Page 1

Steimoegga IdrettSpark Alvdal • Inngang: kr 250,Aldersgrense: 15 år • Salg av grillmat og drikke

0710 www.dmtalvdal.no

Lørdag 14. august kl. 20.00

http://www.nertv.no/fjellregionen/documents/AKSteimoeggaScenePlakat0710L  

http://www.nertv.no/fjellregionen/documents/AKSteimoeggaScenePlakat0710L.pdf

Advertisement