Page 1

INFORME DE AIRE E SUPERFICIE DATOS DE LA MUESTRA LOCALIZACIÓN DA SUPERFICIE: ascensor TIPO DE SUPERFICIE: Superficie inerte. FECHA DE RECOLLIDA: 30/05/2013 HORA DE RECOLLIDA:13:00 FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 30/05/2013 – 31/05/2013 SUPERFICIE MUESTRADA: botón apertura de ascensor MOSTRA RECOLLIDA POR : -Almudena,Alberto,Nerea,Eva,Fátima.

RESULTADOS DO LABORATORIO: PARÁMETRO Medio sabouraud

MÉTODO Por contacto

RESULTADO 0

UNIDADES ausencia

DIAGNÓSTICO En base ao parámetro analizado e o resultado obtido, pódese declarar que a superficie inerte muestreada está dentro dos límites permisibles

DATOS DE LA MUESTRA


LOCALIZACIÓN DA SUPERFICIE: conserxería TIPO DE SUPERFICIE: Superficie inerte. FECHA DE RECOLLIDA: 30/05/2013 HORA DE RECOLLIDA:13:05 FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 30/05/2013 – 31/05/2013 SUPERFICIE MUESTRADA: mostrador de conserxería MOSTRA RECOLLIDA POR : -Almudena,Alberto,Nerea,Eva,Fátima.

RESULTADOS DO LABORATORIO: PARÁMETRO Medio sabouraud

MÉTODO Por contacto

RESULTADO 0

UNIDADES ausencia

DIAGNÓSTICO En base ao parámetro analizado e o resultado obtido, pódese declarar que a superficie inerte muestreada está dentro dos límites permisibles


DATOS DE LA MUESTRA LOCALIZACIÓN DA SUPERFICIE: mesa de clase TIPO DE SUPERFICIE: Superficie inerte. FECHA DE RECOLLIDA: 30/05/2013 HORA DE RECOLLIDA:13:10 FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 30/05/2013 – 31/05/2013 SUPERFICIE MUESTRADA: mesa de clase MOSTRA RECOLLIDA POR : -Almudena,Alberto,Nerea,Eva,Fátima.

RESULTADOS DO LABORATORIO: PARÁMETRO Medio ENDO

MÉTODO Por siembra

RESULTADO 0

UNIDADES ausencia

DIAGNÓSTICO En base ao parámetro analizado e o resultado obtido, pódese declarar que a superficie inerte muestreada está dentro dos límites permisibles


DATOS DE LA MUESTRA LOCALIZACIÓN DA SUPERFICIE: wc mulleres TIPO DE SUPERFICIE: Superficie inerte. FECHA DE RECOLLIDA: 30/05/2013 HORA DE RECOLLIDA:13:15 FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 30/05/2013 – 31/05/2013 SUPERFICIE MUESTRADA: tapa superior MOSTRA RECOLLIDA POR : -Almudena,Alberto,Nerea,Eva,Fátima.

RESULTADOS DO LABORATORIO: PARÁMETRO Medio ENDO

MÉTODO Por siembra

RESULTADO 0

UNIDADES ausencia

DIAGNÓSTICO En base ao parámetro analizado e o resultado obtido, pódese declarar que a superficie inerte muestreada está dentro dos límites permisibles


DATOS DE LA MUESTRA LOCALIZACIÓN DA SUPERFICIE: wc mulleres TIPO DE SUPERFICIE: Superficie inerte. FECHA DE RECOLLIDA: 30/05/2013 HORA DE RECOLLIDA:13:20 FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 30/05/2013 – 31/05/2013 AMBIENTE MUESTRADA: AIRE MOSTRA RECOLLIDA POR : -Almudena,Alberto,Nerea,Eva,Fátima.

RESULTADOS DO LABORATORIO: PARÁMETRO MÉTODO sas Agar McConkey

RESULTADO 0

UNIDADES ausencia

DIAGNÓSTICO En base ao parámetro analizado e o resultado obtido, que o ambiente muestreado ten resultado negativo, xa que non se atopan bacterias gram negativas nin cepas que fermenten a lactosa

Grupo mesa 5 Almudena Nerea Eva Fátima Alberto Fdez.

Informe de aire e superficie  
Informe de aire e superficie