Page 1

ENPRESA ETA MERKATUA

Etapa / Zikloa: Erdi eta Goi Mailako Zikloak (LOE) Maila: 2 Modulu /arloa: Enpresa eta Ekimena UD Zkia: 1


METODOA: PROGRAMAZIO EREDUA

PROZESUA: HASIERAKO PRESTAKUNTZA

Orri zenbakia 1

1.Unitate didaktikoa: ENPRESA ETA MERKATUA

Iraupena:

Ikaskuntzaren emaitzak: IE1:Ekimen sortzaileari lotutako gaitasunak ezagutu. 1E2: Enpresa txiki bat sortzeko zehazten du, enpresa-ideia eta bideragarritasuna oinarritzen duen merkatu-azterketa egiten du. 1E3: Dagokion forma juridikoa hautatzen du. Ikaskuntza helburuak (ebaluazio irizpideak): 1. Ekimen sortzaileari lotutako gaitasunak aintzat hartu eta baloratzea. 2. Enpresa-ideia zehaztea 3. Forma juridikoa erabakitzea 4. Merkatu azterketa ezartzea 5. Marketing plan egitea Multzoak EDUKIAK

PROZEDURAZKOAK

KONTZEPTUZKOAK

JARRERAZKOAK

Ekintzaileen funtsezko faktoreak aztertzea: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak hartzeko gaitasuna, plangintza eta prestakuntza. Enpresa-ideiak zehazteko tresnak aplikatzea Merkatu azterketa: ingurunea, bezeroak, lehiakideak eta hornitzaileak Ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak identifikatzea. Forma juridikoa hautatzea Kultura ekintzailea Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan Enpresa. Enpresa motak eta Elementuak AMIA azterketa metodoa Marketing-en elementurak Izaera ekintzailea eta ekintzailetzaren etika baloratzea Enpresa etika baloratzea

1

2

3

4


METODOA: PROGRAMAZIO EREDUA

Orri zenbakia

PROZESUA: HASIERAKO PRESTAKUNTZA

Akt. Zkia. Mota A/E

1

Helburu zkia

---

Aktibitatea Izena

Moduloaren aurkezpena

Aktibitatea Deskribapena (nork, nola eta zertarako) Irakasle bakoitza, gelan, moduloaren edukiak eta helburuak. Ebaluazioaren irizpideak Lana

Maila 1./ 2./3.

1,2,3

2

Baliabideak Estekak

2

1

Enpresa eta Ekimena

4

5

2

2

3

Enpresa ideia

Aurkezpen teorikoa

Enpresa ideia

Talde bakoitzak bere enpresa ideia zehaztuko du (Lana) Talde bakoitzak bere ideia eta zergatiak entregatuko du.

Forma juridikoa

Aurkezpen teorikoa

Buka data

Irailak Irailak 5 6

2

Irailak Irailak 7 9

3

Irailak Irailak 12 16

2

Irailak Irailak 19 21

3

Irailak Irailak 22 27

Apunteak

1,2,3

3

Hasi data

1 UDO

1,2,3 Aurkezpen teorikoa

Ordu kop

Apunteak

1,2,3

1,2,3

Apunteak

Taldeko Emaitza gaindituen % (ebaluatu bada)

Oharrak (Aktibitatearen ebaluazioa)


METODOA: PROGRAMAZIO EREDUA

Orri zenbakia

PROZESUA: HASIERAKO PRESTAKUNTZA

6

7

8

9

3

4

5

5

OHARRAK

Forma juridikoa

Merkatu azterketa

Marketing plana

Marketing plana

Ariketa praktikoa (Forma juridikoen eskema)

Aurkezpen teorikoa: Merkatua Mehatxuak Indarrak Ahuleziak Aukerak Bezeroak Lehiakideak Elementuak: Produktua Prezioa Banaketa Komunikazioa

Talde bakoitza bere Marketing Plana egingo du

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

3

1

Irailak Irailak 28 29

3

Urriak Urriak 3 7

3

Urriak Urriak 10 14

3

Urriak Urriak 17 21

Apunteak

Apunteak

Apunteak


METODOA: PROGRAMAZIO EREDUA

Orri zenbakia

PROZESUA: HASIERAKO PRESTAKUNTZA

4

Ebaluazioa Unitate Didaktikoa Data Helburua

ENPRESA ETA MERKATUA

Berrikusketa zenbakia Minimoa

2. maila

3. maila

Ebaluazio Garaia Prozesua

Aktibitat

Froga

1.- Ekimen sortzaileari lotutako gaitasunak aintzat hartu eta baloratzea 2.- Enpresa ideia zehaztea

3.- Forma juridikoa erabakitzea

4.- Merkatu azterketa ezartzea

5.- Marketing plan egitea

Kalifikazioa kalkulatzeko metodoa

Atal teorikoak: (%70) Aurretik aipatutako atal bakoitzeko azterketa bata egingo da eta gainditu ezean, ekainaren azterketa finaletan errekuperatu beharko da. Atal teorikoa gainditzeko bloke guztiak aprobatuta egon behar dira eta bukaerako nota lortutako noten batazbestekoa izango da. Talde lana: (%30) Talde lanaren ebaluaketa, lan osoa burututakoan egingo da eta unitate bakar baten izaera izango du. Lanaren aldizkako entregen helburua, egindako atalen jarraipena egin eta tokatzen diren kasuetan zuzenketak planteatzea da.


METODOA: PROGRAMAZIO EREDUA

PROZESUA: HASIERAKO PRESTAKUNTZA

Orri zenbakia 5


METODOA: PROGRAMAZIO EREDUA

Orri zenbakia

PROZESUA: HASIERAKO PRESTAKUNTZA

6

Ebaluazio Froga Izena Modulu / Arloa

Data

Unitate Didaktikoa Ebaluazioa 1

2

Minimoak 3 Lehen maila

4

5

6

Gehigarriak 7 8 2. maila

9

10 3. maila

Minimoak

Oharrak: ďƒź Minimoei dagozkien galdera guztiak ongi egin behar dira ebaluazioa gainditutzat emateko. ďƒź 3. mailako ariketak ongi egiteak 2. mailakoak menderatzen direla suposatuko du, baina puntuazio maximoa lortu ahal izateko hauek ere eginda egon beharko dira.

Ud1 enpresa eta merkatua  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you