Page 1

Питання до іспиту з дисципліни «Філософія» 1. Філософія і мудрість. Предмет та функції філософії. 2. Поняття світогляду. Структура світогляду. 3. Філософія у Стародавній Індії (загальна характеристика). 4. Філософські школи Стародавнього Китаю. 5. Основна характеристика Конфуціанства. 6. Антична філософія (загальна характеристика). 7. Натурфілософія античності. 8. Філософія Платона (вчення про ідеї, теорія пізнання, вчення про державу). 9. Загальна характеристика філософії Аристотеля. 10. Епікуреїзм та стоїцизм 11. Особливості середньовічної філософії. 12. Антропоцентризм та гуманізм філософії епохи Відродження. 13. Загальна характеристика філософії Нового часу. 14. Проблема методу пізнання в філософії Нового часу: емпіризм та раціоналізм. 15. Філософія Рене Декарта. 16. Філософська позиція Френсіса Бекона. 17. Загальна характеристика німецької класичної філософії. 18. Філософія І.Канта. 19. Циклічна модель історії Г.Гегеля. 20. Марксистська філософія: виникнення та розвиток. 21. Загальна характеристика феноменології. 22. Екзистенціалізм: загальна характеристика. 23. Філософія абсурду А.Камю. 24. Філософ-екзистенціалізм Ж.-П. Сартр. 25. Проблема людини у філософській антропології. 26. Філософська думка в Україні. 27. Філософські погляди Г. Сковороди. 28. “Філософія серця” П. Юркевича. 29. Теорія постіндустріального суспільства та її модифікації. 30. «Масове суспільство»: сутність, проблеми, наслідки.

Pitannya do ispitu  

philosophia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you