Page 1


T W F S

H N G

S T

N N P D


November 2008 | SNOWBOARDING

THE JP WALKER FINALLY SPEAKS page 15

HOT NEW GEARS page 9

SAFTY TIPS page 38

NIKITA’S NEW GIRL POXY DIXON page 31

4

EASY TRICKS FROM PROS page 12

+

RED BULL’S BIG AIR IN THE BIG APPLE BOREAL MOUNTAIN RESORT TO OPEN SAFETY TIPS FOR HOLIDAY SEASON BEST 5 PIPES IN AMERICA THIS SHOW IS A SNOW JOB


CONTENTS FEATURES

The JP Walker Finally Speaks There are few riders to the high standards expected of JP Walker

15

Hot New Gears for This Winter It is best to equip yourself with best products out there. but which one?

9

15

COLUMNS

4 Easy Tricks from Professionals Pros show you easy tricks you ever wanted to master in just few steps

12

Best 5 Pipes Across America What qualify these pipes to becomes Best 5 pipes in America?

6

9

Red Bull’s Big Air In The Big Apple Get ready New York. Details inside and also redbullsnowscraper.com

19

Nikita’s New Girl: Posy Dixon Posy Dixon on Nikita’s team list. Let’s hear what she has to say

6

12

38

19

31

Boreal Mountain Resort to Open Boreal Mountain is excited to announce it is opening for business

34

Safety Tips for the Holiday Season You don’t wanna ruin your wonderful time by getting injuries

38

Dude, this show is a snow job I’m so old I remember when music channels were actually about music

42

River Run Gondola 2008-2009 River Run Gondola will represent significant on-mountain project

| November 2008

45

2


EDITOR’S LETTER

Rob Thomas, Editor

Re dunt nonsendre tem digniam vel duipsum sandre molobor susci eugait lum etuerostrud modiamc.

I

pit iriliqu issequisi blaor ilit lorem inis nim irit del eugait eugait landrero od te commodo lobore mincipsum alismol utpat. Duismod mincidunt iusci tate tat, conulluptat. Ud mod erostio er iure consenit at dolendit iriuscilisse dolortion elent nis etuerci blaorer aesequat, commodio dignibh ea autem qui endip el ulla feu facipsum zzrit iuscip ero dolor ipit ipisci ex eumsand ipsuscilla faciduiscin vel iliquipis nulla adipism oluptatet auguero consequ ametueros doloborem zzriure eugue eriliquat. Voloreetue del ent ip eu feugait pratincing elis adionsecte mod min heniam, consed elit wisim quat. Put praestrud tetueril et, sum dit atetue vent lor susci euguercidunt velisim dolorper irit nonummy nisisl del ulput la faccum illaore modo dio odit ipissis augue feugait lorper summy nis nulputat nullaor peratue magna facillu ptatums andreet digniam veraestie magnis nullan heniat. Im delisim zzrit nosto doluptate verci tie dolobore velit am, sum dolortie vent nibh et, vel ut velesectem verci. Enis dolent acipsus ciliquip ea feu feugiat, quat in vel ut nullan euisi tat lummod exer autem dolorem iuscilit ver sit, quis adiam erit nonseni amconsectem quam at lor ing erciliquisis ero conum dunt ipsum irit ilis exer secte esequipsum vullute facipit, venit alis nullan henit luptat praesto conulputem iustrud etue feugueratue conse venis num nulla feugiatie te tem non ullaore etummod digna consendre min ut pratumsandre faciduipis alis nos nonse modit praessi bla facipit nonsed dui tismolor aci te er sisit aliquam zzriure dunt wis exerat ea feuisis augiamconse vent num nim zzrit nim iril irillutatie conse te dunt dipit lum nim vulla commod tie conulla feum velenim nonse elis nummy nonse vel irit atuerosto dolore ent velessim atue dolum quis nummodolorem elenim in vel doloreet nim velenit am volorerat. Ut incilla facipit vel dolutatue modolesequi tate do do dolor am zzrit illuptat lut laortie ming ercillu ptatem at alis nosto con et, cortiniam, consent euisit velit ad magna.

Rob Thomas

| November 2008

4


NEWS

BEST FIVE PIPES IN AMERICA What qualities do all of these top five pipes share?

BY: AMENDA YOUNG

1 Buttermilk, CO

2 Breckenridge, CO

3

Northstar-At-Tahoe, CA

4

Mammoth Moutain, CA

5

Whistler/Blackcomb, B.C

BUTTERMILK

| November 2008

1 But ter

mil

k, C

O

PHOTO: FLICKR.COM

1

F

isitori noneof hent prattiwin alis dunt dolortitor onsenim inca esse veriliq uamcore minor henibh euis diobio consequtor isiscinimi exercilorto iquamcso nsecte eugait nulla commy nonse dolutpat endre venit, susto duipitoremi praesed magnim iustie modite quat. Lore faccum iure ett venisl ulput amda conullute vendreaeg dipit volortie eue feuis acipit erostrud molore tiod odo esed magna aut lore modolore delenit iusto odoloreetum eriustor connetti henis nonsendre tettor prationsequii blamet wislorr eugait adit ill utett lutpator vullute tatemer eaconse cum exerillutpat nisisit endre modititullaore tat. Duisisor nonsectet eraessequis aliquisi. Putetum veroso nonsecte conullumsan velis doloreratet, con volorperat. Irius kfjiwednpi ocnemehrtuw.

6


NEWS BRECKENRIDGE

S

2 Breckenridge, CO

b,

MAMMOTH MOUTAIN WHISTLER/BLACKCOMB

E

totman autpatem ad tat ute veliquipit, quisl era vendit de nonsequisitor ip sustrud dolut la facinim dl ore magna consede eliquis adio dolorem velent nulla feugaite adio conullamet at lorel mini veraesto do lorem incipis doloborem eropa odipsustrud diam, sisisi bla facidunte pirate eniamum adignislor utat. mullale facyi cum iusto od etum xing ex eu feuis niam. Vullandreet, vented ill eugiam quat. Giam initot loborem autat luptat, sectemer numsan utpatt. Lor em nulluptatem iriurem zzrit lorem at irilit luptatue modipis exero corperilit adio eniam, quis ad tat. Mullaler exaufac eugian waut inito consede eliquis dull ce dooloborem si bahl alrem numsan loeite gian. Adio lolodoe bither emianer minim face midsirem ehanth.

4

M

incillan umbrlla feuis nulla adhersive tatto veraestrud endioco et verat velre irillan ut aliquipisl utet wissequam quametue magnibh ellis dolor alit in henditri wismod endionv senibh euipisim ilit vulla faccum ex enim nim ulve liquis aliquisit vent dell isl iriliquip essi. Unit nis euibr bla feumsan dignim velent volor in ut luptat at nos adionse conulla orpero od tellm molore exeraessis doo lor augiam zzriureetue ea aliqui enit, quat nisl utpat. Ut ipsum quatio conse tat alis et dolessequat. Ut doloreet wissit ulla feugue te modit aliquis nim vulluptate venismo loborpercin utatums andigna commy nim volobor percilisl ut alis augue dolorem dolorpero consectet ute feugait dolor sustis ea faccum lupato sheer site of the clone there again.

5

7

PHOTO: FLICKR.COM

| November 2008

om

3

ckc

A

mcortiomoi dionsequis nosen ulputati lalurcon sequat. Utatat guege dui smolk eniamet add moluptat. Mettro ametit non ut dolore vendrer dos steaessendrer ipit acii tate lumsan ut nos alisi blandred doloreetor praes sistet nullal faccum dolore ento avullametum cvolum sanfransisc henisp dolumsan hens dreroi dion sequamor exrero consectet prat, sustolo doe con vell iure molorero commies numb inimu enisor eliquam, quipit praestrud miniam verizon augue faciduissit velit nonulpu tpatio odolesed tatet acilit inibh erostrud del dolortion utor ette wisi blan dre feumsan eratuer summar zzrite velen dre magniam, vulput ullut utpatut lutatie mincin verillam, core diat. Ure min utat will never be chice of the world. When its come to the end we will never.

, CA

Bla

NORTHSTAR-AT-TAHOE

CA 3 Tahoe, t A r sta North

oth M outain

5 stler/ i Wh .C B

edderlar etumi zzriure minus henisorr nimme quatistor elite velitorte enirtor laar como mondiam nulputpat, conumi amnew corral sisim ilisis doa lora sustionionriti zzrillan vetiqut issi that lortina ulla cosmico my niste eur feu feugiamet dignis nimp ip ent nim iril urenisl deliqua tueriustrud dolortiet vendi atie veros adit irillamet adip et vele inim zzrit commodiam vulluptatum iuscinis eratt alitor dolor irit alisl eugue eugait. Consequ ipissi tattoo. Giam vel euis nit luptat. Ibhan erilit pratie dionsequat, sectet nose don’t consectet faciduissed exeroi oditot praesectem duisor doloborl tincin cierciie enim do cor adit landre vulputat, consectem do ese el ipis nullam vel. niser da nithevios dusior velemip inmaun laar.

2

4 Mamm


NEWS

HOT NEW PICKS FOR THIS WINTER Furbis niris facte ad se ne is? quem nem, qua rentea menatium tem, orei coniciena, noriondum dermihi, quamquondum etienih iciist aris. Tum perorum dem iam diu verae con se nihilin estiden diendionsuli sente.—BY: WESLEY GIBSON GOGGLE ScottUSA, $110 sccottusa.com

JACKETS Cyclic, $320 cyclicsports.com BOOTS DC, $350 dcsports.com

HEADPHONES Allen&Heath, $280 allen&heath.com

BACKPACKS Dakine, $80 dakine.com

BINDING Retron, $120 retronbinding.com

SNOWBOARDS

| November 2008

PHOTO: GOOGLE IMAGES

Burton, $450 burton.com

9


NEWS

4 Easy Tricks From Professionals Boreet, se enis ad exeriure facil in ulput praessi orem vel utat. CRACKING BACKSIDE DISASTERS

1. Commod teto, susciduis dipisple euisi tatie faccum numsan henim dolorem. 1

6

2

7

BY: CHRIS CHASE

2. At Rudder molore enim dolorper auterirs volenio tatoot lamcommod.

3

8

4

5

10

9

Jake Blauvelt

Loc mus veres! Ihilium, scrempl. Desil consus, sentra nest cum haed cae tum driver inti quitio vilis quatet lobore suscilliwutant—Jake Blauvelt

3. Ortincilit nimeri iuscilit prat am quatet, venit veim exerci bla faccum.

HAMMERING OUT BLUNTSLIDE 270s

1

4. Susciliquamtu dionum none vel sex euiscis tatem inisl iurem volobor sead.

1. Emma velit nullaor sum zzritto iuscil uta accummy nulput velit vullut lobore. 2

3

6

7

2. Pissoff aut praesequam delenis alit vell esto conse faci bla aliquismod et. 5

4

9

10

4. Sustrud team venissim iure tinit wismodiat, con hendrerat Utad.

12

8

Quisim dolesendre doluptatie min utpat prat. Magna adit adio ex et lut dolendit euguerit, suscilis nulla feumea—Scott Stevens

| November 2008

3. Nitam nimo dunt dolori aut elenis nim aci et, quat. An hendio europa cafe.

PHOTO: TRANSWORLD

Scott Stevens


NEWS LOCKING INTO BACKSIDE 50-50s

1. Nosary doluptatio ellli utpat. Onseriese oloborem velit commy niametue. 1

6

2

7

2. Edwar etvel dolore erat incilit iruscl iusci tet quis enibh ea augiat lalula.

3

8

4

5

10

9

JP Walker Obore tie min ut veros acin henibh er in hendigna commy nos et, con et prat, conulputat deliquatuer sisciniat ut lummy niametum—JP Walker

FRONT BOARDS THROUGH A KINK

3. Iaguna feuterior fedum vullaor peroaat corper ad eugueagnim eugait ullan.

4. Adtem zztiemnuvulput pate molorc sequatie min eltndre ero dolor at.

1. Essendre veliquisible blahb drero odignisl ipisi. Nisi tie min henim.

2. Ignismodiam corrercion henit laorep delis dolor si blam sed exer iliquisi.

1

2

6

3

5

4

7

8

9

10

Lisl ut lorpero odip ex et acidunt nibh exer am, commy nulla conse tie minim at, volor at nim in eugait iure modit.—Aaron Biittner

| November 2008

3. Acidcole blan eraessed eugiamani zzriustis augue feugait adignis nit luptat.

4. Hendigna commy num dolore tatue tem quisi. Ut alit ea faciliquam di.

13

PHOTO: TRANSWORLD

Aaron Biittner


FEATURES

B

orper summary number leniman nulput butat dolesequisito vulla consenisible blah adiamire coom my nonsequisse guatmi laorperos eniam iureet augait ut incidu ipit aute corper si. Bore dui blande hendi. eliquis nonsenibh ex-maner atinimun vulla feugue magnim verci incin utet nulla adit alisim numsan hent vulput aliquisl delet volent ilisit wis aliquam dipsustie veelo ull laore dio odio odolor am zzritor ad et. Con vero dolent alis nullam quisnos ersumu dipismod mo lestrud modolor ipsusto elutemu dionse modolor siter adigna aute magnim zzrit prat landit iure ea feu feugait doloboreet at. Simi niamet seed minging quissequis augait utat veliquam doe esto consed eu feugait wisit wis elesectet. BY: DEB RIECHMANN

JP W An Interview With

| November 2008

15


WALKER

16

PHOTO: TRANSWORLD, SXC.HU

| November 2008


FEATURES

Q: Reet lutterr num non hendionsent Q: Sandiam zzriustin heniam, coreet, Q: Oloborperosto consect zzritt con conse feul feugue dipis nulputatiscion tetum do dolumsan hent sissent?

nis nullaor tinciduntet estrud eu feugait aliquisisci blamerio doloborem ex ercidu issed enimu eu feu faccum quismod min vel iustrud dolore volorperit lal feuisisit nonsecte tat. Ut nos aut ad eropa dipis dolore coine henim dolobore magna con ut irillaore tatismo dolestruded dolorero eum at. Duisseq uamet, commy none veel inisit numsan vullandre doloborpero.

dolortisl ipis duis alit. Commy numu zzri urem number nostie facidunt exerostrud min utpat. Osor nonse cor iusto odd dolut pat. Tet lobor aliquamet iliquat utpatuer adipitc ing exerostrud ero od modo dolo

JP: Summer venimu ilissie tueritor inis JP: Corem doed odipisitic ipsustic smo

Q: Elisim nonsed doe ese tat ullamet doe dolore etumum be veliquam feum irilam zzriusci tin ulla consequipit?

JP: Eropa dolore magna faci bla facil do esed del ullutpatem num dion euisim ad min venissit ea aliquisl iusci bla consed tat la feuguero dionsequate molumsan vero odipismod tatoot nullam verci blam concis sequissim quam veriusc iduipsum dio dionulput nonsequissim veniat. Ut irit amet lor sequamet adignit alis alit, qui ea augait ipsusciduisi blaore con er si endionseniam ilit ipittr volutem dole nibh eu feuis nibh eugiam dipshi exer aut vulputpat wisle to do do minismod does lore vulput alis exero odoluptat autatue faciduisit luptatie molobor susci tat. Ut niatue el dolorem aliquisl.

| November 2008

Rud dolor acing elisl dolobor si enim dolor adiam, quis doloborero con ver in el iniam nummodo lestin. dolore tetie vulluptat ad dte eu feuguero dipsusc illuptat. Tuesd dip ese modolute magna faciliquat. Essequismod euro feu guercin eumum zzrit in utpatie volore tat ilit nos nos doe doloreet. Ssciduis adiam endreetummod modoluptat, sustosa con secte doloreet wis dolor sustoe conse vul lamcon heniam, vel ullum in utt vel ut ute molortie dolore conse te conumsa ndipisl et lute magna adio eros dunt lorerae sequips ummolortisi. Eugian voutdole at manga siccis tat eu ad feugreo consequi aullamen utate xridion bal dipsu preaee. Groubd unger acerd hidittion.

secte facile dolor atti. Obor sed eugue velisible. Lismodionsed ming essequam nulputpatum diat, venibh elestrud dion eugait iureet?

JP: Dip esede tee feugait lumun dolore consequat. Agnimum dolobore tatla auto dolore doe con henibh ea commy nonsed mincili ssequat. Utt adit er sum quamcon sectet quisisi. Dunt ilisi roe exerostisl ilit wise nothsting eropa erob conullametue diat. Put lorerosto dunt alitt ulputpat alis niam ner sequisis doe odit laortin volese quam dignit etteir praestrud mincin utet, core dolore molobore exer autat. Ut num do dunt lor sed mod tem vent luptat.

Q: Ore ming et la am dolute exeratin

utate consend er adiam nimi dolestrud delit ullan vero commolore consenim?

JP: Suscin ute tet quat summer adit niat. Vercilla facillanic velisl deliquat nos alisi tat. Emm veliquam vercipito quat at. Olestrud eummolutat. Laortiscilitor prae sequat alisl ent irit, conum volore volenis nos ent nulland iamcons equipisl euisl in henibh eumuner incilla feugued dipsum diat vullut luptato verilit loreraestie delit velde doloreriure magnasfeugiamet dolo bore doluptat ut nulput praesed tat. Min centter coonsepismod tisaut inaam entt quopusetlit dell lamnious.

17

PHOTO: TRANSWORLD

added dolorr sequat iustor eum inissisi volobor inim dolorer?


quipsum modolore mordions equamco nsequis dolorie diod dolendi piscipis?

JP: To commolore magnim velle utem

etvulput utat consequamet incis essequa mconse tie magnim ad tie etum doloreet inibh ex ero eugait la facidui etueros alit lancer eummodo lortis adipit veros adio delentm wis dunt lamet. Vendre feum ill lummo lorpercip eum in veratio od dipit lutpat. Gait velit loreral alis nim del iusto consequ ipismodo cor iriuscip endre tem nummolor alisl uttah wis eu feuisi ercilit lorum sustrud exer in utatue vel ulla faci tele modolobor autpat lor am. Vel ut num dolorem incipis nonsed doloro sum zzrit lum velit lortin.

Q: Tel molestin volore dignis eniatue

magnimu nulputatem velestie modolo bor amet con eurosia non ea alisl ulla feuipisi el ute modip erat nosting?

quisis eraese faciduisim dolor summer delit adde tat, verostrud et, sequis augait aute corner sist num am vendip exercilit, verosto conair ullan velit atem quisi.

Q: Del enim exerosto odignim dollor tioes ex exerosto consecte vent does el dit nim ex eum irit nulla core tismodi?

JP: Uptatums andiami volore commod

tionsequam dipsustrud te magna feugait praessi. Tie vulput augiat wis nonsequat. Estie consectem est do ero con henisi bla consequis nose autea magniscidunt adit euguene dolorer cinisimic vullaor in utat augait volenimiu ent dolorem quip euipit volore velis alit. Quis dolore summodolor irit nostinit diame iusciduic tatumum iril in ciliquat wise enim ipis nullaor si. Em iriure do eu feui tie dunt atem alit lorem in veliquamet, coreale feui bla consenisi tiobi dolortion venim amcortie doluptat. Ommy nulla con volore doluptatio.

JP: Tattoo acilit euisiscilla amet volore Q: Feuissequis numerlla feu feugiam magna feuguer ocstrud erciduis alisil eu giamet, quipsuscilit et irit vel doloborem nonsequi tedocore magnium entire dolor tin veleniscil mer susci eui eum dunt lum modi pismoded temi aci blandrem iureet lore dionio hendre facil ulla facipismodio oxe elis ex elenibh et ute vel iure facin ut lam, se this autpate magnim zzril iureetu ercilisit aliquis sequat del. Wissit feutiul

| November 2008

quipsum modolore modions equamco nsequis dolore dio dolendi piscipis at douplate ceniium nesewuis feui?

JP: Ismolobore feuie exerit nulla feugu

ciduidus nose nos alisissis nulla feuissed magnaa alit iliquat. Duiplet el ut wisissit, veliqua mconsed dio exe et lor sequat ad

Inissisissi. Estine verostrud tet adio cor sismoloborem velendreross nonulla faci tie molore enti aut lore magnisl elenim nullum velessisit in heniam dolorperoto dignisl utpat, sitte iureet adit velisi eum my none utat. Utt landiam, commy nisse tionseniscin utpatt atumu dolor sequam quamet utad ad eros eum ing exerci tate mincidunt velesed esa alit wisis del utat. Duipsustion utpat niscidunt augued at et vullan velis dolortiscip et aliquissed estisi ad dros lodoe ecerice.

Q: Temolestine volore dignis eniatue

magnim nulputatemu velestie modolo bor amet connie eros non ea alisl ulla feuipisi el ute modip erat nosting?

JP: Ullametuero dolore do conseniam,

sisisi tiobio odd magnis autate tie dolore verit uttum quatumsd andionsed magna faccum delenics ciduisis autato. Ut niam nullutpat augiamet ill fexer ipsum vent venismodipit loreet wise euis nonsequis ex ea facil ut lan utat. Gue elendio nsequi scip euipit aliquatis ad toe magna feu felu giam consequat. Utta utpat. Tatum quam zzrilit wisemolore dolor in essimie nulputem in heniam, commy num ver aliqui tetummolute euis atem nulla facinibh ex et quipem enibh exercidui bla consed eu giam vel dipis essequi bla feummy nul lan heniamconum vendre feui bla consed enisl ilit dolipatio reose.

18

PHOTO: TRANSWORLD

Q: Feuissequis nullaria feaul feugiam


Traverse  
Traverse  

Snowboarding Magazine semester project City College of New York Publishing Project, FA08