__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ΤΟΠΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΥΧΟΣ 379 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 - ΤΗΛ.: 210 9351108 - EMAIL: INFO@ NSONLINE.GR - WWW. NSONLINE.GR

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & Ο ΝΟΜΟΣ Στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας δημοσιεύσαμε ένα άρθρο γνώμης του Σάκη Κουρουζίδη σχετικά με τον Κουφοντίνα και το πώς έπρεπε η Πολιτεία να διαχειριστεί την απεργία πείνας του. Κάποια αναγνώστρια μας είπε πως το άρθρο ήταν απαράδεκτο και άκρως δεξιό. Η εκδότρια της εφημερίδας και γράφουσα Αλεξία Ηλιάδου, δηλώνω ευθαρσώς πως δεν είμαι δεξιά, και ως εκ τούτου δεν είναι και η εφημερίδα δεξιά. Αν ήμουν, θα ήταν τιμή μου και καμάρι μου. Δεν θα είχα κανένα λόγο να λέω κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν είμαι. Επίσης, δεν είμαι αριστερή με την κλασσική έννοια του όρου. Όχι μόνο λόγω της εφαρμογής της αριστερής ιδεολογίας στα κράτη που υποτίθεται πως εφαρμόσθηκε, αλλά και λόγω της άσκησης πολιτικής των αριστερών κομμάτων στα κράτη που δεν εφαρμόσθηκε. Μία μόνιμη άρνηση χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Είμαι όμως 100% εναντίον της βίας, τόσο της τρομοκρατίας όσο και του φασισμού, γιατί δρουν αντιδημοκρατικά, χωρίς την έγκριση της κοινωνίας και για την επίτευξη ίδιων πολιτικών στόχων. Εξαιρώ τη βία για λόγους αυτοάμυνας, όταν δηλαδή, έρχεται κάποιος να με βλάψει ή να βλάψει την οικογένειά μου· εκεί μπορεί να ασκήσω κι εγώ βία και η θέση αυτή εν γνώσει μου χωράει πολλές και ποικίλες ερμηνείες. Ο νόμος θα έρθει να κρίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο -πολύ δύσκολο πάντα το έργο τόσο του νομοθέτη, όσο και του δικαστή. Η τρομοκρατία όμως, όπως και ο φασισμός είναι οργανωμένες μορφές βίας, δεν είναι άμυνα, δεν έχουν κανένα ηθικό στήριγμα. Και ο Κουφοντίνας ήταν δίχως αμφιβολία μέλος μίας τρομοκρατικής οργάνωσης. Πέρα απ’ αυτό, το άρθρο του Σ. Κουρουζίδη έλεγε πως δεν έπρεπε να ενδώσει η Πολιτεία στον εκβιασμό του μέσω

της απεργίας πείνας. Δεν έλεγε πουθενά να τον αφήσουν να πεθάνει. Ο ίδιος αναφέρει σχετικά: «Το κείμενο είναι από τη σκοπιά του κράτους δικαίου και της αντίθεσης στην τρομοκρατία και την πολιτική βία. Το κράτος δεν υποχώρησε, δεν συνομίλησε με τον τρομοκράτη, ούτε όμως του στέρησε τα δικαιώματά του, κατέφυγε, στο τέλος, στη δικαιοσύνη, δεν δικαιώθηκε και υποχώρησε. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες, όποιος πιστεύει ότι ο νόμος είναι με το μέρος του, αυτός ο νόμος προβλέπει πώς μπο0ρεί να διεκδικήσει τη νομιμότητα. Νομικά ορθό δεν είναι αυτό που ο καθένας υποκειμενικά θεωρεί ορθό, αλλά αυτό που προκύπτει μέσα από τον έλεγχο της δικαιοσύνης. Και αυτό δεν είναι ούτε δεξιό ούτε αριστερό, είναι ο τρόπος της δημοκρατίας. Η τελική έκβαση της υπόθεσης, νομίζω πως δικαιώνει την οπτική του κειμένου, ο Κουφοντίνας δεν πέθανε, ούτε το κράτος εκβιάστηκε. Όλα κρίθηκαν στη δικαιοσύνη.

Αν παρενέβαινε η πολιτική εξουσία, σε βάρος της δικαστικής, αυτό θα συνιστούσε διάλογο με την τρομοκρατία, κάτι που καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έκανε. Ο κομμουνιστής Ε. Μπερλινγκουέρ π.χ. συμμετείχε σε όλες τις αντιτρομοκρατικές διαδηλώσεις που έγιναν στην Ιταλία την εποχή της δολοφονίας του Α. Μόρο από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και ήταν απόλυτος στο να μην γίνει κανένας διάλογος και διαπραγματεύσεις με τους τρομοκράτες. Το ίδιο και στη Γερμανία, υπήρχε καθολικό μέτωπο του πολιτικού κόσμου απέναντι στην τρομοκρατία. Μόνο στην Ελλάδα, από ολόκληρη την Ευρώπη, ασχολούμαστε ακόμη με την τρομοκρατία αυτού του τύπου. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια άποψη με επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, και επιδέχεται και τον όποιο αντίλογο». Η γράφουσα στηρίζει απόλυτα τον Σ. Κουρουζίδη και την επιλογή της να δημοσιευθεί το σχετικό άρθρο στην εφημερίδα, και όποιος διαφωνεί, έχει το δικαίωμα να διαφωνεί και να εκφράζει τη διαφωνία του. Αυτό άλλωστε σημαίνει δημοκρατία.


2

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ Στις 31/12/2021 λήγει η προθεσμία για την αρχική καταχώρηση των υφιστάμενων ανελκυστήρων σύμφωνα με την Υ.Α. 68781/2019/ΦΕΚ 2760/B/ 3.7.2019 στο Μητρώο Ανελκυστήρων του Δήμου μας. Μέχρι τότε οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές των κτηρίων οφείλουν να φροντίσουν έγκαιρα για τον έλεγχο των ανελκυστήρων τους, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως προβλέπεται για κάθε ανελκυστήρα με βάση την χρονολογία κατασκευής του, να πιστοποιηθούν από κατάλληλο φορέα και κατόπιν να καταχωρηθούν στο μητρώο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Η προθεσμία που αναφέρθηκε παραπάνω δεν αφορά τους ήδη πιστοποιημένους και καταχωρημένους ανελκυστήρες στα μητρώα μας, οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται περιοδικά (κάθε 1 έως 6 έτη ανάλογα με το είδος του κτηρίου). Αρμόδια Υπηρεσία για την καταχώρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε ακίνητα εντός των ορίων του Δήμου είναι η Τεχνική Υπηρεσία. Οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι των κτηρίων είναι υποχρεωμένοι να πράττουν τα εξής:

Ως προς τους νέους ανελκυστήρες, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης να υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μας αίτηση καταχώρησης μαζί με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της καταχώρησης. l

Για τα επαγγελματικά κτήρια και τα κτήρια για ευρύ κοινό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις προσβασιμότητας σε εμποδιζόμενα άτομα. Οι αιτήσεις καταχώρισης και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μας, στον 4ο όροφο ή ηλεκτρονικά στο portal@neasmyrni.gr.

Ως προς τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, θα πρέπει να συμπληρώνεται ο φάκελος του ανελκυστήρα με οποιαδήποτε νέα πιστοποίηση, τροποποίηση, αλλαγή συντηρητή και να ενημερώνεται άμεσα το μητρώο. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει εντός του φακέλου του ανελκυστήρα πιστοποιητικό ελέγχου εκδοθέν από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου σε ισχύ, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση και λειτουργία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πριν και ως την λήξη του πιστοποιητικού, ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος του κτηρίου οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα σε ισχύ ανάλογης διάρκειας σύμφωνα με το είδος και την χρήση του κτηρίου. Ο έλεγχος/πιστοποίηση/καταχώρηση αφορά όλους τους ανελκυστήρες, εγκατεστημένους σε:

Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στείλει μήνυμα για μετακίνηση 1 στο 13033, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του rapid test.

• μονοκατοικίες • πολυκατοικίες • επαγγελματικούς χώρους • χώρους χρήσης από ευρύ κοινό.

Η διάρκεια είναι 2 λεπτά κατ’ άτομο. Οι αρνητικοί θα λάβουν απάντηση με sms μήνυμα στο κινητό τους. Οι θετικοί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά αμέσως.

l

Rapid tests στις 6/4 Δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) θα πραγματοποιηθούν από τον ΕΟΔΥ την Τρίτη 6 Απριλίου, από τις 10.00 το πρωί ως τις 3.00 το μεσημέρι, στην Κεντρική Πλατεία της πόλης.

Κάτι δεν πάει καλά με το μέτρημα των κρουσμάτων ΜΗΝΙΑΙΑ TOΠΙΚΗΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 0321379

ΜΑΓΚΡΙΩΤΟΥ5 &ΠΛ.ΠΕΡΙΜΕΝΗ1-2 Ν.ΣΜΥΡΝΗ,12171 ΤΗΛ.:2109351108 e-mail:info@nsonline.gr www.nsonline.gr

ΕΚΔΟΤΡΙΑ-Δ/ΝΤΡΙΑ AΛΕΞΙΑΗΛΙΑΔΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΙ.Κ.Ε.”

Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου στην Κεντρική Πλατεία Νέας Σμύρνης για δωρεάν Rapid Test, παρά την κακοκαιρία εκείνης της ημέρας. Από τους 662 ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΟΔΥ, βρέθηκαν 20 κρούσματα. Επικαλούμενo στοιχεία από την Πολιτική Προστασία, το Γραφείο Τύπου του Δήμου Νέας Σμύρνης απεύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τον συνωστισμό στο Άλσος, στα πάρκα και στις πλατείες, επειδή τα κρούσματα στην πόλη μας από 138 πήγαν στα 176.

Σύμφωνα με την κατανομή για τα νέα κρούσματα κορωνοϊού όμως στην Αττική, ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών έχει 178, ο Πειραιάς έχει 161, ο Νότιος Τομέας Αθηνών 102, η Ανατολική Αττική έχει 99, ο Δυτικός Τομέας Αθηνών 94, ο Βόρειος Τομέας Αθηνών 93, η Δυτική Αττική 40 και τα Νησιά 6. Προφανώς θέλουν να πουν πως είχαμε 38 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα. Το συνολικό νούμερο όμως είναι ολίγον... άσχετο.

Τα δέντρα μόνιμος λόγος διαμαρτυρίας & καυγά Σύμφωνα με την Γεωπονική Υπηρεσία του Δήμου: Λόγω των έντονων χιονοπτώσεων της 16ης Φεβρουαρίου καταστράφηκαν πολλά δέντρα. Ενδεικτικά, έχουν απομακρυνθεί πάνω από 40 κατεστραμμένα δένδρα και πάνω από 100 σπασμένοι βραχίονες δένδρων. Τα ζημιωθέντα δένδρα στην πλειοψηφία τους είναι πεύκα, καθώς λόγω του τρόπου που αναπτύσσονται και κυρίως λόγω του φυλλώματος τους συγκράτησαν μεγάλη ποσότητα χιονιού, το βάρος του οποίου σε κάποιες περιπτώσεις δεν άντεξαν. Η υπηρεσία είχε ήδη μεριμνήσει για τον καθαρισμό-κλάδεμα του μεγαλύτερου μέρους των ψιλών δένδρων, και ιδιαίτερα των κλαδιών που ήταν κοντά σε καλώδια ρεύματος. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που στον δήμο μας δεν είχαμε διακοπές ρεύματος.

Η κα Νόρα Γαλανοπούλου, βλέποντας όμως να κατακρεουργούν τη νεραντζιά της, έγραψε στο Facebook: «Ντροπή, άσχετοι, δολοφόνοι της φύσης. Σκότωσαν την κούκλα μου, τη νεράντζια μου την ανθισμένη ανθισμένη, ολάνθιστη! Πληγώσανε την Άνοιξη που τόσο μας λείπει!! Σε περίοδο εγκλεισμού οι μυρωδιές της είναι παρηγοριά!! Αίσχος!!!! Παραιτηθείτε τώρα!!!»


ΑΛΛΑΓΕΣ

ΚΑΙ

ΑΛΑΛΟΥΜ

ΣΤΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ

Όταν λοιπόν προσέρχονται οι πολίτες για θέματα πολεοδομίας στην μια και μοναδική ορισμένη υπάλληλο του Δήμου Ν. Σμύρνης, αντιλαμβάνονται το χάος που υπάρχει, εφόσον η μια υπηρεσία ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί πλέον και η άλλη δεν είναι έτοιμη να αναλάβει.

Με έγγραφο του στις 19 Μαρτίου προς την Πολεοδομική Υπηρεσία Αργυρούπολης, που επί σειρά ετών εξυπηρετούσε πολεοδομικά τα νότια προάστεια, ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης Στ. Τζουλάκης ζήτησε από την Υπηρεσία Αργυρούπολης να μεταφερθούν οι πολεοδομικές υποθέσεις της Ν. Σμύρνης στο δικό μας Δήμο. Με βάση την προαναφερόμενη απόφαση, ο Δήμαρχος Αργυρούπολης-Ελληνικού που προΐσταται της Πολεοδομίας Αργυρούπολης έδωσε εντολή διακοπής εξυπηρέτησης υποθέσεων της Ν. Σμύρνης από τις 10 Μαΐου και μετά, αλλά ήδη άρχισαν τα προβλήματα. Ο Δήμαρχος όρισε ένα στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Σμύρνης, μία τοπογράφο, να εξυπηρετεί τις πολεοδομικές υποθέσεις της πόλης, χωρίς όμως να έχει τους φακέλους και τα αρχεία, αφού αυτά παραμένουν στην Αργυρούπολη.

Ψιθυρίζεται ότι το Μάιο θα γίνει κίνηση μαζί με άλλους 2 όμορους δήμους για κοινή πολεοδομική Υπηρεσία, γιατί όπως θα διαβάσετε παρακάτω το πρόβλημα είναι γενικευμένο. Το πρόβλημα με τις πολεοδομίες Μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2020 έπρεπε υποχρεωτικά κάθε δήμος να συστήσει δική του αυτοτελή Υπηρεσία Δόμησης, βάσει πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης. Η έλλειψη όμως προσωπικού και η παντελής απουσία οργάνωσης του αρχείου των υπηρεσιών δόμησης

έχει εξελιχθεί σε Γολγοθά για μηχανικούς και πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα. Μπαλάκι ανάμεσα στο ανάλγητο πρόσωπο της γραφειοκρατίας και την έλλειψη οργάνωσης οι πολίτες προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους. Όσοι συναλλάσσονται με τις πολεοδομίες, πρεπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή και ατσάλινα νεύρα. Για τους μηχανικούς το ψάξιμο στο αρχείο των υπηρεσιών δόμησης έχει καταντήσει εφιάλτης, μιας και κανένας δήμος δεν το έχει ψηφιοποιήσει, με αποτέλεσμα χιλιάδες φάκελοι να αναζητούνται για μήνες. Στον καιρό, δε, της πανδημίας, το «χαρτοβασίλειο» στις Πολεοδομίες και η χαμηλή ή και σε ορισμένες περιπτώσεις μηδενική προσαρμογή των Yπηρεσιών Δόμησης στις νέες συνθήκες τηλεργασίας και εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης μηχανικών και πολιτών, έχει ως αποτέλεσμα νέο κύκλο ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων στην έκδοση οικοδομικών αδειών για κτηριακά έργα και επενδύσεις.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Δήμου, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για παράταση των μέτρων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις της Νέας Σμύρνης λόγω της πανδημίας του Covid 19, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την υποστήριξη των επιχειρήσεων, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη διασφάλιση της ομαλής επανόδου λειτουργίας της αγοράς με τα ακόλουθα μέτρα: l Απαλλαγή Δημοτικών Τελών στις πληττόμενες επιχειρήσεις, για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2021 και για

όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας του Covid 19. l Απαλλαγή τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα), για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2021 και για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας του Covid 19. Η δημοτική αρχή θα επανεξετάσει τα ανωτέρω μέτρα ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

αφορά στην Αίτηση Απαλλαγής Δ.Τ. & Μείωσης Τέλους Κοινοχρήστων Χώρων πάνω στον κόμβο υπηρεσιών GovHUB και δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών, επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό. Μπορείτε να εισέρχεστε σε αυτή με τους κωδικούς του taxisnet και ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης να υποβάλλετε τη σχετική αίτηση στη διεύθυνση https://dt.govapp.gr

Ήδη έχει ενεργοποιηθεί από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, που

Εμείς πάντως ως πληττόμενη επιχείρηση, που είμαστε έναν ολόκληρο χρόνο κλειστά και έχουμε κάνει την

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα Ενοικιάζεται διαμέρισμα 120τ.μ., πεντάρι, με 3 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, WC. Βυζαντίου 33, κέντρο Ν. Σμύρνης. Τιμή: 750 ευρώ Τηλ.: 697 8924680

σχετική αίτηση από τα μέσα Οκτωβρίου, δεν έχουμε δει απολύτως καμία μείωση στα δημοτικά τέλη και η αίτησή μας βρίσκεται ακόμα “υπό επεξεργασία”. Κι επειδή πολλά απ’ αυτά που υπόσχεται ο Δήμος με τα δελτία τύπου του δεν γίνονται ποτέ πραγματικότητα, έχουμε αρχίσει να αναρωτιόμαστε αν υπάρχει κανένα νόημα στο να τα δημοσιεύουμε και να γινόμαστε κι εμείς κατά κάποιον τρόπο “συνένοχοι” στην κοροϊδία των δημοτών.


4

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Τα καινούρια παγκάκια του Δήμου

Σύμφωνο Συνεργασίας Δήμου & ΙΑΣΙΣ Σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη προσφάτως μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, η οποία αφορά σε παροχές προς άτομα που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως ή είναι απομονωμένα, έχουν κινητικές δυσκολίες, περιορισμένες φυσικές ή πνευματικές δυνατότητες, γενικά άτομα που χρήζουν ιατρονοσηλευτικής ή και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας. Επιδίωξη της συυνεργασίας είναι η εύρεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κοινών δράσεων και σκοπών και η αναζήτηση πόρων χρηματοδότησης, ώστε να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου. Επίσης στο πλαίσιο συνεργασίας εντάσσονται και δράσεις που αφορούν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υποστήριξη προγραμμάτων για τους αστέγους, την συνδιοργάνωση με συλλόγους γονέων ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων στα σχολεία του Δήμου και την ανάπτυξη του κινήματος εθελοντισμού.

Το καλάθι για τον Άλλο Άνθρωπο Η οργάνωση "Ο Άλλος Άνθρωπος - Κοινωνική Κουζίνα Δωρεάν Φαγητό Για Όλους" μαζεύει τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι μπορεί ο καθένας. Στη Νέα Σμύρνη υπάρχουν μέχρι στιγμής δύο καλάθια: t t

Αγίας Σοφίας 76Β στον "Αργολικό" 25ης Μαρτίου 19 στο "Άρωμα"

Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει αντίστοιχο καλάθι είτε σε εταιρία είτε σε κατάστημα λιανικής, μπορεί να στείλει μήνυμα στην Οργάνωση

Οριστικά στο Δήμο ο Άτταλος Υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου και των ιδιοκτητών του η οριστική αγορά του ιστορικού κινηματογράφου “Άτταλος”, παρουσία και της κυρίας Ντορίνας Καραγιάννη, της οποίας ο πατέρας, καταγόμενος από την Αττάλεια, ήταν ο εργολάβος-κατασκευαστής του.

ΔΩΡΕΑ ΜΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Διαμαρτυρία για τη σύλληψη μαθητών

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας, παρουσία του Προέδρου της Νεκτάριου Σαρδιανού και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημήτρη Πανταζή, η παραλαβή 5.000 παιδικών μασκών τύπου Medical IIR.

Μια κίνηση αλληλεγγύης πραγματοποίησε η Ομάδα Τέχνης και Εθελοντισμού του 7ου ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Οι μάσκες θα χρησιμοποιηθούν από μαθητές της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας.

Μαθητές διαμαρτυρήθηκαν για την σύλληψη και κράτηση συμμαθητή τους κατά τα γεγονότα με την αστυνομία που έλαβαν πρόσφατα χώρα στη Νέα Σμύρνη. Έστησαν μαθητικές καρέκλες και θρανία και δέθηκαν με χειροπέδες, μοιράζοντας ένα τροποποιημένο πρόγραμμα του κρατούμενου συμμαθητή τους, όπου αναγράφεται ότι περνάει τις περισσότερες ώρες του στη ΓΑΔΑ. Αρκετοί ανήλικοι μαθητές συνελήφθησαν εκείνες τις ημέρες, μόνο και μόνο επειδή όπως οι ίδιοι καταγγέλουν έτυχε να βρίσκονται στην πλατεία ή γύρω απ' αυτήν την ώρα που συνέβαιναν τα επεισόδια.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 20277/3-11-20 επιστολής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων προς τους ωφελούμενους του προγράμματος απαλλαγής από τα Δημοτικά Τέλη και τον Δημοτικό Φόρο, ο Δήμος ενημερώνει όσους δεν είχαν προσκομίσει έως τις 31/12/2020 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή τους, ότι η νέα καταληκτική και οριστική ημερομηνία είναι η 31η/3/2021. Πληροφορίες: Βεκίρο Δήμητρα, τηλ.2132025877, email: dvekiro@neasmyrni.gr


ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 Ο εορτασμός της διπλής γιορτής της 25ης Μαρτίου γιορτάστηκε στη Νέα Σμύρνη με δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ.κ. Συμεών. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ Το επίσημο δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής, της οποίας ηγείται ο Σταύρος Τζουλάκης, σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν πρόσφατα μεταξύ πολιτών και αστυνομίας στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, είχε ως εξής: «Καταδικαστέα η βία απ' όπου κι αν προέρχεται Καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται. Οι εικόνες που είδαμε σήμερα στην πλατεία δεν τιμούν ούτε την πόλη μας, ούτε τους πολίτες, ούτε την Αστυνομία. Είναι δύσκολο να τηρούνται τα μέτρα, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέτρα έχουν κουράσει τον καθένα. Η συνύπαρξη στον δημόσιο χώρο είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες, αλλά και οι κανόνες δημόσιας υγείας πρέπει να τηρούνται από όλους για να διασφαλίσουμε το υπέρτατο αγαθό της ζωής. Η υπομονή όλων μας δοκιμάζεται καθημερι-

νά, κοινός στόχος να ξεπεράσουμε την πανδημία με τις λιγότερες απώλειες.» Με λίγα λόγια μας λέει πως, αφού δεν τηρούνται τα μέτρα, κακώς βέβαια, αλλά τι να κάνει η Αστυνομία, αναγκάζεται να προβεί σε βία. Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κρικρής από την άλλη πλευρά, ο οποίος ανήκει κι αυτός στην παράταξη Σταύρου Τζουλάκη, έκανε την εξής ανακοίνωση, διαφοροποιώντας τη θέση του και επιδεικνύοντας αρχηγικές προοπτικές: «Τα fake news & η αλαζονεία της εξουσίας δεν έχουν χώρο στη Νέα Σμύρνη Ένα ήσυχο απόγευμα στην Πλατεία μετατράπηκε σε σκηνές βίας που δεν έχουμε ξαναδεί στην πόλη μας. Η αστυνομική καταστολή μπροστά στα

μάτια μικρών παιδιών δεν τιμάει ούτε την πόλη μας ούτε την Ελληνική Αστυνομία. Η διαχείριση της πανδημίας μάς έμαθε ότι μόνο με συνεργασία, ψυχραιμία και υπομονή δεν θα έχουμε αλλά θύματα.» Ως fake news φανταζόμαστε εννοεί το γεγονός πως τα μεγαλύτερα κανάλια ενημέρωσης της χώρας έσπευσαν να υποστηρίξουν πως 30 άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και τραυμάτισαν έναν από αυτούς. Ευτυχώς που υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και κατέγραψαν σε βίντεο τι πραγματικά συνέβη. Ένα δικαίωμα των πολιτών που προσπαθούν σε διάφορες χώρες του κόσμου με νόμο να αποτρέψουν, ώστε να «μην παρεμποδίζεται το (θεάρεστο) έργο της Αστυνομίας».

Τις επόμενες ημέρες εμφανίστηκαν και πολλά άλλα στοιχεία που ανάγκασαν τόσο την κυβέρνηση όσο και την Αστυνομία, να παραδεχθούν το λάθος τους. Οι, δε, αστυνομικοί σταμάτησαν ουσιαστικά μετά τις διαδηλώσεις να κάνουν ελέγχους. Ίσως να ένιωσαν κι αυτοί λίγο προδομένοι από την πολιτική ηγεσία. Το δυστύχημα είναι, πως πολλοί πολίτες επιζητούν οι ίδιοι την ασφάλεια μέσω της αστυνομοκρατίας, θεωρώντας πως οι ίδιοι ως νομοταγείς πολίτες δεν θα πέσουν ποτέ θύματα της αστυνομικής βίας. Είναι παντού και πάντα η ίδια κριτική & τιμωρητική για τον πλησίον μας, πλανερή σκέψη, πως εμάς δεν μας αγγίζει το κακό· μέχρι να το νιώσουμε στο πετσί μας. Αλεξία Ηλιάδου


6

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Άρθρο Αναγνώστη στο Protagon.gr

Μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη (ή στη Σμύρνη;) ξένες στην πόλη. Αστυνομική βία από τη μία, βία και η «απάντηση» από κάποιους άλλους. Μίσος παντού. Ένα μίσος που δεν έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από τη Σμύρνη. Και αν θα ‘πρεπε να μισούν οι Σμυρνιοί! Όχι όμως. Επέλεξαν το μέλλον, τότε.

Μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη. Μια πόλη που διέφερε από την αρχή της. Προσφυγική μεν, αλλά είναι η πρώτη που ρυμοτομήθηκε και μετά κατοικήθηκε. Φαίνεται, οι Σμυρνιοί έφεραν από την καμμένη «μάνα» Σμύρνη μαζί στις βαλίτσες τους, όλα όσα είχαν χτίσει στην αντιπέρα όχθη του Αιγαίου: την οργάνωση, τη δημιουργία, το ανοιχτό μυαλό, την πρόοδο, το βλέμμα πάντα στο μέλλον. Από τότε που ήμουν παιδί, όλα έδειχναν να διαφέρουν στην περιοχή εκείνη. Η πολιτική διέφερε. Ο αθλητισμός διέφερε. Οι συζητήσεις στα καφέ(νεια). Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Αθήνα και σε περιόδους τότε μεγάλου διχασμού και μίσους (δεκαετία του ’80), πολλοί Νεοσμυρνιοί έδειχναν να έχουν πάντα μια πιο «καθαρή» ματιά για όσα συνέβαιναν στη χώρα. Ακόμα και στην ομάδα της πόλης, μια μικρή ομάδα, με τους μεγαλύτερους όμως ποδοσφαιριστές στην ιστορία, οι ήττες της μεταφράζονταν -κατά τους περισσότερους Νεοσμυρνιούς- σε κακή απόδοση, παρόλο που πολλές φορές

Αν και ο Ωνάσης θεωρείται ο πιο γνωστός Σμυρνιός, η φωτογραφία είναι έργο της Nelly’s, της Ελλης Σουγιουλτζόγλου-Σεραϊδάρη, του κοριτσιού που στις αρχές του περασμένου αιώνα έφυγε από τη Σμύρνη για να σπουδάσει φωτογραφία στη Γερμανία! | Μουσείο Μπενάκη ήταν η διαιτησία που διαμόρφωνε το αποτέλεσμα. Σαν να υπήρχε διαρκώς ένα βαθύτερο νόημα για τα πάντα, μια αναζήτηση πολύ μακριά από την οπαδική πίστη που κυριαρχούσε σε όλα τα

επίπεδα για την υπόλοιπη χώρα.

Σήμερα, μέσα από τις πρωινές μυρωδιές της στάχτης και κοιτάζοντας τα γεγονότα, οι Νεοσμυρνιοί έδειξαν και πάλι μια άλλη, ελπιδοφόρα για την κοινωνία, οδό. Βγήκαν στα μπαλκόνια τους και φώναζαν ενάντια στην αδικία που έβλεπαν να διαπράττουν οι αστυνομικοί. Δυο μέρες μετά, βγήκαν και πάλι στα μπαλκόνια τους και φώναζαν ενάντια στη βία και στην καταστροφή. Όχι τυφλά, γηπεδικά υπέρ του ενός ή του άλλου, αλλά με κριτική άποψη, διαχωρίζοντας ξεκάθαρα το λάθος από το σωστό, με απλή κατά τα άλλα κοινή λογική, θα έλεγε κανείς. Την «αυτονόητη» κοινή λογική, που λείπει τόσο πολύ από τη χώρα μας.

Τις τελευταίες μέρες παρακολουθώ από μακριά πλέον- τα γεγονότα στις γειτονιές της. Ακραίες καταστάσεις,

Ορέστης Παπαδόπουλος

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία, μέσω της πρωτοβουλίας «Ideas Powered for Business SME Fund», που υλοποιείται από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για την οικονομική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρώπη με κουπόνια διανοητικής ιδιοκτησίας. Αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IP) τους, συγκεκριμένα των σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων.

Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση με τη μορφή κουπονιού διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης στηρίζει έμπρακτα της μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πόλη μας και επικουρικά με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους παρέχει δωρεάν έλεγχο διαθεσιμότητας των εμπορικών τους σημάτων, ώστε να εναρμονιστούν με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κατοχυρώσουν νόμιμα το εμπορικό τους σήμα, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επιστροφή 50% στα βασικά τέλη των αιτήσεων τους. Ενδεικτικά, για την κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος με μια κλάση προϊόντων και υπηρεσιών προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αρχικά τέλη αντιστοιχούν στα 850 ευρώ. Για τους δικαιούχους ΜΜΕ το κόστος αυτό θα περιοριστεί στα 425 ευρώ, χωρίς την αμοιβή των εξειδικευμένων δικηγόρων για τις

υπηρεσίες ελέγχου διαθεσιμότητας του εμπορικού σήματος, κατάρτισης της αίτησης για την κατοχύρωση του σήματος και κατάθεσης αυτής στο αρμόδιο γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο επιχειρηματικότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης εδώ: business@neasmyrni.gr


ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΑΝΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ

ψυχής και ψυχαγωγίας, δημιουργεί πινακίδες απαγο-ρεύσεων…

Απαγορεύεται η άθληση Απαγορεύεται το παιχνίδι Απαγορεύεται η βόλτα Να αναπνέουμε επιτρέπεται;

Η πόλη μας με την στάση της αστυνομίας και τη στήριξη της δημοτικής αρχής, έχει μετατραπεί σε πόλη των απαγορεύσεων και των κλειστών υπαίθριων χώρων. Εν μέσω πανδημίας, και με τον παρατεταμένο εγκλεισμό που μας έχει επιβάλει η κυβέρνηση, η μόνη διέξοδος για παιδιά, νέους και ενήλικες είναι οι ανοιχτοί υπαίθριοι χώροι.

Κι όμως, ο Δήμος της Νέας Σμύρνης, ένας από τους πιο πυκνοκατοικημένους δήμους αναλογικά, είτε κρατάει κλειστό το Άλσος της Νέας Σμύρνης, είτε απαγορεύει στους δημότες, κατοίκους και επισκέπτες την υπαίθρια άθληση και το υπαίθριο παιχνίδι, τη μοναδική, δηλαδή, διέξοδο που έχει απομείνει στους πολίτες. Πρόσφατα, ο δήμος κρέμασε πινακίδες απαγόρευσης για διάφορες δραστηριότητες για παιδιά και νέους σε διάφορους χώρους. Ο κύριος «καταδικάζω τη βία απο όπου κι αν προέρχεται», αφού αρνήθηκε να

Η Ι ΩΑΝΝΑ Κ ΑΡΥΟΦΥΛΛΗ

ΕΓΙΝΕ

Το νέο Δ.Σ. της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ συνήλθε σε σώμα τη Δευτέρα 22/03 και θα έχει θητεία 3,5 ετών, έως το τέλος του Παραολυμπιακού κύκλου 2021-2024. Η Ιωάννα Καρυοφύλλη, η οποία κατά το παρελθόν είχε διατελέσει και πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, είναι πλέον η νέα πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Γίνεται έτσι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, διαδεχόμενη τον Γιώρ-

Π ΕθΑΝΕ

Η Ιωάννα Καρυοφύλλη, σήμερα Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Εθνική Στέγη» του Δήμου Νέας Σμύρνης, σπούδασε Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάστηκε επί σειρά ετών στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (2000-2004), Γενική Δι-

ΟΜΩΣ Ο

Λίγες ημέρες μετά την παράδοση της προεδρείας, σε ηλικία 73 ετών έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό, ο πρώην πρόεδρος της ΕΑΟΜ ΑμεΑ και της Παραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργος Φουντουλάκης. Είχε αφιερώσει τη ζωή του στο παραολυμπιακό κίνημα και η προσφορά του σε αυτό ήταν ομολογουμένως πολύ μεγάλη. Ο Γιώργος Φουντουλάκης γεννήθηκε στην Κρήτη στις 12 Αυγούστου 1948. Από το 2002 ως το 2008 διετέλεσε γενικός γραμματέας της ΕΑΟΜ ΑμεΑ. Από το 2008 ήταν πρόεδρος της Εθνι-

υποστηρίξει τους κακοποιημένους από το όργιο αστυνομικής βίας κατοίκους και ανήλικους, αποφάσισε, θυμίζοντας μας τη «μαύρη» παιδαγωγική του 19ου αιώνα, να απαγορεύσει τη μπάλα, το ποδήλατο, το skateboard, τη χαρά και το παιγνίδι των παιδιών, στους χώρους οι οποίοι πρόσφατα διαμορφώθηκαν. Δείγμα για το πώς καταλαβαίνει την ανάπλαση των δημόσιων χώρων. Ανοιχτούς για τους πελάτεςκαταναλωτές, κλειστούς για τη νεολαία και τα παιδιά. Ο δήμος, αντί να δημιουργήσει χώρους άθλησης, ανα-

Π ΡΟΕΔΡΟΣ

γο Φουντουλάκη που αποχώρησε από την ηγεσία της μετά από 12ετή θητεία.

ΤΗΣ

Επί σειρά ετών διετέλεσε Αντιδήμα-

ΤΗΣ

Ταυτίζεται με την υστερική, τιμωρητική, εχθρική στάση της κυβέρνησης απέναντι στη νεολαία και το λαό, που αντί να φτιάχνει ΜΕΘ πληρώνει περιπολικά, αντί για γιατρούς «μπάτσους», αντί για στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στέλνει «χωροφύλακες» στα Α.Ε.Ι. αλά Ερντογάν, αντί για αποσυμφόρηση των αιθουσών στα σχολεία, δέρνει τη νεολαία στις πλατείες και προσπαθεί να επιβάλλει τον φόβο. 📌 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 📌 ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΘΛΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ 📌 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ. 📌 ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Σημ. της Εφημ.: Τελικά, μετά από την γενική κατακραυγή του κόσμου, μία τουλάχιστον εκ των πινακίδων ξηλώθηκε.

Ο ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Α ΜΕ Α

ευθύντρια Παραολυμπιακών Αγώνων της οργανωτικής επιτροπής ΑΘΗΝΑ 2004, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ειδικού Αθλητισμού (1998-2000), Μέλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (2005-2009), Μέλος της Επιτροπής Αθλητισμός & Γυναίκα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (1997-2001), Πρόεδρος Οργανωτικών Επιτροπών διεξαγωγής Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων ΑΜΕΑ, Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Canoe Kayak, Μέλος της Ευρωπαϊκής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Μέλος της Φιλίππου Ενώσεως.

Π ΡΩΗΝ Π ΡΟΕΔΡΟΣ

ρχος Αθλητισμού-Πολιτισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης, Γενική Γραμματέας Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γενική Γραμματέας Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Γυναικών «Η Καλλιπάτειρα», μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ, μέλος του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Κρίκος Ζωής», μέλος της Επιτροπής για την Ισότητα στον Αθλητισμό του Ευρωπαϊκού μη Κυβερνητικού Οργανισμού «ENGSO». Συγχαίρουμε την κυρία Καρυοφύλλη για την επιτυχία της και της ευχόμαστε να επιδείξει αξιόλογη προσφορά από τη νέα της θέση.

Γ. Φ ΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ

του Λονδίνου και του Ρίο.

κής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ενώ από το 2010 ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Ήταν αρχηγός της ελληνικής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, του Πεκίνου,

ΔΗΜΟ

Για τη δράση του στο παραολυμπιακό κίνημα είχε τιμηθεί από την προεδρεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση της Ελλάδας, τον πρόεδρο της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, Sir Philip Craven και πολλούς άλλους φορείς. Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης. Ο Γιώργος Φουντουλάκης αγαπούσε πολύ τη Νέα Σμύρνη και ήταν πάντα κοντά σε όλες τις αθλητικές της δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της

θητείας του υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Δήμο μας και υποδέχτηκε στο Δήμο μας τον Πρόεδρο της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC) κ. Andrew Parsons, o οποίος και έγινε επίτιμος δημότης της πόλης μας. «Η συμβολή του στο κίνημα των ΑμεΑ αποτελεί παρακαταθήκη και εφαλτήριο για τους μελλοντικούς αγώνες των Ατόμων με Αναπηρία στον αθλητισμό» δήλωσε η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος, Ιωάννα Καρυοφύλλη.


8

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Διαδικτυακό Αφιέρωμα στην Επανάσταση Διαδικτυακές προβολές 25 Μαρτίου-25 Απριλίου 2021 Ένα μεγάλο διαδικτυακό αφιέρωμα ετοίμασε ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης, τιμώντας την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Θεματικά βίντεο που θα προβληθούν από το κανάλι του Πολιτιστικού Οργανισμού στο youtube, αλλά και από τις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και παραστάσεις Καραγκιόζη για παιδιά, με θέμα το 1821, συνθέτουν το σύνολο των διαδικτυακών δράσεων, με στόχο την τόνωση της συλλογικής μνήμης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, που δεν επιτρέπει ζωντανές επετειακές εκδηλώσεις. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νέας Σμύρνης, Βαγγέλης Χατζατουριάν, ο οποίος είχε και την επιμέλεια των δράσεων, «συντασσόμαστε κι εμείς με κάθε εγχείρημα που τιμά την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, επιχειρώντας να συμβάλουμε στην προώθηση του μηνύματος του Αγώνα και των προεκτάσεών του. Η πόλη της Νέας Σμύρνης έχει πρωταγωνιστήσει κατά το παρελθόν σε ιστορικά γεγονότα κομβικής σημασίας για το ελληνικό έθνος και οι κοινές αναφορές με τον Αγώνα του ‘21 είναι προφανείς και δεδομένες.»

22 Απριλίου: Η αποτύπωση της Επανάστασης στην Τέχνη. Έλληνες και ξένοι ζωγράφοι εμπνέονται από την Ελληνική Επανάσταση. Πώς αποτυπώνουν τον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Συντονισμός-Επιμέλεια Δράσεων: Βαγγέλης Χατζατουριάν, Πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νέας Σμύρνης. Συγγραφέας Ομιλητές:

Πρόγραμμα Διαδικτυακών Δράσεων Ο κύκλος των διαδικτυακών δράσεων περιλαμβάνει θεματικές προβολές βίντεο, ακολουθώντας τις παρακάτω ενότητες: 25 Μαρτίου: Αφιέρωμα στα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, Εισαγωγή 1η Απριλίου: Ηγετικές Προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης.

15 Απριλίου: Οπλισμός και Ενδυμασία των Ελλήνων Οπλαρχηγών.

Οπλαρχηγοί και θρησκευτικοί ηγέτες που διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Αγώνα του 1821. Οι αγωνιστές που οδήγησαν στη δημιουργία ανε-

Τα όπλα των πρωταγωνιστών της Επανάστασης και οι ενδυμασίες τους. Η φουστανέλα και ο συμβολισμός της.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ

Δ ΗΜΟΥΣ Χ ΩΡΙΣ

Η υπηρεσία αυτή αφορά στην Έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας από τον οικείο Δήμο στον οποίο κατοικεί ο πολίτης, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Η υπηρεσία «Πιστοποίηση Μονίμου Κατοικίας» είναι ήδη διαθέσιμη στους υπαλλήλους των Δήμων της χώρας, μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB.

Αξιοποιώντας η ΚΕΔΕ τις δυνατότητες του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB που έχει δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ΑΑΔΕ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, προσφέρει στους πολίτες των Δήμων όλης της χώρας πρόσβαση σε μια νέα υπηρεσία.

8 Απριλίου: Η ελληνική σημαία και τα Σύμβολα της Επανάστασης. Η σημαία που έχει επικρατήσει στον ελλαδικό χώρο, η σημασία και ο συμβολισμός της. Επιμέρους σημαίες που υψώθηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης σε περιοχές από όπου ξεκίνησε ο Αγώνας.

Β ΕΒΑΙΩΣΗ Μ ΟΝΙΜΗΣ Κ ΑΤΟΙΚΙΑΣ

Μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τους πολίτες όλων των Δήμων, μέσα από τον κόμβο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ( ΚΕΔΕ).

ξάρτητου ελληνικού κράτους.

Ο πολίτης όμως έχει πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνει την εν λόγω Βεβαίωση ΜΟΝΟ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που βεβαιώνει τον ΑΦΜ του. Η έκδοση της βεβαίωσης πραγματοποιείται χωρίς την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης από πλευράς του πολίτη και την προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα (φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Εκκαθαριστικού Ε1 και λογαριασμών ΔΕΚΟ).

ΤΗΝ

l Παντελής Ζούρας, Θεολόγος, Καθηγητής Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, Συγγραφέας l Μαργαρίτης Γαλάνης, Φιλόλογος Καθηγητής Ιστορίας 4 ο Λύκειο Νέας Σμύρνης l Αγγελική Μαστρομιχαλάκη, Εκπαιδευτικός Δρ. Παιδαγωγικής, Συγγραφέας

Κυριακές 4-11-18-25 Απριλίου: Παραστάσεις Καραγκιόζη με ιστορικές αναφορές στο 1821 για το παιδικό κοινό. Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες του Πολιτιστικού Οργανισμού youtube: NS Culture, facebook.com/culturens στα τηλέφωνα: 213 2025922 - 924 email: politistikosorg@yahoo.gr

Π ΡΟΣΚΟΜΙΣΗ Δ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτοματοποιημένα μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, με ασφαλή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρόπο, μέσα από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. Η προσθήκη της νέας αυτής ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενισχύει την προσπάθεια της Κ.Ε.Δ.Ε. και της αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, που θέτει ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας των Δήμων, με σκοπό την παροχή περισσότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες, με χαμηλότερο κόστος για το Δήμο και τον πολίτη, λιγότερο χαμένο χρόνο, λιγότερη γραφειοκρατία και αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας. Ο Κόμβος Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ govHUΒ συνδυάζει αυτόματα την ήδη υπάρχουσα υπηρεσία «Αναζήτησης Μητρώου Φυσικών Προσώπων» που επιστρέφει τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα της κατοικίας του

πολίτη, όπως προκύπτει από το μητρώο φυσικών προσώπων που διαθέτει η ΑΑΔΕ και πιστοποιείται έτσι η μόνιμη κατοικία του πολίτη. Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Δημήτρης Παπαστεργίου επισήμανε ότι: «Η προσθήκη της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πιστοποίηση Μονίμου Κατοικίας» είναι η 12η στον Κόμβο Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ. Έναν κόμβο που υπηρετεί το μεγάλο στόχο της αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού και της ΚΕΔΕ, που είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Δήμων. Μέσα από τη λειτουργία των ψηφιακών Δήμων θα καταφέρουμε να λειτουργούμε αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ αντί να φέρνουμε τους πολίτες στα δημαρχεία για να εξυπηρετούνται, θα πηγαίνουμε εμείς στο σπίτι τους, προσ-φέροντάς τους ποιοτικές υπηρεσίες ταχύτερα και φθηνότερα».


1821 - 2021: 200 χρόνια Σύγχρονης Ελλάδας 200 χρόνια ακροβασίας ανάμεσα σ’ Ανατολή και Δύση. 200 χρόνια, με διχασμούς, με εμφύλιους σπαραγμούς αλλά και με θέληση να μην τα παρατήσουμε στη μέση. 200 χρόνια βαλκάνιου μεσαίωνα θεσμών αλλά και οικουμενικών Ποιητών. 200 χρόνια θάνατος και ανάσταση. 200 χρόνια στάχτες αλλά πάλι πρασινίζουν οι κάμποι. 200 χρόνια μετανάστες αλλά και αμφιτρύωνες φιλόξενοι στην απανταχού Εστία. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, καλό είναι να γκρινιάζουμε που και που αλλά δεν έγιναν λίγα ως τώρα. Υπάρχουν Σκιές πολλές αλλά και άλλο τόσο Φως. Ας κοιτάξει ο καθένας όπου επιλέξει.

νοσοκομείων μας για να μην πεθάνουμε μόνοι μας σε κάποια ΜΕΘ. Είναι οι φιλέλληνες σαν τον Λόρδο Βύρωνα και τη Ζακλίν ντε Ρομιγί Είναι οι νεοέλληνες σαν τον Ρος Ντέιλι

Μεγάλη ειρωνεία και παραφωνία μια μικρή μειοψηφία Ελλήνων που σαρκάζεται και γελάει μ’ όσους γιορτάζουν την επέτειο. Μεγάλη ειρωνεία, αυτοί που απαξιώνουν τον Αγώνα του 1821, είναι οι ίδιοι που μόνιμα προτείνουν «αγώνες». Αυτοί που τους φαίνεται κιτς το καρυοφύλλι μπροστά στο σιδηρολοστό και στη μολότοφ. Αυτοί που είναι σίγουροι πως η βιτρίνα του μαγαζιού στη γωνία και το παρκαρισμένο αυτοκίνητο του εργαζόμενου είναι ο μέγας εχθρός. Μεγάλη ειρωνεία η μικρή μειοψηφία, αυτοί που δακρύζουν με τον αγώνα του IRA στην Ιρλανδία και της ETA στην Ισπανία γελούν ειρωνικά με τον Αγώνα εκείνων των Ελλήνων στην Ελλάδα. Ευτυχώς πολύ μικρή μειοψηφία.

Τα 200 χρόνια αυτά είναι ο Σολωμός, ο Καβάφης, ο Παλαμάς, ο Παπαδιαμάντης, ο Σεφέρης, Ελύτης, Ρίτσος, Κάλβος, Εμπειρίκος, ο Σικελιανός κι ο Καζαντζάκης, είναι ο Μανώλης Ανδρόνικος, ο Σπυρίδων Μαρινάτος, ο Πέτρος Θέμελης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Βασίλης Τσιτσάνης, η Παξινού, ο Ξαρχάκος, Θεοδωράκης, η Μελίνα, ο Χατζηδάκις, η Δημουλά, ο Ισίδωρος Ζουργός, η γενναία κα Μπεκατώρου.

Είναι η Φωνή της Βέμπο, του Ξυλούρη της Χαρούλας, του Παπάζογλου.

Είναι οι μανάδες που αποχαιρέτησαν τα παιδιά τους για την Αυστραλία την Αμερική, τη Γερμάνια και πολλές δεν τα ξανάδαν ποτέ.

Είναι οι χιλιάδες πρόσφυγες Μικρασιάτες που με το θάνατο του τόπου που γεννήθηκαν έδωσαν ζωή στη Μάνα Ελλάδα.

Είναι ο Θεόδωρος Κουρεντζής.

Είναι οι άντρες-πατεράδες που σιωπηλά δουλεύουν 200 χρόνια και δε βλέπουν ξύπνια τα παιδιά τους σχεδόν ποτέ, όταν γυρνούν κοιμούνται αυτά και κείνοι ξαναφεύγουν αξημέρωτα για τη δουλειά, για να έχουν εκείνα καλύτερη ευκαιρία στη ζωή, να μάθουν γράμματα, να ξεφύγουν, να γίνουν «χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία», έτσι το λέγανε 200 χρόνια τώρα.

Είναι οι χιλιάδες στρατιώτες που δε γύρισαν απ’ το Αλβανικό Μέτωπο.

Είναι η Μαρία Κάλλας. Είναι ο γιατρός Γεώργιος Παπανικολάου και μαζί του χιλιάδες σπουδαίοι επιστήμονες που διακόσια χρόνια δίνουν το δικό τους αγώνα. Είναι οι λοιμωξιολόγοι που «σπέρνουν όνομα και καριέρα στα κανάλια για να θερίσουν κασέ μεγάλα όταν έρθει η «ξαστεριά», αλλά είναι και οι άλλοι, χιλιάδες γιατροί και νοσοκόμοι, γυναίκες και άντρες που δίνουν καθημερινά αγώνα στην πρώτη γραμμή των

Είναι οι γυναίκες των ναυτικών που διακόσια χρόνια τώρα κάνουν τη μάνα και τον πατέρα μαζί.

Είναι όλα αυτά η Ελλάδα, κι ας είναι κι άλλα, γκρίζες σκιές και βαθιές πληγές. Ας αποφασίσει ο καθένας τι θέλει να δει, πού θέλει να ρίξει το βλέμμα του. Και Φως υπάρχει και σκοτάδι.

Τα 200 χρόνια είναι η Γκόλφω του Τάσου, η Γκόλφω του Περεσιάδη η Γκόλφω του Καραθάνου… Είναι η Λωξάνδρα με τις πίτες, τους μπακλαβάδες και τις ιστορίες της.

Είναι ο Αγγελόπουλος και το μετέωρο βήμα που έκανε ο Ελληνικός Κινηματογράφος χάρη σ’ αυτόν, η ματιά του που έγραψε Ιστορία μιλώντας γι’ αυτή. Είναι όσοι ξεχνώ εγώ αυτή τη στιγμή κι όσοι θα προστεθούν στους αιώνες που έρχονται. Είναι ο πελαργός τού χωριού πάνω στο καμπαναριό που δίπλα στη φωλιά του θα τινάξει τα φτερά τη στιγμή που ο πάπας θα πει Χριστός Ανέστη. Ένας τσολιάς ρεμπέτης έφηβος, κάνει σκέιτινγκ, πηδάει το φράχτη των απάτριδων και προχωρεί ακάθεκτος στο Μέλλον. Χρόνια Πολλά σε όλους όσους δε βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο κι εύχομαι όσοι γιορτάσουν τα 300 χρόνια, να ‘χουν άλλους τόσους παγκόσμιους Έλληνες να καμαρώνουν. Υ.Γ: Απ’ τα 200 αυτά χρόνια, τα 50 είναι δικά μου. Κι απ’ τα 50 τής ζωής μου, πάνω απ’ τα μισά τα έχω ζήσει εκτός Ελλάδος, εξ αποστάσεως, ίσως, για να μπορώ να την αγαπάω με τα ελαττώματά της.

Ο Γρήγορης. αλλά και ο Χρήστος Λαμπράκης, που με την αισθητική του έβαλε το δικό του λιθαράκι για να μην είμαστε απλώς Νότια Βαλκάνια και καψούρας γωνία.

Κάνοντας τον δικό μου απολογισμό με αφορμή αυτή την επέτειο, συνειδητοποιώ πως όταν έγινα πατέρας, με δεδομένο πως στη Μαδρίτη σχολείο ελληνικό δεν υπήρχε και δεν υπάρχει, εμμονικά προσπάθησα να μάθει η Άλμπα μου ελληνικά. Σα να ήταν ένα συμβόλαιο που είχα υπογράψει το ένιωθα μέσα μου. Θυμάμαι κάτι βράδια, πίσω στο 2008, ήταν 3 χρόνων μωρό η Άλμπα και τής διάβαζα την Αηδονόπιτα για ν’ ακούει ελληνικά με την κρυφή ελπίδα μια μέρα να τη διαβάσει μόνη της, και την Αηδονόπιτα κι όλο τον πλούτο που έχει γραφτεί στη γλώσσα την Ελληνική!

Είναι ο Γκάλης που έκανε τα μικρά παιδιά να ρίξουν το βλέμμα ψηλά και να κάνουν όνειρα.

Γιάννης Λυμτσιούλης melodrakma.com

Είναι ο Παναγούλης. Είναι ο Λαμπράκης


10

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕξΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ Covid-19 και να αποκτήσεις ανθεκτικότητα.

Η Μ.Ε.Υ Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ του Δήμου Νέας Σμύρνης, εξέδωσε τον ακόλουθο ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ για ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021 στην COVID-19 εποχή.

7. Έχε πάντα εναλλακτικές λύσεις Αυτό που έχει αξία είναι να κάνεις το καλύτερο δυνατό, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Έχε το στόχο και προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις σου, ωστόσο εάν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως τα έχεις σχεδιάσει έχε και ένα δεύτερο πλάνο στο μυαλό σου. Αυτό συμβαίνει συχνά στη ζωή και καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι - να προσαρμοζόμαστε ανάλογα.

1. ∆ιατήρηση καθηµερινής ρουτίνας Tα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά. Kάτι τέτοιο μπορεί να σε αποσυντονίσει και να σε απομακρύνει από το στόχο σου. Είναι σημαντικό να διατηρήσεις ένα ημερήσιο πρόγραμμα που θα οργανώσεις με βάση τις ανάγκες σου και θα αφορά όλες τις πτυχές της καθημερινότητας: τον ύπνο, τα γεύματα, τη μελέτη και τον χρόνο χαλάρωσης. Η καθημερινή ρουτίνα είναι σημαντική και δημιουργεί ασφάλεια και μία κανονικότητα, ενώ καταπολεμά το άγχος και απομακρύνει τα δυσάρεστα συναισθήματα. Ένα ακόμη μυστικό είναι να ξεκινάς το πρωινό με περιποίηση εαυτού και να φοράς ρούχα σπιτιού - όχι πυτζάμες. Ένας περιποιημένος και καθαρός χώρος ή δωμάτιο που φροντίζεις καθημερινά, βοηθά επίσης στην γενικότερη οργάνωση της ημέρας. 2. Ύπνος, ∆ιατροφή και Άσκηση Προσπάθησε να κοιμάσαι αρκετά (~8 ώρες) και τις ώρες που ο ύπνος είναι πιο βαθύς και ανανεώνει τον οργανισμό (βραδινές ώρες). Ο καλός ύπνος ξεκουράζει και βοηθά τη μνήμη, την αντίληψη και την κατανόηση, ενώ παράλληλα δημιουργεί καλή διάθεση και ευεξία. Ο ύπνος βοηθά ακόμη στη ρύθμιση της όρεξης και των γευμάτων, ώστε να μην γίνονται υπερβολές στη διατροφή. Διατήρησε τέσσερα περίπου γεύματα με όσο το δυνατόν υγιεινότερες επιλογές και λήψη υγρών για ενυδάτωση. Μπορείς ακόμη να κάνεις περιπάτους, τρέξιμο ή οποιαδήποτε ήπια σωματική άσκηση επιλέξεις για μισή ώρα καθημε-

8. Κάνε όνειρα για το µέλλον Κάνε νοερές σκέψεις και φαντάσου τον εαυτό σου τον επόμενο χρόνο. Πάλεψε για να γίνεις αυτή η εικόνα που θέλεις. Αυτό θα σου δώσει ώθηση, αφού θα λειτουργήσει ως κίνητρο για να προσπαθήσεις.

ρινά. 3. Οργάνωση της ηµερήσιας ύλης Οργάνωσε όσο καλύτερα μπορείς την ημερήσια ύλη και χρησιμοποίησε χρωματιστούς μαρκαδόρους στα σημεία που σε δυσκολεύουν περισσότερο. Κατά τη διάρκεια της μελέτης άφησε το κινητό σου εκτός δωματίου, για να μην αποσυντονίζεσαι από μηνύματα που πιθανόν λαμβάνεις. Μην ξεχνάς πως έχεις διανύσει μεγάλο δρόμο για να φτάσεις ως εδώ και ήδη βρίσκεσαι λίγο πριν το τέρμα. Καλό θα ήταν να μην αφήνεις για αύριο ότι μπορείς να κάνεις σήμερα. Προγραμμάτισε την ημερήσια ύλη και μην παρασύρεσαι από σενάρια π.χ. ότι οι εξετάσεις θα γίνουν αργότερα κλπ. 4. Χαλάρωσε µε τον τρόπο σου Η χαλάρωση σε βοηθά να ανασυντάσσεσαι και είναι απαραίτητη. Ο χρόνος και τρόπος χαλάρωσης εξαρτάται από εσένα. Μπορείς να μιλήσεις με τους φίλους σου, να ακούσεις μουσική, να κάνεις ασκήσεις χαλάρωσης (βλέπε παρακάτω), να βοηθήσεις στις δουλειές του σπιτιού ή οτιδήποτε άλλο σε ευχαριστεί. 5. ∆ιαχείριση άγχους Η οργάνωση περιορίζει το άγχος. Μην αφήνεις όσα έχεις να κάνεις να συσσωρεύονται, αυτό σε πιέζει και σου δημιουργεί άγχος. Βάλε προτεραιότητες – ποιο είναι επείγον και ποιο λιγότερο και ξεκίνα βάζοντας ένα καθημερινό πρόγραμμα προχωρώντας σταθερά.

Μπορείς να κάνεις ασκήσεις χαλάρωσης που βοηθούν πολύ: σε ένα δωμάτιο με ησυχία, κάθισε σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξεις στηρίζοντας την πλάτη σου και άρχισε να αναπνέεις αργά και βαθιά, από τη μύτη, χαλαρώνοντας όλο το σώμα. Σκέψου ένα ήρεμο και πολύ όμορφο μέρος, όπως μία ηλιόλουστη παραλία το καλοκαίρι. Σκέψου ευτυχισμένες στιγμές ή επιτυχίες στο παρελθόν που σου έδωσαν χαρά και διώξε κάθε αρνητικό συναίσθημα. Σκέψου επίσης ότι κάνεις το καλύτερο που μπορείς - μια ειλικρινή προσπάθεια προς το στόχο - και αυτό είναι αρκετό. 6. Θετική σκέψη Για αρχή ας κάνουμε τη σκέψη ότι κάθε επιπλέον δυσκολία μπορεί αρχικά να σε «ξεβολέψει», ωστόσο αν χειριστείς την κατάσταση μπορεί να σου προσφέρει εμπειρία, δύναμη και ευκαιρίες για αλλαγές που τελικά θα σε βοηθήσουν να προσαρμόζεσαι πιο εύκολα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1: Οι δυσκολίες έχουν πάντα μια θετική πλευρά Αναλαμβάνουμε δράση όταν έρθουμε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα (π.χ. COVID 19), και τη μεγαλύτερη πρόοδο την κάνουμε τότε. Επίσης, υπάρχουν αντικειμενικά διευκολύνσεις, όπως περισσότερος χρόνος για διάβασμα και μείωση της εξεταστέας ύλης λόγω της πανδημίας COVID 19. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2: Σημασία έχει το πώς αντιλαμβάνεσαι αυτό που συμβαίνει Έχε θετική σκέψη, διατήρησε το κέφι σου και μια όμορφη καθημερινή ρουτίνα. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση αυτή θα ξεπεραστεί και μέσα από την εμπειρία αυτή μπορείς να σμιλέψεις τον χαρακτήρα σου

Εκτίμησε τα αγαθά που έχεις και σκέψου ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα στερούνται (π.χ. η πανδημία έχει πολύ αρνητικότερες συνέπειες σε άλλες χώρες). Εκμεταλλεύσου θετικά όλες τις ευκαιρίες και προσπάθησε να αντιληφθείς ότι αυτό είναι ένα μικρό διάστημα προσπάθειας και όλη η ζωή βρίσκεται μπροστά σου - μπορείς να την ζήσεις υπέροχα! 9. Σκέψου την σχετικότητα των πραγµάτων Εκτίμησε τα αγαθά που έχεις και σκέψου ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα στερούνται (π.χ. η πανδημία έχει πολύ αρνητικότερες συνέπειες σε άλλες χώρες). Εκμεταλλεύσου θετικά όλες τις ευκαιρίες και προσπάθησε να αντιληφθείς ότι αυτό είναι ένα μικρό διάστημα προσπάθειας και όλη η ζωή βρίσκεται μπροστά σου - μπορείς να την ζήσεις υπέροχα! 10. Εάν δυσκολεύεσαι επικοινώνησέ το Μην ξεχνάς πως δεν είσαι μόνη/ος, γι' αυτό να μοιράζεσαι τις σκέψεις και τους προβληματισμούς σου με ανθρώπους γύρω σου - γονείς, φίλους, καθηγητές. Μια δυσκολία που την μοιραζόμαστε είναι πάντα μια πιο “εύκολη” δυσκολία. Μπορείς επίσης να συμμετέχεις με πολλούς τρόπους στην πλατφόρμα we-knowhow.gr και να τηλεφωνήσεις στη Γραμμή ΜΕΥποστηρίζω 80011 80015 καθημερινά 9.00-15.00 χωρίς χρέωση. Άρτεμις Κ. Τσίτσικα Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής ΕΚΠΑ Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.) Ευθαλία Τζίλα Παιδοψυχίατρος MSc – Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΚΠΑ


ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΝΙΟΣ : «ΣΟΥΡΗΣ

Ο

ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ,

Ο

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ »

πο, και το σημαντικό και άκρως επίκαιρο στις μέρες μας ποιητικό του έργο γραμμένο με την αιχμηρή, γενναία και πνευματώδη του πένα , με το ιδιαίτερο και χαρισματικό αυτοσαρκαστικό του χιούμορ. Αφ’ ετέρου η κοινωνική ευθύνη που ένιωσα ως δημιουργός μελετώντας τον αφού, η διαχρονική ποίηση του Γεωργίου Σουρή (1853-1919) φωτίζει κριτικά τη σύγχρονη πραγματικότητα και αποδίδεται μέσα από αληθινές ιστορίες συνδιαλλαγής των συντελεστών με το ελληνικό Δημόσιο του παρελθόντος, σε σύγκριση με το σήμερα. Μια μοναδική μουσικοαφηγηματική παράσταση, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τον θάνατο του σατιρικού ποιητή Γεώργιου Σουρή Ο Νεοσμυρνιός καλλιτέχνης, συνθέτης & ερμηνευτής Πασχάλης Τόνιος συνθέτης-ερμηνευτής παρουσιάζει το νέο μουσικό έργο του, βασισμένο στην σατιρική ποίηση του «Αριστοφανικού» ποιητή Γεωργίου Σουρή, ο οποίος με το αιχμηρό και αυτοσαρκαστικό του χιούμορ παραμένει εντυπωσιακά επίκαιρος και αφοπλιστικά αληθινός. Η μουσική σύνθεση του Π.Τ. αποτελεί ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός, το οποίο θα αναδείξει την εξαιρετική πολιτιστική κληρονομιά που άφησε πριν από 130 και πλέον χρόνια ο Γεώργιος Σουρής ο οποίος έχει προταθεί 5 φορές για το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Το μουσικό έργο κυκλοφόρησε σε CD ηλεκτρονική μορφή μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε στο ΠΑΛΛΑΣ, όπου τραγούδησαν οι ηθοποιοί (αλφαβητικά): Αλικάκη Μυρτώ, Βαλτινός Γρηγόρης, Βιδάλη Μαίρη, Βουτσάς Κώστας, Ζουγανέλης Γιάννης, Καρρά Νικολέττα, Λογοθέτης Ηλίας, Λουδάρος Αντώνης, Μαγγίρα Μπέττυ, Μαρίνος Μιχάλης, Ματσούκα Δήμητρα, Μιχαηλίδης Ιεροκλής, Μπουρδούμης Αλέξανδρος, Πετράκης Παναγιώτης, Πολυχρονίδη Μαριάννα, Σκιαδαρέσης Γεράσιμος, Τσακίρογλου Νικήτας, Χαϊκάλης Παύλος, Ψυχράμη Αντιγόνη, ΝίVo Βουρλιωτης, παρουσίαση Δημήτρης Μακαλιάς. Λίγα λόγια από τον ίδιο το συνθέτη Ο λόγος που με ώθησε να μελοποιήσω τον Αριστοφανικό σατυρικό μας ποιητή Γεώργιο Σουρή ήταν αφ’ ενός, ο σεβασμός που αισθάνομαι για το ιστορικό αυτό πρόσω-

Ο Γεώργιος Σουρής έταξε σωστά τη ζωή μέσα στο πνεύμα της ποιητικής Τέχνης, δεν αστόχησε, δεν αδίκησε, αλλά πρόσφερε τον σαρκαστικό μα και προφητικό του σπόρο για να θρέψει και να αφυπνίσει τους πατριώτες του, τους συνανθρώπους του. Αυτό το έργο του τρόχισε και φλόγωσε επίμονα τη συνείδησή μου. Πήρα λοιπόν το έργο του, το γραμμένο πάνω στον κυματισμό του χρόνου, το μελοποίησα με σεβασμό, και γίνομαι σήμερα κοινωνός του σε σας. Βιογραφικό Ο Νεοσμυρνιός καλλιτέχνης Πασχάλης Η. Τόνιος αριθμεί πολλά μουσικά έργα στο ενεργητικό του όπως: ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΧΑΙΡΕ ΜΑΝΑ, ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΑ

Η Νέα Σμύρνη και η κλιματική αλλαγή Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετέχει στο πρόγραμμα «Food Wave: Empowering urban youth for climate action» μαζί με οργανώσεις από 16 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απευθύνεται σε νέους και νέες 15-35 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση γύρω από τις επιπτώσεις των σύγχρονων διαδικασιών παραγωγής της τροφής στο περιβάλλον και την προώθηση βιώσιμων συμπεριφορών κατανάλωση στο αστικό περιβάλλον. Ο αντιδήμαρχος Κρικρής Γιώργος δήλωσε: "Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διοργανώσουμε συμμετοχικά εργαστήρια με ομάδες νέων και θα συνεργαστούμε μαζί τους για την υλοποίηση δράσεων στην πόλη (street actions) που θα προωθούν βιώσιμα αστικά συστήματα τροφής και θα συμβάλουν στις προσπάθειες της ΕΕ για μετριασμό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Μαζί με τις υπόλοιπες οργανώσεις και φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τις ομάδες των νέων θα δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή ψηφιακή εκστρατεία που θα συμβάλει στις προσπάθειες της Ευρωπαικής Ένωσης για μείωση της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε βιώσιμα συστήματα κατανάλωσης της τροφής."

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ, ΕΥΘΕΩΣ και άλλα ανέκδοτα…, ‘’ΤΑ ΛΑΙΚΟΤΡΟΠΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ’’ κ.α. Έκανε το ντεμπούτο του ως μουσικός κι ερμηνευτής δίπλα σε μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, ενώ ο Μάνος Χατζιδάκις τον παρότρυνε να ασχοληθεί και με τη σύνθεση για την οποία και βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Ιθάκης σε στίχους Ηλία Κατσούλη. Το ρεπερτόριό του ως ερμηνευτής περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν της νεότερης έντεχνης μουσικής παράδοσης. Τα έργα του έχουν παρουσιαστεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό και σε χώρους όπως το Ηρώδειο, Πνύκα, Καλλιμάρμαρο, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Παλλάς, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής κ.α., ενώ έχει συνεργαστεί με όλα τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής, ενδεικτικά Θεοδωράκης, Milva, Μπιθικώτσης, Πλέσσας, Σπανός, Νταλάρας, Βιτάλη κ.α.


12

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Α ΛΛΕΡΓΙΚΗ Ρ ΙΝΙΤΙΔΑ : Σ ΥΜΠΤΩΜΑΤΑ , Α ΙΤΙΑ & Α ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Η αλλεργική ρινίτιδα είναι μια πάθηση η οποία χαρακτηρίζεται από συμπτώματα τα οποία επηρεάζουν τη μύτη και κατά συνέπεια τη ρινική αναπνοή. Ωστόσο, αρκετές φορές εμφανίζεται μαζί με την αλλεργική επιπεφυκίτιδα και το άσθμα. Δημιουργείται από αλλεργική φλεγμονή, δηλαδή από την υπερβολική αντίδραση του οργανισμού στα αεροαλλεργιογόνα.

Συμπτώματα αλλεργικής ρινίτιδας Τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας ασκούν επιρροή στο ρινικό, οφθαλμικό και πνευμονολογικό σύστημα του ασθενούς: Φτέρνισμα Παρουσιάζεται συχνά το πρωί (το ένα μετά το άλλο στη σειρά), ή προκαλείται όταν ο ασθενής βρίσκεται σε χώρους υψηλής συγκέντρωσης αεροαλλεργιογόνων, όπως για παράδειγμα, κήποι ή πάρκα για τις γύρες, αποθήκες, γυμναστήρια για μύκητες & ακάρεα.

ενδορινικά. Είναι τα πιο ευρεώς χρησιμοποιούμενα φάρμακα και αντιμετωπίζουν την ρινική καταρροή το φτέρνισμα και τον κνησμό.

l l l l

Ροχαλητό / αναπνοή από το στόμα Ρινορραγία Μαύροι κύκλοι και οίδημα κάτω από τα μάτια Κόπωση, ευερεθιστότητα, κεφαλαλγία.

Η ποιότητα ζωής των ασθενών επηρεάζεται άμεσα από την αλλεργική ρινίτιδα, προκαλώντας δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Έχει επίσης έντονη επίπτωση στην ποιότητα ύπνου, με συνέπεια την μειωμένη επίδωση στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία των ασθενών. Διάγνωση αλλεργικής ρινίτιδας

Ρινική καταρροή Πρόκειται για έκκριση διάφανης βλέννας «σα νερό», συνήθως σε αρκετή ποσότητα. Συχνά ακολουθεί τους πταρμούς, αλλά παρουσιάζεται και μόνη της.

Η διάγνωση της αλλεργικής ρινίτιδας πραγματοποιείται με βάση το ιστορικό του ασθενή και την αντικειμενική εξέταση.

Ρινική συμφόρηση Χαρακτηρίζεται η «μπουκωμένη μύτη». Μειώνει αρκετές φορές την όσφρηση, δημιουργώντας αλλοίωση στη γεύση,καθώς αυτές οι δύο αισθήσεις είναι αλληλένδετες. Επίσης, σε μερικούς ασθενείς επηρεάζεται και η ακοή, προκαλώντας την αίσθηση ότι έχουν βουλωμένα αυτιά.

Ο αλλεργιολόγος εκτελεί τις δερματικές δοκιμασίες νυγμού (skin prick tests), οι οποίες δίνουν αποτέλεσμα σε 15-20 λεπτά. Επίσης, αν χρειαστεί ο αλλεργιολόγος ελέγχει και τις αιματολογικές εξετάσεις για την μέτρηση της ολικής ανοσοσφαιρίνης E της αλλεργικής προδιάθεσης total IgE καθώς και ειδικών ανοσοσφαιρινών Ε RAST specific IgE για συγκεκριμένα επιμέρους αλλεργιογόνα.

Κνησμός & φαγούρα στην μύτη, στο φάρυγγα, στα αυτιά. Ειδικά στη μύτη, στο κάτω μέρος της δημιουργείται έντονος κνησμός. Άλλα συμπτώματα τα οποία αποτελούν αποτέλεσμα των παραπάνω ή οφείλονται σε νόσους οι οποίοι σχετίζονται με την αλλεργική ρινίτιδα είναι: l Μάτια που δακρύζουν, με φαγούρα l Οπισθορινική καταρροή l Βήχας

Ο έλεγχος είναι μείζονος σημασίας, γιατί γίνεται ο εντοπισμός του υπευθύνου αλλεργιογόνου και προσδιορίζονται οι κατάλληλες οδηγίες αποφυγής αλλά και η διάρκεια της θεραπείας. Είναι επίσης σημαντικός για να γίνει η αιτιολογική θεραπεία δηλαδή η ανοσοθεραπεία. Αντισταμινικά Είναι φάρμακα τα οποία λαμβάνονται από το στόμα ή

Ενδορινικά στεροειδή Αποτελούν τα ρινικά σπρέι που χρησιμοποιούνται για να ελεχθεί η φλεγμονή. Πρακτικά είναι το φάρμακο επιλογής για την ρινική συμφόρηση και έχουν επιτυχή αποτελέσματα και στα υπόλοιπα συμπτώματα. Για να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα χρειάζονται κάποιες μέρες, συνεπώς είναι σημαντικό η θεραπεία να ξεκινάει από τα πρώτα συμπτώματα με σκοπό να ελέγχεται η κατάσταση γρηγορότερα. Αποσυμφορητικά Αποτελούν τα φάρμακα που δίνουν άμεση ανακούφιση, καταπραΰνοντας από τη ρινική συμφόρηση. Αυτό πραγματοποείται δρώντας κατευθείαν στα αγγεία της μύτης τα οποία συστέλλουν. Αντιλευκοτριενικά Είναι ένα σχετικά καινούργιο είδος φαρμάκου που ελέγχει τα συμπτώματα του άσθματος αλλά και της αλλεργικής ρινίτιδας. Τα ανωτέρω φάρμακα αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα αλλά όχι την αιτία τους δηλαδή την υπερευαισθησία του οργανισμού και την υπερβολική του αντίδραση στα αεροαλλεργιογόνα. ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, MD ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Εθελοντική Αιμοδοσία Το Σάββατο 17 Απριλίου 2021, από τις 10.00 έως τις 14.00, το 12ο Δημοτικό της πόλης μας (Παρασκευοπούλου 37) σας περιμένει στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει για έκτη συνεχόμενη φορά στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η αιμοδοσία θα γίνει σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα προστασίας από τον κορονοϊό.


Νηστεία: ευκαιρία για σωστή διατροφή & ευεξία Η Ορθόδοξη Χριστιανική νηστεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής, αφού σύμφωνα με τη χριστιανική θρησκεία προβλέπετε να νηστεύουμε 180-200 ημέρες ετησίως. Η νηστεία δίνει την ευκαιρία σε όλους μας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να γινόμαστε χορτοφάγοι και να απολαμβάνουμε όλα τα οφέλη της αποχής από τα ζωικά προϊόντα για την υγεία μας. Η νηστεία του Πάσχα είναι μια περίοδος όπου έχουμε πλήρη αποχή από ζωικές τροφές, ψάρια και γαλακτοκομικά προϊόντα για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου πενήντα ημέρες. Σε αύτη την χρονική περίοδο οι τροφές που καταναλώνονται είναι κυρίως φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί, άμυλο (ζυμαρικά, ψωμί κ.α.), όσπρια, θαλασσινά και προϊόντα σόγιας.

Ποια τα οφέλη της νηστείας; Χοληστερίνη & τριγλυκερίδια Η έλλειψη τροφών ζωικής προέλευσης από τη διατροφή, σημαίνει μείωση του προσλαμβανόμενου λίπους και βασικά του κορεσμένου λίπους, το οποίο είναι και το πιο επιβαρυντικό. Αυτό έχει ως επακόλουθο τη μείωση στις τιμές της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων, ιδιαίτερα σε αυτούς που οι τιμές τους, υπερβαίνουν τις φυσιολογικές. Οι μελέτες του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν δείξει ότι όσοι κάνουν νηστεία 180 μέρες τον χρόνο, έχουν ολική χοληστερόλη 12,5% χαμηλότερη και «κακή» (LDL) χοληστερόλη 20% χαμηλότερη απ’ ότι οι άνθρωποι που δεν νηστεύουν. Λιγότερο οξειδωτικό στρες Οι άνθρωποι που νηστεύουν έχουν

επίσης πολύ λιγότερο οξειδωτικό στρες - μία αντίδραση του οργανισμού που θεωρείται γενεσιουργός αιτία της αθηροσκλήρωσης, του καρκίνου και των εκφυλιστικών νοσημάτων του νευρικού συστήματος, όπως η νόσος του Πάρκινσον & η νόσος Άλτσχαϊμερ. Αρτηριακή πίεση Η μείωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί επίσης να ενταχθεί στα οφέλη της νηστείας. Τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια και τα δημητριακά, που αποτελούν τρόφιμα που καταναλώνονται σε μεγαλύτερη ποσότητα και συχνότητα κατά την περίοδο της νηστείας, είναι πλούσια σε κάλιο. Χάσιμο βάρους Κατά τη διάρκεια της νηστείας μπορεί να επιτευχθεί μείωση και έλεγχος του σωματικού βάρους. Η εγκράτεια, η οποία αποτελεί τη βασική έννοια της νηστείας, σε συνδυασμό με τη μειωμένη πρόσληψη διατροφικού λίπους, μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια μερικών περιττών κιλών.

Τι θα πρέπει να προσέχουμε; Κατά τη διάρκεια της νηστείας, όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να τηρούνται οι 3 βασικές αρχές της υγιεινής διατροφής: ισορροπία, ποικιλία και μέτρο. Η ποικιλία αφορά στη κατανάλωση τροφίμων απ' όλες τις ομάδες τροφίμων, όπως στην περίπτωση που νηστεύουμε, τα δημητριακά, τα όσπρια, τα θαλασσινά, τα φρούτα και τα λαχανικά, ώστε να παρέχονται στον οργανισμό όλα εκείνα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που έχει ανάγκη. Η ισορροπία αφορά στο σωστό συνδυασμό των τροφίμων αυτών στα διάφορα γεύματα και το μέτρο αναφέρεται στον

περιορισμό που θα πρέπει να θέτουμε στην ποσότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τίθενται περιορισμοί ώστε να μην καταναλώνεται ανεξέλεγκτη ποσότητα τροφής με τη δικαιολογία ότι αυτά είναι νηστίσιμα. Μουλιάστε τα όσπρια Τα όσπρια διαθέτουν φυσικούς παράγοντες, τα “αντι-θρεπτικά συστατικά (anti nutrients)”, που τα προστατεύουν από την πρόωρη βλάστηση αλλά και την φθορά, οι οποίοι όμως αν καταναλωθούν σε μεγάλη ποσότητα δημιουργούν προβλήματα στην πέψη ενώ παράλληλα εμποδίζουν την απορρόφηση βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Το μούλιασμα αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης σε μεγάλο βαθμό αυτών των παραγόντων. Επιπλέον, το σωστό μούλιασμα απομακρύνει σχεδόν ολοκληρωτικά μολυσματικά στοιχεία όπως βρωμιές, υπολείμματα φυτοφαρμάκων και σκόνη.

Πότε η νηστεία μας παχαίνει; Είναι γεγονός ότι εάν δε δοθεί προσοχή στην ποσότητα των τροφίμων που κα-ταναλώνουμε είναι δυνατό να πάρουμε βάρος κατά τη διάρκεια της νηστείας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον περιορισμό του ελαιολάδου κατά την παρασκευή των γευμάτων, καθώς το ελαιόλαδο παρά τα σημαντικά οφέλη του για την υγεία

του οργανισμού προσδίδει αρκετές θερμίδες. Επιπλέον, συχνά κατά τη διάρκεια της νηστείας καταναλώνουμε υπερβολική ποσότητα νηστίσιμων τροφίμων πλούσιων σε θερμίδες καθώς θεωρούμε ότι τα νηστίσιμα δεν παχαίνουν. Κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Αντίθετα θα πρέπει να τίθεται περιορισμός στην κατανάλωση αμυλούχων τροφίμων, όπως ψωμί, κράκερς, παξιμάδια, κριτσίνια και άλλων νηστίσιμων αρτοσκευασμάτων. Τέλος, τρόφιμα όπως ο χαλβάς, οι ξηροί καρποί και το ταχίνι, λόγω του αυξημένου θερμιδικού τους περιεχομένου, θα πρέπει να καταναλώνονται με σύνεση ιδιαίτερα από άτομα με αυξημένο βάρος ή άτομα τα οποία έχουν θέσει ως στόχο τους την απώλεια βάρους.

Aπότομη επιστροφή Η απότομη μετάβαση από την νηστίσιμη διατροφή σε μια διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερίνη, μπορεί να προκαλέσει διατροφικό «σοκ» στον οργανισμό μας με δυσάρεστες συνέπειες. Η δυσπεψία και η γαστρεντερίτιδα είναι από τις πιο κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες την ημέρα του Πάσχα και των επόμενων ημερών. Επίσης, ο συνδυασμός κόκκινου κρέατος, εντοσθίων και άφθονου αλκοόλ, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα ουρικού οξέος. Ακόμη, υπάρχει επιβάρυνση της καρδιακής λειτουργίας λόγω της απότομης κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων «κακών» λιπαρών οξέων και λόγω της υπερφαγίας. Για τους παραπάνω λόγους, καλό είναι να υπάρχει ένα μέτρο και η μετάβαση στις παλιές μας διατροφικές συνήθειες, να είναι σταδιακή.


14

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού α. Γραφείο Προσωπικού: 213 2025 796 β. Γραφείο Πρωτοκόλλου και Αρχείου: 213 2025 798 γ. Γραφείο Εκλογών: 213 2025 792 δ. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 213 2025 787

ΠΩΣ

Ο

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΤΑ

ΕΔΩΣΕ ΤΑ

ΤΡΕΝΑ

Τμήμα Λογιστικό α. Γραφείο Προϊσταμένου: 213 2025 747 β. Γραφείο Προϋπολογισμού: 213 2025 776 - 863 γ. Γραφείο Λογιστηρίου: 213 2025 743 - 746 - 748 δ. Γραφείο Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας: 213 2025 741 - 737

Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας α. Γραφείο Προϊσταμένου Ειδικού Ταμία: 213 2025 704 β. Γραφείο Εξόδων-Διαχειριστής: 213 2025 701 γ. Γραφείο Επιμελητών Εσόδων: 213 2025 706-707 δ. Γραφείο Λογιστηρίου: 213 2025 705-702 ε. Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης ΝΠ: 213 2025 708 Τμήμα Προμηθειών 213 2025 905 - 903 - 904 - 906 - 907 Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου 210 9812 202 - 210 9852 655 Τμήμα Κτηριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων 213 2025 810 - 830 - 823 - 825 Τμήμα Έργων Υποδομής 213 2025 814 - 822 - 809 - 827 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων: 213 2025 805 - 811 - 812 - 733 Τμήμα Πολεοδομίας: 213 2025 820 – 821 Τμήμα Πληροφορικής & Δικτύων: 213 2025 779 – 771 Πολεοδομικό Γραφείο: 210 9947 210 Κτηματολόγιο: 210 933 16 38 Τμήμα Αποκομιδής & Ανακύκλωσης 210 9370370 , 213 2025 873 - 874 - 878 - 880 Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας 210 9370370 , 213 2025 873 - 874 - 878 - 880 Τμήμα Συντήρησης & Ανάπτυξης Πρασίνου: 2109370281 Τμήμα Μελετών & Σχεδιασμού Πρασίνου: 2109370281 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: 213 2025 882 Τμήμα Παιδείας, Νεότητας & Δια Βίου Μάθησης: 213 2025840 ΚΕΠ 0761 (Κεντρικό) Αγίας Φωτεινής (κάτω από την γέφυρα) Ωράριο: 8:00 έως 20:00, Σάββατο 8:00 έως 14:00 Τηλ: 213 2025500 ΚΕΠ 0761 (Παράρτημα) Αγχιάλου 33 & Βοσπόρου (Λουτρά) Ωράριο : 8:00 έως 15:00 | Τηλ: 210 9310164

ΤΟΥ

ΟΣΕ! Η ιστορία ξεκινάει το 1986. Στον τότε καινούργιο Σύλλογο Φίλων του Συδηροδρόμου (γνωστό και ως ΣΦΣ), διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη προεδρείου. Εκείνη την περίοδο ο ΟΣΕ μόλις είχε υπογράψει μια σπουδαία συμφωνία για μια μεγάλη προμήθεια τροχαίου υλικού, με το οποίο για πρώτη φορά θα εκσυγχρόνιζε τις υπηρεσίες του προς τους επιβάτες.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου α. Γραφείο Δημοτολογίου: 213 2025 712 - 720 β. Γραφείο Μητρώου Αρρένων & Στρατολογίας: 213 2025 720 γ. Γραφείο Ληξιαρχείου: 213 2025 767 - 768 δ. Γραφείο Πολιτικών Γάμων: 213 2025 716 - 717 ε. Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων: 213 2025 720

Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας & Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων α. Γραφείο Προϊσταμένου: 213 2025 758 β. Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών: 213 2025 756 γ. Γραφείο Φόρων-Εισφορών, Δικαιωμάτων κλπ: 213 2025 757 δ. Γραφείο Τελών Κοινόχρηστων χώρων και Αδειών: 213 2025 765 ε. Γραφείο Φορολογικών διαφορών: 213 2025 760 στ. Γραφείο Παραβάσεων Κ.Ο.Κ.: 213 2025 755 ζ. Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος & Τεχνικών Παιγνίων Τηλ: 213 2025 760

ΤΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΑ

Ο Πανιώνιος έχει αποτελέσει διαχρονικά πηγή έμπνευσης και το gazzetta.gr θυμάται μια τέτοια ιστορία όταν ο ΟΣΕ αποφάσισε να δώσει τα χρώματα της ομάδας της Νέας Σμύρνης σε συρμούς του Προαστιακού! Τον ιστορικό ρόλο του Πανιωνίου όχι μόνο στον ελληνικό αθλητισμό αλλά και στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς. Ο «Ιστορικός» υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει αιμοδότης σε διάφορα αθλήματα και η συμβολή του στην διάδοση και την ανάπτυξή τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Εκτός από το τμήμα ποδόσφαιρο, όπου από τα σπλάχνα του έχουν αναδειχθεί οι σπουδαιότεροι ποδοσφαιριστές, ο σύλλογος από τη Σμύρνη είναι ο λόγος που σήμερα αθλήματα όπως το βόλεϊ και ο στίβος υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Το τμήμα πετοσφαίρισης του Πανιωνίου είναι το πρώτο στον ελληνικό χώρο, αφού ιδρύθηκε στη Σμύρνη το 1913, ενώ το 1926 προπόνησε για πρώτη φορά γυναίκες και οργάνωσε αγώνες στίβου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν μπορούσαν καν να βγουν από το σπίτι τους ασυνόδευτες. Τα όσα έχει προσφέρει ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης στον ελληνικό αθλητισμό είναι γνωστά. Οι «κυανέρυθροι» όμως, εκτός από το καθαρά αθλητικό κομμάτι έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς και σε άλλες εκφάνσεις της κοινωνίας. Είτε στην πολιτική σκηνή με το ιστορικό πλέον σύνθημα «Κάθε σέξι νέος, είναι Πανιώνιος κι ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος», είτε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. Μια τέτοια ιστορία είναι αυτή των τρένων του ΟΣΕ με τους ανθρώπους της διοίκησης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας να δίνουν τα χρώματα του Πανιωνίου στις αμαξοστοιχίες!

Μεταξύ των συρμών που επρόκειτο να προμηθευτεί, υπήρχαν και 22 αυτοκινητάμαξες που προορίζονταν για δρομολόγια τοπικού και προαστιακού χαρακτήρα, όπως λέγονταν τότε, πριν καθιερωθεί πολλά χρόνια αργότερα ο όρος Προαστιακός. Για πρώτη φορά τότε ο ΟΣΕ παρήγγειλε αυτοκινητάμαξες με ειδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, που να προσιδιάζουν σε ένα συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας. Εκείνες τις ημέρες, το νέο Δ.Σ του ΣΦΣ κανονίζει ραντεβού με την διοίκηση του ΟΣΕ έχοντας μια σειρά προτάσεων που στόχο είχαν την βελτίωση στο σιδηρόδρομο. Να πούμε εδώ, ότι ο τότε πρόεδρος του ΣΦΣ που είχε εκλεγεί ήταν φίλαθλος του Πανιωνίου. Έτσι, μέσα στις προτάσεις που κατέθεσε ο Σύλλογος ήταν οι εν λόγω συρμοί να έχουν ένα ειδικό χρώμα που θα τα ξεχωρίζει και θα χαρακτηρίζουν την εν λόγω γραμμή. Η πρώτη σκέψη του προέδρου ήταν να δοθούν τα χρώματα της ομάδας που υποστήριζε, το κόκκινο και το μπλε, και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε οι θύρες του συρμού να είναι κόκκινες και το υπόλοιπο σώμα του στα πλαγιά να είναι μπλε. Δύο χρώματα που θα ήταν χαρακτηριστικά και ευδιάκριτα στο μάτι του επιβατικού κοινού για να μην υπάρχει καθυστέρηση στην επιβίβαση. Η πρόταση άρεσε στους τότε ιθύνοντες του ΟΣΕ και αμέσως άναψαν το πράσινο φως ώστε οι συρμοί αυτοί να βαφτούν στα κυανέρυθρα. Οι συρμοί χρησιμοποιήθηκαν από το 1989 που παρελήφθησαν στις γραμμές και αποσυρθήκαν από την κυκλοφορία μόλις τα τελευταία χρόνια με την αναβάθμιση των συρμών, αλλά προλάβαν να περάσουν στην ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων με το προσωνύμιο «Πανιώνιοι», ένα παρατσούκλι που τους κόλλησαν οι σιδηροδρομικοί της Βορείου Ελλάδας. Λίγοι ήταν αυτοί που γνώριζαν την ιστορία πίσω από τα χρώματα των τρένων και πως πίσω από αυτή ήταν ένας φανατικός οπαδός του Πανιωνίου.


ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ "ΧΑΝΕΤΑΙ" Ομάδες με μακρά ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ομάδες που ανάδειξαν παίκτες-σύμβολα. Ομάδες που είχαν στο αποκορύφωμα της ποδοσφαιρικής διαδρομής τους, διψήφιο αριθμό χιλιάδων φιλάθλων. Ομάδες που έχουν αφήσει το «στίγμα» τους στο ποδόσφαιρο. Ομάδες που προσέλκυσαν αναρίθμητα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο στις ακαδημίες τους. Και όμως, αυτές οι μικρομεσαίες ή μεγαλομεσαίες ομάδες αναζητούνται πλέον στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και στα τοπικά πρωταθλήματα, αποφεύγοντας μόνο την πλήρη «εξαφάνιση» και διάλυση τους. Σε αυτή την λίστα…ποδοσφαιρικής κατάθλιψης, προστέθηκε από πέρυσι ο δις Κυπελλούχος (1979, 1998) Πανιώνιος. Και βρήκε εκεί τον Κυπελλούχο του 1976, Ηρακλή, τον επίσης Κυπελλούχο Εθνικό (έστω και προπολεμικά, το ’33) την Προοδευτική, η οποία έχει παίξει δυο φορές σε ημιτελική φάση Κυπέλλου (1960, 1965) και τον «φονέα των γιγάντων», Φωστήρα που είχε φτάσει μέχρι τον ημιτελικό Κυπέλλου, το ’77. Το παρόν αυτών των ομάδων, δεν μπορεί να συντηρηθεί από την ιστορία τους και ενώ όσο περνούν τα χρόνια και δεν επιστρέφουν στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, η λήθη στο ένδοξο παρελθόν τους, γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Παράλληλα, «χάνονται» γενιές

ΕΚΛΟΓΕΣ

φιλάθλων που μαθαίνουν γι’ αυτές τις ομάδες από τις εξιστορήσεις των παλαιότερων και ουσιαστικά, επιβιώνουν ως φίλαθλοι τους, με εικόνες στις χαμηλότερες κατηγορίες. Αυτόν τον «εθισμό» παραμονής, σχεδόν στα…αζήτητα της ιστορίας, θέλει να αποφύγει ο Πανιώνιος. Να μην ακολουθήσει την… «μοίρα» των άλλων ομάδων που βρήκε στην ερασιτεχνική κατηγορία και δεν έχουν καταφέρει να «ξεκολλήσουν» από εκεί. Οι φίλαθλοι του Πανιωνίου, γιόρτασαν με «black humor» στην ιστορία του συλλόγου, την συμπλήρωση 130 χρόνων από την ίδρυση του στην Σμύρνη, με τον περσινό «κατήφορο» τριών κατηγοριών και όχι απλά ενός υποβιβασμού στην Superleague-2. Και ενώ το επαγγελματικό τμήμα μπάσκετ, επίσης, έφτασε ένα βήμα από το τοπικό πρωτάθλημα στην 3η ερασιτεχνική κατηγορία. Ο δρόμος επιστροφής του Ιστορικού προς τις επαγγελματικές κατηγορίες είναι πολύ ανηφορικός. Ειδικά, όταν

ΓΙΑ ΤΟ

Ο ορισμός της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και όλες οι σχετικές διαδικασίες της ψηφοφορίας θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το Ν. 4778/2021 (άρθρο 45), το Ν.2725/99) όπως

ΧΡΟΝΟ

έχει αποκλειστεί για λόγους αρχής του συλλόγου, η εξαγορά ΑΦΜ, η συγχώνευση με άλλη ανώνυμη εταιρία και η πρόσθεση και άλλου ονόματος ομάδας, μπροστά από το «καμάρι» της Ιωνίας, μέχρι το 1922. Μπορεί αυτές οι απόψεις να είναι ρομαντικές στην εποχή του άκρατου επαγγελματισμού, αλλά αυτές υπερασπίζεται η πλειοψηφία των φιλάθλων που θέλουν «κηλίδα» στην ιστορία του συλλόγου, όπως έχει συμβεί με άλλα σωματεία, έστω και μικρότερης εμβέλειας. Παράλληλα, όμως, δεν υπάρχει και καμία απάντηση για την επανεμφάνιση των χρεών (9 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 5,5 στο δημόσιο), εάν και εφόσον η ομάδα της Νέας Σμύρνης, «πατήσει» σε επαγγελματική κατηγορία, όπως είναι η Football League. Γιατί, τότε τα χρέη προς το Δημόσιο, θα πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου, ενώ οι οφειλές προς ποδοσφαιριστές, προπονητές και πάσης φύσης πιστωτές, θα περικοπούν κατά 50%, αλλά θα χρειαστούν διακανονισμοί και συμφωνίες για την καταβολή τους. Το κόστος και τα τρέχοντα έξοδα της ομάδας που θα παίξει στην επαγγελματική κατηγορία είναι ξεχωριστό. Για το θέμα των παλαιών χρεών, ο Ηρακής προχώρησε σε εξαγορά άλλου ΑΦΜ και

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. με την από 12/3/2021 απόφασή του, έχοντας υπόψη του το Νόμο 4778/2021 (άρθρο 45) και τις υγειονομικές συνθήκες της πανδημίας, ομόφωνα αποφάσισε τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών (που είχαν αρχικώς προγραμματιστεί για την 9-12-2020 και αναβλήθηκαν) τη Δευτέρα 19/4/2021 και ώρα 12:00 έως 18.00 μ.μ., με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικότερα η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, όπως ο νόμος ορίζει, μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

ΣΤΟΝ

ΤΟΥ

αυτός ισχύει σήμερα (Ν. 4726/2020), τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και τα συναρμόδια Υπουργεία και το καταστατικό του Συλλόγου. Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις που θα αφορούν στο δικαίωμα ψήφου, στις υποψηφιότητες, μαζί με αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, καθώς και όλα τα σχετικά θέματα, όπως ο Νόμος ορίζει. Όσοι έχουν οφειλές παλαιότερων ετών από τις συνδρομές τους έως 31-12-2020, θα έχουν διαγραφή του 50% των οφειλομένων. Έτσι, καταβάλλοντας στο

αποφεύγει οριστικά τις οφειλές προς το Δημόσιο, γιατί οι διεκδικήσεις παλαιότερων ποδοσφαιριστών, θα παραμείνουν «ζωντανές», μέσω της ΟΥΕΦΑ που αναγνωρίζει εμβλήματα ομάδων και συλλόγων και «προσπερνά» μητρώα ανωνύμων εταιριών. Στον Πανιώνιο αναμένουν την αναδιάρθρωση των κατηγοριών από την επόμενη περίοδο. Αν ισχύσει η οικονομική ρήτρα συμμετοχής με την κατάθεση 250.000 ευρώ στην Football League, οι «κυανέρυθροι» θα δηλώσουν «παρών», αλλά είναι άγνωστο και αβέβαιο πως θα κινηθούν με το θέμα των χρεών και ενώ περιμένουν τις αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα, με την προοπτική ότι τα προηγούμενα χρέη, όσο και παλαιότερα να είναι, θα επιβαρύνουν τα φυσικά πρόσωπα για το χρονικό διάστημα χρήσης της ΠΑΕ από αυτούς. Αγωνιστικά, ο Πανιώνιος στηρίζεται στην διαχρονική «φάμπρικα» ανάδειξης παικτών, από την εποχή του Τσολιά, του Πεντζαρόπουλου, του Θανάση Σαραβάκου και δεκάδων άλλων σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Για όσο διάστημα, όμως, υπάρχει ο οικονομικός «βραχνάς» των δυσθεώρητων χρεών για το μέγεθος του συλλόγου, μοναδική τροφή του κόσμου του Πανιωνίου, θα είναι οι αναμνήσεις. ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΛΑΒΑΝΗ novasports.gr

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. Ταμείο του Συλλόγου το υπόλοιπο 50%, θα αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες. Ειδικά για το έτος 2021 και για να είναι ταμειακώς ενήμερα τα μέλη μας (είτε έχουν παλιές οφειλές είτε όχι) πρέπει να καταβάλουν στο Ταμείο του Συλλόγου το 50% της εφετινής (τρέχουσας) συνδρομής και το υπόλοιπο μπορούν να το καταβάλουν έως το τέλος του έτους. Η αθρόα συμμετοχή των μελών στις εκλογές θα δώσει νέο παλμό στο Σύλλογο και, το κυριότερο, τη μέγιστη δυνατή δημοκρατική νομιμοποίηση στη νέα Διοίκηση που θα αναλάβει τις τύχες του.


Profile for Νέοι Ορίζοντες

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021  

Οι "Νέοι Ορίζοντες" είναι μηνιαία τοπική εφημερίδα της Νέας Σμύρνης, που εκδίδεται αδιαλείπτως από το 1981 και διανέμεται δωρεάν πόρτα-πόρτα...

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021  

Οι "Νέοι Ορίζοντες" είναι μηνιαία τοπική εφημερίδα της Νέας Σμύρνης, που εκδίδεται αδιαλείπτως από το 1981 και διανέμεται δωρεάν πόρτα-πόρτα...

Advertisement