Page 1

Tamang Gamit ng Kayamanan James 5:1-6


Sino ang humahawak ng inyong gastusin nung ikaw ay lumalaki? Anong ugali ang nakita mo sa mga magulang mo sa gamit ng pera. Bilang Kristiyano, nais ng Diyos na buhay at gumagana ang iyong pananampalataya. Walang gamit ang patay na pananampalataya. Isang SUKATAN ng buhay na pananampalataya ay ay ang paggamit ng kayamanan. Iyan ang matutunghayan natin na binigyan pansin ni James sa kapitulo 5:1-6 na ating binasa. Kapag sinabing kayaman, hindi lamang natin pinatutungkulan ang salapi. Ang time at talent natin ay kasama sa kayamanan. Ang kayamanan ay hindi labas sa spiritual development natin kundi kasama. Sa gamit nga ng kayamanan nasusukat ang spiritual maturity level ng mga believers. Ginamit mismo nang Panginoong Jesu Cristo na panukat ang pagbibigay nang ituro niya sa kanyang mga alagad ang mahirap na babaing balo ang siyang may pinakamalaki ang ibinigay kaysa sa mga mayaman (Mark 12:43). Rick Warren says‌..God is not opposed to wealth, but is opposed to the misuse of wealth. Hindi tutol


ang Diyos sa kayamanan, tutol ang Diyos sa maling gamit ng kayamanan. The fact is during the time of Jesus, dalawa lamang ang klase ng mga tao…the haves and the have nots. No middle class. Marami rin mayaman sa mga Bible characters nuon gaya ni Abraham, David, Solomon, Lazarus. Martha, Zaccheus. So, hindi isyu sa Diyos kung sino ang mayaman at mahirap. Ang isyu sa Diyos ay kung paano ginagamit ang kayamanan ibinigay sa kanila. Nagalit si James sa ating teksto sapagkat maging mga Kristiyano man ay gumagawa rin ng taliwas sa tamang gamit ng kayamanan. Ganito ang sinasabi ni James sa teksto natin binasa tungkol sa….

MALING GAMIT NG KAYAMANAN 1.

Pag hoard (Tago) ng kayamanan

Sinabi ni James…“Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days.”-5:3


“Your wealth has rotted, and moths have eaten your clothes.�- 5:2 Ano ba ang hoarding? Ang hoarding ay stockpiling, hindi ito saving. Ito ay tipon ng tipon ng tipon for the sake of magtipon lamang. Walang layunin liban sa mag stockpile ng kayamanan o ano man. Akala natin, karaniwan ay mayayaman lamang ang mahilig mag stockpile o mag hoard. May mahirap din nagho-hoard sapagkat isang street beggar sa U.S. ang namumulot lamang ng tira tira sa mga restaurant at namamalimos sa siyudad para mabuhay. Nakatira siya sa isang maliit na shack (barong barong type). Isang araw namatay siya. Pinapunta ng social welfare ang city morgue department para ilibing ang bangkay niya sapagkat walang kilalang kamag-anak. Ang department of sanitation ay pinapunta rin upang linisin ang lugar na tinutuluyan. Nadiskubre nila sa ilalim ng kanyang mattress na tinutulugan ay maraming nakasabog na pera. Halata na itinambak lamang iyon duon. Ipinalagay na ang mga nalimos niya ay isinisiksik lamang niya sa ilalim ng mattress. Nang bilangin nila, umabot sa isang milyong dolyar ang kanyang naisiksik duon. Nasanay na lamang siya sa ganuon buhay. Kung iisipin sapat na para makabili siya ing bahay, kotse, at iba pa para maging maayos


ang buhay niya. Nag stock pile lamang siya at hindi naman nagamit ito. Ito ang pinuna ni James laban sa ibang mga Kristiyano na nag-ho-hoard ng kayamanan. Anong uri ng kayamanan ang ini-stockpile natin? Maaalala si Imelda Marcos na napakaraming sapatos. Ang average sa atin maaari ay may tatlo o apat na sapatos for different use. Rubber para sa lakaran at rugged na gawain o sports o trabaho. Me balat para sa formal nalakad. Me plastic shoes para sa baha. Pero 20,30 50 shoes? Ang iba naman pera, damit, at kung ano-ano pa. Meron naman ay nag stockfile ng kaalaman tungkol sa Diyos, ngunit hindi naman ginagamit ang pinag-aralan. Pahayag ng Biblia na be doers of the Word , not hearers only. Kayamanan ang salita ng Diyos na kailangan gamitin. Marami ang ganyang Kristiyano. Ito ang maling paggamit ng kayamanan. Are you a hoarder of wealth? 2.

Pagnanakaw ng kayamanan (James 5:4a)

Paano tayo nagnanakaw ng kayamanan? Ganito sabi pinuna ni James sa mga Kristiyano na nanlalamang sa kapwa sa kanilang panahonâ€Śâ€œLook! The wages


you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you..�-v.4a

Ito man ay nangyayari rin sa ngayon. Ilan mga employers ang nagnanakaw sa kanilang mga empleyado sa pandaraya sa kanilang pasuweldo at kupit sa benefits. Ilan mga businessman ang nagbebenta ng kanilang produkto at nag-o-overcharge. Sa Quiapo,Maynila, maraming vendors duon na mura ang presyo ng prutas na paninda ngunit bawas naman sa timbang. Mga nagpapautang na napakalaki ng patong. May mga workers naman na nagnanakaw ng oras o panahon. Mahaba pa ang break time kaysa sa aktuwal na tinarabaho at tapos magfile pa ngovertime pa, pero tulog naman habang binabayaran nang kompanya. Mga cleaners na hindi polido ang trabaho ay nagnanakaw sa pandaraya. Mga mangungutang na ayaw magbayad. Isang Filipinang ang umutang sapagkat nais ipalaglag ang bata na nasa sinapupunan nito sapagkat ayaw sagutin ng


boyfriend ang kanilang ginawang bata. May asawa sa Pilipinas ang babae. Nahiram pa daw ang kaniyang laptop at ayaw isauli. Sa Chungshan Pai Lu downtown ay natiempuhan ang abusadong mangungutang at itinuro ng nagpautang sa Pulis. Nahuli at nakulong sa Sanshia ang Pinay na iyon ng ilang buwan bago pinauwi. Kung titignan talaga ang abusadong Pilipina, ano ang mga ninakaw niya? Ninakaw niya ang tiwala ng asawa at anak sa Pilipinas. Nagnakaw siya ng iligal na aliw at gayun din naman ang irresponsableng niyang boyfriend at inutang pa ang buhay ng sanggol. Sa hindi pagbabayad ay ninakaw niya ang hiniram na salapi. What wealth are we stealing? 3.

Pagsasayang ng kayamanan (James 5:5a)

Paano natin sinasayang ang kayamanan? Ganito ang puna ni Jamesâ€Śâ€œYou have lived on earth in luxury and self-indulgence.â€? -v.5a Bumibili ng mga bagay na hindi kailangan gaya ng mga marangya (luxury) items. Labis na entertainment o kaaliwan. Nagtatapon ng salapi sa sugal at iba pang bisyo na nakasisira pa sa kalusugan at nakakasama pa sa trabaho. Mga bisyo na hindi naman kailangan at nakadadagdag pa ng


problema sa buhay. Naalala ko ang nanay ko kung ipatalo ang padala ng tatay ko sa sugal ng majhong nuon. Me mga magulang na itinataya ang pera sa pagkain ng anak sa sugal sa pag-aakalang tatama. Ang iba naman, sinasayang ang panahon. Mga taong nagsasayang ng panahon o oras. Ginagamit ang panahon na ipinagkatiwala ng Diyos sa mga walang halagang bagay o walang kahuhulugang bagay. Sa mga malabis o sobrang entertainment. Mga bagay na nagdadala pa ng kapahamakan sa buhay. Mga bata na nalululong sa gameboy o palaro sa computer na nakakasira sa tutuong pag-aaral. Nauubos ang panahon sa maling bisyo at hindi naman tinutuwid ng magulang. Ang tatay ng misis ko, matapos makilala si Jesus at nalalapit nang mamatay ay nanghinayang sa panahon kung bakit daw ba hindi pa niya nakilala ang Panginoong Jesus nuong batabata pa siya. Maraming mga Kristiyanong sinasayang ang panahon sa tsismis, imbes na mangaral. Ang tawag ni Pablo sa mga Kristiyanong nagsasayang ng panahon ay busy bodies. Mga nakiki-alam sa mga bagay na wala naman silang paki-alam. Yung dapat nilang paki-alaman ay hindi naman pinakiki-alaman. Nagugulo tuloy ang gawain imbes na makatulong. Kung wala kang alam sa isang bagay, huwag mong


paki-alaman. I-refer mo na lang sa may kinalaman at may magagawa. That way na-save ang time mo at na-save ang panahon ng mga taong may problema. Isipin mabuti kung paano at saan ginagamit ang panahon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mabuti gamitin ang panahon sa layunin ng Diyos na nagdadala ng pagpapala sa sarili at sa kapwa at napupuri ang Diyos. Ang mga kasalanan ng mga Kristiyano nuon sa unang iglesya ay pinuna ni James. Naubos ang panahon nila sa pagpapasasa sa sarili imbes na tuparin ang layunin ng Diyos sa tamang gamit ng panahon at kayamanan. Ikaw ba ay nagsasayang ng kayamanan kaloob ng Diyos?

4.

Pag-aabuso ng kayamanan (James 5:6)

Paano inaabuso ang kayamanan? Galit na inatake ni James ang mga abusadong mayayaman na ginagamit ang kayamanan laban sa mga walang kakayahan. Sabi ni Jamesâ€Śâ€œYou have condemned and murdered the innocent one, who was not opposing you.â€?-v.6 Kung nangyayari ito nuon ay lalo pa nga sa ngayon. Ilan kaso sa Pilipinas ang na-agrabyado ang


mahihirap o walang kakayahan sapagkat malakas ang kalaban. Mayaman sila at nabibili ang husgado at pinakamagagaling na lawyer. Mga naglalagay o bribery para makalusot. Hindi lamang salapi ang ginagamit. May ilan na ang sariling kapurihan o moralidad ay ginagamit upang makamtan lamang ang panglalamang sa kapwa o paikutin ang batas. Ikaw ba ay nag-struggle sa alin man sa nasabing maling gamit ng kayamanan? Ngayaon, ano naman ang …

TAMANG GAMIT NG KAYAMANAN 1. MATAPAT NA PAG-SE-SAVE (PROV. 21:20 LB) “The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets.” –Prov. 21:20 LB Huwag mag hoard, MAG-SAVE ng kayamanan. Paano mag-save? Matuto mabuhay sa margin. Marami ay nabubuhay higit sa kanilang kinikita. Nag pla-plano silang gumasta ng higit pa sa kakayanan ng kanilang budget. Gawin gumasta lamang na mababa kaysa sa iyong kinikita. Puede mong I-


implement mo ang 80-10-10 plan. Ang ibig sabihin nito ay mabuhay ka sa 80 percent ng iyong kinikita. Ten percent ay i-save. Ten percent ay ibigay sa gawain ng Panginoon. Matutuo na maging kontento- Hindi natin kailangan ang pinaka-latest sa mga bagay bagay. Hindi natin kailangan ang the best sa mga kailangan. Bakit bibili ng imported kaysa local? Bakit kailangan ng branded? Maaaring may dahilan kung mas durable at tatagal ok, pero kung pareho lamang at ang dahilan ay pang porma lamang, saliwa ito sa tamang gamit. Ang kapatid ko nakakabili ng branded. Tanong ko kung saan niya nakukuha ang mga branded clothes niya. Sagot niya sa “ukay-ukay.â€? Durable pero mura. Huwag humiran ng salapi kung hindi absolutely kailangan. Huwag gumamit ng credit card kung hindi sadyang kailangan. Ang iba kapag nakakuha ng credit card..ayun..up to the limit ang credit. Alalahanin na hindi rin tayo nag-se-save to be secure. Our security is God. Ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay nagsa-save ayon kay Rick Warren ay‌


*Pinipigil tayong magsayang ng kayamanan (sa mga walang gamit na bagay) * Nagbibigay ng reserba sa oras na kailangan. *Hinahayaan mong gumawa ang savings mo para sa iyo. Iyong itinatabi mong pera ay may interest na kinikita. Yung savings mo ay puedeng ipagpalit sa mga kumikitang investment. Ang iba,para huwag tablan o ma-apektuhan ng inflation ang kanilang savings sa bangko ay ipinagpapalit ito sa ginto o alahas o real property na hindi naapektuhan ng pagbaba ng value ng salapi bagkus ay tumataas ang halaga kapag may inflation. Ang inflation ay pagbaba ng buying power ng salapi gawa ng pagtaas ng bilihin. Kung gusto mong tumaas ang value ng savings mo, ipagpalit mo sa mga bagay na hindi na-aapektuhan ng inflation. That way, kahit nagtratrabaho ka ay tumataas ang value ng iyong mga savings, reserba mo para sa sa araw ng tutuong pangangailangan.

2. PAGAWA NG KAYAMANAN SA MARANGAL NA PARAAN (PS. 13:11 LB) (PROV. 14:23) Tama ang gumawa ng kayaman, ngunit nararapat sa marangal na paraan. Sinabi sa Biblia‌.


“wealth from gambling quickly disappears; wealth from hard work grows”(Prov. 13:11 LB) “ all hard works brings profit, but mere talk leads only to poverty”(Prov. 14:23 NIV) Apat na Kondisyon para kumita ng kayamanan ayon sa pag-aaral ni kay Rick Warren. Seguruhin na… (1) Hindi makakasama sa iyong kalusugan (Prov. 23:4) “Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness.” Ang physical na kalusugan mo ang may prioridad kaysa sa kayamanan. Aanuhin mo ang kayamanan kung patay ka naman? Seguruhin na.. (2) Hindi makasasama sa iyong pamilya. Seguruhin mo na hindi magdadala ng trouble sa iyong pamilya. Kung ang trabaho mo ay nagdadala na masamang epekto sa iyong pamilya ay gawan mo ng aksyon. Prioridad mo na bigyan ng pansin mauna ang kalusugan ng iyong pamilya. Kailangan, bigyan mo ng ganap na pansin ang epekto nang iyong trabaho sa pamilya. Kung happy sila at nailalapit mo sila sa Diyos…good…ngunit kung nahihirapan sila at nasisira ang inyong pamilya dala ng iyong trabaho…maybe time to pray and re-


think ang situation mo at pag-aralan paano maiadjust ang lahat by God’s grace and wisdom. Seguruhin na… (3) Hindi makasasama sa ibang tao (Prov. 16:8) Sa buhay ng marami, dog eat dog philosophy ang kanilang motto. Bahala na makasagasa o makadagan ng ibang tao, basta’t mailigtas o umansenso ang sarili. Ang sabi ng Biblia… “Better a little with righteousness than much gain with injustice.” Ibig sabihin, di bale maliit ang kita mo basta’t nasa katuwiran at walang nasasagasaan kaysa sa gumana ka nga ng malaki…isinusumpa ka naman ng kapwa mo. Naalala ko ang magkaibigan na halos magbugbugan na..dahil sa business na pinasok nilang dalawa. Nagsilipan sila kung magkano ang kinikita ng isa’t isa..hanggang sa mag kuwestiyunan…at tuloy nagkasira na ang pagkaka-ibigan. Aanhin mo ang malaking kita kung nasira ang pagsasama. Seguruhin din na…. (4) Hindi makasasama sa iyong spirituwal na buhay. Kung ang pagpapayaman mo ay makasisira sa iyong spiritual life ay hindi ugma sa


layunin ng Diyos. Kung sa pagpapayaman mo ay makakalimot ka naman sa Diyos at napapa-ibig ka na sa salapi at ipinagpapalit mo na ang Diyos mo, iyan ay spiritual disaster. Ang sinasabi ng biblia ay… “Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prospers.”- (3 Juan 2 NASB). Ok umasenso sa physical huwag lamang bumagsak sa spiritual. Seguruhin na… Sinabi ni Rick Warren na kailangan Tantuhin natin ang mga sumusunod: 1. Pag-aari ng Diyos ang lahat lahat. Alam natin na ang buong buhay natin ay sa Diyos, kaya ano man ang meron tayo ay galling sa Diyos. Ano man ang gawin natin o makamtan natin ay sa Diyos pa rin. 2. Pinagtiwalaan tayo ng kayamanan gaya ng mga spiritual at physical resources, abilidad, panahon. Gagamitin ito naayon sa kanyang paraan at kalooban. Kaya nga tinatanong muna natin siya pamamagitan ng pag konsulta sa Biblia at sa panalangin at sa iglesia bago umarya. Bakit?


3. Mananagot tayo sa Diyos kung hindi ayon sa paggamit na kanyang pinahayag sa atin ang ginagawa o gagawin. Ito ay sapagkat… 4. Bawat pinansiyal na desisyon ay spiritual na desisyon. Hindi hiwalay ang pinansiyal na lakad natin sa spirituwal na relasyon sa Diyos. Kung gusto mong kumita nang kayamanan.. mayroon…. 3. GUMASTOS NG MAY KARUNUNGAN (PROV. 21:5) Paano? The Bible says…“The plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty.” You need to plan and allocate your asset. Kapag hindi pinag-iisipan ang budget… dadako ito sa kahirapan. Tanungin mo…Where do you allocate your asset? Food, clothing, shelter, children’s education, communications. Yung di kailangan gastusin ay alisin. I-prioritize at turuan ang mga anak na ilimit lamang sa kinikita ang gastusin. Paano, ilista mo ang pinagkakagastusan mo sa isang buwan at i-classify mo ang kaialngan sa hindi kailangan. Sa mga kailangang gastusin, alin ang puedeng bawasan o palitan. Segurhin na…


4. PAGIGING MAPAGBIGAY (PROV. 11:2425 LB) (1 Cor. 16:2 LB) Ang kayamanan at paggamit nito ay spiritual na bagay una sa lahat. Hindi ito pinansiyal na bagay. Love is behind all of our spiritual actions. Ang pagiging mapagbigay ay isa sa karakter ng pagiging tutuo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mapagbigay-kaya spiritual ang maging mapagbigay. Sa Diyos galing ang lahat at tinuturuan lamang tayong maging kagaya niya. Sinabi sa Cronica… “…Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.”- 1 Chronicles 29:14b Ang ibig sabihin ay wala naman talaga galing sa atin sapagkat lahat ng meron tayo ay galling sa Diyos. Kaya kung ano man ang ibalik mo sa Panginoon ay sa kanya rin naman.So, walang utang na loob sa atin ang Diyos kung magbigay tayo sa kanya. Tayo ang may utang na loob sa Diyos at kung pagbabayarin tayo ay hindi kakayaning magbayad. Miski ikaw pa ay kagaya


ni Buffet, ni Rockefeller, ni Bill Gates…pagsamasamahin mo pa ang lahat ng kayamanan ng tao sa lupa ay katiting lang iyon at galing din sa Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maging kagaya niya sa ugali ng pagbibigay… Pinahayag ng Diyos ang isa pang prinsipyo… …“One man gives freely, yet gains even more; another withholds unduly, but comes to poverty. A generous man will prosper; he who refreshes others will himself be refreshed.” Uunlad ang mapagbigay, yung hindi marunong magbigay ay uurong sa kahirapan. Natural kasi ang mga mapagbigay ay tatanggap din. Ang ayaw magbigay ay walang tatanggapin alinsunod sa what you sow is what you reap principle. Nagtanim ka ng katamaran, aani ka ng gutom. Nagtanim ka ng kabutihan, aani ka rin ng kabutihan. Nagtanim ka ng kasipagan, aani ka ng masagana. Ano ang iyong itinatanim? Para sa gawain niya sa iglesya, ang admonisyon ng Diyos ay ipinahayag ni Apostol Pablo… “On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with


his income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made.�-1 Cor. 16:2 Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit ka pinag-sesave ng Diyos upang makibahagi sa gawain niya sa church at kaharian Niya. Isinet nang Panginoon ang tithing para me guide ang mga believers upang magkaroon ng opportunity na maging mature spiritually. Pribilihiyo mo na na patunayan anak ka Niya at kabilang ka sa kanyang kaharian. Hindi tayo pinipilit. Binibigyan ka na opportunidad na patunayan mo ang iyong sampalataya. Ikaw na rin ang makapagsasabi kung hinog ka na sa faith mo o bubot pa lang. Kaya yung margin planning sa budgeting na 80 by 10 by 10 ay me sense na i-apply o gawin. Kung susumahin, 90 % ang total sa iyo, sampung parte lamang ang nais ng Diyos na patotohanan mo kung tiwala ka sa Kanya. Nasasa iyo at sa Kanya iyan. Wala sa pastor, church leaders o sa ibang miembro. Kaya nga finance officer man ay hindi alam kung sino sino ang nagbibigay sapagkat nasa envelop ay number lamang. Of course me record din equivalent sa pangalan for report purpose. Pero siya lamang


meron nuon. God’s promise is sure to those who are generous‌Malachi 3:10. Mapagbigay ka ba?

MANALANGIN TAYO: Panginoong Diyos kay Cristo, salamat pos a iyong pahayag. Tulungan mo kaming matutuo na gumamit ng iyong kayamanang ipinagkatiwala sa amin. Tulungan mo kaming iwasan ang mga maling paggamit ng iyong kayamanan. Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.

Tamang Gamit ng Kayamanan  

Faith that Works 4: Tamang gamit ng Kayamanan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you