĆ D.O.O.

Gospić

429.247

DANDY d.o.o.

Otočac

1.595

RAŠLIĆ d.o.o.

Otočac

PEKOTHERM

Senj

429.187

NIT d.o.o.

Gospić

1.536

PRIZMA d.o.o.

Karlobag

2

ORMI d.o.o. OTOČAC

Otočac

427.943

BEN D.O.O.

Senj

1.533

Lički Osik

2

Plitvička jezera

2

Sveti Juraj

2

Senj

2 2

DRVOPROMET SAMARŽIJA d.o.o.

Brinje

426.020

VRHKOM d.o.o.

Vrhovine

1.522

PIL D.O.O. Velebitska degenija poljoprivredna zadruga ŠTAVLIĆ d.o.o.

Gospić

418.388

SINJAL d.o.o. OTOČAC

Otočac

1.517

MB MARTIN d.o.o. GTI ELEKTRO I VODINST. OBRT VUKOVIĆ IVICA HACIJENDA d.o.o.

Senj

416.245

Lika d.o.o. Otočac

Otočac

1.515

ARM&GMB

Gospić

409.352

P.M.B. d.o.o.

Gospić

1.498

KRPAN LOV d.o.o.

Perušić

NOVA MARINA d.o.o.

Senj

403.680

MILANA D.O.O.

Ličko Lešće

1.305

OROSLAN d.o.o.

Gospić

2

FERARI D.O.O.

Gospić

393.746

AQUA ADRIA d.o.o.

Lovinac

1.250

ŠTIGLIĆ-TRANS d.o.o.

Otočac

2

D-NOVA doo

Novalja

391.358

SENZOR d.o.o.

Gospić

1.234

MD ELECTRIC d.o.o.

Gospić

2

KALOR doo

Novalja

384.421

CHERY D.O.O.

Novalja

1.210

KULINA-TRGOVINA

Sveti Juraj

2

VENTUS D.O.O.

Vrhovine

380.989

1.155

LINA LENA d.o.o.

Otočac

2

1.148

DANS-PROMET d.o.o.

Lički Osik

2

1.097

Korenica

2

1.086

Gospić

2

MOĆO d.o.o.

Ličko Lešće

377.553

RAČA EURO CAMP d.o.o.

Sveti Juraj

377.539

KUŠANIĆ D.O.O. Brinje GOTIK d.o.o. ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU Krivi Put I USLUGE RAŠLIĆ d.o.o. Otočac

FIMP d.o.o.

Ličko Lešće

369.433

JERGOVIĆ d.o.o.

VELEB D.O.O. DIMA d.o.o. ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO ŠIME NAUTIKA d.o.o.

Gospić

368.512

HUMAC d.o.o.

Otočac

1.077

BEDENICA - METAL d.o.o. DIMA d.o.o. ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO NEVENA D.O.O.

Novalja

2

Gospić

363.978

ORMI d.o.o. OTOČAC

Otočac

1.054

VRULJA MONTAŽA D.O.O.

Sveti Juraj

2

Novalja

361.088

NOVA MARINA d.o.o.

Senj

1.031

KUBOUŠEK ADRIA d.o.o.

Senj

2 2

Otočac

PRIZMA d.o.o.

Karlobag

358.291

ČARLI d.o.o.

Otočac

1.019

RIKLI DOO

Lički Osik

TEL.T D.O.O.

Novalja

354.279

KADOL d.o.o.

Senj

1.009

LIČKA KAPA D.O.O.

Korenica

2

MAK d.o.o.

Udbina

352.783

ZAŠTITA BEN d.o.o.

Senj

943

FIMP d.o.o.

Ličko Lešće

2 2

MEDIERA d.o.o.

Sveti Juraj

349.895

Palača d.o.o.

Novalja

920

BART d.o.o.

Korenica

NOVA UVALA doo

Novalja

345.242

MB MARTIN d.o.o.

Lički Osik

873

DOM MAR DOO

Novalja

2

R.S.S. PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.

Vrhovine

343.778

831

SELAN d.o.o. SENJ

Senj

2

828

MAREX ZAGREB d.o.o.

Senj

1

709

KOLIĆ d.o.o.OTOČAC

Otočac

1

Otočac

707

LACUS D.O.O.

Korenica

1

LACUS D.O.O.

Korenica

343.460

VAL D.O.O.

Gospić

332.788

PRINT d.o.o. Otočac HALITI TURIST d.o.o.za trgovinu, ugosti- Jablanac teljstvo i turizam TD GOZDENICA Vl. MARIO ŠKUNCA Novalja

ĆEJVANOVIĆ doo

Novalja

332.752

LIKA NEKRETNINE D.O.O.

PETRA uo-Igor Vidas

Novalja

331.085

DABO MARINE SERVIS D.O.O.

Novolja

662

MODERNTRANS VL. BIONDIĆ MARIO

Senj

1

Amigo d.o.o.

Otočac

323.974

PROZORINA D.O.O.

Otočac

621

MEDIERA d.o.o.

Sveti Juraj

1

SKIPER D.O.O.

Gospić

322.945

ARM&GMB

Senj

571

AURORA travel d.o.o.

Novalja

1

ŠTIGLIĆ-TRANS d.o.o.

Otočac

307.059

NINAKOMERC D.O.O.

Gospić

569

JADRAN GRADNJA doo

Novalja,

1

LUKAC D.O.O. ZA GRADITELJSTVO

Gospić

304.318

CRISTA d.o.o.

Gospić

529

Obrt ŠKODA -Davor Škoda

Novalja

1

FENOMEN PLITVICE d.o.o.

Plitvička jezera

299.604

KALIĆ d.o.o.

Kosinj

527

MODERATOR d.o.o.

Udbina

1

ING PROJECT d.o.o.

Otočac

298.906

HACIJENDA d.o.o.

Sveti Juraj

518

GACKA LOVSTVO d.o.o.OTOČAC

Otočac

1

K & L SPORT D.O.O.

Gospić

298.274

JADRO TRADE D.O.O.

Senj

506

KOSTELAC D.O.O.

Otočac

1

VRULJA MONTAŽA D.O.O.

Sveti Juraj

293.811

E.MAX ELEKTROTEHNIKA d.o.o.

Senj

485

DUŠICE D.O.O.

Lovinac

1


125

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Senj

481

NOVA UVALA doo

Novalja

289.045

NAŠE JEDRO d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo, turistička agencija BRAJKOVIĆ D.O.O.

Otočac

475

ŠTROS d.o.o.

Gospić

1

288.859

PAG REZIDENCIJA d.o.o.

Zubovići

427

EXPERTUS team doo-fast food TAR TAR

Novalja

1

GACKA LOVSTVO d.o.o.OTOČAC

Otočac

293.778

EXPERTUS team doo-fast food TAR TAR

Novalja

Graditelj d.o.o. U stečaju

Otočac

1

J & J - TERMO D.O.O.

Senj

285.270

KOSTELAC D.O.O.

Otočac

379

LIKA ENERGO EKO d.o.o.

Udbina

1

NOVATEL D.O.O.

Novalja

284.998

J & P AGENT d.o.o.

Senj

371

VELEBIT d.d.

Senj

1

Baucon d.o.o. Otočac

Otočac

284.056

ING PROJECT d.o.o.

Otočac

261

SAIT d.d.

Udbina

1

KASTELO DOO

Novalja

280.915

NAVITAS SILVA D.O.O.

Otočac

226

Trgovina Crnković-Nenad Crnković

Novalja

1

MACOLA d.o.o.

Korenica

275.570

MIRNI KUTAK D.O.O.

Otočac

214

SOKOLAC d.o.o.

Brinje

1

GS-LN D.O.O.

Senj

272.090

ZODIJAK d.o.o.

Gospić

185

P.P. KRANJČEVIĆ d.o.o.

Otočac

1

M.Ž.O. d.o.o.

Otočac

271.758

VERITAS D.O.O.

Otočac

123

OSIK COMMERCE DOO

Lički Osik

1

KADOL d.o.o.

Senj

266.440

RAZVOJNA AGENCIJA SENJ

Senj

118

BIP D.O.O.

Gospić

1

JEDRO d.o.o.

Novalja

266.387

MK-BOJA d.o.o. OTOČAC

Otočac

81

BUTINA d.o.o.OTOČAC

Otočac

1

KRPAN LOV d.o.o.

Perušić

261.991

MATASIĆ d.o.o.

Otočac

67

PROZORINA D.O.O.

Otočac

1

AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O.

Gospić

260.178

AQUAMATIC doo

Zubovići-Metajna

65

VETERINARSKA AMBULANTA D.D

Donji Lapac

1

Baucon d.o.o. Otočac Velebitska degenija poljoprivredna zadruga ŠTAVLIĆ d.o.o.

Otočac

1

Senj

1

Gospić

1

VERITAS D.O.O.

Otočac

259.475

KAŠTROLA d.o.o.

Gospić

35

KRISAN D.O.O.

Gospić

255.855

LYKOS d.o.o.

Lički Osik

28

LIKA KOD BALENA D.O.O.

Lovinac

251.284

DRVOTEH d.o.o.

Donje Pazarište

1

KING GRAD d.o.o.

Senj

249.285

OTEŠICA d.o.o.

Donje Pazarište

1

DEVČIĆ d.o.o.

Gospić

1

AURORA travel d.o.o.

Novalja

246.398

METALNA OPREMA d.d.

Senj

0

FERARI D.O.O.

Gospić

1

P.P. KRANJČEVIĆ d.o.o.

Otočac

244.229

ITALIKACINK d.o.o.

Gospić

0

RAČA EURO CAMP d.o.o.

Sveti Juraj

1

DANS-PROMET d.o.o.

Lički Osik

241.706

LOV FARME D.O.O.

Udbina

0

MK-KEC D.O.O.

Perušić

1

INFO-SENIA D.O.O.

Sveti Juraj

234.314

ISL Spreewerk d.o.o.

Gospić

0

TOMI SERVIS D.O.O.

Gospić

1

PUMA d.o.o.

Udbina

227.202

THERMACUT HRVATSKA d.o.o.

Senj

0

SENIA TOURS d.o.o.

Senj

1

MORE GRADNJA doo

Novalja

225.000

MAREX ZAGREB d.o.o.

Senj

0

INFO-SENIA D.O.O.

Sveti Juraj

1

VETERINARSKA AMBULANTA D.D

Donji Lapac

220.945

AUTOMAT D.O.O.

Lovinac

0

BRAJKOVIĆ D.O.O.

Otočac

1

E.MAX ELEKTROTEHNIKA d.o.o.

Senj

217.956

KOLIĆ d.o.o.OTOČAC

Otočac

0

DONITA D.O.O.

Perušić

1

DANI-FOTO d.o.o

Gospić

217.326

ATLAS DOO

Otočac

0

ŽE-PA d.o.o.

Otočac

1

ELM DOO

Gospić

215.591

PRINDL-COOP d.o.o. KRIŽPOLJE

Križpolje

0

KVIKI D.O.O.

Perušić

1

F. M. I. Doo

Gospić

211.291

GALE INTERIJERI doo

Novalja

0

MILANA D.O.O.

Ličko Lešće

1

PAPA D.O.O.

Otočac

211.235

TERMO TEHNIKA DOO

Novalja

0

OCEAN PRO D.O.O.

Stara Novalja

1

DOLIĆ-MLAZ d.o.o.

Novalja

201.001

KEMOPAPIR d.o.o.

Korenica

0

NIT d.o.o.

Gospić

1

RIKLI DOO

Lički Osik

198.732

LEDENO DOBA d.o.o.OTOČAC

Otočac

0

ŠIME NAUTIKA d.o.o.

Novalja

1

VIDAS PLUS DOO

Novalja

198.416

TRI SUNCA doo

Novalja

0

AN D.O.O.

Donje Pazarište

1

FILLA d.o.o.

Lovinac

195.408

DRVOSTIL d.o.o.

Otočac

0

DRVOTEH d.o.o.

Donje Pazarište

1

MARIVEST PLAN d.o.o.

Novalja

194.312

AUTOPRIJEVOZ D.D.

Otočac

0

Lipa d.o.o.

Otočac

1

LIKA-NET d.o.o.

Gospić

193.564

DARKO TRANSPORT, VL. DARKO VRBAN

Senj

0

IKAM d.o.o.

Gospić

1

FRANKOPAN POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Brinje

193.149

K & L SPORT D.O.O.

Gospić

0

USKOK TRADE d.o.o.

Senj

1

OCR-12 d.o.o.

192.205

LIČKA TVORNICA VAPNA DOO

Ličko Lešće

0

OCR-12 d.o.o.

Gospić

1

Gospić

CHERY D.O.O.

Novalja

190.049

BAG D.O.O.

Brušane

0

ORIJE doo

Novalja

1

FOTOCOM d.o.o.

Senj

188.475

KOMUNALIJE DOO

Novalja

0

TOPLO-MONT

Gospić

1

ZELENGAJ d.o.o.

Gospić

188.228

CISSA d.o.o.

Novalja

0

KADOL d.o.o.

Senj

1

Senj Lovinac Udbina

0

KLESARSTVO GLEDIĆ d.o.o.KORENICA

Korenica

187.530

MAJDAK PROJEKTI d.o.o.

Novalja

183.799

LAHOR TRADE D.O.O.

Otočac

181.296

MK-KEC D.O.O.

Perušić

180.109

OMRA doo LUNA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE ARBUROŽA DOO VOVOVOD HRV.PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK d.o.o. ZIR PARK d.o.o.

DONITA D.O.O.

Perušić

181.656

OCEAN PRO D.O.O.

Stara Novalja

178.221

FARMA Plitvička jezera

Novalja

0

M.Ž.O. d.o.o.

Otočac

1

Lun

0

TEHNO MARIS d.o.o.

Senj

1

Novalja

0

AUTO BEKS d.o.o.

Gospić

1

0

ZAŠTITA BEN d.o.o.

Senj

1

0

BRID d.o.o.

Gospić

1

DARIO d.o.o.

Gospić

1 1

TEHNO MARIS d.o.o.

Senj

177.719

TD GAJAC Vl. DAMIR DENONA

Novalja

0

GAJAC d.o.o.

Novalja

ZODIJAK d.o.o.

Gospić

172.722

LIKA GRADNJA D O O

Plitvička jezera

0

RUŽA D.O.O.

Gospić

1

COSEPI INO HOLZ d.o.o.

Otočac

169.394

JENGIĆ D.O.O.

Gospić

0

LIKA-AS, BRANITELJSKA ZADRUGA

Gospić

1 1

UO ADRIA NOVALJA

Novalja

168.474

MODERATOR d.o.o.

Udbina

0

CRISTA d.o.o.

Gospić

KRODAL DOO

Senj

167.322

LJEKARNE LIPA Z.U.

Lički Osik

0

TONI COMMERCE d.o.o.

Senj

1

JADRANSKA TISKARA SENJ d.o.o.

Senj

166.369

GACKA LOVSTVO d.o.o.OTOČAC

Otočac

0

PACIJENTI d.o.o. OTOČAC

Otočac

1


126

ŽUPANIJE

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 2010. % udjel u RH

808

0,84

102,28

7.905

0,92

83,77

imovina ukupno

5.715.916.324

0,53

95,04

49,50%

98,24%

ukupni prihod

4.076.730.843

0,68

97,83

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

dobit nakon oporezivanja

120.931.843

0,43

127,35

gubitak nakon oporezivanja

172.677.006

0,58

98,70

99,87%

96,53%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki br. zaposlenih

prosječna neto plaća

Indeks 2009=100

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2010.

3.400

investicije

146.458.208

103,16 0,39

57,37

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Virovitica

728.845.540

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Virovitica

39.139.687

HRVATSKI DUHANI dioničko društvo

Virovitica

251.476.323

HRVATSKI DUHANI dioničko društvo

Virovitica

8.954.801

naziv tvrtke TVIN d.o.o.

mjesto

broj zaposlenika

Virovitica

950

Poljoprivredno poduzeće Orahovica d.d. Orahovica

346 331

TVIN d.o.o.

Virovitica

177.017.868

A.C.C. D.O.O. VIROVITICA

Virovitica

6.623.553

TRGOCENTAR d.d.

Virovitica

TRGOCENTAR d.d.

Virovitica

121.849.442

JAN-SPIDER d.o.o.

Pitomača

4.487.417

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Virovitica

248

Poljoprivredno poduzeće Orahovica d.d. Orahovica

100.516.422

HERBARIUM d.o.o.

Pitomača

2.961.482

OPECO d.o.o.

Virovitica

230

AUTOPRIJEVOZNIK ROBERT ROMIĆ

Gornje Bazje

92.844.097

TVIN d.o.o.

Virovitica

2.373.358

EUROVOĆE ZADRUGA

Orahovica

207

DIBA d.o.o.

Suhopolje

89.560.539

Ciprijanović d.o.o.

Orahovica

2.260.073

HRVATSKI DUHANI dioničko društvo

Virovitica

182

OPECO d.o.o.

Virovitica

81.869.600

GOD D.O.O.

Virovitica

2.130.608

Ciprijanović d.o.o.

Orahovica

152

EUROVOĆE ZADRUGA

Orahovica

77.495.145

A.K.Z. METALOGRADNJA d.o.o.

Virovitica

2.011.414

AGRODUHAN d.o.o.

Slatina

136

AGRODUHAN d.o.o.

Slatina

66.973.654

LJEKARNA ŽELJKA BERRY

Virovitica

1.956.261

A.K.Z. METALOGRADNJA d.o.o.

Virovitica

120

FARMA SENKOVAC d.o.o.

Slatina

66.202.895

BRANA D.O.O

Virovitica

1.548.609

FLORA VTC d.o.o.

Virovitica

117

Ciprijanović d.o.o.

Orahovica

60.714.747

VIŠNJICA d.o.o.

Slatina

1.351.943

SILOSI VTC d.o.o.

Virovitica

105

FLORA VTC d.o.o.

Virovitica

50.521.177

DOMOGRADNJA D.O.O.

Virovitica

1.325.506

Nikola d.o.o.

Virovitica

97

PLIN VTC d.o.o.

Virovitica

50.503.228

RADLOVAC,DD ORAHOVICA

Orahovica

1.221.874

MARINADA D.O.O.

Slatina

89

ANTIKOR d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE NOVOSELAC HIDROCOM D.O.O.

Slatina

1.218.053

FARMA SENKOVAC d.o.o.

Slatina

87

Pitomača

1.211.524

BRANA D.O.O

Virovitica

87

Pitomača

1.131.543

Viner d.o.o.

Virovitica

85

BRANA D.O.O

Virovitica

43.161.054

HERBARIUM d.o.o.

Pitomača

36.304.941

INTERMIMS D.O.O.

Slatina

35.551.376

Nikola d.o.o.

Virovitica

35.334.913

MARINADA D.O.O.

Slatina

1.078.625

KOMRAD d.o.o. SLATINA

Slatina

83

AGROLAND d.o.o.

Suhopolje

35.321.304

LJEKARNE PLANTAK

Slatina

1.036.092

PAN PARKET d.o.o.

Čačinci

80

PAN PARKET d.o.o.

Čačinci

35.308.487

PHOENIX d.o.o. Orahovica

Orahovica

1.001.668

DIBA d.o.o.

Suhopolje

75 65

SILOSI VTC d.o.o.

Virovitica

35.081.217

FARMER JUKIĆ D.O.O.

Slatina

941.486

DOMOGRADNJA D.O.O.

Virovitica

JAN-SPIDER d.o.o.

Pitomača

33.731.067

KONTA D.O.O.

Čađavica

863.110

MESOPRERADA d.o.o.

Slatina

63

PAPUK D.O.O.

Orahovica

33.400.695

DIBA d.o.o.

Suhopolje

834.682

RADLOVAC,DD ORAHOVICA

Orahovica

59

RADLOVAC,DD ORAHOVICA

Orahovica

33.278.204

JAVOROVIĆ D.O.O.

Virovitica

803.887

AUTOPRIJEVOZNIK ROBERT ROMIĆ

Gornje Bazje

54

MESOPRERADA d.o.o.

Slatina

29.453.802

LULIĆ COMMERCE d.o.o.

Pitomača

760.065

PAPUK D.O.O.

Orahovica

52

MARINADA D.O.O.

Slatina

26.468.253

AGROSERVIS STP d.o.o. STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA D.O.O. PRIVATNA LJEKARNA KARMELA ERCEGOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK JOZO AŠČIĆ

Virovitica

751.884

CIGLANA IGM d.o.o. SLADOJEVCI

Slatina

50

FARMALAND D.O.O.

Suhopolje

24.897.817

KOLO D.O.O.

Virovitica

22.382.606

GOD D.O.O.

Virovitica

22.184.924

Pitomača

708.156

HERBARIUM d.o.o.

Pitomača

47

Orahovica

600.552

JAN-SPIDER d.o.o.

Pitomača

45

Virovitica

557.655

VIRKOM d.o.o.

Virovitica

43


127

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

A.C.C. D.O.O. VIROVITICA

Virovitica

20.502.060

DRAVSKI PUT d.o.o.

Pitomača

548.302

ALUFERIT GRAĐENJE d.o.o.

Pitomača

40

DOMOGRADNJA D.O.O.

Virovitica

20.053.061

Kapela Dvor

540.531

JAVOROVIĆ D.O.O.

Virovitica

39

AGRIMEX d.o.o.

Gradina

18.923.904

Lukač

530.122

DIVAS D.O.O.

Voćin

39

KOMRAD d.o.o. SLATINA

Slatina

18.796.363

ILIČIĆ d.o.o. STOLARIJA SAMARDŽIJA, MILAN SAMARDŽIJA CONTORTE D.O.O.

Suhopolje

484.402

UNIMONT d.o.o.SLATINA

Slatina

38

LJEKARNE PLANTAK

Slatina

18.249.024

MONTE CRISTO d.o.o.

Virovitica

484.018

PLIN VTC d.o.o.

Virovitica

38

A.K.Z. METALOGRADNJA d.o.o.

Virovitica

16.660.279

FUTURA d.o.o.

Virovitica

452.489

KROJAČKA RADNJA “SD”

Orahovica

38

SLAVONKA D.O.O.

Čađavica

16.495.539

AGROLAND d.o.o.

Suhopolje

450.548

CROMING d.o.o.

Pitomača

35

HIDROCOM D.O.O. KIO KERAMIKA d.o.o. u stečaju ORAHOVICA LJEKARNA ŽELJKA BERRY

Pitomača

15.817.469

LI FID d.o.o.

Virovitica

436.119

PHOENIX d.o.o. Orahovica

Orahovica

34

Orahovica

15.587.438

ZLATNI VRTOVI

Virovitica

433.182

MATEŠIĆ d.o.o.

Čačinci

34

Virovitica

15.293.507

ZU LJEKARNA DRAŽENKA NOVOSELAC

Virovitica

15.039.546

FUTURA d.o.o.

Virovitica

14.762.290

TURBO-COMMERCE d.o.o. JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA FILIPOVIĆKOVAČIĆ BONATA TRADE d.o.o. C&K D.O.O. ZA PROIZVODNJU, OPREMANJE OBJEKATA, TRGOVINU I USLUGE DOMUS D.O.O.

Slatina

418.626

METAL SERVIS CENTAR d.o.o

Slatina

33

Virovitica

416.830

ZAJEDNIČKI OBRT ČELIK REMONT

Orahovica

32

Virovitica

396.296

AUT STJEPAN ZAVADA

Orahovica

30

Orahovica

390.931

DRVENE KONSTRUKCIJE D.O.O.

Voćin

29

Virovitica

382.894

SPAJIĆ, d.o.o.

Čačinci

29

NIVOKOLOR d.o.o. JOZO PEKARA Z.O. JOZA I ENGJELL DJEVELJEKAJ VITREX d.o.o.

Virovitica

27

Slatina

26

Virovitica

24

KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. PITOMAČA Pitomača

14.695.568

VIRKOM d.o.o. OBITELJSKA ZADRUGA ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE VIS JAVOROVIĆ D.O.O. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE NOVOSELAC LI FID d.o.o.

14.457.367

Virovitica

13.823.132

TECHNOPARTNER d.o.o.

Virovitica

367.221

MIŠIĆ PRIJEVOZ DOO

Virovitica

13.665.168

Enmon d.o.o.

Orahovica

361.938

HIDRO VING D.O.O.

Virovitica

13.441.621

SILOSI VTC d.o.o.

Virovitica

357.360

Virovitica Suhopolje

14.266.718

AUTOPRIJEVOZ MINAUF d.o.o.

Virovitica

380.002

Virovitica

14.254.548

KANIŽA foo

Lukač

374.617

Pitomača

14.047.841

VERBUM d.o.o.

Orahovica

373.154

DOMUS D.O.O.

Virovitica

13.419.146

JOŠAVAC DOO ZTUO ZVONČICA - ŽELJKA KRAPEC NOVAKOVIĆ ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.

Slatina

13.265.365

PZ Agrodiba

Suhopolje

11.612.079

UNIMONT d.o.o.SLATINA

Slatina

11.063.621

INDUKO d.o.o. ZTUO ZVONČICA - ŽELJKA KRAPEC NOVAKOVIĆ PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR.VESNA HEĆIMOVIĆ AGRIMEX d.o.o. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE GRGIĆ CIP d.o.o. PREMIUS GRADNJA d.o.o.za gradnju, trgovinu i usluge JUKIĆ D.O.O.

Pitomača

13.203.702

Virovitica

12.395.515

ALUFERIT GRAĐENJE d.o.o.

Pitomača

12.225.856

SPAJIĆ, d.o.o.

Čačinci

12.102.892

GOJA d-o-o-

Virovitica

10.674.664

JAVNI BILJEŽNIK MATO KRPAČIĆ

KOGRAD ZTUO ZVONČICA - ŽELJKA KRAPEC NOVAKOVIĆ ILIČIĆ d.o.o.

Pitomača

24

Pitomača

24

Kapela Dvor

24

Virovitica

355.390

KONOBA MEDENA

Virovitica

23

Pitomača

341.991

“HERBAS” d.o.o.

Pitomača

23

Virovitica

321.212

KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. PITOMAČA Pitomača

23 23

Gradina

316.089

ATIKA VL. ZLATKO PTIČEK

Virovitica

Virovitica

302.302

ŠUMARSTVO VL. JOSIP JUKIĆ

Slatina

23

Virovitica

302.210

Virovitica

23

Orahovica

301.916

Virovitica

22

Čađavica

282.420

AERO TEC DOO VETERINARSKA STANICA VIROVITICA D.O.O. VIROVITICA MEGALIS D.O.O.

Starin

22

Slatina

278.658

MDM d.o.o.

Virovitica

22

CIGLANA IGM d.o.o. SLADOJEVCI

Slatina

10.544.295

PI-ING d.o.o.

Virovitica

269.227

HONEL VL.ZORAN HORIĆ

Slatina

21

NIVOKOLOR d.o.o.

Virovitica

10.475.540

MUSTAČ COMMERCE d.o.o.

Virovitica

262.294

ORTRAN D.O.O.

Orahovica

21

MDM d.o.o.

Virovitica

10.444.023

AGROSERVIS TRGOVINA d.o.o. VIROVITICA Virovitica

257.423

POLJOPRIVREDNO DOBRO d.o.o.

Gradina

21

Slavonska ravnica d.o.o.

Slatina

10.128.008

ARAPINAC d.o.o.

Špišić Bukovica

253.934

TIVIS d.o.o.

Virovitica

21

BOLINVEST d.o.o.

Virovitica

9.972.027

INTERMIMS D.O.O.

Slatina

244.521

Virovitica

21

CROMING d.o.o.

Pitomača

9.760.929

POLJOPRIVREDNO DOBRO d.o.o.

Gradina

229.944

Orahovica

20

Suhopolje

20

Orahovica

20

Pitomača

20

Slatina

DRVENE KONSTRUKCIJE D.O.O.

Voćin

9.734.812

OPAL d.o.o.

Slatina

227.948

META-PLAST d.o.o.

Pitomača

9.674.452

Lukač

223.456

ZLATNI VRTOVI

Virovitica

9.091.445

Orahovica

216.383

SLAVIĆ-INŽENJERING D.O.O. KIO KERAMIKA d.o.o. u stečaju ORAHOVICA FARMALAND D.O.O. C&K D.O.O. ZA PROIZVODNJU, OPREMANJE OBJEKATA, TRGOVINU I USLUGE TAPETARIJA vl. Ivan Veličan

Slatina

213.365

M&G D.O.O

Lukač

212.815

Virovitica

208.595

ORTRAN D.O.O.

Orahovica

8.995.077

P.P.Ž d.o.o. Rogovac

Špišić Bukovica

8.988.525

ARTOS d.o.o. VETERINARSKA AMBULANTA ORAHOVICA d.o.o. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZDENKA OTROČAK i dr.j.t.d. LUKAČ

HONEL VL.ZORAN HORIĆ

Slatina

8.926.728

ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.

19

MIMA D.O.O.

Virovitica

8.744.015

EUROVOĆE ZADRUGA

Orahovica

204.202

AGROSERVIS TRGOVINA d.o.o. VIROVITICA Virovitica Z.O.SUPERMARKET VL.ĐURĐICA DENT I Grabrovnica DRAŽEN NEMET PEKARA “LIPA” VL.VILSON PREKPALAJ Virovitica

BISTRICA d.o.o.

Slatina

8.535.735

PILANA IVČA

Lukač

193.296

QUERCUS - ŠUMARSTVO I SJEČA DRVA

Lukač

19

ILIČIĆ d.o.o.

Kapela Dvor

8.528.975

PUMPKIN D.O.O. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE “VEDRANA” JOZO PEKARA Z.O. JOZA I ENGJELL DJEVELJEKAJ “POLI-PLAST”

Pitomača

186.142

PANELI MATASIĆ d.o.o.

Virovitica

18 18

POLJOPRIVREDNO DOBRO d.o.o.

Gradina

8.518.951

ARTOS d.o.o.

Lukač

8.150.839

PHOENIX d.o.o. Orahovica

Orahovica

8.138.369

19 19 19

Pitomača

177.544

GOJA d-o-o-

Virovitica

Slatina

174.378

GRAĐENJE MARKOVIĆ D.O.O.

Pošta Sopje, Grabić

18

Mikleuš

169.893

AGROPAK d.o.o.

Orahovica

17

VITREX d.o.o.

Virovitica

8.056.199

PROCJENA d.o.o.

Virovitica

169.381

LARA D.O.O.

Slatina

17

AUTO KUĆA FIŠER D.O.O.

Slatina

8.008.022

METAL SERVIS CENTAR d.o.o

Slatina

168.381

SLAVONKA D.O.O.

Čađavica

17

AUTOCENTAR PEPA D.O.O.

Virovitica

7.970.705

PEKARA “LIPA” VL.VILSON PREKPALAJ

Virovitica

167.682

RUŽICA GRAD d.o.o.

Orahovica

17

PALKOVIĆ d.o.o. UZOR završni radovi u građevinarstvu vl. Nikola Grbić PEKARA CROATIA

Pitomača

16

Virovitica

16

Orahovica

16

Golubić d.o.o.

Gradina

7.952.231

DEGAL TEHNIKA d.o.o.

Virovitica

165.362

Pustara Višnjica Z.O.SUPERMARKET VL.ĐURĐICA DENT I DRAŽEN NEMET

Slatina

7.947.001

EUROKONZALTING D.O.O.

Slatina

165.217

Grabrovnica

7.891.376

KOLO D.O.O.

Virovitica

165.158


128

ŽUPANIJE

rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE GRGIĆ MUSTAČ COMMERCE d.o.o.

Virovitica

7.845.457

CONSULTEM D.O.O.

Slatina

161.909

HIDRODOM

Orahovica

16

Virovitica

7.833.840

AUTO ADRIJA VL.LIBL KRUNOSLAV

Slatina

161.813

JOŠAVAC DOO

Slatina

16

MEGALIS D.O.O.

Starin

7.678.246

OBITELJSKO GOSPODARSTVO RENGEL

Pitomača

161.318

VETERINARSKA STANICA SLATINA d.o.o.

Slatina

16 16

GONDI d.o.o.

Virovitica

7.637.242

OVINA d.o.o.

Donje Kusonje

156.337

MUSTAČ COMMERCE d.o.o.

Virovitica

ZAJEDNIČKI OBRT ČELIK REMONT

Orahovica

7.532.304

BRIIT d.o.o.

Orahovica

153.107

POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.

Virovitica

16

NEMET-PROMET, Vl. Davor Nemet

Slatina

7.455.907

BISTRICA d.o.o.

Slatina

149.835

Virovitica

16

Lukač

16

Virovitica

15

Orahovica

15 15

MAK d.o.o.

Virovitica

7.391.609

ARHIS D.O.O.

Slatina

148.903

MATEŠIĆ d.o.o. PRIVATNA LJEKARNA KARMELA ERCEGOVIĆ ZEMONT Vl.Vinko Zebec ČAČINCI

Čačinci

7.260.667

KOREN-PROMET d.o.o.

Virovitica

148.169

SUICUI D.O.O. STOLARIJA SAMARDŽIJA, MILAN SAMARDŽIJA FUTURA d.o.o.

Orahovica

7.098.827

NOVI AGRAR D.O.O.

Sopje

145.599

ASTRO d.o.o.

Čačinci

7.000.714

OPTIMUM d.o.o.

Virovitica

144.878

AGROSERVIS STP d.o.o.

Virovitica

BRIIT d.o.o.

Orahovica

6.926.473

AERO TEC DOO

Virovitica

144.364

VTC-PROJEKT D.O.O.

Virovitica

15

PZ DALIA

Virovitica

6.917.861

ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.

Viroviticca

143.278

META-PLAST d.o.o.

Pitomača

15

AGROSERVIS STP d.o.o.

Virovitica

6.901.167

LJEKARNA VESNA FETT

Suhopolje

142.913

ARTOS d.o.o.

Lukač

14

FMT FIŠER D.O.O.

Slatina

6.888.379

BIONDI,TRGOVINA TEKSTILA

Slatina

136.719

ELEKTROMEHANIKA DOŠEN

Virovitica

14

Slatina

Virovitica

14

GORDAN D.O.O.

Slatina

6.795.793

MESOPRERADA d.o.o.

135.618

KALINIĆ K+J vl. Kalinić Josip

Enmon d.o.o.

Orahovica

6.716.350

LJEKARNA RAJKA MEDVED-MAJSTOROVIĆ Pitomača

135.354

INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA D.O.O. Virovitica

14

KONTA D.O.O. AGROFAVORIT LJEKOVITO BILJE vl. ZORAN BILEN LJEKARNA ANDREA MIKULČIĆ

Čađavica

6.506.829

JAVNI BILJEŽNIK ANTUN NOVAČIĆ

Orahovica

135.048

MIMA D.O.O.

14

Slatina

6.472.291

HIDROVING GRAĐEVINARSTVO

Virovitica

133.468

AUTOCENTAR PEPA D.O.O.

Virovitica

14

Slatina

6.463.883

REVIDA d.o.o.

Slatina

133.148

ZU LJEKARNA DRAŽENKA NOVOSELAC

Virovitica

14

TECHNOPARTNER d.o.o.

Virovitica

6.458.718

ZU LJEKARNA DRAŽENKA NOVOSELAC

Virovitica

130.393

Slavonska ravnica d.o.o.

Slatina

14

KONOBA MEDENA

Virovitica

Virovitica

6.339.752

VINAGRA DOO

Slatina

129.302

PEHAR D.O.O.

Virovitica

14

AGROSERVIS TRGOVINA d.o.o. VIROVITICA Virovitica

6.295.062

SILVESTAR d.o.o.

Pitomača

128.190

TERMOTEHNA D.O.O.

Slatina

14

DIVAS D.O.O.

6.184.432

META-PLAST d.o.o.

Pitomača

127.793

BIONDI,TRGOVINA TEKSTILA

Slatina

13

Voćin

M&G D.O.O

Slatina

6.164.925

PZ DALIA

Virovitica

125.737

TEHNODRVO d.o.o.

Slatina

13

TIVIS d.o.o. JOZO PEKARA Z.O. JOZA I ENGJELL DJEVELJEKAJ Poljoprivredna zadruga Ergela

Virovitica

6.082.908

ORTRAN D.O.O.

Orahovica

125.047

AGROLAND d.o.o.

Suhopolje

13

Slatina

6.043.389

FLORA VTC d.o.o.

Virovitica

120.687

Virovitica

13

Slatina

5.988.775

HIDRODOM

Orahovica

116.954

NOVI AGRAR D.O.O.

Sopje

5.851.448

Virovitica

116.075

TURBO-COMMERCE d.o.o.

Slatina

5.846.896

Slatina

112.584

PEKARA “MALI PARK” PECOLAJ DED USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BATURINA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE “VEDRANA” ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.

Virovitica

13

Pitomača

13

Virovitica

13 13

VETERINARSKA STANICA SLATINA d.o.o.

Slatina

5.719.644

AGIP 94 PEKARA PECOLAJ , VL.KASTRIOT PECOLLAJ DRVO - TRGOVINA d.o.o.

Sopje

112.024

ŽELJKO DEVČIĆ U.O. PLAVI JADRAN

Virovitica

AGRO-PANON d.o.o.

Slatina

5.685.272

P.P.Ž d.o.o. Rogovac

Špišić Bukovica

111.958

BISTRICA d.o.o.

Slatina

13

STOČARSTVO-RATARSTVO D.O.O.

Čađavica

5.654.055

HAGIOASISTENT D.O.O.

Virovitica

111.080

CHAMPION D.O.O.

Slatina

13

ASTRO d.o.o.

Orahovica

5.627.282

ASEL

Slatina

110.860

“POLI-PLAST”

Mikleuš

12

PILANA IVČA

Lukač

5.592.226

M&G D.O.O

Slatina

110.462

DOMUS D.O.O.

Virovitica

12

ĐOLTA d.o.o.

Špišić Bukovica

5.548.974

PEKARA CROATIA

Orahovica

108.134

Poljoprivredna zadruga Ergela

Slatina

12 12

APOLONIA D.O.O.

Slatina

5.513.905

VETELA D.O.O.

Orahovica

107.603

SLATINATRANS d.o.o.

Slatina

DENIĆ TOMISLAV DEGAL KONSTRUKCIJE

Virovitica

5.499.902

VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o.

Čađavica

106.559

Špišić Bukovica

12

SLATINATRANS d.o.o.

Slatina

5.439.619

IN PARKET d.o.o.

Čačinci

98.106

HERBEA D.O.O. ŠUVAK klaonica i prerada vl. Predrag Šuvak MAJA, VL. MARICA ŠOMOĐI PREMIUS GRADNJA d.o.o.za gradnju, trgovinu i usluge VEDONI D.O.O.

Gradina

12

HIDRODOM

Orahovica

5.427.732

JOŠAVAC DOO

Slatina

97.855

OSOJE TRANS D.O.O.

Slatina

5.412.343

LJEKARNA PARAŠILOVAC

Orahovica

97.577

CHAMPION PRIJEVOZ VL.GORAN KOIĆ

Slatina

5.397.188

INFOSS SLATINA D.O.O.

Slatina

97.325

Slatina

12

Orahovica

12

Slatina

12 12

ATIKA VL. ZLATKO PTIČEK

Virovitica

5.367.363

OLOVNIK DOO

Sopje

95.562

DUC COMMERCE D.O.O.

Pitomača

OPAL d.o.o.

Slatina

5.367.205

TAPETARIJA vl. Ivan Veličan

Pitomača

93.967

EKONOMIJA D.O.O.

Nova Bukovica

12

5.348.898

Golubić d.o.o.

Gradina

93.773

KRIZA D.O.O.

Virovitica

12 11

TRGOVAČKI OBRT STELLA DAMIR BEGOVIĆ Pitomača “POLI-PLAST”

Mikleuš

5.312.405

PAN PARKET d.o.o.

Čačinci

93.412

VIT COMMERCE d.o.o.

Pitomača

“HERBAS” d.o.o.

Pitomača

5.247.367

ZANATPROMET ZPUPZ

Virovitica

92.311

“DAM” D.O.O.

Špišić Bukovica

11

HIBRID COMMERCE D.O.O.

Orahovica

5.200.081

SLATINATRANS d.o.o.

Slatina

88.670

TRGOVINA NA VELIKO I MALO DIJAKOVIĆ

Pitomača

11

TERMODOM VL. MARIN ŠKUDAR

Pitomača

5.176.046

VJEŠTAČENJA BOŽO D.O.O.

Slatina

88.232

Predragović d.o.o.

Virovitica

11

ŠIMARA VL. ANTE ŠIMARA Slatina AGRONOVAKI d.o.o. za Novaki poljoprivredu,trgovinu i usluge LJEKARNA RAJKA MEDVED-MAJSTOROVIĆ Pitomača

5.152.342

MAJA, VL. MARICA ŠOMOĐI

Slatina

87.777

STOČARSTVO-RATARSTVO D.O.O.

Čađavica

11

5.134.602

TERMODOM VL. MARIN ŠKUDAR

Pitomača

87.269

LJEKARNE PLANTAK

Slatina

11

5.084.994

ŠANTIĆ PROMET VL. IVAN ŠANTIĆ

Cabuna

83.926

BRIIT d.o.o.

Orahovica

11

ŠANTIĆ PROMET VL. IVAN ŠANTIĆ

Cabuna

5.072.726

Slatina

81.842

SLATINATEKSTIL D.O.O.

Slatina

11

LJEKARNA VESNA FETT

Suhopolje

5.063.799

PLETENICA D.O.O. FRIKAJ d.o.o. za trgovinu,proizvodnju i usluge

Virovitica

80.883

M.F.M. D.O.O.

Virovitica

11


129

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

OLOVNIK DOO

Sopje

5.024.964

“HERBAS” d.o.o.

Pitomača

80.569

KRIJESNICA D.O.O.

Lukač

11

PG TITANIK d.o.o.

Suhopolje

5.019.294

VIRKOM d.o.o.

Virovitica

80.550

P.P.Ž d.o.o. Rogovac

Špišić Bukovica

11

TRGOVINA NA VELIKO I MALO DIJAKOVIĆ

Pitomača

4.930.269

GOJA d-o-o-

Virovitica

73.730

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE UNA Slatina

11 11

DIZALA ĐURČEVIĆ

Virovitica

4.902.594

MEGALIS D.O.O.

Starin

72.383

AGRO-PANON d.o.o.

Slatina

PALKOVIĆ d.o.o. CALCO ZAJEDNIČKI OBRT VL. MILKOVIĆ DRAŽENA I JOVANIĆ DRAGAN FARMALAND GRADAC d.o.o. VETERINARSKA STANICA VIROVITICA D.O.O. VIROVITICA GORICA d.o.o.

Pitomača

4.863.897

Nikola d.o.o.

Virovitica

72.351

TEHNOHIT-HR VL. MLADEN BALIĆ

33405 Pitomača

10

Slatina

4.841.959

DAKSEDAR D.O.O.

Suhopolje

71.669

GRAFIT VL.MARIJA TOMLJANOVIĆ PEKARA PECOLAJ , VL.KASTRIOT PECOLLAJ CALCO ZAJEDNIČKI OBRT VL. MILKOVIĆ DRAŽENA I JOVANIĆ DRAGAN ŠANTIĆ PROMET VL. IVAN ŠANTIĆ

Virovitica

10

Gradina

4.780.785

ARTHUR d.o.o.

Orahovica

70.306

Virovitica

4.698.838

Orahovica

69.163

Zdenci

4.681.100

Virovitica

68.236

GRACIJA VL. KOS DIJANA

Cabuna

4.666.151

SLAVONIJA OBRTNIČKA ZADRUGA ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM D.O.O. OBIT. POLJ. GOSP. LITRIĆ ZVONIMIR

Gradina

68.095

KRIJESNICA D.O.O.

Lukač

4.570.753

CHAMPION PRIJEVOZ VL.GORAN KOIĆ

Slatina

67.247

LULIĆ COMMERCE d.o.o.

Pitomača

4.545.412

ŽIVKO PROM D.O.O.

Slatina, Medinci

67.105

VE-DAL d.o.o. STOLARIJA SAMARDŽIJA, MILAN SAMARDŽIJA KOGRAD

Virovitica

4.439.838

Predragović d.o.o.

Virovitica

66.180

Lukač

4.358.799

Virovitica

65.878

Pitomača

4.348.978

Slatina

BREŽIĆ D.O.O.

Slatina

4.253.723

HR-ITC d.o.o. CALCO ZAJEDNIČKI OBRT VL. MILKOVIĆ DRAŽENA I JOVANIĆ DRAGAN HONEL HOLDING DOO

Slatina

MONTE CRISTO d.o.o.

Virovitica

4.200.068

CENTAR-PROM D.O.O.

Slatina

Slatina

10

Slatina

10

Cabuna

10

64.219

ŠULENTIĆ ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE NOVOSELAC ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE GRGIĆ COSMOPOLIS D.O.O. PILMATEX PILANA I IZRADA LAMPERIJE VL. JURAJ MATEŠIĆ AID BARIĆ ZAJEDNIČKI OBRT

Zdenci

10

61.731

DAFIT D.O.O.

Orahovica

10

61.374

VIGRA d.o.o.

Virovitica

10 10

Virovitica

10

Pitomača

10

Virovitica

10

Voćin

10

Čačinci

10

CONTORTE D.O.O.

Suhopolje

4.138.587

GRAFOPROJEKT

Virovitica

60.851

ML-MONT D.O.O.

Gornje Bazje

HANZIĆ PROMET DOO

Virovitica

4.121.614

BEGOVIĆ I PARTNERI d.o.o.

Pitomača

59.906

INTERMIMS D.O.O.

Slatina

9

DAKSEDAR D.O.O.

Suhopolje

3.987.230

Slatina

59.608

Prajo&Co d.o.o.

Virovitica

9

Virovitica

57.727

AUTO MOSLAVAC-VIROVITICA

Virovitica

9

Slatina

55.667

D-H PLASTENICI

Pitomača

9

Orahovica

55.073

ĐOLTA d.o.o.

Špišić Bukovica

9

“DAM” D.O.O.

Špišić Bukovica

3.979.215

KALINIĆ K+J vl. Kalinić Josip

Virovitica

3.915.499

EUROPA-INTERIJER d.o.o. POLIKLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU BATURINA BOJE I LAKOVI VL. MARIO LOVREKOVIĆ

DID VL. STJEPAN RAJKOVIĆ

Virovitica

3.826.564

KROJAČKA RADNJA “SD”

ANANDA d.o.o.

Virovitica

3.802.062

ATIKA VL. ZLATKO PTIČEK

Virovitica

54.797

FMT FIŠER D.O.O.

Slatina

9

Predragović d.o.o.

Virovitica

3.793.026

ANANDA d.o.o.

Virovitica

54.581

“HERC” Hercigonja Zdenko

Virovitica

9

TEHNODRVO d.o.o.

Slatina

3.702.971

MIKROKLIMA d.o.o.

Slatina

54.566

Orahovica

9

Orahovica

9

Lukač

9

Crnac

9

VETELA D.O.O.

Orahovica

3.685.612

GORICA d.o.o.

Zdenci

54.190

MAJA, VL. MARICA ŠOMOĐI

Slatina

3.679.305

HRV. FARMER Vl. Brijačak Igor

Gradina

52.434

JERGA d.o.o. VETERINARSKA AMBULANTA ORAHOVICA d.o.o. PILANA IVČA

Viner d.o.o.

Virovitica

3.667.682

Žnidarec-Trdae doo

Slatina

52.315

NN MONTING

KRZNARIĆ d.o.o.

Virovitica

3.632.230

PZ Agrodiba

Suhopolje

52.029

D&D ELMONT VL. DLAB MIHAEL

Slatina

9

LJEKARNA PARAŠILOVAC

Orahovica

3.546.044

AUTO KUĆA FIŠER D.O.O.

Slatina

51.410

DRVOMERCANT D.O.O.

Slatina

9

GRAFIT VL.MARIJA TOMLJANOVIĆ

Virovitica

3.531.581

KOGRAD d.o.o.

Pitomača

51.000

UTZ KONTINENTAL

Slatina

9

SLAVIĆ-INŽENJERING D.O.O.

Virovitica

3.475.283

PG TITANIK d.o.o.

Suhopolje

50.455

ĐUKA d.o.o.

Virovitica

9

CROGER d.o.o.

Orahovica

3.463.228

OSOJE TRANS D.O.O.

Slatina

48.759

ENAVIGO d.o.o.

Virovitica

8

Tranzis d.o.

Virovitica

3.403.711

KLASIĆ doo

Virovitica

48.753

SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR D. O. O. Slatina

8

Ćeralije

48.558

AUTO KUĆA FIŠER D.O.O.

Slatina

8

48.414

GRACIJA VL. KOS DIJANA

Cabuna

8

48.128

ARTIS d.o.o.

Virovitica

8

ANTIKOR d.o.o.

Slatina

3.386.415

AGROPLAN d.o.o.

LARA D.O.O.

Slatina

3.358.440

PANONA

Slatina

3.333.652

POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.

Virovitica

3.297.489

DISKONT ABBAZIA SLOBODAN KOVAČEVIĆ Orahovica AGROCOOPERATIVA POLJOPRIVREDNA Slatina ZADRUGA HIDRO VING D.O.O. Virovitica

48.011

CIP d.o.o.

Virovitica

8

ASEL

Slatina

3.270.568

AUTO MOSLAVAC-VIROVITICA

Virovitica

47.565

PLANTAŽE D.O.O.

Pitomača

8

BIONDI,TRGOVINA TEKSTILA

Slatina

3.249.135

TITLOVI d.o.o.

Orahovica

47.386

OLOVNIK DOO

Sopje

8

EUROPA-INTERIJER d.o.o.

Slatina

3.222.887

ELEKTROMEHANIKA DOŠEN

Virovitica

46.871

GRAFOPROJEKT

Virovitica

8

ŽIVKO PROM D.O.O.

Slatina, Medinci

3.212.888

BILEN D.O.O.

Slatina

45.423

POLO TRGOVINA

Virovitica

8

BREZEC-TRANSPORT, vl. M. Brezec

Slatina

3.166.400

GAZDA d.o.o.

Slatina

44.590

HIDROVING GRAĐEVINARSTVO

Virovitica

8

D-H PLASTENICI

Pitomača

3.156.000

MARPES D.O.O.

Čačinci

44.531

FORTUNA VL. VENCL ŽELJKO

Nova Bukovica

8

QUERCUS - ŠUMARSTVO I SJEČA DRVA

Lukač

3.100.146

PREBEG d.o.o.

Slatina

44.065

Virovitica

8

ŠUMARSTVO VL. JOSIP JUKIĆ

Slatina

3.082.370

STOČARSTVO-RATARSTVO D.O.O.

Čađavica

43.429

Slatina

8

MIKLUŠEVCI D.O.O.

Mikleuš

3.079.015

VITIS D.O.O.

Virovitica

43.317

Orahovica

8

STRILIĆ COMMERCE D.O.O.

Stara Jošava

3.040.367

VITREX-TRGOVINA d.o.o.

Virovitica

42.726

KRZNARIĆ d.o.o. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BOLESNIKA U KUĆI VERA VEDRI DANI-dom za starije i nemoćne osobe “TERMO JOSO”

Gornje Bazje

8

TAPETARIJA vl. Ivan Veličan

Pitomača

3.033.848

NEKTAR D.O.O.

Virovitica

42.004

LJEKARNA ANDREA MIKULČIĆ

Slatina

8

FETT D.O.O.

Suhopolje

2.998.277

ALUFERIT GRAĐENJE d.o.o.

Pitomača

41.974

PAPUK PLIN D.O.O.

Orahovica

8

PREDRAG GVOZDENOVIĆ POLJOPRIVREDNI OBRT NOVOSEL VL.BLAŽENKA NOVOSEL

Crnac

2.978.047

BREŽIĆ D.O.O.

Slatina

40.985

PINUS d.o.o.

Slatina

8

Lukač

2.971.831

PANONA

Slatina

38.505

ASEL

Slatina

7


130

ŽUPANIJE

rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke “TERMO JOSO” ŠUVAK klaonica i prerada vl. Predrag Šuvak Prajo&Co d.o.o.

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

Gornje Bazje

2.914.912

GRAFOTISAK

Virovitica

38.195

DRVO - TRGOVINA d.o.o.

Sopje

7

Gradina

2.911.768

CROMING d.o.o.

Pitomača

37.283

TECHNOPARTNER d.o.o.

Virovitica

7

Virovitica

2.898.254

LIVA DOO USTANOVA ZA ZDR.NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI-TREŠČEC INTER-MONT CENTRALNA GRIJANJA I PLINSKE INSTALACIJE ZANATOPREMA d.o.o.

Virovitica

36.387

HOLWIK d.o.o.

Orahovica

7

NEMEC d.o.o.

Orahovica

2.849.610

AUTO MOSLAVAC-VIROVITICA

Virovitica

2.840.733

RUŽICA GRAD d.o.o.

Orahovica

2.794.837

Virovitica

36.031

GORICA d.o.o.

Zdenci

7

Virovitica

35.791

INTERMARKT d.o.o.

Virovitica

7

Virovitica

35.752

CHAMPION PRIJEVOZ VL.GORAN KOIĆ

Slatina

7

INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA D.O.O. Virovitica

2.781.141

Silosi Pitomača d.o.o.

Pitomača

35.657

GORDAN D.O.O.

Slatina

7

AUT STJEPAN ZAVADA

Orahovica

2.777.897

Prajo&Co d.o.o.

Virovitica

35.090

IRRA d.o.o.

Špišić Bukovica

7

DRVOMERCANT D.O.O.

Slatina

2.761.705

DELIKATES D.O.O.

Slatina

35.020

TRGOVAČKI OBRT STELLA DAMIR BEGOVIĆ Pitomača

NN MONTING STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA D.O.O. AID BARIĆ ZAJEDNIČKI OBRT

Crnac

2.761.526

PINTARIĆ d.o.o.

Virovitica

34.969

HOTEL MOZART d.o.o.

Špišić Bukovica

7

Pitomača

2.748.975

AUTODIJELOVI MARIN d.o.o.

Cabuna

34.920

EUROPA-INTERIJER d.o.o.

Slatina

7

Zdenci

2.737.448

Zadruga branitelja “AUREA”

Špišić Bukovica

34.620

“OSCAR” d-o-o

Suhopolje

7

VINCEK VL. MARIJAN VINCEK

Slatina

2.716.283

RAMA D.O.O. VIROVITICA

Virovitica

34.322

HIDRO VING D.O.O.

Virovitica

7

FORTUNA VL. VENCL ŽELJKO

Nova Bukovica

2.698.444

EKONOMIJA JASIKA doo

Gradina

33.604

GOD D.O.O.

Virovitica

7

7

AGROPOLJE D.O.O.

Virovitica

2.688.866

AGROSERVIS VIROVITICA D.O.O.

Virovitica

33.129

HANZIĆ PROMET DOO

Virovitica

7

VERBUM d.o.o.

Orahovica

2.669.844

ŠTEVEC DOO

Pitomača

32.869

Slatina

7

Non-stop d.o.o. PREMIUS GRADNJA d.o.o.za gradnju, trgovinu i usluge VETERINARSKA AMBULANTA ORAHOVICA d.o.o. SLAVONIJA OBRTNIČKA ZADRUGA

Virovitica

2.652.458

NEMET-PROMET, Vl. Davor Nemet

Slatina

32.353

BREŽIĆ D.O.O. POLIKLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU BATURINA VE-DAL d.o.o.

Virovitica

7

Virovitica

7

Orahovica

2.616.444

KONOBA MEDENA

Virovitica

32.090

Orahovica

2.603.766

H - ING D.O.O.

Slatina

31.719

Orahovica

2.592.889

QUERCUS - ŠUMARSTVO I SJEČA DRVA

Lukač

31.371

Silosi Pitomača d.o.o.

Pitomača

2.585.414

DIG PROMET D.O.O.

Virovitica

30.575

STRILIĆ COMMERCE D.O.O. Stara Jošava USTANOVA ZA ZDR.NJEGU I REHABILITACI- Virovitica JU U KUĆI-TREŠČEC AUTOPRIJEVOZ MINAUF d.o.o. Virovitica

DELIKATES D.O.O.

Slatina

2.552.804

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GRADINA

Gradina

30.558

LOVI d.o.o.

Slatina

7

PAPUK PLIN D.O.O.

Orahovica

2.529.938

FETT D.O.O.

Suhopolje

30.386

HABA d.d.

Virovitica

7 6

7 7 7

PEKARA “LIPA” VL.VILSON PREKPALAJ

Virovitica

2.491.737

MAK d.o.o.

Virovitica

30.342

“VRISJE” d.o.o.

Virovitica

VODOMETAL d.o.o.

Slatina

2.488.137

ŽITO POLJOPRIVREDA d.o.o.

Korija

30.046

VETELA D.O.O.

Orahovica

6

PEKARA “MALI PARK” PECOLAJ DED

Virovitica

2.475.899

Slatina

29.739

MARPES D.O.O.

Čačinci

6

Virovitica

29.543

RAMA D.O.O. VIROVITICA

Virovitica

6

Špišić Bukovica

28.678

HIDROCOM D.O.O.

Pitomača

6

Čađavica

28.441

6

6 6

CIP d.o.o.

Virovitica

2.461.735

EMONA ANKICA PRISUDA KUKTIĆ

Virovitica

2.443.260

VETERINARSKA STANICA SLATINA d.o.o. DAVID & DAVID d.o.o. Za zastupanje u osiguranju “DAM” D.O.O.

INTERMARKT d.o.o.

Virovitica

2.426.233

SLAVONKA D.O.O.

RUDINA-TRANS VL.JOSIP BRAJKOVIĆ

Slatina

2.422.875

TRGOVAČKI OBRT STELLA DAMIR BEGOVIĆ Pitomača

28.346

DRAVSKI PUT d.o.o.

Pitomača

2.410.640

KOGRAD

Pitomača

28.225

“EUROPA-STIL” Jelka Oremuš Slatina HORVAT GRAĐEVINSKI OBRT VL. TOMISLAV Čađavica HORVAT TOMIČIĆ D. O. O. Voćin

ELEKTROMEHANIKA DOŠEN UZOR završni radovi u građevinarstvu vl. Nikola Grbić PEKARA CROATIA

Virovitica

2.407.726

MAKI D.O.O.

Špišić Bukovica

28.208

PLINKOM d.o.o. PITOMAČA

Virovitica

2.393.876

PAPUK D.O.O.

Orahovica

28.131

GIPSOMONT-INTERIJERI D.O.O.

Pitomača

6

Orahovica

2.386.049

CHAMPION D.O.O.

Slatina

27.726

DEUS d.o.o.

Virovitica

6

PANELI MATASIĆ d.o.o.

Virovitica

2.372.031

UNIMONT d.o.o.SLATINA

Slatina

27.154

KONTA D.O.O.

Čađavica

6 6

Pitomača

6

VIT COMMERCE d.o.o.

Pitomača

2.366.365

CENTAR-ITERIJERI d.o.o.

Slatina

27.084

LJEKARNA RAJKA MEDVED-MAJSTOROVIĆ Pitomača

MARPES D.O.O.

Čačinci

2.333.968

TEHNOHIT-HR VL. MLADEN BALIĆ

33405 Pitomača

26.920

AGRIMEX d.o.o.

Gradina

6

JUKIĆ D.O.O.

Čađavica

2.333.531

DIZALA ĐURČEVIĆ

Virovitica

26.617

HGA VL. VLADO ŽUPAN

Nova Bukovica

6

KROJAČKA RADNJA “SD”

Orahovica

2.330.079

MIŠIĆ PRIJEVOZ DOO

Virovitica

26.417

PANONA

Slatina

6

Z.P. Immobilien d.o.o.

Virovitica

2.303.520

OHIO d.o.o.

Virovitica

26.205

BETATIM d.o.o.

Pitomača

6

BOJE I LAKOVI VL. MARIO LOVREKOVIĆ

Slatina

2.294.207

POSLOVNI CENTAR VIROVITICA D.O.O.

Virovitica

26.142

OLEKSA ŠPED d.o.o.

Virovitica

6

GRAFOPROJEKT

Virovitica

2.290.779

BRKIĆ INFORMATIKA d.o.o.

Virovitica

26.121

DIZALA ĐURČEVIĆ

Virovitica

6

ŠKILJIĆ ZVONIMIR

Slatina

2.282.809

MDM d.o.o.

Virovitica

25.555

Mikleuš

6

VTC-PROJEKT D.O.O.

Virovitica

2.277.539

STRILIĆ COMMERCE D.O.O.

Stara Jošava

25.546

Lukač

6

DRVO - TRGOVINA d.o.o.

Sopje

2.254.240

SHM d.o.o.

Virovitica

24.990

MIKLUŠEVCI D.O.O. POLJOPRIVREDNI OBRT NOVOSEL VL.BLAŽENKA NOVOSEL GREPO D.O.O.

Slatina

6

KAS d.o.o.

Crnac

2.239.568

AID BARIĆ ZAJEDNIČKI OBRT

Zdenci

24.561

SUGGEST d.o.o.

Slatina

6

HGA VL. VLADO ŽUPAN

Nova Bukovica

2.187.842

EDENSKI VRT d.o.o.

Virovitica

24.524

INVEST d.o.o.

Virovitica

6

VOĆE AGRO d.o.o.

Čemernica Virovitica

2.185.000

ŽUTIJA POLJ.BRANITELJSKA ZADRUGA

Čađavica

24.461

PREDGRAĐE VTC d.o.o.

Virovitica

6

HIDROVING GRAĐEVINARSTVO

Virovitica

2.178.334

ZAJEDNIČKI OBRT ČELIK REMONT

Orahovica

24.339

SARA-ustanova za njegu u kući

Orahovica

6

DRULAK D.O.O.

Lukač

2.169.844

DUC COMMERCE D.O.O.

Pitomača

24.215

ŠPIRANEC d.o.o.

Pitomača

6

OHIO d.o.o.

Virovitica

2.158.457

RENGEL MARIO OPG

Pitomača

24.062

OPAL d.o.o.

Slatina

5

HOLWIK d.o.o.

Orahovica

2.143.355

ŠUMARSTVO VL. JOSIP JUKIĆ

Slatina

23.323

VITREX-TRGOVINA d.o.o.

Virovitica

5

DIG PROMET D.O.O.

Virovitica

2.139.958

PINOKIO D.O.O.

Suhopolje

23.152

RADIO ORAHOVICA d.o.o.

Orahovica

5


131

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

HORVAT GRAĐEVINSKI OBRT VL. TOMISLAV Čađavica HORVAT DAFIT D.O.O. Orahovica

2.130.405

NAPREDAK d.d.

Orahovica

23.111

Non-stop d.o.o.

Virovitica

2.127.195

DRVENE KONSTRUKCIJE D.O.O.

Voćin

22.730

NEMET-PROMET, Vl. Davor Nemet

Slatina

5

PAVILJON TRGOVAČKI OBRT

2.126.272

PAVILJON D.O.O.

Čačinci

22.659

Slatina

5

Pitomača

5

Virovitica

5

Virovitica

5

COSMOPOLIS D.O.O.

Voćin

2.100.530

JERGA d.o.o.

Orahovica

22.506

OREMUŠ-TREYD d.o.o. C&K D.O.O. ZA PROIZVODNJU, OPREMANJE OBJEKATA, TRGOVINU I USLUGE TEHNOHIT-HR VL. MLADEN BALIĆ

Slatina

2.075.412

MATEŠIĆ d.o.o.

Čačinci

22.325

Pustara Višnjica STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA D.O.O. SVETOIVANEC D.O.O.

Orahovica

2.062.404

AD ARMA d.o.o.

Pitomača

21.777

LJEKARNA ŽELJKA BERRY

Slatina

5

33405 Pitomača

2.058.783

GRACIJA VL. KOS DIJANA

Cabuna

21.536

VOĆE AGRO d.o.o.

Čemernica Virovitica

5

Suhopolje

2.022.803

LEGURA D.O.O.

Mikleuš

21.515

RENGEL MARIO OPG

Pitomača

5

Slatina

2.009.035

ZLATNA NIT d.o.o. POLJOPRIVREDNI OBRT NOVOSEL VL.BLAŽENKA NOVOSEL GLOBAL D.O.O. OBITELJSKA ZADRUGA ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE VIS KELAKOM d.o.o.za trgovinu završne radove u graditeljstvu i usluge D.D.

Slatina

21.125

AUTO ADRIJA VL.LIBL KRUNOSLAV

Slatina

5 5

ŠKALA D.O.O. PEKARA PECOLAJ , VL.KASTRIOT PECOLLAJ INTER-MONT CENTRALNA GRIJANJA I PLINSKE INSTALACIJE POLO TRGOVINA

Virovitica

2.007.852

Virovitica

1.964.028

DEGAL TEHNIKA d.o.o.

Virovitica

1.935.510

ZLATNA NIT d.o.o.

Slatina

1.922.326

CENTAR-PROM D.O.O.

Slatina

1.905.847

Lukač

20.182

MONTE CRISTO d.o.o.

Virovitica

Slatina

19.987

MK D.O.O.

Virovitica

5

Suhopolje

19.878

PINTARIĆ d.o.o. AGRONOVAKI d.o.o. za poljoprivredu,trgovinu i usluge DIG PROMET D.O.O.

Virovitica

5

Orahovica

19.806

Pitomača

19.802

Novaki

5

Virovitica

5

RAMA D.O.O. VIROVITICA

Virovitica

1.898.476

GRAĐEVINARSTVO HORVAT D.O.O.

Čađavica

19.658

SCHATON ELEKTRONIKA

Slatina

5

AUTOPRIJEVOZ MINAUF d.o.o.

Virovitica

1.878.976

“EMMI” d.o.o.

Virovitica

19.588

Pitomača

5

AERO TEC DOO

Virovitica

1.872.610

FARMALAND GRADAC d.o.o.

Gradina

19.265

Slatina

5

HRV. FARMER Vl. Brijačak Igor

Gradina

1.867.564

“VT PROMET” d.o.o.

Virovitica

19.169

SJEMENARSKA ZADRUGA GRAMINEA AGROCOOPERATIVA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZEBRA d.o.o.

Slatina

5

INVEST d.o.o.

Virovitica

1.853.533

LUMINA d.o.o.

Duga Međa

18.915

VUKELIĆ d.o.o.

Orahovica

5

“VRISJE” d.o.o.

Virovitica

1.851.653

SPAJIĆ, d.o.o.

Čačinci

18.863

TURBO-COMMERCE d.o.o.

Slatina

4

KUMAL GRADINA d.o.o.

Gradina

1.841.134

KALINIĆ K+J vl. Kalinić Josip

Virovitica

18.694

MAR - TRADE d.o.o.

Pitomača

4

AUTO ADRIJA VL.LIBL KRUNOSLAV

Slatina

1.826.298

Poljoprivredna zadruga Ergela

Slatina

18.544

ARAPINAC d.o.o.

Špišić Bukovica

4

1.813.093

Pustara Višnjica

Slatina

18.414

ŽIVKO PROM D.O.O.

Slatina, Medinci

4

DISKONT ABBAZIA SLOBODAN KOVAČEVIĆ Orahovica AGROPAK d.o.o.

Orahovica

1.794.238

AGRO FARMER d.o.o.

Pitomača

18.003

PRUNUS

Voćin

4

ENAVIGO d.o.o. AGROCOOPERATIVA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VIŠNJICA d.o.o.

Virovitica

1.788.768

VODOMETAL d.o.o.

Slatina

17.962

NOVI AGRAR D.O.O.

Sopje

4

Slatina

1.777.185

KOMRAD d.o.o. SLATINA

Slatina

17.918

SLAVONIJA OBRTNIČKA ZADRUGA

Orahovica

4 4

Slatina

1.768.821

KOZMETIČKI SALON JASMINKA

Virovitica

17.764

HRV. FARMER Vl. Brijačak Igor

Gradina

Virovitica

1.739.853

POISON-CITY D.O.O.

Pitomača

17.328

KUMAL GRADINA d.o.o.

Gradina

4

Lukač

1.718.082

VOĆE AGRO d.o.o.

Čemernica Virovitica

17.165

FETT D.O.O.

Suhopolje

4

SVETOIVANEC D.O.O. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZVONIMIR ŠPOLJAR “EUROPA-STIL” Jelka Oremuš

Slatina

1.689.884

PALKOVIĆ d.o.o.

Pitomača

17.018

YE FENG TRGOVINA DOO

Slatina

4

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GRADINA

Gradina

1.684.845

AGROPAK d.o.o.

Orahovica

16.844

RADIO PITOMAČA d.o.o. PITOMAČA

Pitomača

4

GRAĐENJE MARKOVIĆ D.O.O.

Pošta Sopje, Grabić

1.666.931

LOVREK D.O.O.

Sopje

16.815

XIA-LIN DOO

Slatina

4 4

ULTIMO d.o.o.

Virovitica

1.659.253

BATURINA D.O.O.

Virovitica

16.640

OHIO d.o.o.

Virovitica

D&D ELMONT VL. DLAB MIHAEL

Slatina

1.628.388

D&D ELMONT VL. DLAB MIHAEL

Slatina

16.545

LUSTRIN d.o.o.

Slatina

4

PLINKOM d.o.o. PITOMAČA

Pitomača

1.620.572

DITEX d.o.o.

Pitomača

16.184

TERMODOM VL. MARIN ŠKUDAR

Pitomača

4

OBITELJSKO GOSPODARSTVO RENGEL

Pitomača

1.616.121

INTERMARKT d.o.o.

Virovitica

16.074

FARMALAND GRADAC d.o.o.

Gradina

4

BUR-MED D.0.0.

Slatina

1.614.794

NEMEC d.o.o.

Orahovica

16.062

ŠPORTSKI OBJEKTI D.O.O.

Slatina

4

METALLON-PLASTENICI

Pitomača

1.587.165

PZ AGRO SLAVONIJA

Čađavica

15.848

Pitomača

4

Orahovica

4

Pitomača

4

Gradina

4

BRLIĆ ZLATKO

Lukač

1.585.194

BRLIĆ ZLATKO

Lukač

15.715

KRIZA D.O.O.

Virovitica

1.564.174

VETERINARSKA AMBULANTA ZEMAN d.o.o. Slatina

15.691

AGROMES d.o.o. PRIVATNA LJEKARNA KARMELA ERCEGOVIĆ 2M d.o.o.

CHAMPION D.O.O.

Slatina

1.536.969

SLAVIĆ-INŽENJERING D.O.O.

Virovitica

15.316

Golubić d.o.o.

ESKORTA d.o.o. AGRONOVAKI d.o.o. za poljoprivredu,trgovinu i usluge DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET

Slatina

15.010

ARHIS D.O.O.

Slatina

4

Novaki

14.872

OSOJE TRANS D.O.O.

Slatina

4

Slatina

14.863

VINCEK VL. MARIJAN VINCEK

Slatina

4 4

RENGEL MARIO OPG

Pitomača

1.532.037

PAPIR-COMMERCE D.O.O.

Virovitica

1.529.612

VEDONI D.O.O. PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR.VESNA HEĆIMOVIĆ DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE “VEDRANA” ŽELJKO DEVČIĆ U.O. PLAVI JADRAN

Slatina

1.528.725

AD ARMA d.o.o. OBIT. POLJ. GOSPODARSTVO BRLIĆ DRAŽEN JUREC-COMMERCE d.o.o.

Virovitica

1.500.607

RUDINA-TRANS VL.JOSIP BRAJKOVIĆ

Slatina

14.641

LJEKARNA VESNA FETT

Suhopolje

Pitomača

1.496.573

Virovitica

14.629

VINAGRA DOO

Slatina

4

Virovitica

1.490.599

Virovitica

13.765

PI-ING d.o.o.

Virovitica

4

Pitomača

1.462.375

HIDRING D.O.O. VIROVITICA USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BATURINA MIMA D.O.O.

Virovitica

13.514

DRAVSKI PUT d.o.o.

Pitomača

4

Lukač

1.461.573

KOMPAS d.o.o.

Slatina

13.456

ZLATNI VRTOVI

Virovitica

4

Virovitica

1.455.914

ELAN doo

Virovitica

13.403

VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o.

Čađavica

4

KALANHOA TRADE d.o.o.

Orahovica

1.447.709

VITREX d.o.o.

Virovitica

13.391

JAVNI BILJEŽNIK MATO KRPAČIĆ

Slatina

4

POSLOVNI CENTAR VIROVITICA D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BATURINA

Virovitica

1.446.625

DRVNI CENTAR SUHOPOLJE D.O.O.

Suhopolje

13.313

GRAFOTISAK

Virovitica

4

Virovitica

1.440.722

AGRONOVA D.O.O.

Virovitica

13.123

ŠKALA D.O.O.

Suhopolje

4


132

ŽUPANIJE

rang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

AUTODIJELOVI MARIN d.o.o.

Cabuna

1.430.714

D-H PLASTENICI

Pitomača

13.089

KOREN-PROMET d.o.o.

Virovitica

4

“OSCAR” d-o-o

Suhopolje

1.426.330

BRANITELJSKA ZADRUGA PITOMAČA

Pitomača

12.987

z instal d.o.o.

Slatina

4

VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o.

Čađavica

1.412.417

PETROKOM D.O.O.

Voćin

12.848

CHEMO MIX D.O.O.

Slatina

4

GEOSISTEM d.o.o. DAVID & DAVID d.o.o. Za zastupanje u osiguranju INFOSS SLATINA D.O.O.

Virovitica

4

Virovitica

4

Slatina

4

VUKELIĆ d.o.o.

Orahovica

1.407.820

SJEMENARSKA ZADRUGA GRAMINEA

Pitomača

12.535

JAVNI BILJEŽNIK JOZO AŠČIĆ

Virovitica

1.396.614

TRGOVINA NA VELIKO I MALO DIJAKOVIĆ

Pitomača

12.373

SILVESTAR d.o.o.

Pitomača

1.394.187

OBITELJSKA ZADRUGA MIKEC

Pitomača

12.316

Suhopolje

ŽUTIJA POLJ.BRANITELJSKA ZADRUGA

Čađavica

1.392.617

“OSCAR” d-o-o

SLATINATEKSTIL D.O.O.

Slatina

1.387.113

SCHATON ELEKTRONIKA

Slatina

1.383.885

VINCEK VL. MARIJAN VINCEK Slatina Braniteljska zadruga DOLINA VOJLOVICE Čačinci Čačinci TERMOTEHNA D.O.O. Slatina

AGRONOVA D.O.O.

Virovitica

1.350.288

LEGURA D.O.O.

Mikleuš

1.336.937

SJEMENARSKA ZADRUGA GRAMINEA

Pitomača

1.335.332

EKONOMIJA JASIKA doo

Gradina

1.305.372

BONATA TRADE d.o.o.

Virovitica

1.298.412

GRAFIT VL.MARIJA TOMLJANOVIĆ PRACTIC Poljoprivredna zadruga za trgovinu, proizvodnju i usluge PEMAC d.o.o.

12.225

BRANITELJSKA ZADRUGA SLATINA BETON Slatina

4

12.030

GRAĐEVINARSTVO HORVAT D.O.O.

Čađavica

4

12.008

DRVNI CENTAR SUHOPOLJE D.O.O.

Suhopolje

4

11.896

KALANHOA TRADE d.o.o.

Orahovica

4

Virovitica

11.841

VERIĆ D.O.O.

Slatina

4

Čađavica

11.711

TERMOMONT D.O.O.

Virovitica

4

Slatina

11.710

Proizvodno uslužna zadruga Medicatus Pitomača

4

Pitomača

11.398

DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET

4

PLANTAŽE D.O.O.

Pitomača

1.269.364

TEKSTILPROM D.O.O. OBIT. POLJ. GOSPODARSTVO BRLIĆ DRAŽEN VIT COMMERCE d.o.o. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BOLESNIKA U KUĆI VERA FMT FIŠER D.O.O.

Slatina

10.930

SIMS-TRANS d.o.o.

Orahovica

4

SUICUI D.O.O.

Virovitica

1.266.690

HUDI-PROMET d.o.o.

Virovitica

10.735

ŠUMARSTVO JUKIĆ D.O.O.

Slatina

4

TERMOTEHNA D.O.O.

Slatina

1.266.662

ILINČIĆ i dr JTD

Orahovica

10.684

DENIĆ TOMISLAV DEGAL KONSTRUKCIJE

Virovitica

3

FERA d.o.o.

Virovitica

1.293.317

OTROČAK i dr.j.t.d. LUKAČ

Lukač

1.274.427

EURO MARKET VTC D.O.O.

Virovitica

1.274.058

Slatina

Lukač

11.336

HID d.o.o.

Voćin

4

Pitomača

11.158

GOSPODARSTVO ŠIŠMIŠ d.o.o.

Voćin

4

Slatina

11.094

ZAVRŠNOGRADNJA D.O.O.

Virovitica

4

AGRO-VRT d.o.o.

Pitomača

1.265.510

AGROPROMET IVAN d.o.o.

Čađavički Lug

10.680

VIŠNJA d.o.o.

Slatina

3

DUC COMMERCE D.O.O.

Pitomača

1.265.159

SLATINATEKSTIL D.O.O.

Slatina

10.487

CROGER d.o.o.

Orahovica

3

FARMER JUKIĆ D.O.O.

Slatina

1.263.900

ŠKILJIĆ ZVONIMIR

Slatina

10.302

CONTORTE D.O.O.

Suhopolje

3

VITAFLORA D.O.O. JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA FILIPOVIĆKOVAČIĆ BILEN D.O.O.

Čačinci

1.259.324

VITAFLORA D.O.O.

Čačinci

10.026

Virovitica

1.254.360

Slatina

1.245.890

ČAČINCI TRANS d.o.o.

Čačinci

3

9.901

VITAFLORA D.O.O.

Čačinci

3

9.712

EURO MARKET VTC D.O.O.

Virovitica

3 3

INDUKO d.o.o.

Virovitica

1.241.353

CARDINALE d.o.o. Pitomača DAGI d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu Virovitica i usluge VE-DAL d.o.o. Virovitica

9.665

Ođenica-promet d.o.o.

Virovitica

OVINA d.o.o.

Donje Kusonje

1.239.231

PAPIR-COMMERCE D.O.O.

Virovitica

9.644

DELIKATES D.O.O.

Slatina

3

JAVNI BILJEŽNIK MATO KRPAČIĆ

Slatina

1.233.930

JANDA PROMET d.o.o.

Čemernica -Virovitica

9.330

ŠTEVEC DOO

Pitomača

3

Crnac

2M d.o.o.

Pitomača

1.231.724

YE FENG TRGOVINA DOO

Slatina

9.243

PREDRAG GVOZDENOVIĆ

GIPSOMONT-INTERIJERI D.O.O.

Pitomača

1.216.656

LINK ADRIATIC D.O.O.

Slatina

9.039

JERGA d.o.o.

Orahovica

1.216.378

FELIKS d.o.o.

Virovitica

8.954

3

3

METAL SERVIS CENTAR d.o.o

Slatina

1.177.515

FOLIO D.O.O. VIROVITICA

Virovitica

8.842

BONATA TRADE d.o.o. Virovitica Veterinarska ambulanta KRAVARŠČAN Lukač d.o.o. VETERINARSKA AMBULANTA ZEMAN d.o.o. Slatina

DEUS d.o.o.

Virovitica

1.137.225

LOV PROMET D.O.O.

Pitomača

8.765

BRODJANAC d.o.o.

Virovitica

3

MAR - TRADE d.o.o.

Pitomača

1.128.892

Tranzis d.o.

Virovitica

8.694

AGIP 94

Virovitica

3 3

3 3

JANDA PROMET d.o.o.

Čemernica -Virovitica

1.119.519

GRAFITI BECKER d.o.o.

Virovitica

8.571

AD ARMA d.o.o.

Pitomača

TOMIČIĆ D. O. O.

Voćin

1.111.327

Pitomača

8.318

Slatina

3

PINUS d.o.o.

Slatina

1.104.332

Orahovica

8.283

Virovitica

3

Virovitica

1.103.027

ZIDAR MARKO DEMŠIĆ VEDRI DANI-dom za starije i nemoćne osobe GORDAN D.O.O.

Slatina

8.244

BOJE I LAKOVI VL. MARIO LOVREKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA FILIPOVIĆKOVAČIĆ PZ DALIA

Virovitica

3

Slatina

1.084.639

GEOSISTEM d.o.o.

Virovitica

8.178

ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.

Viroviticca

3

Čačinci

1.081.348

IRRA d.o.o.

Špišić Bukovica

8.147

SERVIS FIŠER FRANC

Slatina

3

PLIN VTC d.o.o. AGROFAVORIT LJEKOVITO BILJE vl. ZORAN BILEN KALANHOA TRADE d.o.o.

Virovitica

8.091

POISON-CITY D.O.O.

Pitomača

3

Slatina

8.033

ZEMONT Vl.Vinko Zebec ČAČINCI

Čačinci

3

Orahovica

8.018

SYMBIO d.o.o.

Slatina

3

KOLO D.O.O.

Virovitica

3

JAVNI BILJEŽNIK ANTUN NOVAČIĆ

Orahovica

3

Bokane

3

MONT RIVIĆ DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZDENKA PILMATEX PILANA I IZRADA LAMPERIJE VL. JURAJ MATEŠIĆ GREPO D.O.O. POLIKLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU BATURINA VEDRI DANI-dom za starije i nemoćne osobe ŠULENTIĆ

Virovitica

1.051.733

AGROMES d.o.o.

Pitomača

7.882

FRANKO D.O.O.

Suhopolje

1.049.734

METALLON-PLASTENICI

Pitomača

7.579

VIŠNJA d.o.o.

Slatina

1.043.555

BIT d.o.o.

Pitomača

7.380

Orahovica

3

Pitomača

3

Ćeralije

3

Slatina

1.080.468

Virovitica

1.079.027

Orahovica

1.057.020

ARHIS D.O.O.

Slatina

1.039.896

VIŠNJA d.o.o.

Slatina

7.182

OPTIMUM d.o.o.

Virovitica

1.035.465

VB TURIST d.o.o.

Slatina

7.080

JOZIĆ-GRADNJA d.o.o. IMPERIJAL d.o.o za posredovanje u osiguranju JUN YI d.o.o.

ŠUMARSTVO JUKIĆ D.O.O.

Slatina

1.029.739

JELA D.O.O

Slatina

7.070

AGROPLAN d.o.o.

OBIT. POLJ. GOSP. LITRIĆ ZVONIMIR

Gradina

1.027.987

HONEL VL.ZORAN HORIĆ

Slatina

7.008

ŠTIT-TOMLJANOVIĆ d.o.o.

Virovitica

3

ARAPINAC d.o.o.

Špišić Bukovica

1.026.601

ASTEK PROJEKT d.o.o.

Virovitica

6.983

ANA-ATHINA D.O.O.

Voćin

3

STOPONJA d.o.o.

Slatina

1.024.069

AUTO KUĆA D&D d.o.o.

Slatina

6.970

GONDI d.o.o.

Virovitica

3


133

ŽUPANIJE

rang

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

naziv tvrtke PZ ALLEGRA

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

1.019.687

HE VIA d.o.o.

Virovitica

6.931

BILEN D.O.O.

Slatina

BRANITELJSKA ZADRUGA SLATINA BETON Slatina

1.003.174

Slatina

6.872

ROĐO D.O.O.

Slatina

3

CHEMO MIX D.O.O.

1.000.513

Lukač

6.855

VODOMETAL d.o.o.

Slatina

3

Šp. Bukovica

3

PI-ING d.o.o.

Virovitica

975.760

DRVOMERCANT D.O.O. Veterinarska ambulanta KRAVARŠČAN d.o.o. M.F.M. D.O.O.

Virovitica

6.806

OBITELJSKA ZADRUGA MIKEC

Pitomača

3

IRRA d.o.o.

Špišić Bukovica

969.420

AVAD D.O.O.

Slatina

6.743

HIBRID COMMERCE D.O.O.

Orahovica

3

ARTIS d.o.o.

Virovitica

969.058

ZEMONT Vl.Vinko Zebec ČAČINCI

Čačinci

6.674

AUTODIJELOVI MARIN d.o.o.

Cabuna

3 3

Slatina

GEOSISTEM d.o.o.

Virovitica

951.746

HGA VL. VLADO ŽUPAN

Nova Bukovica

6.554

STOLARIJA ŠANDRK doo

Virovitica

PUMPKIN D.O.O.

Pitomača

932.228

MAR - TRADE d.o.o.

Pitomača

6.553

MONT RIVIĆ

Virovitica

3

ML-MONT D.O.O.

Gornje Bazje

930.632

INSTALOMONT DOO

Pitomača

6.550

POLIKLINIKA TONKOVIĆ

Virovitica

3

HOTEL MOZART d.o.o. PRACTIC Poljoprivredna zadruga za trgovinu, proizvodnju i usluge GRAFOTISAK

Špišić Bukovica

921.399

HIDRAULIKA CUNJAK d.o.o.

Suhopolje

6.540

EUROPROJEKT d.o.o.

Virovitica

3

Čađavica

915.631

FORTUNA VL. VENCL ŽELJKO

Nova Bukovica

6.419

AGRO-VRT d.o.o.

Pitomača

3

Virovitica

910.966

STOLARIJA ŠANDRK doo

Virovitica

6.410

DOMJANIĆ DRVO d.o.o.

Virovitica

3

PEHAR D.O.O.

Virovitica

905.350

FERA d.o.o.

Virovitica

6.244

SUNCOKRET D.O.O.

Pitomača

3

BRANITELJSKA ZADRUGA PITOMAČA

Pitomača

885.418

Cabuna

6.004

MKZ D.O.O.

Pitomača

3

Čačinci

5.965

PILANA JAKLIĆ D.O.O.

Mikleuš - Četekovac

3

Virovitica

5.908

VEDITA D.O.O.

Slatina

3

Virovitica

5.895

ŠKROBOT D.O.O.

Slatina

3 3

ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.

Viroviticca

875.165

PLETENICA D.O.O.

Slatina

867.579

VOIA d.o.o. PILMATEX PILANA I IZRADA LAMPERIJE VL. JURAJ MATEŠIĆ Panagro d.o.o.

ŠTEVEC DOO

Pitomača

862.375

Korija d.o.o.

ELIPS d.o.o.

Slatina

862.069

HIBRID COMMERCE D.O.O.

Orahovica

5.888

STOPONJA d.o.o.

Slatina

MEMORIA d.o.o.

Virovitica

861.511

EURO MARKET VTC D.O.O.

Virovitica

5.707

OREMUŠ-TREYD d.o.o.

Slatina

3

HR-ITC d.o.o.

Virovitica

848.786

SARA-ustanova za njegu u kući

Orahovica

5.662

POLIKLINIKA FOKUS

Virovitica

3 3

AGROMES d.o.o.

Pitomača

839.883

z instal d.o.o.

Slatina

5.660

KAS d.o.o.

Crnac

PG TOMISLAV CRNČIĆ

Špišić Bukovica

837.382

GONDI d.o.o.

Virovitica

5.617

PLAN d.o.o.

Slatina

3

KLASIĆ doo

Virovitica

834.237

POLIKLINIKA dr NEDIĆ

Slatina

5.594

BREZEC-TRANSPORT, vl. M. Brezec

Slatina

3

LOV PROMET D.O.O.

Pitomača

827.933

AUTOCENTAR PEPA D.O.O.

Virovitica

5.335

LUCA-AGRO d.o.o.

Čađavica

3

TRGOSLATINA DOO

Slatina

826.398

KRIJESNICA D.O.O.

Lukač

5.229

HIDRAULIKA CUNJAK d.o.o.

Suhopolje

2

LOVI d.o.o.

Slatina

823.079

PEKIĆ d.o.o.

Pitomača

5.087

D.D.

Pitomača

2

MEMORIA d.o.o. AGROFAVORIT LJEKOVITO BILJE vl. ZORAN BILEN RUDINA-TRANS VL.JOSIP BRAJKOVIĆ

Virovitica

2

Slatina

2

Slatina

2

PRUNUS

Voćin

817.738

CESTOGRADNJA D.O.O.

Slatina

5.069

PROCJENA d.o.o.

Virovitica

816.727

PREDRAG GVOZDENOVIĆ

Crnac

5.032

SYMBIO d.o.o.

Slatina

815.415

DIVAS D.O.O.

Voćin

4.980

DRVNI CENTAR SUHOPOLJE D.O.O.

Suhopolje

814.240

POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.

Virovitica

4.942

FOLIO D.O.O. VIROVITICA

Virovitica

2

VITREX-TRGOVINA d.o.o. Virovitica DAGI d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu Virovitica i usluge POLIKLINIKA TONKOVIĆ Virovitica

809.975

ELIPS d.o.o.

Slatina

4.895

ŠIMARA VL. ANTE ŠIMARA

Slatina

2

809.095

MEMORIA d.o.o.

Virovitica

4.852

CENTAR-PROM D.O.O.

Slatina

2

808.639

COSMOPOLIS D.O.O.

Voćin

4.745

DEGAL TEHNIKA d.o.o.

Virovitica

2

BI-MARIS d.o.o.

Virovitica

797.868

SJANO d.o.o.

Orahovica

4.706

OVINA d.o.o.

Donje Kusonje

2

ČAČINCI TRANS d.o.o.

Čačinci

796.385

ĐOLTA d.o.o.

Špišić Bukovica

4.695

FELIKS d.o.o.

Virovitica

2

M.F.M. D.O.O.

Virovitica

793.156

GEOSOFT D.O.O.

Orahovica

4.676

MAK d.o.o.

Virovitica

2

SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR D. O. O. Slatina

783.291

MIKLUŠEVCI D.O.O.

Mikleuš

4.600

LEGURA D.O.O.

Mikleuš

2

HERBEA D.O.O.

782.239

SYMBIO d.o.o.

Slatina

4.525

Virovitica

2

Pitomača

2

KOMPAS d.o.o.

Slatina

776.973

LEO d.o.o.

Virovitica

4.483

Žnidarec-Trdae doo

Slatina

771.778

PRPIĆ-TRADE d.o.o.

Slatina

4.452

“HERC” Hercigonja Zdenko

Virovitica

757.635

HERBEA D.O.O.

Špišić Bukovica

4.401

PINTARIĆ d.o.o.

Virovitica

756.870

PRUNUS

Voćin

4.353

A.C.C. D.O.O. VIROVITICA ROGAN D.O.O.ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINU PRPIĆ-TRADE d.o.o. PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR.VESNA HEĆIMOVIĆ MONTAŽA PAVALIĆ d.o.o.

Slatina

2

D.D. USTANOVA ZA ZDR.NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI-TREŠČEC UTZ KONTINENTAL USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BOLESNIKA U KUĆI VERA MOTORRAD D.O.O.

Pitomača

752.257

DEMAT d.o.o.

Novaki

4.280

JUREKIĆ d.o.o.

Virovitica

2

Virovitica

746.010

VEDONI D.O.O.

Slatina

4.164

CAVALLINO d.o.o.

Slatina

2

Špišić Bukovica

Slatina

740.360

MOTORRAD D.O.O.

Virovitica

4.109

Slatina

722.942

GRADNJA-PRAJO D.O.O.

Virovitica

3.948

Virovitica

716.335

UTZ NIG

Pitomača

3.852

Slatina

2

Virovitica

2

AVAD D.O.O.

Slatina

703.946

BRANITELJSKA ZADRUGA SLATINA BETON Slatina

3.835

INHOF d.o.o. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZVONIMIR ŠPOLJAR POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KORIJA - “u stečaju” LULIĆ COMMERCE d.o.o.

D.M.S. d.o.o. Veterinarska ambulanta KRAVARŠČAN d.o.o. DOMJANIĆ DRVO d.o.o.

Lukač

697.100

ZADRUGA DEREŽIĆ

Pitomača

3.705

KOMPAS d.o.o.

Slatina

2

Lukač

691.703

Lukač

3.691

PAVILJON TRGOVAČKI OBRT

Slatina

2

Virovitica

685.806

LUSTRIN d.o.o.

Slatina

680.276

SIMS-TRANS d.o.o.

Orahovica

678.045

D.M.S. d.o.o. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZVONIMIR ŠPOLJAR SUICUI D.O.O. VT-TREND GRAĐEVINSKO-ZANATSKAUSLUŽNA ZADRUGA BRANITELJA

Orahovica

2

Lukač

2

Korija

2

Pitomača

2

Lukač

3.422

OBITELJSKO GOSPODARSTVO RENGEL

Pitomača

2

Virovitica

3.309

LJEKARNA PARAŠILOVAC

Orahovica

2

Virovitica

3.269

JUKIĆ D.O.O.

Čađavica

2


134

ŽUPANIJE

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

2010.

2010. % udjel u RH

Indeks 2009=100

597

0,62

88,58

8.062

0,94

79,66

imovina ukupno

4.392.662.384

0,41

74,44

67,00%

99,67%

ukupni prihod

3.084.640.580

0,52

61,57

u broju poduzetnika

prema ukupnom prihodu

75.188.261

0,27

75,94

121.036.181

0,41

86,77

100,00%

99,21%

prema dobiti nakon oporezivanja

prema broju zaposlenih

broj tvrtki br. zaposlenih

dobit nakon oporezivanja gubitak nakon oporezivanja prosječna neto plaća

3.505

investicije

193.511.703

96,67 0,51

113,71

Izvor: Boniteti.hr

RANG PREMA UKUPNOM PRIHODU rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA DOBITI RAZDOBLJA

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

RANG PREMA BROJU ZAPOSLENIKA dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

KUTJEVO d.d.

Kutjevo

357.774.689

RIBNJAČARSTVO POLJANA d.d.

Kaniška Iva

8.758.540

KUTJEVO d.d.

Kutjevo

756

ZVEČEVO d.d.

Požega

219.064.925

COLOR EMAJL D.O.O.

Požega

6.556.218

PLAMEN INTERNATIONAL d.o.o.

Požega

447 389

PLAMEN INTERNATIONAL d.o.o.

Požega

159.239.130

PLAMEN INTERNATIONAL d.o.o.

Požega

4.656.351

ZVEČEVO d.d.

Požega

ALLES D.O.O.

Požega

127.668.126

SPINOT D.O.O.

Požega

4.471.461

SPIN VALIS d.d.

Požega

364

METALIJA-TRANS D.O.O.

Požega

117.530.048

KUTJEVO d.d.

Kutjevo

3.805.968

ORLJAVA DOO

Požega

314 300

AGRONOM D.O.O.

Požega

95.299.296

MAGMA d.o.o.

Požega

3.561.777

COLOR EMAJL D.O.O.

Požega

SPIN VALIS d.d.

Požega

89.348.022

ALLES D.O.O.

Požega

3.154.365

APP d.d.

Požega

257

LIPIK GLAS D.O.O.

Lipik

85.067.562

AGRONOM D.O.O.

Požega

2.080.586

SLOGA IMK D.D.

Požega

241

APP d.d.

Požega

80.890.594

ARGENTUM D.O.O.

Požega

2.062.315

LIPIK GLAS D.O.O.

Lipik

230

COLOR EMAJL D.O.O.

Požega

77.216.985

COLOR TEGOVINA d.o.o.

Požega

1.827.844

D.E.M. d. o. o.

Pakrac

219

COLOR TEGOVINA d.o.o.

Požega

72.505.045

KONTO D.O.O.

Požega

1.620.870

VELIČKI KAMEN d.o.o. Velika TEKIJA d.o.o. za obavljanje komunalnih Požega djelatnosti METALIJA-TRANS D.O.O. Požega

176

LJEKARNA ŠKOKO

Požega

61.660.370

TO METALCO vl. Zdenko Ružička

Pakrac

1.617.398

STRAGA TRANS d. o. o.

Lipik

54.488.459

HERZ d.d.

Požega

1.409.603

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.

Požega

53.921.687

LJEKARNA ŠKOKO

Požega

1.085.664 1.005.740

VELIČKI KAMEN d.o.o.

Velika

50.950.015

LJEKARNA VUKOJA

Požega

BRACO d. o. o. Požega

Požega

46.943.870

MLJEKARA “BIZ” VL. BOŽO BOŠNJAK

Pleternica

46.579.043

Vinogradarstvo i vinarstvo obitelji ADŽIĆ Kutjevo

169 160

Požega

120

929.502

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O. ETA-Tvornica elektrotermičkih aparata d.o.o. “ u likvidaciji “ BRACO d. o. o. Požega

Požega

119

894.590

COLOR TEGOVINA d.o.o.

Požega

118 110

Požega

139

TOFRADO d.o.o. Pleternica TEKIJA d.o.o. za obavljanje komunalnih Požega djelatnosti RIBNJAČARSTVO POLJANA d.d. Kaniška Iva

37.845.825

AGROBIV D.O.O.

Pakrac

888.849

STRAGA TRANS d. o. o.

Lipik

34.287.974

LJEKARNE RAJIĆ

Požega

733.130

AGRONOM D.O.O.

Požega

79

MAGMA d.o.o.

32.591.934

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

Požega

631.588

TOFRADO d.o.o.

Pleternica

78

Požega

Valis Fagus d.o.o.

Požega

30.799.389

STRAGA TRANS d. o. o.

Lipik

581.191

ALLES D.O.O.

Požega

74

KWS SJEME d.o.o.

Požega

29.579.975

PROFIT D.O.O.

Požega

571.909

Valis Fagus d.o.o.

Požega

70

ORLJAVA DOO

Požega

26.974.978

METALIJA-TRANS D.O.O.

Požega

550.184

GAMAUF d.o.o.

Poljana

67

ARGENTUM D.O.O.

Požega

24.959.413

ELEKTA d.o.o.

Pakrac

541.393

MAGMA d.o.o.

Požega

62

PROMET DOO

Požega

24.069.778

GAMAUF d.o.o.

Poljana

472.374

PROMET DOO

Požega

59

D.E.M. d. o. o.

Pakrac

22.772.256

OBITELJSKO GOSPODARSTVO BABOJELIĆ Poljana

468.783

P.A.K.-KONSTRUKTOR d. o. o.

Pakrac

58

PIPER d.o.o

Požega

22.370.306

TOFRADO BAČVARIJA d.o.o.

Pleternica

463.136

Maniva d.o.o.

Pakrac

55

P.A.K.-KONSTRUKTOR d. o. o.

Pakrac

22.249.965

TOMISLAV ČABRAJA “Elektroteam”

Požega

459.037

RIBNJAČARSTVO POLJANA d.d.

Kaniška Iva

49

TEHNIC d. o. o.

Požega

21.354.304

DAMJANAC ŽELJKO

Požega

439.278

PIPER d.o.o

Požega

48


135

ŽUPANIJE

rang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

KOMUNALAC d. o. o.

Pakrac

21.310.878

D.I. PAPUK d.d. “ U stečaju”

Pakrac

425.226

KOMUNALAC d. o. o.

Pakrac

47

LJEKARNE RAJIĆ

Požega

19.187.562

LJEKARNA PROHASKA TOME

Pakrac

422.503

LJEKARNA ŠKOKO

Požega

45

EKO-MAVROVIĆ d.o.o.

Brestovac

16.741.110

ZVEČEVO d.d.

Požega

410.903

STAN DOO

Požega

42

Kutjevo

Poljana d. o. o.

Požega

15.658.044

APP d.d.

Požega

408.833

LOZNI CIJEPOVI KUTJEVO d.o.o.

MLJEKARA “BIZ” VL. BOŽO BOŠNJAK

Pleternica

15.367.608

Poljana d. o. o.

Požega

378.503

PODUZETNIČKI CENTAR PLETERNICA d.o.o Pleternica

39

LJEKARNA VUKOJA

Požega

15.358.770

Šuma Šugić, vl.JozoŠugić

Pakrac

371.504

NISKOGRADNJA JURČAK D.O.O.

Požega

35

ARGENTUM D.O.O. Vinogradarstvo-podrumarstvo Krauthaker VETERINARSKA STANICA D.O.O.

Požega

35

Kutjevo

34

Požega

34

41

POL d.o.o.

Kaptol

14.639.457

P.A.K.-KONSTRUKTOR d. o. o.

Pakrac

364.532

LOZNI CIJEPOVI KUTJEVO d.o.o.

Kutjevo

13.866.736

Paterna d.o.o.

Pleternica

353.019

LJEKARNA PROHASKA TOME

Pakrac

13.594.694

BINEX d.o.o.

Jakšić

349.466

SLOGA IMK D.D. Vinogradarstvo-podrumarstvo Krauthaker NISKOGRADNJA JURČAK D.O.O.

Požega

13.529.202

AUTODIJELOVI BARIŠIĆ

Požega

346.107

PEARL DOO

Brestovac

33

Kutjevo

12.536.624

330.800

POLJOPRIVREDA LIPIK d. d.

Lipik

31

Požega

12.335.606

316.914

AGROBIV D.O.O.

Pakrac

30

298.202

POL d.o.o.

Kaptol

30

297.032

WINDOR d.o.o.

Pleternica

28

ZELENO ZLATO d.o.o.

Pleternica

12.245.741

AUTO CENTAR BOŠKOVIĆ d.o.o. Požega TEKIJA d.o.o. za obavljanje komunalnih Požega djelatnosti Požeška dolina d.d. Požega

GAMAUF d.o.o.

Poljana

12.038.620

MICROPLET VL. ANTO BARBARIĆ

Pleternica

TO METALCO vl. Zdenko Ružička

Pakrac

12.016.628

ODVJETNIK DOMAGOJ MILIČEVIĆ

Požega

291.086

EKO-IMANJE MAVROVIĆ d.o.o.

Brestovac

28

Geneza d.o.o.

Pleternica

11.902.974

“PROJEKTANT” POŽEGA

Požega

290.256

HERZ d.d.

Požega

26

Maniva d.o.o.

Pakrac

11.888.916

TERMO-METAL d. o. o.

Pakrac

288.036

MLJEKARA “BIZ” VL. BOŽO BOŠNJAK

Pleternica

26

POLJOPRIVREDA LIPIK d. d.

Lipik

11.738.117

PIPER d.o.o

Požega

282.390

ELEKTA d.o.o.

Pakrac

25

TOMMY d. o. o.

Požega

11.712.648

USLUGA d.o.o.

Pakrac

267.893

TOMMY d. o. o.

Požega

24

AGROBIV D.O.O.

Pakrac

11.316.457

Geneza d.o.o.

Pleternica

252.698

TITAN d.o.o.

Velika

23 23

SPINOT D.O.O.

Požega

11.245.211

UGS JURČAK VL. ZVONIMIR JURČAK

Požega

247.982

Dom ANĐELAK

Lipik

TITAN d.o.o.

Velika

11.176.998

NOVI IDEAL d.o.o.

Požega

244.998

NATUR AGRA d.o.o.

Požega

23

VETERINARSKA STANICA D.O.O.

Požega

10.954.744

ŠOLE d. o. o. VETERINARSKA AMBULANTA BLAŽEVIĆ d. o. o. INTERIJERI KREŠIĆ D.O.O.

Požega

232.930

JANKO D.O.O.

Pleternica

23

Velika

229.458

Obrt Vila Stanišić

Požega

21

Jakšić

218.230

TEHNIC d. o. o.

Požega

21

POLJOPRIVREDA LIPIK d. d.

Lipik

217.492

KAMEN-INGRAD d.d. u stečaju

Velika

20

PRŠA D.O.O.

Požega

10.191.976

GRBIĆ d.o.o.

Požega

10.005.679

STAN DOO

Požega

9.376.173

GALIĆ D.O.O.

Velika

9.231.721

LJEKARNE VESNA TOPOL

Požega

212.793

USLUGA d.o.o.

Pakrac

19

LJEKARNE CIGLENEČKI

Lipik

9.047.231

ALFA-PROTEKT d.o.o.

Velika

211.713

Pleternica

19

AUTOPRIJEVOZNIK MARKO ŽDRAKIĆ

Požega

8.795.834

IDMM, d. o. o.

Požega

209.056

Lipik

19

KAPULAR D.O.O.

Vetovo

8.751.875

METALKO d.o.o.

Pakrac

195.201

LIMPRES d. o. o. Pleternica ZDRAVSTVENO REKREACIJSKI CENTAR LIPIK d.d. STOLARIJA KNAPIĆ

Pleternica

18

WINDOR d.o.o.

Pleternica

8.606.164

OROZ PHARM d. o. o.

Pleternica

193.815

MICROPLET VL. ANTO BARBARIĆ

Pleternica

18

HERZ d.d.

Požega

8.501.371

Metal PRES d.o.o.

Požega

188.489

PLETERNIČKI KOMUNALAC d.o.o.

Pleternica

18

POL d.o.o. POŽEGA TRANS JAVNI PRIJEVOZ VL.DRAGAN KOLOBARIĆ BRESTOVČANKA d. o. o. Brestovac

Kaptol

186.903

Poljana d. o. o.

Požega

18

Požega

186.843

ŠUMARSKI OBRT ŠAH

Požega

18

Brestovac

185.600

PEHAR D.O.O.

Pakrac

18 17

TRENTO d.o.o.

Brestovac

8.492.477

KAMEN-INGRAD d.d. u stečaju

Velika

8.174.447

Paterna d.o.o.

Pleternica

7.991.678

LJEKARNE FILIPOVIĆ

Velika

7.547.807

LOZNI CIJEPOVI KUTJEVO d.o.o.

Kutjevo

183.071

ZELENO ZLATO d.o.o.

Pleternica

LIMPRES d. o. o. Pleternica

Pleternica

7.446.087

PAPUK - TRGOVINA PAKRAC d.d.

Pakrac

180.038

AUTOPRIJEVOZNIK MARKO ŽDRAKIĆ

Požega

17

EKO-IMANJE MAVROVIĆ d.o.o.

Brestovac

7.241.758

S MODA D.O.O.

Požega

171.288

Požega

17

AUTO CENTAR BOŠKOVIĆ d.o.o.

Požega

7.083.937

AUTODIJELOVI BARIŠIĆ

Požega

6.641.294

TERMO-METAL d. o. o. VINOGRADARSTVO I VINARSTVO ENJINGI,VL.IVAN ENJINGI LJEKARNE VESNA TOPOL

Pakrac

6.477.858

Vetovo

6.214.038

Trg. obrt Krndija, vl. Vesna Pierobon Vinogradarstvo-podrumarstvo Krauthaker JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA GRGURIĆ RUKAVINA ERKON d.o.o.

Požega

155.310

GRBIĆ d.o.o. Geneza- računarstvo i telekomunikacije d.o.o. za usluge Geneza - Aplikacije d.o.o. MED-BIOKEM.LABORATORIJ, SABLEK LJERKA KONTO D.O.O.

Požega

16

Požega

6.154.622

ODVJETNIK MILAN PIPER

Požega

152.436

KGV ŠUTALO d.o.o.

Jakšić

16

OROZ PHARM d. o. o.

Pleternica

6.074.575

VETA D.O.O.

Pleternica

148.089

KTC PRIZMA d. o. o. Mihaljevci

Mihaljevci

16

Pakrac

169.940

Kutjevo

165.903

Požega

165.480

Pleternica

17

Pleternica

17

Požega

17

ŠUMARSKI OBRT ŠAH

Požega

6.034.775

KTC PRIZMA d. o. o. Mihaljevci

Mihaljevci

147.837

CONTURA D.O.O

Pleternica

16

ROYAL d.o.o.

Požega

5.796.592

OCELIĆ d. o. o.

Požega

138.544

MIROSLAV KRALJEVIĆ DOO

Požega

16

USLUGA d.o.o.

Pakrac

5.757.015

REVIZIJA D.O.O.

137.956

Metal PRES d.o.o.

Požega

16

137.785

“TRIM-PROJEKT” d.o.o. LIPIK

Lipik

15

132.422

STAKLO S.L.S. D.O.O.PAKRAC

Pakrac

15

132.245

Požeška dolina d.d.

Požega

15

PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC d.o.o. Geneza- telekomunikacije d.o.o. za usluge Geneza- uprava d.o.o. za usluge

Pakrac

15

Pleternica

15

Pleternica

15

TRENTO PROMET d.o.o.

Brestovac

5.742.271

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA AGRARIA

Požeška dolina d.d.

Požega

5.723.227

TERMO - PROJEKT d.o.o.

Požega Grabarje, Požeške Sesvete Požega

Trg. obrt Krndija, vl. Vesna Pierobon

Pakrac

5.433.669

LJEKARNE FILIPOVIĆ

Velika

ŠOLE d. o. o.

Požega

5.387.274

SLAVONIJAPAPIR d. o. o.

Požega

131.078

METALKO d.o.o.

Pakrac

5.349.945

MERIT SRVISI d.o.o.

Lipik

124.783

PLETERNIČKI KOMUNALAC d.o.o.

Pleternica

5.252.437

TRENK d. o. o.

Požega

123.936


136

ŽUPANIJE

rang

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

naziv tvrtke KONTO D.O.O.

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

Požega

5.140.726

DOMOINVEST D.O.O.

Požega

119.792

OBITELJSKO GOSPODARSTVO BABOJELIĆ Poljana

4.954.255

AUTOPRIJEVOZNIK, VLADO AMIĆ

Badljevina

118.116

AGRIONICA d.o.o.

4.911.777

BRACO d. o. o. Požega

Požega

114.951

Požega

naziv tvrtke LJEKARNE RAJIĆ DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BAKETARIĆ IDMM, d. o. o.

mjesto

broj zaposlenika

Požega

14

Pleternica

14

Požega

14 14

JANKO D.O.O.

Pleternica

4.802.596

PASCAL d.o.o.

Požega

112.666

EKO-MAVROVIĆ d.o.o.

Brestovac

Trgovački obrt HOLD

Pakrac

4.656.815

NATUR AGRA d.o.o.

Požega

112.665

GALIĆ COMPANY d.o.o.

Bektež

14

KRPAN DRAGICA, TRGOVINA PRMET

Požega

4.287.224

PACIFIK DOO

Požega

111.806

GRAĐEVINSKI OBRT FRITZ

Kutjevo

14

GRAĐEVINSKI OBRT FRITZ ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE PERAK TOMISLAV ČABRAJA “Elektroteam”

Kutjevo

4.069.341

TRENTO d.o.o.

Brestovac

110.332

Kutjevo

4.057.164

SPIN VALIS d.d.

Požega

109.061

Požega

4.053.642

SEDLAČEK D.O.O.

Jakšić

105.730 105.230

TO METALCO vl. Zdenko Ružička VINOGRADARSTVO I VINARSTVO ENJINGI,VL.IVAN ENJINGI STROJOBRAVARSKA RADNJA SUBOTIĆ, VL. DRAGO SUBOTIĆ Geneza d.o.o. UNIUS d.o.o. za usluge, projektiranje, proizvodnju i trgovinu SPINOT D.O.O.

KOOPERACIJA KRIPP D.O.O.

Čaglin

4.021.940

JANKO D.O.O.

Pleternica

Metal PRES d.o.o.

Požega

4.004.660

KB MIRKOWSKY doo

Požega

97.900

Šuma Šugić, vl.JozoŠugić

Pakrac

3.888.481

Požega

93.254

Bektež Filipovac Lipik

AUTOSPRINT d. o. o. Požega

Požega

3.755.266

MICROPLET VL. ANTO BARBARIĆ

Pleternica

3.743.321

AUTOSPRINT d. o. o. Požega GRAĐEVINSKA VJEŠTAĆENJA I PROCJENE D.O.O. Regionalna razvojna agencija Vallis Aurea d.o.o. u likvidaciji POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I USLUGE, VL. MALNAR IVICA PE-ZE d. o. o.

PACIFIK DOO

Požega

3.624.448

AUTO CENTAR MMS d.o.o.

TR RUŽICA, VL. RUŽICA VUKOJA

SLAVONIJAPAPIR d. o. o.

Požega

3.860.925

KTC PRIZMA d. o. o. Mihaljevci

Mihaljevci

3.836.839

Pakrac

13

Vetovo

13

Pleternica

13

Pleternica

13

Požega

12

Požega

12

Lipik

12

Požega

12

90.662

MERIT SRVISI d.o.o. POŽEGA TRANS JAVNI PRIJEVOZ VL.DRAGAN KOLOBARIĆ PRŠA D.O.O.

Požega

12

89.660

Geneza - Pozivni centar d.o.o.

Pleternica

12

88.734

Šuma Šugić, vl.JozoŠugić

Pakrac

11

Požega

91.126

Požega

90.944

Požega

3.537.543

WINDOR d.o.o.

Pleternica

87.342

HEP Nastavno obrazovni centar

Velika

11

Vinogradarstvo i vinarstvo obitelji ADŽIĆ Kutjevo

3.523.542

TOMANI D.O.O

Požega

83.919

VETERINARSKA STANICA PAKRAC d.o.o.

Pakrac

11

TRENK d. o. o. COR d.o.o. ZA RAZMINIRANJE I ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE M METAL-PLAST,VL. MATE ČIRKO

3.514.011

CREDO d.o.o.

Požega

82.851

LJEKARNA PROHASKA TOME

Pakrac

11

Požega

3.481.023

SLAVONIJA d.o.o.

Pakrac

82.114

11

3.480.688

OBRT HERMES

Požega

80.112

Pleternica

11

“TRIM-PROJEKT” d.o.o. LIPIK

Lipik

3.479.344

Dom ANĐELAK

Lipik

80.097

ELING VL.ZVONKO PRESEČAN Geneza- povezane mreže d.o.o. za usluge LJEKARNE CIGLENEČKI

Lipik

Pleternica

Lipik

10 10

Požega

T.O. Mars vl. Ruža Vulinović

Lipik

3.449.153

TOFRADO TRGOVINA d.o.o.

Pleternica

70.192

TOMISLAV ČABRAJA “Elektroteam”

Požega

TR MANJANA

Lipik

3.418.601

AUTO TEHNIC d.o.o.

Požega

69.400

KOBZINEK d.o.o.

Brestovac

10

GM LETINIĆ d.o.o.

Požega

3.403.656

Požega

67.285

Pakrac

10

Pleternica

67.201

Požega

10

Kutjevo

67.057

INSTALACIJE d.o.o. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ZLATA KATIĆ ELPIDIO, d. o. o.

Kaptol

64.803

KGV ŠUTALO d.o.o.

Jakšić

3.336.938

TRIM d. o. o.

Požega

3.326.898

KELVIN DOO DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BAKETARIĆ PZ UPO CENTAR SIMENTALAC

INSTALACIJE d.o.o.

Pakrac

3.320.234

JELUŠIĆ d.o.o.

TRGOAUTO d.o.o.

Požega

3.309.285

“Elpos” d.o.o.

Požega

63.823

DINO KOVAČ TRG.OBRT KORDINA

Poljana

3.260.872

BUTORAC D.O.O.

Požega

63.629

KOOPERACIJA KRIPP D.O.O. COR d.o.o. ZA RAZMINIRANJE I ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE DJEČJI VRTIĆ “RADOST”

AUTOPRIJEVOZNIK, VLADO AMIĆ ZDRAVSTVENO REKREACIJSKI CENTAR LIPIK d.d. POŽEGA TRANS JAVNI PRIJEVOZ VL.DRAGAN KOLOBARIĆ STOLARIJA KNAPIĆ

Badljevina

3.257.870

Info d.o.o.

Pakrac

63.462

PACIFIK DOO

DANIJEL D.O.O. POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I USLUGE, VL. MALNAR IVICA DIAMANT ARTUKOVIĆ D.O.O.

Požega

10

Čaglin

10

Požega

10

Požega

10

Požega

9 9

LIPIK

3.199.333

PILANA JOZIPOVIĆ d.o.o.

Pakrac

62.266

DIAMANT ARTUKOVIĆ D.O.O.

Požega

Požega

3.161.719

Požega

62.150

TRENTO PROMET d.o.o.

Brestovac

9

Pleternica

3.144.894

Vetovo

59.473

SAMTEKS d. o. o. Požega

Požega

9

Pleternica

3.048.039

KRPAN DRAGICA, TRGOVINA PRMET VINOGRADARSTVO I VINARSTVO ENJINGI,VL.IVAN ENJINGI SAMTEKS d. o. o. Požega

Požega

59.392

“Elpos” d.o.o.

Požega

9

Bektež

3.044.678

STOLARIJA KNAPIĆ

Pleternica

57.236

GALIĆ D.O.O.

Velika

9

Požega

3.040.834

DINO KOVAČ TRG.OBRT KORDINA

Poljana

57.100

TERMO-METAL d. o. o.

Pakrac

9

SLAVONIJA d.o.o.

Pakrac

3.026.011

EUROTRENK D.O.O.

Velika

55.373

METALKO d.o.o.

Pakrac

9

MERIT SRVISI d.o.o.

Lipik

2.960.229

GAUDI d.o.o.

Požega

55.262

AGRO SILVA D.O.O.

Pakrac

9

BODEA d. o. o. Požega

Požega

2.904.494

ARENA - VELIKA d.o.o.

Velika

55.106

LJEKARNA VUKOJA

Požega

9

TOFRADO BAČVARIJA d.o.o.

Pleternica

2.847.910

M METAL-PLAST,VL. MATE ČIRKO

Pleternica

53.040

PAPUK - TRGOVINA PAKRAC d.d.

Pakrac

9

PIN EXCLUSIVE d. o. o. MED-BIOKEM.LABORATORIJ, SABLEK LJERKA KAM - PAK

Požega

2.841.739

IGOR ČORKOVIĆ

Požega

51.942

ROYAL d.o.o.

Požega

9

Požega

2.759.607

MAXI d.o.o.

Brestovac

51.335

Požega

9

Požega

2.755.676

KRISTINA d. o. o. Požega

Požega

50.613

Požega

9

AVER d. o. o.

Požega

2.753.998

VIDIJA d. o. o.

Pakrac

50.599

OKOMAT D.O.O. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FILOMENA LOVRIĆ METALIJA-SERVIS D.O.O.

Požega

9

PEARL DOO

Brestovac

2.709.180

PARKETI ARAMBAŠIĆ D.O.O.

Pleternica

49.562

KWS SJEME d.o.o.

Požega

8

VETERINARSKA STANICA PAKRAC d.o.o.

Pakrac

2.702.768

KARLA D.O.O.

Požega

49.459

VALIDUS d.o.o.

Požega

8

“Elpos” d.o.o.

Požega

2.672.192

CERIK D.O.O.

Pleternica

48.984

CANDELA d.o.o.

Požega

8

TIM INSTALACIJE

Bektež

2.671.583

LJEKARNA RUŽICA DELAČ mr.pharm

Pleternica

47.595

TRENTO d.o.o.

Brestovac

8

CUBELA CAFFE DOO UNIUS d.o.o. za usluge, projektiranje, proizvodnju i trgovinu INSTALACIJE d.o.o.

Eminovci

46.966

DORON d.o.o., Požega

Požega

8

Požega

46.499

DENI COMMERCE d. o. o.

Požega

8

Pakrac

45.110

MIMI d. o. o.

Lipik

8

IDMM, d. o. o.

Požega

2.669.108

CONTURA D.O.O

Pleternica

2.624.762

IGOR ČORKOVIĆ

Požega

2.596.841


137

ŽUPANIJE

rang

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

naziv tvrtke

mjesto

Obrt Vila Stanišić Požega STROJOBRAVARSKA RADNJA SUBOTIĆ, VL. Pleternica DRAGO SUBOTIĆ CANDELA d.o.o. Požega

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

2.596.122

AKVARIJ d.o.o.

Požega

45.037

RICH MONDO D.O.O

Velika

8

2.576.343

DIAMANT ARTUKOVIĆ D.O.O.

Požega

44.347

DRVODJEL d. o. o. Vidovci

Vidovci

8

2.576.278

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.

Požega

43.723

AUTO CENTAR BOŠKOVIĆ d.o.o.

Požega

8

PZ UPO CENTAR SIMENTALAC

Kutjevo

2.566.699

JAVNI BILJEŽNIK ANTE BREKALO

Požega

42.103

KUNKERA doo

Kaptol

8

STAKLO S.L.S. D.O.O.PAKRAC OBITELJSKO GOSPODARSTVO HAJZLER VLADIMIR VEHO-PROMET d.o.o.

Pakrac

2.483.158

NISKOGRADNJA JURČAK D.O.O.

Požega

41.673

ŠOLE d. o. o.

Požega

8

Jakšić

2.441.828

IVAN DUNDOVIĆ ODVJETNIK

Požega

40.469

TRIM d. o. o.

Požega

8

T.O. Mars vl. Ruža Vulinović USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ZLATA KATIĆ Extra nova d.o.o.

Lipik

39.489

GRAĐEV. OBRT BEMBO - IVICA TADIJAL

Požega

8

Požega

39.478

BIRO-TISAK d.o.o.

Brestovac

8

Lipik

35.814

Pakrac

8

Požega

Kutjevo

8

35.535

Trgovački obrt HOLD ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE PERAK Geneza - Programi d.o.o.

Pleternica

8

34.418

ŠAH d.o.o.

Brestovac

8

Požega

2.426.544

Pakrac

2.395.546

Požega

2.383.553

PAPUK - TRGOVINA PAKRAC d.d. UNIUS d.o.o. za usluge, projektiranje, proizvodnju i trgovinu SAMTEKS d. o. o. Požega

Požega

2.381.997

VEGA DOO

ELEKTA d.o.o.

Pakrac

2.372.228

BOR d.o.o.

Kaptol

2.367.859

32.943

TR RUŽICA, VL. RUŽICA VUKOJA

Požega

8

32.470

VEHO-PROMET d.o.o.

Požega

7

NOVI IDEAL d.o.o.

Požega

2.365.342

BATORI DOO Požega STROJOBRAVARSKA RADNJA SUBOTIĆ, VL. Pleternica DRAGO SUBOTIĆ LUMINA d.o.o. Lipik

ZEUS DOO

Požega

2.336.514

ŠUMARSKI OBRT ŠAH

Požega

35.787

Trgovina IT, vl. Galić Marijan

Požega

2.335.174

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBRIS

Požega

31.790

TOFRADO BAČVARIJA d.o.o.

Pleternica

7

PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC d.o.o.

Pakrac

2.294.238

Trgovina IT, vl. Galić Marijan

Požega

31.365

KLARIĆ d.o.o.

Brestovac

7

VARELOVAC d.o.o. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BAKETARIĆ KUTJEVO TRGOVINA d.o.o.

Požega

2.284.745

TONI THUR, DE GOTTO

Požega

30.314

TRGOAUTO d.o.o.

Požega

7

Pleternica

2.260.992

VJEČNOST d. o. o. Požega

Požega

30.085

TIM INSTALACIJE

Bektež

7

Kutjevo

2.222.596

MARCELJA D.O.O.

Požega

29.782

KAM - PAK

Požega

7

DORON d.o.o., Požega

Požega

2.183.119

OTF d. o. o.

Pakrac

29.444

SLAVONIJA d.o.o.

Pakrac

7

MESNICA LAPAŠ LAPAŠ DALIBOR

Pakrac

2.167.421

PIN EXCLUSIVE d. o. o.

Požega

28.650

Trg. obrt Krndija, vl. Vesna Pierobon

Pakrac

7

POLIKLINIKA INTERMED

Požega

2.161.133

AGRO DRVO PROJEKT d.o.o.

Pakrac

28.588

AUTODIJELOVI BARIŠIĆ

Požega

7

KLARIĆ d.o.o.

Brestovac

2.140.884

OBRT BIONDIĆ

Brestovac

27.770

T.O. Mars vl. Ruža Vulinović

Lipik

7 7

HEP Nastavno obrazovni centar

Velika

2.028.872

PIR d.o.o.

Požega

27.718

S MODA D.O.O.

Požega

IDEAL d. o. o.

Požega

2.010.800

acta grupa d.o.o.

Pleternica

27.245

RADIO VALLIS AUREA D.O.O.

Požega

7

JAVNI BILJEŽNIK ANTE BREKALO

Požega

1.931.374

Valis Fagus d.o.o.

Požega

26.382

AUREUS SARA D.O.O.

Velika

7 7

PODUZETNIČKI CENTAR PLETERNICA d.o.o Pleternica

1.927.430

BIRO-TISAK d.o.o.

Brestovac

25.306

DUBRAVKA D.O.O.

Pakrac

OBRT VALA

Pleternica

1.919.010

CANDELA d.o.o.

Požega

25.302

PREKPALJAJ D.O.O.

Požega

7

Dom ANĐELAK

Lipik

1.908.610

CONTURA D.O.O

Pleternica

25.272

MARKUS d.o.o.

Mihaljevci

6 6

D.I. PAPUK d.d. “ U stečaju”

Pakrac

1.902.944

TOMMY d. o. o.

Požega

25.137

M METAL-PLAST,VL. MATE ČIRKO

Pleternica

PILANA JOZIPOVIĆ d.o.o.

Pakrac

1.900.362

MARKUS d.o.o.

Mihaljevci

24.645

BOR d.o.o.

Kaptol

6

MARKO I ANTE D.O.O. ETA-Tvornica elektrotermičkih aparata d.o.o. “ u likvidaciji “ LJEKARNA RUŽICA DELAČ mr.pharm

Jakšić

1.887.162

MARKO I ANTE D.O.O.

Jakšić

24.341

OROZ PHARM d. o. o.

Pleternica

6

Požega

1.881.453

BRANKA D.O.O.

Požega

24.192

DINO KOVAČ TRG.OBRT KORDINA

Poljana

6

Pleternica

1.869.572

PUMA ZAŠTITA ŠUTALO J.T.D. I DR.

Požega

24.099

AUTOPRIJEVOZNIK, VLADO AMIĆ

Badljevina

6

Požega

1.869.547

ELPIDIO, d. o. o.

Požega

23.924

LJEKARNE VESNA TOPOL

Požega

6

TONI THUR, DE GOTTO Geneza- telekomunikacije d.o.o. za usluge VETA D.O.O.

Pleternica

1.862.712

D.E.M. d. o. o.

Pakrac

23.780

VETA D.O.O.

Pleternica

6

Pleternica

1.849.288

ZEUS DOO

Požega

23.543

JAVNI BILJEŽNIK ANTE BREKALO

Požega

6

Geneza- uprava d.o.o. za usluge

Pleternica

1.841.127

NEPECHAL d.o.o.

Kaptol

23.395

BRESTOVČANKA d. o. o. Brestovac

Brestovac

6

PE-ZE d. o. o.

Filipovac

1.721.117

JAKOVIĆ d. o. o.

Pakrac

22.364

LJEKARNE FILIPOVIĆ

Velika

6

NATUR AGRA d.o.o.

Požega

1.705.345

VOSTRI d.o.o.

Pakrac

22.184

TOMANI D.O.O

Požega

6

S MODA D.O.O.

Požega

1.659.003

COMIS d.o.o.

Požega

21.946

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBRIS

Požega

6

INTER d. o. o.

Pleternica

1.642.847

VIRTUS D.O.O.

Požega

21.931

KAPULAR D.O.O.

Vetovo

6

METALIJA-SERVIS D.O.O.

Požega

1.640.622

KOMUNALAC d. o. o.

Pakrac

20.739

Pleternica

6

TRGOVAČKI OBRT D&S

Lipik

1.576.555

KLARIĆ d.o.o.

Brestovac

20.664

Pleternica

6

DENI COMMERCE d. o. o.

Požega

1.570.308

CON-MAR D.O.O.

Pakrac

20.589

DANIJEL D.O.O. Geneza- pokretne mreže d.o.o. za usluge PVC STOLARIJA FRANIĆ

Požega, Drškovci

6

ČAJKA d.o.o.

Završje

1.570.133

Pleternica

20.078

IGOR ČORKOVIĆ

Požega

6

PROFIT D.O.O.

Požega

1.560.300

Požega

19.633

AGRIONICA d.o.o.

Požega

5

PVC STOLARIJA FRANIĆ

Požega, Drškovci

1.536.245

CASTOR D.O.O. COR d.o.o. ZA RAZMINIRANJE I ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE HLEVIŠTAN d. o. o.

Jakšić

19.463

PILANA JOZIPOVIĆ d.o.o.

Pakrac

5

KRISTINA d. o. o. Požega

Požega

1.526.699

POLJOSTROJ d.o.o.

Vetovo

19.228

DENAC d.o.o.

Požega

5

AUTO CENTAR MMS d.o.o.

Lipik

1.489.537

HARIC HILL D.O.O.

Lipik

19.209

AUTOSPRINT d. o. o. Požega

Požega

5

T.O. DUNDO Vl.Davor Bušić

Požega

“PROJEKTANT” POŽEGA Požega Geneza- računarstvo i telekomunikacije Pleternica d.o.o. za usluge

1.464.269

TRIM d. o. o.

Požega

18.591

MESNICA LAPAŠ LAPAŠ DALIBOR

Pakrac

5

1.455.910

KAM - PAK

Požega

18.518

OBITELJSKO GOSPODARSTVO BABOJELIĆ Poljana

5

1.444.606

AUTOPRIJEVOZNIK MARKO ŽDRAKIĆ

34000 Požega

18.154

KRPAN DRAGICA, TRGOVINA PRMET

5

Požega


138

ŽUPANIJE

rang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

MIROSLAV KRALJEVIĆ DOO

Požega

1.441.626

INTER d. o. o.

Pleternica

18.046

PROJEKTNI BIRO PAKRAC d.d.

Pakrac

5

Geneza - Aplikacije d.o.o.

Pleternica

1.438.367

DORON d.o.o., Požega

Požega

17.524

PIN EXCLUSIVE d. o. o.

Požega

5

POLJOSTROJ d.o.o.

Vetovo

1.438.256

LJEKARNE CIGLENEČKI

Lipik

17.246

MONSUN d. o. o. Pleternica

Pleternica

5

BIRO-TISAK d.o.o. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ZLATA KATIĆ DENAC d.o.o.

Brestovac

1.437.671

T.O. DUNDO Vl.Davor Bušić

Požega

17.220

SILVER d.o.o.

Požega

5

Požega

1.420.673

TEHNIC d. o. o.

Požega

17.113

PARKETI ARAMBAŠIĆ D.O.O.

Pleternica

5

Požega

1.418.735

AVER d. o. o.

Požega

16.798

Extra nova d.o.o.

Lipik

5

TOMANI D.O.O

Požega

1.404.095

GENO d.o.o.

Požega

16.687

ODMARALIŠTE POŽEGA D.O.O.

Požega

5

MARKUS d.o.o.

Mihaljevci

1.379.489

ZOA d.o.o.

Požega

16.391

IVAN MALČIĆ građ.obrt 4M

Požega

5

MIMI d. o. o.

Lipik

1.357.470

Nove mogućnosti d.o.o.

Lipik

16.295

Ugostiteljstvo Perković d.o.o

Pleternica

5

GRIVO d.o.o. VETERINARSKA AMBULANTA KOOPERACIJA d.o.o. POLIKLINIKA INTERMED

Pakrac

5

Velika

5

Požega

5

DUBRAVKA D.O.O.

Pakrac

1.332.095

METALAC d.o.o.

Požega

16.242

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBRIS

Požega

1.329.946

GEOURED D.O.O.

Požega

16.233

Info d.o.o.

Pakrac

1.327.819

AUREA MARKETING D.O.O.

Požega

15.978

OBRT HERMES

Požega

1.322.676

MIOKOVIĆ d.o.o.

Pakrac

15.879

GM LETINIĆ d.o.o.

Požega

4

ARAL d-o-o-

Požega

1.317.006

UČILIŠTE LINK

Požega

15.767

Kutjevo

4

Bektež

4

Pakrac, Prekopakra

4

Požega

4

GALIĆ COMPANY d.o.o.

Bektež

1.223.844

PUNI KRUG d.o.o.

Požega

15.623

BRESTOVČANKA d. o. o. Brestovac

Brestovac

1.204.362

VARELOVAC d.o.o.

Požega

15.005

VENJE D.O.O. POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I USLUGE, VL. MALNAR IVICA TRAG d.o.o.

DRVODJEL d. o. o. Vidovci

Vidovci

1.177.595

KOBZINEK d.o.o.

Brestovac

14.769

KID d.o.o.

ALLEGRO D.O.O.

Požega

1.163.907

LINK d.o.o.

Požega

14.744

Vulkanizer Balog d.o.o.

Pleternica

4

LUKAČEVIĆ D.O.O.

Bektež

1.156.236

AMPLUS d.o.o.

Jakšić

13.979

Stiol promet d.o.o.

Pakrac

4

ADŽIĆ EUGEN t.r. CITRA

Požega

1.135.742

LUKAČEVIĆ D.O.O.

Bektež

13.946

Požega

4

Požega

4

Pleternica

4

Extra nova d.o.o.

Lipik

1.134.422

AUTOPROMET d.o.o.

Požega

13.841

OKOMAT D.O.O.

Požega

1.131.273

Promontorium d.o.o.

Lipik

13.388

KRISTINA d. o. o. Požega POVRŠINSKA ZAŠTITA METALA GOLD, VL.MATO BARTOLOVIĆ, POŽEGA INTER d. o. o.

OBRT BIONDIĆ

Brestovac

1.125.859

BODEA d. o. o. Požega

Požega

12.019

GEOURED D.O.O.

Požega

4

ELING VL.ZVONKO PRESEČAN

Lipik

1.074.648

CORTEX D.O.O.

Kutjevo

11.770

TR MANJANA

Lipik

4

AUTOPROMET d.o.o. POVRŠINSKA ZAŠTITA METALA GOLD, VL.MATO BARTOLOVIĆ, POŽEGA VIDIJA d. o. o.

Požega

1.016.148

OKOMAT D.O.O.

Požega

11.635

STOLARIJA RONČEVIĆ D.O.O.

Velika

4

Požega

1.014.586

SILVER d.o.o.

Požega

11.038

PUMA ZAŠTITA ŠUTALO J.T.D. I DR.

Požega

4

Pakrac

1.003.138

RICH MONDO D.O.O

Velika

994.692

DEKOTEX d.o.o.

Požega

981.122

AGRO SILVA D.O.O. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA DOLINA SUNCA KOBZINEK d.o.o.

Pakrac Jakšić

TEHNOSTIL DOO

Požega

10.474

VJEČNOST d. o. o. Požega

Požega

4

Požega

10.464

Damaco d.o.o.

Požega

4

Kutjevo

10.450

HOBY - AUTOŠKOLA ŠKORPION d.o.o.

Požega

4

980.809

MILLEA d. o. o. Požega ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE PERAK ZELENO ZLATO d.o.o.

Pleternica

10.310

975.557

ZLATNO ZRNO d.o.o.

Požega

10.276

Brestovac

969.698

A.G. INTERIJERI d.o.o.

Brestovac

10.238

CERIK D.O.O. Pleternica POLJOPRIVREDNO STOČARSKA ZADRUGA Kaptol ŠIJACI ARAL d-o-oPožega

ELPIDIO, d. o. o.

Požega

966.203

“TRIM-PROJEKT” d.o.o. LIPIK

Lipik

9.750

Pakrački list d.o.o.

Pakrac

4

VALIDUS d.o.o. Geneza- povezane mreže d.o.o. za usluge Vulkanizer Balog d.o.o.

Požega

964.629

MONOPOL d.o.o.

Požega

9.698

RHEMA D.O.O

Pleternica

4

Pleternica

960.337

EUGEN d.o.o

Požega

9.602

Kučinić d.o.o.

Požega

4 4

4 4 4

Pleternica

949.753

PLETERNIČKI KOMUNALAC d.o.o.

Pleternica

9.424

Brinjak d.o.o.

Pakrac

Kutjevo

949.139

PRŠA D.O.O.

Požega

9.002

INTER NOVA

Kutjevo

4

Požega

940.829

8.778

MRŠIĆ GRADNJA DOO

Novo Selo

4

8.703

AGRO CIJEPOVI d.o.o.

Kutjevo

4

906.192

ADŽIĆ EUGEN t.r. CITRA Požega POLJOPRIVREDNO STOČARSKA ZADRUGA Kaptol ŠIJACI KUNKERA doo Kaptol

8.693

DEKOTEX d.o.o.

Požega

4

905.652

OBRT VALA

8.339

BT-TRANSPORTI D.O.O.

Pleternica

4

INTER NOVA USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FILOMENA LOVRIĆ KUNKERA doo

Kaptol

914.751

VJEČNOST d. o. o. Požega

Požega

DOM RAČUNALA D.O.O

Požega

Pleternica

AUREUS SARA D.O.O.

Velika

904.266

Geneza - Programi d.o.o.

Pleternica

8.199

GF COMPANY d. o. o.

Požega

4

DAMJANAC ŽELJKO

Požega

903.818

RHEMA D.O.O

Pleternica

7.876

VARELOVAC d.o.o.

Požega

3

TEHNOSTIL DOO

Požega

901.096

Šljiva d.o.o.

Kaptol

7.787

GLOBUS MATERIJALI DOO

Jakšić

3

METALAC d.o.o.

Požega

887.619

QWERTY d.o.o., Požega

Požega

7.728

FERO LEKO d.o.o.

Požega, Dervišaga

3

PIR d.o.o.

Požega

881.788

KALVARIJA d. o. o.

Pakrac

7.630

TISKARA VIDIĆ D.O.O.

Požega

3

ERKON d.o.o.

Požega

880.989

STROJOBRAVARIJA I BRAVARIJA NIKŠIĆ

Požega

7.451

TERMO - PROJEKT d.o.o.

Požega

3

ODVJETNIK DOMAGOJ MILIČEVIĆ

Požega

874.771

PAULIĆ d.o.o.

Požega , Novo Selo

7.450

“PROJEKTANT” POŽEGA

Požega

3

SEDLAČEK D.O.O.

Jakšić

867.710

VOĆE PRODUKT d.o.o.

Pakrac

7.335

KB MIRKOWSKY doo

Požega

3

TERMO - PROJEKT d.o.o.

Požega

857.496

KAPULAR D.O.O.

Vetovo

7.217

VEXTER d.o.o.

Pleternica

3 3

PRIJEVOZ I IZGRADNJA FRIČER d. o. o.

Prekopakra

850.563

WOLF D.O.O.

Požega

7.217

RUBIN d.o.o. Za trgovinu i usluge

Pakrac

POŽEGA AUTO d. o. o.

Kuzmica

848.495

PAPIRUS d.o.o.

Brestovac

6.779

ERKON d.o.o.

Požega

3

ODMARALIŠTE POŽEGA D.O.O.

Požega

842.828

MILANCOMMERCE d,o.o.

Požega

6.754

VIDIJA d. o. o.

Pakrac

3


139

ŽUPANIJE

rang

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

naziv tvrtke

mjesto

ukupni prihod

naziv tvrtke

mjesto

dobit razdoblja

naziv tvrtke

mjesto

broj zaposlenika

SABO d.o.o.

Velika

840.787

AGRO-METALIA D.O.O.

Požega

6.481

VOSTRI d.o.o.

Pakrac

3

HUMUS DOO VETERINARSKA AMBULANTA BLAŽEVIĆ d. o. o. Stiol promet d.o.o.

Velika

833.448

MAGRIM D.O.O.

Požega

6.428

Tržnica Pakrac d.o.o.

Pakrac

3

Velika

832.250

Brestovac

6.401

Pakrac

809.861

Pleternica

6.362

3

Požega

806.281

Pleternica

6.317

Vinogradarstvo i vinarstvo obitelji ADŽIĆ Kutjevo VETERINARSKA AMBULANTA BLAŽEVIĆ Velika d. o. o. BAN COMMERCE d. o. o. Jakšić

3

Damaco d.o.o.

PEARL DOO Geneza- telekomunikacije d.o.o. za usluge DANIJEL D.O.O.

ZOA d.o.o.

Požega

804.009

TOMAN d.o.o.

Požega

6.274

TOMAN d.o.o.

Požega

3

Pakrac, Prekopakra

3

LUKS COMMERCE d.o.o.

Požega

803.272

TRAG d.o.o.

6.115

POLJOSTROJ d.o.o.

Vetovo

3

SILVER d.o.o.

Požega

791.494

PODUZETNIČKI CENTAR PLETERNICA d.o.o Pleternica

6.014

PE-ZE d. o. o.

Filipovac

3

RADIO VALLIS AUREA D.O.O.

Požega

787.702

Leo d.o.o.

5.871

RM DOO

Požega

3

PREKPALJAJ D.O.O.

Požega

Jakšić

787.404

HOBY - AUTOŠKOLA ŠKORPION d.o.o.

Požega

5.763

MARCELJA D.O.O.

Požega

3

EKO CENTAR POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Brestovac

780.157

PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC d.o.o.

Pakrac

5.692

AUTO CENTAR MMS d.o.o.

Lipik

3

GEOURED D.O.O.

767.360

KGV ŠUTALO d.o.o.

Jakšić

4.826

ALKAR d. o. o.

Požega

3

Požega

PANIS d.o.o., Kula

Bektež

760.313

SCAN, d. o. o.

Požega

4.798

T.O. DUNDO Vl.Davor Bušić

Požega

3

PUNI KRUG d.o.o.

Požega Grabarje, Požeške Sesvete Velika

759.449

“Trans-Komerc”, d.o.o.

Požega

4.746

PUNI KRUG d.o.o.

Požega

3

745.908

TIMPA d.o.o.

Požega

4.590

EKO CENTAR POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Brestovac

3

741.809

ČIKO TRANSPORT DOO

Požega

4.418

BODEA d. o. o. Požega

Požega

3

Požega

731.002

NOSTRUM D.O.O.

Pakrac

4.365

SKUKAN 5 d.o.o.

Požega

3

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA AGRARIA STOLARIJA RONČEVIĆ D.O.O. JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA GRGURIĆ RUKAVINA VEXTER d.o.o.

Pleternica

707.269

MEGA d. o. o.

Požega

4.327

GAUDI d.o.o.

Požega

3

KLUKAS I KOMARČEVIĆ d.o.o. u likvidaciji Brestovac

701.380

Poljoprivredna zadruga VOĆKO

Pakrac

4.316

Nove mogućnosti d.o.o.

Lipik

3

NEPECHAL d.o.o.

701.048

POŽEGA - PROJEKT D.O.O.

Požega

4.298

ARETA d.o.o.

Požega

3

Kaptol

PAKRA d.o.o.

Pakrac

688.701

KMT D.O.O. POŽEGA

Požega

4.220

ARRF d.o.o.

Požega

3

Geneza - Pozivni centar d.o.o.

Pleternica

679.588

“ Longo” d.o.o.

Požega

3.830

HARMONIJA d. o. o. Požega

Požega

3

FERO LEKO d.o.o.

Požega, Dervišaga

677.555

PERAK d.o.o.

Kutjevo

3.785

Pleternica

3

CERIK D.O.O.

Pleternica

646.950

CONTING d.o.o.

Požega

3.416

acta grupa d.o.o. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE d.o.o. Geneza- IT d.o.o. za usluge Geneza- nepokretne mreže d.o.o. za usluge ARENA - VELIKA d.o.o.

Velika

3

MARCELJA D.O.O.

Požega

620.576

PODOBNIK D.O.O.

Požega

3.256

ZELENA PLANINA D.O.O.

Velika

3

JASNA COMMERCE d. o. o.

Požega

618.383

ELEKTRA d.o.o.

Požega

3.112

Leo d.o.o.

Jakšić

3 3

ALKAR d. o. o.

Požega

657.417

BOR d.o.o.

Kaptol

3.781

DI ZEPP d. o. o.

Pakrac

656.586

RICH MONDO D.O.O

Velika

3.769

Pakrački list d.o.o.

Pakrac

652.742

ALKAR d. o. o.

Požega

3.559

Požega

3

Pleternica

3

Pleternica

3

BT-TRANSPORTI D.O.O.

Pleternica

615.141

HUMUS DOO

Velika

3.013

MIK d.o.o.

Pakrac

DJEČJI VRTIĆ “RADOST”

Požega

613.836

STOLARIJA RONČEVIĆ D.O.O.

Velika

2.958

TONI THUR, DE GOTTO

Požega

3

MANDIĆ LEASING d.o.o.

Požega

6