Page 1

Quick scan leerlingenvervoer

Veel gemeenten kampen met stijgende kosten voor het leerlingenvervoer. Daar moet iets aan gedaan worden, want in het sombere perspectief van grote bezuinigingen worden ook de kosten van het leerlingenvervoer kritisch tegen het licht gehouden. Een voorwaarde voor verantwoord bezuinigen is een duidelijk inzicht in de uitvoering van het leerlingenvervoer, dit ontbreekt maar al te vaak. BMC kan gemeenten inzicht verschaffen in de stand van zaken in het leerlingenvervoer en in de mogelijkheden voor kostenbesparing.     Snel inzicht Ook kijken we naar uw organisatie en bedrijfsvoering en Wij bieden u met een snelle scan een overzicht van de naar de verstrekking van vervoersvoorzieningen. mogelijkheden en onmogelijkheden voor kostenbespa  ring op het leerlingenvervoer in uw gemeente. Wij bieHet resultaat den inzicht in de factoren die de kosten van het leerlinDe quick scan resulteert in een concreet en praktisch genvervoer beïnvloeden, maar we laten ook zien welke inzicht in de stand van zaken van het leerlingenvervoer mogelijkheden er zijn om deze factoren en daarmee de in uw gemeente, maar ook in de wet- en regelgeving, de kosten te beïnvloeden. verantwoordelijkheden van de gemeenten, de uitvoering   van beleid en de kosten van het leerlingenvervoer. Wij Deskundig oordeel signaleren knelpunten in beleid en uitvoering en we Een scherpe kijk met `vreemde maar deskundige ogen` geven uiteraard de mogelijkheden voor kostenbeheerop het beleid, de organisatie en de middelen levert vaak sing aan. We laten ook de gevolgen van kostenbeheerverrassende ‘eyeopeners’ op. Met deze deskundige, sing voor de (kwetsbare) leerlingen zien. Zo bieden we maar vooral onafhankelijke blik, kijken we naar de mogevoldoende informatie voor politieke en ambtelijke dislijkheid om maatregelen te nemen die binnen de ruimte cussies en afwegingen om een weloverwogen besluit tot van de wet vallen. Daarbij kan worden gedacht aan het kostenreductie te kunnen nemen. Uiteraard blijven de hanteren van verschillende kilometergrenzen, het invoevoorstellen binnen de grenzen van de wetgeving en ren van een drempelbedrag, het vragen van een financijurisprudentie en worden ze op maat gemaakt voor de ële bijdrage van ouders en de mogelijkheid tot terugvorlokale situatie. dering van btw.


Investering Onze quick scan leerlingenvervoer kan in verschillende varianten worden uitgevoerd. Hierin leveren wij maatwerk, afgestemd op uw wensen. De omvang van onze inzet beperkt zich tot maximaal vijf dagen. De doorlooptijd is één tot anderhalve maand. Het onderzoek bevat gesprekken met medewerkers, bestudering van relevante documentatie, analyse van financiële gegevens en managementinformatie.

Meer informatie? BMC adviseert, begeleidt en denkt graag met u mee als het gaat om kostenbeheersing in zijn algemeenheid en in het bijzonder, zoals bij het leerlingenvervoer. Met deskundige en ervaren adviseurs die actief zijn in de gehele publieke sector, wordt bevlogen en met betrokkenheid gewerkt aan de route samen naar beter. Wilt u meer weten over de quick scan leerlingenvervoer van BMC, neem dan contact op met Jur Jongman, adviseur bij BMC, via telefoonnummer (033) 496 52 00. U kunt ook een email sturen naar jurjongman@bmc.nl. www.bmc.nl

Quick Scan Leerlingenvervoer  

Quick Scan Leerlingenvervoer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you