Page 1

T N A R K S P A H C S D N A L DER L O P & R E Z IJ P A H C S D REGIONAAL LAN jaar r 2013 | be m te p se | 9 1 nr ng ga 10 jaar e

verschijnt 2x per

© Westtoer David Samyn

Het jaagpad langs de IJzer

IN DE IJZERVALLEI MET GUIDO DECORTE

Guido Decorte, ondertussen vier jaar gedeputeerde bij de provincie West-Vlaanderen is sinds 2013 ook de nieuwe voorzitter van ons regionaal landschap. Geboren aan de monding van de IJzer heeft hij van kinds af aan een innige band met deze rivier. Wij vragen hem uit over een schitterende IJzerervaring, zijn favoriete plekje en de toekomst van deze prachtige riviervallei. Welke mooie ervaring in de IJzervallei is je altijd bijgebleven? In een strenge winter in de jaren ‘90 schaatste ik met enkele vrienden van Nieuwpoort naar Diksmuide op de IJzer om dan via de Knokkebrug, de Fintele en de Lovaart naar Nieuwpoort terug te keren. Deze ervaring is me echt bijgebleven omdat ik van op het water voor het eerst zag wat een prachtig en uniek landschap ik doorkruiste.

Guido Decorte aan de Knokkebrug © RLIJP

Wat betekent de IJzervallei voor jou? In de eerste plaats rust. Rust staat voor genieten. Steeds meer mensen ontdekken deze regio en we onderschatten hoe mooi ze het hier vinden. Toch mogen we er geen tweede kust van maken. We moeten ook respect hebben voor de vele gebruikers van dit gebied. De samenwerking met landbouwers is ontzettend belangrijk. Als we willen dat zij meewerken aan dit unieke landschap, moeten we respect hebben voor hun werk. Wat is volgens jou het mooiste plekje langs de IJzer? De Knokkebrug is een plek waar ik stil word. Het is een centraal punt in de IJzervallei. Voor mij persoonlijk heeft het nog een extra betekenis: mijn schoonmoeder groeide op in de herberg aan de Knokkebrug die haar ouders uitbaatten. In de zomer was het een palinghuis, een ontmoetingsplaats voor alle vissers. In de winter kwamen alle jagers er langs om er te eten. Iedereen zat daar samen, arm of rijk, broederlijk naast elkaar. Wat is volgens jou een duurzaam landschap? In een duurzaam landschap zou iedereen zich verantwoordelijk moeten voelen voor het landschap.

Wanneer ik ga fietsen en ik zie een blikje in de graskant, kan ik kiezen om me hieraan te ergeren, of ik kan het zelf meenemen en in een vuilnisbak werpen. Ik kies voor het laatste. We moeten zorg dragen voor onze open ruimte en streven naar een evenwicht tussen genieten en economie, want ook dit is belangrijk. We moeten jongeren die verder studeren, weer naar hier proberen halen na hun studies. Is het niet fantastisch voor een jong gezin om te wonen in een omgeving met veel natuur, in een betaalbare woning, en nooit in de file te staan?

er de IJzer “Aan de Knokkebrug ov heeft een word ik stil. Dit plekje ij.” extra betekenis voor m

Lig je wakker van jouw ecologische voetafdruk? Sinds ik gedeputeerde voor milieu en natuur ben, veel meer dan vroeger. Zo gebruik ik nooit meer pesticiden. Ik heb ook veel respect voor bijen gekregen. Ze zijn ontzettend nuttig. Ik zaai elk jaar een bloemenweide in mijn tuin en kies voor streekeigen planten. Van welk natuurlijk schouwspel krijg je een goed gevoel? De weidsheid van de Komgronden van Lampernisse is prachtig. Je krijgt er zo’n ruimtegevoel en dat geeft rust. Daarboven die wolkenhemel die steeds in verandering is, vind ik zeer fascinerend. Wat zou je nog graag zien veranderen aan de IJzervallei? We moeten een meerjarenplan opstellen samen met alle actoren uit de streek. Een concreet voorbeeld is de realisatie van een mooie groene as van de Blankaart in Woumen tot aan de monding van de IJzer. Hiervoor zal de provincie de Koolhofput in Nieuwpoort en de IJzerboomgaard in Diksmuide als groengebied met recreatiemogelijkheden ontwikkelen en de Frontzate (de oude spoorweg tussen Diksmuide en Nieuwpoort) opwaarderen. Zo zetten we de IJzervallei op de kaart en daar mogen we trots op zijn!


ALLEI

V E M A Z D N A H N E R E Z TROEVEN VAN DE IJ

eeidse openruimtegebi w e st at la de n va n éé evallei vormen men, rietkragen en oe bl et m De IJzer- en Handzam en nd la oi ho te graslanden en ten en dieren. Heel an pl n aa den in Vlaanderen. Nat it ite rs ve di sis voor een rijke interen. te broeden of te overw grachtjes vormen de ba er om o gi re ze de ar van lijks af na rpen de stille getuigen do wat vogels zakken jaar e sk re tto pi en n ge gsherinnerin den is. Het landschap on rb ve Daarenboven zijn oorlo r ze IJ de et m t onlosmakelijk elkom om uit te waaiw e rt ha een woelig verleden da n va is en re de vergezichten. Ie zijn. biedt adembenemende d met elkaar verweven oe fg er en s er ld po , er aar wat en in een landschap w allei? IJzer- en Handzamev de n va er he be t he en komen over evallei” een aanrader am Wil je meer te weten dz an H en rze IJ oeken van de persteenweg 56, 8600 Ie r, te Dan is het boek “De Br Ot de um tr en aams bezoekersc r, bij de toeristische te Ot De in te verkrijgen in het Vl r aa gb rij rk fietskaarten zijn ve Diksmuide. Wandel- en esttoer.be. diensten en via www.w

LAANTJES

VIJF-STERREN-PLEKJES

IN DE IJZERVALLEI

na overvloedige IJzerbroeken vollopen Onze fiets-ster: Als de sen de Knokketsend langs de IJzer tus regen, ontwaar je al fie ewoon trappen en mooi waterlandschap. G brug en de Fintele een genieten. ugge en Stavele de IJzer tussen Roesbr gs lan ad gp jaa t He r: de Brouckmolen Onze wandel-ste Via een zijsprong naar n. de tan ter wa ers pp e wandelnetwerk doet dappere sta allei bovenop. Het nieuw erv IJz de op t ich htz ac krijg je er een pr g! IJzervallei wijst de we n je op talloze plaatn aan de waterkant ka Onze vis-ster: Hengele ij de Steenstraetear enkele pontons vlakb sen in de IJzervallei, ma om in te kaderen! kanaal zijn visplekjes brug over het Ieperlee het kleine broertje van in de Handzamevallei, Onze kajak-ster: Ook gs natte hooilanden, jden over het water lan begeleiding in het de IJzervallei, kun je gli otwilgen! Enkel onder kn ge sti oe kn en ten graasweiden, slo rk en Diksmuide. nst Toerisme Kortema zomeraanbod van de die het waterleven zien lente voor dag en dauw Onze vaar-ster: In de Blankaartvijver zorgt t de fluisterboot op de en horen ontwaken me h van kop tot teen! tegevoel en een glimlac voor een gelukzalig len allei op z’n mooist. De parel van de IJzerv www.rlijp.be. EKJES te ontdekken op PL NRE ER ST FVIJ ze Meer info om de

NO wiIJlleZn weER 5projecVtATERC EhetBEuIG H T een ropees Binnen

je schermen. Vijf ervan zie uit onze regio extra be o o fot n ee n . Neem hierva met de juiste afbeelding 56 eg nw tee IJP vzw, Iepers info@rlijp.be of naar RL k egevens. Vijf winnaars ctg nta naam, adres en co ! IJzervallei toegestuurd e © Leo Alaerts

© Stef Spruytte

© Wim Debruyn

Grutto - Steenuil Bruine Kiekendief -


I LANDSCHAP

EEN MOO ZELF MEEHELPEN AAN

ap en recreatie hand in Dat een mooi landsch . o Coene uit Kaaskerke hand gaan, getuigt Gin n ee p ha naal Landsc Hij legde via het Regio de vakantiewoning die bij n aa landschapsplan s Het domein is 6 ha, du hij verhuurt (zie foto). en am kw r “E gelijkheden. er waren heel wat mo d, ar ga n grote boom een 100-tal wilgen, ee . Maar de grootste inag ha n houtkanten en ee n laantjes, een natuurgreep was de aanleg va de weides, en poelen,” lijke wateraflating van aldus Gino. n overtuigd van de Of ze nog moeten worde veranderingen betemeerwaarde die deze “In het begin waren kenen voor de bezoeker?

n ides zagen eruit als ee we sceptisch, onze we en lov ge nden het niet maanlandschap. We ko naar een prachtige rde ee dat dit zo snel evolu rs en vele plantennatuur vol vogels, kikke hier op bezoek komen, soorten. De mensen die nticiteit en kinderen genieten van deze authe iten spelen in bomen doen niets liever dan bu en kampen bouwen.” ond waar je graag een Heb je zelf een lapje gr zou verwezenlijken? prachtig landschapsplan contact op met Valentijn Neem dan vrijblijvend @rlijp.be Despeghel via valentijn of 051 54 59 62.

ERVAREN

Meer foto’s van onze activiteiten vind je op www.rlijp.be.

BIJEN IN NOOD | 3 april 2013 | e drukte in Bulskamp en end zoem Een timmeren Nieuwkapelle. Ouders en kinderen tuin. de in voor l hote hun eigen bijen

HAAG

BOOMGAARD

POEL IJZERVAL

LEI OP Z’N ZONDAGS | 2 6 mei 201 In Stavele 3 | leidde de wandeltoc prachtige ht do Eversamb os langs d or het e IJzer.

POEL VLINDERHUIS WINNAAR BIJEN- EN 3| 201 i me 27 | ark hangt het em ng La uit r die De Roger de wedstrijd uit t me n bijenhotel op dat hij wo rant. Volgend voorjaar de vorige landschapsk gasten op bezoek! komen de eerste hotel

WILGENRIJ

BIJZONDERE FIETSTOCHT | 2 juni 2013 | Met de fiets de mooiste bijvriendelijk e plekjes in Houthulst en Diksmuide ontdekke n!

Rn aa&ntalPtypOiscLheDdieErsoRorten

naam hieronder. Verbind de op naar of een kopie en stuur dit je eld 6, 8600 Woumen. Verm aart kk er krijgen een wandelnetw © Yves Adams

© Dieter Coelembier

WATERKRONKELS | 19 juni 2013 | waterfestival steekt voor de f catie Het edu dse klas achtste maal van wal: een Diksmui aal! kan rlee Iepe het gaat te water op

alamander - Geelgors - Kams

WEDSTRIJD!

© Eddy Caulier


OP VOLLEDIG OVERZICHT DER WWW.RLIJP.BE/KALEN

KALENDER HOOG TIJ(D) IN EVERSAM - WEEK VAN HET BOS ZONDAG 13 OKTOBER – van 14u tot 17u – Stavele

Het is muisstil in het Eversambos. In alle vroegte kozen vele dieren het hazenpad. Er is duidelijk iets niet pluis! Wat is er gebeurd? Duik mee terug in de tijd toen de dieren nog konden spreken en kom oog in oog te staan met Lotje het stippelmotje, Rein de reiger, Suis de vleermuis en vele andere beestjes. Kom zelf de nieuwe gezinsspeurtocht ontdekken en geniet van het bos vol animatie! Tijdens de lancering is er extra bosanimatie. Deelname: GRATIS, speciaal voor de lancering krijgt iedereen vandaag een gratis lekkernij! Voor wie: gezinnen met kinderen van +/- 4 tot 12 jaar Waar: openbare parking Eversambos, Eversamstraat te Stavele Info: Klaas Bogaert, klaas@rlijp.be, 0486 18 54 56 Organisatie: RLIJP, Agentschap voor Natuur en Bos, gemeentebestuur Alveringem

VORMING EETBARE INHEEMSE PLANTEN

NACHT VAN DE DUISTERNIS

Dat brandnetels eetbaar zijn en dat we vlierbessenconfituur kunnen maken, weten we ondertussen. Bij velen is er toch nog een grote drempel om eetbare wilde planten effectief in het eetpatroon te verwerken. Lesgever Diderik Clarebout neemt onze drempelvrees weg. De vorming wisselt theorie af met praktijkvoorbeelden. Je ontvangt een handleiding en neemt heel wat leuke en toepasbare ideeën mee naar huis!

Op deze 18e editie doven in heel Vlaanderen verschillende gemeenten de openbare verlichting voor een avond en kunnen inwoners even proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht.

2, 9 en 16 OKTOBER – van 19u30 tot 22u – De Woudezel, Iepersteenweg 84 te Merkem

Deelname: m 30 voor de hele reeks, inclusief drankje Info en inschrijven: Natuurpunt De Bron vzw, 051 54 52 44, info@debron.be

ZATERDAG 12 OKTOBER – doorlopend van 20u tot 22u30 – Zaal Trekgat te Nieuwkapelle

Een duistere landschapswandeling van 3,5 km in Nieuwkapelle… . Ontdek de prachtige IJzervallei onder een nachtelijke (sterren) hemel! Deelnemers krijgen de kans om naar de sterren te turen met een professionele telescoop en passeren nachtelijke bewoners, nachtanimatie en een drankje op hun pad. Een unieke duistere ervaring! Deelname: gratis Info: Dienst Milieu Diksmuide, 051 79 31 41, milieu@diksmuide.be

DAG VAN DE TRAGE WEGEN

ECOLOGISCH TUINIEREN

8, 15, 22, 29 OKTOBER – om 19u30 – Den Tap, Klerkenstraat 37a te Langemark Alle aspecten van het moestuinieren, zoals aanleg, inrichting, vruchtwisseling, onkruid, bemesten en compost maken, komen aan bod. We bieden ecologisch verantwoorde oplossingen bij ziekten. Zowel beginnende als doorwinterde tuiniers kunnen heel wat bijleren.

Deelname: m 40, m 15 leden Velt, gratis inwoners LangemarkPoelkapelle Info en inschrijven: Dienst Milieu Langemark-Poelkapelle, 057 49 09 30, milieu@langemark-poelkapelle.be ark-Poelkapelle

© Dienst Milieu Langem

ZONDAG 20 OKTOBER – doorlopend vanaf 10u00 – Duitse militaire begraafplaats, Houtlandstraat 3 te Vladslo Met of zonder begeleiding van een gids kun je een nieuw Praetbos “ommetje” inwandelen. Daarnaast lichten we het project “Vredespark Praetbos” en de nieuwe plannen voor de Duitse militaire begraafplaats toe. Wees allen welgekomen. Deelname: gratis Info: Dienst Toerisme Diksmuide, 051 79 30 40, toerisme@stad.diksmuide.be smuide

© Dienst Toerisme Dik

DAG VAN DE NATUUR

ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 NOVEMBER

BRAAKBALLEN PLUIZEN

DONDERDAG 10 OKTOBER – om 19u30 – Spaenhiers vzw, Sint-Jorisplein 1 te Koekelare Gewapend met determinatiekaarten, tandenborstels, pincetten en binoculaire loupen leren we verschillende onder- en bovenkaken van knaagdieren onderscheiden. Onder de deskundige leiding van Bram Conings gaan we aan de slag.

Jong en oud, gezinnen en verenigingen,… Iedereen is van harte welkom om een handje toe te steken voor meer natuur in je eigen buurt. In het Regionaal Landschap IJzer en Polder zijn er activiteiten in Reninge, Langemark, Houthulst, Nieuwkapelle, Koekelare, Kortemark en wie weet ook bij jou in de buurt! Kijk op www.westvlaanderen.be/dagvandenatuur voor een helpende hand in jouw gemeente!

Deelname: gratis Info en inschrijven: Natuurwerkgroep De Kerkuil, nwg.dekerkuil.vzw@gmail.com

OP NAAR EEN NATUURRIJKER PLATTELAND In het kader van het Europese, grensoverschrijdende Interreg IV-project TERCO proberen we de leefomgeving van de geelgors, kamsalamander, eikelmuis, bruine kiekendief, steenuil en zwaluw te verbeteren door enkele maatregelen te nemen op het platteland. Zo zaaien we bijvoorbeeld graanranden in rond percelen ten voordele van de geelgors. Kamsalamanders kunnen terecht in nieuwe poelen. De eikelmuis vindt beschutting in hagen en houtkanten. We voorzien nestgelegenheid voor zwaluwen. Een steenuil kan terecht in knotwilgen die we aanplanten en we beschermen de nesten van de bruine kiekendief. Deze soorten hebben het immers knap lastig in deze intensief gebruikte leefomgeving. Wij geven hen een duwtje in de rug! Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Miguel Depoortere via miguel@rlijp.be of 051 54 59 62. De acties lopen in samenwerking met de vrijwilligers van Natuurwerkgroep De Kerkuil. Zie ook www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

COLOFON De Landschapskrant is een uitgave van het Regionaal Landschap IJzer & Polder vzw. VBC De Otter - De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide, 051 54 59 62. Het Regionaal Landschap IJzer & Polder vzw wordt financieel gesteund door het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed, de provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en Veurne. De landschapskrant wordt gratis verspreid bij alle inwoners van deze gemeenten. Oplage: 35.000 ex. Werkten mee aan deze uitgave: Tekst: medewerkers Regionaal Landschap IJzer en Polder. Foto’s ©: Yves Adams, Leo Alaerts, Klaas Bogaert, Eddy Caulier, Dieter Coelembier, Miguel Depoortere, Wim Packet, RLIJP, David Samyn, Stef Spruytte, Wim Debruyne. Verantwoordelijke uitgever: Henk Schaut. Vormgeving en druk: Drukkerijen Lowyck & Pluspoint - Oostende. RAAD VAN BESTUUR REGIONAAL LANDSCHAP IJZER & POLDER vzw: Guido Decorte (provincie West-Vlaanderen) – Jacques Blanckaert (gemeente Alveringem) – Karline Ramboer (stad Diksmuide) – Erik Verbeure (gemeente Houthulst) – Dirk Ampoorter (gemeente Koekelare) – Toon Vancoillie (gemeente Kortemark) – Luc Vandamme (gemeente LangemarkPoelkapelle) – Wout Cornette (stad Lo-Reninge) – Peter Roose (stad Veurne) – Maarten Stuer (Boerenbond) – Wim Packet (vzw De Boot) – Raf Anseeuw (Natuurpunt IJzervallei) – Ann Top (Natuurpunt Westland) – Kris Degraeve (natuurwerkgroep De Kerkuil) – Guido Vandenbroucke (Natuurpunt De Bron vzw) – Bernard Lootens (Milieugroep De Ruidenberg) – Patrick Deruytter (Natuurpunt Houtland vzw), Dirk Debruyne (WBE De IJzervalleien).

Fda3 landschapskrant september2013  

Landschapskrant Regionaal Landschap IJzer & Polder, najaar 2013. Interview met Guido Decorte, recreatieve troeven van de IJzer- en Handzamev...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you