Page 1

TOMÁŠ NOVOTNÝ

PORTFOLIO COMMUNICATION GRAPHIC DESIGN DTP


ING

ING MAGAZINES – FOR CLIENTS – FOR BROKERS


ROZHOVOR S JIŘÍM RUSNOKEM • NOVÁ TRANŠE GARANCE PLUS • NOVÉ TYPY PŘIPOJIŠTĚNÍ

ING MAGAZÍN MAGAZÍN PRO KLIENTY ING POJIŠŤOVNY

Současný penzijní systém je zcela neudržitelný

číslo 5 březen 2011


3

Finanční výsledky skupiny ING

komentář finanční ředitelky Renaty Mrázové

4-5

Rozhovor s Jiřím Rusnokem o chystané penzijní reformě

6

Nová připojištění pro dospělé a bonusy za bezeškodní průběh

7

ING Garance Plus

spouštíme novou tranši jednorázově placeného pojištění

7

ingpojistovna.cz

představujeme novou internetovou prezentaci produktů ING Pojišťovny

8

Finanční ohlédnutí Milí klienti, uplynulý rok byl pro společnost ING obdobím plným velkých změn a důležitých rozhodnutí. Proto bych se s vámi ráda podělila o důležité informace finančního světa ING. Pro sebe jsem si z globálních, ale i lokálních výsledků vydedukovala, že klienti skupině ING důvěřují a s nabízenými produkty jsou v zásadě spokojeni. Pojďme se podívat na klíčové ukazatele společně. Přestože ekonomická krize odeznívá velmi pomalu a vývoj na finančních trzích je stále rozkolísaný, čistý zisk ING Group za rok 2010 činil téměř 4 miliardy eur, což považuji za velký úspěch. V porovnání s rokem 2009, kdy čistý zisk dosáhl úrovně 974 milionů eur, nová závěrka dokazuje, že úsporná strategie se společnosti osvědčila. Plán byl primárně zaměřen na maximální podporu rozvoje obchodu v náročných ekonomických podmínkách a striktní řízení nákladů.

Renata Mrázová

Chceme lépe rozumět penězům, ale nevíme kde začít, zjistil celosvětový výzkum ING

10-11

Nová pojištění se navrhují jako auta, představujeme produktové oddělení ING

Úvodník Vážení přátelé, děkujeme, že jste si v době jarních procházek našli čas na otevření nového čísla ING Magazínu. Věříme, že se neleknete. Před malovanými vajíčky a zeleným osením jsme totiž dali přednost důležitým informacím, například o plánované penzijní reformě.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor hospodářská politika s vedlejší specializací obchodní podnikání. Po ukončení studií pracovala na různých pozicích v oblasti HR a financí. Od roku 2000 zastávala v ING funkci finanční ředitelky. Na této pozici setrvala až do roku 2006, kdy se začala věnovat podnikatelské činnosti v oblasti poradenských a konzultačních služeb pro pojišťovací a bankovní sektor. Jedním z jejích nejdůležitějších projektů tohoto období bylo v roce 2006 založení Direct pojišťovny, a. s., ve které do července 2007 působila jako generální ředitelka. Do ING se vrátila v roce 2009 a stala se novou finanční ředitelkou ING Pojišťovny ČR/SR. Ve svém volném čase se snaží cestovat, ráda lyžuje a jezdí na kole, maluje a věnuje se historii umění. Nejlépe se však uvolní ve společnosti svých dcer.

Letošní jaro je výjimečné. Krom štědrosti pomlázky se totiž rozhoduje také o velikosti důchodů, a to i pro ty, kteří ještě nevyšli základní školu. Reformovat důchodový systém je podle Jiřího Rusnoka, předsedy Asociace penzijních fondů ČR a šéfa ING Penzijního fondu, životní nutnost, a tak jsme se za vás zeptali, jak by celá důchodová reforma mohla vypadat a také co by se mohlo změnit pro klienty ING PF. Na úvod jsme si připravili stručný přehled loňských výsledků ING. Jak se v roce končící hospodářské krize dařilo investičnímu pojištění, ale hlavně penzijnímu fondu, ukáže Renata Mrázová, která v ING Pojišťovně zastává pozici finanční ředitelky. Rádi bychom také, ještě než vyrazíte na kolo či brusle, přivedli vaši pozornost k zásadnímu článku o nových připojištěních, třeba pro případ pracovní neschopnosti následkem úrazu. Novinky však máme nejen pro aktivní sportovce. Opatrným klientům představíme bonusy za bezeškodní průběh pojištění. V jarním čísle vám též vysvětlíme, co znamená záhadné slovo tranše a jak byste s novým produktem ING Garance Plus mohli jednoduše vydělat. Pokračovat budeme exkluzivním průzkumem, ve kterém ING zjistila, že většina lidí na celém světě by ráda lépe zacházela s penězi. Jenže kde začít a získat potřebné informace? Právě proto inovovala ING Pojišťovna webovou prezentaci životního a penzijního připojištění, která orientaci ve světě pojistných produktů výrazně usnadní. Přejeme vám, abyste rozkvetlé jaro prožili vesele, bez alergií a jiných lapálií. Tým ING Magazínu ING MAGAZÍN

2

ING Magazín

WWW Finanční výsledky naleznete také na našich internetových stránkách.

březen 2011 • číslo 5 klientská linka: 844 444 480 → www.ingpojistovna.cz/tiskove-centrum/ ing-magazin ING MAGAZÍN

Jak jsem již předestřela v úvodu, v celosvětovém měřítku jsme tedy uspěli. A jak to dopadlo v České republice? Loni vykázala pojišťovací část ING ČR podle mezinárodních účetních standardů čistý zisk 745 milionů korun. Zaměřili jsme se především na významné strategické investice realizované s cílem zvýšit efektivitu, výkonnost a pružnost celé společnosti a zároveň snížit administrativní náklady ING. Ve srovnání s rokem 2009 se sice jedná o pokles zisku, je třeba si ale uvědomit, že předminulý rok byl díky mimořádným transakcím hospodářsky nejúspěšnějším v historii pojišťovny (zisk tehdy dosáhl výše 1,09 miliardy Kč). Zajímavý nárůst zaznamenala aktiva ve správě, která v porovnání s rokem 2009 vzrostla o 4 %. Ke konci roku 2010 tak naše společnost v České republice spravovala 58 miliard Kč. Tento nárůst je jasným signálem, že právě vy, naši klienti, nám důvěřujete. A máte k tomu dobrý důvod! Produkty ING jsou totiž na trhu velmi dobře hodnoceny jak z pohledu pojistných vlastností, tak z hlediska investičních výnosů. V podílových fondech ING jsme druhým rokem po sobě viděli silný růst a pokračující zotavení od roku 2008. Z pohledu objemu aktiv v našich podílových fondech si na českém trhu úspěšně udržujeme stabilní čtvrtou pozici hned za největšími retailovými bankami.

3

Kvůli sílící české měně se zájem klientů soustředil na korunové fondy, a tak zhruba 80 % nových investic plynulo právě do těchto strategií. K oblíbeným fondům patří například Český akciový fond, který dosáhl ročního výnosu 8,5 %, Český fond obligací, jemuž se podařil výnos ve výši 3,5 %, a Český fond peněžního trhu s 1,4 %. V uplynulém roce se nám do nového konzervativního fondu ING Multifond Aktiv V5, který cílí celkový roční výnos 2 % nad výnosy trhu, podařilo upsat v České a Slovenské republice celkem vynikajících 528 milionů korun. Skvělý výsledek považuji za doklad, že jsme k našim klientům přišli s nabídkou, která je zaujala. Ke konci roku 2010 jsme evidovali celkem 808 071 klientů, což představuje v porovnání s rokem 2009 mírné 2% snížení. Předepsané pojistné ING Životní pojišťovny v roce 2010 dosáhlo úrovně 5,5 miliardy Kč. Vzhledem ke stagnaci pojistného trhu v oblasti běžně placeného životního pojištění ale hodnotím tento výsledek jako velmi dobrý. Důvod k radosti nám pak dává zejména ING Penzijní fond, jehož čistý zisk dosáhl úrovně 515,4 milionu korun, což z pohledu celého trhu znamená nadprůměrnou hodnotu. Díky tomu se naši klienti mohou těšit na zhodnocení investic o více než 2 %. Závěrem bych ale chtěla poděkovat především vám, milí klienti. Protože finančních výsledků za loňský rok bychom bez vaší důvěry. Za celý management ING Pojišťovny mohu slíbit, že i nadále budu dbát na to, abychom vaše finanční prostředky vynaložili na vylepšování nabídky pojištění a přinášeli vám ty nejkvalitnější produkty, které od silné společnosti očekáváte. Věřím, že i nadále budete spokojeni s našimi produkty a službami, jež vám pomáhají zvládat nečekané životní situace. Takových situací vám ale v životě přeji co nejméně.


ROZHOVOR

Současný penzijní systém je zcela neudržitelný, říká Jiří Rusnok v rozhovoru pro ING Magazín Jiří Rusnok Ekonom, prezident Asociace penzijních fondů České republiky, předseda představenstva ING PF, a.s., ministr financí a ministr průmyslu a obchodu v letech 2001–2003. → blog Jiřího Rusnoka

Poslední dobou se velmi diskutuje o vládou připravované důchodové reformě. Jako předseda Asociace penzijních fondů ČR jste s návrhem dobře obeznámen. Jaké hlavní rysy bude plánovaná reforma pravděpodobně zahrnovat?

Penzijní reforma je skutečně horké téma, alespoň dle prohlášení politiků. Přesto jsme stále v rovině spíše obecných plánů. Známe sice doporučení expertů, slyšeli jsme, že vládní strany již dosáhly konsensu na hlavních principech, ale rozhodně stále nemáme v rukou konkrétní vládní návrh, o kterém bychom mohli říci s jistotou, toto půjde do parlamentu a bude základem příští legislativy. Předpokládám, že nás ještě čeká další debata o důležitých detailech navrhovaného systému. Vrátím-li se ale k vaší otázce, můžeme odhadovat, že základním rysem reformy bude možnost částečně vystoupit ze stávajícího systému sociálního zabezpečení na stáří. Týkat by se to mělo ekonomicky aktivních občanů mladších 35 let. Malá část ze sociálního pojištění by pak byla vkládána na individuální účet klienta. O ten by se starala licencovaná instituce, která bude mít oprávnění tyto účty vést a spravovat na nich uložené prostředky. V současnosti činí sociální pojištění 28 % hrubých mezd, přičemž část, která by byla takto vyčleněna, by činila 3 % hrubé mzdy. Zdá se, že půjde o dobrovolný vstup do tohoto pilíře, tedy tzv. opt-out. Klíčovou podmínkou pro vstup má být vlastní příspěvek z vlastních čistých příjmů ve výši 2 % hrubé mzdy. Dosud nejsou známy podmínky, za jakých se budou moci správcovské společnosti do systému zapojit. Jako nejefektivnější řešení se zatím jeví využít infrastrukturu, kterou již dnes mají penzijní fondy.

Co by se tedy změnilo pro klienty?

Správci penzijních úspor, existující už dnes v rámci penzijního připojištění (tzv. 3. pilíře), by se transformovali, aby mohli navíc zakládat nové, tzv. účastnické fondy s různými investičními profily a různou mírou rizikovosti aktiv a aby se také mohli zapojit do právě připravovaného 2. pilíře. Samozřejmě že by správcovské společnosti vznikly jak ze stávajících penzijních fondů, tak zcela nově. Pro klienty samotné by se v zásadě nic nezměnilo. Stávající smlouvy by zůstaly beze změn. Vedle toho by ale vyrostly nové ING MAGAZÍN

4

účastnické fondy pro nové klienty. Stávající účastníci by se mohli rozhodnout, zda chtějí přestoupit do nových fondů a svou účast ve svém dosavadním fondu ukončit nebo nechat své penzijní připojištění tak, jak je.

Bude se upravovat i věk odchodu do důchodu?

Rozhodně. Změna bude komplexní, takže zasáhne i povinný 1. pilíř. Zatím se podle českých zákonů zvyšuje věk odchodu do důchodu postupně. Takže zhruba po roce 2030 budou muži, bezdětné ženy a ženy s 1 dítětem vstupovat do důchodu v 65 letech. Určitě se bude diskutovat o tom, zda by se toto tempo nemělo urychlit. Osobně si myslím, že to není potřeba, že současné nastavení umožní udržet rovnováhu v prvním pilíři a odpovídá i demografické situaci. Avšak očekávám debatu na téma rozdílného věku odchodu do důchodu žen a mužů. Takto diskriminační je kromě našeho snad už jen penzijní systém na Kubě.

Připadají vám navržená opatření dostatečná, anebo si myslíte, že i tato ING MAGAZÍN

vláda předkládá řešení, které zůstává opět tak trochu v půli cesty?

To je složitá otázka, protože kritérií dostatečnosti je mnoho. A nejsou úplně homogenní. Samozřejmě že existují hlediska, jejichž prizmatem by se reforma mohla jevit jako ne úplně dostačující, ale my si musíme uvědomit to, že potřebujeme změnu, kterou dokážou veřejné finance dlouhodobě utáhnout. Pokud vejde v platnost reforma v popsané podobě, vznikne „díra“ ve financování I. pilíře v řádu několika %. A tento náklad nebude jednorázový, každý rok budou chybět další 3 % hrubých mezd, které budou odváděny do spořicího 2. pilíře. První přínosy reformy přitom uvidíme nejdříve až po 25 letech. V té době budou první účastníci odcházet do důchodu a stát jim bude vyplácet důchody snížené o částku, kterou si sami spořili v rámci druhého pilíře. Další důležitou podmínkou pro životnost reformy je i to, že se na ní shodnou politici napříč politickým spektrem. Je naprosto nezbytné zachovat dlouhodobost a neměnnost systému bez ohledu na to, kdo je zrovna u vlády.

5

Co by se stalo, pokud by vláda přijetí reformních opatření opět odložila?

Dnes máme zhruba dva platící na jednoho důchodce a podle demografických předpovědí to za 30, 40 let bude jeden na jednoho. Jednoduchou aritmetikou z toho vychází, že současný systém je zcela neudržitelný. Nepochybně by totiž vedl k tomu, že by důchody za těch 30 až 40 let byly poloviční oproti stávajícímu stavu, což si dovede představit jen málokdo. A to nemluvím o tom, že náš systém je solidární, a proto velmi nespravedlivý k vyšším příjmovým skupinám.

Můžete v krátkosti říct něco o našem penzijním fondu a zhodnocení?

Penzijní fond ING si vedl v minulém roce velmi slušně – čistý zisk překročil 500 milionů korun. Předpokládám tedy, že zhodnocení dosáhne minimálně 2,0 %. Definitivní číslo vyplyne z rozhodování představenstva a valné hromady, které proběhne v dubnu. V květnu pak naši klienti dostanou každoroční výpis se zprávou o hospodaření a s konečným číslem, o kolik jsme zhodnotili jejich úspory. Věřím, že naše klienty opravdu potěší.


PRODUKTY

Již sedmá tranše úspěšné Garance Plus Nová připojištění od 2011 › Pro případ invalidity (s jednorázovou výplatou) › Pracovní neschopnost následkem nemoci či úrazu › Denní dávky za dobu nezbytného léčení úrazu › Zproštění od placení pojistného při ztrátě zaměstnání nebo pracovní neschopnosti

Stávající připojištění › Plný invalidní důchod následkem úrazu → více o nových připojištěních na našem webu

Nová připojištění pro dospělé a bonusy za bezeškodní průběh v roce 2011 Životní nebo úrazové pojištění si zpravidla pořizujeme kvůli zajištění rizik sebe samých nebo blízkých osob. Chceme mít jistotu a klidný spánek, že v případě potřeby naše finanční závazky vyřeší pojišťovna. Nabídka produktů na trhu je v současné době velmi vysoká, a klient tak má možnost si pohodlně vybrat. Porovnat si však produkty v dnešní konkurenci nemusí být pro laika vždy úplně snadné a přehledné. Asi jste to už zažili taky, že vybírat si např. z 20 televizorů je někdy těžší než ze tří. Při výběru pojištění, které by vás a vaše blízké mělo finančně zajišťovat na desítky let dopředu, bude hrát důležitou roli správný výběr pojišťovny. V tomto ohledu je ING bezpochyby seriózním partnerem a dobrou zárukou. Její služby jsou prověřené náročnými klienty od Ameriky, přes Evropu až po Asii. Konkrétní volba parametrů pojištění bude dále vycházet

Nabídka připojištění od ING

z potřeb každého z nás, jež se individuálně liší např. podle věku, životního stylu nebo počtu osob, které mají být pojištěny. V tomto směru je nabídka většiny pojišťoven na českém trhu velmi vyrovnaná a najít mezi konkurenčními produkty významné rozdíly je skoro detektivní práce. A kdo má na to v dnešní době čas? ING patří na trhu životního pojištění dlouhodobě mezi leadery a poskytuje svým klientům vždy inovativní řešení. V letošním roce přinášíme dospělým klientům nová vylepšená připojištění a rozšiřujeme nabídku o bonusy za bezeškodní průběh. Tyto bonusy jsou v oblasti životního a úrazového pojištění novinkou. Dosud byly známé především z neživotního pojištění, např. u pojištění vozidel. Možná jste už od někoho slyšeli, že byl celý život pojištěný a nic se mu nestalo. Princip pojištění je založen na nahodilé události, u níž dopředu nedokážeme předpovědět,

zdali nastane či nikoli. Naším cílem je, aby měl náš klient za každé situace jistotu, že v případě pojistné události se může na ING spolehnout. A pokud se pojistná událost nestane, chceme klienta odměnit a dát mu část peněz zpět ve formě bonusu za bezeškodní průběh. Nabídka připojištění s bonusem od ING je unikátní, protože jako jediná pojišťovna na trhu nastavuje tato připojištění na všechny tři typy životního pojištění – investiční, kapitálové i rizikové. Dalším unikem, které ING nabízí, je připojištění Zproštění od placení pojistného, které je určené pro případ ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pokud přemýšlíte o tom, jestli jste vy a vaši blízcí správně pojištěni, může vám s orientací pomoci následující tabulka. Anebo si zkuste sami pro sebe odpovědět na tuto otázku: „Mám na své životní nebo úrazové smlouvě bonus za bezeškodní průběh?“

úraz

nemoc

hospitalizace úrazem

investiční pojištění

kapitálové pojištění

rizikové pojištění

bonus za bezeškodní průběh

Pro případ invalidity – nové od 2011

Pracovní neschopnost – nové od 2011

10 %

Denní dávky za dobu léčení úrazu – nové od 2011

10 %

Zproštění od placení při ztrátě zaměstnání nebo pracovní neschopnosti – nové od 2011

Plný invalidní důchod následkem úrazu

50 %

ING MAGAZÍN

6

ING Pojišťovna zahájila 21. 3. 2011 již sedmou tranši jednorázově placeného životního pojištění Garance Plus s aktivní správou investic. Toto pojištění kombinované s investováním je ideálním produktem pro každého, kdo se chce pojistit proti rizikům a zároveň zhodnotit své finanční prostředky. Hlavní výhodou Garance Plus je garantovaná 100% návratnost investice, s možností výnosu až do výše 50 % vkladu. Zájemci si mohou sjednat toto pojištění až do 24. 6. Klienti ING Pojišťovny mají tento produkt rádi pro jeho jednoduchost a garanci minimální výše zhodnocení vložených prostředků. Navíc ING nevyžaduje posouzení zdravotního stavu klienta. A jak si životní pojištění Garance Plus sjednat? Stačí jednorázově vložit minimálně 70 000 Kč, není tedy třeba zasílat pravidelně pojistné. Klient se nemusí pět let o nic

starat a po uplynutí pojistné doby bude pojištěnému vyplaceno plných 100 % počáteční hodnoty investice po odečtení poplatků a k tomu získá případné zhodnocení vložené částky. Jinak řečeno, kromě záruky návratnosti investovaných prostředků mají klienti ING možnost získat zajímavé zhodnocení investic, a to až do výše 50 % celkové hodnoty vložené částky. Co vlastně Garanci Plus odlišuje od podobných produktů na trhu? ING zavedla tzv. aktivní správu, jež sleduje trendy na trhu a reaguje na ně optimalizací portfolia investic. Cílem je maximalizace klientova výnosu, který je vázán na výkonnost čtyř indexů, do nichž je investováno na základě dynamické alokace. Při té se využívá potenciál dlouhodobě rostoucího aktiva a naopak omezení negativní výkonnosti v případě klesajícího aktiva. Pro ilustraci: díky aktivní správě dosáhl loňský výnos čtvrté tranše zhodnocení 1,705 %.

Základní parametry Garance Plus

nabídnuty nejvhodnější produkty i finanční tipy relevantní k jeho momentální životní situaci. Stačí se jen zařadit do jedné z nabízených pěti skupin rozdělených podle společných znaků a vybrat si aktuální životní potřebu, kvůli níž se klient zajímá o pojištění. Komplexní přísun informací

doplňují animovaná videa, která ilustrují využití jednotlivých produktů, novinkou je i orientační srovnávač produktů životního pojištění ING Pojišťovny a produktové kalkulačky. S případnými dotazy návštěvníkům poradí Veronika, virtuální operátor call centra.

› Jednoduchá forma investování dostupná každému › Garantovaná návratnost investované sumy › Pojištění bez ověřování zdravotního stavu › Během trvání investice peníze kdykoli k dispozici s možností předčasného výběru za poplatek › Pojistné plnění v případě úmrtí může být pozůstalým vyplaceno ihned nebo až po skončení pojistné doby se zhodnocením investice po 5 letech › Minimální výše investice 70 000 Kč › Limitovaná možnost nákupu pojištění platí od 21. 3. 2011 do 24. 6. 2011 anebo do naplnění tranše › Počátek pojištění byl stanoven na 7. 7. 2011 → více informací o Garanci Plus najdete zde

ING Pojišťovna představuje nové webové stránky Na stránkách www.ingpojistovna.cz odstartovala nová prezentace produktů životního a zdravotního pojištění, resp. penzijního připojištění. ING Pojišťovna spustila 24. 3. 2011 aktualizovanou podobu internetových stránek s komplexními informacemi o produktech, které se interaktivně přizpůsobují individualizovanému nastavení. Cílem inovované webové prezentace je zprostředkovat klientovi na jednom místě za co nejkratší čas co nejvíce údajů a rad o pojištění, jež ho zajímají. „Klient a jeho potřeby jsou pro nás na prvním místě. Nová on-line komunikace ING Pojišťovny je součástí strategie poskytovat komplexní informace, díky kterým se naši klienti mohou sebevědomě a kvalifikovaně rozhodnout o svých financích,“ vysvětlil Michal Skalický, ředitel marketingu ING Pojišťovny. Nový web umožňuje vytvoření vlastního profilu, na jehož základě budou návštěvníkovi stránek ING MAGAZÍN

7


VÝZKUM

ABECEDA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Polsko

Když Polákům dojdou peníze, po zbytek měsíce pravděpodobně omezí náklady (71 %, oproti 51 % celosvětově). Peníze by si půjčilo 24 % (16 % celosvětově)

Nizozemsko

USA

44 % Američanů by nenašlo prostředky na zaplacení nečekaného účtu ve výši 1000 USD.

Mexiko

90 % Mexičanů očekává, že jejich děti odejdou do důchodu výrazně bohatší než oni sami.

Pouze 59 % Holanďanů má v úmyslu naučit se lépe zacházet s penězi (celosvětový průměr dosáhl 90 %).

Rumunsko 39 % Rumunů chybí čas na správu financí (oproti 20 % celosvětově).

Španělsko

Jen 44 % Španělů si spoří na důchod (oproti 59 % globálně).

Indie

87 % domácností v Indii má uspořeny prostředky pro případ nouze na dva a více měsíců dopředu (celosvětově je to pouze 33 %).

Japonsko

Finanční gramotnost téměř poloviny Japonců byla klasifikována jako velmi dobrá nebo dobrá. Japonsko se v testu FQ stalo finančně nejgramotnější zemí.

Produkt pro váš aktivní život, kterým pojistíte sebe i své blízké a flexibilně ho můžete upravovat podle měnících se potřeb. Nabízí řadu připojištění, která pomáhají zmírnit finanční zatížení v případě složitých životních situací, jako jsou například úrazy, invalidita, závažná onemocnění nebo hospitalizace. → Více o ProAktivu najdete na této stránce

Chceme lépe rozumět penězům, ale nevíme kde začít

4. díl: Tradiční životní pojištění ING ProAktiv

Celosvětový výzkum ING přinesl zajímavá zjištění o finančních postojích a chování spotřebitelů.

V předchozích kapitolách našeho seriálu jsme vás seznámili s historií životního pojištění a popsali jsme vám jeho jednotlivé druhy. Představitelem tradičního životního pojištění je nové pojištění rizik ING ProAktiv. Na jednoduchých příkladech vám ukážeme, v jakých situacích se toto pojištění může hodit.

Výsledky celosvětového průzkumu ING ukazují, že 90 % dotázaných se chce zlepšit v řízení svých peněz. Co lidem brání, aby se naučili lépe zacházet s finančními prostředky? Většina z nich neví, kde získat informace. Průzkum, kterého se zúčastnilo více než 5000 respondentů v deseti zemích Evropy, Severní Ameriky, Latinské Ameriky a Asie, měřil finanční gramotnost (FQ) spotřebitelů a zjišťoval, zda finanční zpravodajství ovlivňuje jejich postoje, chování a emoční pohodu. Na základě odpovědí byli spotřebitelé rozřazeni do čtyř profilů finanční gramotnosti: finanční gramotnost výborná, dobrá, základní a špatná. Isabelle Conner, vedoucí marketingu skupiny ING, řekla: „Je povzbudivé zjistit, že tolik lidí chce zlepšit správu svých financí. Jistě se na tomto pocitu podílí velký počet iniciativ po celém světě, které lidi motivují k lepšímu zacházení s penězi.“

„základní finanční gramotnost”). Méně než 60 % účastníků uvedlo, že má plán, jak si šetřit na důchod. V této otázce se ale výsledky hodně lišily podle zemí. Pouze 44 % respondentů ze Španělska spoří na důchod, kdežto v Indii je to 79 %. Průzkum také zdůraznil, že asijští spotřebitelé jsou zdaleka nejvíce finančně gramotní. Mimo jiné se potvrdila korelace mezi finanční gramotností osoby a jejího emocionálního zdraví. S vyšší finanční gramotností se u respondentů častěji objevovaly kladné odpovědi na otázky o emocionální pohodě. Naopak méně finančně gramotní nebo zadlužené osoby častěji vyjadřovaly silné negativní emoce jako strach, pocit viny a studu. Průzkum také odhalil, že muži mají vyšší FQ než ženy. Dále se ukázalo, že respondenti ve věkové kategorii 20–49 jsou skupinou osob s nejvyšší finanční gramotností.

ING FQ test ukázal, že 63 % dotázaných mělo jen velmi základní znalosti v oblasti financí (ti byli klasifikováni do profilu ING MAGAZÍN

6%

světové populace má špatné finanční znalosti

63 %

respondentů má pouze základní finanční gramotnost

25 %

u čtvrtiny dotázaných je finanční gramotnost dobrá

6%

6 % tazatelů bylo na základě FQ testu zařazeno do profilu s výbornou finanční gramotností Průzkumu se zúčastnilo 5 380 respondentů z 10 zemí světa (USA, Mexiko, Nizozemsko, Rumunsko, Polsko, Belgie, Španělsko, Indie, Jižní Korea, Japonsko). Každou zemi zastupovalo 500 spotřebitelů, kteří se podílejí na správě financí domácnosti. Průzkum probíhal během listopadu 2010.

Příklad 1

Příklad 2

Pan Ondřej (37) je podnikatel a často jezdí na dlouhé služební cesty. Má dva syny, Filipa (5) a Honzu (2), s nimiž je jeho manželka Lenka (33) na rodičovské dovolené. Ondřej pravidelně investuje, ale rozhodl se dostatečně zabezpečit sebe i svou rodinu, a proto si pořídil životní pojištění ING ProAktiv, pro sebe zajistil krytí pro případ smrti, trvalých následků úrazu a pro případ invalidity. Manželku dokonale ochránil pro případ úrazu a nakonec ještě zajistil Filipa pro případ úrazu, protože dnes už je Filip k neuhlídání. Na závěr Ondřej ještě přidal připojištění zproštění od placení pro případ plné invalidity a nastavil ve své bance trvalý příkaz na částku 1 960 Kč měsíčně.

Petr (23) rád tráví svůj volný čas činorodě a často jezdí na různé aktivní dovolené. Petr se pochopitelně obává úrazu, protože něco takového by mohlo výrazně změnit jeho život. Rozhodl se tedy pořídit si pojištění ING ProAktiv s krytím rizika smrti úrazem a trvalých následků úrazu na částku 1 000 000 Kč. Zároveň si ještě přidal připojištění denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu na částku 1 000 Kč denně. Životní pojištění ING ProAktiv přesně kryje jeho potřeby i přes omezený rozpočet 1 000 Kč měsíčně, protože toto krytí stojí pouze 987 Kč.

„Ještěže Ondřej před čtyřmi lety pořídil to životní pojištění ING ProAktiv,“ říká Lenka. „Ondřej měl bohužel těžkou autonehodu a skončil na invalidním vozíku. Koupili jsme invalidní vozík za 120 000 Kč, udělali jsme několik úprav v bytě za 100 000 Kč, a protože bydlíme ve 3. patře v domě bez výtahu, zařídili jsme pro Ondřeje transportní plošinu za 600 000 Kč. To vše díky 1 000 000 Kč, který jsme obratem obdrželi z připojištění pro případ invalidity. Další plnění za trvalé následky úrazu nám umožní žít po tu dobu, než se Ondřej zcela zrehabilituje a začne se znovu věnovat svému podnikání. Dobré je, že se o naše krytí nemusíme starat, protože já i děti stále zůstáváme díky pojištění ING ProAktiv chráněni, ale pojistné za nás nyní hradí ING.“

→ Test si můžete vyzkoušet na této adrese

8

ING MAGAZÍN

9

Petr je sice zatím svobodný, ale kdykoli si může ke své pojistce přidat další osobu. Až si někoho najde, požádá o rozšíření krytí pojištění ProAktiv i na přítelkyni. Společně by platili 1 974 Kč měsíčně.


TÝM ING

Jak se vyrábí nový produkt životního pojištění? Analýza potřeb Jako u vývoje každého produktu je nutné nejprve zanalyzovat potřeby klienta, na jejichž základě se snažíme vymyslet a nakombinovat produkt odpovídající zjištěným požadavkům. Počítání a počítání V dalším kroku je třeba všechno spočítat tak, aby byl produkt finančně zajímavý pro klienta, pro našeho zástupce, který klientovi produkt nabízí a prodává, i pro pojišťovnu. Testing Finální produkt pak znovu testujeme, zda jsme správně pochopili potřeby klientů, zda jsme je správně zpracovali, a zda tedy produkt splní očekávání. Marketingový taneček V závěrečné fázi je potřeba připravit i podpůrné materiály – opět pro klienty i pro naše zástupce tak, aby všechny vlastnosti a funkčnosti produktu byly jasné a srozumitelné.

Nová pojištění se navrhují jako nová auta Design, výkon, užitná hodnota. Nové pojistné produkty procházejí stejným vývojem jako nová auta. Jen na testovací jízdy se nepoužívají umělé figuríny. Jak se rodí nové pojištění nám vysvětlují specialisté z produktového oddělení ING.

V silném konkurenčním boji je vždy potřeba zaujmout něčím novým. U životního pojištění to ale bývá tvrdý oříšek. „Pojištění je pro řadu osob povahy imaginární. U automobilu jsou důležité jízdní vlastnosti, design, výbava, jde o parametry, které si každý dokáže představit, zatímco u pojištění s tím má řada lidí problémy,“ popisuje Marcela Pekárková, šéfka týmu, který vymýšlí nové pojistné produkty. „Obří výzva je to rovněž pro kolegy z marketingu a komunikace a také pro zástupce naší distribuce, kteří musí klientovi srozumitelně objasnit veškeré parametry našich produktů,“ říká produktová manažerka Andrea Staňková.

ING MAGAZÍN

Potěšit klienta i prodejce

Aktivní Češi rádi aktivní pojištění

Proces vývoje nového pojistného produktu je dlouhodobá záležitost. Od momentu prvního nápadu do uvedení na trh je třeba počítat s několika měsíci. „Nejsložitější je rozhodně potěšit klienty i poradce. To se bohužel zdá nemožné, i když je to naším hlavním cílem,“ vysvětluje manažer produktového vývoje David Leiss.

Velmi populární jsou dnes především produkty Investičního životního pojištění, přičemž ING se může chlubit v této sekci rozhodně zajímavou nabídkou, kterou neustále rozšiřuje, v loňském roce přišla například se zcela novým produktem ProAktiv.

Zaujmout něčím novým je na nabitém trhu pojištění velmi složité. „Troufám si ale říct, že se nám to vcelku daří, což dokládá i nárůst spokojených klientů,“ pochvaluje si šéfka produktového oddělení Marcela Pekárková.

10

Stále více klientů se také přiklání k čistě rizikovým produktům (tedy takovým, které kryjí nejrůznější rizika, ale nejsou kombinovány s rezervotvornou nebo investiční složkou). Mezi takové patří již zmíněné rizikové pojištění ProAktiv. Nejzajímavější je pak podle produktové šéfdesignérky Marcely Pekárkové velká variabilita všech pojistek, které ING nabízí. V průběhu pojištění je podle svých potřeb můžete jednoduše měnit.

Vývoj nového produktu je vždy tak trochu dobrodružství,

Nasaďte korunu ING Pojišťovně

říká Marcela Pekárková, manažerka produktového vývoje ING Pojišťovny

Budeme rádi, když produktům ING Životní pojišťovny nebo ING Penzijního fondu pošlete hlas v letošním ročníku Zlaté koruny.

Kolik lidí v ING vymýšlí nové produkty?

V našem oddělení se o produktový vývoj stará šest osob v Praze a dvě kolegyně v Bratislavě.

Co mají na starosti?

V zásadě děláme všichni všechno. Nové projekty jsou rozdělovány rovnoměrně tak, aby naše kapacity byly maximálně využity.

Které pojištění je vaše nejoblíbenější?

Hlasování v našem týmu by asi dopadlo nerozhodně, ale vysoko na seznamu jsou poslední novinky – SMART a vzhledem k aktivnímu životnímu stylu členů našeho týmu i rizikové pojištění ProAktiv.

20 produktů s největším počtem nominací postoupí do druhé etapy hlasování. Nominační kolo skončí 3. dubna. Každý hlasující může vyhrát luxusní zájezd podle vlastního výběru od CK FISCHER anebo exkluzivní členství ve Worldclass Health Academy.

Co vás na práci pojistné vynálezkyně nejvíce baví?

Dynamika a pestrost každodenních činností, žádný den není stejný. Navíc vývoj nového produktu je vždy tak trochu dobrodružství. A taky prosklená střecha v naší kanceláři, takže i přes den vidíme modré nebe.

→ Hlasovat pro ING Pojišťovnu můžete zde ING MAGAZÍN

11


ING Magazín

pro makléřskou distribuční síť

1

3

2

2

E-likvidace - pojistná událost

Nová dětská připojištění

ING Garance Plus

ING Penzijnímu fondu

řešena z pohodlí domova

S jarem se ze zimního spánku

Další tranše Garance Plus láká

se dařilo

Rozhovor s Janem Daněčkem,

probouzí nejenom příroda, ale

na jistotu návratnosti investice

Za rok 2010 připíše klientům

projektovým manažerem

i neposedné děti

a možnost zajímavých výnosů

zajímavé zhodnocení

Vážení obchodní přátelé,

ROZHOVOR

vítám vás u dalšího čísla ING Magazínu. Věřím, že prezentované novinky a informace vám přijdou vhod. Po delším čase se zdá, že našemu hospodářství se začíná opět dařit a po roce pocítíme oživení v naší ekonomice. Toto bychom si, milí přátelé, neměli nechat ujít.

Jednoduchý způsob hlášení pojistných událostí

Jsem přesvědčený, že stejně jako v ING neustále rozvíjíme aktivity a vylepšujeme produkty, ani vy nezůstáváte pozadu a začínáte se připravovat na nadcházející ekonomický růst. ING připravila pro toto dynamické období poměrně zásadní novinky. Od začátku dubna opět nabízíme jednorazově placené pojištění s možností výnosu až 50 % z vložené částky. Vylepšujeme i náš nejlepší produkt - investiční životní pojištění Smart - o zcela nová a navíc levnější dětská připojištění. Tato připojištění jsou skutečně výjimečná, a proto mají ambici stát se nejlepšími dětskými připojištěními na pojistném trhu v ČR. A teď už je jen na vás, zda-li vás naše novinky osloví a zda-li díky vám naleznou své budoucí klienty. Děkuji moc za vaši dosavadní přízeň a těším se na další vzájemnou spolupráci. Jan Šíbal, ředitel makléřské distribuce ING

květen 2011

V rámci zkvalitňování služeb klientům ING právě připravuje novinku - tzv. inteligentní formulář na hlášení pojistných událostí. Jeho spuštění je naplánováno na květen tohoto roku. Povídali jsme si o něm s Janem Daněčkem. Jak byste ve stručnosti představil projekt eLikvidace? Projekt vznikl z potřeby řešit stále narůstající počet pojistných událostí. Navíc zkušenosti poradců ukázaly, že dosavadní způsob vypořádání se s pojistnou událostí nebyl nejšťastnější: hlášení škodní události komplikovalo vyplňování formulářů a dělalo těžkou hlavu jak klientům, tak poradcům. Proto v polovině roku 2010 vznikla pracovní skupina, která se situací začala intenzivně zabývat. Napadlo nás vytvořit inteligentní formulář, který by usnadnil hlášení pojistné události, a to jak klientům, tak poradcům. Jak inteligentní formulář usnadní klientovi život? Výhodou formuláře je jeho komplexnost. Ten totiž obsahuje všechny typy pojistných událostí a od A do Z klienta provede hlášením pojistné události. Další předností je jeho jednoduchost. Klientovi se budou generovat pouze ta pole, která se týkají jeho typu pojistné události. Samozřejmostí je zobrazení nápovědy a kontrola správnosti či úplnosti vyplněných údajů. Pro finanční poradce to bude v praxi znamenat výrazné zjednodušení servisní práce. Už nebudou muset vyplňovat papírové formuláře, ale jednoduše s klientem vyplní inteligentní internetový

Projekt eLikvidace Projektový manažer: Jan Daněček Hlavní výstup: inteligentní elektronický formulář pro hlášení pojistných událostí Termín spuštění: květen 2011 (o přesném termínu vás budeme informovat pomocí ING Informace)

formulář. Nebo, pokud bude klient chtít, jej poradce odkáže na internetové stránky ING Pojišťovny, kde si vyplní formulář sám, bez asistence. To dosavadní papírové řešení neumožňovalo. Navíc připravujeme další zajímavou službu: Poradcům dáme k dispozici přístup na webové rozhraní, přes které budou moci zaslat klientovi nejen odkaz na tento formulář, ale i tipy k úspěšnému vyplnění formuláře. Chystá ING i další „zlepšováky“ v oblasti servisu? Samozřejmě, poskytování kvalitního servisu jak svým klientům, tak poradcům, kteří nabízejí produkty ING, je jednou z hlavních priorit ING Pojišťovny. Proto budeme i nadále hledat cesty, jak efektivněji informovat klienty i poradce (například jak je informovat o stavu zpracování jednotlivých požadavků jako zpracování nových smluv, změn na smlouvách atd.). Až nazraje čas, budeme o chystaných novinkách opět informovat.


NOVÁ DĚTSKÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Finanční náplast pro vaše klienty-rodiče Ročně je v České republice v důsledku úrazu ošetřeno na 450 000 dětí. Úrazy na naše potomky číhají nejen ve škole a při hře, ale i v dopravě a v domácím prostředí. Péče o zraněného člena rodiny je přitom nepříjemným finančním zásahem do rodinného rozpočtu. Proti těmto rizikům je však možné se již dnes chránit s dětskými připojištěními od ING Pojišťovny.

ING GARANCE PLUS

ING Pojišťovna opět nabízí oblíbené životní pojištění

Upisovací období potrvá do 24. června.

ING Pojišťovna opět nabízí oblíbené životní pojištění ING Garance Plus, se kterým mohou zájemci výhodně a hlavně bezpečně zhodnocovat své finance. Toto jednorázově placené životní pojištění nabízí 100 % garanci návratnosti vkladu a výnosy až 50 % vkladu po 5 letech.

Děti jsou radost i starost, říká lidové přísloví. Děti jsou zvídavé, neposedné, rády zkoušejí nové věci, často své schopnosti ale přeceňují, jsou nepozorné a kvůli nedostatečným zkušenostem mnohdy správně neodhadnou situaci a nebezpečí. A úraz se přihodí doslova během vteřiny. Podle průzkumu společnosti ING je právě kvůli úrazu hospitalizováno každé desáté dítě. Následky úrazu přitom nemusí mít vliv „pouze“ na zdraví či vývoj dítěte, mnohdy se negativním způsobem dotknou i rodinného rozpočtu. Při péči o nemocné dítě totiž pečující rodič dostává jen tzv. ošetřovné a rodina tak přichází o značnou část svých příjmů. Přizpůsobit bydlení potřebám a požadavkům doživotně postižených dětí je pak jen další finanční a emoční ranou. A přitom každý

rok je takto postižených dětí kolem tří tisíc. Pro rodiče, kteří si tato rizika uvědomují a chtějí se před nimi chránit, proto ING Pojišťovna připravila nová dětská připojištění. Připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním je účinnou pojistnou ochranou, která dítěti zaručuje finanční odškodnění za trvalé následky úrazu již od těch nejmenších (od 1 % tělesného poškození). Připojištění denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu s progresí v případě hospitalizace nabízí krytí drobných i větších úrazů. Pojistné plnění je přitom vypláceno formou denní dávky za dobu léčení.

Velkou výhodou je rovněž jednoduchost pojištění, kdy klient zaplatí pojistné na celé pětileté období najednou, díky čemuž mu odpadne povinnost starat se o pravidelné platby pojistného. A k jeho uzavření, na rozdíl od jiných pojistných produktů, nepotřebuje ani posouzení zdravotního stavu. Velmi atraktivní je z pohledu zájemců o toto pojištění také tzv. aktivní správa, díky níž má klient vždy jistotu, že jsou jeho finanční prostředky pravidelně obhospodařovány a kontrolovány. Cílem je rychle korigovat případné výkyvy na finančním trhu, a dosáhnout tak maximálního výnosu pro klienta. Stejně jako v předešlých tranších, i tentokrát je výnos vázán na výkonnost 4 indexů – dvou akciových, jednoho komoditního a jednoho dluhopisového. Garance Plus je určena všem, kdo se zajímají o svět investic, ale nemají dostatek zkušeností s přímými investicemi.

→ Více informací o Garanci Plus najdete zde

Denní dávky za dobu nezbytného léčení úrazu dítěte s progresí v případě hospitalizace

Trvalé následky úrazu dítěte s progresivním plněním

přináší krytí drobných i větších úrazů

finanční odškodnění za následky úrazu již od 1 % tělesného poškození

celkem 424 diagnóz úrazu s připodobňováním až 400% plnění v případě závažných následků pojistné plnění vypláceno formou denní dávky za dobu léčení navýšení denní dávky o 50 % v případě hospitalizace dítěte do 24 hodin od vzniku úrazu

celkem 400 diagnóz trvalých následků s připodobňováním extra dětské plnění v případě trvalých následků v obličeji

bonus 10 % v případě bezeškodního průběhu

ING MAGAZÍN KVĚTEN 2011

2


FOTOREPORT

Jak jsme pletli pomlázky a pekli velikonoční perníčky Společné pečení vánočky mělo u vás ohromný ohlas, proto jsme se rozhodli v českých tradicích pokračovat.

450 pomlázek a 450 perníčků, které jsme jako velikonoční pozdrav následně poslali manažerům makléřských společností po celé ČR.

Velikonoční akce, která se konala 5. dubna ve Staročeské pivnici U Drahokoupilů na Andělu, zahrnovala zdobení perníčků, pletení pomlázek a zdobení kraslic. Zapojili se všichni broker manažeři, nicméně bez pomoci propfesionálů jsme se neobešli. Přeci jenom muselo vzniknout

Součástí našeho balíčku byl i barevný booklet s fotkami z akce a s návodem, jak si uplést vlastní pomlázku. Vánoční i velikonoční akce měla výborný ohlas, proto v nové tradici chceme i nadále pokračovat.

ING PENZIJNÍ FOND

Nadprůměrné zhodnocení: 2,14 %

ING PF si v roce 2010 vedl velmi dobře. Dle auditovaných výsledků ING PF dosáhl čistého zisku ve výši 518,4 milionu korun, čímž navázal na silné roky před hospodářskou krizí, a dokonce překročil ambiciózní plán. Účastníkům ING PF tak díky tomuto úspěchu za rok 2010 připíšeme nadprůměrné zhodnocení ve výši 2,14 %.

I další ukazatele hospodaření ukazují na pozitivní trend. Objem aktiv ve správě na příklad vzrostl o 6,7 % a jejich celková výše k 31. 12. 2010 činila 25,5 miliardy korun. Počet klientů za uplynulý rok sice klesl o 3 % na 429 126, ING PF však i nadále zůstává v šestici největších fondů na našem trhu. Věříme, že ING PF se bude – především díky vám - podobně dařit i v následujícím roce a přinese opět zajímavé výnosy. → Více o výsledcích penzijního fondu

CHARITA

Tulipánový den v nemocnici Motol pobavil malé pacienty velikonoční perníčky I letos, v den narozenin holandské královny, potěšila dětské pacienty v motolské nemocnici spousta her, malování a tanečků. 27. 4. v atriu dětské budovy Fakultní nemocnice Motol připravila dvacítka ING dobrovolníku dopolední zábavu. Celý den si nemocné děti mohly vyzkoušet malování na sklo, tvorbu obřího obrazu a nebo výrobu masek. Krom malování si užili i tanečků malých mažoretek a nebo vystoupení asistenčních psů, kteří pomáhají nevidomým. Za malými pacienty přijel i nizozemský velvyslanec, který pak se šéfem marketingu ING Pojišťovny roznesl dárky i na pokoje dětí, které nemohly dorazit do atria.

ING MAGAZÍN KVĚTEN 2011

3


ING

POSTERS – PRODUCT PROMOTION – EVENT INVITATIONS – FINANCIAL RESULTS – PROJECT COMMUNICATION


online.ingpojistovna.cz

20. února představila ING Pojišťovna centralizovanou webovou stránku pro prodej produktů online. Spuštění portálu provází rozsáhlá internetová kampaň.

Na adrese online.ingpojistovna.cz je možné si sjednat tři produkty: životní pojištění ProAktiv Start, penzijní připojištění a investiční pojištění Garance Plus.

3

3

3

3

20.

Přehledné kalkulačky a názorná instruktážní videa pomáhají klientovi s nastavením parametrů kupovaného produktu podle jeho představ.


S FaCtor nový a lepší systém půlročních hodnocení

ING startuje nový celosvětový systém hodnocení výkonnosti. V Česku i na Slovensku omezí velké papírování, protože vše poběží přes internet.

S FaCtor

nový a lepší SyStém půlročníCh hodnoCení Co se skrývá pod pojmem „hodnocení výkonnosti“? › Plánování výkonnosti – definování cílů na nadcházející startuje nový on-line systém rok, revize cílů ING v rámci půlročního hodnocení › Hodnocení a zpětná vazba – půlroční/roční hodnocení, S Factor, který zjednoduší a sjednotí pravidelná zpětná vazba › Hodnocení kompetencí, dovedností a schopností hodnocení výkonu zaměstnanců. souvisejících se stávající pozicí zaměstnance

ČEMU SE ŘÍKÁ „ŘÍzEnÍ výKonU“? ∫ Plánování výkonu (definování cílů na nadcházející rok, revize cílů v rámci půlročního hodnocení, vyhodnocování cílů na konci roku) ∫ Hodnocení a zpětná vazba (půlroční/roční hodnocení nastavených kompetencí, pravidelná zpětná vazba) Co to Pro Mě znaMEnÁ? V průběhu února vám váš vedoucí řekne, jak budete se systémem v oddělení pracovat. Výzvu k přihlášení do systému dostanete od HR oddělení. KdE nový SyStéM najdU? CR/SR intranet » odkaz S Factor (v pravém sloupci)

KoMU zavolat PŘi nEjaSnoStECH? Co to pro mě znamená? Petra Španvirtová (l. 3213) Během začátku letošního roku vám vedoucí řekne, jak budete se systémem v oddělení pracovat. Výzvu k přihlášení Více informací najdete na intranetu, v sekci do systému dostanete také od HR oddělení. Personální oddělení S Factor Hr » odměňování » S– Factor Kde nový systém najdu? Na intranetu » odkaz S Factor (v pravém sloupci intranetu)

A komu zavolat při nejasnostech? Kontaktní osoba v ČR: Kristýna Hercegová Kontaktní osoba V SR: Sylvia Kuzmová Více informací najdete na intranetu, v sekci Personální oddělení CR / SR » S Factor


Představujeme nové zaměstnanecké benefity

NOVINKY

Příspěvek na dopravu

A

Od roku 2012 zavádíme pro všechny zaměstnance, kteří mají po zkušební době, příspěvek na dopravu ve výši 3 000 Kč. Tento benefit se netýká zaměstnanců, kteří využívají služebních vozů.

KURZY ANGLIČTINY

B

Kromě stávajících jazykových kurzů od září finančně dotujeme i konkrétní jazykové zkoušky z angličtiny (ESOL, City&Guilds atd.).

C ORANŽOVÉ VOLÁNÍ Program Oranžové volání můžete nyní využívat za 150 Kč (+ DPH) měsíčně. Za to vám O2 nabídne 260 volných minut a volání mezi ING telefony zadarmo. I po vyčerpání volných minut je volání mnohem výhodnější. Zaměstnanci ING Pojišťovny mohou získat až 3 SIM karty s Oranžovým voláním a mít tak zadarmo rodinné hovory.

GE MONEY BANK

D

Dárky při významných osobních a pracovních jubileích Pro nastávající maminky, čerstvé důchodce, jubilanty, ženichy a nevěsty jsme připravili zajímavé dárky. Dlouholeté zaměstnance chceme pak odměnit za čas, který společně s námi strávili. Od příštího roku v závislosti na počtu odpracovaných let jednotliví zaměstnanci obdrží jednorázovou finanční odměnu.

Portfolio benefitů pro zaměstnance ING Pojišťovny jsme obohatili také o speciální nabídky od GE Money Bank. Aktuální seznam výhod naleznete na intranetu.


DĚKUJEME! Minulý týden jsme ČNB doručili žádost o povolení činnosti ING Penzijní společnosti a povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu. Děkujeme všem za pomoc při přípravě podkladů pro ČNB!

Změny, které nám PŘINESE důchodová reforma Účinnost reformy je stanovena k 1. 1. 2013.

Vznik ING Penzijní společnosti (ING PS) (ING PS bude spravovat různé fondy ve II. a III. pilíři)

I. pilíř

II. pilíř

III. pilíř

Stávající státní systém důchodového zabezpečení

Nově vznikající důchodové spoření v důchodových fondech ING PS

Doplňkové penzijní spoření

Zaměstnavatelé i zaměstnanci platí povinné odvody na důchodové pojištění do společného státního důchodového účtu v celkové výši 28 % z hrubé mzdy. Z tohoto účtu jsou vypláceny státní důchody.

Individuální dobrovolné rozhodnutí k převedení 3 % z I. pilíře (v I. pilíři zůstanou odvody 25 %) + 2 % vlastního příspěvku z hrubé mzdy na individuální účet účastníka (označováno jako opt‑out).

Před dovršením 35 let věku účastníka je možné vstoupit kdykoli. Pro starší 35 let je možné vstoupit předpokládané lhůtě do 30. 6. 2013.

TRANSFORMOVANÝ FOND vznikne ze současného ING Penzijního fondu. V něm bude zachováno penzijní připojištění.

NOVÉ ÚČASTNICKÉ FONDY Konzervativní fond, případně jiné účastnické fondy. XXX

Nelze převádět

lze převádět

Metoda průběžného financování

Modifikované pokračování dnešního dobrovolného penzijního připojištění se státním příspěvkem


Aplikace ING Kalkulačky na AppStore i android marketu

V internetovém obchodě AppStore a Android Market je nově ke stažení aplikace ING Kalkulačky. Silnou stránkou programu je intuitivní ovládání, které snadno a rychle navede uživatele k požadovaným informacím. Program nabízí rychlý a jednoduchý výpočet ideální pojistné částky, přehledy o platbách životního pojištění a penzijního připojištění, kalkulačky na výpočet čisté mzdy, nemocenské a mateřské. Veškeré výpočty je možné ukládat pro pozdější použití nebo je ihned odeslat ING Pojišťovně, která uživatele sama kontaktuje. Přímo z aplikace lze také zavolat infolinku ING Pojišťovny.

3

3 3

ING KALKULAČKY

Kde aplikaci stáhnout? odkazy najdete na intranetu Za první týden si aplikaci ING Kalkulačky stáhlo z internetového obchodu AppStore přes 400 uživatelů.


+12 % růst čistého zisku ING Group za první čtvrtletí roku 2011

ING Group v prvním kvartále bodovala  Pojišťovací část začala opět vykazovat zajímavé zisky Čistý zisk ING Group vzrostl v prvním čtvrtletí roku 2011 ve srovnání se stejným  obdobím minulého roku o 12 procent na 1,38 miliardy eur. A díky skoro  čtyřnásobným ziskům pojišťovnictví divize překonaly výsledky skupiny  očekávání trhu, které bylo na úrovni 1,25 miliardy eur.

Provozní hospodářský výsledek pojišťovací části vzrostl   o 35,5 % na 561 milionů euro. Tento výsledek byl   podpořen vyššími tržbami a růstem spravovaných aktiv. Spread u investic vzrostl na 95 bazických bodů. Roční   pojistné oproti 1. čtvrtletí roku 2010 vzrostlo o 11,4 %,   po vyloučení kurzových dopadů o 8 %. Akcie ING letos již posílily o 21 procent, což celkovou hodnotu firmy navýšilo   na 33,7 miliardy eur.

Co řekli analytici Bank of America Výsledky skupiny ING jsou pro trh dobrou zprávou a ING   zůstává „dodavatelem“ silných hospodářských výsledků.

Co řekl Jan Hommen, generální ředitel ING Group Banka i pojišťovna dosáhly v prvním čtvrtletí výborných   výsledků, což dokládá zjevný úspěch jejich programů   zvyšování výkonnosti v rámci přípravy na jejich budoucí   existenci jako dvou samostatných společností. Pokračujeme   v práci na fyzickém oddělení bankovních a pojišťovacích   činností a letos pokládáme základy pro dvě primární emise akcií (IPO) našich pojišťoven v USA, Evropě/Asii tak, abychom byli připraveni tyto transakce realizovat, jakmile budou na trzích příznivé podmínky.


SNÍDANĚ S VENDULOU Nákup

...nejen na snídan i, ale i na víkend pro rodinu pátek 24. června 2011 7.30 – 10.00 hod in

Chráněná dílna Le tohrádek Vendula nabídne domácí ko láče, štrůdly, bábovku, perník, obložené bagety, domácí chléb. Chráněná dílna Po rtus potěší vynikajícími naklá danými hermelíny a utopenci. Podrobnosti najd

ete na intranetu.


UZAVŘETE SMLOUVU TŘEBA S VEKSLÁKEM

Pardon, Nové ale o starší pojištění Životní pojištění klienty Životní pojištění pro vaši varnouPrašť jak‘ pro vaši varnou nestojíme. uhoď konvici konvici

Tohle od ING nikdy neuslyšíte! ING si stanovila čtyři jednoduché hodnoty, které bychom měli dodržovat. Tzv. Zlatá pravidla shrnují, jak správně vnímat klienta, jak s ním kominikovat.

RESPEKT » S respektem přijímáme klientovo rozhodnutí. Nabídnout mu můžeme pouze dobré rady a užitečná doporučení.

R

» S respektem jednáme s kolegy. Chováme se k nim tak, aby týmová atmosféra byla příjemná všem.


ING

INTERNAL COMMUNICATION – KITCHEN BOARDS – LITTLE FUN FOR EMPLOYEES


SK Ň Y H C LEV U K NÁ

Ý

KUCHYŇSKÝ NÁLEV nástěnky v kuchyňkách ING Pojišťovny

1

2

3

4

5

6

Ukázky vydání Kuchyňského nálevu ze září 2010, prosince 2010, února 2011 a dubna 2011. Tyto měsíce jsme vybrali proto, aby byla vidět dlouhodobá koncepce struktury a designu nástěnek. „Kuchyňský nálev“ má šest stran - podle nášeho názoru ideální rozsah, aby jej bylo možné přečíst během čekání na kávu nebo čaj. Přestože jsou to „jenom“ papírové nástěnky, vždy se snažíme o aktivní zapojení čtenářů. 1 Titulka. Uvozuje hlavní téma vydání nástěnek. 2 3 Představení dvou zaměstnanců. Neformálními otázkami představujeme nové kolegy; často se snažíme vybírat ty, kteří jsou zapojeni do některého z aktuálních projektů představovaných na nástěnkách. 4 Hlavní téma měsíce. Věnujeme mu celou stranu.

5 Odlehčené články a novinky z ING. Oblíbenou rubrikou je „Ivokovo francouzské okno“, které svými příspěvky naplňuje doktor „niterní“ komunikace. 6 Poslední stranu věnujeme z části fotografiím z ING akcí, zajímavým pozvánkám na firemní akce, vtipům a tzv. off-line chatu, kam s oblibou zaměstnanci připisují své poznámky.


KUCHYŇSKÝ NÁLEV

ŘÍ Á Z 0 201

nástěnky v kuchyňkách ING Pojišťovny

b Qu eST AL IT Y

MAGDALÉNA DIMITROVOVÁ

SpecialiSta oddělení podpory makléřů

1

Upřednostňujete aktivní, nebo pasivní dovolenou? Já osobně upřednostňuji pasivní dovolenou, ale jelikož jezdím s partnerem, který má rád aktivní dovolenou, tak trávím dovolenou aktivně. 2

Jaký by byl váš „nej“ benefit? Třeba příspěvek na dovolenou nebo poukazy do nějakého butiku :-) 3

Co se vám vybaví, když si vzpomenete na svůj první školní den? Asi se mi vybaví velký kornout plný bonbonů, velká aktovka na zádech, růžové šaty s obrázkem Minnie Mouse a spousta brečících dětí. 4

Doplňte lidovou pranostiku: Prší-li hodně v září, … Tuto lidovou pranostiku neznám, ale dohledala jsem si, že prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří. Myslím si, že po letošních deštích, by zářijový déšť nikomu moc radosti nepřinesl, proto nám všem přeji alespoň hezké babí léto, jelikož to pravé léto bylo tento rok trošku nešťastné.

KUCHYŇSKÝ NÁLEV VAŠE

FINANČNÍ

b Qu eST AL IT Y

MAGDALÉNA DIMITROVOVÁ

SpecialiSta oddělení podpory makléřů

SEBEVĚDOMÍ

Da li k atr si z ci uchy akti apla bor jem svého ňských vní re til m Mach oň kla im e tý skv výkon mu. nástěn mní ořádn D v ě p ě n k zap enčnímlou a é úde nes v ách p rosto r n á r r s n adají pro áročn nice, m ted o pro na cí á ce řeše zvem do st su. „I ou pr které y pře pagad á b ní r n st y ci S a ly te a M te ní chyb n AR gie n r ven na no ocen vuT a čn ě chy kom a for . Je to ovéh í pr vém in ny z a o m b o u mo ovat nika uláříc důlež produ ces“ je teržno a k ční k it p stí dyž nást h a je á so tu pr uzzle efe chyby už ch roj, dnod učást o ma u kti ja vn opra ybov k na še ře procesu kléře a p ě řeší vit. at, ta učit čeno om ev při m k ch Vý vyp áhá ybov še po s co n akléř iden ojist k co ost psan ejje e m čkov nejr (inte ý pr dno éně ání ych r v oce dušš sm lejším ence s ted í lou ) y vy. u

MIchAeLA VOTRubOVÁ

team leader oddělení podpory makléřů

1

Upřednostňujete aktivní, nebo pasivní dovolenou? Já osobně upřednostňuji pasivní dovolenou, ale jelikož jezdím s partnerem, který má rád aktivní dovolenou, tak trávím dovolenou aktivně.

1

Upřednostňujete aktivní, nebo pasivní dovolenou? Aktivně pasivní… nic se nemá přehánět.

2

Jaký by byl váš „nej“ benefit? Třeba příspěvek na dovolenou nebo poukazy do nějakého butiku :-)

2

Jaký by byl váš „nej“ benefit? Toho by bylo. Skvělým benefitem jsou dobře zorganizované teambuildingy (viz foto). Lidé se poznají i z jiných stránek, než je ta pracovní. Poté se jim lépe spolupracuje a mají k sobě blíže. Samozřejmě pracovně „blíže“:-)

3

Co se vám vybaví, když si vzpomenete na svůj první školní den? Asi se mi vybaví velký kornout plný bonbonů, velká aktovka na zádech, růžové šaty s obrázkem Minnie Mouse a spousta brečících dětí.

3

Co se vám vybaví, když si vzpomenete na svůj první školní den? brácha s posměchem, že už jsem v tom také :-) A také si vybavuji školní autobus, který byl jediným spojem do té šedivé budovy s názvem „škola“. Ten autobus měl ale obrovskou výhodu, protože když nejel, byla omluvenka za absenci.

4

1 KUCHYŇSKÝ NÁLEV

ING dokázala, že i v době „okurkové sezóny“ dokáže přijít s tématem, které VAŠE FINANČNÍ média zajímá. Na tiskovou konferenci na téma Employee Benefits 2010 - Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice přišlo celkem 23 novinářů, a to včetně dvou TV štábů a 3 novinářů z českých rádiích.

tuje 60 % společností, ŽP 39 %. Oba tyto benefity navíc svým zaměstnancům nabízí SEBEVĚDOMÍ stále více podniků.

A B

Výsledky výzkumu, které Jiří Běťák, ředitel ING Employee Benefits, prezentoval v zcela zaplněném sále, byly v prvním týdnu publikovány celkem ve 44 médiích: 3 články vyšly ve zpravodajských agenturách, 4 výstupy v televizi, 5 výstupů

JAKÉ MÁME RÁDI BENEFITY Nejoblíbenějším daňově zvýhodněným benefitem jsou stále stravenky, které svým zaměstnancům poskytuje 75 % firem. Daňově nezvýhodněným benefitům naopak kraluje v 80 % českých firem mobilní telefon. I tento výzkum potvrdil stálou oblibu penzijního připojištění a životního pojištění jako zaměstnaneckých benefitů – PP posky-

Doplňte lidovou pranostiku: Prší-li hodně v září, … Tuto lidovou pranostiku neznám, ale dohledala jsem si, že prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří. Myslím si, že po letošních deštích, by zářijový déšť nikomu moc radosti nepřinesl, proto nám všem přeji alespoň hezké babí léto, jelikož to pravé léto bylo tento rok trošku nešťastné.

2 MIchAeLA VOTRubOVÁ

185 000

DOBRÉ VYHLÍDKY

team leader oddělení podpory makléřů

Tolik porcí kávy loni uvařil jeden automat na kávu v ING. Vztaženo k počtu pracovních dnů to znamená, že se denně „propilo“ asi 731 kávových panáků na patře. Na zdraví!

ING PF se vedlo v prvním pololetí 2010 velmi dobře a dosáhl čistého zisku ve výši 249,3 mil. korun. Nechceme skákat přes kurník, protože se ještě neřeklo hiphap-hop, ale díky nově přijaté strategii by penzijní fond mohl překonat stanovený cíl pro letošní rok a překonat 500milionovou hranici (to je jako že hodně!). Pololetní výsledky také naznačují, že by mohlo být plánované roční zhodnocení ING PF v rozmezí 2–2,5 %, což by zařadilo ING PF zpět mezi fondy nabízející průměrné až nadprůměrné zhodnocení. a klienti by skákali radostí. Hop!

A

B

1

1

Upřednostňujete aktivní, nebo pasivní dovolenou? Aktivně pasivní… nic se nemá přehánět. 2

ING PF by se mohl opět zařadit zpět mezi penzijní fondy nabízející nadprůměrně lákavé vyhlídky na stáří.

Letního výzkumu, který ING zorganizovala společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR, se zúčastnilo celkem 173 firem z celé země.

2

1

2 3

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PROAKTIV

Rizikovým životním pojištěním ProAktiv lze pojistit několik osob a jeho parametry lze flexibilně upravovat podle měnících se životních potřeb.

L

ze zvyšovat či snižovat pojistnou částku či připojistit další osoby bez zbytečného papírování. Největší devizou tohoto pojištění je široká nabídka připojištění, která pomáhají zmírnit finanční zatížení v případě složitých životních situací, jako jsou například úrazy, invalidita, závažné onemocnění nebo hospitalizace. Pokud dojde k trvalým následkům úrazu, lze získat až čtyřnásobek sjednané částky, nicméně pojistit se dají samozřejmě i malé úrazy. Produkt je určen především mladým lidem, kteří si uvědomují rizika spojená s jejich aktivním životem a chtějí předejít finančním dopadům, jež z nich mohou plynout. Produkt nabízíme od srpna, od září jej plánujeme zavést i na Slovensku.

„Dobry den, u telefo-

Obrázky doprovázející tento článek nejspíš znáte z televizní reklamy. Více se o rizikovém životním pojištění ProAktiv dozvíte na našich internetových stránkách www.ing.cz/proaktiv.

4

1 V předchozím vydání Kuchyňského nálevu jsme představovali novou komunikační strategii „Finanční sebevědomí“, jehož leitmotivem byly puzzle. Proto se puzzle objevily i v zářijovém čísle na titulce. 2 3 V profilech zaměstnanců jsme zpovídali dvě kolegyně, jejichž práce na produktu ING Smart byla ohodnocena interními cenami.

1 2

7

Iveta Koppová také přišla k novému příjmení Chovancová. Holoubkům ale jejich jména zůstala. 4 Doubravka Hartlová přišla k novému bouráku a jménu Hýbnerová 8

5 Iva Mikušová přišla o koncovku -ová a je z ní Restivo. 6 Věže hotelu Corinthia se k sobě tulí stejně krásně jako Veronika Kolmanová s novým příjmením Semotánová. 7

Jana Charfreitagová přišla do lesa a odešla jako Skácelová. Nomen omen?

3

9

8 Malý quis pro bystré kolegy. Kde je nevěsta? Napovíme, že to není Lenka Hofmanová, ale Lenka Hlavičková.

udelat?“

9 Když vaše jméno není moc „Valné“, je čas najít si ženicha a stát se paní Landovou. Hanko, dobrá práce!

Ve dnech 4.-8. října budete mít opět možnost návštívit kontaktní centrum a oddělení stížností v rámci již třetího ročníku CS WEEKU 2010, který je pro vás letos přichystán v námořnicko-vodním stylu pod heslem: „ Na vlnách zákaznického servisu.“ Pro získání lodních lístků na naši palubu sledujte prosím koncem září intranet, kde najdete další informace a soutěž. Těší se na vás naše kapitánka, kormidelnice i celá posádka!

SMĚJEME SE S BOBÍKEM

LETNÍ SOUTĚŽ VRCHOLÍ Celé léto jste mohli odpovídat na soutěžní otázky v prázdninové hře o víkend s plně natankovaným autem Smart. Do 10. září čekáme na adrese soutez@ing.cz na vaše emaily se třemi správnými odpověďmi. Rekapitulaci otázek najdete taky na intranetu. Přejeme hodně štěstí při losování a následně při parkování!

TIP PRO VÁS A

Milá Jano, pro zachování tvé intimity samozřejmě nemůžu prozradit, jaké příjmení by ti zůstalo. Radil bych ale přihlédnout regulím projektu Readiness (rozdělení banky a pojišťovny). Na jméno se vykašli, „ponech“ si hlavně majetek. Pusu IVO DOSTÁL, oddělení niterní komunikace

6

2 3

4

„Právě se rozvádím a nejsem si jistá, zda-li si mám ponechat jméno svého manžela,“ napsala Jana z pátého patra. 1 2 3

5

Krátký fotonávod, jak přijít k novému jménu: Miloslava Dudková se na parkovišti proměnila v Kalašovou.

Doplňte lidovou pranostiku: Prší-li hodně v září, … nu Veronika, …napadá mě, že poroste hodně hub :-)…ale google nabízí jinou variantu…vesele se sedlák tváří. co pro vas mohu

IVOKOVO FRANCOUZSKÉ OKNO

3

4

Co se vám vybaví, když si vzpomenete na svůj první školní den? brácha s posměchem, že už jsem v tom také :-) A také si vybavuji školní autobus, který byl jediným spojem do té šedivé budovy s názvem „škola“. Ten autobus měl ale obrovskou výhodu, protože když nejel, byla omluvenka za absenci. POZVÁNKA 4

2 3

Podařilo se vám v létě zachytit foťákem úsměv slona a nebo destrukci pískového hradu? Neváhejte svůj oblíbený obrázek poslat do malé FOTO soutěže. Do 30. 9. 2010 čekáme na vaši nejoblíbenější nebo nejvtipnější fotografii z letošních prázdnin. Tři vylosovaní fotografové získají poukaz na zájezd do rekreačního areálu Svatá Kateřina (www.katerinaresort.cz) a nebo flexi pasy ve stejné hodnotě. Celé září se na vaše fotky těšíme na adrese ivo.dostal@ ing.cz do předmětu, prosím, vepište: Foto. V říjnu všechny fotografie vystavíme v atriu naší budovy, kde vznikne malá ING umělecká galerie • Za realizační tým: Nelly&Ivok

Da li k atr si z ci uchy akti apla bor jem svého ňských vní re til m Mach kla imo oň e tý řá m ZACHYCENO sk výk mu nást ven vělou onné . Dn ěnká ní pro dně úde es v ch p sto zap čním a n á r r 1 r a m á n s n dají pro ročn ice, ted o pro na cí á ce řeše zvem do st su. „I ou pr které y pře paganí SM rate nter áci n byly dstav ch a n ocen uv AR gie yb ní o n en n chy a kom a for T. Je to ovéh ční pr vém iněny z a o m b o u mo ovat nika uláříc důlež produ ces“ je teržno a k ční k it p stí dyž nást h a je á so tu pr uzzle efe chyby už ch roj, dnod učást o ma u kti ja vn opra ybov k na še ře procesu kléře če ě a v u t, it ř ap n om eší ch . Vý tak čit m o ev při vyp áhá ybov še po s co n akléř iden ojist k co ost psan ejje e m čkov nejr (inte ý pr dno éně ání ych r v oce dušš sm lejším ence s ted í lou ) y vy. u

3 4

MALÁ LETNÍ FOTOSOUTĚŽ

Doplňte lidovou pranostiku: Prší-li hodně v září, … …napadá mě, že poroste hodně hub :-)…ale google nabízí jinou variantu…vesele se sedlák tváří.

Jaký by byl váš „nej“ benefit? Toho by bylo. Skvělým benefitem jsou dobře zorganizované teambuildingy (viz foto). Lidé se poznají i z jiných stránek, než je ta pracovní. Poté se jim lépe spolupracuje a mají k sobě blíže.2 Samozřejmě pracovně „blíže“:-)

1

v rádiu, 17 článků v denících (a 63 regionálních mutací deníků VLP), 1 výstup v ekonomickém médiu a 14 zpráv na internetových serverech.

4

3

B

C

A B C

5

! Doktor Láska čeká i na vaše dotazy. Napiště si o bezplatnou radu na adresu ivo.dostal@ing.cz

4 Hlavním tématem byly výsledky průzkumu o zaměstnaneckých benefitech, který pravidelně organizuje ING v ČR i SR. Druhé téma patřilo novému rizikovému pojištění ProAktiv. 5 Prostřední list byl tradičně věnovaný novinkám, pozvánkám a „poradně“ doktora Ivoka.

Nudíš se někdy v kanceláři? Samozřejmě, téměř nemožné. Přesto tu máme tip, jak se zabavit: posbírejte mrtvé mouchy z parapetů (nebojte se, určitě tam nějaké budou). Pár dní je ještě nechejte na sluníčku, abyste se víc těšili, a pak už hurá! Tužku do ruky a malujeme! Po kreativní zábavě si ale nezapomeňte umýt ruce!

Muž přijde ve Švýcarsku do banky a tiše povídá u přepážky. „Chtěl bych si u vás uložit 7 milionů dolarů.“ Pracovník banky se na něj podívá a řekne: „Ale pane, můžete mluvit nahlas, tady se za chudobu nikdo nestydí.“

DOBRÝ SKUTEK Telefon do rádia: „Našla jsem černou koženou peněženku, je v ní 50 000 Kč, 3 000 dolarů a 1 000 eur. Na štítku se jménem majitele peněženky je nějaký pan Vomáčka, Družstevní 94, Praha 4. Chtěla bych vás poprosit, jestli byste mu nezahráli nějakou pěknou písničku...“

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

6

! Těžko říct, kdo za tuhle rubriku nese zodpovědnost

6 Během letních měsíců se nám řada kolegyň provdala. Fotografická část byla proto ryze svatební a kolegové se navíc z popisků dozvěděli, jak která zaměstnankyně změnila jméno.


C E IN S O PR 2010

KUCHYŇSKÝ NÁLEV nástěnky v kuchyňkách ING Pojišťovny

GoLFoVá HŮL BY BYLa neBezPeČnoU zBraní MÉMU okoLí

Veronika TVrzníkoVá

SENIOR OPERÁTORKA RETAILOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Filip Šindelář

OperátOr kOntaktníhO centra

JežíŠ SanTa Bender

1

NÁLEV ADVENTNÍ

Je lepší vyhořet, nebo se stěhovat? Po osobní zkušenosti se stěhováním volím první variantu.

1

Je lepší vyhořet, nebo se stěhovat? důležité je umět brát i nepříjemné věci s nadhledem.

2

Jaké tři fotografie byste sbalila s sebou ze svého stolu, kdybyste se musela zvednout a odejít pracovat jinam? kalendář s fotkami. aspoň bych věděla, kolikátého udeřilo a na jaké volno se mohu těšit.

2

Jaké tři fotografie byste sbalil s sebou ze svého stolu, kdybyste se musel zvednout a odejít pracovat jinam? Ježíš, Santa a Bender (vážně)

3

3

Umíte hrát golf? neumím; golfová hůl by se v mých rukách stala zbraní, nebezpečnou mně i mému okolí :-)

Umíte hrát golf? Myslíte, že se to v příštím roce naučíte? Myslím, že golf není potřeba hrát, ani umět. Stačí mít prestižního trenéra a klábosit o tom v golfovém klubu.

4

4

Myslíte, že by šlofík po obědě zvýšil vaši pracovní výkonnost? zcela určitě, ten vždy povzbudí

Myslíte, že by šlofík po obědě zvýšil vaši pracovní výkonnost? Určitě, v mateřské školce to taky fungovalo. 5

5

1

2 Veronika TVrzníkoVá

SLIBY SE MAJ´ PLNIT O VÁNOCÍCH Protože sliby se maj´ plnit o Vánocích, přinášíme několik poselství od věrozvěstů NÁLEV z personálního oddělení. Týkají se oddělení pojišťovací části ING od banky. Snad vám dodají lepší pocit, že víte, co se kolem ADVENTNÍ vás děje. Alexis již několikrát zopakovala, že budeme naši pražskou posádku průběžně informovat o procesu oddělovaní banky a pojišťovny. Bohužel to není tak jednoduché jako oddělit bílek od žloutku, tak se alespoň podívejme, v jaké fázi se v současné době projekt z personálního hlediska nachází.

SNÍDANĚ!

SENIOR OPERÁTORKA RETAILOVÉHO BANKOVNICTVÍ

61

6 1

GoLFoVá HŮL BY BYLa neBezPeČnoU zBraní MÉMU okoLí

A

2

Automat na nápoje, svého vedoucího a samozřejmě Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách v platném znění.

Obecně vzato bych s sebou vzala své kolegy, hrníček na capuccino a stolní kalendář.

Nevím, jestli tahle otázka je příprava na to, co mám brzo čekat, protože se stěhovat budu muset. Ale protože předpokládám, že v budově banky budu muset zase hned pracovat (i po takhle rychlém stěhování), myslím, že bych byla skromná a stačil by mi počítač, telefon, a pokud se to dá počítat do věcí, tak své kolegy z týmu. Bez nich je mi totiž smutno - nemá si ze mě kdo dělat legraci, dávat mi chytré rady, zábavné úkoly atp.:)

4 4

Milá Andrejko,

1 Prosincové „adventní“ číslo jsme samozřejmě věnovali Vánocům. Úvodní obrázek byl však lehce dvojsmyslný, jak čtenáři pochopili z článků (viz dále). 2 3 K 1. 1. 2011 se ING rozdělila na ING Banku a ING Pojišťovnu. Vyzpovídali jsme proto kolegy, kteří opouštěli Pojišťovnu a přecházeli do Banky. 4 Praktickým informacím o dělení ING jsme věnovali ještě jednu stránku. Novinky jsme se v rámci možností snažili podat příjemnou formou.

mezinárodní družiny.

4

Myslíte, že by šlofík po obědě zvýšil vaši pracovní výkonnost? zcela určitě, ten vždy povzbudí

2

3

5

Selka dostala televizi

Kdyby se Oranžový dům odstěhoval z4 Anděla, která 6 hospoda (obědová) by vám nejvíce chyběla? SMART vyhrál Martinovo vínečko Smíchovský radniční sklípek (naštěstí nemá steam radnicí a dvě selky k tomu. Anička Jombíková se nic společného)

2

5

6

za odměnu na měsíc stěhuje do Alexisiny kanceláře. Wow! 5

A ještě jedno extra setkání se zaměstnanci, kteří opouští pelíšky naší pojišťovny. Marie krásně zazpívala, Alexis jim zarecitovala.

SMĚJEME SE S BOBÍKEM

3

DENÍČEK VLÁDI HERR OUTa

Tři pojišťováci si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. První říká: „Pracuji v německé pojišťovně. Z vánočních odměn si koupím nové auto a za zbytek pojedu do Thajska.

A

Druhý říká: Já pracuji v rakouské pojišťovně. Za odměny si koupím nové vybavení do bytu a za zbytek pojedu přes Nový rok na Bali

0050205023 ‐ Alena 

B

IVOKOVO FRANCOUZSKÉ OKNO

C D

1 Chuck Norris je tak rychlý, že může

Andrea z Kontaktního centra

2

děkuji velmi za zatopení pod kotlem. Velmi rád si ohřeju trochu své 0050145309 ‐ Vendulka  polívčičky. Možná jsi mě pod korunou nepoznala, ale byl jsem to já! Původně měl do atria přicválat na živém koni můj blízký kamarád Leoš Mareš,   ale na poslední chvíli se omluvil s tím, že má radši maso na sobě než pod sebou. V rámci úspory nákladů jsme proto zrušili koně a já dostal zaplaceno otrubama, co po něm zbyly. S pozdravem „Samochvála smrdí“, doktor Ivok

Třetí říká: „Já pracuji v holandské společnosti. Za odměny si koupím svetr.“ Ostatní dva se ho ptají: „A ten zbytek?“ Pracovník holandské společnosti odpoví: „Na zbytek mi přidají rodiče.“

A

Podle Vládi se herci rozdělují na hvězdy stříbrného plátna a hvězdy zlatého plátna. V druhé kategorii je pouze Chuck Norris a zde je několik důvodů, proč si toto zařazení zaslouží:

Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdo tak věrně a zároveň neskutečně vtipně ztvárnil svatého Marina na posledním Oranžovém pátku?

4

3

Umíte hrát golf? 1 neumím; golfová hůl by se v mých rukách stala Svatý:-) Martin pasuje férového borce do své zbraní, nebezpečnou mně i mému okolí

5

Myslíte, že by šlofík po obědě zvýšil vaši pracovní Svatý Martin bohatým bral a chudým dával. výkonnost? Alexis dostala 3 čokoruny. zcela určitě, ten vždy povzbudí

Mazaná vánoční pink partyz Anděla, která Kdyby se Oranžový dům odstěhoval hospoda (obědová) by vám nejvíce chyběla? nasaďte si růžovéradniční brýle a nemyslete na zítřek… Smíchovský sklípek (naštěstí nemá s radnicí Letosnic se společného) před vánoci paří v Mazaným králíčkovi kde? Klub Mazanej králíček, Hybernská 32, Praha 1 kdy? čtvrtek 9. prosince 2010 v kolik? od 19.00 hodin na co se těšit? dobré jídlo a pití (zdarma!), hodně muziky, foto-koutek a další ulítlosti Co na sebe? džíny nebo jiné neformální oblečení, pohodlné botky na tanec a hlavně se vylaďte do růžova :-)

!

Jaké tři fotografie byste sbalila s sebou ze svého stolu, kdybyste se musela zvednout a odejít pracovat jinam? kalendář s fotkami. aspoň bych věděla, kolikátého udeřilo a na jaké volno se mohu těšit.

4

3

LÍBA CVAKOVÁ produktová manažerka retailového bankovnictví

1

3

Snídaňová soutěž měla nevídaný účinek. „nikdy jsme se moc netěšili na pondělí, ale když běžela soutěž, nemohli jsme dospat, “ říká Ivana. Soutěž skončila hlasováním a následně slavnostním vyhlášením. „nikdo nepodváděl a hlasování se zúčastnili všichni soutěžící. Přesto je trochu podezřelé, že vyhrál na celé čáře náš šéfik Honza Foltýn, který inkasoval samé jedničky,” popsala výsledek zkušená kuchařka Ivana Fikáčková.

3

2

4

Umíte hrát golf? neumím; golfová hůl by se v mých rukách stala zbraní, nebezpečnou mně i mému okolí :-)

5

2

1

Je lepší vyhořet, nebo se stěhovat? po osobní zkušenosti se stěhováním volím první variantu.

Kdo nahradí „starou“ Veroniku? Čtvrtina z vás se shodla na této dívce. Mimochodem, nepřipomíná vám „nová“ Veronika dívku z kávomatu v kuchyňkách?

KATEŘINA HÁJKOVÁ operátorka retailového bankovnictví

ZaCHYCENO

Jaké tři fotografie byste sbalila s sebou ze svého stolu, kdybyste se musela zvednout a odejít pracovat jinam? kalendář s fotkami. aspoň bych věděla, kolikátého udeřilo a na jaké volno se mohu těšit.

„nějak to vyplynulo, když nás po ránu všechny honila mlsná a u našeho stolečku se vzpomínalo na poslední díl „Prostřeno“, kde byly samé mňamky,“ vzpomíná jedna ze soutěžících kuchařek Ivana Fikáčková. Obří zásluhu na vzniku soutěže měl zřejmě největší mlsoun oddělení Jan Foltýn, který sice nejdříve navrhoval, aby vařily jen dívky, pak ale kuchtění propadl sám. Každá snídaně musela být připravena jen samotným soutěžícím, bez cizí pomoci. Hodnotil se výběr receptu, provedení, ale i osobní prezentace.

Jak již bylo řečeno, s dotazy se neváhejte obrátit na personální oddělení. Věnovat se vám bude Ondřej Adámek. A schválně, jestli umí oddělit žloutek od bílku...

1

GolFoVá HŮl BY BYla neBezpeČnoU zBraní MÉMU okolí

Veronika TVrzníkoVá

reprezentantka OranžOvéhO dOmu

2

SnídAňOVé „PROSTřenO“ ALA InG

A

JANA RAZÍMOVÁ reprezentantka Oranžového domu

3

Je lepší vyhořet, nebo se stěhovat? Po osobní zkušenosti se stěhováním volím první variantu.

3

5

1

TA KE

2

delikátní recept na zpříjemnění zamračených pracovních rán vymysleli v oddělení finančních analytiků a dluhových sběračů. Sedm týdnů soutěžili o nejlepší snídaňové menu, které každý z týmu připravil pro své kolegy. Snídaně byly bodované a na vítěze čekalo hodnotné překvapení.

A KTERé TŘI VěCI BYSTE SI VZALI S SEBOu,... kdybyste se musely okamžitě stěhovat do jiné budovy?

AN

Vylaďte se do růžova…

1 2 3

Tolik našich kolegů se od 1. ledna přesune o dům a synagogu dál. Chcete-li vědet, komu budeme moci mávat z okna, koukněte na intranet.

Personální oddělení se zavázalo krví a otiskem prstu, že těmto zaměstnancům odcházejícím do banky poskytne maximální podporu, aby byl pro ně přechod co nejsnazší. Nebojte se proto zastavit v 6. patře a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Mazaná Xmas

Kdyby se kontaktní centrum odstěhovalo z Anděla, která hospoda (obědová) by vám nejvíce chyběla? Stánek s párky v rohlíku přímo naproti vchodu.

1 1

Všichni zaměstnanci, kterých se změny týkají a k 1. 1. 2011 přecházejí do banky, se o nich již dozvěděli. Schválně, máte představu, kolika zaměstnanců se přesun týká? K těmto dnům se jejich počet ustálil na 61.

V blízké době vám také představíme novou organizační strukturu pojišťovny. Je to jako ozdobit stromeček. Řetězy už na něm máme, koule také a zbývá nasadit hvězdu na špičku. Ale co by to bylo za Vánoce bez stromečku, takže stromeček i novou organizační strukturu již brzy uvidíte sami.

Kdyby se Oranžový dům odstěhoval z Anděla, která hospoda (obědová) by vám nejvíce chyběla? Smíchovský radniční sklípek (naštěstí nemá s radnicí nic společného)

3 4 5

5

POZOR! Tento text je žertovný. Je vysoce pravděpodobné, že se nezakládá na pravdě.

5 Článek „Snídaně!“ přiblížil interní soutěž kolegů z finančního, kteří mezi sebou soupeřili o nejlepší snídani. Zaměstnance jsme pozvali na vánoční „pink“ večírek a dále jim představili vítězku ankety, kterou si kolegové vybrali jako novou virtuální průvodkyni na stránkách ING Pojišťovny. Závěr této stránky tradičně „obsadil“ náš odborník na niterní komunikaci.

oběhnout Zemi a udeřit se do zad. Chuck Norris si v KFC objednal BigMac a dostal ho. Chuck Norris dokáže vrátit i nevratnou lahev. Chuck Norris se dokáže vzbudit tak rychle, že se ještě přistihne, jak spí. Chuck Norris dokáže prásknout posuvnými dveřmi.

A

Stylová peněženka ve tvaru rakve. B

Vonící stromeček s „příchutí“ Burned Forest C

A

Zlatý kluk ze zlatého plátna.

Sprchový gel Blood bath D

Výlet pro vašeho plyšáčka s agenturou Toytraveling

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

6

! Těžko říct, kdo za tyhle řádky nese zodpovědnost :-)

6 Fotoreport připomněl svatomartinský zaměstnanecký den. Přinesli jsme několik tipů na bizarní vánoční dárky, poselství Chucka Norrise a vtip od kolegy „Bobíka“.


KUCHYŇSKÝ NÁLEV

N E B DU 11 20

nástěnky v kuchyňkách ING Pojišťovny

FRANTIŠEK MALAGA

ANALYTIK CRM (ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY)

1

Odkud k nám přicházíte? Z ING :-) Skoro rok jsem pracoval v IT oddělení, kde jsem měl na starosti stabilizaci a rozvoj CRM. 2

Je lepší CIA, nebo CRM? CIA? Tam pravděpodobně tolik stresu není :-) CRM zpřístupňuje údaje o klientech mnoha kolegům. To znamená oběhnout všechna oddělení, zjistit, která data zrovna potřebují, a zapracovat je do jedné „obrazovky“. Splnit požadavky všech je někdy velké umění a to mě právě na mé práci baví. 3

Jaká 3 slova vás vystihují? Otevřenost (přímost): Pojmenovávám věci tak, jak je vidím. Nemám rád přetvářku, mlžení a politikaření • náročnost: Jsem náročný hlavně na sebe, ale i lidi kolem mě. Mé okolí to bohužel nemá se mnou vždy jednoduché • empatie: Dívám se na situace z různých pohledů. Umožňuje mi to podívat se na diskutované téma i z opačné strany. 4

Byl jste někdy svědkem nějakého povedeného aprílového žertíku? Ano, ale většinou to byly klasické žertíky typu „někdo někomu něco skryl“ a podobně. Věřím, že se to ani s novými kolegy nezmění a 1. dubna na mě nic neušijí :-)

KATEŘINA MACASOVÁ

FRANTIŠEK MALAGA

MANAŽERKA CRM & RETENTION

ANALYTIK CRM (ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY) 1

Z jaké společnosti k nám přicházíte? Přišla jsem z T-Mobilu, kde jsem se podílela na mezinárodním projektu, jehož cílem bylo zavést nový CRM systém v několika zemích současně.

1

Odkud k nám přicházíte? Z ING :-) Skoro rok jsem pracoval v IT oddělení, kde jsem měl na starosti stabilizaci a rozvoj CRM.

2

Je lepší CIA, nebo CRM? Z filmů všichni víme, že agentům CIA jde mnohdy o život. Toho se v našem CRM bát nemusíme! Neznamená to ale, že by šlo o méně napínavou práci. Tak, jako ví CIA o každém úplně všechno, i nám v CRM pomůže dozvědět se vše o klientech :-)

2

Je lepší CIA, nebo CRM? CIA? Tam pravděpodobně tolik stresu není :-) CRM zpřístupňuje údaje o klientech mnoha kolegům. To znamená oběhnout všechna oddělení, zjistit, která data zrovna potřebují, a zapracovat je do jedné „obrazovky“. Splnit požadavky všech je někdy velké umění a to mě právě na mé práci baví.

3

Jaká tři slova vás vystihují? Komunikativnost: Aby si lidé rozuměli, musí spolu mluvit. Tím se sama řídím • simplicity (jednoduchost, jasnost, srozumitelnost): Tímto pohledem se snažím nahlížet na vše, co dělám • golf: Je to z trochu jiného soudku, ale jsem velkým milovníkem golfu a většina mých přátel by to do mé charakteristiky určitě zařadila :-)

KUCHYŇSKÝ NÁLEV

3

Jaká 3 slova vás vystihují? Otevřenost (přímost): Pojmenovávám věci tak, jak je vidím. Nemám rád přetvářku, mlžení a politikaření • náročnost: Jsem náročný hlavně na sebe, ale i lidi kolem mě. Mé okolí to bohužel nemá se mnou vždy jednoduché • empatie: Dívám se na situace z různých pohledů. Umožňuje mi to podívat se na diskutované téma i z opačné strany.

4

1

4

Byla jste někdy svědkem nějakého povedeného aprílového žertíku? Co se týká aprílových žertíků, tak musím být doma neustále ve střehu! Můj manžel se v nich vyžívá a vůbec k tomu nepotřebuje duben :-)

2

Byl jste někdy svědkem nějakého povedeného aprílového žertíku? Ano, ale většinou to byly klasické žertíky typu „někdo někomu něco skryl“ a podobně. Věřím, že se to ani s novými kolegy nezmění a 1. dubna na mě nic neušijí :-)

3 KATEŘINA MACASOVÁ

MANAŽERKA CRM & RETENTION

ZACHYCENO

DUBNOVÉ CHARITATIVNÍ PROJEKT Y

2

VELIKONOČNÍ JARMARK středa 20. 4. od 13:00 hod v atriu naší budovy.

Po dlouhééé zimě pučííí nejenom příroda, ale otvíííírajííí se i naše srrrrdce a rozkvéééétáááá charitativní náálada...

FINANČNÍ NÁPLAST PRO VÁS I VAŠE DÍTĚ

Vyf intěnou novinkou pro tento rok budou v ING dětská připojištění. Produktoví specialisté přepočítali pojistná plnění a obchodní službě i našim makléřům posílají k prodeji vytuněná připojištění, která ochrání znuděné puberťáky i nevinná batolátka.

Zaměst ING mů nanci dětských žou na těních připojišušetřit až 15,85 %.

Hlavní dětské novinky od ING pro letošní rok jsou: + dětské připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním. Toto připojištění zaručuje finanční odškodnění za trvalé následky úrazu. Podle závažnosti následku muže odškodnění dosáhnout až čtyrnásobku sjednané pojistné částky. Klient také získá extra plnění, pokud se bude jednat o trvalý následek úrazu v obličeji dítěte. + dětské připojištění pro případ nezbytného léčení úrazu s progresí za hospitalizaci, které se vztahuje na drobné i vážnější úrazy. Odškodnění je u tohoto produktu vypláceno formou denní dávky za dobu léčení. Při hospitalizaci delší než 24 hodin je vyplácena také další dávka za tuto komplikaci. Klient může, jako u jediného připojištění na trhu, získat při bezeškodním průběhu každoročně 10% bonus ze zaplaceného pojistného.

TULIPÁNOVÝ DEN středa 27. 4., 10 - 13 hod /Jaroslav Vrchlický/ atrium dětské budovy FN Motol Dobří dobrovolníci, hlaste se prosím do pátku 22. 4. na e-mail ivo.dostal@ing.cz

1

E-LIKVIDACE: FORMULÁŘ, KTERÝ SE VYPLNÍ TÉMĚŘ SÁM

1

Každý zaměstnanec ING může při sjednání následujících pojištění získat slevu 6,5 % na pojistném: » životní pojištění Investor Plus, » životní pojištění Top Life, » kapitálové životní pojištění » kapitálově důchodové životní poj.

Inteligentní formulář už není protimluv. ING Pojišťovna s novým webem v dubnu startuje i novou aplikaci, která chytře provede klienta nástrahami hlášení pojistné události. Formulář, který sám napovídá při vyplňování, najdete na stránce www.ingpojistovna.cz/nahlaseni. „Klientovi se v něm budou generovat pouze ta pole, které se týkají jeho typu pojistné události. Samozřejmostí bude poskytování nápovědy k vyplnění jednotlivých polí a kontrola správnosti či úplnosti vyplněných údajů,“ popisuje výhody nového způsobu hlášení pojistných událostí projektový manažer Jan Daněček. Formulář tak dokáže každý klient vyplnit bez jakékoli pomoci a ušetří nám i sobě hodně peněz.

Při uzavření obou nových dětských připojištění dostane další bonusovou slevu 10 %.

Dětská připojištění si můžete sjednat současně se smlouvou o životním pojištění anebo je doplnit k už uzavřené smlouvě o životním pojištění.

WWWOKO BEROUCÍ 2

Na konceptu nového webu se pracovalo rok. Hlavním impulsem k přepracování webu byla idea výraznějšího zaměření nových stránek na potřeby klienta. 2

1 Na závěr vám přinášíme aktuální číslo našich kuchyňských nástěnek. 2 3 Rubriku rozhovorů se zaměstnanci jsme věnovali novým kolegům z oddělení CRM. 4 V březnu jsme představili několik novinek. S chutí jsme se pochlubili novými dětskými připojištěními a inovovanými internetovými stránkami.

Je lepší CIA, nebo CRM? Z filmů všichni víme, že agentům CIA jde mnohdy o život. Toho se v našem CRM bát nemusíme! Neznamená to ale, že by šlo o méně napínavou práci. Tak, jako ví CIA o každém úplně všechno, i nám 6 v CRM pomůže dozvědět se vše o klientech :-) 3

A jaké výhody vám přinese kreditní karta MoneyCard Gold? » odměny u partnerů věrnostního programu Gold bene+ až 20 %, až 10 % za nákup u partnerů programu bene+, 1 % zpět za každý nákup kdekoliv jinde » asistenční služby Complete Comfort v ceně » zdarma VIP zákaznická linka bez čekání » slevy s programem MasterCard ELITE (www.eliteprogram.cz) » až 50denní bezúročné období na bezhotovostní platby včetně plateb na internetu » úvěrový rámec až 300 000 Kč » internetové bankovnictví » MasterCard embosovaná karta s mezinárodní platností → více informací najdete na intranetu a ve výtazích

Mr. HOT

PhDr. Ivo Dostál, koordinátor projektu Centrum Uganda

4

5

1 2 3

Pro zaměstnance ING máme novou nabídku od GE Money Bank. Získat můžete Zlatou kreditní kartu MoneyCard Gold za cenu stříbrné karty MoneyCard Plus, tzn. za 49 Kč měsíčně. Ročně tak můžete ušetřit 840 Kč. Nabídka ale platí jen do 31. 5. 2011. Stačí se na pobočce GE prokázat kartičkou zaměstnance ING.

Péťo, o, Milý Iv anžovém kolegové vás o stěhování informovali Or správně. Projekt Centra sdílených služeb jsem na jen zachyběla kolegů jsem Kluže. v rumunské Kluži byl zastaven. z dnu a od se stěhujeme nějaké V Amsterdamu se již ale rodí nový nát že slechla, hl byste mi dá ce? pad celosvětového Centra sdílené ING, ma Nemo ější infor které by mělo stát v africké Ugandě. přesn Místní vláda již dokonce zahájila stavbu patro 4. , několikapatrové hliněné chatrče, kam by Petra se sdílecí centrum ING mohlo v horizontu pouhých dvaceti let bleskově přestěhovat.

ING Pojišťovna, jmenovitě náš kolega Lukáš Řeřicha za podpory IT crowd, spustila aktualizovanou podobu internetových stránek s komplexními informacemi o produktech, které se interaktivně přizpůsobují individuálnímu nastavení každého uživatele.

1

2 2

GOLD BENE +

IVOKOVO AFRICKÉ OKNO

Na stránkách www.ingpojistovna.cz odstartovala nová prezentace produktů životního a zdravotního pojištění, resp. penzijního připojištění.

1

Z jaké společnosti k nám přicházíte? Přišla jsem z T-Mobilu, kde jsem se podílela na mezinárodním projektu, jehož cílem bylo zavést nový CRM systém v několika zemích současně.

! POZOR! Tento text je žertovný. Je vysoce pravděpodobné, že se nezakládá na pravdě.

5

5 Úvod stránky patřil dvěma pozvánkám na dubnové dobrovolnické akce. Kolegům jsme také představili výhodnou nabídku od GE Money Bank, elektronický formulář eLikvidace a „mr. Hot“ zodpověděl další dotaz.

Jaká tři slova vás vystihují? Komunikativnost: Aby si lidé rozuměli, musí spolu mluvit. Tím se sama řídím • simplicity

Za finanční podpory ING vydalo holand(jednoduchost, jasnost, srozumitelnost): Tímto ské nakladatelství Klip&muis obrázkovou pohledem se snažím nahlížet na vše, co dělám • publikaci o domestikovaných lvech - Over het 7 golf: Je to z Zjistilo trochu jiného soudku, ale jsem velkým leven van gedomesticeerde leeuwen. milovníkem golfu a většina mých přátel by to se, že samec podobně jako člověk prochází do mé charakteristiky třemi etapami života: svobodný (1), ženatý (2) určitě zařadila :-) a rozvedený (3). 4 4 5 Byla jste někdy svědkem nějakého povedeného

2

aprílového žertíku? Páťa Víznerová zase vyjela. Na výzvědy. ConaseSrítýká aprílových žertíků, tak musím být Takhle se děla marketing Lance. doma Firemní ploštice začneme brzyneustále místo ve střehu! Můj manžel se v nich propisek nabízet i my. vyžívá a vůbec k tomu nepotřebuje duben :-) 6 7 A Lukáš wwwon Řeřicha poroučí větru a internetu. Holt umí tahat za správné provázky.

3

8

9

8 9 Zveme vás na výstavu fotografií kolegy Honzi Strouhala na pražský Magistrát (veřejné prostory Škodova paláce). A je to zadarmo, to mají Češi rádi... 10 11 To, co mají produkťáci v kelímkách, je samozřejmě mlíčko od Milky. Nakonec ji přemluvili, že by chtěli mít nějakou krávu v týmu, a odvezli „dcéérku“ do Prahy.

4

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

! Těžko říct, kdo za tuhle rubriku nese zodpovědnost

10

11 A

ZENOVÁ MOUDRA MISTRA DU-SHA NA

A

Mnich Wu prochází morušovou zahradou, když tu se náhle zeptá svého mistra Du-sha Na: „Mistře Du-sha No, na co člověk myslí, když medituje?“ „Myslí na ne-myšlení,“ odvětil mu zkušený mistr Du-sha Na. Mnich se nad moudrou odpovědí mistra zamyslel a znovu se zeptal: „Jak myslí člověk na ne-myšlení?“ Mistr Du-sha Na se pousmál nad mnichovou horlivostí, zvedl pěkný kamínek z cesty a odvětil: „Když nemyslí.“

6

6 Poslední stránka patří obrázkům. Tentokrát to byl slušný pelmel. A představili jsme novou absurdní rubriku Zenová moudra mistra Du-sha Na (autorem zenových mouder je náš kolega z oddělení výzkumu).


TE J U ÁS F E N R ST D O SE


NIKOHO ŠETŘIT NEBUDU! JSEM PŘESNÁ I PŘÍSNÁ. STREFUJTE SE DO ING V PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. STŘELBA BUDE UKONČENA 19. ŘÍJNA.


100%

TO MĚ TEDA ZASÁHLO! STREFUJTE SE DO NÁS V PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ.


DVAKRÁT MIŘ A... MOJE NÁZORY SCHYTÁTE V PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ.


VIBRATOR

PRESENTATION – RADIO SHOW – CLUB PARTY – MUSIC


VIB RA TOR party ⁄ radio ⁄ music


Přitažlivé vibrace, pulsující tempo, podmanivé beaty, postpunková energie.

VIBRATOR PARTY Vibrator party je klubová noc, která chce inspirovat hudebními impulzy a přinášet klubovou náladu zprostředkovanou zahraničními i domácími talenty. Party propojuje vibrace koncertních projektů a mixy špičkových DJs. Klademe též důraz na vizuální stránku party, která by měla být nápadná a přitom lákavá pro návštěvníky. O vizuální vibrace se proto stará interaktivní kreativita VJs, kteří své projekce upravují na místě podle nálady v klubu. Nápad pořádat party Vibrator vzešel z opakovaného požadavku našich posluchačů a cizinců, kteří v Praze nemohou najít, na co jsou zvyklí. Vibrator party se zaměřila na mladé zvídavé lidi, kteří netouží pouze po pivu a českých hudebních osmdesátkách, ale kteří na vlastní pěst zkouší objevovat moderní atrakce města. Chceme jim proto přinášet hudební zážitek odlišných stylů, napříč všemi žánry (fotky z Vibrator party je možné prohlédnout si zde). Abychom návštěvníkům dodali pocit jedinečného večírku, opakujeme noc pouze jednou za tři měsíce (nikoliv každý měsíc) a nižší periodicitu kompenzujeme zvučnými jmény DJs, které do ČR ještě nikdo před námi nepozval.


VIBRATOR PARTY

ROXY, PRAHA

PARTY Dosavadních sedm večírků Vibratoru již ustálilo strukturu party. Na úvod představujeme domácí talenty, následuje vystoupení DJ Tvykse, kterého střídá zahraniční host KAŽDÉ TŘI MĚSÍCE

JIŽ SEDM VEČÍRKŮ

a dále se o čas podělí znovu Tvyks s pozvaným DJem. Na Vibrator party si již zahráli taková jména současné taneční scény jako Zinc, Drop The Lime, Jack Beats, Ramadanman aka Pearson Sound, Boy 8-Bit, Sound Pellegrino Thermal Team a Zombie Nation. Na další večírky bychom rádi pozvali například Boys Noize, Crookers, Jamie xx, Redlight, Buraka Som Sistema, A-Trak, Fake Blood, Toddla T, Soulwax, Erol Alkan, Simian Mobile Disco, Brodinski, Busy P, Tiga ad.

TVYKS A JEHO HOSTÉ

ORIGINÁLNÍ PROJEKCE


A kam posunout Vibrator party s Jägermeisterem dál? Rádi bychom ve spolupráci s Jägermeisterem začali s Vibrator večírky v Bratislavě. Periodicita pořádání by měla být stejná jako v Praze. Tři měsíce se proto dají dostatečně využít ke společné propagaci Vibrator party a Jägermeistera.

Jiným pokračováním by pak mohly být večírky na „menších scénách“ jako je Brno, Ostrava nebo Košice. Vibrator parties mimo Prahu a Blavu se mohou koncipovat tak, aby návštěvníci uslyšeli

Po domluvě s Roxy bychom mohli

čerstvý zvuk (uk funky, global bass,

záznamy z party ukládat k posle-

nu disco, dubstep) zahraničních

chu na stránkách Jägermeistera.

i domácích DJs, kteří se cítí lépe

Případně můžeme webové stránky

na menších pódiích; například

Jägermeistera plnit vlastními mixy.

Totally Enormous Exctinct Dinosaurs, Canblaster, Roska, Girl Unit, Addison Groove, Schlachthofbronx, Jackmaster, Siriusmo, L-Vis 1990 vs. Bok Bok, SBTRKT, Oneman, Africa HiTech, Hudson Mohawke, The Magician, Yuksek, Breakbot, Heartbreak, Finckobot, Tuco,

Do příprav společných akcí s Jägermeisterem se rádi zapojíme i po grafické a textové stránce. Oba máme dlouholeté zkušenosti s tvorbou webových stránek, grafických materiálů, PR a komunikací.

Bad Mojo, Side9000, Kristee, Tenten, Baf! nebo Z-Kat.


A CO JEŠTĚ? Spolupráci je také možné navázat i s pražskou party Muffin, Muffin!, kterou pořádají společně DJ Tvyks a Tuco v klubu Meetfactory. Sem můžeme pozvat velké a známější projekty, které si v klubu Roxy nemůžou z finančních důvodů dovolit: Major Lazer, Crookers, Soulwax aka 2manydjs či Buraka Som Sistema. Samozřejmě se rádi připojíme k již předjednaným akcím Jägermeistera a značku hudebně podpoříme na akcích a festivalech naší „Vibrator stage“. Pokud by byl zájem, s Jägermeisterem bychom vyrazili na road show po ČR/SR s „jäger-vanem“. Podobný koncept známe ze Švédska, kde se road show osvědčila.

Další možností by bylo turné po vybraných letních festivalech; například Pohoda, filmový festival Karlovy Vary, Rock for People, Colours of Ostrava, Open Air festival a Hip Hop Kemp. Těmto festivalům často chybí kvalitní elektronická stage, která je ale již běžně na festivalech u sousedů v Polsku, Maďarsku, Slovinsku nebo Chorvatsku a kde se představuje aktuální zvuk světových klubů širšímu publiku.

TVYKS Z ciziny také víme, že se před začátkem party vyplatí svážet potenciální návštěvníky z vybraných míst města minibusem.

+420 777 16 88 96 ondrej@tvyks.com

VIBRATOR

TomÁŠ NovotnÝ

www.radio1.cz/vibrator thanksgodforvib.blogspot.com www.facebook.com/thanksgodforvib

+420 608 14 22 16 tomas.novotny@radio1.cz


VIB RA TOR 2011


=TN= tn.novotny@gmail.com

00 420 608 14 22 16

2011

TN PORTFOLIO 2012  
TN PORTFOLIO 2012  
Advertisement