Page 1

Comenius daugiašalis mokyklų partnerysčių projektas tarp Ispanijos, Vokietijos, Olandijos ir Lietuvos

Šakių r. Griškabūdžio gimnazija 2012-08-01 - 2014-07-01

1


2


3


Comenius projektai - tai tarptautiniai mokyklų bendradarbiavimo projektai, kurie jungia bendrai veiklai mokymo įstaigas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Partnerysčių projektų metu bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, mokytojai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.

Projekto tikslai: Mokiniams: • Skatinti domėtis kitomis šalimis ir jų kultūra. • Ugdyti toleranciją kitoms kultūroms. • Skatinti savo kultūros pažinimą. • Didinti užsienio kalbos mokymosi motyvaciją. • Ugdyti pasitikėjimą savimi. • Skatinti domėtis savo šalies ir Europos gamtiniais ištekliais ir jų apsauga. • Sukurti ilgalaikius santykius tarp partnerinių mokyklų. • Susipažinti su veikla saugomose Europos šalių teritorijose. • Ugdyti gebėjimą dirbti komandose, kuriose yra nariai iš skirtingų šalių.

Mokytojams: • Pažinti partnerių šalių švietimo sistemas. • Kurti ilgalaikius santykius tarp veiklos partnerių. • Didinti profesinio tobulėjimo motyvaciją. • Gilinti ir lavinti užsienio kalbos įgūdžius. • Vystyti profesines kompetencijas.

4


Comenius projekto ,, Human beings in the Nature" Griškabūdžio gimnazijos komanda Arūnas Šalnaitis - Griškabūdžio gimnazijos direktorius, projekto administratorius Neringa Stravinskienė - biologijos mokytoja , projekto koordinatorė Jurgita Bernotienė - anglų kalbos mokytoja , projekto koordinatoriaus pavaduotoja Nijolė Žukaitienė - projekto finansininkė Rimutė Amonienė - dailės mokytoja Marija Senkienė - geografijos mokytoja Auksė Makūnienė - socialinė pedagogė Rima Apanavičiūtė - informacinių technologijų mokytoja

5


Projekte dalyvaujančios šalys

6


Projekto koordinatoriai ir projekte dalyvaujančio mokyklos 1.IESO Gabriel García Márquez General secondary school (EDUSCHSec), Tiétar, ES – SPAIN

Mokyklos direktorius Jose Antonio Jimenes Cano

2. Wilhelm-Busch-Gymnasium, General secondary school (EDUSCHSec), Stadthagen, DE – GERMANY

Chemijos-biologijos mokytoja Dorothee Lucke 3. Rsg. Wiringherlant, General secondary school (EDU-SCHSec), Wieringerwerf, NL – NETHERLANDS

Anglų kalbos mokytoja Brigitte Schmeetz

Istorijos mokytojas Gaja Beenen

4. Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija,General secondary school (EDUSCHSec), Griskabudis Sakiu raj. LT – LITHUANIA

Anglų kalbos mokytoja Jurgita Bernotienė

Biologijos mokytoja Neringa Stravinskienė 7


Projekto koordinatorių susitikimas Ispanijoje 2012-10-03/07 Spalio 3 – 7 dienomis Griškabūdžio gimnazijos biologijos mokytoja Neringa Stravinskienė ir anglų kalbos mokytoja Jurgita Bernotienė lankėsi Ispanijoje, Navalmoral de la Mata mieste, kur dalyvavo pirmajame projekto koordinatorių susitikime. Be griškabūdiečių projekte taip pat dalyvaus Ispanijos, Vokietijos ir Olandijos mokytojai ir moksleiviai. Pirmojo susitikimo metu koordinatoriai suplanavo dvejus metus truksiančio tarptautinio projekto veiklas bei darbus, pasiskirstė sritis, už kurias bus atsakinga kiekviena šalis, aptarė galimus sunkumus bei numatė galutinius projekto rezultatus. Šalia organizacinių klausimų, dalyviai daug

laiko skyrė išvykoms į regiono, kuriame vyko susitikimas, ypatingas gamtines ir istorines vietoves. Mokytojai apsilankė Monfrague nacionaliniame parke, kur stebėjo skirtingų rūšių grifus, susipažino su vietinės floros ypatumais, apsilankė pilyje, šalia kurios yra garsus urvas su priešistoriniais piešiniais. Dvi dienos buvo skirtos pažinčiai su Caceres ir Trujillo miestais, kurie sužavėjo išlikusia 15 a. architektūra, siauromis gatvelėmis ir jose vykstančiu gyvenimu.

8


Kitą susitikimą, kuriame mokytojai dalyvaus kartu su savo moksleiviais, organizuos partneriai iš Vokietijos sausio viduryje. Iki to laiko kiekviena mokykla turi parengti pristatymą apie savo šalį, regioną ir mokyklą, bei pateikti vieną ar keletą logotipų, kurie, jų manymu, geriausiai atspindėtų projekto temą.

9


10


Projekto logotipas Lapkričio mėnesį gimnazijos moksleiviai kūrė logotipus Comenius projektui ,,Human beings in the Nature“. Moksleivių darbai važiuos į

Vokietiją, kur bus renkamas bendras projekto logotipas. Logotipų kūrimui vadovavo dailės mokytoja Rimutė Amonienė.

11


12


Susitikimas Vokietijoje 2013-01-12/18 Griškabūdžio gimnazija ir toliau vykdo veiklas rugsėjį prasidėjusiame tarptautiniame Comenius projekte „Human Beings in the Nature“. Šį kartą trys mokyklos mokytojos (anglų kalbos mokytoja Jurgita Bernotienė, informacinių technologijų mokytoja Rima Apanavičiūtė, dailės mokytoja Rimutė Amonienė) ir keturi 8-9 klasių moksleiviai (Agnė Legotaitė, Agnė Simanavičiūtė, Algirdas Kirvelaitis ir Justas Sinkevičius) lankėsi Vokietijoje, Štadhageno (Stadthagen) mieste esančioje Wilhelm-Busch gimnazijoje. Vokietijoje lietuviai, kaip ir jų partneriai iš Ispanijos ir Olandijos, praleido visą savaitę (sausio 12 – 19 d.)

Svečiams vokiečiai buvo parengę įvairiapusę kultūrinę – pažintinę veiklą. Moksleiviai kartu su mokytojais pabuvojo ornitologijos stotyje „Ökologische Station Steinhuder Meer“, kur lydimi patyrusio gido stebėjo šiuo periodu ten lizdus sukančius erelius, buvo supažindinti su regiono flora ir fauna. Be to, projekto dalyviai lankėsi Harz nacionaliniame parke, kuriame turėjo galimybę pamatyti ten gyvenančias lūšis. Viena diena buvo skirta išvykai į netoli nuo Štadhageno esantį Hanoverį. Prieš išvykstant namo visus projekto dalyvius labai šiltai priėmė Štadhageno meras, kuris ne tik papasakojo apie miestą ir regioną, bet ir nuoširdžiai pasidžiaugė užsieniečių apsilankymu. Vizito metu buvo suplanuotos tolimesnės projekto veiklos, kurias visų šalių mokytojai turės atlikti kartu su savo mokiniais iki kito susitikimo, įvyksiančio balandžio mėnesį Olandijoje. Iki to laiko visos

Vizito metu moksleiviai bendraamžiams pristatė savo šalis, dalyvavo grupinėse veiklose, išrinko oficialų projekto logotipą. Šiame konkurse labiausiai pasisekė griškabūdietei aštuntokei Agnei Legotaitei, kurios pieštas logotipas buvo pripažintas geriausiu iš 16 konkursui pateiktų darbų.

šalys turi surinkti medžiagą apie jų gyvenamame regione esančias saugomas teritorijas, paruošti pristatymą apie jose sutinkamą augmenijos ir gyvūnijos įvairovę, žmogaus veiklas. Vizitas paliko įspūdį tiek mokytojoms, tiek mokiniams. Visi džiaugėsi proga susipažinti su nauja šalimi, pažinti jos kultūrą, gamtą, architektūrą, pagerinti savo užsienio kalbos įgūdžius. Moksleiviai džiaugiasi naujomis pažintimis su bendraamžiais, draugiškai ir turiningai praleistu laisvalaikiu su juos priėmusiomis šeimomis. Išvyka paskatino dar labiau domėtis mus supančia aplinka, ieškoti būdų ją pažinti ir sukauptomis žiniomis pasidalinti su aplinkiniais.

13


Iš Vokietijos sugrįžus 2013-01-30 Projekte dalyvaujantys gimnazistai dalinasi įspūdžiais ir patirtimi su gimnazijos bendruomene.

14


Tyrinėjame saugomas teritorijas Tęsiame Comenius projekto veiklą. Pradedame tyrinėti saugomas Šakių rajono teritorijas ir Viešvilės valstybinį gamtinį rezervatą. Balandžio mėnesį vyksime į Olandiją ir pristatysime savo regiono saugomas teritorijas. Surinktą medžiagą paskelbsime kartu su partneriais ruošiamame žurnale. Mūsų tyrinėjimų objektas: Tauragės rajone esantis Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas. Tyrimų objektas : fauna, flora, dirvožemis ir veiklos leidžiamos saugomose teritorijose. Surinksime informaciją apie saugomų teritorijų priežiūros darbus, apie veiklas skirtas retųjų rūšių apsaugai, palyginsime veiklas Vokietijos, Ispanijos ,

Olandijos ir Lietuvos saugomose teritorijose. Viešvilės Gamtinio Rezervato tyrimo darbams vadovavo geografijos mokytoja Marija Senkienė. Olandijos Wieringerwerf mieste, Rsg. Wiringherlant mokykloje pristatysime paruoštus pristatymus. Dėkojame Viešvilės rezervato darbuotojams už suteiktą pagalbą ruošiant pristatymą apie Viešvilės Gamtinį Rezervatą.

15


Gimnazijos moksleiviai kartu su projekto partneriais modeliavo projektui skirtus marĹĄkinÄ—lius.

Informacija apie projektÄ… skelbiama Comenius stende

16


Paminėjome Žemės dieną 2013-03-20 Comenius projekte dalyvaujantys moksleiviai pristatė projekto pagrindinį tikslą : Pažinti ir saugoti natūralius gamtos turtus ir išteklius. Žemės dienos renginiui vadovavo geografijos mokytoja Marija Senkienė

17


18


Mokytojų ir mokinių susitikimas Olandijoje Tęsdama daugiašalį tarptautinį Comenius projektą „Human Being in the Nature“ grupė Griškabūdžio gimnazijos mokytojų ir moksleivių balandžio 13 – 20 dienomis lankėsi Olandijoje, Weringerwerf mieste. Tai jau trečioji griškabūdiečių išvyka šio projekto metu. Vizito metu moksleiviai pristatė vieną savo šalies saugomą teritoriją, paminėdami tipišką jos augmeniją ir gyvūniją, ūkinę veiklą, kitus būdingus bruožus. „Ruoštis pristatymui nebuvo lengva, tačiau įdėtą darbą atpirko dalyvių susidomėjimas ir įdėmus klausymasis. Smagu, kad Lietuva pasirodė tokia pat įdomi užsieniečiams kaip Ispanija ar Vokietija“ – atviravo vienuoliktokė Kamilė Makūnaitė, partneriams pasakojusi apie Viešvilės rezervatą.

Tuo tarpu biologijos mokytoja Neringa Stravinskienė, kuri taip pat yra ir šio projekto koordinatorė, ypatingai džiaugėsi Olandijos kolegų paruoštomis biologijos pamokomis, kurių metu moksleiviai ne tik teoriškai dirbo su mokomąja medžiaga, bet ir atliko laboratorinius darbus – susipažino su geldelių sandara bei tyrinėjo dviejų rūšių vėdarėlius. Nemažą įspūdį moksleiviams paliko ir kūno kultūros pamoka, kuri gerokai skyrėsi nuo įprastinių kūno kultūros pamokų Lietuvoje pratimais ir naudotomis priemonėmis. Be pamokinės veiklos olandai suorganizavo ir turiningą kultūrinę – edukacinę programą. Projekto dalyviai lankėsi Klijkduino forte, kur dabar įrengtas gamtos muziejus, Zwanenwater gamtiniame parke, nacionaliniame De Hoge Veluwe parke, po kurio teritoriją žvalgėsi mindami dviračių pedalus. Viena diena buvo skirta išvykai į sostinę Amsterdamą, kuris aštuntokus Lauryną Žemaitį ir Tautvydą Riauzą sužavėjo savo kanalais, žmonių gausa ir architektūra. Pasigrožėję miesto vaizdais, mokytojai ir mokiniai apsilankė Raiko (Rijk) muziejuje, kuris lankytojams duris atvėrė tik prieš porą savaičių daugiau nei po dešimties metų pertraukos.

Paskutinę vizito dieną lietuviai ir kartu su jais projektą vykdantys ispanai bei vokiečiai patyrė ypatingą pramogą – leidosi į krevečių žvejybą. Nors išvykos metu buvo gana šalta ir labai vėjuota, tačiau įspūdžiai atpirko bet kokius trūkumus. Visas sugautas žuvis ir kitus jūros gyvūnus mokiniai galėjo apžiūrėti paėmę į rankas, o sugautos krevetės dar laive buvo išvirtos ir pateiktos skanauti. „Tai buvo vienas įsimintininiausių kelionės momentų“ prisipažino devintokė Donata Laurinaitytė.

19


Proga pagyventi olandų šeimoje, susipažinti su svečios šalies kultūra, kasdieniu žmonių gyvenimu, įpročiais, praplėsti akiratį ir pasaulėžiūrą yra patirtis, kuria džiaugiasi ne tik moksleiviai, bet ir mokytojai. „Neabejoju, kad tarp moksleivių užsmezgė ilgalaikis ryšys“ – prasitarė geografijos mokytoja Marija Senkienė, kurią taip pat sužavėjo olandų draugiškumas, kultūringumas, gebėjimas įvairiapusiškai bendrauti. Prie kolegės prisidėjo ir anglų kalbos mokytoja Jurgita Bernotienė, akcentuodama, kad dalyvavimas projekte yra dar viena galimybė pažinti save įvairiose situacijose, įgauti pasitikėjimo savimi,

patobulinti anglų kalbos žinias, pagilinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Kitas projekto dalyvių susitikimas įvyks lapkričio viduryje Griškabūdyje. Atvykdamos į Lietuvą, delegacijos turi būti pasiruošusios palyginti šalis pagal nustatytus kriterijus, paruošti pristatymus bei turėti sąrašą idėjų, kurios galėtų būti panaudotos žurnalo apie projektą leidybai.

20


Projekto pristatymas Griškabūdžio bendruomenei 2013-05-17 Gegužės 17 dieną mūsų gimnazijoje vyko bendruomenės šventė. Šios šventės metu miestelio bendruomenė , mokinių tėveliai aplanko gimnaziją, susipažįsta su gimnazijos veikla. Čia buvo pristatytas ir mūsų Comenius projektas.

Mokytoja Jurgita Bernotienė papasakojo apie projekto tikslus ir reikšmę, projekte dalyvaujantys gimnazistai dalinosi įspūdžiais iš kelionių, pristatė savo nuveiktus darbus. Svečiai apžiūrėjo mokinių paruoštą parodėlę ir buvo apdovanoti lankstinukais apie projektą.

21


Projekto pristatymas Griškabūdžio bendruomenei

22


Mokinių sukurti suvenyrai skirti Comenius projektui. Piešiniai ant šilko Gimnazistų darbams vadovavo dailės mokytoja Rimutė Amonienė

Šilko vitražai buvo įteikti partnerių mokykloms vizito Lietuvoje metu.

Suvenyras - projektui skirti puodeliai

23


24


Lapkričio 9-16 dienomis Šakių raj. Griškabūdžio gimnazijoje įvyko tarptautinio daugiašalio Comenius projekto „Human beings in the nature“ partnerių susitikimas. Griškabūdiečių organizuotose veiklose dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Ispanijos, Vokietijos ir Nyderlandų. Prie nuolatinių partnerių šį kartą prisijungė Comenius asistentai iš Slovakijos ir Italijos. Projektą vykdanti Griškabūdžio gimnazijos komanda svečiams paruošė įvairią pažintinę – kultūrinę programą. Pirmadienį visi projekto dalyviai praleido Griškabūdyje. Čia jie susipažino su miesteliu ir mokykla, pristatė partneriams nuo balandžio mėnesio atliktus tyrimus paukščių migracijos, žemės ūkio, atsinaujinančių gamtinių resursų temomis. Svečius gimnazijoje sutiko ir visus pristatymus stebėjo gimnazijos direktorius A.Šalnaitis bei Šakių raj. savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojas E. Pauliukėnas. Abu švietimo sistemos atstovai savo pasveikinime užsienio partneriams pabrėžė projekto svarbą gimnazijos bendruomenei, vadindami jį puikia galimybe pažinti užsienio šalis, jų kultūrą, gamtą, papročius, susirasti draugų ir partnerių tolimesnėms veikloms bei progą užsieniečiams parodyti, kuo graži ir ypatinga Lietuva.

Per savaitę trukusį vizitą, dalyviai apsilankė Ventės Rago ornitologinėje stotyje, kurioje stebėjo, kaip žieduojami paukščiai, susipažino su Lietuvos migruojančių paukščių įvairove. Tos pačios išvykos į Baltijos pajūrį metu, mokytojai ir mokiniai grožėjosi į UNESCO pasaulio paveldą įtrauktu Kuršių Nerijos kraštovaizdžiu. Dar artimiau su Lietuvos gamta svečiai susipažino Viešvilės gamtiniame rezervate, kuris naturalia rudenine augmenija sužavėjo, nepaisant žemos temperatūros ir lengvo lietučio.

25


Penktadienį projekte dalyvaujantys moksleiviai dirbo Griškabūdžio gimnazijos geologijos muziejuje, vadovaujami geografijos

mokytojos Marijos Senkienės. Čia jie iš akmenėlių, smėlio ir kitų natūralių medžiagų ant popieriaus suklijavo Gedimino pilies bokštą ir oficialų projekto logotipą.

Visiems griškabūdiečių svečiams tai buvo pirmas apsilankymas Lietuvoje, todėl džiaugiamės, kad šis vizitas paliko jiems gerą įspūdį ir sužadino norą apsilankyti mūsų šalyje dar kartą ir geriau pažinti juos daug kuo nustebinusį kraštą.

padedami savo mokytojų turi parašyti staipsnius apie savo šalį, pristatyti saugomą šalies teritoriją, papasakoti įspūdžius iš jau įvykusių kelionių į užsienį. Visi straipsniai bus spausdinami specialiame projektui skirtame žurnale, kurio viršelį taip pat turi sumaketuoti į projekto veiklas įtraukti moksleiviai.

Kitas projekto susitikimas įvyks 2014 metais kovo 8 d. Ispanijoje. Iki šio vizito moksleiviai,

26


Akcija „ Apkabinkime Žemę Valentino dieną" . Hug on Valentine's Day 2014-02-14 Griškabūdžio gimnazijos gimnazistai pakvietė Valentino dienos apsikabinimui savo Comenius partnerius iš Ispanijos, Vokietijos ir Olandijos ir kartu kurti Meilės apsikabinimo žemėlapį. Projekto partneriai iš Ispanijos ,,apkabino“ Lietuvą ir pasiuntė apkabinimo grandinę į Maroką. Kūrėme Meilės apsikabinimų žemėlapį.

27


Apie projektÄ… Ĺžiniasklaidoje

28


29


30


Susitikimas Ispanijoje 2014-03-08/15 Šių metų kovo 8 – 15 dienomis Griškabūdžio gimnazijos tarptautinio Comenius projekto „Human Beings in the Nature“ komanda dalyvavo dar viename, jau penktame parterių susitikime, kuris vyko Ispanijoje, Navalmoral de la Mata mieste. Į kelionę vyko 8 mokyklos bendruomenės nariai – 5 moksleiviai ir 3 pedagogai. Prieš kelionę mokiniai anksčiau lankęsi Vokietijoje ir Olandijoje bei lapkritį priėmę užsieniečius Griškabūdyje rašė straipsnius projekto žurnalui, kuriuose pasakojo savo įspūdžius ir patirtį, o moksleiviai, kurie vyko į Ispaniją maketavo žurnalo viršelį. Savaitė, praleista Ispanijoje, buvo labai užimta. Sekmadienį, kaip įprasta, moksleiviai praleido su šeimomis, kuriose buvo apgyvendinti, o nuo pirmadienio visi susirinkę pradėjo veiklas, numatytas ispanų sudarytoje programoje: griškabūdiečiai aplankė Gvadalupės miestelį, garsų tarp piligrimų, kur ne tik apsilankė veikiančiame vyrų vienuolyne, bet ir vykdė įdomias ispanų mokytojų paruoštas užduotis. Taip moksleiviai artimiau susipažino su bendraamžiais iš kitų šalių, pamatė miestelį vietinių akimis, galėjo laimėti paruoštus prizus. „Gaila, kad nelaimėjom“prasitarė devintokai Modestas Trečiokas ir Erikas Mieliauskas, „bet tai nei kiek nesugadino nuotaikos, „Įspūdžiai neišdildomi – nuostabi architektūra, buvo labai smagu“. įdomi ir įvairiapusė miesto istorija, draugiški vietiniai, puikus oras“ – apie ekskursiją į Toledo pasakojo socialinė pedagogė Auksė Makūnienė. Tuo tarpu anglų kalbos mokytojai Jurgitai Bernotienei labiausiai įsiminė išvyka į Trujillo. „Gidas ypatingai įdomiai pasakojo apie šį viduramžių miestą, jo istoriją, gyventojus, net lietuviškus gandrus, kurie krauna lizdus ant kiekvieno mieste esančio bokšto“.

31


Kadangi projektas tiesiogiai susijęs su gamta, projekto dalyviai turėjo progą pasigrožėti natūraliais Ispanijos turtais. Lietuviai kartu su kolegomis iš Olandijos ir Vokietijos lankėsi Villuercas geoparke, kur po įspūdingos kelionės autobusu siauru kalnų keliuku ir gerą pusvalandį trukusios kelionės pėsčiomis atsivėrė puikūs kalnuotos vietovės vaizdai.

Monfrague nacionaliniame parke mokiniai ir mokytojai grožėjosi įspūdinga panorama bei stebėjo ten gyvenančius erelius bei grifus. Neblogesni prisiminimai ir iš apsilankymo stalagmitų ir stalaktitų uoloje. „Nieko panašaus nebuvau matęs“ – prisipažino aštuntokas Mindaugas Žukaitis, kalbėdamas apie per milijonus metų iš kristalų susiformavusius darinius. Paskutinė išvyka į gamtą, į Trabuquete draustinį, nors ir varginanti, sužavėjo kalnais, kriokliais, laukiniais kalnų ožiais.

32


Penktadienį moksleiviai ir mokytojai lankėsi tabako ir paprikų ūkyje, kuriame sėkloms daiginti naudojama lietuviška žemė, vėliau mokykloje atliko keletą chemijos eksperimentų – gamino aukso dulkes, varį vertė sidabru ir auksu ir, pasak aštuntokės Agnės Stalioraitytės, suprato, kad chemija gali būti smagi. Apskritai,

mokykla lietuviams pasirodė pakankamai skirtinga nuo jų gimnazijos. Dešimtokui Rokui Zymonui didžiausią nuostabą sukėlė tai, kad sporto salėje nėra krepšinio lankų. Visi keliavusieji vienu balsu tvirtino, kad tai buvo nepamirštama, įspūdžių pilna savaitė.

33


Projekte dalyvaujantys gimnazistai pristato vizitÄ… Ispanijoje mokyklos bendruomenei 2014-03-26

34


Gimnazijos moksleivių ir mokytojų maketuoti žurnalo viršeliai

35


Projekto pristatymas gimnazijos bendruomenės šventėje ,,Dūzgiantis jaunystės avilys“ 2014-15-16

36


Baigimasis projekto susitikimas Olandijoje 2014-05-22/25 Gegužės 22 - 25 d. Griškabūdžio gimnazijos bendruomenės nariai lankėsi Olandijoje. Tai buvo paskutinis daugiašalio Comenius projekto "Human Beings in the Nature", trukusio dvejus metus, partnerių susitikimas. Susitikimas buvo gerokai trumpesnis nei ankstesnieji, tačiau nemažiau įdomus ir svarbus. Ankstyvą ketvirtadienio popietę nuvykusios į Hoorno traukinių stotį, gimnazijos moksleivės aštuntokės Emilija Stravinskaitė ir Asta Laurinaitytė bei devintokės Aida Butytė ir Modesta Kardauskaitė buvo sutiktos šeimų, kuriose turėjo praleisti visą laisvą laiką. Gimnazistė Aida prisipažino, kad tai buvo pirmas kartas, kai ji net kelias dienas praleido užsieniečių šeimoje. "Smagu, kad jie mane priėmė draugiškai ir nuoširdžiai. Iš pradžių šiek tiek jaudinausi, tačiau džiaugiuosi, kad galėjau pamatyti, kaip mano bendraamžiai olandai vyksta į mokyklą, leidžia laisvalaikį, linksminasi, bendrauja su tėvais".

37


Penktadienį projekto koordinatoriai skyrė galutinės projekto ataskaitos pildymui. Pasak biologijos mokytojos Neringos Stravinskienės ir anglų kalbos mokytojos Jurgitos Bernotienės, kurios koordinavo projekto veiklas Griškabūdžio gimnazijoje, tai buvo ypatingai atsakingas projekto etapas. Ataskaitą reikės pateikti nacionalinėms šalių agentūroms, pagal ją bus įvertintas dvejų metų darbas, todėl svarbu, kad dokumentas būtų užpildytas tinkamai, reikiamai atspindėtų nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus, logiškai paaiškintų skirtumus tarp to, kas buvo suplanuota atlikti ir padaryta iš tiesų. Be to, visų dalyvavusių projekte šalių ataskaita turi būti vienoda, todėl buvo svarbu betarpiškas bendradarbiavimas su partneriais ją pildant. Kiti gimnazijos atstovai tuomet lankėsi Alkmaar miestelyje vykusioje sūrių šventėje, kur mėgavosi tradiciniais sūrio svėrimo, ridenimo, ragavimo ir įsigijimo malonumais.

Šeštadienį visi vizito dalyviai lankėsi Amsterdame. Čia mokiniai ir mokytojai aplankė laivybos muziejų. "Ekskursija po muziejų buvo labai įdomi, apžiūrėjome tipišką 18 amžiaus pradžios laivą. Smagiausia buvo tai, kad visus laive esančius eksponatus buvo galima paliesti, įsijausti į tuometį olandų jūreivių gyvenimą laive, išmėginti kai kuriuos įrenginius, o vėliau dar užeiti ir į banginio vidų" - kalbėjo mokyklos socialinė pedagogė Auksė Makūnienė. Vėliau dalyviai plaukiojo laivu po miesto kanalus, grožėjosi įspūdinga Amsterdamo architektūra ir trumpai pasivaikščiojo po miesto centrą ir netgi lankėsi garsiajame "Raudonųjų žibintų" kvartale. Sekmadienio rytmetį moksleiviai praleido su šeimomis, o mokytojos turėjo progą atidžiau apžiūrėti Medembliką, kuriame buvo apgyvendintos. Moterims netgi pavyko rasti ryšių su Lietuva - miestelio muziejuje eksponuojamą lietuvišką XVII amžiaus sidabrinę monetą. Gimnazijos pedagogės tikisi, kad tai nebuvo paskutinis jų vykdytas ir sėkmingai užbaigtas tarptautinis projektas, kadangi tai puiki proga užmegzti naujas pažintis, praplėsti akiratį,

.

tobulinti užsienio kalbų žinias bei gerinti skirtingas profesines kompetencijas

38


Projekto dalyvių mintys po projekto Dalyvaudamas COMENIUS projekte, susipažinau su užsienio šalių kultūra, pamačiau nuostabią gamtą. Susiradau daugybę labai gerų draugų, kurių labai pasiilgstu, pagilinau savo anglų kalbos žinias. Jei būtų galimybė dalyvauti tokiame projekte antrą kartą, net neabejodamas sudalyvaučiau. Erikas Mieliauskas, I A klasė Esu labai laiminga, kad pavyko sudalyvauti šiame projekte. Labai džiaugiuosi, nes šis projektas davė man tikrai labai daug. Turėjau galimybę susipažinti su naujais žmonėmis, susiradau daug naujų draugų, su kuriais bendrauju iki dabar. Aplankiau Vokietiją, susipažinau su šalimi, jos kultūra. Pagilinau savo anglų kalbos žinias. Turėjau galimybę drauges iš Ispanijos bei Vokietijos supažindinti su savo šalimi. Agnė Simanavičiūtė, IA klasė Dalyvavimas Comenius projekte suteikė galimybę tobulinti užsienio kalbų - anglų bei vokiečių - kalbinius įgūdžius, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Galėjau geriau pažinti tų šalių švietimo sistemą, sužinojau, kaip ir kuo skiriasi bei turi panašumų mokytojo statusas įvairiose šalyse. Turėjau galimybę dirbti komandoje. Be to, galėjau stebėti mokinius, kaip jie elgiasi kitoje vietoje, kaip bendrauja su bendraamžiais iš kitų šalių. Projektas - nauja, įdomi, smagi veikla. Rima Apanavičiūtė, IT mokytoja Tai buvo puiki patirtis, kuri suteikė man daugiau savarankiškumo ir pasitikėjimo savimi, savo jėgomis, nes niekada ankščiau nebūčiau pagalvojus, kad sugebėčiau gyventi bei susikalbėti su užsieniečių šeima. Labai pagerėjo mano anglų kalba, dabar pamokų metu anglų kalba man sekasi geriau. Taip pat praplėčiau akiratį, gavau galimybę, pažinti šalį ne kaip turistė, o kaip jos gyventoja. Tačiau manau pats geriausias viso projekto pasiekimas yra tai, kad įgijau dar vieną "šeimą" su kuria palaikau ryšius iki šiol. Nors buvo daug jaudulio ir streso, tačiau nei trupučio nesigailiu, kad dalyvavau projekte "Comenius"! Donata Laurinaitytė, II A klasė Nors išvyka į Olandiją truko tik savaitę, bet buvo daug įspūdžių. Supratau, kad kitos šalys skirtingos, bet tuo pačiu turi ir daug panašumų. Suvokiau, kad užsienio kalbų greičiau gali išmokti šnekėdamas su žmogumi, nei mokydamasis iš knygų. Didžiausią įspūdį paliko Olandijos sostinė – Amsterdamas ir nacionalinis Nyderlandų meno ir istorijos muziejus.

Tautvydas Riauza IA klasė Džiaugiuosi, kad buvau pakviesta dalyvauti projekte. Turėjau galimybę pamatyti pačią gražiausią gėlių valstybę Olandiją, susipažinti su ten gyvenančiais žmonėmis, jų kultūra, papročiais. Džiaugiuosi susipažinus su Olandijos švietimo sistema, Wieringerwerf mokykla, turėta galimybe stebėti šioje mokykloje vykusias pamokas. Dalyvavimas projekte-tai puiki galimybė pažinti Europos valstybes, tuo pačiu populiarinti ir pristatyti savo šalį. Marija Senkienė, geografijos mokytoja

39


Susipažinau su kitomis šalimis, pamačiau jų gamta, žmones, jų gyvenimo būda. Savaitė praėjo nepastebimai, tik pirmos dienos buvo nejaukios, bet pripratau ir viskas atrodė daug gražiau, nei pradžioje. Mes keliavom į kitas Europos šalis, bendravome su bendraamžiais iš Olandijos, Ispanijos ir Vokietijos, susipažinome su šių šalių saugomomis teritorijomis. Sutikome naujų draugų, pamačiau, kad kitose šalyse žmones gyvena daug laisviau. Tikrai nesigailiu, kad dalyvavau projekte, nes tai praplėtė mano akiratį. Laurynas Žemaitis, IA klasė Comenius projektas man davė labai daug ir nesigailiu dalyvavusi ir keliavusi. Pramokau daugiau anglų ir net ispanų kalbos. Supratau, kad su žmonėmis galima susidraugauti mokant tik 5 žodžius. Taip pat pakeliavau po Ispaniją, kur galbūt niekada gyvenime daugiau nenuvyksiu. Taip pat Comenius projektas leido suvokti kokios skirtingos yra šalys ir jose gyvenantys žmonės. Taigi projektas Comenius man paliko puikius įspūdžius apie Ispaniją ir jos gyventojus, praplėtė anglų kalbos žinias ir paliko prisiminimus kurių niekada nepamiršiu! Agnė Stalioraitytė , 8a klasė Ispanijoje, Tietar mokykloje mes dalyvavome chemijos ir informacinių technologijų pamokose. Turėjome daryti viską kaip ir visi kiti, buvo linksma. Per informacines technologijas turėjome atlikti užduotis kompiuteryje, o per chemijos pamoką mokytoja mums rodė eksperimentus, kuriuos vėliau turėjome atlikti savarankiškai. Šis projektas davė man daug gerų draugų. Buvo proga pažinti naują šalį ir jos kultūrą. Visi kurie dalyvavo šiame projekte kartu su manimi buvo labai draugiški. Modestas Trečiokas, IA klasė Pirmą kartą dalyvauju tokiame projekte Comenius daugiašalis mokyklų partnerysčių projektas ,,Human beings in the nature". Tai nauja mūsų mokykloje. Projektas suteikė man galimybę nuvykti į Vokietiją, kurioje aš praleidau vieną savaitę. Gyvenau vienos mergaitės šeimoje. Vėliau ji atvyko pas mane į Lietuvą. Per šį laiką, praleistą Vokietijoje, galėjau susipažinti su kitos šalies kultūra, žmonėmis, gamta, mokyklomis... Viso projekto metu galėjau pasitikrinti savo užsienio kalbų žinias. Susiradau draugų, su kuriais palaikau ryšius ir dabar. Šis projektas man davė tikrai daug. Tai patirtis, kuri liks visam laikui. Agnė Lagotaitė, IA klasė Dalyvavimas Comenius projekte davė man daug naujų, neužmirštamų įspūdžių. Išvykę buvome visą savaitę, bet laikas prabėgo žaibiškai. Ispanijoje turėjome progą pasigrožėti nuostabia gamta, bei pažinti jų švietimo sistema. Ten susiradau daug gerų draugų, pagilinau savo anglų kalbos žinias, net šiek tiek pramokau ispaniškai. Bet žinoma svarbiausia labai gerai praleidau laiką. Labai džiaugiuosi, kad gavau progą dalyvauti šiame projekte, nes tai bus įvykis kurį prisiminsiu dar labai ilgai. Mindaugas Žukaitis 8 a klasė

Kelionė Į Ispanija man buvo ypatinga. Iš vienos pusės todėl, kad tai buvo pirmoji mano kelionė į šiltus kraštus, o iš kitos todėl, kad pamačiau kokie žmonės yra pietiečiai, kokie jie malonūs ir šilti, kaip jie elgiasi su užsieniečiais. Mano manymu, projektas "Comenius" yra tiesiog nuostabus, nes jaunimas gali susipažinti su kitos kultūros žmonėmis. Rokas Zymonas II A klasė

40


Projektas man suteikė pasitikėjimo ir pripažinimo. Visi projekte dalyvaujantys logotipai buvo nuoširdūs. Įgijau praktinių anglų kalbos įgūdžių. Įdomu buvo diskutuoti su užsienio kolegomis aptariant švietimo sistemų panašumus ir skirtumus kitose šalyse. Daug kalbėjome apie kultūrų ypatumus, smagu buvo pristatyti savo šalį. Ekskursijų metu susipažinau su Vokietijos saugomomis teritorijomis, patyriau nuostabių akimirkų. Rimutė Amonienė, dailės mokytoja

Šis projektas buvo visiškai nauja patirtis mūsų gimnazijai. Projektas paskatino mokytis anglų kalbos, džiaugiuosi, kad šio projekto metu aš pradėjau kalbėti šia kalba. Džiaugiuosi galėjusi susipažinti su Ispanijos, Vokietijos ir Olandijos švietimo sistemomis ir perimti patirtį iš kolegų šiose mokyklose. Projektas plėtojo tarpkultūrines, pažinimo ir gebėjimo koordinuoti kompetencijas, jaučiuosi įgijusi projektinės veiklos organizavimo patirties. Manau, kad tokie projektai plečia akiratį ir formuoja visapusišką asmenybę. Neringa Stravinskienė, biologijos mokytoja, projekto koordinatorė Projektas buvo puiki proga įgyti naujos patirties, pažvelgti į save iš šalies daugiakultūrės Europos kontekste, palyginti savo profesines kompetencijas su kolegų iš kitų šalių gebėjimais. Nepaneigiama įvairiapusė projekto nauda visai mokyklos bendruomenei: mokytojams, mokiniams, mokinių tėveliams. Visi įsitraukę į projekto veiklas patobulino užsienio kalbų žinias (kalbų, nes bendravimas tikrai neapsiribojo vien anglų kalba), susipažino su kitų šalių kultūra, papročiais ir įpročiais, didino toleranciją kitaip atrodantiems, mąstantiems, kalbantiems, turėjo progą papasakoti apie savo gimtąją šalį. Noriu pasidžiaugti, kad projektas tikrai įsiminė visiems dalyvavusiems ir belieka tikėtis, kad tai nebus paskutinė gimnazijos mokytojų iniciatyva. Jurgita Bernotienė, anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė

Šis projektas, man suteikė neįkainojamos patirties. Turėjau galimybę pažinti kitas šalis ne turisto akimis. Jaučiausi taip, tarsi būčiau tos šalies gyventoja. Nuostabi gamta, šilti ir draugiški žmonės, nepažįstamos virtuvės atradimai. Taip pat projektas paskatino mane labiau domėtis kitų šalių kultūra, kalba. Projekto dėka pradėjau mokytis anglų kalbos. Dėkoju už galimybę dalyvauti

.

Comenius projekte ir norėčiau ir ateityje būti tokių projekto komandoje Auksė Makūnienė, socialinė pedagogė

Projektas man buvo labai naudingas. Suteikė pasitikėjimo savimi, tapau labiau savarankiška, patobulinau anglų kalbos žinias. Projektas paskatino labiau domėtis savo šalimi, nes Olandijoje turėjau angliškai papasakoti apie Lietuvą bendraamžiams ir šeimai, kurioje gyvenau. Buvo labai įdomu sužinoti kaip gyvena bendraamžiai kitose šalyse. Asta Laurinaitytė 8 a klasė

41


Šis projektas man suteikė galimybę susipažinti, pabendrauti su bendraamžiais iš kitų šalių, pagilinti anglų kalbos žinias. Manau, kad tokie projektai yra labai puikus dalykas, kuris mokyklai yra būtinas. Emilija Stravinskaitė 8 a klasės mokinė

Manau , kad tarp projekte dalyvavusių mokyklų užsimezgė ryšys. Dauguma suradome draugų, su kuriais dar ilgai bendrausime. Projektas mane padrąsino, suteikė pasitikėjimo savimi. Supratau, kad svetimoje užsieniečių šeimoje galiu bendrauti angliškai. Projektas paskatino mane dar geriau mokytis anglų kalbos. Aida Butytė IA klasės mokinė Projekto dėka prasiplėtė mano akiratis, susiformavo naujas požiūris į tarptautinį bendravimą, padidino norą gerai mokytis anglų kalbos. Gyvenimas Olandų šeimoje suteikė man daugiau pasitikėjimo savimi. Labai įdomu buvo dirbti ruošiant pristatymą apie Viešvilės gamtinį rezervatą, įgijau žinių, didžiuojuosi savo šalimi, nes mes turime tokių unikalių ,žmogaus dėka išlikusių nepaliestų gamtos kampelių. Smagu buvo stebėti nuoširdžiai susidomėjusius mūsų gamta svečius iš 3 Europos valstybių. Kamilė Makūnaitė IVA klasė Šio projekto dėka pirmą kartą išvykau į užsienio šalį ir gavau galimybę pasitikrinti savo anglų kalbos gebėjimus gyvendama Olandų šeimoje. Tai man suteikė daugiau pasitikėjimo savo galimybėmis, paskatino nuoširdžiau domėtis užsienio kalbomis ir Europos šalių kultūra, papročiais ir gyvenimu. Tai labai įdomi patirtis, formuojanti visapusišką asmenybę, plečianti akiratį. Modesta Kardauskaitė IA klasė Šio projekto dėka įgijau draugų Vokietijoje. Buvo įdomu dirbti komandoje, kurioje buvo mokiniai iš 4 valstybių. Bendradarbiaudami sėkmingai atlikome kūrybines užduotis. Smagu buvo pristatyti savo šalį, mokyklą, miestelį Statdhageno Wilhelmo Buscho gimnazijoje. Supratau, kad Lietuva yra įdomi ir patraukli šalis užsieniečiams. Justas Sinkevičius IIA klasė Projektas man suteikė žinių apie kultūrinius ir gamtinius Europos šalių skirtumus. Įdomi patirtis dirbant tarptautinėse komandose, kurios turi bendrą užduotį ir tikslą. Pasitikrinau savo anglų kalbos žinias gyvendamas vokiečių šeimoje ir priimdamas savo namuose mokinį iš Vokietijos. Projektas paskatino labiau domėtis savo šalies gamta, istorija, iš naujo atradau Lietuvos kaip valstybės unikalumą. Algirdas Kirvalaitis IIA klasės

42


Projekto metu sukurti produktai Bendras visų partnerių leidinys anglų kalba

Pristatymai apie Lietuvą, Griškabūdžio gimnaziją, Viešvilės Valstybinį gamtinį rezervatą ir apie paukščių migraciją.

43


Sukurtas internetinis projekto dienoraštis http://comeniusprojektasgriskabudis.blogspot.com/

44


Projekto reikšmė gimnazijos bendruomenei Baigiantis projektui koordinatoriai sudarė klausimyną gimnazijos bendruomenės nariams apie projektą. Klausimai buvo paskirstyti trims tikslinėms grupėms : mokytojams ir darbuotojams, moksleiviams ir jų tėvams. Mokytojai džiaugėsi, kad projektas padėjo tobulinti užsienio kalbos žinias, kai kurie pradėjo rimtai mokytis anglų kalbos. Mokytojai susipažino su kita aplinka, kitų šalių švietimo sistemomis, galėjo jas palyginti su Lietuvos švietimo sistema, stebėjo užsienio mokyklose vykstančias pamokas, praplėtė savo akiratį. Atsakydami į klausimus, mokytojai akcentavo, kad projektas skatino komandinį mokytojų ir darbuotojų darbą, džiaugėsi, kad pavyko pasidalinti darbus, sėkmingai bendradarbiaujant pavyko integruoti mokomuosius dalykus : dailę, geografiją, biologiją, informacines technologijas, istoriją, anglų ir vokiečių kalbas. Atsiliepdami apie projekto naudą moksleiviams, mokytojai sakė, kad mokiniai pradėjo labiau pasitikėti savimi, padidėjo mokinių mokymosi motyvacija, moksleiviai noriai rinko medžiagą apie saugomas Lietuvos teritorijas, paukščių migraciją, ruošė pristatymus ir renginius, pagerėjo anglų kalbos mokymasis. Moksleiviai dažniausiai akcentavo savo anglų kalbos mokėjimą. Jie džiaugėsi supratę, kad gali svetimose šeimose susikalbėti anglų kalba. Kadangi ispanų tėveliai sunkiai kalbėjo angliškai, mūsų mokiniai pramoko ispanų kalbos, kai kurie jos mokosi ir toliau. Tarp bendraamžių užsimezgė draugystė, mokiniai sakė, kad ir toliau bendrauja su savo draugais ir jų šeimomis iš Vokietijos, Ispanijos ir Olandijos. Jie pripažino, kad projektas juos paskatino domėtis kitų Europos šalių kultūra, susidomėjo ne tik Ispanijos, Vokietijos bei Olandijos, bet ir Lietuvos saugomomis teritorijomis.

Mokiniai akcentavo, kad susipažino su partnerių šalių švietimo sistemomis, dalyvavo pamokose , galėjo palyginti užsienio šalių ir Lietuvos mokyklas. Moksleivių tėvai sakė, kad kartu su savo vaikais domėjosi projekte dalyvaujančių valstybių kultūra, papročiais, virtuvės ypatumais. Jie pastebėjo, kad jų vaikams šis projektas suteikė daugiau pasitikėjimo savimi, savarankiškumo ir atsakomybės jausmo. Projektas praplėtė jų vaikų akiratį, paskatino rimčiau žiūrėti į užsienio kalbos mokymąsi, padidino mokyklinės veiklos motyvaciją. Projektas paskatino tėvus mokytis anglų ar kitos užsienio kalbos, nes pagrindinę problemą priimant į šeimą mokinį iš kitos šalies buvo kalbos barjeras. Mamos teigė domėjosi svečių šalies virtuve, o kai kurios net įsigijo tos šalies kalbos žodynus. Visi tėvai teigė, kad ateityje skatins savo vaikus dalyvauti tokiuose projektuose. Dauguma į anketos klausimus atsakinėję bendruomenės nariai, teigė, kad gavo pakankamai informacijos apie projekto eigą iš savo vaikų, mokyklos internetinio puslapio, rajoninės ir respublikinės spaudos, respublikinių internetinių dienraščių. Užtektinai informacijos jie gaudavo tėvų susirinkimų metu, sudarydami sutartis, mokyklos renginiuose.

Visi respondentai teigė, kad gimnazijai reikia tokių projektų. Nes tai puiki galimybė susipažinti su kitų šalių kultūra, gamta, švietimo sistema. Tokių projektų metu užmezgami svarbūs asmeniniai ir profesiniai kontaktai, įgaunama tarptautinė patirtis, plėtojamos įvairios kompetencijos. Mokykla tampa patrauklesnė , atviresnė vietos bendruomenei, kyla jos prestižas, mokiniams siūloma įvairesnė popamokinė veikla.

45


Gimnazijos bendruomenės nariai pasikeitė gerąją patirtimi su Ispanijos, Vokietijos ir Olandijos mokyklomis.

Susipažino su šalių parnerių kultūromis, gyvenimo būdu, tradicijomis ir papročiais.

Susipažino su partnerių šalių švietimo sistemomis, dalyvavo pamokose.

Padidėjo visos bendruomenės motyvacija mokytis anglų kalbos.

Mokytojams pavyko praturtinti ugdymo turinį naujomis idėjomis integruojant projekto veiklas į ugdymo turinį.

Projekto parnerių susitikimai subūrė, sutelkė bendram tikslui ir stiprino kolektyvą bei visą bendruomenę.

Patobulėjo IT technologijų naudojimas ir taikymas.

Gimnazistai ir mokytojai įsigijo naujų draugų, bendraminčių kitose šalyse.

Gimnazistai susipažino su šalių partnerių saugomomis teritorijomis, domėjosi Lietuvos aplinkosaugos problemomis.

Sustiprėjo projekte dalyvavusių moksleivių tėvelių ir gimnazijos ryšys. Tėveliai teikė visokeriopą pagalbą.

Mokytojai projekto metu plėtojo tarpkultūrinio bendradarbiavimo kompetencijas.

Koordinatorių padedami mokiniai sėkmingai kūrė projekto produktus, kurie bus naudojami pamokose, kaip metodinė medžiaga ir projekto sklaidai Griškabūdžio bendruomenei.

46


Leidinį ruošė Griškabūdžio gimnazijos Comenius komanda

47


http://comeniusprojektasgriskabudis.blogspot.com/

Griškabūdžio gimnazija, Alyvų g.4, Griškabūdžio mstl., LT-71295 Šakių r., tel.: + 370 345 41260, el. paštas: mokykla@griskabudzio.sakiai.lm.lt

48

Comenius leidiniui i  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you